wz

 

Přehled starších zpráviček

 


30.12. 2008      Firma Monsanto možná elegantně vyřeší přelidnění planety ..... Geneticky upravená kukuřice snižuje plodnost a porodní váhu potomků. Alespoň u myší. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého výzkumu, který provedli v sousedním Rakousku.

Experti z veterinární kliniky univerzity ve Vídni zkoumali reprodukci hned několika myších generací. Dvacet týdnů je krmili geneticky modifikovanou (GMO) kukuřicí, konkrétně druhem NK603xMon810.

Problémy měly už myši ze třetího vrhu: potomků se narodilo míň, a i ti byli podstatně slabší než mláďata jinak živených rodičů. S každým dalším vrhem se reprodukční schopnost snižovala.

Odpůrci pěstování GMO plodin z Rakouska i zbytku Evropy výzkum oslavují jako své vítězství. Rakouští vědci ale upozorňují: Výsledek se nedá jednoduše přenést na člověka.

Aby se škodlivost minimálně tohoto druhu upravené kukuřice potvrdila, a zvláště pak její následky pro lidi, bude třeba ve výzkumu pokračovat. „Vypracování dalších studií je bezpodmínečně nutné,“ řekl jeden z autorů analýzy, Jürgen Zentek.

Výsledky zatím ojedinělého výzkumu už si vyžádal i Brusel.

Zajímat by se o ně měla také Česká republika - v pěstování GMO kukuřice totiž patříme k absolutní evropské špičce. Více jí na trh dodávají jen Španělé.

Kukuřici NK603xMon810, kterou vědci při pokusech používali, prodává americká firma Monsanto Corporation. V Evropské unii je jako potravina a krmivo k mání od roku 2007, kdy získala příslušná povolení. Na unijní trh ji pustila Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA). Podle jejího dřívějšího stanoviska „je nepravděpodobné, že by kukuřice NK603xMon810 negativně ovlivňovala zdraví lidí a zvířat“. Ekologické organizace, které proti genetické modifikaci plodin dlouhodobě protestují, teď Bruselu vyčítají „totální selhání“.

„EFSA spoléhá při posuzování potravin pouze na data dodaná žadatelem o povolení,“ tvrdí Philipp Strohm z rakouské pobočky Greenpeace.

Na souvislost mezi genetickou úpravou krmiva a potravin a snižováním plodnosti už podle Greenpeace upozornila jiná studie z roku 2004.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


Dost bylo Vánoc! ..... Dost bylo Vánoc! Vánoce všude! V televizi, na ulicích, na limonádách. Člověk se málem bojí otevřít sardinky...

Hlasatelé v televizi se tváří „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat „vánoční idylu“.

Sentiment teče proudem.

Honba za „idylou Vánoc“ přináší ale své hořké plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a nervozita dostávají navrch. „Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, zloději...

Podoba dnešních Vánoc se tak stává karikaturou Vánoc původních.

Co jsou tedy ale Vánoce doopravdy?

Vánoce jsou dobrou zprávou, že Bůh se v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu na nás záleží, a že nás má rád...

Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou, záleží mu na Tobě, rozumí Ti a má Tě rád. Neboj se ho nyní svými slovy pozvat i do svého života!

On s tebou chce být i v každé Tvé ne-idyle...       (Zdroj: Víra)


Mezinárodní rok astronomie 2009 zahajuje pozorováním Slunce na Nový rok ..... Mezinárodní rok astronomie 2009 vyhlásilo v roce 2006 UNESCO a v roce 2007 valné shromáždění OSN. Svět si připomene 400 roků od prvního použití dalekohledu v astronomii Galileem Galileim. Vstupujeme tedy do roku, který má ukázat nejen úžasný pokrok v poznání vesmíru za posledních 400 let, ale také že noční i denní obloha jsou velmi atraktivními galeriemi, které mají stále otevřeno, množství exponátů je nepřeberné a vstup je volný.

První akcí určenou nejširší veřejnosti je pozorování Slunce na Nový rok – 1. ledna 2009. Ukážeme vám, že je možné se i jednoduchými prostředky přesvědčit o tom, že naše nejbližší hvězda není ani zdaleka tak jednotvárná, jak by se mohlo na první pohled zdát.       (Čtěte na stránkách ScienceWORLD)


Hasiči radí, jak bezpečně používat zábavní pyrotechniku .....

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou následující zásady od profesionálních hasičů.

Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Návod by měl každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu dodržovat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Zábavní pyrotechniku musíte bezpečně uskladnit. Rozhodně není vhodné ji přechovávat v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla. Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.

Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle příslušné vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.

Pod vlivem alkoholu nebo jiných drog byste se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat vůbec. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti! Vždy by měla být uskladněna mimo jejich dosah. Své děti poučte, aby nesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku.

Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití (prolít vodou a zakopat do země). Dejte si pozor též na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky - petard a dělobuchů, které mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Ohleduplní byste měli být i vůči zvířatům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví.

Větší ohňostroje může realizovatjen odborně způsobilá osoba. "Konec roku je i vhodnou příležitostí pro úklid balkonu. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár. Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou," dodává mluvčí Hasičského záchranného sboru Petr Kopáček.      (Zdroj: WEB Reporter)


Zubní kaz versus nanotechnologie .....  Výzkumníci z americké Clarkson University si vypůjčili technologii používanou při výrobě polovodičů a vynalezli novou metodu ochrany před zubním kazem.

Nová metoda je v podstatě jednoduchá - povrch zubů se vyleští pomocí nanočástic z oxidu křemičitého na hrubost pouhých několika nanometrů. Leštící technologii si vědci vypůjčili od kolegů, kteří pracují v oboru polovodičů. Ve své práci, kterou publikuje časopis Journal of Dental Research, vědci dokazují, že tak hladký povrch je pro bakterie způsobující zubní kaz něco jako pro nás kluzká podlaha. Díky tomu se z povrchu zubu dají velice lehce odstranit dříve, než se na něm pořádně uchytí a stihnou poškodit zubní sklovinu.

Přestože částice oxidu křemičitého se už k leštění zubů používaly, využití nanočástic ze stejného materiálu představuje absolutní novinku. Vědci s leštěním experimentovali na skutečných lidských zubech a jejich hladkost ověřovali pomocí takzvané mikroskopie atomárních sil, která se používá k trojrozměrnému zobrazování povrchů. Jako modelová bakterie jim posloužil Streptococcus mutans - nejběžnější původce zubního kazu. Na základě svých výsledků se vědci domnívají, že ultra jemné leštění by v budoucnu mohlo sloužit jako nová metoda prevence zubního kazu.      (Zdroj: ČR-Leonardo)


Jak to bylo s Pattonem, Lusitanií a jaderným útokem na Čínu? ..... Poslední dny přinesly nová odhalení do událostí, které se zdály být už dávno uzavřené, protože jasné. Nejprve britský The Telegraph s odkazem na knihu „Target Patton“ napsal, že generál, co „ve čtyřicátompátom“ osvobodil Plzeň nezemřel při automobilové nehodě, ale byl zavražděn. A co víc, byl zavražděn na rozkaz šéfa tajné OSS generála Donovana, aby nevyzradil tajné dohody s Rusy, které stály životy bezpočet spojeneckých vojáků.

Autor knihy, vojenský historik Robert Wilcox svá tvrzení opírá o deníky a výpovědi Douglase Bazaty, který pro OSS, předchůdkyni CIA, za druhé světové války pracoval jako zabiják. Bazata v knize popisuje, jak v prosinci 1945 zorganizoval autonehodu, při níž armádní náklaďák najel do Pattonova lincolnu a v nastalém zmatku střelil generála do krku, zatímco ostatní účastníci nehody vyvázli bez zranění. Podle Bazaty pak americké úřady přivřely oči nad tím, že agenti sovětské NKVD Pattona, který se ze zranění zotavoval, otrávili.

„Donovan Bazatovi řekl: ´S tím velkým vlastencem jsme se dostali do těžké situace. Úplně se vymkl kontrole, musíme ho zachránit před samým sebou a dřív než zničí všechna spojenectví, která jsme uzavřeli,“ prohlásil Wilcox pro nedělní Telegraph s tím, že Bazatovi věří. Bazata zemřel v roce 1999, nicméně na konci své kariéry působil jako poradce někdejšího Reaganova ministra námořnictva a pozdějšího člena oficiální vyšetřovací komise událostí z 11. září Johna Lehmana.

Pro další „novinku“ je potřeba se o vrátit o válku zpět, do května 1915, kdy na svou poslední plavbu z Liverpoolu do New Yorku vyplul legendární parník Lusitania. Osm mil od irských břehů ho potopila německá ponorka a v moři tehdy zahynulo bezmála 1200 cestujících Lusitanie. Tragédie postrčila Spojené státy ke vstupu do války a začala přepisovat dějiny, nyní však potápěči ve vraku Lusitanie našli značné množství munice, což potvrzuje německou verzi, podle níž Lusitanie nebyla jen civilní loď, ale vezla i vojenský materiál a jako taková byla legitimním terčem.      (Čtěte na Czech Free Press)


Americká „mapa smrti“ odhalena ..... Smrt způsobená přírodními katastrofami se rozhodně nevyhýbá ani Američanům. Podle mapy, kterou nedávno uveřejnili vědci z z univerzity v Columbii v americké Jižní Karolíně to skutečně nevypadá, že by Spojené státy byly příliš bezpečným místem k životu.

Výčet přírodních zabijáků se může na první pohled mnoha lidem překvapivý. Zdaleka největší hrozbu představují rozmary počasí. Jakožto Američané byste s největší pravděpodobností zemřeli v důsledku sucha nebo požáru (19,6%), některé z vln letního vedra (18,1%) nebo naopak kruté zimy (18,1%). Velmi překvapivé je, že události typu zemětřesení nebo hurikánů mají na svědomí dohromady méně než 5% ze všech nepřirozených smrtí. Susan Cutter, která byla jednou z řešitelek projektu, na tuto skutečnost výslovně upozorňuje: Je dobré si všimnout toho, že velmi ničivé a mediálně probírané jedinečné katastrofické události, jako jsou hurikány či zemětřesení, způsobují ve srovnání s méně častými a méně katastrofickými událostmi, jako jsou např. vlny vedra mnohem méně úmrtí. Největší riziko přestavuje život na Jihu, a to zejména v Texasu, Arizoně a Utahu a také v oblasti „Velkých planin“, tedy v oblasti táhnoucí se od jihu až ke kanadským hranicím mezi Skalistými horami a řekou Mississippi. V těchto oblastech zabíjejí nejčastěji vedra nebo naopak kruté zimy.      (Zdroj: 21@století)


Kofein více ovlivňuje muže ..... První příznaky po vypití šálku kávy nastupují už po deseti minutách.

Kde jinde by měli dělat výzkum na kávě, když ne v Brazilii. Vědci z Barcelonské univerzity zjistili, že kofein má větší účinky na muže, než ženy a že jeho efekt nastupuje zhruba po deseti minutách. Při bádání nad účinky voňavého moku zjistili dokonce něco, čemu se nám moc věřit ani nechce. I bezkofeinová káva (míněno klasická káva, ze které je odstraněn kofein, nikoli tedy náhražky kávy), má mít rovněž povzbudivé účinky.

Pití kávy lze označit za nejrozšířenější zvyk dnešní doby a o účincích kofeinu toho už známe hodně. Na Oslu jsme psali například o tom, že káva zvyšuje tvorbu moči a že proto se nezapočítává mezi tekutiny požadované pitným režimem. Že nám zvyšuje cholesterol. Zmiňovali jsme se zde o jejím stimulačním efektu na regeneraci svalů. Šlo o výsledky studie sedmi špičkově trénovaných cyklistů, které vědci nechali šlapat na laboratorním ergometru až do vyčerpání tak, aby se sportovcům ve svalech spotřeboval zásobní cukr glykogen. Krajně unaveným dobrovolníkům pak podali nápoj, který obsahoval buď jen cukry a nebo cukry v kombinaci s kofeinem. Oba nápoje chutnaly stejně a sportovci nevěděli, co jejich dávka obsahuje. Během následujícího odpočinku vědci sledovali, jak se cyklistům ve svalech obnovuje zásobní cukr glykogen. I když během první hodiny regenerace probíhala obnova glykogenu ve svalech u všech cyklistů stejně, po čtyřech hodinách byl patrný dramatický rozdíl. Konzumenti nápoje s přídavkem cukru a kofeinu měli ve svalech o dvě třetiny glykogenu více než sportovci odkázaní na nápoj obsahující pouze cukry.

Vyvrátili jsme zde i dlouho tradovanou fámu, že kofein zvyšuje riziko rakoviny prsu.      (Zdroj: OSEL)


Jak dlouho na Zemi vydrží zdroje pro výrobu kovů? .....  O nezbytnosti kovů pro průmysl a celou moderní společnost není pochyb.

S rostoucí výrobou a vývojem nových technologií globálně spotřeba kovů stoupá. Stále aktuálnější je pak otázka, po jak dlouhou dobu ložiska toho kterého kovu na zeměkouli ještě vydrží.

Objem těžby a obchodu s kovy je samozřejmě možno regulovat, přesněji řečeno zpomalovat ekonomickým tlakem, tedy prakticky cenovou politikou. To vede jednak k omezení poptávky, jednak ke zrychlenému vývoji takových technologií, které buď spotřebu daného kovu omezí anebo potřebu kovu zcela odstraní, protože kov je nahrazen jiným materiálem. (časté je dnes nahrazování mnoha kovových dílů plastovými v automobilkách i jinde. Tím se nicméně problém zásob rud, kterých se těží pro výrobu kovů stále více, z dlouhodobého hlediska pouze zmírňuje a nikoliv odstraňuje, protože i přes tuto substituci zájem o kovy resp. rudy, z nichž se získávají, stále roste.

Podle výsledků studií, které byly provedeny před dvě,a roky v SRN z podnětu Spolkového ministerstva pro hospodářství a technologii a jejichž výsledky byly zveřejněny loni, v oblasti kovů v obecném měřítku naštěstí nehrozí, že za několik desítek let se světové zásoby vyčerpají, jako je tomu u ropy a uhlí, a v určitém měřítku u zemního plynu, který má přece jenom vydržet déle.

Studii publikoval Spolkový ústav pro geologické vědy a suroviny (BGR), který došel k poměrně optimistickým závěrům, pokud jde o kovy resp. rudy kovů, které jsou a budou v budoucnosti k dispozici. K použité metodice je zapotřebí vysvětlit, že výzkumníci zde sledovali dva ukazatele - jednak dobře známé zásoby (rezervy), které jsou průběžně vytěžovány a zpracovávány, jednak tzv. zdroje (v terminologii BGR "Ressourcenreichweiten"), což jsou další ještě ne dost důkladně prokázaná, ale také jenom tušená ložiska rud kovů. V obou případech jde samozřejmě o kvalifikované expertní odhady, v prvním případě o relativně přesnější, ve druhém přirozeně méně přesné. Pro dále uvedené kovy resp. jejich rudy uvádí studie tyto hodnoty (počty let byly měřeny od roku 2004).

Při dlouhodobém pohledu na řady odhadů lze konstatovat, že u některých kovů či rud uváděná čísla rostou, což je důsledkem pokračujícího geologického a geofyzikálního průzkumu, který se intenzivně provádí jak pod zemí na souši tak např. na dně oceánu, a na který hlavně nejsilnější průmyslové země na vynakládají ohromné částky.

Některé kovy budou k dispozici už jen krátkou dobu.      (Dále čtěte na stránkách Enviweb)


Co je to hřích? ..... Co je to hřích? Jak se dívají na hřích jednotlivá náboženství? Jak vnímá hřích křesťanství, judaismus, islám nebo třeba buddhismus? Jak je to s pocitem viny? Jaký je morální kodex?

Pocit viny - je nejvýmluvnějším příkladem fungujícího morálního kodexu mysli. Velmi mnoho lidí se obvykle cítí provinile, pokud udělali něco, o čem jsou přesvědčeni, že je špatné, nebo to tak alespoň pociťují. Pocit viny může být natolik silný, že dokáže člověka provázet po celý život. Špatný skutek spáchaný v útlém dětství může pronásledovat jedince po mnoho let. Lidé si svého pocitu viny nejsou často vědomi, protože jej zatlačili do podvědomí. Odtud se potom dostává samovolně, za účasti vědomí na povrch a ovlivňuje chováni člověka. Krásný příklad najdeme v Shakespearově díle. Lady Macbeth - náměsíčně kráčí, tře si ruce a volá: „Zmiz, prokletá skvrno!" Snaží se tak zbavit pocitu viny za zabití Duncana.

Co je to hřích? Každá společnost má systém morálních hodnot. Křesťanství a judaismus sdílejí Desatero přikázání, jež Hospodin vypálil do desek archy úmluvy pro Mojžíše a jeho lid. Pro islám vyhlásil přikázáni prorok Mohamed. Text Starého zákona je přitom společným textem pro všechna tři náboženství. Také buddhisté a další náboženství mají svůj morální kodex. Přikázání jsou posilována pomocí náboženského dogmatu nebo zákona. Rovněž společenství, jež nemají uzákoněný náboženský nebo právní systém, se řídí morálními principy. Pohled jednotlivých systémů uvádí tabulka. Na jednotlivých morálních systémech není pozoruhodné to, čím se liší, ale to, v čem se shoduji.        (Tabulka je uvedena na stránkách Panna)


Imunita vítězí v noci ..... Náš imunitní systém není pokaždé stejně výkonný - to, jak úspěšně svádí své bitvy, podle nové studie závisí také na tom, jaká je zrovna denní doba. Podle vědců ze Stanfordovy univerzity je imunita nejsilnější v noci, zatímco ve dne je obranná aktivita nejnižší.

Vědci u pokusných mušek drozofil sledovali výkonnost imunitního systému v závislosti na cirkadiánních rytmech. Ty u mušek - stejně jako u člověka - ovlivňují řadu fyziologických procesů. Pokusné mušky vědci v různou denní dobu infikovali dvěma různými druhy patogenních bakterií - Listeria monocytogenes a Streptococcus pneumoniae. Likvidaci bakteriálních patogenů mají v muších tělíčkách na starosti fagocytující buňky, které vetřelce pohltí a zlikvidují. U lidí jsou tyto buňky navíc významné i v průběhu nádorových a neurodegenerativních onemocnění.

Výsledky experimentů ukázaly, že v noci se fagocytujícím buňkám bojuje daleko lépe - mezi muškami infikovanými v nočních hodinách byl mnohem menší počet úmrtí, než mezi těmi, které dávku bakterií dostaly v průběhu dne. Nízkou aktivitu fagocytujících buněk vědci objevili také u mušek, které měly zmutované vnitřní hodiny.

Výsledky experimentu tedy naznačují, že imunitní systém je nejvýkonnější v noci. Odpovídá to teorii, že vnitřní hodiny zvyšují intenzitu obnovujících procesů během spánku, kdy živočich nevykonává žádnou aktivitu náročnou na energii.      (Zdroj: ČR-Leonardo)


29.12. 2008      Devětadvacátého prosince je Mezinárodní den biodiverzity - rozmanitosti živé hmoty obývající Zemi, svátek všeho živého, slaví se z rozhodnutí ekologů a OSN od roku 1994.


Klimatologové varují, že brzy budeme o Vánocích bílých jen snít ..... Pravděpodobnost "bílých" Vánoc v mírném pásmu severní polokoule za posledních sto let výrazně klesla a do roku 2100 bude tento trend dále pokračovat. Píše o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na evropské klimatology a meteorology.

Ačkoli se letos zdá, že řada oblastí Asie, Evropy a Severní Ameriky se bude o vánočních svátcích těšit ze štědré sněhové nadílky, zvýšení průměrných teplot ve světě od roku 1900 o 0,7 stupně Celsia a předpokládané další globální oteplování klimatu do roku 2100 nevěští nic příznivého.

"Pravděpodobnost zasněžených Vánoc je již nyní nižší než před pouhými 50 lety a v druhé polovině století bude sníh na mnoha místech stále vzácnější," říká Friedrich-Wilhelm Gerstengarber z ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn v německé Postupimi.

V Berlíně kupříkladu šance na sněhovou pokrývku 24., 25. a 26. prosince klesla z 20 procent před sto lety na současných zhruba 15 procent. Do roku 2100 budou šance méně než pětiprocentní, odhaduje Gerstengarber, který připomíná, že naposledy zažil Berlín sníh na Vánoce v roce 2001.

Ve městech s přímořským klimatem, jako je Londýn, a mírným kontinentálním klimatem, jako je Paříž, jsou "bílé" Vánoce už teď neobvyklé a za 100 let budou považovány za naprostou raritu, soudí expert.      (Zdroj: Ekolist)

Víte co, vědci, experti a podobní? Jděte s tím vaším sejčkováním už do jetele ...


Tajný agent, který řekl pravdu ..... Thomas Tamm byl úředníkem Ministerstva spravedlnosti USA, pracujícím pro tajný útvar, který má na starost zaměřování protiteroristické špionáže. Věděl o americkém vládním systému sledování soukromých osob bez souvislosti s terorismem, opozičních organizací a masové telefonní a internetové komunikace a věděl, že to je protiprávní. Jeho otec byl kdysi vedoucím kriminalistické laboratoře FBI a právo pro něj bylo velice důležité. Tamm v roce 2004 zašel do metra k telefonnímu automatu, zavolal do New York Times a řekl jim, co věděl o nezákonné vládní špionáži. Jen díky němu svět dnes ví o rozsahu amerického systému sledování obyvatelstva. Tento týden veřejně odhalil svou totožnost v celonárodním americkém časopise. Tammovo rozhodnutí, povědět veřejnosti o nezákonném vládním programu, natrvalo změnilo jeho život. Loni udělala FBI na jeho dům zátah. Agenti FBI vyslýchali členy jeho rodiny a přátele. Tamm pro vládu už nadále nepracuje. Zažívá osobní krizi a má dluh $30,000. Stále čelí možnému zatčení, ale říká, že svého rozhodnutí nelituje. Časopisu Newsweek Tamm řekl: „Myslel jsem, že rozsáhlý špionážní program je něco, o čem by ostatní části vlády a veřejnost měli vědět.“      (Zdroj: AKT-INFO)


Velké umělé diamanty na obzoru ..... Trh s diamanty možná čeká pořádné zemětřesení. Podle všeho byla vylepšena technologie výroby umělých diamantů a v nejbližší době lze čekat příval perfektních, masově vyráběných velkých diamantů.

Syntetické diamanty se vyrábějí vychytáváním atomů uhlíku z plynů a jejich ukládáním do typické struktury diamantu. Až doposud však měly diamanty hnědý odstín kvůli nečistotám pocházejícím z používaných plynů.

Russell Hemley z Carnegie Institution for Science ve Washingtonu, DC objevil technologii, při níž lze pomocí mikrovln vyráběné umělé diamanty pečlivě vyčistit. Velikost umělých drahokamů je v takovém případě omezena jenom velikostí zařízení na vysílání mikrovln. Znalci drahých kamenů jsou ve velice svízelné situaci, protože takto vyrobené diamanty nelze rozlišit od těch pravých.      (Zdroj: OSEL)


Vzdálené „super-Země“ mohou nést život .....  Život v podobě, v níž jej známe z naší matičky Země, vznikl ve vodě a bez vody stále nemůže existovat. Astronomové pátrající po planetě, na které by mohl být život se proto musí poohlížet po takových, na nichž voda nechybí. Obrovské planety nazývané „super-Země“ tuto podmínku splňují.

Takzvané „super-Země“ (angl. „super-earths“) jsou planety mimo naší sluneční soustavu, které mnohokrát převyšují hmotnost naší rodné planety. Ve srovnání s obřími planetami tvořenými plynem (jako je např. Jupiter) jsou však stále poměrně malé. „Super-Země“ jsou tvořeny látkami v pevném skupenství, mezi nimiž nechybí ani led, tedy forma životadárné vody. Pod ledovými příkrovy může vlivem vnitřního tepla planety led roztát a vytvořit tak příhodné podmínky pro vznik života. Scott Gaudi, profesor astronomie na State University of Ohio, který spojil své síly z astronomy z Univerzity of Hawai Ericem Gaidem a Sarou Seagerovou je ohledně budoucnosti zkoumání tohoto typu planet optimistický: Vychází najevo, že jsou-li tyto „super-Země“ dostatečně mladé, dostatečně hmotné a mají hustou atmosféru, pak by mohly pod ledem nebo dokonce i na povrchu obsahovat vodu. Astronomové předpokládají, že na těchto superplanetách voda přímo vznikla a nebyla tam dopravena mimozemskými tělesy (např. meteority), jako tomu nejspíše bylo v případě Země. K vyhledávání těchto planet mimo sluneční soustavu užívají astronomové techniku tzv. microlensingu neboli efektů gravitačních čoček. Podle Gaudiho odhadů jsou „super-Země“ součástí plné třetiny všech planetárních soustav.       (Zdroj: 21@století)


HST: zákryt Ganymeda za Jupiterem ..... Zákryt Ganymeda za Jupiterem. Hubblův kosmický dalekohled HST přistihl největší Jupiterův měsíc Ganymed právě v okamžiku, kdy si s ním „hrál na schovávanou“. Na tomto snímku s vysokým rozlišením je zachycen těsně předtím, než se zcela schoval za planetou.

Ganymed oběhne kolem planety Jupiter jednou za 7 dní. Protože dráha měsíce je nakloněna tak, že její rovina míří téměř k Zemi, běžně můžeme pozorovat přechod měsíce před či za kotoučkem planety.

Ganymed, největší známý měsíc ve Sluneční soustavě, se skládá z ledu a horniny. Je dokonce větší než planeta Merkur. Ganymed však vypadá jako špinavá sněhová koule v blízkosti Jupiteru, největší planety ve Sluneční soustavě. Na snímku z HST je zachycena pouze část jeho jižní polokoule.

Pohled z HST je tak kvalitní, že astronomové mohou studovat vzhled povrchu měsíce Ganymed, především výrazně bílý impaktní kráter Tros, obklopený soustavou paprsků – světlých pásů materiálu, vyvrženého z kráteru. Kráter Tros a jeho soustava paprsků má velikost srovnatelnou s americkým státem Arizona.

Na fotografii je také zřetelně vidět Velká rudá skvrna v atmosféře Jupiteru, útvar připomínající velké oko (zhruba uprostřed snímku). Tento atmosférický vír, který je zhruba dvakrát větší než Země, zuří na Jupiteru již více než 300 let (alespoň tak dlouho je již pozorován). Díky vysoké rozlišovací schopnosti Hubblova kosmického dalekohledu snímky také odkrývají na obří plynné planetě strukturu oblačnosti v její atmosféře, například další rozmanité bouře a víry.       (Zdroj: Astro)


Alchymie a hutnictví ..... Na našem území mělo hutnictví (těžba a zpracování zlata v povodí Otavy) a kovářství tradici už od dob Keltů (zhruba 500 př.n.l. - 50 př.n.l.), 13.-14. stol.n.l. těžba stříbra v Jihlavě a Kutné Hoře, zlata a stříbra v Bánské Štiavnici a Bánské Bystrici. Od 13. století je známá česká báňská škola, nakloněná šachta, vytěžená hornina se smýkala v kožených vacích vytahovaných vrátkem nebo žentourem, jindy vodním kolem. Vodou byly poháněly i mlýny na drcení horniny. U Cínovce se těžil cín, doklady této těžby jsou patrné dosud. Za Václava II se vytěžilo 100 centů (snad se myslí metráků) stříbra ročně. V Kutné Hoře se roku 1300 razí pražský groš, po staletí zvláště ve střední Evropě hledaná měna, která byla zárukou ryzosti. Byla to "nekonvertibilní" měna, nikdo ji nechtěl měnit za jinou. Středověk používal převážně stříbrné mince. Zlaté mince byly odedávna falšovány a znehodnocovány, nejjednodušší bylo oškrabávání okrajů zlatých minci a následné roztavení zlatého prachu. Jáchymovský tolar ražený za hrabat Šliků. Roku 1300 byl rovněž vydán Hornický řád (Ius regale montanorum), který se stal vzorem hornického práva mnoha zemí. Kutná Hora v té době (asi až do husitských válek) byla druhé nejdůležitější město v Čechách a patrně i druhé největší.

V 16. století převzal stříbrnou tradici neuvěřitelně rychle rostoucí Jáchymov, který se dopracoval až na 20 000 obyvatel a byl na čas druhým největším městem u nás. První tolary byly raženy (vybíjeny) ve sklepních prostorách hradu Freudenstein nad Jáchymovem. Mince byly označované podle místa původu Thal, Joachimsthalergulden, Thaler, Tolar. Minci vděčí za své jméno i dnešní dolar. Do roku 1528, kdy končí období mincování hrabat Šliků, se zde razilo 3 250 000 tolarů a 22 000 000 pražských grošů. V nové mincovně se razily mince od 1536 za Ferdinanda I. a později až do 1671.      (Úryvek ze stránek Gnosis9)


Po zásahu taserem v USA zemřelo již 334 osob ..... Počet osob, které od roku 2001 v USA zemřely po zásahu taserem, již stoupl na 334. Podle Amnesty International (AI) ve světle těchto fakt neobstojí tvrzení výrobců a úřadů, že jde o bezpečnou a nesmrtící zbraň. Tasery začala používat také Policie ČR. Amnesty International proto o závěrech své nové zprávy informuje Policejní prezidium ČR.

Dosud není možné říci, že byla dostatečně prozkoumána veškerá bezpečnostní rizika, která použití taserů obnáší. Amnesty International proto vyzvala úřady, aby omezily jejich použití jen na výjimečné situace nebo jejich nasazování pozastavily.

"Tasery rozhodně nejsou 'nesmrtící' zbraní, za kterou bývají označovány," uvedla jedna z autorek zprávy, Angela Wright z Amnesty International. "Mohou zabíjet a proto by měly být používány jen v krajních případech."

Nová studie Amnesty International, která mimo jiné zahrnuje podklady z 98 pitev, shledala, že 90 procent osob, které zemřely po zásahu taserem, nebylo ozbrojeno. Nemohly tedy představovat vážné nebezpečí. Mnohé z obětí byly navíc vystaveny opakovaným nebo příliš dlouhým šokům.

Nejméně v šesti případech úmrtí byl taser použit na lidech ve špatném zdravotním stavu -- mezi nimi byl například lékař, který havaroval, když za volantem prodělal epileptický záchvat. Zemřel poté, co byl opakovaně vystaven zásahům taseru, protože ve zmatku nebyl schopen plnit příkazy policisty.

Doposud bylo zveřejněno několik studií, které se riziky taseru zabývaly. Mnohé z nich však financovali výrobci a nelze je považovat za nezávislé. Tyto zprávy shledaly, že riziko použití těchto zbraní na zdravých dospělých lidech je relativně nízké. Studie však nejsou komplexní, je třeba, aby se zabývaly také účinkem taseru na organizmus rizikových skupin, například lidí se zdravotními problémy.

Nezávislá studie, která byla nedávno provedena na zvířatech, dospěla k závěru, že tento druh zbraně může způsobit srdeční arytmii s následkem úmrtí. V další nedávné studii, jejíž vznik zadala Canadian Broadcasting Corporation (CBC), bylo zjištěno, že téměř 10 procent z 41 testovaných taserů vydávalo výrazně vyšší elektrický výboj, než který deklaroval výrobce.       (Zdroj: Amnesty International)


Tradice a pověry ..... Svatému Janu nabídli otrávené víno, které mu podle legendy neublížilo. Proto se v tento den dává světit víno, které vinaři přikapávají do sudů na ochranu před čarodějnicemi...

26.prosince - sv. Štěpán

Svatý Štěpán byl považován za patrona koní, v tento den byla právě koním věnována zvýšená pozornost. V kostele se nechával světit oves, který se přimíchával do jarní setby. Na mnohých místech v Čechách házeli v tento den lidé po sobě ovsem, možná v upomínku na ukamenování sv.Štěpána.

27.prosince - sv.Jana Evangelisty

Svatému Janu nabídli otrávené víno, které mu podle legendy neublížilo. Proto se v tento den dává světit víno, které vinaři přikapávají do sudů na ochranu před čarodějnicemi. Víno vysvěcené na den sv.Jana Egangelisty se používalo proti hadímu uštknutí a v lidovém léčitelství mělo nezastupitelné místo v boji proti mnohým chorobám.

28.prosince - Den mláďátek

Nejstarší záznam o slavení Mláďátek je z roku 1255 a týká se staré zvyklosti, žákovského průvodu, který každoročně obtěžoval obyvatele kláštera v Břevnově bujarou nevázaností. Tyto průvody zanikly někdy v 15.století. Na Den mláďátek budívali rodiče své děti a řezali je proutkem tak dlouho, dokud na otázku: kolik bylo Mláďátek? neodpověděli: 4444. Celý obyčej měl být upomínkou na ukrutnost Herodovu. Ke dni mláďátek se váže pověra, že chumelí-li ráno, budou v příštím roce nejvíce umírat děti, když v poledne, lidé středních let, a když večer, budou umírat staří lidé.

30.prosince -sv.Davida

Svatý David nastoupil na místo božské podoby, kterou pohané vídali sedět a hrát na Měsíci. Kdo se do měsíce tento den dívá, králi Davidovi praskne struna a on pozbude zraku.

31.prosince - sv.Silvestra

Všechny obřady, které se dříve vykonávaly na konci přirozeného roku, byly přeneseny na Silvestra. Dnešní velkolepé ohňostroje nahradily drívejší střelbu z ručnice a práskání bičem, kterými se vyháněli zlí duchové. Hluk měl také probudit přírodu ze zimního spánku.

1.leden - Nový rok

První leden byl prvním dnem nového roku ustanoven Řehořem XIII.roku 1582. Na Nový rok vykovávali staří Čechové mnoho obřadů podobných těm o Štědrém dni. Tradovalo se, že kdo se postaví na Nový rok na křižovatku, uvidí nebe otevřené a v něm vše, co se bude dít v novém roce. Na všechny dveře v celém domě malovali křížky, ne takové, jaké známe dnes, ale ležící (ondřejské), které byly znakem dvou blesků křížem položených a sloužily jako čarovná zbraň proti můrám a zlým duchům vůbec.      (Převzato - Záhady a mystéria)


Staročeské Vánoce .....  Zimní svátky, které vrcholí na štědrý večer, začínaly dobou adventní, jež je vlastně dobou příprav na vánoční svátky. Advent je slovo latinské, které znamená příchod. Doba adventní trvá čtyři neděle, které připomínají 4 tisíce let, ve kterých lidstvo očekávalo příchod Vykupitele. Pro věřící je advent doba pokání a náboženských meditací. Věřící také měli dodržovat v advetní době půst, při kterém namísto masa mohli konzumovat vejce, mléko, sýr a ryby. Půst a pokání předcházely období vánočního blahobytu, nadbytku a veselí. Po posledním adventním svátku, tedy 21. prosince po svaté Lucii začínaly přípravy na oslavy Vánoc - největší svátek roku, kdy oslavujeme narození Ježíška.

svíčky Ačkoli se může zdát, že jsou tyto svátky spojeny s křesťanstvím a církví, nebylo tomu vždy tak. Do církevního kalendáře byly zařazeny až roku 336. Historie vánočních svátků sahá do dob předkřesťanských, kdy se v období nejkratších zimních dní a dlouhých zimních nocí dostávaly do zápasu démonické síly se sluncem a slunce se zdálo být poraženo. Proto naši předci, kteří uctívali slunce, měli velký důvod slavit příchod zimního slunovratu, kdy se opět začaly noci zkracovat a temné síly ustupovaly před silou slunce. Zimní slunovrat slavili i staří Římané.       (Zdroj: Smísené okolí)


Proč zanechává mýdlo po umytí na rukou tenký film? ..... Tvrdá voda obsahuje ionty vápníku a hořčíku. Ty reagují s molekulami stearanu sodného za vzniku stearanu vápenatého či hořečnatého, který vytváří nerozpustný sliz, který však lze alespoň mechanicky opláchnout.

Uměle změkčovaná voda ionty vápníku a hořčíku zaměňuje za ionty sodíku a draslíku, které se tak snadno nesrážejí a snáz se přichytávají na naši elektricky slabě nabitou pokožku. Přirozeně měkká voda naopak žádné ionty neobsahuje a oplachuje mýdlo úplně dokonale.       (Zdroj: VTM Science)


23.12. 2008      Třiadvacátého prosince 1947 byl v Bellových laboratořích poprvé předveden tranzistor, vynalezený Johnem Bardeenem, Walterem Brattainem a Williamem Shockleym.


Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější ..... Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?" Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda." Liška se připojila se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly."

Do řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!"

Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit."

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!"

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?"

Vůl sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?"      (Zdroj: Víra)


Velký CO2 podvod ..... Množství exhalací, které auto vyprodukuje za svou životnost je více méně dáno při jeho výrobě. Roční zatížení životního prostředí je tedy evidentně menší u aut, které se dožily vysokého stáří. Mnoho řidičů uvažuje o koupi nového úsporného vozidla, které by také mělo být ekologičtější. K tomuto kroku se snaží majitele starších automobilů donutit i nejnovější daňové zákony a poplatky. Rovněž do hry vstupují stoupající ceny paliva a rostoucí ekologické povědomí. Vždyť s každým litrem spotřebovaného fosilního paliva vyprodukujeme přibližně dva kilogramy neobnovitelného CO2. Avšak činíme skutečně jak pro ekologii, tak pro naši peněženku koupí nového vozidla něco dobrého?

Poselství jednoho reklamního spotu je jednoznačné: Udělej pro životní prostředí něco dobrého a kup nový automobil, protože ten starý je „ekologický vrak“ a nemá již na našich silnicích co pohledávat. Tento reklamní spot jmenuje i jedno konkrétní vozidlo „XY“ s nejčistší technologií spalování, nižší spotřebou a menším množstvím vyprodukovaného CO2.

Faktory vlastní výroby nejsou vůbec zohledněny

Co však automobilový průmysl velmi rád zamlčuje a co se přehlíží i ve veřejné diskusi, je faktor vlastní výroby. Pan Dieter Teufel - vědec z Heidelbergu zabývající se ekologií má silné pochybnosti o tom, že nová vozidla jsou principielně dobrá pro vlastní klima: „Dříve, dokud ještě neexistovaly žádné katalyzátory a emise z vozidel byly velmi významné, dávalo smysl koupit vozidlo nové, které mělo řízený katalyzátor. Tímto se mohlo pomoci životnímu prostředí. Bohužel dnes je rozdíl mezi zcela novým vozidlem a současným (stávajícím) vozidlem tak nepatrný, že se to z hlediska výfukových plynů vůbec nevyplatí. Než se nové vozidlo dostane až do obchodu, uvolní se během jeho výroby do ovzduší 20 až 30 tun CO2. Toto je cca 20 - 25 procent celkových emisí CO2 vyprodukovaných během běžné životnosti automobilu.       (Čtěte na stránkách BIOM)


U Sumatry dřímá další velké zemětřesení ..... Ani děsivé zemětřesení, jež na sklonku roku 2004 zvedlo v Indickém oceánu ničivou vlnu tsunami, neuvolnilo veškerou energii nahromaděnou v zemské kůře nedaleko Sumatry. Nejnovější analýzy varují. Pod dnem oceánu zůstalo nahromaděno dost energie na další katastrofu.

Mezi obřími bloky hornin roste napětí už od roku 1833. Otřesy z posledních let „upustily“ z nahromaděné energie zhruba čtvrtinu.

„V oblasti je nashromážděno obrovské množství energie a ta se bude muset uvolnit dalším zemětřesením,“ shrnul výsledky bádání zveřejněné prestižním vědeckým týdeníkem Nature jeden z autorů studie geolog Jean-Philippe Avouac z California Institute of Technology.

Při zemětřesení se neuvolní celá linie zlomu, ale jen některé jeho úseky. Tím se sice vybije část nahromaděné energie, ale na mnoha místech zůstávají horniny i nadále vzájemně zaklesnuté a uvězněná energie se z nich neuvolní. To je zjevně i případ styčné linie dvou horninových bloků táhnoucí se pod mořským dnem na východ od Sumatry.

První reakce z odborných kruhů nasvědčuje tomu, že varování Avouacova týmu nelze brát na lehkou váhu.      (Zdroj: OSEL)


Princezna Elizabeth na dálkové ovládání ..... Celých pět let příprav zabralo, než se ve zkušebním provozu rozběhl jeden z nejekologičtějších projektů současnosti. Provoz první energeticky zcela soběstačné polární stanice s nulovou emisí škodlivých látek zatíží životní prostředí jen minimálně. Zabezpečen bude výhradně z obnovitelných zdrojů energie.

Antarktickou stanici s něžným jménem Princezna Elizabeth navrhla, postavila a financuje nadace Mezinárodní polární fond (International Polar Foundation). Stane se základnou pro další vědecká bádání v oblasti trvale udržitelného rozvoje a vlivů člověka na přírodu. Výzkum financuje belgická vláda. Oficiální zahájení se chystá na únor 2009. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 11,5 milionu eur.

Veskrze úsporná

Princezna Elizabeth nebude produkovat vůbec žádný kysličník uhličitý, který se největší měrou podílí na vzniku skleníkového efektu, veškerá odpadní voda bude plně recyklována. Spotřeba elektrické energie bude proti jiným polárním stanicím zhruba pětinová. Veškerou energii vyrobí větrné generátory a solární panely, přičemž následně bude elektřina uchovávána ve speciálních bateriích, umístěných v nitru stanice.

"Všechna elektrická zařízení bude monitorovat speciální řídicí jednotka, která vyhodnotí jejich požadavky a určí optimální spotřebu, to znamená, že pustí do koncových zařízení jen nezbytně nutné množství elektřiny," vysvětlil podstatu úsporných technologií generální ředitel české pobočky Schneider Electric Olaf Körner.

Francouzský výrobce totiž stanici dodal jedinečný systém energetického managementu, sestávající z rozvodu elektrické energie, automatizace, řízení a dálkového ovládání polární stanice. Může tak vyzkoušet spolehlivost a kvalitu svých produktů v extrémních klimatických podmínkách Antarktidy, v místě vzdáleném 190 kilometrů od pobřeží, kde teploty dosahují až -50 stupňů Celsia a rychlost větru může být 125 km/hod.      (Zdroj: Enviweb)


Nemrzne. Nad ledovým vínem visí otazník ..... Mnozí vinaři stále čekají na mrazy, aby mohli sklidit hrozny na výrobu ledového vína. Jiní to vzdali s tím, že sladké bobule využijí jinak.

Sklizeň sladkých bobulí k výrobě ledového vína je výjimečná jako sám tenhle lahodný nápoj s vysokým obsahem cukru. Vinaři čekají, až teplota klesne na několik dní k minimálně minus sedmi stupňům celsia. Teprve pak se vypraví do vinice, posbírají hrozny a ledové střapce začnou ve zmrzlém stavu okamžitě lisovat.

„Loňský rok se sbíraly hrozny na ledové v listopadu. Před dvěma lety to bylo 29. prosince. Mrazy umí dojít ve vlně během tří dnů. Jeden den začne zničehonic mrznout, vydrží to dva tři dny a pak zase mohou mrazy odeznít. Zatím není nic ztracené,“ neháže zatím flintu do žita mikulovský vinař Petr Marcinčák.

Déšť z posledních dní nebyl pro hrozny ponechané ve vinici vůbec ideální. V tomto období jsou nicméně podle Marcinčáka bobule vysušenější, takže dešťové kapky až tolik neškodí. To platí za předpokladu, že hrozny neshnily kvůli špatnému ošetřování.

Jiný názor zastávají kvůli stále nepřicházejícím mrazům majitelé Vinných sklepů Valtice. Na ledovku, jak se ledovému vínu také říká, měli vyčleněných pět hektarů vinice. Protože se teplota nesnížila na potřebnou mez, polovinu už Valtičtí posbírali na jiná neméně lahodná vína – takzvané botritické výběry.

Mrazům dává čas do Vánoc      (Zdroj: Agris)


Chanuka, židovský svátek světel ..... Letošní židovský svátek Chanuka začíná západem slunce 21. prosince gregoriánského kalendáře - tzn. se začátkem 25. dne měsíce kislev židovského kalendáře (v židovské tradici totiž začíná den večerem). Trvá osm dní, do 2. či 3. dne následujícího měsíce tevet. Chanuka patří k tzv. historický svátkům, jimž daly vzniknout konkrétní historické události.

Při svém tažení světem dobyl Alexandr Veliký roku 332 př. n. l. i Judsko, částečně území současného státu Izrael. Po smrti Alexandra se jeho velká říše rozpadla do částí ovládaných jeho nástupci, diadochy, z kterých vzešly tři dynastie. Judsko připadlo nejdříve Ptolemaiovi, roku 198 př. n. l. je dobyli syrští Seleukovci. S nimi přišla nejen nová moc nahrazující Perskou říši, ale také velmi rychle se šířící obecná helenizace společnosti. Velmi násilně řeckou kulturu prosazoval seleukovský vládce Antiochus IV. (175-164 př.n.l.). Pronásledoval židovské náboženství, zakázal provádět chlapeckou obřízku a dodržovat posvátný den odpočinku - šabat, uvalil na lid velké daně, zabil mnoho bezúhonných lidí. Neštítil se ani znesvětit jeruzalémský Chrám, nejposvátnější místo všech Židů. Ukradl zlatý chrámový poklad, roku 167 př. n. l. nechal do Chrámu umístit sochu Dia, hlavního řeckého boha! Dokonce sám sebe prohlásil bohem a přijal přídomek "Epifanes" ("božský").

Činy Antiocha IV. však nezůstaly bez odezvy. Postavil se mu na odpor židovský kněz Matitjahu z rodu Chašmonejců. Společně se svými pěti syny zformoval povstaleckou armádu, která stále sílila, jejího velení se posléze ujal jeho syn Jehuda zvaný Makabi ("kladivo"). Začala partyzánská válka. I přes svůj relativně malý počet (odhaduje se asi 6000 mužů) slavili Židé úspěchy. Jehudovi Makabejskému se podařilo vyhrát několik ozbrojených střetů a dobýt Jeruzalém. Z Chrámu byly odstraněny pohanské modly a mohl být znovuvysvěcen. K tomu bylo zapotřebí dostatek vhodného (tj. schváleného pečetí velekněze) olivového oleje, aby mohlo být zapáleno posvátné chrámové věčné světlo. Dobyvatelé ale našli množství oleje postačující pouze na jeden jediný den, přičemž vyrobit nový olej by trvalo celých osm dní. Zapálili tedy světlo sedmiramenného svícnu menora (jaký najdeme i ve znaku současného státu Izrael) pouze olejem, který měli, nic jiného jim nezbývalo. Stalo se tak 25. kislevu roku 164 př. n. l. Božím zásahem však světlo nezhaslo a svítilo právě osm dní. O rok později začal být slaven svátek Chanuka čili "Zasvěcení". O svátku mluví apokryfní knihy 1. a 2. Makabejská. Nástupce a bratr Jehudy Šimon vyhlásil roku 141 př. n. l. nezávislý židovský stát Judsko, který trval do Pompeiova dobytí Jeruzaléma roku 63 př. n. l. a následné římské nadvlády (63 př. n. l. - 324 n. l.).

Od té doby Chanuka každoročně připomíná Boží zázrak a vítězství Židů nad nepřáteli svého náboženství. Židé po celém světě po osm dní zapalují osm světel speciálního osmiramenného svícnu chanukíja a pronáší nad nimi dvě zvláštní požehnání. První večer hoří pouze jedna svíčka / olejová lampička, každý den se zapálí o jednu víc, až osmý den svátku planou všechny. Chanukíja mívá většinou ještě prostorově či jinak vymezené deváté světlo, tzv. šamaš ("sluha"), jež slouží k zapalování vlastních osmi světel, protože ta se nezapalují přímo. Chanukíja by měla být umístěna na dobře viditelném místě, u vchodu do domu nebo za oknem. Každý rok zapaluje židovské hnutí Chabad obří chanukový svícen také na Palachově náměstí v Praze. Svícny se staly uměleckými předměty, v době minulé i současné. Bývají různě zdobeny, proměňují se v prostoru i čase světové židovské diaspory, značnou měrou se na nich odráží i vliv okolního nežidovského prostředí.

Ke svátku Chanuka se váží i další zvyky. Hospodyňky připravují tradiční pochutiny, jež vyžadují velké množství oleje - koblihy a bramboráky. V aškenázské tradici (tedy původně ve středoevropském a východoevropském prostoru) si děti rády hrají s drejdlem, malou káčou, jejíž čtyři hrany nesou čtyři písmena hebrejské alefbety (abecedy), počáteční písmena slov věty "A stal se tam zázrak veliký." Děti často dostávají dárky. Ke svátku patří také určité písně a synagogální liturgie.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Povolání pod kůží ..... Profese značně ovlivní slovník nejen v intencích profesionálního slangu, ale i volbou cizích slov z oblasti profesního zájmu. Ovlivní i způsob uvažování. Kriminalista, který spatří za parného dne spoře oděnou dívku stopovat u silnice, bude především uvažovat o děvčatech z Dubí a Chebu – eventuálně o tom, jak velké riziko znásilnění hrozí dívce počestné. Lze s úspěchem pochybovat o tom, že se jeho úvahy ponesou směrem k opěvování krás neformálního cestování.

Manželský poradce, jemuž sdělíte svůj úmysl vyříkat si s manželkou, co se vám jednomu na druhém nelíbí, zareaguje slovy: “Pozor, pohádáte se!“ Nikoli: “Upřímnost je krásná vlastnost!“ Dotyčného nebude při sledování velké svatby napadat: “Bože, to je krása.“ Spíše bude skepticky konstatovat: “Čím větší svatba, tím větší rozvod.“ Ví své.

Pozoruhodnou profesionální deformaci představují lékaři (i lékařky), kteří svým dětem v nemoci nepodají léky. Podobnost s jednáním brněnské “vyšetřovatelky“ je čistě náhodná. “MUDry“ posílající své děti do školy s hnisavou angínou, protože “to přece nic není“, ale i takové, jejichž výchova je hypochondrická. Poměrně časté je, že důstojníci “velí“ i doma, účetní si vedou podrobné účetní knihy, v nichž zaznamenávají výdaj každého rohlíku.

Partneři a partnerky osob s právnickým vzděláním tvrdí, že s dotyčnými nelze v manželství diskutovat a vůbec se s nimi těžko i hádá. Začnou se totiž hned plamenně obhajovat a chytat protějšek za slovíčko, jež může být sporné. Setkali jsme se s právníky, kteří zamilovaným snoubencům důtklivě doporučovali, aby uschovávali paragony společně koupených věcí a nechali si podepsat od dárců svatebních darů, zda jde o dar daný oběma, nebo jen jednomu, protože to usnadňuje majetkové vypořádání v případě rozvodu.

Není nijak těžké nacházet prvky podivínství u druhých lidí. Obtížnější je zamyslet se kriticky nad sebou samým. Okřídlený slogan praví, že podivín je vždycky ten druhý, my vás chceme přesvědčit, že by se mohl i mýlit.       (Zdroj: Zdravcentra)


Je Ježíš pohřebný v Kašmíru? ..... Ježíš Kristus se narodil o Vánocích. Budiž, co ale víme o jeho smrti? A hlavně, víme vůbec, kde se nachází jeho hrob?

Co se týče Ježíšovy smrti, pokud tedy vůbec věříme, že existoval, je věc vcelku jasná. Můžeme přijmout křesťanský výklad a přistoupit na jeho odsouzení a ukřižování jako na skutečný fakt, který nám předkládají evangelia. Pak dostaneme tři různé možnosti toho, co následovalo: 1) Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, kde zaujal své místo po božím boku, nebo 2) na kříži prostě jen zemřel, nebo třetí varianta – na kříži nezemřel. Pro ty, kteří jsou nejsou s vnímáním reality na štíru, platí vlastně jen dvě poslední varianty. Ostatně, už židovský historik Josefus Flavius se zmiňuje o tom, že ukřižování nutně nemuselo znamenat smrt a že tento trest mnozí přežili. Tím spíš, že ukřižovaný na kůlu umíral celé dny, a Ježíš byl na kříž přibit krátce před šábesem, kdy bylo utrpení zakázáno zákonem, a tak byl podle všeho z kříže sňat…

Pokud je ale diskutabilní otázka jeho smrti, lze zpochybňovat i „oficiální“ místo jeho posledního odpočinku poblíž Golgoty. Proč ne? Ostatně, tomu, že je Ježíš pohřbený úplně jinde, věří po celém světě miliony lidí.      (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Sovietski kozmonauti si zničili oči pre slávu ZSSR ..... Známy kozmonaut Valetín Lebedev, ktorý strávil na orbite okolo Zeme rekordnú dobu, teraz veľmi rýchlo stráca zrak. "Radiácia vo vesmíre mi poškodila oči. V čase Sovietskeho zväzu sa o tom mlčalo, ale teraz môžem povedať, že ten let mi veľmi poškodil oči" ", hovorí legendárny vesmírny pilot.

Tento kozmonaut, ktorý pri oblete planéty v roku 1982 strávil vo vesmíre 221 dní, má teraz progresívny šedý zákal a slepne. 66-ročného bývalého kozmonauta vyšetrovali najlepší moskovskí oftamológovia, ale všetci sa zhodujú v tom, že mu oči nemôžu zachrániť.

"Spočiatku som mal problémy len s pravým okom. Videl som s ním stále horšie a horšie a keď som napokon požiadal lekárov o pomoc, už bolo neskoro. Rozhodli sa operovať ma."

Vyšetrili ho na známej kremeľskej klinike a lekári povedali, že choroba sa veľmi rýchlo zhoršuje. O istý čas sa podobný problém prejavil aj na ľavom oku. Valentín Lebedev je presvedčený, že problémy s očami sú dôsledkom jeho pôsobenia vo vesmíre. "Spálil som si oči vo vesmíre, keď so pracoval na raketovom zariadení. Vo vesmíre niet atmosféry a slnko vás opáli ako v nejakej horúcej krajine. Po práci ma zakaždým veľmi boleli oči", hovorí Lebedev.

Sovietska vrchnosť nechcela, aby sa o problémoch kozmonautov dozvedela verejnosť. "Prvá žena vo vesmíre Valetína Tereškovová v dôsledku bezváhového stavu veľmi trpela. Celé mesiace nám trvalo, než sme sa z vesmírneho letu zotavili", povedal Lebedev. Lebedev letel do vesmíru dvakrát.      (Zdroj: Protiprudu)


Výzvy pro české předsednictví - uzavření Guantánama, lidská práva v Číně a Izraeli nebo postavení Romů v EU ..... Pomoc administrativě USA s uzavřením Guantánama, důsledný důraz na lidská práva ve vztahu k třetím zemím, jako jsou Čína nebo Izrael, úsilí o řešení postavení Romů v Evropě. To jsou některé z výzev, které podle Amnesty International (AI) stojí před českým předsednictvím EU. S kompletním zněním doporučení dnes organizace zabývající se ochranou lidských práv seznámila ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Amnesty International ve svém dokumentu pod názvem „Srdce Evropy musí bít pro lidská práva“ předložila českému předsednictví konkrétní doporučení, která se týkají naléhavých otázek lidských práv na území Unie i za jeho hranicemi. Česká republika má pro jejich řešení výjimečně výhodnou pozici. Všechna doporučení jsou realizovatelná během šesti měsíců českého předsednictví.

„Česká republika bude mít během předsednictví možnost vyslat jasný signál, že je z pozice lídra EU připravena učinit konkrétní kroky pro ochranu lidských práv,“ uvedla Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky AI.

Jde zejména o nabídku pomoci USA s uzavřením věznice na Guantánamu, která by mohla být učiněna již na prvním summitu EU-USA s novou americkou administrativou.

„České předsednictví bude mít historickou příležitost pomoci ukončit lidskoprávní skandál na Guantánamu, neboť v jeho průběhu proběhne první summit EU-USA s administrativou prezidenta Obamy. Nedávno navíc Portugalsko vyzvalo členy EU, aby zajatcům z Guantánama nabídli ochranu,“ prohlásil Nicolas Beger, ředitel Kanceláře AI pro Evropskou unii.

Nelze také zavírat oči nad nutností řešit postavení romských komunit v celé Evropské unii, v němž by český vláda mohla využít vlastní zkušenosti a podpořit vznik rámcové strategie pro začlenění Romů.

Je však také třeba znovu jednoznačně stanovit lidská práva jako prioritu unijní politiky. „Zejména pokud je EU postavena před úkol sladit závazky v oblasti lidských práv se svými zájmy v oblasti obchodu, energetiky nebo bezpečnosti, jsou lidská práva často podřízena ekonomickým zájmům,“ stojí v dokumentu, který byl dnes předán ministru Karlu Schwarzenbergovi.

„Lidé, jejichž práva jsou porušována, potřebují okamžitou ochranu. České předsednictví bude hrát hlavní roli v jejím zajištění například v rámci dialogu o lidských právech s Čínou nebo při tvorbě Akčního plánu mezi EU a Izraelem,“ dodala Dáša van der Horst.      (Zdroj: Amnesty International)


22.12. 2008      Yule je keltský svátek v den zimního slunovratu slavený 21.–22. prosince. Ve wicce je Yule je nejtemnějším dnem roku, ale právě od tohoto dne zase začne světla přibývat. O tomto svátku se totiž narodil Bohyni syn, který je budoucím bohem (starý bůh stále ještě žije, ale už spíš jen dožívá). Obvykle se vyzdobují příbytky, zapaluje se oheň apod. Je to vhodná doba pro věštění, někteří jej slaví jako nový rok. Tradičními jídly jsou ořechy, sušené ovoce, jablka, vepřové maso, zvěřina, pivo a ibiškový čaj.      (Převzato bez úprav z Wikipedie)


Zimní slunovrat ..... Dne 21. 12. ve 13 hodin 3 minuty středoevropského času vstoupilo Slunce do znamení Kozoroha. Nastal zimní slunovrat. Začala astronomická zima.

Ačkoli by se to mohlo zdát na první pohled, střídání ročních období nemá na svědomí měnící se vzdálenost planety Země od Slunce. Země kolem centrální hvězdy sluneční soustavy obíhá po elipse, ale paradoxně je Slunci nejblíže v době, kdy my, pozorovatelé na severní polokouli, máme zimu. V tomto přísluní (tedy nejmenší vzdálenosti) bude Země 4. ledna 2008 v 17 hodin SEČ a její vzdálenost od Slunce bude činit 147,1 miliónu km.

Skutečnou vinu za střídání ročních období totiž nese zemská osa. Ta je skloněna o 23,5 stupně od roviny oběhu Země a sluneční záření tak v průběhu roku dopadá víc tu na jednu, tu na druhou polokouli. V období kolem zimního slunovratu Slunce v našich zeměpisných šířkách vystupuje pouze přibližně 16 stupňů nad obzor. Díky tomu dny v tuto dobu trvají kolem osmi hodin (zato noci až celých hodin šestnáct) a porovnáme-li množství energie, které libovolný metr čtvereční plochy na povrchu obdrží, zjistíme, že je třikrát vyšší v období od dubna do října než v období od října do dubna.

Svoji roli ale eliptická dráha sehrává – ovlivňuje délku ročních období. Podle Keplerových zákonů se Země v přísluní pohybuje rychleji než v odsluní (tedy největší vzdálenosti) a naše léta jsou tak o několik dní delší než naše zimy, ale na druhou stranu jsou mírnější (chladnější chcete-li) než na jižní polokouli.

21. prosince 2008 ve 13 hodin 3 minuty SEČ tedy Slunce dosáhne obratníku Kozoroha a pomalu se začne vracet na polokouli severní. 20. března Slunce překročí nebeský rovník (tehdy nastává rovnodennost) a dny se budou prodlužovat až do slunovratu letního, kdy bude situace obrácená.      (Zdroj: Observatory)


Psycholog o Vánocích ..... Stres, frustrace a opuštěnost pro mnohé ..... Vánoce se svými obrovskými nároky mohou přinášet frustraci těm, kteří mají na starost uspořádání jejich oslav: tedy především dospělým a rodičům. Dohodnout se, jak budeme Vánoce slavit, může být velkým problémem. Nejenže neexistuje objektivní pohled na to, co je správná oslava, ale především právě kolem Vánoc máme často své jedinečné niterné představy, které bychom rádi naplnili. Zde může být veliký rozdíl jak mezi jednotlivými rodinami, tak mezi muži a ženami.

Pro ženu jsou Vánoce často příležitostí k tomu, jak dát věci do pořádku. O jaký pořádek se jedná, se často manželé nemohou shodnout. Někdo bude zdůrazňovat pořádek v duši a ve vztazích - ale to je druh pořádku, ke kterému se dochází velmi obtížně. Proto je pro mnohé dosažitelný alespoň pořádek v předmětech kolem sebe. Na tom není nic špatného, pokud si uvědomíme, že se skutečně jedná pouze o dosažitelný a hmatatelný obraz něčeho mnohem důležitějšího a mnohem hůře dosažitelného. I na takové "maličkosti" jako je pořádek doma je ovšem potřeba statečnosti a tolerance obou stran. ..."       (Zdroj: Víra)


Energeticko-informační stránka stravy .....  Vhodné téma před vánočními svátky. Pokud někoho zaujmou informace z tohoto článku, je období Vánoc příležitostí k vyzkoušení některých zde uvedených myšlenek. Ne tolik v oblasti výběru potravin, která je v době Vánoc silně ovlivněna tradicemi a zvyklostmi, ale na druhé straně v těch ostatních oblastech naopak asi není vhodnější doba. Energeticko-informační hodnota potravin a jejich příjmu je soudobou naukou o stravování opomíjena. Hlavně se řeší, co jíst, a to ještě zejména z pohledu chemického složení potravin a ne už, jak stravu vybírat, připravovat, jak ji jíst a trávit. Jestliže platí, že jsme to, co jíme, pak naše strava je velmi důležitou součástí péče o tělo, a tím i samozřejmě o duši a ducha, protože vše se vším souvisí. V souvislosti s tím, že dnešní západní lékařská věda má tendenci redukovat člověka na biologický a ještě spíše chemický stroj, je také přistupováno i ke kompletnímu stravovacímu cyklu člověka. Prvním běžným omylem z toho plynoucím je redukce zdravého stravování pouze na výběr potravin a to ještě s výrazným zaměřením na chemické složení potravin a z toho plynoucí prospěšnost či škodlivost pro lidské zdraví. A to v tomto případě ještě pomíjíme neopominutelné, že výsledky výzkumů zdraví prospěšnosti či škodlivosti jednotlivých potravin bývají často silně ovlivněny tím, kdo tyto výzkumy platí, což bývají většinou výrobci či prodejci potravin. Druhým běžným omylem je zevšeobecňování, to znamená předpoklad, že když je některá potravina označena za přínosnou pro zdraví člověka, je přínosná pro zdraví každého člověka kdekoliv na Zemi. To platí samozřejmě obráceně i pro potraviny označované za zdraví škodlivé.       (Zdroj: Matrix-2001)


Pozor na internetové vánoční nákupy: Dvanáct vánočních podvodů ..... Předvánoční nákupy představují vítanou příležitost pro internetové podvodníky. Ve spolupráci se společností McAfee vám přinášíme přehled hlavních hrozeb, jimž je třeba na konci roku čelit.

1. Podvodná charita - Celá řada charitativních organizací se snaží lidi přesvědčit, aby během vánočních svátků mysleli i na druhé. Na konci roku tyto organizace rozesílají e-maily s žádostí o finanční příspěvek. Podvodníci to samozřejmě dobře vědí a snaží se na větší ochotě lidí v období Vánoc přiživit. Rozesílají své vlastní e-maily a vytvářejí podvodné stránky, kde lze provést transakci. Tyto stránky bývají často profesionálně připravené a k nerozeznání od originálu. Obrana: Neklikat na odkazy v e-mailu, ale napsat do adresního řádku prohlížeče adresu legitimního serveru ručně.

2. Bankovní podvody - Současná ekonomická situace znervózňuje téměř každého z nás. Lidé se za této situace chovají mnohdy neuváženě, čehož podvodníci neváhají využít. Rozesílají e-maily, jimiž se od uživatelů snaží získat informace o jejich účtu včetně přístupových kódů do on-line bankovnictví. Obrana: Neposkytovat žádné citlivé údaje o bankovním účtu na základě e-mailové žádosti. V případě jakéhokoliv podezření se s bankou spojit telefonicky.

3. Elektronické pohlednice - Elektronická blahopřání představují značné riziko. Před rokem podvodníci takto například rozesílali přání obsahující odkaz, odkud se pohlednice měla stáhnout. Odkaz však vedl na podvodný server, který se návštěvníkovi pokusil nainstalovat trojského koně. Běžně se také rozesílají přání s připojeným souborem, který po spuštění do počítače nainstaluje malware. Obrana: Neotevírat podezřelé soubory, neklikat na odkazy v e-mailu.      (Devět dalších podvodů je popsáno na stránkách 21@století)


Mŕtvi žijú ďalej ..... Najvýznamnejším centrom, ktoré dnes nadväzuje kontakt so záhrobím pomo­cou technických zariadení, je stredisko CETL v Luxemburgu. Nielenže tam registrujú hlasy mŕtvych...

Oddávna duchovné bytosti tohto sveta, ktoré boli nositeľmi skutočnej múdrosti, tvrdili, že smrť neexistuje, existuje iba prechod z materiálnej do nemateriálnej formy bytia. Ich tvrdenie potvrdzuje aj súčasná technika. Správy, ktoré prichádzajú z „druhej strany", nám však ukazujú trocha iný obraz, na aký sme zvyknutí....

Málokto vie, že známy vynálezca T. A. Edison bol prvý, kto sa zaoberal spojením so záhrobím bez prostredníctva média. Vynálezca rádia Marconi počas svojich prvých rádiových transmisií zaregistroval poruchy v podobe hlasov neznámeho pôvodu. V roku 1950 inžinier Hohn Otto so svojimi kolegami rádioamatérmi zaregistroval „hlasy odni­kiaľ", ktoré hovorili rôznymi jazykmi. Správa sa rozšírila po slávnej nahrávke F.Jurgensona zo Štokholmu z 12. júna 1959. Pripomeňme si, že Jurgenson vtedy nahrával spev vtákov, keď zrazu zistil, že vlastne nahral mužský hlas, ktorý po nórsky hovoril o nočných hlasoch vtákov. Keď Jurgenson o mesiac neskôr pracoval v rádiu na relácii venovanej princeznej Anastázii, nahral na pásku jej hlas, ktorý hovoril po nemecky o histórii Ruska. Ďalší hlas, ktorý nahral, hovoril po talian­sky. Jurgenson si myslel, že ide o hlasy z kozmu. Hlasy mu však povedali, že sú jeho mŕtvymi príbuznými a priateľmi.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Osvícení ..... Stav osvícení je stav, kdy nejsme ztotožnění s egem. To co vytváří klam naší izolovanosti je celý soubor vhledů, které obhospodařuje naše mysl. Je to zejména identifikace naší osobnosti jako je jméno, zařazení ve společnosti, celá struktura myšlenkových pochodů. Hybnou silou jsou otázky a následující odpovědi. Můžeme se zeptat, kdo jsem, čím jsem, jaký jsem a dostaneme odpověď. Vše se odehrává v naprosto izolovaném a soběstačném prostředí naší mysli, která je částečně ustálená, to znamená, že se na některé věci se již neptáme, protože jsme se s nimi ztotožnili. Například nezpochybňujeme, že jsme muž či žena, že toto je naše jméno, že v této lokalitě bydlíme, že zde je naše místo ve společnosti. Dále máme smyslové podněty, poznáváme se v zrcadle, používáme dotyk i sluch. V neposlední řadě máme pro svou osobnostní identifikaci i rozpoznání a potvrzení ze strany ostatních myslí, neboli dalších lidí, které taktéž vidíme jako samostatné subjekty, tak jako oni vidí nás.

Při osvícení dochází k tomu, že vystupujeme, doslova se odmotáváme, z obří pavučiny myšlení a dereme se na svobodu. Myšlení nelze nikdy zničit, protože bychom se stali bezbrannými a závislými dětmi. Malé děti, které ještě nedokážou sami sebe identifikovat, jsou osvícené. Jejich přístup ke světu je více méně podpořen instinktivním jednáním. To ony objevují svět pomocí svých smyslů, očí, sluchu a doteku. Objevují, ale nejsou schopné vysvětlovat a přiřazovat. V tom daném, krátkém čase, sami sebe neidentifikují. Nikam vědomě nepatří. Stejně bychom mohli mluvit o psychiatrických pacientech, ale nebylo by to přesné. Oni splnili podmínku vyvázání se z mysli, ale nahradili ji jiným myšlenkovým světem, který působí chaoticky, ale stále drží pohromadě.

Osvícenost není nic jiného, než splynutí s vlastní přirozeností. Člověk, který se dostal do tohoto tolik žádoucího stavu je schopen udržet se již nastálo v přirozenosti. Neznamená to, že není schopen používat svou mysl. Ale zásadní rozdíl je v tom, že se s ní neztotožňuje. Není nástrojem, ale nástroj umí používat a o nástroji ví.       (Celý text najdete na stránkách Jitřní země)


Evropou se šíří nová kultura špiclování ..... Navzdory tomu, že Evropě – východní i západní – v určitých etapách 20. století dominovaly nacistické a jiné státní represivní bezpečnostní orgány, šíří se kontinentem nová kultura sledování, která využívá prostředky, o nichž se nacistům či KGB ani nesnilo.

USA a Británie vystupňovaly své vnitřní monitorovací sítě poté, co zažily smrtící teroristické útoky, v jejich stopách se ale vydávají i jiné evropské vlády. Přistupují k tomu ale pomaleji, než v Británii, a to hlavně kvůli obavám veřejnosti o svobodu a soukromí.

Vezměte si například Vanves, předměstí Paříže s asi 30 tisíci obyvateli. Právě tam za druhé světové války sídlil štáb motorizované brigády wehrmachtu. Před několika lety tamní starosta nechal instalovat několik kamer, aby po nocích dohlížely na bavící se mládež a na pár lokálních prodejců drog. Postupem času ale kamery přibývaly a dnes jich je cekem devět u škol, v parcích a nákupních zónách. Všechny jsou napojeny na místní i státní policii.

Francie chce během příštího roku počet takových kamer ztrojnásobit na 60 tisíc, a zatímco obyvatelé vyjadřují znepokojení nad ztrátou soukromí, proti použití kamer jako takových vesměs nikomu příliš nevadí.

„To nedělá stát, ale jiní,“ vysvětluje vysoký důstojník francouzské státní policie Alain Winter a lehce defenzivně poukazuje na to, že za kamerami jsou jednotlivá města a vesnice. Zdůrazňuje přitom, že počet kamer ne Francii je jen nepatrným zlomkem oproti deseti milionům obdobných zařízení v Británii. A je tu ještě jeden rozdíl – v Británii se záznamy z kamer uchovávají nastálo, ale ve Francii se mažou po 48 hodinách.

Francie má ve skutečnosti v pozorování svých občanů dlouhou tradici a například svou muslimskou komunitu a jejich mešity sleduje už řadu let. Dvě domácí tajné služby se nyní navíc slučují do jediné organizace, která bude mít údajně kolem šesti tisíc agentů, což naopak vysoko překračuje počty zaměstnanců britské MI5.

I prezident Sarkozy ale zašel příliš daleko, když oznámil úmysl vytvořit obří databázi nazvanou Edvige, v níž by se prakticky na každého občana s výjimkou nejmenších dětí shromažďovaly bezpočet údajů, včetně těch o jejich náboženské či sexuální orientaci. Veřejné protesty ho ale přiměly od Edvigy v původním rozsahu ustoupit.

„Evropské vlády mají tendenci sledování svých občanů neustále rozšiřovat,“ podotýká Marianne Wadeová, odbornice na evropské trestní právo z německého Institutu Maxe Plancka. V Německu je přitom „jen“ asi 500 sledovacích kamer, což je podle všeho způsobeno ještě živým odkazem špehování jak nacistů, tak východoněmecké tajné služby. Na počátku 80. letech například mnoho Němců bojkotovalo sčítání lidu, protože se jim otázky v dotazníku zdály příliš vlezlé.

Časy se ale mění a nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že Němci pro zvýšený počet kamer na veřejných místech nic zásadního nenamítají. Přesto ale mnozí Evropané začínají protestovat, když jim stát začne lézt do soukromí až příliš, a britskou praxi uchovávání vzorků DNA považují za nechutnou, podotýká Marianne Wadeová. Evropský soud pro lidská práva počátkem prosince toto uchovávání DNA označil za nezákonné a nařídil, aby Britové ze své databáze vyřadili vzorky DNA těch osob, které vyšetřování ze zločinu očistilo.

Ve Švédsku se zase rozhořela prudká debata ohledně nového zákona, který umožňuje vládě masivně kontrolovat používání internetu. Parlament zákon schválil v létě, a trak by měl začít od počátku nového roku platit, ale četné protesty přiměly poslance, aby zákon začali pozměňovacími návrhy upravovat.

Podle Marianne Wadeové se největší nebezpečí skrývá v tom, že nad monitorovacími systémy a jejich využíváním neexistuje účinná kontrola. „Zákony se vždy přijímají pod záminkou boje proti terorismu nebo kvůli boji proti zločinu,“ říká, „ale jsou obvykle formulovány tak vágně, že si díky nim policie může dělat, co se jí zlíbí.“      (Převzato ze stránek Czech Free Press)


Neandrtálci znali lepidlo ..... Neandrtálci zřejmě poprvé připevnili kamenný hrot na násadu asi o 30 tisíc let dříve, než se zatím předpokládalo.

Archeologové v Sýrii na nalezišti Umm el Tlel objevili kamenné hroty staré asi 70 tisíc let, které jsou dílem neandrtálců. Na některých hrotech se nacházejí zbytky bitumenu neboli živice - tedy viskózní a lepkavé organické kapaliny podobné dehtu. Podle toho, kde se zbytky na hrotech nacházely, se zdá, že sloužila k jejich připevnění na dřevěnou násadu. Neandrtálci bitumen zřejmě získávali z živičných písků, které leží nedaleko místa nálezu. Objev posouvá dobu, kdy neandrtálec poprvé připevnil hrot na násadu asi o 30 tisíc let nazpátek. Zatím nejstarší hrot se zbytky bitumenu, který pocházel ze stejné lokality, je totiž starý 40 tisíc let. Homo sapiens výrobu nástrojů s násadou zvládl ještě dříve - z Izraele známe kamenný hrot starý 90 tisíc let, na kterém jsou zbytky dosud neidentifikovaného adhesiva. A v Africe lidé před 60 000 lety lepili nástroje na násady pomocí směsi pryskyřic.

Objev popisuje článek v prosincovém čísle časopisu Antiquity.      (Zdroj: ČR-Leonardo)


Lze Occamovu břitvu testovat pomocí algoritmů? ..... Samotný princip Occamovy břitvy, tj. preferovat nejjednodušší vysvětlení, je definován poměrně vágně. Otázka zní, zda je tento princip nějak „vepsán“ do podoby světa, nebo zda nám pouze umožňuje světu lépe porozumět – pak by to byla spíše jakási lidská pomůcka.

Některá použití Occamovy břitvy jsou zřejmě neproblémová a vypovídají i o povaze světa. Pokud před domem najdeme louži, je jistě rozumnější předpokládat, že pršelo, než že se zde vymočil mimozemšťan. Nicméně zkusme se z filozofie dostat na empiričtější půdu, konkrétně na automatické generování hypotéz počítači/programy.

Problém stojí takto: má-li program na základě dat k dispozici hypotézy stejně nebo podobně souhlasící s těmito daty, je třeba preferovat nejjednodušší hypotézu? To už lze empiricky zkoumat – následně vezmeme data stejného typu, které zatím program k dispozici neměl, a porovnáme je s predikcí podle jednotlivých hypotéz.

Experimentů byla provedena celá řada, jejich interpretace však kupodivu problém jednoznačně neřeší. Autor příspěvku v knize Uměla inteligence 5 se však přiklání k tomu, že výsledky výhodnost Occamovy břitvy alespoň v oblasti automatického generování hypotéz a strojového učení nepodporují, spíše naopak. Jinak řečeno, jednodušší hypotéza nebude obecně dávat úspěšnější předpovědi.

Occamova břitva pak v tomto ohledu není nějakým hlubinným principem vepsaným do podoby světa, nedává nám ani lepší nástroje jeho popisu ve smyslu lepší predikce. Jednodušší hypotézy nemusejí být obecně „lepší“, jsou ale každopádně člověku lépe srozumitelné.

Zdroj: Kolektiv autorů: Umělá inteligence 5, Academia, Praha 2007. Část F. Železný: O empirickém výzkumu algoritmického objevování

Poznámky:

Tady by se dalo odkázat na celou řadu souvisejících problémů: jde nám prostě o to, aby předpověď souhlasila s pozorováním, nebo spíše o porozumění světu (to má třeba vztah k různým interpretacím kvantové fyziky)?

Nicméně i přes uvedené výhrady je Occamova břitva užitečná i zcela prakticky. Srozumitelná hypotéza nám samozřejmě umožní s ní dále lépe pracovat, navrhovat její úpravy, odvozovat hypotézy další atd. Pro automatickou tvorbu hypotéz pomocí algoritmů to ovšem možná neplatí...      (Zdroj: ScienceWORLD)


Odpad už tolik nevydělává, firmy chtějí od měst více peněz ..... Ještě donedávna lukrativní byznys třídění odpadů dostal velkou ránu. Ceny druhotných surovin, například starého papíru, železa nebo plastů, klesly tak nízko, že se je firmám už často nevyplácí zpracovat.

"Odběr starého papíru do papíren se prakticky zastavil. Odběratelé nastavili i minusové ceny," říká mluvčí společnosti A.S.A. Alexandra Kostřicová. Někde se tak za odpad musí i platit.

Kvůli situaci na trhu se do existenčních potíží dostala už první firma. Mostecká společnost Kamaplast, kde plasty recykluje zhruba padesát lidí, již oznámila úřadu práce ukončení činnosti. "Vyčerpal jsem všechny možnosti – finance nejen firemní, ale i mé soukromé. Musím tak firmu, z 95 procent exportující, zastavit a ukončit její činnost," napsal majitel firmy Otakar Zajíček na úřad práce.

Ceny druhotných surovin začaly prudce padat v reakci na snižující se výrobu po celém světě. Například je potřeba méně papírových obalů a hutě poptávají menší množství šrotu kvůli poklesu zakázek. Navíc klesla cena "originálních" surovin, v případě plastů například ropy.       (Celý článek najdete na stránkách Agris)


19.12. 2008      V neděli, ve 13:03 SEČ, vstupuje Slunce do znamení Kozoroha. Nadejde okamžik Zimního slunovratu - a začne astronomická zima. A zároveň je také čtrtá a poslední ... adventní neděle.

Víte jak staré je linoleum, naprosto standardní podlahová krytina? Dnes je mu 145 let ... devatenáctého prosince 1863 si linoleum nechal patentovat v Londýně jistý pan Frederick Walton. O osm let později si nechal pan Albert L. Jones patentovat vlnitou lepenku, která se začala ve velkém používat na výrobu transportních krabic.


Jak domácí psi odečítají tváře majitelů? ..... Když člověk spatří novou neznámou tvář, tak má sklon hledět nalevo, čili na pravou stranu tváře z pohledu jejího vlastníka. A na tuto její pravou stranu také hledí delší dobu. Přezdívá se tomu „sklon zírat vlevo“ (left gaze bias) a je to docela záhada, protože to funguje jenom u nových lidských tváří a ničeho jiného. Jedna teorie praví, že je to tím, jak pravá strana tváře lépe prozrazuje momentální emoce.

Až donedávna byl sklon zírat vlevo považován za čistě lidský. Kun Guo z britské University of Lincoln a jeho kolegové ale přišli s objevem, že stejně na lidi zírají i domácí psi. Badatelé ukazovali 17 psím dobrovolníkům různé snímky včetně lidských, psích a opičích tváří. Během toho zaznamenávali a analyzovali, kam a jak se psi dívají.

Překvapivě vyšlo najevo, že i domácí psi mají značný a nápadný sklon zírat vlevo a to výhradně na lidské tváře. Všechny ostatní snímky včetně psích hlav si psi prohlíželi běžným zpsobem. Zní to skoro strašidelně, zřejmě máme ve své pravé tváři něco, na co má smysl důkladně zírat. Jenom si zatím nejsme jistí, co by to mělo být.     (Zdroj: OSEL)


Od prosince jezdíme ekologicky ..... Správa Krkonošského národního parku nakoupila 6 automobilů na alternativní pohon v celkové částce 2 000 000 Kč z dotací Ministerstva životního prostředí ČR z prostředků na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny. Správa KRNAP chce i v budoucnu pečovat o životní prostředí všemi možnými prostředky a pečlivě zvažuje veškeré kroky ve svém jednání v zájmu ochrany přírody. Nákup vozidel na zemní plyn je jen jedním z těchto kroků.

Správa KRNAP vypsala řádné výběrové řízení na nákup nových osobních automobilů a veřejně zveřejnila požadavky pro zachování transparentnosti. Požadavky na výbavu aut byly především nejnižší cenová nabídka, pohon motoru LPG, pohon 4 x 4, provedení Combi, výhodná kombinovaná spotřeba, barva vozu. Z dodaných nabídek bylo na základě rozhodnutí pětičlenné komise vybráno a nakoupeno do vozového parku: 3 osobní automobily Nová Fabia-Combi a 3 osobní automobily Suzuki Sx4. Oba druhy jsou na alternativní pohon (LPG).       (Zdroj: Ecomonitor)


Vánoce zvířat .....  Rok co rok, když se blíží bílé svátky, vichřice děsu letí světem zvěře. Ve tvářích, jimž člověk farisejsky říká němé - aby měl záminku, že jim nechce rozumět - náhle se objevuje bezhraničná úzkost jako v očích lidí před popravou. Lidé o Vánocích arci nemívají kdy vidět tu úzkost, poněvadž jim před zraky plápolají orgiastické sny velikého žraní, v ty dny vzmáhají se v lidech běsné touhy hroznýšů, aby se nahltali do prasknutí kde čeho živého a mohli aspoň týden ležet nehybně s přecpanými břichy, proto nevidí než svá břicha. Kolem dvacátého prosince začíná rok co rok válka lidí se zvířaty, miliardy životů končí v ty dny pod noži a sekerami a palicemi, celá Evropa náhle páchne čerstvou krví jako nesmírné pole bitevní, civilizované lidstvo stojí v teplé krvi po kotníky. Zdá se, že pro evropského člověka je občas nutný pohled na tuto krev, aby mohl dál žít, proto aspoň jednou za rok třeba napustit si celou evropskou nádržku krví. Z milionů hrdel živých tvorů hrčí krev do tohoto jezera, v němž je lidstvu evropskému nutno vykoupat svá zvadlá, vystřebaná těla jako v horkých živých vlnách, nadýchat se jejího omamného výparu - a dát si k tomu svítit hvězdou betlémskou!       (Čtěte na stránkách Zvědavec)


Jihočeští lesníci bojují proti krádežím vánočních stromků ..... S příchodem předvánočního času se zvyšuje riziko krádeží stromků i v jihočeských lesích. A lesníci tuto skutečnost nepodceňují. Právě v těchto dnech přikročili k různým preventivních opatřením, aby ohrožené porosty chránili.

Na Táborsku spravují lesníci společnosti Lesy České republiky zhruba 10 tisíc hektarů porostů. Neohroženější jsou tam jedle a douglasky. Jak Českému rozhlasu potvrdil lesní správce Tomáš Foit, ostražití teď musejí být hlavně při okrajích silnic: "Samozřejmě se snažíme monitorovat pohyb lidí po lese. Podle zákona o lesích platí, že motorovými prostředky je zakázáno vstupovat do lesního porostu a na lesní komunikace. Většinu našich lesních cest máme zabezpečenou závorami a ty se hlavně v tuto dobu snažíme udržovat zavřené. Naši pracovníci jsou vybaveni institutem lesní stráže a mohou návštěvníky lesů legitimovat."      (Zdroj: Enviweb)


Po mořském dně se kutálí gigantické améby ..... Jednobuněčné organismy patří k nejmenším trpaslíkům mezi vším živým. Když některý z nich přesáhne velikost jednoho milimetru, tvoří v jednobuněčném světě ekvivalent mamuta. Vědci nedávno objevili tvora, který má v tomto světě velikost srovnatelnou v lidských měřítcích snad jedině s Mount Everestem.

Podmořská expedice do východní části bahamského souostroví objevila něco skutečně zvláštního. Po pustém bahnitém dně v hloubce okolo 800 metrů se kutálela řada podivných tvorů, kteří tvarem i velikostí připomínali větší bobuli hroznového vína. Protože se zjevně aktivně pohybovali a nechávali za sebou slizové cestičky, považovali je biologové nejprve za nějaký neznámý druh plžů. Jaké bylo však jejich překvapení, když zjistili, že se jedná o obrovitou jednobuněčnou amébu! Jejich pohyb nemá žádné závodní tempo, vědci jej odhadují na méně než 3 centimetry za den. Přesto se jedná o jediný jednobuněčný organismus, který dokáže takto komplikované pohyby zvládnout. Genetické testy potvrdily, že jde skutečně o amébu, jejíž nejbližší příbuzní žijí ve Středozemním moři a v Ománském zálivu. Žádný z jejích příbuzných však není podobného typu pohybu schopen. Na druhu Gromia sphaerica, jak byla tato obří améba pojmenována, zajímá biology ještě jedna věc. Mohla by být totiž klíčem k záhadným zkamenělinám, jejichž původ vědci umisťují okolo 1,8 miliardy, tedy dlouho před začátek tzv. „kambrijské exploze“ (před 530 mil. let). Tyto zkameněliny ukazují zřetelné stopy po pohybujících se organismech. Kdybychom mohli předpokládat, že tyto stopy zanechali obří jednobuněčné organismy podobné gromii, znamenalo by to výraznou podporu pro hypotézu, že většina mnohobuněčných organismů se skutečně vyvinula až v kambriu. Prekambrijské období bychom tedy mohli vidět jako eldorádo jednobuněčných forem života. Vědci řeší ještě další záhadu spojenou s tajemnými gromiemi. Zcela jistě se množí, jelikož je jich tam dole hodně, říká Sönke Johnsen, docent biologie na Duke University v Severní Karolíně, který byl vedoucím biologem expedice, která gromie objevila. Všechny byly však přibližně stejné velikosti a tak není jasné, zda mezi nimi byl nějaký mladý exemplář. Obří améby jsou však příliš křehké na to, aby mohly být pěstovány v zajetí. Odpovědi na všechny zvídavé otázky biologů může tedy přinést až další expedice.      (Zdroj: 21@století)


Past na kuřáky v Morvské bráně ..... Světlo na konci tunelu teď ale zasvítilo kuřákům v lázních Teplice nad Bečvou v podobě unikátního zařízení, které tu lékaři používají. Jedná se o takzvanou biorezonanci. „V případě biorezonance nehovoříme o klasické medicíně. Ale konec konců, vše, co může pomoci kuřákovi odvyknout je dobré,“ říká o této metodě MUDr. Věra Mrázová z Lázní Teplice nad Bečvou. A co si můžeme představit pod pojmeme biorezonance? Přístroje, které pracují na bázi biorezonance, využívají možnosti zjištění různých elektromagnetických vln vysílaných z organismu, přičemž buňky různých tkání a orgánů vysílají specifická vlnění. A toto vlnění je u zdravého člověka jiné než u nemocného. S lékaři tu na odstranění zlozvyku kouření úspěšně spolupracuje Bicom 2000. Přístroj pracuje na principu takzvané oscilační terapie. V literatuře je uváděna jako léčba bez vedlejších účinků, neměla by ale být aplikována u pacientů s kardiostimulátory a u těhotných žen. Léčení je zcela bezbolestné a také pohodlné. Během procesu léčby kuřák leží, je oblečený, v ruce drží jen elektrodu.

A co musí kuřák odhodlaný skoncovat se svým zlozvykem udělat kromě toho, že se k terapii odhodlá? Stačí s sebou donést nedopalek své poslední vykouřené cigarety. Ta se vloží do detekční elektrody přístroje k provedení analýzy. Na základě této analýzy přístroj vysílá zrcadlově obrácenou elektromagnetickou vlnu do těla pacienta. Ta pak působí v okolí chuťových „nikotinových“ buněk. Díky tomu mizí chuť na nikotin prakticky ihned, nebo za několik hodin po zákroku. Ten lze opakovat v rozmezí sedmi až deseti dnů od první procedury.

A jaké mohou být nežádoucí vedlejší projevy této léčby?

Přechodně se mohou u odvykání kouření objevit některé reakce, jako je například kovová chuť v ústech, sucho v puse, ospalost či mírné podráždění, také bolesti hlavy. To vše jsou ale přirozené známky abstinence nikotinu. Proto doporučujeme zvýšený přísun tekutin, nejlépe vody či ovocných čajů. Příznaky pak odeznívají během několika dnů. V den podávání procedury se nedoporučuje pít kávu, černý čaj či jiný přípravek s obsahem kofeinu. Pozor také na analgetika s obsahem kofeinu. A také se nedoporučuje v den procedury pít alkohol. Jediným negativním faktem tedy je, že toto léčení není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Ale ve srovnání s cenou cigaret…..      (Zdroj: CelostniMedicina)


Dávní zemědělci údajně zabránili nástupu doby ledové ..... Nebýt prvních zemědělců, prožívali bychom prý dnes dobu ledovou.Člověk nezačal ovlivňovat světové klima až s vynálezem parního stroje a spalováním fosilních paliv. Koncentraci skleníkových plynů významně zvýšili už první zemědělci, díky nimž dnes neprožíváme novou dobu ledovou. Tvrdí to klimatologové z Wisconsinské univerzity.

Klima se podle nich začalo před osmi tisíci lety měnit vlivem odlesňování Evropy a pěstování rýže v rozsáhlých oblastech Asie. Z rýžových polí se do atmosféry dostával metan, hořící lesy zase uvolnily velké množství oxidu uhličitého. Průměrná teplota díky tomu mírně stoupla a začala působit pozitivní zpětná vazba. Teplejší oceány totiž zadržují méně oxidu uhličitého, čímž se oteplování dále zesiluje.

Teorie o vlivu zemědělské revoluce na klima není nová, nyní ji však podpořily výstupy nových počítačových modelů, které pracují s rekordním množstvím vstupních dat. Klimatologové své závěry prezentovali na setkání Americké geofyzikální unie.


Agrární komora: Prodej českých potravin zvýšíme soutěží ..... Soutěží o nejlepší regionální potraviny chtějí Agrární komora a Svaz českých a moravských spotřebních družstev (COOP) zvýšit zájem o české výrobky.

Pilotním projektem spolupráce je zatím potravinářská soutěž s názvem Chutná hezky, jihočesky, další projekty zřejmě budou brzy následovat.

„Chceme tak zpropagovat kvalitní české výrobky, které v poslední době stále více vytlačuje nekvalitní, ale levnější konkurence,“ říká prezident Agrární komory Jan Veleba.

Zároveň vytýká vládě, že se sama o propagaci českých potravin příliš nestará.

„Na západě je přitom běžné, že politici za regionální potraviny lobují,“ tvrdí Veleba.

Soutěží chtějí Agrární komora a družstva také čelit finanční krizi, která se v Česku naplno projeví teprve příští rok. „Náš společný projekt přichází v pravou chvíli, protože největší dopady bude mít krize především v regionech,“ očekává předseda COOP Zdeněk Juračka.      (Zdroj: Agris)

Pánové, pánové, pánové .... přijde mi to postavený na hlavu ... dokud se budou prodávat cizí kdoule (třeba, abych nepsal nic konkrétního) o polovinu levněji než naše kdoule, tak ani potisk vlasteneckými hesly nikoho nepřiměje k tomu, aby kupoval to dražší zboží .... Byť tamto levný dovezl špinavej neekologickej čadící kamion... Chjo ...


Autogenní trénink ..... Autogenní trénink se dá použít u všech lidí, kteří o něj projeví zájem a tento zájem udrží po dobu nutnou k absolvování základního výcviku. Vhodný je zejména pro lidi trpící nízkým...

Autogenní trénink je psychoterapeutická metoda, kterou poprvé publikoval německý lékař J. H. Schultz ve dvacátých letech našeho století. Je inspirována jeho zkušenostmi s hypnózou (viz) a jógou (viz). Cílem je naučit klienta uvolňovat napětí v těle a přelaďovat zaměření psychiky. Klient by v sobě měl umět po absolvovaném výcviku posílit schopnosti a dovednosti, které jeho problémy vyřeší.

Autogenní trénink se dá použít u všech lidí, kteří o něj projeví zájem a tento zájem udrží po dobu nutnou k absolvování základního výcviku. Vhodný je zejména pro lidi trpící nízkým sebevědomím, trémou, úzkostí, panickými stavy. Nepříjemné stavy se dají s jeho pomocí zvládnout velmi rychle. Např. člověk, kterému se dělá nevolno v uzavřeném prostoru nebo při schůzi, na níž má promluvit, může zastavit rozvoj nepříjemného stavu hned v zárodku. V takových případech není nutné provádět cvičení vleže, stačí provést je v té poloze, v níž člověk právě je, takže okolí nic nepozoruje. Autogenní trénink sám nestačí na odstranění těžších depresí ani není schopen vyléčit duševní poruchy řazené do okruhu psychóz.

Autogenní trénink je dobrou pomůckou pro vnitřní zklidnění a posílení. Není komplexní léčbou; dá se však bez potíží kombinovat s jinými psychoterapeutickými postupy. Autogenní trénink nebo jiná jemu podobná relaxační metoda proto bývá zařazován a do léčebných režimů lůžkových zařízení a denních sanatorií. Je-li používán samostatně, stačí některým klientům na zvládnutí jejich problémů, jiným ne.       (Čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Námitky Dětí Země proti lyžování u Liberce se potvrzují .....  Stát by neměl finančně hasit rizikové akce vrcholového sportu.

Obavy Dětí Země z doby před osmi lety, že pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování u Liberce může být finančně riskantní, se začínají naplňovat. I když se jim podařilo organizování této akce v letech 2003, 2005 a 2007 zabránit, nakonec zde mají závody v únoru proběhnout.

Dětem Země se však nelíbí, že stát pořadatelům nesystémově poskytl téměř 190 miliónů korun, aby zabránil očekávaným finančním problémům. Podle nich se tyto peníze mohly použít pro obecné účely a ne do sportu pro pár vyvolených.      (Zdroj: Děti Země)


18.12. 2008      Osmnáctý prosinec je Mezinárodním dnem migrantů - tento svátek byl vyhlášen OSN.


Na Staroměstském náměstí se našly nezmapované gotické sklepy ..... Provozovatel restaurace na Staroměstském náměstí v Praze našel pod svým podnikem dosud nezmapované gotické sklepy. Podzemní prostory byly zasypané již ve 13. století, dříve než byl postaven Týnský chrám. Odkryté jsou tedy po 800 letech, řekla provozovatelka restaurace Zuzana Opelková.

Na odkrývání prostor v domě na rohu Staroměstského náměstí a Týnské ulice před průčelím Týnského chrámu pracují archeologové z Národního památkového ústavu. Našli i keramické střepy a kosti. Až po celkovém odkrytí sklepa bude možné zjišťovat, proč byly sklepy zasypány, jakou měly funkci, jaký měly vztah k okolní zástavbě, vlastněné ve středověku významnými představiteli českého státu i města Prahy, uvedla Opelková.

Provozovatelé restaurace možnou existenci sklepení tušili déle, dva roky prováděli sondy před tím, než podlahu odkryli. Do sklepení se dostávají shora - celému sklepení podle Opelkové chybějí klenby. Opelková počítá s tím, že sklepní prostory se stanou součástí restaurace, lidé si je tedy budou moci prohlédnout.

Na práce dostali provozovatelé restaurace i peníze z Evropské unie, v rámci strukturálních fondů vyhlásila Praha výzvu na projekty z oblasti konkurenceschopnosti a ty, které podporují turistický ruch. "Náš projekt se umístil jako druhý a dostali jsme 200.000 eur (nyní téměř 5,2 milionu korun), nejvyšší možnou dotaci," uvedla. Dotace ze strukturálních fondů kryje 85 procent celkových nákladů projektu.

Historické centrum města je jen zdánlivě stoprocentně archeologicky zmapované, mnozí soukromí investoři se do průzkumu nepouštějí z obavy o zvýšené náklady na stavbu. Ze zákona je však povinností provádět takzvaný záchranný archeologický průzkum při každé rekonstrukci či stavbě v místě, kde se archeologické nálezy předpokládají.       (Zdroj: České noviny)


Budoucnost kancelářských krys .....  Budoucnost. Jaká bude? Tuhle otázku si lidé pokládají od počátku věků. Co nás čeká? Bída, nebo bohatství? Válka, nebo mír? Budou mít naše děti co dýchat? Budou mít co jíst? Každá etapa lidské civilizace vzhlíží k budoucnosti jinak. Záleží na stupni vývoje, na bohatství společnosti, záleží na víře. V souvislosti s naší budoucností se nejčastěji skloňují slova umělá inteligence, biomechanika, ale i globální oteplování či znečištění. Jaké jsou možnosti? Co nás to bude stát a bude nás to bolet?

Člověk v budoucnosti nebude stejným tvorem jako nyní. Vždyť už dnes je skoro problém najít v davu člověka, který není nějakým způsobem vylepšený. A řeč samozřejmě není jenom o silikonových pětkách, vyhlazených vráskách nebo kolagenem nafouklých rtech. Kdo z nás v sobě nemá kousek té chirurgické oceli?

Pomalá přeměna lidí na jakési chodící biomechanické stroje by tedy nemusela být takovým šokem. Nejdřív vám přidají nějaký ten kloub, potom přijde na řadu čip pod kůží, zajišťující vám jednoduchý život bez nutnosti nosit s sebou peníze, telefon a hodinky.

Takové podružné detaily jako třeba, že pomocí tohoto čipu budete pod neustálou kontrolou „Velkého bratra“, nejsou důležité. Nebo snad jsou? Jasné je, že pokrok v posledních letech nabral takovou rychlost, že i někteří vědci nad tím kroutí hlavami. Rozdíl mezi člověkem a strojem se pomalu, ale jistě smazává. To ostatně nedávno jasně prohlásil i Justin Rattner, technologický ředitel společnosti Intel Corporation.

A ten už by opravdu mohl vědět, o čem mluví. „Technologie kráčí vpřed mnohem rychleji, než by si kdo před 40 lety mohl představit,“ prohlásil.

„Podle některých prognóz se blížíme ke zlomovému bodu, od kterého rychlost technologického pokroku poroste exponenciálně. V blízké budoucnosti by počítače mohly člověka překonat ve schopnosti uvažovat.“       (Dále čtěte na stránkách VTM Science)


Britští archeologové objevili nejstarší zachovaný mozek .....  Nálezy zachovaných měkkých tkání dávno zemřelých lidí jsou velmi vzácné. Úplnou raritou je, když se podaří najít zachovaný mozek. K tomuto nálezu došlo nedávno nedaleko anglického Yorku.

K významným archeologickým nálezům dochází často při hloubení základů domů. Při hloubení základů pro nový kampus univerzity v severoanglickém Yorku došlo dokonce k sérii zajímavých objevů. Neuplynulo ani moc času od doby, kdy zde byla objevena nejstarší oběť tuberkulózy na britských ostrovech (ze 4. stol. n.l.) a už britští archeologové hlásí další objev. Během odkrývání zeminy byla nalezena lebka, jejíž původ kladou archeologové přinejmenším do 3. století př. n.l. Při bližším ohledávání se zjistilo, že pod vrstvou hlíny byla v její mozkovně ukryta žlutá rosolovitá tkáň. Po prvním laboratorním rozboru vyšlo najevo, že se skutečně jednalo o zbytek mozkové tkáně. Zachování mozku v momentě, kdy všechny ostatní tkáně jsou již rozložené, je extrémně vzácné, říká Sonia O´Connor, archeoložka z University of Bradford. Způsob uložení lebky, která byla nalezena odděleně od těla naznačuje, že se jednalo o rituální oběť.       (Zdroj: 21@století)


Na ochranu zvířat by mohla dohlížet "veterinární policie" ..... Na ochranu zvířat před týráním by mohla v budoucnu dohlížet "veterinární policie". Nešlo by o novou policejní složku, ale o kontroly pracovníků veterinární správy, kteří by měli větší pravomoci než dosud a které by mohla doprovázet policie. Je to jeden z návrhů na lepší ochranu zvířat, které na dnešní tiskové konferenci představili poslanci David Šeich (ODS) a Jeroným Tejc (ČSSD).

Mezi opatření, která společně navrhují, patří také povinné označování psů elektronickými čipy a následný vznik národního registru psů. Nově by měl existovat trestný čin napadení zvířetem, který by se vztahoval i na případy, kdy například nebezpečný pes někomu uteče ze špatně oploceného pozemku.

Povinná registrace psů v registru pomocí čipů by umožnila například zjistit, komu patří pes, který někoho pokousal, a takového majitele stíhat, uvedl Tejc.

Policie má sice již dnes možnost zasahovat proti týrání zvířat, má však spoustu jiných starostí při ochraně veřejného pořádku, domnívá se Šeich. Policie také podle něj nemá dostatečnou kvalifikaci na to, aby mohla rozlišit, co je a co není týrání zvířat. "Byli by to speciálně vyškolení pracovníci krajské veterinární správy anebo některých odborů krajských úřadů, kteří by měli pravomoci za účasti policie třeba i neohlášeně vstupovat do objektů a zasahovat proti týrání," řekl Šeich ČTK.

Oba poslanci také chtějí, aby zmizela povinnost kontroly předem ohlašovat. Taková kontrola podle nich není kontrolou, a pokud někdo zvířata týrá, má díky předchozímu ohlášení čas zničit důkazy.

Mezi další navrhovaná opatření patří i návrh na kastraci zvířat v útulcích po určité době. To by mělo zabránit jejich údajně nekontrolovanému a problematickému rozmnožování.       (Zdroj: Enviweb)


Motorová paliva budou muset od ledna plnit normu Euro 5 ..... Všechna motorová paliva dodávaná na český trh musejí od ledna příštího roku splňovat emisní normu Euro 5. Benzin nebo nafta tak budou mít pětkrát nižší obsah síry, než tomu bylo doposud. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda představenstva petrochemické skupiny Unipetrol Francois Vleugels. Dnes platná norma Euro 4 povoluje paliva s obsahem síry nižším než 50 miligramů na kilogram.

Požadavky na obsah síry se začaly zpřísňovat po roce 2000. V té době byl maximální obsah síry u benzinu 150 miligramů na kilogram a u nafty 350 mg/kg. Nynější požadavek na maximální obsah síry u nafty i benzinu 50 miligramů na kilogram platí od roku 2005.

Rafinerie kromě obsahu síry musejí sledovat i podíl biosložek v palivech. Přimíchávání biosložek je Česku povinné od září loňského roku u nafty a od počátku letošního roku u benzinu. Od ledna 2009 se do motorové nafty budou přimíchávat 4,5 objemová procenta biosložky namísto dosavadních dvou. U benzinu se podíl biosložky (biolihu) má zvýšit na 3,5 procenta z dosavadních dvou.       (Zdrpj: Ekolist)

Nemá to vůbec přímou souvislost s tímto článkem ... ale tak mě napadlo, že by se výrobky v rámci povinných údajů o složení a podobně měly také označovat co do obsahu blbosti. Prostě nějak sumarizovat podíl nesmyslných předpisů, nařízení, buzerací a z toho nějak vyhodnotit koeficient blbosti výrobku náležející.


Perlička: Chvála nepořádku .....  Obecně platí, že když se podíváme na firmy, kde zaměstnancům nešlapou na paty pořádkem posedlí manažeři – tedy jinými slovy na organizace, kde mají lidé možnost volby – zjistíme, že lidé na stolech obvykle mívají nepořádek. Prokazuje to jak námi provedený výzkum, tak profesionální manažeři pořádku. Obzvláště akademické kruhy je možné označit za ničím neomezovaný ráj, pokud jde o nepořádek na pracovních stolech. Učitelé na vysokých školách a univerzitách se mnohdy chovají tak, jako kdyby jim někdo namluvil, že jejich pověst bude přímo úměrná výši hromad na stole a okolo něj. Pracovna jednoho profesora na Columbijské univerzitě začala postupně být natolik přecpaná horami papírů a knih, že škola dotyčnému nakonec přidělila ještě jednu pracovnu, aby se s ním studenti mohli stýkat v relativně příjemném a bezpečném prostředí. Když laureát Nobelovy ceny a profesor ekonomie na Chicagské univerzitě Robert Fogel zjistil, že má na svém stole přespříliš velké hromady knih a písemností, jednoduše za něj umístil druhý, který dnes s prvým soupeří co do výšky hromad. Fogelův kolega na téže škole, chemik Stephen Berry, držitel MacArthurovy ceny, pracuje v prostředí téměř půl metru vysokých hromad, v nichž se některé písemnosti nacházejí již dvě desítky let.

Možná je ohromný nepořádek na stolech typický pro geniální, leč zároveň poněkud potrhlé vědce. Možná by tito lidé byli produktivnější, kdyby se drželi konvenční moudrosti nabádající k pořádku a rozhodli se využít funkčnosti uklizených stolů včetně slibované časové úspory a vyšší efektivity. Ale třebaže vědci zkoumají efektivitu práce (například manželský pár Abigail Sellenová a Richard Harper, přední výzkumní pracovníci firmy Microsoft a autoři knihy Mýtus o kanceláři bez papírů), obvykle dospívají ke zjištění, že neuklizené stoly představují nesmírně funkční prostředí. Že by akademici prostě jen bránili praktiky jiných akademiků? Ve skutečnosti nemusí být člověk génius, aby pochopil, že nepořádek na stole má svůj hluboký smysl.      (Dále čtěte na stránkách ScienceWORLD)


Nový oteplovací plyn z plochých televizí? ..... Někdy to až působí dojmem, že zastánci globálního oteplování cíleně hledají v každé úspěšné moderní technologie oteplovací problém, který by patřičně nafoukli.

Další obětí tohoto trendu jsou ploché televize, které momentálně nadšeně osídlují domácnosti celého světa. Při jejich výrobě se údajně do atmosféry vypouští stále větší množství NF3, čili trifluorid dusíku. NF3 je 17 000 lepší skleníkový plyn než oxid uhličitý, ale Kjótský protokol si ho v roce 1997 nevšímal, vzhledem k jeho mizivému obsahu v atmosféře.

Ray Weiss z Scripps Institution of Oceanography v kalifornské La Jolle s kolegy odhaduje jeho momentální množství v atmosféře na 5400 tun, přičemž v roce 2006 ho mělo být méně než 1200 tun. Komentátoři zatím netipují, za jak dlouho bude vlastnění ploché televize federálním zločinem.      (Zdroj: OSEL)


Na ruzyňském letišti zemřel Rus, úřady mlčí ..... Na letišti v pražské Ruzyni po prohlídce našich celníků zemřel 7. prosince sedmatřicetiletý ruský občan, který se vracel z dovolené domů v Karlových Varech do Jekatěrinburgu. Naše úřady mlčí. Zatím nejsou jasné všechny podrobnosti tragické události, o níž se CFP! dozvědělo z důvěryhodných zdrojů, ale podle všeho že pracovnice české celní správy nejprve dotyčnému vybalila všechna zavazadla, a to tak, že schválně rozbila veškerý křišťál, který si Roman Faďjušin domů vezl jako dárky příbuzným. Všemu byl přítomen jeho dvanáctiletý syn. Co se odehrávalo uvnitř uzavřené místnosti dál není zatím zcela jasné, ale faktem je, že Faďjušin vyšel ven a po dvou krocích se zhroutil k zemi mrtvý. Jako příčina úmrtí byl stanoven infarkt.

Ruské velvyslanectví v Praze požádalo naše ministerstvo zahraničníc věcí, aby celou událost prošetřilo. Podle serveru ptel.cz už Cizinecká policie zajistila příjezd vdovy po Romanu Faďjušinovi do Prahy a její návrat i se synem do Jekatěrinburgu.

CFP! bude kauzu dál sledovat, ale už nyní se nabízejí některé otázky: Zatímco naše úřady zarputile mlčí, jaké pozdvižení celoevropského a možná globálního rozměru by asi nastalo, kdyby na moskevském letišti po celní prohlídce zemřel Čech?

A to se opravdu musíme praktiky zacházení s cestujícími na letištích od Američanů učit do posledního detailu? To už jsme opravdu tak rusofobní, že zatlučeme smrt člověka?      (Zdrpj: Czech Free Press)


Pár bodů ke krizi, genům a mysticismu ..... Jediná instituce, která má za úkol oficiálně identifikovat přítomnost recese v USA je NBER (National Bureau of Economic Research – Narodní úřad ekonomického výzkumu). Tento úřad oznámil, že USA jsou v recesi od prosince 2007 a k tomu dodal, že to bude nejdelší recese za posledních 40 let. I přes toto prohlášení se však řada komentátorů stále tváří, jako kdyby před námi byl jen běžný ekonomický pokles, z něhož se světové hospodářství vynoří silnější a odolnější. To ale nemění nic na faktu, že tato recese se bude počítat na roky a krize, která začala bude trvat dekády. Přechodně se možná dočkáme period, která budou vydávána za počátek oživení, ale ta budou záhy střídána novými poklesy způsobenými postupující nedostupností energie. Ekonomika založená na růstu spotřeby a dluhů je u konce svých možností. Růst energetické základny se zastavil a s ním se nevyhnutelně zastavil i hospodářský růst. V důsledku ekonomického poklesu a na nové projekty mimořádně příznivého roku, který se již velmi pravděpodobně nebude v budoucnu opakovat, se ceny ropy drasticky propadly. Tolik oslavované zlevňování u pump však nutně vede nejen k omezení současné produkce ropy, ale i ke zrušení řady nových projektů v budoucnu. Již tak vysoké úrovně předpokládaných poklesů těžby v příští dekádě tak dále rostou. Nedostatečné investice do chátrající energetické infrastruktury budou dále pokračovat. Znovu se tak odvíjí obehraný scénář, kdy za levnou ropu dnes budeme platit vysokou cenu v nepříliš vzdálené budoucnosti (a tím zdaleka nemyslím cenu vyjádřenou pouze nominálně). Japonský jen stoupá s téměř železnou pravidelností den za dnem. Výsledkem je panika v Bank of Japan i v japonské vládě. Je ironií, že silná měna je pro japonskou ekonomiku založenou na exportu smrtelnou hrozbou. Zánik carry tradu bude znamenat konec prakticky volného úvěru, který posledních 20 let poháněl mezinárodní obchod. Japonsko bude zasaženo nejtvrději, v závěsu s USA, které mohou čekat hroutící se nákup amerických dluhopisů ze strany Japonska. Japonské úrokové sazby jsou na 0.3% a prakticky je již nelze snížit. V zásadě to mohou zkusit, jako to také zítra USA zkusí, ale to může vést jen …… no víte kam.      (Zdroj: Matrix-2001)


Otevření první pražírny Fairtrade kávy v ČR ..... Fairtrade – koncept spravedlivějšího obchodu - získává v České republice nový rozměr. V rámci systému Fairtrade se prodávají zemědělské a rukodělné produkty a výrobky z rozvojových zemí. Dosud byly všechny Fairtrade produkty dováženy již finálně zpracovány a zabaleny. V případě kávy, která rychle ztrácí aroma i chuťové vlastnosti, zákazníci museli sahat ke kompromisu, tedy kupovat Fairtrade kávu praženou a balenou v dalších evropských zemích. Tím, že je nyní Fairtrade káva dovážena jako zelená a praží se vždy jen takové množství, aby byla zaručena její čerstvost, se k českým zákazníkům dostává nanejvýš lahodná.       (Zdroj: Agris)


17.12. 2008      Sedmnáctého prosince roku 1903 uskutečnili Bratři Wrightové první let letadlem. V roce 1903 postavili Wright Flyer později zvaný Flyer I (avšak dnes je známý spíš jako Kitty Hawk). Použili vlastnoručně vyrobenou vrtuli a motor na míru vyrobený v jejich obchodě s koly v Daytonu. Motor byl lepší než běžné motory té doby. Měl dostatečně nízký poměr hmotnosti k výkonu, aby mohl být použitý v letadle a k převodu používal řetěz z bicyklu. 17. prosince 1903 vzlétli, každý dvakrát. První letěl Orville, let byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund. Byl zachycen na jejich nejznámější fotografii. Čtvrtý let toho dne byl jediným skutečně řízeným letem. Wilbur Wright letěl 279 metrů a let trval 59 sekund.

Roku 1938 vyšel v časopise Mladý hlasatel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara.


O Betlémském světle ..... Tradice, která má smysl ... Stejně jako vloni i letos do všech domovů v Česku před Vánoci míří Betlémské světlo. To, že se jedná o novodobou vánoční tradici, ví dnes už každý. Světlo, které se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se znovu dostává i k nám. Doma ho každoročně mají nejen mladí a staří, ale i celé rodiny s dětmi. Symbol Vánoc nemůže chybět u žádné štědrovečerní večeře, u tvoření atmosféry při rozdávání dárků, ani když s dětmi zapalujete svíčky ve skořápkách, které vyplouvají na svou cestu. Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po tak dlouhé cestě, znamená zapojit se do obrovského řetězu a být při tom! Být při tom, co spojuje před Vánoci statisíce lidí…

Odkud se bere?

Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti předají o třetím adventu 13. prosince delegacím z celé Evropy. Za Česko převezmou plamen ve Vídni skauti z Brna. V sobotu 20. prosince se pak začne rozvážet do všech koutů republiky. Vyzvednout si ho může každý: skauti světlo nerozvážejí totiž jen vlakem, ale umisťují ho i do různých institucí jako jsou knihovny, na vánoční trhy, na náměstí měst a do kostelů.

Těšit se můžete i na různé doprovodné akce, jako jsou koncerty nebo dílničky pro děti. Všechna místa, kam si pro Betlémské světlo můžete dojít, najdete na mapě níže – stačí zadat třeba město, ve kterém bydlíte.

Kde můžete Betlémské světlo získat? Informujte se na stránkách Betlémské světlo 2008


Byl poslední test protiraketové obrany skutečně úspěšný? ..... Podrobnosti o testu FTG -05 a názory expertů

Agentura protiraketové obrany USA (MDA) oznámila¹, že dne 5.12. provedla úspěšný test protiraketové obrany pod označením FTG -05. Ovšem vědci a experti při podrobnějším pohledu na celý test odhalili celou řadu nesrovnalostí, které de facto znamenají, že test neměl skutečnou vypovídací hodnotu o schopnostech a funkčnosti systému v reálných operačních podmínkách.

Již před samotným testem upozornil David Wright², že podmínky testů ani zdaleka nepřipomínají podmínky skutečného útoku.

* Vzdálenost cílové rakety, odpálené z ostrovu Kodiak na Aljašce, k místu střetu s protiraketou, odpálenou ze základny Vandenberg v Kalifornii, je výrazně kratší než vzdálenost, kterou by uletěla případná nepřátelská mezikontinentální balistická střela (ICBM).

* Snížením vzdálenosti se výrazně sníží i rychlost sestřelované rakety asi o 40%.

* Pro rozpoznání klamných cílů od hlavice mají být použity senzory na ničících tělesech (kill vehicle). Tento způsob rozlišení ovšem vyžaduje, aby systém dopředu věděl, jak klamné objekty vypadají. Při skutečném útoku tak není příliš rozumné tento způsob rozlišení použít, protože ho protivník lehce překoná.

Rozestavení klamných cílů při samotném testu nakonec selhalo. Philip Coyle³ k tomu říká: „Zatímco MDA a některá média vytrubují do světa, o jak úspěšný test šlo, selhání klamných protiopatření znamená, že celý test ztratil smysl.“ Podle Coyla měl tento test být prvním po šesti letech, který zahrne i klamná protiopatření, což se nestalo.

Navíc MDA ve svém prohlášení stanovila pro test tyto cíle: Prokázat schopnost rozlišit (odlišit), trefit a zničit cíl v operačních podmínkách. „Selhání klamných protiopatření znamená, že cíl rozlišit hlavice nebyl splněn,“ dodává Coyle.

O problémech testu a přetrvávajících pochybnostech protiraketové obrany informují zahraniční média. Je zvláštní, že většina českých médií citovala článek Reuters, ale vynechala jakékoliv kritické připomínky, které se v článku objevují.      (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Bush zasadil ránu ochráncům přírody .....  Americký prezident George Bush několik týdnů před tím, než opustí Bílý dům, prokázal službu těžebním, důlním či stavebním společnostem a opět si vysloužil kritiku ze strany ochránců přírody. Podle čtvrtečních změn v zákonu o ohrožených druzích (ESA) firmy a úřady nebudou ke svým projektům potřebovat stanovisko odborníků ohledně dopadů na životní prostředí.

Očekává se, že nynější změny zákona začnou platit přibližně za 30 dnů, tedy krátce před tím, než Bush svůj nynější úřad opustí.

Zastánci změn z řad republikánů, některé firmy a státní úřady tvrdí, že povinnost získávat vědecké posudky pro nové projekty, jako je třeba výstavba přehrad nebo budování dolů, je časově náročné a finančně nákladné.

Bushovi odpůrci poukazují na to, že jeho administrativa se snaží toto opatření protlačit takříkajíc "za minutu 12". Příští prezident, demokrat Barack Obama přislíbil, že změny zákona o ochraně ohrožených druhů zruší, nicméně vzhledem k pravidlům amerického politického systému mu to může zabrat dlouhou dobu, napsala agentura AP.

Organizace ochránců přírody novou podobu zákona pravděpodobně napadnou soudní cestou. Nelíbí se jim, že o osudu ohrožených zvířat a rostlin budou na mnoha místech rozhodovat lidé bez potřebných znalostí, motivovaní zájmem o realizaci projektů a ne o ochranu životního prostředí.

Ochránci přírody kritizují prezidenta Bushe také za to, že na seznam ohrožených druhů přidal méně než deset druhů rostlin a živočichů za rok.

Jeho předchůdce Bill Clinton na něj nechal ročně v průměru zařadit 65 živočišných a rostlinných druhů.      (Zdroj: EnviWeb)


Ropa ze zdrojů OPEC začne docházet za 11 let, z ostatních ropných polí za 3-4 roky ..... Svět nemá žádnou záchrannou strategii

Až do letoška nikdo neprovedl analýzu stavu jednotlivých ropných polí. Tvrzení, kolik je na světě ještě ropy, bylo dosud založeno na (optimistických) odhadech. První podrobnou analýzu provedl Mezinárodní úřad pro energii až nyní. Výsledky nejsou dobré.

Britská vláda nemá žádné plány na dobu, kdy dojde ropa, varuje v deníku Guardian George Monbiot. Podle oficiálních prohlášení britské vlády bude mít svět dostatek ropy až do roku 2030. Co se stane pak, o to se nikdo nestará. Monbiot v rámci zákona o přístupu k informacím požádal letos britskou vládu na odpověď na otázku, zda má nějaké nouzové plány pro případ, že by těžba ropy vyvrcholila kolem roku 2020. Odpověď zněla takto: "Vláda se nedomnívá, že by bylo zapotřebí mít nouzové plány pro případ, že by těžba ropy vyvrcholila do r. 2020."

Ropný analytik Robert L. Hirsch varoval ve zprávě, vypracované pro americké ministerstvo energetiky, že "bez včasných opatření bude hospodářská, sociální a politická cena" kulminace těžby ropy "bezprecedentní". Vysvětlil, co míní slovy "opatření". I pokud by státy celosvětově reagovaly mimořádnými nouzovými opatřeními deset let před kulminací těžby ropy, "následoval by nedostatek tekutých paliv po dobu přibližně deseti let po kulminaci těžby ropy". Nemá-li dojít ke globálnímu hospodářskému kolapsu, je nutno začít zavádět opatření proti nedostatku ropy 20 let předtím, než těžba ropy bude kulminovat." Pokud má Hirsch pravdu a pokud těžba ropy bude kulminovat před rokem 2028, jsme tedy v pěkném průšvihu, usuzuje Monbiot.

V letech 2007 - 2008 Mezinárodní úřad pro energii (IEA) radikálně změnil své hodnocení. Až do své letošní zprávy se IEA vysmíval všem, kdo se zmínili o tom, že by mohla těžba ropy kulminovat. IEA dlouho tvrdil, že důvody pro znepokojení nejsou a že ropné zdroje existují v dostatečném množství na to, abychom přešli k energetické budoucnosti z obnovitelných zdrojů.

V roce 2007 předpověděl IEA pokles těžby ropy z existujících ropných polí o 3,7 procent ročně. To, konstatovala tato organizace, bude krátkodobým problémem, kolem roku 2015 zřejmě dojde k nedostatku ropy, ale s dostatečnými investicemi do nové těžby bude nedostatek rychle nahrazen.

Avšak nová analýza, která vyšla minulý měsíc, obsahuje něco úplně jiného: Předpovídá roční pokles těžby o 6,7 procent. To už je o dost velký pokles, který nebude zrovna jednoduché napravit.

A ještě důležitější je, že ve zprávě na rok 2008 IEA poprvé přiznává, že světová těžba ropy může skončit:

"I když se neočekává, že globální těžba ropy bude kulminovat před rokem 2030, předpokládá se, že těžba konvenční ropy podle předpovědí ke konci daného období poklesne." Tato slova odhalují podstatnou změnu v postojích. Dosud nikdy nepředpověděl Mezinárodní úřad pro energii, že dojde ke kulminaci či k poklesu těžby konvenčních ropných zdrojů.

Ale víc se v té zprávě nepraví. Máme, nebo nemáme čas se na pokles objemu ropy připravit?

V rozhovoru s Georgem Monbiotem vysvětlil Fatih Birol, hlavní ekonom Světového úřadu pro energii, že letošní předpovědi IEA vycházejí z podrobné studie poklesu těžby na 800 největších světových ropných polích. Předchozí studie byly založeny jen na "obecných předpokladech". Letošní studie je poprvé založena na podrobné studii stavu jednotlivých ropných polí. Nikdo dosud takovou studii neprovedl. Všechny předchozí analýzy byly založeny jen na odhadech.

Kdy podle Birola přestane růst těžba ropy z konvenčních ropných zdrojů? Odpověděl:

"Co se týče zemí mimo kartel OPEC (to je kartel největších těžitelů ropy), očekává se, že těžba konvenční ropy z jejich polí přestane růst a pak začne klesat přibližně za tři až čtyři roky. Co se týče globálního pohledu, pokud budou země skupiny OPEC řádně investovat, globální těžba ropy bude pokračovat asi do roku 2020, kdy také přestane růst, což přirozeně není dobrá zpráva."

Kolem roku 2020. To znamená, že máme na přípravu 11 let. Pokud má pravdu Hirschova zpráva, už jsme to prošvihli.      (Zdroj: Britské listy)


Letoun společnosti Virgin Galactic připraven ke zkouškám ..... Mateřský letoun WhiteKnightTwo společnosti Virgin Galactic, který bude sloužit jako první stupeň dopravního prostředku pro balistické lety na hranici vesmíru, je připraven uskutečnit v nejbližší době první zkušební start. Bude to první z plánovaných několika zkušebních letů nosiče výškového letounu, který se pravděpodobně stane prvním soukromým dopravním prostředkem pro kosmickou turistiku (zatím jen pro lety na okraj vesmíru).

Tento letoun je určen k vynášení kosmického letounu (který představuje druhý stupeň dopravního prostředku) s názvem SpaceShipTwo s osmičlennou posádkou do výšky zhruba 15 km. Zde dojde k oddělení kosmického letounu SpaceShipTwo od prvního stupně WhiteKnightTwo. Po zažehnutí vlastních raketových motorů dopraví SpaceShipTwo cestující do výšky přes 100 km nad zemským povrchem. Po dobu několika minut budou turisté vystaveni beztížnému stavu. Jak první, tak i druhý stupeň dopravního prostředku jsou zvětšenými variantami systému SpaceShipOne, se kterým v roce 2004 společnost zvítězila v soutěži o cenu Ansari X-prize a obdržela částku 10 miliónů dolarů.

V červenci letošního roku byl letoun WhiteKnightTwo představen veřejnosti. Po vybavení motory absolvoval pojezdové zkoušky a uskutečnil několik malých zkušebních „skoků“ nad letištěm. Letoun, jehož výrobcem je společnost Scaled Composites (Mojave, California), je nyní připraven ke skutečnému letu. Informoval o tom Will Whitehorn, prezident společnosti Virgin Galactic. Svou velikostí je letoun srovnatelný s těžkým bombardérem dlouhého doletu Boeing B-29 Superfortress, používaným za druhé světové války.

Letoun má dva trupy (v každém z nich je pilotní kabina), které jsou spojeny křídlem o rozpětí 42 m, s nosností 17 tun. „Tato konfigurace má velký význam z hlediska nosnosti těžkého nákladu a jeho uložení,“ říká letecký inženýr John Hansman (MIT).

Pokud zkušební lety letounu WhiteKnightTwo dopadnou dobře, firma Virgin Galactic plánuje zahájení společných zkušebních letů s letounem SpaceShipTwo v polovině roku 2009. Při prvních samostatných letech budou studovány schopnosti a letové vlastnosti letounu WhiteKnightTwo.

SpaceKnightTwo a SpaceShipTwo - kresba.Pro zajištění dostatečné bezpečnosti posádky a cestujících absolvují WhiteKnightTwo a SpaceShipTwo celkem 100 až 200 společných zkušebních letů, než bude povoleno jejich využívání pro starty s turisty na palubě. Tento testovací režim by měl otevřít cestu novému dopravnímu prostředku pro zahájení letů s cestujícími na hranici vesmíru již v roce 2010.

Společnost Virgin Galactic mezitím shromáždila asi 40 miliónů dolarů na vkladech za letenky od téměř 300 zájemců o výškové lety na okraj vesmíru od roku 2005, kdy započala kampaň spojená s prodejem letenek. Cena letenky se pohybuje kolem 200 000 dolarů.      (Zdroj: AstroVM)


Jak je na tom duchovně Země Česká? ..... Jakkoliv se to jeví, jako by Česká Země i se všemi svými obyvateli prožívala podivnou horečku, jež se projevuje prazvláštním stavem znechucení ze všech výhledů, které nabízí politické strany, církve, náboženské směry, ale také i směřování velkých nadnárodních uskupení zemí a států, ve skutečnosti se vše vyvíjí tak, jak má.

Pohled na Vltavu a Pražský hrad. To není jen znechucení samo o sobě, ale právě počátek hledání cesty, počátek v probouzejícím se poznání toho, jaká prázdnota a také i neupřímnost a faleš zakořenila se dlouhodobě ve všech zmíněných směrech, které se tak hlasitě hlásí o právo určovat vládu pro obyvatele České Země.

Není to bezbolestné a není to ani přinášející osvobození ze dne na den. To proto, že v mnohých z nás ještě stále dřímají zbytky posledních falešných nadějí v to, že ten či onen způsob ze všech nabízejících se směrů vládnutí mohl by být přece jen lepší než ostatní. Stále ještě někteří věří tomu, že hledání nejmenšího zla je cestou vedoucí ke štěstí.

Je to zvláštní, že to ještě mnozí nezpozorovali s jasností, jaká z toho vystupuje. Sotva nastoupí nějaký směr v České Zemi na výsluní vládnutí, tu je již vzápětí odhalen jako škodlivý v konkrétním každodenním uplatňování svých ideových představ. "Vejdete v radu a nedomluvíte se, vejdete ve spolek a rozpadne se!" Taková jsou slova Božího určení pro místo, které je zaslíbené pro nalezení cesty pravého lidství.

Proto, aby mohla být nalezena cesta, vedoucí k východisku, k lidsky přirozenému a zdravému způsobu života, musí být nyní, ve stále zrychlenějším sledu, vytaženo na povrch vždy vše, co se zakládá na "nálezcích lidských představ", na plánech a idejích, které popírají pravý duchovní smysl života na Zemi.

Vše, co je omezené, se nakonec nutně pod tlakem okolností rozpadne, rozsype, nevydrží. Obstojí jen to, co stojí na zdravých základech Zákonů Stvoření. Tomu je přislíbena budoucnost na Zemi!

Česká Země má být podle dávných zaslíbení mezi prvními zeměmi, které naleznou tuto cestu, poznají její velikost a moudrost, a na tuto cestu vykročí v jistotě toho, že vše ostatní nutně selhává, poškozuje vnitřní i vnější zdraví člověka jako jedince.

Česká Země nese si v sobě zaslíbení duchovní země, která má poznat a ctít vznešené a spravedlivé Zákony Stvořitelovy jako něco přirozeného, na čem následně vystaví základy všeho lidského úsilí.

Ano, cesta, kterou v současnosti procházíme, přináší mnohá velká zklamání, skepsi a často beznaděj.

Přesto na obzoru se již začíná objevovat světlá obloha.

Procitnutí a osvícení je již nedaleko.       (Zdroj: AO-institut)


Ministerstvo vnitra chce omezit zákon o svobodném přístupu k informacím ..... Ministerstvo vnitra předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ), který utajuje většinu dosud přístupných informací, zvyšuje zátěž úřadů, prodlužuje lhůty. Vypouští se princip opakovaného použití informací podle evropské směrnice. Jde o omyl nebo úmysl?

Překvapivý obrat ... Návrh byl do léta 2008 projednáván velmi transparentním způsobem, například v pracovní skupině se zástupci nevládních organizací, a zveřejňován na webu. Náhle však byl bez projednání významně změněn. Předložená podoba na webu ministerstva není (najít lze jen tu z léta), ani o ní nebyli informováni členové pracovní skupiny.

Novela nyní sleduje byrokratické interní pseudo-zájmy úřadů. Zájem veřejnosti na transparentnosti veřejné správy a jednotlivých občanů na snadném přístupu k informacím se dostal do pozadí.

Návrh novelizace včetně důvodové zprávy zveřejňujeme na www.otevrete.cz.

Zásadní změny procesu ... Proces poskytování informací se podřídil obecnému Správnímu řádu. Touto rozsáhlou změnou koncepce procesu při poskytování informací „padá pod stůl“ několik stovek dosavadních rozsudků správních soudů, které v letech 2000-2008 vyjasnily specifičnost procesu poskytování informací. Návrh proto přináší významné snížení právní jistoty.

Snížila se srozumitelnost normy jak pro žadatele, tak pro úřady. Logiku vyřízení žádosti nyní odhalí jen specializovaný právník. InfZ je přitom normou, jejímž adresátem je především široká veřejnost.

Skokově se zvyšuje byrokratická zátěž jak úřadů, tak i žadatelů. Například i při poskytnutí informací se nově musí vydávat a do vlastních rukou doručovat rozhodnutí.

Ačkoliv základní lhůta pro poskytnutí informací se podle návrhu prodlužuje jen málo (o 2 – 3 dny pro doručení poštou), významně se prodlužují jiné stejně důležité lhůty a kombinace dalších procesních postupů, které v součtu teprve představují reálnou dobu, po které se žadatel dostane k požadované informaci. Prodloužení se pohybuje od padesáti do sta a více procent.      (Dále čtěte na stránkách Econnect)


Čím vším je ovlivňován akusticky kolísavý průběh hřmění při bouřce? .... Logika člověku říká, že blesk, který udeří v takřka jediném okamžiku, by měl zaznít jako jediná rána. Vícenásobné hřmění při úderu blesku by tedy měla mít na svědomí pouze ozvěna.

Odraz zvuku skutečně má na kolísání zvuku hromu velký vliv, ale vlivů je samozřejmě mnohem více. Především blesk vytváří zvukové vlny po celé své délce. Vzniká silným okamžitým ohřevem vzduchu v místě průchodu blesku až na 30 000 °C. Délka blesku ovšem dosahuje několika set metrů až několika kilometrů. Slyšíme tedy nejdříve zvuk z místa které je k pozorovateli (posluchači) nejblíže, a teprve pak přichází hřmění ze vzdálenějších částí.

Rozdílem 1 km dojde ke zpoždění zvuku přibližně o 1 sekundu. Blesk také nemusí nutně udeřit pouze do jednoho místa. Naopak velmi často se blesky rozdělují a zasahují několik míst najednou. Pak ovšem vlastně neslyšíme zvuk jediného bleskového kanálu, ale také všech jeho větví. A konečně při takovém chaotickém množství zvukových vln dochází rovněž k jejich vzájemnému působení - interferenci.      (Zdroj: VTM Science)


SVĚT V KOLIZI: Čeká v roce 2009 Spojené Státy totální kolaps?------------- Podle tajné zprávy "CFR" prý ano---------------Ropa zlevňuje, ale na mnoha místech naší planety začíná boj o pitnou vodu-------------------Globální světová vláda je fakt ..... Zpravodajské agentury ruského ministerstva zahraničních věcí obdržela velmi zásadní informace týkající se prohlášení „CFR“ „Council of Foreign Relations“ (Rada pro zahraniční vztahy) předložila svým západním spojencům, kteří se před nedávnem zúčastnili poměrně bouřlivého setkání Evropského summitu týkající se velmi závažného faktu, který hovoří o tom, že během léta roku 2009 by mělo dojít k totálnímu zhroucení Severní Ameriky. CFR se prezentuje jako nezávislá organizace, jakési poradní centrum a vydavatel publikací na politická a ekonomická témata, jehož členové se rekrutují z vysokých vládních úředníků přinejmenším na ministerské úrovni, obchodních manažerů, novinářů, ale i pedagogů anebo náboženských vůdců. Oficiálně prezentovanou politikou této organizace je snaha o lepší vzájemné politické a ekonomické propojení USA s jinými důležitými mocnostmi světa. Ruská zpravodajská služba však na druhou stranu jednoznačně popisuje „Council of Foreign Relations“ jako skutečnou „stínovou vládu“ nejen USA, ale v podstatě celého západního světa. Tato situace prý funguje již od roku 1921, kdy byla „CFR“ založená. Mnohé mohou naznačit informace, které během jednoho ze svých proslovů sdělil americký prezident Woodrow Wilson, který řekl: „Od chvíle kdy jsem vstoupil do vrcholné politiky, jsem měl možnost mluvit s mnohými vysokými politika a to ve zcela soukromém prostředí. Množství těchto politiků, ale i osob z oblasti obchodu bylo velmi vystrašeno. Oni ví, že existuje velmi dobře organizovaná síla, vysoce sofistikovaná a důmyslně propojená na globální systém kontroly. Bojí se, a proto raději mlčí…..      (Zdroj: Matrix-2001)


Evo Morales: Dvacet kroků k záchraně Matky Země ..... Soutěž a žízeň po zisku bez jakýchkoli omezení ničí planetu. Za kapitalismu nejsme lidské bytosti, ale spotřebitelé. Za kapitalismu neexistuje Matka Země, místo ní jsou jen surové materiály. Kapitalismus je zdrojem asymetrie a nerovnováhy ve světě. Generuje přepych, okázalost a plýtvání pro pár lidí, zatímco miliony jiných ve světě umírají hlady. V rukou kapitalismu se vše mění v komoditu: voda, půda, lidský genom, kultury předků, spravedlnost, etika, smrt…a i život jako takový. V kapitalismu lze všechno, naprosto všechno koupit a prodat. A byznys se stal už i z klimatických změn.

„Klimatické změny“ postavily lidstvo před velkou volbu: pokračovat cestou kapitalismu a smrti, nebo nastoupit na cestu harmonie s přírodou a úcty k životu.

V roce 1997 se vyspělé země v rámci Kjótského protokolu zavázaly snížit emise o 5 procent pod úroveň z roku 1990. Do roku 2006 se skleníkové plyny zvýšily o 9,1 procenta oproti roku 1990. Tržní mechanismy aplikované na vyspělé země cíl nesplnily. Stejně jako trh nedokáže regulovat globální krizi financí a produkce, nemůže regulovat ani emise skleníkových plynů, jen finančním agentům a velkým korporacím nabízí možnost obrovského výdělku.

Země je přitom ale důležitější než akcie na Wall Streetu a jinde ve světě. Zatímco Spojené státy a Evropa vyčlenily 4100 miliard dolarů na záchranu bankéřů před krizí, kterou si sami způsobili, programům týkajícím se klimatických změn se dostalo 313krát méně, tedy pouhých 13 miliard dolarů.

Finanční zdroje na klimatické změny jsou distribuovány nespravedlivě. Většina jich míří na snížení emisí a menšina na zmírnění dopadu klimatických změn, které ale postihují všechny země. Drtivá většina prostředků míří do zemí, které zemi kontaminovaly nejvíce, a nikoli do zemí, v nichž jsme dokázali životní prostředí uchránit alespoň do značné míry. Skoro 80 procent projektů mechanismů čistého rozvoje se soustředí jen ve čtyřech vyspělých zemích.

Příští summit o klimatických změnách v Kodani nám musí, pokud chceme zachránit Matku zemi a lidstvo, umožnit učinit velký krok kupředu. Proto navrhuji těchto dvacet kroků: .....      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


16.12. 2008      Šestnáctého prosince roku 1851 byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu.


Summit EU: ČEZ může slavit, rodiny mu připlatí ..... České ekologické a rozvojové organizace považují výsledek evropského summitu v Bruselu – který ale není definitivním rozhodnutím – za spektakulární neúspěch České republiky.

Summit se shodl na legislativě, která má rozhýbat investice do modernizace průmyslu nebo čisté výroby, a částečně tak sníží evropské exhalace. Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku, Greenpeace, Glopolis, Calla a Zelený kruh jej komentují:

„České rodiny prohrály a ČEZ vyhrál, peníze za své vlastní exhalace dostane převážně on. Předsedovi vlády a vicepremiérovi se podařilo pohřbít příležitost, aby stát za miliardy za znečišťování pomohl domácnostem snížit účty za vytápění. Peníze totiž mohly jít do grantového programu, který by statisícům rodin pomohl lépe izolovat domy. Ale většina prostředků za exhalace zůstane velkým znečišťovatelům.“

„Pan vicepremiér se plete. Česká republika nevyhrála. Česká republika a ČEZ nejsou totéž. Když ČEZ vydělává stamiliony na tom, že započítává účetní hodnotu povolenek k exhalacím do ceny elektřiny, ačkoli je od státu dostává zadarmo, je to výhodné pro něj. Ale nikoli pro české rodiny a podniky.“

„Přesto je dohoda oproti současným pravidlům velkým krokem dopředu. Exhalace budou krok po kroku, rok za rokem klesat, zelené investice se pomalu rozhýbou. Obchodování s emisemi se bude krok za krokem přibližovat původnímu plánu – tedy účinnému programu, který využívá trh ke snižování exhalací. Zhruba za dvacet let jím skoro bude.“

Evropská unie do konce příštího desetiletí sníží exhalace skleníkových plynů o 20 %. Nicméně legislativa má řadu děr. Nejdůležitější prohry pro Českou republiku jsou:

– Většinu peněz za exhalace budou i nadále paradoxně dostávat ČEZ a další velcí znečišťovatelé.

– Účetní hodnota většiny povolenek k exhalacím nadále bude započtena do ceny elektřiny, ačkoli je ČEZ dostává od státu zadarmo. Elektrárenská společnost tedy bude nadále vydělávat multimilionové částky prakticky za nic. Paradoxně čím větší znečišťovatel, tím více bude profitovat.

– ODS se podařilo v Bruselu zamítnout možnost, aby velkou část peněz za znečišťování dostaly české rodiny. Prostředky totiž mohly jít do grantového programu, který by statisícům českých domácností pomohl lépe izolovat domy, a snížit tak účty za vytápění.

– Schválená pravidla motivují evropské průmyslové podniky, aby své peníze neinvestovaly doma, ale velkou část utratily za hranicemi, navíc v kontroverzních projektech.

– ODS svojí podporou polského nátlaku na ústupky pomohla prosadit vytvoření zvláštního fondu, který bude rozdělen mezi chudší státy EU: Polsko dostane 27 % a Česká republika 4 %.

– Hnutí Duha      (Zdroj: Czech Free Press)


Spoje výrazně zrychlí .... Nejrychlejší sériově vyráběná lokomotiva světa vyjíždí na české koleje! Jako první okusí trať mezi Prahou a Brnem. Prozatím budou vagony tažené lokomotivou Taurus od firmy Siemens jezdit v rámci výcviku českých strojvedoucích. Někteří z nich už mají s tímto zázrakem techniky zkušenosti, protože mezi Lincem a Českými Budějovicemi tyto lokomotivy občas nahrazovaly české stroje. V rámci zkušebního provozu je také bylo možné vidět na tratích Brno-Vídeň, Praha-Salcburk nebo Praha-Lublaň. Čeští strojvedoucí se vždy na hranicích střídali s rakouskými kolegy.

Taurus je schopen běžně dosahovat rychlosti 230 kilometrů za hodinu a při pokusu o rekord v roce 2006 byla dokonce zaznamenána rychlost 357 kilometrů za hodinu. Od 14. prosince se nové lokomotivy definitivně zařadí do flotily Českých drah a budou vozit cestující na trase Praha-Vídeň a Praha-Drážďány. "Je to důkaz toho, že schengenský prostor funguje nejen organizačně, ale i technicky. S jednou lokomotivou, která se k vagonům připojí v Drážďanech, může vlak projet Německo i Česko a dorazit až do Rakouska. Díky Taurusům se počet takových vlaků zvyšuje," řekl mluvčí Českých drah Ondřej Kubala.

Nové lokomotivy přesto nepřecházejí do českého vlastnictví - zůstávají v majetku rakouských železnic a česká strana si je pouze půjčuje. Přestože Taurus na našich tratích nebude moci dosahovat své maximální rychlosti, spoje i tak výrazně zrychlí.      (Zdroj: Smísené okolí)

Ano ... manažer dojede z Prahy do Vídně o 28 minut dříve ... hurá, jásáme !!! ... ale že se ruší lokální spoje nebo i celé lokální dráhy a lidé nebudou mít z odlehlejších končin čím jezdit za prací, k lékaři, do úřadů ... to už manažery nezajímá.


Zimní pneu budou povinné i na krajských silnicích Vysočiny ..... V blízké době se na vybraných komunikacích v kraji Vysočina objeví nové dopravní značení zimní výbava. Důvodem je potřeba správce i vlastníka komunikací udržovat bezpečnost a průjezdnost na silnicích nejen v okolí dálnice D1. První značky zimní výbava by se na silnicích II. a některých III. tříd především v okolí D1 mohly objevit ještě před vánočními svátky. Záleží na rychlosti stanovení dopravního značení příslušnými dopravními správních úřady.      (Zdroj: WEB Reporter)


Máte pocit, že vás pronásledují? Paranoia je na vzestupu ..... Iracionální strach, vztahovačnost a pocit, že se proti vám okolí spiklo, případně vás někdo pronásleduje. Paranoidní porucha je mnohem častější, než jsme se dosud domnívali, tvrdí výzkum.

Paranoidní poruchu si většina lidí spojuje pouze se schizofreniky a má pocit, že se jich nikdy nemůže týkat. Jenže nové výzkumy dokazují, že paranoia je mnohem častější, než jsme si vůbec ochotni připustit. Čeští psychiatři udávají výskyt paranoie přibližně u jednoho procenta lidí. Oproti tomu podle britského psychologa Daniela Freemana z psychiatrického institutu na King´s College, který se odvolává na nejnovější výzkumy, trpí například v Británii paranoiou jeden ze čtyřech lidí. Uvádí to magazín Newsweek.

Paranoia se totiž podle nejnovějších výzkumů může vyskytovat v mnoha různých formách. Nemusí jít nutně o nebezpečné halucinace, které jsou typické pro schizofrenii, ale spadá do ní i celá škála iracionálních strachů a obav, které řada lidí pociťuje prakticky denně.

Paranoia je definována jako přehnaný a neopodstatněný strach, který se většinou týká domněnky, že vám chtějí ostatní ublížit, spikli se proti vám, pronásledují vás a podobně. Její součástí jsou představy, nebo přímo bludy, že vás ostatní zesměšňují nebo vás chtějí zničit tím, že na vás zírají, smějí se vám, dělají nepřátelské poznámky a gesta a podobně. Pokud trpíte skutečnými bludy, nikdo vám je nedokáže vymluvit a odolají i všem logickým argumentům.       (Dále čtěte na stránkách Brány vnímání)


Budeme jezdit na lógr? ..... Zní to dost šíleně na to, aby to mohla být pravda. Ale co když přece jen… Výzkumníci z Nevady oznamují, že zbytky z kaváren mohou poskytnout levnou, hojnou a pro životní prostředí přijatelnou surovinu pro výrobu bionafty k pohonu osobních i nákladních automobilů.

Zvětšit obrázek

V kávové sedlině se nachází ještě spousta oleje, který může být levným zdrojem pro výrobu bionafty.

Káva je benzínem úředníků, jak často v žertu říkají kancelářské síly celého světa. Možná by bylo dobré, vzít je za slovo a zkusit prakticky, zda by se káva nemohla stát pohonnou látkou budoucnosti. A tak to Indové z Nevadské univerzity zkusili. Nemůžeme si ovšem představovat, že dopijeme svou odpolední kávu, zbytek nalijeme do nádrže vozu a pojedeme domů. Tak jednoduché to zase není a zřejmě nikdy nebude. Nicméně, v kávové sedlině je ještě dostatek oleje, ze kterého lze vyrobit bionaftu, aby se s ní dalo počítat jako se surovinou pro výrobu.

Profesor Mano Misra, ředitel centra pro materiálové využití.

V této nové studii Mano Misra, Susanta Mohapatra a Narasimharao Kondamundi zjistili, že hlavní překážkou širšího využití bionafty je nedostatek levné a kvalitní suroviny k výrobě nového zdroje energie pro pohon vozidel. I ve zbylé kávové sedlině je obsaženo mezi 11 a 20 procenty oleje, kterého je možno využít se stejnou výtěžností jakou je možné získat i z dalších surovin. Proč tedy tohoto zdroje nevyužít, když je skoro stejně efektivní jako tradiční suroviny – například řepkový, palmový nebo sojový olej.      (Zdroj: OSEL)


Střekovská vodní elektrárna je ve formě ..... Spuštění obřích pětašedesátitunových vrat bylo tečkou za další etapou rekonstrukce vodní elektrárny Střekov - v Ústí nad Labem, její modernizace už stála 170 milionů korun. Elektrárna je přitom už dávno technickou památkou.

Obří vrata potřebují opravu každých pětadvacet let. Za to tři Kaplanovy turbíny jsou původní a výrobní štítky ze začátku minulého století má mnoho dalších zařízení."Je to technický unikát, který by se v dnešní době stavěl těžko," uvedl šéfmontér ČKD Blansko Engeneering Zdeněk Hynek. Vedoucí jezný Zdymadlo Střekov Povodí Labe Jan Matějka doplnil: "Mechanismy, které tam jsou, jsou stále provozuschopné." Podle šéfmontéra Hynka jsou jednoduché a v jednoduchosti je krása.

Kdyby se podobná vodní elektrárna stavěla dnes, byla by slavná. Přesně se hodí do škatulky Obnovitelný zdroj. Na Střekově ale vznikla jen jako doplněk přehrady, která měla zlepšit splavnost Labe. Jezný Matějka podotkl: "Naši předkové byli hospodáři a u každého většího vodního díla postavili vodní elektrárnu, která vlastně celé to vodní dílo zaplatila." Splavnost Labe zůstává hlavní podmínkou i dnes, turbíny si nesmějí vzít vody, než jim správci řeky dovolí. Zaměstnanec elektrárny Hynek Hanykýř vysvětli: "Ano, lodě mají přednost."

Elektrárna, která se musí přizpůsobovat potřebám lodí, je přesto slušným zdrojem energie. Mluvčí skupiny ČEZ Soňa Hendrychová potvrdila, že v podstatě by zařízení mohlo zásobovat elektřinou města, jako jsou Klášterec, Kadaň nebo Bílina. Jan Matějka si libuje: "To není babička, to je babička ve formě!"

V případě střekovské elektrárny platí možná lepší příměr: babička k nezaplacení.      (Zdroj: Enviweb)


Spatřila družice COBE stvoření světa? ..... Zatímco podle bible je náš svět výsledkem božího stvoření, současná kosmologie se většinou kloní k tzv. teorii „velkého třesku“ neboli rozpínajícího se vesmíru. Tyto dva přístupy se však podle některých vědců nevylučují. Vždyť dokonce teorie „velkého třesku“ v době po svém vzniku narážela na odpor marxistů, kteří v ní viděli pokus, jak do moderní vědy propašovat Boha – Tvůrce. Naposledy se o „otiscích božích prstů“ mluvilo v souvislosti s výsledky pozorování družice COBE.

Co vlastně viděla družice?

Podle scénáře „velkého třesku“ vznikl vesmír obrovskou explozí a od té doby se rozpíná a ochlazuje. Asi 380 tisíc let po jeho vzniku jej proniklo první světlo. A právě toto záření je dnes pozorováno jako tzv. mikrovlnné kosmické záření. Jeho existence byla předpovězena v roce 1948, poprvé bylo náhodně detekováno v roce 1965, ale jeho základní charakteristiky zůstaly neodhalené až do roku 1989, kdy NASA vypustila do vesmíru družici COBE (COsmic Background Explorer).

Toto záření je pozůstatkem (reliktem) velmi rané epochy vesmírného vývoje. Jeho pozorování představuje jedinečnou metodu, jak poznat stav vesmíru v době, kdy ještě vůbec neexistovaly hvězdy a galaxie. Jeví se jako záření dokonale černého tělesa o teplotě kolem 2,725 Kelvina (-270 °C). Teorie předvídala, že by měly být pozorovány drobné fluktuace teploty záření, dosahující několika mikrokelvinů. Takto přesně však nedokáže měřit žádné pozemní zařízení, což byl důvod, proč byla zkonstruována družice COBE.

Družice očekávání teoretiků naprosto splnila. Zmíněné fluktuace byly prokázány, vědci podle novinových titulků „nahlédli do boží dílny“ – jinak řečeno, teorie „velkého třesku“ se značně posílila. Později tato měření ještě upřesnila Sonda WMAP.       (Dále čtěte na stránkách 21@století)


Policie platí mobilním operátorům 9 milionů za šmírování, zdá se jí to hodně a chtěla by to zdarma ..... Mobilní operátoři jsou obviňování, že se snaží vydělat na kriminálnících a teroristech poté, co jim loni musela policie zaplatit 8,7 milionu liber za informace o výskytu volajících.

Firmy udržují záznamy o datu, délce hovoru a volaných číslech, samotný obsah hovoru nearchivují.

Rovněž uchovávají kritické informace o místě, kde se mobil v každém okamžiku nachází. Právě tato informace je pro policii důležitá, mohou sestavit obraz o pohybu podezřelé osoby na základě výskytu jeho mobilu.

Díky této informaci mohla policie usvědčit vraha Soham Iana Huntleyho a vraha prostitutky Steve Wrighta. Rovněž to pomohlo včas odhalit neúspěšný teroristický útok 21/7 v Londýně.

Ale Vodafone, T-Mobile a O2 účtují poplatek za možnost vidět tato data. Týdně tak vydělávají 170 tisíc liber.

To je navíc mimo 8 milionů, které platí operátorům ministerstvo pro vnitřní bezpečnost za uchování informací nejméně na rok, aby aby k dispozici policii a MI5.

Policie má k datům přístup, aniž by o to musela žádat soudce, stačí když výše postavený důstojník použije sekci 22 zákona o regulaci vyšetřování.

Proces se stal každodenní rutinou policejního vyšetřování a mnoho policistů a MI5 systém obdržení mobilních dat plně automatizovalo, což vyvolalo požadavky, že by data měla být zdarma.

Minulý rok byla sekce 22 použitá více než 500 tisíc krát.      (Zdroj: Zvědavec)


Pokusy na lidech v Česku legální? ..... V době, kdy se hledají úspory ve zdravotním systému, Ministerstvo zdravotnictví opomíjí důležitý fakt. Vědecká rada České lékařské komory vypočítala, že tabákové firmy působí státnímu rozpočtu každoročně škodu 80 miliard korun! (Pro představu by za tuto částku šlo vystavět penziony nebo rodinné domky pro 200 tisíc lidí!). Šokující na celé věci je, že závislost na tabáku je epidemická nemoc (Dg.F17.2), kterou má povinnost řešit právě Ministerstvo zdravotnictví. Chtěl jsem se na celou věc pečlivě informovat, ale na lince 11 80 mi operátorka opakovaně potvrdila, že Ministerstvo si přálo linku na recepci v telefoním seznamu nezveřejnit!

Cigareta Tady ale řádka paradoxů rozhodně nekončí. Na serveru www.kurakovaplice.cz jsou poslední údaje o rozšíření této smrtící závislosti mezi českými dětmi. V minulém roce kouřilo v naší zemi už 1 350 000 dětí! A ještě více podivné je, že Ministerstvo zdůvodňuje první reformní kroky potřebou vydělat na nákladné nemoci onkologické a kardiovaskulární. Stejné Ministerstvo zdravotnictví má k dispozici už 120 000 vědeckých prací, které prokazují přímou souvislost mezi kouřením a desítkami velmi závažných chorob. V první řadě mezi nimi nalezneme právě choroby kardiovaskulární a onkologické.

Psychologové potvrdili, že kouření není projevem slabé vůle, ale naopak silné závislosti na chemickém složení tabákových směsí. O tom svědčí i přesná statistická čísla, kdy ročně se pokusí ukončit tuto závislost milion Čechů, ale podaří se to jen dvěma ze sta (!) a to pouze po statisticky sledovanou dobu. Ani zde ještě ale absurdity nekončí! Podívejme se na dětské kuřáctví pohledem zákonodárců.

Děti kouří legálně libovolné množství cigaret. Má to ale jeden háček. Jaký? Začínají kouřit běžně už v devíti, deseti letech. A tady je ten problém. Děti k cigaretě přitáhne důmyslný marketing tabákových firem, který zneužívá zejména filmových příběhů, ale také fotografií v některých časopisech. Do závislosti se dostanou během několika týdnů.

Jenže kouřit sice legálně smí, ale cigaretu jim nikdo prodat nesmí! Ovšem závislost je mnohem silnější než zákazy či poučky, cigaretu si tedy musí vyžebrat nebo ukrást. A to pěkně až do 18 let. Teprve potom si ji mohou koupit. A situace je ještě mnohem horší. Stát si stěžuje, jak mu vadí stále častější kouření marihuany a též hašišových cigaret. Dokážete si ale představit, jak dítěti nabídnout cigaretu marihuany či hašiše, pokud už není pěkně vyučeno tabákovým průmyslem perorálně drogu přijímat, šlukovat? No a poslední hřebíček do rakve také není příjemný. Zakazovat kouřit je stejně absurdní jako zakazovat cukrovkáři inzulin. Nemocný potřebuje svou dávku a jediným řešením je tuto epidemii dále dětem nedistribuovat.       (Zdroj: Gnosis9)


Proč se umírá na Everestu .....  Otok mozku a únava - to jsou podle nové studie hlavní příčiny úmrtí na nejvyšší hoře světa.

Mount Everest není jen nejvyšší horou světa, ale také jedním z nejnebezpečnějších míst, jaká se na Zemi nacházejí. Mezinárodní tým vedený odborníky z Massachusettsské všeobecné nemocnice nyní zpracoval vůbec první studii příčin všech úmrtí, k jakým kdy došlo při pokusech o dobytí vrcholu. Na 8850 metrů vysokém Mount Everestu v letech 1921 až 2006 zahynulo celkem 212 osob. Většinou k tomu došlo v takzvané zóně smrti - tedy v nadmořské výšce nad 8000 metrů - během sestupu z hory.

Zatím se za nejčastější příčiny smrti horolezců a šerpů pokládaly laviny, pády a edém plic, který vzniká v důsledku extrémní nadmořské výšky. Výsledky studie, která vychází v British Medical Journalu ovšem ukazují, že v lavinách a při pádech na Everestu zahyne až překvapivě málo lidí. Nebezpečnější je únava, zaostávání za ostatními členy výpravy a příliš dlouhý čas sestupu. Také symptomy otoku plic se u zemřelých vyskytovaly jen vzácně. Překvapivě častý byl naopak cerebrální edém, při kterém do mozku prosakuje krev z krevních cév. Důsledkem je zmatek a ztráta koordinace, což v extrémních podmínkách může být fatální.      (Zdroj: ČR Leonardo)


15.12. 2008      Patnáctý prosinec je dnem narozenin L. L. Zamenhofa (1859–1917), iniciátora jazyka esperanto, a současně nejvíce oslavovaným svátkem esperantské kultury. Za účelem oslav pořádají mnozí esperantisté po celém světě speciální setkání. Myšlenky spojené s esperantem a blízkost Zamenhofova dne k Vánocům často přimějí účastníky schůzí také k výměně drobných dárků (oblíbené jsou hlavně knihy psané v esperantu) a blahopřání. Někdy se během takovýchto setkání konají také přednášky o osobě L. L. Zamenhofa.


Další krok k ovládnutí internetu ..... Australská vláda hodlá otestovat celonárodní webový filtr, který by měl znemožnit přístup k tisícům internetových stránek s ilegálním obsahem, jako je dětská pornografie nebo materiály související s terorismem. Proti plánu se zdvihla vlna kritiky, podle níž filtr jen zpomalí přenosovou rychlost a nezákonnému obsahu na síti beztak zásadně nezamezí.

Podle vládního plánu mají australští poskytovatelé internetu zablokovat přístupy k asi deseti tisícům stránkám, jejichž seznam je ovšem neveřejný. Vláda trvá na tom, že na seznamu jsou jen stránky s nelegálním obsahem, nicméně nedostatečná transparentnost vede k obavám, že by filtr mohl zahrnovat i morálně sporné otázky jako například hazard či eutanázii. „I kdyby byl systém zaveden s těmi nejlepšími úmysly, nastane enormní politický tlak na to, aby byl seznam rozšiřován,“ říká předseda Electronic Frontiers Australia Colin Jacobs. „Obáváme se, že seznam bude velmi rychle bobtnat.“ Petici, která proti filtru vznikla, už podepsalo 85 tisíc uživatelů sítě.

Některé obavy kritiků se už potvrdily. Vláda v předběžných testech vyzkoušela šest filtrovacích systémů, z nichž ten nejlepší zpomalil přenosovou rychlost o dvě procenta, zatímco u zbylých pěti se toto číslo pohybovalo mezi 22 až 87 procenty. Zkoušené programy byly při blokování nežádoucích stránek úspěšné ze zhruba 92 procent, přitom ale omylem zablokovaly i tři procenta stránek s naprosto nezávadným obsahem.      (Zdroj: Czech Free Press)

Problém je, že jakmile se s tím začne, nebude to bráti konce...


Dlouhá cesta k vyšší inteligenci .... Většina expertů se shoduje na tom, že Homo sapiens vznikl v Africe asi před 200 000 lety a byl inteligentnější než časné druhy hominidů. Otázkou ovšem je, jestli k nárůstu inteligence došlo v jediném evolučním "skoku", nebo jestli šlo o pozvolný vývoj. Nové datování nálezů z Etiopie naznačuje, že správná je spíše druhá možnost.

Antropologové se při hodnocení inteligence našich předků opírají o nálezy kamenných nástrojů. Před asi 1,7 miliony let začal předek moderního člověka Homo erectus používat velké kamenné pěstní klíny a sekáčky. Jemnější a sofistikovanější výrobky odborníci zatím připisovali Homo sapiens. Téměř všechny nálezy takových nástrojů jsou totiž mladší než 195 000 let, což je období, ze kterého pochází nejstarší známý nález pozůstatků Homo sapiens. To by naznačovalo, že moderní lidé rozvinuli svou technologii záhy poté, co se objevili na scéně.

Ne všichni ovšem s touto teorií souhlasí. Důvodem je nález sofistikovaných nástrojů, které vznikly v Etiopii už před 230 000 lety. Druhou nesrovnalostí je nález z Keni starý asi 285 000 let. Oba tyto sporné objevy pocházejí z vulkanického Rift Valley a nyní je znovu prověřili geochronologové z Kalifornské univerzity v Berkeley. Využili přitom techniku datování vulkanického materiálu označovanou jako argon-argon, která je přesnější než dříve užívaná metoda draslík-argon. Došli k závěru, že oba nálezy jsou staré nejméně 280 000 let.

Jak se tedy zdá, nástroje pokročilého typu nebyly jen dílem Homo sapiens, ale také přechodné formy mezi Homo erectus a Homo sapiens. Fosilie takové formy byly objeveny v posledních desetiletích a jejich stáří se odhaduje na 200 000 až 400 000 let. Podle antropologů je možné, že vynalézání sofistikovaných nástrojů u nich pomohlo stimulovat pozvolný nárůst inteligence, který se stal charakteristickým znakem moderních lidí.      (Zdroj: CR Leonardo)

No tak závěr poslední věty mě pobavil ... ta inteligence je opravdu vidět všude kolem, kam se člověk podívá ...


Nenápadné jubileum na Karvinsku .... Téměř bez povšimnutí završila své 110. jubileum jedna skoro zapomenutá trať na Karvinsku - v zachovalé části nyní fungující ještě jako železniční vlečka. Byla to spojnice mezi Severní dráhou císaře Ferdinanda (KFNB) a Košicko-bohumínskou dráhou (KBD).

Významným dnem byl pro ni 26. červenec 1896, kdy byla ve Vídni vydána Koncesní listina a Směrnice ke stavbě dráhy, a o necelý rok později, 18. března 1897, následovalo udělení Stavebního povolení. První osobní vlak za velké účasti občanů projel po této trati už 1. září 1898. I když dálkové vlaky na zmíněných drahách KFNB i KBD zastavovaly jak v Petrovicích, tak i v Karviné, obyvatelé tehdejšího okresního města Fryštátu se k nim dostali jen koňskými povozy nebo pěšky.

Původní staniční budova v Petrovicích u Karviné Trať vycházela z nádražního prostoru v Petrovicích, minula Staré Město a v km 4,7 dospěla do stanice Fryštát (dnešní Karviná město). Nádražní budova se od dob vzniku prakticky nezměnila a je nejzachovalejším objektem bývalé trati. Dále pokračovala přes dnešní Palackého ulici, obloukem minula starobylý Fryštát a mostkem nad Mlýnským náhonem dosáhla v km 6,7 území Darkova, který byl už známý prosperujicími jódovými lázněmi, nicméně pro hosty těžko dostupnými. Vznikla tak zastávka Lázně Darkov a ještě dodnes můžeme v okolí najít patrné zbytky bývalého železničního náspu a také budovu zastávky, přestavěnou na rodinný domek.       (Zdroj: Smísené okolí)


Sledujte přelety servisní brašny ..... Ano, není to žádný vtip ani novinářská kachna. Poté, co se podařilo astronautům z nedávné mise Endeavour "upustit" servisní brašnu s nářadním během "rutinní" práce, je možné tento balíček pozorovat na obloze jako slabou družici viditelnou krátce před přeletem Mezinárodní kosmické stanice ISS. Chcete ji taky vidět? Čtěte dále.

ISS je možné pozorovat vcelku bez potíží, neboť když zrovna přeletí přes oblohu, je jedním z nejjasnějších objektů (mnohorát i nejjasnější vůbec). Právem ji neznalí lidé považují za UFO nebo "neblikající" letadlo. Se servisní brašnou je to ovšem horší, neboť její rozměry jsou mnohem menší. Z toho důvodu je nutné mít po ruce přehlednou a přesnou mapku přeletu, kterou však poskytuje server www.heavens-above.com. Při načtění této stránky postupujte podle instrukcí popsaných na stránkách Expresní astronomické informace


Internetoví novináři čelí v mnoha zemích vězení ..... Zpravodajů, jejichž médiem je Internet, je v dnešní době uvězněno více než zpravodajů jiných médií. Mezinárodní Výbor na ochranu novinářů (CPU) zjistil, že z počtu těch novinářů dnes zadržených ve vězení, je 45 procent bloggerů, internetových novinářů a redaktorů internetových novin. Konkrétně je prý po celém světě drženo ve vězení nejméně 56 internetových novinářů, což je nový fenomén podle sčítání CPU. Tyto počty se týkají jen novinářů uvězněných v souvislosti se svou prací. Nezahrnují ty, kteří byli posláni do vězení na základě jiných, soudních obžalob. V roce 1997 zaznamenala CPU prvního uvězněného “internetového” novináře. Od té doby tento počet neustále stoupá. Podle CPU tato skutečnost poukazuje na stoupající vliv internetového zpravodajství a komentářů. Už deset let drží Čína světový rekord ve věznění novinářů. Dále pak novináře zavírají Kuba, Barma, Eritrea a Uzbekistán a dvacet čtyři dalších zemí. Mezi ně patří i Spojené státy, které zadržují například Ibrahima Jassama v Iráku bez řádného soudního obvinění a zůstávají na seznamu CPU již pátý rok. Za toto období nejvyšší americké armádní orgány zadržely řadu novinářů – některé pouze na několik dní, jiné na řadu měsíců – aniž by předložily řádná obvinění či uspořádaly soudní proces. Jak se vyjádřil výkonný ředitel CPU Joel Simon: “Moci a vlivu této nové generace novinářů, on-line generace, si povšimly represivní vlády po celém světě a přidaly na svém protiútoku.”      (Zdroj: AKT-INFO)


Černá madona krumlovská ..... Návštěva Českého Krumlova je poznamenána dvěma věcmi. Hromadou turistů a hromadou atrakcí. Ekonomická výhodnost návštěvy pro cizince doplněná až servilní úslužností místních obyvatel vůči cizí řeči a hlavně měně je pro „obyčejného návštěvníka“ někdy těžko stravitelnou kombinací. Přemrštěné ceny a přecpané ulice, to opravdu není lákavý prázdninový výlet, Krumlov Nekrumlov. Přesto stačí opustit hlavní „korzo“, zahnout do boční uličky a ujít pár kroků. Projdete barokní branou a ocitnete se v konejšivé náruči tiché zahrady mnohoslibně nazvané Tramín.

S vínem a světskými radovánkami však nemá nic společného, právě naopak. Ta zahrada je klášterní a náleží ke klášteru Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, dříve minoritů (foto vpravo), jedné z nejvýznamnější krumlovských památek. Rozsáhlý komplex staveb, který svojí historií sahá nejméně do roku 1357, poznamenal zub času více, než bylo nutné Přesto je v něm ukryt malý skvost, mariánská kaple z roku 1686. Byla postavena podle švýcarského vzoru, kláštera v Einsiedelnu a stejně jako tam i zde najdeme milostnou sošku černé panny Marie.

Kde se vzala její černá barva? To s jistotou neví nikdo. Kult černých madon je podle některých názorů spojován s předkřesťanskými bohyněmi (černé) země a plodnosti, jejímž nejlepším důkazem je právě dítě držené v náručí. Krumlovská černá madona pouze napodobuje černou madonu einsiedelnskou. Původ její černé barvy pleti je někdy vysvětlován zcela prozaicky. Umazala se prostě od svíček, které kolem ní po staletí čadily.. Podle jiného podání však svoji černou barvu získala až poté, co musela být po vpádu Francouzů v roce 1798 ukrývána v zemi. Navlhla tehdy tak, že poškození mohl zakrýt jen tmavý nátěr. Kromě toho novobarokní soška, kterou je dnes možné v Einsiedelnu vidět, pouze nahrazuje původní románskou madonu, vyřezanou údajně z černého dřeva.

I když je krumlovská madona zhotovena po vzoru té einsiedelnské, není její přesnou kopií a liší se zejména v poloze pravé ruky. Ta krumlovská ukazuje dolů, k zemi, einsiedelnská v ní drží žezlo ve vladařské poloze. Liší se také půdorys obou mariánských kaplí. Krumlovská je obdélníková a einsiedelnská osmiúhelníková.

Mystické černé madony se ale nenacházejí jen v Krumlově nebo Einsiedlnu. Mají své „sestřičky“ na mnoha slavných místech. Černá madona v Chartres je prý ze všech nejstarších a snad dokonce představuje původně bohyni Isis v náručí s malým Hórem. Černá madona v Čenstochové je ikonou, u níž je prý černá barva tváře úplně normální. Podle ikony byla namalována i březnická černá madona. Ta z Chlumce nad Cidlinou zčernala, aby pohrozila vojákům okupujícím klášter. Proč je ovšem černá Černá Matka Boží na rohu Celetné ulice a v pražské Loretě není jisté. Tradice je tradice a černé madony jsou prostě jaksi mystičtější než ty „obyčejné“. O tom by mohla vyprávět asi i ta polozapomenutá krumlovská.      (Zdroj: Záhadno)


Kapr ve vaně, to je anachronismus ..... Přechovávat živého kapra před Štědrým dnem doma, to bylo v době, kdy nebyly lednice, jedinou možností, jak ho mít včas a uchovat ho „čerstvého“. Někde v kádi nebo neckách v nevytápěné místnosti, kde byla voda pochopitelně studená, a ne moc světla, to kapra nijak extra netrýznilo.

Zcela jiné pocity by kapr zažíval v bílé vaně v chlórované teplé vodě. Nicméně se zdá, že případů takovéhoto způsobu „užívání si“ předvánoční atmosféry ubývá, a to i díky osvětové práci Státní veterinární správy ČR. Veřejnost již dobře ví, že živý kapr by při přenosu domů zažil hned několik teplotních šoků, ve vaně další, nemluvě o absolutně nefyziologickém prostředí a o lovení do kýblu kvůli koupání a následném vypouštění zpět … A takovéto počínání představovat dětem jako předvánoční zvyk? Nemluvě pak o zpravidla neodborném zabíjení kapra na kuchyňské lince, které bylo v minulosti mnohokrát „využito“ jako komický prvek v řadě českých komedií…

V tomto světle je přinejmenším smutné vyjádření odborníka v Pelhřimovském deníku. Cituji: „Rybě nemůže ublížit, když ji pár dní necháte plavat ve vaně. Pro děti je to atrakce a dospělí si dovedou vychutnat, jak živá ryba doma dokresluje kouzlo Vánoc. Je to tradice, na kterou by se nemělo zapomínat.“ Podle skutečných odborníků, etologů i podle Státní veterinární správy ČR, je záhodné na takovouto pseudotradici ZAPOMENOUT!

Mělo by se spíše myslet na to, že kapr je určen na vánoční stůl, není to hračka, a proto je nejlepší si jej nechat usmrtit odborníkem, a nekupovat živého.

Pěkné a ke zvířatům, tj. i k rybám, ohleduplné Vánoce!       (Zdroj: Státní veterinární správa ČR)


PlanetArk: Výrobci elektrických zařízení odmítají nová odpadová pravidla ..... Výrobci elektrických spotřebičů budou muset vytřídit a odevzdat k recyklaci téměř dvě třetiny zboží, které prodají v Evropské unii. Na konci minulého týdne o tom rozhodla Evropská komise. Nový návrh se ale nelíbí výrobcům elektroniky a dalších zařízení, kteří se obávají, že požadované hranice nebudou moci dosáhnout.

Nařízení Evropské unie o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE) chce co nejvíc zamezit tomu, aby doslouživší spotřebiče z domácností končily ve spalovnách nebo na skládkách odpadu. "Musíme zajistit, aby nedošlo k možnému úniku nebezpečných látek do životního prostředí a aby byly tyto materiály pečlivě tříděny a znovu využívány, když samotné spotřebiče již nikdo nepoužívá," prohlásil komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

Nicméně současná legislativa je nákladná a obtížná a navíc vytváří labyrint kvůli nejrůznějším nařízením v národních legislativách, se kterými se musí výrobci vypořádat. Proto se Evropská komise rozhodla stávající systém změnit. Namísto současných čtyř kilogramů vysbíraného odpadu na jednoho obyvatele bude EU nově požadovat vytřídit 65 % výrobků prodaných na trhu.

S tím ale nesouhlasí výrobci elektroniky a dalších zařízení, kteří tvrdí, že bude velmi těžké dosáhnout požadované úrovně recyklace. Podle nich totiž velké množství spotřebičů, které se jejich majitelé rozhodnou přestat používat, nekončí jako odpad. Evropané naopak velmi často své staré televizory nebo počítače darují přátelům, rodině, škole či charitě.       (Zdroj: Ekolist)

Ach jo ... dejte blbci moc a vymyslí lejstro....


Dědici ojetin plačte, stát chce výpalné .....  Všichni se navážejí do pohřebních služeb, že zdrceným příbuzným účtují předražený servis. Jenže fakturou za smuteční obřad řetězec tučných poplatků teprve začíná.

Ještě než věnce zvadnou, obešle pozůstalé notář. Rodina si ho vybrat nemůže, je jí úředně přidělen. Honorář notáře závisí na hodnotě zděděného majetku. Tu spočítá soudní znalec. Je také drahý a bere svá procenta z odhadní ceny každého keříku rybízu na zděděné zahrádce.

Od nového roku vstupuje do hry o dědicovu peněženku novela zákona o odpadech. O svůj vlčí haléř se přihlásí Státní fond životního prostředí. Bude chtít za stařičké auto po rodičích až deset tisíc korun. Tolik totiž bude stát registrační převod starého vozu na nového majitele. V tomto případě na dědice vozu nesplňující emisní limity dané normami Euro 3 nebo Euro 4.

Že chce dát dědic letitého trabanta nebo škodovku rovnou do kovošrotu, kam dávno patřily, jenže zesnulý tatínek to za svého života nepřipustil? Poplatku stejně neunikne. Úřady nezajímá, zda s autem budete jezdit, nebo je ihned necháte ekologicky zlikvidovat. A v tom je kámen úrazu.

Nově vyměřený poplatek za převod starého auta je ve skutečnosti ekologickou daní za provoz hlučných pomalých vozidel s nedokonalým spalováním benzinu a vysokou spotřebou. Ministerstvo životního prostředí říká, že novela zákona o odpadech zamezí obchodování s neekologickými ojetinami, protože se stanou neprodejné. Paradoxně však trestá i ty, kteří také mají na srdci ochranu životního prostředí.

Dát auto k ekologické likvidaci smí pouze majitel nebo dědic schválený soudem. Vyřízení dědictví včetně soudu trvá zpravidla rok. Celou tu dobu je nutné platit povinné ručení, i když auto neujelo ani kilometr.

Teprve s papírem od soudu lze vozidlo nechat odtáhnout do autorizovaného kovošrotu. S potvrzením o likvidaci a plechovými "espézetkami" se dědic vozu vydá na dopravní odbor obecního úřadu. Tam se po vyplnění tří formulářů stane na několik sekund formálním majitelem již neexistujícího auta.

Až dosud byl úkon zdarma, od Nového roku bude změna vlastníka stát dědice až deset tisíc korun. Po odbytí zmíněných procedur může být sešrotované auto konečně vyřazeno z centrálního registru vozidel. Dědic se tím zbaví nutnosti platit povinné ručení.

Tažení proti neekologickým autům je nepochybně užitečná věc, chceme-li dýchat o něco lepší vzduch. Jenže novela odpadového zákona nepostihne současné majitele přestárlých vozidel, kteří s nimi jezdí a nehodlají se jich vzdát ani po Novém roce. Finančně si dokročí na rodiny těch, kteří by vůz rádi odevzdali k ekologické likvidaci, ale vzhledem k svému věku už to nezvládnou.

Kdyby v novele skutečně šlo o životní prostředí, provázela by zákon o odpadech osvětová kampaň na podporu sběru vysloužilých veteránů silnic. Místo toho bude pro občany už teď administrativně složitá procedura likvidace autovraku ještě náročnější.

Nekamenujte pohřební službu za předražený servis. Pro poslední rozloučení s plechovým nebožtíkem bude také nutno sáhnout pořádně hluboko do kapsy.      (Zdroj: EnviWeb)

Každá záminka k dojení lidí je státu dobrá ... a ekologie ... no že na to někdo nepřišel dřív?


Ježíš se narodil v červnu ..... Vánoce by se správně měly slavit v červnu. Podle nejnovějších poznatků astronomů se totiž Ježíš Kristus nenarodil 25. prosince, ale 17. června. K překvapivému posunu data došlo díky betlémské hvězdě, která se v den spasitelova zrození nad Palestinou rozzářila. Tak praví bible.

"Použili jsme software, který umí zrekonstruovat noční oblohu několik tisíc let zpět v čase. V době Ježíšova narození, tedy mezi lety 3 př. n. l. a 1 n. l., došlo pouze k jedné mimořádné události. Venuše a Jupiter se na obloze dostaly velmi blízko ­ vypadaly jako jedna jasně zářící hvězda," vysvětluje australský astronom Dave Reneke, vedoucí observatoře Port Macquarie. K této události došlo 17. června roku 2 před naším letopočtem.

A jestliže se Ježíš opravdu narodil pod zčistajasna rozzářenou hvězdou, jak tvrdí bible, muselo to být v tento den. "Dosud se soudilo, že betlémská hvězda byla explozí supernovy. Tehdy ale žádná nevybuchla. Astronomie je v těchto věcech velice přesná," dodává vědec.      (Zdroj: Řev přírody)


12.12. 2008      V pátek se rozsvítí poslední podzimní (ale i letošní) Úplněk. Dojde k tomu v 17:37 SEČ a podle Lunárního kalendáře by to měl být jeden ze dvou nejsilnějších Úplňků v roce.

Sobotní svátek Lucie byl v juliánském kalendáři dnem zimního Slunovratu, den byl nejkratší a noc nejdelší - odtud tedy ono známé Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

No a že je 14. prosince třetí adventní neděle, netřeba dodávat.


Studenti bojují za záchranu českého Ježíška ..... Studenti z celé České republiky vyrazili do boje za záchranu tradiční vánoční postavy nosící dětem dárky. "Český Ježíšek, je v ohrožení," varují studenti. Obchody a televizní obrazovky jsou stále více zaplavovány americkým Santou Clausem. Petice s názvem Zachraňte Ježíška chce ukázat, že lidem nejsou lhostejné české tradice a zvyky.

Projekt na záchranu Ježíška vyzývá veřejnost, aby svým podpisem do Štědrého dne vyjádřila podporu zachování tradičních vánočních svátků a to na www.zachrantejeziska.cz. Na stránkách můžete také nechat vzkaz nebo přání pro Ježíška.

Za komunismu Ježíšek odolával Dědovi Mrázovi. Dnes stojí proti Santovi. Nejsilnější zbraní Santy Clause je podle studentů masivní reklamní propagace.

„Odmítáme, že by nám kdy nosil dárky červený americký tlouštík a tímto způsobem chceme vyzvat českou společnost a její představitele, aby nepodléhali vlivům ze západu,“ vysvětlil smysl celého projektu student multimediálních komunikací Adam Dušek, autor petice Zachraňte Ježíška.

Na pátek 19. prosince od 13 hodin plánují před Úřadem vlády v Praze organizátoři projektu protest s mottem: Přežili jsme Dědu Mráze, přežijeme i Santu Clause!       (Zdroj: Novinky)


Dav ušlapal pracovníka obchodního řetězce ..... Minulým pátkem tradičně započala vánoční nákupní sezóna. Avšak tento rok ji poznamenala jedna bizarní skutečnost. Ve státě New York dav zákazníků ušlapal k smrti zaměstnance jednoho z největších hypermarketů WalMart. Čtyřiatřicetiletý pracovník Jdimytai Damour byl zabit poté, co dvoutisícový dav vyrazil dveře hypermarketu a převalil se přes něj krátce před pátou hodinou ranní, kdy měl hypermarket oficiálně otevírat. Čtyři zákazníci, včetně těhotné ženy, byli při masovém vpádu zákazníků zraněni. Davy lidí, dychtivých nákupů, stály před obchodem několikahodinové fronty, aby se dostaly jako první ke zboží, na něž byly vyhlášené mimořádné slevy.      (Zdroj: AKT-INFO)

Akční Vánoce vám přeje Santa Claus ....


Zapomeňte na globální oteplování: jsme na pokraji vyhynutí? ..... Často se stává, že nejdůležitější zprávy přicházejí z místních novin; tím máme na mysli příběhy, které nevystoupají po zpravodajském žebříku do velkých novin nebo večerních zpráv. Můžou to být zprávy, které, na první pohled, nemají celostátní nebo mezinárodní dopad. Ale druhý pohled a dobrá pamět můžou odhalit dopad, který může být docela podstatný. Jeden čtenář nám včera poslal odkaz na článek, který našel na jiných alternativních zpravodajských stránkách: Bad news – we are way past our ‘extinction’ date [Špatná zpráva – překročili jsme dobu našeho ‚vyhynutí‘] Protože jsme článek publikovali už v době kdy poprvé vyšel, řekli jsme si „no ano! pohled do minulosti!“ Přece jenom, při neustálém přetřásání globálního oteplování, článek čtenářům připomněl, že úroveň lidmi vypouštěného CO2 není to jediné, co se v současné době na Zemi děje. Později ten samý večer jsme měli zde v cetrále SOTT malou rozpravu o tom, jak se tento článek vztahuje ke knize, která v současné době jde v domě z ruky do ruky: The Cycle of Cosmic Catastrophes: Flood, Fire, and Famine in the History of Civilization [Cyklus vesmírných katastrof: záplavy, oheň a hladomor v historii civilizace] kterou napsali Richard Firestone, Alen West a Simon Warwick-Smith. Kniha je o „události“, která se stala před 12 000 lety a je v mnoha podobách zachycena v mýtech a legendách, buď jako skáza Atlantidy nebo Noemova potopa. Platón popisuje zkázu, která nastala během jednoho dne a noci, Bible vypráví příběh prudkých lijáků a ohromné potopy, ve které zahynula převážná většina života na Zemi. Dále existuje obsáhlá literatura původních obyvatel Severní Ameriky, která pojednává o celosvětovém ohnivém kataklyzmatu, které následovaly potopy a smrt padající z nebe. Více než padesát různých kultur z celého světa zaznamenalo svoji verzi této události, a fyzik Firestone, spolu se svými spoluautory geology, dali dohromady knihu, která vychází z jasných vědeckých důkazů a která popisuje vesmírný sled událostí. které se autoři domnívají vyvrcholily v podobě světové katastrofy před 12 000 lety. Domnívají se, že tato událost byla spuštěna výbuchem blízké supernovy, ke kterému došlo před 41 000 lety.       (Čtěte na Matrix-2001)


Vysoce výnosná energetická dřevina .....Rychle rostoucí dřevina paulovnie plstnatá poskytuje v teplejších oblastech vysoké přírůstky hmoty.

Vedle topolů a vrb by se v budoucnu mohla stát perspektivní energetickou dřevinou i paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa). Rozsáhlé pokusy na plantážích s tříletým sklizňovým cyklem již poskytly nadějné výsledky.

Rychle rostoucí stromy s tvrdým dřevem dosahují v teplejších oblastech průměrných přírůstků 25 t sušiny na hektar ročně při více než pětimetrové výšce. Dřevo navíc vykazuje podobné spalovací vlastnosti jako kmenové dříví.

Problémem v současné době je, že výnosy silně kolísají – od 5 do více než 30 t sušiny ročně. Aby se dosáhlo vyrovnaných porostů, věnují nyní pracovníci lesních školek rostlinnému materiálu zvýšenou péči. Kromě toho selektují odrůdy, které poskytnou i v chladných oblastech spolehlivé výnosy.

Ve Španělsku již byly na ploše 600 ha založeny první pokusné plantáže se závlahou. Po tříletém cyklu by měla být štěpka použita k zásobení tepelných elektráren.       (Zdroj: Agris)


Roboti, co umí skákat jako kobylky ..... Průzkum cizích planet rozhodně není procházka růžovou zahradou. Když se podaří průzkumný modul na cizí těleso dopravit, ještě pořád není vyhráno. Na sběrače vzorků čeká velká řada problémů spojených s rozdílnou gravitací a nerovným terénem. Rhodi Armour, doktorand z univerzity v britském Bathu, přišel s geniálním nápadem, jak na tyto problémy vyzrát.

Průzkumní roboti opatření nějakým typem končetin, kteří by dokázali simulovat lidský pohyb, nejsou na podobné expedice příliš vhodní. Jsou příliš složití, jejich výroba se prodraží a navíc vám mohou jednoduše upadnout. Robotovi, který se natáhne na planetě vzdálené statisíce kilometrů se zpátky na nohy pomáhá jen těžko. Stejný problém si týká i stabilnějších vozítek – i ty musí každou překážku složitě objíždět a pád může přijít kdykoliv. Armour se proto rozhodl pro kombinaci dvou typů pohybů, které představují jednoduché řešení pro přesunování v nerovném a těžko předvídatelném terénu. Jeho robot spojuje dvě funkce, které dosud konstruktéři řešili odděleně: dokáže se koulet jako míč a zároveň skákat jako kobylka. Právě skoky představují velký problém. V přírodě existují dva hlavní typy skoků: poskakování klokaního typu, které vyžaduje dokonalou kontrolu a zacílení práce svalů a typ kobylka, která si mezi jednotlivými skoky dává pauzu, aby mohla veškerou energii napřít do nenadálého výskoku. Náš robot skáče podobně jako kobylka, vysvětluje Armour. Mladý vědec nyní testuje, jak se bude jeho robot chovat v prostředí s nižší gravitací.      (Zdroj: 21@století)


Jak to, že se pavouk nechytí do vlastních sítí? ..... Pavučina svým uspořádáním připomíná kolo od bicyklu. Má obrubu, od níž ke středu směřuje výplet, a spirálu směřující zpět k okraji. Jedinou částí pavučiny, která je potažena lepidlem, je právě tato spirála. Vlákna vyplétající pavučiny i její okraj jsou tvořena suchým hedvábím.

Pavouci se většinou lepkavým částem svých výtvorů vyhýbají a vůbec se po svých sítích nijak moc nepohybují. Kromě toho pavouci o své nohy neustále pečují a čistí je od vláken i od lepidla. Podle jedné hypotézy mohou dokonce některé druhy vylučovat jisté mazivo, kterým si nohy ještě více promastí. Většina hmyzu, na nějž je síť nastražena, ale bohužel takové štěstí či schopnosti nemá a stává se pavoučí kořistí, polapenou důmyslně nastraženou pastí.       (Zdroj: VTM Science)


Tajfuny ukládají uhlík do mořských hlubin ..... Divoké tajfuny nepohřbívají do hlubin jenom nešťastné námořníky nebo pobřežní sídla. Mimo to dělají radost odpůrcům uhlíku v tom, že dovedou elegantně vymazat ze světa i velké objemy tohoto nepopulárního prvku.

Takový tajfun nejprve zdevastuje rostlinstvo a svrchní vrstvy různých sedimentů, které vesměs bývají bohaté na uhlík. Vzápětí je spláchne do moře. Záplavová voda je plná nečistot a proto hustší, než běžná sladká voda. Díky tomu se rychle dostane na mořské dno a tam je nakonec úspěšně pohřbena i se vším uhlíkem.

Robert Hilton z University of Cambridge spolu s dalšími odborníky analyzoval vzorky z řeky Li Wu na Tchaj-wanu, získané během dvou velkých tajfunů v roce 2004. Podle jejich odhadů každý takový tajfun pohřbí kolem 5 000 tun uhlíku.

Autoři opatrně dodávají, že pokud by čirou náhodou s růstem globální teploty přibývalo tajfunů, tak že by pochopitelně pohřbívaly více uhlíku. Aby snad ale nebyli obviněni z přílišného optimismu, tak ještě jedním dechem dodávají, že to opravdu, ale opravdu jistě nebude stačit k vynulování lidských emisí oxidu uhličitého      (Zdroj: OSEL)


Na Marsu jako doma ..... Rudá planeta je nám vzdálená, a přesto se zdají fotografie z ní podezřele důvěrně známé. Jsou snímky z Marsu tak mediálně populární, nebo je nám Mars zkrátka blíž, než si myslíme, a možná než bychom si kdy připustili?

Možná byste si v některých oblastech na Zemi připadali na Marsu více, než na skutečném Marsu. Co třeba severočeská uhelná oblast, jistá místa na americkém západě, islanské lávové oblasti? Je zřejmé, že Mars odedávna dráždí lidskoui fantazii. Proč neustále "nutí" vědce a vlády investovat miliardy dolarů do jeho výzkumu? Snad proto, že nejdůležitější otázky, které si ohledně Marsu můžeme položit, stále zůstávají nezodpovězené: Jak je to se životem na Marsu?

"Mars byl stoprocentně v jistém bodě svých dějin obyvatelným světem", říká Jim Bell, planetární vědec z Cornell University. "Bohužel s určitostí nevíme, kdy tomu tak bylo, a přesně ani nevíme kde. Budoucí mise na Mars to budou muset vyřešit."      (Fotografie najdete na stránkách National Geographic)


Běžkaře čeká na Šumavě zhruba 500 kilometrů udržovaných tras ..... Zhruba 500 kilometrů udržovaných stop, z nichž většina leží v národním parku, budou mít letos v zimě k dispozici běžkaři na Šumavě. Lyžování by mělo být navíc pohodlnější. Lidé budou moci dopředu zjistit, kolik sněhu na šumavských kopcích a v lesích leží a jak jsou tratě upravené. Na webu www.bilastopa.cz najdou díky GPS navigacím v rolbách informace, kdy vyjela rolba naposledy na konkrétní trasu, a zda je tak cesta čerstvě protažená. Novinářům to dnes řekli zástupci Regionální rozvojové agentury Šumava a správy šumavského parku.

Pro letošní rok se podařilo nakoupit deset navigací a systém ke zpracování souřadnicových dat celkem za 300.000 korun, z čehož 70 procent hradila EU. Přístroje mají v bezplatném pronájmu obce, jejichž rolby na trasy vyjíždějí. Aktuální data jsou pak přenášena do mapy dostupné na internetu. Správci parku spolu s obcemi před startem sezony vysekali nálety a upravili mostky přes potoky. Za zimní sezonu vyrazí na Šumavě do stop stovky tisíc lyžařů. Například na Železnorudsku to loni bylo asi 20.000 běžkařů, uvedl Petr Šrail ze správy parku.

Na Šumavě nyní leží od pěti do 45 centimetrů sněhu ve vrcholových partiích. Stopy byly zatím projety na Horské Kvildě, v pátek by k nim mohly přibýt i některé úseky na Železnorudsku. Protahování ostatních okruhů začne příští týden. "Snažíme se překládat lyžařské trasy z jižních svahů do chladnějšího prostředí, kde sníh vydrží déle. Stopy se pak dají projíždět celou zimu," dodal Šrail. Kromě běžeckých tratí začínají vznikat i okruhy nebo jednosměrné cesty pro pěší. Příkladem je trasa Nová Hůrka - Hůrka - Vysoké Lávky na Prášilsku.

Lyžování na Šumavě je pro běžkaře bezplatné. Zimní údržba běžeckých tras včetně předsezonní úpravy stojí každoročně kolem 1,8 milionu korun. Vedle evropských dotací a příspěvků krajů a národního parku se na nich z 55 procent podílí šumavské obce a podnikatelé. Lyžaři mohou přispět zakoupením samolepky za 30 korun nebo odznaku za stokorunu.

"Pro letošní sezonu zažádalo sedm obcí o dotaci z Dispozičního fondu na česko-bavorské straně na údržbu lyžařských stop. Žádají 870.000 korun. Předpokládá se, že 15. prosince budou žádosti po některých úpravách schváleny," uvedl Miloš Picek z Regionální rozvojové agentury Šumava, která údržbu tratí koordinuje.

Nejspíš už příští zimu se lyžaři dočkají i obnovení takzvané šumavské magistrály, tedy centrální tepny přes Šumavu od Železné Rudy po Lipno.       (Zdroj: Ekolist)


Sanskrt: angličtina jihovýchodní Asie přes příchodem islámu ..... Sanskrt dnes spojujeme s hinduismem, buddhismem a dalšími náboženskými či filozofickými východními naukami, jako kdyby mělo jít převážně o liturgický jazyk. Původně šlo skutečně o jazyk primárně náboženský, jehož hlavním cílem bylo konzervování obsahu véd.

Šíření sanskrtu probíhalo ale už hlavně v souvislosti s obchodem, a jeho pozice tak nebyla nepodobná současné angličtině. Podobně jako Řekové pokládali za barbary ty, kdo nerozumí řečtině, stejně pohlíželi na své okolí třeba indičtí gramatikové z 5. stol. př. n. l. Znalost jazyka byla ztotožněna s civilizovaností.

Sanskrt se tedy nešířil mocenskou expanzí, ale spíše jako synonymum určité civilizace. Ba naopak, expanze říše Maurjů, které vyvrcholila za Ašóky, byla spojena s jiným jazykem panovnického dvora (magadhí, což byl navíc nejspíš jazyk, kterým mluvil i Buddha, byť v další fázi buddhismu se prosadilo především pálí). Později s sebou muslimové přinášeli jako jazyk vládnoucí elity perštinu.

Téměř nikde mimo Indii se sanskrt nestával jazykem, který by zcela vytěsnil ten původní. Byl spíše symbolem obchodu, přistěhovalectví a výměny idejí, tedy fungoval jako lingua franca. Přijímán byl spontánně bez vojenské či jiné podpory z indického centra, zřejmě především místními elitami. N. Ostler v této souvislosti přirovnává nadšení pro indickou kulturu v jihovýchodní Asii od prvních staletí našeho letopočtu k tomu, jak samovolně světem proniká Hollywood, Microsoft, Mickey Mouse či McDonald.

V jihovýchodní Asii působili v té době obchodníci indičtí i čínští (jsme ještě vesměs v čase před arabskou expanzí). Sanskrt a čínština ale hrály v Malajsii i Indonésii úplně jinou roli, v druhém případě nikdy nešlo o mezinárodní jazyk. U sanskrtu ano, rozšířil se i do oblasti místních jmen, sanskrtské názvy mají zdejší království; přitom původní místní jazyky, hlavně austronéské a austroasijské, se od sanskrtu svoji stavbou liší skoro nejvyšším možným způsobem. Možná roli sehrálo i to, že sanskrt byl dokonale gramaticky popsán, existovaly slovníky, a bylo proto možné se jazyk – alespoň v principu – snadno naučit. Naopak místní jazyky nebyly do té doby vůbec zachycené v psané podobě.

Mezi tehdejší rolí sanskrtu a dnešní rolí angličtiny byl ale přece jen určitý rozdíl v tom, že na sanskrt byly „nabaleny“ i konkrétní náboženské systémy, buddhismus a hinduismus. V pozdější době existence různých svatých písem v tomto jazyku zřejmě přispěla k jeho přetrvání. Neexistence tohoto náboženského aspektu by nakonec mohla podlomit současné postavení angličtiny. Ostatně i role sanskrtu byla po muslimské expanzi jihovýchodní Asie oslabena.      (Zdroj: ScienceWORLD)


11.12. 2008      Dnes je Světový den dětství - slaví se u příležitosti výročí založení UNICEF v roce 1946. Dále se slaví  Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky a Mezinárodní den hor.

Jedenáctého prosince 1906 se konala premiéra pohádkového hororu Járy Cimrmana “O třinácti tchyních”.


EU postupně zakazuje žárovky od září 2009 ..... V souvislosti se snahami o omezení spotřeby elektrické energie, potažmo produkce skleníkových plynů, navrhuje Evropská komise postupné omezování prodeje žárovek, které přejde v jejich úplný zákaz v roce 2016.

Prodej všech klasických i halogenových žárovek s mléčným sklem bude zakázán již od září 2009. Stejně na tom budou čiré žárovky silnější než 100 W. V dalších letech přijdou na řadu postupně 75 W a 60 W žárovky až nakonec v roce 2012 budou zakázány všechny klasické čiré žárovky. Účinnější čiré halogenové žárovky budou moci na trhu zůstat až do roku 2016, kdy budou rovněž zakázány.

Zákaz se nebude vztahovat na žárovky určené pro speciální použití, jako například v domácích spotřebičích (trouba, lednička), nebo jako infralampy.

Evropská unie v této iniciativě není samotná, s podobnou přišla již v loňském roce Austrálie, ale stále sílící snahu můžeme najít i v USA a dalších zemích.      (Zdroj: Fotonmag)

Houby životní prostředí ... budou v tom kšefty ... a o to jde, ne? A dovede si vůbec někdo představit, co by se proudu ušetřilo, kdyby se nesvítilo zbytečně?

Česká republika bude se snažit jistě být opět papežštější papeže a žárovky zakáže od pozítřka ... České lesy budou rozštípány a spotřebovány ve formě loučí.


Americký „zadní dvorek“ se dohodl na společné měně a pasech ..... Na vytvoření společné regionální měny a zavedení jednotných pasů se usnesli předáci zemí Střední Ameriky na jednání Středoamerického integračního systému (SICA) v Hondurasu.

V dokumentu, který podle agentury AFP obsahuje celkem 41 bodů, přijatém na závěr jednání se zdůrazňuje nutnost posílit tváří v tvář světové finanční krizi regionální integraci. Zástupci Hondurasu, Guatemaly, Salvadoru, Nikaraguy, Kostariky, Panamy, Dominikánské republiky a Belize se přitom shodli, že je třeba „posilovat regionální uvědomění, které by lidem poskytlo pocit sounáležitosti k jednotnému středoamerickému regionu“. Signatářské státy se dohodly na standardizaci legislativ v oblasti vzdělávání, bezpečnosti a migrace pracovních sil.

Koncem listopadu už přitom zónu s jednotnou měnou vyhlásili státy patřící k jiné latinskoamerické organizaci, Bolívarovské alternativě pro Ameriky (ALBA). Jejími členy jsou Venezuela, Bolívie, Nikaragua, Honduras, Dominika a Ekvádor s právem pozorovatele.      (Zdroj: Czech Free Press)


Šest zemí odmítá podepsat smlouvu o zákazu klastrových bomb ..... Na sto zemí podepsalo novou mezinárodní smlouvu zakazující používání klastrových zbraní. Jde o typ munice, která při explozi nad zemí po širokém okolí rozeseje velké množství menších bomb a tím zasahuje především civilní obyvatelstvo. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) tento zákaz označila za nejvýznamnější humanitární dohodu o kontrole zbraní za posledních deset let. Tato dohoda zakazuje používání a hromadění klastrových zbraní a obchodování s nimi. Signatáři se rovněž zavazují během deseti let zlikvidovat nevybuchlé bomby, které v bývalých konfliktních oblastech vytvářejí rozsáhlé minové pole. První zemí, která smlouvu podepsala bylo Norsko, následoval Laos a Libanon - dvě země klastrovými bombami nejvíce postižené. Spojené státy, Čína, Rusko, Izrael, Indie a Pákistán tento zákaz odmítli. Thomas Nash z mezinárodní organizace Cluster Munition Coalition prohlásil: „Na světě jsou některé země, které, jak se zdá, nerady podepisují mezinárodní smlouvy.“ Spojené státy a Rusko argumentují tím, že klastrové bomby mají legitimní vojenské využití. Nicméně, 98 procent obětí klastrových bomb jsou civilisté, z čehož 27 procent tvoří děti.       (Zdroj: AKT-INFO)


Je auto majetek? .....  Jestli jsou v na Svíci právníci, zajímá mě jejich názor a nejen právníků! Jsem vesničan a dívám se okolo sebe a vidím co je okolo aut problémů. Když občan ČR chce vlastnit auto musí platit povinné ručení, absolvovat technickou kontrolu. A když chce auto odhlásit, musí předložit potvrzení o ekologické likvidaci a tuto likvidaci zaplatit. Teď naši zákonodárci vymysleli tzv. ekologickou daň.

Proč to píšu? Pro vesničany je auto nutností, spoje většinou nejsou, nebo jezdí sem tam. Příjmy na vesnici většinou nejsou závratné a tak to lidi řeší dojížděním starých krámů a většinou mají ještě nějaký ten vrak na náhradní díly. A to se teď nesmí. Schválně jsem si přečetl ústavu ČR, ta se odvolává na listinu práv a svobod a tam stojí, že když mě stát omezí v mých majetkových právech, musí mi ztrátu kompenzovat. Je-li auto majetkem, pak je zákon protiústavní. Myslím si, že toto opatření udělá ještě větší binec v evidenci. Jak znám mentalitu Čechů, přestanou auta převádět a bude v evidenci ještě větší binec. Dokonce jsem slyšel názor, že se auto převede na Frantu Vomáčku z Prahy a jsem z toho venku. Jsem pro to, aby ten, kdo vrak nechá hnít na ulici, dostal za uši, ale ten, kdo si auto rozprodá na díly, ten podle mne jen dokonale využije svůj vlastní majetek a v tom vidím šikanu ze strany státu. Není to můj problém, ale není to fér.      (Zdroj: Svíce)


Guardian: Klimatická daň z chovu krav americkým farmářům nevoní ..... Americkým zemědělcům se nelíbí návrh nové "daně z krávy". Ta by je prý měla pokutovat za chov hovězího dobytka a prasat, protože zvířata svým říháním a větry zvyšují emise metanu a dalších skleníkových plynů.

Chovatelé hospodářských zvířat tvrdí, že vládní Agentura ochrany životního prostředí (EPA) chce jejich podnikání zatížit daní kvůli rostoucím emisím metanu a dalších dusíkatých plynů navázaných na zemědělskou výrobu. Podle farmářů má poplatek za krávu dosáhnout až výše 175 dolarů, za každé chované prase by se pak mělo platit 20 dolarů. To by podle nich mnohé donutilo skončit s chovem zvířat a v důsledku zavedení daně by prý musely ukončit podnikání i obchody s levným jídlem v celé zemi.

"Nechceme nikoho strašit, ale v sázce je naše živobytí," řekl Guardianu Perry Mobley, chovatel hovězího dobytka a ředitel sdružení alabamských farmářů (AFF). "Je to hodně špatný nápad, krávu neodradíte od krkání nějakou daní ani povolenkou," dodal. Tiskový mluvčí EPA prohlásil, že znepokojení chovatelů zvířat vyvolaly zkreslené informace z jednoho dokumentu úřadu. Text obsahoval jen krátký přehled k tématu chovu dobytka a byl sepsán jako výčet všech druhů průmyslu, kterých se týká omezení skleníkových plynů v rámci zákona o čistém ovzduší.

Nicméně podle propočtů lobbistické organizace American Farm Bureau Federation (AFBF) by všechny farmy a ranče, které chovají více než pětadvacet krav na mléko, padesát kusů hovězího dobytka na maso nebo více než dvě stě prasat, měly vypouštět emise překračující limit sto tun ekvivalentu oxidu uhličitého za rok. Po těchto zemědělských podnicích by tedy v případě přijetí nových pravidel měly být požadovány "povolenky na vypouštění znečišťujících látek".

Podle farmářů by se poplatky mohly vyšplhat až na 40 000 dolarů ročně pro zemědělský provoz střední velikosti. Podle Marka Maslyna, ředitele vnějších vztahů AFBF, by to zasáhlo více než 90 % amerických dodavatelů mléka a hovězího i vepřového masa.       (Zdroj: EkoList)

Zdá se, že tento svět už zcela zešílel....


Dá se nějak vyřešit problém lichých ponožek? ..... Tu situaci zažil bezesporu každý z nás. Přehrabovali jsme se v šuplíku s ponožkami v pokusu objevit v moři lichých nějaký použitelný pár.

Tento problém má na svědomí teorie pravděpodobnosti. Představte si zásuvku plnou zkompletovaných ponožek, z nichž následkem vaší každodenní péče najednou jedna zmizí. Její kolega, který šuplík stále obývá, se stává lichým. Teď když ztratíte další ponožku (a je více než pravděpodobné, že to bude nějaká z páru, protože první lichou byste si na nohu nevzali, takže zůstává dál v šuplíku), i její kolega je najednou lichý.

Tímto způsobem se vám postupem času nahromadí liché ponožky. Jednoduchým řešením je nakoupit si množství identických ponožek nebo je po každém praní pečlivě spárovat. Nebo si nakupte ponožky v několika vzorech a potom vytáhněte tolik ponožek, kolik máte vzorů, plus jednu navíc. Tímto způsobem byste neměli kompletní pár minout.       (Zdroj: VTM Science)


Mañana matematicky vyfutrovaná ..... Kanadští vědci sestavili matematickou rovnici, která údajně zdůvodňuje, proč lidé odkládají úkoly na "jindy", místo aby je dokončili ihned. Předchozí vysvětlení, podle nichž jsou chroničtí liknavci buď perfekcionisté, nebo obyčejní lenoši, jsou podle závěrů nové studie chybné.

Vše prý má na svědomí spontánnost těchto osob, napsal britský deník The Daily Telegraph.

Otázka, proč lidé odkládají na zítra to, co by mohli učinit již dnes, zaměstnávala profesora Pierse Steela více než deset let. Příčinou nepříjemného zlozvyku je prý lidská vznětlivost a spontaneita, píše psycholog ve své nové knize. Věčně liknaví lidé tvoří údajně až 20 procent populace. Jsou prý více impulzivní a nestálejší než zbylá část obyvatelstva a méně pozorní k detailům a závazkům.

Výsledkem Steelova vědeckého zkoumání 250 vysokoškolských studentů je pak rovnice vysvětlující příčiny odkládání řešení problémů na jindy.

Tato matematická formule zní: U=ExV/IxD.

Přičemž U znamená užitek, nebo také touhu dokončit daný úkol. Ten se rovná E, neboli očekávání úspěchu, a V je pak hodnota dokončení úkolu. To vše se dělí I, bezprostředností úkolu, a D - sklonem jednotlivců k odložení práce.

Lidé mají podle Steela tendenci odsunovat věci, jejichž přínos se dostaví později, na úkor aktivit, které nabízí okamžitý zisk. Až dosud prý psychologové dávali liknavost do souvislosti s puntičkáři, kteří se úkolům raději vyhnou, než aby ohrozili vysokou kvalitu své práce. "Odsouvači práce" nejsou líní do té míry, že je úkol nezajímá. Většina ledabylců je přesvědčená, že úkol dokončí a mají o to také zájem.

Lenoši si na rozdíl od nich však nedělají starosti s tím, zda práci mohou dokončit, protože to prostě udělat nechtějí, tvrdí Steel.      (Zdroj: Řev přírody)


Geminidy 2008 ..... Maximum meteorického roja Geminidy nastane v noci 13.12. približne o 23:20 SEČ. Očakáva sa, že frekvencia v maxime dosiahne približne 120 meteorov za hodinu. Pozorovanie meteorov roja Geminidy bude nanešťastie silne rušené Mesiacom len deň po splne. Aj napriek tomu je pozorovanie tohto hlavného roja veľmi dôležité.

Materským telesom roja je asteroid 3200 Phaethon. Radiant leží v súhvezdí Blíženci, neďaleko hviezdy Castor. Geminidy sú jedným z najaktívnejších a najpravidelnejších meteorických rojov. Zaujímavé sú nielen kvôli svojej vysokej aktivite, ale aj z dynamického hľadiska i stále nie celkom preskúmanému pôvodu. Materskými telesami väčšiny meteorických rojov sú kométy, ale u Geminíd tomu tak nie je. Je dosť pravdepodobné, že ani Phaethon nie je obyčajným asteroidom, ale je to jadro vyhasnutej kométy. Geminidy môžeme každoročne pozorovať medzi 7. až 17. decembrom, pričom maximum sa vyskytuje pravidelne okolo 13.-14. decembra. Geminidy sú meteory strednej rýchlosti, do zemskej atmosféry vstupujú rýchlosťou 34,6 km/s. Zaujímavosťou Geminíd je výskyt zelených meteorov, pričom bežné sú biele, modré a žlté. Zo všetkých meteorických rojov práve Geminidy prenikajú do zemskej atmosféry najhlbšie, svietia vo výškach okolo 40 km nad povrchom Zeme. Ich hustota je najvyššia zo všetkých známych meteorických rojov – 2 až 3 g/cm2 a bola zistená z ablácie. Dráha meteoroidov, z ktorých vznikajú, je významne ovplyvňovaná Jupiterom.      (Zdroj: Astro)


Vyhodnocení vjezdu cyklistů na Luční a Labskou boudu .....  Správa Krkonošského národního parku vyhodnotila po letní sezóně pohyb cyklistů na letos nově otevřených trasách k Luční a Labské boudě. Ve sledovaném období od července do září je cyklisté využívali překvapivě málo.

Vjezd cyklistů na Luční a Labskou boudu Správa KRNAP omezila podmínkami stanovenými z důvodů ochrany přírody a bezpečnosti provozu. Nově zavedený souběžný provoz cyklistů a pěších Správa systematicky sledovala.

Monitoring byl prováděn za každého počasí. Okolí Labské boudy jsme sledovali ve vybraných 47 dnech v rámci uvedených měsíců. Celková návštěvnost bez rozdílu způsobu dopravy byla k Labské boudě 33 209 osob, z toho 86 cyklistů, tj. 0,26 % ze všech návštěvníků. Okolí Luční boudy jsme monitorovali v 56 dnech. K Luční boudě se dopravilo 54 714 osob, z toho bylo zjištěno 1 865 cyklistů. To je pouze 3,41 % z celkového počtu návštěvníků. Správa KRNAP měla před otevřením obou cest cyklistům obavu, že neukáznění návštěvníci nebudou respektovat zákaz vjezdu do I. zóny KRNAP a budou od obou bud pokračovat cenným územím dál. Výkum konstatuje, že zákaz vjezdu do míst mimo povolené stezky porušilo 0,21 % cyklistů.

Kromě Labské a Luční boudy byl provoz monitorován pro ucelení informací také na dalších místech: nad Výrovkou, u mohyly Hanče a Vrbaty a na křižovatce U Čtyř pánů. Správa KRNAP chtěla zjistit, dokážou-li si cyklisté s pěšími vyjít vzájemně vstříc a nebude-li mezi nimi docházet ke konfliktům a zda budou respektovány potřeby ochrany přírody v I. zóně KRNAP. Dle výzkumu více jak polovině pěších turistů nevadil pohyb cyklistů na trasách k Labské a Luční boudě a se souběžným provozem cyklistů a pěších turistů souhlasí. 16 % dotazovaných neví nebo jim je to jedno a přes 25 % tvrdí, že jim cyklisté vadí.

Druhá část monitoringu proběhne na jaře a začátkem léta příštího roku. Výsledky celoročního průzkumu poslouží Správě KRNAP jako jeden z podkladů k rozhodování, zda zatím zkušební provoz cyklistů k Labské a Luční boudě zachovat i v budoucnosti.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jeskyně hovoří o pádu římské říše ..... Analýza krápníků ukazuje, že úpadek římské a byzantské říše mohl být ovlivněn suchým obdobím, které ve východním Středomoří panovalo asi před více než 1400 lety.

Krápníky na příčném průřezu ukazují koncentrické prstence, které vypadají podobně jako letokruhy stromů. Jejich analýzou se dají získat informace o tom, jaké klima v době růstu krápníku v dané oblasti Země panovalo. Tým kanadských a izraelských vědců nyní podrobil analýze stalagmit pocházející z jeskyně Soreq blízko Jeruzaléma, která je stará nejméně 185 000 let. Analýzou izotopů kyslíku a organických nečistot v kruzích vědci získali záznam o tom, jak vypadaly roční srážky v době, kdy stalagmit rostl - tedy přibližně od roku 200 před naším letopočtem do roku 1100 našeho letopočtu.

Zjistili, že v letech 100 až 700 našeho letopočtu ve východním Středomoří panovalo výrazně suché období. Podle autorů studie je zajímavé, že právě v tomto období se začal projevovat úpadek jak římské, tak byzantské říše. Výsledky analýzy krápníku tak svádějí ke spekulacím, že na slavném "úpadku a pádu" i mírnější krizi Byzance se mohla podepsat i klimatická změna.      (Zdroj: ČR Leonardo)


10.12. 2008      Dnes máme Den lidských práv - slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950.

V tomto dni také již od roku 1901 probíhá předávání Nobelových cen.


Lidská práva musí být svorníkem celosvětové solidarity ..... Poselství generálního tajemníka OSN ke Dni lidských práv 2008

 „Letošní Den lidských práv je oslavou 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv.  Text Deklarace, který vznikal v ovzduší následků destrukce a nouze po 2. světové válce, odráží touhy lidstva po dosažení budoucnosti založené na prosperitě, důstojnosti a mírovém soužití. Přijetí Deklarace je pro svět velkým milníkem. Dodnes zůstává její znění jedním ze základů identity Organizace spojených národů.

Výzvy současného světa jsou podobně skličující jako ty, jimž čelili ti, kteří připravovali text Deklarace. Potýkáme se s potravinovou a finanční krizí. Lidstvo pokračuje v atacích na životní prostředí planety. V celé řadě zemí panuje politická represe. A jak tomu bylo vždy v dějinách, největším útrapám a zneužívání jsou vystaveni nejzranitelnější lidé.

Ti šťastnější z nás, kteří se nepotýkáme s následky katastrof, chudoby či nestability, nesmíme nad tímto stavem zavírat oči. Násobící se důsledky zneužívání a lhostejnosti mohou nakonec zachvátit celou planetu.

Lidská práva, a především jejich porušování, musí být svorníkem celosvětové solidarity.

Letošní Den lidských práv je pro mě nadějí, že si všichni uvědomíme a naplníme společnou odpovědnost za dodržování práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Dalekosáhlou vizi tohoto inspirativního dokumentu můžeme uctít jen tak, že jeho principy budou plně využívány všude a všemi.“      (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


ICE kontakt (In Case of Emergency, česky v případě ohrožení) je celosvětový projekt, který nikoho nic nestojí, a přesto může významným způsobem pomoci při záchraně života v nouzových situacích. Je založen na základní myšlence, že většina lidí má u sebe trvale mobilní telefon s rozsáhlým adresářem přátel a blízkých osob. Tyto osoby mohou v případě ohrožení života (například při dopravní nehodě) výrazně pomoci zdravotnické záchranné sužbě informacemi o zdravotních komplikacích postiženého, lécích které užívá, různých alergiích kterými trpí atd.

Problém ale je, že ošetřující v případě nálezu mobilního telefonu postižené osoby nepozná na které číslo z adresáře se má pro získání těchto důležitých informací obrátit. Řešení je jednoduché. Spočívá v tom zavést si v adresáři mobilního telefonu jednotnou mezinárodně uznávanou položku se jménem ICE, u které bude číslo na osobu, která má informace o Vašem zdravotním stavu.      (Zdroj: Wikipedia)

Jak se taková docela dobrá myšlenka dá v našich podmínkách zazdít, čtěte na Novinkách ...


Nová odrůda vína z Moravy je tu, po letech ..... Milovníci vína v Česku se mohou těšit po letech na novou odrůdu vína. Odrůda Sevar pochází z bzenecké vinařské oblasti a vyšlechtili ji v šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích. Po úspěšných zkouškách odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty byla už zapsána do Státní odrůdové knihy České republiky.

Odrůda vznikla křížením mateřské rostliny Seyve Villard s otcovskou odrůdou Svatovavřinecké.

"Toto hybridní křížení provedl už v roce 1964 šlechtitel Václav Křivánek, který tehdy chtěl vyšlechtit odrůdu se zvýšenou odolností proti houbovým chorobám a mrazu, což je trendem a snahou šlechtitelů do dnešních dnů," uvedl ředitel šlechtitelské vinařské stanice v Polešovicích Zdeněk Habrovanský.

Sevar je atypická odrůda s atypickými znaky. Je odolná proti škůdcům, peronospoře, oidiu i plísni šedé. Nevyžaduje chemickou ochranu, a je tedy plně využitelná pro ekologické vinařství. Naopak po použití chemických přípravků může někdy dojít k poškození listů a bobulí.

Tmavočervené víno má zajímavý buket i chuť. "Hrozen je malý až středně velký a výnos hroznů je nízký až střední. Sevar nejvíce plodí na starších keřích. Přičemž konzumní zralosti dosahuje již v prvním roce, a vyhovuje tak moderním trendům, a to v konzumaci mladých svěžích vín," dodal Habrovanský.

Pro své vlastnosti představuje Sevar prototyp odrůd pro třetí tisíciletí. "Odrůda Sevar může být velkým přínosem ve skupině červených vín," doplnil Habrovanský.

Šlechtitelská stanice vinařská se specializuje na novošlechtění. Na trh uvádí vína odrůdová, přívlastková a stolní. Komerčně nejznámějším produktem polešovické stanice je zatím Muškát moravský, který byl zapsán do Státní odrůdové knihy v roce 1987.       (Zdroj: Agris)


Vzkaz rybářům: velké ryby musí zůstat ve vodě! .....  Představte si, že sedíte u vody a zabere Vám metrová štika. Po dalším rybářském boji se Vám ji podaří vytáhnout na břeh a... Podle závěrů kanadských vědců z Univezity of Toronto byste i měli ihned pustit zpět do vody. Jen tak totiž sami sobě zaručíte, že bude moci jít na ryby i v budoucnu.

Tým vědců, vedený Paulem Venturellim zkoumal populace 25 druhů mořských ryb. Jejich cílem bylo pomocí matematických modelů zjistit, jak snadno se tyto populace obnovují a co je pro toto obnovování klíčové. Podle jeho závěrů je jedním z kritických parametrů velikost a stáří ryb. Ryby se snadněji a efektivněji množí, když se jejich populace skládá z velkých a silných jedinců. Heslem trvale udržitelného rybářství by tedy mělo být “ponech si malou rybu a velkou pusť“. O tom, jak přinutit rybáře k takto bohulibému chování, však již jejich studie nehovoří.      (Zdroj: 21@století)


Výzva lékařek, lékařů a pacientů k zařazení ochrany dětí před epidemií závislosti na tabákových výrobcích do zdravotní reformy! ..... Motto: "Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní.

Milí přátelé!

Stávající návrh zdravotní reformy je nepřijatelný. Toho jsou si možná vědomi i navrhovatelé, proto jej místo širokého konsenzu, vzešlého z odborné diskuze, prosazují silným politických tlakem. Důsledkem takto pojatých reforem bude zásadní omezení práva pacientů na svobodnou volbu lékaře, nemožnost výběru alternativních léčebných postupů a hrubé prolomení lékařského tajemství.

Stejně zásadně budou dotčena práva zdravotníků, kdy reforma mění empatický vztah pomáhajícího lékaře k poškozenému pacientovi nastolením vztahu prodávající a zákazník! Reforma souběžně ruší důležitý vliv odborných vědeckých společností a stavovských organizací na kvalitu a etiku poskytování zravotního péče a plně jej převádí na ne tolik vzdělané úředníky.

Podle reformních zákonů se lékařská péče bude prodávat jako zboží zdravotními pojišťovnami transformovanými na akciové společnosti. Jejich cílem je vytváření zisku pro obchodní skupiny, které budou tyto pojišťovny vlastnit, zatímco dnes se převážná většina příjmů vrací zpět do zdravotního systému! Prvním zavedeným krokem této reformy je výběr regulačních poplatků, zdůvodňovaný zejména potřebou peněz na úhradu drahé léčebné péče u onkologických a kardiovaskulárních chorob.

Navrhovatelé se ale zapomněli vypořádat s jednou z hlavních příčin vzniku onkologických a kardiovaskulárních onemocnění, dětskou epidémií závislosti na tabákových výrobcích (dg. F 17).

Z lékařského i právního hlediska je závislost na tabáku samostatná nemoc v epidemickém výskytu. Ve sledovaném období (r. 1994 - 2006) *2 došlo ke stoprocentnímu nárůstu této epidemie . Na dvojnásobek stoupla také spotřeba tabákových výrobků jedním dětským kuřákem (sledovaná skupina 13 - 15 letí kuřáci). Vědecká rada České lékařské komory upozornila vládu, že již 120 000 vědeckých prací prokázalo přímou souvislost mezi závislostí na tabáku a desítkami velmi závažných onemocnění. Také Ministerstvo zdravotnictví má informace o zdravotních důsledcích této epidemie na dětské zdraví, jak prokazují některé varovné nápisy na obalech tabákových výrobků. A konečně je má i tabákový průmysl, neboť tyto nápisy právně nenapadl, ačkoliv prodejnost jeho výrobků mohou poškozovat!

Mezi informace o možných důsledcích kouření se z nevysvětleného důvodu dostal také nápis "Kouření může zabíjet"

Tento nápis není z právního ani lékařského hlediska preventivním upozorněním na možné zdravotní důsledky užívání tabákových výrobků. Takový výklad by umožňoval například nápis "Kouření způsobuje smrt"; Mezi povolením zabíjet a upozorněním na možný důsledek kouření je zásadní rozdíl! Naším úkolem nyní není zjistit, zda jde o pochybení nebo záměr. Naopak úkolem Ministerstva zdravotnictví je vypořádat se s faktem, že léčit drogovou závislost povolením drogovému dealerovi zabíjet opravdu nejde.

Osmdesát miliard korun ročně *, kterými všichni dotujeme národohospodářské škody, způsobené státu tabákovými firmami, nestačí? Problematické budou i individuální žaloby o náhradu škody za poškozené zdraví.       (Celý text najdete na stránkách Gnosis9)


Psi, kočky a evoluce ..... Výzkumníci z Duke University se domnívají, že evoluce sice dala kočkovitým šelmám energeticky náročnější chůzi, ale na druhé straně jim to bohatě vynahradila snadnějším způsobem lovu kořisti.

Studie provedená na Duke University naznačuje, že evoluce může fungovat podle odlišných schémat, jako tomu bylo u psů a koček. Zatímco život psích předků závisel na energeticky úsporném způsobu běhu na dlouhé vzdálenosti, když lovili svou kořist, tak u koček to vypadá na vývoj energeticky velmi neefektivní chůze, pomocí které se ale mohou elegantně, pomalu a tiše připlížit ke své kořisti a bleskurychlým útokem se jí zmocnit.

Docent evoluční antropologie na Duke University Daniel Schmitt o novém zjištění říká: „Obvykle se předpokládá, že zvyšování účinnosti je podstatou vývoje druhů. Ale zjistili jsme, že je to příliš zjednodušující pohled na evoluci, protože existují některá zvířata, která fungují s vysokými energetickými nároky a nízkou účinností.“      (Zdroj: OSEL.cz)


Změny na současném jídelníčku ..... Exotické druhy zvířat obohacují nabídku jídel.

Odborníci z oblasti výživy stále více varují před hotovými potravinami a fastfoody. Proto přicházejí vhod nové změny v jídelníčku. Náruživí domácí kuchaři, kteří mají zálibu překvapovat něčím novým se stále častěji zaměřují na exotické druhy masa, kterými upoutávají své hosty. Novým okruhům zákazníků se nabízejí, díky obchodní činnosti, „neomezené“ možnosti. Domácí vaření se těší stále větší oblibě, proto se na talíři objevuje stále více maso z exotických druhů zvířat. Jeho konzumace přináší jisté kouzlo. Díky sledování zeměpisných pořadů v televizi, je o tuto nabídku stále rostoucí zájem.

Jedná se o mimořádné druhy masa ze všech pěti světadílů, jakými jsou pštrosi, africké gazely, klokani, buvoli, bizoni nebo losi.       (Zdroj: Agronavigátor)

Ach jo ... jezte gazely, jsou zdravé ... ukazovali to v televizi ... a co teprve, až bude pořad o lidožroutech ...


Od ledna se recyklační poplatek bude týkat i některých nově registrovaných ojetin ..... Podle novely zákona o odpadech, která vstupuje v účinnost 1. lednem 2009, budou muset noví majitelé ojetých vozidel, která nesplňují ani emisní normu EURO 3, zaplatit poplatek [1]. Z něho bude Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přispívat na ekologickou likvidaci autovraků. Výši poplatku zákon stanovuje od tří do deseti tisíc korun podle plnění příslušné emisní normy. Vozů, které splňují alespoň normu EURO 3, se tento poplatek netýká.

Automobilová doprava je vedle vytápění domácností hnědým uhlím největším viníkem zhoršující se kvality českého ovzduší, především v emisích pevných částic (PM2,5 a PM10). V ČR pokračuje nárůst výkonů automobilové dopravy, zejména individuální. Výkony nákladní silniční dopravy sice meziročně stagnují, ale emise z nákladní dopravy stouply od roku 1990 na dvouapůlnásobek. Narůstá i počet registrovaných osobních (o 4,2 % v roce 2007 oproti roku 2006) i nákladních aut (o 14,2 % ve stejném období).

Doprava se podílí na emisích pevných částic společně s otěry pneumatik a sekundárním znečištěním (víření již emitovaného znečištění) 34 %, u emisí CO 46 %, NOx 34 % a skleníkových plynů 13 %. Doprava je zásadní příčinou nepříznivého vývoje celkových emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší přízemním ozonem.

Velmi vysoké je navíc průměrné stáří vozového parku osobní dopravy – v České republice okolo 14,5 roku, což je v Evropě významně nadprůměrné číslo. To s sebou nese, kromě zhoršené plynulosti silničního provozu, i velmi konkrétní negativní dopady na životní prostředí. Čím starší vůz, tím více znečištění vypouští z výfuku do ovzduší. A zároveň čím starší auto, tím náročnější, složitější a dražší je jeho rozebrání a ekologická likvidace.      (Zdroj: MŽP ČR)

To je všechno hezký ... ale když se tak koukám kolem, nemohu se zbavit dojmu, že strašně moc řidičů jezdí i s novými auty jak prasata a tudíž znečišťují vzduch ještě více než strejda s 20 let starou Š 105 ... který by taky rád jezdil v novém autě, jak by ne, ale má snad na něj?


V Negevské poušti zavedli nezvyklá opatření proti zlodějům písku ..... Spory o zemi nejsou na Středním východě žádnou novinkou, ale potyčky z poslední doby se týkají území, do kterého by to nikdo neřekl, a to izraelské pouště.

V posledních několika měsících vzrostly obavy Izraelské pozemkové správy, státní agentury, která vlastní většinu pozemků v Izraeli, protože stavitelé přijíždějí s nákladními auty do Negevské pouště, aby zde naložili písek, který používají pro výrobu betonu, napsal Nathan Jeffay pro Forward.com.

Jako odpověď zlodějům ILA nabízí k prodeji jednu z posledních velkých dun v Negevské poušti a doufá, že krádeže písku ustanou. Agentura se nyní chystá vydat rozhodnutí o tom, která společnost bude moci písek z duny v údolí Arava vytěžit a převézt jej do přístavu Eilat, kde bude nabídnut stavebním firmám k odkupu.

Místní aktivisté společně s Israelskou unií pro ochranu životního prostředí připravují výzvu k nejvyššímu soudu ve snaze zabránit přemístění duny. Tvrdí, že prodej písku z duny zničí její přirozenou krásu, stejně tak jako lokalitu vzácných druhů rostlin a zvířat, které se zde vyskytují.       (Zdroj: Ecomonitor)


Elektrický vesmír versus LHC cirkus za 6 miliard dolarů ..... Mezinárodní cirkus nazývaný „Věda“ konečně přišel s dlouho očekávanou premiérou „největší atrakce na Zemi“. Po třicetiletém vývoji, který spolykal 6 miliard dolarů, byl v manéži o obvodu 27 km spuštěn Large Hadron Collider (LHC; urychlovač částic). Neúnavní klauni už dlouho před představením náležitě rozehřívali publikum fantastickými příběhy1 o tom, co možná bude k vidění. Možná přijde i kouzelník!... Ale, proč brát vážně šašky? Profesor Higgs, zde u LHC, je jedním ze vznešených vědců odpovědných za patrně nejnákladnější cirkusové číslo v rámci současné vědy. Dokument o experimentu s LHC přinesla i BBC v programu Horizon pod titulkem: „Experiment za 6 miliard dolarů“. LHC urychluje protonové paprsky v 27 km dlouhém kruhovém podzemním prstenci opačnými směry tak, aby se nakonec střetly a navzájem roztříštily. Zmíněné náklady vzešly z potřeby dosáhnout energie částic, která sedmkrát převyšuje dosavadní urychlovače a stavby impozantního detektoru částic připomínajícího podzemní „katedrálu“. Vědci doufají, že v experimentu dosažená hustota energie napodobí nejrannější okamžiky Velkého třesku – na samém počátku vesmíru.Většina přítomných experimentátorů ovšem pátrá po tzv. „božské částici“. Times Online v dubnu napsaly: „Mystický boson, jehož existenci předpověděl profesor Higgs z Edinburgské univerzity, se mezitím stal částicovým fyzikům natolik nepostradatelným, že mu nezřídka přezdívají „božská částice“. Důkaz o jeho reálné existenci však vědci nedokázali předložit ani po více než 40 letech výzkumu a miliardách vynaložených liber. Dnes, jak pevně věří už 78-letý profesor Higgs, je výzkum takřka u konce.“      (Zdroj: Matrix-2001)


9.12. 2008      Nouzový stav trvá, ale zatím mám k dispozici náhradní počítač, tak snad nebudou odmlky tak fatální ...

Dnes je velmi významné výročí - před sto lety, 9. prosince 1908 ve 12:30, odjela polární výprava vedená Čechem Karlem Němcem z nádraží Františka Josefa I. směrem k severnímu pólu.


Predikce bývají dnes šílené, aneb vysmívaná duše národa ..... Vidět odděleně problematiku urychlující světové, ale i národní devastace, s jevy vyskytujícími se ve vzdušném obalu planety (včetně smrtících chemtrails), se všemi nepříjemnými příznaky, by rozhodně nebylo prozřetelné. Neboť současný vývoj ostře nastupující globalizace nadstátního fašizmu s vypsanými jevy bohužel velmi úzce souvisí. A to v té nejvydařenější variantě. Která je tak šílená, že i ten nejzanedbanější šílenec ze všech nejzanedbanějších šílenců, by nezplodil ani zdaleka tak šílenou. Naopak nabývám dojmu, že jmenování pánové a dámy jsou, na rozdíl od global náčelníků – moudří. I když jen, čas od času, velmi nešťastní, při drcení osobnosti chemickým průmyslem a profesně i lidsky vyhořelými „odborníky“. Uvážím-li navíc tisíce guruů zasvěcujících do nezasvětitelného, desítky soukromých agentur www. vesmirnilide.cz, strukturovaná uskupení religiozních, či naopak materialistických satanistů, pánů švýcarských Mayerů s bezprostředními kontaktů na záchranné andělské teamy, gangy podivných pseudovlastenců z levného dovozu, šokující německým hajlováním na počest Hitlera, aby řízené útoky na vlastenectví byly konečně oprávněné.       (Zdroj: Matrix-2001)


Z jednoletky trvalkou ..... Jednoleté rostliny se řídí heslem žij rychle, zemři mladý. Během jediného vegetačního období dosáhnou plného vzrůstu a jakmile nashromáždí dostatečné množství energie, vykvetou, vytvoří spoustu semen a zahynou. Je to dobrá strategie, jak se vyhnout konkurenci ostatních rostlin, protože jednoletky ve zběsilém tempu často dokončí celý svůj vývoj dřív, než se víceleté rostliny pořádně rozvinou. Trvalky na to jdou jinak - žijí několik let a vytváří různé zásobní orgány, do kterých ukládají látky nutné k přečkání nepříznivých období. Mají v nich rovněž zásobu nespecializovaných buněk, z nichž každý rok znovu vytvářejí některé své orgány včetně květů a semen. Takový trik jednoletky neznají a všechny tyto buňky jednorázově spotřebují na rychlý růst listů a květů. Avšak u jednoletého huseníčku se ukázalo, že pokud dojde k deaktivaci pouhých dvou genů vyvolávajících kvetení a rostlině se tím zabrání ve vytvoření květů, rázem se z ní stane trvalka. Uchová si totiž zásobu buněk určenou pro květy a tak může stále pokračovat v růstu. Jejich stonky dokonce zdřevnatí a rostlina vytvoří formu podobnou keři. Je proto možné, že k evoluční proměně drobných bylin v majestátní stromy mohly vést poměrně malé změny v DNA a k takové události pak mohlo snadno dojít i několikrát po sobě.      (Zdroj: OSEL)

A jejej ... zase si někdo hraje na pánaBoha .... Snad by šlo i extrapolovat ... odejmutím bankovního konta z politika člověkem ...


Psík mývalovitý - Nyctereutes procyonoides ..... Psík mývalovitý alias mývalovec kuní je šelma z čeledi psovitých se může chlubit svým, černobílou kresbou zbarveným, kožichem. Přesto, že je to psík, neumí štěkat.

Mývalovec kuní nebo také psík mývalovitý připomíná svým vzezřením medvídka mývala. K 55-67 centimetrové délce těla se připočítává 15-22 centimetrový ocas. V létě váží tento živočich 4-5 kilogramů, na podzim bývá jeho váha dvojnásobná. Jeho zavalité tělo, které je neseno nízkými nohami je vpředu zakončeno protáhlou hlavou s krátkýma ušima. Kožešina, pro kterou je i loven, je poměrně dlouhá a zvláště pak na bocích a ocase i dosti odstálá. Zbarven je do šedohněda až hněda, břicho přechází do žlutohnědé a nohy má tmavě až černě zbarvené, stejně jako ocas. Na hlavě má pestrou černobílou kresbu a uši mají zezadu černou barvu. Na rozdíl od mývala nemá nikdy příčně pruhovaný ocas.       (Dále čtěte na stránkách Příroda)


Španělská inkvizice byla „geneticky neúčinná“ ..... Na konci 15. století, poté, co na Iberském poloostrově skončila reconquista, zmizel někdejší poměrně tolerantní duch místních států (do té doby často bojovali křesťané i muslimové v nepřehledných aliancích, v muslimské části studovali křesťanští filozofové, po dobytí Toleda se ve 12. století přes místní arabské texty překládala antická i muslimská vzdělanost do latiny atd.). Po dobytí Granady v roce 1492 postoj přitvrzoval a stále větší moc měla inkvizice. (Podobný trend ovšem probíhal předtím i v muslimské části země, kde se dostaly k moci ortodoxní africké dynastie Almorávidů a Almohádů.)

Nakonec bylo přijato nařízení, který místním Židům (tzv. sefardským) a muslimům (Moriskům) ponechalo de facto jen dvě volby: přijmout křesťanství, nebo se vystěhovat ze země. Ani po přijetí křesťanství však tito konvertité neměli vyhráno, podléhali inkvizici jako křesťané již plně, byli udáváni konkurenčními obchodníky, že přestoupili na novou víru jen na oko apod. Obecně se předpokládá, že vyhnání Morisků i Židů ochromilo hospodářský život země a bylo jednou z příčin toho, že Španělsko nebylo schopné využít bohatství získaného v zámořských objevech.

Nynější genetické mapování ale ukazuje, že postup byl možná účinný v náboženské oblasti, nikoliv však „geneticky“. 1 z 5 současných Španělů nebo Portugalců má židovské předky, 1 z 10 arabské (ve smyslu severoafrické). Takové jsou alespoň výsledku testu provedeného vědci z University of Leicester. Zdá se, že konvertitů bylo tedy nakonec podstatně více než vystěhovalců.

Testován byl vzorek více než 1 000 mužů (oproti dřívějším studiím relativně hodně), kteří o podobném dědictví neměli ani tušení. Genetická mapa se samozřejmě lišila podle oblastí, podíl židovských a severoafrických genů byl nižší na severu země – v Katalánsku. V Galicii a Kastílii byly více zastoupené severoafrické chromozomy Y, v Astrurii zase sefardské (Astrurie byla část země, která Araby nebyla v 8. století dobyta).      (Zdroj: ScienceWORLD)


Geologický průzkum u kóty ničí cesty i stromy ..... Přívlastek lehký má geologický průzkum kolem kóty 718 v Brdech nedaleko Míšova, kde by měl stát tolik diskutovaný americký protiraketový radar.

Ve čtvrtek se odtamtud ozýval zvuk jedné ze dvou vrtných souprav, které tam pomáhají při průzkumu. Obyvatelé na jihu Rokycanska a Plzeňska sledují současné dění s obavami. Tvrdí, že v lokalitě jsou zničené cesty i porost.

„Každý den projíždí kolem mých oken několik osobních i dodávkových aut s německými poznávacími značkami. Proč mají právě cizinci zkoumat podloží, to nechápu. Nemáme snad u nás dost odborníků?“ kroutil hlavou jeden z míšovských starousedlíků. Podle místních lidí by vrtů mělo být více než sto.

„Škoda, že kvůli desítkám sond byly vysekány rozsáhlé lesní průseky a zničeny cesty,“ postěžoval si starší muž z Trokavce, který má prostor dokonale zmapován. Přál si ale zůstat v anonymitě, redakce však jeho jméno zná. Dodal, že smlouva schválená Senátem dveře ke stavbě základny zatím neotevírá.

U zledovatělých cest ve čtvrtek stála auta s nápisem Geo a se sídlem v Blausteinu.

„Vodu pro ochlazování souprav sem prý dovážejí příkosičtí zemědělci. Denně v průměru kolem padesáti tisíc litrů,“ dodal znalec místních poměrů.

Ve střeženém prostoru byly podle něho poškozeny také ostnaté nástrahy, které tam jsou od doby, kdy kótu obsadili aktivisté hnutí Greenpeace. Cisterny na úzkých pěšinkách nemají dostatek prostoru k manévrování, takže občas tři kilometry dlouhý pás žiletek přeruší.

„O projektu jsem informován byl, přestože slibované podrobnější informativní zprávy z generálního štábu armády jsem se nedočkal,“ konstatoval míšovský starosta Pavel Hrubý.

„Působení zahraničních pracovníků ve vojenském území bylo pochopitelně odsouhlaseno nejvyššími představiteli armády,“ zdůraznila Monika Machtová z tiskového odboru ministerstva obrany.

Přednosta vojenského újezdu Libor Benda zatím nepovažuje zásah geologů do přírody za nic mimořádného. „Působit by zde měli do 18. prosince, “ uvedl Benda.

Deníku se ale podařilo zjistit, že ekolog místní lesní společnosti zakázal kácet další letité stromy a zpevňovat lesní komunikace štěrkem. Povolil pouze velké betonové desky, který by mohly být po skončení zkoušek odstraněny.      (Zdroj: Czech Free Press)


Apoštol Pavel známý - neznámý aneb "na slovíčko" se svatým Pavlem z Tarsu .....  Od 29. června roku 2008 je vyhlášen rok svatého Pavla. Zřejmě pro nikoho, kdo je pravidelnějším návštěvníkem bohoslužeb, není toto jméno neznámé. Ale možná právě u něj je namístě spojení: známý neznámý. Co všechno o tomto neúnavném apoštolu víme?

Napadlo nás v redakci, že bychom stáli o rozhovor s tímto světcem. To ovšem v reálu možné není, ale obrátili jsme se na Doc. Dr. Petra Marečka, Th.D., který je specialistou na Písmo svaté, jestli by se nestal, v přeneseném slova smyslu, "mluvčím" apoštola Pavla.

V následujícím rozhovoru o sv. Pavlovi, který bude probíhat v několika číslech časopisu na pokračování, se pokusíme nahlédnout do života tohoto světce a věříme, že to bude nejen dobrý podnět pro náš duchovní život, ale pobídka k tomu, abychom častěji a více Písmo četli a nechali se jím obdarovávat. Za každým dílem otázek najdete i doporučené citace z Nového Zákona k probíraným otázkám.

Pokud se chceme o apoštolu Pavlovi dozvědět více z co nejautentičtějšího zdroje, kam v Novém Zákoně sáhnout, které stránky si nalistovat?       (Čtěte na stránkách Rodinný život)


Mikrovlnné zbraně, skupinový mobing a hrané pronásledování ......Velmi pozorně jsem si pročetl článek na osudu.cz (viz odkaz dole) týkající se mikrovlnných ataků v bytech nic netušících občanů. Vzhledem ke zkušenosti, kterou jsem prošel a stále procházím já i moje rodina, docházím k názoru, že se jedná o poměrně rozšířenou zločinnou činnost, jež nelze zákony ČR republiky stíhat, neboť tento problém očividně neexistuje ani pro vyšetřovatele závažných trestních činností, ani pro zákonodárce, ale i lékaře – specialisty. Z téhož důvodu se obracím na možné oběti mikrovlnných ataků, jež jsou vždy doprovázeny léta trvajícím skupinovým mobingem a stalkingem:

Vážený pane ministře, pane Ivane Langere:

Jsem-li vůbec na správné adrese? © dmk 2008

Vážení přátelé,

mé subjektivní podezření, že se tyto mikrovlnné nebezpečné zbraně používají s vědomím některých oddělení státních orgánů, na nic netušících obětech roste s drzostí těch, kteří tyto mikrovlnné zbraně používají. Přičemž je nutné zdůraznit, že sofistikovanost a podpůrné monitorovací soustavy, pracující vesměs v podobném mikrovlnném režimu, ale i jejich cena, jasně ukazují na organizovaný zločin, o němž příslušné bezpečností složky musí mít dostatečné informace, jež by vedly k zahájení trestního stíhání zločinných gangů, zneužívajících tuto vyspělou mikrovlnnou techniku k mučení, k monitoringu, možná i usmrcování obětí vystavených permanentnímu skupinovému mobingu, či skupinovému pronásledování vyhlédnutých obětí s nekalými a mnohdy čistě zištnými cíly.

Z téhož důvodu prosím ty vážené čtenáře, kteří se s podobným problémem potýkají (dlouholetý skupinový mobing, jenž slouží gangu k monitorování stavu vyhlédnuté oběti, dlouhotrvající specifické zdravotní problémy vyplývající jednak z mikrovlnného monitorování, jednak z ataků mikrovlnných zbraní, a hraného pronásledování (od drobných vyhrůžek, schválností a primitivních ústrků až pokusům o vraždu.“), aby se se mnou spojili do osobního kontaktu, abychom se navzájem informovali, shromáždili příslušné materiály a tak společně mohli čelit záludným zrůdnostem zmíněných gangů ozbrojených sofistikovanými zbraněmi.

Předpokládám, že se jedná o organizovaný zločin, jehož aktéři mohou být v mnoha případech totožní. Tedy s dostatečným radiusem dosahu svých nekalých aktivit.

Zároveň tímto upozorňuji ministra vnitra pana Ivana Langera, na tuto nezákonnou a vysoce společensky nebezpečnou činnost některých občanů ČR a žádám jej, aby se začal touto nezákonnou činností gangů zabývat. S tím, že poskytnu veškeré své poznatky, případně příslušná jména, jméno na skupinovém mobingu spolupracující bezpečnostní agentury i jména kooperujících agentů bývalé STB, včetně fotografií dokumentující činnost jednoho z gangsterů při mikrovlnném ataku.      (Zdroj: Dýmající zrcadlo)


Adventní zamyšlení ..... Ty doby, kdy komunistický totalitní režim používal období všech církevních svátků k ideologickému boji, k tomu, aby se vysmíval „církevnímu tmářství“, očerňoval a popíral historické události narození i umučení Ježíše Krista, jsou už minulostí. Dnes je to spíše byznys, který se církevních svátků zmocnil a profituje na nich. Ale v mnoha oblastech života společnosti se objevuje fenomén, který odborníci na současné společenské trendy nazývají „postmoderní respiritualizace“.

Tento trend se projevuje nejrůznějším způsobem. Například růstem řady sekt. I těmi jejich nejbizarnějšími neprověřenými „duchovními“ sliby se lidé nechávají nachytat. Jiným jevem z této oblasti je, že lidé utíkají z každodenního ubíjejícího stresu moderního života a vyhledávají chvíle ticha a meditace v různých klášterech. Přidávají se k dennímu rytmu komunity, aby prožili chvíle soustředění, vnitřního usebrání, očištění a pokoje. V sousedním Německu dává takovou nabídku asi 200 klášterů. V r. 2006 jimi prošlo asi 200 tisíc návštěvníků, kteří zůstali kratší či delší dobu. I u nás takovou možnost nabízejí dva kláštery, klášter trapistů v Novém Dvoře a karmelitánů v Kostelním Vydří. Myslím, že k tomuto novém trendu „hledání“ v neposlední řadě přispívá nejistota a pocit ohrožení působený například velkými přírodními katastrofami, tsunami a také velkou ekonomickou krizí, propouštěním, nezaměstnaností … Člověk se cítí ohrožen a má pocit, že mu nemůže nikdo pomoci.      (Dále čtěte na stránkách kardinála Miloslava Vlka)


Záření mobilních telefonů zhoršuje paměť, tvrdí nová studie ..... Už více než 60 procent lidí na této planetě vlastní mobilní telefon. K masovému šíření mobilních technologií dochází navzdory tomu, že část odborníků varuje před možnými zdravotními riziky spojenými s tímto fenoménem. Zatím posledním varováním je studie Henrietty Nittbyové a Leifa Salforda z Lundské univerzity ve Švédsku. Podle jejich zjištění může záření emitované mobilním telefonem zhoršovat krátkodobou paměť. Nasvěčují tomu pokusy s laboratorními potkany. Švédští odborníci už dříve tvrdili, že elektromagnetické pole narušuje krevní mozkovou bariéru a způsobuje pronikání bílkovin do mozkové tkáně. Následkem toho odumírají nervové buňky v mozkové kůře a hippocampu, paměťovém centru mozku.

George W. Bush s mobilním telefonem. Nittbyová pod dohledem Salforda sledovala laboratorní potkany vystavované déle než rok pravidelně dvě hodiny týdně záření mobilního telefonu. Při následných testech krátkodobé paměti měli tito hlodavci prokazatelně horší výsledky než zvířata, která nebyla záření vystavena.

Oba výzkumníci věří, že zhoršení paměti u pokusných zvířat má spojitost s tím, co se podařilo prokázat v předcházejících studiích. Dosavadní výzkumy totiž vedly k závěru, že elektromagnetické záření mobilních telefonů působí na krevní mozkovou bariéru. Tato bariéra brání pronikání krevních substancí do mozkové tkáně. Salford s kolegy zjistil, že záření umožňuje krevním bílkovinám dostávat se do mozku a vede k odumírání mozkových buněk. Výzkum konkrétně odhalil poškození nervových buněk v mozkové kůře a hippocampu, paměťovém centru mozku. Zatímco průnik bílkoviny je patrný okamžitě po ozáření, nervové poškození bylo zřejmé teprve s odstupem čtyř až osmi týdnů. Vědci také upozornili, že záření mění aktivitu celých skupin genů souvisejících s chováním a pamětí.

"Nyní vidíme, k čemu došlo v mozcích laboratorních zvířat po vystavení záření mobilního telefonu. Dalším krokem je snaha pochopit, proč se tak stalo," řekla Henrietta Nittbyová, která sice mobilní telefon vlastní, ale nikdy jej nepřikládá přímo k uchu. Na volání používá sadu handsfree.       (Zdroj: Gnosis9)


V Peru bylo vykopáno nejstarší lidské sídlo v celé Jižní Americe ..... Spojení sil peruánských a německých archeologů přineslo sladké ovoce. Nedaleko města Nazca v jižním Peru došlo k objevu 19 hrobů z archaického období kolo roku 3 500 před Kristem.

Oblast okolo peruánského města Nazca je slavnou archeologickou lokalitou. Takzvaná naskajská kultura, která zde vzkvétala zhruba od začátku letopočtu do konce osmého století, po sobě zanechala řadu vyspělých technických artefaktů včetně dodnes funkčních vodních kanálů. Naskajské geoglyfy neboli rýhy v zemském povrchu dokonce inspirovaly Ericha von Dänikena k teorii, že se jedná o naváděcí systém pro přistávání mimozemšťanů. Archeologové, kteří prováděli vykopávky v této oblasti, však nedávno odkryly hroby, které pocházejí z podstatně starší doby. V některých hrobech byly také nalezeny schránky plžů, jelení rohy a také náramky a náhrdelníky z nich vyrobené. Zdá se dokonce, že sotva roční dítě, nalezené v jednom z hrobů nese i stopy mumifikace. Tento nález posunuje naše představy o amerických předkolumbovských civilizacích. Ukazuje, že městům podobná sídla vznikala v Jižní Americe zhruba ve stejné době, kdy se první města začala formovat v civilizacích předního východu v oblasti Mezopotámie.      (Zdroj: 21@století)


Omlouvám se, ale na začátku týdne od 8.12. se zřejmě tak na dva dny odmlčím - porucha počítače.

5.12. 2008      Pátého prosince je Mezinárodní den dobrovolníků ... slaví se od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1985, na počest těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím.

V neděli sedmého prosince je Mezinárodní den civilního letectví, slaví se o roku 1994 při příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Nesmíme pak zapomenout na adventním věnci zapálit druhou svíci, neb je druhá adventní neděle.


Deklarace sjednocení lidstva ..... Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá forma vlády těmto cílům na překážku, má lidstvo právo ji změnit nebo zrušit a ustavit novou formu vlády, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lidstvo za vhodné pro zajištění své jednoty a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se formy vlády již ustanovené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé, je-li zlo snesitelné, jsou spíše nakloněni je snášet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je a zneužívat k rozdmýchávání bojů, nenávisti a rozdělení, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští jednoty. Takové bylo trpělivé utrpení těchto národů světa; a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny opakovaných bezpráví a rozdělování mají všechny za přímý cíl ustavení nadvlády úzké skupiny lidí nad světem. Na důkaz toho nechť jsou upřímným lidem světa předloženy skutečnosti.      (Celý text najdete na stránkách Cesty duší)


Proč kouříme? O teoriích kouření .....  Muži se rozkouřili po 1. a ženy po 2. světové válce. Předtím bylo kouření spíše fajnšmekrovská záležitost. A co tomu říká teorie?

Kouření je příčinou mnoha onemocnění. Nejznámější jsou rakovina plic a infarkt myokardu, ale i rakovina hrtanu, úst, jícnu, močového měchýře a ledvin. Kouření je příčinou zvýšené úmrtnosti u oběhových nemocí (např. arteriosklerotického aneurysmatu aorty, cerebrovaskulární onemocnění). Podíl kouření na vzniku chronické obstrukční bronchopulmonální nemoci odhaduje Světová zdravotnická organizace (SZO) na 75 % (v USA až 90 %). Kouření postihuje imunní systém člověka a podle zjištění Bristolské university dokonce i generaci vnoučat kuřáka. Tabákový kouř tedy ovlivňuje budoucí generace mnohem dříve, než jsme se dosud domnívali. Perinatální úmrtnost, peptický vřed, alergie - důsledek kouření. Statistiky SZO hovoří jasnou řečí - 30 % všech úmrtí nastává v důsledku kouření. Tím je kouření jako kauzální faktor na prvním místě ze všech příčin nemocí a úmrtí. Daleko v poli "poražených" jsou úrazy všeho druhu, virová a bakterielní onemocnění, všechny ostatní toxikomanie dohromady.      (Ten článek je příííšerně učený a dlouhý a najdete ho na stránkách OSEL)


Daruje vláda znečišťovatelům desítky miliard? ..... Aktivisté Greenpeace 3.prosince před Poslaneckou sněmovnou instalovali do cesty přicházejícím poslancům a ministrům živý obraz.

Čtyřčlenná rodina se na něm přetahuje o výnosy z prodeje povolenek se zástupcem společnosti ČEZ, kterému pomáhá (falešný) ministr Říman. „Veřejnost prakticky neví, že česká vláda se v těchto dnech snaží oslabit tzv. evropský energeticko-klimatický balíček. Pokud se to ministrům podaří, české domácnosti přijdou o desítky miliard korun ročně a emise skleníkových plynů budou klesat výrazně pomaleji. Skvěle ale vydělá ČEZ a další velcí znečišťovatelé,“ uvedl dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Balíček budou zítra v Bruselu projednávat evropští ministři životního prostředí a příští pondělí ministři průmyslu.       (Zdroj: Greenpeace)


Ekologické projekty ve Vatikánu ..... Ve Vatikánu byl minulý týden zahájen provoz solárních panelů na aule Pavla VI. Střechu obrovského sálu o rozloze 5000 metrů čtverečních, do něhož se vejde až devět tisíc lidí, pokrývá 2400 solárních panelů. Ty umožní dodávat 300 megawattů a uspořit ekvivalent 80 tun topné nafty ročně. Vyrobená elektřina bude sloužit pro potřeby sálu, kde se pravidelně konají papežovy generální audience, kongresy a koncerty, jakož i pro potřeby sousedních budov. Vatikán vyvíjí další projekty s ekologickou energií. Mauro Villarini, který má tyto projekty na starosti, hovořil již v srpnu o možnosti využití i dalších čistých energií, jako je vítr, biomasa či dřevo. Cílem Vatikánu je do roku 2020 pokrývat z 20 % svou energetickou potřebu z obnovitelných zdrojů, podobně jak si to vytkla Evropská unie. Papež Benedikt XVI. se ve svých projevech často zabývá ochranou životního prostředí. Při své letošní cestě do Austrálie znovu zdůraznil, že je nutno „probudit ekologické vědomí“, a to i ve vatikánských kruzích.      (Zdroj: EnviWeb)


O přátelství vlků a havranů ..... Když Jim a Jamie Dutcherovi natáčeli koncem roku 1995 ve Skalistých horách film o polodivoké vlčí smečce, na obloze kolem rozsáhlého vlčího výběhu se kupila hejna havranů. Jamie Dutcheorvá popisuje, že měla pocit, že mezi lidmi, vlky a havrany existuje značná vnitřní spřízněnost (sociální živočichové, ovšem individuálně značně odlišní, inteligence, hravost...). Uvádí, že o vztahu, jakémsi „spojenectví“ mezi vlky a havrany se zmiňuje indiánská mytologie i výsledky moderní etologie. Důvody jsou zčásti jistě praktické: Havrani dokáží efektivně vyhledávat mršiny, ale zase svými zobáky jen obtížně prorazí kůži. Navedou tedy k mršině vlčí smečku; vlci samozřejmě drtivou většinu mršiny sežerou sami, ale havrani dostanou alespoň zbytky. Havrani naopak sledují lovící vlky. Dutcheorvá ovšem naznačuje, že mezi oběma druhy může existovat nejen takováhle výhodná symbióza, ale i nějaké hlubší porozumění. (Poznámka: snad si navzájem rozumějí svému „jazyku“? Ostatně se uvádí, že havrani v určité lokalitě si rozumí s místními racky, jde tedy o signály kulturní, nikoliv biologické povahy.) Havrani si samozřejmě obecně dávají pozor, aby se k vlkům nepřiblížili na určitou nebezpečnou vzdálenost, za určitou hranicí si jich vlci naopak nevšímají. Havrani nicméně, zdá se, vlky občas úmyslně zlobili, často se k nim přibližovali téměř na dosah. Vlk tu a tam po havranovi chňapl a byl-li úspěšný, vtrhl mu pár pírek, podle pozorování ho však nikdy vážněji nezranil. Působilo to dojmem, jakoby se opravdu jednalo o hru a vlci si dávali pozor. Jim a Jamie Dutcherovi ale i tak našli v průběhu podzimu v trávě ležet dva mrtvé havrany s otiskem zubů. Byli ovšem netknutí. Když vlci chytili veverku nebo jiného ptáka, pak je sežrali, havrany nikoliv: „Jako by k zabití tohoto ptáka došlo nějakým strašlivým nedopatřením“. Jamie zkusila jednou mrtvého havrana hodit jednomu z vlků. Ačkoliv s jinými mrtvými živočichy si vlci hráli, jedli je nebo alespoň zkoumali, havrana vlk jemně sebral, odnesl o kus dál a zase položil zpátky na zem, působilo to dojmem jako vyjádření piety nebo omluvy.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Black-out ..... Česká republika byla krůček před elektrickým black-outem, psaly noviny. Kvůli silnému větru se totiž náhle zvýšila výroba na větných elektrárnách v severním Německu, což způsobilo, že se přetlak elektrického proudu začal valit přes hranice do Česka. Hm, co je tedy dobré a co špatné? Málo proudu nebo moc, všechno špatně. To už je skoro jako za socialismu, kdy koloval vtip: Jací jsou čtyři největší nepřátelé socialistického zemědělství? Jaro, léto, podzim a zima.

Jen o den dříve zase noviny psaly o hospodářské recesi v Německu. Hrůza, představte si, že německé domácnosti začaly méně utrácet, tedy spotřebovávat!

Podobně „hororové“ zprávy přišly i z USA. Poprvé za posledních pětadvacet let prý domácnosti letos o Vánocích utratí méně, než v předchozí rok.

„Katastrofická“ situace v USA naznačuje jak směr myšlení profesně oslepených ekonomů a politiků, tak skutečnou povahu této „krize“. Ukazuje se, že tamní tržby po zářijovém poklesu o 1,3 procenta táhly dolů klesající ceny pohonných hmot a sílící krize v automobilovém sektoru. Obrat čerpacích stanic se v říjnu snížil o rekordních 12,7 procenta, v případě prodejců aut spadl o 5,5 procenta. Automobilky oznámily, že jejich prodej je nejhorší za posledních 17 let. Pro benzínky a automobilový průmysl to je jistě „varující“, ale stačí odečíst právě a jen tyhle ukazatele (copak např. v Praze už těch aut, a ve vzduchu mikroprachu z nich, není až příliš?), a rozumného analytika (Nomura Securities) musí napadnout: „Po vynechání aut a benzinu je to pokles jen o polovinu procenta. Mohlo to být horší a povzbudivé je, že nebylo,“ cituje ho agentura Reuters.

Koncept HDP, „růstu růstu“ a nesmyslnost těchto makroekonomických idejí jsem zpochybňoval mnohokrát. Teď ale, na pozadí celosvětové krize kapitalismu (a bankovnictví), vy vstává naléhavost „jiných otázek“ o to naléhavěji: „Proč má všechno růst, když nás je pořád stejně?“ překvapuje Václava Havla, že tuto jednoduchou otázku se neodváží vyslovit ani Strana zelených.

Proč má všechno růst, když všichni (kromě Václava Klause) víme, že by bylo s ohledem na stav Země a jejího klimatu daleko prozíravější a moudřejší začít šetřit (nebo alespoň nehonit se za neustále vyšší spotřebou čehokoliv)? Co je tak katastrofického na tom, že Američané hodlají o letošních Vánocích utratit méně než loni? Není to naopak kousíček světla na konci spotřebitelského tunelu (a začátek konce protežování zájmů jedné malé skupiny)?

Možná není jiného řešení, než black-out. Tedy ten fyzický, individuální: nechci malovat (black-outového) čerta na zeď, ale vypadá to, že teprve takové několikadenní vypnutí elektřiny v celém státě by nám všem nakonec jen prospělo. A v té tmě by nějaký ten ministr nebo ředitel elektrárny mohl a měl narazit hlavou do nějakého toho sloupu, aby se mu příkladně „zatmělo“ před očima (black-out).      (Zdroj: Jitřní země)


Byly spuštěny dlouho očekávané webové stránky Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech

Vítejte v ECEAE  ..... Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) je přední evropskou aliancí, která se nenásilně zasazuje o ochranu laboratorních zvířat. Koalice organizací na ochranu zvířat z celé Evropy byla zformována v roce 1990, aby dosáhla zákazu testování kosmetiky na zvířatech a nyní vede kampaně týkající se všech stránek používání zvířat pro pokusy v Evropě. ECEAE sdružuje organizace disponující legislativními, vědeckými a politickými znalostmi a pracuje se členy Evropského parlamentu, Evropské komise a občany EU, aby dosáhla podstatné pozitivní změny pro laboratorní zvířata.


Letošní advent v aktuálních souvislostech ..... Adventní doba letos začíná ve zvláštní atmosféře domácí i světové: úpadek společnosti, roztržky v politických stranách, ustanovování nových krajských vlád po volebním debaklu koalice, velká finanční a hospodářská krize ve světě, oživený tvrdý terorismus … Z toho všeho u mnohých vzniká pocit životní nejistoty. Vynořuje se ona biblická otázka: „Ke komu půjdeme …?“ (Jan 6,68).

Do této situace vstupuje advent se svým silným a stále aktuálním (dnes možná ještě aktuálnějším) poselstvím: „Bůh sám přijde a spasí vás…“(Iz 35,4). Denně v adventu čteme různá starozákonní proroctví, plná útěchy a naděje. Co však je nejdůležitější - ta útěšná a nadějeplná slova nezůstala jen pouhými slovy, ale s jistotou se naplnila a Bůh sám v lidské podobě přišel do naší blízkosti a nabídl slova plná světla. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem světlo pro svět.“ (Jan 8,12). Ta slova jsou potvrzená dvoutisíciletou křesťanskou zkušeností s Bohem blízkým, s Bohem jako orientací pro temné chvíle lidského života. Proroctví ani evangelia nevedou křesťany k tomu, aby sami vybudovali nějaký státní systém, ale aby byli duší společnosti svými hodnotami. A je tu stále nová potvrzující zkušenost světa okolo nás, který se v posledních staletích snažil o budování nového ráje na zemi, blahobytu, o „království lidské racionální pravdy“ a o vědecké vysvětlení všech otázek života a vládu nad zákony přírody. Člověk se snažil vybudovat svůj krásný sen o světě bez ohledu na orientující poselství křesťanství. A jak to skončilo? Dvěma velkými světovými válkami s hekatombami mrtvých a dvěma velkými ideologiemi postavenými na opačných naukách než je křesťanské poselství lásky – na nenávisti. Tyto snahy vybudovat „tisíciletou říši“, nebo útvar „na věčné časy“, prostě něco, co přehlíželo základní duchovní poselství křesťanů, se zhroutily. To je ukázka toho, že není šance na vybudování takových systémů bez základních hodnot evangelia. Absence duchovních hodnot třeba i ve velkém finančním bankovním světě, který je v krizi, je toho jen dalším aktuálním potvrzením. Všechny tyto negativní zkušenosti jsou pro nás určitým potvrzením naší cesty s evangeliem …

Také naše společnost před dvaceti lety začala budovat podobným způsobem bez duchovních hodnot, jen na základě hodnot materiálních, na ekonomické transformaci, s “marxistickou nadějí“, že „to ostatní“ přijde potom. Některým významným politikům chyběla schopnost dialogu s druhými, schopnost společného hledání pravdy, schopnost nahlédnout, že „nejsem bůh“, který všechno ví a zná, který chce prosazovat jen svůj názor a kolem něhož se musí všechno otáčet. Silný narcismus je pro politika velkou překážkou v jeho práci pro druhé, pro dobro společnosti. Politika s takovou kontraindikací by neměli voliči volit do žádných významných funkcí.

Chybí praktická duchovní měřítka jak politikům, tak voličům. A politické strany a jejich vzájemné vztahy uvnitř? Ano, chybí i tady základní hodnoty mezilidských vztahů. Advent je však dobou vhodnou k velkému zamyšlení pro všechny. Doba adventu a Vánoc s jejich předčítaným prorockým i evangelním slovem moudrosti pro život nás zve ke chvílím ztišení, meditování a zamyšlení nad těmito všemi souvislostmi …      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Astronomie pátrá po bétlémské hvězdě ..... "Jakmile vyslechli krále (mudrcové z východu), vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.“ (Evangelium podle Matouše, převzato z připravovaného vydání Nové bible Kralické)

Co mohli mudrcové vidět na obloze tak výjimečného, že je to přesvědčilo o narození Ježíše? Nebo jinak – co se v období kolem přelomu letopočtu událo, že to Matouš považoval za vhodné zakomponovat do svého příběhu? V úvahu může připadat kometa, nová hvězda (nova či supernova) nebo konjunkce planet.

Kometu věšíme nad betlémy zbytečně...  I když si „vlasatici“ spojujeme s událostmi v Betlémě nejčastěji, s největší pravděpodobností o kometu tehdy nešlo. Poprvé byla kometa nad Betlémem namalována italským malířem Giottem di Bondone, který kometu pozoroval v roce 1301 – dnes již víme, že šlo o periodicky se vracející Halleyovu kometu. Astronomové ovšem vypočítali, že tato kometa byla nejblíže k přelomu letopočtu viditelná v roce 12 př. Kr., což je příliš brzy na to, aby mohla být s Kristovým narozením spojována. Někteří vědci se však domnívají, že mohlo jít o jinou, neperiodickou kometu nebo že se mezi lidmi uchovala vzpomínka na úkaz z roku 12 př. Kr. a Matouš tuto vzpomínku později použil pro svůj příběh. Proti tomu však vystupuje fakt, že v celé středomořské oblasti měly komety přiřčeny roli neblahých znamení. Těžko by tedy zrovna tento úkaz Matouš použil, aby zdůraznil Mesiášovo zrození. Navíc o zmíněném návratu Halleyovy komety není ve Středomoří dochován žádný záznam, pouze z Číny. Podobně se to má s novou či supernovou. Vzplanutí nové hvězdy máme doloženo pouze z Číny z roku 5 př. Kr., navíc se nezdá, že by pro tehdejší astrology měl tento úkaz nějakou výpovědní hodnotu.      (Dále čtěte na stránkách 21@století)

Kometu že věšíme zbytečně ... nojo, když ona je pohlednější, než třeba asteroid připomínající ze všeho nejvíc bramboru ....


Od ledna povinné energetické průkazy budov ..... Stát si od ledna víc pohlídá, aby všechny nově budované stavby a větší domy, které se mají rekonstruovat, nebyly žrouty energie. Všechny tyto stavby totiž budou muset mít od tohoto termínu jako součást projektové dokumentace tzv. průkazy energetické náročnosti budov.

Na jejich základě bude moci stavební úřad v krajním případě stavbu i odmítnout s poukazem, že nesplňuje z technického hlediska dnešní normy.

Vyplývá to z novely Zákona o hospodaření energií, vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., Stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.       (Zdroj: Ecomonitor)


4.12. 2008      Jedním z prvních adventních svátků, kterému naši předkové přisuzovali magickou moc, je svátek sv. Barbory připadající na 4. prosinec. Lidé si toho dne řežou větvičky ovocných stromů – barborky, které si doma dávají do vázy pro radost a okrasu, vždyť do skutečného jara je tak daleko – ale nejen to, prostřednictvím větviček se v lidové magii věští budoucnost. A to ne budoucnost ledajaká; která svobodná dívka by nechtěla vědět, zda se již v příštím roce nevdá?


Planetu otepluje i vepřové k večeři. Spočítejte si vlastní „ekostopu“ ..... Máte vepřové maso raději než kuřecí? Pak přispíváte k oteplování planety více, než byste museli. Ekologové spočítali, že při zpracování tmavého masa se uvolní víc skleníkových plynů než u bílého masa či ryb. Rozdíl činí až dvě tuny oxidu uhličitého ročně. Ten, kdo používá osm let starý Ford Escort a ujede s ním sto tisíc kilometrů ročně, vypustil 22 tun oxidu uhličitého.

Průměrný Čech ho přitom během všech svých aktivit vyprodukuje celkem jedenáct tun. Masem to totiž nekončí. Skleníkové plyny se dají omezit třeba i nakupováním oblečení v secondhandu, koupí použitého nábytku, omezením návštěv kina či upřednostňováním tuzemských potravin.

Kdo si kupuje oblečení či nábytek z druhé ruky, opět ušetří energii na jejich výrobu a převoz z místa na místo. Podobně to platí i u potravin, které nejsou zbytečně dováženy ze zahraničí a zabaleny v nadbytečných plastových obalech.

Podle britského internetového serveru carbonfootprint.com se Češi nijak neodlišují od svých evropských sousedů – jedenáct tun za rok zhruba odpovídá i jiným průmyslovým státům. Celosvětový průměr je však jen čtyři tuny na člověka. A ekologové by ho rádi snížili dokonce na dvě tuny.

Dvě tuny ušetří třeba majitel nové octavie, pokud příští rok najezdí o deset tisíc kilometrů méně než letos.      (Zdroj: iDNES)

Ekostopa ... spíš pakostopa ... Člověk si připadá jak u blbečků na dvorečku ... nežrat, nejezdit, nebydlet, nejlépe taky nedýchat; i při tom vzniká oxid uhličitý ...vydechujte do pytlíků a schovávejte je pod zem ... Panebože, do čeho jsi to duši dal ... to už je fakt šílenství a posedlost ... Akorát to rozvážení potravin po světě je skutečně pitomost.


Tři síta ..... Stará moudrost, někdy připisovaná Sokratovi: Všechno, co chce člověk říci, by měl přesít třemi síty, stále jemnějšími a jemnějšími...

1. Je to, co chci říci pravda, nebo lež? Je-li to lež, tak to neřeknu. Je-li to pravda, přesiju ji dalším sítem.
2. Je to, co chci říci důležité, nebo nedůležité? Když to není důležité, neřeknu to, i kdyby to byla pravda. Je-li to důležité, přesiju to dalším sítem.
3. Je to, co chci říci dobré, nebo ne? Je-li to špatné, neřeknu to.

Takže to, co chci říci, řeknu jen v tom případě, je-li to pravda, je to důležité a je to dobré.

Když se naučíme tato síta uplatňovat, většinou MLČÍME.      (Zdroj: Jitřní země)


Genetické modifikace pronikly do mexické kukuřice ..... Tým vědců vedený Elenou Alvarez-Buyllaovou z university v Mexico City odhalil v původních mexických odrůdách kukuřice geny pocházející z geneticky modifikovaných odrůd. Mexiko je domovinou této plodiny. Roste tu planě její předek i četné místní odrůdy. Ty představují významné kulturní dědictví. Navíc jsou zdrojem genů, které lze využít k vyšlechtění nových odrůd. Ty by tak získaly např. odolnost k chorobám či škůdcům.

Mexická vláda zakázala pěstování geneticky modifikované kukuřice v roce 1998 právě z obav, aby se uměle vnesené geny s pylem nepřenesly na původní odrůdy. Zákaz nedodrželi zemědělci na severu mexického státu Chihuahua a oseli geneticky modifikovanou kukuřicí nejméně 70 hektarů.

Už o tři roky později ohlásil Ignacio Chapela z University of California v Berkeley, že našel v mexických místních odrůdách geny modifikované kukuřice. Zpráva o nálezu publikovaná v prestižním vědeckém týdeníku Nature vyvolala bouřlivé diskuse. Na jejím konci časopis Nature uznal, že Chapela vyvodil ze svých analýz závěry, které neměl dostatečně podložené.

Elena Alvarez-Buyllaová a její kolegové se vyhnuli chybám, jichž se dopustil Chapela, a prověřili vzorky odebrané na více než stovce polí s původními mexickými odrůdami. Zjistili, že asi 1% porostů obsahuje rostliny s geny z modifikovaných kukuřic. Stať přijal k otištění vědecký časopis Molecular Ecology.

Odpůrci geneticky modifikovaných organismů poukazují na fakt, že nová studie jen potvrdila situaci, jak ji popisovala již před sedmi lety publikace Ignacia Chapely. „Důležité je, s jakou snadností se cizí geny rozšířily v zemi, kde se geneticky modifikované kukuřice celou řadu let nepěstují,“ říká genetik Norman Ellstrand z University of California v Riverside.       (Zdroj: OSEL)


Povolení pro zkrmování GM sóji na dohled ..... S největší pravděpodobností již brzy dojde ke schválení možnosti zařadit do výživy hospodářských zvířat geneticky upravené sójové boby.

Brusel (aho/lme) – V Evropské unii by mohla být již brzy povolena geneticky upravená sója jako krmivo. Ministři zemědělství 27 členských států EU se mohli v Bruselu vyslovit buď pro nebo proti schválení GM sóji ke krmným účelům. Pokud by se nedokázali ministři sjednotit ve svém názoru, rozhodovala by Evropská komise na základě odborných vyhodnocení EFSA (Úřad pro bezpečnost potravin). Tento úřad dosud všechny GM produkty z vědeckého hlediska označil za nezávadné. Je proto možné počítat se schválením i u GM sójových bobů.       (Zdroj: Agris)

No tak když to všechno sečteme ... ani nemusí být války - lidstvo zmutuje a samo dobrovolně vyhyne...


StB na stopě bludiček ..... „Značně jsou v celé oblasti Šumavy rozšířena pověrečná vyprávění, kde v různých verzích vystupují noční můry a světýlka (Viz Jaroslava Voráčková: Světýlka na Křemelné - Pověrečná vyprávění ze střední Šumavy, vydalo Panorama pro Muzeum Šumavy, Sušice 1990). Jsou zákeřné, nelítostné, rozšířené hlavně v místech s množstvím bahnitých pozemků, mokřin a slatí. Světýlka obvykle svítí modrým plamenem, bloudí kolem cest, na osamělých místech, a těm, kdo je spatří a neopatrně se prozradí, přivodí nejhorší úděl. Vždy usilují o život člověka, a to i v případě, že na ně nikdo nevolá ani nehvízdá, zavedou z cesty, ušlapou, rozdrásají apod. Jiné verze nazývají tyto bytosti „svatými světly“ nebo „svatými mužíky“ (!). Ve všech verzích nesmí člověk před světýlky mluvit, křičet, má i tichounce dýchat. Světýlka napadají vše, co se ozývá, a to obvykle roztrhají (např. v jedné povídce ublíží i člověku, jemuž tikají v kapse hodinky) nebo lákají a svedou člověka na nebezpečnou a obtížnou cestu, až se sám vyčerpá. Zajímavá jsou pověrečná vyprávění, kde světýlka skutečně žhnou. Postupně zapálí oděv na celém těle, člověk utrpí těžké popáleniny a zemře.

V 70. letech se tajné oddělení StB zabývající se využitím parapsychologických jevů rozhodlo vyslat do této oblasti na průzkum skupinu pěti specialistů (geolog, parapsycholog, meteorolog, psycholog a radiační specialista). Posledně jmenovaného, totálně vyčerpaného, dehydratovaného, se značnými zhmožděninami a popáleninami neznámé povahy našel řidič autobusové linky jednoho kalného rána poblíž Křemelné, když ho ležícího málem přejel. Při výslechu řidič udával nezvyklé světelné haló kolem zmíněného kopce, což ovšem přičítal lomu paprsků v mlze. Specialista do konce svých dnů skončil na bohunické klinice v separaci jako invalida, měl jen pár světlých okamžiků a projevoval neustále tendenci zběsile utíkat při náhlém rozžehnutí světel na pokoji, při bouřce se ukrýval před blesky pod postel, nesnesl ani reflektory aut, světlo baterky zřízenců ho přivádělo k šílenství a vytí hrůzou. Údajně měl vypovědět, když ho autobusák vlekl do místní hospody na panáka, že: „po několika nocích spatřili rej světýlek v potoce pod Křemelnou. Meteorolog se hlasitě podivil, a pak prý začalo peklo. Rozdělili se v panice do dvou skupin, on prý utíkal pryč s postarším geologem. Měli chvíli „štěstí“, neboť světýlka se soustředila na první skupinu, která běžela do kopce, zatímco oni dva na opačnou stranu, spíše bokem kolem světýlek. Z dálky zaslechli nejdříve výkřiky nejvyššího úžasu a strachu, dále zoufalé volání, a pak už jenom ječení a slabou záři. Potom nastal klid. Bez hnutí seděli v mlází. Dařilo se jim potlačit dýchání po ostrém oběhu, ale geolog měl voperovaný peacemaker, který po té námaze velmi hlasitě tikal. Připadalo mu to prý jako bicí hodiny v tom hrozném tichu. Pak se náhle po jejich levici objevilo světýlko. Geolog po něm máchnul rukou a vzápětí na něm vzplanul kabát. On sám už na nic nečekal, zvedl se a prchal v nejvyšší hrůze pryč. Dál se na nic nepamatuje...“       (Dále čtěte na stránkách Záhadno)


Zdravím vás všechny, sponzorové ..... Pan „Sponzor“ je ten pán, který sám rozhodne, na co se my- jeho zákazníci- složíme. Skutečnými sponzory jsme ovšem my, kteří se neobejdeme bez našeho milovaného ČEZ-u, například. Snad by měl každý podnikaděj dát ve známost, že ku příkladu zakoupením jeho produktu přispíváte na vydržování závodního koně jeho kamarádky... na provoz ultralightu synovce...Kdyby ceny produktů byly očistěny od té položky „sponzorné“, byly by nižší... mohlo by se je koupit víc lidí a snad by nebylo toho sponzoringu pro chudobné tolik třeba... a snad by nám třeba zbylo něco peněz, kterými bychom mohli podpořit právě to, co MY máme rádi a považujeme za dobré. Myslíte si něco jiného? Na závěr vtípek: ptá se paní učitelka, čím jsou rodiče dětí...no a běžné odpovědi, paní učitelka oceňuje důležitost práce a tak... až Pepíček: „Můj tatínek je striptérem v Gay-Clubu“... paní učitelka věc zamluví, ale o přestávce se ptá Pepíčka je-li to pravda... „Není, paňčitelko, tatínek je náměstkem v ČEZ-u, ale my se za to stydíme...“      (Zdroj: Svíce)


Betlémy v Betlémské kapli ..... Největší výstavou betlémů v Praze je akce s názvem Betlémy v Betlémské kapli – vánoční muzicírování. Najdete ji v podzemí kaple, kam se vstupuje z nádvoří. Výstavu pořádá už poosmadvacáté pražský Bonsai klub, takže nejde jen o největší, ale i o nestarší výstavu. Na výstavě si můžete prohlédnout betlémy, vytvořené nejrůznějšími technikami a z nejrůznějších materiálů jako například dřevo, sklo, keramika, papír, různé kovy, dráty, látky, kůže, perník, vizovické těsto, slané těsto nebo kynuté těsto, včelí vosk, provázky. Dále je k vidění velké množství různorodě ozdobených vánočních stromků a mnoho nejrůznějších zvykoslovných předmětů doby Adventu a Vánoc. Organizátoři výstavy také nainstalovali ukázku staré školní třídy, ve které by mohl učit hudební skladatel Jakub Jan Ryba. Ten složil snad nejznámější vánoční mši - Českou mši vánoční "Hej mistře". Právě tato a mnoho dalších vánočních koled zde zazní v podání různých muzikantů - dětí, školních tříd, amatérských skupin i profesionálních sborů.       (Zdroj: Řev přírody)


Je příčinou gejzírů na Enceladu voda? ..... Gejzíry na Enceladu v představě malíře. Astronomové pokračují v hledání původu gejzírů na Saturnově měsíci Enceladus. Tyto gejzíry jsou pozorovatelné jako velké výtrysky vodní páry a ledových krystalků, unikajících z měsíce. Uvnitř těchto výtrysků byly zjištěny proudy prachu a plynů. Co způsobuje a ovlivňuje tyto výtrysky, je pro vědce zatím záhadou. Kosmická sonda Cassini pokračuje v získávání nových dat za účelem vyřešení této hádanky.

Úkolem těchto výzkumů je odpověď na otázku, zda tyto výtrysky mají původ v podpovrchových zásobárnách kapalné vody. Některé teorie nabízejí také modely, podle nichž mohou být výtrysky způsobovány i jinými mechanismy, které nevyžadují přítomnost kapalné vody. Usilovná a doslova detektivní práce přístrojů na palubě sondy Cassini je vědci prověřována a hledána možnost co nejlepšího přiblížení ke správné odpovědi.

Co generuje výtrysky na Enceladu, je otázka, která zaměstnává velkou část planetologů. Pokud by Enceladus obsahoval kapalnou vodu, představoval by – teoreticky – objekt, poskytující obyvatelné prostředí.

Jeden z mnoha současných modelů nabízí možnost, že výtrysky mohou být mohutné výrony zmrzlých těkavých látek. V důsledku vlivu slapových sil Saturnu, kterým je měsíc Enceladus vystaven, byly vytvořeny průduchy (v podstatě praskliny v ledové kůře) v oblasti kolem jižního pólu, pojmenované „tygří škrábance“.

Nové závěry ze sondy Cassini, které byly prezentovány 27. 11. 2008 v časopise Nature, však vrhají pochybnosti na tuto hypotézu. Když se měsíc Enceladus nachází nejdále od planety Saturn, teorie předpokládá, že průduchy (praskliny) budou uzavřeny v důsledku nižší přitažlivosti, čímž by mělo dojít k omezení či dokonce k „zastavení“ výtrysků.       (Zdroj: Astro)


Jak umřelo dvacet polských důstojníků, kteří odmítali „protiraketový štít“? ..... Je očividné, že protiruská propaganda v Polsku dosahuje svého vrcholu. Po masivní reklamní kampani na film Katyn (v médiích se psalo, že všichni vojáci polské armády na něj museli jít povinně v rámci svého „kulturního výcviku“) se výstavba amerického „protiraketového štítu“ stala dalším propagandistickým nástrojem, který má mezi prostými lidmi rozdmýchat jak protiruské, tak i protievropské nálady. Pouhé dva týdny poté, co nynější polská vláda loni v září nastoupila do funkce, nedokázala ani v oficiálních prohlášeních plně skrýt nechuť k nějakému „štítu“, který označovala za americkou záležitost nebezpečnou pro polské občany. A pak, zničehonic, letos 1. února polský ministr zahraničí Radek Sikorski (mimochodem člen American Enterprise Institute) najednou změnil názor a při své návštěvě Washingtonu se nátlaku Bílého domu plně podvolil. Tento americký miláček už zničehonic nechtěl v Polsku instalovat jen (proti)raketovou základnu, ale také několik dalších amerických základen. Údajně kvůli ochraně Polska před hegemonickým tažením Ruska. Co se stalo, že polská vláda tak náhle změnila názor? Letos 23. ledna se v severním Polsku zřítil velký vojenský dopravní letoun, který byl teprve před dvěma lety zakoupen od španělského výrobce, firmy CASA. V jeho troskách zahynulo dvacet vysokých důstojníků polského letectva, mezi nimi i velitel sil zajišťujících polský vzdušný prostor generál Andrzejewski. Příčina nehody, která se odehrála za poměrně dobrého počasí, dodnes zůstává tajemstvím, pilot nejspíš při druhém pokusu o přistání udělal příliš ostrý obrat. Tato katastrofa, která silně oslabila polské ozbrojené síly, má ale podle profesora Ivo Cypriana Pogonowského, pětaosmdesátiletého mezinárodně uznávaného historika, který už desítky let žije v USA, má i jiné vysvětlení. Profesor Pogonowski přitom cituje z knihy Johna Perkinse „Confessions of Economic hit-Man (Přiznání ekonomického nájemného vraha)“:

„Každému politikovi (který se snažil dostat se z „kleští svobody“ v rukou ministerstva zahraničí USA) bylo řečeno: Pokud budeš poslouchat, staneš se bohatým, ale v případě neposlušnosti tě čeká konec jako Salvadora Allenda v Chile, Arbenze v Guatemale nebo Lumumby v Kongu. Prezidenti dvou zemí, muži, kterých jsem si vážil a považoval jsem je za osvícené – Jaime Roldós, prezident Ekvádoru, a Omar Torrijos, prezident Panamy – zemřeli při nehodách. Jejich smrt ale nebyla náhodná. Byli zavražděni, protože odmítali otcovské objetí korporátních, vládních a bankovních šéfů, jejichž cílem je vytvoření globálního impéria. My, ekonomičtí zabijáci, jsme nedokázali přivést Roldóse a Torrijose k rozumu, a jiný typ zabijáků, šakalů ze CIA, kteří se neustále motali kolem, nastoupil místo nás.“ (konec Perkinsova citátu) „Bylo by zajímavé zjistit, zda smrt polských generálů v Poznaňském vojvodství, patří do téže skupiny, pro to, že odmítali dát souhlas s výstavbou „štítu“ v Polsku a ohrozit tak svou zemí riskováním případného ruského jaderného protiúderu.“

Z Pogonowského se opravdu vyklubal prorok špatných zpráv: pouhý týden po havárii letadla polská vláda změnila názor ohledně výstavby (dozajista jaderného) „štítu“. Jeho výstavba se plánuje na opuštěné letecké základně Redzikowice, kerá leží pouhé dva kilometry od Pomořanské pedagogické akademie, kde učím, a jen čtyři kilometry od centra města Slupsk, které má sto tisíc obyvatel. Bez zajímavosti nejsou ani dva „drobné“ detaily:

1. Letoun CASA se zřítil necelých dvacet minut po mezipřistání na vojenské letišti Krzesiny u Poznaně, kde je nyní rozmístěna americká letecká základna.
2. Článek nazvaný „Globální korupce“, v němž profesor Pogonowski nabízel zajímavé vysvětlení leteckého neštěstí v Polsku, z webové stránky pogonowski.com velmi rychle zmizel. Stačil jsem si ale stáhnout jeho text, a tak nyní mohu zmizelé „proroctví“ nabídnout v polském originále:

Ciekawe, czy niedawna śmierć w Poznańskim polskich generałów dowódców lotnictwa, była analogiczna, ponieważ nie zgadzali się na budowę “Tarczy” w Polsce i nie chcieli narażać ojczyzny na rosyjskie bomby nuklearne. “

Marek Glogoczowski, Axis of Logic

(Zdroj: Czech Free Press)


Suché houby a skleníkový efekt ..... Kuriózní objev učinili vědci zkoumající severské jehličnaté lesy USA a Skandinávie. Zjistili, že v boji proti skleníkovému efektu mají překvapivého, i když poněkud nedobrovolného spojence. Jsou jím nejrůznější druhy hub, které ke svému zdárnému růstu potřebují chladné počasí a vlhkou lesní půdu. Tyto dva faktory jsou pro ně nicméně čím dál tím více nedostupnější, neboť v důsledku klimatických změn panují i v mírném pásu poměrně vysoké teploty a lesy vysychají. Za takových podmínek se ale houbám příliš nedaří, jejich plodnice usychají a podhoubí se nerozvíjí. Houbová tragédie ale může být ve skutečnosti přínosem, alespoň vzhledem k množství oxidu uhličitého v atmosféře. Zemina v lesích mírného pásu v sobě ukrývá celých třicet procent celosvětových půdních zásob uhlíku. Ten se do ní dostává jako součást odumřelých částí těl rostlin, kterými se živí množství půdních organismů. Mezi takové „zbytkožrouty“ patří i houby. Rostoucí podhoubí rychle požírá všechny dosažitelné organické zbytky a uhlík v nich obsažený přitom zčásti opět vyloučí v podobě tolik obávaného oxidu uhličitého. Protože ho houby dokáží vytvořit značné množství, měli bychom být v podstatě rádi, když se houbařská sezona nevyvede.      (Zdroj: OSEL)


3.12. 2008      Třetí prosinec je Mezinárodním dnem zdravotně postižených - byl vyhlášen VS OSN a slaví se od roku 1993.

Toho dne roku 1967 jihoafrický chirurg Christiaan Barnard v Kapském Městě poprvé úspěšně transplantoval lidské srdce.


Stížnosti má nejprve řešit lékař, na něhož si pacient stěžuje ..... V návrhu zákona ministra zdravotnictví Tomáše Julínka o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který schválila vláda koncem listopadu, je i pasáž o vyřizování stížností pacientů. A ty má vyřizovat poskytovatel, proti němuž směřuje. To znamená lékař nebo zdravotnické zařízení, na kterého si pacient stěžuje.

„Je to naprostý nesmysl. Například soukromý lékař, což jsou všichni ambulantní lékaři, by měl řešit stížnost pacienta sám na sebe,“ řekl v úterý Právu Milan Kubek, prezident České lékařské komory, který je zároveň soukromým lékařem. Dodává, že komora proti tomuto návrhu ostře vystoupila, ale jak se ukazuje, marně. „To je další nesmysl zákona. Celé je to postavené na hlavu,“ říká Kubek.       (Zdroj: Novinky)

Hlava XXII .... KristePane, kdy už bude těm šaškárnám konec ... není přece apríl - nebo snad ano? Probíhá snad soutěž o to, kdo uzákoní větší pitomost?


Tajný projekt "Super - Valkyria" a skryté souvislosti kosmického výzkumu ..... Existují důkazy o tom, že krátce po pohromě, která dne 28.ledna 2008 postihla raketoplán Challenger byl vyvinut speciální druh miniraketoplánu jehož testovací zkoušky začaly v průběhu roku 1992. Testy byly součástí tehdy aktivního a poměrně tajemného „Projektu Aurora“. Tento miniraketoplán měl být o velikosti špionážního letounu „SR-71“ v kombinaci s něčím co se podobalo experimentálnímu nadzvukovému letounu „XB-70A“. Faktem je, že počátkem roku 1990 se začaly množit pozorování obřích vzdušných plavidel, které se podobaly modernizované verzi amerického bombardéru „XB-70 Valkyrie“, který byl sice vyvinutý pro americké letectvo, ale z neznámých důvodů nebyl nikdy dán do výroby. Zasvěcené materiály hovoří o tom, že tento letoun byl díky specifické pohonné jednotce a zvláštnímu aerodynamickému tvaru byl schopen dosáhnout rychlosti 3 Machy. Tento zvláštní letoun byl pozorován 13.září a 3.října 1990 v oblasti pouště Mojave nedaleko vojenské letecké základny Edwards (AFB). V dubnu roku 1991 byl objekt spatřen severně od této základny a 10.května 1992 viděl letět tento letoun novinář CNN nedaleko Atlanty. Naposledy byl objekt viděn 12.července 1992 v 11.45 hodin místního času nedaleko „Lockheed's Hellendale Facility“ jak se neuvěřitelným manévrem vyhýbá jádru prudké bouřky, která právě nad tímto územím zuřila. Teprve 6.ledna 1992 bylo možné zaznamenat první, alespoň obecné informace o technickém portfoliu letounu, který byl označen názvem „Super – Valkyrie“. Letoun byl opatřen obřím trojúhelníkovým křídlem a velkým předním trupem. Špička křídel byla obrácená skoro ve vektoru 90 stupňů k horizontální ose. Okraje křídel měly černé krytí, zatímco zbytek trupu byl bílý. Bohužel nic není známé o pohonném systému tohoto zařízení. Některé zdroje ovšem tvrdí, že „Super – Valkyrie“ byla poháněna „Pulse Detonation Wave Engines“ (PDWEs). Nejpravděpodobnějším palivem pro tento typ motoru byl kapalný metan v cryogenické bázi, který se také mohl chovat jako strukturální chladicí kapalina.     (Zdroj: Matrix-2001)


Independent: Washington plánuje masové vyvražďování mustangů ..... Divocí mustangové, kteří byli po staletí symbolem amerického Západu, teď čelí tomu nejhoršímu dravci: Byrokratovi z Úřadu pro správu půdního fondu (Bureau of Land Management, BLM). Rostoucí tlak na tradiční životní prostředí koní totiž vedl ke vzniku programu masového porážení, napsal deník The Independent.

Mustangů dnes ve volné přírodě žije celkem 33.100 kusů ve 199 stádech. Rozšiřování chovu dobytka a zákaz lovu však vedou úředníky k tomu, aby omezovali počty volně žijících koní každoročním odchytem. Chycená zvířata jsou pak držena na nevhodné půdě, kde musejí být krmena a napájena na útraty federální pokladny. Aktuálně je v zajetí zhruba 30.000 koní – téměř tolik, kolik jich ještě zůstalo na svobodě - a péče o ně ročně přijde na 21 miliónů dolarů. Právě rostoucími náklady zdůvodňují úředníci program „euthanasie“, který by fakticky znamenal masovou porážku na jatkách s následným prodejem na maso.       (Zdroj: Ecomonitor)

Rozum nad tím zůstává stát ... Civilizace? Fuj !!!


Citibank: Po finanční krizi mohou v roce 2009 přijít občanské nepokoje .....  Interní zpráva vrcholného analytika Citibank odráží skutečné očekávání banky, a to není nijak povzbudivé. „Svět se po objemu všeho, co se nyní stalo, k normálu nevrátí,“ cituje britský The Telegraph hlavního technického stratéga Citibank Toma Fitzpatricka. „Až sedne prach, buď to začne fungovat a peníze, které nalili do systému, povedou k inflačnímu šoku. Nebo to fungovat nebude, protože škody už jsou příliš veliké, aby se daly zachránit.“ Ohromné sumy peněz, které americká Federální banka a centrální banky ostatních zemí nalily do ochromeného finančního systému, podle něj skončí dvěma způsoby: „Prudkým nárůstem inflace, nebo pádem do ´deprese, občanských nepokojů a možná i válek´. Oba tyto konce přitom povedou k tomu, že zlato vysoko překročí hranici dvou tisíc dolarů za unci, která nyní „zatím jen“ stojí 812 dolarů. Podle Fitzpatricka lze tento vývoj očekávat v příštím roce nebo i v roce 2010. „Už nyní ale vidíme, že země na periferii Evropy jsou pod enormním tlakem. Někteří tamní vůdci se stali krajně nepopulárními, existuje tam riziko nepokojů, které začnou stávkami, protože lidé se cítí být odsunuti na vedlejší kolej.“ Není bez zajímavosti, že právě na Citibank mají pevné vazby někteří lidé, které Barack Obama vybral do svého ekonomického týmu. Nejvíce kritiky zatím sklízí role, kterou v tomto procesu hraje Robert Rubin, ředitel Citigroup a bývalý Clintonův ministr financí. Obama už k sobě povolal Rubinovy protežované muže: Timothyho Geithnera jako ministra financí, Lawrence Sumnerse jako hlavního ekonomického poradce Bílého domu a Petera Orszaga, který bude mít na starosti rozpočet. „Jsou to lidé, kteří v devadesátých letech deregulovali americký finanční trh, čímž způsobili jeho nynější kolaps, a nyní jsou přizvání, aby ho naopak regulovali,“ shrnuje kritiku na jejich adresu deník The Guardian.      (Zdroj: Czech Free Press)


Kde vzala želva krunýř .....Fosilie předka dnešních želv stará 220 milionů roků pomohla vědcům odhalit tajemství evoluce želvího krunýře.

Želvy vypadají už miliony let stále stejně. Tělo jim kryje elegantní krunýř. Jenže - jak k němu přišly? Mnozí vědci byli přesvědčeni, že želví krunýř vznikl srůstem kostěných štítků vyrůstajících předkům želv z kůže. Podobné kostní štítky nesou na svém těle mnozí plazi. Těla si jimi kryli vyhynulí dinosauři. Patří také do arzenálu dnešních krokodýlů.

V Číně byla objevena dosud nejstarší fosilie želvy stará zhruba 220 milionů roků. Živočich dostal vědecké jméno Odontochelys semitestacea. Druhové jméno semitestacea naznačuje, pozoruhodný rys - horní část krunýře kryje jen polovinu želvího těla. Poprvé tak paleontologové přistihli želvy s "nehotovým" krunýřem a nabídla se jim příležitost zjistit, jak probíhala jeho evoluce. Zcela jistě nevznikl z kostních střížků v kůži. Základ horní části krunýře tvoří silně prodloužené a vzájemně srostlé výběžky obratlů. Spodní část krunýře kryje pravěkému želvímu předkovi celé břicho. Vznikla srůstem rozšířených žeber. Kompletně kryté břicho naznačuje, že první želvy žily ve vodě. Jen ve vodě má želva vystavenému spodní stranu těla útokům nepřátel a vyplatí se jí investovat do její ochrany. A to je druhé překvapení. Vědci až doposud předpokládali, že první želvy obývaly souš.     (Zdroj: ČR Leonardo)


Prodej vánočních jedliček v květináči ..... Každoroční prodej živých vánočních jedliček v květináči v Ekologické poradně Veronica v Panské 9. Cena jedné jedličky je 80 Kč, velikost je okolo 50 cm. Otevřeno máme od 9 do 18h, v pátek pouze do 14h, v sobotu od 9 do 12h. Na jaře se bude konat společná výsadba těchto jedliček do lesa v okolí Brna (místo a datum bude upřesněno). Prosíme, noste si na jedličku vlastní tašku. Jedličky dále koupíte na Lipce, Lesní školce Jezírko, v Rozmarýnku a Rezekvítku, v YMCE, Přírodní zahradě u smrku (vše Brno) a v Ekoporadně v Tišnově. Stáhněte si povídání s informacemi, jak se o jedličku starat.      (Zdroj: Veronica)


Rusko možno uzákoní trest smrti za znásilnenie ..... Ruská vláda, Štátna duma zvažuje dva dodatky k trestnému zákonu Ruskej federácie, pôvodne navrhnutému poslancom Jurijom Napsom. Dodatky sprísňujú trest pre páchateľov trestného činu znásilnenia, keď obeť príde počas útoku o život. Poslanec navrhuje zvýšiť súčasný trest 15-ročnej väzby na doživotie alebo trest smrti. Odborníci však hovoria, že trestný zákon už obsahuje sprísnenie trestu v takýchto prípadoch, kedy sa znásilnenie považuje za vraždu. Ale poslanec hovorí, že súčasný trestný zákon umožňuje odsúdenému, aby bolzahrnutý do amnestie a v takom prípade by sa mohol dopustiť ďalšách trestných činov. ... Pravda: "Russia to institute death penalty for rapists"       (Zdroj: Prop)


Cenu starých aut zvýší ekologické poplatky až o deset tisíc .....  Auta starší 15 let budou od ledna takřka neprodejná, protože prodej těchto automobilů bude zatížen poplatky, uvedl server Lidovky.cz. Od ledna startují nové poplatky při prodeji starých vozidel, která nesplňují ekologické normy. U těch nejstarších aut jde o částku deset tisíc korun. Mnoho starých aut by tak mohlo skončit na vrakovišti.

"V současné době skutečně zaznamenáváme zvýšený zájem lidí zbavit se starších vozidel, protože od ledna bude registrace na nového majitele zatížena poplatkem. Nabídka těchto vozů ale silně převyšuje poptávku," potvrdil obchodní ředitel autobazaru MAMA CAR Michal Řehák.

Největší, desetitisícový poplatek bude muset v příštím roce zaplatit nový majitel vozu, který nesplňuje žádnou z ekologických norem Euro. Jde většinou o auta starší 15 let a ta se vzhledem ke své hodnotě stanou kvůli tomuto poplatku prakticky neprodejná, píše server. Podle ředitele Svazu dovozců Pavla Tunkla je obnova vozidlového parku v Česku stále velmi nízká.      (Zdroj: Enviweb)


První globální finanční krize ..... Redukovat nynější ekonomické potíže, které trápí nejen USA, ale i Evropu, na projev krize moderního kapitalismu, by bylo chybou. První globální finanční krizi totiž zažil svět již v roce 88 před Kristem. Tvrdí to alespoň historik Oxfordské univerzity Philip Kay, který se zabývá ekonomikou pozdní fáze římské republiky. "Podstatná podobnost mezi tím, co se stalo před 21 stoletími a tím, co se děje v dnešní Británii, je v procesu masivního nárůstu monetární likvidity, který v kombinaci s problémy v zahraničí vedl k úvěrové krizi na domácí půdě," citoval historika list The Guardian. Kay se opírá nejen o studium hospodářských dat, ale také o Ciceronův projev, který pronesl v roce 66 před Kristem. Cicero (obr.) tehdy jako prétor, tedy vysoce postavený politik, plédoval pro Pompeia Magna a požadoval, aby mu republika svěřila více pravomocí v boji s pontským králem Mithridatem VI., tedy panovníkem, který se právě roku 88 zmocnil provincie Asie a získal na svou stranu Athény. Cicero ve své řeči zdůraznil, že peněžní systém Říma a asijské provincie jsou provázané a že ztráta jednoho povede i ke kolapsu druhého, jako se to už jednou stalo. "Dosaďte si za Asii USA a za Řím bankovní systém Velké Británie a vyjde vám, že totéž lze napsat o dnešní krizi," argumentuje Kay. Vzhledem k tomu, že Cicero varování používal jen jako příklad z historie, lze vytušit, že Řím ekonomickou krizi spojenou s výpady krále Mithridata přestál. Jak? O tom historici zatím spekulují. Jisté je jen to, že republika už byla v rozkladu. Šest let po Ciceronově zmiňované řeči se vlády ujal triumvirát, který vyústil ve vleklou občanskou válku a později vznik císařství.       (Zdroj: Řev přírody)


Stres náš vezdejší ..... Stres je mimo jiné nazýván typickým problémem naší doby. Nic nenasvědčuje tomu, že by v budoucnu vymizel. Spíše naopak – vyšší šance přinášejí vyšší nároky, rubem vyšších nároků je větší stres. Stačí, pokud na tuto jednoduchou rovnici aplikujeme nesporné zvýšení šancí na uplatnění našich občanů v rámci EU. Stres vyvolávají jak náročné a využívané šance, tak (alespoň u většiny lidí) stav, kdy šance využívány nejsou – “všichni chytají příležitost za pačesy, jen já stagnuji“. Aby bylo vše ještě složitější, nositelem daného přístupu nemusí být zdaleka jen jedinec sám, ale i jeho okolí, zvláště pak pro něho významní blízcí lidé.

Na psychických a fyzických problémech čtyř lidí z deseti, kteří vyhledají ve vyspělých západních zemích lékaře, má stres svůj velmi značný podíl. Tím samozřejmě není řečeno, že zbývající šestice je “stresuprostá“. Traduje se, že ten, kdo o stresu hodně mluví, není jím nejvíce ohrožen. Nejtragičtější jsou dopady stresorů na jedince, kteří o stresu raději nemluví a vyvíjejí značnou aktivitu v jeho maskování. Zejména psychický stres nebývá pro ně přijatelný. U lékaře si stěžují na své tělesné problémy. Jsou ochotni připustit bolesti žaludku, hlavy, nevolnosti, nespavost, závratě, pocity napětí. Naznačíte-li jim psychosomatické souvislosti, urazí se. Nejsou přece blázni. Lékaře pak často vymění za léčitele, jehož působení je zaměřeno takříkajíc na duši. Tím se naplní rčení “odříkaného největší krajíc“.

Že “největší“ nemusí být vždy i “nejkvalitnější“, je věc druhá. Stres může aktivitu člověka blokovat. Dokáže zaskočit, vyvolává pocity bezmoci, neschopnosti zvládnout komplikovanou situaci. Zprostředkovaně může vyvolávat i pocity nedostačivosti. Postiženému se pak zdá, že je málem méněcenný. Lidé kolem něho podobné situace přece zvládají a on… hanba mluvit. Nicméně platí: Stresu se nelze vyhnout.      (Zdroj: Zdravcentra)


Nad Kanadou vybuchol bolid ..... V kanadskej Alberte bol 20. november, 17:30 miestneho času (v našom časovom pásme bolo pol druhej po polnoci 21. novembra), keď na oblohe zažiaril jasný veľký meteor.

Jeho jas sa v sprievode série zadunení v závere dráhy prudko zvýšil. Dnes už je jasné, že išlo o meteorit, ktorý vletel do atmosféry rýchlosťou asi 60 km za sekundu a pri prelete ňou explodoval so silou asi 300 ton TNT, pričom sa rozletel na množstvo úlomkov. Vedci predpokladajú, že ich mohlo na zem dopadnúť aj niekoľko tisíc a teraz sú roztrúsené na území s rozlohou asi 20 krát 3 kilometre, na rozmedzí kanadských provincií Alberta a Saskatchewan. 27. novembra dr. Alan Hildebrand a jeho študentka Ellen Milleyová z University of Calgary ohlásili prvé nálezy 10 až 250 gramov vážiacich zvyškov tohto, podľa predpokladov pôvodne 10 tonového telesa. Doposiaľ neboli uverejnené žiadne oficiálne výsledky rekonštrukcie dráhy, ani informácie o type a zložení meteoritu. Podľa kanadských zákonov patria nálezy meteoritov na území krajiny štátu. Zberateľská cena sa pohybuje medzi jedným a desiatimi kanadskými dolármi za gram.      (Zdroj: OSEL)


2.12. 2008      Dnešní Světový den boje proti otroctví se slaví od roku 1984 z iniciativy OSN.

Druhého prosince 1942 spustil Enrico Fermi první řízenou řetězovou jadernou reakci.

PředVánoční mikroúvaha ... Tak mi padl do oka titulek ve zpravodajství - Topolánek zatím drtí Béma na celé čáře. Koho byste volili vy? Je smutné, že dneska se neuvažuje před volbou tak, aby se do čela čehokoliv dostal ten lepší člověk nebo ta solidnější strana ... Ne, ne ... Dneska se volí s cílem - "Hlavně, aby se tam nedostal pan A nebo strana B...". A pak to vypadá, jak to vypadá. Chjo ...


Podprsenka pro muže aneb Nový vánoční hit ..... I muži mohou nosit podprsenku. Letos si můžete se svým partnerem navzájem vyměnit spodní prádlo. Pánská podprsenka je nový hit ze země vycházejícího slunce. Ojedinělý kousek prádla vymyslel Japonec Masayuki Tsuchiya. Neobvyklý oděv se stal okamžitě hitem v jeho internetovém obchodě. Pořídit si jej můžete v přepočtu už za 760 korun.

Kreativní ředitelka jeho obchodu doufá, že muži nošením podprsenky lépe porozumí ženám. "Tato podprsenka je japonským příspěvkem k rovnoprávnosti pohlaví,“ dodala.       (Zdroj: TN)


Suché houby a skleníkový efekt ..... Kuriózní objev učinili vědci zkoumající severské jehličnaté lesy USA a Skandinávie. Zjistili, že v boji proti skleníkovému efektu mají překvapivého, i když poněkud nedobrovolného spojence. Jsou jím nejrůznější druhy hub, které ke svému zdárnému růstu potřebují chladné počasí a vlhkou lesní půdu. Tyto dva faktory jsou pro ně nicméně čím dál tím více nedostupnější, neboť v důsledku klimatických změn panují i v mírném pásu poměrně vysoké teploty a lesy vysychají. Za takových podmínek se ale houbám příliš nedaří, jejich plodnice usychají a podhoubí se nerozvíjí. Houbová tragédie ale může být ve skutečnosti přínosem, alespoň vzhledem k množství oxidu uhličitého v atmosféře. Zemina v lesích mírného pásu v sobě ukrývá celých třicet procent celosvětových půdních zásob uhlíku. Ten se do ní dostává jako součást odumřelých částí těl rostlin, kterými se živí množství půdních organismů. Mezi takové „zbytkožrouty“ patří i houby. Rostoucí podhoubí rychle požírá všechny dosažitelné organické zbytky a uhlík v nich obsažený přitom zčásti opět vyloučí v podobě tolik obávaného oxidu uhličitého. Protože ho houby dokáží vytvořit značné množství, měli bychom být v podstatě rádi, když se houbařská sezona nevyvede.      (Zdroj: OSEL)


Vymývanie mozgov más ..... Pokiaľ ide o históriu, to, čo si myslíte, že je pravda, môže byť iba propaganda. Daniel Boorstin, knihovník v Library of Congress v rokoch 1975 až 1987, raz uviedol: "Američania žijú vo svete pseudo-faktov, ktoré pre nich vytvárajú ich vlastné médiá." Ľudia chcú vidieť to, čo neexistuje a želajú si ignorovať realitu. Život je preto otázkou klamu a sebaklamu. V magickom bludisku mýtov je ťažké dosiahnuť nejaký pokrok. A my v labyrinte lží určite žijeme. Tieto lži sú svedomito zosilňované megafónmi masmédií, ktoré sa rovnako tak snažia umlčať, zadržať, alebo - čo je posledné útočisko - zosmiešňovať všetky informácie a myšlienky, ktoré nevyhovujú ich propagande. Americký profesor psychológie Charles Tart nazýva toto ideologické otupovanie nášho intelektu "tranzom konsenzu". Konsenzus je všeobecný názor či porozumenie. Tranz konsenzu teda naznačuje fakt,, že sme akceptovali nepravdivú koncepciu reality, nie prostredníctvom logického spracovania faktov, ale skrze intenzívnu manipuláciu (brainwashing) globálnymi elitami. Tranzom konsenzu, ktorý predstavuje všeobecná viera v tieto mýty, bolo ovplyvnených príliš mnoho z nás. Metódy sugescie, ktoré slobodomurári a iní používali k tomu, aby sme ich lžiam uverili bez dôkladného zamyslenia sa, väčšinu z nás úspešne pretvorili na obete tejto nehoráznej manipulácie. Z tohto dôvodu sa inštiktívne vyhýbame nepohodlným faktom, ktoré ohrozujú zničením falošného svetonázoru, vytvoreného slobodomurármi, a týmto naším precitnutím z tranzu. Mnohí z nás boli ovplyvnení mentálnou paralýzou. No ako uviedol filozof Friedrich Nietzsche, viera je túžba po nepoznaní. Kvôli tomu je dôležité odhaľovať najnebezpečnejšie mýty propagandy. Mentálna anestetizácia ľudí do značnej miery uspela. Väčšina ľudí sa stala obeťou typu slepej viery zvanej "politická korektnosť" a preferuje žiť vo svojom iluzórnom svete.       (Zdroj: Matrix-2001)


Terra Daily: Jeskynní medvědy vyhubily změny klimatu ..... Gigantičtí medvědi jeskynní (Ursus spelaeus), kteří kdysi žili v Evropě od Španělska až po Ural, vyhynuli mnohem dříve, než se dosud myslelo – a nevyhubili je lovci. Informoval o tom server Terra Daily. Medvěd jeskynní (Ursus spelaeus). Medvěd jeskynní (Ursus spelaeus). Licence: GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto: Sergiodlarosa/Wikimedia Commons

Vědci zjistili, že medvědi vymřeli již před 27 800 lety, což je zhruba o 13 století dříve, než tvrdila dosavadní teorie. Toto datum se shoduje s obdobím významného ochlazení zvaným poslední glaciální maximum. Zdá se, že právě ztráta vegetace v důsledku ochlazení způsobila vymizení prašelmy.

Ve studii zveřejněné v časopise Boreas vědci tvrdí, že nenašli žádné důkazy o lidském vlivu na uvedené události. Tým použil nově získané údaje i již existující radiokarbonové datace nálezů kosterních pozůstatků a rekonstruoval tak chronologii vymírání.

„Naše práce ukazuje, že medvěd jeskynní patřil mezi megafaunou vyhubenou během poslední doby ledové v Evropě k prvním zmizelým,“ říká doktorka Martina Pacherová z katedry paleontologie univerzity ve Vídni. „K dalšímu vymírání docházelo v různých dobách během dalších 15 000 let.“       (Zdroj: Ekolist)

Nechcete dopadnout jako jeskynní medvědi? Honem musíme zdražit elektřinu ... pod globální bubákismus se schová všechno ...


Ježíšku, letos bez odpadu! ..... Novinka: Stáhněte si novou knížečku ve formátu pdf (nebo si ji vyzvedněte u nás na Veronice). Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě jiných rituálů samozřejmě s vánočními dárky, kterými obdarováváme své blízké. Přitom zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není zadarmo", ale že tyto dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani naší peněženky. Pokud už dárky dáváme a chceme dávat, máme řadu možností, jak pořídit takové, které znamenají menší zátěž pro životní prostředí, případně které mohou pomoci a udělat radost i jiným. Je to však i otázka rodinných zvyklostí a ochoty je měnit. Přinášíme vám několik tipů na Vánoce šetrnější, jak k přírodě, tak k vám samotným a mnohdy i k vaší peněžence.       (Zdroj: Veronica)


NASA plánuje poslat na Mars vozidlo na jaderný pohon ..... Americká NASA plánuje již brzy poslat nový „rover“ na Mars. Toto vozidlo se šesti koly má velikost běžného automobilu SUV a bude poháněno jadernou energií. Agentura na dokončení projektu v hodnotě dvě miliardy dolarů potřebuje více prostředků, než má nyní k dispozici. Nicméně vědci doufají, že vozítko se jako součást nové automatické laboratoře výpravy na Mars stane již příští podzim.

Jaderné vozítko přistane na Marsu jen v případě, že Kongres USA najde dostatek dodatečných prostředků. NASA má na tyto účely rozpočet zhruba 1,5 miliardy dolarů, dalších 0,5 miliardy by měl dodat z rezervních zdrojů Kongres. Podle projektu Mars Science Lab by měla tato výkonná laboratoř studovat na Marsu horniny a další geologické struktury. Bude ji zajímat především otázka, zda je na této planetě možný život mikrobiologických organismů. Přístrojové vybavení umožní zkoumat prostředí na Marsu mnohem podrobněji, než jak to dokázaly dosavadní automatické sondy. Součástí pojízdné laboratoře má být i výkonný laser, který dokáže na dálku rozbíjet balvany. Dostatek energie pro pohon, laboratoř i pro laser má zajistit nový dokonalejší typ radioizotopového termoelektrického generátoru. Vozítko se má na Marsu pohybovat po dobu jednoho „marsovského“ roku, což odpovídá pozemskému roku. Zřejmě však ve funkci zůstane podstatně déle. Jeho dojezd má být 12 mil (19,3 km), což umožní prozkoumat mnohem větší oblast planety než v případě předchozích průzkumných zařízení. Klíčovým bodem pro úspěch projektu bude přistání. Tak těžký objekt (samotné vozítko má hmotnost 1900 liber, tj. 0,86 tuny; celý přistávací modul s dalším zařízením váží 7500 liber, tj. 3,4 tuny) totiž na rudé planetě ještě nikdy nepřistál. Vědci přistání pečlivě připravují, podobné objekty totiž bude nutné na povrch Marsu dopravit i v případě, že půjde o výpravu s lidskou posádkou.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Hledá se Ježíšova DNA ..... Hned s objevem DNA a rozluštěním genetického kódu člověka se objevila poněkud fantastická myšlenka, že bychom se měli vydat po stopě DNA samotného (křesťanského) Boha. Samozřejmě prostřednictvím Ježíše Nazaretského, který by jako boží syn měl božské genetické atributy „zdědit“. Potíž je v tom, že zatím bohužel není co zkoumat.

Člověk, nebo Bůh? Pátrání po biologickém původu Ježíše je obtížné hned z několika důvodů. Tím zásadním je fakt, že zatím nepanuje shoda ani v tom, zda byl původu člověčího či božského. Třetí možnost, že jako historická postava neexistoval, tedy že byl nějakým mytologickým „slepencem“ více lidí či pouhou legendou, ponechme stranou… Co se týče „člověčího“ původu, přijímají jej dokonce i některé biblické výklady, podle nichž je třeba chápat boží otcovství čistě v rovině duchovní. Pak ale nutně narazíme na problém „neposkvrněného“ početí, o němž podrobněji píšeme v článku Ave Maria. Když před několika lety oznámili vědci rozdělení buňky lidského vajíčka tak, aby se chovalo jako embryo – tedy partenogenezi – sdělovací prostředky se s nadsázkou zmiňovaly o „panenském“ početí. Takto se rozmnožují například některé hmyzí druhy, u člověka však nebylo nikdy předtím prokázáno. A asi můžeme zcela vypustit možnost, že by techniku řízené partenogeneze někdo v Ježíšově době ovládal. K otázce „normálního“ početí a současného zachování panenství dnešní odborníci také dodávají, že například neporušená panenská blána nemusí být překážkou otěhotnění (k průniku spermií může dojít i při intenzivním pettingu). Pokud bychom se přiklonili k teorii „božského“ původu Ježíše, pak by jeho DNA, pokud by bylo možné podrobit ji zkoumání, měla vykazovat nějaké abnormality. Jak již bylo zmíněno, DNA Ježíše Nazaretského zatím k dispozici nemáme. Z čeho by ji bylo možné získat?       (Dále čtěte na stránkách 21@století)


Advent ve zmatku ..... Bůh vstupuje do naší doby ´po špičkách´ Advent ve zmatku Advent a Vánoce jsou dvě křesťanské události, které jsou dnes velmi často ponořeny do všeobecného zmatku konzumní společnosti. Vánoce jsou svátky, které se ocitají v největším riziku nepochopení.

Vánoce vyjadřují to, že věčný Bůh vstupuje do naší „zlé“ doby, a vstupuje do ní jakoby „po špičkách“. Vstupuje v chudobě, pokoře a s pravou mocí, která náleží Bohu. Je to moc odzbrojující dobroty. Bůh je láska a je nekonečným darem, protože láska je dar. Jediného jednání, jehož je Bůh schopen, je dávat. Chudoba Betléma překládá tajemství Boha, který není vlastnický, ale který dává. (Angelo Comastri)      (Zdroj: Víra)


Šíří se pachy také v kapalinách? ..... Čich je vlastně způsobem chemické detekce stopových látek ve vzduchu nebo ve vodě.

Nejenže se tedy pachy v kapalinách šíří, ale dokonce je čich jedním ze smyslů, za který vděčíme našim nejvzdálenějším předkům žijícím v mořích. Proto také musí být sliznice s čichovými buňkami v našem nose neustále vlhká. Pokud by vyschla, necítili bychom nic.

Pro obyvatele měst může být zajímavým poznatkem, že i ryby mají nosní dírky podobně jako suchozemští živočichové. Většině z nich ale neústí do dýchacího orgánu jako nám. Jejich nozdry jsou prostě jen malé trubičky s oběma konci obrácenými ven. Ryby z vývojové linie vedoucí k suchozemským tvorům byly schopné nozdrami dýchat, protože je měly spojené s primitivními plícemi. Jsou proto pro paleontology důležitým rozlišovacím znakem.       (Zdroj: VTM Science)


Vodní proudy v oceánech poskytnou dostatek energie pro celý svět, tvrdí vědci ..... Revoluční vynález, který dokáže využívat energii pomalu tekoucích proudů v řekách a v mořích, bude schopen generovat dostatečné množství elektrické energie pro celý svět, píše deník Daily Telegraph.

Tato nová technologie dokáže vyrábět elektřinu i ve vodě, která se pohybuje pomaleji než jeden uzel - cca 1,5 km za hodinu. Znamená to tedy, že může využít energie většiny proudění v řekách a mořích po celém světě. Dosavadní energie dokázala využívat pouze vodního proudění rychlejšího než 5 nebo 6 uzlů; většina vodních proudů na světě se však pohybuje pomaleji než 3 uzly.

Nové zařízení, inspirované způsobem, jak plavou ryby, se skládá ze systému válců, umístěných horizontálně k proudění vody a připevěných k pérům. Jak voda proudí kolem, vytvářejí se víry, které způsobují, že se válec začne pohybovat nahoru a dolů. Mechanická energie vibrací je pak převedena na elektřinu.

Válce na prostoru jednoho čtverečního metru ve vodě pohybující se rychlostí 3 uzlů produkují 51 wattů elektrické energie. To je efektivnější než turbíny obdobné velikosti či generátory, které využívají vln. Možství vzniklé energie rychle stoupá, pokud je proud vody rychlejší, anebo je používáno více válců.

"Pole" válců umístěných na mořském dni na rozloze 1x1,5 km až do výše jednopatrového domu dokáže ve vodě proudící rychlostí 3 uzly generovat elektrickou energii pro asi 100 000 bytů.

Vědci poukazují na to, že elektrická energie, vyrobená touto technologií, kterou finacovala americká vláda, by stála pouze asi korunu za kilowatthodinu, zatímco větrem vyrobená elektrická energie stojí 1,35 Kč za kilowatthodinu a solární energie 3 - 9 Kč za kilowatthodinu.      (Zdroj: Britské listy)


Aktivisté vyzvali EU k urychlenému přijetí klimatického balíčku ..... Přes 40 neziskových organizací a sdružení z deseti nových zemí Evropské unie včetně České republiky a Slovenska včera vyzvaly Evropskou unii k bezodkladnému přijetí energeticko-klimatického balíčku. Podle aktivistů tento balíček musí obsahovat i to, aby si elektrárenské společnosti od roku 2013 nakupovaly 100 procent povolenek na vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Proti této možnosti se ale bohužel staví Česká republika, která chce pozvolnější tempo. Se stoprocentním nákupem od roku 2013 počítá návrh Evropské komise. Ten vznikl v reakci na loňský unijní závazek, ve kterém se všech 27 členských států kromě jiného zavázalo, že do roku 2020 sníží objem emisí skleníkových plynů o 20 procent.

Komise poté přišla se souborem opatření, jak toho dosáhnout. Jedním z nich je změna v systému obchodování s povolenkami. Ty jsou nyní ve velké většině rozdělovány zdarma mezi státy, jež je pak rozdělují mezi firmy. Jedna povolenka představuje tunu oxidu uhličitého (CO2), kterou mohou vypustit. Tento systém ale definitivně skončí v roce 2012. Pak by si je měly jednotlivé firmy nakupovat, přičemž u energeticky náročných sektorů by to bylo postupně, zatímco třeba u elektrárenských společností by to mělo být už v roce 2013 rovnou 100 procent.

Proti tomu se ale postavily některé země, mezi nimi i Česká republika. Praha spolu s některými dalšími státy chce prosadit pozvolný náběh - tedy to, aby si elektrárenské firmy nemusely hned nakupovat 100 procent povolenek.

Bohužel se zdá, že Česko a další země si chtějí prosadit určité výjimky. Naznačuje to kompromisní návrh francouzského předsednictví, o němž se nyní jedná a jehož text je dostupný na stránkách serveru EurActiv.com. Připouští se tam totiž možnosti určitých výjimek. Podle něj by si 100 procent povolenek musely elektrárenské společnosti nakupovat nejpozději v roce 2016.      (Zdroj: Greempeace)


1.12. 2008      První prosinec je Světový den boje proti AIDS. Byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací z podnětu mezinárodní konference o AIDS, která se konala v lednu 1988 v Londýně. Slaví se od roku 1988. Symbol solidarity s lidmi postiženými touto chorobou představuje Červená stužka (Red ribbon). Poprvé se stužky objevily při založení organizace Red Ribbon International na koncertě, který pořádal Freddie Mercury o Velikonočním pondělí roku 1992 na londýnském stadionu ve Wembley.


Genetické plodiny ničí Argentinu .....  Před rokem vystřídalo sdružení volného obchodu Mercosur Spojené státy na pozici největšího producenta krmné sóji. Indiánské, zemědělské a ekologické organizace působící v oblasti Cono Sur na jihu Argentiny ale před pěstováním GM plodin varují. Přináší totiž podle nich nezaměstnanost, chudobu a nedostatek potravin, má negativní dopady na zdraví, klima a kvalitu půdy a vede k monopolu zahraničních firem, píše zpravodajský server Latinamerica Press.

Argentinská vláda se pěstování GM plodin nebrání z jednoduchého důvodu, daně za vývoz sóji, pšenice, kukuřice a slunečnicových semen přinesou letos sdružení až sedmdesát miliard dolarů.

Poptávka po GM plodinách je celosvětově vysoká. Sója nahradila krmiva živočišného původu, která se již v Evropě v souvislosti s nemocí šílených krav nesmějí používat. Argentina na to reaguje rozšířením produkce GM sóji, řekl pro server Latinamerica Press argentinský agronom Jorge Rulli.  ...

.... GM sója se lidem ke konzumaci nedoporučuje. Studie Argentinské pediatrické organizace ukazují, že přítomnost sóji v organizmu brání vstřebávání kalcia, železa, vitamínu B12 a zinku. Také tvrdí, že dalším dopadem může být například předčasná puberta u dívek, která pravděpodobně souvisí s vysokou hladinou fytoestrogenů v rostlině.

Studie na veřejné univerzitě v severní provincii Formosa odhalily vysoký výskyt onkologických onemocnění obyvatel, kteří žijí v blízkosti sójových polí. Také zmiňují zničení původní produkce potravin v domorodých indiánských komunitách, píše zpravodajský server Latinamerica Press.

Plantáže sóji přitahují hejna hmyzu, proto mezinárodní společnosti (producenti GM sóji a výrobci herbicidů) navrhují aplikaci velkých dávek endosulfátů a cypermethrinu - "toxický koktejl", který zabíjí včely, ryby a ptáky.

"Tento toxický koktejl, který nám sójové monopoly doporučují, zničil naši agrární rovnováhu. Použití těchto chemikálií by způsobilo v Argentině "sociální destrukci", jež by mohla přivodit potravinovou krizi. Pěstování tradičních plodin, čočky, sladké kukuřice, hrášku, mrkve či mnoha druhů brambor by pokleslo," varuje Jorge Rulli.

"Ekosystém je touto systematickou kontaminací poškozen: racci a jiní ptáci kvůli nízké frekvenci střídání pěstovaných plodin na polích navždy zmizeli. Zajíci jsou tráveni, koroptve snášejí sterilní vejce. Žížaly, které půdu okysličovaly, zemřely," tvrdí Reneé Isabel Mengová. "Existují oblasti, kde ptáci, morčata a motýli již nežijí," dodává.       (Zdroj: Ecomonitor)


Bakterie v ústech dělají jídlo chutnějším ..... Bakterie nemusí být v lidském organismu zdaleka jen nevítanými hosty. Řada z nich je vítanými symbionty, kteří nám naopak život ulehčují. Některé z nich dokonce napomáhají k tomu, abychom si lépe vychutnali jídlo.

Zdaleka ne všechny složky jídla by maše chuťové buňky zaregistrovaly, nebýt anaerobních bakterií, které obývají naši ústní dutinu. Podle švýcarských vědců jsou tyto bakterie zodpovědné za „retroaromatický efekt“, tedy doznívání a proměnu chuti jídla po tom, co projde ústní dutinou. Tento efekt je způsoben tím, že součásti potravy, které jsou bez chuti, přemění bakterie na aromatické sloučeniny zvané thioly. Ústa fungují jako reaktor, který dodává vnímání vůně novou dimenzi, vysvětluje Christian Starkenmann, který vedl výzkumný tým.      (Zdroj: 21@století)


Keltská místní jména ..... Jména řady evropských řek, včetně těch na našem území, jsou keltského původu. Dají se tato slova nějak jednoduše poznat? V keltských místních jménech často nacházíme koncovky dunum-pevnost, briga-kopec, magus-pláň, bona-osada a předpony sego-mocný, uxello-vysoký. Problém je ovšem v tom, že řada z měst s koncovkou bona byla založena Římany; keltské jméno se mohlo místu dát z jiného důvodu, takže výskyt místního názvu ještě zdaleka neznamená, že se na daném území někdy keltským jazykem opravdu mluvilo. Některá slova, například označení kolových vozidel, pronikla z keltských jazyků do latiny a keltské jazyky Caesarovy doby byly vůbec latině dost podobné (až hrozila srozumitelnost, mj. i proto Caesar při válce v Galii používal šifrování). Výzva číšnici k přinesení piva zněla v latině „Nata Bella, cervisiam da“, v galštině „Nata vimpi curmi da“. Proto je při označování místních jmen za keltského původu a zejména při interpretaci třeba jistá opatrnost.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Účinky brokolice na zdraví člověka jsou téměř zázračné .....  Málokdo ví, že brokolice je vlastně zelí. Případně kapusta, řepka olejka, květák a další známá zelenina, souhrnně zvaná košťálová. To všechno je z botanického hlediska jeden druh Brassica oleracea, a jeho různé kultivary. Brokolice čili B. oleracea var. italica byla vyšlechtěna, jak název napovídá, ve Středomoří, pravděpodobně již v předantickém Kypru. Znali ji již staří Římané a snad už od těch dob se traduje, že je zdraví prospěšná. Dietologové již řadu desetiletí doporučují denně konzumovat několik dávek ovoce či zeleniny. Především kvůli vitamínům a vláknině, ale i kvůli regulačnímu vlivu na trávení, obsahu stopových prvků a dalším lidskému organismu příznivým účinkům.

Zdůrazňují, že nejlepší je – pokud jde o zeleninu – co nejšetrnější kuchyňská úprava. Vařením totiž zelenina ztrácí hodně ze svých zázračných vlastností. Ostatně kdo si dělá brokolici, ví, že nejchutnější – a také esteticky nejpůsobivější, což u jídla není vůbec zanedbatelné – je lehce spařená, zatímco povařená, byť jen krátce, ztrácí charakteristickou chuť a nabývá poněkud blátivé konzistence. Několik nedávných výzkumů prokázalo, že pověst výjimečnosti, která brokolici provází, je zcela oprávněná.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Jak to, že kukačka, i když se narodí v jiném hnízdě, přesto ví, že je kukačka a nemyslí si, že je třeba vlaštovka? ..... Vzorce chování každého tvora se dají rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou je vrozené chování. Druhou takovou skupinou jsou vzorce naučené (adaptivní).

V chování ptačích mláďat převažuje vrozené chování. Ovšem část ptáků má přitom určitou malou úpravu. Podobně jako u savců se mláďata identifi kují s druhem, k němuž patří rodiče - jde o takzvané vtištění. Vtištění je velmi silné u ptáků, kteří svá mláďata nekrmí - husy, kachny, pštrosi. Musejí totiž své rodiče následovat a napodobovat při hledání potravy. Ostatně chování housat následujících své lidské pěstouny je popsáno velmi podrobně. Proto se pochopitelně u nekrmivých ptáků mezidruhový hnízdní parazitismus nevyskytuje.

Krmiví ptáci si takto silně rodičovský vzor nevtiskují (protože nemusejí) a svůj druh rozlišují instinktivně na základě vrozeného chování. Například mláďata mořských racků reagují pouze na červenou skvrnu na zobáku svých rodičů. Lze je tedy krmit i omalovaným brčkem. Podobně ani mláďata kukaček nemají rozlišování rodičů na takové úrovni jako nekrmiví ptáci. To kukačkám umožňuje klást vejce do cizích hnízd bez nebezpečí, že by se jejich potomstvo odrodilo.      (Zdroj: VTM Science)


Dieta a chřipková sezóna nejdou dohromady ..... Kalorická dieta je sice výborná věc, ale v chřipkové sezóně bychom od ní raději měli upustit - takový je závěr vyplývající z jedné americké studie.

Nutriční imunoložka Elizabeth Gardnerová z Michiganské státní univerzity sledovala, jak si pokusné myši poradí s infekcí chřipkovými viry. Jedna skupina myší dostávala normální dávky potravy, druhá měla příjem kalorií snížený o 40 %. Příjem vitamínů a minerálních látek byl u obou skupin pokusných myší stejný.

Vystavení myší chřipkovým virům dokázalo, že myši krmené kaloricky omezenou dietou na chřipku umírají častěji než myši, které se stravují normálně. Ty, které infekci přežily, se pak zotavovaly mnohem déle. Důvodem bylo zřejmě to, že organismus myších dietářek vytvářel menší množství buněk imunitního systému označovaných "přirození zabijáci" (natural killers). Právě ony mají na starost rychlou obranu proti novým kmenům virům, se kterými se organismus dosud nesetkal a nemá proti nim vytvořené protilátky.

Kaloricky omezená dieta podle řady studií prodlužuje život organismům od červů až po člověka. Výsledky pokusů Elizabeth Gardnerové ovšem naznačují, že bychom ji měli dodržovat pouze osm měsíců v roce. V chřipkové sezóně je lepší svému tělu nechat rezervy, ze kterých může při setkání s viry čerpat.      (Zdroj: Český rozhlas - Leonardo)


SVĚT V KOLIZI: Spojené státy Americké v posledních dnech spustily sérii podvodních jaderných výbuchů v oblasti Antarktidy ------- Rotace Země se zpomaluje a to může přinést velké globální problémy ..... K Putinovi přicházejí velmi znepokojivé zprávy od ruského severního vojenského loďstva, které již od minulého léta operuji v oblasti Arktického oceánu. Tyto zprávy naznačují, že Spojené Státy znovu uvedly do života program „Operation Plowshare“ a odpálily několik vodíkových bomb v oblasti Arktidy. V podstatě šlo o odstrašující demonstraci naznačující, že obrovské přírodní bohatství nacházející se v této lokalitě (podmořské zásoby ropy a plynu) patří USA. Ačkoliv není oficiálně známé kolik vodíkových bomb vlastně explodovalo během těchto testů, je kanadský výzkumník a specialista na podobnou problematiku Zuerrrnnovahh-Starr Livingstone přesvědčen, že šlo minimálně o devět jaderných výbuchů. Některé sdělovací prostředky totiž informovaly o tom, že ve dnech 17. a 18. listopadu 2008 bylo Spojenými Státy v oblasti Arktidy odpáleno devět vodíkových bomb a to blízko severního magnetického pólu. Zdroje ruského ministerstva zahraničí se nechaly slyšet, že tato nová série jaderných explozí představuje ze strany USA jasné porušení dohody, kterou iniciovaly Státy minulý měsíc a to po první explozi vodíkové bomby ze dne 7. října 2008. Projevy této exploze byly zaznamenány až daleko na jihu, např. v oblasti Nevady.      (Zdroj: Matrix-2001)


Igor Panarin: Spojené státy americké se rozpadnou ..... Ruský politolog tvrdí, že ekonomická krize v USA potvrzuje jeho dávné předpoklady, podle nichž Amerika směřuje ke kolapsu a k rozpadu na několik územních celků. „Dolar dnes už není zárukou ničeho,“ řekl Panarin v rozhovoru pro deník Izvěstija. „Zahraniční dluh USA narůstá jako lavina, ačkoli ještě počátkem osmdesátých let vůbec nebyl. Když jsem ale v roce 1998 poprvé vyslovil svou prognózu, dosahoval už dvou bilionů dolarů. Dnes překročil 11 bilionů. To je pyramida, která nemůže udělat nic jiného, než se zhroutit.“ Panarin své pochmurné vize o USA poprvé přednesl na mezinárodní konferenci v Austrálii v roce 1998, kdy americká ekonomika byla ještě silná a měla důvěru. Ohledně jejího nynější kolapsu Panarin konstatuje: „Už se hroutí. Kvůli finanční krizi přestaly existovat tři největší a nejstarší banky na Wall Streetu a dvě další se drží jen tak tak. Jejich zánik je největší v historii. Nyní budeme svědky změny ve světovém systému finanční regulace: Amerika už nebude světovým finančním regulátorem.“ Nahradí ji „dvě země, které jsou s to převzít tuto roli: Čína se svými obrovskými rezervami a Rusko, které mlže plnit funkci regulátora pro oblast Eurasie.“ Na otázku, proč očekává rozpad Spojených států, Panarin uvedl: „Důvodů je mnoho. Za prvé, finanční potíže Spojených států se budou prohlubovat. Miliony lidí tam už přišly o své úspory. Ceny i nezaměstnanost porostou. General Motors a Ford jsou na pokraji bankrotu, což znamená, že se celá města ocitnou bez zaměstnání. Guvernéři států už dnes žádají po federálním centru peníze. Nespokojenost narůstá a dnes ji na uzdě drží jen volby a naděje, že Obama může dělat zázraky. Na jaře už ale bude jasné, že zázraky neexistují.“ Podle Panarina k rozpadu přispějí také křehké politické uspořádání, absence sjednocujících celonárodních zákonů a rozpory mezi elitou, které se v dnešní krizi projevují. Proto se podle něj USA rozpadnou na šest částí: Tichomořské pobřeží s neustále rostoucí čínskou populací, Jih s Hispánci, Texas, kde neustále sílí hnutí za nezávislost, Atlantické pobřeží se svou specifickou mentalitou, pět chudších centrálních států s velkým počtem původních indiánských obyvatel a severní státy, kde je cítit silný vliv Kanady. „A Rusko by mohlo chtít zpátky Aljašku,“ říká Panarin. „Koneckonců, byla jen pronajata.“ K dalšímu osudu dolaru Panarin připomíná, že v roce 2006 byla uzavřena tajná dohoda mezi Kanadou, USA a Mexikem o společné měně Amero. To lze považovat za přípravu k nahrazení dolaru. Dolary po celém světě mohou být prostě zmrazeny, třeba pod záminkou, že je teroristé padělají a proto je potřeba je všechny zkontrolovat.“ A jak na to všechno má reagovat Rusko? „Proměnit rubl v regionální měnu. Vytvořit plně funkční ropnou burzu, kde se bude obchodovat v rublech. Musíme přesekat všechna lana, která nás pojí s finančním Titanikem. Ten se podle mého názoru potopí co nevidět.“ Igor Panarin je profesor Diplomatické akademie ruského ministerstva zahraničí.      (Zdroj: Czech Free Press)


Voda, mraky a energie ..... O Islandu se v současné době mluví především v souvislosti s ekonomickou krizí. National Geographic publikoval v březnu t.r. fotoreportáž tázající se, zda na tomto malém ostrově zvítězí přístup lidí, kteří chtějí více využívat hojnost čisté energie z jejich země nebo naopak těch, kteří si přejí zachovat krajinu nedotčenou? (Fotografie najdete zde.)

Situace se nezměnila, ba naopak, spíše prohloubila. Přesto je i u nás mnoho tzv. islandských fanatiků, tedy lidí, kterým tamní nedotčená a divoká příroda doslova učarovala. A nejenom příroda, jde také jistě o její obyvatele. Co je ale na Islandu tak lákavého?

Tato fotogalerie se snaží představit vám jednu - byť malou - část onoho kouzla. Je to ohromná síla, s jakou se tamní příroda prezentuje. Síla, která je zřejmě skrytá kdesi uvnitř naší Země, ale tady v Čechách nám to téměř ani nepřijde (pokud zrovna nestojíte na dně Macochy nebo se nekoupete v Punkvě). Na Islandu tahle síla zemi trhá na kusy, dere se na povrch a ukazuje nám svou moc - a tedy i naši maličkost. A ta síla nemá jednu barvu, jednu podobu - má jich desítky a stovky, má ledovou i vroucí tvář, černou i bílou, tekutou i oblačnou - a jak se zdá, střídá je podle okamžité nálady.      (Spoustu fotografií najdete na stránkách National Geographic)


Odpočinek je umění ..... Člověk potřebuje odpočívat, ale zdaleka ne každý stejně. Jak a v jaké míře bychom měli odpočívat, závisí na způsobu života, na přístupu k práci, ale dokonce i na charakteru každého jedince.

Odpočinek je důležitý nejen pro nervy, ale i pro srdce, pro tvorbu hormonů a zejména pro obranyschopnost organizmu. Efektivní odpočinek přitom nemá nic společného s obyčejným poleháváním a nicneděláním. Dá se říci, že odpočinek je složitá věda.

V okamžicích klidu dochází v organizmu k řadě biologických a fyziologických změn. Problém je, že v moderní době člověk většinou neodpočívá podle toho, jak potřebuje, ale podle předem daného programu. Pro odpočinek a regeneraci organizmu bývá obvykle vyhrazen jen určitý čas večer, o víkendu, případně o dovolené. Podle odborníků je to naprosto nedostatečné. Za tak krátkou dobu se v organizmu nestačí obnovit vnitřní rovnováha. Důležitý je i způsob, jakým člověk odpočívá. Pro člověka se sedavým zaměstnáním je odpočinkem pohyb. Manuální pracovník by měl ve chvílích volna zaměstnávat především mozek.

Teoreticky je to jasné a zdá se to být i snadné. V praxi ale člověk často zapomíná naslouchat signálům svého těla, ještě častěji nemá možnost jim naslouchat a vyhovět. Projevují se třeba zrychleným tepem a dýcháním, vyšším krevním tlakem či ztíženou koncentrací. To bývají nejběžnější reakce organizmu na nedostatek odpočinku. Dalším problémem je, že příznaky fyzické únavy pozná každý velmi snadno. Daleko složitější je poznat příznaky únavy psychické. Mohou se projevovat například sníženou schopností řešit problémy, zapomínáním předmětů i úkolů či nedostatkem koncentrace, kdy na konci stránky, kterou jste dočetli, nemáte ponětí, o čem byla.

Řada lékařů se dnes přiklání k názoru, že za většinou nemocí je působení stresu. Výzkumy ukázaly, že v Německu například v současné době trpí osmdesát pět procent řídicích pracovníků neurovegetativními chorobami, jako jsou problémy s krevním oběhem nebo trávicí potíže. Je to výsledek už zmíněného stresu, ale také nedostatečného odpočinku.

Teprve při správném delším odpočinku se nerovnováha v organizmu upravuje a klesá hladina stresových hormonů, jako je kortizol, adrenalin či noradrenalin. Jejich přebytek výrazně zhoršuje obranyschopnost organizmu. V klidu se prohlubuje a zpomaluje dýchání a regenerují se i buňky pokožky.      (Zdroj: 100+1)


28.11. 2008      Osmadvacátého listopadu 1414 byl na Kostnickém koncilu zatčen Jan Hus.

Devětadvacátého listopadu roku 1877 Thomas Alva Edison poprvé představil veřejnosti svůj fonograf. A roku 1929 americký admirál Richard Byrd jako první člověk přeletěl jižní pól.

Nejdůležitějším dnem tohoto víkendu je ovšem neděle - je to První adventní neděle. Ke svátku svatého Ondřeje se váže spousta tradic ...


Evropa bez GMO ..... Chcete,aby Evropa zůstala GMO-free? Pakliže ano, nastal čas jednat.

Příští tři týdny budou rozhodujícím obdobím pro zabránění dalšího šíření GMO v Evropě. Vlády zemí EU povedou debatu o GMO a tudíž i o budoucnosti našich potravin. 4.prosince bude všech 27 evropských ministrů životního prostředí přijímat na Radě ministrů klíčové rozhodnutí: buď bude proces vyhodnocení rizik, která představují GMO, oslaben nebo dojde naopak k jeho upevnění.      Zapojte se i vy !!!       (Zdroj: Greenpeace)


Senát zapsal do českých dějin „černý čtvrtek“ (Tisková zpráva hnutí Nenásilí) .....  Senát Parlamentu České republiky ve čtrtek 27.11. 2008 ratifikoval smlouvy o umístění vojenské základny USA na území České republiky. Postavil se tak zcela otevřeně proti vůli většiny obyvatel, která dlouhodobě tento nebezpečný plán odmítá. Z pohledu porevolučního vývoje České republiky se jedná o zásadní zlom v demokratickém vývoji naší země, neboť poprvé se v tak zásadní otázce obrátila komora parlamentu zcela otevřeně proti vůli většiny občanů této země.

„Propad vládní koalice v uplynulých volbách jasně ukázal, že občané této země nesouhlasí s politikou této vlády a radar měl na tomto vládním debaklu bezpochyby zásadní význam. O to vážnější je skutečnost, že vláda tuto vůli voličů i nadále ignoruje a vhání Českou republiku do středu globálního konfliktu, “ uvedl Jan Tamáš, mluvčí hnutí Nenásilí. „Z pohledu dějin naší země se dnešní den zapíše jako černý čtvrtek pro demokracii naší zemi.“

Hnutí Nenásilí spolu s Ligou starostů proti radaru již teď připravuje protiradarovou celoevropskou kampaň, která bude poukazovat na rozpor uvnitř České republiky, kdy vláda a dnes i horní komora parlamentu zastávají názor, který je zcela odporuje vůli většiny občanů. Jednou z prvních akcí v rámci této kampaně bude návštěva čtyřiceti členů Ligy starostů proti radaru v Evropském parlamentu v Bruselu 24.února 2009.       (Zdroj: Síla nenásilí)


Happening: dvě třetiny Čechů jsou neviditelné ..... V neděli 7.12. ve 13 hodin vyrazí současně v Praze a Brně řetěz naprosto bílých lidí, který bude představovat dvě třetiny "neviditelných" občanů ČR nesouhlasících s radarem.

Podle průzkumů veřejného mínění je většina obyvatel ČR dlouhodobě proti umístění radaru. V médiích ale tento názorový proud nedostává téměř žádný prostor. Proto pokud můžete, přijďte podpořit tuto akci. Společně se vydáme na průvod městem "neviditelní" – oblečení v bílých kombinézách a maskách, které každému účastníkovi zajistíme. Abychom je mohli zajistit, potřebujeme znát počet účastníků akce. Prosíme tedy všechny, kteří určitě přijdou, aby nám dali vedět na info@nenasili.cz.

Akce proběhne současně v Praze a Brně:

PRAHA: Sraz u Národního divadla ve 13h. Průvod projde centrem města a bude zakončen před ČT na Kavčích horách.

BRNO: Sraz na Moravském nám. ve 13h. Průvod projde centrem města a bude zakončen před ČT Brno.

(Zdroj: Síla nenásilí)


Záhada keltské kresby na hradě Houska ..... Hrad Houska si vydobyl velkou mediální popularitu – a i kdyby ne – tak za návštěvu určitě stojí. Jednou ze zajímavostí, které tam jsou prezentovány, je i kámen zazděný uvnitř hradu s jakousi malbou či freskou. Jak snadno se člověk splete, jsem zjistila na vlastní kůži, když jsem letos vyfotografovala onen kámen v hradní kapli (foto vlevo) a vesele ho uveřejnila v týdeníku Květy. To, že pravý kámen vypadá jinak. Mi poté laskavě sdělil Arnošt Vašíček s tím, že malbu v kapli vytvořil televizní výtvarník, když se zde natáčel jeden z dílů druhé série seriálu Strážce duší.

Činit jakékoliv závěra ohledně původu pravé kresby by asi bylo nezodpovědné, pokud se nemůžeme odvolat na nějakou vědeckou metodu, která by ji prozkoumala. Uvážíme-li však, že by freska měla být keltská, potom musela vzniknout daleko dřív, než hrad Houska, a někde se nacházet předtím, než byla na hrad přemístěna. Hodnověrné zdroje a výzkumy zatím zřejmě chybějí. A pozor – podle svědeckých vypovědí účastníků prohlídek takovým zdrojem především není sám kastelán, který každé výpravě vykládá něco jiného. Ale přece jen – není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.      (Zdroj: Záhadno)


Tady Kaufland neměl stát, řekl soud. Aktivisté vítězí ..... Krnov - Občanské sdružení zvítězilo nad státními úředníky. Aktivisté z Hnutí Duha Jeseníky totiž vyhráli u soudu spor s hejtmanstvím Moravskoslezského kraje o stavbu hypermarketu Kaufland v Krnově.

"Starejte se o květiny a motýly, ale do tohoto nám nemluvte!" Tak by se dalo interpretovat rozhodnutí, které poslalo hejtmanství lidem z Hnutí Duha, když připomínkovali územní rozhodnutí na stavbu hypermarketu uprostřed Krnova.

Úředníci tehdy rozhodli, že aktivisté nemají právo mluvit do záležitostí dopravy, povodňové ochrany ani architektury. Mají se prý zabývat jen ochranou rostlin a živočichů.

Aktivisté však podali na úředníky žalobu a soud jim nyní dal za pravdu. "Státní správa nesmí odmítat jakékoliv připomínky účastníků řízení," uvedl soud.

Hnutí Duha proti výstavbě hypermarketu bojovalo několik let. Kritizovalo, že se investor rozhodl stavět i přes nesouhlas památkářů v blízkosti historických budov v centru města, navíc v záplavové zóně.       (Dále čtěte na stránkách Aktuálně)


Advent - znamení příchodu a blízkosti Pána ..... V měsíci listopadu a prosinci se v médiích často objevují témata adventu a Vánoc. Je pěkné, že si těchto období a svátků novináři všímají a že o nich informují. Například ČTK 23. listopadu uveřejnila pěknou informaci o liturgickém roce. Někteří novináři však prozrazují značnou neinformovanost o tématu, o kterém hovoří. (Škoda, že si neopatří přesnější informace). Když se pak takový novinář dá do pojednání například právě o adventu, vznikají leckdy opravdu humorné články. MFDnes uveřejnila už 8. listopadu t.r. v rubrice „Vánoce“ článek o adventu z pera Lenky Brdkové. Novinářka v článku smíchala dohromady různá oficiální liturgická slavení církve s lidovou zbožností, kterou si věřící v době latinské liturgie před koncilem vytvářeli jako způsob, jak „podomácku“ slavit velká liturgická období. K tomu přimíchala různé lidové pranostiky a zvyky a všelijaká místní vysvětlení našich prababiček…

Zmíněný článek prohlašuje adventní dobu za „dobu postní“, „kdy se zpívají staročeské roráty na ranních mších ke cti Panny Marie“. Adventní doba má ve skutečnosti dvojí charakter: je především čtyřtýdenní dobou přípravy na vánoční oslavu historické události narození Krista, jeho prvního příchodu na tuto zemi. Druhý akcent s tím prvním souvisí: advent nás vede k myšlence na druhý příchod Krista s mocí a slávou v budoucnosti, k myšlence na poslední den našeho světa. Advent je tedy především dobou radostného očekávání. Trvá čtyři týdny a končí Štědrým dnem.      (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)


Jaký chemický koktejl dýcháme? ..... Škodliviny v ovzduší jsou všudypřítomné, je prakticky nemožné vyvarovat se jejich působení, dýchat musíme všichni. Jak je to s čistotou ovzduší na Mostecku? Žijeme v blízkosti chemických provozů, povrchových lomů a elektráren, dýcháme nebezpečnější chemický koktejl než lidé v jiných částech republiky? Které škodliviny nás nejvíce ohrožují?

Oblast severočeské hnědouhelné pánve patřila v minulosti k oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě, označované jako Černý trojúhelník. Znečištění této složky životního prostředí nabývalo i viditelného rozsahu - nažloutlý smog a umírající stromy na vrcholových partiích Krušných hor byly pro tuto oblast typické. Kvalita ovzduší se od 90. let minulého století rapidně zlepšila. Poslední smogová událost byla v Mostě zaznamenána v roce 1997. Přesto patří tento region i v současné době mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pozitivní trend snižování emisí hlavních škodlivin v ovzduší se bohužel od roku 2000, prakticky na celém území ČR, zastavil.

Škodlivinou, která patřila mezi nejproblematičtější a jejíž emise se podařilo významně snížit, je oxid siřičitý. Na snížení emisí se podepsala zejména instalace odsiřovacích zařízení a útlum průmyslové výroby. Dá se říct, že v současné době je míra znečištění ovzduší touto škodlivinou nízká a to i na severu Čech, přestože zde jsou hodnoty vyšší než jinde v republice. Kromě oxidu siřičitého měly smog na svědomí také prachové částice. V minulosti se sledoval celkový prašný spad, již delší dobu se však pozornost zaměřuje na frakci prachových částic PM10, tedy částic s průměrem menším než 10 mikrometrů. Ještě nebezpečnější jsou však částice o menším průměru označované PM2,5. Ty se dostávají při vdechnutí až do plic, usazují se v plicních sklípcích a navíc se na ně mohou vázat i látky potenciálně karcinogenní. Znečištění ovzduší frakcí PM10 překračuje stále imisní limity. Prakticky celé území severočeské hnědouhelné pánve je zařazeno, právě díky znečištění touto základní škodlivinou, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nadlimitním koncentracím této škodliviny je vystaveno více než 60 procent populace ČR, prach je tedy problém prakticky celorepublikový. Zdroje prašnosti jsou všeobecně známé, patří mezi ně doprava, elektrárny a velké průmyslové zdroje, těžba, stavební činnost, ale z velké míry také domácí topeniště, ta totiž nejsou osazena odlučovači popílku jako zařízení v elektrárnách a průmyslových podnicích.       (Pokračujte na stránkách Agris)


Rozpočet Prahy na rok 2009 – likvidace Dopravního podniku začíná? (tisková zpráva Strany zelených ) ..... Schválený rozpočet hlavního města Prahy pro rok 2009 je alarmující. Ačkoli kapitola doprava spolkne téměř polovinu městského rozpočtu – 20,8 miliard Kč, Dopravní podnik dostane o celou čtvrtinu financí méně než v minulých letech. V rozpočtu není ani koruna na velké opravy a výstavbu nových tramvajových tratí, omezit se budou muset i některé linky MHD.

Důvod? Stejně jako v roce 2008 půjdou téměř všechny investiční peníze do výstavby dálnice uprostřed města – tunelu Blanka.

Klub zastupitelů hlavního města za Stranu zelených nesouhlasí s rozdělením téměř poloviny městského rozpočtu v kapitole doprava. I když si tato kapitola nárokuje téměř polovinu celého rozpočtu města (přesně 40%, tj. 20,8 mld.), nezbyla ani koruna na výstavbu nových tramvajových tratí nebo budování bezbariérových přístupů do stanic metra.

„Výsledek porovnání výše investic do výstavby kapacitních silnic a výše investic do rozvoje městské veřejné dopravy je alarmující. Jen do výstavby tunelu Blanka, dálnice uprostřed města, má jít v příštím roce 8 miliard. Na rozvoj městské veřejné dopravy jdou necelé 2 miliardy. To je zcela v rozporu s programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy, které obsahuje závazek preference veřejné dopravy,“ komentuje návrh rozpočtu předsedkyně klubu Petra Kolínská a dodává „nepříznivý poměr z minulého roku se ještě prohloubil. Drastické krácení dotací pro Dopravní podnik může být začátkem konce fungující veřejné dopravy v hlavním městě. Kapitola dopravy je výsměchem všem občanům, kteří veřejnou dopravu denně využívají. Rozvoj sítě MHD se ve skutečnosti úplně zastavil – v tuto chvíli se nestaví ani metro, ani žádná nová tramvajová trasa. Také nedostatek peněz na provoz má první výsledky – od ledna budou prodlouženy intervaly metra C v úseku Ládví – Letňany.“      (Zdroj: Britské listy)

Další komentáře ze světa slabomyslných čtěte na stánkách Novinky ...


Výzkum rysa bez jeho rušení ..... V polovině 19. století byl rys na Šumavě zcela vyhuben. Hlavně díky 17 kusům rysa, kteří byly vypuštěni v letech 1982 až 1987 v oblasti dnešního Národního parku Šumava, osídlil rys ostrovid znovu česko-bavorské příhraničí. Dnes představují Národní parky Šumava a Bavorský les jádrové oblasti výskytu rysa a jeho hlavní areál rozšíření.

Ačkoliv je rys u široké veřejnosti dobře akceptován, tak na druhé straně jeho návrat představuje i jistý potenciál pro vznik konfliktů. Ačkoliv se ví, co rys dokáže ulovit, tak ve skutečnosti se dosud ví pouze málo o jeho vlivu na populace srnčí a jelení zvěře. Také v otázce, jaký vliv má rys na lovecké aktivity člověka v území, si nejedny zkušenosti spíše odporují.

Argumentace zúčastněných zainteresovaných skupin se v mnoha případech opírá o jednotlivá pozorování a dohady a doposud nejsou k dispozici fundované poznatky o vlivu rysa a jeho kořisti. Vztahy mezi dravcem a kořistí, tedy mezi rysem, srncem a jelenem mají však zásadní význam na vnímání rysa a tím pádem i na jeho budoucí stavy v rámci jedné propojené východobavorské a české populace.

Hlavním cílem našeho projektu je rozšířit pomocí moderních komunikačních technologií, které jsou zároveň šetrné ke zkoumaným zvířatům, rozsah poznatků o současném výskytu a využívání prostoru rysem a o vzájemných vztazích mezi touto kočkovitou šelmou a velkými zvířaty jako srnec a jelen, která slouží za jeho potravu. Tyto vzájemné vztahy jsou zkoumány ve velkoplošném území, jehož ekosystémy horského lesa byly ponechány přírodnímu vývoji.      (... sledujte pohyb rysa na internetu ...)


Krize nesvědčí odbytu biopotravin ..... V Rakousku dochází díky finanční krizi a nárůstu cen potravin k přeorientování spotřebitelů na levnější konvenční potraviny. Biopotraviny se kupují málo.

Rakouští spotřebitelé nakupují méně biopotravin, více nakupují v diskontních prodejnách a omezují zbytečné návštěvy supermarketů. Již v průběhu uplynulých měsíců došlo díky nárůstu cen k výrazným změnám spotřebitelského chování rakouského obyvatelstva ve všedních dnech, vyplynulo z šetření Ústavu GfK, který se specializuje na výzkum trhu. Dopady finanční krize ještě nejsou na první pohled viditelné, mohly by se však dále vystupňovat.

Již v prvních šesti měsících letošního roku došlo díky nárůstu cen k znatelnému poklesu množství zboží nakupovaného pro denní spotřebu. Podle prognózy experta na vývoj trhu Marcuse Jurmana se budou lidé díky finanční krizi uskrovňovat ještě více.

Rakušané se snaží především nakupovat méně nebo jinak než dosud. Inklinace popř. ochota utrácet více peněz za bioprodukty klesá. Místo toho se spotřebitelé opět vracejí ke konvenčním produktům. Stoupá také poptávka po cenově výhodných značkách jednotlivých supermarketů a zboží nabízeném v akcích. V obou segmentech dochází k navýšení jejich podílu na celkovém trhu.

Trend přecházet od drahých výrobků k levným je čitelný také z nově narůstající oblíbenosti diskontních prodejen, které u zákazníků vyhrávají protože pro ně představují "bezpečnější přístavy". Díky finanční krizi mohou svoje postavení na trhu ještě více posílit.      (Zdroj: Agris.cz)


27.11. 2008      Ve čtvrtek 27. listopadu v 17:55 SEČ nastává poslední podzimní Novoluní tohoto roku.

Tohoto dne roku 1895 podepsal Alfred Nobel svou poslední závěť a odkázal 31 miliónů tehdejších švédských korun na fond každoročního oceňování vědeckých a jiných zásluh, z čehož pak vznikla Nobelova cena.


Starostové z Brd: České vládě to osladíme ..... Starostové čtyř desítek obcí z Brd se v úterý 24.února 2009 vydají do Evropského parlamentu v Bruselu, kde zahájí půlroční protiradarovou kampaň na celoevropské úrovni. Kampaň je organizována společně s hnutím Nenásilí a mezinárodní sítí Evropa pro mír. Setkání s europoslanci a politiky dalších evropských institucí se uskuteční na pozvání poslance Evropského parlamentu Giulietta Chiesy, který Českou republiku navštívil minulý týden a s členy Ligy starostů proti radaru se setkal v brdském Rožmitále pod Třemšínem. „Pokud Topolánkova vláda neustoupí od záměru umístit u nás americkou vojenskou základnu, patřičně jí to během příštích šesti měsíců osladíme,“ uvedl dnes Jan Neoral, starosta Trokavce a člen Ligy starostů proti radaru. Během návštěvy starostů v Evropském parlamentu proběhne před budovou parlamentu manifestace lidí z celé Evropy na podporu českých starostů a proti systému Hvězdných válek. Již desetitisíce Evropanů vyjádřilo svůj nesouhlas s tímto plánem podpisem elektronické petice www.nechciradar.cz. Bude se jednat o první celoevropskou demonstraci proti rozmístění nových vojenských základen USA v Evropě a to právě v době, kdy bude Evropské unii předsedat Česká republika, tedy země, kde má jedna z těchto základen stát. „Systém Hvězdných válek USA bude mít dopad na bezpečnost celé Evropy. Proto na půdě Evropské unie musí proběhnout na toto téma důkladná diskuze a EU musí k tomuto tématu zaujmout jasné stanovisko,“ řekl ke kampani Jan Tamáš, mluvčí hnutí Nenásilí. „Tisíce lidí z celé Evropy proto přijedou podpořit české starosty a vyjádřit svůj nesouhlas s tímto nebezpečným projektem.“ Setkání čtyř desítek starostů s členy Evropského parlamentu a současně probíhající manifestace budou první aktivity celkem půlroční kampaně Ligy starostů proti radaru a hnutí Nenásilí. Kampaň bude zahrnovat také desítky dalších akcí jak v sídle EU v Bruselu, tak ve Štrasburku, v Praze a v dalších evropských metropolích. – tisková zpráva hnutí Nenásilí

Liga starostů proti radaru byla založena v srpnu 2007 a v současnosti sdružuje 37 starostů. Liga má webové stránky www.StarostoveProtiRadaru.eu.

Evropa pro mír je kampaň více jak stovky převážně evropských organizací. Vznikla v únoru 2007 a její webové stránky jsou www.europeforpeace.eu.      (Zdroj: Czech Free Press)


Gróňané se o ropu nechtějí dělit ..... Obyvatele Grónska baví čím dál méně slavit každým rokem 16. duben, kdy má narozeniny dánská královna. Raději by slavili jen svůj státní svátek, který připadá na 21. června.

Úvahy o pozvolném rozšíření autonomie na vzdáleném Dánsku zní před dnešním referendem o této otázce hlasitěji než v minulosti.

Autonomisté cítí značné sebevědomí. Povzbudily je průzkumy, podle kterých mají mezi ostrovany velkou podporu.

A také nedávný nález ropných ložisek u východogrónských břehů. Země, tradičně závislá na penězovodu z Dánska, nyní vidí šanci, jak se postavit na vlastní nohy.

Podobně jako Skotové, kteří rovněž mluví o své samostatnosti přímo úměrně s tím, jak právě stoupají ceny ropy.

Dosud si Gróňané rozhodovali o věcech, jako je školství či bytová politika. Pokud v referendu uspějí autonomisté, budou samostatně rozhodovat nejen o policii a soudnictví, ale především o přírodních zdrojích. Tedy i o ropě.

Inuité, kteří tvoří čtyři pětiny obyvatel, by přestali být závislí na miliardách dánských korun. Vydělávali by na těžbě nerostů.

Pokud referendum podpoří změny, převezmou obyvatelé Grónska kontrolu nad nerostným bohatstvím k datu svého příštího státního svátku, 21. června 2009.      (Zdroj: EnviWeb)


Ohnivé koule na americkém nebi. Co se děje? ..... Řada obyvatel žijících v Edmontonu a okolních oblastech hlásí, že viděli padat ohnivou kouli podobnou meteoru a která rozzářila oblohu. Oficiální zdroje zatím nepotrvrdily, zda šlo o meteor, ale mnozí očití svědkové hlásí, že viděli „jasné oranžové plameny“ s dlouhým chvostem, který horizontálně prořízl oblohu a zmizel. Další tvrdili, že to vypadalo jako vodorovný blesk, který v ohromném pruhu ozářil všechny mraky. Richard Bellington řekl, že jel po Highway 2 na cestě do Edmontonu, když uviděl jak se nebe rozzářilo. Plameny byly natolik jasné a pohybovaly se tak blízko země, že zavolal 911.       (Zdroj + video na Matrix-2001)


Tajemství rychlosti delfínů ..... Jasno okolo dohadů o síle delfíního ocasu vneslo sledování pohybujících se bublin. Čím výraznější barvou bubliny září, tím rychleji voda proudí.

Říká se tomu Grayův paradox. To podle anglického zoologa dvacátého století, sira Jamese Graye, jenž prohlašoval, že delfíni prostě nemají dost síly na to, aby plavali tak rychle.

Vědci z Rensselaer Polytechnic Institute (USA) nyní studovali pohyb delfínů. Zaměřili se na pohyb vody okolo jejich těl. Výsledkem je zjištění, že delfíni mohou svým ocasem vyvinout sílu 180 kg. Gray dříve předpokládal méně než desetinu takové síly a prosazoval, že nějaká vlastnost delfíní kůže jim dovoluje překonávat odpor vody a dosahovat překvapivě vysokých rychlostí.

Podle vedoucího studie Tima Wei je to poprvé, co můžeme tuto záhadu považovat za objasněnou. Krátce řečeno, delfíni jsou jednoduše mnohem silnější, než si Gray a mnozí další představovali.       (Zdroj: OSEL)


Ozvěny temné hmoty? ..... Mezinárodní tým vědců ohlásil objev záhadného přebytku vysokoenergetických elektronů náležejících ke kosmickému záření galaktického původu. Jejich zdroj je sice (stejně jako velká část jiných zdrojů kosmického záření) blíže neidentifikovaný, ale měl by ležet relativně blízko sluneční soustavy a možná by mohl být tvořen částicemi temné hmoty.

Jako kosmické záření galaktického původu označujeme proud subatomárních částic urychlených na rychlost blížící se rychlosti světla různými mechanismy, jako jsou například výbuchy supernov. Jeho součástí jsou většinou hlavně protony a jádra těžších atomů. Ty jsou pak doplněny malým množstvím elektronů, fotonů a jiných elementárních částic. Stratosférický balón se zavěšeným detektorem kosmického záření ATIC.

Ke studiu kosmického záření se za posledních 8 let využívala mimo jiné i série stratosférických balónů vypouštěných nad Antarktidou, jejichž užitečný náklad vždy tvořil detektor kosmického záření ATIC (Advanced Thin Ionization Calorimeter). Očekávalo se, že bude zaznamenána obvyklá směs částic (protony, ionty), avšak místo toho byl zjištěn nadbytek vysokoenergetických elektronů.

Jeden z vědců podílejících se na výzkumu, John Wefel (Louisiana State University), k tomu našel velice názornou analogii z běžného života: Je to jako když v poklidu jedete po dálnici mezi normálními osobními auty, dodávkami nebo kamiony a kolem vás se najednou mihne skupina Lamborghini. Takováto situace je přitom asi tak stejně očekávaná jako velké množství vysokoenergetických elektronů v kosmickém záření. Během pěti týdnů měření v letech 2000 a 2003 ATIC napočítal celkem 70 nadbytečných elektronů o energiích v rozmezí 300-800 GeV ("nadbytečný" zde znamená "přesahující obvyklý počet, ze který je zodpovědné galaktické pozadí"). 70 elektronů sice nemusí znít jako vysoké číslo, ale stejně jako 70 vozů Lamborghini jedoucích po dálnici je to již celkem významný přebytek.      (Zdroj: Astro)


Krkavcovité zmatky ..... Je to paradox. Krkavcovití jsou v rámci České republiky jednou z nejsnadněji rozpoznatelných skupin ptáků. Beze zbytku to ovšem platí hlavně pro ořešníka, kavku, straku „zlodějku“ a sojku „bonzačku“ z Krkonošských pohádek. Problém nastává při určování černě zbarvených příslušníků této čeledi, která z pro laika těžko pochopitelných důvodů patří do řádu pěvců.
Už brzy k nám přiletí velká hejna černých ptáků, kteří jsou v lidovém podání označováni jako „vrány“. Považuji čtenáře Ďáblíku za natolik biologicky vzdělané, že bych se je neodvážil podezírat v tomto bodě z neznalosti. Jedná se samozřejmě o havrany polní (které ostatně obyvatelé Budějovic dobře znají ze Sadů), občas se mezi nimi objeví i pár kavek obecných. Přilétají z východní Evropy, pročež se jim v mém rodném Polabí přezdívalo „ruské vlaštovky“, a přezimuje jich u nás dva až čtyři miliony ročně. Oproti třem tisícovkám našich hnízdících havranů, kteří se na zimu odlétají rekreovat do Středomoří, je to opravdu ohromné množství.
Ten omyl je hluboce zakořeněný. Už Josef Svatopluk Machar začíná svůj „Návod na zimní píseň“, jinak parodii na kýčovité lyrické rýmovánky, veršem: „Vem bílý sníh a na něm černé vrány…“. A to přesto, že na většině našeho území odnepaměti převažují vrány obecné šedé, jejichž peří je zbarveno černě zhruba z poloviny, jen západ a jihozápad ovládají jejich černé příbuzné. Protože se jedná o dva poddruhy téhož druhu, vyskytují se u nás často i kříženci.
Havrana od černé vrány poznáte podle menší hlavy, štíhlejšího zobáku a péřových „kalhotek“. Nejnápadnějším znakem je ovšem u havranů lysina u kořene zobáku, kterou však mají pouze dospělí ptáci. Kromě toho se u nás vyskytuje také jejich příbuzný krkavec velký, opravdu nápadně větší než vrány a havrani.
S krkavcovitými pěvci nemají ovšem potíže jenom prostí občané a čeští básníci, ale i čeští překladatelé. Desítky let totiž tvrdošíjně překládali a přebásňovali slavnou Poeovu báseň „The Raven“ jako „Havrana“. Až v poslední době někteří novátoři přišli ve svých překladech se překvapivým odhalením, že Poeův opeřenec je vlastně krkavec.
 A co na to havran? „Never more!“      (Zdroj: Calla)


Technologie použití mikronukleárního zařízení s vodíkovými náložemi, termitovými a termátovými, 11. září 2001 na budovách WTC v NY ..... Finský vojenský expert a poradce, který se zúčastnil prací na podobných projektech, dokumentuje na schématickém nákresu umístění jedné mikronukleární nálože a dalších podpůrných termitových i termátových náloží. Průběh události svědčí o umístění mikronálože v nejnižším suterénu ve výtahové šachtě. První výbuch zvýšil teplotu na minimálně 10 milionů stupňů Celsia a celou konstrukci tím rožhavil natolik, že se veškerá voda v ní proměnila v páru a zvětšila svůj objem 25 krát. Stoupající a směrem nahoru se rozšiřující koridor obrovského tlaku páry drtil všechno kolem sebe (beton, ocel i živou hmotu) na mikročástice (30-70 mikronů). [1]

Zhroucení budovy WTC, při kolapsu byla většina hmoty vyvržena do okolního prostoru. Koridor stoupající páry pronikl až k vnějšímu okraji věže a začal obrovskou silou, trojnásobně zvýšenou štěpením Beta částic, vyvrhovat i to, co do té doby tlak páry rozdrtit nedokázal, přestože počáteční příval neutronů 17,6 MeV, umožněný reakcí červené rtuti, byl obrovský. [2]

U vnějšího okraje - na úrovni podlaží, jež byly ve stejné chvíli odrhávány termátovými náložemi obsahujícími síru (2500°C během vteřiny) - byly vyvrženy i velké kusy oceli, mezi nimi i jeden 270-tunový kolos, jenž dvojnásobně převyšoval hmotnost Boeingu a letěl vzduchem 120 metrů, než se hluboko zaryl do fasády World Financial Center (viz. video, architekt Richard Gage).

Zřícení budovy způsobil druhý mikrovýbuch, který musel roztavit především silnostěnné ocelové sloupy v jádře i na obvodu. Urychlení desetivteřinového pádu věže napomohly termitové nálože s trhací silou 200 tun na 1 centimetr, které byly umístěné lineárně a exploze směřovaly šikmo rychlostí 8 km/s. Těchto 10 000 výbuchů postupně oddělovalo ocelové sloupy pod každým stropem. [3]

Část ocelové konstrukce vážící 270 tun se zabořila do fasády WFC vzdálené 120 metrů. Nálože byly nejdříve radiem odblokovány a poté postupně elektronicky odpalovány (jak dosvědčují záchranáři na videozáznamech) z nízko letícího objektu (na fasádě WTC byl viděn stín). Tuto technologii potvrzuje i demoliční odborník s třiceti lety praxe Sam Gronning, který je rovněž přesvědčen, že bylo úmyslem použít červenou rtuť jako spouštěče reakcí, protože nezanechává radiační stopu.       (Celý článek najdete na Gnosis9)


Annunaki ..... Annunaki s tisíciletou znalostí kosmických události, s pozemními i orbitálními stanicemi samozřejmě věděli k čemu dojde, se mohli včas vzdálit na orbitální stanice a mohli... Na počátku ... (podle sumerské mytologie) O vzniku světa jsou dvě verze – náboženská (stvoření) a materialistická. Je možné, že by nebyly ve skutečnosti v rozporu, až na postavu Pána Boha?

Americký vědec Zecharia SITCHIN (znalec klínopisných jazyků) začal vykládat vznik sluneční soustavy a lidstva podle prvních písemných památek lidstva (sumerských a bybylonských klínopisných tabulek) od r. 1976, kdy vyšla jeho první kniha "Dvanáctá planeta" - nedávno se střídavým zdarem přeložená do češtiny. Studiem a porovnáním s biblí bylo zřejmé, že v bibli je obsažena řada údajů, převzatých se skreslením z původních sumerských originálů (tedy s přizpůsobením politickému účelu pro formování židovského národa).

Od té doby vydal Sitchin dalších pět knih "Schodiště do nebe", "Války bohů a lidí", "Ztracené říše", "Když začal čas" a "Kosmický kód", spojených do cyklu Kronika Země a dvě další samostatně stojící knihy "Návrat ke Genesis" a "Božská setkání", které dokreslují a dokladují Sitchinův výklad. Däniken na některé "divné" skutečnosti upozorňoval, Sitchin je schopen jim dát vysvětlení. Věřit není nutno, ale zamyslet se je možno.

Co je tedy v sumerských eposech napsáno? Na počátku bylo slunce, u něj byly dvě planety - Mumu (dnes Merkur) a Tiamat. Pak se vytvořily další planety .....       (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


29. listopadu uplyne 630 let od skonu našeho nejvýznamnějšího středověkého panovníka Karla IV ..... První všestranně vzdělaný král na našem trůnu započal nebývalý rozkvět své země. Prozíravou sňatkovou politikou předcházel konfliktům se svými odpůrci...

Karel IV. založil první středoevropskou univerzitu, stal se prvním císařem na našem trůnu, zasloužil se o rozvoj rybníkářství (založil kupř. Máchovo jezero), budoval silnice a přemýšlel o propojení Labe s Dunajem vltavským kanálem.

Čtyřikrát ženatý císař Karel IV. přivedl na svět celkem 12 manželských potomků.      (Zdrpj: ČRo - Leonardo)


Krize nesvědčí odbytu biopotravin ..... V Rakousku dochází díky finanční krizi a nárůstu cen potravin k přeorientování spotřebitelů na levnější konvenční potraviny. Biopotraviny se kupují málo.

Rakouští spotřebitelé nakupují méně biopotravin, více nakupují v diskontních prodejnách a omezují zbytečné návštěvy supermarketů. Již v průběhu uplynulých měsíců došlo díky nárůstu cen k výrazným změnám spotřebitelského chování rakouského obyvatelstva ve všedních dnech, vyplynulo z šetření Ústavu GfK, který se specializuje na výzkum trhu. Dopady finanční krize ještě nejsou na první pohled viditelné, mohly by se však dále vystupňovat.

Již v prvních šesti měsících letošního roku došlo díky nárůstu cen k znatelnému poklesu množství zboží nakupovaného pro denní spotřebu. Podle prognózy experta na vývoj trhu Marcuse Jurmana se budou lidé díky finanční krizi uskrovňovat ještě více.

Rakušané se snaží především nakupovat méně nebo jinak než dosud. Inklinace popř. ochota utrácet více peněz za bioprodukty klesá. Místo toho se spotřebitelé opět vracejí ke konvenčním produktům. Stoupá také poptávka po cenově výhodných značkách jednotlivých supermarketů a zboží nabízeném v akcích. V obou segmentech dochází k navýšení jejich podílu na celkovém trhu.

Trend přecházet od drahých výrobků k levným je čitelný také z nově narůstající oblíbenosti diskontních prodejen, které u zákazníků vyhrávají protože pro ně představují "bezpečnější přístavy". Díky finanční krizi mohou svoje postavení na trhu ještě více posílit.      (Zdroj: Agris.cz)


26.11. 2008      Šestadvacátého listopadu 1346 byl Karel IV. v Bonnu korunován králem Svaté říše římské.

Roku 1778 se expedice vedená Jamesem Cookem dostala na Maui, druhý největší z Havajských ostrovů.

V roce 1922 se Howard Carter a Lord Carnarvon stali prvními lidmi, kteří vstoupili do hrobky faraóna Tutamchámona po jejím uzavření více než 3000 lety.

Roku 1994 byl Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, jmenován kardinálem.


Indonéský způsob boje proti oteplování - strom za dítě ..... Indonéské město Balikpapan přišlo s novátorským způsobem boje proti globálnímu oteplování. Každý, kdo se bude chtít oženit nebo přivést na svět dítě, musí nejprve zasadit strom, píše dnes agentura Reuters. Prales. Prales. Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Foto: Tomáš Werner

"Každý, kdo bude chtít požádat o povolení k sňatku nebo rodný list dítěte, bude muset zasadit strom," říká Syahrum Syah Setia, šéf Agentury pro životní prostředí v Balikpapanu. "Podmínky ve městě už jsou znepokojivé a my musíme jednat a řešit globální oteplování," dodal.

Oblasti kolem města Balikpapan, které leží v provincii Východní Kalimantan, ztratily část lesního porostu kvůli důlnímu a dřevařskému průmyslu. Podle místní vlády tu každoročně ubývá 350.000 až 500.000 hektarů lesní půdy a úřady zvládají zajistit znovuzalesnění jen na 30.000 hektarů ročně.       (Zdroj: Ekolist)


Diamantová dialýza ..... New Scientist ve svém pravidelném přehledu podaných patentů uvádí nápad, který by mohl mít pozitivní dopad pro velké množství lidí. Dialýza představuje pro člověka velkou zátěž, navíc není úplně účinná. Problém je přitom značně rozšířen – jen v USA je selháním funkce ledvin postiženo až 400 000 lidí. Nevýhodou současných dialyzačních jednotek je hlavně jejich interakce s β2-microglobuliny (sérové proteiny, které produkuje imunitní systém). Tyto molekuly střední velikosti mohou stávajícími membránovými filtry projít, hromadí se v krvi a ve větší koncentraci mohou být toxické. Problém by mohla vyřešit sada za sebou umístěných diamantových destiček, v nichž jsou vždy otvory o konkrétním průměru – postupně čím dál menším. V každé vrstvě se tak zachytí molekuly určité velikosti. Ucpaný filtr se pak znovu uvolní pomocí elektrického pole, které odstraní „filtrační koláč“. Klíčové je i to, že takto navržený diamantový filtr je údajně i dostatečně malý, aby mohl být implantován do těla. Filtrace přitom probíhá za normálního krevního tlaku. Filtr vyvinul William Fissell z Cleveland Clinic (Ohio) a vědci z University of Michigan.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Lak na vlasy může vyvolat vrozené vady pohlavního ústrojí .....  Ženy, které byly během těhotenství vystaveny působení laku na vlasy, mají více než dvojnásobné riziko, že jejich syn bude mít vrozenou vadu pohlavního ústrojí - hypospadii.

Tato studie je první, která ukazuje významné spojení mezi lakem na vlasy a hypospadií, což je jedna z nejběžnějších vrozených vývojových vad genitálií chlapečků, při níž je močová trubice vyústěna na spodní straně penisu.

Podle nové studie výzkumníků z Imperial College London, University College Cork a Centre for Research in Environmental Epidemiology v Barceloně mají ženy dva- až třikrát zvýšené riziko, že budou mít syna s hypospadií, pokud byly vystaveny působení vlivu laku na vlasy v prvním trimestru těhotenství.

Tato studie poukazuje na to, že lak na vlasy a hypospadie mohly mít úzkou souvislost, protože lak na vlasy obsahoval ftaláty. Už mnoho předchozích studií dokázalo, že ftaláty mohou narušit hormonální systém v těle a ovlivnit reprodukční vývoj dětí.      (Zdroj: OSEL)


Rudá skvrna na Jupiteru se zmenšuje ..... Nejlepší mapa rozložení rychlostí větrů na Jupiteru, jaká kdy byla vytvořena, vede k závěru, že obrovský oblačný systém známý jako Velká rudá skvrna (Great Red Spot) se v průběhu posledních několika let zmenšoval.

Porozumění zákonitostem tvorby oblačnosti na vzdálených planetách jako je Jupiter nebo Saturn je téměř nemožné, neboť zde dochází k rychlým změnám. Použitím důmyslného software vědci z University of California (Berkeley) byli schopni deformace oblačnosti vysvětlit (a mnohem snadněji určit vliv planetární rotace) a vypočítali tak nejpřesnější mapu rozložení rychlostí větru na „povrchu“ planety Jupiter.      (Zdroj: AstroVM)


Nová hypotéza globálních změn v geografii planety Země v období 2012 - 2050 ..... Já a můj partner Joe Lavalley jsme měli v říjnu roku 2006 velmi zvláštní zážitek. Velmi, velmi přesně jsme viděli mapu naší planety. Úsek po úseku jsme jakoby letěli nad zemských povrchem a viděli jsme zcela detailním způsobem geografické rozložení některých kontinentů. Velmi rychle jsme si všimli, že na mnohých místech Země došlo k výrazným změnám, na jiných místech zase zůstala geografie zcela nezměněná. Byli jsme velmi překvapeni, dokonce by se dalo říci šokovaní. Nechápali jsme, co to všechno má znamenat, ale nesmírně jsme si přáli znát pravdu. Chtěli jsme vědět, co to má znamenat. Po určité době jsme pochopili, že jde po povrch planety Země z období mezi roky 2012 až 2050. Do našich myslí přicházela další a další data. Díky nim jsme měli možnost s velkou přesností určit nově výšky pohoří a vůbec profily celé řady map povrchu planety. V současné době pracujeme na komplexní elektronické mapě, která bude v budoucnosti k dispozici na CD. Vzhledem k tomu, že jsme hluboce přesvědčeni o důležitosti naší vize a vzhledem k tomu, že následující ukázky změn na povrchu naší planety mohou být pro některého z čtenářů inspirativní (nelze vyloučit, že více osob mělo podobné vize) rozhodli jsme se zveřejnit něco málo z toho, co jsme viděli.      (Zdroj: Matrix-2001)


Experimenty na nešťastné Columbii ..... O osudu raketoplánu Columbia, který se 1. února 2003 před plánovaným přistáním doslova roztrhl na kusy, toho bylo napsáno již mnoho. V záplavě spekulací o příčině havárie tak zcela zapadl fakt, že tato mise měla vykonat celou řadu vědeckých experimentů. Výsledky některých se podařilo zachránit.

Posláním sedmičlenné posádky bylo provést soubor 88 vědeckých experimentů z oblasti biologie, fyziky, geofyziky a pokročilé techniky. Experimenty připravili vědci z celého světa a během šestnáctidenního letu se na nich astronauti nepřetržitě střídali. Vědecká činnost na oběžné dráze probíhala jak na palubě raketoplánu, tak i ve speciálním modulu Spacehab, jenž byl uložen v nákladovém prostoru a propojen tunelem s kabinou. Zdvojený přetlakový modul Spacehab RDM [=Research Double Module] měl tvar ležatého seříznutého válce o délce 6 m, průměru 4.2 m a výšce 3.3 m (objem 60 m3) o hmotnosti 3,4 tuny. V této laboratoři pracovalo sedm astronautů - velitel Rick Husband, pilot William McCool, letoví specialisté Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawlaová, Laurel Clarková a palubní specialista Ilan Ramon, jejichž jména se v budoucnosti jistě objeví v řadě vědeckých publikací. V případech, kdy bylo možné data získaná při experimentech odvysílat zpět na Zemi, posunula totiž vědecké poznání zásadně kupředu. Množství poznatků bylo bohužel ztraceno spolu s raketoplánem. A jaké experimenty tedy na Columbii probíhaly?      (Čtěte na stránkách 21@století)


Australští vědci objevili nový druh delfína ..... Vědci oznámili objev nového druhu delfína. Pomocí genetické analýzy prokázali jedinečnost kytovce žijícího u pobřeží australských států Jižní Austrálie, Victoria a Tasmánie. Nově popsaný druh, jemuž nebylo zatím přiřazeno vědecké jméno, se po morfologické stránce téměř shoduje s delfínem skákavým (Tursiops truncatus), avšak po genetické stránce se od něj liší. Objevitelé věří, že jejich zjištění bude mít velký význam pro studium mořských savců a pro oceánologii obecně.      (Zdroj: Gnosis9)


Potěšení z více než milionu mrtvých? ..... „Velké potěšení“, které George Bush vyjádřil nad výsledkem irácké války, lze vzhledem k více než milionu zabitých Iráčanů považovat za symbol hyenismu a zvrácenosti současného „vyspělého demokratického“ světa. Ačkoli si toho mainstreamová média programově nevšímají, faktem je, že v důsledku invaze z roku 2003 zemřelo násilnou smrtí přes milion obyvatel Iráku, jak vyplývá z průzkumu, který provedla britská organizace Opinion Research Business (ORB). Podle jejích zjištění tak Irák už překročil rozměry genocidy ve Rwandě, jíž v roce 1994 padlo za oběť odhadem 900 tisíc lidí, a blíží se číslu 1,7 milionu obětí, kteří zahynuli za hrůzovlády Rudých Khmerů v Kambodži v sedmdesátých letech minulého století. ORB loni prováděla svůj výzkum v patnácti z osmnácti iráckých provincií. Vstup jí nebyl umožněn do „nejkrvavějších“ provincií Anbár a Karbalá a do kurdského Irbílu. Při osobních rozhovorech s 2414 dospělými ORB zjistila, že více než každý pátý z nich má v rodině alespoň jednoho člověka, který zemřel v důsledku války a nikoli z přirozených příčin. Autoři studie rovněž dospěli k závěru, že všeobecně propagovanou tezi, podle níž si nejvíc obětí vyžádaly střety mezi samotnými Iráčany a proto za ně USA nenesou zodpovědnost, nelze podpořit žádnými důkazy. Už analytici britského lékařského magazínu Lancet v říjnu 2006 prováděli průzkum, v němž se dotazovali rodinných příslušníků, jakým způsobem jejich blízcí zemřeli. Z případů, kdy si byla rodina útočníkem jista, v 56 procentech jako vrazi figurovali američtí vojáci. S přihlédnutím ke značnému počtu smrtí, u nich není útočník přesně známý, tak ORB soudí, že zhruba 80 procent všech zabitých Iráčanů lze přímo připsat na vrub americké armádě. Počátkem letošního roku Lancet uváděl, že v důsledku války zemřelo v Iráku 1,2 milionu lidí, což je údaj, který se v mainstreamových médiích příliš neobjevoval. Není zvláštní, jak se v některých ohledech přístup „svobodných“ médií pozoruhodně podobá tomu někdejšímu komunistickému?      (Zdroj: Czech Free Press)


D´Artagnanův hrob .....  Dumasův d´Artagnan je nesmrtelný. Reálný předobraz románového hrdiny takové štěstí neměl. Charles de Batz de Castelmore d´Artagnan padl při dobývání Maastrichtu 25. června roku 1673. Osudy skutečného d´Artagnana zvěčnil dávno před Dumasem francouzský romanopisec Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712). V roce 1700 vydal memoáry Charlese de Batz pod názvem Vzpomínky pana d´Artagnana, kapitána první setniny královských mušketýrů. Dumas si bezmála o půldruhého století starou knihu půjčil ve veřejné knihovně v Marseille a učarovala mu. Dokonce ji "zapomněl vrátit" a odvezl si ji do Paříže. Výpůjční lístek s Dumasovým jménem leží v marseillské knihovně dodnes.

V roce 1844 vydal Dumas román o dobrodružstvích nerozlučné čtveřice mušketýrů. Většina příběhu je výplodem spisovatelovy fantazie. Hlavní hrdina však skutečně žil. Charles de Batz se narodil mezi roky 1611 a 1615 a ve věku dvaceti let se stal královským mušketýrem. Sloužil Ludvíkovi XIII. i jeho nástupci Ludvíkovi XIV. "Král Slunce" jej také jmenoval v roce 1658 kapitánem svých mušketýrů.

Francouzská historička Odile Bordazová se věnuje historii královských mušketýrů řadu let a d´Artagnanovy osudy nemohla opominout. Je známo, že Charles de Batz padl během útoku na Maastricht, který vedl velitel koaličních anglicko-francouzských vojsk vévoda z Monmouthu. Dlouho se předpokládalo, že de Batzovo tělo bylo převezeno k pohřbu do Francie. Odile Bordazová po d´Artagnanově hrobě na francouzské půdě pátrala marně. Studiem historických pramenů došla k závěru, že d´Artagnan byl pohřben jen pár kilometrů od Maastrichtu v kostele sv. Petra a Pavla ve Wolderu.

Červen byl v Nizozemí v roce 1673 horký a mrtvoly rychle podléhaly rozkladu. Balzamování bylo příliš drahé, a tak nezbývalo, než si s pohřbem padlých pospíšit. Ležení d´Artagnanových mušketýrů leželo poblíž Wolderu a mušketýrský kapitán nemohl být pochován jinde, než v nejbližším katolickém kostele.

"Zcela jistě byl pohřben v kostele sv. Petra a Pavla ve Wolderu," tvrdí Bordazová. Historička se nyní snaží přesvědčit nizozemské duchovní, aby svolili s vykopávkami, které by jí umožnily najít d´Artagnanovy ostatky. "S vykopávkami bychom svolili, kdyby archeologové znali přesné místo hrobu," řekl místní farář Peter van der Aart. To však zůstává utajeno.      (Zdroj: Řev přírody)


Nový křesťanský web pro děti ..... Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spouští v rámci internetových stránek Víra.cz nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.

Na adrese www.deti.vira.cz jsou k dispozici stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. výroba svíček, šablony k malování na sklo aj.). Dále i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.      (Zdroj: Víra)


25.11. 2008      Dnes je Mezinárodní den proti násilí na ženách - vyhlásila ho OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla.

K tomuto datu byl roku 1888 vydán Ottův slovník naučný a v roce 1915 Bedřich Hrozný oznámil, že se mu podařilo rozluštit klínové písmo.


Unikátní námořní atlas objeven v Olomouci ..... Na první pohled šlo o obyčejnou rutinu. Pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci jednoho květnového dne roku 2006 stěhovali do nové budovy nejcennější historické knižní fondy uložené ve starém trezoru.

"Při stěhování jsme, jako obvykle, každý nově uložený exemplář zvlášť čistili. Potom kolega Rostislav Krušinský vytáhl z ochranného obalu rukopis se signaturou M II 33. Otevřel jej a jeho obsah nás okamžitě zaujal," vzpomíná Jiří Glonek, jeden ze znovuobjevitelů. Oba dva si se zájmem prohlíželi výborně zachovalý portolánový (námořní) atlas z roku 1563, pod kterým byl jako autor uvedený Jaume Olives.

Jak se něco takového může objevit zapomenuté v knihovně suchozemského státu?

Jiří Glonek říká: „Po podrobnějším studiu se ukazuje, že cesta atlasu ze středomoří do střední Evropy byla značně klikatá a ověřitelná historie jeho vlastníků sahá pouze na začátek 18. století. Prvním dokazatelným držitelem atlasu byl Vilém de Brand z Düsseldorfu /jak stojí v exlibris/. Latinský text říká, že byl "dvorním lékařem svatého císařského a královského Veličenstva a jezdcem Království Uherského". Z de Brandových rukou putoval exemplář do kláštera v Louce u Znojma. Odtud pak do Olomouce.

Je ale možné, že taková vzácnost zde zůstává tak dlouho bez povšimnutí?       (Čtěte na stránkách National Geographic)


NYT: Mexiko platí rybářům ve snaze zabránit vyhynutí vzácného kytovce ..... Když nebudete lovit ryby, budeme vám za to platit, slibuje vláda rybářům v Mexiku. A lidé, kteří se živí rybolovem v nejsevernější oblasti Kalifornského zálivu, na nabídku přistupují. Na konci října se osm set rybářů rozhodlo, že přestane používat sítě nebo s lovem ryb zcela přestane, píše deník The New York Times.

Mexická vláda těmito finančními kompenzacemi sleduje záchranu sviňuchy kalifornské, která je v důsledku komerčního rybolovu na pokraji vyhynutí. Sviňucha kalifornská, nazývaná vaquita, často končí v rybářských sítích jako vedlejší produkt lovu krevet, makrel a žraloků.

Podle ochránců přírody v moři pravděpodobně nepřežilo více než 150 kytovců. Jejich populace by se prý během několika let mohla snížit až na počet kolem sta kusů. V takovém případě by ve vodách Kalifornského zálivu zbylo příliš málo pohlavně dospělých jedinců a druh by vyhynul, píše New York Times.       (Zdroj: Ecomonitor)


Pohřebiště prvních rolníků ..... Unikátní pohřebiště staré deset tisíc let objevili archeologové nedaleko Nazaretu, v severoizraelské oblasti Kfar Hahoresh. Rozkládá se na ploše desetkrát dvacet metrů a je obehnáno masivní zdí. Podle expertů na tomto místě pochovávali své mrtvé v období 8500 až 6750 let před Kristem lidé takzvané předkeramické kultury mladší doby kamenné. Místo je mimo jiné také dokladem úsvitu zemědělství - právě v době zhruba před deseti tisíci lety si člověk začal poprvé osvojovat první znalosti rostlin a položit základ pěstování většiny klíčových plodin i chovu hospodářských zvířat. Vznikaly první větší vesnické komunity a začal se zvolna rozvíjet obchod.

V pohřebišti se dosud podařilo odhalit 65 hrobů převážně mladých mužů, kteří jsou pochováni samostatně i ve skupinách. Nebožtíci mají u sebe zádušní dary Kfar HaHoreshobsahující kromě kamenných nožů či různých uměleckých předmětů také tehdy velice ceněné mušle pocházející jak z Rudého, tak Středozemního moře. O vzkvétajícím obchodu se vzdálenými oblastmi svědčí také nálezy předmětů z malachitu, jehož naleziště se nachází jižně od Mrtvého moře, nebo z obsidiánu pocházejícího ze středního Turecka. Některé artefakty jsou vyrobeny i z hadince neboli serpentinu, který pravděpodobně připutoval z Kypru nebo severní Sýrie. Zajímavostí je rovněž pochované stádo hovězího dobytka, podle badatelů zjevně obětované při nějakém rituálu.      (Zdroj: Smísené okolí)


Perlička: Pavouci se ve stavu beztíže naučili tkát už za týden .... Oblíbenou zábavu představují fotografie pavoučích sítí poté, co pavoukům byla podána nějaká psychoaktivní látka. Obdobou tohoto experimentu se měly stát pavučiny vznikající ve stavu beztíže.

Pavouky přivezl na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) raketoplán Endeavor. Jejich první pokusy ve stavu beztíže dopadaly katastrofálně. Namísto de facto dvojrozměrné tradiční sítě vzniklo chaotické klubko, v němž byl pavouk zabalen – možná se tak snažil „připoutat“, aby ve stavu beztíže volně nepoletoval. (Pavoučí sítě neslouží jen k lovu kořisti, ale i k ochraně vlastního pavouka.) Už po týdnu se však pavouk dokázal přizpůsobit a utkat normálně souměrnou pavučinu. Pavouky krmí na ISS octomilkami.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Jsou stradivárky o tolik lepší než jiné housle? ..... Některé se prodávají za víc než 3,5 miliónu amerických dolarů. Na světě jich existuje jen asi 700 kusů. Jsou ukládány do trezorů, ale navzdory tomu se často stanou kořistí zlodějů. A nejen, že se kradou, ony bývají často padělány. O čem je řeč? Přece o jedinečném výrobku z cremonské dílny Antonia Stradivariho – o houslích.

Housle vyrobené slavným italským mistrem Antoniem Stradivarim v letech 1680 až 1720, takzvané stradivárky, jsou ceněné pro své úžasné akustické vlastnosti. Tyto vzácné nástroje jsou příčinou vzniku mnoha teorií pokoušejících se vysvětlit jejich báječné vlastnosti a nezaměnitelnou barvu tónu, kterou se výrobci smyčcových nástrojů pokouší napodobit už celá staletí.

Otázka z nadpisu pořád zůstává. Hned se k ní přidává druhá: Proč tomu tak vlastně je? A vkrádá se i třetí: Není to jen mnoho povyku pro nic? A další: Stojí Stradivariho housle za všechnu tu dychtivou pozornost? Prostě Stradivariho nástroje vždy vyvolávaly a stále vyvolávají mnoho otázek.

„Na všechny tyto otázky neexistuje žádná objektivní odpověď,“ tvrdí James Lyon, profesor hry na housle z Penn State. „Když Stradivari vyráběl housle, tak většina hudebníků hrála v kostelech a na šlechtických dvorech. Panovníci a boháči podporovali umělce, aby tak podpořili svou prestiž. Jak se hudba v první polovině devatenáctého století vymaňovala z vlivu šlechtických dvorů,“ vysvětluje Lyon dále, „tak se kariéra hudebníků stávala závislou na oslovení více posluchačů ve velikých koncertních sálech. A ačkoliv byly tyto nástroje původně stavěny pro mnohem menší prostory, tak se téměř všechny stradivárky dokázaly vyrovnat s tím, aby zněly co nejlépe ve velkých koncertních sálech.      (Zdroj: OSEL)


V Rajnochovicích obnoví lesní dráhu ..... Rajnochovice - Do obce se vrátí lesní železnice. Její součástí bude i nádražíčko, coby muzeum. I tak lze zjednodušeně shrnout projekt občanského sdružení Kroměřížská dráha nazvaný Rajnochovická lesní železnice. Záštitu nad plánem převzal nynější krajský hejtman Stanislav Mišák.

Se záměrem občanského sdružení obnovit svým způsobem to, co už jednou v obci bylo, seznámili jeho zástupci o víkendu i obyvatele Rajnochovic. Sobotní beseda nadchla například také Josefa Škrdlíka z Bystřice pod Hostýnem.

„Potěšil mě připravovaný projekt. Už od dětství mě lesní železnice fascinovala a trať v Rajnochovicích jsem si procházel. Teď po ní chodíme s rodinou každé dva roky. Představujeme si, jaké by to bylo, kdyby byla funkční. Plán se mi líbí, každopádně zlepší prestiž obce,“ zhodnotil Škrdlík.

Lesní železnice v Rajnochovicích fungovala v obci podle iniciátorů projektu do roku 1921.

„Byla postavena v roce 1905 a používala se pro svoz dřeva, kulatiny. Dráha byla ale slabá. Docházelo na ní k nehodám, vykolejení vozidel. Drážku proto zavřeli,“ přiblížil historii Tomáš Hegar z občanského sdružení Kroměřížská dráha.      (Zdroj: EnvWeb)


Vatikán blahosklonně odpustil Johnu Lennovovi ..... Aby dnešní svět nebyl málo bizarní, rozhodl se Vatikán přispět svou troškou a blahosklonně oznámil, že odpouští Johnu Lennonovi za to, že kdysi prohlásil, že Beatles jsou víc než Ježíš. Dlouhý úvodník ve vatikánském listu Osservatore Romano tak nyní po 28 letech, které uplynuly od Lennonovy smrti, konstatuje, že se tehdy jednalo jen o vychloubání mladého muže, který se nedokázal srovnat s dopady bleskové a extrémní slávy. Ačkoli Lennon se tedy omluvy už nedožil, doufejme, že se alespoň tisíce kdysi mladých a pravověrných Američanů trochu zastydí za to, že tehdy v roce 1966 pálili desky Beatles, konstatuje britský The Independent. Dnešní úvodník v Osservatore Romano je v pořadí už druhým svého druhu. V červenci se Vatikán tímto způsobem „usmířil“ i s Elvisem Presleym, kterého označil za „hezkého, citlivého mladíka“. Onu poznámku John Lennon pronesl v březnu 1966 v rozhovoru s Maureen Cleaveovou pro The Evening Standard. „Křesťanství pomine. Scvrkne se a zmizí. O tom nemusíme diskutovat. Mám pravdu a vím, že se to prokáže. Jsme teď populárnější než Ježíš. Nevím, co bude přednější – rock´n´roll, nebo křesťanství.“ Když tento citát o čtyři měsíce později přetiskly noviny v USA, strhla se bouře a v texaském Longview se desky Beatles dokonce pálily veřejně. Rozhlasové stanice po celé zemi vyzývaly posluchače, aby ničily nahrávky Beatles a přestaly je hrát. Čtveřice z Liverpoolu dostala od mírumilovných křesťanů bezpočet pohrůžek smrtí a demonstrace proti Beatles tehdy pořádal dokonce i Ku Klux Klan.      (Zdroj: Czech Free Press)


Symbol věčného mládí ..... Plody marhaníku granátového byly již ve starověku ceněným ovocem, jejich věhlas vešel do lidových písní a opěvovali je přední básníci Orientu. O granátovém jablku se však mluví s úctou i na mnoha místech křesťanské bible nebo v náboženských spisech islámu.

Sklizeň rudě zbarvených plodů je v mnoha oblastech dodnes spojena s tradičními slavnostmi. Ceněné ovoce hrálo svou roli v tradiční medicíně a jeho léčivé účinky využívá i moderní lékařství. Středoevropané znají granátové jablko spíše z orientálních pohádek než z vlastní zkušenosti. Má pro ně nádech exotiky a v převzatých textech ho často zaměňují za obyčejné jablko, které znají ze svých zahrad. Například ve známém biblickém příběhu Adama a Evy sehrálo granátové jablko přímo klíčovou roli. V malířské tradici se však brzy změnilo na evropské ovoce, jak ho známe z mnoha vyobrazení. I v průběhu středověku zůstalo granátové jablko v povědomí jako symbol znovuvzkříšení a na řadě výtvarných děl doprovázelo obraz Madony jako v případě Botticelliho. Ve světské tradici symbolizovalo svrchovanou vládu a panovnickou moc, proto se stalo jako říšské jablko součástí císařských a královských insignií. Ovšem i tady ho na plastikách a plátnech mistrů obvykle nahrazuje známější evropské jablko.       (Zdroj: 100+1)


Vědci identifikovali ostatky Mikuláše Koperníka ..... S pomocí švédských kolegů se podařilo polským vědcům identifikovat tělesné ostatky slavného astronoma Mikuláše Koperníka, který svou revoluční heliocentrickou koncepcí narušil dogma o nehybné Zemi. Podle jejich analýz se totiž shoduje DNA ostatků nalezených před třemi lety v katedrále ve městě Frombork na severu Polska a vlasů objevených v knize, kterou Koperník vlastnil. Historici a archeologové hledali Koperníkův hrob řadu let, protože astronom byl pochován velmi neokázale. Předpokládalo se nicméně, že byl pohřben ve Fromborku u Baltského moře, který byl za jeho života známým centrem hvězdářů. Nicméně až v roce 2005 se vědci dostali blíže k umístění hrobu. Z historických pramenů zjistili, že Koperník by měl být pohřben v katedrále ve Fromborku poblíž oltáře. Pod jedním z bočních oltářů našli 16 hrobů. Ale pouze dva přicházely v úvahu, protože v nich byli pochováni starci. Koperník žil na svou dobu nezvykle dlouho, zemřel v sedmdesáti letech. Na jedné hrobce byla tabulka se jménem Andrzej Gonsiorowski, vědci tak dospěli k závěru, že v druhé musí ležet Koperník. Kriminalističtí experti sestavili na základě nalezené lebky portrét. Počítačovou animaci pak srovnali s podobiznami namalovanými za Koperníkova života. Odborníci poté došli k závěru, že našli ostatky slavného astronoma.      (Zdroj: Řev přírody)


Energie grálu ..... Tajemný pojem grálu, který inspiroval středověké autory legend a je předmětem zájmu současných esoterních badatelů, dostává v této knize konkrétnější podobu. Čas, který prožíváme, je stále více ve znamení duchovního probuzení souvisejícího s grálem a je vnímán jako doba otevření tohoto jevu hledajícím lidem. Cesta vedoucí k němu prochází více nebo méně překvapivě krajinou jako energetickým fenoménem a užívá psychotroniky jako prostředku poznání. Aby mohly být vysvětleny dávné události kolem grálu, je nutno se zabývat minulostí člověka a bytostí, jež nesly vědomí o jeho účelu, především Ježíše Krista. Určení grálu pro vývoj středoevropského ducha pak má svůj skrytý výsledek v dějinách středověku a určitých zemí, k nimž náležejí také Čechy. A právě zde probíhají dnešní pokusy o doteky s jeho prostorem v místech, která byla vždy pro naši historii zásadní. Úloha Přemyslovců se tak stává významnou pro naši budoucnost, která ukáže zda jsou úvahy o duchovním předurčení české kotliny na místě. A také zda jsme schopni přijmout grál jako hlavní nástroj tohoto předurčení.       (Informace o nové knize Pavla Kozáka)


24.11. 2008      Čtyřiadvacátého listopadu 1859 publikoval Charles Darwin svou práci O původu druhů (The Origin of Species).


Rozsáhlé cvičení ZÓNA 2008 bude už za týden .....Už příští týden proběhne rozsáhlé celostátní cvičení s námětem havárie v Jaderné elektrárně Dukovany pod názvem ZÓNA 2008. Připravuje ho Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany.

Dlouhodobě plánované cvičení ve dnech 26. – 28. listopadu prověří činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí.

Cílem cvičení ZÓNA 2008 je procvičit činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie, včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření. Cílem je rovněž procvičit činnost sil a prostředků složek IZS, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR a dotčených subjektů při plnění vybraných úkolů dle vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení.

Praktická činnost při plnění úkolů neodkladných ochranných opatření (ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) proběhne ve čtvrtek 27. listopadu ve čtyřech obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany - Vémyslicích, Kubšicích, Mohelně a Kožichovicích.

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii ČR.      (Zdroj: WEB Reporter)


Kompletní elektronická verze samizdatového časopisu Vokno (1979-1989) ..... Na internetu je k dispozici kompletní elektronická verze samizdatového časopisu Vokno (1979–1989), který vydával od roku 1979 František Stárek spolu se svými přáteli jako hlavní periodikum kulturního undergroundu (od 7. čísla byl na obálce uveden podtitul „časopis pro druhou i jinou kulturu“). Do časopisu přispívali také členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), například Ivan Jirous a Dana Němcová. Na internetu je k dispozici kompletní elektronická verze samizdatového časopisu Vokno (1979–1989), který vydával od roku 1979 František Stárek spolu se svými přáteli jako hlavní periodikum kulturního undergroundu (od 7. čísla byl na obálce uveden podtitul „časopis pro druhou i jinou kulturu“). Do časopisu přispívali také členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), například Ivan Jirous a Dana Němcová. 

Blíže na webu ...      (Zdroj: Czech Free Press)


Sestoupení Svatého ducha (Holografické zbraně?) ..... Prolog: O sestoupení Svatého ducha překvapivě hovoří i Michael de Nostradam a to v souvislosti s novou říší velkou Antikristovou říší, jež svého času vznikne u Ard. Podle Nostradámovy predikce vtrhne novodobý Hun Attila a Xerxes se svými vojsky do okolního světa, což způsobí velké stěhování národů a umožní výše zmíněné sestoupení Svatého ducha na 48. stupni.

Aniž jsou známy bližší souvislosti s mechanismy novodobého, mnohými predikcemi avizovaného, vykořenění národů. Neuvažujeme-li podobenství s uraločudskými hordami později vedené Hunem Atillou zvaným Bič Boží, (cca *395 + 453 n. l.), jež se kolem roku 350 n. l. vyřítily na tehdejší svět z uraločudských stepí, či choutkami perského dobyvatele z první poloviny 5. století př. n. l., pak udaný 48. stupeň nám jen přibližně prozrazuje, co měl Michael de Nostradam vlastně na mysli. A pokud hovoří o nové velké Antikristově říši, není vůbec jisté, zda jeho vize Antikrista je souměřitelná s říší novozákonní Šelmy z konce časů, či popisuje-li průvodní děje kolem první světové války. Lze jen předpokládat, že "sestoupení" Svatého ducha nemusí být míněno, a skutečně ani není, o sestoupení kladně motivovaných sil. Neboť i mýtický Satan, je svým způsobem posvátným duchem o několik tříd vyššího řádu, než snaživá domorodá Sběř, budující nepokrytě v jeho jménu nové pořádky světového Satanatu. Mnohdy (či přesněji...převážně) však i konání Svatých otců Římsko katolické církve, páchaná ve jménu kladných sil, připomínalo spíše řádění satanského uskupení, jež se zuřivě vyřítilo na svět cíleně vytržený ze svých základů.

Ano, ač to zní neuvěřitelně, průvodními příznaky veškerého dění, je již od starověku provázeno a mnohdy řízeno, jedinečně šílenou religiozitou, jedinečnou vírou v podivně zakrvácená božstva, v jejíchž jménu bylo a je masově vražděno, loupenou a vyhlazováno mnohé domorodé obyvatelstvo. V oblastech, které byly vyjímečně obdařeny zlatem, stříbrem, cínem, rozličnými drahokami a dnes i ropou.       (Zdroj: Dýmající zrcadlo)


Zázračné pistácie ..... Pistácie prospívají našemu srdci. K tomuto závěru došli badatelé z Pennsylvania State University, kteří vypracovali studii o vlivu těchto oříšků na hladinu cholesterolu v krvi. "Prověřovali jsme mechanismus působení, který by vysvětloval účinky pistáciové diety na snižování hladiny cholesterolu," řekla vedoucí výzkumu Sarah K. Gebauerová.

Skupina dobrovolníků se nejprve dva týdny stravovala bez omezení, a to typicky americkým způsobem - jídlo obsahovalo 35 procent tuku. Potom se začaly ověřovat účinky tří diet. Kontrolní skupina polorozpukané oříšky v jídelníčku neměla, strava obsahovala 25% tuku, z toho 8 % nasycených. Při první zkoumané dietě bylo deset procent energie nahrazeno pistáciemi, při druhé dokonce dvojnásobek. Polovinu oříšků konzumovali účastníci experimentu ke svačině a zbytek se rozdělil do ostatních jídel. V porovnání s kontrolní skupinou došlo u pojídačů pistácií u jednotlivých diet ke snížení hladiny cholesterolu o devět a dvanáct procent. Lékaři to považují za významný příspěvek ke snížení rizika vzniku koronárních onemocnění.

Podle badatelů je zajímavé, že celkové snížení cholesterolu je sedmkrát vyšší, než by se dalo očekávat na základě vyhodnocení podílu mastných kyselin v pistáciích. Na příznivém výsledku se podle nich podílejí také další bioaktivní složky v pistáciích, například rostlinné steroly a vlákniny.      (Zdroj: Smísené okolí)


Vatikán pohrozil knězi exkomunikací za podporu svěcení žen ..... Tento měsíc Vatikán pohrozil známému katolickému knězi Royi Bourgeoisovi exkomunikací, jestliže neodvolá svá tvrzení, jimiž se vyslovoval pro svěcení žen v katolické církvi. Kněz Roy Bourgeois se zúčastnil obřadu ve Spojených státech, kde byla vysvěcena na kněze členka skupiny Římskokatolické ženy - kněží. Bourgeois vykonává roli kněze již po třicet šest let. Přestože jiné křesťanské církve povolují ženám stát se vysvěcenými duchovními, v katolické církvi je tato myšlenka stále tabu.       (Zdroj: AKT-INFO)


Krajinou zakletých zámků (úryvek) ..... Zámek Kozel je tradičním místem výletů z Plzně a okolí a zakletý není ani trošičku. Nepostihl ho úděl opuštěného rekreačního zařízení ani vleklé restituce a na své návštěvníky čeká dnes stejně jako před deseti, dvaceti, třiceti či čtyřiceti lety. Jeho z historického hlediska kratičká historie počínající až osmnáctém století nedala šanci vzniknout žádné pověsti o strašidlech, pokladech nebo podzemních chodbách. A i kdyby ano, definitivně by je určitě zažehnalo elektrické osvětlení napájené vlastní vodní elektrárnou postavenou Valdštejny už v roce 1920. Jedno tajemství však Kozel přece jen má. Skrývá se v jeho jméně. To pochází od kopce, na němž zámek stojí, a neznamená nic jiného, než místo tradičních pohanských obětí kozla o jarní rovnodennosti, záruku budoucí bohaté úrody. Dnes není na zámku po bývalém obětišti samozřejmě ani stopy. Majitelé potlačovali i toto ne dost urozené pojmenování své nemovitosti a používali pro ni všední název Lesní nebo Lovecký zámek u Šťáhlav. Motiv zabitého – možná dokonce i zaříznutého - rohatého zvířete se zde přece jen ale objevuje – v podobě sochy uloveného jelena, dekorace kašny na terase.

Jestli se rozhodnete vydat po stopách tajemna na jih od Plzně, nemusíte se omezit jen na tyto tři lokality. Nějakou zajímavost najdete prakticky každých několik kilometru. Třeba rotundu a hradiště u Starého Plzence, hrad Radyni s údajnými podzemními chodbami, Zelenou Horu u Nepomuku proslavenou černými barony, svatými Vojtěchem a Janem Nepomuckým a zaniklým klášterem v obci Klášter. V roklích kopce příznačně nazvaného Štědrý je prý uložen klášterní poklad zachráněný před husitským drancováním a uvnitř něj se skrývá stříbrný kůň a zlatá pavéza. I když ale žádný poklad nenajdete, což je, bohužel, víc než pravděpodobné, toulky zdejším jakoby zakletým krajem jsou příjemným protikladem hektičnosti naší hypermarketovo-televizní každodennosti.      (Zdroj: Záhadno)


Život v domě ze slámy .....  Domeček jako z pohádky - tak by se dal popsat dům, který nechal pro Marii Šulcovou postavit její syn. Nevelký domek je totiž postaven z nepálených cihel a jako izolace jsou použity obyčejné balíky slámy. S nápadem postavit dům ze slámy přišla Skupina ekologické architektury v čele s architektem Petrem Suskem.

Je to natolik vydařená stavba, že získala Grand Prix Obce architektů 2003 za nejlepší bytovou stavbu. Tentokrát jsme se podívali i dovnitř.

Všude plno světla Dům je patrový, celou přední stranu má prosklenou, což majitelce díky přirozenému dennímu světlu velmi vyhovuje. "Téměř celý den sem svítí slunce; to je velmi příjemné. V létě máme otevřené dveře na terasu a žijeme napůl uvnitř a napůl venku," říká Marie Šulcová. "Nemám tady ani žádné záclony, líbí se mi výhled ven. Ale časem bych sem chtěla dát nějaké žaluzie." Před vstupem do domu se musí projít podloubím, na jehož stranách jsou dvě dřevěné kůlny. Má to výhodu: i když venku prší, člověk přímo z domu dojde do kůlen suchou nohou, neboť je vše pod střechou. Vstupními dveřmi vchází návštěvník do nevelké chodby, která vede do hlavní obytné místnosti, propojené ve tvaru L s jídelnou a kuchyní, a také do hostinského pokoje a koupelny.      (Dále čtěte na stránkách Šamanská jurta)


Pohyby antarktických ledovců jsou poháněny skrytými povodněmi ..... Pod ledovým příkrovem Antarktidy se toho děje víc, než jsme dříve věděli. Tajemné procesy ukryté pod ledovci však vědci začali odhalovat prostřednictvím radarových snímků z vesmírných satelitů. Pohyb obrovských ledovcových polí souvisí s prouděním vody, která je ukryta pod nimi.

Rozběsnění vodního živlu se nevyhýbá ani nejchladnějšímu kontinentu. Pod ledovým příkrovem Antarktidy se nachází řada řek i jezer, jejichž hladina se dynamicky proměňuje. Působí tak jako „mazadlo“, po němž obrovské desky kloužou a masy ledu jsou tak uváděny do pohybu. Jasnou korelaci mezi pohybem spodních řek a pohybem výchoantarktického Byrdova ledovce vypozoroval Leigh Stearns a jeho kolegové z University of Maine. jak ale zásoby tekuté vody pod ledovcovým příkrovem vznikají? Podle Andyho Smitha z British Antarctic Study za to může teplo vznikající při tření a také geotermální energie. Spodní patra jsou díky tlustému ledovému příkrovu velmi dobře tepelně izolována a teplota je proto stále blízko bodu tání.      (Zdroj: 21@století)


TRANSOVOSAN gel ..... Gel s bioaktivnimi fosfolipidy PNAE pro regeneraci buněk. Učinná látka je stejná jako v osvědčených kapslích Ovosan, ovšem diky tomu, že je ve formě gelu, proniká do organismu cileně, efektivněji a rychleji. Látka obsažená v substanci zdravé buňky neohrozí. To je způsobeno skutečností, že ve zdravých buňkách je přítomen enzym, který štěpí fosfolipidy PNAE. V nádorových buňkách tento enzym chybí. Proto OVOSAN ani TRANSOVOSAN nepoškozují zdravou tkáň! Gelová konzistence TRANSOVOSANU umožňuje aplikaci na konkrétní, postižené misto na kůži. V místě výskytu nádorových buněk na jejim povrchu nebo těsně pod ním se tak zvyši koncentrace učinných fosfolipidů. Připravek nebudeme aplikovat na otevřené rány a na sliznice.

Tento přírodní preparát obsahuje specifické vaječné fosfolipidy, jež byly obleveny po mnohaletém výzkumu substance z kuřecích embryí s protinádorovými účinky. Ostatně není bez zajímavosti, že již staří Číňané využívali vaječných žloutků v boji proti nádorům. Dlouhodobé vědecké pokusy prokázaly, že vyvinutá a patentovaná látka ether-fosfolipid PNAE dokáže ničit narušené, abnormální buňky, zatímco pro zdravé buňky je absolutně netoxická. Díky tomuto účinku se preparát osvědčil jako podpůrný prostředek při nádorech pokožky, prsou, zažívacího systému, plic i mozku. Nejenže spolupůsobí a podporuje klasickou léčbu, ale dokáže snížit její negativní vedlejší účinky.

TRANSOVOSAN gel pomáhá regenerovat buňky, příznivě ovlivňuje zanětlivé procesy, mobilizuje obranyschopnost organismu a má pozitivni vliv na fyzickou aktivitu. Pokud se v těle vyskytují narušené či abnormalní buňky (např. nádorové buňky ve velmi raném, ještě nezjištěném stadiu), dokáže je vyhledat a zlikvidovat. Na zdravé buňky má naopak blahodárný vliv, neboť ty dokažou v TRANSOVOSANIU obsažené fosfolipidy využít jako stavebni materiál pro hojení a vlastní regeneraci. Ani dlouhodobé použivaní TRANSOVOSANU nemá žádné vedlejši účinky, gel je velmi dobře dermatologicky snášen a hodí se jak pro zdravé, tak i pro nemocné osoby. K posileni přirozené imunity se doporučuje delši, asi 6 - 8 tydnů trvajicí kúra, která kombinuje doplněk stravy v kapslích Ovosan.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Na Západě se neví o odporu českých občanů proti americkému radaru ..... Znovu jsem si ověřil rozhovory s delegáty na konferenci o mezikulturních tématech, která se konala o minulém víkendu v Glasgow, že lidé na Západě většinou nevědí, že 70 procent českého obyvatelstva odmítá výstavbu amerického radaru nedaleko Prahy a že tuto stavbu proti vůli občanů prosazuje vláda, která má minimální demokratický mandát dvou přeběhlíků.

Pokud by byla iniciativa Ne základnám co k čemu, okamžitě by napsala a nechala v Le Mondu publikovat odpověď na Vondrovu nehoráznou drzost. Je to totiž právě Vondra, kdo mluví "O nás bez nás."

A všeobecně by oslovovala v této věci daleko více mezinárodní publikum. Pokud se ve světovém tisku vůbec hovoří o projektu americké protiraketové obrany pro střední Evropu, je řeč o napětí mezi Ruskem a USA. Na názory českých občanů na americký radar v mezinárodní diskusi skoro nikdy nepřijde řeč. Čeští protiradaroví aktivisté musejí přestat mluvit mezi sebou, případně jen se svými sympatizanty na západě (Noam Chomsky, Joanna Landy) a musejí systematicky oslovovat západní média. Nechť se vezmou vzor ze Saakašviliho!      (Jan Čulík - Britské listy)


21.11. 2008      Dnešek je Světovým dnem pozdravů (World Hello Day). Poprvé se slavil v roce 1973 (arabsko izraelská válka a USA uvedly svou armádu do pohotovosti) z iniciativy amerických studentů bratrů MacCormaků; v tento den by každý měl pozdravit alespoň 10 lidí, a tím si uvědomit potřebu osobního kontaktu pro udržení světového míru 21.11. Také je Světový den televize - v tento den se uskutečnilo První televizní fórum, které uspořádala OSN, přijat VS OSN 17.12. 1996 ... hmmm ... dneska by se ten den měl spíš jmenovat Světový den dutých hlav a vymytých mozků ...

Dvaadvacátého listopadu 1963 byl v Dallasu v Texasu zavražděn americký prezident John F. Kennedy.


Na Světový den toalet odborníci odsuzují splachování .....Devatenáctý listopad je v mezinárodním kalendáři vyhrazen Světovému dni toalet, který je vyhlášen od roku 2001 s cílem vzdát poctu úloze, kterou záchod v životě člověka sehrává a zároveň upozornit na osud lidí žijících bez jakéhokoli sanitárního zařízení.

Podle údajů Světové záchodkové organizace (World Toilet Organisation, WTO) žije bez jakéhokoli přístupu k nejzákladnějším sanitárním zařízením zhruba 2,5 miliardy obyvatel světa, tedy zhruba 42 procent světové populace. Každý rok v důsledku nemocí z vody kontaminované lidskými výkaly zemřou dva miliony lidí; 90 procent z nich tvoří děti mladší pěti let.

V letošním roce odborníci na tuto problematiku zahrnuli do otázky používání toalet také ekologický aspekt a vyzvali ke skoncování se splachovacími záchody. Cílem by podle nich měla být úspora vody i získání hnojiva pro zemědělství. Lidé by měli používat takzvané "suché záchody", které oddělují moč od pevných výkalů a odbourávají nutnost splachování.

Podle zakladatele WTO Jacka Simse je koncept splachovacích záchodů neudržitelný. Každý člověk denně průměrně spotřebuje 22 litrů pitné vody na spláchnutí záchodu a většina lidí si tento fakt ani neuvědomuje, dodává Sims. "Tento přístup 'spláchni a zapomeň' vytváří nový problém, kterému se musíme postavit," řekl.

Statistici spočítali, že každý člověk stráví na záchodě průměrně tři roky života. Ročně toaletu spláchne asi 2500 krát a denně použije zhruba osm útržků toaletního papíru.       (Zdroj: EkoList)

Konečně solidní informace ... a já to výročí předevčírem prošvihnul ... ach jo ...


Starostové představí evropskou protiradarovou kampaň a protest v Bruselu ..... Tento pátek (21.11. 2008) proběhne v pražské Rezidenci Bologna tisková konference u příležitosti představení evropské protiradarové kampaně hnutí Nenásilí a Ligy starostů proti radaru.

Kampaň bude probíhat od ledna do června 2009 a jejím cílem bude upozornit instituce i politiky Evropské unie na nesouhlas většiny Čechů se zapojením ČR do systému Národní raketové obrany USA.

„Vláda dlouhodobě ignoruje vůli většiny obyvatel naší země.

Obrátíme se proto na Evropskou unii, aby nám v této těžké situaci pomohla,“ říká Jan Tamáš, mluvčí hnutí Nenásilí.

„Po návštěvách místopředsedkyně Evropského parlamentu Luisy Morgantiniové a europoslance Giulietta Chiesy v Praze je jasné, že Evropa v žádném případě s kontroverzním projektem Hvězdných válek USA nesouhlasí.

Naší vládě tedy v případě ratifikace radarových smluv šest měsíců předsednictví EU náležitě ‘osladíme’ celoevropskou protiradarovou kampaní.“

Tiskové konference se zúčastní člen vedení Ligy starostů proti radaru a starosta Trokavce Jan Neoral.

Představí také dopis, který společně s hnutím Nenásilí a kampaní Evropa pro mír v pátek odešlou budoucímu prezidentovi USA Baracku Obamovi.

Představí také cestu 30-40 členů Ligy starostů proti radaru do Evropského parlamentu v Bruselu, která je plánována na 24.2.2009.      (Zdroj: Nenásilí)


Le Beaujolais Nouveau est arrivée - Dorazilo nové Beaujolais ..... Každý rok je třetí listopadový čtvrtek jeden z největších vinařských svátků na světě. Označuje se Beaujolais Primeur nebo Beaujolais Nouveau, tj. víno pocházející z letošní sklizně. Beaujolais je speciální především díky odrůdě, ze které se vyrábí, místu svého původu, tedy nevelkému regionu ve střední Francii a nakonec i speciální technice zpracování. Patří k prvním mladým vínům, které se dostávají ze sklizně na trh. Beaujolais je vyráběno z vinných hroznů odrůdy "modrá Gamay", která dává bílou šťávu. Na celém světě se pěstuje na pouhých 33 000 hektarech, z toho je 22 500 právě v oblasti Beaujolais, která v délce 50 a šířce 15 km tvoří nejjižnější část burgundského regionu. Hrozny se zpracovávají celé, doba kvašení je v tomto případě velmi rychlá, max. 4-5 dnů. Během takto krátké doby ovocný mošt absorbuje řadu ovocných vůní, které tvoří originální a nezaměnitelné aroma hotového vína. Delší kvašení by znamenalo louhování tříslovin, jež dodávají nežádoucí trpkost. Víno, které si opravdu zaslouží označení Beaujolais musí pocházet z uvedené oblasti a je na trh uváděno ve dvou podobách: jako samotné Beaujolais a Beaujolais Villages, společným názvem pak je Beaujolais Nouveau. Zatímco samotné Beaujolais pochází ze 72 obcí jižní části oblasti, rozkládající se na půdách jílově-vápencových, hlinitých a jílových, Beaujolais Villages má původ ve 38 severních obcích, hospodařících na žulových a vápencově-pískových půdách. Společná roční produkce obou těchto skupin přesahuje objem 60 milionů lahví. Kvalitativním znakem Beaujolais je obsah alkoholu max. do 12% a výrazná ovocná vůně, jejíž konkrétní zabarvení je ale dáno klimatickými a půdními podmínkami dané oblasti. Milovníci tohoto vína z francouzských vesnic i velkých měst každoročně nedočkavě čekají na otevření první láhve v jejich oblíbeném bistru či restauraci, aby se přesvědčili, zdali se splnily jejich odhady o vůni a chuti daného roku. Výjimkou ani nejsou sázky, zda-li ta letošní sklizeň bude vonět více po jahodách, rybízu, malinách nebo ostružinách.      (Zdroj: Řev přírody)


I fronty mají své zákonitosti ..... Že vědecky lze zkoumat prakticky cokoliv dokázaly v nedávné době dvě americké psycholožky. Spojily příjemné s užitečným a svému vědeckému zájmu podrobily chování lidí ve frontách. Ne, že by tak zbožňovaly fronty. Dokázaly si ale užít jejich cíl – koncert irské skupiny U2.

Představa, že se dostanou k do blízkosti Bonova odhozeného propoceného ručníku, přestavuje pro řadu fanoušků a zejména fanynek ekvivalent ráje na zemi. O možnost dostat se brzy do sálu či na stadion a zaujmout tak výhodná místa přímo pod pódiem je proto na koncertech vždy rvačka. Psycholožka Marie Helweg-Larsen z Dickinson College v Pensylvánii spolu se svou kolegyní Barbarou LoMonaco, antropoložkou z Transylvania University v Kentucky zkoumaly, jakým způsobem reagují lidé na předbíhání ve frontě. Soustředily se na to, jestli předbíhající mířil ke svému kamarádovi v přednější či zadní části fronty a zjišťovaly také míru oddanosti jednotlivých lidí ve frontě skupině U2. Podle jejich zjištění se lidé rozčilovali stejně jak na ty, kteří předbíhali na konci fronty, tak na ty, kteří se dostali až na začátek. Relativní vzdálenost předbíhajícího a předbíhaného tedy nehrála roli. Předbíhání mnohem hůře nesli oddaní fanoušci oproti těm, kteří šli na koncert spíše náhodou. O tom, zda se oběma vědkyním také podařilo dostat do blízkosti megahvězd, však ve své studii mlčí.      (Zdroj: 21@století)


Paradoxy Velké čínské zdi ..... Historie Velké čínské zdi s sebou nese řadu paradoxů. Zdaleka ne všechno, co se běžně uvádí v turistických průvodcích, zřejmě odpovídá skutečnosti. Julia Lovellová ukazuje problematičnost řady obecně tradovaných „mýtů“ ...

... Zdi měly obranný charakter - to je pravda jen do určité míry. Mnohdy byly zdi předsunutou výspou, která se nacházela daleko za hranicí obdělávané půdy. Cílem bylo spíše rozdělit nepřátelské, respektive ještě ne zcela pacifikované území, omezit zde pohyby mobilních jednotek stepních nomádů, umožnit čínským armádám snadněji se zmocňovat stád koní. Neměli bychom si myslet, že vztahy Čína-severní kočovníci byly jednostranné. „Barbaři“ samozřejmě několikrát napadli či ovládli Čínu, nicméně Čingischánova doba nebyla pro vztahy mezi Čínou a stepními kmeny zcela typická (byť i třeba po 3. stol. n. l. Čínu severní ovládaly různé dynastie mongolského původu). Mnohem častěji měla iniciativu ve svých rukou Říše středu. Nakonec – o problematičnosti obranného smyslu zdí svědčí i tom, že vždy, když se severní kočovníci nějak sjednotili a centrální moc v Číně naopak zeslábla, byly zdi naprosto neúčinné. Spíše než jako hradby mohly v rovinatém terénu poskytovat výhodu přehledu po nepřátelském území – k tomu ale nebyla potřeba souvislá zeď, stačila by pravidelně rozmístěná stanoviště.

Masivní charakter zdí byl umožněn i tím, že třeba oproti římskému Limes byla zvolena velmi jednoduchá technika výstavby. Vesměs šlo prostě o navršené hromady z udusané hlíny a kamení. Materiál byl k dispozici na místě, investovat bylo třeba de facto jen lidskou práci.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050 ..... Britský parlament schválil 18. listopadu zákon, který Velkou Británii zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů o 80 procent do roku 2050 (ve srovnání s rokem 1990). "Je to první zákon tohoto druhu na světě," prohlásil ministr pro energetiku a změnu klimatu Ed Miliband. "Přináší to jasné poselství před rozhovory o klimatu v Evropě a ve světě, že skutečná akce je možná... Arktický led taje rychleji, než se čekalo. Emise rostou na celém světě rychleji, než se čekalo. Škody způsobené změnou klimatu jsou větší, než se čekalo. Ze všech těchto důvodů jsme posunuli svůj cíl ze 60 na 80 procent do roku 2050."

Ed Miliband Miliband vyzval evropské státy, aby následovaly příkladu Británie a nenechaly se znejistit finanční krizí. "V hospodářsky těžkých časech se někteří lidé budou ptát, zda bychom neměli ustoupit od svých klimatických cílů. Ale to by bylo úplně špatně, to by byl velký krok zpět," varoval ministr.

Výbor pro klimatickou změnu (Climate Change Committee, CCC), který návrh zákona posuzoval a doporučil jeho schválení, konstatoval, že cíl je sice obtížně splnitelný, ale je možné ho dosáhnout. Náklady na realizaci podle nich nepřesáhnou částku odpovídající dvěma procentům HDP.       (Zdroj: Gnosis9)


Americké fastfoody jedou na kukuřici ..... Nabídka amerických fastfoodů je ještě jednotvárnější, než hlásali i ti nejskeptičtější odborníci na výživu. Nová studie se poprvé podívala dále než jen na úroveň primárních surovin a objevila kukuřičné království.

Odborníci z Havajské univerzity analyzovali hamburgery, kuřecí sendviče a hranolky ze tří největších amerických řetězců rychlého občerstvení: McDonald's, Burger King a Wendy's. Jejich laboratoří prošlo více než 480 porcí z celých Spojených států od Los Angeles po Baltimore. Zjišťovali poměr jednotlivých izotopů uhlíku, z něhož lze vyčíst, čím se kuřata a krávy živily, než skončily v žemli. Studii zveřejnil vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Analýza odhalila, že žádné z kuřat neochutnalo během svého krátkého života nic jiného než kukuřici. Krávy na tom nebyly o mnoho lépe. Jen 12 ze 162 vzorků hovězího masa z hamburgerů obsahovalo takový poměr izotopů C12 a C13, který naznačuje alespoň částečný podíl jiného krmiva než kukuřice. Všechny výjimky pocházely z provozoven Burger Kings na západním pobřeží.

Metoda odhalí pouze potravu přijatou během posledních několika týdnů před porážkou, takže teoreticky nelze vyloučit, že krávy předtím okusily i něco jiného. Kuřata ale žijí tak krátce, že na případnou změnu jídelníčku neměla čas.

K smažení hranolků ve Wendy's se používá výlučně kukuřičný olej, jenž u zkoumaných vzorků tvořil 16 až 23 % jejich hmotnosti. Další dva řetězce používají i jiné druhy olejů. Nápoje vědci netestovali, nicméně připomínají, že podle dostupných informací je většina z nich slazena kukuřičným sirupem.      (Zdroj: Agris)


Svět biotechnologií XXVIII Kupují Evropané geneticky modifikované potraviny? ..... Základní odpověď je ANO, když jsou na trhu dostupné. Studie také ukázala, že je na trhu EU minimálně 68 potravinářských výrobků, které jsou značeny jako geneticky modifikované, z toho 27 bylo na trhu v České republice. Většina výrobků značených jako „obsahuje „GMO“ nebo „vyrobeno z GMO“ byly potravinářské oleje vyrobené nebo obsahující GM sóju, event. margaríny, v menší míře to byl popcorn, různé crackery, smažené brambůrky, majonézy nebo i čokoláda.

Česká republika byla se svými 27 výrobky značenými jako GM potravina na prvním místě, následovaná Holandskem (18), Estonskem (13), Španělskem (6), UK (3) a Polskem (1). V Řecku, Slovinsku, Německu a Švédsku prakticky nelze na potravinářském trhu GM výrobky koupit. Tyto země, jejich politici a obchodní řetězce propagují výrobky GM-free. Používání označení „GM-free“ je ve velké míře používáno v Německu, Polsku a Švédsku, zatímco v Holandsku je dokonce zakázáno. U nás zakázáno není, takže jsme v průběhu projektu zaznamenali, že i čeští výrobci potravinářských tuků, zejména olejů (řepkový, slunečnicový) a sójových výrobků (sójové maso, granule, mléko atd.) začali výrazně označovat své výrobky „neobsahuje GMO“ nebo „potravina není geneticky modifikována“ apod. na titulní straně obalu. O důvodu tohoto chování je možno spekulovat, ale v kontextu evropského projektu se nezjišťoval.

Množství potravin označovaných, že neobsahují GM složky, celkově roste, a to z tuzemských zdrojů i z dovozu.      (Zdroj: OSEL)

Česká kotlina - domov mutantů ... ach jo ....


Soutěž Elektrárny Kolín je neetická ..... Za neetickou označují sdružení Arnika a školská komise Rady Města Kolína soutěž, kterou se chystá vyhlásit Elektrárna Kolín. Žáci základních škol by měli podle představ reklamních agentů navrhnout výtvarné motivy, které by elektrárna použila na výzdobu svého komína. „V první chvíli mě napadlo, že to musí snad být jen hloupý vtip, než mi došlo, že vedení firmy určitě hloupé není a moc dobře ví, co činí,“ řekla předsedkyně školské komise Iva Drdová.

„Naše děti musí dýchat znečištěný vzduch a mnohé tráví hodiny v ordinacích lékařů. Místo toho, aby elektrárna darovala nám i našim dětem čistší vzduch, chystá se vyhlásit pro ně soutěž,“ říká Iva Drdová. „Máme se smířit s tím, že jde o chytrý marketingový tah? Myslím, že ne. Je to drzost, výsměch a zneužití dětí pro vylepšení mediálního obrazu elektrárny,“ dodává Drdová. Jí vedená školská komise přijala na svém posledním zasedání usnesení, kterým vyzývá ředitele základních škol, aby se jejich žáci projektu elektrárny neúčastnili.       (Zdroj: sdružení ARNIKA)


Nová naučná stezka propojí Vinoř a Satalice ..... Studánky, lužní les, skalní útvary nebo stopy prehistorického osídlení lákají k jedinému - vyrazit do přírody.

Zájemci o to teď ani nemusí jezdit daleko. Novou naučnou stezku Vinořský park - Satalická bažantnice jim vybudovali na okraji Prahy členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Natura, quo vadis? za přispění ministerstva životního prostředí, hlavního města Prahy, městské části Praha-Satalice a sponzorů.

Procházka stezkou, na které se nachází devět stanovišť s informačními cedulemi, trvá něco přes hodinu a nevede příliš náročným terénem.

K vidění jsou tady nejrůznější druhy zvířat, na procházce stezkou můžou výletníci spatřit užovku obojkovou, skokana zeleného nebo slípku zelenonohou.

Na trase dlouhé tři a půl kilometru lidé najdou i doplňkové atrakce jako xylofon nebo dalekohled. Nebudou chybět ani hádanky, na kterých si děti mohou ověřit své dovednosti. Budou si třeba moct vyzkoušet, jestli doskočí dál než blecha.

„Na stezce pracovalo osm lidí, hrubé terénní práce nám zabraly dva měsíce,“ popisuje vznik stezky Milan Maršálek z organizace Natura, quo vadis?.

Stezka vedoucí krajinou u Vinořského parku by měla být v budoucnosti začleněna do naučného okruhu, který bude spojovat Vinořský zámek, Ctěnický zámek a hrad Jenštejn. „Plánujeme tu vytvořit i stezku pro vozíčkáře. Kdyby nám vše vyšlo, jak si představujeme, budeme mít rekreační oblast, kterou nám bude každý závidět,“ řekl vinořský starosta František Švarc.      (Zdroj: EkoList)


20.11. 2008      Na dnešek připadl Den zprůmyslnění Afriky. Pak tu máme Světový den dětí, slaví se jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1959 a schválení Charty práv dítěte 21. listopadu 1989, slaví se v různých zemích v různém termínu.

Dnes je ale hlavně Mezinárodní nekuřácký den, slaví se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině. V ČR se slaví od roku 1992, první Nekuřácký den zorganizoval v roce 1974 Lynn Smith v minnesotském Monticellu. Na základě jeho nápadu stanovuje roku 1977 American Cancer Society každoročně na třetí čtvrtek v listopadu Great Amarican Smokeout.


Zítra, tedy 21.11. 2008, bude v Turnově otevřena obnovená synagoga. Na stránkách Říše snů jste se o ní mohli dočíst v článku Turnovská synagoga - památka, o které se neví. Celkové náklady na obnovu synagogy včetně zařízení interiéru přesáhly 14 milionů korun


Fiktivní rozhovor s vrcholným představitelem globálních elit ..... Polarita je základní princip stvořeného světa. Pro upřesnění stvořeným světem je myšleno vše. To znamená i tak zvaný astrální svět a tak zvané vyšší světy. Ne pouze nám nejbližší a nejsrozumitelnější časoprostorový svět. Není dobro bez zla, není světlo bez tmy, zvuk bez ticha, protože nemůže existovat magnet skládající se pouze ze severního nebo jižního pólu, nemá smysl uvažovat o jin bez jangu o plus bez mínusu. Tento nejzákladnější princip, který již nelze dále redukovat, je přítomen v každé entitě, v každém systému. Částice, atom, molekula, buňka, organismus, člověk, manželé, rodina, společnost, národ, stát, Země, Sluneční soustava, galaxie, kupa galaxií, vesmír, svět to vše je svým specifickým vědomím, které obsahuje tento základní princip. Globální elity ve svém souhrnu jsou určitým uzavřeným celkem, svým způsobem homogenním systémem. Je tedy logický důvod předpokládat, že i tento celek musí být polaritní. To znamená, že by neměl být pouze záporný, temný, zlý, ale měl by obsahovat i opaky těchto negativních atributů, což však rozhodně z velké většiny ne mainstreamových webů nezaznívá. Následující rozhovor je pouze fiktivní a je pokusem o vhled do potencionálně možného uvažování příslušníka globálních elit náležejícího do té „světlejší části“ globálních elit.      (Čtěte na Matrix-2001)


V pondělí 17. listopadu probíhaly práce na úpravách okolí kapličky sv. Vojtěcha nad studánkou poblíž Přerova nad Labem (viz článek Kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou ožívá). Fotografie z výsadby okolo kapličky, které opět pořídil Tomáš Gregárek, najdete na http://gregon.rajce.idnes.cz/sazeni17112008/       (Zdroj - mail, odesílatel Petr Vilgus)


STS-126: Průběžné zpravodajství ..... Už po 27. navštívil raketoplán Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Endeavour je k ní připojený právě v těchto dnech a plní zde důležitou zásobovací misi. Je to jeho 22. mise a celkově 124. let raketoplánu do vesmíru. Co se týče letošního roku, je to 4. mise raketoplánu a 2. let Endeavouru.

Ke stanici Endeavour dorazil v neděli večer, ve 22:08 SEČ velitel Chris Ferguson provedl s raketoplánem otočku, čímž umožnil posádce ISS nasnímat tepelný štít a ve 23:01 došlo ke spojení obou těles. Asi o 2 hodiny později byly otevřeny poklopy a posádky se uvítaly.

V pondělí okolo 18. hodiny byl z nákladového prostoru Endeavouru vyzvednut staniční robotickou paží nákladní modul Leonardo s více než 6000 kg vybavení a v 18:50 připojen ke stanici. Postupně se také schyluje k první kosmické vycházce. Absolvují ji Piperová a Bowen. Noc před ní strávili ve speciálním modulu ve sníženém tlaku, pro odstranění dusíku z krve. Vycházka by měla začít v úterý v 19:45 SEČ. Trvat má 6 a půl hodiny a "spacewalkeři" při ní přemístí dusíkovou nádrž do nákladového prostoru raketoplánu a začnou čištění a mazání kloubů, otáčejících solární panely za Sluncem.

Podle NASA mise zatím probíhá extrémně dobře, doufejme tedy, že to tak zůstane i nadále.       (Zdroj: Astro)


Japonsko včera zahájilo velrybářskou loveckou sezonu ..... Z přístavu Innošima vyplula za přísných bezpečnostních opatření a bez oficiálního oznámení loď Nisšin Maru, která směřuje do antarktických vod. Upozornila na to mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, která dlouhodobě bojuje proti lovu velryb.

Japonští velrybáři mají v plánu ulovit až 935 plejtváků ostronosých a 50 plejtváků myšoků. Úřady uvedly, že navzdory mezinárodním protestům a klesajícím požadavkům na velrybí maso doma nebudou dělat žádné změny v loveckém plánu.

Zahájení letošní lovecké sezony nebylo provázeno žádným obřadem.

"Rozhodli jsme se neoznamovat z bezpečnostních důvodů vyplutí lodí a nedělat žádný úvodní ceremoniál," řekl zástupce rybolovné agentury Tošinori Uoja. Připomněl, že loni se skupina ekologických aktivistů pokusila přepadnout loď hned u pobřeží a velrybářům se jen tak tak podařilo uniknout.

Protesty Greenpeace ... V přístavu Innošima včera při odplutí velrybářské lodi protestovala skupina členů Greenpeace.

"Lov velryb takzvaně pro vědecké účely přináší jen stěží nějaké mezinárodně uznané a věrohodné výsledky a daňovým poplatníkům nepřináší žádný užitek. Výzkum velryb by se měl okamžitě zastavit," žádá organizace Greenpeace v prohlášení.

Japonsko zabije ročně kolem 1200 velryb při dvou loveckých expedicích prováděných pod záštitou vědeckého programu, během něhož se podle Tokia získávají významné údaje o populaci velryb, zejména o jejich pohybu v mořích.      (Zdroj: EnviWeb)


Studenti žádají, aby politici zlepšili kvalitu demokracie ..... V pondělí 17. listopadu 2008 se na pražském Klárově odehrál happening spojený s vyhlášením výzvy Dejte nám dárek ke dvacetinám. Studenti požadují po politické elitě, aby z českého právního systému odstranila legislativní absurdity.

„Jedná se o výzvu politikům, aby ke kulatému výročí v listopadu 2009 dali občanům dárek v podobě odstranění čtyř legislativních absurdit, kvůli kterým česká politická a právní kultura výrazně zaostává za mnohými západními, ale i třeba pobaltskými demokraciemi. Ze všech možných problémů jsme vybrali čtyři, u kterých se dá v cizině nalézt jednoznačně lepší a do Čech přenositelné řešení, takže si politici nevystačí s oblíbenou výmluvou ,jinak to nejde‘,“ říká o výzvě Jiří Boudal, místopředseda Studentské unie UK.

Studenti chtějí po politicích, aby:

- zavedli regulaci lobbingu

- rozdělili pravomoc obsazování mediálních rad a přestali je obsazovat podle politického klíče

- omezili poslaneckou imunitu

- zrušili praxi legislativních přílepků.

„Jsou to věci, které jsou zcela mimo pravou či levou ideologii, navíc jejich nápravu většinou politici dlouho slibují. Regulovat lobbing slíbila vláda i opozice a na omezení imunity se shodly všechny strany, jen se záhadně nedaří ji prosadit. Samozřejmě jsou to návrhy pro politiky spíš nepříjemné, protože omezují jejich vliv. Ale když bude mít demokracie výročí, mohli by ji jednou překvapit něčím příjemným,“ podotýká student Filozofické fakulty UK Jakub Bachtík, jeden z autorů výzvy.       (Zdroj: Econnect)


Vítězové soutěže o největší slídily Big Brother Awards 2008 ..... Na slavnostním večeru v pražském prostoru NoD byly vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku soutěže Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra). Odborná porota je vybrala z více než sedmdesáti nominací zaslaných veřejností. Za největší narušitele soukromí označila mj. magistrát hl. m. Prahy, vládu Spojených států, Společnost AQER.CZ za nabídku softwaru Spying, Deutsche Telekom, návrh elektronických vinět pro placení dálničních poplatků a návrh nařízení Evropské komise, které by vůči cestujícím v celé EU „z důvodů bezpečnosti“ zavedlo „virtuální tělesné prohlídky“ (jinak též „svlékací kamery“). Pozitivní cena byla udělena německé organizaci AK Vorrat za kampaň proti uchovávání dat o elektronické komunikaci a převzala ji zástupkyně pracovní skupiny Suat Kasem.

Soutěž Big Brother Awards se koná ve více než desítce evropských zemích a má za cíl upozornit na rizika, která ohrožují soukromí občanů. V České republice byla soutěž poprvé uspořádána v roce 2005. Podobně jako v minulých letech, byly i letos v jejím rámci uděleny ceny v osmi kategoriích – Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce), Největší firemní slídil (pro komerční firmy), Největší úřední slídil (pro státní instituce), Nebezpečná nová technologie, Právní norma Velkého bratra, Slídil mezi národy, Výrok Velkého bratra a pozitivní cena za počin na ochranu soukromí.      (Přehled cen a další komentáře najdete na stránkách Iuridicum Remedium)


Vědci varují – stromy rostou rychleji ..... Zimní spánek lesa se zkracuje v průměru téměř o dva týdny, jednou z příčin je přemíra dusíkatých sloučenin v půdě.

Stromy v českých lesích rostou výrazně rychleji než před dvaceti lety. K takovému závěru docházejí nejen vědci, ale také lesníci na základě svých praktických zkušeností.

Důvodem je jak nárůst průměrných ročních teplot, tak řada dalších vnějších vlivů, zejména „přehnojování“ lesních ekosystémů dusíkatými sloučeninami, pocházejícími ze zemědělství, průmyslu a dopravy.

Podle výsledků nedávné studie Michiganské univerzity se od roku 1987 celosvětově prodloužila roční růstová perioda stromů v lesích v průměru o jedenáct dní. Znamená to, že stromy jsou aktivní, tedy rostou, v jednom roce takřka o dva týdny déle, což se pochopitelně projevuje i na rychlejším přírůstku dřeva. I když by ale lesní hospodáři měli teoreticky vítat, že dřevo rychleji přibývá, opak je pravdou. Rychlejší růst stromů má totiž pro lesní ekosystémy i řadu negativních důsledků.

„Takové dřevo pak může být řidší, čímž může být náchylnější ke škodám, které působí vítr,“ říká mluvčí Lesů ČR Radek Drahný. Správci státních lesů podle něj registrují rychlejší růst stromů v praxi už řadu let. „Obzvláště viditelné to je u ročních přírůstků. Ty jsou na některých lokalitách enormní,“ říká Drahný.     (Zdroj: Agris)


Čeští vědci umí donutit nádorovou buňku k sebevraždě ..... Tým Michala Dvořáka z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd objevil novou látku, která vyvolává "sebevraždu" nádorových buněk. Mohla by v budoucnu vylepšit metodu takzvaného fotodynamického efektu, která se užívá k léčbě rakoviny.

Fotodynamický efekt je jednou z perspektivních metod léčby nádorových onemocnění, která se už v některých zemích užívá. Vhodná je podle Dvořáka k léčbě snadno přístupných nádorů na povrchu těla nebo v tělních dutinách. Nevhodná je například k léčbě leukémie.

Při této léčebné metodě se zabíjejí nádorové buňky osvitem o vhodné vlnové délce. Využívají se k tomu chemické látky, takzvané fotosenzitizéry, které jsou přednostně pohlcovány nádorovými a nikoli normálními buňkami. Po osvícení laserovým světlem určité vlnové délky se fotosenzitizéry aktivují, a vzniknou tak reaktivní látky, které spouštějí buněčný mechanismus vedoucí k programované buněčné smrti.

Čeští vědci objevili nové velmi účinné fotosenzitizéry. Jedná se o deriváty porfyrinu. Jejich účinnost v laboratorních podmínkách u tkáňových kultur a u myší byla vyšší než u látek dosud používaných pro tento druh léčby v klinické praxi.

Na objevu Dvořák spolupracoval s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.      (Zdroj: Týden)


Podprahová reklama - podvědomí v mediích ..... Experimentátor Hale Becker provedl v jednom obchodním domě na předměstí New Orleansu netradiční experiment. Do hudby, která podkresluje atmosféru obchodu, zakomponoval dva neslyšitelné příkazy: Jsem čestný (I’m honest) a Nebudu krást (I will not steal). Dvě věty běžely na pásku v obchodě nepřetržitě půl roku a počet krádeží za tu dobu klesl téměř o sedmdesát pět procent! Dodnes jde o jeden z nejpřesvědčivějších dokladů toho, že sdělení, předávaná pod prahem našeho vědomí, ovlivňují to, co děláme. Nebezpečí hrozí ve chvíli, když se někdo pokouší prostřednictvím těchto sdělení lidmi manipulovat. Nahrává tomu zejména jedna vlastnost podprahových sdělení – neuvědomujeme si je, a to i přesto, že je naše smysly zachytily a mozek dále zpracovává. Navíc bylo několikrát prokázáno, že i nevědomé vjemy mají trvalý zpětný účinek na naše chování.

Kde všude se můžeme s nevědomou masáží našich mozků setkat? Nejsnadněji se podprahové vzkazy zamaskují do hudby, kterou dnes slyšíte prakticky všude, mohou být rozptýleny do filmů, případně zakomponovány do obrazu, volebního plakátu, kresby, reklamních stojanů, ale třeba i do sušenky. Rozpoznáte je jen velmi těžko, často je odhalí jen špičková technika.

     (Zdroj: Jiří Kolumberský - Subliminální sugesce - odkazy)


Invaze krajt na Floridě ..... Floridské mokřady Everglades hostí vedle krokodýlů, a a pum ještě jednoho, zcela nového predátora - krajtu tygrovitou. Had pocházející z Indie a jihovýchodní Asie byl do Everglades zavlečen a představuje pro tamější ekosystém vážnou hrozbu.

V žaludku ulovených krajt se často nacházejí i kriticky ohrožení zástupci evergladeské fauny. Klimatické podmínky jihu Floridy se nápadně podobají domovině krajty tygrovité. Na začátku roku 2008 vydala US Geological Survey zprávu, podle které můžou krajty obsadit území dvaatřiceti kontinentálních států USA. Podle novějších analýz není situace tak tragická. Florida se krajty jen tak nezbaví. Mimo tuto oblast však hadi najdou jen stěží vhodné podmínky.       (Zdroj: VTM Science)


19.11. 2008      Dnes je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv, ČR se připomíná od roku 200.

V roce 1969 přistál na Měsíci výsadkový modul mise Apollo 12. Astronauti Charles Conrad a Alan Bean vystoupili jako druzí v programu Apollo na měsíční povrch..


Dalajlama navštíví Prahu .....Jeho Svatost 14. dalajlama Tändzin Gjamccho navštíví od 29.11. do 2.12.2008 Českou republiku.

30.listopadu 2008 pronese od 13:30 v Kongresovém centru Praha veřejnou přednášku "Porozumění: cesta ke štěstí". Po přednášce odpoví na dotazy z publika. Vstupenky v ceně 280,- Kč jsou k zakoupení v síti TicketPro. / Akci organizuje Forum 2000.      (Zdroj: Malé Občanské Sdružení Tolerance)


Pivo za zimu? Silnější, tmavší a voňavější ..... V předvánočním období roste poptávka po silnějších a dražších pivech až o desítky procent. Lidé si také častěji než během roku dopřejí různé pivní speciality. Předvánoční období je spolu s létem pro pivovarníky hlavní sezonou. ...

... Zimní období podle ní také tradičně patří silnějším, často nasládlým tmavým speciálům, které přinášejí výraznější vůně a chutě ve srovnání s osvěžujícími světlými pivy. Pivovary v předvánočním období tradičně nabídnou svým zákazníkům speciální balení piv.

Prazdroj letos připravil svým zákazníkům vánoční balíčky všech druhů jím vyráběných lahvových piv s výherními cenami. Pilsner Urquell bude mít tradičně také zvláštní zlaté vánoční etikety.

Budějovický Budvar připravil na letošní Vánoce multipack osmi láhví ležáku s dárkem - sněhem ve spreji se šablonami, kterým si mohou lidé vyzdobit stromeček či okna. Dvě vánoční dárková balení uvedly začátkem listopadu na trh Pivovary Staropramen. Jde o Zimní limitovanou edici Staropramen obsahující kromě osmi láhví piva také půllitrovou sklenici a Gurmánskou kolekci, která kromě ležáku Stella Artois obsahuje pivní speciály mimo jiné s chutí pomerančů a koriandru nebo macerovaných třešní.      (Zdroj: Agris)


Doba superledová je zažehnána? ..... Oxid uhličitý vypuštěný do ovzduší lidstvem během 20. století zabránil tomu, aby se Země v příštích tisíciletích proměnila ve "sněhovou kouli" s nástupem extrémně silné a dlouhé doby ledové. Před 700 miliony roků se Země proměnila na "sněhovou kouli" a následující miliony let mrzlo i na rovníku. Thomas Crowley z University of Edinburgh a William Hyde z University of Toronto představili na stránkách vědeckého týdeníku Nature teorii, podle které se na Zemi schylovalo k podobné superledové době. Za to, že jsem do ní neupadli vděčíme skleníkovým plynům, které chrlíme do atmosféry. "Není to prokázané, ale je to rozhodně víc než jen zajímavý nápad," tvrdí Crowley v rozhovoru pro časopis New Scientist. Po většinu existence pozemského života vládlo na naší planetě podstatně teplejší klima, než je to dnešní. Poslední skutečně horké období začalo před 100 miliony roků a skončilo o 50 milionů let později. Na pólech tehdy nebylo po zalednění ani památky a rozsáhlé oblasti Ameriky, Evropy a Asie ležely pod hladinou mělkých moří. Teplo měly na svědomí skleníkové plyny v ovzduší. Jejich koncentrace ale začala klesat. Na tom se zřejmě výraznou měrou podepsal vzestup Himaláje. Před 30 miliony roků už se ochladilo natolik, že Antarktidu pokryl led. Jen o málo později zamrzla i Arktida. Před 2,5 miliony roků začaly divoké zvraty klimatu. Doby ledové, kdy sever Evropy, Asie a Ameriky kryl čtyři kilometry tlustý ledovec, se střídaly s teplejšími dobami meziledovými. Ledové doby však byly čím dál chladnější a meziledová oteplení se stále více opožďovala. Podle Crowleyho a Hydea se schylovalo k superledové době. Země se mohla začít měnit na "sněhovou kouli" během nejbližších 10 000 roků. Během posledního století však člověk napumpoval do ovzduší tolik oxidu uhličitého, že jeho koncentrace dosáhla nejvyšších hodnot za posledních 800 000 roků. Tím jsme superledovou dobu nadobro zažehnali. "Nemusíme se bát, že by nám v dohledné době takové trvalé, drastické ochlazení hrozilo," říká Crowley.       (Zdroj: Řev přírody)


Prádlo protkané mědí zničí plísně i bakterie ..... Antimikrobiální účinek mají nejen ponožky protkané nanočásticemi stříbra, lze použít i obyčejnou a podstatně levnější měď. V Chile přišli ve firmě Codelco s myšlenkou přidávat měď nejen do ponožek, ale i třeba do ručníků; například lidé trpící plísněmi na nohou by se tak mohli zbavit svého problému bez poměrně komplikovaných farmak. Měď může ve spodních prádle omezit činnost bakterií živících se potem, pomáhat by mohla i na akné. Pokud by z mědi byla například i držadla v dopravních prostředcích, mohlo by se tak omezit šíření řady chorob typu žloutenky. Stejně tak by z mědi mohlo být mnohé vybavení v nemocnicích.

To, že myšlenka na větší použití mědi přichází právě z Chile, není úplná náhoda. Tento stát je totiž největším světovým producentem mědi vůbec. Chile je mimochodem po Norsku také největším vývozcem lososů – i zde by se měď údajně mohla k dezinfekci nějak více používat. Například by se přes měď mohla filtrovat voda na lososích farmách. Dnes se zde používají antibiotika, ta jsou ovšem poměrně drahá a navíc mohou přispívat ke vzniku rezistentních mikrobiálních kmenů.      (Zdroj: ScienceWORLD)

Fusekle s mědí ... budete mít nohy bez bakterií, ale při nejbližší příležitosti do vás uhodí blesk .... :-)))


Příběh života leží na Měsíci? ..... Povrch Měsíce a Země na snímku ze sondy Kaguya. Autor: JAXA Jeden německý astrobilog přichází s poměrně odvážnou myšlenou, že by se na povrchu našeho kosmického souputníka mohly nacházet meteority, původem ze Země, které mohou být klíčem k poznání počátků života na naší planetě...

Astrobiolog Joop Houtkooper z německé University v Giessen tvrdí, že na dně měsíčních kráterů by mohly být meteority původem ze Země. Tyto meteority se na Měsíc mohly dostat v době, kdy na naší planetě vznikal život. V meteoritech by mohly být dokonce pozůstatky života a to nejen ze Země ale možná i z Marsu. Joop Houtkooper patří do úzké skupiny lidí, kteří zpochybnili výsledky sond Viking a důrazně upozorňovali na to, že legendy kosmonautiky na Marsu život najít nemohly.

Jeho názory jsou ale v astrobiologii obecně považovány za spíše kontroversní. Počátkem letošního roku například předpovídal objev mikrobů pomocí sondy Phoenix. Jedná se o výkřik do tmy a nebo naopak ve tmě dna lunárních kráterů leží možná nejfantastičtější informace o původu života?

Americké sondy Lunar Prospector a Clementine v 90. letech objevily vodní led v polárních oblastech Měsíce. Před pár dny ale přišla pesimistická informace, že japonská sonda Kaguya žádný led na Měsíci nenašla. To by mohla být dosti špatná zpráva především pro budoucí měsíční základny. Není ale třeba propadat panice, vědci spíše očekávají data z americké sondy LRO, která se na detailní průzkum Měsíce vydá příští rok.       (Zdroj: Astro.cz)


Poradci Pentagonu tvrdí, že americký vojenský rozpočet je neudržitelný ..... Skupina amerických vojenských poradců "Defense business board" varuje nově zvoleného amerického prezidenta Baracka Obamu, že současný rozpočet Pentagonu "není ekonomicky udržitelný" a měl by být snížen. V jedné zprávě pro vnitrovládní použití poradci píší, „Současnou rutinu není možně dále provozovat.” Podle deníku Boston Globe doporučili poradci Obamovi zrušit drahé a zastaralé zbrojní programy a soustředit se na jiné priority. Zmíněné zbrojní programy zahrnují například protiraketový štít, o kterém se řada vědců domnívá, že je technicky nerealizovatelný. Rozpočet Pentagonu a další náklady Ministerstva obrany tvoří polovinu všech ročních amerických federálních výdajů, mimo dlouhodobých fondů. Nicméně do toho ani nejsou započítány další náklady spojené s vojenskými záležitostmi mimo ministerstvo jakými je například vývoj nových jaderných zbraní v rámci ministerstva energetiky (9,93 miliardy dolarů), sociální podpory veteránům (33,2 miliardy dolarů) a dokonce ani náklady na války v Iráku a v Afghánistánu (170 miliard v roce 2007). Dohromady vynakládá americká vláda kolem jednoho biliónu dolarů na výdaje spojené s obranou. Nedávná státní studie odhalila, že v devadesáti pěti největších zbrojních programech Pentagonu překročil rozpočet počáteční odhady o téměř 300 miliard dolarů. I podle konzervativních odhadů utrácejí Spojené státy za zbrojení téměř tolik, co všechny ostatní země na světě dohromady.     (Zdroj: AKT-INFO)


Co nám říkají psi ..... Na cestu za rozluštěním psí řeči se vydal tým italských vědců z univerzity v Terstu pod vedením Ciorgia Vallortigary. Odborníci sledovali reakce třiceti psů různých plemen na různé situace: na příchod svého pána, cizího člověka, na kočku či na cizího velkého psa. Ukázalo se, že i tak běžná věc, jakou je vrtění ocasem, má mnoho podob. Odchylky jsou mnohdy téměř neznatelné, ale k analýze pohybů chvostu pomohl vědcům počítač. Naprostá většina zkoumaných psů vrtěla ocasem mírně skloněným vlevo, pokud byli vystaveni konfrontaci s cizím hafanem, zatímco při setkání s lidmi se pohyboval spíše vpravo. Vědci vytvořili teorii, podle níž vrtění vpravo signalizuje očekávání či přání, zatímco vrtění vlevo znamená strach nebo snahu vyhnout se nepříjemné situaci. Badatelé tak potvrdili hypotézu, podle níž se každá z hemisfér psího mozku specializuje na plnění jiných úkolů.

Zjištění týmu z Terstu je důležité i pro srovnání psů s člověkem. Rovněž lidé totiž mají v příjemných situacích aktivovánu levou hemisféru, zatímco při nemilých přebírá vládu ta opačná. Výzkumníci sledovali také to, jaké tlapě dávají psi přednost při různých činnostech. Zjistili, že fenky většinou preferují pravé tlapky, zatímco psi bývají spíše leváci. I to svědčí o využívání jednotlivých polokoulí mozku různým způsobem.      (Zdroj: Smísené okolí)


Mohou za leteckou nehodu signály z tajné vojenské základny? ..... Australská agentura pro leteckou bezpečnost dospěla k závěru, že palubní počítače airbusu australské společnosti Quantas mohly vypovědět 7. října službu kvůli silným výbojům elektromagnetické interference, píše britský The Telegraph. Na palubě stroje letícího ve výšce 11 200 metrů ze Singapuru do Perthu bylo v té chvíli 303 cestujících a deset členů posádky. Letadlo zničehonic ztratilo stabilitu a během zhruba minuty se propadlo o 300 metrů. Cestující na palubě, mezi nimiž byly děti i kojenci, utrpěli četná zranění z nárazu na strop kabiny, než se pilotům podařilo znovu získat nad letadlem kontrolu s nouzově s ním přistát. Nejméně třináct cestujících muselo být s vážnými zraněními převezeno do nemocnice. Australský úřad pro bezpečnost dopravy nyní soudí, že signály, které vyřadily palubní počítače, vycházely z námořní základny v západní Austrálii. „Zkoumáme vnější zdroje elektromagnetické interference, včetně vysílače velmi nízkých frekvencí u Exmouthu v Západní Austrálii,“ uvedl ředitel úřadu Kerryn Macaulay. V okamžiku, kdy se začal volným pádem řítit k zemi, se letadlo od vysílače nacházelo necelých 200 kilometrů. Úřad se nyní snaží zjistit, zda se ze základny v inkriminované době vysílalo. Právě odtud totiž putují signály pro americké a australské válečné lodě, jaderné ponorky nevyjímaje, v rámci řízení přísně tajných operací v Pacifiku a v Indickém oceánu. Zdejší vysílač je nejsilnějším na jižní polokouli a už od svého otevření v roce 1963 je častým terčem protestů mírových aktivistů. Agentura však zároveň nevylučuje, že nehodu způsobila vadná součástka v palubním počítači letadla.      (Zdroj: Czech Free Press)


Bez života by nebylo většiny minerálů ..... Evoluce se netýkala jen živých organismů ale i nerostného světa - bez života by totiž Země pravděpodobně postrádala některé minerály.

Vědci z Carnegie Institution totiž došli k závěru, že minerály se vyvíjely spolu s živými organismy a že existence více než dvou třetin z asi 4 300 známých minerálů je přímo nebo nepřímo spojena s biologickou aktivitou. Tato teorie, publikovaná v odborném časopise American Mineralogist, je také cenným vodítkem pro astrobiology hledající život na cizích planetách.

Evoluce minerálů se samozřejmě zcela liší od té Darwinovské - minerály nemutují, nerozmnožují se a nekonkurují si. Přesto v ní došlo k celkem dramatické události - před více než 4,5 miliardami let se značně zvýšila jak různorodost minerálů, tak hojnost jejich výskytu na Zemi. Vědci se domnívají, že to způsobil vznik života, který se na Zemi objevil asi před 4 miliardami let. Hlavní roli v tom zřejmě měla atmosféra bohatá na kyslík, která byla výsledkem fotosyntézy prvních mořských řas. Značné množství minerálů totiž mohlo vzniknout až díky oxidacím různých prvků - například železa a mědi.

Mikroorganismy a rostliny zase urychlily vznik různých jílových minerálů. V oceánech vedla evoluce živočichů se schránkami a mineralizovanými kostrami ke vzniku vápencových minerálů, které by na planetě bez života pravděpodobně byly velmi vzácné.      (Zdroj: Čeký rozhlas - Leonardo)


OSN:Po poklesu z 90 let emisí celosvětově znovu přibývá ..... Množství škodlivých látek, které se celosvětově dostaly do ovzduší, se v roce 2006 ve srovnání s rokem 1990 snížilo o 4,7 procenta. Po prudkém poklesu v 90. letech, jehož příčinou byl rozpad Sovětského svazu, ale od roku 2000 množství škodlivých emisí ve většině států opět roste. ČR je ve srovnání s dalšími 40 průmyslovými zeměmi v porovnání stavu z 90. let s rokem 2006 na 29. místě, emise se jí podařilo snížit o necelých 24 procent. Uvedl to dnes ve své zprávě sekretariát OSN pro klimatické změny.

Ve zprávě srovnal emise 40 zemí od roku 2000 do roku 2006 a údaje porovnal s rokem 1990. Kjótský protokol stanovil, že do období 2008 až 2012 se má množství plynů odpovídajících za oteplování planety snížit o pět procent pod úroveň roku 1990.

Z dnešní zprávy OSN vyplývá, že ve většině průmyslových zemí emise stále rostou, nejhorší je situace ve státech bývalého Sovětského svazu. Ty v roce 2006 vypustily o 7,4 procenta skleníkových plynů více než roku 2000. Celosvětově v tomto období přibylo v ovzduší 2,3 procenta škodlivin. Přitom roku 2006 číslo ve srovnání s rokem předchozím celosvětově kleslo o 0,1 procento, což je přičítáno zlepšením situace v USA.

Orgán OSN považuje situaci za neuspokojivou a domnívá se, že je o tom třeba jednat na prosincové klimatické konferenci v Poznani. Celosvětově by měl podle odborníků OSN růst emisí vyvrcholit v roce 2015. Má-li se svět vyhnout dramatickým následkům v podobě klimatických změn, jako jsou záplavy, horka a silné bouře, pak musí po tomto období emisí ubývat.

USA se nepřipojily ke Kjótskému protokolu a prezident George Bush předpokládá, že se tam emisní situace bude zhoršovat až do roku 2025.     (Zdroj: EkoList)


18.11. 2008      Víte o tom, že pro naše tělo včera začala biologická zima? Tohle tvrdí Lunární kalendář a já jsem to nechtěl uvádět zbytečně v pátek, třeba bych tím někomu pokazil náladu na víkend ...

A jaké výročí máme dnes? V roce 1883 bylo po požáru poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze, a to Smetanovou operou Libuše. Když se ponoříme do historie hlouběji, tak roku 1626byla vysvěcena bazilika svatého Petra ve Vatikánu.

A dále ... no třeba to, že 18.11. 1899 napsal Jára Cimrman císaři Františku Josefovi I. dopis s výzvou, aby v příštím roce buď odstoupil nebo zemřel. Dělal tak v souladu se svým přesvědčením, aby se významné dějinné události stávaly ve snadno zapamatovatelná data  a usnadnily tak dětem studium dějepisu.


Konspirace, nadpřirozené síly a nebo jen náhody? ..... Několik hodin po ukončení červnových parlamentních voleb, z jejichž výsledku leckomu zamrazilo, v katedrále svatého Víta zvonu Zikmundovi žalem dokonce puklo srdce. Někteří pesimisté upozornili na osudný precedent, postihnuvší v roce 1939 Polsko v předvečer národní tragedie. Tentokrát se do české kotliny nepřivalily nacistické invazní hordy, ale přemnoho zkázonosné vody. Ta způsobila víc spouště na vzhledu země než všech šest protektorátních let. Mnohé příčiny katastrof přírodních či pozemšťany zaviněných se už od nepaměti vysvětlují předchozími jakoby pokyny shůry. Však často docházelo k obětování panen konejšit údajně krvelačné bohy, aby zajistili zdárnou úrodu, zabránili suchům, povodním, lučním kobylkám. Máme co dělat s událostmi – biblickými šlehy neodvratitelnými jako jsou například sopečné výbuchy či zemětřesení, na rozdíl od událostí, k nimž nemuselo dojít, ale došlo, s hodně katastrofálním dopadem. Zlomek vteřiny a několikacentimetrová vzdálenost mohly zabránit první světové válce, za jejíž vypuknutí se největší vina přičítá německému císaři Vilémovi II. V roce 1889 (též rok Hitlerova narození) v Berlíně předváděl Buffalo Bill svou proslulou show. Jeho velkou hvězdou byla ostrostřelkyně Annie Oakleyová, která pistolí umně sestřelovala popel z doutníku v ústech gentlemana, dostatečně chrabrého či pošetilého, aby se stal cílem v dost značné vzdálenosti. Dobrovolník se zpravidla nehlásil a tak tuto roli musel podstupovat chudák její manžel. Jinak tomu ale bylo tehdy v Berlíně. Tam k zděšení císařského dvora a zejména paní ostrostřelkyně povstal a frajersky se přihlásil mladý panovník. Annie Oakleyová, zpocená a rozklepaná, jak později přiznala, zmáčkla kohoutek. Šťastná rána, tehdy to bohužel dobře dopadlo, aby pak v roce 1914 a následných čtyřech letech dobře nedopadlo vůbec nic. Významné byly náhody, že se něco stalo (německý vlak přivezl Lenina do Petrohradu) nebo se nestalo (Hitler došel na předměstí Moskvy, ale ne už dál).      (Zdroj: Matrix-2001)


News24: Čína chce z kontaminovaného mléka vyrábět cihly .....  Jedno z největších měst na jihu Číny chce využít zásoby mléka, které se nesmí prodat na volném trhu po aféře s jeho kontaminací průmyslovou látkou melaminem. Ten byl nejprve prokázán v sušeném mléce pro kojence a malé děti, později však i v běžném mléce a dalších mléčných výrobcích. Podle regionálních médií by se z mléka měly vyrábět cihly.

Představitelé Kantonu, hlavního města provincie Kuang-tung, nejdříve uvažovali o tom, že by mléko jednoduše uložili pod zem, nebo jej nechali vylít do řek. Nakonec byl ale tento postup odmítnut z obavy o kontaminaci půdy, případně vody, napsal místní deník Nanfang Daily.

Městské úřady si již zadaly výzkum technologie, která by umožnila využít desítky tisíc tun mléka a vyrobit z něj cihly vypalované za vysokých teplot v pecích, citoval čínský deník městského úředníka odpovědného za bezpečnost potravin.       (Zdroj: Ekolist)

Nic nového pod Sluncem ... přece v tom Slunce, seno ... chtěli Itakové z českého mléka vyrábět knoflíky ...


Červí díry ..... Červí díra (někdy nazývaná také jako Einstein-Rosenův můstek) je jakousi zkratkou v časoprostoru. Její existence je umožněna obecnou teorií relativity. Pojem červí díra vznikl z toho, že její geometrie připomíná cestu, kterou si červ prokousává skrze jablko. Stejně jako warpový pohon je i červí díra oblíbenou rekvizitou autorů science fiction, ovšem v tomto případě je tomu opačně než u warpového pohonu - nejdříve byla vymyšlena červí díra a až poté ji začali autoři sci-fi využívat ve svých dílech. Červí díra je tunelem (či chcete-li můstkem) spojujícím dva vzdálené regiony časoprostoru. Jednoduše si její fungování můžeme představit tak, že v ten okamžik, kdy bychom vstoupili do jednoho konce, bychom se vynořili na jejím druhém konci, ať je jakkoliv daleko. Je to tedy jakási „absolutní“ forma nadsvětelného cestování. Stejně jako v případě warpového pohonu se ovšem ve skutečnosti nadsvětelnou rychlostí nepohybujeme - v našem lokálním rámci se pohybujeme normální podsvětelnou rychlostí, jen jsme si zkrátili cestu manipulací se samotným časoprostorem - prošli jsme časoprostorovou zkratkou. I když v některých sci-fi se objevují červí díry přírodního původu, vznik takového úkazu bez lidského zásahu je velmi nepravděpodobný. Přírodní červí díra by snad mohla vzniknout jedině v dobách ranného velkého třesku v místech, kde by se vyskytovaly určité typy hypotetických kosmologických strun se zápornou hmotností tvořících smyčku. Vzhledem k tomu, že samotná existence kosmologických strun (lineárních defektů časoprostoru s neuvěřitelnou hustotou) je extrémně nepravděpodobná, natož pak aby měly negativní hmotnost a tvořily smyčku, připadá mi tato teorie trochu přitažená za vlasy. Každopádně žádná teorie by se neměla zahazovat jen proto, že je nepravděpodobná. Vždyť i vznik života je velmi nepravděpodobnou událostí a přesto tu jsme.

A jak by šlo uměle vytvořit červí díru?       (Čtěte na Matrix-2001)


Právo vědět - Právo na informace ..... Ve společnosti, která si na svobodnou jen hraje, leží na všem, co se vaří v kuchyni mocných, těžká poklička. Jen málo zasvěcenců má právo ji občas zvednout a zamíchat často nevábnou směs, kterou jsou krmeni kmáni v podhradí. Právo vědět znamená právo každého strávníka znát, co se na něj připravuje. Občanská společnost je společností bez pokličky.

V této sekci se dozvíte, jak využívat právo na informace a jaké k tomu existují nástroje, jak žádat informace o životním prostředí a jak získávat informace o chemických látkách. Sekce mají vždy svou „evropskou“ část. V nich se dozvíte, jak je na tom v dané oblasti Evropská unie a její úřady a také vybrané evropské země. Evropská část může tedy sloužit nejen jako návod, jak postupovat při žádosti o informace v rámci EU, ale také jako porovnání, jak se liší české zákony od těch evropských. V této sekci také najdete:

* návody, jak žádat české i evropské úřady o informace a jak postupovat, když jsou odepírány; * základní právní normy, které se týkají práva na informace; * rozbor vybraných kauz, zkušeností a průzkumů z oblasti získávání informací od úřadů; * příklady, jak funguje právo vědět v některých evropských zemích * odkazy na další zajímavé weby;

Začněte využívat práva vědět!      (Zdroj: Občanská společnost - návod k použití)


NASA se pokouší číst pásku s daty mise Apollo ..... Mise Apolla na Měsíc v 60. a 70. letech minulého století mj. zkoumaly měsíční prach. Data z příslušných senzorů, které vymyslel fyzik Brian O'Brien, byla tehdy uložena na 173 magnetických pásek v NASA a na univerzitě v Sydney. Dlouho se o ně nikdo zvlášť nezajímal. V souvislosti s plánem vybudovat na Měsíci stálou základu představuje ale pro NASA prach znovu problém; může se např. lepit na čočky a všelijak poškozovat různá „těsnění“. Problém je, že pásky se v NASA podle všeho ztratily (to působí těžko uvěřitelně, člověk by čekal, že něco podobného se stává jen u nás). Kopie na univerzitě v Sydney zůstala, je tu však problém data přečíst. Byla by k tomu potřeba pásková jednotka 729 Mark V od IBM, která se používala hlavně v 50. a v první polovině 60. let. Je to z dnešního pohledu značně bizarní zařízení o velikosti lednice, kde jen „navíjecí kotouč“ pásky má průměr skoro 30 cm. Příslušná jednotka je k dispozici Australian Computer Museum Society, ale otázkou je, zda bude fungovat, není totiž údajně zrovna čistá. O tom, že by někde snad náhodou tato jednotka používala dodnes, není nic známo. O záchranu dat se pokusí australská firma SpectrumData, která už vzácné pásky odvezla do speciálně klimatizované místnosti. To, zda se data podaří přečíst, se má ukázat v lednu.      (Zdroj: Science WORLD)


Zázračné schodisko v Santa Fe ..... Každý rok priťahuje táto záhada približne 250 tisíc návštevníkov do kaplnky Loretto v Santa Fe v štáte Nové Mexiko. Predmetom záujmu návštevníkov je tajomné schodisko, ktorého vznik je považovaný za zázrak.

Kaplnka bola postavená v devätnástom storočí. Keď mníšky po jej dostavaní zistili, že v kaplnke chýbajú schody na chór, modlili sa celých deväť dní o pomoc k sv. Jozefovi, ktorý bol tesárom. Deviaty deň po ukončení modlitieb zaklopal na dvere zvláštny cudzinec, ktorý povedal, že je tesár, a že im môže zhotoviť schodisko. Tento cudzinec sám, bez cudzej pomoci, zhotovil v krátkom čase schodisko, ktoré sa považuje za pýchu tesárskeho umenia. Nikto si nedokázal vysvetliť, ako je možné, že špirálovité schodisko, ktoré postavil, dokáže stáť samo bez centrálnej opory. Potom tesár, ktorý pri stavbe nepoužil ani jeden klinec, ani lepidlo, bez stopy zmizol a nečakal ani na odmenu. Po meste sa začalo hovoriť, že tým tesárom bol samotný sv. Jozef, ktorého poslal Ježiš, aby pomohol sestrám. Od tej doby sa považuje schodisko za zázračné a stalo sa cieľom pútnikov.

So schodiskom sa spájajú tri tajomstvá: prvým tajomstvom je neznáma identita tesára. Druhým je fakt, že žiadny architekt, projektant či vedec nedokáže vysvetliť, ako je možné, že toto schodisko stojí bez akejkoľvek stredovej opory. A tretím tajomstvom je pôvod dreva. Prieskumom sa zistilo, že v celom kraji sa tento druh dreviny vôbec nevyskytuje. Na záver ešte jeden detail, ktorý posilňuje vieru v možný zázrak: schodisko má tridsať tri schodov, čo bol vek života Ježiša Krista.      (Zdroj: Poznanie)

Obrázky chodily jeden čas po netu ... tady je to i s podrobným povídáním - a bohužel i prozaickým vysvětlením...


Navždy umlčená slova ..... Podle odhadů se v současnosti ve světě hovoří přibližně 6800 jazyky, ale 90 procent z nich používá 100 tisíc a méně mluvčích. Každých čtrnáct dní ale jeden jazyk vymírá, což znamená, že do roku 2100 bude už více než polovina z oněch takřka sedmi tisíc jazyků – z nichž většina ani nebyla nikdy vědecky popsána – ztracena. A s nimi i povědomí o jejich kultuře, historii i myšlení. Paní Soma přitom není výjimkou – jazyků, u nichž vědci znají jen jediného – a tím pádem posledního – rodilého mluvčího je odhadem šestačtyřicet. „Napočítali jsme 357 jazyků, jimiž hovoří méně než padesát lidí,“ uvádí profesor Bill Sutherland z University od East Anglia. „A právě takové jazyky přestanou být brzy slyšet navždy.“
Ve své studii, kterou před časem publikoval prestižní časopis Nature, profesor Sutherland uvedl, že existuje spojitost mezi pestrostí jazyků a živočišných druhů – na četnost výskytu různých jazyků mají vliv například takové faktory, jako je zalesnění, tropické klima či hornatost daného regionu. „Země s největším počtem místních jazyků jsou do značné míry pokryty lesy, nacházejí se blízko tropického pásma a najdeme tam horská pásma. Stejné faktory ovlivňují například i počty druhů ptáků,“ tvrdí. Tuto tezi může v praxi dokreslovat například hornatá a pralesy porostlá Papua Nová Guinea, kde vědci na poměrně nevelké rozloze zaznamenali neuvěřitelných 817 jazyků. Z hlediska jazykové koncentrace je to nejpestřejší oblast na světě, ale ne všem jazykům je souzeno přežít. Etnografové tam například objevili kmen čítající asi třicet lidí, kteří používali hned tři jazyky. Muži mezi sebou hovořili svým, ženy také svým, a protože si navzájem nerozuměli, museli pro komunikaci mezi pohlavími používat ještě třetí jazyk.
Za posledních pět století zmizelo podle odhadů 4,5 procenta jazyků, zatímco pro srovnání „jen“ 1,3 procenta druhů ptáků a 1,9 procenta druhů savců. Značný vliv na tento vývoj mělo období kolonizace – ze 176 jazyků, kterými mluvili severoameričtí indiáni, jich vymřelo 52, a z 235 jazyků domorodých Austrálců už dnes neuslyšíme nejméně jednatřicet. Tento trend je nejspíš neudržitelný. Na malém ostrůvku v Timorském moři severně od Austrálie například údajně stále ještě žije asi šedesátiletý Patrick Nudjulu. Je jedním ze tří posledních rodilých mluvčích jazyka mati ke, který asi nikdy neměl víc než tisíc mluvčích. Druhý mluvčí od něj žije poměrně daleko a navíc mluví trochu odlišným dialektem. Zbývá pak už jen Patrickova sestra, která sice žije poblíž, ale Patrickovi tradice zakazuje s ní hovořit, protože v jeho národě bylo nemyslitelné, aby muži mluvili s ženami po pubertě.
Kanadský novinář Mark Abley ve své knize věnované mizejícím jazykům uvádí i kuriózní případ, s nímž se setkal slavný německý cestovatel Alexander von Humboldt. Na jedné z výprav se před dvěma sty lety poblíž řeky Orinoco dostal až do vesnice Maypures, která dnes leží na území Venezuely. Našel tam mimo jiné mluvícího papouška. Když se vesničanů ptal, co opeřenec říká, vrtěli bezradně hlavami. Nikdo mu nerozuměl – papoušek totiž mluvil jazykem Atura a byl jeho posledním „rodilým“ mluvčím.      (Zdroj: Czech Free Press)


Obama nezaručuje podporu pro Bushův raketový štít .....  Nově zvolený americký prezident Barack Obama odmítá zaručit další pokračovaní kontroverzního systému raket a vojenských základen ve střední Evropě, který doposud silně prosazoval George W. Bush. Mluvčí nově zvoleného prezidenta objasnil jeho stanovisko poté, co polský prezident Lech Kaczyński řekl, že obdržel ujištění, že v programu bude pokračováno i za nové americké vlády. Americký experimentální systém raketové obrany, jehož součástí je i radarová základna v České republice, je často kritizován jako finančně nákladný, technicky vadný a zcela nepoužitelný z hlediska ochrany národní bezpečnosti. Bushova vláda tvrdí, že systém raket má chránit Evropu před iránskými raketami, ale v Evropě je systém převážně vnímán jako zbraň umožňující budoucí vojenské útoky proti Rusku a dalším protivníkům nebo jako geopolitická strategie, jejímž cílem je oslabit vojenskou a zahraničně-politickou integraci Evropy. Obama se také již vyjádřil k některým dalším projektům, které se budou zásadně lišit od dosavadního směru Bushovy politiky. Například vězni v Guantanámu by měli být buď propuštěni nebo zákonně souzeni americkými soudy. Dalším krokem by také měl být zvrat Bushovy daňové politiky, která snížila daně těm, jejichž příjmy byly vyšší než 250 000 dolarů za rok.       (Zdroj: AKT-INFO)


Lze vyrobit zrcadlo, ve kterém by se člověk neviděl obráceně? ..... Ve skutečnosti obyčejné zrcadlo nic neobrací. Věci, které se před zrcadlem nacházejí vlevo, zůstávají vlevo, věci ležící vpravo, zůstávají i na obraze v zrcadle vpravo. Mate nás jen to, že obraz v zrcadle zvedá levou ruku, když my zvedáme pravou. Lidé mohou být obráceně k nám právě v reálném světě - jejich pravá strana je pak naše levá. Zrcadlo, které by zobrazovalo stejně, jako je tomu v reálném světě, sestrojit samozřejmě lze, ale není to tak jednoduché a nefunguje to tak spolehlivě jako běžné zrcadlo.

Nejjednodušší způsob je spojení dvou zrcadel tak, aby svírala přesně pravý úhel. Pokud pak budete stát tak, abyste uprostřed svého pohledu měla vertikální spoj zrcadel, uvidíte obraz, který bude obrácený stejně jako ve skutečnosti. I text napsaný na papíře bude v takovém zrcadle čitelný. Ovšem kromě „správného obrazu“ uvidíte také další obrazy vytvořené vzájemnými odrazy zrcadel. Těchto triků často využívají iluzionisté a stavitelé zrcadlových bludišť.       (Zdroj: VTM Science)


Cesta do hlubin psí duše ..... Tisíce let, které psi strávili s člověkem, zanechaly výrazné známky na jejich intelektu i pocitech. Vědci se nyní zabývají některými psími pocity a schopnostmi.

Ještě před dvaceti lety by takové bádání bylo považováno přinejmenším za výstřelek. Od dob I. P. Pavlova psy nikdo příliš nezkoumal. V minulém století se vědělo, že mozek psa, který je stejně velký jako jeho dávný předek vlk, je o deset o procent menší než mozek vlčí. Během domestikace ztratil na objemu i hmotnosti. Vědci proto brali psy jako méně inteligentní tvory, než jsou vlci.

BUDAPEŠŤSKÉ SYMPOZIUM

Vše se mění. Letos v červenci se na téma psího intelektu konalo první vědecké sympozium v Budapešti. Zúčastnilo se ho přes dvě stě expertů. Především diskutovali o tom, co se děje v mysli psů a jak to nejlépe zjistit. Kromě výměny názorů se vědci shodli na tom, že psi mají skutečně pozoruhodné mentální schopnosti, díky nimž se dokážou docela dobře orientovat ve světě lidí a mnohdy velmi schopně a pohotově reagovat.

DOBRÉ A ŠPATNÉ

Řada vědců je přesvědčena, že psi přesně vědí, co smějí a co ne. Ukradne-li pes jídlo ze stolu, uvědomuje si, že provedl něco, co neměl. Má tedy pocit provinění.

Péter Pongrácz z budapešťské univerzity jde ještě dál. Připomíná, že vlci neštěkají a že štěkot u psů se vyvinul během tisíců let jejich domestikace. Podle Pongrácze štěkání vzniklo speciálně proto, aby mohli komunikovat s lidmi. Jeho vědecký tým vyvinul počítačový program, ve kterém jsou shromažďovány různé druhy štěkotu různých ras psů odlišného stáří při nejrůznějších příležitostech. Jinak psi štěkají, když si hrají, když jsou sami doma, když vítají pána nebo jsou konfrontováni s cizincem.

Počítačový program dokáže tyto nejrůznější štěkoty očistit od nepodstatných nuancí a zbudou základní akustické charak­teristiky. Vědci zjistili, že určité typy štěkání mají v zásadě stejné výrazné vlastnosti – frekvenci, tón a podobně. Jsou proto schopni, aniž by psa viděli, určit, z jakého důvodů štěkal. A to jakýkoli, i docela cizí pes.

Štěkání tedy vyjadřuje duševní stav psa. Není divu, že lidé, kteří se psy žijí a mají je rádi, přesně vědí, co jim ten jejich chce štěkáním a řečí těla sdělit. Zda má radost, těší se na procházku, nebo se necítí ve své kůži. Znají, jak je vítá a jak štěká, když je nejistý, bojí se, nebo je agresivní. Výzkumy ukázaly, že řeči psů rozumí už šestileté děti, i když psa, jehož štěkot poslouchaly ze záznamu, nikdy předtím neviděly.      (Zdroj: 100+1)


14.11. 2008      Tak - tady máte plnou náruč svátků ...

14.11. - Světový den diabetiků - tento den byl zvolen k výročí narození objevitele inzulínu kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Frederika Bantinga (1891), slaví se od roku 1991, kdy jej vyhlásila Mezinárodní federace diabetu a Světová zdravotnická organizace

15.11. - Den vězněných spisovatelů, vyhlásil PEN - klub v roce 1993

16.11. - Mezinárodní den tolerance, vyhlásilo Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996. Dále je Den poezie, slavil se poprvé v r. 1999; výroční den úmrtí K. H. Máchy 1810

17.11. - Mezinárodní den studentstva, podnětem ke vzniku tohoto svátku byly události ze 17. listopadu 1939, kdy nacistický režim brutálně vystoupil proti českému studentstvu, 17. listopadu 1941 se v Londýně konala manifestace solidarity s českým studentstvem a uspořádání Mezinárodního studentského sněmu, na kterém bylo rozhodnuto, že 17. listopad bude slaven na památku českých studentů jako Mezinárodní den studentstva. A dále máme Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR


Jak přežít ve zdraví skoro kulaté výročí slavného 17. listopadu? ..... Obnovená česká demokracie oslaví za rok dvacáté narozeniny. V životě člověka je to zásadní předěl. V dějinách národa slušná kapitola. Vždyť stále dokola vzpomínaná první republika dostala do vínku jen o pár měsíců víc. A také to neměla lehké. Od samého začátku hrozil rozpad státu, nicméně politici udrželi odstředivé tendence na uzdě až do tragického konce. I Československo na počátku 30.let zasáhla světová hospodářská krize (stejně jako nyní jí odstartoval krach na Wall Streetu). Ale jaký smysl má zdůrazňovat podobnosti, když se jedná o dvě desetiletí zásadně odlišná? Tehdy se obnovovala československá státnost. A současné priority?

Především nesmíte poslouchat politiky.

Ti v zápalu stranického hašteření přemýšlejí v kategoriích nezřízených vyžírků. Počínaje „porcováním medvěda“ a konče „důstojnou“ volbou hlavy státu. Jenže i pamětníci, ale zejména historici, vás vrátí do reality, když budou popisovat úroveň politické kultury během tak slavné první republiky.

Také nesmíte příliš sledovat televizi. Jinak nabudete dojmu, že místní programy jsou zkušebním polygonem amerických filmových ateliérů. A mezi hlavní činnosti zdejšího obyvatelstva patří radostný potlesk celebritě za správnou odpověď na otázku, jak dlouho trvala třicetiletá válka.

Určitě nesmíte zahltit své uši poslechem hlavních rozhlasových stanic. Neboť líbezné české písně se ztrácejí v obludné konkurenci angličtiny jako hektary zemědělské půdy pod betonem a asfaltem průmyslových zón. Ještě že zvukaři techno muziky připravují svá noční dunění na strništích zapomenutých vesniček.

Je zapotřebí zvládnout techniku ignorování reklamy. Nejíst a nepít nejvíce propagované výrobky. Co je dobré, nepotřebuje reklamu. Vytyčit si trasy na hony vzdálené nákupním centrům. Bránit se za každou cenu, bránit se všemu, co na vás útočí z venku.

Teprve takto izolováni od predátorů všeho druhu, ponořte se do svého nitra, a uvažujte, jak zajímavých dvacet let se chýlí k svému vyvrcholení. Vždyť už nejste nesvobodní. Jezdíte přece každý rok do Makarské! Nebo zaletíte do Egypta. Na hranicích vás neponižují. Pas téměř nepotřebujete. Ve frontě na banány nestojíte. Jediné, co je třeba mít v pořádku, jsou srovnané bankovky.

K jejich získání usilovně pracujete. Máte-li práci.

Vědomi si své vnitřní svobody jste v práci loajální vůči všemu, co by ohrozilo vaše postavení. Především se snažíte skrýt své názory; pokud se liší od šéfových. Například nebude kritizovat umístění americké vojenské základny nedaleko od Prahy, jestliže váš nadřízený platí členské příspěvky v ODS. Stejně tak nebudete znevažovat internacionální pomoc demokratické námezdní armády Čechů v Afghánistánu a Iráku. K zajištění rodinné pohody odmítněte diskutovat se svými příbuznými, přáteli i sousedy o všech základních problémech, které sužují vás a vaše okolí. Odmítněte, a pokud možno na věčné časy, uvažovat o schopnostech vašich spoluobčanů zastávat místa ve veřejné správě. A volit jen ty, co by volili vás. Teprve takto připraveni pro život ve svobodné zemi zkuste navázat bližší kontakt se svými dětmi. Jistě, nemáte příliš velkou šanci uspět, ale každý pokus je dobrý.       (Zdroj: Britské listy)


Vláda rozhodla: Kamiony v pátek a v neděli na silnice nevyjedou .....  Vláda schválila návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který předložili ministr dopravy Aleš Řebíček a ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Novelu nyní musí projednat obě komory parlamentu. „Cením si toho, že pro verzi MŽP hlasovala vláda jednomyslně, což je dobrý základ pro úspěšné provedení novely legislativním procesem,“ říká Martin Bursík a dodává, že koalice dává dnes schválené novele jednoznačně přednost před návrhem poslankyně Věry Jakubkové, který nepočítá se zákazem pátečních jízd kamionů, ale pouze s úpravami cen mýtného, což by znamenalo pouze převedení kamionové dopravy na silnice nižších tříd a další zátěž pro obce.

Po jejím schválení bude na všech silnicích v České republice platit celoroční zákaz jízd kamionů, těžších než 7,5 t v pátek od 15:00 do 18:00 a v neděli od půlnoci do 22:00. Vláda souhlasila i se snížením počtu plošných výjimek z tohoto zákazu, které byly obsahem původního návrhu Ministerstva dopravy, podle návrhu ministra Bursíka. „Vláda rozhodla racionálně. Výjimku budou mít všichni ti, kdo ji logicky potřebují, ale nebude možné se skrývat pod různými ‘gumovými’ kategoriemi,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

MŽP oproti původnímu návrhu MD prosadilo snížení počtu plošných výjimek. Vyřazeny byly například výjimky pro „kurýrní služby“ či „nepřetržité provozy“, kam se dá skrýt doprava prakticky čehokoli. Výjimka bude naopak i nadále platit pro přepravu zboží podléhajícího zkáze, živých zvířat, humanitární pomoci, integrovaného záchranného systému i pro techniku potřebnou na stavbách a opravách dopravních (silničních či železničních) komunikací. MŽP mj. také doplnilo, že zákaz neplatí pro provoz na účelových komunikacích, protože bez toho by například nemohl kamion legálně ani přejet v areálu vlastní firmy od skladu k výrobně či z parkoviště do myčky.

Jednorázové výjimky budou zpoplatněny částkou podle druhu výjimky a délky jejího trvání. „Progresivní zpoplatnění motivuje přepravce, aby si požádali o výjimku opravdu pouze na dobu nezbytně nutnou,“ vysvětluje Martin Bursík.      (Zdroj: Ecomonitor)

Nějak nechápu, proč mám jásat nad tím, že nevyjedou do 18 hodin ... "normální lidé", co chodí do práce, tak chytnou akorát tu vlnu kamionů, co se zrovna rozjede ... budiž nám pak země lehká


Konečně jednou se i na zpravodajských serverech najde něco, co není jen o hrůzách politiky a blábol o celebritách ... Krásný článeček Čeština, jak ji neznáme: Afrika nebyla světadílem a pivo kvašeným nápojem je zveřejněn na iDNES ... Malá ukázka:

Zvířata byla pitomá a Kristus na kříži pracoval ..... Význam se posunul i u slova pitomý. V dnešním slova smyslu je to ten, kdo je nechápavý, tupý - a kdo si třeba proto nechá všechno líbit. Původní význam ale musíme hledat někde úplně jinde, u zvířat.

Slovo "pitomý" totiž dříve označovalo "zvíře krmené pící". Význam se pak posunul ještě dál a ze zvířat se "pitomý" přeneslo na "krotké" lidi.

Zajímavou historii má i slovo práce. Původně slovo znamenalo "utrpení" nebo "obtíž". Ještě u Jiráska najdeme větu, ve které se o jisté královně říká "Zle stůně, pracuje k smrti". V literatuře ještě starší můžete najít i obraty jako "Kristus pracoval (tj. trpěl) na kříži".

"Práce prostě stejně jako dnes nebyla ani za dob starých Čechů pro mnoho lidi populární a brala se spíše jako utrpení, proto došlo k posunu," míní Oliva.

Oliva také upozorňuje, že se ve staré češtině můžeme setkat se slovem letadlo (či létadlo), což ale dříve označovalo vše, co létá, tedy především ptactvo. "Někdy v 19. století se slovem letadlo mínilo jakékoli technické zařízení, které létalo, tedy i balon či vzducholoď. Později se to zúžilo je na jeden typ "létajícího přístroje" - tak, jak to známe dnes.

Co bylo vulgární dřív, může být dnes normální..... V češtině se také mění hranice toho, co se považuje za vulgární nebo co se naopak za vulgární už nepovažuje.

"Posouvání významu z vulgárního na nevulgární a opačně je jiným typem změny. Doteď jsme mluvili o posunech ve významu, toto jsou posuny ve stylovém zabarvení slov," vysvětluje Oliva.

Jedním z nejznámějších příkladů tohoto typu je nejspíše věta z knihy Babička Boženy Němcové - "Když neměla ani venku ani v domácnosti co šukat, seděla nejraději ve své sedničce." U Ignáta Hermanna najdeme doklad možná ještě zábavnější: "Šukání bylo dost, ale Pleticha byl zvyklý pracovat."


Země nad propastí ..... Greenpeace dnes otevřeli v Polsku stanici pro záchranu klimatu "Země nad propastí". Stanice tvarem i barvou vypadá jako dvacet metrů velká planeta Země a je umístěna přímo na hraně velkolomu Konin.

Hlavním posláním stanice je upozornit na vážné následky, které klimatu, místním lidem i přírodě hrozí v důsledku těžby a spalování hnědého uhlí.

„Společně s obyvateli tohoto pěkného polského regionu se budeme snažit zastavit pokračování těžby v Tomisławicích“: uvedla Magdalena Zowsiková, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace Polsko. „Velkolom chce vytěžit okolo 50 milionů hnědého uhlí, jehož spálením by vznikly emise více než 50 miliónů tun CO2, který zásadně přispívá k současné změně klimatu. Místní těžba také způsobuje zhoršení životních podmínek obyvatelstva a nenávratně ničí okolí. Jezeru Gopło, na jehož březích se rodil polský stát, hrozí kompletní zničení. Žádáme vládu o zastavení těžby u Tomisławic a přijetí "energetické politiky", v které zůstane zahrnut konkrétní plán odpisu místních ložisek hnědého uhlí."       (Zdroj: Greenpeace)


Měsíční roboti trénují na Hawaji ..... Výlet na Měsíc, který roboty Scarab čeká, bude jistě velmi náročným úkolem. Připravit se na něj musí nejen roboti sami, ale hlavně výzkumné týmy, které doladí poslední konstrukční detaily.

Jejich hlavním úkolem bude vrtat až metr hluboké díry do povrchu a sbírat vzorky hornin. Měsíc rozhodně není přívětivým prostředím pro kohokoliv a ani roboti rozhodně nemohou očekávat vyasfaltované silnice. Musí čelit velmi nerovnému terénu včetně velmi příkrých úseků na stěnách kráterů. Konstruktéři proto zabudovali do robotů řídící zařízení, jehož algoritmy jim umožní najít tu nejméně krkolomnou cestu. Ideální prostředí pro testování nepříznivých podmínek našli konstruktéři z pittsburské Carnegie Mellon University právě na Hawai, kde nutí roboty, aby si poradili s příkrými svahy vulkánu Manua Kea.      (Zdroj: 21@století)


Velrybí ohleduplnost ..... Zřejmá ohleduplnost velryb vůči člověku je velkou záhadou. Pro žádný aspekt vztahů mezi vládcem moří a vládcem suchozemských tvorů vlastně neexistuje prosté vysvětlení. (vesměs J. Y. Cousteau: Velryba. Str. 11)

Pochopitelně, že není, vysvětlení lze hledat až v duchovní rovině. Nevysvětleným způsobem mořští savci rozumí duševní úrovni lidí. Ovšem po čase ztratí takový způsob nádech tajemna, předpokládám. Budeme dál. Jak v poznání dnes ještě duchovních záležitostí, tak ve vzájemném poznání s mořskými savci.

Keporkak, velryba hrbatá (Megaptera novaeangliae) Naše styky s velkými mořskými savci od počátku trpěly tím, že jsme absolutně nic nevěděli o chování velryb vůči člověku. Ale učili jsme se. Zkoušeli jsme se s nimi sblížit tak i onak, a když jsme zjistili, že kontakt je možný, nabyli jsme odvahy a zdvojnásobili jsme úsilí. Nakonec se potápěči z Calypso dokázali stýkat s těmito horami masa bez pocitu strachu. Zjistili, jak se mají chovat, aby je u sebe strpěli tvorové vážící tisíckrát víc než oni. (str. 161)

Samice mořských savců usilovně pečují o svá mláďata. Vůbec neuvažují, že by daly přednost profesní kariéře před přírodním - Božským úkolem. Uvést nového tvora do světa, a to zajišťováním péče jak hmotné, tak výchovné.       (Zdroj: Gnosis9)


Zemědělci se bouří. Česko je přísnější než Brusel ..... Zemědělci v Česku se bouří. Úředníci ministerstva zemědělství totiž prosadili takový systém kontrol dodržování pravidel správného hospodaření, který je výrazně přísnější, než je nařízení bruselských úředníků.

Na zemědělce v Česku tak v příštím roce čeká dvaceti- až třicetinásobné množství kontrol na dodržování takzvané křížové shody (cross-compliance - CC) než na farmáře v jiných unijních zemích.

Poradci ministra zemědělství Petra Gandaloviče spočítali, že systém prosazený ministerskými úředníky bude v praxi znamenat ročně sedm až deset tisíc kontrol zemědělských podnikatelů, zatímco při dodržování podmínek EU by to bylo jen 250. Unie totiž požaduje provést kontroly jen u jednoho procenta zemědělských podniků.      (Zdroj: Agris)

Tak to je byrokracie v krystalické podobě ... Úředníci vymýšlí ptákoviny, aby ospravedlnili svou existenci ...


Co to na nás pořád padá, sakra? ..... Lidovecký ministr kultury Jehlička, který se zatím proslavil snad jen pokusem vytáhnout ze státní pokladny stovky miliard pro své flanďácké souvěrce a bravurním zpackáním projektu Národní knihovny, se asi rozhodl, že každá správná politická kariéra, aby byla dobře ukotvena, musí se opírat o tři pilíře. A tak ke dvěma výše jmenovaným vymyslel manželství, ze kterého téměř není možné se doživotně vyvázat. Podle jeho představy by se snoubenci, kteří se předem smluvně dohodnou vstoupit do manželství na celý život, dobrovolně vzdali možnosti později se jednoduše rozvést jako jiné páry, píše Právo. Sňatek by byl považován za nerozveditelný a manželství by mohlo skončit, pouze pokud by se prokázala vina jednoho z manželů na rozpadu vztahu a ten druhý by navíc na rozvodu trval. Viník by vůbec neměl nárok dožadovat se rozvodu. Jehlička a spol to asi myslí vážně, protože už začali ten nápad prosazovat v rámci připomínkového řízení k novému občanskému zákoníku z dílny ministerstva spravedlnosti, jenž bude koncem roku projednávat vláda. Přitom se ohánějí tím, že podobné věci nejsou nijak výjimečné, neboť se dodnes praktikují v některých státech USA, například Arizoně, Louisianě a Arkansasu… Svatá prostoto! Nepadá toho na nás tam seshora v poslední době nějak moc? A co to na nás vlastně padá? A nebylo toho už dost?      (Zdroj: Czech Free Press)


V Praze byla zveřejněna Zpráva o stavu světové populace 2008 ....  Zpráva o stavu světové populace, kterou každoročně vydává Populační fond OSN (UNFPA), byla zveřejněna 12. listopadu během veřejné debaty pořádané v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Zprávu představila Safiye Cagar, ředitelka pro informace a vnější vztahy UNFPA.

Letošní výroční zpráva UNFPA (Achieving Common Ground: Culture, Gender and Human Rights) reflektuje 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Ve zprávě zaznívá výzva, že k rozvoji je nutné přistupovat podle kulturních specifik různých států a oblastí. To je zcela zásadní pro ochranu lidských práv obecně a především pak pro práva žen a otázky rovnoprávnosti žen a mužů.      (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


Změna pouhých dvou genů udělá z jednoleté rostliny keřovitou trvalku ..... Jednoleté květiny se od trvalek liší svoji strategií. Investují energii do rychlé tvorby květu a poté umírají, nestihnou si vytvořit trvalejší struktury, které by přečkaly zimu. Ukázalo se ale, že změna pouhých dvou genů může strategii zcela převrátit. Vědci z belgického biotechnologického ústavu VIB s hráli se svou oblíbenou modelovou rostlinou – huseníčkem (Arabidopsis thaliana). Vypnuli v ní dva geny odpovědné za vývoj květu (v závislosti na délce dne). Pozměněný huseníček vytvořil květ buď později, nebo vůbec, pokračoval ale ve vytváření vegetativních orgánů. Travina dokonce vytvářela dřevo, takže se z ní stala nejen trvalka, ale i něco na způsob keře. Odlišně probíhá celá řada dalších procesů, například diferenciace buněk. Ukazuje to, že ke kompletní změně strategie stačí málo a tyto evoluční změny mohly u rostlin probíhat rychle a relativně snadno.      (Zdroj: Science WORLD)


13.11. 2008      V 7:18 SEČ dnes nastává Úplněk.

Dnešní Mezinárodní den nevidomých byl vyhlášen v roce 1946 k výročí narození Valentina Haüye (1745), francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých.

Den stromu a dřeva vyhlásila Botanická zahrada Univerzity Karlovy z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerové.

Třináctého listopadu 1912 přednesl Jára Cimrman ve frymburském starobinci přednášku “Domovina” (o pěstování tabáku po domácku).


Depresi zaženou jen nové neurony ..... Pro uzdravení z deprese je nutné, aby se v mozku vytvořily nové neurony.

Antidepresiva i cvičení poměrně rychle obnoví produkci některých látek v mozku.Deprese přesto ustupuje až po několika týdnech či měsících. Tento čas je potřebný pro růst nových nervových buněk. Američtí vědci došli k těmto závěrům na základě pokusů na laboratorních myších. Zvířata trpěla stavy analogickými k lidským depresím. Fyzická námaha nebo antidepresiva přinášela myším po určité době úlevu. Pokud ale vědci zablokovali ve vybraných částech mozku vznik nových neuronů, léčba zůstávala bez účinku.       (Zdroj: VTM Science)


Zemědělci vylili mléko do polí, škodí jim nízké výkupní ceny ..... Na farmě v Klopině - Veleboři vylili zemědělci tisíc litrů mléka. Protestují tak proti nízkým výkupním cenám. Vadí jim postupy obchodních řetězců, které na nižší ceny tlačí skrze mlékárny. Ceny jsou nízké a stále se snižují. Už nyní nestačí na to, aby farmářům pokryly náklady na výrobu.

Současné výkupní ceny mléka jsou nerentabilní, což může vést k likvidaci chovů, řekl dnes novinářům ředitel šumperské okresní Agrární komory (AK) Radek Musil.

Akci uspořádal šumperský Svaz výrobců mléka. "Dnešní akce není namířená proti mlékárnám. Ke snižování výkupních cen je tlačí řetězce. Naším cílem je poukázat na to, že přestože cena mléka šla dolů, u spotřebitelských cen mléčných výrobků se tak nestalo a jsou předražené," uvedl ředitel šumperské okresní AK.

Podotkl, že zatímco začátkem roku farmáři z regionu dostávali za litr mléka v průměru deset korun, v současné době je to 7,4 až 7,2 koruny za litr. Bude hůř, mohou se likvidovat chovy

"Náklady na výrobu litru mléka ale dosahují 9,1 koruny. To znamená, že farmáři tratí na každém litru 1,7 koruny. V letošním roce díky vyšším cenám ze začátku roku a dotacím ještě farmáři vyjdou, příští rok ale očekávám velké problémy, které mohou skončit redukcí a likvidací chovů," uvedl Musil.      (Zdroj: Agris)


Kam zmizel Golem? ..... Posvátný den sobotní minul, ale rabbi Lőw nevložil už golemovi šému do úst. A tak golem nevstal, zůstal hliněným panákem a dostal se na půdu, pod střechu Staré synagogy, kdež se pak rozpadl na kusy. (Alois Jirásek: Staré pověsti české)

Kdyby se tady neobjevil nový muzikál Golem, kdoví, jestli by dnešní mladí vůbec věděli kdo nebo co to ten golem je. Staré pověsti české nečtou a když běží jednou za rok v televizi starý film Císařův pekař a pekařův císař, taky si ho asi nikdo z nich nepustí. Konečně, je to dobře, neboť ten film by je jenom zmátl. Hliněná neforemná socha šoupající se po podlaze, které se vkládá do důlku v čele šém v podobě hliněné kuličky, nemá s pravým golemem nic společného. Tato falešná podoba měla jen pobavit filmového diváka ale přitom způsobila, že někteří fantasté dnes často spekulují s myšlenkou, že golem byl robot-mechanická figurina či nějaké technické zařízení dávné civilizace nebo snad mimozemšťanů. A šém - podle nich zásuvný modul s programem oživující počítač uvnitř stroje, spínač elektrického obvodu či dokonce spouštěč řízené nukleární reakce - to uváděl do chodu.

Jak to tedy s golemem je? Začtěte se do knih o kabale a židovské mystice, a hle! Zjistíte, že vypadal jako obyčejný člověk. Nebyla to tedy žádná neforemná socha a neměl žádnou kuličku v důlku na čele. Byl sice vyroben z hlíny, ale po zázračném oživení pomocí kouzel židovské kabaly se proměnil v člověka z masa a krve, i když němého a poněkud neohrabaného. Šém nebyl žádný spínač, nýbrž kouzelné hebrejské slovo, tedy nehmotná písmena seřazená do určité podoby. Se supermoderní technikou mimozemšťanů neměl zcela určitě nic společného, přesto tím nic neztratil na své záhadnosti.      (Zdroj: Klub psychotroniky a UFO)


Vražedná genocida GM ..... Děti nebyly k utišení. V šoku se snažily zadržovat slzy a držely se u své matky, zatímco přátelé a sousedé připravovali tělo jejich otce na kremaci na hromadě dříví na rozpukaném, holém poli nedaleko jejich domu. Jakmile plameny pohltily jeho tělo, zbyla dvanáctiletému Gandžanovi a o dva roky starší Kalpaně jen pochmurná budoucnost. Zatímco jejich otec snil, že se budou mít v indickém ekonomickém boomu lépe než on, čeká je otrocká nádenická práce za pár drobných na den. Bez půdy i domova budou ti nejnižší z nejnižších. Šankara, zkušený rolník, milující manžel i otec, si vzal život. Před necelými čtyřiadvaceti hodinami, tváří v tvář ztrátě půdy kvůli dluhům, vypil insekticid. Nebyl s to vyrovnat splátky dosahující jeho dvouletého výdělku a byl zoufalý. Neviděl cestu, jak z toho ven. V prachu u domu byly stále ještě stopy jeho agónie. Ostatní vesničané přihlíželi – ze zkušenosti věděli, že už mu pomoci nemohou --, jak se zmítá na zemi, křičí bolestí a zvrací. Podařilo se mu ještě vyškrábat se na lavičku před jeho prostým domkem ve vesnici asi 160 kilometrů od středoindického Nágpúru; o hodinu později už nevydal ani hlásku. Pak přestal dýchat. V neděli v pět hodin odpoledne život Šankary Mandaukára skončil. Sousedé se shromáždili u jeho domu k modlitbám a jeho žena, padesátiletá Nirmala Mandaukárová, vypráví, jak běžela z pole, ale svého muže už našla pozdě. „Byl to starostlivý a milující muž,“ vzlyká. „Už to ale nemohl déle snášet. Přišli jsme o všechno.“ Šankarova úroda se dva roky po sobě nevydařila. Jistě, sucho a škůdci přece k Indii neodmyslitelně patří. Za rolníkovu smrt však může cosi mnohem modernějšího a zlověstnějšího – geneticky upravené plodiny. Jako miliony jiných indických rolníků byly Šankarovi naslibovány nevídané výnosy a zisky – pokud ovšem přejde z tradičních semen na ty geneticky upravené. Zaslepen vidinou budoucích zisků si Šankara vypůjčil peníze, aby měl na jejich nákup. Když se ale nic neurodilo, ocitl se ve spirále zadluženosti – a s žádnými příjmy. A tak se Šankara stal jedním z odhadem 125 tisíc indických rolníků, kteří si sáhli na život v důsledku bezohledného tažení s cílem proměnit Indii v pokusné pole pro geneticky modifikované plodiny. Kritici tomu říkají „genocida GM“ (z anglického „genetic modified“, pozn překl.), ale proti nim stojí mocné koncerny a politici, kteří trvají na tom, že geneticky modifikované plodiny změnily indické zemědělství a přinášejí vyšší zisky. Zbytek světa, tvrdí, by se měl podívat do „budoucna“ a přidat se. Kdo má tedy pravdu?       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Chirurgové budou šít pomocí stříbrné nanotechnologie ..... Nanotechnologicky upraveným stříbrem naimpregnované chirurgické šicí materiály budou reprezentovat českou chirurgii v celosvětové soutěži The Future of Sutures ...

... český projekt je založen na inovaci již existujících šicích materiálů. Principem je nanesení netoxické biologicky odbouratelné antimikrobiální složky na jejich povrch. Tou je nanotechnologicky zpracované stříbro s velikostí částic nepřesahující řádově desítky nanometrů. Takto upravená šicí vlákna napomáhají výrazně lepšímu a rychlejšímu hojení ran, než dosud používané materiály. V praxi se běžně využívají šicí materiály s obsahem antibiotik, proti nimž ale může vznikat rezistence.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Egyptologové v Sakkáře objevili další pyramidu ..... Egyptští archeologové objevili v nekropoli Sakkára pyramidu určenou pravděpodobně pro matku faraóna, který starověké říši vládl před 4300 lety. Objev je starý už dva měsíce, ale generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro památky Zahí Havás o něm veřejnost informoval až nyní.

Badatelé se domnívají, že pyramida skrývala ostatky královny Sešsešet, matky faraóna Tetiho, který vládl v letech 2323 až 2291 před naším letopočtem a stal se zakladatelem šesté panovnické dynastie Staré říše. "Jediná královna, jejíž hrobka nebyla známa, je Sešsešet a já jsem přesvědčen, že pyramida patří jí," říká Havás. Již dříve byly ve stejné části sakkárského pohřebiště nalezeny pyramidy určené pro dvě z Tetiho manželek, ale Sešsešetina hrobka až nyní.

Původně se pyramida tyčila do výšky 14 metrů, její strany měřily 22 metrů. Dnes však z hrobky zůstalo jen pětimetrové torzo. Přesto je podle Haváse nejucelenější vedlejší pyramidou v Sakkáře.      (Zdroj: Týden)


Guardian: Domácí reaktory budou k dispozici do pěti let ..... Jaderná elektrárna o rozměrech zahradního domku schopná zásobovat elektřinou na dvacet tisíc domácností by měla být do pěti let v prodeji. Oznámili to američtí vědci z Národní laboratoře v Los Alamos, která vyrobila první atomovou bombu na světě. První potvrzená objednávka přišla od firmy TES Group, píše deník Guardian.

Miniaturní reaktor bude zapečetěný a nebude obsahovat žádný vojensky využitelný materiál. Nebude mít ani pohyblivé části a bude prakticky nemožné ho ukrást, protože bude uzavřen v betonovém lůžku a zakopán pod zem, popisuje reaktor deník Guardian.      (Zdroj: Ecomonitor)


Ibiškový čaj snižuje krevní tlak .....  Zvýšený krevní tlak je jednou z typických civilizačních chorob, zvyšující riziko život ohrožujících stavů. Podle výsledků posledního výzkumu může ibiškový čaj napomoci při jeho snižování.

Vysoký krevní tlak je onemocnění, které postihuje jednu třetinu dospělých obyvatel Spojených států. Podle zprávy prezentované specialistkou na výživu Diane McKay na výroční konferenci American Heart Association v New Orleans, snižuje pití ibiškového čaje krevní tlak u osob, jejichž krevní tlak je buď mírně zvýšený, nebo se k tomuto hodnocení blíží.

V klinickém testu zkoumala McKayová 65 dobrovolníků ve věku od 30 do 70 let, jejichž systolický krevní tlak byl na počátku studie mezi 120 až 150 mm rtuťového sloupce (Hg) a diastolický se pohyboval pod hranicí 95 mm Hg. Přičemž hodnota krevního tlaku 120 na 80 nebo vyšší je považována za rizikový faktor pro vznik mrtvice, srdečních nebo ledvinových onemocnění.

Po dobu šesti týdnů byl skupině náhodně vybraných osob podáván ibiškový čaj v množství tří šálků denně. Zbytek účastníků dostával k pití nápoj obsahující placebo, tedy přesněji řečeno vodu obarvenou a aromatizovanou tak, aby vypadala jako ibiškový čaj. Všem účastníkům bylo doporučeno, aby dodržovali obvyklý stravovací režim i pohybovou aktivitu. Týden před začátkem studie jim byl změřen tlak a tato měření pak pokračovala v týdenních intervalech.

Výsledky ukazují, že dobrovolníci, kteří pili ibiškový čaj měli na konci testu o 7,2 mm Hg nižší systolický tlak, v porovnání s kontrolní skupinou dobrovolníků užívajících placebo, kterým klesl systolický tlak jen o 1,3 mm Hg.      (Zdroj: OSEL)


Konec tmy nad českou krajinou ..... Noční krajina vždy bývala setmělá, bývala krásná, bývala úchvatná, osvětlena pouze svitem Měsíce, hvězd a horizontu, sem tam světlem z lidského obydlí. Moderní doba ale s sebou přináší mnohé technické výdobytky a tak ani pohled do noční krajiny není co býval kdysi. Dnešní krajina už setmělá není. Na zemi září tisíce světelných zdrojů, které přibývají tak, jak přibývá lidských obydlí. Nad každým větším městem můžeme vidět chuchvalec světla produkovaný z lamp, které často vyzařují i nad horizont. Na vesnici naopak vidíme zářící výbojky obklopené hejnem hmyzu a netopýrů.

Pevná půda pod nohama tvoří ale pouze polovinu krajiny. Ta druhá se nachází nad námi, bohužel i tu doba elektřiny poznamenala. Jen vzpomeňte sami – kdy jste naposled vzhledli k noční obloze? Kdy jste naposledy viděli mléčnou dráhu? Kdy jste naposledy viděli kometu? Dnešní nebe je mnohem světlejší než bývalo ještě před několika málo desítkami let. Kdysi bylo možné okem spatřit dva až tři tisíce hvězd. Abychom se dnes mohli uspokojivě podívat na nebe, musíme putovat daleko od měst, od oslnivých lamp, nejlépe někam na hory.

Přitom by stačilo řídit se jednoduchým pravidlem – svítit pouze tam kam potřebujeme, intenzitou pouze takovou, jaká je zapotřebí a v žádném případě nesvítit nad horizont.       (Zdroj: National Geographic)


Vesmírné přízraky ..... S příchodem nového tisíciletí stoupl počet pozorování neznámých létajících objektů o více než čtyřicet procent. Jejich snímky už dávno nejsou doménou bulváru. Zveřejňuje je i armáda. Vlády některých států uvolnily doposud přísně tajné archivy o sledování UFO. Existenci mimozemšťanů připustil dokonce i Vatikán. Ale jedno tabu stále zůstává. Únosy do UFO.

„Bylo krátce po druhé odpoledne. Šly jsme nakoupit. Na parkovišti se nám nad hlavami objevila výrazná záře. Slunce bylo v té době nad nedalekým věžovým domem a rozhodně nemohlo vydávat tak intenzivní světlo. Podívaly jsme se nahoru. Přímo nad námi se vznášel jakýsi kotouč. Nedovedu to popsat, nerozeznala jsem žádné podrobnosti, jako by to byl jen zhutněný jas. Ani nevím, zda se to hýbalo či jen tak viselo ve vzduchu. Náhle směrem dolů vyšel kužel světla a zamířil na nás. V tom okamžiku vše okolo nás zmizelo. Nebyla tam žádná prodejna, žádná auta, žádní lidé, jen ostré světlo a beton pod našima nohama. V kotouči nad námi se objevil stín postavy. Neviděla jsem žádné oči nebo nos, jen siluetu v tmavším otvoru. Slyšela jsem se, jak na kamarádku volám: Počkej na mne! Neviditelná síla nás táhla vzhůru. Cítila jsem tlak na prsou. Pak jsem ztratila vědomí.“

Obě ženy byly uneseny z moravskoslezské metropole 31. března 1991. Vyděšené a zmatené mě kontaktovaly ještě ten večer. Jejich podrobnou výpověď jsem nechal natočit na kameru.

O pár dnů později druhý program polské televize přinesl zprávu o čtyřech lidech, kteří měli naprosto shodné zážitky. Všichni čtyři pocházeli z měst v polském pohraničí, jen několik desítek kilometrů vzdálených od Ostravy. A všechny pohltil světelný kotouč ve středu 31. března. Nikdo z nich si nepamatoval, co se dělo pak, a jak se dostal zpátky.       (Podrobný článek najdete na stránkách 100+1)


12.11. 2008      Dvanáctého listopadu 1944 byla náletem Royal Air Force definitivně potopena německá bitevní loď Tirpitz. Již v září roku 1943 loď velmi vážně poškodil útok speciálních britských miniponorek X-5 a X-7, které odvážně pronikly až pod samotný kýl lodi v jejím kotvišti v Altenfjordu. Toto poškození bylo natolik vážné, že loď přestala být definitivně schopna plavby na širém moři a byla odtažena k norskému přístavu Tromsø, kde sloužila coby nepohyblivá dělostřelecká baterie.


Pozor, skvělá zpráva !!! Obec Přerov nad Labem & Občanské sdružení Přerováci nadlabáci Vás srdečně zvou na

Výsadbu 4 lip a ovocného stromořadí U kapličky sv. Vojtěcha

Pondělí 17. listopadu 2008 od 14:00 Na Vrších

(Dále čtěte ...)


"Finanční krize" + video 123 minut (české titulky) ..... Na stránkách Matrix-2001 nejdete něco málo o probíhající ‚finanční krizi. Jde o jakousi skládačku pocházející z více zdrojů. Články jsou od expertů na ekonomii a finanční trhy a jedná se o jejich pohled na to, kterým směrem se bude svět v nejbližších dnech, týdnech, měsících a letech ubírat: „Domnívám se, že bankovní instituce ohrožují naši svobobu ve větší míře než armády. Pokud americký lid dovolí, aby soukromé banky ovládly vydávání jejich měny, banky a korporace, které vyrostou kolem [bank], nejdříve prostřednictvím inflace, potom deflace, budou lidem brát jejich majetek do té doby, dokud se jejich děti neprobudí bez domova na kontinentě, který jejich otcové dobyli. Právo vydávat peníze by měla být bankám odebrána a vrácena lidu, kterému právem náleží.” Thomas Jefferson, třetí prezident USA (1743-1826), dopis ministru financí Albertu Gallatinovi (1802). Jak byste odpověděli na otázku: kdo řídí svět? Stručná odpověď zní „bankéři“. Peníze jsou v našem systému existence klíčové, spolu s tím kdo je řídí. Moc nad penězi umožňuje moc nad lidmi. Bankéři ovládají peníze, tudíž ovládají lidstvo. Skutečně je to tak jednoduché. První zpravodajské skupiny byly soukromé. Jejich účelem bylo zajistit, aby bankéři měli přístup k informacím dřív, než kdokoli jiný. Nejslavnější z nic byla Rothschildova skupina, které bylo natolik úspěšná, že Nathan Rothchild byl schopen oklamat účastníky londýnské burzy ohledně výsledku bitvy u Waterloo (věděl dřív než kdokoli jiný že Anglie vlastně vyhrála).      (Zdroj: Matrix-2001)


EK studuje návrh na snížení DPH na prodej a servis jízdních kol ..... Na prodej a servis jízdních kol a náhradních dílů by se v Evropské unii mohla v budoucnu vztahovat nižší sazba DPH. Počítá s tím plán podpory využití kol jako dopravního prostředku, který Evropské komisi předložila Evropská cyklistická federace. Nyní čekáme na vyjádření komise, která si na posouzení dopadů změn objednala speciální studii, řekl ČTK na veletrhu Sport Life generální sekretář federace Bernhard Ensink.

Deklarované cíle Evropské komise pro novou kulturu pohybu ve městech podle něj jednoznačně směřují k podpoře cyklistiky. Federace se snaží spojit podporu cyklodopravy s jinými prioritami Evropské unie, jako jsou veřejné zdraví, nebo bezpečnost. "Cyklistika je řešením pro více věcí než jen doprava ve městech. Více kol znamená méně aut a v důsledcích čistší vzduch, méně hluku, větší bezpečnost a menší klimatické změny," řekl.

Kromě snížení daní z přidané hodnoty při prodeji a servisu kol, počítá návrh také se změnou priorit ve městské dopravě - postupný odklon na ekologičtější provoz, omezení aut v městském provozu nebo zlepšení pohybu cyklistů po městě.      (Zdroj: Ekolist)

Hele, to jsem zvědav, co to s námi udělá ... s námi, jako se zemí, která se nad každým Euro-pšoukem tetelí blahem a snaží se být papežštější papeže ...


V Izraeli byla nalezena hrobka dávné šamanky ..... Archeologické výzkumy v izraelské Galileji (mimo jiné rodiště Ježíše z Nazareta) přinesly v nedávné době zajímavý objev. Vědci zde odkryli řadu hrobů, mezi nimiž vynikal hrob ženy, který byl vybaven nezvyklým počtem hodnotných darů. Archeologové mají za to, že tato žena hrála v dobové společnosti roli „šamanky“.

Archeologové zkoumali naleziště tzv. natufianské kultury v jeskyni Hilazon Tachtit nedaleko města Karmiel. Příslušníci této kultury z mezolitického období, která trvala zhruba v rozpětí let 14 500 – 11 500 př. Kr., neznali ještě systematické zemědělství, dokázali však již budovat kamenná opevnění. Byli však bezesporu zdatnými rybáři a lovci. Hrob ženy, který archeologové datují do období zhruba 12 000, byl neobvykle vybaven. Obsahoval řadu kosterních pozůstatků zvířat, která se v této oblasti vyskytovala spíše vzácně. Vědci napočítali zbytky asi padesáti želv, špičkou křídla orla skalního, dvě lebky kun, pažní kost divočáka a pánevní kost levharta. V hrobě leželo také lidské chodidlo, které patřilo vysokému muži. Podle Dr. Leory Grosmanové z Archeologického institutu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě značí takto pestré vybavení a pečlivá příprava hrobu vysoké postavení ženy ve společnosti. Takto vysoké postavení zaujímala i přes to, že podle analýzy pánevní kosti prokazatelně kulhala. S největší pravděpodobností se tedy jednalo o osobu, jejíž autorita spočívala v její „náboženské“ roli.      (Zdroj: 21@století)


Spojené státy dovolily americké armádě, aby prováděla nájezdy na cizí území na Blízkém Východě, v Asii a v Africe ..... Americká vláda poskytla za poslední čtyři roky pravomoc svým speciálním jednotkám, aby provedly více než deset útoků na území cizích států na Blízkém východě, v Asii a v Africe ve snaze bojovat proti al Kajdě.

Americké nájezdy na syrském území z Iráku, jimž se minulý měsíc dostalo obrovské publicity,a nájezdy z Afghánistánu na pákistánské kmenové území, k nimž došlo letos v září byly součástí daleko většího počtu operací, většina z nichž byla provedena v tajnosti.

Právo pro americké speciální jednotky rychle zaútočit na území cizí mocnosti bez dlouhých byrokratických procedur schválil r. 2004 tehdejší americký ministr obrany Donald Rumsfeld. Došlo k tomu po celé řadě útoků, které selhaly, zejména ve východní Africe, kdy nebyl předem informován americký velvyslanec v Keni. Proto se Rumsfeld v podstatě rozhodl dát plné rozhodovací pravomoci CIA.

Americký deník New York Times v pondělí zveřejnil informace o dosud neznámých operacích, včetně útoku na údajnou pevnost extremistů v pákistánském regionu Bajaur, k němuž došlo r. 2006. CIA sledovala celou operaci živě ve Washingtonu prostřednictvím kamery, umístěné na bezpilotním letadle.      (Zdroj: Britské listy)


Mohl by existovat organismus, který by viděl rádiové vlny? ..... Zřejmě nemohl. Rádiové vlny jsou podobně jako námi viditelné světlo částí elektromagnetického spektra.

Mají však delší vlnové délky, díky čemuž obsahují méně energie. Proto reagují s vnějšími elektrony molekul daleko slaběji, a proto nemůžeme rádiové vlny detekovat pomocí fotosenzitivního pigmentu stejně, jako to dokážeme se světlem. Při vyšší intenzitě způsobují rádiové vlny to, že oscilují celé molekuly, což má zahřívací efekt. Na podobném principu fungují mikrovlnné trouby.

Kdybyste do mikrovlnky dali jistý druh mravenců, seřadili by se ve směru mikrovln. Udělali by to však s cílem minimalizovat teplo, nikoli proto, že by snad měli tu schopnost mikrovlny vidět. Tento pokus je ale vůči mravencům poměrně necitlivý a nedoporučujeme jej zkoušet doma. Natož s obyčejnými mravenci přinesenými z lesa.       (Zdroj: VTM Science)


Féničané nám zanechali nejen abecedu, ale i geny ..... Po Féničanech nám zůstala nejen abeceda, základ prakticky všech písem od latinky po písmo tibetské, ale i geny. Alespoň studie zveřejněná v American Journal of Human Genetics vede k závěru, že mezi obyvateli současného Středomoří má asi 1 muž ze 17 přímé fénické předky v mužské linii (tj. posuzováno podle chromozomu Y). Chris Tyler-Smith, pracující pro Genographic Project (projekt genografické analýzy pod záštitou IBM a National Geographic) uvedl, že celý výzkum začal s tím, že o nějaké specifické „fénické DNA“ nebylo známo nic. Byly ale k dispozici informace o tom, kde Féničané ve starověku sídlili; kromě Libanonu například i v severní Africe, v Hispánii nebo na Sicílii. Ukázalo se, že mezi oblastmi, které Féničané kolonizovali, a zbytkem Středomoří, existuje i genetický rozdíl. Na pozici 13 479 028, respektive M172 chromozomu Y má velká většina lidí „písmeno“ T. Potomkům Féničanů zřejmě odpovídá na této pozici varianta G. Zajímavé ovšem je, že když se provedla podrobnější analýza, ukázalo se, že tato varianta se ve větší míře vyskytuje i na Krétě a a v menší i v pevninském Řecku nebo v Itálii a jižní Francii – což nejsou místa, která bychom přímo spojovali s fénickou kolonizací. Výsledkem studie je zjištění, že asi 6 % mužské populace současného Středomoří je v mužské linii potomky Féničanů.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Socky a sockofobie ..... Zanedlouho po našem přechodu od reálného socialismu k výprodejovému kapitalismu se v české společnosti zažil maloměšťácký pojem socka. Jednak se jím označuje MHD (jezdit sockou), druhak - a to především - jsou tímto výrazem cejchováni občané, kteří projevují určité příznaky nemajetnosti. Není úplně jasné, jaká jsou přesná kritéria pro příslušnost k sockám; může se jednat o osoby (rodiny) závislé na podpoře v nezaměstnanosti a sociálních dávkách, osoby s nízkým příjmem obecně, nebo také občany s určitými spotřebitelskými návyky. V extrémních - ale přesto velmi častých - případech tak maloměšťáci označují kohokoliv, kdo má méně, než oni.

Současně s negativní popularitou socek narůstá též sockofobie, tedy zoufalá snaha dát za každou cenu najevo, že zrovna my k sockám nepatříme. Je jasné, že trhu sockofobie plně vyhovuje, protože se díky ní daří prodat enormní množství předražených šuntů, které se tváří jako luxusní. Proto je zbytečné očekávat, že by v mainstream médiích objevila jakákoliv kritika výrazu socka. Tady je třeba pochválit současného českého prezidenta, kterého dle jeho tvrzení slovo socka (MHD) hluboce uráží.

Proč to nepřiznat, sockofobie mě také zasáhla. Mám značné potíže s botami. Sotva koupím kvalitní a pohodlný model, firma buď zkrachuje, nebo tento model přestane vyrábět. Přitom by úplně stačilo zajít do prodejny a koupit dvacet párů Prestiží; tím bych si zajistil pohodlnou obuv do konce života. Bohužel, nejde to. Nejsem přece žádná socka.      (Zdroj: Svíce)


Francie odhlasovala přísný ekologický zákon ..... Projde-li zákon senátem a rukama prezidenta Sarkozyho beze změn, bude mít Francie jeden z nejpřísnějších zákonů na ochranu životního prostředí na světě. Francouzský parlament učinil v úterý 21.10. významný krok v boji za podstatné zlepšení životního prostředí. Jeho dolní komora téměř jednomyslně přijala nový ekologický zákon, který má pro Francii znamenat drastické závazky, kterými silně překračuje plány Evropské unie. Vládnoucí pravici podpořili i opoziční socialisté. Zákon je mnohem přísnější než jsou normy a omezení prosazené Evropskou unií.

Zákon např. slibuje snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 75 procent ve srovnání s hodnotami z roku 1990. Francouzi si za 2 roky již v obchodech nekoupí klasické žárovky. Od roku 2012 bude možno stavět jen energeticky úsporné budovy. Podíl obnovitelných energií na spotřebě má do roku 2020 činit 23 procent.

Zákon již nyní čeká novela, která má jeho velké cíle zpřesnit a stanovit prostředky, jak jich dosáhnout. Novelu by měl parlament projednávat již velmi záhy, v následujících týdnech.       (Zdroj: Greenpeace)


Rakety v Polsku a radar u nás už nejsou jisté ..... Výstavba americké protiraketové obrany ve východní Evropě je nejistá, neboť se Barack Obama odmítl k tomuto projektu zavázat, konstatuje britský list The Telegraph s odvoláním na polské představitele. Činitelé ve Varšavě tvrdí, že po Obamově rozhovoru s prezidentem Kaczynským se nyní naděje na to, že by kontroverzní projekt mohl pokračovat, pohybují na pravděpodobnosti padesát na padesát. Polský ministr zahraničí Radek Sikorski k tomu dodal, že zhoršující se stav americké ekonomiky může přinutit nastávajícího prezidenta, aby projekt raket v Polsku a radaru v Česku buď zcela zrušil, nebo přinejmenším odložil a věnoval se raději domácím záležitostem. S tímto výkladem se nyní shoduje i kancelář polského prezidenta Lecha Kaczynského, podle níž se Obama v pátečním telefonickém rozhovoru „k ničemu nezavázal“, byť v sobotu na svých webových stránkách tvrdila pravý opak. Obamův zahraničněpolitický poradce Denis McDonough prohlásil, že Obama v telefonátu zdůraznil, že dlouhodobě projekt podporuje, ale jen za předpokladu, že prokáže svou technologickou způsobilost. Několik testů protiraketového systému v poslední době selhalo a pentagonský Institut obranných analýz v říjnu varoval, že urychlené rozmístění systému ve východní Evropě by bylo na úkor jeho kvality a spolehlivosti.      (Zdroj: Czech Free Press)


Phoenix se z Marsu definitivně odmlčel ..... NASA 10.11. 2008 ukončila misi sondy Phoenix, protože se pozemnímu středisku už nedaří navázat se sondou spojení. Zkracující se dny nestačí na dobití baterie pomocí slunečních panelů, teplota klesá téměř na -100 °C a v polární oblasti, v níž sonda působila, navíc zuří prachové bouře.

Phoenix začal mít potíže už 29. října. Na dva dny se odmlčel a od té doby fungoval v omezeném režimu. Většina přístrojů zůstala nečinná, sonda prováděla jen základní měření a většinu času "prospala".

Phoenix na Marsu pracoval od letošního 25. května. NASA původně počítala s tím, že vydrží pouze tři měsíce.

Provedl četná meteorologická měření a prozkoumal geologické podloží ve svém nejbližším okolí. Těsně pod povrchem objevil vrstvu vodního ledu, jeho čidla zaregistrovala i sněžení.      (Zdroj: Tyden)


11.11. 2008      Jedenáctým listopadem začíná Mezinárodní týden vědy a míru.

Dále se slaví Den (válečných) veteránů, svátek připomíná ukončení 1. světové války, oslavy jsou věnovány žijícím i mrtvým veteránům válek vůbec, v ČR se slaví poprvé od roku 1999, tento den také souvisí s tzv. poppy day - z angl. den máku, symbolem vzpomínkových slavností, kterým se také říká "poppy day", je květ vlčího máku. Připomíná, že ve válečných dobách se na neobdělaných polích dařilo jen tomuto planému kvítku. Vlčí mák nechybí snad v žádné klopě na uniformách přítomných při oslavách Dne veteránů.

Svátek svatého Martina bývá s napětím očekáván nejen kvůli pranostice s bílým koněm. 11. listopadu se totiž otevírají první láhve vína pocházejícího z podzimní sklizně. A pokud se mladé svatomartinské víno vyvede, znamená to, že bude kvalitní celý ročník. Oslavy provázející uvedení Svatomartinského na trh nejsou žádnou novinkou posledních let. Již z dob císaře Josefa II. pochází tradice začínat na svatého Martina s výčepem nového vína. Tehdy totiž končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba. Její pokračování na další rok se poté dojednávalo při skleničce v té době již jiskrného vína, se kterým se mohlo také poprvé přiťuknout.       (Dále čtěte na stránkách Svatomartinské víno)


Předpotopní radar ..... Příspěvek sociologa prof. Jana Kellera pro víkendovou konferenci "Protiraketová obrana USA v Evropě" (1.-2.11. na FF UK), které se bohužel kvůli zdravotním problémům nemohl zúčastnit osobně.

Po téměř dvou letech vytáčení, vyložených nepravd a zástupných argumentů se konečně dozvídáme, že americký radar má u nás stát kvůli Rusku. Bude nás chránit, aniž by přitom Rusko jakkoliv ohrožoval.

Po vojenské stránce se Rusko nemá čeho obávat. Je přece kdykoliv schopno svými jadernými hlavicemi přeorat celý prostor mezi Řípem, Prahou a Plzní, to vše zhruba do deseti minut od vydání rozkazu. Po této stránce tedy můžeme být naprosto klidní a můžeme i se svými dětmi usínat v pohodě.

Radar je zde kvůli něčemu jinému. Až bude postaven, všimne si Rusko, že patříme do americké sféry vlivu a už nám dá konečně pokoj. Nedovolilo by si atakovat zemi, na které stojí jinak zcela neškodné americké vojenské zařízení.

Bezpečnostní experti i bezpečnostní laici, kteří nás o tomhle přesvědčují, žijí hluboko ve dvacátém století. Ustrnuli ve světe, kde jedině noha vojáka rozhodovala o suverenitě či závislosti země. Když k nám vkročí voják americký, nebude tady ten ruský.

Až tito staromódní experti a příliš nadšení laici vyhlédnou ze svých zákopů, zjistí, že dnes žijeme v jiném světě. V poměrech globalizované ekonomiky jsou země drženy v závislosti hrozbou odmítnutí investic, nákupem jejich dluhopisů, přerušením strategických hospodářských vazeb. Pouze ty státy, které kontrolují velké zásoby strategických surovin, mohou se obávat okupace. Naposledy jsme to viděli v případě Iráku.

Ve svobodné tržní ekonomice si může Rusko od Korejců odkoupit naše strategické výrobní kapacity, od Němců odkoupit náš tisk, od Rakušanů naše pojišťovny, od Jihoafričanů naše pivovary. Nechá nám tady jenom ten radar, abychom dále ze svých daní platili jeho provoz a jeho ochranu.

O radaru v Tichomoří se ví, že je po technické stránce zastaralý a problematický, jako ostatně celý plán hvězdných válek. Bude muset být modernizován a získat nové parametry, zcela jiné, než s jakými pracovali naši hygienici, kteří ho označili za neškodný. Předpotopnost radaru však nespočívá jen v jeho parametrech. Celý se opírá o předpotopní způsob uvažování bezpečnostních expertů, které kdysi naučili, že stačí, aby si hodný pejsek poznačil zvednutou nožičkou své území a zlý pejsek mu na ně nevkročí.      (Zdroj: Ne základnám)


Britský parlament chce zavést cenzuru ..... Britské bezpečnostní agentury a policie by měly dostat bezprecedentní a právně závazné pravomoci, s nimiž mohou zakázat médiím informovat o záležitostech týkajících se národní bezpečnosti, navrhuje parlamentní výbor pro zpravodajské služby a bezpečnost, o jehož plánech informuje deník The Independent. Po konzultacích s tajnými službami MI5, MI6 a dalšími by výbor rovněž rád cenzuroval informace o policejních operacích, které vláda považuje za důležité z hlediska národní bezpečnosti. Zpráva výboru, která by měla být zveřejněna ještě do konce letošního roku, jako motiv zavedení cenzury uvádí kauzu z roku 2007, kdy se islamisté v Birminghamu chystali unést a zavraždit příslušníka britské armády a kdy média obdržela tajný tip o blížícím se zatčení podezřelých osob. Zdroj úniku této informace dodnes nebyl vyšetřen. „Byl by to velmi nebezpečný vývoj,“ podotýká ke snaze parlamentního výboru známá britská obhájkyně v kauzách lidských práv Louise Christianová. „Potřebujeme média, aby veřejnost měla možnost kontroly. Uvedu příklad studenta z Nottinghamu, který byl šest dní vězněn jen proto, že si z internetu stáhl cosi, co potřeboval pro svou seminární práci. Na svobodu se dostal jen díky tomu, že o jeho kauze informovala média.“      (Zdroj: Czech Free Press)


Tajemství Etrusků - mumie ze záhrobí ..... V devatenáctém století žil v Bratislavě jistý Michal Barič, úředník administrativy, holdoval vášnivému zájmu o starožitnosti. Se svým koníčkem to myslel natolik vážně, že se v nepokojném roce 1848 vypravil do Egypta, ze kterého přivezl mnoho pozoruhodných předmětů, mezi jinými i mumii ženy, která byla zavinutá do nekonečně dlouhých pásů látky. Barič měl o jejím původu velmi svéráznou představu, když se domníval, že jde o sestru uherského krále Štefana. Po jeho smrti odkázal Baričův bratr mumii do sbírek dnešního Národního muzea v Záhřebu, kde je doteď. Roku 1892 vídeňský egyptolog J. Krall při výzkumu pásů z lněného plátna, které tvořily obal mumie, zpozoroval, že se na nich z vnitřní strany nacházejí znaky písma, které však nebylo egyptské, ale etruské.

Tak se do ruk vědců dostal nejdelší text v etruském jazyce, který je současně i nejmladší, protože pochází z 1. století př. Kr. Po čtyřiceti letech od objevení byla látka systematicky dokumentovaná prostřednictvím infračervené fotografie, čímž byl úplně odkrytý text "plátěné knihy".

Tato starověká "kniha", zhotovená na lněné látce, je opravdu unikátní, svým charakterem se liší od epigrafických pramenů, jaké byly nalezené na troskách budov, náhrobcích, urnách, vázách, hraničních kamenech, předmětech z bronzu, slonoviny, terakotu a mincích. V případě této látky šlo o plátno s etruským textem, které se z neznámých důvodů ocitlo v Egyptě, možná přivezené do země pyramid nějakým Etruskem. Později byla tkanina rozřezaná na pásy, které posloužily k bandážování ženské mumie z 1. století po Kr. Po přiložení pásů vedle sebe lze rekonstruovat text, ze kterého část chybí. Text představuje více než 230 řádků a 1200 slov psaných černou a červenou barvou, které se dají přečíst pouze částečně. Význam okolo stovky slov si lze domyslet z kontextu.      (Zdroj: Esoterika)


Českým dětem chybí informace o rizicích na internetu .....  Výbor pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.upozornil na výsledky průzkumu týkajícího se rizik spojených s používáním internetu dětmi a doporučil řadu preventivních opatření především ke zvýšení ochrany osobnosti a osobních údajů dětí na internetu a v masových médiích. Informování dětí, rodičů, učitelů a profesionálů pracujících s dětmi o tom, jak se vyhnout nebezpečí s internetem spojených, bude součástí národní kampaně Prevence násilí na dětech.

Dnešní děti a dospívající tráví velkou část svého volného času na internetu, často bez jakéhokoliv omezení. Podle zprávy "Každé dítě je důležité, ať je kdekoliv" (2007 - 2008), kterou publikovala britská organizace Centrum pro prevenci a ochranu dětí na síti (Child Exploitation and Online Protection Centre), tráví děti nejvíce času vyměňováním či sdílením informačních obsahů, publikováním svých osobních údajů a dalších informací o své osobě v takzvaných sociálních sítích (jako je My Space či lide.cz) a samozřejmě přímým oslovováním druhých lidí (chat, ICQ a mail). Neregulované sdílení a publikování osobních údajů pak podle zprávy způsobuje přímé ohrožení dítěte, protože zejména velmi malé děti nedokáží odlišit realitu a virtuální realitu. Mohou se tak stát obětí zneužívání či přímého fysického ohrožení.       (Zdroj: WEB Reporter)


Příběhy z márnice ..... Začalo to nevinně ... June si vyrazila s přáteli za zábavou do kina. Uprostřed filmu dostala podivuhodný záchvat. Smála se na celé kino a najednou se svezla ze židle na zem. Rychle ji odvezli do nemocnice. Při příjezdu do nemocnice její bezvládné tělo nejevilo žádné známky života. Tentokrát přijeli záchranáři příliš pozdě. I když tělo vypadalo jako úplně mrtvé, dívka byla plně při vědomí, vše vnímala a běhal jí mráz po zádech. Ke svému velkému zděšení na vlastní uši slyšela, jak jí prohlásili za mrtvou. Byla svědkem rozhovoru zdravotních sester, které si při omývání jejího těla a přípravě převozu do márnice spolu povídaly. Slyšela tak například o oplzlostech, které při sexu vyžadoval přítel jedné ze zdravotních sester. Když se nakonec po několika hodinách probrala z ochromení, byla přikrytá prostěradlem v nemocniční márnici a měla na palci u nohy cedulku se svým jménem. Podařilo se jí posadit a optala se zřízence, který vyplňoval její formulář pro pohřební službu, zda by jí mohl odvézt zpět na oddělení. Zřízenec otevřel ústa a s děsuplným výrazem v očích vyběhl ven.

Inu, poprvé je to jistě šok, ale od té doby dotyčnou ženu již prohlásili za mrtvou třikrát, z toho dvakrát se probudila v márnici. June se ze začátku snažila na svůj děsivý zážitek zapomenout a žít si dál normálním životem, ale za rok opět zkolabovala a opět jí prohlásili za mrtvou a opět jí odvezli do márnice. A pěkně jí to rozčílilo! Nejen, že byla v márnici po tmě a tmy se bojí, ale probrala se ze strnulosti až za tři dny. Dodnes nechce vyprávět o tom, co se tam ty tři dny dělo. Poté se June vdala, přivedla na svět tři děti a odstěhovala se do Melbourne v Austrálii, kde žije dodnes, ale záchvaty pokračovaly. Bylo jen otázkou času, než June opět zkolabuje, přivezou jí do nějaké nemocnice, kde bude internista, co se s něčím podobným nikdy nesetkal a June vystaví další úmrtní list. Inu, do třetice se opakoval opět starý známý scénář z Anglie ...      (Zdroj: eDen X)


Etika čarodějnictví ..... V čarodějnictví totiž uznáváme princip odplaty, který bývá někdy nazýván zákonem trojnosti. O co jde? Je to známá a v paxi prověřená pravda o tom, že všechno co děláme se nám vrátí... Čarodějnictví nás učí odpovědnosti a klade silný důraz na osobní svobodu. Základní předpoklad, ze kterého při tom vychází, je ten, že člověk je inteligentní bytost, která je vybavena dostatkem moudrosti na to, aby poznala, co je etické a co ne. Mlčky předpokládáme, že lidé jsou samostatně myslící stvoření, které nepotřebují systém pravidel k tomu, aby neubližovali sobě ani svému okolí. Proto se náš etický kodex omezuje na jedno jediné pravidlo, které je založeno na tom nejobyčenějším selském rozumu a logice každodenního života: ... Dělej co chceš, pokud tím nikomu neuškodíš. Jinak řečeno: Pokud tím neškodíš, dělej, co uznáš za vhodné. Správné vyhodnocení a použití tohoto pravidla je v dané situaci zcela ponecháno na jednotlivci, který se rozhoduje na základě svého nejlepšího úsudku a za své rozhodnutí také nese plnou odpovědnost.

V čarodějnictví totiž uznáváme princip odplaty, který bývá někdy nazýván zákonem trojnosti. O co jde? Je to známá a v paxi prověřená pravda o tom, že všechno co děláme se nám vrátí. Čarodějnictví jde ještě o něco dál než tato všeobecně známá poučka a dodává, že se nám odplaty dostane v trojnásobné míře. Přičemž ale jako čarodějové odmítáme věřit poněkud naivní a stále ještě velmi zakořeněné představě, že nás za naše činy trestá Bůh, nebo dokonce Ďábel, jenž na nás sesílá pohromy všeho druhu. Jsme přesvědčeni o tom, že samotné naše činy a jejich stopy v našem podvědomí k nám přitahují sobě odpovídající vzorce a situace.

Jinými slovy ten kdo manipuluje, bývá sám manipulován. Kdo pomlouvá, sám je často terčem drbů, a kdo se povyšuje nad ostatní, sám často trpí komplexem méněcennosti. Tento výčet je samozřejmě poněkud zjednodušující, je to ale ta nejviditelnější a nejzjevnější podoba trojného zákona v reálném životě.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Král Šumavy – zánik samoty Torfstich-Planie ..... Vracíme se po čase znovu ke slavnému pašerákovi a převaděči, přezdívanému v polovině minulého století Král Šumavy, abychom díky přispění pamětníka oněch dob nahlédli na poslední a nevydařený Kiliánův přechod hranice z trochu jiné perspektivy. Odhalíme dlouhá léta utajovaný a zapomenutý příběh jedné rodiny, pro kterou se ta květnová noc roku 1950 stala nocí osudnou.

hdl Mapa - Moskyt

V druhé polovině měsíce září, téměř dva roky po zveřejnění článku Král Šumavy a jeho kanál 54, přišel nečekaně do e-mailové schránky Moskyta tento dopis.       (Dále čtěte na stránkách Moskyt)


Co pijí mořští hadi ..... Mořští hadi sice žijí ve slané vodě, ale napijí se pouze té sladké. Mořský had Vlnožil (Laticauda semifasciata) - Autor:Leslie Babonis Náhled[640x480] Mořský had Vlnožil (Laticauda semifasciata) Autor: Leslie Babonis , University of Florida

V oceánech žije asi 60 druhů jedovatých mořských hadů - například vodnářů a vlnožilů. Spadají do čeledi korálovcovitých (Elapidae), kam patří také kobry, mamby a korálovci. Biologové se dlouho domnívali, že mořští hadi pijí slanou vodu a přebytečné soli se zbavují filtrací ve speciálních žlázách. Experimenty biologů z Floridské univerzity s hady chovanými v zajetí ovšem ukázaly, že to byl možná omyl. Hadi se totiž slané vody nenapili, i když byli sebevíce dehydrovaní. Svou žízeň zaháněli pouze sladkou vodou nebo maximálně brakickou vodou, která obsahovala nejvýše 20 procent mořské vody.

Objev je z hlediska ekologie mořských hadů velice významný - například může vysvětlit, proč se tito živočichové nejčastěji vyskytují v místech s hojnými dešťovými srážkami. Zároveň ukazuje, že mořští hadi patří na seznam živočichů ohrožených globálními klimatickými změnami. Pokud v důsledku změn bude v tropech pršet méně než v současnosti, mnoho oblastí se pro mořské hady stane neobyvatelnými. Hadi, pokud rovnou nevyhynou, se pak budou muset stěhovat do jiných oblastí.      (Zdroj: Český rozhlas - Leonardo)


Zachrání světovou ekonomiku nová pravidla? ..... To, oč se snaží finančníci na celém světě, tedy napravit stav, kdy bankéři vytvořili 95% nových peněz půjčkami, hypotékami a dalšími výhodnými produkty v americkém prostoru (USA), jsme u nás rešili regulováním financí už po devadesátém roce minulého století diskontní sazbou třikrát vyšší než v ostatní Evropě, což naše podniky vyřadilo ze soutěže a uvrhlo do spárů finanční oligarchie. Nezkušení ekonomové a právníci, kteří včas nestanovili pravidla pro nakládání s majetkem a jeho zastavování u bank, dovolili různým podvodníkům podstrčit bankám zcela nevhodné objekty. Tato situace se vyhrotila natolik, že odstupující ředitel Konsolidační banky Cízler přiznal ztrátu v nevymahatelných položkách v hodnotě 3 200 miliard Kč. V roce 2000, když vstupoval do služeb Světové banky, to přiznal na tiskové konferenci v Novém Yorku. Přítomní odborníci na základě těchto faktů předpovídali naší ekonomice, že se budeme vařit ve vlastní šťávě několik desetiletí. Asi nás však zachránil vstup zahraničních firem, zejména výrobců aut.

Dolary Současná deprese se zřejmě vytvářela už před několika lety. Již Thierry Meyssen, francouzký investigativní novinář, přišel při shromažďování materiálů z internetových stránek Bílého domu na závažné důkazy o podvodech firem, které sídlily ve WTC do jeho kolapsu 11. září 2001. Nezákonná činnost byla evidentní při obchodech s ropou (Mobil Ropa a James Gifen) a stanovování cen zlata (Alan Greenspan, Morgan & Company, Goldman Sachs).

Ale už 12. září 2001 se objevily zprávy, že v předcházejících šesti dnech byly uskutečněny transakce, které jsou typické pro trestné činy zasvěcených lidí. Nejdříve klesly akcie leteckých společností, jimž údajně patřily útočící letadla o 39-42%. K podobným poklesům nikdy předtím na burze nedošlo, ani když někde na světě havarovalo jakékoliv letadlo. Také u cenných papírů byl zaznamenán podobný pohyb. Například firma Morgan Stanley Dean Witter & Company zdvanáctinásobila nabídku svých akcií, protože jí patřilo dvacetdva pater dvojčat a zřejmě dobře věděla o připravované demolici. Stejně postupovaly i další instituce - Merryll Lynch & Company i pojišťovny Munnich Re, Swiss Re i Axa. Zmíněné finanční ústavy jen na burze v Chicagu vydělaly celkem 15,7 milionů dolarů na kupcích, kteří nebyli zasvěceni.       (Dále čtěte na Gnosis9)


Zázračné řasy ze spalovny vyvolaly ve světě zájem .....  Velký zájem u finančních institucí a bank vzbudila liberecká spalovna se svým unikátním experimentem, který využívá spalin vznikajících při pálení komunálního odpadu k pěstování řas, jenž lze použít k výrobě pohonných hmot či zemědělských krmiv.

V budoucnu by díky tomu dokonce mohly vzniknout první výrobní linky, které by dokázaly tyto řasy pěstovat ve větším množství. „Když to všechno půjde dobře, chtěli bychom v horizontu několika let postavit produkční modul, který by se stal základním prvkem pro budoucí masovou výrobu bioethanolu z řas,“ řekl Deníku hlavní řešitel výzkumného projektu Petr Novák.

Spalovna proto již pomalu chystá další projekt, který by plynule navazoval na to, co její vědecký tým dokázal.       (Zdroj: EnviWeb)


10.11. 2008      Desátého prosince 1871 nalezl Henry Morton Stanley ztraceného cestovatele Davida Livingstona poblíž afrického jezera Tanganika. A do učebnic vstoupila jeho první věta - "Dr. Livingstone, I presume?"

V Lunárním kalendáři na dnešek stojí psáno: "Dnes nařezané větve budou mít větší trvanlivost."


Satelit "Rosetta" letí kolem něčeho velmi, velmi podivného ...... Ve večerních hodinách středoevropského času dne 5. Září 2008 oznámila „Evropská organizace pro kosmonautiku“ (ESA), že bezobslužné kosmické plavidlo „Rosetta“ kolem malého objektu o velikosti 500 mil (+ - 3 míle). Tento asteroid byl objeven v roce 1969 a je evidován pod značkou „2867 Steins“. Tento malý asteroid ovšem nebyl primárním cílem „Rosetty“ na její jedenáctileté kosmické misi, ale pouze jakousi interní zastávkou. Skutečným cílem této třítunové kosmické lodi, která byla vypuštěna v roce 2004 je poměrně vzdálený kosmický prostor s finálním setkáním s malou periodicky obíhající kometou „67P/Churyumov-Gerasimenko“ s elipsovitou orbitou kolem Slunce o délce 6,6 let. K tomuto setkání by mělo dojít v roce 2014. Podrobnější data ukazuje níže uvedený diagram. Lze konstatovat, že setkání s asteroidem „Steins“ je z pohledu vědeckého pro „Rosettu“ jakýsi vědecký bonus a také něco málo rizika. V případě budoucího setkání s kometou by se praxe získaná během setkání s asteroidem „Steins“ v letošním roce a s asteroidem „Lutetia“ v roce 2009 může velmi dobře hodit. Operace „Steins“ zahrnuje několik velmi riskantních manévrů, které by mohly hrozit samotným poškozením kosmické lodi anebo jejich nástrojů. Z tohoto důvodu plánovači této mise rozhodli, že v době nejbližšího přiblížení nebude „Rosetta“ sbírat žádná data! Nakonec však během tiskové konference agentury ESA, která proběhla dne 6. září 2008 na půdě „European Space Operations Centre“ (ESOC) v Darmstadu v Německu, byla dr. Davidem Southwoodem (ředitel robotického výzkumu) zveřejněna přece jen vědecká zpráva v rámci které byla zveřejněna některá velmi důležitá data získaná během největšího přiblížení „Rosetty“ k objektu. Jenže……      (Zdroj: Matrix-2001)


Holografický přenos z Chicaga (CNN) Kategorie .... Nedávno, ale i podstatně dříve, jsem psal o utajovaném programu holografického přenosu virtuálních postav a dějů, jež má posloužit, až přijde čas, k dezorientaci ohromeného lidstva elektronickou verzi sestoupení Svatého ducha, respektive novodobého Mesiáše. Mocného virtuálního vládce globalizovaných Nových pořádků. Když zjevení mimořádných religiozních autorit, či setkání s hodnými mimozemšťany, jež od nás převezmou zcela vypleněnou a vydracovanou planetou, není vůbec marné. Když pěkně poprosíme.... Aby udělali obraz té šelmě, kterář měla ránu od meče, ale ožila zase. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným.... (Zdroj: Matrix-2001)


Pětina pitné vody v regionu mizí z řadů ..... Vodohospodářům se přesto daří ztráty postupně snižovat, do investic jdou každoročně desítky miliónů korun. Na jihu Čech přijde ročně nazmar zhruba pětina vyrobené pitné vody. Na vině je zejména zastaralá vodovodní síť v obcích a městech. Do její obnovy vkládají vodohospodáři kařdoročně desítky miliónů korun.

„V období od října 2007 do konce září 2008 vyrobila společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy (VAK JČ) 30,3 miliónu krychlových metrů pitné vody,“ uvedla provozní ředitelka VAK JČ Olga Štíchová. Zatímco v úpravně vody Plav, která je centrálním zdrojem Vodárenské soustavy Jižní Čechy, vzrostla výroba, úpravny vody v Dolním Bukovsku a v Písku naopak zaznamenaly snížení v důsledku trvalého a výrazného snižování ztrát vody i poklesu odběrů některých významných firem v Jindřichově Hradci a Písku. Objem vyrobené vody se tak meziročně snížil o dvě procenta. „Potěšitelný je zejména pokles podílu nefakturované vody, který se v průběhu jednoho roku podařilo snížit asi o tři procenta na současných 20,9 procenta z celkového objemu vyrobené vody. Je vidět, že investice do specializované techniky vyhledávající místa poruch na síti a účinná kampaň na vyhledávání černých odběratelů se vyplácí,“ konstatovala Štíchová. Podle mluvčí společnosti Renáty Kollarczykové činí celorepublikový průměr ztrát vody v řadech dvaadvacet procent, VaK se tak podařilo dostat pod tuto hranici.

„Jsou obce a města, kde stáří vodovodních sítí dosahuje sedmdesát i více let a v důsledku poruch a špatného technického stavu trubních rozvodů jsou zde ztráty téměř na úrovni 40 procent dodané vody. Je především v zájmu měst a obcí, aby přistoupily ke zpracování plánů obnovy své vodohospodářské infrastruktury a využívaly možností dotačních titulů pro tyto účely,“ dodala mluvčí.       (Zdroj: Ecomonitor)


Hyundai spouští výrobu, kraj ani vláda sliby nedodrželi ..... Vzácné šelmy i běžná zvěř bude mít Jablunkovsku těžší život ..... Nošovická automobilka Hyundai spustila výrobu. Rychlou výstavbu největšího automobilového závodu na Moravě umožnila kromě miliardových vládních dotací také zvláštní dohoda „Deklarace porozumění“ uzavřená přesně před dvěma lety mezi zastánci stavby – mimo jiné Moravskoslezským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu – a nevládními ekologickými organizacemi [1]. Beskydčan a další občanská sdružení se tehdy zavázali, že se nebudou odvolávat proti rozhodnutím, které umožňovaly výstavbu kontroverzní automobilky. Investor, vláda a kraj měli na oplátku zajistit zmírnění negativních dopadů automobilky na životní prostředí a okolní chráněnou přírodu.

Ukázalo se však, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo průmyslu a obchodu nejsou seriózní partneři. Odstupující hejtman Tošenovský a stávající ministr Říman nedodrželi několik závazků, daných deklarací. Je například zřejmé, že do konce roku 2008 nebude zprůchodněn Jablunkovský průsmyk pro velké savce: Jedná se přitom o oblast mimořádně významnou z hlediska jejich migrace [2]. Právě zvýšený automobilový provoz po zahájení výroby bude mít v horském průsmyku negativní dopad na migraci velkých savců. Ohroženy jsou chráněné druhy velkých šelem – vlci, rysi a medvědi i běžné druhy živočichů: srnci, divoká prasata, zajíci nebo lišky. Provoz na zdejším úseku rychlostní komunikace navíc zůstane nebezpečný, protože kolize velkých savců s vozidly mohou být příčinou autonehod.      (Dále čtěte na stránkách Šelmy)


Hrozí nám digitální totalita světové elity? ..... Listopad 4, 2008 · Vytisknout dokument

Poprvé v historii lidstva se lidé můžou díky internetu vyhnout manipulaci ze strany vládnoucích elit. Například ve feudalismu se k manipulaci lidí a k jejich držení v poslušnosti používala církev a bůh. Z boží vůle byl pán pánem a žebrák žebrákem a co bůh stvořil, to neměl člověk měnit. V konzumní industriální kapitalistické, ale i socialistické společnosti to byla média, kterými vládnoucí elity po svém informovaly lid, popřípadě masírovaly podle své potřeby jeho myšlení. Ne nadarmo jsou nyní téměř veškerá média vlastněná těmi, kdo vlastní i vojensko-průmyslové komplexy, které platí různé prezidentské kampaně – samozřejmě rovněž mediální, takže jejich peníze končí opět v těch samých kapsách. Takto zvolené hlavy států pak mezi sebou válčí a plní opět kapsy vojensko průmyslových elit. Tak mě napadá, že dát těmto elitám ty stovky miliard dolarů rovnou, ušetřilo by se několik milionů lidských životů. Takhle to spokojeně fungovalo v podstatě celé minulé století až do doby masivního využití internetu, díky kterému se čím dál více lidí může dostávat k informacím, které nejsou v souladu se strategickými záměry tzv. světových vůdčích elit, čímž může být odhalena jejich lživá podstata. Je všeobecně známé, že internet byl původně vyvinut Pentagonem za účelem vojenské interní komunikace a až poté byl dán k civilnímu komerčnímu využití. Ostatně, tak jako desítky dalších vynálezů, jako z poslední doby například satelitní navigace. Kdyby ale ti, co nás chtějí ovládat a kontrolovat, věděli jakého džina vypouštějí z láhve, nikdy by internet raději ani nevymysleli, natož dali k dispozici veřejnosti. Zatímco téměř všechna současná elektronická a tištěná média od televizí, rádií až po noviny a časopisy slouží hlavně k manipulaci lidí, situace na internetu je jiná. Na internetu jsou totiž i informace necenzurované a hlavně i z jiných zdrojů než oficiálních. Ovládnutí kyberprostoru patří proto ke strategickým záměrům projektu vládnoucích elit nazvaného „Amerika pro 21.století“. Na internetu je totiž stále velký prostor pro svobodný pohyb informací a myšlenek. Světové elity proto budou nepochybně usilovat o to, aby tyto informační toky a prostor pro společné a nezávislé myšlení lidí dostaly pod kontrolu, a to cenzurou, komercionalizací přístupu, bagatelizací (např. zahlcením pornografií), vytvářením vlastních webů, blogů, časopisů (CIA například přepisuje hesla WIKIPEDIE). Jeden z příštích konfliktů tohoto století se proto bude zcela jistě odehrávat i na internetu mezi vládnoucími světovými elitami, které budou chtít ovládnout i tento informační prostor, a komunitou těch, kteří prostřednictvím internetu šíří a vyhledávají nezkreslené necenzurované a objektivní informace o tom, co se kolem nás děje. K napsání tohoto článku mě inspirovala zajímavá přednáška sociologa PhDr. Petra Saka, CSc.      (Zdroj: Czech Free Press)


Vědci objevili na Šumavě původní smrk .... Vědci z malé laboratoře v Kašperských Horách přišli s unikátním objevem. Dokážou poznat, které smrky v Národním parku Šumava jsou původní a které pocházejí z osiva z jiných koutů Česka nebo z ciziny. Vědci zjistili, že původní smrky se ode všech zásadně geneticky liší. Lesníci nyní mohou smrky ze semen původních staletých stromů namnožit a vrátit do parku. Přírodě Šumavy to může významně pomoci, protože původní smrky jsou mnohem odolnější vůči drsnému horskému klimatu. Lidé mohou tyto prastaré stromy rozeznat pouhým okem – mají šípovitou korunu, větve sahají až na zem a splývají s kmenem stromů. Jejich kůra je velmi hrubá. Badatelé zkoumali devatenáct míst a na čtrnácti se jim potvrdilo, že tam rostou staleté smrky ztepilé. Probádali jejich geny z větviček s pupeny a porovnávali je se stejnými vzorky ze sedmdesáti míst z celé země. Zjistili, že původní smrky se ode všech zásadně geneticky liší. Správa šumavského národního parku plánuje, že bude z původních smrků sbírat šišky a semena. A z nich pak pěstovat stromy ve školkách.      (Zdroj: iDNES)


Pákistán naléhá na Američany, aby zastavili raketové útoky ..... Pákistánský ministr obrany Chaudhry Ahmed Muchtar naléhá na Spojené státy americké, aby zastavily raketové útoky v Pákistánu, neboť pouze podněcují protiamerické nálady a nepomáhají řešit bezpečnostní situaci: Chaudhry Ahmed Muchtar takto otevřeně varoval generála Davida H. Petraeuse, nového amerického velitele amerických vojenských sil na celém Blízkém východě a ve střední Asii. Za poslední dva měsíce došlo při sedmnácti amerických leteckých útocích k úmrtí nejméně sto pákistánských civilistů. (Zdroj: AKT-INFO)


Strážnící připomínají: Pozor na zloděje a kapsáře .....  Předvánoční nákupy nahrávají zlodějům a kapsářům. Městská policie České Budějovice má pro nás několik rad, abyste se vyvarovali nepříjemností.

"Při nákupech v obchodních domech nenechávejte kabelky a tašky s finanční hotovostí a osobními doklady bez dozoru zavěšené na nákupních vozících. V místech, kde se pohybuje větší počet lidí je dobré nosit kabelky, batohy a tašky na přední straně těla. Budete je mít lépe pod kontrolou," připomíná mluvčí strážníků Kateřina Schusterová.

Stejně tak dávejte bedlivý pozor při cestování MHD, zvláště při nastupování a vystupování. "Důležité je také nenechávat v zaparkovaných vozidlech žádné věci na sedačkách, i když předpokládáme, že budeme za chvíli zpět. Zloději jsou daleko rychlejší," uzavírá mluvčí.      (Zdroj: WEBReporter)

No ... na první pohled to zní snad legračně - ale když se tak člověk rozhlédne v těch obchodech kolem sebe ...


Globální oteplování kazí ledové víno ..... Pozdější příchod mrazů ohrožuje výrobu vinařské speciality. Hrozny na vinici hnijí nebo je místo vinařů sklízejí ptáci

Medová chuť a sytá zlatožlutá barva ledového vína z moravských sklepů loni okouzlila účastníky prestižní galavečeře francouzských someliérů v Paříži.

Lahve s touto tekutou specialitou, která patří v zahraničí k tomu nejoceňovanějšímu z tuzemských vinic, se mohou v příštích letech stát v důsledku globálního oteplování nedostatkovým zbožím. Kvůli němu přicházejí mrazy potřebné ke sklizni hroznů stále později. Jenom díky mrazům se přitom v bobulích, které vinaři na keřích nechali, oddělí voda a esence moštu, která je základem pro ledové víno.

"Mrazy nechodí. Když hrozny ve vinohradě zůstanou do Vánoc, tak už jsou na nic," vysvětluje Lubomír Glos, který má vinice za Moravskou Novou Vsí.

Ledové víno je možné podle zákona sklízet, až když teplota klesne pod sedm stupňů pod nulou. A takové mrazy přicházejí stále později. "Réva ve srovnání s rokem 1950 dozrává průměrně o sedmnáct dní dříve a mrazíky přicházejí až o osmnáct dní později," upozorňuje Greg Jones ze Southern Oregon University, který se věnuje vlivu klimatu na vinnou révu.

Pokud dozrálé hrozny zůstávají na vinici déle, hrozí jim, že se kvůli deštivému a teplému počasí promění v rozbředlou shnilou hmotu.

Dalším nepřítelem ledového vína jsou ptáci, kteří bobulky skryté pod speciálními sítěmi ozobávají.

"Výroba ledového vína je vždycky nejistá. A pokud mrazy přicházejí později, tak riziko roste," potvrzuje tajemník Vinařského svazu Martin Půček.

Čeští a moravští vinaři nejsou jediní, jejichž práci globální oteplování ovlivňuje.

Na slavných francouzských vinicích v Chateauneuf du Pape nedávno srovnáním historických statistik zjistili, že sklízejí skoro o měsíc dřív než na konci druhé světové války.       (Zdroj: Agris)


Soboda X pravda ..... Promiňte, že se zase pletu, kam nemám, ale rád bych upozornil, že s tou svobodou to není dnes až zas tak žhavé. Nevím, zda jste si všimli, že ti, co nejhlasitěji volají po svobodě, ji zároveň nejvíce zneužívají k potlačování svobody druhých?

Moji, zřejmě ne příliš svobodomilní rodiče, například úzkoprse trvali na tom, abych nelhal. Tedy abych mluvil pravdu. Dovedete si představit, jaké by se náhle rozhostilo ticho, kdyby se tento zcela neliberální poždadavek podařilo prosadit!? Spousta lidí by pak dokonce dala přednost zarytému mlčení, než aby pravdu přiznala :-)

Bolševický popřípadě nacistický způsob prosazování lží a polopravd metodou umlčování pravdy zavíráním jejích šiřitelů a vymontováním krátkých vln z rádia je jen jednou variantou utiskování pravdy. Liberální bezuzdné šíření čehokoliv, zcela bez zodpovědnosti za následky, je variantou druhou.

Setkal jsem se s redaktorem, který zcela bez mrknutí oka napsal do článku o zatmění slunce, že je to úkaz v historii velmi známý, například z „biblického příběhu o ukřižování Krista ...“. Ptal jsem se jej, jak ho takový nesmysl napadnul, protože, kdyby si onen příběh přečetl, dozvěděl by se, že se odehrál během Židovských velikonoc, které se slavily o úplňku! Tedy popisovaná „tma od poledne až do tří hodin“ nemohla být přičtena na vrub zatmění Slunce Měsícem. A on jen pokrčil rameny a řekl, že to bylo na Internetu.

Před převratem jsme se sice nemohli takhle veřejně vybavovat o čemkoliv, dokonce bylo velmi obtížné na některé choulostivé otázky najít zdroj spolehlivých odpovědí, ale dnešní „svobodný“ smog všech nesmyslů dokáže hledání pravdy ztížit zcela srovnatelným způsobem.

Pokud bychom svobodu měřili <obtížností - | + snadností> hledat a ověřovat pravdu, a nikoliv jen možností beztrestně žvanit, co nám slina na jazyk přinese, pak by se dnešní stav příliš od toho předlistopadového moc nelišil. Nebo snad máte jiný názor?      (Zdroj: Svíce)

07.11. 2008      O sedmém listopadu se píše toto: Říjnová revoluce (jinak také Bolševická revoluce, Ruská revoluce nebo Velká říjnová socialistická revoluce, zkráceně VŘSR) byl ozbrojený převrat, provedený v Rusku 7. listopadu 1917 (25. října podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil). Z iniciativy vůdce někdejší bolševické frakce RSDDS V. I. Lenina byla připravena akce, která zásadně změnila dějiny 20. století. Byl to také začátek občanské války v Rusku, následovalo vytvoření SSSR a rozšíření komunismu na podstatnou část světa.

No a mimo tohoto druhdy slavného a nyní opomíjeného výročí máme také Africký den informací ...

Osmého listopadu 1620 bylo české stavovské vojsko poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze. Vlády v českých zemích se po ní ujal Ferdinand II. Štýrský.

Na neděli 9. listopadu připadá Světový den jakosti.


ČT zvažuje zavedení poplatků za počítač s internetem ..... Česká televize opět zvažuje, zda by se neměl v budoucnu platit televizní poplatek za každý počítač, který je schopný příjmu TV programů přes internet. Píše to server finančnínoviny.cz.

Dosud se platí poplatky pouze za počítače vybavené televizní kartou či digitálním tunerem, a to pouze tehdy, pokud je jediným zařízením v domácnosti schopným přijímat TV programy.

Ministerstvo kultury s tím ale nesouhlasí. V rámci novely mediálních zákonů navrhne, aby zůstal zachován současný stav.

"Hodláme zachovat úpravu jako nyní, ale ještě nemáme reakci z České televize. V pracovní verzi, kterou máme na stole, nechceme TV vysílání šířené internetem zpoplatnit. Ale je to pracovní návrh," citoval server úterní vyjádření vrchní ředitelky sekce ministerstva kultury Petry Smolíkové.      (Zdroj: Aktuálně)

Tak kde je možné ještě vzít Čecháčky u huby ... Napadá mě - co takhle zpoplatnit dalekohledy? No řekněte, co kdyby někoho napadlo koukat dalekohledem zadarmo na televizi k sousedům ... No ale uznejte, že to není až tak velká blbost ... když se platí poplatky z nosičů CD/DVD ... co kdyby, nedej Bože, někoho napadlo si na ně vypálit nějaké hity ...


Nové značky na D1 budou nakonec platit jen v mrazu a chumelenici ..... Na dálnici D1 v úseku mezi Humpolcem a Jihlavou sice silničáři rozmísťují nové dopravní značky Zimní výbava, platit ale zatím nebudou. Ministerstvo dopravy se ve čtvrtek rozhodlo je zneplatnit buď zakrytím, nebo otočením. Po celé nejzatíženější české dálnici lze tedy nadále jezdit i na letních pneumatikách.

„Značky Zimní výbava začnou na D1 platit až v případě, že začne hustě sněžit nebo když venkovní teplota klesne na méně než pět stupňů pod nulou,“ řekl ve čtvrtek Právu mluvčí MD Karel Hanzelka.

V krátké době je to podruhé, co ministerstvo dopravy mění svůj názor na fungování nové značky. Nejprve ubezpečovalo, že na dálnicích značky Zimní výbava letos vůbec nebudou.

Koncem října se náhle rozhodlo je na D 1 mezi Humpolcem a Jihlavou rozmístit s tím, že při teplé zimě jejich platnost silničáři přeruší přeškrtnutím oranžovými nalepovacími reflexními páskami. A teď MD opět koketuje s myšlenkou umístit pod značky Zimní výbava na D 1 dodatkové tabulky s nápisem Platí jen při teplotách pod minus 5 stupňů Celsia, což v minulém týdnu zavrhlo. „Jestli tam bude ta dodatková tabulka nebo se značky budou při teplotách nad minus pět stupňů operativně překrývat či přeškrtávat nalepovacími páskami, rozhodneme 11. listopadu, kdy se opět sejde hlavní štáb zimní údržby,“ prohlásil včera Hanzelka. Řidiči se tedy musí obrnit trpělivostí a vyčkat, k čemu definitivně MD dospěje.      (Zdroj: Novinky)

Vítejte v Kocourkově ... Bude chumelenice ... značky neuvidím ... pak bude všude 30 cm sněhu, ale teplota "jen" -3 stupně ... vesele mohu bruslit na letních gumách ... bravo, jen tak dál ...

Nebylo by jednodušší pod značku dát displej s údajem o okamžité teplotě? Ale i tak ... jaký to bude mít význam v praxi? Někdo přijede ke značce, bude sníh a -7 ... no tak bude na letních gumách bruslit na okresce, porazí pár stromů a skončí někde na dvoře v hnoji ... Ach jo ... Proč se nenařídí v zimě plošně zimní obutí ... Šaškové ... odvolám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil ... Asi se do věci vložila lobby krematorií a krchovů ... máme málo kšeftů, je málo mrtvol. Jen tak dál ...


Nový prezident USA slibuje velké změny ekologické politiky .....  „Je to vaše vítězství,“ řekl svým voličům vítěz prezidentských voleb v USA Barack Obama. Ve svém prvním projevu jako budoucí prezident také zmínil ekologická témata. „Dnes sice slavíme, ale zítřek nám přinese největší výzvy našeho života – dvě války, planetu v ohrožení a finanční krizi století,“ řekl v Chicagu Obama. Ve své řeči také dodal, že je potřeba rozvíjet nové zdroje energie. Obama by měl podle svých předvolebních slibů přinést podstatnou změnu ekologické politiky, očekávání navíc podporuje fakt, že Demokratická strana potvrdila svoji většinu v Kongresu i v Senátu.

Barack Obama již dříve představil svoji budoucí energetickou a ekologickou politiku. Ta má být postavena na ochraně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. K němu má sloužit kombinace národního emisního stropu a obchodování s emisemi skleníkových plynů. Všechny povolenky by měly být prodávány formou aukcí. Barack Obama navrhuje cíl dosáhnout snížení emisí o 80 % do roku 2050. Ročně má tento systém přinést 15 miliard dolarů, které budou z části investovány do rozvoje obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a na rozvoj druhé generace biopaliv a zelené dopravy. Se snižováním emisí skleníkových plynů a prodejem emisních povolenek to Obama zřejmě myslí skutečně vážně a i během kampaně držel pevný kurz. V rozhovoru pro San Francisco Chronicle například prohlásil: „když si někdo bude chtít postavit uhelnou elektrárnu, tak může. Nicméně ale zkrachuje kvůli obrovské sumě peněz, kterou bude muset zaplatit za všechny skleníkové plyny, které bude elektrárna vypouštět.“       (Zdroj: Ekolist)


Tajemství nemrznoucích ryb odhaleno ..... Na světě existuje celkem osm skupin ryb čeledi Nototheniidae (ledovkovití), z nichž pět obývá Jižní ledový oceán obklopující Antarktidu. Daří se jim zde v teplotách, které by jiné ryby proměnily v kus ledu. Jejich schopnost přežít v mrazivých vodách bohatých na kyslík je tak vynikající, že tvoří téměř 90 % biomasy všech zdejších ryb. Za svůj úspěch vděčí schopnosti tvořit zvláštní proteiny, které na sebe váží krystalky ledu vznikající v krvi zvířete a tím zabraňují zmrznutí ryby. Není to ale jediná vlastnost, která je pro přežití v tak extrémních podmínkách nutná. Vědci u těchto ryb zjistili vysokou aktivitu celé řady genů, podle kterých tělo vytváří proteiny reagující na stres působený vnějším prostředím. Takovými proteiny jsou například chaperony, mezi které patří takzvané heat-shocks bílkoviny. Ty mají za úkol chránit ostatní proteiny před poškozením nízkou teplotou. Dalším typem proteinů jsou ubikvitiny, které udržují buňky a tkáně ryby v dobrém stavu tím, že slouží jako jakási zdravotní policie – označí poškozené bílkoviny, které jsou poté zničeny. Ryby vyřešili i problém s přílišným obsahem kyslíku ve vodě. Ten by mohl poškodit až zabít jejich buňky, tomu ale zabraňuje vysoké množství bílkovin, které nebezpečné kyslíkové radikály vychytají. Aby studenomilné ryby mohli rychle vyrábět dostatečné množství všech těchto bílkovin, pořídili si od každého genu, který je vyrábí, mnoho kopií. Celkem mají oproti svým teplomilným příbuzným tyto geny znásobené třikrát až třistakrát.      (Zdroj: OSEL)


Podraží voda. Obce si budou muset půjčit na čističky ..... Česká republika nesplní normy na čištění odpadních vod, k jejichž plnění se zavázala při vstupu do Evropské unie. Vodohospodářské projekty nestihne v termínu do konce roku 2010 realizovat zhruba čtvrtina obcí včetně Prahy. Uvedl to předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) František Barák. Současně upozornil, že chybějící prostředky na dostavbu si obce budou muset půjčit, a to je donutí zvýšit ceny vody.

Problémy mají zejména menší aglomerace, důvodem je nedostatek peněz a také stavebních kapacit. Podle odhadů sdružení je v České republice potřeba na dokončení vodohospodářských projektů kolem 100 miliard korun.

V operačním programu Životní prostředí je k dispozici zhruba 40 miliard, dalšími deseti přispěje na projekty ministerstvo zemědělství. Další finance si tak zřejmě budou muset investoři půjčit, což se v budoucnu promítne do růstu cen vody. Ta by se zejména v menších městech mohla podle Baráka zvýšit v průběhu několika let na dvoj až trojnásobek.     (Zdroj: EnviWeb)

No hurá ... a hned je zas důvod zdražovat ... Čecháčkové, radujte se, jásejte ...


Teplárny straší lidi zbytečně Kvůli limitům těžby mrznout nebudeme ..... Ekologické organizace důrazně odmítají katastrofické zprávy Teplárenského sdružení ČR, že kvůli platným limitům těžby hrozí likvidace českého teplárenství nebo trojnásobné zvýšení ceny za teplo. K výrobě veškerého tuzemského tepla je totiž zapotřebí méně uhlí, než spolyká jediná elektrárna ČEZ, Prunéřov. Energetická biomasa, na kterou by mohly teplárny přejít, je mimoto výrazně levnější než uhlí. Podle aktuálních údajů Ministerstva průmyslu spotřebovaly české teplárny v roce 2006 k výrobě tepla necelých sedm miliónů tun uhlí. Celková roční těžba hnědého uhlí v Čechách přitom dosahuje padesáti miliónů tun. K výrobě tepla je tedy použito 14 % tuzemského uhlí. Jedna jediná elektrárna ČEZ, Prunéřov, spotřebuje každoročně více. Obavy tuzemských tepláren by tedy vyřešilo odstavení jediné staré a neefektivní elektrárny ČEZ.

Problém není v tom, že by v Čechách nebyl pro teplárny nyní nebo v budoucnu dostatek uhlí. Problém je v tom, že naprostá většina z něj končí v elektrárnách ČEZu, kde se spaluje mnohem méně efektivněji, než v teplárnách. K jeho řešení stačí, aby vláda tuzemské uhlí přednostně zpřístupnila teplárnám.

Nicméně teplárny mají ještě jednu, výrazně ekologičtější alternativu, než žebrat o palivo u uhlobaronů. Spalování energetické biomasy. Té je podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu v ČR k dispozici dostatek, aby mohla při výrobě tepla zcela nahradit hnědé uhlí. Výroba jednoho gigajoulu tepla ze dřeva či rostlinných pelet je přitom v současnosti o 30 % nižší než z hnědého uhlí. Vzhledem k tomu, že těžba ve velkolomu ČSA (o který se celý spor vede – žádné jiné doly těžbu rozšiřovat neplánují) skončí podle Mostecké uhelné až v roce 2020, mají na přechod na biomasu provozovatelé tepláren solidních 12 let.      (Zdroj: Greenpeace)


Británie: Internetové „černé skříňky“ Velkého bratra se blíží ..... S „černými skříňkami“, které budou s to sbírat veškeré e-maily a návštěvy webových stránek v Británii, navzdory ostré kritice dál počítá britská vláda v rámci svých plánů na vytvoření „velkobratrovské“ databáze, konstatuje list The Independent. Ministerstvo vnitra už infirmovalo poskytovatele připojení k internetu a velké telekomunikační firmy, že technologie „černých skříněk“ dokáže automaticky ukládat syrová data z webu a následně je předávat do obří databáze kontrolované vládou. Plány na vytvoření mamutí databáze obsahující informace o každičkém telefonátu, e-mailu či internetové návštěvě už vyprovokovala řadu ostrých kritických reakcí. Podle Richarda Thomase, šéfa britského informačního úřadu, tento krok zachází „příliš daleko“ a dokonce i vládní orgán zodpovědný za monitoring teroristických aktivit konstatoval, že jako „nápad“ je to „příšerné“. Navzdory námitkám je vláda odhodlána začlenit technologii „černých skříněk“ do nového zákona o komunikacích, který má být projednáván na počátku příštího roku. Na setkání se zástupci bezpečnostních a zpravodajských složek vládní činitelé opakovaně zdůraznili, že nový systém má napomoci boji proti terorismu a závažné zločinnosti. „Je jasné, že chce vláda „černé skříňky“ používat k tomu, aby uchovávala všechna nasbíraná data,“ konstatoval zdroj blízký tomuto setkání. „Co už ale tak jasné není, je otázka, jaké úmysly vlastně vláda se všemi těmi údaji má. Tvrdí, že se chce jen vrátit do doby před rozšířením internetu, kdy byla s to monitorovat korespondenci všech politicky podezřelých osob. Rozdíl je nyní ale v tom, že teď budou moci špehovat mnohem více lidí, jak se pohybují po internetu. Není také zcela jasné, co je míněno pohybem po internetu a kde už začíná jeho obsah. Je to, co se napíše na chatu, pohybem po internetu, nebo už se jedná o obsah?“      (Zdroj: Czech Free Press)


Chloraminy v bazénech mohou dráždit průdušky i kůži ..... Chloraminy v bazénech mohou dráždit průdušky i kůži Nejčastější metodou používanou k dezinfekci bazénové vody je již přes sto let chlor. Jeho výhodou je to, že v sobě spojuje dezinfekční i oxidační účinek s tzv. reziduálním charakterem, to znamená, že tento účinek ve vodě přetrvává po určitou dobu. Chlor však s sebou nese i řadu vedlejších nežádoucích účinků. Rizikové jsou chloraminy, nikoli chlor

Samotný volný chlor však v koncentracích používaných k dezinfekci bazénové vody žádné nežádoucí reakce vyvolat nemůže. Za ty jsou zodpovědné jeho sloučeniny s organickými nečistotami obsahujícími dusík – chloraminy. Ty dráždí pokožku a narušují sliznice. Pozor na veřejné bazény

Ve správně ošetřené vodě za použití kvalitní technologie úpravy vody ale lze výskyt vázaného chloru omezit tak, aby nezpůsoboval koupajícím se žádné problémy. Taková situace je však spíše výjimkou, koncentrace chloraminů je v plaveckých bazénech kolísavá, většinou spíše vyšší, než jsou povolené normy. Způsobuje to problémy zejména pravidelným návštěvníkům těchto bazénů.       (Zdroj: Pylová informační služba)


Vyšší teplota a lehce kyselé deště lesům prospívají ..... Že vyšší teplota může růstu stromů mírného pásma prospívat, protože prodlužuje vegetační období, to není nic překvapivého. Viz také: Oxid uhličitý a pozdější příchod podzimu zvýší přírůstky dřeva . Naopak prospěšnost kyselých dešťů se zdá být v rozporu s empirií, kterou známe ze Střední Evropy.
Andrew Burton, docent na Michigan Tech University, ovšem dospěl přesně k tomu závěru. Zkoumal produkci dřeva v několika oblastech Michiganu od roku 1987 a zjistil, že místní lesy jsou stále v lepší kondici. Kyselé deště podle něj samy o sobě sice neprospívají, ale přeneseně už ano – způsobují totiž, že půda se při nich hnojí dusíkem ve využitelné podobě (tady by stálo za to rozlišit pozitivní dopad emisí oxidů dusíku od oxidu siřičitého, který sotva může mít pro strom nějaký prospěšný dopad). Dusík je často limitujícím prvkem růstu, takže kyselé deště znamenají i větší ukládání uhlíku do organické hmoty. Tyto poznatky lze využít třeba při produkci biomasy.
Samozřejmě bude existovat nějaký bod zlomu, odkdy už bude déšť příliš kyselý, takže převáží poškození stromů.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Prioritou nově zvoleného prezidenta Obamy musí být lidská práva ..... Amnesty International (AI) dnes vyzvala budoucího prezidenta USA Baracka Obamu, aby při sestavování priorit své vlády věnoval dostatečnou pozornost lidským právům. Organizace upozorňuje, že nová vláda by měla během prvních 100 dnů své činnosti ukázat, že se americká politika vrátí do souladu s mezinárodním právem a Spojené státy získají zpět poškozenou pověst světového ochránce lidských práv.

Amnesty International připravila „seznam úkolů“, které nová americká vláda musí splnit, aby se zemi vrátila reputace poškozená kroky předchozí administrativy, zejména nezákonným jednáním v rámci tzv. války proti teroru.      (Dále čtěte na stránkách Amnesty International)


06.11. 2008      Dnes má být Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů ... hmmm... a co takhle vůbec neválčit?


"Houbová nafta" může být další nadějí pro biopaliva ..... Houba, která umí rostlinný odpad přeměnit přímo na pohonnou hmotu může umožnit výrobu biopaliv, která nekonkuruje produkci potravin.  V listech jihoamerického stromu ulmo (Eucryphia cordifolia), jehož dřevo je ceněno pro svou trvanlivost, byla objevena houba, která produkuje naftové výpary. To je mimochodem mnohem výhodnější skupenství pro extrakci a čištění paliva než kapalina. Gary Strobel z Montana State University in Bozeman identifikoval jako zdroj naftových par endofyt Gliocladium Roseum. Tato houba svými metabolity pravděpodobně likviduje ostatní houby, čímž způsobuje výjimečnou trvanlivost ulmového dřeva. Ve vyhledávači lze pod druhovým jménem Gliocladium Roseum rovněž najít mnoho aplikací na poli biologické ochrany rostlin před houbovými chorobami.

Dosud si ale asi nikdo nevšiml její "petrochemické" aktivity a podle Garyho Strobela zatím není znám jiný organizmus s podobnými vlastnostmi. Analýza výparů odhalila, že jsou bohaté na uhlovodíky nacházející se v pohonných hmotách, jako je oktan. Dále byly nalezeny lehké (nízkouhlíkové?) alkoholy a estery, které jsou spalovány mnohem efektivněji a čistěji než klasická paliva.

Dalším nesporným bonusem je schopnost houby růst na celulóze, která obsahuje vysoké procento uhlovodíků, ale je velmi náročné ji na tyto uhlovodíky rozložit.

Celulózy je všude dost a většinou je pouhým odpadem. Podle Strobela by mělo být možné prostřednictvím naftové houby získávat za použití fermentace celulózy obrovská množství uhlovodíkových par použitelných rovnou bez dalších úprav. Vidina je to krásná, ale jak už to u podobných zpráv bývá, je Strobel zatím teprve v začátcích a bude třeba ještě dalšího výzkumu, aby se ukázalo, že je tato myšlenka využitelná i v praxi.      (Zdroj: OSEL)


Nejstarší příklady destrukce životního prostředí ..... Destrukce životního prostředí člověkem není nic nového. Dokládá to seznam pěti vůbec nejstarších případů, který se nachází na webu časopisu New Scientist. Lidská činnost začala tvořit viditelné jizvy na povrchu Země mnohem dříve, než by někdo mohl očekávat. Prvním příkladem jsou měděné doly v Jordánsku, které pravděpodobně vznikly během vlády krále Šalomouna. Radiokarbonové datování vzorků z nejhlubším částí dolů ukázalo, že měď se zde tavila už před asi 3000 lety. Starověké měděné doly se ovšem nacházejí i v jiných částech světa - na hoře Tonglu v Číně objevili archeologové objevili několik stovek důlních jam, které pocházejí z doby bronzové.

Ani dávní obyvatelé Afriky nezůstali v dolování pozadu - na území Svazijska objevili archeologové v roce 1930 doly z doby kamenné, ve kterých se těžil oxid železa známý jako hematit. O třicet let později byly objeveny hematitové nástroje, které jsou podle radiokarbonového datování staré 20 000 až 26 000 let. Další nálezy pak ukázaly i na možnost, že v Africe se dolovalo už před 43 000 let.      (Zdroj: Český rozhlas - Leonardo)


SVĚT V KOLIZI: Bush a jeho rodina udájně zadržen na útěku do Paraguaje silami Delta Force ..... Pod rouškou zdánlivého klidu se dějí věci vskutku nevídané. Před několika dny přišly informace o tom, že analytikové ruské zpravodajské služby informovaly premiéra Putina a prezidenta Medvěděva, že republikánský kandidát na prezidenta John Mccain se přidal k senátorovi Barack Obamovi, který kandiduje na post prezidenta za demokratickou stranu a vysokým americkým generálům s tím, že bude provedena radikální změna uvnitř Centrální zpravodajské služby (CIA), kterou prezident Bush se svou rodinou používal jako jakousi „soukromou armádu“ k prosazení svých militantních záměrů. Mccainovi úmysly potvrzují i západní zpravodajské zdroje. Tak například zdroj www.rawstory.com sděluje: „Senátor John Mccain zveřejnil plány na „očištění“ CIA v případě, že bude zvolen prezidentem s tím, že se bude usilovat o to, aby tato instituce se vrátila k systému fungování během II. světové války. Vládní ministři se v „Newsweek“ anonymně vyjádřili, že skutečně očekávají, že potencionální prezident Mccain očistí CIA nejen na úrovni ředitele, ale i minimálně ještě v rovině jeho zástupců. Zdá se, že Mccainův celkový plán by mohl být dokonce širšího charakteru s tím, že by mohlo dojít na celkovou rekonstrukci podle vzoru „OSS“, která byla předchůdkyní CIA za vlády prezidenta Franklina Roosevelta.“ Podle těchto zpráv existuje Mccainova dohoda s vysokými americkými generály jak předejít rozpoutání světové války a jak předejít dalšímu prohlubování světové geopolitické krize. V souvislosti s tím je třeba zmínit i další neuvěřitelný fakt. Minulý týden podle informací ruských zpravodajských služeb mělo dojít k zadržení prezidenta Bushe včetně jeho rodiny a to speciálním útvarem „1. Special Forces Operational Detachment-Delta Troops (SFOD-D)” – “Delta Force”. K této bezprecedentní akci došlo v Camp Davidu jeho během útěku do zakoupené horské pevnosti v Paraguai.      (Další informace najdete v reportáži.na Matrix-2001)


Autoexpedice z Paříže do New Yorku se prý Sibiře neleká ..... Ekologická expedice Paris/New York - Transcontinental 2009 se zastavila v Praze. Jejím cílem je jako první dojet z Paříže do New Yorku přes Beringovu úžinu motorovým vozidlem, tedy objet takřka celou zeměkouli. Při tom má dva džípy pohánět bioetanol vyrobený z dřevěného odpadu, který má vyprodukovat až o 80 procent méně emisí oxidu uhličitého než fosilní paliva. "Chceme převzít plnou odpovědnost za to, co děláme," řekl novinářům vůdce výpravy Matthias Jeschke. aljaška Aljaška Ilustrační foto: Ivo Marák

Expedice vyrazila z Paříže 3. října a po zhruba 44.000 kilometrech doufá dojet do New Yorku na začátku června příštího roku. Džípy jsou vybaveny "nouzovým plovacím systémem", který výpravu podle Jeschkeho v případě, že led povolí, přepraví přes Beringovu úžinu. Jejich nouzový radiový systém má dosah 15.000 kilometrů. Nádrže džípů pojmou až 850 litrů paliva. Celkem až na Aljašku, kde chtějí poprvé natankovat, s sebou výprava podle Jeschkeho veze 4200 litrů bioetanolu. Počítá se spotřebou 11 až 13 litrů bioetanolu na 100 kilometrů.

Momentálně cestuje ve dvou džípech výpravy pět lidí, ale cestou na východ se budou přidávat a střídat další až do maximálního počtu dvanácti. "Na Sibiři je spousta cest. Do Magadanu vede silnice. A potom dál - máme Zimniki (ruskou satelitní mapu). A cesty tam možná budou a možná ne. Jak se říká, všechno bude záležet na vůli lidí, kteří tam žijou. Budou-li chtít udělat cestu, udělají ji. Nebudou-li ji chtít udělat, neudělají ji," řekl hlavní řidič výpravy, podnikatel Jevgenij Šmakov z Magadanu.       (Zdroj: Ekolist)


První česká šestimístná lanovka bude za rok v Jeseníkách ..... V Jeseníkách vyroste příští zimu první šestimístná lanovka v Česku. Areál na svazích Dlouhých Strání s dojezdem v Koutech nad Desnou na Šumpersku se kapacitou lanovek 12 000 lyžařů za hodinu přiblíží největšímu českému středisku ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Areál v hodnotě 600 milionů korun nabídne práci asi 80 lidem, informuje středomoravská příloha Mladé fronty Dnes.

Centrum postaví olomoucká firma K3 Sport. Významnou část chce získat z dotací z Evropské unie. "Lesní dělníci brzy začnou kácet. Tak, aby na jaře byly plochy sjezdovek odlesněné a mohli jsme začít s jejich úpravami," řekl deníku jednatel firmy K3 Sport David Kestl.

Přípravy trvaly šest let. "Teď čekáme na stavební povolení na poslední vleky a dolaďujeme s ochranáři některé podrobnosti, například barvu vleků a lanovek a dalších zařízení. Zásah do přírody musí být co nejméně rušivý," sdělil Kestl.      (Zdroj: EnviWeb)


Kamenná učebnice lásky ..... Fascinující kamenná učebnice lásky. Kámasútra v kameni. Vrchol středověkého indického kamenického umění. Pětadvacet hinduistických a džinistických chrámů poblíž městečka Khadžuráho je od roku 1986 na Seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 1838 se kapitán britské armády T. S. Burt nechal svými nosiči přemluvit k dobrodružné výpravě. Hluboko v džungli prý místní obyvatelé navštěvují nesmírně krásné chrámy. Malé zajížďky při cestě na jih kapitán zřejmě nelitoval. Zapsal se do historie jako objevitel jednoho z největších skvostů indické středověké architektury .

Velkolepé chrámy nechali mezi desátým a dvanáctým stoletím postavit v krajině plné datlovníků indičtí vládcové z dynastie Čandélů. Podle legendy bylo chrámů původně čtyřiaosmdesát. Khadžuráho jihovýchodně od Agry v dnešním svazovém státě Madhjapradéš se stalo náboženskou metropolí a také jedním z nejkrásnějších středověkých center Indie.

Jak říše pomalu upadala, zůstaly odlehlé chrámy zapomenuty a zarostly džunglí. To je uchránilo před nájezdy muslimů a později i náboženských fanatiků. Do dnešních dnů se tak zachovalo pětadvacet skvostných pískovcových chrámů. Jejich okolí ale datlovou zahradu ani hlubokou džungli už nepřipomíná. Kolem nejkrásnější západní skupiny chrámů vyrostla zahrada v anglickém stylu s pečlivě udržovaným trávníkem.

V době svého znovuobjevení vyvolaly stavby šok. Kapitán Burt se jako mnozí po něm vyjádřil sice obdivně o genialitě tvůrců, ale výzdobou byl nesmírně pohoršen. Označil sochařská díla za znesvěcující stavbu chrámu a jeho následovníci použili i výrazy jako nadmíru neslušné a nechutně obscénní.

Základny chrámů v Khadžuráho tvoří vysoké terasy, které zdobí reliéfy se sexuální tematikou. Milostné páry se oddávají smyslovému potěšení nejen na terasách, které představují pozemský svět lidí, ale i na zdech chrámu, který představuje nadpozemský svět. V širokých pásech se tam místo smrtelníků věnují rozkoším převážně bohové a bohyně za aktivní účasti polobožských bytostí víl apsaras, hudebníků a zpěváků. Nejdůležitější část chrámu – svatyně, která symbolizuje zárodek všeho života, naproti tomu výzdobu zcela postrádá.       (Zdroj: 100+1)


Bible a převtělování ..... Existuje pro člověka něco jako posmrtná existence? Někteří dnešní křesťané soudí, že nejen myšlenka nového vtělování, ale i myšlenka na jakoukoli posmrtnou existenci člověka protiřečí biblickému podání. Odvolávají se na knihu Kazatel, také se jí říká Kóhelet, a tam čtou: "...úděl lidských synů je týž jako úděl tygra; mají jednostejný osud. Jako tento i oni umírají, mají téhož ducha. Člověk nemá přednost před zvířaty. Neboť všichni spějí na totéž místo; všichni pošli z prachu a obrátí se znovu v prach." (Kaz 3,19-20)

Podle tradičních představ se Atlantida nacházela uprostřed Atlantského oceánu. Ano, v této knize najdeme i jiná podivuhodná tvrzení. Například: "Není člověku nic lepšího, než jíst a pít a pomět se při svém pachtění." (2,24) "...pro člověka není pod sluncem nic lepšího, než jíst, pít a radovat se." (8,15) "Neboť vše potká týž úděl - spravedlivého i bezbožného, dobrého i zlého, čistého i nečistého, obětujícího i neobětujícího, dobrého i hříšníka... to je zlé na všem, co se pod sluncem děje... Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic, nemají také žádnou odměnu." A tak dále v podobném smyslu (9,2-10).

Takovýmto názorům, jež zjevně neladí s Novým zákonem, ale vlastně ani se Starým zákonem, můžeme rozumět právě jen v kontextu celé knihy Kazatel. Její autor totiž na počátku říká: "Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje; onu úmornou lopotu, již Bůh uložil lidským synům, aby se lopotili." (1,12-13). I v dalších verších předmluvy (1,1-18) zřetelně stanoví, že zde vše analyzuje a zkoumá pouze lidskou moudrostí, lidským intelektem. Závěr jeho bádání zní: "Vše je marnost." (12,8). Ale i autor ví, že intelekt zde není nejvyšší instancí. Proto končí kniha varováním před "knižní moudrostí" a výzvou: "Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, vždyť... (přes to, co nám dokáže sdělit samotný intelekt)... Bůh postaví před soud veškeré dílo, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé." (12,9-14).

Jen ten, kdo nebere v úvahu začátek a konec této knihy, může tvrdit, že svědčí proti posmrtné existenci. Jak tedy ale máme tento posmrtný život ve světle Bible chápat? Nechme nyní stranou známé verše, jež se týkají styků živých s mrtvými, jako 1 Sam 28,7-20; Lk 16,19-31; či Lk 23,39-43, a věnujme se problému opakovaného vtělení.       (Zdroj: Gnosis9)


Proč se nepíše o návštěvě Václava Klause v Srbsku? ..... Prezident republiky Václav Klaus spolu s manželkou Livií Klausovou jsou na pozvání srbského prezidenta Borise Tadiće na státní návštěvě Republiky Srbsko a česká internetová média o tom mlčí. V pondělí 3. listopadu se prezident setkal se svým srbským protějškem Borisem Tadićem, předsedou vlády Mirko Cvetkovićem, předsedkyní Národního shromáždění Slavicou Đukić-Dejanovićovou, starostou Bělehradu Draganem Đilasem a zástupci českých a srbských podnikatelských kruhů. A česká internetová média mlčí… V úterý 4. listopadu ráno se zúčastnil pracovní snídaně s českými a srbskými podnikateli a navštíví podnik s českou účastí Ruma Guma. Dále se v Novém Sadu setkal s významnými představiteli města, autonomní oblasti Vojvodina a českými krajany. A česká internetová média stále mlčí… Že by to bylo proto, že premiérem je Mirek Topolánek, který se svojí vládou uznal už dávno Kosovo, naopak prezident Václav Klaus k tomuto kroku řekl: „Někdo bude jásat, jestli se dnes v Kosově vyhlásí nezávislost, někteří budou krčit rameny. Já budu nepochybně ten, který bude krčit rameny… Je to v Evropě skutečně unikátní rozhodnutí. Nestalo se tak ještě od 2. světové války. Takovéto rozhodnutí o hranicích státu může mít velmi bezprecedentní důsledky, může to mít domino efekt, jak se říká. Některé jiné části jiných států mohou najednou přijít na to, že jim to tak úplně nevoní v tom větším státu, ve kterém se dodnes nacházejí. A ty hlasy slyšíme…“         (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Kapr na Vánoce podraží, v rybnících je málo vody ..... Kapr, který se letos objeví na vánočních stolech, bude dražší než ten loňský. Mírné zvýšení cen už připustili chovatelé ryb. Zatímco loni stál výběrový kapr okolo 75 korun, letos může vyjít až o desetikorunu dráž.

V rybnících je málo vody a kaprů méně. To je hlavní důvod, proč by si za českou vánoční specialitu měli lidé připlatit. Rybářské firmy v anketě ČTK mírné zdražení přiznaly, ještě ale nevědí, za kolik budou nakonec prodávat.

Podle jednatele Českého rybářství Mariánské Lázně Zdeňka Maška budou ceny jasné nejdříve za měsíc. Konečnou cenu totiž podle něho ovlivní přirážky obchodníků.

"Čekáme, jak dopadnou výlovy, cenu budeme umět říct až koncem listopadu," uvedl ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček. "Cena v obchodech bývá zhruba o deset korun dražší než naše," dodal.

Loni rybáři z Mariánských Lázní prodávali na svých sádkách kapry za 69 korun za kilogram živé váhy v první třídě a za 79 Kč za výběrovou třídu, řekl ČTK Mašek.      (Zdroj: Agris)

Hahaha ... to je logika - málo vody, tak se zdraží ... Co jít za zaměstnavatelem, že mám málo peněz v kapse, aby mi přidal? Obávám se, že co je dobré pro pány, není dobré pro kmány ...


Armáda ČR proti radaru ..... Vojenskou přehlídku na Evropské třídě zakončila skupina vojáků, která proti hlavní tribuně s vládními představiteli rozvinula několik metrů dlouhý transparent s nápisem: „Armáda ČR proti radaru“. K této akci se hlásí organizace Greenpeace.

Důvody, proč se Greenpeace rozhodlo přispět tímto způsobem k vojenské přehlídce u příležitosti oslav 80. výročí založení Československa, vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí radarového projektu Greenpeace: „Během naší kampaně proti zřízení americké radarové základny a zvláště pak při pobytu na kótě 718 v Brdech jsme se setkali s mnoha příslušníky Armády ČR, kteří si upřímně nepřejí cizí základnu na českém území, stejně jako 70% občanů ČR, mezi než ostatně příslušníci armády rovněž patří. Svůj postoj však vzhledem ke službě, kterou vykonávají, nemohou veřejně projevit. Udělali jsme to tedy za ně. Samozřejmě je v tom i trochu recese. Nicméně, není asi náhodou, že v situaci, kdy se vláda snaží proti vůli většiny české společnosti zde umístit cizí vojenské zařízení a vojáky, pořádá pro veřejnost přehlídky, na kterých prezentuje vojsko a zbraně jako pozitivní a neškodnou atrakci.“      (Zdroj: Greenpeace)


05.11. 2008      Pátého listopadu 1414 byl v Kostnici (Konstanz) zahájen kostnický koncil, v jeho průběhu byl mimo jiné souzen a upálen Jan Hus a sesazen papež Jan XXIII.

Dne 5. listopadu 1890 ukončil Ladislav Stroupežnický roční korespondenci s Járou Cimrmanem, Adalbertem Kolínským a Eliškou Kutnohorskou. Pod těmito jmény poslal Cimrman Stroupežnickému, který působil jako dramaturg Národního divadla, několik set svých her. Toužil totiž, aby se alespoň jedna z nich hrála na prknech Národního divadla ... bezvýsledně.


Češi si půjčují peníze ve velkém, krize je neodrazuje .....  Lidé v Česku si zřejmě zatím nepřipouštějí, že by finanční krize mohla ve velkém ohrozit jejich peněženku. Podle analytiků to dokazují čísla z bank, která potvrzují neustálé nárůsty spotřebitelských úvěrů.

Jejich objemy se v meziročním vyjádření zvedly o desítky procent. Průměrná výše spotřebitelského úvěru přesahuje sto tisíc korun.

„Za první tři kvartály letošního roku jsme poskytli spotřebitelské úvěry v obejmu 2,7 miliardy korun. To představuje meziroční růst přibližně 60 procent," říká například Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

Obdobně reaguje i Česká spořitelna. „Od července do září letošního roku klienti sjednali téměř 76 tisíc spotřebitelských úvěrů v celkovém objemu 8,607 miliardy korun. To je o 43 procent více než ve stejném období loňského roku," uvádí se v tiskové zprávě České spořitelny.      (Zdroj: Aktuálně)

Lidi, neblbněte !!!!!! Nenechte se zlákat úlisnou reklamou - copak si myslíte, že když teď sotva vyjdete s výplatou, budete pak bez problému splácet statisíce za půjčku plus další statisíce za lichvářský úrok? Nenechte se zblbnout tvrzením, že půjčku nikdo nezdraží ... až přijde exekutor, bude pozdě.


Finanční krize, ropný zlom, globální „vedení“ a 9% ..... Přední činitelé politického a finančního světa se nepřestávají předhánět v návrzích „řešení“ finanční krize a v pořádání summitů, které mají reorganizovat finanční strukturu dneška v systém hodný 21. století. Pokud nahlédneme za oponu horečné aktivity, naskytne se nám obraz bezútěšné reality, kde polovina „policymakerů“ neví, která bije, ale o to usilovněji se snaží působit kompetentně, zatímco druhá polovina to ví dobře a snaží se pro sebe a své kamarády v „postižených“ ústavech urvat z peněz daňových poplatníků co se dá, dokud je ještě čas. Do první skupiny bych zařadil většinu politiků EU. Do druhé skupiny patří řada činitelů IMF a pochopitelně i Henry Paulson a jeho kamarád z Goldman Sachs Cash&Carry (Kashkari), kterého Hank jmenoval do funkce „ministra pro znárodňování zkrachovalých bank“. Američtí daňoví poplatníci si tak jeho prostřednictvím přijdou na téměř nebo i úplně bezcenné toxické „cenné“ papíry finančních vraků. Na domácí scéně zodpovědné osoby k tématu většinou mlčí, věda, že toto přesahuje obzory zatuchlé české politické scény. Souvisleji se vyjádřil jen prezident, který sice víceméně správně zhodnotil pozitivní roli, kterou sehrálo nepřijetí eura a odsoudil zbrklé a populistické akce svých kolegů politiků a ekonomů, ale jinak se tradičně domnívá, že je třeba se velkým obloukem vyhnout regulaci, protože nikdo nikdy nevymyslel a nikdy nevymyslí nic lepšího než „volný trh“. To by možná platilo za předpokladu, že nějaký „volný trh“ někdy existoval nebo bude existovat. V realitě ale „volný trh“ stejně jako jiné utopické koncepty nefunguje, ba ani neexistuje, takže smůla.      (Zdroj: Matrix-2001)


Široké nosy neandrtálců jsou jen náhoda? ..... Nosy neandrtálců jsou pro antropology trochu záhadou. Mohlo by jít o adaptaci na chladné klima; dlouhý nos sníží ztráty vody a tepla a hlavně způsobí, že vdechovaný vzduch bude mít delší čas se ohřát, než dorazí do plic. Takhle by to platilo, pokud by nos byl dlouhý a úzký/rovný, neandrtálci ho ovšem měli navíc široký. Široké nosy jsou dnes typické spíše pro lidi, jejichž předkové obývali tropy – takováhle stavba nosu umožňuje účinnější ochlazování. V chladném klimatu znamená široký nos naopak nevítané ztráty tepla. Tradiční vysvětlení zněla, že tvar neandrtálčího nosu je důsledkem stavby jejich úst a čelistí. Široké čelisti byly adaptací na konzumaci tuhé potravy; možná, že neandrtálci si ji méně tepelně upravovali nebo zpracovávali méně efektivními nástroji než Homo sapiens a tuto práci proto musely vykonat čelisti. Paleoantropologové University of Iowa testovali tuto teorii; opravdu potvrdili mírnou korelaci mezi tvarem čelistí a nosu, nicméně tvrdí, že to samo o sobě k vysvětlení nestačí. Nos byl stále příliš široký na to, aby jeho tvar šel takto vysvětlit. Takže podle všeho jde o evoluční náhodu. Neandrtálci měli široké nosy proto, že lidé, z nichž se vyvinuli (a jejich předkové žili ještě v tropech), je měli také široké. Rozdíl oproti modernímu člověku byl zřejmě důsledkem různého vývoje anatomie v dospívání. Holton a Franciscus z University of Iowa v této souvislosti kritizují přístup, podle něhož se tělo rozloží na jednotlivé znaky a u nich se izolovaně hledá adaptační vysvětlení.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Nárůst oxidu uhličitého je bezvýznamný ..... Zdvojnásobení nebo dokonce ztrojnásobení množství oxidu uhličitého v atmosféře má zanedbatelný vliv na teplotu, tvrdí novozélandský vědec, chemik, G.G.Duffy. V několika posledních článcích na Oslu o klimatu se málo nebo vůbec nezdůraznila cykličnost počasí a klimatu. Profesor G.G.Duffy napsal pro webový magazín The New Zealand Climate Science Coalition článek, který nám komplexnost a dynamičnost těchto procesů přibližuje a který níže zveřejňujeme. Naproti tomu alarmisté, zejména v modelech o klimatu protěžovaných IPCC, předváděli linearní zobecnění, která jsou z vědeckého hlediska neudržitelná. Celosvětová politicko-mediální oteplovací a CO2 hysterie není opodstatněná, bude ale bohužel ještě nějakou dobu pokračovat. A sice do nejbližší doby ledové. Přinejmenším.

Klima se vždy měnilo a vždy bude. Vždy budou existovat cykly. Máme čtvero ročních období. Máme den a noc. Máme jednodenní cykly. V kterémkoliv místě na Zemi teplo ze Slunce kolísá během dne. Energie ze Slunce je ovlivněna místními podmínkami a mraky. Absorpce tepla závisí na tom, zda dopadá na vodu nebo půdu. I po dopadu závisí teplota na druhu pozemku (poušť, les, sněhem pokrytá zem) nebo na uspořádání pozemků (kontinentální masy nebo ostrovy obklopené mořem). V některých částech světa teploty rostou, v jiných oblastech klesají. Oteplování se nevyskytuje v jeden okamžik všude. Pojem "globální oteplování" je proto nesprávný název.       (Dále čtěte na stránkách OSEL)


Novošamanismus po česku ..... Ve světě přeplněném informacemi a neustálými podněty tříštícími pozornost a schopnost tichého soustředění vyvstává potřeba po změně nebo alespoň alternativě, která by poskytla jiné dimenze života. Takovou alternativou může být novošamanismus.

„‚Primitivní‘ jakožto ty společnosti, které zůstaly negramotné a nepolitické, zatímco se nutně rozvíjely a rostly ve směrech, které měly civilizované společnosti sklon ignorovat. Tím, že používají méně nástrojů, nezajímají se o historii, má u nich ústní tradice přednost před zaplněnými knihovnami, nejsou vlečeni společenskými cíli a požívají značné svobody v pohlavním a vnitřním životě, žijí tito lidé převážně přítomností. Jejich každodenní skutečností jsou: síť přátel a rodiny, pole citů a energie, jakým je lidské tělo, země, na které stojí, vítr vanoucí kolem a nejrůznější oblasti vědomí,“ napsal Gary Snyder ve svých úvahách Zemědům. A není zdaleka jediný, koho fascinuje život v mytologické přítomnosti v úzkém vztahu s přírodou, provázený širokou imaginací a bližší subjektivní znalostí vlastních fyzických schopností.

Nádech oné nostalgie po zlatém věku přírodních národů, žijících v ideálním světě ne nepodobném představě ráje, řízeném přísnými, ale spravedlivými zákony přírody, nelze v současné západní společnosti přehlédnout. Vzpomínka na ztracenou prvotní čistotu myšlení a žití se čím dál více ozývá v kruzích novopohanů, v čarodějnických kultech, v novošamanských hnutích, ale i v oblasti ekologických a genderových aktivit. Je výzvou ke změnám v myšlení i jednání a bohatou inspirací při hledání cesty životem.        (Dále čtěte na stránkách Sedmá generace)


Praha 4 stále zvažuje hazard se zdravím svých obyvatel .....  Lidé, kteří bydlí u pražské magistrály a kteří mají z celkově špatného ovzduší v Praze jedno z nejznečištěnějších, nemohou počítat s tím, že jim úřad vyjde bez problémů vstříc alespoň na odvrácené straně jejich domů – tedy ve vnitrobloku. Naopak stavební úřad Prahy 4 déle než rok zvažuje povolit kácení stromů a výstavbu parkoviště ve vnitrobloku.

"Situace je o to vážnější, že se toto rozhodnutí může stát precedentním v podobných případech a tlak místních firem na zástavbu vnitrobloků parkovacími plochami bude neudržitelný," podotkl Ing. Jakub Esterka z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Další automobilový provoz na úkor zeleně ve vnitrobloku je pro tyto obyvatele již nemyslitelný. „Jediná možnost, jak větrat tyto byty, je okny do vnitrobloku. Pokud by se vnitrobloky se svou zelení proměnily v parkoviště, přijdeme i tuto poslední možnost otevřít okno, “ podotknul jeden z místních obyvatel Oldřich Duzbaba. Kritickou situaci ovzduší v této oblasti potvrzují také modelové studie a nezávislé monitoringy. Například podle mapování OZKO – oblastí zhoršené kvality ovzduší z roku 2006 – spadá toto území nejen do oblasti překročení limitů znečišťujících látek (především NO2 ), ale dokonce i překročení limitů zvýšených o meze tolerance stanovených EU.

Žádost o změnu využití pozemku ve vnitrobloku mezi ulicemi 5. května a Lounských pro odstavnou plochu (8 parkovacích stání) podalo již více než před rokem Lidové bytové družstvo Praha 4. Proti se postavilo několik bytových družstev, sdružení vlastníků či individuálních osob, bydlících v dané lokalitě, kteří uspořádali i petiční akci. V současnosti je věc v řízení stavebního odboru úřadu MČ Praha 4.      (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Hebrejský text starý 3000 let ..... Izraelští archeologové našli pravděpodobně nejstarší známý text psaný hebrejštinou. V oblasti, ve které údajně David porazil obra Goliáše a vstoupil tak na cestu vedoucí k nadvládě nad izraelskými kmeny, leží ruiny nejstaršího známého židovského města. Vykopávky tu provádějí archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kteří oznámili unikátní objev. V budově v pevnosti Elah našli na podlaze keramický střep o velikosti přibližně 15 krát 15 centimetrů. Inkoustem je na něm zaznamenáno pět řad textu, psaného předkanaánským písmem, které předcházelo písmu hebrejskému.

Radiokarbonové datování organického materiálu nalezeného v bezprostřední blízkosti střepu ukázalo, že střep je starý přibližně 3000 let a pochází tudíž z doby krále Davida. Přibližně o 1000 let tak "přetrumfnul" až dosud nejstarší nalezený text, který představují pergamenové svitky od mrtvého moře. Přečíst celý text na střepu se zatím nepodařilo, ale podle univerzitní zprávy jsou v něm obsažena slova otrok, král a soudce.      (Zdroj: stránky Českého rozhlasu - Leonardo)


Reuter´s: Cíle války v Afghánistánu stále pochybnější ..... Cíle americké války v Afghánistánu, kterými jsou vojenská porážka Talibánu a vytvoření silné centrální vlády v Kábulu, se tváří v tvář narůstajícímu vojenskému odporu a korupci stávají čím dál méně realistickými, konstatuje v analýze agentura Reuter´s. Ačkoli Bushova vláda a Pentagon přemýšlejí, jak zlepšit svou strategii, analytici konstatují, že příští americký prezident udělá nejlépe, když se násilí pokusí utlumit politickým jednáním s podporou regionálních mocností jako jsou Írán či Indie. „Mám dojem, že jsme si nikdy nestanovili realistická očekávání,“ říká Samuel Brannen ze Střediska pro strategické a mezinárodní studie. „Věci v Afghánistánu se vyvíjejí špatně už od roku 2005 a my se svým cílům jen vzdalujeme. Je možná na čase, abychom své cíle přehodnotili.“ Experti se shodují, že nastala doba pro zásadní změnu amerického myšlení. Bývalý poradce Bushe seniora pro otázky národní bezpečnosti Brent Scowcroft přitom poukazuje na americkou snahu vytvořit v Kábulu vysoce centralizovanou vládu, což je krok v hlubokém rozporu s afghánskou tradicí kmenové správy. „Obávám se, že v pokusu o vytvoření jednotné centrální vlády neuspějeme. A pokud neuspějeme, bude to katastrofičtější neúspěch, než kdybychom se pokusili, byť nedokonale, vytvořit koalici vládnoucích skupin,“ říká. „Musíme se pokusit zjistit, do jaké míry můžeme využít přirozené afghánské síly k vytvoření struktury, s níž bychom mohli žít. Afghánistán byl vždy v zásadě kmenová společnost, kterou spravovala rozvolněná vládnoucí entita.“ Barnett Rubin z Newyorské univerzity podotýká, že americký přístup k Afghánistánu už se pomalu měnit začíná. „Mám dojem, že už došli ke konsensu, že neočekávají plné vojenské vítězství,“ říká.      (Zdroj: Czech Free Press)


Tajemství Etrusků - Etruskové promlouvají ..... Na to, abychom porozuměli dávno mrtvému jazyku Etrúrie, je nutné, aby se našla biling-va, etruský nápis s paralelním překladem do latiny nebo egyptštiny. "Objev i jediného takovéhoto nápisu by způsobil revoluci ve vývinu našeho zkoumání," řekl roku 1956 přední italský etruskolog, profesor Massimo Pallottino. Od tohoto výroku však uplynulo takřka půl století a nic nenaznačuje, že by se situace změnila, i když stále zůstává naděje, že se etruský nápis s překladem přece jen objeví. Bude to v troskách některého z dávno mrtvých měst, nebo v temnotách dosud neznámé etruské hrobky? Nebo někde na dně kulturních vrstev pod ulicemi, náměstími, kavárnami či přímo pod římským Fórem, odkud vládli v časech první slávy Věčného města právě Etruskové?

Giovanna a Franco Oscottovi patří k oněm výjimečným a zkoumavým typům, které nemohla uspokojit pouze možnost, že v buducnosti dojde k odkrytí dějin tajemného národa jen archeologickým a lingvistickým rozborem. Rozhodli se proto začít vlastní výzkum, odlišný od práce s lopatkou a štětci v terénu, nebo klávesnicí počítače v pracovně. A zdá se, že podle výsledků popsaných v jejich společné knize Etruskové promlouvají, neboli objevení jazyka Etrusků, se jim skutečně podařilo nepředstavitelné. V sérii experimentů Giovanna Oscottová i přes to, že předtím nedisponovala žádnými vědomostmi o jazyku Etrusků, zapsala formou automatického písma množství slov, ze kterých zhruba polovinu označili přední vědci za správné a zbytek nedokázali rozluštit.      (Dále čtěte na stránkách Esoterika)


Úvaha dušičková ..... Prožili jsme dušičkový víkend ... na hřbitovech i při bohoslužbách. Je tedy užitečné ohlédnout se zpět. Uvědomujeme si, že vzpomínka na všechny naše zemřelé je vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“. Víme dobře, že mnozí, kteří se aktivně účastní těchto dnů, nejsou věřící a nemají náboženské motivy k účasti. Je ale pěkné, že společně slavíme Vánoce, počátek spásy, kdy se slovo stalo tělem a začalo přebývat mezi námi (srov. J, 1,14). Druhý takový společný den je památka zemřelých. Smrt nás tu všechny spojuje přes rozdíly názorů na smrt a na život po ní. Sjednocují nás i vnější projevy účasti: ozdoby hrobů. Rozsvěcování světla. Hroby spojují lidi, rodiny a příbuzní se u nich scházejí, případně spolu posedí a zavzpomínají.

Je velmi důležité, abychom si i my křesťané jasně uvědomili, že tento den je i vyznáním našeho společenství generací tady na zemi, jak to prožívají lidé ve vzpomínkách na své zemřelé předky, ale že je především zřetelným vyznáním víry ve vzkříšení, v život překračující hrob, ve společenství za hrobem.

Když jsem četl poslední 44. číslo Katolického týdeníku s „dušičkovou“ přílohou, byl jsem překvapen, že se tam tato myšlenka víry ve zmrtvýchvstání, v život věčný téměř neobjevila. Čekal jsem odborný duchovní článek o zmrtvýchvstání, o posmrtném životě. Jen vnější popis toho, jak věřící lidé chodí na hroby, že pokládají na hroby květiny, rozsvěcují svíci, ale vysvětlení, zamyšlení nad tím „proč“, jsem tam bohužel nenašel. A lidé smysl těchto gest a znamení často neznají. Jinak by hroby nezavalovali množstvím zbytečně drahých umělých, papírových, voskových květin. Co tím vyjadřují? Je snad naše víra jen „papírová“, umělá? Hrob je pro lidi znamením konce života, smrti. Věřící křesťan však na hrob jako místo „konce života“ pokládá živé květy jako projev své víry, jako „protest“ proti názoru, že tady je konec života. Stejným znamením a vyznáním víry jsou rozsvěcované svíce. Znamenají: věřím v život věčný. Mihotající se svíce na venkovském hřbitůvku v dušičkový podvečer nejsou jen krásnou poezií (u toho zůstává jeden článek v KT), ale znamením života, světla života. Svíce je ostatně o Velikonocích znamením zmrtvýchvstalého Krista, stejně jako svíce při mši sv. jsou znamením přítomnosti Krista zmrtvýchvstalého.

U našich hrobů stojí kříže. Jistě, připomínají kalvárskou oběť, kterou Kristus podal Otci za naše vykoupení, za spásu člověka. Bohužel méně v nich prozařuje i zmrtvýchvstání, kterého mají být kříže u hrobu na hřbitově znamením. Měly by tam být kříže bez Kristova korpusu, s přehozeným plátnem zmrtvýchvstalého – znamením zmrtvýchvstání. Hrob křesťana má mluvit o zmrtvýchvstání. Z této víry pak vychází modlitba, kterou pokládáme na hrob jako nejkrásnější kytičku. Škoda, že Katolický týdeník nevyužil „dušičkového“ čísla k této drobné konkrétní formaci víry, projevované na veřejnosti. To je také jeho důležitý úkol.      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


04.11. 2008      Čtvrtého listopadu 1922 objevil v Egyptě britský archeolog Howard Carter v Údolí králů vchod do hrobky krále Tutanchamona.

Toho dne roku 1956 "vstoupila" sovětská vojska do Maďarska, aby potlačila maďarské povstání. O dvanáct let později vletěli spolu s Rudými Bratry k nám i Maďaři, asi aby jim to nebylo líto.


RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku .....  Podle zpráv hlavních čínských médií přinesla nedávno korporace RAND Pentagonu šokující návrh, aby zahájil válku s nějakou velmocí, což by stimulovalo americkou ekonomiku a zabránilo recesi. V Číně nyní probíhá žhavá debata o tom, která to velmoc by se měla stát obětí útoku, spekuluje se o Číně, Rusku a dokonce i o Japonsku, jako možným cílům agrese- Zpráva se odvolává na francouzské zdroje, podle kterých RAND navrhuje, aby 700 miliard, které byly určeny na vykoupení zkrachovalých finančních institucí na Wall Street, byly namísto toho použity na financování nové války, což by mělo za následek oživení umrtveného trhu s akciemi. RAND je mocná, nevládní organizace s hlubokými kořeny v americkém vojenském průmyslovém komplexu a je rovněž propojena s Fordem, Rockfellerem a s nadací Carnegie. Mezi současnými řediteli RAND jsou Frank Charles Carlucci III, bývalý ministr obrany a zástupce ředitele CIA, známý člen Council on Foreign Relations a bývalý ministr práce Ronald L. Olson a Carl Bildt, vysoce postavený člen skupiny Bilderberg a bývalý švédský premiér. Carlucci byl v období 1989-2005 ředitelem Carlyle Group, v té době skupina zaznamenala gargantuovský profit z vojenských kontraktů po 9/11 a po invazi do Afghánistánu. Do Carlyle Group rovněž investovala rodina bin Ladena.      (Zdroj: Matrix-2001)


Hubble znovu otevřel oči ..... Zhruba měsíc po selhání jedné součásti řídícího systému se podařilo znovu zprovoznit Hubbleův kosmický dalekohled. Nicméně jeho budoucnost je momentálně nejistá a plánovaná servisní výprava se opět odkládá.

Zvětšit obrázek Dvojice interagujících galaxií Arp 147 připomíná svým tvarem číslo „10“. Proto také dostala přezdívku „Perfektní kosmická 10“. Kredit – NASA, ESA and M. Livio (STScI)

Připomeňme, že Hubbleův kosmický dalekohled byl do vesmíru vynesen v roce 1990. Po překonání počátečních problémů s nepřesně vyrobeným zrcadlem se stal skutečnou vlajkovou lodí světové astronomie. Množství jeho objevů je jen obtížně vyčíslitelné a hodnota pro vědeckou komunitu neocenitelná.

Zvětšit obrázek Hubble space telescope jak jej zachytila posádka raketoplánu Discovery po skončení úspěšné servisní výpravy v prosinci 1999. Kredit – NASA

Skutečnost, že je na oběžné dráze schopen pracovat už téměř dvě desetiletí po svém vypuštění, je dána především schopností NASA jej na oběžné dráze opravovat a vylepšovat. Až dosud se uskutečnily čtyři výpravy raketoplánů, jejichž posádky na dalekohledu odpracovaly desítky hodin. Pátá výprava byla původně po havárii raketoplánu Columbia v roce 2003 zrušena, ale po obnovení letů opětovně zařazena na program raketoplánů.

Cíle této výpravy jsou ambiciózní. V průběhu pěti výstupů do volného prostoru budou k dalekohledu připojeny hned dva nové, citlivější přístroje. Astronauté rovněž vymění stárnoucí baterie a setrvačníky, vylepší naváděcí systém, připojí k dalekohledu spojovací prstenec. A aby těch úkolů nebylo málo, pokusí se rovněž o opravdu dvou současných přístrojů. Pokud by se podařilo naplnit cíle výpravy, byla by životnost dalekohledu prodloužena minimálně o pět let.

Pátá servisní výprava měla odstartovat 14. října letošního roku. Přípravy posádky raketoplánu Atlantis finišovaly, astronauté dolaďovali jednotlivé operace opravy dalekohledu. Ale 27. září došlo na palubě Hubblea k problémům, které nakonec vyústily ve výrazný odklad startu raketoplánu.      (Zdroj: OSEL)


Skleníkový plyn pod zem ..... Evropská unie chce s globálním oteplováním bojovat i prostřednictvím uskladňování oxidu uhličitého. Evropská komise představila koncem září studii společnosti McKinsey & Company, která se zabývala technologií zachycení a skladování emisí oxidu uhličitého pod zem. Uskladňování emisí oxidu uhličitého (CO2) má být totiž vnedaleké budoucnosti vcelosvětovém měřítku jedním ze způsobů boje proti globálnímu oteplování. Většina vědců souhlasí s tím, že celosvětové emise oxidu uhličitého musejí být sníženy o více než 50 procent, aby se koncentrace CO2 stabilizovala, a tím došlo ke zmírnění změny klimatu. Zavádění těchto technologií však vyžaduje vysoké investice. Cena zařízení, které dokáže CO2 zachytit, přepravit a uskladnit, se pohybuje vmiliardách korun. Drahá technologie CCS (Carbon Capture and Storage) se začne vyplácet v momentě, kdy cena za jednu tunu emisních povolenek bude vyšší než cena za zachycení a uskladnění tuny CO2, přičemž právě záchyt emisí ze spalin je nejsložitější částí procesu, zatímco doprava oxidu by problematická být neměla.      (Zdroj: EnviWeb)

Asi čím větší šílenost, tím vyšší šanci má na to, být realizována ...


Vřelé nápoje značí vřelou povahu ..... Šálek vroucí kávy v rukou – to je nejlepší způsob, jak dát kolegům v práci najevo, že jste milí a přívětiví lidé, kterým na druhých záleží. K tomuto závěru došla studie amerických psychologů.

Zdá se, že vztah mezi fyzickým teplem a vřelým, vstřícným myšlením by mohl být vepsaný přímo do architektonické stavby naší mysli, říká Lawrence Wiliams z University of Colorado. Williamsův tým si dal poněkud zvláštní úkol – vyzkoumat, jak budou zcela neznámé osoby držící v ruce nápoje různé teploty posuzovány ostatními. A výsledek byl vskutku přesvědčivý! Povahové rysy, které mají nějakou souvislost s teplem, jako je štědrost, srdečnost či vyzařování štěstí byla s výraznou převahou přisuzována lidem, kteří třímali v ruce hrneček, z něhož stoupala pára. Jejich kolegové s ledovou kávou či jiným zřetelně studeným nápojem byli vnímáni naopak jako odměřenější a celkově „chladnější“. Tento vztah vznikl podle Williamse pravděpodobně díky spojení pocitu tepla s vlídnou péči lidí, kteří o nás pečovali v dětství, tedy díky příslovečnému „teplu domova“.      (Zdroj: 21@století)


Albánie zničila důkazy o obchodu s orgány ..... Srbský prokurátor pro válečné zločiny Vladimir Vukčevič řekl, že albánský premiér Sali Berisha nařídil svým bezpečnostním službám zničit dokumenty o Srbech unesených albánskými separatisty do Albánie, kde je mohli zabít, rozřezat a prodat části jejich těl.

Podle Vukčeviče vydal Sali Berisha tento příkaz poté, co mu bývalý takzvaný premiér separatistické vlády Ramush Haradinaj řekl, aby tak učinil.

Haradinaj byl prohlášen nevinným haagským tribunálem ohledně vraždění srbských civilistů a je na svobodě.

Vukčevič řekl, že albánská strana odmítla záležitost prošetřit poté, co předložil žádost a závažné dokumenty svému protějšku v Albánii.

Vukčevič nyní podle svých slov postoupí záležitost Radě bezpečnosti a Radě Evropy.

Předpokládá se, že až 300 kosovských Srbů bylo uneseno kosovsko-albánskými separatisty, pak vzato do tábora v Albánii, zabezpečeného Berishovými muži, kde separatisté Srby zabili a vyřezali jim orgány, které prodali. Bývalá žalobkyně haagského tribunálu Carla del Ponte o tom napsala v kapitole své knihy The Hunt.      (Zdroj: Nevhodné zprávy)


I ženy mají své datum spotřeby! ..... Na tenhle neuvěřitelný název článku jsem kdesi narazila a vůbec není ojedinělý. Dost mě zaráží, kolik podobných článků se objevuje a co mě šokuje, jsou obvyklé reakce (mužů) v diskuzních fórech. Nejsou to články na žádných duchovních webech, ale prozrazují cosi, co v naší současné společnosti je hodně špatné. Totiž postavení a hodnocení ženy ....

.... nepovažuji za normální, když se společnost tváří jako děsně civilizovaná a kdoví na jaké výši a při tom se každá čtvrtá žena setkává s nějakou formou domácího nebo jiného násilí. Některé v něm žijí dlouhé roky a jiné ho nepřežijí. Opět téma toho, co si nechám líbit, ztráta vlastní hodnoty.

Být sama sebou je velmi důležité. Chápu, z pohledu muže, navíc poněkud ovlivněného svým momentálním ublížením, to může vypadat jako nabádání k ženské nadřazenosti, ale ani netuší, s čím se denně ženy potkávají. Zvláště pokud nespadají do kategorie "mladá, krásná, úspěšná". V mnoha článcích se dá dočíst, že vlastně muž má "právo" svoji letitou manželku vyměnit za mladší model, přece nebude dál s něčím takovým (ojetým modelem). Nebo si alespoň pořídit milenky, protože ani sex už není co býval. U článků týkajících se starších nebo silnějších žen jsou pokaždé tak nechutné a nenávistné reakce, až se mi dělá mdlo. Prostě pořád ze všech stran je tlak na ženy, aby pochopily, že od určitého věku nebo váhy, prostě nemají šanci pomalu ani na existenci.

Jen nechápu jedno - pokud muži nestárnou a netloustnou (jako my), kdepak se pořád berou ti obyčejní, nudní, tlustí a nevábní týpci všech věkových kategorií, co vidím na ulici a co se mnou jezdí v MHD? Pročpak si tak často stěžují, že je ty krásné modelky přehlíží? Nemají doma zrcadlo? Kde se bere tolik mužské ješitnosti a nadřazenosti?

Copak muži jsou i po letech posteloví přeborníci? Hmmm neříkám, že nejsou, ale kolikpak jich je? Pravda od určité výše konta jsou další mužské kvality naprosto lhostejné, ale to je jiné téma.

Takže pánové, ženy potřebují být ženami, někdy být jen v čistě ženské společnosti, dodat si povzbuzení a pochvaly a možná se naopak ZNOVU NAUČIT BÝT SAMA SEBOU a nesnažit se marně nacpat do umělých vzorů, které jsou nám pořád předkládány všemi způsoby.      (Zdroj: Jitřní země)


Záhada Tunguzské exploze vyřešena? ..... Symetrie je základní vlastností světa, ve kterém žijeme. Proto je zarážející, že některé základní elementy našeho světa zákony symetrie porušují. Existují 4 druhy interakcí: elektrické, magnetické, silné a slabé. Symetrie, nebo také parita, je porušena u slabých interakcí. Existují totiž pouze levotočivé slabé interakce, pravotočivé nejsou prokázány. Pokud chceme zachovat symetrii a předpokládáme, že pravotočivé interakce musí existovat, odhalíme nový svět, takzvaný zrcadlový svět. Tento svět má také tři dimenze a čas a liší se pouze tím, že částice hmoty, které v něm existují, mají zrcadlovou symetrii k částicím našeho světa. Během velkého třesku se vytvořily oba světy; jak ten náš, který známe, tak i ten zrcadlový. Oba přispívají k orbitálním procesům pomocí gravitace. Zrcadlový svět ale není viditelný opticky, neboť fotony se od zrcadlové hmoty neodrazí, ale procházejíprochází skrz. V astronomii je tento efekt přisuzován existenci temné hmoty, o níž se předpokládá, že tvoří podstatnou část vesmíru. Dalším důkazem existence zrcadlové hmoty je interakce částic, jmenovitě anihilace elektronu a pozitronu. Při této reakci se část energie vytratí neznámo kam, protože anihilace těchto dvou částic zřejmě způsobí, že se část energie uvolní do zrcadlového světa. Vodítkem pro interakci mezi naší hmotou a zrcadlovou hmotou jsou právě slabé interakce, u nichž chybí zrcadlová symetrie. Slabé interakce tedy mohou způsobit, že těleso ze zrcadlové hmoty může interagovat s naší hmotou.      (Dále čtěte na stránkách ScienceWORLD)


Sluneční aktivita je extrémně nízká, padají rekordy ..... Sluneční aktivita je už řadu měsíců velmi nízká, což dokládá malé množství slunečních skvrn. Od začátku roku uplynulo 300 dnů, z toho 219 dnů nebyla na povrchu naší nejbližší hvězdy pozorována žádná skvrna. Počet dnů bez skvrn je nejvyšší od roku 1954, kdy byl sluneční kotouč prázdný 241 dnů. Je možné, že v následujících týdnech bude toto číslo překonáno. V takovém případě by byl dosažen nový (téměř) stoletý rekord.

Slunce bez skvrn..."Počty slunečních skvrn jsou nejnižší za padesát let. Zažíváme hluboké minimum slunečního cyklu," prohlásil koncem září David Hathaway, solární fyzik z amerického Marshallova střediska kosmických letů (Marshall Space Flight Center, MSFC). Na druhou stranu musíme připomenout, že "ačkoli se sluneční minimum v roce 2008 ukazuje být tím nejhlubším v kosmickém věku, ve srovnání s dlouhými a hlubokými slunečními minimy na konci 19. a počátkem 20. století nijak nevyniká." Tehdy se na Slunci během minima neobjevovaly skvrny 200 až 300 dnů v roce.

Slabší tok záření přicházající ze Slunce mění počasí na naší planetě. "Kolísání během slunečního cyklu ovlivňuje globální teplotu na Zemi asi o 0,1 stupně Celsia," řekl Thomas Woods, solární fyzik z univerzity v Coloradu.       (Zdroj: Gnosis9)


Jak vám běžná chůze může zlepšit zdraví? ..... Není to složité. Deset tisíc kroků denně - takový je lék předepisovaný na zdravotní potíže pramenící z nedostatku pohybu či stárnoucího organismu. Jde zejména o obezitu a následně pak nemoci srdce a cév. Potvrzuje to například velká studie z Velké Británie, zaměřená na tento přirozený způsob pohybu. Výzkumy také zjistily, že dostatek pohybu má pouze deset procent populace ve vyspělých zemích. Dospělý člověk ujde denně jen patnáct set metrů, a to je opravdu málo. Pro udržení zdravé kondice je třeba ujít alespoň sedm až osm kilometrů, což představuje zhruba sto minut chůze.

Přirozený pohyb Výhodou je, že chodit může téměř každý. A je to velmi přirozený způsob pohybu, který nepoškozuje klouby a vazy, nehrozí při něm velká zranění. Chůze neodrazuje ani lidi, kteří mají nadváhu nebo špatný pohybový rozsah. Na co všechno má chůze vliv? Kromě toho, že zvyšuje energetický výdej, a přispívá tak k hubnutí či k udržení váhy, má také pozitivní vliv na hladinu tuků v krvi. Ty se nejvíce podílejí na vzniku aterosklerózy neboli ucpávání cév. Navíc klesají i hladiny krevního cukru, krevního tlaku, a naopak se zvyšuje odolnost proti stresu a běžné každodenní zátěži. Pozitivní je také to, že si lidé, kteří hodně chodí, udrží schopnost pohybu až do vysokého stáří. Zároveň je méně ohrožují zlomeniny. Bývají totiž nejen obratnější, ale také jim v důsledku osteoporózy neřídnou kosti, protože jsou pravidelně zatěžované, a tím pádem silnější.

Nejméně půl hodiny Samozřejmě u většiny lidí nelze očekávat, že potřebnou denní dávku nachodí při běžných činnostech. Má-li se projevit pozitivní zdravotní efekt chůze, je potřeba, aby to byl vytrvalostní pohyb trvající alespoň třicet až čtyřicet minut. K tomu, aby tahle aktivita měla smysl, je také dobré pohybovat se za určité tepové frekvence. Zjednodušeně řečeno byste se měli trochu zadýchat, ale ne tolik, že byste se už při řeči zadrhávali. Ve vyšší frekvenci se totiž srdce příliš namáhá. Do svalů se zároveň vyplavují látky, které způsobují, že se při pohybu necítíte dobře a druhý den vás bolí tělo. Přetěžující pohyb pak přestává být užitečným, naopak může škodit.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Oceány na Marsu ještě před dvěma miliardami let? ..... Snímek z MRO ukazuje usazeniny hydratovaného oxidu křemičitého - opáluNa Marsu se mohla kapalná voda vyskytovat mnohem déle, než jsme dosud předpokládali. Takový je závěr vědců poté, co sonda Mars Reconnaissance Orbiter zjistila v některých místech povrchu přítomnost usazenin hydratovaného oxidu křemičitého, známého jako opál. V takovýchto oblastech se mohly ještě před dvěma miliardami let vyskytovat otevřené vodní plochy. To by sehrálo velmi důležitou roli z hlediska studia formování povrchu planety a také možného výskytu života v těchto oblastech.

Za tento významný objev nové skupiny hydratovaných minerálů na Marsu vděčíme spektrometru CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Významný proto, že usazeniny hydratovaných minerálů nám říkají kde a kdy se v minulosti na Marsu vyskytovala kapalná voda.

Dosud byly na Marsu pozorovány celkem dvě významné skupiny minerálů: fylosilikáty a hydratované sírany. Jílu podobné fylosilikáty vznikly při dlouhodobém působení vody na vyvřelou lávu před asi 3,5 miliardami let. Během následujících několika stovek milionů let potom vznikaly odpařováním slané a mnohdy i kyselé vody hydratované sírany. Jejich formování bylo ukončeno někdy před 3 miliardami let. Nově objevená skupina opálu podobných hydratovaných oxidů představuje nejmladší typ minerálů. Ty vznikaly tam, kde se kapalná voda dostala do kontaktu s materiálem, který vznikl vulkanickou činností nebo při dopadu meteoritu.      (Zdroj: Astro)


03.11. 2008      Třetího listopadu roku 1901 si Jára Cimrman koupil speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. V roce 1414 dorazil Jan Hus do Kostnice, kde byl o tři dny později papežem Janem XXIII. zahájen Kostnický koncil.

Dnešek je označován jako Mezinárodní den použitelnosti ...hmmm ... jde o oblast použitelnosti a přístupnosti webových stránek a aplikací.... co si lidi nevymyslí ... Motem tohoto dne je: "Proč tohle nefunguje lépe?"


I váš starý mobil může být ještě užitečný ..... Neodhazovat staré mobilní telefony do popelnice nabádá nová kampaň Středočeského kraje a neziskového systému ASEKOL. Sběrná akce, která odstartuje koncem října, v sobě spojuje ochranu životního prostředí s charitativní pomocí slabozrakým spoluobčanům. V osmi středočeských městech obdrží domácnosti návratnou obálku, ve které budou moci odevzdat své staré mobilní telefony k recyklaci, a tím se zároveň zařadit do soutěže o zajímavé ceny. Akce je součástí dlouhodobější kampaně na podporu třídění odpadů ve středních Čechách, která nese již první pozitivní výsledky.

Nová kampaň, která si klade za cíl více rozšířit povědomí o možnostech ekologické likvidace starých mobilních telefonů, podpoří kromě ekologického přístupu k elektroodpadu 21. století také Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Ta v rámci kampaně obdrží veřejností zaslané mobily, které budou dosud funkční. „Mobilní telefon je pro nevidomé či slabozraké občany často jedinou komunikační pomůckou v běžném životě i v krizových situacích. Proto by bylo škoda nevyužít přístrojů, které už původním majitelům nepřipadají dostatečně moderní, ale jiným mohou ještě plnohodnotně pomoci ulehčit každodenní život,“ vysvětlil záměry charitativní stránky kampaně Milan Tomík z organizační agentury FI Konsult.

Sběr starých mobilních telefonů bude organizován formou návratných obálek, které do svých schránek obdrží na přelomu října a listopadu obyvatelé osmi velkých středočeských měst. Všichni, kteří se budou chtít akce zúčastnit a pomoci, pak pouze vloží svůj starý mobil do obálky s ochranou bublinkovou výplní a pošlou zpět na uvedenou adresu. Poštovné je pro ně zdarma. Všechny sebrané mobilní telefony se poté budou testovat. Ty funkční budou věnovány na pomoc nevidomým a slabozrakým, ostatní budou rozebrány a jejich komponenty recyklovány či ekologicky zlikvidovány.      (Zdroj: EnviWeb)


MŽP zahájilo přípravu vyhlášení nové CHKO na dolním toku Moravy a Dyje ..... Ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) přípravou návrhu na vyhlášení CHKO Dolní Morava a návrhu plánu péče o toto území. Oba dokumenty by měly být hotové na jaře příštího roku a poté předloženy k diskusi všem dotčeným orgánům samosprávy i vlastníkům půdy.

K vyhlášení lokality na soutoku řek Dyje a Moravy chráněnou krajinnou oblastí se MŽP rozhodlo proto, že tato oblast představuje největší komplex zachovalých lužních lesů ve střední Evropě. Žije zde řada mimořádně vzácných druhů živočichů (především ptáků a bezobratlých) a unikátních rostlinných společenstev. Jedná se o lokalitu mezinárodního významu zakotvenou rovněž v mezistátních úmluvách a dokumentech. Je to evropsky významná lokalita (EVL) i ptačí oblast soustavy NATURA 2000, biosférická rezervace UNESCO i mokřad mezinárodního významu, zapsaný ve světovém seznamu Ramsarské úmluvy.

Nový návrh zahrnuje oblast vymezenou EVL Soutok-Podluží a EVL Niva Dyje, převážně mimo Lednicko-Valtický areál. U těchto EVL je nařízením vlády [1] uloženo zajistit ochranu těchto EVL prostřednictvím vyhlášení CHKO. Případné spojení s již existující CHKO Pálava nepředpokládáme, protože se významně liší hlavní předměty ochrany obou území. Zatímco na Pálavě jde především o ochranu vápencových bradel, v budoucí CHKO Dolní Morava půjde o ochranu společenstev luhů v nivě velkých řek.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Nový problém solárních kolektorů ..... Zdá se, že průmyslová výroba solárních kolektorů narazila na další problém. Kromě prudce klesajících cen ropy (z rekordních 147 dolarů na dnešních téměř 60 dolarů) je to molekula fluoridu dusitého (NF3). Tato molekula je asi 12 000 až 20 000 krát účinnějším skleníkovým plynem než CO2 a používá se při výrobě solárních kolektorů, ale i plochých plazmových televizorů. Podle nových analýz je jeho koncentrace ve vzduchu oproti předcházejícím odhadům asi 4-násobně vyšší.

Solární kolektory Za posledních 10 let se NF3 stal ekologickou náhradou prchavějších perfluorovaných uhlovodíků. Dosud se předpokládalo, že v průběhu výroby unikne do ovzduší jen jejich malá část - asi 2 % - takže příspěvek této sloučeniny ke globálnímu oteplování se pokládal za zanedbatelný. Poprvé tento předpoklad zpochybnil Michael Prather, atmosférický chemik z Kalifornské univerzity. Nové analýzy vzduchu potvrdily významně vyšší koncentrace v atmosféře. Studie pod vedením Raya Weissa ze Scrippsova oceánografického institutu v Kalifornii ukázala, že za posledních 20 roků narostla koncentrace NF3 20-ti násobně z 0.02 na 0.454 ppt (částic na trilión - tedy 0.000000000454 objemových %). Podle původních odhadů bylo v roce 2006 ve vzduchu méně než 1200 tun NF3 - ve skutečnosti to však bylo 4200 tun a dnes je to 5400 tun, udávají vědci v časopise Geophysical Research Letters. Vědci doporučují zahrnout NF3 do Kjótského protokolu.      (Zdroj: Gnosis9.net)

Hurááá, máme nové globální strašidlo !!!


PlanetArk: V bohatých zemích klesá prodej balené vody .....  Jedničky na světovém trhu s balenými nápoji se pokoušejí odradit spotřebitele v bohatých zemích od pití vody z plastových lahví a vrátit je k pitné vodě z vodovodu. Důvodem jejich snahy jsou prý ohledy na životní prostředí a zdravotní důvody. Mezitím ale firmy expandují na trhy v rozvíjejících se zemích, píše agentura Reuters. PET láhve v kontejneru v Praze. PET láhve v kontejneru v Praze. Foto: Hyena/Wikimedia Commons

Firma Nestle, největší prodejce balené pitné vody na světě pod značkami Perrier nebo Poland Spring, minulý týden prohlásila, že světová finanční krize a ohledy na životní prostředí snižují její prodeje v západní Evropě a USA. Společnost Pepsi ve třetím čtvrtletí ohlásila dvouciferné snížení prodeje svých balených vod, například Propel a Aquafina, zatímco firmě Danone (Evian, Volvic) se snížila poptávka ve Francii, Španělsku a Británii, píše agentura Reuters.

Řada kritiků, jako je například Světový fond ochrany přírody WWF, proti balené vodě brojí s tím, že kvůli balení a dopravě se plýtvá s přírodními zdroji. A to kvůli nápoji, který nemusí být zdravější ani bezpečnější než voda z kohoutku. "To je problematická část pro celé odvětví," říká analytik investiční společnosti Sarasin Patrick Hasenboehler. "Když máte doma čistou pitnou vodu, je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit peníze. Navíc pro některé lidi je pití vody z vodovodu místo z plastových lahví tak trochu módní záležitostí," řekl Hasenboehler agentuře Reuters. Podle konzultační firmy Zenith International kontroluje Nestle 19,2 % trhu s balenou vodou, druhá je Coca-Cola s podílem 9,4 %, následuje Danone s 8 % a Pepsi s 4,8 %.       (Zdroj: Ekolist)


Cítí pes pocit viny, nebo strach? ..... Má pes v určitých situacích pocit viny a hanby, nebo spíše strach před trestem? Otázka je to sama o sobě poněkud sporná. Ptáme se v ní, jak vypadá psí psychika „zevnitř“, což je ošemetné. Vlastně nás při tom zajímá, zda má pes nějakou „morálku“, kterou by nejspíš převzal od člověka, jenže i u samotných lidí se oba pocity těžko odlišují – v extrémním pohledu můžeme říct, že pocit viny je vždy strachem, i když nehrozí světská spravedlnost; viník se třeba může děsit pekla či jiného metafyzického trestu. Aby se vůbec dalo rozumně odpovídat, potřebujeme nějaké experimentální rozlišení. Inspiraci nám může poskytnout falešné obvinění. Falešně obviněný člověk jistě nemá proč mít pocit viny, ale jistě může mít strach. Liší se nějak chování falešně a oprávněně obviněného? A najdeme takové rozdíly u psa? Americký etolog Peter Wollmer provedl následující pokus. Fena huskyho Mango trhala v nepřítomnosti pána na kusy veškeré papírové předměty, i když za to byla několikrát potrestána. Po příchodu pána domů se v takovém případě tvářila „provinile“. Wollmer provedl to, že nainstruoval majitele, aby jednou roztrhal knihy sám, pak psa pustil do zpustošeného pokoje a odešel. Když se vrátil, Mango byla opět „provinilá“, ačkoliv k tomu neměla žádný důvod. Zdá se tedy, že alespoň v tomto konkrétním případě nešlo o pocit viny, ale strach z trestu „jsem v pokoji s cáry papíru – to je „důkaz“ – budu potrestána“. Chování psa bylo v obou případech totožné. „Vina“ je pak spíše usmiřovacím chováním, které má snížit pravděpodobnost útoku silnějšího, v hierarchii výše stojícího jedince. Nicméně existuje i opačný pohled. Pes by se často trestu mohl vyhnout, ale jakoby na svůj prohřešek sám upozorní, ať už přímo nebo nepřímo. (Ale zase: i lidský pachatel se nejspíš může chovat podezřele pouze ze strachu.)      (Zdroj: ScienceWORLD)


Zatýkání novinářů v USA .....  V americkém státě New Jersey byl policista dočasně propuštěn poté, co násilným způsobem zatkl televizního kameramana Jima Quodomine z televizní stanice WCBS. Ten natáčel před kostelem poklidnou demonstraci, když vtom ho strážník začal škrtit a zatkl. Quodomine strávil v policejním voze více než hodinu a byla mu zabavena kamera. K zatčení došlo několik dní poté, co byl v Chicagu zadržen novinářský fotograf, když zachycoval policistu mimo službu při zastřelení osoby podezřelé z loupeže.      (Zdroj: AKT-INFO)


Sexuální hrátky rostlin ..... Samičí květy se vyptávají, než přijmou svého životního partnera. Musí totiž zabránit inbrídingu. Bez očí, uší a mozku to není jen tak. Spoléhají se na interakci molekul. Vědci z University of Missouri zřejmě takové molekuly našli. Jde o látky, jež rozhodují o tom, zda samičí rostlina pylová zrnka přijme či nikoli.

Rostliny to nemají s rozmnožováním tak jednoduché jako my živočichové. Musejí se spoléhat na „externisty“. Partnera jim musí přihrát vítr. Když takové pylové zrnko přistane, tam kde má, zahájí konverzaci. Sladkými slovíčky se snaží partnerčinu bliznu ukecat. Tato konverzace mezi pylem a pestíkem (blizna je jeho součástí), probíhá na bázi chemických molekul. Na tom, jak se pyl představí (samičímu květu) hodně záleží. Interakce proteinů pylu a proteinů pestíku rozhodne o tom, zda pyl bude akceptován, nebo zavržen.     (Zdroj: OSEL)


Looking Glass ..... Vložíte-li do vyhledávače: „2012 Konec světa“ a v rozsáhlé nabídce neuvěřitelných konců poznáte, že kdosi velmi pilný zarputile pracuje, skrze lidskou zabedněnost, na svém, přesněji na našem konci světa… Jakoby mu nestačili hazardní hráči praktikující Janovu vizi. Naděje umírá na stránkách internetu jako první? Když globalističtí praktikanti pracují na plné obrátky, abychom včas pocítili impregnované pochmurno a nevlídno. A tak vyhlédneme-li v jakoukoliv denní, či noční dobu z okna, vypadá to venku, jako když se jim černé dílo nadobyčej vydařilo… Přičemž při ranním odchodu do širého světa si musíme dávat obzvláštní pozor, abychom se hned po ránu neudusili. Na to máme celý den.      (Dále čtěte na stránkách Dýmající zrcadlo)


Úsměv, prosím! A už tě máme!“ ..... Čína posílila sledování lidí, kteří navštěvují internetové kavárny – od nynějška se musejí všichni zájemci o surfování po netu přímo v kavárně nechat vyfotografovat a předat své osobní údaje. Jak informuje mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF), nové přístroje na registraci údajů z průkazu a pořízení fotografie mají být ve všech asi 1500 internetových kavárnách v Pekingu instalovány do konce letošního roku. „Všichni uživatelé internetu tak budou považováni automaticky za podezřelé,“ konstatuje RSF ve svém prohlášení. „Pod záminkou boje proti pirátství a kyberkriminalitě si čínská vláda našla způsob, jak uvést do života hrůzného Velkého bratra – systém, který bude automaticky vytvářet složky uživatelů sítě. Bez záruk, co se s takto získanými informacemi bude dít dál, se internetové kavárny stávají místy všemožného špiclování a monitorování.“ Podle údajů čínského tisku bud data získaná v internetových kavárnách odesílána rovnou Agentuře pro boj s kulturními zločiny, která je v teorii pověřená bojem s pirátstvím. Úřady budou mít možnost přístupu ke všem datům, a to kvůli „boji proti sdílení identit“, jak konstatoval mluvčí úřadu Li Fej. Po požáru, při němž v roce 2002 v jedné z pekingských internetových kaváren uhořelo pětadvacet lidí, čínské úřady zcela zavřely na tři tisícovky internetových kaváren a dalším asi 12 tisícům povolily provoz za podmínky, že uvedou vše do náležitých bezpečnostních mantinelů a budou dodržovat všechny nové vyhlášky. Ministerstvo kultury navíc zakázalo dětem přístup do internetových kaváren o prázdninách a omezilo délku jejich pobytu na síti na tři hodiny, aby se tak minimalizoval „negativní vliv internetu“ na děti. Od 1. srpna 2007 čínská kyberpolicie provádí online hlídkování na počítačových obrazovkách v internetových kavárnách. Dva virtuální policisté Džing Džing a Ča Ča každou půl hodinu vyskočí na obrazovkách a připomenou uživatelům, že úřady internet přísně sledují. Kliknutím na postavičky mohou uživatelé s kyberpolicií komunikovat, případně hásit porušování zákonů.      (Zdroj: Czech Free Press)


Phoenix na Marsu umrzá ...... Americká sonda Phoenix, která již pátý měsíc uskutečňuje vědecké experimenty na Marsu, postupně "umrzá". NASA se životnost sondy snaží prodloužit ještě aspoň o několik týdnů. I tak ale představuje mise Phoenixu velký úspěch NASA, protože sonda fungovala v krutých podmínkách marsovské polární oblasti mnohem déle než tři měsíce, na kolik byla koncipována. Hlavním úspěchem sondy bylo, že vrtáním ve zmrzlé půdě planety prokázala stopy vody. Ta je podle vědců základním předpokladem pro vznik jakékoli formy jednoduchého života. Podle dílčích poznatků mohla být čtvrtá planeta sluneční soustavy dostatečně vlhká a teplá asi miliardu let, poté se ale podmínky pro život začaly zhoršovat. Nynější Mars je studený a suchý. Kromě toho ale sonda prokázala v marsovské půdě existenci perchlorových solí, které jsou silně jedovaté. To podle vědců značně snižuje šanci narazit na Marsu na stopy života. Phoenix také prokázal, že marsovská půda je celkově zásaditější, než se očekávalo, a objevují se v ní stopy hořčíku, sodíku, draslíku a dalších prvků. Phoenix přistál na Marsu 25. května po letu dlouhém 680 milionů kilometrů a od té doby posílal na Zem vědecké informace. Poznatky zprostředkované sondou Phoenix označili odborníci za "obrovský krok kupředu" v poznávání "rudé planety".       (Zdroj: Řev přírody)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz