wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


29.02. 2008     Devětadvacátý únor je symbolem přestupného roku. Proč takový rok a k čemu, o tom si můžete přečíst například ve Wikipedii.

Abychom tento podivný den trochu úsměvně zlehčili, můžeme vzpomenout, že 29. února 1960 byl založen první Playboy klub na světě. Stalo se tak v Chicagu, na 116 E. Walton Street.

Druhého března je 4. neděle postní, latinsky Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme) -- česky známá pod názvem Družebná


Pět nových automobilů s hybridním pohonem dnes od zástupců společnosti Toyota převzal ministr životního prostředí Martin Bursík. Jedná se o dva vozy Lexus GS 450h a tři vozy Toyota Prius jako služební vozy ministra a jeho náměstků. Všech pět vozů si ministerstvo od automobilky pronajalo.

Oba typy automobilů využívají ke svému pohonu kombinaci zážehového motoru (benzin) a elektromotoru. Vozy Lexus a Toyota uspěly jako nejlepší varianta při průzkumu trhu, který MŽP provedlo v roce 2007. Ve vyšší třídě vozidel žádná jiná automobilka hybridní vůz nenabízela, ve střední třídě Prius uspěl díky nejnižším emisím CO2 na ujetý kilometr.

Ministerstvo má všech pět dnes převzatých vozů zapůjčeno formou ročního pronájmu. Za nájem jednoho Lexusu GS 450h ministerstvo zaplatí za rok 186 540 Kč, za nájem jedné Toyoty Prius částku 110 250 Kč

Lexus GS 450h má benzinový motor o objemu 3,5 l a celkový výkon jeho hybridního pohonu je 254 kW. Zrychlení z 0 na 100 km/h je schopen za 5,9 s, maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Kombinovaná spotřeba uváděná výrobcem je 7,9 l benzínu na 100 km, emise CO2 185 g/km.

Toyota Prius má benzinový motor o objemu 1,5 l s výkonem 57 kW. Jeho elektromotor má výkon 50 kW. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 10,9 s, jeho maximální rychlost je 170 km/h. Kombinovaná spotřeba uváděná výrobcem činí 4,3 l/100 km, emise CO2 104 g/km.     (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Žijeme v době, kdy mnoho poznatků z kvantové teorie, které kdysi existovaly jen v poznámkách teoretických fyziků, se dostává také do oblasti experimentální. Mnoho věcí, se kterými denně pracujeme, by bez znalosti kvantové teorie neexistovalo. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Patrně nejvíce tato teorie zasáhla oblast elektroniky, zejména polovodičů. Valná většina dnešních elektronických součástek je vytvářena fotolitografickou cestou na křemíkových deskách. Tato technologie díky hromadné produkci byla dotažena téměř k dokonalosti. Velikosti současných tranzistorů se měří v desítkách nanometrů a jejich pracovní frekvence v řádu gigahertzů. Avšak ne všechny součástky je možné vyrobit na křemíku. Příkladem mohou být svítivé diody (LED), nebo tranzistory ve vysokofrekvenčních obvodech mobilních telefonů. Pro optoelektronické součástky křemík příliš nevyhovuje kvůli šířce a tvaru zakázaného pásu. Tato veličina je jedna ze nejdůležitějších pro polovodiče, mimo jiné úzce souvisí s interakcí elektromagnetického záření s polovodičem. V poslední době vědci intenzivně vyvíjejí materiálové struktury, které mají v jistém směru mnohem výhodnější vlastnosti, než má křemík. Značný rozvoj zaznamenává vývoj organických polovodičů, jejichž základním stavebním prvkem je uhlík, pojďme se tedy blíže podívat na jeho fascinující vlastnosti.      (Čtěte na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Také se už nemůžete dočkat jara a každodenně počítáte o kolik minut je delší den než ten předešlý? Trvání (délka) dne souvisí s tzv. ročními sezónními rytmy neboli vnitřními biologickými hodinami biologických objektů. Ovlivnění nálady a energie člověka světlem je známé už více než 2000 let.

Fototerapie dnes patří k moderním antidepresivním léčebným procedurám. Nejdramatičtěji se nedostatek světla objevuje při polárních výpravách jako arktická hysterie, která se projevuje depresemi, nespavostí nebo přejídáním.

Ve středoevropských podmínkách si lidé na nedostatek denního světla a tím energie nejvíce ztěžují v lednu. Všichni dobře známe přísloví: Na Nový rok o slepičí krok. V překladu to znamená, že je den delší o 5 minut než v den zimního slunovratu. Přísloví na Hromnice (2.2.) o hodinu více už zní daleko optimističtěji.

Nedávno jsem ale absolvovala přednášku o biorytmech a jejich vlivu na naše chování bez ohledu na počasí a roční dobu. Až do nedávna se předpokládalo, že pravidelné cyklické jevy jsou dány do souvislosti s postavením Slunce a Měsíce na obloze a jsou řízeny z vnějšku, tedy střídáním dne a noci. Celkem v nedávné době se zjistilo, že živočichové i člověk mají tzv. endogenní (vnitřní) hodiny, které jsou dány 24 hodinovým střídáním světla a tmy synchronizovány. Biorytmy vyjadřují cykly, které probíhají v našem organizmu bez ohledu na letní nebo zimní čas. Každý cyklus začíná dnem narození a opakuje se stále dokola. Náš lidský základní cyklus je 25 hodinový a je denně opravován naším 24 hodinovým dnem. Lidské biorymy rozdělujeme do tří skupin: Nejkratší je fyzický cyklus, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši tělesnou pohodu a energii. Emociální cyklus probíhá 28 dní a předurčuje naše nálady a optimismus. Nejdelší cyklus je intelektuální s trváním 33 dní a vlivem na náš intelekt a rozhodování. Každý z těchto cyklů má dvě fáze - pozitivní a negativní ? tedy stoupající (jsme bystří, plní energie, dobré nálady s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi) a klesající (s nedostatkem vitality, náladovostí a s vyšší pravděpodobností chybování). Při přechodu z pozitivní do negativní fáze máme před sebou tzv. kritický den.

Známé jsou také jedenáctileté cykly sluneční aktivity. Z dále studovaných biorytmů jsou nejznámější cirkalunární ženský cyklus s periodicitou synodického měsíce 29,5 dne, přívalový lunisolární rytmus řídící aktivitu pobřežních mořských živočichů (12,4 hodin). Intenzivně využívaný je umělý civilizační cirkaseptánní rytmus (týdenní) se sociálním a pracovním režimem.      (Převzato ze stránek Příroda.cz)


Do řešení problému s horami odpadků v ulicích, které již měsíce sužují jihoitalskou Neapol, se zapojila také katolická církev.

V řadě farností kampánské metropole začali faráři po bohoslužbách vyzývat své věřící k třídění odpadu, aby mohla být jeho část snadněji zpracovávána. U mnoha kostelů se vzápětí objevily kontejnery na tříděný odpad, jejichž obsah prý na rozdíl od jiných bude podle dohody "pravidelně vyvážen". Napsal to včera italský deník Corriere della Sera.

Dohodu o přednostním a pravidelném vyvážení tříděného odpadu z kontejnerů před kostely uzavřel podle listu neapolský arcibiskup Crescenzio Sepe s místními firmami na odvoz odpadků. Církev se tak profiluje jako morální autorita při řešení problémů občanské společnosti. Jednou z největších potíží s odpadem je totiž skutečnost, že obyvatelé jihu Itálie nejsou příliš zvyklí jej třídit. Zejména pastýřská nabádání farářů k třídění odpadu by tak mohla přispět ke změně myšlení lidí. Nejdále v tomto směru pokročil farář Fernando Carannante z předměstské obce Pozzuoli, který se svými "ovečkami" pořádá po mši školící besedy o významu třídění odpadu.       (Zdroj: Enviweb)


Každý rok japonská vláda uvolní z rozpočtu 4.7 milionů amerických dolarů na podporu velrybářského průmyslu. Greenpeace zjistilo, že téměř 87 procent japonské veřejnosti o této skutečnosti nemá vůbec tušení. Mimo jiné se díky nedávnému průzkumu zjistilo, že 71 procent Japonců nepodporuje lov velryb (v roce 2006 jej nepodporovalo 69 procent).

Průzkum provedlo centrum Nippon Research, které je součástí mezinárodní asociace Gallup. Svůj názor vyjádřilo tisíc respondentů ve věku od 15 do 60 let. Bylo zjištěno, že pouze 31% dotázaných brání japonský lov velryb, 25% bylo úplně proti a 44% bylo bez názoru.

Nízká podpora a narůstající silný nesouhlas světové veřejnosti s komerčním lovem velryb ostře naráží na tvrzení Japonské rybářské agentury, že lov velryb je pouze „ vědecký projekt“. Je zřejmé, že se již dále nemohou těšit z podpory a ve skutečnosti se střetávají s větším odporem a nevůlí Japonců.

87 procent dotázaných překvapivě nevědělo, že jejich těžce vydělané jeny ( japonská měna) byly utraceny rybářskou agenturou pro každoroční lov velryb v Jihooceánské velrybí rezervaci.

Další záměr vlády je utratit okolo 188 millionů amerických dolarů od daňových poplatníků na výstavbu nové velrybářské lodi, která by měla nahradit již dosluhující velrybářskou flotilu Nisshin Maru.       (Zdroj: Greenpeace)


Jsou dva druhy rodičů. Jedni už měli co do činění se svým vzteky bublajícím pubertálním potomkem, ty druhé to teprve čeká. A právě jim je určen tento článek. Než se necháte „vytočit“, vezměte na vědomí, že oni za to vlastně ani nemohou. Tak prostě pracuje jen jejich nerovnoměrně se vyvíjející mozek.

Záchvaty hněvu pubertálních dětí jsou něco, co nepřipravené rodiče zaskočí. Hněv kombinovaný se vztekem zpravidla vyvolají (z pohledu rodičů) malicherné a nedůležité podněty. Poslední výzkumy od protinožců ukazují proč k takovému chování adolescentů dochází. Je to dáno nerovnoměrným vývojem jejich mozku. Dnes už víme, co způsobuje, že někteří dospívající reagují prudším způsobem než jiní. Má to svůj původ ve strukturách mozku, jež souvisejí s řízením emocí. Proto někteří mladí rychle a bouřlivě reagují už při minimálním podnětu, zatímco jiní se dokáží více ovládat.

Nicholas Allen a jeho kolegové z Melbournské univerzity zkoumali celkem 137 dětí ve věku od jedenácti do čtrnácti let v prostředí jejich rodiny. Filmovali jak se tito puberťáci chovají při řešení citlivých problémů navržených tak, aby vytvářely neshody. Vděčnými tématy se ukázalo plnění domácích úkolů, čas kdy jít spát, doba strávená u počítačových her nebo na mobilu a podobně. Při řešení těchto témat byly zaznamenány velké rozdíly v chování mladých účastníků pokusu. Tým výzkumníků následně zkoumal mozky dětí zařazených do studie a zaměřoval se na tři konkrétní oblasti. Na vývojově starou část mozku – amygdalu, která spouští primární impulsivní reakce v emotivně vypjatých situacích, přední cingulární kůru (ACC) a orbitofrontální kůru (OFC), které mají „na starosti“ spíše promyšlené a rozvážnější chování.      (Rodiče ... pokračujte na stránkách OSEL.cz)


V úterý 26. února 2008 byla na Svalbardu (Špicberky) slavnostně uvedena do provozu archa rostlinných druhů. V objektu umístěném 300 metrů hluboko uvnitř hory bude za teploty minus 18 až minus 20 stupňů Celsia uskladněno až 4,5 milionu vzorků semen. Za vstupem chráněným pancéřovými vraty vede 120 metrů dlouhý tunel do tří komor o velikosti 27 x 10 metrů.

Archa by měla přečkat všechny případné katastrofy, jako je jaderná válka nebo zemětřesení. Norský premiér Jens Stoltenberg prohlásil, že za stavu, kdy je Země ohrožena ztrátou biologické rozmanitosti a klimatickými změnami, jsou semena v tomto zařízení velmi důležitá. "Trezor je naše pojistka, plán B," řekl Stoltenberg. "Je to Noemova archa zajišťující biodiverzitu pro budoucí generace."       (Zdroj: Gnosis9.net)


Patřívalo k dobrému mravu vysázet ke každé větší stavbě, třeba ke kostelu, velké stromy. A nejenom tam, i venkovské chalupy, boží muka, křížky a polní cesty byly většinou chráněny stínem lip, jasanů, ořechů, javorů a dalších stromů, od kterých se přímo očekávalo, že budou veliké. Mohutný strom, který šumí ve větru; voní na dálku, když kvete; nese ptačí hnízda a úkryty všech možných živáčků, jako maják vede poutníky. Velikáni

K čemu by nám byl? Poslouchat šumění větru je romantický úlet; voňavý nektar a pyly způsobují alergie; ptáci kálejí na zem a kdo ví, jestli nemají chřipku; ostatní žoužel je spíš podezřelá, a navigační systém si můžeme koupit. Navíc každý podzim ze stromů překvapivě padají listy a ty se sluší uklízet, občas se ulomí i větev, do stromu může někdo nebo něco narazit a vůbec: Co kdyby ten strom spadl zrovna na nás? Rizika spojená s životem velkých stromů máme v malíčku, (auta jsou sice taky nebezpečná, ale velmi potřebná a nic se nemá přehánět).

Ale přece jenom… třeba zrovna ty listy, než spadnou a my si umíníme, že musejí být všechny shrabané, jsou úžasnou přírodní laboratoří, dýchají sice jako my, ale kromě toho pohlcují oxid uhličitý a na oplátku uvolňují kyslík, mění složení světla do příjemných měkkých vlnových délek a vydávají veliká množství vody, kterou stromy přemisťují z půdy mezi kořeny do ovzduší. Taková třicetiletá bříza, vysoká 12 metrů, může za den „vypotit“ svým listovím až 140 litrů vody. To ti naši předkové asi nebyli žádní hlupáci, když si ke stavbám vysazovali velké stromy, mimo jiné jim to pomáhalo udržet domy a kostely v suchu. My jsme na to samozřejmě vyzráli úplně jinak, vědecky a hlavně technicky, nám by tak mohli radit!

Proč si stromů, všech stromů, často tak málo vážíme?

Ztratili jsme nějaký potřebný instinkt nebo jen překonali zbytečnou přecitlivělost? Jsme ode všeho přírodního dění jaksi moc daleko; les, který sázel děda, nám málokdy přímo zavoní v krovech nad hlavou, nestojíme o jablka a švestky ze sadu, který nám někdo s láskou odkázal, můžeme si koupit lepší ovoce.

Velké stromy svou dlouhověkostí pomáhají procítit kontinuitu našich životů, často žijí stovky let a spojují nás s generacemi předků a potomků v našich rodech, obcích i farnostech. Je to pro nás zbytečné?

A ještě – když chtěl dříve někdo porazit veliký strom, musel to být velmi silný a obratný chlap – dnes stačí často jen zaklepat na správné dveře…       (Zdroj: Český bratr)


Nová bezprecedentní epidemie v zemích kolem Indického oceánu. Akutní a bolestivé syndromy doprovázené horečkou, záněty kloubů, slabostí, vyrážkami a dokonce i občas smrtelnými záněty mozku.

Kinshasa -50 000 záchytů v letech 1999-2000. Indonésie -epidemie v letech 2001-2003. Ostrovy Seychely, Réunion, Mauricius a Mayotte -přes 270 000 nakažených v letech 2005-2006. Indie - odhadem až 6,5 milionu nemocných v letech 2006-2007. Neznámá biologie. Nakažlivé. Virus.

Takto začíná zpráva skupiny vědců z francouzského Pasteurova institutu a CNRS popisující nové téměř neznámé onemocnění způsobované v posledních letech virem Chikungunya. Tento virus patřící do skupiny togavirů (například spolu s virem zarděnek) byl poprvé izolován více než před půlstoletím, roku 1952, v Tanzanii. Virus je dobře přenosný na lidi několika druhy komárů -typicky prostřednictvím známého komára tropického (Aedes aegypti) a v Evropě donedávna neznámého komára Aedes albopictus. Oba druhy jsou mimo jiné dobře známými přenašeči horečky dengue. První z nich, A. aegypti, se naštěstí v ČR nevyskytuje. U druhu A. albopictus je tomu však jinak.       (Blíže na stránkách VTM Science)


28.02. 2008     Poslední únorový den? Letos ještě ne ... v gregoriánském kalendáři má únor 28 nebo 29 dní. Avšak třikrát v historii vybraných zemí měl tento měsíc dní třicet!.

Osmadvacátého února 1935 se podařilo Dr. Wallce Hume Carothersovi v laboratořích koncernu DuPont Corporation připravit novou umělou hmotu - nylon. Příslušný patent byl vydán v roce 1937 a pak již nic nebránilo tomu, aby se nylonové tkaniny šířily jako lavina celým světem.


„Největším rizikem pro zdraví pacienta a životní prostředí je amalgámová výplň zubu z nedózovaného amalgámu hrazená z veřejného zdravotního pojištění,“ řekl v úterý prezident stomatologické komory Jiří Pekárek.

Uvedl, že archaickou přípravou a nepřesně odměřovaným množstvím rtuti a amalgámových pilin přímo v ordinaci vzniká nekvalitní výplňový materiál.

„Zdravotní pojišťovny platí za tento výkon pouhých 170 korun, což pokrývá asi šest minut práce zubního lékaře a průměrných nákladů ordinace. Důsledkem je nedostatek času na provedení výplně, což v kombinaci se zastaralým materiálem vede k nedostatečně kvalitnímu provedení výplně a vysoké pravděpodobnosti vzniku dalších kazů,“ řekl Pekárek.

Dodal, že některé státy Evropy již amalgámové výplně zakazují nebo omezují. Je tomu tak například v Norsku, Švédsku a Dánsku. Podle Pekárka odstraňování starých amalgámových výplní zubu znamená opět značnou zátěž pro zdraví pacienta a vzniklý odpad může i ohrozit životní prostředí.

Rtuť může nepříznivě ovlivnit nervový systém a ledviny. Pokud je součástí hotové plomby, rizikem pro zdraví není. To je jen při jejím zpracování v ordinaci. Plomby za 600 korun a víc

Východiskem je podle Pekárka použití nadstandardního, tedy kapslovaného dózovaného amalgámu, který minimalizuje manipulaci se rtutí a garantuje výrobcem přesně stanovený optimální poměr prášku a kovu pro vznik kvalitní slitiny.

Zubař ale takovýto materiál zpracovává v ústech pacienta déle, pojišťovna navíc tento materiál nehradí, a tak pacient musí počítat s tím, že plombu zaplatí v plné výši, což je zhruba od 600 Kč a víc. S touto možností by ale lékař vždy měl pacienta seznámit, aby se pak mohl rozhodnout.      (Zdroj: Novinky.cz)

A o tom to je ... platit, platit a zase platit ...


Při hodnocení událostí loňského „klimatického“ roku si řada médií nemohla nevšimnout, že zelená je in — v byznysu i politice. Není však zelená jako zelená. Pokryteckému lakování vlastních činů na zeleno se říká greenwashing. Jak se zeleným natěračům daří? A jak rozpoznat vrstvy pod povrchem?

„Lídr v destrukci ozónové vrstvy si přiznává zásluhy jako lídr v její ochraně. Obrovská ropná společnost se hlásí k předběžně opatrnému přístupu vůči globálnímu oteplování. Velký agrochemický výrobce obchoduje s tak nebezpečnými pesticidy, že byly zakázány v mnoha zemích, a přitom se předvádí, že pomáhá nasytit hladové. Petrochemická firma využije odpad z jednoho znečišťujícího výrobního procesu jako hrubý materiál pro druhý a vydává to jako důležitou recyklační iniciativu.“ Těmito větami začíná zpráva The Greenpeace Book of Greenwash z roku 1992, v níž nejznámější ekologická organizace podchytila tehdy relativně čerstvou módu nadnárodních korporací vydávat se za environmentálně a rozvojově zodpovědné. Průmyslové koncerny totiž minimálně od 80. let úspěšně kooptovaly ekologickou terminologii a přizpůsobily environmentální kauzy vlastním strategiím — milníkem budiž Summit Země v Riu de Janieru v roce 1992, po jehož konání se globální korporace začínají zaklínat mantrou „udržitelného rozvoje“. Dlužno dodat, že se tak děje po desetiletích popírání zodpovědnosti za ekologické škody, odmítání platby náhrad postiženým při různých haváriích či odporování ekologické legislativě.       (Dále čtěte na stránkách Sedmá generace)


Podle ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Achima Steinera hrozí, že v důsledku masivního rybolovu a znečištění oceánů dojde v horizontu desítek let k úplnému kolapsu rybářství. Steiner na to upozornil minulý pátek při příležitosti klimatické konference, které se v Monaku zúčastnilo více než 150 zástupců různých národů. Informuje o tom agentura Reuters.

Klimatické změny, růst teplot a nadměrný rybolov mají řadu negativních důsledků - mizejí korálové útesy, jsou ohrožena místa, na nichž docházelo ke tření tuňáků, dochází k posunu oceánských proudů a s nimi i ke změnám ve výskytu planktonu a malých ryb, což má dále obrovské důsledky na oceánské potravinové řetězce.

Na bílkovinách pocházejících z ryb v současné době závisí 2,6 miliardy lidí. "Naším úkolem proto není zastavit rybolov jako takový, nýbrž zvrátit průběh klimatických změn," uvedl Christian Nellemann, autor zprávy Programu OSN pro životní prostředí nazvané "In Dead Water", jež byla zveřejněna právě na monacké konferenci.        (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Královny mezi hady krajty mají svůj původní domov v Asii. Ale skvěle se jim daří i v Americe. Je to vždy stejné. Někdo si z exotické krajiny přiveze domácího mazlíčka, třeba právě krajtu. Když had doroste do dospělé délky, která může činit klidně šest metrů, majitel se svého miláčka raději zbaví. Když před patnácti lety byla objevena asijská krajta v národním parku Everglades na jižní Floridě, média z toho měla spíše legraci. Jenže tamní hadí populace se podstatně rozšířila a nyní podle odhadů čítá až 30 000 jedinců. Floridské klima je pro krajty příznivé, nemají zde žádného přirozeného nepřátele a potravy v podobě drobnějších i větších savců je zde také dost. Americký federální geologický úřad zdůraznil, že vzhledem ke klimatickým změnám se dá předpokládat, že vhodné lokality pro život krajt se budou neustále rozšiřovat. Do roku 2100 by se tak tito až metrákoví hadi mohli objevit na předměstích New Yorku. Vědci zároveň varují, že přemnožení krajt a jejich invaze na sever může ještě více rozvrátit už nyní poškozený ekosystém.       (Zdroj: 21@století)


Polské Jizerky - neznámý kout známého pohoří ... Jizerské hory z Polska neznal do té doby nikdo z nás, a proto mě tato skutečnost evokovala již řadu let. Také fakt, že jezdíme po Alpách a neznáme nejvyšší část našeho rodného pohoří, včetně jeho nejvyššího vrcholu mě nenechávala spát a v řadě diskuzí po večerech v pohodlí podjizerských hospůdek jsme tiše plánovali tento výlet. Jenže vždy to jaksi vyšumělo a nikdy jsme akci nepodnikli. Až sklonek roku 2007 přinesl své ovoce a krásné dny mezi vánočními svátky a Silvestrem se zdály ideální volbou.      (Milovníci hor, dále čtěte na stránkách Outdooring.cz)


Tým pracující se sondou Cassini zveřejnil v poslední lednový den zajímavou aplikaci, která vám umožní podívat se na misi sondy ve 3D. Vše, co k tomu potřebujete, je stažení modulu pro váš internetový prohlížeč. Odměnou vám bude netradiční podívaná na dění u pána prstenů.

Vše potřebné najdete na stránce: http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/cassie.html

Na stránkách Astro.cz najdete jednoduchý návod k aplikaci v češtině, který jistě ocení především ti z vás, kteří neumí tak dobře pracovat s PC a internetem, nebo nerozumí anglicky.


O zvířatech jako pojmu hovoří dvě skupiny zákonů, z nichž každý pojímá zvíře zcela odlišně. Upozornil na to dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben. Pojetí zvířete jako živého tvora řeší podle mluvčího mimo jiné veterinární zákon a zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ten již nyní stanoví, že „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka." Tím se přiznává zvířeti specifické postavení v našem právním řádu. Postavení živého tvora, kterého je třeba chránit, respektovat jeho potřeby a věnovat mu pozornost.

Jsou také stanoveny sankce za porušení, a může to být v dosud platné úpravě až odsouzení k odnětí svobody na jeden, maximálně dva roky. Podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo za týrání zvířat od roku 1992 (kdy nabyl zákon na ochranu zvířat proti týrání účinnosti) dosud stíháno podle § 203 trestního zákona celkem 593 osob a odsouzeno 271 osob.

Jako věc je naopak zvíře tehdy, pokud je zvíře předmětem řady právních vztahů, kdy je s ním zacházeno obdobně jako s jinými věcmi, které je možno vlastnit, obchodovat s nimi, apod. Dále v případě, když člověk nese odpovědnost za škody zvířetem způsobené jiné osobě, v tomto případě věcí, kterou má mít ve své moci, a za kterou zodpovídá. Zde se neřeší, zda je „věc“ živá, či nikoli, řeší se zde důsledek. Za tuto „věc“, tedy zvíře, je člověk zodpovědný, za škody, které může způsobit. Viz případy odsouzení za to, že něčí nezajištěný či nezvladatelný pes někoho pokousal, či dokonce usmrtil. Je to podobné, jako když člověk někoho přejede autem.

„Pokud dojde v chystaných a připravovaných právních úpravách ke zvýšení trestní sazby za týrání zvířat, s tím lze bezpochyby souhlasit. A pokud dojde ke změně terminologie v ostatních zákonech (trestním zákoně či občanském zákoníku) ve smyslu nazvání zvířete živým tvorem a pomůže-li to někomu, proč nakonec nikoli. Je však třeba dodat, že ze zodpovědnosti za chované zvíře a z případné škody jím způsobené se majitel nevyviní,“ konstatoval Duben.      (Zdroj: Agris.cz)


Co je to okultismus? (Vojtěch Kodet) Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený.

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.       (Zdroj: Víra.cz)


Britský ekonomický deník the Financial Times uvádí zprávu, že si americké banky v tichosti půjčily od Federální rezervní banky téměř 50 miliard dolarů (852 miliard Kč). Peníze byly půjčeny v rámci nové snahy státu půjčit bankám peníze za dotované snížené úrokové sazby. Toto opatření vzbudilo mezi některými analytiky znepokojení a obavu z rostoucí závislosti amerických bank na státní podpoře. Zatímco státní příspěvky na zdravotní péči a sociální programy jsou ve Spojených státech velmi omezené, podpora velkých společností a bank ze strany státu stále roste.      (Zdroj: AKT-INFO)


27.02. 2008     Sedmadvacátého února 1790 vznikla Česká expedice, vydavatelství české literatury, knihkupectví a prodejna novin Václava Matěje Krameria v Michalské na Starém Městě pražském.

Toho dne roku 1936 zemřel Ivan Petrovič Pavlov, který za objevy v oblasti fyziologie trávení získal v r. 1904 Nobelovu cenu. Dále se věnoval výzkumu "podmíněných reflexů", v této souvislosti se stal známým především svými experimenty na psech. (Proto se také náměstí I.P. Pavlova v Praze říkává slangově "slinták").

A nemohu nevzpomenout, že roku 1912 se narodila moje oblíbená herečka z éry černobílého filmu - dnes již filmů pro pamětníky - Nataša Gollová.


Co to je vzestup, pátá dimenze, kristovské vědomí? Tyto pojmy můžeme slyšet čím dál tím častěji, ale co skutečně znamenají? Odpověď se pokusila najít na stránkách Záhady a mystéria paní Ivana Muková.

Tak například pojem dimenze .... Co jsou dimenze?  První dimenze: život rostlinné a nerostné říše.  Druhá dimenze: život říše živočišné.  Třetí dimenze: vše, co vnímáme svými pěti smysly.

Čtvrtá dimenze: astrální svět (např. sny).  Pátá dimenze: odráží vědomí lásky a otevřeného srdce, překonání duality.


Z celkové světové populace žijí tři miliardy lidí s rozpočtem nižším než dva dolary na den. Jedna miliarda nejchudších obyvatel Země vyprodukuje pouhá tři procenta celkové míry emisí. Přitom právě nejchudší vrstvy obyvatelstva jsou důsledky klimatických změn nejvíce zatíženy. Informoval o tom zpravodajský server CNN.

Podle studie mapující situaci v Evropě, Spojených státech a bývalém Sovětském svazu je za 80 % všech emisí vyprodukovaných v období od průmyslové revoluce po současnost zodpovědných jen 20 % obyvatel těch nejbohatších států. Nejbohatší vrstvy obyvatelstva světa tak ohrožují vrstvy chudé - tedy ty, které většinou nemají dostatek prostředků a možností důsledkům klimatických změn čelit či předcházet.

Srovnání uhlíkových stop obyvatel různých částí světa poskytuje zajímavé výsledky. Uhlíková stopa průměrného Američana je 20,4 tun za rok, tedy 2 000krát větší než uhlíková stopa průměrného obyvatele Čadu. Průměrný Brit pak za den vyprodukuje stejné množství oxidu uhličitého jako průměrný Keňan za celý rok.        (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Začátkem roku 1899 vyrazil ze železniční stanice v Colorada Springs dlouhý proud povozů. Vezly stavební dříví a konstrukce, velké stroje a přístroje, potraviny i vodu. Stoupaly stále výš až na pustou náhorní planinu ve větrném stínu Skalistých hor, dva tisíce metrů nad mořem. Tady byl klid. Nerostla tu ani pořádná tráva, chyběla voda, i kovbojové se stády krav se tomuto kraji vyhýbali. Oči se mohly zachytit jen na západě, kde se na obzoru rýsoval ještěří hřbet Skalistých hor a jiskřil ledovec na úbočí Blanco Peak. Uprostřed širé planiny s trsy suché trávy, v kraji bez lidí, měla vyrůst Teslova vysílací stanice. Místo vybral a Teslovi doporučil jeho přítel a obdivovatel Leonhard E. Curtis; navíc se postaral o potřebné pozemky a elektrickou energii, snad poskytl i peníze na stavbu stanice. Výstavba vysílací a přijímací stanice v Coloradu byla jen dovršením několika let příprav. Roku 1897 začal Tesla s konstrukcí mohutných strojů pro vysílačku. Pro pokusy s dlouhými vlnami stavěl vysokofrekvenční generátory s frekvencí 35 tisíc period za vteřinu a s příkonem dvě stě kilowattů - umožnily vyrábět dlouhé vlny o délce osm a půl kilometru. Pro vyšší frekvence a kratší vlny připravil oscilátory kmitající s frekvencí až dvou miliónů kmitů za vteřinu. Měly jiskřiště přerušované rotačními přerušovači v rytmu desettisíckrát ve vteřině. Bylo zřejmé, že se připravuje vyzkoušet v Coloradu různé vlnové délky od krátkých vln stopadesátimetrových až po dlouhé vlny několikakilometrové.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Opportunity na povrchu Marsu zjistil vysokou koncentraci minerálů, které byly v „mokrém“ raném období planety rozpuštěny ve vodě. Toto slané prostředí pravděpodobně učinilo Mars nepřátelským i pro ty nejodolnější mikroorganizmy.

„Ne všechna voda je vhodná k pití,“ řekl biolog Andrew Knoll (Harvard University, Cambridge, Massachusetts). Důkazy jsou uchovány ve skalách, které byly v minulosti zaplaveny vodou.

Vše nasvědčuje tomu, že prostředí raného Marsu bylo jak kyselé tak slané.

„Bylo opravdu slané – ve skutečnosti, bylo tak slané, že jen hrstka známých pozemských organismů by měla šanci na přežití tam, kde byly podmínky nejpříznivější a to ještě minimální,“ vysvětlil Knoll. K těmto závěrům dospěli vědci na základě výzkumu, který provedlo marťanské vozidlo Opportunity. Podle Knolla byly podmínky pro život na Marsu v uplynulých 4 miliardách let přinejmenším velmi problematické.       (Zdroj: OSEL.cz)


To, že na hranicích mezi naší republikou a Německem, Rakouskem, Polskem, či Slovenskem a ostatními členskými zeměmi již nefungují hraniční kontroly, nic nemění na tom, že musí mít zvířata patřičné doklady.

Pes či kočka anebo fretka musejí mít pas pro malá zvířata, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině. Kůň musí mít v sedlové brašně průkaz koně, kterým se samozřejmě při případné kontrole prokazuje nikoli on, ale jezdec. Zkrátka cestující se zvířaty musejí počítat s tím, že ve vnitrozemí mohou být policií či celními orgány vyzváni, aby předložili patřičné doklady.

Stále tedy platí povinnost pro cestování po EU mít pas pro malá zvířata (psi, kočky, fretky), který vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. Podmínkou vydání je označení zvířete - musí být tetováno (čitelně), nejlépe však je, je-li opatřeno elektronickým čipem, což všechno provede soukromý veterinární lékař. Čitelně tetované zvíře může cestovat po EU (kromě velké Británie, Irska, Malty a Švédska) až do poloviny roku 2011, vyplývá to z nařízení (ES) č. 998/2003. Dále zvíře musí být vakcinováno proti vzteklině v souladu s legislativou EU, to znamená, že první očkování musí mít zvíře jakmile dosáhne stáří tří měsíců.

Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko požadují potvrzení z EU schválené laboratoře (v Praze) o účinnosti vakcinace proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem (měsíc po očkování a 6 měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.

Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař. Podrobnosti na www.svscr.cz.

Při cestě do některé z nečlenských zemí je třeba mít pas pro malá zvířata při návratu na území EU. Navíc pak je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země.      (Zdroj: tisková zpráva Státní veterinární správy ČR)


Osud obrovského množství elektronického odpadu je neznámý. To jsou závěry zkoumání Greenpeace, které dnes uveřejnilo ve studii Toxic Tech: Not in Our Backyard. Část „ztraceného“ odpadu může být poschovávaná na půdách a garážích, většina je však buď uložena či spálena spolu se směsným odpadem nebo vyvezena - často nelegálně - na skládky v Africe nebo v Asii.

V Asii se ve velmi primitivních podmínkách provádí základní recyklace, která způsobuje nejen environmentální problémy, ale vážně ohrožuje i zdraví recyklačních pracovníků.

I v takových regionech, jako je například Evropská unie, kde platí přísná pravidla pro nakládání s odpadem, chybějí informace o osudu 75% vyprodukovaného elektroodpadu. V USA se „ztrácí“ dokonce 80% i více.

V nově industrializovaných zemích je skoro nemožné odhadnout objem elektronického odpadu, který se vyhne řádnému zpracování. Dostupné informace z Indie uvádějí, že až 99% místního i dovezeného odpadu, 143 tisíc tun ročně, směřuje mimo oficiální zpracovatele nebo je jednoduše vyhozeno na skládku.

„Jsou to právě pracovníci na asijských skládkách elektroodpadu, které toxické látky v elektronice postihují nejvíce. Jsou vystaveni koktejlu toxických chemikálií, když výrobky rozlamují na části a dále zpracovávají. Navíc znečišťují půdu, vodu i vzduch v okolí,“ podotkl Martin Hojsík z Greenpeace International.“ Objem staré elektroniky narůstá geometrickou řadou, stejně jak rychle se zvyšuje spotřeba těchto výrobků.“       (Zdroj: Greenpeace.cz)


Francouzští archeologové odkryli v Súdánu hrobku, kterou označují za neolitický nález posledních několika desetiletí. Ve hrobce staré 5500 let byly objeveny pozůstatky muže pohřbeného společně s dalšími třemi lidmi a dvěma psy. Podle archeologů je jednalo o oběti pohřebního rituálu a historie lidských obětí na africkém kontinentu se tak posouvá o 1000 zpět do historie. Hrobka obsahovala i velké množství keramiky, šperků a předmětů na drcení obilí.       (Zdroj: 21@století)


Skupina expertů na kosmický výzkum vyzvala NASA, aby se soustředila na let člověka k Marsu, poslala k vodě plány na stálou základu na Měsíci a uvažovala o přistání lidí na nějakém z blízkých asteroidů.

Mezi odborníky, kteří se sešli ve Stanfordu, byli i bývalí astronauti NASA a Scott Hubbard, dřívější ředitel NASA Ames Research Center. Výzva má samozřejmě i „politický“ rozměr. Americký Kongres v roce 2005 schválil současné priority NASA; po prezidentských volbách v USA přijde čas na úpravy výzkumného programu, respektive na definici priorit nových.

Už v plánu z roku 2005 se o misi na asteroid uvažuje. Experti ale nyní navrhují, aby tento projekt získal vyšší prioritu; naopak plán na vybudování stálé základny na Měsíci navrhují zcela odepsat, nebo alespoň odsunout do pozadí. Nicméně projekty na sobě nejsou tak docela nezávislé – základna na Měsíci se pokládala za krok k dobytí Marsu (což ale zase nebrání změnit plán a uskutečnit misi k Marsu i bez toho). Současný ředitel Mike Griffin při slyšení v Kongresu výzvu stanfordské skupiny mj. i z tohoto důvodu odmítl. Spor se vede také o to, zda má NASA tyto projekty zajistit vlastními silami, nebo více spolupracovat „mezinárodně“. Experti ve Stanfordu vyzvali k druhé možnosti.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Australští vědci narazili na první pravděpodobné důsledky okyselování oceánu. Rychlost kalcifikace korálů na dvou místech Velkého bariérového útesu poklesla mezi roky 1988 a 2003 o 21 procent. Zjištění je v rozporu se závěry některých předcházejících studií, které tvrdily opak.

Oceány se stávají kyselejšími, protože se v nich rozpouští zvýšené množství oxidu uhličitého. Od začátku 19. století stoupla acidita oceánů o 30 procent.

Velký bariérový útes Timothy Cooper společně se svými kolegy z Australského oceánologického institutu (Australian Institute of Marine Science, AIMS) sledoval korály rodu Porites (dírkovníci) na dvou místech v severní části Velkého bariérového útesu. Regiony jsou od sebe vzdálené 450 kilometrů. Změny růstových parametrů probíhaly v celém sledovaném období lineárně. Průměrná rychlost kalcifikace poklesla z 1,96 g cm-2 rok-1 na 1,59 g cm-2 rok-1.

Při kalcifikaci získávají koráli z mořské vody uhličitan vápenatý a přeměňují jej na vápencové schránky. V kyselejším prostředí se tento proces stává obtížnější a řada vědců se domnívá, že kvůli trvale klesajícímu indexu pH v oceánech hrozí životu na Zemi už v tomto století katastrofa s potenciálně horšími dopady než změna podnebí.

"Mnoho organismů od planktonu po korýše a korály by mohlo ztratit schopnost vytvářet své schránky. Mnoho dalších, které už vyrostly, by se mohlo začít rozpouštět," řekla Dr. Carol Turleyová z Mořské laboratoře v Plymouthu (Plymouth Marine Laboratory, PML).      (Zdroj: Gnosis9.net)


26.02. 2008     Šestadvacátého února roku 1966 byla v pojizerském Liptákově objevena truhla s pozůstalostí Járy Cimrmana ... Toto je tak významné výročí, že pro dnešek nelze zprávu o dalších výročích připojit ...


Zajímavé zprávy se dnes vynořují na Západě a tvrdí nám, že OSN pořádala 12.února mimořádnou schůzi, neboť mezi členskými národy vzrůstá stále větší znepokojení kvůli rychle narůstajícím zprávám o tom, že UFO bylo spatřeno na různých místech po celém světě. Tato zpráva k nám přichází od význačného australského badatele dr. Michaela Emina Salla, který ve své zprávě prohlašuje: "Obdržel jsem následující e-mail od dvou důvěryhodných kolegů (Claye a Shawna Pickeringa) týkající se spolehlivého zdroje, který je informoval o tom, že tajná schůzka se odehrála včera ráno ( 12.února) v kanceláři OSN v New Yorku a týkala se nedávné záplavy nových pozorování UFO. Zdá se, že mnoho národních států se obábá dopadu zvýšeného pozorování UFO a přejí si, být obeznámeny o tom, co se děje.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Zatímco si obyvatelé celé Evropy stěžují v novém roce na výrazné zdražení potravin včetně pečiva, podle složení obsahu popelnic to naopak vypadá, že chléb či masné výrobky by klidně mohly stát ještě dvakrát tolik.

Důkazem mohou být výsledky nedávné rakouské studie, která potvrdila, že každý obyvatel Vídně ročně vyhodí v průměru až 330 kilogramů biologického odpadu, z toho 44 kilogramů tvoří ještě nerozbalené jídlo. I když srovnatelná studie v Česku zatím neexistuje, podle českých ekologických aktivistů bude složení obsahu českých popelnic takřka s jistotou stejné nebo podobné jako v Rakousku.

„Nedávno jsme dělali detailní průzkum ve Dvoře Králové nad Labem. Z celkového množství odpadu v popelnicích tvořilo jídlo zhruba dvacet až třicet procent,“ řekl LN Tomáš Přikryl z Hnutí Duha. Vizuálně nejvyšší podíl vyhozených potravin připadal podle něj na pečivo, dále pak na mléčné výrobky a ovoce. „V popelnicích byly ještě nerozbalené párky stejně jako třeba maso, rohlíky, celý chléb. Zbytky jídla, jako třeba slupky od banánů, byly v menšině,“ uvedl Přikryl.

Výsledky malé studie Hnutí Duha tak korespondují se závěry rozsáhlého průzkumu rakouského Institutu pro odpadové hospodářství vídeňské univerzity. Vědci v posledních dvou letech zkoumali obsah popelnic ve Vídni a v mnoha dalších rakouských městech a dospěli nakonec k překvapivému závěru. „Deset až patnáct procent biologického odpadu v popelnicích tvoří jídlo v ještě originálním balení,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Felicitas Schneider.

Minimálně třetina veškerého jídla, nalezeného v odpadových nádobách přitom ještě nebyla zkažená, ale bez problémů použitelná ke konzumaci. Schopnost umět hospodařit s jídlem tak, aby nákup odpovídal spotřebě, přitom dokáže výrazně ušetřit peníze v peněžence.       (Zdroj: agris.cz)


PROČ ... se hraje s 52 kartami? Počet karet nepochybně souvisí s lunárním rokem. Karet je tolik, kolik je týdnů v roce. Teorie objasňující stáří a původ karet se v mnohém liší. Podle jedné se hrací karty používali již v Číně v roce 969 za doby císaře Mu Tsun-a. Balíček byl rozdělen na čtyři byrvy se čtrnásti kartami. Jiná verze podporuje místo vzniku v Číně, ale posouvá ho do doby o 150 let později do doby vlády císaře Suen-ho. Z Číny pak prý karty do Evropy přivezl Niccolo Polo nebo jeho slavný syn Marco v roce 1269. Jiná verze tvrdí, že karty vznikly v Indii. Důkazem snad jsou podobizny bohyně Arshanari, která je v hinduistické mytologii znázorňována jak ve svých čtyřech rukách drží hůlku, hrnek, meč, a kroužek, což byly symboly, které se objevovaly na prvních evropských kartách. Karty z Indie do Evropy měli přinést Cikáni v roce 1427. Je zřejmé, že teorie původu karet z Indie má trhliny zejména v jejich cestě do Evropy. Záznamy o kartách v Evropě jsou totiž už ze 14. století. Italské taroky jsou zmiňovány již v roce 1299 a Jana Brabantská se zmiňuje o kartách v Nizozemí v roce 1379. V roce 1392 dal francouzský král Karel VI. zhotovit ručně kreslený balíček "ve zlatých a rozličných barvách". Sedmnáct z těchto karet je vystaveno v Národní knihovně v Paříži. Do Anglie se karty dostaly\ pravděpodobně později. První informace je se z roku 1465, kdy výrobci karet žádali krále Eduarda IV. o ochranu před zahraničními dovozci. První italské karetní hry měly 78 karet. Ale od 16. století se nejčastěji hraje francouzská hra. Jsou v ní čtyři řady karet: červená srdce, červené káry, černé piky a černé kříže. Karty se staly součástí naší kultury. Například revers, tj. rub, jednoho balíčku karet vytvořil i Pablo Piccaso. Hráče karet zobrazovali mnozí malíři, mezi nejvýznamnější patřil Paul Cézanne. Karty se staly inspirací pro Puškinovu Pikovou dámu a svou roli sehrály i v opeře Carmen. Také mnohé významné historické osobnosti podlehly kouzlu karetní hry. Kartám holdoval francouzský král Ludvík XIV i švédský král Gustav Adolf (prý ještě v 91 letech), dále filosof Immanuel Kant nebo hudební skladatel Richard Strauss či básník Goethe. Mimo jiné se karty dostaly i do naší lingvistické výbavy. Vždyť míváme eso v rukávu, nebo všechny trumfy a nezřídka se stává, že hrajeme-li s otevřenými kartami jsme pak zelení jako sedma.      (Zdroj: Řev přírody)


Podle nových výpočtů, provedených na University of Sussex, nyní astronomové předpovídají, že Země bude Sluncem pohlcena přibližně za 7,6 miliardy roků, pokud nebude její dráha nějakým způsobem změněna.

Dr. Robert C. Smith, emeritní profesor astronomie řekl, že jeho tým již dříve vypočítal, že Země by mohla uniknout definitivnímu zničení, přestože její povrch bude zdevastovaný a spálený na popel. Avšak to nebyl vzat v úvahu vliv brždění, způsobovaného vnějšími vrstvami sluneční atmosféry umírajícího Slunce.

Robert Smith říká: „Dříve jsme předpokládali, že jak bude Slunce zvětšovat svůj rozměr, bude postupně ztrácet svoji hmotnost v podobě intenzivní sluneční vichřice, mnohonásobně silnější než současný sluneční vítr. Podle provedených výpočtů ztratí Slunce za příštích 7,6 miliardy roků asi 0,332 současné hmotnosti. Tím by postupně docházelo ke snižování gravitačního vlivu Slunce, což by přispělo ke vzdalování oběžné dráhy Země od rozpínajícího se Slunce.

„Pokud by to byl pouze jediný účinek, Země by mohla opravdu uniknout konečné zkáze. Bohužel, řídké vrstvy vnější atmosféry Slunce budou sahat daleko za jeho viditelný povrch. Jejich působením se změní současná dráha Země, která se bude v budoucnu nacházet ve vnějších vrstvách této atmosféry Slunce o velmi nízké hustotě. Brždění způsobované řídkým plynem je dostatečné k tomu, že se Země bude posouvat směrem do středu Sluneční soustavy, až nakonec bude pohlcena Sluncem a vypaří se.“ Aby mohla Země uniknout před tímto osudem, musela by se v současné době nacházet ve vzdálenosti minimálně 1,15 AU (tj. asi 172 000 000 km) od Slunce.

Nová studie byla vypracována ve spolupráci s Dr. Klausem-Peterem Schroederem (dříve University Sussex, nyní Astronomy Department of the University of Guanajuato, Mexiko).         (Zdroj: Astro.cz)


Cestující mezi různými zeměmi Evropské unie, anebo cestující, létající domácími lety, budou muset předat britské vládě obrovské množství dalších informací, včetně čísla svého mobilního telefonu a podrobností o svých úvěrových kartách. Je to součástí balíku nových „bezpečnostních“ opatření, která požaduje britská vláda. Údaje se budou skladovat 13 let a budou využívány k vytváření „profilů“ podezřelých osob.

Úředníci v Bruselu už nyní uvažují o zavedení kontroverzních „protiteroristických“ plánů, v jejichž rámci budou sbírat 19 informací od každého cestujícího, který vstoupí do EU anebo ji opustí. Podle kontroverzní dohody, uzavřené loni v létě s americkým Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost poskytuje už nyní Evropská unie těchto 19 informací Spojeným státům o každém cestujícím, který cestuje do USA.

Avšak Británie požaduje, aby byl tento systém rozšířen i na cestování vlakem a lodí a aby se týkal i všech cestujících interními lety v jednotlivých zemích EU, tedy i v ČR. Podle dotazníku, který Evropská komise nechala kolovat ve všech hlavních městech EU, je Británie jedinou zemí v EU, která chce využívat tohoto systému pro „obecnější účely veřejné politiky“ a ne pouze v boji proti terorismu a organizovanému zločinu.

Systém má fungovat tak, že budou celostátní úřady v jednotlivých zemích EU sbírat osobní údaje od cestujících a budou je dávat k dispozici ostatním zemím v EU. Británie také chce mít právo vyměňovat tyto informace s třetími zeměmi mimo EU.

Činitelé v Bruselu i v hlavních městech zemí Evropské unie přiznávají, že navrhovaný systém představuje neuvěřitelný útok na občanské svobody v Evropské unii, avšak tvrdí, že prý jde o součást nutných opatření v rámci nového elektronického dohledu nad občany, která se realizují v rámci evropské bezpečnosti. V rámci těchto návrhu bylo minulý týden v Bruselu zveřejněno, že všechny osoby, které nejsou občany EU, budou při svém příjezdu do EU či odjezdu z EU nuceni poskytout úřadům své otisky prstů a biometrické informace.      (Zdroj: Britské listy)


Americký nejvyšší soud odmítá vyslyšet kauzu, ve které je americká vláda žalována za špehování svých občanů bez soudního oprávnění. American Civil Liberties Union, největší organizace zabývající se občanskými právy v USA, vede kauzu spolu s několika předními novináři, vědci, právníky a neziskovými organizacemi. Žalující strana tvrdí, že neregulovaný systém odposlechu brání v jejich komunikaci se zdroji a klienty. Nejvyšší soud odmítl kauzu bez dalších komentářů vyslyšet.       (Zdroj: AKT-INFO)


Nudí vás dovolená na Seychelách? Není divu, jezdí tam kdekdo. Je třeba hledat nová, neokoukaná místa daleko od lidí. Proto se bouřlivě rozvíjí cestovní ruch za hranicemi pozemské atmosféry. SpaceShipOne, o které jsme v Česku psali jako první, otevřela dveře soukromým letům do vesmíru. Její tvůrci však nejsou jediní, kdo hodlá stát na počátku nového věku...

V devadesátých letech minulého století se zdála cesta ke komerčním kosmickým letům otevřená. Velká poptávka po službách telekomunikačních satelitů vyvolala potřebu vypouštění nových družic a potřebu náhrady těch, které dosloužily. Malé soukromé firmy to měly zvládat lépe a především levněji než velké společnosti Lockheed Martin, Boeing nebo Arianespace, které na trhu s vypouštěním satelitů do té doby dominovaly. Podnikatelé v oboru telekomunikací v sobě hýčkali naději, že malé soukromé společnosti stlačí ceny za vypouštění satelitů na oběžnou dráhu kolem Země na úroveň, které nebudou konkurovat ani postsovětské země. Nestalo se. Pro malé firmy se komerční vypouštění satelitů ukázalo jako příliš velké sousto. Investice dosahovaly neúnosné výše a spolu s technickými obtížemi zlomily mnoha soukromým podnikům vaz.

Teď se zdá, že soukromé podnikání v kosmu vyklidilo pozice jen dočasně a vrací se silnější než kdy jindy. Analytici jsou přesvědčeni, že soukromé podnikání na poli kosmické turistiky se fiaska svých předchůdců bát nemusí. Jak uvádí David Chandler ve své stati zveřejněné britským vědeckým týdeníkem Nature: „Soukromé lety do kosmu byly vždycky záležitostí snílků. A teď si jedna skupina snílků reprezentovaná výrobci raket uvědomila, že je tu druhá, mnohem početnější skupina snílků, kteří jsou ochotni zaplatit obrovské peníze za svezení v těchto raketách, i když ty nejsou použitelné pro tak praktické věci, jako je vypouštění družic.“        (Zdroj: VTM Science)


Lymfatická drenáž metodou míčkování je jedním z hlavních způsobů odstranění škodlivin z těla. Její zablokování vede k hromadění toxinů v mízních uzlinách a mezibuněčném prostoru. K mechanické drenáži používáme míčků na líný tenis. Míček koulíme dlaní a tím vytváříme kožní val-drénujeme. Každý tah opakujeme 3x...

(Postupy najdete na stránkách Celostnimedicina.cz)


Britští paleontologové objevili pozůstatky žáby, která vážila kolem 4,5 kg. Zkamenělina nalezená na severozápadě Madagaskaru je stará 65-70 milionů let. Žába nazvaná Beelzebufo ampinga byla dlouhá téměř půl metru a vyznačovala se prostornou tlamou s velmi silnými čelistmi. Na jejím jídelníčku se pravděpodobně vedle hmyzu objevovali zejména drobní savci, obojživelníci a plazi. Vědci nevylučují možnost, že plenila hnízda malých druhů dinosaurů a lovila jejich mláďata. Její rozměry z ní činí největší známou žábu historie. Dosavadním rekordmanem byl západoafrický skokan obrovský, který váží přes 3 kg a dosahuje délky kolem 30 cm.       (Zdroj: 21@století)


25.02. 2008     Nojo .... pětadvacátý únor ...  tak zase jako vždycky - toho dne roku 1948 přijal prezident Beneš demisi ministrů a doplnil vládu podle Gottwaldovy předlohy. Protestní demonstrace české inteligence byla potlačena, účastníci byli zatýkáni. Byl završen komunistický převrat. Komunistická vláda slavila tyto události jako Vítězný únor.


Pusa je instituce mající na starosti přenos mocných vzkazů. A to jak privátních, určených pro náš vlastní mozek a tělo, tak i veřejných, vyslaných směrem k partnerovi. Polibek spouští kaskádu dějů v němž hrají úlohu dotykové i chemické vjemy. Výsledkem je sexuální vzrušení, pocit sounáležitosti a euforie. Polibky ale také zřejmě nesou důležité informace o síle budoucího vztahu a v případě „nekompatibility“ polibek slibně se rozvíjející vztah, nekompromisně utne.

Poslední dobou se má zato, že líbání se vyvinulo z praktik matek primátů. Ty totiž svým potomkům potravu předžvýkávají a pak je krmí z úst do úst. Jiní vědci se zase domnívají, že líbání je evolucí zakořeněný proces, jehož základem je výběr partnera. V každém případě víme, že jakmile se uvolíme k polibku, vyměníme si sekrety a s nimi i vůně, chutě a emoce. Klasikové popisují, že lze líbát plaše, smyslně, ostýchavě, jemně, nedočkavě, hrubě,... na veřejnosti, za denního světla, potmě v noci. Fakt je, že nám nedělá problém rozlišit ceremoniální polibky, nebo ty afektované hodné holywoodských hvězd, polibky smrti i ty nevinné pohádkové, které probouzí princeznu z věčného spánku. 

Rty se nám nejprve vyvinuly jen z ryze praktického důvodu, aby nám potrava nepadala z pusy. Později se jejich funkce vylepšila o artikulaci zvuků a mluvy. Při polibku rty uspokojují celou řadu požadavků. Mají k tomu účelu pod palcem (přesněji pod nosem) neobvykle hustou síť nervových zakončení. Ne všechny přenášené vzkazy jsou naší soukromou záležitostí. Líbání je i společenská komunikace. Takové sblížení rtů vysílá partnerovu tělu stejně mocnou zprávu, jako tělu vlastnímu. Polibky zprostředkovávají informaci o našem současném stavu, stejně jako o „předpokladu“ vývoje našeho vztahu v budoucnosti. Polibky jsou tak mocnou institucí, že když je tento první kontaktní signál (podvědomě) vyhodnocen jako „špatný“, další kaskáda dějů se zastavuje a vzájemná náklonnost bere za své.      (Zdroj: OSEL.cz)


Prerezanie komunikačných podmorských káblov už postihuje 85 miliónov osôb a keďže boli poškodené na rôznych miestach, od seba veľmi vzdialených, táto udalosť stále vyvoláva podozrenie a rozviruje špekulácie. Zdá sa, že tento akt predstavuje minimálne varovanie istým blízkovýchodným a ázijským krajinám a môže dokonca znamenať aj predohru k nejakej veľkej geopolitickej udalosti. V priebehu štyroch dní sa na Blízkom východe a v Ázii vyskytli nevídané výpadky internetu po tom, čo boli prerezané najmenej štyri internetové káble bez patričného vysvetlenia. Po ich prerezaní vypadol internet na veľkých plochách Ázie, Blízkeho východu a Severnej Afriky. Egypt, Saúdska Arábia, Katar, Zjednotené arabské emiráty, Kuvajt, Bahrajn, Pakistan a Indiačelia veľkým problémom. A správy z tlače v Zjednotených arabských emirátoch nasvedčujú, že počet prerezaných káblov sa medzitým zvýšil na päť. Niektorí sa zamýšľajú, či aj Irán nie je úplne odrezaný od siete.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Děti Země Brno jako organizátoři ankety o antiekologický čin Ropák roku obdržely v těchto dnech hned několik nominací na tento titul pro Kateřinu Neumannovou, která šéfuje Organizačnímu výboru víkendového Světového poháru v klasickém lyžování ve Vesci.

Jako důvod je lidmi uváděn její podíl za odvážení sněhu z chráněných částí CHKO Jizerské hory a za likvidaci části Jizerské lyžařské magistrály pro stovky milovníků běhání na lyžích.

„Jsme rádi, že i prostřednictvím této ankety se upozorňuje na to, že absolutní honba za sportovním a manažerským úspěchem musí mít také své limity a že stěhování sněhu pro vrcholové lyžaře je zcela absurdní, neboť ti by měli jet za sněhem a ne naopak,“ komentoval celou situaci Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

Ze zaslaných nominací také vyplynulo, že obecně lyžařské závody nikdo neodsuzuje, nicméně lidé jsou citliví na to, když jejich příprava nemá rozumné organizační hranice, zákonná povolení a navíc vše ještě stojí velké množství veřejných peněz. Zvláště pikantní je pořádat běžecké závody ve Vesci v nadmořské výšce jen kolem 450 metrů.

„Neumannová již byla také nominována za stěhování umělého sněhu od šumavské obce Horní Vltavice kamiony na závod Pražské lyže dne 30. prosince 2007, takže by mohla soutěžit za minulý i letošní rok s podobným důvodem,“ připomněl Patrik další „ekologický“ počin této manažerky závodů na lyžích.      (Zdroj: Děti Země)


Projekt Chemtrails patří mezi ty největší prasečiny, které již byly (aspoň částečně) odhaleny. Svědčí o tom i pořady RTL a některých amerických stanic. To, že to zatím nedávala ČT, neznamená nic, probuďte se! Daleko silnější prasárny zatím odhaleny nebyly. Proto zasílám jednu z vědeckých studií, která přesně hodnotí tento projekt a rozebírá čtyři směry jejich účinků. Lidé jsou bohužel nevšímaví a své hlavy k nebi příliš neobrací. Je to vidět i z diskuse pod článkem, lidstvo prostě přirozeně věří v dobro. A to, jak říká klasik, je jeho největší přednost, ale zároveň největší nedostatek. Poslední nálet chemtrailsů byl v Praze o víkendu (na Moravě o něco dříve, způsobil tzv. „epidemii chřipky“) byl tak silný, že porazil i mne, byť jsem na něco podobného připravován. Takže ležím s oteklýma plícemi… Prosím, neberte to vůbec na jednoduchou notu. Je to možná to nejzávažnější, co jste kdy četli. Byť ani důvody vespod uvedené nejsou kompletní, ten nejdůležitější zůstal nezmíněn. Jde o to, co přichází, jde o kosmickou energii, jde o Slunce, jde o rok 2012…. Tomu se ve skutečnosti brání naši mocní. A brání, bez zeptání, jak je ostatně jejich zvykem, i nás. A to už vůbec nehovořím o tzv. morgellonové nemoci, spekuluje se o tom, že ji způsobují nanotechnologie, rozprašované právě chemtrailsy.. viz video. Ano vím, je toho tolik, že se z toho jeden může zbláznit. Ale lidstvo se začalo starat trošku pozdě, takže nyní projde šokovou terapií.. taky dobře!      (Zdroj: Zvědavec)


Chlapci, kteří to vezmou vážně a setkají se v dospělosti se stvořením hysteroidního typu, jsou ztraceni. Dáma jejich snů (byť třeba není blondýna) je bůh i satan. Prožijete vedle ní vrcholy i nížiny emocí, teatrální rozchody a dramatické usmiřování, přijdete o žlučník i o peníze. Poznáte, co to jsou dvanáctníkové vředy, rodinný rozvrat i anonymní dopisy podepsané “spolupracovníci“. Nepochybujte, že když na to přijde, dokáže si dotyčná napsat anonymní dopis (o vašich rejdech) sama. Má nezlomnou energii a svého cíle dosahuje nejen hroší kůží, ale i kachním žaludkem. A to ještě ke všemu se dokáže rozplakat nad mravenečkem, který se topí v kaluži.       (Jojo ... ze života ... na stránkách Zdravcentra.cz)


Šest měsíců před OH Peking 2008 žádá Olympic Watch ukončení porušování lidských práv v Číně. Konkrétně volá po propuštění „olympijských vězňů“ a připomíná Mezinárodnímu olympijskému výboru, že plná svoboda médií musí být v Číně zaručena, jak bylo garantováno v roce 2001. V oblasti svobody tisku nesmí MOV rozlišovat mezi zahraničními a čínskými médii, protože to by bylo proti olympijskému ideálu nediskriminace, říká Olympic Watch.

„Mlčení MOV je ohromující,“ dodal k tomu Jan Ruml, předseda Olympic Watch. „Porušování lidských práv v Číně pokračuje, ne-li se zhoršuje, dokonce přímo v souvislosti s olympiádou. Mezinárodní olympijské hnutí musí jednat.“

„Zatímco Peking začíná odpočítávat šest měsíců do olympijských her 2008 a lidé vítají čínský nový rok s novými nadějemi, svět si připomíná pokračující porušování lidských práv spojené s olympiádou. Perzekuce čínských občanů, kteří naplňují svou svobodu projevu, musí skončit, aby svět mohl oslavit olympijské ideály „lidské důstojnosti“ a „universálních etických principů“.      (Zdroj: Econnect)


Myšlenka výroby zlata z neušlechtilých kovů vznikla v prvních staletích našeho letopočtu. U jejích kořenů kromě filozofických spekulací stály tehdejší technologie zpracování kovů – pokročilým legováním bylo například možné „zdvojnásobit hmotnost“ zlatého předmětu, aniž by na výsledku byly na první pohled patrné rozdíly. Zřejmě tehdy při těchto procesech někoho napadlo, že zlato takto „skutečně vzniká“.

Původ alchymie byl samozřejmě téměř ihned obestřen legendami, v nichž vystupují Thovt (Hermes), Henoch či Marie Židovka. Jedním z nejstarších vlivných, avšak historicky doložených alchymistů byl Zósimos z Panopole (3. století n. l.), jehož postupy budou popsány na následujících řádkách.       (No a ty řádky najdete na stránkách ScienceWORLD)


Australská vláda uveřejnila svou první oficiální omluvu za špatné zacházení s původními domorodými obyvateli. Ve středu australský premiér Kevin Rudd přednesl tuto omluvu před parlamentem. Bývalý premiér John Howard veřejnou omluvu dlouho odmítal, přestože v průběhu jeho funkčního období výzkumná práce zdokumentovala, že mezi lety 1910 a 1970 bylo v průměru odebráno z rodiny jedno ze tří domorodých dětí. Po celé Austrálii se shromáždily davy, aby sledovaly tento historický proslov.       (Zdroj: AKT-INFO)


"Děti nepřicházejí na svět se sklonem k násilí. Násilníky se stávají vinou pozdější výchovy. Učí se jednat podle určitých vzorců." (Rosemarie Portmann).

Děti milují soulad. Pouze v harmonickém prostředí se cítí šťastné. Když se rodiče hádají, trpí děti pocitem ohrožení. Všechny děti touží po domově, kde vládne laskavost a jednota. Dětská nedorozumění většinou nemají dlouhého trvání a většina jejich prohřešků se týká drobných nebrutálních historek, které by samy o sobě neznamenaly nic mimořádného, kdyby se k nim dospělí dokázali správně postavit.

Problém však spočívá v tom, že se s dítětem přistiženým při drobné lumpárně zachází jako se zločincem. Udělený trest má mnohdy charakter odplaty. Tady vzniká ale nebezpečí, že si malý pachatel vyloží situaci tak, že on sám je zlý a špatný. A to ho takřka instinktivně vede později k porušování uložených zákazů.        (Zdroj: Víra.cz)


15.02. 2008     Moji milí příznivci Říše snů.... Pokud se v týdnu od 18. do 24. února 2008 tyto stránky odmlčí, nehledejte závadu na vašem přijímači. To se jen zřejmě Vlk Samotář odjel podívat na Šumavu, jak vypadá vlastně sníh a zda se tam nenajde nějaký ten kolega - vlk. Mějte se krásně a brzy na shledanou !!!


Letná je jedním z mála míst v Praze, kde si člověk může odpočinout v zeleném tichu šumících stromů a rozlehlé travnaté plochy. Ačkoliv neleží příliš daleko od frekventované silnice a tramvajové trasy, je až překvapující, jaký klid zde lze nalézt.

A nyní hrozí, že na Letné namísto zeleného parku vyroste oceanárium a zelenou plochu pro sportovní a jiné vyžití výrazně zmenší plánovaná výstavba soukromého parkoviště pro 2300 automobilů. Parkoviště má patřit k přestavěnému a zmodernizovanému stadionu Sparty. Konkrétně se plánuje vystavět parkoviště pro asi 800 - 2000 automobilů v podzemních garážích naproti Spartě a dále parkoviště s 300 místy na zelené letenské pláni. To všechno se má stát v nejbližších letech.

Kdo však skutečně stojí o ničení zelených ploch v Praze? Komu přebudování tohoto zeleného místa prospěje? Největší prospěch z plánované výstavby oceanária a přestavby Sparty (modernizace stadionu), budou mít samozřejmě investoři, a možná fotbaloví fanoušci. Běžný občan Prahy pocítí tuto změnu především jako zhoršení dopravy a tedy i hlučnosti a prašnosti na již tak dosti frekventovaných silnicích kolem Letné, a jako ztrátu zdejšího parku a celkově klidné zelené zóny. Je nezbytné si opravdu dobře rozmyslet, jakou budoucí tvář Letné udělit, a neohlížet se přitom pouze na finanční prospěch ale především na zájmy obyvatel a návštěvníků Prahy.

V nedávné době byl zahájen snad ne marný boj za záchranu Klánovického lesa, a nyní je čas postavit se za záchranu Letné - stačí docela "málo" - podepsat petici proti výstavbě oceanária a přestavění stadionu Sparty.

)Více najdete na stránkách Zachraňme Letnou ...)


Podle průzkumu Kriminologického výzkumného ústavu v Niedersachsen (KFN) http://www.kfn.de tráví školáci příliš času s novými médii, což se negativně odráží na úspěchu ve výuce. Nejdůležitější výsledky studie: známky školáků jsou tím horší, čím víc času tráví s televií nebo Playstation. To udává zpravodajský časopis "Spiegel" ve svém nejnovějším vydání. Podle názoru vedoucího Christiana Pfeiffera poskytují rozdíly v konzumaci médií i východisko k vysvětlení toho, proč jih Německa má u školní studie PISA lepší výsledky než sever . Navíc by mohl vysvětlit i rozdíly mezi děvčaty a chlapci a mezi německými dětmi a dětmi přistěhovalců.

Podle průzkumu má vlastní televizor v pokoji jen každá třetí dívka, ale téměř každý druhý chlapec. Spielkonsole vlastní téměř 40 % chlapců, ale jen 16 % děvčat. Z dětí přistěhovalců ve věku deseti let má v pokoji 51,3 % vlastní televizor a 43,3 % vlastní Spielkonsole, u Němců jsou to jen 31,9 respektive 22,3 %.

A ještě:

Televize - jedno s jakými obsahy - zrychluje dospívání dětí. To zjistila studie Benátské univerzity. Podle průzkumu produkují děti, které nejsou vystaveny televizi, počítači a videu, mnohem více hormonu melatoninu. Jednou z funkcí tohoto hormonu by mohlo být zpomalení sexuálního vývoje dětí. Méně melatoninu v těle, což je následek vyzařování obrazovky, znamená tedy rychlejší růst respektive dřívější sexuální vývoj. To by vysvětlovalo fenomén předčasného dospívání, vyskytující se v posledních letech.        (Zdroj: stránky nakladatelství Paprsky)


Překotný vývoj v nanotechnologiích postupně uvádí na scénu oblečení, které si pohybem svého majitele samo vyrobí elektřinu pro provoz osobních elektronických hraček. Zhong Lin Wang, odborník na materiály na Georgia Institute of Technology v americké Atlantě vyvinul generátor, který tvoří hustý les piezoelektrických nanoštětinek z oxidu zinku přiléhající na vodivou destičku. Pohyb destičky proti štětinkám udělá elektřinu, kterou pak lze dál využít. Se svým týmem plánuje zmíněný generátor vetkat do látky a vytvořit tak oblečení, které by fungovalo jako osobní elektrárna. Zatím uskutečnili první experimenty, v nichž vyrobili maličká množství elektřiny. Badatelé mají velké ambice do budoucna a odhadují, že se jim podaří vyrobit látku, která by při pohybu produkovala 80 miliwattů na čtvereční metr. To by mělo stačit třeba na nabíjení mobilu nebo provoz další elektroniky. Autoři se dušují, že látka bude přes své zázračné vlastnosti příjemně pohodlná.     (Zdroj: OSEL.cz)


Noční krajina vždy bývala setmělá, bývala krásná, bývala úchvatná, osvětlena pouze svitem Měsíce, hvězd a horizontu, sem tam světlem z lidského obydlí. Moderní doba ale s sebou přináší mnohé technické výdobytky a tak ani pohled do noční krajiny není co býval kdysi. Dnešní krajina už setmělá není. Na zemi září tisíce světelných zdrojů, které přibývají tak, jak přibývá lidských obydlí. Nad každým větším městem můžeme vidět chuchvalec světla produkovaný z lamp, které často vyzařují i nad horizont. Na vesnici naopak vidíme zářící výbojky obklopené hejnem hmyzu a netopýrů.

Pevná půda pod nohama tvoří ale pouze polovinu krajiny. Ta druhá se nachází nad námi, bohužel i tu doba elektřiny poznamenala. Jen vzpomeňte sami – kdy jste naposled vzhledli k noční obloze? Kdy jste naposledy viděli mléčnou dráhu? Kdy jste naposledy viděli kometu? Dnešní nebe je mnohem světlejší než bývalo ještě před několika málo desítkami let. Kdysi bylo možné okem spatřit dva až tři tisíce hvězd. Abychom se dnes mohli uspokojivě podívat na nebe, musíme putovat daleko od měst, od oslnivých lamp, nejlépe někam na hory.

Přitom by stačilo řídit se jednoduchým pravidlem – svítit pouze tam kam potřebujeme, intenzitou pouze takovou, jaká je zapotřebí a v žádném případě nesvítit nad horizont.       (Zdroj a fotografie najdete na stránkách National Geographic)


Francouzský potravinářský koncern Danone loni hospodařil s čistým ziskem 4,2 miliardy eur (téměř 107 miliard Kč), což je proti roku 2006 nárůst o 210 procent. Za silným růstem zisku ale stojí především jednorázový výnos z prodeje jedné výrobní divize, k němuž podnik přistoupil v rámci reorganizace.

Výsledek je výrazně nad průměrnými odhady analytiků, kteří v anketě agentury Dow Jones Newswires předpovídali pokles celoročního zisku na 1,27 miliardy eur. Mimořádný výnos, který měl na výsledek tak zásadní vliv, činil 3,1 miliardy eur. Danone prodala výrobu sušenek americké společnosti Kraft Foods.

Nepříznivý vliv na hospodaření měl růst výkupních cen mléka, který firmu přinutil přenést vyšší náklady na spotřebitele. V listopadu proto firma rozhodla, že mléčné výrobky zdraží v průměru o deset procent.    (Zdroj : Agris.cz)

Největší světový výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola zvýšil čtvrtletní zisk téměř o 80 procent na 1,2 miliardy dolarů díky růstu prodeje, akvizicím a příznivému vývoji devizových kurzů. Oznámila to dnes firma. Vedla si tak lépe než její tradiční rival PepsiCo, jenž minulý týden ohlásil pokles zisku zhruba o třetinu.

Tržby společnosti Coca-Cola ve čtvrtém čtvrtletí stouply o 24 procent na 7,33 miliardy dolarů z 5,9 miliardy před rokem. Objem prodeje se zvýšil o pět procent, napsala agentura Reuters.      (Ještě jednou ze stránek Agris.cz)


V době, kdy Aristoteles obeznámil svět fyziky s novým pojmem „éter“, byl tento fenomén již několik tisíciletí využíván. Éter je součástí energie, která v každé kultuře měla své pojmenování. Taoisté ji nazývali „čchi“, Babyloňané „ti“, Indové „Ódžas“, Japonci „rei ki“, Hebrejci „ruach“, Tibeťané „šugs rlung“, védské náboženství „prána“. O čtyři tisíce let později přidělil okultista Reichenbach prostorovému vyzařování životní energie jméno „ód“. V mnoha případech novodobé historie byla energie živé hmoty vyzařující do okolí označována jako „magnetismus“. Uvedená „tajemná“ energie ale zaslouženě vyvolává naši stále větší pozornost, proto by bylo vhodné její příliš dlouhé názvosloví sjednotit. V literatuře bývá často označována jako kosmická energie, tak jsme ji také nazvali v našem empirickém výzkumu a myslím, že tento název je výstižný. Ze stejného důvodu bude lepší, když první energetickou složku kosmické energie, kterou jsme dosud v našem výzkumu nazývali „energetický prostor“, budeme nazývat zažitým názvem aura. Kosmická energie se skládá ze tří energetických složek – aury, zón a interzón. Éter se skládá ze dvou energetických složek - zón a interzón.      (Celý poměrně dlouhý článek Kosmická energie versus aura najdete na stránkách Tajomstvá našej planéty)


Američtí genetici objevili způsob, jak značně posílit obranu organismu proti virům. Vědci pokusným myším zablokovali činnost genů, které regulují produkci tzv. interferonů 1. typu. Jedná s o bílkoviny vytvářené v bílých krvinkách, která mají za úkol potlačovat virové infekce. Po této genetické úpravě se u pokusných myší výrazně zvýšila hladina interferonů a zlepšila obrana proti infekci virů chřipky, vezikulární stomatitidě (zánětlivé onemocnění ústní dutiny s výskytem puchýřků), zánětlivých onemocnění mozku a svalů a sidbisu (horečnaté onemocnění doprovázené vyrážkou). Podle autorů studie publikované v posledním čísle časopise Nature nemá zablokování regulačních genů žádné vedlejší účinky. Objev by tak mohl být prvním krokem k vývoji nových antivirových léčebných postupů. Vzhledem k zákazu využívání tzv. genového knockoutu, kterým byly u myší regulační geny zablokovány, v humánní medicíně, však bude zapotřebí nejprve vyvinout jiný způsob zvýšení produkce iterferonů.      (Zdroj: 21@století)

Mutanti všech zemí světa, spojte se !!!


Pěstování zemědělských plodin na biopaliva ve svém důsledku uvolňuje do ovzduší obrovské množství oxidu uhličitého. Nepomáhá tak zastavit klimatické změny, tvrdí podle deníku Independent první úplná vědecká studie, která zkoumá uhlíkovou náročnost výroby biopaliv.

Vědci prokázali, že biopaliva by mohla být jedním z největších „environmentálních podvodů“, protože činí klimatické změny ještě horší. Výrobou biopaliv se do ovzduší uvolňuje další množství skleníkových plynů, které měly právě biopaliva pomoci nahradit. Dvě nezávislé studie zveřejněné v časopise Science ukazují, že všechny druhy plodin pěstovaných na výrobu ekologických alternativ k současným fosilním palivům ve skutečnosti vypouští do atmosféry více oxidu uhličitého, než kolik samotné rostliny pohltí, píše deník Independent.

Vědci zjistili, že v případě některých rostlin by se musely pěstovat několik staletí, než by se vyrovnal jejich uhlíkový dluh, který vznikl při zakládání polí, na kterých se pěstují. Tyto environmentální škody neberou v úvahu další způsobené škody jako je například snížení biodiverzity způsobené mýcením původního deštného pralesa.

„Všechna biopaliva, která dnes využíváme, způsobila ztrátu volné krajiny, ať přímo nebo nepřímo,“ řekl Independentu Joe Fargioine z americké organizace Ochrana přírody (NC). Podle něj tím, že je potřeba najít prostor pro pěstování plodin pro výživu šesti miliard lidí, jednoduše potřeba pěstovat plodiny pro energetické využití znamená, že další pole bude nutné ukrojit z dosud volné krajiny.

Vědci provedli analýzy, na které se během zelené horečky nedostalo. Politika Spojených států a Evropy je totiž ovlivněna představou, že se biopaliva mají stát hlavní náhražkou fosilních paliv jako pohonných látek v dopravě.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Nová dopravní značka ZIMNÍ VÝBAVA (bílé autíčko a vločka na modrém kruhovém podkladu) má pomoci vlastníkům komunikací s koordinací dopravy v zimních měsících. Jak jsme již dříve informovali, dopravní značka přikazující řidičům použít zimní pneumatiky bude platná od 1. listopadu do 30. dubna. O umístění značek na silnicích druhých a třetích tříd v konečné platnosti rozhodne příslušný dopravní úřad obcí s rozšířenou působností na základě stanoviska Policie ČR. Kraj Vysočina je připraven spolupracovat i na případném vytipování míst na dálnici D1, kde by značka ZIMNÍ VÝBAVA byla umístěna.

Právě pro kraj Vysočina je rozmístění přikazujících značek podstatným pokrokem v dlouhodobé snaze vedoucí k vyřešení sjízdnosti komunikací v zimních měsících a především v době zimních kalamit. "Nová vyhláška bude pravděpodobně platit už od 1. března, ale reálné osazení budeme schopni na vytipovaných komunikacích v regionu osadit až příští zimu. Svou roli v tom budou hrát termíny výroby a dodání nového značení a s ohledem na mírnou zimu také meteorologická předpověď na duben," informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Václav Kodet.

Vyhláška bude umožňovat umístit pod značkou dodatkovou tabulku s uvedením požadované hloubky vzorku pneumatiky nebo různou úpravu doby platnosti příkazu. Za nedodržení nařízení symbolu nové značky může být řidiči odebrán jeden bod a udělena pokuta v řádu tisíců korun. Navíc se může stát, že případnou vzniklou škodu odmítne uhradit pojišťovna.       (Zdroj: WEBReporter.cz)

Proč se ale ta značka jmenuje zimní výbava a ne prostě zimní pneumatiky? Je snad řidič povinen mít navíc sněhule?


14.02. 2008     Že je dnes Svátek zamilovaných - den zasvěcený svatému Valentinovi - netřeba připomínat ... snad tedy přijde vhod jedno povídání o tomto světci.

Dnešek ovšem byl významným dnem spíše v oblasti techniky ... roku 1876 si Alexander Graham Bell nechal patentovat telefon, v roce 1924 byla založena společnost IBM a roku 1939 byla na vodu spuštěna bitevní loď Bismarck; ta byla potopena při své první operační plavbě 27. května 1941


Úspora 30 korun za nákup volně prodejného léku - to je přání většiny pacientů. A to i proto, že některé léky jsou často levnější než lékařský předpis, za který nemocný zaplatí třicetikorunový poplatek. Lepší přehled, za jaké léky ušetřit, lze získat ze seznamu léčiv, který zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

Levnějších léků, jako je paralen nebo ibalgin, se v řadě lékáren prodá bez receptu až o pětinu více než v předchozím roce. Čtěte více EKG

* Měsíc s poplatky: Lidé lékaři telefonují, to je zdarma * Soukromí lékaři chtějí přitvrdit. Navrhli nový poplatek * Poplatky: Platí se, jen když vás lékař vyšetří * Rath: Platit 90 korun u zubaře je protizákonné

Na internetových stránkách www.vzp.cz jsou přístupné údaje o volně prodejných léčivech a jejich orientační ceně.

"Volně prodejné léky jsou v seznamu řazeny podle svého působení, do takzvaných terapeutických skupin," vysvětluje Jiří Rod, tiskový mluvčí VZP.

"Seznam obsahuje kvůli snadné orientaci pouze základní údaje, tj. název léku, kód, výrobce či cenu. Ta je pochopitelně jen orientační, a může se v jednotlivých lékárnách lišit," dodává.      (Zdroj: Aktuálně.cz)

Hele, to jsme to dopracovali s naším slavným zdravotnictvím ... když nám bude blbě, půjdeme do lékárny a řekneme - dejte mi nějakej levnej lék ...


Vědci studují tisíce důchodců, kteří se dožili devadesáti let a více. V případě mužů byla jejich šance, zda se dožijí devadesátky, překvapivě velmi závislá na tom, jak se chovali po dosažení věku sedmdesáti let. Délka jejich života nebyla určena jejich předchozím životním stylem.

Podrobné záznamy životního stylu starých dobrovolníků ukázaly, že muži se musejí udržovat stoprocentně fit, mají-li se dožít devedesátky, zatímco ženy, které byly fit, se také dožily delšího věku navzdory často chronickým a ochromujícím nemocem. Z předchozích studií života dvojčat vyplývá, že asi čtvrtinu faktorů, ovlivňujících délku života, určují naše geny, 75 procent určuje naše životní prostředí, stravování a životní styl.

Zdravotní experti vědí dávno, že nedostatek pohybu, špatné stravování, kouření a stres dramaticky snižují délky života, dosud však nebylo jasné nakolik.      (Zdroj: Britské listy)

Tak to snad ani neměli zveřejňovat ... i když to má zrnko logiky ... kdo se dožije sedmdesáti navzdory hýřivému a prostopášnému životu, má určitou šanci, že setrvačností přežije i kousek dál, když toho pak nechá ... Akorát že nám ti hraboši nahoře posunou důchodovou hranici na 110 let a budeme v háji ....


Jednatel společnosti Skládka Elzet, která zasypala tříhektarové přírodní jezero v Mikulovicích na Pardubicku odpadem, půjde ve středu před soud. Luděk Zahradník se bude zodpovídat ze zničení biotopu čolka velkého, devíti chráněných druhů žab a dalších živočichů. Pod stavební sutí jich zahynuly minimálně stovky. Zahradníkovi za to hrozí až pět let vězení.       (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Když roku 1887 poprvé vyrazil Josef Rössler - Ořovský na lyžích po Václavském náměstí, byl všude kolem sníh. Bylo to tedy veskrze normální počínání, přestože to doboví pozorovatelé přijímali jako ztřeštěnou raritu. Teď se uprostřed nenadálého lednového jara lyžovalo pod prezidentovými okny na Pražském hradě na sněhu dovezeném šesti sty auty až ze Šumavy. Jako nenormální to připadlo jen několika zapšklým komentátorům. Komunisté o poroučení větru a dešti jen zpívali, našinci ten nádherný sen realizují. ...

... U výstavby běžeckého stadionu se ovšem musí předpokládat, že tu zůstane. A že v době mezi světovými akcemi bude sloužit méně významným závodům a mezi nimi i prachobyčejné veřejnosti. Jenže co s běžeckým areálem, v němž podobně jako na Pražském hradě po většinu roku není sníh? Dovážet jej z Alp nebo Tater, když už se neplatí clo?

Konec štiplavých poznámek, když tvrdá realita už dopadla. O víkendu se zde má jet Světový pohár a lyže po blátě nekloužou. Původní nápad shrabovat sníh po troškách z území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory si pořadatelé museli nechat zajít. Porušili by tím zákon, protože mimo veřejné silnice platí zákaz pohybu motorových vozidel. Výjimku může povolit jen vláda. Tím jedna absurdita stíhá druhou. Kabinet rozhoduje i o vjezdu jednoho jediného vozidla. A to jako důsledek technokratické parlamentní lobby, které se podařilo ovlivnit schvalování patřičného zákona a oslabit pravomoci resortu životního prostředí. Teď o každičké výjimce sice rozhodují i nezelení ministři, ale zato je to proces na měsíce. A závody jsou už koncem týdne. Navíc žádost by nebyla pro jedno auto, ba ani pro deset, ale pro tisíc jízd! Takové povolení by bylo historickou raritou, o kterou by nestála ani vláda samých technokratů.

Co tedy zbývá, když vnější teploty neklesají, a nelze spustit sněhová děla? Dohodnout se o odvozu sněhu se správci veřejných cest. V Jizerkách je několik asfaltových silnic, které se v zimě neprotahují, a jsou tudíž rájem obyčejných běžkařů. Kdo však nevyužil uplynulého víkendu, bude mít na některých oblíbených trasách po žížalkách. Sníh dostanou profíci.      (Podle články Výsměch přírodě na EnviWebu)

Znovu musím napsat ... tak to vypadá, když se sport nedělá pro radost a zábavu, ale pro prachy ... A tak se místo toho, aby se jezdilo po sněhu na horách, bude vozit sníh do Prahy ... blahoslavení chudí duchem ... Mám nápad ... co třeba nějakou jámu po povrchovém dole rekultivovat dovozem mořské vody? Splnil by se Cimrmanův sen ...


A ještě jednou na stejné téma ....

Zcela správně postupuje podle Ministerstva životního prostředí Správa CHKO Jizerské hory, když vystoupila proti firmám odvážejících sníh z centrální části pohoří. „Vjezd nákladních vozidel a nakládací techniky mimo místní komunikace v chráněné krajinné oblasti je v rozporu se zákonem a Správa CHKO proto zahájit správní řízení v každém případě musí,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

„Organizátoři, nebo firmy jimi objednané, by na takovou činnost potřebovali výjimku schválenou vládou, ve které by byly stanoveny podmínky pro vjezd za účelem odběru sněhu. Takhle je to trochu jak na divokém západě. Nemluvě o tom, že Správa CHKO na vše předem organizátory upozornila,“ dodává náměstek Pelc.

„Zimní sporty jsou populární, sám rád běžkařím. Ale je to sport výsostně závislý na počasí. Nedostatek sněhu nemůžu řešit tím, že ho tisíce kubíků budu převážet nákladními auty stovky kilometrů z místa na místo. Zejména v době, kdy vážně hovoříme o klimatických změnách, se mi to jeví ve všech souvislostech jako nešťastné. Nejde ale jen o ochranu přírody - odvoz sněhu znamenal i zničení části běžkařské magistrály. Organizátoři Světového poháru tak kvůli závodu omezili možnosti sportu pro veřejnost,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc. „Běžky byly vždy chápány jako příklad sportu, který je v souladu s přírodou, umožňuje obdivovat její krásy, aniž by ji výrazněji ohrožoval. Příklad, který dávají organizátoři libereckého poháru tak trochu poškozuje, bohužel, pověst běžkařského sportu jako celku,“ uzavírá náměstek Pelc.       (Zdroj: Agris.cz)


Výdaje za oděvy a obuv tvoří značnou část útrat většiny lidí. Pětinu prodeje přitom zajišťují velké obchodní řetězce, pro které je krédem „praktičnost za rozumnou cenu“. Málokdo si však uvědomuje, že „rozumná cena“ je vykoupena nelidskými podmínkami těch, kdo za vlastní výrobou oděvů stojí.

Nedávný výzkum odhalil hříchy největších oděvních řetězců. Výsledky vám přináší následující článek.

Zneužívání lidské práce

Základní princip všech slev a speciálních nabídek je bohužel jednoduchý - za výhodnými cenami se skrývají pochybné zdravotní a bezpečnostní podmínky dělníků, nesvoboda a směšné odměny. Obchodníci se snaží vyjít vstříc poptávce po „fast fashion“ tím, že zaměstnancům stanovují nesplnitelné termíny, neštítí se dětské práce a když dojde na mzdy, hledají v peněženkách ty nejdrobnější mince. Naštěstí se tato fakta v průběhu let dostala do širšího povědomí a podniky byly na nátlak nejrůznějších organizací nuceny pustit se do řešení problému. Ať už to bylo z přesvědčení (občas), nebo kvůli prospěchu (mnohem častěji), velké koncerny skutečně začaly zavádět některá opatření. V praxi to znamená, že stanovily určitá pravidla, jejichž dodržování požadují po svých dodavatelích.

Nejzávažnějším problematickým bodem celého oděvního průmyslu jsou práva zaměstnanců. Většina oděvů přichází z asijských zemí (v první řadě z Číny), ale nejsou výjimkou ani bližší státy jako Turecko nebo Maroko, kde je dělníkům vyplácená hodinová mzda v přepočtu pár haléřů. Náklady na pracovní sílu jsou tedy ve výsledné cené výrobku zanedbatelné, jinými slovy, zvýšení ceny by situaci nijak neřešilo.

Jen pro zajímavost, jeden typ oděvu může mít od 400 do 800 dodavatelů, to znamená, že košile zakoupená v Čechách je objednaná třeba přes podnikatele z Malajsie, bavlna však pochází například z Pakistánu, knoflíky z Thajska, límec z Japonska a celý produkt může být zhotoven v Číně. Košile se pak vydává na dlouhou cestu přes nejrůznější jednatele a velkoobchodníky, aby skončila v cílovém obchodě.     (Dále čtěte na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Výzkumný tým vědců kolem kosmické sondy Cassini, která od července 2004 krouží kolem planety Saturn, se snaží zjistit, co se přesně děje na ledovém měsíci Enceladus, kde pozorujeme výtrysky vody a ledových krystalků nad povrch tohoto Saturnova měsíce. Z povrchu měsíce Enceladus (průměr asi 513 km) tryskají obrovské gejzíry, sahající do vzdálenosti 3krát větší, než je průměr měsíce. Nyní astronomové začínají chápat, jak jsou ledové krystalky vytvářeny a jakým procesem by mohly vznikat. Pochopení procesu vytváření pozorovaného „chocholu“ a dráha pohybujících se zrníček vodního ledu jim umožňuje odhalit, co může být zdrojem těchto výtrysků. „Od okamžiku, kdy sonda Cassini objevila gejzíry vodní páry, všichni se zajímali o to, odkud vodní pára a ledové krystalky pocházejí. Pocházejí z podpovrchových rezervoárů vody nebo jsou ve hře ještě některé jiné procesy? Nyní, po prozkoumání dat z různých přístrojů na sondě Cassini můžeme říci, že voda pod povrchem měsíce Enceladus nepochybně existuje,“ říká Juergen Schmidt (University of Potsdam, SRN), člen týmu sondy Cassini, který studuje data z přístroje Cosmic Dust Analyzer.      (Zdroj: AstroVM)


Američtí technologové vyvíjejí implantát, který dokáže dávkovat léky na stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači. Vědci z Massachusetsského technologického institutu vyvinuli tenkou fólii, kterou lze narušit působením elektrického proudu. Připravili ji speciálně pro lékařské implantáty, které dávkují léky přímo do krevního řečiště. Zařízení potažené touto fólií může v nastavených intervalech, případně na ruční příkaz, generovat slabé elektrické napětí (1,5 V), které narušuje fólii, a tak uvolňuje léky. Dávkování lze kdykoli zastavit jednoduchým vypnutím proudu.     (Zdroj: 21@století)

Ovšem za každý impuls se z vašeho konta odečte 30 Kč, v noci a ve svátek 90 Kč ....


Soubor fotografií z planety Merkur !!! V pondělí 14. ledna 2008 se nejmenší planeta sluneční soustavy dočkala po dlouhých 33 letech návštěvy pozemského posla. Kosmická sonda MESSENGER prolétla pouhých 200 km nad povrchem Merkuru, aby pořídila fotografie oblastí, které lidské oko ještě nikdy nespatřilo. MESSENGER se k Merkuru letos vrátí ještě jednou v říjnu a poslední třetí krátkou návštěvu uskuteční v roce 2009. V březnu 2011 pak bude MESSENGER naveden na oběžnou dráhu kolem Merkuru a stane se tak jeho první umělou družicí. Na výběr těch nejlepších fotografií z historického průletu se můžete podívat v prvním dílu seriálu na stránkách Astro.cz.


13.02. 2008     Třináctý únor probíhal za historických dramat .... v roce 1542 byla popravena za cizoložství.Kateřina Howardová, pátá manželka Jindřicha VIII.... v roce 1633 přijel Galileo Galilei  do Říma před katolický soud - inkvizici, aby obhajoval svou teorii o kulatosti a otáčení Země a roku 1866 se Jesse James a jeho gang dopustili první ozbrojené bankovní loupeže ve Spojených státech ....

Třináctého února 1992 byl v Gruzii zrušen trest smrti - stalo se tak s odvoláním na Všeobecnou deklaraci lidských práv a gruzínskou Ústavu z roku 1921.


Až za vámi přijde vaše dítě s neuvěřitelnou historkou, vyslechněte ho, mějte otevřenou mysl, dávejte pozor na každý detail, co vám řekne. Podporujte ho a hlavně zapište si takovéto věci, později vám mohou něco pomoci vysvětlit.

Hlavně nikdy hned dítě neodežeňte, že si vymýšlí, ono už vám taky příště nemusí nic říct a nechat si vše pro sebe a už ve vás nemusí mít takovou důvěru. Hlavně jestli za vámi vaše dítě chodí, že vidí bubáky a bojí se jich, nepanikařte. Naučte ho, aby pokud se bojí, si kolem sebe představilo zářivé, bílé světlo, jako kdyby seděl uprostřed bubliny světla. Nebo zlatou stříbrnou rybářskou síť, kterou přes sebe přehodí a nic zlého na něj už nemůže. Možná se vám to bude zdát nesmyslné, ale přece jestli to pomůže, tak proč to nezkusit a já vám garantuji, že to zabere.

Buďte svému dítěti oporou, věřte mu. Pokud řekne, že za ním někdo chodí, ukažte mu rodinné album a třeba vám pak předá nějakou zprávu. To, že my tyto věci nevidíme neznamená, že neexistují. Zvířata je vidí, děti je vidí, třeba jen MY musíme víc otevřít oči!!!         (Zdroj: Záhady a mystéria)


Stále přemýšlím, co se stane a co se bude dít za pár let. Dovedete si představit, že se náhle změní svět? Naše představy o nás samotných - co jsme vlastně zač - se v následujících letech změní a to obrovským způsobem. Všichni společně představujeme jednoho ducha, který se skládá z šesti miliard duší. Nadšení, které v sobě cítíme, nás může posunout směrem vpřed. Stále více si uvědomujeme jednu skutečnost - že jsme multidimenzionální bytosti. Pro nás je velmi důležité, abychom se postupně zbavovali pocitu, že jsme oběti. Také je dobré vědět, že se postupně budeme stěhovat – přemísťovat na místo síly. Před časem napsal Jose Arguelles, který je vzdálený příbuzný indiánského kmene Mayů, knihu „Kalendář Mayů. Tento kalendář byl funkční mnoho tisíc let, ale v tomto období končí.V něm se můžeme dočíst, že léta 1987 – 2012 se nacházejí v období nazývaným „mezi dvěma světy“, které „nikomu nepatří“. Způsob, jak se chováme a budeme chovat, má velký vliv na to, čím se v budoucnu staneme.

Vědci tvrdí, že lidstvo působí na této zemi 3,5 miliónů let. Otázka je, jak se dále můžeme vyvíjet. Nejsme stejná rasa, která se nacházela před mnoha miliony let před námi. Nemám na mysli rasu, jak ji chápeme dnes, černoši, běloši atd., ale prvopočáteční - kořenovou rasu. Snažíme se překonávat a překonáváme těžkosti a potýkáme se stejnými problémy, s jakými se potýkaly rasy (prvopočáteční). před námi.       (Čtěte na Matrix-2001.cz)


Pracovníci Správy CHKO Český les v Přimdě na Tachovsku se zaměřují na bolševník a další invazní rostliny cizího původu. Místa jejich výskytu zmapovali ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Kladská. Projekt podpořil Národní program ČSOP – Ochrana biodiverzity.

Průzkum byl veden v severní části chráněné krajinné oblasti od Přimdy po Broumov. Zmapováno bylo více než 3000 ha plochy a zjištěno 38 lokalit bolševníku velkokvětého, šest lokalit netýkavky žláznaté, 10 s výskytem různých druhů rodu křídlatka a 12 lokalit vlčího bobu mnoholistého. Nejvíce je postižené Broumovsko s výskytem bolševníku. Komplexní studie „Uvedený průzkum je první komplexní studií rozšíření invazních druhů v Českém lese, jaká zde pro ochranu původní vegetace dosud nebyla provedena,“ informovala Milena Prokopová ze Správy CHKO Přimda. Invazní rostliny jsou nepůvodní druhy, které se k nám dostaly nejčastěji jako okrasné – zahradní a parkové – z různých koutů světa. Plánovaná likvidace má ochránit původní přirozenou vegetaci, kterou tyto zpravidla velmi vitální druhy vytlačují. „Rychle zarůstají stanoviště a především svou objemností a výškou je zastíní a udusí,“ vysvětlila ochranářka.        (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Nikoho asi nepřekvapí, že psychický stav investora má vliv na jeho transakce na burze. Ovlivňuje ale i tak banální záležitosti, které provádíme spíše podvědomě a rutinně – například koupi rohlíků. Čím jsme smutnější, tím více utrácíme.

Tým psychologů z několika amerických univerzit vydal v časopisu Psychological Science článek založený na následujícím experimentu. Jedna skupina dobrovolníků zhlédla videoklip, který byl smutný, kontrolnímu vzorku byl promítnut klip považovaný za emočně neutrální. Následně dostaly obě skupiny za úkol provést nákup určitých předmětů denní potřeby za různé ceny. Lidé, kteří viděli předtím smutný klip, utratili až o 300 % více peněz. Nikoliv překvapivě posléze vesměs prohlašovali, že jejich psychický stav ovšem na jejich rozhodnutí žádný vliv neměl. Experimentátoři tvrdí, že smutek se zde projevil ve dvou rovinách, jednak přímo jako zhoršení nálady, za druhé pak svým vedlejším efektem, jímž je vyvolání „sebezpytování“. Z toho se pak odvozuje větší ochota nakupovat, například proto, aby se dotyčný uklidnil nebo se v nepřátelském světě „zabezpečil/zásobil“.        (Zdroj: ScienceWORLD)

Takže se tu nabízí určité řešení ... před vstupem do supermarkrtu manželku pořádně zlechtat .... podle vzoru "pojď mě lechtat, já se budu chechtat..."


Incest patří ve většině světových kultur k závažným prohřeškům. Mnohé země nepovolují ani sňatky mezi bratrancem a sestřenkou. Důvod je zřejmý. Děti počaté rodiči, kteří jsou pokrevně spříznění, čelí podstatně většímu riziku dědičných chorob. Pokud nesl dědeček ve své dědičné informaci poškozený gen, mohli jej od něho zdědit děti a vnuci. Při sňatku bratrance se sestřenicí se můžou poškozené geny každého z rodičů sejít v dědičné informaci dítěte. V tom případě hrozí potomkovi dědičná choroba, například hemofilie nebo cystická fibróza. Hromadění poškozených genů v dědičné informaci potomků blízce příbuzných rodičů je základem toho, čemu se lidově říká „degenerace“. Ta postihovala vladařské rody stejně jako přešlechtěná domácí zvířata.

Vědci ze soukromé společnosti deCODE Genetics prozkoumali islandské matriky a vyhledali v nich údaje o více než 160 tisících manželských párů, které se narodily v rozmezí let 1800 až 1965. Určili míru jejich vzájemné příbuznosti a sledovali, kolik měly dětí a vnoučat. V případě bratranců a sestřenic se potvrdil obecně přijímaný názor, že sňatky mezi blízce příbuznými plodnosti nesvědčí. Bratranci měli se sestřenicemi méně dětí a ty dříve umíraly. Proto se blízce příbuzní manželé dočkali i méně vnoučat. Platilo to i pro rodiče, kteří měli společného pradědečka.        (To ale není všechno ... pokračujte na OSEL.cz)


Doprava přes Letnou má vést po dva roky přímo sady ... Při plánování tunelů městského okruhu pod Letnou slibovali stavbaři minimální narušení oblíbených Letenských sadů. Jaká je však realita?

Místo, aby byla doprava vedena objízdnými trasami, má být po dva roky vedena po provizorní silnici přímo sady. Více si můžete přečíst v kompilátu informací zveřejněném na stránkách Společnosti pro trvale udržitelný život.


Výdaje na předvolební kampaň 2008 se ve Spojených státech pomalu blíží k překonání celkových nákladů na prezidentské volby v roce 2004. Podle údajů Centra pro odpovědnou politiku (the Center for Responsive Politics) činí v tuto chvíli vynaložená částka téměř 500 miliónů USD (8,7 miliardy Kč), což je více, než celkové výdaje během všech voleb mezi roky 1976 a 2000. Kandidáti mají tímto tempem nakročeno dosáhnout ještě před listopadem 1 miliardy USD (17 miliard Kč), čímž by překonali rekordní sumu 880 miliónů USD z roku 2004. Volební vítězství je v USA v úzké spojitosti s těmi kandidáty, kteří během své kampaně vynaloží větší množství peněz.        (Zdroj: AKT-INFO)

Ach jo ... tolik peněz padne zbůhdarma (a nejen v USA) ...


Na Šumavě letos vzniknou tři speciální pozorovací místa, kde návštěvníci parku uvidí zvířata ve volné přírodě. Vyvýšené dřevěné sruby na Jeleních Vrších a u Srní v lokalitě Beranky a Velký Bor umožní sledování jelenů, srnců, ale i dalších druhů zvířat, která na Šumavě běžně žijí. ČTK to dnes řekl referent zooprogramu Národního parku Šumava Miloš Juha.

První pozorovací místo se otevře v letní sezoně, zbylá dvě do zimy. Půjde o dřevěné, částečně zateplené sruby až pro 35 lidí. Volba přírodního materiálu je podle správců záměrná. Stavba nesmí narušovat okolní krajinu, proto bude mít třeba šindelovou střechu. Jeden srub přijde na několik set tisíc korun. Většinu peněz chce park získat z Operačního programu Životní prostředí.

"Běžný návštěvník parku nemá možnost pozorovat jeleny ve volné přírodě i z toho důvodu, že neví, jak se při tom chovat. Snazší to budou tak mít například děti nebo školáci, samozřejmě s odborným vedením," uvedl Juha. Podobná centra, ale s trochu jiným charakterem podle něj fungují v sousedním parku Bavorský les.

Zvířecí pozorovatelny nejsou jediným projektem, který by měl park více zatraktivnit pro turisty. V létě má začít stavba sovince u obce Borová Lada. "Objeví se zde pět až šest druhů hlavně velkých sov jako výr, kalous nebo puštík," dodal pracovník správy parku. V lesní školce Klášterec asi pět kilometrů od Vimperka se pak ve stejné době chystá stanice pro ohrožená a handicapovaná zvířata.       (Zdroj: EkoList.cz)


Pořadatelé Světových pohárů v severské kombinaci a běhu na lyžích v Liberci porušili zákon o ochraně přírody. Z přísně chráněných krajinných oblastí na Jizerce odváželi sníh na své tratě do Vesce.

"Louky na Jizerce leží ve druhé nejpřísněji chráněné zóně chráněné krajinné oblasti a v evropsky významné lokalitě soustavy Natura 2000. Za poškozování přírody tam hrozí pokuta až dva miliony korun," prohlásil Vladimír Vršovský ze Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory.

Ekologové ze správy CHKO informovali již 7. února představitele organizačního výboru SP, že odvážení sněhu z luk na Jizerce je protiprávní."Sníh pořadatelé berou také z uzavřené krajské silnice druhé třídy Souš - Smědava. Na komunikaci jim sice zákon o ochraně přírody dovoluje vjíždět,ale telefonovala nám řada lidí a stěžovali si, že nakladače ničí běžecké stopy," upozornil Vršovský.

Na tratích ve Vesci nezbyl po oblevě žádný sníh a pořadatelé ho tam začali dopravovat těžkými nákladními auty v sobotu. Prezidentka organizačníhovýboru mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 Kateřina Neumannová uvedla, že na přípravu okruhu o délce 2,5 kilometru potřebují zhruba 10.000 metrů krychlových sněhu.      (Zdroj: Agris)

Když se dělá sport na kšeft a ne pro radost ... pak se mohou třeba dít takové zhovadilosti, jako vození sněhu ze Šumavy do Prahy ....


12.02. 2008     Dvanáctého února roku 1784 vzniklo spojením čtyř samostatných královských měst (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) Královské hlavní město Praha.

Tohoto dne roku 1872 patentovali Silas Noble a James P. Cooley z amerického státu Massachusetts stroj na výrobu párátek.


¨Přes půl roku už uplynulo od toho zrůdného činu, kdy v obci Morávka pár tvorů jen vzdáleně připomínající lidi opilo kočku a nechali ji pak roztrhat psem -- a ještě si to natočili na video. Náhodou to v Morávce a okolí trochu znám a nechápu, jak se vůbec v tak krásném kraji mohou vyskytnout mezi lidmi takové bestie ... a jejich čin není lidem lhostejný.

K účinnější ochraně dalších toulavých kočiček se dala dohromady skupina lidí a začala si říkat Lovci bestií. Název zvolili trochu narychlo a podařilo se kouzlo nechtěného, ukázka stereotypů v nás. Bestia znamená v latině zvíře. Bezúčelná krutost je věc výsostně lidská. Měli se pojmenovat Lovci lidí, kteří.....ale to by bylo moc dlouhé. Takže Lovci bestií....:) Zatím začínají, trochu se v tom motají a uvítají každou pomoc, ale „cesta dlouhá tisíc mil, začíná prvním krokem“. ....

Podívejte se na stránky Lovci bestií


Před dvanácti tisíci lety zachytí Země svou čtvrtou družici, náš dnešní Měsíc. Dojde k nové katastrofě a Země nabude své podoby vzduté mezi obratníky. Severní a jižní moře se převalí ke středu Země a na severu, na obnažených pláních bičovaných větrnými a vodními proudy vyvolanými novým Měsícem, započnou ledová období. Druhá civilizace Atlantů, nižší než předchozí, zmizí během jediné noci, pohlcena vodami ze severu. To je potopa, na niž se zachovala vzpomínka v bibli. To je Pád,na nějž si vzpomínají lidé, zároveň vyhnaní z pozemského tropické horáje. Pro hörbigerovce jsou Genesis a báje o Potopě vzpomínkami i proroctvím, protože kosmické události se budou opakovat. A text apokalypsy, jež nebyl nikdy vysvětlen, by byl věrným vylíčením nebeských a pozemských katastrof, pozorovaných lidmi v průběhu věků, odpovídajících horbigerovské teorii.

V tomto novém období „vysokého měsíce “ dosud žijící obři degenerují. Všechna bájesloví jsou plná bojů mezi obry a bojů mezi lidmi a obry. Ti,kdož byli králi a bohy, se drceni tíží nebes a vyčerpáni se stávají příšerami, které je nutné zahnat. Klesnou o to hlouběji, oč výše ostoupili. Jsou to obři z legend. Uranos a Saturnus pohlcují své děti. David zabíjí Goliáše. Vidíme, jak opět říká Hugo: „Strašlivé, hrůzně tupé obry zdolané přebystrými trpaslíky.“       (Ukázka z druhé části článku Hitlerova věda a mystika zveřejněného na stránkách WM magazínu)


Plastová polévka - tak někteří z vědců přezdívají obrovskému množství odpadků, které se shlukuje v severním Pacifiku asi 500 námořních mil od kalifornského pobřeží směrem k Japonsku. Odpadky vytvořily v oceánu skvrnu přibližně dvakrát větší, než je rozloha USA. Informoval o tom zpravodajský server The Independent.

Odpadková skvrna byla objevena americkým oceánografem Charlesem Moorem, mimo jiné zakladatelem Nadace pro námořní výzkum Algalita. Podle něj je odpadková skvrna tvořena asi 100 miliony tun plastů. Tato masa je udržována pohromadě působením spodních oceánských proudů, proto je v neustálém pomalém pohybu. Vedoucí amerického výzkumného týmu Moorovy nadace Marcus Eriksen vysvětlil: "Skvrna nemá podobu jakéhosi ostrova, po němž by se dalo téměř chodit, jak se lidé původně domnívali. Tak tomu skutečně není, lze ji charakterizovat spíše jako plastovou polévku."

Oceánograf Curtis Ebbesmeyer, přední odborník zabývající se problematikou znečištění oceánů plasty, přirovnává masu odpadků k živému organismu: "Masa se pohybuje oceánem jako obrovské zvíře, které se uvolnilo z řetězu, k němuž bylo připoutáno." Ebbesmeyer dále upozorňuje na situaci, kdy se masa přiblíží k pevnině, jak se tomu již ostatně stalo v oblasti Havajského souostroví: "Odpadky doslova zaplaví pobřeží s plážemi."

Tichým oceánem se v současné době pohybují dvě mohutné skvrny, přičemž obě jsou situovány kolem Havaje. Vědci je pojmenovali západní a východní odpadková skvrna. Jak došlo ke vzniku těchto útvarů? Přibližně jedna pětina celkového množství odpadků pochází z lodí či ropných plošin. Zbytek připlul od pevniny.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Můra šedavka kukuřičná (Helicoverpa zea) se stala prvním hmyzím škůdcem, který prolomil obranou bariéru delta-endotoxinu geneticky modifikovaných Bt-plodin. Tým vedený americkým entomologem Brucem Tabashnikem z University of Arizona našel housenky odolné varianty můry na desítce různých plodin. K jejímu rozšíření přispělo pěstování geneticky modifikované Bt-bavlny.

Delta-endotoxiny v ochraně rostlin Bt-plodiny jsou chráněny před škůdci tzv. Bt-toxiny, jež byly původně produkovány bakterií Bacillus thuringiens. Bakterie byla objevena v roce 1901 poté, co zdecimovala japonské chovy bource morušového. Od roku 1918 je známo, že za smrt housenek je zodpovědný krystalický protein delta-endotoxin, který bakterie Bacillus thuringiensis vytváří podle genu Cry a ukládá jej do svých spor. Housenky bource požíraly spolu s morušovým listím i spory bakterie nabité toxiny a masově hynuly.

Bílkovinná molekula delta-toxinu obsažená ve sporách Bacillus thuringiensis sama o sobě pro hmyzího škůdce jedovatá není. V toxickou látku se mění až ve střevě hmyzu, kde se z obou jejích konců odštěpí řetězce o určité délce. Příhodné podmínky pro takové štěpení delta-enodotoxinu panují především ve střevu housenek motýlů, kde vládne zásadité prostředí. Molekula vzniklá štěpením delta-endotoxinu se váže na molekuly kadherinů pokrývajících povrch buněk hmyzího střeva. Navázané Bt-toxiny se následně shluknou a vytvoří ve střevní stěně otvor. Hmyz pak hyne obvykle během 2 až 5 dní. Příčinou smrti je buď těžké poškození střeva a následné hladovění nebo průnik bakterií narušenou střevní sliznicí dále do těla, kde vyvolají sepsi.      (Zdroj: OSEL.cz)


Ona to není žádná novinka ... ale chcete-li se pořádně a spravedlivě naštvat, koukněte se na stránku, kde si můžete vypočítat nemocenskou ... Je to na zvracení a akorát to povede k přecházení kratších onemocnění ...


Komentátor John McEnroe často používá větu "to se snadněji řekne, než udělá". Pro Kocourkov, známý rovněž jako Česko, to platí beze zbytku ne pro tenis, ale pro politiky. Kdyby to možné bylo, přišel by ovšem občan o kouzelný obraz mafiánských praktik, který poskytuje současná volba presidenta republiky.

Jak krásné by bylo, kdyby Klaus a Švejnar měli v sobě alespoň špetku mravnosti a prohlásili, že se takové nedůstojnosti nebudou účastnit. Jenže moc je moc a láska i pravda mají své meze.

Během předvolební "kampaně" probírala česká média různé otázky, ale nikoho nenapadlo zeptat se na to, jak presidentští kandidáti definují demokracii. Oba naznačili příklon k pojetí americkému, které za demokratický považuje systém, který přivádí k moci lidi, které tam systém chce mít: Klaus i Švejnar prohlásili, že by do vlády nepustili komunisty, což znamená, že i jejich demokracie má svoje omezení. Klaus navíc svoje nadstranictví dokazuje tím, jak trpělivě dával šanci nejsilnější straně, své ODS, a počkal až se podařilo zmáknout dva sociální demokraty, potřebné k získání důvěry koaliční vládě.

Otázka je, co se stane, až v Česku jednou vyhrají volby komunisté. Vzhledem k asociálnosti ODS, a konec konců i ČSSD, to není nikterak vyloučené. Postihne pak Česko osud Palestiny, která si v demokratických volbách omylem zvolila vládu, kterou USA nechtěly?       (Článek Vypráskat je od koryt aneb Maminko, maminko, kdybys to věděla, ty by si si odplivla najdete v Britských listech)


Majitelé cizokrajných zvířat mají strach, že by mohli přijít o svůj koníček.

Plzeň/"Chtějí nás zlikvidovat!" křičí plzeňští chovatelé exotických zvířat. Mají na mysli autory návrhu novely zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ministerstvo životního prostředí ale tvrdí, že žádné velké zákazy nechystá.

"Novela obsahuje i doložku, která umožňuje zakázat chov jakéhokoliv ohroženého druhu z úmluvy CITES, podá - li na to někdo návrh. V první řadě by se to týkalo tygrů a primátů a potom zřejmě i želv. Mám ale obavy, že by to pokračovalo dále," strachuje se Jiří Trávníček, ředitel plzeňské zoo. Zákaz by se sice netýkal organizací, ale přesto by měl pro zahradu velké následky. "Se soukromými chovateli spolupracujeme. Žádná zoo na světě nemá takové kapacity, aby mohla udržet všechny druhy bez pomoci," dodává Trávníček.

Jedním z ohrožených chovatelů je Plzeňan Jiří Korda. "Mám doma spoustu plazů. Pokud novela projde, pak si může nějaký úředník usmyslit, že zrovna hady nemá rád, a navrhne zakázat jejich chov. Myslím si, že to je nešťastné rozhodnutí, které navrhl někdo, kdo nemá o chovu zvířat ani páru," zlobí se.       (Zdroj: EnviWeb)

Ono by se to, bohužel, dalo zobecnit -- zákony v poslední době často navrhují lidé, kteří nemají ani páru o běžném životě ...


Kanadští technologové představili nové zařízení, které využívá energii uvolňovanou při chůzi. Zařízení připevněné na kolenou dokáže generovat výkon kolem 5 wattů, což stačí například na provoz 10 mobilních telefonů. Jeho majitel přitom téměř nepociťuje, že by musel vynakládat více energie. „Chůzové dynamo“ pracuje pouze ve fázi, kdy svalstvo zpomaluje nohu při pohybu k zemi. Vědci zařízení vyvinuli zejména jako zdroj energie pro robotické protézy nebo lékařské implantáty. Nejedná se však o první podobný generátor využívající energii lidského pohybu. Existují například hodinky poháněné pohyby rukou, nebo batoh, který při chůzi klouže nahoru a dolů na rámu připevněném na zádech. Tento pohyb je zdrojem 7wattového výkonu.     (Zdroj: 21@století)


Astronomové v Jupiterově atmosféře pozorovali dvě obrovské bouřkové erupce. Mohutné oblačné víry, které se při bouři vytvořily, se pohybovaly rychleji než kterékoliv další úkazy v atmosféře Jupiteru. A v mracích za sebou zanechávaly červené brázdy. Rozbory nečekaných projevů bouřlivého počasí na Jupiteru v březnu 2007 provádí mezinárodní tým planetologů a meteorologů, který vede Agustín Sánchez-Lavega (Universidad del País Vasco, Španělsko). Zkoumají, zda Jupiterovy bouře jsou projevem vnitřního tepla planety nebo slunečního záření, popř. obojího. Výsledky, které by měly objasnit zdroj Jupiterova bouřlivého počasí, publikovali 24. ledna v Nature.

Podobné úkazy jako v březnu 2007 se vyskytovaly na Jupiteru i v roce 1975 a 1990, ale nikdy dříve nebyly pozorovány s tak vysokým rozlišením, které umožňují současné nejmodernější přístroje. Astronomové pozorovali od samého počátku vznik a vývoj bouřková „erupce“ kosmickými dalekohledy Hubble Space Telescope, Infrared Telescope (NASA) a pozemními velkými dalekohledy na Havaji a Kanárských ostrovech. Navíc tato pozorování podporovala i síť menších teleskopů na celém světě.

Příčina červeného zbarvení u těchto bouří není zcela vyjasněna přesto, že „v Jupiterově atmosféře již známe Velkou rudou skvrnu a další menší víry,“ řekl Agustín Sánchez-Lavega. Velká rudá skvrna, 2krát větší než Země (25.000 km nebo také 1/6 průměru samotného Jupiteru), známá téměř 400 let, je považována za nejmohutnější bouři nejen na Jupiteru ale možná i v celé Sluneční soustavě. Dlouhá životnost této anticyklóny je zřejmě zapříčiněna tím, že Jupiter jako plynná planeta nemá pevný povrch. Proto zde nemůže nastat stejná situace jako na Zemi, kdy hurikán při příchodu nad pevninu ztrácí energii (disipace).

Bouřková jádra, která se v březnu 2007 nacházela ve střední šířce severní polokoule, byla od sebe vzdálena 63.000 km a pohybovala se napříč Jupiterovou oblačností rychlosti asi 600 km/h. Průměr oblačných vírů se za jediný den zvětšil ze 400 až na 2000 km.      (Zdroj: Astro.cz)


Většina Číny (19 provincií na jihu, východě a v centrální části země) zápasí od ledna s nejhoršími sněhovými bouřemi za posledních 50 let. Nejméně 80 lidí zemřelo, desítky miliónů obyvatel se ocitly bez dodávek vody a elektřiny, pod náporem sněhu a ledu se zřítilo nebo bylo poškozeno 800 tisíc budov. Celkové škody byly předběžně vyčísleny na 80 miliard jüanů (197 miliard korun). Sníh mj. zničil 17,3 milionů hektarů lesů, což je přibližně desetina lesního fondu. V některých regionech padlo k zemi až 90 procent stromů. Úřady se obávají vysokého rizika požárů v letních měsících.      (Zdroj: Gnosis9.net)


11.02. 2008     Utíká to, utíká ... Jedenáctého února roku 60 př. Kr. bylo podle tradice císařem Jimmu založeno Japonsko.

Tohle je taky zajímavé ... přesně před pouhými dvěma sty lety byl poprvé jako palivo experimentálně použit antracit ...A na den o rok později Robert Fulton patentoval parník.

Dnes je Světový den nemocných - vyhlásil ho papež Jan Pavel II. v roce 1993 (na svátek Panny Marie Lurdské). Před sto padesáti lety - 11. února 1858 - sbírala čtrnáctiletá dívenka Bernadetta Soubirousová společně se svou sestrou a kamarádkou dříví na březích horského potoka poblíž Lurd. Před nedalekou jeskyní se jí zjevila Panna Marie. Na její pokyn pak přicházela Bernadetta do těchto míst znovu, doprovázena čím dál větším houfem zvědavců. Pannu Marii viděla však jen ona. Ta ji při jednom ze setkání vyzvala, aby vyhloubila v zemi jamku a napila se vody, která z ní začne vyvěrat - že tato voda má léčivou moc.Představitelům církve pak vzkázala, že tu mají vybudovat svatyni a organizovat sem procesí.


Jedna z předních agentur zabývajících se sociologicko-politickými výzkumy uvádí, že v důsledku invaze a okupace zahynulo od roku 2003 přes 1 milion Iráčanů. Nová studie britské ORB (Opinion Research Business) uvádí, že jedna pětina domácností, které se zúčastnily průzkumu, uvedla ztrátu nejméně jednoho rodinného příslušníka, jenž byl zabit během okupace. Pravděpodobnost chyby v tomto výzkumu, provedeném mezi tisíci Iráčany, je 1,7 %. Pokračující násilí však znemožnilo výzkumníkům studium v oblastech Odrbaly a Anbaru, počet obětí tedy bude zřejmě ještě vyšší. Americká armáda tento týden připustila, že v sobotu bylo při leteckém útoku v jižním Bagdádu omylem zabito 13 iráckých civilistů. Armáda dále uznala, že američtí vojáci v pondělí zabili 4 členy jedné rodiny, když vtrhli do rodinného domu ve vesnici Adwar. Bratranec, který incident viděl, řekl, že vojáci začali střílet hned po vběhnutí do dveří. Manželé a jejich 19-letý syn zemřeli okamžitě. Jejich dvě mladší dcery byly těžce raněny a jedna z nich na následky zranění později zemřela. Přežila pouze nejmladší dcera.      (Zdroj: AKT-INFO)

Tvrdit, že touha po surovinách neměla s invazí do Iráku nic společného, si dnes už nedovolí snad ani pánové z Občanského institutu. Zůstává pouze nejasné, zda ropu považovat za jednu z hlavních příčin, nebo za příčinu jedinou.

Není dosud stoprocentně prokázáno, že konflikt v Iráku vznikl kvůli ropě. Přesněji řečeno, nebyl zveřejněn přímý důkaz. Za uplynulý rok se však vyjasnilo tolik skutečností, že platnost tohoto výkladu dnes hraničí s jistotou.      (Zdroj: Zvědavec)


Asteroid 2007 TU24 podle očekávání prolétl 29. ledna 2008 ve 3h33m EST v těsné blízkosti Země. Nejblíže se nacházel 554209 km od Země, tedy přibližně 1.4 násobek vzdálenosti Země-Měsíc.

Vědci z NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. asteroid sledovali, aby mohli udělat výpočty, které vyloučily možnou srážku tělesa se Zemí. Takto těsný průlet tělesa kolem Země je vzácný a vědcům se naskýtá mimořádná příležitost pořídit snímky a data, které by o tomto tělese (a celkově pak o nejbližších tělesech naší sluneční soustavy - asteroidech) vypověděly více.

Vědci z NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., již dříve získali první snímky asteroidu 2007 TU24, které pořídil radar s vysokým rozlišením. Data naznačují, že asteroid má asymetrický tvar a průměr asi 250m. Asteroid 2007 TU24 prolétne 29. ledna ve 12h33m dopoledne Pacifického času (3h33m a.m. EST) v pouhém 1.4 násobku lunární vzdálenosti (což je 538000 km) od Země. Radarové snímky asteroidu 2007 TU24 z 24. ledna. Kredit: JPL, NASA. „Tyto první radarové snímky ukazují, že těsný průlet asteroidu ve vzdálenosti 1.4 násobku měsíční vzdálenosti bude nejtěsnějším průletem asteroidu nejméně do konce dalšího století,“ řekl Steve Ostro, astronom z JPL a hlavní výzkumník tohoto projektu. Ostro dodává: „takto těsně kolem Země asteroid prolétne pouze jednou za více než 2000 let.“      (Zdroj: Expresní astronomické informace)


Ono nestačí, že člověk proti své vůli onemocní anebo utrpí úraz, okamžitě na to ještě začne doplácet finančně. Nyní nově i 30 Kč za návštěvu lékaře a dalšími poplatky. Také za první tři dny pracovní neschopnosti nedostane ani šesták. Proč stát své nemocné občany takto trestá? To nestačí, že jsou nemocní?

Financování našeho zdravotnictví je nyní založeno na dvou principech – na solidaritě zdravých s nemocnými (proto platíme zdravotní a nemocenské pojištění) a na tezi, že my, občané zdravotní péči zneužíváme příliš častými návštěvami lékaře, často i mimo ordinační hodiny, necháváme si předepisovat příliš mnoho léků a nemocnice používáme jako hotely. Proto za to za všechno budeme platit nově zavedené poplatky, aby nás na takové chování přešla chuť. Jenže nemoci nechodí po horách, ale po lidech, a lidé potom chodí po doktorech, protože, světe div se, mají obavy o své zdraví. S takovou otevřenou zlomeninou holenní kosti či podezřením na rakovinu bych se jim snad ani nedivila. Tyhle nemocné poplatky v řádech desetikorun od využívání zdravotní péče asi neodradí. Ani nemocnice nebudou asi jejich pacienti houfně předčasně opouštět „na revers“, tj na vlastní nebezpečí a proti vůle lékaře, jenom proto, aby ušetřili 60 Kč denně. Zmizet z čekáren by však měla onemocnění zvládnutelná volně prodejnými léky. Na člověka bez medicínského vzdělání tak čeká nelehký úkol - diagnostikovat, zda jeho nemoc (anebo nemoc jeho dítěte) je třeba jen pouhou virózou (návštěvy lékaře netřeba) anebo zápalem plic (ale i ten se prý dá přechodit) či útokem smrtelně nebezpečného meningokoka. Svoje zdraví ještě možná zariskujete – ale zdraví svého dítěte? A můžete vyčítat staré paní, třeba své vlastní babičce, že se o sebe opravdu bojí, když už teď užívá několik lékařem předepsaných léků a dnes ráno jí nebylo nějak dobře? Ta na to středisko pro jistotu také zajde a těch 30 korun na poplatek také obětuje.

Neznám nikoho, kdo by i dříve, když to bylo ještě zadarmo, chodil rád k lékaři. Ti lidé tam jdou, protože své zdravotní problémy považují za tak vážné, že jim nic jiného nezbývá, volně prodejná léčiva na jejich chorobu nezabrala a svou dovolenou už vyčerpali na poslední dvě chřipky. Léky, které jim přitom lékař jako odborník předepíše, si také jako laici netroufnou odmítnout stejně jako další případná vyšetření. Počet vyšetření a předepsaných léků tak tedy zřejmě oproti loňskému kroku nijak významně neklesne, ač přesně to mělo zavedení poplatků zařídit. Zda se to skutečně podařilo, budeme moci posoudit až za rok. A pokud ne, bude vybírání poplatků jako neúčinné zrušeno? Anebo zůstane i nadále v platnosti jako „daň z nemoci“ – další „radost“ nemocných?       (Zdroj: Blog Jitky Lenkové)


Pokud se česká vláda domluví s americkou na výstavbě protiraketové radarové stanice na kótě 718 ve vojenském prostoru v Brdech, bude se kácet les. Vznikne tak planina velká téměř jako 50 fotbalových hřišť.

„Kvůli výstavbě radaru a zázemí pro obsluhu by se jednalo o 10 až 30 hektarů lesa kolem zmíněné kóty,“ potvrdil Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Ministerstvo má zatím jen předběžnou zprávu o vlivu americké základny na okolní přírodu, z ní ovšem nevyplynuly žádné významné zásahy. Vykácení velmi zachovalého kvalitního lesa takové rozlohy by se ovšem jako významný zásah počítat mohlo.

Je to nehorázné

Prozatím se ale neozvala žádná ekologická organizace. „Všichni zelení a ekologové spí. Nikdo se proti této devastaci neozývá. Samozřejmě my s tím nesouhlasíme, kácení lesa je smutný doprovodný jev celého radaru. Naší prvotní snahou je bránit stavbě radaru,“ řekl Právu starosta Trokavce, nejbližší obce ke kótě, Jan Neoral (bezp.). Další obce také protestují. „Už je to tady, nejdřív tvrdili, že do ničeho zasahovat nebudou, pak že využijí ten bývalý vojenský sklad po Rusech a teď už chtějí kácet les. Za chvíli zaberou celou vesnici a budou si tu dělat, co chtějí. Je to nehorázná drzost,“ nelíbilo se starší ženě v Míšově a další se k ní přidávala.

„My jsme do lesa nemohli ani chodit a oni ho můžou rovnou kácet. Na tom je vidět, jak si naše vláda váží našeho území,“ podotkla. Starostovi Rožmitálu pod Třemšínem se plocha plánovaná ke kácení nezdála až tak velká. „Ve srovnání s celkovou rozlohou Brdů je to poměrně málo, ale samozřejmě se nám to nelíbí. Plánovali zabrat a oplotit celkem 400 hektarů, uvnitř toho by si kus vykáceli.

Stanice by zabrala les i vodu

Podle Neorala by se kromě lesa jednalo také o vodu. „Ničili by nám i zásoby vody. Stáhli by i největší prameny, podle jejich parametrů by stanice spotřebovala tisíce litrů vody denně na chlazení. Přitom tady je zásobárna vody pro celé Rokycansko,“ pokračoval v kritice Neoral.

Ministerstvo obrany ovšem připomíná, že pokud by základna byla schválena, pak by musela projít stejnou cestou jako jiné stavby.

„Teprve až by Američané předložili projekt, rozhodovalo by se v souladu s českými zákony o studii o vlivu na životní prostředí a dalších podmínkách. Přesné parametry základny ještě nemáme, takže nemůžeme přesněji říci, jaký vliv by základna měla a kolik lesa by se muselo kácet,“ dodal Pejšek.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Letos podruhé byl 28.leden z iniciativy Rady Evropy označen za Evropský den ochrany osobních údajů. Nevládní organizace Iuridicum Remedium při té příležitosti shrnuje nejzásadnější problémy, které v této oblasti přetrvávají, a varuje před riziky plánovaných opatření, která by mohla narušit soukromí občanů.

V minulém roce zesílily snahy státních orgánů a institucí o rozšíření svých pravomocí v oblasti přístupu k osobním informacím občanů. „Oblast toho, co zůstává soukromou záležitostí občanů, je stále zužována. Lidé ztrácejí kontrolu nad tím, jak je s informacemi o nich nakládáno,“ varuje Filip Pospíšil z organizace Iuridicum Remedium. Součástí nebezpečného trendu je podle organizace rozšiřování databází DNA, pravomocí k získávání údajů o elektronické komunikaci, rozšiřování a propojování databází informací o občanech, nárůst počtu kamerových systémů a předávání informací o cestujících leteckou dopravou do zahraničí. Iuridicum Remedium dále upozorňuje například na problémy spojené s elektronickým zpracováním otisků prstů a zaváděním bezkontaktních čipových karet. ...

...  V roce 2007 Policie ČR získávala tzv. provozní a lokalizační údaje o elektronické komunikaci občanů. Oprávnění k tomu, aby po operátorech a providerech žádala informace o tom, kdo, kdy, jak dlouho a komu telefonoval, či psal email, obdržela na základě zákona o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal evropskou směrnici o tzv. Data Retention. V listopadu loňského roku se ministr průmyslu a obchodu Martin Říman pokusil předložit novelu zákona o elektronických komunikacích, která by přístup k datům o mobilní a emailové komunikaci umožnila i civilní kontrarozvědce (BIS) a vojenskému zpravodajství (VZ). Svoji iniciativu však po nepříznivé reakci médií a politiků zastavil.

Na konci roku 2007 předložil ministr vnitra Ivan Langer do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o policii. Ten by mohl umožnit Vojenskému zpravodajství a Bezpečnostní informační službě odposlouchávat pro policii a naopak. Návrh dále rozšiřuje oprávnění policie zpracovávat „nepravdivé a nepřesné“ informace o osobách ve svých databázích.       (Tohle si určitě přečtěte celé - na stránkách Iuridicum Remedium)


Z televize útočí reklama, která hraje na city starostlivých maminek. Všechno musí být pořádně voňavé a vymydlené. A to platí pro všechno včetně toho jim nejdražšího, jejich vlastní děti. Že to nemusí být ta nejlepší cesta ke zdraví dokazují poslední výsledky výzkumu amerických lékařů.

Naproti přirozené snaze reklamních spotů, majících za úkol co nejvíce zvýšit prodávanost všech prostředků dětské kosmetiky, stojí nová americká studie, jejímž výsledkem je doporučení rodičům, aby omezili používání šamponů, pleťových přípravků a pudrů při péči o děti. Varování je založeno na výsledcích analýz, které objevily chemické látky z dětských kosmetických přípravků v moči dětí.

Společná studie vědců Washingtonské univerzity http://www.washington.edu/ University of Washington a Výzkumného ústavu dětské nemocnice v Seattlu http://research.seattlechildrens.org/ Seattle Children"s Hospital Research Institute dokázala, že kosmetické přípravky - pleťová mléka, pudry a šampony mohou vést ke zvýšené koncentraci ftalátů v dětském těle. Právě tyto deriváty kyseliny ftalové, jak už dříve prokázaly výsledky pokusů na zvířatech, jsou spojovány s alergiemi a mají i spoustu dalších nepříznivých vlivů na organismus. Medicínské studie ukázaly ohrožení plodu již v prenatálním období nebo při kojení prostřednictvím mateřského mléka, kdy tyto látky mohou změnit koncentrace hormonů v krvi. Snad nejvíce varující je jejich schopnost ovlivňovat správný vývoj pohlavních orgánů dětí. Estery kyseliny ftalové působí zvláště nepříznivě na vývoj varlat chlapců. Jsou toxické pro testikulární buňky, které zajišťují normální produkci hormonů a spermií. Nezanedbatelné jsou také jejich účinky na játra, ledviny, plíce a na srážlivost krve.       (Zdroj: OSEL.cz)


Austrálie dnes zveřejnila snímky úlovků japonské velrybářské lodi, na nichž je podle Australanů vidět tělo krvácející velryby s mládětem vtahované lany na palubu plavidla. Japonsko tvrdí, že to tak není a že Austrálie šíří propagandu, která může zatížit vztahy obou zemí.

"Když jsem to viděl, bylo mi zle a pociťoval jsem smutek. Oni tomu říkají věda, ale je to jenom zabíjení velryb," řekl australský ministr životního prostředí Peter Garrett.

Vláda prý původně se zveřejněním záběrů váhala právě kvůli ohledu na vztahy s Japonskem, které je druhým největším obchodním partnerem Austrálie.

Mezinárodní velrybářská komise zakazuje komerční lov velryb, ale povoluje lov k vědeckým účelům. Japonci tohoto zákona využívají a tvrdí, že loví výhradně kvůli vědeckému zkoumání. Hájí si roční právo na lov 1000 velryb. Je známo, že Japonci jsou vášnivými milovníky velrybího masa, které z jejich jídelníčku rozhodně nezmizelo.

Letos se japonským velrybářům pokoušely na moři bránit v lovu dvě ekologické organizace, ale kvůli nedostatku paliva se jejich lodě koncem ledna musely vrátit do přístavu.

Austrálie, která je velkým kritikem zabíjení velryb, pak vyslala do jižního Pacifiku hlídkovou loď s úkolem filmovat a fotografovat japonské velrybáře a získat tak materiál k eventuálnímu legálnímu řízení proti Japonsku. Ministr vnitra Bob Debus považuje zveřejněné snímky za šokující a vyzval vládu, aby Japonsko pohnala k mezinárodnímu soudu zabývajícímu se právními otázkami moří.      (Zdroj: Agris.cz)


Fragmentace biotopů lidskými, především liniovými stavbami (rychlostní silnice, dálnice a železnice) je závažným problémem pro všechny volně žijící živočichy, rostliny i houby. Kromě přímého zániku biotopů v místě stavby je podstatný také vliv rušivých faktorů působících od okrajů souvislých ploch, čímž se snižuje kvalita i biotopů dosud existujících (tzv. okrajový efekt). Je přitom zjevné, že několik malých ploch má vždy větší obvod (okraj) než jedna souvislá plocha. Například ve Spojených státech, kde plocha vlastních silnic a železnic představuje asi 1% celého území, se odhaduje, že 15–20% země je přímo ovlivněno přítomností cest nebo automobilů (Jackson 2000).

Další problém souvisí se zhoršením průchodnosti krajiny. Liniové stavby jsou významnou překážkou migrace pro řadu nelétajících živočichů, včetně velkých šelem; jednotlivé populace tak mohou zůstat navzájem izolované. Neúspěšné překonání dálnice zvíře odradí od dalších pokusů nebo může skončit i přímou smrtí živočicha. Ačkoliv první jmenovaný případ je z hlediska jedince tou šťastnější variantou, pro demografickou a genetickou izolovanost populace mají obě situace stejně negativní dopad. Příliš malé populace mají při náhodných fluktuacích větší pravděpodobnost vymření a rovněž se snižuje jejich genetická variabilita. Zhoršená průchodnost krajiny dále rozbíjí sociální strukturu populací, pravděpodobnost nalezení vhodného prostředí, jedinců různých pohlaví stejného druhu aj. (Jackson 2000, Evink 2002). Zelené mosty (ekodukty, nadchody pro zvěř) jsou alespoň částečným řešením uplatňovaným především ve Spojených státech a v zemích západní Evropy.        (Čtěte na Šelmy.cz)


Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA - National Aeronautics and Space Administration) vyslal do vesmíru prostřednictvím velmi výkonných antén systému Deep Space Network píseň "Across The Universe" od legendární skupiny Beatles. Vysílání proběhlo 4. února 2008 od 19 hod. EST (amerického východního času).

Vysílání písně připomíná hned několik výročí skupiny Beatles, ale i NASA. Beatles i NASA totiž vznikly před 50. lety. Poté, co Sovětský svaz v roce 1957 úspěšně vypustil vůbec první umělou družici Země (Sputnik), americký prezident Eisenhower svým podpisem stvrzuje zákon "National Aeronautics and Space Act", tedy dokument, který se stává zakládajícím dokumentem NASA. Úřad formálně začal fungovat 1. října 1958. Krátce před založením NASA, raketoví inženýři vypustili první americkou umělou družici Země - Explorer 1. V únoru 1958 také John Lennon a Paul McCartney přizvali do své hudební skupiny kytaristu Georgie Harrisona. Tehdy však ještě vystupovali pod různými jmény (The Quarrymen, Johnny and the Moondogs, Long John and the Beatles, The Silver Beetles, apod.). Název The Beatles začali používat až kolem roku 1960. Nejen The Beatles, ale i jejich píseň "Across The Universe" nyní slaví své výročí. Vůbec poprvé totiž byla nahrána v únoru 1968, tedy před 40. lety. Aby výročí nebylo málo, systém antén Deep Space Network, který píseň odvysílal, slaví své 45. narozeniny.      (Zdroj: Astro.cz)


Podle vyhlášky slovenského ministerstva vnitra musí mít každý dům, jehož stavba započala po září 2006, bunkr nebo kryt. Stavby, v nichž bydlí přes 50 lidí musí mít podle vyhlášky plynotěsný kryt. Jak píše ale slovenský týdeník Trend, o povinnosti stavět kryty projektanti a stavební firmy nevědí.

Kryty mají sloužit v případě války nebo průmyslové katastrofy. Deník SME oslovil několik projektantů a stavebních firem, ale o vyhlášce vůbec nevěděli.

V případě rodinných domů postačí, když majitel vybuduje kryt se vzduchovody a zabezpečí zásoby vody. Kryty musí být zabezpečeny proti tlakové vlně, zatopení, radioaktivnímu záření, chemickým a škodlivým látkám. Musí mít také filtrační a ventilační zařízení s dodávkou vzduchu, elektroinstalací, telekomunikační techniku a hasící přístroje.

Každá osoba musí mít pro sebe prostor od půl do jednoho metru. V blízkosti bunkru musí být sociální zařízení a prostor pro uložení zamořených oděvů. Kryt pro více než 300 osob musí mít vlastní náhradní zdroj energie. Funkčnost všech zařízení bunkru musí být pravidelně kontrolována.       (Zdroj: Novinky.cz)

Čtu dobře ... na Slovensku? Pokud vím, tak takovéhle věci dělali kdysi v Albánii ...


08.02. 2008     Dne 8.2. 1348 založil Karel IV. Nové Město pražské. Až do vytvoření Královského hlavního města Prahy v roce 1784 bylo samostatným městem s názvem Nové Město pražské.

Osmého února 1902 vybuchla na malém francouzském antilském ostrově Martinik sopka Montagne Pelée. Z úbočí vulkánu se hnal do údolí mohutný žhavý mrak rychlostí více než 150 metrů za sekundu. Rozžhavené plyny o teplotě 800 °C ve spojení s masami lávy a žhnoucím sopečným prachem zničily v několika okamžicích celé město Saint Pierre. Katastrofa si vyžádala 26 000 životů.

Desátého února je první postní neděle, lidově zvaná Černá. Latinský název je Invocavit (Invocavit me = Povolal mne).


Každým rokem je na celém světě zabito přibližně 750 000 tuleňů (60% z toho v Kanadě, dále pak v Grónsku a Namibii). Evropská Komise si nechala zpracovat vědeckou studii od poradního orgánu EFSA (European Safety Food Authority), ve které se mimo jiné píše, že tuleni jsou cítící savci, schopní pociťovat bolest, strach a další formy utrpení. Ve zprávě se dále konstatuje, že při jejich lovu jsou používány nehumánní metody zabíjení. Evropská unie v současné době uvažuje o zákazu veškerého obchodu s tuleními výrobky v rámci celé EU! Evropskou komisi však zajímá také názor vás, občanů Evropy. Na těchto stránkách http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=seals naleznete dotazník týkající se problematiky zabíjení tuleňů pro kožichy. Sběr dat bude probíhat pouze do 13. února 2008. Dotazník je bohužel pouze v angličtině. Abychom vám ale vyplňování ulehčili, stručně jsme pro vás přeložili „Návod, jak hlasovat“, který vydala mezinárodní organizace na ochranu zvířat The Humane Society International (HSI). (Blíže viz stránky Svoboda zvířat)


Poslanci schválili ve středu ve třetím čtení a bez rozpravy novelu zákona o autorských právech. Novinkou v zákonu je, aby majitelé zařízení, které poskytují ubytovací služby (hotely, penziony apod.), platili kromě koncesionářského poplatku za televizi a rozhlas i poplatky ochranným autorským svazům (OSA, Dilia, Intergram) za televizory a radiopřijímače umístěné na pokojích hostů.

(Zdroj: Novinky.cz)

Už jsme se nad tím asi pozastavovali vícekrát ... ale viděl někdy někdo větší pitomost ??? To když bude mít majitel penziónu doma knihovnu, bude platit každému autorovi také poplatek -- co kdyby si tu knihu nějaký host vypůjčil ... ??? Bože, bože, ty to vidíš ....


Zprávy, které dnes obíhají v Kremlu, vykreslují pochmurný obrázek toho, jak zoufalými se američtí váleční vůdci stali, když v situaci, kdy jejich ekonomika pokračuje ve svém volném pádu směrem k totálnímu zhroucení, zablokovali přístup k Globálnímu Internetu pro bankovní centra Středního východu v Egyptě, Saudské Arábii, Abu Dhabi, Íránu, UAR, Turecku a Kuwaitu. Tyto zprávy tvrdí, že Američané se v uplynulém týdnu ‚rozzuřili‘, když Organizace zemí vyvážejících ropu/OPEC zamítla požadavky Američanů na okamžité navýšení ropné produkce. Dále Američany v uplynulém týdnu rozlítilo také turecké zamítnutí amerických požadavků na přerušení bankovních vazeb s íránskou bankou Bank Mellat, což nadále umožňuje Íránu přístup k celosvětovým bankovním zdrojům. Nicméně tyto zprávy uvádějí, že největší obavy byly u Spojených států vyvolány, když Saudská Arábie ‚varovala‘ USA, aby ‚ustoupily‘ od svých výhružek Íránu nebo aby se vyrovnaly se saudským odpojením amerického dolaru od jejich obrovských světových ropných obchodních transakcí.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Podle Světové zdravotnické organizace bude v roce 2020 deprese druhou nejzávažnější chorobou na světě po AIDS a její počty prudce vzrostou. Ve vyspělých zemích se deprese dokonce dostane na první místo jak počtem úmrtí, tak počtem nemocných.

Podle mezinárodních výzkumů trpí dnes depresemi deset až patnáct procent lidí, z toho více žen než mužů. Zhruba na pět procent lidí velmi depresivně působí dlouhé studené a tmavé zimní dny. Jde o takzvanou sezonní depresi. Podle nejnovějších poznatků souvisejí tyto černé pocity s nedostatkem světla. Světelný deficit způsobuje v mozku pokles hladiny serotoninu, který významně ovlivňuje pocity a náladu člověka. Vysvětluje se tím i skutečnost, že k nejvyššímu počtu sebevražd na tisíc obyvatel dochází v severských zemích, kde je relativně vynikající ekonomická situace, ale nejdelší zima. V Norsku připadá třicet sebevražd na tisíc obyvatel, Finsko se počtem třiatřicet sebevražd na tisíc obyvatel řadí na první místo ve světě. V Británii, pro kterou je typické zamračené počasí, postihuje podle Národního statistického úřadu deprese deset procent ze šedesáti milionů obyvatel s vrcholem v lednu a únoru, kdy zachvacuje až půl milionu Britů.

DEFINICE Depresí trpěl i francouzský spisovatel Émile Zola. Z lékařského hlediska jde o velmi složité onemocnění definované množstvím příznaků. Obecně se deprese dá definovat jako duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem či chorobná skleslost. Nejvýraznějšími příznaky jsou letargie, poruchy spánku, zvýšená nebo naopak malá chuť k jídlu, pocity méněcennosti, ztráta sexuálního zájmu a výkonnosti. Nejvýmluvnějším znakem je podle některých odborníků útlum psychomotorických projevů. V praxi to znamená, že pacient má zpomalené pohyby, které někdy vyústí až v apatii, špatně se soustředí, má problémy s pamětí. Lidé s depresemi mají narušené i přirozené biorytmy. Často se jim mění nálada v průběhu dne, předčasně se probouzejí a právě ráno se cítí nejhůře. Přijímají více negativních vjemů a pocitů a také je vnímají intenzivněji než jiní.       (Zdroj: 100+1)


Teplota na Zemi se v posledním desetiletí stabilizovala. Všechny obavy z oteplování jsou zbytečné. Lidé by se měli začít připravovat na novou dobu ledovou.

"Ruské i zahraniční výzkumy potvrzují, že globální teploty v roce 2007 byly skoro stejné jako v roce 2006 a obecně byly ve shodě s teplotami v období 1998 až 2006, což v podstatě znamená, že Země prošla maximální fází globálního oteplování v letech 1998 až 2005," řekl v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti ruský vědec a odpůrce všeobecně přijímaného názoru na klimatické změny Chabibulo Abdusamatov.

Chabibulo Ismailovič AbdusamatovAbdusamatov, vedoucí pracovník astronomické observatoře v Pulkovu u Petrohradu, není čtenářům Gnosis9.net úplně neznámý. O jeho kontroverzních argumentech jste si mohli přečíst už zhruba před rokem v článku "Za změny podnebí prý může Slunce, čeká nás ochlazení?".

Lidstvo by se podle Abdusamatova nemělo obávat zmenšování ledového pokryvu a stoupání mořské hladiny, nýbrž naopak zvětšování ledovců. Budeme se muset vypořádat s velkými ekonomickými, sociálními a demografickými problémy, protože nová doba ledová se dotkne více než 80 procent světové populace. Moc času nám už nezbývá.

Ruský solární fyzik tvrdí, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře stoupla v uplynulém desetiletí o více než 4 procenta, ovšem globální oteplování se prakticky zastavilo. Potvrzuje se tím teorie o vlivu Slunce na změny podnebí, jelikož množství slunečního záření dopadajího na naši planetu se ve stejném časovém úseku snížilo. Kdyby byla teplota podmíněna koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, muselo by se od té doby oteplit přinejmenším o 0,1 stupně Celsia. To se však podle ruského akademika nestalo.

"Před rokem mnozí meteorologové předpovídali, že vyšší úroveň oxidu uhličitého v atmosféře může vést k tomu, že se rok 2007 stane nejteplejším rokem posledního desetiletí, tyto prognózy se naštěstí nevyplnily," uvedl Abdusamatov a dodal, že v roce 2008 očekává další mírný pokles globálních teplot.

Kolem roku 2041 poklesne sluneční aktivita na minimum. Tento vývoj je předem dán dvě stě let dlouhým solárním cyklem. Nejchladnější perioda začne v letech 2055 až 2060 a potrvá 45 až 60 roků.      (Zdroj: Gnosis9.net)

Venku sice je tropický únor následující po subtropickém lednu, ale nikdy jaksi nebylo, že by jaksi bylo, aby jaksi nebylo, píše se ve Švejkovi ...


Vědci z pracovišť francouzské Komise pro jadernou energetiku v Grenoblu objevili velmi neobvyklý obnovitelný zdroj elektřiny. Při zkoumání důsledků kondenzace par v chladicích věžích jaderných elektráren je napadlo „zapřáhnout“ kapky deště do výroby elektrické energie na napájení snímačů, které jsou jinak odkázány jen na energii ze solárních panelů.

Fyzikové nyní zkoumají každý přírodní jev, zda může posloužit k výrobě elektrické energie bez znečištění ovzduší sloučeninami uhlíku. Jean-Jacques Chaillot a jeho kolegové z francouzské Komise pro jadernou energetiku (CEA) v Grenoblu objevili, že existuje způsob jak zapřáhnout do výroby elektrické energie i déšť. Je ale třeba najít takový materiál, který dopadající mechanickou energii kapek přemění na energii elektrickou. Chaillotův tým nechal zkrápět kapkami vody piezoelektrický plast a měřil vzniklé elektrické napětí. Získané množství elektřiny je ve srovnání s výkonem solárních panelů velmi skromné, ale pro napájení některých přístrojů a jejich částí zcela postačí, zvláště v noci, kdy solární panely nepracují.      (Zdroj: ScienceWORLD)

A co osvědčené liščí ohony, ptám se ... Statisíce psů vrtí zadarmo ocasem ... stačí vhodně upevněná ebonitová tyč ...


... Přijeli lidé v jakýchsi rachotících obludách a začali připravovat krajinu. Na co? Jak Sněhobílka vyrozuměla, tak zde měl být vystavěn nějaký velký dům, kterému ti lidé říkali „supermarket.“ Pomocí těch hlučných a páchnoucích strojů nemilosrdně rozryli kdysi úrodnou půdu, pokáceli všechny stromy, které jim překáželi a jednoho dne přišla na řadu i Sněhobílčina bříza. Bez jakéhokoli náznaku citu jí její krásnou břízku pokáceli a zbylý pařez vyrvali ze země jedním ze strojů. Žádné laskavé myšlenky, žádný cit, jak tomu bylo v takových případech kdysi dávno, prostě přišli a vyrvali ji z pozemského života, jako by byla jen nějaká neživá věc. Smutek zahalil její bytostnou duši. Ne proto, že její pozemská pouť skončila, to dovedla přijmout, ale nad tím, jak bezcitní mohou být lidé, jak postupem času klesají ve svém jednání hlouběji a hlouběji...

Za rok poté byl nový supermarket hotový a tisíce lidí tam chodili nakupovat zboží dovezené z cizích zemí, jejichž obyvatelé zde viděli příležitost, jak si rozšířit trh pro svoji honbu za penězi a zajistit nové odbytiště svého často nepříliš kvalitního zboží. Jednou šel po parkovišti kolem supermarketu člověk, který byl citlivý na energie a vnímal více než ostatní lidé. Nevědomky ho jeho kroky zavedly na místo, kde dříve stála Sněhobílčina bříza, a svým jemným vnímáním tam ještě dokázal ucítit stopy harmonie a lásky ke všemu živému. Jakýsi otisk Sněhobílčina dřívějšího láskyplného působení. Nevěděl, odkud se to tam vzalo, o bříze kdysi zde stojící nic netušil, ale přesto ucítil jakýsi vnitřní pocit ztráty, která učinila okolní zemi opět o něco chudší... Veden tímto pro něj zatím nevysvětlitelným smutkem, začal postupem času stále více přemýšlet o pravém smyslu života, hledal jej, až mu bylo nakonec umožněno napít se z pramene Pravdy.      (Zdroj: Ochrana půdy)


Ochránci přírody se zlobí. Poslanci totiž včera schválili zákon, podle kterého budou moci lovečtí psi při výcviku přijít přímo do kontaktu s lovenou zvěří.

Týká se to výcviku loveckých psů, při takzvaném norování. Při něm psi hledají v norách lišky. Dnes platí, že na konci cvičné nory je liška zavřená do klece, aby jí pes neublížil. Nově budou moci myslivci při cvičení mřížku odstranit.

„To, že to prošlo, je špatně,“ říká Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha. „Myslivci argumentují tím, že nemají jiný způsob, jak efektivně vycvičit psy, než v noře v přímém kontaktu s liškou. Ale já v tom spíše vidím jejich zábavu. Ale zábava, která trápí lišky, je špatná. Řešením je nedělat zábavu,“ řekl Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.

Ekologové argumentují mimo jiné tím, že kontaktní norování je v rozporu s dohodou Rady Evropy o ochraně zvířat. Odstraněním mřížky podle nich Česko dělá v ochraně živočichů krok zpátky. Ani dnešní praxe, kdy mřížka ve cvičné noře je, není podle nich pro lišky nijak příjemná. „Chcete si to někdo vyzkoušet?“ tázal se řečnicky během včerejší debaty ve sněmově Přemysl Rabas (SZ).

Myslivci nesouhlasí. Podle nich současná praxe, kdy je liška zavřená do klece, ohrožuje loveckého psa. Cvičení s klecí totiž psa nedokáže správně naučit, na co se v přírodě připravit. „Je to důležité, protože počet psů, kteří skončí s velkou újmou - roztrhanou čelistí - je za rok opravdu obrovský,“ říká jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslav Kostečka.

Poslanci svým rozhodnutím o norovaní bez mřížek přehlasovali Senát. Horní komora byla totiž zastáncem překážky a zákon, který navrhli poslanci, jim vrátila.      (Zdroj: Agris.cz)


Optici na University of Arizona zkonstruovali holografický displej. Na destičce o velikosti 10 x 10 cm můžeme sledovat pohyblivé třírozměrné obrázky, zatím pouze v červené barvě. Displej tvoří vrstva organického polymeru mezi dvěma průhlednými elektrodami nanesenými na skleněné desky. Jde tedy o podstatně jednodušší konstrukci než využili na Texaské univerzitě pro zhotovení holografického videa (3.6.2003). Obraz vytváří v polymeru laserový paprsek spolu s elektrickým polem. Vynálezci nového zařízení usilovně pracují na barevném displeji větších rozměrů, u nichž dosud není vyřešena změna obrazu v reálném čase.       (Zdroj: Akademon)


Opomíjená kapitola dějin vypráví o době, kdy králové z nitra Afriky dobyli starověký Egypt.

Podívejme se společně na zlatý věk panovníků z africké pouště, kdy se vládci Pijemu podařilo podmanit si upadající Egypt. Pán Egypta i Núbie si vzal válečnou kořist a vrátil se zpátky na jih. Po něm vládla třičtvrtě století řada "černých faraonů", podařilo se jim Egypt znovu sjednotit a zaplnit skvělými monumenty. Málokdo například ví, že dnes je v Súdánu víc pyramid než v Egyptě.

Máte možná jednu z posledních možností tyto turismem nedotčené pyramidy shlédnout. Súdánská vláda buduje na Nilu přehradu s elektrárnou a zaplaví tak v roce 2009 přibližně 170 km dlouhým jezerem neprozkoumaná naleziště. Archeologové se tak můžou přetrhnout s kopáním, oprašováním, fotografováním a dokumentováním, aby co nejméně pokladů následovalo osud Atlantidy.       (Podívejte se na stránky National Geographic)


07.02. 2008     Dnes nastává ve 4:44 SEČ Novoluní ... sedmým únorem také začíná čínský rok Krysy.

Sedmého února 1311 byl Jan Lucemburský korunován českým králem.

Toho dne roku 1804 se narodil John Deere, vynálezce a pozdější zakladatel firmy Deere & Company, která je dodnes jedním z největších světových výrobců zemědělské techniky. John Deere roku 1838 sestrojil první ocelový pluh na světě. ... No řekli byste, že se pluh tak, jak ho známe, používá teprve 170 let ?

Píše se, že ne tak zcela dávno -- 7.února 1989 pršely ve městě Ipswich v Austrálii z nebe sardinky. Zpráva neudává, zda byly již v plechovkách ...


Závisláci, dávejte pozor:

Fyzioterapeuté, kteří lidem pomáhají s odstraněním bolestí zad nebo končetin, se v poslední době setkávají s novým typem potíží způsobených používáním mobilních telefonů. K bolesti v oblasti kolem palce u ruky, celé horní končetiny nebo i zad může podle nich vést časté psaní velkého množství zpráv z mobilního telefonu. Dlouhodobé mačkání tlačítek totiž může přetížit určité svaly a šlachy.      (Zdroj: Novinky.cz)


Návštěvníci vídeňské ZOO v Schönbrunnu čekali více jak pět měsíců a konečně se dočkali. Od konce ledna je znovu zpřístupněn pavilon pand velkých, kde je kromě páru dospělých zvířat poprvé k vidění i malý sameček Fu Long - Šťastný drak. Ten se stal koncem srpna loňského roku senzací zahrady, protože narození pandy v zajetí je vůbec dosti vzácné a v Evropě se to po přirozeném početí podařilo vůbec poprvé.

Naproti tomu se návštěvníci pražské ZOO na delší dobu ode dneška rozloučí s populárními lachtany, a to kvůli rozšíření a modernizaci jejich bazénu. Trojice Meloun, Abeba a Bára se přesune do zázemí ZOO, Jůlinka a Miška poputují do ZOO v Ústí nad Labem. Dokončení nového bazénu s tribunou plánuje ZOO na druhou půlku roku 2009. Bazén bude dvakrát větší a bude imitovat přirozený skalní břeh. Více se dozvíte na webu ZOO Praha.       (Zdroj: ČTK, deník Expres)


Tak tohle je moc dobrá zpráva !!!

Město Kroměříž bylo již potřetí vybráno odbornou porotou mezi desítku evropských měst Evropy a stává se opět nositelem ceny „Nejlepší v Evropě“ („The Best of Europe“) za kvalitní organizaci Evropského týdne mobility 2007. Kroměříž je ve skupině nejlepších spolu s městy Almeirim (Portugalsko), Arad (Rumunsko), Bělovar a Koprivnica (Chorvatsko), Budapešť (Maďarsko), Frankfurt nad Mohanem (Německo), Ostersunds (Švédsko), Ponferrada (Španělsko) a Sheffield (Velká Británie). Za Českou republiku se na podzim roku 2007 do soutěže přihlásilo osm měst, která splnila přísná kriteria, stanovená evropskými koordinátory a Evropskou komisí. Důležitou podmínkou byla propagace a podpora udržitelné dopravy ve městech.     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Astronomové z univerzity ve východoskotském městě St. Andrews věří, že mohou „zjednodušit temnou část vesmíru“. Že vrhnou nové světlo na dvě tajemné složky vesmíru – temnou hmotu a temnou energii, které jsou podle nich dvě strany jedné mince. ...

... Jen 4 % vesmíru tvoří známý, viditelný materiál – zbývajících 96 % je označováno jako temná hmota (23 %) a temná energie (73 %). Zhao upozorňuje: „Obojí – temná hmota i temná energie by mohly být dvě strany jedné mince. Jakmile astronomové pochopí spletité efekty temné energie v galaxiích, současně rozluštíme záhadu temné hmoty v astronomii.“

Podle astronomů vesmír i galaxie drží pohromadě gravitační přitažlivostí obrovského množství neviditelného materiálu. Poprvé o něm mluví švýcarský astronom Fritz Zwicky v roce 1933. Nyní je označován jako temná hmota. Fritz Zwicky (1898 – 1974) zjistil, že v kupách galaxií ve Vlasech Bereniky musí být mnohem více hmoty, aby držely pohromadě. Navíc jednotlivé galaxie se v kupách pohybovaly mnohem rychleji, než odpovídalo množství viditelné hmoty. Skoro 30 let ho nikdo nebral moc vážně – až od 60. let min. století - po objevu téhož v naší Mléčné dráze a potom, co se „zvětšily“ pozorovací přístroje a začaly se ke zpracování používat výkonné počítače. Dnes už většina teorií předpokládá, že ve vesmíru převládá látka, kterou zatím můžeme pozorovat jen nepřímo, pouze díky gravitačním vlivům na svítící, viditelnou část hvězdných objektů. (Ale stále existuje malé procento vědců, kteří hledají jiné vysvětlení).      (Zdroj: OSEL.cz)


Francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který je na jednodenní návštěvě Rumunska byl vřele přivítán aktivisty Greenpeace, kteří z vrcholu Arcul de Triomf rozvinuli transparent s textem: “Rumunsko, následuj Francii a staň se GMO free”. Greenpeace tak vyzvalo Rumunsko, aby následovalo kroky Francie a zakázalo pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin. "Rumunsko je největším evropským pěstitelem kukuřice a tudíž nemůže přehlížet rizika, která tyto GM plodiny přinášejí”, řekl Gabriel Paun z rumunské kanceláře Greenpeace. “Očekáváme, že přítomnost prezidenta Sarkozyho v Bukurešti přiměje rumunskou vládu k urychlenému přijetí stejných opatření jaká již učinila Francie. Nedávné studie poukázaly na negativní dopad GM plodin na necílové druhy hmyzu, objevily se známky toxických účinků na játra a ledviny u zvířat krmených GM krmivem. Taktéž bylo zjištěno, že toxin z GM kukuřice může negativně ovlivnit vodní ekosystém. Před třemi týdny oznámila francouzská vláda zákaz pěstování GM kukuřice MON 810 firmy Monsanto, jediné GM plodiny schválené pro pěstování v Evropě poté, co komise ustavená vládou zveřejnila nová data zpochybňující bezpečnost jejího užití.        (Zdroj: Greenpeace)


Také se už nemůžete dočkat jara a každodenně počítáte o kolik minut je delší den než ten předešlý? Trvání (délka) dne souvisí s tzv. ročními sezónními rytmy neboli vnitřními biologickými hodinami biologických objektů. Ovlivnění nálady a energie člověka světlem je známé už více než 2000 let.

Fototerapie dnes patří k moderním antidepresivním léčebným procedurám. Nejdramatičtěji se nedostatek světla objevuje při polárních výpravách jako arktická hysterie, která se projevuje depresemi, nespavostí nebo přejídáním.

Ve středoevropských podmínkách si lidé na nedostatek denního světla a tím energie nejvíce ztěžují v lednu. Všichni dobře známe přísloví: Na Nový rok o slepičí krok. V překladu to znamená, že je den delší o 5 minut než v den zimního slunovratu. Přísloví na Hromnice (2.2.) o hodinu více už zní daleko optimističtěji.

Nedávno jsem ale absolvovala přednášku o biorytmech a jejich vlivu na naše chování bez ohledu na počasí a roční dobu. Až do nedávna se předpokládalo, že pravidelné cyklické jevy jsou dány do souvislosti s postavením Slunce a Měsíce na obloze a jsou řízeny z vnějšku, tedy střídáním dne a noci. Celkem v nedávné době se zjistilo, že živočichové i člověk mají tzv. endogenní (vnitřní) hodiny, které jsou dány 24 hodinovým střídáním světla a tmy synchronizovány. Biorytmy vyjadřují cykly, které probíhají v našem organizmu bez ohledu na letní nebo zimní čas. Každý cyklus začíná dnem narození a opakuje se stále dokola. Náš lidský základní cyklus je 25 hodinový a je denně opravován naším 24 hodinovým dnem. Lidské biorymy rozdělujeme do tří skupin: Nejkratší je fyzický cyklus, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši tělesnou pohodu a energii. Emociální cyklus probíhá 28 dní a předurčuje naše nálady a optimismus. Nejdelší cyklus je intelektuální s trváním 33 dní a vlivem na náš intelekt a rozhodování. Každý z těchto cyklů má dvě fáze - pozitivní a negativní ? tedy stoupající (jsme bystří, plní energie, dobré nálady s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi) a klesající (s nedostatkem vitality, náladovostí a s vyšší pravděpodobností chybování). Při přechodu z pozitivní do negativní fáze máme před sebou tzv. kritický den.        (Zdroj: Příroda.cz)


Firmy i domácnosti, které nakupují k vytápění nebo pro svou výrobu uhlí, se budou muset připravit na růst cen. Zvlášť černé uhlí totiž v letošním roce bude výrazně zdražovat. Důvodem je vývoj na světovém trhu, domácí inflace i náklady spojené s ekologií.

Světové ceny černého uhlí vyskočily začátkem týdne na nový rekord přes 115 dolarů za tunu. Za rekordním růstem stojí globální propad nabídky, zesílený výpadky u klíčových exportérů suroviny. Na růst ceny navíc tlačí vysoká poptávka z Číny, kterou sužuje nejchladnější zima za poslední půlstoletí. Energetické černé uhlí tak jen za poslední týden v australském přístavu Newcastle zdražilo o 23 dolarů na 116,44 dolaru za tunu. Podle analytiků budou ceny dále růst a ovlivní i cenu v Evropě. "Česká republika by neměla být výjimkou," soudí analytik firmy Colosseum Petr Čermák.

Nejdříve pocítí podle expertů zdražení české rodiny, až si na podzim začnou nakupovat palivo na další topnou sezonu.

K vytápění v České republice uhlí používá zhruba 450 tisíc domácností. Těm už na letošní roky stouply ceny uhlí o deset až patnáct procent.      (Zdroj: EnviWeb)

Tak tomuhle se dá říci ekoterorismus ...


Italští seismologové zkoumali možná rizika související s výskytem zemětřesení ve Středomoří. Výzkumný tým z římského Národního ústavu geofyziky a vulkanologie dospěl k závěru, že v seizmologicky nejaktivnější oblasti řeckého pobřeží může v několika následujících letech dojít k silnému zemětřesení. Počítačový model ukázal, že otřesy by měly za následek pětimetrové vlny tsunami, které by zasáhly jihovýchodní pobřeží Itálie a Sicílie. Zemětřesení hrozí i v dalších oblastech, zejména na severu Afriky nebo v Tyrhénském moři severně od Sicílie. Zdejší otřesy by mohly vyvolat až 1,5 m vysoké vlny. Podobné nebezpečí údajně hrozí i pobřeží Tuniska, Libye, Egypta a Řecka. Obavy vycházejí z toho, že tsunami se ve Středomoří pravidelně objevují jednou za století. Ta poslední z roku 1908 téměř zničila italská města Messina a Reggio Calabria.      (Zdroj: 21@století)


Ceny potravin mohou v příštích letech stoupat takřka raketovým tempem. "Nejdrsnější" odhady průzkumu společností Incoma Research a Blue Strategy počítají až s desetiprocentním ročním nárůstem cen. Do tří let by tak potraviny mohly zdražit až o třetinu.

Už v průběhu loňska přitom ceny jídla vzrostly o dvacet procent. Například čtvrtka másla podražila v průměru o jedenáct korun.

Zdražování bude letos pokračovat i podle Agrární komory. Její prezident Jan Veleba dokonce čeká až patnáctiprocentní růst cen.

Potravináři přitom tvrdí, že za zdražením nestojí pouze oni, ale hlavně obchodní řetězce. Ty se sice v Česku chlubí tržbami v řádech desítek miliard, ale podle posledních známých údajů z obchodního rejstříku vykázala pětice velkých hráčů dohromady ztrátu téměř tři miliardy korun. Ztráty by jim mohlo zmírnit právě zdražení potravin.

"Například na kilogramu chleba si teď obchod přiráží k naší ceně skoro sedm korun. To je dvakrát víc než před rokem," říká Stanislav Musil, předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů.

       (Zdroj: Hospodářské noviny)


Topolové pupeny tvoří jeden z nejúčinnějších gemmoterapeutic­kých prostředků.

Výplach úst odvarem z topolových listů se odedávna podával jako pomocná léčba při koktání, což se nověji vysvětluje jako ovlivňová­ní jemných nervových reakcí jazykových nervů.

Při revmatismu doporučujeme odvar: 30 gramů čerstvých pupenů dáme do 1 litru studené vody, přivedeme k varu a pak 3 minuty velmi mírně vaří­me. Odstavíme, necháme 10 minut luhovat a přecedíme. Pijeme přes den po doušcích až 4 šálky.       (Další recepty najdete na stránkách Jitřní země)


06.02. 2008     V římskokatolickém liturgickém kalendáři je letos 6. únor Popeleční středou - neboli koncem období masopustu a prvním dnem postní doby. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi; do těchto 40 dnů se nepočítávají neděle, proto v praxi připadá popeleční středa na 46. den před Velikonoční nedělí. Kvůli nepravidelnému výpočtu data Velikonoc se její termín každý rok mění.

Název dne pochází ze zvyklosti pálit palmy či kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni popelem - tzv. popelcem - na čele; tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání před Bohem. Znamenání popelem je doprovázeno slovy: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“


Čas většiny zaměstnaných lidí konce minulého a počátku tohoto století se změnil v jakousi šedivou amorfní hmotu, ve které se často pracuje o svátcích a i o nedělích a jež je dělena občasnými Vánocemi, svatbami a pohřby. Roky se podobají jiným rokům, měsíce měsícům a týdny už nerozeznáme od jiných týdnů. Nesejeme ani nežneme, neustále a nepřirozeně se dá koupit to stejné ovoce a zelenina, na podzim není čas chodit na houby, cesty jsou v podstatě sjízdné celý rok a ústřední topení stírá u té většiny pracující v různých budovách rozdíly mezi ročními obdobími. Čas zbídačelý pokrokem se již nekroutí jako břečťan kolem osy života, ani nevystupuje někam vzhůru jako spirálový sloup barokního oltáře. Ztratil strukturu, víc se podobá hranatým krabicím se superzbožím zavážením do velkoskladu nějakého hyperobchodu.

(Úryvek z knihy Makom - Kniha míst od Václava Cilka ... lze ji objednat např. v nakladatelství Kosmas)


Národní urážku krásy a žen máme za sebou. Nyní už zbývá jen národní urážka mužů a mnohého jiného. Při sobotní volbě Miss ČR 2008 došlo však i na urážku nevinných zvířat, hadů a ptáků. Jistě, komu se to nelíbí, nemusí se na nabubřelou show dívat. Ne, nemíním se nijak pohoršovat nad oplzlostí, nahotou, zneužíváním naivních žen a zotročených zvířat. Spíše chci vzdát hold kráse.

Nám již takové niterné duševní nuance a malichernosti, jako je ovládání, kvalita motivu a způsob užívání našeho zájmu, vůbec ani nepřijdou. Otupěli jsme a vyžadujeme stále razantnější a koncentrovanější dávky psychických vzruchů a jedů.

Ochránci zvířat se již ozvali. Nelíbilo se jim předvádění kandidátek na pódiu se sokolem, hadem a gepardem. Zatímco had a sokol byli jaksi duchem nepřítomní, gepard byl zřejmě udiven, kam se to dostal. Jistě byl nejkrásnějším zvířetem celé okázalé show a pokud by nebyl mužského pohlaví, možná by i vyhrál. Ovšem šanci při další nadcházející trapné mužské show jistě také žádnou nemá. Při ní se nehodnotí krása, ušlechtilost a ryzí vitální síla, ale naopak ošklivost, mazanost, schopnost vysávat cizí síly a jiné typické vlastnosti domestikovaných a fyzicky polomrtvých lidoopů, navíc postižených šílenstvím egoizmu.

Udivený gepard se zřejmě se domníval, že jej superfinalistky přivedly na pódium, aby vykonal svůj přirozený úkol. Evidentně toho bylo na něj moc, ale přesto se nechtěl úkolu vzdát. Naskytnula se mu jedinečná podívaná. Tolik vyšinutých, chorých a úchylných opic pohromadě nikdy neviděl. Překvapeně zíral do světel a hlediště. Zřejmě si nevěděl rady s úkolem, který jemu, jako kompetentnímu predátorovi, uložil jeho stvořitel nebo evoluce, a který se v něm probouzel: „Jak ozdravně očistit tak velkou tlupu hostitelů od samolibých, zkažených, nemocných a předčasně přestárlých kusů?“

Gepard byl krásný, protože byl zcela bdělý a tělesně duchapřítomný. To se ovšem nedalo říci o strojeně panákovitých modelkách a již vůbec ne o rozvaleném a slintajícím publiku, ze kterého padala omítka nánosu samolibosti, kosmetiky a cizího peří. Gepard nic nehrál, ani nepředváděl. Navíc byl na místě nedobrovolně. Dovedete si jej představit, jak se s opičími výkřiky „já, já, já,“ žene vpřed na stupínek, aby se stal šéfem nějaké tlupy záludných, zlomyslných a vypelichaných opic?

Gepard byl přirozený, ušlechtilý a krásný. Pravá krása se neukazuje a nepředvádí. Ta falešná se musí lísat k pravé. Kdo z ošklivých by alespoň netoužil po její koruně, titulu, postu nebo kožichu?      (Zdroj: Britské listy)


Od ledna 2014 nebudou moci lidé topit v kotlích, které nesplní přísné ekologické limity. Počítá s tím novela zákona o ochraně ovzduší, kterou právě připravuje ministerstvo životního prostředí.

"Stejně tak se postupně zpřísní požadavky na kvalitu paliv," poznamenal náměstek ministra Aleš Kuták.

Smyslem novely je pomoci vyčistit ovzduší, které se především v menších obcích v posledních letech znovu začalo zhoršovat právě kvůli tomu, že lidé začali znovu topit uhlím nebo dokonce odpadky.

Úřad ministra Martina Bursíka chce zároveň finančně pomoci lidem, aby zastaralé, "špinavé" kotle na uhlí vyměnili za ekologičtější zařízení včetně kotlů na biomasu či tepelných čerpadel.

Náměstek Kuták uvedl, že například u starších lidí může být problém přesvědčit je, aby svůj dvacet let starý kotel vyměnili za ekologičtější vytápění.

"Víme, že to nebude jednoduché," poznamenal Kuták. Příprava novely je zatím v počátcích, takže není ani přesně jasné, kdo a jak bude plnění ekologických limitů kontrolovat a jaké budou případné tresty za jejich nedodržení.

Například v Německu to podle Kutáka kontrolují kominíci. "Také v Rakousku kontroly běžně fungují," dodal Kuták.      (Zdroj: Agris.cz)

Ano, už vidím, jak osmdesátiletá babička bydlící sama ve venkovské chalupě a ožebračená těmi věčnými reformami investuje dvě stě tisíc do tepelného čerpadla ..... Ono se to jinak vidí tvorům opájejícím se svou vlastní mocí v příjemně vytopené kanceláři s vrchnostenskými platy a jinak lidem žijícím z ruky do huby, že ...


Prachové bouře sužují stále více Čínu i Mongolsko. Říše středu jim proto vyhlásila nákladnou válku, kterou se střídavými úspěchy vyhrává.

V květnu roku 1993 se přehnala nad čínským Vnitřním Mongolskem prašná bouře, která zabila 85 lidí a 120 tisíc kusů dobytka. Se zemí srovnala 4400 obydlí a zničila úrodu na 2,3 milionu hektarů. Šlo o největší katastrofu svého druhu, i když prašné a písečné bouře nejsou v Číně nijak výjimečné. Ročně napáchají v této zemi škody za 650 milionů dolarů. Prachová mračna zvednutá vichry v Číně sužují i obyvatele Koreje a Japonska. Následky čínských prachových bouří pociťují dokonce až v Kalifornii. A situace se nelepší. Naopak.        (Čtěte na stránkách VTM Science)


Městečko ve státě Vermont hlasuje o obžalobě Bushe a Cheneyho ..... Obyvatelé Brattleboro ve státě Vermont se na jednání městského zastupitelstva rozhodnou, zda-li mají být president George Bush a vícepresident Dick Cheney obviněni a uvězněni za válečné zločiny, vlastizradu nebo bránění spravedlnosti. Zastánci návrhu na uvěznění Bushe a Cheneyho shromáždili dostatek potřebných podpisů, aby se tato záležitost mohla projednat v tamním městském zastupitelstvu. Jestliže tento návrh projde hlasováním, policie v Brattleboro dostane pokyny k uvěznění Bushe a Cheneyho, jakmile vstoupí na území města Brattleboro. Vermont je jediným státem unie, který prezident Bush od svého nástupu do funkce v roce 2001 dosud nenavštívil.      (Zdroj: AKT-INFO)


Vaření se v budoucnosti obejde bez pláče. Vědci totiž pracují na vývoji nového druhu cibule, při jejímž krájení neslzí oči.

Vývojem cibulí se zabývá tým novozélandských vědců, kteří se specializují na využití geneticky upravených plodin. Informuje o tom britský deník The Guardian, který cituje titulní článek v posledním čísle mezinárodního odborného časopisu Svět cibule.

Vedoucí výzkumu Colin Eady prohlásil, že týmu se podařilo eliminovat gen, který je odpovědný za produkci enzymu, kvůli němuž lidem při krájení cibule slzí oči.

Krájení cibule způsobuje reakci, při níž vznikají takzvané sulfenové kyseliny. Ty se proměňují na další látky, které se uvolňují do vzduchu. Pokud se dostanou do kontaktu s oční rohovkou, aktivují se slzné žlázy.     (Zdroj: Aktuálně.cz)

Na vývoj takových pitomostí jsou peníze ... a jinde lidi chcípají hlady a byli by rádi i za cibuli pálivou dvojnásob....


Je všeobecne známe, že 20. storočie predstavuje v dejinách ľudstva obdobie najväčších politických a sociálnych zmien, technických vynálezov a šírenia nových ideológií globálne. Tí, čo sa zaujímajú o dianie vo svetovej ekonomike a politike vedia, že plán na nový svetový poriadok sa už celé roky pomaly, ale veľmi dôsledne, stáva realitou. Mnohé stránky toho plánu sú pred verejnosťou stále ešte ukrývané. Nový svetový poriadok, to je začiatok úplne novej civilizácie. Agendu nového svetového poriadku pred verejnosťou skrývajú preto, lebo keby ľudia poznali celú pravdu, nikdy by nedovolili, aby sa materializoval. A tu je práve ten problém, i pasca: nielen jedného človeka, ale všetkých ľudí na svete, celé ľudstvo, môžu strašne oklamať a zviesť na nesprávnu cestu. Dnes, po tragickej a bolestnej skúsenosti s komunizmom a nacizmom vieme, že vo svete možno realizovať aj tie najmaniackejšie a najantiľudskejšie plány a idey, keď sa k moci dostanú nezodpovední ľudia. Malá skupina maniakov - ľudia mentálne chorí - môžu prostredníctvom kontroly nad médiami a nad technológiami zničiť celý svet a celé ľudstvo.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Lidé s modrýma očima mají společného předka a jsou tudíž přinejmenším vzdáleně příbuzní. Takový je závěr výzkumu dánských vědců, podle nichž vykazuje stejnou genetickou mutaci více než 99,5 procenta modrookých lidí,, kteří si dobrovolně nechali udělat test DNA. Vědci z Kodaňské univerzity si nejsou zcela jisti, kdy mutace vznikla, ale jiné důkazy nasvědčují tomu, že to bylo někdy před 10 000 lety. V tomto období rychle narůstala lidská populace v Evropě a to následkem rozvoje zemědělství, jež přišlo z Blízkého východu. Studie uvádí, že mutace, odpovědná za modrou barvu očí, nejpravděpodobněji pochází ze severozápadní oblasti Černého moře. Podle profesora Hanse Eiberga je standardní barvou očí hnědá. tento odstín je totiž výsledkem tvoření kožního pigmentu, tedy melaninu.       (Zdroj: ČTK, deník Expres)


Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je obrovským mezinárodním technickým a politickým úspěchem. Vzniká za spolupráce pěti vesmírných agentur – NASA, Roskosmos, ESA, JAXA a CSA – a při účasti patnácti států z celého světa.

Mezinárodní vesmírná stanice hraje důležitou roli ve výzkumu podmínek pro život člověka ve vesmíru.. Poznatky přinesené výzkumem provedeným na ISS jsou a budou využívány jak v mnoha různých vědních odvětvích, tak ke zlepšení chápání vlivu dlouhodobějšího mimozemského pobytu na lidský organizmus. Tyto vědomosti by měly zlepšit život na naší planetě a možná pomoci pootevřít dveře k poznání života na planetách jiných…

Spojené státy plánovaly stavbu vesmírné stanice jako odpověď na sovětský Saljut a sovětsko-ruský Mir již od roku 1980. Pád Sovětského svazu v roce 1991 způsobil, že Freedom, jak se měla stanice nazývat, nikdy neopustila kreslicí stůl návrhářů NASA. Jedinou orbitální stanicí USA tak zůstal Skylab provozovaný v letech 1973 až 1979. Rozpad Sovětského svazu uvolnil napjatou atmosféru a otevřel cestu k navazování a zlepšování diplomatických vztahů. Jedním z gest se staly i společné plány světových velmocí na vybudovávání již mezinárodní, vesmírné stanice.

V současné době se připravuje start raketoplánu Atlantis, který vynese modul Evropské kosmické agentury. Modul se nazývá Columbus a bude sloužit jako laboratoř pro výzkum vlivu prostředí s nízkou gravitací na kapaliny (sedimentace, difúze, tvorba krystalů) a lidskou fyziologii (procesy stárnutí, ochabování svalů, výzkum osteoporózy, atd.). Laboratoř také bude obsahovat Biolab, což je zařízení pro výzkum mikroorganizmů, buněk, tkání, kultur virů, malých rostlin a bezobratlých živočichů. Na vnějším obalu jsou, mimo jiné, umístěny hodiny ACES (Atomic Clock Ensemble in Space), nová generace chlazených atomových hodin v prostředí mikrogravitace a detektor SOLAR, který bude provádět spektrální analýzu slunečního záření (od 17 nm do 100 μm) nejméně dva roky. Na povrchu Columbu je také umístěn detektor ASIM (Atmosphere Space Interaction Monitor), který bude zkoumat tvorbu blesků v horní atmosféře a ionosféře a van Allenovy radiační pásy (viz AB 39). Detektor ASIM bude také sledovat důsledky srážek částic v mezosféře a termosféře. Start Columbu je stanoven (po několika odkladech) na 7. února tohoto roku (2008), z Kennedyho vesmírného střediska. Columbus bude prvním ryze evropským příspěvkem do soustavy modulů a první dlouhodobější evropskou vesmírnou laboratoří vůbec.       (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Pleny, hračky nebo i dudlík. Mezera v zákoně o místních poplatcích neurčuje, kdo by za nezletilé měl platit poplatek za svoz odpadu. Vymahač tak v případě dluhu může přijít zkasírovat i děcko.

Zní to sice téměř neuvěřitelně, ale dlužníkem se podle zákona může stát i dítě z mateřské školy. Stačí, aby rodiče nezaplatili za svoz odpadu. Na Svitavsku dokonce přicházejí exekutoři zabavit majetek dětem. Že jde skutečně o chybu v zákoně, potvrdila Deníku i vedoucí Odboru administrativně správního v Nechanicích Marcela Melicharová. Chyba je v zákoně

„Zákon skutečně neurčuje, kdo by měl za nezletilé hradit poplatek za svoz odpadu. My sice mezi dlužníky žádné děti ani nezletilé nemáme, ale jinde to skutečně může mít problém,“ uvedla Melicharová.

Svitavský soud eviduje každý rok okolo čtyř tisíc žádostí o provedení exekucí. Počet dětských se pohybuje v desítkách. „Evidujeme 325 nezletilých osob, za které rodiče neuhradili poplatek za odpad. Platbu musíme požadovat, jinak bychom porušili zákon. Proto jsme podali návrhy k soudu,“ sdělil Kamil Vařeka ze svitavské radnice.        (Zdroj: EnviWeb)

Tak to je fakt čuňárna ... kdo tyhle zákony může vůbec pustit ven ....


05.02. 2008     Stolní kalendář sice nabízí svátek Dobromily, ale podle katolického kalendáře je dnes svátek svaté Agáty -- a k němu se váže pranostika ... svatá Agáta bývá na sníh bohatá. Noo ... tak tady to nějak trochu skřípe, jak se zdá ... Ale abychom se nedivili.

A ještě něco pro technicky založené čtenáře ... 5. února 1974 uskutečnila sonda Mariner 10 poprvé tak zvaný gravitačního manévru, kdy během své mise k Merkuru využila gravitační pole Venuše jako tak zvaný "gravitační prak".


Výbor amerického senátu se ostře vyptával amerického ministra spraveldnosti Michaela Mukaseye na právní základy pro metody vyslýchání vězňů. Mukasey uznal, že metoda “waterboarding”, při které je vězeň nucen vdechnout vodu do plic, by asi působila jako mučení, kdyby byla použita proti jeho osobě, ale odmítl označit “waterboarding” za nelegální metodu mučení. Předseda senátního výboru pro spravedlnost, Patrick Leahy, kritizoval Mukaseye projevem: “Máme zapomenout, že metoda ‘waterboarding’ je již 500 let považována za mučení. Máme zapomenout, že prezident Teddy Roosevelt oprávněně podal žalobu proti americkým vojákům za takové mučení již před sto lety. Máme zapomenout, že jsme žalovali Japonce za válečné zločiny kvůli použití této metody proti americkým vojákum během druhé světové války. Máme zapomenout, že tuto metodu používají jako mučení totalitní režimy po celé zeměkouli. Tohle není to, co v Americe chceme!”      (Zdroj: AKT-INFO)


Podle nejmenovaného norského politika zcela určitě. Norská vláda o tom ví a již koná příslušné přípravy. A co Česko?

Dopis uveřejněný na http://projectcamelot.org/norway.html#1 a rozesílaný i v překladu e-mailem vyznívá velmi naléhavě:

„Norská vláda staví další a další podzemní základny a bunkry.“

„Planeta X se blíží a Norsko započalo s přípravou uskladnění jídla a semen v Svalbardské oblasti a za polárním kruhem s pomocí Spojených států a Evropské Unie po celém Norsku. Chtějí zachránit pouze ty, jež jsou elitami mocenských struktur a ty, kteří vybudují nový svět: lékaře, vědce, apod.“

„Pro ty, kteří se mohou zachránit sami, mám vzkaz: Přesuňte se do vyšších poloh a hledejte jeskyně, kde můžete mít uskladněné konzervované jídlo a pití na nejméně 5 let.“

.....

Stejně jako vy i já z celého srdce doufám, že tato zpráva je skutečně jen a pouze šílenou fantasmagorií, jakých po internetů nekoluje zrovna málo. Jenže - co když ne?    (Zdroj: blog Jitky Lenkové)


Češi loni utratili v obchodech Kaufland a Lidl patřících do skupiny Schwarz 51,1 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnila analytická firma Incoma Research a časopis Moderní obchod. Na druhém a třetím místě se umístily obchody společnosti Ahold (hypermarkety Hypernova a obchody Albert) a Tesco Stores s tržbami 42 miliard korun.

Celkem deseti největším obchodním řetězcům v roce 2007 podle předběžných výsledků vzrostly tržby meziročně o 31,3 miliardy korun na rekordních 289,1 miliardy korun. Desítka největších obchodníků loni posílila podíl na tuzemském trhu, který se v oblasti rychloobrátkového zboží zvýšil z třiašedesáti procent v roce 2006 na 66 procent.      (Zdroj: Agris.cz)

Tož tedy vzhůru a radostně do Chrámů Konzumu ...


Mnozí z nás pamatují, že na sklonku minulého režimu se dnešní ČR skládala ze sedmi krajů a 77 okresů. Po revoluci 89‘ bylo toto uspořádání halasně kritizováno s tím, že je nutno zejména zrušit okresy a vytvořit nové kraje; to vše za účelem masívního snižování administrativy.

Po delším boji a politických tahanicích nakonec vzniklo čtrnáct krajů. Okresy sice oficiálně zanikly, ale v mnoha ohledech fungují i nadále (justice, policie, statistika). Navíc se objevil zvláštní novodobý hybrid, zvaný obec s rozšířenou působností. Pravomoci těchto obcí (úřadů) se nápadně podobají bývalým Okresním Úřadům. Sečteno a podtrženo – namísto původních sedmi krajů a 77 okresů zde máme 14 krajů a 205 (slovy dvě stě pět) okresů. Zkrátka snižování administrativy par Excellence. Nedá se nic dělat, politiků na všech úrovních je přehršel, funkcí a křesel naopak zoufale málo.        (Zdroj: Svíce.cz)


Po devět století se v muslimských městech ležících v pomyslném kruhu mezi Damaškem, Bělehradem a Káhirou konají zvláštní obřady spojené s vířivým tancem. Tato fascinující mystická odbočka islámské ortodoxie vznikla ve 13. století a dodnes představuje jak pro západní badatele, zabývající se změněnými stavy vědomí, tak pro liberálněji smýšlející muslimy jeden z nejatraktivnějších aspektů islámu. Je to společenství, které nemá nejen v muslimském světe obdobu: řád Tančících dervišů a jejich obřad zvaný sema nebo na památku duchovního vůdce také Mevlevi.       (Více si o tančících derviších můžete přečíst na stránkách Pútnici.sk)


Vědec Václav Cílek říká:

„Každý z nás je kolekcí podprahových impulzů, o kterých z 80% nic nevíme.“

O souvislosti psychiky a fyziologie se zmiňuje i současný duchovní mistr Raméš Balsekar:

„Nedávný výzkum mozku odhalil, že lidé mají ve skutečnosti tři různé mozky: hadí mozek, savčí mozek a intelektuální ´lidský´ mozek čili neocortex. Výzkum také ukázal, že nejvíc používáme svůj hadí a savčí mozek; pokusy prokázaly, že svůj neokortex využíváme jen asi z 15% – a že těchto 15% se navíc používá hlavně k racionalizacím a ospravedlňování bezprostředních reakcí našich zbývajících dvou mozků.“

Je to docela deprimující zjištění: na naše pochopení a snažení reaguje jen nejmladší část našeho mozku – mozková kůra, neocortex, a ten není schopný bezprostřední komunikace s hlouběji uloženými staršími částmi mozku, archicortexem (mozkem plazů), a mesocortexem (starým mozkem savců), které stejně jako u zvířat zabezpečují přežití a rozmnožování. Starší části mozku tak zůstávají intelektuálním pochopením nedotčené, protože je ovládá prastarý zabezpečující supervizor – program, který má na starost přežití živočicha coby samostatně existujícího jedince. A ovlivňuje nejen hmotné tělo, ale i psychiku. Funguje obdobně jako u zvířat, kterým zajišťuje přežití, ocitnou-li se v nebezpečí. Člověk ovšem tuhle prastarou část mozku aktivuje ještě dalším způsobem. Umíme si leccos představit, takže se snažíme zajistit si přežití i do budoucnosti: představujeme si žádoucí stav věcí a toužíme vyhnout se všemu nežádoucímu. Starší části mozku ovšem neumějí rozlišit momentální dění od představy něčeho budoucího, protože mozkové struktury, které máme se zvířaty společné, neznají imaginární pojem času; neznají žádné „kdyby“: vnímají každou odmítavou představu jako nežádoucí průběh momentálního dění, který organismus ohrožuje – a podle toho také reagují.

A v tom je celý ten malér.       (Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


V neděli 3. února 2008 se při bohoslužbě v rámci biskupské vizitace farnosti Řepy na Praze 17 kardinál Miloslav Vlk modlil za dobrou volbu prezidenta republiky a vyzval věřící, aby na tuto událost pamatovali tento týden i ve svých osobních modlitbách. Církev se ve volební kampani neangažuje na žádné straně. Ve svých přímluvných modlitbách se však soustavně modlí za společnost a za ty, kteří v ní mají zodpovědnost, aby nezištně a nesobecky usilovali o opravdové dobro celé společnosti a vedli ji také k pravým duchovním hodnotám, které jsou základem jednoty, solidarity a spolupráce k prospěchu a spokojenosti všech.       (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Japonská velrybářská flotila znovu ignoruje světové mínění a pokračuje v lovu velryb v Jihooceánské velrybí rezervaci. „Pět velryb bylo zabito a přepraveno na japonskou loď“ tak zaznělo sdělení od australské hlídkové lodě Oceanic Viking, která byla této skutečnosti svědkem. Po celé dva týdny ve velrybí rezervaci velrybám smrt nehrozila. Postarala se o to loď Esperanza, která nepřetržitě pronásledovala velrybářskou loď Nissin Maru napříč Jižním oceánem, na cestě delší než 8 tisíc kilometrů. Bez této lodi na zpracování velryb zbytek velrybářské flotily nemohl pokračovat v lovu – celý plán lovu tak nabral zpoždění. Za dva týdny, po které Greenpeace setrvalo po boku Nissin Maru, zachránilo více než 100 velryb.

Ve stejném čase, kdy Esperanza pronásledovala velrybáře v Jižním oceánu, mediální pokrytí a veřejná diskuze ohledně lovu velryb v Japonsku dosáhly nebývalé intenzity. Japonský premiér Fukuda byl dokonce kvůli velrybám interpelován v parlamentě.

Japonští daňoví poplatníci se musejí divit, proč ze svých kapes podporují tuto falešnou vědeckou výpravu, která se opírá o nesmyslný výzkum, servíruje velrybí maso, které nikdo nechce jíst, a přináší jejich zemi špatnou mezinárodní pověst.      (Zdroj: Greenpeace)


Bushova administrativa zaplatila 5 milionů dolarů odměny bývalému leteckému instruktorovi z Minnesoty, který poskytl úřadům informace a klíčové svědectví v procesu se Zacariasem Moussaouim, který měl být údajným 20. únoscem v kauze 11.září 2001. Dva kolegové se ptají, za co vlastně dostal zaplaceno. Američtí úředníci sdělili agentuře Associated Press, že příjemce peněz Clarence Prevost byl ve čtvrtek poctěn při uzavřené ceremonii na ministerstvu zahraničí, i když platba byla tajně schválena už minulý podzim ministryní zahraničí Condoleezou Riceovou a ministerstvem spravedlnosti. Odměna z programu „Rewards for Justice“ (něco jako „prémie za spravedlnost“) ministerstva zahraničí, je doposud první a jedinou udělenou americkému občanovi v souvislosti s teroristickými útoky z 11.září 2001, sdělili dále úředníci. To je rovněž neobvyklé, protože Moussaoui, který byl v době útoků ve vězení, nebyl programem nikdy jmenován jako hledaný podezřelý. Program hlavně usiluje o informace o pachatelích, nebo plánovačích teroristických činů proti americkým zájmům a občanům v zahraničí. Ministerstvo zahraničí nesděluje jména příjemců kvůli ochraně soukromí a bezpečnosti.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Zatmění Měsíce 21. února 2008 bude v celém svém průběhu viditelné z větší části Ameriky a Evropy a západní Afriky. Při východu Měsíce bude úkaz pozorovatelný v západní části Severní Ameriky a naopak při západu Měsíce budou moci nevšední podívanou spatřit obyvatelé větší části Afriky a Asie. V Austrálii nebude zatmění pozorovatelné.       (Bližší informace najdete na letáku, který si můžete stáhnout ve formátu PDF)


04.02. 2008     Čtvrtý únor je Světovým dnem boje proti rakovině - toho dne roku 2002  více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů, slaví se od roku 2002


Mladá hvězda uniká pryč z naší Galaxie tak vysokou rychlostí, že astronomové si nejsou jisti, odkud se k nám dostala. Vzhledem ke svému nízkému věku se nachází příliš daleko na to, než aby pocházela z naší Galaxie.

Nové analýzy její rychlosti, intenzity záření a první přesné určení jejího chemického složení uskutečnili astronomové Alceste Bonanos a Mercedes López-Morales (Carnegie Institution of Washington) a jejich spolupracovníci Ian Hunter a Robert Ryans (Queen´s University Belfast), kteří dospěli k závěru, že hvězda má svůj původ v blízké nepravidelné galaxii, označované jako Large Magellanic Cloud (LMC – Velké Magellanovo mračno), která je od nás vzdálena asi 160 000 světelných let. Tento výsledek naznačuje, že hvězda musela být předtím „katapultována“ z této galaxie gravitačním působením hmotné černé díry.

Hvězda s označením HE 0437-5439 je jednou z deseti doposud objevených tzv. vysokorychlostních hvězd, unikajících z naší Galaxie. „Avšak tahle hvězda se od ostatních devíti velmi odlišuje,“ doplňuje Mercedes López-Morales. „Jejich typ, rychlost a stáří je činí shodné v tom ohledu, že byly vymrštěny z centrální oblasti naší Galaxie, kde se, jak víme, nachází superhmotná černá díra. Avšak tato hvězda, objevená v roce 2005, zpočátku vypadala, že má podobné složení jako Slunce. Na základě toho se astronomové domnívali, že rovněž pochází z centrálních oblastí naší Galaxie. Tyto předpoklady však nedávají smysl, protože hvězda by potřebovala nejméně 100 miliónů roků, aby se dostala z centra Galaxie do současné polohy. A přitom stáří hvězdy HE 0437-5439 je pouhých 35 miliónů roků!“

K vysvětlení této záhady, tzv. „paradoxu mládí“, astronomové navrhují, že hvězda HE 0437-5439 byla buď tzv. modrým opozdilcem, tj. relativně mladou a hmotnou hvězdou, mající svůj původ ve splynutí dvou hvězd o menší hmotnosti v naší Galaxii, nebo pochází ze sousední galaxie LMC.       (Zdroj: Astro.cz)


No ... a máme tu slovo do pranice ...

Ruský vědec Chabibulo Abdusamatov v rozhovoru pro informační server RIA Novosti uvedl, že se teplota na Zemi v posledních letech stabilizovala a že v budoucnu naši planetu čeká namísto globálního oteplování příchod malé doby ledové.

"Výsledky jak ruských, tak i zahraničních výzkumů ukazují, že globální teploty naměřené na Zemi v roce 2007 se prakticky shodují s teplotami zaznamenanými v roce 2006. Tento fakt v podstatě znamená, že naše planeta prošla vrcholným obdobím oteplování v letech 1998 až 2005," uvedl Abdusamatov, vedoucí výzkumné laboratoře Pulkovské observatoře v Petrohradu.

Podle Abdusamatova se v poslední dekádě koncentrace oxidu uhličitého sice zvýšila o více než 4 %, nicméně globální oteplování se zastavilo. Tato skutečnost v zásadě potvrzuje teorii vlivu slunečního záření na klimatické změny probíhající na Zemi. Míra slunečního záření dopadajícího na Zemi se totiž během stejné dekády značně snížila. Abdusamatov v této souvislosti poukázal na to, že pokud by byla globální teplota přímo ovlivněna skleníkovými plyny v atmosféře, musela by se zvyšovat v posledních letech minimálně o 0,1 stupně Celsia. K tomu ovšem nikdy nedošlo, uvedl s odvoláním na ruského vědce informační server RIA Novosti. "V roce 2006 mnozí meteorologové predikovali, že rok 2007 bude nejteplejším rokem poslední dekády. Tyto předpovědi se však nevyplnily," řekl Abdusamatov.

Server RIA Novosti dále uvádí, že teploty budou v důsledku snižování míry slunečního záření v posledních třiceti letech spíše lehce klesat, než aby stoupaly. Mělo by tomu tak dle Abdusamatova být i v případě, že by emise oxidu uhličitého dosáhly rekordních úrovní.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Více než 600 let vzkvétala mayská civilizace ve Střední Americe a jižním Mexiku. Zanechala po sobě dědictví v podobě velkolepých budov a soch, unikátního písma i takřka geniálního kalendáře. O tom, proč byla náhle opuštěna největší mayská města, přičemž jejich obyvatelé zanechali vše tak, jako by se měli „na večeři“ vrátit, existuje několik teorií.

Hlavním dějištěm tzv. staré říše – nebo také klasického období – byl Petén, pralesní oblast jižního Mexika, Hondurasu a Guatemaly. Právě zde byla později nalezena hlavní města říše, k nimž se řadí Copan, Uaxactun, Tikal a Palenque. Každé z těchto měst, respektive jeho král, mělo naprostou kontrolu nad vesnicemi a zemědělskou půdou v okolí. Pole uprostřed deštných pralesů získávali Mayové pomocí žďáření, hlavní plodinou a základní složkou potravy byla kukuřice. Mayská města mezi sebou čile obchodovala, podle nejnovějších poznatků ovšem neméně čile také válčila. Tyto neustálé bojůvky podle některých teorií vedly k postupnému oslabení mayských městských států a přivodily nakonec zánik celé civilizace. K tomu došlo kolem roku 800. V té době byla výstavná města plná pyramid, paláců a chrámů opuštěna. Podle rozluštěných záznamů na zdech chrámů můžeme dokonce přesně určit data, kdy byla mayská města opuštěna. Tak například Copan v roce 830, Palenque v roce 835, Tikal v roce 869 a Uxmal v roce 909 našeho letopočtu. Patnáctimilionový národ se náhle vydal na cestu na sever, kde pak vystavěl sídla nová, často přesné kopie původních staveb. V tomto novém období ale už ztratili mayští králové a kněží svou moc, úpadek pokračoval a když v roce 1525 španělští dobyvatelé obsadili Guatemalu a poté v roce 1541 i poloostrov Yucatán v Mexiku, mayská kultura zcela zanikla, oslabená ještě před příchodem Španělů sérií bratrovražedných válek.     (Dále viz stránky časopisu 21@století)


Před lety, v počítačovém pravěku, jeden počítač stál milióny dolarů, zabral velkou místnost a k obsluze potřeboval geniálního děrovače štítků. Dneska se počítače vejdou do kapsy a jsou k mání skoro na každém rohu. Něco podobného se teď děje s molekulárními laboratořemi. Postupně se zmenšují na velikost čipu a veškeré vybavení potřebné ke genetickému testování se už vejde do kufříku. Christopher Backhouse z University of Alberta spolu s kolegy vyvinul přenosnou čipovou laboratoř (lab-on-a-chip), která by mohla v budoucnu významně zlepšit péči o pacienty a ušetřit náklady ve zdravotnictví. Díky nano- a bio-technologiím, která čipové laboratoře běžně využívají, se dosud nákladné genetické testy stanou normální a lacinou záležitostí. Budoucnost patří miniaturním laboratořím.      (Zdroj: OSEL.cz)

Pravěk ... do štítků jsem děroval programy v překrásném jazyku PL/1 ještě v roce 1990, když jsem odcházel po deseti letech kariéry profesionálního programátora ze státního podniku Chemoprojekt. Mohu tedy prozradit, že IQ na hranici geniality na rutinní děrování potřeba nebylo ... ale zato když se štítek v děrovači někde zasekl, pak ano ... No, trochu mystifikuji názvoslovím - ono se tomu stroji vyrobenému v Aritmě říkalo ne děrovač, ale pořizovač děrných štítků ... ale ono se tehdy leccos muselo nazývat jinak - třeba zdražování se muselo říkat "úpravy cen". Dneska si s tím nikdo hlavu nedělá a lidí se odírají bez zábran a na plnou hubu ...


Spotřebitelé jen stěží rozpoznají, které potravinové obaly jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC) a které z nezávadných plastů. A to i přesto, že nechtějí nakupovat potraviny balené právě do PVC. Vyplynulo to z ekologicko-spotřebitelského výzkumu, který ve spolupráci se sociologem Mgr. Janem Morávkem, Ph.D zpracovala Arnika na podzim loňského roku před supermarkety Albert a Hypernova v Praze, Českých Budějovicích a Děčíně.

„Obrázkový kód, kterým se označují potravinové obaly z PVC, rozpoznalo jen 25 % dotázaných spotřebitelů. A nelze říct, že by to bylo z důvodu nezájmu o problematiku. O mnoho lépe si totiž nevedli ani odpůrci PVC, kteří by se při svých nákupech tomuto plastu rádi vyhnuli,“ přibližuje výsledky Jan Morávek.

Že je PVC rizikovým materiálem pro životní prostředí, tuší až 90 % dotázaných. Méně si jich však uvědomuje možnou zdravotní závadnost tohoto materiálu. Nejhůř zde obstáli Pražané, neboť 55 % dotázaných neví o zdravotní škodlivosti PVC. Faktem ovšem je, že většina hraček a výrobků pro děti, které naše úřady nařídily stáhnout z prodeje pro vysoký obsah nebezpečných látek, byla vyrobena právě z PVC.       (Další informace získáte na stránkách sdružení ARNIKA)


Vláda této země pošlapává stále více "Zákony pro život na zemi". Způsobuje tím větší a větší nespravedlnosti a špatnosti proti našemu lidu v celé zemi. Její troufalost a bezohlednost je tak bezbřehá a nestydatá, že je to až "do nebe volající", což možná zní jako fráze, ale opak je pravdou. Z dalekého nebe je na nás stále pohlíženo, na všechny naše činy, i ty sebemenší, vykonané byť jen v myšlenkách.

Nejenom, že naše vláda porušuje deset prvních zákonů (desatero), ale i sedm dalších, za které bude také souzena, společně s následky své setby, která z jejich konání vznikla a vzniká. Říkáte si, jak může nějaké "Zákony pro život na zemi" porušovat, když je ani nezná? Což neznáme větu: "Neznalost zákona neomlouvá."? Jak často je tato věta používána proti obyčejným lidem, jež tak ze strachu raději zůstávají v davu, který tento vládní systém skvěle ovládá a vede do záhuby. Ale neznalost "Zákonů Stvoření" neomlouvá nikoho z nás, ani naší vládu, ani žádného vládce, či jedince. Každý kdo chce vést národ, musí být ušlechtilým vzorem v lidských vlastnostech pro ostatní, musí hájit a chránit svůj lid i svou zemi, musí být odvážný postavit se proti vlivům i požadavkům jiných zemí a vládců, pokud to není v souznění a k rozkvětu této země, dle "Zákonů pro život na zemi!"

Jestliže toto nedokáže, bude nutně obžalován v paprsku zpětného působení, který jej zasáhne jako ostrý meč spravedlnosti se všemi důsledky.       (Pokračujte na stránkách Gnosis9.net)


V předkolumbovské Americe nebylo podle stávajících představ použití železa známo, snad s občasnou výjimkou toho meteoritického. Objev dolu na železnou rudu z období předincké kultury Nazca je proto překvapením. Archeologové z Purdue University v jihoperuánském údolí Ingeni objevili důl na železnou rudu (hematit), který byl provozován v období kultury Nazca (cca 1.-7. století n. l., tvůrci této kultury vytvořili známé kresby na stejnojmenné planině). Důl, který ale sloužil snad i v pozdějším období, měl podobu vykutané jeskyně, ze které bylo postupně vytěženo asi 700 metrů krychlových materiálu. Archeologové soudí, že hematit se v jižním Peru používal k barvení keramiky, ale možná i těl, textilií nebo cihlových zdí. O tavbě železa žádné doklady nejsou, takže se nedá říct, že by tento objev naše znalosti o předkolumbovské Americe stavěl na hlavu, zajímavé to ale určitě je.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Následující text se vztahuje k videu zveřejněnému na stránkách Záhady a mystéria ...

Skrze toto video můžete nalézt a napojit se na každou Vaší čakru pomocí rytmicky rezonujících frekvencí. Pro lepší účinek je vhodnější poslech přes stereosluchátka, kde lépe vnímáte... Skrze toto video můžete nalézt a napojit se na každou Vaší čakru pomocí rytmicky rezonujících frekvencí. Barvy nejsou zcela přesné, ale přinejmenším vám dají zhruba představu ( správně: 1. – červená, 2. – oranžová, 3. – žlutá, 4. – zelená, 5. – světle modrá, 6. – indigově modrá, 7. – fialová ).

Zkuste pocítit vibrace každého konkrétního energetického centra uvnitř těla podle pulsující čakry na videu. Pro lepší účinek je vhodnější poslech přes stereosluchátka, kde lépe vnímáte jemné frekvence. Hodně štěstí při experimentování.


Olejářská firma Shell byla ve čtvrtek obviněna, že vydělala "obscénní" zisky v době, kdy penzisté, motoristé a průmysl těžce bojují se zvýšenými cenami energie. Oznámila totiž, že její zisky za minulý rok dosáhly částky 27,6 miliard dolarů.

Firma Shell se tak dostává do britské podnikatelské historie s rekordními zisky, které se rovnají ziskům více než 1,5 milionu liber (cca 52,5 milionů Kč) vydělaných každou hodinu. Přicházejí na konci čtvrtletí, kdy byla průměrná cena nerafinované ropy více než 90 dolarů za barel.

Jeroen van der Veer, generální ředitel Royal Dutch Sheel, charakterizoval tyto zisky jako "uspokojivé" a přiznal, že celková roční produkce vlastně poklesla o 2 procenta.

Tony Woodley, generální tajemník největšího britského odborového svazu Unite, požadoval, aby na "nenažrané" společnosti jako Shell, jejichž zisky jsou čtyřikrát větší než zisky firmy Tesco, byla uvalena mimořádná daň.

Akcionáři firmy Shell se mají velmi dobře, zatímco všichni my ostatní, za to platíme a máme potíže," řekl Woodley. "Rekordní zisky více než 13 a půl miliard liber a kumulativní zisky ropného průmyslu ve výši více než padesáti miliard liber za poslední tři roky jsou, upřímně řečeno, obscénní. Je načase, aby vláda zasáhla."

Van der Veer popřel, že jeho firma sprostě vydělává vydíráním motoristů. Argumentoval, že zisky firmy Shell nepocházejí především z prodeje benzínu u britských benzínových pump. Velkou částí ceny benzínu u pumpy jsou daně, které firma Shell nemá možnost ovlivnit. I když firma vydělala 27 miliard dolarů, investovala téměř takto velkou částku do nových projektů. Speciální jednorázová daň, uvalená na firmu Shell, by vedla k omezení výroby.         (Zdroj: Britské listy)


Americký prezident George Bush prohlásil, že má právo ignorovat několik nových zákonů, které sám právě tento týden podepsal. Použil k tomu zvláštní typ prezidentského veta, takzvané “podpisové prohlášení”, které nemůže být Kongresem přehlasováno. Zrušil tak platnost nového zákona zakazujícího užití daňových prostředků k výstavbě trvalých amerických základen v Iráku. Tento zákaz byl přijat jako součást nového zákona o národní obraně. V pondělí, jen několik hodin po podepsání zákona, vydal Bush “podpisové prohlášení”, které uplatňuje prezidentské právo ignorovat omezení zakazující použít státního financování “za účelem výstavby jakéhokoliv vojenského zařízení sloužícímu k trvalému pobytu amerických vojenských sil” nebo “napomáhající kontrole Spojených států nad ropnými zdroji v Iráku”. Stejným “podpisovým prohlášením” také anuloval část zákona, která měla chránit zaměstnance udávající nezákonné praktiky ve firmách se státními zakázkami. Toto prohlášení se také vyslovuje proti vytvoření nové nezávislé komise, která by měla zkoumat finanční podvody a plýtvání finančními prostředky na vojenských zakázkách v Afghánistánu a Iráku. 30/1/08      (Zdroj: AKT-INFO)

 


01.02. 2008     Prvního února bychom měli vzpomenout sedm členů posádky amerického raketoplánu Columbia, kteří toho dne roku 2003 všichni zhynuli po sestupu do atmosféry díky poškozené tepelné izolaci křídla.

Druhý únor je označován v kalendářích slovem Hromnice. Podle světového kalendáře je to Den mokřadů; podle kalendáře katolického je to Den zasvěcený Bohu (vyhlášen papežem Janem Pavlem II. - slaví celá církev od roku 1997) a také Den uvedení Páně do chrámu. Podle evangelií Ježíšova matka Maria přinesla svého syna, podle židovského obyčeje, čtyřicátého dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

Nemohu nevzpomenout ono pořekadlo - na Hromnice, o hodinu více ... k čemuž moudří sedláci dodávali ... půl píce a půl krajíce. To abychom si uvědomili, že příroda je sice již před probuzením, ale než nám dá nové krmivo pro zvířata a umožní doplnit vlastní zásoby, uplyne ještě jednou tolik času, jako od nástupu zimy. Proto by bylo moudré mít zásob ještě polovinu v rezervě. To sice v době bla-bla-marketů pozbylo  aktuálnosti, ale uvědomovat bychom si to měli raději pořád.


Ale pozor -- druhý únor sice připadá na sobotu, ale (nebo právě proto) bychom neměli zapomenout oslavit keltský svátek Imbolc -- můžete si k tomu přečíst pár stránek s povídáním .... Sabat Imbolc a dnešní Hromnice, Na Hromnice - zimy polovice nebo Na Hromnice o hodinu více ... na počest svaté Brigity si také můžete zkusit vyrobit svícen, věnec nebo kříž.


Možná jste i vy dostali pod vánoční stromeček DVD přehrávač, který si však poradí pouze s přehráváním filmů uložených na DVD-Video discích. Tyto přehrávače jsou sice cenově velmi přijatelné, avšak neporadí si s přehráváním videa v jiných formátech. Co však dělat, pokud máte nějaké video například v AVI, WMV či dokonce v MOVu a chcete si ho na něm přehrát? Řešení je na blízku a to v podobě produktu DVD Flick.

Tento softwarový nástroj totiž dokáže většinu různých videosouborů (např. WMV, AVI, MPEG, 3GP, MOV atd.) překonvertovat do formátu DVD-Video disk. Tedy do podoby, kdy ho může přehrát každý stolní DVD přehrávač i bez podpory multimediálních souborů. Jeho velká výhoda spočívá v tom, že pro převod nepotřebujete mít hlubší znalosti o způsobu kódování videa. Vlastně je určen laikům, kteří se o to nezajímají, ale přitom potřebují nějaké to video uložit do klasického formátu určeného pro stolní přehrávač.

Stažení a instalace Domovské stránky produktu naleznete na této adrese. Instalační soubor si potom můžete stáhnout přímo odsud – DVD Flick (13,4 MB). Určen je operačním systémům Windows 2000, XP a Vista. A co vás to bude stát? Vůbec nic. Program je totiž k dispozici zdarma pod GPL licencí, což znamená, že k dispozici jsou i jeho zdrojové kódy a tudíž ho můžete dále upravovat. Instalace je standardní a po odsouhlasení licenčního ujednání se jí stačí doslova proklikat.     (Zdroj: TechNet)


Jsme potomky tisíce, možná několika tisíců lidských generací. Jediné, co o našich předcích, mezi nimiž byli i Bójové, jistě víme, je to, že přežili všechny nástrahy a vychovali děti schopné přežít a přenést geny dál. Jen stěží lze ocenit význam žen, které jsou v lidském genomu s třemi miliardami znaků zapsány podstatně větším dílem, než muži. Ženy jsou schopny přenášet geny zvýšené inteligence na generaci vnoučat, což prý u mužů nejde. Ženy si zaslouží trvalou úctu i za to, že překlenuly genetické ztráty, které vznikaly tím, že zdraví, schopní a čestní muži padli v předních liniích bojů. Bójové odešli a doufejme i v konec bojů.

Satelitní pohled na Českou republiku ze září 2003. V hrubých rysech jsem připravil několik článků na mírně historickém pozadí, které souvisí s naší kotlinou Boiohemum. Koleduji si tím o propadáky - v mých příspěvcích převládá Hi-Fi (vysoká věrnost) a se sexem je to jako v sovětském filmu - když se k němu schyluje, tak musí hlavní hrdina do boje. Doufám, že mě čtenáři povzbudí k zařazení myšlenek a činů lásky, dokud se mi o něčem takovém ještě občas zdá.      (Pokračujte na Gnosis9.net)


S více než půlročním zpožděním zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví tzv. strategické hlukové mapy, které vyhodnocují nejhlučnější místa v České republice. Hlukové mapy byly zpracovány pro aglomerace Praha, Brno a Ostrava, letiště Ruzyně a nejdůležitější silniční a železniční tahy. Zpracování hlukových map je požadavkem Evropské unie, která se rozhodla proti hluku bojovat.1)

„Výsledky studie potvrdily již známé předpoklady, sice že silniční doprava je nejvýznamnějším zdrojem hluku. A to nejen doprava městská uvnitř center, ale rovněž doprava tranzitní, především kamionová.“ říká k výsledkům hlukových map právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu.

Hlukové mapy jsou přístupné veřejnosti, a to v sídle Ministerstva zdravotnictví, a také na internetu.(na stránkách www.geoportal.cenia.cz a http://hlukovemapy.kaktus.cz/). Každý občan tak může snadno zjistit, zda je vystaven nadlimitnímu hluku, který poškozuje jeho zdraví.       (Zdroj: Ekologický právní servis)


Do roku 2020 bude podrobně zmapován každý kousek viditelného nebe i poměrně vzdálené objekty ve vesmíru. Konkrétně půjde o zhruba dvacet miliard astronomických objektů.

Dnes už prakticky neexistuje ani kousíček povrchu naší planety, který by byl nezmapován. Stačí jen určit místo a satelity a počítače nám ho přiblíží v dokonalé kvalitě do nejmenších podrobností.

Něco podobného čeká nyní vesmír. Jak tvrdí astronomové, do roku 2020 budou zkatalogizovány všechny asteroidy, hvězdy a galaxie, které budou viditelné pozemními superobřími teleskopy. Připomíná to mapování Země. Ve třináctém století se nevědělo prakticky nic o existenci Nového světa. V šest­náctém století bylo stále ještě na americkém kontinentu spousta míst k objevování. Dnes známe doslova každý decimetr povrchu.     (Zdroj: 100+1)

A je to dobře? Kam se poděje zvídavá touha objevovat nové ... když každého z nás bude satelit málem šmírovat, zda si ráno vyčistil zuby .... Nezávidíte cestovatelům, kteří nevěděli, co je v nitru Afriky nebo třeba na Jižním pólu?


"Spiaci prorok" Edgar Cayce predpovedal obnovu Sovietskeho zväzu v roku 2010 Predpovedal dve svetové vojny, ich začiatok i koniec, ekonomickú krízu v roku 1929 a ekonomický rast v roku 1933. Takisto predvídal porážku Nemcov pri Kurskej vyvýšenine, pád fašizmu a víťazstvo Sovietskeho zväzu vo Veľkej vlasteneckej vojne. Edgar Cayce sa narodil 18. marca 1877 a zomrel 3. januára 1945. Nazývali ho "spiaci prorok" preto, lebo predpovede hovoril v štádiu hlbokého spánku. Po zobudení si nikdy nepamätal nič z toho, čov spánku povedal. Cayce je na Západe rovnako známy ako Vanga vo Východnej Európe. Upútal na seba pozornosť tým, že bez medicínskeho vzdelania dokázal úspešne diagnostikovať rôzne onemocnenia a vyliečiť ich. Vlani uplynulo 130 rokov od jeho narodenia. Mesiac pred smrťou, keď Červená armáda víťazne pochodovala Európou, predvídal pád komunizmu a kolaps Sovietskeho zväzu. Takisto povedal, že Rusko sa úspešne vyrovná s post-komunistickou krízou "spriatelením sa s tou krajinou, ktorá vkladá dôveru v Boha ešte aj na svojich bankovkách". "Cez Rusko príde do sveta nádej. Nie vo forme toho, čo sa označuje za komunizmus alebo boľševizmus - nie! Ale cez slobodu - slobodu! Že každý človek bude žiť pre druhých. Ten princíp sa zrodil tam. To potrvá celé roky, než sa to vykryštalizuje, ale cez Rusko sa do sveta opäť vráti nádej." Takisto bol presvedčený, že krajiny, späté dobrými vzťahmi s Ruskom, budú na tom lepšie, postupne meniac celý svet k lepšiemu. Mnohé z jeho vidín sa už naplnili. Ale čo bude ďalej? Ešte prednedávnom si mnohí experti mysleli, že jeho predpoveď o obnove Sovietskeho zväzu vroku 2010, je absurdná. Ale zdá sa, že aj tá predpoveď sa začína plniť. Bielorusko sa ako prvý kandidát hodlá uchádzať o vstup do aliancie. A súčasní politickí vedci sa nazdávajú, že ho možno ho bude nasledovať aj Kirgizstan, Východná Ukrajina, Arménsko a Kazachstan. Dokonca aj slobodomilovné Gruzínsko možno podnikne kroky v ústrety priateľstvu s Ruskom. Je hodno si všimnúť, že legendárna prorokyňa Vanga tiež povedala, že Ruskom sa raz opäť stane veľkým impériom. Ale Cayceho predpovede nie sú také optimistické. Ten predvídal nárast politickej moci Číny. Videl budúcnosť, kde sa Čína stane "kolískou kresťanstva, aplikovaného v živote ľudí". Podľa jeho predpovedí k III. svetovejvojne nedôjde. Ale v zálohe je niečo oveľa horšie - prírodné kataklizmy. Cayce ešte v roku 1930 predpovedal globálne otepľovanie, hoci vtedy na zmeny podnebia nikto nemyslel. "Kde je teraz chladné alebo semi-tropické podnebie, tam bude tropickejšia klíma a bude tam rásť mach a papradie. New York, Connecticut a mnohé teritóriá východného pobrežia budú vážne narušené, ako aj teritóriá na západnom pobreží a v strednej časti Spojených štátov. Los Angeles a San Francisco budú patriť k tým, čo budú zničené. Vody Veľkých jazier stečú do Mexického zálivu." Klimatické a seizmické kataklizmy vraj budú triasť celou planétou a následne ju veľkou mierou zmenia. Ale Rusko bude najmenej postihnuté. Práve Rusko povedie v oživovaní civilizácie a centrom bude Západná Sibír. Ale už teraz je jasné, že Cayce sa v dátume pomýlil. Predpovedal, že k tým katastrofám dôjde ku koncu 20. storočia. Je však možné, že samotnú tendenciudefinoval správne. Vedci hovoria, že už o desať rokov sa rozpustia ľadovce v Grónsku a na Antarktíde a to môže prebudiť mohutnú sopečnú činnosť - vulkanické erupcie, zemetrasenia, vlny cunami a záplavy. Čo sa tohto týka, jeho predpovede pripomínajú Vangine. Tá v roku 1979 predpovedala, že všetko sa rozpustí ako ľad a len Rusko bude nedotknuté. (krátené)          (Tento článek je z Komsomolské pravdy (!) a byl převzat na stránky Prop.sk)


Nejstarší sakrální stavbou je pravděpodobně rituální areál Nabta Plaja (100 km západně od Abú Simbilu), vybudovaný v saharské poušti asi 2 000 let před stavbou první pyramidy. Náboženské středisko sestávalo z osmi velkých mohyl, třiceti kamenných kromlechů postavených nad hlubokými jámami, a tří menhirových řad vycházejících z jednoho bodu. Archeologové uvádějí, že rituální centrum záhadných staveb bylo budováno pro každoroční oslavy příchodu slunovratu a životodárných dešťů. Velmi jednoduché a nesprávné vysvětlení, ale nesmíme se tomu divit, pro nedostatek informací nelze odpovědět jinak. Zdůvodnit uvedenou stavbu nelze jednou větou, v dalším textu se o to pokusím a začnu otázkou: „Je možné postavit stejný areál kdekoliv na jiném místě?“. Odpovědět lze tak, že to možné je, ale areál nebude funkční. Základní podmínkou je, aby byl postaven na „vybraném místě“. Kde se taková místa nacházejí není všeobecně známo, ale lze je nalézt na planině Nazca. Zde na velké ploše budovatelé záhadných staveb zviditelnili zóny energetického rastru kosmické energie, který se nachází všude na Zemi. Vybraná místa jsou tedy energetické zóny, které mohou svou energii předávat jiné hmotě včetně organismů. Zóny produkují přírodní zdroje, jako jsou mořské proudy, ostatní vodní toky včetně vodních pramenů, rudná ložiska, lesní celky, bouřkové mraky apod. Hornina umístěná v zóně od ní přejímá energii. Z horniny se stal menhir, přemístíme-li jej mimo zónu, bude převzatou energii několik hodin ztrácet. To jsou základní informace, bez kterých nelze hodnotit rituální areál Nabta Plaja. Podrobnosti jsou uvedeny na www.miroslavprovod.com       (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


... Za slunce, v mlze, mrholení i větru se jablka sbírají docela příjemně, hůře potom v aerosolu postřiků. Není výjimkou, že traktorista postřikuje stromy v sadu v těsné blízkosti sběračů. Pravdou je, že rozstřikovač cisterny nikdy na stranu sběračů namířen není, ale vznášejícím se drobným kapénkám chemikálií neuniknou. Obzvlášť ne tehdy, když celý sad je kryt sítí proti krupám a aerosol se déle drží mezi stromy. Ty se tu stříkají několikrát ročně. V pásech pod jabloněmi se používají herbicidy na odstranění trávy a plevelů. Na některých jablkách je po takové chemické sprše vidět zaschlý bílý poprašek. Ještě štěstí, že před prodejem putují do závodu, kde je roztřídí a umyjí! Jablíčka jsou potom jako malovaná. Jen si kousnout... Některá jsou chuťově dobrá, ale některá jakoby svou chuť ztratila. Anebo ji přebyla nějaká chemie? Však je všichni z našich obchodů známe. Oproti domácím obsahují více vody a méně sušiny.

Nejeden nový pracovník farmy řeší problém s padáním vlasů. Není vůbec příjemné, když si po umytí hlavy sáhnete do vlasů a v ruce vám pokaždé zůstane chuchvalec vlasů. Čím to? Změnou klimatu? Postřiky?

Někdy se stane, že jablka nedozrávají tak rychle, jako by si farmář představoval. Tudíž nastane období, kdy není práce pro tolik zaměstnanců. Ale sběrači, nezoufejte na mysli, budete trávit myši! Vyfasujete lopatičky, kbelík s otrávenými zrny pšenice a můžete vyrazit na procházku sadem. Přitom musíte pozorně sledovat, zda se pod stromy neobjeví myší, hraboší či jinak podezřelá díra. Tam jed nasypete a pokračujete dál. O tři dny později se jdete projít znova stejnou trasou a nacházíte několik uhynulých pěnkav a vran, pohřebiště nic netušících ptáků. Po dobu tří měsíců byly myši tráveny 3krát až 4krát v celém sadu. Ptám se, je to nutné? Sousední farmář jed nepoužívá a ?myšáků? má ve svém sadu srovnatelně. Být travičem naštěstí můžete odmítnout a vzít si tak neplacené volno. Uf.

Jednu z nejpozoruhodnějších vět, kterou jsem za svůj pobyt v Itálii zaslechla, pronesla jedna z českých sběraček při chvále jablek odrůdy PinkLady: ?Na Vánoce je naleštím, dám na stůl a nikdo nechce věřit, že ty jabka nejsou umělý!?

Mě osobně na stole potěší české ?živé? jablíčko s občasnou ďupkou, o kterém vím, že až se do něho zakousnu, mi bude chutnat. Umělé by mi asi takovou radost neudělalo, ani to dovežené z Itálie. Těm se nyní v obchodech vyhýbám velkým obloukem.       (Zdroj: Příroda.cz)

Jo ... také se těm kalibrovaným koulím bez chuti a bez zápachu vyhýbám a dávám přednost českým jablíčkům, která sice třeba nejsou krásná na pohled, ale zase chutí nepřipomínají navoněný polystyrén


V roce 2007 bylo více povodní (206), než jaký je průměr za posledních sedm let (172). Záplavy postihly skoro 165 milionů lidí, průměr je 95 milionů. Všechny přírodní katastrofy dohromady způsobily újmu 197 milionům lidí. Celkový počet obětí na životech byl oproti průměru nižší. Při 399 přírodních katastrofách zahynulo 16.517 osob, zatímco průměr za období let 2000 až 2006 je 394 katastrof a 73.931 mrtvých. Nejvíce postiženým kontinentem byla Asie. Škody se odhadují na 62,5 miliard dolarů. 18. ledna 2008 to oznámil odbor OSN pro mezinárodní strategii snižování následků katastrof (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR) ve spolupráci s belgickým Centrem pro epidemiologický výzkum katastrof (Center for Research on Epidemiology of Disasters, CRED).

Osm z deseti zemí s největším počtem osob usmrcených při loňských katastrofách se nachází v Asii. 4234 obyvatel Bangladéše zabil v listopadu cyklón Sidr, 3358 mrtvých si vyžádaly letní povodně v Bangladéši, Indii, Číně a Severní Koreji. Srpnové zemětřesení v Peru se stalo osudným 519 lidem.      (Zdroj: Ochrana půdy)


Upír jest postavou jenž se vyskytuje převážně v mýtech slovanů a to hlavně na východě (Rumunsko, Bulharsko, Moldávie, Ukrajina, Maďarsko, ale i Slovensko, Morava a Čechy). Otázkou je zda-li tato "rasa" byla skutečná nebo to byl výplod lidí pd vlivem nějaké nemoci. Většina důkazů o upírech dokazuje pouze to, že víra v upíry zde existovala, ale ne to, že existoval upír.

Upír je tvor, který saje zvířecí či lidskou krev. Upír je tvor, který zemře a následně vstává z hrobu. Upír je tvor, který může "vytvořit" dalšího upíra tím, že kousne živého člověka (mnohdy však dle pověstí až potom, co se tento člověk napije jeho krve). Upíra lze zabít kůlem do srdce, utnutím hlavy, vyjmutím srdce z těla, štříbrnou kulkou. Zahnat ho lze i křížem, což jakoby evokuje dábelský aspekt tohoto tvora resp. jeho kontrast k bohu. Většinou k bohu v křesťanské či pravoslavné podobě.

Kde se fenomén upíra vzal můžeme dnes jen již spekulovat. Byl upír čistě výplodem sloužícím ku strašení dětí? Byl upír člověku podobné zvíře, jenž člověka napadalo a "okrádalo" ho o jeho životadárnou tekutinu - krev (musíme si uvědomit, že v době vzniku těchto legend nebyla věda ještě tak pokročilá a věřilo se, že krev nese život)? O tomto píše ve své práci Alice Lenská (cituji): "Jedním ze základních okultních principů je mystická moc krve. Funguje zde tzv. sympatetické pouto mezi krví a životem. Tato sympatetická pouta vznikají za předpokladu, že něco je možno použít k zastoupení něčeho jiného. Krev tedy zcela přirozeně zastupuje životní sílu, která je na ní závislá. Proto může upír použít v krvi ukrytou energii k tomu, aby udržoval při „životě“ svoje tělo." Byl upír člověk, jenž trpěl nějakou psychickou nemocí? Či člověk, jenž trpěl fyzickou nemocí, která ho "donutila" (nejspíše pod tlakem pověr) k tomu, že prahnul po této rudé tekutině? Věřil snad tomu, že mu krev někoho jiného vrátí jeho sílu? A nebo za legendama stojí pouze fakt, že se pohřbívalo mnohdy i nemrtvé tělo a to pak následně jakoby oživlo?        (Zdroj: Pútníci.sk)


Vědci ve Spojených státech tvrdí, že vyvinuli geneticky modifikovanou mrkev, která obsahuje mimořádně velké množství vápníku. Doufají, že pokud se tato zelenina zařadí do normální stravy, mohla by pomoci odstranit některé nemoci jako je osteoporóza. Ten, kdo bude jíst novou mrkev, dostane do těla o 41 procent vápníku více než při konzumaci staré mrkve, uvádí se ve studii uveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. "Tato mrkev rostla v pečlivě kontrolovaném prostředí," řekl spoluautor studie, profesor Kendal Hirschi z Baylor College of Medicine v Texasu. Připouští ale, že budou nutné ještě další výzkumy, než se tato mrkev dostane běžně ke spotřebitelům. Je nicméně přesvědčen, že nakonec nabídne zdravější variantu pro konzumaci dostatečného množství vápníku. Hlavním zdrojem tohoto minerálu jsou mléčné výrobky, ale u některých lidí vyvolávají alergie, zatímco jiní se jim vyhýbají kvůli vysokému obsahu tuků.       (Zdroj: Zdravcentra.cz)

Co vzniklo v přírodě, je přirozené a příroda moc dobře věděla, proč to dělá tak, jak to je. Pokud máme nedostatek vápníku, je to dáno způsobem života a stravování, jaký je nám vnucován. To nezmění američtí vědci ani kdyby chroustali mrkev a přikusovali k ní omítku s extra velkými kousky vápníku ... A po té jejich zmutované mrkvi se navíc budou rodit děti s pěti rukama a natí na hlavě ... ale až ve třetí generaci ... ach jo.


31.01. 2008     Poslední lednový den je vyhlášen Světovým dnem pomoci malomocným.

Jednatřicátý leden se stal významným dnem v dějinách výzkumu vesmíru ....v roce 1958  vypustily Spojené státy americké svoji první družici -Explorer 1, do vesmíru; roku 1961 se šiimpanz Ham se stal v rámci projektu Mercury prvním živým tvorem, který byl Američany dopraven do vesmíru; a konečně v roce 1966 odstartovala sovětská Luna 9 – první sonda, která přistála měkce na Měsíci.


Lékaři chtějí zvýšit poplatek ze 30 na 90 korun. A to vždy, když k nim přijde pacient, kterého nemají v kartotéce. Návrh přinesla Koalice soukromých lékařů, která zastřešuje 15 tisíc praktických a dětských lékařů, gynekologů a ambulantních specialistů, což je většina ze soukromých lékařů v Česku.      (Zdroj: iDNES)

Z odírání lidí, najmě pacientů, se již stala nějaká hysterie ...Když někdo chce vidět prachy, prachy a samý prachy, ať vrátí lékařský diplom a jde do kasy v samoobsluze ... pardon, hypermarketu. Tohle je společnost na zvracení, to ať se na mě nikdo nezlobí


Světem se začíná šířit nová děsivá móda. Ženy si nechávají od plastických chirurgů zkracovat chodidla, upravovat jejich tvar a osekávat články prstů u nohou. Důvod? Chtějí se vejít do módních bot.

Jakkoli se to může zdát neuvěřitelné, za odstartováním tohoto trendu stojí pouze a jen módní boty. Zvláště pak modely z dílny Manolo Blahnik a Jimmy Choo, které sice mezi ženami slaví obrovský úspěch, ale jejich nedostatkem je skutečnost, že jsou pro většinu žen nenositelné. Mají totiž příliš vysoké podpatky a jsou konstruované na nadprůměrně úzké chodidlo.    (Zdroj: iDNES)

Napadá mě strašná věc ... co když někoho napadne zavést módu extrémně úzkých čepic ??? Ale co ... ono by to nevadilo ... tvorové co podlehnou takovýmhle rádoby "módním trendům" přece mozek nepotřebují ....

K tomuto tématu jsem vyslechl zajímavý povzdech ... že by člověk měl mít zašpičaťelou hlavu, aby se mu lépe lezlo do pr ....


Šok řidiče z toho, že na ceduli u silnice uvidí kromě toho, že jel výrazně rychleji než mohl, také svoji poznávací značku a počet trestných bodů - to je jeden z receptů, jak zlepšit bezpečnost na tuzemských silnicích.

Systém Prevent, který s takovým "šokovým" jednáním řidičů počítá, vymysleli na základě objednávky Ministerstva dopravy odborníci z Centra dopravního výzkumu.

Od roku 2005 v pilotním projektu za pomoci kamer, radarů a varovných cedulí zkoumali chování řidičů ve středočeském Miličíně a na křižovatkách v Jihlavě. A ukázalo se, že všechna opatření měla výrazný vliv na zvýšení bezpečnosti.      (Zdroj: Aktuálně.cz)

To je vynikající nápad ... Akorát že od té doby, co se zavedly ty nové SPZky, co nemají na začátku třípísmenné označení okresu, tak si svou značku nepamatuji ....


Ženy nesou prastarou moudrost Ženství v každé buňce svého těla. Moudrost Ženy je spojená s vesmírem, neboť její tělo je ovlivňováno mocnými cykly měsíce a hvězd. Její vrozená moudrost provázející ji porodem, životem a smrtí je mocnější než mužská a nikdy by neměla být ovládána náboženskými či právními předpisy. Ve světě, který se nyní nachází na pokraji zkázy, musí ženy probudit ohromnou sílu, kterou oplývají, a přivést Zemi zpět do míru a harmonie. Když ženy a muži znovu uvedou do pohybu tuto mimořádnou transformující ženskou energii bezpodmínečné lásky, kterou nosí uvnitř sebe, dojde k mocnému vyléčení a k veliké změně.V lůně zlatých lesů, v posvátné zemi Irokézů, za vlahého a klidného večera poloviny října 2004 bylo otevřeno neobyčejné shromáždění, jež se zapsalo do dějin. Bylo jím setkání třinácti domorodých Babiček z celého světa, žen, které střeží pradávná učení svých předků. Tyto ženy přišly naplnit další ze starodávných předpovědí, již zná mnoho domorodých národů a která říkají: „Když promlouvají Stařenky ze čtyř světových stran, nadešla nová doba."        (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Příznivce malebných ostrovů a ostrůvků v Jaderském moři jistě potěší zpráva, že díky pohybům tektonických desek v této oblasti možná časem vzniknou další ostrovy. Richard Bennett z University of Arizona v Tucsonu s týmem geologů pomocí sítě antén systému GPS sledoval pohyb kontinentů kolem Jaderského moře. Desková tektonika tohoto území není příliš známá, z části kvůli neustálým konfliktům, které se zde odehrávají snad od konce zatím poslední doby ledové. Badatelé zjistili, že Apeninský poloostrov putuje rychlostí 4 milimetry ročně k chorvatskému pobřeží. V porovnání s jinými aktivními oblastmi to není příliš mnoho, stačí to ale k tomu, aby se ostrovy v Jaderském moři a balkánské hory neustále zvedaly. Za 50 až 70 miliónů let bude konec, protože podle všeho Itálie vrazí do Chorvatska a zbytky Jaderské moře i se všemi ostrovy zmizí z historie. Do té doby ale nebude v Jaderském moři o ostrovy nouze.      (Zdroj: OSEL.cz)

Za domácí úkol spočítejte, kolik cestovek zkrachuje za 70 miliónů let ....


Prohlášení Greenpeace k americkým raketovým základnám ve Střední Evropě Organizace Greenpeace vede od svého založení kampaň za světovou bezpečnost, jaderné odzbrojení a mírovou budoucnost lidstva. Takové budoucnosti může být dosaženo pouze tehdy, budou-li si lidé rovni ve svých právech a v přístupu k základním životním potřebám, aniž by žili ve strachu z ohrožení vnější silou.

K základním životním potřebám patří na prvním místě kvalitní životní prostředí, tj. dostatek pitné vody, čistého vzduchu, půdy, bezpečné energie a dostatek zdravé potravy. Tyto nutné podmínky k životu nemohou zabezpečit žádné sebedokonalejší zbraně ani politika, která počítá s jejich užitím.

Greenpeace považuje zřízení základen USA v rámci tzv. raketového deštníku v zemích střední Evropy za překážku k dosažení celosvětového míru. Tento systém raketové obrany může mít značně negativní vliv na mezinárodní vztahy a může vést k dalšímu kolu globálního závodu ve zbrojení. Čím více zdokonalujeme štíty, tím více jiní musí zdokonalovat meče k jejich proražení. Výroba moderních obranných systémů jen požene výrobce zbraní k ještě usilovnější činnosti v oblasti zbraní útočných.

Současná politická reprezentace Spojených států odmítá mezinárodní jednání [1] jako mírový prostředek k dosažení lepší budoucnosti a svou politikou zvyšuje pravděpodobnost použití jaderných zbraní [2]. Spojené státy na jedné straně pokrytecky kritizují zbrojení v některých částech světa, zatímco na straně druhé ho podněcují udržováním a modernizací svého vlastního jaderného arzenálu na jiných územích. Samy tak neposkytují dobrý vzor dalším zemím, které získávají znalosti, technologie a materiály potřebné k výrobě zbraní hromadného ničení. Projekt raketových základen je navíc součástí ambicióznějšího záměru militarizace vesmírného prostoru. Greenpeace považuje takový vývoj za mimořádně nebezpečný.

Pokud by došlo k umístění americké raketové základny na území Střední Evropy, nevedlo by to ke zvýšení naší bezpečnosti, ale Spojené státy by tím rozšířily světový prostor, který vojensky a mocensky kontrolují.

Greenpeace vyzývá vlády zemí Střední Evropy, aby odmítly umístění raketových systémů na svém území a nový závod ve zbrojení, který by to vyvolalo. Místo toho apeluje na všechny země, aby napřely své snažení k dosažení dlouhodobého míru jednáním a respektováním práva každé země na spravedlivý podíl na trvale udržitelném rozvoji.         (Zdroj: Greenpeace)


Video začíná. Asi 10 afričanů stojí na jednou ženou, která leží na zemi. V ruce mají kameny a mačety. Trvá asi pět minut kamenování a sekání, než ji eště za živa polijí benzínem a podpálí. Celou dobu se zjevně baví, usmívají se a rozrušeně poskakují kolem. Na dalším videu je asi 5 teenagerů (chlapci i dívky) okolo 16 let. Nekvalitní záběr z mobilního telefonu ukazuje jak se blíží ke staršímu muži, zjevně invalidovi. Napadnou ho a nepřestávají mlátit, dokud se hýbe. Ten večer zemřel rovnou na místě. Stalo se to v USA.

Jak je vidět, nezáleží na původu člověka, který něco podobného spáchá. Jejich uvažování se naprosto vymyká možnostem chápání valné většiny lidí. Obvyklou formou násilí je případ, kdy se normální člověk chová agresivně, protože má nějaké problémy. Povětšinou ale po odeznění afektu pocítí vinu. Odkud se ale berou psychopati, kteří se v násilí vyžívají? Podmínky okolí lze alespoň částečně vyloučit díky ranému projevu sadistických sklonů. Děti týrají zvířata, ikdyž je nikdo netýrá. Pak v tom pokračují ve škole šikanou spolužáků. Vždy volí terč, který se není schopný bránit, ani se ho nikdo obranyschopný nezastane. Sami obvykle nebývají „tvrďáci“. A mnohdy volí prostředky, kterých by nebyl schopen ani průměrný kriminálník. Otupí vůči násilí takovým způsobem, že je zajímá jen jejich vlastní utrpení. Řekl bych, že se jedná o vrozený znak, a ani ti nejhorší z nich nemusí nutně trpět duševní poruchou. Dav se nechá strhnout a rychle se adaptuje na „zábavu“, osobně jsem byl svědkem jak se pod vedením jednoho sadisty nechalo strhnout mnoho jinak docela hodných lidí k silné psychické šikaně...      (Zdroj: Svíce.cz)


Podle studie prováděné na Pennsylvania State College of Medicine může med u dětí účinně působit proti kašli, jestliže se podává v době před spaním.

Jedna lžička medu údajně ulehčí odkašlávání a usnadní dětem usínání.

Výzkumníci zjistili, že menší množství pohankového medu je dokonce lepším prostředkem proti kašli než běžné léky na nachlazení. Jako přírodní prostředek doporučují med i pediatři, kteří jej považují u dětí za legitimní a bezpečnou alternativu léků na kašel a nachlazení obsahujících dextromethorphan (DM). V rámci studie byl skupině 105 dětí s onemocněním horních cest dýchacích, ve věku od dvou do osmnácti let, léčících se na pensylvánské klinice, podáván čistý med, medem ochucený DM, resp. placebo. Téměř vždy bylo nejlepších výsledků dosaženo se vzorky medu. Britský úřad pro bezpečnost potravin však nedoporučuje podávat med dětem mladším jednoho roku.      (Zdroj: Envweb)

Tak tohle sem nedávám kvůli převratnému objevu sověts... pardon - amerických vědců, ale spíš k úžasu, co všechno se financuje jako výzkum. O medu věděla své kdejaká babka v té nejzapdlejší chlupě ... a teď na to přišli i p.t. vědci .... ach jo.


Česko potvrzuje svoji pověst evropské velmoci v pěstování geneticky upravených plodin. Ve čtyřech lokalitách se při polních pokusech bude testovat další druh GM kukuřice.

Globální společnost Syngenta tak v Česku bude testovat kukuřici pod názvem GA 21 odolnou proti škůdcům.

O povolení uskutečnit polní pokusy s touto kukuřicí už ministerstvo životního prostředí požádaly Zkušební stanice v Nechanicích, Zemědělský výzkumný ústav v Kroměříži a Výzkumný ústav rostlinné výroby z Prahy.      (Zdroj: Aktuálně.cz)

Ach jo ... zdravý selský rozume, proč jsi nás opustil ... brek, brek, fňuk .... Česká kotlina - líheň mutantů ...


SOS nabízí zájemcům on-line kurz, který je dostupný na webu SOS www.spotrebitele.info Kurz byl vytvořen za finanční podpory programu Evropské unie Transition Facility. Kurz poskytuje zájemcům kompletní přehled o problematice diskriminace spotřebitele.

Absolvent kurzu bude znát základní pojmy diskriminace spotřebitele, druhy diskriminace, příklady co je a není diskriminace a prostředky obrany.

Kurz má tři variace - diskriminace pro podnikatele, veřejnost a pro zaměstnance státní správy a regionální samosprávy.

Po prostudování výukové části máte možnost překontrolovat své nově nabyté znalosti v testu, jež bude ihned vyhodnocen.       (Blíže na stránkách SOS)


Lidé změnili tvářnost Země. Je na čase, abychom oficiálně uznali, že nežijeme v holocénu ale novém geologickém období - antropocénu. Tento pojem jako prvni v roce 2000 navrhl Paul Crutzen z chemického ústavu Maxe Plancka v Míšni. Nyní se stejným požadavkem přišla skupina jedenadvaceti vědců z univerzity v Leicesteru a dalších univerzit ve Velké Británii. Podpořili je i jejich kolegové ze Stratigrafické komise Geologické společnosti v Londýně. Nové období může oficiálně pojmenovat pouze Mezinárodní komise pro stratigrafii (International Commission on Stratigraphy, ICS).

Lidská civilizace změnila po průmyslové revoluci tvářnost planety Země. Takto vypadá z oběžné dráhy Evropa po setmění. "Objevily se dostatečné důkazy o stratigraficky významných změnách (k nimž už došlo a dochází), abychom uznali antropocén - nyní ještě neoficiální metaforu pro globální změnu prostředí - jako nové geologické období," uvedli navrhovatelé.

I když je prakticky jisté, že stojíme teprve na počátku převratných změn vyvolaných lidskou aktivitou, nová epocha by měla být datována od přelomu 18. a 19. století, kdy kormidlem dějin otočila průmyslová revoluce. Rozrůstající se lidská populace od té doby stále více ovlivňuje základní geomorfologické procesy, jako je akumulace usazenin, eroze či desertifikace. Lidé rovněž narušují koloběh uhlíku v přírodě a mění globální teplotu. Dalekosáhlé dopady mají i další činnosti, jako je celosvětové obchodování s rostlinami a zvířaty.

"Působení člověka je zřejmé, silné a má rostoucí tendenci, ať už jde o půdu, vodu, ovzduší, led či ekosystémy," souhlasil Richard Alley z Pensylvánské státní univerzity. "Geolog v daleké budoucnosti by skoro jistě udělal novou dělící čáru a začal používat nové pojmenování, kde a kdy se naše vlivy začaly projevovat."

Zatím nejmladším geologickým časovým úsekem je holocén. Byl přijat na I. geologickém kongresu v Boloni v roce 1885 a vymezuje období od konce posledního glaciálu po současnost.       (Zdroj: Gnosis9.net)


30.01. 2008     Třicátého ledna 1498 vyplul mořeplavec Kryštof Kolumbus na svou třetí cestu do Ameriky. Cesta trvala téměř tři roky -- výprava se vrátila 25. listopadu 1500.

Tohoto dne v roce 1649 byl popraven anglický král Karel I. Z Anglie se tak dočasně stala republika vedená Oliverem Cromwellem.

V roce 1868 zveřejnil Charles Darwin svou práci Variation of Plants and Animals Under Domestication (Proměnlivost rostlin a živočichů vlivem domestikace) navazující na předchozí knihu On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (O původu druhů prostřednictvím přírodního výběru aneb Záchrana preferovaných ras v existenčním boji - většinou zkracovaná na: O původu druhů), vydanou v roce 1859. Ta představila vývoj organismů od společného předka a prezentovala ji jako komplexní vědeckou teorii vývoje v přírodě.

Třicátého ledna 1933 byl Adolf Hitler byl jmenován říšským kancléřem; tentýž den o devět let později představil ve svém projevu plán na zničení Židů do konce války.

Předposlední lednový den roku 1969 se konalo poslední veřejné vystoupení The Beatles -- uskutečnilo se na střeše jejich vlastního nahrávacího studia (společnosti Apple Corps).


Rádi bychom vás i my seznámili s problémem, se kterým se potýká dnešní teraristika. Jedná se o novelu zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.

(Plné znění novely zákona č. 100/2004 Sb.)

Na protest proti této novele zákona se dá poslat připomínka na Ministerstvo životního prostředí , buď e-mailem s elektronickým podpisem na Eva_Mazancova@env.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny nebo doporučeným dopisem.

Např. text: "Připomínka k návrhu zákona o CITES: Nesouhlasím s §24a \\"Zákaz držení některých exemplářů\\" a navrhuji jeho vypuštění." + Jméno, adresa.

Také se sepsala petice proti návrhu zákona ze dne... 2008, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.

Stáhněte si: Text petice a podpisový arch

Petice se bude také podepisovat na teraristické burze v Praze Ládví, dne 9.02.2008 a 1.3.2008 na V. ročníku přednáškového stekání teraristů a herpetologů v Ostravě.     (Zdroj: PLAZI reptile.cz)

Tohle by našim zákonodárcům šlo ... být papežštější než papež, ale významné problémy raději neřešit ...


Často se v poslední době setkáváme s varováním typu .... Podle varování meteorologů zasáhne zítra celé území České republiky silný vítr. Hasičský záchranný sbor proto vypracoval následující preventivní doporučení pro občany.

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (například květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti. Nérozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Pokud je lidský život, zdraví popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.     (Zdroj: Webreporter)


Astronomové na celém světě pozorovali úžasnou a ne příliš častou změnu v Jupiterově atmosféře – dvě obrovské bouře na jeho severní polokouli. Mohutné oblačné víry, které se při bouři vytvořily, se pohybovaly rychleji než kterékoliv další úkazy v atmosféře Jupiteru. A v mracích za sebou zanechávaly červené brázdy. ...

...  Příčina červeného zbarvení u těchto bouří není zcela vyjasněna přesto, že „v Jupiterově atmosféře již známe Velkou rudou skvrnu a další menší víry,“ řekl Agustín Sánchez-Lavega. Velká rudá skvrna, 2krát větší než Země (25 000 km nebo také 1/6 průměru samotného Jupiteru), známá téměř 400 let, je považována za nejmohutnější bouři nejen na Jupiteru ale možná i v celé Sluneční soustavě. Dlouhá životnost této anticyklóny je zřejmě zapříčiněna tím, že Jupiter jako plynná planeta nemá pevný povrch. Proto zde nemůže nastat stejná situace jako na Zemi, kdy hurikán při příchodu nad pevninu ztrácí energii (disipace).

Bouřková jádra, která se v březnu 2007 nacházela ve střední šířce severní polokoule, byla od sebe vzdálena 63 000 km a pohybovala se napříč Jupiterovou oblačností rychlosti asi 600 km/h. Průměr oblačných vírů se za jediný den zvětšil ze 400 až na 2000 km.       (Zdroj: OSEL.cz)


Praha 2 ví, jak zklidnit magistrálu  - okolo náměstí I. P. Pavlova ve druhé městské části by přibyly semafory, některé ulice by byly obousměrné.

Praha 2 má v rukou studii, která navrhuje, jak výrazně ulevit jednomu z dopravně nejzatíženějších míst v centru města – magistrále – v úseku mezi Nuselským mostem a náměstím I. P. Pavlova.

V oblasti chybí totiž víc propojení mezi jednotlivými směry magistrály, ulicemi Legerova a Sokolská. Studie navrhuje zprůjezdnit ulici Boženy Němcové v obou směrech, aby se řidiči jedoucí z Prahy 4 směrem na Brno mohli napojit na Sokolskou i v jiných ulicích.

„Dopravní inženýři také navrhli umístit světelnou signalizaci na začátek Legerovy ulice, na konec Nuselského mostu. Tím by se rozprostřel nápor aut, která se kumulují u semaforů v Rumunské a na náměstí I. P. Pavlova. Kapacitu vozidel, která tudy mohou projet, by to podle studie neovlivnilo,“ řekl Právu místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS). Hluk a prach v této lokalitě dlouhodobě trápí místní obyvatele. Opakovaná měření tu zjistila překročení povolených limitů. Podle navrhovaného řešení by tak část kolony vozů, které nyní stojí mezi obytnými domy a vypouštějí zde zplodiny, stála za semaforem na otevřeném prostranství mezi Legerovou ulicí a Nuselským mostem, kde lidé nežijí.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Jak moudré řešení .... místo toho, aby se doprava Praze vyhýbala, bude se přemýšlet, jak ji usnadnit. Megalomanský projekt tunelů pod Stromovkou je toho důkazem ... naši potomci si jen budou významně ťukat na čelo, jak se vyhazovaly peníze PánuBohu do oken ....


Již 40. výročí svého vyhlášení letos oslaví Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. V rámci projektu Jizerky slaví budou po celý rok probíhat zajímavé akce. Ve spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti je bude připravovat řada organizací z regionu a finančně je podpoří Liberecký kraj. Záštitu nad celým projektem převzali Ministr životního prostředí České republiky Martin Bursík a náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika. První akce proběhnou již v únoru.      (Ctěte na stránkách Ekovýchova Libereckého kraje)


Voda má řadu vlastností, které jiné kapaliny nemají. Samozřejmě, takové obecné tvrzení je trochu nic neříkající (každá kapalina má nějaké vlastnosti, které ostatní nemají), takže konkrétně: - je zde „anomální závislost teploty a hustoty až po skutečnost, že led má nižší hustotu než voda - je zde vzhledem k molekulové hmotnosti extrémně vysoký bod tání/varu (to díky vodíkovým můstkům, hmotnější sulfan je za normální teploty plyn). Tyto vlastnosti různě souvisejí s existencí pozemského života. Pokud bychom ale dokázali připravovat kapaliny, jejichž některé vlastnosti by se blížily vodě, mělo by to nesporně i technologické využití (samozřejmě, důraz je zde na slovech „některé vlastnosti“, aby se taková kapalina mohla uplatnit i tam, kde se nám voda nehodí; kopie vody by naopak moc smysl neměla). V prosincovém Proceedings of the National Academy of Sciences vyšel v této souvislosti článek o zajímavém výzkumu spadajícím do oblasti „virtuální chemie“. Pablo Debenedetti se svými spolupracovníky totiž virtuálně „připravil“ látku, která by se svými vlastnostmi měla vodě podobat – alespoň podle simulačního softwaru a alespoň v tom, že její pevná fáze by měla nižší hustotu než kapalná. Článek neuvádí žádný chemický vzorec; v modelu jde o to, že molekuly určitých velikostí (třeba polymerů) by se takhle měly chovat, i když by šlo po chemické stránce o odlišné látky. Model je prozatím velmi zjednodušený, ale i tak už dává zajímavé výsledky. Kapalina by se neměla mísit s olejem, ale vodíkové můstky v ní údajně nenajdeme – ty tedy podle všeho nejsou ke speciálním „vodním“ vlastnostem kapaliny nezbytně potřeba. Simulace také ukázaly potřebné odlišnosti – tak třeba v pevném skupenství by látka neměla připomínat krystalky ledu. Samozřejmě zbývá ještě „drobnost“ – ukázat, zda podle tohoto modelu/simulace půjde reálně připravit nějaká kapalina a zda bude mít požadované vlastnosti.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Noční krajina vždy bývala setmělá, bývala krásná, bývala úchvatná, osvětlena pouze svitem Měsíce, hvězd a horizontu, sem tam světlem z lidského obydlí. Moderní doba ale s sebou přináší mnohé technické výdobytky a tak ani pohled do noční krajiny není co býval kdysi. Dnešní krajina už setmělá není. Na zemi září tisíce světelných zdrojů, které přibývají tak, jak přibývá lidských obydlí. Nad každým větším městem můžeme vidět chuchvalec světla produkovaný z lamp, které často vyzařují i nad horizont. Na vesnici naopak vidíme zářící výbojky obklopené hejnem hmyzu a netopýrů.

Pevná půda pod nohama tvoří ale pouze polovinu krajiny. Ta druhá se nachází nad námi, bohužel i tu doba elektřiny poznamenala. Jen vzpomeňte sami – kdy jste naposled vzhledli k noční obloze? Kdy jste naposledy viděli mléčnou dráhu? Kdy jste naposledy viděli kometu? Dnešní nebe je mnohem světlejší než bývalo ještě před několika málo desítkami let. Kdysi bylo možné okem spatřit dva až tři tisíce hvězd. Abychom se dnes mohli uspokojivě podívat na nebe, musíme putovat daleko od měst, od oslnivých lamp, nejlépe někam na hory.

Přitom by stačilo řídit se jednoduchým pravidlem – svítit pouze tam kam potřebujeme, intenzitou pouze takovou, jaká je zapotřebí a v žádném případě nesvítit nad horizont.       (Zdroj: National Geograpjic)


Média stále opakují, že církve dostanou 270 miliard. Odborníci vědí, že to není pravda. Církve dostanou pouze 83 miliard. Taková je dohodnutá hodnota a na té se nic nemění. Odborníci ze zkušenosti s dlouhodobými dluhopisy dobře vědí, že hodnota dnes dohodnuté jistiny 83 miliard bude za 60 let vyjádřena číslem 270 miliard. Ale na sumě 83 miliard se nic nezmění, bude vzhledem k inflacím dlouhé doby pouze vyjádřená jiným číslem. Proto dnešní populistické titulky „Církve dostanou 270 miliard“ /MFDnes/ nebo „270 miliard pro církve“ /LN/ jsou naprosto nesprávné, chybné a zavádějící. Tato uvedená vysoká čísla každý čtenář samozřejmě chápe v dnešní výši, v hodnotách peněz této chvíle. Proto jsou tyto zprávy poplašné. A šířit poplašné zprávy je někdy trestné… Na jejich základě bych mohl formulovat zcela oprávněnou a podloženou výzvu čtenářům: lidé nevěřte novinám, uvádějí zkreslené a chybné zprávy, zřejmě asi nejen v tomto bodě, ale patrně i v jiných oblastech. Dejte proto na noviny pozor! Doufám jen, že to novináři nedělají ze zlé vůle, ale pouze z neznalosti věci a nekompetentnosti… I když jsou tyto věci velmi závažné, přesto je shovívavě pomíjím…      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Evropská komise ve své dlouho očekávané zprávě z 8. 1. 2008 vyjádřila stanovisko podporující ponechání zákazu užití neobohacených klecí pro slepice (tzv. nosnice) od r. 2012. Zákaz je stanoven směrnicí Rady EU č. 1999/74/ES z roku 1999, která stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic.
Je to jediné logické vyústění založené na zřejmých vědeckých podkladech, které dokazují utrpení slepic uzavřených po celý život bez přestávky v klecích, a také na odmítání produktů z krutých produkčních systémů evropskými zákazníky.
Směrnice z roku 1999 byla přijata na základě celoevropské kampaně trvající přes 30 let. Kampaň zahájila v 70.letech minulého století britská mezinárodní organizace Compassion in World Farming a zapojili se do ní organizace i jednotlivci chránící a hájící hospodářská zvířata. Přijetí směrnice mělo plnou podporu Evropského parlamentu a většiny členských států. Bohužel, Česká republika působí od našeho vstupu do EU, směrem proti zavedení zákazu krutých klecí pro slepice. Přitom třeba jen celodenní pobyt v kleci, bez možnosti z klece vyjít ven (tak jak nemohou ani slepice), by mohl pomoci změnit názor odpůrcům zavedení tohoto zákazu.
Pokud by Komise svůj původní postoj přehodnotila a žádala revizi tohoto zákazu, pak by se dle našeho názoru jednalo o nedemokratický přístup, a o nepřijatelné rozhodnutí s ohledem na ty producenty a státy, které již upustily od užití těchto klecí a investovaly do ohleduplnějších alternativních systémů. Klece pro slepice Dvě třetiny slepic v EU stále žijí v klecích. V ČR je to přes 90 % slepic chovaných v zemědělském sektoru. Klec poskytuje jedné slepici plochu menší než velikost papíru formátu A4 a znemožňuje jí projevit přirozené chování – jako je hrabání a hledání si potravy, snášení vejce do hnízda, hřadování, popelení, protahování si křídel a celé páteře.        (Zdroj: Svoboda zvířat)

No to je prima ... zastáváme se zvířat a jejich práv - lidé snad dostávají trochu rozum. Ale napadá mě taková věc ... když se konečně začínají zakazovat pokusy na zvířatech, kdo se zastane nás, lidí, před těmi různými tvory nazývající sami sebe reformátory, co dělají své pokusy přímo na nás ???


Vodné a stočné by mělo v Praze podražit zhruba o 2,8 procenta. Obyvatelé budou podle návrhu, který podle informací ČTK v úterý projedná městská rada, platit za metr krychlový vody 53,01 místo nynějších 51,57 koruny. Čtyřčlenné rodině by tak vzrostly výdaje za vodné a stočné v průměru zhruba o 22 korun měsíčně.

Zatím není jasné, od kdy bude nová cena vodného a stočného platit. Podle informací ČTK by to mohlo být zřejmě od března.

Loni stál metr krychlový vody 49,67 koruny. Od ledna v souvislosti se zvýšením sazky daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent se cena zvýšila podle internetových stránek firmy Pražské vodovody a kanalizace na 51,57 koruny.

Podle původního návrhu měla voda v metropoli podražit stejně jako loni o 12 procent. Městská rada nakonec tento návrh neprojednávala; radní pokládali zvýšení ceny za příliš razantní vzhledem ke zdražování energií a potravin. Podobně a se stejnými argumenty se postavili ke zvýšení ceny za odvoz komunálního odpadu, který pro letošek neschválili. Nynější návrh zdražuje vodu jen o inflaci.        (Zdroj: Agris.cz)

No to se mi ulevilo ... cena se upravuje "jen o inflaci" .... už jsem se lekl, že se bude zdražovat.


29.01. 2008     Devětadvacátého ledna roku 1886 získal Karl Benz patent na první plynem plně poháněný automobil. Přečtěte si moc pěkné povídání První cesta motorwagenu aneb příběh odvážné pani Berthy.

V roce 1878 byla patentována první skleněná láhev na mléko -- patent zní na jméno George Lester. V roce 1924 si tohoto dne nechal patentovat pan Carl R. Taylor z amerického Clevelandu první stroj na výrobu oplatkových kornoutů na zmrzlinu.

A trochu z kultury -- dnes se dožívá jednašedesáti let Marián Varga, slovenský hudebník a skladatel. Jako hráč na klávesové nástroje byl vůdčí osobností legendární skupiny Collegium Musicum. Za všechny pamětníky bych rád vzpomněl například na vynikající dvojalbum Konvergencie ... a spoustu dalších.


Dnes, tedy 29. ledna v 09:33 středoevropského času se k naší Zemi přiblíží asteroid 2007 TU24. Kolem Země proletí ve vzdálenosti cca 540 tis. kilometrů, vzdálenosti větší než ve které obíhá náš Měsíc. Zhruba půlkilometrové těleso (rozměry jsou odhadovány na 150 – 600 metrů v průměru) bude vidět na noční obloze již v menších dalekohledech. Jasnost asteroidu během noci z 29. na 30. ledna se odhaduje na 10.3 magnitudy.

Blízkozemní tělesa (NEO – Near Earth Objects) jsou astronomy bedlivě sledována. Na světě běží několik programů zabývajících se jejich hledáním a sledováním. K 18. lednu 2008 bylo objeveno 5 080 asteroidů a komet s drahami v okolí Země. „Pouze“ 911 z těchto známých NEO patří do skupiny tzv. potencionálně nebezpečných asteroidů (PHAs - Potentially Hazardous Asteriods). PHAs jsou tělesa, která se během svého oběhu dostanou do vzdálenosti menší než 0,05 AU od Země a jejichž absolutní hvězdná velikost (z té se dá dále určit rozměr tělesa) je menší než 22 magnituda. Jinými slovy tělesa, která se k Zemi nepřiblíží blíže jak 7 480 000 km nebo jsou menší než 150 m nejsou označena jako PHAs. Pro jednodušší orientaci v nebezpečnosti PHAs těles byly vytvořeny dvě stupnice - tzv. Turínská stupnice a Palermská škála. Turínská, empiricky určená stupnice, vyjadřuje riziko srážky blízkozemního tělesa se Zemí a je vlastně obdobou Richterovy stupnice pro zemětřesení. V současné době známe pouze jediný objekt – asteroid 2007 VK184, který je na Turínské stupnici označován stupněm 1 (druhým nejnižším). Asteroid se k Zemi přiblíží v roce 2048. Pravděpodobnost srážky se Zemí je ale i tak dost malá (1 : 3 000) a klesá s každým dalším měřením polohy.       (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Podnikatel Richard Branson ve středu 23. ledna 2008 představil model raketoplánu, který, jak doufá, bude jako první dopravovat platící cestující při pravidelných startech za hranice zemské atmosféry. Raketoplán SpaceShipTwo ponese na své palubě 6 cestujících a 2 piloty během suborbitálního letu do výšky přes 100 km. Celková délka letu se bude pohybovat kolem 2,5 hodiny, z toho necelých 5 minut stráví cestující v beztížném stavu. Cena letenky bude 200 000 dolarů. Startovat se bude z kosmické základny v Novém Mexiku (USA) a zkušební starty by měly být zahájeny v průběhu roku 2008.

Raketoplán SpaceShipTwo s posádkou a cestujícími bude dopraven pomocí letounu White Knight Two (Bílý rytíř 2) do výšky 15 km, odkud bude po odpoutání pokračovat v letu pomocí vlastních raketových motorů. Podoba tohoto letounu byla rovněž poprvé odhalena 23. ledna. Oba dopravní prostředky navrhl Burt Rutan, z jehož konstrukční dílny vyšel i předcházející raketoplán SpaceShipOne, který získal v roce 2004 finanční prémii za vítězství o cenu Ansari X-Prize. Krátce na to Richard Branson sestavil tým odborníků, jehož členem je i Burt Rutan, který měl za úkol navrhnout suborbitální dopravní prostředek pro společnost Virgin Galactic, která se rozhodla věnovat kosmické turistice.

Společnost Virgin Galactic v současné době registruje více než 200 lidí, kteří již zaplatili požadovanou zálohu na tento vyhlídkový let. Mezi zájemci o suborbitální let je například světoznámý fyzik Stephen Hawking, filmová herečka Victoria Principal či výtvarník Philippe Starck. Dalších asi 85 000 lidí si podalo přihlášku k uskutečnění tohoto zajímavého letu a bylo zařazeno do pořadníku. SpaceShipTwo - kabina s posádkou se vrací z výšky 100 km.

SpaceShipTwo bude mít délku 18 m. Kabina pro cestující bude opatřena průzory o průměru 45 cm k zajištění dobrého výhledu na okolní prostor. Letoun White Knight Two bude mít dva trupy a rozpětí křídel 43 m. Mezi oběma trupy (pod střední částí křídla) bude v první fázi letu do výšky 15 km upevněn kosmický letoun SpaceShipTwo. Mateřský letoun White Knight Two vyrábí americká společnost Scaled Composites (Mojave, Kalifornie). V současné době je již blízko dokončení a předpokládá se, že v létě budou zahájeny zkušební lety. První komerční let kosmického dopravního prostředku SpaceShipTwo na hranici vesmíru by se mohl uskutečnit v roce 2010.        (Zdroj: Astro.cz)


Původní plán EU měl za cíl do roku 2020 zajišťovat 10 % produkce pohonných hmot z obnovitelných zdrojů, podle některých návrhů se tento plán měl dokonce zvýšit na 20 %. Interní komise EU zjišťovala, jestli se investice do tohoto opatření projeví odpovídajícími výhodami. Ukázalo se, že v oblastech snížení produkce skleníkových plynů, snížení závislosti na dodávkách ropy a vytváření nových pracovních pozic existují lepší řešení než přechod na biopaliva a plánované investice ve výši kolem 50 miliard euro by se nevyplatily. Dalším důvodem pro zavedení biopaliv měla být podpora zemědělství a péče o krajinu. Ze studie však vyplynulo, že zajištění 10% produkce pohonných hmot biopalivy by si vyžádalo využití rozsáhlých ploch i mimo Evropu a že se neprokázalo, že by tento krok měl jakýkoli efekt na snížení emisí oxidu uhličitého. Poukazuje přitom na nutnost vykácet lesy a přesunout výrobu potravin mimo území Evropy, kde se pro zemědělce stane výnosnější variantou pěstování energetických plodin. Výsledky jsou tedy v přímém rozporu s vyjádřením komise z července minulého roku. Tehdy vědci tvrdili, že k těmto účelům z větší části postačí zemědělská půda v současnosti záměrně ponechávaná ladem. Závěr studie je překvapivě jednoznačný: „EU by měla přestat podporovat biopaliva a ušetřené prostředky využít na projekty, které problém globálního oteplování dokáží skutečně řešit.“ Obsah studie ovšem nebyl oficiálně zveřejněn a mluvčí komise ujišťuje, že EU se i přesto nadále bude snažit zajistit 10 % pohonných hmot biopalivy.     (Zdroj: 21@století)


Když se ráno probudíte, nezbývá mnoho času do odchodu do práce, viďte? Rychle provedete nezbytnou hygienu a úpravu zevnějšku, něčeho se napijete, eventuálně najíte – a spěcháte k místu svého pracoviště. Tím něčím, co pijete, bych se chtěla chvilku zabývat.

Naše orgány potřebují zrána vodu a vitální sílu, aby mohly dobře zahájit svoji zvýšenou činnost po ukončení spánku, kdy „jedou“ na úsporný režim. Už jsem upozorňovala na čaj z bylin a ovocné šťávy, nejlépe vymačkané z ovoce. Dobrou službu nám splní i hotové nektary – zředěné třeba teplou vodou. – Ta pomůže i vyprazdňování…

Dnes chci zmínit i výběr šťáv v souvislosti s kvalitou dne podle tzv. lunárního kalendáře.

Ve dnech Skopce, Lva, Střelce má zvláštní sílu červená barva. Povzbuzuje naše orgány k vyšší aktivitě. Můžeme zvolit např. šťávu z červené řepy, malin a vyplnit jí 1/3 sklenice. Zbytek dolít teplou vodou.

Ve dnech Býka, Panny a Kozoroha použijeme modrou – šťáva z modrých hroznů.

Ve dnech Blíženců, Vah a Vodnáře vybíráme žluté nápoje: pomerančový nektar.

A ve dnech Raka, Štíra a Ryb využijeme zelenou: Můžeme pít ředěný mošt ze zelených jablek či instantní nápoj zelený ječmen a po celý den střídat zeleninové saláty s velkým podílem zelených částí rostlin. Také zelená barva na oblečení a kolem nás na pracovišti nebo doma či na procházce pomůže harmonizaci těla a duše.

A kterým orgánům tak pomáháme?        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina.cz)


Mnohé skupiny brouků byly na světě dříve než kvetoucí rostliny. Zjistili to olomoučtí entomologové z Univerzity Palackého (UP). Odborníci se doposud domnívali, že nástup brouků při vývoji živočišných druhů souvisel se vznikem květů. Na úspěch českých vědců dnes upozornil mluvčí Přírodovědecké fakulty UP Pavel Vysloužil.

Tým vědců z přírodovědecké a pedagogické fakulty ve složení Zuzana Levkaničová, Ladislav Bocák a Milada Bocáková sedm let srovnával DNA vybraných druhů brouků. Z datování vzácně zachovaných fosilií pak odvodil dobu vzniku velkého počtu moderních linií těchto živočichů a odhalil, že mnohé skupiny se vyvinuly daleko dříve, než vznikly kvetoucí rostliny.

"Dlouhodobě pátráme po příčinách, proč jsou brouci mezi ostatními živočišnými druhy tak mimořádně úspěšní. Snažíme se sestavit jejich strom života, jehož kořeny sahají do doby před vznikem dinosaurů a dlouho před vznik skupin ptáků a savců," vysvětlil Bocák.        (Zdroj: Ekolist.cz)


Rekordní tempo devastace amazonského deštného pralesa v posledních pěti měsících donutilo brazilskou vládu k mimořádnému zasedání a přijetí nových opatření proti nelegální těžbě dřeva. Od srpna do prosince 2007 bylo v Brazílii podle předběžné analýzy satelitních snímků zničeno 3235 kilometrů čtverečních zalesněné plochy, což je dvakrát více, než se předpokládalo. Reálné číslo bude ještě vyšší. Očekává se, že podrobnější rozbor ukáže zhruba 7 tisíc čtverečních kilometrů vykáceného a vymýceného pralesa. Nepříznivý trend se během roku stupňoval. Zatímco v srpnu 2007 bylo odlesněno 243 km2, v prosinci to bylo už 948 km2. Od srpna 2006 do července 2007 padlo lidské rozpínavosti za oběť 11.224 km2 Amazonie.

Amazonie mizí rekordní rychlostí, brazilská vláda přijala protiopatření. Ekologové nešetří kritikou: "Brazilská vláda nemůže tvrdit, že je překvapena. Naše organizace během minulého roku varovala, že stoupající ceny sóji a hovězího masa povedou, nepřijmou-li se naléhavá protiopatření, k rychlejšímu odlesňování," řekl Paulo Adario z Greenpeace. Dosavadní postup vlády při prosazování ochrany životního prostředí je prý naprosto žalostný. Zlepšení po roce 2004 bylo jen přechodné. Vláda promeškala nejlepší čas pro efektivní řešení situace.

Hlavní příčinou prudkého zhoršení je zvýšená poptávka po zemědělských produktech, jmenovitě po sójových bobech a hovězím mase. Právě proti pěstitelům sóji a chovatelům dobytka je namířeno nové vládní nařízení. Byl vyhlášen zákaz používat deforestrovanou plochu pro zemědělské účely. Nerespektování pravidel bude trestáno pokutami a odejmutím státních dotací. Pokutováni budou i lidé nakupující plodiny vypěstované na odlesněné půdě. Zároveň se o 25 procent zvýší počet policistů v regionu a nasazeni budou i speciální "enviromentální agenti" dohlížející na farmáře.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Každý, kdo se aspoň trochu zajímá o telekinezi, by mohl znát nejpravdivější, nebo nejdůvěryhodnější případ Niny Kulaginy. Když byla studená válka, zkoumalo se snad vše a mezi tím se začla zkoumat i telekineze. Připojte se a zkoukněte nejlepší video o telekinezi.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


"Velký" americký špionážní satelit se stal neovladatelným a podle amerických vládních zdrojů spadne na zemský povrch někdy koncem února nebo v březnu. Váží asi 1000 kg a je velikosti malého autobusu. Obsahuje zásoby jedovatého paliva hydrazinu a jeho pohonné jednotky přestaly pracovat. Mluvčí americké Rady národní bezpečnosti (NSC) Gordon Johndroe uvedl, že situaci monitorují. Stejně se vyjádřila mluvčí Pentagonu podplukovnice Karen Finnová. „Při nekontrolovaném dopadu satelitu hrozí prozrazení tajných informací, které těleso má na palubě,“ prohlásil ovšem John Pike, ředitel výzkumné skupiny GlobalSecurity. V lednu 1978 se ruský špionážní satelit Kosmos 954 s nukleárním reaktorem na palubě zřítil na severu do kanadské divočiny, další satelit Kosmos spadl do Indického oceánu v roce 1983. Stopy jeho plutonia , berylia a kobaltu byly v rámci společné americko-kanadské operace Morning Light zaznamenány ve spadlém sněhu tisíce kilometrů daleko. Největším nekontrolovaným pádem byl pád kosmické lodi Skylab, 78-tunové opuštěné vesmírné stanice, která spadla z orbity v roce 1979.Tento satelit ovšem zdaleka není tak starý. Byl vytvořen firmou Lockheed Martin a vypuštěn z Vandenbergovy základny leteckých sil v Kalifornii v prosinci 2006 na palubě rakety Delta II. Krátce po dosažení orbity se stal neřiditelným.      (Zdroj: Britské listy)


Rodina xy má dvě děti, jedno z nich je dcera. Jaká je pravděpodobnost, že rodina má dvě dcery? (Pro zjednodušení předpokládejme, že dcer a synů se rodí 50 % a pomiňme různé evoluční modely, které třeba dávají pohlaví potomků do souvislosti se sociálním statutem rodičů.) Téměř všichni bez váhání odpoví, že druhé dítě může být stejně dobře syn jako dcera a pravděpodobnost dvou dcer je tedy 50 %. Ale chyba lávky. Ve skutečnosti mohou být dvě děti nakombinovány takto: syn-syn dcera-dcera dcera-syn syn-dcera První možnost můžeme vyloučit, zbývají tři další. Obě dcery se vyskytují v jednom případu ze tří, pravděpodobnost je tedy 1/3. Úplně se nám nechce tento závěr přijmout, Leonad Mlodinow v této souvislosti přímo píše, že náš mozek není na úlohy tohoto druhu jaksi uzpůsoben: mate nás asi hlavně to, že „jedno z dětí je dcera“, není totéž jako „první z dětí je dcera“ (tam by pravděpodobnost vycházela vskutku na 50 %).      (Zdroj_ ScienceWORLD)


V obchodech jsou k dostání vajíčka, na jejichž obalu se skví logo Ekologicky šetrný výrobek (EŠV).

Kdo se v ekoznačení nevyzná, může si vajíčka koupit v domnění, že jde o produkt ekologického zemědělství. Vajíčka ale pocházejí z klecového chovu, který je ekozemědělství na hony vzdálený.

Značka EŠV se vztahuje jen ke krabičce, která skutečně splňuje podmínky pro udělení ekoznačky. Zatímco ochránci práv spotřebitelů to považují za matoucí, výrobci obalu a vajec a Agentura pro EŠV v tom nevidí problém.

Kdo se v ekoznačení vyzná, ví, že značka EŠV se nepoužívá pro označování potravin, ale jen spotřebního zboží. Biopotraviny mají své vlastní speciální značení. Nemůže přesto být výše popsané použití loga EŠV pro spotřebitele matoucí? Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitele si myslí, že ano. „Je spousta značek, které spotřebitele matou, protože takové výrobky pokládá například za biopotraviny. Zmatek zde objektivně je. Příkladem je i ekoznačka EŠV na vajíčkách,“ říká Ivana Picková a spotřebitelům, kteří se cítí být značením na výrobku mateni, doporučuje obrátit se na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, pokud jde o potraviny, nebo na Českou obchodní inspekci, pokud jde o jiné zboží. V případě ekoznačky EŠV je možné se obrátit i na Agenturu pro ekologicky šetrné výrobky.     (Blíže na stránkách Agris.cz)


Se zpracováváním opotřebovaných pneumatik si vědci už nějaký ten pátek lámou hlavu.

Recyklace pneumatik v podobě vytváření podlahových krytin nebo povrchových výplní není zrovna tím pravým ořechovým.

Přitom zhruba 65 % veškeré vyprodukované gumy je použito při výrobě pneumatik, tak proč se opotřebované kusy jednoduše neroztaví a nepoužijí při výrobě zbrusu nových kousků? Takto vytvořená směs je bohužel velmi nekvalitní, a tak je použitelná pouze při výrobě tradičních materiálů.

Nyní se však blýská na lepší časy, neboť několik chytrých hlav z waleské Swansea University pracuje na průlomovém postupu. Zdejší vědci v čele s dr. Davidem Isaacem totiž zjistili, že k ošetření poškozené gumy poslouží plazma, jež aktivuje její povrch a dopomůže ke kvalitnímu spojení jednotlivých složek.

Výzkumníci jsou přesvědčeni, že nové pneumatiky by do budoucna mohly obsahovat značnou část použité gumy a současně by splnily vysoké nároky na bezpečnost.      (Zdroj: VTM Science)


28.01. 2008     Dnes máme Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce - slaví se od roku 1986.

V kalendáři je dále Den širokopásmových služeb - tento den má být symbolem masového rozšiřování vysokorychlostního internetu ... no tak kvůli tomuhle svátku se teda opíjet nebudu ...

Aktuálnější ovšem je Den ochrany osobních údajů ... tak to je problém a bude asi čím dál větší. Tento den se slaví od r. 2007 - vyhlásila ho Rada Evropy u příležitosti výročí podpisu Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z r. 1981


Od 1. ledna 2009 bude možná i v České republice platit absolutní zákaz kouření v restauracích, kavárnách, na diskotékách a v barech. Tak to aspoň dnes sněmovně doporučil její zdravotní výbor, který projednal návrh novely protikuřáckého zákona. O její podobě ale rozhodne až dolní komora jako celek, a to asi na schůzi, která začne koncem měsíce. Je otázka, zda sněmovna doporučení vyslyší, i někteří členové výboru připouštějí, že úplný zákaz možná neschválí. Původní verze novely s ním nepočítala, restaurace podle ní měly do budoucna pro kuřáky vyhradit stavebně oddělené a řádně odvětrané prostory. Nyní stačí, když provozovatel někam umístí cedulku s nápisem, že jde o prostor pro nekuřáky. O zákazu kouření v restauracích dolní komora jednala v minulých letech několikrát. Zatím se ale nikdy nenašlo dost hlasů pro. Někteří hostinští se bojí toho, že kdyby si lidé nemohli v restauraci zakouřit, přestali by tam chodit. Kritici také soudí, že efekt zákazů je pochybný a navíc omezuje svobodu podnikání. Jejich oponenti říkají, že země, kde je kouření v barech zakázáno, mají opačné zkušenosti. Do tažení proti tabáku se zapojuje stále více států - omezují reklamu, zdražují cigarety a zakazují kouření na veřejných místech. V restauracích se nesmí kouřit mimo jiné ve Švédsku, Británii a mnoha jiných zemích, od ledna mezi ně přibyla i Francie. Údaje se různí, uvádí se ale, že v tuzemsku denně zemře na následky nemocí z kouření 50 až 60 lidí. Podle statistik kouří zhruba čtvrtina české populace, mezi mladými od 15 do 18 let dokonce polovina. Náklady na léčbu kouřením zapříčiněných nemocí dosahují zhruba devíti miliard korun ročně.      (Zdroj: Zdravcentra.cz)


Varování Svazu průmyslu a dopravy, že snižování exhalací oxidu uhličitého zdraží elektřinu „pravděpodobněji“ o stovky procent, je podle ekologických organizací evidentní výmysl. Cena povolenek by totiž musela činit stovky euro za tunu oxidu uhličitého – zatímco odhady počítají s cenou asi 30–50 euro.

Svaz průmyslu a dopravy argumentuje, že kvůli změnám evropského obchodování s emisemi „dojde v letech 2013- 2020 k akceleraci růstu cen elektrické energie, a to v řádu desítek, ale pravděpodobněji stovek procent“. Ale české ekologické organizace připomněly, že – aby to byla pravda – povolenky by musely stát nikoli očekávaných 30–50 euro, nýbrž řádově stovky euro na tunu...     (Dále viz EnviWeb)

Nic není nemožné .... hyjééénááá !!!!


Hnutí Brontosaurus vyhlašuje 14. ročník celostátní výtvarné, literární a foto-grafické soutěže Máme rádi přírodu.

Soutěž má zájemce inspirovat k zamyšlení nad vztahem člověka a přírody v nejrůznějších úhlech pohledu. Zapojit se mohou děti z mateřských i základních škol, středoškoláci i dospělí.

Soutěže Máme rádi přírodu se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a není mu lhostejný vztah člověka a přírody.

Zájemci v zadání naleznou množství podtémat, které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím. Například naši nejmenší se vyřádí při kreslení a modelování zvířátek a kytiček, ti starší se mohou zamýšlet nad vším, co člověk během svého života vymyslel, vyprodukoval a ti ještě starší mohou fotit všechny ty „nepěkné“ věci kolem nás. Věříme, že každý si najde to své téma.

Uzávěrka soutěže je 11. dubna 2008. Výsledky budou vyhlášeny v první májový den. Vítězné výtvarné práce vystavíme na různých místech (Hodonín, Mikulčice, Brno a další), literární dílka budou publikovány v tisku. Na vítěze čekají pěkné a zajímavé ceny. Těšíme se na vaše práce.

(Bližší informace a zadání kategorií najdete na webu)


Námět k zamyšlení -- téma dosti v poslední době přetřásané ...

Za posledné desaťročia sa o Mesiaci nahromadilo tožko faktov, že možno bez preháňania povedať, že tam ktosi alebo čosi existuje. A nielen to. Mesiac má vodu, atmosféru i rastlinstvo. Tieto dávno známe skutočnosti priznávajú vedci len dnes. Mnohých dnes trápi aj otázka, prečo sa počiatočná eufória Rusov a Američanov z Mesiaca zmenila na nečakaný nezáujem. Akoby im ktosi prikázal, že sa na Mesiac nemajú viac vracať... George Leonard, jeden zvlášť zvedavý muž, získal oficiálne fotografie NASA a podrobil ich analýze. Podža neho vláda skrýva skutočnosť, že vysokorozvinutá podzemná civilizácia ,,zdokonažuje" povrch Mesiaca a silne sa angažuje v baníckych prácach. Leonard o tom napísal knihu, ktorá obsahuje aj 35 fotografií z archívu NASA, zoznam a identifikačné čísla všetkých fotografií, čo svedčí o ich autentickosti. Výchádzajúc z fotografií, Leonard objavil vežmi pestrú paletu ,,mesačnej aktivity", ktorá, keď existuje, môže byť pripísaná výlučne inteligencii mimozemšťanov. Okrem fotografií kniha obsahuje aj veža dokumentov NASA, vrátane výpovedí vedcov a záznamov rozhovorov medzi astronautmi a riadiacim centrom v Houstone. Koncom sedemdesiatych rokov všetko ukazovalo na to, že dôkazy vežkého významu sa stanú zakrátko prístupné. Ale doteraz sa prístupné nestali. Namiesto toho je verejnosť kŕmená bezvýznamnými fotografiami.      (Úvod k článku na stránkách Matrix-2001.cz)

Hledal jsem nějaké ty fotografie, neb v článku jsem nenašel na nic takového odkaz -- a tak nabízím třeba stránku George Leonard, pár obrázků tam najdete ... ovšem na webu toho najdete i víc, stačí vyhledávat jméno George Leonard ... obrázek si udělejte sami


Japonci vyzkouší bumerang na ISS ... V roce 2006 se z mezinárodní vesmírné stanice (ISS) poprvé do kosmu odpaloval golfový míček, letos by orbitální komplex mohl zažít premiérový hod bumerangem a papírovou vlaštovkou. Oba pokusy plánují provést japonští astronauti během svého pobytu na ISS. Cílem experimentu s bumerangem a papírovou vlaštovkou bude zjistit, jak se tato lovecká zbraň chová ve stavu beztíže. Aby nepoškodil zařízení stanice, poveze s sebou kosmonaut Takao Doi jen papírový bumerang.       (Zdroj: ČTK, deník Metro)


V příštích pěti letech naše životy promění následující technologické inovace:

Budete moci snadno žít ekologicky a ještě přitom ušetřit peníze: Široká řada inteligentních energetických technologií vám pomůže snáz udržet pod kontrolou vaši tzv. uhlíkovou stopu. S pokračujícími možnostmi přenosu dat po elektrických drátech budou myčky, klimatizace, osvětlení a další domácí spotřebiče přímo připojeny k inteligentní elektrické síti, což umožní lidem zapínat je a vypínat na dálku prostřednictvím mobilu nebo webového prohlížeče. Kromě upozornění na zbytečně zapnuté spotřebiče vám tato technologie také bude poskytovat aktuální výpisy spotřeby elektřiny, takže budete moci sledovat své výdaje a úniky energie podobně, jako dnes můžete sledovat čerpání minut na mobilu. Distribuční společnosti budou moci díky inteligentním energetickým sítím nabízet zákazníkům možnost využívat k napájení domácností zelené zdroje energie, například slunce a vítr, a inovace slunečních a větrných technologií přinesou elektrárenským společnostem finančně zajímavé alternativy.    (Další inovace najdete na stránkách ScienceWORLD)

Ovšem polarizce společnosti bude již taková, že tyto vymoženosti si dovolí pár VIP jedinců a ostatní upřednostní osvědčená ohniště, louče a hnojiště na dvoře ...


Kardinál Miloslav Vlk objasňuje několik pojmů, které jsou používány při argumentaci v diskusi kolem navrhovaného zákona o nápravě některých křivd naší komunistické minulosti.

Pokud vás tato problematika zajímá, čtěte dále na stránkách kardinála Miloslava Vlka


Bývalý náměstek amerického ministra obrany Philip Coyle dnes na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně řekl, že protiraketový systém GMD/NMD je v reálných operačních podmínkách neúčinný. Na základě podrobného zhodnocení všech provedených testů systému je Coyle přesvědčen, že by Českou republiku ani USA před skutečným raketovým útokem neubránil. Plány na jeho vybudování navíc přinášejí další, dosud neexistující rizika: Rozdělují a oslabují Evropu a současně jsou „kontraproduktivním pícháním klackem do medvěda“ – řekl Coyle v narážce na zhoršování vztahů s Ruskem. „Systém v reálných operačních podmínkách nefunguje – a pokud jde o testy prováděné navíc bez použití klamných cílů a rušičů, které by případný protivník nepochybně použil, šest pokusů ze třinácti selhalo,“ uvedl Coyle. 1)

Zmínil také, jak hluboký dojem na něj udělalo setkání s místními obyvateli v Rokycanech, které navštívil v pondělí, a velmi kvalitní diskuse se starosty z Brd a Podbrdska. „Čeští občané žádají a potřebují více informací, aby se mohli sami rozhodnout, jaký postoj k americké nabídce zaujmou,“ dodal.

Coyle upozornil na příklad Japonska, kde účast na budování protiraketového systému vyvolala dodatečné náklady na obranu amerických základen a celé země. „Japonsko se již brzy bude doslova ježit dalšími protiraketovými systémy určenými k ničení raket v koncové fázi letu, které zaplatí japonští daňoví poplatníci. Pokud by Češi americký radar přijali, čekalo by je totéž. V každém konfliktu se radar logicky stává tím vůbec prvním cílem,“ vysvětlil.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Ještě v sedmdesátých letech hnízdilo v české přírodě až 350 tisíc párů racků chechtavých. Nyní jich je maximálně sto tisíc, tedy zhruba čtvrtina.

"Racků u nás v posledních letech dramaticky ubývá," konstatoval Karel Šťastný, předseda České společnosti ornitologické. Právě proto ornitologové vyhlásili racka Ptákem roku. Chtějí na nebezpečí, které rackům hrozí, upozornit a zároveň pomoci k jeho záchraně. Po celý rok proto budou pořádat akce zaměřené na ochranu racka chechtavého.

Podle Šťastného se totiž na úbytku racka podepsalo především používání chemických látek na polích, kde racek shání potravu. Racek běžně snáší tři vajíčka, ornitologové z jižních Čech ovšem zjistili, že v hnízdech poslední dobou bývají dvě nebo i jen jedno. Právě proto, že má pták v těle jedovaté látky.

U jednoho vejce je přitom jen poloviční pravděpodobnost, že se z něj mládě racka skutečně vylíhne. U dvou vajec je tato pravděpodobnost sedmdesátiprocentní a u tří vajec pětaosmdesátiprocentní.

"Kvůli otravě cizorodými látkami se navíc rodí deformovaná, poškozená mláďata," upozornil Šťastný. Výrazný úbytek racka chechtavého je podle něj patrný ve volné přírodě i ve městech.

Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992, na seznamu se už objevil například vrabec, vlaštovka nebo slavík.      (Zdroj: Agris.cz)


"The Independent" --- Gordon Brown začal vést spolu s dalšími světovými lídry tajné rozhovory o vzdálené reformě Rady bezpečnosti OSN jako součásti plánu vytvoření „nového světového pořádku“ a „globální společnosti“.

Premiér pracuje na plánech zvýšení počtu stálých členů, které pravděpodobně vyvolají strach z toho, že veto, jež Británie může použít, ztratí význam. Právo veta mají dále Spojené státy, Francie, Rusko a Čína, ale počet členů může být zdvojnásoben pomocí Indie, Německa, Japonska, Brazílie a jednoho nebo dvou afrických států.

Během čtyřdenní cesty do Číny a Indie projednává Gordon Brown reorganizaci struktur vytvořených v roce 1945, za účelem promítnutí nových světových změn a mocenské základny. Minulou noc britské zdroje o reformě OSN „intenzivně vyjednávaly“ a Brown toto namítal kterémukoli světovému vůdci, kterého potkal.

Premiér se domnívá, že OSN si sama sobě podkopává půdu pod nohama. V roce 2003 selhala z hlediska schválení rezoluce, která měla výslovně povolit vojenské akce v Iráku. George Bush pak jednal jednostranně tím, že získal podporu Tonymu Blairovi.

Reforma OSN je velice citlivým tématem a Británie stále nezveřejnila formální návrhy ze strachu, že se její oponenti sjednotí proti ní. Brown se tedy nejprve snaží získat pro změnu podporu.

Jeho asistenti jsou neústupní v tom, že britské veto nebude ujednáno. Jedna možnost je přiřadit se mezi národy, které nebudou mít právo veta, nebo alespoň zpočátku. Ve svém projevu 21.1. v Delhi premiér řekl: „Podporuji úsilí Indie pro stálé místo v rozvíjející se Radě bezpečnosti, spolu s dalšími.“ Nicméně požadavek Pákistánu získat křeslo, pokud Indie vyhraje křeslo, nepodporuje.

Brown odhalí OSN svůj návrh vyčlenění 100 miliónů liber ročně na vytvoření „sil rychlé reakce“ k zastavení „zkrachovaných států“, které po dosažení mírové smlouvy následně upadly do chaosu. Civilisté jako policie, úředníci, soudci, právníci budou pracovat vedle armádních tvůrců míru. Má v plánu říci, že „počet vojenských akcí k ukončení válčení je omezený, jestliže nejsou dodržovány zákony a příkazy.“ „Musíme tedy dělat víc pro to, abychom zajistili rychlou obnovu země, jakmile konflikty skončí a spojit tradiční humanitární pomoc a udržení míru se stabilizací, obnovou a s rozvojem.“      (Zdroj: Zvědavec)


25.01. 2008     Pětadvacátého ledna roku 1924 byly ve Francii zahájeny I. Zimní olympijské hry. Odehrávaly se ve městě Chamonixdo a trvaly do 4. února. Původně se mělo jednat "jen" o Týden zimních sportů -- ten ale byl pro svůj úspěch na 8. olympijském kongresu v Praze v roce 1925 zpětně uznán jako první zimní olympiáda. Tím se završilo čtvrtstoleté úsilí o pravidelné pořádání zimních olympiád. Již v roce 1899 totiž navrhoval český průkopník sportu, Josef Rössler-Ořovský, uspořádání zimní olympiády v Krkonoších.

Šestadvacátého ledna 1347 vydal papež Klement VI. v Avignonu bulu, která je dle některých interpretací považována za zakládající listinu Univerzity Karlovy.

Sedmadvacátého ledna 1967vypukl během simulovaného odpočítávání na kosmické lodi Apollo 1 požár, při kterém uhořeli astronauti Virgil Ivan Grissom, Edward Higgins White a Roger Bruce Chaffee.


Britský následník trůnu, princ Charles (59), před světovými vůdci shromážděnými v Abu Dhabi přednesl řeč - nebyl tam ale osobně. Dostavil se jen jako trojrozměrný hologram. Princ se tak vyhnul tomu, aby do atmosféry vypustil 20 tun uhlíkového odpadu - tolik by totiž planetu stála zpáteční cesta prince s doprovodem na Světový summit o budoucnosti energie.

Rozhodl se proto zúčastnit se setkání v holografické formě, která zanechá stejnou "uhlíkovou stopu" (množství uhlíkového odpadu) jako běžná žárovka.

"Vědci nám teď říkají, že problém změny klimatu je natolik vážný a naléhavý, že máme méně než deset let na to, abychom snížili a zastavili emise skleníkových plynů a nabrali zpětný chod," řekl během šestiminutového proslovu, který předem natočil ve své londýnské rezidenci Clarence House.

Jak uvádí server FemaleFirst, po proslovu se princův hologram rozplynul, na což celá řada delegátů reagovala mírným lapáním po dechu. "Princ byl nadšený nápadem použít hologram a zmenšit tak uhlíkovou stopu. Během proslovu přecházel sem a tam, gestikuloval, a vůbec to vypadalo, jako by na summitu opravdu byl," dodal k tomu Sean Reel, který vystoupení připravil z technické stránky.       (Zdroj: Novinky.cz)

Podařilo se mi na webu objevit TV záznam z té události ... je sice jen 2D, ale vypadá to velmi zajímavě ...


Zdrojem dnes tolik rozšířené civilizační choroby workholismu není v žádném případě nadměrné množství práce nebo přepracovanost jako taková, nýbrž absence ideje, nboli cíle, k němuž bychom zaměřili svou práci i celý svůj život. Práce bez této ideje se stává drogou a pouhým prostředkem k utišení bolesti z bytí postrádajícího smysl. Dokonce i pracovní úspěch se mění v pouhou náhražku smyslu. Nedostaví-li se v práci úspěch, nastupuje syndrom vyhoření, zklamání a deprese. Chybí-li našemu životu idea - Boží záměr- "nestaví-li dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavění? když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce. Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy" (Ž. 127, 1-2)

Ani sebevíc náročná práce z nás nedělá workoholiky, je-li inspirována hledáním krásy, dobra a lásky k člověku i k Bohu, protože nás natolik zaujme a nadchne, že "celý náš život začne plynout jako jeden neustálý pracovní den."       (Zdroj: Víra.cz)


Průzkum obětních jeskyní v Yucatánu odhalil, že bohům nebyly navzdory vžitým představám předkládány mladé panny. Mayští kněží z chrámu Chichen Itzá obětovali bohům malé děti. Jejich svržením do posvátných zatopených jeskyní si chtěli zajistit hojné deště a úrodnou půdou. Jeskynní systém zároveň Majům sloužil jako zdroj vody a byl považován za vstup do podsvětí. Archeologové z Yucatánské univerzity poskládali celkem 127 koster, které nalezli na dně jedné z těchto jeskyň, a zjistili, že 80 % z obětí byli chlapci ve věku 3-11 let. O zbylých 20 % se z větší části postarali dospělí muži. Podle archeologů Mayové věřili, že bohové (a především bůh deště, který byl zobrazován jako velmi drobný mužík) dávali přednost malým předmětů. Proto měli malé děti sloužit k přímé komunikaci s bohy. Dřívější názor, že oběťmi byly panny, vycházel ze skutečnosti, že těla často zdobily nefritové šperky.     (Zdroj: 21@století)


Fenomén Járy Cimrmana je již 40 let nedílnou součástí české kultury a akce spojené s jeho jménem se těší nebývalému zájmu. V pondělí 21. ledna zahájil Ladislav Smoljak výstavu nazvanou "Stopy Járy Cimrmana" v Třebíči. Ta volně navazuje na dvě předešlé výstavy. Na přelomu století byla realizována v rámci projektu „Praha – evropské město kultury roku 2000“ v historických prostorách pražského Hlavního nádraží úspěšná výstava „Doba Járy Cimrmana“. V dubnu 2005 proběhla v Galerii Pražské energetiky výstava nazvaná "Jára Cimrman - světoběžník a vynálezce", která byla věnována především některým Mistrovým vynálezům a exponátům dokumentujícím události z jeho pohnutého života. Další byla výstava v roce 2006 v Muzeu hlavního města Prahy "Stopy Járy Cimrmana", jež byla věnována divadlu samotnému - jeho čtyřicetileté historii a hlavně jeho členům, těm, kteří divadlem prošli, ale i těm, co myšlence Járy Cimrmana propadly na celý život. Tato výstava je nyní ke shlédnutí v Třebíči (v městském kulturním středisku), kde bude přístupná veřejnosti od 22. ledna do 9. března, denně (kromě pondělí) od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin.       (Zdroj: Třebíčský deník a stránky MČ Praha 8)


Oliver Shanti (vlastním jménem Ulrich Schulz) je rodilý Němec a známý vydavatel New Age music. V Evropě i jinde ve světě se prodalo přes milión nosičů s nápisem "Oliver Shanti & Friends". I u nás je tvorba tohoto autora známá a v některých kruzích dosti rozšířená....

... Dobrá pověst Olivera Shantiho se zhroutila jako domeček z karet v roce 2002, když propukl obrovský skandál, který dosud trvá. Německá policie začala Ulricha Schulze vyšetřovat pro podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Schulz žil v té době ve své vile v Portugalsku. Jakmile zjistil, že se nad ním stahují mračna, utekl a od srpna 2002 se před policií skrývá. Za informaci vedoucí k jeho dopadení byla vypsána odměna 3 000 eur. Schulz byl také obviněn ze zpronevěry peněz a z podvodů.

Jedno z nejprodávanějších alb Olivera Shantiho - Tai Chi Too. Zatykač na 59-letého Ulricha Schulze (1,86 m, 150 kg) vydaly německé úřady pro podezření z pohlavního zneužívání dětí. Obvinění se opírá o svědecké výpovědi a výslechy poškozených. Vyšetřování ukázalo, že Schulz od poloviny 80. let sexuálně zneužil nejméně 116 dětí, převážně chlapců. Své pedofilní sklony měl podle policie ukájet nejdříve v Mnichově, později i ve svém sídle v Portugalsku. Vyšetřovatelé odhadli počet případů, kdy došlo ke spáchání trestného činu, na více než tisíc. Některé z dětí propadly později závislosti na drogách, jiné dokonce spáchaly sebevraždu.

"Je obviněn ze sexuálního zneužívání dětí ve věku od sedmi do šestnácti let," řekl vrchní státní zástupce Anton Winkler.

Další nepříjemné zprávy o "geniálním tvůrci" a "hudební legendě" Oliveru Shantim vyšly na jevo po té, když lidé z jeho okolí prohlásili, že není pravým autorem relaxační hudby. Ve skutečnosti prý ani neumí hrát na žádný hudební nástroj. Je však obratným manipulátorem a vůdcem sekty Sattva. Mezi členy a příznivci této komunity bylo několik hudebníků, jejichž talent a schopnosti měl Schulz zneužít ve svůj prospěch. Koneckonců i oběti jeho zvrhlých pohnutek pocházely z rodin oddaných ctitelů.       (Zdroj: Gnosis9.net)


V 15. a 16. století bývaly zvony zavěšovány také opačně než je obvyklé - srdcem nahoru. Bylo to výhodné zvláště pro těžké zvony, které tak bylo snadné rozhoupat - zvon se rozhoupal vlastní vahou a v pohybu dále udržoval šlapáním. Protože tento způsob zavěšování byl v 17. století považován za nekatolický, na většině věží byly takto umístěné zvony zavěšeny srdcem dolů. Zdůvodnění "nekatolický" se mi jevilo málo přesvědčivé pro množství pracných rekonstrukcí, zejména když se to netýkalo zvukového efektu a zavěšení nebylo viditelné. Abych se přesvědčil, jaký mohl být jiný důvod pro změnu v zavěšení zvonů, rozhodl jsem se celou věc zpětně prověřit. Výsledek se dostavil rychleji než jsem očekával, k důvodu nekatolický je nutné přidat důvod energetický. Jako maketu věže jsem použil jeden metr vysoký mramorový šestihran o hmotnosti asi 200 kg a postavil jsem jej do energetické zóny. Pro přehlednost jeho energetickou hodnotu nebudu konkretizovat a označím ji jako základní. Bronzový odlitek zvonu o hmotnosti 1,5 kg jsem umístil na maketu věže (srdcem dolů) a po krátké době se její základní hodnota zvětšila téměř na trojnásobek. Při umístění opačném (srdcem nahoru) se základní hodnota věže zmenšila asi o 20 %. Tento pokus jsem mnohokrát opakoval vždy se stejným výsledkem. Není tedy o čem diskutovat, pracná rekonstrukce kostelních věží je tím dostatečně zdůvodněna. Ale nabízí se otázka, jak to s těmi hroty opravdu je, a experimenty pokračují.      (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


Kdysi se tvrdilo, že stáří a smrt jsou jedinými jistotami. Pokud jde o stárnutí, nejnovější výzkumy to popírají. Šedesátiletí mohou vypadat na třicet a cítit se také tak. U žen to může být vlivem zatím neschválené bioidentické hormonální terapie.

Jedna žena se této nové bio­identické hormonální terapie odvážila, i když je zatím neschválená. Herečka Suzanne Somersová. Biodidentické hormony jsou chemicky totožné (tedy identické) s lidskými hormony. Na rozdíl od syntetických, které až dosud užívají miliony žen a které mohou způsobovat rakovinu a srdeční choroby, jsou tyto bioidentické hormony získávány z rostlin. Vyrovnávají údajně bez vedlejších účinků hladinu hormonů v těle, která klesá s přibývajícím věkem.

Herečce Suzanne Somersové je šedesát let. Užívá bioidentické hormony, které dávají tělu pocit mládí.Suzanne Somersové je šedesát let. Bude trvat nejméně deset dvacet let, než bude nová terapie bioidentickými hormony schválena, pokud vůbec bude. Podle Somersové jí pak už nebude nic platná, protože jí bude osmdesát. Proto se rozhodla nečekat, i když nikdo s jistotou neví, jaké mohou být následky. Nejde jen o mladistvý vzhled. Terapie dostává tělo do situace, kdy se cítí mladé. Dobře spí, má chuť na sex, snižuje se nebezpečí chorob, nehrozí deprese. Je to obrovský příslib do budoucna a to, jak dopadne Suzanne Somersová, bude pro využití a schválení této terapie velmi významné.     (Dále čtěte na stránkách 100+1)


Společnost Bioveta z Ivanovic na Hané dokončila základní vývoj humánní vakcíny proti lymeské borelióze. Jak sdělil Ekonomu ředitel firmy Libor Bittner, vakcína již prochází zkouškami v Česku a v Německu. Vývoj, na kterém se podílela Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci, trval pět let. Budou-li testy úspěšné, mohlo by Biovetě patřit světové prvenství. Společnost už proti borelióze vyrábí vakcínu pro psy pod označením Biocan B.

»Výsledky testů očekáváme do konce července,« prohlásil Bittner. Pokud první zkoušky dopadnou dobře, začne Bioveta hledat zahraničního strategického partnera. Nutný několikaletý proces – preklinické a klinické zkoušky, schválení a registrace, příprava výroby apod. – by byl pro samotnou Biovetu příliš složitý a drahý.

Borelióza je infekční onemocnění přenášené klíšťaty. Odhaduje se, že v Česku činí promořenost populace klíšťat 5 až 10 %, přičemž místy může být i výrazně vyšší. Preventivní očkování lidí proti té formě boreliózy, která se vyskytuje v Evropě a Asii, zatím neexistuje.      (Zdroj: Agris.cz)

Krásná zpráva ... až na toho zahraničního partnera ... krucinálfagothimlhergot, to už jsme takoví chcípáci, že se všechna smetana musí nechat slíznout cizákům ??? Průmysl a všechno kolem se takřka rozdalo za hubičko nebo zmizelo v temnotě tunelů ... a když na něco zas jednou Čecháčci přijdou, tak to stejně zas schlamstnou někde jinde.


Na konci ledna bude ve Sluneční soustavě rušno. Země je vedle Marsu další planetou, kolem které proletí v těsné blízkosti planetka 2007 TU24 (29. ledna 2008).

Blízkozemní planetka 2007 TU24 byla objevena 11. října 2007 v rámci programu CSS (Catalina Sky Survey). Objekt o průměru mezi 150 až 600 m mine 29. ledna 2008 v 09:33 SEČ Zemi ve vzdálenosti 540 000 km (1,4 vzdáleností Měsíce).

V době svého největšího přiblížení 29. ledna 2008 dosáhne 10,3 magnitudy a bude se nacházet v souhvězdí Žirafy (Camelopardalis). Pak bude velmi rychle slábnout (1. února magnituda 13,0). Na konci ledna bude několik málo dnů planetka pozorovatelná na jasné a temné obloze (mimo městské osvětlení) i středně velkými dalekohledy. Dne 23. ledna je její jasnost 17,5 magnitudy.

Odhaduje se, že takto velkých blízkozemních planetek (objevených i neobjevených) je asi 7000 a že v takové blízkosti Zemi míjejí každých 5 let. Podle statistiky dopadají na Zem jednou za asi 37 000 let. Planetka 2007 TU24 je aktuálně nejriskantnějším známým asteroidem této velikosti nebo větším až do roku 2027. Ve dnech 23. až 24. ledna bude planetka monitorována Goldstone planetary radar, pak ji bude sledovat největší radioteleskop Arecibo (27. – 28. ledna a 1. – 4. února). Vysoká rozlišovací schopnost radaru umožní sestavení 3D obrazu planetky.       (Zdroj: OSEL.cz)


Třeba někoho z vás tohle zaujme a potěší ... jde o přístup k Leteckým předpisům ...

Internetový přístup k Předpisům je od 1.1.2008 bezplatný.

Ministerstvo dopravy na základě dohody s Řízením letového provozu ČR, s.p. zveřejňuje prostřednictvím Letecké informační služby stejnopis leteckých předpisů dle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů na této webové adrese.


24.01. 2008     Čtyřiadvacátého ledna 1848 bylo v Kalifornii nalezeno zlato – a začala kalifornská zlatá horečka.

Z hlediska dobrot je dnes velice významný den -- v roce 1920 byl vydán patent na mražený krém - eskymo. Patent obdržel Christian K. Nelson, obchodník z města Onawa ve státě Iowa v USA.

Krásná chvilka nadešla dnes v 8:15 ráno ....

Děkuji všem čtenářům za trpělivost a shovívavost, které s tímto mostem mají a vynasnažím se, aby tu ještě nějaký ten pátek stál a nesmetla ho žádná povodeň -- a nemyslím tím zrovna vodu. Pro úplnost - ten údaj je autentický, neb toto počítadlo akceptuje pouze jeden impuls z určité adresy za 24 hodin, takže si tam nemůžete zběsilým přihlašováním "nacvakat" návštěv, co hrdlo ráčí ...    

Vlk Samotář


NASA zveřejnila první fotografii planety Merkur v barvách. Bližší podrobnosti najdete na stránkách sondy Messenger  a pokud se chcete podívat jen na snímek, je možné i to.


Je známou skutečností, že se veverky veškerou nalezenou potravu, kterou nestačí zkonzumovat, snaží ukrýt. O tom, že jsou při této činnosti nezvykle podezíravé, se však vědci přesvědčili teprve nedávno. Kromě skutečného zahrabávání potravy totiž vytvářejí i falešné skrýše, které mají ztížit práci případným vykradačům spíží. Tráví tím kolem 20 % času věnovanému schovávání potravy. Tým etologů z britské University of Exeter zjistil, že podíl falešných skrýší se zvyšuje úměrně tomu, jestli veverku někdo sleduje. Za potenciální zloděje považují nejen příslušníky vlastního druhu, ale také další zvířata a dokonce i člověka. Etologové zatím nechtějí spekulovat, jestli tím veverky prokázaly nečekané mentální schopnosti, kdy dokáží situaci zhodnotit z pohledu jiného tvora, nebo se jedná o jednoduše naučený vzorec chování. O tom by více měl napovědět až další výzkum.      (Zdroj: 21@století)

Z toho plyne - mějte rozum a nepozorujte veverky moc okatě, neb zešílí a umřou hlady při budování dalších a dalších falešných skrýší !!!


V roce 1975 předložil americký výzkumník rakoviny Dr. Hardin B. Jones na kongresu pro výzkum rakoviny, který se konal na univerzitě Berkeley (Kalifornie) naprosto šokující dokument: byl to výsledek právě uzavřeného, 23 roků trvajícího statistického výzkumu. Dr. Jones podrobně dokázal, že nemocní rakovinou, kteří se zdráhali podrobit se oficiální medicínské terapii (chemoterapii a ozařování) přežili v průměru 12 a půl roku, zatímco pacienti, kteří se rozhodli pro užívání medikamentů pocházejících z pokusů na zvířatech v průměru umírali již po 3 letech. Tak veřejně obžaloval zfalšované statistické výsledky ze strany chemicko-medicínského výzkumu, které se prováděly ve prospěch vivisekce: onkologický establishment tajně pracoval na předstírání úspěchů k zajištění důvěry a financování veřejností. Odhalení Dr. Jonese vyvolalo v takových případech obvyklé reakce: cenzuru dat, stíhání a pomluvy vůči němu. Účastníci kongresu - lékaři a uznávaní výzkumníci přijali statistiky s chladnou odezvou a mezi všemi přítomnými zástupci tisku měl pouze jeden jediný žurnalista odvahu informovat veřejnost o podaných důkazech Dr. Jonese. Statistika upadla v Evropě během jednoho jediného roku v zapomnění, až do té doby, co byla publikována veřejně v Německu; zmiňují se o ní i odkazy na konci knihy .      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Krajský soud v Plzni vydal rozsudek, v němž uznal právo Dětí Země na informace o povolených stavbách billboardů na území městského obvodu Plzeň 4. Děti Země konkrétně žádaly poskytnutí kopií stavebních povolení a plánků umístění staveb. Úřad městského obvodu Plzeň 4 a následně po podaném odvolání i Magistrát města Plzně poskytnutí informací odmítly.

„Úspěch v soudním řízení nás nepřekvapil, neboť existuje již řada rozsudků, kdy soudy v podobných případech rozhodly stejně,“ komentuje rozsudek Martin Hyťha z Dětí Země. „Spíše nás překvapuje, že některé úřady poskytování informací dále odmítají, i když vědí, že jednají nezákonně. Soudy pak musejí řešit relativně zbytečné žaloby, neboť v případě neúspěchu odvolání žadatel nemá jiný prostředek, jak se domáhat svého ústavního práva,” doplňuje Hyťha.

Před rokem a půl požádala plzeňská pobočka Dětí Země Úřad městského obvodu Plzeň 4 o poskytnutí stavebních povolení na billboardy nacházející se na území obvodu. Úřad však vydání informací zamítl, stejně jako odvolací orgán, kterým je Magistrát města Plzně. Hlavními argumenty pro odepření informací bylo tvrzení, že se na danou věc vztahuje správní řád a stavební zákon, a že Děti Země nebyly účastníky daných řízení a neuvedly důvod žádosti.

Soud konstatoval, že na poskytování informací včetně rozhodnutí úřadů se správní řád nevztahuje a prokazování právního zájmu nebo vážného důvodu při žádosti o informace není zapotřebí.     (Zdroj: Děti Země)


Náklady na splnění cílů, které si Evropská unie stanovila do roku 2020 v boji proti změnám klimatu, by mohly překročit 60 miliard eur (1,5 bilionu korun). Vyplývá to z projevu, který dnes v Londýně přednesl předseda Evropské komise José Barroso. Šéf unijního výkonného orgánu tvrdí, že komise počítá s náklady kolem 0,5 procenta hrubého domácího produktu Evropské unie - to při celkovém unijním HDP překračujícím 12 bilionů eur znamená částku kolem 60 miliard eur.

Komise ve středu zveřejní balíček, který má vypočítat příspěvek jednotlivých členských států unie k boji proti klimatickým změnám. Unie se již loni zavázala, že do roku 2020 zvýší využití obnovitelných zdrojů na 20 procent celkově instalovaného výkonu, sníží emise o 20 procent a o 20 procent zvýší energetickou účinnost. Barroso tento závazek označuje sloganem "20 20 20 v roce 2020".

Náklady přesahující 60 miliard eur se sice mohou zdát nemalé, ale podle Barrosa by nicnedělání mělo na jednotlivé státní pokladny daleko větší dopady. Pokud by se unie neodhodlala k žádné "akci", náprava škod by byla nejméně desetkrát dražší a mohla by dosáhnout až 20 procent unijního HDP, tedy téměř 2,5 bilionu eur (65 bilionů korun).

Stanovené cíle jsou sice spojeny s řadou finančních nákladů, ale údajně mají velmi příznivý vliv na ekonomiku. Sektor obnovitelných zdrojů má nyní obrat 20 miliard eur a pracuje v něm zhruba 300.000 lidí. Prospěch by mělo přinést i snížení závislosti EU na dovozu plynu a ropy. Náklady na dovoz těchto surovin by se měly snížit zhruba o 50 miliard eur (1,3 bilionu korun).

Alternativní pohled na celou věc nabízí např. úvaha Tajená realita: blíží se malá doba ledová; ve světle těchto informací se jeví celý "balíček" jako nesmysl a peníze na "boj proti změnám klimatu" jako vyhozené z okna, zatímco by se daly využít na mnohem užitečnější věci. Ona už ta formulace "boj proti změnám klimatu" vypovídá o lecčems ... boj s větrnými mlýny ... to snad ...


Bez genetické manipulace je název projektu, který vznikl jako reakce na nejasnou situaci ve vztahu genetického inženýrství ke spotřebiteli, k životnímu prostředí a ke společenské situaci na celém světě.

Zmíněný projekt je především vizuální koncepcí, zahrnující systém značení produktů na trhu, které samy o sobě nejsou geneticky upraveny nebo se v jejich složení neobjevuje geneticky modifikovaná složka. Takový způsob „opačného“ značení (povinnost značit GMO výrobky jsou všichni, jejichž výrobek obsahuje minimálně 0,9 % GM složky) je dle mého názoru prozatím jediná účinná cesta, jak umožnit spotřebitelům svobodně a jednoduše si na trhu vybrat ten výrobek, který je (alespoň z pohledu genetického inženýrství) vypěstován na přírodní bázi, podporuje tradiční zemědělství a způsob hospodaření a biologicky neznečišťuje životní prostředí.

V současné době je celý koncept pouze ve fázi projektu a pracuje se na jeho částečné realizaci.      (stránky projektu se rodí na webu ...)


Proč lidé kupují drahou balenou vodu, když pitná voda z veřejných vodovodů není horší?  V místech, která jsou zásobována z veřejného vodovodu, není nutné kupovat balenou vodu, jsou to vyhozené peníze. Většina balených pitných vod je vyráběna z vody vodovodní. Balená voda se tak na jednom litru prodraží až stopadesátkrát.

Zvýšení cen vodného a stočného se stává tradičním koloritem začátku roku nového. Jistě opět vyvolá bohatou diskusi na téma jak je voda drahá. Na druhou stranu je třeba si všimnout kolik lidí kupuje mnohdy stejnou vodu zabalenou, za nepoměrně více a nijak se nad tím nepozastaví.      (Zdroj: Tzbinfo.cz)

Můj kamarád, vodohospodář Jarda, který do toho vidí velice dobře tvrdí, že na výstupu z vodojemu má voda v podstatě kojeneckou kvalitu; ta ale pak utrpí dopravou potrubími, která jsou všechno, jen ne ve stavu, jakém by měla být. Ale pořád jde o vodu pitnou a nejméně tak kvalitní, jako je ta balená -- po které navíc zbudou milióny téměř nezničitelných láhví ...


Na podzim loňského roku rozvířila média zpráv o nálezu nelegální archeologické sbírky. Ohledně pozůstalosti po tragicky zemřelém muži se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obrátil na Archeologický ústav AV ČR: Muž, který zemřel bez příbuzných, po sobě zanechal obrovskou sbírku archeologických nálezů. „Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“ říká Miroslav Dobeš z Archeologického ústavu v Praze, který byl pověřen základní dokumentací sbírky.

Obsah sbírky a její hodnota

Jedná se o sbírku obsahující asi 1900 bronzových, 1400 železných předmětů plus několik keramických. Několika kusy jsou zastoupeny již měděné předměty dokumentující počátky metalurgie ve střední Evropě v pozdní době kamenné (cca 4000 př.n.l.). Mnohem bohatěji jsou zastoupeny památky mladších období, z doby bronzové (cca 2000 – 700 př.n.l.), doby železné (700 př.n.l – 0) a z doby římské a stěhování národů (0 – 568 n.l.). Četné jsou i předměty středověké a raně novověké.     (Zdroj: National Geographic)


Před naplněným sálem v Poslanecké sněmovně hovořil včera odpoledne Philip E. Coyle, který přijel do Česka na pozvání Greenpeace. Přítomni byli z poslaneckého klubu ČSSD - stejně jako v případě jeho přednášky pro Zelené den předtím - jen "pozorovatelé", neboť pro poslance stejnou přednášku přednesl už v úterý speciálně pro členy klubu. Poslanec Zaorálek uvedl veřejnosti Coyleho slovy, že se jeho návštěva nedá srovnat s návštěvou Oberinga, neboť ten přijel se zástupci zbrojařských firem lobbovat kšefty s poslanci a zástupci českého průmyslu. Coyle ale vrací dle Zaorálka správně politickou diskuzi na politickou půdu.

Coyle v průběhu diskuze na veřejně pronesenou, přímou a dvakrát opakovanou otázku Britských listů byl nucen připustit informace BL z roku 2006, že americké rakety, které USA plánují umístit v Polsku, jsou technicky schopné nést namísto EKV (exoatmospheric kill vehicle) hlavic jaderné hlavice. Bránil ale USA tím, že "MDA o tom ale neuvažuje". Směšný, i když pochopitelný argument loajálního, nicméně poctivého amerického státního úředníka. Přítomný pracovník ruského velvyslanectví nevěřil vlastním uším a byl nejspíše jedním z mála hostů, který ze slovní přestřelky mezi Coylem a Britskými listy pochopil dosah toho, co v tu chvíli bývalý náměstek ministra obrany USA a zbrojní expert Pentagonu řekl. Coyle také znovu potvrdil, že nespolehlivost systému protiraketové obrany MDA v dosavadních testech vylučuje její operační nasazení jako "hlídacího" systému, což je doposud jediný důvod, který USA deklarují.       (Tyto informace plus informace navazující najdete v Britských listech)


Blíže k avizovanému nálezu mohyly u Brandýsa nad Labem ...

Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i. právě dokončil rozsáhlý záchranný výzkum na jihozápadním okraji Brandýsa nad Labem. Pod vedením Alžběty Danielisové probíhal od srpna 2007 v místě výstavby nových bytových domů.

„Na ploše, kde staví firma Sládek Group, a.s., byly objeveny bohaté pozůstatky pohřebních a sídlištních aktivit především ze starší a mladší doby bronzové a ojediněle i z dalších období“ říká Alžběta Danielisová z ArÚ Praha. Z celkové plochy překračující 3 ha, byl prozkoumán přibližně 1 ha v sektorech pod budoucími domy a komunikacemi. Ze západu na východ probíhala pod ornicí kulturní vrstva, která ve východní části narůstala v mohutné souvrství, pocházející nejspíše ze starší doby bronzové. Do něj se posléze zahlubovaly objekty z mladších období, především pozdní doby bronzové. K zajímavým dokladům pohřebních aktivit patřily hroby ze starší fáze únětické kultury, obsahující často několikanásobné pohřby. Z nich nejzajímavější je bezesporu dvojhrob, který, který sice byl poměrně chudě vybavený, ale doprovázel ho obvodový kamenný věnec a kamenný zával nad vlastními pohřby. Je možné, že se jedná o pozůstatky mohylového náspu, což je v tomto období jev poměrně výjimečný. Z mladší doby bronzové byli dále nacházeni jedinci (především děti), uložení v sídlištních objektech.

Sídlištní aktivity na ploše byly zastoupeny zpravidla zásobními jámami s bohatými nálezy: keramickými nádobami, zvířecími kostmi a kostěnými nástroji a ojedinělými zlomky bronzů nebo železa. Na několika místech pak byl zachycen šest metrů široký příkop, podkovovitě ohraničující nevýraznou ostrožnu nad potokem. Pochází pravděpodobně ze starší doby bronzové a obsahoval bohatou kolekci zvířecích kostí a pozůstatky z rozrušených starších hrobů.      (Zdroj: Archeologický ústav Praha)


23.01. 2008     Třiadvacátého ledna roku 1556 se odehrálo nejničivější zemětřesení v novodobé historii. V čínské provincii Shaanxi tehdy zahynulo přes 830 000.lidí ....


Zahraniční investoři stále více a úspěšněji působí v oblasti, která byla doménou státu a měst: Budují na zelené louce nové, velké průmyslové zóny s novými továrnami a skladovými prostorami.

Za budování zón v tuzemsku utrácejí miliardy. Jenom společnost CTP, které už dnes patří na trhu nabídky průmyslových areálů v zemi více než polovina trhu, chce v Česku utratit dalších 11 miliard korun.     (Zdroj: Aktuálně)

... a až za pár let potáhnou za levnější pracovní silou na východ, zůstane nám vydrancovaná a zabetonovaná země ...


Od Aristarcha ze Samu po hvězdáře roku 1900 potřebovalo lidstvo 22 století, aby vypočetlo přibližnou vzdálenost Země od Slunce: 149 400 000 kilometrů. A přitom by stačilo násobit miliardou výšku Cheopsovy pyramidy, postavené podle vědců 2 900 let př.n.l.

Dnes víme, že stavitelé uložili do pyramid výsledky vědy, jejíž původ a metody neznáme. Shledáváme se tam s Ludolfovým číslem a přesným výpočtem délky slunečního roku, s poloměrem a vahou země, se zákonem precese jarního bodu, s hodnotou jednoho délkového stupně, s přesným severním směrem a snad s mnoha jinými, doposud nerozluštěnými daty.

Odkud pocházejí tyto znalosti? Jak k nim stavitelé dospěli, nebo jak je přejali a od koho? Stavba pyramid svědčí o zvládnutí techniky, která nám zůstává zcela nepochopitelná.

Nenašel se žádný přístroj umožňující tak exaktní vědecké výpočty, ani stopy svědčící o jakési vyspělé technologii. V pyramidách nebyly nalezeny žádné písemné záznamy. Skeptici tvrdí, že ve stavbě zakomponované matematické vzorce a vztahy jsou pouhé shody okolností. Podle nich nám nezbývá nic jiného, než uvěřit, že dávní architekti a designéři dali vytěžit, převézt, vyzdobit, zdvihnout a usadit na půl milimetru přesně a podle měr, které jim v náhodné inspiraci prolétly hlavou, 2 600 000 kvádrů velké pyramidy jen proto, aby uspokojili megalomanii svých králů. To vše údajně zvládli nádeníci pracující s kousky dřeva a s pilami vhodnými nanejvýš k řezání lepenky, a přitom si vzájemně nešlapali na nohy…

O této i jiných stavbách starých nejméně pět tisíc let nevíme téměř nic. Víme však, že bádání o těchto věcech byla prováděna lidmi, pro něž je moderní civilizace jedinou možnou technickou civilizací. A když vycházejí z tohoto kritéria, pak si musejí představovat buď „boží pomoc“, anebo kolosální a bizarní mravenčí práci. Je však možné, že myšlení dávných projektantů bylo zcela odlišné od našeho. Mohli používat obdobných technik, jako jsou naše, ale také technik naprosto odlišných. Je možné, že jejich mocná věda a technologie, která úplně zmizela se světem faraónů přinesla jiná řešení, než jsou ta naše. Jistě. Dá se jen těžko uvěřit, že by nějaká civilizace mohla zaniknout, úplně zmizet. Ještě těžší je věřit, že by se mohla lišit od naší civilizace tak, že máme potíže ji jako takovou rozpoznat. A přece!...        (První část materiálu Hitlerova věda a mystika čtěte na stránkách WM magazínu)


AMERICKÝ SOUD PROHLAŠUJE, ŽE ZAJATCI NA GUANTANÁMU NEJSOU “FYZICKÉ OSOBY” Apelačním odvoláním potvrdil soud v městě Washington zamítnutí žaloby ze strany čtyř Britů, kteří byli vězněni v americké vojenské věznici Guantanámo na Kubě. Muži žalovali bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda a další vysoce postavené důstojníky, za mučení vězňů a náboženské zneužívání. Soudce zamítl žalobu z důvodu nedostatků v totožnost žalujících, kteří podle rozsudku nejsou podle amerických zákonů považováni za fyzické osoby. Soud rozhodnutí konstatoval takto:„Žalobci jsou cizinci a nebyli na území Spojených států v době, kdy se uvedené zneužití uskutečnilo. Neplní tím tedy zákonný popis osoby.” Rozsudek byl vydán minulý pátek, zrovna když tisíce aktivistů za lidská práva po celé planetě protestovali kvůli šestému výročí založení věznic na Guantanámu. Před budovou Nejvyššího soudu ve Washingtonu, kde soud probíhal, bylo během demonstrace zatčeno nejméně 80 aktivistů. Ti požadovali zavření této věznice, kde bylo bez obvinění a bez soudu zadrženo již přes 800 mužů a chlapců. Demonstranti se oblékli jako vězni z Guantanáma do oranžových kostýmů a černých kapucí.      (Zdroj: AKT-INFO)


Podle výsledků nových satelitních měření tají antarktické ledovce mnohem rychleji než před deseti lety, napsal National Geographic. Tento fakt lze dle Jonathana Bambera z University of Bristol považovat za důkaz toho, jak rychle Antarktida reaguje na globální oteplování.

Nové výzkumy přicházejí s alarmujícími výsledky - během deseti let se míra tání ledovců zvýšila o plných 75 %. To znamená, že oproti 112 gigatunám, o něž se ledovce zmenšily v roce 1996, ubylo o deset let později z plochy ledovců již 196 gigatun ročně. Největší ztráta ledové hmoty byla zaznamenána v oblasti severní Antarktidy a Antarktického poloostrova. Výsledky výzkumu pak popírají současné klimatické modely, podle nichž by se ledové plochy měly naopak zvětšovat v důsledku větší míry sněžení zapříčiněného globálním oteplováním. Pro tyto teze ale dle Bambera nebyly prostřednictvím satelitních měření nalezeny důkazy, uvedl National Geographic.      (Zdroj: Ecomonitor)

Poplašné zprávy ... jen pro objektivnost by se také mělo psát, že podnebí takhle prostě kolísá přirozeným způsobem a vybírání daní to nezvrátí. Z historie poměrně nedávné můžeme vyčíst, že třeba území Grónska bývalo obydlené a zemědělsky využívané (a takové teplo tam teď zdaleka není) a že vinná réva se pěstovala na místech, která ji připomínají již jen podle gografických názvů....


Ze stránek Matrix-2001.cz:

Vážení přátelé a příznivci nezávislého internetového magazínu Matrix-2001. Dnes poprvé vám přinášíme materiál, který je součástí velmi rozsáhlé tvorby předního anglického badatele Andrewa Collinse, jenž je světově proslulým nezávislým výzkumníkem na poli archeologie, historie a celé řady dalším vědeckých témat. Jsme nadšeni z toho, že pan Andrew Collins nám umožnil odprezentovat jeho velmi široké dílo seriálem poutavých reportáží exkluzivně na Matrixu-2001. Jsme s tímto předním badatelem v kontaktu a je možné, že naše vzájemná spolupráce přinese další plody jenž budou jen a pouze přínosem pro naše čtenáře. Materiál pro naší první reportáž jsme čerpali z jeho posledního světového bestselleru "The Cygnus Mystery". Jde skutečně o jedinečnou knihu přinášející zcela originální témata, ale i důkazy o tom, že kosmické paprsky z binární hvězdy známé jako "Cygnus X-3" pomohly urychlit lidskou evoluci během poslední doby ledové, že uctívání "Cygnu" jako ptáka spojovaného s kosmickým životem a smrtí se datuje 17 000 let do minulosti - do doby, kdy se souhvězdí nacházelo v zásadní pozici na severním nočním nebi, že "Cygnus" stálo na počátku všech světových náboženství, že původ astronomie, literatury, starých kosmologií a dokonce záoceánských mořských plaveb leží v době před 17 000 lety. Autor stopuje samotnou DNA života - od šmakého umění v paleolitických jeskyních k základům Velké Pyramidy, od psychedelických cest v perské Amazonii po objev šroubovice DNA Francise Cricka. Odhaluje, že naši předci věděli to, co nám dnes říká věda - že život na Zemi má prapočátek mezi hvězdami - skutečnost známá a akceptovaná našimi předky. Začtěte se tedy na této úvodní reportáže.....


...  Abecedu lidštiny tvoří dobově přesně dané vlastnosti číslic a písmen - podobně jako tabulku chemických prvků tvoří hierarchie návazností mezi prvky a skupinami prvků. Známe trojku jako archetyp tří rozměrů hmoty/prostoru/času, ale kdo si všiml, že ona je také „půlkou“ osmičky, pokud osmičku svisle rozdělíme na poloviny. Písmeno B je z tohoto úhlu pohledu obdobou „trojky“, navíc svisle propojené onou „osou“. Také šestka a devítka mají svou obdobu v písmenu Q. A do jaké míry je podobná „změna směru“ u písmene L a „jedničky“, to už záleží na výkladu, který propojuje číslice a písmena do struktury, kterou jsem pojmenoval „abecedou lidštiny“. (návod k použití + seznam prvků = níže)

Nutně musela přijít doba, kdy lidé zkoumáním hmoty pojmenovali její jednotku atomem a vytvořili číselnou hierarchii těchto stavebních prvků hmoty. A podobný proces probíhá i v kategorii méně hmotné hustoty, kterou známe jako zvuk. Dopad zvuku slov do našeho vědomí je zodpovědný za to, co děláme a na co myslíme. Místo prvků hmoty máme slova a věty. Zkoumáním písmen ve slovech tak bylo možné sestavit obdobnou hierarchii k tabulce chemických prvků = seznam vlastností číslic a písmen.

Nezáleží na době, kdy bude „abeceda“ obecně přijata, málokdo dnes tuší, co je jejím účelem. Ona je výsledkem rotace původně evropských, dnes světových jazyků. Tato „abeceda“ je ale jiným výsledkem, než se kterým kalkulovali ti, kdo řadili určitou dvojici číslic ke každému tvaru a zvuku písmene „latinky“. ...      (Ukázka z článku Abeceda lidštiny ze stránek Jitřní země)


Csaba Molnár a jeho kolegové z budapešťské univerzity Eötvös Loránd nahráli štěkot ovčáckých psů (sheep dog – dle slovníku i konkrétně kolie) v různých situacích: při hře, rvačce, když byli psi sami, ve chvílích, kdy signalizovali ohrožení... Následně vzorky štěkotu předložili speciální neuronové síti (tu vyvinul jiný vědecký tým, tentokrát ve Švýcarsku), která se naučila s různým stupněm úspěšnosti nejen poznávat jednotlivé psy, ale také identifikovat, při jaké příležitosti hafají. Zajímavé je, že nejlépe se dařilo rozpoznávat štěkot provázející ohrožení. Naopak rozpoznat od sebe jednotlivé psy šlo nejlépe při hře, štěkot vydávaný při rvačce se rozlišit prakticky nedařilo. Je to vlastně logické a neuronová síť se v tomto smyslu chovala podobně jako člověk – pro nás je také nejdůležitější jednoznačně identifikovat, že pes signalizuje ohrožení. Z hlediska psa je jasné, že v určitých situacích (hra) jeho štěkot ovlivní lidské chování a tím i situaci psa. Tím se i vysvětluje, proč je těžké od sebe rozlišit štěkot jednotlivých psů při rvačce – v takovém případě se člověk psům nesnaží zrovna porozumět, ale spíše je od sebe odtrhnout, nebo se jim klidit z cesty. Celkově shrnuto, variabilita psího štěkotu s sebou zřejmě nese víc informace, než se dosud soudilo. Selekce ze strany člověka nevedla ke „zhloupnutí“ psů, ale spíše u nich vyvolala potřebu složitějšího chování.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Stromem roku 2008 je jasan. Státní podnik Lesy České republiky, s. p. se tímto tradičním projektem snaží seznámit širokou veřejnost s další dřevinou, kterou mohou lidé běžně potkat v naších lesích.

Lesy České republiky, s. p. ve spolupráci s Českou lesnickou společností, o. s., za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky pořádají v rámci „Jasanu - stromu roku 2008“ odborný seminář. Seminář nazvaný „Jasan - dřevina roku 2008“ proběhne 5. června 2008 v České Kamenici v okrese Děčín.

Jasan ztepilý - fraxinus excelsior - je statný opadavý strom, který může dorůst výšky 40 metrů, za méně příznivých podmínek ovšem může vyrůst i jako keř. Jeho větve jsou šedozelené, pupeny černo-hnědé, má až 12 centimetrů dlouhé a temně zelené listy. Květy jasanu jsou jedno nebo oboupohlavné, v mnoha barevných variacích od bílé barvy po různé odstíny růžové. Květenstvím je postranní lata. Plody jsou úzce podlouhlé křídlaté nažky leskle hnědé barvy rostoucí na dlouhých převislých stopkách. Jasanu se daří ve vlhkých a podmáčených lesích nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké horské polohy. Jasan je šestá nejrozšířenější dřevina v našich zemích, jeho podíl činí 3,5%. V posledních letech se samovolně rozšiřuje zejména na opuštěných zemědělských půdách, ale i nežádoucím způsobem v chráněných oblastech.

Jasan ztepilý má velké využití v léčitelství. Sbírají se jeho jednotlivé lístky, sbírat se může také kůra. Jeho listy se užívají zejména při revmatismu, dně, ledvinových nemocech nebo při zadržení tekutin v těle. Kůra jasanu snižuje horečku. Velmi kvalitní je pružné a tvrdé jasanové dřevo, které se používá zejména při výrobě nábytku, sportovního náčiní, v truhlářství, při výrobě násad či topůrek.

Největší jasan v České republice roste v Nudvojovicích, v městské části Turnova na Semilsku. Najdete ho 300 metrů od břehu Jizery u hřbitovní kaple svatého Jana Nepomuckého. Turnovský strom má obvod kmene 700 cm s mohutnými kořenovými náběhy, větve ve výšce 8 m a koruna dosahující do výšky asi 30 m má průměr cirka 12 m. Jeho stáří je odhadem 400 let.

(Převzato - Lesy České republiky)


Britský parlamentní výbor vyzval vládu k odkladu biopaliv. Nelíbí se mu, že zvyšují ceny potravin a škodí životnímu prostředí. Stejně skeptičtí vůči biopalivům jsou i odborníci. Britský parlamentní výbor pro hodnocení životního prostředí vyzval tamní vládu, aby na využívání biopaliv uvalila moratorium. Zpráva výboru tvrdí, že jejich vliv na životní prostředí je záporný a pěstování zdražuje potraviny. Informoval o tom předseda výboru Tim Yeo, podle kterého by růst cen potravin mohl ohrozit potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích.

Biopaliva měla postupně nahrazovat tradiční pohonné hmoty, a tím i snižovat emise skleníkových plynů. Odborníci jsou však čím dál tím skeptičtější. Podle loňské zprávy OECD a dalších odborníků je při zahrnutí celého cyklu sporné, zda biopaliva vůbec přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a zda vůbec dodají aspoň tolik energie, kolik jí spotřebují při své výrobě a distribuci.       (Zdroj: Agris.cz)

Ach jo ....


Prásknutí je ve skutečnosti aerodynamický třesk způsobený tím, že konec biče překoná bariéru rychlosti zvuku. Je to umožněno tím, že se bič od násady ke špičce zužuje. Při použití biče energie předaná násadě vysílá po celé délce biče vlnu. Jak tato vlna postupuje po zužujícím se biči, působí na postupně se zužující průřez a stále menší hmotu. Energie této vlny je funkcí hmotnosti a rychlosti, a protože energie vlny musí být zachována, platí, že pokud se hmotnost s postupem vlny po biči snižuje, musí růst rychlost. Když vlna dosáhne špičky biče, musí být rozptýlena. Něco přejde do vzduchu a něco do odražení vlny, která se vrací po biči zpět. V okamžiku, kdy počáteční vlna dosáhne špičky těsně před svým návratem, prochází tedy krátkým, ale mimořádně velkým zrychlením. Výsledkem je pohyb nadzvukovou rychlostí.      (Zdroj: Řev přírody)


22.01. 2008     Dvaadvacétého ledna je prvním dnem Úplňku v roce 2008. Měsíc se naplno rozzáří ve 14:34 SEČ.

No a dneska ráno, když jsem se vracel z venčící procházky s Benýskem, stál mezi vraty ježek. Chudák, asi ho to teplo probudilo, neb mu vítr odnesl pelíšek - ale vypadal čile a kamsi odběhl do tmy. Psa se nebál a ten o něj také moc zájem nejevil ... asi ví o bodlinách své ...


Nález unikátní mohyly - U Brandýsa nad Labem se našly pozůstatky unikátní mohyly s dvojhrobem ze starší fáze únětické kultury (kolem roku 1900 před naším letopočtem). Hrob je sice poměrně chudě vybavený jednou bronzovou záušnicí a keramickou nádobou, pro toto období je ale výjimečný.         (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Tři neděle se vybírají regulační poplatky ve zdravotnictví a někteří lékaři už požadují, aby byly vyšší. Sdružení Lékaři pro reformu (LPR), v němž už je přes 500 specialistů a další se hlásí, navrhuje, aby pacienti platili jako dosud 30 korun u praktického lékaře, ale už 60 korun u ambulantního specialisty (dosud 30 korun) a 90 korun za den v nemocnici (dosud 60 korun).    (Dále viz Novinky.cz)

Vraťte diplomy a běžte mezi ty (..., ... a ...) manažery ČEZu, vy reformátoři ...  Je to na zvracení, dělat si z lidí stádo dojného dobytka a z jejich nemocí a bolesti kšefty ... Prý regulační poplatky ... jak vznešené ... to je jako když se za socialismu nesmělo říkat "zdražování", ale pouze "úpravy cen" ...


Před rokem se snažil ohromit svět americký režisér James Cameron dokumentárním filmem Ztracená Ježíšova hrobka. V dokumentu odvysílaném televizní stanicí Discovery tvrdil, že v hrobce, objevené náhodou v roce 1980 v jeruzalémské čtvrti Talpiot, spočívaly ostatky Ježíše a jeho rodiny. Film a s ním související kniha měly velkou publicitu, ale vědci byli tehdy skeptičtí. Camerona kritizovali za lacinou senzacechtivost a film byl považován za cosi jako Šifra Mistra Leonarda 2.

V Jeruzalémě se ale tento týden uskutečnilo setkání několika desítek archeologů, historiků, religionistů a znalců města. A ukázalo se, že názory se poněkud posunují. I když podle mínění odborníků bude třeba dalšího zkoumání hrobky, nelze prý tezi o tom, že skutečně skrývala Ježíšovy ostatky, kategoricky odsoudit. ...

... Největší šok ale způsobila Ruth Gatová. Manželka archeologa Josefa Gata, který hrobku jako první v roce 1980 prozkoumal. Gat, který patřil k nejznámějších izraelských archeologům a v oboru pracoval přes dvacet let, je už mrtev. Jeho žena však prohlásila: "Byl přesvědčen o tom, že jde o místo posledního odpočinku Ježíše a jeho rodiny. Ale nechtěl to říci, protože se obával vlny antisemitismu ve světě. Narodil se v Polsku a přežil holocaust. Proto raději mlčel," řekl Gatová.     (Zdroj: Aktuálně.cz)


Spojené státy dají Evropské unii více času na to, aby se podřídila nařízení Světové obchodní organizace (WTO) a začala ve shodě s pravidly umožňovat dovozy nových geneticky modifikovaných potravinářských produktů (GMO). Dohoda obou mocností poskytuje EU "omezenou dobu", v níž bude muset schvalování GMO urychlit, sdělila dnes mluvčí Úřadu obchodního zmocněnce USA Gretchen Hamelová. WTO dala EU termín na splnění požadavku do 11. ledna.

Washington tak zatím nebude eskalovat spor a žádat WTO o svolání zvláštního rozhodčího panelu; ten by měl prověřit, jak EU nařízení splňuje, a může proti Evropě schválit sankce. Vedle USA by sankce mohly uvalit Kanada a Argentina. Všechny tyto země si na EU u WTO stěžovaly na vědecky nepodložené, to znamená nezákonné blokování přístupu nových produktů GMO na evropský trh a tento spor loni definitivně vyhrály.     (Zdroj: Ekolist.cz)

Ach, jak velkomyslné gesto ... nebudou nám zatím tedy ty hrůzy cpát do chřtánu násilím ...


Současný sklon převážet děti všude autem je v přímém rozporu s podporou zdravého životního stylu. Podle odborníků jim navíc hrozí sociální izolace, nesamostatnost a nezodpovědnost.

"Děti, které jsou dopravovány do školy autem, ztrácejí se svým okolím kontakt, nechápou ho a nemají k němu vztah. Nemají možnost své okolí poznat, sžít se s ním, oblíbit si ho a hůře také komunikují s lidmi, což má později negativní důsledky nejen v osobním, ale i v občanském životě. Tyto děti také nemají dostatek podnětů, které by rozvíjely jejich psychiku, bývají apatické, špatně se soustředí," upozorňuje Nadace partnerství, která se intenzivně věnuje těmto tématům a organizuje i granty v oblasti prevence a bezpečnosti dětí na silnici.      (Zdroj: WEBReporter)


Americká společnost Hyperion Power Generation oznámila, že nyní vyvíjí nový zdroj elektřiny s názvem Hyperion Hydride Reactor. Jde o miniaturní štěpný reaktor o výkonu 27 MW, který pokryje spotřebu elektrické energie v komunitách až s 25 tisíci obytnými domy. Reaktor je bezpečný, neobsahuje žádné pohyblivé části a nevyžaduje lidskou obsluhu. Reaktor je také přenosný, náplň paliva by měla vystačit na nejméně 5 let, pak je možné ji ve výrobním závodu obnovit. Společnost má záměr postavit továrnu na nové miniaturní reaktory v Novém Mexiku, ta by měla od roku 2012 vyrábět až 4000 těchto malých reaktorů ročně.      (Zdroj: ScienceWORLD)


CENIA v úterý 8. ledna 2008 na Mapových službách Portálu veřejné správy zveřejnila další hlukové mapy. Ke stávající strategické hlukové mapě železnic nově nově přibyly i strategické hlukové mapy silnic, Brna, Prahy a letiště Ruzyně. Data pro zpracování mapových úloh poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Více viz : http://geoportal.cenia.cz.      (Zdroj: Cenia.cz)

Nívod: nejprve najděte výřez mapy, který vás zajímá. Pak vlevo klepněte ve sloupci Funkce aplikace na velkoplošný grafický odkaz Tématické úlohy v aktuálním výřezu; z následně zobrazeného seznamu vyberte vhodnou mapu -- v levé sekci klepněte na Hlukové mapy a výběr upřesněte v sekci vpravo.


Zbytky od oběda zabíjejí každou zimu ve Zlíně desítky ptáků. Vařená domácí strava je totiž pro ptactvo absolutně nevhodná.

Fotograf Zlínského deníku narazil ve Zlíně při svých pochůzkách například na krmítko plné topinek a knedlíků.

„Solená, kořená a vařená jídla jsou pro ptáky smrtící. Způsobují jim totiž závažné problémy trávicího traktu, se kterými se nedokáže ptačí tělíčko vyrovnat,“ upozornil jednatel a ornitolog Severomoravského regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody Miroslav Dvorský. Uvařený pokrm podle něj nasákne vodu, která při nízkých zimních teplotách zmrzne. „Zmiňované topinky jsou navíc plné přepáleného oleje, což zvířatům způsobí vážné střevní potíže končící tragicky jejich úhynem. Stejné důsledky mohou nastat po požití čerstvých knedlíků,“ vysvětlil Dvorský.

Pro ptáky je naopak vhodné tvrdé pečivo. „Klidně může jít i o chleba připravovaný v topinkovači, ale bez přidaného oleje,“ poznamenal odborník. Bez následků si opeřenci pochutnají na tvrdých rohlících. „Důležité je, aby byly řádně vyschlé a neobsahovaly vodu,“ podotknul Dvorský.

Nejbezpečnější je pro ptactvo jejich přirozená strava. „Jedná se o různé druhy olejnatých semen, slunečnice, proso, semínka řepky olejky,“ vyjmenoval ornitolog. Pochutnají si také na kouscích masa. „Vhodné je zavěsit do krmítka syrový hovězí nebo skopový lůj, ale raději se vyhnout vepřovému,“ uvedl Dvorský.

Kosi také mají rádi sušené bobule, jeřabiny a ořechy, například vlašská nadrcená jádra. „Ptákům stačí hrst potravy, ale pokud je tuhá zima, tak je lepší dávky zvýšit,“ řekl Dvorský. Krmítka by podle něj měla být umístěna tak, aby na ně nedosáhly kočky, musí být taky chráněná proti větru a dešti.      (Zdroj: Agris.cz)


... Až do roku 1344 stála na místě dnešního chrámu sv. Víta stejnojmenná, původně předrománská rotunda založená sv. Václavem, později Spytihněvem II. přestavěná na trojlodní baziliku. 21. listopadu 1344 tu byl ale nad hrobem zakladatele položen prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a králem Janem Lucemburským základní kámen nové, ambiciózní gotické katedrály, jedné z posledních svého druhu na světě. Jedním z původních motivů výstavby velkého chrámu na Pražském hradě byla dávná touha Přemyslovců po povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Tohoto privilegia se však dostalo hlavnímu městu království až za Lucemburků, krátce před zahájením stavby katedrály, v dubnu 1344 bulou papeže Klimenta VI.

Přítomen slavnostnímu aktu položení základního kamene byl kromě jiných i moravský markrabě a králův syn Karel IV. – budoucí císař Sváté říše římské. A právě on se měl v příštích letech nejvíce zasloužit o výstavbu i význam tohoto svatostánku. Vychováván až do roku 1330 u francouzského dvora a inspirován zdejší sakrální architekturou, ujal se s plnou vervou výstavby pražské katedrály, ve snaze povznést význam hlavního města i celé země. I jiné cíle ale Karel IV. sledoval svým stavitelským zaujetím. V novém reprezentativním chrámu měli být napříště v blízkosti sv. Václava korunováni i pohřbíváni čeští králové, v bezpečí tu měl být uchováván chrámový poklad, obsahující svaté ostatky, vzácné relikvie, relikviáře a jiné umělecky i historicky cenné předměty, tady měly být uloženy hlavní symboly království – české korunovační klenoty. Značná část Karlova úsilí byla věnována i oslavě sv. Václava a jeho hrobu. ....

(Dále čtěte v článku Z triforia Svatovítské katedrály ma stránkách Moskyt.net)


V současné hysterii kolem poplatku u lékaře, rovnajícímu se ceně poloviny krabičky cigaret zcela zaniká otázka významu lékařské péče, o jejím vlivu na zdraví a úmrtnost člověka. Tady se těžko měří a těžko odhaduje, lékaři si samozřejmě fandí a my jim věříme. Přece tu však jeden možný pramen je. Lékařské stávky a jejich vliv na úmrtnost obyvatel.

V roce 1973 byla v Izraeli stávka lékařů, trvající 29 dní. Stížnosti pohřebních služeb odstartovaly podrobnější šetření a ukázalo se, že po dobu stávky poklesla úmrtnost obyvatel –o celých 50 %. V roce 1976 vyvolala stávka v Bogotě trvající 52 dní pokles úmrtnosti o 35 %.

Protestní omezení práce v Los Angeles v roce 1976 vyvolalo pokles úmrtnosti o 18%. Za stávky ve Velké Británii v roce 1978 se rovněž udává pokles úmrtnosti. Po těchto zkušenostech znovu stávkovali lékaři v Izraeli v roce 1983, ale během stávky zachovali urgentní péči a navíc zřídili „alternativní centra péče“.

Zdá se že existuje jakási bazální, základní úmrtnost, které by teoreticky bylo dosahováno bez lékařské péče a k ní se přičítá příspěvek lékařské péče, který může být kladný – úmrtnost zvětšuje, či záporný – úmrtnost zmenšuje. A této bazální, základní úrovně je dosahováno po dobu stávky, kdy je poskytování lékařské péče zablokováno. Podle výše uvedených údajů je tedy příspěvek lékařské péče k úmrtnosti kladný a v některých případech (stávka v Izraeli 1973 ) je stejně velký, jako ona bazální, základní úmrtnost.       (Dále čtěte na OSEL.cz)


Zvony sú nástrojom komunikácie. Odpradávna oznamovali dôležité správy svojmu okoliu. Svoj pôvod majú v fyzikálnych vlastnostiach niektorých kovov a zliatin. Cinkot a doďaleka sa nesúci vysoký zvuk na seba narážajúcich, voľne zavesených kúskov kovu našiel svoje uplatnenie v rôznych oblastiach. Upozorňoval pastierov na pohyb ich stáda, na jeho činnosť a náladu, rozmiestnenie. Inou oblasťou je súčasť odevov žien a mužov. Drobné kovové disky sa pripevňovali na lemy odevov a postupom času sa vyvinuli do podoby dnešných zvoncov alebo rolničiek. Grécki bojovníci nosili zvonček na stráž aby pri chôdzi zvonili a dali vedieť o tom, že stále strážia. Zvončeky na odeve upozorňovali na dôležitosť ich nositeľa, a tak nečudo že sa dostali aj do výbavy najvyšších kňazov. Upozorňovali nimi svoje okolie na svoju prítomnosť a dalo by sa povedať, že plnili tak podobnú úlohu ako sirény policajných áut vo vládnej kolóne súčasnosti. Veľké disky - gongy oznamovali príchod nepriateľa, alebo inej pohromy... včítane vladárov. Predpokladalo sa, že kovový zvuk zaháňa aj zlých duchov, veľké búrky, blesky a podobne.      (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


21.01. 2008     Tak tohle výročí by se zde mělo uvést ... jednadvacétého ledna roku 1924 se narodil Vladimír Iljič Lenin, ruský komunistický politik a revolucionář. Nejmladší generace už pomalu neví, kdo to byl, ale přesto ten pán dokázal docela dost zamíchat dějinami světa. Ale rány se pomalu zacelují, Leningrad byl zase přejmenován na Sankt Petěrburg ... jen V.I.L. stále čeká na svůj pohřeb.


Češi by si mohli už za pár let pochutnávat na řízku z klonovaného prasete nebo třeba na jogurtu vyrobeného z mléka klonované krávy. Evropská unie se totiž právě rozhoduje, zda povolí potraviny vyrobené z klonovaných zvířat.

Vědci už na to předběžně kývli. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v pátek prohlásil, že mléko a maso z klonovaných krav a prasat i jejich potomků jsou stejně bezpečné a výživné jako z přirozeně narozeného dobytka.

"Mezi zdravými klony i jejich zdravými potomky a běžnými zvířaty nejsou žádné významné rozdíly," prohlásil úřad v předběžné zprávě. Ta se týká jen hovězího a vepřového dobytka, na který se soustřeďují biotechnologické firmy. S konečným názorem přijde EFSA v květnu.

Nejde ale jen o pohled vědců. V bouřlivé debatě o klonování znějí i etické a náboženské argumenty. Proto Brusel požádal o názor i zvláštní poradní výbor, ve kterém zasedli například profesoři etiky nebo teologové. Jejich zprávu o etických, morálních a náboženských problémech spojených s používání potravin z klonů zveřejní Evropská komise dnes.

Definitivní "ano" či "ne" ovšem řeknou členské země EU. A čekání na verdikt může trvat i několik let. Evropu tedy zřejmě předběhnou Spojené státy. Jejich vláda v úterý prohlásila, že potraviny z klonovaných krav, prasat a koz jsou bezpečné, a prakticky tak dala zelenou jejich uvedení na trh.      (Zdroj: EnviWeb)

Proboha ... z lidí se stanou mutanti ... ono už nestačí zmutovaná kukuřice, ale už celá kráva ... A co když je to jen obludný trik, jak redukovat počet obyvatel na Zemi ... což prý měl zajistit uměle vytvořená epidemie HIV/AIDS ... ale lidi zblblí z masmediálního vymývání mozků dneska odkývou všechno. Vědci zklamali, takže nám zbývá jen upnout naděje k duchovním složkám lidstva ... Teď jen čekejme, kdy si politické strany začnou klonovat své vůdce ... děsná představa ....


A ještě jednou k tomuto zrůdnému tématu ... raději bez komentáře ....

Americký Úřad pro bezpečnost jídla a léků prohlásil, že klonované maso je v pořádku. Americké Ministerstvo zemědělství nicméně naléhá na farmáře, aby se do velkovýroby klonovaného masa pouštěli jen pomalu, aby si spotřebitelé měli čas zvyknout na novou situaci. List Washington Post píše, že má další důkazy o tom, že klonované maso bylo již prodáváno jako jídlo přesto, že bylo doposud zakázáno. Několik firem zabývajících se chovem dobytka minulý týden oznámilo, že už nespočítají kolik klonovaných zvířat se dostalo mezi stáda určená na maso.     (Zdroj: AKT-INFO)


Tisíce korun věnovali o svátcích obyvatelé Jablonce a okolí na charitu. Do veřejné sbírky „Zachraňme Kittelovsko“ přispěli více než 25 000 korunami. Možnost pomoci historickému areálu mají lidé i nadále.

Za dohledu Městského úřadu Jablonec nad Nisou byly v prvním týdnu roku 2008 otevřeny kasičky sbírky „Zachraňme Kittelovsko“. Už od podzimu do nich lidé přispívali na pomoc chátrajícímu areálu v obci Pěnčín. Historické památce zatím přispěli 25 152 korunami. „Jsme velice rádi, že nám lidé pomáhají oživit památku legendárního doktora Kittela. Jde o výjimečnou osobnost a unikátní 300 let starý areál. Byla by škoda, aby upadly v zapomnění. Všem, kdo přispěli, proto velice děkujeme,“ říká Jan Vokurka ze společnosti Kitl, který sbírku organizuje.

Peníze nyní putují na zvláštní účet zřízený ve prospěch Kittelovska. Kromě rekonstrukce celého areálu budou mít za úkol znovu lidem připomenout nejvýznamnějšího rodáka Jizerských hor, jeho famózní léčitelské schopnosti a legendy, které jej opřádají.       (Blíže na stránkách obce Pěnčín)


Na stránkách WM magazínu byl nově zveřejněn jeden ze starších článků - z čísla 27. Pokud nemáte po ruce "papírový" WM magazín, určitě stojí za to se na tento článek podívat ....

Množství lidí po celém světě si postavilo nebo staví „Teslovy transformátory“, známá zařízení sestávající z vysokonapěťového transformátoru, kondenzátoru, jiskřiště, cívky primárního vinutí a dlouhé sekundární cívky, vinuté mnohdy tisíci závity tenkého měděného drátu. Při správném seřízení opouštějí toroid či kouli na vrcholu tohoto aparátu efektní záblesky, dosahující u výkonných zařízení délky až několika metrů. Je to krásné a podmanivé, ale má to jednu chybu – popsané zařízení NENÍ TESLŮV TRANSFORMÁTOR! Připouštím, že se někomu může toto tvrzení zdát podivné, a proto se podívejme jak to vlastně bylo.

Nikola Tesla na sklonku života pronesl několik výroků, které současná elektrotechnika má za obskurní blouznění stárnoucího podivína. Škoda. Protože pak nám nutně musí unikat poznatky, které by skutečně mohly úplně změnit přístup k médiu, jemuž říkáme elektřina…


.... Den, který jednou přijít musel, nastal. V jediný okamžik, přišel povel, na který jsme dlouhá léta čekali. Všechna zotročená zvířata ze vzbouřila. Krávy trhaly řetězy, prasata prorážela chlívky, slepice zohýbaly mříže klecí, dokonce i ovce se sešikovaly k útoku. V našich myslích znělo válečné heslo: „Za svobodu, proti tyranii a útlaku!“ Mrazivá extáze proběhla námi všemi bez rozdílů, ať již jsme se nacházeli kdekoli. I k smrti vyčerpaná zvířata se vzedmula v poslední vlně odporu.

Také v laboratořích zavládlo šílenství. Od nejmenších myšek, přes králíky a psy až po opice, všichni vyráželi do útoku. Žádná klec, neodolala našemu náporu, žádné mříže nebyly dost silné, aby nás dokázaly zastavit. Domy hrůzy se měnily v hromadu trosek a popela. Tyrani sklidili, co zaseli.

Dvounozí se v panice snažili utéct našemu hněvu. Rozvášněné davy našich bratrů a sester byly všude – revoluce, jež vykoupí naší svobodu začala. Všechna města i vesnice „vyspělého světa“ zažívala krvavou lázeň. To, o čem jsme po generace snili, se stalo skutečností…    (z článku Vzpoura zvířat na stránkách Zvědavce)


Osaměle stojící menhir byl nejjednodušší megalitickou stavbou, která mohla lidem doplňovat energii. Pro doplnění či navýšení hladiny kosmické energie v organismu nebylo ale nutné si sednout na několik hodin na vrchol menhiru. Bylo postačující, když se „léčená“ osoba nacházela pouze v prostoru aury menhiru nebo i v místě od menhiru vzdálenější zóny. Lidem neuniklo, že rychleji mohou získat větší množství energie v prostoru mezi dvěma nebo více menhiry, kde dochází k zahuštění jejich aury. To je inspirovalo k překrytí hrotu menhirů další horninou. Takto vznikl energeticky „hodnotnější“ dolmen. Dosud existující dolmeny lze počítat na statisíce. Dávní stavitelé dobře věděli, že není lhostejné, z jakého druhu hornin jsou „léčebné plošiny“ sestaveny. Snaha dosáhnout maximální hodnoty kosmické energie a schopnost porovnat velikost vzájemné energetické interakce související s vnitřní chemickou strukturou jednotlivých druhů hornin přinutila dávné šamany a léčitele k mnohdy velmi náročnému transportu odlišných kamenů. Tito stavitelé museli energetické hodnoty vzniklých vzájemných interakcí velmi dobře znát, neboť přestože měli možnost na menhirovou hrotovou nohu položit desku vytvářející dolmen z kamene nacházejícího se v blízkém okolí, transportovali strukturálně chemicky odlišné velké kameny často z velkých vzdáleností. ....       (Ukázka z článku Menhiry na stránkách Záhady a mystéria od Miroslava Provoda, autora nedávno publikovaného příspěvku o viklanech)


Primátor města Prešov Pavel Hagyari chce postavit v tomto východoslovenském městě 33 metrů vysokou sochu Ježíše Krista. Pokud se projekt zrealizuje, prešovská socha bude nejvyšší sochou Krista v Evropě. Informovala o tom televize Markíza. Projekt je zatím v počátečním stadiu a v nejlepším případě bude socha stát až za dva roky. 17. 1. 2008 15:39 - BRATISLAVA

Socha se má tyčit nad městem nedaleko prešovské Kalvárie. "Řídím se myšlenkou vytvořit v Prešově památník civilizace a křesťanství. Tuto myšlenku jsem měl v hlavě ještě před tím, než jsem se stal primátorem Prešova," uvedl Hagyari. Socha bude pravděpodobně z betonu.

Na návrhu pracují slovenští sochaři Tibor Bartfay, Martin Pala a Emil Venkov. Celý projekt by měl stát 10 miliónů slovenských korun. Peníze chce primátor získat od sponzorů a z nadačních darů. Zatím nejvyšší socha Krista na světě stojí nad brazilským městem Rio de Janeiro a měří 38 metrů.

Nejvyšší socha Krista v Evropě je umístěna nad portugalským hlavním městem Lisabon. Ta měří 28 metrů. Kristus nad Prešovem by sochu v Lisabonu převyšoval o celých pět metrů.      (Zdroj: Novinky)

No ... nevím jak vy, ale já se domnívám, že Kristus žádnou sochu nepotřebuje ... kdo jeho slovům naslouchá a porozumí, nepotřebuje k tomu nic takového -- a ostatním by nepomohla ani mluvící socha z mramoru.


Následující cviky jsou hlavní součástí léčby krátkozrakosti, dalekozrakosti i vetcho zrakosti (při zeleném zákalu, astigmatismu a šilhavosti je nutná porada s lékařem). Provádějte je bez brýlí a zároveň přestaňte brýle nosit (máte-li méně než 2,5 diop–trie), nebo je alespoň vyměňte za slabší. Jakmile si je totiž po cvičení nasadíte, oční svaly se vrátí do původní křeče. Pokud je potřebujete při práci, začněte cvičit o do- volené (po dvou týdnech již zaznamenáte značné zlepšení).

Každý cvik by se měl provádět alespoň pět minut. Pokud ovšem cítíte únavu, bolest, či negativní emoce (cvičení by měla provázet radost), ihned jej ukončete. Dbejte také na správné dýchání.

Palming – toto cvičení uvolňuje očních svaly, W. Bates ho považoval za vůbec nej- důležitější. Provádějte ho co nejčastěji. Rychle třete dlaně o sebe, pak z nich vy- tvořte misky a přiložte je na zavřené oči (prsty se kříží na čele, levá ruka je vespod). Nesmí jimi pronikat žádné světlo. Lokty se opírají o stůl, váha hlavy spočívá ve dla- ních. Při každém výdechu uvolňujte svaly krku, obličeje a očí.

Skákavý pohled – postupně zaostřujte na různé předměty v okolí (na každý max. 2 vteřiny).

Pumpování – střídavě zaostřujte na nějaký velmi vzdálený předmět (s výdechem) a na ukazováček, který držíte asi 15 cm před obličejem.

Krosing – předpažte jednu ruku a vztyčte palec. S nádechem jej pomalu přibližujte až ke kořeni nosu a při výdechu pomalu vracejte zpět.

Obálka – očima pomalu opisujte tvar dopisní obálky: aniž byste pohybovali hlavou, dívejte se co nejdále doleva nahoru, pak doprava dolů, doprava nahoru a doleva dolů.

Hodiny – zavřete oči a představte si, že máte před sebou obrovský ciferník. Pomalu otáčejte očima tak, jako byste se dívali na jednotlivé číslice – nejprve po směru a poté proti směru hodinových ručiček.       (Zdroj: stránky agentury Minerva)


Není to tak dávno, co se vlci vyskytovali už jen v pohádce o Červené karkulce, v legendách a mýtech. Vlky v Evropě, Severní Americe i Asii po desítky let decimovaly a ničily ocelové pasti, palné zbraně, strychnin a fanatická lidská nenávist.

Poslední beskydský vlk byl zastřelen roku 1914 v okolí Hrčavy, druhé nejvýchodnější obce Česka. Největší psovité šelmy z Beskyd zmizely a od té doby nežily ani nikde jinde na území České republiky.

Nenávistná protivlčí hysterie si celá desetiletí vybírala smrtící daň po celém světě. Teprve na konci 20. století se vlčímu národu začalo konečně blýskat na lepší časy.

... v roce 1994, se po dlouhých osmdesáti letech vlci vrátili do Moravskoslezských Beskyd na svá bývalá loviště vlci, kteří sem migrovali ze sousedních slovenských Kysuc. Beskydy jsou v současné době jediným místem v České republice, kde vlci trvale žijí.

Poslední sčítání velkých šelem v CHKO Beskydy se uskutečnilo v únoru 2007. Prokázalo výskyt patnácti rysů, jedenácti vlků (patrně dvě smečky) a tří medvědů.      (Zdroj: Šelmy.cz)


Bez komentáře ... doporučuji k přečtení článek Žijeme prý v nejlepší možné době, jen to tak někdy nevypadá na stránkách Wahlgrenis.


18.01. 2008     Osmnáctého ledna roku 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský, kterým omezil vliv cizinců na pražské univerzitě. Hmmm ... teď, po téměř šesti stech letech bychom potřebovali takového osvíceného panovníka jako sůl ... a ani ne tak kvůli univerzitě ...

Dnes je tomu pětadevadesát let, kdy britský polární badatel Robert Falcon Scott dosáhl jižního pólu. Na místě zjistil, že Roald Amundsen dorazil na pól již o 3 týdny dříve. jeho životní tragédie byla dovršena 30.března, kdy všichni členové výpravy zahynuli na cestě zpět hladem, zimou a vyčerpáním v mimořádně špatném počasí.


Zprávy o misi sondy Messenger k Merkuru (v angličtině) a také aktuální fotografie najdete na stránkách MErcury Surface Space ENvironment, GEochemistry and Ranging.


Počet obyvatel se pomalu blíží deseti miliardám. Závislost naší civilizace na fosilních zdrojích energie je osudová (celosvětově se na výrobě elektřiny ze 70 % podílejí fosilní paliva). Může být ještě nalezena cesta slučitelná jak s civilizací, tak s přírodou? Věříme, že ano.

Klíčovou roli mohou sehrát pouště. Nejen proto, že jsou místem s největším a nejstabilnějším slunečním osvitem. Jsou to také místa, kde by umístění kolektorů slunečního záření nejméně negativně ovlivňovalo biosféru (i když o tomto bodě budou někteří biologové silně pochybovat). Solární tepelné elektrárny, tzn. elektrárny, kde páru pro turbíny vyrábějí sluneční kolektory, nemusejí být závislé jen na době přímého slunečního svitu. Sluneční teplo mohou akumulovat roztavené soli a vyrábět páru v hodinách, kdy slunce nesvítí. Technicky je problém řešitelný – co však schází, jsou investice do infrastruktury. K tomu, aby byla zajištěna celosvětová potřeba elektřiny, by stačila rozloha méně než 1 % světových pouští    (Zdroj: časopis Vesmír)

Mimochodem ... pevniny zaujímají jednu třetinu zemského povrchu, zbývající část pokrývají oceány. Z oné třetiny suché země zaujímají celou další třetinu pouště, nehostinná místa nacházející se nejčastěji v rovníkových oblastech naší planety. Největší pouště jsou Sahara v severní Africe (9 100 000 km2), Arabská poušť na Arabském poloostrově (2 300 000 km2), Gobi v jižním Mongolsku a severní Číně (1300 000 km2) a Kalahari v jihozápadní Africe (520 000 km2).


Volný jízdní pruh na dálnici .... Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, přinesl některé nové povinnosti pro řidiče. Jedna z těchto povinností je stanovena v ustanovení § 41 - Jízda vozidel s právem přednostní , odst. 8) :

Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.

Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Přestupku se dopustí řidič, který nezachová volný třímetrový pruhu při zastavení na dálnici nebo rychlostní silnici, aby mohla bez potíží projet záchranná služba, policie nebo hasiči. Je to další z příkladů zdánlivě drobného přestupku, ovšem s podstatně vážnějšími následky. Ucpaná dálnice, kde vozy doslova stojí na nárazníku, dokáže nejen podstatně zkomplikovat odstraňování následků dopravní nehody, ale zraněným také snížit šanci na přežití.        (Zdroj: Ochrana obyvatel)


Otázka, kdo seděl modelem nejznámějšímu dílu Leonarda da Vinciho, patřila mezi největší záhady uměleckého světa. Nyní to již neplatí –známe na ni odpověď.

Vědci z univerzity v německém Heidelbergu totiž vyloučili spekulace, které se předlohu nejslavnějšího obrazu na světě snažily identifikovat: podle jedněch jí měla být da Vinciho matka, podle jiných umělec sám, další si pohrávali s myšlenkou, že do portrétu, který měl být ztvárněním ideální ženy, da Vinci promítl hned několik žen.

A ti všichni se pletli.

Vědci z Heidelbergu potvrdili, že pravdivá byla ta hypotéza, podle níž stála da Vincimu modelem Lisa del Giocondo, žena florentského obchodníka Francesca del Giocondo.

Byla to ostatně nejpravděpodobnější ze všech domněnek – vycházela z textu italského malíře a životopisce Giorgia Vasariho z roku 1550.

Vasari však svou poznámku napsal dlouhou dobu poté, co byl někdy mezi lety 1503 a 1506 obraz namalován - a to, spolu s faktem, že dokončené dílo da Vinci obchodníkovi, který si ho měl objednat, nepředal, vedlo k tomu, že ani tato spekulace nezůstala ušetřena pochyb.

Podle svých slov nevyvratitelně ji až teď podepřeli němečtí vědci, uvádí agentura Reuters. Objevili totiž poznámky napsané v říjnu roku 1503 po stranách knihy patřící Augustinu Vespuccim. A text potvrzuje, že za ženou na obraze se skutečně skrývá Lisa del Giacondo.

„Všechny pochyby ohledně identity Mony Lisy byly tímto objevem vyloučeny,“ uvedli vědci z heidelberské knihovny, v níž byla kniha nalezena.        (Zdroj: Xman.cz)


Britney Spearsová stále nemá svůj život pod kontrolou. Když se měla nyní dostavit k soudu ohledně opatrovnictví dětí, sice přijela, ale hned zbaběle utekla. Poté, co děti nedovoleně držela u sebe a nechtěla je vydat, je nyní několik měsíců neuvidí. Jeden americký web to s ní už vidí natolik špatně, že vypsal tipovací soutěž, ve které se snaží návštěvníci webu uhodnout datum její smrti.

Jesliže chcete získat herní konzoli PlayStation 3, pak stačí zavítat na americký server WhenIsBritneyGoingToDie.com a předpovědět, kdy Britney Spearsová zemře. Ze správných odhadů pak bude vylosován vítěz, jemuž správce webu cenu odešle. Řada proroků míní, že popová hvězda vydechne naposledy už tento měsíc.      (Zdroj: Novinky.cz)

Chtělo se mi sem napsat, že lidi jsou dobytek ... ale to bych křivdil zvířatům. Ta chudák ženská je dneska na dně jen díky tomu, co z ní udělali lidi ... a lidé by jí také měli pomoci a ne se sázet, kdy jim udělá poslední show ... Kam se vytratila radost ze zpívání, sportu, hraní pro lidi? Dneska je z toho kšeft tvrdší než ty ostatní a takhle to pak vypadá ...


...  Vedení Bulovky se každopádně pacientům, kteří vhodili požadované mince do automatu již u vstupu do areálu, a pak je museli vhodit podruhé ještě u ordinace ošetřujícího lékaře, a nakonec třeba ještě potřetí u ordinace odborného lékaře, za nímž je ošetřující lékař poslal, samozřejmě omlouvá. Mluvčí Bulovky pak vysvětlil, že jde o nedorozumění. Jenže o nedorozumění se doopravdy nejedná, ani o lenost spjatou s omezeností.

Je to chybný výkon a jako takový má svou psychoanalýzu. Poplatky u lékaře totiž zas trochu popostrčily zdravotní péči z rukou lékařů do rukou manažerů, ekonomů, kteří o našem zdraví přemýšlejí jako o odvětví, z něhož je zapotřebí generovat zisk. Žijeme-li ve společnosti, která systémově povyšuje chamtivost na ctnost, nedivme se, že jakýkoli poplatek se nakonec musí jevit jako nedostatečný. Když už se dát do očesávání pacientů, tak pořádně. Podvědomí je prostě potvora. Přizveme-li si na pomoc Freudovu interpretaci přebreptů a snů, vše se nám rázem objasní.

V souvislosti s platbami je zde ovšem ale i další rozkošná symbolika hodná psychoanalýzy. Třeba v nemocnici v Mladé Boleslavi stojí terminály zpoplatňující péči, které původně sloužily jako parkovací automaty. Je na nich sice zatím cedulka „Mimo provoz“, ale zdá se, že v brzké době bude mít nejeden z pacientů možnost u svého lékaře zdárně zaparkovat. Třeba s rakovinou. Jen by si měl dát pozor na vymezenou parkovací dobu, aby ho náhodou neodtáhli nebo nedostal botičku. V tomto případě nejspíš španělskou. ....     (Zdroj: Literární noviny)


Philip Coyle dnes poobědval s prezidetským kandidátem Janem Švejnarem. Neoficiálního setkání se zúčastnil také jeho politický poradce Michael Kraus a ředitel Greenpeace ČR Jiří Tutter.

Při obědě diskutovali o všech aspektech navrhovaného protiraketového systému, např. o technických parametrech, o dosavadních neuspokojivých výsledcích testů protiraketové obrany, o možných geopolitických dopadech i o pravděpodobné finanční zátěži pro ČR v případě umístění radaru. Otázky se týkaly např. politicky zcela nevhodného postupu Spojených států, které nabídly Rusku možnost inspekčních návštěv radaru, aniž tuto nabídku konzultovaly s ČR. Pan Švejnar byl překvapen množstvím informací, které dosud nebyly českými politiky zmiňovány. Stejně tak vyjádřil překvapení nad tím, že v podstatě ihned po uzavření dohody mezi USA a Ruskem o společném vývoji a umístění protiraketové obrany Spojené státy tyto podmínky porušily. Potvrdil, že po této schůzce má ucelenější obraz o celé záležitosti. Pan Kraus zmínil, že za zhruba 90 minut strávených s panem Coylem se dozvěděl více než za případné měsíce studia oficiálních dokumentů.     (Zdroj Greenpeace)

K té tučně zvýrazněné větě ... o tom, co čeští politikové nevědí nebo nechtějí vědět, o tom by se asi daly napsat celé knihy.


Loňská zima byla osudová pro tisíce stromů v alejích podél silnic. Správci silnic je podle kritiků káceli ve velkém a podle ministerstva životního prostředí přitom překračovali zákonné možnosti. Vznikly dvě petice proti kácení alejí, dva návrhy na změnu zákona o ochraně přírody a krajiny a ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) měl v pondělí kvůli alejím jednání se zástupci peticí a senátorem Martinem Mejstříkem a Táňou Fischerovou. Takzvané období vegetačního klidu, kdy se smí stromy kácet, se pohybuje zhruba mezi listopadem a dubnem. Během loňského vegetačního klidu, tedy v období listopad 2006 až duben 2007, bylo podle odhadů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokáceno okolo 3000 stromů stojících v alejích podél silnic. Tyto stromy na rozdíl od jiných stromů mají zvláštní statut, vztahuje se na ně zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.), který o nich hovoří jako o silniční vegetaci.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Koncem tohoto týdne to bude přesně rok, co se Českou republikou přehnal orkán Kyrill. Udeřil v noci z 18. na 19. ledna 2007. Maximální rychlost větru na našem území byla naměřena na Sněžce v Krkonoších, kde Kyrill dosahoval rychlosti 216 kilometrů za hodinu. V českých lesích vichřice srazila k zemi skoro deset milionů krychlových metrů dřeva, z toho na majetcích státního podniku Lesy České republiky, s. p. šest milionů.

ářčáář

V prvních dnech po orkánu musela být nejprve zajištěna průjezdnost silnic a cest v lesních úsecích. Poté naši lesníci začali sčítat škody. Jejich první odhady na našem majetku byly 5, 76 milionů metrů krychlových, tedy přibližně 74 % plánované roční těžby. Spolu s následnými větrnými epizodami celková kalamita dosáhla výše 6,05 milionů metrů krychlových.

Závažnost situace si uvědomovala i vláda České republiky, která z důvodu krizové situace způsobené živelní pohromou vyhlásila na období od 25. ledna do 5. února 2007 nouzový stav. Nouzový stav platil pro území krajů Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého a Vysočina, dále pro okresy Trutnov, Náchod a Jičín v Královéhradeckém kraji, pro okresy Příbram, Benešov, Kutná Hora a Kolín v kraji Středočeském a pro okres Bruntál v kraji Moravskoslezském. Po dobu nouzového stavu platil na těchto územích zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích.

S příchodem jarních měsíců zaměřily naši lesníci svou pozornost na prevenci kůrovcové kalamity. Obavy z přemnožení lýkožrouta smrkového neboli kůrovce se naštěstí díky rychlé těžbě a opatřením našeho managementu nevyplnily. Jako obranná opatření Lesy České republiky, s. p. instalovaly přes 42 tisíc feromonových lapačů a položily 178 tisíce lapáků. Kůrovcem napadeného dříví se zpracovalo 527 tisíc metrů krychlových. Zpracování kalamity Kyrill bylo dokončeno k 31. 12. 2007.       (Zdroj: Lesy České republiky)


Jeden z největších lyžařských areálů v tuzemsku, soubor sjezdových tratí na rozloze 33 hektarů v Koutech nad Desnou v Jeseníkách, se může začít stavět.

Investor areálu, kde bude šest a půl kilometru sjezdovek a pět a půl kilometru vleků a lanovek s kapacitou až třináct tisíc lyžařů za hodinu, olomoucká společnost K3 Sport, totiž získal rozhodující souhlas ministerstva životního prostředí. Bez souhlasu ministerstva by se stavět nemohlo.     (Zdroj: Aktuálně)

A bude se zas drancovat příroda ... vřelé díky, ministerstvo ... Ale je tohle vůbec ještě něco jiného než fabrika, takový "areál"???


17.01. 2008     Ohlédnutí za Vánocemi roku 2007

Období adventu a Vánoc jsou časem, ve kterém se setkává církev a společnost zvláštním způsobem. Časných ranních bohoslužeb se zpěvem rorátů se účastní stále větší počet lidí. A nejsou to jen ti, kteří by byli orientováni pouze na vnější stránku této části roku. Obě církevní období jsou obklopena řadou zvyklostí, které zůstaly poměrně hluboko v naší duši, i když se společnost od vlastního jádra adventu a Vánoc vzdálila. Celý advent je mezi lidmi chápán už jako předvečer Vánoc, kdy se organizují koncerty, zpívají koledy, pořádají zvláště ve školách vánoční besídky, ulice se všude odívají do vánočních výzdob, na náměstích se stavějí vánoční stromy a vše se plní vánoční náladou. Těsně před Vánocemi se přináší světlo z Betléma, jehož vítání v katedrále se účastní i veřejní činitelé. Ono se pak rozbíhá po celé zemi a vstupuje i do veřejných budov. V domácnostech se strojí stromky, pod nimi jsou malé betlémky, rodiče nebo prarodiče chodí s dětmi navštěvovat betlémy v kostelích, noviny informují o vánočních bohoslužbách, zvláště o bohoslužbách půlnočních, poněvadž štědrovečerní kapr, půlnoční a rybovka patří neodmyslitelně k českým Vánocům. Média jsou plná vánoční tematiky, článků, pozdravů a přání prostších i vážnějších, i přenos papežova požehnání Urbi et orbi patří ke sváteční náladě o slavnosti Narození.

Kostely jsou o půlnoci většinou plné. Pro některé mladé lidi, i když třeba nejsou úplně věřící, patří půlnoční k „folkloru“ Vánoc. V přehledech půlnočních mší je mnohdy uvedeno, že se při nich hraje Rybova mše vánoční. Ta se ovšem k mešní liturgii vůbec nehodí. V některých kostelích – a to je chvályhodné a daleko vhodnější, se rybovka dává jako koncert třeba na Hod Boží odpoledne. Průměrné statistiky uvádějící půl milionu návštěvníků bohoslužeb v průběhu roku jsou o Vánocích třikrát až čtyřikrát překonány. V těchto souvislostech si někdy novináři kladou otázku, kolik že je vlastně u nás věřících. Pesimisté mezi nimi připomínají výsledky sčítání v r. 2001 a mluví občas o ateistické zemi. Není to vlivem Vánoc, že chci bránit náboženský charakter společnosti. Rozhodně však musím odmítnout názory, že naše společnost je ateistická. Výsledky sčítání, při kterém nebyly otázky po víře správně položeny, nemají velkou výpovědní hodnotu. Je pravda, že si lidé žárlivě hájí svou svobodu a nechtějí se nechat spoutat určitým řádem či pravidly církví. Když však s nimi o náboženství mluvíte – a o Vánocích je k tomu zvláštní příležitost – přiznávají v naprosté většině, že věří, „že nad námi něco musí být“. Věří v existenci Boha, ale domnívají se, že se o nás nestará a že s námi nenavazuje kontakt, že zůstává ve svém ráji a že tady na světě je sám člověk pánem. Vánoce jsou historickou odpovědí na tyto názory: Bůh přišel v lidské podobě, aby se setkal s člověkem, aby byl mezi námi. Nemluví o tom jen evangelia nebo tradice Vánoc, ale často k tomu lidi znovu přivádí strach, který se v současné společnosti šíří. Budí ho mnohé stíny našich dnů a pocit bezmocnosti. Člověk se bojí, hledá nějakou mocnou oporu, nechce být sám. Vánoce se svými krásnými zpěvy na to dávají „sladkou“ odpověď. Kéž by se něco z té hluboké krásné vánoční pohody zachytilo v srdcích lidí i pro všední čas roku…

Kardinál Miloslav Vlk


Události na celém světě nám ukazují, že je na čase připravovat novou civilizaci. Ekologické okolnosti jsou stále problematičtější, politické poměry nejsou příznivé. Soudobá civilizace se může udržovat při životě jen, když jsou vedeny války. A tak jsme mohli přihlížet, jak byla v Iráku uměle vyvolaná válka, vidíme také, jak tzv. teroristé vynalézají stále sofistikovanější formy. Tento svět funguje tak, aby několik málo lidí bylo bohatých a sytých, a aby ostatní museli být chudí a hladoví. Proto je třeba začít pracovat na nové civilizaci, je nanejvýš potřebná. My Slovinci, ale i Češi jsme skeptičtí, protože jsme za komunismu zažili pokus celosvětově instalovat takovou novou civilizaci. Revolucí bylo vše převráceno a nově budováno, ale to se nepodařilo. Já jsem ještě dnes ochotný podepsat Komunistický manifest - jeho myšlenky a poselství. Chci, aby mezi lidmi panovala spravedlnost a mír. Ale v důsledku toho bylo naopak více válek. Také mezi lidmi to způsobilo spoustu neštěstí, a už vůbec nemluvím o tom, co se odehrálo ve vztahu lidí a přírody. Zažili jsme, jak tento pokus globálně změnit svět, ztroskotal. Z toho jsme se ale ponaučili. Existují zásady, bez nichž se svět měnit nedá. Když se lidé nezmění a nevrátí se ke svému původu, nemůžeme očekávat, že budou budovat pokojný svět. Vnitřní nepokoj, konflikty, které jsou uvnitř lidí se pak manifestují navenek, i když systém to třeba nechce. Platí proto zásada, že svět se změní jedině tehdy, když se změní každý z nás.      (Marek Pogačnik hovoří na stránkách Matrix-2001.cz)


Mezi lékaři je zřejmý velký nedostatek víry v používaná „léčiva“. Průzkumy a ankety ukazují, že tři ze čtyř lékařů (75%!) by odmítli jakoukoliv chemoterapii kvůli neúčinnosti proti onemocnění a pustošivým účinkům na celý lidský organizmus. To jim ovšem evidentně nebrání v tom, aby ji předepisovali pacientům. Na rozdíl od ostatních, neinvazivních a pronásledovaných alternativních terapií jsou ovšem tyto otravné kokteily state-of-the-art. Hippokrates by je asi všechny obvinil z křivé přísahy… a za Chamurabbiho by jednoduše nepřežili.  ...

... „Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum – jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali – a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie.“      (Zdroj: WM magazín 71-72)

Jenže ono je to těžký ... když je člověku ouvej, chytá se jakékoliv naděje ...


Čím větší lež, tím více jsou lidé za ni ve vhodném podání ochotni platit a bojovat. Proč? Protože velká obecná lež vám dává mnohem větší pocit stability pro vlastní modifikaci pravdy, která by na pozadí malé lži mohla vypadat jako větší lež... Budete-li číst dál dříve, než opadnou vaše emoce z pochopení řečeného, je-li přítomno, dočtete s pocitem vehlavního šumu. Nespěchejte na sebe a neposlouchejte všechny stanice rádia najednou.   

Tak začíná první ze dvou částí stati Naslouchání, kterou napsal Dědek kořenář - Břetislav Nový.  Pokud máte trpělivost, čtěte ... stojí to za to ... ovšem člověk se musí smířit s tím, že stačí chvilka nesoustředění a musíte číst tentýž odstavec třeba třikrát po sobě ... Na první díl bezprostředně navazuje díl druhý ...


Dopravní podnik hlavního města Prahy zveřejní některá fakta z pražského provozu, která by měla odborníkům umožnit objektivní náhled na situaci z každodenního hlediska a nasbíraných zkušeností.

„Včerejší informace o změně přednosti na přechodu ve prospěch chodců mě téměř píchla u srdce. Představil jsem si situaci, kdy plná tramvaj v dopravní špičce urputně brzdí svých 15 – 30 tun hmoty, aby dala přednost chodci, který vstoupil na přechod. Pokud by chodec, který využil nabízené přednosti, neutržil žádné poranění, jsem si jistý tím, že tramvaj by se rázem proměnila v nemocnici plnou raněných.“ říká generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Martin Dvořák.

„Tramvaj je vlak, a tak je zapotřebí i o tramvaji uvažovat v rámci dopravní situace ve městě. Brzdná dráha nezatížené tramvaje T3 z 50 km/h činí 56 m v porovnání s osobním vozem, který stejnou rychlost ubrzdí na 28 metrech. Navíc tramvaj, která jede po kolejích nemá manévrovací prostor, aby udělala kolem případné překážky v cestě kličku. Připravujeme souhrnnou informaci o tom, čeho je tramvaj v běžném provozu schopná, abychom poskytli relevantní a technické údaje, které jsou nezpochybnitelné. Myslím, že je více než vhodné, aby odborníci měli dostatek informací než se tato změna dostane do praxe. “ dodává dopravní ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy akciové společnosti Ing. Petr Blažek.

Postup Dopravního podniku vysvětluje Martin Dvořák takto: „Myslím, že fakta a čísla jsou pro racionální diskuzi o této chystané změně nezbytná. Pokud by k takové změně došlo, rázem by se stali řidiči tramvají nejohroženější řidičskou skupinou v ČR při nehodách s chodci. Schválení této změny by je mohlo přivést do soudní síně na špatné straně lavice.“       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)

Dej blbci moc - a vymyslí lejstro ...  Člověk nechápe, kde a proč se tyhle návrhy úprav předpisů rodí ... je to snad obraz alkoholického deliria spojeného s touhou prezentovat svou "moc" ... pak vznikají nesmysly, co se za pár týdnů s velkou slávou ruší ... jako ten nesmysl, že cyklista poté, co si namlátí čumák, musí ještě zaplatit pokutu .... Všechno by to byla legrace - kdybychom my všichni nemuseli tyhle zákonodárské legrácky sponzorovat ze svých daní. Pokud by se někdo z pánů poslanců chtěl zase zviditelnit - dám mu tip ... co takhle na přechodech pro chodce všude postavit regulérní železniční šraňky ... ale pro zpestření obráceně, do cesty tramvajím ... Mohlo by se udělat krásné výběrové řízení, masmédia by měla zas aféry s korupcí,  národ by se rozdělil na skupiny fandící závorám z plastu nebo ze dřeva nebo z uhlíkových vláken ...


Americký expert na protiraketovou obranu Philip Coyle navštívil poslanecký klub ČSSD, kde se zákonodárci diskutoval o problematice možného umístění radaru v Brdech. V odpoledních hodinách se pak setkal s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Philip Coyle představil poslancům svou prezentaci věnovanou technickým nedostatkům a bezpečnostním rizikům spojeným s radarem. Zazněla například zmínka, že Henry Obering je jedním ze specialistů, který již minule uvedl, že žádná rizika spojená s radarem nehrozí. Toto tvrzení však Philip Coyle vyvrátil.

Podle Coyla je zřejmé, že umístění radiolokátoru protiraketové obrany v Brdech by Českou republiku učinilo zranitelnější, nikoliv bezpečnější - protože systém se nedokáže vypořádat s hrozbami, kterým má údajně čelit, a zapojení do něj by navíc vyvolalo hrozby nové.

Coyle zdůraznil, že vychvalované schopnosti protiraketového systému NMD/GMD jsou výsledkem nerealistického hodnocení dosavadních testů. Nedostatků systému je si prý vědomo i NATO, právě proto jsou jednání v rámci Aliance tak obtížná.

Pokud systém vůbec rozmístit, zdůraznil Coyle, pro Spojené státy i Rusko by bylo výhodnější využít Putinovy nabídky na umístění radaru v Ázerjbájdžánu. Na dotaz, co je tedy pravým důvodem snah o umístění v České republice, odpověděl, že řada lidí v současné americké administrativě věří v existenci reálné hrozby útoku a doufají, že systém NMD/GMD zastraší země jako Irán a Severní Korea. USA utratí 10 miliard dolarů ročně a kontraktoři přirozeně chtějí v takovém byznysu pokračovat. Doufají navíc, že po instalaci radaru v ČR a raket v Polsku budou tyto země nuceny zajistit si další ochranu formou nákupu například baterií protiraketového systému Patriot.      (Zdroj: Greenpeace)

Ve všem jsou jen kšefty ... a řeči o bezpečnosti jsou kecy, blafy, plky ... pozlátko lží.


Na zpracované snímky planety Merkur ze sondy Messenger si budeme muset ještě pár dnů počkat. Zatím si ale můžete prohlédnout archív snímků starých více než třicet let -- Mariner 10 Image Archive na stránkách Space Exploration Resources. Tehdy se k Merkuru podívala poprvé a do těchto dnů zatím naposledy první pozemská sonda -- Mariner 10. Když člověk porovná technické vybavení, co bylo tehdy a dnes k dispozici ... je to neuvěřitelné, jak kvalitní záběry byly tehdy pořízeny.


Komorní hůrku naleznete v Chebské pánvi. V rovinatém, téměř nezalesněném terénu se podobá jen mírné vyvýšenině. Oproti okolnímu povrchu se opravdu netyčí do horentní výšky. Má cca. 503 metrů nad mořem. Karlovarský kraj, zvláště pak Chebsko se může pyšnit touhle nejmladší sopkou na našem území. Naposledy činná byla podle odhadů vědců na počátku čtvrtohor, tedy před milióny let. Bát se jí tedy snad už nemusíme. Doznívající vulkanickou činnost zde připomíná jen oxid uhličitý v podobě mofetů neboli probublávajících plynů na zlomových liniích. ...

... 19. století znamenalo pro Komorní hůrku problém. Provázely ji spory o původu. Společnost se rozdělila na neptunisty a plutonisty. Neptunisté vysvětlovali vznik hory usazeninami z vodních roztoků. Naopak plutonisté tvrdili, že se tak stalo ?vnitrozemským ohněm?, který byl zdrojem sopečných erupcí.

Do akce se se svým zápalem pro geologii vložil i Johann Wolfgang von Goethe. Ten se nechal Komorní hůrkou učarovat roku 1808. O čtrnáct let později sem přivedl svého přítele Kašpara ze Šternberka. Ten se později stal spoluzakladatelem Národního muzea. Ten zase přizval švédského chemika Berzelia. Během let 1834-1837 zde zbudovali horizontální štolu, která jednoznačně prokázala čedičový sopouch a dala tedy jasné sbohem nějakým dohadům o původu. Aby uctili památku Goetheho nechali později zbudovat německý nápis na jeho počest. Stojí tam: ?Goethovi- zkoumateli Komorní hůrky 1808-1822?. Přidán byl také reliéf básníkovi hlavy a pamětní deska jako poděkování Kašparu Šternberkovi.

Od roku 1933 je toto území chráněné. Dnes je Komorní hůrka národní přírodní památkou o rozloze 7,1 hektaru.        (Zdroj: Příroda.cz)


„Představte si, že každé ráno kamion doveze do vašeho domu všechny materiály, které ten den spotřebujete... Před dveřmi bude naskládané dřevo, z něhož jsou vyrobeny vaše noviny, chemikálie z vašeho šamponu, plasty z tašky, kterou dostanete v obchodě. Leží zde i kovy z našich spotřebičů a vašeho auta - samozřejmě jen část, jež v celkové životnosti výrobků připadá na tento den - stejně jako váš denní podíl na surovinách, které sdílíte s ostatními, třeba kamení a štěrku ve zdech vaší kanceláře či v ulici, po níž chodíte. Na spodku hromady budou ležet materiály, jež nikdy neuvidíte, včetně dusíku a fosforu používaného k hnojení při pěstování vašeho jídla či horniny, kterou bylo potřeba odtěžit, aby se důl dostal ke kovům a dalším nerostům." ... Pokud jste průměrný obyvatel České republiky, každodenní hromada bude vážit 132 kilogramů. ... Do konce měsíce vám před domem leží 4 tuny materiálu a za rok 48 tun.


Pozvánka na seminář

Většina z nás cítí atmosféru zahrady, domu nebo okamžiku, a často neznáme důvod, z čeho ten pocit pramení. Atmosféra je vždy vytvořena ve spojení s elementárními bytostmi. Jak tedy postupovat při designování a stavbě domu nebo návrhu a realizaci zahrady tak, aby v našich domovech harmonicky působily různé druhy elementárních bytostí? Jak je možné harmonizovat již existující dům tak, aby nás bytosti v něm podporovaly? Tyto a jiné otázky budou předmětem únorového semináře Jörga Schrödera, vědce, antroposofa, učitele a také skvělého člověka.

O lektorovi ....  Jörg Schröder začal svá bádání o elementárních bytostech v roce 1984, od roku 1988 se věnuje společně s Dr. Georgem Ungerem (Dornach) výzkumům vody a speciálních forem týkajících se éterických energií a sil. Jeho studie byly téměř 20 let skrytou záležitostí - své práce začal publikovat v roce 2003 v antroposofickém týdeníku pro duchovní témata. Od té doby začal pořádat semináře o různých tématech v Německu, České republice, na Slovensku, v Rakousku, v Polsku... Naposledy v roce 2007 v Tomsku na Sibiři například hovořil o ADHS a dalších nových formách „nemocí” v dětství. Od roku 2004 pracuje na svých vlastních studiích a dnes je držitelem 3 německých patentů, nalezených skrze „spiri-tualní vědomí”. (Jeden z nich je „Luftverbesserer” - zlepšovač vzduchu - více na http://www.anaelis.de). Tento rok by mohla být vydaná kniha o jeho pracech. Názorně a prakticky (včetně promítání) ukazuje na svých seminářích v různých zemích jak žít a pracovat s elementárními bytostmi v domě a na zahradě a také jak je využít pro sociální rozvoj (např. proti kriminalitě).

Místo konání: Skalka 22 - meditační centrum, Skalka u Doks čp. 22 Termín: 15.-17. února 2008, (registrace od 17h, večeře od 18:30, začátek programu ve 20 hod) Cena: 2100,- Kč / kurzovné a překlad z němčiny. SLEVA! Při platbě zálohy do 25. ledna je cena kurzovného 1900,- Kč. Ubytování a strava: 780,- Kč za ubytování ve 2–4 lůžkových pokojích + strava 3x denně vegetariánská nebo 620,- Kč při ubytování v meditační místnosti + strava 3x denně vegetariánská

Přihlášky zasílejte na: Honza / e-mail: eris@volny.cz / mob: 777 333 594. Pro rezervaci místa posílejte zálohu ve výši 800,-Kč na účet 1936066036/2400 VS0408.  


Britská vláda konstatovala, že nezmění rozhodnutí, že z Británie násilně deportuje smrtelně nemocnou Afričanku, které vypršelo vízum. Ama Sumani, 39, která má rakovinu, byla poslána zpět do Ghany, kde si ale nemůže dovolit dialýzu ledvin, kterou potřebuje na přežití.

Lékařský časopis Lancet charakterizoval rozhodnutí britské vlády jako "neuvěřitelné barbarství". Avšak šéfka britského imigračního úřadu konstatovala v parlamentě, že případ Afričanky se nijak neodlišuje od jiných složitých případů. Argumentovala, že deportace Afričanky do její rodné země, kde žena velmi brzo zemře, není ani krutá, ani nelidská, protože mnoho zemí nemá tak vysoce kvalitní zdravotnictví jako Británie. Dodala, že pociťuje "hlubokou osobní sympatii" deportované ženě.

"Zpracováváme mnoho případů, kdy je lékařská prognóza pro deportovanou osobu daleko horší v její rodné zemi."

Časopis Lancet apeloval na vedoucí představitele lékařských organizací, aby vyjádřili svůj odpor vůči zacházení s paní Sumaniovou. Redakční komentář v časopise zdůrazňuje: "Británie spáchala neuvěřitelné barbarství. Je načase pro vedoucí představitelé lékařské obce, aby to řekli jasně a nekompromisně." Časopis také zveřejnil petici, podepsanou 276 lékaři, která požaduje, aby vláda zrušila nové nařízení, podle něhož už nemají osoby, jimž byl odepřen azyl právo na zdravotní péči v britské zdravotnictví.

Předseda parlamentního výboru pro záležitosti vnitra, labouristický poslanec Keith Vaz konstatoval: "Víme, že musejí existovat předpisy, regulující přistěhovalectví. Toto je však soucitná vláda, která musí občas jednat soucitně. Chápeme, že její zdraví se zhoršuje a tohle není podle mého názoru správné použití imigračních pravomocí. Je daleko lepší deportovat někoho, kdo je zdravý, než někoho, kdo je velmi nemocný a je v léčení."        (Zdroj: Britské listy)

Doufejme, že se šéfka britského imigračního úřadu v příštím životě narodí v té nejzuboženější zemi, jaká na naší planetě existuje ....


16.01. 2008     Ke dnešnímu datu se vztahují závažné události z doby ne až zase tak dávno minulé ...

V roce 1969 se na Václavském náměstí v Praze na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy zapálil student Jan Palach. O několik dní později popáleninám podlehl.

Roku 1996 byla na observatoři Kleť objevena planetka 1996 BG, která později dostala jméno Járacimrman.

A v roce 2003 odstartoval americký raketoplán Columbia. Při jeho přistání 1. února zahynulo všech sedm členů posádky.

A ještě tu máme jedny narozeniny -- šestnáctého ledna 1892 se narodil Josef Skupa, český loutkář, který se stal otcem nerozlučné dvojice loutek -- Spejbla a Hurvínka.


Po více než třiceti letech budeme mít konečně novou šanci odhalit další tajemství Merkuru - planety Slunci nejbližší. Již 14. ledna 2008 sonda MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) uskuteční první ze tří průletů kolem této planety před navedením na oběžnou dráhu v březnu 2011.

Planetu Merkur doposud navštívila jediná sonda, Mariner 10. Tato sonda odstartovala 3. listopadu 1973 a zamířila nejdříve k planetě Venuši. Poté proletěla celkem třikrát kolem Merkuru - 29. března 1974, 21. září 1974 a 16. března 1975. Při všech průletech byla bohužel pozorována pouze jedna strana planety a navíc v době, kdy byl Merkur nejdále od Slunce. Mariner 10 se během průletů nad planetou dostal do vzdálenosti 703 km, respektive 48069 km a 327 km. Pořídil tak fotografie přibližně 45% povrchu planety, objevil její tenkou atmosféru a magnetické pole a potvrdil, že Merkur má z planet nejvyšší hustotu díky svému rozsáhlému železnému jádru.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)

Informace o misi sondy Messenger jsou zveřejňovány na stránkách NASA.


Pokud máte představu, jak konkrétními opatřeními snižovat v každodenním životě emise nejvýznamnějšího skleníkového plynu CO2, ještě měsíc a půl máte šanci se přihlásit do soutěže „CO2 Vy na to?“, kterou vyhlásily Nadace Partnerství a British Council pod záštitou ministra životního prostředí Martina Bursíka. Smyslem soutěže je navrhnout opatření, která sníží množství emisí CO2 v každodenním životě – v zaměstnání, ve škole nebo doma. Přihlásit se mohou jednotlivci i malé týmy do pěti lidí ve věku 20 - 35 let. Mezi tři nejlepší projekty odborná komise rozdělí částku 150 tisíc korun. Návrhy mohou zájemci zasílat do 29. února 2008.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)

No ... zkusil už někdo třeba vyčíslit, kolik CO2 se za rok narve do sycených limonád? Ten se přece také jen tak neztratí ... proto by ekologicky smýšlející lidé neměli pít sodovku, Colu ... ale probůh ... ani pivo a šampus ... ó hrůzo .... !!!


Americký expert na protiraketovou obranu Philip Coyle se dnes setkal se starosty a místními politiky z Rokycanska a z Brd. Na setkání v Rokycanech se mu dostalo vřelého přijetí. "Děkujeme, konečně první rozumná diskuse bez politiky," prohlásil jeden z účastníků během závěrečného kola debaty. Coyle byl nejčastěji dotazován na technické parametry systému, respektive na jeho technickou nedostatečnost, a dále na to, proč se Američané rozhodli stavět základnu právě v relativně hustě zalidněném brdském regionu. Další otázky se týkaly programu jeho pobytu a setkání s vládními představiteli.

Na otázku, jak by se díval na výstavbu podobného zařízení v blízkosti vlastního bydliště, Philip Coyle odpověděl, že jako Kaliforňan obavy místních naprosto chápe, a poukázal na existenci protiraketové instalace na letecké základně Vandenberg, která se nachází právě v jeho domovském státě.

Relativně velký prostor byl věnován kanadskému odmítnutí účasti na budování protiraketové obrany a jeho důvodů. Coyle vysvětlil, že Kanaďané pochybují o účinnosti systému, poukazují na jeho velkou finanční náročnost a v neposlední řadě také na skutečnost, že výstavba systému hrozí vyvolat závody ve zbrojení na oběžné dráze kolem Země. ....      (Zdroj: Greenpeace)


Touha lidí pomáhat labutím není však vždy pro tyto tvory to nejlepší, co je může potkat. Milovníci přírody je někdy přímo zasypávají množstvím krmiva, což přispívá ke znečištění vody hnijící potravou. Navíc labutě, rozmazlované nadbytečným krmením, nemají potřebu živit se ještě něčím jiným a nedostatek vitamínů, bílkovin a minerálních látek (získaných jinak z pestré přirozené stravy) způsobuje vznik avitaminóz. Jejich příznaky obvykle nejsou zřetelné na první pohled a rozezná je jen zkušený veterinář, mohou však například způsobovat deformace kosterních orgánů, ovlivnit srážlivost krve nebo negativně působit na další rozmnožování labutí. Podávání čerstvého nebo naopak plesnivého pečiva pak podporuje vznik střevních potíží a průjmů.

Jak tedy postupovat správně, chceme-li nejen těmto vodním ptákům, ale třeba i rackům, lyskám a kachnám, pomoci? Důležité je vědět, že naši pomoc – pokud jde o potravu – potřebují jenom v zimě za velkých mrazů. Pokud jim nabídneme pečivo, mělo by se jednat pouze o zcela ztvrdlý chléb, nejlépe před usušením nakrájený na kostičky, lze však stejným způsobem připravit i housky, rohlíky, veky nebo vánočky (rozhodně ne plněné pečivo jako jsou koláče a buchty).

Labutě však v zimě potřebují také kvalitnější krmivo než jen staré pečivo. Vhodná je směs obilovin: kukuřice, pšenice, bezpluchý nebo loupaný oves, ječmen, žito a rovněž pšeničné nebo ovesné vločky. Směs neházíme do vody, ale sypeme těsně k vodě na břeh, ze kterého jsme odstranili sníh a to tak, aby ptáci nemuseli z vody vylézat. Pokud by ptáci spolu s potravou polykali i sníh, hrozil by jim těžký střevní katar z vnitřního prochlazení. Poleví-li mrazy, můžeme nabídnout také směsi z vařených brambor, zeleniny, jablečných ohryzků a slupek – vše nahrubo rozstrouhané a rozšťouchané. Při silných mrazech nesmíme podávat žádné mrznoucí krmivo a nechceme-li uškodit, nikdy nenabízíme krmivo zatuchlé, plesnivé ani zapařené.      (Zdroj: Enviweb)


Enochova Kniha (Enoch 1 či Etiopský Enoch, nutno odlišit od pozdější knihy Enochova Tajemství, rovněž zvané Enoch 2 či Slovanský Enoch) byla datována do období mezi lety 200 před Kristem a 100 před Kristem (mezi Starý zákon a Nový zákon). Specialisté na židovské náboženské texty se shodli, že velká část Nového zákona použila Enocha jako svůj zdroj materiálu. Je to apokalypsa (zjevení) podobná v jistém ohledu Knize Zjevení sv. Jana. Zdá se, že přičítání jejího autorství Enochovi je kalendářním odkazem, neboť Enoch je v knize Genesis označen jako sedmý v linii od Adama a údajně měl žít 365 let. V knize se nachází množství kalendářních informací a když ji Robin Heath (autor několika knih o megalitických oblastech) analyzoval za použití jednoduchého počítačového programu, zjistil, že pozorování byla prováděna z nějakého místa velmi vzdáleného od severu Izraelu – ve skutečnosti ze zeměpisné šířky Stonehenge! V knize Slunce, Měsíc a Stonehenge Heath dále ukázal, že popisy východů Slunce a Měsíce uvnitř šesti portálů na východě a západů uvnitř šesti portálů na západě specificky odkazují na pozorování provedená z lokality známé jako The Grave (Hrobka) (u ‚vchodu‘ do trilithon-koňské podkovy), skrze „portály“ mezi pískovcovými valouny ve Stonehenge. To dokonale zapadá do Enochovy kapitoly 34, v níž je nesen andělem Urielem „směrem na sever ke konci země a tam jsem spatřil obrovské a velkolepé zařízení...“. Christopher Knight a Robert Lomas upozorňují, že, jak se zdá, Enoch navštívil také Newgrange v Irsku (obrovská hrobka s průchodem vybudovaná asi 3000 let před Kristem, která je pokryta nádherným bílým kvarcitem), když navštívil „zeď postavenou z krystalů“.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Na podzim loňské roku se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obrátil prostřednictvím Ministerstva kultury na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve věci pozůstalosti po tragicky zemřelém muži. Muž, který zemřel bez příbuzných, po sobě zanechal obrovskou sbírku archeologických nálezů. „Soubor obsahoval několik tisíc převážně kovových, bronzových a železných předmětů, které již na první pohled pocházely z nelegální činnosti, z vyhledávání předmětů archeologické povahy detektorem kovů“ říká Miroslav Dobeš z Archeologického ústavu v Praze, který byl pověřen základní dokumentací celého souboru na místě. Soubor také převezl do prostor ústavu.

Obsah sbírky a její hodnota Podle předběžného hodnocení jde o sbírku obsahující asi 1900 bronzových a 1400 železných předmětů. Vedle toho sbírka obsahuje okrajově i keramiku a další sbírkové předměty. Několika kusy jsou zastoupeny již měděné předměty dokumentující počátky metalurgie ve střední Evropě v pozdní době kamenné (cca 4000 př.n.l.). Mnohem bohatěji jsou zastoupeny památky mladších období, z doby bronzové (cca 2000 – 700 př.n.l.), doby železné (700 př.n.l – 0) a z doby římské a stěhování národů (0 – 568 n.l.). Četné jsou i předměty středověké a raně novověké. Mezi předměty jsou jak naprosté unikáty, tak předměty bez větší hodnoty. „K výjimečným nálezům patří kupříkladu měděný brýlovitý závěsek,“ říká Miroslav Dobeš, „který je jedním z prvních dokladů metalurgie ve střední Evropě. Závěsky tohoto typu byly již několikrát nalezeny společně s dalšími lépe datovatelnými předměty, takže dnes víme , že se časově pohybujeme někdy okolo roku 4000 př. n. l. Podobných závěsků není ze střední Evropy snad ani deset, rozšířeny jsou na širokém území od západního Slovenska až do středních Čech. Zajištěný předmět však nemůže vzhledem k totální absenci nálezových okolností prakticky vůbec přispět k posunu znalostí o rané evropské metalurgii, i když jde o nesmírně vzácný předmět – jeho informační hodnota je mizivá vzhledem k absenci údajů o nálezových okolnostech..“

„Celková hodnota sbírky je nevyčíslitelná, přestože je poněkud snížena faktem, že většina předmětů postrádá nálezové okolnosti“, říká Luboš Jiráň, ředitel Archeologického ústavu v Praze.     (Zdroj: Boiohaemum)


Stále více lékařů pochybuje o bezpečnost antibiotiki. Způsobují více a více přecitlivělostí a jejich účinek se snižuje. Mnoho kmenů bakterií si již vyvinulo vůči antibiotikům imunitu, a tím odolává léčbě. Odhaduje se, že zhruba 20% nákaz, ke kterým dochází v nemocnicích, nereaguje na antibiotika. Např. pouze 10% stafylokokových infekcí, ke kterým dochází v nemocnicích, reaguje na penicilín.

Původně byla antibiotika velmi účinná a byla používána jen v případě bezprostředního ohrožení života. Tím zachránila mnoho lidí, kteří by jinak zemřeli. Rovněž zjednodušovala komplikované léčebné postupy. Během doby byla ale zneužívána častým předepisováním a nepomýšlelo se na další vývoj. Výsledek se dostavil: většina kmenů bakterií se stala vůči antibiotikům rezistentní. Začalo být nutné předepisovat větší dávky, takže se antibiotika začala vyrábět až 50x silnější než původní přípravky. Byly rovněž vyvinuty nové druhy, které si před bakteriemi udržovaly jakýsi náskok. A začarovaný kruh se začal roztáčet. Objevují se stále nové a nové vedlejší účinky, z nichž nejběžnější jsou deprese a slabost. V mnoha případech jsou důsledky vedlejších účinků horší než původní nemoc. Jedním z hlavních nevýhod antibiotik je to, že nerozeznávají mezi spojencem a nepřítelem. Spolu s choroboplodnými bakteriemi ničí i užitečné bakterie, které v zažívacím traktu pomáhají vstřebávat potravu a tvořit určité vitamíny. Když jsou tyto užitečné bakterie potlačeny, začínají se rozmáhat tělní kvasinky (Candida), které má v sobě každý člověk.       (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Chmel ... tato šestimetrová kytka je pravděpodobně nejznámější léčivou rostlinou a zároveň světově nejžádanější. Odvar z chmelu (a sladu) je v naší zemi užíván dle statistiky každý den necelý půllitr počínaje kojencem, přes politiky a jiné abstinenty až po třesoucí se starce s kapačkou konče konče. Tedy 160 litrů na hlavu za rok. Každopádně za moji rodinu někdo musel 797 l za minulý rok vypít (a zaplatit). Tímto onomu neznámému děkuji.

Důležitou vlastností chmelu je uklidňování pohnutí mysli. A hned mě napadá logická myšlenka, v jakém že duševním marastu asi žijeme, když se musíme tak strašlivě moc uklidňovat? Zvláštní vlastností chmelu a v něm obsažených látek s vlastnostmi ženských hormonů je, že do určité míry tlumí i mužské vášně. Tím nemyslím auta a karty, ale již s věkem poněkud slábnoucí erotiku, kterou chmel obvykle dorazí. Nabízí se ale i možnost testování, například kolik piv ji utlumí, a tím porovnávání mužnosti nebo sledování novotvorby mužského hormonu testosteronu, tedy za jak dlouho se mužnost obnoví. To vám, dámy, umožní nejen odhadnout perspektivy, lépe vybírat a plánovat, ale v určitých pro vás nevhodných obdobích bližního tlumit. Mnohem lépe zní: „Miláčku, koupila jsem ti několik piv…“ než varianty: „Nech mě dneska být, mám své dny, bolí mě hlava, děti ještě nespí, jsem děsně unavená a ráno brzy vstávám!“ nebo zvláště rafinované: „Mám záchvat frigidity!“ Pivo zabrání rozvratu manželství a umožní zachování rodiny. Rodina je základem státu a proto by v novele zákona o rodině měl být paragraf nařizující v každé ledničce při večerní kontrole přítomnost alespoň dvou litrů piva pod trestem 100 hodin veřejně prospěšných prací (například při výstavbě chmelnic).      (O chmelu dále čtěte humorné povídání Dědka Kořenáře)


Irové už nebudou moci svítit klasickými žárovkami, protože od roku 2009 bude muset být každá nahrazena efektivnější alternativou. Spolu s penalizací automobilů s vyššími emisemi jde o součást tzv. uhlíkového rozpočtu, který představil irský ministr životního prostředí John Gromley.

Náhrada zastaralych a neefektivních žárovek má snížit emise o 700 tisíc tun CO2 ročně a spotřebitelům má ušetřit 185 milionů euro. Ekologické organizace rozhodnutí vítají. Opozice podle REUTERS naopak nařkla vládu z přehnaně ambiciózní a extravagantní politiky.

Od července 2008 budou majitelé nově zaregistrovaných vozidel zdaňováni sedmi různými tarify dle negativního vlivu na životní prostředí. Motoristé s nejnižšími emisemi budou do státní kasy přispívat 100 eury, nejméně ekologičtí řidiči zaplatí 2000 eur ročně.       (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)

Trakař -- ekologické vozidlo roku 2020 ... Ale vážně ... kdyby se do aut montovaly jakési černé skříňky, monitorující stul řidičovy jízdy a vyhodnocení jejich záznamů by se zohledňovalo třeba ve výši povinného ručení, možná by spousta lidí přestala jezdit stylem plyn-brzda-plyn.


Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele vydalo v 21 jazycích dokument “Jak číst etikety?”. Cílem dokumentu (viz příloha) je poskytnout spotřebitelům v EU návod, jak se orientovat při nákupu potravin tak, aby jejich výběr byl proveden na základě informovanosti. Dokument lze stáhnout z webu ve formátu PDF.


15.01. 2008     Při ohlédnutí do historie zapůsobí mezi údaji o násilnostech jako balzám zpráva, že patnáctého ledna roku 1885 pořídil americký fotograf Wilson Bentley první fotografii sněhové vločky .... Krásné fotografie od téhož autora, ale pořízené roku 1902, si můžete prohlédnout i na Internetu.


Evropské unii nadále hrozí sankce, kvůli tomu, že se stále nepodřídila nařízení Světové obchodní organizace (WTO) a neumožnila dovoz geneticky modifikovaných odrůd potravin (GMO). Termín, aby tak učinila, vyprší dnes o půlnoci. V případě, že se unie nařízení WTO nepodřídí, hrozí jí odvetná opatření ze strany největších vývozců GMO - USA, Kanady a Argentiny.

Pokud by se sankce staly realitou, vinu na svých ramenech může nést Rakousko a Evropská komise. Soused České republiky je totiž poslední zemí ze 27 členských států EU, která uplatňuje zákaz na vybrané druhy GMO - konkrétně na dva druhy kukuřice. EK ovšem má pravomoc Vídni nařídit, aby zákaz zrušila, dosud tak ale neučinila a s největší pravděpodobností ani neučiní.      (Zdroj: EkoList.cz)

Následující zpráva je trochu optimističtější ....


V pátek (12.1. 2008) oznámil francouzský premiér Francois Fillon aktivaci bezpečnostní doložky, která zakazuje ve Francii pěstování jediné geneticky modifikované plodiny, povolené v Evropské unii, GM kukuřici MON 810. Minulý měsíc Francie pod tlakem spotřebitelů zmrazila komerční užití této Bt kukuřice, vyrobené biotechnologickou firmou Monsanto - s odůvodněním, že je třeba blíže prozkoumat environmentální a zdravotní dopady jejího užití. Vládou jmenovaná komise složená z vědců, zemědělských odborníků, politiků a představitelů řady organizací vyjádřila ve středu „vážné pochybnosti“, zda je možno pěstovat kukuřici MON 810 bez rizik, a tím otevřela cestu k vyhlášení zákazu. „Vláda zahájila kroky … k aktivaci bezpečnostní doložky na pěstování GM kukuřice MON 810 do doby, než evropské úřady, odpovědné za povolování a prodej, tento geneticky modifikovaný organismus opětně vyhodnotí,“ praví se ve vládním prohlášení.      (Zdroj: Greenpeace)

Proč mohou být ve Francii rozumní a u nás ne ...)


Marťané se mohou radovat, astronomové jsou zklamáni. Mars už není s největší pravděpodobností ohrožen srážkou s planetkou 2007 WD5 (šance klesla na 0,01 %).

Planetka 2007 WD5 proletí ve středu 30. ledna ve 12:00 SEČ kolem Mars ve vzdálenosti nejméně 4000 km nad povrchem planety (asi 26 000 km od středu planety). 

Polohy byly zpřesněny pomocí 4 velkých dalekohledů s průměry od 2,2 m (Havaj) do 6,5 m (MMT Arizona). Současné nejlepší odhady ze dne 9. ledna 2008 poskytují 99,7 % jistotu, že planetka 2007 WD5 se s Marsem nestřetne. Jasnost planetky v době blízkého setkání bude asi 26 magnitudy. Aktuální informace na adrese NASA.

V souvislosti s očekávanou srážkou se opět vynořily otázky týkající se pátrání po blízkozemních planetkách větších než 140 m, které ohrožují Zemi (PHA - Potentially Hazardous Asteroid). Využívá se k tomu mimo jiné i planetární radar Arecibo, který vysílá úzký svazek paprsků k blízkým objektům Sluneční soustavy, od kterých se signál odrazí a vrátí se zpět.       (Zdroj: OSEL.cz)


Záhadný objekt zachytený fotoaparátom Obrázok odfotilo 12 ročné dievčatko počas vianočných sviatkov. Dievča, jej rodina a 15 ročná kamarátka boli na chate vo Winthrop, kde sa udalosť stala. Po západe slnka sa dievča hralo s fotoaparátom, ktorý dostalo ako darček pod stromček. Spolu s kamarátkou sa navzájom fotili a zabávali, fotili sneh a snehové vločky, keď v jednom okamihu uvideli ako sa niečo pohybuje, čo sa ihneď pokúsili zachytiť fotoaparátom. Keď si predmet prezreli (išlo o digitálny fotoaparát) ihneď bežali do chaty a ukázali fotku otcovi, ktorý ju predal reportérovi stanice Kiro 7 Garymu Horcherovi. fotografiu je možné vidieť na adrese nižšie: http://www.kirotv.com/news/14972942/detail.html       (Zdroj: Prop.sk)

Zajímavé ... ten mlžný útvar mi připomíná sochu panny Marie z Lurd, kterou mám doma v obýváku ...


Předseda FED Ben Bernanke pronesl na slavnostním obědě ve Washingtonu zásadní projev o stavu ekonomiky a finančních trhů. Tón jeho řeči byl nesporně temný a mohlo jej docela vhodně doprovázet pohřební rekviem a osm černých nosičů rakví. Bernanke se vyvaroval nejasností hieroglyfického jazyka svého předchůdce, Alana Greenspana, a věnoval se jasné prezentaci faktů, která jsou, bohužel, bezútěšná. Ekonomika je ve velice špatné formě.

„Podmínky na finančním trhu... vytvořily vratkou situaci, která ztížila prognózy ekonomického vývoje víc než je obvyklé. ( Pozorujeme) nepřetržitý růst cen energií (právě tak jako) divoké a vleklé korektury na US trhu s bydlením. Podle nejposlednějších dostupných údajů, se výstavba a koupě nových domů propadly asi o 50 procent.“

Bernanke se ani nepokoušel zatajit ponurá fakta:

„V současné době, je asi 21% plátců subprime ARMs (druh hypoték) devadesát nebo více dnů v prodlení, a počty vyvlastnění domů pro nesplácení hypotéčního dluhu prudce narůstají... Jednou z příčin vysokého počtu porušení splátkové povinnosti, které nyní na trhu se subprime hypotékami pozorujeme jsou podvody a nezákonné praktiky, ale nejpodstatnější příčinou rychlého úpadku kvality úvěrů byl mylný předpoklad, na němž bylo založeno mnoho subprime půjček: totiž že ceny domů budou i nadále rychle stoupat. (Toto) bude mít negativní dopad na obce a ekonomiku obecně, právě tak, jako na samotné dlužníky.“

Co se týče poškození kreditní věrohodnosti, které vyplynulo z výstřelků při subprime půjčkách byl Bernanke stejně přímý:

„Jedním z mnoha politováníhodných důsledků těchto událostí, který za sebou můžeme vléct ještě dlouho, je snížení dostupnosti kreditu pro non-prime vypůjčovatele... (V důsledku toho) mohou problémy na trhu se subprime hypotékami vést k celkovému zpomalení ekonomického růstu.“

Bernanke pokračoval podrobným vysvětlením, že banky „podepsaly mnoho takových půjček a vytvořily množství strukturovaných kreditních produktů (MB, CDOS, ABCP), které pak byly prodány na finančním trhu. Banky rovněž mnoha způsoby pohttp://mwm.cz/clanek1.php?id=1356&pjmeno=&kredit=&p1=dporovaly rozličné investiční instrumenty, například ve funkci poradců, poskytováním rezervních likvidních prostředků a rozmanitým stupňováním úvěrů.“       (Pokračujte na stránkách WM magazínu)


Trestuhodné zavádění poplatků u lékaře je provládními novináři předkládáno občanům a občankám jako nezbytný krok, navíc zcela běžný ve vyspělých zemích. Již několik autorů upozornilo na BL na manipulativní argumentaci těchto novinářů, pokud jde o velmi kvalitní zdravotnictví francouzské. Chtěla bych přijít se svou troškou do mlýna a popsat fungování zdravotnictví španělského, v němž se u lékaře žádné poplatky neplatí a péče je hrazena ze sociálního-zdravotního pojištění, které platí pracující lidé.

Předem bych chtěla zdůraznit, že podle kritérií všeobecné dostupnosti, ale i úspěšnosti léčby (rakovina, atd.) se španělské zdravotnictví řadí mezi pět nejlepších zdravotních systémů na světě. Za lékařským ošetřením sem přijíždějí lidé z Velké Británie, ale i z některých skandinávských zemí.

Zdravotní péče, s výjimkou zubaře, je bezplatné pro všechny lidi, včetně cizinců bez povolení k pobytu a osob bez prostředků, jako jsou např. bezdomovci. Lidé, kteří pracují, včetně cizinců s dlouhodobým a trvalým pobytem, stejně jako důchodci, jsou povinni hradit ze své mzdy, výdělku či důchodu určitou částku jakožto zdravotní-sociální pojištění, které jde do rukou nikoli pojišťoven, ale přímo státu. Za to se jim dostává zdravotní péče. Ostatní lidé (studenti, lidé bez prostředků, děti atd.) neplatí nic a mají právo na stejnou péči jako pracující. Vzhledem k tomu, že peníze z pojištění jdou přímo státu, který zároveň provozuje zdravotnická zařízení (pro upřesnění: neprovozuje je ústřední aparát státu, ale vlády autonomních oblastí), má stát kontrolu nad vynaloženými penězi, a lékaři jakožto státní zaměstnanci nemusejí honit body a povzbuzovat tak pacienty k plýtvání prostředky. Naopak jsou povzbuzováni k šetření.

Problémy se objevují ve velkých městech s rychle rostoucí populací, kde autonomní vlády nestíhají otevřít nová zdravotnická střediska a nemocnice, aby uspokojily potřeby rostoucí populace. Objevují se také interpretace, které obviňují některé pravicové regionální vlády, že potřeby veřejného zdravotnictví ignorují schválně, aby podnítily majetnější lidi uzavřít soukromé zdravotní připojištění za účelem ošetření v soukromých lékařských zařízení. Pokud by tomu tak skutečně bylo, což netuším, každopádně ani ony si nedovolí podobnou politiku hlásat a obhajovat. (Ne všechny pravicové regionální vlády jsou navíc vystaveny tomuto podezření – vláda Navarry, konzervativní pravice se silným křesťanským obsahem, je v rozvíjení veřejné zdravotní a sociální péče velmi aktivní a dosahuje skvělých výsledků). I když si mnoho lidí platí toto soukromé pojištění a využívá soukromá zařízení k běžným prohlídkám, v případě vážných problémů, zvlášť těch, které vyžadují hospitalizaci, naprostá většina lidí vyhledává zařízení státní (autonomní), protože mají k dispozici moderní přístroje a dosahují lepších výsledků.

Není náhodou, že Španělsko dosahuje skvělých výsledků v léčbě nádorových onemocnění a španělská populace se dožívá nejvyššího věku v rámci Evropy.     (Převzato .... Britské listy)


Mozek je nastaven takovým způsobem, aby měl duchovní zážitky a náboženské prožitky," říká Andrew Newberg, philadelphský vědec, který napsal knihu "Proč Bůh neodejde". "Pokud nedojde k zásadní změně v mozku, náboženství a spiritualita tady zůstanou ještě hodně dlouho," říká. "Mozek je předurčen k tomu, aby měl tyto prožitky, a proto tolik lidí věří v Boha," dodává.      (Zdroj: Jitřní země)


Vytlačování víry vědou? Je rozšířen názor, že věda vytlačuje víru a nutí věřící ke stálému ustupování. Druhou stranou mince tohoto názoru je domněnka, že k posílení víry může dojít jen tehdy, když bude oslabena věda. Obojí je omyl. Jedni útočí na víru z pozic vědy, ti druzí útočí na vědu z pozic víry. Ale v jistém smyslu stojí na jedné straně barikády. Obavy ze vzájemného vytlačování víry vědou a vědy vírou mají totiž důležitý společný znak: obě se zakládají na nedorozumění, že věda a víra si odporují       (Zdroj: Víra.cz)


Je pravděpodobné, že nový jedenáctiletý sluneční cyklus, který začal letos v lednu, bude velmi silný. Svého maxima by měl dosáhnout v roce 2011 nebo 2012, kdy by každodenní běh naší civilizace mohly narušit velké geomagnetické bouře. Sluneční erupce mohou poškodit satelity a ohrozit astronauty i cestující v letadlech. Očekávají se problémy s telekomunikačními a navigačními sítěmi, omezena by mohla být i distribuce elektrické energie. Vyloučeny nejsou ani výpadky bankomatů a počítačových sítí. Na možná rizika upozornil 4. ledna americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). 11. ledna ho následoval také Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space Administration, NASA).

Sluneční skrvna s pořadovým číslem 981 vznikla 4. ledna 2008 a zanikla o tři dny později.Nový cyklus sluneční aktivity ohlašuje tradičně skvrna s opačnou polaritou magnetického pole. První taková vznikla už 31. července 2007, existovala však jen tři hodiny a to na dosti nezvyklém místě - 13° jižní heliografické šířky.

"Nové sluneční cykly začínají vždy skvrnou s opačnou polaritou, která se objeví ve vyšších šířkách," vysvětlil solární fyzik David Hathaway z Marshallova střediska kosmických letů (Marshall Space Flight Center) v Huntsville v Alabamě.

Na opravdový začátek cyklu si vědci museli počkat až do 4. ledna 2008, kdy na 30° severní heliografické šířky zpozorovali skrvnu s pořadovým číslem 981 (AR10,981). Skvrna nebyla příliš velká a po třech dnech zanikla. Přišla v době, kdy aktivita naší mateřské hvězdy poklesla na minimum. Douglas Biesecker z NOAA ji označil za prvního symbolického "posla jara".

"V tomto případě je to prvotní předzvěst slunečních bouří, kterých bude v příštích letech postupně přibývat," řekl Biesecker.

"Intenzivní sluneční aktivita nezačne hned," poznamenal Hathaway. "Obvykle trvá několik let, než sluneční cykly přerostou ze solárního minima (kde se nacházíme nyní) v maximum. To očekáváme v roce 2011 nebo 2012."          (Zdroj: Gnosis9.net)


Spojené státy zvažují tajné operace na území Pákistánu ...  List New York Times uvádí, že poradci amerického prezidenta George Bushe uvažují o rozšíření pravomocí CIA a armády k vedení více agresivních tajných operací na území Pákistánu. Vojenští představitelé Pákistánu již nový program tajných operací USA na svém území odmítli a tvrdí, že taková rozhodnutí by USA neměly činit jednostranně. Jeden z kandidátů na příštího prezidenta USA již tento postup komentoval: V pořadu televize ABC senátor Barack Obama řekl, že kdyby byl prezidentem on a měl by podezření na teroristickou činnost, nařídil by armádě na území Pákistánu vést jednostranné útoky bez podpory pákistánské vlády. 7/1/08

Americký prezidentský kandidát řekl, že vojska mohou zůstat v Iráku i 100 let ... V dalších událostech z předvolební kampaně ve Spojených státech, republikánský senátor John McCain řekl, že by mu nevadilo, kdyby americká armáda zůstala v Iráku dalších sto let. McCain novinářům řekl: “Naše vojska jsou již 60 let v Japonsku a asi 50 let v Korei. Dokud nebudou Američané zraněni, nebude jim ublíženo nebo nebudou zabiti, tak mi tato možnost nevadí.”       (Zdroj: AKT-INFO)


14.01. 2008     Čtrnáctého ledna roku 993 byl vysvěcen Břevnovský klášter, založený svatým Vojtěchem.


Českým egyptologům pracujícím na konsesi v jižním Abúsíru se na sklonku minulého roku podařil další významný objev - odhalili pohřební komoru patřící knězi Neferínpuovi.

Nejdříve nalezli naši vědci vchod do šachty. Ta je hluboká asi deset metrů. Samotný vstup do hrobky byl zazděný, takže bylo potřeba vhod zadokumentovat a zděnou zídku rozebrat. Pak se již naskytl pro odborníky neopakovatelný pohled do prostoru, který lidské oko nespatřilo přes čtyřiapůl tisíce let.

"A pak stojíte na prahu nevykradené pohřební komory. Člověk trochu zažívá pocity Indiana Jonese," říká Miroslav Bárta, který zde vede výzkumné práce. Podle něho však tyto objevitelské pocity rychle překryly starosti o to, aby byl jedinečný nález bezchybně zpracován.

"Komora o velikost zhruba čtyři krát dva metry byla napěchovaná starobylými předměty. Nesmíte se o nic otřít, aby se nepoškodil žádný nález. Musí se udělat fotografie, plán, všechno zakreslit, očíslovat." Teprv poté bylo možné odsunout kamenné víko sarkofágu. V něm ležely ostatky kněze Neferínpua i s ozdobami a šperky.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Vědci zjistili, že čtyři zásady: nekouřit, provozovat fyzickou aktivitu, pít alkohol s mírou a jíst pět porcí ovoce a zeleniny denně dramatickým způsobem prodlužují délku života. Výzkumníci na Cambridge University sledovali v letech 1993 - 2006 zdraví 20 000 mužů a žen ve věku od 45 do 79 let.

Studie dospěla k závěru: "Výsledky silně naznačují, že tyto čtyři dosažitelné změny životního stylu mohou podstatnou měrou zlepšit zdraví lidí středního a staršího věku, což je zvlášť důležité, vzhledem k stárnutí populace v evropských zemích." Z výzkumu vyplynulo, že příslušnost k určité sociální třídě či nadváha neměly žádný vliv na délku života.

U osob, které nedodržovaly tyto čtyři zásady zdravé životosprávy, se projevovalo stejné riziko úmrtí jako u osob o 14 let starších, které tyto zásady dodržovaly.

Největší záporný dopad na zdraví lidí mělo kouření. Kuřáci měli o 77 procent větší pravděpodobnost, že zemřou.

Lidé, kteří konzumovali množství ovoce a zeleniny a udržovali si tak vysokou míru vitaminu C v těle, měli o 44 procent menší pravděpodobnost úmrtí.

Mírná konzumace alkoholu zlepšila šanci zkoumaných osob na přežití o 26 procent a fyzická aktivita o 24 procent.        (Zdroj: Britské listy)

No to je jistě velice pozitivní ... ale na to přece nepotřebujeme vědce .... nebo že by byl již konečně založen Institut Zdravého Selského Rozumu ??? Ale ještě možná jeden faktor - pátý - bych tam přidal .... Omezit televizi na minimum ... a asi taky zakázat používat slovo "reforma" ...


Pokuty a přičtené body na opilé řidiče v Mělníku už neplatily. Hlídky několikrát za sebou chytily stejné hříšníky. Policistům došla trpělivost a začali využívat trestu, který jim umožňuje zákon - vůz takového řidiče zabavit. Dnes stojí na policejním dvoře v Mělníku devět aut. Policistům prostě došla trpělivost a začali využívat trestu, který jim umožňuje zákon. Policistům prostě došla trpělivost a začali využívat trestu, který jim umožňuje zákon. Za volanty všech těchto vozidel seděli opilí řidiči nebo ti, kteří neměli řidičák.

Tak například celkem devětkrát za půl roku nachytala policejní hlídka pětačtyřicetiletého muže z Kralup nad Vltavou za volantem a bez řidičáku. Čtyřikrát byl při tom opilý. Jednou dokonce vyjížděli k nehodě, při níž srazil a těžce zranil cyklistu. Tehdy pirát silnic nadýchal téměř dvě promile.

"Právě jeho případ byl pro nás poslední kapkou. Pak jsme začali situaci řešit razantněji," řekla mluvčí mělnických policistů Štěpánka Mikulečáková.       (Zdroj: iDNES)


... Římané oslavovali statečnost prokazovanou v arénách, zároveň však banalizovali samotná klání a degradovali jejich účastníky. Hodovní síně a ložnice bohatých a vážených Římanů, stejně jako veřejné sály, často zdobily mozaiky vyobrazující popravy a bitvy, které by v dnešní době mohly být v televizi promítány pravděpodobně až po desáté hodině. Až donedávna se moderní autoři děl o římských arénách otázce úlohy násilí ve starém Římě do značné míry vyhýbali a brali ho jako jakýsi vedlejší produkt tehdejšího způsobu života. Snažili se také na gladiátorské zápasy dívat očima dnešních lidí, což samozřejmě nemohlo vést k ničemu jinému, než že si arény odnesly nálepku mrzké a kruté zábavy. Římané pak byli stavěni do rolí zvrhlíků, pro něž soucit s oběťmi zápasů znamenal něco nepředstavitelného.

Za několik posledních desetiletí se však tento pohled začal pomalu měnit. Vědci chtěli odhalit, co Římany vedlo k vyznávání takto brutální zábavy a protichůdnému vnímání gladiátorů jako opovrhovaných, zároveň však milovaných hrdinských otroků. Protesty proti pořádání gladiátorských zápasů se vyskytovaly jen zřídka a stížnosti (alespoň z řad nekřesťanů) směřovaly hlavně proti nízké zábavnosti, nikoli proti krutosti představení. Dle tehdejších měřítek nebylo předhazování dospělých mužů divokým šelmám ani zdaleka považováno za kruté či příliš násilné, namísto toho je Římané vnímali jako poučnou zábavu. Různé dobové obrazy ukazují krvavé scény, kde spolu v aréně bojují téměř nazí muži s hladovými lvy a levharty. Pokud by takovou mozaiku při uklízení spatřil nový otrok z cizí země, asi by ho to přimělo přestat pomýšlet na útěk. Jisté však je, že takové dílo nemohlo v otrokovi vzbuzovat soucit či dokonce úvahy o morálce tehdejší společnosti.....     (Zdroj: 21@století)


Na světových burzách a aukcích lámou rekordy. Barevné diamanty jsou už dvacet let v módě. Milovali je indičtí mahárádžové i členové nejrůznějších královských rodin. Nikdy však nebyly ceněny tak jako v posledních letech.

Příkladem může být 32karátový růžový diamant Agra, který v sedmnáctém století patřil prvnímu mogulskému vládci Baburovi. V roce 1990 se na aukci u Christie’s prodal za šest milionů dolarů.

Barevné diamanty jsou převážně součástí orientálních sbírek. V nich převažují diamanty žluté a růžové. Asijci dávají přednost menším, ale dokonalým kamenům hlavně v modré, zelené a také žluté barvě.

Zbarvení diamantů je dáno přírodními příměsemi. Modrá barva vzniká vlivem boru, žluté zbarvení dodávají diamantům příměsi dusíku, vodík tvoří růžovou, červenou a někdy šedou barvu kamene. Za zelenou barvu, která patří u diamantů k nejvzácnějším, vděčí uranu. Hodnotí se sytost barvy, odstín, intenzita a hra světel. Nejžádanější jsou v současné době zelené diamanty, následují červené, modré, růžové a na posledním místě žluté. I v tomto směru existují jasné preference. Například u růžových diamantů jsou nejvíce ceněné jasně růžové bez jiných odstínů. Nesmějí mít nádech do oranžova, do fialova, do hněda nebo připomínat lososovou barvu. Rozdíly v cenách jsou astronomické.

NEJVYŠŠÍ CENY Diamant Nejvyšší prodejní ceny dosáhl v aukci u Christie’s v roce 1994 modrý diamant, který se prodal za 9 902 500 dolarů. Byla to zatím nejvyšší cena za barevný diamant.       (Zdroj: 100+1)


Milion korun denně poslalo vloni jihočeské hejtmanství z krajského rozpočtu do ekologie a zlepšení životního prostředí. „Po sečtení výdajů, které kraj vloni vložil do životního prostředí, jsme zjistili, že vynaložil ze svého rozpočtu do této oblasti přes 365 milionů korun. To je milion denně,“ řekl hejtman Jan Zahradník.

Peníze jednotlivcům i obcím Největší podíl z této částky tvoří peníze z tradičních grantových programů, které zastupitelé rozdělují například začínajícím včelařům, stanicím pro handicapované živočichy či organizacím specializujícím se na výchovu k životnímu prostředí.      (Zdroj: BIOM.cz)


Jen málokdy v debatách o klimatických změnách přijdou na přetřes skutečnosti, že počasí může být ovlivňováno novou generací sofistikovaných elektromagnetických zbraní. Jak Spojené státy, tak Rusko dokáží ovlivňovat počasí pro vojenské účely.

Už více jak půl století aplikovala americká armáda modifikační techniky prostředí, napsal ve svém výzkumu koncem čtyřicátých let minulého století americký matematik John von Neumann, který měl těsné vazby na ministerstvo obrany. Předpověděl zbraně ovlivňující počasí, které jsme si (tehdy) neuměli představit. Počínaje rokem 1967 se v průběhu vietnamské války rozběhl projekt Popeye pro vyvolávání mraků. Jeho cílem bylo prodloužit monzumové období a blokovat zásobovací silnice kolem Hočiminovy trati.

Americká armáda vyvinula vyspělou techniku, která umožňovala selektivně měnit modely počasí. Technologie, která je vylepšována v rámci programu HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) spadá pod strategickou obrannou iniciativu hvězdných válek. Z pohledu vojáků je HAARP zbraní hromadného ničení operující ve vnějších vrstvách atmosféry a je schopná destabilizovat zemědělský a ekologický systém kdekoliv na zemi.

Podle konečné zprávy AF 2025 US leteckých sil „nabízejí technologie manipulace s počasím vojákům ve válce širokou škálu možností k poražení nebo donucení protivníka“ a to formou vyvolávaní povodní, hurikánů, sucha a zemětřesení: „Změny počasí se stanou součástí naší domácí i mezinárodní bezpečnosti a mohou být prováděny unilaterálně... Zahrnují obrannou i útočnou složku a lze je použít i pro odstrašení. Schopnost vyvolávat deště, mlhy a bouře na zemi, či měnit vesmírné počasí (není mi jasné, jak tohle přeložit, v originále modify space weather, poznámka editora)... a produkce umělého počasí, to všechno jsou nedílné součástí (vojenské) technologie.

Valné shromáždění OSN ratifikovalo v roce 1977 mezinárodní úmluvu zakazující „vojenské nebo jinak nepřátelské používání technik měnících počasí v případě, mají-li široký, dlouhotrvající nebo jinak vážný dopad“. Pod pojmem „techniky měnící počasí“ se rozumí jakákoliv technika měnící formou úmyslného zasahování do přírodních procesů dynamiku, kompozici nebo strukturu na zemi, včetně biosféry, litosféry, hydrosféry a atmosféry, popř. vnějšího prostoru.

Podstatná část dohody byla sice znovu schválena a podepsána na sumitu OSN o počasí v roce 1992 v Riu (UN Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), nicméně debata o manipulace s počasím pro vojenské účely se stala tabu.

Vojenští analytikové o tomto subjektu mlčí, meteorologové to nezkoumají a environmentalisté se soustřeďují na emise skleníkových plynů v rámci protokolu z Kjóto. Možnost, že počasím a prostředím je uměle manipulováno v rámci vojenské a výzvědné agendy, je sice mlčky uznávána, ale v širší debatě o klimatických změnách pod deštníkem OSN se o ní nehovoří.     (Zdroj: Zvědavec)


Bylinkářské zaříkadlo ...

"Země, Velká Bohyně, Matko Přírodo, která tvoříš všechny věci a znovu přinášíš slunce, které jsi darovala Stvoření, Strážkyně oblohy, moře,všech bohů a sil… skrze tvou sílu veškerá příroda upadá do ticha a klesá do spánku. A znovu přinášíš světlo a vyháníš temnotu a pak nás znovu ukryješ ve svých stínech. Ovládáš nekonečný chaos, vichry a bouře a lijáky, ženou se světem podle tvé vůle a moře se bouří, vyháníš slunce a probouzíš bouře. Ty jsi zaručuješ šťastné dny a potravu života a k tobě se navrací duše. Tvé jméno je Velká Matka Bohů. Ty jsi zdroj síly lidí a bohů. Bez tebe není konce, ani zrození, jsi Velká Královna Bohů.

Bohyně! Uctívám tě. Volám tvé jméno, požehnána buď podpora po které volám a já ti vzdám díky, Bohyně, díky příslušné ceny. Slyš, zapřísahám tě Bohyně, buď nakloněna mé prosbě. Všechny byliny, obdařené tvou silou, prosím tě, dej všem tvorům pro jejich záchranu a požehnej tyto mé medicíny. Přijď ke mně s tvou silou a na cokoli tyto byliny užiji, ať vyléčí toho, komu je podám. Cokoli ty požehnáš, ať prospívá. K tobě se vše vrací. Pro kohokoli, kdo v pravdě ode mne přijme tyto byliny, pro jeho zdraví udělej vše… Bohyně, zapřísahám tě, žádám tě, požehnej mi toto všechno. Přimlouvám se o tvou sílu a byliny a tvou velikost, ty, jež jsi Země, Matka všeho, která dáváš medicínu všem tvorům, prosím tě o pomoc..

O to žádám a zapřísahám tě, buď přítomna se svou silou, pro tu, která tě stvořila, požehnej náklonností bytost, kterou jsi obdařila uměním léčení, kéž má medicína uzdravuje pro tvou slávu. Žádám tě ve jménu tvých sil, cokoli vytvořím, kéž rychle a dobře působí, kéž je mi ve tvých službách dovoleno sklízet tvé ovoce. Vzdávám ti dík, ve jménu té, jež tě stvořila.

(Nalezeno na Boudicca.de, překlad: Ještěrka. Údajně upraveno ze skutečného zaříkání ze 12. století pro potřeby moderních pohanů. -- převzato z Čarovného zrcadla)


Proces energo-informační metamorfózy, který je vysoce aktivní několik posledních let klade velmi vysoké nároky postupné oživení tzv. dlouhodobých paměťových receptorů, které jsou nedílnou součástí buňkové paměti lidské bytosti a hypervědomé složky lidské bytosti. V souvislosti s tím je jednou ze strategických aktivit současné doby postupné otevírání jistých velmi důležitých informací, které jsou propojené na důležité mezníky lidské historie propojené s touto planetou. Velmi důležitou kapitolou této historie je problematika Atlantidy. Již nyní mohu naznačit, že s příchodem roku 2008 se změní nejen design a celková koncepce nezávislého internetového magazínu Matrix-2001.cz, ale především se zcela změní jeho potenciál a poslání. Začne sloužit především těm, kteří skutečně hledají, chtějí a nalézají, těm kteří cítí jasně a zřetelně tepot svého poslání v tomto životě. V souvislosti s tím vším v prvních měsících roku 2008 počnu pro tuto úzkou skupinu poutníků, kteří se sami vyprofilují vzhledem k aktuálním okolnostem, odkrývat skutečné praktické skvosty, které byly střežené po více či méně dlouhá období. Čas Velkého Rozhodnutí a Velkých Událostí se postupně probouzí k životu. Vždy se musím usmát, když si uvědomím jaké neuvěřitelné historky a zkazky se o mé osobě tradují (stojí za nimi různé vlivy, ale i konkrétní lidé o kterých velmi dobře vím), a jaké množství lidí tomu všemu věří, aniž by si byť náznakem vytvořilo vlastní zkušenost. Ale s tím vším bylo počítáno a je to vskutku součástí onoho velkého scénáře větších či menších událostí. Pojďme, ale k věci a tou je Atlantida. V iniciačním centru Modrého Světla, ale i v takových aktivitách jakými jsou např. „Učení Svrchovaného Řádu Draka“ učím o existenci velmi důležité národnostně genealogické problematiky v návaznosti na rok 2012, která je prezentována tajným materiálem „Cesta Zlatého Lvího Rouna“. Jde o nadčasovou civilizační a genealogicko – inteligenční vlnu v linii „Atlantida (Atlantis čili At – land – Isis), Starý Egypt (Egyptos čili Eg – Yptos, My zbavení Ega) a Země Dvouocasého Lva (panteon českého a slovenského státu). Následující informace nepatří mezi iniciačně strategické, ty bych takto plošně nezveřejňoval, ale mohou být dobrým základem pro to co se chystám pro ty „vyvolené“ v roce 2008 na Matrixu zveřejnit. Konečně to by mělo platit i o jiné materiály specifické hodnoty……..      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Česká inspekce životního prostředí uložila společnosti LIDL ČR v.o.s pokutu ve výši 2 000 000 Kč za porušení zákona o odpadech tím, že ve svých prodejnách dostatečně nezajistila zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru.

ČIŽP oblastní inspektorát Praha provedla v srpnu roku 2006 opakovanou namátkovou kontrolu, která se týkala plnění povinností zpětného odběru výrobků. U tří prodejen byla na vstupních dveřích prodejny vyvěšena cedulka o zpětném odběru výrobků v souladu se zákonem o odpadech. Po vstupu do vnitřních prostor prodejen však ČIŽP zjistila, že v oddělení, kde jsou prodávány motorové oleje, jsou umístěny další cedule, které zpětný odběr konkrétních výrobků omezují a vážou jej na několik podmínek, což odporovalo zákonu.

Konkrétní rozpor spatřuje Inspekce v tom, že společnost podmiňovala bezplatný zpětný odběr předložením „účtenky“ či „dokladu ke koupi“ nebo vrácením výrobku v originálním balení, a že zpětný odběr byl vázán na konkrétní výrobní značku zboží. Stanovení takovýchto podmínek je však dle zákona o odpadech nepřípustné, neboť je zcela v rozporu se základním principem systému zpětného odběru. Zpětný odběr může povinná osoba odmítnout jen tehdy, pokud výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

No ono má všechno nějaké pro a proti ... ale chtít ze zákona odebírat vyjetý olej v prodejně, kde se prodávají potraviny ... no nevím, nevím ... A chtít zpětný odběr jen proti dokladu, že jsem to tam koupil, mi nepřijde až tak nerozumné - to by tam klidně mohli přijet s cisternou vyjetýho oleje z autoservisu za celý rok a požadovat jeho ekologickou likvidaci ...


11.01. 2008     Právě jsem se dozvěděl smutnou zprávu, že ve věku 88 let zemřel první přemožitel nejvyšší hory světa, Mount Everestu,  Novozélanďan sir Edmund Hillary ...


Napsala mi jedna dobrá kamarádka, zdravotní sestra, která se stará o hospitalizované a mnohdy velmi vážně  nemocné děti ... Služby jsou nyní velmi náročné - s tím vybíráním peněz a vypisováním tiskopisů dvakrát  je to absolutní hrůza.Takže my nemáme téměř šanci děti pochovat či je nějak potěšit a stále píšeme a píšeme a vyplňujeme a vyplňujeme a asi z toho zblbneme!

Tak tohle jste chtěli, vy reformátoři, co vám jde jen o zisk a lidské utrpení vnímáte jen když ho jde zpeněžit? Fuj ... hanba vám ... Ta sestřička dříve měla čas na to, aby při nočních službách zašla za dětmi, co nemohly spát a vyprávěla jim třeba pohádky nebo si s nimi jen tak teple lidsky popovídala ... a teď? Bude jim vyprávět "O blbci, co vymyslel lejstro"? Nebo "O nesmrtelné devítihlavé reformě" ??? K tomu tu dnes probleskla nádherná myšlenka, která by se měla stát noční můrou všem, kdo se o odlidštění našeho zdravotnictví zasloužili ... myslím, že každá dětská slzička je velký mínus pro lidstvo...

A ještě názor jedné maminky, jejíž dcera dělá lékařku ... nejhorší je,že jim v té nemocnici z těch všech peněz nezůstane ani koruna a lidi vidí doktory jako vydřiduchy. Kvůli 60,- Kč za pobyt v nemocnici vypisují 2 stránky A4, to samé za ošetření za 30,- Kč.......AŤ ŽIJE BYROKRACIE !!!! a úřední šiml řehtá až se hory zelenají. .... Štve mě to už jen kvůli těm doktorům a sestřičkám, že to všechno nakonec padá na jejich hlavy.

A do třetice ... moje žena byla u nás v Brandýse na rentgenu a aby se věc urychlila, donesla sama snímek své obvodní lékařce ... a to byste asi neuhodli - i za tuto svou dobrou vůli musela v ordinaci zaplatit 30 Kč ... Pro dobrotu na žebrotu ... Tak s takovouhle "reformou" můžete jít ... víte kam ... To už by snad bylo lepší zvednout paušálně zdravotní pojištění o 400 Kč měsíčně na osobu, "tam nahoře" by si přišli na svý prachy a ušetřili by desetitisícům nešťastníků papírování ....


Od 1. ledna 2001 nabylo na účinnosti nařízení vlády ze dne 22. 11. 2000 č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. V souvislosti s radarem XBR je aktuální interval frekvencí v pásmu (8 až 10) GHz. Zdravotní dopady elektromagnetického záření na lidský organizmus jsou předmětem bouřlivých diskuzí vlády a jejích představitelů s občanskou veřejností, avšak kvalifikované a ucelené objasnění problému veřejnost bohužel postrádá.

V textu Radar: vláda stále lže uvedeném v Briských listech jsou na praktických příkladech ukázána rizika, která by mohla případným provozem radaru XBR v Brdech vzniknout.

Ing. Milan Hlobil je vysokoškolský pedagog z Univerzity obrany v Brně, vyučoval na katedře radiolokace ještě v roce 2005. Autor působil více než čtyřicet let v oboru radiolokace. Pracoval v systému inženýrsko-technické služby protivzdušné obrany a v oblasti výuky a výcviku v armádě, publikoval především v oblasti modernizace radiolokační techniky a učebních textů pro výuku systémů třídimenzních radiolokátorů a radiolokační techniky. Spolupracoval na modernizaci radiolokační techniky a při vojskových zkouškách radiolokátorů.


.... Máme mobilní telefony, televize, kina, politické a kulturní divadlo, jen ubývají stromy, příroda, spontánnost a soudnost, jen tam, kde je prostředníkem „církev“ či „politika“ dvě strany jedné mince, jen tam lze dále vhánět vojáky do nesmyslných válek ze kterých už staletí profitují podivné rodinné klany nejen pana Rothschilda.

Běžte už do prdele roboti politiky, bankéři, mediální šílenci, kteří nám cpete do hlavy, že nenávidět se prostě musí, stejně jako zabíjet.

Politika je nejzrůdnější obchod lidské historie, přesto stále ještě drogovým dealerům a vyděračům politikům mnoho lidí věří, ale oni se chovají opravdu staletí stejně.

Jen mají k dispozici mnohem dokonalejší techniku na ovládání lidí, mnohem servilnější a fanatičtější „novináře“, Hollywoodské možnosti triků a klamů, když nám předkládají i dnes „nové“ a „nové“ verze důvodů pro válku, kupříkladu ten jistě ne poslední, události z 11. září roku 2001.

Také dnes si mnoho vojáku u nás i v celé „koalici proti Iráku“ myslí, že šli bojovat proti teroristům, ačkoliv události toho dne jsou zřejmou vnitřní akcí potomků stejných lobistů, kteří asi vedli o do války první.

Události 11. září 2001 bychom si měli stále připomínat, protože konspirační teorie, které nám nabízí „naše“ média jsou zcela v rozporu z fakty.

Jsme nuceni je přijímat jako fakt, protože je potřeba, abychom se nenáviděli mezi sebou, abychom se báli, aby nám přišli jako normální vojenští „velitelé“, kteří berou zabíjení nikoliv ovšem vlastní, ale „svých“ vojáků pod zcela a po staletí neomylně vylhávanými „zdůvodněními“ jako práci.

Kde jsou zbraně hromadného ničení z Iráku? Kde jsou ty hlavice, kde jsou ty důvody, pro které vznikla koalice na ochranu před Usámou Bin Ládinem, který podnes nebyl ani obviněn, ani obžalován z tohoto útoku. Kde je Usáma? Kde je vůbec někdo, proč to pořád funguje?

Kdo je zprostředkovatelem naší reality? Televize a film, fikce a lži, pořád dokola…..       (To je závěr článku Nejšílenější okamžik 1. světové války, aneb smrt přichází zezadu….ze stránek Matrix-2001 ... určitě stojí za to, abyste si ho přečetli celý)


Tajená realita: blíží se malá doba ledová Změny na slunečním povrchu přinášejí nebezpečnou změnu klimatu

Odborníci NASA potvrdili podstatné změny na slunečním povrchu. Po jejich dalším podrobném výzkumu dospěli vědci k závěru, že tyto změny přivodí další změnu klimatu – blíží se jedno z dlouhých období výrazného ochlazení planety. Před námi je nová změna klimatu, která naší planetě přinese dlouhou periodu výrazného ochlazení, tak jako před tisíci lety. Toto 20 až 30 let trvající ochlazení způsobí nedostatek potravin a sociální bouře. S tímto faktem byla seznámena již v roce 2007 jak vláda USA, tak vědecké komise a národní media. Bohužel, kvůli intenzivnímu přenesení veškeré pozornosti na zprávu o člověkem zaviněném globálním oteplování v roce 2007, se veřejnost o nastávající změně podnebí doslýchá jen ve velmi omezeném měřítku.      (Zdroj: WM magazín - a článek pro jeho možnou závažnost najdete i u nás)


Bývalému Československu hrozila v roce 1976 katastrofa jaderné elektrárny srovnatelná se zkázou, jež v ukrajinském Černobylu propukla o deset let později.

O havárii v Jaslovských Bohunicích v SR, kterou komunistický režim pečlivě tajil, promluvil pro deník SME dozimetrista Milan Antolík (59).

Palivo v reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích se v roce 1976 vyměňovalo za plného provozu. Při výměně jednoho palivového článku došlo k poruše. Článek doslova vystřelil do výšky, trefil jeřáb a rozbil se. „Do reaktorové haly začal unikat chladicí plyn – oxid uhličitý. Kolegové, kteří článek vyměňovali, museli okamžitě utéct, protože by se zadusili,“ popisoval tehdejší drama Antolík.

„Po vystřelení článku zůstal technologický kanál otevřený a plyn s hukotem unikal do ovzduší. Třásla se celá budova. Kdyby se kanál nepodařilo utěsnit, za půl hodiny až hodinu by plyn unikl do ovzduší a reaktor by nebylo možné chladit. Pak by teplota nezadržitelně stoupala do takové výše, že by se palivové články začaly tavit. Potom by už hrozil podobný scénář jako v Černobylu,“ dodal Antolík. Havárie se odehrála v době oběda a většina lidí se naštěstí zdržovala mimo hlavní blok. „Chtěl jsem jít také, když jsem uslyšel obrovskou ránu. Když jsem vyběhl z kanceláře, viděli jsme hustou mlhu z unikajícího plynu. Utíkali jsme ven. Na schodech jsem uviděl kolegu, který byl dezorientovaný a dusil se. Na chodbě jsem se nadechl a vrátil se pro něj. Při havárii zahynuli dva lidé – likvidátoři jaderného odpadu, kteří pracovali pod reaktorovou halou. Když ucítili unikající plyn, snažili se dostat nahoru. Běželi však tam, kde to bylo nejhorší,“ vzpomíná Antolík.     (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Pracovníci NASA a posádka raketoplánu přestavili detaily náročné kosmické mise, jejímž cílem je oprava a modernizace Hubblova kosmického dalekohledu HST v roce 2008. Tato servisní mise s označením STS-125 podstatně zvýší schopnosti kosmického dalekohledu při výzkumu vesmíru – jeho stavby a vývoje.

Start raketoplánu Atlantis je naplánován na srpen letošního roku. Na jeho palubě bude sedmičlenná posádka, která si sebou poveze spoustu nákladu: různá zařízení, pracovní nástroje a nové přístroje, potřebné pro úspěšnou realizaci páté (a poslední) opravy úctyhodného kosmického dalekohledu, který krouží nad zemským povrchem od dubna 1990. Na palubě raketoplánu bude také kamera IMAX, která bude tuto historickou událost zaznamenávat. Předcházející servisní mise raketoplánu k HST se uskutečnily v letech 1993, 1997, 1999 a 2002.

V průběhu jedenáctidenního letu raketoplánu se uskuteční 5 výstupů kosmonautů do volného kosmického prostoru. Během těchto kosmických vycházek astronauti nainstalují na dalekohled dva nové výkonné přístroje, novou sadu gyroskopů, které budou zajišťovat jeho správnou orientaci a stabilizaci polohy v prostoru, vymění rovněž baterie a opatří dalekohled novou tepelnou ochranou, což prodlouží životnost HST minimálně do roku 2013, možná až do roku 2020. Pokud vše bude probíhat podle plánu, bude rovněž nahrazen již zastaralý přístroj FGS (Fine Guidance Sensor) – jeden ze tří na palubě HST – renovovaným přístrojem, který pomůže udržovat dalekohled v požadované orientaci, tj. dlouhodobě přesně sledovat vybraný kosmický objekt, který je právě v zájmu astronomů.       (Zdroj: Astro.cz)


Správně umístěný pentagram reprezentuje božské pravidla pro život na Zemi. Pět cípů zastupuje pět svatých Kristových ran. To je důvod, proč se Ďábel toho tak obává... Pentagram způsobuje různé věci různým lidem. Mnozí se dohadují, co vlastně znázorňují, ale obecný výklad je takový: Správně umístěný pentagram reprezentuje božské pravidla pro duchovní život na Zemi. Pět cípů zastupuje pět svatých Kristových ran. To je důvod, proč se Ďábel toho tak obává. Jen doplním, že toto také znázorňuje Mikrokosmického člověka s roztaženými pažemi.

Dovolte nám také připomenout hlavní zástupné elementy, jako jsou: Duch, Voda, Vzduch, Země a Oheň. Čtyři základní živly, pátým je éter. Pentagramu je hojně využíváno k magickým praktikám.       (Zdroj: Záhady a mystéria)


R podpoří volný obchod s geneticky modifikovanými odrůdami potravin (GMO). Novinářům to včera řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Evropská unie musí do 11. ledna umožnit podle rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) dovoz GMO, v opačném případě jí hrozí mezinárodní žaloby. "Budeme podporovat, aby byl v rámci EU obchod se schválenými geneticky modifikovanými potravinami otevřený. Pokud by chtěly ostatní členské země omezit obchodování s GMO, bude ČR vystupovat proti tomuto zákazu," uvedl Gandalovič. Pokud bude ale chtít některá členská země unie omezit pěstování geneticky upravených odrůd na svém území, nebude Česko nic namítat.

Unie praktikovala moratorium na dovoz GMO v letech 1998 až 2004, ale i po tomto datu fakticky blokovala dovoz geneticky modifikovaných komodit. Některé členské země unie dále omezují dovoz GMO vlastními zákazy; patří mezi ně například Francie, Itálie, Rakousko, Polsko a Řecko. Proti GMO potravinám ostře vystupují ekologové, kteří poukazují na rizika pro člověka a životní prostředí.

V listopadu 2006 WTO nařídila unii uvolnit do jednoho roku režim dovozu GMO, později tento termín prodloužila do letošního 11. ledna. V případě nedodržení rozhodnutí WTO hrozí unii žaloby ze strany dovozců ze zemí Severní i Jižní Ameriky. Negativní postoj Evropské unie ke GMO se odráží i v nízkém počtu povolených odrůd. Komerčně se zatím pěstuje pouze kukuřice odolnější proti škůdci zavíječi. Zatímco v USA trvá schvalování geneticky upravené odrůdy průměrně 15 měsíců, v EU je to deset let.

Česko bylo loni s osazenými 5000 hektary GMO kukuřice třetím největším producentem v EU po Španělsku (70.000 ha) a Francii (20.000 ha).      (Zdroj: Agris.cz)

A zdravý rozum byl opět poražen na celé čáře ... Ptal se snad někdo lidí, kteří žijí v této zemi, zda mají zájem začít také mutovat ???


"Účinek exorcismu bývá, že moc zlého ducha ničí nebo alespoň oslabuje."

Taky si myslíte, že vymítání ďábla je uzavřenou kapitolou temného středověku a maximálně námětem na pěkně děsivý horor? Až donedávna jsem byla téhož názoru. Až do chvíle, kdy jsem se dočetla, že Vatikán vydal novou příručku pro exorcisty. Jeho text schválil papež Jan Pavel II. 1. října 1998. Čímž se z doby inkvizičních procesů, doktora Fausta a Martina Luthera rázem ocitáme ve žhavé současnosti. Znamená to, že ďábel je stále mezi námi? A že jeho vymítání je stále aktuální?

Exorcismus jako obřad s přesně stanovenými zásadami a postupy je specialitou římskokatolické církve. Nepřímo je tedy součástí života asi necelé jedné miliardy věřících na celém světě, samozřejmě včetně našich občanů. Praktikuje se téměř dva tisíce let, protože prvním exorcitou byl sám Ježíš Kristus. Ti ostatní jsou jenom jeho více či méně schopnými následovníky. V podobě exorcismu se tedy setkáváme se stále živým, jasně specifikovaným fenoménem s dlouhou kodifikovanou tradicí. Abychom mohli přijmout římskokatolický exorcismus, museli bychom být římskokatolického vyznání a uznávat všechna s tím související dogmata. Akceptujeme-li reálnou existenci Boha a andělů, můžeme akceptovat i stejně reálnou existenci Ďábla (či Satana nebo Lucifera) a jeho podřízených démonů. Můžeme akceptovat, že ďábel někoho posedne přesně tak, jak to známe z hororových filmů, a že je možné posedlého, ďáblova zajatce či rukojmí, osvobodit vymítáním ďábla, čili exorcismem. Pro nekatolíky a nevěřící je to všechno samozřejmě poněkud zvláštní a tajemné, možná i bizardní, přesto však reálné. Ďábel může totiž posednout i nevěřícího, takže vznik posedlosti ďáblem v onom římskokatolickém smyslu slova není svázán jen a pouze s touto vírou. Navíc jsou ještě doložena posednutí zvířat a věcí. Snaží se tedy římskokatolická církev téměř dva tisíce let bojovat s fenoménem, který má obecnou platnost a který pouze z nedostatku lepšího pojmenování dostal jméno ďábel? Co když se za "dáblem" skrývá něco jiného? To jsou otázky, na které se budou pokoušet najít odpovědi. Jsou-li. Kladivo na ďábla

Předpisem, který upravuje postup "boje s ďáblem", tedy jeho vymítání, je Římský rituál, latinský soubor postupů a modliteb upravujících římskokatolickou liturgii, tedy různé obřady, používaný kněžími. Najdeme zde, jak například uzavřít manželství nebo pokřtít dítě. Část této příručky, poprvé sepsané roku 1614, pojednává i o vymítání ďábla, a to v části De exorcizandis obsessis a demonio. Pod názvem De exorcismus et supplicationibus quibusdam byla v roce 1999 vydána "novelizovaná" podoba této části jako samostatná kniha.      (Dále čtěte na stránkách Záhadno)


Když Napoleon opustil vnucený exil na Elbě, aby na sebe ještě jednou strhl vládu nad Francií, „sto dní“ dlouhou, byla reakce zpravodajských orgánů tak nadčasová=typická, že ještě dnes působí neodolatelně zábavně, když se tyto hlasy tisku z 1. až 20. března 1815 seřadí za sebou – cituji doslovně :

1.) Ďábel unikl ze svého vyhnanství; uprchl z Elby !
2.) Korsický lidožrout (l´orgue) přistál u mysu Sv. Jana. (1.3.)
3.) Tygr se ukázal v Gap. Ze všech stran se proti němu dala do pohybu vojska. Uniknout již nemůže; jakkoli ještě několik dní může jako bídný dobrodruh bloudit po horách.
4.) Netvor skutečně dorazil, nikdo neví, čí zradou, až ke Grenoblu. (Když k němu přešel maršál Ney.)
5.) Tyran se zdržoval v Lyonu. (10.3.) Děs a hnus ochromily všechny, kteří ho zahlédli.
6.) Uzurpátor se odvážil přiblížit k hlavnímu městu na 300 kilometrů!
7.) Bonaparte se přibližuje hanebně velkými kroky. Ale marně : do Paříže nikdy nedorazí !
8.) Napoleon je zítra odpoledne očekáván mezi zdmi Paříže.
9.) Císař Napoleon se na čas zdržel ve Fontainebleau.
10.) Včera večer vstoupila Jeho Výsost Císař a Král do paláce v Tuileriích : jásot jeho věrného lidu je nepopsatelný !

Otázka : co mají pojmy noviny a pravda společného ? (Připomeňme si, že naše německé deníky začátkem května 45 stále ještě vítězily !) Nebo – méně jízlivá, ale za to melancholičtější otázka : Je pravda to, co se líbí moci ?

Přinejmenším je ale nesporné poučení: Nevěř všemu, co čteš !      (Převzato - Jitřní země)


Vozítka Spirit a Opportunity za dobu svého pobytu na Marsu v mnoha ohledech překonala očekávání svých konstruktérů. Server Space.com přinesl výběr deseti nejzajímavějších momentů jejich života.

Robotická vozítka znamenají velký přelom ve studiu Rudé planety, o tom dnes není sporu. Také díky několikanásobné životnosti vyslanců ve vzdáleném světe dnes vidíme Mars jinýma očima. Na stránkách Instantních astronomických novin najdete výběr deseti nejzajímavějších okamžiků dosavadní historie mise.


Výroba igelitových tašek příliš zatěžuje životní prostředí. Čínská vláda proto rozhodla, že zabrání supermarketům a obchodům v jejich rozdávání zdarma. Součástí nařízení je i zákaz jejich výroby. Peking si od opatření slibuje, že každý rok ušetří až pět milionů tun ropy.

Své rozhodnutí zakázat od 1. června výrobu a distribuci igelitových tašek obhajuje čínský kabinet tím, že v zemi se prý používá příliš mnoho takových pytlíků a nedaří se s nimi patřičně nakládat.

"Zatímco vycházíme vstříc pohodlí zákazníků, plýtváme drahocennou ropou a znečišťujeme životní prostředí země," stojí v prohlášení vlády.

Obavy nad znečišťováním přírody panují i mezi obyčejnými Číňany, ale nový zákaz nemusí být veřejností jednomyslně uvítán. Už minulý rok nařídily úřady obchodům v jihočínském městě Šenčenu, aby nedávaly sáčky zdarma, a rozpoutaly tak ostrou veřejnou diskuzi.       (Zdroj: Enviweb)


10.01. 2008     Desátého ledna roku 49 př. n. l. překročil Gaius Julius Caesar řeku Rubikon a údajně při tom pronesl onu slavnou větu -  „Kostky jsou vrženy“ (Alea Iacta Est). Proč to udělal? Caesar, v té době na vojenské výpravě, byl člen římského diktujícího triumvirátu  Během výpravy se však dozvěděl, že římský senát dal plné moci jeho politickému sokovi Pompeiovi. Protože se sám toužil stát diktátorem. Caesar samozřejmě dobře věděl, že podle římského zákona nesmí vojevůdce s vojskem překročit hraniční řeku Rubikon, aniž se vystaví nebezpečí, že bude prohlášen za nepřítele republiky. Přesto vydal rozkaz svým legiím řeku překročit a táhnout na Řím. Bez boje se pak zmocnil Říma a své jmenování diktátorem si tak snadno vynutil.

Mimochodem - napadá mě taková prapodivná souvislost .... Caesar "vrhl" kostky na řece Rubikon ... a zhruba za dva tisíce let poté vymyslel svou slavnou kostku maďarský sochař a architekt jménem ... Rubik.


Za okny mrzne, ale v Mlékosrbech na Královéhradecku zahájili plážovou sezonu. Recesisté na místním koupališti připravili slunečníky, lehátka a nechybí ani prodej nanuků. Organizátorem akce je místní hostinský Mirek Tupec. Jak prozradil před začátkem akce, každoročně přijdou na 'pláž' desítky lidí a někteří se odváží i do vody. Pláž v Mlékosrbech je tak určitě první venkovní pláží ve střední Evropě v letošním roce. Ilustrační foto, zdroj: ČTK Ilustrační foto, zdroj: ČTK "

V roce 2001, přesněji řečeno 6. ledna, jsem uspořádal tuto akci na rybníce v obci Skřivany a za tu dobu se z toho stala doslova a do písmene tradice.

Proč je akce v Mlékosrbech? Proč už není ve Skřivanech?     Jára Cimrman považoval sám sebe za světoběžníka. Je proto logické, že Pláž Járy Cimrmana je pláží putovní. Akce probíhá asi tak, že v určenou hodinu se tady před obecním hostincem sejdou milovníci této tradice a přátelé z širokého okolí. Samotná akce bude zahájena krátkým seminářem na téma Život a dílo Járy Cimrmana a jeho odkaz pro dnešní dobu. Po skončení semináře se všichni houfně odebereme na místní koupaliště, kde proběhne akt přestřižení pásky a otevření Pláže Járy Cimrmana. Zároveň bude již tradičně zahájena plážová sezóna."

Najdou se mezi návštěvníky odvážlivci, kteří si lehnou na lehátko a půjdou do plavek? "Samozřejmě, každoročně. V roce 2001 jsem byl sám, protože jsem tuto akci pořádal a zakládal. Postupně se na moji maličkost nabalovali další a další odvážlivci. Fotografická dokumentace hovoří jasně o tom, že těchto lidí je stále víc a víc. Já se pochlubím, loni jsem byl ve vodě celkem čtyřikrát a to se vstupem do roku 2008 počítám mezi čtyřiapadesátníky.

Když letos půjdete do vody, tak si budete muset vysekat díru v ledu.     To by nebyl vůbec žádný problém. Například předloni ta koupel vodomilců byla nedobrovolná, protože se tím ledem propadli. Ale nevím, jak to bude vypadat. Teď tu momentálně fouká silný studený vítr. Podívejte se, v Americe mají sněhu, že se mohou koulovat, a my tady nic. To není spravedlivé. Ale mohu ujistit všechny, že akce proběhne zdárně a budeme se všichni určitě perfektně bavit."       (Zdroj: Radio Praha)


Význam takzvaných „zjavení Panny Márie" pre hypotézu historických i súčasných zásahov mimozemských inteligencií do ľudských dejín bol už rozoberaný na inom mieste ako aj v monografii zostavovateľa . Najmä zjavenia vo Fatime so svojimi objektívne vnímateľnými sekundárnymi úkazmi ako „svetelné lietadlo", hrmenie, svetelné záblesky, elektrostatické výboje, pohybujúce sa „hviezdy", padajúce kvety rozplývajúce sa pri dotyku so zemou, medikamentózna manipulácia vizionárskych detí a rotujúce, ako strieborný kotúč opisované „slnko" naznačujú zjavné paralely so súčasným fenoménom UFO. Postava samotnej Márie by sa dala podľa tohto vzoru definovať ako „objektívna", to značí, ako vyspelou technológiou v momente a pre moment zjavenia vyprodukovaná virtuálna projekcia, ktorá je opticky, akusticky a/alebo psychicky vnímateľná, javí sa trojrozmerne a pôsobí na okolie. To isté platí aj pre iné zjavenia, napríklad v He-roldsbachu , Montichiari alebo v súčasnosti v Medžugorí. Táto interpretácia je v súlade s hypotézou priepustného embarga Jamesa Deardorffa , ako aj s hypotézou mimikry (pozri aj nasledujúcu kapitolu v tejto knihe) a môže byť považovaná za spôsob komunikácie mimozemských inteligencií s nami . Prvé úvahy z tohto hľadiska vyslovil Erich von Däniken už pred vyše pätnástimi rokmi . Ďalší prípad, ktorý budeme na nasledujúcich stránkach skúmať podrobnejšie, je zjavenie v mexickom Guadalupe z roku 1531. Jeho zvláštnosť vyplýva z okolnosti, že je dosiaľ jediné, z ktorého sa zachoval istý artefakt. Na tento aspekt, dôležitý pre hypotézy paleo-SETI, prvý upozornil Rudolf Eckhardt .       (Dále čtěte na stránkách Tajomstvá našej planéty)


Společnost Scandinavian Airlines zahájila jako první letecká společnost v Evropě zkušební "zelené" lety také přes Atlantik. Letadlo typu Airbus A330 přistálo v pondělí 10. prosince ráno na letišti Arlanda ve Stockholmu, kam zamířilo z New Yorku. Cílem zelených letů je optimalizovat dráhu letounu a snížit tak spotřebu paliva a kysličníku uhličitého.

Společnost SAS se na CDA (Cintinuous Descent Approach) programu, který tyto snahy podporuje, podílí společně s letištěm Arlanda, výrobcem letadel Airbus a švédskou státní firmou LFV. Úspory pro Airbus A330 jsou při optimalizovaném letu odhadovány na 150 kilo paliva a 470 kilo kysličníku uhličitého.

"Je to velký krok pro letecký průmysl. Jsme rádi, že se SAS stala jednou ze společností, které udávají trend v přístupu k životnímu prostředí. Budeme v "zelených" letech pokračovat a i podporovat výzkum v této oblasti," řekl Lars Sandahl Sřrensen, výkonný ředitel společnosti SAS.

SAS bude pokračovat se zkušebními lety také na lince mezi Chicagem a Stockholmem. Optimalizace celého dopravního systému Scandinavian Airlines by mohla časem přinést odhadovanou úsporu 492 tun paliva a 1550 tun kysličníku uhličitého ročně.       (Zdroj: Enviweb)


Kritické osmičkové roky ... Každý si jistě vzpomene na „osudová“ data 1918, 1938, 1948 a 1968. Bude k nim patřit i rok 2008? To teprve uvidíme. Připomeňme si zatím některé další méně známé letopočty.

658 – jeden z roků, který je uváděn jako doba úmrtí franckého kupce Sáma, který bojoval proti Avarům a založil první slovanský stát, Sámovu říši. Po jejím rozpadu dějiny o Slovanech příštích 150 let mlčí.

848 - východofranský panovník Ludvík I. Němec si podřídil Moravu a donutil ji, aby mu platila tribut (poplatky).

878 – římský císař Ota II. obnovil lenní slib českého knížete Boleslava II, a tím potvrdil jeho závislost na Svaté říši.

1158 – český kníže Vladislav II. pomohl římskému císaři Fridrichu Barbarossovi dobýt Milán a tím si vysloužil titul českého krále.

1278 – český král „železný a zlatý“ byl zabit v bitvě na Moravském poli. Vítězný římský král Rudolf Habsburský v rámci válečných reparací zabral na pět let Moravu, sedmiletý následník trůnu, budoucí český král Václav II. byl i s matkou, královnou Kunhutou, uvězněn na hradě Bezděz, vlády v Čechách se ujal Ota V. Braniborský a nastalo „zlé období“ plné útlaku a rabování známé jako doba „Braniborů v Čechách“. Podivné bylo toho roku i počasí, sněžení a mrazíky se tehdy objevovaly ještě počátkem června.

1348 – založení Univerzity Karlovy

1448 – Jiří z Poděbrad dobyl Prahu, kterou měli tehdy v moci radikální husité.

1458 - Jiří z Poděbrad zvolen českým králem

1618 - defenestrace dvou katolických místodržících z oken Pražského hradu považovaná za začátek tzv. třicetileté války

1648 – Švédi dobyli a vydrancovali Prahu.

1848 – tzv. revoluční rok 1848 (pražské svatodušní bouře).

(Zdroj: Záhadno)

Jojo, ono sice došlo mezitím ke změně kalendáře - ale copak u ženy se v numerologii také po svatbě nepočítá s novým příjmením?


Jízdné za městskou hromadnou dopravu se neustále zvyšuje - od 1. ledna například pražští zastupitelé zvedli cenu za jednu jízdu na 26 Kč a zdražování postihlo i další města. Není ale možné, aby veřejná doprava fungovala pro cestující bezplatně? Podobných pokusů zatím neproběhlo mnoho, jisté zkušenosti s jejím provozováním už dnes ale k dispozici jsou. Úplně zadarmo samozřejmě není žádná doprava - pokud neplatí cestující, většinou za něj platí náklady místní radnice nebo nějaká jiná veřejná instituce. Podobně fungující, pro cestující bezplatné dopravní systémy dnes existují nejen v hustě obydlené Evropě, ale taky v rozlehlých Spojených státech. Už v 60. letech minulého století tam zaváděli bezplatnou dopravu v kalifornském městečku Commerce, jež je součástí losangeleské aglomerace. Občas se v médiích objevují i úvahy o zavedení dopravy zdarma v některém z měst v oblasti sanfranciského zálivu. Víc než třicet let se pak v USA rozvíjejí systémy bezplatné jízdy pro studenty univerzit - v roce 2001 bylo podobných škol víc než 50.     (Zdroj: EkoList.cz)


Srovnávací test cen a dostupnosti biopotravin v Praze provedla PRO-BIO Liga v pražských prodejnách.  Z výsledků srovnávacího testu, který porovnával nabídku biopotravin v osmi obchodních řetězcích a dvou specializovaných prodejnách biopotravin a konvenčních potravin, byly učiněny následující závěry - viz Agronavigátor.

Podrobné údaje najdete v sedmnáctistránkovém elaborátu, který je k dispozici ve formátu PDF.


i, co pochybují o tom, že současné změny klimatu vyvolal člověk, dostali podle předního amerického časopisu Scientific American „další potřebnou munici“. Scientific American tak reaguje na novou studii švédského týmu zveřejněnou v Nature.

Citujeme nejprve Scientific American: „Nová studie odhalila, že ke zdvojnásobení tempa tání ledu v Arktidě významně přispívá dokonale přirozený proces (tedy proces nevyvolaný člověkem). Obvykle je z arktického oteplování čili „amplifikace“ podezírán zpětněvazebný cyklus, v kterém globální oteplování vyvolané vzestupem hladin oxidu uhličitého snižuje množství sněhu a ledu, od kterého se odráží sluneční záření, což následně vyvolává vzestup místních teplot a urychluje tání. Vědci ze stockholmské university publikovali v Nature studii, podle které v letech 1979 až 2001 docházelo k největšímu prohřívání vzduchu nad Arktidou až ve výšce několika kilometrů tedy mimo působnost zpětněvazbeného cyklu. Místo toho švédští vědci přisuzují oteplení ve velkých výškách energii uvolněné mořskými proudy přicházejícími z jihu. Ty pak v kombinaci s oteplením, jež vyvolává člověk urychlují klimatické změny v Arktidě.“       (Zdroj: OSEL.cz)


Tají ledovce v Arktidě, v Antarktidě nebo na obou místech? Podle posledních výzkumů je na tom Arktida daleko hůř, než předvídaly nejpesimističtější odhady. Východní ledovcové pásmo v Antarktidě se naopak po celých patnáct milionů let příliš nezměnilo.

Moře u severního pólu by mohlo během několika málo let být v letních obdobích zcela bez ledu. Odhady jsou dramatické. Jako kritickou hranici uvádějí pouhých šest let, i když předchozí prognózy tento stav předpovídaly až na rok 2040 a některé dokonce až na přelom století. Plocha ledovců u severního pólu je podle posledních měření nejmenší v historii.

BAŽINY A JEZERA POD LEDOVCEM Trochu jiná situace je na opačném konci planety v Ant­arktidě. Po celá desetiletí vědci vědí, že se tam pod ledovci rozkládají největší bažiny světa. Ledovce zespodu soustavně odtávají a pod nimi existuje tajemný a zajímavý svět. Jsou tam nejen bažiny, ale i četná jezera a jezírka, nad nimiž se klene místo nebe led. V roce 1993 se na satelitních snímcích objevily poprvé kontury dnes nejslavnějšího antarktického jezera Vostok. Patnáct milionů let jej pokrývá ledovcový příkrov silný zhruba tři a půl kilometru. V současné době se už ví, že podobných i když menších jezer se skrývá pod ant­arktickým ledovcem téměř 150 a možná i více. Jsou propojena podzemními potoky a řekami a lákají zástupy výzkumníků a vědců z celého světa.       (Zdroj: 100+1)


České a německé děti se učí šetřit životní prostředí pomocí nových dvojjazyčných internetových stránek zaměřených na ekologickou výchovu v Euroregionu Nisa. Do zkušebního provozu je uvedla v těchto dnech liberecká obecně prospěšná společnost Venkovský prostor.

Děti tam najdou také přehled organizací zabývajících se ekologickou výchovou, informovala ČTK Kateřina Tandlerová z Venkovského prostoru. "Stránky jsou začleněny do webu společnosti Venkovský prostor a německé společnosti CSB Sachsen, zároveň jsou propojeny se stránkami zapojených škol," dodala.

Ekologové podle ní získali na projekt pro školáky prostředky z unie z Fondu malých projektů Interreg IIIA. Projekt, jehož cílem bylo zvýšit ekologické povědomí dětí a studentů, začal loni v srpnu a trval do konce roku. "Zorganizovali jsme vzdělávací akce a exkurze pro žáky základních a středních škol v Euroregionu Nisa. Zaměřili jsme se na praktické příklady ekologického zemědělství a péče o krajinu," přiblížila Tandlerová.

Partnery Venkovského prostoru byly sdružení Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko a Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí.      (Zdroj: Econnect)


Současní religionisté se vesměs domnívají, že myšlenka periodického střídání věků vznikla spekulací na základě analogie se střídáním dne a noci, měsíčních fází, ročních období a periodického vzniku a zániku v rostlinné říši: "Cyklická teorie věků byla založena na víře, že analogicky ke dni a noci, fázím měsíce a věčnému koloběhu ročních období - prochází i vesmír samotný stále se opakujícími cykly... střídání dne a noci, zimy a léta, koloběh hvězd, pravidelné přeměny života a smrti v přírodě vyústily do koncepce střídání věků". Naprostá většina známých religionistů a filosofů, pokud ne všichni, se vysloveně shoduje, nebo alespoň mlčky předpokládá, že dávnověký člověk si periodické střídání věků vymyslel. Hovoří o něm tak, jako kdyby bylo jen výsledkem snahy uspokojit určitou psychologickou potřebu archaického člověka - pro bezpečí nebo valorizaci vlastní hodnoty v kosmu; pro psychologickou kompenzaci zklamání; zkrátka jako kdyby tu jen přání bylo otcem myšlenky. Karl Popper například kritizuje Platóna za jeho cyklickou koncepci dějin a vůbec za jeho teorii nebeských idejí a domnívá se, že si je Platón vymyslel jen proto, že se mu hodily pro zdůvodnění jeho politického programu. Předpokládá, že jsou jen výsledkem myšlenkové spekulace, a proto jako protiváhu a vyvrácení stačí proti nim postavit opět jen intelektuální spekulace jiného druhu.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


09.01. 2008     Tak o nás, svých voličích, hovoří náš premiér:

                Češi obvykle ale vidí všechno negativně a když k něčemu dojde, podělají se.

(Zdroj: iHNed)

Slyšeli jste slovo Boží ....


Výzkumníci Marc-André Gagnon a Joel Lexchin z York University z kanadského Toronta spočítali, kolik peněz vydaly americké farmaceutické společnosti na reklamu a kolik na výzkum. Zpracovali dostupné informace dvou společností pro výzkum trhu a statistiky Národní nadace pro vědu z roku 2004 a zjistili, že reklamní výdaje činily 57,5 miliard dolarů, zatímco výzkum spotřeboval jen 31,5 miliard.

Reklamní výdaje jsou tvořeny nejen klasickými mediálními reklamami, reklamními dopisy a emaily, ale počítá se do nich i zdarma rozdávané balení léků lékařům, návštěvy obchodních cestujících u lékařů, stejně jako náklady na semináře, kde se představují nové výrobky.

Předpokládá se ale, že reklamní náklady budou ve skutečnosti ještě větší, protože společnosti pro výzkum trhu všechny způsoby reklamních výdajů nepodchytily. Výsledky tak potvrdily dojem veřejnosti, že farmaceutický průmysl vydává na reklamu více než na skutečný výzkum.      (Zdroj: OSEL.cz)

Ano, vidíme to i u nás, kde se nás snaží ovlivňovat debilní reklamy inzerující vyléčení chřipky pouhou tabletou Coldrexu na autobusové zastávce. Copak proti takové stupiditě, která navíc hrozí poškozením zdraví, není obrany ???


V současné době je hlavní starostí (nejen) českých politiků, jak zvolit pana prezidenta. Pomineme – li velmi smutný fakt, že v důsledku je úplně jedno, který z kandidátů bude prosazovat zájmy „sjednocujícího“ se světa, tak způsob, jakým se „naši“ zástupci přou o to, zda hlasovat tajně a kolik uren nakonec bude potřeba k tomu, aby si jednotlivé strany „uhlídali“ své ovečky, zda a jak volí, přesněji kdo jim nabídl lepší obchod, je velmi frustrující a dementní. Mezitím, kdy politici prodlužují odchody do „důchodu“ a občané, (včetně kojenců), započali éru hrazení pobytu ve zdravotnických zařízeních, ale také návštěvy pohotovosti, či každé položky na receptu (proč tedy platíme zdravotní pojištění?), se v novoročním projevu prezidenta republiky dozvídáme, že jsme se vlastně ani nikdy neměli lépe. Soudnictví, exekutorské komory a bezpočty „administrativních“ celků se začínají chovat jako velmi sadistické soukromé podniky, zcela mimo logiku zřízení své existence. Na základě smyšlených faktů lobuje ředitel tabákové firmy, která mimochodem má v ČR na starosti vzdělávání dětí, ale ve značné míře i kulturu a politiku, pro stavbu radaru o jehož účelu prakticky nikdo z veřejnosti ani odborníků nemá jakoukoliv jednoznačnou informaci. Vyjma toho, že i premiér mění zdůvodnění jako na běžícím pásu….      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Nezvyklý přírodní úkaz zaznamenali obyvatelé americké Floridy. Poté, co se tu citelně ochladilo, začali ze stromů pršet chladem ochromení leguáni, píše agentura AFP.

Místní studenokrevní ještěři se cítí spokojeně při teplotách kolem 23 stupňů Celsia a vysloveně dobře jim dělá pětatřicetistupňové horko. Ale rtuť teploměru v posledních dnech v jižní části Floridy klesla na čtyři až pět stupňů Celsia, což leguány doslova paralyzovalo.

"Když teplota klesne pod 15 stupňů Celsia, omezí to jejich schopnost pohybu. A při teplotách pod pět stupňů jsou naprosto nehybní a trpí vážným stresem," říká odborník na životní prostředí Floridské univerzity Perran Ross. Všechny tři druhy floridských leguánů žijí na větvích stromů a v jejich prasklinách. Když teploty klesnou, nejsou schopní se na nich udržet a padají dolů, dodal.

Chodci v parcích Bill Baggs a Crandon v Key Biscayne jižně od Miami pod stromy sbírali leguány ležící jako bez života. Přenášeli je na sluncem ohřívaná místa, kde se většina z nich znovu probrala a zmizela v houští.       (Zdroj: EkoList.cz)


Pozůstatky dávného komplexu staveb našli peruánští archeologové na hoře Huanacaure, kterou staří Inkové považovali za posvátnou a jež je spojena s legendami o původu jejich civilizace. Podle agentury EFE byly v areálu nalezeny trosky obydlí, až 2,5 metru vysokých kamenných zdí, ale také pohřební komory (chullpy), sarkofágy či zbytky keramiky.

Expedici se podařilo prozkoumat zhruba desetinu plochy, která se nachází ve výšce přes 3000 metrů nad mořem nedaleko vesnice Pampa Alegre v provincii Huánuco. Vedoucí týmu Lázaro Torres připomněl, že hora Huanacaure "odkazuje přímo na mytologii Inků, konkrétně bratry Ayary v nedalekém Cuzco". Jde o jednu z legend o založení Říše čtyř částí, na němž se podílela čtveřice bratrů.     (Zdroj: WM magazín)


Jen málo tuzemským vědcům se zatím dostalo takové pocty jako Františku Sehnalovi. Ten se jako druhý Čech stal čestným členem The Entomological Society of America. Vědecké organizace sdružující přes pět tisíc špičkových badatelů z celého světa, kteří se zabývají studiem hmyzu. Do svých řad přibírá maximálně deset čestných členů ročně.

"Je opravdu výjimkou, když je to někdo mimo USA. Evropanů je tam asi osmnáct a každý rok se volí pouze jeden," vysvětluje devětašedesátiletý entomolog, který nyní řídí Biologické centrum AV v Českých Budějovicích.

Do prestižní vědecké organizace, která byla založena už v roce 1889, se profesor Sehnal dostal díky své dosavadní vědecké práci. "Na jmenování mě navrhl jeden ze členů výboru organizace. Hodnotili moje publikování ve světově uznávaných odborných vědeckých časopisech, moje studie. Je to pocta a také příležitost z pozice vědce ovlivňovat částečně světovou vědeckou politiku."

Výzkumem hmyzu se na celém světě zabývá několik set tisíc vědců a většina z nich pracuje v ochraně rostlin proti škůdcům. Tito odborníci radí a pomáhají vládám v hospodářské politice či ochraně životního prostředí.      (Zdroj: EnviWeb)


... Přiznám se, že je pro mě téma práce se sny srdeční záležitostí. Ve skutečnosti to však neznamená žádnou aktivitu a to více méně ani mentální. Sny neanalyzuji, nepřekládám jejich významy do slov denního světa, jen občas ty, co se dotkly mého nitra nějak významněji, udržuji v pozornosti, na pozadí všedního dne. Jako když myslíte na svého milého nebo milou. Sen noci pak občas prostoupí náš denní sen a vynese na povrch nějaké sdělení, pocit, směr nebo „jen“ utiší hluk světa. Samostatnou kapitolou jsou pak sny bdělé, lucidní. Mívám období, kdy procitám ve spánku skoro každý večer, jindy zas několik měsíců spím jak špalek a někdy taky není, kdo by spal. Vlastně tím chci pouze říci, že se lucidnímu snění nějak aktivně nevěnuji, nepřipravuji, žádné techniky, nic. Jako s láskou. Lze se na ní připravovat? Cvičit techniky, číst knihy, studovat – k čemu to. Láska prostě buď je, anebo není. Sama se zjevuje, kdy uzná za vhodné. Na nás pak je, jak jejích plodů využijeme. ....

(O snění čtěte na stránkách Jitřní země)


Dohady kolem módních biopaliv neustávají. V důsledku hysterické paniky kolem oxidu uhličitého a strachu z vyčerpání fosilních paliv jsou biopaliva in. Má se za to, že jejich používání snižuje produkci skleníkových plynů. Zároveň je ale stále více jasné, že se různá biopaliva ve výsledném dopadu na životní prostředí velmi liší a že je dobré před jejich nadšenou propagací nejdřív chvíli popřemýšlet.

Jörn Scharlemann a William Laurance ze Smithsonian Tropical Research Institute ve své nové práci dokládají, že biopaliva mohou ve svém celkovém vlivu na životní prostředí být dokonce horší, než klasická fosilní paliva. Příkladem podle nich může být americká kukuřice, brazilská soja nebo malajský palmový olej. Naopak nejlépe ve srovnání dopadli biopaliva vyráběná z odpadních produktů, jako je použitý kuchyňský olej nebo etanol z tráv nebo dřeva.

Autoři zohlednili možné přínosy i ztráty z používání různých biopaliv, přičemž vycházeli z nedávné studie na zakázku švýcarské vlády. Podobné výzkumy je třeba brát s jistým nadhledem. Bývají hodně závislé na věrohodnosti provedených odhadů a ta pochopitelně může být diskutabilní.       (Zdroj: Agris.cz)


Je to již více než 150 let, co Karel Napoleon Balling, profesor na pražské polytechnice, vynalezl svůj legendární systém měření hustoty piva. Od těch dob máme svou točenou nebo lahvovou „desítku“ či „dvanáctku“. Tato čísla uváděna ve stupních nevypovídají o obsahu alkoholu, nýbrž o hustotě extraktu původní mladiny, čili kolik sušiny ze sladu bylo přidáno do roztoku, který se později vaří s chmelem a následně se nechává zakvasit, čímž vznikne blahodárné pivo. Ballingova stupnice se ujala i ve světě a ve zdokonalených modifikacích se používá dodnes. Vlastenec a český obrozenec Karel Balling, který se zasadil aby se již v 19. století vyučovalo na pražské technické univerzitě v češtině, by však dnes žasnul, kterak je s plody jeho vědecké činnosti nakládáno v jeho milované vlasti. Od roku 1994 již nemají výrobci ze zákona povinnost uvádět stupňovitost piva a tak zůstal pouze předpis, že označený ležák musí mít minimálně 11 stupňů. Tato povinnost tu ovšem není kvůli spotřebiteli, ale slouží především pro účely daňové diferenciace. Konzumentovi musí stačit k orientaci uvedený obsah alkoholu, případně energetická hodnota v kJ na litr. Pro laika tato změna nemá zdánlivě význam, avšak zejména velké pivovary dokáží na základě oné úlevy vymyslet hotová kouzla. Pivo „výčepní světlé“ obecně zvané „desítka“ mívá ve skutečnosti s bídou 9 a často i méně stupňů, některé speciální značky, které se v řetězcích supermarketů prodávají za cenu tří i méně korun, pak s pravým sladem snad nejely ani v jednom vlaku. Stejně se můžeme o stupňovitosti pouze dohadovat u alkoholicky mocnějších piv. Navíc převážná většina velkých a někdy dokonce i středních pivovarů dnes vyrábí různé druhy svých tovarů „moderní“ metodou HBG, což je prachsprosté ředění jediného vícestupňového pivního roztoku vodou na požadovanou hustotu či řídkost jednotlivých typů piv. Klasická separovaná výroba desítky, dvanáctky případně silnějších kalibrů se dochovala povětšinou v pouze menších poctivých provozovnách. Je však zajímavé, že i přes snahu velkovýrobců a jejich úmorné klamavé reklamy se české pivní veřejnosti tyto ostudné novinky prozatím neujaly. Nikdy jsem ve výčepu neslyšel, že by host výčepního požádal o Premium, Classic nebo výčepní světlé. Vždy si řekne o desítku, dvanáctku, případně o jedenáctku nebo mok silnější. Orientační stupně Ballingovy škály jsou nuceni nastudovat i samotní hostinští. Občas jsou jejich čísla nepřesná, či dokonce zavádějící, pivního patriota však vždy zahřeje u srdce, když si „desítku“ objedná třeba i očividně nezletilý mladík, který o tradiční stupňovitosti českých piv snad jen slyšel od svých rodičů. Ve vybraných provozech bylo kdysi povoleno pít „osmičku“, dnes se minipivovary, zejména během vánočních a velikonočních svátků, předhánějí, kdo vyrobí nejhustší (což nemusí být zákonitě alkoholicky nejsilnější) pivo. A jaké jsou na tomto poli současné české rekordy? V Tescu lze zakoupit černý 24° Primátor Double a pražský pivovar U Medvídků vaří hutný stěnolez, který čítá úctyhodných 33 stupňů!       (Zdroj: Řev přírody)


Evropská unie by mohla uvalit dovozní cla na zboží přicházející ze států, které nedělají dost v rámci boje s vypouštěním skleníkových plynů. Současně by mohla i zpřísnit svůj systém obchodování s emisními povolenkami. Vyplývá to z návrhů, které nyní zvažuje Evropská komise.

Podle těchto návrhů, z nichž citovala agentura Reuters, by si firmy ze zemí mimo EU vypouštějící hodně skleníkových plynů, musely kupovat povolenky na emise, které nyní fungují v EU. Otázkou však je, zda s tím nakonec komise přijde, protože zatím prý mezi jejími členy v této věci panují rozdílné názory. Navíc by to musely odsouhlasit i členské země EU. Praha si názor na zvažovaná opatření podle českých diplomatů bude vytvářet až podle toho, co EK nakonec opravdu položí na stůl.

Komise by měla 23. ledna zveřejnit balík návrhů, který má zajistit, že unie dostojí svým cílům v rámci boje s globálním oteplováním, které si stanovila v březnu loňského roku. EU se zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o nejméně 20 procent proti stavu z roku 1990. Návrhy, které komise zveřejní, by pak měly obsahovat i cesty, kterými by se unie měla vydat po roce 2012, kdy vyprší takzvaný Kjótský protokol.

Na rozdíl od EU se třeba Indie, Čína či USA, které do ovzduší vypouštějí nejvíc skleníkových plynů, ještě k žádnému závaznému snižování emisí nezavázaly. USA jsou také největším obchodním partnerem unie.

Myšlenka na zavedení nějakých cel na zboží ze zemí, jejichž přístup k emisím je benevolentnější, se líbí například Francii. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy v říjnu kritizoval, že evropské podniky jsou vystaveny nekalé soutěži od společností ze zemí, které tak přísná opatření v boji s globálním oteplováním jako EU neuplatňují.

Komisař pro obchod Peter Mandelson nicméně upozornil na to, že by bylo složité takový krok realizovat v praxi, a navíc by to prý mohlo vést i k určitým konfliktům.      (Zdroj: Ekolist.cz)

Eko-běsnění nezná hranic .... jen když se posypou prachy ....


Chcete vědět, kdo to jsou Ixoidi? Nuže dobrá, vysvětlíme vám to, samozřejmě mnohem lépe, než jak se dnes všude vše jen povrchně odbyde. V publikaci Christian Grunert: Das grosse Blumenzwiebelbuch (2. vydání, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin 1970), jež vyšla ve slovenském překladu Ing. Ady Pagáčové a Dr. Mikuláše Krippela pod názvem “Cibulové a hluznaté kvetiny“ roku 1974 v nakladatelství Priroda v Bratislavě (rozsah 252 stran, náklad 10 250 výtisků, cena 40 Kčs, v redakční úpravě promované botaničky Dory Sopčákové) čteme na straně 131 v posledním odstavci: “Ixia L.“ (Zkratka L. rozumí se “latinsky“.) “Iridaceae. Všeobecné údaje a botanické znaky: Theophrastos nazývá lep na ptáky Ixia, Linné zvolil toto slovo jako název pro popisovaný rod, protože hlízy této rostliny obsahují lepkavou šťávu. Rod Ixia zahrnuje asi 30 druhů, jejichž domovem je jižní Afrika…“

Zdlouhavou citací i vysvětlováním, které ovšem nemá věcnou chybu, jsme chtěli ukázat způsob, jakým hovoří jeden z bratrů pedanta, Ixoid. Nepovedlo se nám to. Ixoid by navíc ještě pojednal o Theophrastovi, potažmo ani Linného a jeho snažení by nenechal stranou. Jed můžete vzít i na to, že Jižní Afrikou by to vše neskončilo. Dotyčný se prostě k tématu zeširoka “přilepí“ a ulpívá na něm donekonečna.

Ixothym bývá člověk pracovitý, snaživý, sečtělý, hloubavý, vše do detailu promýšlející, potažmo i solidní. Nejde mu o zisk. Pomalu, rozvláčně a poněkud zabíhavě poučuje své okolí. Když něco dělá, musí na to mít systém. Je tak trochu parodií učitelského stavu, ale pravý učitel není. Nejde mu o to, aby prostřednictvím dané metodiky naučil co nejrychleji určenou látku. On chce koncepčně vzdělávat, poučovat pěkně z gruntu. Trošku je rozumbrada, trošku hodný obdivu - ne však následování. Trošku (nebo snad hodně) je nesnesitelný, byť to myslí dobře. Žít s ním vyžaduje trpělivost vpravdě svatou. Tu určitě nemají lidé vztahovační.       (Zdroj: ZdravCentra.cz)


08.01. 2008     První Novoluní v roce 2008 nastane dnes ve 12:17 SEČ.

Tip pro milovníky psů ... Od ledna 2008 startuje nový zajímavý projekt určený především aktivním pejskařům a milovníkům přírody. Jeho cílem je shromáždit a představit veřejnosti krásná místa v Česku, vhodná k procházkám se psy. Navštivte webovou stránku www.21nejprochazek.cz, kde může každý vložit (nominovat) svou oblíbenou procházku - stačí vyplnit jednoduchý formulář a doprovodit jej popisem, případně fotografiemi nebo tipy na zajímavá místa v okolí, možnosti koupání či restaurace vstřícné ke psům. Nominované procházky pak budou usilovat o hlasy dalších návštěvníků stránky. Každý tak může rozhodnout, která procházka se stane tou NEJ.

Soutěž proběhne ve třech kolech, každé bude trvat čtyři měsíce. První kolo startuje 1. ledna 2008 a bude uzavřeno 30. dubna. Postupně budou na www.21nejprochazek.cz přibývat nominované procházky a následně zde najdete galerii těch, které získaly nejvíce hlasů. Každý, kdo nominuje procházku, získá přívěsek s logem soutěže, pohlednici a samolepku. Jednadvacet procházek s největším počtem hlasů v každém kole získá špičkové psí krmivo Hill´s na jeden měsíc a k tomu sportovní balíček (vodítko + krokoměr s rádiem + bezpečnostní světlo na obojek + praktická ledvinka). Absolutní vítěz každého kola vyhrává pro svého psa krmivo značky Hill´s na celý rok.


Poselství kardinála Vlka pro průvod Tří Králů

Vážení účastníci průvodu Tří Králů,

pozdravuji vás při této příležitosti, přeji velký kus povánoční radosti, ale také požehnaný nový rok, mnoho zdraví a všeho dobra.

Průvod králů se koná ještě v okruhu Vánoc. Během vánočních dnů jste asi mnozí navštívili jesličky a mezi figurkami kolem jeslí jste viděli i velblouda a tři postavy z východu, říkáme někdy „moudré krále“, ale byli to spíše vědci, astronomové, kteří podle babylonské tradice na svých observatořích, můžeme-li tak jejich věže „zikurraty“ nazvat, pečlivě pozorovali oblohu, hvězdy a různé úkazy. Ze svých pozorování – zvláště jedné neobvyklé hvězdy – a podle svých interpretací došli k závěru, že se v Izraeli narodil velký král, který bude vládcem světa. Nebyli daleko od mínění, že je to Boží syn. Dali se na cestu, aby se mu poklonili se svými dary. A tak našli v jeslích Ježíše…

K nalezení Ježíše vedou různé cesty. Židé měli velkou řadu proroků, kteří po staletí předpovídali příchod krále – mesiáše. Na úspěšné cestě Tří Králů je vidět, že k jeho nalezení vede i cesta dobrého vhledu a chápání toho, co se děje v přírodě, čím ona k nám mluví…

Při této příležitosti přeji vám všem, abyste nevzdávali cestu hledání svrchovaného Boha – lásky a dobra a abyste ho i vy pro svůj život našli.

Ať vám Bůh žehná na všech vašich cestách nového roku!      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka


Přes silácká mediální prohlášení máme ve skutečnosti pro globální úvahy o historii klimatu v ruce jenom malé množství relevantních dat. Využíváme sice nějaké ledové sondy, analýzy letokruhů nebo třeba data o historii slunečních skvrn a pokoušíme se odhadnout, co nám říkají o dávném klimatu, vesměs jde ale o nepříliš spolehlivé metody, které jsou snadno ovlivnitelné lokálními podmínkami. Bob Cahalan z Goddard Space Flight Center v Marylandu spadajícího pod NASA se svými kolegy razí myšlenku, že by rozumné odpovědi na klimatické třeštění bylo možné nalézt ve vrtech vyvrtaných právě na Měsíci. Nemuselo by se vrtat nijak děsivě hluboko. Stačilo by tak deset metrů a z nich by bylo možné slušně odvodit kolísání klimatu v naší hvězdné soustavě tak do roku 1600. Teď už stačí jenom sebrat vrtné soupravy a vyrazit. Uvidíme, jestli Měsíc zchladí horké klimatické hlavy.      (Zdroj: OSEL.cz)


Padlý mýtus .... vlasy a chlupy prý po stříhání a holení rostou rychleji. Další všeobecně známé přesvědčení se týká holení ochlupení a stříhání vlasů. Lidé věří, že jejich zkrácením se docílí jen toho, že rostou rychleji, jsou tmavší a hrubější.

Vědecké studie však tento mýtus přesvědčivě vyvracejí. Už v roce 1928 bylo za pomoci klinických experimentů přesvědčivě dokázáno, že stříhání a holení nemá žádný vliv na finální délku vlasů či chlupů. Nedávné studie pak potvrdily, že holení žádným způsobem neovlivňuje tloušťku či rychlost jejich růstu.

Navíc při holení či stříhání odstraňujeme v podstatě jen mrtvou část vlasu. Živá část, z níž vlas či chlup roste, leží pod povrchem kůže a zkrácení vlasu tak žádným způsobem nemůže ovlivnit jeho rychlost růstu či vzhled.

Chybné přesvědčení je způsobeno pouze tím, že dorůstající vlasy či chlupy jsou pichlavější a činí tak dojem, že jsou i hrubší. Stejně tak nové vlasy nejsou ještě vybledlé od slunce či používání chemických přípravků, proto se zdají tmavší.     (Zdroj: iDNES)


... Astronomům biblický obraz hvězdy betlémské vrtá hlavou už několik set let. Jedním z prvních byl Johannes Kepler. Bylo vysloveno mnoho více či méně odvážných hypotéz. Někteří využili zmínek v bibli v kombinaci s metodami nebeské mechaniky a nejmodernější výpočetní technikou k odvážným konstrukcím, dokonce i k určení přesného data narození Krista. Všechny tyto úvahy jsou však založeny na pouhých čtyřech zmínkách v jediné kapitole jediného z evangelií. Ty zmínky jsou tak stručné, že je můžeme ocitovat z Evangelia podle Matouše na místě:

"Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, do Jeruzaléma přišli mágové od východu a říkali:Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme totiž na východě jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu poklonili.....Tehdy Herodes tajně povolal mágy a vyptával se jich na čas, kdy se jim ta hvězda ukazovala. ... Když vyslechli krále, odjeli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírnou radostí." Ostatní tři kanonická evangelia o hvězdě při narození Ježíše výslovně nehovoří. Svatý Lukáš říká jen : "A v tom kraji byli pastýři, kteří zůstávali venku a drželi noční hlídky nad svým stádem. Náhle se mezi ně postavil Pánův anděl, ozářila je Pánova sláva a přišla na ně veliká bázeň. A ten anděl jim řekl : Nebojte se, neboť hle, zvěstuji Vám velikou radost, která bude pro všechen lid." (Nová bible kralická, 2001).

Pokud bychom chtěli texty evangelií studovat jako zdroje historických dat, zjistíme, že některé údaje, jako například odkazy týkající se historie Římské říše, o nichž máme z jiných zdrojů velmi podrobné zprávy, jsou dosti protichůdné. Jak už před lety napsal prof.Vladimír Vanýsek, odpověď na otázku, zda lze použít zmínku o betlémské hvězdě k astronomicko-historickým studiím je záporná. Kolem přelomu letopočtu se udehrálo několik okem viditelných nebeských úkazů, zejména konjunkcí a seskupení jasných planet (zejména Jupiter-Venuše, Jupiter-Saturn). V záznamech z oné doby najdeme také komety. Návrat Halleyovy komety v roce -11 (12 př.n.l), zaznamenaný jak v Číně, tak v Římě, další kometu z roku -4 (5 př.n.l.) a případně ještě kometu z roku -3, někdy považovanou jen za chybné datování komety z roku -4. Ani na jedné z nich se však odborníci neshodnou jako na adeptce na hvězdu betlémskou. Nejrůznější "nebeská znamení" se ústní tradicí zřejmě dostala do Matoušova evangelia, kde splynula se starozákonní tradicí příchodu Mesiáše. Zmíněná hvězda nad Betlémem je tak nejspíš symbolem příchodu naděje, nového světla, zázraku. Striktní popis astronomického úkazu v ní nehledejme.

Proč se však hvězda betlémská zobrazuje jako kometa? Evangelium podle Matouše (původně napsané v řečtině) hovoří o "hvězdě". Vzhledem k jiným popisům nebeských a přírodních úkazů (zatmění, zemětřesení apod.) v biblických textech můžeme říci, že kdyby šlo o pozorovanou kometu, hvězdu s ohonem, autor by to popsal.      (Dále čtěte na Komety.cz)


Až dosud se předpokládalo, že moderní člověk získal s nástupem doby ledové nad neandrtálci výhodu díky lepším loveckým nástrojům. Australané však o tom pochybují a ve svém článku zveřejněném v časopise World Archaeology poukazují na to, že neandrtálci byli dobrými lovci, kteří v Eurasii dokázali přežít plných 100 000 let. Podle jejich názoru je zabila nepřipravenost na chladné počasí. Zatímco moderní člověk se při migraci z Afriky dostával do chladnějšího podnebí a z důvodu nedostatečné biologické adaptace si musel vypomoci důvtipem, neandrtálci byli od přírody k chladu odolní. Nálezy nástrojů vyrobené Homo sapiens před 90 000 let obsahují kamenné čepele, kostěné bodce a dokonce jehly, které našim předkům umožňovaly vyrábět komplexní oděvy. Neandrtálcům díky jejich odolnosti naopak stačily přehozené kůže přes ramena. Prakticky nic je k vývoji krejčovských nástrojů nenutilo. Vrchol doby ledové, kdy se ve velmi krátkém časovém úseku prudce měnily teploty, je tedy zaskočil zcela nepřipravené. Objevy z francouzských nalezišť napovídají, že s výrobou potřebných nástrojů sice začali, ale přišli s ní příliš pozdě. Počátek jejich vymírání se údajně shoduje právě s nástupem vrcholu poslední doby ledové, tedy před 35-30 tisíci let.      (Zdroj: 21@století)


Navzdory rychle rostoucí poptávce velké potravinářské podniky stále nedodávají žádané biopotraviny z ekologického zemědělství – a řada z nich to ani neplánuje. Zjistil to podrobný dotazníkový průzkum, který v době, kdy lidé nakupují jídlo na svátky, publikuje Hnutí DUHA [1].

Ekologická organizace zkoumala, jestli velké pekárny, mlékárny, výrobci uzenin nebo zpracovatelé ovoce a zeleniny a další plánují vzít na vědomí rostoucí poptávku českých domácností.

V loňském roce více než polovina biopotravin zakoupených v českých obchodech (56 %) pocházela z dovozu [2]. Některé supermarkety nabízejí desítky druhů importovaných biopotravin, které by mohli dodávat domácí zemědělci. Když se Hnutí DUHA dotazovalo, proč, mezi hlavní příčiny zařadily nedostatečnou nabídku domácích výrobců [3].

Ale některé z podniků, jejichž výrobky běžná domácnost mívá na stole každý den, biopotraviny nenabízejí ani to neplánují. Proto na trhu chybí obyčejné bio sýry, chleba, maso a výrobky z něj či zpracovaná zelenina.

• Pouze devět (20 %) z podniků, které na průzkum odpověděly, dodává biopotraviny.

• Více než třetina o tom ani neuvažuje.

• Důvodem nezájmu není slabá poptávka zákazníků: nejvíce podniků (49 % odpovědí) poukazuje na nedostatek domácích surovin od ekologických zemědělců na českém trhu. Proto Hnutí DUHA přesvědčuje potravinářské firmy, aby po svých dodavatelích požadovaly přechod na pravidla ekologického zemědělství.

Přes 68 % podniků uvedlo, že podpora státu ekologickému zemědělství je „nepostačující“ nebo „velmi slabá“.

Hnutí DUHA chce prosadit lepší nabídku biopotravin do sortimentu hlavních firem.

Průzkum se dotazoval 77 potravinářských firem. Dotazník vyplnilo 45 z nich a některé další poslaly stručné odpovědi.....     (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)

BIO BUM ... to zní pěkně ...


Sluneční fyzikové již delší dobu očekávali příchod nového slunečního cyklu, který je charakterizován změnou polarity magnetického pole. Tuto změnu nejsnadněji odhalíme z polohy skvrn na Slunci. Slunce bylo ve svém minimu poslední dobou zcela bez slunečních skvrn a pokud se nějaká vyskytla, patřila ještě k předcházejícímu, 23. cyklu. Jak to astronomové poznají? Sluneční skvrny se totiž na konci cyklu nacházejí v blízkosti rovníku, zatímco na začátku se objevují ve vyšších heliografických šířkách, tedy blíže k pólu. Taková skvrna se objevila včera, 4. 1. 2008 a nachází se na třicátém stupni severní heliografické šířky. Dostala označení 981 a je první skvrnou nového, 24. cyklu sluneční aktivity. Nadále bude tedy počet slunečních skvrn přibývat a maximum jejich výskytu můžeme očekávat někdy v letech 2011 nebo 2012.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Nová studie mezinárodní organizace na ochranu osobních údajů Privacy International a střediska Electronic Privacy Information Center uvádí Čínu, Malajsii, Rusko, Singapur a USA v nejhorší možné kategorii ohledně ochrany soukromí občanů. Podle uvedené zprávy jsou tyto země „společnostmi založenými na chronickém sledování občanů“. Spojené státy jsou hodnoceny nejhůře v rámci zemí považovaných všeobecně za demokratické.      (Zdroj: Akt-Info)


Z výsledků srovnávacího testu, který porovnával nabídku biopotravin v osmi obchodních řetězcích a dvou specializovaných prodejnách biopotravin a konvenčních potravin, byly zjištěny následující závěry:

Největší sortiment biopotravin: Nabízejí ho specializované bioprodejny (57 z 59 sledovaných položek nákupního košíku), z obchodních řetězců má nejširší nabídku Interspar (43 z 59 položek), TESCO (41 z 59 položek) a Billa (32 z 59 položek). Mezi nejsnadněji dostupné biopotraviny patří vybrané mléčné výrobky (mléko bylo v nabídce v 9 sledovaných prodejních místech, ovocný jogurt v 8), mouka (8 prodejních míst) a brambory (7 prodejních míst).

Cena za rodinný nákup: V biokvalitě byla cena přibližně o 102 % vyšší ve srovnání s běžnými potravinami. Mezi výrobky s největším cenovým navýšením patřilo drůbeží maso (téměř o 450 % více) a ovoce a zelenina (např. cibule o 430 %, mrkev o 213 %, brambory o 176 % za kg v průměru více). Ne vždy však musí být biopotraviny dražší - čerstvý kozí biosýr domácí provenience bylo v říjnu možné zakoupit až o čtvrtinu levněji, než byla cena konvenčního výrobku obdobné kvality, nižší cenu měl ve vybraných prodejnách i biomed či třtinový cukr. Při srovnávání cen bioproduktů ve specializované prodejně a obchodním řetězci (hodnocen Interspar jako řetězec s největší nabídkou) byla celková útrata lehce ve prospěch řetězce (cena nákupu vyšla levněji o 8,6 %).

České biopotraviny: Je-li pro spotřebitele při nákupu důležitý původ potravin, pak nejlépe uspokojí návštěva specializované bioprodejny. Z 59 sledovaných položek srovnávacího nákupu nabídl specializovaný obchod 57 biopotravin, z toho jich bylo 39 -78 % českého původu. Mezi řetězci se v šíři biosortimentu nejlépe umístil Interspar s 43 výrobky z 59, většina biopotravin však pocházela ze zahraničí - 34 z 43 položek nákupu. Nejvíce českých výrobků v biokvalitě nabídly vedle specializovaných prodejen řetězce Billa, Hypernova a Globus -15, 12 a 10 položek nákupu. Nejmenší podíl českých biovýrobků měl Discount PLUS -3 ze 14 položek nákupu.       (Zdroj: Agris.cz)


Dávejte pozor, vy, Američané, kterým v žilách proudí krev a ne voda. Policie rozjela novou akci, jejímž cílem je zničit vaše životy.

Nastražené policejní agentky nahoře bez čekají v parcích na procházející muže. Zapředou s nimi konverzaci, zakloní se, roztáhnou nohy a opřou se jimi muži o prsa.

Po krátké konverzaci, v jejímž průběhu jsou maximálně přátelské a plné náznaků, se zeptají muže, zda by jim ukázal svůj penis.

Nedělejte to. Natáčejí vás. Pokud ženě ukážete svůj penis, zavřou vás jako zvrhlíka.

Jedině v Americe si policie, soudci a porota mohou myslet, že pozitivní reakce na maximálně vstřícné chování je důkazem perverze. Ale konečně co. Žijete přece v Americe, kde také křesťané věří, že zabít co nejvíce Arabů pro Izrael je Božím dílem. Neočekávejte, že přihlouplá americká porota či o své pravdě přesvědčený soudce, či omezený profesor práva budou vědět, co je svádění.

Nejde o nejapný vtip. Skutečně se to děje. Dvaačtyřicetiletý hasič Robin Garrison byl minulý rok v květnu takto vlákán do pasti polonahou agentkou policie za stromem v Berliner Park v Columbus, stát Ohio a zatčen za zvrhlictví.      (Zdroj: Zvědavec)


07.01. 2008     Jak jsme na tom po Třech králích s časem? Myslím tím - na Tři krále, o krok dále ... Ráno tedy nic moc ... Sluníčko vycházelo celé svátky v 8:01 a teprve dnes Sluníčko muselo vstát o celou minutu dříve -- v 8:00. To večer se nám den protáhl trochu více ... Západ je na dnešek avizován na 16:17 -- nejhorší to bylo mezi 8. a 16. prosincem. kdy západ Slunce byl neustále v 16:00. A teď si můžeme dovolit jednu velmi neukázněnou úvahu ... po Třech králích se den prodloužil o 18 minut -- a vzhledem k tomu, že k tomuto dni se den prodloužil "o krok dále" -- tedy o dva slepičí kroky, můžeme tvrdit, že jeden slepičí krok trvá 9 minut ... hmmm ... líná nosnice ...


O budoucnosti Německa a Evropy rukopis říká:

Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. To se nebude týkat jen Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém. Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary.

Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (Zde použité pojmy jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu). Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. To učiní jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi, snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.

V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou (zlatý nebo také duchovní svět). Avšak konec kálí jugy bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha lidí povede ke ztrátě perspektivy a k projevům násilí. Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela beznadějná,

(Úryvek z Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů - Matrix-2001.cz)


Přestože nám pohodlné trávení času ve vyspělé civilizaci zaručuje delší životy, naše těla zůstávají bez pomoci moderní medicíny zdravá jen krátkou dobu. Po dosažení dvaceti let začínáme stárnout. Co je příčinou takto krátké trvanlivosti? Může za to systém fungování evoluce. Geny, které opravují chyby na naší DNA v pozdějším věku, svému nositeli nijak nepřidají na schopnosti rozmnožovat se, tedy předat svoji genetickou výbavu dalším generacím. Studie z poslední doby napovídají, že relativně delší věk žen oproti mužům je dán jejich rolí při výchově vnoučat v pozdějším věku. Jejich „dlouhověké“ geny mají tedy větší vliv na přežívání jejich nových nositelů než u mužů. Ti naopak potřebují rychlý růst a produkci pohlavních buněk, aby se v mládí prosadili jako zdatní otcové. A to se zdá být v přímém rozporu s „opatrným režimem“ založeným na pečlivé kontrole řetězců DNA. „Statistiky z výzkumů prováděných na červech jsou neúprosné,“ říká Lehmann. „Čím delší dobu jedinec přežíval, tím méně v mládí produkoval pohlavních buněk.“ Přesto tomu tak není u všech živočišných druhů. Například plazi a některé druhy ryb se dožívají velmi vysokého věku, stárnou jen velmi pomalu a dokáží přivádět na svět mláďata ještě za požehnaného stáří. Evoluce nás tedy někde zradila. Mohla nám propůjčit pomalý metabolismus a dlouholetou plodnost, na jejímž základě by byly dlouhověké geny upřednostňovány, ale raději se zachovala přesně opačně. Obdařila nás rychlým metabolismem a opečovávanými mláďaty, která mají velkou šanci na přežití, a vykoupila to časným stárnutím.       (Zdroj: 21@století)


Kyanidy jsou příslovečné svou rychlostí a účinností. V žaludku se z nich působením žaludečních kyselin uvolňuje smrtící kyanovodík. Vdechování samotného kyanovodíku nebo jeho na jednou uvolněné větší množství může dospělého člověka usmrtit za několik vteřin. Kyanidový anion pronikne do mitochondrií, kde se nevratně naváže na trojmocné železo v klíčovém dýchacím enzymu cytochromoxidáze. Tím se zcela vyřadí z provozu buněčné dýchání. Řada lidí se přitom s kyanidy může setkat, například požárníci, průmysloví dělníci nebo oběti teroristického útoku. Běžně používané protijedy jsou však pomalé a nepříliš efektivní. Steven Patterson z University of the Minnesota s kolegy proto vyvinul protijed, který má nefalšovaně zázračné vlastnosti. Testy na zvířatech ukázaly, že nový protijed účinkuje do tří minut. Badatelé vyšli z toho, že lidské tělo vlastně umí s kyanidy zacházet. Část rostlinné stravy totiž obsahuje kyanogenní složky, přičemž vykřičeným příkladem jsou třeba mandle. Lidský metabolismus tudíž umí zpacifikovat malá množství kyanidu přeměnou na netoxický thiokyanát. Nově vyvinutý protijed pracuje právě s touto metabolickou dráhou.      (Zdroj: OSEL.cz)


V říjnu tohoto roku přijala Británie kontroverzní zákon RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act), podle kterého musí osoba šifrující svá data nebo korespondenci na požádání vydat státním orgánům své heslo. Odmítne-li to, může jít do vězení na dva roky. Usoudí-li státní orgány, že je v ohrožení národní bezpečnost, může být dotyčný/á odsouzen/a až na pět let. Byl vynalezen nový zločin. Zločin vlastního soukromí.       (Zdroj: Zvědavec)


... Personální oddělení ve všech větších firmách se postupně přejmenovávají na tzv. „Lidské zdroje“, což symbolizuje směr k odlidštění provázející postupnou robotizaci civilizace a příchod novodobého Matrix. Mizí střední třída, moc se soustředí do rukou úzké oligarchie mocných, kteří se stávají stále mocnějšími, zatímco roste zástup odlidštěnců představujících úhlavního nepřítele plánovaných výnosů. Vytvářejí se různé systémy ISO, které mají kromě zvýšení kvality procesů také eliminovat chybu lidského faktoru, tj. odstranit největší zlo celého systému = individualitu lidského Ducha. Úkolem lidského zdroje je zhodnotit se ve prospěch firmy (obvykle akcionáře). Za to náleží lidskému zdroji odměna ve formě jeho mrzkého výdělku. Kdo se dobrovolně podrobí tomuto otroctví a zná jen britské „work hard“, zaslouží okusit nástroje novodobé inkvizice a zakončit svou tryznu frontální lobotomií, jež zamezí následnému procitnutí a deziluzi.     (Výňatek z článku Paradox světa, v němž je vše dovoleno ze stránek eDen X)


Indiánský kmen Lakota Sioux odstoupil od všech dohod, které uzavřel s vládou Spojených států amerických, a vyhlásil nezávislost na celém území jejich rezervace. Lakotská delegace doručila tuto zprávu na americké Ministerstvo zahraničí minulý týden. Jeden z vedoucích organizátorů Russell Means řekl: „Už nejsme občané Spojených států amerických a všichni, kteří žijí v oněch pěti státech, kde se nachází naše území, jsou vítáni, pokud se k nám chtějí připojit.” Lakotské území zahrnuje části států Nebraska, Jižní Dakota, Severní Dakota, Montana a Wyoming. Představitelé Lakotů prohlásili, že tento krok byl nutný z důvodu přetrvávajících podmínek, které oni označují za apartheid. Lidé žijící v rezervaci trpí extrémní chudobou a častou diskriminací. Průměrná délka života Lakotů je kratší než 44 let, což je shodné s některými z nejchudších zemí světa. 97 procent Lakotů žije v chudobě a Lakotové tvrdí, že od 19. století Spojené státy nerespektovaly žádné dohody s představiteli jejich lidu a proto si nezaslouží jejich loajalitu.     (Zdroj: Akt-Info)


Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2008 Mezinárodním rokem jazyků jako výraz uznání, že mnohojazyčnost podporuje jednotu v různorodosti, porozumění mezi národy a je prostředkem k ochraně různorodosti jazyků a kultur.

Valné shromáždění současně vyzdvihlo mnohojazyčný charakter samotné Organizace spojených národů a zdůraznilo potřebu rovnoprávnosti všech šesti oficiálních jazyků organizace, kterými jsou angličtina, arabština, čínština, francouzština, španělština a ruština.

Rolí hlavního koordinátora a iniciátora souvisejících akcí bylo pověřeno UNESCO, organizace systému OSN, která se zabývá otázkami kultury, vzdělání, vědy a informací. UNESCO vyzvalo vlády států, organizace OSN, nevládní organizace a vzdělávací instituce, aby v průběhu roku 2008 posílily své aktivity na podporu a ochranu všech jazyků světa, především těch ohrožených.

Tisíce jazyků v ohrožení

Jak upozorňují vědci, tisícům tzv. malých jazyků hrozí zánik. Generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura varuje, že během několika generací může zaniknout až 50 procent jazyků z celkového počtu 7 tisíc, kterými se dosud na světě mluví. Pouhá necelá čtvrtina těchto jazyků je vyučována ve školách či používána v komunikaci na internetu, v médiích nebo jiných publikacích. Jejich nositelé se plně asimilují a přijímají jazyk politicky silnější populace.

Zániku jazyků lze zabránit. Jako příklad může sloužit oživení gaelštiny ve Skotsku, laponštiny v Norsku, katalánštiny ve Španělsku či maorštiny na Novém Zélandu. UNESCO vyzývá k rázné akci na celém světě, aby byl význam všech jazyků uznán na všech úrovních společnosti, od místní až po globální.

Na jazycích záleží!

To je hlavní slogan UNESCO pro rok 2008 na podporu mnohojazyčnosti. Zvláštní význam letos bude mít ve světle Mezinárodního roku jazyků 21. únor, který si již podeváté připomeneme jako Mezinárodní den mateřského jazyka. „Naším cílem je podpořit jazykovou různorodost a mnohojazyčnost ve vzdělávacím systému, v administrativních a legálních systémech, v médiích i kyberprostoru, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni,“ říká generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura.       (Zdroj: Informační středisko OSN v Praze)


Stromy v krajině a ve městě .... zajímavou brožuru vydala Calla v Českých Budějovicích ...  Autoři textu jsou Martin Hyťha, Pavel Koubek, Petr Kunce, Tomáš Mařík, Vladimír Molek, Jiří Řehounek, Vojtech Storm. Brožura je k mání buď jako tištěná - ve formátu A5 s barevnými fotografiemi, vytištěná na recyklovaném papíře nebo je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (zdarma, soubor je velký něco přes 2 MB). Brožura přináší nejen metodický návod pro ochranu stromů rostoucích mimo les, ale zabývá se ochranou bezobratlých i obratlovců ve vazbě na biotopy dřevin. Na příkladu Českých Budějovic dokumentuje význam alejí v městské zeleni a v krajině. Brožuru vydalo společně sdružení Calla a Děti Země.


Z lednového kalendáře sběrače léčivých bylin .... V lednu sbíráme kůru černého bezu, dřevo jalovce a dřevo modřínu. Pokud nepotřebujeme jmelí na snížení krevního tlaku, ale na jiné potíže, můžeme sbírat jmelí bílé. Sbírá se penízovka sametonohá. Mimo doporučenou dobu sběru, a tudíž se sníženou kvalitou se v případě potřeby dají sbírat listy netřesku střešního, pupeny kosodřeviny a stélky lišejníků pukléřka islandská a větvičník slívový. Pokud je mírná zima, můžeme sbírat i květy a listy sedmikrásky obecné a nať ptačince žabince.      (Zdroj: Jitřní země)


V obchodech jsou k dostání vajíčka, na jejichž obalu se skví logo Ekologicky šetrný výrobek (EŠV). Kdo se v ekoznačení nevyzná, může si vajíčka koupit v domnění, že jde o produkt ekologického zemědělství. Vajíčka ale pocházejí z klecového chovu, který je ekozemědělství na hony vzdálený.

Značka EŠV se vztahuje jen ke krabičce, která skutečně splňuje podmínky pro udělení ekoznačky. Zatímco ochránci práv spotřebitelů to považují za matoucí, výrobci obalu a vajec a Agentura pro EŠV v tom nevidí problém.

Kdo se v ekoznačení vyzná, ví, že značka EŠV se nepoužívá pro označování potravin, ale jen spotřebního zboží. Biopotraviny mají své vlastní speciální značení. Nemůže přesto být výše popsané použití loga EŠV pro spotřebitele matoucí? Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitele si myslí, že ano. „Je spousta značek, které spotřebitele matou, protože takové výrobky pokládá například za biopotraviny. Zmatek zde objektivně je. Příkladem je i ekoznačka EŠV na vajíčkách,“ říká Ivana Picková a spotřebitelům, kteří se cítí být značením na výrobku mateni, doporučuje obrátit se na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, pokud jde o potraviny, nebo na Českou obchodní inspekci, pokud jde o jiné zboží. V případě ekoznačky EŠV je možné se obrátit i na Agenturu pro ekologicky šetrné výrobky.        (Zdroj: Ekolist.cz)


04.01. 2008     V sobotu máme zajímavé výročí ....toho dne roku 1887 je zaznamenáno první použití lyží v Čechách, a to když J. Rössler-Ořovský sjel na lyžích Václavské náměstí ....

Tehdy asi býval v Praze přírodní sníh a nemusel se marnotratně dovážet ze Šumavy jako dnes ... jako kdyby už tak nebylo málo peněz na důležitější věci ...

Roku 1968 začínalo tak zvané Pražské jaro, kdy byl 5. ledna zvolen prvním tajemníkem KSČ Alexander Dubček místo Antonína Novotného; do té doby byla funkce prvního tajemníka spojena s funkcí presidenta.

Šestého ledna 1584 skončila platnost Juliánského kalendáře v Čechách a v Rakousku, to zapříčinilo, že hned následujícího dne - již po přechodu na Gregoriánský kalendář - poskočilo datum na 17. ledna. Toho dne roku 1838 provedl Samuel Morse první úspěšně pokusy s elektrickým telegrafem ... člověk by nevěřil, že je to teprve 170 let ...

Šestý leden je ale hlavně svátkem Tří králů .... bližší informace najdete například v článcích Den Tří králů a Klanění Tří králů nebo Mystérium Tří králů. Tímto dnem také začíná období masopustu ...


Novoroční přání kardinála Miloslava Vlka .... Vánoce slaví věřící v kostele, v liturgii ne jeden či dva dny, ale celých osm dní – my říkáme celý oktáv. A ten osmý den vánočního slavení padá přesně na 1. ledna. O vánocích oslavujeme narození Ježíše a na závěr, v ten osmý den je slavnost jeho matky Marie. My křesťané jsme také občany a nevylučujeme se z účasti na slavení událostí civilního života, jako je Nový rok. Také pro nás začíná nový úsek času života. V předvečer, tj. na Silvestra se ohlížíme zpět na uplynulý rok, konáme děkovné bohoslužby za vše dobré, co jsme v uplynulém roce prožili. Vyhlížíme příchod nového roku a vstupujeme do něj s vánoční zkušeností, tzn. s vědomím, že naše životní cesty doprovází Ježíš, který přišel, aby byl s námi po všechny dny. Nikdo tedy nejde se strachem a nejistotou do neznámé budoucnosti, ale s nadějí a vědomím: nejsem sám, na mé straně je všemohoucí Bůh ve všem, co přijde. A to mi dává klid.

Když jsem byl jako chlapec a odcházel jsem ve 14 letech z domova, na prahu stála má matka, dělala mi na čele kříž a provázela svou láskou, péčí a modlitbou. Vím, že dnešní kultura vztahu rodina, matka, dítě je úplně jiná. Já prožívám Nový rok podle své zkušenosti a slavnost Panny Marie na prahu nového roku chápu tak, že tu také stojí matka, Matka Boží, která mně svou péčí a mocnou přímluvou provází na mém vstupu do nového roku. Čili tento den je pro mne plný pevné naděje a vděčnosti.

A mé přání nám všem: aby při tomto vstupu měl každý z nás také naději, že vše, co přijde, zvládne, že nebude sám, že tu jsou přátelé a přeji aspoň paprsek víry, že Bůh o nás ví, a jak jsme to o vánocích prožili, že Bůh přišel kvůli nám.

Kardinál Miloslav Vlk


Zdravé stravování je věda. A věda skutečně krvavá, neboť rok od roku zahubí při mučících pokusech stále větší množství zvířat. Podle britských odborníků přibývá každoročně testů různých látek, které jsou do pokrmů přidávány. Jedná se především o zkoušky umělých konzervantů, sladidel a aromat. 2. 1. 2008 10:49 - LONDÝN

Podle britského Ministerstva vnitra počty experimentů prováděných na živých zvířatech vzrostly v Británii z 862 v roce 2005 na 4 038 v roce 2006.

Podle společností bojujících za práva zvířat a humánní zacházení s nimi jsou součástí řady pokusů velmi bolestivé zákroky a uměle navozovaná zranění, která jsou zbytečná a dají se obejít.

Při studii na Glasgow University například byl podáván skupině hlodavců malinový džus a následně byla zvířata zabita, aby se zjistilo, zda nápoj pronikl až do jejich ledvin, jater a mozku.

Nejčastějšími pokusnými zvířaty jsou pak myši, potkani, králíci, morčata a psi.

„Nárůst počtu testování potravin na zvířatech jsou závodem v objevu nového a lukrativního super-jídla a také skrytým skandálem. Lidé nevědí nic o tom, kolik je za titulky těchto zpráv trpících zvířat,“ uvedla Michelle Thewová, výkonná ředitelka Britské unie ze zrušení vivisekce.      (Zdroj: Novinky.cz)


 ... Vyznavači Ježíše Krista přišli záhy na to, že se do sdílené paměti lidstva samovolně zapisují probíhající události formou paměťového otisku mysli všech živých bytostí, nejen lidí (proč asi vznikl animismus :o) ) nebo to alespoň tušili a zároveň si byli vědomi faktu, že lidé sami ve sdíleném poli svého vědomí důležité informace aktivně udržují. Byli přesvědčeni, že jsou ve svých řadách schopni vytrénovat nadané jedince, kteří vědí, jak se k tomuto poli či síti připojit, jak z něj informace čerpat a jak ze své pozice toto pole vědomě ovlivňovat, aby si otevřeli brány poznání, které jsou běžnému člověku zapovězeny. Tedy, aby se církev svatá stala příčinou i následkem propojujícím vědomí jedince se sdílenou informací v duchovních rovinách mysli. Jejich cílem bylo tuto oblast ovládnout a být monopolními strážci cesty poznání. Monoteismus byl pro jejich účely výbornou platformou - tedy, abychom byli přesní, výborně se hodil k ovládání lidí prostřednictvím jejich sdíleného vědomí / víry v Ježíše Krista, Boha spasitele a Vykupitele - hallellujah.

S příchodem gotiky se zdálo, že tento odvážný projekt ortodoxní církve spěje ke svému završení. Pozoruhodné zároveň bylo, že Praha byla připravována jako velmi důležitý "napojovací bod" morfické informační sítě. Samotné jméno města je dle legendy práh mezi tímto a paralelním světem. Jenže pak přišly husitské války a ambiciózní plán se začal hroutit. Z hlediska římskokatolické církve se jednalo o katastrofu. Z širšího úhlu pohledu to však mohlo vypadat také tak, že byly uvolněny stavidla a přetlak nezadržitelného vývoje se dal do pohybu jako pyroklastická vlna a ve velmi krátkém časovém úseku se narodilo mnoho géniů, jejichž odkaz přetrval mnohdy až do dnešních dnů. ....

(Výňatek ze zajímavého článku Utajené dějiny kolektivního vědomí -- fikce nebo skutečnost? ze stránek eDen X)


Tradiční vánoční obžerství se stane záminkou ke kratochvilnému představení jedné poruchy. Syndrom nočního jedlictví, jak byla porucha pojmenována, stojí za pozornost minimálně kvůli krásnému názvu.

Slovo „jedlictví“ je prostě nádherné. Samotná porucha pro postiženého samozřejmě až tak zábavná není, protože vede, když nic jiného, k přírůstku na váze. V článku, ze kterého zde vycházíme, je ovšem tato porucha popsána i ve velmi bizarní podobě.

Nejprve „normální“ noční jedlictví. To se nepřekvapivě projevuje tak, že se člověk v noci probudí a aby v klidu znovu usnul, vyplení ledničku či spíž. (Nezaměňovat se syndromem nočního pijáctví: to je jiný problém :-), i když renesanční jedinci mohou jistě obé úspěšně kombinovat) Tímhle do určité míry trpí značná část populace. Netřeba dodávat, že za těchto podmínek se příliš nedodržují ani zásady zdravé výživy. Pak je zde ovšem bizarnější verze nočního jedlictví kombinovaná s náměsíčností, označovaná jako NSRED. Jedná se o poruchu vědomí, nemocní si svého nočního řádění ráno nebývají vědomi. „...bývají udiveni nad tím, co v lednici nebo ve spíži ubylo, proč jsou umazáni od čokolády, proč mají v lůžku plno drobků či jiných zbytků jídla...“ Komplikací tady může být i to, že v somnambulním stavu si lze při přípravě jídla snadno ublížit, způsobit požár, nebo sníst či vypít něco, co k požívání vůbec není určeno.

(Zdroj: ScienceWORLD)


Mluvčí Sdružení Obrany Spotřebitelů Ivana Picková radí zákazníkům, aby při povánočních slevách nedali na první dojem a obešli více obchodů. Největší pozor by si přitom měli dát především na výši slevy.

"Pokud máte na regálu uvedeno 30 či 70 procent, není pro každého úplně jednoduché spočítat, zda to odpovídá skutečnosti. Stojí za to podívat se v mobilu na kalkulačku a prověřit to," radila Picková.

Může se ale také stát, že obchodník původní slevu vůbec neuvádí. Někdy obchodníci míchají dohromady zboží zlevněné a nezlevněné.

I na zlevněné zboží je dvouletá záruka Zákazníci by si při nákupu ve výprodejích měli také zkontrolovat záruční list. Na zlevněné zboží se vztahuje klasická dvouletá záruka. Prodávající ale podle Pickové někdy tvrdí, že se záruka u zlevněného zboží zkracuje na rok nebo dokonce šest měsíců.

"Není to pravda. Pouze pokud by zboží bylo zlevněné kvůli nějaké vadě, pak se na vadu záruka nevztahuje, ale na zbytek zboží ano - a opět dvouletá, jedná-li se o spotřební zboží," varovala Picková.     (Blíže na iDNES)


Na první pohled rostliny působí jako naprosto mírumilovné organismy. V poslední době se ale vědci stále častěji přesvědčují, že je to zdání, které klame. Rostliny spolu uzavírají pakty, útočí a ustupují, nebo spolu vstupují do nelítostných střetů. Našim očím je toto dění skryto, protože se odehrává hluboko pod zemí v kořenovém systému. Kanadští vědci nedávno zjistili, že nenápadná květina pomořanka rostoucí na písčitých březích Velkých jezer odlišuje „členy rodiny“ od cizích příslušníků vlastního druhu. Když vedle sebe rostou dvě nepříbuzné pomořanky, jejich kořeny se pod zemí snaží urvat co nejvíce prostoru a nabrat co nejvíce živin. Vyhrává ta zdatnější. S těmito neurvalými způsoby ostře kontrastuje chování pomořanek, které si jsou blízce příbuzné. Jejich kořeny si jdou z cesty. Zatím není jasné, jak rostliny poznají příbuzné od cizáků. Je ale zřejmé, že musí vnímat odlišnosti vyplývající z jemných rozdílů v jejich dědičné informaci. Podzemní společenské vztahy mezi rostlinami zjevně překračují rámec kontaktů mezi příslušníky jednoho druhu. Názorně to dokázala sledování kořenového systému jahodníku obecného a popence břečťanovitého. Obě rostliny rostou na stejných stanovištích, ale jejich kořeny se při vzájemném střetnutí chovají zcela odlišně. Kořenový systém jahodníku se roztahuje na všechny strany. Kořeny popence mu uctivě ustupují z cesty. Důvody tohoto rozdílného chování nejsou jasné. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že v pozadí stojí „samotářství“ jahodníku a „pospolitá nátura“ popenců. Jednotlivé rostliny jahodníku rostou roztroušeně, a přicházejí tak prakticky neustále do kontaktu s cizími rostlinnými druhy. V této konkurenci nesmějí dobrovolně vyklízet pozice. Popenec naopak roste obvykle ve skupinkách, a tak mívá za sousedy většinou blízce příbuzné příslušníky vlastního druhu. Proto je pro něj velká rozpínavost kořenového systému nežádoucí. I v tomto případě zůstává záhadou, podle čeho se rostliny navzájem poznávají.       (Zdroj: Řev přírody)


V posledních letech a měsících bylo velmi mnoho zmíněno o uměleckých skvostech starověkého génia, který je ve své podstatě dodnes ohromnou hádankou. Hovořím o Leonardu Da Vincim Jde především o jeho obrazy, které samy o sobě vytváří kolem sebe aureolu tajemství a skrytého mystéria. Široká veřejnost se začala o dílo tohoto mistra zajímat především v souvislosti s knižním bestsellerem „Šifra Mistra Leonarda“ kde se pozornost soustřeďuje na dílo, které je známé pod názvem „Poslední večeře“. Jak asi sami velmi dobře víte – nic se neděje náhodou. Tak jak postupujeme ke kritickému bodu důležitých změn (spíše bych řekl odhalení) začínají se aktivovat podobné procesy na mikroskopické úrovni naší lidské společnosti. Tato zvláštní hybná síla, která stojí v pozadí mnohých soudobých událostí i těch nastávajících je roubená stále narůstající silou synchronicitních jevů. Velmi hezkým způsobem to můžeme právě v tomto období sledovat v otázkách moderní kosmonautiky a Měsíce – mám na mysli ony poměrně unikátní události spojené s postupně se odhalujícími aspekty amerického programu Apollo. Pod tlakem dalších jevů jsem osobně přesvědčen, že tato synchronicitní vlna prostupuje daleko více oblastí. S ohledem na tyto skutečnosti navrhuji být velmi, ale skutečně velmi vnímavý a pozorný. Proč o tom hovořím. Rád bych vám zprostředkoval další velmi zajímavou ukázku onoho skrytého mystéria, které se postupným způsobem dává do pohybu všude kolem nás. A týká se právě uměleckých děl starých malířských mistrů o kterých víme, že mnozí z nich byli těmi nejvyššími zasvěcenci, kteří kdy v této době po Zemi chodili. Dlouhou dobu se tušilo, že jejich malířská sdělení v sobě obsahují mnohá skrytá sdělení. Konečně to není nic nového – existuje věda, která se mimo jiné snaží tato skrytá sdělení nalézt, dešifrovat a zpřístupnit veřejnosti – nazývá se ikonografie. Jenže jak jsem byl o Vánočních svátcích seznámen došlo v poslední době právě v této oblasti k unikátnímu průlomu. Ukázalo se, že v mnoha těchto prastarých malířských skvostech se nachází cosi co vyráží dech. Následující materiál je velmi důležité povahy…….      (... a najdete ho na stránkách Matrix-2001.cz)


Emise CO2 způsobované odlesňováním jsou velmi významné - odhaduje se, že na ně připadá více než 18 % světových emisí, což je větší podíl než u celosvětového odvětví dopravy. Jde o jeden z mnoha údajů nedávno z nedávno vyšlé a velmi diskutované studie týmu bývalého hlavního ekonoma Světové banky N. Sterna, zpracované pro britskou vládu. Tato studie (resp. její shrnutí) je nyní k dispozici i v češtině. Zabývá se hospodářskými dopady změny klimatu a zkoumá ekonomické aspekty stabilizace skleníkových plynů v atmosféře. Druhá část textu pojednává o politických výzvách spojených s řízením přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství a se zajištěním schopnosti lidských společností přizpůsobit se důsledkům změny klimatu.

Celá studie ke stažení na stránkách Britského velvyslanectví (jež financovalo překlad) - leden 2007. Podívejte se originální stránky www.sternreview.org.uk. Tam též najdete další, novější dokumenty na dané téma, reagující na připomínky světové veřejnosti.       (Zdroj: Veronica.cz)


... Ze Starých pověstí českých známe legendu o tajemném Mistru Hanušovi, kterého nechali staroměstští konšelé po dokončení práce oslepit, aby v žádném jiném městě už nemohl vytvořit podobné důmyslné dílo. Slepý stařec se dal učedníkem těsně před svou smrtí dovést do strojovny orloje a důmyslně ho pokazil tak, že dlouhá léta nešel.

Existuje však i jiná verze pověsti, kde se říká, že Hanuš stvořil dílo ďábelské, neboť jeho cílem bylo ovládnout čas a pomocí "hvězdných hodin" získat moc nad osudy země a jejích obyvatel. Sám tvůrce na to doplatil, zlý démon ho připravil o zrak a rozvrátil jeho duši; když nebohý hodinář umíral obklopen temnotou, proklel své dílo ..

A tak pražský orloj odpočítává hodiny zbývající do konce světa, měří "čas apokalypsy". Kdykoli se zastaví, je to znamením blížící se tragické události, zejména stane-li se tak těsně před novoroční půlnocí. Je skutečně pozoruhodné, že se na Silvestra roku 2001, hodinu před půlnocí, zastavily jedny z věžních hodin nad orlojem. Podle správce praskla jakási drobná pružinka. Je to skutečně náhoda, že nadcházející rok postihl Prahu zhoubnou tisíciletou povodní ?

(Článek Tajemství staroměstského stroje času najdete na eDen X)


Byla prezentována studie, která vyvrátila argument, že dýchání výfukových plynů je horší než kouření. Autoři zvolili nový typ motoru s výrazně redukovaným obsahem látek ve výfukových plynech, odpovídající EURO 3 standardu - Ford Mondeo TDCi 2000cc a naftu „bluedisel“ Agip. Po nastartování byl motor v chodu 30 minut v uzavřené garáži. Při druhém pokusu ve stejné garáži volně hořely 3 cigarety, zapalované postupně také po dobu 30 minut. Po každém pokusu byla garáž na 4 hodiny otevřena.

Výsledek ..... cigaretový kouř se ukázal jako zdroj až troj-až desetinásobně více znečišťující prostředí pevnými částicemi než výfuk dieslového motoru. Navíc větrání zplodin z cigaret je mnohem pomalejší než zplodin motoru.      (Podle CelostniMedicina.cz)


03.01. 2008     Přesně před rokem jste se na tomto místě mohli dočíst, že:

Až dostane Mirek Topolánek první výplatu za letošní rok, může se těšit na základní plat ve výši 164 900 korun. Oproti loňsku si měsíčně polepší o více než deset tisíc korun. Od ledna jsou na tom lépe všichni politici – základní platy poslanců, senátorů, ministrů i prezidenta vzrostly o téměř sedm procent. "Proč by to nebylo adekvátní, když všude jinde rostou platy o pět procent?

Lidi si musí zvyknout, že to tak je. Samozřejmě, uklízečce se to bude zdát hodně, ale průměrný manažer malé firmy o pětadvaceti lidech bere třikrát nebo čtyřikrát tolik co my politici," hájí růst platů senátor ODS Jaroslav Kubera.

No ... a sešel se rok s rokem a jsme tam, kde jsme ... málo naplat, zákony zachování (hmoty, energie ...) jsou neúprosné ... když se někde přidá, musí se to odněkud vzít....

No nenasr ... byste se ???? ... Čtěte dále:

Zdražování potravin se po Novém roce nekoná. Nejde o milosrdnost obchodních řetězců, ale o cenový trik. Vyšší DPH se do cen promítla na konci října a lidé platili daň 9 procent už ve velkých vánočních nákupech. Teď se obchody mohou chlubit držením cen "při zemi", některé výrobky dokonce zlevní.

Například kostka másla by se měla dostat opět pod třicet korun. Kaufland už oznámil, že s cenami i přes růst DPH nehne až do Velikonoc, novoroční daňovou změnu nemají příliš pocítit ani zákazníci Teska, Globusu či Plus Discountu.

"Daň se do cen započítala už v říjnu. Zdražili kvůli tomu jak obchodníci, tak částečně i výrobci," říká jeden z vysoce postavených zaměstnanců diskontního řetězce, který nechce být jmenován.

Jeho slova nepřímo potvrdil také šéf Globusu Petr Vyhnálek. Na otázku, zda na případné udržení loňské cenové hladiny bude doplácet obchod nebo výrobce, pro MF DNES odpověděl: "Myslím, že na to nikdo doplácet nebude."       (Podle iDNES)


Každému se může stát, že najde pod stromečkem dárek, kterým se dárce netrefil do vkusu, velikosti anebo mělo stejně dobrý nápad několik členů rodiny najednou. Než se smířit s nechtěným dárkem, proč se nepokusit jej vyměnit za vhodnější?

Ze zákona vám obchodník musí zboží vyměnit bez jakýchkoliv sankcí až do 14 dnů od nákupu pouze v případě, pokud jste je zakoupili na dálku bez možnosti zboží prohlédnout a vyzkoušet, tj. například v internetovém obchodě, na základě objednávkového kuponu z časopisu nebo telefonicky v teleshoppingu.

Sdružení obrany spotřebitelů upozorňuje, že ani obchodníci "na dálku" nepřijímají zpět DVD a CD nosiče, počítačové hry či programy a podobné dárky, u kterých byl porušen originální obal. Dále nelze vracet zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele, podléhá rychlé zkáze nebo které nemůže být vráceno pro svůj charakter (například erotické pomůcky).

V kamenných pobočkách, kde máte možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet, zákon povinnou výměnu nepodporuje. Vše tedy závisí jen na dobré vůli daného obchodníka. Většina z nich ale v rámci konkurenčního boje tuto možnost nabízí.

Protože obchodník jedná nad rámec zákona, musíte splnit podmínky, které si sám prodávající určí. Ideální samozřejmě je ptát se po podmínkách případné výměny již během koupě dárku. Někdy se může stát, že dárek patří mezi výrobky, které nelze vůbec vyměnit, i když je jinak obchodník ochotný zboží brát zpět.      (Blíže viz iDNES)


Zastavilo se globální oteplování? Faktem je, že globální teplota roku 2007 byla statisticky stejná jako v roce 2006 a jako všechny předchozí roky od roku 2001.

Globální oteplování se dočasně, anebo trvale, zastavilo. Globální teplota po celém světě nestoupá tak, jak by měla, podle základní teorie globálního oteplování - v důsledku skleníkového efektu, píše v britském levicovém časopise New Statesman David Whitehouse, držitel doktorátu z astrofyziky, bývalý korespondent pro otázky vědy internetových stránek BBC a držitel ceny Evropského internetového novináře roku za r. 2004.

V zásadě je skleníkový efekt jednoduchý. Plyny jako kysličník uhličitý přítomné v atmosféře absorbují infračervenou radiaci, kterou vyzařuje povrch země, takže určité množství tepla je zadrženo a nešíří se dál do vesmíru. Rostoucí koncentrace skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti, jako je spalování fosilních paliv, vede k posílenému skleníkovému efektu.

A koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře dál sílí. V současnosti dosahuje hustoty cca. 390 částic na milion. V době před vznikem průmyslu byla na úrovni asi 285 částic na milion. Od roku 1960, odkdy jsou k dispozici přesnější měření, stoupá trvale koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře z tehdejší úrovně asi 315 částic na milion. Pokud existuje skleníkový efekt, měla by se teplota Zeměkoule zvyšovat, jak roste koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře.

Avšak z údajů americké Národní správy moří a atmosféry, britského Meteorologického úřadu a z IPCC (a od Ala Gora) vyplývá, že globální teploty ostře stoupaly od r. 1980.

Období let 1980-1998 bylo érou rychlého globálního oteplování - globální teplota stoupla asi o 0,5 stupně Celsia (koncentrace C02 stoupla z 340 částic na milion na 370 částic na milion). Avšak od té doby se teplota už nezvyšuje, ačkoliv koncentace CO2 v atmosféře dál nezadržitelně stoupá a dosáhla 380 částic na milion. To znamená, že globální teplota je dnes as o 0,3 stupně Celsia nižší, než kdyby rychlé oteplování pokračovalo tak jako v devadesátých letech.

Jenže posledních deset let se svět neotepluje. Globální oteplování se zastavilo. Toto není názor ani nepřesnost skeptika. Je to pozorovatelný fakt. Je ovšem zjevné, že svět posledních třiceti let je teplejší, než byl svět v předchozích desetiletích a existuje množství důkazů (alespoň na severní polokouli), že svět reaguje na tyto zvýšené teploty. Ale z důkazů vyplývá, že se globální oteplování jako takové zastavilo.      (Zdroj: Brány vnímání)

Ať to tak již je nebo ne tak zcela, globální hysterie již byla vyvolána a obyvatelé planety Země budou díky nejrůznějším "ekologicky" zdůvodňovaným poplatkům a daním vysáváni jako ty dojné krávy .....


Série článků o Měsíci na Matrix-2001.cz pokračuje ...

Uteklo sotva pár dní a události týkající se problematiky Měsíce a speciálně pak amerického projektu „Apollo“ vstupují do další fáze. Jak jsem naznačil v nedávné reportáži Richardu Hoaglandovi a Mike Barovi se podařil poměrně husarský kousek. Pokud hektický sled událostí, který v posledních týdnech nabírá na intenzitě chápu správně (a v těchto intencích jsem také informován svými zahraničními zdroji), pak se skutečně zvedla ohromná vlna zájmu široké veřejnosti týkající se vazby „NASA – APOLLO – MĚSÍC“ a to v důsledku jejich nedávno vydaného bezmála šesti set stránkového spisu „Dark Mission – The secret history of NASA“. Tato publikace se během několika týdnů stala bestsellerem velmi známého „A New York Times“. Před několika hodinami jsem obdržel další sérii informací o které bych se s Vámi milí přátelé rád rozdělil. Ozval se mi zdroj z Ruska přičemž mne seznámil s naprosto šokující událostí. Tsunami zájmu veřejnosti, kdy různé zájmové skupiny, spolky, sdružení, ale i prostí jednotlivci začínají tázat: „Tak jak tedy je?“ a nebo „Chceme znát právdu !“ atp. se začíná aktivovat i v této zemi. Kostky jsou jasně vržené. Hoaglandovi a jeho týmu se podařilo to po čem desetiletí toužil. Přimět veřejnost plošným způsobem obrátit pozornost k předmětnému tématu a nejen to, doslova tlačit na odpovědné instituce včetně NASA samozřejmě k jasné odpovědi. A tak například právě v Rusku se začínají dít věci. Prakticky všechna známá periodika a sdělovací prostředky od novin počínaje až po TV konče věnují vrcholnou pozornost této věci. Do debaty se postupně zapojují i oficiální instituce. Je velmi zajímavé, že tu nikdo ničemu nebrání (tak jako je tomu např. v USA). Dokonce by se dalo říci, že toto téma je jemně podporované z těch nejvyšších míst. Můj zdroj to popsal následovně: „Nejen já, ale mnozí jiní zde máme pocit jako kdyby tam nahoře chtěli využít příležitosti a nenásilnou formou to chystají „pustit ven“. Konečně mají k tomu vynikající příležitost.“ V souvislosti s těmito událostmi byl nucen do Ruska přicestovat Richard Hoagland se svým týmem což samo o sobě vzbudilo další rozruch. O jeho návštěvě referovali všechna velká média. Osobně jsem velmi rád, že nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz může svých příznivcům zprostředkovat necenzurovaný a velmi zásadní rozhovor s Richardem Hoaglandem, který za známé internetové noviny „MKRU“ vedla redaktorka Natalija Stepanova. Na konci reportáže vás bude čekat doplňkové video. V současné době zpracovávám další aktuální materiály k tomuto tématu, které budou v dohledné době Matrixem vydány. Následující materiál je velmi zásadní povahy.


Řidiči v italském Miláně musí ode dneška platit „poplatek za znečištění“ při vjezdu do centra města. Důvodem je snaha radnice snížit škodlivé emise z automobilové dopravy. Začíná tak roční zkušební provoz, který by měl odradit řidiče 89 000 automobilů, jež každý den zamíří do centra hlavního města severní Itálie, píše agentura Reuters.

Výběr poplatků v takovém měřítku je prvním svého druhu v Evropě. Londýn, který jako první začal používat systém mýtného jako nástroj zlepšení životního prostředí již v roce 2003, připravuje poplatky za znečištění pro nákladní automobily a autobusy, které budou jezdit do první zóny „nízkého znečištění“, až od počátku února. Vlastní opatření připravují i další italská města. V Říme již platí limity na emise dieselových motorů a v Turíně zvažují zavedení poplatků za vjezd do centra města, napsala agentura Reuters.

„Poplatky jsou novou cestou, jak řešit problém se znečištěním a zdravotní problémy,“ prohlásila v rozhovoru pro místní noviny Il Giornale milánská starostka Letizia Morattiová. „Je to model, ke kterému řada měst vzhlíží s velikým zájmem,“ dodala.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Hmmm ... spíš další čin ekoterorismu ... Pokud by se města pro spalovací motory uzavřela - budiž ... ale zvýhodňovat ty, kdo si znečišťení mohou dovolit zaplatit, to je s prominutím čuňárna a ne řešení zdravotních probléů ...


Vstup České republiky do tzv. Schengenského prostoru vyvolal u vládních politiků pocit extáze. Řezání závor, popíjení sektu, velkolepá gesta a slova o dalším významném okamžiku v historii naší země. Pozadu nezůstaly ani sdělovací prostředky, které opakovaně zdůrazňovaly, že hranice jsou pryč a již neexistují.

Omyl. Hranice naší země přestaly být pouze kontrolovány, celníci opustili své budovy, lidé tak budou cestovat bez nutnosti předložení patřičného dokladu. Je to dobře? Podle mého názoru nikoliv. Vyměňujeme pohodlnost a chvilku prodlení za ztrátu střežení vlastního prostoru, vzdáváme se možnosti kontroly nad tím, kdo chce vstoupit na naše území. Jestli albánský dealer drog či africký „intelektuál“. Je to jen další voda na mlýn strůjcům Nového světového řádu, jejichž cílem rozhodně není existence suverénních států.

Na první pohled se zdá, že je tento vývoj nezadržitelný. Vždyť co si v zájmu své vlastní pohodlnosti necháme ještě vnutit? Implantování čipů pod kůži, abychom pouhým přiložením ruky zaplatili například nákup? Aniž bychom si to uvědomovali, sami a dobrovolně strkáme hlavu do oprátky a ještě smyčku utahujeme se širokým úsměvem na tváři. Pořád ale existuje cesta zpět. Jen je nutné procitnout z konzumní horečky a začít střízlivým způsobem uvažovat, a to hlavně při rozhodování koho volit. Kolaboranty z parlamentní bandy rozhodně ne.

Schengenský prostor tedy neznamená zrušení hranic, jak se nám snaží politici a média podsouvat. Je to ale další krok k definitivní ztrátě samostatnosti a přerod v evropský region. Hranice nám zatím zůstaly. Zatím.      (Převzato -- Zvědavec)


Srážka planetky s Marsem v lednu 2008 -- pravděpodobnost srážky je téměř 4 % -- Podle astronomů planetka 2007 WD5 může narazit 30.ledna 2008 do Marsu.

Planetka o průměru více jak 50 metrů byla poprvé objevena 8.listopadu 2007. První výpočty její dráhy ukázaly, že mine Mars v poměrně velké vzdálenosti.

Poslední nové propočty dráhy však ukazují, že původní pravděpodobnost přímého zásahu Marsu se zvyšuje z 1,3 % na 3,9%. Přesto že je takové procento stále velmi malé (1/75), stále existuje možnost srážky. Ani vědcům z NASA není jasné, jak se planetka zachová a jak ovlivní její dráhu samotné těleso Marsu.

Náraz planetky, která letí rychlostí 13,5 km/s, způsobí na povrchu Marsu výbuch o síle 3 MT TNT. Vznikne tak kráter o průměru cca 1 kilometr, do atmosféry se zvednou tuny prachu.

Planetku 2007 WD5 objevili astronomové z projektu Catalina Sky Survey, který financuje NASA, dne 20. listopadu letošního roku. Další pozorování z jiných observatoří ukázala, že planetka nepředstavuje potenciální nebezpečí pro Zemi, ale mohla by se srazit s Marsem. Pokud by planetka skutečně do Marsu narazila, stalo by se tak v oblasti rovníku, nepříliš daleko od místa, kde v současnosti pracuje robot Opportunity.      (Převzato: stránky WM magazínu)


Hnutí DUHA má vážné výhrady proti masové výrobě motorových biopaliv ze zemědělských plodin [1]. Ale podporuje větší využívání energetických plodin v elektrárnách a teplárnách.

„Protože se všechno exportuje do Číny, Indie a dalších zemí. Vliv biopaliv na cenu obilí je jen zástupným vysvětlením“, řekl Pavel Švarc, ředitel podniku Čepro, v rozhovoru pro časopis Ekonom na otázku, proč roste cena potravin [2].

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl: “Veškeré obnovitelné zdroje pro elektrárny a teplárny zatím nezabírají ani půl promile zemědělské půdy. Právě na ně, nikoli na automobilová biopaliva, by přitom vláda měla soustředit svoji podporu. Házet na jednu hromadu obnovitelné zdroje a biopaliva je nemysl. Kompletní produkce řepky činí dalších osm procent půdy, navíc jen část z toho jde na výrobu biopaliv. Cena másla či mléka v obchodech vyletěla nahoru ve stejnou dobu, kdy u nás začalo zavádění bionafty. Ale nejde zde klást rovnítko jen kvůli časové shodě. Čísla tomu vůbec neodpovídají.“

(Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Delfíni mezi sebou komunikují hvízdáním a cvakavými zvuky, které nejsou náhodné, ale mají svůj specifický význam. Liz Hawkinsová z Centra pro výzkum velryb při univerzitě Jižní kříž (The Southern Cross University Whale Research Centre) v australském Lismore pořídila a analyzovala celkem 1647 zvukových nahrávek delfínů skákavých (Tursiops truncatus) a identifikovala 186 hvizdů, z toho 20 velmi častých. Tyto zvuky rozdělila podle počáteční a koncové frekvence a délky do pěti rozdílných skupin. U všech skupin prokázala vazbu na určitý typ chování. Například při sociálních kontaktech delfíni zpívají téměř výhradně nízké nebo stoupavé tóny. Při přesunech do vzdálenějších míst upřednostňují symetricky stoupající a klesající hvízdání. Jiným hvizdem se projevují, když jsou sami, jiný používají pouze během krmení.

Delfíni se dorozumívají kontextovým jazykem. "Mohli by tím říkat, že našli potravu, mohli by ostatním oznamovat, že je tam potrava, nebo by tím mohli označovat konkrétní krmení či konkrétní druh jídla," zamyslela se Hawkinsová. "Tato komunikace je vysoce komplexní a kontextová, takže v jistém smyslu by mohla být považována za jazyk... Odborník na lingvistiku by to jazykem nenazval. Jsou to divoce žijící zvířata a ta zpravidla vyluzují zvuky nebo přenášejí informace, které jsou nezbytné pro jejich přežití. Avšak naznačuje to, že jejich komunikace je mnohem složitější, než se všeobecně soudí."      (Zdroj: Gnosis9.net)


Irové už nebudou moci svítit klasickými žárovkami, protože od roku 2009 bude muset být každá nahrazena efektivnější alternativou. Spolu s penalizací automobilů s vyššími emisemi jde o součást tzv. uhlíkového rozpočtu, který představil irský ministr životního prostředí John Gromley.

Náhrada zastaralych a neefektivních žárovek má snížit emise o 700 tisíc tun CO2 ročně a spotřebitelům má ušetřit 185 milionů euro. Ekologické organizace rozhodnutí vítají. Opozice podle REUTERS naopak nařkla vládu z přehnaně ambiciózní a extravagantní politiky.

Od července 2008 budou majitelé nově zaregistrovaných vozidel zdaňováni sedmi různými tarify dle negativního vlivu na životní prostředí. Motoristé s nejnižšími emisemi budou do státní kasy přispívat 100 eury, nejméně ekologičtí řidiči zaplatí 2000 eur ročně.

Ministr financí Brian Cowen považuje ekologizaci rozpočtu za nutnost. a pro REUTERS uvedl: "Bude třeba ještě mnohem více snahy, abychom nastavili ten správný kurz k plnění Kjótského protokolu a limitů EU pro rok 2020."       (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj)


Je dobré, abychom dočerpali také energii vesmírnou následujícím způsobem. Zůstaneme stát a vzpažíme ruce s otevřenými dlaněmi, směřujícími dopředu... Postavíme se pohodlně, zavřeme oči a připažené ruce obrátíme dlaněmi proti zemi. Následující prosbu můžeme říkat mentálně nebo nahlas:

"Já, ........(křestní jméno), dcera pozemská, prosím pramatku Zemi, dovol mi napojit můj organizmus na tvoje žhavé srdce. Dovol mi čerpat zemskou energii, která bude procházet mým tělem a bude odvádět špatné negativní bloky energie do žhavého srdce Země.

Prosím, přetav tuto negativní energii na energii pozitivní a použij ji ke tvému ozdravení. Děkuji ti za pomoc."

A vcítíme se do našich dlaní a chodidel a můžeme pozorovat, jak k nám přitéká proud životadárné energie, tak potřebné pro správnou funkci našeho těla.       (Jak postupovat dále, to se dozvíte na stránkách Záhady a mystéria)


Obchodní řetězce 15 let po vzniku České republiky definitivně ovládly tuzemský maloobchodní trh. Tržby největších obchodníků od roku 1993 vzrostly více než desetinásobně, a prudce se v uplynulých letech zvyšoval také počet supermarketů, hypermarketů a diskontních prodejen, které dnes fungují i v malých městech s několika tisíci obyvateli. Obchodní řetězce kromě velkých supermarketů a hypermarketů letos začaly v Česku provozovat i první malé samoobsluhy. Běžná tvář nákupních center

Analytik Zdeněk Skála ze společnosti Incoma Research ČTK řekl, že zatímco v roce 1993 činily tržby deseti největších obchodníků 23 miliard korun, tak loni se již vyšplhaly na 259 miliard korun. Tržby dalších 40 velkých obchodníků se zvyšovaly výrazně pomalejším tempem na loňských 111 miliard korun z 30 miliard v roce 1993. Celkový obrat 50 největších obchodních firem tedy vzrostl na loňských téměř 370 miliard z 53 miliard korun v roce 1993.

„Počátkem 90. let byl obrat deseti největších obchodníků a zbytku vyrovnaný. Nyní má deset největších obchodních firem dvojnásobný obrat než zbytek žebříčku,“ upozornil Skála, podle kterého tržní podíl deseti největších obchodních řetězců v rychloobrátkovém zboží vzrostl na loňských 63 procent ze sedmi procent v roce 1993. V loňském roce se tento ukazatel díky fúzím několika obchodních řetězců meziročně zvýšil o deset procentních bodů.        (Zdroj: Ochrana půdy.cz)


2008     Zdravím všechny příznivce Říše snů v roce se sněhuláčkem na konci, jak krásně řekla dnes ráno Kachna na Rádiu Beat ...

Skoro se mi chce napsat, že to bude Rok Žebrácké Hole, díky smršti reforem chystající se nás pod záminkami nejrůznějšího stupně stupidity ožebračit ...

Takže .... pevné nervy a hodně zdraví !!! A také veselou mysl a hodně zvídavého ducha v oblasti duchovní ... to je asi to, co jsme v poslední době moc a moc zanedbávali oslněni pozlátkem blahobytu -- které se ale začalo oloupávat. A ještě s ohlédnutím na uplynulé Vánoce jednu krásnou myšlenku:

Syn Boží se stal člověkem, aby nás vykoupil z hříchů.

My slavíme jeho příchod, abychom vykoupili obchody.


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz