wz

 

Přehled starších zpráviček

 

 


30.06. 2008      Dnešek je Dnem ozbrojených sil České republiky (Den armády) - slaví se od roku 2002.

Třicátého června 1908 zničila obrovská exploze více než 40 000 stromů v oblasti Tunguska v centrální Sibiři a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja Tunguska.

Tři roky před tím, roku 1905 představil Albert Einstein v článku On the Electrodynamics of Moving Bodies teorii relativity.


„Člověče, zastav se..." ..... Jednou se reportér zeptal Miroslava Horníčka jak to dělá, že vymýšlí tak skvělé věci. „Pojďte, ukážu vám ten zázrak." Zavedl ho za chalupu, lehl si do lehátka a řekl: „Tady." Dal si ruce za hlavu a zavřel oči. Reportér nechtěl věřit. „Ale ano," řekl Horníček. „To je celé tajemství mého úspěchu. Teprve když člověk vypne všechny své smysly, zrak, sluch, čich, a také myšlení a logiku, teprve tehdy začíná něco vnímat." Potud slova herce. A co na to říká odborník? „Umění zastavit se je nezbytným předpokladem, který by se neměl v žádném případě přehlížet. Jak můžeme chápat kdo jsme, co chceme, co děláme dobře, co špatně, když nemáme čas se ani zastavit a zamyslet se nad tím. Ticho je důležitou součástí našeho života, pomáhá nám pochopit smysl našeho žití, pomáhá nám chápat, co se to vlastně s naším životem děje, dodává nám sílu a energii. V tichu máme možnost vidět svůj život, problémy z jiných úhlů, ve stavu klidu můžeme dostat odpovědi na své otázky, nalézt různá řešení, která bychom ve stavu aktivity nebo rozrušení těžko objevili. Lidé tvrdí, že na odpočinek a snění nemají čas. Vymlouvají se na své okolí, které jim neumožní odpočívat, na spoustu práce, kterou mají atd. Ne, není to chyba okolního světa, je to chyba naše, že si odpočinek nedopřejeme. Nesvádějme to na druhé. Kdybyste několik dní sledovali, jak svůj čas využíváte, možná byste se nestačili divit, kolik času promarníte zbytečnostmi. V nedostatku času příčina našich potížích není. Skutečná příčina leží v našem myšlení a přesvědčení. Všichni se jen za něčím honíme, pořád někam spěcháme, a čím víc věcí a hmotných statků chceme vlastnit, tím víc nás to nutí pracovat. Když však najdeme odvahu a dokážeme se zpětně podívat co nám všechno to honění a snažení přineslo doopravdy dobrého, zjistíme, že máme jen zničené nervy, život, který nám utekl mezi prsty, a my ani nevíme jak..."      (Ukázka z knížky Páchám dobro od Libuše Čihákové)


Podnikatelé a samosprávy chtějí pravidla, která usměrní ekology ..... Podnikatelé a samosprávy na severu Moravy chtějí usměrnit působení ekologických aktivistů, aby nemohli blokovat důležité stavby. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje chce společně s krajskou hospodářskou komorou zpracovat analýzu, která bude mapovat aktivity ekologických nevládních organizací.

Materiál by měl být výzvou pro parlament a vládu, aby vznikla přesnější pravidla pro působení ekologů, řekl předseda představenstva komory a první viceprezident sdružení Pavel Bartoš.

"Ekologické nevládní organizace představují vážný problém, kterým je nutno se zabývat, protože kraji škodí," uvedl Bartoš s tím, že kvůli ekologickým aktivistům se v regionu dostala do problémů například výstavba obchvatu Frýdku-Místku, Krnova či napojení nošovické automobilky Hyundai na železniční a silniční síť.

Podle mluvčího ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara ale není možné omezovat práva lidí na rozhodování. "Právo vědět a právo účastnit se na rozhodování jsou důležitými právy občanů. A občanská sdružení nejsou ničím jiným, než co mají v názvu, tedy sdruženími občanů. Pokud tedy například z analýzy vyjde nějaký konstruktivní návrh řešení, který tato práva reálně neomezí, ale zefektivní, nebráníme se úpravám,"uvedl Kašpar.

Miroslav Patrik z hnutí Děti Země nechápe, jaký je motiv a co má materiál sdružení a komory řešit. "Podle ústavy každý může dělat cokoliv, co není v rozporu se zákonem. To už tady bylo, že se nepohodlné názory omezovaly zákonem," řekl Patrik. Podle sociologa Jana Kellera není zájem na tom, aby ekologové měli příliš volné pole, protože to může poškozovat zájmy někoho z mocných. "Je třeba, aby lidé věděli, že dneska už je zase zájem na tom omezit práva některých skupin, které trvají na dodržování práva," sdělil Keller.

Na potřebě přesnějších pravidel pro působení ekologických aktivistů se shodli účastníci rady sdružení, jehož je komora členem, na svém opavském zasedání 20. června. Chování ekologů se nelíbí například náměstku opavského primátora Pavlovi Mališovi. "Jejich chování je zcela nedemokratické. Infrastrukturní stavby v kraji zpožďují a zdražují," uvedl Mališ. Bartoš je navíc přesvědčen, že ekologické nevládní organizace mají v současnosti velký prostor. "Jsou mnohdy nečitelné. Nevíme, jaký mají mandát, kdo všechno je platí. Přitom za nimi mohou stát lobby jako nástroj konkurenčního boje," dodal Bartoš. Podle mluvčího ministerstva Kašpara jsou ale demokratické kontroly rozhodovacích procesů jednou z forem protikorupčních mechanismů. Připomínky veřejnosti podle jeho názoru ve valné většině případů prokazatelně vedou ke zlepšení předkládaných projektů.       (Převzato: EnviWeb)


Přírodní zákony platí v celém vesmíru ..... Pozorování kvasaru a určení poměru hmotnosti protonu a elektronu. Přírodní zákony jsou stejné ve vzdáleném vesmíru jako u nás na Zemi. Vyplývá to z nových výzkumů, provedených mezinárodním týmem astronomů, jehož členem je i Christian Henkel (Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, SRN). Jejich závěry, publikované 20. 6. 2008 v časopise Science ukazují, že jedno z nejdůležitějších fyzikálních čísel – poměr hmotnosti protonu a elektronu – má téměř přesně stejnou hodnotu v galaxii vzdálené 6 miliard světelných roků jako hodnota zjištěná v pozemských laboratořích: přibližně 1836,15.

Podle astrofyzika Michaela Murphyho, hlavního autora studie, se jedná o velmi důležitý objev. Doposud mnoho vědců diskutovalo o tom, zda se fyzikální zákony nemohou měnit v závislosti na čase či poloze ve vesmíru. „Jsme schopni prokázat, že fyzikální zákony jsou stejné v této velmi vzdálené galaxii jako u nás na Zemi,“ dodává Murphy.

Astronomové to zjistili pohledem zpět v čase na kvasar s označením B0218+367. Světlo kvasaru, které dostihne Zemi po 7,5 miliardy roků trvající cestě vesmírem, bylo částečně pohlceno plynným amoniakem v galaxii, nacházející se mezi kvasarem a Zemí. Čpavek není užitečný jen k čištění koupelen, ale je také ideální molekulou k testování našich fyzikálních poznatků o vzdáleném vesmíru. Jak světlo kvasaru cestuje směrem k Zemi, vesmír se neustále rozpíná, čímž se prodlužuje vlnová délka světla (dochází ke zčervenání světla). V případě tohoto pozorování inkriminovaná galaxie, nacházející se mezi Zemí a kvasarem, působila rovněž jako gravitační čočka (dráha světla je zakřivena).

Spektroskopická pozorování molekul amoniaku byla vykonána pomocí radioteleskopu o průměru antény 100 m (Effelsberg) na vlnové délce 2 cm (v důsledku rudého posuvu posunuta z původní hodnoty 1,3 cm). Vlnové délky, na kterých čpavek pohlcuje rádiové záření kvasaru, jsou velmi citlivé na toto zvláštní fyzikální číslo – na poměr hmotnosti protonu a elektronu.       (Zdroj: Astro.cz)


Česká republika členem ESA ..... Naše země vstupuje do prestižní vědecké instituce. Evropská kosmická agentura (ESA) oficiálně informovala české ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o jednomyslném souhlasu Rady ESA se vstupem České republiky do této mezinárodní organizace. ČR se stává první zemí z bývalého východního bloku, která byla k plnému členství v této organizaci přizvána. Programy ESA představují pro české vědecké, výzkumné a průmyslové organizace zajímavé možnosti zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu kosmického prostoru, výzkumu Země, družicové telekomunikace a navigace a kosmonautických technologií. Evropská kosmická agentura je mezivládní organizace pro využití vesmíru se sídlem v Paříži. Kosmodrom ESA se nachází na vesmírném centru v Kourou v jihoamerické Francouzské Guyaně. Současnými členy ESA jsou Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Vstup České republiky do ESA ještě musí posvětit český parlament.       (Zdroj: 21@století)


Dr. Robert Hirsch: Ropa může stát až 500 dolarů za barel ..... Robert Hirsch je autorem vědecké zprávy z roku 2005, ve které argumentuje, že je potřebné (vhodné) připravit se na stagnaci respektive pokles světové těžby ropy nejméně 5-10 roků, v optimálním případě 15 až 20 roků dříve, než k tomu dojde. Hlavní príčinou, proč je třeba se na snižující dostupnost ropy připravit v předstihu, je dlouhý čas potřebný na vybudování nové infrastruktury a výměnu automobilové, letecké či lodní dopravy.

Ropné vrty Znamená to vybudování úplně nové sítě stanic umožňujících dobíjení elektromobilů, masivní investice do jaderné energie (například chceme-li nahradit všechnu energii, kterou nám dnes poskytují fosilní paliva, potřebovali bychom okolo 10 000 jaderných elektráren - dnes jich je na světě 411), z níž budou tyto automobily poháněné, dále podporovat rozvoj větrné (viz i zde příklad Norska) a solární energie... Ten samý Robert Hirch dnes tvrdí, že na blížící se (probíhající?) ropný zlom se svět nijak výrazně nepřipravil a cena ropy může klidně v následujících 3-5 letech stoupnut až na 500 dolarů za barel.

Podle některých by světová ekonomika (tak jak ji známe dnes) neunesla už ani cenu 300-400 dolarů za barel v důsledku sociálních nepokojů, snížení zdravotní péče, lidé by přestali chodit do práce, apod. Podle jiných není možné cenu ropy smysluplně predpovídat, podle dalších její cena klesne na 50 dolarů za barel, někteří tvrdí, že za růst cen ropy je zodpovědný klesající kurz dolaru, nedostatečná kapacita rafinérií nebo spekulanti.

Skutečnost je však taková, že globální těžba ropy se od roku 2005 prakticky nezvýšila, zatímco poptávka po ropě ano (hlavně v důsledku rychle se rozvíjejících ekonomik Číny a Indie). Jednoduchá rovnice - stagnující nabídka, zvýšená poptávka = vyšší cena. Všechny ostatní faktory, jako je klesající dolar, spekulanti na trhu, nedostatečná kapacita rafinérií či geo-politika situaci sice zhoršují, nejsou ale její hlavní příčinou. Je možné, že otevřením nových ropných polí a těžbou ropy pod mořem (off-shore drilling) je možné ještě zvyšovat globální těžbu ropy, toto množství však pravděpodobně není významné a jakékoliv dnes zahájené projekty těžby ropy (například v Arktidě) se projeví na ceně nejdříve za několik (5-10?) let. Saudská Arábie také ohlásila zvýšení denní těžby ropy asi o 500 000 barelů za den, toto množství však zdaleka není dostatečné a nevyrovná se ani poklesu těžby v Severním moři.       (Zdroj: Gnosis9.net)


27. června 1954 byla spuštěna první jaderná elektrárna ..... V blízkosti Obninska, městečka vzdáleného zhruba 110 kilometrů jihozápadně od ruské metropole Moskvy, byla 27. června 1954 uvedena do provozu první jaderná elektrárna na světě. Kolem elektrárny bylo záhy po jejím spuštění vybudováno celé město a řada laboratoří, které z Obninska vytvořily středisko sovětského jaderného výzkumu. Elektrárna měla grafitový, vodou chlazený reaktor AM-1 o výkonu 5000 kilowatt a elektřinu do sítě dodávala 5 let. Později byla využívána pouze k vědeckým účelům. I když byl její výkon na dnešní poměry malý - jen 5 MW - jednalo se o první "civilní" využití jaderné energie v historii. Postupem času však význam reaktoru nebyl ani z odborného hlediska tak velký, aby ospravedlnil vysoké náklady na jeho další provoz. Proto koncem dubna 2002 Rusko svou nejstarší jadernou elektrárnu definitivně uzavřelo. Historie jaderné energie se začala psát už v prosinci 1953. První elektrickou energii uměl už tehdy vyrobit americký pokusný reaktor EBR-1. Ačkoli vzniklá energie dostačovala pouze k rozsvícení čtyř žárovek, jaderný výzkum pokračoval dál. Ještě téhož roku na pokusné jaderné střelnici explodovala první sovětská vodíková (termonukleární) bomba. Její tvůrce akademik Kurčatov tehdy prohlásil: "Držíme v ruce atomový meč. Přišel čas uvažovat i o mírovém využití jaderné energie".      (Zdroj: Řev přírody)


Padlo přes půl miliónu kubíků dřeva ..... Vichřice, která Česko zasáhla v noci ze středy na čtvrtek, poničila podle prvních odhadů ve státních lesích nejméně půl miliónu metrů krychlových dřeva.

V porovnání s březnovou vichřicí Emma jde zhruba o čtvrtinovou škodu.

„Podnik očekává, že po zpřesnění budou škody vyšší,” řekl včera mluvčí státního podniku Lesy ČR Radek Drahný. Podniku patří polovina lesů v zemi.

Nejvíce vichr podle posledních odhadů poničil lesy ve východních Čechách, na Vysočině a v Beskydech. „Nejpostiženější je Pardubický kraj se 165 000 kubíky poničeného dřeva,” řekl Drahný. Na Vysočině bylo poškozeno 150 000 m3. Jen na lesních správách Nasavrky a Ledeč nad Sázavou padla během okamžiku celá roční plánovaná těžba.

Významně byly postiženy také lokality Hořicka, Žďárských vrchů, Kácovska a Benešovska. Vichr způsobil zejména vývraty a zlomy stromů. V některých místech se vichr točil takovou silou, že stromy nelogicky popadaly proti směru větru.

V jiných regionech se vichr lesů takřka nedotkl. Skoro vůbec nejsou poničené lesy na Teplicku, Liberecku a Zlínsku. Škody bude státní podnik zpřesňovat v následujících dnech.      (Zdroj: Agris.cz)


Demonstrace v USA za všeobecné zdravotní pojištění ..... Minulý týden se napříč Spojenými státy shromáždily tisíce demonstrantů s požadavkem vytvoření systému všeobecné zdravotní péče. Tyto protesty podnítila konference zdravotních pojišťoven v San Franciscu. Na demonstraci v New Yorku promluvil nezávislý prezidentský kandidát Ralph Nader: „Kolik lidí umírá? Ústav medicíny Národní akademie věd odhaduje, že každý rok zemře 18,000 Američanů, protože si nemohou dovolit zdravotní pojištění. V Kanadě, Belgii, Francii, Německu, ani v Anglii kvůli tomu v současné době nikdo neumírá, protože všichni tam zdravotní pojištění mají.“ Kritici zároveň varují, že současné změny ve sféře zdravotního pojištění v některých evropských zemích, včetně České republiky, mohou nakonec ohrozit stabilitu jejich systémů zdravotnictví a snížit tak kvalitu zdravotní péče.       (Zdroj: AKT-INFO)


Kardinál Vlk slavil se svými rodáky 40. výročí kněžského svěcení ..... Jubileum svého kněžství a svou primiční mši v červnu 1968 si kardinál Miloslav Vlk připomněl se svými krajany v Chyškách v neděli 22. června. Ve svém kázání parafrázoval list sv. Pavla Korinťanům, když řekl: „nehlásáme sami sebe, ale slovo Boží, které zní při liturgii v Boží církvi již po staletí a také dnes ke každému člověku.“ „Když se ve mši hlásá Boží slovo, je to sám Kristus, kdo ho hlásá“, citoval liturgickou konstituci II. vatikánského koncilu Sacrosanctum concilium. „Dávám přednost v roce zasvěceném Písmu sv. k vám hovořit o síle Božího slova spíše než vzpomínat na události svého života, byť byly někdy velmi dramatické“, řekl ve své homilii. Spolu s pražským arcibiskupem oslavili své výročí ještě další tři kněží: spolužák kardinála Vlka P. František Pich, který je na odpočinku a oslavil čtyřicáté výročí kněžského svěcení, P. Metod Kozubík OPraem, bývalý chyšecký farář, který oslavit třicáté výročí, a P. Jakub Berka OPraem, současný farář v Chyškách, který oslavil dvacet let svého kněžství. V závěru své návštěvy Chyšek kardinál Vlk shlédl v Chyškách výstavu obrazů Antonína Šíta, rodáka z blízkého Nosetína, žáka Maxe Švabinského. Celoživotní tvorba A. Šíta je těsně spjata s okolím rodiště kardinála Vlka.      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


SVĚT V KOLIZI: Povětrnostní válka pokračuje - Poslední výzva Číny směrem ke Spojeným Státům ..... Jsou Spojené Státy uprostřed “války počasí” s Čínou či nikoliv? To je otázka kterou si lámou hlavu nejen mnozí badatelé, ale i investigativní novináři a konec konců i veřejnost, která má přístup k alternativním zdrojům informací. Po několika reportážích ve kterých se spekulovalo o tom zda za velmi podivnými povětrnostními anomáliemi v Číně a v oblasti středozápadu USA skutečně nestojí pokročilá technologie obou mocností včetně Ruska. Každopádně podle posledních informací se věci daly opět do pohybu. Na internetové scéně kolují informace o tom, že ruští vojenští analytici oznámili Kremlu, že ředitel “Čínské centrální vojenské komise” generál Guo Boxiong varoval amerického ministra obrany Roberta Gatese, že “pokud okamžitě USA nepřestanou mířit na Čínu, budou pohřbeni”. Již v předchozích komentářích bylo zmíněno, že USA pomocí svého zářízení na Aljašce a Čína pomocí obdobného zařízení, které je umístěno v oblasti “Lop Nor” se vzájemně atakují skrze prudké povětrnostní kolapsy v rámci kterých zahynulo velké množství obyvatelstva na obou stranách.       (Další informace v reportáži.na stránkách Matrix-2001.cz)


27.06. 2008      Na dnešek těch svátků připadá celá hromada ... Den politických vězňů České republiky (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950), Světový den rybářství, slaví se od roku 1985, Světový den diabetiků - vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací diabetu a Světovou zdravotnickou organizací a konečně ještě Světový den sdělovacích prostředků.


Frekvence vibrace vědomí ..... Proč je tolik různých paradigmat (myšlenkových modelů jsoucna) a proč jejich autoři, jejich přívrženci jsou tak výluční a nesmiřitelní vůči jiným modelům jsoucna a jejich autorům, přívržencům, z čehož vyplývají konflikty všeho druhu a všech úrovní? Pochopení principu vzniku různorodosti paradigmat je základním myšlenkovým procesem umožňujícím, když nic jiného, alespoň toleranci k jiným paradigmatům a tím i předcházení možných konfliktů všeho druhu. Vnímání (míněno smyslové i mimosmyslové) by se dalo, zejména pro účely tohoto článku, popsat jako určitá forma rezonance vnímajícího subjektu s vnímaným objektem. Z tohoto pojetí vnímání plyne, že frekvence vibrací našeho vědomí je určující pro rozsah toho co vnímáme, obdobně jako náš zrak a sluch se pohybují v určitém vlnovém rozsahu a přitom horní i spodní hranice tohoto vlnového rozsahu je u různých lidí rozdílná.Frekvence vibrací určitého vědomí určuje, které aspekty boha může toto vědomí vnímat, které aspekty boha mají odpovídající frekvenci a tudíž rezonují s poznávajícím vědomím. Proto všichni vnímáme sice jen některé určité aspekty boha, ale vnímáme tak boha, i když to tak mnozí nenazývají a velmi by se takovému označení bránili.

Protože existuje pouze jeden bůh, který je vším, všichni včetně ateistů vnímáme jednoho boha. Protože však různí lidé mají různou frekvenci vibrací vědomí a tím i rozsah vnímání, každý vnímá jiné aspekty boha, které odpovídají jeho rozsahu vnímání. Vzniká tak dojem, že mnozí vnímají jiného boha, či případně, že vnímají svět, který žádného boha neobsahuje, přesto, že vnímají pouze rozdílné aspekty téhož boha.

Zároveň ale platí i to, že každý z nás má svého boha, protože každý vnímá ten aspekt boha, který je schopen vnímat vzhledem k úrovni svého vědomí (jeho vibracím). Vzhledem k omezenosti našeho vnímání a nekonečné rozmanitosti boha, vnímá každý pouze určitou omezenou množinu aspektů boha a tato množina se zcela nekryje s množinou aspektů boha žádné jiné bytosti. Proto každý vnímá boha alespoň částečně odlišně od ostatních.

Z tohoto úhlu pohledu lze říci, že i ateisté a materialisté mají svého boha, protože oni vnímají ty aspekty boha, které se jim jeví tak, jako by žádný bůh neexistoval.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Chrápání a cukrovka? ..... Moderní technologie zpříjemňují i život s cukrovkou. Kredit: LilSugar Zvětšit obrázek Moderní technologie zpříjemňují i život s cukrovkou. Kredit: LilSugar

Chrápete hodně? Možná máte i jiný problém, než naštvaného partnera, totiž cukrovku. Jak se ukazuje, lidé se spánkovou apnoe, kteří během spánku občas přestávají dýchat a vlastně se dusí, mají poměrně intenzivní sklon být obezní a mít cukrovku 2. typu. Vztah mezi spánkovou apnoe a cukrovkou je tak intezivní, že International Diabetes Federation (IDF, Mezinárodní federace cukrovky) vyzývá lékaře, aby pacienty léčené se spánkovou apnoe nebo s cukrovkou typu 2 prověřili ohledně přítomnosti symptomů příslušného druhého onemocnění. Podle odborníků to není jen tak, včasná a správná diagnóza může v tomto případě prodloužit nejeden život. Jak apnoe, tak i cukrovka své majitele příliš nešetří a jejich vzájemný výskyt může být doslova smrtící.      (Zdroj: OSEL.cz)


Guardian: Manhattan se zbavuje aut, alespoň na chvilku ..... Poté, co byl jeho návrh na poplatky za přetížení silnic odmítnut, se starosta New Yorku Michael Bloomberg vrací s projektem, který je sice zdrženlivější, ale přesto poutavý. Má v plánu vymezit sedmimílovou trasu přímo středem Manhattanu a přenechat ji, třebaže jen na krátkou chvíli, chodcům, píše deník Guardian.

Po tři srpnové soboty budou pro veškerou dopravu uzavřeny ulice spojující Brooklynský most na jihu s Upper East Side a Central Parkem na severu. Očekává se, že místo aut zaplní ulice New Yorku záplava chodců, cyklistů a tanečníků.

Projekt s názvem Léto v ulicích (Summer Streets) má alespoň částečně obnovit sebevědomí, které město ztratilo, protože nedokáže regulovat stále rostoucí automobilový provoz. Michael Bloomberg totiž nedokázal přesvědčit státní shromáždění, aby podpořilo jeho plán na poplatky za přetížení ulic. "Pokud se tato akce osvědčí, určitě zvážíme možnost zopakovat ji," řekl deníku Guardian starosta. "Pokud ne, znova se do toho pouštět nebudeme. Nikdy jsme se ale nebáli zkusit něco nového," dodal.

Mnoho dopravních tepen na Manhattanu je po téměř dvanáct hodin denně zcela ucpaných a zablokovaných. O to víc se pak naděje ekologicky smýšlejících obyvatel New Yorku, že se jim jednou naskytne příležitost vychutnat si město bez aut, zdají být jen nedosažitelným snem, píše Guardian.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Sebejistota a asertivita ..... Jsme dostatečně sebejistí na to, abychom dokázali zvládat zvyšující se nároky, které jsou na nás kladené? Jak důležité je sebevědomí v dnešním světe? Školské, pracovní či jiné výkonové nároky se na nás valí každý den. Každý den podáváme výkony, které jsou hodnocené. A co víc. Jsou taky porovnávané. Porovnávané s ostatními, kolegy, spolužáky, nebo standardy či normami. A tu se dostáváme do vnitřního prožívání jedince o těchto situacích. V našem prožívání reflektujeme různé myšlenky, hodnoty, vjemy a ty zas odráží chápání "Kdo jsem" a "Co dokážu". Toto vnímání pak ovlivňuje to, jak hodnotíme sebe a svět kolem nás. ...

... Je třeba podotknout, že sebevědomí je velmi křehké právě u lidí, kteří ho mají nízké a tudíž se jim ho těžko dodává zpět. Nejzákladnější je jejich nazíraní na svět kolem nich. Když člověk s nízkým sebevědomím vidí všechno skrz černé brýle, jen málo věcí mu dokáže změnit tuto optiku. Je dobré začít krok po kroku a těšit se z drobných věcí a ty špatné brát jako dočasné. A to je kámen úrazu. Člověk se zdravým sebevědomím připisuje úspěch sobě a svým dovednostem a neúspěch bere jako něco externího, co se situačně prostě přihodilo a zas to odejde (vyřeší se to). Člověk s nízkým sebevědomím naopak. Úspěch hodnotí jen jako šťastnou náhodu a neúspěch bere velmi vážně, vztahuje jej na sebe a bere jako něco interního, co se k němu vztahuje ("Vždy mám smůlu, nikdy se mi nic nepovede.").  ...      (Zdroj: CelostniMedicina)


Snížení spotřební daně z benzinu nic neřeší ..... Návrh stínového ministra průmyslu Milana Urbana a jeho ČSSD snížit v reakci na rostoucí ceny ropy spotřební daň z benzinu a nafty má jen jedinou logiku a účel. Snadné politické body pro sociální demokracii. Její potenciální volič jistě ocení, jak dobře se pan Urban stará o jeho peněženku. Jiná logika v tom návrhu ale není.

Že se ceny benzinu a nafty na stojanech zvednou, museli čekat všichni už několik měsíců. Ceny ropy na všech světových trzích překonávají nové rekordy doslova každý den. Ještě v roce 2003 se objevovaly varovné zprávy o rizicích pro ekonomiku, když ropa překročí hranici 30 dolarů za barel.Minulý týden se ropa poprvé dostala nad hranici 135 dolarů za barel a analytici vesměs nepředpokládají, že by ceny měly začít významněji klesat. Důvodů je samozřejmě víc - od zvýšeného zájmu prudce rostoucích ekonomik (především Indie, Čína či Indonésie) až po ten prostý a nepříjemný fakt, že zásoby ubývají. Za ropným zlomem už je většina zemí, kde se někdy ropa těžila.

Urbanův nápad by zdeformoval trh

Datum absolutního ropného zlomu, kdy celosvětových zásob ropy bude méně než ropy, kterou jsme spálili, je za rohem. I ty nejkonzervativnější odhady mluví o datech před rokem 2020. Jak s těmito fakty a trendy chce pohnout Milan Urban snížením spotřební daně pro motoristy o 2,50 Kč na litr benzinu? Nijak, na ceny to nebude mít vliv prakticky žádný. Krátkodobě možná cena na čerpadlech klesne, ministerstvo financí ale prognózuje pokles na benzinkách maximálně o 1,50 Kč. Při pokračujícím trendu ropných trhů ale i na českých stojanech poroste cena naopak dál. Nebo bude Milan Urban navrhovat stále větší snižování spotřební daně a ve finále se dočkáme dotací na pohonné hmoty z veřejných peněz? Urbanův nápad by znamenal nejen výpadek příjmů státního rozpočtu (až 25 miliard korun), ale také značnou deformaci trhu. Stát by tím dal fakticky najevo, že reálná cena zdrojů nic neznamená, jejich zvyšující se vzácnost by kompenzoval administrativním zlevněním. Tím by jen oddálil racionální reakci na tento ekonomický stimul - postupný odklon od vysoké spotřeby, případně ropných paliv vůbec.

Musíme najít cestu z ropné závislosti

Rozumnou reakcí na to, co se s cenou ropy děje a co můžeme reálně očekávat, nejsou populistické výkřiky, které předvádí ČSSD. Musíme přemýšlet o reálné cestě z ropné závislosti. Vyšší ceny pohonných hmot znamenají účinný tlak na výrobce, aby byli schopni nabídnout úspornější vozy, i na zákazníky, aby zvážili, zda opravdu chtějí a potřebují SUV se spotřebou 17 l / 100 km. Je to jasné ano moderním hybridním technologiím a jejich dalšímu zdokonalování, ano stlačenému zemnímu plynu a jasný důkaz o tom, že potřebujeme efektivní biopaliva, nekonkurující potravinám. Ropa je drahá a levnější už asi nebude. Snížení spotřební daně nám s tím ale nepomůže. To je jen past, políčená na důvěřivé voliče.       (Zdroj: Agris.cz)

Tohle sem dávám ne snad kvůli hodnotě faktografické, ale jako zrcadlo srabu naší společnosti ...


Od nás z Kocourkova ...

V prvních třech dnech nemoci budou lidé od ledna příštího roku znovu bez platu.

Ministr práce a sociálních věcí, vláda a dnes ve sněmovně koaliční poslanci zareagovali tímto závěrem na rozhodnutí Ústavního soudu, který zjara zrušil jeden z paragrafů loňského reformního batohu, podle něhož zůstali zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci bez peněz.  (Zdroj: Aktuálně)

Nový zákon o policii zavádí změny, které se mohou dotknout každého bourajícího motoristy. Policie má nově vyjíždět jenom k nehodám, kde škoda přesáhne sto tisíc korun.

Sněmovna také vzala městským a obecním strážníkům možnost měřit rychlost na silnicích. Měření nebudou smět provádět ani soukromé firmy.

V rámci úspor se policie chce stáhnout i z fotbalových stadionů. Pořádek a ochranu normálních fanoušků před fotbalovými chuligány by měly zajišťovat pořádkové služby, které by si najaly sportovní kluby samy.      (Zdroj: Aktuálně)

Dokáže tohle někdo vůbec pochopit? To je anarchie, chaos a degradace lidí na úroveň dobytka ... 


Budoucnost Evropy na palmových listech ..... Obvykle čtenáře nejvíce přitahují proroctví na nejbližší léta, která bývají vykreslována dosti černě. Není tomu jinak ani v případě prorockého rukopisu z knihovny palmových listů, nyní ve vlastnictví Thomase Rittera. Tuto skutečnosti uvádí v kapitolách „Konec legrace“, „Konec turbokapitalismu“ a „Matka země se brání“. Ponechme však pesimistické vize stranou a podívejme se na „Svět za padesát let“ (název další kapitoly), z níž uvádíme tuto ukázku:

„Bezprostředně po katastrofě předchozího období začnou ti, kteří přežijí s úklidovými a sanačními pracemi. Bude nutné odstranit hory mrtvol lidí a zdechlin zvířat, aby nevypukly nové epidemie. Také hospodářství se začne znovu vzpamatovávat…

Klimatické změny ve střední Evropě budou trvalého charakteru. Průměrná roční teplota zůstane vysoká a sněžit bude v zimě již jenom v horských oblastech. Pro zemědělství to bude změna výhodná, úroda bude bohatší, výnosy se zvýší. Hospodářská obnova proběhne poměrně rychle…

V té době se v Evropě začne formovat nová společnost. Bude založená na osobní svobodě jednotlivce, která ovšem bude spjata s potřebami společnosti a bude se jimi muset řídit. Lidé totiž budou poučeni nedávnými událostmi a uvědomí si, že sledování čistě sobeckých pohnutek může ohrozit i samu existenci celého společenství. Tato nová společnost se bude rozprostírat od vln Atlantiku až po východní pobřeží Asie, jednotlivé oblasti si však zachovají své individuální zvláštnosti. O všech regionálních záležitostech bude rozhodovat místní samospráva, aniž by musela čekat na povolení nějaké vzdálené autority. Nová ústava bude zaručovat všem obyvatelům Euroasijské unie bezpečnost navenek a suverenitu uvnitř.

Hospodářskou základnou nové společnosti bude bezúrokový finanční systém, který bude vyzkoušen a pak natrvalo zaveden v roce 2048. Rozkvět nové společnosti bude podpořen i používáním alternativního zdroje energie (známý již počátkem 20. století). Ona energie nepoškozuje životní prostředí tak, jak je zatěžovaly dříve používané energetické zdroje. Bude také k dispozici prakticky v neomezené míře a její používání bude zdarma. Půda a vodní zdroje se nebudou nacházet v soukromém vlastnictví. Prosadí se totiž poznatek, že nikdo si nemůže činit majetnické nároky na něco, co tu bylo už dávno před tím a bude tu i dlouho po něm. Nadále však bude mít každý člověk právo mít ve vlastnictví dům, který si koupil nebo postavil.

Po roce 2049 dojdou lidé k poznání, že ve vesmíru nejsou sami. Při likvidaci a nápravě škod způsobených přírodními katastrofami budou v Evropě a na Blízkém východě nalezeny artefakty, u kterých se jednoznačně prokáže jejich mimozemský původ. Tento objev bude mít dalekosáhlý dopad na náboženské a filozofické systémy.      (Zdroj: časopis Medium 5/2008)


100 let od pádu Tunguského meteoru ..... Připomínáme si 100. výročí pádu vesmírného tělesa do centrální Sibiře u řeky Podkamenaja Tunguska. Došlo k tomu po 7. hodině ranní tamního času 30. června roku 1908. Úkaz vyvolal řadu spekulací, vědecký svět se shoduje na pádu planetky nebo komety. Dodnes nebyl nalezen ani jediný kus meteoritu a pravděpodobně ani kráter.

Řada svědků onoho dne 30. června 1908 viděla průlet jasně zářícího neznámého tělesa a slyšela následnou sérii výbuchů. Došlo k tomu v centrální Sibiři nad řekou Podkamenaja Tunguska asi 75 km severně od města Vanavara v 7 hodin a 14 minut. To už bylo denní světlo a lidé na obloze nejprve spatřili tak intenzivní světlo, že se do něj ani nešlo dívat. Pohybovalo se od jihovýchodu k severozápadu a jeho let byl zakončen gigantickým výbuchem. Svědci hovoří dokonce o sérii několika výbuchů, jako by to byla dělostřelecká salva. Nad místem detonace se vytvořil vysoký sloup prachu a dýmu z požáru, který výbuch způsobil. Lidé cítili zemětřesení a silná tlaková vlna v okruhu několika desítek kilometrů vyrazila skleněná okna a porazila stojící lidi.

Leonid Kulik (1883 – 1942) Leonid Kulik (1883 – 1942) Leonid Kulik (1883 – 1942) vedl první vědecké výpravy, které hledaly důkazy pádu meteoritu.

Obrovskou explozi zaznamenaly asijské seismické stanice jako zemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy stupnice a barometry po celém světě detekovaly tlakovou vlnu. Kvůli obrovskému množství prachu, které se po výbuchu dostalo do atmosféry, byla v noci světlá obloha a ze svědeckých výpovědí plyne, že se v noci daly číst noviny a obloha hrála různými barevnými odstíny.

K výbuchu došlo ve velmi řídce obydlené Evenské autonomní oblasti. Ta má rozlohu skoro desetkrát větší než Česká republika a přitom v ní dnes žije jen asi 18 000 obyvatel. Před sto lety žili v okolí výbuchu většinou jen kočovní lovci a ti neměli žádnou techniku na pořizování zvukových nebo obrazových záznamů. První vědecká výprava, která získala vědecky hodnotná data, se do oblasti vydala až roku 1927. Skupina vedená mineralogem Leonidem Kulikem překvapivě nenašla vůbec žádný kráter, který po pádu planetky nebo komety vždy vznikne (už tehdy předpokládali vesmírný původ dopadajícího tělesa). Naopak našli důkaz, že těleso vybuchlo ještě před dopadem na zem. Už desítky kilometrů před epicentrem výbuchu našli vyvrácené stromy, některé vytržené a převrácené i s kořeny, jiné byly zlomené, ale všechny byly povalené jedním směrem. Stačilo se podívat po směru kmenů a bylo jasné, kde hledat epicentrum exploze. V něm nebyl očekávaný kráter, ale naopak vztyčené stromy, ožehnuté a naprosto oholené ode všech větví. Dnes vědci soudí, že stojící stromy byly v okamžiku výbuchu přesně pod ním a proto nebyly povaleny stranou. Celková rozloha vyvrácených stromů byla asi 2200 km čtverečních.      (Zdroj: Astro.cz)


Sněmovna schválila revoluční změnu zákona o chemických látkách .....  Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o chemických látkách a přípravcích. „Mám velkou radost. Jde o revoluční změnu v chemické politice ČR. Desetileté úsilí o reformu evropské chemické politiky dorazilo i k nám. Zákon přinese občanům právo na informace o chemických látkách ve spotřebním zboží a o jejich účincích na životní prostředí a zdraví. Nejnebezpečnější chemikálie budou nahrazeny méně rizikovými. Nebude možno užívat nadále bez povolení látky, které jsou karcinogenní a způsobují závažné a nevratné účinky na člověka a životní prostředí,“ komentoval hlasování svých kolegů poslanců ministr životního prostředí Martin Bursík. Z trhu tak postupně budou mizet nebezpečné chemikálie, které je možné nahradit méně rizikovými alternativami.      (Zdrol¨j: EnviWeb)


Mail & Guardian Online: Portulacaria - zázračný sukulent pohlcující CO2 ..... Portulacaria afra je rostlina s neobyčejnými vlastnostmi, ve velké míře totiž pohlcuje CO2. Vědci se domnívají, že právě tato rostlina může sehrát významnou roli při obchodování s uhlíkovými kredity, píše Mail & Guardian Online.

Vědci z Jihoafrické republiky se vlastnostmi rostliny zvané Portulacaria afra zabývali po sedm let. Během výzkumu zjistili, že tento stále zelený sukulent dosahující výšky až 2,5 m má velice silnou schopnost čistit ovzduší od oxidu uhličitého. Podle vědců totiž jeden hektar portulacarie pohltí za rok čtyři tuny CO2. Vědci rostlinu zkoumali v Jihoafrické republice, kde hojně roste zejména v jihovýchodní části země. Obecně se jedná o rostlinu vyskytující se v hornatých suchých oblastech, ovšem daří se jí i ve vlhčích půdách.

Portulacarií a možnostmi jejího využití se zabývá zejména projekt Rhodes Restoration Research Group (R3G). Ten monitoroval obnovu porostů této rostliny v jihoafrických chráněných oblastech Baviaanskloof Nature Reserve, Addo Elephant National Park a Great Fish River Reserve. Porosty portulacarií jsou často poškozovány volně žijící zvěří - jsou oblíbenou potravou slonů, nosorožců, antilop či domácího zvířectva.

R3G v současné době sleduje 30 experimentálních políček portulacarií. Do budoucna však vědci plánují zřídit takových políček až 300. Pěstování tohoto sukulentu může podle zástupců R3G prospět jak životnímu prostředí, tak lokálním komunitám. Pokud by rostlina začala být využívána jako prostředek ke snižování emisí, mohlo by její pěstování zprostředkovat uhlíkové kredity v hodnotě 10 až 20 milionů eur ročně. Pěstování portulacarie může pomoci i lokálním komunitám - díky němu totiž může být vytvořeno až několik tisíc nových pracovních pozic. To je v provincii, kde je více než 50% nezaměstnanost velice významný benefit.      (Zdroj: Ekolist.cz)


26.06. 2008      Dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi (Mezinárodní den boje proti narkomanii) - vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7.12. 1987.

Dále máme Mezinárodní den na podporu obětí mučení - svátek vyhlášený OSN.


Kolik stojí Afghanský heroin? ..... Jedna z hlavních agenturních zpráv čtenářům říká, že v Afghanistánu se připravuje podle odhadů OSN 93% světové spotřeby heroinu. Vida... Makovice dozrávají, samopaly střílí. Nejprve ty Ruské, dnes Americké a střílet by měli v Afghanistánu i čeští vojáci z nově upravených vrtulníků.... Svět "jede" na ropu, v Iráku jí je opravdu mnoho a tak se lze domnívat, že válka proti terorismu je ve skutečností válkou o ovládnutí černého "zlata" - nafty v Iráku. Ono ani moc jiných důvodu nezbývá, zvláště když ten oficiální, že Sadám vyrábí ZHN padl, USA to uznaly - zbraně se nenašly, ale válka pokračuje. Když už tam jednou jsme.... Je to hrozná situace. Hrozný stav médií, které toto připouští, ba co více pomáhají kamapaněmi připravovat... Válka o ropu.

Afghanistán. Také zde se válčí údajně proti teroristům, ale prakticky nikdo z nás nemá naději se zorientovat proti jakým vlastně? A proč všem politikům tolik vadí, že v Afghánských horách jsou podivné poměry? Zkusme vylučovací metodu. Je zjevné, že miliardové náklady (v dolarech) na Afghánský konflikt neplynou do této země spolu s vojsky za účelem pomoci Afghánskému lidu od čehokoliv. Lze se tedy oprávněně domnívat, že kdo kontroluje Afghanistán, kontroluje také největší heroinový obchod historie, prakticky monopolní dodávky heroinu pro celý svět a to jsou pěkné peníze.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


80 let Štefánikovy hvězdárny ..... Štefánikova hvězdárna byla slavnostně otevřena v neděli 22. června 1928. Bylo tím dovršeno jedenáctileté úsilí České astronomické společnosti, která měla vybudování pražské lidové hvězdárny za svůj hlavní cíl již od svého založení roku 1917. Hvězdárna byla vystavěna z prostředků poskytnutých hlavním městem a původně měla pouze jednu kopuli (východní), hlavní a západní kopule byly přistavěny roku 1930. Ačkoli byla během květnové revoluce budova hvězdárny vážně poškozena, sloužila již několik měsíců po válce veřejnosti i odborným pozorováním. V roce 1953 se hvězdárna stala samostatným kulturně výchovným zařízením hl. m. Prahy, sloužícím popularizaci astronomie a příbuzných věd. Na počátku 70. let došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy a modernizaci přístrojového vybavení. Při této příležitosti bylo přistavěno patro hvězdárny, vyměněny všechny kopule, vybudován nový přednáškový sál a přistavěny mechanické dílny. Od roku 1979 tvoří hvězdárna spolu s planetáriem ve Stromovce a menší hvězdárnou v Ďáblicích jeden organizační celek – Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy. Po listopadu 1989 se hvězdárna vrátila ke svému původnímu názvu, spojeném s osobností M. R. Štefánika, významného astronoma a zakladatele československého státu. Nyní byla na hvězdárně dovršena další rekonstrukční etapa (2003-2008), během které došlo při zachování provozu k celkové přestavbě přednáškového a výstavního sálu a byly upraveny a rozšířeny prostory přístupné návštěvníkům. V patře hvězdárny byla instalována nová multimediální výstava, která shrnuje současné znalosti o našem vesmíru. Na výstavě byly též instalovány nové interaktivní exponáty. Rekonstrukcí prošla také nejstarší kopule hvězdárny, ve které byl zprovozněn nový robotický dalekohled MARK. Právě tato kopule bude spolu s pozorovacím domečkem, který také není návštěvníkům běžně přístupný, součástí prohlídky v rámci Dne otevřených dveří, který se v rámci oslav 80. výročí koná v neděli od 10 do 20 a od 21 do 23 hodin.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Led a bahno na Marsu ..... Soukromý badatel Sir Charles W. Shults objevil v dubnu 2008 s pomocí snímků pořízených marsovským vozítkem Opportunity pohyb písku v průběhu čtyř dní. Pohyb písku způsobila voda. Nedávno zveřejněné fotografie z Phoenixu a různé jiné nepřímé důkazy svědčí o jednom – na Marsu je voda.

Před třemi týdny přistála na Marsu sonda Phoenix. Předcházela tomu leta vývoje a zkoušení a také neúspěchů. Na obrázku vidíme jeden test v Údolí smrti v USA sondy Mars Polar Lander, která se ztratila při letu na Mars v roce 1999.

Podívejme se nejprve na okolí, kde byl možný marťanský led nalezen a porovnejme zpracování snímků NASA a soukromými osobami. Nezpracované údaje poskytuje na svém servru veřejnosti celého světa NASA (levý horní snímek) a na jejich základě si mohou instituce nebo soukromé osoby vytvořit vlastní fotografie. Například barevné nebo trojdimenzionalní. Což je také celosvětově využíváno a na výzkumu Marsu se tak podílí mnoho neamerických výzkumných ústavů včetně soukromých osob. Dolní levá fotografie byla v tomto případě vytvořena Ch.W.Shultsem.

Zvětšit obrázek Vlevo je barevné provedení NASA vpravo pak soukromého badatele Shultseho za využití nezpracovaných dat NASA.

Růžové zbarvení oblohy v podání NASA na levém snímku neodpovídá realitě. Obloha na Marsu je modrá a barevně se podobá zemské. NASA nejen zahaluje snímky do růžového oparu, ale redukuje také kontrast. Shults při zpracování zohledňuje sluneční spektrum, filtry, albedo, okolní osvětlení způsobené rozptylem ve vzduchu. Na marsovském snímku si všimněte polygonálních útvarů. Naleznete je také na Zemi.       (další zajímavé povídání se spoustou obrázků najdete na stránkách OSEL.cz)


Dobíjení pro elektromobil .....  Kde si dobít plnou? Zájem o dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí roste. S neobvyklými pohony, jako je stlačený vzduch nebo vodík, je spojeno stále značné množství problémů. U nás se s výrobou elektromobilů začalo v 80. letech a elektromotor dostala i Škoda Favorit.

Nejdostupnější variantou kromě kola je v současnosti elektrický pohon. V nabídce jsou elektromopedy, skůtry i osobní auta. Kde lze ale na delších cestách po republice "natankovat"? Podle mapy se znázorněním možnosti dobití elektromobilů na serveru google jsou oblasti, kam by se elektromotorista bze předchozího naplánování pouštět neměl. Zásuvkovou poušť najdete hlavně v západních, severních a jižních Čechách a na severní Moravě. Podél hlavních tahů je pak míst pro dobití akumulátorů poměrně dost, ve většině případů se ale musíte nahlásit předem. Pokud se tedy vypravíte na cesty bez emisí, můžete využít internetovou adresu portálu Google.      (Zdroj: EnviWeb)


Odysseia podle vědy ..... Vědci spočítali, že legendární Odysseus přistál u břehů svého domova 16.4. 1178 před naším letopočtem. Homérovy eposy Illias a Odysseia patří mezi nejvýznamnější díla evropské literatury. Nejen kvůli svému stáří, ale i kvůli své umělecké hodnotě. Historici se různí v názorech, nakolik oba eposy líčí skutečné události a nakolik jsou dílem Homérovy fantazie. Tento spor však neodradil dva vědce Constantina Baikouzie z astronomické observatoře v argentinském La Plata a Marcelo Magnasca z Rockefellerovy univerzity v New Yorku, aby se Odysseie podívali důkladněji na zoubek. Na základě zmínek týkající se astronomie určili přesné datum, kdy se Odysseus vrátil na rodnou Ithaku, kde na něj čekala věrná Penelopé. Ta se svého muže údajně dočkala 16. dubna 1178 př.n.l. Epos Illias je psaný daktylským hexametrem, má 24 zpěvů a přes 15 tisíc veršů. Vznikl asi v polovině 8. století př. n. l. a zpracovává epizodu z okruhu pověstí o trojské válce. Odysseia je psána stejným stylem a má 12 000 veršů. Autorství obou eposů je tradičně připisováno řeckému básníkovi Homérovi. Některé počítačové analýzy však v poslední době ukázaly, že Odysseia je až o 100 let mladší než Illias, což by znamenalo, že jejím autorem je někdo jiný.       (Zdroj: 21@století)

Ano ... nenapsal to Homér, ale jiný Řek téhož jména ....


Evropa mlčí o své roli v nezákonných aktivitách CIA ..... Evropské státy se zapojily do utajovaných převozů a věznění zajatců "války proti teroru" ve větší míře, než se předpokládalo, svou odpovědnost navíc popírají. V nové zprávě na to dnes upozornila Amnesty International (AI).

Podle letových záznamů, které má Amnesty International k dispozici, byla při operacích CIA použita i letiště v České republice. V roce 2003 měl v Praze například přistát letoun při zpáteční cestě po převozu nezákonně drženého Jemence do věznice CIA v Afghánistánu. AI již v minulosti vyzvala české úřady k prošetření těchto informací.

"Vlády nás mají chránit před teroristickými útoky, musí tak ale činit v rámci mezinárodního práva. Jednání mimo mantinely zákona je přímém rozporu se slovy evropských vlád o zodpovědném boji proti terorismu," uvedla Amnesty International.

Míra zapojení jednotlivých evropských zemí se liší. Některé aktivně participovaly na nezákonném zadržování podezřelých, další na svém území připustily existenci utajovaných věznic -- tzv. černých děr. Jiné pak přivíraly oči nad zneužíváním svých letišť a vzdušného prostoru.

Zapojení Evropy do tajných aktivit bylo navíc usnadněno dohodami, které ve dnech po útocích z 11. září uzavřelo NATO. Jejich znění nebylo nikdy zveřejněno. Tyto dokumenty podle Parlamentního shromáždění Rady Evropy daly CIA možnost působit na území Evropy bez veřejné kontroly.      (Zdroj: Amnesty international)


Ropy je více, než se říká ..... Dostupné ropy je na světě nejméně dvakrát více, než tvrdí velké ropné koncerny. Říká to na stránkách britského listu The Independent ropný expert Richard Pike . Podle něho totiž panuje velké nedorozumění ohledně způsobu výpočtu prokázaných rezerv. Za výplod špatného odhadu zásob Pike označil teorii takzvaného ropného zlomu, podle níž svět již dosáhl nebo brzy dosáhne bodu, kdy těžba ropy vystoupí na své maximum a poté bude již jen postupně klesat. Tato teorie vychází z toho, že zásoby ropy ve světě se již z poloviny vytěžily, což však podle Pikea není zdaleka pravda. Současné odhady udávají dle komentáře listu, asi 1200 miliard barelů prokázaných rezerv ropy. Interní údaje ropných firem však naznačují, že to je méně než polovina toho, co existuje ve skutečnosti. Podle Pikea jde přitom skutečně o prokázané zásoby, nikoli o dosud neprozkoumaná ložiska nebo ta, v nichž není těžba ekonomická. Nedorozumění ohledně konceptu prokázaných zásob ropy přispělo v posledních letech k prudkému růstu cen ropy na stále nové rekordy. List osvětluje, že velcí těžaři své zásoby záměrně podhodnocují, protože tím přispívají k zachování vysokých cen ropy. V paměti jsou ale i aféry, kdy společnosti jako Shell své zásoby naopak nadhodnotily, a když se to prozradilo, měla z toho firma u investorů velké potíže. "Část ropného průmyslu dokonale zná způsob, jakým se podhodnocují ropné zásoby; ti, kdo ve firmách a v těžařských zemích rozhodují, přitom nejsou nuceni zdůvodňovat, proč jsou prokázané rezervy větší, než to, co říkají," konstatuje Pike. A přináší špatnou zprávu pro ekologické aktivisty, kteří doufají, že ropa brzy dojde a na řadu přijde využívání alternativních zdrojů. "Neměli bychom být překvapeni, když bude ropa dominovat ještě ve 22. století," upozorňuje Pike. Zastánci teorie ropného zlomu však na svých názorech trvají. Jeremy Leggett , který o vyčerpání ropy napsal jednu z řady knih, není o správnosti Pikeových odhadů přesvědčen. "Klíčem je vydatnost nynějších projektů. Nové těžební kapacity budou po roce 2011 rychle klesat," řekl Leggett. Pike odvozuje svůj názor z toho, jak se nyní odhadují kapacity ropných polí a jak se tyto odhady sčítají do celkových zásob firmy nebo země. Odhadované kapacity firmy jednoduše aritmeticky sčítají, z čehož vychází záměrně konzervativní číslo vhodné pro akcionáře, kteří odmítají nadhodnocování zásob. "Výsledná kapacita je podle tohoto výpočtu obvykle více než dvakrát vyšší než pouhé aritmetické sčítání," uvádí Pike, s tím že totéž. platí pro zemní plyn.      (Zdroj: Řev přírody)


Biopaliva údajně ohrožují 100 milionů lidí ..... Produkce biopaliv ohrožuje živobytí 100 milionů lidí. Uvedla to ve středu ve zveřejněné zprávě nevládní mezinárodní organizace Oxfam a současně vzkázala Evropské unii, aby přehodnotila svůj vztah k nim.

Organizace Ofxam tvrdí, že snaha EU zajistit si energetickou bezpečnost a bojovat proti změnám klimatu používáním biopaliv je drahá a má negativní dopady na životní prostředí. Podle odhadů Světové banky se ceny potravin za poslední tři roky zvýšily o 83 procent. Oxfam k tomu dodává, že biopaliva mají na růstu třetinový podíl. Kvůli biopalivům se 100 milionů lidí ocitlo v existenční nejistotě a 30 milionů osob se dostalo pod hranici chudoby, napsal Oxfam.

EU si dala za cíl zvýšit podíl biopaliv do roku 2020 na deset procent. Mají být přitom ale dodrženy zásady udržitelnosti, jako je ohled na ceny potravin, zásady neničit přírodu a snížit emise ve srovnání s ropnými produkty nejméně o 35 procent. V současnosti mají biopaliva mezi pohonnými hmotami dvouprocentní podíl. Podle Oxfamu emisí kvůli biopalivům naopak přibude

Kvůli rostoucí spotřebě bionafty v Evropě se zvyšuje poptávka po palmovém oleji. Růstu produkce tohoto oleje budou muset "padnout za oběť" také původní porosty. Oxfam proto odhaduje, že do roku 2020 by tak v ovzduší mohlo přibýt 3,1 až 4,6 miliardy tun oxidu uhličitého, což je 46 až 68násobek toho, kolik EU chce ročně ušetřit emisí díky používání biopaliv.       (Zdroj: Agris.cz)


Šifra zakletá do kamene ..... Jsou věci viditelné a věci neviditelné. Vidíme oheň, ale ne teplo, které vyzařuje. Vidíme elektrické dráty, ale ne elektrický proud, který jimi prochází. Přítomnost neviditelných věcí můžeme někdy zjistit tak, že je cítíme. Ale jsou věci neviditelné, které cítit nemůžeme. Třeba signál z mobilního telefonu. A nejspíše jsou i věci, které nemůžeme ani cítit ani zjisti pomocí nějakého přístroje. Přitom mohou zásadním způsobem ovlivňovat náš život. Některé starověké kultury o nich možná věděly více než my. A nechaly nám o tom zprávu.

Problém kontaktu mezi naší kulturou a jakoukoliv jinou spočívá v tom, že se všechny kultury setkávají se stejnými věcmi, ale každá kultura pro ně má svoje vlastní jméno. V případě triviálních záležitostí, jako je voda, slunce, to není až takový problém. Trochu horší to je s abstraktními výrazy bez konkrétního předmětu. Ale i to se překoná. Jak by se ale třeba aztécky řeklo sluneční vítr tak, aby třeba Azték pochopil, že to je proud částic vyvrhovaných Sluncem, který zasahuje i Zemi? A jak by nám Azték vysvětlit celé to jemné předivo spojující dohromady Slunce, Měsíc, Zemi a Venuši do jednoho komplikovaného kalendáře a jejich vzájemné, smysly nepostižitelné vztahy – a jejich možný vliv na Zemi?

Poselství Aztéků

Azték to udělal. Vytesal svoje poselství jednou provždy do kamene. A aby to stálo za to, materiálem nešetřil. Obrovský kruhový reliéf známý jako Aztécký sluneční kalendář čili Ilhuitlapoalamoxtli (což se docela pěkně čte jako ilui/tlapo/alamo/štli) má průměr kolem čtyř metrů a váží asi dvacet tun. In natura je možné ho shlédnout v Museo de Antropologia v Mexico City. Nám však stejně dobře postačí jeho nákres.

Když se na něj zadíváte, nejspíše v první chvíli neuvidíte nic než neskutečnou změň naprosto nesrozumitelných hieroglyfů. Mnohem jasnější je, když se rozdělí na jednotlivé komponenty. Uprostřed, ten obličej s vyplazeným jazykem, to je Slunce. Vyplazený jazyk je někdy vykládán jako symbol toho, jak Slunce žízní po krvi. Okolo jsou čtyři symboly čtyř věků (sluncí) a čtyř světových stran. Následuje prstenec sestávající ze znaků pro jména jednotlivých dní. Aztékové jich neměli sedm, jako my, ale dvacet. Následuje prstenec čtyř mužských a čtyř ženských slunečních paprsků, prstenec s perlami, portály a věžemi, prstenec tvořený kapkami krve, prstenec ohně a prstenec ohnivých hadů. Za nejdůležitější součást šifrovaného poselství je však považován hieroglyf nahoře na kotouči, na jeho vnějším okraji. Tvoří ho schematizovaný piktogram pro třtinu a třináct koleček.      (Dále čtěte na stránkách Záhadno)


Grilování červeného masa a jeho vliv na riziko rakoviny u lidí .....  Při grilování masa nehrozí spotřebitelům žádné zvýšené riziko výskytu rakoviny díky konzumaci heterocyklických aromatických aminů, vznikajících při jeho přípravě. Pravidelně s každoročním nástupem grilovaní sezóny varují odborníci na výživu před údajným kancerogenním působením tzv. heterocyklických aromatických aminů (HAAs), které vznikají zejména v dohněda zbarvených částech grilovaného červeného masa. Španělští vědci nyní toto paušální varování podrobili důkladnějšímu zkoumání. Analyzovali informace vyskytující se v odborné literatuře v průběhu posledních deseti let. Zaměřili se zejména na následující parametry: celkové množství zkonzumovaného červeného masa, způsob přípravy masa a stupeň zahřívání. Výsledky: Na základě vyhodnocení podkladů z odborné literatury není možné doložit, že heterocyklické aromatické aminy zvyšují specifické riziko rakoviny u lidí.       (Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin)


25.06. 2008     Pětadvacátého června 1876 se odehrála bitva u Little Bighornu, v níž Indiáni porazili jezdecký oddíl generála Custera.

Tohoto dne roku 1951omunističtí představitelé schválili převedení 77 tisíc úředníků do výroby.

Je to Den roztroušené sklerózy v ČR.


Elitní setkání skupiny Bilderberg 2008 v Chantilly (USA): Elita se chystá k čipování amerického obyvatelstva pod korouhví boje proti terorismu - Evropa má prý obecně protichůdný postoj vůči potencionálnímu útoku na Irán ...... Ti, kteří sledují alternativní informací z oblasti globální politiky jistě ví o nedávném setkání nechvalně známé „Skupiny Bilderberg“. V letošním roce proběhlo v americkém městě Chantilly ve Virginii. Jistě pro mnoho čtenářů bude zajímavější zprávou fakt, že se tohoto setkání na základě osobního pozvání zúčastnil i náš ministr zahraničí pan Schwarzenberg. Jako první o této skutečnosti informoval partnerský server Osud.cz a pak v rychlém sledu za sebou některé české deníky. Pan ministr se tohoto setkání zúčastnil jako soukromá osoba a nikoliv politik. Již nad tímto tvrzením jsem kroutil hlavou, neb si skutečně nedovedu představit jak na takovéto vrcholné schůzce bývalých i současných politiků, ekonomů, bankéřů a byznysmenů může současně aktivní politik na pozici elitní vládní funkce vystupovat čistě jako soukromá osoba. A tušil jsem, že tato proklamace je jakousi předehrou k tomu, aby se pan Schwarzenberg nemusel novinářům zpovídat z toho co ho k takové účasti vedlo a co tam vlastně dělal. (Konečně vzpomeňte jak podobný zájem médií rozuřil našeho premiéra v souvislosti s jeho „soukromou návštěvou italské rezidence pana Berlusconniho). V podstatě přesně podle toho jak se dalo očekávat se také odvíjely následné odpovědi našeho ministra zahraničních věcí. V duchu nic neříkajícího všeobecného charakteru ve stylu: …..“ale tak se zase po roce sešla stará garda známých a tak jsme pokecali o tom jak jde život a co nového ve světové politice a ekonomice“. Promiňte, ale takovému tvrzení by mohl věřit snad jenom idiot. Další překvapení nastalo o několik dní později, když pan Schvarzenberg s neuvěřitelnou vehementností prohlásil, že pokud nebude podepsán a schválen radar – končí se svou politickou funkcí. A ejhle, že by náš ministr odjel ve skutečnosti na kobereček k vyjasnění si podstaty věci kolem radaru? Někdo by řekl čirá spekulace, ale zamyslete se nad onou nápadnou synchronicitou. Nicméně pojďme se podívat na širší okolnosti letošního setkání Bilderberg formou reportáže od známého investigativního novináře Paula Josepha Watsona. Na závěr se nezapomeňte podívat na dvě velmi zajímavá videa. J.CH.      (Čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Protesty vyjadřující zásadní nesouhlas provázejí dnes zahájené 60. výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC), které se letos koná v Chile ...... Zasedání v Santiagu se účastní 79 členských států a očekává se, že řada zástupců bude po Japonsku požadovat ukončení lovu velryb.

Česká republika je řádným členem od roku 2005 a každoročně ministerstvo životního prostředí vysílá na zasedání svého představitele. Greenpeace se staví zcela odmítavě k lovu kytovců a vede proti této brutální praxi celosvětovou kampaň. Stejně tak zásadně je proti lovu těchto nádherných zvířat i česká veřejnost, pro kterou jsou hrůzné scény krvácejících, zbitých velryb tažených na velrybářské lodi brutální a nepřijatelné. Během kampaně pro vstup České republiky do IWC podepsalo petici žádající ochranu velryb 24 000 občanů.

Před několika dny byli dva aktivisté Greenpeace zatčeni za snahu po odhalení korupčního skandálu ohledně japonského velrybího průmyslu.

Velryby bývají povětšinou loveny pomocí harpun s výbušninou, která exploduje uvnitř jejich těl.60. zasedání IWC se letos koná od 23. do 27. června.      (Zdroj: Greenpeace)


Kapky prince Ruprechta ..... Víte, čím to je, že jsou skla vašeho auta tak odolná? Inu, to je dlouhá historie začínající v Praze 17. prosince 1619. Ne že by se tenkrát začala vyrábět tvrzená skla aut, ale na Pražském hradě se narodil princ Ruprecht, podle kterého se dodnes nazývá zvláštní jev vysvětlující „chování“ tvrzených skel moderních automobilů.

Také jste již nejspíš udělali tu zkušenost, kdy jste jeli autem a najednou, kde se vzal, tu se vzal, na čelní sklo narazil kamínek. Inu, není se co divit při tom, co je mnohdy v zimě používáno jako inertní posyp na našich silnicích. Většinou nás překvapí, co všechno čelní sklo dokáže vydržet. Někdy to ale přece jen skončí malinkými „ďubičkami“. Když je kámen větší, tak se objeví hvězdička. Pokud se hvězdička nachází blízko okraje, tak se stává, že se k němu „propracuje“.

Praskliny se vlivem změn teplot rozjíždí dál… a vy si buď gratulujete, že máte sjednáno pojištění čelního skla, nebo,... Ale víte, co je příčinou, proč se sklo vašeho auta chová tak zvláštně? Je to nejenom proto, že se jedná o značně výrobně složitý a technologicky náročný výrobek (čemuž odpovídá i jeho cena), ale hlavně je to díky tomu, že při výrobě je v něm „zakleto“ vnitřní pnutí.      (Zdroj + zajímavá videa viz OSEL.cz)


Sdružení chystají stížnost EK kvůli špatným hlukovým mapám .....  Hlukové mapy pro Prahu, Brno a Ostravu jsou podle několika občanských sdružení chybné. Podají proto stížnost k Evropské komisi (EK), řekl dnes ČTK právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu. Mapy pro aglomerace podle něho zahrnují menší území, než by podle předpisů měly. Na jejich základě vznikají akční plány s kroky, jak nadměrný hluk snížit.

Problém podle Bernarda je v tom, že třeba v případě pražské aglomerace byl hluk mapován jen na území metropole a už ne v prstenci kolem hlavního města, například v Roztokách, v Horoměřicích, Jesenici a Vestci. Je to podle Bernarda v rozporu s evropskou směrnicí i českou vyhláškou. V Brně a v Ostravě je to stejné. "Z map vypadla zhruba polovina území," uvedl Bernard.

Ministerstvo zdravotnictví, které mapy vypracovalo, podle něho o chybě ví a chce to prý vyřešit změnou vyhlášky, v níž by se změnila definice aglomerace. Podle Bernarda by to ale nebylo v souladu se směrnicí. Akční plány pro boj proti hluku mají být zpracovány zhruba do poloviny července. Bernard uvedl, že je nereálné, aby se hluk v územích, která z měření vypadla, do té doby dodatečně zmapoval.

Stížnost Evropské komisi by měla být podle Bernarda podána do dvou týdnů. Je možné, že se k ní připojí i některá brněnská sdružení a městské části a možná i některé obce kolem Prahy, uvedl právník. Stížnost by se tak týkala pražské i brněnské aglomerace.

Pokud by ji Evropská komise shledala oprávněnou, podle Bernarda by proti České republice zahájila řízení, případně by mohla být podána žaloba k evropskému soudu. ČR by v takovém případě mohla hrozit pokuta.       (Zdroj: EnviWeb)


Nová dominanta Paříže ..... Dá se diskutovat o tom, zda překoná Eiffelovku. Ta kraluje jako nejvyšší stavba Paříže a celé Francie už od roku 1889. Bez antény měří 300 metrů, nová Tour Signal, která vyroste ve čtvrti La Défense, bude měřit 301 metrů. Eiffelovka ale má i anténu dlouhou 24 metrů. Záleží jen na tom, jak se výška počítá.

Nová výšková budova Tour Signal vyroste v La Défense do roku 2013. Její stavba je označována za nejdůležitější čin francouzské architektury od stavby Eiffelovy věže. Návrh je dílem jednoho z nejslavnějších světových architektů Jeana Nouvela, který se letos navíc stal držitelem prestižní Pritzkerovy ceny. Nouvel byl jedním z pěti finalistů, mezi nimiž správa čtvrti rozhodovala. Jméno vítěze bylo oznámeno letos 27. května.

Dominanta Paříže Nouvelova Tour Signal bude mít tvar pravidelného hranolu ze skla a betonu potaženého slabou vrstvou oceli. Jedenasedmdesát pater bude mít víceúčelové využití. Budova je jasně rozčleněna na čtyři základní části. V přízemí obchody, nad nimi kanceláře, které budou zabírat plochu 50 000 metrů čtverečních, pak hotel (39 000 metrů čtverečních) a nejvýše luxusní byty o celkové ploše 33 000 metrů čtverečních. Součástí budovy jsou vnitřní atria.       (Zdroj: 100+1)


Americký generál nařkl Bushovu vládu z páchání válečných zločinů ..... Generál americké armády, jenž jako první vyšetřoval mučení v irácké věznici Abu Ghraibu, dnes obviňuje vládu prezidenta George Bushe ze spáchání válečných zločinů. Generálmajor ve výslužbě Antonio Taguba v nové vyšetřovací zpravě takto komentoval výslechový systém americké armády: “Nejvyšší velitel [prezident] a další pod jeho vedením, schválili systematický režim mučení.” Dále uvedl: “Jedinou otázkou, kterou v této kauze zbývá dořešit je, zda budou potrestány osoby, které nařízení k použití mučících metod vydávaly.”      (Zdroj: AKT-INFO)


Mocné grimoiry ..... Zaříkací knihy, tzv. grimoiry, jsou velmi specifickým odvětvím literatury. Psal si je každý čaroděj sám, obvykle rukou a na pergamen, měl je neustále při sobě a při čarování z nich předčítal zaklínadla. Taková čarodějná kniha byla potom po letech doslova nasáklá vším, čím se svým čarodějem prošla, takže sama se stávala mocným zdrojem okultních energií. Proto bylo záhodno s ní zacházet z maximální opatrností a hlavně ji bez potřebné přípravy nečíst nahlas.

Grimoir, který si dnes můžete koupit, i když přece jen asi ne v každém knihkupectví, se jmenuje „Johanna Fausta kniha mirákulí, uměn a divů neboli Trojnásobné pekelné zaříkaní“. Běžně se jí však také říká „Smržovský žaltář“, a to podle místa kde byla objevena, anebo „Pekelný žaltář doktora Fausta“ podle jejího domnělého autora. Původní zaklínací kniha, kterou si údajně dr. Faust psal vlastní rukou, se, bohužel, nedochovala nebo zatím nebyla nalezena. Existuje však její opis. Je to spisek o rozměrech 22 x 19 cm sestávají z 52 listů silného ručního papíru. Kniha je psána rukou a není datována. Historici soudí, že byla napsána, resp. přepsána, někdy v 1. polovině 18. století. O historii tohoto rukopisu není mnoho známo. Jenom tolik, že se tento konkrétní opis Faustova grimoiru po několik generací nacházel ve vlastnictví a péči knihomilných mlynářů z Lučního mlýna ve Smržovce. Jeden z nich, Hugo Fischer, ji potom z přátelství v roce 1928 či 1929, daroval tamějšímu učiteli J. Meissnerovi. Ten o knize napsal jeden nebo dva články a s mlynářovým souhlasem rukopis věnoval jabloneckému archivu. Po více jak padesáti letech se k rukopisu vrátil Ladislav Loutchan zabývající se magií a čarodějnictvím. S radostí zjistil, že pracovníci jabloneckého archivu jsou velmi vstřícní a ochotní a že rukopis se nejenže neztratil, ale je dokonce odborně zrestaurován. Nic nestálo v cestě ani jeho zaznamenání na CD. Zbývala jenom maličkost. Přepsat rukopis do čitelné podoby a přeložit z archaické němčiny do češtiny. To se povedlo za spoluúčasti badatelů ze záhadologického sdružení Gnóm z Turnova, zvláště pak velmi nadšeného a obětavého Jindřicha Kallwacha. Nic už potom vydání pekelného žaltáře nestálo v cestě. Je pouze třeba dodržet některé prastaré, leč osvědčené rituály. Jak píše L. Loucthan: „Smržovský žaltář je tedy poprvé za 500 let své existence vytištěn v českém jazyce. Rozměry knihy jsou zachovány, je otištěn originál i překlad. Jednotlivé výtisky jsou číslovány a každý majitel musí do knihy vepsat svoje jméno, a to tuší, nikoliv propiskou.“ A proč tato opatření? Knihy jsou totiž nabity jistou energií a „každý výtisk byl před distribucí ponechán 24 hodin na vytipovaném místě síly“. Konkrétně jde o jisté místo v drábských světničkách, kde energie doslova „prýští ze země“.     (Zdroj: Záhadno)


Do Česka míří desítky zahraničních firem ..... Burger King nebo polské značky chystají útok na české zákazníky. A nad Českem krouží také velcí hráči v čele s Aldi a Media Markt.

Hamburgery z Burger Kingu, potraviny z discontu Aldi, levná elektronika z MediaMarktu a k tomu desítky nových značek, obchodů i restaurací - tak už brzy mohou vypadat nákupy "po česku."

České republice se daří, ekonomika roste, a země tak láká stále více zahraničních řetězců. Příkladem může být i nedávný vstup kavárenské sítě Starbucks, která si své působení v Praze nemůže vynachválit. Fastfoodovým restauracím se v Česku daří

Velká fastfoodová trojka bude v Česku už brzy kompletní. Poté, co se zde úspěšně zabydlely McDonald's a KFC, míří do země i populární americký Burger King.

»Na český trh vstoupí prostřednictvím frančízy. Je to otázka pár měsíců,« řekl HN zdroj obeznámený s plány společnosti AmRest, která licenci na Burger King vlastní. Zájemci o provozování Burger Kingu už proto oťukávají česká obchodní centra a hledají vhodné prostory. »Ptají se na možnosti a na cenu. Zatím ale smlouvu nikdo podepsat nemůže,« potvrzuje Martin Žížala z pražské pobočky poradenské firmy Cushman & Wakefield, která má na starosti i pronájem maloobchodních ploch.

Už nyní je v Česku téměř třináct tisíc fast food restaurací a stánků s rychlým občerstvením. Podle studie Incoma Research Češi za jídlo mimo domov utratí zhruba dvacet procent všech výdajů na potraviny. Jen loni nejznámější fast food v Česku McDonald's navštívilo přes 53 milionů zákazníků a prodej přesáhl 3,2 miliardy korun.       (Zdroj: Agris)


Strach 21. století ..... Oženit se, nastoupit do nového zaměstnání či jít k zubaři - to byly donedávna uznávané příčiny velkého stresu. Ale zdá se, že nyní se jim začíná vyrovnávat nový, specifický strach 21. století - strach ze ztráty kontaktu prostřednictvím mobilního telefonu. Fobií, která dostala anglické označení nomophobia - ze zkráceného spojení "no mobile phobia" , zřejmě trpí miliony lidí. Ti jsou natolik závislí na svých mobilních telefonech, že pro ně představa ztráty sítě, vybití baterie či jednoduše zapomenutí mobilu znamená okamžité zvýšení hladiny stresu. Z průzkumů a dotazování uživatelů vyplývá, že strachem ze ztráty mobilního kontaktu trpí více než 13 milionů Britů. Jako hlavní důvod, proč jsou nerozlučně spojeni s mobilem, uvádějí potřebu zůstat v kontaktu s přáteli či rodinou. Každý druhý dotázaný uvádí, že proto mobil nevypíná vůbec nikdy. Každý desátý nevypíná mobil z pracovních důvodů a každý devátý tvrdí, že když ho vypne, je velmi nervózní. Odborníci odhadují, že nomophobia může postihovat až 53 procent uživatelů mobilních telefonů. V průzkumu 58 procent mužů a 43 procent žen uvádělo, že cítí stres a úzkost, pokud se jim vybije baterie či dojde kredit, ztratí telefon či se dostanou mimo dosah sítí. Odborníci hned přinášejí recepty, jak údajným potížím a stresům předejít- radí těm, kdo jsou na svém mobilu závislí, aby neustále udržovali svůj kredit v bezpečné výši, stále s sebou nosili nabíječku, dali přátelům a příbuzným alternativní kontaktní číslo a nosili s sebou předplacenou telefonní kartu, aby si mohli zavolat, pokud by se jejich mobil rozbil, ztratil nebo byl ukraden. A opatrně k tomu dodávají, že by všichni závislí mohli zkusit se osvobodit tím, že tu a tam svůj mobil jednoduše vypnou.      (Zdroj: Řev přírody)


Proti vzteklině se nemusí vakcinovat každý rok ..... .Na základě ustanovení novely veterinárního zákona je nyní možné při povinné vakcinaci psů, koček a fretek proti vzteklině brát ohled na trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny.

Jde o to, že dosud bylo povinné bez ohledu na použitou vakcínu každoročně psy, kočky a fretky přeočkovávat. Vzhledem tomu, že na trhu jsou vakcíny od různých výrobců, kteří zaručují imunitu delší než jeden rok, bere tuto skutečnost na vědomí i současná schválená novela veterinárního zákona. Ze současných 19 vakcín, které jsou na trhu zaručuje dvanáctiměsíční imunitu celkem 16, z toho dvě i dvouletou, dále jedna šestiměsíční a dvě tříletou imunitu.

V případě potvrzení vakcinace proti vzteklině uvedeného v pase je třeba dbát na uvedení imunity a dodržení uvedeného data, aby cestující do ciziny neměli v zahraničí problémy.

Všem krajským veterinárním správám a Komoře veterinárních lékařů nyní Státní veterinární správa ČR zasílá seznam schválených vakcín s uvedením doby imunity.      (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


24.06. 2008     V kalendáři Římskokatolické církve připadá na dnešek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Čtyřiadvacátý červen byl vyhlášen Světovou zdravotnickou federací jako Světový den osteoporózy.

Tohoto dne roku 1928 ukončil svou činnost ve věku 73 let československý státní kat Leopold Wohlschlager. Na jeho místo nastoupil jeho zeť Nehyba. Wohlschlager měl syna, který padl na v I. světové válce.

Roku 1942 nacisté vyhladili obec Ležáky.


Aktivisté Greenpeace zatčeni v Japonsku za odhalení skandálu s velrybím masem ..... Dva aktivisté Greenpeace byli v Japonsku zatčeni odvetou za zveřejnění skandálu s kradeným velrybím masem. Do kauzy jsou zapleteny i státní orgány včetně japonské vlády, která ze státní pokladny štědře sponzoruje tzv. velrybí program v Jižním oceánu. Aktivisté Junichi Sato (31) a Toru Suzuki (41) jsou vyšetřování za údajnou krádež krabice s velrybím masem, kterou přitom sami úřadům předložili coby jasný důkaz o pašování velrybího masa. Krabice byla nelegálně přepravena posádkou lodě Nisshin Maru, velrybářské tovární lodi.

Aktivisté Greenpeace tuto kauzu sledují od 15 května a zveřejnili důkazy o korupci obrovského rozsahu v samotném jádru japonské administrativy a ukázali tak světu na podvod s lovem velryb pod pláštíkem fiktivního vědeckého průzkumu v Jižním oceánu, v samotném srdci velrybírezervace. Greenpeace požadovalo prošetření této kauzy a zahájilo pátrání po vinících spojených s tímto skandálem, přičemž vše naznačuje, že se týká až samotné vlády. Na Úřadu tokijského státního zástupce vyšetřování tohoto případu nadále probíhá.

„ Odhalili jsme skandál týkající se státních úředníků japonské vlády, kteří měli doposud z velrybaření své vlastní plynoucí výhody a proto nás ani příliš nepřekvapuje, že tito na nás zaútočili. Co nás však zaráží je, že tito naši aktivisté jsou zcela nevinni ve všech směrech vzneseného obvinění a byli vlastně zatčeni za to, že vrátili státu velrybí maso, ukradené japonským plátcům daní posádkou velrybářské lodi. V zájmu koho došlo k tomuto zatčení? Má nás to zastrašit? Může to být jednou z taktik vladní agentury, která je za tento skandál přímo zodpovědná," uvedl japonský výkonný ředitel Greenpeace Jun Hoshikawa.       (Zdroj: Greenpeace)


Hovorka: kdyby lidé věděli, co chystá Julínek, ODS by nevolili ..... Lidovecký poslanec Ludvík Hovorka je znám svou kritikou reformy ve zdravotnictví, kterou prosazuje ministr Tomáš Julínek (ODS). Hovorka v rozhovoru pro páteční Právo uvedl, že pokud by lidé znali obsah reformy, ODS by to poškodilo v podzimních volbách.

...

Co říkáte tomu, že ministr Julínek odložil jednání o zákonech o zdravotních pojišťovnách a fakultních nemocnicích?

Je to z důvodu tlaku politických partnerů a také kvůli tlaku hejtmanů ODS. Tam je totiž panická hrůza z toho, kdyby vyšlo najevo, co je obsahem reformy. Zhoršilo by to jejich pozici v krajských volbách.

Co by mělo vyjít najevo?

Veřejnost moc neví, co je obsahem těch tří zákonů. Pokud by se to na veřejnost dostalo, tak by si lidé uvědomili, že nejde o reformu zdravotnictví, ale o převod zdravotnických zařízení téměř do soukromé sféry. To by znamenalo ohrožení pacientů, protože nejsou jasně definovány standardy péče. Ty by definovaly soukromé zdravotní pojišťovny. Bylo by na jejich libovůli, zda by byla péče uhrazena, nebo ne.      (Zdroj: Novinky.cz)


Planeta a žrádlo ..... Doposud platilo alespoň to, že "...věda nám pomůže vyřešit problémy, které bychom bez vědy neměli". Zdá se ovšem, že již ani toto neplatí. Já se v krátkosti (do pěti stránek textu ) otřu o problematiku potravin. Přirozeně, že tento problém - potravinový - vznikl vědecky. Tedy zde na tomto problemu bych chtěl ukázat, že schopnost vědy alespoň minimalizovat škody plynoucí ze své vlastní existence již pominula! Premisy: Plocha povrchu planety Země je daná jednou provždy - dělá to nějakých 150 milionů km2. Rovněž tzv. "solární konstanta" se docela tváří jako slušná konstanta a tedy na ní nic nezměníme = 1,373 kW.m-2 (platí v meziplanetárním prostoru), avšak s ohledem na střídání den/noc dole na Zemi je tato hodnota průměrně rovna cca 342 W.m-2. Pomineme možnost intenzívně exploatovat oceány pro humánní výživu a počítejme tedy, že pro systematickou výrobu potravin budeme používat pouze povrch souše = tedy oněch nějakých přibližně 1,5x10na8 km2, tedy slovy "stopadesát milionů kilometrů čtverečních". Samozřejmě ale nikoliv za polárním kruhem, na vrcholcích Himalají, Kordiler a podobně. Rovněž ani Sahara čí Gobi nepatří k vysloveně úrodným lokalitám. To ale teď neřešme - lidstvo třebas zúrodní Saharu i polární kraje, když bude opravdu již zle. Člověk, aby vůbec přežil, potřebuje utilitárně alespoň 3 kWh energie z potravin, aby mohl i regenerovat - pak asi 5 kWh. Ovšem pozor ! Stále to není nějaké přežírání se ! Nu a dnes žije na planetě přibližně 7 miliard lidí. Je to doopravdy cosi méně - ale než se dohodneme, o čem mluvím, bude to těch 7 mld !      (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Ohrožuje spuštění LHC naši existenci? ..... O obavách veřejnosti ze spuštění urychlovače svědčí mnohé z diskuzí na internetu, nedávné žádosti o pozastavení spouštění LHC v rámci předběžného opatření, která byla podána u federálního soudu v Honolulu i využití tohoto tématu v cyklu televize BBC o možných koncích světa.

Jedním z prvních komentářů, který se objevil pod mým příspěvkem o LHC, byl odkaz na animaci, kde je zobrazeno pohlcení Země černou dírou, kterou urychlovač LHC vytvořil. O některých aspektech tohoto problému jsem už psal, přesto si myslím, že by pro čtenáře mohl být zajímavý podrobnější rozbor. Proto se ve svém povídání rozepíši o jevech, které se zmiňují v souvislosti s ohrožením plynoucím z provozu urychlovače LHC, poněkud obšírněji než by bylo nezbytně nutné.

Urychlovač LHC bude produkovat srážky, které probíhají při daleko menších energiích, než některé srážky částic kosmického záření, které na Zemi i ostatní planety dopadá z kosmického prostoru. Také celkový počet srážek, který za dobu své existence urychlovač LHC vyprodukuje, je zanedbatelně malý vzhledem k počtu srážek kosmického záření se stejnou nebo vyšší energií, které v průběhu mnoha let ve vesmíru probíhají. To patří k hlavním argumentům, že nás provoz urychlovače LHC neohrožuje. Podívejme se, jestli neexistuje nějaký rozdíl mezi srážkami prováděnými našim urychlovačem a urychlovačem kosmickým, který by znemožňoval využití existence srážek částic kosmického záření jako důkazu nemožnosti katastrofických scénářů.

Jaké jsou možnosti?  Nejdříve si však zopakujme, jaké jsou tyto katastrofické scénáře. Existují tři jevy, o kterých se mluví v souvislosti s ohrožením Země plynoucím ze srážek na urychlovači LHC. Na začátku je však dobré zdůraznit, že se jedná o jevy čistě hypotetické. Nemají oporu v experimentálně ověřených teoriích. Na druhé straně byl urychlovač LHC postaven právě proto, aby ověřil existenci zatím hypotetických částic a jevů experimenty v úplně nové oblasti energie srážek.       (Podrobné informace dále čtěte na stránkách OSEL.cz)


Phoenix hlásí: Bílý materiál musí být led! ..... Úlomky bílého materiálu velikosti kostek mizí z vyhloubeného příkopu, který kamera sondy Phoenix znovu vyfotografovala po čtyřech dnech od jeho vytvoření. To vědce přesvědčilo v názoru, že bílý materiál je zmrzlá voda, která se vypařila po odkrytí svrchní vrstvy horniny.

„Musí to být led“, říká Peter Smith (University of Arizona, Tucson). „Tyto malé shluky téměř zmizely během několika dnů, což je perfektní důkaz, že se jedná o led. Existovaly i dohady, zda to nemůže být sůl. Teď je jasné, že to sůl není.“

Kusy bílého materiálu byly objeveny na dně vyhloubených brázd, neoficiálně pojmenovaných „Dodo-Goldilocks“, když je robotické rameno sondy Phoenix vyhloubilo 15. 6. 2008 během 20. marťanského dne (tzv. solu) po přistání na Marsu. Část záhadného materiálu se „vypařila“ při porovnání vzhledu se snímkem, pořízeným o 4 dny později (sol 24).

Také dnes, při hloubení dalšího výkopu, robotické rameno přišlo do kontaktu s tvrdým povrchem, což u vědců vzbudilo očekávání, zda bude odkryta další vrstva ledu.

Vědecký tým strávil čtvrtek analýzou nových fotografií a dalších dat, úspěšně vyslaných ze sondy na Zemi. Po prvním studiu nálezů na novém místě odběru „Snow White 2“, nacházejícího se vpravo od místa „Snow White 1“ řekl Ray Arvidson (Washington University in St. Louis): „Vyhloubili jsme příkop a odkryli tvrdou vrstvu ve stejné hloubce, v jaké se nachází led v ostatních odběrových místech.“

V průběhu 24. solu rameno sondy Phoenix pokračovalo v prohlubování koryta uprostřed oblasti „Wonderland“. Zatímco probíhalo hloubení příkopu, rameno narazilo na pevnou vrstvu a po třech dalších pokusech zaujalo vyčkávací pozici. Takováto odezva je očekávána pokaždé, když robotické rameno (Robotic Arm) narazí na příliš tvrdý povrch.       (Zdroj: Astro.cz)


Igelitové tašky v Itálii skončí: mohou za odpadkovou krizi ..... Zapomeňte na igelitové tašky a plastové lahve, jinak se z odpadků nevyhrabeme. A když to nepůjde po dobrém, zakážeme igelitky v celé Itálii, říká Berlusconi.

Poselství předsedy vlády Silvia Berlusconiho má vyřešit odpadkovou krizi, se kterou se potýká hlavně okolí Neapole. Zcela vážně teď italská vláda přemýšlí, že zakáže igelitové tašky v obchodech. Nápoje v plastu nebo v plechovkách zase přesune do skleněných lahví.

Hořící hromady odpadků přímo v ulicích Neapole a desítky vlaků a kamionů, které vozí denně až tisíc tun smetí na skládky a do spaloven v Německu, stále nestačí na vyřešení už čtrnáct let trvající odpadkové krize.

„Odpad jen recyklovat je prostě málo. Máme ho tolik, že musíme přemýšlet zcela jinak – pokud možno žádné odpadky neprodukovat,“ řekl státní zmocněnec pro řešení neapolské „odpadkové krize“ Guido Bertolaso.      (Zdroj: Enviweb)


Největší středoevropské pohřebiště z doby stěhování národů odkryto v pražském Zličíně ..... Na pražském Starém Zličíně dokončili archeologové odkrývání pohřebiště z doby stěhování národů - dosud největšího ve střední Evropě.

V lokalitě bylo objeveno celkem 177 těl. Pohřby spadají do vinařické kultury (cca 430-500), jejímž nositeli byli germánské kmeny (Vinařice je lokalita u Kladna). Kromě kosterních pozůstatků archeologové v hrobech nalezli kemariku, skleněné poháry, ale i zlaté, stříbrné či postříbřené šperky a zbytky železných nástrojů. Vzácně i stopy ještě neztrouchnivělých textilií.

Lid vinařické kultury ukládal zesnulé ve Zličíně do dlabaných rakví z dubových kmenů opatřených víky a ty pak do pravoúhlých poměrně hlubokých hrobů. V jednom případě výzkumníci objevili pohřební komoru. Hroby byly až na několik výjimek ještě v době užívání pohřebiště vyloupeny, často nedlouho po pohřbu, když těla ještě nebyla rozložena. Vylupování hrobů je pro toto období podle archeologů typické.

Viz také: Vykrádání hrobů začalo už v mladším paleolitu

Archeologové nalezli v hrobech celkem 18 skleněných nádob - 14 pohárů a čtyři nádoby lahvových tvarů. Jednou z nádob je pozdně římská miska jasné cihlové barvy typu terra sigillata, která vychází ještě z helénských tradic.

V hrobech bylo přes tisíc skleněných a osm jantarových korálků. Mezi stovkou stříbrných, pozlacených i nepozlacených spon, přezek, jehlic, korálků, rolniček, plaket či nákončí vynikají především zlaté předměty - čtyři spony, pět trojlaločných závěsků, dvě přezky k obuvi, prsten a římská mince upravená do podoby spony. Nechyběly ani kostěné hřebeny a desítky předmětů ze železa. Mezi nimi jeden čtyřhranný hrot šípu, který je jediným dokladem zbraně na pohřebišti.

Nejzajímavější kolekce zlatých předmětů byla v hrobě dítěte - dvě zlaté spony, pět částí náhrdelníku, dvě spony k obuvi. Zlaté předměty doplňovala jantarová perla. V hrobech většinou odpočívaly ženy. Snad proto, že mnoho mužů, kteří padli v bitvách, bylo pohřbeno jinde. Z bohaté pohřební výbavy lze vyvozovat, že šlo o pohřebiště vyšší společenské vrstvy.

Z vědeckého hlediska je na objevu pohřebiště nejvýznamnější jeho velikost. Dosud totiž archeologové předpokládali, že lid vinařické kultury měl jen menší pohřebiště nanejvýš do třiceti hrobů.

Kromě detektoru kovů a použili čeští archeologové na tomto pohřebišti poprvé také psa vycvičeného k vyhledávání lidských pozůstatků. Podrobná analýza ještě čeká kosterní pozůstatky včetně stanovení DNA, což by mělo poskytnout podrobnosti o původu této etnické skupiny.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Olejotvorná bakterie jako spasitel ..... Vědci opět ukázali, že ropné krize se není třeba bát. Představili geneticky modifikované bakterie, které dokáží přeměnit biologický odpad na palivo schopné nahradit ropu. Ale k věci. Vědci ze společnosti LS9 si vzali do parády bakterie Escherichia coli (tedy běžné průmyslové kvasinky), kterým upravili DNA, aby místo tradičních mastných kyselin produkovaly olej, použitelný ve spalovacích motorech. Výsledek procesu je tedy surový olej s názvem Oil 2.0, který můžete takřka ihned nalít do nádrže svého auta. A co víc: tento materiál neobsahuje uhlík, takže při jeho hoření ho tolik neuniká do atmosféry. Při současné technologii vznikne z 1 000 litru odpadu za jeden týden zhruba 150 litrů produktu Oil 2.0. Bakterie nejsou nijak vybíravé a mohou se živit širokou škálou biologického materiálu od politicky citlivé kukuřice přes cukrovou třtinu až po slámu nebo hobliny a spokojí se i téměř s jakýmkoli biologickým odpadem, který lidé vyprodukují. Zbytky jídla, obsahy septiků a další libůstky jsou též na jejich jídelníčku. Podle dostupných informací nestojí spuštění velkovýroby nic v cestě. Ale Oil 2.0 se bude muset poprat s řadou předsudků, mezi které patří genetická úprava bakterií. Ty by se mohly v některých ústech změnit v předpovědi o miliardách zmutovaných příšerek, které budou strašit děti. Skutečností je, že by se za jistých okolností mohlo jednat o solidní a cenově dostupný základ k náhradě současného paliva pro spalovací motory.      (Zdroj: Řev přírody)

Tak je otázka doby, kdy nám naši politikové napaří daň ze žumpy ... co kdybychom si chtěli z hov... dělat palivo, a připravili tak chudičké ropné společnosti o zisk ... Podle vzoru daně z nosičů CD a DVD - co kdybychom si na ně třeba kopírovali hity podvyživených interpretů pop-music ... ???      (Zdroj: Řev přírody)


Pivovar investoval 300 milionů. Radní ho nabízejí za 90 .... Zastupitelé na radnici v Náchodě dnes rozhodnou, zda město prodá svůj známý a prosperující pivovar, jehož je zatím stoprocentním vlastníkem.

Opoziční strany vedené sociálními demokraty, ale také lidovci zastoupení v radě, však označují chystanou transakci za podivnou a neprůhlednou.

Pochybují o ceně, kterou považují za příliš nízkou, a nelíbí se jim ani způsob, jakým chce rada, ve které má většinu ODS, pivovar prodat.

"Náhle před čtrnácti dny jsme se dozvěděli, že je pivovar k prodeji," říká sociální demokrat Jan Birke. "Mělo by se ale o tom hovořit v širším fóru. Ne abychom v tak zásadní věci pokoutně sháněli informace. Neznámých je totiž mnoho."

Zájem o Pivovar Náchod má společnost Liberecký investiční fond, která nedávno koupila podíl také v pivovaru Svijany. Fond nabízí Náchodu 135 milionů korun.

K pivovaru patří však také hotel, který by město mělo od fondu za 45 milionů koupit zpět. Skutečná cena, za kterou by nový majitel od náchodské radnice pivovar získal, by tedy byla 90 milionů korun. Devět let v zisku

Teprve v loňském roce však skončil program obnovy, do kterého pivovar investoval stovky milionů korun. Firma s obratem 180 milionů zaměstnává devadesát lidí a už devět let je v zisku, který až dosud investovala.

"Jen do technologie a obalové techniky jsme dali asi tři sta milionů. Pivovar je v tuto chvíli optimálně nastaven na potřeby trhnu a bez problémů vydělává," říká jeho ředitel Josef Hlavatý.

Proč chce tedy rada města Náchoda pivovar prodat? Oficiální důvod je jediný. Radní se obávají, že by pivovar nemusel v konkurenci obstát a že se mu nebude dařit tak jako teď.

"Situace na trhu je složitá. Obchod s pivem ovládají velké pivovary a kromě toho ceny surovin stále rostou," uvedl starosta Náchoda Oldřich Čtvrtečka z ODS. "Není jasné, zda malý pivovar, jako je ten náš, má do budoucna šanci přežít."

A to je podle starosty i důvod, proč radní kývli na nabídku Libereckého investičního fondu. "Má už ve vlastnictví pivovar Svijany a úspěšně ho provozuje. Myslím, že bude tím pravým partnerem, který náš pivovar v boji s konkurencí podrží," řekl Oldřich Čtvrtečka.

Pivovar Náchod vyrobil loni přes 130 tisíc hektolitrů piva. V rámci celé České republiky patří ke středně velkým pivovarům a v Královéhradeckém kraji je největší.

Vyrábí známou značku Primátor a celou škálu dalších piv, včetně několika speciálů. Produkuje také limonády.       (Zdroj: Agris.cz)

Po nás potopa .... klasika ....


Občanská sdružení podala žalobu proti rozšíření magistrály .....  Občanská sdružení nesouhlasí s rozšiřováním severojižní magistrály v Praze. Ateliér pro životní prostředí proto podal žalobu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy a pražského magistrátu. Úřady povolily přistavění dalších pruhů a nových sjezdů k magistrále v oblasti Pankráce, kde bez urbanistické koncepce vyrůstá drúza kancelářských komplexů a uvažuje se o mrakodrapech. Z odborné studie magistrátu vyplývá, že obří komplexy způsobí zahlcení všech silnic. Na Pankráci má vzniknout téměř osmnáct tisíc nových parkovacích stání.

„Rozhodnutí Ministerstva dopravy definitivně umožňuje rozšíření jedné z dopravně nejvíce zatížených komunikací v Praze. V okolí magistrály jsou přitom dlouhodobě dramaticky překračovány zákonné hygienické limity pro hluk a znečištění ovzduší a tisíce lidí žijí v prostředí ohrožujícím jejich zdraví. Namísto řešení nevyhovujícího stavu se však připravuje zatraktivnění této komunikace pro další nárůst dopravy,“ shrnuje hlavní důvody pro podání žaloby právník Ondřej Tošner, zastupující ve sporu Ateliér pro životní prostředí.

O povolení k rozšíření magistrály a vybudování nových sjezdů požádala společnost ECM, která chce na Pankráci stavět kontroverzní mrakodrapy. V prosinci 2007 vydal souhlasné rozhodnutí pražský magistrát. Občanská sdružení se odvolala k Ministerstvu dopravy, které v dubnu 2008 původní povolení magistrátu potvrdilo a námitky občanských sdružení zamítlo.

Marie Janoušková z Občanské iniciativy Pankráce zdůrazňuje, že kapacity Pankrácké pláně a Budějovické jsou zcela vyčerpány a území se s další dopravou nevyrovná. „Vezmeme-li v úvahu stavby, které se na Pankráci nyní plánují, vzniklo by zde přes sedmnáct tisíc nových parkovacích stání. To znamená navýšení dopravy o sedmdesát tisíc jízd denně,“ říká.

Z oficiálních údajů magistrátu vyplývá, že po roce 2010 bude dopravní zatížení magistrály na Pankráci vyšší o 43 až 80 % oproti roku 2002, kdy se vydávalo povolení pro Dopravní řešení Pankrácké pláně. „Při schvalování některých staveb – například rozestavěného obchodního centra Arkády nebo kancelářské budovy Gemini, úřady tento očekávaný nárůst dopravy nezohlednily. Je tedy zřejmé, že po dostavbě všech plánovaných budov na Pankráci a Budějovické se životní prostředí zdejších obyvatel zásadně zhorší,“ dodává Janoušková.

Podle právníka Petra Kužvarta z Ateliéru pro životní prostředí je rozšiřování magistrály dokonce protiústavní. „Nadlimitní zatížení určité oblasti hlukem nebo exhalacemi je protiprávní a úřady musejí dělat všechno proto, aby takový stav napravili. Umisťování jakýchkoliv staveb do nadlimitně zatíženého území musí prokazatelně vést ke zlepšení situace, nikoliv k jejímu zhoršení. Z tohoto pohledu porušuje rozšíření magistrály ústavní právo obyvatel Pankráce na život ve zdravém životním prostředí,“ vysvětlil Kužvart.

„Plány na rozšíření magistrály v oblasti Pankráce jsou v příkrém rozporu se sliby města, že dopravu na tomto průtahu Prahou zklidní,“ připomíná Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Magistrát slíbil, že po zprovoznění tunelu Blanku Městského okruhu bude investovat do humanizace severojižní magistrály a přemění ji v městský bulvár. „Rozšíření magistrály na jednom konci ale znemožní její zúžení na konci druhém. Magistrát by měl jasně vysvětlit, co vlastně Pražanům chystá,“ řekl Skalský. Podle něj tkví řešení pro Pankrác ve snížení objemu nových budov a podpoře veřejné a bezmotorové dopravy.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


23.06. 2008     V roce 1894 byl iniciativou Pierre de Coubertina byl v Paříži založen Mezinárodní olympijský výbor. Tento den se tak považuje za Mezinárodní olympijský den. Třiadvacátý červen je také Světovým dnem házené - vyhlásila ho Mezinárodní federace házené IHF

Roku 1868 si nechal Christopher Nathan Sholes z Wisconsinu patentovat mechanický psací stroj, kterému se začalo říkat type-writer. Byl velký jako stůl, zhotovený ze dřeva ořešáku a měl bílé a černé klávesy. Vynálezce uzavřel roku 1873 dohodu s továrnou Remington Arms company; zde byl stroj doveden k praktickému využití. Tvrdí se, že nyní mohli konečně šéfkuchaři psát své recepty tak, aby byly čitelné i pro ostatní ... protože jen lékaři mají méně čitelný rukopis než šéfkuchaři ...


Greenpeace vydalo kritéria pro Červený seznam mořských plodů .....  Greenpeace spustilo nové webové stránky kampaně za záchranu mořských živočichů (plodů). Na stránkách jsou uveřejněna kritéria pro rybářství a akvakultury, jejichž hospodaření není trvale udržitelné.

Greenpeace použilo tato kritéria k sestavení červeného seznamu mořských živočichů, kteří jsou ohroženi tím, že pochází z již zdecimovaných populací nebo jsou chyceny destruktivními rybářskými metodami nebo obojím.

Greenpeace vyzývá společnosti, aby neobchodovaly s mořskými plody, které jsou na Červeném seznamu, pokud není prokázáno, že pochází z nezdecimovaných populací a nejsou chyceny destruktivními technikami lovu.

Webová stránka poskytuje informační podklady o současné krizi způsobené nadměrným rybolovem a rady pro rybářský průmysl a prodejce ohledně získávaní mořských plodů trvale udržitelným způsobem. Naše pobočky ve Španělsku, Kanadě a Spojených státech vydávají i národní Červené seznamy a/nebo zhodnocení politiky národních prodejců při zásobování svých prodejen mořskými plody.

„Celosvětové stavy rybích populací jsou v krizi a rybářský průmysl vylovuje sám sebe až k naprostému vyhubení. Prodejci a zpracovatelé musí začít přemýšlet o trvale udržitelné nákupní politice a přestat nabízet živočichy z červeného seznamu ohrožených druhů.“ Řekla Nina Thuellen z Greenpeace International. „Naše stránky nabízí nástroje, které k tomu potřebují. Mezinárodní červený seznam upozorňuje na klíčové druhy které se musí bez prodlení začít chránit.“

Mezinárodní červený seznam mořských plodů obsahuje dvacet druhů, které jsou silně ohroženy rybářskými praktikami neslučitelnými se zásadami trvale udržitelnosti. Mezi druhy na seznamu je například tuňák, treska a žralok.      (Zdroj: Greenpeace)


Vazektomie není nevratná ..... Pokud se muži rozhodnou podstoupit operaci vedoucí k jejich neplodnosti – vazektomii neboli přerušení chámovodů, lékaři je upozorňují, že tato změna je nevratná. Množící se případy nápravy svědčí o tom, že už to není tak docela pravda.

Vazektomie je přerušení a podvázání obou konců chámovodů v šourku a jejím cílem je bezpečná a účinná antikoncepce. Tento způsob sterilizace se často používá například v zoologických zahradách, kde zabraňuje nechtěnému připouštění. Co když se ale časem ukáže, že sterilizovanému samci by bylo jeho plodnost vrátit? K jednomu takovému případu došlo u koně Převalského (Equus przewalskii). Jde o druh, který je původem z Číny a Mongolska a ve volné přírodě byl prohlášen za vyhubený v roce 1970. V současnosti žije zhruba 1500 jedinců tohoto druhu v zoologických zahradách po celém světě a několik malých populací, které byly znovunavráceny do přírody v Asii. Proto je každý jedinec s odlišnými geny z hlediska zachování druhu mimořádně cenný a dalo by se říci nenahraditelný.

Nyní veterináři ve Smithsonian´s National ZOO ve Washingtonu předvedli husarský kousek – první úspěšnou operaci k odstranění následků vazektomie u koně Převalského, první takový zákrok na světě.       (Zdroj: OSEL.cz)


Lehčí láhve šetří ..... V dubnu loňského roku dokončil Plzeňský Prazdroj kompletní výměnu lahví za nový typ Gold. Všechny pivní značky Prazdroje se nyní prodávají v lahvích o pětinu lehčích, než byl předcházející typ. Během uplynulých 12 měsíců tak Prazdroj při zhruba stejném množství prodaného piva ušetřil více než 32 tis. t převezeného nákladu. To lze vyjádřit jako jízdu 1200 kamionů nebo 3241 rozvozových vozidel s nosností 10 t.

Celá paleta naložená přepravkami s plnými lahvemi piva má díky tenkostěnnému sklu nových lahví o 6 % nižší hmotnost, což přináší úsporu pohonných hmot o 2,5 %. K výrobě potřebného počtu nových lahví se spotřebovalo o 5350 t sklářského písku méně než v případě "starých"; rovněž výroba energeticky úspornější - ve výsledku se ušetřilo přes 40 tis. t uhlí a kolem 50 tis. t CO2. Reálný efekt aktivit je však vyšší i opětovným využíváním střepů z vyřazených lahví a dalšími ekologickými aktivitami.      (Zdroj: EnviWeb)


Jste ranní ptáče nebo noční pták? ..... Klíčovou roli v cirkadiálních rytmech v lidském organismu sehrává světlo, které je soustřeďováno v maličkých shlucích neuronů za optickým nervem, které se nazývá suprachiasmatické jádro. Toto jádro dostává světelné signály z rohovky a posílá je do epifýzy, která reguluje hormon melatonin, který u lidí reguluje spánek. Tma, respektive nedostatek světla pak způsobuje nárust melatoninu, zatímco světlo jej potlačuje. Přírodní světlo je v tomto nejlepším prostředkem, avšak i umělé osvětlení večer rovněž způsobuje snížené vylučování melatoninu a zpomaluje cirkadiální rytmy. Pozor však na prudké osvětlení v koupelně. To může způsobit, že když se půjdete večer před spaním osprchovat, pak takovéto silné osvětlení má za následek zvýšené vylučování melatoninu, a tím i potíže se zaspáváním, protože se vyplavila dávka melatoninu do organismu, který si pak myslí, že je den.

Důležitá je taky spánková hygiena, která zahrnuje vyloučení kávy po šesté hodině večer, zřeknutí se pití alkoholu vůbec, jenž narušuje spánek jako takový; rovněž některé elektronické zařízení v místnosti, určené na spaní, můžou působit rušivě. Takováto místnost by měla být ne příliš vyhřátá, tichá, tmavá a bez nevyhnutných elektronických zařízení.      (Zdroj: CelostníMedicína)


Velká tělesa za dráhou Pluta? ..... Dosti často se objevují zprávy lovců senzací o Nibiru, obíhající po excentrické dráze kolem slunce a řítící se k Zemi odněkud z dalekého okraje sluneční soustavy. Co astronomové v současné době zkoumají za oběžnou dráhou Pluta? (Aby byli spokojeni i zastánci teorií spiknutí, tak dodám: a co přiznávají, že zatím objevili? ) JiHo

Astronomové budou během následujích měsíců zkoumat zajímavý objekt - trpasličí planetu 2003 EL61. Konkrétně zákryty jejich měsíců.

2003 EL61 je velmi zajímavé těleso nacházející se o něco dál, než Pluto a systém jeho měsíců. 2003 EL61 je ale, zdá se, mnohem zajímavější. Hlavní objekt rodiny 2003 EL61 je těleso velké původně asi jako Pluto. Dnes ale připomíná šišku ku hraní amerického fotbalu. A navíc velmi rychle rotuje. V jeho okolí se nachází celá řada různě velkých objektů, které, (opět - zdá, se...) jsou z velké části tvořeny vodním ledem. Dva největší z nich obíhají kolem hlavního tělesa po velmi výstředných drahách, při pozorování ze Země. Dráha samotná asi příliš výstředná není, ale ke směru našich pozorování je hodně nakloněná a my se právě nacházíme v období, kdy bude docházet k zákrytovým jevům satelitů a hlavního tělesa.

Astronomové se domnívají, že sledujeme důsledek velmi dávné srážky relativně velkých těles. Pozůstatek katastrofy ne nepodobné vzniku Měsíce po šikmém impaktu velké planety do prazemě nebo snad dávné srážce, která postihla Merkur. Z něj dnes pozorujeme v podstatě jen obnažené železné jádro s úzkou slupkou horniny. V případě 2003 EL61 je ale situace zajímavější v tom, že materiál vypuděný dávnou srážkou do vesmíru je s největší pravděpodobností tvořen z drtivé většiny vodním ledem. A taková zásobárna vody je zcela jistě hodna naší pozornosti! Jeden nikdy neví, kdy se může spousta vody za Plutem hodit...      (Zdroj: Jitřní země)


Další nealkoholické pivo na trhu ..... Nealko variantu piva Zlatopramen začala vyrábět ústecká nápojářská skupina Drinks Union. Nealkoholická piva představují nejrychleji rostoucí komoditu v pivním segmentu, pivovar tak reagoval na aktuální situaci na trhu piv. Na českém trhu je tak už asi 24 českých značek nealkoholického pěnivého moku.

Nealko piva Zlatopramen by se letos mělo vyrobit 10.000 hektolitrů, v dalších letech by mělo tvořit zhruba pět procent celkové výroby piva Drinks Unionu. Kvůli nové výrobě upravil Drinks Union i část výrobní linky, ještě letos by se mělo nealkoholické pivo dodávat do restaurací i v sudech.

V maloobchodech by se mělo nealko prodávat za 12 korun za půllitr. "Nejvyšší poptávku očekává Drinks Union od věrných konzumentů značky, především ve svých restauracích, kam dosud nemohl tento druh piva dodávat," uvedl Vejlupek. Má oslovit nejen české řidiče, ale i všechny milovníky piva, kteří si potřebují uchovat "čistou hlavu."

Za úspěchem nealkoholického piva stojí podle odborníků nejen zpřísněné zákony v oblasti silničního provozu, ale i rozšiřující se nabídka tohoto nápoje na trhu a jeho kvalita a její stálé zlepšování. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven se v loňském roce v 21 českých pivovarech, které nabízejí 23 značek, vyrobilo rekordních 497.334 hektolitrů piva bez alkoholu. Za posledních osm let se výroba nealkoholického piva více než zčtyřnásobila.       (Zdroj: Agris)


Omezení svobody slova na amerických školách ..... Několik amerických států podniká kroky k potlačení politických projevů učitelů a studentských organizací. Arizonský legislativní výbor v dubnu schválil návrh, který zakazuje kurzy, přednášky a učivo považované za protiamerické nebo projevující neúctu vůči „západní civilizaci“. Kritici se obávají, že by se tento zákaz mohl týkat všeho, počínaje hodinami dějepisu o genocidě domorodých Američanů, až po lekce o moderní společnosti, které by byly kritické k americké vojenské politice. V roce 2006 byl v coloradském městě Aurora propuštěn středoškolský učitel Jay Bennish za protiamerické přednášky. Řekl totiž svým studentům, že válku v Iráku nepodporuje. V Los Angeles byla minulý měsíc propuštěna ze zaměstnání angličtinářka Karen Salazar, protože inspekce prohlásila, že se příliš zaměřuje na afroamerickou kulturu. Její učební materiály totiž zahrnovaly písemnosti afroamerických aktivistů, jako jsou Malcolm X a Langston Hughes. Tyto texty byly předem schváleny školní radou.      (Zdroj: AKT-INFO)


Psí fašismus ..... Jak se pomalu utahují ve společnosti šrouby a míra represe narůstá, došlo i na čokly. Poslanci ve středu schválili změnu zákona na ochranu zvířat proti týrání, jehož součástí je možnost uložit pokutu až padesát tisíc korun majiteli psa, který jej nemá na vodítku, pokud volný pohyb psů zakazuje obecní vyhláška.

"Tím, že je pes na vodítku, může se zabránit jeho týrání. Když se zaběhne svému majiteli, strádá," argumentoval už dříve mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Argumentace i vyhláška jsou nesmyslné a nelogické. Především - pokud někdo venčí psa bez vodítka v městě, kde to není zakázané, pokutu dostat nemůže, přestože rizika onoho strádání, o kterém hovoří doktor Buben, nejsou při zaběhnutí zvířete o nic menší, než když se pes ztratí ve městě, kde je venčení bez vodítek zakázané.

Další nesmysl je to, že plné dodržování nové vyhlášky opět povede k týrání - alespoň u těch psů, kterým je městskou vyhláškou venčení bez vodítka zakázáno. Protože nechávat psa jen na vodítku, nenechat ho vyběhat, je také týrání.

Jsem majitelem feny plemene, které se nemůže ve městě - mezi lidmi - bez vodítka venčit, ani když je to povolené. Vrážela by totiž do lidí a brala jim tašky, je to argentinská doga, a ty nejsou moc ohleduplné.

Proto - neboť v Praze 6 je lidí většinou dost - chodíme v noci do struhy, kde se může alespoň bez vodítka projít a kde se to smí, a také Kačenku alespoň jednou za čtrnáct dní vyvezu někam za Prahu, nejlépe do lomu, a nechám ji dosyta a do únavy vyběhat.

Pokud bude mít starší člověk, který nemá auto, ve městě, kde je venčení bez vodítka zakázáno, nějakého ohleduplnějšího psa, pak bude jeho zvíře na vodítku celoživotně - a to je větší týrání než strádání, které mu hrozí v případě zaběhnutí se.

Nový zákon je prostě jen další článek ocelového řetězu, kterým se snaží občany vláda spoutat. Nehledejme v něm logiku.      (Zdroj: iDNES)


Čunkovo ministerstvo připravuje území pro kontroverzní dálnice a jaderné elektrárny ..... Ministerstvo pro místní rozvoj zná recept na to, jak rychle postavit dálnice, úložiště jaderného odpadu nebo atomové elektrárny – Politiku územního rozvoje. Tento celorepublikový územní plán, který byl právě zveřejněn 1), je v tichosti a bez publicity namíchán z velmi kontroverzních ingrediencí – R52 přes Mikulov, dálnice D3 přes Posázaví, průplavní spojení Dunaj – Odra - Labe nebo ochrany území pro výstavbu elektrárny Blahutovice v Beskydech. Politika přitom bude závazná pro kraje i obce. Ty budou muset všechny záměry respektovat.

„Nevládní organizace upozorňovaly již v zimě, že Politika územního rozvoje připomíná spíše dopravní a energetickou koncepci a snaží se prosadit mnohé kontroverzní záměry v podstatě bez toho, že by se mohli občané nebo obce včas vyjádřit“, připomíná Vendula Povolná, právnička Ekologického právního servisu. „Posílali jsme ministerstvům naše připomínky, 2) ale nikdo je nevzal v úvahu. Nechápu, jak je možné, že se natolik důležitý dokument, který může výrazně usnadnit realizaci dopravních koridorů a jiných problematických staveb, může připravovat v podstatě bez konzultací,“ kroutí hlavou Povolná.

Veřejnost má možnost vyjádřit se až nyní – k finálnímu návrhu Politiky a k připravenému vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Jak dalece budou připomínky do hotového návrhu zapracovány, si nikdo představit neumí. „Přesto je velmi důležité, aby se každý, kdo může být Politikou ohrožen, vyjádřil. Občané i obce teď až do 16. září mohou zasílat svoje připomínky. Pokud si nebudou jistí, jak to udělat, mohou se na nás obrátit. Existuje dokonce webové stránky, 3) které se této otázce věnují,“ upozorňuje ještě Povolná. „Budeme nadále sledovat, jak Ministerstvo naloží s připomínkami veřejnosti. Není přece možné, aby názor občanů nebo starostů nikoho nezajímal“, dodává.

Zvláštní například je, že návrh Politiky byl zveřejněn jen pár dní poté, co vláda schválila usnesení o trase R52. „Vypadá to, že se vláda snaží pojistit tuto dálnici na všech frontách,“ komentuje tuto situaci Daniela Konečná z Ekologického právního servisu, která se dálničním spojením Brna s Vídní zabývá. Politiku územního rozvoje ještě bude schvalovat vláda, toho se dočkáme až na podzim. Uvidíme, zda se do té doby návrh změní nebo bude dalším nástrojem k prosazení mnoha kontroverzních záměrů.      (Zdroj: Ekologický právní servis)


Jane Goodall vybízí k vytvoření Nobelovy ceny za vědecký pokrok, při němž nebyla použita laboratorní zvířata ..... Primatoložka Jane Goodall navrhla zavedení Nobelovy ceny za přínos v medicíně bez užití pokusů na zvířatech. Vědkyně, která je průkopnicí ve výzkumu šimpanzů v divočině, tvrdí, že odstoupení od testování na zvířatech je „cílem, ke kterému by měly směřovat všechny civilizované národy.“

Jane Goodall promluvila na akci organizované skupinami za práva zvířat a členy Evropského parlamentu, aby přiměla Evropskou komisi novelizovat směrnici EU 86/609, která se zabývá používáním zvířat pro pokusné a jiné vědecké účely.

„Ocitáme se čím dál hlouběji ve 21. století a to, co potřebujeme, je nový způsob myšlení,“ tvrdí Dr.Goodall. „Měli bychom si přiznat, že působení utrpení cítícím tvorům, schopným vnímat bolest a strádat, je eticky velmi sporné a inteligentní lidský mozek by se měl začít zaobírat novými způsoby testování a experimentování, které nebudou využívat živé, cítící bytosti. Vědecká obec by měla takovýto výzkum aktivně podporovat a mělo by na něj být udělováno podstatně více dotací než dosud. Také by se za přínos ve výzkumu bez použití zvířat měly udělovat odměny a ceny, například cena Nobelova.“

Jane Goodall se také snaží prosadit zřízení centra zabývajícího se výlučně rozvojem alternativních výzkumných metod. Na pokusy bylo v EU v roce 2005 použito 12 milionů zvířat, z největší části šlo o myši a potkany.

Návrh Dr.Goodall na ustavení takovéto Nobelovy ceny má však jen malé vyhlídky na úspěch. Od udělování prvních vědeckých poct v roce 1901 byla přidána pouze jedna – v roce 1968 za ekonomii. Asi před 15 lety se bývalý americký viceprezident Al Gore obrátil na Nobelovu Nadaci s návrhem udělování ceny za přínos v ochraně životního prostředí. Prezident nadace, Michael Sohlman, sdělil, že to organizace zdvořile odmítla. Sohlman se k vytvoření ceny za alternativy k testování na zvířatech vyjádřil tak, že je „mimo diskuzi“.      (Zdroj: Svoboda zvířat)


20.06. 2008     Pátek 20.6. je Mezinárodním dnem uprchlíků; byl vyhlášen OSN a slaví se od roku 2000.

V sobotu je den Letního slunovratu. Sto devatenáct minut po půlnoci (LČ) vstupuje Slunce do znamení Raka.

Jednadvacátého června 1621 bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno katem Janem Mydlářem a jeho pomocníky 27 českých pánů - předáků stavovské rebelie proti císaři Ferdinandu II.

Sobota 21.6. se slaví jako Evropský den hudby nebo také Evropský svátek hudby - oficiálně byl vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury. Jednadvacátý červen je také Mezinárodním dnem trpaslíků.

21. 6. 1912 vychází stěžejní gerontologická práce Járy Cimrmana - Poslední profese, ve které rozpracoval metodiku žebrání.


Ikarův vzlet Slona a Draka ..... Americké století je za námi a to britské či španělské už můžeme obdivovat jen na starých rytinách. Komu ale patří budoucnost? Olympijské hry a potlačení nepokojů v Tibetu umístily na první stránky Čínu, která si ovšem rekordním ekonomickým růstem připravovala půdu už od devadesátých let. To je však pouze polovina odpovědi; tou druhou Indie. V čínském stínu sílí tiše, ale stejně rychle. Dvě rapidně rostoucí ekonomiky a především více než dvě miliardy spotřebitelů, kteří se začínají hlásit o svůj podíl na blahobytu. Jak vzestup takzvané Čindie ovlivní environmentální výzvy 21. století?       (Čtěte na stránkách Sedmé generece)


Nový Zéland se do roka zbaví tradičních žárovek ..... Nový Zéland chce od roku 2009 zakázat prodej klasických žárovek, aby tak omezil emise skleníkových plynů a ušetřil ročně na nákladech za elektřinu stovky milionů dolarů. Zastaralé žárovky mají nahradit úsporné, oznámila včera novozélandská vláda.      (Zdroj: EnviWeb)

Obchody s loučemi zažívají nezvyklý boom ...


Park a půjčovny lodí chystají projekt, jak šetrně splouvat Vltavu ..... Správa Národního parku Šumava a jihočeské půjčovny lodí chystají společný projekt, který by měl najít cestu k šetrnějšímu splouvání horního toku Vltavy. ČTK o tom dnes informoval David Albrecht z marketingu správy parku. Projekt má načrtnout, jak lze řeku v budoucnu splouvat a zároveň nepoškozovat přírodu, hlavně chráněné živočichy a rostliny.

Projekt chtějí jeho autoři připravit pro příští rok. Vycházet má z výsledků letošní sezony, kdy bude platit nejspíš stejný režim pro splouvání řeky, tedy alespoň 45 centimetrů vody pod Soumarským mostem.

"Letošní rok je příležitostí ukázat, že při dodržení všech základních vodáckých pravidel lze splouvat řeku ohleduplně i v národním parku," řekl ředitel správy parku František Krejčí po pondělní neformální schůzce vedení správy, majitelů půjčoven lodí a provozovatelů dětských vodáckých táborů.

Úsek chtěla správa parku na základě studií vědců uzavřít od půlky června do půlky srpna. Nový návštěvní řád, který obsahuje podmínky splouvání, však zřejmě nezačne platit dřív než v srpnu. Rada národního parku, která jej může schválit, bude totiž zasedat až 22. července.

Majitel jedné z největších jihočeských půjčoven lodí Votus Ladislav Bláha považuje pondělní schůzku za průlomovou. "Beru to jako příznivý obrat v jednání. Poprvé správa parku vůči ostatním nevystupovala z pozice síly," uvedl Bláha. Další setkání se uskuteční v říjnu. Mělo by zhodnotit letní sezonu a nastínit koncepci jak dál postupovat.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Chápete to? Taková důležitá věc, ale rada parku se sejde až koncem července ... ach jo ... Jestli si někdo myslí, že lze pustit lidi do přírodního parku a očekávat od nich ohleduplnost ... tak to je asi fakt naivní jak želva. Problém je, že komerční využití šlape zdravému selskému rozumu na přezky, v tom to bude ...


Budeme v budoucnu umírat na vedra? ..... IPCC předpovídá, že trendy pozorované během 20. století budou dál pokračovat. Při globálním vzestupu o 2,6 °C se tak budou teploty zvyšovat více při zemském povrchu a v zimě, a větší část jejich růstu se přitom bude odehrávat ve vyšších severních zeměpisných šířkách, zejména na Sibiři, v Kanadě a v Arktidě. Na Sibiři by se tak v zimě mohly teploty zvýšit o pět stupňů, zatímco v Africe o 2–3 °C. Budou také četnější vlny veder, ubude však vln chladného počasí. Jelikož globální oteplování má tendenci razantněji zvyšovat nižší teploty, budou noční teploty růst výrazněji než teploty ve dne, a to téměř po celé planetě. A konečně dojde všude ve středních a vyšších šířkách také k markantnímu úbytku mrazivých dní, což povede k prodloužení vegetačního období. Z modelů vyplývá, že období veder, jaká bychom normálně zažívali jen každých 20 let, budou mnohem častější – do konce století se budou takové události odehrávat v průměru každé tři roky. Města jako Chicago, které ničila vedra v roce 1995, nebo Paříž registrují nyní asi pět vln horkého počasí každé tři roky. Během příští zhruba stovky let se frekvence náporů horka zvýší o 25–30 %, tj. na šest vln během každých tří let, a tato období budou přitom trvat déle. To vše jakoby podporovalo názor, že úmrtí vlivem veder budou mnohem častější. Avšak zároveň s tím, jak přibude období veder, ubude naopak chladných vln, jejichž četnost bude přitom klesat rychleji. Podíváme-li se na odhady extrémních náporů chladného vzduchu, pak podle IPCC počet těchto události klesne na severní polokouli o zhruba 85 % a většina tohoto úbytku nastane již v prvních padesáti letech tohoto století. Takže na oblasti, kde dochází k jedné mrazivé vlně každé tři roky, bude na konci století připadat jen jedna takováto událost za 20 let. To samozřejmě omezí úmrtí v důsledku chladu. Tvrzení o zvýšených počtech úmrtí vlivem horkého počasí se tak začíná dostávat do náležité perspektivy. Až příliš často slyšíme jen o úmrtích vlivem veder, ale již ne o úmrtích v důsledku chladu; někdy se takový přístup objevuje dokonce i v oficiálních publikacích, například v americké zprávě z roku 2005 o dopadech klimatických změn na lidské zdraví (Climate Change and Human Health Report); v ní se o následcích horka mluví v 54 případech, zatímco o chladu je zde zmínka jen jednou. My ale potřebujeme vědět, jaký bude poměr mezi nárůstem úmrtí na následky vedra a poklesem úmrtnosti na chladné počasí.      (Dále čtěte na stránkách ScienceWorld)

A to by bylo, aby nám naši politikové nenapařili nějakou novou daň ... teď z oteplování ... a kdyby se to otočilo, tak z ochalzování. Něco se na nás dycky najde.


V sobotu 21. června nastane letní slunovrat ..... 21. června 2008 začne astronomické léto. Jeho přesný začátek můžeme oslavit krátce po půlnoci, v 1 hodinu 59 minut 23 sekund letního času. V tomto okamžiku totiž dosáhne Slunce na své každoroční dráze nejsevernějšího bodu, vstoupí do znamení Raka a severní polokoule Země se nejvíce přikloní ke Slunci. V sobotu 21. června proto nastává i nejdelší den, Slunce u nás setrvá 16h 22min nad obzorem a jen 7h 38min zbývá pro letní noc. Tak můžeme vysvětlit, proč jsou u nás noci v tomto období hodně světlé a úplně se nesetmí. Říkáme, že po celou noc trvá jen astronomický soumrak a nenastává skutečná astronomická noc.

Na obratníku Raka Slunce projde o letním slunovratu nadhlavníkem, naopak na severním polárním kruhu nezapadne ani o půlnoci a bude se pomalu posouvat nad severním obzorem. Toto pověstné půlnoční Slunce bychom mohli zahlédnout i od nás, pokud bychom se o půlnoci dokázali vznést nad naši krajinu do výšky „jen“ 280 kilometrů. Svítilo by oslnivě a čistě bíle nad severem a ozařovalo by všechny umělé družice, které v té době nad střední Evropou prolétají. Proto je v červnu vidět nejvíc umělých družic. Vypadají jako hvězdy a naprosto tiše se pohybují všemi směry mezi skutečnými hvězdami.      (Zdroj: Astro.cz)


Kšefty ve velkém stylu ... Klonují domácí mazlíčky za šílené peníze ..... Na jaře 2008 došlo ve Spojených státech k neobvyklé dražbě. Soukromá biotechnologická společnost BioArts nabídla v aukci pět míst v pořadníku na klonování psů. „Vyvolávací cena se odhaduje na 100 000 až 180 000 dolarů. Kam se vyšplhá si nedovedu představit.“ prohlásil Lou Hawthorne, ředitel společnosti zabývající se klonováním zvířat. „Jsme proti plánům firma BioArts. V jejím případě nejde o vědu, ale o dolování peněz z bohatých lidí,“ tvrdí skeptičtí biotechnologové z americké Lousiany. K nim se připojuje i část zvěrolékařů z francouzského Lyonu.      (Zdroj: 21@století)

Ještě, že zatím nikdo nezkusil ve velkém klonovat nějaké ty celebrity ... mohli bychom svět změnit v obludárium....


Olympijská pochodeň vstoupí do Tibetu, úřady však mlčí o tisíci zadržených ..... Olympijská pochodeň je na cestě do tibetské Lhasy, která byla v březnu stejně jako celý Tibet a přilehlé oblasti svědkem protestů ukončených násilím a masovým zatýkáním. Od té doby čínské úřady k osudu většiny zadržených mlčí. Amnesty International (AI) proto Čínu vyzývá, aby poskytla informace o více než tisíci lidí, kteří byli kvůli protestům zadrženi, a zpřístupnila Tibet nezávislým pozorovatelům, ještě než na jeho půdu doputuje olympijská pochodeň.

„Stovky lidí trpí v otřesných podmínkách čínských věznic pro pokojné vyjadřování svých názorů, aniž by jejich rodiny věděly, kde se nacházejí. Cesta olympijské pochodně by měla otevřít oblast pro novináře a přiblížit sliby Pekingu o 'svobodné a otevřené olympiádě' realitě,“ prohlásil Sam Zarifi, ředitel programu AI pro Asii a Pacifik.

Zahraniční novináři stále nemají do Tibetu volný přístup. Zprávy, které se z oblasti podařilo dostat přes rodiny a přátele, hovoří o zabavování mobilních telefonů, počítačů a dalších komunikačních zařízení během stovek razií v ženských a mužských klášterech i soukromých domech. Úřady se tak snaží lidem zabránit v kontaktu s vnějším světem. Ti, kteří se odváží posílat z Tibetu informace ven, riskují minimálně uvěznění.

„Úplné odříznutí Tibetu umožňuje, aby svévolné věznění, špatné zacházení nebo ostrá cenzura zůstaly nezdokumentovány a nepotrestány,“ uvedl Sam Zarifi.

Čínské úřady nezadržují jen mnichy, mnišky a další protestující, zaměřily se i na tibetské umělce, kteří se do protestů přímo nezapojili. S protestujícími je spojuje jen snaha zachovat tibetskou kulturu. Například Jamyang Kyi, známá tibetská zpěvačka a producentka, byla zatčena 1. dubna v budově televizní stanice Čching-chaj a nejméně jeden měsíc zadržována na neznámém místě. Nyní je pravděpodobně v domácím vězení.      (Zdroj: Econnect)


Fascinující p53 ..... Bílkovina označovaná jako p53 fascinuje vědce už tři desetiletí. Často se jí říká "strážce genomu". Zjistilo se totiž, že "hlídá" genetickou informaci, neboli zabraňuje nežádoucím změnám v buňce a potlačuje možnou přeměnu zdravé buňky v nádorovou. Jde to tak daleko, že tato bílkovina dokáže rakovinnou buňku přimět k tomu, aby sama odumřela a přestala se nekontrolovatelně dělit. Proč tedy p53 někdy "připustí" vznik nádoru, a proč se jí už dávno nádorová onemocnění neléčí? "Protože dění v nádorové buňce je nesmírně složité. V některých případech protein p53 špatně zmutuje, jindy proti němu působí jiné bílkoviny," vysvětluje Bořivoj Vojtěšek, který většinu roku pracuje v laboratoři Masarykova onkologického ústavu v Brně a vždy několik měsíců v zahraničí. Výzkum, na kterém se doktor Vojtěšek se svými kolegy podílí, se soustředil na protein p53 a jemu podobné. Co je podstatné, brněnští vědci objevili nový mechanismus poškození bílkoviny p53, která pak naopak nádorové bujení podporuje, místo aby proti němu bojovala. A poprvé naznačili možnost, jak by šlo poškozenou bílkovinu v její nežádoucí činnosti zastavit. "Věřím, že jednou naše výsledky, samozřejmě ve spojení s poznatky dalších týmů ve světě, pomohou vysvětlit, proč vzniká rakovina, jak jí zabránit nebo jak ji účinně léčit hned v zárodku," říká Bořivoj Vojtěšek. Jak dodává, teď se snaží využít získané poznatky ke zjištění, jaká současná léčba může být pro konkrétního pacienta nejlepší. Za svou práci převzal v úterý cenu předsedy Grantové agentury České republiky Josefa Syky.      (Zdroj: Řev přírody)


V ČR se prodávala rýže s nepovolenou genetickou modifikací ..... Státní zemědělská a potravinářská inspekce v minulém týdnu obdržela prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva informace, z kterých vyplývalo, že by se na českém trhu mohla vyskytovat rýže s neschválenou genetickou modifikací. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenské republiky totiž zadržela 7660 kilogramů rýže s genetickou modifikací LL RICE 601. Do spotřebitelských balení rýži zabalila česká společnost Podravka - Lagris a.s. z Dolní Lhoty u Luhačovic, surovinu však nakoupila od italského dodavatele.

Inspektoři SZPI při následné kontrole ve společnosti Podravka-Lagris a.s. zjistili, že z Itálie od firmy MARIC S.R.L. bylo dovezeno přes 24 tun této rýže, přičemž italský dodavatel deklaroval, že je zcela bez jakékoliv genetické modifikace. Z rýže byly kromě toho slovenského vyrobeny ještě další dva produkty, které byly určené pro český trh. Jedná se o výrobky EUROSHOPPER Rýže dlouhozrnná - varné sáčky (balení 400g, šarže 2101082, DMT 210709) a Rýže dlouhozrnná - varné sáčky (balení 480g, šarže 2201081, DMT 220709).

Na český trh se tak dostalo téměř 38 tisíc balení této rýže. Inspekce zakázala jejich další prodej a firma Podravka-Lagris a.s. je nyní musí stáhnout z obchodní sítě. Genetická modifikace LL RICE 601 není v EU povolena, a to ani pro krmiva. Modifikaci vyvinula americká společnost Bayer Crop Science. V minulosti se na evropském trhu rýže s touto modifikací objevila několikrát, Evropská komise proto v roce 2006 přijala mimořádná opatření týkající se dovozu rýže z USA.

V současnosti je v EU pro výrobu potravin povoleno celkem 21 genetických modifikací; 5 modifikací bavlny, 11 kukuřice, 3 řepky olejné a 1 u sóji a cukrové řepy. Genetické modifikace schvaluje Evropská komise mimo jiné na základě stanoviska Evropského úřadu bezpečnosti potravin, který zkoumá, zda modifikace nepředstavuje zdravotní rizika pro člověka. Jakákoliv potravina, která byla vyrobena z geneticky modifikovaných surovin, musí tuto skutečnost uvádět na obale. Výjimkou jsou případy, kdy potravina obsahuje genetické modifikace méně než 0,9 %.       (Zdroj: Agris.cz)

A kdo viníka potrestá? Obávám se, že nikdo ... samozřejmě. A o čem asi nevíme, darmo mluvit.


Poslanci chtějí zavést pokutu 50 tisíc za psa bez vodítka ..... Nechat psa volně pobíhat v parku či po ulici by brzo mohlo přijít pěkně draho. Poslanci ve středu schválili změnu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Součástí je i možnost uložit pokutu 50 tisíc Kč majiteli psa, který jej nemá na vodítku, pokud volný pohyb zvířete zakazuje obecní vyhláška.

"Tím, že je pes na vodítku, může se zabránit jeho týrání. Když se zaběhne svému majiteli, strádá," argumentoval již dříve mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.       (Zdroj: iDNES)

Bože, svět zešílel ... Kdo nás ochrání před těmi, co volný pohyb zvířat považují za potenciální týrání, zatímco pohyb "v poutech" je lidumilný ... To snad už opravdu hraničí se slabomyslností. Po ulicích i v přírodě se volně potulují hordy cvoků pohybujících se šílenou rychlostí na motorkách a na těch debilních čtyřkolkách ... těm pokutu nedá nikdo. Viděl vůbec ten mluvčí veterinární správy někdy živého psa? Argumentovat tím, "že by se mohl zaběhnout" ... to už by mohli nechat všechny psy povinně postřílet, protože by mohli "potenciálně někoho pokousat". A na každého člověka pohlížet jako na potenciálního vraha - co kdyby si koupil revolver a někoho zabil ...

Páni poslanci asi posuzují svět podle svých příjmů ... podle nich, když ráno půjdu vyvenčit psa a vysmekne se mi z obojku a následně zapomenu doma útržek od Zelené karty, tak zaplatím na pokutách skoro 100 000 ... vidí vůbec někdo, co je to za disproporce ??? Tiskový mluvčí policie prohlásil o tom magorovi, co jel na motorce přes 200 km/h a ještě se filmoval, že nikoho neohrozil a nebude asi tedy potrestán ... jiný tiskový mluvčí se zalyká fantasmagoriemi, co všechno by se mohlo stát, kdyby pes šel sám po chodníku .... ach jo ach jo ach jo ....


19.06. 2008     Tohoto dne roku 1910 absolvoval Jan Kašpar v Pardubicích první veřejný let v letadle vlastní konstrukce.

Roku 1967 uvedlo Divadlo Járy Cimrmana první rekonstrukci Cimrmanovy hry - Akt. Podle cimrmanologického kalendáře totiž k tomuto datu 19. 6. 1913 u příležitosti otevření restaurace Labuť v Tanvaldu nastudoval Jára Cimrman  jednoaktovku “Úžas žandarma Kovandy” (později právě “Akt”).


Platit se možná bude i za příchozí hovory, navrhuje EU .....Klienti mobilních operátorů možná budou muset v blízké budoucnosti platit i za příchozí hovory. Uvažuje o tom Evropská komise (EK). Tato zásadní změna, která funguje již v USA či Asii, má přinést snížení velkoobchodních poplatků, které si mezi sebou uhrazují jednotlivé telekomunikační společnosti za propojování hovorů do své sítě. 18. 6. 2008 05:35 - BRUSEL

Náklady by se pak sice přenesly na zákazníka, ale volání by mohlo být nakonec ještě výhodnější, domnívají se představitelé EK.

Například eurokomisařka Viviane Redingová v té souvislosti uvedla: „Celý trh se vyvíjí a není důvod zůstávat u pravidel, která byla stanovena před zhruba deseti lety.“        (Zdroj: Novinky.cz)

Ano ... nová pravidla ... proč by se mělo platit jen za něco, když se může platit za všechno ...


K čemu bylo nejvýše položené hradiště v Čechách? ..... Hradiště Obří hrad se nachází na Šumavě ve výšce 980 m. n. m. Jedná se tak o nejvýše položené hradiště v Čechách vůbec. Spojuje se nejčastěji s Kelty, ale moc důvodů k tomu vlastně nemáme.

Fakt je, že Keltové stavěli hradiště i na vysokých místech, kde to na první pohled nedává moc smysl (Hradišťany v Českém Středohoří). Také v případě Obřího hradu jde o nepřístupné místo v krajině, která mohla být v pravěku těžko nějak zemědělsky využívána (i v době Keltů bylo osídleno jen nejnižší podhůří Šumavy). Sníh se zde často drží od října do května. Je pravda, že Keltové v jižních Čechách rýžovali zlato a hledali surovou tuhu, ovšem proč kvůli tomu budovat na nepřístupném místě hradiště? Množství zlata v keltských dobách na našem území ovšem ukazuje, že zájem Keltů o jižní Čechy byl značný, znovu byl kraj podobně osídlen nejspíš až ve středověku. Nevíme o tom, že by okolím procházela nějaká významnější obchodní stezka. Objekt samozřejmě mohl mít kultovní význam, ale z toho čiší určitá beznaděj – když nevíme, k čemu nějaká stavba byla, přisoudíme jí „náboženské účely“. Do dnešního dne se dochovaly kamenné valy, které navíc ani akropoli neopevňují cele. Někde jsou zdvojené, jinde ale chybí, hradiště se jakoby „rozpadá“ na izolované objekty. Je možné, že stavba byla nedokončena, možná se část svahů s hradbami zřítila a pak bylo místo opuštěno. Fakt je, že působí neobývaně – opakované sondy zde nepřinesly vůbec žádné výsledky a samotný val je těžké datovat. Připomíná ovšem nedaleké hradiště u Albrechtic, které datujeme na přelom halštatu a laténu, tedy do doby asi 500 př. n. l. Na tomto základě pak s Kelty spojujeme i Obří hrad. Je možné, že Obří hrad byl původně zamýšlen ne k trvalému obývání, ale jen jako útočiště v případě ohrožení. Takovou roli alespoň v keltské době hrál na Šumavě Věnec u Lčovic. Takže je možný scénář, kdy Obří hrad nebyl dostavěn, když se svah s částí hradby zřítil, a obyvatelé místo s podobnou funkcí vytvořili jinde. Jiné názory kladou Obří hrad spíše do období halštatu – Keltové ovšem o této ruině mohli vědět a mohli se jí i inspirovat. Všechno jsou to ovšem spíše domněnky bez přímých důkazů.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Svoboda až příště ..... Dokumentarista a novinář John Pilger o propagandě, tisku, cenzuře a obraně před americkou říší. „Liberální demokracie se postupně proměňuje v diktaturu korporací. Jde o historicky zásadní změnu a médiím se nesmí dovolit, aby tomu dělaly zástěrku, musí naopak samy sebe ukázat jako všeobecný a palčivý problém vystavený přímé akci,“ říká John Pilger. „Velký informátor Tom Paine upozornil na to, že pokud se lidem bude odpírat pravda a nebudou se pěstovat ideály pravdy, nadejde jednou čas strhnout – podle jeho vyjádření – Bastilu slov. Ta doba už nastala.“ Tak se vyjádřil na nedávné přednášce tento uznávaný australský dokumentarista a „odhalovač zlořádů“.      (Zdroj: Zvědavec)


Ostnatý plot nezastaví lidské myšlenky, ale zabije zvěř! .....  Několik kilometrů žiletkového ostnatého drátu, kterým vojenská policie oplocuje brdskou kótu 718 ve státě Peaceland, představuje velké riziko pro volně žijící zvěř. Obavu Greenpeace potvrdil i biolog Mgr. David Fischer, který v lokalitě pracuje řadu let a je jedním z autorů otevřeného dopisu Martinu Bursíkovi.

Peaceland je velmi cenným ekologickým územím. „Plot může být smrtící hlavně pro savce. Odděluje několik typů lesa, hrozí i riziko uzavření zvěře uvnitř oploceného prostoru. Navíc plot může přehradit přirozené migrační koridory.“ Fotografie, které jsme pořídili přímo na místě ukazují, jak ostnatým plotem prorůstá vegetace a stává se těžko pozorovatelným, což riziko zranění pro zvěř ještě zvyšuje. Podle biologa Davida Fischera je plot problematický nejen pro větší savce, jako jsou jeleni, srnčí, divoká prasata, ale i pro drobnější živočichy – kuny, ježky, tchoře, lišky a jezevce.

Tiskový mluvčí vojenské policie Čermák uvedl: "Nejsem lesník abych odhadl, jakým rizikem může být plot pro místní zvěř. Tento žiletkový plot jsme zvolili z důvodů nízké ceny a rychlé instalace."Podle majorky Jany Růžičkové z tiskového oddělení generálního štábu rozhodl k nařízení o zabezpečení kóty 718 touto formou náčelník generálního štábu. Použití takovéhoto prostředku nebylo konzultováno ani s myslivci ani s přírodovědci. „Na kótě nepředpokládáme výskyt divoké zvěře díky přítomnosti a pohybu vojáků na místě. “odpověděla majorka Růžičková. V tom případě však byla předchozí kritika Greenpeace za rušení zvěře během pobytu na kótě pouze účelová.

Přestože podle experta na správní právo Jana Rovenského je potřeba povolení k instalaci plotu od Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy, který ve výcvikovém prostoru plní funkci stavebního úřadu, žádné povolení vydáno nebylo.

Jan Freidinger z Greenpeace k instalaci plotu dodal: „Kilometry plotu z ostnatého drátu jsou naprosto nesmyslným opatřením, které nikoho v jeho odporu proti radaru nezastaví, pouze znamenají vážné riziko pro volně žijící zvířata.“       (Zdroj: Greenpeace)


Český průmysl může ušetřit skoro čtvrtinu energie .....  Český průmysl může už se současnými technologiemi rozumně vylepšit energetickou efektivnost o 23 % – tedy o ekvivalent dvou jaderných elektráren v Dukovanech nebo trojnásobku každoroční těžby uhlí za takzvanými územními limity těžby. Propočetla to nová nezávislá studie, jejíž zpracování zadaly ekologické organizace.

Efektivnější výroba by podnikům ušetřila miliardy korun ročně, a vylepšila tak rovněž konkurenceschopnost domácího průmyslu. Zároveň srazí exhalace oxidu uhličitého i dovoz paliv z rizikových zemí.

Studie mapovala možnosti v různých průmyslových odvětvích. Spočetla, že dostupná, technicky proveditelná opatření mohou postupně snížit energetickou náročnost až o 95 petajoulů ročně. Největší příležitosti jsou v potravinářském průmyslu – který může spotřebu snížit asi o třetinu – nebo v papírenství, textilní výrobě či strojírenství.

Navíc už do roku 2020 lze zvýšit produkci elektřiny v takzvané kombinované výrobě s teplem o 5,6 terawatthodiny navíc. Dodávky elektrické energie tak stoupnou o množství, jež odpovídá zhruba desetině současné spotřeby, aniž by bylo nutné stavět jediný nový zdroj.

Průmysl nyní pohltí 41 % české spotřeby energie – uhlí, ropy, uranu či plynu. Více než devět desetin jeho tržeb vytvářejí zpracovatelská odvětví: asi 8400 firem, jež zaměstnávají 1,35 milionu lidí.      (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Záhadné stopy z Mexika opět na scéně ..... Před dvěma a půl roky se na Oslu psalo o záhadných stopách v Mexiku z doby před 1,3 milionem let. Nyní bylo datování nálezu upřesněno.

V roce 2003 narazili britští vědci vedení Silvií Gonzalezovou z John Moores University v Liverpoolu v opuštěném mexickém lomu poblíž sopky Cerro Toluquilla na otisky zkamenělé v dávném sopečném popelu. Zvětšit obrázek Jedna ze šlápot, jež měla původně být stará 1,3 milionu roků.

Průzkum otisků skočil závěrem, že tudy prošli lovci přes čerstvý sopečný popel napadaný na břehu jezera. Později překryla stopy další vrstvička popela a nakonec je zalila voda. Popel se změnil na tvrdou horninu a uchoval otisky až do dneška.

Jedná se o 325 stop a jejich stáří mělo být 1,3 milióny lety. K tomuto závěrudošli v geochronologickém centru v Berkeley podle měření isotopů argonu a pomocí paleomagnetického datování (Publikováno v Nature v roce 2005).

Výsledek to je naprosto šílený. Jediným rozumným vysvětlením se zdála být chyba v měření. Stopy a jejich sopečný podklad byl podroben dalším výzkumům. Problémy s datováním prý souvisí s tím, že sopečná erupce proběhla pod vodou.

A tak proběhlo opakované měření stáří vrstev pod vrstvou se stopami podle opticky stimulované termoluminiscence (ta poměrně věrohodně odpoví na otázku, jak je to dlouho od doby, kdy byl materiál naposledy vystaven slunci nebo sopečnému žáru). Výsledek je už o něco přijatelnější: geologická vrstva pod stopami je 70-100 tisíc let stará. Sedimenty nad stopami jsou staré 9-40 tisíc let.      (Zdroj: OSEL.cz)


Směrnice o odpadech je velký úspěch České republiky ..... Nová rámcová směrnice o odpadech je velkým úspěchem politiky a našich vyjednavačů, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Oproti původnímu návrhu Evropské komise, který prakticky liberalizoval obchod s odpady v Evropě se po tvrdých vyjednáváních podařilo prosadit, že členský stát bude mít možnost dovozy odpadů omezit nebo dokonce zakázat,“ vysvětluje ministr Bursík.

„Je s podivem, že náš postoj zpočátku aktivně nepodpořila dokonce ani jedna ze zemí Visegrádské skupiny, přestože mají s dovozy odpadů také své negativní zkušenosti. Podařilo se ale získat podporu jinde a prosadit tento princip po půldenní bitvě i na loňské červnové Radě EU pro životní prostředí v Lucemburku,“ říká Martin Bursík a dodává, že „obrovským úspěchem je i to, že se tento článek směrnice podařilo uhájit i v průběhu celého legislativního procesu.“

V praxi to znamená, že Česká republika bude moci i nadále omezovat a nepovolovat dovozy odpadů nejenom na skládky, ale i do spaloven. „Jde o to, aby dovážený odpad nezabíral kapacitu a nevytěsňoval tak odpad domácí. To by vedlo k velkému tlaku na budování nových kapacit a Česko by se tak mohlo stát kvůli nižším cenám středoevropskou spalovnou odpadů,“ varuje ministr. „To ale v žádném případě nechceme,“ dodává.

Ministerstvo životního prostředí na evropských jednáních vždy hájilo princip blízkosti – tedy že odpad má být zlikvidován co nejblíže místu, kde vznikl, rozhodně tedy v zemi původu. „Kamiony naložené odpadem, brázdící Evropu směrem do států s nižšími cenami za spalování, opravdu nejsou naší vizí,“ vysvětluje Bursík. I ze spáleného odpadu zůstává zhruba třetina hmotnosti ve formě popela, navíc samotný transport je další zátěží pro životní prostředí.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Přední americká finanční odbornice říká, že krize teprve začíná ..... Minulý rok v říjnu napsala prestižní finanční poradkyně Meredith Whitney ve své zprávě, že největší banka ve Spojených státech, Citigroup, trpěla nedostatkem kapitálu pro krytí rizika, která na sebe vzala. Tehdy byla Whitney považována za kacířku. Měla nicméně nakonec pravdu. Její analýzy nyní mají velkou váhu na Wall Street. Whitney však vydala i nové varování. Navzdory běžné optimistické náladě prezentované v tisku říká, že krize na kreditních trzích není zdaleka u konce a pravděpodobně se ještě zhorší. „Ve skutečnosti se domníváme, že to, co je před námi, bude horší než to, čímž jsme již prošli.” napsala minulý měsíc v rozsáhlé zprávě Whitney se svými kolegy z agentury Oppenheimer & Co. Whitney dále říká, že pro spotřebitele bude čím dále těžší dostávat od bank kreditní karty nebo půjčky na nákup aut, nemovitostí či studia na univerzitách. „Po dlouholeté špatné praxi v přijímání kreditních rizik stojí nyní banky před nejhorší etapou této krize,” řekla Whitney novinářům. Na závěr dodala, že celá ekonomika může v budoucnu utrpět stejné ztráty ze selhání systému spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, jaké na jaře pocítila z hypoték.      (Zdroj: AKT-INFO)


Zapomenuté pevnosti ..... Československá betonová hranice, systém pevností z třicátých let, je slavná a známá. Málokdo ale ví, že armáda po válce na opevnění nezanevřela a dále jej budovala. Tento článek poprvé shrnuje vše, co nás v nejvyšším utajení chránilo před útokem z druhé strany železné opony.

S koncem druhé světové války přišla obnova poničeného fortifikačního systému vybudovaného v letech 1935 až 1938, který si i nadále udržel určitý obranný potenciál. Původní plán z roku 1945 na velkorysou obnovu a výstavbu těžkých objektů však vzal rychle za své s výjimkou přestavby některých dělostřeleckých tvrzí na sklady a využití několika pěchotních srubů těžkého opevnění na jižní Moravě a v Bratislavě. Od roku 1946 probíhala reaktivace převážně na nekompletních liniích lehkého opevnění, která se po roce 1948 koncentrovala na oblast od zaniklé obce Umíř v západních Čechách po bratislavské předmostí v Petržalce. Do postupně opravených objektů nyní označených jako stálé lehké opevnění (SLO) bylo počínaje rokem 1947 osazováno původní vybavení, které bylo zčásti i nově vyráběno. Za vynaložení relativně nízkých prostředků se do konce roku 1953 podařilo vybavit základní výbavou všechny vybrané objekty SLO. Nejdůležitější se podařilo i zamaskovat a od roku 1958 dodatečně modernizovat protiatomovými předsíňkami před vchody a od roku 1960 instalacemi univerzálních lafet UL-1 pro nově zavedené kulomety.       (Dále čtěte podrobný článek ve VTM Science)


Plastová pračka vypere jen v hrnku vody .....  Pračka, která čistí prádlo třením mezi plastovými vločkami, by mohla ušetřit miliardy litrů vody za rok. Alespoň to podle deníku The Independent tvrdí vynálezci z univerzity v britském Leedsu. Pračce na jednu náplň stačí méně než dvě procenta dnešní spotřeby vody normální pračky. Stejně tak spotřebuje i výrazně méně energií ve srovnání s běžným modelem. Navíc je prádlo po vyndání z pračky téměř suché, takže odpadá i spotřeba energií případné sušičky prádla.

Pračka prádlo čistí díky tisícům plastikových vloček, které je možné používat stále dokola. Vločky spolu s pracím práškem rozpuštěným v hrnku vody odstraní špínu z prádla. Nečistoty pak vločky absorbují do sebe. Na konci pracího režimu se při odstřeďování plastové vločky od prádla díky mřížce v bubnu oddělí. Podle testů, které provedla universita v Leedsu, si pračka nazvaná Xeros poradí s obvyklým zašpiněním prádla.

„To, jak kvalitně dokáže Xeros prádlo vyprat, je až udivující,“ řekl deníku vynálezce šetrné pračky Stephen Burkinshaw. „Ukázali jsme, že pračka dokáže odstranit všechny běžné druhy špíny, jako jsou skvrny od kávy nebo rtěnky. Přitom jsme spotřebovali jen nepatrné množství vody ve srovnání s dnešními pračkami,“ prohlásil Burkinshaw.

Do pračky se na jeden cyklus dává asi dvacet kilogramů plastových vloček spolu s pracím práškem a hrnkem vody. Vločky je možné použít až na stovku praní, což podle vědců zhruba odpovídá půl roku provozu pračky.      (Zdroj:  Ecomonitor.cz)


18.06. 2008     Ve středu 18. června 2008 v 19:30 LČ nastává poslední jarní Úplněk ... stíhá to opravdu jen o fousek - léto začne v sobotu.

V roce 1815 Napoleon Bonaparte prohrál bitvu u Waterloo, což ho donutilo k již druhé abdikaci na francouzský trůn.

Osmnáctého června 1942 byl zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha; všech sedm parašutistů zahynulo.


Rumunská stíhačka se srazila s UFO ..... Díky úniku informací se na veřejnost dostala zpráva, že se rumunská stíhačka MIG 21 srazila s "podivnými objekty". Oficiální zpráva praví, že kokpit letadla při nárazu utrpěl značné škody. Rumunské ministerstvo obrany vyloučilo, že se jedná o běžný typ kolize, tedy srážku s ptactvem, meteoritem nebo kousky ledu.

"Můžeme s určitostí říct, co to nebylo, ale nejsme schopni určit, co to bylo," píše ve zprávě hlavní vyšetřovatel náčelník Nicolae Grigorie. Jak uvádí list Metro, náraz, k němuž došlo při cvičném letu nad Transylvánií trval pouhých 67 milisekund a na video ho zachytila kamera letounu.

Pilot Marin Mitrica byl lehce zraněn, ale podařilo se mu s letounem přistát. Úředníci ministerstva obrany, kteří si s případem nevědí rady, zprávu o setkání s neidentifikovaným létajícím objektem postoupili Bezpečnostnímu výboru evropských vzdušných sil.      (Zdroj: Novinky.cz)

Tak co se v takových případech veřejnosti říká ... extrémně jasná planeta Venuše to asi nebyla ... takže meteorologický balón nebo že by netěsnící toaleta turisty naříznutého Boeingu 747?


Tušení budoucnosti ..... Pomalu se probouzím, celé tělo se vzpírá pohnout, jsem unavený a hladový. Včera jsem celý den sklízel pšenici a večer po jednoduché večeři odešel hlídat společné pastviny před zloději. Z celé vesnice nás po všech těch hrůzách zbylo pár rodin. Sestěhovali jsme se do jednoho odlehlého údolí a snažíme se přežít. Pomáháme si, hlídáme společně naše údolí a snažíme se naučit rychle to, co naši dědové pozapomínali jako nepotřebné. To, co se kdysi zdálo jako zastaralé, nás zachraňuje před smrtí hladem, to, co se nazývalo bylinkářstvím a alternativní medicínou, nám pomáhá přežít nemoce.

Zmizelo právo, instituce, peníze, daně, vždy dostupná energie a přišel čas probuzení. Probuzení se do reality z dlouhého spánku. Nebýt Václava a pár ostatních lidí ze samot, neuměli bychom ani to základní. Někdy večer u ohně, než jdu spát, marně přemýšlím, kde jsme my lidé udělali chybu. Proč jsme nebyli schopni pokračovat v rozvíjení naší civilizace dál. Bylo to naší nenažraností, slabozrakostí nebo to je důsledek našeho normálního vývoje?      (Celá povídka je na stránkách Gnosis9.net)


USA zůstávají vědeckou a technologickou velmocí, jsou ale závislé na cizích mozcích ..... Studie organizace RAND tvrdí, že USA si i nadále udržují dominantní postavení v oblasti vědeckého výzkumu a technologického vývoje. Předpovědi, že se špičkový výzkum přesouvá do Číny nebo Indie, se podle analýzy U.S. Competitiveness in Science and Technology nepotvrdily. 40 procent prostředků investovaných do vědeckého výzkumu se stále investuje v USA, Spojené státy mají 70 procent Nobelových cen za vědecké obory a 3/4 ze 40 nejlepších univerzit je v USA. Spojené státy také stále dokáží nasávat mozky. Studie RAND ovšem tvrdí, že právě proud talentovaných cizinců je tím, co je pro současnou vědeckou dominanci USA klíčové. V zemích EU nebo v Číně každoročně absolvuje více studentů vědeckých či technických oborů (poznámka: původní pramen neuvádí, zda se myslí v absolutních nebo relativních číslech). Studie proto doporučuje, aby USA maximálně usnadnily cizincům, kteří např. v USA absolvují univerzitu, aby mohli v zemi i nadále zůstat. Totéž se pak obecně týká přílivu kvalifikovaných pracovníků do země. Nejde přitom ani tak o to, že by tito byli levnější (platy zahraničních vědců a původních Američanů jsou v USA srovnatelné), ale že americký vzdělávací systém na nižších stupních prostě nevyprodukuje dostatek vlastních odborníků. RAND kritizuje málo liberální vízovou politiku a ochranu domácího pracovního trhu. V posledních letech investice do výzkumu a vývoje v USA neustále rostly (poznámka: otázka je, jaký vliv bude mít současná ekonomická recese). Ze zahraničních absolventů amerických univerzit v zemi zůstává stále menší část – hlavně kvůli zlepšujícím se podmínkám pro vědeckou kariéru jinde. Problémem může být i to, že americké federální podpůrné programy disproporčně preferují investice do věd o živé přírodě oproti fyzikálním a technickým oborům.

Think-tank RAND tvrdí, že kromě USA je vědecký výzkum stále soustředěn především v Evropě a Japonsku. Čína či Indie přes veškeré úsilí zatím vědeckými velmocemi nejsou.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Chemtrails: Šokující analýza kvality vzduchu z oblasti Phoenix !!! ..... Nedávno jsem si pro své vlastní účely provedl takovou malou anketu. V ní jsem po dobu několika týdnů náhodně oslovil řadu osob, kterým jsem položil jednu jedinou otázku: „Víte co znamená slovo „chemtrails?“ Zjistil jsem, že přes 70% dotázaných nemělo v podstatě ani tušení o čem je řeč. Takže buď čistě hádali jak se říká „od boku“ a nebo rovnou sdělili, že prostě neví. U zbývajících zhruba 30% dotázaných byla situace také velmi zajímavá. Zhruba 68% z nich odpovědělo, že jde v podstatě o nesmysl a nebo nafouknutou bublinu či výmysl či záměrná mystifikace. Asi 24% odpovědělo tak, že sice ví o co jde, ale vzhledem k tomu, že se s tím dá jen těžko něco dělat je jim v podstatě celá záležitost jedno. Pouze 8% dotázaných se vyjádřilo jasné obavy co se této problematiky týče a dokonce navrhovali i některé aktivní kroky. Nezávislý internetový magazín Matrix-2001 po pravdě řečeno nevěnuje této oblasti nějakou extrémní pozornost, jako například Osud.cz, ale když jsem se seznámil s materiálem, který před nedávnem obdržel americký výzkumník Ted Twietmeyer nedalo mi to a tak jsem některá základní fakta seskupil a nabízím je čtenářům ke zvážení. Uvedený materiál obsahuje provedené rozbory ovzduší na přísně vědecké bázi z oblasti Phoenixu a to v přímé souvislosti se vzdušnou aktivitou, která je známá jako chemtrails. Tabulky uvedené v této reportáži ukazují hodnoty těžkých kovů v životním prostředí dané oblasti, které mnoho násobně překračují bezpečné úrovně neškodné pro člověka. Osoba, která poskytla uvedená data si pochopitelně přeje zůstat v anonymitě, ale prokázala, že vzorky byly skutečně analyzovány v profesionální laboratoři. Ted Twietmeyer osobně zná danou osobu a také adresu předmětné laboratoře a potvrzuje, že zpráva je původní. Osobně považuji informace obsažené v daném materiálu za velmi závažné, ale je to pouze můj laický pohled na danou věc. Každopádně analyzovaná situace, která je charakteristická pro oblast Phoenixu se může vyskytnout na kterémkoliv místě civilizovaného světa pokud vezmeme jev chemtrails za skutečně autentickou aktivitu.       (Víc již v reportáži na stránkách Matrix-2001.cz)


Od Kanady po Karibik si stromy řídí teplotu listů a jehlic ..... Teplota uvnitř zdravého, fotosyntetizujícího listu nebo jehlice stromu je méně ovlivněna teplotou okolního prostředí, než se původně myslelo.

Při zkoumání celkem 39 druhů stromů rozšířených od oblastí subtropického až po boreální podnebí výzkumníci zjistili téměř konstantní teplotu v listech a jehlicích stromů. Tyto výsledky poskytují nový pohled na to, jak větve stromů a listy a jehlice udržují stálou teplotu, která je považovaná za ideální pro fotosyntézu a naznačuje, že fyziologie rostlin a ekologie jsou důležitým činitelem k zvážení toho, zda se biologové při zkoumání klimatických změn „ptají“ stromů správně.

Podle studie, fotosyntéza u stromů nejlépe probíhá, když je teplota listů a jehlic kolem 21°C, přičemž rozsah nebo průměrná teplota během vegetační doby hraje malou, pokud vůbec nějakou, roli. Tato stálost teploty znamená, že v chladnějších podmínkách je teplota zvyšována a v teplejším prostředí se listy a jehlice stromů ochlazují, aby dosáhly optimálních podmínek pro fotosyntézu. Proto je třeba přehodnotit názory, které předpokládají, že teplota listu je vázána na teplotu okolního vzduchu.

Výsledky výzkumu naznačují, že stromy používají kombinaci čistě fyzikálního jevu – jakým je ochlazování odpařováním vody nebo ohřátí způsobené stěsnáním spousty listů nebo jehlic dohromady – k udržení toho, co vypadá jako stálá teplota listů nebo jehlic.“

Teplota listů či jehlic, ochlazovaných fyziologickými a morfologickými technikami evaporace, postavení nebo odrazu a oteplovaných snížením evaporace a zvýšením počtu listů nebo jehlic na větvi, mohou být považovány za adaptaci k dosažení homeostázy.       (Zdroj: OSEL.cz)


Výstavba golfového hřiště uprostřed lesa zvláštního určení není ve veřejném zájmu ..... o golfové hřiště je svým charakterem exkluzivní záležitostí pro relativně úzkou skupinu členů klubu a jejich hostů na úkor obecného užívání a zachování průchodnosti lesa pro ostatní obyvatele. I když investor v záměru slibuje zachování průchodnosti pro všechny, ze zkušeností z jiných areálů je zřejmé, že by hrozily střety a že k významným omezením průchodnosti zajisté v reálu dojde. Přitom rekreační funkce Klánovického lesa právě jeho rozsahem a dosavadní neporušeností přesahuje lokální význam a má význam celopražský - takových lesních komplexů není v přímém předpolí velkoměsta mnoho, tím však vzrůstá jejich hodnota a důvody k důsledné ochraně ve veřejném zájmu!

Praha má nedostatek ploch pro neorganizovaný sport a rekreaci v přírodě všech obyvatel. Nelze proto připustit „privatizaci“ takto obecně užívaných ploch přírodě blízkých, kde lze provádět neorganizovanou denní rekreaci, a to včetně obecně dostupných forem - procházky, cyklistika, běh, soutěže pro děti apod.,

o na území hlavního města Prahy není ani 10 % ploch vedených jako lesní půda, navíc jde vesměs o lesy zvláštního určení s mnoha dalšími funkcemi, jež převrstvují produkční funkci a každý funkční ar lesa je tu nesmírně cenný a rozloha lesů by měla spíše vzrůstat, nežli být redukována.

Golfová hřiště jsou místy intenzivní aplikace velmi nebezpečných pesticidů, která do rekreačních a chráněných oblastí nepatří. Navíc v blízké budoucnosti hrozí, že budou zdrojem šíření velmi nepříjemných plevelů z důvodu plánované aplikace trav geneticky manipulovaných s cílem zajistit jejich rezistenci vůči pesticidům.      (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Škola starého jazyka ..... Aramejština, jazyk, kterým hovořil Ježíš, zvolna mizí. Touto semitskou řečí je zčásti psána i bible a několik století před Kristem byla úředním jazykem perské říše. Později zcela vytlačila hebrejštinu, až byla sama nahrazena arabštinou a perštinou a ve středověku téměř zanikla. Posledními místy, kde se touto starobylou řečí mluví, jsou některé vesnice na území Sýrie. Avšak staré tradice ohrožuje odliv mladých do měst a globalizace, která způsobuje unifikaci jazyka.

Ma'lúlaJednou z obcí, kde jsou občané na aramejštinu hrdí, je i vesnička Maalula, jež se nachází asi padesát kilometrů severně od Damašku. Zdejší katolický kostel patřící ke klášteru svatých Sergia a Bakcha je možná posledním svatostánkem, kde je možné slyšet Otčenáš v aramejštině. Zbytek liturgie je sice veden arabsky, ale zájem uchovat starou řeč mají nejen zdejší katolíci, ale i muslimové. Vědci odhadují, že dnes v Maalule a několika dalších vsích mluví aramejsky nej výše osmnáct tisíc lidí. Jen tady ještě mohou návštěvníci zaslechnout starodávný pozdrav Ibla jatita, kterým údajně Kristus zdravil své apoštoly. Zdejší obyvatelé se proto snaží, aby aramejština nezanikla. Pořádají dokonce i kurzy tohoto ohroženého jazyka v místní škole. Děti, které se v době prázdnin věnují této staré mluvě, se snad stanou zárukou přežití Ježíšovy řeči.       (Zdroj: Smísené okolí)


Nové mrakodrapy na Pankráci .....  Je rozhodnuto. Na Pankrácké pláni vyrostou další dva mrakodrapy. Praha 4 udělila plánovaným budovám územní rozhodnutí, které je předpokladem ke stavebnímu povolení. Proti tomu jsou občanská sdružení. „Připravujeme odvolání,“ řekl za ekologické sdružení Arnika Martin Skalský. O stavbách pak bude rozhodovat magistrát.

Praha 4 posvětila stavbu hotelu a rezidence s názvem Epoque, proti stavbě jsou občanská sdružení

Mrakodrapy chce stavět společnost ECM, která má již na Pankráci zrekonstruované budovy bývalého Motokovu a Československého rozhlasu a také novou konferenční budovu s názvem City Point.

Jako zásadní námitku proti rozhodnutí uvádí Skalský nepředložení studie o vlivu stavby na životní prostředí. „Jedná se o nezávislý oponentní posudek, který má povinně předložit investor, a tak si myslíme, že je to tedy protizákonný postup,“ řekl Skalský.

S tím však nesouhlasí mluvčí investora Zuzana Doležalová. „Dodali jsme včas a v pořádku všechny materiály. Takzvaný posudek EIA, který zmiňují občanské iniciativy, není podle ministerstva životního prostředí pro nebytové budovy nutný,“ řekla Doležalová s tím, že neví, jestli takovou studii budou muset dodatečně předložit. „Budeme čekat na rozhodnutí instančního úřadu,“ dodala Doležalová.

Občanské zázemí a panorama Občanská sdružení měla k územnímu rozhodnutí desítky připomínek, na které Praha 4 nebrala zřetel. Podle nich například plánované budovy hotelu a luxusních rezidencí nepřináší nic pro starousedlíky. „Postrádáme občanskou vybavenost, ať jsou to nákupní kapacity nebo nabídka sportu a kultury,“ podotkl Skalský, který by rád na Pankráci viděl třeba novou radnici a knihovnu. „Stavba přivede do Prahy 4, která je jedna z nejrychleji se rozvíjejících částí Prahy, velké množství firem, což zvýší úroveň místních služeb,“ řekla Doležalová z ECM, která se domnívá, že stavby také zvednou hodnotu okolních bytů. Navíc podle ní jeden z nájemců v nové budově otevře sportovní a relaxační centrum. Sdružení Arnika a další iniciativy dále kritizují i podle nich negativní vliv mrakodrapů na panorama Prahy.

„Vždyť horizont je už zničen bolševiky. ECM vlastní území, které je určeno k zástavbě výškovými budovami. To je mezi mrakodrapy ze sedmdesátých let, které působí na horizontu jako zuby,“ řekl historik architektury Zdeněk Lukeš. Podle něj se tyto „zuby“ musí „zahmotnit“. „Plánované stavby jsou kvalitně architektonicky zpracované. Navíc před nimi vyrostou nízké budovy, které opticky sníží výšku mrakodrapů a budou působit jako takové sokly,“ dodal Lukeš. Společnost ECM má v plánu dostavět na vymezeném prostranství další kancelářské budovy, dohromady by tak na Pankráci měla osm domů.      (Zdroj: Lidovky)

Co lze zpeněžit, nejlépe střelit za hranice, zpeněženo bude ... A co takhle předělat Svatovítskou katedrálu na hotel, zbourat Hrad a udělat kolem golfový hřiště? Ach jo ...


Vylučovací metoda při vyhodnocování UFO ..... Zcela zásadním problémem se v poctivě pojaté ufologii stává schopnost kvalitního vyhodnocení získaných informací o pozorování či setkání s UFO. Schopnost objektivně rozeznat málo známé projevy přirozených přírodních jevů nebo neobvyklé lidské techniky se stává prubířským kamenem ufologů. Mnohdy se chyby v této oblasti stávají argumentem skalních skeptiků proti ufologům, kteří pak tvrdí, že ufologové vidí za vším "zelené mužíčky". Funguje to ale i naopak: pokud ufologové prokáží schopnost kvalitně odlišovat známé jevy od neznámých (a že ty neznámé existují uznává i většina vědců), pak nabývají na vážnosti a roste i ochota vědců s takovými ufology spolupracovat.

Protože právě toto je jedním z hlavních cílů projektu Záře, snažili jsme se proto své metody rešerší zkvalitňovat. Jako nejefektivnější se zde ukazuje vylučovací metoda, která spočívá v postupném srovnávání projevů ohlášeného UFO se známými jevy. Vyloučení možnosti, že šlo o některý ze známých jevů nás pak opravňuje k označení dotyčného jevu jako UFO. Pokud se nám vzhledem k informacím, které máme, nepodaří s jistotou vyloučit některý z uvedených jevů, hovoříme o "UFO z nedostatku informací. Pokud se nám jev podaří identifikovat, stává se z něj IFO (identifikovaný lét. objekt). Následující tabulka by měla být malou pomůckou a inspirací pro ty, kteří to myslí s ufologií vážně:      (Zdroj: stránky Projektu Záře)


Policie zřizuje v americkém hlavním městě barikády .....  Noviny Washington Examiner uvádí, že policie plánuje ve městě Washington systém barikád, které mají zatarasit celé čtvrti. V rámci nového programu proti pouličnímu násilí mají policejní kontrolní body hlídat hranice čtvrtí a vyhnat z nich cizí osoby. Policejní velitelka Cathy Lanier vydávala pokyny, podle kterých policisté budou zastavovat motoristy u barikád, pořizovat záznamy všech čísel vozů a vyptávat se řidičů, proč navštěvují určité čtvrti. Pokyny nařizují policistům, aby nepustili přes barikády nikoho, kdo k návštěvě vedlejší čtvrti nemá oprávněné důvody. Řidiči, kteří odmítají odpovědět na otázky, mohou být zatčeni za neuposlechnutí policejního příkazu. Člen městské rady Harry Thomas se ovšem obává, že město Washington se tak „přibližuje policejnímu státu“.       (Zdroj: AKT-INFO)


17.06. 2008     Dnes máme Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci), byl vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN.

A ještě příznivá zpráva pro milovníky sladkého - dnes je také Den jablkového štrůdlu ...


Sarkozy osobně převzal žádost obyvatel Peacelandu o uznání nezávislosti ..... Zakladatelé Peacelandu 16.června osobně předali prezidentu Francie, Nicolasi Sarkozymu, dopis s žádostí o uznání suverenity jejich země. Předání proběhlo během tiskové konference při příležitosti Sarkozyho návštěvy v Praze.

Stejná žádost dnes rovněž byla zaslána vrcholným představitelům sousedních zemí prostřednictvím jejich velvyslanectví v Praze. Od uznání občané Peacelandu očekávají, mimo jiné, de facto odsouzení řešení mezinárodních otázek vojenskou cestou, jak jej v minulém týdnu předvedla vláda České republiky, když dala příkaz k invazi do Peacelandu a vyhnání jeho obyvatel.

Předsedové dalších zemí - Slovenska, Polska, Německa, Maďarska a Rakouska tak obdrželi dopis, ve kterém se mimo jiné praví, že důvodem vyhlášení nezávislosti a suverenity Peacelandu je svědomí a víra, že globální bezpečnost a další závažné otázky , které stojí před lidstvem nejsou řešitelné vývojem a nasazováním stále účinnějších zbraní, jak tomu věří vláda České republiky.

„Invazí Peacelandu ukázala česká vláda, jak si představuje řešení mezinárodních otázek. Nezlomený odpor obyvatel Peacelandu zase ukazuje, že násilím si nelze podvolit žádnou svobodnou mysl. Ani nová železná opona, jakou vybudovala okolo Peacelandu česká armáda nemůže zabránit svobodě myšlení,“ komentoval rozdílné představy o spolupráci mezi zeměmi Jiří Tutter, jeden ze zakladatelů Peacelandu.

Obyvatelé Peacelandu jsou odhodláni existenci své země hájit politickými a diplomatickými prostředky. Spoléhají na zdravý úsudek politických reprezentací ostatních zemí, se kterými sdílejí představu o způsobu řešení globálních problémů, jež před lidstvem stojí.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Senátorka Johnsonová vystupila se zdrcující kritikou Kongresu ohledně kauzy 9/11 a žádá nové šetření ve věci, ze stejného důvodu vysokoškolský učitel Gadsby Scottsdale nastoupil 26. května hladovku Kategorie ...  Jak vidno v posledních dnech to v USA na politické scéně opět bouří. V úterý dne 10. června vystoupila v Senátu státu Arizona senátorka Karen S. Johnsonová. Ve své řeči zaútočila proti Kongresu, který evidentně nebyl schopen řádným způsobem vyšetřit všechny důležité okolnosti týkající se útoků na WTC z 11. září 2001. Johnsonová přímo sdělila: „Uteklo sedm let a naše společnost je konfrontována s novými důkazy, které v mnohém obrací zcela vzhůru nohama původní oficiální závěry související s tímto incidentem. My bojujeme proti terorismu v souvislosti s 9/11, ale dodnes stále nevíme co se ve skutečnosti stalo. Utratili jsme miliardy dolarů ve válce, tisíce amerických mužů i žen přišli o své životy a to ani raději nezmiňuji tisíce a tisíce zmařených životů nevinných iráckých a afghánských civilistů“.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Na větvi ..... Ministerstvo zdravotnictví ruší malé porodnice, protože prý jsou neefektivní. Tak krátkozrace a naivně pragmatickou pitomost aby pohledal: všichni odborníci a zodpovědní na všech úrovních by přece měli umět rozpoznat bláhovost tendence dnes ušetřit a nestarat se o to, jak bude naše společnost vypadat za další generaci. Připadám si (nejen z tohoto rozhodnutí, podobných nesmyslů jsme svědky dnes a denně, tento se ale týká samé podstaty budoucnosti celého národa) jako na větvi. Nejen symbolicky, ale i fakticky: jako v titulcích k stejnojmennému televiznímu pořadu, ve kterých si člověk současný elektrickou pilou pyšně řeže (přímo u kmene) větev, na které přitom stojí on i celá příroda.

Důsledky tohoto velmi špatného a třeskutě nezodpovědného rozhodnutí bohužel neponesou přímo ti, kteří tak rozhodli, a to je podle mne hlavní chyba. Povolejte je tedy, třeba demonstracemi, peticemi, i z očí do očí, k osobní a hmotné zodpovědnosti za to, co dělají (nebo nedělají). Tuhle zodpovědnost má každý skladník či prodavač nebo pokladní, tak proč ji nemají manažeři, politici a ministři?

Situace je vážná, ale zároveň nadějeplná! Desítky žen se už přestávají bát a začínají o svých zážitcích z přirozených, nemedikalizovaných (a dokonce orgasmických) porodů psát a mluvit. Stovky žen už nepodléhají manipulaci „odborníků“, kteří straší tím, co všechno by se „mohlo“ stát (a tím nepřímo napomáhají šířit zbytečný a u naprosté většiny žen neopodstatněný strach z porodu). Tisíce žen už ví, že přirozený porod v intimitě a teple a šeru je zdravější, bezpečnější a nakonec i lacinější, než jsou porody jako na běžícím pásu ve velkých porodnicích. Je vás, ženy, těhotných každoročně okolo dvou set tisícovek: když už je stát vždy ten nejhorší hospodář, a úředníkům a ministrům je jedno, kdo to za deset dvacet let odtrpí a zaplatí - vy jste přímo zainteresovány a vám by to jedno být nemělo. Zkuste si vzpomenout na kvočnovský efekt, a v zájmu obrany vašich současných i budoucích dětí zorganizujte jakékoliv akce, které by úředníky probudily! Jim jsou důsledky jejich rozhodnutí ukradené, to vy budete muset dojíždět bůhví kam…      (Zdroj: Jitřní země)


Žít všichni na Zemi jako Češi, potřebujeme tři planety ..... Kdyby všichni lidé na světě dosáhli stejné životní úrovně jako Češi, potřebovali bychom více než tři planety o velikosti Země, abychom přežili. To, že Češi žijí dlouhodobě na ekologický dluh, ukazuje výpočet takzvané ekologické stopy, který zjišťuje, kolik půdy a vody lidé potřebují k výrobě potravin, energie, zajištění dopravy, ale také k likvidaci vzniklých odpadů. Češi v tom ovšem nejsou sami. Příliš velkou ekologickou stopu mají všechny vyspělé země světa. "Problémem je, že chceme spotřebovávat více, než nám naše planeta může dát, a nemyslet na důsledky," říká Andrew Simms, ředitel projektu ekologického dluhu britské nezávislé organizace New Economics Founfation.

Česká informační agentura životního prostředí Cenia představila několik projektů, jak ekologickou stopu snížit a zároveň se "nevrátit do jeskyň a svítit si loučemi". Jedna z akcí z rozsáhlého programu udržitelné spotřeby a výroby se uskutečnila na radnici v Benešově, kde se zredukoval počet kopírek a tiskáren, které nahradilo jedno centrální zařízení pro celý úřad.      (Zdroj: Agris.cz)


PROČ ... se inteligentní lidé dožívají vyššího věku? ..... Inteligence vám může pomoci nejen k dobrým známkám ve škole, lépe placené práci a atraktivnějším partnerům. Jak ukazuje nový vědecký výzkum, může vám prodloužit život až o patnáct let Vědci zjistili, že lidé, kteří mají vadnou kopii jednoho z genů spojených s inteligencí, málokdy žijí déle než do 85 let. Avšak lidé, kteří mají "dobrou" verzi tohoto genu, se mohou dožít i stovky. Tento gen řídí produkci enzymu, jenž odbourává látku, která utlumuje mozkovou činnost a působí letargii. Tento enzym, známý pod zkratkou SSADH, také detoxifikuje mozek tím, že odbourává přebytečné kyseliny a chrání tak buňky před poškozením, které by vedlo k urychlení procesu stárnutí. Již déle je známo, že existují dvě verze genu, který produkci SSADH řídí, přičemž jedna z nich je o celých 20 procent méně účinná, než verze druhá. Ale až nyní vědci zjistili, že tento gen má vliv i na délku života. Jak uvádí list Daily Mail, italští vědci zkoumali geny 115 starších mužů a žen a tyto dobrovolníky také podrobili celé řadě kognitivních testů. Ukázalo se, že lidé, kteří mají dvě "špatné" kopie genu, dosahují horších výsledků a je u nich větší pravděpodobnost, že ve stáří budou jejich duševní schopnosti upadat a sta let se nedožijí. "Geny nejsou vše. Není pochyb o tom, že životní styl a návyky, jako například čtení, zajímavá práce a jsou stejně důležité, ne-li více, než špatná varianta genu," dodává ale profesor Giuseppe Passarino.     (Zdroj: Řev přírody)


Byl Neruda podvodník? ..... Témata básní se vypůjčovala i nevědomky Když spisovatele Adolfa Heyduka (1835-1932) kolem roku 1880 navštívil v Písku Jan Neruda (1834-1891), přijel se coby budoucí kmotr podívat na jeho malou dcerku Jarmilku. Do Písku přijel v noci a objevil postýlku prázdnou. Děvčátko den předtím zemřelo. Básník s nikým z Heydukovy rodiny nepromluvil ani slovo a šel na dlouhou procházku kolem řeky Otavy. Tam vznikla myšlenková skica básně Balada dětská. Hotový spisek zanechal u zrcadla v pokoji paní Heydukové, aby jí alespoň trochu zmírnil žal. Literární badatelé přišli za půl století s myšlenkou, že motiv Nerudovy balady, kterou zařadil do sbírky Balady a romance, je totožný s básní Johana Wolfganga Goeteho (1749-1832) Král duchů. Vše bylo uzavřeno domněnkou, že nešlo o umělecké zcizení nápadu. Nerudovi se motiv v rozrušení nevědomky vloudil do mysli.     (Zdroj: 21@století)


Plutoidy aneb nová kategorie ve sluneční soustavě ..... Na Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze v roce 2006 bylo Pluto vyloučeno ze seznamu planet a přemístěno do poněkud méně prestižní kategorie trpasličích planet. Už v Praze se někteří (především američtí) astronomové snažili pro objekty za dráhou Neptunu vymyslet novou kategorii, jejímž prototypem by bylo právě Pluto. Návrh rezoluce tehdy neprošel a celá záležitost byla odložena. Po dvou letech se IAU k problému vrátila a výkonný výbor v Oslu přijal 11. června 2008 návrh pracovní skupiny, podle kterého vzniká ve sluneční soustavě zcela nová kategorie těles.

V srpnu roku 2006 schválilo Valné shromáždění IAU v Praze rezoluci 5A, která rozdělila tělesa sluneční soustavy na 8 planet, trpasličí planety, měsíce planet a malá tělesa sluneční soustavy (planetky, komety). Dále byla přijata rezoluce 6A, ve které bylo řečeno, že: „Pluto je dle výše uvedené definice trpasličí planetou a stává se prototypem nové kategorie transneptunických objektů.“

K hlasování se ještě dostaly rezoluce 6B: „Tato kategorie se nazývá „plutonianské objekty, neboli plutony.“ Rezoluce 6B měla být jakousi náplastí pro americké astronomy, kteří degradaci Pluta nesli jen velmi nelibě. Není divu, vždyť Pluto objevil v roce 1930 americký astronom Clyde William Tombaugh. Jenomže tato rezoluce valným shromážděním neprošla a tak zůstalo jen u slibu, že k pojmenování nové kategorie se IAU v nejbližších letech vrátí.       (Zdroj: Astro.cz)


Druhy jaderných reaktorů ..... Jaderných reaktorů nyní ve světě v funguje 439. Dalších zhruba 30 jich je ve výstavbě. Liší se od sebe hlavně způsobem odvádění tepla a tím, jaká látka v nich slouží ke zpomalování neutronů nezbytných ke štěpení jader uranu či plutonia.

Jejich rozdělení - jen tak, abychom byli "v obraze" - je stručnou formou podáno na stránkách EnviWebu.


Asekol rozmístí ve městech kontejnery na elektroodpad .... Kolektivní systém Asekol rozmístí ve městech a obcích stacionární kontejnery na vysloužilé elektrospotřebiče, od kterých si slibuje další zvýšení sběru elektroodpadu. První kontejnery Asekol od loňského podzimu testoval v několika středočeských obcích a lidé se je naučili využívat. Česko letos musí splnit svůj závazek vůči EU, že vybere nejméně čtyři kilogramy vysloužilých elektrozařízení na osobu a rok. Loni se ale podařilo sesbírat 2,5 kilogramu elektrošrotu na obyvatele. Pokud Česká republika závazek nesplní, hrozí jí sankce.

"Pilotní projekt přinesl impozantní výsledky. Každý občan prostřednictvím kontejneru odevzdal trojnásobek celostátního průměru," uvedl Jan Vrba ze společnosti Asekol. Dodal, že letos Asekol instaloval kontejnery v Kladně a začne je rozmisťovat v dalších českých městech a obcích, aby ulehčil sběr a zvýšil výtěžnost elektroodpadu.

Kolektivní systém Asekol má na starost sběr a likvidaci části vysloužilých elektrospotřebičů. Společnost má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 2960 městy a obcemi a 1270 servisy, opravnami a prodejnami elektro. Asekol letos zároveň rozmístí ve stovkách úřadů a podniků speciální nádoby na třídění drobných elektrozařízení. "Zájemci si dosud objednali 1300 takzvaných E-boxů. Více než 1000 z nich putuje do obcí," podotkl Vrba, podle kterého právě malá elektrozařízení zatím končí v popelnicích nejčastěji.       (Zdroj: Ekolist.cz)


U Měsíce bude živo ..... Po delším období nezájmu se pozornost vědců znovu obrátila k Měsíci. S trochou nadsázky lze říci, že ji vyprovokovalo prohlášení NASA, že se američtí astronauti kolem roku 2020 znovu vrátí na povrch nejbližšího kosmického souseda Země. Přistání člověka však bude předcházet jeho detailní výzkum pomocí nejrůznějších automatů, a to nejen amerických.

V současné době krouží na oběžné dráze kolem Měsíce dvě kosmické sondy: 3. 10. 2007 byla navedena na oběžnou dráhu japonská sonda KAGUYA, o měsíc později (5. 11. 2007) se k ní přidala čínská kosmická sonda Chang´e-1.      (Zdroj: AstroVM)


16.06. 2008     Šestnáctý červen je v kalendářích uváděn jako Den afrického dítěte - vyhlásila jej OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976. Tento den je také Evropským dnem židovské kultury.


Tedy, už jsem viděl spoustu debilních, stupidních a idiotských reklamních plakátů kolem silnic a je mi z nich pravidelně dvakrát denně tak půl hodiny špatně - po dobu, co je vidím kolem silnice cestou do práce a z práce. Ovšem zrůdnost zrůdností se vypíná vysoko nad velmi kritickou oblasti zúžení tří pruhů ve dva na Štěrboholské radiále v Praze, za tzv. lanovým mostem. Na bílé ploše bije do očí tučný černý nápis - ZUZANO, 6.8. jedeme do Egypta - ZHUBNI !!! (přiznávám, že to datum si nepamatuji přesně). Jak někdo mohl takovou pitomost vymyslet a vylepit ... nad tím zůstává rozum stát. Copak už dost žen a dívek neskončilo s podlomeným zdravím po těch věčných štvavých propagacích hubnutí? Otevřete některý z těch barevných "časopisů" a vidíte, že vedle slepičího kdákotu nad životem "celebrit" se tam píše jen a jen o hubnutí ... Jak jsem zhubla o 98 kilo ... Ach jo - copak se svět zbláznil už úplně?


Reklama, alkohol a dospívání ..... Reklama na alkohol, marketing alkoholických nápojů, působení party a rodičovská výchova, to všechno má vliv na konzumaci alkoholických nápojů mezi mladými lidmi.

To jsou zjištění týmu expertů z University of Leicester, který zkoumal, jak velký vliv má reklama na alkohol na mladé lidi a zdá se, že v Británii je reklama nejúčinnější v případě šumivých alkoholických nápojů a ovocného vína.

Většina dospívajících experimentuje s alkoholem. Jakmile se dostanou do věku patnácti až šestnácti let, tak již zhruba každý druhý konzumuje alkohol přinejmenším příležitostně, mezitím stoupá množství nápoje potřebného k dosažení opilosti. ...

V televizi, stejně jako v denním tisku, bývá alkohol často spojován s relaxací, zábavou, nápady, přátelstvím a možností být „free“ a „cool“, což „funguje“ mnohem lépe než „využití“ slavných osobností, populární hudby nebo sexuální tématiky.      (Zdroj: OSEL.cz)


Informační systém VODA České republiky ..... Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady, nabízejí široké veřejnosti soubor informací o vodách České republiky.

Jedná se o přehledné, snadno dostupné a srozumitelné údaje, které jsou nebo mohou být pro všechny občany České republiky nejen zajímavé, ale i velmi podstatné.

Samotný Informační systém VODA je již cíleně budován a postupně dochází k zveřejňování jednotlivých aplikací na Vodohospodářském informačním portálu VODA.

V současné době se tento portál řadí mezi plně profesionální portály s vodohospodářskou tematikou, jehož sledovanost (počet denních unikátních návštěvníků) se pohybuje v řádu několika desítek tisíc. Je nutné také zmínit tu skutečnost, že zmiňovaný portál je unikátním systémem i v celoevropském měřítku. Tato skutečnost je také samozřejmě podpořena kvalifikovaným přístupem zejména státních podniků Povodí k dané problematice a jejich ochotou podílet se na zajišťování informovanosti obyvatel. Věříme, že se zmiňované internetové stránky se stanou zajímavým a vyhledávaným zdrojem informací, které mohou mít, zvláště v období rozkolísaného počasí a v souvislosti se změnou klimatu, neocenitelný význam.     (Zdroj: EnviWeb)


Objevena arabská DNA z dánské doby železné ..... Obyvatelé severní Evropy jsou tradičně pokládáni za etnikum relativně homogenní a starobylé. Takový pohled je celkem logický – ze severu Evropy sice směřovala řada migrací k jihu, nezdá se ale, že by tomu ve větší míře naopak. Ono bohatství středozemních říší bylo přece jen lákadlem pro pohyb jednosměrný.

Alespoň od určité doby. Když se zaměříme konkrétně na Dánsko, napadne nás zdejší megalitická kultura snad středomořského původu, předtím šíření neolitu po atlantickém pobřeží (a již mnohokrát omleté spory o to, zda evropští neolitici byli balkánského původu, nebo šlo o potomky původního mezolitického obyvatelstva). Zajímavá by mohla být otázka, kdy se zde začalo mluvit indoevropskými jazyky. Atd. Nicméně když se přeneseme do období přelomu letopočtu na samý konec místní doby železné, potom bychom v Dánsku opravdu čekali obyvatele těsně příbuzné těm současným. Chyba lávky. Vědci z University of Copenhagen teď zveřejnili výsledky genetických analýz lidských pozůstatků ze dvou hrobů z přelomu letopočtu (konkrétně hrobů Bøgebjerggård a Skovgaarde). Ukázalo se, že 18 zkoumaných jedinců bylo geneticky mnohem různorodějších, než je zde genetická variabilita dnes, a zase tolik současnou populaci nepřipomínalo. V případě jednoho muže se dokonce objevila těsná vazba na dnešní arabská etnika. Výsledkem je tvrzení, že Dánsko tehdy nebylo tak periferním chudým izolovaným krajem, jak se dosud předpokládalo, ale kromě obchodní výměny zde probíhaly i nějaké „genetické migrace“ (jakkoliv z několika nálezů hovořit o migraci je nadnesené).      (Zdroj: ScienceWORLD)


Vojenská policie staví plot okolo kóty 718 ..... Už ve středu, dva dny poté, co donutila obyvatelé protestního tábora Peaceland opustit své území, zahájila vojenská policie České republiky okolo kóty stavbu vysokého plotu. Vršek plotu má být zabezpečen ostnatým drátem, aby zaručil, že se demonstranti nevrátí. Jan Friedlinger, vedoucí protiradarové kampaně Greenpeace nicméně tvrdí, že boj o Peaceland neskončil. “Zatím jsme museli pracovat na tom, aby policie vrátila naše zabavené věci z kóty. Dnes se sejdeme a rozhodneme jak dál. Naše aktivity budou pokračovat.”       (Zdroj: AKT-INFO)


Vymře lidstvo kvůli mobilním telefonům? ..... Decimování včelích společenství by mohly mít na svědomí mobily. K letošnímu roku ve Spojených státech vymizelo 70% včelí populace. Ve Velké Británii ztráty činily 66%. Podobně katastrofální situace nyní nastává i na pevninské Evropě, mizení včel hlásí především jih Evropy, dále pak Švýcarsko, Německo a Polsko. Za tímto stavem stojí včelí nemoc zvaná CCD (Colony Collapse Disorder - syndrom vymírajících včelstev). Projevuje se tak, že veškeré dělnice opustí svůj úl a zanechají v něm jen královnu a vajíčka. Jiné včely se podobně postiženému úlu vyhnou velikým obloukem. Příčiny této nemoci jsou nejasné, v poslední době se však začalo hovořit o možné vině mobilních telefonů. To potvrzuje i studie pocházející z pera vědců z Koblenzské univerzity. Mobily totiž narušují orientační smysl včel, ty pak nejsou schopny vrátit se do úlu a pomalu umírají ve velké vzdálenosti od svého domova. Americký vědec George Carlo, který pracuje i pro vládu USA upozorňuje, že studie může mít pravdu a to by mohlo mít nedozírné následky. Lidstvo je na včelách životně závislé. Celých 80 % rostlin rozmnožujících se opylením nemůže opylovat jiný hmyz než včela. Jen v Evropě by bez včel v krátké době vyhynulo 20 000 druhů rostlin. Tak by se nenávratně narušil potravní řetězec a došlo by k masovému vymírání. A nedostatek potravin by se pochopitelně týkal i lidstva. Ostatně, už Albert Einstein prohlásil, že bez včel by lidstvu zbývaly pouhé čtyři roky života. Kolik času nám tedy mobilní telefony vyměří?      (Zdroj: 21@století)

No ... je fakt, že před domem nám teď naplno kvete lípa; stál jsem pod ní a pozoroval květy - byli tam pouze čmeláci a včela ani jedna. Takže čmeláci jsou nadějí lidstva ...


Kůrovec: možná další problém koalice .....  Jako by těch problémů, které ohrožujících křehkou vládní koalici, nebylo dost. Vedle reformy zdravotnictví a církevních restitucí totiž možná rozdělí kabinet i drobný brouček, který se zavrtává do kůry smrků. Jihočeský hejtman za ODS Jan Zahradník totiž vyzval vládu, aby údajný problém rozmnoženého kůrovce na Šumavě nenechávala jen v kompetenci ministerstva životního prostředí, ale projednala možné řešení kůrovcové kalamity sama. To by však bylo těžké rozhodování. Mezi členy kabinetu i poslanci vládních stran jsou totiž jak příznivci klasické lesnické metody, která velí všechno dřevo napadené kůrovcem zlikvidovat a odvézt z lesa, tak zastánci ponechání části šumavského parku ryze přírodním procesům.

„Národní park Šumava zřídila vláda, a proto by měla také převzít odpovědnost za to, co se dnes na Šumavě děje,“ tvrdí Zahradník. Oblast šumavského národního parku podle něj nemůže být záležitostí jen ministerstva životního prostředí. Zahradník se domnívá, že ministerstvo udělalo „těžkou chybu“, když rozhodlo o tom, že na Šumavě zůstane ležet po lednovém orkánu Kyrill 200 000 metrů nezpracovaného dřeva.      (Zdroj: Agris.cz)

Ach jo ... Šumavě hrozí zásah většího škůdce než je kůrovec - českých politiků. Lesy i kůrovci existovali již v dobách, kdy slovo politik bylo prázdným pojmem ... a přežili dodnes. Ale jak do běhu přírody začnou zasahovat politici, v jejichž myšlenkových pochodech sebemenší zbytky zdravého rozumu přehlušuje myšlenka - kolik mi to vynese? ...a hlavně nesmí mít pravdu ta konkurenční strana! ... a pak .... pápá, lesy ... pápá, kůrovci ...


Hlasy v uších jako zbraň ..... Nový typ zbraně vyvíjený americkou armádou generuje mikrovlny, které u oběti na dálku nabudí falešné sluchové vjemy, např. tikání, klapání, syčení. Hluk slyší jen zasažená osoba. Mikrovlny vyvolávají nepatrné rozpínání mozku a následné podráždění vnitřního ucha. Hluk v uších, pro který neexistuje na první pohled žádné vysvětlení, může oběť vyvést z míry. Naruší její soustředění, znemožní jí domluvu s ostatními.

Dosah zbraně je řádově ve stovkách metrů. Na stejném principu by mohla pracovat i zařízení pro přenos zpráv. Nejjednodušší by bylo vysílání v morseovce. Vojáci se však snaží celou technologii vylepšit natolik, aby dokázali vyvolat mikrovlnným zářením i jasně modulované zvuky. Pak by mohli u zasažených lidí vyvolat iluzi hlasů promlouvajících přímo v jejich hlavě. Doufají, že by tak mohli například komunikovat s rukojmími. Pro tento účel by bylo nutné záření velmi přesně směrovat, aby zprávu kromě rukojmí nezachytil také únosce.      (Zdroj: VTM Science)


120 let Klubu českých turistů ..... 11. června 1888 se sešlo v pivovaru u Halánků šestnáct pánů, kteří se rozhodli založit Klub českých turistů. Byl u toho samozřejmě hostitel Vojta Náprstek, který byl zvolen prvním předsedou klubu. Dá se říct, že kolébkou turistiky byla doba romantismu, doba návratu k přírodě, která reagovala například na básníka Karla Hynka Máchu, který je považován za největšího turistu své doby. Předsedové klubu byli vždy významní lékárníci, doktoři. Klubu se podařilo během krátké doby postavit 120 chat a velké množství rozhleden. Druhý rok, hned v roce 1889, byla vyznačena první turistická cesta mezi Karlštejnem a Berounem, pak to navazovalo na Prahu a tak dál. České turistické značení je unikátní. Na cesty se můžete vydat bez mapy. K přesné orientaci vám pomohou čtyři barvy značení cest a směrovky. Zhruba 2,5 kilometrech vždy zjistíte, jak jste daleko, kolik vám zbývá do hlavního cíle a jaká zajímavost je před vámi. Rozsah informací plus 4 barvy je to, co naše značení odlišuje. Klub českých turistů před dvěma lety uspořádal mezinárodní konferenci o značení v Bechyni. Byli na ní všechny velké turistické organizace, všechny to obdivovaly, ale když začaly počítat, tak převézt toto značení v nějaké relativně krátké době, je otázka miliard. Jenom údržba pěšího značení, které má zhruba 40 tisíc kilometrů na území ČR, se pohybuje v hodnotě 5 až 7 milionů korun ročně a ti lidé to, jak známo, dělají zadarmo. Klub českých turistů má zhruba 40 tisíc členů, z toho třetinu mladých do 28 let. Turistika tak stále láká.      (Zdroj: Řev přírody)


Lze vyluštit záhady Stonehenge? ... Nové nálezy a analýzy kamenů i okolí vyvolávají další a další otázky: Jaký měla stavba Stonehenge smysl? Kdo jej postavil?

I v době svého vzniku - někdy před 4500 lety - byla Stonehenge významná a ojedinělá stavba. Vystupuje ze Salisburské pláně, toto seskupení pískovcových kamenů, z nich největší váží více než 50 tun. Masivní překlady tohoto kamneného monumentu jsou skutečně spojeny se svislými podpěrami pomocí čepových spojů, jaké používají tesaři. Mimo jiné i proto je Stonehenge tak ojedinělé, tak záhadné, tak průlomové. O tom, že v sobě tyto promyšleně sestavené balvany nesou poselství, není pochyb.

Podívejte se ve fotoreportáži na stránkách National Geographic pod ruce novodobých výzkumníků, kteří měli tu čest na tamních výzkumech pracovat.


13.06. 2008     Dneska je pátek třináctého ... hmmm ... to je samo o sobě dost velká událost ... Naštěstí tu máme něco trochu lepšího ... 13. června roku 1893 obdržel afro-americký vynálezce T.W. Stewart patent na vynález mopu. No vida, tak mop má 115. narozeniny.

V sobotu 14.6. je Světový den dárců krve ... a toho dne roku 1912 složil Jára Cimrman ku příležitosti zavedení elektrického proudu do Frymburku “Elektrický valčík”.

O den později máme Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. A také pozor - mám tu v kalendáři napsáno, že tento den máme slavit jako Den otců.


Kouřením ke zhloupnutí ..... O tom, že kouření škodí zdraví, způsobuje rakovinu, impotenci a spoustu dalších problémů se můžeme dočíst na každé krabičce cigaret, doutníků nebo tabáku. Podle nejnovější francouzské studie je kouření zřejmě spojeno i se zvýšeným rizikem výskytu poruch paměti, učení a logického myšlení.

Nedávná analýza skončila závěrem, že kouření je rizikovým faktorem i pro vznik demence. Ačkoliv výzkum, týkající se nalezení spojitosti mezi kouřením a kognitivními funkcemi (myšlením, učením se a pamětí), bylo u starších osob obtížné vůbec provádět, protože mnozí účastníci studie se buď „zapomněli“ vrátit k následnému vyšetření (což možná také svědčí o poruše paměti) nebo zemřeli na některou z nemocí spojených s kouřením. (což může naznačovat, že kuřáci umírají dříve, než se demence stihne plně projevit). O to cennější jsou získané a statisticky potvrzené výsledky.

Poznatky z této studie:

1.) Kouření ve středním věku je spojeno se špatnou pamětí a poklesem logického myšlení.

2,) U bývalých kuřáků, kteří již dlouhodobě tomuto zlozvyku neholdují, jsou méně pravděpodobné problémy s pamětí, slovní zásobou a vyjadřovacími schopnostmi.

3.) Přestat s kouřením ve středním věku znamená celkové zlepšení životního stylu směrem ke zdraví prospěšnému chování.

4.) Výsledky založené na velké skupinové studii britských úředníků ve středním věku naznačují, že spojení mezi kouřením a duševními schopnostmi v pozdějším věku, by mohlo být podhodnoceno, kvůli vyššímu riziku úmrtí a neúčasti na kognitivních testech u kuřáků.

Na lehkou váhu by tyto výsledky neměli brát především ti, kdož jsou středního věku a mají kognitivní poruchy. Mohou se díky kouření propracovat k demenci podstatně rychleji.       (Zdroj: OSEL.cz)


K Luční boudě na kole ..... Správa Krkonošského národního parku má v plánu povolit od 1. července 2008 vjezd cyklistů do I. zóny národního parku na trase Výrovka–Luční bouda. Zkušební provoz by měl trvat jeden rok. V průběhu trvání zkušebního provozu Správa KRNAP vyhodnotí funkčnost svého rozhodnutí, ukázněnost návštěvníků, bezpečnost jízdy cyklistů na nové trase.

Správa Krkonošského národního parku chce realizovat dočasné povolení vjezdu pro cyklisty do míst, která jsou dosud využívána pouze pěšími turisty a vozy dopravní obsluhy. „Byli jsme řadu let kritizováni za vjezd automobilů k Luční boudě a cyklistům jsme výjimku na tuto trasu z hlediska ochrany přírody nemohli dát,“ upozorňuje Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP. „Zkušební provoz v letošní sezoně ukáže, zda budou návštěvníci ochotni využívat novou trasu za určitých podmínek, které tato povolení s sebou nesou,“ dodává Hřebačka. „Trasu bychom doplnili informačními panely s podmínkami provozu.“

Luční bouda chce se Správou KRNAP při propagaci této novinky úzce spolupracovat. „Nám vždycky záleželo na tom, aby okolí našeho hotelu bylo hezké a klidné. Proto budeme vyzývat všechny cyklisty k respektování pravidel pro používání kol. Na Luční boudě bude speciální úschovna kol, aby cyklisté nevjížděli do nejkrásnější části Krkonošského národního parku a na Sněžku chodili pěšky. Zpočátku bude připraven i jeden drink zdarma pro každého, kdo si kolo u nás uschová,“ uvedla dále majitelka Luční boudy Klára Sovová.

„Vzhledem k šířce cesty, kudy povede cyklotrasa, je z hlediska bezpečnosti nutné, aby k sobě všechny skupiny návštěvníků, tedy jak pěší, tak i cyklisté, byli ohleduplní,“ uvedl Hřebačka.      (Zdroj: Ecomonitor)


Inteligentní a aktivní obaly .....Můžeme očekávat, že v blízké budoucnosti se budeme stále častěji setkávat s novou generací obalových materiálů.

Jedná se o inteligentní a aktivní obaly, které jsou schopny aktivně ovlivňovat vlastnosti uchovávaných objektů a komunikovat se spotřebitelem.

Současnou jedničkou mezi obalovými materiály jsou plasty. Ani jejich pozice však není skálopevná. Konvenčním plastům, vyráběným nejčastěji z ropy, pomalu, ale jistě vyrůstá konkurence v bioplastech. Tyto materiály jsou v současné době atraktivní především díky své přirozené biologické odbouratelnosti. A další hvězdou, čekající na svou šanci, jsou pak speciální materiály, často postavené právě na bázi bioplastů, inteligentní a aktivní obalové materiály.

Vývojem takovýchto materiálů se zabývá vědní obor nanotechnologie (manipulace hmoty na úrovni atomů). Speciální struktury nových materiálů jim udělují speciální vlastnosti. Uplatnění najdou především na trhu potravin.

Ačkoliv jsou aktivní a inteligentní obaly často podobné ve své struktuře, existuje mezi nimi podstatný rozdíl - každý nabízí spotřebiteli něco jiného. Aktivní obaly aktivně mění podmínky, za kterých je balená potravina uchovávána. Mohou tím prodlužovat jejich údržnost, bezpečnost, ale také senzorické (tedy chuť, vůni, vzhled, strukturu) nebo nutriční vlastnosti. Inteligentní obaly přímo vlastnosti potravin neovlivňují, ale monitorují jejich stav a díky tomu mohou spotřebiteli podat informaci o její kvalitě. Pravděpodobně není daleko doba, kdy se dočkáme syntézy obou principů, která se přímo nabízí, a budeme se setkávat s aktivním a zároveň inteligentním obalem.

Co všechno umí aktivní obaly?

Aktivní obaly lze rozdělit do několika skupin podle způsobu, kterým ovlivňují vlastnosti uchovávané potraviny. Pravděpodobně nejčastěji se můžeme setkat s materiály, které dokáží z okolní atmosféry eliminovat nežádoucí plyny - odtud také vychází jejich anglický název "scavengers", který můžeme přeložit jako "zametači" nebo "uklízeči". Tyto materiály mohou z okolí potravin odstraňovat například kyslík, oxid uhličitý, vlhkost, ale také ethylen (ten je důležitým hormonem regulujícím zrání ovoce) anebo zápachy, které jsou nejčastěji způsobeny těkavými aldehydy a aminy.

Druhým typem aktivních obalových materiálů jsou obaly, jež obsahují nebo produkují látky migrující do prostoru mezi potravinou a obalem, případně přímo do potraviny. Tyto látky pak mohou mít různý efekt. Speciální skupinu představují materiály uvolňující do potravin aditiva (známá jako "éčka"), chuťově aktivní látky, anebo dokonce potravinové ingredience (např. cukry, škrob, sůl a jiné).      (Zdroj: Agris.cz)

Nežerte - žere samo ... Děkuju, nechci ... přijde mi to perverzní a rád bych vrátil doby, kdy se mlíko nalejvalo z krajáče do bandasek a buřty balily do papíru a rohlíky do pytlíku. Ale opravdový mlíko, opravdový buřty a opravdový rohlíky!. Tehdy také stačilo vyvážet popelnici jednou za měsíc, a to ještě spíš formálně. Jestli tomuhle se říká pokrok ...


Česko chystá revoluční změnu práva. Dotkne se každého ..... Zvíře už nebude věc ...

Na zvíře se už nový zákon nekouká jako na věc, má speciální právní postavení. Tak jak po tom roky volali ochránci přírody. Podle současné právní úpravy je pes totéž co stůl. V novém zákoníku má zvíře speciální právní postavení a nelze s ním jako s věcí zacházet.      (Zdroj: Aktuálně)

Hlavně, aby to zas nějaký inteligentní zákonodárce  nezazdil ...


Až nad mraky ..... Nejvyššími stavbami světa se dnes pyšní Asie. Čína, Tchaj-wan, Malajsie, Bahrajn či Dubaj. Tam v hlavním městě vyrůstá současná nejvyšší budova světa Burdž Dubaj. Plánují se však i vyšší stavby. V budoucnu bude mít primát mrakodrap v Saúdské Arábii. Měl by údajně měřit 1600 metrů a vyšplhá se tak vysoko nad mraky.

V současné době výškové stavby opět prožívají boom. Nejdále k nebi se v současné době šplhá Burdž Dubaj, stříbřitá budova ze skla a betonu, která se staví v hlavním městě emirátu Dubaji. Dokončena by měla být v příštím roce, ale už nyní předčila dosavadního držitele světového výškového rekordu tchajwanskou budovu Taipei 101.

Projekt je dílem týmu amerických architektů ateliéru Skidmore, Owings & Merrill (SOM) z Chicaga. Původně navrhli výšku budovy na 550, ale Dubajce to neuspokojilo a chtěli jít výš a výš. Jak bude nakonec Burdž Dubaj vysoká, se tají, zcela jistě však překročí hranici sedmi set metrů. Podle některých odhadů dosáhne přes osm set metrů, jiné zdroje předpokládají dokonce výšku přes tisíc metrů.

Základy stavby jsou ukotveny 192 ocelovými bloky ve skalním podloží v hloubce padesát metrů. Na stavbu se spotřebuje 230 000 metrů krychlových betonu a celková hmotnost budovy dosáhne 500 000 tun. Každý čtvereční centimetr speciálního pevného betonu vydrží tlak neuvěřitelných 800 kilogramů. Budovu bude pokrývat 83 600 metrů čtverečních reflexního skla.

V budově bude v provozu 56 dvoupodlažních výtahů, které se budou pohybovat rychlostí 10 metrů za sekundu. Každý je projektován maximálně pro 42 lidí.       (Zdroj:100+1)

Ale proč, probůh, lidi vystavovat takovému riziku? Pýcha předchází pád ...


Praze hrozí další mrakodrap – Ledová věž .....  Sotva pár týdnů uplynulo od návštěvy ředitele UNESCO v Praze, který přijel osobně zkontrolovat plány na výstavbu mrakodrapů v hlavním městě, a už vzniká další problém. Investor představil projekt na stavbu nové výškové budovy na Pankrácké pláni, nazvané Ledová věž. Budova má dosáhnout výšky bezmála osmdesáti metrů. Proti záměru se postavili památkáři a řada občanských sdružení. Výškové budovy mohou zničit unikátní historické panorama Prahy a mohou se stát důvodem pro vyškrtnutí Prahy z prestižního seznamu světových památek UNESCO.

„Dochází přesně k tomu, před čím jsme varovali. Protože město podporuje výstavbu mrakodrapů společnost ECM, přicházejí další investoři a žádají o povolení svých projektů. Věžové stavby v těšném sousedství historického jádra Prahy jsou výnosný byznys. Hrozí však, že zástavba horizontu města dalšími vysokými budovami zničí unikátní ráz Prahy,“ komentuje situaci Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Z dostupných podkladů vyplývá, že mrakodrap chce stavět akciová společnost Pankrác, kterou v roce 1994 zakládali Milan Šrejber a Michael Kocáb. Nyní už ve firmě ani jeden z nich nepůsobí a ta se věnuje pronájmu administrativních a skladových ploch. V nové budově, vysoké 76,5 metru a nazvané Ledová věž, by měly být kanceláře. Autorem návrhu je Architektonický ateliér Kaama architekta Karla Mrázka.

K návrhu vydal letos v dubnu odborné stanovisko Národní památkový ústav, který označil stavbu za vyloučenou. Podle něj není žádoucí zatěžovat horizont Prahy dalšími věžemi; zástavba by v dané lokalitě neměla překročit šest až osm podlaží. Ledová věž má být přitom devatenáctipatrová. Jak se k věci postaví Odbor památkové péče, kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu, zatím není jasné. Právě tento odbor má přitom klíčovou pravomoc a může stavbu povolit i přes odpor památkářů, jak se již stalo v případě mrakodrapů Epoque.      (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Mělnická Jizerská Padesátka již popatnácté! ..... Stejně jako posledních 14 let, budou mít i letos – v sobotu 21. června 2008 na „kočičích hlavách“ mělnického náměstí Míru dostaveníčko všichni milovníci lyžování, recese a dobré nálady. Připraven je již XV. ročník tradičního závodu s názvem „Mělnická Jizerská Padesátka“, ve kterém se utkávají soutěžící na lyžích nejrůznějších typů a barev v zimní výstroji, popřípadě v žertovných převlecích“. Přihlášky se přijímají v den závodu na nám. Míru od 15:00 hod. do 16:45 hod., ostrý start je pak v 17:00 hod., před kterým si to rozdají mezi sebou děti (pochopitelně bez pití piva). Závodníci budou jako obvykle zařazeni do rozběhů ( 2 okruhy ) a nejúspěšnější z nich poté změří síly ve velkém finále o hodnotné ceny ( 3 okruhy ). Přáním organizátorů je, aby byla akce chápána jako odpoledne a večer pro celou rodinu. Proto se rozhodli, že i letos bude jejich pozornost upřena především na nejmladší návštěvníky. Ve spolupráci se sponzory dojde na nejrůznější soutěže o ceny – půjde o populární hod tenisákem do tlamy usměvavého sněhuláka, současně se budou moci nejmenší vyřádit ve skákacím hradu a nejodvážnější rodiče pak mohou své ratolesti přihlásit do vloženého závodu dětí. Toto dětské odpoledne startuje již v 15.00 hodin na mělnickém náměstí Míru. Po celou dobu závodu, ale i po něm, bude zajištěno občerstvení, atrakce pro děti a večer pak avizovaný koncert – letos se představí skupina ŠPEJBL´S HELPRS – nejlepší AC/DC revival kapela u nás ( www.spejblshelprs.cz ).      (Zdroj: stránky města Mělníka)


Bartákův hrnec pro farmu Hucul na Janově hoře ..... Ocenění nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2007 získala rodina Karbusických z Farmy HUCUL. Slavnostní vyhlášení v pořadí již 16. ročníku a předání putovního Bartákova hrnce proběhne na Janově hoře ve Vítkovicích v Krkonoších dne 31. května 2008. "Přijďte pobejt" a zasadit si šípkový keř na hromadu kamení.

Již tradiční ocenění Bartákův hrnec pravidelně vyhlašuje a pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Rodina Karbusických z Farmy HUCUL získala letos tuto cenu zejména za svůj přínos v oblasti mimoprodukčních zemědělských funkcí, aktivní propagaci ekologického zemědělství a biopotravin v regionu a dlouhodobou péči o krajinu. Farma provozuje celoročně agroturistiku, chová huculské koně a skot, jehož maso zpracovává od roku 2007 ve vlastním penzionu a restauraci. Faremním produktem je kompost ze surovin ekologického zemědělství. Aktivně se podílí na údržbě venkovského krajinného rázu horského regionu a šetrnou zemědělskou údržbou podporuje rozvoj biodiverzity na přírodně cenných lokalitách.       (Zdroj: Ekovýchova libereckého kraje)


Francúzsko - Akty X zbavené tajomstva ..... Mimozemšťania sú tu! Odkedy americké médiá rozšírili správy o tom, že ľudia pozorovali na oblohe lietajúce taniere, veľa ráz sa takýto titulok objavil v novinách. Vlády sveta jednohlasne tvrdia, že toto je úplný nezmysel. Pritom venujú do výskumu UFO miliardy. Dosiaľ len jedna z nich – francúzska bola ochotná svoje ,,akty X“ zverejniť. Pravda je mimo nás, tvrdí hlas v americkom televíznom seriáli Akty X. Naozaj, nie všetky javy pozorované na oblohe sa dajú vysvetliť rozumom. Nedá sa vylúčiť, že niektoré pochádzajú spoza hraníc Zeme od vyvinutejších civilizácií, pripustili to aj niektorí výskumníci, ktorí pracovali na vládnych projektoch.

Všetky správy, ktoré si vlády doteraz objednali a ktoré takýto záver vyslovili, boli vraj alebo utajené, alebo zničené. A tam, kde si politici tvrdia svoje a veda nemá vysvetlenie, nastupuje ľudská fantázia, konšpiračné teórie a viera v nadpozemské javy. UFO sa stalo mytológiou dneška, v minulosti si ľudia predstavovali víly a škriatkov, moderný človek vidí zelených mužíkov a lietajúce taniere. UFO sa stalo náboženstvom, staré vierouky sa vysvetľujú zásahom mimozemšťanov.

Aj veda pripúšťa, že sú javy medzi nebom a zemou, no jej záver znie – niektoré veci sa jednoducho iba nepodarilo vysvetliť. K takému prístupu sa prihlásila francúzska vláda, keď na konci marca na internete zverejnila archívy svojho výskumu UFO. Tento jav je podľa nej predmetom vedeckého bádania ako každý iný.

„Za posledné roky si len niekoľko desiatok objektov vyslúžilo pomenovanie UFO,“ tvrdí Jacques Patenet, ktorý je poverený projektom GEIPAN Strediska národného výskumu vesmíru (CNES). Na internete sa teraz dá čítať asi desaťtisíc dokumentov z archívu GEIPAN – svedectvá, policajné záznamy, fotografie o štvrtine všetkých 1 600 javov pozorovaných vo Francúzsku od päťdesiatych rokov. Postupne pribudnú ďalšie.      (Dále čtěte na stránkách Tajomstvá našej planéty)


Nejstarší velrybáři ..... Obyvatelé Čukotky lovili velryby už nejméně před třemi tisíci lety. Dokládají to archeologické vykopávky společné rusko-americké expedice, prováděné v lokalitě nedaleko současné velrybářské vesnice Nunligran na jihu Čukotského poloostrova. Výsledky výzkumu oznámil na konferenci v kanadském Vancouveru kurátor oddělení archeologie Muzea severu při Aljašské univerzitě ve Fairbanksu Daniel Odess.

Dosud se vědci domnívali, že lov velryb zde probíhal až o celé tisíciletí později. Archeologové ale objevili přesně to, co potřebovali: sérii kreseb na mrožích klech dlouhých přibližně půl metru. Kly byly uloženy pod dřevěnou střechou jednoho z obydlí. Obrázky detailně zachycují lovce i lovená zvířata. Dávný umělec zpodobnil například skupinu mužů v člunech vyrobených z kůže při harpunování velryb.      (Zdroj: Smísené okolí)


12.06. 2008     Dvanáctý červen je Mezinárodním dnem boje za odstranění práce dětí.

A tohle už snad také stojí za zmínku - 12.6. 1962 se konal se první koncert skupiny The Rolling Stones.


Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a geneticka manipulace  ... Na stránkách Matrix-2001.cz máte příležitost nahlédnout do první části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Tuleň karibský byl prohlášen za vyhynulý druh ..... Po pěti letech marného hledání alespoň jednoho exempláře tuleně karibského prohlásila vláda USA tento druh zvířete oficiálně za vyhynulý. Tento obyvatel karibských moří se tak stal jediným druhem tuleně, který vyhynul jen kvůli lidské aktivitě, píše zpravodajství MSNBC.

"Lidé populaci tuleňů karibských neudržitelným způsobem vylovili," řekl MSNBC Kyle Baker, biolog z Národní rybářské námořní služby (NOAA). Podle něj vybíjení natolik narušilo populaci, že tuleň karibský je jediným druhem tuleně, který vyhynul jen kvůli lidem.

Tuleň karibský (Monachus tropicalis), jediný druh subtropického tuleně, jehož přirozené prostředí se nacházelo v Karibském moři a Mexickém zálivu, zmizel na začátku padesátých let. Naposledy bylo zvíře podle potvrzených zpráv spatřeno v roce 1952 v oblasti Serranilla Bank mezi Jamajkou a poloostrovem Yucatan. Vláda USA označila tento druh za ohrožený v roce 1967.

"Tuleň karibský byl poprvé objeven již během Kolumbovy druhé cesty v roce 1494, kdy námořníci zabili osm zvířat na maso," říká zpráva NOAA. Během kolonizace oblasti Střední Ameriky od konce sedmnáctého do devatenáctého století byli tuleni vybíjeni především kvůli svému tuku než kvůli masu. Z tuku se vyráběl olej, který se používal jako mazivo, napouštěla se s jím dna lodí a také se hodil ke svícení a k vaření. Mnoho zvířat bylo zabito také z vědeckých důvodů nebo skončilo v zoologických sbírkách. Z tulení kůže se šily kufry, součásti oděvů, řemeny nebo batohy.

Na světě zbývají již jen dva druhy tuleňů z teplých oblastí - středomořský a havajský, oba jsou však také ohroženi a na pokraji vyhynutí. Jejich počet poklesl na celém světě zřejmě na 1 200 nebo jen 500 kusů.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Konec leteckých modelářů v Čechách? ..... Nevím jestli o tom víte, ale v ČR máme opět jeden světový nebo minimálně evropský primát. Jsme totiž téměř jistě jedinou evropskou zemí, kde se úřadům podařilo zakázat letecké modelářství, přesněji létání s modely letadel, či létajícími hračkami, které se běžné v obchodech prodávají. Tento úplný zákaz platí úplně na poměrně velké části území ČR a na zbytku platí sada poměrně velmi restriktivních omezení.

Celé to vzniklo tak, že Evropský parlament a Rada ES vydaly nařízení číslo 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví, kterým se mimo jiné upravují zásady a omezení pro provoz bezpilotních létajících prostředků o vzletové hmotnosti 150 kg a více.

I chopil se toho český úředník na ministerstvu dopravy, a zpracoval dokument, který vydal pod názvem Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy - odboru civilního letectví číslo 2/2008 (pdf dokument).

Protože my tady v ČR jsme ale vždy papežštější než papež a evropštější než EU, tento úředník zcela vědomě, i přes pokusy modelářských sdružení zabránit nejhoršímu, vypustil z této směrnice zmíněné váhové omezení, takže se toto bezpečnostní opatření vztahuje na jakýkoliv bezpilotní prostředek. Za bezpilotní prostředek se při tom považuje létající zařízení, jehož pilot se za letu nepohybuje vůči zemí spolu s letícím zařízením.

Piloti bezpilotních prostředků (modeláři) musí mít svoje miláčky pojištěny povinným ručením podle velikosti modelu, nejmenší pojistka musí být s omezeným plnění 1 milion, stoupá to až do 5 milionů. Předpokládám, že od 19.6 bude běžné, že v prodejně hraček bude mít svůj stánek i pojišťovací agent.

Možná si myslíte, že právě to pojištění bylo hlavním kamenem úrazu. Nebylo. Je to spíš třešnička na dortu, hřebík do rakve, i když při představě, že si budete muset takto pojistit každou létající hračku, kterou si koupíte v papírnictví, je to docela velká třešeň (hřeb).

Ten samotný dort, zakopaný pes, kámen úrazu není jen pojištění, ale celá vyhláška Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy - odboru civilního letectví číslo 2/2008, kde se například (a mimo mnoha jiných nesmyslů) uvádí:      (Dále čtěte na stránkách Zvědavce)

Dej blbci moc a vymyslí lejstro ...


Jak se z pohledu geologa liší Mars od Země? ..... Z pohledu geologa se dá říci, že Mars, jako jedna z terestrických planet, se Zemi spíše podobá než se od ní liší. Co se týká povrchových útvarů, máme zde doklady o činnosti větru v současnosti, o činnosti tekuté vody v dávné minulosti, ale i doklady o dávných zaledněních planety. To jsou jevy, které známe i ze Země. Samozřejmě, určité odlišnosti existují. Mars je planeta s asi polovičním průměrem než Země. Také má mnohem nižší střední hustotu, což znamená, že vnitřní stavba planety Mars je pravděpodobně odlišná od stavby Země. Týká se to rozložení jádra, pláště a marťanské kůry. Zásadně se liší Mars od Země tím, že zde neexistuje tzv. desková tektonika. Znamená to, že marťanská kůra není rozdělena na litosférické desky, které by byly vůči sobě ve vzájemném pohybu, jak to známe ze Země. Kůra je mnohem silnější než zemská a má globální charakter. Jistá tektonika zde ale existovala, o tom máme přímo z povrchu doklady.      (Zdroj: Astro.cz)


Je to silnější než on ..... Tak dlouho líže, až ho divoké včely ubodají Medojed je kunovitá šelma, příbuzná jezevcům. Jediný druh - medojed kapský (Mellivora capensis) - žije v Africe, jihozápadní Asii a v Přední Indii. Živí se drobnými obratlovci a hmyzem. Rád si smlsne i na medu, jímž si dokáže pořádně osladit život. Tohle zvířátko, veliké jako starší typ vysavače, nepohrdne plody, bezobratlými živočichy či zdechlinami. Zajímavé je jeho soužití s medozvěstkou. Je to malý pták, který se živí hlavně voskem a larvami divokých včel. V okamžiku, když ho pernatec křikem upozorní na vosí hnízdo, rozhrabe jej, mlsá a mlsá. Neodradí ho ani skutečnost, že ho včely občas ubodají k smrti.      (Zdroj: 21@století)


Nizozemci kupují na Vysočině půdu ..... Zájem o zemědělskou půdu v ČR projevila nizozemská firma Bohemen Vastgoed Twee, která ji začala skupovat na Pelhřimovsku. Podle údajů v Jihlavském deníku, má již několik set hektarů v katastru obcí Libkova Voda a Vlásenice-Drbohlavy a zajímá se o další pozemky.

Jednatel společnosti s nizozemským kapitálem Pierre Philippe Möller uvedl, že důležitost zemědělského sektoru v Evropě stoupá. ČR má podle něj vhodnou půdu pro rozvoj farmářství a také vhodnou zeměpisnou polohu pro export potravin.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)

Rozprodáme, co máme - a pak nás vyženou o žebrácké holi ... kruci, kruci, kruci ... místo abychom tam hospodařili sami, tak si někdo jednorázově namastí kapsu...


Pět největších pivních mýtů ..... Půl roku starý výzkum AISA pro Plzeňský prazdroj potvrdil, že mezi českými konzumenty piva včetně těch, kteří se považují za znalce, přežívá řada bludů. Čtěte o nejrozšířenějších pivních mýtech a podívejte se na videu, jak se pivo vyrábí.

Stupňovitost  -  Jen sedm procent respondentů znalo správnou odpověď na otázku, proč se některým pivům říká desítka a jiným dvanáctka. Osmdesát jedna procent dotázaných se domnívá, že tyto výrazy označují procento alkoholu v pivu. Omyl.

Dvanáct procent dotázaných má za to, že desítky zrají deset a dvanáctky dvanáct týdnů, a odtud jejich pojmenování. Taky omyl.

Ve skutečnosti vyjadřují čísla, obsažená v oněch notoricky známých názvech, stupňovitost piva, jež souvisí s množstvím sladu použitého k vaření. Stupňovitost totiž udává v procentech obsah zkvasitelného extraktu v původní mladině. Číslo je zaokrouhleno. Dvanáctka jedné značky může mít třeba 12,5% extraktu, dvanáctka značky jiné 12,1. To ještě neznamená, že první pivo bude obsahovat více alkoholu než to druhé.

Obsah alkoholu totiž záleží na míře prokvašení extraktu. České desítky obsahují 2,8–5 % , dvanáctky 3,8–6 % alkoholu. Teoreticky tedy může být desítka silnější než dvanáctka, v praxi však na takový případ narazíme vzácně, u piv od jednoho výrobce nikdy.

Rozdíl ve prospěch dvanáctky však nemusí být velký. Například gambrinus z Plzeňských pivovarů obsahuje 4,1 % alkoholu a patří k těm silnějším desítkám na trhu. Plzeňský Prazdroj od stejného výrobce má 4,4 % alkoholu, a je tak jednou z nejslabších českých dvanáctek. Pro českého sládka není metou co nejvyšší obsah alkoholu: příliš prokvašené pivo je sice silnější, ale chuťově prázdné. Takovému sluší označení europivo.

Doba zrání piva bývá výrobním tajemstvím pivovarů. Plzeňští sládci prozradí nanejvýš celkovou dobu výroby, která dělá u gambrinusu tři a u Prazdroje pět týdnů. Selský rozum říká, že s takovou nemůžou uvedené značky zrát deset, respektive dvanáct neděl.      (O dalších mýtech čtěte na stránkách Agris.cz)


3D tiskárna umí vyrobit sama sebe ..... Stroj s názvem RepRap, který vyvinuli na univerzitě v Bathu, se blíží dlouho očekávané „3D kopírce“. Funguje jako inkoustová tiskárna, namísto inkoustu ale na sebe tiskne vrstvy roztaveného plastu. Ty pomalu tuhnou a vytvoří požadovaný 3D objekt. RepRap by měl dokázat tisknout prakticky všechny běžně používané předměty vyráběné z plastu. Takové systémy jsou už k dispozici poměrně dlouho, i když se dosud masově nerozšířily. Skutečnou novinkou je ale to, že systém se umí replikovat i sám – (prakticky) všechny jeho části jsou z plastu. Jeden z členů vývojového týmu, Novozélanďan Vik Olliver, takto vytiskl části tiskárny a poskládal je. Replikace byla natolik přesná, že vznikla opět funkční tiskárna, schopná opět vytisknout sebe sama. Atd. Využití? Například nějaký výrobek nám úplně nevyhovuje. Než shánět alternativu, můžeme si udělat počítačovou reprezentaci výrobku, upravit ji softwarově na počítači a vytisknout. Nakonec by takhle každý mohl používat předměty ušité přesně na míru – obnova přizpůsobení, které je běžné ve světě softwaru. Na adrese http://reprap.org se nachází popis projektu, návod na výrobu vlastní tiskárny i možnost koupit příslušné díly.      (Zdroj: ScienceWORLD)

Můj sen jako malého dítka bylo vlastnit foťák, který by dokázal vyrobit při vyfotografování lokomotivy nebo vagónu funkční repliku v měřítku 1:120 neboli TT.


Odkryli jsme nejstarší kostel světa, tvrdí Jordánci ..... Jordánští archeologové si činí nárok na to, že objevili nejstarší známý kostel.  Oznámili, že v Rihábu na severu země odkryli základy budovy, postavené v prvním století našeho letopočtu. Někdy mezi roky třicet až sedmdesát.

Zbytky kostela včetně mozaiky na stěnách jeskyně objevili pod jiným kostelem, vybudovaným o zhruba dvě století později. Zatím jde o spekulaci, ale pokud se jejich slova potvrdí, půjde skutečně o nejstarší dosud známý křesťanský svatostánek.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


V Petrovicích u D8 může vyrůst velká podnikatelská zóna ..... Děti Země jsou znepokojeny plánem vykácet téměř 23 hektarů lesa. Obecní úřad Petrovic na Ústecku dne 17. března zveřejnil návrh zadání změny územního plánu obce, který předpokládá na dvou plochách blízko dálnice D8 vytvořit obchodně-podnikatelskou zónu na místě nynějšího lesa.

Vzhledem k tomu, že by se muselo vykácet velké množství stromů, mohou se zde nacházet zvláště chránění živočichové a rostliny a může dojít k nevratnému negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, zaslaly své znepokojující připomínky i Děti Země z Brna. Obavy z narušení pohody bydlení mají i někteří obyvatelé obce. Připomínky lze posílat do 15. dubna.

"Obrovská urbanizace území podél dálnice D8 se sice dala očekávat, ale poněkud nás zaráží, že tato honba za ziskem může být bezohledná nejen vůči občanům, kteří v blízkosti různých zón trvale či rekreačně bydlí, ale i vůči přírodě, neboť se mohou kácet stovky stromů, naruší se krajinný ráz či může dojít k další likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin," vyjadřuje své obavy Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ty již v minulosti při schvalování dálnice D8 přes Krušné hory kritizovaly zbytečné umístění mimoúrovňové křižovatky u Petrovic do lesních porostů. Navíc výstavba zařízení staveniště pro stavbu severního portálu tunelu Panenská dálnice D8 v roce 2003 pro firmu METROSTAV, a. s. proběhla bez stavebního povolení. Dokonce byl kvůli tomu jeden hektar lesa vykácen v rozporu se zákony, což potvrdilo i šetření ústecké ČIŽP.      (Zdroj: stránky Dětí Země)

Nejhorší je, že všichni ti slavní podnikatelé a zbohatlíci pak umřou, jejich prachy se rozkutálí - a zůstane nám po nich dědictví zničené krajiny, rozdupané a rozprodané země ... prostě po nich potopa.


11.06. 2008     Jedenáctého června 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše.


Ekologům nedají spát předražené dálnice ..... Malá konkurence vede k neúměrnému předražování dálnic. To je jeden z názorů ekologů sdružených v neziskových organizacích Ekologický právní servis (EPS) a Oživení. Na tiskové konferenci zveřejnili rozbor cenových analýz ministerstva dopravy, který dokumenty úřadů zpochybňuje.

Srovnávací analýza potvrdila podle nich, že české dálnice jsou výrazně dražší než ty zahraniční. Jednou z hlavních příčin je absence strategie výstavby, která by tvořila racionální podklad pro rozhodování. Ministerstvo dopravy však jejich závěry odmítá a tvrdí, že finanční náročnost výstavby českých dálnic je na úrovni zhruba 75 procent průměru Evropské unie.

Za ta léta, kdy se zabýváme ochranou životního prostředí, jsme důkladně nahlédli pod pokličku přípravy dálničních staveb. Životní prostředí úzce souvisí s tím, jak se investují v této oblasti státní peníze. Proto jsme se rozhodli přispět do diskuse o tomto tématu, uvedl Pavel Doucha z EPS.

Ekologové ostře kritizovali především studii společnosti IBR Consulting, kterou si objednalo Ředitelství silnic a dálnic. Studie srovnávala náklady na stavbu hradecké D11 se zahraničními stavbami a výsledkem je, že se v ČR staví levněji než v Rakousku. D11 je údajně o 17 procent levnější než srovnatelné dálnice u jižních sousedů. Bližší pohled na použitá data však výsledky studie jednoznačně zpochybňuje, tvrdí ekologové. Analýza údajně srovnávala vysoutěženou cenu a nikoliv skutečnou cenu po dokončení stavby. IBR prý navíc není nezávislá firma, neboť její mateřská společnost Valbek pro ŘSD zpracovává projekty dálnic.      (Zdroj: EnviWeb)


Poválečné ochlazení moří má na svědomí kýbl ..... "Neobvyklé výkyvy teploty povrchových vod moří a oceánů, jež vědci naměřili ve čtyřicátých letech dvacátého století, byly pro nás něco jako bolavý palec,“ přiznala přední americká klimatoložka Susan Solomonová z National Oceanic and Atmospheric Administration v coloradském Boulderu.

Zvětšit obrázek Susan Solomonová z NOAA je nositelkou prestižní ceny „Blue Planet Prize“ . Cenu získávají jedinci za vyřešení nějakého globálního environmentálního principu. Součástí ocenění je šek na 50 000 000 Jenů. Cenu získala za odhalení principu vzniku ozónové díry nad Antarktidou. Nyní tato světově uznávaná vědkyně přiznává, že záhadné klimatické ochlazení ze čtyřicátých let se vlastně nekonalo a dává za pravdu Davidu Thompsonovi.

V roce 1945 zaznamenali vědci pokles průměrné povrchové teploty moří a oceánů o 0,3°C. Podobných změn v teplotách zemského povrchu se odehrála v posledních desetiletích celá řada. Pro většinu z nich mají vědci rozumné vysvětlení. ...

... Pokles z roku 1945 se projevuje pouze v povrchových vrstvách moří a oceánů. Pro vědce zůstával záhadou. Poradit si s ním nedokázaly ani počítačové modely pozemského klimatu. Určité naděje upírali klimatologové k výbuchům atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki, ale to se ukázalo jako falešná stopa. Tým vědců pod vedením Davida Thompsona ze State University of Colorado nalezl pro záhadu prozaické vysvětlení a zveřejnil je na stránkách prestižního týdeníku Nature.

Během ročního studijního pobytu ve Velké Británii se Thompson zabýval historií měření teplot moří. Přitom ho napadlo, že se moře po druhé světové válce vůbec neochladilo. Mohlo jít o chybu měření. Povrchové teploty sledovaly v té době především britské a americké lodě. Během války počet měření dramaticky poklesl a většina hodnot pocházela od amerických plavidel. Britové začali ve velkém měřit teplotu moří až po roce 1945. A to byl kámen úrazu, protože britské a americké lodě používaly k určení teploty mořské vody odlišné metody. Američané měřili v lodních strojovnách teplotu vody přiváděné z moře k chlazení motorů. Britové odebírali vzorky vody z moře obyčejným kbelíkem zavěšeným na dlouhém laně.

V horku strojovny se voda o něco ohřála a naměřené teploty jsou proto vyšší. Převaha amerických měření během války proto vyvolala dojem, že se moře v tomto období ohřívalo. Z povrchu kýble používaného k měření na britských lodí se odpařovala voda a to obsah nádoby o něco málo ochladilo. Zvýšený podíl Britů na měření teplot moří po válce proto vzbudil mylný dojem, že se moře ochlazuje. Rozdíl je sice malý, ale průkazný. Klimatologové nyní usilovně pracují na tom, aby výsledky měření od těchto chyb očistili.      (Zdroj: OSEL.cz)


Tajemná mandragora ... Jedná stará pověst říká, že když vytáhnete kořen mandragory ze země, vydá tak strašný skřek, že ti, co ho zaslechnou, přijdou na místě o rozum nebo dokonce zemřou. Snad není jiné rostliny, která by byla tolik opředena záhadnými příběhy a pověrami..

Mandragora lékařská je krásná rostlina vyskytující se především na jihovýchodě Evropy. Listy a květy vyrůstají ve tvaru růžice přímo z kořene, květy jsou fialové až bělavé a mají tvar zvonku, z nich se pak tvoří žluté bobulovité plody, tvarem podobné malému jablku. Kořen mandragory, stejně jako kořen ženšenu, nápadně připomíná tvar lidského těla. Od pradávna se mu přisuzovaly magické účinky a byl součástí lektvarů čarodějnic. Mandragora jako dávné afrodiziakum Řekové ji zasvětili bohyni lásky Afroditě, věřili, že mandragora je afrodiziakum a vzbuzuje lásku. Výtažky z kořene získávali například tak, že oloupaný kořen máčeli a vařili v octu nebo víně, které pak pili a dosahovali tak stavu omámení. Dokonce i v Bibli je zmínka o mandragoře, její plody jsou tam nazývány jablíčky lásky. Lidé věřili, že afrodiziakální účinky rostliny jsou tak silné, že působí nejen na člověka, ale i na zvířata. Někde se dokonce tradovalo, že ji některá zvířata záměrně vyhledávají, jedí a nabízejí i svému vyvolenému. Ženy nosily sušený kořen mandragory jako talisman, věřilo se, že dokáže léčit neplodnost.

Obchod s kořenem byl velmi lukrativní, proto také často docházelo k podvodům. Lidé používali podzemních částí jiných rostlin, ze kterých vyřezávali napodobeniny kořene mandragory, ty pak draze prodávali, buď celé, nebo jejich kousky. Ďáblova rostlina nebo strážce domova V některých kulturách byla mandragora spojována s ďáblem a zlem, v jiných sloužila jako ochrana před negativní energií, nemocí a posedlostí. Sušený kořen byl zárukou šťastného domova, měl zajistit blahobyt a ochránit domácnost před nemocemi a zlými duchy, za tímto účelem se zavěšoval v příbytku. Čarodějnice ho také používaly na vymítaní ďábla a zlých duchů a ochranu před nimi.      (Dále čtěte na stránkách Záhady & mystéria)


Je voda z vodovodu bezpečná pro nastávající matky? ..... Pití vody dezinfikované chlorem může způsobit zvýšení rizika projevujícího se srdečními problémy, rozštěpem patra nebo mozkovými defekty u narozených dětí. Analýza údajů, získaných od více než 400 000 dětí z Tchajwanu, prováděná výzkumníky z univerzity v Birminghamu ukázala, že v případech, kdy žena v těhotenství pije vodu dezinfikovanou chlorem, může dojít ke zvýšení zdravotního rizika u narozených dětí, projevujícího se srdečními problémy, rozštěpem patra nebo mozkovými defekty. Chlorování vody se používá jako účinná metoda dezinfekce pitné vody a snižování výskytu chorob z pití vody. Četné studie ale prokazují v chlorované vodě přítomnost řady vedlejších produktů. Nedávný výzkum poukázal na to, že prenatální vystavení těmto vedlejším produktům může zvyšovat riziko vrozených defektů. Kupříkladu působení trihalometanů v dávce vyšší než 20 µg/litr bylo spojeno se zvýšením tohoto rizika o 50–100 % v porovnání s úrovní pod 5 µg/litr. Biologický mechanismus působení těchto vedlejších produktů dezinfekce na vznik vrozených defektů není znám.

(Zdroj: Agris.cz)


Změna klimatu může ovlivnit migraci do České republiky ..... Také Českou republiku může v budoucnu ovlivnit migrace obyvatel z jiných částí světa vynucená globální změnou klimatu. Shodli se na tom odborníci na panelové diskusi konané ve čtvrtek 5. června 2008 v pražském Domě OSN.

Zhruba padesát účastníků se sešlo v Informačním centru OSN v Praze na debatě uskutečněné u příležitosti Světového dne životního prostředí. Vedoucí centra Michal Broža zdůraznil, že letos je Den životního prostředí celosvětově věnován podpoře a propagaci ekonomiky založené na nízkých emisích uhlíku. Spoluorganizátoři panelové diskuse Britská rada a IOM Mezinárodní organizace pro migraci i pozvaní odborníci ze státní i nestátní sféry uvítali možnost poprvé v České republice společně diskutovat souvislosti mezi dvěma celosvětově vysoce aktuálními tématy – migrací a změnou klimatu. Ředitelka IOM Lucie Sládková zdůraznila, že na mezinárodním fóru je těmto otázkám věnována velká pozornost a vznikají nové analýzy.

Čeští odborníci zastoupení v panelu, včetně zástupce ministerstva životního prostředí Jiřího Hlaváčka a Tomáše Urubka z ministerstva vnitra, se shodli na potřebě vypracování výzkumu na téma environmentálních příčin migrace v České republice, který by umožnil zhodnotit a predikovat možné dopady. Společně s Janem Pretelem z Českého meteorologického ústavu i Dušanem Drbohlavem z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity současně potvrdili, že přestože Česká republika z důvodu geografické polohy a tradičních migračních tras doposud nebyla významným cílem tzv. environmentálních uprchlíků, může se jím stát.

Podle odhadů IOM každoročně roste počet lidí, kteří musí v důsledku vlivu životního prostředí odejít ze svých domovů. Zatímco v současnosti se podle odborníků týká tento jev minimálně 50 miliónů, do roku 2050 by tento počet mohl dosáhnout až čtyřnásobku.      (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


Franz Anton Mesmer a další .....  "Jdi a umyj se v Jordáně, a uzdraveno bude tělo tvé, a čist budeš". - Král. 5, 10    Léčivé účinky vody využíval také bavorský farář Sebastian Kneipp (1821 - 1887) a ve svém spise "Meine Wasserkur" na historické zkušenosti léčení vodou navázal a systematicky je zpracoval. U potoka, který protékal horskou vesnicí Worishofen, vybudoval Kneipp léčebný ústav. Průkazné výsledky léčby jeho pacientů vyvolaly zájem lékařů a mnozí přijížděli do Worishofenu studovat vodoléčbu. Kneippova terapie byla založena na kontaktu lidského těla se studenou a teplou vodou. Vyvolal nový zájem o hydroterapii, která je dnes uznávanou léčebnou metodou.

Páter Kneipp popsal mnoho léčebných způsobů, ale nejvíce mne zaujalo, že si místo pro léčení zvolil u potoka s rychle proudící vodou a čas pro vodní aplikace stanovil v minutách. Po seznámení se s praktikami Kneippovy vodoléčby jsem provedl několik experimentů, které zviditelnily průběh léčebného procesu z energetického hlediska. Podstatou Kneippovy vodoléčby je skutečnost, že studená voda lidskému tělu energii odebírá a teplá voda mu ji předává. Při vodoléčbě tedy manipulujeme s energetikou lidského těla, kterou se lékařská věda dosud nezabývá. Z toho důvodu neznáme její optimální hodnotu, ani nemůžeme stanovit směr a stupeň ovlivnění. Přidáme-li k tomu ještě poznatek, že nejsme na tom všichni z energetického hlediska stejně, nelze od paušálních vodních aplikací očekávat, že budou vždy prospěšné. Páter Kneipp kladl velký důraz na dodržování minutových časů pro působení studené vody a doporučuji to respektovat. Lidé povzbuzeni léčivým účinkem mají snahu urychlit jej více tím, že prodlužují časy vodního působení. Tím mohou jen docílit opačného efektu - snížit svou energetickou hladinu pod optimální hodnotu.       (Zdroj: Záhady.cz)


Záhadný Val obrů ..... Táhne se od vrchu Sitno (1009 m.n.m.) ve Štiavnickém pohoří dolů na jih přes území obcí Pečenice a Dudince až k řece Ipeĺ. Ing. Hurník předpokládá, že val se táhl i nahoru na sever... Pátráme po záhadách tisíce kilometrů daleko a leckdy žehráme, jak je nám to všechno nedostupné.

Jednu velmi pěknou a evidentně dostatečně velkou záhadu přitom máme na Slovensku. Pro začátek uvádíme informace shromážděné slovenským badatelem Ing. Jánem Hurníkem. Pokud vím, zatím zůstaly bez ohlasu.

Tak tedy. Na Slovensku existuje stavba, která se nazývá Val obrů. Co je o něm dosud známé?

Táhne se od vrchu Sitno (1009 m.n.m.) ve Štiavnickém pohoří dolů na jih přes území obcí Pečenice a Dudince až k řece Ipeĺ. Ing. Hurník předpokládá, že val se táhl i nahoru na sever (přes Žilinu) a nekončil tedy po Sitnem. Pokračoval také dolů na jih, do Maďarska, za řeku Ipeĺ. Jasně rozeznatelné stopy valu jsou na hraniční čáře mezi okresy Levice a Zvolen, která je zakreslena v mapě v každém školním atlase vydaném před rozdělením ČSFR. Na těchto místech jsou prý kameny i spečené dohromady. Další stopy valu jsou údajně vidět v lázeňské obci Dudince (okr. Krupina, východně od Levic) a také v Maďarsku za řekou Ipeĺ. Tyto poslední dvě informace byly získány od dnes již zesnulého obyvatele – pamětníka obce Dudince. ¨

Budeme-li počítat tu nejkratší možnou variantu, tj. trasu Sitno – hranice SR, potom je to vzdušnou čarou 65 km, v reálu asi tak 80 km. Val je patrně značně rozpadlý, ale místy (na hranici mezi okresy Levice a Žiar nad Hronom) dosahoval šířky až 8 metrů, což je tam prý také jasně patrné. Stáří valu Ing. Hurník považuje val za prehistorický, který musel stát jež nejpozději kolem roku 5000 př. n. l. (odůvodnění tohoto názoru viz dále). Nejstarší známá zmínka o valu pochází z listiny ze 13. st., kde se val nazývá Fossa giganteum, tedy Val obrů.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Napájet ..... V náhle přišedších vedrech je třeba pomýšlet na to, aby všechna chovaná zvířata měla dostatek napájecí vody. Týká se to jak zvířat hospodářských, tak zvířat domácích, tj. úředním jazykem chovaných v zájmovém chovu. Člověk se o své potřeby dokáže postarat sám, ale zvířata chovaná „v zajetí“ si sama poradit nemohou.

U zvířat chovaných v uzavřených prostorách je kromě napájení třeba dbát na to, aby teplota ve stájích odpovídala jejich požadavkům, tj. je nutné zajistit odpovídající větrání, popřípadě kontrolovat klimatizaci. Když větrat, tak nejlépe v ranních hodinách. Samozřejmě nezapomenout ani na napájení jatečných zvířat, která čekají na porážku.

U zvířat na pastvě je třeba zajistit, aby například chované krávy i ovce měly volný přístup k napajedlům s čerstvou vodou, přičemž okolí napajedel má být zpevněné, aby nedocházelo k rozbahnění okolí, neboť by vznikla „živná půda“ pro všemožné nepříjemné mikroorganismy či parazity.

U zvířat v domácnosti je třeba také pamatovat na stále plnou napáječku. I taková kočka, která zdánlivě vodě „moc nedá,“ v horku více pije!      (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Za inzerovanou cenu na zájezd neodjedete ..... Sezóna letních dovolených se dostává do plného proudu a problém neúplných cen zájezdů stále přetrvává. SOS již v minulém roce kritizovalo neuvádění konečných cen zájezdů. V této souvislosti zažalovalo CK Exim tours a.s.. Žaloba vyvolala velkou diskusi, všichni očekávali soudní výklad. Iniciativu SOS za úplné ceny služeb podpořily ČOI, Veřejný ochránce práv, Unie cestovních agentur, Ministerstvo financí a především sami spotřebitelé. ČOI uložila v minulém roce pokutu za porušování § 12 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pokutu 20 cestovním kancelářím. Situace po roce zůstává podobná.

I v letošním roce praxe kosmetického upravování cen způsobem, aby ceny vypadaliy vizuálně nižší, u většiny CK přetrvává (výjimkou je CK ALEX, CK ČD Travel, CK West holidays). Zároveň opět došlo ke zvýšení jednotlivých povinných poplatků, které musí spotřebitel zaplatit, aby na zájezd mohl odjet. Cestovní kanceláře se i nadále odvolávají na praxi leteckých přepravců, kteří je „nutí“ k tomu, aby přeúčtovávali samostatné poplatky za pohyblivé náklady spotřebitelům. To ale letečtí dopravci odmítají. „Je mimo kontrolu leteckých společností, jaké další poplatky cestovní kanceláře zahrnují do jednoho balíčku,“ uvedla již dříve pro MF Dnes mluvčí ČSA Jana Víšková. CK tím přenáší riziko nižšího výdělku ze svého podnikání plně na spotřebitele a to není správné. Je to nebezpečný precedent, který by se mohl šířit do dalších odvětví

CK tvrdí, že nemohou uvádět konečné ceny s ohledem na výkyvy v nákladech na dopravu. „Cestovní kanceláře jsou proti výkyvům proměnlivých vstupních nákladů chráněny přímo ze zákona, když mají možnost reagovat na změnu kurzu koruny nebo nárůst nákladů spojených s dopravou jednostranným navýšením ceny zájezdů do 20 dnů před zahájením zájezdu,“ říká Jana Teplá, právnička SOS. „V minulých týdnech jsme zaznamenali u většiny CK zvýšení palivového příplatku v reakci na zvýšení ceny ropy. Přesvědčili jsme se o tom, že CK umí využít svého zákonného práva dle § 852c OZ – zvýšení ceny zájezdu – a neváhají tak činit. Nevidíme tedy důvod vyčleňování těchto poplatků z ceny,“ dodává Jana Teplá.

Je též pozoruhodné, že zájezdy se shodným transferem do stejných destinací se liší někdy i v řádech stokorun. Letištní taxy jsou účtovány všem stejně, stejně i palivový příplatek by měl být obdobný. Skutečnost je však jiná. „Letištní taxa Letiště Praha je jednotná ve výši 525 Kč za odlet nebo v případě přestupu 190 Kč. Letiště Praha nemá vliv na to, jakým způsobem účtují letecké společnosti, potažmo cestovní kanceláře cenu letenky,“ říká Eva Krejčí, tisková mluvčí Letiště Praha s.p..      (Dále čtěte na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


EU chce "zlepšit" život koňům a oslům, dostanou svůj pas .....  Koně a oslové možná zanedlouho rozšíří skupinu "privilegovaných" zvířat, která musejí mít v Evropské unii svůj pas. Alespoň podle návrhu, který dnes zveřejnila Evropská komise. Podle ní je tento krok namířen ke zlepšení "zdravotního stavu" zvířat.

"Všichni členové čeledi koňovitých budou muset získat pas během prvních šesti měsíců života," uvedla komise s tím, že spolu s vydáním úředního dokumentu jim bude do krku vpraven i mikročip, který usnadní jejich identifikaci. Podle eurokomisařky Andrully Vassiliuové je současný systém identifikace koňů či oslů zastaralý a je třeba ho nahradit novým.

V současnosti při cestování po Evropské unii potřebují pasy především psi, kočky a fretky. V úřednické hantýrce se tento dokument nazývá jako pas společenských zvířat a byl zaveden v roce 2004. Kromě něj je však třeba celá řada dalších dokumentů, přestože unie tvrdí, že tento krok měl cestování se zvířaty usnadnit. Zvířata musejí být očkována proti nejrůznějším nemocem, na což musejí mít potvrzení, některé státy navíc vyžadují i elektronický čip či speciální tetování.       (Zdroj: Ekolist.cz)


10.06. 2008     Desátého června 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn.

Tohoto dne roku 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. O dva roky později, v roce 1944, potkal stejný osud Oradour-sur-Glane ve Francii. Německé jednotky Waffen SS zmasakrovaly 642 civilních obyvatel včetně starců, žen a dětí a vesnici vypálily.


Peaceland vzala útokem vojenská policie ..... Nově ustavený stát Peaceland, který vznikl minulý týden na kótě 718, byl dnes (9.6. 2008) napaden vojenskou policií České republiky. Většina aktivistů, kteří se na území tou dobou zdržovala, byla odvezena, zůstali jen lezci na plošinách připevněných na stromech.

K Peacelandu odpoledne přijelo asi 10 vojenských vozů s příslušníky vojenské policie, kteří území státu obklíčili a poté začali odvádět přítomné obyvatele. Ti při zatýkání kladli pouze pasivní odpor a nechali se odnést do přistavených vozů. Policisté zabavili i kameru, kterou si jeden z přítomných obyvatel Peacelandu zásah natáčel. Zásah byl evidentně dopředu naplánován a i když měli aktivisté informace, že se připravuje, Peaceland neopustili.

„Proti intervenci českých vojenských složek důrazně protestujeme. Česká policie zasáhla na území cizího státu, k čemuž neměla oprávnění. O všem podle svých slov byl dopředu informován i premiér Topolánek, kterého jsme přitom minulý týden jednak informovali o vyhlášení Peacelandu a důvodech, které nás k tomuto kroku vedli, jednak jsme ho k nám pozvali na návštěvu. Jestli si ovšem pan premiér takto představuje přátelskou návštěvu, tak jej musí v zahraničí jistě milovat,“ prohlásil Jan Freidinger, vedoucí radarového projektu Greenpeace.

Důvodem k vytvoření samostatného státu se pro obyvatele Peacelandu stal zásadní rozpor mezi představou jejich a české vlády o způsobu zajištění globální a tím i české bezpečnosti a zachování míru. „Jsme přesvědčeni, že celý projekt Národní protiraketové obrany včetně umístění radarové základny na českém území s sebou nese závažná rizika, mezi kterými na čelném místě stojí porušení globální rovnováhy, zvýšení mezinárodního napětí a nové jaderné zbrojení. Nepovažujeme projekt protiraketové obrany za nástroj k vyřešení závažných problémů dnešního světa,“ řekl Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace a občan Peacelandu.

Dalším důvodem k vyhlášení Peacelandu byl ostrý nesouhlas s plánovaným využitím brdské krajiny. Zatímco vláda hodlá velkou část zdejší mimořádně kvalitní přírody zalít betonem, obyvatelé Peacelandu ji chtějí chránit a těšit se z ní. Úcta k přírodě a ochrana všeho živého spojuje občany nového státu.

Ještě včera Peaceland žil muzikou a divadlem. Přímo na kótě 718 proběhl multi-žánrový festival, kterého se zúčastnila řada hudebníků, herců a podívat se přišlo podívat několik desítek diváků.

(Zdroj: Greenpeace.cz)


Ozón přispívá ke světové potravinové krizi ..... Nárůst populace, vlny horka, sucha, ale i ceny pohonných hmot, to jsou příčiny současné celosvětové potravinové krize, která je zmiňována v nadpisech novin po celém světě. Všechno nasvědčuje tomu, že se k nim může směle zařadit i ozón.

Výzkum profesora Williama Manninga z University of Massachusetts Amherst naznačuje, že stoupající úroveň ozónu v atmosféře také pravděpodobně nemalou měrou přispívá k tomuto problému s potravinami, a to snižováním výnosů důležitých plodin, například pšenice a sóji.      (Zdroj: OSEL.cz)


Učitele by bylo zapotřebí ze škol vypráskat, ne přidávat jim na platech ..... „Tak co, jak u vás dopadly přijímací zkoušky,“ ptal jsem se v neděli jednoho kolegy, který vyučuje českou literaturu na jedné české vysoké škole. „Bylo to otřesné. Ve srovnání s loňskem došlo k dalšímu výraznému poklesu gramotnosti uchazečů.“

Jednou z otázek přijímacího testu byl požadavek, aby uchazeč několika větami kriticky zhodnotil nějaké dílo současného českého autora. Většinou studenti psali o Vieweghovi, případně o Halině Pawlowské. Jejich kritické hodnocení bylo ve stylu. „Román pro ženy je velmi zajímavá kniha, kterou bych každému ráda doporučila.“ Jeden intelektuál psal o Kafkovi (netušil, že to není současný český autor, jiný o Haškovi, jehož Dobrý voják Švejk je prý výmluvným zobrazením hrůz druhé světové války. Na otázku Stručně charakterizujte literární poměry v Čechách v patnáctém století psali studenti něco o Jungmannovi a Dobrovském… Neuměli pravopis, slovo „sytuace“ se vyskytlo s tvrdým „y“.

To, co jsme v přijímacích zkouškách od uchazečů požadovali, by je normální učitel dokázal naučit asi tak za deset hodin, konstatoval kolega. Co s nimi na těch středních školách dělali po dobu čtyř let, tři hodiny týdně, naprosto netuším. Zcela zjevně učitelé s žáky absolutně nečtou žádné literární texty.

Země se propadá do plebejství. Možná to tak politikové záměrně chtějí – nevzdělaný a primitivní národ bude daleko lehčeji manipulovatelný. Možná právě proto se neustále drasticky snižují rozpočty na vysoké školství. Inteligentního, racionálního uvažování už možná brzo nebude skoro nikdo schopen. Konec konců, nacisti také zrušili české vysoké školy a inteligenci umlčeli v padesátých a pak znovu v sedmdesátých letech i komunisté.

Učitelům by se měly zvýšit platy pouze v tom případě, prokáží-li schopnost učit. Tu, podle současných přijímacích zkoušek na některých českých vysokých školách, zjevně nemají. Měl by nejprve vzniknout systém, který by dokázal schopnost učit zhodnotit.       (Zdroj: Britské listy)

S titulkem tohoto článku se naprosto neztotožňuji .... ovšem ta věta o snadno manipulovatelném a nevzdělaném národu, to je jádro pudla ...


Potraviny a krevní skupiny. Přežilo by sedm evropských pramátí sóju a diety? ..... Dietu podle krevních skupin vyvinul americký lékař Peter D´Adamo, který ve své knize o dietách axkrevních skupinách vydané i u nás přímo vyhrožuje nelegálním uživatelům jeho vynálezu. Dokonce jsem před lety dostal e-mail, kde pán s jménem znějícím vietnamsky mi česky napsal, že jsem bez souhlasu umístil na internet text, "který se podobá a zčásti shoduje s textem knihy, jejímž autorem je D´Adamo". Když jsem se podivoval, tak mi sdělil, že je právním zástupcem D´Adama pro Česko. No vida, stránka www.dadamo.cz už je dnes pěkný byznys se zdravím. Základní myšlenkou této diety je poznatek, že každá krevní skupina snáší jednu a tutéž potravinu různě. Následuje malé opakování, evropská pramáti moudrosti - dnešní mátí moudrosti - je Wiki.

Krevní skupina 0 Lidé s touto skupinou žili před 40 000 lety v Africe, byli to zdatní lovci. Základ jejich potravy tvořilo maso. Krevní skupiny 0 snášejí dobře maso, nevhodné jsou obilné výrobky, nutno doplňovat ovocem a zeleninou. Krevní skupina 0 (nula) ve světě jsou rozšířena nejvíce - snad 43% (Afrika, Středomoří hodně, ale i všude v Evropě a tudíž v západní civilizaci, Indiáni - ti takřka 100%). Afričané mají takřka 100% Rh- (mínus) faktor, Evropané asi 84% Rh- a 16 % Rh+ .

Krevní skupina A Objevila se asi před 25 000 až 15 000 lety na středním východě a v Asii u usedlých zemědělců. V jejich stravě převládala rostlinná strava, zvláště obilí. Pro krevní skupiny A je ideální vegetariánská strava, hlavní součást tvoří čerstvé ovoce a zelenina, bílkoviny se tělu dodávají třeba sójovými produkty.

Krevní skupina B Před 15 000 až 10 000 lety vznikla v oblasti mezi Himálají a Indií. Lidé zde žijící byli tvrdí a houževnatí, živili se prý převážně kefírem a brynzou (!). Krevní skupiny B dobře snáší maso a mléčné produkty. Nejvíce skupiny B je ve střední Asii, hodně v Indii a docela dost v Číně - a to nejsou země oplývající mlékem a masem, spíše rýží.

Krevní skupina AB Existuje zhruba 1200 až 1000 let. Vznikla v době putování národů smísením krevní skupiny A s krevní skupinou B mongolských nájezdníků. Lidé s touto krevní skupinou nejlépe snášejí vyváženou kombinovanou stravu. Krevní skupiny AB mají citlivý trávicí systém, a proto si musí opatrně vybírat.

Můžeme si vyzkoušet jakoukoliv dietu, ale musíme si zvolit jídelníček, který nám vyhovuje a který odpovídá racionální stravě. Nikdy se nestravujeme na úkor svého zdraví a proti své vůli. Nechci zpochybňovat výzkumy Dr.D´Adama, když mám k dispozici jen selský rozum, jsem krevní skupina A a mládí na vsi jsem trávil se selskou stravu, spoustou chleba a mléka.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Pořádek na železnici ..... Složité jízdy s komplikovanými jízdními řády V roce 1840 se britská železniční společnost Great Western jako první na světě rozhodla používat londýnský čas pro všechny své jízdní řády. To vedlo k zániku lokálních časů a k jejich synchronizaci s Londýnem, lépe řečeno s hvězdárnou v Greenwich, podle které byly londýnské hodiny nastavovány. Železnice tak smazala drobné, ale přesto význačné detaily mezi jednotlivými městy (např. Oxford byl 5 minut pozadu). Odtud byl již jen krůček k zákonu, který 2. července 1880 ustanovil stejný čas platný pro celou Británii. Bohužel, tímto zákonem se problémy s časem v žádném případě nevyřešily. Pro malinkou Anglii možná ano, ale svět chtěl být také řízen časem. Tato skutečnost vedla sira Sandforda Fleminga (kanadského stavitele železnic) k vytvoření plánu časových zón. Schválili ho delegáti 27 zemí v roce 1884 ve Washingtonu. Od tohoto okamžiku je země rozdělena na 24 pásů (po 15 stupních), vždy s rozdílem jedné hodiny od GMT (Greenwich Mean Time – lokálního času v Greenwichi). Posouvání času na hodinkách cestujících se zřejmě nikdy neodstraní.      (Zdroj: 21@století)


Papír pevný skoro jako ocel ..... Papírem budoucnosti nemusí být jen ten elektronický. Z obyčejné celuózy teď technologové Švédského královského technického ústavu ve Stockholmu připravili materiál, který je pevnější než lité železo. V rostlinné tkáni vytvářejí molekuly celuózy vlákna o tloušťce asi 20 nanometrů, která se mohou dále řetězit. Při klasickém způsoby výroby papíru se ale tyto struktury potrhají, z čehož vyplývá, že papír má takové mechanické vlastnosti, jaké má. Vlákna v klasickém papíru jsou mj. dost velká a hrubá s průměrem okolo 30 mikrometrů. Lars Berglund a jeho kolegové výrobní postup upravili. V jejich jemnějším podání se rozmělněné dřevo enzymaticky rozkládá a vzniklá směs se poté „šlehá“. Výsledkem tohoto procesu jsou neporušená celuózová nanovlákna ve směsi s vodou. Jak voda vysychá, vlákna se pomocí vodíkových můstků vážou k sobě a vytvářejí tento síť – základ ultrapevného papíru. Proužek tohoto papíru o rozměrech 40 * 5 mm a síle 50 mikrometů pak v tahu překonal svou pevností i lité železo. Pevnost superpapíru byla 214 MPa (normální papír méně než 1, lité železo 130, konstrukční ocel 250). Tato pevnost vyplývá podle vědců (kromě malého průměru základních vláken a hustého zasíťování) mj. i z toho, že vlákna se po sobě stále do určité míry mohou posouvat, a tlak tak zmírňovat. Vzhledem k struktuře se jedná o „nanopapír“. Malá velikost vláken také umožňuje mnohem jemnější a pravidelnější strukturu povrchu, prakticky bez viditelných defektů.      (Zdroj: ScienceWORLD)


České ovoce je zdravější, obsahuje méně chemie ..... Ovoce i zelenina od českých pěstitelů je zdravější než z dovozu. Nejvíce pesticidů dává na pole Malta, ale také Belgie, Itálie, Nizozemsko a Portugalsko. Tuzemští zemědělci totiž používají výrazně méně pesticidů při ošetřování rostlin.

Deník zjistil, že v některých státech západní Evropy se na jeden hektar používá pětkrát i desetkrát víc chemikálií než v Česku. „Jestliže zákazník váhá při výběru ovoce, tak aby byl šetrný ke svému zdraví, doporučuji řídit se podle jednoduché věci - země původu. Když je to Česká republika, zákazník si může být jistý, že ovoce je zdravotně nezávadné,“ uvedla Ivana Picková, mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů.

Odborníci přitom již léta varují, že zbytky pesticidů v potravinách mohou znamenat riziko pro lidský organismus. „Velký problém vidím v tom, že limity povoleného množství pesticidů v ovoci jsou počítané na průměrného člověka, tedy na 70 kilogramů váhy. Tyto limity tedy vůbec nezohledňují děti,“ řekl Deníku Miroslav Šuta, odborník na zdravou výživu. Nadlimitní dávky

Jeho slova potvrzuje výzkum v západní Evropě. Vědci porovnali údaje z Německa, Velké Británie a Nizozemska o tom, kolik sní v průměru dítě jablek, kolik toto ovoce obsahuje v dané zemi průměrně pesticidů a jak je v průměru velké jedno místní jablko. Závěry výzkumu byly děsivé. Děti zkonzumovaly u některých pesticidů mnohonásobně vyšší dávku, než jakou povolují limity v zákoně. Nejhůř dopadlo Německo. Tam byly evropské normy překročeny osmkrát. U Velké Británie a Nizozemska byl limit překročen čtyřnásobně.      (Zdroj: Agris.cz)


9. června 1958 bylo uvedeno do provozu otáčivé hlediště v Českém Krumlově ..... V romantickém prostředí zámecké zahrady v Českém Krumlově se hraje divadlo už od roku 1947. Večerní představení je ale možné sledovat už padesát let netradičně z otáčivého hlediště. Na první točnu, která byla zkonstrouvána ručně se původně vešlo 60 diváků. Dnes jich hlediště pojme desetkrát tolik. Projekt však od samého počátku vadí památkářům. Otočná tribuna prý narušuje ráz zámeckého parku. Samotný nápad se zrodil v mysli scénáristy Joana Brehmse, který po roce 1945 působil jako výtvarník v divadle v Českých Budějovicích. První improvizovaná verze točny se podle jeho projektu roztočila 9. června 1958. Užaslí diváci tehdy shlédli inscenaci Jiráskovy Lucerny. O tom, že se hlediště pohybovalo pomocí lidské síly, v té době věděl málokdo. Netradiční zážitek návštěvníky zaujal a o atrakci byl velký zájem. Už rok po otevření točny se zvýšil počet sedadel na rovných 400. Do útrob mobilní konstrukce se muselo vejít dobrých 40 lidí, kteří ji poháněli tam a zpět. Novou podobu dostalo otáčivé hlediště v roce 1960. Zvýšená poptávka o představení si vynutila zvýšení počtu sedadel na 550 a točnu v té době poháněl už elektromotor. Dnešní podobu otáčivému hledišti dalo hned několik projektantů. Strojní část navrhla a realizovala Škoda a.s. Plzeň, dodavatelem divadelní techniky se stala firma Cultact Brno. Novou točnu s oboustranně plynulým pohybem zajišťují čtyři elektromotory. Konstrukce váží 650 tun a má kapacitu 658 diváků. Představení bývají vyprodaná a točna se těší velké oblibě. Kámen úrazu je ale v tom, že vše se odehrává před letohrádkem Bellarie, který je považován za nejcennější stavbu zahradní architektury v Čechách. Památkáři proto už léta upozorňují na autentický historický prostor barokní zahrady, který je narušován právě touto "komerční atrakcí."       (Zdroj: Řev přírody)


Zprávy ze základny Vastitas Borealis ..... Zprávy ze základny Vastitas Borealis, kde už téměř dva týdny pracuje sonda Phoenix, jsou jako na houpačce. Špatné zprávy střídají dobré…naštěstí jsou ty špatné zprávy mnohem méně špatné, než jsou ty dobré zprávy dobré. Kamera na sondě zřejmě odhalila led a robotické ruce se podařilo odebrat první vzorky. Proti tomu se vyskytly problémy při přenosu dat a dvířka na jedné z komor přístroje TEGA nelze úplně otevřít.

V nedělo 1. června se radlice na robotickém rameni sondy Phoenix poprvé zabořila do povrchu Marsu. Marťanská půda ovšem neputovala k analýze, ale byla po chvíli opět vysypaná na povrch. Cílem totiž bylo pouze celý mechanismus otestovat a pořídit snímky vyhloubené horniny. A snímky nezklamaly. Ve vzorcích půdy se podařilo odhalit bílá zrníčka, zda se ale jedná o led či spíše o sůl, ukáží teprve rozbory.

Test odběru vzorků ale nedopadl úplně na výbornou. Část půdy totiž zůstala přilepená v radlici. Další problém na sebe nenechal dlouho čekat. Zjistilo se, že dvířka jedné z komor na přístroji TEGA se otevřela jen částečně. V přístroji TEGA mají být vzorky půdy zahřáty až na 1 000°C a odpařené látky následně zkoumány hmotnostním spektrometrem. Příčinou byla zřejmě zima, v severních oblastech rudé planety panují v současnosti teploty od -30 do -80°C. Chlad se zřejmě podepsal na pružinkách dvířek, která jednoduše řečeno zamrzla. Plně se otevřela pouze dvířka, na které dopadaly sluneční paprsky. Druhé se otevřela jen částečně.

Mohou tyto problémy ohrozit analýzu vzorků? Nikoliv. Phoenix si pouze zkušební odběr vzorků zopakoval ještě jednou, čímž se lopatka zbavila přilepené půdy. Dvířka komory se sice nepodařilo otevřít úplně, nicméně dostatečně na to, aby se do ní mohly vzorky nasypat.       (Zdroj: Astro.cz)


V brněnské zoo se narodila dvojčata vzácného vlka arktického ..... Po narození dvojčat ledního medvěda slaví brněnská zoo další úspěch - narození dvojčat vlka arktického. Štěňatům je už pět týdnů a o uplynulém víkendu se poprvé prošla po výběhu. Jejich matka si v expozici vytvořila doupě, v němž přivedla potomky na svět, aniž o tom chovatelé věděli. Vlčata jsou prvními vlky arktickými, které se v Česku podařilo odchovat. V Evropě se to zdařilo jen v několika málo zoo, řekl dnes ČTK ředitel brněnské zahrady Martin Hovorka.       (Zdroj: Ekolist.cz)


09.06. 2008     Dnes máme velké narozeniny! Devátého června 1934 se na filmovém plátně poprvé objevila postavička Kačera Donalda.


Zaměstnanci NASA prý záměrně manipulovali údaje o globálním oteplování .....  Americký národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) údajně během let 2004 až 2006 manipuloval data vypovídající o globálním oteplování. Celá záležitost se dosud vyšetřuje, nicméně již nyní se pokládá za zřejmé, že motivem manipulace byly politické důvody. O kauze informoval deník Houston Chronicle.

Podle vyšetřovatele Kevina Winterse NASA v období od roku 2004 do roku 2006 cíleně zkreslovala a cenzurovala data o globálním oteplování. Winters předložil devadesátitřístránkovou vyšetřovací zprávu, v níž mimo jiné uvádí, že NASA údaje o klimatu redukovala, marginalizovala a dezinterpretovala. Veřejnosti jednoduše předkládala upravená data.

V rámci vyšetřování bylo vyslechnuto 59 svědků a prostudováno 10 000 stránek dokumentů. Vyšetřování odhalilo řadu skutečností. Například i to, že NASA ve vyšetřovaném období jednomu ze svých vědců zakázala rozhlasové vystoupení.

Dle vyšetřovatelů stojí za zkreslováním dat politické motivy. Nicméně zatím se nepodařilo prokázat, že by samotné vedení NASA či Bushova administrativa přímo manipulaci dat řídili.

Vedení NASA oznámilo, že dva lidé, kteří byli do kauzy zapleteni, již dále v organizaci nepracují. Mluvčí NASA pak prohlásil, že úřad již zrevidoval svou politiku šíření vědeckých informací.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Revize politiky šíření informací ... no asi už nám neřeknou pro jistotu vůbec nic ...


Elektřina z výfuku ..... Vědci pracují na termoelektrickém generátoru, který by dokázal měnit teplo z výfukových plynů automobilů na elektřinu. Zařízení bude možné použít jako zdroj energie pro elektronická zařízení automobilu. To by mělo vést k lepšímu využití energie získané z paliva a tím snížit spotřebu motoru, což mimo jiné napomáhá snižovat emise oxidu uhličitého.

Vědci celého světa se snaží pracovat na tom, aby se účinnost spalovacího motoru zvýšila a díky tomu klesla spotřeba paliva. Jednou z cest je využití tepla výfukových plynů, a to nejen automobilů, ale i ostatních strojů a zařízení poháněných spalovacími motory. Právě tam se objevuje prostor pro termoelektrické generátory, ve zkratce TEG. Tato zařízení dovedou převést teplo na elektrickou energii využitím tepelného gradientu na přechodu mezi žhavým a chladnějším prostředím. Čím větší je teplotní rozdíl, tím více energie se dá vyprodukovat.      (Zdroj: OSEL.cz)


Klánovický les v akutním ohrožení ..... Státní podnik Lesy České republiky uzavřel smlouvu s nedůvěryhodnou firmou Forest Golf Resort Praha bez výběrového řízení

V tomto týdnu se v médiích objevila zpráva, že státní podnik Lesy ČR podepsal se společností Forest Golf Resort Praha, a. s. smlouvu o smlouvě budoucí na využití pozemků v Klánovickém lese. Firma zamýšlí vykácet část lesa, který je nyní v majetku státu, a vybudovat zde golfové hřiště. „Proti jsou místní občané, vedení klánovické radnice, občanská sdružení i pražská krajská organizace Strany zelených.

Předsedkyně klánovické SZ Zorka Starčevičová k tomu říká: „Ze strany Lesů ČR se jedná o neférové jednání. K podpisu smlouvy o smlouvě budoucí došlo jen 4 měsíce poté, kdy generální ředitel s. p. Lesy ČR písemně ujistil starostu Klánovic Ladislava Hrabala (SZ), že lesní pozemky v Klánovickém lese Lesy ČR nehodlají prodat ani pronajmout.“

K podpisu smlouvy došlo bez jakéhokoliv výběrového řízení. Společnost Forest Golf Resort Praha, a. s. navíc není důvěryhodným partnerem a je s podivem, že si tyto okolnosti LČR neprověřily. FGRP, a. s. nebyla letos přijata mezi členy České golfové federace, protože vede soudní spor o 8 milionů korun nedoplatku s motolským Golf Clubem Praha.

Záměr výstavby hřiště zasahuje do přírodně cenné oblasti, která byla zařazena do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. I nejmenší varianta golfového hřiště má mít rozlohu 20 fotbalových hřišť a způsobí vykácení až 20 000 stromů.

„Do 12 km okolo Klánovic je již dnes v provozu či ve výstavbě 90 golfových jamek. Je absurdní, aby padly tisíce stromů kvůli dalším 9 jamkám, když současně pražský magistrát připravuje rozsáhlý a velmi drahý plán na výsadbu lesního pásu okolo města,“ říká starosta městské části Praha-Klánovice a kandidát do Senátu za Stranu zelených Ladislav Hrabal.

„Zastupitelstva městských částí Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje a středočeských obcí Šestajovice a Úvaly se jednoznačně vyslovila pro to, aby Klánovický les zůstal lesem. Petici za zachování lesa podepsalo přes 22 500 lidí. Je smutné, když demokraticky zvolení zastupitelé a veřejnost nejsou respektováni a když při rozhodování úředníků o státním majetku převáží tlaky lobbistů.“ dodává Hrabal.      (Zdroj: Britské listy)


S příchodem června nastávají podmínky pro pozorování stříbřitých mraků .....  Noční svítící oblaka blízko Kuanas v Litvě 3. 7. 2007. Foto: Donatas Tamonis Pokud se vám poštěstí a budete někde za městem pozorovat během stmívání nebo rozbřesků okolí severního obzoru, možná spatříte velmi zvláštní závoje stříbřitých oblaků. Tento dodnes ještě přesně neobjasněný úkaz s anglickou zkratkou NLC je nám znám jako „noční svítící oblaky“, „mezosférické oblaky“ nebo „stříbřité mraky“. Jedná se o náhodný úkaz, který nelze podobně jako polární záři nad naším územím předpovědět. Přesto oproti zmíněným zářím jej můžeme zažít mnohem častěji. Navíc viditelnost NLC úzce souvisí s minimální „výškou“ Slunce pod obzorem, která je z našich zeměpisných šířek nejmenší v době letního slunovratu. Proto především červen a počátek července vybízí ke sledování tajemných nočních svítících oblaků nejvíce.

NLC (z angl. Noctilucent Clouds), neboli noční svítící oblaky, jsou velmi zvláštní a pozoruhodné stříbřité oblačné závoje, které oproti běžným oblakům na obloze můžeme pozorovat výhradně tehdy, když je Slunce pod obzorem, a to jako svítící pásy velmi jemných závojových struktur nízko nad okolím severního obzoru. Ve skutečnosti však nejde o typickou oblačnost, neboť nejvýše položené mraky se vyskytují v troposféře ve výšce kolem 12 km. NLC však leží mnohem výše nad zemským povrchem, v mezosféře okolo 80 – 85 km. To umožňuje Slunci (či dokonce i Měsíci) je ozářit zespod, zatímco samotné Slunce je již dávno pod obzorem. Díky tomu jsou NLC pozorovatelné nejlépe za stmívání či za rozbřesku (v době slunovratu kolem půlnoci). Obecně pak především v červnu a v červenci, kdy Slunce „vplouvá“ pod obzor pod velmi malým úhlem a je tedy schopné nasvěcovat oblaky poměrně dlouhou dobu (několik desítek minut; někdy i hodiny).      (Zdroj: Astro.cz)


PROČ ... lidé nevysvětlitelně mizí? ..... Je to skutečně záhada. Už v 70. létech minulého století byly zveřejněny statistické údaje o pohřešovaných lidech podle údajů ze zahraničí. Počty byly dost děsivé. V takových zemích jako je např. Anglie, Francie, Itálie počet pohřešovaných činil 5000 až 20000 lidí ročně! V Sovětském Svazu počet zmizelých byl v té době byl 85 000 ročně, přičemž příčinu se podařilo zjistit pouze u 60 000 případů. Stalo se to v Paříži. V bytě se sešla společnost hostů, večírek se protáhnul, došly cigarety, hostitel hodil na sebe sako a v domácích pantoflích odešel do trafiky, která se nacházela v sousedství. V trafice se neobjevil a domů už se nikdy nevrátil. Žádné stopy po záhadném zmizení se nepodařilo objevit. Vlete roku 1973 tří studenti z Petrohradu odjeli na Krym. Ve vlaku se seznámili s dvěma studentkami, které jely na stejné místo. Když vystupovali v Símferopolu, domluvili se, že se sejdou na zastávce trolejbusu, aby spolu pokračovali do Jalty. Slečny se nedočekaly - pánové se už neobjevili. Až po návratu do Petrohradu, jedna z nich se dozvěděla od kamarádky, že té během prázdnin zmizeli tři spolužáci, kteří odjeli na Krym. Popis seděl, a slečna šla na milicií, oznámit událost. Zmizelé studenti byli dost nezapomenutelná parta - s kytarami, v kovbojských kloboukách, hluční a veselí. Dva z nich byli sportovci. Ještě jeden případ, který se odehrál v USA v minulém století, inspiroval autora povídek o Sherloku Holmesovi - spisovatele Conan Doyla. Rodina se vypravila na výlet, otec, však se vracel domů pro zapomenutý deštník. Nikdo už ho nikdy neviděl. ....

.... Všimneme si, že tyto zvláštní případy zmizení lidí, potvrzené svědky, se dějí prakticky okamžitě, bez jakýchkoliv zvukových nebo světelných doprovázení. Ale je možný takový „zázrak" v přírodě? Podle monografie E. B. Glinera, „Obecná teorie relativity po Einsteinovi", opravdu mohou existovat „teoreticky nevyhnutelné" body, ve kterých se objekty buď mizejí nebo se objevují.     (Zdroj: Řev přírody)


Protest: Obří větrníky zničí krajinu v okolí Helfštýna ..... Záměry investora postavit u obce Rakov na rozhraní Olomouckého a Zlínského kraje čtrnáct větrných elektráren vyvolávají bouřlivé protesty. Podle protestujících totiž větrné elektrárny zkazí krajinu, které nyní dominují jak hrad Helfštýn, tak známé poutní místo Hostýn.

Jde tak o další kontroverzní záměr, který provází boom využití větrné energie v Česku.

Protesty provázejí plány na výstavbu větrných elektráren na vrcholu Klínovce v severních Čechách, kvůli ohrožení vzhledu krajin proti většině projektů vystoupil Jihomoravský kraj. Zablokovaný tak zůstal plán na výstavbu větrníků u slavkovského bojiště v okolí Rousínova.      (Zdroj: Agris.cz)

Česká krajina se bude skládat z golfových hřišť, mezi kterými se budou točit obří vrtule ... jděte s tím do P... !!!


Jíst, či nejíst? ..... Průzkumy veřejného mínění prokazují, že většina spotřebitelů si klonování nepřeje. Na otázku, zda by si produkty z klonů koupili, většina dotázaných odpověděla záporně. Zákazníci se také obávají, že klonovaná zvířata více trpí, protože jsou náchylnější k různým nemocím. Vážné zdravotní problémy často provázejí i náhradní zvířecí matky. Proti klonování ve velkém se kvůli tomu vyslovila i poradní skupina pro vědeckou etiku při Evropské komisi.

ETICKÝ PROBLÉM

Etickým problémem jsou i další skutečnosti provázející klonování. Pouze pět procent uměle upravených zárodků se vyvine až k porodu. Zhruba dvacet procent nově narozených klonů nepřežije prvních čtyřiadvacet hodin a dalších patnáct procent mláďat uhyne před odstavením. Dospělé jedince provázejí vrozené poruchy – špatně vyvinuté končetiny a trávicí trakt, poruchy mozku, nefunkční imunitní systém. Příčiny je podle všeho třeba hledat v samotném procesu klonování, kdy je jedna genetická informace přepsána jinou.

Zjistilo se také, že samice, které vrhly klonovaná mláďata, mají problémy během březosti při přirozeném oplodnění a jejich vrhy jsou komplikovanější.

Regulace produkce klonovaného masa se těmito otázkami nezabývá mimo jiné proto, že klonovaných zvířat je zatím velmi málo. Podle odhadů úřadu EFSA bylo v roce 2007 ve světě okolo čtyř tisíc klonovaných kusů skotu a patnáct set prasat. Většina z nich v USA. V Evropě žilo v roce 2007 pouze 120 klonovaných krav a býků a malé množství prasat. Zbylé klony jsou v Japonsku, Číně, Austrálii, Argentině a na Novém Zélandě.       (Zdroj: 100+1)


Ministerstvo pomůže školám s tříděním odpadu ..... Každá škola v České republice bude mít šanci získat nádoby na tříděný odpad. To je hlavním cílem projektu, který tento týden, „vpředvečer“ dnešního Světového dne životního prostředí, schválilo vedení Ministerstva životního prostředí. „Chceme tak naprosto konkrétně pomoci školám – základním i středním – v třídění odpadu,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Projekt počítá s tím, že každá škola, která se prostřednictvím příslušného krajského úřadu přihlásí, získá zdarma barevné kontejnery a koše na třídění základních odpadových komodit, které ve školách vznikají – papíru, plastů a skla, dále si může vybrat také nádoby na bioodpad a nápojové kartony. „Škola si pochopitelně s městem či svozovými firmami bude muset zajistit odvoz vytříděných odpadů ke zpracování, proto výběr nad onu základní sadu tří komodit záleží i na možnostech třídění v tom kterém městě,“ vysvětluje ministr Bursík.     (Zdroj: Tisková zpráva MŽP)


Aktivisté proti mučení byli uvězněni za protest ve Washingtonu .....  Ve Spojených státech amerických bylo odsouzeno 34 aktivistů, vystupujících proti mučení ve věznici Guantanámo, za protesty před Nejvyšším soudem. Demonstrace se konala 11. ledna, v den šestého výročí otevření této věznice. Demonstranti stáli před vchodem do budovy Nejvyššího soudu a byli oblečeni do oranžových kombinéz a černých kápí. Během soudního přelíčení byli někteří protestující oblečeni stejným způsobem. Když vypovídali před soudem, uváděli vždy za svým jménem jméno jednoho z vězněných na Guantanámu a jeho stručný životopis. Jedna z demonstrujících Frida Berriganová řekla: „Nemáme radost z rozsudku vzneseného proti nám, ale je nám ctí, že můžeme v soudní síni veřejně přednést jména a příběhy vězňů z Guantanáma.” Odsouzení budou vězněni až 60 dnů.      (Zdroj: AKT-INFO)


Středomořská strava prý může pomoci chránit před cukrovku ..... Středomořská strava bohatá na ovoce a zeleninu pomáhá, jak známo, chránit před onemocněním srdce. Podle nového výzkumu, který provedli španělští vědci, ale má také zřejmě ochranný účinek před cukrovkou. Odborníci při výzkumu zjistili, že u lidí, kteří se hodně přidržovali této stravy, bylo o 83 procent nižší riziko rozvoje diabetu druhého typu než u lidí, kteří tomuto typu stravování neholdovali.

"Nové na tom je, že jsme objevili vztah mezi dodržováním středomořské stravy a výskytem diabetu u lidí, kteří byli původně zdraví," řekl Miguel Martínez-González z univerzity ve španělské Navaře, který vedl studii. "Nečekali jsme, že snížení rizika bude tak velké."      (Zdroj: Zdravcentra.cz)


06.06. 2008     Šestého června 1907 byl firmou Henkel et Cie z Dusseldorfna na trh uveden Persil, první saponátový prací prostředek pro domácnost.

Sedmý červen je svátkem čokoládové zmrzliny. Vůbec poprvé byla zmrzlina veřejně prodávána osmého června roku 1786 ve městě New Yorku.

Dne osmého června roku 1824 si dal Noah Cushing z kanadského Quebecu patentovat pračku. Zajímavé na tom je, že se jednalo o vůbec první patent vydaný v Kanadě.

V současné době se 8.6. ve světě slaví Mezinárodní den oceánů.

V neděli 8. června je také Medarda - můžete si o něm u nás přečíst v článcích Médard de Noyon, Svatý Medard podle starých letopisů a Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se kam chce lije.


Bílá vlajka ..... Mír, složení zbraní, konec násilí a návrat k lidským právům. To vše a ještě více vyjadřuje plápolající bílá vlajka. Je to prvek, který spojuje úsilí skupin i jednotlivců při vytváření bezpečného prostředí bez válek a vládních manipulací napříč celým světem. Lidí, kteří opravdu touží po míru, je čím dál tím více, ale jejich názor, postoj a přání není téměř slyšet.

Současná administrativa Spojených států oprášila projekt „Hvězdných válek“ – plán z období studené války, jehož cílem je militarizovat vesmír a zajistit tak naprostou vojenskou i ekonomickou převahu USA ve světě. Realizace tohoto projektu poruší rovnováhu sil a vyvolá reakce ostatních velmocí, což povede k obnovení závodů ve zbrojení. Jednou ze součástí systému je i radar, který Spojené státy chtějí umístit v České republice.

Proto každý, kdo se chce zasadit za prosazení světového míru, ať vyvěsí na viditelném místě bílou vlajku na podporu protiradarových aktivit.

Vyvěšením vlajky vyšleme do našeho bezprostředního okolí signál, který média nebudou moci blokovat, protože bude vidět v běžném životě kolem nás, v ulicích a bude stále na očích. Pokud se podaří tento nápad rozšířit po celé republice, vytvoří se atmosféra, kde se lidé už nebudou cítit bezmocní, ale naopak si uvědomí, že společně máme sílu rozhodovat o dalším vývoji ve naší zemi.

Bílá vlajka neznamená, že se vzdáváme a kapitulujeme před hrstkou nezodpovědných lidí, kteří podporují zbrojení. Naopak je to aktivní čin přímo určený k zastavení zvyšujícího se mezinárodní napětí. Je to jasný signál, kterým lidé vyjadřují svůj názor, že dávají přednost odzbrojování a diskusi před zbrojením a budováním vojenských základen.      (Zdroj: Síla nenásilí)


Polský soud poslal turisty za zabití medvíděte do vězení ..... Na několik měsíců do vězení poslal dnes soud v jihopolském Zakopaném trojici turistů za zabití medvíděte. Případ loni na podzim šokoval ochránce přírody. Medvěd patří v Polsku mezi chráněné druhy.

Obžalovaní tvrdili, že se pouze bránili před napadením zvířete. Soud však prohlásil, že trojice překročila hranice nutné obrany.

Rok a půl staré medvídě objevili lesníci koncem listopadu v jedné z tatranských dolin. Příčinou jeho smrti podle expertů bylo utopení, medvídě mělo zároveň na těle stopy od kamenů.

Hlavní organizátor útoku na zvíře si má podle rozhodnutí soudu odsedět osm měsíců ve vězení, jeho partnerka a kolega byli odsouzeni na čtyři měsíce za mřížemi. Navíc musejí uhradit náklady za proces. Trojice má dále dohromady vložit do pokladny Tatranského národního parku 1800 zlotých (zhruba 13.200 korun).

Tresty jsou vyšší, než jaké žádal státní zástupce. Ten navrhoval podmíněné tresty. Obhájci chtěli zastavit řízení. Výrok soudu zatím není pravomocný.

Turisté nejprve tvrdili, že na ně zvíře zaútočilo, proto ho utopili. Podle lékaře, který je ošetřil v nemocnici v Zakopaném, však zranění nesvědčila o tom, že by se bránili před strašnou šelmou. Neměli na těle žádné šrámy od zubů ani drápů. Turistům podle lékaře stačilo ošetřit jen lehké odřeniny, a tak sotva lze uvěřit jejich verzi, že šlo o zabití agresivního zvířete v nutné sebeobraně.

V Polsku jsou medvědi chráněni. Na polské straně Tater jich žije pouze několik kusů, více jich je na slovenské straně hor.     (Zdroj: Ekolist.cz)

Kéž by se ten rozsudek pravomocným stal a také z něj byl precedens pro další takové případy ...


Je některý alkoholický nápoj v prevenci srdečního infarktu lepší než jiný? ..... Pití alkoholu je zdraví prospěšné, zejména tím, že snižuje úmrtnost na srdeční infarkt. Víme také, že žádné nealkoholické nápoje, včetně těch, které obsahují antioxidanty, taniny a acetylsalicylovou kyselinu, nepůsobí na snížení úmrtnosti na ischemickou chorobu tak příznivě jako alkohol. Antioxidanty flavonoidy obsahuje všechna zelenina a ovoce. Tak např. česnek a cibule mají antioxidační vlastnosti, které jsou rezistentní k vysokým teplotám a nezničí se pečením nebo vařením. Také nealkoholické nápoje, jako grape juice nebo čaj, více zelený než černý, mají antioxidační vlastnosti značně vysoké. Přesto se ukázalo, že podání flavonoidů v jiné formě než ve formě alkoholického nápoje nemělo na riziko srdečního infarktu žádný, nebo téměř žádný příznivý vliv. Účinnou látkou, snižující riziko srdečního infarktu, se tudíž zdá být alkohol bez ohledu na to, jestli je to víno, drinky různého druhu, likéry i sám tvrdý alkohol, případně pivo. Vzniká otázka, který z těchto alkoholických nápojů je nejlepší. ...

... Každý druh alkoholu působí snížení rizika srdečního infarktu a má podíl na poklesu úmrtnosti na něj. Jako nejlepší se ukazuje pití vína, zejména bílého. Stále otevřenou zůstává otázka uplatnění antioxidantů ve víně, zvláště červeném, i v pivě. Antioxidanty bez alkoholu mají pro snížení rizika úmrtí na srdeční infarkt jen malý, nebo žádný význam.       (Zdroj: Vína z Moravy, vína z Čech)


Češi do soboty vydělávají na stát, pak už na sebe ..... Češi přestanou podle výpočtů Liberálního institutu (LI) v sobotu pracovat na stát a zbývající část roku již budou pracovat pouze na sebe. Na 7. června podle LI připadá takzvaný Den daňové svobody, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. 5. 6. 2008 09:52 - PRAHA

Do té doby naopak veškerý jeho příjem připadá státu. Ve srovnání s předchozím rokem tak lidé na stát budou pracovat o tři dny méně; při započtení přestupného roku dokonce o čtyři dny.

Ve srovnání se Slováky ovšem Češi letos pracují na stát téměř o měsíc déle. Slováci oslavili den daňové svobody již 11. května, dokonce o sedm dní dříve než obyvatelé USA. Poláci oslavují ve čtvrtek. Nejlépe jsou na tom Jihokorejci, kteří přestali pracovat na stát 28. dubna. Za nimi pak následují Australané, Švýcaři a Irové. Naopak Maďaři se mohou na "daňovou svobodu" těšit až od 28. června, Dánové od 4. července, Francouzi od 12. července a Švédové od 14.července.      (Zdroj: Novinky.cz)


Když nechtějí brzdit ...... Virtuální zeď hlavou neprorazíš! Radost chodcům udělal vynález virtuální stěny, která pomocí barevných laserových paprsků promítá před křižovatkou osvícené postavy pěších. Virtual Wall (virtuální zeď) je z vývojové dílny Yankofesign. Byla odzkoušena ve stockholmských ulicích letos v březnu. Úspěch byl téměř stoprocentní. Řidiči brzdili „jako o život“. „Za jak dlouho se tato laserová novinka objeví na křižovatkách, nemůžeme určit. Hlavní problém je v tom, že po právní stránce jde o očividné klamáním řidičů,“ řekl šéf stockholmské dopravní policie.      (Zdroj: 21@století)

Klamání řidičů ... bléééé !!! Dovedu si představit, jak by reagovali u nás ... že na to nemáme legislativu ... na přejetýho chodce paragrafy jsou, ale na tohle by je nikdo nezakroutil. Už dlouho myslím na to, jak by bylo krásný některým těm šmejdům, co jezdí jako prasata, promítnout najednou do cesty hologram naštvanýho buldozeru ....


Po stopách Keltů v Plzeňském kraji ..... Pátrat po Keltech v našem kraji znamená přenést se do doby přibližně před dvěma a půl tisíci lety. To se tu objevuje kmen Bójů, který postupně proniká do hlubokých hvozdů Gabréta hylé – Šumavy, Bavorského a Českého lesa. V keltských jazycích to prý znamenalo Les kozorohů nebo také Ovčí hory. Vydejte se tedy s námi do míst, která nejsou tolik známá, zato jsou o to více tajemná. A začít můžeme například jedním z nejvýše položených hradišť v Čechách – Sedlem u Sušice.       (Čtěte na stránkách Boiohaemum)


Extáze dokáže „uvařit“ mozek .....  „Po požití extáze objevily se nesnáze.“ I tak by se dal parafrázovat známý výrok. Nemusí být jen pouhé nesnáze, ale může dojít i k ohrožení života. Je dobré o tom vědět. Na Adelaidské univerzitě zjistili, že negativní účinky známé drogy extáze jsou posíleny, když člověk po jejím požití pobývá v teplém prostředí. Výzkum provedený postgraduální studentkou farmakologie Emily Jaehne ukazuje, že úmrtí na následky užití extáze jsou obligátně spojeny se zvýšenou tělesnou teplotou. To je spojeno s tím, že uživatelé drogy nejsou schopni rozpoznat, že jejich tělo je přehřáté.

Teplota uvnitř našeho těla je relativně stálá a pohybuje se okolo 37 stupňů Celsia, ale v některých případech může extáze zvýšit tuto teplotu až o pět stupňů, což vede k těžkému poškození mozku.“ S velkou mírou nadsázky můžeme říci, že při kombinaci extáze a pobytu (a pohybu) v prostředí s vyšší teplotou dojde k tomu, že se mozek „uvaří“.     (Zdroj: OSEL.cz)


Z jedné miliardy se stalo Sedm miliard stromů pro planetu Zemi ..... Velkou odezvu na všech kontinentech si získala kampaň Miliarda stromů pro planetu Zemi. Akci, která je koordinována Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), osobně zaštítili nositelka Nobelovy ceny profesorka Wangari Maathaiová z Keni a monacký princ Albert II.

„Ve Spojených státech jsem se kdysi setkala se skupinou lidí, kteří chtěli něco udělat pro životní prostředí a rozhodli se vysadit milion stromů. Řekla jsem jim, že je to skvělý nápad, ale že bychom jich ve skutečnosti potřebovali minimálně miliardu,“ říká Wangari Maathaiová, která Nobelovu cenu získala v roce 2004 za přínos trvale udržitelnému rozvoji, demokracii a míru. Je zároveň první Afričankou, které se tohoto ocenění dostalo.

Nápadu výsadby miliardy stromů se ujal UNEP a na rok 2007 vyhlásil globální kampaň. Jejím cílem bylo přímo zapojit občany celé zeměkoule do ochrany životního prostředí a zmírňování následků klimatické změny. Na konci loňského roku mohl UNEP vydat pozitivní zprávu: Cíl byl nejen splněn, ale výrazně překonán. V květnu 2008 byl stav kampaně následující: lidé se v rámci kampaně zavázali vysadit již více než tři a půl miliardy a skutečně vysadili téměř 2,1 miliardy stromů.

Významný český příspěvek

Ke kampani se přihlásili lidé z více než 150 zemí a Česká republika se mezi nimi neztratila. Na výzvu Informačního centra OSN v Praze a ministerstev životního prostředí a školství reagovala řada jednotlivců, zájmových skupin, žáků a studentů, nevládní organizace i celé obce a města. Celkem Češi vysázeli více než 130 tisíc stromků. Toto číslo by jistě bylo ještě podstatně vyšší, kdyby se všichni, koho kampaň oslovila, zaregistrovali na internetových stránkách kampaně.      (Zdroj: Informační středisko OSN v Praze)


Bývalý premiér Austrálie obviněn z válečných zločinů kvůli Iráku ..... Skupina australských právníků, akademiků a politiků chce pohnat před soud bývalého premiéra Johna Howarda za válečné zločiny v souvislosti s invazí do Iráku.

Právní souhrn zaslaný Mezinárodnímu trestnímu soudu obviňuje Howarda ze spáchání válečného zločinu, kterého se měl dopustit tím, že přispěl vojáky k Američany vedené invazi do Iráku v březnu 2003, uvádí Australian Broadcasting Corporation.

Mluvčí organizátorů v Melbourne sídlící ICC Action Group řekl zpravodaji, že Howard by měl být popohnán k odpovědnosti za odeslání vojáků do války neschválené OSN.

„Vyprodukovali jsme 52 stran důkazů, kde hlavnímu prokurátorovi podrobně zdůvodňujeme, že činy Johna Howarda jsou válečnými zločiny podle článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu,“ řekl mluvčí Glen Floyd.      (Zdroj: Nevhodné zprávy)


Tančíme s poplatky ..... Kouřová clona reforem zdravotnictví, tedy tzv. regulační poplatky, doznala po jednání koalice změn. Nevelkých a kosmetických. Jedná se o politické tance. Takhle to vypadá, když politici zasahují do koleček systému, kterým nerozumí.

Především se ale ukazuje pravý smysl poplatků. Soukromí lékaři, kterým se v důsledku změn sníží příjmy, se ozývají. Logicky. Pravým smyslem poplatků totiž není a nikdy nebylo regulovat nadspotřebu. Ta ve zdravotnictví existuje, ale v nastavené podobě na ni poplatky prakticky nemají vliv. Respektive mají – odradí starou babičku od konzultace u lékaře, odradí maminku od předpisu léku proti kašli pro své dítě, lékárník jí určitě prodá lepší, než by jí předepsal pan doktor, který dítě vyšetřil (!). Ale miliardy tečou dál. A lékaři mají méně pacientů za víc peněz. Celkově se ale náklady nesníží.

Pravý smysl poplatků v české podobě byl a je dvojí. Za prvé navýšit příjmy zdravotnických zařízení ze soukromých zdrojů namísto zdrojů veřejných. Ano, české zdravotnictví je podfinancováno – respektive životní úroveň jeho klíčových aktérů (zdravotníků) je v mezinárodním srovnání nízká. A naše liberální vláda těžko mohla volit jinou cestu než dodatečné soukromé zdroje. Bohužel však praktické provedení se neodrazí na platech a životní úrovni zdravotníků, ale na výnosech vlastníků. Jen tam, kde je vlastník a zdravotník jedna osoba, to bude mít žádoucí efekt.

Za druhé smysl poplatků spočívá v tom, dostatečně vyděsit českou populaci natolik, aby byla připravena na marketingové kampaně pojišťoven, jejichž vznik se předpokládá v druhé vlně „reforem“. Navíc to otevírá prostor pro nesmyslné produkty typu „pojištění pobytu v nemocnici“. Tyhle „produkty“ fungují jednoduše. To, co je nejprve hrazeno z veřejného pojištění, se omezí s tím, že se to zneužívá, je to neefektivní, není to takový problém zaplatit atd. Následně se oné „věci“ chopí soukromé pojišťovny, které dobře chápou, že pro řadu lidí je to problém, a vyrobí pojistný produkt, který - pochopitelně několikanásobně dráže a se ziskem – nabízejí na trhu. Tak (český) stát vytváří prostor pro čachry s lidským strachem o vlastní zdraví, což je jistě výnosný obchod.

Po pravdě řečeno, spoluúčast pacientů patří do nástrojů zdravotní politiky. Umí regulovat prokazatelně neefektivní chování. To ale není návštěva lékaře (který má právo kdykoli pacienta poučit, že návštěva byla zbytečná), ani lék na recept (jehož vystavení pacient neovlivní). To je třeba třetí konzultace na ten samý zdravotní problém. To je třeba pohyb pacienta mimo hierarchie zdravotnictví – třeba obcházení praktických lékařů nebo návštěvy nemocničních ambulancí bez vážného důvodu. V rámci svobody tohle nemůžeme nikomu upřít. Ale můžeme to zpoplatnit, protože v globálu to není účelné a efektivní hradit z veřejného pojištění.

Ale především jsou poplatky veřejné příjmy. Ano, jdou ze soukromých kapes, ale určuje je stát. Jako zdroj financování jsou tedy jisté, dokud se politická vůle nezmění. A když se mění, jejich příjemci protestují. Nejde jim totiž o efektivnost. Cílem je privatizovat zisky, a současně apelovat na solidaritu a zdravotní stav populace. Totéž dělají ještě výrazněji zdravotní pojišťovny. Na jejich účtech se kumuluje zaplacené pojistné. Úhrady zdravotní péče se ale adekvátně nemění. Tlak na veřejné příjmy tak roste, protože nikdo nemá zájem peníze „propouštět“ do léčby. Každý si je chce nechat. Pojišťovny i zdravotnická zařízení. A pacient jen platí, a platí dvakrát, jednou ze mzdy, jednou přímo u lékaře. A tak bych doporučil jediné. Změnu filozofie. Ve zdravotnictví nemůže být cílem ušetřit a vydělat. Ve zdravotnictví musí být cílem poskytovat potřebnou péči a – je li to možné - vyléčit. Zdravý člověk totiž k lékaři – kromě prevence, která je ale levná – nechodí. A dokonce nespotřebovává ani žádné léky. Ušetříme tak rozhodně víc, než když budeme regulovat spotřebu nesmyslně nastavenými poplatky. Pokud tedy nechceme přistoupit na filozofii, že neodléčené nebo nerozpoznané diagnozy dříve – a levněji - zemřou. Jinak řečeno, tanec s poplatky není o regulaci zdravotnictví. Je to jen snaha zakrýt skutečné úkoly zdravotnictví závojem peněz a zisků a zmenšit rozsah toho, co občané dostanou na základě veřejného pojištění. A implantovat do úvah pacientů a lékařů ekonomické vidění světa. Jenže ono ve zdravotnictví neléčí. A to doslova.       (Převzato - Britské listy)


05.06. 2008     Na dnešek připadá Světový den životního prostředí, a to na počest Konference OSN o problémech životního prostředí, která začala 5.6. 1972  ve Stockholmu.

Tento den je také Dnem rozvoje a vzdělávání dospělých.

Podle Lunárního kalendáře dnes začíná pro náš organismus biologické léto.


Arnika připomene Světový den životního prostředí ..... Letošní Světový den životního prostředí připadá na 5. června a je věnován problematice skleníkových plynů, s níž souvisí i úspora energie a zdrojů. Arnika pořádá oslavy tohoto dne ve spolupráci se společností IKEA, která se nedávno stala členem „Koalice za náhradu PVC“. „U obchodního domu IKEA na Černém mostě mohou návštěvníci ve čtvrtek a v pátek vidět novou výstavu Arniky „Předcházej a recykluj“, připojit svůj podpis pod petici „Za náhradu PVC“ nebo se seznámit s výrobky z druhotných materiálů. Pro soutěživé je připraven kvíz o recyklování,“ říká za Arniku organizátorka oslav Renata Konupková.

Světový den životního prostředí vyhlašuje OSN už od roku 1972, aby veřejnosti připomnělo hlavní problémy životního prostředí. „Výstava Arniky „Předcházej a recykluj“ ukazuje lidem, že i oni mohou o něco zmenšit zatížení přírody. Seznámí je například s výrobky z recyklovatelných druhotných surovin nebo s výrobky z bioplastů. Návštěvníci si u naše stánku mohou také vyzvednout samolepku na schránku s textem „Nevhazujte reklamní materiály, prosím“ a přispět tímto konkrétním krokem ke snížení množství svého odpadu,“ upřesnil náplň akce Ing. Milan Havel, vedoucí projektu Arniky „Předcházej a recykluj“.

Účastníci akce budou moci u stánku Arniky podepsat petici požadující omezení PVC v hračkách a výrobcích pro děti, ale i v obalech pro potraviny nebo ve zdravotnictví. „Součástí kampaně Nehrajme si s PVC je kromě petice také Koalice za náhradu PVC založená letos v dubnu. Její členové se dobrovolně zavázali omezit PVC ve všech oblastech své činnosti, kde za něj existují ekologicky přijatelnější alternativy. Jedním ze zakládajících členů Koalice je společnost IKEA, která se systematicky vyhýbá PVC nejen ve svých výrobcích, ale i ve vybavení svých kanceláří a prodejen,“ uvedla důvody spolupráce Arniky a firmy IKEA vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC Ing. Mirka Jopková.

Zvídaví návštěvníci oslav si budou moci své znalosti ověřit v kvízu zaměřeném na tématiku odpadů a jejich recyklace. Na děti čeká za správné odpovědi odměna. Akce se koná 5. a 6. června vždy od 11 do 17 hodin.    (Zdroj: stránky sdružení Arnika)


Kontrast informací .... když tyhle články vidíte pod sebou ...

Topolánek: navýšení penzí musí důchodcům stačit i na poplatky  .....  Premiér Mirek Topolánek (ODS) při pondělním jednání vlády  řekl, že mimořádná srpnová valorizace všech důchodů o 470 korun měsíčně, stejně jako valorizace lednová, mají sloužit i k pokrytí nákladů důchodců na poplatky ve zdravotnictví. Bylo to poprvé, co něco podobného představitel vlády řekl. Doposud totiž vláda tvrdila, že mimořádná valorizace jen dorovnává nárůst inflace za období srpen 2007 až leden 2008 a o lékařských poplatcích neřekl ani slovo. (Novinky.cz)

Cesta Topolánkovy party do Itálie stála přes milión korun .....  Cesta premiéra Mirka Topolánka, ministra dopravy Aleše Řebíčka a dalších na Sardinii vyšla na 44 030 eur, což je v přepočtu 1,1 miliónu korun. Částka je za zprostředkování letu firmou ABS Jets. Řebíček už dal pokyn, aby ve středu částka byla uhrazena z jeho účtu.     (Novinky.cz)


Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta? ..... Výprodej České republiky pokračuje nevídaným tempem. Rodinné zlato a stříbro, jak politici nazývali podniky, (které si prý určitě ponecháme), protože přináší státu velké hodnoty finanční i často velmi odbornou zaměstnanost je vesměs rozprodáno. Očekával jsem, že stát tehdy silně podpoří střední podnikání a rozhodně se nezbaví lukrativních podniků, často klíčových pro zaměstnanost celých regionů. Nicméně prodalo se téměř vše... Často několikrát, spekulativně, mnoho proosperujících firem zaniklo.... Střední podnikání se nejen nepodporuje, ale naopak se vytváří tak složitá agenda, která od tohoto, jinak zdravé-opěrného systému podnikání odrazuje! Budiž, stalo se a Česko se ocitá ve zprostředkovaném vlastnictví často velmi podivných finančních skupin a negativně nadnárodního kapitálu. Neplačme nad rozlitým rodiným zlatem, ale zeptejme se, proč prodávat LETIŠTĚ? Řeklo by se, že letiště je opravdu strategická věc a to nejen ve vojenské, ale i civilní oblasti. Dnes je tedy na prodej za bratru 100 miliard korun, řádně sanované, letadla lítají jedna radost, ale..???       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Rostlinná strava chrání svalovou hmotu ..... Ovoce a zelenina obsahuje vitamíny, minerály a vlákninu, které jsou klíčem k dobrému zdraví. To je obecně známá věc. V čerstvě publikované studii vědci se objevila informace, že vhodně zvolená rostlinná strava může krom jiného také zabránit úbytku svalové hmoty starších mužů a žen.

Studie, publikovaná v březnovém vydání American Journal of Clinical Nutrition, vedená lékařkou a uznávanou odbornicí na vliv výživy na osteoporózu doktorkou Bess Dawson-Hughesovou, se sice primárně zabývala vlivem výživy na denzitu kostních minerálů a riziko fraktur u starších osob. V rámci studie se sledoval příjem vápníku, bílkovin a dalších složek potravy. A protože jedním z předpokládaných vlivů na vznik osteoporózy je kyselost vnitřního prostředí, byly pod drobnohledem potraviny vytvářejících v těle kyselé metabolity. Jedním z výsledků studie je, že nejlepším způsobem, jak omezit ztráty kostních minerálů, je u starších osob dostatečný příjem proteinů a jejich suplementace kalciem.

Typická strava Američanů je bohatá na bílkoviny, obiloviny a další kyselinotvorné potraviny. Tento styl stravování vede v organismu každý den k tvorbě určitého množství kyseliny, s níž se organismus s přibývajícím věkem stále hůře vyrovnává. Podle vědců tak každým dnem pomalu narůstá metabolická „acidóza“ stárnoucího organismu. ...

... Zpracováním dat pomocí regresních modelů se přišlo na to, že u osob, jejichž strava je bohatá na draslík, lze očekávat o 1,6 kg více svalové hmoty než u osob s polovičním příjmem draslíku. Tento „přírůstek“ svalů téměř koriguje průměrný dvoukilogramový úbytek svalové hmoty, o který v průběhu deseti let přichází zdraví muži i ženy nad 65 let věku. Ukazuje se, že bližší poznání tohoto mechanismu může vést k lepší obraně proti stařeckému úbytku svaloviny – sarkopenii.      (Zdroj: OSEL.cz)


DEBKAfile: Omezený americký útok na základny íránských Revolučních gard je na spadnutí .....  Server DEBKAfile včera s odvoláním na své zdroje ve Washingtonu napsal, že prezident G.W. Bush se více než kdykoliv předtím přiblížil rozhodnutí nařídit omezené raketové a letecké bombardování instalací íránských zvláštních jednotek al-Kuds. Tyto jednotky spadají pod íránské Revoluční gardy a některé zdroje jim připisují klíčovou úlohu při podpoře teroristů působících v okolních zemích, zejména v Iráku. Na seznamu cílů amerického útoku jsou prý výcvikové tábory a muniční továrny, které údajně vyrábějí mimořádně silné kumulativní nálože s projektilem formovaným výbuchem, jež jsou umisťovány v okolí silnic (extra-powerful roadside bombs, EFPs – princip funkce stručně vysvětlen na wikipedii.

Podle izraelského serveru ovšem Írán útok očekává a od poloviny května jsou proto hlavní cíle možných náletů evakuovány. USA údajně vzhledem k tomu, že plán operace nezahrnuje jaderné instalace, neočekávají výraznou reakci. DEBKAfile je nicméně přesvědčena o opaku a tvrdí, že Írán může zvolit asymetrickou odpověď, která Američany překvapí. Hovoří o možných protiútocích v Iráku, Afgánistánu, Libanonu nebo Súdánu.       (Zdroj: Britské listy)


Praha vybírá nové autobusy ..... Autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy jezdí zatím výhradně na naftu. V těchto dnech se rozhoduje, zda v pražské dopravě dostanou prostor i alternativní pohony. Praha kupuje 620 nových autobusů a šanci uspět v soutěži o několikamiliardovou zakázku mají firmy, jež nabízejí vozy s hybridním pohonem.

Soutěž o dodávku je v plném proudu. "Obálky s nabídkami jsou otevřené a nyní se vyhodnocují," říká tiskový mluvčí pražského dopravního podniku Ondřej Pečený.

Tendr na dodávku 620 autobusů má tři varianty: firmy mohly nabídnout buď pouze vozy s naftovými motory, nebo třetinu autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) a zbytek autobusů naftových. Třetí možností je dodávka 10 hybridních autobusů a zbytku naftových.

Pražský dopravní podnik zůstává k pohonu na zemní plyn, který řada dopravců v zemi používá, skeptický. Několik takových autobusů bylo v Praze v provozu počátkem 90. let, z ulic ovšem vymizely.

"Jsme si vědomi toho, že technologie za tu dobu pokročily, proto je to jednou z variant," vysvětluje Pečený. Dodává ovšem, že takový pohon nemusí být nejlepší alternativou. Naftové autobusy pro Prahu totiž musí splňovat emisní normu euro 5, a jsou tedy podle něj s plynovým pohonem co do emisí srovnatelné a v některých ohledech i lepší.

"To není pravda," reaguje Josef Jeleček, ředitel třebíčské společnosti Tedom, jež plynové autobusy vyrábí. "Autobusy s normou euro 5 jsou brány za ekologické, ovšem plynové jsou ještě dál."

V pražském tendru mají však velkou šanci na úspěch dodavatelé hybridních autobusů, tedy s vozy s motorem kombinujícím naftový a elektrický pohon. "Praha má časté zastávky, vozy se často rozjíždějí a brzdí. I kopcovitý terén hybridu svědčí," říká Pečený. Dopravní podnik se již nyní na vývoji takových autobusů podílí.      (Zdroj: EnviWeb)


Druhý měsíc Marsu pod drobnohledem ..... Unikátní plastický stereo snímek měsíce Marsu – Phobosu - pořízený sondou Mars Reconnaissance Orbiter je složený ze dvou obrázků focených v průběhu 10 minut. Vznikl 23. března 2008. Phobos, druhý měsíc Marsu, objevili astronomové v pátek 17. srpna 1877. Jeho existenci předpověděl Johanus Kepler už v roce 1610. První člověk, který se oněm zmínil, byl anglický spisovatel Jonhattan Swift v knize Guliverovy cesty. Nazval ho zemí Laputa. Jméno Phobos znamená řecky „Strach“ – byl jedním ze synů boha Area a božské Afrodity. Kdybyste se dívali z povrchu Phobosu na Mars, určitě užasnete. Je velký jako jedna třetina tamější oblohy. Vzdálenost od mateřské planety je totiž pouze 5982 kilometrů (zhruba cesta z tureckého Istanbulu do irského Dublinu a zpět). Jeho osud mají astronomové dobře spočítaný. Blíží se k Marsu neuvěřitelnou rychlostí, 1,8 metru za století. Za necelých 50 milionů let se rozbije na tisíce kusů. Kosmická sonda Fobos 2 zjistila, že z povrchu měsíce unikají plyny, patrně pára. Obsahuje značné množství zmrzlé vody.      (Zdroj: 21@století)


Věštírna v Delfách ..... Žádný státník se neodvážil vydat do války, či činit závažná rozhodnutí bez rady z Delf, což jí dávalo obrovský vliv. Apollónovi kněží tak museli mít dobrý přehled a politice, diplomacii a hlavně celé zemi a lidech, aby mohli správně vykládat Pýthiina zmatená proroctví. Je známo, že za tímto účelem fungovala v Delfách jakási „tajná služba“. Díky tomu měli kněží obrovskou kartotéku lidí. To ji jako jediné umožnilo uspět v testu věštíren provedeným vládcem Kroisem.

Největšího rozmachu dosáhla věštírna v 7. - 6. století př.n.l. Delfy sloužily i jako pokladnice bohatých měst, která se nacházela právě v Apollonově okrsku. Vliv věštírny ale postupně slábl a její osud zpečetil zákaz uctívání pohanských kultů, ten vydal císař Theodosius r. 395.

Nejsvětější místo se nazývalo Adyton, zde věštila Pýthie. Byl patrně ve stejné místnosti kam chodili lidé pro věštbu. Pýthie byla za závěsem, takže jí prosebníci slyšeli, ale neviděli. Pýthie byly kněžky bohyně Gé, právě té, které byla svatyně zasvěcena před Apollónem.

Před věštěním se musela vykoupat v kalském prameni, poté ji odvedli k dalšímu prameni, ze kterého se napila a získala tak věštecké schopnosti. Po skončení všech přípravných procedur ji odvedli do Adytonu. Nutno podotknout, že celou cestu k prameni, od pramene až do svatyně byla zahalena šátkem a šla v doprovodu kněží. Při samotné věštbě seděla Pýthie na trojnožce a z díry pod ní se řinul kouř z vavřínových listů a další stimulující kadidla. Čímž se dostával do transu. Návštěvník obětoval medovník, který potom kněží prodávali za peníze. Chudí platili méně než bohatí, ale zato pro ně Pýthie upadla do transu a odpovídala celými větami. Chudí se museli spokojit s prostým losováním, kde výsledek byl ano nebo ne. Upadání do transu bylo totiž nebezpečné. Stávalo se, že se Pýthie zbláznila či dokonce zemřela. Vždy se ve věštění střídali dvě a třetí byla připravena zastoupit, pokud by se něco stalo.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Tajuplné artefakty ..... Ano, je to tak....., máme oči a nevidíme ! Každou chvíli zíráme na nejrůznější fotografie podivných strojků, sošek, obrů a jiných podivností, které nějak nepasují do našeho obrazu světa a automaticky si to všechno řadíme do kategorie - bulvár, drb, falzum, škvár....Skvělé, řekne si zasloužilý archeolog, jehož jméno je v podstatě ztraceno v záplavě akademických titulů a zatleská armádě padělatelů. To je to nejlepší, co se důstojným pánům může přihodit. Nemusí se nic vysvětlovat, nemusí se nic přepisovat, ( nemusí se vracet diplomy ) a všechno běží v poklidu, tak jak má. Jen žádné novinky !!! Jen žádné nesrovnalosti !!! No nic....Jen ať se houpají ve svých křeslech, s dýmkou v ruce, zálibně hledíc na svá čestná uznání...STEJNĚ TO JEDNOU PRASKNE..., říkával kdysi můj nejlepší přítel a zde to platí zcela určitě. Jednou vnikne světlo a čerstvý luft do zatuchlých skladišť, depozitářů a soukromých sbírek, jsem si tím jist....Pak uvidíme věci neuvěřitelné ! Nabízím Vám přátelé malou ukázku známých i méně známých obrázků a v komentáři se omezím na nejnutnější. Tohle moc slov opravdu nepotřebuje...     (Krásná sbírka fotografií artefaktů je na stránkách Mysticland)


Evoluce člověka nabírá na tempu ..... Genetické změny se zrychlují a lidé se od sebe stále více liší.

Dostatek jídla, lékařská péče a další vymoženosti civilizace nám zajišťují život jako v bavlnce. Pryč jsou doby, kdy se naši předci dnes a denně rvali o přežití. Vítězili jen ti nejschopnější, nejsilnější, nejzdravější či nejchytřejší. Přírodní výběr tehdy řádil mezi lidmi zcela bez zábran stejně jako u jakéhokoli jiného živočišného druhu. Lidé se čile vyvíjeli. V dnešním „krotkém světě“ na první pohled není důvod k tomu, aby evoluce člověka pokračovala. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že se náš vývoj zastavil.

Nová studie týmu vedeného paleoantropologem Henrym Harpendingem z University of Utah v Salt Lake City zveřejněná ve špičkovém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences ale dokazuje pravý opak. V posledních 40 tisíciletích se tempo změn lidské dědičné informace neustále zrychluje a za posledních 5000 let narostlo stokrát. Závěr je překvapivý. Lidé cestují po celém světě a neustále se mísí, ale lidstvo se přesto nemění na geneticky jednolitou univerzální rasu. Naopak, lidé žijící v různých oblastech se od sebe po genetické stránce stále více vzdalují.

Harpendingův tým pátral v lidské dědičné informaci po variantách genů, které by mohly mít na svědomí zvýšenou náchylnost k různým chorobám. Vědci se soustředili přednostně na ta místa dědičné informace, kde se jednotliví lidé liší v jediném písmeni genetického kódu. Prověřili tak DNA 270 lidí z Afriky, Evropy a Asie. Přitom je doslova šokovalo zjištění, že zhruba 1800 lidských genů prošlo celkem nedávno velmi rychle řadou změn.

To představuje asi 7 % všech lidských genů. Podle všeho stojí v pozadí akcelerovaného vývoje nárůst lidstva. Jak lidí přibývalo, bylo stále pravděpodobnější, že v dědičné informaci některého z nich dojde ke změně, která bude pro její nositele výhodná. Lidé s takto pozměněným genem se dostávali do výhody, žilo se jim lépe a vychovávali více dětí.

Ty dědily výhodnou variantu genu usnadňující cestu za životními úspěchy. I ony byly v dospělosti s to vychovat více dětí a výhodná varianta genu se tak šířila. Zatím vědci nevědí, jakou roli v lidském organismu plní většina urychleně se vyvíjejících genů. Funkce je známa jen u několika. Jsou mezi nimi geny, jejichž změna umožnila lidem lépe trávit potravu. S domestikací zvířat a rostlin se prvním zemědělcům dosti výrazně proměnil jídelníček, a tak pro ně byly pravým požehnáním změny genů, které jim dovolovaly lépe trávit škroby z obilí nebo cukry z mléka.

Další velmi úspěšné proměny lidské dědičné informace chránily své nositele před nebezpečnými infekčními chorobami, jako je malárie nebo žlutá horečka. Pozoruhodné je, že mezi rychle se měnící dědičnou informaci patří i některé geny regulující tvorbu spermií u mužů. K vzestupu člověka zdaleka nepřispívalo jen vylepšení stávajících genů. Neméně významné byly i ztráty genů, které našim předkům bránily v dalším vývoji.     (Zdroj: VTM Science)

Genové odlišnost lidí ... tak proto mi připadají politikové a podobná cháska jako z jiného světa ... gen mamonu jim mění vizáž


Kvalita vody u pláží je dobrá ..... Koupat se v moři ve většině letovisek v Evropské unii je bezpečné, protože čistota vody tam odpovídá hygienickým normám. Vyplývá to z pravidelné zprávy Evropské komise. Podle údajů za rok 2007 hygienické normy splňovalo 95,2 procenta pláží v EU. U sladkovodních koupališť byla kvalita vody horší než v moři. Normy přesto splňovalo téměř 89 procent z nich. V Česku je tento poměr necelých 73 procent, což oproti roku 2006 představuje zhoršení asi o sedm procent.      (Zdroj: Lidovky.cz)

Jojo, procenta jsou zajímavý, ale jak poznám, jestli zrovna nelezu do těch 4,8 % nevyhovující vody ???


04.06. 2008     Třetí červen je vyhlášen Mezinárodním dnem nevinných dětských obětí agrese, a to na paměť výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982. Den je připomínán od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.


SVĚT V KOLIZI: Současná globální mocenská elita vstupuje do poslední fáze rozkladu - Evropská Unie je prý pod ekonomicko - politickým vlivem Rotschildova klanu - Vznik "Tokijské Aliance" usilující o vznik nového spravedlivějšího společenského řádu ..... Před nedávnem zveřejněná reportáž popisující pochybnosti čínské vlády ohledně příčin katastrofálního zemětřesení a následného vzdušného incidentu nedaleko vietnamských hranic během kterého došlo k sestřelení amerického špičkového letounu třídy “Aurora” vzbudila u čtenářů nezávislého internetového magazínu Matrix-2001 nebývalý zájem. Je zřetelně patrné, že lidé chtějí vědět a že lidé se stále prohlubující nedůvěrou hledí k oficiálně proklamovaným tvrzením politiků a to nejen na naší domácí scéně. Jak vidno nelze v mnoha případech věřit oficiálním médiím, které se na povrch tváří jako nezávislá, ale ve skutečnosti je stále zřetelnější, že nejsou nic jiného než bohužel velmi účinným propagandistickým nástrojem vládnoucí vnitropolitické moci, která je propojená na mocenské síly globálního charakteru. Zřejmě se mnohým takové tvrzení bude zdát konspirativní a možná dokonce i nesmyslné. Osobně jsem ale přesvědčen, že ti kteří takto argumentují prostě nevidí (a nebo nechtějí vidět) jisté velmi důležité souvislosti řekl bych jasně alarmujícího charakteru. Myslím, že nazrála doba, kdy by se měla projevit tzv. “občanská odpovědnost” a to souběžně s pochopením toho, že současné události jsouce zcela reálného charakteru hluboce ovlivní budoucnost každého jednoho z nás. A co je možná ještě závažnější ovlivní realitu a životy našich potomků. Už proto se nezávislý internetový magazín Matrix-2001 bude snažit přínášet více podnětných informací podobného druhu. Vždyť poslední událostí o kterých oficiální média mlčí ukazují na to, že svět se pomalu, ale jistě dostává do varu. Více již v následující reportáži.

     (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)

Další zajímavé a znepokojující zprávy z téhož zdroje:

Ruské ministerstvo zahraničních věcí sdělilo, že premiér Putin se vydal na „náhlý" diplomatický výlet do Francie. Je zvláštní, že k němu dochází bezprostředně po návštěvě nejvyšší ruské diplomacie včetně prezidenta Medvěděva u čínského prezidenta Hu. Ten měl požádat Putina, aby varoval Evropskou Unii, aby nezasahovala v případě čínského odvetného úderu proti Spojeným Státům. Podle některých zdrojů obviňuje čínská armáda Spojené Státy z toho, že stojí za katastrofickým zemětřesením ke kterému došlo 12. května letošního roku a které zabilo bezmála 90 000 osob.

Čínští a ruští vojenští vědci se shodují s názory kanadského výzkumníka a bývalého šéfa kanceláře asijsko – pacifické sekce časopisu „Forbes“ Benjamina Fulforda, který zveřejnil velmi znepokojující video ve kterém popisuje hypotézu o tom, že USA mohly napadnout Čínu vysokofrekvenčním proudem energie zhruba o síle 90 milionů voltů v rámci výzkumného projektu „HAARP“ se sídlem na Aljašce. (Upozorňuji čtenáře, že nezávislý internetový magazín Matrix-2001.cz ve spolupráci s Osud.cz připravuje vydání druhé a třetí části exkluzivního rozhovoru s Benjaminem Fulfordem, který byl natočen v rámci Projektu Camelot. První díl otitulkovaného videa již Osud zveřejnil a v nejbližších dnech ho zveřejní po dohodě s Osudem i Matrix včetně kompletního přepisu první části rozhovoru. Druhou a třetí část pak zveřejníme společně.)


V Brazílii objevili neznámý indiánský kmen ..... Amazonští indiáni z jednoho z posledních kmenů, který nemá žádný kontakt s civilizací, byli vyfotografováni z letadla v brazilském deštném pralese. Fotografie z minulého týdne ukazují skupinu červeně pomalovaných bojovníků, kteří jsou připraveni vystřelit na letadlo šípy. Podle odborníků jsou původní kmeny ohroženy nelegální těžbou dřeva, píše agentura Reuters.

Fotografie kmene žijícího v odlehlé oblasti na hranici Brazílie a Peru jsou jedním z mála důkazů, že skupiny původních obyvatel ještě stále existují. Podle jednoho z účastníků expedice jsou právě tito obyvatelé velmi ohroženi postupující nelegální těžbou.

"To, co se v této oblasti děje, je monumentální zločin proti přírodnímu světu," říká Jose Carlos Meirelles, odborník z brazilské Nadace pro indiánské záležitosti, v textu zveřejněném na stránkách organizace Survival International. Podle něj indiány žijící v odlehlých oblastech vyhání z jejich domovů nelegální těžba dřeva v Peru. Indiáni se mohou také dostat do konfliktu s dalšími kmeny, které žijí na brazilské straně hranice. Podle Meirellese ukazuje nově objevený kmen na to, že přírodě skutečně škodí současný civilizovaný svět.        (Zdroj: Ecomonitor)


Člověk v mezních situacích – atmosférické vlivy ..... Jak konkrétně vypadá, když se člověk dostane do mezní fyzikální, chemické, fyzické či psychické situace, jaké jsou možnosti přežití, co všechno organismus snese a kdy ještě je možné přežít bez trvalých následků? Co máme dělat a jak se zachovat? To jsou otázky, které si za normální situace nikdo z nás neklade. Ovšem jakmile se do podobné situace dostaneme sami, nebo někdo z našeho okolí, rádi bychom na takové otázky znali odpovědi.

Letecká doprava je stále častějším způsobem přepravy.

S rozvojem letadel, balónového létání a posléze kosmických letů, s rozvojem lodní dopravy, díky vzrůstu obliby extrémních sportů se objevila možnost ať již chtěného, či nechtěného pobytu lidí v prostorách se sníženou, respektive téměř nulovou atmosférou, v místech s vyšším tlakem a v prostředích se změněným složením atmosféry. Proto se tato oblast stala mimo jiné předmětem výzkumu různých týmů vědců a oblíbeným životním prostorem pro vyznavače extrémních sportů.

Nižší organizmy mohou v podtlaku po určitou, omezenou dobu žít. Ovšem jen do té doby, než dojde k odpaření kapalin. Savci přežívají ve tlaku 3100 Pa (cca 3% běžného tlaku) nejdéle dvě minuty, žáby přibližně 6 minut a bakterie déle než pět hodin. Jsou ale známy pokusy, při kterých vyklíčily a rostly rostliny i při tlaku 1000 Pa (cca 1% běžného tlaku). Přežití jednobuněčných organizmů ve vakuu je možné i poměrně dlouhou dobu, ovšem nikoliv v aktivním stavu, ale spíše v jakémsi zakonzervování, kdy změna podmínek v příznivější způsobí jejich revitalizaci.      (Dále čtěte na OSEL.cz)


Odborníci OSN říkají,že za světovou potravinovou krizi nemůže příroda .....  Vysoce postavení úředníci Organizace spojených národů tvrdí, že prudké zvýšení světových cen potravin způsobila politická rozhodnutí v bohatých státech, nikoliv přírodní podmínky. Komisařka za lidská práva Louise Arbour minulý týden řekla, že nesmírně vysoké ceny základních potravin by měly být vnímány jako otázka mezinárodního humanitárního práva: „Současná potravinová krize zahrnuje několik faktorů, včetně zkreslené situace ohledně poptávky a nabídky potravin, nepřiměřených obchodních metod a pokřivené stimulační a dotační politiky. V jádru je však tato krize o tom, že lidé nemají přístup k základním potravinám, a přístup k potravinám je právo chráněné mezinárodním zákonem.” Odborník OSN Oliver de Schutter ve stejné době uvedl, že by světová potravinová krize neměla být považována za přírodní katastrofu: „Dokud státy, které mohou obětem pomoci, pomoc neodmítají, přírodní katastrofa sama od sebe lidská práva neporušuje. Světová potravinová krize není přírodní katastrofou. Její původ je zakořeněn v politice. Její původ je dobře znám.”      (Zdroj: AKT-INFO)


Těžba kovu ze dna oceánu ...... Odborníci z Česka se chystají na výzkum dna Tichého oceánu o rozloze 75 tisíc kilometrů čtverečních. V hloubkách až šest kilometrů pod hladinou budou mapovat výskyt kovových valounů, které se v blízké budoucnosti mají stát cenným zdrojem nedostatkových kovů. Hroudy podobné bramborám dosahují velikostí od jednoho do pětadvaceti centimetrů a většinou obsahují kobalt, měd, mangan, nikl a železo. Podle vědců mohou občas vznikat kolem vypadlého žraločího zubu či drobné kosti nebo menší zkameněliny podobně jako perly. Jiná teorie předpokládá, že jde o pospojované kovové částečky naplavené do moří řekami. Čeští odborníci vlastní licenci na těžbu ?kovových brambor" už déle než dvacet let. Podobné lukrativní oprávnění mají pouze Bulharsko, Čína, Indie, japonsko, Jižní Korea, Kuba, Německo, Polsko a Rusko.

Nová výprava na průzkum mořského dna se plánuje na podzim tohoto roku. Nikdo nepochybuje o tom, že k dobývání mořských kovů jednou dojde, otázkou ale je, kdy to bude.      (Zdroj: Smísené okolí)


Co je to aeroponie? ..... Aeroponie je odvětví hydroponie, tedy pěstování rostlin bez půdy. V hydroponii se zpravidla používá netečný substrát k ukotvení kořenů rostliny a kořeny jsou i s ním ponořeny do živného roztoku.

Aeroponie naproti tomu používá zavěšení za stonek a kořeny visí volně ve vzduchu. Živný roztok je do vzduchu pod rostlinou rozprašován soustavou trysek a ke kořenům se dostává ve formě aerosolu. Hlavní výhodou aeroponie je zlepšení dýchání kořenů rostlin. Aeroponické kultury se vyznačují rychlým růstem. Perspektivy pro aeroponické pěstování je třeba vidět ve šlechtění laboratorních kultur, léčivých rostlin, ale také v pěstování ovoce a zeleniny v zemědělsky nevhodných oblastech včetně vesmíru a mimozemských kolonií. Proto se aeroponií zabývá i NASA.      (Zdroj: VTM Science)


Geometrie Stonehenge ..... Anglické Stonehenge bývalo patrně pohřebištěm králů. Nyní došel po pěti letech výzkumů oxfordský archeolog Anthony Johnson k závěru, že stavitelé tohoto kamenného komplexu, objevili základní zákonitosti konstrukce složitých symetrických obrazců va tisíce let před řeckým matematikem Pythagorem. Jedním z nejkomplikovanějších počinů při výstavbě Stonehenge představovalo vyměření míst, kde pak stavitelé vztyčili šestapadesát pravidelně rozmístěných sloupů. Kruh o průměru 87 metrů byl vybudován někdy kolem roku 2 950 př. n.l. Do dneška se z něj zachovaly jen stopy po jámách, v kterých byly sloupy zapuštěny do země. Anthonyho Johnsona z Oxford University zajímalo, jak pravěcí stavitelé určili přesné místo pro každý sloup. Britský archeolog došel k závěru, že pravidelný šestapadesátiúhelník je nejsložitější obrazec, jaký lze ještě narýsovat v krajiněs použitím jednoduchých pomůcek. Kromě kolíků a provazů, jež slouží jako velké kružítko, je k tomu však zapotřebí i znalostí z geometrie, jejichž objev jsme dlouho připisovali až Pythagorovi. Podle Johnsona získali tyto poznatky stavitelé Stonehenge během staletí při budování jednodušších staveb a předávali si je nikoli jako vědecké poznatky, ale jako tajné magické rituály. Stonehenge bylo jejich mistrovským kouskem. "Po staletí lidé spekulovali o tom, že Stonehenge bylo zbudováno jako obří astronomická observatoř. S výjimkou určení letního a zimního slunovratu to však neplatilo. Jako klíčové se ve víře lidí mladší doby kamenné ukazují geometrie a symetrie," shrnuje Johnson závěr svých bádání.      (Zdroj: Řev přírody)


O času a vidění smrti v budoucnosti ..... Nicolas Camille Flammarion (francouzský astronom, geofyzik, parapsycholog, badatel a spisovatel, který proslul zejména zkoumáním dvojhvězd a pozorováním Slunce a Měsíce) zaznamenal příběh generála Parmentiera, který byl mimo jiné předsedou Aliance Francaise pro šíření francouzského jazyka, místopředsedou Hvězdářské společnosti pro Francii, místopředsedou Zeměpisné společnosti a vysokým důstojníkem řádu Čestné legie. Dovolím si tuto příhodu citovat: "Několik osob bylo shromážděno při snídani v Andlau v Elsasku. Čekalo se na pána domu, který byl na lovu. Když míjela hodina, usedli konečně přítomní ke stolu, neboť dle názoru paní domu se musel vrátit každým okamžikem. Začali snídat, vyprávět si veselé věci. Každým okamžikem se čekalo, že opozdilec, který byl velmi horlivým žákem sv. Huberta, vejde do dveří. Avšak čas stále ubíhal a ten, na kterého se čekalo, stále nikde. Všem to již začalo být divné, když se tu náhle za klidného počasí a nejkrásnější oblohy okno jídelny, které bylo dokořán, prudce s velikým hlukem zavřelo a opět ihned otevřelo. Hosté byli překvapeni tím víc, když tento pohyb okna se nemohl uskutečnit jinak, než s převrhnutím láhve s vodou, která stála před ním. Láhev však svou polohu nezměnila." Příběh pak končí tím, že paní domu vstala od stolu a vykřikla, že se stalo určitě nějaké neštěstí. Měla pravdu. Asi za hodinu po této události bylo na nosítkách přineseno tělo lovce. Ten byl střelen přímo do prsou. Jeho poslední výkřik před jeho skonem byl: "Ženo moje, děti moje ... !" Co nám však dokazuje tato příhoda a další podobné příhody, kterých Nicolas Camille Flammarion shromáždil okolo tisíce? Přinejmenším dokazuje funkčnost telepatie. Dále pak určitou schopnost člověka v okamžiku své smrti "předat" telepatické vidění smrti a nebo jinou telepatickou vidinu. Záměrně uvádím slovo "vidina", protože jak vidíme na příběhu výše, jednalo se o pouhou vidinu, jelikož nebyla převrácena lahev s vodou, tudíž nemohlo dojít ke skutečnému pohybu okna. Nicméně podobné příhody zaznamenané nejen Nicolasem Camille Flammarionem se dějí skoro vždy ve stejném čase (otázkou zůstává ovšem to, jakou rychlost má telepatická myšlenka v prostoru).      (Zdroj: Záhady.cz)


Holandský ekolog chce z Česka udělat solární velmoc ......  Pokud se vyplní plány nizozemského byznysmena roku Ada van Wijka, stane se z Česka solární velmoc srovnatelná se Španělskem. Van Wijk, který se ucházel o titul nejlepšího podnikatele na světě, chce nedaleko Brna postavit několik solárních elektráren o celkové rozloze 150 fotbalových hřišť.

"Jednáme s českým partnerem, který od nás chce koupit solární panely o celkovém výkonu 40 megawatt," uvedl minulý týden při rozhovoru s MF DNES v Monte Carlu van Wijk, jehož firma Econcern se zabývá vším, co souvisí s obnovitelnými zdroji energie.

O uskutečnění byznysu by mělo být rozhodnuto do konce roku. Pokud by se podařil, udělal by van Wijk obchod života.       (Zdroj: Agris.cz)

To věřím ... obchod života ... a na cizí zemi - jako kdyby nestačily ty po stovkách krátkozrace stavěné odporné haly, roztahující se kolem měst a zabírající ornou půdu.


Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007 ..... NESEHNUTÍ Brno zveřejňuje výzkum dopadů velkoprodejen na životní prostředí. Cílem výzkumu je mapovat časovou a prostorovou strukturu záměrů výstavby velkoplošných maloobchodních zařízení – tedy záměrů výstavby jednotlivých velkoplošných maloobchodních jednoteka záměrů výstavby jejich seskupení v České republice v roce 2007 a analyzovat předpokládaný dopad těchto záměrů na životní prostředí, přírodu a krajinu. Zpráva je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.


03.06. 2008     Dnes nastává ve 21:22 LČ poslední jarní Novoluní.


Názor na hladovku, radar, terorismus a zločin ..... Počátek snahy o umístění radarového zařízení v naší zemi, ale též počátek drastického omezování lidských práv v mnoha demokratických zemích vznikl jako údajná obrana před teroristickou hrozbou. Jaký ovšem je rozdíl mezi teroristou a zločincem, či teroristickou buňkou a zločineckou buňkou? Fakticky žádný, ale legislativa pro ochranu občanů před zločinem, včetně zločinů válečných již existuje a to jak v civilním, tak vojenském právu. Na tom jsou ostatně oba souběžné právní systémy založeny – ochránit komunitu a jednotlivce, rodinu před zločinem. Slovo terorista jen psychologicky navyšuje, v systémovém mediálním divadle strach. Legislativně lze navíc teroristu „ošetřit“ zcela novými zákony, které ve většině demokratických států dnes již umožňují přechod formou vyhlášení výjimečného stavu na faktickou vládu soukromých firem a armád. Slovo terorista, tak jak je do nás vetkáváno mediálním systémem také záměrně navozuje pocit, že je to zločinec, který „není vidět“, „hrozí pořád“, nikde si před „teroristou“ nemůžeme být jisti. Zásadním rozdílem potom je, že „teroristu“ můžete zavřít až zčerná na základě podezření, jakékoliv konstrukce, zatímco přeci jen zločinec má svá práva. Zjednodušeně řečeno – mělo by se mu něco prokázat, aby mohl být odsouzen, ale dokonce i uvězněn. Na teroristu stačí podezření. Jeden soubor v počítači, špatný pohled v metru, nepopulární národnost či náboženství, to vše stačí, aby kdokoliv z nás (!) mohl být teroristou.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Vikingská DNA ..... Dánští vědci vedení Jorgenem Dissingem z kodaňské university otevřeli desítku vikingských hrobů na pohřebišti poblíž Galgedilu na dánském ostrově Funen.Tisíc let leželi nebožtíci v písku. Nyní promlouvají řečí písmen genetického kódu a vyprávějí o tom, co byli Vikingové zač.

Analýzy malých částí dědičné informace prokázaly, že dánští Vikingové reprezentovali po genetické stránce typické Evropany a nesli ve své DNA znaky běžně se vyskytující mezi současnými obyvateli Skandinávie. Vědci u nich odhalili i některé rysy dědičné informace, jež jsou u moderních Skandinávců velmi vzácné a nebo jim zcela chybí.

Zvětšit obrázek Dánský Galgedil

Podobné varianty DNA se podařilo odhalit u severoamerických indiánů. Někteří vědci proto spekulovali, že jde o dědictví po Vikinzích, kteří v 10. století pronikli do Grónska a na New Foundland. Dissingův tým ale zjistil, že se indiánské a vikingské varianty DNA navzájem liší natolik, že jejich společný původ lze vyloučit.

Výsledky analýz zveřejněné v prestižním vědeckém časopise PLoS ONE nevnesly do našich znalostech o Vikinzích žádnou revoluci. Přesto je vědci považují za přelomové. K analýzám použili DNA, která mimo jakoukoli pochybnost patřila nebožtíkům vyzvednutým z hrobů. A to zase taková samozřejmost není.      (Zdroj: OSEL.cz)


Voda na Marsu byla příliš slaná  ..... Ani v době před asi 4 miliardami lety, kdy se na povrchu Rudé planety celkem běžně vyskytovala voda v kapalném skupenství, nebyl Mars z hlediska života nijak pohostinným místem. Kapalná voda je sice pro pozemský život nezbytná, ale ne jakákoliv. Stále zde jsou určité hodnoty pH, slanosti nebo teploty, které život - alespoň pozemského typu - vylučují. I když si lze představit, že se nějaké extremofilní organismy takovému prostředí přece jen přizpůsobí, není to místo pro vznik života.

Problémem marsovských řek a mělkých moří byly podle nových zjištění i v nejlepší době Rudé planety soli. I před 4-3,5 miliardami let šlo spíše o hustý a kalný slaný lák - takové výsledky alespoň vyplývají z analýzy tehdejších marsovských hornin, především usazenin síranu hořečnatého (šlo o vzorky opatřené vozítkem Opportunity). Výzkum provedli na dálku spektrální analýzou vědci z Harvardu a univerzity Stony Brook. Téměř nasycený slaný lák už může jen obtížně sloužit jako prostředí pro biologické procesy, voda zde není "volná". ScienceDaily i New Scientist uvádějí pro představu stupnici "aktivity" vody - čistá voda má aktivitu 1 a s množstvím rozpuštěných látek tato aktivita klesá. Pozemské organismy zvládnou i v případě extrémních choutek aktivitu kolem 0,85 (výjimečně i nižší), což je horní hranice vlastností marsovské vody (dolní může být podle odhadů až 0,5, to ale nejspíš odpovídá už vysychajícím vodním plochám). Marťanská voda byla tehdy nadto hodně kyselá a už tehdejší prostředí Marsu bylo podle všeho značně oxidační. Zase nic, čemu by se nedalo přizpůsobit, ale není to místo pro vznik života. To samozřejmě neznamená, že zde nějaký život existovat nemohl, ale musel by svou biochemií být výrazně odlišný od pozemského.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Za náhlou změnou podnebí před 635 milióny roky může zřejmě metan ..... Před 635 milióny lety, kdy skoro celou planetu pokrýval ledový příkrov, se z klatrátů na mořském dně začal uvolňovat metan. Zpočátku pomalý proces nabral posléze na rychlosti a skončil prudkou změnou podnebí, kdy se z mrazivého světa stal svět velmi teplý. Riziko destabilizace hydrátů metanu existuje i dnes. V arktickém permafrostu a na dně šelfových moří je vázáno obrovské množství skleníkového plynu. Pokud by se dostalo atmosféry, teplota na Zemi by se zvýšila o desítky stupňů Celsia. Studii americko-australského výzkumného týmu otiskl 28. května 2008 časopis Nature.

Země jako ledová koule? Podle dosud převládajících názorů se Země v mladších starohorách na několik desítek miliónů let proměnila ve zmrzlou kouli. Velkou většinu povrchu prý pokrývala silná vrstva sněhu a ledu. A právě k tomuto období před 790 až 635 milióny let se vrátila trojice vědců z Kalifornské a Flindersovy univerzity. Badatelé na jihu Austrálie nasbírali stovky vzorků mořských usazenin a podrobili je analýze poměru stabilních izotopů. Překvapilo je nebývale vysoké zastoupení izotopů kyslíku. Na základě výsledků pak vytvořili hypotézu o dramatické změně podnebí před 635 milióny roky.

"Náš výzkum dokazuje náhlý a katastrofální průběh globálního oteplování, které velice rychle změnilo velmi chladné a zdánlivě ustálené podnebí ve velmi teplé a rovněž stabilní klima a to bez jakékoli prodlevy," prohlásil Martin Kennedy, profesor geologie na Kalifornské univerzitě v Riverside.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Ve vesmíru se dějí věci ..... Rozmnožování nefunguje u žab, natož u člověka -  Kosmickým problémem je otázka, mohou-li lidé v kosmu souložit. V beztížném stavu trpí nejen svaly a kosti, ale i rozmnožovací ústrojí. Zatím se v tomto duchu prý experimentovalo jen s mouchami či žábami. Podle poznatků lékařů by žena musela chvíli po pohlavním aktu do centrifugy, aby vůbec mohla otěhotnět. Ukázalo se totiž, že při beztížném stavu samice nemůže „obtěžkat“. Porod dítěte by v kosmu byl neřešitelným problémem, protože pánevní svaly jsou ochablé. Sexuální radovánky ve vesmíru jsou proto okleštěné nepřekonatelnými obtížemi. Jediná výhoda tohoto prblému zatím je, že kosmonautky letící s mužskou posádkou na vesmírnou misi, si do lodi nemusí brát antikoncepční pilulky.     (Zdroj: 21@století)


K zamyšlení ..... Lidstvo překročilo práh dalšího desetiletí, nastala renesance vědy a techniky. Bohužel neoblomný rozum často kráčí zastřenou cestou do budoucnosti a opovrhuje vším, co má jen nádech magična a spiritualismu. Bez odmlouvání jsme se naučili potlačovat touhy a sny jen proto, že ve světle společenských pravidel jsou nepřípustné nebo snad opovrženíhodné. Peníze snadno určují životní cíle a jejich nedostatek pak bez milosti stravuje ty, kteří nestačí hrozivému tempu. A tak vše, co překáží v cestě na výsluní, bývá odsouváno. Dokonce i jednu z nejpřirozenějších věcí života - smrt - jsme vytlačili někam na okraj, kamsi do okachlíčkovaných budov, kde je souzeno umírat o samotě, často bez soucitu okolí. Škoda!

Jakoby automaticky navozujeme atmosféru křesťanských svátků, ačkoliv se hlásíme k ateismu. Hektičnost spaluje naše dny, jejichž začátky chovali předkové jako svátost, netušíc konec. Hlásáme kolem sebe život na plný plyn, ale v koutku duše se bojíme připustit myšlenku, že by ta naše skvělá existence mohla kdykoliv náhle ustat. Už jsme si odvykli přikládat vážnost okamžikům, jež nás byť na moment vytrhnou ze zajetého stereotypu a ledabylým mávnutím ruky jim přisoudíme nálepku náhody. Zapomněli jsme i na řeč těla, které je ve světě materialismu naším jediným spojencem a bezpečně nás varuje před blížícím se nebezpečím. Už i v lásce, jejíž výsadou je cit a intuice, často rozhodují pokřivené hodnoty. Třikrát škoda!     (Zdroj: CelostniMedicina)


V Libčicích se budou přimlouvat za Svatou zemi .....  VII. ročník festivalu Tichý Hlas pro Svatou zemi již tradičně proběhne v Libčicích nad Vltavou v neděli 8. června. Slavnostní ekumenická bohoslužba zahájí festival ve 14 hodin v katolickém kostele. Bohoslužbu povedou zástupci Křesťanských církví i Židovských obcí: P. Petr M. Bubeníček, P. Vojtěch Eliáš, Mikoláš Vymětal, Dana Rotkovská, rabin Ronald Höffberg a rabin Michael Duschinski. Během bohoslužby zazní spirituály v podání skupiny Geshem.

"Srdečně Vás zveme na společné setkání duchovních, umělců i všech obyčejných lidí, kteří chtějí svým tichým hlasem přispět k pokoji ve Svaté zemi," uvádí organizátoři akce.

V 15 hodin začíná festivalový program na farní zahradě, kde vystoupí řada písničkářů a skupin (Vladimír Merta a Jana Lewitová, Slávek Klecandr, Karel Diepold, Máša Kubátová, skupina Klec a skupina Oyfen feldz, Dagmar Voňková – Andrtová). Během odpoledne proběhne také panelová diskuse „Židé dnes“, které se zúčastní PhDr. Leo Pavlát (ředitel Židovského muzea v Praze), Ing. Jiří Schneider (bývalý velvyslanec v Izraeli), JUDr. Tomáš Kraus (tajemník Federace židovských obcí, předseda SKŽ) a další; moderuje Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.

Paralelně bude od 16:30 probíhat program v evangelickém kostele, kde, mimo hudební program, při kterém vystoupí vokální akapelový soubor GESHEM se svými spirituály, proběhne beseda „Jdi a nezapomínej“ s Mgr. Stanislavou Šimuniovou, národní koordinátorkou ASF a s dobrovolníky nejen o dobrovolnicé činnosti Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Během besedy bude zpívat Monika Žáková. Na závěr programu v Evangelickém kostele zazní „Eversmiling Liberty“ – rockové oratorium na motivy Judy Makabejského G. F. Händla pod vedením Libora Sládka.

V sále městského úřadu bude po celou dobu festivalu výstava fotografií Lukáše Poruby z cyklovýpravy do Izraele, nazvané „Cesta na jihovýchod“. S autorem fotografií se můžete setkat v 17 hodin. Festival pořádá Společnost křesťanů a Židů, Římskokatolická farnost Libčice, Evangelický sbor Libčice, Společenství sv. Ludmily a Město Libčice nad Vltavou.      (Zdroj: Econnect)


Co by se stalo s ponorkou, kdyby se nad ní přehnala tsunami? ..... S ponorkou, která by se shodou okolností nacházela ve stejném moři či oceánu, na němž zrovna řádí vlna tsunami, by se nestalo víceméně nic, pokud by tedy zrovna nebyla vynořená na hladině. Tsunami je totiž vlna a stejně jako všechny ostatní vlny cestuje po povrchu vody. Kdyby se však daná ponorka nacházela v místě vzniku této ničivé vlny, byla by situace jiná. V případě, že by tsunami způsobilo například podmořské zemětřesení, vzal by si náhlý vzestup a pád vody přímo nad zemětřesením takovou ponorku i s celou její posádkou zcela jistě s sebou. Naštěstí se takové nešťastné náhody moc často nedějí.      (Zdroj: VTM Science)


Co zničilo Sodomu a Gomoru? ..... Příběh Starého zákona o bezbožném městě Sodomě, které Bůh ve svém hněvu zničil a ušetřil pouze rodinu bohabojného občana jménem Lot, je všeobecně známý. Pokud je založen na skutečné události, co bylo příčinou zkázy kvetoucího města? Dlouho vědci uvažovali o ničivém zemětřesení, nyní se však začíná stále více hovořit o smrtícím úderu z vesmíru.

V roce 1845 zahájil britský archeolog Austen Henry Layard vykopávky v místech, kde podle pověstí stávalo bájné asyrské město Ninive. Vzápětí šokoval celý vědecký svět, když uspěl a objevil rozvaliny velkého sídla včetně královského paláce. V jeho knihovně pak nalezl množství hliněných tabulek pokrytých klínovým písmem. Jedna z nich už od Layardových dob nenechává historiky světa v klidu. Velice věrohodně totiž popisuje stejnou kata-strofu jako bible - zničení Sodomy a Gomory. Původcem apokalypsy však podle tohoto prastarého záznamu není Bůh, ale gigantický asteroid.

S teorií o planetce přišla letos v březnu dvoiice britských vědců - letecky konstruktér a odborník na jadernou energii Alan Bond a jeho kolega z Bristolské univerzity Mark Hempsell. Po osmi letech analýzy asyrského textu na tabulce uložené v Britském muzeu vypočítali, že k nešťastné události došlo 29. června 3123 před Kristem. Autor záznamu popisuje nebeský objekt připomínající obří kamennou misku letící velkou rychlostí. Za ním prý na zemi zůstaly jenom trosky kdysi pyšného města.

Kometa Text vyrytý na sumerské hliněné tabulce je vyprávěním očitého svědka o přeletu kosmického vetřelce. Detailně líčí, jak asteroid o kilometrovém průměru přeletěl nízko nad městem a tlakovou vlnou zničil obrovské území. Podle datování pochází tabulka přibližně z roku 700 před naším letopočtem. V té době už očití svědkové zkázy Sodomy a Gomory rozhodně žít ne mohli. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že záznam je pouze opisem mnohem staršího textu, který po sobě zanechala stará sumerská civilizace.      (Zdroj: Smísené okolí)


Naše Galaxie mimořádně zhubla? ..... Měření rychlostí hvězd kolem středu naší Galaxie. Naše Galaxie má pouze poloviční hmotnost, než se doposud předpokládalo. Vyplývá to z nových pozorování. Nový objev souhlasí s výsledky dřívějších studií, z nichž vyplývá, že naše Galaxie je „štíhlejší“, než jsme si doposud mysleli, a to vzhledem ke slabšímu gravitační působení na blízké trpasličí galaxie.

Slunce se nachází v poměrně velké galaxii, kterou také označujeme jako Mléčná dráha. Podobně jako u jiných galaxiích, většina hmotnosti naší Galaxie je tvořena tzv. temnou hmotou, záhadnou, neviditelnou substancí, která se prozrazuje pouze svým gravitačním působením na hvězdy a přítomný mezihvězdný plyn.

Aby mohli astronomové přesně určit hmotnost naší Galaxie, měřili rychlosti hvězd, které obíhají kolem jejího středu. Čím rychleji obíhají, tím větší hmotnost Galaxie je musí držet před únikem do mezigalaktického prostoru.       (Zdroj: Astro.cz)


02.06. 2008     Druhého června roku 1896 získal Guglielmo Marconi patent pro svůj nejnovější vynález – rádio. V současnosti je tento den slaven jako Den pozemního vojska.


Naše plomby – časované bomby! .....  (Veskrze "populární" ministr zdravotnictví Julínek přišel s dalším geniálním nápadem. Že prý si budeme muset začít platit zubní plomby. Fajn - nic nového pod sluncem. V rámci ideologické linie pana ministra se toto dalo dříve či později čekat. Jenom nevím zda budou tyto vysoce pravděpodobné platby platit i na plomby amalgámové. Každopádně si myslím, že ať to dopadne jakkoliv stojí následující materiál skutečně za přečtení. pozn. J.CH.). Amalgám, ktorý sa rutinne používa ako plomba, sa skladá z tekutej ortute (cca 50%) a zmesi prášku (cca 50%), popričom tento prášok pozostáva z viacerých kovov: 3% ortute, 16% cínu (v starých plombách až 30%), 12% medi a 20% striebra, ako aj z malého množstva niklu, kadmia a pod. V nových plombách tento prášok obsahuje len 1,5% ortute, takže celá plomba obsahuje dohromady až 51,5% ortute. Často majú ľudia v ústach až 12 amalgámových plômb, čo predstavuje cca 3-4 gramy čistej ortute. Keby sa človeku injekčne podal čo len 1 gram ortute, znamenalo by to už smrteľnú dávku. Také množstvo ortute znášame len preto, lebo ortuť je viazaná v tejto kovovej zliatine a len velmi pomaly sa uvoľnuje do tela.

Naše ústa sú teda také malé laboratórium, v ktorom neustále prebiehajú mechanické, chemické a elektrolytické procesy. Sliny sú elektrolyt, t.z. vodivá tekutina. Skôr či neskôr sú všetky plomby zasiahnuté koróziou, po desiatich rokoch je to už cca 80% všetkých plômb. Korózia zapričiňuje, že sa kovy z plômb uvoľňujú a dostávajú bez zábran do nášho tela. Rôzne zliatiny v ústach (amalgám, zlato, palladium a i.) okrem iného spôsobujú aj vyššie napätie v ústach a urýchľujú tým korozijné procesy. V priemere každý človek, ktorý má 12 plômb, v priebehu 1 roka prijme asi 560 mg ortute. Po 10. rokoch, keď je už väčšina plômb narušená koróziou, je polovica ortute z plômb preč.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Mexická střediska na pobřeží v šoku po vlně útoků žraloků  ..... Turistická střediska na tichomořském pobřeží Mexika jsou v šoku poté, co za necelý měsíc zde žraloci třikrát zaútočili na člověka a dvakrát svou oběť zabili. Nikdo totiž nepamatuje, že by v této oblasti, kterou mají v oblibě surfaři i příslušníci hollywoodské elity, někdy žralok na člověka zaútočil, napsala dnes agentura AP.

Zatím poslední útok se odehrál v sobotu, kdy se žralok zakousl do paže nadšeného surfaře Bruce Grimese, amerického usedlíka, který má v mexickém turistickém středisku Zihuatanejo obchod s potřebami pro surfaře. Ležel na břiše na prkně, když cítil, jak ho něco nadzvedlo. Povedlo se mu udělat asi pět temp, ale pak už se mu do paže zakously zuby. "Žralok!" zaječel, vytrhnul ruku ze sevření a povedlo se mu dostat na břeh.

"Ani jsem neměl čas zpanikařit," řekl novinářům. "Pomyslel jsem si: 'Nechci umřít. Nechci přijít o ruku.'" Až pak se dozvěděl, že u sousední pláže o den dříve zemřel při útoku žraloka devětačtyřicetiletý Mexičan. A před měsícem zabil žralok u jiné pláže mladého surfaře ze San Franciska.

Předtím tu o útocích žraloka nikdy nikdo neslyšel. Na místo už dorazil odborník Floridské univerzity George Burgess, aby zjistil, proč u Mexika najednou začali být žraloci tak agresivní. Burgess spravuje záznamy o všech útocích žraloka na světě na internetových stránkách International Shark Attack File (ISAF) a podle nich každý rok dojde na světě průměrně jen ke čtyřem smrtelným případům. Letos byl mimo Mexiko zatím zabit žralokem jen jeden člověk - šestašedesátiletý triatlonista u kalifornské Solana Beach.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Budeme mít u nás nějaké „Evropské zelené město“? ..... Ve čtvrtek 22. května 2008 (na oslavu Mezinárodního dne biodiverzity) vyhlásila Evropská komise novou soutěž o výroční cenu „Evropské zelené město“, která se bude každoročně udělovat městu, které úspěšně prosazuje městský život šetrný k životnímu prostředí.
Města se mohou přihlásit do soutěže o cenu „Evropské zelené město“ pro rok 2010 a 2011 na internetu (konečný termín přihlášek je 1 října 2008). Soutěžit může kterékoli evropské město s více než 200 000 obyvateli. Soutěž je určena pro všechny členské státy EU, pro kandidátské země (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Chorvatsko) a země Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Údaje z měst budou posuzovány na základě deseti environmentálních kritérií, včetně ochrany klimatu, dostupnosti městské zeleně, nakládání s odpady a půdou, či stavu dopravy, ovzduší a vody.
Ve druhé polovině tohoto roku vybere porota vítězná města pro roky 2010 a 2011. Porota se skládá z představitelů Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí, asociace místních správ Local Governments for Sustainability (ICLEI), Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (T&E), Svazu hlavních měst Evropské unie a Výboru regionů.
Více informací najdete na webových stránkách Zastoupení Evropské komise v Praze.      (Zdroj: tisková správa MŽP)


Slib lidských práv zůstává pro milióny lidí nenaplněn ..... Amnesty International (AI) dnes zveřejnila Výroční zprávu o stavu lidských práv ve světě a upozornila, že vlády, které nedokázaly zabránit porušování lidských práv, dluží lidem omluvu.

„Vlády dnes musí prokázat stejnou vůli a odvahu, která před šedesáti lety umožnila přijetí Všeobecné deklarace lidských práv,“ říká Irene Khan generální tajemnice Amnesty International.

60 let po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv výzkum Amnesty International ukazuje, že v nejméně 81 zemích jsou lidé mučeni, v nejméně 54 zemích čelí nespravedlivým procesům, v 77 státech se nemohou svobodně vyjadřovat.

„Pro rok 2007 byla charakteristická neschopnost západních vlád a lhostejnost nastupujících velmocí k řešení nejvážnějších krizí. To vedlo k prodlužování konfliktů a prohlubující se nerovnosti, v jejímž důsledku zůstávaly miliony lidí stranou rozvoje,“ shrnula Irene Khan.

„Okamžitou akci potřebují bolestivá místa světa v Dárfúru, Zimbabwe, Gaze, Iráku a Barmě,” dodává.

„Světoví představitelé popírají svou zodpovědnost. Situace v Iráku či Afghánistánu však ukazuje, že bezpráví nejsou jen izolované lidské tragédie, ale že jeho virus se rychle šíří a může ohrozit každého z nás,“ upozornila Irene Khan.     (Zdroj: Amnesty International)


Před 90 lety byla podepsána Pittsburghská dohoda .....  Americké město Pittsburgh je pro řadu lidí spojeno spíše s hokejem. Ale 30. května 1918 se zde odehrála událost, která měla zásadní vliv na osud českého a slovenského národa. Byla zde totiž podepsána Pittsburgská dohoda, v níž slovenská emigrace souhlasila se vznikem Československa. Narozdíl od předešlé Clevelandské dohody, která byla signována v roce 1915, se zde nehovořilo o federalizaci státu. Slovensko ale mělo mít vlastní sněm. Po vzniku Československa 28. října 1918 ovšem slovenský sněm mohl být jen těžko zřízen. I mnozí slovenští představitelé včetně Milana Rastislava Štefánika uznávali, že slovenský národ je po tvrdé maďarizaci v takovém stavu, že si své záležitosti ještě sám spravovat nemůže. Jiní slovenští politici, jejichž hlavním reprezentatem byl kněz Andrej Hlinka, požadovali její naplnění ihned. Česká strana oponovala tím, že se jedná spíše o program a v prvních letech existence ČSR zde vítězila idea jednotného československého národa. Někteří slovenští politici později tvrdili, že úmluva měla platnost jen deset let a poté se Slovensko mělo osamostatnit. Nebyla to pravda, o ničem takovém se v dohodě nehovořilo. Slovensko se vlastního sněmu dočkalo po mnichovských událostech v roce 1938. Federalizace Československa proběhla až v roce 1969. Československý stát pak zanikl po volbách v roce 1992, kdy se na tomto kroku dohodli dva tehdejší vítězové - ODS a HZDS.     (Zdroj: 21@století)


O požitkářství  ..... Rohlík ve stoje, rychlý hlt kávy, zatímco prsty se míhají po počítačové klávesnici - je něco takového požitek? Právě přestávky, v nichž bychom si dopřáli požitek, nám v každodenním shonu chybějí. Jak lze si je ale lze v dnešní uspěchané době vytvořit? Ale schopnost dopřát si a vychutnat požitek se lze naštěstí znovu naučit. Před zhruba 15 lety vyvinuli psychoterapeuti "požitkový trénink" jako samostatnou disciplínu. Od té doby ji nasazují proti depresím, poruchám příjmu potravy, migrénám, nemocem způsobeným stresem a jiným potížím. Tento druh terapie však nedělá dobře jen lidem s nějakým psychickým problémem. Nedostatek času, tlak na co nejlepší výkon a každodenní zaplavení nejrůznějšími podněty - to všechno utlumuje naše smysly. Naše vnímání tak reaguje v sebeobraně, aby předešlo naprostému přetížení. Dlouhodobě však za to platíme daň v podobě snížené radosti ze života a zdravotních problémů. Podle studie, kterou v roce 2000 provedl norimberský Institut pro výzkum požitku, se pouze každý druhý Němec označuje jako požitkář. Nejméně čtvrtina respondentů údajně vůbec není schopna prožívat požitek. Požitkářství v Německu zkrátka moc nekvete. To se má ovšem brzy změnit. Trendu k intenzivnímu a uvědomělému požitku si nyní všímají vědci i nejrůznější lázeňská zařízení, která ho zahrnuje do své nabídky kúr zaměřených proti stresu a přetížení. "Hmmm, to chutná sladce a také trochu nakysle, čerstvě a trochu rozbředle!" Se zavřenýma očima si vychutnávat první letošní jahody, to se rovná explozi požitků, kterou zažíváme jen zřídkakdy. Proč tomu tak je? V naší společnosti, která je tak orientovaná na výkon a výsledek, se řídíme pravidlem, že dopřávat si může až ten, který nejdřív splní svou povinnost. Navíc, kdo si dnes udělá čas na to, aby na jazyku pomaloučku nechával roztát kousek čokolády? Kdo se zavřenýma očima zaboří svůj nos hluboko do květů růže? Nejde však jen o nedostatek času. Čas sám o sobě totiž nerozhoduje. Pro intenzivní požitkářský zážitek stačí i pár sekund. Je třeba jen začít.       (Zdroj: Řev přírody)


Češi nejraději svačí nezdravé salámy, řízky a sladkosti ..... Šťavnatý řízek vložený do dvou krajíců chleba je jednou z nejčastějších dobrot, které si Češi balí jako občerstvení na výlet. V hitparádě nejoblíbenějších výletnických svačin ale zvítězil obložený chléb s máslem, sýrem, salámem a zeleninou. Vyplývá to z průzkumu agentury Stem/Mark.

Obložený chléb s řízkem nebo karbanátkem doplněný o jablko, salát a sušenku obsadil v žebříčku druhé místo. Svačina, která obsahuje 3200 kilojoulů, nepatří ale podle odborníků k nejvhodnějším. Kritéria zdravé výživy splňuje jen chléb, ovoce a salát. Smažené maso a sladkosti už příliš vhodné nejsou. "Základem svačin by mělo být celozrnné pečivo či chléb. Dobré je ho doplnit o bílkovinnou potravinu jako je sýr, tvarohová pomazánka nebo libová uzenina, například vepřová šunka, šunka od kosti nebo krůtí či kuřecí výrobky," řekla nutriční terapeutka Michaela Kalkušová. Zapomínat by se podle ní samozřejmě nemělo na ovoce a zeleninu.

Odbornice na výživu má nicméně dobrou zprávu i pro milovníky sladkostí. "Je také možné zabalit si s sebou malou sladkost. V takovém případě bych doporučila místo klasických dobrot jako jsou koblihy či loupák celozrnné sušenky," doporučila Kalkušová, podle které je hlavně důležité, aby se vše střídalo a strava byla pestrá a lákavá.

Třetí nejoblíbenější svačinou českých výletníků je obdoba vítězné varianty doplněná o sušenku, ve které máslo nahradil tavený sýr. Bezmasé snacky obsadily čtvrté a páté místo. Pomyslnou bramborovou medaili získal chléb s tvrdým i taveným sýrem, sladké pečivo a hruška. Pátou nejoblíbenější svačinou je sladká varianta s loupákem, koblihou a jablkem.

Domácí svačinu si podle průzkumu připravuje 59 procent Čechů. Třetině z nich domácí jídlo připadá zdravější a chutnější. Důvodem je i nižší cena. Svačina připravená doma je podle 62 procent rodin méně finančně náročná. Více než třetina výletníků si jídlo připraví doma, protože na výletě nechtějí mít starosti s hledáním občerstvení.

Přes 60 procent lidí si ke svačině připraví pečivo s oblohou. Nejoblíbenější náplní je pro 77 procent strávníků salám, za kterým následuje máslo (64 procent) a zelenina (59 procent). Více než polovina lidí si pečivo maže máslem, 36 procent z nich si dopřeje paštiku.

Oblíbenost masných výrobků ale není dobrá z hlediska zdravého životního stylu. "Jednoznačné prvenství salámů a uzenin bohužel není z hlediska zdravé výživy vhodné. Mají vysoký obsah živočišných tuků, solí a přídatných látek, proto bychom je měli konzumovat maximálně jednou až dvakrát za týden," upozornila Kalkušová.      (Zdroj: Agris.cz)


SPOJENÉ STÁTY ZADRŽUJÍ VĚZNICÍCH MIMO SVÁ ÚZEMÍ 27 000 LIDÍ ..... Televizní zpravodajství Democracy Now uvedlo, že oficiální počet vězňů držených v amerických věznicích v zahraničí činí 27 000. I přesto, že je věznice Guantanámo na kubánském ostrově nejznámější americkou věznicí, zadržují zde jen jedno procento všech vězňů zadržovaných armádou a zpravodajskými službami za hranicemi Spojených států. Britský právník Clive Stafford-Smith, jenž na Guantanámu obhajoval již na 50 vězňů, odhalil, že americká armáda v současné době převáží vězně z jiných zemí do Iráku. Smith vysvětlil: “Tajně drží v Iráku obrovský počet vězňů, a jedním z nejzáhadnějších aspektů, o kterém se zatím skoro nikdo nedozvěděl, je to, že Spojené státy převáží do Iráku vězně odjinud právě proto, aby je tam mohli věznit, aniž že by se k nim dostali právníci a média. Tím jsou vězňům odpírána uzákoněná práva.” Americká armáda mezitím v Afghánistánu nedaleko Kábulu plánuje výstavbu nové věznice o velikosti 16 hektarů. Věznice za 60 milionů dolarů nahradí dočasnou americkou věznici v Afghánistánu, kde armáda zadržuje na 630 vězňů. Někteří z vězňů jsou tu zadržováni bez jakékoliv obžaloby více než pět let.      (Zdroj: Akt-info)


Trh s emisními povolenkami ekologii příliš nepomáhá ..... Miliardy liber, které vyspělé státy investují do podpory ekologických projektů v rozvojových zemích v rámci kompenzačního programu OSN, jsou často vynakládány v rozporu s pravidly a neúčelně. Vyplývá to z analýzy vědců stanfordské univerzity, citované britským deníkem Guardian.

Vědci a skupiny aktivistů tvrdí, že hlavní kompenzační fond OSN je běžně zneužíván energetickými společnostmi, které požadují finance za snížení emisí u projektů, které nesplňují podmínky. Ze zveřejněné analýzy vyplývá, že nedochází k žádnému skutečnému snížení emisí.

Toto tvrzení stanfordských akademiků je v rozporu s ujištěním vlád vyspělých zemí, že trh s emisními povolenkami snižuje skleníkové plyny.

Na základě Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů, se stal z obchodování s emisními povolenkami výhodný byznys. V současnosti jde o zhruba 20 miliard dolarů ročně, přičemž dle předpokladů vzroste tato částka během čtyř let až na 100 miliard.

Dokument, který zveřejnil pracovní tým vědců stanfordské univerzity, zkoumal na 3 000 projektů. Na základě jejich srovnání dospěl k závěru, že třetina až dvě třetiny z nich, ve skutečnosti nepředstavují snížení emisí.

V podobném duchu hovoří i studie expertní skupiny International Rivers, která tvrdí, že až tři čtvrtiny projektů, byly v okamžiku schvalování dotací již dokončené, a nebylo tedy nutné na ně přispívat.      (Zdroj: EnviWeb)


České etické fondy: těžba, jádro a mlha .... Chcete vydělávat a zároveň se podílet na budování lepšího světa? Investujte eticky. V Česku se začínají v nabídce finančních institucí objevovat tzv. etické fondy. Slibují zisk a čisté svědomí k tomu. Jak reálné jsou tyto sliby?

Investiční společnosti a banky po celém světě vytvářejí tzv. etické fondy, které umožňují angažovaným zájemcům investovat do akcií a cenných papírů firem, které splňují určitá etická kritéria. První takové fondy se objevily na začátku minulého století ve Spojených státech. Vycházely z křesťanských hodnot a odmítaly investovat do takzvaných hříšných akcií, tedy do firem, které se zabývaly alkoholem, tabákem, zbraněmi či pornografií. V současné době fungují po celém světě stovky takových fondů. Škála toho, na co se zaměřují, je poměrně široká. Někdy se jim říká zelené, ekologické či společensky odpovědné. Pracují však na stejném principu — vedle standardních ekonomických parametrů jako zisk, platební schopnost či rizikovost se ptají, jestli transakce přinesou také něco dobrého. Každý etický fond má svá kritéria, podle kterých určuje, do jakých akcií bude investovat. Tato pravidla si mohou vyhodnocovat samotní manažeři fondu nebo se mohou obrátit na specializované ratingové agentury. Existují rovněž žebříčky a indexy firem, které splňují různé sociální a ekologické požadavky.

Než se však ekologickým fondům vrhneme kolem krku (a svěříme jim své úspory), bylo by dobré kriticky přezkoumat, zda si své přízvisko opravdu zaslouží. Stejně jako u mnohých dalších zelených produktů zde hrozí, že se jedná o formu tzv. greenwashingu (viz SG 1/2008). Specializované fondy se totiž neobracejí výhradně na filantropy, kteří chtějí uspokojovat svou potřebu zachraňovat svět. Propagační materiály sice zmiňují „pomoc dobré věci“, nicméně tím klíčovým argumentem je pochopitelně očekávaný výnos. A od zelených odvětví se očekává dlouhodobý růst, takže sázka na environmentální hodnoty má být zároveň sázkou i na zisk.      (Dále čtěte na stránkách Sedmá generace)


30.05. 2008     Ve světě je dnes tak zvaný Svátek sousedů; ten se u nás zatím moc neprosadil. Třicátého května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Roku 1866 byla v Královském českém divadle poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Poslední květnový den je vyhlášen za Světový den bez tabáku - vyhlásila v roce 1988 Světová zdravotnická organizace.

První červen je Mezinárodním dnem dětí - podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 1950.


Fulcanelli nebo Bratři z Heliopolis? ..... Závěrečný díl „nechtěného“ seriálu plné esoteriky Detektor se jmenoval „Tajemná řeč katedrál“. Autoři se v něm snažili poodhalit v rámci možností a času středověké stavitele katedrál, alchymisty, kteří udivovali a dodnes udivují svými znalostmi a stavitelským umem. V pořadu „plné gotiky“ zazněla jména jako Karel IV., Matyáš z Arrasu, Petr Parléř (stavitelé chrámu sv.Víta), Jan Parléř (stavitel chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře) a také se průvodci pořadu neopomněli letmo zmínit o záhadné postavě jménem Fulcanelli, který zůstal před veřejností pečlivě uschován a zahalen tajemstvím. Když jsem si před časem se zájmem probíral materiály o Fulcanellim, uvědomil jsem si, že lidé, kteří se údajně pohybovali v blízkosti Fulkanelliho, byli nesmírně vzdělaní v oboru alchymie a příbuzných oborů, měli kontakty na největší vědce té doby a také na tajné zednářské lóže. Alchymista Fulcanelli byl velice slavný a uznávaný, přestože na veřejnosti byl zcela nepoznán. Fulcanelli je pseudonym Francouze, který byl široce a hluboce vzdělaný v alchymistické tradici, architektuře, umění, vědách a také v jazycích. Některé francouzské zdroje tvrdí, že jméno Fulcanelli je kombinace Vulcana – boha ohně, Helia – boha slunce.

O Fukanellim se šířily zvěsti, že je na veřejností známým člověkem, patřícím pravděpodobně k významnému rodu aristokracie (možná dokonce člen bývalé královské rodiny Valois – větve dynastie Capetienne), že je bohatým mužem úctyhodného věku. Hovořilo se o něm, že odhalil velké TAJEMSTVÍ – výrobu kamene mudrců a elixíru života, který prodlouží život na extrémně dlouhou dobu.

Vydal dvě knihy Le Mystere des Cathedrales (Tajemství katedrál), Les Demeures Philosophales (Příbytky mudrců). Třetí kniha v pořadí měla vyjít s názvem Finisi gloriae mundi, ale byla na pokyn Fulcanelliho „stažena“ a oficiálně nevyšla.

První kniha byla vydána 25. září 1926 v pařížském nakladatelství Jeana Schemita v počtu 300 kusů a druhá 22. listopadu 1930 ve stejném nakladatelství v počtu 500 kusů. Knihy se rázem staly velkou událostí pro francouzské okultní a alchymistické hnutí.

Pro naše badatele tyto knihy vydalo nakladatelství Trigon. „Příbytky mudrců“ (dva díly) se dají ještě ve specializovaných obchodech s esoterikou zakoupit, „Tajemství katedrál“ bohužel ne, a jak jsem se dozvěděl, tak další dotisk knihy se v blízké budoucnosti nechystá, přestože majitel vydavatelství pan Vladislav Zadrobílek je velkým příznivcem alchymie.

Legenda o Fulcanellim začíná na začátku 20tých let dvacátého století, kdy jistý pařížský okultista a alchymista náhodou zjistil, že mezi nimi žije a pokoutně pracuje opravdový mistr alchymistického řemesla.      (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Houby jako uklízečky ochuzeného uranu .....  Ochuzený uran, který je zhruba o 40 procent méně radioaktivní, než uran přírodní, se teď s oblibou přidává do moderní munice. Svůj účel plní skvěle, potíž je ale v tom, že vystřelená munice i s uranem většinou zůstane tam, kde dopadl. Vliv záření ochuzeného uranu je zatím sporný, každopádně ale uran funguje i jako závažně toxický těžký kov. Uranová munice tedy nepochybně představuje jistý druh zátěže pro životní prostředí. Je to pravda docela ironické, ale dnešní šílená doba už je taková. Dneska není divné nechat stranou osudy lidí a majetku na území, kde střílelo uranovou municí a hlavní problém se vidí v tom, jak odstranit použitý uran z životního prostředí. Se zajímavým řešením přichází Geoffrey Gadd z University of Dundee, který spolu s kolegy zjistil, že běžné druhy hub dovedou nejen vyrůst v prostředí s uranem, ale také ho vydatně už shromažďují ve svých plodnicích. Houby uran váží do molekul uranyl fosfátu, který je nerozpustný ve vodě a vypadává z biologických procesů v okolní přírodě. Teď už jenom zbývá pomocí genové manipulace vytvořit rychle rostoucí a výstražně zbarvené odrůdy hub, které se budou pěstovat ve válečných zónách budoucnosti.      (Zdroj: OSEL.cz)

Nebylo by ale lepší nemyslet na válečné zóny vůbec a dát houbám pokoj?


My máme pravdu, oni mají stavbu ..... Bez porušování zákonů by se D8 dnes nestavěla: Má smysl využívat demokratického práva a účastnit se správních řízení, když je zřejmé, že chyby úředníků či soudců zůstanou nepotrestány? Není české správní soudnictví postižené impotencí, když rozhoduje zcela mimo reálný čas? Koncentraci všech možných negativ dokládá případ dálnice D8. Ukazuje, že dovolávat se spravedlnosti je hezká věc; ta ale přichází pozdě a k hotovému.

Schvalování dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice na území CHKO České středohoří je sporná nejen z odborného hlediska (zda má být její trasa vedena v dlouhém tunelu), ale i po právní stránce. České správní soudnictví se k ní staví poněkud nesourodě: sdruženími podávané žaloby jedni soudci uznávají, jiní je odmítají jako neoprávněné a třetí je zamítají. Jedno má ovšem jejich rozhodování společné - trvá strašně dlouho.

Úředníci i soudci chybují - záměrně?

Společně s řadou místních sdružení a občanů se Děti Země v letech 2001-03 účastnily územního řízení. Upozorňovali jsme, že je nutné předložit řadu chybějících podkladových rozhodnutí, dále například zjistit, zda výběr trasy bez dlouhého tunelu byl proveden podle zákona a zda příslušný územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice jen s jedním koridorem dálnice byl nařízením vlády v únoru 1996 schválen opravdu správně. Přestože odvolací řízení na ústeckém krajském úřadě odstranilo některé nezákonnosti stavebního úřadu v Lovosicích, většina námitek byla s klidem zamítnuta. Nikoho ale už nepálilo, že úředníci mohli třeba rozhodovat bez odborných znalostí, námitkami se příliš podrobně nezabývali či možná podlehli tlaku politiků, aby územní rozhodnutí vydali bez ohledu na zákony. Důležitá je rychlost.

Přitom proti chybám úředníků není reálná obrana, neboť jim nehrozí žádné sankce, jako třeba výrazné snížení mzdy na nějakou dobu nebo jejich přeřazení na jinou práci. Dětem Země, litoměřické Společnosti ochránců životního prostředí a jedné fyzické osobě tedy nezbylo než v srpnu 2003 podat proti krajskému úřadu žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ten ji ale překvapivě téměř po dvou letech zkoumání v dubnu 2005 zamítl jako nedůvodnou. Zpětně se tedy zdá, že tento rozsudek byl klíčový.      (Zdroj: Děti Země)


109 zemí světa zakáže kazetové bomby Nikoliv však USA, Rusko a Čína ..... Více než 100 zemí světa schválilo dohodu o smlouvě, která zakáže současný design kazetových bomb. Po desetidenních rozhovorech se diplomaté, kteří se sešli v Dublinu, rozhodli podpořit mezinárodní zákaz těchto kontroverzních zbraní.

Avšak hlavní výrobci těchto zbraní, které jich mají velké zásoby, Spojené státy, Rusko a Čína, dohodu o zákazu kazetových bomb odmítli.

Britský premiér Gordon Brown dohodu charakterizoval jako "významný krok kupředu, který učiní svět bezpečnějším místem". Ještě před uzavřením této dohody Brown oznámil, že Británie přestane kazetové bomby používat.

Kazetové bomby jsou vysoce kontroverzní, protože rozhazují po širokém prostoru malé "bombičky". Mnoho z nich neexploduje při dopadu na zem a vybuchnou až při doteku od civilistů. V roce po uzavření příměří v Libanonu jimi bylo zraněno či usmrceno více než 200 civilistů. Po irácké válce r. 2003 a po válce v Kosovu r. 1999 bylo kazetovými bombami zraněno či usmrceno více civilistů než jakýmkoliv jiným zbrojním systémem.

Deník Guardian uvádí, že britská vláda oznámí likvidaci kazetových zbraní navzdory odporu od britské armády.      (Zdroj: Britské listy)


Klaus: Postoje kandidátů na prezidenta USA k ekologii jsou tragické ..... Postoje kandidátů na amerického prezidenta, v nichž dávají najevo, že chtějí bojovat proti globálnímu oteplování, považuje český prezident Václav Klaus za "smutné a tragické". "Děsí mě to, protože mě děsí budoucnost této planety," řekl Klaus českým novinářům ve Washingtonu.

Český prezident ve Washingtonu v úterý uvedl anglické vydání své knihy Modrá, nikoli zelená planeta. Varuje v ní před unáhlenými kroky ve jménu boje se změnou podnebí, které by mohly mít dalekosáhlé důsledky na svobodu a prosperitu lidstva.

Vyjádřil obavy nad tím, "jestli klíčová osoba světové politiky, což je americký prezident, bude mít tak extrémní názory, jak tito kandidáti předvádějí ve svých předvolebních vystoupeních". Zároveň ale poznamenal, že až se kterýkoli z nich stane prezidentem, bude muset ze svých postojů zřejmě slevit.

"Nebude to tak tragické, jak by mohlo znít z prohlášení, o kterých si oni myslí, že jsou líbivá, politicky korektní a že by jim snad mohla přidat jednoho dalšího voliče navíc," řekl Klaus.

Názory na globální oteplování se ale podle něho ve Spojených státech různí. Doložil to stanovisky konzervativních organizací Cato Institute, Heritage Foundation a American Enterprise Institute, s jejichž představiteli se ve Washingtonu setkal. Jeho knihu vydal podobný myšlenkový trust Competitive Enterprise Institute.       (Zdroj: EnviWeb)


Veletrh neziskových organizací chce motivovat k vytváření občanské společnosti ..... Nadace Forum 2000 pořádá v úterý 10. června 2008 od 9 do 18 hodin v prostorách New York University in Prague a Polského institutu na Malém náměstí v Praze 1 již devátý ročník Veletrhu neziskových organizací – „NGO Market“, tentokrát s podtitulem „Pomáhat nemusí nikdo, někdo ale chce“. Vstup na akci je zdarma. Akce opět probíhá pod záštitou Václava Havla a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.

Veletrh neziskových organizací (NGO Market) je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. V současné době jde o největší setkání neziskového sektoru ve střední Evropě. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, enviromentální problematice a mnohých dalších oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace. Sloganem Veletrhu „Pomáhat nemusí nikdo, někdo ale chce“ chtějí organizátoři motivovat lidi k aktivní účasti při tvorbě občanské společnosti.

„Občanská společnost, aspoň jak já ji rozumím, je jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět. Občanská společnost je společností, která nejen otevírá velký prostor individuální i skupinové kreativitě a v níž se tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo založena. Čím vrstevnatější a rozkvetlejší je občanská společnost, tím stabilnější jsou politické poměry v zemi,“ říká Václav Havel.

V letošním roce bude svou práci na Veletrhu prezentovat přes 100 neziskových organizací, např. Společnost přátel Afriky, které má na 500 členů z řad afrikanistů, lékařů, vědeckých a technických pracovníků či cestovatelů, Sdružení pro podporu kulturních aktivit Unijazz, fungující od roku 1987 a navazujících na činnost bývalé Jazzové sekce, Občanské Bělorusko usilující o podporu nevládních a neziskových organizací v Bělorusku a usilující o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska či Amnesty International Česká republika.      (Zdroj: Econnect)


Rakušané a Temelín ..... Podle vlastní ústavy se u nich nesmí pálit ani uhlí! Podle rakouské ústavy je přísně zakázáno dopravovat nebo zužitkovat radioaktivní látky. Doslova, v jejím třetím paragrafu stojí, že se zakazuje jak získávání energie štěpení jádra, tak odklízení štěpného materiálu jako odpadu. Přes tento ústavní zákon Rakousko zatěžuje ovzduší každou hodinu 20-45 kilogramy uranu. Proč? Kouř i popel z uhlí obsahuje radioaktivní látky! S přihlédnutím k rakouské ústavě tedy platí, že štěpný materiál obsažený v uhlí se nesmí dostat do kotle uhelné elektrárny. Když už tam jednou je, nesmí kotel opustit. Kdyby byl popel z roštů odstraňován, je to už „entsorgung“ – čili protiústavní. Stejně, jako když se přidává při výrobě do panelů nebo jinak zužitkovává. Podle jazykovědného rozboru Spolkového ústavního zákona pro bezatomové Rakousko (zejména jeho třetího paragrafu) (htp://www.salzburk.gv.at1999a149.pdf) by musely okamžitě přestat fungovat všechny tamější uhelné elektrárny. Navíc, ani jediná domácnost v této zemi by nesměla topit uhlím, poněvadž jde o hrubé porušování ústavy. Naskytuje se otázka, proč Rakušané protestují proti českému atomovému Temelínu.      (Zdroj: 21@století)


Podávejte podněty k antibyrokratické komisi! ..... Ministerstvo zemědělství ČR ustanovilo v únoru roku 2008 jako svůj poradní orgán Antibyrokratickou komisi Ministerstva zemědělství ČR.

Současně byly vypracovány Zásady vymezující činnost a způsob jednání této komise. Předmětem její práce je zejména prověřování současné zemědělské legislativy a jejího praktického uplatňování státními orgány z hlediska administrativní zátěže. Komise bude zároveň prověřovat nové legislativní návrhy v resortu - nezbytnost a účelnost zaváděných byrokratických povinností.

Měla by se také zabývat konkrétními podněty veřejnosti. Komisi tvoří jednak zástupci zemědělců prostřednictvím jejich nevládních organizací (AK ČR, ASZ ČR, SMA ČR, SMO, PK ČR, ZS ČR) dále určení zástupci ministerstva a poradci ministra. Komise se schází ve čtrnáctidenních intervalech. K jednání jsou pravidelně přizváváni zástupci resortních organizací, jichž se aktuálně projednávaná problematika týká. Předsedou antibyrokratické komise je Ing. Stanislav Němec. Za AK ČR je jmenován viceprezident Jindřich Šnejdrla.

Podněty prosím zasílejte na adresu sekretariat@akcr.cz, předmět e-mailu označte „podnět pro ABK“. Z jednání jsou vyhotovovány zápisy, které jsou k dispozici.      (Zdroj: Agris.cz)


Zástavba „polyká“ úrodná pole ..... Nebudeme změn krajiny jednou litovat? Cena zemědělské půdy celosvětově roste a české lány mizí pod skladovacími halami a rodinnými domky.

Nové byty a rodinné domky obklopily velká i menší města. Někdejší pole a louky „zarůstají“ továrními a skladovacími halami. Zástavba se během posledních let ve velkém „zakousla“ do volné přírody a mnohdy i do polí. Výstavby vznikají z drtivé většiny v rovinatých terénech na té nejkvalitnější zemědělské půdě

Česká krajina se zásadně mění. Průběh jejího přerodu zachytil tým geografů z Univerzity Karlovy. „Za sledované období, tedy za posledních zhruba 150 let, se rozloha zastavěných ploch změnila dvojnásobně,“ uvádí Ivan Bičík z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Dokonce až 3,5násobnou změnou se podle něj mohou pochlubit území spadající mezi ostatní plochy. Geografové tak označují třeba nevyužitá místa v blízkosti továren, prostranství mezi budovami, silnice a železnice spolu s tři až pět metrů širokým pásem krajiny v jejich okolí, ale třeba i hřbitovy nebo vojenské újezdy. „Zastavěné a ostatní plochy se z kategorií, které sledujeme, rozvíjejí nejdynamičtěji,“ upozorňuje dále docent Bičík.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


Každá sedmá pražská domácnost nechce reklamu do schránek ..... Každá sedmá pražská domácnost odmítá reklamu do schránek. Konkrétně celkem 67 079 pražských domácností (14,4% z celkového počtu 467 439 domácností evidovaných Českou poštou) nechce dostávat reklamní letáky. V několika čtvrtích je to dokonce třetina domácností, tedy přes 30% (Jinonice, Malá Strana, Veleslavín, Hradčany, Žižkov). Co do počtu odmítá reklamu nejvíc lidí na Žižkově a na Vinohradech. Vyplývá to ze statistiky České pošty, platné k 1. květnu 2008.

"Reklama, kterou nikdo nečte, představuje zbytečnou zátěž životního prostředí, velkou ztrátu energie a surovin. Například do obytného domu se 66 byty se za rok dostane asi 1 tuna reklamy. K její výrobě je třeba cca 40 GJ energie. K celoročnímu vytápění bytu o velikosti 45 m2 je přitom potřeba asi 8 GJ, k ohřevu teplé vody pro 2 osoby asi 4 GJ ročně," vyjmenoval dopad spotřeby papíru na reklamní letáky vedoucí kampaně Šetrné papírování Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika. Recyklace letáků je jenom částečným řešením. "Takto se získá zpět asi jedna třetina vložené energie. Spalováním letáků se získá zpět pouhých 5% vložené energie," upřesnil Havel.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


29.05. 2008     Devětadvacátého května 1453 dobyli Turci v čele se sultánem Mehmedem II. Konstantinopol, čímž zanikla Byzantská říše. Toto datum je některými historiky považováno za konec středověku.

V roce 1953 dosáhli Sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay jako první lidé vrcholu Mount Everestu.


Vysoce postavení činitelé varují před vládním terorem ..... Různí současní i bývalí vysoce postavení američtí činitelé nedávno varovali, že se Bushova administrativa pokouší zavést v USA diktátorský systém a aby toho dosáhla, hodlá zinscenovat falešný teroristický útok. Agenti FBI, Time Magazíne, Keit Olbermann, The Washington Post a Rolling Stone vesměs potvrdili, že vláda vyhlašovala pohotovost vůči teroru založenou na nepatrných podkladech ve snaze sjednotit lidi ve chvílích, kdy ztrácela v průzkumech veřejného mínění. To naznačuje, že hodlá nakládat rychle a svévolně s fakty, aby pro své politické cíle nahnala lidem strach. Bývalý přední republikánský kongresman a úředník CIA Bob Barr prohlásil, že Spojené státy nejsou daleko od toho, aby se staly totalitní společností a že Bushova administrativa využívá strachu, aby si zajistila, že se tak stane. Generál Tommy Franks se nechal slyšet, že pokud dojde ve Spojených státech k dalšímu teroristickému útoku, „ústava bude pravděpodobně odložena ve prospěch vojenské formy vlády“. Podle současného kongresmana Rona Paula je vláda „rozhodnuta vyhlásit stanné právo“ a doufá, že lidé „budou dost zastrašeni, aby lidi v Bílém domě akceptovali“.

Daniel Ellsberg prohlásil, že v případě dalšího teroristického útoku „věří, že prezident dostane to, co chce“ včetně diktatury.

Teror americké vlády vůči občanům Spojených států?

Ale mohla by vláda skutečně zabíjet vlastní lidi, aby vyvolala takový strach, že by si mohla dělat, co chce? Přečtěte si, co říkají velmi zkušení lidé, a pak sami posuďte:       (Čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Bohatý život pod dnem oceánů ..... Rozšíření biosféry na 1,6 km pod pacifickým dnem má dvě stránky - dobrou a špatnou. Ta první potěší všechny co předpokládají možnost existence mimozemského života. Stinnou stránkou je bláhovost počínání ochranářů, kteří hodlají spasit Zemi pohřbíváním skleníkových plynů na dně oceánu.

Objev mikrobů v horkých sedimentech pod dnem Atlantiku poblíž kanadského ostrova Newfoundland překonal dosavadní rekordy a to dokonce v mnoha směrech. Předchozí rekord známek života, co do hloubky pod mořským dnem (842m) je překonán prakticky dvakrát. Nový nález mikrobů, hodný zápisu do Guinessovky, má hodnotu 1 626 metrů pod dnem oceánu. Neméně fascinující jsou i další souvislosti. Jde totiž o nález života v sedimentu starém 111 milionů let. A konečně, teplota, ve které si tito mikrobi libují, se pohybuje v rozmezí od šedesáti do sta stupňů Celsia.       (Zdroj: OSEL.cz)


Slovenští medvědi vítězí nad lovci. Díky soudu ..... Slovenští ochránci medvědů vyhrávají nad tamním ministerstvem životního prostředí. Bratislavský soud nechce úřadu povolit, aby nechal odstřelit několik desítek těchto zvířat.

Spor o lov největších slovenských šelem je důležitý i pro českou přírodu. Právě ze Slovenska, kde už žijí stovky medvědů, by se zvířata mohla rozšířit do Beskyd.

"Jsme závislí na velké populaci, která žije na Slovensku," konstatovala Dana Bartošová z Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde v současnosti žije minimálně pět medvědů. Spatřena byla dokonce i medvědice s medvíďaty.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


Microsoft: Léky pacientům v budoucnosti vyrobí tiskárna ..... Dle společnosti Microsoft by lidé v nepříliš vzdálené budoucnosti mohli využívat tiskárny k přípravě jednoduchých léků.

„Tiskárny již dnes fungují na principu přenosu tekutin, místo inkoustu by bylo možné zásobníky plnit různými složkami léků,“ říká Craig Mundie, vedoucí výzkumného oddělení Microsoftu.

„Lékárna v krabici“ by mohla být jedním ze zařízení používajících IT technologie pro lékařské diagnózy a léčbu.

Příkladem diagnostiky může být analýza dechu pomocí mobilního telefonu. Princip je podobný dechové zkoušce u podnapilých řidičů, místo detekce alkoholu by technologie byla schopna částečně analyzovat zdravotní stav testované osoby. Zařízení by mohlo z dechu poznat některé nemoci, chemickou nerovnováhu a další problémy.

„Uživatel mobilního telefonu by poté navštívil kliniku, kde by mu byl vytištěn lék. Počítač by stanovil hmotnost, pohlaví a další faktory nezbytné pro výpočet správné dávky léku a na tiskárně by vyjel list s „tabletami“. Pacient by je sloupl a nechal v ústech rozpustit,“ vysvětluje Mundie.       (Zdroj: ComputerWorld)

No nazdar .... ještě, že se nedají vytisknout také bylinky ...


Klausovy názory na změny klimatu v USA neletí ..... .Rok po vydání v českém originále představí dnes český prezident Václav Klaus ve Washingtonu anglický překlad své knihy Modrá, nikoli zelená planeta. Jeho dnešní přednášku v National Press Club organizuje Competitive Enteprise Institute, který je i vydavatelem Klausovy knihy v angličtině a s českým prezidentem sdílí skepsi vůči globálnímu oteplování.

Do aktuální americké politické atmosféry přesvědčení českého prezidenta, že pokud lze vůbec o globálním oteplování mluvit, pak určitě ne v souvislosti s lidskými aktivitami, ale příliš nezapadá. Už teď je jisté, že Václav Klaus si v tomto ohledu nebude rozumět ani s příštím americkým prezidentem.

Všichni současní kandidáti považují klimatické změny za zcela reálnou hrozbu a součástí jejich politických programů, o kterých mluví v kampani, jsou konkrétní plány na omezení emisí skleníkových plynů.

"Místo prázdných debat o přesném rozsahu globálního oteplování, o přesném časovém postupu oteplování, musíme čelit zásadním faktům, rostoucím teplotám, zvyšování hladin vod a dalším nekonečným problémům, které přináší globální oteplování," uvedl před dvěma týdny republikánský kandidát John McCain, když představoval legislativu, kterou by prosazoval jako prezident.      (Zdroj: EnviWeb)

Mám nápad ... pozatýkáme všechny teploměry a pošleme je do gulagu ...


Ovšem .... tady je zprávička navazující na tu předchozí .... Prezident je tváří kampaně pro organizaci, kterou platí ropná společnost ....  Více než sto tisíc dolarů sponzorských příspěvků od ropné společnosti ExxonMobile dostala loni americká politická organizace Heartland Institute, v jejíchž reklamách v tisku vystupuje prezident Václav Klaus.

Na kampaň dnes upozornil deník Mf DNES. Heartland Institute používá prezidenta jako tvář celostránkových reklam proti snižování emisí skleníkových plynů, které publikovala v několika amerických denících.

Ale organizaci financuje ropný průmysl. ExxonMobile – největší naftařská společnost na světě – ve svém výročním přehledu sponzorských darů uvádí, že loni Heartland Institute financoval částkou 115 tisíc amerických dolarů [1].

Hnutí DUHA z výročních přehledů ExxonMobile spočetlo, že společnost v posledních čtyřech letech sponzorovala Heartland Institute celkem 307 tisíci dolarů, tj. více než 6 miliony korun.

ExxonMobile je znám tím, že (na rozdíl od jiných ropných firem, třeba Shell nebo BP) soustavně sponzoruje politické skupiny, které bagatelizují globální změny podnebí.        (Zdroj: stránky hnutí DUHA)

Stejně si myslím, že je v tom zmatek .... a že nikdo nedá dohromady, co a jak .... ovšem oteplování či ochlazování je velekšeftem této doby, to teda jo....


Co jsou biopotraviny? Odpověď: kvalitní zdravé potraviny z ekologického zemědělství ..... Současné intenzivní zemědělství často škodí přírodě i našemu zdraví. Z rozlehlých lánů polí je splavována úrodná půda, chybí meze a remízky pro přirozený život ptáků či drobné zvěře, ve velkokapacitních chovech trpí namačkány ve špatných podmínkách miliony hospodářských zvířat. Především ale stále rostoucí množství umělých hnojiv a chemických postřiků zhoršuje kvalitu potravin, které jíme. Proto se v zahraničí i u nás začíná čím dál více rozvíjet šetrné ekologické zemědělství, které nepoužívá nebezpečné chemikálie a zajišťuje důstojné podmínky chovu zvířat. Výrobky pocházející z takových ekologických farem jsou označovány jako biopotraviny. Slovo biopotraviny má přesný význam Jsou vyrobené z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady EHS č. 2092/91. Musí rovněž splňovat všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona o potravinách.

Biopotraviny (dále občas jen zkráceně BIO) často obsahují více důležitých živin. Neobsahují zbytky pesticidů, průmyslových hnojiv a antibiotik, protože nesmějí být zvířatům přidávána do potravy. Při zpracovávání bioproduktů je zakázáno používat chemická aditiva (umělá barviva, sladidla, konzervační látky nebo syntetické chuti) a metody jako ionizující ozařování nebo genetické inženýrství. Navíc jsou celou cestu z pole až na pult obchodu přísně kontrolovány.       (Zdroj: ekologický institut Veronica)

Když to podtrhnete a sečtete ... BIO znamená vytvářet potraviny způsobem používaným na začátku 20. století ....prostě normálně pěstované rostliny a normálně chovaní živočichové. Když pak "pokrok" udělal ze zemědělství fabriku ... vytvořily se zase podmínky pro velké kšefty. BIO jako životní styl, propagují velkohubé cedule kolem silnic.... Blbost ... mělo by tam být napsáno - chovejte se přirozeně a všechno bude dobrý!


Dětský pláč utiší plyšový drak Záchranáček ..... Denně se na silnicích a dálnicích stane vysoký počet dopravních nehod, při nichž bývají velmi často oběťmi i děti. Nejen na silnicích jsou dětské oběti, i při požárech a jiných mimořádných událostech dochází k ohrožení života dětí. Ze současné statistiky hasičských výjezdů k mimořádným událostem, při kterých jde o záchranu lidského života a zdraví vyplývá, že dětských obětí je ročně zhruba 1500-2000

Přestože je v první řadě nezbytná zdravotní první pomoc, je důležité nepodceňovat i pomoc psychologickou. "Právě dětem, které jsou následkem dopravní nehody či jiné mimořádné události zraněné a nebo se nacházejí v šoku, by se měla věnovat v prvních okamžicích velká pozornost. Ze zkušeností samotných hasičů je prokázané, že pokud se dětskému účastníkovi dopravní nehody věnuje psychologická pomoc ve smyslu odklonu pozornosti od traumatizující události může tato skutečnost vyvolat, zklidňující efekt, který je mimo jiné důležitý také pro následné úkony všech záchranářů," říká mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje.

Příslušníci HZS jsou na místě události ve většině případů první, a proto se jim naskýtá nebývalá příležitost posttraumatické péče pomocí symbolem navržené hračky dráčka Záchranáčka. Maskot Dráček Záchranáček je projektem dlouhodobým s výhledem do budoucnosti, zaměřený právě na psychologickou pomoc dětským obětem při dopravních nehodách či jiných haváriích a současně na prevenci a výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.      (Zdroj: WebReporter)


Akta X: Britské ministerstvo obrany zveřejnilo část dat týkajících se případů UFO  ..... Británii podle zpráv z řad laické i odborné veřejnosti již mnoho let navštěvují vetřelci z hloubi vesmíru. Zatímco nahlášené vesmírné lodě mimozemšťanů mají různé velikosti, tvary a barvy, členové jejich posádek jsou prý vždy zelení. Uvádějí to dokumenty, které odtajnilo britské ministerstvo obrany a ze kterých citovala agentura Reuters. Dokumenty jsou z let 1978 až 1987.

Počet zpozorovaných neidentifikovatelných létajících objektů (UFO) se podle úřadu zdvojnásobil po uvedení filmu Blízká setkání třetího druhu od Stevena Spielberga v roce 1977.

Ministerstvo zavrhlo 90 procent zpráv z řad veřejnosti jako neopodstatněných, u zbylých ponechalo otazník, ale s ujištěním, že nejde o žádnou významnou hrozbu pro Británii.

Od 50. let bylo v zemi hlášeno na 11 000 UFO. Úřady v dobách studené války každou informaci prověřovaly pro případ, že by šlo o sovětské či jiné nepřátelské letadlo. „Některé zprávy zůstávají bez vysvětlení, ale nenašli jsme žádný důkaz, že tyto jevy představují nějakou hrozbu pro národní bezpečnost, a proto není důvod k hlubšímu vyšetřování s pomocí zdrojů obrany,“ stojí v oficiálním dopise z roku 1985.

Termín UFO se poprvé objevil v jisté zprávě amerického vojenského letectva tři roky poté, co ve státě Washington byl v červnu 1947 údajně viděn „létající talíř“. Američtí i britští odborníci dospěli již v 50. letech k závěru, že žádná UFO neexistují, ale zprávy o nich vedly vlády jako tajné. ....

... Několik odtajněných zpráv bylo doprovázeno i neumělými nákresy spatřených „objektů“

Internetové stránky WWW. NATIONALARCHIVES. GOV. UK/UFOS neunesly první nápor ufologů a zhroutily se. Kdo měl ovšem trpělivost, nakonec se dočkal a mohl si stáhnout desítky zaznamenaných výpovědí britských občanů o spatření neidentifikovatelných létajících předmětů.      (Zdroj: Lidovky)


Fotografie ze sondy Phoenix ... V pondělí 26. května našeho času přistála v severních oblastech Marsu kosmická sonda Phoenix. V článku vám budeme v průběhu mise, která je naplánovaná na přibližně 3 měsíce, přinášet výběr nejzajímavějších fotografií.

Ze základny Vastitas Borealis DVD se jmény Také jste se před více než rokem zaregistrovali a byli mezi 250 000 lidmi z celého světa, kteří poslali své jméno na Mars na palubě sondy Phoenix? Na jedné fotografii je DVD i s vaším jménem! Disk obsahuje také literární díla s tématikou Marsu (např. Válka světů) a je z křemenných skel. Autor: Arizonská univerzita, JPL, NASA      (Zdroj: Astro.cz)


28.05. 2008     Osmadvacátého května 1961 vyšel v londýnských novinách The Observera a v pařížském deníku Le Monde článek britského právníka Petera Benensona, ve kterém vyzval všechny lidi, aby začali usilovat o propuštění vězňů, kteří byli odsouzeni pro politické přesvědčení. Oba články daly podnět ke vzniku mezinárodní nevládní organizace Amnesty International.


Den otevřených sklepů 2008 ..... Státní svátek Republiky Kraví hora 31.5.2008

Program: 13:00 - předprodej vstupenek na celnicích 14:00 - 19:00 hod. otevřené sklepy 14:00 - zahájení na Vinckově náměstí 19:00 - 21:00 posezení u dechové muziky Zlaťanky

Vážení milovníci moravského vína!

Vinaři ze Svobodné spolkové republiky Kraví hora Vás zvou do jedné z největších lokalit vinných sklepů na Moravě. Připravili jsme pro Vás široký sortiment bílých a především červených vín, u kterých v naší oblasti dosahujeme vysoké kvality. Můžete zde nahlédnout do sklepů, kde se vína vyrábějí, zrají, archivují a společně s vinaři degustovat lahodná vína loňských a předešlých ročníků. Přijďte i Vy nasát atmosféru sklepních uliček.

Vstupné 490,- Kč zahrnuje - plán sklepů, skleničku, poukaz na nákup vína v hodnotě 300,- Kč.

Akce se konná za každého počasí.


Rostoucí ceny ropy - ale jaké je pozadí? ...... Před nedávnem zveřejnil internetový server „aktualne.centrum.cz o dalším skokovém nárůstu ceny ropy, která tak překonala hranici 135 USD za barel přičemž ještě před rokem byla ropa o 40 dolarů levnější. Rychlý skok ceny je prý přitom způsoben hlavně nižší těžbou a jistou roli prý hraje i slabý dolar. Podle odborníků z „Wall Street Journal“ prognóza není vůbec příznivá a očekává se že těžba bude i nadále stagnovat ne-li ještě klesat. Každopádně však nebude schopna uspokojit poptávku, která prudce roste a tak ceny budou i nadále skokově růst. Jistě můžeme začít častěji využívat kola a nebo chodit pěšky. Konečně proč něco neudělat pro zdraví. Problém, ale spočívá v tom, že s nárůstem ceny ropy se může rozjet řetězová reakce zdražování přes dopravu, služby u potravin konče. Jenže je skutečně pravdou to o čem se nás snaží odborníci z Wall Street Journal“ a dalších médií? Zajímavou úvahu na toto téma jsem nalezl na stránkách „Na Severu“. Konečně posuďte sami.       (Na stránkách Matrix-2001.cz)


Celer není jen na potenci, ale i na demenci ..... Výzkumníci z Illinoiské univerzity oznámili, že látka obsažená ve velkém množství v celeru a zelených paprikách může narušit fungování klíčové složky provázející zánětlivou reakci v mozku. Tento objev bude mít vliv na výzkum stárnutí a některých nemocí, jakými je třeba Alzheimerova choroba a roztroušená skleróza.      (Zdroj: OSEL.cz)


Phoenix úspěšně přistál na Marsu ...... Americká kosmická sonda Phoenix (start 4. 8. 2007) úspěšně přistála v noci z 25./26. května 2008 v blízkosti severní polární čepičky Marsu. Krátce po přistání vyslala na Zemi první snímky, zachycující vzhled terénu v blízkosti sondy, jejíž přistávací hmotnost je 350 kg (včetně 25 kg vědeckých přístrojů).

Sonda úspěšně provedla aerodynamické brždění odporem atmosféry, následoval sestup na padácích a v závěrečné fázi přistávacího manévru pracovaly brzdící raketové motory. Celý přistávací manévr trval zhruba 7 minut, během kterých byla rychlost sondy 20 400 km/h snížena na bezpečnou hodnotu pro uskutečnění měkkého přistání na třech přistávacích nohách.

Kosmická sonda Phoenix v ceně 420 miliónů dolarů má za úkol získat informace, které by pomohly vědcům odpovědět na otázku, zda v polárních oblastech Marsu existují podmínky příznivé pro přítomnost mikrobiálního života.      (Zdroj: AstroVM)


Ztráta biodiverzity v zemědělství může prohloubit potravinovou krizi ......V německém Bonnu byla 19. května za účasti 6 tisíc delegátů z 191 zemí zahájena čtrnáctidenní konference OSN o biodiverzitě. Státy, které podepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD), jednají o problémech souvisejících s vymíráním druhů a jejich ochranou. Jedním z diskutovaných témat je ztráta biodiverzity v zemědělství. Německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel při té příležitosti varoval, že příliš intenzivní a nevhodně prováděné zemědělství je pro biodiverzitu obrovským rizikem a bez současného důrazu na ochranu přírody je nepřekonatelnou překážkou pro snahu o zpomalení úbytku druhového bohatství.

V německém Bonnu byla 19. května za účasti 6 tisíc delegátů z 191 zemí zahájena čtrnáctidenní konference OSN o biodiverzitě. Státy, které podepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD), jednaly o problémech souvisejících s vymíráním druhů a jejich ochranou. Ministr přiznal, že vlády nesplnily svůj závazek zpomalit do roku 2010 úbytek druhů, a připomněl, že globální produkce potravin závisí na asi deseti druzích rostlin a pěti druzích zdomácnělých zvířat.

Ještě na počátku 20. století pěstovali indičtí farmáři 30 tisíc nejrůznějších odrůd rýže, do dnešní doby jich zůstalo sotva 30. Rýže je přitom základem stravy poloviny lidstva. Z 63 v Německu dříve chovaných hospodářských zvířat je dnes 52 zařazeno do kategorie ohrožených nebo zranitelných druhů.

Dostatečná biologická rozmanitost je pro přežití člověka nezbytná, prohlásil Gert Lindemann, státní tajemník spolkového ministerstva zemědělství. Biodiverzita je hlavním předpokladem úspěšného získávání potravy. Genetická pestrost zajišťuje možnost volby při chovu zvířat a pěstování plodin.

Objevují se stále nová a vážná nebezpečí. Jedním z nich je masový úhyn včelích kolonií. "Asi dvě třetiny plodin, které jsou pro svět zdrojem potravy, závisí na opylování hmyzem nebo jinými zvířaty," řekl Dr. Ahmed Djoghlaf, výkonný tajemník CBD. "Tady v Německu došlo plošně k poklesu včelí populace o 25 procent. Na východě Spojených států uhynulo 70 procent včelstev. Kdyby tito opylovači zmizeli, zmizelo by i mnoho druhů rostlin. Odstraníme-li jediný článek řetězu, řetěz se přetrhne."

Djoghlaf citoval údajný výrok Alberta Einteina: "Kdyby včely zmizely z povrchu zemského, tak by člověku zbyly jen čtyři roky života. Žádné včely, žádné opilování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk..."      (Zdroj: Gnosis9.net)


Nebýt netopýrů, za kávu si připlatíme. A výrazně ... Netopýři jsou podle dvou vědeckých studií takřka nenahraditelní při ochraně kávovníkovým plantáží před hmyzem.

Uloví ho totiž mnohem víc než ptáci, takže ochrana kávovníků by bez "létajících myší" byla mnohem nákladnější a lidé by si museli za svůj oblíbený nápoj citelně připlatit.

Podle informací zveřejněných v renomovaném časopisu Science, na které upozornil deník Ekolist, nechrání netopýři jenom kávovníkové plantáže, ale také rostlinstvo deštného pralesa a další území. Vymizení netopýrů by mělo neblahý dopad i na zemědělské plochy.

"Netopýři mají vliv na ekologické systémy ve všech směrech, a já jen chci, aby se jim dostalo uznání, jaké si zaslouží," řekla Kimberly Williamsová-Guillenová, tropická ekoložka z Michiganské univerzity, která se svým týmem zkoumala netopýry na kávovníkové plantáži v mexickém Chiapasu.      (Zdroj: Agris.cz)


Jak je to s odchodem kardinála Vlka do penze ...  V tomto období mé nové zdravotní situace se občas objevují novinové úvahy jako „Vlk je nemocný, chce do penze“. Takové konstatování je nutné upřesnit. Do důchodu jsem chtěl už před dovršením svého 75. roku. Každý biskup je při dosažení této věkové hranice povinen požádat papeže o propuštění do důchodu. Před rokem jsem během všech možných úvah o odchodu do důchodu vysvětlil na svých webových stránkách i v novinách, že podat demisi z úřadu pražského arcibiskupa (ne však z kardinálské „hodnosti“, jak se někdy objevuje; z ní se do důchodu neodchází) je povinností každého biskupa. Připomněl jsem, že o věkové hranici odchodu biskupů do důchodu se hovořilo na poslední synodě v Římě. Někteří – zvláště kardinálové ve vatikánské kurii – měli snahu prodloužit důchodový věk na 80 let. Jiní, zvláště biskupové z „terénu“, byli pro 75 let. Papež žádný návrh změny v této věci nepřijal. Praxe ukazuje, že se papež snaží dělat kompromis, to znamená, pokud biskup je ve svých 75 letech při síle, papež ho požádá, aby zůstal, a prodlouží mu funkční období ještě o pár let. Měl jsem vážně v úmyslu odejít ve svých 75 letech do důchodu, nijak zvlášť jsem však nenaléhal, především po rozmluvě s papežem a prefektem Kongregace pro biskupy kardinálem Re. Známe se velmi dobře již z dřívějších let a on mi přátelsky naznačoval, že při mém zdravotním stavu mi papež mou službu bude asi ještě chtít prodloužit… V tomto stavu věcí mi tedy běží čas.

Bez ohledu na všechny okolnosti bude mou povinností za rok, až uběhne lhůta, kterou mi papež dal, znovu předložit svou demisi, pokud neuznám svou novou situaci natolik tíživou, abych požádal papeže o propuštění do důchodu třeba ihned. Papež je zcela svobodný po dobrém zvážení mou demisi přijmout. To vše bude záležet na něm. Apoštolský nuncius v ČR informuje Vatikán o zdravotní situaci biskupů, zvláště pak o situacích, jako byla ta moje. Samozřejmě bude také záležet na tom, jak se za rok budu zdravotně cítit, jak dalece budu chtít své nynější zdravotní peripetie využít v případném rozhovoru o dalších mých osudech.

To jsou důležitá upřesnění, aby bylo zřetelné, jaký je prostor pro případné spekulace.      (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)


Královský průvod z Prahy na Karlštejn ...... Ve dnech 6. - 7. 6. 2008 se uskuteční druhý ročník Královského průvodu z Prahy na Karlštejn. Ideou této akce je historická tradice, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na svém venkovském sídle - na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával coby svátostiny v Praze ukazovat věřícím. Krátce na to byly klenoty vezeny zpět. Právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem Královského průvodu. Prvního ročníku netradiční podívané, při níž herci v dobových kostýmech převážejí císařské korunovační klenoty, se loni zúčastnilo 26.000 lidí.      (Zdroj: Řev přírody)


V Číně po zemětřesení hrozí protržení 69 vodních hrází ..... Čínské ministerstvo vodního hospodářství v neděli varovalo, že po rozsáhlém zemětřesení, které před téměř dvěma týdny zasáhlo jihozápadní provincii S'-čchuan, hrozí protržení 69 poškozených vodních hrází. Situaci v oblasti by navíc mohlo výrazně zkomplikovat horšící se počasí - podle meteorologů totiž tuto provincii možná už dnes čekají silné deště.

Po téměř dvou týdnech, které uběhly od katastrofálního zemětřesení na jihozápadě Číny, už záchranáři vyprostili z trosek celkem 62.664 mrtvých, dalších 23.775 lidí se stále pohřešuje. Provincii S'-čchuan dnes zasáhly další silné následné otřesy, při nichž bylo zničeno na 70.000 budov, zranily se čtyři stovky lidí.

Situaci v oblasti může zkomplikovat i počasí, meteorologové totiž v několika následujících dnech počítají s prudkými dešti, které mohou způsobit sesuvy půdy i záplavy. V sobotu přitom čínský premiér Wen Ťia-pao připustil, že mrtvých nejspíš bude 70.000 až 80.000 nebo i více.      (Zdroj: EnviWeb)


Soros: Rostoucí cena ropy je pouhá bublina ..... Za rekordní ceny ropy nesou převážně vinu spekulanti a nynější vysoká cena ropy je bublina, varoval George Soros. V rozhovoru s britským deníkem Daily Telegraph Soros uvedl, že i když slabý dolar, slábnoucí zdroje ropy na Blízkém východě a rekordní čínská poptávka po ropě může vysvětlit určitou část stoupnutí ceny ropy, globální ceny ropy byly postiženy spekulanty.

"Spekulace stále více ovlivňuje cenu ropy," řekl Soros. "Cena má parabolický tvar, což je charakteristické pro bubliny," řekl. Mnoho odborníků dosud konstatovalo, že vliv spekulantů ovlivňuje cenu ropy jen minimálně. Soros ale varoval, že cena ropy nepoklesne, dokud se USA a Británie neoctnou v hospodářské recesi, kdy ceny ropy zřejmě podstatně poklesnou.

"Lze očekávat, že bublina nakonec praskne a ceny vrátí k normálu, ale nedojde k tomu, dokud hospodářská stagnace nepovede k poklesu poptávky. Stoupání ceny ropy a potravin hospodářskou recesi zhorší."

Soros varuje, že Británie čelí nejhorší hospodářské krizi za mnoho let, horší než v sedmdesátých a v devadesátých letech, že dojde k stagnaci trhu nemovitostí a k vážné recesi.      (Zdroj: Britské listy)


27.05. 2008     Sedmadvacátého května 1942 provedli Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha (zemřel 4. června 1942); jednalo se o operaci s krycím názvem Operace Anthropoid. Nacisté bezprostředně poté vyhlásili stanné právo a později provedli zastrašovací akce – obce Lidice a Ležáky byly vypáleny a obyvatelé popraveni nebo odvedeni do táborů.

Roku 1887 se v Mníšku pod Brdy narodila Marie Wagnerová rozená Černá, spisovatelka, kterou známe spíše pod pseudonymem Felix Háj. Celé generace dětí znaly (a později znát nesměly) jejího Káju Maříka a Řídících Márinku ...


Prima bude vysílat nejkrutější reality show všech dob ..... TV Prima koupila práva na americkou reality show Moment of Truth (Chvíle pravdy). Na internetových stránkách Primy se už dokonce objevil i formulář pro potencionální zájemce. Je pravděpodobné, že se tento kontroverzní pořad začne objevovat na televizních obrazovkách od podzimu tohoto roku. Účastnici soutěže si bez nadsázky koledují o zničený život.

V USA patří show Moment of Truth mezi nejúspěšnější pořady letošního roku. Celá soutěž je založená na tom, že soutěžící je připojen k detektoru lži a musí odpovídat na sérii otázek. Jakmile jednou zalže, z celé soutěže vypadává a odejde bez koruny. Pokud ovšem dokáže odpovídat na vše popravdě, může odejít se slušným obnosem peněz, v USA jde o 500 tisíc dolarů (asi 8 miliónů korun). Otázky jsou ovšem opravdu nevybíravé. Moderátor se soutěžícího mimo jiné může zeptat na to, jestli někdy kradl, zda považuje svého partnera za nejatraktivnějšího, s kterým se kdy stýkal, zda ho někdy podvedl či jestli se mu líbí nějaký z jeho sourozenců. Zkrátka můžete očekávat všechny otázky, které doufáte, že vám nikdy nebudou položeny. Ty navíc někdy nemusí klást pouze moderátor, ale i speciální host, například bývalý partner. Soutěžící může během dotazování odmítnout pouze jedinou otázku. ...

... Velký potenciál soutěže je jistě v tom, že se čeští diváci velmi rádi podívají na to, jak trpí někdo jiný. Škodolibost bude tak zřejmě hlavní motivační faktor, proč se na tento krutý pořad dívat. V USA už tato soutěž zničila nejednomu člověku život a rozvrátila mnoho rodin.     (Zdroj: Novinky.cz)

Dovede  tohle někdo pochopit? Ale ono na tom není asi co k chápání, jde tu přece o to, snadno a rychle získat PRACHY ...


Kočky chrání před vznikem astmatu ..... Může společné bydlení s kočkou ochránit děti ohrožené astmatem před projevem jeho příznaků? Na tuto otázku se snaží odpovědět studie, vydaná výzkumníky z Columbia Center for Children's Environmental Health (CCCEH) na Columbia University's Mailman School of Public Health, která ukazuje, že vlastnictví kočky může mít ochranný účinek proti vývoji astmatických příznaků u pětiletých dětí.

Studie, publikovaná v Journal of Allergy and Clinical Immunology, zjistila, že u dětí, které mají doma kočku, je větší pravděpodobnost, že budou mít vytvořeny protilátky související s alergiemi na kočky. U tříletých dětí, které měly z dřívějška vytvořeny protilátky na kočky, byl pravděpodobnější výskyt dušnosti, jako jednoho z příznaků spojovaných s astmatem. Nicméně u těch samých dětí, které vyrostly s kočkou, byla v pěti letech zjištěna menší pravděpodobnost výskytu dušnosti.

Tyto výsledky naznačují, že dlouhodobé vlastnictví kočky a brzké vystavení dětí jejímu vlivu může mít ochranný účinek proti časným projevům astmatu, jako je dušnost, ve věku kolem pěti let. „Ačkoliv provedení této studie nám nedovoluje doporučit pořízení kočky, jako prevence proti astmatu, vypadá to, že vyhýbání se kočkám kvůli ochraně proti astmatu není nutno doporučovat.        (Zdroj: OSEL.cz)


Hra o naftu a deštný prales - Brazílie pohrozila použitím jaderné zbraně ..... Ruský šéf ozbrojených sil, generál Jurij Balujevski se dostavil k prezidentovi Medveděvovi a premiérovi Putinovi, aby jim oznámil, že Brazilie vyzvala Moskvu, Činu, ale i západní ozbrojené síly, aby se nepokoušely vměšovat do vnitřních záležitostí této země ohledně deštného pralesa v Amazonii s tím, že si Brazilie vyhrazuje právo odpálit atomovou bombu jako první pakliže by k takové situaci došlo. Brazilský premiér Luiz Inacio Lula da Silva je podle dostupných zpráv silně znepokojený agresivním postojem “západu” k Amazonii, která je také nazývána “Plícemi světa” a kterou Brazilie považuje za své vlastní svrchované území. Západu, ale konec konců možná i celému světu je málo známo, že je to právě Brazilie a ne Irán nebo Israel, která disponuje jedním z nejstarších tajných vvojových programů jaderných zbraní na světě (od třicátých let 20. stol.). Již v roce 1987 tento stát disponoval dvaceti procentním obohaceným uranem. Brazilie odmítla na půdě Spojených Národů podepsat dohodu o atomových zbraních a odmítla všechny žádosti o inspekci mezinárodní vyšetřovací komise pro atomovou energii na svém území.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Fialová kráva ..... Je až k neuvěření, co dnes dokážou dětem nabídnout na hraní výrobci hraček. Prsaté barbíny z plastické hmoty jsou jenom špičkou ledovce, které si povšiml – tuším – i Vatikán. Pokračovat můžeme různými zvířátky nejrůznějších barev a střihů. Když se pak městského dítěte zeptáte jakou barvu má třeba králík – klidně se můžete dozvědět, že modrou. O fialové krávě, maskotovi známých sladkostí, raději ani nemluvě. Už jste někdy zachytili od dětí otázku „kde žije?“?

Když jsem chtěl, aby si moje dcerka opravdu s něčím vyhrála, vyrobil jsem dřevěnou maketu sporáku v měřítku cca 1:2, která se po léta stěhovala mezi bytem a zahradou a „vařilo“ na ní průběžně i mnoho dětí ze sousedství. Plastový, ale takto téměř nepoužitelný ekvivalent, by stál více než 1000 Kč. Jedni známí zase vyrobili klukům bytelné dřevěné auto na pískoviště, ve kterém se malé děti mohou i popovézt – o něj pak byla dokonce „rvačka“. Vzpomínám si, že když sám jsem byl dítětem, špičkovou hračkou byl dřevěný traktor, který se skládal z několika desítek částí, takže si hrající si dítě připadalo i jako mechanik. Čekal bych, že pružný kapitalistický systém, který by měl reagovat na zájmy lidí (trhu), takovéto a podobné věci za přiměřené peníze vyprodukuje a zapodílí se tak pozitivně na výchově našich nejmenších.

Opak je ale pravdou ... zřejmě půjde o odraz a obraz nás samotných – dospělých, kteří preferují konzum, výrobky rychlé spotřeby a nějaký dlouhodobý vztah k nějaké opravdu dobré věci jim nic neříká. Tak proč bychom vymýšleli a vyráběli takové hračky? Však ony už to ty děti nějak přežijí ... a pak je čeká spokojený, perspektivní, úctyhodný a všeobjímající konzum. (Ještě by nám pak v našich scestných názorech oponovaly).        (Zdroj: Britské listy)


Usnesení představenstva ČLK k tzv. reformním zákonům ministra zdravotnictví ...... Ministerstvo s lékařskou reprezentací nejedná. Kdo má jiný názor, ten je ministrem označován za nepřítele.

Nevyzkoušený experiment je nebezpečný hazard Nekalá konkurence zdravotnických supermarketů a diktatura pojišťoven Monopoly nerespektující pravidla volné hospodářské soutěže Řízená péče = ztráta svobody pro pacienty i pro lékaře Ohrožení vědy a výuky v Universitních nemocnicích a. s.

ČLK je i nadále připravena spolupracovat s představiteli státu na reformách českého zdravotnictví.

Vyzýváme ministra Julínka, aby své dosavadní návrhy stáhl zpět a umožnil tak jednání o skutečné reformě, která bude ku prospěchu pacientů i lékařů, a nikoliv pouze pro profit zdravotních pojišťoven a jejich vlastníků.

Ministr zdravotnictví Julínek nesplnil slib, že ČLK se bude moci účastnit při přípravě tzv. reformních zákonů a již půl roku s představiteli ČLK odmítá jednat. ČLK tedy zve k jednání o reformě zdravotnictví odborné týmy koaličních stran.

ČLK vyzývá předsedu vlády Ing. Topolánka a představitele koaličních stran - členy K9 - k jednání o situaci ve zdravotnictví.

Představenstvo ČLK svolává na 5. 6. 2008 mimořádnou poradu předsedů OS ČLK a představenstva ČLK, na kterou budou pozváni hosté z řad akademické obce a lékařské veřejnosti.      (Zdroj: Stránky České lékařské komory)


Odpoutání se od slibů ...... Někdy se stane, že se části duše zachytí v auře druhého, čímž je doslova okupují. To pak nezpůsobuje jenom připoutání, nýbrž trvalou ztrátu energie, neboť hospodaření... Také partnerské sliby z předešlých životů mohou vytvářet silná pouta, a tak bývalým partnerům bránit v energ. odloučení, což pro oba znamená nesmírné omezení jejich osobní svobody. Někdy se stane, že se části duše zachytí v auře druhého, čímž je doslova okupují. To pak nezpůsobuje jenom připoutání, nýbrž trvalou ztrátu energie, neboť hospodaření s energií a tok harmonických sil jsou tak neustále rušeny. Zde může pomoc odpoutání a modlitba. .... (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Šedesát let mírových operací OSN: Obrovský růst rozsahu i náročnosti ...... Za šedesát let své existence se mírové operace OSN (doslova operace na udržování míru – UN Peacekeeping) staly zcela jedinečným a dynamickým nástrojem pomoci zemím zničeným válečnými konflikty. První mírová mise OSN vznikla v roce 1948. Rada bezpečnosti tehdy schválila rozmístění vojenských pozorovatelů na Blízkém východě, kteří dostali za úkol dohlížet na dodržování dohody o příměří mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Celkový počet mírových operací se od té doby vyšplhal na číslo 63.

29. květen je Mezinárodním dnem příslušníků mírových operací OSN  - Rezolucí 57/129 z 11. prosince 2002 vyzvalo Valné shromáždění OSN členské státy, organizace systému OSN a nevládní organizace, aby si 29. květen připomínaly jako Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN. Takto má být „vzdána čest všem, kteří plní své úkoly v rámci mírových operací OSN za jejich profesionalitu, obětavost a odvahu a uctěna památka těch, kteří v mírových operacích položili svůj život“.      (Zdroj: stránky Informačního centra OSN v Praze)


Vltavská vodní cesta se začne stavět letos ..... Ředitelství vodních cest (ŘVC) minulý týden novinářům představilo projekt "Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou". Cílem projektu je splavnit úsek mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu a navázat tak na splavňování Vltavy, které v minulosti nebylo dokončeno. Stavební práce budou zahájeny ve třetím čtvrtletí a ukončeny v roce 2013. Na první upravený úsek z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou by mohly první lodě vyplout už v roce 2010.

Význam projektu však není ohraničen pouze na jižní Čechy. "Až v roce 2013 dokončíme celý projekt, plavebně napojíme jihočeskou Vltavu na Orlickou přehradu, čímž se významně zvýší turistický potenciál celé oblasti," řekl ředitel ŘVC Miroslav Šefara. V budoucnu, po dokončení plavebních zařízení na Orlíku a Slapech, pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest.       (Zdroj: WEB Reporter)


Skotské sukně prý vymysleli Angličané ..... Skotské sukně vymysleli Angličané, a vlastně celé skotské dějiny jsou relativně nedávno vykonstruovanou snůškou mýtů. Ve své posmrtně vydané knize to tvrdí uznávaný britský historik Lord Dacre. Skotská literární, kulturní a politická tradice, jejíž kořeny podle skotských nacionalistů sahají až do časů římské říše, podle něj vznikla teprve v 18. století. Kniha s názvem Vynález Skotska: Mýtus a dějiny vyjde koncem května, pět let poté, co historik prohrál boj s rakovinou. Jeho argumenty nejsou stoupencům skotské nezávislosti vůbec po chuti. "Mýtus hrál v dějinách Skotska daleko větší roli než v anglických," uvádí v knize expert. Například tradiční oděv ze skotské Vysočiny, skotská sukně neboli kilt, ve skutečně vznikl proto, aby Skotsko získalo univerzální symbol jednoty, a také jako svérázná reklama na pomoc textilnímu průmyslu v chudé oblasti Británie. Obyvatelé skotské Vysočiny se ve skutečnosti po staletí oblékali do dlouhých suknic a přes ramena nosili pléd. Tradiční vzory skotské kostky neboli tartany, nosilo jenom několik málo bohatých šlechtických rodů. "Kilt není historickým krojem, byl vynalezen anglickým kvakerem Thomasem Rawlinsonem z lancasterského hrabství. Lidumil a náboženský reformátor prý vyslyšel stýskání Skotů na nepohodlné plédy s opaskem a vymyslel kratší a pohodlnější suknici.      (Zdroj: Řev přírody)


MRO hlásí: podpovrchové vrstvy Marsu jsou studenější ..... Nová pozorování, uskutečněná přístroji na sondě MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) naznačují, že kůra a svrchní plášť planety Mars jsou tvrdší a chladnější, než si planetologové doposud mysleli. Objev vede k závěru, že kapalná voda by mohla existovat poněkud níže pod povrchem planety, rovněž možná přítomnost živých organismů ve vodním prostředí by měla být situována mnohem hlouběji, než se doposud předpokládalo.

„Zjistili jsme, že se kamenný povrch Marsu neprohýbá pod tíhou severní ledové polární čepičky,“ říká Roger Phillips (Southwest Research Institute, Boulder, Colorado). „To naznačuje, že nitro planety je mnohem pevnější, a tudíž chladnější, než jsme doposud předpokládali.“

Objev byl realizován pomocí radaru SHARAD (Shallow Subsurface Radar) na palubě sondy MRO, který astronomům poskytl doposud nejpodrobnější „snímky“ vnitřních vrstev ledu, prachu a písku, vytvářejících severní polární čepičku Marsu. Radarové snímky odhalily dlouhé kontinuální vrstvy, táhnoucí se v délce 1000 km, což je pro porovnání přibližně jedna pětina délky USA.       (Zdroj: Astro.cz)


26.05. 2008     Na kalendáři je dnes vyznačen Mezinárodní den mléka ...


Rakousko během ME v kopané EURO 2008 zavede kontroly na státních hranicích 19.05.2008 ... Rakousko připravuje v průběhu Mistrovství Evropy v kopané EURO 2008 obnovení ochrany vnitřních hranic se všemi sousedními zeměmi včetně České republiky. Tzv. znovuzavedení kontrol na státních hranicích (pozemní hranice, letiště) bude trvat od 2.6.2008 do 1.7.2008.

V tomto období bude možné překračovat česko-rakouskou státní hranici pouze na hraničních přechodech. Stejně tak bude nutné absolvovat hraniční kontrolu při letech z/do Rakouska. Rakousko v zásadě obnoví režim, který na česko-rakouské hranici platil v období před rozšířením Schengenu dne 21. prosince 2007.      (Zdroj: Euroskop)


Astronomové prozrazují Zemi vetřelcům ...... Asi jenom blázen by čekal, že pokud někdy náhodou dojde ke kontaktu s mimozemskou civilizací, tak že to budou dobráčtí E.T., kteří na nás budou svítit křivými prsty a něco huhlat. Mnohem spíš to bude připomínat setkání Evropanů s Indiány, přičemž si můžeme jen toužebně přát, abychom nebyli v roli Indiánů. Proto je otázkou, zda je moudré o sobě dávat v okolním vesmíru nahlas vědět. Právě tohle totiž dělají astronomové, když při své práci už přes 40 let vysílají do vesmíru mikrovlnné záření. Často ho využívají při sledování vesmírných objektů v těsné blízkosti naší planety. Alexander Zaitsev z moskevského Institute of Radio Engineering and Electronics přichází s varovně zdviženým prstem. Podle jeho slov je zmíněné mikrovlnné záření vidět mnohem lépe a dál, než naše upachtěné pokusy o mezihvězdný kontakt. Nezbývá než doufat, že si toho nevšimne ani Vetřelec, ani Predátor.     (Zdroj: OSEL.cz)


Greenpeace má zajímavé důkazy. Bude to znamenat konec lovu velryb? ..... Japonské úřady zahajují vyšetřování ve věci ukradené tuny velrybího masa posádkou velrybářské lodi. Organizace Greenpeace předložila státnímu zástupci jasné důkazy o korupci, která tuto krádež provází. Z dokumentů vyplývá, že posádka si ukradené maso posílala na své domácí adresy.

Společnost Kyodo Senpaku, která provozuje velrybářskou flotilu se pokusila zahrát věc do outu tvrzením, že je prý zvykem dávat malé množství masa členům posádky na konci lovu coby suvenýr. Agentura pro rybolov nařídila zvláštní vyšetřování této společnosti, jakož i státní výzkumný ústav velryb - Ústav pro výzkum kytovců ( ICR), přičemž výsledky by měly být známy během jednoho týdne. ICR odmítl toto vyšetřování státního zástupce komentovat vzhledem k vlastní interní kontrole celého případu. Úřad tokijského státního zástupce též potvrdil, že zahájil vyšetřování 12 dělníků z velrybářské lodi Nisshin Maru.

Dělníci jsou obviněni z krádeže velrybího masa, které pochází z lovu v Jižním oceánu na základě žaloby vznesené organizací Greenpeace, která zachytila odeslání 47 krabic z lodi Nisshin Maru. Greenpeace též na základě zjištěných faktů tvrdí, že státní úředníci jak v Kyodo Senpaku, tak i v ICR o krádežích věděli a že restaurace a obchodníci dostávají zásilky tohoto masa rovnou z lodi ještě dříve, než je vláda úředně uvolní k prodeji.       (Zdroj: Greenpeace)


Ze Severního ledového oceánu začal unikat metan ...... Kvůli rychlému oteplování Severního ledového oceánu ztrácejí stabilitu ložiska hydrátů metanu na mořském dně. Pokud bude tento proces pokračovat, je pravděpodobné, že se dříve nebo později uvolní všechen metan a jeho průměrná koncentrace v atmosféře stoupne dvanáctinásobně. To by pro podnebí na Zemi znamenalo katastrofu. O nebezpečném dění za polárním kruhem hovořila na dubnové konferenci Evropské geologické unie (European Geosciences Union, EGU) Natálie Šachová z Ruska. Její obavy sdílejí i němečtí vědci.

Delta Leny, řeky protékající východní částí Sibiře. Ne příliš hluboko pod hladinou Arktického oceánu se nachází asi 540 miliard tun hydrátů metanu. "Až dosud byl tento podmořský hydrát pokládán za stabilní," řekla Dr. Šachová, ruská expertka na biogeochemii z Geografického ústavu Ruské akademie věd ve Vladivostoku. Jenomže, jak vyšlo na jevo v posledních letech, permafrost se stává porézním.

To, že plyn začal unikat, potvrdila měření uskutečněná v letních měsících. Mořská voda byla přesycená metanem. Také ve vzduchu nad mořem byl obsah metanu nečekaně velký. Normální hodnoty byly místy překonány až pětinásobně. "Při letech vrtulníkem nad deltou Leny byla zvýšená koncentrace metanu zaznamenána i 1800 metrů nad zemí," uvedla Šachová.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Šedesát let Indulony .... Před šedesáti lety, 21. května 1948, byla ve slovenském Hlohovci poprvé vyrobena indulona, dodnes nejúspěšnější krém na českém a slovenském trhu určený k ochraně rukou. Její úspěch spočívá v jedinečných recepturách, které nejsou pro ostatní kosmetické přípravky určené k péči o ruce běžné. Zpočátku byla indulona totiž lék. Do současnosti se vyrobilo 392 miliónu kusů balení indulony a tento krém se prodává v mnoha zemích střední a východní Evropy, ale například i v Thajsku a nyní je zkoušen i v USA. Název Indulona je odvozený od industrializace, která v poválečném Československu probíhala. Tehdy, zejména v továrnách, někteří lidé měli problémy s pokožkou. Vznikla státní zakázka na přípravek, který měl tyto dermatologické problémy vyřešit. A tak se zrodila právě indulona. Svůj úkol splnila. Velký podíl na jejím vzniku má světově uznávaný dermatolog profesor Eugen Hegyi, který vedl její klinické testování. Dnes je mu přes 90 let a žije v Bratislavě. Základem kvality tohoto přípravku, který se vyrábí v různém provedení, je přísná farmaceutická výroba. Přitom receptura indulony od jejího vzniku nikdy nebyla změněna, stejně jako technologický postup. Měnily se jen obaly.      (Zdroj: Řev přírody)


Plechové haly na polích? Nechceme, říkají lidé ... Lidem v Olomouci se nelíbí plány, podle kterých by na zemědělské půdě v okolí města mohlo vyrůst několik skladových areálů.

Podle protestujících občanských sdružení tak dojde ke zhoršení životního prostředí, likvidaci kvalitní zemědělské půdy a výraznému zhoršení krajinného rázu´. Plechové haly začaly doslova zamořovat naše pole

Studie hodnotila 14 lokalit na okrajích města a devět z nich vybrala jako vhodné pro podnikatelské účely. Haly a skladové prostory by tak mohly vyrůst například u výpadovky z Olomouce na Ostravu, u silnice spojující Olomouc ze Šternberkem nebo u komunikací na Přerov a k obchodnímu centra Olympia.

Velký logisticko - technologický park má také vyrůst na kopci nad Olomoucí směrem k obci Slabotín. Park má vyrůst na mimořádně kvalitní zemědělské půdě, stavbu parku na černozemi už kritizovalo také Ministerstvo životního prostředí.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)

Lidé nechtějí, ale asi jim to nebude moc platné ... protože koho bohové ranili slepotou ... respektive zaslepeností mocí, kterou lze koupit ...


Vláda Spojených států amerických popírá novou zprávu o svých plánech na útok proti Íránu, který by měl údajně být uskutečněn ještě dříve, než prezident George Bush opustí svou funkci. Izraelské vojenské rádio v pondělí uvedlo, že vysoce postavená osoba blízká Bushovi minulý týden potvrdila na setkání izraelských špiček v Jeruzalémě, že prezidenta Bushe a viceprezidenta Dicka Cheney se domnívají, že je útok žádoucí. Bush byl v Izraeli minulý týden na oslavách 60. výročí izraelského státu. Íránská vláda mezitím znovu volá po mezinárodním jednání, včetně rozhovorů o svém jaderném programu a také o izraelsko-palestinském konfliktu. Podle listu Washington Post chce Írán jednat o spolupráci se Spojenými státy ohledně jaderného odzbrojení, mírové jaderné technologii a o lepší kontrole OSN v jaderných záležitostech. Bushova vláda podobný návrh Íránu již v roce 2003 odmítla.      (Zdroj: AKT-INFO)


Každý strom, rostoucí ve městě, může mít pozitivní vliv na zdraví dětí. Vyplývá to alespoň z překvapivých závěrů studie vědců z Columbia University, hodnotících souvislost mezi hustotou zeleně v New Yorku a výskytem astmatu v dětské populaci. Ačkoliv pyl z některých kvetoucích stromů patří k silným alergenům, ve čtvrtích hustě pokrytých stromy se astma u dětí podle vědců vyskytuje v mnohem menší míře než v méně „zelených“ obytných zónách.

Čeští odborníci jsou však zatím k výsledkům americké studie skeptičtí. „Studii jsem nečetla, určitě ale záleží na tom, jaké konkrétní stromy se v obytných zónách vyskytují,“ řekla LN Ariana Lajčíková ze Státního zdravotního ústavu. Když například nedávno ve Švédsku osázeli učitelé v dobré víře okolí jedné školy břízami, u dětí se vyskytl výrazně zvýšený počet alergických reakcí. „Na druhou stranu některé stromy s velkými listy, jako například kaštany, skutečně zachycují prach a takzvaně čistí vzduch,“ uvedla Lajčíková. Závěry americké studie, která dává do přímé souvislosti hustotu stromové zeleně ve městě s nižším výskytem astmatu u dětí, by podle ní musely potvrdit další vědecké práce. Newyorská radnice každopádně plánuje vysadit v příštím desetiletí další milion stromů.

„Ve městě rostlo v průměru 613 stromů na čtvereční kilometr. Když se počet stromů v poslední době zvedl o 343, poklesl výskyt astmatu u dětí ve věku čtyři až pět let o čtvrtinu,“ píše se v závěrech citované studie, publikované v časopise Journal of Epidemiology and Community Health.      (Zdroj: Agris.cz)


Ministerstvo životního prostředí požaduje zrušení ochranné zóny pro uvažovanou stavbu plavebního kanálu Dunaj - Odra - Labe. Na dnešním Žofínském fóru to řekl náměstek ministra František Pelc. Případná stavba by podle něj znamenala příliš velké zásahy do krajiny. Ministerstvo dopravy chce naopak uchovat možnost stavby kanálu pro budoucí generace. nákladní loď O osudu koridoru Dunaj-Odra-Labe se nejspíš bude rozhodovat v nejbližších měsících. Ilustrační foto: Jan Šatoplet/EkoList

"Usilujeme o to, aby tento koridor dlouhodobě chráněn nebyl," řekl Pelc. Česká republika prý nemá podmínky pro větší využití vodní dopravy, dotčené řeky by se musely buď zcela zničit, nebo vybudovat nová cesta podél nich. V obou případech by si stavba vyžádala náklady v řádech stovek miliard. "Česká ekonomika by si to nemohla nikdy dovolit," řekl Pelc.

Chráněný koridor pro stavbu kanálu leží hlavně na území severní Moravy. V zóně například platí stavební uzávěra, což vadí místním samosprávám i podnikatelům. Vodní cesta spojující Dunaj, Odru a Labe vadí také europoslanci Tomáši Zatloukalovi, který je autorem deklarace žádající vyřazení projektu ze stávajících rozvojových plánů dopravních cest.

"Hlavním cílem deklarace je, aby Česká republika ukončila územní ochranu v předpokládaných trasách kanálu, protože tato ochrana znamená nemožnost rozvíjet jakékoliv investiční aktivity pro města, obce, podnikatelské subjekty a občany, kteří vlastní pozemky v těchto chráněných územích," řekl nedávno Zatloukal.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Po nás potopa ...


Třetí rudá skvrna na Jupiteru .... Jako planetární „spalničky“ se na Jupiteru objevila třetí rudá skvrna v blízkosti svých sestřenic – Velké rudé skvrny (Great Red Spot) a Rudé skvrny mladší (Red Spot Jr.) – v turbulentní atmosféře obří planety.

Třetí rudá skvrna, která má jen zlomek rozměru dvou sousedních skvrn, se nachází západně od Velké rudé skvrny, ve stejném oblačném pásu.

Nová rudá skvrna měla dříve tvar bílé eliptické bouře. Změna na červenou barvu naznačuje, že její rotující bouřková oblaka vystupují vzhůru, podobně jako oblaka Velké rudé skvrny. Jedno možné vysvětlení spočívá v tom, že červená bouře je tak silná, že vysává materiál z velkých hloubek pod oblaky a přepravuje jej do vysokých výšek, kde sluneční ultrafialové záření – prostřednictvím zatím neznámých chemických reakcí – vytváří sloučeniny takovéto dobře známé cihlové barvy.      (Zdroj: AstroVM)


23.05. 2008     Třiadvacátého května 1618 došlo k druhé pražské defenestraci. Toho dne roku 1883 poslal Jára Cimrman francouzskému geologu a paleontologu Barrandovi dopis, ve kterém mu navrhuje, aby spolu založili Barrandov.

Sobota 24.5. je Evropským dnem národních parků. Ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909. Svátek byl vyhlášen Federací evropských parků, poprvé se slavil v roce 1999

Na neděli 25.5.připadá Den Afriky (Den africké svobody) - byl vyhlášen u příležitosti výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963. Téhož dne je také Mezinárodní den pohřešovaných dětí - slaví se od roku 1986. Jeho symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě ".


Zelená karta dosud sloužila jenom při cestách do ciziny, takže ji většina řidičů vůbec nepotřebovala a pokud ji od pojišťovny dostali, s klidným svědomím ji mohli založit. Od 1. června 2008 se to ale radikálně změní. Ve volných chvílích už proto pomalu můžete začít pátrat, kde že to máte zelenu kartu schovanou. Pojišťovny nám je totiž většinou vydávají automaticky.

Podle novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zelená karta nahradí dosavadní doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Bude už tedy úplně jedno, jestli auto řídíte u nás nebo v cizině, od 1. června 2008 se i našim policistům bude předkládat ke kontrole zelená karta.

Je sice pravda, že po určitou přechodnou dobu budou platit i dosavadní "národní" doklady o povinném ručení, ale pouze do konce tohoto roku. Po 1. lednu 2009 už s autem bez zelené karty nevyjedeme.

Zelená karta se vydává vždy s platností na jeden rok, což je zásadní rozdíl oproti dosavadním dokladům o pojištění odpovědnosti, které jsou většinou vydány na dobu neurčitou.

A když už se zákon mění, nezapomněl zákonodárce na to, že by nebylo od věci přísněji trestat naši zapomnětlivost. A proto se od 1. června 2008 zvyšují pokuty za nepředložení dokladu o pojištění (od června zelené karty) policistům ke kontrole. Napříště nás taková děravá paměť, kdy si tenhle doklad zapomeneme třeba v jiné bundě, přijde v blokovém řízení až na 1500 Kč, ve správním řízení pak na 1500 až 3000 Kč. A to už se dá - s ohledem na minimální závažnost takového přestupku - považovat za pořádnou pálku.       (Zdroj: Automix.cz)


Zajímavý květnový meteorologický jev - virga ..... V květnu se na obloze můžeme setkat se zajímavým meteorologickým jevem tzv. virgou. V meteorologickém slovníku bychom pod označením virga neboli srážkové pruhy našli vysvětlení, že se jedná o srážku, která vypadává z oblaku, ale před dopadem na zem se vypaří. Déšť se před dopadem na zem z kapaliny změní na plyn. Může se tedy stát, že v dálce vidíte déšť, ale pokud byste stáli pod oblakem, nezmokli byste. Latinské slovo virga by se dalo přeložit jako proutek nebo větev. Poměrně často se s tímto jevem u nás setkáváme ve vyšších nadmořských výškách, kde z oblaků vypadávají ledové krystalky.

Virga by se dala zařadit do optických meteorologických jevů a to zejména během západu slunce. Větrné proudění pod mraky stáčení srážkové proudy na jednu nebou druhou stranu a pro pozorovatele se tak vytváří dojem šikmých čar, provazců nebo pruhů.       (Zdroj: Příroda.cz)


Kontroverzní vědu je lépe provozovat otevřeně ....  Obavy Soni Hromátkové ze zneužití vědy jsou jistě zcela na místě. Z historie jasně vyplývá, že mocní jsou prostřednictvím státu ochotni zneužít cokoliv, pokud je v sázce zachování jejich moci. Zákazy výzkumu tomu ale bohužel nezabrání - právě naopak.

Rozvědka a armáda si totiž nemůže dovolit přenechat tyto kontroverzní oblasti vědy potenciálnímu nepříteli. Tudíž pokud nějaký výzkum zakážete, tento zákaz bude platit pouze pro otevřené, kontrolovatelné, oficiální výzkumné instituce.

Na armádu a rozvědku se tyto zákazy z principu věci vztahovat nebudou.

Takže máte na vybranou - buďto bude kontroverzní výzkum provádět respektovaný vědecký establishment pod kontrolou veřejnosti, nebo ho budou tajně, pokoutně a bez jakékoliv etiky provádět grázlové z represivního aparátu, nezodpovídající se nikomu, nebo pouze vybraným mocným, zkorumpovaným mocí.

. Pokud se někdo domnívá, že je tento pohled na věc paranoidní, nebo nerealistický, doporučují prostudovat si okolností výzkumu tzv. halucinogenních drog z šedesátých a sedmdesátých let v USA a roli CIA v něm. Mnoho materiálu bylo již odtajněno, různá zvěrstva byla probírána před americkým Kongresem atp.

Stačí se jen trochu zajímat o historii, aby člověk věděl, že jakékoliv zákazy výzkumu čehokoliv slouží pouze mocným k odstranění nepohodlné konkurence - mocní nikdy nedělají nic pro druhé, zajímají se jen o sebe a své rodiny.       (Zdroj: Britské listy)


Metlice se brání oxidem křemičitým .... Tráva nemůže vzít před býložravými hraboši nohy na ramena. Neznamená to, že je proti nim bezbranná. Její obranný arzenál je překvapivě účinný a donutí přemnožené populace hrabošů ke kolapsu. Dokazuje to studie britských vědců publikovaná ve vědeckém časopise Biology Letters.

Vědci už delší dobu vědí, že spásané rostliny ukládají do listů větší množství oxidu křemičitého. Čerpají jej z hornin obsahujících křemen. Býložravým hrabošům traviny „vyztužené“ drobnými částicemi tohoto nerostu nechutnají. Není divu. Oxid křemičitý narušuje trávení a nedovoluje hrabošům využívat bílkoviny z konzumované vegetace. Hlodavci, kteří se na „křemičité“ trávě pasou, nepřibývají na váze, ale naopak hubnou.

Pastva na metlici prosycené oxidem křemičitým hrabošům zjevně nesvědčí. I když se zvířata nažerou dosyta, ztrácejí každý den asi půl procenta ze své tělesné hmotnosti. To stačí k tomu, aby hraboši začali chřadnout a jejich populace nakonec zkolabovala. Rostlinám trvá několik měsíců, než se proti hrabošům dostatečně obrní. Přesto se u nich evolucí nevyvinula schopnost ukládat oxid křemičitý do listů neustále. „Pro rostliny je poměrně náročné čerpat oxid křemičitý z půdy a ukládat jej v listech. Permanentní obrana by metlici neúnosně zatěžovala a následně by ji vytlačily jiné traviny, na kterých se hraboši nepasou. Proto rostliny nejsou v trvalé bojové pohotovosti,“ říká Susan Hartleyová v rozhovoru pro britský časopis New Scientist.      (Zdroj: OSEL.cz)


Požár zničil repliku keltského srubu v Archeoparku Prášily .... V noci na 13. května 2008 v 1.30 hodin lehl popelem srub v našem archeoparku...

Srub byl s největší pravděpodobností zapálen neznámým žhářem a bohužel celý lehl popelem. Tím lehlo popelem mnoho stovek hodin práce a velká částka...

Co bude dál? Zatím nejsme rozhodnuti co dál. Jedním z názorů je ohořelý objekt odstranit a druhým je ponechat jej ve stavu postupného zanikání jako experiment, ale tento fakt je paradoxně trochu poznamenán zásahem hasičů, kteří oheň uhasili. Ale co bude dál se bude řešit bohužel později, protože srub musí být postaven znovu a to je především otázka financí. Pevně věříme, že se nám potřebné prostředky podaří sehnat a pustit se znovu do díla. S tím bude také souviset otázka zabezpečení před případnými dalšími nezvanými návštěvami… Pro případné dárce uvádíme číslo účtu: 737480379 / 0800. Předem děkujeme za pomoc a těšíme se na Vaši návštěvu.       (Zdroj: Archeopark Prášily)


Kosmický teleskop NASA, Hubble Space Telescope (HST) poprvé v historii objevil organické molekuly v atmosféře vzdálené planety o velikosti našeho Jupitera, u planety která obíhá kolem jiné hvězdy. Tento zlom je důležitým krokem v možné identifikaci známek života na planetách mimo naši sluneční soustavu.

Molekulou, jakou kosmický teleskop HST našel je metan, který za vhodných podmínek může hrát klíčovou roli v chemii před zrodem života. Chemické reakce totiž považujeme za nutnou součást vzniku života.

Tento objev ukazuje, že HST a nadcházející kosmické mise (jako např. NASA James Webb Space Telescope) mohou detekovat organické molekuly na planetách a jiných hvězdách s pomocí spektroskopie, při níž se světlo objektu rozkládá do jeho složek a můžeme sledovat „otisky“ různých chemických prvků.       (Zdroj: Expresní astronomické informace)


Tím vedcov z Cornell univerzity v New Yorku vyprodukoval prvé geneticky upravené ľudské embryo, aby mohol študovať vývoj skorých buniek a chorôb. Po piatich dňoch ho potom zničili. Ale britský dozorný orgán (Human Fertilisation and Emryology Authority - HFEA) varuje, že takéto pochybné experimenty predstavujú etické problémy aje to záležitosť verejného záujmu. Takéto technológie majú potenciál napraviť chybné gény, spôsobujúce onemocnenia ako cystická fibróza, hemofíliu či dokonca aj rakovina. Ale etici varujú, že to môže viesť k takým extrémom, že ľudia sa budú dožadovať aj zmien, ako je dedičná výška, inteligencia či farba vlasov. V Británii sa momentálne v parlamente prerokúva návrh zákona, ktorý by umožnil vytvoriť geneticky upravené embryá aj v Británii. Zatiaľ len pre výskum a neumožní sa ich implantovanie do maternice. Ale etici hovoria, že zákon sa môže v budúcnosti upraviť smerom k voľnejšiemu uplatňovaniu. Dr. David King, riaditeľ organizácie "Human Genetics Alert" hovorí: "Toto je prvý krok na ceste k nočnej more geneticky dizajnovaných bábätok a k novej eugenike. HFEA má pravdu, keď hovorí, že vytváranie geneticky upravovaných embryí predstavuje etické problémy a ide o záležitosť verejného zájmu. Ale o tom sa zväčša vôbec nehovorí. Celý minulý týždeň som sa rozprával s poslancami a nikto vlastne ani nevie, že vláda hodlá legalizovať geneticky upravované embryá. Ľudia už majú dosť vedcov, ktorí poza chrbát verejnosti idú za týmito vecami a predstavujú nám to až potom, keď sa to už uskutočnilo." ...       (Zdroj: Prop.sk)


Jarní únava ...... S termínem jarní únava se setkal snad každý z nás. Je to pocit fyzické a psychické únavy a vyčerpání, které se objevuje v období koncem zimy a začátku jara. Existuje vícero faktorů, které se podílejí na vzniku jarní únavy: kvůli chladnému počasí pořád víc a víc překulujeme místnosti a méně času trávíme aktivním relaxem na čerstvém vzduchu; snížené množství slunečního záření během zimních měsíců, nižší hladina vitamínů apod.

Proto je zapotřebí se našemu tělu v tomto kritickém období věnovat, zejména, když pociťujeme, že nás jarní únava přemáhá. Doporučuje se proto zvýšený příjem vitamínů, nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny – vitamíny A, C, B, stopové prvky jako selen, zinek, lecitin, koenzym Q10 aj. U některých lidí bylo popsáno zlepšení po posílení imunitního systému např. výtěžkem rostliny Echinacea, která pomáhá tonizovat nervový systém. Velmi důležité je přitom dodržovat psychohygienu, která zahrnuje zejména dostatek spánku a odpočinku, aktivní pohyb, nepřejídání se potravinami rychlého občerstvení.

Podle některých zdrojů se osvědčuje pravidelná detoxikace organismu, kterou by jsme si z času na čas měli dopřát. Takovýchto přečisťovacích kůr je celá řada, stačí si jenom vybrat tu, která by vám nejlépe vyhovovala. Jednou z možností a taky nejznámější a nejosvědčenější je ovocný nebo zeleninový půst, co znamená, že v určitý den v týdnu se ve vašem jídelníčku objeví jenom ovoce anebo zelenina v přírodní a neupravené formě, doplněna množstvím tekutin. Tím ulevíte svému zažívání, tělo si odpočine a zbaví se toxinů. Organismus se může zbavit škodlivin i v sauně. Je vhodné tam zůstat tak dlouho, pokud vám je to příjemné. Neplatí tu pravidlo, čím déle, tím lépe. Proto na to třeba dávat pozor. Taky se saunování nedoporučuje lidem trpícím srdcově-cévními onemocněními, chorobami ledvin, epilepsií, zápalem žil, s rozvinutou chřipkou či nachlazením.

Nezapomínejte na pohyb, ten povzbudí krevní oběh a následně tělo zbaví nejen škodlivin, ale i stresu, úzkosti a zlé nálady, což je způsobeno vylučováním hormonu serotoninu. Proti jarní únavě pozitivně působí i otužování, které je však potřebné dělat postupně, nikdy ne naráz. Nejlepší způsob je sprchováním, kdy začínáme postupně od teplé vody, přes vlažnou a končíme studenou sprchou.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Ochutnávka hmyzu v poradenském centru ....  V pavilonu D v expozici firmy EnviWeb s.r.o., provozovatele portálu www.enviweb.cz a organizátora poradenského centra Ekologických veletrhů Brno, proběhla ve středu ochutnávka hmyzu a představena ukázka živého hmyzu, který je vhodný k jídlu a běžně se také jako potrava ve světě používá. Entomofágie, jak se využití hmyzu v potravě odborně označuje, je rozšířena ve 113ti zemích světa a počet etnických skupin živících se hmyzem se blíží číslu 3000. Hmyz obsahuje až 80 procent kvalitní bílkoviny, obsah tuku kolísá - některý hmyz je velmi tučný, což je důležité pro obyvatele rozvojových zemí. Jiný má zase tuku mizivé množství a většinou to ocení lidé posedlí nízkokalorickými potravinami. Vzhledem k obsahu do jisté míry nenasycených mastných kyselin, může být hmyz kvalitou přirovnáván k masu drůbeže či ryb. Na rozdíl od jiných živočichů, ze kterých asi 40 procent živé hmotnosti tvoří nevyužitelný odpad, je ve většině případů možné hmyz konzumovat celý. Jistě není potřeba zdůrazňovat obrovskou reprodukční schopnost hmyzu, která je mnohanásobně vyšší než u běžně chovaných zvířat a tím pádem i ekonomickou výhodnost takového chovu. Tyto aspekty tak řadí hmyz mezi nejekologičtější potraviny a předurčují jej jako pokrm budoucnosti. Jedinečná příležitost ochutnat hmyz bude v poradenském centru i ve čtvrtek, kdy šéfkuchař Petr Ocknecht od 11.00 hodin připraví některé speciality teplé i studené kuchyně a návštěvníci tak budou mít příležitost ochutnat například cvrčka stepního, červa moučného, švába tureckého a potemníka brazilského.       (Zdroj: EnviWeb)


Vedlejší škoda je ve skutečnosti vraždou ..... Výraz „vedlejší škoda“ není ničím jiným než eufemismem pro státem podporovanou hromadnou vraždu. Tímto termínem se označují lidé zabití při akcích, kteří „nebyli úmyslným terčem.“ Ve skutečnosti jde o čirou propagandu. Vždy bylo nutné a morální chránit lidi proti agresorům. Ale na druhé straně nebylo nikdy morální ani vůbec kdy nutné bombardovat města plná nevinných lidí.

Zřídka vidíme tváře, nebo známe identity těchto bytostí, jejichž stav/status je redukován na vedlejší škodu. Je to šedá zóna, kde se oběť stává méně než člověkem. Stojí za pozornost, že během vietnamské války používali Henry Kissinger a Robert Mcnamara termín „integers“ („celá čísla/celky“). Tento termín sloužil k popisování počtu civilních úmrtí a upřednostňovali ho při zveřejňování, aby zamlžili skutečnost, že šlo o lidské bytosti. Tak úžasná je síla „doublespeaku.“

Civilisté zabití v souvislosti s tím, co dominantní/vládnoucí moc předkládá jako „pokrok“ jsou nazýváni vedlejší škodou, zatímco ti zabití úmyslně jsou oběti „terorismu.“ Jenomže bohužel až příliš často je skutečně těžké rozpoznat rozdíl mezi těmito dvěma věcmi. Vlády pravidelně činí jedno a nazývají to jinak, ale konečným výsledkem je stále to samé; mrtví civilisté. Takže, bez ohledu na to, jak to nazvete (válka proti terorismu, rozšiřování demokracie, změna režimu, obrana naší svobody) jakmile je civilní obyvatelstvo zachyceno válkou, není to ničím více než terorismem a vraždou, i když jsou oběti později nazvány vedlejší škodou?

Když se nad tím zamyslíme, tak pravděpodobně neexistuje žádný termín, který by byl více odporný a nemorální, než je ten, který vyřazuje/zahazuje význam života ostatních lidí tím, že je označuje za pouhou vedlejší škodu; obzvláště když jejich smrt nastane v souvislosti se získáním nějakého vojenského, či politického cíle. Jako vedlejší škoda tito lidé snáší stejný konec, jako tuk, který je vyřazen řezníkem.

Je bohužel důležité poznamenat, že ti, kdo používají termín „vedlejší škoda“, ho zdá se strategicky používají na cizince; takové jako jsou Iráčané, či Afghánci. Dokonce i když je dvoutunová a laserem naváděná bomba shozena na malou vesnici, tvrdí se, že hromadná úmrtí byla „náhodná“ a „tragická“, až se jim dalo předejít, pokud by se jen teroristé přestali bránit, nebo jak to nazývají někteří z nás, vzorovat/klást odpor. Takže, raději než s těmito lidmi zacházet jako s obětí zlých akcí, jsou jednoduše odepsáni jako vedlejší škoda, tj. drť/úlomky („rubble“)      (Zdroj: Nevhodné zprávy)


22.05. 2008     Na dvaadvacátý květen připadá Organizací spojených národů vyhlášený Mezinárodní den biodiverzity. A v kalendáři jídel je tento den považován za svátek vanilkového pudinku.

Dvaadvacátého května roku 1859 se narodil Arthur Conan Doyle, duchovní otec slavného Sherlocka Holmese, později povýšený do šlechtického stavu.


Vláda nečekaně schválila hlavní smlouvu o radaru ..... Vláda 21.května na svém výjezdovém zasedání nečekaně schválila hlavní smlouvu o umístění americké radarové základny na území České republiky. Řekl to premiér Topolánek na tiskové konferenci u příležitosti výjezdního zasedání vlády v Teplicích. Greenpeace tuto informaci potvrdila mluvčí vlády Jana Bartošová.

Zatím není známo, jak o smlouvě hlasovali jednotliví ministři. Greenpeace i veřejnost obzvláště zajímá postoj zástupců Strany zelených, který může napovědět, jak se tato strana zachová při klíčovém hlasování o smlouvě v Parlamentu.

Republiková rada Strany zelených sice poslance a ministry vyzvala, aby hlasovali proti radaru, nicméně Martin Bursík a Karel Schwarzenberg dali najevo, že se jejím usnesením nebudou řídit. Velmi nás ovšem zajímá, jak o smlouvě ve vládě hlasoval ministr školství Ondřej Liška, kterého nedávno vyzvaly brdské lišky, aby je nezklamal a radar nepodpořil.

Na tzv. smlouvě SOFA o pobytu amerických vojsk se údajně stále pracuje.      (Zdroj: Greenpeace)


Uprostřed Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava vyrůstají desítky nových domů. ... Místní lidé a ochránci přírody s výstavbou nových domů uprostřed lesů a luk nesouhlasí – nekontrolovatelný stavební ruch podle nich může zničit to nejcennější, co Šumava má – krásnou přírodu a krajinu.

„Obecně je to vždycky špatně, když se staví ve volné přírodě. Pokud někdo povolí stavbu v jedné chráněné krajinné oblasti, je to špatný precedens pro ostatní. Pak budou chtít všichni stavět tam, kde je to ekologicky nešetrné. Chyba je i na straně stavebního úřadu, ten totiž často plně nevyužije své pravomoci stavbu v přírodě nepovolit,“ řekl Deníku Martin Skalský ze Sdružení Arnika. „Problém je v tom, že stále je u nás v oblasti ekologie řada nevzdělaných úředníků,“ dodal Skalský.

Starostové obcí ji naopak podporují, chtějí tak zvýšit nynější nízký počet obyvatel. Některé projekty jsou tak rozsáhlé, že proti nim protestují i ´představitelé obcí. „Pokud by se k nám lidé stěhovali nastálo, tak bych také byla pro. Ale v naší obci vznikla holandská výstavba k rekreačním účelům a to je podle mě velká chyba,“ uvedla Jana Hrazánková, starostka obce Borová Lada. V její obci společnost MEI Moravia naplánovala projekt s jedenácti rodinnými domy a sedmadvaceti trojdomy.

Ministerstvo životního prostředí další zástavbu na Šumavě nepovažuje za velký problém.„Nová výstavba rozhodně neprobíhá v chráněném přírodním pásmu,“ vysvětlil mluvčí MŽP Jakub Kašpar. Nové domy mohou vznikat právě v tomto okrajovém pásmu, které už se řídí jinými nařízeními, než které zákon stanovuje pro první a druhou zónu chráněných krajinných oblastí.       (Zdroj: EnviWeb)


Záhadné jasné objekty ve Sluneční soustavě .... Naše hvězdná soustava ještě ani zdaleka není prozkoumaná tak, že by se už nemohlo objevit nic zajímavého. Důkazem jsou i nedávno objevená tělesa ve vnější části Sluneční soustavy. Nejprve byla v roce 2005 objevena rychle rotující věc protáhlého tvaru o velikosti jedné třetiny Pluta jménem 2003 EL61, jinak známá pod přezdívkou Santa. V roce 2007 bylo objeveno pět dalších objektů, které jsou sice menší, ale obíhají po podobných drahách. Odborníci mají za to, že jde o pozůstatek kosmické srážky před více než miliardou let. David Rabinowitz z Yale University v americkém New Havenu a jeho kolegové zjistili, že vzhledem k jasnosti těchto objektů pozorované z různých míst na Zemi mají dotyčné objekty velmi jasný povrch, pravděpodobně tvořený relativně mladým krystalickým ledem. Jeho stáří odhadují na pouhých 100 miliónů let. To ale není jen tak, v naší planetární soustavě neexistuje žádné další těleso srovnatelné velikosti, které by mělo tak mladý a tak jasný povrch. Vlastně je to veliká záhada, protože dosud neznáme žádný mechanismus, který by malým tělesům vystaveným kosmickému počasí zabránil ztmavnout. Autoři objevu zmiňují možnost , že by to mohlo být způsobeno nepřítomností uhlíku, to by ale opět bylo absolutně výjimečné.      (Zdroj: OSEL.cz)


Island povolil lov velryb, první rybářské lodě vyjedou už dnes (20.5. 2008) ....  Islandský ministr rybolovu v pondělí vydal rozhodnutí, kterým místním rybářům povoluje odlovit celkem 40 plejtváků malých. Lov těchto velryb Island loni dočasně pozastavil, jeho obnovení s velkou pravděpodobností stejně jako dříve vzbudí bouřlivé protesty ochránců přírody. První velrybářské lodě by měly na moře vyjet už dnes, napsala agentura Reuters.

Souhlas s lovem čtyř desítek kytovců vydal ministr Einar Kristinn Gudfinnsson, někteří členové kabinetu s ním ale nesouhlasí. "Jako ministryně zahraničních věcí se domnívám, že takto obětujeme své dlouhodobé zájmy krátkodobému zisku, a to i když lovná kvóta je nižší než v předchozích letech," uvedla ve svém prohlášení šéfka islandské diplomacie Ingibjörg Sólrún Gísladóttirová.

Před rokem 2006 na Islandu 20 let platil zákaz komerčního lovu velryb. Pak ale ministerstvo lov povolilo, a to na základě kvót. Když rybáři kvóty v srpnu loňského roku naplnili, byl lov dočasně pozastaven.

Ochránci přírody proti lovu velryb protestují, rybáři se ale hájí. Podle nich ve vodách v okolí Islandu žije asi 50.000 těchto mořských savců a lov několika desítek z nich prý jejich populaci nijak neohrozí.

Kromě Islanďanů velryby loví i Japonci. Ti každoročně využívají mezeru v pravidlech Mezinárodní velrybářské komise, která zakazuje komerční lov těchto kytovců, ale povoluje ho pro vědecké účely. Letos měli Japonci v plánu odlovit přibližně 1000 plejtváků malých a plejtváků myšok, na poslední chvíli upustili od lovu ohrožených keporkaků.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Selský rozum se bouří ... všichni vědí, že v jakýchsi pravidlech je jakási mezera .... tak proč ji, k čertu, nezacpou ???


200 let od pádu meteoritů v okolí Stonařova ... Letos si připomínáme 200. výročí od hromadného pádu meteoritů v okolí Stonařova na Jihlavsku. Tato událost se odehrála krátce před 6. hodinou ranní 22. května roku 1808. Meteoritický spad v okolí Stonařova nastal pouhých 5 let poté, co byla vědeckou obcí přijata teorie o možnosti existence meteoritů, tedy kamenů spadlých z vesmíru.

Dobové záznamy pád meteoritů popisují jako událost, která vzbudila zájem v širokém okolí. Podle kronik v ono osudné ráno nad Stonařovem vládla jasná obloha. Náhle se však na nebi objevil velký ohnivý kužel a ozvala se ohlušující rána, kterou autoři písemných záznamů připodobňují k výstřelu z děla. Během následujících chvil se ozývalo ještě další dunění, které přecházelo ve svist doprovázející pád jednotlivých meteoritů. Na krajinu se velmi rychle snesla mlha hustá tak, že prý nebylo vidět víc než na 12 kroků. Mnozí svědci události v dobových zápisech popisují i náhlou přítomnost nepříliš vábného zápachu. Ti, kteří se k meteoritům dostali bezprostředně po jejich pádu, popsali, že kameny byly ještě horké.

Dobové rytiny pocházející od Schreiberse. Stonařovský déšť meteoritů pozorovalo relativně velké množství svědků. Tehdy totiž byla neděle a mnozí šli právě na mši do kostela. Podle kronik celý jev trval přibližně 8 minut, přičemž z nebes spadlo asi 200 až 300 kusů kamenů. Žádný z přihlížejících padajícími meteority nebyl zasažen, podle všeho dokonce nebyly ani žádné ztráty na dobytku ani na majetku.

Kronikáři však v souvislosti s hromadným pádem meteoritů zaznamenali i jednu kuriózní událost. Jeden z kamenů (dle některých pramenů vážil téměř 2 kg) totiž měl spadnout pouze 30 cm od jednoho z občanů Stonařova, který byl tou dobou na náměstí. Tento kámen se měl zabořit 10 cm do udusané hlíny náměstí.       (Zdroj: Astro.cz)


Britský parlament povolil vytváření smíšených embryí lidí a zvířat pro vědecké účely. Podle agentury Reuters to znamená, že Británie si zachová svůj status jednoho ze světových lídrů ve výzkumu kmenových buněk. Kontroverzní metoda, založená na využití smíšených embryí, je zatím podle agentury DPA povolena pouze ve Spojených státech, Jižní Koreji a Číně. Podle vědců však tato metoda otevírá dveře k úspěšné léčbě těžkých onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba. Britští poslanci se postavili poměrem 336:176 hlasům proti dodatku zákona, který zakazoval experimenty s mezidruhovými embryi. Ta vznikají díky zvláštní klonovací technice, při níž je do do zvířecí buňky vpravena lidská DNA. Ze smíšeného embrya pak vědci odeberou kmenové buňky, z nichž jsou pak schopni vytvořit jakoukoliv jinou buňku libovolného lidského orgánu. Britský parlament zároveň rozhodl, že takto vytvořená smíšená embrya nikdy nesmějí být implantována žádné lidské bytosti ani zvířeti. Premiér Gordon Brown podporuje vytváření lidsko-zvířecích hybridů pro vědecké účely, někteří římskokatoličtí členové jeho kabinetu jsou však proti. Vytváření smíšených buněk je zakázáno například v Austrálii, Francii, Německu a Itálii.       (Zdroj: Řev přírody)


Šéf největších pekáren v Česku: Ceny potravin už si dosáhly maxima ... Ceny potravin v České republice už vyšplhali na maximum. V budoucnu se ale situace může opakovat, a to nejen u potravin. V exkluzivním rozhovoru pro středeční Hospodářské noviny to uvedl spoluvlastník a šéf největších středoevropských pekáren United Bakeries Marko Pařík. "Loňské zdražení obilí a potravin – to byla facka pro všechny podnikatele," řekl v rozhovoru pro HN Marko Pařík, spoluvlastník a šéf největších středoevropských pekáren United Bakeries. Zmíněný políček byl však podle něj také užitečný. Lidé si konečně uvědomili, co to je globalizace. Že když zdraží obilí v Chicagu, zdraží i rohlíky v Brně nebo Plzni.

V současné době už Pařík další růst cen potravin nečeká. "Ale v budoucnu se situace může opakovat, a to nejen u potravin. Byznys je už tak mezinárodně propojen, že jakýkoliv výkyv na druhé straně světa se projeví i u nás," varuje zároveň.

Podle Paříka se už ceny v České republice opravdu vyšplhali na maximum. "Sledujeme, co se děje kolem nás. Především ceny v Německu. A náš limit je, abychom byli trochu pod jejich cenou – jinak nás zavalí svým zbožím," vysvětlil Pařík.

Hrozba levnějšího dovozu se podle něj týká především trvanlivějších potravin. "Ale dáváme si veliký pozor i na čerstvé pečivo. I tady by nám import mohl zavařit, kdybychom to my a obchodníci s cenami přeháněli. Konkurence je mnohem lepší hlídač cen než jakýkoliv antimonopolní úřad," upozornil Pařík.      (Zdroj: Agris.cz)


Stále více lidí v USA nepotřebuje k práci kancelář ani vlastní místo v kanceláři. Vyřizují veškeré záležitosti, nabídky, smlouvy, objednávky výhradně e-mailem. Dělají obchody za statisíce dolarů a s obchodními partnery se nikdy neviděli a možná neuvidí. Pokud druhá strana schůzku požaduje, většinou se koná na neutrálním území v restauraci nebo v baru. Vznikají virtuální firmy, které ani neuvažují o tom, že by měly mít kancelář. Náklady na nájem a vybavení prostorů jsou nulové, celkové náklady klesají.

Pokud firmy považují za nezbytný vnitřní kontakt zaměstnanců či kontakt s obchodními partnery a zákazníky, stále více se prosazuje systém pohyblivých míst. Zaměstnanec nemá vlastní stůl ani kancelář, ale využívá počítač, který je právě k dispozici, nebo spíš napojení svého notebooku na wi-fi, a k jednání použije místo, které je právě volné. Je to dnes běžný způsob práce pro schopné, většinou mladé manažery nezatížené historickou kancelářskou kulturou. Pupeční šňůru, která je s kanceláří svazovala, tedy napojení pevného počítače, se podařilo přestřihnout. Přenos dat je stále dokonalejší, rychlejší a spolehlivější. Wi-fi centra nebo místa, která umožňují připojení na internet, jsou ve většině vyspělých zemí doslova na každém kroku. Systém BlackBerry umožňuje už od roku 1997 přijímání e-mailů za pochodu a je možné s ním pracovat s přílohami ve formátech Word, Excel, PowerPoint, Adobe, PDF či přijímat obrázky TIFF, JPG, PNG a GIF. Loni v létě se přidal iPhone. Dochází k podnětnému splynutí dvou technologií, z nichž každá sama o sobě byla revoluční. Mobilní telefony změnily životní styl a způsob práce jak v bohatých, tak v rozvojových zemích. Také internet poznamenal životní styl velmi radikálně. Nakupuje se po internetu, platí se po internetu, na internetu se poslouchá hudba, čtou nejnovější zprávy, je dokonalým a téměř nekonečným zdrojem informací. Mobilní telefony v tomto spojení hrají stále důležitější roli a přebírají řadu úkolů, které byly donedávna vyhrazeny počítačům.       (Zdroj: 100+1)

Teď jde o to .... je to dobře nebo špatně?


Ministerstvo životního prostředí minulý týden vyhlásilo obec Kotel v Podještědí za chráněné ložiskové území, kde je možné v budoucnu těžit uran. Ve zdejším ložisku jsou zásoby za miliardy korun, což je velice zajímavé pro těžařské firmy. Vlastní těžba se však nelíbí místním občanům, kteří založili občanské sdružení Naše Podještědí a snaží se všemi prostředky zabránit těžbě. Po vyhlášení chráněného ložiskového území mají jedinou možnost jak se bránit a to právní cestou – podáním správní žaloby. Vyhlášení chráněného ložiskového území předcházela bouřlivé období aktivit místních občanů, kteří se snažili dát úředníků hlasitě najevo, se s případnou těžbou uranu v Podještědí nesouhlasí. Vyvrcholení bojů mezi ministerstvem životního prostředí a lidmi, kteří žijí v Podještědí, se uskutečnilo v Liberci 10. dubna, kdy se na místní pobočce ministerstva konalo jednání mezi úředníky obcí a měst na straně jedné a zástupci ministerstva životního prostředí na straně druhé. Cílem této schůzky byla snaha ministerstva o dohodu zúčastněných stran k vyhlášení chráněného ložiskového území v lokalitě Osečná-Kotel. V době jednání se sešla před pobočkou ministerstva více jak stovka občanů, kteří dávali jednajícím úředníkům najevo, svůj nesouhlas píšťalkami, požární houkačkou i hlasitým voláním směrem k oknům, v nichž jednání probíhalo. Občané Podještědí, kteří v roce 1996 uvítali ukončení těžby uranu v lokalitě Ralska, se dnes již těžko smiřují s tím, že okolní krajinu by opět mohly narušit zájmy těžařů. V minulosti bylo Ralsko vyhledávanou rekreační oblastí a během 12 let po těžbě se zde pro obnovu turistiky již hodně udělalo. Současně však tuto oblast stále zatěžují dopady těžby na životní prostředí, mající svůj původ v minulosti. Ty je nutné sanovat ještě nejméně 20 let.       (Zdroj: Ďáblík č.59 - měsíčník sdružení Calla)


Po čtyřiceti letech služby, během které přepravily miliony cestujících, se mají vozy newyorského metra stát domovem pro miliony ryb. Vyřazené soupravy byly minulý týden uloženy na dně Atlantiku, třicet kilometrů od břehů státu Maryland. Umělý útes by se měl stát útočištěm pro ryby, které jsou zase důležité pro místní rybářský průmysl, píše agentura Reuters.

„Umělé útesy vytvoří dobré podmínky pro život mořských živočichů, což je dobré nejen pro životní prostředí, ale i pro místní průmysl,“ řekl agentuře Reuters starosta města Ocean City Rick Meehan. Osmnáctitunové vozy z nerezové oceli zbavené kol, dveří a oken byly ve dvou řadách na sobě naloženy na čluny, z nichž je speciálně upravené jeřáby naházely do moře. Dno se v těchto místech nachází v hloubce zhruba 30 metrů.

Vozy používané už od roku 1964 vyřadila newyorská Metropolitní dopravní společnost (MTA) ze své flotily v počtu 1662 kusů a mají sloužit jako umělé útesy na řadě mít podél celého Východního pobřeží.

Stát Maryland chce vybudovat další čtyři útesy z vozů metra. Od roku 2001 vzniklo takových podmořských bariér celá řada ve státech Delaware a New Jersey - ještě z první várky vyřazených vozů, kterých tehdy dala MTA k dispozici 1 200. Jeff Tinsman, koordinátor budování útesů v Delawaru, prohlásil, že útesy z 600 starých vagónů pomohly zvýšit počet ryb až 400 krát. Stejně tak se zvýšil počet rybářských výprav ze 300 na více než 13 000.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


21.05. 2008     Podle přehledu svátků připadá na dnešek Světový den kulturního rozvoje.

Jednadvacátého května 1946 se konala poslední veřejná poprava na území tehdejší Československé republiky. Toho dne byl v Praze na Pankráci oběšen válečný zločinec Karl Hermann Frank.

V roce 1995 papež Jan Pavel II. během své návštěvy v Olomouci svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.


Uplynulý víkend jsem strávil na Javorové skále nad dvojměstím Sedlec-Prčice. V sobotu jsem si udělal výlet na zříceninu hradu Zvěřinec a až dolů k městům, ke studánce Ježovka. Po celý den -

zhruba od půl jedenácté do osmi večer - se nad krajinou nesl nervy drásající ryk terénních motorek. Odněkud z prostoru za Javorovou skálou, jako směrem na Chlístov. Slyšet to bylo zcela zřetelně na vzdálenost více než deseti kilometrů. Myslel jsem si, že nějací grázlové tam zase vybíjejí své primitivní pudy a zabíjejí nudu tím, že se na motorkách prohánějí po lese ... ale nakonec jsem na Internetu objevil, že jde o ilegální motokrosový areál - ležící na soukromém pozemku. Na Internetu se píše ....

Místní obyvatelé a rekreanti však prý přesto zdaleka nemohou být s vývojem situace spokojeni. Na obranu klidu dokonce založili občanské sdružení Přátelé Chlístova. Tvrdí, že ani na soukromém pozemku nelze svévolně dělat věci, které ruší ostatní. Navíc jsou přesvědčeni, že ilegální motokrosový areál porušuje nejen pravidla sousedského soužití, ale i zákon. Chlístov totiž leží v přírodním parku Jistebnická vrchovina. A v parcích s tímto statutem je zakázáno bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy i třeba zřizovat nevhodné stavby jako parkoviště, tábořiště a podobně.

Aktivisté ze sdružení proto poslali už několik stížností odboru životního prostředí v Táboře. Podpory se však nedočkali. Negativní vliv zdejších motorkářů na přírodu je údajně v těchto místech neprokazatelný, a proto jejich hobby na soukromém pozemku nelze omezovat. Referát životního prostředí nepřimělo k zásahu ani měření hlučnosti, které tu na náklady Nadějkova uskutečnil expert Zdravotního ústavu se sídlem v Českých Budějovicích. Test prokázal, že hluk při závodech výrazně překračuje hygienický limit pro denní dobu, okresní „hygiena“ z Tábora však toto měření odborného znalce prohlásila za sporné, neboť přímo u měření neměli svého svědka. Sdružení Přátelé Chlístova se ale nevzdává. Kvůli zdejšímu motokrosu sepsalo petici a vyprovokovalo několik jednání na obecní úrovni.

Čí pak synáčkové z "okresu" se tam asi jezdí prohánět? Je velmi zajímavé, jak je každému měřeno jinak. Myslím, že spousta účastníků pochodu Praha-Prčice, který se zrovna o tom víkendu šel mi dá za pravdu, že ty poslední kilometry měly zvukovou kulisu rozlíceného vosího hnízda. Na všech stranách se skloňuje ekologie a zelená barva - a tady dostává příroda doslova rány pod pás ... a lidé v okruhu o průměru hezkých pár kilometrů s ní. Bohužel, spravedlnost je v tomto případě opravdu slepá a policie se tváří, že nic nevidí.


Praha chce posílat agresivní řidiče k psychiatrovi .... Pokud řidiči v Praze spáchají přestupek a prokáže se, že riskovali, museli by postoupit vyšetření u psychiatra, psychologické testy a kurz sebeovládání. Museli by také zhlédnout film o následcích nehod. Tento návrh ředitele pražské záchranné služby Zdeňka Schwarze na novelu silničního zákona podpořil bezpečnostní výbor zastupitelů.

Návrh podle Schwarze směřuje zejména na část mladých řidičů, kteří si pořizují silné automobily a jezdí riskantně. "Řidičský průkaz by mohl být posuzován jako zbrojní průkaz," uvedl ředitel, který kandiduje za ODS do Senátu v Praze 1.

Nad tím se pozastavují někteří opoziční zastupitelé. "Poprvé od začátku volebního období se bezpečnostní výbor věnoval podrobněji tak důležitému tématu, jako je zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Doufám, že to nebyla jen jednorázová iniciativa motivovaná zahájením kampaně před senátními volbami," řekla Petra Kolínská ze Strany zelených.

Vyšetření, testy a promítání filmu by museli podstoupit třeba lidé, kteří předjíždějí na nepřehledných místech se zákazem nebo se velmi rychle řítí přes přechody pro chodce. Schwarz uvedl, že jeho návrh je k diskusi a uvědomuje si, že nemusí být schválen.

Předseda bezpečnostního výboru Pavel Žďárský z ODS uvedl, že městská rada by se mohla návrhem zabývat už tento týden. Město by jej pak předložilo jako svou iniciativu. V současné době se chystá větší novela silničního zákona, který předloni zavedl bodový systém pro řidiče.       (Zdroj: iHNed.cz)

Kristepane, včera bylo pozdě .... Nezbývá než doufat, že ten návrh nebude smeten ze stolu konkurenčními politiky ....


Tumáš, čerte kropáč !  Britští vědci zjistili, že snižování emisí vznikajících při spalování fosilních paliv může uškodit amazonskému pralesu. Podle vědců z Exeterské univerzity totiž existuje spojitost mezi poklesem emisí oxidu siřičitého a zvyšováním teploty severního Atlantiku. Tyto dva jevy jsou přitom zodpovědné za obrovská sucha, která postihla Amazonii v roce 2005, napsal server Canada.com.

Profesor Peter Cox z Exeterské univerzity se společně se svým týmem zabýval účinky emisí vznikajících spalováním fosilních paliv na amazonské klima. Podle závěrů jeho výzkumu jsou sice aerosoly vznikající při spalování fosilních paliv nebezpečnými znečišťovateli, avšak na druhou stranu nepřímo působí proti globálnímu oteplování. Je tomu tak proto, že tyto aerosoly odrážejí sluneční paprsky, které se pak vracejí zpět do vesmíru, aniž by dopadaly na Zemi a ohřívaly ji.

Britští vědci přišli s použitím matematických modelů na to, že vysoká koncentrace aerosolů měla v 70. a 80. letech tlumivý efekt na oteplování hladiny severního Atlantiku. To následně vedlo ke zvýšení srážek v Amazonii. Naproti tomu snížení emisí oxidu siřičitého vedlo v roce 2005 k většímu ohřívání Atlantiku. V důsledku toho pak Amazonii sužovala obrovská sucha. Pokud budou emise nadále klesat, mohla by se do roku 2025 podobná sucha opakovat každoročně. Do roku 2060 by pak srážky mohly chybět každých devět z deseti let, napsal server Canada.com.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Za všechno mohou trpaslíci ... že to ještě nikoho nenapadlo !!!


Chráněná území Evropy mají příští sobotu svůj den, slavte s nimi

Sobota 24. května je v chráněných územích celé Evropy velmi významným svátkem. Federace přírodních a národních parků Evropy Europarc v roce 1999 totiž 24. květen vyhlásila Evropským dnem parků. Stalo se tak při příležitosti 90. výročí vyhlášení prvních devíti evropských národních parků, které proběhlo 24. května 1909 ve Švédsku.

Oslavy Evropského dne parků se chystají i v českých chráněných územích. Kompletní přehled je k dispozici na webových stránkách www.europarc.cz a první z nich se konají již o tomto víkendu. Už tuto sobotu je tedy možné vyrazit na ornitologickou vycházku na Křivoklátsku. Tam se konají také ekohrátky pro děti a rodiče či výstavy fotografií Ptáci kolem nás a Natura aquatica. V moravských Bartošovicích bude sobota patřit již tradičnímu Otevírání Poodří (pěšky, na kole, na loďce…). Na botanickou exkurzi zve Národní park České Švýcarsko, terénní exkurze v rámci celoročních oslav 40. výročí založení zdejší CHKO se chystá i v Jizerských horách.

Příští víkend se pak oslavy rozjedou naplno. Velká slavnost, které se zúčastní i ministr životního prostředí Martin Bursík, se chystá v sobotu 24. května na vranovském zámku v Národním parku Podyjí. Sobotní oslavě bude předcházet botanická exkurze a na neděli je ve spolupráci s NP Thayatal připraven Rodinný festival v Hardeggu. Akce pro veřejnost chystají i další české národní parky a řada CHKO. Jarní přírodu si tak můžete užít v Krkonoších, Českém Švýcarsku i na Šumavě, stejně jako v Blanském lese, Beskydech, Českém krasu, Jeseníkách, Lužických horách, Železných horách, na Blaníku, Křivoklátsku, Kokořínsku i na Pálavě.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Co bylo dřív zdravé, je nyní škodlivé, to co je teď uváděno na trh, je neobyčejně zdravé (a dražší). V zavádění chemických výrobků na trh je možné pozorovat jev, který označuji názvem opakované zpochybňující cykly. Probíhají takto:

Zavedení: Na trh je uveden výrobek charakterizovaný jako ideální a zcela neškodný. Zpochybnění: Ukáže se, že výrobek není tak zcela neškodný, jak se zdálo. Závěr: Je konstatováno, že výrobek je škodlivý, je zakázán nebo nahrazen jiným, zpravidla dražším. Reklama: Kupujte nový výrobek, je ideální a zcela neškodný.

Příklad zpochybňujícího cyklu a jeho komerčního využití: prodej balené vody

V USA na konci minulého století ustavili komisi špičkových vědců, jejímž úkolem bylo určit, jaký výsledek technických věd nejvíce prodloužil věk obyvatel Spojených států. Výsledkem jednání komise bylo, že lidský věk nejvíce prodloužilo zavedení chlorované vody. V současné době se uplatní zpochybnění. Moderní analytická chemie prokazuje, že v chlorované vodě mohou být těkavé organické deriváty chloru vznikající při chloraci, například chloroform, které jsou zdraví škodlivé. Tento objev vděčí za svoji existenci současné úrovni analytické chemie. Při využití moderních analytických metod je možné prokázat přítomnost všeho ve všem. Reklama toho využila a přesvědčila část obyvatel o tom, že voda z vodovodu je zdraví škodlivá, a že základem ochrany zdraví je donášení tzv. balené vody. (Zde bych chtěl uvést skutečnost, že dosažitelnost chlorované vody je pro velkou část populace této planety jen nedosažitelným snem.) ....       (Dále viz BOZP info)

Odvolávám, co jsem slíbil, slibuji, co jsem odvolal ..... Co bylo dříve normální potravinou, je teď BIO životní styl ... jen o 300 % dražší .... ještě že se nedělá sodovka s bio-bublinkami ze zaručeně přírodního kysličníku uhličitého ... safra, to je nápad - co si to nechat patentovat ... pitomost je to dost velká!


Život je ohrožen, nejvíce jsou decimovány populace mořských druhů ... Lidstvo je vážnou hrozbou pro život na Zemi. Současné tempo vymírání je zásluhou člověka až desettisíckrát rychlejší než v minulosti. Populace sledovaných živočišných druhů poklesly za posledních 35 let (mezi lety 1970 a 2005) o 27 procent. Nejhůře jsou na tom zvířata žijící v mořích. Mezi lety 1995 a 2005 se početní stav mořských druhů snížil o 28 procent, populace mořských ptáků se ztenčily o 30 procent. Výrazné ztráty jsou způsobeny především devastací životního prostředí a vyčerpáváním přírodních zdrojů. K tomu se přidávají i klimatické změny, jejichž závažnost v příštích desetiletích poroste. 16. května 2008 to ve společném dokumentu uvedli představitelé Světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF), Zoologické společnosti v Londýně (Zoological Society of London, ZSL) a organizace Global Footprint Network (GFN).

Čísla souvisejí s tzv. indexem živoucí planety (Living Planet Index, LPI), který je indikátorem stavu biologické rozmanitosti a mapuje populační vývoj téměř 1500 druhů zvířat (811 ptáků, 302 savců, 241 ryb, 83 obojživelníků a 40 plazů).

To, co se teď děje, nemá obdoby, varoval jeden z autorů zprávy Jonathan Loh. Museli bychom se v čase vrátit až k dinosaurům, abychom viděli tak prudký pokles indexu biodiverzity, jako je tomu nyní. Z pohledu lidského vnímání času je tento děj relativně pomalý, avšak úbytek o 30 procent během jediné generace nemá v historii našeho druhu obdoby.

Mezi roky 1960 a 2000 se počet lidí na Zemi zdvojnásobil. Ve stejném časovém rozmezí se populace zvířat snížila o třetinu. Je tedy jasné, že za tento pokles je zodpovědný člověk, vysvětlil Lohův kolega Dr. Ben Collen.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Varování evropských lékařů Julínkovi - Usnesení Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS) ....

FEMS se seznámil s reformními plány české vlády, které považuje za riskantní nevyzkoušený experiment, který odporuje evropským tradicím zajišťování zdravotní péče na solidárním principu.

FEMS upozorňuje, že v žádné evropské zemi nebylo dosud zdravotnictví privatizováno v takové míře, jak navrhuje česká vláda. Zdravotní péče je v Evropě považována za službou ve veřejném zájmu, jejíž poskytování nelze ponechat pouze tržním mechanismům.

FEMS varuje před nebezpečím vzniku monopolů, které zlikvidují soukromé lékaře a budou snižovat kvalitu lékařské péče. Možnost, aby stejní vlastníci vlastnili zdravotní pojišťovnu i zdravotnická zařízení právě privátní monopoly vytváří.

Na základě zkušeností z vyspělých evropských zemí FEMS konstatuje, že nejefektivnějším způsobem jak dohlížet nad kvalitou zdravotní péče a dostatečnou erudicí lékařů je nezávislý dozor profesní lékařské samosprávy.

FEMS upozorňuje, že universitní nemocnice zajišťující výuku mediků, rozvoj lékařské vědy a poskytování té nejnáročnější zdravotní péče, nikde v Evropě nejsou akciovými společnostmi zřizovanými za účelem tvorby zisku.

FEMS varuje před rizikem tzv. řízené péče. Tento experiment vylučující část populace z přístupu ke zdravotní péči, se neosvědčil v USA a nefunguje nikde v Evropě. Tzv. řízená péče znamená pro pacienty ztrátu možnosti svobodně si volit svého lékaře a zdravotnické zařízení a lékařům přináší ztrátu autonomie v rozhodování jakým způsobem léčit své pacienty. Zdravotní péče řízená zdravotními pojišťovnami přinese jejich vlastníkům maximální zisky, a to bohužel na úkor lékařů a zejména pacientů, který je upíráno právo na kvalitní zdravotní péči.

FEMS nedoporučuje přijetí navrhovaných zákonů a doporučuje naopak zahájení diskuse o budoucnosti českého zdravotnictví s využitím zkušeností z vyspělých států EU.

FEMS plně podporuje protesty lékařů a ostatních zdravotníků, jejichž cílem je znemožnit schválení reformy připravované Českou vládou a zabránit tak rozkladu zdravotnictví v České republice.

Přijato jednomyslně účastníky plenárního zasedání v Praze 16.5.2008       (Zdroj: Britské listy)


Nebudeme změn krajiny jednou litovat? Cena zemědělské půdy celosvětově roste a české lány mizí pod skladovacími halami a rodinnými domky.

Nové byty a rodinné domky obklopily velká i menší města. Někdejší pole a louky „zarůstají“ továrními a skladovacími halami. Zástavba se během posledních let ve velkém „zakousla“ do volné přírody a mnohdy i do polí.

Česká krajina se zásadně mění. Průběh jejího přerodu zachytil tým geografů z Univerzity Karlovy. „Za sledované období, tedy za posledních zhruba 150 let, se rozloha zastavěných ploch změnila dvojnásobně,“ uvádí Ivan Bičík z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Dokonce až 3,5násobnou změnou se podle něj mohou pochlubit území spadající mezi ostatní plochy. Geografové tak označují třeba nevyužitá místa v blízkosti továren, prostranství mezi budovami, silnice a železnice spolu s tři až pět metrů širokým pásem krajiny v jejich okolí, ale třeba i hřbitovy nebo vojenské újezdy. „Zastavěné a ostatní plochy se z kategorií, které sledujeme, rozvíjejí nejdynamičtěji,“ upozorňuje dále docent Bičík.

Stavební boom u dálnic K prorůstání zástavby do okolní krajiny dochází hlavně v okolí Prahy, Brna, Českých Budějovic nebo Plzně. Stranou však podle vědců nezůstávají ani další větší města. Zastavěné plochy narůstají také v blízkosti hranic na Chebsku, Karlovarsku nebo u Liberce. „Veškeré větší aglomerace i významnější okresní města mají v pěti až desetikilometrové vzdálenosti podél dvou nebo tří dopravních tepen zóny stavebního boomu,“ podotýká Ivan Bičík. Bouřlivý rozvoj zažívají také oblasti přilehlé k dálnicím. „Po dobudování rychlého spojení Plzně s Norimberkem jsme v mapách najednou viděli linii zástavby patrnou v celorepublikovém měřítku,“ poznamenává Ivan Bičík.

Rozrůstání měst je podle něj velice intenzivní. Dochází k němu sice i v západní Evropě, ale na našem území probíhá mnohem živelněji. „Za komunismu byla suburbanizace administrativně znemožněna, a o to je nyní boom větší. Řada lidí si představuje, že když má pozemek, může na něm cokoliv postavit,“ podotýká Ivan Bičík. Vlastníci zemědělské půdy také často tlačí na její přeměnu ve stavební parcely. Na prodeji takového pozemku pak mohou vydělat mnohem více. Mnohdy tato přeměna postihla kvalitní zemědělskou půdu nebo přírodně cenné oblasti. „Obecně zastavěné plochy nejvíce narůstají v nejúrodnějších nížinách,“ upozorňuje docent Bičík.

Zdražování potravin na světových trzích zvedá ceny zemědělské půdy. Některé ropné velmoci, ale třeba i nejlidnatější stát světa, Čína, uvažují o nákupu polí v zahraničí. Česká republika by tak možná měla v zastavování polí přibrzdit.      (Zdroj: Agris.cz)

Podle Cimrmana by se měl začátek článku přeformulovat ....  místo Nebudme litovat ? .... by mělo být .... Ne, budeme litovat !


Více než pětina evropských teenagerů trpí nadváhou nebo je obézní, konzumuje příliš málo ovoce a zeleniny a má nedostatek pohybu.

Výsledky projektu EU zaměřeného na zdraví mladistvých, nazvaného HELENA (Healthy lifestyle in Europe by nutrition in adolescence) ukázaly, že více než pětina evropských teenagerů trpí nadváhou nebo je obézní, konzumuje příliš málo ovoce a zeleniny a má nedostatek pohybu. V rámci projetu HELENA bylo sledováno celkem 3 000 jedinců ve věku od 13 do 17 let. Mladiství pocházeli z Velké Británie, Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Španělska a Švédska. Bylo zjištěno, že zhruba 27 % chlapců a 20 % dívek bylo obézních nebo trpělo nadváhou. Pouze 13 % teenagerů konzumovalo 200 g nebo více zeleniny denně, a pouze 16 % jedlo denně dva nebo více kousků ovoce. U více než poloviny sledovaných představoval tuk více než 35 % celkového množství přijaté energie. Pouze 58 % chlapců a 31 % dívek denně věnovalo mírné fyzické aktivitě alespoň 60 minut denně. Dále bylo konstatováno, že počet mladistvých s nadváhou nebo obezitou se v rámci EU ročně zvyšuje asi o 400 000.       (Zdroj: Agris.cz)


Několik desítek milionů kilometrů daleko od naši rodné planety Země vrcholí vesmírná cesta americké meziplanetární sondy Phoenix. Cílem mise v hodnotě 420 milionů dolarů (cena zahrnuje vývoj, vědecké vybavení, start a náklady na provoz)  je druhá nejmenší planeta sluneční soustavy – Mars.

onda opravdu „povstala z popelu“ stejně jako bájný pták Fénix. Využívá totiž mnoho přístrojů a konstrukčních prvků z neúspěšné sondy Mars Polar Lander a neuskutečněné mise Mars Surveyor 2001 Lander. Celá sonda váží při startu 670 kg, z čehož na přistávací modul připadne 350 kg. Při přeletu dodává elektrickou energii dvojice panelů slunečních baterií, o orientaci sondy a korekce dráhy se stará osm hydrazinových motorků. Na palubě sondy najdeme i jednu netypickou věc – DVD nosič s desítkami tisíc jmen běžných lidí, kteří se rozhodli poslat svoje jméno na povrch Marsu. Dále je na něm umístěn román Herberta G. Wellse Válka světů a soubor povídek Marťanská kronika od Raye D. Bradburyho. Zajímavý je i text knihy Mars jako domov života, jehož autorem je Percival Lowell. Ten se velmi intenzivně zajímal o Mars na přelomu 19. a 20. století a snažil se dokázat umělý původ pravidelných kanálů, které na povrchu Marsu pozoroval. Jeho kresby taktéž obsahuje datový nosič vyslaný k rudé planetě. To nejdůležitější na sondě Phoenix ale tvoří vědecké vybavení o celkové hmotnosti 55 kg, které představuje sedm zařízení. ...

... Přistání sondy Phoenix, jejímž hlavním cílem je určení možnosti přítomnosti života na Marsu v období geologické minulosti, je naplánováno na neděli 25. května 2008. Dále se potom jedná o vytvoření „mapy“ historie přítomnosti vody a sledování počasí v polární oblasti Marsu. Doufejme, že sonda v pořádku přistane do polární oblasti Marsu a bude pracovat minimálně ony plánované dva měsíce, které ji předurčil vědecký tým.     (Zdroj: Astro.cz)


20.05. 2008     Poslední jarní Úplněk nastal dnes ve 4:11 LČ. V 18:01 LČ vstupuje Slunce do znamení Blíženců.

Dvacátý květen je významným dnem z hlediska geografického. Roku 1498 přistál Portugalec Vasco da Gama v Kalikatu na západním pobřeží Přední Indie, a objevil tak mořskou cestu do Indie. V roce 1927 americký pilot Charles A. Lindbergh odstartoval z Long Islandu do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut.

Wikipedie tvrdí, že dnes je Mezinárodní den stepu.


Greenpeace odhalilo skandál s velrybím masem ... Honičky, svědectví informátorů, skryté kamery a nenápadné sledování kamiónů s uloupeným nákladem - to zní jako příběh z hollywoodského filmu, ale byla to každodenní zkušenost japonských aktivistů Greenpeace, kteří strávili poslední čtyři měsíce odhalováním velké korupční aféry v samém středu japonských vládnoucích kruhů, odehrávající se pod záminkou vědeckého lovu velryb.

Greenpeace ukázalo kartónové krabice plné nejlepších kusů velrybího masa, pašovaného na pevninu posádkou japonské velrybářské lodi Nisshin Maru, která je zároveň známá i jako továrna na zpracování velrybího masa. Byly určeny k nelegálnímu obchodu a dělo se tak na úkor japonských daňových poplatníků. Krabice spolu s nahraným svědectvím a dalšími důkazy dokumentují rozsáhlou zpronevěru velrybího masa, ke které docházelo po celá desetiletí přímo před zraky úředníků státní správy, zodpovědných za program lovu velryb.

Byrokraté ignorovali okrádání daňových poplatníků

Aktivisté Greenpeace předali všechny důkazy včetně velrybího masa Úřadu státního zástupce v Tokiu a vyzvali ho, aby přezkoumal, o jak rozsáhlou kauzu korupce se jedná. Zároveň Greenpeace přišlo s požadavkem, aby vláda zastavila tomuto programu lovu velryb dotace z veřejného rozpočtu v hodnotě 4.7 miliónů dolarů a zrušila licenci společnosti Kyodo Senpaku, která tento lov provozuje.      (Zdroj: Greenpeace)


Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk oslavil 17. května své 76. narozeniny. Zatímco loňské oslavy byly velmi slavnostní, letos si kardinál Vlk přeje toto své jubileum oslavit v nejužším kruhu svých blízkých. Pan kardinál ve svém dopise, který zde zveřejňujeme, děkuje všem, kdo na něho v tyto dny v modlitbách myslí.

Poděkování kardinála Miloslava Vlka:

Vážení přátelé, touto cestou chci poděkovat vám všem, kteří se za mne v mé nemoci modlíte, všem nemocným, kteří za mne obětujete své utrpení, i všem, kteří to vyjadřujete tak, že mi „držíte palce“. Děkuji za všechna přání písemná, za ústní vzkazy i za všechny dary k mým 76. narozeninám. Pán ať vám všem odplatí.  kardinál Miloslav Vlk


Lék nemusí vždy léčit, aneb co nám nabízí farmaceutický průmysl ... Ráda bych otevřela téma, které mne v dnešní době stále více trápí. A sice jsou to praktiky velkých farmaceutických firem, které vydělávají obrovské množství peněz a zneužívají nevědomosti obyčejného člověka. Dnes, kdy většina lidí nespoléhá na svůj zdravý (selský) rozum v situacích, kdy jde pro ně o to snad nejcennější, o jejich zdraví, mají farmaceutické firmy žně. Důvěřujeme možná až přespříliš předepsaným „lékům“, namísto toho abychom zabrousili do své minulosti, čím nás například léčívaly naše babičky či prababičky. A tak farmaceutický průmysl může vydělávat stále více a více, dokud nepochopíme, oč tu vlastně jde. Více naleznete v následujícím článku.

Za SPSP Marcela Haubertová

Článek obsahuje výňatky z oficiální žaloby, již podal 14. června 2003 u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na internetu - http://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf. či zkrácená verze v češtině na www.ohz.cz . Dále následují pouze odstavce týkající se farmaceutického "obchodu s nemocemi".     (Čtěte na stránkách Společnosti pro posilování spravedlnosti a pravdy)


Skupina zoologů a biologů se otevřeným dopisem obrátila na ministra životního prostředí Martina Bursíka s vážným varováním: Americká radarová stanice v Brdech může znamenat zkázu pro tamní vzácné druhy živočichů i rostlin.

"Musíme konstatovat, že v případě umístění radarové základny USA na kótě 718 nebo v jejím okolí bude zničena nejen biologicky nejcennější část Brd, ale současně i jedno z nejhodnotnějších území minimálně v rámci celých středních Čech," píše se v dopise ...

V okolí brdské kóty 718 se podařilo potvrdit 57 zvláště chráněných živočichů a nejméně 12 zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin. Patří mezi ně například orel mořský, rys ostrovid, vydra říční, rak kamenáč, mihule potoční, čáp černý, kosatec sibiřský nebo upolín nejvyšší.

Kromě nich zde žije mnoho dalších vzácných organismů, které jsou zapsány v červených seznamech ohrožených druhů. Armáda: Základna nic nepoškodí

Až dosud přitom armáda tvrdila, že plánovaná americká základna v Brdech tamní přírodu nepoškodí.

"Na základě předběžného biologického hodnocení, které si nechalo ministerstvo obrany zpracovat od odborné firmy, nenaruší případná stavba radarové stanice žádným významným způsobem jednotlivé složky přírodního prostředí a ekosystémy v této oblasti," řekl Pejšek.

Jenže vědci, kteří se podepsali pod dopis Bursíkovi, zkoumají zdejší přírodu už roky, někteří dokonce více než deset let. Dopis iniciovali čtyři zoologové a biologové, k nim se připojilo dalších třináct kolegů. Nechtějí být ale spojováni s ústavy, kde pracují.

"Je to naše soukromá iniciativa," řekl Aktuálně.cz zoolog David Fischer, jeden z iniciátorů dopisu. V něm vědci Bursíkovi popisují všechna možná ekologická rizika, která americká základna přináší.      (Zdroj: Agris.cz)


Tantrikové vypracovali podrobnou anatomii lidských orgánů a jejich funkcí a popsali zevrubně zejména sestavu a činnost nervového systému. Tantričtí léčitelé udávají, kolik je v lidském těle tzv. „nádí“ (kanálků, nervů). Počet se u různých autorů dost liší. Nejčastěji je uváděno 72.000, což prý je nejsprávnější. V nejstarších upanišádách se tvrdí, že tyto „nádí“ obsahují zvláštní látky pestrých barev: žluté, zelené, modré, červené a bílé.

Nejdůležitější z tisíců tantrických nádí jsou tři, obdařené staroindickými jmény IDA, PINGALA a SUŠUMNA. První dva procházejí tělem nalevo a napravo od páteře, Sušumna pak, z hlediska Hadí síly nejvýznamnější, se táhne středem páteře po celé její délce skrze foramen occipitale magnum do mozku. Sušumna tvoří svislou osu sedmi kruhů – čaker.      (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Investice do nových energetických technologií, které sníží riziko klimatických změn a zároveň zajistí další hospodářský rozvoj světa, budou muset být mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo. Představy klimatického panelu OSN o levném zavádění bezemisních technologií jsou "nebezpečně" optimistické a zřejmě i hluboce chybné, upozornila skupina vědců v široce diskutovaném č?lánku v prestižním vědeckém časopise Nature. Pro opatření vůči změnám klimatu to podle autorů i dalších expertů, například známého ekonoma Jeffreyho Sachse, znamená, že by se místo nuceného omezováni emisí měla zaměřit na přímou podporu technologických inovací, tedy na investice do výzkumu a vývoje. Roger Pielke Jr. z Centra pro vědu a technologii Coloradské univerzity, klimatolog Tom Wigley a kanadský ekonom Christopher Green v článku označeném některými komentátory za "přelomový" zpochybnili základní předpoklady, na nichž Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) staví své tvrzení, že náhrada fosilních paliv za nové nízkoemisní technologie bude relativně levná a bezbolestná. Podle nich to je jen iluze, kterou reálný vývoj ve světě vyvrací. Pielke nebo Sachs patří mezi představitele sílící „třetí strany“ pohledu na klima a toho, jak a zda vůči němu zasahovat. Řadí se zde dále zejména dánský statistik a autor bestselleru Skeptický ekolog Bjørn Lomborg, Richard Tol, který se proslavil ostrou kritikou známé Sternovy zprávy nebo například ředitel britského Tyndallova centra pro výzkum klimatických změn Mike Hulme. Ve veřejné debatě zatím převládá ortodoxní směr, přezdívaný kritiky "alarmisté" a vedený zejména ekologickými organizacemi, politiky v čele s Alem Gorem a vědci takzvaného „konsenzu“, jichž je podle médií většina; ti podporují iniciativy typu Kjótského protokolu a zdůrazňují nutnost rychlého omezování emisí bez větších ohledů na varování řady ekonomů, že to bude velmi drahé a velmi neefektivní. "Skeptici", či hanlivě „popírači“, například český prezident Václav Klaus, pochybují, že za změny klimatu může člověk, a omezování emisí pokládají za zbytečné a přímo škodlivé. Zastánci "třetí strany", jimž advokáti razantního omezování emisí začali říkat „odkládači“, nepochybují, že za globální oteplování může z většiny člověk, zároveň však poukazují na ekonomické škody, které by mohly vzejít ze zbrklého snižování emisí. Prosazují proto racionálnější politiku, zejména investice do výzkumu a vývoje, a větší důraz na adaptační opatření. Podle předpokladů IPCC se valná většina emisí skleníkových plynů, které podle převládající teorie přispívají k oteplování planety, bude v tomto století snižovat bez nutnosti vládních zásahů a víceméně spontánním vývojem, tedy postupným snižováním energetické a uhlíkové náročnosti (spotřeby energie respektive emisí uhlíku na jednotku produkce). IPCC se také domnívá, že stabilizace koncentrací skleníkových plynů na bezpečné úrovni se dá dosáhnout již s dnešními technologiemi; to mu také umožňuje tvrdit, že snižování emisí bude vlastně levné a bude stát jen desetiny světového HDP ročně.      (Dále na stránkách ScienceWORLD)


Je možné, že konzumací masa škodíme sobě i přírodě. Pročetl jsem seznam škodlivin a www.arnika.org a pořád mi ještě chutná všechno. Snad až na brouky, a ty prý zrovna budeme jíst. Vědci z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity pro řešení budoucích potravinových krizí lidstva zkoumají pojídání hmyzu [4] - vědecká pracovnice si tam na ukázku chroupe saranče. Ještě, že mnohým z nás alespoň to vepřo-knedlo-zelo chutná, jsme spokojeni jedlíci a pijáci - jako z reklamy. Děti baští cereálie, modelky pijí minerálku, doladí to jogurtem s 0 % tuku a živými bakteriemi Activie. Řemeslníci po pořádné práci si dávají zaslouženou odměnu - Kozla jako křen.

Senioři si pojídají vitamíny a minerály od A až po Ž, Arginmax pro sex jako za mlada a Gutalax pro stolici jako v kojeneckém věku. Výsledkem je drahá moč, která proudí při užívání Prostenalu bez přerušení.

Dočetl jsem se na stránkách [1], že kuřata a sýrové plátky jsou v obalu s obsahem změkčovadel PVC. Zpráva [6] říká, že jihočeská Madeta obaly PVC nepoužívá. Proč taky plátky sýra balit do PVC, když může být třeba sekaná balená v polyethylenu. Fólie PE je částečně propustná pro kyslík, a to vede ke žluknutí u sýrů. U sekané to není vidět. A obaly na kuřata z měkčeného PVC se jsou levné, tažné a pevné, nepropustné pro plyny a ještě antiseptické, zkrátka nenahraditelné. [5]

No třeba EU nařídí, že plátky sýra se budou prodávat balené jako mléko v trojvrstvé fólii typu Tetrapack (karton, hliníková fólie a uvnitř PE). Když se dá nařídit, že se guláš musí do druhého dne vylít, tak proč nebalit lépe sýry? Na salámy a salámové sýry máme kvalitní sedmivrstvou fólii AMIVAC, AMIFLEX nebo AMIPAK na bázi polyamidu [2], která PVC a sloučeniny chloru nepoužívá. Nebo se sýr bude prodávat jako v Dánsku na trhu - ukrojí tam kousek, ochutnáte a koupíte.

Každý problém je třeba hýčkat. Zákon, který měl v Česku zakázat používání PVC v obalech potravin, nikdy nevstoupil v platnost. Má už tolik novel, že se v něm nikdo nevyzná, a tak se vrátilo vše zpět asi o 10 let. ...   (Čtěte na Gnosis9.net)


Podívejte se na 10 míst světa dříve, než zmizí ...  Povodně, mega hurikány, katastrofální lesní požáry, malárie, vražedná sucha a naopak sněhové bouře v Africe a na Arabském poloostrově. To není pouhý seznam morových ran, ale budoucnost naší planety, viděná očima vědců, sledujících důsledky globálního oteplování. Podívejte se s námi na místa, která jsou nejvíce ohrožena.

Podle nejnovějších výzkumů současné změny klimatu nejvíce ohrožují Čínu, Indii, Egypt, Spojené státy a Thajsko. Americká ekologická organizace Worldwatch Institute předpovídá, že do roku 2015 bude na světě 33 měst, která budou mít nejméně 8 milionů obyvatel. Tvrdí také, že 21 pobřežních měst bude zatopeno, nebo bude mít přinejmenším velké problémy se záplavami. Tání grónských ledovců má zdvihnout hladiny moří do roku 2100 nejméně o půl metru. „Šance na roztátí všech ledovců jsou sice malé, ale nemůžeme vyloučit možnost jejich významného úbytku,“ říká pracovník Worldwatch Institute John Young. „Nemusí to být jen zatopení části Bangkoku, ale potopení Bostonu, Manhattanu, Hamburku či kalifornského Malibu,“ dodává Young. Že je to přehnané? Dost možná, ale skleníkové plyny jako kysličník uhličitý a metan v atmosféře hrozí zvýšením teploty do roku 2100 až o 6,4°C. Přitom za celé 20. století se teplota zvýšila o pouhých 0,6°C. Tyto změny mohou sice potěšit farmáře v Grónsku, kteří budou pěstovat v dříve ledových pustinách obilí, ale určitě nepotěší lyžaře, protože například Alpské ledovce by mohly zmizet už do roku 2050. Hrozba se vznáší i nad známým tyrolským lyžařským střediskem Kitzbuhl, které už nikdy nemusí poznat zimní radovánky se sněhem. Podobně je ohroženo i maďarské jezero Balaton, které by mohlo být do roku 2100 písečnou pouští bez vody. Do roku 2020 se mohou stát řecké Athény v důsledku letních veder a smogu téměř neobyvatelné.       (Zdroj: 21@století)


Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968 .... Všeobecné znalosti toho, co se v Československu dělo v šedesátých letech a zejména v období tzv. Pražského jara 1968, jsou značně omezené. Mladá fronta Dnes a Lidové noviny publikují o tomto období naprosté nesmysly, Jan Hřebejk a Filip Renč točí o něm filmy, které jsou o Československu na jakési jiné planetě. Málokdo se začte do toho, o co v té době v Československu skutečně šlo. Přitom je to zajímavé a dodnes aktuální.

V době posledního velkého kulatého výročí Pražského jara, v roce 1988, sestavil novinář, kritik a autor A.J. Liehm reprezentativní antologii nejzávažnějších více než 130 textů, publikovaných během jara 1968 v rámci tehdejší celospolečenské diskuse. Dal ji ironický podtitul "Čítanka pro děti a mládež". Této Čítanky je dnes zapotřebí možná ještě o mnoho více, než tomu bylo před dvaceti lety. Člověk by měl znát své kořeny.

Ve spolupráci s A.J. Liehmem a za pomoci historika Viléma Prečana jsme tuto antologii významných textů zprostředkovali i mladším generacím a předkládáme ji tímto pro studijní účely kompletní v digitální formě.      (Čtěte na stránkách Britských listů)


Pro delší život je lépe hladovět než běhat ...  Když budete myši držet o hladu, dojde u nich k hormonálním změnám jež jim prodlouží život. Nízkokalorickou dietou lze dosáhnout lepších výsledků, než cvičením.

„Víme, že štíhlost brání vzniku mnoha nemocí, ale studie na hlodavcích nám ukazuje, že je lépe být štíhlý z méně jídla než ze zvýšeného cvičení. To proto, že to prodlužuje život.“ řekl hlavní autor studie Derek M. Huffman. „Zatím to máme potvrzeno pouze u hlodavců, kteří jsou v některých klíčových vlastnostech odlišní od lidí,“ varuje Huffman. „Ačkoliv existují minimálně dvě studie, při kterých probíhaly testy na porovnání lidí intenzivně cvičících, proti jiným, kteří omezovali svůj příjem kalorií a měly podobné výsledky: omezení kalorií má fyziologické výhody, které cvičení nemá. Výzkumníci očekávají, že tyto „klíče“ k fyziologii dlouhověkosti u myší budou nakonec aplikovatelné i na lidi.“      (Zdroj: OSEL.cz)


19.05. 2008     Devatenáctého května roku 1910 prošla Země přímo ocasem Halleyovy komety. Navzdory pesimistickým předpovědím (viz rok 2000) se nepřihodilo nic mimořádného.


Prohlášení studentů lékařských fakult ...My, zástupci studentů níže uvedených lékařských fakult a farmaceutické fakulty, považujeme jakožto budoucí zdravotničtí pracovníci za svou povinnost varovat občany České republiky před kroky Ministerstva zdravotnictví ČR směřujícími k transformaci fakultních nemocnic v akciové společnosti. Příprava zákona má rysy nestandardního postupu a zákon sám hrozí rozvratem dosavadního (nikoli bezchybného) systému a to bez možnosti návratu k fungujícím strukturám a mechanizmu.

Varujeme před ohrožením vzdělávání lékařů, farmaceutů, zdravotnických pracovníků, lékařské vědy a odborné kvality péče o pacienty:

Fakultní nemocnice jsou ze své podstaty vysoce specializovanými odbornými pracovišti. Jejich stěžejní úloha spočívá v poskytování špičkové specializované péče, ve vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických odborníků, v uskutečňování lékařského vědeckého výzkumu a v rozvoji odborné kvality a veřejného zdravotnictví vůbec. V tomto směru mají fakultní nemocnice nezastupitelnou úlohu a nejsou zdaleka jen běžnými zdravotnickými zařízeními. Úloha vzdělávat a zajišťovat vysoce odbornou péči je strategickým veřejným zájmem, jehož naplňování je principiálně možné pouze zásluhou odborného vkladu univerzit a jejích pracovníků.

Věcný návrh zákona o univerzitních nemocnicích eliminuje vliv univerzit ve fakultních nemocnicích na minimum. Tyto záměry jsou v rozporu s evropskými modely fungování univerzitních nemocnic, a představují tak vážné ohrožení výuky, lékařské vědy a v konečném důsledku též kvality českého zdravotnictví. V tomto ohledu navrhovaný záměr nepřináší lepší řešení současného stavu.

Upozorňujeme na skutečnost, že univerzitní nemocnice jako akciové společnosti jsou jen ojedinělý jev vyskytující se pouze v několika málo zemích. V naprosté většině případů se jedná o instituce veřejnoprávní neziskové, vlastněné státem či regionem nebo krajem s významným vlivem univerzit či lékařských fakult – škol. Proto považujeme tvrzení představitelů ministerstva zdravotnictví, že nejlepší formou univerzitních nemocnic je akciová společnost, za účelové a matoucí veřejnost.

Současný vládní záměr transformace fakultních nemocnic nemá oporu v zahraniční zkušenosti, a také proto jej považujeme za neopodstatněný experiment s možnými dalekosáhlými důsledky pro úroveň lékařského vzdělání, lékařské vědy, a českého zdravotnictví vůbec.

Varujeme před arogancí moci a absencí demokratického dialogu při přípravě transformace nemocnic ...       (Plné znění najdete na stránkách Karlovy univerzity v Praze)


Před diabetiky se rýsuje lákavá perspektiva. Inzulín budou moci užívat v tabletách. Slibují to výsledky výzkumu amerických vědců z University of Texas vedených Nicholasem Peppasem.

Pacienti s cukrovkou prvního typu postrádají inzulín a jsou odkázání na injekce tohoto hormonu. Inzulínovou injekci si musejí píchnout několikrát denně. Inzulín je bílkovina, a tak jej není možné užívat v tabletách. V žaludku by ho zničily kyselé žaludeční šťávy a trávicími enzymy. Vědci už sice vyvinuli inzulín, který by se dá užívat vdechováním ve spreji. Tato forma léku se však mezi pacienty neujala.Vdechovaný inzulín působí jen krátkodobě. Například na noc si musel diabetik lék i nadále píchat injekcí. Stejně tak se neujalo podávání inzulínu v náplasti určené k nalepení na tvář. Lék z ní prolíná do krevního oběhu přes kůži. Přesné dávkování hormonu je ale touto cestou velmi obtížné. Hned několik farmaceutických firem vyvíjí inzulín vstřebatelný v ústech. Ten by se mohl užívat v tabletách, jež by si dal diabetik pod jazyk. Peppasův objev slibuje inzulínovou tabletu, kterou by pacient jednoduše spolkl.       (Zdroj: OSEL.cz)


Hlad přiměl dvojici medvědů, aby se za potravou vydali až do třetího patra domu ve městě Brašov v centrálním Rumunsku. Matka s medvídětem nakonec skončily v místní zoo, odkud se po několika dnech zase vrátí do nedalekých lesů, informovala televizní stanice Realitatea TV.

Nečekané návštěvníky objevili obyvatelé domu až po několika hodinách. Přivolaní specialisté zvířata uspali a bez problémů dopravili do zoologické zahrady.

Podle rumunských sdělovacích prostředků jde v poslední době o poměrně častý jev, kdy medvědi sestupují z karpatských hor, aby si v okolních městech nacházeli potravu, zejména rabováním nádob s odpadky.

V září loňského roku dokonce načapali jednoho huňáče v budově sanatoria ve městě Predeal. Medvěd otevřeným oknem vnikl do místnosti v přízemí, kam ho nalákala vůně potravy. Nakonec ho specialisté museli vysvobodit, když nemohl dostat hlavu z nádoby se zbytky jídla.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Vědecký tým vedený Kanaďanem Moshem Szyfem z montrealské McGill University se podrobně zabývá studiem DNA v mozcích sebevrahů. Objevil tzv. epigenetické změny DNA, při nichž na sebe dvojitá šroubovice DNA nachytává různé chemické skupiny. Čím je obalenější, tím se stává méně aktivní. Szyf a jeho univerzitní spolupracovníci sledovali u sebevrahů míru obalení genů v části mozku zvané hipokampus. Je to důležité místo pro ukládání informací do paměti a pro celkovou náladu. „Lidé, kteří v dětství byli zneužíváni, mívají tento orgán výrazně zmenšený,“ tvrdí genetik v předním vědeckém časopise PLoS ONE. „Pokud se teorie o příčinné souvislosti mezi aktivitou genů v hipokampu a zneužívání potvrdí, potom se nám pravděpodobně podaří vyvinout procedury jako je změna jídelníčku, sociální opatření a léčebné postupy, které dokážou vše v myšlení týraných dětí napravit,“ dodává Moshe Szyf.      (Zdroj: 21@století)


Mezinárodní kampaň Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP) Miliarda stromů pro planetu (Billion Tree Campaign) měla podle původního plánu skončit v roce 2007, kdy bylo na celém světě vysazeno 2,5 miliardy stromů (v ČR 133 tisíc), tedy podstatně více, než se očekávalo. Úspěch přiměl organizátory k rozhodnutí pokračovat v kampani. Novým cílem je vysadit do konce roku 2009 alespoň 6,7 miliardy, lépe však rovných 7 miliard stromů.

Plant for the Planet: Billion Tree Campaign. Nezbývá nám moc času na odvrácení hrozby vážných klimatických změn, domnívá se výkonný ředitel UNEP Achim Steiner. K akci nás může podnítit výrok jednoho čínského básníka, který žil před 2.500 lety: 'Myslíš–li na rok dopředu, zasaď zrno, myslíš-li na deset let dopředu, zasaď strom.' Právě teď stojíme před změnou podnebí. Tohle už není o dohadech nebo diskusích o nějaké abstraktní či hypotetické budoucnosti. Musíme jednat. Musíme sázet stromy a přitom ukazovat politickým silám všude na Zemi, že doba pasivního sledování a vyčkávání je u konce.

U iniciativy stáli od počátku nositelka Nobelovy ceny míru Wangari Maathaiová a monacký kníže Albert II. Oba se snaží přispět k zmírnění klimatických změn. Stromy mimo jiné pohlcují oxid uhličitý, pomáhají snižovat riziko povodní, udržují v krajině vodu, produkují kyslík a zachycují prachové částice.

Do kampaně se může zapojit každý jednotlivec i celé instituce - školy, podniky, zájmové organizace, obce a města. Pro další informace můžete navštívit internetové stránky http://www.unep.org/billiontreecampaign.       (Zdroj: Gnosis9.net)


V Legerově ulici ve druhé pražské městské části meteorologové zaznamenali největší roční průměrné koncentrace prachu z celé republiky.

Lidé tu vdechovali množství prachu, které překročilo v loňském roce limitní hodnoty zhruba 130krát. Novinářům to řekl místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS). Radnice proto bude prosazovat, aby magistrála po plánovaném přeložení vedla v tunelu pod co největší částí městské části.

"Prokazuje se, že Legerova ulice je nejzatíženější nejen v Praze, ale v celé republice," uvedl Vondrášek. V loňském roce bylo naměřeno vyšší množství prachových částic, než povolují limity, ve 132 dnech. Nařízení vlády přitom umožňuje takové překročení 35krát, upozornil Vondrášek. Průměrné roční hodnoty dosahovaly v Legerově ulici 46 mikrogramů na metr krychlový, povolený limit je přitom 40.

Prach v ovzduší negativně ovlivňuje zdraví lidí. Děti žijící v lokalitách s ovzduším znečištěným jemnými prachovými částicemi až pětkrát častěji trpí záněty průdušek než jejich vrstevníci v místech s čistějším vzduchem. Vyšší je tam také kojenecká úmrtnost. Dospělí v krajích s vyšším znečištěním častěji umírají na choroby srdce a cév, pravděpodobně i na rakovinu plic. Rizika související s jemným prachem se podílí v ČR na úmrtnosti pěti až 13 procenty. Paradoxně v blízkosti Legerovy ulice sídlí Všeobecná fakultní nemocnice včetně plicní kliniky. Vzduch dýchají i děti, které navštěvují školu přímo v této dopravně exponované ulici.       (Zdroj: Enviweb)


V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo velké množství pylových alergenů. Velmi hojná byla pylová zrna dubu, která zkříženou reaktivitou prodlužují pylovou sezónu břízy. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl téměř všech stromů, které kvetou během jarního období – buk, ořešák, jírovec, moruše. Kvetoucí smrky a borovice vytvářejí svým pylem žlutavé povlaky na hladkých površích a vodních plochách, ale alergizují jen minimálně. Z bylin kvete řepka olejka, začínají se objevovat také pylová zrna jitrocele a šťovíku. Většina stanic zaznamenala už pravidelně také pylová zrna trav, plná sezóna tohoto obávaného alergenu ale začne až v průběhu tohoto týdne. Bříza už dokvétá i ve středních polohách, stejně tak končí sezóna květu jasanu a platanu. Habry již nehrály žádnou roli.

Pro nejbližší období očekáváme stále vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší, na většině území již začne plná sezóna květu trav. Potíže osob alergických na trávy může zhoršovat také pyl rozkvétajících obilovin. Hojný bude stále pyl dubu, buku, jírovce a ořešáku, ještě přibude pylu málo alergizujících borovic a smrků. Postupně bude přibývat také pylu jitrocele a šťovíku. Koncentrace pylu řepky olejky se bude držet na stejné úrovni. V dešťových přeháňkách se koncentrace pylových alergenů v ovzduší vždy přechodně sníží.      (Zdroj: Pylová informační služba)


Lidé se mohou bránit při výletu do jarní přírody před klíšťaty nějakým speciálním ochranným sprejem, a samozřejmě je vhodné se nechat včas proti klíšťové encefalitidě očkovat. Na lymeskou boreliózu zatím očkování existuje jen pro zvířata. Vakcína pro lidi se připravuje, v polovině letošního roku by měly být hotové ověřovací testy. Pro představu v loňském roce bylo evidováno u lidí něco přes 500 případů klíšťové encefalitidy a přes 3 000 případů boreliózy. Kdo chová psa nebo kočku, též dobře ví, že s teplým jarem musí počítat s takovou nepříjemností, jako je klíště nebo blecha v kožichu. I pro zvířata však existuje účinná ochrana. Lepší než doma kožich pročesávat, je použít ochranného spreje proti ektoparazitům (tj. vnějším parazitům, jako jsou blechy nebo klíšťata). Jelikož ale leckterá kočka nebo pes nesnáší syčení spreje, lze doporučit aplikovat stejný prostředek formou kapek v oblasti krku, blíž kohoutku, kam si zvíře jazykem nedosáhne. Toto opatření je účinné až tři měsíce, avšak prostředek musí předepsat veterinární lékař. Existují také parazity odpuzující obojky. Je také možné nechat psa či kočku vakcinovat.

Při aplikaci spreje je odpuzovací efekt okamžitý, při „kápnutí“ do kožichu je účinnost tak do tří dnů. Při vakcinaci proti borelióze nastává účinek nejdříve po dvou týdnech.

Každopádně není dobré brát riziko onemocnění prostřednictvím klíšťat na lehkou váhu. Při případném odstraňování „zakouslého“ klíštěte je třeba si uvědomit, že virus encefalitidy je ve slinách, tudíž je vhodné po odstranění ranku povrchově desinfikovat. A bakterie borelie je zase u klíštěte ve střevech, tedy je při vytahování nedusit olejem nebo máslem, aby obsah trávicího ústrojí do rány nezvrátilo, tedy klíště vyviklat, a nejlépe je použít speciální pinzety.

Pokud se na místě „zakousnutí“ klíštěte objeví jakékoli zarudnutí, otok nebo se projeví zvýšená bolestivost, je třeba vyhledat pomoc lékaře. A to platí jak pro lidi, tak pro zvířata.      (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


Veřejnost netuší, že většina britského mléka a vepřového je GMO ... Podle průzkumu, který provedla Soil Association (SA), je většina mléka, mléčných výrobků a vepřového masa v britských supermarketech vyrobena ze zvířat krmených GMO krmivy. Výsledky svého průzkumu SA vydala ve zprávě nazvané „Silent invasion - The Hidden Use of GM Crops in Animal Feed“.

Testy na krmivech a průzkum pravidel supermarketů zjistil, že všechny supermarkety běžně povolují používání GMO krmiv. Konkrétně práva zjistila, že 60 % kukuřice a 30 % sóji zkrmované dobytkem a prasaty ve Velké Británii jsou geneticky upravené. Znamená to, že většina neekologického mléka, mléčných výrobků a vepřového masa prodávaného ve VB pochází od zvířat krmených GMO krmivy. Spotřebitelé tak denně nevědomky jedí potraviny vyrobené z GM rostlin. Kráva

Ačkoli se britské supermarkety chlubí svými rozhodnutími z roku 2002, nepovolující žádné GMO suroviny ve všech potravinách prodávaných pod vlastními značkami, přesto tato pravidla nezahrnují krmivo pro zvířata, ze kterých se potraviny vyrábějí. Díky skulině v evropském zákoně o značení GMO není nutné potraviny vyrobené ze zvířat krmených GM surovinami označovat.

Jediný systém, který spotřebitelům garantuje nulové použití geneticky upravených krmiv, je systém ekologického zemědělství a výroby biopotravin. Jediný řetězec, Marks & Spenser, garantuje, že veškeré prodávané mléko a čerstvé maso v jeho prodejnách pochází od zvířat nekrmených GMO. Nicméně, pro mražená jídla a zpracované potraviny GM krmiva povoluje.      (Zdroj: Agronavigátor)


Barvy ptačího peří jsou v mnoha případech jiné, než se odborníci dosud domnívali. To může značně změnit naše představy o roli zbarvení při výběru pohlavního partnera. S tímto na první pohled překvapivým tvrzením přišli ornitologové z univerzity ve švédské Uppsale. Uvědomili si, že ptáci na rozdíl od lidí vidí část ultrafialového záření a že také vnímání barev mají odlišné. Zatímco člověk má v sítnici pro barevné vidění k dispozici tři druhy čípků, ptáci mají čtyři druhy. Rozlišují tedy i některé odstíny, které lidem splývají. Vědci vytvořili matematický model, který tyto odlišnosti bere v úvahu. A zjistili, že až ve 39 % případů se zbarvení peří, které pozorují lidé, liší od toho, jaké barvy a vzory vidí sami ptáci. Řadu studií, které popisují výběr pohlavního partnera podle zbarvení peří, tedy zřejmě bude nutno přehodnotit.      (Zdroj: Řev přírody)


16.05. 2008     Šestnáctého května 1929 se v kalifornském Hollywoodu poprvé udělovaly ceny za vynikající výkony v domácím i zahraničním filmu – Oscary.

Na sobotu 17.5. připadá  Světový den telekomunikací, byl vyhlášen u příležitosti výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie. V roce 1991 vystoupil horolezec Leopold Sulovský jako první Čech na Mount Everest.

O den později máme Mezinárodní den muzeí - ten vyhlásila v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM). V roce 1923 ylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu.


Krušnohorská rašeliniště jsou od 14. května vyhlášena mokřady mezinárodního významu. Stala se 12. lokalitou v České republice, která byla zařazena do této kategorie. Jednotlivá území, jež tvoří Krušnohorská rašeliniště, mají celkovou rozlohu více než 112 kilometrů čtverečních. Jejich prohlášení mokřady mezinárodního významu má přispět k větší ochraně cenných přírodních biotopů. Novinářům to řekl náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Krušnohorská rašeliniště byla zapsána do seznamu významných mokřadů podle takzvané Ramsarské úmluvy z roku 1971. Tato dohoda má zajistit celosvětovou ochranu a rozumné využívání všech typů mokřadů. Jednotlivé lokality tvořící chráněné mokřady v Krušných horách jsou roztroušena od Hory Svaté Kateřiny v Ústeckém kraji po Stříbrnou v Karlovarském kraji. "Vyhlášení mokřadů je velmi důležitá věc. Díky tomu lze lépe chránit území, která nejsou Národní přírodní rezervací," uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

V případě Božího Daru se to týká cenných území mimo Božídarské rašeliniště, které je chráněnou rezervací. Jakýkoliv statut chráněné lokality ovšem chybí územím ve směru k Horní Blatné. V minulosti se alespoň podařilo vyhlásit jako přírodní park lokalitu Zlatý Kopec. "Důležité ovšem je, aby takto chráněné oblasti byly přístupné nejen odborníkům, ale rovněž veřejnosti. S tím je nyní problém v případě božídarského rašeliniště, kde už je kvůli havarijnímu stavu dva roky nepřístupná naučná stezka," řekl Horník.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Uvnitř planety Merkur by mohlo docházet k zajímavému jevu. Železo se zde houfuje do podoby jakýchsi vloček, které se pak snáší hlouběji do nitra planety. Tento jev by mohl způsobovat jinak obtížně vysvětlitelné vlastnosti magnetického pole planety.

Už od 70. let na základě výsledků sondy Mariner 10 víme, že Merkur je kromě Země jediná z terestických planet, která má vlastní magnetické pole, i když asi 100krát slabší než v případě Země. Co toto pole způsobuje bylo až dosud hádankou. ...

... Nový model předpokládá, že na vnějším okraji jádra, kde je nižší teplota, kapalná směs železa a síry tuhne, respektive se dělí, železo z ní „vypadává“ a tvoří kulové vločky. Ty mají větší hustotu a pomalu se tekutou sírou a směsí síry a železa propadají do nitra planety. Přitom v kapalné fázi dochází ke vzniku proudění, které je vlastní příčinou magnetického pole planety. U Marsu, Venuše nebo měsíců terestických planet k podobnému jevu nedochází.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Ve střední části Sibiře (Rusko), západním směrem od města Jakutsk se nachází nepřístupná oblast s pozůstatky něčeho, co nasvědčuje, že zde došlo k jakési katastrofě gigantických rozměrů. Jsou to velké lesní plochy s vyvrácenými stromy, z nichž některé rostly až 800 let, a na stovkách kilometrů roztroušené úlomky velkých skalních bloků. Mimo to se zde nacházejí podivné kovové objekty neznámého původu, jakési kotly, většinou zapadlé pod zemský povrch a jen z malé části (nebo vůbec) vystupující ven. Jejich podzemní výskyt signalizuje odlišné rostlinstvo (odlišné barvou, tvarem...) v daném místě. V minulosti se tato oblast nazývala Uljuju Čerkěčech, což znamená Dolina smrti. Celá oblast tzv. Doliny smrti je ztěží dostupná pro bahnitou půdu s neprostupnými rostlinami. Tato část tajgy se rozprostírá na ploše 100 000 kilometrů čtverečních. V minulostí se na tomto území pohybovali kočovní Evenkové (zvaní též Tunguzové). Ještě do roku 1936 s nimi obchodoval kupec Savvinov, ovšem jakmile byl vládními kruhy přinucen tuto živnost ukončit, i původní obyvatelé - Evenkové - byli, z důvodu přežití, nuceni z území odejít.      (Čtěte na Matrix-2001.cz)


Mrtvé stromy, ať už stojící či ležící, ať velké či malé, ať celistvé nebo značně prohnilé, mají v přírodě nezastupitelnou funkci. Bohužel se na ni ale dost zapomnělo. Není to jen estetický doplněk lesa, co činí mrtvé dřevo tak důležitým. Důležitá je především jeho schopnost zadržovat vodu, poskytovat úkryt některým živočichům, či zásobovat půdu živinami a postupně jí tak vracet, co z ní samo načerpalo. Plní tedy funkci substrátu. Kmen padlý do vody může poskytnout nejen úkryt rybám, ale i hnízdní příležitost vodním ptákům či materiál na stavbu bobřích hrází.

Určitě nejdůležitější vlastností mrtvého dřeva je to, že je na něm závislé velké množství živočichů, dnes již často v důsledku absence takového dřeva velmi vzácných. Mrtvé dřevo představuje místo k životu, úkryt a zdroj potravy pro plazy, obojživelníky, ptáky, netopýry, další savce a v neposlední řadě hmyz. Je nezbytně důležité i pro další, méně nápadné organismy, jako jsou lišejníky a houby.       (Zdroj: Příroda.cz)


Odborníci na ochranu přírody a lidských aktivit v Krkonoších tvoří nový poradní orgán ředitele správy národního parku Jana Hřebačky. Právě ředitel se rozhodl pro ustavení expertní skupiny. Její členové dostali za úkol analyzovat situaci v horských obcích z hlediska rozvoje sjezdového lyžování. Mají také posoudit, jaký by byl případný dopad na ochranu přírody, pokud se budou lyžařské aktivity v areálech dále rozvíjet. „Odborníci se zaměří na devětadvacet lokalit. Každý z pěti členů dostane na starost část území a bude pracovat zcela samostatně. Správa nebude zveřejňovat jména. Nechceme, aby byli experti vystaveni eventuálnímu ovlivňování, nátlaku či lobbingu,“ uvedla mluvčí parku Alena Machačová. Průzkum odborníků se má stát podkladem pro vytvářený Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo. Výsledky mají experti řediteli předat do 31. srpna. Hřebačka bude expertní skupinu využívat jako poradní orgán i v budoucnu. A to i v případě, že by správcům parku byl předložen rozsáhlý záměr, sporný z územního, ekologického nebo jiného hlediska. Důvodem je snaha o objektivní posouzení každé žádosti.       (Zdroj: EnviWeb)


Velká Británie hlásí nový trend v uzavírání oficiálních partnerských svazků. Mladí lidé se nechtějí vdávat ani ženit a počet svateb klesl na ostrovech za posledních 144 let na historické minimum. Podle odborníků nesou hlavní odpovědnost především vláda a nevýhodné daňové podmínky pro novomanžele.

V posledním evidovaném roce 2006 uzavřelo sňatek pouze necelých 237 000 snoubenců a současně stoupl jejich průměrný věk. ?Počet dvojic žijících takzvaně na hromádce se nezvýšil. Lidé ze strachu a růz ných jiných pohnutek zkrátka nejsou schopni navazovat dlouhodobé vztahy. Naučili se žít sami,? domnívá se profesor sociologie Frank Furedi z univerzity v Kentu. Důvodem by mohla být také obava mladých Britů z poměrně vysoké rozvodovosti. Podle statistik totiž minimálně do deseti let skončí u soudu každý druhý manželský pár.      (Zdroj: Smísené okolí)


Přední americký státní výzkumník v oblasti psychiatrie, který pro americkou vládu zkoumá a odhaduje počty sebevražd mezi válečnými veterány z Iráku a Afghánistánu, říká, že tento typ smrti pravděpodobně překročí celkový počet zabitých vojáků při těchto válkách, a to zejména z důvodu nedostatečné psychiatrické péče. Thomas Insel, ředitel Národního institutu pro duševní zdraví v Bethesdě ve státě Maryland, uvedl, že zařízení psychiatrické a psychologické podpory pro duševní zdraví po celé zemi selhávají v poskytování adekvátní péče válečným veteránům. Nedávná studie korporace RAND vyčíslila, že 20% vracejících se amerických vojáků trpí post-traumatickými stavy stresu nebo klinickými depresemi a jen polovina z nich je léčena. Kongresový výbor pro záležitosti veteránů tento týden dále provedl zvláštní slyšení ve věci sebevražd veteránů. Steve Rathbun z university v Georgii vypovídal před výborem a dle jeho výzkumů spáchá sebevraždu každý týden na 120 veteránů.      (Zdroj: AKT-INFO)


Ptakopysk vypadá, jako by byl sestaven z dílů, které byly zrovna po ruce. Velmi podobný dojem u vědců vyvolává i jeho DNA. Část genetické informace sdílí s ptáky, část s plazy a značná část genetického materiálu se shoduje se savci. Studie mezinárodního týmu expertů popisující přečtení celé DNA ptakopyska je hlavním materiálem posledního čísla prestižního vědeckého časopisu Nature. Počet druhů, jejich genetická informace je kompletně zmapována, se nyní přiblížil ke dvacítce, přičemž savců je v tomto seznamu devět. Proč vzbudilo „dekódování“ ptakopyska takový zájem? „Jeho genom je velmi důležitý, neboť pomáhá vysvětlit, jak jsme se my i ostatní savci vyvinuli,“ vysvětluje Chris Ponting z Oxfordské univerzity. „Je to jízdenka do doby, kdy všichni savci snášeli vejce, dodává Ponting, jenž je jedním z téměř stovky vědců, kteří jsou pod studií podepsaní. „Nyní můžeme studovat, jaké geny se v průběhu evoluce zakonzervovaly,“ objasňuje význam výzkumu Richard Wilson z Washingtonovy univerzity v St. Louis.      (Zdroj: Řev přírody)


Má výrazně kladné účinky na organizmus. Snižuje stres, zvyšuje imunitní schopnost. Donedávna se věřilo, že je výlučnou vlastností lidí. Tento mýtus padl. Ví se, kde smích vlastně vzniká? Existuje v mozku centrum smíchu?

Neděle 4. května byla Světovým dnem smíchu. Na nejrůznějších místech planety se sešli lidé, aby se společně smáli. Není to nic nového. Světový den smíchu se slaví už deset let. Mnohem déle se vědci – psychologové, historici, lingvisté i imunologové snaží tajemství smíchu objasnit. Bez valného výsledku. Ostatně už Voltaire tvrdil, že kdo hledá metafyzické příčiny smíchu, ten se nezasměje. ...

... Skutečnost, že člověk nemá nad smíchem vědomou kontrolu, svědčí o tom, že máme smích zřejmě zakódován už v genech. Poslední výzkumy překvapivě odhalily, že smích není jen lidskou záležitostí, jak se až donedávna předpokládalo. Smějí se například orangutani i šimpanzi, i když jejich smích zní jinak než lidský vzhledem k různému hlasovému aparátu. Mimiku obličeje ale mají při smíchu podobnou. Stejně jako lidé ukazují při smíchu chrup, přesněji horní řadu zubů. Podle vědců to svědčí o tom, že smích se vyvinul u našich prapředků daleko dříve, než na scénu vstoupil Homo sapiens. Zřejmě před šesti miliony let, tedy ještě před tím než se od vývojové větve odpoutali šimpanzi. Nevylučují ale, že to bylo ještě mnohem dřív. Zjistilo se, že laboratorní krysy vydávají zvuky podobné smíchu, když si hrají nebo když je někdo lech­tá, což by znamenalo, že kořeny smíchu je možno hledat ještě hlouběji v minulosti někde před 75 miliony let. Podle vědců je lechtání nejstarším a nejspolehlivějším způsobem, jak smích vyvolat. Vědci se dnes většinou shodují v tom, že smích není výlučně lidskou reakcí na směšné situace. Nevědí přesně, jak vzniká, ale uvědomují si, že je úzce spojen se základními pocity blaha, stejně jako tomu je a bylo u našich zvířecích příbuzných či předků. Další mýtus o smíchu jako výlučném darů bohů lidem padl.      (Zdroj: 100+1)


Pětačtyřicáté narozeniny slaví v sobotu 17. května náš nejstaší národní park – Krkonoše (KRNAP). Vyhlášen byl vládním nařízením 17. května 1963. Ochrana unikátní krkonošské přírody se ovšem datuje ještě mnohem více do minulosti. Krkonošská příroda v sobě totiž skrývá poklady světového významu.

První oficiální ochrana přírody, respektive především flóry, Krkonoš zařčíná již před více než sto lety. V roce 1904 vydává tehdejší c. k. místodržitelství v Praze výnos o nutnosti chránit krkonošskou květenu a ve stejném roce vzniká v Krkonoších také první rezervace. Je soukromá – na svém panství ji na Labské stráni na rozloze 60 hektarů vyhlašuje hrabě Jan Nepomuk Harrach.

Chránit bylo opravdu co. Rozkvetlé bohatství našich nejvyšších hor trpělo v té době především tak rozsáhlým sběrem léčivých rostlin, že mnohé druhy začaly být opravdu ohroženy. Krkonošská flóra zahrnuje přitom i naprosté světové unikáty – relikty poslední doby ledové (lomikámen sněžný, ostružiník moruška, rašeliník Lindbergův, šídlatka jezerní) a také řadu místních endemitů, rostlin, jež nerostou nikde jinde na světě (bedrník skalní, jeřáb krkonošský, lomikámen pižmový, všivec krkonošský, zvonek krkonošský, či na tři desítky různých druhů jestřábníků).

První návrh na vyhlášení národního parku v Krkonoších vznikl již v počátku Československé republiky. Předložil ho profesor František Schustler již v roce 1923. Blížící se válka ale namísto vyhlášení národního parku přinesla naopak mnohé jizvy na krkonošské krajině – nakonec nevyužitý pás betonových opevnění a přístupové asfaltky až do vrcholových partií hor. V roce 1931 vznikla alespoň rezervace Kotelské rokle (dnes Kotelné jámy), k nimž v roce 1952 přibyly Černohorská rašeliniště, Labský důl, Obří důl, Pančavská louka a Úpské rašeliniště, k nimž v roce 1960 přibyly další čtyři. O 11 let později vzniká náš první národní park (sousední polský Karkonoski park narodowy byl vyhlášen v roce 1959). Dnes má včetně ochranného pásma rozlohu 54 969 hektarů.        (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


15.05. 2008     Patnáctý květen je vyhlášen jako Mezinárodní den rodiny, slaví se od roku 1994. Zároveň je tento den Světovým dnem proti mozkové mrtvici.


Stonehenge bylo podle astronoma a antropologa Aveniho spíše chrámem a shromaždištěm k obřadům, nežli observatoří v našem slova smyslu. Šlo o společenské (politické?) a náboženské centrum, k čemuž samozřejmě vazba na určité astronomické události napomáhala. Tak právě toto mě dovádí k cynickému názoru na vědu obecně a proto ji tak jízlivě komentuji. ....

.... na území UK žilo řádově několik tisíc a maximálně až patnáct tisíc v bederních rouškách pobíhajících divochů! Cha cha! Tady tento odhad je zcela podložený - tedy, ptám se - kdo by se to tam jakože měl shromažďovat vůbec? Když už tedy nekladu tu fundamentálnější otázku - kdože to Stonehenge tam mohl vlastně postavit při těch počtech! Protože, při této koncentraci lidí a předpokládaném stavu místní dopravy to trvalo týdny, když se chtěli navštívit nejbližší sousedé! ....

.... Tak si tedy představte toto: Nové město nad Metují se rozhodne, že v příštích 1100 létech si postaví pro své potřeby atomovou elektrárnu typu Temelín, ale s instalovanými čtyřmi bloky! Odhadované náklady v kč v jejich dnešní hodnotě by činily cca 500 miliard korun. Tuto stavbu budou lidé onoho městečka stavět bez nároků na nějaké dotace ze státního rozpočtu - nýbrž ze svých přebytků (!!) a ve volném čase po práci! Níkdo je totiž nebude živit, šatit, nikdo jim zadarmo nic nedá.

Už to vidím, když Československo a pak Česko tak tak s všelijakou cizí pomocí sotva dostavělo Temelín o poloviční velikosti !!

Chápete vážení, jak blbě se na to věda dívá? Tady stojí stavba, kterou by amatéři dneska nepostavili ani omylem, protože málokdo vůbec tuší, co to je Metonův cyklus. A nějaký unioverzitní idiot otitulovaný vláčkem písmenek před i za jménem z nás děla taky idioty a říká, že to jen tak mimochodem si tam postavili nějací skoro-opolidi, aby se měli kde scházet na jakési pochybné náboženské slavnosti a úkony! Pche! Takhle z nás věda dělá blbce ve všech oborech a „užiteční důvěřiví“ idioti pak plácají další nesmysly a říkají, že jedině tomu máme věřit, protože jenom toto dává smysl.       (Úryvky z článku Observatoř Stonehenge a věda na stránkách Matrix-2001.cz)


.... následkem špatného hospodaření nejsou jen povodně, ale paradoxně taky sucho! Jak je to možné? Voda z krajiny rychle odtéká a pak zase chybí ...

Regulacemi vodních toků (napřimování a umělé prohlubování vodních toků, opevňování koryt, protipovodňové valy) dochází k tomu, že povrchová voda je z krajiny rychle odvedena (navíc v nižších polohách nezřídka způsobí ničivou povodeň). Řekám byla regulacemi odepřena většina míst, kde se dříve přirozeně rozlívaly (zaplavované lužní lesy, mokřadní louky).

Navíc byla místa s vyšší hladinou spodní vody na obrovských plochách záměrně odvodněna, zejména během melioračních šílenství v šedesátých a osmdesátých letech předchozího století. Většinu nížin a pahorkatin navíc pokrývá hustá a rozsáhlá síť odvodňovacích příkopů a kanálů. Voda se tak nemůže vsakovat a velké oblasti tak vysychají, a to škodí nejen lidem, ale i rostlinám a zvířatům. A jak se tento problém řeší? Zpravidla založením nových vrtů a dalším nadměrným čerpáním.

Nastanou-li povodně, není rovné zredukované koryto ani zdaleka schopné pojmout všechnu vodu, která se korytem valí. Když se pak voda nemůže rozlít do lesů a luk, rozlévá se do měst (případně do míst kde se dříve rozlívala, ovšem později byla nezodpovědně zastavěna). ...       (Zdroj: Příroda.cz)


Více něž sedm z deseti Britů nechce platit vyšší daně, které by měli financovat projekty na zmírnění klimatických změn, tvrdí nejnovější průzkum. Většina obyvatel Británie také věří, že zelené daně za silná auta, plastové tašky a další spotřební zboží povedou jen k většímu množství utrácených peněz a nezmění chování lidí. Dvě třetiny jsou přesvědčeni, že celá ekologická politika jen zakrývá snahu prostě daně zvednout, píše deník Independent.

Průzkum veřejné mínění zřejmě neudělal radost ochráncům životního prostředí, kteří několik posledních měsíců tlačí na britskou vládu, aby byla mnohem důraznější ve snaze snížit emise skleníkových plynů. Velká Británie by měla do roku 2050 snížit uhlíkové emise o 60 %, což řada odborníků považuje za velmi obtížný cíl. Podle agentury Opinium, která průzkum provedla, se ukazuje, že získat většinovou podporu pro ekologickou politiku bude velmi těžké. Také snaha přesvědčit Brity, aby méně používali automobily nebo veřejná podpora obnovitelných zdrojů energie jsou v tuto chvíli velmi nepopulární.

Výsledky průzkumu také zřejmě udělají čáru přes rozpočet ministru financí Alistairu Darlingovi, který byl nucen odložit plánované zvýšení daně z benzínu o dvě pence na litr. Letos zřejmě nevyjde ani snaha o zavedení daně z autoprodejen nebo větší daňové zatížení na auta s vysokou spotřebou.

Nedůvěra se týká také přírodních procesů a jejich vztahu ke klimatickým změnám. Třetina Britů podle průzkumu věří, že extrémní jevy v počasí jsou mnohem častější, ale podle nich to nemá souvislost s klimatickými změnami. Podle jednoho z deseti respondentů jsou příčiny změny klimatu zcela přírodní a člověk k nim nepřispívá.

Více než 55 % účastníků je skeptických k dopadům klimatických změn a 43 % věří, že extrémní počasí a klimatické změny nemají žádnou souvislost. Jakékoli další legislativní kroky v podpoře zelené politiky odmítá 29 % dotázaných. Téměř třetina Britů je přesvědčena, že ekologické daně nebudou mít žádný rozpoznatelný efekt na životní prostředí, dokud budou lidé často využívat dálkové lety a jezdit automobily s vysokou spotřebou.       (Zdroj: Ecomonitor)

Jak se zdá, tak Britové prohlédli a opravdu nechtějí platit další peníze pod rouškou ekologie ... Ovšem s těmi auty to problém bude - ale spíš z branže Jana Nerudy ... "Kam s nimi?"


Občanské sdružení Konopa zabývající se hospodářským využitím konopí (www.konopa.cz) se v souladu se svým posláním staví za požadavek dekriminalizace pěstování a přechovávání marihuany k terapeutickým (léčebným) účelům. Připojuje se tak k iniciativě Konopí je lék a k více než 1300 občanům, kteří se pod požadavek a návrh změny zákona doposud podepsali a nyní je v parlamentu projednáván v rámci druhého čtení Trestního zákoníku.

Sdružení Konopa, nezisková ekologická organizace, podporuje myšlenky a požadavky iniciativy Konopí je lék. Konopa se již deset let věnuje osvětové práci v oblasti využití konopí - tradiční kulturní olejnaté a přadné rostliny. Ta může nahradit mnoho neekologických surovin a materiálů v běžném životě i v průmyslu.

Využití konopí jako léku bylo v dějinách stejně běžné jako využití konopí např. pro šití oděvů. Pro léčebné účely však musí být použito konopí indické - marihuana, pro technické a průmyslové účely se dnes (v ČR od roku 1999) využívá konopí technické, které neobsahuje omamné THC. Technické konopí však bohužel nevykazuje tak pozitivní výsledky v oblasti léčení.

"Pacienti, kteří pro léčbu používají konopí, již nesmí být vystavováni hrozbě trestního stíhání. Musí jim být navráceno právo pěstovat si tuto léčivou bylinu a zajistit si tak svůj lék vlastními silami a to navzdory farmaceutickým firmám i protidrogovým orgánům," prohlásil předseda o. s. Konopa Michal Ruman.

Sdružení Konopa proto vítá iniciativu Konopí je lék, která sdružuje odborníky, známé osobnosti i veřejnost. Spatřuje v ní šanci na rehabilitaci konopí jako léku, za stanovení rozumných a lidských podmínek pro samoléčbu či léčbu druhých pomocí indického konopí.       (Zdroj: Econnect)


Lze říci, že na ženy se na Předním východě obecně nenahlíží jako na rovnoprávné bytosti s muži. Ukazuje se, že tento postoj nevychází z nějaké náboženské představy, ale spíše z místního zvykového práva. Proto jej nelze dávat do souvislosti s islámem, protože existují muslimské země, kde je na ženy nahlíženo zcela jinak.

Jednou z takových zemí a zároveň velikou výjimkou na Předním východě, je Egypt. Ten nám zároveň ukazuje, že nejde o nějaký novodobý »výdobytek«, ale naopak o projev prastarého zvykového práva. Již totiž ve starém Egyptě se ženy těšily úctě a byly s muži přinejmenším rovnoprávné. Jejich jistou nadřazenost lze spatřovat v tom, že následnické právo na trůn v době, kdy se stalo dědičným, šlo po ženské a nikoli mužské linii.

I když toto je zcela jisté, přece lze s dobrým svědomím jen málo co tvrdit kategoricky, protože my nevnímáme egyptskou kulturu přímo, nýbrž prostřednictvím jejích četných symbolů, které byly donedávna brány doslova. Vezmeme-li si jen již zmíněnou otázku panovníka, pak je těžké vůbec říci, kolik vládlo žen a kolik mužů. Běžně se uvádělo, že otázka vlády byla mužskou záležitostí a jedinou ženou byla proslulá královna Hatšepsut, která se dostala na trůn díky politickým pletichám a tedy vlastně nedopatřením a nelegálně.      (O ženách ve starém Egyptě čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Ceny potravin tlačí inflaci vzhůru. Prudce rostoucí ceny rýže i pšenice by mohla být korigována dobrou sklizní. Méně příznivé zprávy jsou o kukuřici, která bezprostředně ovlivňuje ceny mléčných výrobků a masa. Inflace v České republice v dubnu sice meziročně zpomalila na 6,8 procenta ze 7,1 procenta v březnu. Oproti předchozímu měsíci však rostly ceny o 0,4 procenta. Informoval o tom v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ). Jedním z důvodů, proč je inflace i nadále tak vysoká, jsou ceny potravin. Ty totiž po dvou měsících, v nichž v České republice zlevňovaly, opět začaly zdražovat.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) odhadl, že růst cen potravin může být až kolem deseti procent. Ještě výraznější růst očekává šéf Agrární komory Jan Veleba, podle kterého mohou ceny růst o více než deset procent, a to především u pečiva a masa. Ještě pesimističtější je ve svém odhadu stínový ministr zemědělství Michal Hašek (ČSSD), který v nedělních Otázkách Václava Moravce hovořil dokonce o 20 procentech.

Kdyby potraviny dál výrazně zdražovaly, byla by to nová zpráva i pro centrální bankéře, jejichž posláním je inflaci hlídat. "My s něčím takovým nepočítáme," uvedl pro Hospodářské noviny hlavní analytik České národní banky (ČNB) Tomáš Holub, podle kterého centrální banka očekává, že potraviny letos zdraží už jen mírně a souhrnná inflace se do Vánoc vrátí k pěti procentům.

"Pokud by ale došlo k desetiprocentnímu nárůstu cen potravin, pak by se tím celková inflace podstatně zvýšila, a to o dvě procenta," řekl Holub.

Potraviny zdražují podle analytika Raiffeisenbank Aleše Michla ze dvou základních důvodů. "Naše zelenkavé smýšlení o biopalivech snižuje trhu nabídku a růst Indie a Číny zase drsně navyšuje poptávku. Nemusíte být ani ekonomem, abyste z toho rozpoznali tlak na růst cen," řekl pro server iHNed.cz Michl.      (Zdroj: Agris.cz)

A co s těmi magory, kteří propagují spalování obilí v kotlích ???


Kojené děti jsou prý inteligentnější .... Přednosti mateřského mléka před umělým jsou potvrzeny nejedním výzkumem. Nejnovější studie vědců z kanadské McGillovy univerzity se snažila zjistit, zda má konzumace mateřského mléka vliv na inteligenci. Informoval o tom server BBC. Vědci zkoumali téměř čtrnáct tisíc dětí ve věku šesti let. Ty, které vyrůstaly na mateřském mléce, skončily s prokazatelně lepšími výsledky. Do hry však kromě stravy vstupují i další faktory. Ukázalo se, že ženy, které jsou materiálně dobře zajištěné, kojí častěji. Zároveň je potřeba zhodnotit rodinné a sociální zázemí, které vývoj dětí ovlivňuje. Studie se proto pokouší s těmito faktory vyrovnat. Zaměřila se na děti narozené v běloruských nemocnicích, z nichž některé vyrůstaly na mateřském mléce. A dospěla k zajímavým výsledkům. Děti, kterým se dostávalo výhradně mateřského mléka během prvních tří měsíců života, přičemž tato forma krmení se u některých protáhla až na rok, získaly v testu inteligence v průměru o 5,9 bodů lepší výsledky. Práci při výuce čtení a psaní si s těmito dětmi pochvalovali i dotazovaní učitelé, uvádí server. "Zdá se, že dlouhodobý příjem výhradně mateřského mléka napomáhá vývoji poznávacích schopností dětí. Zatím však není jasné, jestli je příčinou nějaká z chemických složek mateřského mléka, nebo samotný akt kojení, který dítě fyzicky i psychicky ovlivňuje," říká vedoucí výzkumu profesor Michael Kramer. Autoři studie se domnívají, že rozvoji inteligence pomáhají některé mastné kyseliny, které mléko obsahuje. Vedle toho tvrdí, že emocionální a fyzická složka samotného kojení může vést k trvalým změnám vývoje mozku. Kojení podle vědců zároveň posiluje slovní kontakt mezi matkou a dítětem. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je ideální, pokud dítě dostává do šestého měsíce života výhradně mateřské mléko. Jako doplněk stravy je podle zdravotníků kojení vhodné dalších půl roku i déle.      (Zdroj: Řev přírody)


Česky mluvící uživatelé mohou nyní hledat a také číst výsledky vyhledávání ze zahraničních webových stránek ve svém rodném jazyce. Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem, praví známé přísloví. Klobouk dolů před těmi, kdo nějaký jazyk dokonale zvládnou. Jenže, ne každý je na jazyky talent, může se je "drtit" jak dlouho chce a stejně mu potřebná slovíčka do hlavy nelezou. I takovým lidem je určena nová služba vyhledávače Google. Na adrese translate.google.cz lze vepsat svůj dotaz a vybrat si jazyk, ve kterém se ukáží výsledky hledání. Ve zlomku vteřiny Google dotaz přeloží, prohledá internet a přeloží titulek a úryvky z výsledků. Další možností je vložit anglický text nebo adresu anglicky psané internetové stránky a nechat si ji obratem Překladačem Google přeložit. Překlady jsou dostupné v těchto jazycích: arabština, bulharština, čeština, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), dánština, finština, francouzština, hindština, holandština, chorvatština, italština, japonština, korejština, němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, španělština a švédština.      (Zdroj: 21@století)


Čínské zemětřesení: Tohle způsobili lidé ... V Dujiangyanu zahynuly stovky dětí, když na ně při zemětřesení spadla školní budova. Zoufalí rodiče obviňovali místní čínskou správu, informuje list Guardian: Čtyřiadvacet hodin po zemětřesení zoufalí rodiče obviňovali každého: vojáky, kteří nedorazili, stavebníky, že budovu postavili lajdácky, místní politiky, že ukradli peníze na stavbu.

"Ti stavebníci nemohli být kvalifikovaní. Byla to špatně postavená budova. Prosím, pomozte nám rozšířit tyto informace," řekl jeden otec, který přišel o dvanáctiletého syna.

"Uvnitř bylo asi 450 dětí, v devíti třídách, a budova se úplně rozpadla seshora dolů. Bylo to téměř jako exploze.

"Proč nejsou k dispozici peníze na stavbu škol pro naše děti," vykřikl jiný občan. "Čínští politikové jsou zkorumpovaní a špatní."

"Tyhle budovy tady venku tu stojí dvacet let a ty se nerozpadly - škola byla postavena teprve před deseti lety. Oni z investic na školu ty peníze ukradli, a tak usmrtili stovky dětí. Na prostitutky a druhé manželky peníze mají, ale pro naše děti ne. Tohle není přírodní katastrofa - to udělali lidé."       (Převzato: Britské listy)


Ekoteroristé a industriální teroristé .... V pátek 25. dubna našel svého majitele už pošestnácté Ropák za antiekologický čin minulého roku, nejpovedenější antiekologický výrok byl zase oceněn titulem Zelená perla. Jako členka komise, která obě 'anticeny' uděluje, jsem předem dostala seznam dvanácti kandidátů na Ropáka a osmnácti výroků nominovaných na Zelenou perlu. Jejich výběr dobře ilustruje, v jakých oblastech se hlavně vede bitva mezi 'ekologisty' a 'budovateli', jak by se daly dvě válčící ideologie stručně označit. Nejčastějším sporným bodem je budování nových dálnic a rychlostních silnic cennými přírodními oblastmi, za což také letos vyfasoval Ropáka náměstek ministra dopravy Jiří Hodač. Z podobného soudku je i spor o kamionovou dopravu o víkendech a výstavba supermarketů v historických centrech měst.

V obecnější rovině se pohybuje spor o to, zda činit opatření proti globálnímu oteplování, v němž vévodí dobře známý antiekolog, sám prezident republiky Václav Klaus. Ten také letos získal Zelenou perlu za následující výrok: 'Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.' Druhé místo v 'soutěži' o Ropáka získala lyžařka a manažerka Kateřina Neumannová a je možné, že to u laiků vzbudí podiv. Co je špatného na nápadu uspořádat na Hradčanském náměstí lyžařský závod, na který se muselo dovézt 60 kamionů uměle vyrobeného sněhu ze Šumavy? Z hlediska ekologistů je to křiklavý příklad, jak znásilňovat přírodu a 'poroučet větru a dešti' za cenu ohromných investic energie, nafty a znečištění vzduchu kolem silnic. Podobné důvody má opozice proti střediskům zimních sportů v dosud nenarušených oblastech (pro laiky: horská příroda je choulostivá, cenným lokalitám to skutečně ublíží).

Smutně - nebo spíš tragikomicky - působí, jakými zbraněmi je tato bitva vedena. Ekologistům podkládá druhá strana až neuvěřitelné pohnutky. Například podle Pavla Béma jsou ekologové ve sporu o plzeňský obchvat motivováni ekonomicky, chtějí totiž spekulovat se svými pozemky. To je komické - sama jsem před časem zakoupila v rámci akce Dětí Země asi tak jeden metr čtvereční kopce Valíku, aby tam nebylo možné silnici budovat a aby byla zvolena jiná, příznivější varianta. Kdo ekology nepodezírá ze ziskuchtivosti, ten je zase určitě nařkne z terorismu, fanatismu a touhy ovládnout planetu. Snahy dělat něco proti globálnímu oteplování jsou z nějakého záhadného důvodu podle Václava Klause v rozporu s lidskou svobodou, která se zřejmě musí projevovat výhradně podnikatelskými výboji, stále větší spotřebou všeho, a tím pádem i zvyšováním produkce oxidu uhličitého.

Od svého syna vím, že mezi podnikateli a manažery je Ropák dokonce jakýmsi vyznamenáním, kterým se v žertu chlubí přátelům a v žádném případě se za něj nestydí. Zatím se tedy zdá, že zelení se svými vizemi v naší zemi příliš úspěšní nejsou. Velká část občanů moc dobře nechápe, proč by se nemělo všude budovat, betonovat, ukusovat z neporušené přírody nebo z historických center měst, proč by se nemělo všude jezdit auty a spotřebovávat hektolitry nafty a benzinu, proč by se neměla veškerá příroda proměnit na hřiště, sjezdovky a rekreační střediska. Češi ve své většině chtějí hypermarkety a dálnice, chtějí víc a víc konzumu, a nezáleží jim tolik na nějakých přírodních cennostech, které stejně neodborníci nedovedou ocenit. Autorka je spisovatelka a publicistka      (Převzato ze stránek Dětí Země)


14.05. 2008     Třetí ledový muž, Bonifác, připadá na 14. květen. Toho dne v roce 1855 byla poprvé vydána kniha Babička od Boženy Němcové. V roce 1928 se poprvé objevila postavička Mickey Mouse ... vypadá pořád dobře, na to že mu je už osmdesát, že?

Podle kalendáře máme také Světový den hypertenze ...


Tak dneska ráno říkali na Blaníku, že začátkem června začne rekonstrukce mostů mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví. Bude se předělávat šest ze sedmi mostů a má být zachována možnost přechodu pro pěší a cyklisty. Problémem bude objíždění kvůli dálniční známce ... jaksi ještě nepadlo rozhodnutí, zda se R10 pro tranzit v úseku BnL-StB vyjme ze zpoplatnění ... ach jo ... Ovšem to nejlepší na konec .... zároveň probíhá rekonstrukce na mostu na R10 - takže vše zřejmě pojede po půlce dálničního mostu. A to proto, že investorem jedné akce je PanNěkdo a  investorem té druhé akce NěkdoJiný. A ti dva investoři se prý nedokázali dohodnout, aby práce navazovaly ... Už teď jsou tam ve špičce kilometrové kolony. Za socialismu jsme nadávali na bezduchost plánování - ale tohle je prostě do nebe volající případ debility nejtěžšího kalibru .... Jistě si dovedete představit, jak se rozhořčení občané obrátí na bulvární televizi a před jejími kamerami se pak nabubřelí Tiskoví Mluvčí těch investorů budou nakrucovat a zvracet výmluvy pomazané medem ... Chce se mi z toho ... no víte co.


Jedna z nejvyšších amerických kontrolorek životního prostředí tvrdí, že ji americká vláda donutila rezignovat kvůli její snaze omezit znečištění způsobené průmyslovým gigantem Dow Chemical. Do minulého týdne byla Mary Gade hlavní funkcionářkou Federálního úřadu pro životní prostředí ve středozápadním regionu Spojených států amerických. Gade minulý rok užila nouzového opatření, aby tak donutila firmu Dow vyčistit čtyři oblasti, jenž byly poblíž hlavního sídla firmy znečištěné karcinogenním dioxinem. Jedna z těchto oblastí dosáhla vůbec nejvyšší koncentrace dioxinů v USA od začátku vedení záznamů o měření těchto látek. Gade tvrdí, že ji vláda zbavila pravomocí a úředníci jí sdělili, že má odejít sama, nebo bude do prvního června propuštěna.      (Zdroj: AKT-INFO)


Poslední dobou potkávám lidi, pro mne spíš roboty, kteří se skloněnou hlavou někam spěchají. Ani v jedné tváři jsem neviděla „život“. Každý je víc než zamračený mám dojem, že si nevšímá ani toho co míjí.

A to už nemluvím o mých známých. Každý si na něco stěžuje, nic není dobré, vše je na prdlačku, jak by řekl slavný Pepin z Postřižin. Má kamarádka dokonce říká, že je vyhaslá jako sopka a každý nový den hledá důvod proč vstát z postele. Je ji 35 a ona hledá důvod. Tomu nerozumím. Když pominu nemoci a lidské tragédie, tak nedokážu pochopit jak může zdravý člověk v jejím věku ne žít, ale přežívat. Ať to zní jakkoli fádně, nemáme si na co stěžovat. Spíš bych to viděla tak, že jsme tak moc v pohodě a nic nám nechybí, až jsme z toho udělali nepohodu! Hledáme co je špatně, máme všechno a přitom jsme vyhaslí. Nevážíme si ničeho a nikoho. Lidé jsou k sobě milí maximálně o Vánocích a i tato přetvářka je řádně znát. Štěstí a radost k životu si vytváříme sami v sobě. Špatné je si najít důvod,proč vlastně nejsme šťastni. Těch důvodů se najde, viďte!

Vnímejte ve svém životě jen to krásné a špatné nechte odplout. A taky - pojďme a buďme na sebe hodní nejen o Vánocích.

A tak dejte na Máju, vidím z výšky svět :-)      (Zdroj: Svíce.cz)


"Zlý britský šéfkuchař Gordon Ramsay chce hospodám zakázat podávání nesezonních potravin, a to v celé Británii a rovnou zákonem. Podle něj to podpoří britské farmáře, které ohrožuje dovoz čerstvého ovoce a zeleniny ze zahraničí.

"Nechci vidět chřest v polovině prosince. Nechci vidět jahody z Keni v polovině března. Chci to všechno z domácí produkce. Pokud to není zrovna k dispozici, tak ať se to odstraní z menu," řekl nesmlouvavý kuchař BBC.

Podle něj by nabídka ovoce a zeleniny v restauracích měla odpovídat přirozené sklizni. "Šéfkuchaři by měli dostat pokutu, pokud nebudou mít na jídelním lístku sezonní potraviny," soudí. Podle šéfkuchaře, který loni otevřel restauraci Maze i v pražském hotelu Hilton, navíc sezonní aspekt činí jídelníček pro zákazníky desetinásobně zajímavějším.

Gordon Ramsay, který patří mezi nejznámější šéfkuchaře-celebrity na světě, tvrdí, že Británie se stala zemí "líných strávníků", kteří podléhají módním výstřelkům a uniká jim podstata jídla. Měly by být nastoleny přísné zákony, na základě nichž by se dávalo oprávnění k provozování restaurací těm, jejichž produkce bude odpovídat sezoně, prohlásil.

Domácí ovoce a zelenina mají proti importované rychloprodukci navíc podle něj naprosto odlišnou chuť. "Domácí sezonní potraviny chutnají úplně jinak než zelenina a ovoce, které bylo kvůli přepravě sklizeno ještě předtím, než mohlo získat tu správnou chuť," upozornil držitel několika michelinských hvězdiček.     (Zdroj: Agris.cz)


Zní to jako nesmysl. Raketoplán Columbia v roce 2003 explodoval a jeho trosky se zřítily k zemi. Jak by něco takového mohl přežít pevný disk? Je s podivem, že se vůbec nalezlo něco, co šlo jako hard disk rozpoznat.

Odborníci na záchranu dat ze společnosti Kroll Ontrack ovšem oznámili, že se jim po pěti letech podařilo neuvěřitelné. Z něčeho, co vypadalo jako neforemná hrouda spečeného kovu (plasty samozřejmě vzaly zcela za své), dokázali přečíst 99 % zaznamenaných dat. Zbytky 400MB disku od firmy Seagate byly nalezeny v oblasti dopadu trosek raketoplánu (hranice států Texas a Louisiana) na dně vyschlého jezera. Z disku se nakonec podařilo přečíst data o vědeckých experimentech, které se během letu raketoplánu prováděly – šlo o výzkum atmosféry a chování xenonu při nulové gravitaci zejména s ohledem na viskozitu tohoto plynu. Tyto výzkumy si objednal National Institute of Standards and Technology a vědci z této instituce nyní na základě obnovených dat dokonce publikovali článek v dubnovém Physical Review E. Celkem byly nalezeny zbytky tří disků, obnovit data se podařilo jen v případě jediného. V raketoplánu se používaly disky ST9385AG, již v době mise 8 let staré. Tento typ byl vybrán kvůli tomu, že oproti jiným diskům o stejné kapacitě vykazoval výrazně vyšší odolnost proti selhání. Jak se ukazuje, v jistém ohledu šlo odolnost až neuvěřitelnou...      (Zdroj: ScienceWORLD)


Koncem dubna 2008 byla vydána nová verze počítačového programu Turistické trasy 2.11. V tomto článku se dozvíte, co software Turistické trasy dokáže.

Software Turistické trasy slouží pro návrh a evidenci pěších tras. Aplikace je určena pro operační systém Windows 98 a vyšší. Základem jsou mírně zjednodušené mapy českých lokalit, které obsahují všechny značené pěší stezky. Na mapě je vidět turistické značení, sídla, lesy, vodstvo a další zajímavé objekty. V době psaní tohoto článku pokrývá Českou republiku 41 map. Většina z nich se dá spojit s mapami sousedními, takže nebudete limitováni jen jedním mapovým výřezem.

Libovolné křížení stezek v mapě se přidává do Vaší trasy dvojklikem. V nastavení si zatrhnete, jaké druhy cest a značení chcete v trase použít, případně, zda se mezi zadanými místy má hledat trasa nejkratší nebo s nejméně nastoupanými metry. Turistické trasy zobrazují výškový profil, ze kterého se dozvíte převýšení jednotlivých úseků, značení, druh cesty a délku trasy. Tyto údaje jsou také shrnuty v kilometrech, metrech a procentech ve statistice trasy. Trasu popisuje též itinerář, kde si můžete přečíst názvy průchozích míst, jejich zeměpisnou polohu a nadmořskou výšku, typ cest a jejich značení, údaje o stoupání, klesání a vzdálenostech. K některým místům jsou připojeny též fotografie a podrobné texty.

Vytvořenou trasu je možno uložit, vytisknout, nebo exportovat do jiného formátu. V nabídce jsou grafické formáty JPG a BMP pro export mapy a profilu do obrázku, navigační formáty GPX, PLT a WPT pro export trasy do GPS, formát CSV, pro zpracování trasy např. v MS Excelu a konečně formát HTML pro vytvoření webové stránky s mapou, profilem, itinerářem a statistikou Vaší trasy. Z hotových tras se dá sestavovat deník výletů. Ke každému výletu se dá doplnit datum konání, počasí a poznámka.

Turistické trasy můžete volně stáhnout z webové stránky www.trasy.net. Neregistrovaného uživatele omezují opisováním desetímístného kódu. Případná registrace přijde na 139,-Kč za program na prohlížení map plus 59,-Kč za každou zakoupenou mapu. Mapy se dají přikupovat. Aktualizace jednotlivých map mohou uživatelé stahovat zdarma ze stránek produktu. Pokud se registrovaný uživatel rozhodne přejít na novější verzi Turistických tras, zaplatí 79,-Kč. Tato cena zahrnuje všechny mapy, které zakoupil v minulosti.      (Zdroj: Outdooring.cz)


Horní Vltava od Soumarského Mostu po Pěknou zůstane minimálně letos po většinu léta pro vodáky uzavřená.

Podle vedení Národního parku Šumava byl tento krok nevyhnutelný kvůli ochraně vzácných druhů, zejména kriticky ohrožené perlorodky říční.

"Odborné studie doporučily zvýšit limit pro splavování Teplé Vltavy na nejméně 61 centimetrů na Soumarském Mostě," řekl ředitel šumavského parku František Krejčí. Jelikož 61 centimetrů dosáhne Vltava na tomto místě v letních měsících jen několik dní v roce, rozhodli se ochranáři šestnáct kilometrů dlouhý úsek od 16. června do 15. srpna zcela zavřít.

Vodáky poveze Zelená perla Šumavský park nabídne vodákům mezi Soumarským Mostem a Pěknou náhradní dopravu ekologickým minibusem nazvaným "Zelená perla".

"Vodáci obdrží na nástupních místech - v Lenoře a Pěkné - speciální sběratelské plakety s tematikou šumavské přírody. Správa zároveň zahájí osvětovou kampaň na ochranu šumavských řek," oznámil ředitel parku Krejčí.

Mezi Soumarským Mostem a Pěknou budou moci vodáci plout jen od května do 15. června a od 16. srpna do 31. října. Podmínkou ovšem je, že v korytě bude dostatek vody. Na Vltavu budou moci vyrazit kajakáři při minimální výšce hladiny 56 centimetrů a turisté na kanoích při 61 centimetrech.      (Zdroj: Enviweb)


O sklonu člověka k obezitě se rozhoduje velmi záhy. Dvouleté dítě si při nadměrném přísunu kalorií množí tukové buňky dvakrát rychleji než jeho vrstevníci. Tukové buňky hromadíme až do věku dvaceti let. Pak už s jejich počtem nic nenaděláme. Nepřibývá nám jich, ale také jich neubývá.

ydatnou stravou a nedostatkem pohybu si můžeme tukové buňky „vykrmit“. Dietou a vydatnou tělesnou aktivitou naše tukové buňky naopak hubnou. V těle nám však zůstávají a jsou připraveny kdykoli zase „přibrat“. K těmto závěrům dospěl tým švédských lékařů vedený Kirsty Spaldingovou ze stockholmského Karolinska Institutet po „inventuře“ tukových buněk bezmála sedmi stovek hubených i obézních dobrovolníků. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil prestižní vědecký týdeník Nature.

Spaldingová a její spolupracovníci také rozřešili letitou záhadu, zda nám tukové buňky slouží celý život a nebo zda tukovou tkáň průběžně obměňujeme. Dokázali, že naše tělo ročně ztratí zhruba desetinu tukových buněk a vzápětí je nahradí. Za osm let tak vyměníme polovinu tukových buněk za zbrusu nové. Jejich celkový počet si však udržujeme na stabilní úrovni. Dokonce ani obézním lidem, kteří shodili šestinu původní tělesné hmotnosti, žádné tukové buňky neubudou.

Pokud by se nám podařilo rovnováhu mezi zrodem nových tukových buněk a jejich zánikem narušit, získali bychom velmi účinný lék proti obezitě. Razantní ztráta tuku by však mohla být nebezpečná. Spaldingová předpokládá, že by lidé nejprve museli dietou a sportem ze svých tukových buněk „vyždímat“ tuk a teprve pak by bylo možné „prázdné“ tukové buňky nechat bez náhrady zaniknout.      (Zdroj: OSEL.cz)


Devět týdenních pracovních akcí pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří chtějí pomoci s obnovou zdravých lesů a zeleně v krajině, pořádá letos Hnutí DUHA. Zájemci se mohou přihlásit on-line. První turnus začne už koncem května v Jizerských horách.

Další akce proběhnou na Šumavě, v Jeseníkách či Beskydech, na Svitavsku nebo u Litomyšle [1].

Dobrovolníci budou hlavně pomáhat se sázením stromů a další zeleně, chránit stromky před spasením zvěře, zahrazovat staré meliorační strouhy na šumavských rašeliništích, v lesích s mezinárodním certifikátem zdravého hospodaření FSC vyhledávat stromy vhodné k ponechání k zestárnutí v šetrně obhospodařovaných porostech s mezinárodním certifikátem FSC či pracovat v lesních školkách. Součástí každé akce jsou večerní přednášky a také exkurze s odborným výkladem. Zájemci o účast se mohou hlásit on-line na www.hnutiduha.cz.

Akce se konají ve spolupráci s místními partnery – státními Lesy ČR, správou šumavského národního parku Šumava, Sdružením vlastníků lesa Svitavska nebo organizacemi Beskydčan a Lunaria.     (Zdroj: Ecomonitor)


Počítačová klávesnice může obsahovat více nebezpečných bakterií, jež mohou ohrožovat lidské zdraví, než průměrné záchodové prkýnko. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků výzkumu britských vědců. Časopis Which? Computing požádal jistého biologa, aby prozkoumal pomocí mikroskopu více než tři desítky klávesnic v jedné průměrné londýnské kanceláři. Odborník zjistil, že čtyři obsahovaly bakterie s vysokým rizikem ohrožení pro zdraví uživatele. Dokonce vyzval k odstranění jedné z nich, protože měla pětkrát více nečistot než prkýnko na toaletě. Nejznečištěnější klávesnice stopadesátinásobně překračovala hygienicky povolenou hranici množství nebezpečných bakterií, kterými se mohou lidé přiotrávit při jídle. Právě konzumace potravin v blízkosti klávesnice či přímo nad ní, kdy člověk drobí či pokládá mastné prsty na klávesy, je hlavní příčinou roznášení bakterií. Běžná je ovšem také nedostatečná osobní hygiena - například když si lidé nemyjí ruce při odchodu z toalety. Podle magazínu, který provedl průzkum u 4000 osob, přiznal každý desátý člověk, že klávesnici vůbec nečistí, a 20 procent jich totéž nedělá s myší. A polovina dotázaných řekla, že klávesnici ošetří méně než jednou za měsíc. "Většina lidí nemyslí na špínu, kterou se počítač zanáší. Ale pokud nečistíte svůj počítač, je to, jako kdybyste jedli na toaletách," upozornila šéfredaktorka časopisu Sarah Kidnerová.      (Zdroj: Zdravcentra.cz)


Historie nám zanechala nespočet různých přístrojů a aparátů. Některé se staly neodmyslitelnou součástí našeho života, u jiných je nám už záhadou i pouhý název. K těm druhým bezesporu patří blatnerfon. Tento předchůdce magnetofonu se objevil v polovině třicátých let minulého století a znamenal vítanou pomoc především pro, rozhlasové pracovníky. Zvuk se v tomto přístroji nenatáčel na později tak dobře známé magnetofonové pásky, ale na speciální ocelové proužky.

Blatnerfon byl podobně jako první počítače obrovské monstrum, kterému rozhlasoví zvukaři ne neprávem přezdívali "mandl". Stál na tehdejší dobu neuvěřitelných několik set tisíc korun, a tak není divu, že si Československý rozhlas zpočátku mohl dovolit pouze dva přístroje, časem pořídil další čtyři. Což bylo jenom dobře, protože se z nich vysílaly, nahrané programy a občas se některý aparát porouchal. Blatnerfony se osvědčily zejména v době, kdy Československý rozhlas zavedl své vysílání do zahraničí. Z úzkých ocelových pásků tak mířily do celého světa především nahrané koncerty. Mluvené slovo tehdy ještě bylo vzácností a moderátoři do programu vstupovali živě - hlasatel uvedl program a dal pokyn technikovi, který spustil blatnerfon.      (Zdroj: Smísené okolí)


13.05. 2008     Dnes se slaví sympatický svátek - Světový den koktejlu. Slavil se poprvé v roce 1999 v síti hotelů Radisson po celém světě. Připomíná se jím první definice koktejlu, která vyšla 13. 5. 1806 v americkém periodiku The Balance. U jeho zrodu stál barman a znalec míchaných nápojů Alexandr Mikšovic, který původně působil v hotelu Alcron.

Není to úplně jisté, zda se tak stalo v tento den, ale pravděpodobné to je - roku 1637 kardinál Richelieu zavedl při stolování jídelní nůž, lišící se od běžných nožů zaoblenou špičkou. Asi proto, aby hodující neměli pro případ sporu ihned po ruce zbraň.

Třináctého května 1981 odpoledne byl na náměstí svatého Petra v Římě spáchán pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. Turecký atentátník Mehmed Ali Agca - člen teroristické organizace "Šedí vlci" se pokusil papeže zastřelit. Po 19 letech - v úterý 13. května 2000 mu byla italským prezidentem Ciampim udělena milost. Po transportu do Turecka byl opět umístěn do věznice, neboť musí dokončit trest za vraždu novináře z roku 1979. Papež Jan Pavel II. zemřel 2.dubna 2005. Atentátník se chtěl pohřbu papeže osobně zúčastnit. Turecká vláda však jeho žádost o krátkodobé propuštění z věznice zamítla.


Myslel jsem, že na toto téma už není co psát, ale každodenní prožívání mě přesvědčuje, že je tomu naopak. Zároveň mě k tomuto článku inspiroval Karel Čapek, který by určitě toto dění nenechal bez povšimnutí a v mnohém by byl daleko razantnější.

Lidé v této požehnané zemi už dlouho válčí s radarem, aby zde nebyl postaven. Není to jednoduché a příjemné, když jsme stále přehlíženi, média nám nepomáhají, spíše nahrávají zlým vládcům. Ale nevzdávejme to! Ano, mnoho lidí je proti radaru, část lidí je nechutně lhostejná, další část je vystrašená a další s radarem souhlasí. Žalostné a smutné zjištění je, že i někteří lidé duchovní, křesťané, katolíci apod. jsou také pro umístění radaru v Čechách. Jak se toto slučuje s jejich naukou o lásce, míru, soucitu, pravdě a spravedlnosti, je možná záhadou, ale více to bude pokřivený, strnulý a zkostnatělý pohled na skutečný život, víru i "Světlo" na zemi.

Viděl jsem a prožil, že často "obyčejná" prodavačka či maminka v domácnosti mají více rozumu i citu, aby bez váhání vyjádřila svůj nesouhlas s tímto vládním záměrem. ("Děkuji vám.") Viděl jsem i strach v očích lidí, kteří se báli vyjádřit a pomoci proti tomuto hrůznému plánu z obav o své zaměstnání, i když v jádru také nesouhlasí. Měli strach ze svých nadřízených či politické moci dnešní vlády. Slyšel jsem i taková slova, že je to zbytečné, že je to jedno, nelze nic zvrátit ani udělat, stejně jako to bylo v roce 1968 apod. Jako kdyby lidé zapomněli, že naděje umírá poslední, a to pouze s člověkem. Jenom vzpomeňme na případy nevyléčitelně nemocných lidí, kdy také mnozí říkali - "nelze to zvrátit...", ale odhodlání a vnitřní síla těchto nemocných lidí byla mnohdy daleko větší a oni nakonec svůj osud zvrátili a zvítězili. Naše země je teď také nemocná. Nezapomínejme na myšlenkové formy, které nám mohou pomáhat nebo naopak. Tyto formy neustále vznikají, a pokud se odevzdáme do libovůle mocných, je to nebezpečné a zhoubné, víc, než si kdokoliv dokáže uvědomit.

Na tomto boji proti radaru se opět prokazuje, že pokud se nějaký problém, špatná věc, špatné rozhodnutí netýká bezprostředně každého z nás přímo v jeho životě, doma, v práci, u našich blízkých, u dětí, tak se často lidé přiklánějí k lhostejnosti, pohodlnosti a nezájmu. Přitom v Brdech a okolí žijí stejní lidé jako my, kteří budou radarem ohroženi na zdraví i na životě. Cožpak už jsou někteří lidé z Čech tak bezcitní, že ani sto padesát kilometrů pro ně není dost blízko, aby se tím vůbec zabývali? Lidé se mě před pár dny při jedné besedě proti radaru ptali, kde jsou studenti, kde je ten pán co "vyprovodil" ruskou armádu z naší země a vehementně křičel "Už žádnou cizí armádu u nás nechceme" a kde jsou naši umělci, kteří také kdysi bojovali za svobodu? Odpovídám, že nevím, kde jsou a proč tuto velkou naléhavost tohoto problému s radarem necítí, jako většina obyčejných lidí. Snad si naši umělci nemyslí, že s radarem to bude větší svoboda, či snad čekají na větší hollywoodskou přízeň k jejich výkonům nebo je to opět strach a lhostejnost k budoucnosti této země? Právě v těchto dnech lze na internetu shlédnout, jak krutě se chovají Spojené státy ke svým nepřátelům v zajateckých táborech, věznicích apod. Vzpomněl jsem si, co kdysi řekl jeden moudrý muž: "Dobře pozorujte své přátele, jak se chovají ke svým nepřátelům, jelikož jednou tak mohou jednat s vámi, pokud se stanete jejich nepřáteli!"       (Dále čtěte na stránkách Gnosis9.net)


Pesticid DDT, který je ve většině světa zakázaný už několik desetiletí, je nadále přítomný v nezmenšeném množství v těle tučňáků v Antarktidě. Důvodem je zřejmě nahromaděné DDT v tajících ledovcích, napsala dnes agentura Reuters.

Tučňák kroužkový (Pygoscelis adeliae), který je známý svou kolébavou chůzí a hnízděním na kamenech, dlouhodobě vykazuje přítomnost DDT ve svých tukových tkáních, i když množství chemikálie není tak vysoké, aby mohlo těmto ptákům ublížit, uvádí Heidi Geiszová z Virginského oceánologického ústavu. Vědci ale byli překvapeni zjištěním, že množství pesticidu v tuku tučňáků neklesá, přestože DDT bylo zakázáno používat v USA i v dalších zemích od 70. let minulého století.

Poprvé bylo DDT u tučňáků zaznamenáno v roce 1964, kdy se chemikálie ještě všeobecně používala. Množství v tukových tkáních stouplo v 70. letech a od té doby je na stabilní úrovni, říká Geiszová. Podle zjištění publikovaného v časopise Environmental Science & Technology uvádí Geiszová spolu s kolegy, že polutanty (znečišťující látky), jako je DDT, se akumulují a koncentrují v ekosystému Antarktidy.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Sluneční vítr je proud nabitých částic ze Slunce, které zaplavují celou sluneční soustavu. Jde zejména o elektrony a protony, v menší míře alfa částice (jádra hélia). Část částic opouští Slunce s rychlostí kolem 800 km/s, ty nazýváme rychlý sluneční vítr. Většinou jsou detekovány v polárních oblastech Slunce nad koronálními děrami. Druhou složkou slunečního větru jsou částice opouštějící Slunce s rychlostí kolem 400 km/s. Těm říkáme pomalý sluneční vítr. Vyskytuje se většinou v rovníkové oblasti a je to sluneční vítr, který zasahuje planety sluneční soustavy, Zemi nevyjímaje. Sluneční vítr objevil anglický astronom Richard Carrington v roce 1859, kdy bylo za půl dne po výrazném slunečním vzplanutí narušeno magnetické pole Země. Na počátku 20. století dal do souvislosti nabité částice unikající ze Slunce s výskytem polárních září na Zemi Kristian Birkeland. Jako neustálý tok nabitých částic proudících ze Slunce pochopil sluneční vítr až Eugen Parker v roce 1958. Ani dnes nejsou ještě zcela jasné mechanizmy generování rychlé a pomalé složky slunečního větru.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Mohou muž a žena ve vesmíru souložit? Lze ženu ve vesmíru oplodnit a může tam také rodit? Nebo bude sexuální potřebu nutné chemicky utlumit? Otázky, které se musí před letem na Mars vyřešit na ISS.

Beztížný stav je pro šíření lidstva vesmírem prozatím problém. Trpí nejen svaly a kosti, ale také rozmnožování. Experimentovalo se prý prozatím s mouchami a žábami. Ukázalo se, že při beztížném stavu nedochází vůbec k oplodnění a že tíže je k němu potřebná. Jestliže se vajíčka a spermie daly do centrifúgy, k oplodnění došlo. To by ale znamenalo, že po pohlavním styku by žena musela do centrifúgy, aby otěhotněla. Řešení jistě krkolomé. Jednoduší asi bude dát obojí do zkumavky, tu do centrifúgy a oplodněné vajíčko pak vpravit do dělohy. A jak by měl vypadat porod ve vesmíru, když pánevní svaly v důsledku celkové svalové ochablosti také ochabnou? Jestliže celou věc začneme po prvním letmém úsměvu nad lechtivým problémem promýšlet, zjistíme, že oproti sexu na Zemi má sex ve vesmíru řadu odlišností.

NASA, ESA a Rusko se v tomto směru prozatím chovají zdrženlivě. Kosmonaut Sergej Rjasanski prý odpověděl, že by se jeho přítelkyni sex s vyvolenou kosmonautkou nelíbil ani pro vědecké účely. S tím lze jen souhlasit, ale není to odpověď na otázku. Ta zněla jinak a nikoliv zda by se to někomu líbilo či ne. Sex v kosmu se musí dořešit nejpozději před startem na Mars. V jedné eventualitě se uvažuje, že výpravy se zúčastní jedna žena a několik mužů. V jiných variantách jsou jiné kombinace. Letů v raketoplánech se prozatím skoro vždy zúčastnila žena.

NASA údajně vytvořila počítačovou simulaci, ve které se modelově testovalo, která pozice umožňuje kopulaci bez pomůcek. Je to možné pouze ve čtyřech pozicích. Šedá je ale asi teorie. .... (Zdroj: OSEL.cz)


Když jsem před několika dny narazil na na předevčírem zde publikovaný článek Jak ovládnout 220 miliard ve zdravotnictví, uvědomil jsem si, že toto je vážné téma. Snad jedno z nejvážnějších, co jsme tady kdy měli. Šmírování, ztráta soukromí, okrádání státem i bankami, zločinná Evropská unie, špinavé triky papalášů, likvidace přírody, utrpení zvířat, feminacistky, politická korektnost, sionistický teror, teror menšin – jistě, to se děje pořád a každá jednotlivá věc je vážný problém. Ale jedna věc je nad jiné důležitější – naše zdraví.

Film Sicko Michaela Moora byl jistě propagandisticky natočen (scéna, jak je na Kubě všechno jednoduché, levné a široce dostupné byla urážka zdravého rozumu), nicméně, pokud jste to viděli, z úvodní scény, kde si muž zašívá jehlou roztržené koleno, mrazí. Naštěstí tohle může být jedině v Americe, říkal jsem si. Žádná jiná společnost není tak bezcitná, ani tak hloupá, aby to připustila. Zapomněl jsem na jednu variantu. Společnost také může být ovčí. A pak – ano, pak se to může přihodit i v ní.

Nicméně i ovce je třeba čas od času uklidnit, když cítí, že kolem ohrady obchází vlci. A tak dnes vyšel na iDnes článek Chystá se obří tunel českého zdravotnictví, nese se internetem. Celý by se dal shrnout do věty nebojte se lidičky, nic se vám nestane. Je úsměvné (kdyby to nebylo tak vážné), že autoři nevyvrátili jedinou informaci v „pamfletu“, jak ten dokument posměšně nazývají. Nejhorší jsou ty zprávy, které kombinují nějaký fakt se lží nebo polopravdou," řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt, píše se v článku. Kterou lež a polopravdu máte na mysli, pane Cikrt? Bohužel, ta otázka nezazněla. Někdy mám pocit, že žiji na Marsu, kde se bytosti chovají poněkud, hm, nelogicky.      (Zdroj: Zvědavec)


Pro muže, kteří už vyzkoušeli všechny možné vlasové vodičky, gely, léky a třeba i transplantaci, aby zakryli plešatící leb, mají vědci ještě jednu radu - změnit životní prostředí. Podle studie vědeckého týmu z Londýnské univerzity totiž k vypadávání vlasů přispívají i takové faktory, jako je znečištěné ovzduší či kouření. Vědci věří, že toxiny a karcinogeny, které jsou přítomné ve znečištěném ovzduší, mohou zabránit vlasům v růstu tím, že blokují mechanismy produkující protein, z nějž je vlas tvořený. Lékaři už dlouho vědí, že plešatost je dědičný faktor, ale tento nový výzkum naznačuje, že faktory z životního prostředí mohou vypadávání vlasů zhoršit. Plešatost, která postihuje dvě třetiny mužské populace, se obvykle rozvíjí postupně. Začíná řídnutím vlasů na spáncích a vytvořením typického kolečka na temeni. "Myslíme si, že každý polutant (znečišťovatel), který se dokáže dostat do krevního oběhu nebo kůže a do vlasové cibulky, může oslabit její schopnost vytvořit vlasové vlákno. Existuje celá řada karcinogenů a toxinů, které tento proces mohou spustit," uvádí Mike Philpott, autor studie, která byla zveřejněna v časopise Journal of Investigative Dermatology.      (Zdroj: Zdravcentra)


K výrobě tenčích a tedy i ekologičtějších plastových obalů přistupují američtí výrobci nápojů PepsiCo a Coca-Cola. Nutí je k tomu spotřebitelé, dbající na životní prostředí, ale hlavně drahá ropa.

Ke snižování hmotnosti PET lahví se oba nápojoví giganti uchylují již několik let společně s tím, jak roste vlna kritiky vůči nápojovým obalům. A firmy rády vyslyší přání zákazníků - šetrnost k okolnímu prostředí je přece právě v módě.

Společně s tím výrobci sníží i náklady na výrobu a zabijí tak dvě mouchy jednou ranou. Stále dražší ropa je totiž hlavní složkou pro výrobu plastových kapslí, ze kterých se láhve na linkách vyfukují. Nově tak společnost PepsiCo vyrábí v USA půllitrovou láhev o hmotnosti 18,6 gramu. To je o pět gramů méně než starší typ lahve.

Ztenčování plastových lahví je ale technologicky náročné. Láhev musí být dostatečně silná, aby vydržela tlak oxidu uhličitého i převážení a skladování.

Hlavním problémem ovšem podle kritiků PET lahví není hmotnost obalu, ale skutečnost, že naprostá většina vyprázdněných lahví končí v koši místo v recyklačním kontejneru. Spotřeba plastových nápojových lahví navíc každým rokem narůstá. Jen ledového čaje Lipton se ve Spojených státech loni prodalo o polovinu více.

Gigi Kellett, ředitel organizace Corporate Accountability International, která vede spotřebitele k větší konzumaci vody z kohoutku, k tomu pro Wall Street Journal uvedl: "Je to dobré, ale menší spotřeba plastů nevede k navýšení poměru recyklovaného materiálu při výrobě ani k úspoře energie."      (Zdroj: Enviweb)


Jazykovědci tvrdí, že nám zůstane jen jednoduchá angličtina V průběhu historie si lidé vytvořili tisíce jazyků. Jejich počet se každoročně snižuje. Na naší planetě v současnosti funguje zhruba sedm tisíc živých jazyků. Většinu z nich používá jen několik procent populace. Příkladem zániku „velkých“ živých jazyků je například latina. Přežívá pouze v některých odborných názvoslovích či v liturgii. Naopak, v současnosti vzrůstá počet lidí, kteří se domluví základní angličtinou. S její pomocí se dnes lze dohovořit téměř po celém světě. Podle futurologů z Britsko-americké univerzity v Kalifornii je možné, že za několik desítek let zaniknou všechny všechny jazyky. Podle tvrzení jazykovědců se lidé budou opět domlouvat gesty a posunky. Nanejvýš skřeky, jejichž základ tkví v zjednodušelé angličtině.      (Zdroj: 21@století)


Možná se dnes zdá tato otázka poněkud pošetilá. Sfinga v egyptské Gíze hned vedle Cheopsovy pyramidy je přece jen socha, kus opracovaného kamene. Proč by tedy měla být dutá? A přece si tuto otázku již v roce 1912 položil jeden z našich tehdejších populárně naučných časopisů, dávno zapomenutý Šimáčkův čtyřlístek. Nitro Sfingy však zůstává záhadou dodnes. Nejzáhadnější socha na světě Soše Sfingy patří hned dvě prvenství. Je to dosud největší známá a také nejtajemnější socha na světě. Přestože je vysoká 22 metrů a 73 metrů dlouhá, byla již několikrát během své existence zasypaná pískem tak, že jí z pouště vyčnívala pouze hlava. Naposledy byla zcela vyproštěna až roku 1926. Známe tedy přibližně její vnější podobu, avšak netušíme, co je pod Sfingou anebo dokonce v ní.

Někteří archeologové předpokládají, že jako základ sochy posloužil kamenný pahorek, jiní tvrdí, že v základech Sfingy se nacházejí obrovské přitesané balvany - megality. Podle geologického výzkumu byly kvádry vytesané ze skály u Sfingy na stavbu Údolního chrámu a snad i Cheopsovu a Chefrénovu pyramidu. Velkou neznámou ovšem zůstává datování těchto tří staveb. Sfinga je sice tradičně připisována faraónu Chefrenovi (2521-2495 př. n. l.), ovšem podle nepopiratelných stop vodní eroze může být ještě až o 7500 let starší.

Geolog Robert M. Schoch je pevně přesvědčen o tom, že Sfinga musela být kdysi bičována přívalovými dešti a podle klimatologů se takové deště vyskytovaly v Egyptě v 10. - 7. tis. př.n.l. Později už rozhodně ne. Vzhledem k tomu, že stávající oficiální dějiny. Egypta začínají sjednocením Dolního a Horního Egypta kolem roku 3150 př.n.l., je takovéto datování Sfingy hodně odvážné. A to bychom ještě museli připustit, že stejně staré jsou i další stavby, přinejmenším Cheopsova pyramida a Údolní chrám. Se Sfingou se totiž shodují způsobem zpracování kamene.      (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Neuvěřitelné množství informací týkajících se současného stavu lidstva jeho blízké budoucnosti se na nás valí z internetu i časopisů. Následující pojednání si klade za cíl přinést určité komplexní shrnutí, případně několik nových podnětů. Pro lepší pochopení je vhodné začít obecnými úvahami o dvou základních principech, které umožní lepší vhled do poměrně složitého propletence logických úvah.       (Čtěte na Matrix-2001.cz)


12.05. 2008     Dvanáctý květen je slaven jako Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, svátek vyhlásila mezinárodní rada sester, neboť v tento den se narodila Florence Nachtingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první ošetřovatelskou školu, a která syndromem trpěla


Tématem disertační práce Dr. Stevena Austina (Univerzita Penn State) byl model tvorby uhlí, vycházející z jeho výzkumu uhelných vrstev ve státě Kentucky. Geologové odedávna užívají modelu močálů a v něm hnijící vegetace v procesu trvajícím více než 100 let. Austin to považuje za nesmysl. Důvodem je struktura uhlí, která je stejně hrubá tak jako kůra zuhelnatělých stromů, zatímco struktura vegetace hnijící v močálech je jemná. Hnijící vegetace v močálech také obsahuje kořenový materiál, zatímco uhlí ne. Dodnes se nenašla žádná vegetace z močálů, která by se alespoň částečně přeměnila na uhlí.

Austin představil vlastní model – vodní katastrofou vytržené stromy z miliónů hektarů lesa se propletly jako koberec. Tyto „koberce“ pluly po oceánu nad dnešním Kentucky, narážely do sebe a odpadávala z nich vodou nasáklá kůra, která klesala na dno. Pozdější sopečná činnost pak dodala potřebné teplo a tlak, poslední přísady, jichž vědci použili při simulované výrobě uhlí v laboratoři. Výsledkem byly bohaté uhelné sloje a doktorát pro Austina.

Pouhých 10 měsíců po erupci Svaté Heleny, která smetla do jezera Spirit obrovské množství vegetace, včetně miliónů stromů, našel Dr.Austin plovoucí stromy zbavené kůry. Dno jezera místy pokývala až metrová vrstva stromové kůry, promísená s ostatní vegetací a usazeninami. Dodnes tento materiál zůstává v podobě pomalu hnijící formě. Ale jakmile by nějaká následná katastrofa dodala potřebnou teplotu a tlak, veškerá dřevní materiál by se rychle změnila v uhlí. Výzkum Dr. Austina naznačuje, že dosavadní teorie o tvorbě uhlí vyžadující milióny let je velmi pochybná.

(Ukázka z článku Sedm "geologických zázraků u hory St. Helens" zveřejněného ve WM magazínu č. 76)


Údolí smrti leží na hranici Kalifornie a Nevady mezi pohořím Sierra Nevada a městem Las Vegas. Death Valley je vůbec tou nejsušší a nejteplejší pouští Spojených států. Dokonce se tvrdí, že je druhou nejteplejší pouští na světě. V létě zem trýzní extrémní vedra. Rtuť teploměru často překročí padesát stupňů Celsia.

Plocha největšího parku Spojených států činí neuvěřitelných 13 760 km2. Samotné údolí se táhne ze severu na jih v délce 225 km. Z obou stran je obklopeno strmými a vysokými horskými hřebeny, na západě pohořím Panamint Range a na východě o něco nižším Amargosa Range. Jeho nejníže položené místo Badwater se nachází 86 m pod hladinou moře. Nejvyšší vchol Teleskope Peak dosahuje 3368 m n.m., což na poměrně krátkou vzdálenost činí 3454 m výškového rozdílu.

Přibližně před třiceti miliony lety zde proběhly masivní geologické změny. Působením tektonické činnosti vznikla stále se prohlubující příkopová propadlina jakýsi prazáklad nynějšího údolí. Zatímco údolí vlivem velkého tlaku usazujících vrstev neustále klesá, okolní pohoří se zvedá. Tající ledovce, prudké deště a vodnaté řeky odeznívající doby ledové vyhloubily časem četné kaňony a impozantní skalnaté útvary.

Se změnou klimatu, přibližně před 10 000 lety, většina jezer a řek vyschla a zanechala po sobě jedinečnou krajinu se solnými pánvemi, rozlehlými pláněmi a písečnými dunami. Odkryly se i jílovité okrově zbarvené měkké usazeniny silně podléhající povětrnostní erozi. Zlaté jemně zvlněné pásy badlands zdobí úpatí Amargosa Range.

Údolí obklopující svahy hrají na mnoha místech neskutečnými barvami, což svědčí o různém mineralogickém složení. Najdeme tu stopy mohutné tektonické činnosti - v podobě vulkanických hornin, obnažených zvrásněných vrstev, sopečných kráterů a termálních pramenů.

Po většinu roku panují v Death Valley drsné pouštní podmínky v podobě extrémních teplot a dlouhotrvajícího sucha. Přesto si i zde příroda dokázala vytvořit jedinečné rostlinné a živočišné společenství. Přírodovědci napočítali v Údolí smrti kolem tisíce druhů rostlin, z čehož je několik desítek endemických. Zvířata přes den vyhledávají stín a chlad. Za potravou se vydávají až pozdě navečer, když nesnesitelné vedro konečně poleví.

Oblast se nevyhnula ani vlně zlaté horečky. Svědčí o tom množství starých dolů a zbytky opuštěných zlatokopeckých měst a osad. Těžil se tu také borax (bílé zlato).

(Zdroj: National Geographic - zde najdete také spoustu velmi zajímavých fotografií)


Občas se přesvědčujeme o tom, že živá příroda může být zdrojem látek s unikátními vlastnostmi. Nový polymer vyrobený ze sójového oleje, a nikoliv z ropy, je toho dobrým příkladem.

Prostředky na péči o vlasy, součást přípravků na ošetření ran nebo třeba lékové nanokapsle – k tomu všemu by mohl být použit nový polymer, vyvinutý vědci z Agricultural Research Service (ARS) v Peorii v Illinois, který je vyroben ze sójového oleje a patří do skupiny polymerů známých jako „hydrogely“.

Chemikové Sevim Erhanová a Zengshe Liu, pracující v ARS National Center for Agricultural Utilization Research v Peorii, vyvinuli hydrogely na bázi sojového oleje, jako biologicky odbouratelnou alternativu k dosud používaným syntetickým polymerům, zahrnujícím například i polyakrylovou kyselinu a její derivát polyakrylamid.

„Sojový olej je pro takové využití velmi zajímavou surovinou, protože je chemicky přizpůsobivý, snadno dostupný a hlavně obnovitelný – tím je myšleno, že sója může být, na rozdíl od ropy, každoročně vypěstována.        (Zdroj: OSEL.cz)


Co bylo dřív? Samec nebo samice?

Nervová tkáň mozku obou pohlaví se liší! Pokusy na mouchách dokázaly, že nervová tkáň mozku samců a samic má odlišné funkce. Přesto si je v mnohém podobná. K tomuto výsledku přišli Dylan Clyne z Yale Univerzity v USA spolu s Gerem Miesenböckem z britské univerzity v Oxfordu. Výzkumníci očekávali, že nervový systém obou pohlaví bude různý, což se jim nakonec potvrdilo. Ochota hmyzu ke kopulaci stoupla, když jim vědci oddělili hlavu. Přerušili tak signál, který původně putoval z hlavy, aby samce vedl k nečinnosti v nepřítomnosti partnerky. Tento drastický zásah není tak nepřirozený, jak to zprvu vypadá. Má praktické uplatnění. Například samičky kudlanky nábožné někdy ukousnou pářícímu se druhovi hlavu. Jeho torzo těla se páří s daleko větší vášní. K samčímu chování můžeme donutit i bezhlavé samičky. Vytváří „klučičí“ formu proteinu, které několik sekund řídí zbytek těla.      (Zdroj: 21@století)

Což takhle těm vědcům oddělit hlavu, jestli by se zbytek těla nezačal najednou chovat rozumně ???


Vlády by pro zastavení klimatické krize měly upřednostňovat investice do trvale udržitelných řešení, místo aby pumpovaly ohromné množství peněz daňových poplatníků do chiméry zachycování a ukládání uhlíku (CCS – carbon capture and storage). Vyplývá to z dnes vydané nové zprávy Greenpeace nazvané příznačně “Falešná naděje” . Z této zprávy vyplývá, že případné zavádění CCS by kýžený efekt nepřineslo a nadto by bylo spojeno s celou řadou sekundárních rizik.

Technologie zachycování oxidu uhličitého (CO2) a jeho následného ukládání do podzemí dosud existuje jen na papíře. Přesto uhelné a energetické společnosti již nyní využívají kouzelného slůvka „CCS-ready“ (tj. CCS kompatibilní) k prosazení plánů na desítky nových uhelných elektráren, aniž by bylo jisté, že technologie zachycování uhlíku bude kdy fungovat nebo bude skutečně komerčně nasazena. Uhelné elektrárny jsou přitom největším jednotlivým zdrojem emisí CO2 a představují významnou hrozbu pro klima.

“Zachycování a ukládání uhlíku je podvod. Velmi by pomohlo uhelnému průmyslu. Klimatu nikoliv,” řekla dnes autorka zprávy Emily Rochonová z klimatické kampaně Greenpeace International. “Vlády států i průmysl musí snižovat množství emisí a nikoli hledat výmluvy pro další spalování uhlí.”

Vzhledem k technickým i ekonomickým rizikům se nepočítá s možností využití CCS technologie před rokem 2030. Pokud vůbec někdy bude tento systém funkční a začne být komerčně dostupný, bude příliš pozdě na to, aby sehrál významnější roli ve snižování lidského vlivu na klima vzhledem k tomu, že rozhodujících bude z tohoto hlediska právě několik příštích let, maximálně desetiletí.

Ropný a uhelný průmysl poté, co prohrál bitvu o to, zda klimatické změny představují vůbec nějaký problém, se nyní upíná právě k CCS. V této technologii spatřuje jednu z posledních šancí, jak pokračovat bez zásadních změn ve vyjetých kolejích. Vlády jsou proto v současnosti pod velkým tlakem energetických společností, které požadují dotace na výzkum a zavádění CCS z veřejných rozpočtů. Ve Spojených státech byla přijata legislativa (Climate Security Act, S. 2191), která zajišťuje financování fondu pro CCS částkou 424 miliard dolarů. I Evropská komise je pod velkým tlakem ze strany elektrárenské a energetické lobby, aby zajistila financování CCS z veřejných zdrojů.

Téma CCS začíná být aktuální i v tuzemsku: ČEZ chce peníze, které stát vydělá prodejem tzv. kjótských kreditů, získat pro své plánované projekty CCS na Hodonínsku a v Severních Čechách. Severočeské uhelné společnosti pak používají technologii zachycování uhlíku jako jeden z argumentů, proč prolomit limity těžby hnědého uhlí.

„CCS je stejně perspektivní nápad, jako vyvíjet airbagy pro Škodu 120. Čím více peněz a času budeme investovat do zoufalých pokusů udržet uhelnou energetiku při životě, tím méně nám jich samozřejmě zbude pro skutečně čisté a bezpečné alternativy,“ uvedl dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Více než 85 neziskových organizací se do dnešního dne připojilo k výzvě Greenpeace, aby se CCS nestalo záminkou k budování nových uhelných elektráren. Výzvu podpořilo i devět neziskových organizací z České republiky (Hnutí DUHA – FOE ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Calla, Zelený kruh, Eurosolar.cz, Energy Information Service Brno, Děti Země, NESEHNUTÍ a Kořeny).       (Zdroj: Greenpeace)


.... Komunikační prostředky jsou indiferentní, neboť prostředek sám o sobě není ani dobrý, ani špatný, ale záleží na tom, kdo a k čemu ho používá. Ze zkušenosti víme, že je možné zneužít všechno, i dobré věci je možné použít ke zlému. A tak i komunikační prostředky mohou sloužit k formaci a rozvoji člověka, ale i k jeho deformaci a destrukci, pokud se například dávají do služby organizovaného zločinu, obchodu se ženami, pornografie, pedofilie a podobně. Média tedy mohou být globalizačním prostředkem dobra, ale také globalizačním prostředkem zla. A tady se ukazuje obrovská naléhavost výchovy k zodpovědnosti při užívání tak úžasných prostředků dobra nebo zla, které máme v rukou. ....

(Z článku kardinála Miloslava Vlka napsaného u příležitosti Dne sdělovacích prostředků)


Deník New York Times píše, že americké Ministerstvo spravedlnosti před Kongresem prohlásilo, že američtí agenti jsou oprávněni legálně použít vyslýchací metody, které jsou zakázané americkými i mezinárodními zákony, pokud to udělají ve snaze zabránit teroristickým útokům. Nedávno zveřejněné dopisy z Ministerstva spravedlnosti poukazují na to, že Bushova vláda posoudila, že má pravomoc ignorovat jak Ženevské konvence, tak rozsudky Nejvyššího soudu, které mají zabraňovat mučení vězňů. V těchto dopisech Ministerstvo uvádí, že právní platnost některých metod výslechů záleží právě na důvodech, pro které jsou použity.      (Zdroj: AKT-INFO)


Ne na vrchol, ale zavést turisty ještě hlouběji do nitra Sněžky. Takový je plán speleologů z krkonošských Albeřic, kteří před čtyřmi lety zpřístupnili podzemní štoly bývalého dolu Kovárna v Obřím dole. Nově zpřístupněná část dolu představí půlkilometrovou prohlídkovou trasu, která návštěvníky provede historickou těžbou od 15. století až do 50. let minulého století. "Nová trasa bude odbočovat z té stávající, ale povede více do hloubky," říká předseda České speleologické společnosti Albeřice Radko Tásler. Tomu, kdo sestup absolvuje, se naskytne jedinečná příležitost projít největšími komorami, v nichž se dobývala ruda. Některé jsou široké osm metrů a až patnáct metrů dlouhé. "Soustavou těchto sálů se návštěvníci dostanou až do hloubky 50 nebo 60 metrů, kde jsou štolové chodby z 50. let minulého století. Tehdy se tu prováděl geologický průzkum na wolfram. K vidění tam bude dobová důlní technika: koleje, důlní vozíky, různá vzduchotechnika, která tam zůstala, a vedle toho bychom tam rádi umístili i repliky různých starých důlních zařízení," plánuje Tásler. Do dolu se bude sestupovat po žebřících s ochranným košem a zábradlím. Jednotlivé žebříky s délkou maximálně do pěti metrů bude oddělovat několik plošinek. "Pokud by nám klimatické podmínky přály a získali bychom peníze, výstavba nové trasy je technicky zvládnutelná během dvou let," odhaduje Tásler. Tvrdí však, že vybudování nové trasy bude mnohem náročnější a také několikanásobně dražší než té, která byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2004. Speleologové se proto hodlají ucházet o peníze z evropských fondů. Nově zpřístupněnou část dolu, který zůstává kvůli sněhu po větší část roku nepřístupný, musí nejprve vyčistit od bláta a jílu. "Stěny musíme omýt tlakovou vodou. Tvoří je totiž unikátní geologické struktury, které nelze jinde v Krkonoších spatřit," říká Tásler. Stávající trasa podzemím Sněžky je otevřena v červenci a srpnu, vždy ve čtvrtek, v pátek,v sobotu a v neděli a vede nejstarší částí dolu Kovárna. Prohlídek bývalého dolu je možné za den uspořádat pět, a to od 10, 11.30, 13, 14.30 a 16 hodin. Zájemci si v dole mohou prohlédnout funkční repliky historického důlního zařízení a na vlastní kůži si vyzkoušet práci středověkých havířů.      (Zdroj: Řev přírody)


V době vzniku Měsíce obřím impaktem mohlo být ze zemského povrchu vyvrženo více těles. Po následujících několik desítek milionů let se pak naše planeta možná pyšnila větším počtem oběžnic.

Předpokládá se, že Měsíc vznikl asi před 4,5 miliardami let po srážce Země s tělesem o velikosti Marsu. Jack Lissauer z NASA Ames Research Center nyní přišel s myšlenkou, že do atmosféry mohlo být přitom vyvrženo více těles; některé z nich se dostaly mezi Zemi a hlavní Měsíc do Lagrangeova bodu (místa, kde se vyruší gravitační přitažlivost Země a Měsíce), a zde tedy mohly stabilně setrvávat po relativně dlouhou dobu jako tzv. Trójani. Nicméně vliv dalších planet změnil posléze mírně oběžnou dráhu Země. Výsledkem byla nestabilita systému a tato tělesa pak dopadla na povrch Země nebo Měsíce – mohlo to ale trvat až 100 milionů let. Jiné modely ukazují, že takové oběžnice mohla mít Země i už před vznikem Měsíce. Na obloze vzhledem ke své velikosti nejspíš vypadaly podobně jako planety - tato tělesa mohla mít velikost asteroidů s průměrem v desítkách kilometrů.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Ze stránek Ochrana půdy ...

Ve dnech, kdy si připomínáme výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace, rozhodli jsme se zveřejnit na našich stránkách Modlitbu za vlast od Václava Beneše Třebízského. Není sice tak časově příslušna do období československého protektorátu, jako Modlitba za Pravdu od Karla Čapka, nicméně její nadčasovost a obsah hodí se i pro dnešní dobu.

...

Bože otců mých, králi nebes i země, k Tobě vznášíme svou vroucí modlitbu za blaho své vlasti a svého národa. Tvé svaté požehnání učinilo krásnou a kvetoucí naši vlast.

Neopouštěj, Hospodine, národa, jehož krev jest krví naší a jehož tlukot srdce i našeho jest tlukotem; chraň ho, střež a opatruj, zachovej ho ode zla veškerého a od záhuby každé!

Dej, aby nikdy v něm nevznikly různice a nešváry domácí, chraň ho od úkladů zlých jeho nepřátel a.popřej, aby ve svornosti, lásce bratrské a v míru dokonalém hledal a nalezl blaho své! Vlast

Vzněť v srdcích našich, v srdcích celého národa, pravou, ryzí lásku k vlasti, nechť všichni milujeme rodnou zemi svou jako matičku svou a hotovi jsme v každém okamžiku sílu svou, ducha svého a rozum svůj službě její zcela zasvětiti.

Osvěť milostí svou, Hospodine, též duše zbloudilé, které se hanbí za jazyk svých předkův a nectí drahého otců našich dědictví, přiveď je k srdci společné naší matky a učiň zdárnými dítkami jejími!

A tak rosou božského požehnání Tvého, všemohoucí Bože, hodně pokropena jsouc, vlast má stkvíti se bude v kráse májové; šedý, omšený věnec hor skvostnou jí bude korunou; šepotavé, zelené lesy vlasem bohatým a řeky střibropěnné líbeznými stužkami, spojujícími lásku naši společnou. - A když svorně, bratrsky budeme pracovati společně, jak na polích, rolích a chatrčích doškových, tak i na místech vědy, učenosti a umění, pak sTvým, Pane, přispěním zasedne naše vlast na trůn mezi národy a vynikati bude mezi nimi jako démant mezi křemeny.

Ó dej, Bože dobrotivý, abychom činností svou vlasteneckou byli ozdobou své země rodné a tak sobě zasloužili klidného odpočinku v jejím klíně; a dopřej nám té milosti, abychom životem bezúhonným, vzorně křesťanským v této vlasti, hodní byli vstoupiti jednou ve vlast všech národů celého světa!

Amen!

Václav Beneš Třebízský


07.05. 2008     Dne 7. května roku 1600 údajně obdržel jistý Isaack B. Fubine of The Hague patent na postup pro přípravu makarónů ... ale prý se to neví úplně jistě, jak to s tím datem je opravdu.

Podle cimrmanologického kalendáře si 7. května 1892 dal Jára Cimrman u kováře Wolfganga Jirsy opravit bodec své vycházkové hole. Toho dne se mu na odpolední procházce v kamenitém terénu Jizerských hor ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře Wolfganga Jirsu, aby mu hůl spravil. Kovář se na hůl podíval a řekl větu, kterou si Jára Cimrman okamžitě zapsal do svého zápisníku: To jste divný chodec, když vám chybí bodec! Cimrman o kováři napsal dokonce programní symfonii, jejíž třetí věta se nedochovala a o níž se dr. Frei domnívá, že je buď předehrou k Fibichově Bouři či jeho Poemem, neboť se dochoval Fibichův dopis Cimrmanovi: Váš kovář Jirsa mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc - až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.

Sedmého května 1915 potopila německá ponorka U-20 zaoceánský parník RMS Lusitania. Zemřelo 1198 pasažérů, včetně 128 Američanů, což přispělo ke vstupu USA do první světové války na straně dohody.

Osmý květen je Dnem vítězství nad fašismem a také vzpomínkovým dnem na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války.

Zároveň je to Mezinárodní den Červeného kříže - slaví se od roku 1953 na výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže, z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže

Devátý květen je považován za  Den Evropy; v tento den, v roce 1950 přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman významný projev k založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).

Jedenáctý květen je jako druhá neděle v květnu Svátkem matek. 1907 Američanka Anna Jarvisová zahájila kampaň za ustanovení Dne matek, 1908 Den matek se poprvé slavil ve Filadelfii, 1914 na návrh prezidenta W. Wilsona schválil Kongres USA Den matek jako národní svátek symbolem svátku se stal bílý karafiát - symbol něhy, nevinnosti a trpělivosti v Československu se Svátek matek poprvé slavil 13.5.1923, jeho organizace se v Brně ujaly YWCA a ČSČK za podpory dalších organizací v komunistickém režimu byl Svátek matek nahrazen 8. březnem - MDŽ, 1992 znovu založená YWCA obnovila tradici Dne matek, v OD Kotva byl zorganizován velký happening


Antiglobalizační hnutí: deset let poté ... Deset let od svého hvězdného nástupu je načase položit si otázku: Kdo se stal vítězem historické bitvy o globalizaci? Jsou to aktivisté, politici, teroristé nebo Hollywood? A existovalo vůbec někdy něco takového jako antiglobalizační hnutí?

Letos to bude deset let od spektakulárního selhání jednání o Multilaterální dohodě o investicích (MAI). Tajný pracovní dokument Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), který měl systematicky regulovat mezinárodní investice (či spíše systematicky regulovat ty, kteří investicím chtěli stát v cestě), pronikl na veřejnost a nevládní organizace ho roztrhaly na kusy. Francie, země, která OECD hostí, ustoupila jako první, a další země kvapně následovaly. Jak lakonicky poznamenal globální analytik S. J. Kobrin v článku MAI a střet globalizací: „To, co mělo být pracovním dokumentem dvaceti devíti stran, bylo náhle zpřístupněno každému, kdo měl počítač a modem. A každý, kdo měl počítač a modem, se zapojil.“

V oblacích slzného plynu: Seattle a další

Téměř přesně rok nato se aktivistům podařilo narušit a zastavit jednání „kola milénia“ Světové obchodní organizace (WTO) v americkém Seattlu. Na přelomu milénia se žádné zasedání globální elity neobešlo bez masových protestů a Praha si užila své při zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) rok poté.

Zatímco pobouření zástupci ekonomické elity se začali schovávat v pouštích a v horách (WTO zasedalo v Kataru a skupina G8 v kanadských Skalistých horách — místech, která jsou obtížně dostupná pro davy aktivistů), na obzoru se rodila alternativa. „Jiný svět je možný“, slogan Světového sociálního fóra, se stal neoficiálním mottem antiglobalizačního hnutí. (Název hnutí dodnes není dořešen. Hnutí samo sebe nazývá hnutím za globální spravedlnost či alter-globalizačním hnutím. Termínem antiglobalizační hnutí, který budu používat v tomto textu, rozumím hnutí, které, ač samo o sobě produktem globalizace, odmítá ideologii neoliberalismu, globální expanzi korporativního kapitalismu a fenomény s ním související, nikoliv vágní pojem globalizace jako takové.)

(Podrobný článek najdete na stránkách Sedmé generace)


Rorýs obecný (Apus apus) hnízdí v koloniích na vysokých budovách ve starší městské zástavbě, na panelových domech ve ventilačních průduchách, na věžích a ojediněle i ve vyšších rodinných domcích. Vlivem oprav budov, zejména zakrýváním otvorů a dutin při zateplování zdí, výstavbě obytných podkroví a opravě střech, přichází o vhodná hnízdiště. Pokud dochází k těmto úpravám v době hnízdění, mohou být přímo zazděna živá mláďata.

Na hnízdištích rorýsů neprovádějte žádné stavební úpravy v době rozmnožování rorýsů tj. od 20. dubna do 10.srpna. Jsou-li již započaty práce na domě, kde rorýsi hnízdí, ponechat prostor minimálně 2-3 pater od horního okraje s ventilačními průduchy bez lešení a dostavět ho až poté, co rorýsi lokalitu opustí (tj. po 10. srpnu).

Ve výjimečných případech lze v rekonstrukci pokračovat i na horním patře, kde ve větracích otvorech hnízdí rorýsi. Pak je ovšem nutné omezit práce na cca 9:00 až 15:00 denní doby, tak aby rorýsi mohli nakrmit mláďata ráno a večer. Doporučujeme posouzení odborníkem.       (Dále čtěte na stránkách Příroda.cz)


Po dlouhých měsících čekání a tlaku ze všech stran se v debatě plánované na tuto středu 7.května konečně ukáže, zda je Evropská komise schopna vyvést GMO ze slepé uličky a reformovat svou politiku v této otázce.

Na tuto reformu politiky Komise vůči GMO je vyvíjen obrovský tlak ze všech stran. V šesti členských státech EU je uplatněn na pěstování GMO národní zákaz, Světová obchodní organizace WTO Komisi opakovaně kritizuje za průtahy schvalovacího procesu a nové průzkumy veřejného mínění jasně potvrzují odpor občanů EU ke GMO. (1) Stále častěji se ozývající volání po podobné debatě ze strany členských států na Radě ministrů pro životní prostředí nyní přimělo EU k revizi systému spoléhání se jen na údaje, které poskytuje biotechnologický průmysl.

„Komise je nyní zatlačena do kouta a musí také za tento stav nést zodpovědnost,“ řekl Marco Contiero, ředitel GMO kampaně Greenpeace EU.

Komise se nadále schovává za často chybnými posudky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který má na svou činnost velmi omezené prostředky. „Komise by neměla shodit opět celou odpovědnost na EFSA, ale naopak by se měla vypořádat s kritikou práce úřadu, která opakovaně zaznívá jak z vědeckých a odborných kruhů, tak i od jednotlivých členských států“, dodal Contiero.

Po dlouhých měsících stálých průtahů svolal náhle před dvěma týdny předseda Evropské komise José Manuel Barroso tuto debatu a podrobnosti k jednání sdělil jednotlivým komisařům pouhé dva pracovní dny dopředu. (2) „Komisařům nebyl poskytnut dostatečný čas na přípravu debaty. Barroso ponese plnou zodpovědnost za stav, kdy se všichni komisaři nebudou schopni plně zapojit do této debaty,“ vyjádřil své obavy Contiero.

Greenpeace žádá Komisi aby: - reformovala EFSA jednak navýšením financí pro tuto instituci, což by jí umožnilo využívat vědeckých posudků z širší oblasti výzkumu a také zabezpečením, že posudky a studie EFSA nebudou výhradně spoléhat na údaje, které předkládá samotný agrochemický průmysl, ale budou vycházet i z nezávislého vědeckého výzkumu

- v souladu s legislativou neschvalovat GM produkty do doby, než bude vědeckými institucemi poskytnuto jejich spolehlivé vyhodnocení a brát též v potaz veškeré dostupné vědecké důkazy z mezinárodně uznávaných vědeckých institucí, jakož i faktory sociální, ekonomické a enviromentální.       (Zdroj: Greenpeace)


Masové sdělovací prostředky opět ukázaly, z jakého jsou těsta. Informace, která by ve svobodném světě byla šokující novinou, je ve světě, ve kterém žijeme my, v masmédiích kompletně ignorována. Je obtížně věřit, že by to bylo omylem, protože podobný scénář s blokováním informací vidíme prakticky dnes a denně a viděli jsme ho samozřejmě i před volbami, kdy se o žádných protiraketových základnách jakoby nevědělo. Jestliže byl někdo schopen zorganizovat atentát na prezidenta Kennedyho tak aby se o tom nikdo nedozvěděl, je tak vzdálená představa, že by velká média byla komplicem v tom samém spiknutí?  Pouze časopis Rolling Stone ve vydání 5. května 2007 připravil článek o Huntově zpovědi. Ten samý den se také v New York Post objevil článek citující rozhovor Bruce Willise pro Vanity Fair. Ten v něm vyjádřil názor, že "ti, kteří stojí za atentátem na JFK, jsou i dnes stále u moci." E. Howard Hunt byl spolukonspirátorem vloupání do hotelu Watergate, za což byl dle Wikipedie odsouzen na 33 měsíců vězení. 28. dubna 2007 byl zveřejněn audio záznam (přepis zde) zpovědi Hunta na smrtelné posteli, který do vysílání amerického rádia Coast to Coast donesl jeho syn St. John.

Záznam měl být pořízen v lednu 2004. V něm Hunt vyjmenovává osoby zapojené do spiknutí atentátu na JFK a tehdy viceprezidenta Lyndona Johnsona uvádí jako osobu, která si atentát měla objednat. Lyndon Johnson byl po atentátu zvolen prezidentem. Atentát měli Organizovat Cord Mayer, agent CIA, Frank Sturgis, spolukonspirátor vloupání do Watergate, David Sánchez Morales,agent CIA, David Atlee Phillips, agent CIA.
Může být důvodem atentátu zákon číslo 11110, který JFK vydal 4. června 1963? Tento zákon měl vyřadit ze hry systém Federálních rezerv, což je poněkud matoucí název, protože nejde o vládní instituci ale o privátní síť národních bank. Federální rezerva tiskne peníze, aniž by tyto peníze byly podloženy zlatem, což je zdrojem kritiky dolaru jakožto bezcenného papíru. Kennedy v tomto zákoně zavedl certifikáty kryté stříbrem. Již 5 měsíců po atentátu přestaly být vydávány nové stříbrné certifikáty a již vydané byly staženy z oběhu.        (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Hejna krkavců připomínajících podle farmářů horor Alfreda Hitchcocka Ptáci v Británii v poslední době stále více útočí na hospodářská zvířata. I pokud je nezabijí, alespoň jim vyklovou oči, jazyk a měkké části břicha.

Krkavci v Británii v 19. století téměř vyhynuli, a tak jsou nyní chráněným druhem. Farmáři nyní požadují, aby při ochraně svých zvířat měli automaticky právo ptáky zabít, ale Královská společnost pro ochranu ptactva je proti. Podle ní stačí nynější režim, kdy farmář, který může dokázat, že jeho stádo je ohroženo, může požádat o individuální povolení zabít chráněné ptáky.

Člen vedení skotské Národní unie farmářů Johny Hall řekl týdeníku Observer, že členové unie byli značně poškozeni. "Už nejde jen o to, že by si vzali nějaké to jehně. Máme důkazy, že útočili na dospělé ovce a na telata. Útoky jsou tak strašlivé, že lidé, kteří napadená zvířata najdou, mají psychické trauma," zdůraznil Hall.

Obvyklou potravou krkavců jsou mršiny, i když jsou s to ulovit i malá živá zvířata. Podle ornitologické laboratoře americké Cornellovy univerzity se vědci domnívají, že jsou nejinteligentnější mezi ptáky.      (Zdoj: Ekolist.cz)


Rajčata jsou nejen chutná, ale také zdraví prospěšná zelenina. Kromě toho, že dokáží zpomalit účinky stárnutí, chrání pokožku také před poškozením slunečními paprsky.

Za léčinou moc jablíček lásky je zodpovědný antioxidant lykopen. Právě díky němu mají rajčata protirakovinové účinky, chrání pleť před negativními vlivy UV záření a vznikem vrásek. Podle odborníků z univerzit v Manchesteru a Newcastle úplně stačí spořádat denně pět lžic protlaku, kečupu či jinak tepelně zpracovaných rajčat. Narozdíl od jiných druhů zeleniny totiž uvolní více účinných látek do lidského těla uvařená, nikoli syrová.      (Zdroj: Agris.cz)


Často říkáme: "Ale neměl jsem to srdce říci mu nebo jí to a to." Srdce podobně jako duše vyjadřuje jádro naší osobnosti. A ještě víc než duše slouží srdce k vyjádření skutečného já, jádra lidské lásky a citu, a sami před sebou musíme poctivě hodnotit své nejtěsnější vztahy a touhy. Intuitivní uvažování vychází ze srdce, jak to formuloval Pascal ve svém slavném výroku: "Srdce má své důvody, o kterých rozum vůbec neví."

Jinými slovy, kromě logiky a racionální dedukce musíme brát v úvahu také "šestý smysl" - intuici. Pascal odsuzoval chladnou logiku svého současníka Descarta jako vhodnou pouze pro "geometrického člověka", protože duchovní skutečnosti nelze popsat matematickými poučkami. Jak bychom dnes řekli, bylo to vše jen "teoretické poznání" bez zkušenosti srdce.

Máme sklon dívat se na emoce svrchu jako na "chaotické" a "matoucí", nehodné toho, aby je inteligentní lidé brali příliš vážně. Toto oddělení citů a myšlení bagatelizuje důležitost srdce v našem každodenním životě. Vždyť právě srdce spojuje mysl, vůli a cit v celistvý způsob žití, kdy nám umožňuje myslet, toužit a cítit jako neporušená osobnost.

Bez této jednoty se budeme snažit hledat poznání bez citu nebo budeme zdůrazňovat emoce bez reflexivního uvažování. Oba tyto postoje podávají falešný obraz skutečnosti. Naše emoce potřebují být doplňovány myšlením. Racionalismus, který postrádá veškerý cit, i sentimentalismus, kterému chybí hlubší zamyšlení, zkreslují pravdu…      (Zdroj: Víra.cz)


Řada vědců na celém světě se desítky let snaží vyvinout letoun, schopný létat s minimálními nároky na energii, ve velké výšce a dlouho, prakticky bez zásahu člověka. I když by takový letoun bezesporu našel řadu uplatnění v civilní sféře, přirozeně že tato myšlenka zajímá zejména armádu. Již pouhá představa, že někde vysoko nad bojištěm může vytrvale kroužit bystré oko, kterému nic neunikne, mnoha generálům nedává spát. Nyní svitla naděje, že jejich sen by se již v blízké budoucnosti mohl stát realitou. Společnost Aurora Flight Sciences obdržela zakázku americké Agentury pro pokročilé výzkumné projekty DARPA (součást Pentagonu) na vývoj letounu radikálně nové koncepce, který by byl schopen setrvat ve vzduchu nepřetržitě po dobu až pěti let. Ne, nejedná se o překlep. Futuristický letoun má působit ve stratosféře, což předpokládá, že jeho konstrukce bude v porovnání s klasickým letounem výrazně odlišná a bude mít blíž spíše k ptákovi. DARPA realizuje tento projekt pod názvem Vulture.      (Zdroj: Řev přírody)


Chovatelé lososů a pstruhů v Evropské unii mohou do potravy dávané rybám přidávat barvivo astaxanthin jako potravinový doplněk. S pomocí této látky se u uměle chovaných ryb dá docílit toho, že běžně šedé či bílé maso ryb bude mít růžovooranžové zbarvení typické pro volně chované lososy. Nařízení povolující využívání astaxanthinu bylo počátkem května zveřejněno v oficiálním úředním věstníku Unie. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) loni po zevrubných analýzách dospěl k závěru, že využívání této přísady nemá žádné nepříznivé dopady na zdraví zvířat či lidí, ani na životní prostředí.       (Zdroj: Bezpečnost potravin)


Někteří původci znečištění by měli platit za škody způsobené na životním prostředí. Počítá s tím zákon o předcházení ekologické újmě, který dnes podepsal prezident Václav Klaus. Dolní komora v dubnu do normy zapracovala senátní pozměňovací návrhy. Povinnost zajistit zaplacení nápravy ekologické újmy mají mít podle nich státní, nikoli jen soukromé firmy. Řízení o preventivních či nápravných opatřeních pak budou moci vyvolat ti, kterých by se ekologická újma přímo týkala, ne tedy jakékoli nestátní neziskové organizace. Senát také navrhl rozšířit okruh provinění, za něž by hrozila až pětimilionová sankce. Tento postih má tedy hrozit firmám i jejich šéfům, pokud neudělají nezbytná preventivní nebo nápravná opatření. Ve sněmovně čelila norma kritice opozice. Ministr životního prostředí Martin Bursík (Strana zelených) ale poslancům řekl, že pokud ji nepřijmou, Evropská komise republiku zažaluje u Evropského soudního dvora. Evropská směrnice, kterou zákon kopíruje, byla schválena jako reakce na katastrofy, mezi něž patřilo znečištění francouzského pobřeží po havárii tankeru Erika v roce 1999. Původci znečištění mají podle směrnice platit za nápravu škod. Týká se to škod na vodních zdrojích, zvířatech i rostlinách stejně jako velkého znečištění půdy, které způsobí újmy na zdraví lidí. Norma stejně jako evropská směrnice předpokládá, že po roce 2010 začnou evropské banky nabízet speciální programy pro ekologické pojištění firem. Pro české podniky zákon počítá s povinností pojistit se do začátku roku 2013. Finanční zajištění by si podle vlády nemuseli pořizovat například ti, kteří prokazatelně nemohou způsobit škodu vyšší než 20 milionů korun, nebo ti, kteří vlastní ekologické certifikace.      (Zdroj: Enviweb)


06.05. 2008     Co se stalo šestého května v historii? Roku 1757 došlo k bitvě u Štěrbohol; pruský král Fridrich II. Veliký porazil rakouská vojska a oblehl Prahu. V roce 1840 se ve Spojeném království začala používat první poštovní známka – Penny Black. Roku 1889byla v Paříži během Světové výstavy otevřena Eiffelova věž. V roce 1939 byly převezeny ostatky Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy, což podnítilo mohutné protiokupační protiněmecká demonstrace.


Kraje dostaly za úkol provést analýzu, co je nejčastější příčinou dopravních nehod, vytipovat nejkritičtější místa. Akce pak přizpůsobují obdobím, kdy je na silnicích největší provoz a hrozí největší riziko dopravních nehod," uvedla Petra Srnková z policejního prezídia. ..... To je závěr zprávy ze stránek Aktuálně.cz.

To je sice hezký, ale proč nemůže policie dělat prevenci? Prostě zajet do úplně obyčejné ulice, kde nikdy policista nestál - a udělat namátkovou razii tam ... a za půl hodiny jinde. Ostře stíhat frajírky na motorkách a jiných rádoby závodních samohybech, co si hrají na sportovce v městských ulicích i v přírodě. Mezi nimi jsou potenciální viníci nehod ....


Generální tajemník NATO Jaao de Hoop Scheffer

Brdy, kóta 718, 3. května 2008

Vážený pane generální tajemníku,

Dne 5. května se zúčastníte konference o protiraketové obraně pořádané vládou České republiky. Z dosavadních informací usuzujeme, že hlavním tématem a cílem konference je vysvětlit, proč je nezbytné budování protiraketové obrany, jejíž součástí má být i americký radar jako jeden z komponentů NMD.

Možná již víte, že Greenpeace v pondělí 28.dubna obsadilo kótu 718 v Brdech, místo, kde by měl tento radar být případně umístěn. Zároveň jsme začali na kótě stavět Most přátelství. Most je symbolem setkání a komunikace, která odstraňuje nedorozumění a stane se zde prostorem, kde si návštěvníci budou moci promluvit a vyměnit své zkušenosti. Tímto bychom rádi na něj pozvali i Vás, abychom Vám mohli vysvětlit, proč si my a zhruba 70% obyvatel ČR myslí, že tento radar zde naopak umístěn být nemá.

Věříme, že jako představitel významné mezinárodní instituce se zajímáte i o názory obyvatel členských států Aliance a nikoliv pouze o názory českých vládních představitelů, kteří od navíc nedostali od občanů ve volbách mandát k jednání a radarové základně.

Těšíme se na Vaši reakci.

S pozdravem Ing. Jiří Tutter, Výkonný ředitel Greenpeace

(Zdroj: Greenpeace)


Po celá staletí opakovaně a záhadně mizí z povrchu země lidé beze stopy. Zcela nečekaně se ztrácejí ze zorného pole svědků, jako by prošli jakousi prolukou v čase. Jejich existence prostě náhle skončí tam, kde ještě před chvílí stáli, seděli nebo šli. Co se s nimi stalo? Kam zmizeli? Jaké možnosti zbývají, je-li nutno zcela vyloučit únos, nehodu nebo jiné přirozené vysvětlení? Podle nejnovějších poznatků musíme akceptovat skutečnost, že v našem časoprostorovém kontinuu dochází občas souhrou současně působících faktorů - například vlivem elektromagnetických sil - k jistým nepravidelnostem, které náš časový prostor nejen deformují, ale zdá se, jako by ho doslova protrhly, aby tak dočasně otevřely „dvířka" k jiným dimenzím, paralelně existujícím světům. Lidé mizí takříkajíc v „pasti času" - jako devatenáctiletý Bruče Burkan, který 24. října 1967 seděl na lavici u konečné stanice v americkém Newarku. Na sobě měl levný, špatné padnoucí oblek, v kapse přesně sedm centů a hlavně nevěděl, proč tam sedí a co se s ním v posledních dvou měsících dělo. 22. srpna si jel Bruče Burkan se svou přítelkyní zaplavat na pláž u Asbury Parks v New Jersey. Během slunění na pláži se v plavkách rozběhl pro něco do auta. Když se stále nevracel, jeho přítelkyně zneklidněla a začala ho hledat. Marně. Vůz stál zavřený na parkovišti, kde ho před pár hodinami zamčený zanechali. Po Bruci Burkanovi se slehla zem. Jeho rodiče okamžitě vyhlásili pátraní-Bezvýsledně.

Přesvědčeni, že syna potkalo něco zlého, se nakonec rozhodli uspořádat na jeho počest smuteční akt. Když se Burkan o dva měsíce později zčistajasna opět objevil Newarku, neměl nejmenší tušení, co se v uplynulých dvou měsících vlastně stalo. Zvláště ho znepokojovala skutečnost, že ho po vyhlášeném veřejném pátrání nikdo nepoznal, ba vůbec neviděl, přestože jeho ohnivě rezavé vlasy byly patrné na první pohled. Novinářům řekl,že má pocit,jako by čas mezi 22.srpnem a 24.říjnem prostě přestal existovat. Dva měsíce v životě Bruče Burkana zřejmě „spadly" kamsi do propasti času...       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Květnová obloha vybízí k pozorování pozoruhodných nebeských úkazů. Jedním z nich bude i maximum každoročního meteorického roje Eta-Aquarid, jemuž letos nahrávají poměrně dobré pozorovací podmínky. Čas maxima se odhaduje na 5. května odpoledne, nicméně není nijak ostré, takže lze roj pohodlně pozorovat i mimo kýženou dobu maxima. Pro okamžik maxima navíc Měsíc bude ve fázi novu. Samotný roj má však ještě jednu „perličku“, o které je třeba se zmínit.

Název roje je poněkud zvláštní. Běžně jsme zvyklí mluvit o rojích, jejichž jména jsou odvozena z polohy radiantů (míst, odkud meteory daného roje zdánlivě na obloze vylétají). Pokud leží radiant v souhvězdí Lva, jde o Leonidy, z Persea vylétají letní Perseidy a tak dále. Nicméně je pochopitelné, že leží-li v nějakém souhvězdí hned několik radiantů několika rojů, je potřeba je odlišit. Souhvězdí Vodnáře (Aquarius) je právě jedním z nich a v průběhu roku se v něm sejde hned 6 radiantů. Proto bylo rozhodnuto, že jejich názvy budou odvozeny od ještě přesnější polohy, nežli v jakém souhvězdí leží, a to pomocí nejbližších hvězd k danému radiantu. Radiant Eta-Aquarid tedy leží velmi blízko hvězdy η-Aqr (hvězda 4. hvězdné velikosti). Označení hvězd řeckými písmeny zavedl německý astronom Johann Bayer na sklonku 16. a 17. století.

Klanění tří králů - obraz renezančního malíře Giotta To, co však roj činí nejzajímavějším, je bezpochyby jeho mateřská kometa. Není jí žádná jiná než 1P Halley, tedy lidově známá jako Halleyova kometa. Ta se vrací ke Slunci s poměrně stálou periodou pohybující se okolo 76 let. Jméno získala po slavném anglickém hvězdáři Edmundu Halleyovi, který si jako první všimnul její periodicity.        (Zdroj: Astro.cz)


I když to tak na první pohled nemusí vypadat, workaholismus se považuje za závislost. Jde o mylný dojem či představu, při které má jedinec pocit, že všechny životní výzvy se zrcadlí výlučně přes práci. Závislost pak spočívá v jakémsi zacyklení v této mylné představě. Životní a pracovní nepohoda u jedince způsobují to, že pak hledá úlevu z tohoto nepohodlí. Bludní kruh je v tom, že tuto úlevu hledá a nachází opět jen v práci.

Tím, že workaholik tráví většinu času v práci, nebo prací obecně, trpí tím osobní a vztahový život, protože jedinec nevěnuje tolik pozornosti rodině, kolik jí věnuje pracovním záležitostem. A tím tedy vznikají konflikty! A jak je workaholik řeší? Tak, jak jsme zmiňovali v úvodu: zacyklením, čili opět prací! Pocit tenze, neuspokojivých osobních vztazích, napětí v rodině apod. se workaholik snaží překlenout zase jenom delším pobytem v práci, zahlcením povinností. Potíže na úrovni rodinných vztazích (konflikty, nespokojenost, trávení málo času s dětmi, rodinou, nedostatek času jít vyzvednout děti ze školky apod.), osobní a psychické úrovni (podrážděnost, napětí, únava, potíže s koncentrací, pamětí apod.), zdravotních (vysoký krevní tlak, potíže s kardio-vaskulárním systémem) aj. se pak v takovémto bludném kruhu nabalují dál a dál.

Jednou z potíží při léčbě workaholismu je to, že se v naší společnosti na něj nenahlíží jako na problém, právě naopak. V očích nadřízených a manažmentu je takovýto jedinec vnímaný jako vzorný pracovník, loajální pracant, takže jeho workaholismus je často podporovaný zaměstnaneckými benefity a odměnami. Tím pak argumentuje workaholik potřebu práce i doma - "moje práce nám přece přináší peníze". Proto je workaholismus do značné míry v naší společnosti sociálně akceptován, podobně, jako se toleruje více např. pití alkoholu než užívání jiných návykových látek.      (Zdroj: Celostnimedicina.cz)


Na otázku, proč je naše planeta přibližně každých 36 milionů let zasahována vesmírnými projektily velkého kalibru, nebyla ještě nedávno jasná odpověď. Dobré vysvětlení nabídlo studium pohybu Sluneční soustavy Mléčnou dráhou. Vědci z univerzity v britském Cardiffu přišli s teorií, která by mohla periodické ostřelování objasnit. Podle nového počítačového modelu prochází Sluneční soustava každých 35 až 40 milionů let rovinou galaxie, přičemž gravitační síly z obrovských mračen plynu a prachu narušují dráhy komet na periférii soustavy. Některé z nich pak zamíří ke Slunci. V té době se zvyšuje pravděpodobnost srážky Země s kometou. Minulost nebyla skoupá na globální katastrofy a hromadná vymírání druhů. Také dinosauři před 65 milióny lety měli smůlu a vyhynuli. Jak se zdá, i my budeme brzy čelit stejnému riziku.

Stále viditelnými místy dopadů před 65-70 milióny roky jsou obrovské krátery - u ústí řeky Kara do Karského moře na Sibiři (120 km v průměru) a u mexického poloostrova Yucatán (přes 180 km v průměru). Zatím poslední "bombardování" před 35-36 milióny roky za sebou zanechalo krátery u města Popigaj na Sibiři (100 km v průměru) a v zálivu Chesapeake v USA (85 km v průměru).

"Jde o vynikající shodu mezi tím, co můžeme vidět na Zemi a co si myslíme z výzkumu galaxie," řekl profesor William Napier z Cardiffského Centra pro astrobiologii.

Na pravidelné "poskakování" Sluneční soustavy nahoru a dolů přes rovinu Mléčné dráhy doplatilo mnoho rostlinných a živočišných druhů. Také my vstupujeme do fáze, kdy bude nebezpečí srážky reálné. Na druhou stranu jsou to možná právě kolize s kosmickými tělesy, díky kterým se zárodky života rozšiřují na další místa ve vesmíru.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Soudce amerického Nejvyššího soudu Antonio Scalia veřejně prohlásil, že mučení vězňů neporušuje americkou ústavu, která zakazuje "kruté a neobvyklé tresty". Scalia to prohlásil při interview s Lesley Stahlovou ve zpravodajském pořadu televize CBS. Lesley Stahlová se zeptala: "Když je někdo zadržen a poté je týrán dozorcem, neplatí v tom případě zákaz 'krutých a neobvyklých trestů?". Soudce Scalia odpověděl? "Ne. Ne." a dále vysvětloval, že mučení není "trest" ale spíše metoda získávání informací. Podle Scalia striktně právnický výklad americké ústavy dovoluje mučení vězňů za účelem získávání informací, nesmí však být formou trestu.     (Zdroj: AKT-INFO)


Zaběhnout maraton ve 101 letech? Žádný problém! Dokázal to alespoň Angličan Buster Martin absolvováním londýnského maratonu. Do cíle ho přitom hnaly tisíce nadšených fanoušků. Už v rámci přípravy na výjimečný výkon předvedl kousek jen o něco méně obdivuhodný - úspěšně absolvoval poloviční maraton v Essexu, a to v čase 5 hodin 13 minut. Že nejstaršímu běžci světa zůstaly ještě nějaké síly, o tom svědčí jeho první věta po proběhnutí cílovou páskou: ?Kde tady dostanu nějaké pivo?" Hned poté si obdivovaný sportovec povídal se svými fanoušky a rozdával autogramy. A zatímco i běžný třicátník by po uběhnutí takové porce kilometrů nejspíš na pár dní zkolaboval, pan Martin se druhý den ráno jako každý den hlásil v práci. Ano, Buster Martin se totiž v důchodu nudil, a tak před třemi roky nastoupil k instalatérské firmě Pimlico Plumbers, kde pracuje v garážích. ?Když následujícího dne po půlmaratonu dorazil do práce a začal mýt auta, nevěřil jsem vlastním očím," přiznal manažer firmy Charlie Mullins.      (Zdroj: Smísené okolí)


Víra v posmrtný život byla napadána z různých pozic. Moderní vědecké postupy zjevně podpořily monistický a přirozený pohled na svět spíše než názor dualistický a supranaturální. Rovněž i růst sekularizace vedl k odmítnutí tradiční náboženské víry. Jeden z faktů, které svědčí pro posmrtný život, pochází z výzkumu lidské psychiky.

V roce 1882 byla založena Společnost pro psychický výzkum, aby zkoumala fakta, která by svědčila ve prospěch paranormálních jevů (zahrnutých pod pojmem parapsychologie). Tato oblast je významná pro studium posmrtného života, jelikož podporuje dualismus a tvrdí, že síla mysli je taková, že myšlenky a činy mohou být sdíleny mezi živými a mrtvými. Fakta získaná tímto výzkumem mohou být rozdělena do pěti hlavních kategorií.      (Dále čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Vyrábět průmyslově pavoučí vlákna se zatím příliš nedaří. Chov pavouků v zajetí naráží na problémy a náš hlad po tomto materiálu, který řadou vlastností předčí i kevlar, se snažíme řešit různými triky, jako je třeba použití genetické modifikace a následné získávání materiálu z mléka (podrobnosti viz článek Pavučina v mléce). Nyní by se situace mohla změnit. Andreas Bausch z Technické univerzity v Mnichově vyvinul se svými kolegy postup, který má připomínat způsob, jak pavouci vytvářejí vlákna v přírodě. Použili tedy pavoučí proteiny ADF3 a ADF4 (ty umíme získat celkem efektivně třeba právě z mléka geneticky modifikovaných koz) a jejich „snovací zařízení“ simuluje i další pavoučí procesy, například změny pH. Příslušné proteiny se v roztoku obsahujícím mj. fosforečnany shluknou do kulových částic o průměru 1 a 5 mikrometrů. Potom se prudce změní koncentrace fosforečnanů a pH, což z těchto proteinových chomáčků udělá lineární struktury. Jestliže tyto proteiny v zařízení tečou, začnou se spojovat do dlouhých řetězců. V principu jde tento postup provést i s jedinou bílkovinou, vlákna z více bílkovin jsou ovšem mj. chemicky stabilnější. Vlastní vlákno tedy vzniká při průchodu kapilárami/tryskami a podle jejich průměru se samozřejmě liší výsledné vlastnosti materiálu.

S pavučinou se samozřejmě děje celá řada dalších věcí, napíná se, schne... Ale i tyto procesy by časem mělo jít uspokojivě zvládnout i uměle. Podrobnosti ovšem zveřejněny nebudou, protože výzkumníci si postup chtějí patentovat.      (Zdroj: ScienceWORLD)


05.05. 2008     Druhý květen je považován za Světový den ptačího zpěvu.

V roce 1990 byla druhého května na 28. společné schůzi Federálního shromáždění během dvou hodin provedena novelizace trestního zákon a trestního řádu a zároveň zrušen trest smrti. V průběhu těchto dvou hodin poslanci také odhlasovali několik jiných, s trestem smrti nesouvisejících zákonů. Jde zřejmě o nejkratší rozhodnutí na světě ohledně trestu smrti, přestože den předtím (1.5.) bylo v Praze zavražděno a pohlavně zneužito 7 měsíční děvčátko a ve slovenském Hlohovci zavražděno děvčátko ve věku 7 let.

Na třetího května toho připadá trochu více -- Světový den svobody tisku -- byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993, poprvé se slavil roku 1994, dále je Světový den alergie a astmatu -- vyhlásila jej Globální iniciativa pro astma, v ČR se slaví od roku 1999. A ještě je tu jeden svátek ... Den Slunce.

Na neděli čtvrtého května připadá podle katolického kalendáře svátek sv. Floriána, patrona hasičů -- proto se tento den u nás slaví od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany jako Den hasičů.

Na pátého května připadá jednak Den Evropy u příležitosti výročí založení Rady Evropy v roce 1949 a konečně Den boje za rovná práva handicapovaných.a také je Mezinárodní den porodních asistentek.

Toho dne roku 1945 v Praze vypuklo povstání jako součást Květnového povstání českého lidu proti německé okupaci - a nacisté vyhladili obec Javoříčko.

Ve 14 hodin a 17 minut LČ nastává Novoluní.


..Média nás zasypávají přívalem zpráv, které údajně prokazují, jak se klima neustále zhoršuje. Britský list The Independent v roce 2006 na celé titulní straně tvrdil, že právě v této chvíli globální oteplování prochází bodem zlomu a že nadále již nebude možné zabránit „některým z nejhorších předpovídaných následků oteplení, počínaje ničením ekosystémů a konče větším hladověním a nedostatkem vody, které zasáhnou miliardy lidí“. Časopis Time v roce 2006 na téma globálního oteplování vydal zvláštní přílohu a opakovaný motiv varování na obálce čísla zabarvil celý materiál děsivým nádechem: „Mějte obavy. Mějte velké obavy.“ Magazín prohlašuje, že klima se hroutí, a to nás zasáhne nejen globálně, protože se naruší celá biosféra, ale dopadne to na nás i jako na jednotlivce zhoršeným zdravím, například rozšířením infarktů, astmatu a infekčních chorob. Vedle hrozivého titulku obálka zaujme fotografií osamělého ledního medvěda, jak pluje na tající ledové kře a marně vyhlíží souvislejší led. Time tvrdí, že kvůli globálnímu oteplování „se začínají objevovat utopení lední medvědi“ a že za nějakou dobu tato zvířata vyhynou. Mnohé z těchto obav probereme později. Nejprve však bude poučné podívat se, jak se to má právě s ledními medvědy; tady se totiž v mnoha ohledech projevuje v kostce to, co se opakuje i u dalších podobných problémů, které nám nahánějí takový strach – jakmile v klidu prověříme seriózní údaje, historka se rozpadne na kousky a ze strachu nezbude nic.       (Posrobnosti se dočtete na stránkách ScienceWORLD)


V současné diskusi o "reformě" zdravotnictví se objevuje mnoho nových pojmů, které nejsou zcela jasné laické veřejnosti.

Jedním z nich je pojem řízené péče. Ta funguje v řadě států. Kupodivu dosti pro mne podivně se v ČR v souvislosti s ní hovoří především o USA. Ani jeden z deklarovaých cílů - totiž zlevnění péče a její zkvalitnění - nelze v USA považovat za splněný. Péče je nejdražší na světě a kvalita? Podle kojenecké úmrtnosti tak někde uprostřed.

O co vlastně jde. Pojišťovna Vám zaručí určitou péči. V určité frekvenci a na jí určeném místě.

Na první pohled to vypadá nekonfliktně. Ale uvedu příklad své přítelkyně, občanky USA. Platí si relativně drahou pojistku a bohužel má nádor v oblasti mozku. Ten není na operaci, ale na konzervativní léčbu. Což i absolvuje. Součástí správné lékařské praxe jsou pravidelné kontroly každý měsíc a pravidelné kontroly magnetickou rezonancí progrese či regrese jejího nádoru.

Řízená péče její pojišťovny v USA ovšem má poněkud jiná kriteria než lékaři. Kontroly jí pojišťovna zaplatí ale ve frekvenci hraničící s žalobou za malpraktice.

Takže zbytek si musí pacientka hradit sama, nebo rezignovat na korektní léčení své nemoci. Ona létá do naší republiky, kde jí vše uděláme plusmínus za stejnou nominální částku. Jenom v korunách. Ne v dolarech.

Řízená péče je velké téma. Ale pokud není zcela striktně kontolována, pokud není zamezeno propojení pojišťoven a poskytovatelů lékařské péče, jde jenom o obrovský tunel na veřejné prostředky.

Vybrat a nezaplatit je jistě sen každé pojišťovny. Sen nemocných je být zdravý. A uvádět jako příklad levnosti a efektivnosti USA je opravdu hodně nepovedený vtip.      (Zdroj: Britské listy)


Teprve postupně vycházejí najevo podrobnosti o přistání ruské kosmické lodi předminulou sobotu.

Přistání ruské kosmické lodi Sojuz TMA-11, která se minulou sobotu vracela se třemi kosmonauty z Mezinárodní kosmické stanice, bylo velmi dramatické. Podrobnosti o tom, co se stalo, vycházejí najevo postupně.

Sojuz TMA, zdroj: http://astro.zeto.czest.pl Toto kosmické plavidlo se skládá ze tří částí, přičemž posádka sedí při sestupu v návratovém modulu, který se musí od ostatních dvou modulů včas oddělit. Tentokrát se však patrně toto oddělení neproběhlo, takže všechny tři části vstoupily do atmosféry, navíc kabina s kosmonauty byla špatně orientována – mířila dopředu průlezem, nikoliv ochranným štítem. Zatímco mluvčí ruské Federální kosmické agentury to popřel, americká velitelka Peggy Whitsonová mluvila o dramatu. Až vstup do horních částí atmosféry působením aerodynamických sil a žáru se výsadkový modul od zbylých částí oddělil a potom se automaticky orientoval do správné polohy tepelným štítem vpřed. Nicméně loď už se vychýlila ze správné dráhy natolik, že ji automaty navedly na záložní balistický sestup, který byl neobyčejně strmý.

„Během sestupu jsem viděla plameny okolo lodi,“ řekla první jihokorejská kosmonautka I So-jon. „Zpočátku jsem se strašně vylekala, protože plameny byly velmi velké. Bála jsem se, že můžeme shořet. Potom jsem se podívala na tváře Jurije Malenčenka a Peggy Whitsonové a ti zůstávali klidní. Tak jsem se i já uklidnila.“      (Zdroj: Astro.cz)


Není v tom něco jiného, kromě propletených karmických osudů? Vidím osudy lidí, kteří zažívají opravdové peklo na zemi, dějí se jim věci, kdy se mohou rozkrájet, aby nějakou věc změnili... Existuje ještě vyšší moc, mnohem vyšší řád, než v který věříte... Pomozte mi zbourat léty nashromážděné a zakořeněné bariéry myšlení, které nám omezují poznat skutečnou pravdu...

Tak například: pracuji s energiemi, které jsou kolem nás a v nás. Pomáhám lidem, mám svou teorii a myslím si, že vím, proč se děje lidem něco špatného. Karmické vlivy a děje minulých životů vrhají břímě na bedra lidí a ti s tím de facto nemohou nic dělat. Mohou změnit běh událostí úplně, okrajově, nebo vůbec?

Když někdo onemocní, pak tento člověk udělal chybu ve svém životě, myšlení, postojích ( třeba v poslední době ) - toto je varování. Zemře mu někdo blízký, nevinné dítě zahyne tragicky – je to karma toho muže a taky toho dítěte. A co blízcí, kteří to tak těžce nesou? Taky si tím musí projít? Kdo chce, aby se toto dělo? Nešlo by to odčinit jinak, méně drastickým způsobem, například že dítě zemře ve spánku, nikoli bude rozpůleno při autonehodě nebo rukou vraha?

Není v tom něco jiného, kromě propletených karmických osudů? Vidím osudy lidí, kteří zažívají opravdové peklo na zemi, dějí se jim věci, kdy se mohou rozkrájet, aby nějakou věc změnili, ale nepodaří se jim to, i když jsou pozitivního myšlení a věci změnit chtějí. Hledají pomoc, zdánlivě zažívají pozitivní události, ale vzápětí udeří osudová ruka s takovou silou, že když toto přebolí a oni to zvládnou, zůstává jim dýka vražená do srdce už navěky.      (Zamyšlení ze stránek Záhady a mystéria)


Východní Afrika byla zřejmě před 135 000 až před 90 000 lety postižena silnými suchy. Ta rozdělila tehdejší lidskou populaci do malých a izolovaných skupin, které se zřejmě vyvíjely nezávisle, uvádějí hlavní autoři studie Doron Behar z lékařské fakulty v izraelské Haifě a Saharon Rosset z výzkumného střediska v Yorktown Heights v americkém státě New York.

Teprve před asi 40 000 lety - po odloučení trvajícím asi 100 000 let - se všechny skupinky spojily do jediné panafrické populace. "Tato studie ilustruje moc genetiky odhalit některé klíčové události v dějinách lidského rodu," řekl šéf projektu Genographic Spencer Wells. "Skupinky lidí, které rozdělily tvrdé klimatické podmínky, se vrátily z okraje propasti, aby se znovu sjednotily a zalidnily svět. Je to opravdu epické drama, které je zapsáno v naší DNA." Od hrozby vyhynutí ke kulturnímu posunu

Studie zmiňuje jinou práci vědců ze Stanfordovy univerzity. Podle ní počet lidí, kterých je nyní 6,6 miliardy, zřejmě před 70 000 lety poklesl až na 2000.

Podle Wellse v době, kdy bylo lidstvo na pokraji vyhynutí, "došlo ke kulturnímu posunu". "Lidé začali vyrábět lepší nástroje k lovu...začalo se objevovat umění a abstraktní myšlení," řekl.

Podle něj by toto kritické období v dějinách lidstva mělo být i poselstvím dnešním lidem. "Měli bychom se začít považovat za šťastlivce, kteří přežili," řekl.

Studie využívající mitochondriální DNA, která se předává přes matku, již dříve vystopovala původ moderního člověka k jediné ženě, jež žila v Africe před asi 200 000 lety. Lidé začali migrovat z Afriky zhruba před 60 000 lety. Zatím se vědělo málo o vývoji člověka právě v období mezi touto pramatkou moderního lidstva a mezi začátkem lidské migrace mimo Afriku.      (Zdroj: Mysticland)


V létě 1909 se pan Lethbridge z Walesu vydal na kole na podvečerní projížďku v okolí svého bydliště a vůbec netušil, že na tento večer už nikdy nezapomene. Projížděl se právě po kopcích nedaleko Caerpilly, když uviděl neznámé těleso připomínající doutník. Vypadalo to na nějaké nouzové přistání, u "doutníku" stály dvě postavy v kožešinových pláštích a čepicích a něco "brebentily" zvláštním nářečím. Když viděly domorodce na kole, spěšně se vrátily do stroj. Následoval prudký závan horkého vzduchu a "doutník" se rychle vznesl na oblohu. A dole na zemi zůstal jen překvapený Walesan.

Na první pohled se zdá vysvětlení této příhody velmi jednoduché. Byla to prostě německá vzducholoď, která se do Walesu zatoulala při nějakém zkušebním letu a shodou okolností tam byla donucena i krátce přistát. První zepelín německého konstruktéra hraběte Ferdinanda Zeppelina (1838-1917) vzlétl již před devíti roky, proč by tedy nemohl doletět až do Anglie? Také popis členů posádky by tomu odpovídal – „brebentili" samozřejmě německy a oblékali se přesně jako všichni tehdejší piloti.Přesto je zde několik podezřelých okolností. Vzducholoď není nic jiného než řiditelný balón a podle toho se také pohybuje. Vznáší se díky určitému objemu lehkého plynu, hélia nebo vodíku, uzavřeném v podélném plášti a určitým směrem se pohybuje za pomocí motoru. Když chce vzducholoď přistát, musí část plynu upustit a bez jeho doplnění znovu nevzlétne, ledaže by se zbavila části zátěže nebo nákladu. Pokud jde o motorový pohon vzducholodí, první řiditelná vzducholoď postavená J. H. Giffardem vzlétla v roce 1852 a byla poháněna parním strojem. Dosáhla tak rychlosti 7 km/hod. V roce 1901 byl sice poprvé k pohonu vzducholodi použit spalovací motor, ovšem i tak vzducholodě ze začátku spíše jen majestátně pluly a rozhodně se nikam neřítily. Ať už tedy pan Lethbrudge viděl na své vyjížďce cokoliv, pokud to byla vzducholoď, resp. jeden z jejích německých zkušebních prototypů, v žádném případe se nemohla „rychle vznést na oblohu". Aby se vůbec vznesla, musela by snížit svoji váhu a něco nechat na místě přistání, ale to se nestalo. Prapodivný je také popis, že „vzducholoď se vznesla „spodním tahem horkého vzduchu", který přítomného Walesana mále srazil na kolena. Žádná vzducholoď však nikdy nebyla poháněna takovýmto reaktivním způsobem, ale pouze vrtulemi hnanými více nebo méně účinným motorem. Krátce řečeno, když něco nelétá jako vzducholoď, tak to nemůže být vzducholoď.      (Zdroj: Záhadno.cz)


Reforma má zvýšit konkurenceschopnost evropského vinařství v soutěži s víny z Jižní Ameriky, Spojených států či Austrálie. EU je jedním z hlavních producentů, konzumentů, dovozců i vývozců vína. Ve vinařské reformě se počítá mimo jiné s likvidací některých vinic, se zrušením dotací na destilaci přebytků či se postupným zrušením omezujícího systému práv na výsadbu. Z reformy nakonec vypadl zákaz doslazování vína řepným cukrem, kterého se obávali čeští vinaři. Všechny nutné předpisy by měly začít platit 1. srpna letošního roku.

Česku by měla reforma přinést větší dotace na restrukturalizace vinic. Příští rok by to mělo být proti původně plánovaným 1,6 milionu eur (asi 40 milionů korun) celkem tři miliony eur (75 milionů korun). Od roku 2015 by se dotace měly zvýšit až na 5,2 milionu eur (zhruba 130 milionů korun).

"Nyní můžeme pokračovat v závěrečných přípravách, aby mohl nový systém v srpnu vstoupit v platnost. Namísto plýtvání penězi na odstraňování nežádoucích přebytků nám reforma umožní soustředit se na boj s konkurenty a opětovné získání tržního podílu," řekla novinářům eurokomisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová.

Likvidace vinic bude omezena, ne však zrušena

Nejkontroverznějším bodem reformy bylo likvidování vinic. V původním návrhu Evropské komise stálo, že by v Evropské unii zmizelo celkem 400.000 hektarů vinic, tedy zhruba desetina. Po protestech řady států ovšem konečný kompromis počítá s likvidací 175.000 hektarů vinic. Likvidace, neboli klučení má trvat celkem tři roky s tím, že vinaři dostanou náhradou finanční prémii.

Změny čeká i v Česku sledované doslazování vín. Původně navrhovaný zákaz doslazování řepným cukrem sice z reformy vypadl, ale některá zpřísnění přeci jenom nastanou. Bude totiž stanovena maximální míra doslazení ať už cukrem či moštem. Pokud by státy chtěly doslazovat víno více kvůli špatným klimatickým podmínkám, budou muset požádat Evropskou komisi.      (Zdroj: Agris.cz)


Tyranosaurus - prapředek slepice! Zbytek bílkoviny z kosti 68 milionů let starého dinosaura potvrdil, jaké je jeho pravé místo na vývojovém řetězci. Tyrannosaurus rex je vzdáleným příbuzným slepic a dinosauři jsou mnohem bližší současným ptákům, než aligátorům. S tímto překvapivým sdělením přišel nyní John Asara z Bostonské univerzity se svými izraelskými kolegy z lékařského centra v Bethu. Vědecký tým prozkoumal kolagen, získaný z nevšedního zdroje – stehenní kosti Tyranosaura rexe. Biologický materiál v ní byl celé věky uzavřen. Nepatrný kousek bílkoviny se ze zkamenělé kosti podařilo vypreparovat Mary Schwaitzerové z univerzity v Severní Karolíně v roce 2005. Něco takového se předtím považovalo za nemožné. Asarův tým prozkoumal bílkovinu na molekulární úrovni a vytvořil počítačový program k její analýze. Výzkum potvrdil, že Tyranosaurus je spřízněn s dnešními slepicemi a pštrosy.      (Zdroj: Řev přírody)

A pak se podívejte křivě na slepici ...


Opeřenci přezimující v krmítkách dostávají od lidí obrovské množství potravy. Jen ve velké Británii a ve Spojených státech se ročně prodá půl milionu tun krmiva, určeného pro přikrmování volně žijících ptáků. Je-li tento zásah do přirozeného prostředí ptačí říše správný, to se letos na jaře pokoušel prověřit tým britských biologů vedený Gilian Robbovou z Královské univerzity v severoirském Belfastu. Někdy přikrmování ptákům svědčí. Robbová prokázala krmením sýkory modřinky burskými oříšky, že samice vyvedly víc mláďat, než ty, které buráky neměly. Na druhé straně způsobuje přikrmování značné problémy. Ptáci zvyklí na pravidelný přísun stravy mohou na svých pravidelných trasách ztratit směr. Zbloudilí opeřenci potom rychle přicházejí o život.      (Zdroj: 21@století)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz