wz

 

Přehled starších zpráviček

 


29 06. 2007     Tento den je významný z hlediska technického pokroku - roku 1793 se narodil Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu a v roce 1899 byl v Plzni zahájen provoz elektrické tramvaje

Roku 1875 zemřel Ferdinand I. Dobrotivý - rakouský císař a poslední korunovaný český král.

Posledního června nastane v 15:48 LČ první letošní letní Úplněk - a roku 1905 Albert Einstein představil v článku On the Electrodynamics of Moving Bodies teorii relativity. Ke třetímu výročí této události - roku 1908 - přiletěl Tunguský meteorit a obrovská exploze zničila více než 40 000 stromů a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja Tunguska (že by dárek z Vesmíru pro Einsteina???). Třicátý červen byl také roku 2002 vyhlášen jako  Den ozbrojených sil České republiky (Den armády.

První červenec je označován jako Světový den architektury - byl vyhlášen Mezinárodním svazem architektů. A když už tu máme tramval v Plzni - tak toho dne roku 1899 začala jezdit elektrická tramvaj také v Ústí nad Labem. Vzpomeňme také, že se 1.7. 1961 narodila Diana Spencerová, britská princezna z Walesu, bývalá manželka prince Charlese - tragicky a za podivných okolností zahynula  31. srpna 1997.


Slavná královna starověkého Egypta konečně vydala své tajemství! Identifikaci jejího těla, která se podařila egyptským archeologům, přirovnávají odborníci svým významem k objevení Tutanchamónovy hrobky!

Královna Hatšepsut úspěšně vládla egyptské říši v době jejího největšího rozmachu (1503 - 1482 př. n. l.). Absolutní moc se jí zalíbila natolik, že odmítla předat trůn svému příbuznému Thutmosovi III., prohlásila se za faraona a na veřejnosti vystupovala v mužském oblečení a s umělým vousem. Odvržený Thutmose se pak po její smrti pomstil tím, že systematicky nechal ničit její sochy a jméno Hatšepsut vymazal z análů.

Právě proto bylo těžké najít Hatšepsutinu mumii, ze strachu před faraonovou pomstou ji totiž její poddaní ukryli do nevýznamného hrobu její kojné! Tato hrobka byla objevena už v roce 1903, ale až nyní archeologové pomocí analýzy zubů a částí těla dokázali, že mumie v sarkofágu pro obyčejnou kojnou byla slavná královna!

Druhé tělo v hrobce, o němž se kvůli charakteristické poloze pravé ruky, která v Egyptě označovala královský původ, dlouho spekulovalo jako o možné mumii královny, naopak patří kojné. Jednoduchým trikem záměny těl tak vychytralá faraónka vodila za nos slavné vědce po celé století!       (Zdroj: Šíp)


Devadesát dva procent lidí je pro omezení provozu kamionů o víkendech. Na druhou stranu však jen 15 % lidí omezuje své vlastní jízdy autem kvůli ohledu na životní prostředí, 29 % tak činí výjimečně a 28 % je neomezuje nikdy. Vyplývá to z květnového dotazníkového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Osloveno bylo 1132 lidí starších 15 let.       (Zdroj: EkoList)


Peru před 35 miliony let obývali obří prapředci dnešních tučňáků. Novozélandští paleontologové objevili v Peru zkamenělé pozůstatky dvou druhů tučňáků, kteří dosahovali výšky kolem 1,5 m a hmotnosti 60 kg. Zajímavé je, že tito ptáci byli až doposud považováni za chladnomilné druhy, kterým se teplých krajích moc nelíbí. Pravěcí tučňáci si však libovali v tropickém podnebí. Další podrobnosti o jejich způsobu života ale bohužel nejsou známy. Ačkoli jsou oba nalezené druhy slušní obři, na prvenství ve velikosti to nestačí. Na dosavadního rekordmana (Anthropornis nordenskjoeld), který před 40 miliony let pobíhal po antarktickém a novozélandském pobřeží, ztrácejí 40 kg a půl metru.      (Zdroj: 21@století)


Když by obratlovci někdy soutěžili v tom, kdo dokáže nejdéle zadržet dech, zvítězil by podle všeho halančík kalužinový Austrofundulus limnaeus. Žije v dočasných loužích v suchých oblastech Argentiny. Jeho embrya se vyvíjejí v bahně, které je poměrně bez kyslíku. Jason Podrabsky z Portland State University v Oregonu s kolegy sledoval přežívání embryí těchto halančíků v prostředí bez kyslíku. Ukázalo se, že i po 62 dnech strávených bez dostupného kyslíku, přežívá polovina zúčastněných embryí. V rámci obratlovců až dosud vedly želvy a zlaté rybky, které vydrží bez kyslíku několik dní. Halančíci nejspíš využívají trik se zpomalením tělesného metabolismu.     (Zdroj: 21@století)

Ten trik by jistě ocenili všichni odsouzenci na šibenici ...


Pět z deseti rad, proč ignorovat televizi ...

Televize poskytuje zúžený pohled na svět – přestože televizní vysílání působí reálně, je pouze velmi omezeným výsekem skutečnosti, který určují tvůrci vysílání. Čím větší podíl svého času věnuje divák televizi, tím menší povědomí má o všem ostatním, co v televizi není, ale je stejně nebo dokonce více reálné

Televizní vysílání komerčních stranic je vytvářeno za účelem prodeje reklamního času nebo je přímo placené. Diváka využívá jako zdroje peněz a pořady, které mu nabízí, posilují jeho závislost na dalším konzumování televizních pořadů.

Nadměrné sledování televize zabírá mnoho času, který chybí jinde. Osobnost nadměrného konzumenta vysílání se zplošťuje, přestává mít zájem o aktivní a tvořivý život a o sociální vazby.

Masovou a jednosměrnou komunikaci vydává za komunikaci mezilidskou, čímž narušuje mezilidské vztahy a způsobuje společenskou izolaci nadměrného konzumenta svého vysílání.

Sledování televize je nezdravé. Osoba při něm má minimum pohybu, často se přejídá a sledování televizní obrazovky působí změny vnímání podobné hypnotickému spánku, čímž snižují kritičnost diváka a mohou vést k neurologickým poruchám.     (Zbývajících pět rad najdete na stránkách Beztelevize.org)


Ruiny Babylonu se nacházejí pohřbeny pod iráckými písky asi 20 mil od novodobého Baghdádu. V době své největší slávy byl Babylon největším městem v Mezopotámii - střediskem nového světového pořádku. Byl skutečným hřištěm pro bohy. Ziggurat či chrám Marduk, který tvořil jeho centrum a Babylonská věž byly stavby vzbuzující úctu, ať se na to díváme z jakéhokoli hlediska. Chrám Marduk uchovával zlátý obraz Bel a zvláštní zlatý stůl, které dohromady představovaly váhu téměř padesát tisíc liber ryzího zlata! Nebuchadnezzarovy Visuté zahrady musely být pro Daniela a ostatní židovské zajatce působivou, možná neuvěřitelnou, podívanou; něco jako když v dnešní době vezmete dítě z válkou zdevastované Bosny a postavíte ho do Disneylandu. Visuté zahrady, vyrůstající na obrovské, sedmdesátpět stop vysoké, uměle vytvořené hoře, mohly být spatřeny ze vzdálenosti padesáti mil, přes rovinu pouště. Sedm teras pojmulo stromy, vinice a květiny a byly zavlažovány za pomoci soustavy studní a fontán. Král Nebuchadnezzar dal vybudovat tento zázrak pro svou královnu, která toužila po návratu do své hornaté domoviny.      (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Jaký je asi tak nejlepší špion? Jedním slovem sen každé rozvědky. Osoba naprosto oddaná věci, nepodplatitelná, přesně vykonávající uložené úkoly. Nepromluví ani při tom nejkrutějším mučení, nedá se psychicky zlomit. A když je úplně všechno špatně, sama sebe zlikviduje. Takové vlastnosti nejsou lidské a proto se takovými špiony mohou stát pouze ne-lidé. Tedy osoby, které jsou navenek lidmi, ale jejichž mozek byl jednou provždy změně tak, že se mozku normálního člověka už příliš nepodobá. Právě touto cestou se vydaly tajné služby jistých světových velmocí.

S pokusy tohoto druhu se mělo začít koncem roku 1940 v Kanadě. Byl tam tehdy k dispozici ideální materiál na budoucí špiony a tajné kurýry, internační tábory s tisíci válečných zajatců a neloajálních Kanaďanu. Americký profesor psychologie dr. George Estabrooks se nabídl, že nové špiony připraví. Jeho plán byl jednoduchý. Jistými postupy z vybraných jedinců udělá schizofreniky, tedy osoby s dvěma i více osobnostmi, a těmto jednotlivým osobnostem potom zadá jisté hypnotické příkazy. Vtip a půvab této operace spočívá v tom, že jednotlivé osoby o sobě navzájem nevědí. Takže ona připravená osoba dále žije svůj obvyklý, normální život, aniž cokoliv tuší. Jednoho krásného dne však dostane spouštěcí impuls, který probudí onu druhou osobu a ta začne plnit úkol, který jí byl hypnoticky zadán v oné přípravné fázi. Po splnění úkolu špion podle vloženého programu na vše zapomene a ke slovu se dostává opět původní osobnost takto připravené osoby.

Dr. Estabrooks nezískal pro svůj program nakonec vládní podporu (prý), ale v jeho stopách vyrazili jiní odborníci. S následky jejich činnosti se psychiatři u svých pacientů setkávají dodnes v řadě variací. Klíčovým momentem u takto postižených lidí je okamžik, kdy si rozpomenou, že s jejich minulostí není všechno v pořádku. Najednou se jim začnou vybavovat krajně podivné vzpomínky anebo si na některá údobí nemohou rozpomenout vůbec. Když se podrobí regresní hypnóze, kdy je terapeut vede k tomu, aby se snažili rozpomenout na to, co se nimi dělo, vycházejí najevo další hrůzné podrobnosti. Umělé rozštěpení osobnosti je totiž možné nejsnáze vyvolat u dětí, a to velkým traumatem. Oběti těchto nelidských pokusů si rozpomínají třeba na elektrické šoky, ostré záblesky, halucinogenní drogy, působení silných elektromagnetických polí. A také na naprostou pocitovou deprivaci, kdy jsou pokusné osobě zakryty oči i uši a nakonec je ponořena do vody v teplotě lidského těla, takže nic nevidí, neslyší ani necítí. Pro lidský mozek je taková situace zcela abnormální a logickou reakcí je jeho úplné zmatení.      (Zdroj: Záhadno)

Co by "mocní" neudělali z touhy po ještě větší moci. Zajímavé ... myšlenka té "lázně" se objevuje v Lemově knize Příběhy pilota Pirxe, kde je její pomocí testována psychická odolnost budoucích pilotů kosmických lodí.


Téma ptačí chřipky drží na titulních stránkách jen obyčejná hysterie. Pojďme si přehrát fakta: K přenosu nemoci na člověka v Evropě nedošlo. Aby se to stalo, museli bychom přespávat spolu s drůbeží v kurníku či slovy hlavního hygienika "pít syrovou krev nakažených ptáků." Obojí je, jak uznají i škarohlídi, přece jen poněkud mimo středoevropský kulturní kontext.

A dál: K mutaci viru do podoby přenosné z člověka na člověka by mohlo dojít snad jen tak, že by si sebevražedný terorista počkal, až na něj přijde běžná sezónní chřipka a pak dával několik dní usilovně umělé dýchání nakažené slepici. Tváří v tvář takovému odhodlání by si musel v depresi odstřihnout plnovous i Muhammad Atta.

Proč tedy po české vesnici pobíhají vojáci v maskáčích, proč se vytyčují ochranná pásma velká jako Lucembursko a proč zřízenci vraždí domácí mazlíčky? A proč si od lidí z Tisové odsedávají kolegové v závodní jídelně?  Potřebujeme nebezpečí  Odpověď hledejme v ustrojení lidské psychiky. Problém je v tom, že náš svět je nesnesitelně bezpečný. A lidé nebezpečí do jisté míry potřebují. Tváří v tvář hrozbě se dokážou shluknout, spolupracovat, zakoušet jednotu. V tomhle opojném stavu není nutné přemýšlet. Kategorie "realita" a "fikce" ztrácejí smysl. Kritické myšlení, jako nutný předpoklad svobody individua, odkládá v šatně. Stalo se jistou konstantou obviňovat média. Jenže ta se jen chovají tržně.      (Zdroj: iHNed.cz)


Alicia Hermosillo z Mexika a Angel Valde z USA popsali pět nových druhů mořských plžů. Objev byl oznámen v 22 čísle odborného časopisu American Malacological Bulletin. Organismy z podřádu nahožábří (Nudibranchia) nemají pevnou schránku a brání se důmyslnými mechanismy, které fungují na chemickém základě. Vědci se domnívají, že některé obsažené látky by mohly mít velký význam při léčbě nemocí.

Cerberilla chavezi - druh mořského plže z podřádu nahožábří. Všech pět nových organismů pochází ze sbírky nashromážděné mezi lety 2001 a 2005 a přechovávané ve Smithsonském tropickém výzkumném ústavu (Smithsonian Tropical Research Institute, STRI) v Panamě. Dva roky biologům trvalo, než se jim podařilo identifikovat všechny nalezené exempláře.        (Zdroj: Gnosis9.net)


Obrovský dalekohled s objektivem, tvořený tekutým zrcadlem, umístěný na povrchu Měsíce, bude mít několiksetkrát větší citlivost než Hubblův kosmický dalekohled HST. Italský astronom Ernesto Capocci (Naples Observatory) již v roce 1850 navrhoval použít rotující „mísu“, naplněnou rtutí jako zrcadlo astronomického dalekohledu. V praxi tuto myšlenku realizoval o 50 let později Robert W. Wood (Johns Hopkins University). V současné době uvažuje Roger Angel skutečně v astronomických měřítcích. Předpokládá, že by bylo možné dopravit na povrch našeho souputníka dalekohled o průměru až 100 m.     (Zdroj: AstroVM)


28 06. 2007     Jsou dny, které měly vliv na uspořádání světa ... podívejme se, co se stalo osmadvacátého června ... roku 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Byla to záminka k rozpoutání první světové války .... a roku 1919 byla v Paříži podepsána Versailleská smlouva, čímž první světová válka zase oficiálně skončila.  A roku 1942 začala bitva o Stalingrad, v níž Rudá armáda dobyla historické vítězství a způsobila tak zvrat ve druhé světové válce.


V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na našem území považujeme za nutné veřejnosti zdůraznit známé skutečnosti:

1. Normálně se chovající člověk u nás nemá šanci se touto chřipkou nakazit.

2. Krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa pro hnízdění a těšit se z jejich přítomnosti je normální chování člověka. Při tomto chování člověk nemá šanci se ptačí chřipkou nakazit.

3. Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.

Jak ukazují zkušenosti z posledních měsíců, nakazit se ptačí chřipkou není vůbec jednoduché. V našich podmínkách je to prakticky nemožné. Tedy pokud někdo nepraktikuje obyčeje některých asijských zemí - nepije syrovou ptačí krev, nevysává hleny z nosních otvorů živým kohoutům při kohoutích zápasech či nechodí spát se slepicemi … do jedné místnosti. Rovněž doposud není prokázáno, že by se ptáci z chovů mohli nakazit od ptáků volně žijících.      (Zdroj: Český svaz ochránců přírody)


Poslanci Evropského parlamentu budou zvažovat další zbraň v boji s emisemi kysličníku uhličitého - výrobu pouze aut, která nemohou jezdit rychleji než 160 kilometrů za hodinu. S návrhem přišel britský liberální poslanec Chris Davies, podle něhož by se neměla v EU prodávat auta podstatně přesahující rychlostní limity v jednotlivých zemích.

"V době, kdy se Evropa obává o svou energetickou bezpečnost, je šílenstvím schvalovat prodej aut s vysokou spotřebou jezdící nebezpečnými rychlostmi, které zákon zakazuje," řekl dnes Davies. Navrhuje proto, aby se v zemích EU mohla prodávat jen auta, která nebudou moci jezdit rychleji, než o čtvrtinu víc nad 130 kilometrů v hodině, což je rychlostní limit ve většině států unie s výjimkou Německa. Veškerá auta v Evropě by tak neměla být s to vyvinout větší rychlost než 162 kilometrů v hodině s výjimkou zdravotnických či vojenských automobilů.

Daviesův návrh, o kterém bude hlasovat výbor pro životní prostředí v září a plénum EP o měsíc později, je sice nezávazný, ale očekává se, že vyvolá jednotný odpor německých poslanců. "Chceme vyrábět nejčistší auta, ne nejpomalejší," řekl bývalý předseda výboru pro životní prostředí Karl-Heinz Florenz.     (Zdroj:EkoList)

Pozoruhodný návrh ...


V uplynulých dnech se odehrála v kosmonautice jedna velmi významná událost. Tak trochu bez zájmu českých astronomických a kosmonautických serverů i sdělovacích prostředků začalo vyjednávání naší země o členství v Evropské kosmické agentuře (ESA). Více se dozvíte v rozhovoru s Janem Kolářem. Pokud vše dopadne dobře, mohla by se Česká republika stát ve druhé polovině příštího roku právoplatným členem ESA a být tak o velký krok blíže kosmickému výzkumu.       (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


K zajištění rychlého zapnutí na většině domácích spotřebičů (TV, video, DVD apod.) slouží tzv. režim "stand-by". Na přístroji se pozná podle rozsvícené kontrolky v době, kdy je přístroj vypnutý. Tato pohotovost však není zadarmo – spotřebuje až 8 % veškeré elektřiny! Typickým příkladem jsou v zásuvkách zapomenuté nabíječky mobilů. A mikrovlnné trouby spořádají během své životnosti více energie na osvětlení svého displeje než při ohřívání potravy… Řešení se nabízí jednoduché – připojit spotřebiče přes zásuvkovou lištu s červeným vypínačem, kterou vypneme na noc či víkend, kdy nejsme doma. Další snížení spotřeby elektřiny (a tím i účtů za ni) dosáhneme používáním moderní techniky. Např. LCD monitor spotřebuje minimálně o 20 % méně než klasický "normální". Upřednostňujeme také spotřebiče s vyšší energetickou třídou a tím nižší spotřebou. Označují se písmeny od A do G, přičemž přístroj, který je nejméně energeticky náročný, je označený A++. Kolik času vaší pracovní doby Váš počítač a monitor spotřebovávají elektřinu bez využití?      (Zdroj: Český svaz ochránců přírody Vlašim)


V případě Al Goreho filmu An Inconvenient Truth (Nepohodlná pravda) nakonec narazila kosa na kámen ve formě zdrcujícícího dokumentárního filmu britské televize, který už dnes shlédly milióny lidí i na internetu. Navzdory okázalému titulu je „Velký podvod s globálním oteplováním“ filmový dokument spočívající na zdravé nefalšované vědě a rozhovorech se skutečnými klimatology, včetně mé maličkosti. Na druhou stranu Goreho film „Nepohodlná pravda“ je z největší části prezentací založenou pouze na emocích jediného politika.

Vědecké argumenty prezentované ve filmu Velký podvod s globálním oteplováním můžeme stručně shrnout takto:

1. Neexistuje žádný důkaz, že současné oteplení způsobuje produkce skleníkových plynů na základě lidské činnosti. Záznamy v ledových jádrech z uplynulých 650 000 let ukazují, že zvýšeným emisím CO2 v posledních stoletích vždy PŘEDCHÁZEL nárůst teploty, čili nebyl jeho důsledkem, což opět naznačuje, že nejvýznamnější příčinou přírůstku atmosférického CO2 je ohřev oceánů. Jakožto dominantní skleníkový plyn je vodní pára mnohem, mnohem důležitější než CO2. Hrozivé prognózy nastávajícího oteplení jsou téměř výhradně založeny na počítačových modelech podnebí, nicméně tyto modely roli vodní páry přesně nechápou. V každém případě, vodní páru nemůžeme mít pod kontrolou. Počítačové modely navíc nemohou najít žádné vysvětlení pro ochlazování pozorované ve větší části uplynulého století (1940–75), ani pro pozorované zákonitosti oteplení, jimž říkáme „otisky prstů“. Například Antarktida se ochlazuje, zatímco modely předpovídají oteplení. A tam, kde tyto modely vyžadují, aby se střední atmosféra ohřívala rychleji než povrch, vykazují konkrétní pozorování přesný opak.

(Ukázka z článku Velký podvod s globálním oteplováním z WM magazínu 66/67)


Ruiny mayských staveb se dosud dařilo objevovat spíše náhodně, neboť jsou skryty v husté džungli Střední Ameriky. Teď však vědci přišli na systém, jak tyto ztracené ruiny poměrně snadno nalézt. Projekt je založen na spojení tří vědeckých disciplín, archeologie, astronomie a chemie.

Barva prozradí ruiny Vědci z Centra řízení letů NASA společně s archeology z univerzity v americkém New Hampshire totiž objevili, že v oblastech, kde se nacházejí ruiny staveb mayské civilizace, mají rostliny specifické vlastnosti, například odlišnou barvu. Příčinou změny barvy rostlin je podle vědců to, že Mayové budovali svá města z vápence. Rozpadem těchto staveb se pak změnilo chemické složení půdy v jejich okolí. Rostliny, které rostou v těchto oblastech, nemají dostatečné množství vláhy a živin, v důsledku čehož mohou uhynout nebo se odbarvovat.     (Zdroj: 21@století)


Slunce je zdrojem 99% veškeré energie na naší zemi - a veškerý život na této planetě je na něm neodmyslitelně závislý. Ze slunce, které působí v rostlinách fotosyntézu prvků nezbytných pro růst. Tato energie je uložena v rostlinách ve formě sacharidů, bílkovin a tuků a je potravou živočichům i člověku. (A nejen to - slunce také přispívalo k tvorbě energie, uložené v uhlí či ropě.) Pokud celý život v přírodě je tak úzce závislý na slunci, jak je tomu s lidským organismem? Při dopadu ultrafialových paprsků na naši kůži se spustí chod přímo zázračné továrny - přinášející uzdravení, radost a sílu celé naší bytosti. Jaký je léčivý přínos slunečních paprsků pro kardiovaskulární systém? Slunce zahřívá kůži a tak zvyšuje krevní oběh na perifériích, cévy a kapiláry se rozšíří a díky tomu může klesnout příliš vysoký tlak (který zatěžuje vnitřní orgány). Prokrvením kůže se vyrovná krevní oběh v celém těle. Pobyt na slunci přispívá ke snížení nároků na srdce, protože přináší snížení tepové frekvence. Srdce tak může více odpočívat, čímž je zajištěna jeho lepší výživa, následně se snižuje riziko kardiovaskulárních nemocí. Prohřátí kůže má za důsledek vytvoření větší sítě cévek a kapilár v kůži - rány, akné, plísně či ekzémy se rychleji hojí. Zlepšuje se také schopnost červených krvinek přenášet kyslík. Cholesterol totiž vytváří kolem červených krvinek tvrdý povlak, který ztěžuje přenos kyslíku. Vzhledem k tomu, že sluneční záření snižuje hladinu cholesterolu, uvolňuje se i povlak na krvinkách, které pak mohou přenášet do organismu více kyslíku, což přináší úlevu zejména pacientům s dušností anebo astmatem, ale nejenom jim. Celkově se zvyšuje využití kyslíku tkáněmi, čímž dochází k lepšímu využití energie, což odstraňuje celkovou únavu. Dochází také ke stabilizaci hladiny cukru v krvi. Při vysoké hladině cukru v krvi dochází, podobně jako po aplikaci inzulínu, k přesunu glukózy z krve do buněk a k jejímu ukládání ve formě glykogenu do jater a svalů, čímž se nadměrný cukr spálí. Nízká hladina cukru se po slunění naopak zvýší na normální hodnoty. Slunce snižuje i hladinu cholesterolu v krvi. Dokáže totiž měnit cholesterol a ergosterol nalézající se v tukových žlázách pod kůží na vitamin D. Po dvouhodinovém opalování se může hladina cholesterolu snížit až o 13%! To odlehčuje srdci, snižuje tlak, zlepšuje zásobení kyslíkem a tím snižuje riziko rakoviny .... (Dále čtěte na Celostnimedicina.cz)

Pořád si myslím, že je zločinem zavírat lidi do klimatizovaných kanceláří bez oken, kam sluneční paprsek nikdy nepronikne ... je to opravdu analogie klecového chovu slepic ...


Oregonský vír se nachází na pobřeží Sardine Creek (asi třicet mil od Grantova průsmyku). Už když se člověk blíží, zřetelně si všimne, že tu všechno není tak, jak by mělo být. Koně se začínají plašit, ptáci náhle mění směr letu a stromy rostou v podivných úhlech.

Vír je přibližně kruhová zóna s průměrem asi 55 metrů, která lehce kolísá v intervalu 90 dnů. Uvnitř tohoto kruhu stojí stará dřevěná bouda, která před sto lety sloužila jako mincovní zkušebna. Vliv víru byl však tak rušivý, že byla v roce 1890 uzavřena. Tehdy stála ještě na vršku, během času ale klouzala spolu s podložím vlivem přitažlivosti víru. Stojí tam ještě dnes, zborcená a zkroucená podivnými silami.

Člověk se cítí přitahován k zemi, jako by gravitace náhle zesílila. Zcela automaticky zaujme šikmé držení těla ve směru centra víru, aby vyrovnal přitažlivost. Když se ale skloní do opačného směru, cítí, jak tah neviditelných rukou ještě zesiluje. Kouř z cigarety se začne spirálovitě kroutit. Kulaté předměty se koulejí ke středu víru - ať už po rovině, nebo do kopce! - podle toho kde leží. Útržky papíru vržené do vzduchu se vznášejí ve spirálách jako cigaretový kouř. Je to nanejvýš podivné, a proto se místo stalo samozřejmě turistickou atrakcí.

Co by to vlastně mohlo být, nikdo neví. Věda musela kapitulovat, ovšem bez boje. Měřilo se, registrovalo, spektroskopovalo, zkoumalo a experimentovalo. Výsledek: nula!       (Zdroj: Záhady a mystéria)


Zavedení záloh na plastové PET lahve a plechovky, o kterém uvažuje ministerstvo životního prostředí, by způsobilo zánik mnoha malých obchodů. Tvrdí to Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR), podle kterého by zálohy na umělohmotné láhve zkomplikovaly život i spotřebitelům. Se zálohami na PET lahve a plechovky nesouhlasí ani potravinářské firmy, které argumentují tím, že kvůli jejich zavedení by musely investovat miliardy korun, což by se promítlo ve vyšších cenách nápojů.

"Malé obchody na vesnicích a menších městech by po zavedení záloh také na obaly k nápojům, které se znovu neplní, měly rázem jako hlavní činnost nikoliv prodej potravin, ale sbírání odpadu," řekla dnes ČTK mluvčí SOCR Irena Vlčková, podle které by menší provozovny kvůli tomu zanikly, protože nemají k dispozici prostory pro manipulaci s prázdnými PET lahvemi. "Nemají ani finanční prostředky na pořízení čtecího zařízení na identifikaci zálohované PET lahve, drtící stroj či případně vratný automat, který stojí půl milionu korun," upozornila Vlčková.     (Zdroj: Agris.cz)

Všimněte si, jak skoro všechno, co na první pohled vypadá jako dobře míněné z hlediska ekologie ... atd ... se nakonec proti něčemu nebo někomu obrací ...


V půli června přinesla oficiální média zprávu o tom, že podle výzkumu společnosti Genomac jsme my Češi podle DNA Slovany jen z 51%. Dle tohoto velmi široce prezentovaného průzkumu jsme kromě toho ještě z 25% Románi, z 11% Germáni, z 9% procent Semité a ze 3% Ugrofini. Společnost Genomac tyto údaje získala z testu DNA pěti tisíc obyvatel České republiky, kteří za test zaplatili 2.450 Kč a kteří si, dle vyjádření většiny z nich, nechali test DNA dělat kvůli pátrání po svých předcích. .......

...... Výzkum společnosti Genomac vypovídá pouze o tom, jaké je etnické složení pěti tisíců zájemců o zkoumání DNA a vyhledávání svých předků, o ničem dalším. Proč tedy byly jeho výsledky tak halasně vytrubovány s tím, že vlastně nejsme Češi, Slované a možná ani běloši, to ať si každý zodpoví sám. Podle mého názoru systematická a řízená mediální multirasová kampaň hodlala tohoto výzkumu využít či spíše zneužít, narušit jím naše národní, české a slovanské povědomí a vnutit nám obraz nás samých jako pouhého shluku nenárodních míšenců.   (Zdroj: Altermedia.info)

Ten článek skoro stojí za to si přečíst celý - zde je jen začátek a závěr - a udělat si obrázek dle vlastní úvahy.


27 06. 2007     Sedmadvacátý červen má v kalendáři záznam o tom, že je Dnem politických vězňů České republiky -nebo také  Den památky obětí komunistického režimu - a to na paměť výročí popravy Milady Horákové v roce 1950. Spolu s ní byli ještě oběšeni Záviš Kalandra, Jan Bouchal a Oldřich Pecl.
 Tento den je také Světový den rybářství, slaví se od roku 1985

A aby toho nebylo málo ještě je tu Světový den diabetiků, který byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací diabetu a Světovou zdravotnickou organizací

A ještě to není všechno - 27.6.je také považován za Světový den sdělovacích prostředků.


eský svaz ochránců přírody (ČSOP) musí podle tajemníka Petra Stýbla stále častěji odpovídat na dotazy plné obav z ptačí chřipky. V souvislosti s chorobou, která se minulý týden objevila v chovu krůt v Tisové na Orlickoústecku, svaz opakuje, že je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.

Vlnu obav a likvidace hnízd zažilo Česko loni na jaře, kdy se ptačí chřipka začala šířit Evropou.

Lidé se ptají, zda mají odstranit ptačí krmítka, přestat chodit krmit labutě, zda mají ze zahrady odstranit ptačí budky nebo zda mohou pouštět ven kočky, informoval Stýblo ČTK. Měli by se podle něj chovat tak, jak by se chovali, kdyby o ptačí chřipce nikdy neslyšeli. "Těšte se z přítomnosti ptáků ve vašem okolí a pomáhejte jim. Budete-li se chovat normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí," vzkázal.

Stýblo připomenul, že ptačí chřipkou se v evropských podmínkách zatím žádný člověk nenakazil. Uvedl také, že doposud není ani prokázáno, že by se ptáci z chovů mohli nakazit od ptáků volně žijících.      (Zdroj: EkoList)

Polopatisticky, pro ty, kdo tomu neporozuměli - kvůli pár blbcům (nechci jmenovat) také není důvod vyhladit lidstvo ...


... Novodobá historie druidů a keltských mýtů se začala psát údajně v roce 1245. Tehdy se prý v Balkánském pohoří, latinsky zvaném Haemus, (v dnešním Bulharsku) uskutečnilo tajné shromáždění tehdejších britských druidů a bardů. Tomuto druidskému uskupení se říká „z háje v horách Haemus“ a údajně prý v nepřerušené linii existuje dodnes a alespoň částečně řídí chod tohoto světa.

Novou vlnu zájmu o druidy, která vlastně přetrvává dodnes, zvedl v roce 1695 John Aubrey. Dospěl k názoru, že slavné Stonehenge bylo druidským chrámem, a tuto svoji hypotézu také podrobně rozebral ve své práci Templa Druidim. Představa Stonehenge jako druidské svatyně velmi oslovila jeho současníky, zvláště pak historika a „starožitníka“ Williama Stuckeleye. V roce 1717 tak byl založen Jednotný svaz druidů, jehož jedna odnož (An Tich Geata Gairdeachas) také údajně existuje dodnes. Postupně vznikaly i další „druidské“ skupiny a hnutí, ve Stonehenge se pravidelně slavíval „druidský“ letní slunovrat. V roce 1819 propukla dokonce pravá keltomanie, lidé se hromadně prohlašovali za druidy a na zahradách si stavěli kopie Stonehenge. I když toto spontánní nadšení samozřejmě po čase opadlo, vlny zvýšeného zájmu o druidismus a keltství se vracejí dodnes. Vznikají dokonce i nové legendy. Třeba ta, jak skupina mocných současných druidů a mágů jedné noci vztyčila tzv. kužel síly a tím postavila neviditelnou hráz mezi Britské ostrovy a nacistické Německo. Hitler se musel svých plánů na okupaci Anglie vzdát a druidi tak významnou měrou přispěli ke konečnému vítězství spojenců.

Kdo ví, jestli je to skutečně jen krásná novodobá pověst anebo zda na tom je přece jen zrnko pravdy? Kdo ví, jakou skutečnou moc měli druidové a zda se něco z jejich učení nakonec nedochovalo i do dnešních časů?      (Zdroj: Záhadno)


Léto je tu a s ním i horka, která nás nutí vytahovat ze šatníků vzdušné oblečení a z botníků lehké boty. Kdo zrovna ze společenských nebo pracovních důvodů nemá předepsanou jinou obuv, povětšině sáhne po sandálech. Stojí před námi otázka, jestli si máme sandály obout na boso nebo jestli si nejprve obléci ponožky. Pro někoho je odpověď jasná, pro někoho dilema.

Loni na Radiožurnálu se jeden módní návrhář vyjádřil jednoznačně - ponožky v sandálech jsou něco hrozného. Ale už neřekl proč, zřejmě to byl jen jeho pocit.

Co se týče estetiky, můžeme o kombinaci sandálů s ponožkami vést diskuze, jednoznačný výsledek stejně nenajdeme. Mně osobně přijde stejné obout si sandály na boso, jako obléci si sako bez košile. Obojí sluší pouze pěkným ženám.

Podívejme se na nohu v sandálu ze stránky praktické a hygienické. Chodidlo od chodníku dělí jeden až dva centimetry podrážky. Při chůzi se zvíří tenká vrstva prachu, která se všemi otvory v sandálu dostává k noze. Z čeho se skládá takový prach na chodníku? Je to nejen písek a humus (odumřelá těla rostlin a živočichů), ale i zbytky ptačích a psích exkrementů (těch je ve městech požehnaně), sem tam nějaký vajgl a plivanec.

Pokud je noha v ponožce, zachytí se naprostá většina tohoto prachu v ponožce. Navíc se v ponožce zachytí i pot, který se chtě nechtě tvoří na chodidle a nemá se kudy dostat pryč. Není problém ponožky vyměnit i několikrát denně a mít nohu ve styku s čistým povrchem.       (Zdroj: Svíce.cz)

Má tak někdo starosti ... řeklo by se ... Ale onehdy jsem někde četl velmi zasvěcené povídání o tom, jak není člověk IN (blééé...) pokud nosí do sandálů fusekle ... No tak tady je zas jeden názor z tábora rozumných ...


Protože člověk zapomněl, že skutečným smyslem jeho existence je pěstovat štěstí v sobě a v těch kolem sebe, tak je svět plný zmatku a chaosu, a on svým životem k tomuto chaosu jen přispívá.

Co je tou věcí, po které každý na světě prahne a touží? Každý touží nalézt štěstí. Pravé štěstí není ani sobecké, ani negativní. Je inteligencí, navršením všech zkušeností; je Pravdou, která je věčná. Žádný mrak je nemůže zakrýt ani je žádné utrpení nemůže zmenšit. Je to takové štěstí, po kterém každý touží. Je to takové štěstí, po kterém já jsem vždycky toužil. Viděl jsem lidi unavené svou prací, vykonávající velké činy, shromažďující znalosti, snažící se být duchovními a přesto zapomínali na tu jedinou věc – štěstí – které jediné dává život mysli a výživu srdci. Zdraví se může nacházet jen ve štěstí. Ten, který je nenalezl, neobjeví nikdy Pravdu, nikdy nepřivede život k jeho naplnění, nikdy nenalezne klid v tomto světě zmatku.

Pokud v sobě toužíte takové štěstí nastolit, tak z něj musíte učinit svůj cíl a váš život pak bude jako plamen, který tryská k nebesům.

Lidé se při hledání štěstí obracejí k mnoha věcem – uctívají v chrámech a kostelech, shromažďují z knih znalosti druhých, provádějí náboženské rituály v naději, že to do jejich myslí vnese mír a klid. Touha po štěstí neustále hlodá v jejich srdcích.     (Čtěte na stránkách Jitřní země)


V médiích se v poslední době stále častěji znovu objevuje dávné téma uspořádání vztahů mezi církvemi a státem. Je to konečně známka dobré vůle začít řešit toto dlouho se vlekoucí neblahé dědictví komunistického bezpráví.

Setkání nejvyšších představitelů církví postkomunistických zemí střední Evropy, které se nedávno konalo v Praze, ukázalo, že jsme poslední zemí, která tyto otázky stále nemá vyřešené.     (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)


Z rozhovoru s Jaroslavem Duškem - převzato ze stránek Brány vnímání ...:

... Dnešní svět připomíná lunapark, sociologové prorokují, že se ubavíme k smrti. Nejsou to průvodní znaky úpadku? Neblížíme se k zániku?
Určitě ano. Četl jsem o tom docela pěknou studii, že už splňujeme všech asi dvanáct kritérií zanikající civilizace. Patří tam to propadnutí tělu, všechny ty náhradní díly, které si montujeme do těla. Zábava, která už postrádá jakýkoli smysl, vrhnutí peněz do oblastí, které celku nic nepřinášejí, jako je sportbyznys nebo showbyznys. Používání průmyslu k manipulaci. To všechno je evidentní aMayové iToltéci to předpověděli, stejně jako Zuluové, indiáni Pueblo, Maorové, Inkové, hindové, buddhisti. Zhruba v této době všichni předpovídají zánik toho dosavadního a zrod nového. Ta proroctví zkoumá i připravovaný britský film Šesté slunce. A právě pro Maye, kteří mají neuvěřitelně dynamické vnímání času, je to jasné, 21. 12. 2012 končí mayský kalendář, nastane konec času. Nikoli světa. Příliv světla bude v té době tak prudký, že náš mozkový systém bude probuzen.

Co si pod tím mám představit?
To nikdo neví. Mayové myslí, že dojde ke spolupráci obou mozkových hemisfér. Protože my tisíce let žijeme pod nadvládou levé, racionální hemisféry. To je ten svět mužů. Válčení, zabíjení, podmaňování, to vše s „racionálním“ zdůvodněním. Podle určitých signálů svět mužů končí, nastává spolupráce archetypů. Třeba probuzení ženského archetypu zhruba v 70. letech minulého století je některými badateli spojováno s přistáním člověka na Měsíci.


Nákup nemovitostí už nemusí být sázka do loterie. Na internetu z dostupných map vyčtete, zda není pozemek zamořen znečištěním, jestli dům nestojí v zátopové oblasti nebo zda do studny neteče kontaminovaná voda.

Všechny ekologické aspekty vašeho stávajícího i případného budoucího bydliště můžete prozkoumat v interaktivních mapách. Podrobné informace nabízí na svých stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a všechny jsou zdarma přístupné.     (Zdroj: Technet)

Zkoušel jsem to - přístup byl zoufale pomalý a s chybami - snad si novou funkci chtělo vyzkoušet neúměrně moc lidí najednou ...


Nová americká měsíční raketa je teprve na rýsovacích prknech, ale astronomové již sní o velkých dalekohledech, které by mohla dopravit do vesmíru. „Raketa Ares V bude schopna vynést náklady, jejichž objem nebo hmotnost byly doposud podřízeny dosavadním dopravním prostředkům,“ říká Philip Stahl, mezinárodně uznávaný optik, nyní pracující pro Marshall Space Flight Center, NASA. „Možná bychom mohli v budoucnu tuto raketu použít k vypuštění obřího kosmického dalekohledu,“ dodává Stahl.

Jak velkého dalekohledu? Uvažuje následovně: Raketa Ares V bude schopná dopravit na nízkou oběžnou dráhu kolem Země náklad o hmotnosti 130 tun. Ve variantě pro přepravu nákladu na Měsíc by měla být dostatečná k vynesení dalekohledu s primárním zrcadlem o průměru 8 m. Pro porovnání – Hubblův kosmický dalekohled HST je vybaven objektivem o průměru 2,4 m.      (Zdroj: Astro.cz)


Pravá moravská slivovice unikla nebezpečí, že pod svým tradičním názvem nebude smět na pulty obchodů.

Kvůli chybě v novém unijním zákoně hrozilo, že název "slivovice" bude smět nést jen destilát s přidaným potravinářským lihem, nikoli čistá pálenka ze švestek.

Evropský parlament včera chybu napravil. Poslanci velkou většinou schválili nový zákon o označování lihovin, podle kterého se jako slivovice smí prodávat jak čistý destilát, tak i levnější alkohol s obsahem potravinářského lihu.      (Zdroj: EnviWeb)

Něčí starosti bych chtěl mít ...když něco vypadá, voní a chutná jako rum nebo slivovice, tak tomu budu také rum nebo slivovice říkat, kurňa ... a ne že budou nějací mocipáni z EU káravě kroutit ukazovákem ... ne,ne, ne ... Šaškové ... ze všeho udělají úřad.


Chystáte-li se stavět či přestavovat, třeba vás zaujme na stránkách Příroda.cz článek Kořenová čistička (KČOV) nebo mechanická domovní čistička odpadních vod (DČOV)?

 Toď otázka. Každá z těchto typů čističek odpadních vod mají své výhody a nevýhody. Právě ty se vám nyní pokusím přiblížit. a usnadnit tak rozhodování. Krom toho zde najdete i další zajímavé informace.

Obě vyrianty pracují na principu biologického čištění odpadní vody. To znamená, že o znečištění se zde postarají mikroorganismy, kteří mají toto znečištění za svoji potravu. Podobným způsobem je voda čištěna i ve volné přírodě.


26 06. 2007     Dnešní Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) vyhlásilo Valné shromáždění OSN 7.12. 1987.

Dále kalendář praví, že dnes máme Mezinárodní den spojených národů na podporu obětí mučení.


Příznivci WM magazínu - právě se na stáncích objevilo prázdninové dvojčíslo 66/67 ! Stojí sice 108 Kč, ale vypadá zajímavě ...


Prodej biopotravin v Británii prudce roste, ačkoli spotřebitelé celkově utrácejí méně, napsala agentura Reuters. Místní výrobci bojují, aby zvládli držet krok s poptávkou.

David Cheesewright, hlavní finanční manažer řetězce supermarketů ASDA, prohlásil, že jeho společnost nyní nabízí okolo 1 000 položek biopotravin oproti 325 před 18 měsíci. Také podle Andrewa Higginsona, finančního a strategického ředitele řetězce Tesco, poptávka po biopotravinách roste. "Poté co spotřebitelé chtěli léta a léta utratit za jídlo co nejméně, aby měli peníze na jiné věci, najednou změnili priority a chtějí kupovat lepší potraviny," řekl Reuters.     (Zdroj: EcoMonitor)

Spíš lidi trochu prohlédli a zase chtějí jíst přirozené a přírodní potraviny jako kdysi. Pokud to není jen móda ... uvidíme.


A jak je to s biopotravinami u nás? České supermarkety sice nabízejí stále více biopotravin z ekologického zemědělství – ale velkou část z nich dovážejí ze vzdálené ciziny. Ukázal to podrobný dotazníkový průzkum, který publikuje Hnutí DUHA.

Zelená organizace varovala, že domácí zemědělci zbytečně přicházejí o odbyt kvůli nedostatečné podpoře státu. Dovoz z velké vzdálenosti přitom zmenší ekologické přínosy biopotravin.

Některé řetězce nabízejí až stovky různých biopotravin, včetně jogurtů, džemů nebo čerstvé zeleniny. Ale třeba Plus Discount – který právě vede ambiciózní reklamní kampaň na podporu své značky Biobio – čtyři pětiny sortimentu dováží. Velkou většinu svého zboží importují také Kaufland nebo Billa. Často jde o zboží, které může bez problémů dodávat i české zemědělství nebo potravinářské podniky, například mléčné výrobky, těstoviny či zeleninu.

Nejmenší podíl českého zboží ve svém sortimentu biopotravin mají právě Plus Discount, Billa a Kaufland. Nejvíce nabízejí Delvita, Globus a Spar.

Supermarkety v dotazníkovém průzkumu často jako důvod, proč nabízejí biopotraviny z dovozu, uváděly nedostatečnou nabídku domácího zboží. Přitom by o české zboží měly zájem. Některé řetězce výslovně volají po rozšíření plochy orné půdy, kde se ekologicky hospodaří. Podle Hnutí DUHA obchody budou dovážet více a více, pokud stát nezačne účinněji podporovat domácí ekologické zemědělství a výrobce biopotravin.     (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Imunitní systém je fajn věc, ale bohužel zranitelná. Může se stát, že o něj jeho majitel přijde, například díky nesympatickému viru HIV nebo při chemoterapii. Anglo-americká společnost Lifeforce nyní přichází se zajímavým řešením. Svým zákazníkům nabízí zálohování imunitního systému jako pojistku pro budoucnost. V rámci poskytovaných služeb Lifeforce odeberou 480 ml krve, z níž extrahují bíle krvinky. Ty pak uskladní na horší časy. Za 800 dolarů při odběru vzorku plus 300 dolarů ročně bude při teplotě mínus 196 stupňů Celsia na eventuální nasazení do akce čekat úplná sestava bílých krvinek, které představují páteř imunitního systému. V případě potřeby stačí některé z nich rozmrazit a poškádlit vhodným růstovým faktorem, jako je třeba interleukin-2 a za nějaký čas bude k dispozici spousta čerstvých bílých krvinek. Podobné technologie se již využívají, ale většinou až u nemocných. Výhoda systému Lifeforce spočívá v úschově bílých krvinek z období zdraví. Problémem naopak může být nestejná schopnost různých typů bílých krvinek přežívat zamrazení. Například makrofágy by na tom nemusely být až tak dobře.     (Zdroj: OSEL.cz)


Dia duit!

Dovolte mi, abych Vás všechny, jež se hlásíte ke keltské kultuře, ale i Vás, kdož jste přívrženci keltského umění, pozval jménem svým, sdružení LUGH a zámku Kačina, na zajímavý keltský projekt nazvaný „Kačina Lughnasadh 2007“.

Oslava svátku Lughnasadh byla a stále je jedním z hlavních keltských svátků (jde o začátek tradičního bohy darovaného období sklizně: srpen obilí, září ovoce, říjen zvěř). Čas tohoto svátku (večer dne 31.července - s plynulým pokračováním do 1.srpna - keltský den začíná vždy večerem) byl vždy tradičním setkávání rozličných lidí „stejných srdcí“. Stejnou myšlenku vnuknul tomuto projektu pan Josef Ryzec, předseda sdružení LUGH, malíř a kurátor výstav Lughnasadh, který do období keltské sklizně vřadil též výsledky veškeré umělecké tvorby, jejímž patronem je bůh LUGH. Vzniká tak projekt, který není orientován na peníze, nebo na výdělek, ale dle prastaré tradice na setkání lidí „stejných srdcí“ a uctění boha Lugha, resp. jeho nevlastní matky Tailtiu, Velké Bohyně Matky, na jejíž počest bůh Lugh tento svátek založil.

Nejedná se tedy pouze o výstavu, jak by se mohlo možná někomu zdát (výstava je jen jedním ze tří rozměrů celého projektu Lughnasadh): ve velké míře (spíš především) záleží na lidech, tedy Keltech – účastnících projektu, jakou tvář bude tato oslava nakonec mít.

Rád bych proto pozval všechny řemeslníky, obchodníky, umělce rozličných oborů i lid hlásící se ke keltskému odkazu na tuto oslavu. Po nikom NEBUDE POŽADOVÁNO ŽÁDNÉ VSTUPNÉ a to jak pro návštěvníky tak pro prodejce. Pokud přijdete, učiňte tak ze své vlastní touhy býti součástí této velké „rodiny“. V mnoha zemích není Česká republika brána jako země s živým keltským odkazem a to se právě může změnit, pakliže dokážeme, že naše srdce bijí stejným rytmem jako srdce našich keltských předků. Přijďte tedy všichni ukázat, že se umíme postavit za „své tradice“.

(Blíže viz stránky spolku LUGH)


Už je tomu skoro tři měsíce, co ministr životního prostředí Martin Bursík na základě doporučení řady institucí, ekologů, právníků, úředníků na ministerstvu, občanských sdružení a zřejmě i členů vlastní strany nepovolil výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro stavbu tříkilometrové plavební komory u Přelouče za dvě miliardy korun. Ministr se při svém rozhodování musel také řídit rozsudkem Městského soudu v Praze, který uznal žalobu občanských sdružení proti vydání výjimky jeho předchůdcem Liborem Ambrozkem v prosinci 2003, což asi málokdo čekal. Neměl k tomu totiž důvod. Nicméně jeden asi měl a ten převážil. Zřejmě musel splnit koaliční zadání - plavební stupeň v Přelouči zkrátka vybudovat. Rozsudek soudu však prokázal, že jeho rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákony a s odbornými podklady. Naštěstí byl soud i rychlý.

Nyní tedy bylo rozhodnuto, že předložený způsob splavnění Labe do Pardubic přes Slavíkovy ostrovy s biocentrem je dopravně ne odůvodněný, ekonomicky neefektivní a zbytečně zničí poslední zbytky lužního lesa s desítkami chráněných druhů živočichů a rostlin. Ředitelství vodních cest ČR totiž nedoložilo, že je opravdu ve veřejném zájmu tuto stavbu stavět. Ti, co kriticky sledují přípravu této monstrózní stavby několik let, museli tedy po zamítnutí stavby Bursíkem jistě zajásat. Konečně se našel úředník- politik, který vidí dál než za horizont volebního období s těmi všemožnými sliby zajistit voličům prosperitu, ať to stojí, co to stojí, a bez ohledu na přírodu a peníze. Je tedy jistě vhodné podívat se na současný stav a nastínit další vývoj. Zvláště když část území s tímto vodním dílem není z politických důvodů dosud zařazena do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.     (Zdroj: Děti Země)


Podle nové studie EMPA - švýcarského institutu pro výzkum materiálů, který je součástí vysoké školy ETH (Eidgenössische Technologische Hochschule), některá biopaliva sice vytvářejí o třetinu méně skleníkových plynů než benzin nebo nafta, avšak při pěstování a zpracování např. kukuřice nebo sóji dochází k jiné formě znečistění prostředí. To je někdy tak závažné, že výrazně zhoršuje celkovou ekologickou bilanci. Zatížení se projevuje např. přehnojováním a překyselováním půdy nebo ztrátou pestrosti druhů. Energetická účinnost a dosažené snížení skleníkových plynů nemohou být jedinými kritérii pro celkové hodnocení biopaliv.     (Zdroj: Agronavigátor)

Já tedy měl dojem, že biopaliva se používají jako náhrada za ropu z důvodu jejich zásob velice nejistých ...


Zpráva, která změní Váš pohled na svět! Nezveřejňovaný dopis Sherlocka Holmese! Čtěte více...

"Dovolte mi, abych se představil, jmenuji se Sherlock Holmes...

Právě se stáváte svědky odhalení největšího zločinu v lidských dějinách...

Jste-li připraveni, uzavřeme spolu podivnou kapitolu mystifikace lidské společnosti a odhalíme nejchytřejšího zločince našich dějin..."

Poslední tajemství Sherlocka Holmese Největším nepřítelem detektiva je mylný předpoklad, nebo-li fikce! Fantazie a skutečnost nejsou dobré kamarádky, zapamatujme si to.

Zločinec, o kterém budu mluvit, mi byl celou dobu mého pátrání blíže, než bych si kdy pomyslel.

Ano, přátelé, ten had, který mne dostal, je chytřejší, než by se mohlo zdát.

Opět mi ale pomohl můj drahý kolega doktor Watson! Můj drahý doktor Watson.

Při jedné cestě Orient Expresem se mě zeptal:

"Holmesi, myslím, že jsem objevil sériového vraha, který zabil více obětí, než kolik jsme kdy potkali my dva lidí!" Pronesl Watson.

Natáhl jsem ze své dýmky a zamyšleně na něj pohlédl a po té jej vybídl: "Mluvte drahý příteli!"

"Je to zajímavé," začal skromně doktor, "ale mám pocit, že ten zločinec je Vám blíže, než by se mohlo zdát, zamyslel jste se někdy, proč do sebe vdechujete ten štiplavý, ničemný kouř?"

"Ne Watsone," přiznám se, to mě nenapadlo.

(Jak to bylo dále, čtěte na Gnosis9.net)


Aktivisté Greenpeace dnes protestovali na poli Zkušební stanice v Nechanicích u Hradce Králové. Pokusně pěstovaná geneticky modifikovaná (GM) kukuřice NK 603 firmy Monsanto ohrožuje zdraví zvířat i lidí. Ukázala to studie profesora Séraliniho z laboratoře CRIIGEN Univerzity v Caen. Vzhledem k tomu, že jde již o druhý jasně doložený případ povolení nebezpečné plodiny pro evropský trh, Greenpeace požaduje reformu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který neplní funkci nezávislé kontrolní instance. Francouzský vládní expert pro biotechnologie profesor Séralini analýzou krmné studie firmy Monsanto prokázal, že potkani živení NK 603 vykazují abnormality ve vývoji řady vnitřních orgánů. Již v březnu tohoto roku tentýž vědec publikoval peer-rewieved studii v renomovaném časopise Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v níž dokázal, že kukuřice MON 863 firmy Monsanto působí toxicky na vnitřní orgány jí krmených zvířat. Také v případě NK 603 došel Séralini ke stejnému závěru. Alarmující je, že poradní orgán EU ve věci schvalování GMO, EFSA, znal fakta z obou studií. Přesto doporučil Evropské komisi povolit oba produkty pro evropský trh. Jak MON 863, tak i NK 603 byly schváleny jako krmivo i jako potravina. Na nadcházejícím zasedání Rady ministrů pro životní prostředí v Lucemburku budou účastníci řešit problém rizikové analýzy GMO s poukazem na případ MON 863. Evropská komise musí začít tyto nedostatky řešit – zejména způsob, jakým EFSA znevažuje legislativu upravující vyhodnocení rizika. I když data Monsanta vykazovala potenciálně negativní účinky na zdraví, EFSA je podrobně nezkoumala a spokojila se se závěry žadatele. Takovým postupem se zpronevěřuje principu nezávisle působícího kontrolního úřadu. Případy GM kukuřice MON 863 a NK 603 ukazují nečekané škodlivé účinky GMO na zdraví a potvrzují, že krátkodobý výzkum toxicity nepostihuje dlouhodobé či chronické dopady. Greenpeace proto žádá, aby se ministři na jednání zasadili o dodržování všech předpisů ze strany EFSA i Evropské komise. Až do doby, kdy proces povolování GM plodin bude založen na korektní, nezávislé a plně transparentní rizikové analýze je třeba vyhlásit moratorium na všechna dosud vydaná povolení pro GMO a zrušit povolení pro kukuřici MON 863.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Bylinkářům radí stránky Jitřní země:

Třezalka je v plném květu, můžeme si připravit třezalkový olej. Výborně hojí spáleniny teplem, od sluníčka i hnisající rány.

Natrháme třezalkové květy, odkvetlé vytřídíme, poupata můžeme ponechat. Vyklepeme broučky, nasypeme květy do sklenice a mírně stlačíme, aby se vytlačil vzduch. Zalijeme rostlinným olejem, můžeme zvolit panenský olivový, arašídový nebo mandlový. Zcela postačí i jakýkoliv jedlý olej. Sklenici uzavřeme a postavíme na dva až tři týdny na slunce. Až olej dostane tmavě červenofialovou barvu, je olej hotov a květy můžeme přecedit.

Má hojivé účinky na hnisavé rány, puchýře, hojí spáleniny od žehličky i od sluníčka. Pokud se spálíme od sluníčka a namažeme se třezalkovým olejem, musíme se ale dalšímu slunci vyhýbat po celou dobu, co spáleniny mažeme třezalkovým olejem, nebo si způsobíme ještě větší problémy.


V tisku (slovenský deník Sme 12. 1. 2001) se objevila zpráva o nových poznatcích týkajících se údajného runového nápisu na vrchu Velestúr (někdy také nazýván Zlatá studna, 1266 m.n.m.), nejvyšším vrcholem v Kremnickém pohoří (SR). Nápis roku 1863 objevil kremnický archivář Pavol Križko a rozluštil ho takto: „Prjechach silian ot morane zru/mich kreminitju te turu i vsia gra/da i bie gody po turu dvje stje te osmdst.“ což podle něj znamená: „Přišiel Silian od severu. Sboril Kremnicu a Turovo i všetky grady i bilo rokov po Turovi dvě stě osmdesát“. Okolo nápisu se objevily dohady odpovídající našim bojům o rukopisy (Královedvorský, zelenohorský). Slováci byli nápisem nadšeni, protože posunoval historii Kremnice až do 3. st. n. l. Pořádali k nápisu vlastenecké výlety, dovodili, že vrch byl zasvěcen bohu Velesovi (Veles-Tur), objevily se i další dva runové nápisy na okolních kopcích Smrečníku a Dievčej skale a zlomek břidlicové tabulky s nečitelným nápisem. Ve dvacátých letech 20. st. přišel kněz Michal Matunák s tím, že Križko nápis sám vyrobil a pokusil se to dokázat tím, že Križko se obsáhle zabýval různými typy písma. Matunák byl ovšem původem Maďar a nepřál Slovákům jejich starobylé památky. Osobně byl silně zaujatý i proti Križkovi. Na druhou stranu je pravda, že Križko se skutečně zabýval druhy písma a že starobylost nápisu dokládal i údajnými lidovými pověstmi, o kterých jinak nikdo jiný nevěděl. Další problém vznikl, když byl nápis úmyslně poškozen, ovšem až poté, co byl odlit do sádry. Takových odlitků bylo zhotovena celá řada a byly rozesílány do různých muzeí. Jeden z nich je uložen i v Lapidáriu Národního muzea. K. Sklenář je toho názoru, že nápis nelze v žádném případě datovat tak daleko do minulosti a že to je tedy falsum. Přiznává ale také, že jeho pravý původ a okolnosti jeho vzniku jsou neznámé. Již roku 1893 byl ovšem nápis již špatně rozeznatelný.

O tom, zda je nápis pravý či ne, se na Slovensku vedou spory dodnes ....     (Zdroj: Záhadno)


25 06. 2007     Pětadvacátého června roku 1363 byl teprve dvouletý Václav IV. korunován českým králem ....

Toho dne roku 1876 se odehrála bitva u Little Bighornu, v níž Indiáni porazili legendární Sedmou kavalerii generála Custera.


Státní veterinární správa ČR vydala toto poučení k ptačí chřipce:

Onemocnění je známé od r. 1901. Viry influenzy drůbeže jsou zařazeny do čeledi Orthomyxoviridae. Jsou klasifikovány do typů A, B nebo C na základě rozdílů mezi jejich nukleoproteiny a antigenní strukturou. Viry ptačí influenzy patří do typu A.Dále jsou tyto viry kategorizovány do subtypů podle antigenů hemaglutininu a neuramidázy. Existuje 14 subtypů dle hemaglutininu a 9 subtypů dle neuramidázy. Rozlišení se provádí pomocí nespecifických antisér.Původce vysoce patogenní aviární influenzy patří do subtypů H5 nebo H7.

Přirozenými hostiteli nákazy je drůbež hrabavá i vodní, křepelky a bažanti. Mnoho volně žijících ptáků, zejména vodních je vnímavých, avšak infekce probíhá subklinicky. Většinou nákaza propukne u domácí drůbeže po kontaktu s infikovaným vodním ptactvem. Infikovaní ptáci vylučují virus ve vysokých koncentracích trusem a také nosním a očním sekretem. Nejvýznamnější způsob šíření mezi farmami je mechanický přenos kontaminovanými osobami, automobily, nářadím apod. Významnou roli hraje kontakt drůbeže na trzích a aukcích.

Klinické příznaky jsou velmi variabilní, závislé na faktorech virulence, druhu postižených ptáků, věku, pohlaví. Projevují se především náhlými úhyny velkého množství zvířat bez výraznějších příznaků. U nosnic se objevuje pokles snášky a poruchy skořápek vajec. Lalůčky a hřebínky jsou cyanotické s případnými krváceninami. Je zjišťován profúzní vodnatý průjem a vysoká žíznivost. Nemocní ptáci projevují nchuť k pohybu, v smikomatózním stavu se hlava stáčí na záda. Mortalita sepohybuje mezi 50 - 100 %.


Americké námořnictvo se rozhodlo pro unikátní řešení problémů s rychlostí přesunů svých vojsk. Díky odvážnému vesmírnému projektu budou schopni dostat se prakticky kamkoli během pouhých dvou hodin.

Jakýkoli vojenský velitel nám řekne, že dostat vojska na místo bitvy včas je stejně těžké jako vyhrát boj. Za dnešní situace, kdy se bojiště nachází často tisíce kilometrů daleko od základny, a kdy je nutné složitě vyjednávat práva průletu vzdušným prostorem několika různých zemí, je rychlá přeprava vojáků na místo určení téměř nemožná. Američané však navrhli řešení, které by do 30 let mělo umožnit dosáhnout jakéhokoli cíle na naší planetě v průběhu maximálně dvou hodin. Žádného jednání s okolními zeměmi nebude zapotřebí, námořní pěchota se totiž na místo určení dostane vesmírem. Pokud by se jejich projekt ujal, zcela se změní způsob vedení války.

Dvě mouchy jednou ranou Název projektu Small Unit Space Transport and Insertion (zkráceně Sustain), který v překladu znamená „vesmírná přeprava malých jednotek“, přesně vystihuje jeho podstatu. Jedná se o tzv. suborbitální transport, kdy stroj vystoupá až k hranici atmosféry, ale nedostane se přitom na oběžnou dráhu. Tady vysokou rychlostí překoná požadovanou vzdálenost a zpět do atmosféry vstoupí až nad cílovým místem mise. Projekt uvedl v život Roosevelt Lafontant, který v současnosti pracuje pro vojenskou konzultační firmu Schafer Corporation. Podle něj by tento způsob elegantně vyřešil hned dva problémy spojené se současným systémem vojenské dopravy: „Námořnictvo by nemuselo čekat na zdlouhavá politická jednání a jeho přeprava by se zároveň stala mnohem bezpečnější a rychlejší. Odpadly by problémy s komplikovanými přesuny přes nebezpečná území.“ .... (Zdroj: 21@století)

Kdyby tak vyspělá země, jako USA beze sporu je, věnovala své úsilí k hledání technologií, jak život zpříjemni a ne ho co nejefektivněji ničit, bylo by na světě krásně ...


Pomocí zobrazovacích metod (fMRI) se poprvé podařilo přímo zachytit, co se v lidském mozku děje, když zapomínáme – respektive odklízíme z paměti to, co mozek považuje za nepodstatné.

Popsaný výzkum provedli psychologové na Stanfordově univerzitě. Profesor Anthony Wagner a jeho student Anthony Wagner se zaměřili na to, jakým způsobem mozek pracuje s informace v paměti, potlačuje, „zeslabuje“ to, co pokládá za nedůležité. Za selekci vzpomínek je odpovědný prefrontální kortex, který vědci označili za jakési výkonného ředitele mozkových funkcí.

Pokud činíme rozhodnutí, vycházíme z dostupných informací. V rámci kognitivního darwinismu se předpokládá, že jednotlivé „obsahy“ našeho mozku soupeří o to, který z nich získá přístup k vyšším mozkovým funkcím. Prefrontální kortex proto řadu informací „oslabuje“ a tím zabraňuje tomu, abychom při jakémkoliv rozhodování byli zahlceni přílišným množstvím informací/vzpomínek, které by se draly do vědomí jedna vedle druhé.

V článku na ScienceDaily je popsáno, jak probíhal vlastní experiment. Studenti si zapamatovávali určitá slova, z nichž některá byla balastní (nicméně byla spárována se slovy důležitými a mohla by tedy překážet při jejich vybavování). Mozek vzápětí prováděl jejich úklid a právě při tom byla magnetickou rezonancí zaznamenána speciální „zapomínací“ aktivita prefrontálního kortexu.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Když před několika lety přišel francouzský vynálezce Guy Négre s konceptem automobilu, poháněného stlačeným vzduchem, zdála se tato myšlenka jako sci-fi, a po mediálním rozruchu kolem (úspěšných) testů prototypu opět na čas vše utichlo. V závěru května přišla zpráva: unikátní auto na vzduch bude pod názvem Air Car vyrábět indická automobilka Tata Motors. Ročně plánuje vyrábět zhruba 6 tisíc těchto vozů, a předpokládá jejich nasazení hlavně pro taxislužby, prodej by se údajně neměl omezovat jen na Indii. Vůz dosahuje max. rychlost 110 km/h a na jednu nádrž stlačeného vzduchu dokáže ujet asi 200 km. Unikátní pohonný systém je v podstatě jednoduchý: Klíčem je inovativní motor MDI, založený na stlačování plynů, které způsobuje jejich zahřívání (horký vzduch), zatímco rozpínání plynů - expanze - vede naopak k jejich ochlazování (studený vzduch). To je základní princip, který dovoluje autu od MDI jezdit. "Palivem" je vzduch stlačený na 300 bar, uskladněný v pevných nádržích ze skelných vláken, ze kterých pak je odebírán v potřebném množství a malým kompresorem ještě trochu stlačován a vháněn do válce. Ten posouvá písty, ve válci nedochází k žádnému hoření, jen rozpínání stlačeného vzduchu, který vstupuje do uzavřené oblasti (válec) tlačí na píst a způsobuje pohyb vozidla.     (Zdroj: EnviWeb)

Ale není to nic nového pod Sluncem - podobný princip pohonu se používal již skoro před sto lety - začátkem 20. století v tramvajích ve francouzských městech Nantes a La Rochelle. Byly prý oblíbené, neboť se pohybovaly nehlučně, jen s tichým sykotem ... Ono je to sice krásné, takovéhle futuristické pohony - ale je to pořád to samé ... ke stlačení vzduchu je potřeba přece také energie ... stejně tak k výrobě vodíku a podobně.


Vědci tvrdí, že nadějí pro kontaminovanou půdu je její řízené čištění samotnými rostlinami, půdními mikroorganismy a houbami. Možnosti uplatnění tohoto postupu na znečištěných plochách a také při čištění odpadních vod zkoumají v rámci mezinárodní spolupráce i čeští vědci v Laboratoři rostlinných biotechnologií, která je společným pracovištěm Ústavu experimentální botaniky Akademie věd a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

Technologie, kterou vědci nazývají fytoremediace, využívá podle vedoucího laboratoře Tomáše Vaňka přirozených procesů, které probíhají i za běžných podmínek. Rostliny svými kořeny přijímají vodu a chemické látky v ní rozpuštěné. Nebezpečné chemikálie z půdy či z vody se v rostlinách buď přeměňují (metabolizují) na neškodné látky, nebo se v nich hromadí. V druhém případě lze rostliny pěstované na zasažených plochách sklidit a bezpečně zlikvidovat. Výhodou této metody jsou i její malé náklady.      (Zdroj: EkoList)

No ... snad by se vědci neměli ani pokoušet přírodě fušovat do řemesla. Ona si poradí sama nejlépe. Stačí se podívat na území druhdy osídlené okupačními vojsky SSSR ... Ralsko,


Dr. Immanuel Velikovski ako prvý upozornil vedeckú verejnosť, že staroveké dokumenty, okrem iného, presne popisujú, ako planéta Venuša - bývalá kométa vyzerá... Popis Venuše neskôr bezo zvyšku potvrdili vesmírne sondy a väčšina jeho tvrdení o zákonitostiach v pohybe nebeských telies v slnečnom systéme sa medzitým potvrdila tiež. V roku 1963 Mariner II. zistil, že Venuša je naozaj veľmi horúca a jej atmosféra presne zodpovedá zloženiu bývalej kométy, ako to popisujú staroveké texty. A neskôr sa potvrdili aj iné údaje a fakty, ktoré obrátili naruby pekne zaškatuľkované teórie modernej vedy.

Venuša vytvára každých osem rokov na svojej dráhe po oblohe dokonalú hviezdu keď sa uberá direktívnym smerom ale aj menej dokonalú hviezdu, keď sa uberá retrográdnym smerom. Staroveké národy (ich kňazov-astrológov) tento úkaz natoľko prekvapoval, že Venušu a jej pentagram povýšili na symbol dokonalosti, krásy, harmónie a kult tela i cyklických vlastností pohlavnej lásky. Zároveň znázorňuje vládu človeka nad prírodou prostredníctvom piatich zmyslov. Napríklad Gréci na počesť čarovnej Venuše a jej osemročného cyklu začali organizovať olympijské hry. Dnes si už len málokto uvedomuje, že aj novoveké olympijské hry sa konajú každé štyri roky a riadia sa dodnes polovičným cyklom planéty Venuše. A ešte menej ľudí vie, že päť cípa hviezda sa takmer stala oficiálnym olympijským znakom, ktorý bol zmenený na poslednú chvíľu. Hviezdu nahradilo päť prelínajúcich sa kruhov, ktoré lepšie vystihujú celistvosť, dokonalosť a harmóniu ako hlavné vlastnosti športových hier z piatich kontinentov.

Pentagram však súvisí aj so symbolom diabla – a to práve v obdobiach, keď je Venuša retrográdna. Ide o zvrátený symbol, keď človek nevládne svojim zmyslom, ale jeho zmysly sú pudovo ovládané satanom (päť cípe hviezdy boľševikov-komunistov a ich vyčíňanie od roku 1917... V období retrográdnej Venuše tiež nastávajú celosvetové problémy v diplomacii).      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Ve Švédsku našli Mickey Mouse z doby železné ...

Ještě dlouho předtím, než se objevila figurka Mickey Mouse na filmovém plátně, vytvořil neznámý středověký francouzský umělec bronzovou brož, která je velmi podobná kreslené postavičce. Archeologové ji objevili ve Švédsku.

I když je předmět bronzový, pochází z konce doby železné, z 9. století našeho letopočtu. Objeven byl v místě s názvem Uppakra na jihu Švédska. Objevili jej archeologové ze švédského Lundského historického musea.      (Zdroj: Rozhlas.cz)


Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte. Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická, nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími. Některé z nich, které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni nahlédněte a nenásilně se „přeprogramujte“. Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak to je možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.

To byl první krok ke zvýšení osobních vibrací - ostatní najdete v článku Deset kroků ke zvýšení osobních vibrací na stránkách Jitřní Země.


Za totalitních časů bývaly u nás létající talíře a mimozemšťané řazeni do těsného sousedství lochnesky, sněžného muže, psychotroniky a podobných kapitalistických pavěd a novinových kachen. Když se koncem devadesátých let zhroutila železná opona, ukázalo se, že UFO řádí také na Východě. Podívejme se, co se toho roku stalo ve Voroněži.

Podle zprávy sovětské tiskové agentury tehdy v říjnu nedošlo k ničemu menšímu, než k setkání s dvěma mimozemšťany a jejich robotem (?) přímo v parku na předměstí! Mimozemšťané si počínali zcela suverénně, zaparkovali svůj létající talíř pod stromy, vystoupili ven a i s robotem se procházeli kolem. Lidí si vůbec nevšímali a po nějaké době zase ukázněně odletěli. Svědkové vypověděli, že mimozemšťané byli mimořádně velcí, doslova obři, měli štíhlé postavy a překvapivě malé hlavy. Odborníci našli na místě údajného přistání polehlou trávu v okruhu 18,3 metru a čtyři hluboké prohlubně, patrně stopy po opěrkách létajícího talíře.

Taková zpráva samozřejmě způsobila celosvětový rozruch a dodnes není jisté, zda k tomuto setkání s mimozemšťany skutečně došlo anebo zda je celá zpráva od prvního do posledního písmenka vymyšlená. Do téhož roku ovšem spadá doslova celá vlna pozorování UFO nad Ruskem. Nezpochybnitelný je například záznam rádiového kontaktu z 26. 7. 1989 mezi letovým dispečerem v Soči a posádkami dvou letadel. Jedna posádka tehdy upozornila věž na dva cizí objekty vzdálené asi 40-60 km daleko. Jeden objekt byl doutníkový, druhý spíše kulatý. Z jiného úhlu měly však spíše tvar diamantu. Oba objekty letěly "cik-cak" nad mraky a potom se velmi rychle ztratily. Posádka druhého letadla přítomnost těchto dvou UFO potvrdila, navíc se neznámé létající objekty objevily i na radaru.       (Zdroj: Záhadno)

Kupodivu ... tahle zpráva tabuizovaná nebyla. Vzpomínám si, že se o UFOunech ve Voroněžském parku psalo i u nás v novinách. Nebylo to tak dlouho před převratem - tipnul bych si tak na rok 1987 ...


Pověrčivost hraje hlavní úlohu v tom, jak lidé vnímají hřbitovy. Ty byly považovány za bránu pro mrtvé, aby mohli opustit Zemi. Lovci duchů později vyslovili myšlenku, že hřbitovy nejsou částí žádných citových, nebo traumatických zkušeností zesnulých a proto zde nenalezneme žádné toulající-se duchy. Tenhle názor přetrval a tak hlavně staré zámky a strašidelně vypadající sídla se staly středem pozornosti hledačů duchů.

Autoři objevili, že hřbitovy jsou velmi aktivní na duchy po smrti. Založeno na průkazných fotografiích, nová teorie podporovala tvrzení, že mnoho starých hřbitovů byly jako vlakové zastávky a že vlaky vykládaly pasažéry směrem dovnitř a ven ve stanicích předem určených. Toto přirovnání je jednoduché, mechanismus, který umožňuje tento přestup, se zdá být velmi komplikovaný a může být spojený s hyperprostorovou fyzikou, časovým tunelem, či prostorovou trhlinou.

Když se Sharon ocitla na hřbitově, zřejmě stála uvnitř jednoho z energetických portálů, protože cítila energii, která z ní odtékala. Cítila, jakoby se propadala do středu země. Musela rychle odejít z tohoto prostoru a ihned si byla vědoma, že se její energie vrací do normálu. Od té doby mnoho jedinců hlásalo stejný zážitek, jako ona.

V dalekém hřbitově na Deer Islandu, paprsky modrého světla se třemi prstenci byl první důkaz takového portálu (viz. foto). Bylo to taky poprvé, co badatelé zdokumentovali tuto teorii podloženou fotografiemi. Zastáváme názor, že hřbitovy jsou plné života, života po smrti a ne hluchých prostorů, jak se domnívá řada lovců duchů.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


22 06. 2007     Dvaadvacátého června roku 1633 italský vědec Galileo Galilei odvolal před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se točí kolem Slunce.

Téhož dne, ale roku 1941,  nacistické Německo přepadlo bez vyhlášení války SSSR (Blesková válka, Operace Barbarossa).


Nové unikátní exponáty v těchto dnech obohatily v Národním muzeu v Praze výstavu Lovci mamutů, která očekává už půlmiliontého návštěvníka. Nově jsou vystaveny významné nálezy z Pavlova. Mezi ně patří mamutí kel s rytinou zvanou "Mapa Pavlova", která je vysvětlována jako zobrazení krajiny - jedná se tedy o nejstarší mapu na světě. Další dvě rytiny na klu představují nejvýznamnější zvířata své doby - mamuta jako objekt lovu a lva jako největšího konkrenta pravěkých lidí.      (Zdroj: deník Metro)


V Platónově Velkém Roce (25920 let) jsou čtyři hlavní nebeské konjunkce, které byly středem zájmu prastarých civilizací, neboť rozdělují Velký Rok do čtyř epoch či Velkých Věků, každý po 6480 letech. V práci ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross/Ukřižování Země na Galaktickém Kříži’ (Smeljakov, Wicherink 2006) byly tyto čtyři mimořádně vzácné nebeské konjunkce Velkého Roku nazvány Great Celestial Conjunctions/Velké Nebeské Konjunkce (GCC/VNK). Tyto Velké Nebeské Konjunkce se shodují s momenty v precesním cyklu, kdy je zodiakální Kříž Země v souladu s Galaktickým Křížem slunečního zodiaku.Velká Nebeská Konjunkce se překrývá se zarovnáním Slunce s Galaktickým Rovníkem při slunovratu a rovnodennosti. Na ekliptice existují dvě místa, na kterých se Slunce může srovnat do jedné úrovně s Galaktickým Rovníkem, protože ekliptika přetíná Mléčnou dráhu na dvou místech a tudíž ve Velkém Roce rozlišujeme dva různé druhy galaktického uspořádání.      (Ukázka z 1. části série článků Stonehenge, letní slunovrat, galaktické uspořádání? na Matrix-2001.cz)


Slovo šaman pochází z evenštiny, jazyka malé skupiny sibiřských lovců a pastevců sobů mezi Jenisejem a Lenou. Výklad tohoto slova není jednoduchý, protože v sobě slučuje několik funkcí najednou. Dalo by se říct, že šaman je ten, který pečuje o všestranné blaho a prospěch svého kmene, k čemuž používá zcela zvláštní praktiky, zejména pak schopnost oddělit svoji duši od těla. Oddělená šamanova duše tak může putovat do vzdálených míst a jiných světů, prostě za krajní meze našeho světa. Odtud přináší užitečné informace a získává tam další pomocníky, díky nimž může léčit i zabíjet. V loveckých společnostech zajišťuje, že výměna života uloveného zvířete za život lovců proběhne tak, aby se mocní duchové nerozzlobili. Proto je ulovená zvěř uctívána, prošena za odpuštění a symbolicky pohoštěna. Tato tradice je tak silná, že přetrvala dodnes. Její stále živou ozvěnou je i myslivecký zvyk vložit složenému kusu vysoké zvěře do tlamy zelenou větvičku, tzv. poslední hryz. Na okamžik se tak šamanem stává i bodrý český nimrod. Aniž to pochopitelně tuší.

V typických šamanských společnostech, kterých v současnosti valem ubývá, má šaman obrovskou autoritu a moc. Přesto si nikdo nepřeje být šamanem. Ono oddělování duše od těla totiž není tak úplně bez rizika a šamanovi neustále hrozí riziko pomatení nebo dokonce i smrti. Navíc se třeba na Sibiři všeobecně věří, že šaman čerpá a musí čerpat svoji sílu i ze svého bezprostředního okolí, které tím strádá. Jeho žena a děti snadno onemocní, často předčasně umírají. Za takových okolností společenství, které chce mít svého šamana, musí vybraného vhodného jedince do šamanství prostě více méně dotlačit.

Zatímco na Sibiři mluvíme o šamanech v tom pravém slova smyslu, v Severní Americe to u Indiánu jsou medicinmani a jinde zase prostě kmenoví kouzelníci. Nicméně zvukomalebné slovo šaman si získalo takovou popularitu, že se stalo celosvětovým označením pro ty, kteří v zájmu svého společenství duchovně cestují a rozmlouvají s duchy.     (Zdroj: Záhadno)


Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den D ještě nenastal, ale ve skrytu je tento den se všemi následky již připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiku, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou každý správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost, a proto se dnešní světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe, než by kdo čekal. ...

... Největší zrůdností jakékoliv světovlády je to, že je absolutní. Že nemá a nepřipouští opozici a jiný názor. Tak tomu bude i zde a každý ví, že to smrdí totalitou, ale zároveň všichni doufají, že je podepsáno již tolik smluv a dohod o lidských právech, že se nic zlého nemůže stát. Ale přiznejme si, nezůstává skutečně pouze u doufání ? Historie jasně ukazuje, že každé smlouvy i každý zákon může během dne padnout a zmetek z dílny tvůrce přeroste svého pána. Každý demokrat přeci ví, že je potřeba, aby byly alespoň dva různé světové názory, aby se mohly vzájemně kontrolovat, doplňovat a napomínat ve svých chybách. Aby si tak žádný z nich nedovolil postavit se proti svobodě člověka, a když tak některá ze stran učiní, aby si lidé mohli přejít ke druhé ideologii a nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji ideologii a ne být násilně přičleněni k jedné jediné světovládě, která má absolutní moc a může si s námi dělat cokoliv se jí zlíbí, neboť není jiného státu ani vlády, který by jí v tom zabránil. Jedna světová vláda je tedy tou nejohavnější plánovanou totalitou všech dob. ...

... Světovláda už je zcela funkční, zatím však pouze za dveřmi svého zrůdného úřadu, ale tyto dveře mohou být už kdykoliv otevřeny. A každý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod diktaturu jedné světovlády, bude ztracen, neboť naprosto každý aspekt lidského života bude spadat pod světovládu. Světovláda má již dnes k dispozici světovou armádu - Modré přilby, globální výzvědnou službu, světovou kriminální policii - Interpol, světový soudní tribunál? . Ale vlastní síla jí nestačí, proto je cílem likvidace jakékoliv jinačí síly, aby tak pouze světovláda byla jedinou hybnou rukou. ....

.... Můžete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboly a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vždyť i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro to, abyste zavrhli budování světovlády. Snad Vám to málo, co v této knize napíši, dovede k přemýšlení. Pro někoho bude těžké to přijmout, aby nemusel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, že světovláda bude, ale už vůbec neví, jaký bude její účel. A právě touto nevědomostí a naivní důvěrou pochodujeme do spárů univerzálního globálního otrockého systému světovlády.     (Ukázka z knihy Totalitní světovláda ze stránek Encyklopedia Esoterica)


Zájem o keltskou historii je dnes velmi módní záležitostí. Tento národ je představován jako bojovný a udatný. Keltové však také byli lidem, který byl velmi těsně spjat s přírodou, a jejich znalosti přírody by pro mnohé z nás byly velmi poučné. Bohužel však ve své dlouhé historii nikdy nepřijali písmo, a tak je mnoho jejich vědomostí zcela ztraceno. Některé však žijí v lidových moudrostech a zvycích, další byly popsány v historii jiných národů. Jaké poselství tedy můžeme přijmout od Keltů?

Aromaterapie se v léčitelství Keltů objevuje stejně často jako u jiných přírodních národů. Také oni hojně využívali aromatické byliny. Velmi časté bylo například vykuřování. To sloužilo jako zdravotní prevence a také jako léčba. Na rozpálené pánvičce se škvířily aromatické byliny a jejich vůně naplňovala příbytky. Vdechovaným kouřem se lidé přiváděli do stavu opojení, jinými bylinami léčili nemoci průdušek a další onemocnění. Vonný kouř působil proti nervozitě, vnášel pohodu a léčil.

Keltové nikdy léčivé rostliny nepěstovali. Věřili, že bylina sama si vybírá místo, na kterém chce růst, které je pro ni nejvhodnější a které jí dává největší léčivou sílu. Tu pak bylina pozbývá, je-li násilně zasazena tam, kde si sama nevybrala být. Jak daleko je tento přístup vzdálený od našeho pošetilého pocitu, že jsme pány země a stvoření. Jedině pravá pokora nám může pomoci plně využívat všech darů přírody.

Keltové chovali vůči všemu rostlinstvu posvátnou úctu a nikdo si nedovolil bezdůvodně rostlinám škodit nebo je ničit. Věřili, že takovému opovážlivci by pak byliny ve chvíli potřeby neposkytly svou léčivou sílu. Jak se my, jako generace chováme ke světu rostlin, to snad ani není třeba komentovat.       (Zdroj: Baraka č.6)


Elfové jsou bytosti čistého dobra. Mají krásné špičaté uši a jsou nesmrtelní. Na hrdlech nosili zvláštní amulety, které je ochraňovaly před zlem.Vládli všem živlům (země, vzduch, voda, oheň).Uměli poručit, jeden ze živlů přiběhl na pomoc. Byli to hodné bytosti nosící dlouhé průsvitné hábity. Žili v lesích(vše možně). Byli moudří a krásní. První živé inteligentní bytosti na zemi. Na obranu používají luky a šípy.Vidějí na dálku.

Elfové jsou známou rasou, žijící zpravidla hluboko v lesích nebo v odlehlých údolích a roklinách. Jsou menší než lidé a zdaleka ne tak robustní. Pro své plavé vlasy a jemné rysy obličeje jsou pokládáni za velmi krásné a až poněkud změkčilé.

Protože jsou velmi inteligentní, jen neradi bojují. Jsou-li k boji donuceni, umějí být nebezpečnými soupeři. Jejich rodovou zbraní je dlouhý luk.

Největší uplatnění ale nacházejí elfové v povoláních kouzelníků, hraničářů a alchymistů, snad i pro svou lásku k vědění. Zpravidla se příliš dobře nesnášejí s trpaslíky (každá z ras má jiné žebříčky hodnot), ale ve vašem světě tomu může být i jinak. Elfové mají rádi krásné věci, zbožňují moře a hvězdy a v jejich jazycích je na ně mnoho nádherných písní.

Elfové jsou vesměs čestní a spravedliví a jen zřídka se mezi nimi vyskytnou opravdu zlí jedinci.      (Zdroj: Svět kouzel a magie)


Čína překonala USA a stala se státem vypouštějícím největší množství oxidu uhličitého. V roce 2006 bylo v Číně do ovzduší emitováno 6,2 miliard tun CO2, což je o 400 miliónů tun více než v USA. V globálu emise stouply o 2,6 procenta (v roce 2005 o 3,3 procenta). V období let 1990 až 2006 se emise CO2 zvýšily o více než 35 procent. Oznámila to holandská vládní agentura pro hodnocení životního prostředí (Milieu- en Natuurplanbureau, MNP).

"Čínské emise oxidu uhličitého překonaly v roce 2006 o 8 procent emise Spojených států," stojí v tiskovém prohlášení agentury. Ještě v roce 2005 byly emise CO2 v Číně o 2 procenta nižší než v USA. Na třetím místě figuruje Evropská unie, čtvrté je Rusko, patá Indie a šesté Japonsko.

Emise CO2 stouply v roce 2006 o 2,6%, Čína předehnala USA V loňském roce čínské emise z fosilních paliv vzrostly ve srovnání s rokem 2005 o 9 procent. V USA se snížily o 1,4 procenta, v EU zůstaly stejné.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Hlavním slovanským bohem je Svarog - nebeský tvůrce, bůh bohů, otec všech věcí i společenských zákonů. Je bohem ohně a nebeským kovářem, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa. Po stvoření světa (vesmíru) ustoupil do pozadí a setrvává v nečinnosti. Za svého nástupce ustanovil svého syna Svarožice, boha Slunce.

Jméno boha souvisí se staroindickým slovem svar - světlo, zářící, Slunce, nebe. Dokladem o jeho uctívání je jednak slovanský překlad byzantské kroniky Iaonna Malaly sepsaný v Bulharsku, kde Svarogovo jméno nahrazuje řeckého Hefaista, potom ruské traktáty z 11. a 12. století. Na Svaroga upozorňují i mnohé místní názvy: polabský Schwerin se původně nazýval Svarin, znám je i pomořský Swarozyn a český Svaren. Svarogovo jméno se objevilo i na bulharských nádobách z 12.-14. století.     (Zdroj: Slovanstvo.cz)


Rozpočtová reforma vlády se stěží může nazývat úspornou. Například ve výdajích na dálnice Topolánkův kabinet překoná všechny své předchůdce. Přitom právě na českých dálnicích je co šetřit. Poradenská společnost Mott MacDonald upozornila, že některé z nich se staví až třikrát dráž, než v Německu. Její odhad podporují kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle nich se při stavbě dálnic zbytečně utrácejí částky v řádu miliard.     (Zdroj: EnviWeb)


Vědci objevili lebku pravěké pandy, která žila před dvěma až třemi miliony let v lesích na jihu dnešní Číny. Malý předchůdce současných černobílých pand se také živil bambusem, jak dokládá tvar jeho zubů a čelistí, napsal National Geographic.

Podle tvaru lebky vědci usuzují, že pravěká panda byla nápadně podobná dnešním, ale dorůstala zhruba poloviční velikosti. Již dříve bylo nalezeno několik fosilních pandích zubů, ale velikost zvířete zůstávala dodnes záhadou, napsal National Geographic. První úplná lebka tak vědcům umožňuje udělat si o zvířeti mnohem lepší obrázek. Lebku pravěké pandy nalezl tým odborníků z Čínské akademie věd ve zdi vápencové jeskyně v Čuangské autonomní oblasti.

Ačkoli se pandy velké řadí mezi šelmy, adaptovaly se téměř výlučně na vegetariánskou dietu. Nový paleontologický nález ukazuje, že se pandí specializace na bambus vyvinula již docela brzy. "Pandy se několik milionů let vyvíjely úplně odděleně od svých medvědích předků," řekl podle National Geographic Russell Ciochon z univerzity v Iowě. Specializaci na bambus prozrazují silné čelisti a robustní zuby.

Dnešní pandy velké mají také "falešný palec", který jim umožňuje odírat listy z bambusových stébel. Russell Ciochon doufá, že další nálezy odhalí, zda i trpasličí pandy měly tuto zvláštnost. Další druh pandy, zvíře podobné mývalovi známé jako panda červená, má také falešný palec. Genetické výzkumy však dokázaly, že zvířata nejsou blízce příbuzná.        (Zdroj: EkoList)


21 06. 2007     Dnešního dne je Letní slunovrat. Začíná astronomické léto - ve 20:26 LČ vstoupí Slunce do znamení Raka.

Dnes se slaví Evropský den hudby, Svátek hudby - Fete de la Musique byl oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury.

A ještě ... jednadvacátý červen je také uváděn jako Mezinárodní den trpaslíků.


V případě Al Goreho filmu An Inconvenient Truth (Nepohodlná pravda) nakonec narazila kosa na kámen ve formě zdrcujícícího dokumentárního filmu britské televize, který už dnes shlédly milióny lidí i na internetu. Navzdory okázalému titulu je „Velký podvod s globálním oteplováním“ filmový dokument spočívající na zdravé nefalšované vědě a rozhovorech se skutečnými klimatology, včetně mé maličkosti. Na druhou stranu Goreho film „Nepohodlná pravda“ je z největší části prezentací založenou pouze na emocích jediného politika. Vědecké argumenty prezentované ve filmu Velký podvod s globálním oteplováním můžeme stručně shrnout takto:

1. Neexistuje žádný důkaz, že současné oteplení způsobuje produkce skleníkových plynů na základě lidské činnosti.

2. Jestliže je příčina oteplování z největší části přirozená, pak proti tomu nemůžeme téměř nic udělat.

3. A konečně: nikdo nemůže doložit, že teplejší podnebí bude mít obecně negativní důsledky.      (Zdroj: Matrix-2001 podle WM magazínu)


Nejslavnějším pražským popravištěm bývalo staroměstské, jihozápadně od vrchu Žižkova, mezi dnešními ulicemi Italskou a Husitskou. Na starých vyobrazeních Prahy nalezneme přesně v těchto místech malý pahorek se zakreslenou šibenicí. Pahorek byl vzdálen asi 1000 metrů od hradeb Starého Města, což byla dostatečná vzdálenost k tomu, aby pach z rozkládajících se těl neobtěžoval pražské obyvatelstvo. Nebylo to však zas tak daleko, aby se Pražané nemohli dojít podívat na některou ze zdejších exekucí. Kolem roku 1600 však dosahovala zločinnost v Praze už takových rozměrů, že musely být jednoduché dřevěné šibenice postaveny i na Staroměstském náměstí, Malostranském rynku a také na Koňském trhu (nynější Václavské náměstí). Mnozí lupiči a vrazi rudolfinské éry na těchto šibenicích opravdu skončili, přesto se ale z dochovaných dokumentů nezdá, že by tehdy zločinnost v hlavním městě nějak významně poklesla. Staroměstská šibenice byla posléze roku 1650 stržena a přenesena na pustý vltavský břeh, na místo zvané Rejdiště. Ostatní druhy poprav se ale i nadále prováděly pod Žižkovem ...    (Zdroj: 21@století)


Většina lidí je přesvědčena, že psaná historie lidského rodu není starší než nějakých 5.000-5.500 let a po celou tu dobu provázelo Zemi nebeské těleso, známé jako Měsíc, Luna, Seléné, Telperion aj..

H.P. Blavatská, která koncem 19. století získala přístup k manuskriptům uloženým v tajných tibetských klášterních knihovnách tvrdí, že některé velmi staré písemnosti (Lhasský manuskript) zaznamenávají historické zápisy z velmi dávných časů, kdy Země neměla žádný měsíc a na moři nebyl ani příliv, ani odliv. Jiné prameny hovoří o tom, že existovalo historické období, kdy po nějaký čas kolem Země obíhaly dokonce dva měsíce. Podobné informace mají i některé mýty a báje udržované mezi starými národy jižní Ameriky a východní Asie..

Demokritos a Anaxagoras byli přesvědčeni, že v dávné mínulosti existovalo období, kdy Země nebyla doprovázena Měsícem. Giordano Bruno (italský filosof a astronom žijící v 16. století) je považován za autora dopisu De Immensovi (Bk IV, x, stránky 56-57), ve kterém uvedl:

"Někteří věří, že Měsíc, zrozený později než Slunce, nebyl po jistý čas pozorován v blízkosti Země, protože ještě nebyl vytvořen. Arkadiané, žijící nedaleko Pádu, pravděpodobně existovali dříve, než se Měsíc stal satelitem Země, proto byli nazýváni Preseleniané".

Theodorus v první knize uvádí, že se Měsíc na nebi objevil krátce před válkou, ve které bojoval Herkules proti obrům Títánům. Aristochios a Dionysios Chalcidensis ve svých prvních pracích tvrdí totéž. Mnaseas řekl, že Arkadiané se zrodili před tím, než se objevil Měsíc, a tak byli nazýváni "Preseleniané"; což znamená : "Ti, co byli před Měsícem."     (Zdroj: Jitřní země)


Velmi povzbudivé tohle číst ... Neuživíte důchodce, varuje i Česko Světová banka ... Za dvacet let by se mohlo snadno stát, že nebude z čeho vyplácet důchody. Pracující lidé totiž nebudou zvládat vydělávat tolik, aby uživili důchodce, kterých bude stále přibývat.

Je proto nutné urychleně zahájit reformy sociálního zabezpečení a zdravotní péče, varovala dnes Světová banka (SB) ve své zprávě From Red to Grey. Ve stejné situaci jako Česká republika jsou podle zprávy i další země střední a východní Evropy včetně bývalých sovětských republik.    (Zdroj: Aktuálně.cz)

Největší obavou je podle SB zjištění, že bývalé komunistické země už teď systém sociálního zabezpečení nevhodně financují. Banka navrhuje, že jedním z řešení je zvýšit věk odchodu do důchodu, který je ve většině postkomunistických zemí ve srovnání s vyspělými zeměmi relativně nízký.     (Zdroj: Aktuálně.cz)

Reformy ... synonymum braní lidí u huby ... Asi tak pětadvacet let si platím sociální a zdravotní pojištění ... kampak asi ty peníze šly, že nebude na můj důchod? Reforma bude ... zdvihnout věk pro odchod do důchodu tak, aby se ho co nejméně lidí dožilo. Aby dál byly penízky pro požitky papalášů ...


Následující řádky mohou připomínat sci-fi povídku, ale těžko někdo vyvrátí jediné slovo tohoto textu.

Více, než padesát let uběhlo od doby, kdy vědci prokázali rakovinotvornost nemoci kouření. Během desetiletí od prokázání kancerogenity tabáku vzniklo více než 100 000 dalších vědeckých prací, které zdokladovaly, že tabákové výrobky působí nejen rakovinové bujení, ale také desítky jiných vážných onemocnění prakticky všech tělesných orgánů!

Přestože pro každé známé i jen potenciální ohrožení lidstva jsou vytvořeny obranné plány, modelové situace a probíhá pokus o jejich řešení, tak právě u ohrožení největšího, neboť na důsledky kouření má jen v tomto století zemřít miliarda lidí na asi dvě miliardy nemocných, u nemoci kouření se činí pravý opak!

Také česká vláda a politická reprezentace je oddaným služebníkem tabákového průmyslu a její drzost a arogance je tak neuvěřitelná, že tabákovému průmyslu z našeho státního rozpočtu každým rokem doplácí 40 miliard korun na jeho genocidní, zvrácené podnikání.

Česká lékařská komora vypočítala, že zdravotní, sociální a ekonomické důsledky nemoci kouření připraví naši státní pokladnu ročně o 80 miliard korun, přičemž daňové „výnosy“ z tabákových výrobků jsou 40 miliard korun ročně.     (Zdroj: Řetěz lásky k dětem)

No vida ... tak tady se prošustruje 40 miliard ... a pak musíme mít reformy ...


Jak se zdá, nové technologie výroby čipů jsou dostatečně levné na to, abychom se s nimi setkávali úplně všude – i v situacích, kde by to člověka na první pohled nenapadlo.

Výsledkem spolupráce coloradské univerzity a společnosti AgriHouse je projekt, v rámci kterého budou očipovány přímo jednotlivé rostliny. Až dosud se senzory umisťovaly na půdu, odkud odečítaly různé parametry, například vlhkost, a tyto hodnoty přenášely bezdrátově na počítače farmářů. Tento postup byl ale údajně nedostačující, protože hodnoty odečtené z půdy nedávaly přesný obrázek o tom, jak se daří rostlinám.

Nové senzory o velikosti zhruba desetiny poštovní známky se proto budou pokládat přímo na listy luštěnin, obilí, cukrové řepy či brambor. Odečítat zde budou opět vlhkost, a dají tak farmářům informace o tom, které části pole je třeba zavlažit.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Pivník, pivistr či po vzoru vína pivní someliér - tak nějak se možná v budoucnu bude nazývat rodící se nová specializace v gastronomii - odborník v podávání piva. Ten by měl znát základní typy piv a odlišnosti jejich výroby, zvládat kulturu servírování a také hledat a doporučovat nejvhodnější kombinace pokrmů a různých druhů pěnivého nápoje. Nabídka na domácím trhu je totiž stále širší, aktuálně prý přes 300 moků různých značek, široké škály stupňovitosti i různých výrobních postupů. Přispívá k tomu souboj malých pivovarů s velkými i boom minipivovarů, které sázejí výhradně na speciály.     (Zdroj: Agris.cz)


Před pár dny začala policie vyšetřovat ilegální těžbu stromů u Albrechtic na Klatovsku. Neznámí dřevorubci věděli moc dobře, co dělají: nevykáceli ani dva hektary lesa, což znamená, že se trestnímu stíhání s největší pravděpodobností vyhnou - nepřekročili totiž tříhektarový limit, který určuje spáchání trestného činu.

Příběh z Klatovska dokládá stav české legislativy. Místo toho, aby pomáhala chránit životní prostředí, nahrává zločincům, kteří vydělávají na úkor přírody.

"Aktuální výklad umožňuje pachatelům vyhnout se trestnímu stíhání těžbou v menším rozsahu," píše se v letošní analýze ministerstva vnitra. "Černí" dřevorubci tak zpravidla vykácí jen menší plochy na různých místech lesa, protože zákon policistům neumožňuje, aby holiny sčítali.        (Zdroj: Hospodářské noviny)

Laik by řekl .... tak proč se, proboha, evidentně špatný zákon nezmění ?????? Od čeho máme ty slavné zákonodárce ????? Jo, když jde o zvyšování příplatků na cokoliv, to se probudí z blaženého spánku ...


Spotřebu energie lze výrazně snížit změnou návyků a nevhodného chování, které si často vůbec neuvědomujeme. Zapínáme počítač automaticky po příchodu do kanceláře i přesto, že máme plánovanou poradu, počítačové příslušenství zapínáme hned, jak sedneme ke stolu přesto, že ještě nemáme připraveny věci pro skenování, zálohování či pro tisk, vodu na čaj či kávu si ohříváme několikrát jenom proto, že na ni předtím zapomeneme, o zbytečném svícení nemluvě.

Co s tím? Při dlouhodobé nepřítomnosti v kanceláři vypneme počítač, spořiče monitorů si nastavíme na vypnutí, ne jen na blikající a bezcílně plující obrázky či texty. Vypnutá tiskárna před prvním tiskem je nejlepší prevencí před zbytečným tiskem a spotřebou energie. Dostatek světla v místnosti často získáme jen vytažením okenních žaluzií namísto celodenním svícením elektřinou...      (Zdroj: Econnect)


Zajímavé vyprávění negramotného rolníka zaznamenal Louis Charpentier ve své dnes již klasické knize Tajemný pravěk Evropy. Onomu rolníkovi se vůbec nesmál. Věděl například o hezké legendě o jednom bretaňském menhiru jménem Zátka. Když ho vesničané v nějakém hnutí mysli z pole odstranili, následovaly záplavy, jaké nikdo nepamatoval.

Francouzský badatel předpokládá, že celou Zemí probíhají tzv. telurické proudy, řeky, potůčky a prameny energie dosud neznámé fyzikální povahy. A tyto proudy je možné ovlivňovat obrovskými kamennými jehlami, které na Zemi působí podobně jako na člověka akupunktura. Je-li s telurickými proudy něco v nepořádku, vhodně umístěný menhir či obelisk to může napravit. A neprozřetelně umístěné kamenné monumenty mohou zase mnohé pokazit. To prý patrně věděli jak dávní stavitelé menhirů, tak Egypťané se svými obelisky.

Pro praktický příklad však nemusíme jet ani do Francie nebo do Egypta. Stačí se na Pražském hradě a pokochat naším největším obeliskem. Historie jeho stavby rozhodně není nezajímavá. Víme, že s tímto nápadem již v roce 1923 přišel Masarykův dvorní architekt Josip Plečnik. S obhajobou svých představ měl tehdy dosti práce, protože českým odborníkům i veřejnosti se vůbec nelíbilo jeho „kosmopolitní“ a „neslovanské“ pojetí stavebních úprav Vztyčení obelisku nebylo nic snadného ani v našem moderním dvacátém století. První blok kamene z mrákotínské žuly se rozlomil ještě v lomu. Druhý nepřežil cestu na nádraží v Telči, spadl na zem a rozlomil se. Teprve třetí kus o váze 112 tun a výšce 18 metrů se podařilo zapustit do někdejšího pohanského posvátného pahorku Žiži na Pražském hradě na přelomu října a listopadu 1928. Plečnikův nápad tak byl dotažen do konce. A o rok později vypukla zatím nejhorší celosvětová hospodářská krize. Nezačala, pravda, v Praze, ale na newyorské burze, tedy kousek od tamějšího obelisku dovezeného z Egypta a vztyčeného v Central Parku. Mezi těmito dvěma obelisky se, kromě jiného, nacházejí i bretaňské menhiry. Podařilo se tak Plečnikovi na Pražském hradě umístit skutečnou „akupunkturní jehlu?“    (Zdroj: Záhady a mystéria)


20 06. 2007     Dvacátého června je Světový den uprchlíků. Slaví se od r. 2001, kdy byl vyhlášen VS OSN k 50. výročí Úmluvy o postavení uprchlíků (1951).


Doba mezi dvěma světovými válkami byla zlatou érou leteckých průkopníků. K prioritám sovětských průkopníků tehdy patřily polární lety a od toho nejslavnějšího právě uběhlo 70 let.
Tříčlenné posádce hrdiny SSSR Valerije Čkalova se jako první podařilo 20. června 1937 přeletět z Moskvy přes severní pól do USA. Letci i stroj ANT-25, speciál z kanceláře konstruktéra Andereje Tupoleva, který měl dolet až 13 tisíc kilometrů, nebyli v polárních letech žádnými nováčky. Valerij Čkalov, druhý pilot Georgij Bajdukov a navigátor Alexandr Beljakov se během cesty potýkali s nepřízní počasí i techniky.
Po přistání ve Spojených státech za sebou letoun a jeho posádka měli 63 hodin a 16 minut letu, který měřil 9130 km. Po přistání se zjistilo, že v nádrži ANT-25 zbývalo jen 40 litrů benzínu.     (Zdroj: deník Metropolitní expres)


Předloni se v domácnostech při vytápění spálilo přibližně 0,8 tun milionů tun dřeva a další biomasy a asi 1,85 milionů tun uhlí včetně koksu. Přesto se biomasa podílela na zhruba polovině všech exhalací karcinogenních uhlovodíků. Podíl na emisích drobných částic prachu, které jsou zdraví také velmi nebezpečné, byl dokonce ještě o pár procent vyšší. Důvod? Lidé spalují dřevo či štěpku ve starých nevhodných kotlích.

* Nově o smogu: Ničí průdušky ve velkém - ZDE

Ministerstvo životního prostředí zanedlouho rozjede masivní podporu na výměnu vytápění. Jeho ideálním cílem je zcela vytlačit z obcí spalování uhlí a nahradit ho ekologickými palivy. Jenže tento záměr může narazit, pokud lidé pouze vymění uhlí za dřevo či jinou bioamsu, ale ponechají si svá zastaralá kamna.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


Kojící ženy by se měly hodně smát. Nejde přitom jen o duševní pohodu, která je u nejmenších dětí k nezaplacení. Hajime Kamata z ósacké Moriguchi-Keijinkai Hospital zjistil, že když se matky před kojením smějí, tak jejich mléko snižuje projevy alergií u kojených pokusných osob. Kamata maminkám pouštěl buď klasický humor s Charlie Chaplinem nebo informační proužek s přehledem počasí. Poté jim v pravidelných časových intervalech odebíral vzorky mateřského mléka. Po dvou následujících kojení také měřil alergickou reakci dětí na roztoče a latex. Všechny děti zúčastněné v experimentu i některé jejich matky trpěli nejběžnější formou atopického ekzému. Co by za tím mohlo být? Kimata mimo jiné našel u smějících se matek vyšší hladiny melatoninu, hormonu, který souvisí s duševní pohodou. O melatoninu se ví, že lidé s ekzémem ho mají méně. Jak se zdá, smích je opravdu poklad. Komentátoři neuvádějí, zda by výsledky studie ovlivnily matky nezávislého ražení, které by shledávaly komičtějším proužek s informacemi o počasí.     (Zdroj: OSEL.cz)


Polské ministerstvo životního prostředí se obává o osud medvědů v případě snižování jejich stavu ve slovenských horách. Šéf slovenské státní ochrany přírody Ján Mizerák počátkem června prohlásil, že slovenskou populaci těchto zvířat by bylo potřeba snížit o polovinu, protože se šelmy přemnožily a stávají se pro lidi nebezpečné. Podle odhadů jich žije na Slovensku asi 800.

Lesníci z polského Tatranského národního parku mají obavu o medvědy, kteří žijí v polských horách. "Pokud v období lovu přejde medvěd vršky a dostane se na Slovensko, bezpochyby přijde o život," uvedl Krzysztof Cudzich z národního parku. Na polské straně Tater žije pouze několik kusů medvědů, asi 100 se jich usídlilo v polských východokarpatských Bieszczadech.

Polský ministr životního prostředí Jan Szyszko hodlá vyzvat slovenskou stranu, aby plánované snižování počtu medvědů vysvětlila. Řešením by podle ministerstva mohlo být zavedení ochranného pásma, kde by se medvědi nesměli střílet. Tak by byli na slovensko-polském pomezí chráněni.      (Zdroj: Šelmy.cz)


Současné horko trápí hlavně lidi s chronickými záněty dýchacích cest, alergiky a kardiaky. Suchý vzduch plný prachu a alergenů dráždí více sliznice vyschlé horkem. Lidem s nemocným srdcem hrozí oběhové selhání a kolaps. Lékař Jan Jelínek proto doporučuje pít častěji a v malých dávkách a přidat k obvyklým nápojům minerálky. Na dostatek nápojů by podle něj neměli zapomenout ani senioři. Alergikům uleví sprej s vincentkou. Na pitný režim by podle Jelínka měli myslet v horku všichni. Z nedostatku tekutin totiž může bolet hlava i jinak zdravého člověka. Kardiaci by ale neměli pít velké množství tekutin naráz, příliš by to zatížilo jejich oběh. "Vhodné je zkrátit interval mezi pitím, to znamená každou chvíli se trochu napít. Pak je tělo schopno si zregulovat, kolik tekutin potřebuje, a nehrozí akutní kolaps, který je provázen prudkým poklesem tlaku a mdlobou," vysvětlil lékař. V horku se člověk potí a ztrácí tím minerály, takže je má doplnit minerálkami. Lidem s oběhovým onemocněním ale hrozí z přebytku minerálů selhání srdce. "Když ale polovina tekutin je v minerálce, tělo už si s tím poradí," řekl lékař. Zahnat žízeň kávou nebo alkoholem podle něj moc nepomůže, protože obojí má močopudné účinky. Následně tělo ještě více tekutin vyloučí. Kávu si člověk může dát, pokud není léčen na vysoký tlak a doplní ji sklenkou vody. Určitě si tím ale nedoplní chybějící tekutiny. Rosení vzduchu v místnostech nemá podle Jelínka v letním vedru moc smysl. I když se zdá, že je velké sucho, je nyní oproti zimním měsícům absolutní vlhkost dokonce vyšší. Voda se ale v horku rychle odpařuje; nesráží se a není tolik rosy. Kdyby si člověk v bytě významně zvlhčil vzduch, vyřadí tím jen účinný regulační mechanismus, kterým je pocení. Pot se nebude odpařovat a člověk jen dosáhne efektu skleníku či tropů. "Z člověka lije pot, ale neodpařuje se, takže se tělo neochladí," vysvětlil lékař.      (Zdroj: Zdravcentra.cz)


Po nedávno proběhnuté konferenci klimatologů se zdá tato otázka přehnaná. Klimatologové ale posuzují pouze své hledisko, tj. zda bude teplo nebo zima. Navíc naprosto nešťastně zvolené pojmenování klimatických změn jako "skleníkový efekt" (je z jiného oboru) vyvolává dojem, že se nic podstatného neděje.

O tom a také o skleníkových plynech - a které to vlastně jsou - se dočtete na stránkách Příroda.cz


Nová studie dopadu geneticky modifikované (GM) kukuřice schválené v EU pro lidskou spotřebu vyvolává další pochybnosti ohledne hodnocení bezpečnosti těchto plodin evropskými úřady předtím, než jsou vydána příslušná povolení. Studie provedená francouzským výzkumným ústavem CRIIGEN popisuje výsledky krmných pokusu s GM kukuřici firmy Monsanto na laboratorních potkanech. Vyzvedává rozdíly mezi zvířaty krmenými GM kukuřicí a těmi, kdo po stejně dlouhé období konzumovala konvenční kukuřici. První skupina vykazovala rozdíly ve velikosti ledvin, mozku, srdce a jater, jakož i významné váhové rozdíly. Může jít o příznaky toxicity, které ale nebyly prozatím hlouběji prozkoumány....

... „Je alarmující, že EFSA slepě spoléhá na bezpečnostní testy prováděné samotnou společností, která vyrábí geneticky modifikované plodiny, a výrobce dokonce i analyzuje jejich výsledky. Nedostatek jakéhokoliv nezávislého posouzení dat naznačuje, ze riziková analýza v Evropě zcela přehlíží hrozby a vůbec nezkoumá možná rizika. Cely povolovací proces slouží pouze k vydávání povolení jako na běžícím páse,“ říká Magdalena Klimovičová, konzultantka genetické kampaně Greenpeace.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Na konci dubna byl v prvním čtení v Evropském parlamentu schválen návrh směrnice, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví. Pozitivním aspektem tohoto textu je zavedení pojmu „obchodní měřítko“.

To má napomoci konečně zcela odlišit skutečné organizované a komerční pirátství od konání uživatelů, kteří nejednají za účelem zisku (tedy ti, jež si pro sebe stahují hudbu a jiné soubory na síti) – na ně by se trestní sankce nevztahovaly. V jiných ohledech ale návrh směrnice přináší poněkud znepokojující novinky, např. míru účasti držitelů práv duševního vlastnictví na řízení a vyšetřování. Doufejme, že při projednávání v Radě a posléze ve druhém čtení v Parlamentu se najde prostor pro přesnější vymezení konceptu „obchodní měřítko“, aby se po následném přenesení směrnice do národních právních řádů neotevřely příliš široké možnosti interpretace nepříznivé pro uživatele. Národním i evropským zákonodárcům stále uniká skutečnost, že pro boj s rozšiřováním aktivit „pirátství“ je nejvhodnějším prostředkem fungování legálního trhu s digitálními materiály. Technicky je možné zajistit takové fungování již nějakou dobu, ale převažující zájmy větších společností ho zatím nepřipouští.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Hovoří-li se v dnešní době o globálním oteplování, většinou padne alespoň zmínka o emisích oxidu uhličitého. Ostatním faktorům, jimž je přičítáno zvyšování průměrných teplot na Zemi, je věnována podstatně menší pozornost. Je to škoda, protože například znečištění sněhu sazemi se podle nové studie amerických vědců podílí na celkovém oteplení z 13 až 19 procent a v Arktidě dokonce z 32 až 94 procent. Převážná většina sazí (minimálně 80 procent) se do ovzduší dostává "zásluhou" průmyslu a dopravy (při spalování fosilních paliv a biopaliv), menším dílem přispívají i lesní požáry.

Požáry v Mexiku a ve střední Americe na satelitním záběru z 22. května 2007. Vítr může jemné částice sazí unášet stovky kilometrů. Některé z nich končí svou pouť až v Arktidě. Sněhem a ledem pokrytý povrch v důsledku toho tmavne a absorbuje více tepelné energie. Špinavý sníh převažuje hlavně ve východní Asii, v severní Evropě a na severovýchodě USA.

"Když vypouštíme částečky sazí do ovzduší a ony pak padají na sníh, výsledný efekt je ten, že ohříváme polární zeměpisné šířky," vysvětlil Dr. Charlie Zender z Kalifornské univerzity. "Tmavé saze mohou způsobit rychlé oteplení. Je to stejné, jako byste do sněhové pokrývky umístili malé elektrické trouby."      (Zdroj: Gnosis9.net)


Elektřina většinou zabíjí, ale když se správně použije, může nečekaně úspěšně léčit.

Tým z bostonského Forsyth Center for Regenerative and Developmental Biology vedený Michaelem Levinem odhalil, že růst ztracené končetiny pulce pohání elektrické pole. Ukázalo se to při studiu regenerace ocásku u pulců africké žáby drápatky. Buňky poraněného ocásku se pomocí bílkovinných molekul působících jako „elektrické pumpy“ zbavují kladně nabitých iontů vodíku. V tkáni tak vzniká elektrický proud a buňky získávají záporný náboj. To spouští celý regenerační proces. „Toto pumpování vodíkových iontů lze využít jako hlavní spínač pro zahájení regenerace,“ komentoval výsledky pokusu Levin.

„Nemusíme tkáni vydávat žádné upřesňující příkazy jako třeba: Dej trošku nových svalů sem a pak ještě tam.“ Navození obdobných procesů v poraněných částech lidského těla by mohlo výrazně uspíšit hojení.       (Zdroj: VTM Science)


Na světě jsou mnohé věci jenž nevidíme, a přesto existují i ovlivňují naše životy více, než tušíme. Lidé často říkají, na co si nemohou sáhnout, tak neuvěří a přitom dýchají vzduch, který také nevidí a hmatem necítí, ale nepochybují o tom, prostě dýchají a žijí dál.

Zkusme si teď položit otázku, jak velká homeopatická dávka naší víry by stačila na nastartování ozdravného procesu lidského ducha a jeho počínání na této zemi?

Ne, nadarmo bylo a je psáno, že pravá víra o velikosti hořčičného semínka by stačila k velkým dějům, ba i zázrakům. Když vzpomenu a i potvrdím z vlastní zkušenosti, jakou léčivou schopnost má homeopatie a její potencované dávky (ředěné) na člověka, tak se to mnohým může zdát, až neuvěřitelné, ale to mnozí už znáte. Nechci zde rozepisovat o vlivu a možnostech homeopatie, to už udělali jiní, kompetentní osoby a s většími zkušenostmi. Jenom mě přišla na mysl, jak velká víra v člověku může pomoci na jeho pouti životem? Pokud je zmiňována velikost hořčičného semínka, tak by se zdálo, že to přece nemůže být, tak těžké. Nebo je to o velikosti, nebo o pravosti, o přesvědčení nebo důvěře, o poznání nebo o cítění a pokoře, či odvaze? Když si představíme, že i malá kapička může znečistit – otrávit pohár vody, ale i celý rybník, naskýtá se odpověď, že je to o síle, koncentraci, ředění, …?

Stačí tak málo dokonce pouhé slovo, modlitba a pohár vody může i léčit. Je to úžasné, prožívat a pozorovat tyto schopnosti a dary přírody, dary ze stvoření z pravěčného, oživujícího světla, však pro mnohé tak vzdálené a neskutečné.

Připomenu často slýchaná slova: „vždyť já věřím, že něco nad námi je, ale …“ Takto věří mnoho lidí, snad většina a právě to slůvko „ale“ zeslabuje homeopatickou dávku naší víry k uskutečňování krásných snů, ideálů i zaslíbení. Někomu stačí malé ředění a někomu větší, což ale znamená, že pokud si vědění o pravdách a vůli Nejvyššího, necháme naředit příliš, tak se v tom jenom více zamotáme a ztratíme, ba dokonce zapomeneme a nevěříme ničemu.      (Zdroj: Stromy a život)


19 06. 2007     V loňském roce byl 19. června poprvé vyhlášen Den rovnosti žen a mužů. Letos jej opět oslavíme. Den rovnosti žen a mužů vyhlásil projekt Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s partnerskými projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku. V letošním roce se přidaly další neziskové organizace a rozvojová partnerství sdružená v rámci projektů EU EQUAL.

Rovnost žen a mužů otevírá svět všem bez rozdílu. Za rovné příležitosti žen a mužů je odpovědný každý z nás. Den rovnosti žen a mužů je příležitostí k diskuzi o tom, co se za pojmem rovnost žen a mužů skrývá. Může jít například o různé formy slaďování osobního a pracovního života, zapojení otců do péče o děti či kariéru žen. Ti, kdo respektují rovnost mezi mužem a ženou, slaví 19. červen jako Den rovnosti žen a mužů. Mnozí z nich se svou ideou vycházejí do ulic řady evropských měst.     (Blíže viz ...)


Zní to jako popření všech fyzikálních zákonů. Emise z hnědouhelných elektráren nepoletí komínem do vzduchu, ale uloží se pod zem.

"Hnědouhelné elektrárny by tak byly čisté. Může to nahradit řadu diskutabilních nástrojů na snižování emisí CO2, jako jsou emisní povolenky nebo financování nepříliš funkčních větrných elektráren," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Zachycování a ukládání CO2 pod zem má být v celosvětovém měřítku v budoucnu jedním ze způsobů boje proti globálnímu oteplování. A Evropská unie by jeden z chystaných pilotních projektů mohla spustit v Česku. Usiluje o to jak Říman, tak elektrárenská společnost ČEZ.

"Unie by měla vnímat, že Česká republika je nyní na takzvaných špinavých elektrárnách víceméně závislá. A naše emise CO2 jsou kvůli tomu v porovnání s ostatními zeměmi poměrně vysoké. Bylo by tedy logické, kdyby byl pilotní projekt umístěn právě do země, jako jsme my," říká ministr Říman.

Jedině ostrá zkouška

ČEZ už také předběžně vytipoval vhodnou elektrárnu.

"Jako nejvhodnější se zatím jeví lokalita v moravských naftových dolech. A nejblíže k nim je naše elektrárna Hodonín. Už tam probíhají průzkumné geologické práce," říká mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Princip vypadá jednoduše. Speciální zařízení připojené ke stávajícím hnědouhelným elektrárnám zachytí ve spalinách oxid uhličitý a ten se pak na pomezí plynného a kapalného stavu uloží na vhodném místě hluboko pod zem. Využívat by se měly například bývalé doly či vytěžená ložiska ropy a zemního plynu.      (Zdroj: Hospodářské noviny)

Zní to jako popření fyzikálních zákonů ... ale jestli to není facka zdravému rozumu. Ten CO2 přece nezmizí ze světa - jen se schová. A jak ví každý školák, oxid uhličitý se dychtivě rozpouští ve vodě. Co to udělá s podzemní vodou?


Před několika dny zmírnili evropští ministři normu pro značení potravin bez příměsí geneticky modifikovaných složek. Nová norma umožní, aby potraviny obsahovaly větší podíl geneticky modifikovaných složek a byly přitom označeny jako „čisté“ (neobsahující GM).

Ministři zemědělství Evropské unie rozhodli, že potraviny mohou obsahovat až 0,9 % GM produktů namísto současných 0,1 % a přitom mohou být stále označeny jako původní, organické, tedy bez GM. Hranici 0,1 % nyní používají při značkování potravin v supermarketech jako standard. Dále ministři odsouhlasili, že nápisem „organicky vypěstováno“ mohou být označeny potraviny obsahující alespoň 95 % organicky vypěstovaných produktů. Stejná hranice je momentálně používána i v Británii.

Současných povolených 0,1 % GM představuje nejmenší množství, které lze detektovat a zelení aktivisté věří, že takto stanovená hranice nutí producenty dělat maximum pro to, aby jejich produkty zůstaly „čisté“.

Navzdory tomu, že organické zemědělství se bude i nadále vyhýbat GM produktům, zavedení normy ve které bude produkt s obsahem 0,9 % GM stále považován za „organický“, oslabí standardy aplikované při organické produkci, tvrdí aktivisté.     (Zdroj: Zvědavec.org)

První krok k tomu, aby se pak řeklo ... "A dyk už je to fuk ... máte tam mít 0,9 % nebo 9 % ... otrávíte se tak jako tak ...


Svět stojí na pokraji epidemie Alzheimerovy choroby, jíž podle nových výzkumů amerických vědců může v průběhu příštích 40 let onemocnět až čtyřikrát více lidí než v současnosti. Ve svém dnešním vydání to píše britský list The Independent. Příčinou epidemie nevyléčitelného degenerativního onemocnění mozku, kterým může v roce 2050 trpět až 106 milionů lidí, je podle odborníků celkové stárnutí světové populace. Experti proto doporučují vypracovat národní plány boje proti této nemoci. Zatímco v současnosti trpí Alzheimerovou chorobou 26 milionů lidí, vědci z univerzity Johna Hopkinse na nedělní zdravotnické konferenci o stařecké demenci ve Washingtonu varovali před prudkým nárůstem případů v příštích desetiletích. Epidemie choroby, jež postihuje převážně starší lidi, prý nejvíce zasáhne Asii, v níž může v půlce 21. století onemocnět až 63 milionů lidí. V Evropě prý může počet nemocných narůst na 16,6 milionu lidí a v USA na téměř devět milionů. "Do roku 2059 onemocní Alzheimerovou chorobou jeden člověk z osmdesáti pěti. Pokud však byť jen nepatrně pokročíme ve výzkumu prevence onemocnění či léku, které zpomalí vývoj nemoci, může to mít obrovský dopad na veřejné zdraví," uvedl profesor Ron Brookmeyer.     (Zdroj: Zdravcentra)


Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo dotazníkový průzkum, ve kterém zkoumala spokojenost lidí s životním prostředím v místě jejich bydliště a obecně v České republice. Nadpoloviční většina (57 %) z 1132 respondentů odpověděla, že je se životním prostředí v ČR spokojena. Se situací v místě bydliště je spokojeno ještě více lidí (73 %). Nespokojeno je s životním prostředím v Česku 39 % a v místě bydliště 26 %.

Spokojenost se životním prostředím v místě bydliště je od roku 2002 stále zhruba stejná. Spokojenost se životním prostředím v ČR se od roku 2002 proměňovala. V červnu 2002 byla nadpoloviční většina (53 %) nespokojena a spokojeno byla jen 40 % respondentů, v roce 2003 byli lidé téměř stejným dílem spokojeni i nespokojeni (spokojeno 46 %, nespokojeno 47), v roce 2004 již převažovala spokojenost (52 %) nad nespokojeností (44 %), podobně v roce 2005 (51 % ku 44 %) a v roce 2006 (49 % ku 47 %). Letos se počet spokojených zvýšil na 57 % a počet nespokojených snížil na 39 %.

V hodnocení konkrétních oblastí životního prostředí převládá největší spokojenost s dostupností volné přírody (spokojeno 85 %, nespojeno 15 %), s kvalitou pitné vody (spokojeno 75 %, nespokojeno 22 %), následuje spokojenost s čistotou okolní přírody (spokojeno 72 %, nespokojeno 28 %), čistotou ovzduší (spokojeno 63 %, nespokojeno 36 %, s úrovní hluku (spokojeno 59 %, nespokojeno 40 %) a s čistotou povrchových vod (spokojeno 53 %, nespokojeno 37 %).      (Zdroj: EkoList)

Já nevím, ale přijde mi to hrozně neobjektivní. Jak mohu říkat, že jsem s něčím nespokojen nebo spokojen, když nemám moc informací o tom, jak by to vypadalo, kdyby bylo hůře nebo lépe ...


Japonsku mají záhadný problém. Na všech jeho ostrovech v 47 prefekturách řádí nějací podivní vtipálkové. Ono slovo vtipálkové není na místě, protože jejich žert je spíš lumpárna.

Představte si, že během několika dní (začalo to 28.5.) se v Japonsku stalo několik zvláštních nehod - většinou se jednalo o cyklisty a jejich zranění způsobily špičaté velmi ostré kovové předměty, které někdo doslova vmontoval do železných svodidel podél silnic a to tak, že z nich trčí a člověk jedoucí kolem nich se lehce o ně může zranit. Tyto "dýky" jsou vyrobeny z normálního plechu, jaký se používá při výrobě aut a jejich velikost je od 2cm do 50cm. Policisty udivuje, že jich jsou tisíce a na všech japonských ostrovech. Záhadou je i jejich perfektní umístění do svodidel, vyžaduje to speciální nářadí i um - svodidla se musí částečně odmontovat.

Kdo to udělal? Samozřejmě, že podle některých lidí za to mohou mimozemšťani či temné síly.      (Zdroj: Futurologie.cz)


Úbytek vlasů u mužů je záležitost, která okolo padesátky postihuje zhruba polovinu mužů. Zdá se, že tomu budeme moci učinit přítrž. Pomoci by v tom mohla látka, která není lékařům neznámá. Používá se například proti zvětšení předstojné žlázy (prostaty).

Nadějně dopadly pokusy na dvojčatech, na kterých se vliv podávání látky dutasterid sledoval. Ze sledovaných dvojčat vždy jedno dostávalo 0,5mg dutasteridu, druhé z dvojčat jen placebo. Pokus trval rok. Už vpůl roce bylo jasné, že těm, kteří dostávali dutasterid, se nejen zastavilo padaní vlasů, ale že došlo k zvratu a vlasy, místo toho, aby ubývaly, začaly růst a houstnout. Plešatost je do značné míry dána genetickou predispozicí. Tím, že pokus byl proveden na identických (jednovaječných) dvojčatech, je pokládáno za nezpochybnitelný důkaz účinnosti přípravku.

Bujná kštice místo vysokého čela je jistě bezvadná věc. Ale než s léčbou svého začínajícího kolena začnete, bude dobré partnerce říci, že obojí mít nemůže.     (Zdroj: OSEL.cz)

Bierhanzlova mast - na lysinu past ...


Množství energie, které nyní Praha potřebuje k životu, stačilo v roce 1900 celému světu. Podle údajů energetiků navíc spotřeba v posledních letech neustále stoupá, od roku 2000 v hlavním městě stoupla o 1200 gigawatthodin.

To je víc, než potřebuje na celý rok dopravní podnik, jenž je největším odběratelem elektřiny v metropoli.

Praha dnes podle radních funguje jako gigantická továrna, která odebírá obrovské množství proudu a produkuje i odpovídající množství zplodin. „Energetická náročnost mnoha provozů se může snížit, jsme připraveni to řešit nejprve ve školách a v městských budovách, ale tím to nekončí,“ řekl Právu radní pro životní prostředí Petr Štěpánek (SZ).

Podle jeho slov může být spotřeba energie nižší už do roku 2010. „Mnoho školních i městských budov je dodnes vytápěno starými systémy, které mají velkou spotřebu, postupně je budeme nahrazovat moderním počítačem řízeným topením,“ přiblížil Štěpánek s tím, že takto půjde ušetřit až 400 miliónů ročně. „Součástí plánu je také podpora úsporného vytápění v domácnostech, kde dnes topí uhlím nebo mají staré wawky, za přechod na ekologičtější systém mohou získat majitelé domů až třicet tisíc od města,“ dodal Štěpánek.

Drahý dopravní podnik

Vytápění budov je sice na odběr proudu významným, ale nikoli hlavním faktorem. Nejvíce energie totiž v metropoli spotřebuje dopravní podnik. „Provoz hromadné dopravy spotřebuje šestinu dodávek v Praze, letiště sto gigawatthodin za rok, Mitas čtyřicet, hodně spotřebují i velké obchodní řetězce,“ řekl Právu mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec. Rekord padl 24. ledna 2006, tehdy nenasytná Praha spotřebovala 1080 megawattů, tedy více, než je výkon jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín.     (Zdroj: Agris.cz)


19. května letošního roku došlo při plánovaném odstavování 1. bloku během zkoušek pádu regulačních orgánů (klastrů) k neplánovanému ručnímu odstavení reaktoru, následně byly uzavřeny všechny rychločinné oddělovací armatury na parovodech od parogenerátorů a byly uvedeny do činnosti přepouštěcí stanice do atmosféry. Příčinou bylo nezapůsobení elektrické ochrany generátoru. Informaci o této události získala sdružení z dobře informovaného zdroje, přičemž Státní úřad pro jadernou bezpečnost potvrdil, že k ní skutečně došlo. Ohodnotil ji stupněm INES 0 a podle jeho názoru nemusela být veřejnost informována.

"Poslední dění na JETE připomíná lacinou detektivku: nevládní organizace pátrají po příčinách poruchy, kterou by se - nebýt upozornění - provozovateli JETE podařilo před veřejností zatajit. Přesvědčení SÚJB o tom, že o události nebylo třeba nikoho informovat, považujeme za opětovný důkaz benevolence tohoto dozorného úřadu vůči provozovateli JETE", říká Monika Machová-Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky.

"Nevidíme důvod, proč by o této události neměl ČEZ informovat veřejnost. Na svých webových stránkách zveřejňuje i jiné tzv. běžné provozní události." doplňuje Edvard Sequens ze sdružení Calla.

"Poruchu se podařilo ČEZu zatajit díky plánované odstávce 1. bloku. ČEZ informoval média pouze o úspěšné zkoušce pádu klastrů na 1. bloku a také o výměně rotoru vysokotlakého dílu turbíny na 2. bloku. Snažil se prezentovat JETE v co nejlepším světle a zpráva o další poruše by image elektrárny určitě nezlepšila," shodují se zástupci sdružení.     (Zdroj: Calla)


Hebrejská univerzita v Jeruzalémě vystavila rukopisy slavného fyzika. Od včerejška jsou v rámci výstavy Newtonova tajemství k nahlédnutí nepříliš známé rukopisy Isaaca Newtona, mezi které patří i dopis z roku 1704 obsahující výpočet založený stati z knihy Danielovy. Podle jeho úvah by mělo ke konci světa dojít 1260 let po obnovení Svaté říše římské v roce 800. Apokalypsy bychom se tak měli dočkat v roce 2060.     (Zdroj: 21@století)


18 06. 2007     Co zajímavého se stalo 18.června v běhu času? V roce 1815 přinutila prohraná bitva u Waterloo Napoleona Bonaparte k již druhé abdikaci na francouzský trůn.

Roku 1942 byl zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha, všech sedm parašutistů zahynulo. V roce 1979 byla podepsána smlouva SALT II mezi USA a SSSR.


Nová studie dopadu geneticky modifikované (GM) kukuřice schválené v EU pro lidskou spotřebu vyvolává další pochybnosti ohledne hodnocení bezpečnosti těchto plodin evropskými úřady předtím, než jsou vydána příslušná povolení. Studie provedená francouzským výzkumným ústavem CRIIGEN popisuje výsledky krmných pokusu s GM kukuřici firmy Monsanto na laboratorních potkanech. Vyzvedává rozdíly mezi zvířaty krmenými GM kukuřicí a těmi, kdo po stejně dlouhé období konzumovala konvenční kukuřici. První skupina vykazovala rozdíly ve velikosti ledvin, mozku, srdce a jater, jakož i významné váhové rozdíly. Může jít o příznaky toxicity, které ale nebyly prozatím hlouběji prozkoumány. Kukuřice firmy Monsanto NK 603 je odolná vůči herbicidu Roundup téže firmy. Tato GM plodina, již od roku 2004 v Evropě schválená k dovozu coby potravina a krmivo, je nyní i v ČR pokusně pěstována a plánuje se její komerční pěstování. Vědci z ústavu CRIIGEN analyzovali vlastní výsledky Monsanta, které EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) obdržel spolu s žádostí o povolení této kukuřice k prodeji. Jedná se již o druhý případ tohoto druhu: Jiná kukuřice firmy Monsanto, linie MON 863, byla předmětem vědecké studie publikované v březnu 2007. Také tato plodina vykazovala známky toxicity pro játra a ledviny potkanů krmených po dobu 3 měsíců. Profesor Gilles Eric Séralini z ústavu CRIIGEN Univerzity v Caen a z francouzské státní komise pro biotechnologie říká: „Statistická analýza by měla být zopakována nezávislými odborníky a holá nepřikrášlená data vyvěšena na webu k posouzení zainteresovanou vědeckou komunitou. Vždy, když výsledky nejsou jednoznačné, mělo by být provedeno další testování.“ Greenpeace usiluje o stažení kukuřice NK 603 z trhu, dokud nebudou provedeny další testy a vyhodnocení pokusu Monsanta. Požaduje také dočasný zákaz GM produktů a pěstování GM plodin do doby, než bude přehodnocen stávající systém rizikové analýzy EU. Zprava CRIIGEN naznačuje, ze je nezbytné provést mnohem důkladnější analýzu. „Je alarmující, že EFSA slepě spoléhá na bezpečnostní testy prováděné samotnou společností, která vyrábí geneticky modifikované plodiny, a výrobce dokonce i analyzuje jejich výsledky. Nedostatek jakéhokoliv nezávislého posouzení dat naznačuje, ze riziková analýza v Evropě zcela přehlíží hrozby a vůbec nezkoumá možná rizika. Cely povolovací proces slouží pouze k vydávání povolení jako na běžícím páse,“ říká Magdalena Klimovičová, konzultantka genetické kampaně Greenpeace.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


Daňová ekologická reforma, kterou navrhuje vláda, bude podle českých tepláren znamenat zdražení tepla pro většinu obyvatel a podniků ve velkých městech. Pro uživatele ústředního topení a uhlí to bude podle propočtů Teplárenského sdružení ČR i několik set korun za rok, řekl dnes novinářům prezident sdružení Alexej Nováček. Reforma už prošla prvním čtením ve sněmovně, teplárny teď chtějí s poslanci jednat o pozměňovacích návrzích, které by měly některé změny upravit.

Vláda chce, aby zákazníci tepláren, které vyrábí samotné teplo v plynových kotelnách bez kombinace s výrobou elektřiny, a uživatelé uhlí, platili takzvanou ekologickou daň. Poplatek neplatí pro teplo, které se vyrábí dohromady s elektřinou, dále pro teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů, a v neposlední řadě pro občany, kteří mají vlastní plynovou kotelnu.

Pro gigajoule zemního plynu to má být podle přepočtu tepláren deset korun, u uhlí 15 Kč za gigajoule. V kombinaci se zvýšením DPH z pěti na devět procent a nákupem emisních povolenek to bude pro průměrnou domácnost zvýšení 4500 Kč za rok, odhaduje Nováček.      (Zdroj: EkoList)

Za komunistů se nesmělo říkat zdražování, ale jen "úprava cen". Teď se zase zdražování maskuje slovem reforma ... Princip ovšem zůstává ... aby si "tam nahoře" mohli nahrabat ještě víc na úkor "těch dole".


 .... neodbytná hádanka obřích kamenů. Jak a proč Evropané, a lidé na Blízkém východě a v Jižní Americe, před mnoha tisíciletími budovali astronomicky uspořádané stavby z obrovských monolitů? Odkud měli nezbytné inženýrské a technologické znalosti? Po celé uplynulé století se propast tohoto tajemství neustále prohlubovala, zatím co skepticismus vědeckého establishmentu stěží oslábl. Alsasský filozof a matematik R. A. Schwaller de Lubicz strávil léta 1936 1951 v Egyptě pečlivým měřením svatyně v Luxoru, již v knize Le Temple de l'Homme /Crám Člověka/ charakterizoval jako architektonický obraz lidského těla, synteticky zahrnující znalost rozmístění žláz s vnitřní sekrecí, hinduistických čaker a čínských akupunkturních bodů. To vše, spolu s astronomickými liniemi včleněnými do struktury této stavby, prezentuje symbolické ztělesnění vesmíru jako lidského těla (a opačně). De Lubiscz tvrdí, že věda Egyp»anů (jejich matematika, medicína, astronomie, a inženýrství) byla mnohem pokročilejší, než aby mohla být vysvětlena zdlouhavým získáváním znalostí přímo na místě. Podle jeho názoru musela být dědictvím po jakési předchozí vysoce vyvinuté kultuře.     (Čtěte na Matrix-2001.cz)


Pokud jsou na Marsu nějací Marťané, podle všeho nemají květákovité mozkovny ani obří kráčející stroje. Tim Kral z University of Arkansas s týmem spolupracovníků vidí reálně možnost, že by na Marsu eventuelně mohly žít organismy metabolicky blízké metanogenním archeím. Na Marsu je hodně nevlídno, ale právě například metanogenní archea žijí na Zemi v tak hrůzostrašných podmínkách, že by jim Mars nevadil. Kral s kolegy kultivovali 3 různé metanogeny na 5 různých substrátech – jílu, písku, štěrku čediči a půdě marsovkého typu. Experimenty probíhaly v anaerobním prostředí, v substrátech byl vodík jako zdroj energie pro metanogeny a oxid uhličitý jako zdroj uhlíku. Badatelé během pokusu měřili množství vytvořeného metanu. Na jílu si metanogeni ani neškrtli, na čediči jen jeden druh ze tří, za to na písku, štěrku a na půdě marsovského typu jim bylo fajn a metanu vyrobili spoustu. Jak se zdá, metanogenní archea by se v substrátu Marsu neztratila.     (Zdroj: OSEL.cz)


Jste sportovec a nepijete pivo, protože je na vás moc „těžké“? Tak teď byste mohli začít. Alespoň si to myslí vedení pivovaru Svijany na Turnovsku, které přichystalo nízkoalkoholickou pivní „šestapůlku“ Fitness.

Pivovar chce novou značkou oslovit sportovce, fyzicky pracující a všechny, pro které je nealkoholické pivo příliš jemné a desítka příliš hustá. „Zdálo se nám, že na trhu chybí slabší pivo pro ty, kteří nepijí z jakéhokoliv důvodu,“ říká ředitel pivovaru František Horák. „Napít se v parnu nějaké sladké limonády, to není žádný požitek a pro zdraví toho také moc neuděláte,“ doplňuje ředitele sládek Petr Menšík.

Fitness s obsahem alkoholu 3,2 procenta má i méně cukru než běžné výčepní pivo či ležák. K dostání bude v lahvích všude tam, kde se v současnosti svijanské pivo prodává.       (Zdroj: Agris.cz)


Němečtí vědci odhalili, proč nás pálí mráz. Biologové už nějakou dobu znají protein Nav1.8, který má na svědomí bolest upozorňující nás na poškození tkání. Spouští pocit pálení při zánětech a poškození nervů. Nové pokusy na myších ukázaly, že hraje roli i při štípání mrazu. Nejprve na led posadili běžnou myš. Ta po chvilce začala vyskakovat a zdvihat tlapky, aby se vyhnula dlouhému kontaktu s mrazivou hmotou. Pak totéž provedli s myší, které zablokovali výrobu proteinu Nav1.8. Myš si po ledu spokojeně pobíhala, čenichala, a že by jí mělo štípat nebo pálit, ji příliš nezajímalo. Ukázalo se tak, že Nav1.8 pro vnímání pálení mrazu nezbytný. Protein napomáhá sodíkovým iontům při průchodu buněčnou membránou neuronů a umožňuje tak přenos nervových vzruchů. Nav1.8 má na rozdíl od dalších podobných bílkovin tu výhodu, že dokáže spolehlivě pracovat i při nižších teplotách.      (Zdroj: 21@století)

Teda mezi námi ... potřebujete takovýto výzkum na něco? Chudák myš ... nadosmrti má pokřivený pohled na svět.


... S pražskými důchodci se ponejvíce potkávám v dopravních prostředních DPHMP. Scénář vždy stejný: geront nastoupí do tramvaje a v momentě, kdy se ozve zvuk zavírání dveří, se pustí tyčky a vydá se na cestu k sedadlu. Tramvaj sebou trhne a důchodce letí přes půl vozu, nechá se zachytávat lidmi a s přihlouplým úsměvem se jim omlouvá. Za dvě hodiny, až si nakoupí, se situace bude navlas opakovat. Jako jeden z důvodů, proč tak penzisté činí, vidím totální osamělost. Pokud je český důchodce obecně velmi osamělý, v Praze to platí tisícinásobně. Geront je v letu zachycen lidmi, což mu umožňuje se jim omluvit, přidat pár nesmyslných vět a zkrátka se pokusit o jakýsi lidský kontakt. Potom tady máme všeobecně známou situaci, kdy si chce důchodce sednout v přeplněné tramvaji. Netrvá dlouho a konflikt je na světě. Pokud vy sami důchodci nabídnete své místo, moc vám to nepomůže - důchodce bude na příští stanici vystupovat, sedět nepotřebuje, nebo vám jednoduše neodpoví. Běda však, když ho sednout nepustíte! Přistoupí až k vám a nenápadně, o to však důrazněji, do vás začne šťouchat taškou. Někdy ovšem dochází ke komickým situacím: vzhledem k vysokému počtu důchodců se stává, že je plná tramvaj sedících starců a přistupují další, kteří hodlají sedět také. Pak nastává komedie, kdy se staví sedmdesátníci proti šedesátníkům. Ti šťastně sedící kolem sebe nenávistně těkají očima, připraveni zabít svou holí každého, kdo se jen přiblíží. ... (Ze stránek Svíce.cz)


.... Každá věc hmotné úrovně reality má svůj obraz v astrální úrovni a je přiřaditelná svému vzoru ve světě archetypů. V rostlinné říši je možné vysledovat vliv různých archetypálních kvalit: mužské a ženské polarity, tří principů alchymistů - síry, soli a rtuti, čtyř živlů, sedmi tradičních, ale i tří novodobých planet a dvanácti zvířetníkových znamení.

P. Sédir říká: "Každá rostlina je pozemskou hvězdou. Její nebeské vlastnosti jsou vepsané v barvách okvětních lístků a její vlastnosti pozemské ve tvaru listů. Celá magie je v tom obsažená, protože rostliny představují celý souhrn hvězdných sil."

Podle dominantní kvality můžeme vyhledat např. rostliny ženské, sirnaté, ohnivé nebo lunární apod. Je třeba pamatovat na to, že přiřazení tohoto druhu mluví pouze o hlavním vlivu v rostlině obsaženém. Označíme-li například arniku za sluneční rostlinu, znamená to, že charakter Slunce je u ní dominantní. Její květy mají žlutou barvu a svým tvarem připomínají slunce. Zároveň je však také patrná signatura Marsu - její listy jsou kopinaté, a signatura Saturnu - arnika má silný oddenek a kořeny. Jako lék povzbuzuje činnost srdce (vliv Slunce), při předávkování působí pálení až záněty (vliv Marsu), arniková tinktura má hořkou chuť (vliv Saturnu). Primární planetární signaturou arniky je tedy Slunce, sekundární Mars, a terciální Satun.

Určování signatur rostlin je možné za pomoci intuice nebo magického rituálu. Další možností je řídit se obecnými pravidly, která byla hermetiky trpělivým zkoumáním přírody vypozorována.      (Zaujaly vás tyto řádky? Pak čtěte dále na stránkách Panna.cz)


Výsledky akce "Napiš dopis, zachraň život" doposud nejsou konečné. Počet podepsaných dopisů se možná přiblíží hranici 10.000.

Ve středu 13. června 2007 byla v krajských městech ČR příležitost podepsat dopis na podporu nespravedlivě vězněného nebo pronásledovaného člověka.

Dosud nejsou potvrzeny počty dopisů ze všech regionů, ale již v tuto chvíli je jisté, že z České republiky bude zasláno minimálně 8.000 dopisů na podporu obětí bezpráví.

Děkujeme všem zúčastněným školách za podporu této akce.

Věříme, že dopisy přinesou mnoho naděje a skutečnou pomoc.      (Amnesty International. Česká republika)


Vědci kritizovali významnou analýzu zbývajících globálních ropných rezerv. Varovali, že konec ropné éry přijde dříve, než jsou vlády a ropné společnosti ochotny přiznat.

Statistická analýza světové energie od firmy BP, která byla vydána ve středu, tvrdí, že svět má stále ještě dostatek "dokázaných" rezerv, takže bude možné spotřebovávat ropu dnešní rychlostí ještě čtyřicet let.

Avšak vědci z londýnského Oil Depletion Analysis Centre tvrdí, že globální ropná produkce vyvrcholí v nadcházejících čtyřech letech a pak začne docházet k drastickému poklesu množství dosažitelné ropy, což bude mít katastrofální důsledky pro světové hospodářství i pro to, jak žijeme svůj život.

Podle teorie vyvrcholení ropných zásob dožene spotřeba ropy objevování nových ropných ložisek, pak je předežene a pak začneme likvidovat známé rezervy.

Colin Campbell, šéf analytického střediska, konstatoval: "Je to docela jednoduchá teorie, které rozumí každý piják piva. Sklenice začíná plná a končí prázdná a čím rychleji pijete, tím rychleji se vyprazdňuje.

Dr. Campbell je bývalým hlavním geologem a viceprezidentem celé řady velkých ropných společností, včetně BP, Shell, Fina, Exxon a Chevron Texaco. Vysvětluje, že k vyvrcholení ropné spotřeby – k vyčerpání lehce dosažitelné ropy – došlo už v roce 2005. Když vezmeme v úvahu obtížněji dosažitelné ropné zdroje, hluboko v mořích, v polárních regionech a ropu získávanou z plynu, k vyvrcholení dojde v roce 2011, konstatuje.        (Zdroj: Britské listy)


15 06. 2007     Dnes máme poslední jarní Novoluní - Měsíček svou tvář skrývá v 5:13 LČ. V pátek 15.6. také máme svátek, který u nás momentálně není zrovna aktuální - Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Nemohu nevzpomenout, jak jsem byl jako novopečený svobodník absolvent na začátku vojny na RTG kyčlí ve Vojenské nemocnici v Plzni. Primář oddělení v hodnosti plukovníka na mě tehdy řval už z dálky přes dvůr, že s námi inteligenty dělnická třída brzy zatočí ... A to se psal rok 1980.

O den později, v sobotu 16.6.je Den afrického dítěte, který  vyhlásila OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976, Téhož dne se také slaví Evropský den židovské kultury.

V neděli 17.6. máme Den otců a také Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha (desertifikaci); ten byl vyhlášen v prosinci 1994 Valným shromážděním OSN.

A ještě tři zajímavosti: 15.6. 1752 Benjamin Franklin dokázal, že blesk je výboj elektřiny. Šestnáctého června 1948 se stal první únos letadla v historii – pokus o únos letounu Miss Macao typu Catalina společnosti Cathay Pacific skončil havárií. Sedmnáctého června 1885 připlula do New Yorku Socha svobody - byla odlita z mědi ve Francii; socha sama je vysoká 46 metrů a podstavec ještě o metr více.


Britští ministři tento týden jednají o kampani, která má omezit "počítačové oteplování", napsal deník Independent. Počítače a další IT zařízení v současné době poškozují klima stejně jako letecká doprava. Britská Agentura pro ochranu zdraví se zároveň chystá začít měřit hodnoty záření z wi-fi systémů.

Úřady tak chtějí řešit některé z environmentálních dopadů rychlého rozšíření informačních technologií. Každý rok se v Británii prodá až osm milionů nových počítačů, k tomu jen za posledních 18 měsíců přibylo 1,8 milionů wi-fi terminálů. Kampaň chce zmenšit "počítačovou uhlíkovou stopu" a také podpořit šíření "zelených" technologií, napsal Independent.

Podle nových výzkumů generují počítače každoročně asi 35 milionů tun oxidu uhličitého, což odpovídá jednomu milionu typických letů do Británie a z Británie. K výrobě počítače je potřeba okolo 1,8 tuny chemikálií, fosilních paliv a vody, uvádí Independent. Provoz počítače generuje 0,1 tuny oxidu uhličitého za rok. Jeho průměrná životnost jsou tři roky a poté většinou končí na skládce. Půda, do které jsou počítače zasypány, pak může být kontaminována kadmiem a rtutí. Mnoho přístrojů je zase posíláno na skládky v Číně a Africe. Například do nigerijského Lagosu je každý měsíc přivezeno 100 000 starých počítačů z Evropy.

Agentura pro ochranu zdraví reaguje na množící se obavy z vlivu wi-fi, zvláště ve školách. Ředitel agentury Sir William Stewart vyzval ke "včasnému" prověření možných efektů na zdraví. Podle některých vědců může tato technologie způsobovat různé potíže - od bolení hlavy a poruchy soustředění až po srdeční nemoci a rakovinu, napsal Independent.     (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Jak dlouho jak existují historikové jsou zde dvě verze nejranějších dějin lidstva, které se ucházejí o přijetí. Ta momentálně oficiální říká, že se vývoj civilizace probíhal víceméně plynule od barbarství až k moderní době. Druhý výklad, který nikdy skutečně nevymizel - dokonce ani tehdy, když načas vyšel z módy -, vychází z myšlenek obsažených v nejranější mytologii téměř každé kultury. Tradice sahající daleko zpět do mnoho milénií vzdálené minulosti praví, že existovala řada vznešených civilizací, které nakonec vždy zničila nějaká hrůzná katastrofa. Novější pohled lze nalézt například v učení o světových érách, Yugas. V indická Mahabharáta říká, že nejlepší byla první Yuga, Krita, a že po ní je lidská společnost na neustálém sestupu. Maya a Hopi vědí o několika uplynulých světových věcích, střídavě ukončených gigantickou záplavou, ohnivou smrští nebo globálním zemětřesením. Klasická západní literatura zná Hesiodovo učení o prvotní "zlaté" rase následované úspěšnou rasou "stříbrnou", "bronzovou", "heroickou" a "železnou", což je do jisté míry příběh vyprávěný současnou historickou vědou. Avšak ze všech pověstí o ztracených nebo padlých světech, asi žádná neovlivnila všeobecnou představivost více, než Platonův popis ostrova Atlantis.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Dnes zakoušíme spíše lhostejnost značné části veřejnosti vůči křesťanství. Nebo aspoň vůči jeho tradiční podobě. Před několika desetiletími ještě stálo svobodným a kritickým duchům za to, aby s ním polemizovali. Radikální kritika tehdy sáhla na ústřední motiv křesťanství, na Ježíše Krista. Tehdejší autoři se chopili toho, že podrobnosti Ježíšova pozemského života jsou velice špatně doloženy ze soudobých mimokřesťanských zdrojů a popřeli Ježíšovu dějinnost. Za všechny můžeme zmínit Bedřicha Engelse, podle nějž otcem křesťanství byl Pavel z Tarsu a dědečkem Filón Alexandrijský.

Jsme-li ochotni těmto soudům ještě po desetiletích naslouchat, zjistíme, že na nich něco je. Filónova zvláštní role spočívá v tom, že tento helenizovaný židovský autor v prvních desetiletích 1. století klade mezi Boha svět božský Logos (Slovo), v němž spočívá božská moc i dobrota a zároveň logoi, tvůrčí slova všech věcí. Logos je pravzorem všeho existujícího. Ale nejen to, je též druhý Bůh. Jako bychom tu slyšeli pozdější křesťanské vyznání: Bůh z Boha, Světlo ze Světla. Je i tlumočníkem Boží vůle, veleknězem, přímluvcem, ba i prvorozeným a jediným Synem.

(Tato úvaha je mnohem delší a pokračuje na Záhady.cz)


Ve Velké Británii byl představen dům, který neškodí životnímu prostředí. Byl nastaven vysoký standard pro bydlení budoucnosti

Dům s dvěma ložnicemi podle BBC izoluje o 60 % lépe než běžné domy. K jeho vybavení patří samozřejmě solární panely, zásobník na biomasu a zařízení pro úsporné zacházení s dešťovou vodou. Dům byl představen v anglickém Watfordu na výstavě Offsite 2007. Pravidla, podle kterých byl dům konstruován, se mají v roce 2016 stát standardy pro ekologické a úsporné bydlení ve Velké Británii.

Dům neprodukuje žádné uhlíkové emise a splňuje takzvaný Code for Sustainable Homes ve všech bodech. Okolo čtvrtiny všech emisí totiž ve Velké Británii produkují domácnosti. Podle korespondenta BBC Roryho Cellan-Jonese je dům zvaný Kingspan prvním, který splňuje poslední šestou úroveň požadavků na bydlení.

Dům generuje svoji vlastní energii, navíc pokud jsou obyvatelé na dovolené, vyprodukovaná energie je směrována do národní elektrické sítě (National Grid). Podle projektantů má být platba za rok používání elektrické energie přibližně 31 liber, zatímco obvykle Britové platí okolo pěti set liber. Dalším zajímavým zařízením je zásobník na biomasu, využívající k pohonu dřevěné brikety. Emise, které vnikají spalováním uhlí, jsou zcela odbourány.

Odpad je tříděn a jeho část je spalováním měněna v energii. Dům je vybaven elektronikou, která informuje obyvatele domu o případném plýtvání energií. I samotná stavba domu vyjde podle expertů společnosti Kingspan asi o 40 procent levněji, než je tomu u ostatních stejně velkých domů. Pokud by bylo domů postaveno více, náklady by mohly být dále snižovány.       (Zdroj: EnviWeb)

No ... stane-li se tento dům standardem, bude asi většina z nás výhledově bezdomovci ...


Víte, jaké svátky slavili v létě Slované v dávné historii? Asi nejvýznamnější místo v rytmu solárního roku zaujímaly slavnosti letního slunovratu. Jejich původním posláním bylo magickou cestou zajistit zdárný průběh léta, především pak proces zrání s dostatkem vláhy, tepla a plodivé síly. Oslavován byl zároveň nejdelší den - život - a nejkratší noc - smrt. Hlavními praktikami oslav letního slunovratu bylo obřadní koupání, pálení ohňů a skákání přes ně, dále strojení a pochovávání symbolické figury a snad i některé další činnosti. Často se odehrávaly v noci a byly zřejmě provázeny provázeny nevázanou pohlavní promiskuitou. Je celkem samozřejmé, že tyto slavnosti vyznávala a praktikovala především mládež, ale nejen ona. Je také nabíledni, že charakterizované oslavy začátku léta se křesťanským knězům poté, co Slované konvertovali ke křesťanství, nemohly zamlouvat. Snažili se je proto potlačit, což ovšem, jak dokládají různé zákazy ještě z období vrcholného středověku, se jim asi ne vždy dařilo. Např. ve Slově sv. Jana Zlatoústého se praví, že "žena při plesu se zove ženou satana a milenkou ďáblovou, neboť žena při plesu je ženou mnoha mužů a hanbou je manželovi s takovou ženou se spojit. A muži? Po pití začnou tance a po lese začnou smilnit s cizími ženami a se sestrami. A dívky ztrácejí přitom panenství...". V přímém rozporu s tím je ovšem poznatek tzv. Pseudo-Maurikia z 6. stol. "A jejich ženy jsou cudné nad veškerou lidskou přirozenost. Většinou pokládají úmrtí svých mužů za svůj konec a dobrovolně se oběsí, neboť nepokládají vdovství za život" napsal tento neznámý autor v době, kdy Slované jiné náboženství než pohanské a s ním spojené praktiky vůbec neznali. Mýlil se, anebo při slavnostech léta erotika a smilnost mohly zastřít onu cudnost a věrnost? Zdá se, že ji skutečně zastřít mohly a asi i zastíraly.      (Zdroj: Slovanstvo.cz)


Ruský prezident Vladimir Putin měl v úterý hodinu a půl dlouhou tiskovou konferenci, na níž byla zastoupena mnohá světová média. Obsah této schůzky – na níž Putin odpověděl na všechny otázky ohledně rozšiřování jaderného arzenálu, lidských práv, Kosova, demokracie a nynější konfrontace se Spojenými státy ohledně protiraketové obrany v Evropě – byl tiskem totálně cenzurován. Kromě jednoho stručného výtahu, jenž se objevil v úvodníku Washington Post (a který Putina kritizoval) byla tato tisková konference před veřejností úplně utajena. To se ještě nikdy nestalo. (Celou tiskovou konferenci si můžete přečíst v článku Russian President Putin’s Interview with G8 Newspaper Journalists. )       (Zdroj: Zvědavec.org)

Text tiskovky v českém překladu najdete na Matrix-2001.cz !!!


Bolívii a Peru rozhraničuje vysoko v Andách jezero Titicaca. Je zde mnoho příznaků, že toto dnes nejvýše položené velké jezero na světě kdysi bylo spojené s oceánem. O dávno ztracené velké minulosti svědčí i megalitické struktury, jako třeba Brána slunce v Tiahuanacu. Byla vytesána z jediného bloku kamene? poněkud nesnadný způsob jak udělat bránu.

Po přesunu dále na sever, blíže k peruánskému městu Cuzco, nalezneme mnohem víc rozsáhlých a impozantních tajemných staveb. Jsou zde zdi připomínající stavebnice z obřích megalitických bloků, podobných známému zdivu na Machu Picchu. Některé z těchto zdi sestávají z komplikovaně přitesaných skalních bloků, vážících přes 100 tun. Jiné byly pospojovány bronzovými svorkami. Část bronzu byla evidentně odlévána přímo na místě, což byla v předkolumbovském Peru údajně nedosažitelná dovednost.

Tak jako Sumer, ani nehostinné andské výšiny nejsou právě nejvhodnějším místem pro stavbu měst prostředky kamenné doby. To, že zde přesto jsou svědčí o použití dávno zapomenutých progresivních technologií a klíčových zemědělských znalostech. Dnes už je dobře známo, že krajinu kolem Tiahuanaca, ležící v nadmořské výšce 12 500 stop, kdysi "kdosi" proměnil ve vysoce produktivní zemědělskou zónu. Dosáhl toho vybudováním teras, náspů, hrází, kanálů a vyvýšených teras, vytvářejících na záhonech mikroklima chránící rostliny před nočním mrazem.      (Zdroj: Ezoterická encyklopédia)


Zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz včera na svém zasedání odhlasovali pokácení čtyřřadé lipové aleje, za jejíž záchranu se v petici vyslovilo 2609 občanů, tři nezávislí experti a nakonec i ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá.

„Na zastupitelstvu vystoupil i Ing. Ivo Kaleta ze sdružení Svatý Václav, který radnici navrhl, aby si vyslechla diskusi odborníků, protože ani ti nemají jasno a proto nechápe jak může mít jasno radnice. Nikdo mu ale neodpověděl, stejně jako Petru Hruškovi, který vystoupil s podobným příspěvkem,“ uvedl Jaromír Šuhaj z ostravské pobočky Arniky.

Za záchranu lipové aleje v Ostravě se postavila také Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, která se rozhodla připojit svůj podpis k petici nespokojených občanů. „Sochu nahradíte kopií, ale památnou lípu těžko. O to hůř, že jde o čtyřřadou alej. Připojuji se k petici za její zachování,“ uvedla ve svém komentáři pod článkem v OSnovinách.      (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Zdá se, že se ve sluneční soustavě rozšíří rodina sopečných a eruptivních měsíců planet. Nejen Jupiterův měsíc Ió nebo třeba Saturnův Enceladus, ale také další Saturnovy měsíce Tethys a Dione chrlí do vesmíru částice. Nabité částice ze Saturnových měsíců

Nový objev vystopovala sonda Cassini díky pohybu nabitých částic v Saturnově magnetosféře. Zjistila, že částice unikají z měsíců Tethys a Dione. Nejde sice o tak silné proudy částic jako na Enceladu, kde vystřelují gejzíry stovky kilometrů nad povrch, ale i tak mohou uvolněné částice z měsíců svědčit o jejich geologické aktivitě.

Je to další důkaz toho, že malá tělesa sluneční soustavy jsou mnohem aktivnější, než se dříve soudilo. Sonda Cassini plánuje několik průletů kolem měsíců Tethys i Dione a teď, když už byl objev učiněn, se přístroje budou moci zaměřit na konkrétní pozorování částic. Ještě před tím vědci plánují znovu důkladně prozkoumat data z roku 2005, kdy sonda kolem měsíců prolétala.       (Zdroj: Astro.cz)


Právě teď je čas růží ... chcete si zkusit jednoduché kouzlo, které vám radí stránky Světa kouzel a magie?

Napište na tři listy růže tři jména svých lásek, lístek nesoucí jméno vašeho budoucího milence zůstane nejdéle zelený.


14 06. 2007     Ajajaj .. tohoto dne roku 1948 se Klement Gottwald stal prezidentem Československé republiky. Období rudého teroru začalo ...


Malebná jihomoravská krajina, řada doprovodných akcí, zajímavé ceny, místní kulinářské speciality a samozřejmě ochutnávka těch nejlepších moravských vín – to vše čeká na účastníky cyklistické Expedice krajem André, která se letos uskuteční již podruhé. Startuje se v sobotu 30. června z Hustopečí nebo Vrbice. Devatenáct kilometrů dlouhá cyklostezka Krajem André, byla slavnostně otevřena v loňském roce a právě při této příležitosti se zde expedice uskutečnila poprvé. Pět vinařských obcí ležících na její trase nyní zve všechny příznivce vína znovu na start poslední červnovou sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Vinařského fondu ČR.

Putování začíná v devět hodin v jednom z koncových míst trasy – v Autokempinku Formanka v Hustopečích nebo u vinných sklepů Na Stráži ve Vrbici a předpokládaný konec akce je v 17 hodin tamtéž. Účastníkem expedice se cyklista stává po zaplacení startovného. Každý účastník dostane průkaz, samolepky pro označení, skleničku s přívěskem (pouze dospělí) a cykloláhev (pouze děti a mládež). Jeho úkolem je libovolným směrem projet deset kontrolních stanovišť vyznačených na přiložené mapce, na kterých získá do průkazu razítka. V koncovém místě stezky za splnění úkolu obdrží odměnu.     (Blíže viz ...)


Kyselé deště desítky let likvidovaly stromy v Krušných horách i na náhorních plošinách Jizerských a Orlických hor, Krkonoš či Jeseníků. Až polistopadová legislativa udělala bezuzdnému vypouštění čehokoliv do ovzduší přítrž. Zdá se však, že to k regeneraci zdejších lesů nestačí. Každý rok totiž musejí lesníci mimo plán kácet uhynulé stromy, které podlehly kůrovci, houbovým chorobám či extrémním vlivům počasí. Podle statistik ministerstva zemědělství tvoří kalamitní těžby v posledních šesti letech zhruba třetinu celkové produkce dřeva. Proč české lesy i nadále chřadnou?

Půda poškozená kyselými dešti a špatné hospodaření — tak se dá shrnout loňské Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. K podobnému závěru došla už před šesti lety studie, kterou si nechala zpracovat vláda, a na níž se podílelo téměř čtyřicet expertů z různých výzkumných institutů a univerzit (viz Exhalace jako lesní AIDS a Další problém: hospodaření).

Základ zdejších lesů stále tvoří smrkové monokultury, což je ve spojení s degradovanými půdami velmi nepříznivá kombinace. Stejnověké porosty jednoho druhu stromu jsou obecně méně stabilní. Smrk navíc patří pouze do chladných horských oblastí s dostatkem srážek, v nižších polohách trpí stresem a snadněji podléhá škůdcům nebo třeba výkyvům počasí. Tento jehličnan pokrývá přes padesát procent zalesněné půdy, byť přirozený podíl činí pouhých jedenáct procent. Lesníkům se daří smrčiny zmenšovat. Ovšem rychlostí zhruba procento za pětiletku. S globálními změnami klimatu to možná půjde rychleji, neboť právě pro smrk se mnohá další místa české kotliny stanou vysloveně nevlídnou oblastí.  ...    (Zdroj: Sedmá generace)


Vodní masa oceánů je v neustálém pohybu. Dá se odhadnout, že na její míchání plyne každým okamžikem dvěstěkrát více energie, než kolik ji v té chvíli produkuje celé lidstvo v domácích ohništích, motorech automobilů či turbínách elektráren. Odkud ji moře čerpá?

ědci o tom spekulují celá staletí. V dávných dobách měla mořské proudy a vlnobití na starosti mořská božstva. Moderní věda sází například na přitažlivé síly Měsíce řídící příliv a odliv. Zanedbatelný není ani pohyb vody vyvolaný životními aktivitami bezpočtu miniaturních korýšů označovaných jako krill. Podle některých propočtů dodává krill až polovinou veškeré energie potřebné pro pohyb vod v oceánech. Nejnovější měření ale prokázala, že většinu energie z pohybu těchto mořských korýšů pohltí tření. Na míchání vody v oceánech nestačí. Jako nedostatečná se ukazuje i síla pravidelných pasátových větrů vanoucích v pásu mezi obratníky Raka a Kozoroha.

Podle amerického klimatologa Matthewa Hubera z Pardue University vystupují v roli obřích lžic míchajících oceány velké tropické tlakové níže, které v nejsilnější formě označujeme jako hurikány, tajfuny nebo cyklóny. Huber není první, kdo hurikánům tuto roli připisuje. Už v roce 2001 došli ke stejnému závěru odborníci na hurikány z Massachusetts Institute of Technology. Odhadli, že k celkovému množství dvou petawattů energie potřebných k míchání vod oceánů mohou hurikány přispívat lvím podílem - 1,4 petawattů. Huber došel ve svých modelech k nižším číslům. Podle něj dodávají větry velkých bouří oceánům energii 0,26 petawattů. I to však řadí hurikány mezi hlavní faktory v energetické bilanci oceánů. Studie Huberova týmu zveřejněná v prestižním vědeckém týdeníku Nature obrací naruby náš dosavadní náhled na vztah hurikánů a pozemského klimatu. Donedávna jsme se zabývali především otázkou, zda může globální oteplení zvýšit četnost hurikánů a dodat jim na síle. Teď je podle Hubera na čase se zamyslet nad otázkou, nakolik promlouvají hurikány a tropické tlakové níže do procesu globálního oteplení. Zdá se, že v tropech působí jako významný korekční faktor. Satelitní záběry dokazují, že za hurikánem zůstává studená stopa – rozsáhlá oblast ochlazené mořské hladiny.       (Zdroj: OSEL.cz)


Evakotranspirace ... přiznám se, že to slovo jsem právě před chvílí viděl poprvé v životě. Oč jde?

Evapotranspirace je fyzikální proces, kterým se voda z kapalného či tuhého stavu přeměňuje na vodní páru. Termín evapotranspirace vznikl spojením slov evaporace (výpar z půdního nebo vodního povrchu nezakrytého vegetací) a transpirace (výdej vody z vegetace). Vyjadřuje se jako vrstva vody v milimetrech, která se za určitý čas uvolní do atmosféry.

Hodnotu evapotranspirace ovlivňují především klimatické podmínky a půdní poměry. Konkrétně je významná půdní vlhkost, intenzita vzlínání vody v půdě, reliéf (sklon, expozice, nadmořská výška), hloubka hladiny spodní vody, teplota vzduchu a teplota půdy, vítr, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. Na vodou nasycených půdách závisí výpar na pohybu vzduchu, většinou dosahuje hodnoty 10 až 15 mm denně. V podmínkách lesních porostů je výše výparu z povrchu půdy silně ovlivněna vegetační vrstvou.    (Dále čtěte na stránkách Příroda.cz)


Ministr životního prostředí Martin Bursík chystá další krok ke svému plánu, na jehož konci mají být české obce bez škodlivého kouře ze spáleného uhlí. Poté, co ve vládě prosadil v rámci ekologické daňové reformy desetiprocentní zdanění uhlí, chce nabídnout lidem přechod k šetrnějším druhům vytápění včetně obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla či spalování biomasy. Na této akci nebude Bursík šetřit. Hodlá na ni využít část ze zhruba 18 miliard korun, které na ochranu ovzduší přijdou v následujích letech z evropských fondů. Další peníze by měl poskytnout stát. Bursíkův program odstartuje nejspíš už za pár týdnů, kdy Státní fond životního prostředí zveřejní první dotační nabídky. "Předpokládáme, že se první výzva pro zájemce objeví na počátku letních prázdnin," potvrdil mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Bursíka k velkorysému programu "od uhlí k ekologickému vytápění" přiměly poslední varovné údaje o kvalitě ovzduší. Špinavý vzduch už není problémem jen velkých měst, škodliviny, které prokazatelně škodí zdraví a vyvolávají například rakovinu, dýchají i lidé na venkově. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší žije 66 procent obyvatel. Také kvůli tomu, že se lidé masivně vrací k vytápění levným, avšak neekologickým uhlím. Bursíkův program je už třetí masivní dotací na vytápění. Jako první se lidem výhodně nabízely přímotopy. Pak stát dal miliardy korun do plynofikace. Jenže jak na přímotopech, tak na plynu lidé nakonec prodělali. Nejlevnějším vytápěním se stalo to nejméně ekologické - uhlí.      (Zdroj: EnviWeb)

No a proč to nenapsat naplno ... v konečné fázi jde nakonec vždycky někomu o to, aby si namastil kapsu ... a i když byla původní myšlenka dobrá, je rázem pohřbena. Lidi se nechávají u nás bohužel snadno oblbnout, ale donekonečna na to spoléhat taky nelze.


Byl vyhlášen třetí ročník soutěže Big Brother Awards zaměřené na největší slídily. Tentokrát se koná ve znamení ochrany soukromí občanů v souvislosti  s právě zaváděnou Univerzální kartou Pražana. Soutěž  se koná téměř dvacítce evropských zemích a jejím cílem je upozornit na aktuální hrozby pro soukromí občanů. V České republice proběhla soutěž již dvakrát a ceny byly udělovány v sedmi kategoriích –Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce), Největší firemní slídil (pro komerční firmy), Největší úřední slídil (pro státní instituce), Nebezpečná nová technologie, Právní norma Velkého bratra, Slídil mezi národy a Výrok Velkého bratra. Ceny ve stejných kategoriích budou na základě nominací veřejnosti a rozhodnutí odborné poroty rozděleny i letos. V minulých ročnících byly anticenou „odměněny“ tyto instituce a jednotlivci: Ministerstvo financí, Komerční banka, vláda Spojených států amerických, exposlanec Doc. Ing. Miloš Titz, CSc, České dráhy, Czech Credit Bureau, a.s. (CCB), Tesco, a.s., Evropská komise, bývalý policejní prezident Jiří Kolář, Ministerstvo vnitra. Každoročně je též udělována pozitivní cena za ochranu soukromí, kterou v minulosti obdržela organizace European Digital Rights a kryptolog Phil Zimmermann.    (Zdroj: Iuridicum Remedium)


Podle výzkumu agentury Vopruz FuckTum si každý vandrák či outdoorák zapomene vzít na cestu kartáček na zuby v průměru sedmkrát za život. Je to ohromující číslo. Taky se divím, proč se o tom víc nepíše v tisku. Ale hlavně vyvstává otázka: jak tuto prekérní záležitost řešit?ˇ

Více se dočtete v článku Vyrábíme zubní kartáček z větve na stránkách Outdooring.cz.


Článek Připravme se na poslední dějství civilizace, vysvobození je blízko na stránkách Gnosis9.net jde dosti ostře na věc....

Jakkoliv bezvýchodná se hloubavějším čtenářům a pozorovatelům může zdát společenská a politická situace posledních desetiletí, je to právě konec stávajícího systému věcí, který přinese po předchozích krutých zkouškách také kýžený výsledek, změnu systému vlády člověka nad člověkem k rozumné a láskyplné vládě Boží.

V samotném konci civilizačního snažení jsme se dostali k prakticky čisté perverzi bytí, kterou je mylné nazývat životem. Fanatismus zcela vytlačil rozumnost, země chřadne a za této situace čím dále tím užší skupinky "mocných" často nevědomě sloužících necitlivých idiotů horečnatě dokončují Satanův plán naprostého zotročení lidstva.

Položme si ale základní otázku. Podle slov Ježíše Krista si nás Satan vyžádal ke zkoušení. Doslova Písmo uvádí, aby nás tříbil, proséval jako pšenici. V tomto verši Písma je ukryta nevýslovná naděje.


Desetiletá práce archeologů, architektů a počítačových odborníků přinesla své ovoce, 3D model starého Říma je hotov. Program umožňuje volný pohyb kamerou nad starověkým městem, lze se bez omezení procházet ulicemi i vstoupit do interiéru důležitých budov, jako je například senát nebo koloseum. Verze 1.0 zachycuje Řím v roce 320 našeho letopočtu. V budoucnu by měly vzniknout další verze podoby Říma od doby bronzové v 10. století před naším letopočtem až po 6. století našeho letopočtu. Obrázky a videa jsou nahlédnutí na domovských stránkách projektu. Celý program na internetu dostupný nebude, probíhají však jednání o jeho zpřístupnění v rámci online hry Second Life. V dubnu 2008 by mělo také být v blízkosti římského kolosea divadlo, ve kterém bude Rome Reborn k dispozici pro veřejnost.    (Zdroj: 21@století)


Slovo šaman pochází z evenštiny, jazyka malé skupiny sibiřských lovců a pastevců sobů mezi Jenisejem a Lenou. Výklad tohoto slova není jednoduchý, protože v sobě slučuje několik funkcí najednou. Dalo by se říct, že šaman je ten, který pečuje o všestranné blaho a prospěch svého kmene, k čemuž používá zcela zvláštní praktiky, zejména pak schopnost oddělit svoji duši od těla. Oddělená šamanova duše tak může putovat do vzdálených míst a jiných světů, prostě za krajní meze našeho světa. Odtud přináší užitečné informace a získává tam další pomocníky, díky nimž může léčit i zabíjet. V loveckých společnostech zajišťuje, že výměna života uloveného zvířete za život lovců proběhne tak, aby se mocní duchové nerozzlobili. Proto je ulovená zvěř uctívána, prošena za odpuštění a symbolicky pohoštěna. Tato tradice je tak silná, že přetrvala dodnes. Její stále živou ozvěnou je i myslivecký zvyk vložit složenému kusu vysoké zvěře do tlamy zelenou větvičku, tzv. poslední hryz. Na okamžik se tak šamanem stává i bodrý český nimrod. Aniž to pochopitelně tuší.

V typických šamanských společnostech, kterých v současnosti valem ubývá, má šaman obrovskou autoritu a moc. Přesto si nikdo nepřeje být šamanem. Ono oddělování duše od těla totiž není tak úplně bez rizika a šamanovi neustále hrozí riziko pomatení nebo dokonce i smrti. Navíc se třeba na Sibiři všeobecně věří, že šaman čerpá a musí čerpat svoji sílu i ze svého bezprostředního okolí, které tím strádá. Jeho žena a děti snadno onemocní, často předčasně umírají. Za takových okolností společenství, které chce mít svého šamana, musí vybraného vhodného jedince do šamanství prostě více méně dotlačit.

Zatímco na Sibiři mluvíme o šamanech v tom pravém slova smyslu, v Severní Americe to u Indiánu jsou medicinmani a jinde zase prostě kmenoví kouzelníci. Nicméně zvukomalebné slovo šaman si získalo takovou popularitu, že se stalo celosvětovým označením pro ty, kteří v zájmu svého společenství duchovně cestují a rozmlouvají s duchy.      (Ukázka z článku Kouzlo šamanských bubnů na stránkách Záhadno)


13 06. 2007     Trochu kuriózní "výročí" .... 13. června roku 1920 bylo organizací pošt v USA - USPS - rozhodnuto, že děti nemohou být posílány přes balíkovou poštu.


Ve středu 13. června 2007 potkáte v ulicích všech krajských měst ČR studenty, kteří nebudou žádat peníze, ale podpis na obranu nespravedlivě vězněných nebo pronásledovaných osob. Tisíce dopisů z ČR budou poté zaslány odpovědným vládám. Akci pořádá Amnesty International (AI), která prostřednictvím dopisových akcí již desítky let hájí ohrožené lidi. Ve věznicích mnoha zemí jsou drženi lidé jen pro své názory, přesvědčení, vyznání nebo třeba barvu pleti. Nemají naději na spravedlivý proces ani důstojné podmínky věznění. Řada z nich se už nikdy neshledá se svou rodinou. Jejich blízcí vyčerpali všechny možnosti, jak jim pomoci, zůstává jen zájem jednotlivců a organizací ze zahraničí.

AI takové případy vyšetřuje a informace o nich poskytuje veřejnosti. Každý tak má možnost pomoci dopisem zaslaným odpovědné vládě či úředníkům nebo přímo podpořit nespravedlivě vězněné a pronásledované.

Během akce „Napiš dopis, zachraň život“ bude mít česká veřejnost možnost postavit se za tři konkrétní oběti bezpráví. Vietnamec Truong Quoc Huy byl zatčen a odsouzen za užívání internetu. Mexická obránkyně lidských práv Lydia Cacho, která ve svých knihách odkryla účast vysoce postavených obchodníků na dětské prostituci, jen těsně unikla pokusu o vraždu a stále je v nebezpečí. Íránský novinář Mohammad Hassan Fallahiya je kvůli svým článkům ve vězení, kde nemá přístup k lékařské péči, ačkoli trpí vážnou nemocí.

„Jeden dopis nic nezmůže. Když jich jsou ale tisíce, úřady hlas veřejnosti již nemohou ignorovat. A v tom spočívá síla dopisů proti bezpráví,“ říká kampaňový koordinátor AI ČR Filip Karel.      (Zdroj: Amnesty International)


Od 12. dubna tohoto roku začaly být vydávány čipové karty nazvané "opencard" nebo také Univerzální karta Pražana. Podle tvrzení zástupců Magistrátu, který do projektu investoval více než 100 miliónů korun, budou lidé moci kartu používat při platbě na parkovacích automatech, karta má také nahradit čtenářské průkazy v Městské knihovně, legitimaci MHD a umožnit přihlášení k internetovému portálu magistrátu, kde si zájemci budou moci vyhledat informace o své osobě. V první fázi má být vydáno Pražanům 50 tisíc karet zdarma, poté si již zájemci mají za kartu sami zaplatit.

"Projekt nebere ohledy na ochranu osobních údajů Pražanů," varuje Filip Pospíšil z nevládní organizace Iuridicum Remedium. "Jméno, datum narození a pohlaví držitele si může bez jeho vědomí a na dálku přečíst v podstatě kdokoliv," uvádí zástupce organizace.

"Navíc služby, které byly občanům dříve poskytovány anonymně, jako například placení za parkovné, budou nyní spojené se jménem. Firmy tak mohou sledovat chování jednotlivých zákazníků," dodává Pospíšil.

Čtení osobních údajů uložených v bezkontaktní části čipové karty Opencard demonstroval na tiskové konferenci přední český kryptolog Tomáš Rosa. "Údaje o jméně, pohlaví a datu narození držitele karty jsou dostupné prakticky každému, kdo zná komunikační rozhraní karet typu MIFARE. Pro útok ze vzdálenosti několika centimetrů lze použít zařízení běžně dostupná na internetu.

Použité rádiové vlny bez problémů procházejí oděvem, koženými předměty, atp., takže čtení je možné provádět nepozorovaně v davu tvořícím se běžně v prostředcích MHD, restauracích, klubech, atp." uvádí Tomáš Rosa.       (Zdroj: Britské listy)


....  Dne 4. června 1963 Kennedy, s odvoláním na ústavu, pověřil kongres tisknout a regulovat peníze. Prováděcím dekretem „Executive Order" E.O. No. 11110 nařídil ministerstvu financí vydání 4 292 893 815 dolarů v bankovkách, které už neměly nápis „Federal Reserve Note", nýbrž „United States Note"! To ovšem „moc peněz" nesměla a nemohla za žádnou cenu strpět, protože od časů pěti bratrů Rotschildů neochvějně lpěla na principu a priori nesplatitelného státního zadlužení, který se nyní Kennedy odvážně pokusil připravit o platnost. Kennedy sice jednal v souladu s ústavou, kterou „moc peněz" již roku 1913 jednoduše odsunula stranou, avšak fatálně podcenil „Protokolovou" (myšleny ´Protokoly sionských mudrců´) „moc peněz" a především naprostou bezohlednost jejích rozhodnutí.

Dvě další „opatření" téže moci pak už jen následují s logickou nevyhnutelností. Když po vraždě postoupil na prezidentský stolec dosavadní viceprezident Lyndon B. Johnson, neměl po složení přísahy na práci nic naléhavějšího než nařídit „stažení všech bankovek, vydaných na základě Kennedyho prováděcího příkazu No.11110 ze 4 června 1963".

Poznámka: Tento neslýchaný případ zůstal ne bez důvodu dodnes utajen široké světové veřejnosti, přestože odborníci na měnové otázky jej dobře znají. Tak např. Hermann Benjes v „Der 3. Weg" č. 12/prosinec 1999, str. 6 ad. psal: „Jen několik měsíců před atentátem na prezidenta Kennedyho navštívil Joseph Kennedy naposled svého syna v Bílém domě. Jedna pokojská později pod přísahou uvedla do protokolu, že po celou dobu rozmluvy prezidenta se svým otcem byla zaměstnaná ve vedlejší místnosti „oválné pracovny" a zřetelně slyšela, jak otec na prezidenta náhle zakřičel: „Jestli to uděláš, tak se tím zabiješ!" ....    (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Digitální doba je neodvratně tu. Každý pátý Američan si bere s sebou na dovolenou notebook a 40 procent dovolenkářů si v průběhu svého volna alespoň kontroluje e-mailovou schránku. Přitom právě neschopnost "vypnout" alespoň na několik dní a odpočívat je dost možná klíčem ke mnoha vážným onemocněním.

11.6. 2007 16:32 NEW YORK - David Ulrich pracuje pro zabíhající se firmu, která se zabývá IT poradenstvím. Takže ví o digitální revoluci víc, než většina ostatních lidí. Technologiemi žije i ve chvílích, kdy by měl mít volno. Se svou ženou, právničkou, si vzali dovolenou a společně s dětmi odletěli na Kostariku.

"Měli jsme být milióny kilometrů od práce, ale já i žena jsme si vzali laptopy a mobilní telefony. Měli jsme s sebou tolik elektroniky, že bychom si mohli otevřít prodejnu. Každý z mých klientů je totálně závislý na svém elektronickém vybavení. Potřebují mě mít v případě nouze stále na dosah," řekl Ulrich. Milióny Američanů se s jeho tvrzením shodují a něco podobného již také zažili.      (Zdroj: Novinky.cz)

Chudáčci blbečci ...


Společnost Veolia Transport předložila 6. června Středočeskému kraji a Praze nabídku na provozování osobní železniční dopravy na trati Praha hlavní nádraží – Praha Smíchov - Rudná u Prahy – Beroun. Osobní dopravu na trati, vedené v jízdním řádu pod číslem 173, dosud zajišťují České dráhy. Veolia Transport by je ráda vystřídala od 1. ledna 2009.

Zájemci, kteří předváděcí jízdu Desirem promeškali, se mohou těšit na 15. prosinec. Od tohoto data slibuje Veolia Transport zavést v sobotu jeden pár vlaků vedených právě motorovou jednotkou Desiro z Prahy do Berouna a zpět. Podle Jiřího Schmidta, projektového manažera firmy Veolia Transport, se o tomto záměru definitivně rozhodne v létě. Není totiž dosud jisté, zda Veolia bude mít Desiro k dispozici. "Tržby z jízdného v tomto vlaku nebudou pokrývat náklady spojené s provozem. Smyslem tohoto projektu je především propagace moderní železniční dopravy," řekl Ekolistu Jiří Schmidt.

Od 1. ledna 2009 by Veolia Transport chtěla vozit cestující již denně. Nikoli však Desirem, ale klimatizovanými motorovými vozy RegioShuttle RS-1 švýcarské firmy STADLER. V tomto případě by již úhradu provozní ztráty měl platit Středočeský kraj a Praha, pokud si ovšem dopravu na této trati od Veolie objednají. Veolia chce dosavadnímu dopravci, tedy Českým drahám, konkurovat vyšší frekvencí spojů, kratší jízdní dobou a lepší kulturou cestování.       (Zdroj: EkoList)


Japonská kosmická agentura JAXA uvolnila další sérii snímků planetky z úspěšné mise Hayabusa. A aby o tyto nádherné snímky nebyli ochuzeni čtenáři www.PLANETKY.cz, přinášíme malou ukázku ze snímků, pořízených od 18. října do 12. listopadu 2005. Největší/nejlepší rozlišení snímků činí 6 milimetrů na pixel !

Snímky byly pořízeny kamerou AMICA (Asteroid Multiband Imaging CAmera) Tato kamera pracovala ve viditelném, blízkém infračerveném a blízkém ultrafialovém záření, a byla osazena filtrovým karuselem s jedním širokopásmovým a sedmi úzkopásmovými filtry. Čip kamery měl 1024 x 1024 pixelů.

Asteroid Itokawa je poměrně malé těleso, jeho nejdelší osa měří cca. 500 metrů.      (Obrázky moc pěkné - k vidění na Komety.cz)


Cornwallský hrad Tintagel je znám jako velmi staré sídlo z konce římské okupace Anglie. Podle pověsti tu byl počat Artuš za magické pomoci Merlinovy, který proměnil krále Uthera Pendragona do podoby vévody z Cornwallu, manžela krásné Igraine. Hrad na útesu byl poměrně rozsáhlý, ale střední část se později působením mořských vln propadla. Nicméně i teď je pobřežní část zvláštním meditačním místem, kde lze prožít velmi zvláštní mystické zážitky, především v kontaktu s duchovními bytostmi, přicházejícími z moře. Pod útesy je jeskyně pojmenovaná po Merlinovi; dnes je tunelem spojujícím oba zálivy. Těžko říci, zda její přisouzení legendárnímu mágovi vzniklo z tradice nebo z úmyslu vylepšit atraktivnost místa. Máme však jistě blízko k představě, že tu Merlin za svého života přebýval a stejně tak i po smrti hmotného těla, aby měl možnost napravovat svůj dávný skutek, který byl sice dobrý pro Anglii a věc grálu, ale z hlediska ovlivnění lidských životů nikoli. V každém případě je jeskyně tajemným, až mystickým místem, kde je za jistých okolností možno s Merlinem – jak věříme – promluvit. Je přístupná pouze za odlivu.     (Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka)


Všichni to známe, scifi s kyborgy operuje již desítky let. Vylepšování lidí sofistikovanou technikou mi přijde lepší metoda, než genetickými manipulacemi. Už jen z toho důvodu, že pak za svůj život projdeme více upgrady (možná i částečně vratnými), to bude vždy představovat skoro totéž jako znovuzrození, otevření dosud netušených možností...

Představte si třeba vylepšení lidského oka, rozšíření viděného spektra (zde budou k mání zcela nové barvy, na ty jsem obvzláště zvědavý, (např. jakou barvu bude mít mikrovlnný spoj?), ultra zoom by se taky hodil (už žádné těžké dalekohledy, lupy,...). ......

...... Určitě vzniknou skupiny „odmítačů“, jejichž jediným životním cílem bude se tomu vyhnout, respektive ostatní přesvědčit, že nedělají dobře. Protiváhou jim budou „sběratelé“, kteří si nechají namontovat maximum...

Otázka do diskuze: Pokud se tohoto vývoje dožijete, necháte se vylepšit a tím si to tu na zemi prodloužíte (vlastně dosavadní lékařská praxe, kdy se bojuje o každou chvilku vašeho života moderními technologiemi), nebo se raději přikloníte na druhou stranu a tiše zemřete, aby jste uvolnili místo další generaci a dál nezacláněli na naší přelidněné zeměkouli (v té době možná i o trochu dál)?        (Zdroj: Svíce.cz)


Podle informací televize Prima obchody prodávají cukr za nižší než nákupní cenu a ztrátu pak chtějí pod pohrůžkou přerušení spolupráce uhradit po výrobci. Agrární komora tvrdí, že jde o další případ diskriminace výrobců obchodními řetězci. Obchodníci to ale odmítají.

Případ začalo prověřovat ministerstvo financí (MF). Cukrovary se proti řetězcům otevřeně bojí vystoupit, aby to jejich situaci ještě nezhoršilo. Obchodníci ztrátu svádí na akční ceny. Pokud akční cena trvá tři čtvrtě roku nebo rok, tak je to samozřejmě něco divného, řekl jeden z cukrovarníků. Oslovení obchodníci tuto praxi odmítají. Prodávat zboží bez zisku nedává příliš smysl, řekl mluvčí Aholdu ČR Libor Kytýr. V naší společnosti to, co je s partnerem vyjednáno, bude také dodrženo. Neexistují žádná dojednávání, uvedl mluvčí Kauflandu ČR Michael Šperl.

Agrární komora chce, aby stát proti řetězcům tvrdě zasáhl. My jsme to předali ministerstvu financí a požádali jsme o kontrolu, řekl prezident Agrární komory Jan Veleba. Finanční ředitelství šetří, zda nemohlo dojít ke zneužití hospodářského postavení na trhu, potvrdil mluvčí MF Ondřej Jakob.

Agrární komora chystá bez souvislosti s touto kauzou na druhou polovinu června protest proti rostoucímu dovozu potravin blokádou dvou obchodních řetězců, které mají na pultech nejméně českých potravin. Komora už prý tři adepty blokády vybrala, jejich jména ale zatím tají.       (Zdroj: Agris.cz)


Budoucnost pražského panoramatu je v rukou Výboru světového dědictví UNESCO. Ministerstvo kultury ČR se rozhodlo přerušit správní řízení o povolení dvou mrakodrapů ECM Epoque na Pankrácké pláni. Rozhodnutí má padnout až poté, co se k ožehavé kauze vyjádří Výbor UNESCO, přičemž ministerstvo se předem zavázalo jeho postoj respektovat.

„Od počátku celé kauzy v roce 2003 jsme upozorňovali na fakt, že Praha při prosazování svého projektu na výstavbu „pražského Manhattanu“ na Pankráci porušuje mezinárodní závazky České republiky. To nyní nepřímo potvrdilo i ministerstvo kultury a jasně prohlásilo, že o výstavbě mrakodrapů není možné rozhodnout bez stanoviska Výboru UNESCO,“ uvedl Martin Skalský z Arniky, která spolu s dalšími občanskými sdruženími výstavbu mrakodrapů na horizontu historické Prahy kritizuje.     (Zdroj: stránky občanského sdružení ARNIKA)


12 06. 2007     Dnešní den je podle kalendáře Mezinárodním dnem boje za odstranění práce dětí.

Z historie zcela novodobé - dvanáctého června roku 1962 se konal první koncert skupiny The Rolling Stones.


Lidové noviny upozornily na zajímavou sovislost s návštěvou prezidenta Bushe. V době, kdy americký prezident vstoupil na českou půdu mohla skupina turistů na staroměstském náměstí spatřit, jak se hodinový stroj staroměstského orloje porouchal. Zpráva LN doslova říká:

Staroměstský orloj, jeden z největších turistických symbolů Prahy, se v době návštěvy prezidenta George Bushe na chvíli zastavil. Právě předevčírem se totiž několikrát porouchal. Všimli si toho i turisté, když se v okénkách místo dvanácti apoštolů ukazovalo jen šest svatých mužů.

Staroměstský orloj je opředen řadou pověstí. Věřte jim nebo neveřte, ale faktem je že 31.12. 2001 praskla v jeho hodinovém stroji pružina orloj se několik dní nepohyboval. V roce 2002 pak postihly Česko povodně katastrofálních rozměrů.

Lidové noviny se vyhýbají spekulacím, ale název navazujícího článku je všeříkající: Tajemná nemoc pražské ikony. Onemocněl snad podle orloje i čas?      (Zdroj: Svíce.cz)


USA rozmísťuje "Dračí Vojáky" na kanadské hranice v rámci ‚šokujících opatření‘. Američtí váleční vůdci včera pobouřili svého severoamerického souseda - Kanadu - aktem, jenž byl ruskými zahraničními diplomaty popsán jako ‚šokující tah‘. Je jím zavedení celé řady drakonických pohraničních opatření, a to bez předchozího upozornění kanadské strany. Potvrzuje to i zpravodajská služba ‚Globe and Mail News Service’:

„Kanadská vláda se včera domáhala odpískání faulu v reakci na rozhodnutí USA pokračovat v zavádění nových, kontroverzních, pohraničních poplatků a kontrol kanadských kamiónů a železničních vozů, přičemž tato opatření vstoupila v platnost náhle dne 1.června. Pozorovatelé v oblasti obchodu tvrdí, že tento krok poškodí kanadsko-americké vztahy a způsobí ochladnutí zahraničního obchodu. Po označení Kanady za potenciální kanál pro proudění bioterorismu, nákaz a nemocí USA napnuly svůj severo-pohraniční inspekční sval a přiměly kanadské komerční dopravce zaplatit účet.“

Nejmrazivějším aspektem této poslední provokace ze strany Spojených států proti ostatním národům světa je, dle těchto zpráv, rozmístění amerických vojenských kontingentů, konkrétně toho, co nazývají ‚Dragon Soldiers/Dračí vojsko‘, (což jsou speciální jednotky americké armády zaměřené na chemické zbraně), na místě, které bylo nejdéle nechráněnou hranicí v historii světa.

Stojí za povšimnutí, že tento poslední projev nepřátelství vůči svrchovanému státu ze strany amerických válečných vůdců potvrzuje také právě zveřejněné vydání seznamu ‚Global Peace Index/Celosvětový mírový index‘ vypracovaného expertní komisí ekonomické inteligenční jednotky, podle něhož se Spojené státy propadly na neutěšené místo 96 z celkového počtu 121 států.     (Zdroj: Matrix-21.cz)


Žaloba Občanů postižených Severojižní magistrálou proti nadměrnému hluku způsobenému touto dopravní komunikací byla Obvodním soudem pro Prahu 1 zamítnuta, občané se však odvolali.

V odůvodnění rozsudku ze 17. dubna 2007 se píše, že "rozhodnutí by bylo nevykonatelné". "Soud nezpochybňuje skutečnost, že hluk překračuje míru uloženou hygienickými předpisy. Jde o obtěžování, které ale vychází z poměrů v lokalitě," uvedla soudkyně. "Předložili jsme soudu důkazy, že hluk jednoznačně překračuje normy," řekla Alžběta Rejchrtová, předsedkyně občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou.

Žalobu podalo loni v červenci na tři tisíce občanů především z oblasti mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská prostřednictvím občanského sdružení Občané postižení severojižní magistrálou. Důvodem je překračování hlukových limitů v této oblasti: "Nechali jsme si vypracovat dvě hlukové studie. Podle nejnovější z nich dosahuje hladina hluku v této oblasti v průměru 77 decibelů ve dne a 70 v noci," říká Alžběta Rejchrtová. Hygienický limit je přitom 60 decibelů pro den a 50 decibelů pro noc. Navíc s nárůstem dopravy například po dokončení městského okruhu se situace může ještě zhoršit. "Posudky svědčí jednoznačně v náš prospěch a jasně hovoří o překročení hygienických limitů až o patnáct decibelů, což je ohromné číslo,“ uvedl Mgr. František Korbel, Ph.D., zastupující v uvedeném sporu občany Prahy 4.

Jde o první hromadnou žalobu na magistrát kvůli hluku, další žaloby následně podali obyvatelé Prahy 8 - Libně a Prahy 6 - Břevnova.      (Zdroj: EnviWeb)


5000 let stará alpská mumie se podrobila podrobnému lékařskému vyšetření. Podle článku v posledním čísle Journal of Archaeological Science Őtziho zabil šíp zabodnutý do zad. Vyšetření ukázalo, že hrot roztrhl tepnu pod levou klíční kostí, což vedlo k masivnímu krvácení. V důsledku velké ztráty krve se Őtzi dostal do šoku a postihl jej infarkt. Podle lékařů by při podobném zranění i s veškerou péčí, kterou může poskytnout moderní medicína, byla šance na přežití v dnešní době pouhých 40 %.      (Zdroj: 21@století)


Sledujete hádky o to, co nám mají lékaři předepisovat za léky, na co si máme připlácet a kolik? Zajímavý náhled do zákulisí volby léků nabízí prestižní PLoS Medicine.

V roce 2000 vynaložily farmaceutické firmy jen v USA 15,7 miliardy dolarů na propagaci léků na předpis. Skoro třetina padla na propagaci „tváří v tvář“, při níž dealer osobně navštíví lékaře, aby mu vysvětlil přednosti léků vyráběných jeho firmou. Zatímco podomní obchodníci s vysavači, kosmetikou a dalšími „skvělými věcmi“ se dohadují přímo se svými klienty, dealeři farmaceutických firem mají výrazně snazší postavení. Zvětšit obrázek Shahram Ahari, University of California San Francisco

Stačí, když zmáknou své doktory a ti už pak budou pacientům lék předepisovat jako na běžícím pásu. Proto jsou praktiky dealerů farmaceutických firem skutečně promakané. Na stránkách PLoS Medicine do nich nechává nahlédnout tandem Adriane Fugh-Bermanová z Georgetown University Medical Center, která se zabývá farmaceutickým marketingem, a Shahram Ahari z University of California San Francisco. Zvláště Ahariho přínos je skutečně jedinečný, protože dlouhá léta pracoval jako dealer jedné velké americké farmaceutické firmy a ví, jak to v téhle branži chodí.       (Dále čtěte na stránkách OSEL.cz)


Ze zasedání skupiny G8 v německém Heiligendamu zaznívají nadšené hlasy o společném postupu při snižování emisí, nicméně skutečnost není při bližším pohledu zdaleka tak růžová. Kvůli umíněnému postoji americké a ruské vlády totiž nedošlo k dohodě států sdružených v G8 o závazném globálním cíli v redukci skleníkových plynů. Nicméně mezinárodní tlak Spojené státy a Rusko alespoň donutil „vážně uvažovat“ o 50% snížení světových emisí do roku 2050, ke kterému se rozhodla Evropská unie, Kanada a Japonsko. Dosažený kompromis je tak do značné míry promarněnou příležitostí.

Představitelé G8 však stanovili alespoň jasný časový plán pro dohodu o tzv. post-kjótském období po roce 2012, kdy skončí platnost současného protokolu o snižování emisí skleníkových plynů z Kjóta. Podle G8 by dohoda o dalším snižování emisí skleníkových plynů měla být uzavřena do roku 2009. Velmi pozitivní je rovněž skutečnost, že půda OSN byla určena jako nejvhodnější místo pro společný postup proti klimatickým změnám. Neprošel tak návrh prezidenta Bushe, který chtěl celý proces dostat právě mimo rámec OSN.

Státy G8 včetně G8 uznaly, že globální oteplování představuje velký problém a že průmyslové emise skleníkových plynů k němu zásadní měrou přispívají. Nedohodly se však na jasných a závazných cílech, kterých by mělo být v rámci řešení dosaženo. Vědci pracující Mezivládním panelu pro klimatickou změnu (IPCC) se přitom shodují, že zvýšení globální teploty o dva stupně celsia by mělo velmi vážné negativní důsledky pro lidstvo i přírodní ekosystémy. Do roku 2050 je proto třeba snížit celosvětové emise CO2 o 50%. Státy G8 přitom odpovídají za 85 % dosud vzniklých antropogenních emisí CO2.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Že alkohol působí jako analgetikum, je dobře známo. Koluje celá řada historek o tom, jak z nedostatku jiných prostředků bylo třeba operovat tak, že pacient byl nejprve důkladně opit. Proč ale nezkusit alkohol aplikovat i injekční stříkačkou?

Přesně tohle provedli v britském Middlesexu v Royal National Orthopaedic Hospital. Konkrétně se takto léčilo neuorologické postižení nohou, „Morton foot“. Projevuje se jako bodavá bolest, jejíž centrum je nejčastěji mezi prsty nohou. Postižení se často léčí chirurgicky, opakované injekce alkoholu do místa léze ale mají údajně obdobný účinek a jsou rozhodně méně invazivní metodou. 84 % z pacientů, kteří podstoupili novou léčebnou metodu, uvedlo, že jsou od té doby bolestí zcela zbaveni. Zajímavé navíc je, že úspěchu se dosáhlo bez toho, aby došlo k trvalému znecitlivění prstů na nohou.      (Zdroj: ScienceWORLD)

V článku se nepíše, že pacienti se po aplikaci tvářili blaženě a všichni do jednoho přišli záhy o řidičské průkazy ....


Asociace ekologických organizací Zelený kruh zveřejnila své připomínky k připravované novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Změnu zákona vyvolalo řízení pro porušení smlouvy ES, které zahájila Evropské komise. Ta kritizuje Českou republiku za špatné začlenění směrnic EU o evropské soustavě chráněných území Natura 2000 do našeho právního řádu. Nevládní organizace se obávají, že ani změny, navržené Ministerstvem životního prostředí, problém nevyřeší. Zákon nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Kdy se dostane do parlamentu, zatím není jasné.

„Je politováníhodné, že ministerstvo vždy jedná až na základě podnětu z Evropské Komise," komentuje situaci tajemník České společnosti ornitologické Lukáš Viktora. Nejpodstatnější změnou v zákoně na ochranu přírody a krajiny jsou podmínky pro vyhlašování a ochranu tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a posuzování vlivů nových záměrů a koncepcí na tyto chráněné oblasti. Právě nedostatečná transpozice evropských směrnic, které Naturu 2000 zavádějí, byla předmětem výhrad Evropské komise vůči České republice.      (Zdroj: Zelený kruh)


Nebezpečné tukové polštáře existují také u hubených lidí. Jen pod jejich kůží nejsou tak dobře vidět. Obepínají ale zato životně důležité vnitřní orgány, jako jsou srdce, játra nebo slinivka břišní. To, že je člověk hubený, ještě automaticky neznamená, že nemá problém s nadbytkem tukových zásob. Ze skupiny štíhlých lidí, které například vyšetřoval britský lékař Jimmy Bell, mělo až 45 procent žen nadměrný objem vnitřního tuku v těle. Co se týká mužů taktéž s normální váhou, zjistil lékař skrytý tuk až u 60 procent z nich. Celkem ukázal tukový "screening", že štíhlí muži si v břiše nosí v průměru pět a půl litru vnitřního tuku, u žen to byly tři litry. Za zdraví nebezpečný je přitom některými odborníky považován už jeden litr.      (Zdroj: Řev přírody)


Ve Švýcarsku byl poprvé po dvou letech spatřen medvěd hnědý. Několik lidí oznámilo, že minulou neděli odpoledne spatřili šelmu na hranicích národního parku ve východním Švýcarsku. Zvíře prý prchalo pryč okamžitě, jak lidi zaznamenalo, napsal server Swissinfo.

Georg Brosi z kantonálního úřadu pro lov a rybolov řekl, že podle stop ve sněhu je medvěd nejméně dva roky starý. Myslivci nyní pátrají po jeho srsti nebo výkalech, aby ho mohli geneticky identifikovat. Brosi si podle serveru myslí, že šelma s největší pravděpodobností přišla ze severoitalského Trentina. Medvědí populace zde v letech 1999 až 2002 poklesla a byla doplněna deseti zvířaty ze Slovinska.      (Zdroj: EkoList)


11 06. 2007     Den daňové svobody je tu. Až do neděle jsme odváděli peníze státu a konečně začínáme pracovat sami pro sebe. Oproti loňsku je sice tento den o tři dny dříve, ale .... stát ... no budiž. Jenže když člověk vidí ty Vyznavače Tučných Koryt státem dotované, jejichž věčné aféry plní stránky deníků a jimž je slovo morálka prázdným pojmem  ... jednomu je z toho špatně.

Jedenáctého června roku 1881 bylo poprvé otevřeno pražské Národní divadlo, a to  premiérou Smetanovy Libuše.

A také se roku 1805 narodila Anna Chadimová, provdaná Slezáková - služka, která vymyslela tanec polka. Zemřela 3. srpna 1884.


Jak šlechetné jsou celebrity, které se účastní nepovolené rallye Gumball! Jen dva dny poté, co zabili jednoho sedmašedesátiletého muže a těžce zranili jeho ženu, ukončili závodění. Tedy pro letošek. Přitom, jak rychle zdůraznil zakladatel soutěže znuděných pracháčů, je to poprvé za děvět let historie závodu, co se něco takového stalo. Takže by vlastně mohli pokračovat v organizovaném kašlání na zákony a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Třeba by nikoho dalšího nezabili a nezmrzačili, že? Třeba. A třeba jo. Ale o to přeci jde. Vždyť Gumball je „poslední skutečné dobrodružství moderní doby!“ ....

.... Bezohlední spratci (v jakémkoli věku) tu asi budou stále. To nejhorší na celé věci je ale postoj vlád. Jde o nepovolenou akci, jsou známí organizátoři, ale vlády nedělají téměř nic. Naopak – organizátoři vystupují v televizích a běžní motoristé jsou nepřímo varováni, aby v době závodu radši moc nepředjížděli, protože by jim v levém pruhu najednou mohlo v kufru přistát rozjeté ferrari s rozjařeným „závodníkem“. Kdyby se unuděné celebrity bavily riskováním jen svého vlastního života, je to jejich věc. Ale ony pro svou zábavu riskují životy a zdraví těch druhých. Oni si to mohou dovolit. Nikdo jim v tom nezabránil. ....

.... Kritizovali jsme komunismus. V něm si byli, jak známo, někteří „rovnější.“ Chtěli jsme demokracii a svobodu, protože jsme si ji spojovali s rovností všech občanů před zákonem. Bohužel, v současné době tu máme bolševicko-nacistický princip znovu. Zase jsou si někteří „rovnější,“ zase jsou tu „nadlidé,“ kteří si mohou dovolit to, co jiným (v tomto případě chudším) neprojde. To není vzdech frustrovaného bolševika, ale frustrovaného reaganovského konzervativce, který podporuje svobodu, ale uvědomuje si povinnost odpovědnosti. Nemáme právo vyčítat lidem vysoké preference komunistů. My, nekomunisté a antikomunisté, jsme dosud prokázali, že bolševické a nacistické zásady nerovnosti před zákonem platí i v současnosti. Mnozí to mohou považovat za důkaz, že jsme stejné zlo, jako bolševici.

Svoboda bez práva a spravedlnosti je jako tělo bez duše – umírá a smrdí.     (Zdroj: ePortál)


Toto je pár praktických rad pro žití s přehledem. Je zde poukázáno na pár maličkostí našeho života a jak do nich vnést plné vědomí a lépe vyjádřit svoji lásku.

Vyhazování květin .... Příště až budete vyhazovat uschlé květiny, lépe si uvědomte co s nimi uděláte. Místo aby jste je bezmyšlenkovitě vyhodili do odpadu, vymyslete místo, kam je s láskou venku uložit. Například: do větví stromů, pod strom, do řeky nebo jezera, na pařez nebo skálu. Tím vytvoříte nový posvátný prostor a je to též oceněním květin. Když upadnou lístky většinou je vyhazuji na zem nebo do blízké vody.

Odkládání oděvů ..... Když se svlékáte, tak vám pomůže když se ujistíte, že nejsou naruby. Když je necháte naruby, nebo alespoň některou část jako rukáv nebo nohavici, tak si uvědomte, co to udělá s vaší energií!

Nechávejte prkénko od toalety zavřené .....Toto je pravidlo Feng Shui. Když je prkénko na toaletě otevřené, má energie tendenci odtéci z vašeho domu. Je též důležité přiklopit prkénko před spláchnutím, jinak se vám tato energie místo aby odešla ven, vrátí zpátky do bytu.     (Další zajímavé rady najdete na stránkách Ezoterické encyklopedie)


Léčivý oheň .... Tento rituál může zastavit chorobný proces, pomáhá při léčení a navrací zdraví. Vykonává se při přibývajícím měsíci, mezi 19 a 21 hodinou, musíme zvolit místo, kde jde zapálit oheň.

Potřeby: Čtvrtku bílého papíru, fialový značkovač , křídu nebo pastelku, několik kousků březového dřeva, několik kousků dubového dřeva, několik kousků borového dřeva, hrst pelyňku, nádobu s vodou.

Postup: Na čtvrtku fialovou pastelkou namalujeme sebe a výrazně označíme nemocný orgán. Nemocný orgán můžeme také vyznačit jinou barvou. Potom zapálíme oheň do kterého střídavě klademe všechny druhy dřeva. Až se rozhoří, vhodíme do něj čtvrtku s obrázkem a dáme pozor , aby celá shořela. Přitom si představujeme, že jsme již zdraví, plní síly - vizualizujeme. Nakonec vodíme do ohně hrstku pelyňku, oheň necháme dohořet a pak jej zalijeme vodou. Doufám, že nemusím říkat, že tento rituál nenahradí návštěvu u lékaře      (Ze stránek Vítejte ve světě kouzel a magie)


Obchodní řetězce neustoupí chystaným nátlakovým akcím Agrární komory ČR a nezvýší podíl českých potravin ve svých prodejnách. Podle generálního ředitele sítě obchodů Interspar Martina Hrušky jde o nepřípustný a nemravný nátlak, podíl českého zboží na pultech hypermarketů navíc zástupci řetězců považují za dostatečný.

Obvinění, že řetězce diskriminují české výrobce potravin a upřednostňují zahraniční zboží, považuje Hruška za zcela pochybené. „Tento podíl je velmi vysoký, pohybuje se kolem 80 procent,“ uvádí na dotaz redakce TÝDEN.CZ. „Obecně lze říci, že tam, kde to jde, upřednostňujeme české potraviny,“ dodává. Mezi zhruba 900 dodavateli Intersparu je údajně pouze deset zahraničních. Podobná čísla uvádějí i zástupci dvou dalších řetězců. Kateřina Pecinová z tiskového oddělení společnosti Ahold, provozovatele supermarketů Albert a Hypernova, udává u své firmy podíl mezi 80 a 85 procenty, jen o málo méně – mezi 70 a 80 procenty českých potravin má podle svého mluvčího Michaela Šperla Kaufland.     (Zdroj: Agris.cz)

Ono upřímně řečeno ... vlastenectví je krásná věc, ale když se spotřebitele snaží všichni odrbat ze všech stran, nelze se divit, že se pokouší nakupovat výhodně, ať zboží pochází odkud chce....


Chtěl bych tu zopakovat vyprávění o velkém adeptovi, který přišel k bohu a žádal si poznat pravdu. A dobrý bůh mu řekl: "Příteli, je horký den, mám žízeň, dones mi pohár vody." Žák vyšel a zaklepal na dveře nejbližšího domu. Otevřela mu mladá dívka - tak krásná, že se mladík okamžitě zamiloval. Slovo dalo slovo, byla svatba, narodily se děti... Jednoho dne se silně rozpršelo a liják neustával po celé týdny. Řeka vystoupila z břehů, vnikla do ulic, proudy vody strhávaly, co jim stálo v cestě. S ženou po boku, s dětmi na ramenou se náš hrdina marně snaží vyprostit ze smrtelného nebezpečí. Když je nejhůř, začne zoufale volat: "Bože, zachraň mě." A tu zaslechne hlas: "Kde je pohár vody, o který jsem tě požádal?"

Je to docela dobré vyprávění, neboť většina z nás myslí v pojmech času. Člověk žije časem. Představovat si budoucnost je odjakživa naší nejoblíbenější únikovou hrou.

Domníváme se totiž, že změny v naší psyché se mohou uskutečnit v čase, že řád do našeho nitra lze nastolovat postupně, krok za krokem, den po dni. Ale čas nám nedá ani řád, ani vnitřní klid, a proto je nutné přestat uvažovat v posloupnostech. Plyne z toho, že zítřek, kdy údajně najdeme mír, neexistuje. Řád ve svém nitru je zapotřebí nastolit ihned.      (Ze stránek Jitřní země)


Vydra říční Lutra lutra je krásné zvíře už na pohled. Jediní, kdo vydru neradi vidí, jsou rybáři, jimž bere kořist. Ale ani ostatní ji často nedokážou ve volné přírodě spatřit - jednak jde o vzácný, u nás ohrožený druh, jednak vyráží na lov především v noci.

Vydry jsou zvířata rekordů - umí vyskočit do výšky asi 90 cm, za den překoná na souši kolem šestnácti kilometrů v členitém terénu, ve vodě svou kořist také dlouho pronásleduje Spořádá kolem kilogramu rybího masa denně.

Krásné fotografie na stránkách National Geographic  byly pořízeny u nás ve volné přírodě během celého roku.


V Británii vyjíždí na koleje první vlak, který může k pohonu využívat biopaliva, jmenuje se „Virgin Voyager“ (Neposkvrněný cestovatel). Jeho provozovatel tak chce učinit železniční dopravu ještě šetrnější k životnímu prostředí, píše internetové zpravodajství BBC.

Vlak využívá palivo s dvacetiprocentním podílem bionafty, které snižuje množství emisí oxidu uhličitého a zároveň neničí motor. Na své první cestě směřoval vlak z londýnské stanice Euston do letoviska Llandudno v severním Walesu. První jízdu vlaku slavnostně zahájil nastávající britský premiér Gordon Brown.

Bionafta se získává ze zemědělských plodin, jako je řepka, sójové boby nebo palmový olej. Nezatěžuje přírodu a při jejím spalování vzniká méně oxidu uhličitého než při použití normální nafty.      (Zdroj: EjoList)


Zástupci nejvyspělejších států se sjeli v Heiligendammu a síly namířené proti globálnímu oteplování jsou rozdělené na dva tábory.

Německo a Velká Británie usilují o co nejrychlejší uzavření mezinárodní úmluvy, která by nahradila Kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012. Navrhují přísná pravidla na omezení uhlíkových emisí a udržení úrovně oteplení o maximálně dva stupně Celsia do roku 2050.

Spojené státy naproti tomu přicházejí s vlastní iniciativou, která se však brání jakýmkoli předem stanoveným cílům a harmonogramům.

Bez ohledu na probíhající debatu USA a Evropy jsou některá základní fakta mimo jakoukoli diskusi. Především, věda se vyjádřila naprosto jasně: oteplování Země je nezpochybnitelné a primární příčinou je člověk. Důkazy vidíme každý den, ať už je to poslední zpráva Greenpeace o ústupu ledovce na Mt. Everestu či nedávný objev, že Severní ledový oceán už není schopen absorbovat žádný oxid uhličitý. Zamyslete se nad tím: největší lapač karbonu na světě je již naplněn po samý okraj.      (Zdroj: EnviWeb)

Trochu mě mrazí při pomyšlení, že se tu velmoci handrkují o oxid uhličitý ... a přitom disponují takovým potenciálem jaderných zbraní, co by tu změnil klima na hodně dlouho ... jenže to už by nám pak bylo úplně jedno ... Nemělo by se začít odsud?


Dálnice M6, která vede po západní straně Británie ze střední Anglie (od Birminghamu) směrem na sever, přes malebné a kopcovité hrabství Lancashire až do města Carlisle na hranici mezi Anglií a Skotskem, je místem, kde řidiči rekordně nejčastěji zaznamenávají výskyt duchů. Je to možná pochopitelné - dálnice M6 sleduje někdejší římskou silnici z Anglie do Skotska a probíhá krajinou, kde se odehrálo "množství často velmi traumatické historie". Anebo že by to bylo všechno jen produktem divoké představivosti řidičů?

Na šesti proudech dálnice M6 zaznamenávají řidiči výskyt římských vojáků, pocity brnění po celém těle, automobily se snaží zastavit duch - ubrečená stopařka a občas jezdí přízrak nákladního automobilu na dálnici v protisměru.

"Domnívali jsme se, že největší výskyt duchů se bude vyskytovat na nějaké venkovské cestě u starobylého bojiště," vysvětluje Tony Simmons, koordinátor průzkumu zjevování duchů na dálnici M6. "Je to ale logické, že se duchové vyskytují zrovna na této dálnici. Prochází krajinou, kde se odehrálo množství historie."     (Zdroj: Záhady a mystéria)


V jarních a letních měsících je na místě se v přírodě chovat velmi ohleduplně. Touto dobou je zde velké množství mláďat volně žijících živočichů. Je tedy vhodné v tomto období v přírodě omezit hlučnější aktivity a snažit se zklidnit i mladší rodinné příslušníky. Jen v klidu a tichosti lze zažít při pozorování živočichů řadu neopakovatelných chvil.

Zejména majitelé psů, kteří si často stěžují na kruté myslivce, že střílejí jejich zvířecí miláčky, by si měli uvědomit, že právě v období, kdy se většina zvěře rozmnožuje a odchovává mláďata může volně pobíhající pes minimálně vyrušit hnízdící nebo kojící samici, rozehnat hejno mláďat, některé poranit nebo usmrtit. Ale to se týká třeba i doma chované fretky. Stejně však může škodit i jezdec na koni, nebo bicyklista, který se bezohledně pohybuje mimo cesty či stezky, nemluvě o motocyklistech, motorových tříkolkách a terénních autech.      (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


08 06. 2007     Den svatého Medarda je zřejmě dnem, ke kterému se vztahuje téměř nejvíc pranostik. U nás si můžete přečíst nový článek o životě Medardově - Médard de Noyon.

Osmého června 1600 se v Praze se konala první anatomická pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenský (Jessenius). Pitva trvala až do 12. července 1600.


Víkend začíná ....... Nic není náhoda, ani počet dní v týdnu, ani jejich pojmenování. Pondělí přichází po neděli, středa je střed týdne a sedmý den je neděle sváteční den. Měl by to být klid od práce a fyzické zátěže. Tento velmi důležitý den byl nám dán ku pomoci, k záchraně našeho ducha i našich životů. Dnes už si tento dar skoro nikdo neuvědomuje, nikdo se nepozastavuje nad tím proč, máme sedm dní, proč každý z nich má svou vlastní barvu, své vlastní vyzařování na člověka a tím i vliv na jeho náladu, denní i noční aktivitu nejenom jeho těla, ale i ducha. Určitě mi tento fakt potvrdí mnoho z vás, kdy s každým dnem máme spojen nějaký pocit, náladu či chuť k určité činnosti s patřičným prožíváním. Toto si lze představit už jen v myšlenkách. Je to podobné, jako s počasím, i to v nás vyvolává nálady a činnosti, kterými se chceme a můžeme zabývat. Těžko bychom v dešti mohli a šli sázet, nebo ve velkém větru jezdili na kole apod. Je zvláštní, že u počasí jsme daleko více schopni akceptovat jeho příznačnost a brát jej tak na zřetel při naší denní činnosti. Však pokud se vrátíme k našim sedmi dnům v týdnu, je to podstatně horší. Nebudu zde rozvádět každý den zvlášť, ale pouze den sváteční, který nám v jeho opravdovém prožívání stále více schází, i když v kalendáři jeho jméno nalézáme a můžeme si jej vždy na konci týdne odškrtnout. Ale to ještě neznamená, že jsme ho správně využili, tak jak nám byl dán. Z tohoto dne už pouze vnímáme čas, který nám dává a který tak bezohledně zneužíváme.     (Zdroj: Stromy a život)


Šéf štátnej ochrany prírody Ján Mizerák tvrdí, že polovicu slovenských medveďov by bolo potrebné zastreliť. Šelmy sa totiž podľa neho príliš premnožili. Podľa odhadov žije na Slovensku asi 800 kusov týchto chránených zvierat. Ochranári z mimovládnych organizácií však v minulosti tvrdili, že už v súčasnosti sa medveďov strieľa príliš veľa.

"Polovica z toho, čo máme v súčasnosti," odpovedal Mizerák na otázku ČTK, koľko medveďov by v slovenských horách malo žiť. Zvieratá sú podľa neho nielen premnožené, ale taktiež čelia nevhodnému pomeru samcov a samíc a zdravotným ťažkostiam.

Mizerák si preto myslí, že by sa mal aj zjednodušiť spôsob lovu. Na rozdiel od súčasných pravidiel by sa podľa neho malo povoliť lákať medveďa na mäsovú návnadu. Upozorňoval tiež, že medveďov, ktorí vyberajú odpadky pri ľudských obydliach, niet kam umiestniť.      (Zdroj: EnviWeb)

Ovšem ... co si o tom myslí medvědi, to se nikdo neptá ... třeba si myslí naopak, že se přemnožili "ochránci" přírody?


Dnes již nikoho nepřekvapí, že celý svět křižují webkamery. Z pohodlí svého domova se tak můžete vydat takřka po celém světě. Můžete si prohlédnout Washington, pláž v Mexiku, pyramidy v Gize nebo nejvyšší horu Evropy...

Jak již možná tušíte, v článku vám přineseme několik typů na nejzajímavější světové webkamery. A jak taková webkamera funguje? Přístroj nepořizuje video, ale fotografie svého okolí s určitou periodou, která se běžně pohybuje od 10 sekund po několik minut. Fotografie jsou pak v reálném čase přístupné na internetu. Na snímku je mnohdy i čas pořízení posledního snímku. Někdy se dočkáte i informace o teplotě, tlaku apod. v místě kamery a často jsou na stránkách přístupné i starší fotografie. Mnoho kamer také funguje panoramaticky – kamera se pořízení snímku pootočí. Z mnoha snímků se poskládá panorama. Útrapy, které vás mohou potkat jsou nasnadě. Kamera nemusí fungovat, případně může být poslední snímek velmi starý. Mnohdy nelze příliš věřit času na fotografii, hodiny kterými se kamera řídí, nemusí být nastaveny správně.      (Celý text i s odkazy najdete v Instantních astromomických novinách)


Fyzikové z University of Utah vyvinuli malé zařízení, jež umí přeměnit teplo na zvuk a ten následně na elektřinu. Nová technologie je příslibem nových možností využívání odpadního tepla, sluneční energie, způsobu chlazení počítačů a kdo ví, čeho ještě.

Přeměna tepla na zvuk nic světoborného není. Umí se to už celé desetiletí. Zařízením, která to dokáží, se říká akustické tepelné stroje. Nyní přišli vědci s nápadem jak z tepla vyrobený randál zužitkovat a přeměnit jej na elektrický proud.      (Čtěte na stránkách OSEL.cz)


Když se přiblíží levhart, může vám zachránit život zvonění mobilního telefonu. Tato nová metoda se začala používat v západoindickém státě Gudžarát. Zvonění napodobující kvokání, mečení a bučení totiž dokáže bez zranění nalákat levharty do pasti, místní strážci přírody je pak odvezou zpátky do lesa, napsal National Geographic.

"Bučení krav a mečení koz se ukázalo jako efektivní," řekl pro Reuters D. Vasani z lesního úřadu. Nová metoda byla zavedena před měsícem, strážci již chytili pět levhartů a úspěšně je vypustili zpět do lesa. V Gudžarátu tato zvířata často přicházejí k lidským sídlům, protože zde hledají snadný zdroj potravy. Zvláště zranitelné jsou vesnice blízko lesů, kde šelmy kradou farmářům dobytek a občas i napadají lidi.      (Zdroj: EkoList)


Některé rostliny v ohrožení volají o pomoc. Pokud na určité rostliny dostane chuť nenasytný hmyz, mohou se bránit tím, že začnou vylučovat těkavé chemické látky, které slouží jako lákadlo pro přirozené nepřátele nezvaného strávníka. Zajímavé je, že tento signál vyvolá poplach i u okolních rostlin stejného druhu, a ty začnou stejné látky vylučovat také. Podle nejnovější studie japonských vědců z Kjótské univerzity i druhotné vábení hmyzích nepřátel slouží k ochraně původně napadeného jedince. Rostliny si tak zvyšují šanci na přežití svých rodinný příslušníků, a tedy i předání svých genů budoucím generacím.      (Zdroj: 21@století)


Ovoce zdarma se ve školách v Evropské unii zřejmě jen tak neobjeví. Evropská komise sice nedávno navrhla, aby se tak stalo již začátkem příštího roku, ale v současnosti panují určité nejasnosti mezi jednotlivými členskými státy EU a komisí. Podle zdroje ČTK není vůbec jasné, zda bude "ovoce zdarma" součástí připravované reformy trhu s ovocem, jak navrhuje Brusel, či nikoliv. Pokud by se příslušná legislativa připravovala zvlášť, nastal by zřejmě časový posun. Nejasnosti navíc zůstávají i u nákladů, které by bylo na zavedení ovoce zdarma ve školách třeba vynaložit. Například v Británii je podobná praxe sice zvykem již v současnosti, ale sami Britové upozorňují, že s celou akcí jsou spojeny nemalé problémy.

Příliš nadšení z návrhu zatím údajně nejeví ani Češi, kteří by raději než zavádění "bezplatného" ovoce, viděli patřičnou osvětu, která by děti motivovala ke zdravějšímu stravování. Podle nich navíc na přípravu návrhu dosud bylo málo času. Dále se tak o něm bude jednat a celý problém se dostane i na zasedání ministrů zemědělství, které se uskuteční v pondělí v Lucemburku.       (Zdroj: Agris.cz)


Zpravidla život kosmické sondy končí splněním jejího poslání, v případě komet přiblížením k vyhlédnutému objektu a pořízením požadovaných dat. Občas se může stát, že po takovéto akci je sonda i nadále životaschopná a může dostat i druhou šanci. Tak je tomu i v případě dvou posledních úspěšných kometárních sond - Stardust a Deep Impact.

Jen pro připomenutí. Sonda Stardust zkoumala kometu Wild 2, a impaktor sondy Deep Impact přímo zasáhl kometu Tempel 1.

Pokud vše dobře dopadne, bude dalším cílem sondy Stardust právě kometa Tempel 1. Bude navedena tak, aby v únoru 2011 minula jádro komety o přibližně 200 kilometrů. Mohl by se nám tak naskytnout první pohled na kráter, vytvořený impaktorem sondy Deep Impact. Kromě toho by mělo být možné i sledování částí komety, které zůstaly přístrojům Deep Impactu skryty. I v tomto případě budou sondě Stardust nápomocny pozemské observatoře, které pomohou s načasováním a orientací sondy poblíž jádra komety.

Pokud se opravdu schválí prodloužení této mise, dojde i k přejmenování sondy, a to ze Stardust na Stardust NEXT.

Sonda Deep Impact by též měla dostat druhou šanci. Nový návrh pod názvem Extrasolar Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation, čili EPOXI, představil šéf mise Michael A'Hearn.

Předpokládá se, že by sonda EPOXI měla zkoumat kometu Boethin a též zkoumat planety mimo sluneční soustavu (projekt je navržen jako spojení svou misí, nazvaných DIXI a EPOCh).      (Zdroj: Komety.cz)


Roky vývoje a práce na elektronickém papíru se Fujitsu možná přece jen vyplatí. Firma totiž dospěla do bodu, kdy začíná zvažovat jeho komerční využití.

Fujitsu není jedinou firmou zabývající se technologií elektronického papíru - ohebného a lehkého plastového displeje připomínajícího plastovou fólii, stejné snahy vyvíjejí například i E Ink, Philips nebo Xerox. Důležité je, že tyto displeje pro udržení obrazu nevyžadují žádné podsvícení či stálý přísun elektrického proudu. Prototypy od Fujitsu byly prvně představeny již před dvěma lety na konferenci Fujitsu Forum v Tokiu, přičemž firma na stejné akci letos představila také pokročilejší vzorky.

Osmi a dvanáctipalcový (20,3 cm, respektive 30,5 cm) displej zvládnou zobrazení maximálně 4 096 barev v rozlišení až 768 x 1 024 pixelů. Kompletní obnova (refresh) obrázku s 8 barvami trvá asi 2 sekundy, vykreslení 4 096barevného obrázku přibližně 10 sekund.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Pokud plánujete trasy pro dovolenou na Šumavě, podívejte se na stránky Správy národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, kde najdete informace, které cesty jsou vzhledem k polomům uzavřeny a které se naopak doporučují.


07 06. 2007     Na dnešní den si uveďme jednu dějinnou událost dobrou a jednu špatnou ... Nejprve ta dobrá - sedmého června 1781 byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. Otevřeno bylo 21. března 1783 jako Nostické národní divadlo.

A teď ta dobrá - toho dne roku 1948 Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald ... nastalo desetiletí šibenic.


Na neděli 10. června 2007 vyhlásil mezinárodní koordinační výbor Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 Den otevřených dveří. Zúčastní se ho desítky institucí napříč Evropou. V ČR budou mít 10. června 2007 mimořádně otevřeno pro veřejnost dvě pracoviště zabývající se výzkumem naší nejbližší hvězdy - Astronomický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. v Ondřejově a Hvězdárna v Úpici.     (Zdroj: Astro.cz)


Dogma o tom, že v dospělosti už v lidském mozku nevznikají nové buňky, padlo před více než deseti lety. Po celou tu dobu však nebylo jasné, k čemu jsou nám nové nervové buňky dobré. Nejnovější výzkum amerických a čínských vědců vedených Hongjunem Songem z Johns Hopkins University v americkém Baltimoru dokazuje, že náš mozek díky novým buňkám mládne.

Zvětšit obrázek Biolog Joe Tsien z Princetonu (1999) stvořil GM myš Doogie, která svými schopnostmi strčila Algeron hravě do kapsy.

V mozku neustále pracují tzv. nervové kmenové buňky. Dělí se tak, aby si jedna z nově vzniklých buněk zachovala schopnost dalšího množení a druhá se mohla specializovat na některý z mnoha typů buněk nezbytných k správnému fungování mozku. Bohužel, nové buňky se nedostávají na všechna místa. Putují například do části zvané hipokampus, která sehrává klíčovou roli při ukládání informací do paměti. Vyhýbají se však specializovaným centrům mozkové kůry. To nám zřejmě brání v lepším zotavení z těžkých úrazů hlavy nebo z krvácení do mozku.

V raných fázích vývoje jedince se v mozku vytvářejí velmi přizpůsobivé nervové buňky. Proto nemáme v mládí problémy se zvládáním nových dovedností. Vědci byli přesvědčeni, že s postupujícím věkem tuto schopnost ztrácíme. To měl být důvod, proč nám v pokročilejším věku lezou nové informace mnohem hůř do hlavy. Songův tým zveřejnil v předním vědeckém časopisu Neuron výsledky sledování mozku myší, z kterých vyplývá, že to není tak úplně pravda.      (Dále čtěte na stránkách OSEL.cz)


Není pochyby o tom, že ropa je klíčovým energetickým zdrojem. Ropa je výjimečná nejen tím, že je to jeden z nejsnadněji přístupných energetických zdrojů, ale také tím, že to je výchozí surovina pro mnoho průmyslových odvětví. Existence plastických hmot není myslitelná bez ropy. Kolem 40 % celosvětové spotřeby energie pochází z ropy. Na dopravě se ropa podílí enormními 90 %. Dnes se považuje za dobrou energetickou bilanci, je-li hodnota energetické návratnosti konvenční ropy (ERoEI) nad 30. Asfaltové písky mají ERoEI v nejlepším případě okolo 3. Tmavé břidlice (oil shales, black shales) skrývají takové množství ropy, které by stačilo pokrýt naši současnou světovou spotřebu na celá dlouhá desetiletí či dokonce možná i staletí. Bohužel technologické procesy získávání ropných produktů z ropných břidlic, které vyžadují dlouhodobé, několik let trvající zahřívání hornin, nepřekročily hodnotu ERoEI přes 1,5 a navíc enormně ekologicky zatěžují přírodu.

Konvenční ropa je ta, která teče z obrubně ropné studny, nekonvenční ropu musíme nějakým, obvykle energeticky náročným způsobem vyrobit – buď z uhlí, nebo z těžkých uhlovodíků ropných písků, nebo z tmavých břidlic obsahujících komplex organických látek, souhrnně označovaných jako kerogen. Ropné písky v Kanadě a Venezuele pravděpodobně obsahují polovinu ekvivalentu všech světových ropných zásob (kolem 1 000 miliard barelů), tmavé břidlice obsahují možná až trojnásobek tohoto množství a rovněž metanové hydráty na dně hlubokých plání všech světových oceánů obsahují několikanásobek světových zásob ropy. Tato situace vypadá optimisticky, ale ve skutečnosti metanové hydráty ještě dlouho nepůjdou těžit, tmavé břidlice představují zdroj na samé hranici možné energetické návratnosti a s ropnými písky je spjato velké množství environmentálních, těžebních a energetických problémů, které možná překonáme a možná ne.     (Další informace najdete na stránkách ScienceWORLD)


Po třech zmrzlých mužích je na jaře snad druhá nejznámější pranostika právě ta medardovská, která připadá na 8. června, což je období, kdy se pomalu začínají stírat teplotní rozdíly mezi pevninou a oceánem.

Medardovská obloha Medardovská obloha (klikněte pro detail) Medardovské počasí se vyznačuje chladnějšími dny s deštěm nebo dešťovými přeháňkami během června a někdy také ještě během prvních červencových dnech v celé střední Evropě. Nad Evropou se ustálí oblast nízkého tlaku vzduchu, která se udržuje po delší období. Někdy se o medardovském počasí hovoří jako o evropském monzunu, ale chybí tu zimní proudění suchého a chladného vzduchu z pevniny nad oceán. Změna v charakteru počasí je vyvolána přílivem chladného polárního vzduchu z Atlantiku. Medard se také projevuje tím, že se průměrný vzestup teplot v tomto období zastavuje, někdy i klesá. Chladný vzduch do střední Evropy většinou proniká po vlnách, s tak se sem tam setkáme i se slunným a teplejším dnem.

K Medardovi se váže rekordní množství pranostik, které předpovídají počasí nejčastěji v období od 6. do 18. června. Medardovského počasí se naši předci obávali z mnoha důvodů. Nejvíce obav měli ze špatného sušení sena, škůdců a hnilob na rostlinách z deštivého počasí. Z kronik se také často dozvídáme o častých přívalových deštích v tomto období a následných povodních (Když na Medarda prší, těžko se seno suší. Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. Když na Medarda prší červen mokrý a studený - bývají žně zkažený). Dodnes zemědělci prosí sv. Medarda za suché počasí při prvních sečích a to díky legendě, která vypráví o malém Medardovi, kterého zastihla bouře a prudký liják. Najednou se nad ním objevil orel a roztáhl svoje křídla, tím malého chlapce schoval.     (Zdroj: Příroda.cz)


Žijeme ve světě polarit - v nás i kolem nás. A pro všechny z nás platí zákon polarity. Kde je dobro, je i zlo, není světlo bez tmy, není nic velkého bez malého. Neexistuje hmotný svět bez nehmotného. Neexistuje výlučnost a rozdělení pouze na dobré a špatné, světlé či temné, pozitivní či negativní. Oba póly existují současně spolu a jeden vždy podmiňuje druhý. Ten, kdo chce žít pozitivně, musí neustále zápolit s tím negativním a musí tuto skutečnost umět přijmout a pochopit. Světlo může vidět jen tehdy, když připustí, že existuje stín. Stín se pak pro něj stává podřadný a nepodstatný. Musí však existovat, aby mohlo zářit světlo. To je smysl a úloha stínu, který nosíme sami v sobě, vidíme ho v druhých lidech a prožíváme ho ve svých pocitech, myšlenkách i ve svém chování. Na Zemi platí zákon polarit a proto se nám v našem životě otevírá možnost výběru ze dvou cest či možností. Sami se pak svobodně rozhodujeme pro některou z nich. Určitou dobu můžeme jít i špatnou cestou, ale když jí jdeme moc dlouho, ztrácíme spojení s nejvyšším vesmírným - Božským - principem i sami se sebou - se svou duší. Pak přicházejí problémy, bolesti, nemoci a utrpení. Nikdo nás netrestá, trestáme se my sami, protože vše dokonalé se skrývá uvnitř nás.

.... Proč u nás většinou zvítězí zlo nad dobrem, tma nad světlem, nenávist nad láskou, kritika nad tolerancí atd.? Protože nás tato možnost silně přitahuje a protože snadno podlehneme klamu či iluzi. Negativní pól v polaritě, která je pozemským vyjádřením vesmírných energií, stojí před námi jako naše neustálá zkouška. Zkouška, zda jsme schopni zůstat pevní a nezlomní. A tak znovu a znovu prožíváním obou pólů - dobra i zla - se vracíme ke své dávno ztracené cestě - k sobě samým a ke svému srdci.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Co je pes? Jak zjistili genetici v uplynulém desetiletí, dosavadní odpověď není tak samozřejmá. Pravdou je, že co se týče původu „nejlepšího přítele člověka“ byly generace antropologů, archeologů a biologů na těžkém omylu. Než byly v šedesátých letech provedeny rozbory DNA platila všeobecně uznávaná teorie, že se psi před asi 15 000 lety vyčlenili z různých psovitých šelem, jako např. kojotů, hyen, šakalů, vlků atd. Jenže už první výsledky komplexního studia DNA byly pro učenou populaci šokující. Bylo zjištěno, že veškerá psí plemena lze vystopovat k vlkům, a žádným jiným šelmám. Druhá část objevu byla ještě neočekávanější – došlo k tomu před 40 až 150 000 lety.

Pes je mutovaný vlk, který má jen ty charakteristické rysy divokých rodičů, které lidé považují za prospěšné. To je ten udivující fakt. Chvíli se nad tím zamyslete. Nelze zvažovat možnost, že se psi z vlků vyvinuli přirozenou cestou. V to nevěří ani žádný z vědců, protože nelítostný sociální řád a rituál plození u vlků by nikdy nepřipustil přežití mutanta, což je výrazný argument proti přirozenému vývoji. Jestliže naši paleolitičtí předkové dokázali zvládnout dodnes aktuální výzvu již představuje tento proces, pak by pro současné chovatele vlčích psů jistě neměl být žádný problém zopakovat jejich výkon. Ale stejně jako v případě Velké pyramidy, se nezdá být ten případ. Žádní chovatelé nepřišli s prohlášením, že dokázali vzít dva čistokrevné vlky a vykřížit z nich psa bez využití technik biogenetického inženýrství.      (Zdroj: Řev přírody)


Kopřivy velkoplošně pěstuje letos na polích biofarmy Sasov u Jihlavy jako vůbec první v Česku farmář Josef Sklenář. Netají se, že do budoucna má s kuriózní plodinou velké plány.

„Výzkumy potvrzují, že speciální technologie z kopřivy vyrobí bílé vlákno, jemné jako hedvábí. Velmi dobře saje vodu, a proto je lze dokonale obarvit,“ vysvětlila v pondělí Deníku konzultantka a vedoucí jihlavského Ekoinfocentra Jana Kotoučková.

„Zdá se mi docela na hlavu pěstovat kopřivy na polích, ale dnes se přestáváme divit i horším věcem, tak proč ne,“ komentoval experiment zahrádkář Josef Nechvátal z Třešťska.

Josef Sklenář nemá o využití lánu kopřiv pochybnosti. „Zpočátku budeme kopřivy využívat jako krmení pro zvířata. Mají víc bílkovin, než vojtěška, braná za nejvýživnější krmivo. Postupem času upřednostníme prodej na zpracování před zkrmováním,“ upřesnil Sklenář s tím, že tržní prostředí v malé míře už existuje a časem se vytvoří nová odvětví.

„O kopřivy budou mít zájem minimálně firmy, vykupující dnes konopí. Kopřivy už vykupují farmaceutické, potravinářské firmy a drogisté. Například chlorofylová zeleň se vyrábí téměř výhradně z kopřiv,“ doplnila Kotoučková.      (Zdroj: Deník.cz)

No a proč ne ... na vojně jsem byl naštěstí těsně poté, co se z výstroje vyřadily tzv. kopřiváky, za Hitlera se pokoušeli vyrábět přírodní kaučuk z pampelišek ... ono má všechno v přírodě své opodstatnění - pokud ho objevíme, tím lépe pro nás. A vůbec - copak je kopřiva méně hezká než třeba vyšlechtěná zahradní květina?


Hnutí DUHA společně s energetickými firmami pořádá v sobotu 16. června den otevřených dveří českých větrníků. Můžete se osobně přesvědčit, jak větrné elektrárny vypadají v krajině a zda lze věřit řečem o hluku. Zblízka si lze prohlédnout výrobu elektřiny bez exhalací, uhelných dolů a radioaktivních odpadů. Na každé elektrárně každou celou hodinu proběhne zasvěcený výklad. Můžete nahlédnout i dovnitř. Kam se můžete vydat? Celou sobotu od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne budou otevřeny větrné elektrárny:podle přehledu uvedeného na stránkách hnutí DUHA

Vzhled si netroufám posuzovat, ale co se týče hluku ... na Šumavě jsem se pohyboval v blízkosti několika těch vrtulí při hranicích v okolí Hvězdné .... nechtěl bych tedy bydlet poblíž, člověk má pořád představu, že mu krouží nad hlavou dopravní letadlo. Není to snad hluk ve smyslu kraválu, ale když si ten svist začnete uvědomovat, je to k zešílení.


Některá české města a obce zřejmě budou muset změnit smlouvy s firmami, provozujícími jejich vodohospodářskou infrastrukturu, aby v budoucnu dosáhly na evropské dotace určené na modernizaci vodovodů a kanalizací. Vláda dnes totiž schválila ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi mandát pro jednání s Evropskou komisí o podmínkách čerpání evropských peněz na české vodovody a kanalizace, který s podobnou variantou počítá.     (Zdroj: EnviWeb)

No jasně, nemusíte to balit do vznešeně znějících ekonomických keců - voda bude zase dražší.


Podobně se ptá již několik let mnoho lidí po celém světě. Zažíváme důsledky skleníkového efektu? Jsou na vině lidské hrátky s atomovou energií? Rozbily časté starty raket rovnováhu v atmosféře? Je to trest boží? Nic z toho, odpověď už totiž několik let známe! Celá řada fyzikálních i sociálních jevů, které se odehrávají na naší planetě, mají svůj určitý cyklus a pravděpodobně i cyklickou zákonitost. Odhalit a vysvětlit původ těchto cyklů se velmi dlouho nedařilo. Jediným výsledkem bylo odhalení jedenáctiletého slunečního cyklu. Pokud se však potvrdí to, k čemu dospěla česká badatelka Ivana Charvátová, známe periodicitu a racionální vysvětlení několika dalších cyklů. Ale to není všechno - tento nový objev nejspíš změní dosavadní pohled na celý vývoj lidské společnosti. Se svolením autorky cituji část její práce.

"Naše" hvězda vyzařuje mnoho druhů záření, které se za poslední desetiletí zaznamenávaly a neustále vyhodnocovaly. Jednou z takových zachovaných dlouhodobých řad jsou Wolfova čísla, která jsou s různým stupněm přesnosti udávána od roku 1749. K dispozici je tedy časová řada o délce 300 let. Postupem času bylo zjištěno, že existuje základní sluneční cyklus o průměrné délce 11,2 let a že sudé cykly mají jiné vlastnosti nežli cykly liché. Zároveň s tím byly odhaleny i delší periody s kolísavou délkou od 60 do 90 let. Avšak ani tyto výsledky nebyly dostatečné k úplnému vyjasnění všech zákonitostí, ale především k objasnění proměnlivosti zdrojů sluneční činnosti. Například tu bylo velmi podivné minimum sluneční aktivity v 17. století, které bylo doprovázeno globálním ochlazením v podobě tzv. "malé doby ledové". Výsledkem byla přes množství studií neobyčejná skepse mezi slunečními fyziky, protože se nepodařilo problém objasnit. Nicméně zdolání této překážky lákalo. Ukázalo se, že nejprve je nutné znát průběh kolísání sluneční aktivity v co nejdelší řadě, aby bylo možno s dostatečnou přesností určit velikost větších slunečních period. Možnost nahlédnout hlouběji do minulosti se naskytla teprve s poznatkem o obsahu C14 v letokruzích stromů. Tento obsah byl již v nepřímé úměrnosti s kolísáním slunečního záření. Podobným způsobem bylo možno sledovat kolísání 10Be v ledovcích. Tyto časové řady poskytly možnost zjistit periody sluneční aktivity v časovém úseku několika set až tisíce let.     (Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


06 06. 2007     Šestý červen byl dnem významným  - ale bohužel z hlediska válečného.

Tak 6.6. 1942 skončila bitva o Midway, která začala 4.6. Američané dokázali rozluštit japonské kódy a znali japonský plán do značných podrobností. Když japonské síly vyrazily k atolu Midway, již tam na ně čekali. Kombinace výhody naprostého překvapení na straně Američanů, jejich technických vymožeností (radaru), nerozhodnosti admirála Naguma a v neposlední řadě i obrovského štěstí skončila bitva zdrcující porážkou japonského námořnictva, které ztratilo všechny 4 nasazené letadlové lodě a tím i jakoukoliv šanci na vedení dalších útočných operací většího rozsahu.

O dva roky později, 6.6. 1944 začalo vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Při vylodění spojenecké síly prolomily Hitlerův Atlantický val a znovu otevřeli v severní Francii západní frontu. Na průběhu bitvy se projevilo několik faktorů - výhoda naprostého překvapení na straně Spojenců, jejich zdrcující převaha ve všech druzích zbraní a výborná příprava (vyvinuli velké množství zbrusu nových vyloďovacích technik) a v neposlední řadě i vážné nedostatky Atlantického valu, nízká kvalita jednotek, které ho měly bránit, a absolutní nepřítomnost Luftwaffe nad vyloďovacími plážemi a La Manche v první fázi vyloďovací operace.


Američané analyzují složení vápencových kvádrů použitých při stavbě egyptských pyramid. Archeologové většinou nepochybují, že materiál na stavbu pyramid pochází z vápencových lomů. Před pěti lety se však objevily úvahy o tom, že (minimálně některé) kvádry z pyramid v Gíze jsou ve skutečnosti odlité z primitivní formy betonu. Stavební materiál pyramid byl proto podroben důkladné analýze včetně prohlížení vnitřní struktury pod elektronovým mikroskopem. Co vědci zpočátku považovali za bláznivinu, kterou po pár dnech smetou ze stolu, se ukázalo jako překvapivě pravděpodobná hypotéza, jež si vyžádala více než pět let podrobného zkoumání. V současnosti lze údajně téměř s jistotou říct, že kvádry z vnějšího pláště pyramid nejsou přírodního původu. Obsahují více vody než jakýkoli známý severoafrický vápenec a jejich atomy nejsou sestaveny v pravidelný vzorcích běžných v přírodních sedimentech, ale vykazují amorfní strukturu. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se jedná o starověký beton.     (Zdroj: 21@století)


Americká vláda učinila v posledních pár týdnech doposud neslýchaný krok zaměřený proti svobodám amerických občanů a odstartovala řadu nových opatření, která zaručují faktické zotročení každé lidské bytosti vyskytující se uvnitř hranic Spojených států. Tyto akce byly spuštěny americkým prezidentem Georgem Bushem a jeho podpisem jednoho z nejděsivějších dokumentů moderní historie, který po schválení garantuje americké funkci prezidenta a jeho ‚Stínové Vládě‘ totální moc nad občany a zákonodárci Spojených států. Toto opatření na ochranu Národní bezpečnosti, podepsané americkým válečným lídrem, dává, podle popisu zpravodajské služby Washington Post, naprostou kontrolu nad Spojenými státy 100 ‚tajných‘ agentů, kteří od 11.září 2001 ‚tajně krouží‘ po celé své zemi, připraveni převzít úplnou moc, v případě dalšího útoku či přírodní katastrofy.      (Čtěte na Matrix-2001.cz)


Úžasné .... navazuje to na článek o odhalení pomníku vinné kvasince - Burčáková Unie zřizuje misijní stanice ....

Burčákové slavnosti se v Hustopečích letos uskuteční až první víkend v říjnu, ale burčáková komise nespí. Její členové se rozhodli šířit burčákovou osvětu i do vzdálených krajů.

„Máme řadu zájemců z řad obcí, které by se chtěly stát členy Burčákové Unie, ale paradoxem je, že oni se nachází v místech, kde se víno vůbec nepěstuje“, podělil se starosti Ing. Jiří Teplý a informaci upřesnil. „Třeba Fryšava pod Žákovou horou na Vysočině, Prudká, Stachy na Šumavě a podobně. Nechceme, aby z nás byla uzavřená společnost, a tak jsme jim vyšli vstříc. Na následující valné hromadě připravujeme statut nevinařské obce, v níž hodláme zřídit burčákovou misijní stanici. V praxi to znamená zřízení důstojných míst, kde se bude nalévati burčák. Nutností bude přidělení patrona z některé burčákové unijní obce, který bude dohlížet na to, aby vše probíhalo správně, aby lidé věděli jak burčák pít, kolik ho mohou vypít, co se jim pak stane a samé takové důležité věci“, přiblížil myšlenku Burčákové Unie starosta Jiří Teplý.

(Článek je loňský, ze stránek města Hustopeče ....  Burčáková Unie byla založena 2005)

Více takových krásných zpráv je třeba ...


Už v době antiky lidé odlišovali Mars od tehdy čtyř známých planet díky jeho načervenalé barvě. Ve skutečnosti se samozřejmě tato planeta při pohledu ze Země nejeví jako červená, ale spíš mírně načervenalá. Načervenalý však není pouze kotouček planety, ale také samotná marsovská krajina, což dokládají snad všechny snímky pořízené na jeho povrchu.

Napadlo vás někdy, odkud se toto zabarvení vlastně bere? Zdá se, že odpovědět na tuto otázku není vůbec jednoduché…

Na všech snímcích, které na povrchu Marsu pořídily automatické sondy, vidíme nefalšovaný načervenalý svět – svět s nekonečnými závějemi prachu a písku a s množstvím nahodile rozházených tmavých balvanů. Právě všudypřítomné vrstvy prachu a písku s vysokým podílem oxidů železa způsobují typické načervenalé zabarvení marsovské krajiny.      (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Posvátná skříň s deskami desatera, uctívaný předmět starověkého Izraele, přitahuje milovníky záhad už řadu let. Jen málo lidí ovšem ví, že věc s takřka identickými vlastnostmi popisují i dávné legendy Indiánů Severní a Střední Ameriky. A vše nasvědčuje tomu, že takzvaný svatý uzlík nebyl vytvořen zde na Zemi.

Etnografové, kteří se zabývají rozborem mýtů předkolumbovské Ameriky, narazili už v 19. století na zajímavou pověst. Mytologie téměř všech indiánských kmenů se zmiňuje o zázračné věci - svatém uzlíku, který přinášel lidstvu mnoho dobrého. Byl to prý dar od bohů. Jelikož téměř všechny písemné či obrazové památky z doby před příchodem bílých dobyvatelů byly fanatickými církevními hodnostáři nenávratně zničeny, nevíme přesně, o co se jednalo. I z toho mála, co se náhodou zachovalo, se ale dozvídáme neuvěřitelné věci.

JAK PŘEDMĚT VYPADAL?

V kodexu Borgia, vzácném a bohatě ilustrovaném spisu z Mexika, je několik stránek věnováno prá vě kouzelnému uzlíku. Artefakt tu vyhlíží jako pytel, ze kterého promlouvá malá, zvláštně vypadající bytost. Skeptici argumentují, že na základě výrazného pruhování se nejspíše jedná o jaguára. Francis Maziere však ve svých knihách uvádí legendu o tvorech z hvězd, kteří mají celé tělo pruhované jakoby žílami.

Velmi zajímavě je svatý uzlík zobrazen také v kodexu Boturini. Z předmětu ve tvaru pytle vede jakási roura, ze které vychází hlas božského stvoření. Podivuhodný výtvor totiž podle legend promlouval lidskou řečí a uděloval cenné rady. Podobně jako izraelská archa úmluvy. Styčných bodů mezi nimi ale existuje daleko více.     (Dále čtěte na stránkách Tajomstvá nešj planéty)


Myslivci a zemědělci na Karvinsku mluví o nové škodné. Čtyřkolkáři a motorkáři si udělali z tamních lesů a polí motokrosařské dráhy. Řádí hlavně o víkendu. Zemědělcům ničí úrodu a z lesů plaší zvěř. Nám se několik pirátů podařilo natočit. Jakmile nás ale zpozorovali okamžitě ujeli pryč.

Myslivci jsou bezradní. Hluk z motorů plaší zvěř. Ta pak často vybíhá na silnice, kde ji sráží projíždějící auta.

Ani zemědělci si s motorkáři a čtyřkolkáři neví rady. Panu Válkovi rozryli 50 hektarů pole.

Policie je na piráty krátká. I když se jim podaří na místo dojet včas, motorkáři se jim v terénu okamžitě ztratí.

Čtyřkolka může jet v terénu i přes sto kilometrů za hodinu. Policisté vandaly nepoznají ani podle espézetek. Ti si je totiž zakrývají nebo je nemají vůbec.

Ve Stonavě už dokonce požádali o pomoc místní lidi. V případě, že by policie piráty bez značky dopadla, hrozí jim jeden bod a až pěti tisícová pokuta. Pokud by se navíc prokázalo, že v terénu způsobili škodu, můžou zaplatit dalších 15 tisíc.      (Zdroj: EnviWeb)

Patnáct tisíc pokuty? Směšné .... zabavit ten krám a do ruky rýč a hrábě - a ať to po sobě na úkor vlastní dovolené dají do pořádku, grázlové ... Policie je bezradná ...hmmm .... a kdo to bude řešit, když ne policie ???

U nás v Brandýse se o víkendech z hlavní silnice ozývá jekot motorek vytáčených do zvuků zešílivši zubní vrtačky a kvílení gum aut, se kterými se tam snad ti grázlové točí do kolečka ... ve městě, kde jsou lidi ... co dělá státní policie? NIC. Co dělá městská policie? NIC. A přitom by se nemohli vymlouvat, že jim motorky zmizely v lese. Prostě nezájem ...


Greenpeace: Bush nabízí horké klima a novou studenou válku .... Současně se nad řekou objevil balón s nápisem „MAKE LOVE NOT NEW COLD WAR!“. V deset hodin navíc odstartoval i druhý, menší balón ve tvaru radaru s jasným sdělením „72% SAY NO RADAR“. Greenpeace tak chtělo důrazně připomenout, že dosluhující americká administrativa blokuje mezinárodní snahy o zmírnění dopadu klimatickým změn a zároveň se veřejnosti snaží namluvit, že prvořadou bezpečnostní hrozbou jsou pro ni neexistující iránské mezikontinentální rakety s neexistující jadernou hlavicí.

Naši vládní představitelé toto vidění světa s Georgem Bushem očividně sdílejí a nabízejí naše území pro umístění prvků americké protiraketové obrany. Ta má podle oficiální Národní bezpečnostní strategie USA ještě více uvolnit ruce Spojeným státům pro preventivní údery v zahraničí. Systém je však stále značně nespolehlivý a o jeho účelnosti panují značné pochybnosti i v samotných Spojených státech. Například bývalý poradce prezidenta Clintona i Bushe a expert Centra pro obranné informace (CDI), Philip E. Coyle, sdělil české kanceláři Greenpeace, že by ČR měla následovat kanadského příkladu a nepodílet se na budování nespolehlivého a drahého zařízení, které destabilizuje systém mezinárodní bezpečnosti a uzavírá cestu k řešení problémů kreativní diplomacií. Již dnes přitom pozorujeme vzrůstající napětí mezi velmocemi a návrat studenoválečné rétoriky. Greenpeace má za to, že v této atmosféře vzájemného podezírání bude jen těžko možné hledat dohodu o společném řešení skutečně naléhavých problémů, mezi než bezesporu patří změna klimatu.

Bushova administrativa však soustavně napadá politiku Evropské unie právě v oblasti ochrany klimatu a blokuje snahy evropských zemí a Japonska přijmout účinná opatření na globální úrovni. Nejnověji se tato skutečnost potvrdila minulý týden. Německo připravilo pro summit skupiny G8 v Heiligendammu, na který prezident Bush míří z Prahy, závěrečné komuniké, ve kterém navrhuje přijmout společná opatření ke zmírnění klimatických změn. Agentura Reuters obdržela 25. května americký komentář k tomuto komuniké, ve kterém se objevuje příkrý nesouhlas se samotným jazykem dokumentu, který je právě v otázce klimatu pro americkou vládu až příliš konkrétní.

Američané v původním textu přeškrtali poznámky o vlivu klimatických změn na mezinárodní bezpečnost a o potřebě uzavřít v roce 2009 smlouvu navazující na Kjótský protokol. Odstranili rovněž všechny zmínky o varovných závěrech poslední zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Prezident Bush se minulý týden snažil tento svůj obstrukční přístup zakrýt tím, že zveřejnil svůj vlastní návrh na řešení klimatických změn. Jako obvykle se však vyhnul jakýmkoliv konkrétním závazkům a navíc se pokusil převést celý proces snižování emisí mimo kontrolu OSN. Al Gore a někteří odborníci označili Bushovo jednání za zdržovací taktiku a o faktickou snahu „překonat“ Kjótský protokol jeho zničením.

„Americké komentáře k německému návrhu jen dokládají, jaká propast zeje mezi USA na jedné straně a Evropou a Japonskem na straně druhé,“ říká Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace ČR. „Probíhá spor o to, co je nejvýznamnější bezpečnostní hrozbou současnosti: Zda stále šířeji pojímaná „válka proti terorismu“, jejíž součástí se má stát i plánovaná radiolokační základna na našem území, nebo změny klimatu.

„Greenpeace je pro racionální debatu o bezpečnostních rizicích ,nikoli pro cenzuru vědeckých argumentů ze strany amerického prezidenta a jeho lidí. S ochranou klimatu musíme začít co nejdříve. Pokud místo toho začneme závody ve zbrojení, hrozí nám nemalé environmentální i ekonomické škody. Právě na to jsme dnes přišli upozornit prezidenta Bushe i českou veřejnost,“ dodal Tutter.        (Převzato Greenpeace.cz)


Vědci získali hmatatelný důkaz o předkolumbovských cestách Polynésanů do Nového Světa.

Kdyby měl Kryštof Kolumbus po přistání u amerických břehů objektivní informace, mohl si připadat jako Jára Cimrman ve slavné scénce na Patentovém úřadě. „Teď tu byl!“ začínali patentoví úředníci výčet Cimrmanových slavnějších a šťastnějších předchůdců.

Kolumbus dopadl lépe než Cimrman. Měl sice četné předchůdce, ale slávu objevitele Ameriky shrábl sám.

Mimo jakoukoli diskusi jsou vikingské plavby do předkolumbovské Ameriky. Diskuse se vedou o tom, zda do Ameriky dorazili před Kolumbem i čínské obří zaoceánské koráby. Thor Heyerdahl se pokusil vsugerovat světu, že do Ameriky mohli doplout na papyrových člunech už staří Egypťané. A nedávno se objevila teorie, podle které pronikli do Ameriky podél okraje trvalého zalednění Atlantiku z Evropy už pravěcí lovci v ledových dobách. Anatomie některých lebek nalezených v Jižní Americe zase svádí ke spekulacím, že do Ameriky připluli přes Pacifik Australci.      (Zdroj: OSEL.cz)


Skupina nadšenců vyrábí svou vlastní malou družici. Pokud se ji podaří vypustit do vesmíru, bude to první česká amatérská družice. Tři zástupci vývojového týmu navštíví diskuzní pořad Třetí dimenze ČRo Leonardo. Možnost zeptat se konstruktérů má každý! Zašlete svůj dotaz do 11. června a máte zaručeno, že v pořadu zazní.

Družice czCube bude mít tvar krychle o hraně 10 cm, hmotnost 1 kg a povrch pokrytý slunečními články. Čeští konstruktéři vyšli ze standardního modelu CubeSatu, ale snaží se o celou řadu vlastních vylepšení. V družici bude zabudován radiomaják, kterým bude možno satelit zachytit i pomocí vybavení radioamatérů. Orientaci a stabilizaci družice budou zajišťovat magnetometr a silové magnetické cívky. Na palubě bude také digitální kamera s rozlišením přes 640 px. Hlavní funkcí kamery bude sledovat průběh pokusů. Hlavními dvěma pokusy bude rozvinutí sluneční plachty a magnetického tetheru.       (Zdroj: Astro.cz)


Společnost Tesco Stores ČR musela stáhnout ze sítě svých prodejen 4 446 kusů mléčné čokolády, kterou vyrobil polský výrobce. Toto opatření uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která také zahájila s obchodním řetězcem správní řízení. Čokoláda obsahovala jiné přísady, než bylo deklarované.

Podnětem byla kontrolní akce v marketu Tesca v Soukenické ulici v Liberci, kde SZPI odebrala vzorek mléčné čokolády, který podle laboratorních rozborů nevyhověl požadavkům stanovených právními předpisy na tuto potravinu. Obsahoval jen 16,8 procenta kakaové sušiny (minimální předepsané množství je 25 %), přitom deklaroval na obalu dokonce 30 %. Na druhé straně obsahoval 11,3 procenta rostlinného tuku jiného než kakaového, u kterého je povolené maximální množství pouze pět procent. Mezi rostlinné tuky povolené dávat do čokoládových výrobků patří například palmový olej, bornejský tuk, bambucký tuk a olej z jader manga. Prodejce tak nabízel potravinu, která klamala spotřebitele.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


05 06. 2007     Podle Lunárního kalendáře dnes pro náš organismus začíná biologické léto.

Pátého června je Světový den životního prostředí. Byl vyhlášen v roce 1972, kdy začala ve Stockholmu Konfernce OSN o problémech životního prostředí

Dnes je také Den rozvoje a vzdělávání dospělých.


Pozor !!! Pokud jste z Jižní Moravy, nenechte si ujít originální akci ŠPAČEK !!!


V roce 2002 Gro Harlem Brundtland, tehdy ředitelka Světové zdravotnické organizace, jednomu norskému novináři sdělila, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony protože vždy onemocní, jestliže se na čtyři metry od ní vyskytne zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtland je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně. Tuto zprávu, publikovanou 9. března 2002 v Dagbladet, všechny ostatní noviny prostě ignorovaly. V následujícím týdnu ovšem Michael Repacholi, její podřízený pověřený mezinárodním projektem zkoumajícím EMF (elektromagnetické pole), reagoval veřejným prohlášením, v němž znepokojení své šéfky bagatelizoval. Kvůli četným podezřením souvisejícím z těmito okolnostmi paní Brundtland o pět měsíců později oznámila, že odstoupí z vedoucí pozice ve WHO hned po uplynutí termínu. Nic nemůže lépe ilustrovat naši kolektivní schizofrenii lépe, než úvahy o elektromagnetických zářeních. Odpovídáme těm, kteří si dělají starosti o jeho nebezpečích – proto mezinárodní výzkumný projekt EMF – ale současně ignorujeme a opomíjíme lidi, kteří, stejně jako paní Brundtland, již podléhají jejich účinkům.     (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Při kontrolách zařízení společného stravování se v letošní letní sezoně hygienici zaměří na jižní Moravě na vinařské sklípky na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku. Stále častěji jsou otevírány nejen v době vinobraní a různých oslav spojených s koštem vína, ale také jako běžné restaurace. Bude jim proto věnována zvýšená pozornost, řekla dnes ČTK Jana Laštovičková z brněnské krajské hygienické stanice.

Do oblasti mezi Brnem, Znojmem, Břeclaví a Uherským Hradištěm už dávno nemíří milovníci vína jen v době oslav sklizně hroznů. Region je protkán Moravskými vinařskými stezkami. Vznikají již bezmála 11 let a tvoří je asi 1200 kilometrů cyklotras. Téměř v každé vesnici může turista v některém ze sklípků nejen koštovat víno, ale při svém putování krajem vinohradů se také občerstvit.

Pracovníci hygienických stanic dělají v létě již tradičně namátkové kontroly sezonních stravovacích zařízení. Kontrolují zdravotní bezpečnost podávaných pokrmů i jednotlivé provozy.     (Zdroj: Agris.cz)


Toho rozdílu si cestou do Radimi, malé obce u Kolína, musí všimnout každý. Záplatovaná silnice od sousední vesnice se za značkou náhle změní na hladký asfalt, příkopy na nový chodník se zámkovou dlažbou a místo omšelé hospody je na návsi vinárna.

Odpověď, proč to tak je, leží za kopcem - v obrovské hoře odpadků. A to doslova: jen pár set metrů nad vesnicí se rozkládá jedna z největších skládek domovního odpadu v Česku. Dolů do vesnice sice občas přiletí igelitový pytlík, ale hlavně odtud tečou velké peníze.

V Radimi totiž před třinácti lety přišli na dobrý byznys: skládku, na niž vyvážejí popelnice všechna města téhle části středních Čech, začali provozovat sami, třebaže za cenu desetimilionových investic.

Ta nyní vesnici s tisícovkou obyvatel přinese do rozpočtu ročně skoro 40 milionů korun. I díky tomu jsou po celé obci opravené silnice, lidé platí jen symbolické poplatky za některé služby a parcely na nové domy si může zastupitelstvo dovolit prodávat mnohem levněji, než je v okolí zvykem.

A navíc to nevypadá, že by skládka neměla v budoucnu přinášet obci ještě víc. Už teď připravují radní plány na její rozšíření, aby odpady vydělávaly ještě dalších padesát let.      (Zdroj: EnviWeb)

Noooo ... než si pochvalovat, jak je prima bydlet s hromadou bordelu za humny ... nebylo by záslužnější se zamyslet nad tím, co dělat aby toho bordelu nebylo tolik ...


Klasická teorie říká, že v korunách stromů se naši předci pohybovali především v závěsu na předních končetinách. Na zadní končetiny se postavili, až když slezli na zem. Vyznávání klasických teorií bývá nudné hobby, takže vědci rádi holdují alternativním náhledům. Jeden z nich říká, že se lidé naučili chodit po dvou v korunách stromů a polotovar chůze si přinesli na travou zarostlé pláně východní Afriky.

Tým britských vědců studoval pohyb orangutanů po pružných větvích stromů a došel k závěru, že to je počátek chůze po dvou. Chůze goril a šimpanzů, při nichž se zvířata opírají o zem i klouby prstů předních končetin je prý relativně nedávný vynález a svého druhu slepá ulička.

Chůze po pružných větvích, jichž se orangutani přidržují prsty zadních končetin, je energeticky velice úsporná, protože větev působí jako pružina. Lidoopovi stačí, aby se předními končetinami jen přidržoval větví nad sebou a může se pohybovat v korunách stromů rychle, lehce a s jistotou.      (Zdroj: OSEL.cz)


Stojíme na samotném prahu nové fáze... nové fáze posunu vpřed, ale hlavně nové fáze bleskové a zázračné manifestace. Během posledních několika týdnů jsme završovali fázi vstupu do našeho nového prostoru. Ta obnášela velké změny, nástup nového, upravování a reorganizaci, a také nové uhnízdění.

V průběhu této poslední fáze toho k nám přišlo skutečně hodně, a většinou se to vztahovalo k našemu novému dimenzionálnímu a energetickému prostoru. Avšak nyní, začátkem června 2007, opět zakusíme úžasné a neuvěřitelné energie, které nás posunou směrem k manifestaci našich snů.

Fáze, kterou právě završujeme, v sobě obsahovala mnohé srážky a krachy. Y to bylo proto, že se vyšší energie srážely s nižšími a již existujícími energiemi. Výsledkem byly záchvaty, strach ze ztráty identity a jistoty známého, a většinou hlava k prasknutí nad tím, která myšlenka je správná. Záchvaty se často dostavily s nárůstem světla, neboť staré musí odejít, což způsobuje veliký strach. Chňape po drahocenném životě.

Protože jsme v rovnováze a připraveni na novou fázi, která je před námi, daly se scénáře těchto "kolizí" a "nových prostorů" očekávat. Tak totiž funguje energie a evoluce.všechno v dokonalém a božském řádu.

Nyní, když jsme v sobě konečně integrovali dostatečné množství nových energií a dimenzí, můžeme jenom sledovat, jak jsme katapultováni vstříc úžasným manifestacím nového!

Většina z těchto manifestací bude obsahovat nové role při vytváření nové planety Země. Pomyslete na něco, co byste chtěli, a pozorujte, jak se vám to bez úsilí zhmotňuje. Také podporu budeme pociťovat mnohem silněji než dříve. Budeme překypovat radostí, zázraky nebudou mít konce, úsměvy nezmizí z tváří, a my se budeme cítit, jako bychom se konečně dostali do ráje (nebo na Zemi, o níž jsme vždycky věděli, že je reálná), se světlem na helmě.

Po letech pohupování ve vývoji sem a tam, integrování světla, někdy dost pomalého, jsme konečně dosáhli určitého množství jedinců, takže se bude zdát, že světlo svítí na všechno stvořené. Ano, evoluční proces bude pokračovat, ale bude podstatně snazší, a to především pro ty, kteří nesou pochodeň od chvíle, kdy sem dorazili. Pro ty, kdo sem přišli transmutovat temnotu (tedy pro vás... pakliže tyto řádky čtete), pro ty, kteří propagují vyšší vize, pro ty, kteří souhlasili s tím, že prostřednictvím sebe sama pozvednou vědomí této planety, i pro ty, kdo souhlasili, že zůstanou, dokud nebude stvořena nová Země a nezačne fungovat... pro ty konečně nastal čas.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Vypadá to jako perlička. Vědci z MIT požádali o patent na zvláštní ochranný oděv, který by byl vyplněn tenkou vrstvou speciální kapaliny. Za normálních okolností by takového šaty nijak nebránily v pohybu, ale při náznaku nebezpečí by stačilo zmáčknout tlačítko a kapalina by se změnila v pevný pancíř.

Celý proces by byl vratný (jinak by takové šaty na jedno použití poněkud postrádaly smysl i proto, že by už nemusely jít sundat), takže by bylo možné pancíř aktivovat i „pro jistotu“. Kapalina by se na pevnou látku změnila působením pizoelektrického jevu – energii by mělo dodat zapnutí vysokofrekvenčního vibrátoru (transduceru).      (Zdroj: ScienceWORLD)


Od dr. Jeana Francoise Gillea, který se přestěhoval z Francie do Albuquerque v Novém Mexiku, pochází překlad francouzského dokumentu, který odhaluje vztahy mezi několika faktory v kontextu světových událostí. Článek s výše uvedeným názvem, napsal Lucien Cometta a později jej do Angličtiny přeložil dr. John Gille:

SVĚTOVÝ KONTEXT

Abyste lépe pochopili případ americké základny Pine Gap (poblíž Alice Springs, Austrálie), cítím, že musím předem podat jisté vysvětlení. Doufám, že toto vysvětlení vám pomůže si lépe uvědomit neobyčejnou důležitost, jakou má toto zařízení pro další osud lidstva jako celku.

Většina lidí po celém světě není na pochybách o tom, zda jsou UFO a mimozemšťané skuteční. Vědí, že skuteční jsou. Zde na začátku roku 1989 nikdo nepochybuje o jejich existenci. Otázky UFO a mimozemšťanů vzbuzovaly vášně, kontroverze a diskuse po mnoho let. Některé z nich nebyly zcela racionální. Situace se poněkud uklidnila, zájem veřejnosti ochladl. Je nad slunce jasnější, že budeme muset uvažovat o budoucích vztazích s lidmi z vesmíru. Avšak veřejné mínění není tak klidné. Lidé mlhavě cítí, že vlády skrývají "něco skutečně velkého" a ptají se, kam naši vůdci vedou lidstvo.

Během procesu výzkumu a studia fenoménu UFO a mimozemšťanů výzkumníci, kteří se nespokojili s vysvětlením vědeckého establishmentu, objevili překvapivé skutečnosti; tato fakta nadzvedla víko zakrývání skutečnosti. Hodnota a prestiž jejich informačních zdrojů nenechává nikoho na pochybách o pravdivosti těchto zpráv; hlavní rysy jsou shrnuty níže.      (Dále čtěte na stránkách Tajomstvá našej planéty)


Obsah metanu v atmosféře zůstal v několika posledních letech na konstantně nízké úrovni. Tyto výsledky vyplývají z jedné studie kalifornské univerzity (UCI). Vědci došli k závěru, že na základě nových poznatků již není nutné zařazovat tento plyn mezi tzv. nebezpečné skleníkové plyny. Dále jsou výsledky také indikátorem toho, že je znečištění metanem zcela kontrolovatelné. V současné době britský Carbon Trust představil nový návrh měření vylučování metanu jednotlivými firmami pod jménem „ekologický otisk nohy“.     (Zdroj: Agronavigátor)


Snaha radnice Pece pod Sněžkou postavit novou lanovku na nejvyšší českou horu opět ustrnula na mrtvém bodě. Ochranáři, s nimiž město z pozice majitele nedávno uzavřelo nepříliš výhodnou dohodu o hodinové přepravní kapacitě nové kabinové dráhy na vrchol Sněžky, v níž se počítá s 250 lidmi, nyní ostře vystoupili proti navržené podobě budoucí vrcholové stanice.

Spor připomíná situaci před dvaceti lety, kdy odborná i laická veřejnost v souvislosti s plánovanou stavbou nové lanovky kritizovala hlavně projekt futuristického tunelu. Architektem Davidem Kratochvílem navržená studie horní stanice, připomínající tubus, nesplňuje podle ochranářů trojici základních podmínek.

„Trváme na zachování podoby a půdorysu stanice. Nemáme nic proti moderním stavbám, pokud nejsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny,“ tvrdí mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Požadavky ochranářů ovšem narážejí na technologii stavby nové lanovky. „Nelze ji přizpůsobit velikosti objektu. Nezbude než dospět ke kompromisu. Hrozí, že nestihneme požádat o dotace, bez nichž lanovku nelze postavit,“ konstatoval předseda představenstva společnosti Lanová dráha Sněžka Petr Martinov. Figurky na šachovnici chce posunout z patové pozice starosta Pece Alan Tomášek (ODS), připravený jednat o sporné stanici s ministerstvem životního prostředí.

„Správě KRNAP úplně vyjít vstříc nemůžeme. Lze snad zachovat stejnou podobu, ale patrně nikoliv totožnou velikost stanice,“ podotkl Martinov.     (Zdroj: EkoList)


Chcete vidět pyramidy v Gize živě prostřednictvím internetu? Klepněte na odkaz!    (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


04 06. 2007     Na dnešní den připadá Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese; je to u příležitosti výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982. Připomíná se od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.


Povinná školní četba se musí změnit, rozhodl se polský ministr školství. Na "indexu Romana Giertycha", jak vyřazené knihy nazval list Gazeta Wyborcza, se ocitl Goethe, Dostojevskij nebo Kafka. Místo nich školáci musí přelouskat tři romány polského katolického spisovatele Jana Dobraczynského.     (Zdroj: iDnes.cz)

Doba temna se vrací? Není to až tak úplně dávno, kdy jsme jako studenti gymnázia balíkovali do sběru učebnice literatury vonící novotou ... pokud si vzpomínám, byl to například Balajka - Přehledné dějiny literatury ... krásná kniha ...bylo to tak kolem roku 1973-4 ...


Víte o tom, že odstraňovat vlaštovčí hnízda z fasád domů je prtiprávní? Pokud jsou hnízda již stavěná nebo hotová, lze zabránit znečištění fasády a okolí hnízda přiděláním ploché destičky pod hnízdo pro zachycení trusu tak, aby nedošlo k poškození hnízda a ptákům nebyl znemožněn přístup k němu.

Úmyslně odstraňovat hnízda je zakázáno bez ohledu na roční dobu. Jde o činnost protiprávní, a tedy sankcionovatelnou podle výše uvedeného zákona. Ochranu ptáků řeší zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 50 u druhů zvláště chráněných a § 5a u ostatních druhů. Lepená „hliněná“ hnízda pod horními římsami domů buduje buďto vlaštovka obecná (Hirundo rustica) nebo jiřička obecná (Delichon urbica).

Vlaštovka je druh zvláště chráněný v kategorii ohrožení. K jakémukoliv zásahu do jejich přirozeného vývoje včetně zásahů do jejich sídel (tj. hnízd) je nutné opatřit si předem výjimku, kterou vydává odbor životního prostředí příslušného obecního úřadu. Jiřička obecná není druhem zvláště chráněným v ČR, je však chráněna obecnou evropskou směrnicí o ptácích, která je rovněž zakotvena v naší legislativě. Proto je k zásahům do jejího vývoje včetně sídel nutné povolení, které vydává odbor životního prostředí územně příslušného úřadu.       (Podle Domažlického deníku)


Všechna průmyslová zařízení, která vypouštějí do ovzduší emise oxidu uhličitého, dostanou v letech 2008 až 2012 více emisních povolenek, než kolik činil jejich průměr v letech 2005 a 2006. Nový mechanismus rozdělení povolenek na vypouštění CO2 mezi tuzemské podniky dnes oznámilo ministerstvo životního prostředí.

V novém plánu bylo zrušeno členění podle sektorů. Průmyslová zařízení se podle návrhu dělí do dvou kategorií podle objemu vypouštěných emisí. Zařízení, která produkují méně 50.000 tun ročně, dostanou k dispozici o osm procent více povolenek, než kolik činil průměr skutečných emisí CO2 za roky 2005 a 2006. Takových zařízení je v Česku 303. Zbytek pak dostane ve srovnání se zmíněným průměrem o 1,73 procenta povolenek více.

Česko žádalo Brusel o 101,9 milionu povolenek po jedné tuně, Evropská komise ale snížila příděl na 86,8 milionu. Ačkoli se vláda kvůli tomu rozhodla komisi zažalovat, dnes zveřejněný plán vychází ze zkráceného návrhu. Soud může trvat i dva roky. Při přípravě alokačního plánu MŽP vycházelo z množství vypuštěných emisí v posledních třech letech.

V roce 2006 vyprodukovaly české podniky 83,7 milionu tun emisí, o rok dříve 82,5 milionu. Ani v jednom roce tak jako celek nevyčerpaly Bruselem schválený příděl povolenek.

Trhem s povolenkami se EU snaží omezit emise oxidu uhličitého, který podle mnoha vědců nejvíce přispívá ke globálnímu oteplování. Jedním z důvodů rozhodnutí Evropské komise o snížení přídělu emisních povolenek bylo i zhroucení evropského trhu s povolenkami v polovině loňského roku. Pokud totiž konkrétnímu podniku emisní povolenky nevystačí, musí si je koupit na evropském trhu. V Česku loni nevystačily povolenky 35 zdrojům znečištění.      (Zdroj: Agris.cz)

.... dostanou v letech 2008 až 2012 více emisních povolenek .... čtu to správně, ne? Strašidlo globálního oteplování obchází Evropou .... Hmmm, tak mě napadá, že člověk přece také vydechuje oxid uhličitý ... no tak co dávat povolenky i sportovcům ... ti přece něco vyfuní !


První civilizace v Severní Americe, označovaná jako Clovis, vzkvétala před nějakými 13.000 roky. Kromě jiného ovládali kamenné zbraně, kterými lovili i velké šelmy (např. americké lvy). Podle některých teorií její zánik způsobila kosmická katastrofa – pravděpodobně dopad komety. Podle výsledků, které presentoval tým 25 vědců na konferenci AGU (American Geophysical Union meeting, Acapulco, Mexico, 22.- 25. května 2007), zkáza lidí Clovis přišla neočekávaně z vesmíru – před 12 900 lety do zemské atmosféry nad dnešní Kanadou vlétla kometa a rozpadla se na kusy, které pak explodovaly. Výbuch byl tak velký, že pozůstatky byly objeveny až v Evropě.     (Zdroj: AstroVM)


První panda, kterou po odchovu v zajetí čínští zoologové vypustili do volné přírody, zemřela po necelém roce stráveném v divočině a její tělo bylo nalezeno letos v únoru. Podle prohlášení čínských ochranářů z počátku tohoto týdne vše nasvědčuje tomu, že spadla ze stromu, na který ji zahnaly divoké pandy. Kromě zranění, které si přivodila pádem ze stromu byly na jejím těle nalezeny i známky souboje s dalšími příslušníky svého druhu. K incidentu došlo i přesto, že se před vypuštěním do přírody podrobila důkladnému výcviku zaměřenému na shánění potravy a obranu proti nepřátelům. Projekt navracení těchto vzácných zvířat do přírody se tedy bude muset značně přehodnotit. Chystané změny v záchranném programu však Číňané zatím nijak nekonkretizovali.    (Zdroj: 21@století)


Sundáte si rozpálené pohorky a bosýma nohama šlápnete do chladivé trávy. Teprve až teď jako byste byli celým tělem skutečně v přírodě. Teprve teď jako byste krajinu poznali i dotykem...

Chůze na boso byla lidem vždycky přirozená. To, že si teď o ní čtete článek, je vlastně důkazem, jak jsme se této přirozenosti vzdálili. Obklopeni umělými materiály a umělými podlahami, které vypadají jako dřevěné obelháváme sami sebe - a k vlastní škodě.

Chladivá tráva lechtá a říční kameny a oblázky osvěžují nohy. Hřejivý písek na břehu jezera nám obtéká prsty. Proč je nám chůze na boso tak příjemná? Bosé chodidlo je masírováno tím nejpřirozenějším způsobem. Navíc jsou chodidla - naše "orgány pro styk se Zemí" - v kontaktu s přírodním materiálem, který vyzařuje záporné ionty.

To není žádná ezoterika. Umělé materiály vyzařují kladné ionty, které jsou lidskému tělu neprospívající. Vyzařují je umělé hmoty, televize, monitory, tiskárny, automobily, cigaretový kouř... Záporné ionty lidský organizmus potřebuje ke zdravému životu a nejvíce jich je v přírodě, v blízkosti vodopádů, na mořském pobřeží nebo po bouřce.       (Outdooring.cz)


Jak vnímali naši slovanští předkové hvězdy? Z hvězd se dostávalo největší úctě Venuši-Zoře (od kořene zъr = lesknouti se), ať už jako jitřence nebo večernici. Jako řecká Éós byla i Slovanům sestrou slunce a měsíce. Její kult je sice doložen jen folklórem, má však nepochybně staré indoevropské kořeny, neboť ji jako Ušas opěvují již hymny Rgvédu. V ruském folklóru ji představuje krásná dívka se zlatou mísou, s pokrývkou hlavy z červeného hedvábí (červánky), sedící na zlatém trůně. Vychází z moře stejně jako její sourozenci i jako řecká Éós z Ókeanu. Proto si ji představovali též jako mořskou paní, milenku slunce, jež postříkává mořskou vodou, až zčervená. Častěji se však objevuje v milostném vztahu k měsíci nebo i v jiných příbuzenských vztazích k těmto hlavním nebeským světlům. V každém případě bylo její působení pociťováno jako blahodárné, jak ve věcech lásky, v léčení nemocí, tak i v zajišťování úrody - v ranní rose se spatřovaly její slzy.

Nebeskou rodinu doplňovaly ostatní hvězdy jako děti slunce a měsíce. Z četných etnografických dokladů ze všech slovanských krajů vyplývá, že pohled na hvězdné nebe vyvolával v člověku pocity spřízněnosti - každý měl na nebi svou hvězdu, která se rodila umírala spolu s ním. Proto počet hvězd odpovídá počtu lidí na zemi. Jsou to strážkyně člověka, na nichž závisí jeho osud. Hvězdy dobrých lidí svítí v plném lesku, zlých jen matně. V okamžiku kdy člověk umírá, jeho hvězda padá.

Je nepochybné, že v takto oživeném a zosobněném obraze světa prožíval člověk intimně své spojitosti i svou spřízněnost se vším, co jej obklopovalo a na čem závisela jeho existence: s matkou zemí, otcem nebem a s rodinou nebeských světel. Je to obraz typický pro vědomí člověka v době, kdy tvořil mýty, v nichž prožíval záhady světa a sebe samého. Tento základní rys mají i slovanské kosmologické a kosmogonické představy, přestože se zachovaly v pozdním podání a často v křesťanské impregnaci. Vzhledem k analogiím se staršími indoevropskými mýty můžeme proto důvodně předpokládat, že se v nesčetných lidových písních, pořekadlech, báchorkách a zvycích, popř. i v jejich církevních zákazech, skrývá pod novějším nátěrem původní jádro pohanských představ o světě, zalidněném kdysi navíc bohy a množstvím bytostí nižšího řádu.      (Zdroj: Slovanstvo)


Karmické zákony fungují nehledě na tom, jestli věříme, či nikoli. Děje se tak podle klíče, který je opravdu jednoduchý. Nastoupili jsme život, který jsme si sami vybrali (naše duše)... Karmické zátěže si neseme každý z nás, kdyby ne, nebyli bychom se inkarnovali na Zemi tady a teď a nikdo by tohle nyní nečetl. Každý z nás má co řešit z důvodu, abychom se povznesli na vyšší úroveň, což je cílem každé duše a taky toho, kdo ji stvořil. Vždyť duše je část kdysi velkého celku, úlomek zářivé, léčivé energie…

Karmické zákony fungují nehledě na tom, jestli věříme, či nikoli. Děje se tak podle klíče, který je opravdu jednoduchý. Nastoupili jsme život, který jsme si sami vybrali (naše duše) a máme hlavní cíl, totiž zvládnout jeden (nebo více, ale menších) životních situací, které nás jistě na naší pouti životem potkají. U někoho to mohou být vztahy k lidem (cizím, rodině), přírodě, větší sebedůvěra, víra nebo pokora, procesy myšlení, odpuštění, vedení, zkrátka uvědomění si určité situace a poučení se z ní. Je důležité přijmout vše, co vás potká, byť by to bylo sebevíc útrpné a jít dál s vědomím, zaměřeným mnohem výše. Takto splníte svůj cíl, který jste si sami stanovili a můžete postupovat ve vývoji.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Kdo je autorem Bible? Stále častěji se Bible studuje pomocí počítačových programů. Přestože to nedává logický smysl, že by nám tak stará kniha měla vydat svoje tajemství až v éře počítačů, zdá se, že je to pravda. Dva izraelitští badatelé, dr. Katz a dr. Wiener, tvrdí, že odhalili tajemství Bible. Doposud se předpokládalo, že autorů Bible bylo více, ovšem podle výpočtů Katze a Wienera Bibli napsal „Bůh“ Mojžíšovou rukou. Samozřejmě se našlo hodně odpůrců této teorie, kteří tvrdí: Pokud by Bible vznikla jako „Boží objednávka“, jak by se dalo vysvětlit, že se v ní od začátku nehovoří o Elohimovi, ale o Elohimech, kteří se rozhodli stvořit lidi ke svému obrazu? Pátrejme tedy po tom, kdo Elohimové bili a zda se mohli ztotožňovat s Bohem. Několik světových kapacit se shodlo na tom, že “Elohimivé“ byli lidé, či bytosti obdařené zvláštními vlastnostmi a že nepocházeli z této planety. Byli to tedy mimozemšťané? Vypadá to již tak, že při kolébce lidstva stáli mimozemšťané! Možná, že se „Elohimové“ svého díla lekli a tak lidstvo z “ráje“ „vyhnali“. Kdo však stál za vznikem Elohimů? (Andělé)!? Bible, aneb soubor posvátných knih o Božím zjevení, souhrnně též zvaný Písmo svaté, vznikla mezi 11. stoletím před Kr. a 2. stoletím n.l. Starý zákon obsahuje zejména zjevení Izraelitům, jehož liturgie užívají ze 45 knih Starého zákona pouze 39 - ty pak tvoří hebrejskou Bibli. Nový zákon obsahuje 27 knih, z nichž nejznámější a pro křesťanskou liturgii nejvýznamnější jsou 4 evangelia, jež podávají svědectví o umučení a spasení Ježíše Krista. Do staroslověnštiny překládali Bibli Cyril a Metoděj. Staročeský překlad ze 14 století se dochoval ve čtyřech rukopisech: v Bibli Leskové, Hlaholské,Olomoucké a Litoměřicko-třeboňské. Známí je překlad pořízený Českými bratřími, šestidílná Kralická Bible, Katolickým protějškem jí je Bible Svatováclavská.      (Zdroj: Trefy.cz)


Hodiny denně strávíte čekáním na nové zprávy s tváří přilepenou na výkladní skříni světa. Jste "venku", "mimo". Snažíte se živit se potravou světa, ale většina toho,co absorbujete, je otrávená: mravní zkáza, korupce, opakování a tragedie. (Má tohle být účelem? Demoralizace a brutalizace?) ...

... Kultovní elity využívají sexu a peněz k vašemu ovládání. Období dvoření je časový úsek, kdy sexuální touhy jsou tak vysoké, že to spoutá dva lidi k sobě a vznikne rodina. Sex a romantika nebyly určeny k tomu, aby permanentně ovládly naši mysl a staly se všelékem. Elity toho využívají k odvedení pozornosti, degradaci nás všech, zatímco vytvářejí policejní stát (za použití lstí o "válce proti teroru").

Totéž platí o penězích. Burza je obrovské kasino, kterému propadly miliony hráčů. Centrální bankovní kult disponuje nekonečnými penězi. Rozhodne-li se, že se máme cítit dobře (zatímco likviduje naše občanské svobody nebo vede zbytečné války), postará se o to, aby burza prosperovala. A rozhodne-li se, že nás odře, přivede burzu ke krachu. Nebuďte loutkami.     (Zdroj: Ezoterická encyklopedie)


01 06. 2007     Viděli jste včera na obloze modrý Měsíc? Ne, nezbláznili jsme se, ani jsme se nerozhodli šířit dezinformace prostřednictvím celosvětové počítačové sítě. Modrý Měsíc je vžitý název pro druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. Ve čtvrtek 31. května nastane již druhý úplněk v tomto měsíci. ... Modrý Měsíc se ale tentokrát naších zeměpisných končin netýká. Proč? K úplňku má podle astronomických kritérií dojít 1. června ve 3:03 našeho středoevropského letního času a tak Evropa svůj druhý květnový úplněk prošvihne. Lépe na tom budou lidé na západ od nás – například obyvatelé amerického kontinentu, kde v době úplňku bude ještě stále čtvrtek 31. května večer. Pro úplnost dodejme, že první květnový úplněk nastal 2. května ve 12:09 našeho času.    (Zdroj: Instantní astronomické noviny)

První červnový den je již tradičně Mezinárodním dnem dětí - podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. MDD byl poprvé slaven v roce 1950.


Skoro tři čtvrtiny Čechů, přesně 74 procent, o sobě podle květnového průzkumu agentury STEM prohlašují, že se chovají důsledně ekologicky. Průzkum dále zjistil, že 80 procent lidí třídí odpady a zhruba 63 procent domácností třídí a odevzdává nebezpečné odpady.

Z průzkumu, jehož výsledky má ČTK k dispozici, dále vyplývá, že 68 procent lidí používá ve svých domácnostech úsporné žárovky a 54 procent lidí v posledních 15 letech investovalo do zateplení svého bytu či domu.

Občanů, kteří o sobě říkají, že se chovají důsledně ekologicky, přibylo za posledních deset let o 15 procent. Průzkum rovněž zjistil, že většina lidí přispívá ke zlepšením životního prostředí tím, že třídí komunální i nebezpečný odpad, spoří při osvětlení a zatepluje své byty, ale chová se zdrženlivě k biopotravinám, které nakupuje jen necelá čtvrtina domácností.      (Zdroj: EkoList)


V současnosti spolu soupeří dva koncepty příčin stárnutí. Podle jednoho je stárnutí důsledek postupného hromadění chyb v organismu a ten druhý uvažuje o stárnutí jako o naprogramovaném procesu. Aleksei Boyko z National Agrarian University of Ukraine přišel s úplně novou teorií stárnutí. Podle něj je stárnutí důsledkem změn mozkových gliových buněk, během nichž vznikají astrocyty. Tyto změny by pochopitelně byly naprogramované, takže se touto teorií Boyko přiklání ke konceptu programovaného stárnutí. Postupně vznikající astrocyty nedovolují neuroblastům, buňkám z nichž mimo jiné vznikají neurony, migrovat na potřebná místa.mozku Neurony se proto nemohou úspěšně obnovovat a postupně odumírají. Teoreticky to funguje pěkně, ale až čas ukáže, jestli na astrocytové teorii něco je.      (Zdroj: OSEL:cz)


Mýto, čistší paliva, více autobusů a tramvají, to všechno jsou recepty pro udržitelnou dopravu ve městech.

Neprůjezdné ulice velkých i menších měst jsou můrou radních prakticky všude. Ale objevují se i řešení. Londýn dosáhl zajímavých výsledků s mýtem za průjezd centrem, letos rozšířil zpoplatněnou oblast i na západní část města a bude pokračovat dál. Stockholm se pokusil o totéž a má za sebou nejvíc zkušeností se zvýhodněním "čistých" vozidel, ať už používají paliva s vysokým obsahem etanolu, stlačený bioplyn nebo jde o elektromobily a hybridy. Pařížský region se snaží posílit výhody hromadné dopravy lepší koordinací spojů na kolejích a na vozovce a dobře situovanými přestupními stanicemi ...     (Zdroj: Envweb)

... a jen Češi si vymýšlejí megalomanské projekty tunelů pod Stromovkou, aby si své hlavní město zamořilo co nejvíc. ach jo ..


Asi každý z nás by rád jedl dosyta a přitom netloustl. Přitom je to možné. Poslední objevy vědců přisuzují v této souvislosti značnou důležitost dostatečnému spánku. ...

... Léčba obezity spánkem se dnes testuje na mnoha špičkových klinikách po celém světě. Pochvalují si ji nejen lékaři, ale i pacienti. Spánek přece bezesporu patří k příjemným lékům. „Trochu si přispat?“ ptají se pacienti nevěřícně, když slyší radu lékaře. „No to s radostí!“ Boj s obezitou se v drtivé většině soustřeďuje na zdravou výživu a fyzickou aktivitu. Jednoduše řečeno, měli bychom méně jíst a více se pohybovat. Odborníci ale poukazují na fakt, že dostatečný spánek je nedílnou součástí zdravého životního stylu. A lidé žijící uprostřed moderní civilizace spánek opomíjejí stejně jako diety a cvičení. Na světě je jedna miliarda lidí s nadváhou a 300 milionů obézních, tedy celá jedna pětina. V některých zemích dosáhla obezita parametrů epidemie. V USA žijí s nadváhou dokonce dvě třetiny obyvatel. Za obézní jsou považování lidé s indexem tělesné hmotnosti nad 25. Ale zdravotní potíže začínají už při mnohem menší nadváze. Plných 58% případů cukrovky stejně jako každý pátý případ kardiovaskulárních chorob postihuje lidi s indexem tělesné hmotnosti nad 21. Hlavní příčiny obezity spočívají v dědičných vlohách, vysokokalorické stravě a nízké tělesné aktivitě. S dědičným založením každého z nás toho medicína mnoho udělat neumí. Snaha donutit lidi k střídmějšímu stravování a zvýšenému pohybu však vychází naprázdno. Pomoci by tedy mohl spánek. ...     (Jak? To se dozvíte na stránkách 21@století)


Nejdříve koncem letošního roku mají šanci Pravé olomoucké tvarůžky získat chráněné zeměpisné označení původu v Evropské unii.

I když se v poslední době s ochranou českých potravinářských výrobků roztrhl pytel, tvarůžky na rozdíl od Pardubického perníku, Hořických trubiček nebo Žateckého chmele na svou registraci ještě čekají.      (Zdroj: Agris.cz)


Zraněním při práci se dřevem hodlá zamezit firma SawStop, která představila cirkulárku se speciálním bezpečnostním systémem.

Ten funguje na principu sledování elektrických vlastností materiálu, jenž přichází s pilou do styku. Elektrický signál vysílaný do kotouče se při kontaktu s jiným materiálem mění a reakce na dřevo a lidskou tkáň se značně liší. Pokud si tedy místo trámku hodláte zkrátit nešikovné pařáty, s cirkulárkou 10“ Cabinet Saw od firmy SawStop vám to rozhodně nepůjde. Jakmile se zuby nebezpečně roztočeného kotouče jen dotknou vaší kůže, celý mechanismus se zastaví a kotouč zmizí uvnitř stolu. Celá akce trvá přibližně 3 až 5 milisekund, a na vašem prstě tak zůstane jen drobné škrábnutí.       (Zdroj: VTM Science)


Konzervanty, které jsou běžnou součástí ochucených nealkoholických napojů, mohou vyvolávat vážné zdravotní problémy. Profesor Peter Piper z univerzity v Sheffieldu po několikaletém výzkumu zjistil, že tyto chemikálie těžce poškozují deoxyribonukleovou kyselinu (DNA) v buňkách a jsou příčinou celé řady onemocnění včetně Parkinsonovy choroby a cirhózy jater. Největší nebezpečí hrozí dětem. Britský deník The Independent se pozastavil nad laxním přístupem vládního Úřadu pro kvalitu potravin (Food Standards Agency, FSA), jenž by měl dbát na ochranu zdraví a zájmů spotřebitelů. Současně připomněl, že v posledních letech bylo zveřejněno už několik vědeckých studií zpochybňujících proklamovanou bezpečnost některých potravinových přísad. Stále častěji se ozývají hlasy požadující jejich zákaz.      (Blíže na Gnosis9.net)


O Letnicích v neděli - 27. 5. 2007 - byla spuštěna nová internetová encyklopedie náboženství a dalších humanitních oborů na adrese: www.iEncyklopedie.cz.

iEncyklopedie zachycuje ve stručné a přehledné formě fenomény, osobnosti, reálie a témata z následujících oblastí: Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika. Hesla iEncyklopedie jsou vnitřně provázaná tak, aby bylo možno hledat souvislosti napříč jednotlivými oblastmi za pomoci věcných, teritoriálních a časových charakteristik. iEncyklopedie.cz obsahuje několik tisíc hesel, která jsou ve většině doplněna o dostupnou literaturu k tématu z nabídky mnoha českých nakladatelů. Dostupná literatura je průběžně aktualizována a rozšiřována.      (Zdroj: Víra.cz)


Sovětská mise Luna 24 a US mise Apollo 17 teoreticky ukončily veškeré aktivity kolem výzkumu Měsíce. Žádné jiné výpravy se již nekonaly, respektive skončil informační „boom“ na toto téma. Přesto se objevují, vedle popírání letů Apollo, i zprávy o podivných měsíčních stavbách, či nálezech mimozemských vesmírných lodi. Jednu z kosmických lodí, odpočívající prý na Měsíci miliony let, můžete dokonce spatřit na videosnímcích mise Apollo 20 (Jakkoliv žádná taková mise oficiálně neexistovala). Snímky z této neexistující mise, ukazují poblíž kráteru Ciolkovski, mimo jiné, i kosmickou loď. Podobající se spíše popisu jednoho z typu Viman. Soudím dle tvaru, kokpitu i kovu, ze kterého byl část trupu vyrobena (připomíná prý zlato). Video snímek hodný „Oskara“ můžete spatřit na

Přičemž je lhostejné, zda videosnímek budeme považovat za podvrženou animaci, či únik informací. Cosi podobného, co video ukazuje, lze objektivně na Měsíci očekávat. Bylo by totiž podivné, vzhledem k věrohodným příznakům, kdyby tomu tak nemělo být.        (Hmmm ... raději to nekomentuji, ale pokud chcete, podívejte se na stránky Ezoterické Encyklopedie)


Na převážné většině evropských pláží i ve vnitrozemských sladkovodních nádržích je voda na koupání čistá, a kvalita vody na koupalištích se dokonce v loňském roce zvýšila. Výrazně čistší voda byla i v českých přehradách a rybnících. Vyplývá to z pravidelné zprávy, kterou před začátkem letní dovolenkové sezony zveřejnila Evropská komise. Podle údajů za rok 2006 se mohou lidé bezstarostně koupat na více než 95 procentech pláží v EU, čistou vodu má také téměř devět z deseti koupališť ve vnitrozemí.

Evropská komise porovnávala vzorky, které během loňských letních měsíců odebrali hygienici ve 25 členských zemích EU. Celkem zkoumala kvalitu vody na 14.345 plážích a v 6749 sladkovodních nádržích.

Mořská voda povinným standardům vyhovuje prakticky vždy s výjimkou 1,5 procenta pláží, kde voda v roce 2006 ke koupání dost čistá nebyla. Sladkovodní nádrže jsou na tom o něco hůře - povinná kritéria splnilo 88,6 procenta evropských přehrad, rybníků, jezer a koupališť, což je oproti roku 2005 zlepšení. Vodních ploch nevhodných ke koupání bylo v EU loni 284, to jest 4,2 procenta.

ČR se letos v klasifikaci komise objevuje potřetí a zatím pokaždé se čistota vody v českých nádržích v meziročním srovnání výrazně zvýšila. Zatímco v roce 2004 povinným normám čistoty vody neodpovídala ani polovina odebraných vzorků, loni vyhovovaly už více než tři čtvrtiny vodních ploch.       (Zdroj: EkoList.cz)


31 05. 2007     Na poslední květnový den připadá Světový den bez tabáku; vyhlásila jej v roce 1988 Světová zdravotnická organizace.

A z historie poměrně nedávné a přesto velice neslavné - roku 1950 začal v Praze zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami.

Toho dne roku 1911 byl na vodu spuštěn Titanic. O sedmnáct let později - roku 1927 - opustil výrobní linky poslední vyrobený vůz Ford Model T, celkem bylo vyrobeno 15 007 003 kusů těchto legendárních automobilů

Nakonec ještě jedna perlička - 31.5. roku 1884 si John Harvey Kellogg podal patent na kukuřičné lupínky ...


Při určování původu Měsíce můžeme s klidným svědomím odvrhnout verzi, že Měsíc je někdejší částí Země, jež se postupně oddělila, aby se stal samostatným vesmírným objektem. Stáří měsíčních hornin, měsíčního prachu, magnetické pole, hustota, prvky a složení hornin neodpovídá pozemským hodnotám. Měsíc je starším objektem, než Země, zatímco měsíční prach je podstatně mladší a jeho mocnost neodpovídá očekávání. Je příliš nízká. To vše naopak nahrává sumerskému eposu Enúma Eliš , jenž nepřímo naznačuje, že oběžnicí naší planety by mohl být Kingu, někdejší měsíc Tiamáty, později (v bájné bitvě bohů) jedna z planet, a ještě později zcela mrtvé těleso (bez tabulek osudu). Verze, že byl vytržen ze oceánského dna, byla již v dobách propagace této fámy, beznadějně usvědčena pohybem pevninských ker a reliéfem dna světových oceánů.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Byly časy, kdy byl obsah tuku v mléce známkou kvality. Dnes je slovo „tuk“ bezmála sprosté a zemědělci se podle toho brzy zařídí. Krávy začnou dojit nízkotučné mléko.

Novozélandští genetici zjistili, že některé krávy nesou geny, které jim dodávají schopnost produkovat nízkotučné mléko. Do roku 2011 chtějí mít stáda, která by produkovala „odstředěné“ mléko. Slibují si od toho velkou úsporu. Dneska se prodává jen asi čtvrtina mléka v plnotučném provedení. Mnohem větší oblibě se mezi konzumenty těší mléko (neměli bychom psát „mléko“?) se sníženým obsahem tuku. Mlékařům nezbývá než odstřeďovat a odstřeďovat. Jenže kam s mléčným tukem, který jim zbude? Mrazírny jsou ho plné a nikdo o něj nestojí.      (Zdroj: OSEL.cz)


O život na planéte Zem je veľký záujem - veď každú sekundu sa tu narodia približne traja ľudia. Ale aj napriek tomu, že takmer každý človek si aspoň raz v živote položil otázku, odkiaľ prichádza a čo sa s ním stane po smrti, ľudstvo má úplne opačné ponímanie svojho bytia. Človek väčšinou omylom považuje svoj terajší život na Zemi za jedinú skutočnosť, ktorá keď raz skončí, stane sa (asi) duchom a odíde do neznáma. To neznámo veriaci nazývajú nebom, v ktorom očakávajú príjemný pobyt ako odmenu za to, že niečomu uverili, na rozdiel od neveriacich, ktorí si myslia, že smrťou jednoducho všetko končí a prestanú existovať. V skutočnosti je duchom každý z nás už celú večnosť. Tu na zemi žijeme iba kratučkú chvíľku a po smrti hmotného tela, prostredníctvom ktorého tu môžeme existovať, sa vraciame znovu tam, odkiaľ sme sem prišli. Nie miesto, kam pôjdeme po smrti tela, by sme mali nazývať druhým svetom, ale tento život v hmotnosti. Správne by si mal človek uvedomiť, že keď mu umrie niekto blízky, v skutočnosti ho neopustil, ale iba predišiel a je viac doma, ako on sám.

Jeden z názorů na otázky lidského BYTÍ .... článek Nadpozemské sféry najdete na stránkách Poznanie.sk


Podle evropských odborníků je současná cena vodného a stočného v ČR 1,7 euro za metr krychlový vody hodně levná. Průměr v Evropě je čtyři až pět euro za kubík. Nejnákladnější při hospodaření s vodou je její úprava, čistění a odkanalizování. Tyto informace zazněly na včerejší tiskové konferenci před dnešním zahájením třídenních ekologických veletrhů na brněnském výstavišti. V Brně je nyní cena vodného se stočným kolem 60 Kč za kubík a v plánech je připraven její růst postupně až na 95 korun. To proto, aby spotřebitelé zaplatili alespoň část minulých nákladů na stavby Vírského oblastního vodovodu pro Brno a okolí a evropské půjčky na budování centrální ČOV Modřice i páteřní kanalizační sítě.    (Zdroj: Agris.cz)

Prý levná .... ha-ha-ha .... Ono záleží na úhlu pohledu ... jestli je člověk EuroPapaláš nebo obyčejný prací se živící jedinec ...


Město Praha chce uprostřed obytné zástavby Střešovic a Ořechovky postavit obří zdroj znečistění ovzduší. Na pozemku vodárny na rohu ulic Nad Octárnou a U Laboratoře má stát „Výduch Octárna“ – 14,5 m vysoký komín o průměru 10 m, který má z budoucích tunelů městského okruhu Malovanka - Špejchar vypouštět 60 miliónů m3 výfukových plynů za den.

Za rok výfuk vypustí 157 tun oxidů dusíku, což je trojnásobek produkce pražské teplárny Michle nebo téměř tolik, kolik produkuje spalovna Malešice (jen o 1/6 méně) – ty mají ale komíny o výšce 140 a 177 m a přitom ještě jejich horké spaliny dále samovolně stoupají. Jak to, že zde čtrnáctimetrový komín chrlí stejné znečištění přímo do oken obytných domů? Proč je výfuk veden z tunelu stometrovým kanálem k obytným domům?

V horkých letních dnech bude v tunelu asi o 10°C chladněji než venku, takže projektované ventilátory nebudou stačit a zplodiny budou v okolí výfuku Octárna rychle klesat a zamořovat Střešovice a Ořechovku. Oproti teplárnám se navíc z výfuku budou šířit ještě karcinogenní mikroprachové částice menší než 10 mikrometrů.     (Zdroj: Econnect)

Bože, do koho jsi to dal duše .... Už ty tunely vedoucí další desetitisíce aut téměř do centra historické Prahy .... Kdyby blbost mohla nadnášet ... atd...


V samém srdci Říma, pod Trajánovým fórem v kanalizaci postavené Etrusky si poklidně žije kolonie stovek sladkovodních krabů. Byť byli tito členovci objeveni teprve v roce 1997, mohou zde podle vědců žít už 3000 let, napsala agentura AFP.

Před deseti lety se tehdy student zoologie Massimiliano Scalici rozhodl vypustit nějaké přednášky a šel se s kolegou projít do Trajánova amfiteátru, největšího římského císařského fóra postaveného v roce 113. Zakopl o kámen a náhle spatřil podivného malého kraba s hnědým krunýřem.

S týmem vědců z Římské univerzity, expertů na komparativní anatomii, pozvolna odhalovali celou kolonii sladkovodních krabů Potamon fluviatile, o jejichž podivuhodné přítomnosti ve městě nikdo nikdy neměl ani tušení.

"Myslíme si, že jich je asi tisíc, ale je těžké to přesně odhadnout. Nelze je totiž označkovat, protože často mění krunýř. Tolik jich je proto, že nemají přirozené nepřátele. Kočky se o ně nezajímají a rackové sem v noci nechodí, protože místo je stále osvětleno," řekl Scalici agentuře AFP.       (Zdroj: EkoList)


K tradičnímu folkloru amazonských indiánů patří podivný tvor velikosti statného medvěda s rudohnědou srstí, mohutnými drápy, dvěma tlamami a silným ocasem. Tohoto tvora prý nelze zabít ani zranit. Je vůbec možné, aby takové zvíře existovalo?

O tomto podivném tvorovi, kterému domorodci říkají mapinguari nebo někdy také succurath, přicházejí zprávy již více jak 400 let a i dávno předtím si o něm brazilští a chilští indiáni vyprávěl hrůzostrašné historky. Podivný pralesní tvor se podle vyprávění domorodců dokáže postavit na zadní, vydává tak odporný zápach, že člověk při bližším kontaktu upadne do bezvědomí a jeho řev prý dokáže nahnat husí kůži i ostříleným lovcům. Při takovém popisu není divu, že byl až do poloviny 19. století odkazován do říše bájí a babských povídaček, i když se první zpráva o jeho existenci dostala do Evropy už roku 1558, kdy ji spolu s kresbou přivezl francouzský kněz André Thévet a o dvě stě let později uspořádal výpravu za tímto neznámým tvorem španělský král Carlos IV. ...

Více vám prozradí stránky Fantastická fakta ...


Čeští spotřebitelé nedůvěřují kvalitě potravin .... vyplývá to z posledního průzkumu agentury Gfk Praha. Ten zjišťoval, zda Češi vnímají potraviny v obchodech jako bezpečné. Dále se zaměřil na důvěryhodnost značek kvality a na vztah mezi cenou a kvalitou potravin. Lidé se domnívají, že je třeba potraviny vždy pečlivě vybírat.

O tom, že v nabídce obchodů jsou jak kvalitní, tak nebezpečné výrobky, je přesvědčeno 80 % dotazovaných, zodpovědných za nákup potravin v domácnostech. I přestože se snaží vybírat si prodejny, kde je nekvalitních potravin méně, 40 % z nich si někdy donese domů potraviny, jejichž jakost není valná. Že lidé věnují větší pozornost kvalitě potravin, dokazuje i to, že každý pátý člověk přestal nakupovat v obchodě, který nabízel nekvalitní zboží. Zároveň jsou však čeští spotřebitelé přesvědčeni, že nabídka kvalitních potravin se za posledních pět let zlepšila.

K obezřetnosti při nákupech přispěly i skandály se zkaženými potravinami, týkající se zejména velkých potravinových řetězců. Zřejmě proto jsou účastníci průzkumu přesvědčeni, že na českém trhu není dostatečná konkurence, která by dokázala zajistit odpovídající nabídku. Přesycenost českého trhu obchodními řetězci, často zneužívajícími své postavení, je všeobecně známá a občané mnohých obcí již odmítají stavby dalších hal.

Spotřebitelé si zvykli nakupovat ve svých obchodech, jimž ve velké míře důvěřují. Na druhé straně však požadují tvrdší postihy ze stran dozorových orgánů, pokud v obchodech s potravinami zjistí nedostatky. Mezi časté požadavky patří i trestní postih odpovědného vedoucího nebo uzavření prodejny, kde byly odhaleny závažné nedostatky.      (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


V peněžních ústavech občas maskovaní darebáci, mnohdy i ozbrojení, požadují peníze, které si tam neuložili. V budoucnu je však před odhalením nezachrání ani sebelepší maskování. Jejich nepřítelem se totiž stal nejnovější objev českých badatelů.

Naší kriminalistice a jejímu výzkumu patří tradičně přední místo na světě. Nyní se čeští odborníci blýskli unikátní metodou. S její pomocí lze pachatele spolehlivě rozpoznat podle stylu jeho chůze, odborně „pohybu na dvou nohách“ (bipedální lokomoce). Lví podíl na tom má zavádění moderní záznamové a počítačové techniky.

Unikátní objev, který se právě výrazně zapsal do světové kriminalistiky, se zrodil na Policejní akademii v Praze. Její prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry kriminalistiky prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., pro 21. STOLETÍ exkluzivně uvedl: „Lidskou chůzí se zabýváme již více než 25 let a výzkumy tak vycházejí z velkého souboru experimentálních měření. V minulosti nás zajímaly souvisle řazené stopy. Věnovali jsme se i tomu, jak člověk klade nohy a tím vytváří stopy. S tím vším souvisí délka kroku, dvojkroku, úhel stopy a její hloubení. To jsou pak jasné individuální znaky, které odlišují chůzi různých lidí.“ Podobně jako má každý z nás originální otisk prstu, platí to samé i o chůzi. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Každý z nás přece zdálky na první pohled pozná charakteristickou chůzi osoby, kterou dobře zná.     (Zdroj: 21@století)


Inspektoráty práce v roce 2006 provedly ve 13 obchodních řetězcích celkem 106 kontrol, při kterých zjistily 187 druhů pochybení. Nejvíce pochybení bylo zjištěno u obchodního řetězce Ahold (48 druhů pochybení), který v České republice provozuje prodejny Albert a Hypernova. Za četná porušení pracovněprávních předpisů mu však inspekce práce uložila pokuty, které v souhrnné výši za celý rok dosáhly do výše pouhých 10 000,- Kč. Nejvyšší souhrnnou pokutu ve výši 150 000,- Kč v roce 2006 od inspekce práce obdržel hypermarket Kaufland za 10 druhů porušení pracovněprávních předpisů. Řetězce Delvita, Billa, Baumax, Tesco, Lidl, Hornbach a Makro však z porušování pracovněprávních předpisů vyšly dokonce bez udělení pokuty.

Informace o výši uložených pokut, počtu pochybení a druzích pochybení v jednotlivých obchodních řetězcích si od Státního úřadu inspekce práce vyžádali právníci programu GARDE Ekologického právního servisu. Z informací, které Státní úřad inspekce práce programu GARDE poskytl, jsou zřejmá následující fakta týkající se porušování pracovněprávních předpisů za rok 2006.

Ahold - 48 druhů pochybení - celková výše pokuty 10 000,- Kč, Plus Discont - 33 druhů pochybení – celková výše pokuty 90 000,- Kč, Interspar - 19 druhů pochybení – celková výše pokuty 50 000,- Kč, Kaufland - 10 druhů pochybení – celková výše pokuty 150 000,- Kč Penny Market – 5 druhů pochybení - celková výše pokuty 50 000,- Kč,

V mnoha případech inspekce práce neuložila hypermarketu žádnou pokutu, přestože v některých případech zjistila četná porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů. Bez pokuty tedy zůstaly: Delvita - 23 druhů pochybení, Billa - 17 druhů pochybení, Baumax - 11 druhů pochybení, Tesco - 7 druhů pochybení, Lidl - 6 druhů pochybení, Hornbach - 6 druhů pochybení, Makro - 2 druhy pochybení,

Nejčastěji inspekce práce odhalila porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nedodržování stanovených přestávek mezi směnami, nepřetržitého odpočinku v týdnu, nadměrné nařizování přesčasů a nesrovnalosti v jejich proplácení, nesrovnalosti ve vedení evidence docházky a rozvržení pracovní doby zaměstnanců.      (Zdroj: Ekologický právní servis)


30 05. 2007     Třicátého května 1434 byla vybojována bitva u Lipan. Toto střetnutí znamenalo zásadní obrat v husitských válkách. Porážka vojska sirotků a táboritů s konečnou platností oslabila radikální stranu kališníků a sesadila polní obce z pozice rozhodujícího politického činitele. Bitva skončila rozhodným vítězstvím utrakvisticko-katolické aliance.


Již mnoho let nacházíme v mnoha populárních publikacích zmínky o velkých ba přímo obřích pyramidálních stavbách v Číně. Pro mnoho zainteresovaných osob jsou tato tvrzení velkou hádankou a pro mnoho dobrodruhů velkou výzvou. Jak bylo také několikrát opakovaně avizováno, jsou některé z objektů viditelné i přes systém „Google Earth“. Jenže oficiální vědecký pohled na tuto otázku je jednoznačný. Žádné pyramidy v Číně neexistují. Jaké je tedy skutečnost? Jde v této kauze pouze o manipulativní informace a nebo skutečně tu máme co dočinění s novým mystériem? Na které straně tedy leží pravda?    

Čtěte v článku Otazníky kolem "Velké Bílé Pyramidy" v Číně na Matrix-2001.cz


Utrpení z potlačených tužeb ani tvrdá kázeň, s níž se podřizujeme svým vzorům, nás nedovedly k pravdě. Dojít k pravdě vyžaduje nepokřivenou, svobodnou mysl.

Zeptejme se však nejdřív, jestli svobodu opravdu chceme. Zajímá nás naprostá svoboda, anebo jen vysvobození z nepohodlných a nepříjemných okolností? Rádi bychom se osvobodili od nevlídných a bolestivých vzpomínek, od zlých zkušeností, ale stejně tak rádi bychom si podrželi své útěšné teorie, hesla a vztahy, které nám přinášejí uspokojení. Ale jak jsme už viděli, podržet si jedno a zbavit se druhého není možné, protože potěšení a bolest jsou od sebe neoddělitelné.

Je tedy záležitost každého z nás, jestli chce nebo nechce být naprosto volný. Pokud ano, pak je třeba porozumět, co svoboda obnáší a v čem vlastně tkví její povaha.

Když se z NĚČEHO vyvléknu nebo vymaním - například z psychické bolesti - je to svoboda? Anebo to slovo znamená něco úplně jiného? Jistě se lze například vymanit z žárlivosti. Ale nebude to pouhá reakce, která nemá s volností mnoho společného? Vymanit se z určitých názorů na základě rozumové úvahy lze celkem snadno. Ale důvod k tomuto "osvobození" je pouhou reakcí, protože mé přání zbavit se svých názorů způsobila skutečnost, že se mi staly například nepohodlnými anebo vyšly z módy. Nacionalistou nejsem třeba jen proto, že věřím v internacionalismus, anebo že z ekonomických důvodů nepovažuji za rozumné zaobírat se hloupostmi, jako jsou státní znak nebo vlajka, a tak jsem to hodil za hlavu. Anebo jsem se třeba konečně vyvlékl z vlivu nějakého duchovního či politického vůdce, který lidem slíbil svobodu, jakmile vyhraje volby a nastolí pořádek. Má však rozumová úvaha a logický závěr něco společného s volností?

(Ukázka z článku Svobody nelze dosahovat na stránkách Jitřní země)


Internet se stal novým elektronickým vědomím planety poskytující zcela nový druh služeb než nabízí televize, rádio, a také noviny, magazíny a knihy, u kterých je člověk také omezován geograficky ale i časem a náhodou. Některé noviny a časopisy vycházejí jen lokálně. V důsledku toho je drasticky omezena šiřitelnost informací. Internetový protokol TCP/IP je vlastně pozdější verzí technologie, kterou vyvíjela armáda. To je asi ironie života. Protože internet umožnil zjistit si naprosto cokoliv, co kdokoliv na této planetě napíše ať už žije v jakékoliv zemi a pomohl tím odhalit, že je tu jakási neexistující skutečnost, která byla řadu let zdárně skrývána masmédií. Pravdu, že korupční skandály, o kterých informují masmédia jsou jen vrchol ledovce, a že s 11.září to také bylo jinak než se zdálo. Nebylo? Důvody potlačovat internet v rozvoji jsou a nemusí být náhoda, že byl řadu let monopolisticky svěřen do rukou nekompetentnímu Telecomu, který teprve až v roce 2006 byl donucen zaplatit pokutu za to co předvedl s ADSL. Internetoví provideři se stali obětí závislosti na Telecomu, který pořídil zastaralou technologii a dokonce ani nebyl schopen ji správně nakonfigurovat. Podle odborníků byla správa agregace nakonfigurována tím nejnefektivnějším způsobem, jaký si snad lze představit.

Takže byl v tom záměr? Nevím. Ale měl bych si snad myslet, že tady v České republice nežijeme v ilumináty řízené zemi, když ČR již dlouhá léta spadá pod světovou banku? Situace ve všech zemích je zdá se stejná. EU se také příliš neliší od drakonické politiky USA se svými zákony pro cenzuru na internetu a plány v souvislosti s projektem Internet 2, který má běžet na protokolu IP verze 6. IP adresa je zde 128bitová, z čehož plyne ohromné množství možných ip adres, které mají být používány i pro domácí přistroje, ať už je to spotřebič v kuchyni kupříkladu lednička tak i bezpečnostní systémy nebo i případně, aby každý člověk měl svou osobní internetovou adresu získanou už i při narození. ....

(Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


Šokující televizní klání připravila nizozemská společnost Endemol, jež kdysi přišla s reality show Velký bratr. V pátek uvede v Nizozemsku soutěž The Big Donor (Velký dárce), kde bude trojice nemocných lidí soupeřit o ledvinu, kterou se rozhodla věnovat 37letá Lisa trpící rakovinou.       (Zdroj: Novinky.cz)

Jestli je to pravda ... jako že asi ano ... pak jde o případ hyenismu, jaký hned tak nemá obdoby. Připomíná mi to jednu poměrně starou scifi povídku z budoucnosti, kde běžel seriál Můžete to být i vy (pokud si vzpomínám). Celý den byly vysílány indicie vedoucí k jednomu tajně vylosovanému člověku. Pokud ho někdo podle náznaků vypátral, směl ho beztrestně zabít a získat odměnu ... Tak jsem zvědav, kdy tohle napadne některého z těch manažerů, co by si pro peníze nechali snad odsát i vlastní mozek .... (nebo se jim to už stalo?)


Jíte? Jezdíte? Stavíte? Nakupujete? Čtete? Přebalujete? Perete? Topíte?

V Praze 2 na náměstí Míru proběhne 5. června od 10:00 do 18:30 další ročník Ekofestivalu, který pořádá Zelený kruh. CENIA, jako jeden z hlavních partnerů akce, připravila pro veřejnost stánek, s informačními materiály o ekoznačení a ekologicky šetrných výrobcích. V průběhu dne také proběhnou na pódiu hry a hrátky, věnované ekoznačce. V souvislosti s festivalem se také v prostorách radnice Prahy 2 uskuteční výstava Česká krajina. Více informací naleznete na plakátech s podrobnými informacemi; odkazy na ně najdete na stránkách CENIA


V pondělí 28. 5. 2007 uskutečnila americká kosmická sonda Cassini další průlet kolem největšího měsíce planety Saturn – kolem Titanu. Prolétla kolem něj rychlostí 6,1 km/s ve výšce 2300 km nad povrchem. Z tohoto průletu zatím nebyly publikovány radarové snímky. Připomeňme si alespoň některé obrázky z minulých průletů.

Tento snímek by pořízen radarem na kosmické sondě Cassini v průběhu blízkého průletu nad polární oblastí měsíce Titan 22. 2. 2007 ve výšce 1000 km nad povrchem. Zachycuje velký ostrov, nacházející se uprostřed jednoho z největších jezer, doposud objevených na Saturnově měsíci Titan. Tento obrázek poskytuje další důkaz, že se největší jezera na Titanu nacházejí v polárních oblastech.

Zobrazený ostrov má rozměry 90 x 150 km, což je srovnatelná velikost například s ostrovem Kodiak u Aljašky či s ostrovem Big Island (Havajské ostrovy). Ostrov může být ve skutečnosti poloostrovem, spojeným jakýmsi mostem s velmi rozsáhlou „pevninou“. Pokud se detailněji zadíváte na obrázek (například vpravo dole), objevíte tam několik velmi malých jezer, jejichž výskyt může být závislý na místní topografii (mohou se objevovat či zanikat s proměnlivým množstvím srážek – kapalného metanu).       (Další informace a fotografie najdete na Astro.cz)


Přestože se světová produkce obilovin v letošním roce zvýšila, celkové zásoby podle FAO stěží pokrývají požadavky a ceny pravděpodobně zůstanou i nadále vysoké.Vzhledem k tomu, že produkce v letech 2005 a 2006 významně poklesla, jsou v současné době dodávky obilovin jsou předmětem zvýšeného zájmu. Poptávka se zvyšuje, zásoby se snižují a ceny rostou.      (Zdroj: Agris.cz)

Kristepane ... a diví se někdo, když se na obilí předělávají vytápěcí kotle?


Základním požadavkem pro porozumění energetice je porozumění především lidskému tvoru samotnému. Bez tohoto porozumění není možné vůbec nalézat správné klíče k dnešním úskalím energetiky, zejména pak v souvislosti se soběstačností malých společenství lidí na úrovni obcí či regionů.

Z pohledu energetického je pozemský člověk, jednoduše řečeno, dvojí soustavou energií. První částí je energetický systém tělesné schrány a druhou částí pak je energetický systém jeho nitra - energetický potenciál duchovní.

Úvaha o energetice lidské společnosti - energetická budoucnostFunkci tělesné schránky zabezpečují nejen zdroje vnější, ale správné využití této energie v tělesné soustavě je věcí požadavků a harmonie jednotlivých částí těla a orgánů. Výslednici se souhrnně říká zdraví.

Zásadním problémem soudobého člověka a lidské společnosti je však téměř úplná absence zohlednění energetických požadavků nitra člověka. V tom tkví příčina neřízeného zmatku, který se vybíjí mimo jiné mrháním u většiny vnějších energetických zdrojů, zmatku směřujícímu nakonec k rozpadu společenství i států a úpadku člověka samotného, za doprovodu velkého ničení základny života na Zemi, i jejího okolního prostoru. Musíme si zde ale znovu připomenout, že dnešní lidstvo však trpí především hladem po niterní energii, která je zcela odlišná od energie hrubé hmoty.

(Jak je to s energiemi u člověka dál, čtěte na stránkách Gnosis9.net)


Lidská historie vykazuje opakující se cykly dob temna trvající asi 2000 let, s malými přeryvy asi 200 let dlouhých období plných vědeckých objevů a technologických průlomů. Pak se nová věda rychle zvrátí do nové formy náboženství ovládajícího svět. S nosnou “vírou” globálně oteplovacího náboženství coby zvěstovatele, má pod novou “jedinou celosvětovou vládou” brzy začít další temné období.

Proč taková chmurná vize budoucnosti - to se dočtete v článku Globální oteplování jako zjevení z 65. čísla WM magazínu


I malé množství estrogenu, které se dostává do odpadní vody z antikoncepčních pilulek, může podle nové studie způsobit rozvrat v populacích ryb, napsal National Geographic.

"Ženy vylučují estrogen přirozeně a ženy, které užívají antikoncepci, vylučují navíc i umělý estrogen obsažený v pilulkách," tvrdí Karen Kiddová, bioložka z univerzity v Novém Brunswicku. "Tyto estrogeny nemusí být během procesu čištění vody úplně rozloženy, a dostávají se tak do řek a potoků."

Rybí samci vystavení estrogenu se feminizují a začnou produkovat stejné bílkoviny jako samice při vývoji vajíček. Některým samcům se dokonce vytvářejí vajíčka ve varlatech. "Podle výsledků našeho výzkumu není potřeba mnoho estrogenu, aby se rybí samec feminizoval, ani aby došlo k ovlivnění rybí populace," řekla podle National Geographic Karen Kiddová. Již několik studií prokázalo, že estrogen a podobné sloučeniny feminizují rybí samce, avšak dopad na populace ve volné přírodě byl až dosud neznámý.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)


29 05. 2007     Devětadvacátého května 1453 dobyli Turci v čele se sultánem Mehmedem II. Konstantinopol. Tím zanikla byzantská říše. Toto datum je některými historiky považováno za konec středověku.

Ve světě se slaví tzv. Svátek sousedů - v ČR poprvé slaven r. 2006. Tradici založil r. 1999 v Paříži bývalý pařížský zastupitel Atanase Périfan; cílem je sblížení lidí, kteří spolu obývají jeden dům, ulici nebo čtvrť


Horká aktualita ... Na Dni vína, který již počtvrté v sobotu 26.5. 2007 pořádala Svobodná spolková republika Kraví hora byl odhalen krásný pomník .... nejlepším přátelům vinařů - kvasinkám. Pomník odhalil za přítomnosti presidenta republiky Kraví hora nejstarší z vinařů, jemuž je již přes 90 let ... Na kameni je nápis ... Kvasince věnují vděční vinaři z Bořetic - 26.5. 2007. Takovéhle pomníky mají šanci přetrvat věky. Kvasinky budou užitečné stále .... na rozdíl od mocných tohoto světa nechávajících se rovněž tesat do kamene.


Před 12 900 lety se v zemské atmosféře kdesi nad Kanadou rozpadla a explodoval velká kometa. Rozsáhlá území Severní Ameriky zachvátil požár, vše bylo pokryto troskami exploze a popelem. Vyspělá kultura předchůdců indiánů dnes nazývaná Clovis spěla rychle ke svému úpadku.

Za tímto scénářem stojí rozsáhlý výzkum týmu 25 vědců z různých oborů, jehož výsledky byly představeny na konferenci American Geophysical Union v mexickém Acapulco.

V historii naší planety došlo mnohokrát k masovému vymírání živočišných i rostlinných druhů. A nejednou za to byly pravděpodobně zodpovědné dopady kosmických těles. Asi každý čtenář si v této souvislosti vybaví už takřka „zprofanovaný“ případ vyhynutí dinosaurů a dalších druhů na konci křídy před 65 milióny let. To ovšem není jediná podobná událost. Zatímco někteří vědci horlivě hledají krátery a další důkazy pro kosmické katastrofy při sebemenší změně klimatu v historii, jiní se těmto snahám úpěnlivě brání. Ohledně řady takovýchto událostí tak panují mezi vědeckou komunitou spory.      (Zdroj: OSEL.cz)


Vědci z holandské University Medical Center v Groningenu srovnali výsledky studií provedených mezi 150 000 lidmi v 15 zemích. Výsledek je překvapivý: skutečně existuje skupina lidí, která je zvlášť náchylná k všemožným nehodám, přitahuje je.

Do takto „oddělené“ skupiny nešťastníků patří asi 1 člověk z 29. Nemělo by jít o určitou sociální či věkovou skupinu (typu „dětem se děje více nehod“ apod.) a snad ani o vliv profese (dalo by se předpokládat, že třeba profese typu automobilového závodníka budou nehody přitahovat). Co mají nešťastníci vlastně společného, ale zatím jasné není.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Test MF DNES přinesly šokujícíc zjištění: každá druhá hračka z měkkého PVC obsahuje toxické ftaláty. Z dvaceti výrobků pro děti, které pro MF DNES zkoumali ve zlínském Institutu pro testování a certifikaci, šestnáct bylo vyrobeno z PVC, z nich pak každý druhý obsahoval ftaláty. Test MF DNES se zaměřil jen na výrobky z měkkých plastů pro nejmenší. Ftaláty obsahovaly hračky, které se dávají jak nejmenším dětem na hraní do vany – nafukovací králíček, plovoucí kačenka a pískací prasátko, tak hračky pro trochu větší děti – sada divokých zvířátek a panenka. Objevily se i v pomůckách pro děti – v nafukovacím krytu na baterii u vany nebo v síťce na hračky. A našly se také v dětském dalekohledu, před kterým varovala Česká obchodní inspekce už na konci minulého roku a nařídila jeho stažení z prodeje. Nebezpečný výrobek tedy už neměl být v obchodech. Za účelem testování byl koupen koncem února.     (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Já si nepamatuji, že by některý z mých spolužáků byl "hyperaktivní" a nebo trpěl "lehkou mozkovou disfunkcí". Dnes je výjimka, když některé dítě takto diagnostikováno není. Je to ještě nenormální? Přichází věk Vodnáře a s ním celá planeta postupuje vibračně do vyšší úrovně. A také bytosti, kteří se na naší planetě inkarnují se těmto změnám musí přizpůsobit. Proto se v posledních letech stále více k nám na Zem inkarnují bytosti, které už jsou na tu "novou dobu" patřičně vybaveni. Jejich duchovní úroveň odpovídá tomu novému, co přijde. Protože v auře každého člověka se odráží tato jeho duchovní úroveň, lze je podle této barvy poznat. Mají ji indigově modrou.

Ale představte si situaci, že vás se vším,co víte a znáte a se všemi vašimi zkušenostmi teď někdo samotné vysadí v pravěku mezi neandrtálci, kteří neznají ani oheň. A řeknou vám, že teď mezi nimi musíte žít. Jak se budete chovat a cítit? Nikdo Vás zřejmě nepochopí, když jim budete vysvětlovat, že maso je lepší opečené na ohni. Stanete se pro domorodce velice nepřizpůsobivými a problematickými. A stejně tak se cítí i Indigové dítě....     (Jak indigové děti poznáte a jak se k nim chovat .... čtěte na stránkách Životní-energie.cz)


Praha, 25. května 2007 – Vláda České republiky dnes dopoledne podpořila návrh ministra Martina Římana, aby se Česká republika soudila s Evropskou komisí kvůli množství tzv. emisních povolenek. Emise chce přitom Říman zvyšovat hlavně proto, aby mohl do roku 2012 státem vlastněný ČEZ vyvážet čtvrtinu veškeré elektřiny vyrobené v Čechách. Greenpeace rozhodnutí vlády ostře odmítá. Evropská komise letos v březnu povolila České republice třetí nejvyšší emise oxidu uhličitého na obyvatele z celé EU. České vládě to však připadá málo a chce se s Bruselem o množství emisí soudit. Vláda loni na podzim požádala Brusel o 102 miliónů povolenek ročně pro roky 2008 – 1012. Skutečné emise přitom v letech 2005 a 2006 dosáhly jen 82,5, resp. 83,7 miliónů tun. ČR tedy chtěla svoje emise o zvýšit o čtvrtinu. Evropská komise nakonec letos v březnu rozhodla, že ČR povolí zvýšení „jen“ na 86,8 miliónů tun. Účelem celého systému obchodování s emisemi je přitom množství skleníkových plynů dlouhodobě snižovat. Nejvíce povolenek v ČR spolykají elektrárny a teplárny. Ani nejodvážnější odhady tuzemské spotřeby elektřiny ale nemohou zdůvodnit vládou požadované zvýšení emisí o 25 %. Ministr Říman si však poradil: naplánoval zvýšení českého vývozu elektřiny na 20 TWh ročně, tedy na čtvrtinu současné produkce všech domácích elektráren. Již nyní je ČR s 13,5 TWh ročně třetím největším vývozcem elektřiny na světě. Protože Temelín ani Dukovany svůj výkon již zvyšovat nemohou, musel by ČEZ další elektřinu na vývoz získávat zvyšováním výkonu severočeských hnědouhelných elektráren. Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský dnes k rozhodnutí vlády uvedl: „Brusel nám v březnu schválil zvýšení emisí, které nás posune na místo třetího nejhoršího znečišťovatele v EU. Tvrdit, že je to málo, a chtít se kvůli tomu soudit, je směšné. Proč by měla EU prostřednictvím povolenek dotovat export elektřiny z hnědouhelných elektráren, které mají jedny z nejvyšších emisí v Evropě? Příště by mohli ministři zažalovat Brusel, protože odmítá dotovat pálení pneumatik v kamnech. Mělo by to stejnou logiku a ostuda by to byla přibližně stejná.“      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Ministr pro evropské záležitosti a vicepremiér Alexandr Vondra (ODS) v Otázkách Václava Moravce v ČT varoval, že pokud Česká republika odmítne vybudování americké radarové základny na svém území, může to znamenat narušení spojeneckých svazků v rámci NATO. Podobné kroky by pak mohly mít za následek, že se Češi na své spojence nebudou moci spolehnout a budou muset obnovit povinnou vojenskou službu. .... (Zdroj: Britské listy)

Tak nevím ... je to vydírání ... není to vydírání .... No ale každopádně bych si skoro myslel, že na spojence by se člověk měl spolehnout bez kladení podmínek ... stejně jako na přítele. Ale to je asi příliš naivní postoj ...


Kofein nás provází téměř na každém kroku a není obsažen jen v kávě nebo čaji. Přidává se i do sladkých či hořkých limonád, protože výrazně působí na chuťové buňky. Je také součástí léků a tablet na hubnutí. Nyní se zjistilo, že prospěšný i stárnoucím lidem.

Podle nových zjištění vědců může být konzumace nápojů s obsahem kofeinu velmi prospěšná pro starší lidi, neboť tato látka ochraňuje stárnoucí srdce. Nejen káva, ale také různé nápoje typu kola, obsahující vysoké dávky kofeinu, tak mohou skutečně pomáhat. Čím větší příjem se této látky tělu dostává, tím je ochranný efekt na srdce vyšší. Americký profesor John Kassotis se svými kolegy ze SUNY Downstate Medical Centre and Brooklyn College v New Yorku sledoval osoby starší 65 let, zejména údaje o jejich zdravotním stavu a výživě. Statistické zhodnocení výsledků studie pak potvrdilo, že osoby s nejvyšším příjmem nápojů obsahujících kofein byly podstatně méně ohroženy onemocněním koronárních cév. "Ochrana kofeinem před smrtí způsobenou chorobami srdce ve stáří je patrně způsobena tím, že tato látka zvyšuje krevní tlak," tvrdí profesor Kassotis. Odborníci z New Yorku také prokázali vztah mezi výší příjmu kofeinu a silou účinku. Čím více této látky v nápojích starší osoby přijímaly, tím byl účinek ochrany jejich srdce silnější. Do výzkumu však byly zařazeni pouze jedinci, kteří netrpěli vysokým krevním tlakem (hypertenzí). Vysoký krevní tlak totiž kofein ovlivňuje negativně.      (Zdroj: 21@století)


Mnoho lidí žije v přesvědčení, že syrová strava je za všech okolností lepší než vařená. To je však omyl. A především tady platí: všechno je otázkou míry. Existují lidé, kteří nejsou schopni strávit velké množství syrové stravy. Existují navíc určité druhy zeleniny, které vydají teprve při vaření to, co v nich opravdu je. Třeba lehce podušená mrkev je pro lidské tělo lépe stravitelná, než ta syrová. Ten, kdo má mrkev raději syrovou, by si ji měl alespoň nastrouhat. A hlavně si pamatovat, že beta-karoten, tedy vitamin A, se rozpouští jen v tuku a je tedy potřeba kapka oleje.     (Zdroj: Řev přírody)


Více zábavy může zlepšit kvalitu masa u prasat ... U prasat ve výkrmu je potřeba zlepšit welfare zejména zvýšením pohybové aktivity a minimalizací stresu. Prasata ve výkrmu v intenzivních chovech vedou zpravidla velmi jednotvárný, nudný život s nedostatkem pohybu, často přerušovaný pouze podáváním krmiva, které probíhá dvakrát denně. Tuto příležitost vítají jako vytržení ze stereotypu, vrhají se ke krmnému žlabu, kde se vzájemně napadají, protože se cítí ohrožena svými kolegy. Krmivo se proto snaží přijmout co nejrychleji, hltají, strkají se, což u nich vede ke vzniku akutního stresu. Poté co všechno krmivo zmizí, upadají prasata opět do původní letargie.      (Zdroj: Agris.cz)


28 05. 2007     Letnice, Seslání Ducha svatého či Svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (šavuot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání.

O Letnicích si můžete u nás přečíst v článku Svatodušní svátky známé - neznámé.


Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení nastaly letnice, jeden z největších svátků roku, kdy Hebrejci přicházeli do Jeruzaléma ze všech zemí, do nichž se odstěhovali. Město bylo plné cizinců: byli to všechno Židé, ale zdálo se, že to jsou cizinci, protože se oblékali podle způsobu národů, s nimiž žili a jejichž jazyky mluvili.

Apoštolové se shromáždili v domě, kde žili, spolu s Marií, Ježíšovou matkou, a se skupinou učedníků. Náhle sestoupil přislíbený Duch svatý: dům se zachvěl jakoby hukotem prudkého vichru a zjevily se jakoby ohnivé jazyky a spočinuly na hlavě každého z nich.

Zázrak! Zatímco ještě ne dlouho předtím apoštolové byli naplněni strachem a skrývali se, nyní se cítil silní, odvážní a plní radosti Okamžitě vyšli ven a zástupu, který byl zvědavý, co znamenal ten vichr a hluk, začali zvěstovat o Ježíšovi a zvali všechny, aby se stali jeho následovníky.

Zázrak nad zázraky: posluchači, pocházející z různých zemí, mluvili různými jazyky, a přesto každý z nich slyšel apoštoly mluvit svou řečí! Také proto věnovali pozornost tomu, co jim říkali.     (Zdroj: Víra.cz)


Tisíce českých domácností čeká od příštího roku zdražení tepla. Podle návrhu ekologické daňové reformy, který včera schválila vláda, zvednou nové daně cenu tepla u většiny typů vytápění.

Nově zaváděná ekologická daň má zdražit hlavně ta paliva, která zatěžují životní prostředí. Právě to má donutit spotřebitele k úsporám energií a k přechodu na technologie šetrné k přírodě.

Při topení v rodinných domcích tak bude od nové daně osvobozen plyn, naopak na uhlí bude uvalena nová patnáctiprocentní ekologická daň, podraží i topení elektřinou.

Změny se dotknou i mnoha lidí žijících ve městech, jejich byty jsou vytápěny dálkově. Nová daň má zatížit teplo ze všech dálkových kotelen, které nemají takzvanou kogenerační výrobu (současnou výrobu tepla i elektřiny).      (Zdroj: EnviWeb)

Stejně je to humbuk, zelená zástěrka, jak z lidí dojit peníze. Copak si někdo myslí, že ten, kdo topí "neekologicky" by také raději neměl komfortní vytápěcí systém řízený automatikou? Ale prostě na to nemá ....


V roce 1995 přistála sonda Galileo na Jupiteru a začala měřením celé škály změn. Vědci z NASA zjistili, že atmosféra Jupiteru má o 100 stupňů vyšší teplotu, než se předpokládalo. Množství těžkých prvků (jako je kyslík) v atmosféře Jupiteru se snížilo o neuvěřitelných 10% mezi rokem 1979 a 1995, což odpovídá 20 Zemského objemu kyslíku, „trapně“ se vytrácejícího během 16 let.  Zároveň došlo v období mezi lety 1979 a 1995 ke zvýšení vyzařování emisí z Jupiteru o přibližně 25%. [51] Jupiterovým nejbližším měsícem je lo, satelit s nejaktivnější sopečnou činností v celé sluneční soustavě. Nezapomínejme, že dopad Komety SL-9 vyvolal obrovský energetický nárůst na Jupiteru, počínaje 19. července 1994 efektem zvaným “K” impact a konče “oblouky narůžovělého polárního vyzařování” (obr.17), přičemž jeden z nich proudil k severnímu a jižnímu pólu lo a ukázalo se, že od té doby je stabilním, přetrvávajícím úkazem. O rok později, v červenci 1995, se na lo rozvinul obrovský, zářící 200 mil široký výjev...nikoli v polárních oblastech, kde vstupoval zářící energetický oblouk, nýbrž přímo podél rovníku! Toto byla mnohem dramatičtější změna než jakákoli jiná pozorovaná v předešlých 15 letech.

Článek na Matrix-2001.cz končí upřímným doznáním .... Toto je velice kultivovaný způsob jak říct: “My k sakru nemáme ani ponětí, co se tu na vědecké úrovni děje!”


Debata o podobě šumavského národního parku se vede už dlouho a to, co vidíme po orkánu Kyrill, potvrzuje, že je potřeba unikátní lesy na hřebenech hor nechat přirozenému vývoji. Správa parku však důsledně asanuje polomy v nižších polohách a na okrajích národního parku, aby kůrovec neohrozil okolní hospodářské lesy. Takový přístup k nejcennějším územím je v evropských národních parcích samozřejmostí. Jedině tak můžeme pozorovat přírodu, která jde svoji vlastní cestou a poradí si bez lidské pomoci. Nevidím opravdu žádný rozumný důvod, proč bychom v českých parcích měli hledat nějaký jiný, originální, český přístup. Proto také na Šumavě není na místě slovo kalamita, ale vichřice,“ shrnul na dnešním veřejném slyšení v Senátu přístup resortu životního prostředí ministr Martin Bursík.

Na více než 80 % plochy parku se důsledně asanují polomy a vývraty po orkánu Kyrill. Zbylých necelých 20 % se ponechává přirozenému vývoji, jaký zde probíhal po tisíciletí. Tento diferencovaný přístup doporučuje i expertní posudek, který se zabýval hodnocením vlivů návrhu asanace na soustavu evropsky významných lokalit Natura 2000. Podle něj je navíc třeba zcela vyloučit zásahy proti kůrovci v horských a rašelinných smrčinách a v bučinách.

Jednoznačně se ukazuje, že tam, kde se v horských oblastech v minulosti kácely stromy napadené kůrovcem a les se otevřel, popadalo výrazně více stromů než tam, kde se napadené stromy nechaly stát. Kdyby zde v minulosti nebyly kácením kůrovcem napadených stromů vytvořeny holiny, které vpustily do porostů vítr [4], dnešní polomy by byly mnohem menší. Jedinou možností, jak tento nastartovaný koloběh otevřená porostní stěna –> polom –> asanace –> nová porostní stěna –> nový polom zastavit, je přestat s asanací. Smrky sice napadne kůrovec, ale suché stromy a pahýly budou fungovat jako větrolam. Pod jejich ochranou může růst nový, přirozený les. To potvrzují i zkušenosti z národního parku na bavorské straně Šumavy. Obnovující se zdravý les pod uschlými stromy je pro další vývoj krajiny rozhodně lepší než pusté holiny, vzniklé při kácení stromů kvůli kůrovci.     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Nejlepší čas pro pořízení fotografií duchů je po setmění a pozdější doba. Chce to mít temné pozadí večera jako kontrast, když se spustí blesk fotoaparátu a vyzdvihnout do popředí objekt, který...

Mezinárodní společnost "Ghost Hunters" učí své členy, že "Duchové jsou všude!". Přemýšlejte, co Vám tímto chceme říct. Tvrdíme, že duchové jsou všude, nejenom ve starých, hrůzu nahánějících domech, nebo na odlehlých hřbitovech. Duchy nemusíme vyhledávat na takových typických místech, ale klidně v nových budovách a domech.

Pojďme prozkoumat, proč by se duchové měli zjevovat na uvedených místech. Duch mohl žít, nebo pracovat na daných místech během svého života a zamiloval si to tak moc, že se po smrti nechtěl vzdát budovy, apartmánu nebo jiného obývatelného komplexu. Toto je častý příklad historických budov, kde nynější obyvatel může stále vidět pohybovat se po domě "bývalého majitele".

Učíme, že duchové mají inteligenci, emoce a názory stejné, jaké měli za života. Jestli-že milovali nějaké místo, nebo dům za svého života, pak ho milují stejně i po smrti a nechtějí se ho vzdát. Myslíte si, že jsou prokletí? Samozřejmě, že ne! Zamyslete se nad vaším životem. Žili jste někdy v nějakém domě, nebo na nějakém místě, ke kterému vás vázalo nějaké pouto a vy jste jej nechtěli opustit? Nezapomínejte, že duchové jsou odrazem svých pozemských životů, jen pozbyli těla.      (Zdroj: Vítejte ve světě kouzel a magie)


Český Honza se může směle srovnávat s afghánským Talibanem. Alespoň co se týká velikosti obchodu s mákem. Makové buchty, šišky či rohlíky pokropené mákem dělají z Čechů jedny z největších jedlíků máku na světě. A čeští zemědělci jsou i díky tomu jeho největší pěstitelé na světě. "Podle osetých ploch jsme už druhým rokem největší pěstitelé na světě," potvrzuje Zdeněk Kosek ze sdružení Český mák. Statistiky ministerstva zemědělství potvrzují velký nárůst ploch, na kterých se mák pěstuje. Jedním z důvodů je i rostoucí velkoobchodní cena makových semínek, která přesahuje i třicet korun za kilogram.

Ještě v devadesátých letech se u nás pěstoval mák na necelých deseti tisících hektarech, letos je oseta už sedmkrát větší plocha. "Pěstovat ho umíme, navíc tu jsou pro něj příznivé podmínky," vysvětlil předseda agrární komory Jan Veleba. Zemědělci na něj nedostávají dotace, přesto je pro ně jednou z nejvýnosnějších plodin. "Je to ale také dost riskantní rostlina náchylná na počasí," upozornil Kosek. Ukazují to i čísla o výnosech na hektar, která se meziročně liší i o polovinu. Na pěstování máku se vrhají i zemědělci na Hané, kteří přišli uzavřením cukrovarů Eastern Sugar o odbyt pro řepu.      (Zdroj: Agris.cz)


Filmový průmysl pracuje někdy s velmi krásnými příběhy, jindy s úchylnými díly plnými perverze a zvrácenosti, vždy ale s reklamou!

Základním prvkem filmové reklamy je dlouhá desetiletí tabák. Distributoři tabákových výrobků potřebovali svůj výrobek, drogu dostat k lidem, naučit lidi na tabák.

Tabákové drogy totiž nezačnou děti a mladí lidé užívat jen tak. Nikoho nenapadne si ubalit usušený tabák do papírku a pustit se do nejničivější drogové závislosti našich dějin - kouření. Pokud se ale cigareta nabídne v ústech atraktivních, charismatických herců, často na pozadí krásného příběhu, tato reklama bezchybně funguje.

Podle amerických vědců tak účinně, že filmový průmysl prakticky nahrazuje tabákovému zemřelé kuřáky. Vědci prokázali, že filmová studia získají umístěním reklamy do filmů tabákovým firmám jen v USA ročně 390 000 nových dětských kuřáků. V ostatních "civilizovaných" zemích je situace obdobná, v ČR horší. Denně začne vlivem filmové reklamy kouřit nejméně sto českých dětí.

Je to zvláštní situace, někdo vymyslí příběh a vytvoří první fikci, někdo ji doplní o reklamu, nejčastěji tu tabákovou a zafinancuje, to je druhý vstup do fiktivního příběhu a konečně třetí. Režijní zpracování, kdy režisér znovu vstoupí do fiktivního příběhu a podle svého jej upraví a převede do finální podoby - filmu.

Diváci pak hltají filmové příběhy a z herců se staly uznávané modly, opravdu filmový průmysl má všechny znaky náboženského fanatismu. Z filmů citujeme, filmové příběhy známe často popaměti a stále dokola se necháváme unášet vymyšlenými příběhy, což by asi byla krásná relaxace, kdyby nám mezitím na film nevymíraly stovky milionů dětí po celém světě. Kdyby neubývala krásná příroda, která zbývá už tak tak pro filmaře, kteří vyhledávají krásné exteriéry, aby nám nabídli co?

Nemoci a smrt je smutná, ale přesná odpověď.

Veškerá zpravodajská média se točí kolem filmových festivalů a herců, kteří prodávají své charisma, aby způsobili bezpočtu dětí nevratné tragedie zdravotní i osobní. Prokazatelné důsledky vleklé symbiózy tabákového a filmového průmyslu Bohužel řeší, pokud mohou, až lékaři.

Film zásadně nepředstavuje cigaretu jako zdroj závislosti a desítek těžkých, často neléčitelných a velmi útrpných, chorob, ale naopak ji klamem nabízí jako nutný symbol úspěšného rozvoje osobnosti, společenského i sexuálního úspěchu.

Dnes je propagace kouření dětem nejagresivnější od založení filmového průmyslu, přes protesty odborníků. I dětské filmy jsou až v 90% jednoznačně instruktážními filmy pro vstup dětí do nemoci kouření. Díky tomu, že se následně promítají a reprízují v televizi, má propagace kouření nejatraktivnější, nejdelší časy reklamy a NIKDO nic nedělá.          (Zdroj: Gnosis9.net)


Duševní výkonnost sedmiletých dětí lze určit z délky prstů.

Studie publikovaná v British Journal od Psychology srovnávala délku prstů a výsledky testů početních schopností a testů hodnotících psaní a čtení u sedmiletých žáků základních škol.. Výsledky testů jsou v silné korelaci s poměrem délky ukazováčku a prsteníčku. Vědci to vysvětlují jako důsledek působení testosteronu a estrogenů na plod vyvíjející se v těle matky. Testosteron má pozitivní vliv na rozvoj oblastí mozku, které řídí prostorovou orientaci a početní dovednosti. Estrogeny zase přispívají k lepšímu rozvoji center řídících řečové schopnosti.

Oba hormony zároveň určují i růst prstů a jejich délku. Z délky prstů se tedy dá zpětně odvodit, v jakém hormonálním prostředí se dítě vyvíjelo jako plod a jak se díky tomu utvářela jeho mozková centra. Relativně dlouhý prsteníček prozrazuje silné účinky testosteronu a zároveň i převahu matematických schopností nad jazykovými. A naopak. Děti s relativně krátkými prsteníčky byly nadány spíše literárně než matematicky.       (Zdroj: OSEL.cz)


Ředitel britského výzkumného ústavu pro Antarktidu Chris Rapley varoval, že současný růst počtu obyvatel Země je nadále neudržitelný.

Podle profesora Rapleyho zůstává problém přelidnění naší planety v debatách o stavu životního prostředí jakousi popelkou, a to zejména proto, že vyvolává velká etická dilemata.

Tvrdí však, že pokud je třeba řešit globální oteplování, znečišťování a zánik některých druhů flóry a fauny, pak se mu nelze vyhnout.

V článku zveřejněném na internetových stránkách BBC Rapley uvádí, že optimální počet světové populace se pohybuje mezi dvěma a třemi miliardami lidí, což je méně než polovina současného stavu.      (Zdroj: Jitřní země)


Přestože se ministři dopravy a životního prostředí dohodli na pozastavení kácení silničních stromořadí a v tomto duchu poslali dopis krajským hejtmanům, pily řežou dále! Správa a údržba silnic je sice organizací řízenou krajským úřadem, ale …! Také vedoucí pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje neobdrželi od samosprávy žádné instrukce a čekají na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kde by se prý tato změna v pozitivním měla odrazit. Proto je nutno nadále sledovat zejména očíslované stromy a varovat: (a) obecní úřady, aby bezmyšlenkovitě nevycházely vstříc požadavkům na kácení, (b) Českou inspekci životního prostředí, pokud se ke kácení schyluje nebo bylo již provedeno. Neuškodí ani osvěta, a proto pár převzatých informací. Stromořadí podél našich silnic a komunikací již v minulém století obdivovali turisté ze západní Evropy. Jedná se o výsadby staré i více jak 200 roků; u ovocných stromořadí podél silnic a silniček II. a III. třídy jde o stáří zpravidla 40 až 100 let. Tato stromořadí signalizovala i bez sloupků s reflexními odrazkami za každého počasí i za tmy směr a okraje těchto dopravních cest. Současně, částečně a někdy i dosti významně, snižovala hluk vozidel a rozptyl prachu a škodlivých zplodin motorů do okolí a zejména pak přispívala a dosud ještě přispívají k doplnění kyslíku, odebíraného spalovacími motory vozidel. Slouží i jako pozorovací místa opeřených dravců (káňata, krahujci aj.) před jejich útokem na hraboše v polích a lukách v okolí těchto dopravních cest. Významnou charakteristikou těchto stromořadí je původní a neopakovatelné začlenění každé z této dopravních cest v daném regionu a místě do okolní krajiny. Komunikace bez lemující zeleně je svým způsobem jizvou dotčeného území.      (Zdroj: Ďáblík č. 47)


25 05. 2007     V kalendáři je dnešek označen jako Den Afriky (Den africké svobody), výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963 ... začíná Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních zemí.

Zároveň také je Mezinárodní den pohřešovaných dětí - slaví se od roku 1986 - symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě "

Pětadvacátý květen jako Ručníkový den Je věnován památce Douglase Adamse (1952–2001). Fanoušci Douglase Adamse a jeho díla tento den s sebou všude nosí viditelně ručník. Tato recese je inspirována Stopařovým průvodcem po Galaxii, stěžejním dílem Douglase Adamse, ve kterém je ručník popsán jako nejpotřebnější věc, kterou stopař u sebe může mít.

Sedmadvacátého května 1942 provedli Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha (zemřel 4. 6. 1942). Nacisté bezprostředně vyhlásili stanné právo a zahájili hromadné popravy - obce Lidice a Ležáky byly vypáleny a obyvatelé popraveni nebo odvedeni do táborů.

Neděle 27.5. je také Dnem koní v ČR. Slaví se u nás poslední neděli v květnu od roku 1998.


Když byla zahajována výstava v pražské Lucerně s vypreparovanými lidskými těly (Bodies), první, co mě bezprostředně napadlo, bylo: Je to průšvih!

Diskuse organizátorů výstavy, zástupců církve i investigativních novinářů šly kolem mě. Probírali nejrůznější fakta, papíry, souhlasy nebo nesouhlasy mrtvých atd. Tady je ale ve hře ještě další hledisko, které není vidět, které není na žádném z těch papírů.

Je to hledisko mnohem vyšší. Lidská těla nám totiž nepatří. Jsou v tom absolutním významu jenom nutnou formou, v které máme přežít jistý duchovní vývoj.

Tělo získáme při narození a učíme se s ním žít. Učíme se ho přijmout. Někomu to jde hned, někdo s tím bojuje. Prochází násilnými dietami, aby se tělo přelilo do jiné formy, aby odpovídalo "jeho představě". Někdo se dokonce pustí do náročných plastických operací.

Jakýkoliv zásah proti přirozenému vývoji těla je z toho vyššího hlediska špatný. (Ovšem ne každý na toto hledisko slyší...) Nerozumíme sami sobě.    

To, co je k vidění v Lucerně, je už hodně daleko za tou pomyslnou hranicí, kam by člověk měl jít. Není vůbec podstatné, že výstava už navštívila řadu měst po celém světě. Není podstatné, že je hojně navštěvována. Ani to, že jsou návštěvníci ochotni stále platit poměrně vysoké vstupné... Nelze přijmout ani hledisko, že je to stránka (vnitřek) člověka, která každého zajímá.

Podívat se dovnitř - pod kůži, mezi svaly, ke kostem - není možné denně. Ovšem po smrti má být tělo pietně uloženo, jsou jisté společenské normy. Taky se tomu říká tabu. To je něco nedotknutelného, kam se chodit nesmí, něco jako zakázané území.

Nevnímám tuto výstavu jako dobrý počin.

Ani náhodou...

Samozřejmě ať si doktoři studují procesy, jak tělo funguje. Ale obyčejný člověk by měl uvažovat o jiných věcech. Tohle je další z těch umělých programů, které jsou nám denně servírovány.

Každý můžeme mít nějaký názor...

Ale většinou mlčíme...

(Převzato ze stránek Wahlgrenis)


Evropská komise opět rozhodovala o tom, které ze zemědělských specialit by měla zaštítit systémem ochranných známek PDO (chráněné označení původu) a PGI (chráněné zeměpisné označení). Systém zajistí, aby byl výrobek, který je spjat s určitým místem jak výrobou, zpracováním, či tradicí, účinně chráněn před jeho imitací. Se čtyřmi novými registracemi nyní uspěla Francie a Česká republika, každá se dvěma produkty. Evropská unie tak kromě Českobudějovického piva a Štramberských uší již z českých výrobků chrání i označení Pohořelický kapr a Žatecký chmel.

Nadšení z úspěchu, které naposledy zavládlo ve Štramberku v případě jejich typických „uší“, teď pravděpodobně pohltí i okolí Znojma. Ve zdejších rybnících se totiž již po několik století chová ojedinělá lahůdka, Pohořelický kapr, která získala ochrannou známku PDO.      (Zdroj: Evropska-unie.cz)


Budeme jezdit na vodík!“ tvrdí optimisté. „Jen co vyřešíme čtyři kardinální problémy: výrobu, skladování, distribuci a spalování tohoto plynu,“ tvrdí škarohlídi (nebo spíše realisté?) Tým amerických vědců vedený Percivalem Zhangem z Virginia Tech v Blacksburgu otevřel cestičku k řešení prvního problému. Metodami syntetické biologie dosáhl produkce vodíku z vody a škrobu při teplotě 30°C, za atmosférického tlaku a za překvapivě nízkých výrobních nákladů.

Zhang a jeho kolegové dali dohromady 13 enzymů pocházejících z živočichů, rostlin, bakterií i hub, které se v přírodě nikde nenacházejí na jednom místě a tudíž nemohou působit ve vzájemné souhře. Dosáhli produkce vodíku, který zdaleka překovává anaerobní biologickou fermentaci. Škrob se rozkládá na vodík o oxid uhličitý. Cena výroby jednoho kilogramu vodíku dosahuje zhruba 2 amerických dolarů.      (Zdroj: OSEL.cz)

Jooo ... tak to vypadá zajímavě !


Klimatické změny mohou mít za následek, že řada divokých plodin, jako jsou například divoce rostoucí brambory či podzemnice olejná, mohou vymizet. Takový vývoj by znamenal vážnou hrozbu pro hodnotný zdroj genů nezbytných k ochraně šlechtěných odrůd před morem či suchem, upozorňuje studie, kterou dnes vydala mezinárodní výzkumná skupina v Římě.

Analýza, kterou dala vypracovat Konzultativní skupina pro mezinárodní výzkum v zemědělství (CGIAR), vychází z údajů týkajících se klimatu, a to jak ze současných, tak z projekcí až do roku 2055. CGIAR je neformální sdružení 64 zemí, veřejných a soukromých organizací, jehož činnost pomáhají spolufinancovat i Světová banka a Fond OSN pro zemědělství a výživu (FAO)

Dokument varuje, že v příštích 50 letech by mohlo zaniknout až 60 procent z nynějších 52 divoce rostoucích druhů podzemnice olejné a 12 procent ze 108 druhů divoce rostoucích brambor. Autoři studie také tvrdí, že výskyt přeživších divokých rostlinných druhů bude omezen na mnohem menší plochy než v současnosti a že jejich schopnost přežít bude výrazně oslabena.       (Zdroj: EkoList.cz)


Znáte problematiku "Hory Jamantau"? Nikoliv !? Tak to by jste měli, Jamantau Hora totiž zneklidňuje celý svět. Mnozí o této oblasti hovoří jako o ruské „Area 51“. Díky svým kontaktům Vám mohu přinést poměrně unikátní informace o událostech a skutečnostech, které svou povahou jsou velmi závažného charakteru. Brežněvovské období odstartovalo výstavbu masivního podzemního zařízení v lokalitě Yamantou Mountain (Hory Jamantau viz. dále.) a města Mezgoryje, které se před tím nazývalo „Beloretsk – 15 a Beloretsk – 16. V roce 1997 již Rusko vytvořilo speciální rozpočet pro provoz tohoto zařízení, které spadá pod úřad ministerstva obrany. Ale již v roce 1996 americké noviny „New York Times“ dne 16. dubna 1996 informovaly o tajemné základně vybudované v centrálním Rusku. Doslova bylo napsáno: „Rusko obnovuje aktivity v rámci tajného projektu připomínající nechladnější dny studené války. Dochází k rozšiřování mamutího podzemního armádního komplexu, který se nachází v jižní části uralského pohoří. Komplex uvnitř hory Jamantau by vybudovaný díky snaze mnoha desítek tisíc pracovních sil a pokrývá plochu, která zhruba odpovídá velikosti města Washington. Údajně se zde nachází velké množství umělých jeskyň umožňující přežití ohromnému množství lidí. Na místě se nachází ohromné podzemní skladiště jídla a oděvů a nikdo si nedělá iluze o tom, že by mělo sloužit jako útočiště pro ruskou vládu a jejich rodiny, ekonomických a dalších vědeckých prominentů v případě jaderné války a nebo jakékoliv jiné katastrofy globálních rozměrů. Pojďme se na celý problém podívat v detailnějším pohledu.    (Jak jste jistě uhodli, článek si přečtete na Matrix-2001.cz)

A ještě přece jen dva zajímavé odstavce:

V současné době je známé, že bývalý Sovětský Svaz používal poměrně velké množství podzemních základen ve Východní Evropě, které obsahovaly rakety s jadernou náloží, které tvořily integrální část bojové strategie v případě vypuknutí jaderné války. Celkem asi 73 raket typu „SS-23“ by vytvořilo nukleární sílu, která by se rovnala 365 bombám té, která byla svržena na Hirošimu. Rusové tím jednoznačně porušovali tzv. „INF smlouvu“, která vešla v platnost v červnu roku 1988.

Pokud by skutečně vypukla válka vytvářely by tyto rakety pro Rusy jednoznačnou strategickou výhodu tím, že by jim dovolily z bezprostřední blízkosti decimovat síly NATO v Evropě v rámci rychlého a zřejmě i překvapivého útoku. Poslední z těchto raket byla zničená na Slovensku pod grantem Spojených Států.


V zoologické zahradě v americké Omaze se roku 2001 narodil kladivoun bez přičinění samce. Mládě se narodilo v nádrži, ve které byly umístěny tři samice, jež se po dobu minimálně tří let nedostaly do kontaktu s žádným samcem. DNA analýza v současnosti ukázala, že genetická informace zmíněného kladivouna neobsahuje žádné geny ze samčích chromozomů. Jedná se tak o první potvrzený případ partenogeneze (vývoj jedince z neoplozeného vajíčka) u žraloků. Ta se běžně vyskytuje u hmyzu, byla zaznamená i u některých druhů plazů a ryb, u savců však pozorována nikdy nebyla.     (Zdroj: 21@století)

Partenogeneze ... to slovo znáte asi z filmu Sexmise, ne? Ale stejně ... já být žena, budu ode dneška asi trochu nervózní .... :-)))) Když může žralok .... Ale jen jestli ono za to nemůže to globální oteplování.


Některé houby jsou schopné snášet i vysoké dávky radioaktivity. Mohly by dobře posloužit jako základ pro stravování kosmonautů. Ještě zajímavější až senzační ale je, že s radioaktivním zářením možná provádějí cosi na způsob fotosyntézy.

Houby, s nimiž byly prováděny pokusy, dokážou podle vědců opravdu využívat energii ionizujícího záření podobně, jako rostliny přeměňují viditelnou část spektra. Roli odpovídající chlorofylu hraje v případě hub melanin, mj. tmavý pigment lidské pokožky.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Rok 2007 má být rokem delfínů ...

Významnou mezinárodní iniciativou k záchraně ohrožených kytovců je vyhlášení letošního roku 2007 Rokem delfína. Došlo k němu z podnětu OSN a dalších organizací pod záštitou monackého knížete Alberta II. Přestože člověk chová vůči delfínům sympatie jako k málokterému jinému obyvateli světových moří, působí jim svou činností mnoho problémů. Intenzivním rybolovem jim bere potravu nutnou k přežití. Mnozí delfíni končí jako nechtěný úlovek v rybářských sítích. Život jim znepříjemňuje i nesnesitelný hluk motorů a sonarů.

Výrazným problémem je neustále rostoucí znečišťování moří a říčních toků, které má na svědomí statisíce uhynulých kytovců ročně. To bylo zřejmě i příčinou zmizení delfínovců čínských z řeky Jang-c'-ťiang. Od prosince 2006 je tento druh považován oficiálně za vyhynulý. Je to první druh kytovců, který zanikl přičiněním člověka. Aby k podobným případům nedocházelo, se snaží Konvence na ochranu migrujících živočišných druhů (CMS) a ekologický program OSN (UNEP). Rok delfína má uzavřít mezinárodní konference na ostrově Tenerife připravovaná na listopad. Očekává se, že tam bude uzavřena smlouva o ochraně živočichů, která by měla zahrnovat oblast Kanárských, Kapverdských a Azorských ostrovů, ostrov Madeiru a západoafrické pobřeží.     (Zdroj: 100+1)


Iniciativa Ne základnám pořádá v sobotu 26.května 2007, od 15.00 h na Václavském nám. v Praze celostátní demonstraci proti umístění radarové základny USA v České republice.

Demonstrace se zúčastní občané z celé ČR, hojně bude zastoupena oblast Brd, které se problém bezprostředně dotýká. Podporu demonstraci vyjádřily i obě opoziční strany a část Strany zelených, dále pak zástupci některých odborových svazů. Jako host na demonstraci vystoupí mimo jiné i známý režisér Zdeněk Troška.

Naším cílem je ukázat šíři odporu. Demonstrace bude občanský, nadstranický protest proti arogantnímu a nedemokratickému chování vlády, která jedná s USA i přes zásadní nesouhlas většiny obyvatel. Navíc je to vláda, která má rekordně slabý mandát a většinu v Poslanecké sněmovně ČR ji zajišťují dva přeběhlí poslanci.

Naše demonstrace bude tedy protestem nejen proti vybudování radaru, ale také proti vládě, která není vládou občanů, ale úzké a ideologicky vyhraněné elity. Místo zájmů celé země, hájí vládní představitelé zájmy své či svých věrných spojenců.

Vyzýváme tímto všechny občany, aby se zúčastnili demonstrace 26.května od 15.00h na Václavském nám. v Praze a stali se Davidy, kteří porazí Goliáše.

Zdroj: Britské listy a NE základnám


Tak je to tady. Jen co se vládní trojkoalice trochu otřepala z nejistoty, zda se udrží u moci, už nás seznamuje se svými, pro občany neradostnými plány. Ministr Julínek představil dlouho avizovanou reformu zdravotnictví. Podle připraveného návrhu budou občané platit za návštěvu praktického lékaře, v lékárně za položku na receptu, za pobyt v nemocnici, za návštěvu lékařské pohotovosti. Maximální výše ročního poplatku má sice být pět tisíc korun, ale nebude se do něj započítávat poplatek za pohotovost a za hospitalizaci. Podle ministerstva zdravotnictví bude odhadovaný výnos až čtyři miliardy korun ročně.

Pro někoho je třicetikorunový a větší poplatek drobným pakatelem, pro jiného nezanedbatelnou částkou. Ten pohled bude zcela jistě odlišný od zdravého člověka a ústavního činitele, než od nemocného a důchodce. Asi by se však shodli na jakémsi symbolického poplatku nebo úhradě za jídlo v nemocnici, kdyby existovala jistota, že vybrané peníze budou skutečně využity ve zdravotnickém systému. A tato jistota zde bohužel chybí. ...

... Zdraví se stává obchodovatelnou komoditou. Budeš-li mít peníze, dostaneš odpovídající péči, nebudeš, máš smůlu. Dostaneš jen tolik, na co máš. Zdraví na prodej. Vítej, občane, ve světě českých reforem.      (Zdroj: Zvědavec)

K tomu by se ještě slušelo dodat .... pěkně už lidem hýbou žlučí pojmy, jako "reforma" a "balíčky opatření". Něco se tedy pracně zreformuje, v příštích volbách vyhraje protistrana a s vřeštěním ... špatně, špatně, všechno špatně .... udělá další balíčky a reformy ... a za pět let .... atd .... A jaký to má smysl ? Asi plnit čím dál tím hlubší koryta těch, kdo s tím mají co do činění.


24 05. 2007     Čtyřiadvacátého května roku 1934 byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen počtvrté československým prezidentem ...

Toho dne, ale roku 1844 odeslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádraží v Baltimore první telegramem na světě.

Bez ohledu na letopočet dnes máme Evropský den národních parků - ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909, vyhlášen Federací evropských parků, poprvé se slavil v roce 1999.


Mocné země světa i ozbrojené skupiny záměrně vyvolávají atmosféru strachu, která jim umožňuje omezovat lidská práva. Výsledkem je polarizovaný a nebezpečný svět. Ve Výroční zprávě, která byla dnes zveřejněna, to uvádí Amnesty International (AI).

„Krátkozraká politika, která oslabuje principy právního státu a lidských práv a podporuje rasismus a xenofobii, připravuje půdu pro násilí a konflikty,“ uvedla generální tajemnice AI Irene Khan.

„Válka proti teroru“ a válka v Iráku přinesly bezpráví, které rozděluje světovou veřejnost a komplikuje mezinárodní vztahy. Jejich důsledkem je hluboký pocit křivdy a odcizení, protože postavily jednu skupinu lidí proti druhé. V této situaci je obtížné řešit konflikty a chránit civilisty,“ dodává Irene Khan.       (Zdroj: Amnesty International)


Oficiální představitelé estonské vlády obvinili Rusko z kybernetického útoku na estonské servery a komunikační síť jako pomstu za demonstrativní odstranění sochy sovětského rudoarmějce z centra Tallinu u příležitostí oslav druhé světové války. Moskva nese chování svého bývalého satelita velmi nelibě, což dává najevo všemi možnými způsoby. Odstraňování komunistických pomníků je přitom jen záminkou, nejvíce Kremlu vadí snaha Estonska orientovat se na Západ, těsné vazby na Brusel a členství Estonska v NATO a EU. Estonsko jako člen NATO neváhalo problém ještě více eskalovat a požádalo v rámci aliančních vazeb NATO o pomoc, přestože kybernetický útok není považován za válečné ohrožení země ve smyslu čl. 5 Severoatlantické smlouvy. Severoatlantická aliance zareagovala a vyslala do Tallinu tým expertů na „kybernetický terorismus“, aby vyšetřil tři týdny trvající kybernetické útoky, které započaly bezprostředně po bouřlivých pouličních nepokojích v Tallinu, kde byl jeden mrtvý a mnoho zraněných. ...

... Britský deník Guardian přinesl vyjádření vysokého představitele NATO, podle kterého „nebyly tyto věci provedeny několika jednotlivci... tohle má charakteristické znaky organizovanosti.“ The Economist přinesl vyjádření nejmenovaného představitele NATO: „Když komunikační centrum je napadeno střelou, nazýváme to válečným aktem. Jak to tedy nazveme, když to samé zařízení je zneškodněno kybernetickým útokem?“       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Podle posledních teoretických výpočtu se za pouhé 2 miliardy let srazí naše Galaxie s galaxií v Andromedě. Vznikne nová eliptická galaxie - „hvězdná směs“ obou galaxií.

Už několik desetiletí astronomové ví, že Mléčná dráha nezadržitelně směřuje k našemu nejbližšímu sousedu - spirální galaxii M 31 v Andromedě (Andromeda leží ve vzdálenosti 2,5 miliónu sv.l. od Země). Co se ale dosud nevědělo, jaký bude osud Slunce a naší Sluneční soustavy při této galaktické srážce.

Nové teoretické výpočty  T.J. Coxe a Avi Loeba (Harvard-Smithsonian Center for  Astrophysics) ukázaly, že Slunce a jeho planety budou deportovány až na kraj nové sloučené galaxie. Navíc se srážka bude konat ještě během aktivního života Slunce, než se z něho stane vyhořelý bílý trpaslík.      (Zdroj: OSEL.cz)


Největší evropské automobilky včetně české Škody Auto dosáhly vítězství ve snaze zmírnit opatření, kterým se je Brusel snaží přinutit snížit emise skleníkových plynů z aut a bojovat proti globálnímu oteplování.

Členské státy Evropské unie se včera dohodly, že celkový cíl snížit emise z osobních aut na 120 gramů CO2 na kilometr do roku 2012 platí, ale limity se budou lišit pro jednotlivé země, výrobce i kategorie vozů.

"Nelze míchat hrušky a jablka, a to platí i pro auta a limity CO2," řekl po včerejší schůzce německý ministr hospodářství Michael Glos. "Musíme brát v potaz různou situaci v různých členských státech," dodal.

Právě to žádala i česká vláda ve stanovisku z minulého týdne. "Tento výsledek je pro nás velmi důležitý. Debata o snižování emisí musí tyto aspekty zohlednit," řekl náměstek ministra průmyslu Martin Tlapa, který včera v Bruselu Česko zastupoval.

Vedení Škodovky nejnovější vývoj přivítalo. "Je to cesta správným směrem, rozhodně lepší, než kdyby se emise omezovaly průměrně na automobilku," říká člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.      (Zdroj: EnviWeb)

No chápeš to, Šebestová? Není auto jako auto, není výfuk jako výfuk ... Sice se části motorů třeba dělají někde jinde, než odkud pak sjede auto z pásu ...


Jak bude vypadat svět, až všichni uvidí své anděly?

Poznáme, že všechno je energie. Energie, která neochvějně proudí. Každá myšlenka, každé slovo, každý čin je energie, která proudí, a my budeme odpovídajícím způsobem jednat. Začíná to naší stravou. .....

Budeme se učit, že energie přichází také z jiných zdrojů. Tím pádem ztratí samotné jídlo, které přijímáme, na hodnotě. Důležitou energii pro naše tělo budeme získávat také ze země. Budeme chodit hodně bosi, abychom přijímali minerální látky skrze chodidla přímo do našeho těla. Budeme častěji spát pod širým nebem, abychom přijímali energii ze světla planet a hvězd. Budeme vyrůstat v prostředí bez stresu, které nám nebude energii odčerpávat, ale bude nám ji dodávat. Budeme žít na venkově, mimo velká města, neboť víme, že některé oblasti odebírají člověku více energie než jiné. Města se stanou centry komunikace, kde žije málokdo.

Budeme bydlet v bytech a domech, které rozvíjejí naše těla a duše. Naučíme se obklopovat věcmi, které nás těší. Budeme schopni poznávat moc barev, vůně, rostlin a kamenů. Nebudou již žádné rohové domy, vše bude kulaté. Budeme ponaučeni, že v okrouhlém prostředí může naše energie lépe proudit. Naučíme se nic nehromadit: Nebudeme mít kolem sebe nic nepotřebného. V našich skříních budou věci, které nosíme, naše byty budou naplněny věcmi, které máme rádi.     (Zdroj: Ezoterická encyklopédia)


Z polního škůdce nejohroženějším českým savcem. Osud sysla obecného v české krajině se pomalu uzavírá.

Jeho největší českou kolonii na sportovním letišti v pražských Letňanech ohrožuje plánovaná výstavba olympijského stadionu. Zbývají necelé tři desítky míst, na kterých často přežívá sotva pár desítek syslů. Pro zachování druhu je to zoufale málo. Přírodovědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podrobně mapovali současné syslí kolonie a zjistili, že izolované populace nemají šanci spolu komunikovat. Kříží se tak příbuzná zvířata a ochuzují se o genové bohatství.

Genetická krize se může brzy projevit na zdravotním stavu zvířat. Častější budou vrozené nemoci i úmrtnost mláďat. Ochránci přírody se snaží syslům pomoci a o jejich lokality intenzivně pečují, např. na Rané v Českém středohoří se místo původních několika desítek dnes prohání na dvě stovky syslů. Zato záchranný chov v zoologických zahradách zatím příliš nefunguje. Zvířata se často po dlouhém zimním spánku už neprobudí. Zoolog František Sedláček z Jihočeské univerzity tvrdí, že pokud syslům nepomůžeme, možná z přírody zmizí během dvaceti let.      (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Věci dozrávají a otevírají se v pravý čas, i ty, které byly zapečetěny stovky ba i tisíce let. Tak je tomu i v případě zasvěcovací lokality, která existovala na březích Vltavy v dobách předkeltských. Na její stopu nás přivedl již déle známý objev pozůstatků rotundy sv. Václava pod budovou matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí, průzkum dříve málo přístupného kostela sv. Klimenta a intuitivní úvahy o ohňových rituálech na pravobřežním ostrově v místě Karlova mostu. K této soustavě náleží čtyři místa, z nichž dvě jsou působná - zasvěcovací a dvě aktivační. Jsou rozmístěna po obou březích řeky v závislosti na pohlavním principu; mužská část na Malé straně, ženská na Starém městě. To mimo jiné říká, že i pravý břeh, který byl bažinatý, mohl být osídlen a jistě byl využíván rituálně. Místa působící na člověka jsou přitom na ostrovech, tedy na pravobřežním částečně zastavěném a severním výběžku Kampy. Energie tu nejsou přítomny stále a musí být při rituálu aktivovány. K tomu slouží aktivační body. Mužský souvisí s rotundou sv. Václava, postavenou na památku převozu těla knížete ze Staré Boleslavi do Prahy. Podle legendy se tu vůz zastavil, důvod přestávky v cestě se však nyní jeví jinak. Sv. Václav byl grálovým zasvěcencem a zdejší energie jsou grálového charakteru, včetně odpovídajících vysokých duchovních bytostí. Tělo zemřelého proto muselo přijít ještě do kontaktu se silami této mnohem starší svatyně, kterou patrně světec za svého života sám navštěvoval.      (Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka)


S časem je to následující. Veškeré dění na planetě Zemi se zrychluje, tudíž i Váš měřitelný čas. Dostanete-li se do jiných dimenzí, např. při meditaci, tak v našem případě čas nehraje roli a neexistuje. Ale jste stále na Zemi, proto se to zpomalí a pak vám přijde, že je to pomalejší. Takže, když jste v přírodě a vnímáte ji jinak, než třeba že byste ji jen rychle projeli, ale pěkně se zaposloucháte do zpěvu ptáků, šumění listů a tím se napojíte na Vyšší Já, zklidníte mysl, tak vnímáte jinou dimenzi. Tak to je i s četbou duchovních knih a s její činností, myslím tím duchovní. Tím se čas naplní efektivní a smysluplnou činností, která Vás obohacuje a naplňuje.

To ostatní není důležité, proto je třeba, aby na něj bylo co nejméně času. Tak je to i v tuto dobu. Čas a vše se pro Vás zrychluje právě proto, abyste se rychleji transformovali a změnili svůj přístup k životu a samotnému Bytí. Pak to dojde do takového stádia, že ti, co budou duchovně založení a také se dle toho budou chovat, tak budou žít plnohodnotný radostný život. Však ti lidi, kteří nebudou tak konat ve jménu Boha; chovat se k sobě, ostatním a přírodě s láskou, budou rychleji stárnout a rychleji umírat. Je to tedy svobodná volba. Čím dřív na sobě lidé budou pracovat, tím lépe. Nebudou tak ohroženi. Nebudou tak rychle stárnout, dle jejich vibrací a pročištění budou zdrávi (v tomto případě byliny vyléčí všechno, však musí ten dotyčný na sobě zapracovat a chtít). Bůh tedy koná se svým Synem a pomocníky i v čele s Archandělem Michaelem, který jest přítomen téměř všude a v čemkoliv. Jeho síla podpořená nejdokonalejší láskou jest povznášející. Pro tuto transformaci lidstva hodně udělá. Kristus sestoupivší z Nebes a pohybujíce se po Zemi, ne tedy ve fyzickém těle, již patřičně koná a spojí se s jeho vyvolenými.

(Pokud vás toto Poselství zaujalo, čtěte dále na Gnosis9.net)


V jarních měsících lze ve volné přírodě potkat mnoho mláďat, ptáků, zajíců, srnčí zvěře, ale i selat divokých prasat.

Vždy lze doporučit maximální obezřetnost. V žádném případě nebrat mláďata do rukou ani se je nesnažit zachraňovat. V naprosté většině případů jsou rodiče na blízku, a poté, co se návštěvník lesa vzdálí, ke svému mláděti se navrátí. Jde-li opravdu o sirotka, což lze poznat zpravidla podle mrtvé matky, měl by ten, kdo mládě našel oznámit místo nálezu obci kvůli předání zvířete do záchranné stanice anebo pokud se jedná o zvěř, mysliveckému hospodáře a mládě neodnášet.

Mohou se vyskytnout i případy, kdy člověk může nalezenému poraněnému zvířeti pomoci. Ne každý je však natolik fundovaný a ještě v péči vytrvalý. Například při péči o mláďata savců matka často mláděti olizuje bříško a okolí řitního otvoru, aby tak podpořila trávení a vyměšování. Zkušený chovatel toto nahrazuje jemnou tkaninou namočenou nejlépe v dětském olejíčku. U ptáků, kteří vypadli z hnízda bývá pomoc zbytečná, protože většinou bývají poraněni, popřípadě ve špatném výživném stavu, proto také prohráli v soutěži o sousto od rodičů se svými sourozenci v hnízdě. Navíc mnohé ptáče mimo hnízdo je již vylétlé a při pozorném pozorování je možné se přesvědčit, že je rodiče krmí.     (Zdroj: stránky Veterinární správy ČR)


Vegetariáni v Polsku včera zahájili týdenní kampaň za bezmasou výživu. Obyvatelům Varšavy budou u stanice metra Centrum nabízet za výhodnou cenu psí maso. Chtějí se prý tak lidí zeptat, proč dělí zvířata na ty k milování a ty k jídlu. Uvedla to na svých internetových stránkách nadace Viva, která akci na 122 místech celého Polska organizuje.

"V polských řeznictvích se ročně zabije okolo 470 milionů zvířat. To znamená, že každý den více než milion zvířat přijde lidskou rukou o to nejcennější, život. To je více než 50.000 během hodiny, 1000 každou minutu," informují organizátoři akce Týden vegetariánství.

Podle polských vegetariánů není z etického a morálního hlediska jedno, co lidé jedí. Volba rostlinné výživy může podle nich dokonce zachránit civilizaci.

Akci doprovázejí koncerty, přednášky, výstavy, darování krve, závody ve vaření, projekce filmů, kurzy vaření vegetariánského jídla či pikniky. Podle průzkumu společnosti GUS se v Polsku veřejně hlásí k vegetariánství jediné procento Poláků. Podle neoficiálních odhadů se masu mohou vyhýbat až tři procenta obyvatel.

Ačkoliv je ale polská kuchyně je založena na masu, i vegetariánství se začíná prosazovat. Zejména ve velkých městech vznikají vegetariánské restaurace, zdravá výživa s důrazem na zeleninu a ovoce je častým tématem v časopisech, novinách i televizi.

V Česku se k vegetariánství hlásí podle průzkumů podobně jako v Polsku dvě až tři procenta obyvatel. Nejvíce vyznavačů tohoto životního stylu je ve Velké Británii, Švýcarsku a v Německu, kde se k němu hlásí kolem osmi procent lidí.    (Zdroj: Svoboda zvířat)

Ovšem ... kde vzali to psí maso? Pokud je to tak, jak asi člověka napadne, tak jsou zmínění dotyční vegetariáni zrůdní odsouzeníhodní duševní impotenti ...


23 05. 2007     Třiadvacátý květen je uváděn jako Mezinárodní den mléka .... Mezinárodní mlékařská federace (IDF) vyhlašuje každoročně den, kterým by veřejnosti připomněla význam mléka a mléčných výrobků pro lidský organismus. Tímto dnem je zpravidla třetí úterý v měsíci květnu. Mezinárodní Den mléka se slaví ve všech zemích s vysokou kulturou mlékárenského průmyslu.

Toho dne, ale roku 1618, došlo k tak zvané druhé pražské defenestraci. Po smrti Rudolfa II. jeho bratr Matyáš pokračoval v potlačování náboženské svobody. 23. května 1618 na Pražském hradě uspořádali nespokojení šlechtici soud se dvěma císařskými místodržícími (Vilémem Slavatou a Jaroslavem Bořitou z Martinic), shledali je vinnými a vyhodili je i s písařem Fabriciem z okna. Všichni tři přežili, neboť náhodou dopadli na hromadu hnoje.


Jeden zajímavý citát ze stránek Prop.sk: ... "Odkaz voličom: Môžete voliť slobodne, ale len tak, ako to vyhovuje nám (USA, EÚ). Ak si dovolíte prepych vlastného názoru, tak vás čakajú sankcie.“ Roman F. Michelko, manažér


Falšování dějin je staré jako lidstvo samo. Dokládá to i nejnovější antropologicko - etnografický výzkum světoznámé propasti Macocha. První senzační objev se týká již oné známé ponuré pověsti.

Jak je to možné? – „Za všechno mohl ten spratek Martínek. Nejenže neposlouchal, ale ještě odmítl trhat jahody do společného kastrólku, nakláněl se nad propastí, aby urval pro sebe v nestřeženém okamžiku co nejvíce lákavých lesních plodů a nacpal si jimi papulu k prasknutí, přitom na zmrzlém podloží uklouzl a…“ přibližuje dávné události výzkumník.

Dále je příběh notoricky znám: Výrostek měl nebývalé štěstí, zachytil se stromku na stěně propasti a byl definitivně zachráněn rychle přispěchavšími dřevorubci. Co však tato pokřivená pověst zamlčuje, je, že onu pomoc přivolala sama Macocha.

„Jiné vysvětlení ani možné není,“ tvrdí profesor a odkazuje na nezpochybnitelné výsledky rekonstrukce případu, mimochodem použili ukřičené dítko z Erbenovy Polednice, kdy děcko se samo pomoci dovolati nemohlo.

Obdobně deformovaná je, podle badatele Absolona, i okolnost tragické smrti hlavní hrdinky příběhu.

„Zpupný adolescent Martínek, kterého jeho nevlastní matka milovala jako svého vlastního, ji křivě nařknul, protože mu odmítla vydat všechny nasbírané jahody, svedl na ni celou nehodu, načež macechu rozlícený vesnický dav svrhl nemilosrdně do temné propasti.“

I netrvalo dlouho a hysteričtí vesničané zchladli, z grobiánského chování nepovedeného hejla Martínka rozpoznali svůj osudový omyl, svého davového činu hluboce litovali, a aby jej alespoň zčásti odčinili, pojmenovali onu 138 metrů hlubokou propast podle nevinné oběti Macochou.      (Zbytek si přečtěte na stránkách Společnosti pro trvale udržitelný život)


Děti Země kritizují záměr firmy Jan Virag KBU postavit drůbežárnu, jejíž parametry jsou protizákonné a hraničí s týráním zvířat

Firma Jan Virag KBU se na místě bývalého kravína v Kněževsi u Rakovníka chystá vystavět velkokapacitní drůbežárnu pro chov brojlerů s kapacitou 80.000 zvířat. V současné době vede Krajský úřad Středočeského kraje řízení o vydání integrovaného povolení. Děti Země, které jsou účastníky řízení, podaly k záměru zásadní nesouhlasné stanovisko, v němž žádají krajský úřad, aby integrované povolení nevydal.

Hlavním argumentem je příliš vysoký počet brojlerů na velikost podlahové plochy, který přesahuje limit daný vyhláškou až o 35 procent (1). „Nedostatek místa pro jednotlivá zvířata by měl za následek, že brojleři nebudou mít možnost dostatečného odpočinku a častěji bude docházet ke zraněním,“ vysvětluje výhrady Dětí Země vůči projektu Martin Hyťha.     (Zdroj: stránky Děti Země)

Nooo ... nebylo by marné, kdyby "manažeři" takových firem měli před očima možnost, že v příštím životě přijdou na svět jako brojleři ...


Čínská přehrada Tři soutěsky, která je největším hydroenergetickým projektem na světě, zadržuje obrovské množství usazenin a živin a způsobuje na dolním toku řeky Jang-c'-ťiang rozsáhlou erozi. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na čínské vědce.

Od roku 2003 prý přehrada zachycuje ročně 151 milionů tun sedimentů. "Přehrada Tři soutěsky, která od roku 2003 reguluje tok Čchang-ťiangu (Dlouhá řeka, na dolním toku zvaná Jang-c'-ťiang), zadržuje každý rok dvě třetiny usazenin z horního toku řeky," napsali čínští odborníci ve své studii zveřejněné v nejnovějším vydání časopisu Geophysical Research Letters.

"V důsledku tohoto ukládání sedimentů dochází v korytu na dolním toku řeky k významné erozi... Příliv sedimentů do ústí řeky Jang-c'-ťiang se ročně snižuje o 31 procent. Delta řeky se zmenšuje," podotkli dále experti z univerzity v Šanghaji.

"Bude-li zadržování usazenin pokračovat tímto způsobem a přidají-li se k tomu ještě další přehrady plánované v tomto povodí, nebezpečně to ovlivní obyvatele i ekosystémy delty Jang-c'-ťiangu," dodali. ...

... Mnoho kritiků upozorňuje, že přehrada Tři soutěsky, v níž se také usazuje spousta splašků a průmyslového odpadu, bude mít nedozírné dopady na životní prostředí oblasti.      (Zdroj: EkoList)


Automatický rybářský prut od mladého konstruktéra Tomáše Nezvala (19 let) ze Střední průmyslové školy Prostějov vyhrál třetí cenu v kategorii „Elektromechanické inženýrství“ soutěže Intel ISEF. Vynálezce prutu, který je řízen procesorem a umožňuje samostatně bez přítomnosti člověka lovit ryby, si tak z amerického Albuquerque jako cenu odnáší 1000 amerických dolarů. Vynález může dobře posloužit například v extrémních klimatických podmínkách, kdy stačí do vody spustit automatický prut a později si přijít vyzvednout úlovek.      (Zdroj: ScienceWORLD)

No ... technicky snad zajímavé, ale eticky je to podle mého názoru čuňárna ... Mění to  rybaření jako relaxační sport na elektronická jatka ...


Mrtvých jmen soupis – Necro_nomi_con - spis na nějž se hromadně odvolávají šílení domorodí blikači TV obrazovek a výrobci hororů a jenž se původně jmenoval „Al Azif“ (Hmyzí bzikání), pochází podle romantických nadšenců z dob omajidského chalifátu. Autorem má být údajně pomatený arabský básník Abdul Alhazred, žijící v jemenském městě Saná. Dílo, o němž je právě řeč, vytvořil básník a možný satanista, až v Damašku, kde se usadil krátce před svojí smrtí. Abdul Alhazred byl přesvědčen, že tenkrát, ve zříceninách pouštního města, prožil setkání s prastarou entitou. Zřejmě velmi upovídanou, neboť mu sdělila své strašlivé arkánum - nesdělitelná tajemství. Tajemná mysteria entity, jež zdávna opanovala Zemi a přilehlý vesmír. Prastarých bytostí z první generace bohů, mnohem starších než samy vzpomínky lidstva. Se vší pravděpodobností mohou být tyto bytosti, velmi podobné „hadím šedivcům“, které staří Římané kdysi nazývali "Incubus a Sucubus", rovněž totožné s démony Asury ze starohinduistických eposů.       (Čtěte na Matrix-2001.cz)


Aktivisté Greenpeace dnes v ulicích Berlína vystavili velryby a delfíny utopené v sítích nebo zabité nárazem o loď. U příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity a pouhý týden před jednáním Mezinárodní velrybářské komise (IWC) tak důrazně upozornili na celou řadu nebezpečí ohrožujících kytovce.

Velryby a delfíni byly vyloženi před Brandenburskou bránou v Berlíně. Jde o těla vyplavená na evropské pláže a poté sesbíraná aktivisty Greenpeace. Tito kytovci zemřeli utopením v rybářských sítích, otravou v důsledku znečištění vody nebo kvůli hluku pod vodou, který způsobil ztrátu orientace. Někteří z nich nesou stopy po lodních šroubech nebo nožích.

„Tři sta tisíc velryb a delfínů se každoročně utopí v rybářských sítích - a je nemožné spočítat, kolik dalších se stane obětí znečištění, srážek s lodí, sonaru a klimatické změny,“ řekla mořská bioložka Greenpeace Stefanie Wernerová. „Jak mohou některé státy ještě k tomu všemu prosazovat obnovení lovu?“      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Týden proti mentální anorexii a bulimii, který v květnu každoročně pořádá brněnské občanské sdružení Anabell, se letos nově zaměří i na dětskou obezitu. Právě nadváha u dětí se může stát jednou z příčin poruch přijímání potravy. V rizikovém věku od 13 do 25 let trpí anorexií či bulimií zhruba každá 20. dívka, věk postižených přitom rok od roku klesá, řekla novinářům Jana Sladká Ševčíková ze sdružení Anabell.

Podle jedné z organizátorek týdne Jitky Gajdošové se obézní děti dostanou do stavu, kdy se jim začnou spolužáci posmívat, v pubertě se zase chtějí líbit. "Pak sahají k drastickým dietám a mohou končit jako anorektičky či bulimičky," popsala Gajdošová.

Součástí letošního týdne proti mentální anorexii a bulimii bude přednáška pro rodiče a workshopy pro studenty lékařské fakulty a fakulty sociálních studií. Organizátoři akce chtějí, aby studenti, kteří se později mohou při své praxi s nemocnými dívkami setkávat, poznali anorexii a bulimii jinak než jen ze skript. Sdružení Anabell chystá také den otevřených dveří.

Pracovníci organizace Anabell ročně řeší potíže asi 1500 nemocných dívek, výjimečně chlapců. Mnozí z nich se přitom do kontaktu s organizací dostanou klidně po šesti letech, kdy s příjmem potravy bojují, což odbornice sdružení považují za nedostatek osvěty.      (Zdroj: Econnect.cz)


V těchto dnech je v České republice americký "nezávislý expert na raketovou obranu" Gerald C. Augeri. Kupodivu však na jeho přednášky nemá veřejnost přístup.

"Oslovil jsem pana starostu Rokycan se zájmem zúčastnit se za nevládní ekologické organizace Děti Země Plzeň i obč. sdružení Zač Market," píše Zdeněk Paul.

"Bylo mi sděleno, že nemohu a ani akce není určena pro novináře! - pouze pro starosty. Akci pořádá Ministerstvo zahraničních věcí a dle tiskové mluvčí krajského úřadu a bližší informace jsou k dispozici na tiskovém oddělení pod panem Pojarem."       (Zdroj: Britské listy)


Nadějná moderní medicína se v případě očkování proti rakovině děložního střetává se středověkou morálkou, která jde přes mrtvoly.

Když se proti naturalistické výstavě anatomických halucinací Bodies žárlivě ozvali někteří lékaři, tedy ti, kteří mají v popisu práce rozřezávat lidi a věřící, čili především ti, kdo si ve svých chrámech vystavují mrtvoly přibité na dřevěné konstrukce, bylo to jenom komické s přídechem trapnosti. Je jistě smutné, když má někdo sklony vnucovat vlastní estetické cítění svému okolí, takové existence lze ale v ČR s chápavým úsměvem poslat do patřičných mezí.

Když se ale ve stejném stylu rozhodnou konzervativní politici zablokovat používání vakcíny, která by měla zachraňovat lidské životy, je to už doopravdy silná káva. Právě k tomu v současnosti dochází v USA, kde pološílené konzervativní kruhy ve snaze ochránit vybájenou mravnost mladých dívek vedou tažení proti nedávno vyvinuté vakcíně chránící mladé ženy před jistými kmeny lidského papilomaviru (HPV). Různých kmenů papilomavirů je mezi lidmi více než 120 a 37 z nich se přenáší sexuálním stykem. ...

... Situace na úrovni jednotlivých států USA je už docela vážná. West Virginia, Kentucky, Mississippi a Nové Mexiko zamítly očkovací programy, v Texasu místní senát zablokoval příkaz guvernéra, který nařídil očkovat cílovou věkovou kategorii dívek. Povinné očkování proti HPV zatím prošlo jen a pouze ve Virginii.

Někteří lidé argumentují i ekonomicky, Gardasil není úplně nejlevnější, tři potřebné dávky přijdou na 360 dolarů. To je ale v debatách na půdě jednotlivých senátů jenom okrajový problém. Chování konzervativců, kteří ve jménu milosrdenství bez hnutí brvou posílají některé dívky na smrti, je v každém případě opovrženíhodné. Rakovina děložního krčku je celosvětově třetí nejčastější rakovinou žen.   (Zdroj: OSEL.cz)

Jestli ono to není tím, že ti dědkové senátoři nemají dělohu ...


22 05. 2007     V kalendáři dnes najdete Mezinárodní den biodiverzity (biologické diverzity) - rozmanitosti živé hmoty obývající Zemi, svátek všeho živého - vyhlášen OSN. V letech 1994 - 2000 se slavil 29. 12., kdy byla přijata Konvence k biologické diverzitě. V prosinci roku 2000 bylo rozhodnuto, že se bude slavit v den, kdy se konal Summit Země v Rio de Janeiro (22. 5. 1992)


Všimli jste si v posledních dnech té jasné "hvězdičky" poblíž měsíčního srpku? Není to hvězda, ale planeta Saturn. A v úpterý nastane jeden zajímavý jev, jak píšou Instantní astronomické noviny.

Neobvyklý úkaz nás čeká už toto úterý. Měsíc na své pouti po obloze zakryje planetu Saturn a to naposledy do roku 2025!

Saturn se „dotkne“ Měsíčního kotouče ve 21:26 našeho času a na druhé straně se objeví ve 22:32. Vzhledem k tomu, že Saturn není bodovým zdrojem, ale má na obloze úhlový průměr okolo 20 vteřin, nezmizí za Měsícem ihned, ale bude mu to trvat několik desítek sekund.

Pokud byste o podívanou přišli, zkuste si prohlédnout animace na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze ...


Již v minulosti jsme si ukázali jednoduché vědecké experimenty, kterými si můžete sami ověřit, že ŽÁDNÁ skleníková vrstva neexistuje, a proto tu není ani žádné globální oteplování způsobené člověkem. Koncept “globálního oteplování” zřetelně zakládá nové “náboženství” operující s takzvanými “důkazy”. Ty ovšem nespočívají na vědeckých důkazech, pouze na “konsensu” fakulty kardinálů “skleníkového efektu”. Lidská historie vykazuje opakující se cykly dob temna trvající asi 2000 let, s malými přeryvy asi 200 let dlouhých období plných vědeckých objevů a technologických průlomů. Pak se nová věda rychle zvrátí do nové formy náboženství ovládajícího svět. S nosnou “vírou” globálně oteplovacího náboženství coby zvěstovatele, má pod novou “jedinou celosvětovou vládou” brzy začít další temné období.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Inženýři Purdue University vyvinuli způsob, který využívá slitiny hliníku k získávání vodíku z vody. Někteří odborníci již označují nový druh palivového článku za palivo budoucnosti. Možná jde o techniku, která nahradí stávající závislost na ropě.

Na universitě v Purdue vyvinuli způsob získávání vodíku, který odstraňuje nutnost jej složitě skladovat a převážet. Vyřešili tak dva body, které dosud bránili širšímu uplatnění vodíku v praxi. Novou metodou lze uvolnit jen tolik vodíku, kolik je ho třeba.

Podle objevitelů je tento způsob využitelný k pohonu malých spalovacích motorů, jako například řetězových pil, rezervních generátorů el. proudu, stejně jako k uspokojení žíznivých motorů osobních a nákladních automobilů.

Vodík je generován z vody. K reakci dochází spontánně, když se k hliníkovému prášku přidá voda. Fintou procesu je, že v reakční směsi jsou kovy dva - hliník a gallium. Na symposiu, které se nyní konalo na Purdue University, vědci již předvedli sekačku na trávu, která místo nádrže měla vyvíječ vodíku s „hliníkovými tabletkami“, k nimž se přidávala voda. Když se k vylisovaným hliníko-galliovým peletám přidá voda, hliník začne reagovat s kyslíkem obsaženým ve vodě. Dochází ke štěpení molekuly vody, přičemž se uvolňuje vodík. Gallium zde plní důležitou úlohu, zabraňuje totiž tvorbě povrchové vrstvy, která by se bez jeho přítomnosti na povrchu hliníku vytvořila a která by zabránila aby reakce kyslíku s hliníkem trvala delší dobu. Přítomnost galia zajistí, že reakce se nezastaví, dokud není všechen hliník v reakci spotřebován.      (OSEL.cz)

Joooo, to zní dobře .... ale má to jednu chybičku - i hliník se musí vyrobit. A to jako na potvoru zrovna dost komplikovaně a energeticky náročně ... elektrolýzou taveniny bauxitu. O galliu ani nemluvě ...


Spolana Neratovice bude muset ukončit provoz amalgámové technologie výroby chlóru do roku 2014 a do roku 2010 bude muset předložit novou žádost o integrované povolení. S tímto výsledkem skončilo ústní kolo jednání o vydání integrovaného povolení pro neratovickou chemičku. Arnika v něm požadovala, aby Spolana skončila s výrobou chlóru pomocí rtuti již v roce 2010 a ušetřila tak své okolí od zbytečně vypuštěných 2,5 tun toxického kovu.

„Samozřejmě nás mrzí, že se nám nepodařilo dosáhnout našeho cíle a zkrátit vypouštění rtuti o pět let. Na naší straně bohužel nestál žádný z dalších účastníků řízení (Česká inspekce životního prostředí, krajská hygiena, město Neratovice, obec Libiš ani zastupitelstvo kraje) ani krajský úřad, který o vydání integrovaného povolení rozhoduje. Nebylo tedy možné dosáhnout ani lepšího kompromisu,“ okomentoval jednání předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.  ...

... Arnice se v průběhu řízení podařilo prosadit několik dalších opatření, která povedou k ekologicky šetrnějšímu provozu chemičky. Například limit pro vypouštění chlorovodíku z provozu výroby kyseliny chlorovodíkové byl snížen z 25 mg/m3 na 18 mg/m3. Spolana bude muset také informovat o obsahu rtuti v odpadech v roční zprávě o plnění integrovaného povolení. Tato data se tak zpřístupní veřejnosti. Spolana by také měla provádět měření perzistentních organických látek (dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu) v odpadech z provozu výroby chlóru a louhu sodného.      (Zdroj: stránky sdružení Arnika)


Pět ilegálně rybařících lodí, které jsme kvůli opětovnému překračování zákona zařadili na černou listinu, míří do šrotu. Po řadu let však neúčinné zákonodárství umožňovalo provozovatelům těchto plavidel pokračovat v lovu mizejících druhů ryb a přicházet tak k tučným ziskům. Greenpeace zdokumentovalo činnost těchto pěti lodí zvaných "trawler girls" (všechny totiž nesou ženská jména) od září 2005 až do současnosti. Všechno začalo lovem takřka vyhubených mořských okouníků v Irmingerově moři. Lodě poté přezimovaly v evropských přístavech a vrátily se na místo činu, přestože se o jejich nezákonných aktivitách vědělo a byly zapsány na černou listinu Evropské unie, Islandu i Rybářské komise pro severovýchodní Atlantik (NEAFC). Některé členské státy EU - například Německo, Polsko a Litva - porušily unijní zákony, když plavidlům poskytly útočiště, palivo, služby a různou pomoc. Zejména přístav Klajpeda je notoricky znám svým ubohým systémem nahlašování a registrace lodí, který pirátům umožňuje vykládat nezákonné úlovky.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


Ráno se mi stala taková věc. Na parkovišti před hypermarketem mne zastavil muž a poprosil mne, jestli bych mu mohl koupit teplou sekanou a tři rohlíky. Na můj udivený pohled mi řekl, že ho nepustili dovnitř, aby si to mohl koupit sám. Bodyguard ho vyhodil ven. Ten muž byl bezdomovec. Bylo to na něm vidět, jeho oblečení bylo zmuchlané, ale nebyl vysloveně špinavý. Na kalhotách měl skobu, jak někde zachytil o hřebík. Byl zarostlý a neučesaný. Ale měl peníze na svůj nákup.

Koupil jsem mu to jídlo a dal se s ním do řeči. Dozvěděl jsem se jeho příběh. Ztratil práci po bankrotu jeho firmy, kde pracoval třicet let. Firmu, existující a prosperující více než 50 let, vytuneloval nový majitel. Novou práci nemohl dlouho najít. Nakonec ho manželka vyhodila z bytu a děti se k němu nehlásí. Zůstal na ulici. Banální příběh dnešních dnů. Před podobným osudem chrání mnoho lidí jen to, že ještě mají práci.

Problém je však jinde. Kde to žijeme, že nás nepustí do obchodu, abychom si mohli koupit jídlo?

Stalo se to před supermarketem Olympia v Plzni a obchod, do kterého toho muže nevpustili, byla Hypernova. ...

... Před nedávnem v jednom článku pan Bláha napsal, že už se těší, až budou lidi chcípat na prahu nemocnic. Doba už pokročila. Lidé už budou chcípat i na prahu samoobsluh. Chcete chleba? Vstup jen pro bílé v obleku od Versaceho. Když na to nemáte, máte smůlu. Nepatříte do naší úspěšné společnosti.         (Zdroj: Britské listy)


Opava, perla Slezska, provozuje trolejbusy, které nepotřebují nutně troleje. Místní totiž nesli nelibě, že některé linky autobusů jezdí převážně pod trolejemi a jen některé úseky jejich trasy jsou bez trolejí. Proto Městský dopravní podnik Opava přišel v roce 2005 s myšlenkou nasazení specifických nízkopodlažních vozidel, které zvládnou obojí a omezí tak emise na území dopravou sužovaného města. Zároveň se použitým řešením, zakoupením trolejbusů s nezávislým pohonem, podařilo vyřešit problém náhradní dopravy v době výluk z důvodů oprav trolejí. Kde jsou ty časy, kdy i v Praze trolejbusy jezdily také...

Velmi zajímavý článek Podívejte se, jak se vyrábí unikátní trolejbusy, které nepotřebují trolej najdete na stránkách Technet.cz


Deset let od posledního zaznamenaného případu se do České republiky vrátil hnízdit kriticky ohrožený ptačí druh - drop velký (Otis tarda). Informoval o tom tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) Jakub Kašpar. Hnízdní skupina byla v loňském roce pozorována na Znojemsku a zdá se, že by se tento pták, považovaný pro českou přírodu za prakticky vyhynulý druh, mohl zase do naší ornitofauny vrátit.

Drop velký je světově ohrožený stepní druh ptáka, který v ČR v minulosti pravidelně hnízdíval. Na přelomu 70. a 80. let 20. století se na jižní Moravě na Znojemsku vyskytovala malá, ale poměrně stabilní populace tohoto druhu v počtu 40 - 50 jedinců. Tato populace tvořila významnou součást areálu středoevropské populace dropa velkého. V dalších letech byl ale zaznamenán rychlý pokles velikosti hnízdní populace, přičemž poslední hnízdění bylo prokázáno v roce 1996. Od té doby jsou na tradičních místech výskytu v ČR nepravidelně pozorováni jednotliví dropi nebo jejich malé skupiny, a to převážně brzy na jaře. Ptáci sem zalétají z blízké rakouské lokality v západním Weinviertelu, kde se díky soustředěnému úsilí dropí populace zachovala a její početnost pomalu, ale jistě vzrůstá.      (Zdroj: Agris.cz)


České rodině chybí otec, říkal už Masaryk ...  A ve veřejném životě chybí zase ženy, dodává občanské sdružení Žába na prameni. V svých rámci projektů "Ženy pro občanskou společnost: nové ženy" a "Muži pro rodinu: noví muži" proto spustilo internetové stránky Nové ženy a Noví muži.

"Dle mého zdání - jak já se na věc dívám a co pozoruji, pokud běží o rodinu, řekl bych, že dnes jde ne o matku, ale o otce. A co naší rodině chybí, zejména naší rodině české doma, to je otec. My mužové máme všelijaké důvody a halíme je do filosofické moudrosti, abychom se života skutečně rodinného mohli vzdalovat, cituje Žába na prameni prezidenta Masaryka.       (Zdroj: Econnect.cz)


Agentura ArchET Vás zve na řízený rituál Nejstarší pražská zasvěcovací místa
Termín konání: 7. června 2007 (čtvrtek)
Sraz: 19.00 hod. u sochy Karla IV. u Staroměstské mostecké věže
Program: Zasvěcovací meditace na aktivovaných svatyních po obou březích Vltavy s cílem posílení vnímání a duchovního poznání. Charakter místa viz Posvátná místa. Součástí je vycházka po Karlově mostě po rituálu.
Obřadu se mohou účastnit všichni zájemci o problematiku posvátných míst a duchovní vývoj jejich pomocí. V případě větší účasti bude rituál opakován.
Provází a na setkání se těší Pavel Kozák a Michaela Kravaříková      (Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka)


21 05. 2007     K jednadvacátému květnu 1881 se datuje první praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frey si jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře.

V kalendáři je jednadvacátý květen označen jako Světový den kulturního rozvoje.


Písmo je mnohem odolnější, než by se dalo v divokých lidských dějinách očekávat. Nehnou s ním často ani kruté války či smrtící epidemie.

Současné lidstvo mluví téměř 7000 jazyky a zaniklých řečí už se zřejmě nikdy nikdo nedopočítá. Písmo známe asi 5000 roků a za tu dobu se na Zemi objevila jen zhruba stovka významnějších systémů písemného zápisu textů. Zdaleka to není jen tím, že mnohé národy sice měly svůj jazyk, ale písmo nikdy nevynalezly. Jednou zavedené písmo má překvapivě tuhý kořínek.

Přežívá mnohem déle než civilizace jeho tvůrců. Nezničí je invaze cizáků, změny jazyka či náboženství. Za svou dlouhou životnost nevděčí písma své dokonalosti, protože ty nejtěžkopádnější systémy záznamu se často ukazují jako nejodolnější. „Písma žijí déle, než na co by měla mít nárok,“ říká americký odborník na mayskou civilizaci Stephen Houston.

„Jejich zánik je stejně zajímavý jako jejich vznik,“ dodává k tomu egyptolog John Baines z Oxford University. V některých případech umírá písmo s civilizací, která jej stvořila. Velmi často ale není písmo krizí dané civilizace či kultury nijak zvlášť zasaženo. Písma přežila děsivé přírodní katastrofy. Nezdolaly je politické revoluce či hospodářské kolapsy. V řadě případů začali obyvatelé daného území mluvit zcela novým jazykem, ale písmo svých předchůdců si ponechali a někdy přežilo písmo zánik jazyka svých tvůrců o tisíc let.       (Zdroj: VTM Science)


Plánovaný odstřel tisíců klokanů v australském hlavním městě, rozlítil množství ochránců životního prostředí. Ti chtějí zvířata žijící na území vojenských základen zachránit, píše deník Khaalej Times.

Australské ministerstvo obrany se rozhodlo najmout profesionální lovce, kteří by měli postřílet zhruba 3 200 klokanů obrovských, což je zhruba polovina těch, kteří žijí na dvou vojenských základnách ve městě Canberra. „Je to velmi krutý, násilný způsob, jako by klokani byli nějaký plevel, který je potřeba vytrhat,“ prohlásila prezidentka organizace Animal Liberation Mary Hayesová v místním rádiu.      (Zdroj: EkoList.cz)


Díky HST tým astronomů poprvé uviděl „tajemný“ prstenec temné hmoty v kupě galaxií. Prstenec se vytvořil asi před 1 až 2 miliardami let při gigantické čelní srážce dvou masivních kup galaxií. Prstenec není normálně pozorovatelný, ale je výsledkem počítačového modelování napozorovaných dat a na snímek byl digitálně vložen (superponován). Objev bude publikovaný 1. června 2007 v Astrophysical Journal.     (Zdroj: Astro.cz)


ornádo je silně rotující vzdušný vír, jehož nejčastějším projevem je prudce roztočený chobot, sloup či trychtýř, visící z bouřkového mraku (cumulonimbu). Nutnou podmínkou k tomu, abychom vůbec mohli mluvit o tornádu je, že se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silné, aby na něm způsobilo hmotné škody. Jméno tornádo pochází ze španělského nebo portugalského tronada = bouřka, respektive tornar = točit se. S jeho silou a ničivými účinky opravdu nejsou žádné žerty, protože nejvyšší naměřené rychlosti se pohybovaly kolem 500 km/h, přičemž jeho průměr se dá měřit v desítkách až stovkách metrů. Rotace je v naprosté většině případů zleva doprava. Nebezpečí většinou hrozí přímo od předmětů uchvácených tornádem, které se změní v projektily, třeba velikosti míče. Ta silnější dovedou bez problémů převrhnout automobil, železniční vagón či celý vlak. Nevětší, katastrofálně ničivá tornáda (sekundární savý vír) dokážou nejen vysát člověka z podzemního úkrytu, ale například i všechen asfaltový povrch ze silnice i s podložními vrstvami. To, že můžeme tornádo také vidět na vlastní oči, je způsobeno kondenzací vodní páry, ke které dochází při velmi silné rotaci vzduchu a následném poklesu atmosférického tlaku uvnitř tornáda. Zeslabení cirkulace nebo nasátí suššího vzduchu má za následek odlepení tornáda od zemského povrchu či jeho úplné vymizení. Kolísání intenzity rotace se pak projevuje jako jakési skákání tornáda. Zákeřnost tornáda spočívá v tom, že vzniká značně neočekávaně a varovat před ním lze nanejvýš pouhých pár minut dopředu.      (Zdroj: 21@století)


Otázka podstaty astrologie stojí stále v centru konfrontačních sporů mezi jejími zastánci a odpůrci.

Školení astronomové tvrdí, že je astrologie nesmysl, neboť hvězdy nemohou mít na člověka žádný vliv, tvrdí i navíc to, že fyzikální vliv vzdálených planet, Měsíce ba ani Slunce je minimální, nebo žádný. Využívá se přitom argumentů, které odkrývají základní neznalost o skutečné podstatě astrologie. Vítězoslavně odhalují posun zvířetníkových znamení vlivem precese, s gustem připomínají nesmyslné bláboly typu "horoskopy na týden" v různých plátcích.

Zastánci astrologie naopak upozorňují na to, že vliv nebeských těles je úplně jiné povahy. Ta je daná tím, že celý svět tvoří jednotu. Proto jsou zde také souvislosti mezi planetami, lidmi, čísly a třeba nerosty a dalšími věcmi. Jde však o souvislost, která je ale nekauzální. Odhalení jejích znaků se zabýval švýcarský psycholog C. G. Jung a nazval je synchronicitou. Nekauzální souvislosti jsou známy tisíce let a jejich hledání vyžaduje pečlivý výcvik a studium nebo zjišťování jejich znaků v životě člověka. Souvislost mezi horoskopem člověka a nebeskými tělesy je tedy úplně jiného druhu, než ji hledají astronomové a astrofyzici. Astrologie je v tomto pojetí postavena do řady s dalšími esoterními metodami, jako je chiromantie, fyziognomika, numerologie, tarot, alchymie aj.      (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


NASA vystavuje model nového kosmického dalekohledu James Webb (JWST - James Webb Space Telescope) ve Washingtonu před Národním muzeem letectví a kosmonautiky (Smithsonian National Air and Space Museum). Model je ve skutečné velikosti. JWST bude nástupcem již 17letého dosluhujícího HST. James E. Webb (7.10. 1906 - 27. 3. 1992) byl ředitelem NASA v době přípravy pilotovaných letů Apollo na Měsíc (1961 až 1968). Rozměry nového dalekohledu JWST jsou 24 x 12 m a jeho segmentované zrcadlo má průměr 6,5 m, což je téměř 3krát více než Hubble (2,4 m). Bude se nacházet na vyšší oběžné dráze – 1,5 miliónu km (Hubble 614 km) v Lagrangeově bodě L2 soustavy Země - Slunce, kde jsou gravitační a odstředivá síla vyrovnány.       (Zdroj: AstroVM)


Špinavé ovzduší, tedy hlavně různé drobné částice prachu a kapičky aerosolů, mohou pohlcovat sluneční záření a taktéž ho odrážejí. Ale jejich hlavní vliv na klima je jiný a týká se mraků.

Kolem nečistot se v ovzduší samozřejmě mnohem snáze sráží voda a vytvářejí mraky. Mraky chrání pozemský povrch před slunečním zářením a Zemi ochlazují (v celkové bilanci – v noci mraky fungují naopak jako peřina, která odráží unikající teplo zpět na zemský povrch). Aerosoly kromě toho, že přispívají k tvorbě mraků, působí jinými mechanismy i na jejich delší životnost, což opět vede k ochlazování.

Čím se ovšem dostáváme k paradoxu: péče o čistotu ovzduší, například snižování obsahu oxidů síry, přispívá současně k oteplování. Až do konce 20. století bylo v tepelných elektrárnách a hutních provozech produkováno obrovské množství aerosolů. „Zlepšení situace“, tedy čistší ovzduší v 90. letech (kromě ekologického tlaku zde měl vliv kolaps Sovětského svazu s jeho těžkým průmyslem a obecně nástup moderních technologií), pak nejspíš souvisí s „globálním oteplováním“, protože produkce nečistot vyvažovala produkci skleníkových plynů. S čistší atmosférou se svět otepluje minimálně rychleji.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Lidé, kteří se každou zimu dusí štiplavým dýmem od sousedů vytápějících svůj domek nekvalitním hnědým uhlím, se nedočkají zlepšení ani v nové topné sezoně.

A to přesto, že od ledna má začít platit ekologická daňová reforma, která by měla zdražit „špinavé“ zdroje energie na úkor paliv šetrnějších k životnímu prostředí. Vláda totiž překvapivě zrušila plánovanou nulovou daň na zemní plyn pro domácnosti a zdanila toto nejrozšířenější ekologické palivo 4,2 procenty. Průměrná domácnost tak zaplatí za topení plynem ročně zhruba o tisíc korun více než nyní.

„Není možné, aby byl plyn takhle drahý. Pak to není ekologická reforma, ale prosté zdražení,“ komentoval rozhodnutí vlády Oldřich Petržilka, manažer České plynárenské unie. Neočekávané zdražení plynu považují ekologové za výsledek tlaku společností, které se zabývají těžbou uhlí. „Považuji za velmi smutné, pokud vláda s účastí Strany zelených nadále podléhá tlaku uhelné lobby,“ řekl Jan Beránek z energetického informačního servisu Wise.     (Zdroj: Agris.cz)

Vzácní lidé vedou tento stát ... opravdu vzácní ...


Řady těch, kteří se cítí povoláni spasit svět a věří, že dokážou odvrátit hrozbu globálního oteplování, rozšířila americká country zpěvačka Sheryl Crow, bývalá přítelkyně sedminásobného vítěze Tour de France. Na srdci jí leží především osud lesů, nikoli neprávem označovaných za zelené plíce naší planety. Spoluobčany proto vyzývá k ekologickému chování při každé návštěvě koupelny. "Po použití WC nepoužívejte víc než jeden útržek toaletního papíru," nabádá. To však není všechno. Jak prozradila na své webové stránce, pracuje také na projektu speciálního rukávníku, do něhož by si lidé mohli utírat po jídle ústa místo do papírových servítků. ("O lněných ubrouscích, určených speciálně pro tento účel patrně neslyšela," komentuje zpěvaččin tvůrčí zápal americký tisk.) Zpěvačka rovněž vymýšlí novou televizní reality show, v níž by byli oceňováni jedinci, kteří se chovají co nejšetrněji k přírodnímu prostředí.        (Zdroj: Brány vnímání)

Snad by se ještě více ekologicky dalo používati WC takto - nesplachovat pokaždé, ale až po každém třetím (pátém ...) použití ...?


Arcibiskupství pražské spustilo 17. května 2007, na slavnost Nanebevstoupení Páně, nové webové stránky na adrese www.apha.cz. Nové stránky poslouží k lepší informovanosti široké veřejnosti o činnosti Arcibiskupství pražského. Návštěvníci webu zde najdou historii, novinky, plánované události, fotogalerie, přehledy bohoslužeb, kontakty a další důležité textové i obrazové informace.


18. 05. 2007     Na osmnáctý květen připadá Mezinárodní den muzeí - vyhlásila ho v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM).

Není to zase až tak dávno - v roce 1923 - co bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu.

Třetí neděle v květnu je Dnem památky obětí nemoci AIDS - organizují se pochody Světlo pro AIDS. Nalezl jsem také zajímavý údaj, že na 20.5. připadá Světový den stepu.


Hlavní město Praha, hospodařící na ploše 2394 hektarů lesů, získalo prestižní certifikát FSC. Uděluje jej mezinárodní nevládní organizace Forrest Stewardship Council za dodržování striktních ekologických, hospodářských a sociálních kritérií. V praxi to znamená například zákaz používání chemikálií, ponechání části lesů přírodním procesům bez další těžby, zákaz holosečí či důsledné dodržování bezpečnosti práce lesních dělníků. Městské lesy získaly certifikát na 5 let. Dodržování přísných podmínek bude každoročně sledováno akreditovanou certifikační firmou.

Pražané navštěvující například Oboru Hvězda, Kunratický les, Michelský les, Čimický háj, Ďáblický háj či údolí Divoké Šárky se budou procházet v certifikovaném lese. Praha se tak připojila k městům jako Berlín, Londýn, Tokio či Riga, jejichž městské lesy se mohou pyšnit certifikátem FSC.

Certifikát byl udělen akreditovanou certifikační společností SmartWood/NEPCon, která v loňském roce provedla dva audity pražských lesů.      (Zdroj: Econnect.cz)


Něco pro "přátele televizních seriálů" ...

Mám v rodině dva doktory: hematologa a onkologa. Ve spoustě věcí se neshodnou (jsou to ženy), ale v jedné jsou absolutně zajedno a to, když přijde řeč na nějaký seriál z lékařského prostředí: nemohou pochopit, kde chodí scénáristé na takové ptákoviny, proč například v Chicago Hope operují zásadně na chodbě, nebo ve výtahu, proč udělali ten či onen naprosto nesmyslný úkon, prostě odborník žasne a laik se diví… Jak je to s leteckými filmy? Za naprostou hovadinu na pokračování považuji „Letiště“, což je neuvěřitelná snůška nesmyslů. Odborným poradcem v tomto filmu je údajně jeden člověk, který létal kdysi jako práškař, pak dělal nějakou dobu na Ruzyni (velmi krátkou dobu) a proslul několika kousky, z nichž jeden by se dal nazvat husarským. Vedení společnosti, u níž pracoval, tvrdil, že umí německy a anglicky a nikdo si to neověřil, takže když britská či německá posádka volala po frekvenci, že má nějaký technický problém, nebo že potřebují po příletu lékaře, říkal moudře „Yes, yes“ ale vůbec netušil, co posádka požaduje a aby nevyšlo najevo, že nic neumí, ani se to nepokoušel předat dál, takže po přistání se posádky divily, že mechanici nejsou u letadla, nebo že tam není sanitka, o kterou žádali. Těsně před tím, než ho vyhodili, proslul oním „husarským kouskem“, kdy jako agent handlingu přišel do letadla Lufthansy, kde posádka něco potřebovala a tam kapitánovi sdělil neuvěřitelnou skutečnost: “Guten Tag, ich bin taky pilot!“ Na což se vyvalený kapitán zmohl pouze na „Bitte?“ No a poté byl odejit a dnes je tuším na letišti Točná a radí televizi Prima, jak to na letišti chodí… Seriál by se klidně mohl třeba jmenovat „Nádraží“ s tím, že místo letadlo budou říkat vlak a budou mít trochu jiné uniformy, ale jinak to může zůstat tak jak to je, bude to stejně hloupé a prostoduché, ale protentokrát budou nadávat železničáři.  ...      (Zdroj: Planes.cz)


I Greenpeace má smysl pro humor ...

Česká kancelář Greenpeace dnes spolu s dalšími vlastenci přivítala ohlášené pokračování právě vydané knihy Václava Klause. Zatímco první svazek nese název Modrá, nikoli zelená planeta, připravovanou studii autor vybavil výmluvným titulkem Placatá, nikoli kulatá Země. V pokračování svého vizionářského počinu z oboru klimatologie profesor Klaus přesvědčivě vyvrací tvrzení levičáckých alarmistů, podle nichž má Země tvar koule. Kniha, jejíž vydání předem vřele přivítala The Flat Earth Society, přináší překvapivě duchaplnou obhajobu nerelativizujícího a nekonstruktivistického přístupu ke kosmologii a geografii od muže, který jednoduše má pravdu.    (Zdroj: Greenpeace.cz)


Řekněme společně své NE radaru na celostátní demonstraci v sobotu 26.5.2007 v 15 hodin na Václavském nám. v Praze.

Z některých měst ČR budou na demonstraci vypraveny autobusy, nebo zorganizován společný odjezd - pro více informací kontaktujte koordinátory jednotlivých regionů

(Zdroj: NE základnám)


Zatímco v současné době je hnůj viděný jako mnohem méně obtížný než před 15 nebo dokonce ještě před 10 lety, stejně ale mnoho farmářů si dosud neuvědomilo jakou nutriční hodnotu hnůj má. Firma B & B Contractors v Tamara Ridge Farm, Gunnislake pokračuje s rozšiřováním a vývojem manipulačních technologií hnoje a kejdy. V současné době recykluje 80 000 tun pevného biologického materiálu, 318,5 milionů litrů kejdy a 10 000 tun hnoje. Zatímco hnůj a patogenů prostý biomateriál se rozmetá na poli s malými ztrátami živin, ztrácí kejda rychle svou nutriční hodnotu při plošné aplikaci na povrch pole, zejména odpařováním amoniaku. Mnoho farmářů při aplikaci kejdy má tendenci k zachování nižších nákladů a vyšší výkonnosti při rozmetání kejdy na povrch pole. Avšak z dlouhodobého hlediska při mělké aplikaci kejdy vycházejí nižší náklady zejména v důsledku úspor nákladů na nákup průmyslových hnojiv.      (Zdroj: Agronavigátor)

Nechápu, proč je zapotřebí pořád "vědecky dokazovat". co zdravý selský rozum věděl a ví odedávna ...


Ministerstvo životního prostředí varuje občany před podvodníky požadujícími zaplacení tzv. "ekologické daně". Podle našich dosavadních informací se pokoušejí vylákat peníze od občanů Zlínského kraje.

Firma EZERE s.r.o. se sídlem na Praze 4, zastoupená jednatelem JUDr. Petrem Madajem, zaslala občanům Zlínského kraje fakturu na uhrazení "ekologické daně" za rok 2007 ve výši 1980 Kč. Na faktuře uvádí, že od 1. května 2007 vzniká občanům nová povinnost hradit roční ekologickou daň, dále je zde uvedeno číslo bankovního účtu, variabilní symbol, konstantní symbol, datum vystavení, datum splatnosti a způsob úhrady faktury. Účet je veden u České spořitelny.

Firma na faktuře uvádí, že byla vybrána veřejnou soutěží na základě zákona č. 634/2004 Sb. pro výběr daní a poplatků EU. Takovýto zákon neexistuje. Číslo 634/2004 Sb. má zákon o správních poplatcích a v žádném případě na základě tohoto zákona nemůže být vypsána veřejná soutěž. Firma se snaží od občanů vylákat peníze nezákonným způsobem.

Upozorňujeme všechny, kteří obdrží fakturu od firmy EZERE s.r.o. či od jiné firmy, požadující zaplacení "ekologické daně", aby ji v žádném případě neplatili. Ekologická daň bude zavedena až od 1. ledna 2008 a bude připočítána k ceně uhlí, zemního plynu a elektřiny. Nebudou ji platit občané – spotřebitelé, ale výrobci a dodavatelé. Výběrčím daně nebude žádná soukromá firma, ale příslušné státní orgány.      (Tisková zpráva MŽP)


Propagace zdravé výživy často prezentuje cereálie a různé cereální tyčinky jako nejzdravější start do nového dne. Časopis Which? ale přišel na to, že zaručeně „zdravá snídaně“ může mít tolik cukru nebo soli jako třeba čokoláda nebo balíček chipsů.

Redakce časopisu zakoupila 275 druhů cereálií od různých výrobců a distributorů. Zjistilo se, že cereálie, které jsou obecně považované za zdravou stravu, obsahují velmi často vysoké procento cukru, soli a nasycených mastných kyselin. Pro hodnocení byla použita kritéria připravená britskou Agenturou pro standardizaci potravin. Tato kritéria určovala, co se již dá považovat za vysoký, střední a co za nižší obsah cukru, soli a tuku.

Na konci testování vyšlo najevo, že tři čtvrtiny (celých 76 %) cereálních produktů mělo vysoký obsah cukru, pětina výrobků (19 %) měla vysoký podíl soli a 7 % obsahovalo vysoké procento tuků.       (Zdroj: Sdružení Ochrany Spotřebitelů)

Tak to vypadá, kdy zdravý rozum je z mozku vymyt reklamou ...


Pýr ... zahrádkářům otázka zcela jasná ... a hleďme, může to být i jinak !

Pěstitelé mohou pýr využívat, ne s ním bojovat. Každý rok pěstitelé vynakládají mnoho milionů na to, aby vymýtili plevele ze svých polí. Přesto, podle Dr. Davida Barkera, profesora a ekologa – odborníka na výzkum travních porostů z oddělení Department of Horticulture and Crop Science na státní univerzitě v Ohio, když se jedná například o pýr jako píci, chovatelé dobytka by jej mohli spíše přivítat, než s ním bojovat.. Tento odborník se svým spolupracovníkem nedávno dokončili tříletou studii o tomto problému. Získali důkazy o tom, že pěstitelé i mohou mít z této zvláštní vytrvalé rostliny výhody. Základní otázka zní: je to plevel nebo ne? Ačkoliv někteří odborníci nejsou pro to, aby pěstitelé pěstovali nebo povzbuzovali růst pýru, Barker se ptá: proč ne?     (Zdroj: Asociace soukromého zemědělství)


Český egyptolog Jaromír Kozák soustředil odborný zájem na Egyptskou knihu mrtvých. Jeho překlady těchto starobylých duchovních děl představujících vrchol egyptského myšlení přinášejí čtenářům netradiční interpretaci. Spočívá v poznání, že knihy mrtvých nejsou pradávnou náboženskou konstrukcí, ale popisem skutečných duchovních zkušeností, jež mohou mít význam i pro člověka na počátku 21. století. Tajemné pyramidy a významně mlčící Sfinga přitahují pozornost od nejdávnějších dob. Jedna z prvních civilizací, ležící v údolí Nilu, skrývá tak jedinečné památky, že existuje celý vědní obor, který se jí zabývá. Lákal již staré Řeky a Římany, ale soustavné zkoumání egyptské minulosti začíná až v novověku. Po Napoleonově vpádu do Egypta se v Evropě ocitlo ohromné množství staroegyptských památek, a když se v roce 1828 podařilo F. Champollionovi rozluštit jazyk a písmo starých Egypťanů, vznikla egyptologie jako vědní disciplína. Dodnes láká vědce i veřejnost, neboť nálezy v egyptských pyramidách v sobě mají tajemný náboj.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


České republice hrozí milionové pokuty za nesplnění povinností vůči Evropské unii. Do včerejšího dne jsme měli do našeho právního řádu převzít závazky ze směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí. Nestalo se tak, a proto se za porušení evropského práva vystavujeme žalobě ze strany Evropské Komise a placení mnohamilionových pokut uložených evropským soudem.1) Směrnice přináší jako novinku myšlenku, že za škody na životním prostředí bude zodpovědný ten, kdo je způsobil. Podnik, který způsobil nebo působí škodu na životním prostředí, bude napříště povinen zaplatit její odstranění a návrat prostředí do původního stavu. „To se bude týkat i situací, kdy ekologická újma ještě nevznikla, ale bezprostředně hrozí. Provozovatelé budou povinni provést a zaplatit preventivní opatření k odvrácení takové hrozby“, říká právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu, který se přípravě zákona intenzivně věnuje. Na převzetí těchto zcela zásadních principů prevence a znečišťovatel platí, které vychází z evropského práva, měly členské státy tři roky.2) Připravovaný návrh zákona však vláda minulý týden neschválila a vrátila k dopracování. „Tolik potřebného zákona o odpovědnosti za škody na životním prostředí se zřejmě dočkáme nejdříve na podzim. Zvažujeme proto stížnost k Evropské Komisi“, dodává Bernard.      (Zdroj: Ekologický právní servis)

Nejde už vám na nervy nezodpovědné jednání našich "zákonodárců" ? Jsme přece všichni daňoví poplatníci !!!


17. 05. 2007     Nanebevstoupení Páně je jedním z velkých svátků křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení. V mnoha zemích s křesťanskou tradicí je Nanebevstoupení Páně státním svátkem a dnem pracovního klidu.

Dnes máme v kalendáři Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

Roku 1926 se v Praze narodil Ludvík Souček, novinář a spisovatel science fiction i literatury faktu. Podle spekulacích založených na neveřejných zdrojích je smrt Ludvíka Součka zahalena záhadou a krátce před ní mělo vyjít najevo že během své vojenské služby v Severní Koreji se měl zúčastnit lékařských pokusů na amerických válečných zajatcích. Tip: pokud byste se chtěli podívat na knihy Tušení stínů a Tušení souvislostí .... lze je nalézt i na webu ..


Pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk oslaví 17. května 2007 veřejně své 75. narozeniny. V katedrále sv.Víta se nejprve v pátek večer uskuteční koncert duchovní hudby a druhý den dopoledne děkovná bohoslužba. Kardinál už splnil jednu ze svých povinností a poslal minulý měsíc k rukám papeže žádost o propuštění z úřadu. Zvyklost papežů je ale taková, že žádosti ihned nevyhoví. V sobotu kardinál Vlk oznámí, co mu Vatikán odpověděl. Jeho předchůdce kardinál Tomášek přesluhoval až do svých 92 let. Dnes, v den narozenin, přijme kardinála na Pražském hradě Václav Klaus a předá mu čestnou plaketu presidenta republiky.

Životopis kardinála Vlka si můžete přečíst na jeho stránkách ...


Šimpanzi a bonobové mezi sebou vedou intenzivní rozhovory. Nás ani tak moc nezajímá o čem si povídají, i když je to také jistě pozoruhodné. Ze všeho nejvíc se snažíme zjistit, jak to dělají, protože jsou to naši nejbližší žijící příbuzní a můžeme se oprávněně domnívat, že se u nich poučíme, jak vznikala lidská řeč. Amy S. Pollick a Frans B. M. de Waal z Emory University v americké Atlantě při studiu komunikace šimpanzů a bonobů zjistili, že velmi elegantně rozprávějí pomocí rukou a nohou, na úkor výrazů tváře a hlasových projevů. Autoři při sledování 2 skupin celkem 34 šimpanzů a 2 skupin 13 bonobů vysledovali, že používají 31 gest a 18 výrazů obličeje a hlasových projevů. Grimasy a hlasy byly u všech sledovaných skupin víceméně stejné, zatímco gesta se nápadně víc lišila v rámci druhu i mezi oběma druhy navzájem. Použití gest bylo složitější, více záleželo na tom kdo komunikuje a ke komu. Zároveň se zdá, že gestikulace je evoluční mladší, než komunikace hlasem a mimikou tváře, opice totiž gesta nepoužívají. Je docela dobře možné, že lidská řeč nejprve vznikala jako propracovaný systém gest a posuňků, který postupně přešel na mluvenou řeč. Pozorovat naše dávné předky v družném rozhovoru muselo být obdivuhodné.     (Zdroj: OSEL.cz)

Ono by člověk nemusel ani mít stroj času .... stačí pozorovat zasedání nějaké politické strany nebo jiné místo, kde ti vzácní lidé mají o něčem rozhodovat ...


Gravitační anomálie nad Kanadou si vědci povšimli už v 60. letech, když začalo být mapováno gravitační pole Země. Od té doby se objevilo několik navzájem si konkurujících výkladů.

Pokus o odpověď, proč je Kanada lehčí než například sousední USA, by mohly dát zveřejněné výsledky několikaletého měření satelitů Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment), které byli vyvinuty za spolupráce německých institucí a NASA. Satelity Grace dokáží velmi přesně měřit odchylky gravitačního pole Země a vytvořit tak podrobnou mapu zahrnující jeho intenzitu. Gravitace v Kanadě je v průměru nižší zhruba o 1/25 000....

... Díky měřením satelitů Grace se sice tento spor nepodařilo úplně rozhodnout, hlavní roli asi bude ale mít glaciál. Simulace však ukázaly, že i kdybychom pominuli vliv poslední doby ledové (a horniny se zcela zvedly), gravitační anomálie by v Kanadě existovala dále. Za celým jevem proto minimálně zčásti stojí právě děje v zemském plášti.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Pozor, nové náboženství opět vynáší trumfy !!!

Změna klimatu možná dosáhla klíčového bodu zlomu, napsal deník Guardian. Nový výzkum naznačuje, že by teploty mohly stoupat rychleji, a bojovat proti globálnímu oteplování by tak mohlo být stále těžší.

Vědci z univerzity v Bristolu oznámili, že dříve nevysvětlený nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je způsoben větším množstvím skleníkových plynů unikajících ze stromů, rostlin a půdy. Kvůli globálnímu oteplování vegetace pohlcuje méně uhlíku. Tento nárůst zhoršuje již tak dost neradostné předpovědi Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který předminulý týden varoval, že už nezbývá ani deset let, aby se omezily emise a zabránilo se nejhorším dopadům globálního oteplování, píše Guardian.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Chystá se sice nová minidoba ledová, lední medvědi buší na dveře redakce, ale globalizátoři klimatu obětavě zadýchávají teploměry ....


Více než dvě třetiny lidí nedodržují základní hygienická pravidla a muži jsou toho nejhorším příkladem. Tvrdí to britští vědci, kteří zjistili, že mnoho lidí si například nemyje ruce po použití záchodu, před přípravou jídel nebo při kašli a kýchání. Důsledkem toho je, že doma mají mnohem více choroboplodných zárodků než na veřejných místech. Veřejné toalety jsou často čistější než pracovní plocha leckteré kuchyně, uvádějí odborníci z britské Hygienické rady. Z jejich výzkumu vyplynulo, že 53 procent lidí se nemyje ruce poté, co si jimi zakrývali ústa při kašli nebo kýchání. Jeden z deseti lidí si nemyje ruce po použití záchodu a téměř čtvrtina obyvatel se klidně pustí do přípravy jídla poté, co hladila svého zvířecího miláčka a nepoužila poté žádný dezinfekční prostředek. Možná k překvapení mnohých není toaleta místem, kde by se v domácnostech hromadilo nejvíce bakterií: mnohem škodlivější choroboplodné zárodky jsou například na vypínačích, klikách u dveří nebo kuchyňském prkénku, kde se krájí potraviny.       (Zdroj: Zdravcentra.cz)

No tak nevím ... mám si jít přežíhat ruce autogenem vždycky, když pohladím svého psa Benýska ???


..125 hnízdících druhů ptáků, 42 druhů ryb, 15 druhů obojživelníků, 2000 zaznamenaných druhů cévnatých rostlin od 18. století...to není charakteristika žádné chráněné oblasti, ale hlavního města Prahy, s jehož faunou se je možné seznámit v prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy na výstavě Zvířata uprostřed velkoměsta a to až do konce září 2007.

Ačkoli se to někomu může zdát v kontextu narušení a znečištění pražského prostředí nepochopitelné, území Prahy je co do počtu druhů organismů velmi bohaté a předvést tuto rozmanitost je také hlavním úkolem zmiňované výstavy. Velké množství živočichů je podmíněno už reliéfem terénu, kterému dominuje hluboký kaňon Vltavy a vytváří tak "velehory v nížině" systém různými směry orientovaných míst, jejichž oslunění a s ním spojená vlhkost a teplota se liší. Kromě toho i geologický podklad je značně různorodý.      (Zdroj: Econnect)


... Tvrdí se, že vampyrismus má počátek až v dobách starého Egypta, nebo je připisován do období Atlantidy. Domněnek existuje však mnoho. Je však jisté, že tu už byl velmi VELMI dříve než všechny tyto zmíněné spekulace. Jeho počátek se ztrácí kdesi ve vzdálené záři pohanských ohňů a prvotních magických rituálů uctívajících život a smrt. Z tohoto uctívání se zrodil mocný vládce Nosferatu - poutník mezi světlem a tmou, životem a smrtí, pradávný nadřazenec nad oběma světy. Je géniem vampýrismu a upírský velekněz...

...  o tzv. energetickém vampyrismu se v publikacích moc nepíše. Jeho princip je následující. Kolem každého těla se nachází energetický obal (aura), který dosahuje vzdálenosti několika centimetrů a někdy i několika metrů. Pokud se nachází blízko sebe dva nebo více lidí, tak jejich aury se vzájemně dotýkají. Když se tito lidé cítí vzájemně dobře ve své společnosti, dochází ke vzájemnému dobíjení aury a z toho pramenícím příjemným pocitům ( např. láska dokáže nabíjet auru několikanásobně účinněji než cokoliv jiného).

Častěji dochází k situaci, kdy jeden člověk je nabíjen na úkor ostatních, kteří se v jeho přítomnosti cítí oslabení, chybí jim vůle se vzepřít jeho názorům, atd. Tito lidé jsou typickými upíry dneška. Nejčastěji je nalezneme jak se pohybují v davu, provokují hádky a rozdmychávají různé vášně a nenávisti. V těchto situacích se jejich aura může nabít do obludných rozměrů a tehdy jsou spokojení a šťastni. Napojení na energetické dráhy v těle způsobuje dodávání energie tělu a tím jeho udržování v nepoškozeném stavu. Po určité době dochází ubývání upírových energetických zásob, proto aby mohl dále udržovat sebe i své tělo musí vyrazit za potravou. Upír jako bytost energetická se neživí krví, ale lidskou vitální energií. ...      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Za podpory Ministerstva životního prostředí dnes vydalo nakladatelství Argo český překlad knihy Al Gorea Nepříjemná pravda. Bývalý viceprezident Spojených států a někdejší vyzyvatel Georgie W. Bushe v souboji o úřad amerického prezidenta se v ní zabývá problémem klimatických změn – stejně jako ve stejnojmenném oscarovém filmu Davise Guggenheima.     (Zdroj: EnviWeb)

Jak jsem tak koukal, stojí těch 329 brožovaných stránek bez dvou korun čtyři stovky ... dost silný kafe na českého čtenáře ...


Čas od času se objeví "zaručené" tvrzení, které se usídlí v obecném povědomí. Po určité době už nikdo není schopný rozpoznat, zda má reálný základ, nebo jde jen o vytrvalou fámu. Víte, která tvrzení o jídle jsou mýty a která se zakládají na pravdě? 1. Vejce zvyšují cholesterol. Požívání vajec je tím nejspolehlivějším způsobem, jak ohrozit své zdraví vysokou hladinou cholesterolu. Toto tvrzení je v naší společnosti mimořádně silně vžité, nicméně situace kolem vajec a s nimi souvisejícího cholesterolu rozhodně není tak dramatická: "Podle posledních výzkumů vaječný žloutek neobsahuje tolik cholesterolu, kolik se původně uvádělo," říká Pavel Suchánek, odborník na výživu, který působí ve Fóru zdravé výživy a v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. "Jedno velké vejce, respektive jeho žloutek, obsahuje 210 mg cholesterolu namísto 275 mg, které se uváděly dříve. Proto se také týdenní akceptovatelné množství vaječných žloutků zvedlo z původních třech na nynější čtyři u zdravých lidí. Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu by neměli jíst víc než jeden žloutek týdně. Bílky se mohou konzumovat bez omezení, protože neobsahují žádný tuk ani cholesterol," dodává.      (Zdroj: Řev přírody)

Vzpomeňte si, jak slávu Pepka Námořníka zavinila chybně umístěná desetinná tečka v analýze složení špenátu ...


Věřili byste, že se na severu Čech, jen kousek od Ústí nad Labem, považovaného dodnes (a nutno říct, že neprávem) za špinavé a páchnoucí místo, nachází pohádková zakletá krajina, kterou obdivují a po níž touží děti celého světa?

Na cestu do světa Narnie, zakletého každou zimu zlou Bílou čarodějnicí, nebudete potřebovat starou skříň ani žádné kouzelné cestovní prostředky. Dojdete tam pohodlně pěšky od nejbližšího parkoviště nebo zastávky autobusu. Kouzelná Narnie se nachází v kopcích nad Ústím a Děčínem, v Tiských stěnách, bizarním skalním městě u obce Tisá. Právě tady se natáčely mnohé ze zimních scenérií filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, právě tady chodili jeho zvířecí i dětští hrdinové, právě tady bydlel jejich přítel faun Tumnus. Filmaři si scenérii Tiských stěn mírně vylepšili, skály však byly skutečné a tyčí se nad Tisou stále. Větší část roku jsou sice bez sněhu, ale to jim na atraktivnosti a jisté tajemnosti neubírá. Duch Narnie je ve zdejších jeskyních, tunelech a pod skalními převisy stále přítomný.      (Zdroj: Fantastická fakta)


16. 05. 2007     Hmmm .... tak to je dobrý ... ve Wikipedii je již třetí den (14.,15. a 16 května) udáván jako založení Komunistické strany Československa ... Asi byli tehdy tak ožralí, že ji zakládali na třikrát, či čo ???

Spolehlivější je starý dobrý Měsíček ... Novoluní nastává dnes ve 21:26 LČ a opakovat se určitě nebude ...

Včera začal Národní den kondomů. Součástí je výtvarná soutěž pro středoškoláky, jejichž úkolem bylo navrhnout plakát na téma bezpečného sexu. Týden završí nedělní vzpomínková akce na Václavském náměstí v Praze Světlo pro AIDS, kterou si lidé připomenou oběti nemoci. Další informace najdete na stránkách iHNed

Ono se řekne .... cyklista jen dumá, kdy mu praskne guma ....

S celníky z Evropy a Ameriky měří své síly nejlepší kynologové české policie, armády a vězeňské služby. Mistrovství psovodů celní správy ve vyhledávání drog začalo v Novém Městě pod Smrkem. Mistrovství se koná už podesáté a potrvá do čtvrtka. Utká se na měn celkem 31 psovodů. Poprvé na soutěž přijeli zástupci Ruska. Drogy budou psovodi se psy odhalovat v osobních i nákladních autech, autobusech, železničních vagonech i v zavazadlech. Letos budou psi pátrat i po tabákových výrobcích.    (Informace viz stránky Celní správy ČR)


Šestnáctého května proběhne 11. ročník Českého dne proti rakovině, úspěšné celonárodní sbírky. Ve 430 českých a moravských městech bude zítra připraveno celkem 9 tisíc dobrovolných prodejců ve žlutých tričkách.

Kup kvítek jak sluníčko,
Pomoz aspoň maličko!

Minimální příspěvek 20 Kč je projevem vašeho pochopení, symbolická kytička pak poděkováním. Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru SMS KVET na číslo 87 777 (cena je 30 Kč). Vybrané peníze budou použity na prevenci, zlepšení kvality života pacientů s nádorovým onemocněním a na výzkum.      (Zdroj: Český den proti rakovině)

Kdyby ovšem ... dárcovská SMSka vás přijde na 30 Kč, přičemž na konto Ligy proti rakovině půjde JEN 27 Kč ... zbylé tři koruny schramstne nenažraný operátor ... ach jo ... Co už se inkoustu vypsalo na to, že by tyto věci neměly být zpoplatňovány ...


Ministerstvo zemědělství Spolkové republiky Německo na konci dubna vyhláškou zakázalo výsev GM kukuřice MON 810 firmy Monsanto, která produkuje insekticidní Bt-toxin. Jakémukoliv dalšímu vysetí této plodiny musí předcházet důkladný plán monitorování dopadů jejího pěstování na životní prostředí. Takový plán ovšem společnost Monsanto v minulosti nebyla schopna předložit. „Rozhodnutí ministerstva je pozitivním krokem směrem k lepší ochraně spotřebitele, pěstitelů biopotravin a genetické variability klasicky vyšlechtěné potravinářské kukuřice. Pro letošní rok však toto opatření přišlo poněkud pozdě, protože mnoho zemědělců již MON 810 zaselo a není zřejmé, jaký bude další osud jejich úrody,“ říká konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová. Nová opatření schválená německými úřady se fakticky rovnají přísnému národnímu zákazu pěstování Bt kukuřice MON 810.     (Zdroj: Greenpeace.cz)

Mnozí dostávají rozum, mnozí jsou stále zaslepeni zlatým třpytem ....


První česká Internetová Horká linka Nadace Naše dítě zahájila s podporou Evropské unie od 1. ledna 2007, v rámci kombinovaného projektu CZESICON, nový dvouletý mezinárodní projekt s cílem založit a uvést do provozu první českou internetovou horkou linku – tzv. Internet Hotline. Nadace Naše dítě bude Internet Hotline rovněž provozovat.

Internet Holtine Nadace Naše dítě bude ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelit šíření dětské pornografie a šíření dalšího nelegálního obsahu internetem. V České republice dosud taková internetová horká linka neexistuje.

mailto:oznamte@internethotline.cz 

Více na stránkách InternetHotLine


Ani ne měsíc po bitvě o navýšení platů řeší Škoda Auto s odboráři úplně jinou starost: jak vyrobit tolik aut, kolik po nich zákazníci chtějí. Zájem je tak velký, že zaměstnanci půjdou do práce od nadcházejícího víkendu s výjimkou dovolené a svátků téměř každou sobotu.

Účast bude dobrovolná, ale firma vypsala mimořádné odměny, například motivační prémii pět set korun. "Lidem to zajistí výdělek více než dva tisíce korun za směnu," poznamenal odborářský předák Jaroslav Povšík.

"Kdyby takhle firma platila za každý den, měli by tu dělníci přes čtyřicet tisíc," dodal. Peníze jsou podle odborářů nejlepším způsobem, jak lidi přilákat na mimořádné směny.     (Zdroj: iDNES.cz)

Celou tuhle zprávičku jsem sem dal kvůli té poslední větě .... Peníze jako motivace k práci ... kdo by to řekl ...

A dále ... Těžká práce za málo peněz, nízká nezaměstnanost a ostrá konkurence jsou hlavní tři důvody proč supermarkety, hypermarkety i diskontní prodejny v Česku stále hůře získávají nové zaměstnance.

Problémy tak mají obchody především ve velkých městech s nízkou nezaměstnaností. Jenom v Praze například hledají přes úřady práce desítky prodavačů a prodavaček.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


Atlantické hurikány se rodí v bouřkách nad etiopskou vysočinou. Zdaleka ne z každé etiopské bouřky je hurikán. Na druhé straně ale prakticky není hurikánu, který by neměl etiopské rodiště.

Zastánci globálního oteplování měli v rukou jasný argument o tom, že se pozemské klima „radikalizuje“ a na Zemi přibývá katastrofických, extrémních klimatických jevů.

Do tohoto scénáře krutě nezapadl rok 2006, kdy se v Atlantiku zrodilo jen deset hurikánů, jež si zasloužily pojmenování. Pokles byl markantní – 64%. Ponechme stranou diskuse o tom, zda bychom rok 2006 neměli považovat naopak za projev zklidnění pozemského klimatu. Jedno je jisté. O mechanismech vzniku silných bouří s katastrofickými následky stále ještě nevíme dost.

Jihoafrický klimatolog Colin Price působící na universitě v izraelském Tel Avivu studoval dva hurikánově kontrastní roky 2005 a 2006 a zjistil, že v roce 2006 došlo k markantnímu poklesu výskytu bouří nad etiopskou vysočinou. Pokles činil 23%. Podle Price spolu oba fenomény příčinně souvisí.       (Zdroj: OSEL.cz)


Zájem vojenských a špionážních institucí o jasnozřivost (remote-viewing, RV) lze datovat již do padesátých let minulého století. Tato schopnost vidět věci velmi vzdálené od fyzického těla pozorovatele byla zkoumána a rozvíjena zejména během tzv. studené války tajnými organizacemi za účelem získání informací o tajných nepřátelských lokalitách, ve kterých neměly špióny. Ve studiu a výzkumu těchto fenoménů byli vždy pokročilejší Rusové než Američané. To samozřejmě neušlo CIA a americké armádě, které proto zahájily v šedesátých letech minulého století experimenty s biofyzikálními technologiemi pro jasnozřivost (RV) a dálkové ovládání mysli (remote mind-control technology, RMCT). Protože to ale nepřinášelo dostatečně rychlé výsledky, soustředili se pak Američané místo toho až donedávna na podobně fungující elektronické technologie. Americký vojenský výzkum jasnozřivosti byl zahájen projektem Scangate a pokračoval potom mnoha dalšími různými projekty jako Grill Flame, Center Lane, Sunstreak a Stargate.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Více než 150 let se mělo v Německu za jasnou věc, že vlka z pohádky o Karkulce uvidí děti pouze na obrázku v knížce, v lepším případě v zoologické zahradě. Nyní se ale tato krásná i obávaná šelma k našim západním sousedům vrátila. Už dvě smečky se prohánějí v hustých lužických lesích nedaleko českých hranic. Ve vojenských výcvikových prostorech, kam obyčejní smrtelníci nemají přístup, se jim daří víc než dobře.       (Zdroj: Šelmy.cz)


Několikrát do roka potkáváme na ulicích studenty, kteří vybírají příspěvky na boj proti rakovině. Zpravidla každý koupí stužku, nebo symbol představující boj s rakovinou.

Jenže chyba lávky, žádný boj s rakovinou se nekoná! Naopak!

Ministr zdravotnictví Tomáš JulínekTakzvané oficiální dny proti rakovině jsou pro tuto nemoc nikoliv nebezpečím, ale ideálním partnerem. Do našeho podvědomí se totiž několikrát za rok vsune klamná informace: "Někdo to řeší, někdo za nás s rakovinou bojuje", řekneme si a vnitřně asi spoléháme na to, že se s rakovinou skutečně bojuje.

Jenže s rakovinou, přez nejrůznější bohulibé deklarace, kromě stále narůstajícího počtu nemocných, NIKDO nebojuje. Jakkoliv to zní paradoxně a také to velkým paradoxem je, největší zastánce má rakovina na Ministerstvu zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví dokonce z peněz nás všech rakovinu sponzoruje!

Zcela známou hlavní příčinou nepřirozené nemocnosti a úmrtnosti na nejrůznější formy rakoviny jsou tabákové drogy. Nebojte se, nebudu tady dělat nesmyslnou agitku proti kouření a ani by to nemělo cenu. U tabákových drog je dnes závislost popsána jako silnější než heroinová a je velmi pokrytecké říkat člověku, který proti své vůli kouřením trpí: "Měl bys přestat!"       (Dále čtěte na Gnosis9.net)


Něco k zamyšlení ze stránek Britských listů:

Oproti rozšířené iluzi k ovládnutí lidí nestačí mít v rukou vojenskou a policejní moc. A nestačí k tomu ani ovládání ekonomických zdrojů této moci. I vojáci a policisté jsou lidé a pokud a pokud se většina z nich ideově neztotožní s podstatou režimu, kterému slouží, obrátí se dříve či později proti němu. Každá úspěšná revoluce v dějinách začínala tím, že došlo k rozkladu těchto „fyzických“ nástrojů moci. Ještě obtížnější situace nastává, když se vládnoucí elita chová v rozporu se základními principy systému, jemuž stojí v čele.

A to je právě naše dnešní situace.

Výrok Vlasty Parkanové, že lidé jsou neodpovědní (rozuměj hloupí), a proto nemohou rozhodovat o americké vojenské základně u nás v referendu, na ni a celou současnou vládu, jež zavedení přímé demokracie brání ze všech sil, prozrazuje více, než je jim milé. To, co se v něm skrývá, je pohrdání občany a demokracií, je to snaha vládnout a nikoliv zastupovat.

Oni nechtějí být naši jen dočasní zástupci, oni by chtěli být těmi, kdo nám budou určovat, jak máme žít.

Praktická aplikace tohoto elitářského a přezíravého postoje vede ovšem k nárůstu společenského napětí a rostoucímu odporu zdola. To nás vrací k původní otázce. Jak přimět lidi k tomu, aby souhlasili i s tím, co je v rozporu s jejich vlastními zájmy?

Odpověď je známá a stará jako politika sama.

Kdo chce lidem vládnout, musí ovládat jejich myšlení. A toho se dá nejsnáze dosáhnout manipulací s emocemi. Jak jsem již psal jinde (viz "Princip moci na pozadí války"), tohoto cíle lze nejsnáze dosáhnout jejich kombinací. A tak se v politické propagandě autoritářských a totalitních vůdců vždy spojují fráze o morálně pozitivních hodnotách od nejvyššího dobra, spasení všech pravých věřících, světovém míru apod. se stejně vypjatým odsouzením protivníků. ......


Jmenuji se Michal Kolesár a spáchal jsem zločin. Vstoupil jsem se na cizí pozemek, vloupal se do cizí budou a odnesl odtud cizí majetky. Video s takovým prohlášením si pověsí na webové stránky málokdo.

Ochránce zvířat Michal Kolesár jich má na internetu hned několik.

Všechna pochází z akcí ve velkokapacitních drůbežárnách, při kterých Kolesár "osvobozuje" slepice chované v miniaturních klecích. Zvířata pak chová u sebe doma v jejich přirozených podmínkách.

Své "zločiny" nyní Kolesár obhajuje na filmovém festivalu o právech zvířat Otevři Oči, který se koná v Praze. Jeho hlavním tématem jsou právě radikální ochranářské akce.        (Zdroj: Aktuálně.cz)


15. 05. 2007     Patnáctý květen je označován jako Mezinárodní den rodiny - slaví se od roku 1994. Tentýž den je také Světový den proti mozkové mrtvici.


Na jihu Moravy jsou nové koňské stezky. V Národním parku Podyjí na Znojemsku budou první sezonu sloužit turistům dvě koňské stezky. Měří 70 km a vyznačeny byly koncem loňského roku. Teprve nyní se na ně ale ve větším měřítku vydávají jezdci na koních. Na stezkách se ještě v uplynulých dnech konaly poslední úpravy.


Vláda musí rozjet konkrétní programy, které domácnostem i průmyslu pomohou snížit zbytečné ztráty elektřiny – a tak ušetřit peníze i znečištění. Hnutí DUHA a Calla to žádají v reakci na oznámení společnosti ČEZ, která plánuje zvýšení velkoobchodních cen energie v příštím roce v průměru o 24 %. Důvodem je tzv. cenová nákaza z Německa, protože u nás neexistuje reálné tržní prostředí. Nejde vůbec o zdražování z důvodu podpory obnovitelných zdrojů energie, kompletní náklady na výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů a kogeneraci letos činí pouze 1,2 % ceny elektřiny pro domácnosti. Zodpovědní ministři musí velmi rychle připravit skutečně funkční akční plán energetické účinnosti nejen proto, že jej po nás požaduje Evropská unie. Máme dvakrát vyšší energetickou spotřebu na jednotku produkce než ostatní vyspělé státy, což naše výrobky prodražuje a způsobuje zbytečné znečištění. Petr Holub z Hnutí DUHA k tomu dodal: „Vláda nesmí zdražování elektřiny jen tak přihlížet. Skoro každá domácnost má spoustu možností, jak snížit zbytečné ztráty energie, a stát v tom musí lidem pomoci. Musí zavést nové standardy na elektrospotřebiče, aby si lidé v obchodech mohli vybrat zboží s nižší spotřebou, pomáhat grantovými programy, zavést informační projekty, které poradí, kde a jak lze elektřinu ušetřit a přitom zvýšit životní úroveň. Praktická pomoc musí být jednou z priorit pro investice miliard korun z eurofondů.“ Edvard Sequens s použitím společné tiskové zprávy Hnutí DUHA a Cally

(Zdroj - Ďáblík č.47, zpravodaj sdružení Calla)


Několik rad z domácí lékárny ....

Aspirin proti rakovině tlustého střeva Jedna tabletka Aspirinu denně může působit jako prevence před rakovinou tlustého střeva. Tvrdí to britští vědci z Oxfordu, podle nichž denní dávka 300 miligramů, podávaná po dobu pěti let může snížit riziko rakoviny tlustého střeva na příštích 10 až 15 let až o 74 procent.

Hrubou a drsnou kůži na loktech můžete zjemnit obyčejnou šťávou z citronu. Každý den si vymačkejte trochu š´távy do malé nádoby a namočte v ní vatový tampon, který poté přikládejte k lokti. Samozřejmě že lze použít rovnou plátek citronu, aniž byste šťávu vymačkávali.

Tea-Tree olej je považován za jedno z nejúčinnějších antiseptik. Někdy se mu také říká všelék, neboť má hojivé účinky téměř na všechny, především kožní, potíže (například i na plíseň nehtů). Dále jej lze použít při nachlazení a působí i protizánětlivě při bolestech v krku a dásní zubů.


Švédští vědci odhalili tajemství netopýří šikovnosti. Švédský zoolog Anders Hedenström filmoval kaloně v proudu mlhy, jejíž částečky posloužily k vizualizaci pohybu vzduchu za jejich tělem. Za křídly ptáků se vytváří jen slabé víry, která se posléze spojují do jedné smyčky. Díky tomu vzniká jen malé množství turbulencí. Netopýři naopak vytvářejí za svými křídly silné víry, které se i později pohybují samostatně. Netopýři tím ztrácí na efektivnosti pohybu vpřed (nejsou příliš aerodynamičtí), ale na druhu stranu jejich křídla pracují nezávisle na sobě, což jim dodává mnohem větší obratnost. Díky tomu mohou podobně jako hmyz ve vzduchu prudce měnit směr nebo (v případě býložravých letounů) „viset“ na místě a za letu vysávat nektar z květů.      (Zdroj: 21@století)


Nejúčinnější strach je malý strach .... Zákonitost první - přesvědčování, které je vnímané jako přesvědčování, ztrácí na účinku

Již starý Machiavelli věděl, že je-li něco v mezilidské komunikaci na houby, jsou to logické argumenty. To reklama pochopila hned, jak vyrostla z plenek. Dnes už reklama nepřesvědčuje, ale nepřetržitě hučí a rituálně opakuje svá orákula, bubnuje magické rytmy konzumu. Ukazuje se, že obchodně nejúčinnější je nic neobhajující změť barev a hudby, která po vás nic nechce. Právě reklamy, v nichž výrobek skomírá kdesi za změtí znaků, nejlépe zabírají.

Lidé se dají přesvědčit, když je nepřesvědčujete. To platí i v politice či ve filozofii. Chcete-li dnes něco prodat na trhu idejí, musí vaše ideje stát v růžku bezbranné jako logo Coca Coly v generační imageové reklamě. Každý argument lze vyvrátit, chytlavou melodii však nikoli.     (Dalších devět zákonitostí - viz Brány vnímání)


Prudce se rozvíjející obchodování s emisemi skleníkových plynů začalo být volným polem pro "zlatokopectví", nekalé manipulace a podvody.

Firmy a lidé ve snaze přispět k boji proti globálnímu oteplování utrácejí miliardy v rámci Kjótského protokolu i na neregulovaných trzích na nákup povolenek, takzvaných karbonových kreditů, a "ofsetů" čili svého druhu odpustků za emise. Tyto peníze jsou však často dávány do projektů, které klimatu nic nepřinesou a někdy jsou mu dokonce škodlivé. Odhalil to v rozsáhlém šetření britský list Financial Times a potvrzují to i zjištění dalších pozorovatelů.

Firmy asi 35 rozvinutých zemí vázaných Kjótským protokolem o snižování emisí skleníkových plynů mohou splnit přidělené kvóty emisí buď tím, že samy emise omezí, nebo v rámci takzvaného Mechanismu čistého rozvoje (CDM), regulovaného OSN, budou financovat snížení emisí v zahraničí. Za to získají takzvané karbonové kredity ve formě obchodovaného povolení na vypuštění dodatečného objemu oxidu uhličitého (CO2). Firmy i jednotlivci pak mohou od rostoucího počtu zprostředkovatelských firem kupovat "ofsety", potvrzení na to, že vydané peníze šly na snížení emisí CO2 jinde.

Z aktivity na nových trzích se podle FT stala "zelená zlatá horečka". Transakce zde prudce rostou a odhaduje se, že regulovaný trh do roku 2010 zdvojnásobí svou velikost na 50 miliard eur. Neregulovaný dobrovolný sektor pak dosáhne hodnoty tří miliard eur.

Snahou západních firem nebo bohatých jednotlivců je být "uhlíkově neutrální", a nepřispívat tak k oteplování, podle řady vědců způsobovaného z většiny právě skleníkovými plyny. To je však podle expertů z hlediska klimatu zcela bezvýznamné a smysl tyto aktivity mají i podle ekologů spíše jen psychologický.     (Zdroj: Cenia.cz)

No a kdyby splaskla bublina "globálního oteplování" ... bude po kšeftíkách ... jak prosté ... a jak lidstvo zabedněné ....


Laserová zařízení jsou všude kolem ... tiskárny, mechaniky pro práci s CD a DVD disky, ale už i vodováhy ... jenže není to tak dávno, co laser byl zařízení více než exotické ...

První laser, který na základě patentu Američanů Ch. Townese a jeho švagra A. Schawlova sestrojil a novinářům o Vánocích 1960 v New Yorku poprvé předvedl Theodor Maiman.

Při každém zapnutí spirálové výbojky vybudil v rubínové tyčince elektrony do vyšších hladin, a když spontánně přeskočily dolů a zabroušená čela tyčinky energii zformovala, vystřelil z tyčinky pronikavý červený paprsek, kterým už o půl roku později astronomové osvětlili na Měsíci kruh o průměru 2 km a na Zemi zachytili jeho odraz.

Netrvalo dlouho a vědci dokázali k „laserování“ přinutit i plyny, chemikálie a krystaly polovodičů. Nejmenší lasery nejsou větší než nožka mravence.      (Zdroj: VTM science)


Pokud se vydáte na procházku po Starém městě v Praze, určitě si nenechte ujít Klementinský komplet a speciálně potom Klementinskou hvězdárnu. Právě tady bylo už v roce 1752 zahájeno pravidelné meteorologické měření, které pokračuje dodnes.

Počátečních 33 let měření vybraných povětrnostních charakteristik (teploty a tlaku vzduchu) je bohužel neúplných a mnohdy byla prováděna pouhým odhadem. Za počátek ucelené klementinské řady se tak považuje až rok 1775. K pravidelnému odečítání a měření teploty vzduchu sloužily tzv. "mannheimské hodiny", podle kterých se zapisoval průběh počasí vždy v 7, ve 14 a v 21 hodin během dne. Mimochodem právě proto se dodnes průměrná denní teplota vypočítává jako součet teplot v těchto časech - teplota v 21 hodin se započítává dvakrát - a dělí se čtyřmi.

Klementinská meteorologická stanice je díky své nejdelší řadě pozorování počasí považována za unikát v celé střední Evropě a dnes, kdy se stále častěji hovoří o změně klimatu, představuje více než 250-letá řada měření ojedinělý zdroj informací.       (Zdroj: Příroda.cz)


Určitě nikomu z Vás neunikly zprávy Mezivládního výboru pro klimatické změny IPCC, které byly více či méně úspěšně přebírány i českými médii (viz komentář ČHMÚ). Družice, patřící do formace A-Train (Vláček) jsou jedním z nejdokonalejších zařízení pro monitorování počasí. Jejich data jsou volně přístupná a slouží jako podklady pro řadu klimatických analýz.

Jedním z hlavních zdrojů informací je tzv. A-Train, tedy sled dnes již pěti družic, které nesou přístroje sledující určitou část atmosféry. Postupně tak nad celou zeměkoulí prolétají družice Aqua, CloudSat, CALIPSO, PARASOL a Aura. V budoucnosti je počítáno s šestou družicí OCO. Družice létají téměř na shodné polární dráze, poslední družice je o 8 minut opožděna za družicí první.

Co vlastně znamenají jednotlivé názvy družic? Aqua je latinským názvem pro vodu a symbolizuje, že tato družice NASA je specializovaná na výzkum vody ve všech podobách. CloudSat je zkratkou z anglického "Cloud Satellite", což znamená "Družice pro výzkum oblaků". Jde opět o misi NASA, jejímž hlavním přístrojem je radar, který získává výškový profil oblačnosti. CALIPSO je zkratkou z "Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation", což znamená "Průkopnická družice pro sledování aerosolů v mracích za pomoci lidaru a IR záření". Opět jde o družici NASA. PARASOL je družicí Francouzské kosmické agentury CNES a název této družice je zkratkou z "Polarization & Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences coupled with Observations from a Lidar". Volný překlad tohoto dlouhého názvu je: "Polarizace a anizotropie odrazů pro výzkum atmosféry spolu s daty z lidaru. Poslední již vypuštěnou družicí je Aura. Jde o latinské slovo znamenající vítr nebo vánek. Jde o družici NASA určenou k výzkumu vzdušných vlastností atmosféry, zejména jejího složení (chemické složení, nečistoty, ozón). Název připravované družice OCO znamená „Orbiting Carbon Observatory“ neboli „Obíhající observatoř pro sledování uhlíku“ a úkolem této minidružice NASA je sledování oxidu uhličitého v atmosféře.

Na projektu A-Train se podílí řada zemí světa. Jeho význam především tkví v tom, že jde o soustavu družic, z nichž každá je specializovaná na jiné úkoly. Výsledkem je komplexní výzkum atmosférických jevů. Tím, že jsou družice na obdobné dráze a jedním místem procházejí s několikaminutovým zpožděním, je možné sledovat dynamiku atmosféry a hlouběji pochopit příčinné souvislosti různých dějů a jevů.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


14. 05. 2007     Čtrnáctého května 1921 došlo k události, která předznamenala nepříliš dobrou epochu našich dějin ... byla založena Komunistická strana Československa. Že to bylo na posledního Ledového muže - Bonifáce ... jak symbolické.

Mnohem významnější byl rok 1316 - Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému se narodil syn Václav, později známý pod jménem Karel IV. jako král český a pozdější císař římský.

O pouhých sedm let později po založení KSČ se stala mnohem sympatičtější událost - roku 1928 se poprvé se objevila postavička Mickey Mouse.

Pětiminutovým mlčením včera padesát českých žen u sochy sv. Václava v Praze, vzdalo hold celosvětovému Dni matek. Připojily se k velkému tichému shromáždění žen z amerického Ohia.

Berounka vydala 11 tun odpadu ... přes 120 dobrovolníků se včera na kanoích vydalo čistit Berounku mezi Zvíkovem a Višňovou. Na dvacetikilometrovém úseku řeky se nasbíralo 11 tun odpadků. Do úklidu se kromě vodáků a starostů několika obcí z Rakovnicka zapojili na raftech i dobrovolní hasiči. 

Novinka z Moravského krasu ... o tomto víkendu byla v Moravské krasu otevřena legendární jeskyně Býčí skála. Uvnitř je k vidění nově vybudované pohřebiště pravěkých lovců.


Podle Světového fondu ochrany přírody (WWF) některé členské státy Evropské unie zatím nepřijaly prakticky žádná opatření proti dovozu ilegálně vytěženého dřeva z rozvojových zemí. Česká republika se spolu s Irskem umístila na pomyslné poslední příčce žebříčku WWF. Naopak nejaktivnější jsou Velká Británie a Rakousko. Barometr nezákonného kácení zveřejněný WWF hodnotí výsledky implementace Akčního plánu pro lesní právo, správu a obchodní výměnu (FLEGT). Tento unijní nástroj usiluje o partnerství mezi členskými státy EU a zeměmi vyvážejícími dřevo. Každý člen unie se také zavázal k přijetí národního akčního plánu zastavení obchodu s ilegálně vytěženým dřevem, které tvoří zhroba polovinu všeho dřeva dováženého do EU. Tento plán však zatím vypracovalo a uplatňuje pouze Rakousko. Britské výsledky s FLEGTem přímo nesouvisí a jsou založeny na starších dohodách s Indonésií. Jestliže úsilí mnohých členů Unie je zatím zcela nedostatečné, pak o tom českém není možno říci vůbec nic - neboť na vládní úrovni prakticky neexistuje. Od roku 1999 do roku 2003 se dovoz tropického dřeva do ČR ztrojnásobil a stále roste. Podle kalkulací WWF se v současnosti importuje až 100 000 krychlových metrů ročně. Pouze několik málo firem je zatím schopno zaručit, že jejich zboží neobsahuje ilegálně vytěžené dřevo.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


S pokusy a vypracováním metod umožňujících dálkovou kontrolu mysli se začalo už v padesátých letech minulého století. Sověti začali s výzkumem biologických účinků mikrovln už před rokem 1953. V Sovětském svazu a ve východní Evropě bylo zřízeno několik laboratoří, jedna z nich přímo při Institutu zdravovědy a nemocí z povolání Akademie lékařských věd SSSR. Ačkoli sověti o svých experimentech podávali zprávy v dostupné literatuře, parametry, jež definovali, byly nepostačující k opakování jejich experimentů, takže si mnozí vědci ve Spojených státech kladli otázku, zda nejde o pouhou dezinformaci. Nešlo. Tehdejší fond CIA poskytl finanční prostředky na projekt, prováděný firmou Honeywell, inc., jehož cílem bylo "vypracovat metody jak proniknout do lidské mysli a ovládat mozkové vlny člověka na dálku."

V National Institutes of Health bombardoval Dr. Maitland Baldwin pod dozorem CIA mozky lobotomizovaných opic rádiovými vlnami. Výzkumník Alex Constantine říká:

"CIA, monitorující jeho postupy, zaznamenala značné excesy: při jednom experimentu Baldwin dekapitoval opici, transplantoval její hlavu k tělu jiné, a pak se ji pokusil vrátit do života saturací radarovými vlnami."

V roce 1964 se ředitel CIA Richard Helms v memorandu Warrenově komisi zmínil o "biologické rádiokomunikaci." Helmsovo teoretizování okolo takových metod už doopravdy připomínalo Orwellův 1984. Napsal: "Kybernetika [nebo počítačová nauka] může být použita při formování dětského charakteru, vštěpování znalostí a technik, shromažďování zkušeností, organizaci vzorů sociálního chování a všech funkcí, které lze sumarizovat jako kontrolu vývojového procesu jednotlivce." V roce 1977 Dr. Sam Koslov, vědecký poradce ministerstva vojenského námořnictva, stručně shrnul několik směrů výzkumných projektů. Jeden z nich, zpracovávaný na Stanfordově výzkumném institutu, byl pojmenován "ELF a kontrola mysli". ELF je zkratka pro extrémně nízké kmitočty elektromagnetického záření. Koslovovi se projekt nelíbil a nařídil aby byl zastaven, ale podle Washington Post bylo financování pouze odkloněno - v projektu se pokračovalo, byl pouze přejmenován.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Být za dobře s molekulárním genetikem se v budoucnu může vyplatit. Zvláště pokud jste při těle a máte slabost pro šlehačku, smažené bramborové lupínky nebo škvarky.

Kdybychom měli myší genom, tak už si z tučné stravy těžkou hlavu dělat nemusíme. Mohli bychom si gurmánsky dopřávat „co hrdlo ráčí“ a přesto bychom se stále vešli do stejných kalhot. Je v tom ale malý háček, musel by nám být nápomocen molekulární genetik. Šlo by o to, aby nám vypnul gen pro enzym ACAT2. Nemusel by to být přitom žádný borec. Stačilo by, kdyby uměl dobře ničit. Genetici rádi používají termín „vypnout“ gen, ale ve skutečnosti se v tomto případě jedná jen o jeho obyčejné poničení. Takové ničení, promiňte, chtěl jsem říci vypnutí, způsobí, že molekula cholesterolu má trošku jiný tvar. Tím přijde o schopnost pronikat z mezibuněčného prostoru přes buněčnou stěnu do nitra buněk. Takový cholesterol mrzák na sebe může navázat mastných kyselin kolik chce, do těla buňky je stejně nepropasíruje, byť by se snažil sebevíc. Zvětšit obrázek Vyřazení genu pro enzym ACAD2 myším prospělo. Netrpěly aterosklerózou.

V praxi nová genetická dieta již u myší funguje perfektně. Zatím co krmná dávka bohatá na tuky normální myši zabíjí, v případě genetikem naordinované „ACAT diety“ se navzdory enormní konzumaci nezdravých tuků u nich kornatění tepen a skleróza nevyvine. Je šance, že gen ACAD2 bude stejně fungovat i u lidí.      (Zdroj: OSEL.cz)


Až pod pohrůžkou žaloby dosáhli obyvatelé domů podél silnice I/35 v Hradci Králové ochrany před hlukem z dopravy. Ředitelství silnic a dálnic ČR se zavázalo do konce září tohoto roku vyměnit v jednadvaceti činžovních a rodinných domech obyčejná okna za protihluková a dále obnovit povrch vozovky v ulicích M.D. Rettigové a Antonína Dvořáka.

Jedná se o ulice, kde hladina hluku a vibrací z dopravy trvale překračuje maximální limity, stanovené zákonem. Hluk takové intenzity přitom již způsobuje dle dostupných odborných podkladů závažné poškození zdraví lidí./1

K tomuto ústupku přinutila ŘSD až hrozba postižených občanů, že se proti nezákonnému zasahování do svých práv budou bránit soudní žalobou. Předchozí několikaletá snaha dosáhnout realizace protihlukových opatření jednáním s ŘSD, Krajskou hygienickou stanicí, či vedením města, k žádnému výsledku nevedla.      (Zdroj: Ekologický právní servis)


Závadná voda v čínské metropoli opět narušila vyhlídky olympijských her. Po problémech s ovzduším, dopravními zácpami, bizarní angličtinou, chováním a hygienou taxikářů je to další neduh olympijského města. Pekingské vodárny vyslaly sportovním fanouškům varování, ať v době her rozhodně nepijí vodu z kohoutku. Podle šéfa vodáren bude zřejmě pitná voda zajištěna jen pro olympijskou vesnici.

„Voda z vodáren je v pořádku. Znečistí se až v potrubí během distribuce mezi lidi,“ citovala agentura Reuters zástupce ředitele pekingských vodáren Pi Siao-kanga. "Takže pro všechny, kteří přijedou do města na olympiádu, máme jasný vzkaz: Nepijte vodu z vodovodu," dodal s tím, že pro olympijskou vesnici bude pitná voda zajištěna, ale u zbytku města bude záležet na tom, zda se podaří modernizovat potrubí. „Komunistická strana si to dala jako jeden z hlavních cílů. Za rok by měl být navíc hotový nový zásobovací kanál, který do města přivede vodu z okolních provincií,“ prohlásil Pi Siao-kang.      (Zdroj: EnviWeb)


Pověra - sycené nápoje škodí kostem; tvrdí článek na iDnes ....

Sycené nápoje škodí kostem "Zprávy o tom, že bublinkové nápoje spotřebovávají kalcium v kostech, se vynořily někdy na začátku devadesátých let," říká Andrew Weil, profesor medicíny na univerzitě v Arizoně, kterého citoval zpravodajský server MSN. "Tehdy totiž proběhla studie, která naznačovala možné spojení mezi nadměrnou konzumací nápojů colového typu a vyšším rizikem zlomenin kostí u adolescentních dívek a starších žen. Nicméně všechny studie, které následovaly a pokusily se tento závěr potvrdit, byly neprůkazné."

Neexistuje tedy žádný dokázaná spojitost mezi sycenými nápoji a ubýváním vápníku z kostí. Odborníci spíš spatřují hlavní problém v tom, že tento typ nápojů dodává tělu v podstatě jen neužitečné, nebo přímo škodlivé látky. Pokud je tedy pitný režim člověka tvořen jen těmito nápoji, může dojít k nedostatku vápníku, který by jinak tělo mělo získat například z mléka.


Většina obyvatel ČR se neztotožňuje s názorem prezidenta Václava Klause, který letos v únoru prohlásil, že žádné ničení planety nevidí a nikdy neviděl. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky zveřejnila agentura Median. Se stanoviskem, že je stav životního prostředí velmi vážný, určitě souhlasilo 20 procent respondentů, dalších 36 procent tuto tezi podpořilo odpovědí "spíše ano". Naopak 3 procenta dotazovaných takový pohled rozhodně nesdílí a 11 procent se přiklonilo k spíše nesouhlasnému postoji.

Podle 27 procent respondentů je zhoršování životního protředí způsobeno rozvojem techniky a civilizace. S tím spíše souhlasilo i dalších 42 procent účastníků průzkumu. Rozhodně nesouhlasilo jedno procento a spíše nesouhlasilo pět procent dotazovaných.

Průzkumu, jenž trval od června do prosince 2006, se zúčastnilo 7575 osob.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Po rakouských dálnicích budou od července jezdit kamiony a autobusy o zhruba 1,20 korun za kilometr dráž než doposud. Evropská komise totiž Vídni odsouhlasila zvýšení průměrné ceny mýta ze zhruba 22,7 centů (6,30 Kč) na 26,9 centů (7,50 Kč).

Zdražení nejspíš nepřinutí dopravce, aby houfně začali jezdit po levnějších českých dálnicích, kde se průměrně platí asi 4,20 korun za kilometr. Vyšší poplatky ovšem pocítí turisté cestující do Chorvatska či Itálie.

"První to pocítí cestovky," říká Martin Felix, mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Rodina zaplatí až o tisíce víc

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Tomio Okamury se na ceně autokarových zájezdů kromě vyššího mýta podepíše i takzvaná obratová daň za průjezd Rakouskem, kterou země zavedla od ledna.

"V případě rodiny může být celkové zdražení i několik tisíc korun, což už je pro ty, co jezdí do Chorvatska, hodně," citovala ČTK Okamuru, který kritizoval spojení mýta s obratovou daní.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


Úpravy křižovatky u Národního divadla a přeložení cyklotrasy A1 z Národní do přilehlých ulic se dočkáme už brzy, neboť k zabití cyklisty tam zajisté dojde v nejbližší budoucnosti.

Praha se žene za svými 450 kilometry cyklostezek a cyklotras, které, jak hlásaly předvolební plagáty primátora Béma, tu mají být do roku 2010. Inu bylo by to dobré, to ne, že ne. Horší je, že ten běh je během přes mrtvoly, a to doslova.

Celá ta záležitost s cyklotrasami se pražské radnici vymyká z rukou. Co čert nechtěl, lidi ty cyklotrasy začali používat. Zdá se mi, že mnohé pražské radní a projektující inženýry ani v tom nejhorším snu nenapadlo, že by po jimi navržených cyklostezkách a cyklotrasách mohl někdo jet, natož pak že by ten cvok snad jel na kole.      (Zdroj: Britské listy)


11. 05. 2007   Čím je zajímavý 11. květen v dějinách? Tak třeba roku 1786 bylo v Praze na Koňském trhu (dnes Václavském náměstí) českou divadelní společností otevřeno divadlo - pod oficiálním názvem Královské-císařské vlastenecké divadlo divadlo, ale mezi lidem známé pod jménem Bouda. Bylo to první divadlo u nás, kde se hrálo výlučně česky.

Roku 1889 vytvořil Klub českých turistů první českou značenou turistickou cestu. Od té doby jsme se stali ve značení turistických cest doslova světovou velmocí.

O den později jsou dva významné dny v historii městské dopravy ... roku 1902 byl v Mariánských Lázních byl zahájen provoz elektrické tramvaje a roku 1905 byl ukončen provoz koňky v Praze. Svátek má Pankrác - začínají Ledoví muži ...

Třináctého května 1981 byl proveden neúspěšný atentát na papeže Jana Pavla II., papež byl zraněn, atentátník Mehmed Ali Ag(ca byl zatčen. Tento atentát byl pravděpodobně předpovězen v tzv. Třetím proroctví z Fatimy - ale není to jisté ...


SBOHEM, BALENÁ VODO. Vítej, vodo z kohoutku. V Kalifornii nastupuje nový trend: některé luxusní restaurace přestaly z ekologických důvodů nabízet balenou vodu. Místo ní či minerálních vod v lahvích si hosté mohou dát vodu z vodovodu.      (Zdroj: EnviWeb)

To je to, co říká přítel vodohospodář Jarda ... voda ve vodovodní síti se na straně vodáren blíží kvalitou vodě určené pro kojence. Pokud z kohoutků pak teče něco jiného, jsou na vině zastaralá potrubí.


Tak to máme posvěcené usnesením orgánu nejvyššího - OSN. Biopaliva mohou škodit.

UN-Energy vydala materiál, v němž volá po regulaci rychle se rozvíjející produkce biopaliv. Jmenuje se „Sustainable Energy: A Framework for Decision Makers“. Tento materiál konstatuje, že výroba biopaliv prodražuje potraviny. V letech 2006 a 2007 se podepsala na vzestupu cen kukuřice.

Materiál konstatuje, že produkce biopaliv má na produkci potravin dva protichůdné efekty. Na jedné straně může produkci prodražit, protože se v příhodnějších podmínkách začnou pěstovat plodiny využitelné na produkci paliv. Na druhé straně ale díky produkcí levnějších paliv mohou potraviny naopak zlevnit.      (Zdroj: OSEL.cz)


Izraelci se domnívají, že se jim podařilo odkrýt hrobku panovníka, který po Ježíšově narození nařídil v Betlémě vraždění neviňátek.

Hrob byl nalezen v pouštní pevnosti Herodium, která se nachází 12 km jižně od Jeruzaléma a kterou král založil kolem roku 23 před naším letopočtem. Na místo posledního odpočinku vlivného panovníka archeologové usuzují podle bohatého zdobení vápencového sarkofágu. Sarkofágy stejného typu přitom byly zatím objeveny pouze dva a dovolit si je rozhodně nemohl dovolit nikdo bez značné moci. Přestože se historikové přiklánějí k názoru, že se opravdu jedná o Herodův hrob, upozorňují, že jisti si mohou pouze v případě, že se jim podaří objevit i nápis s jeho jménem.      (Zdroj: 21@století)


V sobotu 12. května by měl být na startovací rampu znovu přepraven raketoplán Atlantis (STS-117), který se má k Mezinárodní kosmické stanici (ISS) vydat po mnoha problémech 8. června.        (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Většina tvorů se kontaktu se včelami a vosami vyhýbá. Řekli byste ale, že existuje tvor, který je přímo vyhledává? Je to pták jménem včelojed lesní.

Včelojed lesní je dravec. A jak už z jeho jména vyplývá, na předních místech v jeho jídelníčku jsou vosy a včely. ...

... Včelojed lesní sbírá svou kořist na zemi v lese nebo sedí na větvi, v zorném poli má paseku a přesně si zjišťuje, kudy včely nebo vosy vyletují z hnízda. V momentě, kdy objeví vchod do podzemního hnízda, slétne k němu a ostrým zobákem a drápy ho vyhrabe a všechny dospělé vosy i larvy sežere. Nejdříve přitom odštípne vose žihadlo. Rozdrážděné vosy poletující okolo chytá v letu. Zmocňuje se i vosích hnízd, zavěšených na větvi nebo v dutinách stromů. Během hnízdění krmí svá mláďata larvami blanokřídlého hmyzu, které jsou velmi bohatým zdrojem bílkovin. Pod hnízdy včelojedů můžeme najít velké kusy pláství. .... (Čtěte na stránkách Příroda.cz)


Strážníci z pražského poříčního útvaru městské policie našli pod Karlovým mostem kamennou plastiku obličeje (vpravo). Těžká plastika vyčnívala nad vodní hladinu řeky na břehu poloostrova u Křižovnického náměstí. Má určitou podobnost s jinou, která je na zdi mostu u Křižovnického náměstí (vlevo), ale zatím se neví, odkud nález skutečně pochází. Tvář teď bude podrobena důkladnému zkoumání.      (Zdroj: Fantastická fakta)


Jihočeští ekologové dnes odeslali svoji stížnost na nedostatečnou ochranu dnových porostů Vltavy v Národní přírodní rezervaci Vltavský luh. Jsou totiž znepokojeni dlouhodobým postojem Správy NP a CHKO Šumava, která nebere na vědomí závěry odborné studie a nechystá v letošní sezóně žádné změny v režimu splouvání horního toku Vltavy. Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka však uvádí, že minimální výška hladiny, která umožňuje splouvání řeky bez ničení dnových porostů, je 58 centimetrů namísto současných 45 cm. „V této souvislosti je nutno zmínit, že již mezní limit 45 centimetrů jako hranice pro splouvání nebyl navržen podle odborných kritérií, ale spíše v důsledku obav před nevolí podnikatelů zainteresovaných na ziscích ze splouvání. Již v minulém roce byly známy předběžné výsledky pozorování Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, které hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Správa NP a CHKO Šumava však při rozhodování k této studii nepřihlédla,“ říká Zdeněk Čihák, zástupce Dětí Země.      (Zdroj: Děti Země)


Šokující zprávy z Kremlu dnes vypovídají, že necelý týden poté, co australský premiér Howard naléhavě žádal své občany, aby se modlili za déšť, který by zachránil jejich suchem sužovanou zemi, vstoupila australská vláda do tajných vyjednávání se Spojenými státy a svými spojenci ze Společenství národů, aby prodiskutovali ‚navrhovanou‘ evakuaci více než 11 milionů ze svých 20 milionů občanů. Komentář k tragédii, právě se odehrávající na nejmenším kontinentu světa, Austrálii, si můžeme přečíst v článku britské nezávislé zpravodajské služby nazvaném „Obrovská sucha v Austrálii: Situace je pochmurná“, který říká:

„Austrálie varovala, že bude muset zastavit dodávky vody své hlavní zemědělské oblasti, pokud husté deště nepřeruší nesmírné období sucha - zřejmě první předzvěst katastrof způsobených klimatickými změnami zasahující vyspělou zemi.

Povodí Murray-Darling na jiho-východě Austrálie dává 40 procent zemědělské produkce země. Avšak dvě řeky, které zásobují oblast, mají žalostně nízkou hladinu, takže zde brzy bude stěží dost vody na pití. Austrálie je v sevření nejhoršího zaznamenaného období sucha, je obětí měnících se vzorců počasí, jež jsou připisovány globálnímu oteplování a vláda, která se teprve probouzí do vážnosti situace.

Premiér John Howard, ostřílený skeptik co se týče změn klimatu, sdělil včera katastrofální novinu zemědělcům v zemi. Jestliže nenastanou výrazné deště během příštích šesti až osmi týdnů, zavodňování v hlavním zemědělském regionu bude zastaveno. Plodiny jako rýže, bavlna a hroznové víno zaniknou, citrusové, olivové stromy a mandloně zahynou spolu s hospodářskými zvířaty.

Zákaz zavlažování, který by měl platit až do května příštího roku, hrozí možným krachem tisícům farmářů, již tak zatíženým dluhy a zoufajícím si po šesti těžkých letech sucha.“

Zdroje FSB komentující tyto zprávy prohlašují, že australská vláda žádá ostatní západní země, aby založily mezinárodní ‚pracovní skupinu‘ zaměřenou na navržení plánu ‚okamžité‘ evakuace více než 11 milionů lidských bytostí.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


10. 05. 2007   V úterý 8.5. bylo v Sarajevu slavnostně znovuotevřeno muzeum, které připomíná atentát na rakouského arcivévodu a následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d’Este z 28. června 1814. Událost, která se poději stala záminkou pro rozpoutání celosvětového konfliktu se odehrála právě v hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Budova, v níž je historická expozice umístěna, prošla v minulých letech totální rekonstrukcí. Důvodem bylo poškození muzea během bojů v bývalé Jugoslávii v letech 1992 až 1995.       (Zdroj: deník 24 hodin)

Rukopisy a kresby geniálního renesančního umělce Leonarda da Vinci budou poprvé zpřístupněny tuto sobotu (12.5.2007) prostřednictvím digitálního archivu E-Leo, který založila Knihovna Leonarda da Vinci v toskánském městečku Vinci. Archiv by měl být přístupný i prostřednictvím Internetu.       (Zdroj: deník Expres)

Během čtyř prázdninových víkendů nabídne letos už třetí ročník putovního festivalu České Hrady.cz hudební zážitek z vystoupení předních českých interpretů v netradičním malebném prostředí českých hradů. Muzikou ožijí hrady a podhradí Točníku, Kunětické hory, Švihova a Bezdězu. Dvoudenní program začíná vždy v pátek vpodvečer. Poprvé to bude 13.července v 19 hodin v prostorách jednoho z největších českých hradů Točník. Celodenní sobotní program bude probíhat na dvou scénách a návštěvníci festivalu se budou moci navíc vždy bezplatně ubytovat ve stanovém městečku. Festival podporuje aktivní trávení volného času a napomáhá zviditelňování krásných historických památek v jednotlivých regionech ČR.


Právní odborníci dnes vyzvali země, které neschvalují lov velryb, aby skončily bezvýsledná jednání s Japonskem a postavily ho před mezinárodní soud kvůli jeho neústupnosti v požadavku na obnovu komerčního lovu velryb. Experti pověření Mezinárodním fondem pro ochranu zvířat (IFAW) se pro zpřísnění postoje vůči Japonsku vyjádřili v době, kdy na Aljašce začal jednat vědecký výbor Mezinárodní velrybářské komise (IWC).

Japonsko má povolen omezený výlov velryb pro vědecké účely a trvale žádá aspoň částečnou obnovu komerčního lovu.

"Velrybářský program Japonska je nelegální a to se nezmění, dokud jeho vláda proti nepovolené aktivitě nezasáhne," prohlásil právní expert Don Rothwell.      (Zdroj: Ekolist)


V pondělí 14. května začíná již tradiční série workshopů, seminářů, ale i filmových projekcí – Týden udržitelného rozvoje 2007. Jeho letošním tématem je udržitelná doprava. Akci každoročně pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s velvyslanectvím Francie a dalších zemí – letos se na ní podílí Velká Británie, Švédsko a Švýcarsko. Vzhledem k letošnímu tématu spolupracují na programu Týdne udržitelného rozvoje také Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, Národní síť Zdravých měst, Ministerstvo zdravotnictví či Státní zdravotní ústav.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Ve čtvrtek 3. května proběhlo v budově Národního muzea vyhodnocení soutěže Odpad jako surovina. Soutěž organizovalo sdružení Arnika a CENIA byla jednou ze spolupracujících organizací. Soutěž byla určena především studentům středních škol z celé České republiky. Od podzimu roku 2006 se družstva potýkala s mnoha úkoly jako například napsat tiskovou zprávu, zjistit, jak je na tom jejich obec ve třídění odpadu apod. Nemalá pozornost byla věnována také ekologicky šetrným výrobkům a ekoznačce.

Některá družstva se tohoto úkolu zhostila na výbornou. Vznikaly internetové stránky, letáčky, průzkumy trhu, reklamní kampaně... Ekologicky šetrné výrobky se začaly používat v mnoha školách. O konkrétních výsledcích Vás budeme na těchto stránkách informovat v nejbližší době.      (Zdroj: CENIA.cz)


Planeta Merkur má s velkou pravděpodobností tekuté jádro podobně jako Země. S tímto převratným objevem přišli astronomové působící ve Spojených státech v aktuálním vydání odborného magazínu Science. Použili k němu podobný trik, kterým kuchaři ověřují, zda je vařené vejce ještě syrové, nebo už hotové.

Každý kuchař totiž ví, že stačí takové vejce roztočit a hned se pozná, jaké je uvnitř. Pokud je uvařené, točí se klidně, zatímco je-li ještě tekuté, kývá se. A stejně se podle Jean-Luca Margota z Cornellovy univerzity v USA a jeho kolegů chová při své rotaci i Merkur.

Vědci sledovali pohyb nejmenší planety Sluneční soustavy posledních pět let. Z pozemních teleskopů umístěných v Kalifornii, západní Virginii a na Portoriku k ní vysílali silné radiové signály. Jejich odraz ukázal výkyvy v jejím otáčení - odborně označované jako librace -, jejichž hodnoty byly podle astronomů dvakrát větší, než kdyby měla pevné jádro.      (Zdroj: Fantastická fakta)


Cenzurováno v masmédiích: E.Howard Hunt se přiznal k účasti na spiknutí CIA zabít JFK

Masové sdělovací prostředky opět ukázaly, z jakého jsou těsta. Informace, která by ve svobodném světě byla šokující novinou, je ve světě, ve kterém žijeme my, v masmédiích kompletně ignorována. Je obtížně věřit, že by to bylo omylem, protože podobný scénař s blokováním informací vidíme prakticky dnes a denně a viděli jsme ho samozřejmě i před volbami, kdy se o žádných protiraketových základnách jakoby nevědělo. Jestliže byl někdo schopen zorganizovat atentát na prezidenta Kennedyho tak aby se o tom nikdo nedozvěděl, je tak vzdálená představa, že by velká média byla komplicem v tom samém spiknutí?

Pouze časopis Rolling Stone ve vydání 5. května 2007 připravil článek o Huntově zpovědi. Ten samý den se také v New York Post objevil článek citující rozhovor Bruce Willise pro Vanity Fair. Ten v něm vyjádřil názor, že "ti, kteří stojí za atentátem na JFK, jsou i dnes stále u moci.".        (Zdroj: Brány vnímání)


Na planetě Zemi vládne hmyz a nikoliv člověk, protože právě hmyz zpracovává organický materiál a bez něj by ekosystém zkolaboval. Prohlásil to americký paleontolog David Grimaldi, který se ve španělské Vitorii účastní mezinárodní konference o fosilizovaných živočiších. Grimaldi upozornil například na mravence, kteří mají svou nezastupitelnou roli v současných, ale i minulých ekosystémech. Přitom mravenci na planetě nebyli vždycky. "Až do doby před 110 miliony let neexistovali a je jisté, že jejich objevení se a jejich ekologická úloha znamenaly revoluci," poznamenal paleontolog, který v současnosti zkoumá evoluční historii jantaru v Barmě. Nikoliv lidé, ale hmyz jako takový na planetě velí, "protože jsou skupiny hmyzu, které zpracovávají organickou hmotu, a způsobují tak například, že může posloužit k vytvoření nových rostlin". Paleontolog poukázal na termity, kteří "kdyby zmizeli z planety, nastal by neuvěřitelný ekologický chaos. Tak důležité ekosystémy jako pralesy by zkolabovaly a my bychom se stali svědky obrovské krize". "Pro lidi by to byla katastrofa, změnil by se kyslík, režim dešťů, ztratili bychom velké množství druhů rostlin," připomněl vědec. Mravenci jsou také největšími přemisťovači materiálu na Zemi", doplnila paleontoložka z barcelonské univerzity Carmen Sorianová. "Systém by se však zhroutil i bez hmyzu jako jsou mouchy nebo švábi, o nichž si všichni myslí, že jsou to odporní a hrozní tvorové, a chtějí je vyhubit. Ale kdyby muší larvy nezpracovávaly všechny ty zbytky, které vznikají z organického materiálu, systémy by zkolabovaly," vysvětlila. Podle Grimaldiho "je hmyz pravděpodobně nejvýznamnější živá forma na planetě, jelikož reguluje velké systémy recyklace a výroby hmoty".      (Zdroj: Řev přírody)


Nové poznatky o hromadném vymírání včelstev v USA a Evropě zveřejnili koncem dubna vědci z Chemicko biologického centra v Edgewoodu (Edgewood Chemical Biological Center, ECBC) a Kalifornské univerzity (University of California) v San Francisku. Podle zatím předběžných výsledků byl jako jeden z hlavních viníků identifikován jednobuněčný parazit Nosame ceranae. V mrtvých včelách byly kromě tohoto prvoka nalezeny i dvě plísně a šest virů. Zazněly hlasy srovnávající selhávání imunitního systému včel se syndromem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV). Rychlé vymírání včelstev, pro které byl zaveden název Colony Collapse Disorder (CCD), bylo kromě Severní Ameriky a Evropy zaznamenáno i v Jižní Americe (Brazílie, Guatemala) a Indii. ...

... K výzkumu záhadného fenoménu napomohl komplexní systém vyvinutý americkou armádou za účelem detekce virů (Integrated Virus Detection System, IVDS). Minulý týden byla sestavena pracovní skupina s úkolem navrhnout účinná opatření. Zájem americké vlády i Kongresu o problém roste, protože v USA je úbytek velmi citelný - postiženo bylo už 28 z 50 států a zmizelo až 50 procent včelstev. Nepodaří-li se v brzké době vymírání zastavit, je třeba se obávat neúrody a zvyšování cen potravin. Nejcitelněji by se zmizení včel projevilo v produkci ovoce, zeleniny, ořechů a sóji. Na včelách je závislá mimo jiné i vojtěška, běžně používaná jako krmivo pro dobytek.      (Zdroj: Gnosis9.net)


Je to jako seriál na pokračování. Česko hledalo několik SuperStar nebo největšího Čecha. Teď hledá "řidiče třídy A". Tedy řidiče, kteří se buď sami, nebo na speciálních kurzech naučí jezdit tak, že spotřebu automobilu sníží až o pětinu. Spolu s tím pak klesnou i emise.

"Tyto kampaně již běžně probíhají na západě. V Německu, Velké Británii, Finsku nebo třeba Španělsku. Největší ohlas ale mají v Nizozemsku," říká koordinátor české kampaně Tomáš Voříšek ze společnosti SEVEn. Právě v Nizozemsku se výsledky kampaně a vyhodnocení jejích dopadů dostaly až do parlamentu.      (Zdroj: EnviWeb)


Zelený čaj bývá vnímán jako nápoj, který lidskému zdraví téměř dokonale prospívá. Ale i zde platí, že všeho moc škodí. Zelený čaj obsahuje antioxidanty, které snižují riziko vzniku nádorových onemocnění. Zlepšuje i trávení, zmírňuje žaludeční obtíže a působí blahodárně na centrální nervovou soustavu. Ne každému však musí pití zeleného čaje dělat a priori dobře, když ho někdo vypije větší množství najednou, může pocítit i žaludeční nevolnost. A pokud se ho zkonzumuje skutečně příliš, trpí především ledviny a játra. K tomuto zjištění dospěl americký vědec Chung Yang z univerzity v New Jersey. Ten říká, že látky, které zelený čaj obsahuje, zejména pak polyfenoly, sice působí v menších dávkách blahodárně, ale jejich přílišné množství v organismu může způsobit i pěknou neplechu. Yang varuje zejména před potravinovými doplňky, které vznikly na bázi zeleného čaje, protože právě v nich lze nalézt zvýšenou koncentraci polyfenolů.      (Zdroj: 21@století)


09. 05. 2007   Devátého května roku 1945 osvobodily tankové jednotky Rudé armády koncentrační tábor Terezín a vstoupily do Prahy ... Mimochodem - víte, proč se pro ono vojenské vozidlo používá název tank? Vzniklo to jako krycí jméno při zavádění tanků do výzbroje za 1. světové války. Aby nepřítel nevěděl nic o nové zbrani, dostala krycí název "nádrž" (tank = nádrž). No a nějak už se to pak vžilo...

Devátý květen je také uváděn jako Den Evropy; tento den je známý také pod názvem Schumanův den v tento den, v roce 1950 přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman významný projev k založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).


Spojené státy se po delším váhání rozhodly ke spoluúčasti na mezinárodních snahách zaměřených proti možným katastrofickým změnám klimatu. Vyplývá to z prohlášení, se kterým se dostavily na washingtonský summit s Evropskou unií. Dokument, ze kterého citoval před začátkem vrcholné schůzky portál německého týdeníku Der Spiegel, obsahuje výslovné "přihlášení se" k výsledkům práce IPCC, což je mezinárodní panel o změnách klimatu. Dokument o spolupráci byl podepsán v pondělí 30.4. 2007 večer.      (Zdroj: EnviWeb)

Nové náboženství se šíří ...


Rada pro reklamu dala za pravdu Ministerstvu životního prostředí, které podalo stížnost na reklamní kampaň, kterou na přelomu února a března v tisku uveřejňovala společnost Mountfield.

Společnost Mountfield v řadě deníků s celostátní působností uveřejnila v té době sérii reklamních článků nabádajících spotřebitele k co nejrychlejší koupi motorové zahradní techniky, bazénů a zahradního nábytku s argumentem, že tyto výrobky čeká od května 2007 “skokové” zdražení v souvislosti s jakýmisi “nejnovějšími ‘ekologickými’ nápady bruselského komisaře pro životní prostředí“.

Ministerstvo životního prostředí podalo na tuto kampaň stížnost Radě pro reklamu, protože bylo přesvědčeno, že se společnost Mountfield dopustila klamání spotřebitelů ve snaze přimět je k nákupu zmíněných výrobků v předjarním období. Rada dala na svém dubnovém zasedání MŽP v jeho stížnosti zapravdu. Rozhodnutí Arbitrážní komise RPR MŽP obdrželo v těchto dnech.

“Arbitrážní komise rozhodla, že tato reklama je klamavá a neetická… Nelze souhlasit s kategorickým prohlášením zadavatele, že zpřísnění technických norem musí mít za následek skokové zvýšení cen uvedených výrobků… Zadavatel předmětné reklamy porušil…ustanovení Etického kodexu,” říká se mj. v rozhodnutí Arbitrážní komise RPR.     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Porozumět jazyku zvířat, to je sen starý jako lidstvo samo. (J.H. Farbe)

Už odpradávna se lidé snažili porozumět zvířatům nebo si aspoň představovali, že zvířata mluví, tak jako je to v různých pohádkách, bajkách, příbězích. Rozmlouvají zvířata mezi sebou? Jaký je smysl jejich komunikace mezi sebou? Co si zvířata mezi sebou povídají? Existuje nějaká společná řeč mezi zvířata jako známe od lidí? ...

Dorozumíváním živočichů se zabývá odvětí etologie - biokomunikace.

Dorozumívání živočichů se děje pomocí určitých signálů. Zvířecí signály jsou velmi konkrétní. To znamená, že sdělují ostatním něco určitého např. příslušnost k jednomu druhu.

Signály mohou působit kladně např. noční ptáci, kteří se pomocí zvukových signálů přesvědčují o své poloze, ale také záporně kdy zahánějí ostatní jedince jako např. liška polární, která odhání od potravy svá mláďata, aby ji měla celou pro sebe.

Přenos informací se děje ve třech rovinách.     Jaké to jsou ... čtěte na stránkách Příroda.cz


Zcela zásadním problémem se v poctivě pojaté ufologii stává schopnost kvalitního vyhodnocení získaných informací o pozorování či setkání s UFO. Schopnost objektivně rozeznat málo známé projevy přirozených přírodních jevů nebo neobvyklé lidské techniky se stává prubířským kamenem ufologů. Mnohdy se chyby v této oblasti stávají argumentem skalních skeptiků proti ufologům, kteří pak tvrdí, že ufologové vidí za vším "zelené mužíčky". Funguje to ale i naopak: pokud ufologové prokážou schopnost kvalitně odlišovat známé jevy od neznámých (a že ty neznámé existují uznává i většina vědců), pak nabývají na vážnosti a roste i ochota vědců s takovými ufology spolupracovat.

Protože právě toto je jedním z hlavních cílů projektu Záře, který se snaží o evidenci a výzkum záhadných jevů a především fenoménu UFO, jeho členové se snažili metody rešerší zkvalitňovat. Jako nejefektivnější se zde ukazuje vylučovací metoda, která spočívá v postupném srovnávání projevů ohlášeného UFO se známými jevy. Vyloučení možnosti, že šlo o některý ze známých jevů pak badatele opravňuje k označení dotyčného jevu jako UFO. Pokud se vzhledem k informacím, které máme, nepodaří s jistotou vyloučit některý z uvedených jevů, hovoříme o "UFO z nedostatku informací". Pokud se jev podaří identifikovat, stává se z něj IFO (identifikovaný létající objekt). Následující tabulka by měla být malou pomůckou a inspirací pro ty, kteří to myslí s ufologií vážně ...

(Dále viz stránky Fantastická fakta)


Městský soud v Praze zamítl 25. dubna správní žalobu společnosti Münchner Recycling GmbH, kterou tato společnost podala proti rozhodnutí ministra životního prostředí o zamítnutí dovozu odpadu z Německa do liberecké spalovny. Německá společnost Münchner Recycling GmbH podala 23. srpna 2004 oznámení o plánované přepravě 6 000 tun mechanicky upravených odpadů do spalovny komunálních odpadů, kterou provozuje společnost Termizo Liberec. Ministerstvo životního prostředí vzneslo proti plánované přeshraniční přepravě námitku, založenou zejména na skutečnosti, že libereckou spalovnu je nutno považovat za zařízení pro odstranění odpadů, nikoli tedy pro jeho využití, a přeprava odpadů do ČR za účelem odstranění je podle zákona o odpadech zakázána. Následně ministr zamítnul rozklad společnosti Münchner Recycling GmbH proti rozhodnutí o námitce.      (Zdroj: Agris.cz)

Neštve vás už také, jak nám sem Němci chtějí cpát odpadky a ještě ječí, když je nechceme a ohání se paragrafy?


Pomiňme debaty o globálním oteplování jako takovém i o tom, nakolik má smysl se soustředit právě na oxid uhličitý. Vědci se zaměřili na dílčí problém: jak účinně mořský plankton lape oxid uhličitý z atmosféry a pohřbívá ho na mořském dně. Je to komplikovanější, než se čekalo.

Základní mechanismus je celkem jasný. Při fotosyntéze v prosvětlené vrstvě nedaleko vodní hladiny se uhlík z atmosféry váže do organické hmoty. Koloběh může v zásadě skončit dvěma variantami: buď nakonec organický materiál klesne na mořské dno, nebo bude na konci rozložen a opět uvolněn (vydýchán) do atmosféry.

Tým z bostonského Woods Hole Oceanographic Institution se podíval na zoubek tomu, jak tenhle proces funguje v Tichém oceánu. Ukázalo se, že podíl uhlíku, který nakonec klesne na mořské dno a je zde „pohřben“ (což by, pokud přijmeme tezi, že je třeba snižovat obsah CO2 v atmosféře, mělo být ideálně co nejvíce), se v různých oblastech oceánu radikálně liší.     (Dále viz ScienceWORLD)


Výsledky pozorování, uskutečněného pomocí kosmické observatoře XMM-Newton, jejímž provozovatelem je Evropská kosmická agentura ESA, vedou k závěru, že horký plyn vyvrhovaný supermasivními černými dírami může být tím hlavním faktorem, díky němuž se mohl ve vesmíru zrodit život. Černá díra v centru galaxie NGC 4051 emituje proud chemických prvků, zahřátých na vysokou teplotu, včetně takových komponentů, jako je uhlík a kyslík, což jsou rozhodující prvky pro vznik života. ...

... Proud částic z černé díry dosahuje obrovské rychlosti 6 miliónů km/h. V průběhu několika tisíc let se mohou prvky, jako je uhlík a kyslík, rozšířit do obrovských vzdáleností, případně patřičně obohatit kosmická oblaka prachu a plynu – mlhoviny – která jsou místem zrodu nových hvězd a planet.      (Zdroj: AstroVM)


Z jarního lesa si můžete přinést vynikající zelenou pochutinu. Česnek medvědí je velice nenápadná rostlina, o jejíž chuti nemá většina lidí ponětí, přestože kolem něj určitě už v životě mnohokrát prošla. Je to vytrvalá, 20-40 cm vysoká bylinka.

Česnek medvědí (allium ursinum) roste na vlhčích a stinných nebo polostinných místech, nejčastěji v blízkosti řek a potoků. Kvést začíná v dubnu, ale rostlinu můžeme sbírat i během léta. Použitelné jsou listy i stonky, které nad zemí připomínají uzounké cibulky. Také květ má stejnou chuť a můžeme ho použít stejně.

Chuť česneku medvědího je překvapivě výrazná a svěží. Připomíná něco mezi pažitkou a česnekem, ale nepálí tolik jako šlechtěný česnek setý. Je to jedna z nejznámějších rostlin lidového léčitelství, má baktericidní účinky a léčebně ji můžeme používat při onemocnění horních cest dýchacích a proti plísním ...       (Zdroj: Outdooring.cz)


Česká republika se na konci dubna 2007 definitivně stala třináctou členskou zemí Evropské jižní observatoře (ESO).

Několikaletý proces jednání o vstupu byl dovršen uložením schválených a podepsaných dokumentů (Parlament ČR, Senát ČR, prezident ČR, premiér ČR - to jen pro vaši představu) na francouzském ministerstvu zahraničních věcí v Paříži.

ESO je mezivládní evropská organizace pro astronomický výzkum, založená v roce 1962. Doposud má dvanáct členů - Belgie, Dánsko, Francie, Finsko, Holandsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. ESO spravuje astronomické observatoře ve vynikajících pozorovacích podmínkách v Chile v horách v oblasti pouště Atacama (La Silla, Paranal, Chajnantor), její evropská centrála se nachází v Garchingu u Mnichova v Německu.

Přístroje na observatořích ESO patří k nějvýkonějším na světě - 4 x 8,2-m teleskopy Very Large Telescope (VLT), 3,5-m New Technology Telescope, budovaná soustava radioteleskopů ALMA - Atacama Large Millimeter Array, i projekt obřího dalekohledu OWL a E-ELT.

ESO má nyní kolem 570 zaměstnanců a ti produkují unikátní vědecké výsledky. Například za rok 2005 vzniklo na základě pozorování z dalekohledů ESO kolem 600 článků publikovaných v recenzovaných časopisech.

Ačkoliv jednotliví čeští astronomové spolupracovali s kolegy z ESO již dříve, teprve nyní se nám otevřela plnoprávná cesta do centra evropské astronomie. Jak řekl hlavní český vyjednavač prof. Jan Palouš, úspěšný vstup České republiky do ESO nelze chápat jako zakončení nějakého procesu, ale naopak jako začátek množství krásné práce.       (Zdroj: Komety.cz)


04. 05. 2007   V katolickém kalendáři má dnes svátek svatý Florián ... protože je tento svatý patronem hasičů, je v České republice čtvrtý květen Dnem hasičů; slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany.

Pátého května vypuklo v Praze povstání jako součást Květnového povstání českého lidu proti německé okupaci, toho dne však také nacisté vyhladili obec Javoříčko.

Den Evropy je pátého května slaven z důvodu výročí založení Rady Evropy 1949 (jiný Den Evropy se slaví ještě 9. 5.)

Pátý květen je Dnem boje za rovná práva handicapovaných (Den boje proti diskriminaci zdravotně postižených) a také Mezinárodní den porodních asistentek.

Šestého května 1945 Americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila město Plzeň.

Osmý květen je Mezinárodním dnem Červeného kříže - a to na výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže. Slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže.


V neděli to bude právě 70 let, kdy tragický zánik vzducholodi Hindenburg, pýchy německého letectví, náhle ukončil slavnou éru vzducholodí. Příčiny havárie, při které vzducholoď shořela za půl minuty, a z 97 osob na palubě jich 36 zahynulo, se nikdy nepodařilo uspokojivě objasnit.


O víkendu si lidé mohou letos poprvé prohlédnout netradiční výstavu o pražském podzemí, stylově umístěnou do jedné z odvodňovacích štol na svahu Petřína. Na výstavě jsou k vidění fotografie a plány petřínských štol, snímky mumií z krypty kostela Panny Marie Vítězné či podzemí pod bývalým Stalinovým pomníkem. Vchod do štoly je v Lobkovické zahradě poblíž sochy Jaroslava Vrchlického. Výstava je otevřena v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.


Žijeme v době, kdy důležitější než čin je vtipné, stručné a mediálně uplatnitelné heslo. Sledovat po patnáct let, zda ministr průmyslu dostane letos Ropáka, ekologickou anticenu, je už trochu nuda. Ale Zelená perla, soutěž o nejabsurdnější „antiekologický“ výrok, vás pobaví skoro vždy. ...

... Z tohoto úhlu pohledu jsou noví laureáti trochu slabší, ale oceněná věta senátora za ODS pana Jaroslava Kubery: „Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali,“ také stojí za pozornost. Navíc ocenění potěší i pana Kuberu, který si jako primátor Teplic pečlivě buduje svůj antizelený image a na tohle ocenění líčil po léta mnoha pozoruhodnými výroky. Na záda mu ze třetího místa dýchá další pretendent, europoslanec Vladimír Železný s výrokem: „Jsou to anarchisté, teroristé, extrémní nesourodé hnutí. Komunisté jsou proti nim solidní. Za zelenými stojí průmyslové podniky, které je platí.“ Jenže pan Železný je ochoten říci kdykoli cokoli, a navíc bylo před volbami. Takže nic moc. To už mi přijde vtipnější výrok pana Topolánka z května loňského roku: „Ptáte-li se mě na budoucí možnou koalici se zelenými, pokládám to za naprosto havarijní variantu.“ Z dnešního pohledu docela vtipné, ne? A to skončil v hlasování poroty až třináctý.     (Komentář ze stránek Reflex.cz)

Kompletní vyhlášení vítězů anket Ropák roku a Zelená perla najdete na stránkách hnutí Děti Země.


Na stáncích je nové vydání WM magazínu - číslo 64. Po běžnému čtenáři nepříliš atraktivních návodech na výrobu domácích parních strojů je v něm tentokrát opravdu co číst - posuďte sami:

Prérijní hvězdáři - Byli důvěrně obeznámeni s meteority, měli vlastní metody pozorování oblohy a sledovali dráhy slunce, Měsíce a pěti planet. Pawnejové měli velice hluboký vztah k hvězdám a stejně tak k obloze. Hluboce věřili, že kdysi přišli z hvězd a uměli zakreslit své oblíbené hvězdy na jelenici. Obdivuhodnou pawnejskou mapu oblohy na jelenici můžete vidět v Field Museum of Natural History v Chicagu.

Podivné modlitby kněžstva „skleníkové vědy - Jednoduchým pokusem si můžete sami ověřit, že vrstva tzv. "skleníkových plynů" na Zemi neexistuje a nikdy neexistovala.

Jak uvažovali pravěcí lidé? - I v případě, že se člověk drží tradičního dogmatu, podle kterého skutečné umění začíná až s nástupem moderního člověka během poslední doby ledové, zůstává faktem, že pravěké umění, zvláště pak „skalní “, tvoří 99 procent dějin umění. Je ironií, že většina knih, zabývajících se dějinami umění, začíná až v době Egyptských faronů a raného Řecka.

Malby ve znojemské rotundě - ukradená minulost - Tzv. „Přemyslovská scéna “ není přemyslovská! Nebyla namalována až v roce 1134 podle Kosmy, ale již v letech 1019-1034 za Břetislavovy správy Moravy (tzn.ještě před Kosmovým narozením) a představuje také zcela jiný příběh. Shoda některých detailů maleb s Kosmovým textem je způsobena tím, že Kosmas (1045-1125) před započetím své Kroniky nutně musel malby v rotundě několikrát vidět. A nechal se jimi „inspirovat “.      (Zdroj: stránky WM magazínu)


Minulou středu oslavil Hubblův kosmický dalekohled 17. narozeniny a astronomové při této příležitosti zveřejnili doposud největší snímek mlhoviny, kterou HST pořídil. ...

Při příležitosti oslav jeho narozenin byl zveřejněn doposud největší snímek mlhoviny, kterou kdy pořídil. Mlhovina se nachází 7 500 světelných let daleko v souhvězdí Lodní kýl. Celkový pohled na mlhovinu zobrazuje místa, kde dochází k formování nových hvězd. Snímek „hory“ chlazeného vodíku vznikl složením mozaiky ze 48 fotografií, pořízených HST a doplněných informacemi z pozemního dalekohledu v Chile.  

Opravdu fantastické záběry ... podívejte se na stránky Instantních astronomických novin


Od 19. století hledali zákonodárci spolu s lékaři způsob popravy, který by byl humánnější a v neposlední řadě i levnější než tradiční věšení na šibenici, stínání gilotinou či smrt na elektrickém křesle. V roce 1977 se americkému soudnímu lékaři Jayovi Chapmanovi zdálo, že takový popravčí nástroj našel.

Odsouzenec měl být popraven kombinovaným účinkem injekce tří látek. Thiopental sodný jej do 15 sekund uspal, následná injekce pankuronia zastavila dech a po dávce chloridu draselného přestalo tlouct srdce. O pět minut později byl odsouzenec prohlášen za mrtvého.

Jako první povolila popravu smrtící injekcí v roce 1977 Oklahoma. Prvním popraveným byl o pět let později Charles Brooks v Texasu. Dnes se používá smrtící injekce k popravám v sedmatřiceti z osmatřiceti amerických států, kde je povolen trest smrti. Legislativně povolily smrtící injekci k popravám i další země. Prakticky je tento postup používán například v Číně, Guatemale nebo na Filipínách.

Očití svědci poprav popisují, že se odsouzenci dostávají během popravy křeče nebo se snaží posadit. V několika případech musela být odsouzencům podána dodatečná dávka chloridu draselného. Pitvy ukázaly, že hladiny thiopentalu v těle odsouzence jsou často velmi nízké a zjevně nestačí k tomu, aby zbavily člověka bolesti. Také dávky chloridu draselného nejsou vždy dostačující.

Popravy neprovádějí lékaři, ale školený vězeňský personál. Dochází k tomu, že některé látky nejsou odsouzenci vpraveny přímo do krve, ale třeba do svalu nebo jen pod kůži. Pak je jejich účinek dramaticky oslaben. V těchto případech je smrtící látkou pankuronium, jež zastavuje dech. Nízká dávka thiopentalu nezbaví odsouzence vědomí. Nízká dávka chloridu draselného nejen že nezastaví srdce, ale vyvolá i silné pálení. Popravovaný se pak pod vlivem pankuronia pomalu dusí.        (Zdroj: OSEL.cz)


Na Letenské pláni se v sobotu 5.5. 2007 uskuteční 10. ročník akce s názvem "Milion Marihuana March".

Legalizovat nebo ne? Tato otázka stojí už řadu let nejen před českou společností. Na 250 místech po celém světě se v sobotu sejdou zastánci legalizace marihuany. Zatímco před deseti lety bylo toto setkání téměř ilegální, dnes probíhá s veškerými povoleními úřadů. Mají tito lidé v zemi, kde marihuanu kouří čím dál víc osob, ještě za co bojovat? Česká společnost je rok od roku vůči marihuaně liberálnější, ionta si občas zapálí kdekdo: od patnáctiletého skejťáka až po dobře situovaného manažera ve středních letech. Potřebujeme tedy vůbec, aby užívání marihuany bylo v tuzemsku legalizováno? Podle konopného ombusmana Marka Jehličky existuje hned několik důvodů, proč je dobré o legalizaci usilovat: "Chceme prosadit v zákonech takové změny, aby nemohli být stíháni lidé, kteří si pěstují marihuanu pro zdravotní účely." Je totiž všeobecně známo, že marihuana pomáhá lidem s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a přináší úlevu nemocným rakovinou po chemoterapii. Týká se to vesměs starších lidí, kteří jsou zvyklí ctít zákony a bojí se postihu v případě, že by si marihuanu vypěstovali. Zákon by měl dovolit, aby si lidé mohli vypěstovat menší množství marihuany pro soukromé účely a rovněž stanovit, jak velké množství to může být. Jde o to, aby se lidé mohli o své výpěstky podělit a nemuseli za dealerem, který jim často nabídne i tvrdší drogy.

Leckterý Moravák ví dobře, že když si vyrobí doma dobrou slivovici, má doma omamnou látku, se kterou je třeba nakládat rozumně a jejíž nadměrné pití je věc ošidná. Moravák může být nicméně v klidu, zákony mu to dovolují. Na druhou stranu ten, kdo si vypěstuje pár rostlin marihuany, aby se třásl, že si pro něj přijdou strážci zákona s pouty. Což je samozřejmě nelogické, zákon by měl měřit stejným metrem. I nadšený uživatel marihuany by si měl být vědom toho, že má v rukou poměrně omamnou látku, po jejímž užití není dobré usedat za volant či vyrážet do zaměstnání.

Co v současné době říká trestní zákon:

1. Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou psychotropní látku...bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

2. Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

3. Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, nebo ho v tom podporuje, anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, anebo zákazem činnosti, anebo peněžitým trestem.

Co říká přestupkový zákon:

1. Přestupku se dopustí ten, kdo...neoprávněně přechovává v malém množství omamnou nebo psychotropní látku pro svoji potřebu.

2. Za přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč.       (Zdroj: deník 24 HODIN, 3.5. 2007)


Nad článkem ze stránek Agronavigátor jsem trochu vytřeštil oči: Pivo na bázi mléka ... Japonský pivovar Abashiri Beer využil přebytky mléka k výrobě nasládlého piva pojmenovaného Bilk. Pivovar Abashiri Beer v NAKASHIBETSU na japonském ostrově Hokkaido využil na jaře 2006 nadbytek mléka, který měli farmáři k dispozici k výrobě piva s označením Bilk. Podíl mléka tvoří třetinu, bylo nutno upravit pivovarnický proces, protože mléko má nižší bod varu. Během fermentace kapalina vypadá jako čaj s mlékem, ve výsledku se vzhledem podobá pivu, ale má nasládlou chuť a trochu ovocnou vůni trochu, takže je určen spíše ženám. Cena 330ml lahve je 380 yen (2,42 EUR).

No mezi námi ... za třetinku mlíkopiva dát něco kolem 70 Kč ... tak to si raději dám dvě pořádné Plzně ...


Časté používání sněžných děl v alpských lyžařských střediscích není dlouhodobě udržitelné, protože zatěžuje životní prostředí a má vážné hydrologické důsledky. Na zasněžení 23.800 hektarů sjezdových tratí je v Alpách každoročně spotřebováno asi 95 milionů metrů krychlových vody, což odpovídá spotřebě velkoměsta s půldruhého miliónu obyvatel. Často se hovoří o tom, že se vodní rezervy v horách ztenčují kvůli tání ledovců. Zasněžování však situaci podstatně zhoršuje. Na francouzské straně Alp teče v některých řekách v zimním období o 70 procent méně vody než před rozšířením zařízení na výrobu technického sněhu. Mnozí vědci se proto na dynamický rozvoj lyžařského průmyslu dívají s nelibostí a tvrdí, že lidé si musí vybrat, jestli dají přednost sportovnímu vyžití za každou cenu nebo dostatku pitné vody.      (Zdroj: Gnosis9.net)


Občané dodnes netuší, že jen Česká republika si (v závěru roku 2000) třináctkrát snížila, čili zhoršila, bezpečnou normu pro záření pro obyvatelstvo. Přitom státy jako Itálie, Švýcarsko, Polsko, si ponechaly původní, přísné limity, právě tak jako i ostatní státy Evropy. Nenapadá vás nic, vzhledem k počátkům vyjednávání pana Tvrdíka o radaru v USA?

Stále po nás politici a armáda žádá nějaké důkazy o škodlivém vyzařování radaru do terénu. Sami tvrdí, že radar absolutně nikam nic nevyzařuje, kromě "tenoučkého paprsku do nebe".

Nehledě na to, že tyto informace by měli předkládat oni občanům a nikoli je žádat jako důkazy od občanů, jsme je přesto odkazovali na americké tabulky MDA, kde je přesně definováno možné rušení TV signálů, rozhlasu, mobilů, ale také i hranice zasahování parazitního vyzařování do určité vzdálenosti.

Vůbec jsme neočekávali, že sami dodají oficielní důkaz o škodlivém účinku radaru a o překročení přípustné hygienické hranice vyzařování radaru, limit hustoty elektrického toku. Ale stalo se:

Citát:

Zatímco konkrétní výsledky měření amerických expertů byly samozřejmě tajné, na požádání Českého rozhlasu se pokusil obavy obyvatel z nadměrných záření a vlnění rozptýlit Zbyněk Škvor z elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického: "Ve vzdálenosti pěti kilometrů se již v podstatě nelze obávat překročení této výkonové hustoty, této normy." Za pětikilometrovou hranicí od případného radaru jsou pak podle profesora Škvora rizika pro člověka rozhodně menší, než ty, kterým se lidé celkem dobrovolně vystavují takřka dnes a denně:

Jednoduché. Lidé, kteří budou žít dále než 5 km od radaru, mohou vydechnout, zdá se, i když ne na dlouho.

Jen se musím ptát, co tedy se děje do vzdálenosti pěti kilometrů? Když nad pět kilometrů se již nelze obávat překročení normy, znamená to logicky, že do pěti kilometrů se překročení normy obávat lze!

Co se tím tedy chtělo říci? Trokavec má ležet ve vzdálenosti 2 km od zamýšleného místa radaru, některé vesnice jako Míšov, Hořice, pak 1 km. Takže tady od odborníka pana profesora Škvora čtu, že tedy Trokavec a jiné obce budou ležet v okruhu o průměru 10 km, kde lze očekávat překročení normy!

Jediná „norma“ je Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., ze 22 listopadu 2000. Toto Nařízení vlády nahradilo původní Vyhlášku č. 408/1990 Sb., kde limit byl 13 krát přísnější než dnes. Ke změně došlo skokově, nebyly nic platné protesty odborníků. Přitom státy jako Italie, Švýcarsko, Polsko, si ponechaly původní, přísné limity, právě tak jako i ostatní státy Evropy.

(Zdroj: Britské listy)


Biopaliva se v tuzemsku začnou do pohonných hmot přimíchávat zřejmě od letošního 1. září. Příslušnou novelu zákona o ochraně ovzduší ve středu přijala sněmovna, nyní se jí bude zabývat Senát a poté půjde k podpisu prezidentu republiky. Původní vládní návrh počítal s přimícháváním až od 1. ledna 2008. Proti dřívějšímu termínu se ve středu postavil ministr financí Miroslav Kalousek. Ministerstvo podle něj nebude připraveno na správu příslušných poplatků.

Do motorové nafty se budou přimíchávat dvě objemová procenta metylesteru řepkového oleje (MEŘO). Poslanci také přijali pozměňovací návrh poslance Petra Zgarby (ČSSD), podle něhož toto procento vzroste od 1. ledna 2009 na 4,5 procenta. Zároveň zamítli návrh, aby úřady kontrolovaly přimíchávání biopaliv pololetně, prodejci tak budou kontrolováni jednou ročně.      (Zdroj: Agris.cz)

Hmmm ... jistě to bude zas důvod, proč PHM radostně zdražit ...


03. 05. 2007   Třetí květen je Světovým dnem svobody tisku - byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993 a poprvé se slavil roku 1994 Třetí květen je také označován jako Den Slunce a také Světový den alergie a astmatu; tím jej vyhlásila Globální iniciativa pro astma - u nás se slaví od roku 1999.


Titul „Ropák roku 2006“ získal Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu a poslanec PS P ČR - Ústecký kraj, Jihočeský kraj, Česká republika (ODS) (269 bodů) - za klíčovou roli při přípravě Národního alokačního plánu na léta 2008-12, který by umožnil zvýšení současného množství českých emisí oxidu uhličitého o dalších 25 procent z 82 miliónů tun v roce 2005 na průměrných 102 miliónů tun ročně v letech 2008-12, - za aktivní podporu plánů na prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, čímž by se v tomto století zvýšily české emise oxidu uhličitého vzniklé spalováním hnědého uhlí na dvojnásobek, došlo by k vystěhování obyvatel Horního Jiřetína a umožnilo velkorypadlům přiblížit se na 500 metrů k Litvínovu a Lomu u Mostu, - za podporu plánu na zvýšení čistého vývozu elektrické energie z ČR v letech 2008-12 na 20 terawatthodin, což odpovídá 60 procentům výkonu všech severočeských hnědouhelných elektráren ČEZ v roce 2006 (vůči roku 2006 by se tak čistý export elektřiny z ČR zvýšil o více než polovinu), - za souhlas s výstavbou dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, čímž by tak byla konečně dostavěná.     (Další výsledky najdete například na stránkách Děti Země)


Prototyp autonomní pojízdné laboratoře, jejímž zdrojem elektrické energie bude radioizotopový generátor, představila nedávno Čína. Podle informací deníku Shanghai Daily se na vypracování projektu podílí Šanghajské kosmické středisko s cílovým datem startu v roce 2012. Podle názoru Luo Jiana, ředitele střediska, čínský lunochod překoná svými parametry jak sovětské lunochody, tak i americké marsochody. Konstrukční rychlost čínského lunochodu bude 100 metrů za hodinu. Zařízení bude vysoké 1,5 m a jeho hmotnost bude 200 kg. Bude se pohybovat na šesti výkyvně zavěšených a nezávisle řízených kolech. Vědeckou aparaturu budou tvořit kamery za účelem pořizování trojrozměrných snímků okolního terénu, bude realizován přímý přenos videosnímků, nebude chybět aparatura k odběru vzorků měsíční horniny a jejich následné analýze. Automatický řídící systém umožní vozidlu pohyb po terénu se sklonem do 30°, překonávat překážky vysoké 25 cm a soustava detektorů zabrání srážce s pevnými překážkami. Práce na vývoji čínského lunochodu probíhají již čtvrtým rokem.      (Zdroj: AstroVM)


Etologové z Vídeňské univerzity připravili pokus, který odhalil, že psi jen slepě nekopírují pozorované cviky, ale dokážou je přizpůsobit aktuální situaci. V pokusu figurovala dřevěná tyč, za kterou měl pes zatáhnout, aby dostal sušenku. Psí učitel předváděl svým čtyřnohým studentům, jak za tyč zatáhnout pomocí packy. Pokud při cviku ještě držel v tlamě míček, pozorovatelé usoudili, že packu používá jen proto, že ji nemůže stisknout zuby. V takovém případě pak sami za tyč tahali pohodlnějším způsobem za pomoci zubů. Packu používali jen ve chvíli, kdy „učitel“ tlačil na páku packou, aniž by v zubech cokoli držel. Podle rakouských badatelů je takto sofistikované učení u psů velkým překvapením a mění pohled na to, jakým způsobem zvířata přistupují k řešení k některých problémů.      (Zdroj: 21@století)


Zemědělská krajina bez zeleně, kanalizované potoky či řeky a špatné hospodaření v lesích zhoršují sucho, varovalo dnes Hnutí DUHA v souvislosti s obavami meteorologů z nedostatku vláhy.

Ekologická organizace prosazuje, aby státní dotační programy účinně podporovaly výsadbu zeleně v krajině, obnovu mokřadů a členitých, meandrujících řek.

Při nedostatku jarních dešťů ani sebelepší krajina suchu nezabrání. Ale ozdravění může snížit jeho účinky. Hnutí DUHA například upozornilo, že:

 Vinou kanalizace se délka českých řek a potoků během dvacátého století zmenšila o třetinu, takže voda rychleji odtéká z krajiny pryč. Třeba Labe v úseku Jaroměř–Mělník bylo zkráceno ze 400 kilometrů na 180 km.     (Dále viz stránky hnutí DUHA)


Podle francouzského vědce prof. J. Davidovitse nejsou egyptské pyramidy postaveny z opracovaných kvádrů přemisťovaných na rampách, jak doposud předpokládá egyptologie, nýbrž jsou odlity blok po bloku z jakéhosi vápencového „betonu". Jeho teorie podává logické vysvětlení záhad, s nimiž si tradiční hypotézy neví rady jak mohli Egypťané opracovat měděnými nástroji kvádry, aby vytvořili neuvěřitelně tenké spáry, jak dopravili bloky vážící až 70 tun do výšky několika desítek metrů či jak stihli postavit tak obrovskou stavbu, jako je Velká pyramida v Gíze, během dvaceti let. Kniha profesora Davidovitse Nové dějiny pyramid vyšla v češtině koncem minulého roku (vydavatelství Fontána, Olomouc, 2006, překlad Martin Uvíra). Popisuje velmi podrobně všechny aspekty stavby pyramid z re-aglomerovaných kamenů (tedy z rozmělněných úlomků přírodního vápence zpracovaného jako beton a poté odlitého).

Teorie vychází z vědeckých analýz, archeologických důkazů, hieroglyfických textů a náboženských a historických aspektů. Na rozdíl od mnoha ostatních teorií, které se snaží obvykle pouze o technické vysvětlení stavby pyramid Gízské plošiny, či dokonce pouze pyramidy Chufuovy, je teorie profesora Davidovitse globálním vysvětlením stavby všech egyptských pyramid během 250 let od první, Džoserovy, až po pyramidy z nepálených cihel Střední říše.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Projekt největší vlnové farmy na světě, který má vzniknout při pobřeží Velké Británie, získal potřebné finance. Pokud dostane povolení, může být stavba zahájena už příští rok, napsal deník Guardian.

Regionální rozvojová agentura udělila projektu grant ve výši 21,5 milionů liber. Celkové náklady se mají pohybovat kolem 28 milionů liber. Farma vlnových elektráren nazvaná Wawe Hub se bude nacházet 10 mil od St. Ives v Cornwallu a měla by zásobovat energií 7 500 domácností. Ve Wawe Hub se bude testovat až 40 prototypů vlnových elektráren, tedy zařízení, která využívají energii mořských vln.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Lidé ohřívají zemi. Jistě jste už o tom něco slyšeli. Pokud okamžitě všichni nepřestaneme létat letadly, jíst maso a nejlépe i vycházet z domu, v dohledné době se všichni uvaříme. Ať chceme, či nikoliv, představa globálního oteplení prorostla naší kulturou.

Přesto se v krásném otepleném světě začínají tu a tam objevovat trhlinky. Tak dlouho se psalo, že nikdo ze slušných lidí, natož vědců a ještě víc natož klimatologů o lidské vině na globálním oteplování nepochybuje, až se údajně neexistující skeptici začali ozývat. Vědci podle všeho milují hazard. Oproti mediálním představám idylického konsenzu vědců o globálním oteplování se začínají veřejně uzavírat sázky, ve kterých nejde ani tak o závratné finanční sumy, ale o prestiž. Mnoho vědců v lidskou vinu příliš nevěří a dokonce se už najdou i takoví, kteří nesou kůži na trh, kde je zatím pravděpodobně nemine obvinění z korupce zlými korporacemi nebo přinejmenším Ropák měsíce.     (Dále čtěte na stránkách OSEL.cz)


Zelený kruh vydal Ročenku úspěchů ekologických NNO 2006 ... V letošní Ročence jsou prezentovány projekty společnosti Ekodomov (Miss Kompost), BEZK (Ekolist.cz), Ekologického právního servisu (Společenská odpovědnost korporací v EU-10: Očekávání vs. realita) a občanský projekt Auto*mat (Zažít město jinak). Ročenku si můžete stáhnout ve formátu pdf a také vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři Zeleného kruhu. Bude též k dispozici na blížícím se oborovém setkání ekologických organizací.


Ve dnech 5.-6. května 2007 je vyhlášen již 15. ročník Vítání ptačího zpěvu. Zveme všechny milovníky ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili první ptačí hlasy. Akce se konají po celé republice, a tak si každý může najít místo, které bude chtít navštívit. Tradice Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day) vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Česká společnost ornitologická se k této mezinárodní akci připojuje již od roku 1992. Jde o jakési symbolické vítání, kdy ještě před rozedněním se v mnoha zemích světa scházejí milovníci ptactva, aby se zaposlouchali do zvuků probouzející se přírody.


02.05. 2007     Dnes v 12:09 LČ bude další jarní Úplněk.


POZOR !!! Česko letos čeká velká invaze klíšťat. Napomohla tomu teplá zima. Ačkoli jejich sezóna ještě ani nezačala, klíšťata už útočí. K půlce letošního dubna už mají na svědomí 605 nemocných klíšťovou encefalitidou a lymeskou borreliózou. Lékaři očekávají, že padne loňský rekord v počtu nakažených lidí a že postižených bude letos mnohem víc.

"Klíšťovou encefalitidu loni dostalo rekordních 1029 lidí, což je téměř o 400 více než v roce 2005. Tři pacienti zemřeli," informoval Právo doktor Čestmír Beneš ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Lymeskou borreliózou loni onemocnělo 4370 pacientů a to je téměř o 600 více než v roce 2005. Také letošní čísla jsou varující: 5 lidí už dostalo klíšťovou encefalitidu a 599 lymeskou borreliózu.    (Zdroj: Novinky.cz)


Řada lidí si nedokáže začátek dne bez silné kávy vůbec představit. Vědci nyní vyvinuli mýdlo, které má mít podobné účinky, jako ranní káva. Mýdlo, které je příznačně pojmenováno Shower Shock, dodá do organismu tolik kofeinu, jako dva šálky silné kávy. Jeho účinky se mají projevit už po pěti minutách. Kofein je znám jako přírodní alkaloid, který příznivě ovlivňuje nervovou soustavu. Shower shock má proti kávě i další výhodu, pití horké kávy na lačno totiž zažívacímu traktu příliš dobře nedělá, může způsobovat například žaludeční vředy nebo jiné problémy. Při sprchování podobné problémy rozhodně nehrozí.      (Zdroj: 21@století)

Řada lidí se dušuje, že ze zdravotních důvodů je dobré začít den malým panákem domácí slivovice ... doufejme, že zde se vědci s mýdlem angažovat nebudou.


Povolení k vypouštění odpadních vod z domácností vyvolává v poslední době řadu nejrůznějších mýtů, dohadů a spekulací. Skutečnost přitom není nikterak složitá ani náročná.

Člověk, který nemá možnost napojení na obecní kanalizaci, se musí o odpadní vody nějak postarat sám. Má tři možnosti řešení: žumpu, septik s biologickým stupněm čištění nebo domovní čistírnu odpadních vod. Každá možnost má své výhody i nevýhody.

Pokud vás zajímá, jak to v jednotlivých případech má být, čtěte dále na Příroda.cz


Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou při svém posledním zasedání na konci února projednalo návrh názvu ulice u pekárny pana Pokorného a konstatovalo, že aby byl docílen efekt názvu Nábřeží Járy Cimrmana, je bezpodmínečně nutné, aby bylo pojmenování této ulice doprovázeno nástěnnou malbou podle návrhu skupiny Cimrmanovo Torzo – východ nebo západ slunce nad mořem, podle toho, na kterém domě se bude malba nacházet.

To však je nutno projednat předem jak s majiteli domů, tak s Národním památkovým ústavem. Proto byl tento bod stažen z programu. Pokud se podaří zajistit všechna souhlasná stanoviska, zastupitelstvo se k diskusi nad pojmenováním této ulice vrátí. (To byla zpráva ze stránek Lipník.info z 29.3. 2007)

Podle zprávy z Metropolitního expresu z 26.4. 2007 bylo pojmenování uličky lipnickými zastupiteli schváleno. O malbě se nepíše nic - jen to, že ulička má k vodě dost daleko. Každopádně ... konečně něco pozitivního !!!


ČEZ zdraží elektřinu. Neposílejte jim své peníze na konto. Nechte si je. Stáhněte si praktického rádce Hnutí DUHA, jak doma snížit zbytečné ztráty energie.


Před čtrnácti lety přinesla tehdy ještě Poslední generace několik textů, které se zamýšlely nad otázkou, zda je židovsko-křesťanské učení vůči přírodě arogantní, nebo naopak poskytuje dobrou platformu pro šetrnější zacházení s krajinou či zvířaty. K tématu se vracíme, abychom zjistili, jak ekologickou krizi reflektují představitelé především největší křesťanské církve a jak se to odráží v každodenní praxi.

Dále čtěte na stránkách Sedmá generace v článku Příroda na kříži


Komisař pro dopravu hodlá navrhnout nový evropský právní rámec, který by městům umožnil zavést zpoplatnění dopravy ve městech s cílem předejít dopravním zácpám podobně, jak to funguje například v Londýně. Taková opatření zákony v některých členských státech neumožňují. Stále více evropských měst trpí dopravními zácpami, hlukem, dopravními nehodami a znečištěním, které má na svědomí nadměrné používání osobních automobilů. Komise chce proto na podzim představit návrh evropské strategie pro městskou dopravu.

Evropský komisař pro dopravu Jacques Barrot přivítal opatření, která by dala městům větší volnost při tvorbě vlastních schémat poplatků, které by, pokud by došlo k jejich implementaci, mohly přimět více měst k tomu, aby následovaly příklad Londýna.       (Zdroj: EnviWeb)

Jen Praha se zalkne smradem, až plánované tunely pod Stromovkou zavedou do centra desetitisíce automobilů navíc ... Selským rozumem vzato - na takovouhle megalomanskou stavbu peníze budou, ale nad financemi ve zdravotnictví se roní krokodýlí slzy a budou se tahat peníze z nemocných lidí? Co takhle trochu přepnout priority?


Jmenoval se Fleming a byl to chudý skotský rolník. Jednou, když se snažil vydělat pro rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc z nedaleké bažiny. Zahodil nářadí a běžel k močálu. Tam našel vyděšeného kluka po pás v černém bahně, jak křičí a snaží se dostat ven. Rolník osvobodil mladíka a zachránil ho tak před pomalou a úděsnou smrtí.

Další den se u Skotovy zahrádky zastavil luxusní vůz. Vystoupil z něho elegantně oblečený šlechtic a představil se jako otec chlapce, kterého rolník Fleming zachránil. "Chci se s vámi vyrovnat," řekl šlechtic. "Zachránil jste život mému synovi!" "Ne, nemohu přijmout peníze za to, co jsem udělal," odvětil skotský rolník a odmítl nabídku. V tu chvíli se ve dveřích objevil rolníkův syn. "Tohle je váš syn?" zeptal se šlechtic. "Ano," odvětil rolník hrdě. "Udělám vám nabídku. Dovolte, abych mu poskytl stejnou úroveň vzdělání, jaké se dostane mému synovi. Pokud je mladík aspoň trochu po otci, určitě z něho vyroste muž, na kterého budeme oba pyšní." A tak se stalo.

Syn rolníka Fleminga chodil do nejlepších škol a po čase promoval na Lékařské fakultě St. Mary's Hospital Medical School v Londýně a posléze dosáhl světového věhlasu jako vynálezce penicilinu Sir Alexander Fleming.

Po letech, syn téhož šlechtice, který byl zachráněn z močálu dostal zápal plic. Co mu zachránilo život tentokrát? Penicilin.

Ten šlechtic se jmenoval Lord Randolph Churchill. A jeho syn? Sir Winston Churchill.

Poučení z této si přečtěte již sami na stránkách Záhady a mystéria ...


V Čechách i na Moravě se vyskytují desítky mnohdy dodnes uctívaných kamenů, které jsou tak či onak spjaté s křesťanským kultem svatých. Mnohé z nich jsou podle legend v přímém vztahu k osobě sv. Vojtěcha.

Druhý pražský biskup, Slavníkovec, misionář a mučedník sv. Vojtěch se pro svůj horlivý boj proti pohanským zvyklostem stal přímo symbolem zápasu křesťanské víry s pohanstvím. Na řadě míst po celých Čechách se vypráví o posvěcování uctívaných pohanských kamenů sv. Vojtěchem. Světec si prý na ně přitom lehal, či se jich dotýkal. Jsou známé i kameny s údajnými stopami sv. Vojtěcha. Přímo nad nimi nebo poblíž nich se pak často nachází církevní stavba, sv. Vojtěchu zasvěcená.     (Podrobněji viz Fantastická fakta)

O kamenech sv. Vojtěcha nic nemám, ale mohu vám nabídnout článek o studánce sv. Vojtěcha - jeden z prvních, které jsem kdy vůbec napsal ... :-)))


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček