wz

 

Přehled starších zpráviček

 

 


27. 04. 2007   Dnes slavený Světový den grafického designu vyhlásila Mezinárodní rada organizací grafického designu ICOGRADA na paměť výročí jejího založení v roce 1963, v České republice se slavil poprvé v roce 1966.

Sedmadvacátého dubna 1855 byl propuštěn novinář Karel Havlíček Borovský z Brixenu, kam byl nuceně internován 22. prosince 1851.

O den později, v sobotu 28.4. je Mezinárodní den smutku - ten vyhlásila Mezinárodní konfederace svobodných odborů jako vzpomínku na ty, kteří přišli  o život při prácinebo byli při ní zraněni, slaví se od roku 1996.

V neděli 29.4. je naopak Mezinárodní den tance, byl vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem v roce 1982 a slaví se v den výročí narození francouzského choreografa Jeanna Georgese Novarra (1727). Zároveň je i Světový den sdružených měst - připadá na poslední neděli v dubnu a připomíná výročí založení Světové federace sdružených měst roku 1957.


Na šedesát podivných pevností, které můžeme nalézt pouze ve Skotsku a pocházejících z doby železné, je opevněno velice neobvyklou a vlastně i unikátní technikou. Jejich zdi jsou totiž z roztavených zesklovatělých kamenů. S otázkou, jak mohly zesklovatělé (vitrifikované) pevnosti vzniknout, se snaží vědci vypořádat už od 18. století, kdy se také začaly objevovat první nesmělé hypotézy o vzniku těchto značně neobvyklých fortifikací. Jediné, co po více jak dvou stech letech mohou odborníci s jistotou prohlásit je, že pevnosti jsou dílem starých Keltů - Piktů.      (Dále čtěte na stránkách Fantastická fakta)


Když se řekne Sisyfos ...

Sisyfos byl prý nejvychytralejší ze všech lidí, kteří kdy žili na zemi. Svou mimořádnou chytrost uměl používat ke svému prospěchu za všech okolností a mnohdy i za každou cenu. V každém sporu dokázal zvítězit, byť lstivým úskokem, a každý ústrk oplatil mnohonásobně. Byv okraden zlodějským mistrem Autolykem, podařilo se mu nejen Autolyka zesměšnit, nýbrž i svést a zneuctít jeho dceru Antikleiu. Co však jiným Sisyfos neodpouštěl, toho si sám dovoloval přes míru. Na Isthmu, šíji spojující Peloponés se zbytkem Řecka, vybudoval svůj hrad Efyru, zárodek budoucího města Korintu, a své výhodné polohy na hojně procházené cestě prý pak zneužíval k tajným přepadům pocestných, zatímco navenek se tvářil právě jako ochránce důležité stezky. Z úskoků, lstí a loupeží tak nashromáždil nesmírné bohatství, jemuž v tehdejším světě nebylo rovno.

Bylo by však nesprávné považovat Sisyfa prostě jen za vychytralého zločince. Pověsti nám vyprávějí také o tom, jak užíval svého rozumu a své vynalézavosti pro rozvoj města, které založil, nebo jak ustanovil slavné Isthmijské hry na památku svého tragicky zahynuvšího synovce Melikerta, a tak zajistil památku jemu i sobě. Rozhodně nemůžeme říci, že by jeho jednání pramenilo zásadně ze zločinných pohnutek. Spíše bylo řízeno mimořádnou inteligencí, která dokázala pro své cíle využít všeho bez jakýchkoli zábran. Sisyfův pověstný rozum jako by nerozlišoval mezi dobrým a zlým, jeho přesnému a věcnému pohledu jako by chyběla schopnost morálního hodnocení.

S tímto postřehem se již můžeme pokusit předběžně pojmenovat praobraz, který Sisyfos ztělesňuje. Je to rozum, který neomezeně vládne ve svém panství. Kam až sahá jeho moc, je on sám nejvyšší instancí a nikdo se mu nedokáže postavit, a do oblastí, kde by jej někdo mohl přemoci, se nepouští. Sisyfos se nevydává dobývat země ležící za obzorem ---nezajímá se o ně, ba snad ani nevěří, že za obzorem něco leží. Všechny souvislosti a všechna zdůvodnění hledá tam, kde si je naprosto jist, v místech, která mu plně podléhají. Nezatěžuje se podstatou věcí, ale velmi dobře chápe jejich praktické využití. Proto také nezná morálku. Není jejím odpůrcem či popíračem, nýbrž skutečně ji nezná, protože leží mimo oblast jeho vlivu a zájmu.     (Dále čtěte na Gnosis9.net)


Jídlo prodávané v řetězcích rychlého občerstvení České republiky, Maďarska, Bulharska a Polska je nejvíce v rozporu se zásadami zdravé výživy. Smažené výrobky tam mají nejvyšší obsah zdraví škodlivých trans-tuků. K tomuto závěru došel Steen Stender z univerzity v Kodani, který své poznatky prezentoval na 15. evropském kongresu o obezitě (ECO), napsala dnes agentura AP. "Pravidelně se stravovat v některých pobočkách řetězců restaurací rychlého občerstvení je v mnoha částech světa nebezpečné," řekl dánský vědec Steen Stender na evropském kongresu o obezitě. Dodal, že je velký rozdíl mezi kvalitou jídla prodávaného u stejného řetězce v různých částech světa. Ve vzorcích jídla ze sítě restaurací Kentucky Fried Chicken z Indie, Ruska, Španělska a Skotska bylo zjištěno, že necelá dvě procenta z celkového množství tuku byly trans-tuky, které se podílejí na zvýšení rizika vzniku srdečních chorob. Ve střední Evropě se podíl trans-tuků v celkovém množství tuku pohyboval od 29 do 34 procent. V České republice polovina úmrtí připadá na nemoci oběhového systému.       (Zdroj: Zdravcentra.cz)


Vláda považuje melkský proces za ukončený. Na jeho základě se setkávali rakouští a čeští experti nad otázkami spojenými s bezpečností jaderné elektrárny Temelín. Vláda ve středu v noci konstatovala, že proces proběhl v souladu s plánem a rozhodla ukončit činnost komise pro posuzování vlivu elektrárny na životní prostředí.     (Zdroj: Novinky.cz)

O pár hodin později ...

Kvůli výpadku jednoho z hlavních cirkulačních čerpadel museli ve čtvrtek ráno energetici opět odstavit první blok Jaderné elektrárny Temelín. Příčinou výpadku bylo falešné zapůsobení elektrické ochrany, řekl mluvčí Temelína Václav Brom. K výpadku došlo jen hodinu poté, co vláda oznámila záměr vypovědět Rakousku tzv. melkský proces, jenž ji zavazoval poskytovat Rakušanům veškeré informace o chodu Temelína.     (Zdroj: Novinky.cz)


Drozdi ve městech zpívají v noci proto, že přes den je příliš hlučno. K tomuto závěru došli vědci z univerzity v Sheffieldu. Podle nich existuje jasný vztah mezi oblastmi ze zvýšenou hladinou hluku a počtem nočních ptačích zpěváků, píše internetové zpravodajství BBC.

Dosud se předpokládalo, že za noční zpěv může pouliční osvětlení, kvůli kterému si ptáci pletou noční a denní dobu. Výzkum byl publikován v časopise Královské společnosti Biology Letters. "Zdá se, že ve městech ptáci zpívají pouze v nočních hodinách," vysvětlil BBC jeden ze spoluautorů studie Richard Fuller. "To nás vedlo k myšlence, že tady musí být nějaký aspekt městského prostředí, kvůli kterému se tak děje".

Všeobecně se předpokládalo, že za noční aktivitu městských ptáků může světelné znečištění. Když jim světlo zabrání jít spát, zůstávají aktivní i v nočních hodinách."To byla ta základní odpověď, kterou se to vysvětlovalo," řekl BBC Fullner. "Byli jsme přesvědčeni, že si ptáci prostě myslí, že je bílý den a proto provádějí určitou fyzickou činnost," dodal. "Ale jak jsme zjistili, toto vysvětlení je velmi nepravděpodobné, protže ptáci se chovají mnohem složitěji," pokračuje Fullner. Podle něj nebyla nikdy provedena žádná vědecká studie, která by skutečně dokazovala vliv světleného znečištění na městské drozdy. "A proto jsme zkoumali vliv nočního osvětlení a denního hluku na městské ptáky a zjistili jsme, že hluk má výrazně větší vliv." Podle zkoumání sheffieldské univerzity má noční osvětlení vliv na chování ptáků ve městech, ale je velmi malý ve srovnání s vlivem denní úrovně hluku.      (Zdroj: EkoList)

Na ptáky jsme krátký ... a až se naučí imitovat ten bugr, co jim my působíme ve dne, tak nám to vrátí ... už se moc nevyspíme ...


Vláda by se podle Hnutí DUHA měla s Evropskou komisí dohodnout, že namísto obsluhy pro kamióny přesune část miliard korun z bruselských fondů do energetické modernizace české ekonomiky, rozvoje veřejné dopravy a železnic. Pomůže tak snížit exhalace oxidu uhličitého a rozhýbat inovativní, čisté technologie.

Čerstvá analýza vládních plánů na využití strukturálních fondů – které momentálně posuzuje Evropská komise – ukázala, že ministři chtějí investovat 45 % peněz vyčleněných na dopravní projekty do dalších dálnic a jiných silnic, které budou obsluhovat přibývající kamiony. V důsledku tedy bude pomáhat trendu, kterému se kabinet přinejmenším na papíře snaží bránit: růstu kamionové dopravy a větším exhalacím oxidu uhličitého. Přitom jsou ochotni věnovat na energetickou modernizaci české ekonomiky – energetickou efektivnost a čisté, obnovitelné zdroje energie – pouhá 3 % prostředků z celkových 26,7 miliard eur. Navzdory proklamacím o snižování exhalací oxidu uhličitého nebo závislosti na dovozu paliv ve skutečnosti obě priority zůstávají na okraji zájmu.     (Zdroj: stránky hnutí DUHA)


Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) podalo v polovině dubna trestní oznámení na představitele úvěrové společnosti Finpomoc.cz, a současně na představitele 1. moravské rozhodcovské společnosti, která se podle názoru SOS na činnosti úvěrové společnosti může podílet.

Na základě četných stížností spotřebitelů a jejich žádostí o radu se SOS začalo praxí společnosti Finpomoc.cz, s.r.o. zabývat již začátkem tohoto roku. Trestnímu oznámení tak již předcházely podněty k České obchodní inspekci i příslušnému živnostenskému úřadu a také výzva ke zdržení se protiprávního jednání samotné společnosti.

V čem spatřuje SOS protiprávnost jejího jednání? Tato společnost poskytuje úvěry ve výši 10 – 40 tisíc Kč. Úvěrová smlouva však obsahuje řadu nepřiměřených a pro spotřebitele velmi nevýhodných ustanovení, jako jsou velmi vysoké smluvní pokuty či neomezené inkaso finančních prostředků z účtu klienta samotnou společností. SOS ale vadí zejména řešení veškerých sporů pouze prostřednictvím rozhodčího řízení zprostředkovaného 1. moravskou rozhodcovskou společností, s.r.o. „Ve svém souhrnu jsou tyto podmínky schopny uvést spotřebitele do velmi tíživé finanční situace během krátké doby – např. úvěr ve výši 10.000,- Kč se může během několika málo měsíců přeměnit v exekuční příkaz na částku několikanásobně vyšší,“ uvádí Jan Šulc, který se tímto případem v SOS zabývá.      (Zdroj: Econnect)


Neuvěřitelně propagandistický pořad, jímž veřejnoprávní Česká televize přesvědčuje českou mládež, aby přijala základnu, najdete na stránkách České televize, upozornil Martin Škapík.. Nenechte si ujít, tento pořad skutečně stojí za to. Je vším, co veřejnoprávní televize být nemá. Pro skupinu mladých lidí, zastávajících skeptický postoj vůči americkému radaru, si pozvala Česká televize "přátelského vojenského odborníka", který je přesvědčuje, jak bude ta základna pro Českou republiku dobrá. Pořad je naprosto nevyvážený: odpůrce základny, který by dětem vysvětloval protiargumenty, ČT už do pořadu nepozvala.       (Zdroj: Britské listy)


Je to moderní, je to in. Každý o tom zasvěceně mluví a přesto tomu rozumí jen hrstka lidí na této planetě. A i ti co tomu rozumějí, o tom vlastně nic moc neví. O čem je řeč? No přece globální oteplování, nebo chcete li být opatrnější - globální změny naší rodné modré planety. Jak je to vlastně z globálním oteplováním? Je to skutečný jev, nebo pouhá fikce? Může za to člověk a jakou měrou? Pokud se o tuto problematiku zajímáte podrobněji, dáte mi jistě za pravdu, že názorů je hodně a jsou naprosto protichůdné. Občas se sice někde odhlasuje, že globální oteplování existuje a je hrozbou a o týden později zase někdo jiný vydá studii, že tomu tak není. ....

... Jakékoliv snahy omezit vypouštění skleníkových plynů do atmosféry jsou jistě krokem správným směrem. Vypouštění čehokoliv do atmosféry Země jistě ničemu neprospěje. A pokud skutečně člověk způsobuje globální změny, pak by mohlo být jednou pozdě na zvrácení zničujících důsledků této činnosti. Na druhou stranu musíme stát pevnýma nohama na zemi. Pravda nezní z úst fanatických ekologů ani z úst zarytých odpůrců globálních změn, ke kterým se hlásí i prezident České republiky. Pravda je vždy někde uprostřed.       (Zdroj: Instantní astronomické noviny)

Jak je vidět, tak se dá i o "globálních tématech" psát rozumně ...


26. 04. 2007   Dnešek je pokládán za Světový den duševního vlastnictví - takto byl vyhlášen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která byla založena 26. 4. 1970 v Ženevě, slaví se od roku 2001

Šestadvacátý duben je také Mezinárodním dnem vzpomínky na Černobyl.


Dne 26. dubna 1988 zemřel ve vězení na následky brutálního týrání vrchlabský "advokát chudých", právník amatér Pavel Wonka. Za jeho smrt dosud nebyl nikdo potrestán. ....

Ze stránek Wikipedie: 20. dubna 1988 byl Pavel Wonka před soudkyni Marcelu Horváthovou přivezen na kolečkové židli. Vězeňský lékař MUDr. Radim Pek označil lidskou trosku na vozíku za simulanta. Soudkyně po té vynesla rozsudek: za „maření úředního výkonu“ pět měsíců nepodmíněně. Šest dní po té Pavel Wonka ve vězení zemřel. Úřední příčina smrti: plicní embolie.

22. dubna 1990 vypovídá spoluvězeň Pavla Wonky Dušan Prokůpek: Dosvědčím, že Pavel Wonka byl mučen a ubit k smrti. Nebyla to embolie, ale vražda. Byl jsem svědkem jak byl Pavel mučen a bit: Vyvedli ho zcely, vysvlekli do naha a pověsili na mříže. Pět příslušníků SNV do něho řezalo tak dlouho, až už on nemohl ani křičet. I ženy o poschodí výše bouchaly do dveří cel a volaly: „Vy dobytkové, nebijte ho…“ Pavel nemohl chodit a měl v těle i červy. O tom musel vědět i lékař, chodil na prohlídky, ale byl vždy brán jako zdravý, i když ho den před smrtí nesli na ošetřovnu… (kompletní kopie obou svědectví mám v archivu, podám na požádání) 

Blíže viz také stránky Totalita.cz


Beltaine je svátek s dvojí symbolikou - plodnosti a smrti. V před­večer prvního máje dosahují sexuální síly světa vrcholu. Význam­ná je i harmonie v přírodě. V dávných dobách býval obětován ži­vot, aby život významnější mohl pokračovat.

Zde stojí za zamyšlení podobnost křesťanského a druidského mýtu. Oba proudy uznávají moment oběti a transcendence za silný prostředek uzdravení společnosti.

Beltaine měl pro Kelty tak hluboký význam, že mnoho důle­žitých historických událostí se podle tradičního podání odehrá­lo právě v tento den. Kmen Partholon přistál u irských břehů na Beltaine, a o tři sta let později ostrov ve stejný den opustili. Tua­tha Dé Danann přistáli u irských břehů také na Beltaine, a jiný Beltaine zase přinesl syny Mila.

Beltaine označuje počátek světlé poloviny roku. O půlnoci se lidé vydávají sbírat větve a květy, kterými potom zdobí své domov. Je to tak zařízeno proto, aby slunce spatřilo domy ozdobené na jeho počest, když ráno vyjde.

Je to čas úliteb strážným duchům stád, a lišce, orlovi a vráně, aby neubližovali domácím zvířatům.      (Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


... Jděte do kuchyně a vytáhněte z mrazáku tácek s ledovými kostkami. Podržte ho svisle nad dřezem a podržte dlaň druhé ruky asi tři centimetry od něj tak, aby směřovala k ledu. Pocítíte chlad ledu aniž byste se ho dotýkali. Jak to? Vyzařují snad ledové kostky chlad? Ne. Nic nevyzařuje chlad. Jen teplo může být vyzařováno z teplejšího bodu k chladnějšímu. Co pozorujete je fakt, že teplo sálá z vaší ruky směrem k mnohem chladnějšímu ledu. Protože teplo z dlaně vyzařuje směrem k studenému ledu mnohem rychleji než je běžné, teplota ruky klesá, a to pociťujete jako chlad. ...

Za teplého letního večera, ale pouze při bezvětří a bezmračné jasné hvězdnaté noční obloze, použijte svůj právě „kalibrovaný“ vědecký teploměr, svou dlaň, a nasměrujte ji k zemi. Neucítíte teplo ani chlad. Teď obraťte dlaň tak, aby směřovala vzhůru, k obloze. A hle! Pocítíte chlad. To proto, že tam venku, v kosmickém prostoru, je velmi chladno. Právě jste použili vlastní ruku k změření teploty vesmíru. Toto je náš nejosobnější kontakt s univerzem. Udělejte to několikrát po sobě, otočte dlaň napřed k zemi a pak do vesmíru. Dokažte sami sobě že tam venku je chladno, přesně takové, jako byste drželi dlaň tři centimetry od kostek ledu. Můžete se „dotýkat a ohmatávat“ chlad vzdáleného vesmíru dlaní vlastní ruky. Vsadím se, že jste to nevěděli.  .... (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


No tak tohle vás asi také pobaví ... Maďarský ústavní soud referendum, o tom, aby se v zemi rozlévalo pivo zdarma, zakázal. Návrh podal jeden z maďarských občanů. V případě vypsání referenda byly pochopitelně vyhlídky na úspěch poměrně značné. Soud tak zklamal velkou část maďarských obyvatel, kteří doufali, že milovníci zlatého moku budou dostávat svůj oblíbený nápoj zadarmo. 

Ústavní soud souhlasil s názorem Ústřední volební komise, která už loni avizovala, že lidové hlasování na toto téma je nepřípustné. Ústavní soudce László Kiss se nechal slyšet, že náklady na jednání soudu by měl platit autor tohoto návrhu.       (Zdroj: Novinky.cz)


V pondělí 7. května se uskuteční v Česku Evropský den melanomu. Zájemci si budou moci bezplatně a bez předchozího objednání nechat vyšetřit pigmentová znaménka či podezřelá místa na kůži na odborných pracovištích. Zjistí tak, zda nemají zhoubný nádor kůže, melanom.

Den melanomu se koná v celé Evropě v jeden den. Vždy je to některé květnové pondělí. Letošní termín není podle Hercogové pro Česko příliš výhodný, protože 7. květen je jediným pracovním dnem mezi víkendem a svátečním dnem. Je možné, že řada lidí bude na dovolené. Hercogová proto očekává, že počet návštěvníků ordinací dermatovenerologů se ve srovnání s minulými ročníky o něco sníží. Loni se nechalo na Den melanomu v ČR vyšetřit 6235 osob. Lékaři diagnostikovali 78 melanomů, 26 z nich bylo později histologicky potvrzeno. Z toho 18 nádorů bylo ve stadiu, kdy jsou ještě dobře léčitelné.      (Zdroj: Zdravcentra.cz)


Asi stovku člunů s pětisty rybáři uvěznily počátkem dubna ledové kry v zálivu sv. Vavřince u severního pobřeží kanadské provincie New Foundland. Očekávaný vrchol lovecké sezóny se tentokrát nekonal. Naopak. O svůj život se museli strachovat sami lovci. V oblasti panovaly velmi špatné povětrnostní podmínky. Minulý týden byly do záchranné operace nasazeny vrtulníky a ledoborce kanadské pobřežní stráže. Část plavidel i s posádkami se už podařilo přemístit do bezpečí, ostatní na své vysvobození teprve čekají.

Nečekaný konec lovecké sezóny - lovci uvízli v ledové pasti Kanadská vláda povolila zabít v letošním roce 270 tisíc tuleňů. Za každého z nich je vyplácena odměna kolem 78 amerických dolarů. Kožešiny jsou exportovány do Číny, Ruska a Norska, kde je o ně zájem, v USA byl jejich prodej zakázán v roce 1972, v EU platí zákaz prodeje od roku 1983 (kožešiny z mláďat).

Ochránci přírody kritizují způsob, jakým lovci tuleně usmrcují a zdůrazňují, že 95 procent ulovených zvířat jsou mláďata stará pouze několik týdnů až měsíců.     (Zdroj: Gnosis9.net)

Že by se v tomto případě boží mlýny daly konečně do pohybu?


Evropští astronomové objevili první údajně obyvatelnou planetu obíhající okolo jiné hvězdy.

Vesmírné těleso v souhvězdí Vah je asi jedenapůlkrát větší něž Země a panuje na něm podle odhadů průměrná teplota mezi nulou a 40 stupni Celsia. To by umožňovalo, aby na planetě byla voda v tekutém skupenství, která je jednou ze základních podmínek života. Na svých internetových stránkách o tom informoval odborný server World science.

Unikátní objev se podařil trojici astronomů ze Švýcarska, Francie a Portugalska. Podle jednoho z objevitelů Stéphana Udryho ze ženevské observatoře je tato exoplaneta, jak odborníci označují planety vně naší Sluneční soustavy, buď skalnatá jako Země, nebo pokrytá oceány.

Podle serveru je nejmenším takovým vesmírným tělesem, jaké se kdy podařilo zaznamenat.

Důkazy o výskytu života na něm vědci prý zatím nemají. Další člen výzkumného týmu Xavier Delfosse z univerzity v Grenoblu nicméně připomněl, že voda v tekutém stavu je základní podmínkou pro život. Domnívá se proto, že se tento objekt stane v budoucnu velmi důležitým cílem kosmických misí, které budou pátrat po životě ve vesmíru.

Hmotnost této planety její objevitelé odhadují asi na pětinásobek Země a gravitace na jejím povrchu je zhruba dvakrát silnější než na Zemi. Spolu s dalšími dvěma planetami krouží okolo červeného trpaslíka označovaného jako Gliese 581, který je od Země vzdálen přes 20 světelných let.       (Zdroj: iHNed.cz)


Argentinští genetici oznámili, že přivedli na svět 4 geneticky modifikované jalovice, jejichž mléko bude obsahovat lidský inzulín. Současný způsob produkce inzulínu je velmi nákladný (získává se z kultur geneticky pozměněných bakterií). Výroba z kravského mléka by tento hormon, který řeší nevyléčitelnou nemoc 200 milionů diabetiků po celém světě, zlevnila až o 30 %. Vědci tvrdí, že na zásobení 1,5 milionů argentinských diabetiků jim bude stačit 25 krav.     (Zdroj: 21@století)

No ... hlavně aby to nebyla volovina ...


„Již od října 2005 je k dispozici konečná zpráva mezinárodních expertů, která jasně dokazuje, že v jaderné elektrárně Temelín dosud nebyly odstraněny závažné bezpečnostní nedostatky. Podle zprávy nevyhovuje požadavkům mezinárodních expertů zabezpečení vysokoenergetických potrubí na úrovni 28,8 metrů, ani kvalifikace bezpečnostních ventilů,“ říká Pavel Vlček, předseda Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

„I přes tyto skutečnosti chce vláda na svém zítřejším zasedání přijmout usnesení, podle kterého bude dohoda z Melku považována za splněnou. Premiér Topolánek je špatně informován, pokud chce upustit od realizace bezpečnostních opatření v elektrárně a ohrožuje tak bezpečnost českých občanů. Je velmi pravděpodobné, že Rakousko podá na Českou republiku žalobu pro porušení dohody z Melku,“ dodává Pavel Vlček.

„Premiér Topolánek by udělal lépe, kdyby v zájmu bezpečnosti českého obyvatelstva trval na stoprocentní realizaci bezpečnostních opatření v JE Temelín. Doufáme, že alespoň ministři ze stranu Zelených nepodpoří zítřejší vládní usnesení. Ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík totiž v prosinci 2006 poukazoval na stále nevyřešené body dohody z Melku,“ konstatuje Pavel Vlček.      (Zdroj: Econnect)

Zase tahání tygra za ocas ???


Tak nevím ... je apríl, není apríl ...

Evropská unie se sice rozhodla pustit do boje proti změnám klimatu, jedna z jejích institucí ale každý rok zbytečně vyprodukuje více než 20.000 tun oxidu uhličitého. Kvůli pravidelnému pendlování tisíců lidí mezi dvěma parlamentními sídly v Bruselu a Štrasburku v atmosféře každý rok přibude tolik oxidu uhličitého, kolik vypustí některé malé ostrovní státy. Uvádí to studie, kterou dnes zveřejnili europoslanci z frakce Zelených.

Každý měsíc dojíždí 786 europoslanců, stovky jejich asistentů, novinářů, lobbistů a dalších lidí z hlavního sídla parlamentu v Bruselu na plenární zasedání do francouzského pohraničního Štrasburku. Další lidé putují ze sněmovního sekretariátu v Lucemburku, který je na půl cesty mezi Štrasburkem a Bruselem.       (Zdroj: EkoList.cz)

Ta oteplovací hysterie nabírá netušené obrátky ... ještě by se mělo zakalkulovat, jaká ekologická katastrofa nastane, pokud oxidy emitující poslanci měli k obědu luštěniny ...


25. 04. 2007   Zajímavá Myšlenka dne na stránkách OSEL.cz:

Prodám celý obsah internetu vypálený na 478 597 524 101 kusech DVD. Případně bez porna na 4 DVD. Cena dohodou. Osel


Vyhlášení titulu Ropák 2006 proběhne v pátek 27. dubna v Brně

Mezi dvanáct finalistů ankety Ropák 2006 se dostali i čtyři podřízení ministra životního prostředí Martina Bursíka. Jde o jeho náměstkyni Rut Bízkovou, náměstka Karla Bláhu, ředitelku odboru posuzování vlivů na životní prostředí Jaroslavu Honovou a ředitele odboru odpadů Leoše Křenka. Všechny zdědil po tehdejším ministrovi Petru Kalašovi a všichni nepříliš důsledně hájí zájmy resortu.       (Zdroj: Enviweb)

Jak že se to říká ... ten kdo nejvíc křičí, od toho to fičí ???

Děti Země Brno zvou na slavnostní vyhlášení výsledků ankety Ropák 2006 a Zelená perla 2006, které proběhne v pátek 27. 4. 2007 od 18 hodin v brněnském HaDivadle (ALFA pasáž, Poštovská 8D) v centru.   


Smrt šesti kanadských vojáků minulou neděli v jižním Afghánistánu nám připomíná slavný výrok, že kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování (George Santayana). Vojáci byli zabiti poblíž oblasti Maiwand, jejíž jméno většině obyvatel Západu nic neříká. Ale 27.července 1880 tam během krvavé druhé afghánské války britské Impérium utrpělo jednu z nejhorších porážek ve své koloniální historii. Dva roky předtím napadla Raj (Britská Indie) podruhé Afghánistán. Britové dosadili v Kábulu a Kandaháru k moci afghánské loutky. Ayub Khan, syn bývalého afghánského emíra shromáždil 12.000 domorodých bojovníků (většinou Paštúnů) k boji proti britské síle, jejíž misí bylo podle slov Londýna „osvobodit“ afghánské kmeny a přinést „světlo křesťanské civilizace“. Dnešním sloganem je „podpora demokracie“. Divocí afghánští bojovníci vzdorovali imperiální síle, složené z běžných britských vojáků, včetně namyšlených granátníků a indických vojáků v britských službách v další zuřivé bitvě. Britský armádní lékař Connan Doyle použil pro svou postavu Dr. Watsona z románů o Sherlocku Holmesovi jméno svého druha, bojujícího u Maiwandu.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Češi vloni za biopotraviny utratili 760 milionů Český bio trh tak pravděpodobně vloni rostl nejrychleji v celé Evropě.

Biopotraviny v roce 2006 tvořily 0,35 procent z celkové spotřeby potravin v České republice. Průměrná spotřeba na obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR přibližně 74 Kč, což je zdaleka nejvíce ve Východní Evropě. „Ovšem ve srovnání s Rakouskem dosahuje spotřeba na obyvatele a rok v ČR jen 3,6 procenta tamní spotřeby“, říká Tom Václavík, autor ročenky.

Nejvíce biopotravin (509 mil Kč, 67 procent) nakoupí čeští spotřebitelé v supermarketech, hypermarketech a lékárnách. Prodejny zdravé výživy a biopotravin měly vloni podíl na trhu 28 procent (212 mil Kč). Přibližně 2 procenta (15 mil Kč) biopotravin se prodalo přímo na farmách či tržištích a přibližně 3 procenta (23 mil Kč) v nezávislých drobných prodejnách potravin.      (Zdroj: EnviWeb)


Zanedlouho se v plné kráse představí veřejnosti první zábavně naučné centrum v ČR – iQpark v Liberci.

Z výstavních prostor. Zdroj: iQPARK

iQpark je prvním samostatným hands-on-science centrem v České republice. Na ploše přesahující 1 600 metrů čtverečních je instalováno velké množství trojrozměrných interaktivních exponátů, lákajících ke hře a experimentování s maximálním zapojením všech smyslů. V praxi je zde naplňována myšlenka Jana Amose Komenského ŠKOLA HROU. Prostřednictvím vjemů a pocitů si návštěvníci bezděčně uvědomují zákonitosti různých procesů, osvojují si je a uvědomují si jejich užitečnost a aplikovatelnost v každodenním životě. Interaktivnost práce s exponáty podněcuje zájem především dětí a mládeže o vlastní sebepoznávání a vzdělávání zejména v přírodních oborech, a to nenucenou a atraktivní formou.      (Zdroj: National Geographic)


V naučném slovníku nalezneme definici přesně na jeden řádek: „Kulový blesk je přírodní atmosférický jev, jehož výskyt je obvykle vázán na bouřkové počasí.“

Pro vědce však zůstává tento jev doposud oříškem. Možných výkladů a hypotéz přesné podstaty tohoto jevu je totiž neuvěřitelné množství - kulový blesk by tak také mohl být kousek plazmatu ze Slunce, část bouřkového oblaku, prstenec supravodivé látky nebo třeba extrémně stlačený plyn.

Hypotézy vysvětlující kulový blesk lze v zásadě rozdělit na pozemské a mimozemské. Pozemské varianty vysvětlují vznik kulového blesku jako výsledek fyzikálních a chemických reakcí, které mohou probíhat v atmosféře. Jako příklad uveďme složité chemické oxidační reakce atmosférického dusíku či ozónu.

Další hypotézou je podstata elektrická, která kulový blesk vykládá jako sérii výbojů kulovitého tvaru. Existují i hypotézy předpokládající jaderné reakce vzácného plynu xenonu obsaženého v atmosféře.

První zmínky o kulovém blesku pochází už ze středověku. Známý je také popsaný historický případ v Německu z roku 1753, kdy kulový blesk při pokusech o zachycení blesku pomocí papírového draka zabil nadšeného experimentátora.      (Zdroj: Příroda.cz)

O osobních zkušenostech autora těchto stránek s kulovým bleskem viz článek Blízká setkání s kulovým bleskem


Nedávno publikované výsledky vědeckých pozorování úbytku včel v souvislosti s „elektronickým smogem“ nelze úplně zlehčovat. Je známo, že včely jsou citlivým hmyzem, který mohou různá „vlnění“ a „záření“ při cestách za potravou a zpět dezorientovat. Lze konstatovat, že včel opravdu nepřibývá, spíše naopak. Je to ale zřejmě způsobeno přece jen spíše úbytkem včelařů, jde většinou o starší osoby. A včelařů nových úměrně nepřibývá. A určitě lze připočíst i negativní vlivy civilizační, a to včetně většinou neúmyslných, nicméně zbytečných otrav, apod.

Včelařství bylo vždy spíše vnímáno jako zájmová činnost, která přinášela užitek včelaři a jeho rodině i ostatním zájemcům v podobě medu a vosku, popřípadě dalších produktů, jako mateří kašičky, či propolisu, které jsou využívány k farmaceutickým i kosmetickým účelům. Ovšem další efekt chovu včel je ten, že včely jsou důležitým opylovačem ovocného stromoví i mnoha zemědělských plodin. Dnes je včelaření vnímáno sice i jako možnost podnikání za účelem výdělku, ale jde o tak specifické a náročné podnikání, že o nějakém velkovčelaření lze slyšet opravdu málo. A divoké včely se v současné kulturní krajině nemají příležitost příliš uplatnit.       (Zdroj: tisková zpráva Státní veterinární správy ČR)


Doprava v současné době produkuje v EU zhruba pětinu všech skleníkových plynů a EU proto tlačí na stále větší využívání bionafty, do které se přidávají estery mastných kyselin vyráběné z řepky. Analýzy zveřejněné v časopise Chemistry & Industry ale varují. Pokud započítáme celkovou produkci skleníkových plynů při spalování tradiční nafty a bionafty, pak se oba produkty valně neliší.

Při jízdě na tradiční naftu vzniká 85% skleníkových plynů jejím spalováním v motoru. Bionafta je v tomto ohledu výrazně šetrnější. Když se však započítají i skleníkové plyny vyprodukované při pěstování řepky, je situace rázem jiná. Dvě třetiny skleníkových plynů produkuje řepka na poli. Jde především o oxid dusný, který je co do skleníkového efektu 200-300krát „výkonnější“ než oxid uhličitý.       (Zdroj: OSEL.cz)


V pondělí 23. dubna 2007 NASA zveřejnila první 3D snímky Slunce, které pořídila kosmická sonda STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory). Tento nový pohled na Slunce pomůže nejen slunečním astrofyzikům, ale zlepší i předpovědi kosmického počasí. “S 3D snímky ze sondy STEREO budeme schopni rozeznat jevy a toky energií uvnitř sluneční atmosféry mnohem lépe než s dosud dostupnými 2D obrázky. Budeme tak moci skutečně komplexně porozumět moderní fyzice,“ řekl Dr. Russell Howard (Naval Research Laboratory, Washington) a vedoucí pracovník SECCHI (Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation).      (Zdroj: AstroVM)

Snímky si můžete prohlédnout na stránkách NASA


Když se podívám z okna rezidence, vidím vlát ve větru nad Hradem prezidentskou vlajku s oním známým husitským nápisem „Pravda vítězí“ (u nich to bylo ve skutečnosti „Pravda Páně vítězí“). Nezřídka při tom myslím na zacházení s pravdou ve společnosti, která má nad svou hlavou toto heslo, a mrzí mě farizejský vztah k pravdě…

Myslím teď například na média, která si stále předávají zprávu o tom, že katedrála byla předána a smlouva o jejím užívání už koncem března podepsána, jak sdělil 16. 4. t. r. mluvčí prezidenta pan Hájek. Mohl bych tu citovat media od ČT 1, přes Hospodářské noviny, Lidové noviny až po Právo. Přestože ČTK uveřejnila dne 17. 4. na základě informací z mých webových stránek pravdivou obšírnou zprávu o stavu celé kauzy, novináři si toho nevšimli. Proto musím znovu doplnit stav jednání k dnešnímu dni.       (Ze stránek kardinála Vlka)


24. 04. 2007   Dnešek je vyhlašován jako Mezinárodní den skautů a skautek; slaví se u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek
Zároveň je také Světový den laboratorních zvířat (Den boje proti vivisekci). Vyhlásila ho anglická společnost NAVS (National antivivisection society).


Ruští a indičtí vědci jsou silně znepokojeni možným příchodech masivního zemětřesení v tzv. “subdukční zóně” v místě kde do sebe naráží pacifický talířovitý plát a indicko australský talířovitý plát. Zvláštní znepokojení vyvstalo se stále zvětšující se seizmickou aktivitou v Atlantském oceánu nedaleko Azorských ostrovů, kde jen v průběhu 24 hodin došlo k několika zemětřesení o rozsahu 5.0 Richterovi stupnice a nebo dokonce ještě silnějšího průběhu. Jde v podstatě o pokračující roj zemětřesení , které začalo silnými otřesy 5. dubna 2007 o síle 6.3 Richterovi stupnice. V poslední době se stává, že dochází k výrazné pohybové aktivitě uvnitř planety na jedné straně, ale to vyvolá silné zemětřesení zcela na opačné straně světa. Tomuto fenoménu vědci ještě ne zcela rozumí a tak vyjadřují znepokojení nad novým vnitrozemským mechanismem, který ma na svědomí sérii silných zemětřesení, které doslova během několika týdnů obestřely prakticky celou zeměkouli.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Vědci ze sibiřského Krasnojarsku tvrdí, že nedaleko známého místa dopadu meteroritu u Tungusky objevili několik artefaktů s mimozemskými záznamy. Uvedla to agentura Regnum. Prezident Nadace pro výzkum vesmírného fenoménu Tunguska řekl reportérům, že v poříčí řeky Tunguska bylo nalezeno několik křemenných valounů. Byly zkoumány v Krasnojarsku i Moskvě a výsledek testu mluví ve prospěch faktu, že jsou mimozemského původu, prohlásil.

Valouny byly pokryty zvláštními znaky umělého původu, které byly zřejmě vyrobeny plazmou.

Ruští badatelé předkládají hypotézu, že křemenné tabulky byly součástí informačního kontejneru dodaného na Zemi mimozemským vesmírným plavidlem, které se zřítilo u Tungusky v roce 1908.      (Zdroj: Tajomstvá našej planéty - původní odkaz v ruštině viz ...)

Podobnost s knihou Astronauti od Stanislava Lema čistě náhodná ???


... angličtí a španělští chrti patří mezi nejstarší rasy psů na světe. Pravdou je, že v průběhu mnoha století doprovázeli člověka, hlavně toho člověka, kterému v žilách tekla modrá krev. Pravdou je, že díky velmi vyvinutému ostrému zraku, byli nepostradatelnou součástí lovu. Pravdou je, že časem se lov formoval v nejrůznější soutěžení za návnadou pomocí chrtů. Industrializace zasáhla i do tohoto odvětví a najednou byla lovena umělá, elektronická návnada. A jsme u vzniku nejznámější disciplíny coursing a dostihy.

Coursing, návnada vlečená přírodní krajinou velmi nerovného terénu, kde chrti pokoušejí ulovit umělou návnadu. Velmi populární ve Velké Britanii. Zato v Irsku jsou nejpopulárnějším sportem dostihy, kde na oválné trati chrti loví umělou návnadu. Při lovu této návnady se v několika sekundách představuje chrt ve své monumentálnosti a divák tak může vidět překrásnou práci svalů, ohebnost, mrštnost a touhu vyhrát. V těchto sekundách je chrt opěvovaným králem, kterému tleská celý stadion, ale jak se říká, kralovat je lehké, vládnout těžké, takže vám teď představíme tu černou stránku a pozadí chrtích dostihů a ukážeme Vám vysokou cenu, kterou platí nevinná zvířata za náš rozmar a naši zábavu.

Každodenní život anglických a španělských chrtů je velmi smutný, i když Vás okolí dostihu úporně přesvědčuje, že tomu tak není. Majitel nebo trenér takových psů Vám vylíčí krásu dostihů, ale je to jen zastírání toho, že posláním těchto chrtů je vydělávat peníze svým páníčkům. To nejsou jen jednotlivci, ale i každá dráha vlastní někdy i stovky zvířat, která mají pobavit a vydělat. Ve VB, Irsku a te´d i ve Španělsku jsou dostihy národním sportem. Ze státních pokladen na podporu sportu jdou ohromné částky a člověk by si pomyslel, že psi, profesionální sportovci, žijí hezký a luxusní život. Realita je však jiná. Finanční prostředky jdou na organizaci závodů, na dráhu a objekty a samozřejmě na platy lidi kolem. Kolem se točí obrovský byznys sázek a výher a na závodníky už prostředky nezbývají. Jediný luxus těchto psů je dostatek žrádla dobré kvality, a to jen, aby stroj fungoval když se maže. Psi žijí v malých klecích, metr na metr. Klec to je jen beton a mříž. Jen jednou denně jsou vypouštěni ven na venčeni. Chrti jsou velmi čistotní a v kleci se nevyvenčí. Když se tomu tak stane jsou potrestáni. To všechno způsobuje nemalé zdravotní problémy, a i když je pes opravdový špičkový šampión tak ve třech až čtyřech letech je to staré, nemocné a nepotřebné zvíře. Artroza, zničená játra dopingem, odřeniny, otlaky, špatně zhojené jizvy, strašně špatná matná srst plná lupů. To jsou dostihoví vysloužilci.

Samozřejmě je tu velmi vydatný trénink. Jeden pes může mít až několik trenérů. Na psy je kladen velmi velký fyzický požadavek. Psi velmi strádají psychicky a proto není nic divného, když ve dvou letech přestanou dávat požadované výsledky.

Tito psi nemají žádný kontakt s lidmi mimo tréninku, takže nevědí co to je pohlazení, poplácání nebo hra. Přesto tito psi nejsou výkonné mašiny, ale prahnou po pochvale, pomazlení, po podrbání a hře s páníčkem. O tom, jaký vztah má dostihový byznys k odslouženým závodníkům vypovídá to, že psi jsou oběšeni nebo zastřeleni. ...

Zrůdná zábava ... Pokud byste takového vysloužilého psa chtěli adoptovat a zachránit od potupné smrti, navštivte stránky Adopce chrtů ...


Na Tachovsku objevili nejstarší české zrnko máku - Mák setý, dodnes pěstovaná plodina poskytující jedlá olejnatá semena a surovinu pro výrobu opiátů, znali lidé žijící na územní České republiky už 800 let před Kristem. S touto novinkou přišli archeologové ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP), kteří v Ostrově na Tachovsku našli při průzkumu pravěké lokality zuhelnatělé zrnko máku datované právě do pozdní doby bronzové. Archeologové svým objevem dokázali, že naši dávní předci znali mák mnohem dříve, než se původně předpokládalo. Dosavadní nejstarší nález z Čech pocházel z hradiště Vladař z mladší doby železné. Nový nález tak posunul znalost této plodiny o čtyři sta let nazpět.      (Zdroj: Boiohaemum.cz)


... Dříve než se ukáže nějaký problém nebo zatížení jako symptom, pociťujeme nějaká přání, sny nebo ideje. Když stále sílí a nedostává se jim žádné pozornosti, tak je vnitřní tlak tak silný, že se ukazuje na tělesné úrovni a je citelný. Projevuje se např. jako malé poškození kůže. "Něco mne pálí na těle" - může vyjádřit tento stav. Pokud člověk ani nadále nedbá toho duševního tlaku, projevují se symptomy stále masivněji. Prosba o změnu této naléhavé situace je nyní pronášena trýznivě. V chronických nemocích, které následují posílá organizmus člověku signály, které předchází nevyléčitelným škodám. ...

Ukázka z kapitoly Léčivá moc myšlenek ze stránek Myšlenky jako na dlani


Vědci z Geologického průzkumu Spojených států (United States Geological Survey, USGS) a Státní univerzity v Mississippi vypracovali studii, ve které se zabývají nebezpečím spojeným se stoupající hladinou světových oceánů. Díky nové technice mapování byly zaznamenány i dříve netušené detaily. Ze souhrnných údajů vyplývá, že pokud by se mořská hladina zvýšila o 5 metrů, rozloha pevniny by se zmenšila o 5,5 milionů kilometrů čtverečních a nový domov by si muselo hledat 670 milionů lidí. Kdyby se hladina zvýšila o 30 metrů, bylo by zaplaveno území o rozloze 9,5 milionů kilometrů čtverečních, což je více než 120-násobek rozlohy České republiky. Počet přímo postižených osob by se zvýšil na 1,4 miliardy.

Propočty USGS naznačují, že ledovce na naší planetě by mohly úroveň oceánu zvednout až o 80 metrů. V takovém případě by ztratilo pevnou půdu pod nohama téměř 2,15 miliardy lidí, což je více než třetina populace. I když katastrofální rozpad pevninských štítů v Grónsku a Antarktidě bezprostředně nehrozí, je třeba mít na paměti, že vývoj může nabrat velmi rychlý spád. Naposledy před 10 tisíci lety se po rychlém oteplení v Arktidě hladina moří zvýšila během 5 století o 20 metrů. Teplotní posun v tomto století by mohl odstartovat stejné nebo dokonce ještě razantnější změny.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Více než 70 let biologové pátrali po molekulárním základu signálu, který rostlinám říká, kdy je čas kvetení. Nyní konečně genetici dostali nástroj, kterým mohou "ušít" farmářům rostliny "na míru“ podle příslušných zeměpisných šířek...

Odhalení mechanismu kvetení může přispět k ovlivňování úrody v různých podmínkách. Jde o poznatek, který je zvláště zajímavý v souvislosti opatřeními, která budou schopná reagovat na vrtochy podnebí spojené s globálním oteplováním Země.       (Zdroj: OSEL.cz)


Smích uvolňuje endorfiny, které působí jako morfin - tlumí bolesti, bolest přestává! Ale jak to udělat - smát se, když do smíchu není? Hodně se studuje, proč jsou lidé nemocní, málo se studuje, proč jsou zdraví! Přesto již takové studie existují a shodují se na některých zajímavých poznatcích, že HUMOR je důležitý při léčbě. Dívejte se s humorem na sebe, nerozpadněte se hned po prvním neúspěchu, nestresujte se vědomím vašeho okolí.

Řekněte si - smíchem se uzdravím - vytvořte si v hlavě svůj vlastní počítačový program a stiskněte - ENTER - a tak se stane! Smíchem posilte imunitní systém a tím snížíte hladinu svého zánětu. Tři hodiny denně sledujte grotesky a filmy se smíchem. Po l0 minutách smíchu dosáhnete dvou hodin bez bolesti! (Je známé přirovnání, že l0 minut smíchu = půl hodině aerobiku!      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Lidem pracujícím v kanceláři, kteří jsou celý den přilepení k obrazovce počítače, hrozí mnohem větší nebezpečí vzniku krevní sraženiny než lidem absolvujícím dlouhé mezikontinentální lety, uvedla to novozélandská studie zaměřující se právě na trombózu.

Studie zjistila, že celých 34 procent pacientů přijatých do nemocnice s trombózou (sraženinou krve), mělo sedavé zaměstnání a trávilo sezením u počítače denně dlouhé hodiny. Hluboko-žilní trombóza je diagnóza, při které vzniká krevní sraženina v hlubokých (vnitřních) žilách dolních končetin. Tato situace může být fatální v případě, že se krevní sraženina uvolní a zablokuje krevní cévu v plících.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


23. 04. 2007   Na dnešek připadá Světový den knihy a autorského práva. Byl vyhlášen 28. generální konferencí UNESCO v roce 1996. Toto datum bylo vybráno proto, že na něj připadají výročí velikánů světové literatury Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy, všichni tři zemřeli 23.4.1616, na tentýž den připadají i životní výročí Maurice Druona, Vladimira Nabokova, Kiljana Laxnesse.

Třiadvacátého dubna roku 1420 se narodil Jiří z Poděbrad, od roku 1458 český král. Roku 1564 se pak narodil anglický dramatik William Shakespeare (je zajímavé, že zemřel rovněž 23. dubna, ale roku 1616).

Třiadvacátý duben roku  34 je považován jako jedno z možných dat umučení Ježíše Krista. Roku 303 pak umírá křesťanský mučedník - svatý Jiří.


V Praze žije podle odhadů městské policie kolem 50.000 toulavých koček. Hlavní město zřídilo pro kočky pavilon ve svém útulku v Dolních Měcholupech. Asi 800 zvířat ročně si z útulku vezmou noví nebo původní majitelé, kterým se kočka zatoulala, informoval ČTK Václav Steinbauer z městské policie.

Město se snaží snižovat populaci koček kastrováním. Veterináři v útulku městské policie provádějí tento zákrok hlavně od dubna do listopadu. V zimě se kastruje méně, protože studené počasí by mohlo ohrozit zdraví zvířat. Po zákroku se totiž vracejí na místo odchytu. Některé útulky ho ale provádí i v těchto měsících. Kočky pak drží až čtyři dny v útulku, aby se zotavily. Petra Soběslavská ze Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi řekla, že magistrát a některé městské části poskytují na kastrace granty.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Každá domácnost v Británii bude mít možnost zdarma získat přístroj, který jejím členům ukáže přesnou spotřebu elektrické energie. Vláda si slibuje, že „měření v reálném čase“ pomůže snížit podíl skleníkových plynů pocházejících z domácností, píše internetové zpravodajství BBC.

Britská vláda si před nedávnem stanovila za cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o plných 60 % oproti stavu z roku 1990. Protože se britské domácnosti podílejí na emisích plnou třetinou, vláda zkouší již několikátou strategii snížení jejich energetické náročnosti.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Hmmm ... přesnou spotřebu elektrické energie - na to máme již od dob páně Křižíka elektroměry ... že by nepřesnost překladu?


Vláda musí rozjet konkrétní programy, které domácnostem i průmyslu pomohou snížit zbytečné ztráty elektřiny – a tak ušetřit peníze i znečištění. Ekologické organizace to žádají v reakci oznámení společnosti ČEZ, která plánuje zvýšení velkoobchodních cen energie v průměru o 24 %.

Hnutí DUHA vydalo příručku s praktickými tipy, jak snížit ztráty energie v domácnosti.

Naopak kompletní náklady na výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů a kogeneraci letos činí pouze 1,2 % ceny elektřiny pro domácnosti.

Petr Holub z Hnutí DUHA řekl: „Vláda nesmí zdražování elektřiny jen tak přihlížet. Skoro každá domácnost má spoustu možností, jak snížit zbytečné ztráty energie, a stát v tom musí lidem pomoci. Musí zavést nové standardy na elektrospotřebiče, aby si lidé v obchodech mohli vybrat zboží s nižší spotřebou, pomáhat grantovými programy, zavést informačními projekty, které poradí, kde a jak lze elektřinu ušetřit a přitom zvýšit životní úroveň. Praktická pomoc musí být jednou z priorit pro investice miliard korun z eurofondů.“      (Zdroj: stránky Hnutí Duha)

Nojo ... jenže ať šetříme, jak šetříme, moloch ČEZ nám to jako sladkou třešničku na dortu osladí zdražením ... z čeho by měl pak financovat ty své manažery a úředníky?


Nový druh sýrové čokolády kombinuje pravou belgickou čokoládu s jemným rokfórem a žervé. Nový výrobek byl nazván „čokoládová točenice“, vypadá jako švýcarská roláda a má slabě nasládlou chuť. Nová čokoláda se vyrábí z 59 % bílého stiltonského sýra (jemnější rokfór), 28 % smetanového sýra (žervé) a 11 % plnotučné belgické čokolády. V prodeji bude v Británii od příštího týdne ve vybraných prodejnách Tesco za 7,99 £ za kilogram. Neobvyklá kombinace ingrediencí se podle názoru výrobce ideálně doplňuje, sýr a čokoláda jsou dvě potraviny, které spotřebitelé velmi rádi a často konzumují, proto se výrobce rozhodl zkombinovat je v jednom výrobku.     (Zdroj: Agronavigátor)

No nazdar ... další kombinace jistě budou následovat ... co třeba čokoládou postrouhat klasické české vepřo - knedlo ... 


HDP = nesmyslný ukazatel ničeho...  Ekonomický ukazatel? Nikoliv. Propagandistický. Pomocí HDP nám ekonomové neustále předkládají různé teorie a srovnávání ekonomiky a s tím i následující závislosti životní úrovně. Přitom neexistuje pofidernější údaj, než je HDP. První věcí je, že neřeknou jak se k těm číslům dostali, aby si lidé nemohli zkontrolovat, zda mají pravdu. Při srovnávání mezi jednotlivými státy si stačí uvědomit, že je důležitý převod na jednotnou základnu - většinou na dolary.

Vezměme si například naši republiku. Použijeme-li při srovnávání úrovně za základ kurz měny nejsme na tom dobře.

Je to proto, že před lety, kdy se tvořil kurz naší měny, pan Klaus v zájmu levné pracovní síly nastavil kurz koruny tak, že nás rázem zařadil mezi rozvojové státy. Bereme-li však kurz podle parity měny (- to znamená podle toho, kolik si za koruny koupíme), vzroste rázem náš HDP o jednu třetinu. Přitom ale stále ve výpočtu hrají důležitou roli naše nízké platy a z toho vyplývající nízké ceny našeho zboží. Je to takhle: když u nás vyrobíme rohlík, přibude do našeho HDP jedna koruna a 50 haléřů. Když v Německu vyrobí rohlík, přibude do jejich HDP 5 korun. Je to proto, že rohlík u nás stojí 1,50 Kč a v Německu stojí korun pět. Potom lehko můžou mít 5x větší HDP než my, ale přitom vyrobíme stejně - každý jeden rohlík. A tak je to se vším u nás. HDP slouží jako klacek, kterým nás mlátí do hlavy, když by se u nás měla zvyšovat životní úroveň. Máme nízkou produktivitu práce - rozuměj HDP - a proto se nemohou zvyšovat mzdy.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Dráhy zdražily o 30 Kč přepravu kol na trati Praha - Budějovice. Ačkoliv změna platí již od prosince, cyklisté se o ní dozvídají až nyní se začátkem jarní sezony, mnohdy až u vlaku, když platí sankční příplatek. Dráhy tvrdí, že změna má mimo jiné ulehčit cyklistům cestování, neboť jim garantuje místo v soupravě. ...

... Protože vlak zůstává pro cyklisty jednou z mála možností, jak přepravit kola na větší vzdálenost, měli by si dávat pozor na ikonku kufříku v rámečku. Právě ta znamená v jízdním řádu "úschova během přepravy a povinná rezervace místa pro jízdní kolo".        (Zdroj: Řev přírody)


Dubnová zpráva Mezinárodního panelu pro změny klimatu přinesla tolik zavádějících informací, že je obtížné je všechny vyvracet. Zastavme se tedy jen u nejzávažnějších předpovědí: stamiliony lidí v důsledku oteplování zemřou hladem a další budou čelit nedostatku vody. ...

...  Zcela mylné je varování, že dojde voda. Na všech kontinentech se její dostupnost zvyšuje a přístup k pitné vodě získává větší procento obyvatel. Její případný nedostatek lze řešit odsolováním vody z moří. Celé věky se tvrdilo, že svět skončí katastrofou. Dnes vizi soudného dne opakují klimatologové. Přestaňme se strašit globálním oteplováním a věnujme své síly řešení zásadních problémům.      (Zdroj: EnviWeb)

A pak se v tom vyznejte ... někdo člověka div neupálí na hranici ze sirek, když nesmekne před globálním oteplováním klobouk, jiný zase vzývá lední medvědy před nadcházející (mini) dobou ledovou ...


Etanol je obecně považován za ekologicky čisté palivo do spalovacích motorů. Pokud ale začnou auta skutečně jezdit v drtivé většině na tuto pohonnou hmotu, stoupne počet lidí, kteří zemřou na onemocnění plic. Tvrdí to Mark Z. Jacobson ze Stanfordovy university. Jacobson použil velmi důkladný počítačový model pro odhad kvality ovzduší v roce 2020, kdy má být biolíh jako palivo do aut v USA už hojně rozšířen. ...

... „Zjistili jsme, že auta jezdící na E85 snižují v atmosféře koncentraci dvou karcinogenů, benzenu a butadienu, ale zvyšují koncentrace dvou jiných karcinogenních látek, konkrétně formaldehydu a acetaldehydu. Výsledkem je situace, kdy se počty onemocnění rakovinou plic nezmění. V některých oblastech ale vyvolá spalování E85 zvýšení koncentrace ozonu, který je základní složkou smogu,“ říká Jacobson v tiskovém prohlášení Stanfordovy university.   

Příspěvek optimisticky končí: Musíme si proto klást otázku: Když nám biolíh nepřináší žádné zlepšení zdravotní situace, máme jeho rozvoj spolu s dalšími biopalivy i nadále podporovat?“

A laik se možná trochu naivně zeptá zastánců biopaliv: „Kam se poděl princip předběžné opatrnosti?“       (Zdroj: OSEL.cz)


Pouhé dva zaoceánské lety vytvoří stejné množství emisí jako celoroční vytápění domu. foto: www.planes.cz

Pokud pasažéra letecké společnosti Skandinávské aerolinie (SAS) trápí výčitky svědomí, že se kvůli jeho touze rychle a poměrně pohodlně cestovat dostala do ovzduší spousta škodlivých emisí, může si ho uchlácholit dobrovolným uhrazením poplatku.       (Zdroj: Novinky.cz)


20. 04. 2007   Dnes ve 13:06 vstupuje Slunce do znamení Býka ...

Dvacátého dubna je také  Mezinárodní den svobody tisku. Byl poprvé uspořádán v roce 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic


Když John Fitzerald Kennedy oznámil 12. září 1962, že Američané do konce desetiletí přistanou na Měsíci, bylo období studené války a pouhých pět let po zahájení kosmické éry. Jeho slavný projev odstartoval kosmické závody nemající v historii letů do vesmíru obdoby. Kosmické závody, které daly lidstvu špičkové technologie a které posunuly naše poznání značně kupředu. Symbolicky to vyjádřil Neil Armstrong 21. července 1969 na povrchu Měsíce slovy: "Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo".

Když George Bush oznámil 14. ledna 2004, že se do konce příštího desetiletí Američané vrátí na Měsíc, vybudují zde základnu a odsud se vydají k Marsu, nebyla to podobnost čistě náhodná. Kéž by svá slova myslel současný prezident USA stejně vážně jako kdysi jeho předchůdce. A kéž by USA dávala méně prostředků na nesmyslné válečné konflikty a více prostředků na vědecký výzkum. Pak by se nám na této planetě zcela jistě žilo lépe a radostněji a slova prezidenta Bushe "Humans are headed into the cosmos" by nevyzněla tak ironicky.     (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Ministr životního prostředí Martin Bursík chce dát domácnostem, které doma topí uhlím ve starých kotlích, dotace na pořízení nového topení. To by měly být hlavně kotle na spalování biomasy nebo plynu, píše Mladá fronta Dnes.

Uhlí v Česku používá zhruba 400 tisíc domácností. Dotace by jim měla pokrýt až polovinu investičních nákladů. „Předpokládáme, že budeme schopni vypsat konkrétní programy letos na podzim,“ uvedl včera Bursík s tím, že čerpání by pak bylo možné v příštím roce. Podle něj nelze vyloučit, že dotace by mohly jít i na nejnovější kotle spalující uhlí, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

V případě výměny uhelných kotlů za plynové Bursík odmítl, že by šlo o další plošnou podporu plynofikace. „Půjde o jednotlivé projekty, kde to má odůvodnění,“ zdůraznil.

Důvodem dotací je hlavně ekologická daňová reforma, která začne platit od ledna. Ta zavádí novou daň z uhlí, která lidem přinese zvýšení výdajů za toto palivo kolem osmi set korun za topnou sezonu. Daň má přitom v dalších letech ještě vzrůst.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

No a až se zlikviduje uhelné topení a nebude už koho danit ... s ďábelským chechotem se pořádně zdraží plyn ... Pamatujete ještě na ty dotace na elektrické přímotopy ???


Analýza termofotografií z blízkosti marťanské sopky Arsia Mons odhalila sedm podezřelých tmavých skvrn, které pravděpodobně představují otvory do jeskyní na Marsu.

Zvětšit obrázek Arsia Mons, obrovská sopka na Marsu.

Rudá planeta nepřestává dráždit. Už jsme se víceméně smířili s tím, že tam nejspíš nenajdeme obdivuhodnou civilizaci křišťálových měst a svalnatých hrdinů, ale vlastně pořád doufáme, že tam nalezneme místa příhodná k životu a v nich nejlíp život sám, alespoň něco skromného ve stylu bakterií. Mars je cílovou stanicí dalších a dalších sond vybavených spoustou chytrých přístrojů, které se budou snažit objevit něco zajímavého přímo na místě.      (Zdroj: OSEL.cz)


Následující materiál je ze stránek 21@století ... nedalo se to pokrátit - vše je důležité ...

Více než dvě třetiny lidí na světě se obávají změn v klimatu. Vyplývá to z unikátního celosvětového sociologického šetření.

Průzkum probíhal v 21 zemích na šesti kontinentech v únoru 2007 a jeho cílem bylo zjistit přístup světové populace ke klimatickým změnám. Uskutečnila jej agentura Synovate pro zpravodajský kanál BBC World.

Z výsledků průzkumu lze vyzdvihnout:

* Více než dvě třetiny lidí na světě se obávájí klimatických změn. Nejvíce znepokojeni jsou Brazilci (87%), Španělé (87%), Australané (84%) a Jihoafričané (82%). Právě v těchto státech se obyvatelé nejvíce snaží povzbuzovat své známé, aby se chovali ekologicky

* Obyvatelé dvou nejprůmyslovějších zemí, které nepodepsali Kjótský protokol jsou daleko napřed před svými politiky, s 84% Australany a 57% Američany, kteří se obávají klimatických změn

* Největší podíl populace, která uvádí, že se vůbec neobává klimatických změn, je s nimi spokojena, připisuje změny přírodnímu cyklu nebo prostě nevěří, že se podnebí mění jsou Polsko s 31% a Rusko s 27% spolu s 22% Američanů a stejným počtem Indů.

Z respondentů, kteří se hodně nebo alespoň trochu obávají vlivu klimatických změn:

* Největší vinu dává člověku Španělsko (32%) a Brazílie (31%).

* Lidé si celkově nejsou jistí jaké budou mít klimatické změny dopad. Jeden ze sedmi nevěděl, jaké může být největší nebezpečí, co se týče vzniku pouští, sucha, záplav a hladu. Asiaté (Korejci, Číňané a Singapuřané) jsou ti, kteří mají o této problematice stále nejméně informací

* Za hlavní příčinu způsobující změnu klimatu na zemi je považováno znečištění (23%), lidské zavinění zahrnující kácení stromů, odpad a navýšení celkové populace lidstva (21%), spolu se zvýšením skleníkových plynů a globálním oteplování v obou případech v 10%

* Němci dávají globální oteplování za vinu automobilům a letecké dopravě. Naopak v Dubaji si jeden z pěti myslí, že za změny v klimatu může Bůh a jeho zasahování.

* 41% věří, že je za vše zodpovědná jedna země. Z těchto 41% respondentů

- dvě třetiny viní USA

- Američané svoji vinu ale uznávají. 82% z nich uvádí jako hlavního zněčišťovatele právě Spojené Státy Americké. Svou zemi považuje za znečišťovatele také 40% Indů a jedna třetina Číňanů.

* Lidé se snaží eliminovat změny v podnebí skrze své spotřební návyky. Více než polovina si koupila ekologicky nezávadný výrobek, zařízení pro snižování spotřebované energie, snížila používání obalů a plastových tašek, nebo šetří energii.

* Z těchto respondentů, kteří se snaží eliminovat změny 78% uvedlo, že šetří energii, zatímco více než dvě třetiny (68%) uvádí, že recykluje odpad.

* Snaha Hong Kongu snížit odpad se vyplácí s 86% respondentů, kteří opravdu snížili množství odpadu. 90% obyvatel Hong Kongu pak snížilo počet používaných obalů a plastových tašek.

Ano ... jenže - jaké jsou zdroje informací převážné většiny respondentů? A ještě by bylo zajímavé se dotázat, kolik lidí si myslí, že informace jsou účelově manipulovány? Ale takový průzkum asi nikdo nezveřejní ...


Schopnosti některých zvířat předvídat ničivá zemětřesení či jiné živelní pohromy zůstávají stále nevysvětleny. Mnozí vědci se domnívají, že to pravděpodobně souvisí se zvýšenou citlivostí na elektrické změny. Avšak neplatí to ve všech případech. Stěžejním faktorem by ale mohla být prekognice. Jak tedy němé tváře rozpoznají blížící se nebezpečí? V dobách starého Řecka, přesněji v roce 373 před Kristem, postihlo město Heliké na pobřeží Korintského zálivu hrozivé zemětřesení. Zlikvidovalo většinu domů a vyžádalo si velký počet obětí na lidských životech. Tehdejší tragickou událost zaznamenal dějepisec Diodor Sicilský. Neopomněl zmínit, že k velkému údivu místních obyvatel začala město asi pět dní před pohromou opouštět hejna krys, hadů a kolčav. Takřka stejný jev později popsal v souvislosti s jiným běsněním živlů také římský spisovatel Plinius Starší. Mnoho dalších podobných zpráv pak pochází ze středověku, nedávné historie i ze současnosti. Všechny spojuje jedna společná věc – tajemný šestý smysl zvířat. Skutečnost, že němé tváře dokáží „vycítit“ blížící se nebezpečí, je dobře známá. V minulosti se někteří badatelé dokonce snažili využít této zvláštní schopnosti k vytvoření systému včasného varování před zemětřesením. Jak uvádí ve své nové knize Váš pes to ví světově proslulý britský vědec a biolog Rupert Sheldrake, podobné experimenty probíhaly na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století ve Stanfordském výzkumném institutu. Dvojice tamních vědců Leon Otis a William Kautz sehnali 1200 dobrovolníků z Kalifornie, kteří mohli zdarma využít mimořádnou telefonní linku, pokud si u zvířat všimli nějakého podivného chování s neznámou příčinou. Během dvou let se tak podařilo předpovědět sedm ze třinácti zemětřesení o síle mezi čtyřmi až pěti stupni. A to i přesto, že ani k jednomu z nich nedošlo přímo ve sledované oblasti. Pravděpodobnost náhody byla velmi nízká a statistiky vypadaly vskutku působivě. Navzdory všem úspěchům ale nakonec projekt z finančních důvodů zanikl.       (Zdroj: Řev přírody)


V přízemí novostavby v olomouckém Černovíře stojí muž a rukou ukazuje někam asi do výše hrudníku. "Tak tady byla tehdy voda," říká majitel domu Rostislav Holický.

Stavebník vzpomíná na povodně v roce 1997. Ani tahle zkušenost ho však neodradila, aby tady koupil parcelu a postavil si nový dům. Naopak. Rozhodl se, že zkušenosti z katastrofálních záplav využije a na vodu vyzraje. ...

....

Až do výšky, kam sahala voda, nebude dům omítat, ale obloží speciálními dlaždicemi. Nábytek chce ke stropu vytáhnout kladkami, zavrtanými do trámů.

Olomoucký architekt Jan Šmoldas spočítal, že podobně jako v roce 1997 může voda v Černovíře vystoupat přibližně na dobu desíti dnů během padesáti let. "To je doba, kterou lidé pohodlně přežijí v podkroví. Postavíme dům tak, aby mu voda neublížila."

"Věřím, že se nám už povodeň vyhne," doufá domkař z Černovíru. "A když ne, budeme si s vodou vědět rady."        (Zdroj: EnviWeb)


Česká republika již zaplatila náhradu 27,2 milionu eur, tedy asi 760 milionů korun nizozemské společnosti Eastern Sugar, s níž prohrála arbitráž kvůli přidělování kvót na výrobu cukru. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Stát nyní očekává, že mu naopak Eastern Sugar v nejbližší době uhradí 171.000 eur, tedy zhruba 4,8 milionu korun, jako částečnou náhradu nákladů řízení, kterou arbitři stanovili. Česko totiž v části své obrany ve sporu uspělo. O bezodkladném zaplacení náhrady rozhodla minulý týden vláda. Ministr zemědělství Petr Gandalovič po jejím jednání uvedl, že ČR se nebude snažit o odvolání, protože takové pokusy byly vyhodnoceny jako pravděpodobně neúspěšné.

Mateřské firmě druhého největšího tuzemského producenta cukru, která si stěžovala na diskriminační přidělování regulačních kvót, arbitři přiřkli náhradu 25,4 milionu eur (přes 700 milionů Kč). S příslušenstvím šlo nakonec o zmíněných 27,2 milionu eur. MF již dříve uvedlo, že peníze půjdou z vládní rozpočtové rezervy.        (Zdroj: Agris.cz)

Tak tohle my všichni sponzorujeme ze svých daní .... Každý z nás musel na tuhle legrácku přispět skoro osmdesáti korunami ... hanba ...


Často si naříkáme na zlé časy. Ale časy jsou jen tehdy zlé, když lidé jsou zlí.

Dobré časy nespadnou z nebe. Dobré časy si můžeme udělat sami, ale ne penězy a technikou, nýbrž srdcem a dobrotou.

Jen dobří lidé dělají dobré časy: když se projevuje dobrá vůle, když mlčí násilí, když je blahobyt rozdělen, když se lidé snášejí, když je místo pro květinu a čas pro laskavé slovo.

Říká se, že čas jsou peníze a peníze nervy života, hnůj na kterém vše roste. To je však lež. Možná největší lež dnešní doby. Není divu, že tolik lidí sedí v bahně, u konce s nervy. Nenalézají žádnou radost. Shánějí se po penězích, aby si koupili štěstí. Chtějí stále více peněz a nikdy neví, kdy jich mají dost. Ničí se v neúprosném kolotoči "čas jsou peníze".

Vypni stroj, zastav hodiny, naplň čas láskou!

Žij!       (Zdroj: Víra.cz)


Obrat o 180 stupňů. Tak by se dal nazvat nedávný projev britského ministra, ve kterém Blair sdělil, že EU už vlastně ústavu nepotřebuje a namísto ní by měla usilovat o novou smlouvu nevyžadující referenda.

Jinými slovy řečeno Blair přiznává, že lidé prohlédli legislativu k vytvoření federálního superstátu, tudíž evropská globalistická elita potřebuje změnit slovník a prosadit ji bez možnosti, že by se nechalo lidi o ni hlasovat.

Blairův mluvčí řekl, že doplněk ke smlouvě by nevyžadoval referendum „tak, jako posledních padesát let ani jiné smlouvy nebyly vázány potřebou referend“.       (Zdroj: Zvědavec.org)

Už zase se mi chce zvracet ...


19. 04. 2007    Co se kdy stalo devatenáctého dubna? Tak roku 1713 vydal císař Karel VI. tzv. Pragmatickou sankci (panovníkem vydaný zákon základní důležitosti, který má být považován za trvalý a nezrušitelný) - zde šlo o nástupnictví trůnu v habsburské monarchii.

Roku 1770  anglický kapitán James Cook s lodí Endeavour přistál u východního pobřeží Austrálie v Botany Bay. Stalo se tak v rámci první tichomořské expedice (1768–1771) vedené Cookem, jejímž původním, vědeckým cílem bylo pozorování přechodu Venuše přes sluneční kotouč, které mělo sloužit k určení vzdálenosti Venuše (a v návaznosti i ostatních planet) od Slunce. Druhým cílem cesty, po splnění astronomických pozorování, btylo nalezení Terra Australis, neznámého jižního kontinentu, o jehož existenci bylo přesvědčeno mnoho vědců.

No a v roce 2005 zvolila Konkláve kardinálů římskokatolické církve ve Vatikánu nového papeže. Stal se jím v tomto týdnu čerstvý osmdesátník - německý kardinál Joseph Ratzinger, který jako papež přijal jméno Benedikt XVI.


Téma (naštěstí) poměrně aktuální .... Jak vzniká déšť ??? Myslíte si, že odpověď znáte a že je jednoduchá? Snad ....

Když se podíváte na oblohu, po většinu času na ni uvidíte více či méně oblaků. Oblaka a déšť jsou výsledky fyzikálních procesů v atmosféře. Nelekejte se, i když existují složité fyzikální vzorce popisující, co se s vodou v atmosféře děje, vše je vlastně jednoduché.    Více si o tom můžete přečíst na stránkách Příroda.cz


Jůůůů ... !!!  

Tradiční maratón v ulicích Bostonu absolvovalo včera za nepříznivého počasí na 23 tisíc běžců. Za poněkud netradičních podmínek se k nim připojila i americká astronautka Sunita Williamsová v současné době pobývající na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Vzdálenost 42.2 kilometrů absolvovala na tréninkovém pásu ve velmi slušném čase.

Zvětšit obrázek Astronautka NASA Sunita Williamsová. Kredit - NASA

Kolem šesté hodiny večer našeho času se účastníci bostonského maratónu vydali na trať. Zhruba ve stejné době zahájila svůj maratónský běh i astronautka na kosmické stanici. Stala se tak první osobou, která se pokusila tuto vzdálenost překonat ve vesmíru. ...

... Sunita Williamsová rozhodně není na maratónských tratích žádným nováčkem. V loňském roce absolvovala maratón v Houstonu v čase 3 hodiny a 29 minut. Vzhledem ke zmíněným komplikacím předem počítala s tím, že její „kosmický“ čas bude horší. Naplánovala si tempo zhruba 1 km za necelé 6,5 minuty. A to se jí nakonec i povedlo. Kosmický maratón absolvovala v čase 4 hodiny, 24 minut, zatímco vítězka letošního bostonského běhu Ruska Lidia Grigorjevová na jeho překonání potřebovala 2 hodiny a 29 minut.      (Zdroj: OSEL.cz)


Greenpeace dnes zorganizovalo sérii protestů před velvyslanectvími Italské republiky. Aktivisté z několika evropských zemí vyzvali italskou vládu, aby ukončila svou účast na riskantním projektu dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny ve slovenských Mochovcích. Projekt počítá s použitím reaktorů zastaralé sovětské konstrukce ze sedmdesátých let minulého století. Greenpeace zdůraznilo, že Itálie se sama rozhodla své jaderné elektrárny odstavit a považuje za nepřijatelné, aby jaderná rizika vyvážela do zahraničí.

Protestní akce u italských ambasád se uskutečnila na Slovensku, v České republice, Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Protestující v Bratislavě, Praze, Varšavě, Budapešti a Sofii předali velvyslancům dopisy adresované italské vládě. Hlavními důvody ke kritice projektu jsou jeho nedostatečné bezpečnostní standardy a pochybnosti o legalitě i legitimitě dvacet let starého rozhodnutí o výstavbě elektrárny.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Až sedmnáct tun odpadků. To je výsledek, jakým se mohou pochlubit dobrovolníci, kteří se zapojili do akce Čistá řeka Sázava. Padesátikilometrový úsek břehů od Sázavy po Pikovice uklízeli z lodí i pěšky od 7. dubna do této neděle. „Dopadlo to nad očekávání úspěšně. Oproti loňskému prvnímu ročníku, kdy se postupně zapojilo 115 lidí, pomáhalo na tři sta lidí. To proto, že akce už byla známější, lidé se hlásili sami,“ řekla manažerka projektu Barbora Čmelíková. Na žlutých loďkách se plavili sběrači od žáků posledních ročníků základních škol přes středoškoláky až po mladé dospělé. Ruku k dílu přiložily i děti mladší dvanácti let, které na pracovní cestě doprovázeli rodiče. Celých devět dní byl mezi dobrovolníky patnáctiletý Martin Majtán ze Studeného. Sázavu čistil už loni a letos s ním na řeku vyjel i kamarád Filip Růžička z Kamenného Přívozu. „Letos nás bylo víc, taky jsme toho víc nasbírali,“ zhodnotil Martin. Za největší „úlovky“ označil dvě staré lednice. Ani je prý nemohl utáhnout ke břehu. Mezi plasty pluly lednice i trenýrky

V řece se však dá nalézt snad cokoliv. „Když jsme našli první druhé trenýrky, říkali jsme si, že je to kuriozita. Když už jsme ale našli desáté, přestalo nám to připadat zvláštní,“ poznamenala Čmelíková. Výjimkou v řece už podle ní nejsou ani autosedačky, lednice, kola, dětské kočárky či pneumatiky. Největší podíl na sebraných odpadcích měly PET lahve a igelity. „Dost často jsme nacházeli divoké skládky. Vrhli jsme se za lahví, opodál byly další a až pak jsme si uvědomili, že vlastně stojíme na lehce zasypané skládce. Pokud jsme mohli, vybrali jsme ji, ale ne vždy to šlo,“ doplnila manažerka projektu. Nad jejich síly však byly takové nálezy, jako například vrak automobilu nalezený u Chocerad. Na místě museli poslední den plavby nechat i rám postele.

(Zdroj: Benešovský deník)

Stejně ... co to může být za člověka, co nahází takové věci do řeky? A hlavně ... proč je, kricinálfagothimlhergot, naše slavná legislativa k takovým šmejdům tak benevolentní ??????


Ta kniha vyšla u nás již před několika lety - ale proč si Celestínské proroctví nepřipomenout?

Hlavní hrdina se vydá do Peru hnán podvědomou touhou poznat hlubší smysl života, jež se manifestuje jako pátrání po Rukopise neznámého původu. Rukopis totiž osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat. Jak bude dále pokračovat transformační proces naší společnosti a kultury? Nebudu zde zmiňovat příběh, který se celou knihou táhne jako dlouhá nit, aby jednotlivé vhledy, z nichž se Rukopis skládá, získaly na větší vypovídací schopnosti. Znovu doporučuji – přečíst si tuhle knihu celou. Omezím se pouze na výtah, někdy přímo citaci, z myšlenek těchto vhledů.

Jak to je s jednotlivými vhledy, čtěte na stránkách Tajomstvá nešej planéty


Skautské hnutí má letos výročí 100 let od svého vzniku a po celém světě budou probíhat velké oslavy. V Praze zahájí zítřejší performací, při které bude za účasti Tomáše Hanáka ošátkována Petřínská rozhledna. Účast tisíců lidí z řad skautů a veřejnosti se očekává na sobotním setkání na Staroměstském náměstí. Bohatý kulturní program a mnoho zábavních doprovodných akcí zakončí vystoupení skupiny Ready Kirken. Další akce se očekávají až do konce léta.

Skautské hnutí, které má dnes na celém světě kolem 42 milionů členů, slaví letos své stoleté výročí. Čeští skauti zahájí oslavy narozenin o předposledním dubnovém víkendu v Praze, kde se na Staroměstském náměstí potkají více než čtyři tisíce skautů a skautek z téměř třech stovek oddílů z celé ČR.       (Zdroj: Econnect)


Všem, co se jim zdá být atraktivní "hraní na vojáky" ... čtěte na stránkách Britských listů

Je důvodné podezření se domnívat, že vyzařování radaru pod limitem české normy naprosto neznamená, že je radar bezpečný Trokavecké internetové stránky uveřejnily předevčírem v noci v tlačítku Komentáře zajímavou, dosud nepublikovanou informaci o technickém zázemí uvažovaného radaru v Brdech na základě stanovisek Ing. J. Musila, CSc., dřívějšího vedoucího Národní referenční laboratoři pro elektrická pole . Zásadním a ověřeným způsobem ozřejmují pravdu o bočním a zadním vyzařování radaru a o naprosto jiných hodnotách hlavního paprsku. Není to tedy okolo 10 mW/cm2 , jak původně MO sdělovalo, ale až 550 mW/cm2 ve vzdálenosti 2050 m, píše starosta obce Trokavec Jan Neoral.

"Politici a armáda mystifikují, uvádějí někdy i údaje podivné (několikrát údaje i měnili a upravovali), s na-ším zdravím hazardují. Odborníci počítají a analyzují, snaží se dopídit pravdy a naše zdraví chránit." .

Na stránkách obce se dočteme obecní motto:

Mnozí říkají, marný je boj proti mocným. Není to pravda. Mnohokrát jsem v poslední době s oněmi mocnými hovořil - a došel postupně k názoru, že není možné vždy jen slepě přijímat oficiální autority, že s rostoucí svobodou roste i nutnost vlastního osobního rozhodování občana. Pokud mocným dáme vědět, že si nenecháme líbit jejich nabubřelou aroganci, jejich opovrhování našimi názory, jejich rádoby dalekosáhlá rozhodnutí navíc v době, kdy nemají k takovým rozhodnutím žádný mandát,činíme dobře. Jestliže se ale budeme chovat jako stádo ovcí, dobře nečiníme. Dáváme jim najevo, že si s námi mohou v budoucnu dělat, co sami uznají za vhodné.

Dokument o vyzařování radaru si můžete sami stáhnout ...


Odebrat týrané zvíře jde i nyní... 17.04.2007 Ale až začne, zřejmě ve třetím čtvrtletí, platit novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, mělo by to být jednodušší. Především v tom, že týrané zvíře tzv. „propadne“.

Dosud bylo možné slyšet výhrady k současné právní úpravě, že týrané zvíře nelze odebrat, a že než úřední řízení proběhne, není nakonec už koho zachránit. Tak docela tomu ale není. Takovou situaci, kdy je opravdu zvíře ohrožené, lze řešit, že je možné využít ustanovení správního řádu o předběžném opatření. Lze tedy zvíře odebrat, avšak je třeba si uvědomit, že je nutné okamžitě zvířeti zajistit náhradní péči.

Takže je možné chovateli odejmout zvíře ještě před rozhodnutím o odebrání zvířete. Dosud však odebrané zvíře stále zůstávalo majetkem původního chovatele a z toho vyplývaly problémy s poměrně častými případy opětného vrácení původnímu majiteli. A z toho vyplývaly i problémy při zajišťování náhradní péče.

A nová právní úprava tento problém odstraňuje, neboť, až bude novela poslanci schválena a nabude účinnosti zřejmě nejspíše až po prázdninách, bude se jednat nikoli o odebrání zvířete, ale o jeho propadnutí. V takovém případě se obci určitě snáze podaří zajistit týranému zvířeti náhradní péči.      (Zdroj: Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR)


Tak tohle stojí opravdu za přečtení ...

... Nedávno jsem se pozastavil nad činností bezpečnostních orgánů na letišti. Po roce 1989 jsem se bláhově domníval, že doba, kdy o mém zaměstnání na letišti bude rozhodovat parta policajtů sedících ve čtvrtém patře, o jejichž inteligenci se dalo silně pochybovat, konečně skončila. Hurá, je revoluce, všechno je jinak! Ale chyba! Pozor, chvíli byl na letišti klid, ale po útoku na WTC v září 2001 se začali na letišti dít věci. Partu policajtů, kteří chodili po letištní ploše léta a většinu z nás znali, někdy i jménem, nahradil oddíl lidí, které posbírala Správa letišť bůhví odkud. Mám silný dojem, že to jsou z valné většiny lidi, které nevzali ani k policajtům, a mnozí z nich se vyžívají v oboru, který se nazývá obecně jako „buzerace“. Jejich velení se neustále zaštiťuje Evropskou unií a tak v rámci „Evropské unie“ jsme museli mít „potvrzení o nezávadnosti“ od NBÚ, přestože tento úřad šel od průšvihu k průšvihu, tak ti, co měli sami máslo na hlavě, nás měli opět kádrovat. Jaký byl můj úžas, když jsem při osobní návštěvě tohoto ouřadu potkal estébáky, kteří předtím seděli na letišti v obávaném čtvrtém patře! Byl jsem ujištěn, že se pletu, že to jsou jiní (soudruzi)… Když jako jeden z prvních dostal prověrku NBÚ plukovník StB, soudruh H., který spoustě lidí z letiště zařídil, že nemohli letět na dovolenou Kubu, protože letadlo sedalo v Montrealu a tam mohl dotyčný opustit sladký život v socialismu a raději se nechat vykořisťovat imperialistou v Kanadě. Tak když tento soudruh úspěšně prošel prověrkou, bylo mi jasné, že není něco v pořádku. Spousta lidí od ČSA na něj vzpomíná se „slzou v oku“. Některým v zájmu ochrany socialismu i odebral služební průkazku, čímž je v podstatě nechal vyhodit z práce.

Foto autor

Soudruh plukovník H. sice dnes pracuje pro jistou bezpečnostní agenturu, ale nahradili ho celkem stejně „kvalitní“ pracovníci (nerad bych se mýlil, ale domnívám se, že soudruh H. jim stejně dělá poradce). Velení pod záštitou bezpečnostní politiky EU (ovšem, unií se oháněli také, když požadovali prověrky NBÚ a nakonec se ukázalo, že to není pravda) vymýšlí neuvěřitelné hovadiny. Letiště je rozděleno na bezpečnostní zóny, z nichž červená je ta nej… Do červené hned tak někdo nesmí. Je to například odbavovací plocha letiště. Tam se sice smí pohybovat mechanici a nakladači, ale piloti, kteří smí do letadla, nesmí se svou průkazkou na plochu letiště. Smí se tedy pohybovat, jak říká předpis, pouze v bezprostřední blízkosti letadla, co to je ale nikdo nespecifikoval. Jak mají před letem obcházet letadlo, to jim nikdo nevysvětlil a zahraniční posádky se nedostanou už vůbec na plochu, protože dveře ven se dají otevřít pouze kódem, který vydává Letiště Praha a který je součástí našich průkazek, nikoliv zahraničních a tak vlastně společnost Letiště Praha svým jednáním přímo ohrožuje bezpečnost leteckého provozu. My tím, že cizí piloty na plochu pouštíme, aby si mohli obejít letadlo před letem, vlastně porušujeme předpis.

Dále čtěte na stránkách Planes.cz v seriálu vzpomínek Čechoviny - toto pokračování již má číslo 40


18. 04. 2007    Na dnešek připadá Mezinárodní den památek a historických sídel. Vyhlašuje ho UNESCO a slaví se od roku 1984.


... Ženám je určena marmeláda proti vráskám „Norélift“ francouzské firmy Noreva, na snahu žen o uchování mládí a krásy apeluje pivo proti stárnutí (s přídavkem spiruliny a flavonoidu) německého Neuzeller Kloster Brewery. Kanadská firma Lunabar vsadila na ženské konzumenty a v r. 1999 uvedla na trh čokoládovou tyčinku pro ženy „Luna“ (s 23 vitaminy, antioxidantry, mineráliemi a vlákninou a se sníženým obsahem cukru o 25 %). Firma Nestlé se naopak zaměřila na muže s čokoládovou tyčinkou „Yorki“propagovanou hesly „King size“ (nikoli „Queen size“), „Not available in pink“ („v růžovém není k mání“), „Don´t feed the birds“ nebo ještě zřetelněji „Not for girls“. (Pozn. zpracovatele: Kanadská společnost Food Nutrition uvedla na internetový trh nutriční energetické tyčinky Pros-Tect, které jsou určeny jako podpůrný prostředek ke snižování rizika onemocnění prostaty.) V r. 2006 zabodoval pivovar Cardinal s pivem pro ženy „EVE“, zatímco švýcarský pivovar Hürlimann a nizozemský Bavaria oslovily mužské spotřebitele siláckými hesly a vyobrazeními.

Z článku Potraviny se zaměřením na ženy či muže – „gender food“ na stránkách Agronavigátor.cz


Zámek Chinon na Loiře se dlouho chlubil tím, že se v něm nacházejí pozůstatky Jany z Arku. Šlo o žebro a kůži, které měly být nalezeny pod hranicí, na které byla Jana v roce 1431 Angličany upálena. Francouzští experti tyto pozůstatky podrobně prozkoumali a došli k překvapujícímu zjištění. Metoda, při které byl použit radioaktivní uhlík 14, dokázala, že tkáň pochází již ze 3. století před naším letopočtem. Další rozbory ukázaly, že pozůstatky patří zřejmě egyptské mumii. Ty se ve středověku používaly při výrobě léků. Jana z Arku, nebo též panna Orleánská je ve Francii národní ikonou. V 15. století bojovala proti anglickému vojsku a získala si velkou popularitu. V roce 1431 ji zajali Burgunďané, kteří ji za 10 000 liber prodali Angličanům. Ti ji v jejích 19 letech upálili.      (Zdroj: 21@století)


Eman Ghoneim a Farouk El-Baz (Boston University Center for Remote Sensing) při zpracovávání topografických dat ze satelitů Landsat a Radarsat odhalili v Darfúru (severozápadní Súdán) pozůstatky pravěkého „mega-jezera“. Radarové vlny jsou schopny proniknout jemnozrnným pískem, který pokrývá horkou a suchou východní Sahara a odhalit obrysy jezera i koryt řek, které jej napájely.

Segmenty břehu jezera byly identifikovány v nadmořská výška 573 ± 3 m n.m. Ghoneim začlenil všechna napozorovaná data včetně dat z radiolokační laboratoř SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) do zeměpisného informačního systému (Geographical Information Systém). Zrekonstruované pravěké jezero v době své největší „slávy“ zaujímalo plochu asi 30 750 km2 a mohlo obsahovat až asi 2 530 km3 vody.

Vědci zatím neuvedli žádné závěry, týkající se stáří jezera; nicméně, jeho obrovský rozsah předpokládá, že existovalo dlouhé časové období, kdy ve východní Sahaře bylo velké množství srážek.    (Zdroj: Astro.cz)


V nepřístupné jeskyni v Izraeli vědci nalezli zcela unikátní ekosystém.

Vědecký tým z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě prozkoumal vápencovou jeskyni a ve stometrové hloubce pod povrchem objevil sedm nových druhů bezobratlých živočichů, většinou korýšů, které jsou pravděpodobně miliony let staré. Zastavení vývoje na bodu mrazu umožnila skutečnost, že podzemní systém dlouhý přes 2 km, je zcela odříznutý od světa, v nepropustné vápencové hornině. Jeskyně si vědci všimli jen díky malému otvoru ve starém kamenolomu, který je taký jediným bodem, kterým je jeskyně spojena s okolním světem.!       (Zdroj: Salix.cz)


Až desítky tisíc ptáků zahynou podle odhadu ročně pod dráty elektrického vedení. Zemřou na následky zásahu elektrickým proudem, nebo zranění, která si způsobí nárazem do drátů. Ochránci přírody se proto snaží přesvědčit distributorské společnosti, aby elektrické sloupy zabezpečily, řekl ČTK Pavel Křížek z Ochrany fauny ČR, která ochranná opatření prosazuje.

"Chceme hlavně, aby se instalovaly sloupy bez rovinných prvků, na něž ptáci dosedají," dodal.

Přesný počet ptáků usmrcených elektrickým proudem se podle Křížka nedá odhadnout. Valnou většinu zraněných nebo uhynulých zvířat pod elektrickým vedením zlikvidují prakticky už během první noci predátoři. "Když zahyne samice v době hnízdění, uhynou i mláďata na hnízdě," upozornil Křížek na další problém.       (Zdroj: EkoList.cz)


Černé skládky jsou nebezpečné i pro samotné rybáře. Jejich toxicita ohrožuje i vodní živočichy v řece. Rybáři často nechápou, co všechno jsou lidé schopni do řeky vyhodit za odpadky.

Teplé počasí pomalu vyhání boleslavské rybáře k naší největší místní řece Jizeře. To, co na ně ale mnohdy čeká, jim vhání slzy do očí. Nepořádek na březích řeky, neustále vznikající černé skládky v okolí vodního toku. Zabránit tomu všemu je podle rybářů velmi složité. Občas se podaří přistihnout i lidi, kteří černou skládku zakládají. Zabránit jim v tom, aby odpad k řece vyhodili, je mnohdy velmi nebezpečné. Lidé jsou totiž agresivní.       (Zdroj: EnviWeb)


V poslední době se množí dotazy spotřebitelů, zejména seniorů, kteří si stěžují na praktiky brněnské firmy Finest Selection, která podomním způsobem prodeje nabízí přístroje na bázi magnetoterapie.

Víme z praxe, že mnoho důvěřivých lidí často neodolá nabídce vyzkoušet na měsíc zdarma zázračný přístroj, který jim zaručeně vrátí ztracené zdraví a životní elán. Proč by ne, říkají si, když nebudeme spokojení a slibované účinky se nedostaví, můžeme přístroj vrátit a zálohu dostaneme zpět. Má to ale háček. Spíše tedy několik háčků, které zapříčiňují, že těmto lidem nakonec kromě očí pro pláč zůstane také přístroj, který nepotřebují a navíc jsou chudší o několik desítek tisíc.      Pozor na to - dále čtěte na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů !!!


Terapie tmou, u nás známá jako Dunkelterapie díky německému psychologovi, etnologovi a spisovateli Dr. Holgeru Kalweitovi, který ji do Evropy přinesl, vychází z tibetské tradice zvané yangtik. V Tibetu je vrcholem cesty k zasvěcení, přenesená do našich podmínek může být úžasně silnou a zdánlivě jednoduchou terapií či pomocníkem na cestě osobního růstu.

Principem je pobyt v naprosté tmě, dvacet čtyři hodin denně, po dobu jednoho až sedmi týdnů, většinou v místnostech tomu uzpůsobených. Každý se může rozhodnout sám, jestli bude během pobytu jíst nebo zda ho doprovodí půstem. Terapeut pak chodí každý den pohovořit s těmito lidmi o tom, co vidi, slyší, prožívají, zkrátka co se u nich děje.       (Zdroj: WM magazín č.61)


Všem nasr... občanům - ze stránek Zvědavce...

Nová vláda oznámila českým občanům další milou skutečnost. Za zdravotní péči budou platit více, než dosud. Za líbivými slogany a ohlupujícími kampaněmi se skrývá tvrdá realita: kdo dosud neplatil za zdravotní péči nic, nebude platit nic dále. A kdo je hloupý a platil, bude platit ještě více. Proč ho nezkasírovat, že?

Princip reforem zdravotnictví, nebo např. reformy penzijní je jednoduchý. Stát se postupně jeho systematickým rozkrádáním dostává na dno, a tak je potřeba občany trochu zmáčknout. Samozřejmě jen ty měkké a přitroublé, kteří nejen že to zaplatí, ale ještě si budou pochvalovat, jak je reforma „pravicová“ a jak ta „ódéska konečně něco dělá.“


17. 04. 2007    Sedmnáctého dubna nastává ve 13:35 LČ Novoluní.

V toku času můžeme sedmnáctého dubna vidět jednu událost nedobrou - v roce 1969 byl sesazen Alexander Dubček a o rok později zase událost příznivou - poškozená kosmická loď Apollo 13 se vrátila na Zemi.


U nás zřejmě nemůže nic jít bez ostud a skandálů, což naší republice jistě neobyčejně "pomáhá" v očích světa. Nejnověji se dějí věci veliké v souvislosti s katedrálou sv. Víta v Praze. Podívejme se na stanovisko kardinála Vlka, osoby zřejmě nejpovolanější:

... 16.4. 2007: Dnes se obě strany sešly, aby společně zkontrolovaly a zapsaly odpočty elektřiny a vody v katedrále. Protokol však ještě nebyl podepsán, takže nic předáno nebylo. Předání se může týkat jen samotné budovy a dále parcel, na kterých katedrála stojí. Nemovitosti a věci movité tvoří společně nedělitelný soubor, který má označení katedrála. A tady je značný problém. Vnitřní zařízení katedrály je ve vlastnictví Metropolitní kapituly, a proto bude nutno uvažovat o formě smlouvy o společném užívání. ...       (Více na stránkách Miloslava Kardinála Vlka)


Děti Země Brno zvou na slavnostní vyhlášení výsledků ankety Ropák 2006 a Zelená perla 2006, které proběhne v pátek 27. 4. 2007 od 18 hodin v brněnském HaDivadle (ALFA pasáž, Poštovská 8D) v centru.     (Zdroj: stránky Děti Země)


Řada mýtů o škodlivosti mobilních telefonů na lidské zdraví už padla. Zdá se ale, že mohou být pro některé živočichy přece jen nebezpečné.

Radiace z mobilních telefonů totiž možná způsobuje vymírání včel. Hrozí potravinová krize?

Napsal to britský list The Independent s odvoláním na vědce, kteří se problémem zabývají. Citoval vědecké kruhy, podle nichž by pro část lidstva mohl v důsledku úbytku včel nastat problém v zásobování potravinami. Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel "by lidstvo přežilo jen čtyři roky".

Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy.

Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.      (Zdroj: Aktuálně.cz)


Pod pojmem stroncium se většině z nás vybaví zdravotní rizika spojená s radioaktivním rozpadem uranu, nehodami atomových reaktorů a výbuchy atomových bomb. Nynějším nebezpečným zdrojem radionuklidů stroncia jsou například skládky popílku u klasických elektráren na uhlí a stavební prefabrikáty, které se z tohoto popílku vyrábějí. V těchto případech jde o Izotopy Stroncia 89 a 90, které jsou poměrně silnými beta zářiči. Sr 90 má poločas rozpadu 29 let a pokud se dostane do živého organizmu, je zdrojem vzniku rakovinného bujení. Vedle radioaktivního stroncia se přírodě vyskytují i jeho běžné izotopy. Ty se v živých organizmech chovají podobně jako atomy vápníku a jsou tedy naprosto neškodné. Nejen že jsou neškodné, ale jak si nyní ukážeme, jsou zřejmě i velmi potřebné.

Jak? To si přečtěte v článku Budeme si obohacovat potravu stronciem? na stránkách OSEL.cz


Letecká doprava se stává jednou z největších hrozeb pro biodiverzitu a zdraví lidí, napsal deník Guardian. Rozšiřuje totiž nepůvodní druhy a infekční choroby, oznámili minulý týden vědci.

Letecká doprava po celém světě prudce roste. Za poslední tři roky stoupal počet pasažérů o osm procent ročně. Vůbec poprvé se tak spojují vzdálené a izolované ekosystémy a nebývale se šíří mikroorganismy a hmyz. Zavlečení hmyzu a mikroorganismů z jiných oblastí však může způsobit ekologickou katastrofu. Mnoho z nich totiž nemá v novém domově přirozené nepřátele, a tak prosperují na úkor původních druhů, které neměly dost času vyvinout si obranu, napsal Guardian.

Vědci z Oxfordské univerzity analyzovali záznamy o třech milionech plánovaných letů mezi 3 570 letišti po celém světě v době od května 2005 do dubna 2006 a určili nejfrekventovanější trasy. Ty potom položili na mapy globálního klimatu a vypočítali období v roce, kdy jsou v různých částech světa vhodné podmínky pro invazi nepůvodních druhů. Na základě toho vyznačili tzv. "invazivní ohniska", tedy destinace, které jsou v průběhu roku nejvíc ohroženy zavlečením cizích organismů.       (Zdroj: Ekolist.cz)

Už vidím, jak letecké společnosti ukončí provoz kvůli závěrům analýzy, že letadla fungují jako přenašeči nemocí.


Centrum pro podporu občanů) - Praha i Bratislava řeší v posledních letech otázku dalšího stavebního vývoje. V obou městech je předmět sporu stejný: mrakodrapy. Zatímco slovenské hlavní město nechalo zpracovat koncepci výstavby (informoval o tom slovenský deník SME), v Praze takový strategický dokument chybí a ani do budoucna se neplánuje jeho zpracování. Pražské nevládní organizace přitom po takovém materiálu volají řadu let a začínají podezírat magistrát, že jakékoliv regulace odmítá záměrně.

„Občanská sdružení marně požadují od roku 1991 zpracování regulačního plánu pro oblast Pankrácké pláně, kde se velmi vážně uvažuje o výstavbě „pražského Manhattanu“. Magistrát i Praha 4 to ale odmítají, což má velmi vážné následky. O budoucnosti Prahy se pak nerozhoduje podle veřejných a transparentních pravidel. Zásadní jednání o mrakodrapech v Praze naopak probíhají za zavřenými dveřmi s vyloučením veřejnosti. Na schůzkách obvykle jednají zástupci města s investory miliardových staveb. Významní odborníci na památkovou péči na těchto jednáních chybí také. To samozřejmě vytváří prostor pro korupci,“ uvedl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.       (Zdroj: sdružení Arnika)


Jeden z nejkomplexnějších doposud sestrojených klimatických modelů ukazuje, že masivní odlesnění zdaleka nemusí znamenat přikládání pod kotel. Ve vyšších zeměpisných šířkách by podle klimatologů odlesnění přineslo výrazné ochlazení, jelikož tmavší lesní porost by byl nahrazen bílým sněhem, který pohltí mnohem méně světla. Naopak v jižnějších částech zeměkoule by ztráta vegetace přinesla nižší odpar vody do atmosféry, tím i méně srážek a oteplení atmosféry. Podle článku v americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však přesto výsledný efekt odlesňovaní bude v roce 2010 v globálním měřítku znamenat snížení teploty o 0,3 stupně Celsia. Na vině je především fakt, že ke kácení porostů dochází v největší míře v severních oblastech boreálních lesů. Mnozí klimatologové však s podobnými závěry nesouhlasí a poukazují především na to, že model nijak nebere v úvahu způsob vyzařování energie zpět do vesmíru. Do vědecké debaty se začala údajně vkrádat i anonymní obvinění autorů studie ze spolupráce s dřevařskými firmami.       (Zdroj: 21@století)

Nevím jak vědci - ale já si osobně myslím, že příroda je asi "chytřejší" než oni - a na rozdíl od nich ví, co dělá - jsou v tom zúročeny milióny let vývoje.


V posledních dnech se teploty v ČR vyšplhaly vysoko nad průměr a na řadě míst byly překonány letité rekordy. Například v Praze-Libuši bylo v pátek o 1,2 stupně tepleji než v roce 1989 (21,3 st.) V Hradci Králové meteorologové naměřili 25 stupňů (rekord z roku 1939 byl 24,9 st.C), v Pardubicích 24,1 (rekord z roku 1952 byl 23,9 st.C), v Plzni-Bolevci 24,9, v Českých Budějovicích 19,3 nebo ve Vsetíně 18,8.

Abnormální počasí se neomezuje pouze na ČR, stejně vysoko vystupuje rtuť v teploměrech i v západní Evropě. V německém Severním Porýní-Vestfálsku bylo v neděli 30,6 stupně Celsia, třicetistupňová hranice byla atakována i v Duisburgu a Marlu. Ve Francii se teplota vyšplhala k 25 až 30 stupňům. Rekordy byly zaznamenány i na Slovensku. Například v Bratislavě bylo v sobotu 24,6 stupně, o 0,6 stupně více než v roce 1952.       (Zdroj: Gnosis9.net)


V průběhu tohoto týdne se uskuteční cykojízdy v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a dalších místech. Jejich obliba každým rokem narůstá a stávají se nepřehlédnutelným požadavkem na zlepšení dopravních možností cyklistů ve městech. Budou předvojem či přímo součástí oslav Dne Země. Pro účastníky je připraven doprovodný program a různá zpestření. Pražská cyklojízda má například evokovat pojízdnou botanickou zahradu včetně zvířeny.

Jarní cyklojízda projede Prahou ve znamení ptačího zpěvu, zvukově upravených kol a pohyblivého květinářství. Některá kola budou vybavena mini FM vysílačem, jiná povezou rádia s kazetovým nebo CD přehrávačem. Projíždějící kolomanifestace zazní nejen v ulicích, ale lokálně také v pražských rádiích. Přivezte s sebou rádio na baterie a budete moci vyladit zvuk džungle. Majitelé rostlin mohou vyvětrat své pokojové rostliny. Zeleň umístěná na zadním nosiči kol navodí pocit mobilní botanické zahrady, prostoupené hlasy domácího i exotického ptactva. Cyklojízda se pojede ve čtvrtek 19. dubna v 18. hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad.     (Zdroj: Econnect)


Překonat fámy o tom, že "co je zdravé, není dobré", se stále více snaží výrobci i prodejci takzvaných biopotravin. Sortiment produktů maximálně oproštěných od chemie a toxických látek rozšiřují o nabídku, jež se vymyká představám o dietní stravě. Podle specialistů na výživu jim na chuť mnohdy přijdou i lidé, kteří stravu označovanou za zdravou dosud přehlíželi. "Biopotraviny voní, chutnají a mají přirozený vliv na lidský organismus. Jejich výhoda je v tom, že jsou kontrolovány ve výrobě, zpracování i skladování," řekla ČTK odbornice na výživu Kateřina Cajthamlová. "Bio znamená život, nikoli dietu," zdůraznila. Mezi výrobky, které se objevují na trhu se značkou "bio", jsou nejen mléčné potraviny, ovoce a zelenina, ale také zdánlivě nezdravé salámy. Milovníci uzenin si tak mohou dopřát bio uherák, nebo bio mortadelu. Od věci ale prý není ani bio čaj, nebo bio pepř. Podle Cajthamlové je v produktech označených značkou "bio" podstatně méně látek, jako jsou zahušťovadla, sladidla, zvýrazňovače chuti nebo barvy. Výrazně nižší je také množství pesticidů, dusičnanů, dusitanů a dalších toxických látek, upozornila ...      (Zdroj: Zdravcentra.cz)

No ... bohužel - ačkoliv nerad - musím tady napsat: celé to hemžení kolem biopotravin je jen o tom, jak nákladně vytvářet a draze prodávat to, co bývalo druhdy naprosto normální...


16. 04. 2007    Před osmdesáti lety - šestnáctého dubna 1927 - se narodil Joseph Ratzinger, později římskokatolický teolog a kardinál, nyní 265. papež římskokatolické církve, vystupující pod jménem Benedikt XVI. Býval blízkým spolupracovníkem papeže Jana Pavla II. Dlouhou dobu zastával úřad prefekta Kongregace pro nauku víry (1981–2005). Měl přezdívku Železný kardinál. Papežem byl zvolen 19. dubna 2005. Ovládá deset jazyků, hraje na klavír a bylo mu uděleno sedm čestných doktorátů.

Kněžské svěcení obdržel 29. června 1951. V březnu 1977 byl jmenován mnichovským a freisingským arcibiskupem a v červnu téhož roku ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. V roce 2002 byl zvolen děkanem kolegia kardinálů. Benedikt XVI. je prvním německým papežem od roku 1523.   (Podle Wikipedie)

Český překlad Velikonočního poselství Svatého otce - Urbi et Orbi - si můžete přečíst na stránkách RadioVaticana.cz.


Žádné změny klimatu nehrozí a i kdyby, stejně už se s tím nedá nic dělat. Česká diskuse stále míjí jádro problému. Důvod? Média povětšinou nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, o čem informují. Znáte sedm hlavních pověr o klimatu?

Česká debata o globálních změnách podnebí je zvláštní: mírou pochybností o věci samotné nápadně vyčnívá z mezinárodní atmosféry či z diskurzu odborného tisku. Čím to je? Příčina tkví v několika koncepčních nedorozuměních.

Článek Sedm klimatických hříchů čtěte na stránkách Sedmá generace


Člověk občas kulí oči ... no čtěte a posuďte sami na stránkách Matrix-2001.cz

Následující dokument osvětluje spojitost mezi územím Washingtonu D.C., hlavním městem Spojených států, a oblastí na Marsu, známou jako Cydonia – a to na úrovni symbolů a geometrie. Počátek tohoto zkoumání leží u symbolu, který má téměř každý Američan ve své peněžence; tedy u Velké státní pečeti Spojených států, která může být snadno identifikována na zadní straně jednodolarové bankovky. Asi před třemi lety jsem poté, co jsem brouzdal po několika diskuzních fórech na internetu, dostal vzkaz od někoho, kdo tvrdil, že je členem Iluminátů. Ten člověk mi nechal odkaz na internetovou stránku, která obsahovala informace o rozšifrování Velké státní pečetě Spojených států. Stránka se jmenovala podivně „Dvě pečetě našeho Zániku“. Moc jsem se tomu vzkazu nasmál, protože pocházel z kategorie chatu konspirace, který je plný skutečně výstředních konspiračních teorií. Takže, když jsem se šel na ty stránky podívat, neměl jsem ani tušení, co mě čeká.


Evropský parlament dnes podnikl další krok k tomu, aby EU jako celek zakázala dovoz a obchodování s kočičími a psími kožešinami. Poslanci sice uznávají, že se v Evropě psi a kočky kvůli kožešině nechovají, chtějí ale zabránit tomu, aby se na trhu vyskytovaly tyto kožešiny dovezené ze třetích zemí, což se zatím stávalo.

Deklaraci požadující zákaz obchodu s kožešinami psů a koček europoslanci schválili již v roce 2003. Loni pak návrh, který by z trhu tyto kožešiny úplně vyloučil, předložila Evropská komise a dnes ho v prvním čtení podpořila většina členů parlamentního výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Podle informací EK se kožešiny domácích zvířat na evropský trh dostávají především z Číny. Kvůli nižší ceně se prodávají jako padělky jiných kožešin, ale i jako umělé kožešiny v oděvnictví, ale například i v hračkářském průmyslu.

"Zákaz... zmenší krvavý trh s kožešinou a statisíce zvířat budou ušetřeny. Druhým pro mne důležitým argumentem (pro zákaz) je naděje, že se tak omezí podvádění spotřebitelů a zlepší jejich ochrana," uvedla česká europoslankyně Zuzana Roithová, která je místopředsedkyní výboru, v němž se o návrhu hlasovalo.      (Zdroj: EkoList.cz)


Svatba v bílém vychází z módy. Nejaktuálnějším britským trendem je "zelená" svatba. Mnoho párů se snaží snížit dopad svých oddavků na životní prostředí, napsala agentura Reuters.

Na "ekologickou" svatbu patří recyklované svatební šaty, květiny vypěstované doma, místní potraviny a svatebčané přijíždějící na kole. "Ještě před rokem nebylo na svatbách ekologického nic. Bojovala jsem za to, aby se vědělo, že zelené svatby jsou šik, že to není jen čočka a jutové pytle," uvedla svatební agentka Ruth Culverová. Ekologické mají být i svatební dary, hosté mohou například darovat peníze charitě. Speciální nabídky již například vypracovaly organizace WWF a Friends of the Earth. "Mnoho lidí cítí, že vůči druhému přijímá velký závazek a při té příležitosti chce udělat něco dobrého," řekla podle agentury Nicola Bairdová z Friends of the Earth.        (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Vědci pokročili ve hře na schovávanou. Zatímco nedávné zprávy o plášti neviditelnosti se týkaly pouze mikrovln (záležitost radarů), tentokrát má jít o zařízení, které bude pracovat v oblastech viditelného spektra. Princip „kartáče na vlasy“ má umožňovat zmizení i tak velkých věci jako je letadlo.

Před několika měsíci vzrušil svět objev Američanů z Duke University v Severní Karolíně, kteří demonstrovali zneviditelnění objektu. Obklopili malý měděný váleček mnohovrstevným obalem o vnějším průměru 30 centimetrů. Potom se na objekt dívali radarem. Vysílali k němu k němu elektromagnetické záření kmitající rychlostí 300 miliónů až 300 miliard kmitů za vteřinu (s milimetrovou až decimetrovou vlnovou délkou). Šlo tedy o mikrovlny, které využívají radary. Takto schovaný objekt do pláštíku neviditelnosti se pro radar jevil prakticky neviditelný.      (Zdroj: OSEL.cz)


Kvůli chystaným ekologickým zónám v centrech německých měst se od příštího roku čeká razantní pokles vozidel s vysokým obsahem vypouštěných škodlivin. Hlavně na východě země začne zvonit hrana kultovním a ekologicky závadným autům s dvoutaktními motory Trabant a Wartburg, kterých jsou dosud registrovány desítky tisíc. Už nyní se je mnozí majitelé snaží prodat.

Jen v Berlíně je kolem 1700 trabantů, po celém Německu se jich eviduje kolem 58 tisíc. Od Nového roku 2008 budou mít starší auta například v německé metropoli zapovězen vjezd do rozsáhlého ekologického pásma, které má ohraničovat okružní trasa městské rychlodráhy S-Bahn. Podle úřadů hlavního města se zákaz dotkne asi 70 tisíc osobních aut a 30 tisíc nákladních.      (Zdroj: EnviWeb)


Pivo a Česká republika k sobě bezesporu patří. Přímím důkazem je spotřeba tohoto zlatavého moku, která u nás odpovídá 163,5 litrům na osobu za rok. Není proto žádnou náhodou, když se společnosti snaží stále inovovat a překvapovat různými chuťovými obměnami. Poslední zajímavostí je uvedení dalšího českého piva na trh. Zde byla hlavní inspirací historická pivovarská literatura, a to především kniha sepsaná Tadeášem Hájkem z Hájku "Staré památky pivovarství českého aneb o pivě a jeho výrobě, povaze, silách a vlastnostech" z roku 1585. "Velmi působivě je v něm na různých místech popsáno tmavé pivo výrazné lahodné hořké chuti, která se snoubí s karamelovou sladkostí a od jiných piv se odlišuje. Především zmínky o výrazné hořkosti tmavého piva - víme všichni, že česká černá piva jsou známá spíše svou nasládlou chutí - byla dobrou inspirací našim sládkům pro odlišení obou výrobků od konkurence" říká Václav Berka, obchodní sládek Plzeňského Prazdroje. A jaká že jsou nová piva? Prvním je 13° speciální pivo Master polotmavý a druhým 18° speciální pivo Master tmavý. Obě s vynikající karamelovou hořkostí - nuže ať chutná...      (Zdroj: 21@století)


Za 30 let, které uplynuly od přistání sondy Viking, vzrostla teplota na Marsu o 0,65 C. Kde je příčina globálního oteplování Rudé planety?

Podle vědců z NASA (konkrétně z Ames Research Center) by na vině mohl být vítr, který přemisťuje mračna marsovského rudého prachu. Tím ovšem odkrývá tmavší povrch planety, který posléze absorbuje více slunečního tepla. Mars se otepluje a ledové čepičky na jeho pólech se postupně zmenšují.

Podle odborníků je celý proces navíc poháněn kladnou zpětnou vazbou – oteplování zvyšuje intenzitu větrů vanoucích nad povrchem. Pokud to takhle půjde dál, mohou polární čepičky vysublimovat zcela. Možné je ale i to, že proces má spíše náhodný/cyklický charakter a silnější větry rozmístí relativně světlý prach znovu po větší části planety a povrch se následkem toho opět ochladí.      (Zdroj: ScienceWORLD)

Člověče, Šebestová ... no vidíš to? Ono se už globálně otepluje snad všude ... hlavně asi mozky ... lidi přestali nosit klobouky a Sluníčko jim přehřívá šešule ....


Něco k zamyšlení ... Duchovní stav na Zemi 4.4.2007 ... Největší díl lidského nečistého jednání a myšlení bude se navracet v tomto roce i v letech následujících především prostřednictvím práce živlů. Z živlů bude to pak právě nejvíce poznatelné v činnosti slunce. Lidskému oku neviditelné proudy sil Světla, letící vesmírem, přeměňující se stále účinněji do hmatatelné podoby bytostných - přírodních a vesmírných projevů. Konečné formy těchto projevů nelze však předpovědět z důvodu toho, že zasahována jsou vždy ta místa, jež umožňují ve skrytých průplavech nejsnazší průnik do vlastní hrubé hmotnosti. Toto se mění za spoluúčinku hvězd i mnoha dalších vlivů, doslovně v řádu minut.

Sebestřednost lidského počínání na Zemi vyvolala k životu potřebné, zpětné očišťující proudění, které se váže ke všem místům, kde lidé pobývali a pobývají. Není přitom možné říci, že existuje dnes na Zemi místo, které by zůstalo ještě neznečištěno myšlením a jednáním člověka. To jest stav, který kupříkladu ještě před sto lety na Zemi neexistoval. Okolo roku 1900 nacházela se zde ještě celá 1/7 plochy, kterou bylo možné označit více méně za panensky čistou, přítomností člověka téměř nedotčenou. To však dnes již není. Člověk již pronikl na všechna místa planety a jako infekci přitáhl na tato místa s sebou bezprostředně jed ješitnosti, závisti a nepřátelství. Nejprve v myšlenkách, následně pak i v činech.

Na všech těchto místech tak dnes nalezneme ony skryté průplavy, předchystané pro vybití přírodních sil, sil, které byly nějakým způsobem dotčeny disharmonií, pocházející z nečistého myšlení a jednání člověka. Kdekoliv a kdykoliv tak nyní i v budoucnosti může přijít úder skrze drtící a ničící přírodní síly. V této drtivosti a zdánlivém ničení je však obsaženo vždy jedině očištění - provedené způsobem, který je vlastní přírodním silám. V tomto způsobu je také zakotvena ona nejvyšší Pravěčná Spravedlnost, pracující ve Stvoření. Její drsná forma odpovídá přesně bytostnému druhu přírodních sil. Přes onu drtivost jest tak nutné nahlížet na veškeré dění v živlech jako na projev neomylné nejvyšší Spravedlnosti, směřující v danou dobu k určitému místu na Zemi. Tato dění v přírodě přinášejí vždy jedině očištění!

Dále čtěte na stránkách Ve světle pravdy ...


13. 04. 2007    Pátek třináctého ... fenomén, kterému věří doslova celý svět. Podle statistik na něm ale asi něco bude. Britský autoklub RAC dělá podrobnou statistiku už deset let a zjistil, že čtvrtina britských řidičů v pátek třináctého raději vůbec nevyjede a čtvrtina řídí se zvýšenou opatrností. Přesto je ale při dopravních nehodách v pátek třináctého do nemocnic odvezeno o polovinu více lidí než obvykle. Nejhorší částí z celého dne je odpoledne mezi čtvrtou a šestou hodinou. Například loni v této době na britských silnicích zemřelo nebo bylo vážně zraněno 352 lidí, v běžný pracovní den je to průměrně 287 osob. Že není pátek třináctého jen tak ledajakým strašákem dokládá i fakt, že řada měst nemá 13. ulici nebo 13. avenue, řada výškových budov nemá 13. patro a ani ve startovní listině formule 1 nenajdete číslo 13.     (Zdroj: Autoweb.cz)

Co možná nevíte o nešťastném pátku... Každý rok připadne na třináctý den v měsíci nejméně jeden pátek. Vloni byly dva a letos také; ten druhý bude v červenci.. Bývají v každém měsíci, který začíná nedělí. Podle gregoriánského kalendáře, (který pracuje s čtyřistaletým cyklem), uplynulo za 400 let celkem 4800 měsíců, přičemž pátek třináctého se zopakoval celkem 688krát. Třináctka vyšla 687krát na neděli a středu. Pondělků a úterků třináctého bylo 685 a čtvrtků a sobot jen 644. Proč je pátek 13. nešťastný den se přesně neví, ale faktem je, že začala Velká potopa.


Své 80. narozeniny, připadající na pondělí 16.4.2007, oslaví papež Benedikt XVI. mší svatou, která začne v neděli Božího milosrdenství (15.4.2007) v 10.00 hodin ve vatikánské bazilice. Spolu se Svatým otcem budou koncelebrovat i kardinálové, arcibiskupové a biskupové římské kurie i světící biskupové a zástupce kněží římské diecéze. "Církev v Římě i v různých částech světa je pozvána, aby se připojila ke Svatému otci Benediktu XVI., když k Bohu Otci zvedá ruce v děkovné modlitbě při svých 80. narozeninách a 2. výročí svého zvolení," stojí mimo jiné v prohlášení Apoštolského stolce. (Zdroj: Tiskové středisko České biskupské konference)


Ministr zdravotnictví Julínek představil svou "revoluci" ve zdravotnictví. Mimo jiné definitivně potvrdil, že pacienti začnou platit regulační poplatky. Podle něj potřebuje český zdravotní systém reformu. Poslanec ČSSD Rath naopak namítá, že systém je v nejlepší možné kondici. Spusť audio - Ministr zdravotnictví Julínek mluví o placení u lékařů

Šedesát korun za recept. Třicet korun za návštěvu u lékaře. Šedesát korun za den v nemocnici. Devadesát korun za návštěvu pohotovosti. To jsou první čísla, která zveřejnil ministr Julínek na dosud největší prezentaci reformy zdravotnictví.

Pro vážněji nemocné pacienty by existoval roční limit, kdy by už nemuseli platit ze svého. Tento limit by byl 5000 korun, ovšem nebyly by do něj zahrnuty poplatky za návštěvu pohotovosti a za hospitalizaci.      (Zdroj: iDNES)

Tak s takovouhle "reformou" jděte do .... JETELE !!! Je to stejně zas jen soupeření stran - až tam příště bude u koryto někdo jiný, bude zase další reforma ... Celý život jen platíme a platíme ... a do háje zelenýho, KAM všechny ty peníze jdou, když je pořád potřeba lidi víc a víc ždímat? Odpovězte si sami ... Šedesát korun za recept - to je zrůdnost, co nemá obdobu ... Jestli jim TOHLE projde ... tak už fakt nevím.


Co by nás mohlo čekat v roce 2035? ...

... Nové zbraně ... Do roku 2035 zřejmě budou k dispozici zbraně, založené na elektromagnetickém pulzování, které budou v dané oblasti schopny zlikvidovat veškeré komunikační systémy. Rozvoj neutronových zbraní, které ničí živoucí organismy, nikoliv však budovy, způsobí, že budou zřejmě používány pro extremní etnické očišťování v stále silněji obydleném světě. Používání zbraní bez lidské obsluhy umožní armádám "aplikovat smrtící sílu bez lidských zásahů, což vyvolá podstatné právní a etické problémy". Systémy bez lidské obsluhy budou schopny využívat chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní. Technologie

V roce 2035 bude možné implantovat informační čipy přímo do lidského mozku. Rostoucí všudypřítomnost informační komunikační technologie umožní státům, teroristům či zločincům mobilizovat "flashmobs" - rychlé ilegální zásahové jednotky, které budou schopny efektivně soustředit své síly v malé oblasti.

Marxismus  ... "Střední vrstvy se zřejmě stanou revoluční třídou a převezmou roli, kterou Marx viděl u proletariátu," konstatuje zpráva. Tato teze je založena na rostoucích rozdílech mezi střední vrstvou a superbohatými na jedné straně a městskými chudými na druhé straně. Tato nerovnost bude ohrožovat sociální pořádek. "Světové střední vrstvy se pravděpodobně sjednotí, s využitím přístupu k informacím, zdrojům a kvalifikaci, aby byly schopny ovlivňovat nadnárodní procesy ve svém vlastním třídním zájmu." Zřejmě dojde v důsledku nerovnosti na světě k oživení marxismu. Sílící směřování k morálnímu relativismu a pragmatickým hodnotám povede lidi k tomu, aby hledali "útočiště v pevnějších systémech víry, včetně náboženské ortodoxie a politických ideologií, jako je popularismus a marxismus."       (Zdroj: Brány vnímání)

Taková odporná extrapolace by snadno mohla změnit v pravdu ... ovšem aby nás ... spíše naše děti ... toto nečekalo - měli bychom se začít nat takovými věcmi zamýšlet již teď a začít se jim bránit v zárodku ... pak bude pozdě. Začne to čipováním psů a GM potravinami ... a najednou bude pozdě (doporučená literatura: Neználek na Měsíci, kapitola Neználek na ostrově hlupáků)


Vzpomínám si na jednu z prvních přednášek na univerzitě, kdy se pan profesor nás studentů zeptal: "Co myslíte, vydrží v zimě u nás na záhonu pórek?" Snad pouze polovina z nás studentů si tipla správně: ano.  ...  Hlavním zdrojem tepla je pro půdu sluneční záření. Ohřátý půdní povrch předává teplo do hlubších půdních vrstev. Druh půdy, struktura a vlhkost ovlivňují její tepelnou vodivost, jinými slovy rychlost přenosu tepla v půdě.

Denní chod teploty povrchu půdy i teplota v jednotlivých hloubkách má většinou jedno maximum a jedno minimum. Doba nástupu denního maxima a minima se s hloubkou o 10 cm zpožďuje zhruba o 2 až 4 hodiny. Povrch půdy je nejteplejší většinou hodinu po sluneční kulminaci, nejchladnější je těsně před východem slunce. S hloubkou půdy se teplotní rozdíl mezi maximy a minimy zmenšuje a v určité hloubce potom klesne na nulu. V našich zeměpisných šířkách nastává tento jev v hloubce půdy od 80 do 120 cm. Tak například na stanici Doksany (s nadmořskou výškou 158 m nad mořem, severozápadní Čechy) byla v únoru 1986 v 5 cm pod povrchem půdy naměřena minimální teplota -11,1 °C, v hloubce 20 cm -9,2 °C a ve 100 cm -1 °C. Naopak ta nejvyšší teplota půdy v hloubce 5 cm pod povrchem byla naměřena v červnu 1994 37,9 °C, v 50 cm 26,2 °C v hloubce 100 cm 22,7 °C.      (Zdroj: Příroda.cz)


Ztělesnění bohové a mistři dnes už pronikli do struktury světa a přinesli s sebou své vlastí nástroje učení. Nástroje, používané na této planetě, jsou artefakty, které nejsou z vaší dimenze, symbolické formy doslova se svým vlastním životem. Společně tvoří to, co je známo jako světelná řeč. Máte implantovánu jistou geometrickou strukturu, která ve vás spouští jisté informace. Umožňuje také těm, kdo s vámi spolupracují, vysílat informace přímo do vaší bytosti. Velká většina z vás tyto implantáty má, a pokud je nemá, brzy je mít bude, pokud se rozhodnete otevřít se a postavit se na naši stranu. Implantace nebude provedena nikomu, kdo se pro ni nerozhodne. Tato struktura Světelné řeči je způsobem přijímání informací a energie k usnadnění vašeho vývoje. Je to metoda učení, aniž byste museli používat knihy nebo intelekt. Předpokládá to otevřít se přesvědčení, že existuje skutečná hierarchie, tak nesmírně velká, že si ji neumíte představit, spolupracující s lidstvem do samého počátku.       (Zdroj: Světelná řeč na Matrix-2001.cz)


Kuřte a pijte kávu, snížíte riziko toho, že dostanete Parkinsona. - Americká studie ukazuje, že mezi lidmi trpícími Parkinsonovou chorobou je méně kuřáků než mezi zdravou populací. Lékaři sbírali evidenci o tom, že kuřáci jsou k Parkinsonovi náchylní méně než nekuřáci, již po několik desetiletí. Tabáku však nechtěli blahodárný vliv přiřknout, jelikož se zdálo, že odolnost je dána genetickou predispozicí. Aby se snížila možnost, že výsledky budou zkreslené různorodostí genů u sledovaných osob, hodnotili se zvlášť členové jednotlivých rodin. Podle této studie je mezi postiženými o 40 % méně kuřáků než u jejich zdravých blízkých příbuzných. A stejný podíl se týká i zvýšené konzumace kávy. Lékaři však upozorňují, že 40% snížení rizika propuknutí Parkinsonovy choroby ani zdaleka nevyrovná škodlivé důsledky kouření a častého popíjení kávy. Účinek potlačování této choroby připisují stimulaci některých mozkových buněk k sekreci dopaminu (látka, která zajišťuje přenos nervových vzruchů) kofeinem a nikotinem, což zabraňuje jejich předčasnému odumírání.      (Zdroj: 21@století)

Vědci to odůvodní všelijak ... ale my prosťáčci :-)) tomu říkáme "vyhánění čerta ďáblem..."


Jazykový koutek ze stránek Řev přírody ... zajímavé !!!

Všeobecně soudí, že brambory dostaly své české jméno proto, že do našich zemí přišly někdy za třicetileté války přes Německo, tedy přesněji řečeno přes Braniborsko. České etymologické slovníky to v podstatě potvrzují. Václav Machek ve svém slovníku rovněž opakuje tento výklad a pak vysvětluje, jak se en ve slově Branibory změnilo na em ve slově brambory. Bramboři bylo prý lužické, tedy slovanské, pojmenování Braniborů, obyvatel Braniborska. Machek pak ještě poznamenává, že ze jména Braniborska vzniklo i rumunské nářeční pojmenování této plodiny slovem brandraburca a že v některých dalších jazycích jsou pojmenování vzniklá velmi podobně: v jednom slovenském nářečí se bramborám říkalo švábky, protože údajně přišly ze Švábska, tedy rovněž z jedné části Německa, a maďarské pojmenování brambor burgonya zase naznačuje, že tam brambory přišly z francouzského Burgudska.


Čeští pivovarníci uvažují o registraci evropské ochranné známky České pivo. Mají totiž obavy z možné budoucí regulace technologie výroby piva v EU. Známka by jim umožnila vyvázat se z dodržování nových technologických norem. Píšou to dnešní Lidové noviny (LN).

EU doporučuje pivovarům používat technologie, které snižují spotřebu energií a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Náklady na zavádění takových technologií však ohrožují existenci zejména menších českých pivovarů. "Pokud by tyto normy pro spotřebu energií byly Bruselem schváleny, ohrozilo by to chod především menších pivovarů," řekl deníku šéf Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý.

Tradiční technologie vaření piva v České republice je oproti standardům uplatňovaným v EU energeticky náročnější. Registrace ochranné známky by vymezila specifická pravidla výroby piva v Česku a pivovary by se tak nemusely řídit bruselskými pravidly. Ochranná známka by navíc mohla tuzemským pivovarům pomoci při vývozu.      (Zdroj: Agris.cz)

Vážení pivovarníci ... dělejte - a co nejrychleji. Nebo z původních a originálních českých věcí nezbude už vůbec nic ...


Ve více než sto státech světa si 11.4.  připomněli páté výročí splnění podmínky pro vznik Mezinárodního trestního soudu. Česká republika mezi ně nepatří. Ačkoli na mezinárodním poli často vystupuje jako obhájce lidských práv, do dnešního dne není účastníkem této mezinárodní instituce, která může trestat pachatele nejhorších zločinů jaké lidstvo zná – genocidia, zločinů proti lidskosti či válečných zločinů.

Přesně před pěti lety počet států, které se připojily k Mezinárodnímu trestnímu soudu dosáhl 60, což bylo podmínkou pro jeho vznik. 11. duben 2002 se proto do dějin zapsal jako den, kdy byla završena desetiletí dlouhá snaha o vytvoření mezinárodní instituce, která zajistí řádný soudní proces s pachateli nejhorších masových zločinů podle mezinárodního práva. Mezi státy, které se zúčastnily těchto mimořádných oslav v sídle OSN v New Yorku bylo i Slovensko. Náš nejbližší soused ratifikoval Římský statut (zakládající dokument Soudu z roku 1998) právě v tento historický den před pěti lety. Česká republika, jako jediná z EU, to dosud neučinila.      (Zdroj: Amnesty International)

No ... to o něčem shnilém svědčí ...


Existenci vody na extrasolárních planetách vědci předpokládali už dlouho. Až dosud však nebyli schopni tuto skutečnost prokázat na základě pozorování. Nyní se ale zdá, že důkazy pro přítomnost vody na planetě vzdálené 153 světelných roků od Slunce byly konečně nalezeny. ...

... V roce 2004 ohlásil jistý astronomický tým, že v atmosféře této planety objevil stopy přítomnosti kyslíku a uhlíku. Vědci studovali spektrum hvězdy v okamžicích částečných zatmění. Záření v těchto chvílích procházelo skrz atmosféru planety. V jeho spektru poté byly zjištěny „otisky“ zmíněných prvků. Ukázalo se také, že materiál z atmosféry planety uniká obrovskou rychlostí. Planeta ztrácí každou sekundu 10 tisíc tun materiálu. Však také není divu, vzhledem k její velmi malé oběžné vzdálenosti. Planeta HD 209458b totiž obíhá ve vzdálenosti pouhých 7 miliónů kilometrů. To také znamená, že její atmosféra je ohřátá na tisíc stupňů Celsia a rozpíná se nadzvukovou rychlostí. V konečném důsledku planeta svou atmosféru ztratí a zbude jenom pevné jádro. K tomu dojde ale až v daleké budoucnosti. Vždyť hmotnost planety dosahuje 63% hmotnosti Jupitera. ...

...  byly pozorovány stopy vodní páry, která absorbuje světlo hvězdy na vlnové délce 900 nanometrů. „Pro mě je to jasný důkaz přítomnost vody,“ uvedl Travis Barman, autor studie. Je to první silný důkaz o tom, že na extrasolárních planetách existuje voda.

Navzdory tomu se nedá předpokládat, že by zde mohl existovat život. Na to zde panují příliš vysoké teploty. „Není to místo, které byste vy nebo já chtěli navštívit,“ komentuje tuto skutečnost autor      (Zdroj: OSEL.cz)


Ilegální kácení v Demokratické republice Kongo pokračuje - a ohrožuje tak globální klimatický systém. Ukazuje to zpráva Rozřezané Kongo zveřejněná dnes Greenpeace. Žádáme, aby se konžská vláda ve spolupráci s mezinárodními institucemi zasadila o ukončení ilegální těžby a zpracovala plán využití pralesa zapojující místní komunity. Jen tak bude možno druhý největší prales naší planety zachovat i příštím generacím.

Ilegální těžba způsobuje v zemi sociální chaos a poškozuje unikátní ekosystém, který se významně podílí na pohlcování oxidu uhličitého. Zpráva „Rozřezané Kongo“ odhaluje korupci a beztrestnost, které jsou v konžském dřevařském sektoru typické. Právě se schyluje k přijetí klíčových politických rozhodnutí, která budoucnost konžských pralesů zásadním způsobem ovlivní.

Greenpeace vyzývá ke zrušení všech smluv uzavřených od vyhlášení moratoria v květnu 2002 a k moratoriu na nové těžební smlouvy. To by mělo platit, dokud těžařský sektor nebude očištěn a kontrolován, a dokud nedojde k přijetí vládního plánu na využití půdy, který by zahrnoval také participaci místních komunit.    (Zdroj: Greenpeace.cz)


12. 04. 2007    Dvanáctého dubna roku 1633 byl Galileo Galilei předveden před inkviziční tribunál vyšetřující jeho kacířství ... a o 328 let později, roku 1961, nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin jako první (podle oficiálních pramenů ....) obletěl zeměkouli a mohl se přesvědčit, že je skutečně kulatá. Historický let na kosmické lodi Vostok 1 trval 108 minut. Proto se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace slaví tento den jako Světový den letectví a kosmonautiky.

Připomeňme si také rok 1980, kdy mladý a na smrt nemocný kanadský atlet Terry Fox odstartoval svůj Maraton naděje, v němž uběhl během 143 dnů více než 5300 km.

V kalendáři je také Mezinárodní den boje proti hluku - slaví se od roku 1996 z iniciativy americké Ligy pro sluchově postižené.


Vedle medicínské odbornosti bude ve Středočeském kraji rozhodovat o zdraví pacientů také síla víry současného středočeského hejtmana Petra Bendla. „Věř a víra tvá tě uzdraví“ sice Bendl přímo neřekl, ale na dotaz reportérky ČT, zda může kraj zaručit, že po privatizaci desíti středočeských nemocnic nebude omezena lékařská péče, odpověděl Bendl „věříme, že ne“. Takové vyjádření má úplně stejnou váhu, jako „nevím“, protože věřit v něco neznamená žádnou záruku toho, že se to stane, ale pouze vyjádření subjektivního a z velké části emocionálního vztahu k nějakému zcela nezávislému objektu. Hejtman Bendl evidentně přiznává, že si zachováním kvality zdravotnické péče nemůže být jist, což je v rozporu s hlavním záměrem koncepce zdravotnictví ve Středočeském kraji.      

... nedá se vyloučit, že omezení nebo zrušení některých nemocničních provozů během následujících pěti let přijde privátní zdravotnická zařízení z tržního hlediska výhodněji i v případě desetimilionové pokuty. A nelze pak svádět vinu na zdravotnické zařízení, protože soukromá firma se na trhu nemůže chovat jinak, než že se bude pohybovat v černých číslech, nejlépe v oblasti zisku. ...     (Zdroj: Britské listy)

A člověk je považován za dobytče, posuzované jen podle toho, jaký poskytuje zisk ...


Přicházíte domů a z vaší schránky na vás kouká další reklamní leták, další senzační výprodej s neodolatelnou slevou. Plno barevných obrázků, zvýrazněných nadpisů, titulků, obnažených žen, mužů i cen. Jen aby byla upoutána naše pozornost, vytrhnout nás z našich životů a opět nám ukázat a připomenout kudy máme jít, co máme mít, na co máme myslet, po čem je třeba toužit. „Nekupte to za tu cenu!“

A pokud nemáte peníze a Váš život ztrácí smysl, nebojte se, mi víme jak na to!

„Teď neplaťte nic a potom pouze 10% z ceny po dobu několika měsíců!“ To si přece už může dovolit každý.

Tyto nabídky, věty, letáky, upoutávky známe všichni, ale nedostává tento způsob myšlení i jednání stále hlouběji i do našich životů? Nestává se z toho jeden velký pokřivený vzor způsobu života? Právě vždy v naléhavosti otázek nalézt opravdový smyl života, probudit v sobě i duchovní život s vírou v Boha - jediného Stvořitele.

Na tyto otázky života si příliš mnoho lidí odpovídá: „Teď nebudu hledat nic, snad v příštím životě. Vždyť si je třeba užít, kdo ví, co bude zítra, natož po smrti.“ A tak procházíme dny a tváříme se, jako že všemu rozumíme, všechno známe, všechno víme. Požadujeme pochopení, lásku a bezbřehou toleranci, ale podívejme se do přírody kolem a brzy spatříme, že i zde má vše svůj řád.

Ale nějak zapomínáme na to, že život je veliký dar a byl nám svěřen k opatrování, zušlechtění i zdokonalení. Samozřejmě též k uvědomění si svých vlastností a chyb, které skrze zákonitosti stvoření nemohou jen tak projít bez odezvy, bez „zaplacení“, bez zpětného účinku „co zasejeme, to sklidíme“.      (Zdroj: Stromy a život)


Počet duchovních průvodců u jednoho člověka se různí podle vývoje a zkušeností osoby. Nejsilnější spojení je s druhou stránkou vaší duše, označené jako „zářivé dvojče“ – dvojí aspekt vaší duše...

Pod tímto výrazem se skrývá jedna, nebo více bytostí, kteří učí, léčí a pomáhají nám na pouti životem cestou k větší připravenosti a duchovnímu porozumění. Nachází se nad námi ve vyšší frekvenci, zatímco projevy přichází ve světě hmotném.

Komunikace s nimi probíhá převážně telepaticky, jasnovidně (např. pomocí obrazů), během meditace, snění, nebo při výuce, jak se soustředit, dívat se a naslouchat jim. Někteří lidé nazývají tuto metodu navázání kontaktu jako „channeling“. Čím více budete cvičit, tím snadněji dosáhnete výsledků.

Počet duchovních průvodců u jednoho člověka se různí podle vývoje a zkušeností osoby. Nejsilnější spojení je s druhou stránkou vaší duše, označené jako „zářivé dvojče“ – dvojí aspekt vaší duše pod a nad vámi, naprogramované vyhledávat opětovná shledání za účelem pocitu celistvosti, jednoty. Toto dvojče se odvolává k duchovnímu průvodci a nadále zůstává s vámi až do dalšího kontaktu, kdy fyzické tělo odpočívá.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


"Nám to nikto nehovoril, čo bude po smrti. A my sme zrazu umreli a nevedeli sme, čo robiť..." Pokiaľ sa ľudský duch po smrti viaže na bedákajúcich príbuzných v snahe im vysvetliť, že on je živý a chce dobehnúť to, čo v svojom živote zameškal, zhutnie, a premešká možnosť odchodu...

Pomáhajú človekovi v prechode z tohto sveta svetlé bytosti? Čo sa deje s ľudskou dušou, keď umiera pozemské telo? Môže človeka "bolieť", keď je telo spálené predčasne? Môžu nám znepríjemniť odchod z pozemského života naši príbuzní? Ako máme byť pripravení na prechod na druhú stranu? Čo človeku zaručí dôstojné umieranie a šťastný život na onom svete? Ako usilovať na ceste ku Svetlu?

Prednáška odpovedá na otázky človeka o jeho odchode na druhý svet, ktorý skôr či neskôr čaká každého z nás a je odpoveďou na otázky, ktoré majú byť zodpovedané ešte počas života.

(Přednášku ve formátu MP3 si můžete stáhnout nebo poslechnout na stránkách Poznanie.sk)


Na stránkách National Geographic je zveřejněna galerie jako doprovodný materiál k rozhovoru s Miroslavem Zikmundem v dubnovém čísle časopisu.

O rozhovor byl slavný cestovatel požádán při příležitosti 60. výročí cesty kolem světa s jeho společníkem Jiřím Hanzelkou. O jejich počinu bylo již popsáno mnoho papíru (a i pixelů), ale přesto překvapuje zcela jednoduchý fakt: že nestačí jen "někam odjet", ale to, co dělá slavného cestovatele slavným cestovatelem, je pečlivá, systematická a mravenčí práce se všemi fakty a materiály.

Podívejte se zblízka do takové post-cestovatelské kuchyně - do uspořádaného archivu.       (Viz stránky National Geographic)


Greenpeace přivítalo zprávu Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) nazvanou „Důsledky, adaptace a zranitelnost“. Varovalo však, že chceme-li předejít nebezpečným důsledkům, které zpráva pro příští desetiletí předpovídá, nemáme mnoho času.

Zpráva byla vydána po takřka týdenním vyjednávání, na jehož konci byl dvaadvacetihodinový maratón. Během jednání se postupně projevoval sílící politický tlak, což některé vědce rozhořčilo. V pořadí druhý ze čtyř dokumentů panelu plánovaných na rok 2007 nastiňuje důsledky rostoucích teplot na ekosystémy a lidskou činnost a hodnotí předpovědi změn, k nimž by během tohoto století došlo, kdybychom na svém chování nic nezměnili.

„Pokud brzy nezačneme jednat - a to velmi rychle - Země bude díky námi vyvolané změně podnebí vypadat zcela jinak,“ říká Stephanie Tunmoreová, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace International. Nejnovější zpráva IPCC jednoduše ukazuje, že nemáme času nazbyt. Klimatická změna již ovlivňuje životy miliónů lidí, ekosystémy a rostlinné i živočišné druhy ve všech částech světa. Pokud neprodleně neomezíme emise oxidu uhličitého, změna povede k ještě větším a zhoubnějším následkům. Šlo by například o nedostatek vody pro milióny lidí, výrazný úbytek počtu rostlinných a živočišných druhů, sucho, stoupání hladiny moří, silnější bouře, povodně - a také rozšíření hladu zapříčiněné poklesem výnosů v zemědělství nejchudších zemí.

(Zdroj: Greenpeace.cz)


Na jaře příštího roku bude šestičlenná posádka simulovat let na Mars. „Falešná mise“ má trvat 500 dní a bude probíhat ve speciálním komplexu v Rusku. Cílem je studovat lékařské a psychologické dopady dlouhodobé mise k Marsu během experimentu s názvem Mars500. Podmínky budou opravdu věrohodné a simulovat se má všechno od letu k Marsu, přes pobyt na povrchu až po návrat domů. Posádka se bude potýkat s nástrahami nejrůznějších situací, včetně propuknutí nemocí, které nemusejí být falešné. Také komunikace s řídícím střediskem bude ztížena o dvacetiminutové zpoždění signálu při cestě na Zemi.

Posádka o šesti lidech bude žít ve speciálních modulech, které budou navzájem propojeny. V nich bude prostor pro výzkumy, ošetřovna, kuchyň a ubytovna posádky. Chybět nebude ani „přistávací modul“. Celý komplex bude mít rozlohu asi 200 metrů čtverečních. Evropská kosmická agentura (ESA) na projektu spolupracuje s Ruským institutem pro biomedicíncké problémy (IBMP).       (Zdroj: Instatntní astronomické noviny)


O významu a smysluplnosti reklamní činnosti a její výsledné prezentace formou billboardů polemizuje ekologický aktivista Martin Hyťha z organizace Děti Země s Helenou Suchou a Liborem Kormanem z reklamní agentury Commando. Vážený pane Kormane, hlavním důvodem, proč se Děti Země zabývají billboardy, je fakt, že výrazným způsobem narušují krajinný ráz, a to zcela bezdůvodně, protože kromě finančního zisku jejich vlastníka jednoduše nemají žádný přínos. Pošramocení vzhledu krajiny billboardy pravda pocítí většinou lidé, kteří se po dálnici pohybují, jelikož samotná dálnice často bývá ještě mnohonásobně výraznějším zásahem do krajiny, ale to neznamená, že je možné krajinu donekonečna bezdůvodně likvidovat. ....

(Dále viz Literárky v síti)


Katastrofické předpovědi klimatických změn přicházejí stále častěji. Přestane pršet, a když zaprší, tak jedině s povodněmi. Přiletí moskyté nakažení malárií. Za nimi půjdou davy Bangladéšanů, jimž globální oteplování zaplaví domovy. A co je snad úplně nejhorší, změní se chuť piva a vína. Je to skutečnost, nebo záměr, jenž má otevřít dveře byznysu, který většina zaplatí, ale někteří na něm hodně vydělají?      (Zdroj: EnviWeb)

Konečně jeden názor alespoň trochu z druhé strany ... se snahou o objektivní zhodnocení probíhajících jevů.


11. 04. 2007    K dnešnímu datu je v kalendáři Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů, slaví se v den výročí osvobození koncentračního tábora v Buchenwaldu, v některých zemích se připomínají Mezinárodní pamětní dny odboje

Dále na 11.dubna připadá Světový den Parkinsonovy choroby. Je to proto, že se 11. 4. 1755 se narodil James Parkinson, britský lékař a chirurg, který také roku 1817 popsal obrnu, svátek se u nás slaví od roku 1997.

No ... a ještě - 11.4. 1792 byla ve Francii za Velké francouzské revoluce představena gilotina.. Ovšem popravčí stroje na podobném principu se údajně užívaly v Německu, Velké Británii a Itálii již před rokem 1300


Znečištěné ovzduší ve velkých městských aglomeracích může mít na zdraví lidí horší dopad něž radiace, které byli vystaveni svědci výbuchu v jaderné elektrárně Černobyl, tvrdí britský vědec. Podle něj jsou škodliviny v ovzduší měst nebezpečnější než radiace, která zasáhla záchranáře v ochranném pásmu kolem elektrárny, píše deník Guardian.

Dva výbuchy v černobylském reaktoru bezprostředně zabily tři pracovníky a více než 30 jich zemřelo kvůli velké dávce radiace. Radioaktivní mrak, který se rozprostřel nad většinou Evropy, si však podle odhadů vyžádal 16 000 obětí. Přitom studie vydaná minulý měsíc Královskou komisí pro znečištění životního prostředí tvrdí, že znečištěné ovzduší je jen v Británii příčinou 24 000 předčasných úmrtí.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Teď jde jen o to, jestli je tohle pravda nebo účelová propaganda ... co je moc, to je příliš - a když člověk čte pořád jen a jen o globálním znečištění, začne mu to připadat divné.


Sodík je pro tělo velmi důležitá minerální látka, pokud je však v těle přítomen v nadměrném množství, působí zdravotní problémy. Negativní působení sodíku je spojováno především s vysokým krevním tlakem neboli hypertenzí. Normální krevní tlak (podle doporučení American Heart Association 2006) je pod120 mm Hg (systolický krevní tlak) a pod 80 mm Hg )diastolický krevní tlak).

Denní příjem sodíku by u zdravého člověka neměl překročit 2,4 g denně. Největším zdrojem sodíku pro náš organizmus je kuchyňská sůl.

1 g sodíku (Na) je obsažen ve 2,5 g kuchyňské soli (NaCl – chloridu sodného)

Podle České diabetologické společnosti by spotřeba sodíku neměla překročit 3 gramy na den, což je 7,5 gramů kuchyňské soli denně. Velmi rizikový je příjem sodíku u lidí s nadváhou a u lidí s vysokým krevním tlakem (hypertenzí). Doporučená spotřeba sodíku se pohybuje okolo 1 gramu/ 1000 kcal. Příjem kuchyňské soli se u nás běžně pohybuje kolem 16 gramů na osobu a den, což je téměř trojnásobek oproti doporučení.     (Zdroj: Fórum zdravé výživy)


Zavřete vleže oči a dýchejte záhřevným ještěrčím dechem se zádrží: dovýdech zbytku vzduchu z plic, nádech do břicha, hrudníku a ramen, zádrž v nádechu 5-30 sekund, povolit samovolný výdech a počkat zhruba stejně dlouho, až se tělo bude chtít opět nadýchnout a začít další dechový cyklus opět dovýdechem a teprve potom dělat nádech atd.

Odevzdávejte Bohu či komu všechny aktivní emoce a pocity vlastnění, lpění.

Položte dlaně na problémové části těla nebo na srdce a játra (na žebra napravo), nebo doporučuji přiložit ruce v pozici pro opravu přetíženého (i nespavého či nešťastného) mozku tak, že dáte ruce před sebe palci nahoru tak, abyste viděli do dlaní a propletete natažené prsty střídavým zasunutím do sebe tak, že se hřbety prstů dotýkají dlaně druhé ruky. Ležet byste měli na koberci či karimatce na zádech (bez polštáře, ale raději lehce přikryti) a propletené prsty stlačené dlaněmi přiložte na temeno hlavy a palce ať směřují dolů kolem týla k páteři. ....

Dále čtěte na stránkách Gnosis9.net v článku Redukovaná verze návodu k sebeopravné meditaci ...


...  Na Západě je náboženské učení Starého Východu ve své čisté, ušlechtilé podobě málo známé. Přitom jeho znalost může vnést jasné světlo do nejzáhadnějších jevů našeho obtížného pozemského života. Spolu se zákonem reinkarnace (převtělování), který vysvětluje vnější i vnitřní nerovnost mezi lidmi, předložilo staré východní učení výklad zákona o neměnné spravedlnosti, který vládne světu. Tento zákon nese název Karma. Stanoví, že ve světě ducha přináší každá příčina odpovídající důsledek se stejnou pravidelností a nevyhnutelností, s jakou ve fyzickém světě jeden a tentýž jev vždy vyvolává jeden a týž důsledek.

Nyní se s tímto zákonem krátce seznámíme.

Sanskrtské slovo „Karma“ znamená činnost. Být a konat je totéž. Celý vesmír je jedna nepřetržitá činnost, řízená neměnným zákonem spravedlnosti. (Podle učení hindské náboženské filosofie představuje vesmír rozumnou činnost, která vychází z jediného zdroje.Vesmírná činnost je vyjádřena pohybem o různé síle a rychlosti. Nositelem tohoto pohybu je hmota, dostupná nedokonalým nástrojům našeho vědomí pouze v nejhrubší formě. Za hranicemi dosahu našeho vědomí existuje pro nás neviditelný život. Život kamene nám uniká, protože jeho projevy jsou pro naše pozorování příliš pomalé, život v neviditelných světech je nám skryt, protože jsou jeho projevy pro naše vědomí přespříliš jemné a rychlé. V pozemské činnosti je vše spojeno se vším, vše se nachází ve vzájemné závislosti a vše směřuje k jedinému cíli.)

Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti. Vzniká nepřetržitý řetěz příčin a důsledků, jejichž realizace představuje život vesmíru. Odtud pochází význam Karmy jako zákona příčinnosti.

Karma představuje souhrn veškeré činnosti člověka. Vše, co člověk znamená nyní a co bude znamenat v budoucnu, je důsledek jeho činnosti v minulosti. Proto konkrétní lidský život není izolovaný, zakončený, ale je výsledkem předcházejících životů a zároveň je zárodkem budoucích životů v řetězu posloupných inkarnací, ze kterých se skládá nepřetržité bytí každé lidské duše. ...      (Zdroj: Grimoar.cz)


Na Ukrajině byl objeven „náboženský komplex se zemními pyramidami“, které jsou starší než egyptské. Největším překvapením jsou obrovské rozměry domnělého božiště.

Ukrajinští archeologové objevili pozůstatky starověkého osídlení, které je podle jejich prvních odhadů o 300 let starší než pyramidy v Egyptě. Kamenné základy staveb se podobají tvarem aztéckým a mayským pyramidám. Nově objevený pyramidový komplex se nachází ve východní části země nedaleko města Lugansk, na řece Doněc.

„Domníváme se, že tyto stavby byly zřízeny před pěti tisíci lety, v tzv. době bronzové a sloužily k uctívání slunečního božstva. Komplex se ve skutečnosti skládá z mnoha chrámů a obětních oltářů.“

Takže božiště a kult uctívačů Slunce. Jak jinak. V tomto ohledu nemají archeologové příliš fantazie… nebo spíš na vybranou, nemají-li vypadnout ze stránek svých zatuchlých učebnic? Proč lidé tehdy po celém světě uctívali Slunce jako zběsilí? Bylo ho málo? Báli se, že jim Slunce někam uteče?... Co se stalo předtím? Z čeho vycházely tyto podivné zvyky, při nichž lidé s nasmírnou námahou vršili umělé hory? Za každým „kultem“ se vždy skrývá racionální základ. Najdeme ho?

Vedoucí archeologického průzkumu, Viktor Kločko, považuje nález ukrajinských pyramid za opravdu mimořádný objev: „ Je to první památník tohoto stáří nalezený ve východní Evropě. To mění pohled na sociální rozložení a úroveň vývoje původních obyvatel, kteří jsou přímými předchůdci většiny dnešních evropských společenstev.“

„Na světě bylo objeveno mnoho pyramid. Přibližně sto jich najdeme v Egyptě, pozůstatky mezopotamských zikuratů jsou v Iráku a Íránu. Stupňové pramidy můžeme najít v Mexiku, Kuželové pyramidy v nilském údolí, keré sloužily jako pohřebiště núbijských vládců. Ale nálezy pyramid v Evropě jsou stále velmi vzácné.“

V Evropě byly zatím objeveny jen pyramidy v severní Itálii nedaleko Milána. Expedice WM magazínu tam zdokumentovala pozice tří kopců uměle zformovaných do pyramid, které jsou – stejně jako egyptské – orientované podle tří hvězd Oriona. Přestože jde o reálné stavby, nebyly doposud archeology uznány. Další pyramidu najdeme na Kanárských ostrovech, na ostrově Tenerife. Jde rovněž o sypanou stupňovou stavbu, které se stala místní turistickou atrakcí. V loňském roce ohlásil amatérský badatel S.Osmanagič objev dalších pyramid v Bosně, nedaleko Sarajeva. Jenže, jak dokazují výsledky vlastní expedice WM magazínu do Bosny, zde nejspíš půjde o velkolepý podvod… bosenské pyramidy patrně neexistují.       (Zdroj: WM magazín 62)


Němečtí vědci přinesli důkazy, že vyhynutí dinosaurů přišlo dávno poté, kdy savci začali přicházet do plné síly. Až dosud zoologové vycházeli převážně z toho, že po vyhynutí dinosaurů se uvolnilo místo pro savce, a ti díky tomu prožili evoluční boom. Současné výzkumy ale napovídají, že většina vývojových větví savců byla v pokročilé fázi ještě v době, kdy neslavnému konci dinosaurů nic nenapovídalo. Němečtí vědci sestavili na základě analýz DNA a morfogie nalezených fosilií evoluční superstrom dnešních 4510 ze všech 4554 popsaných druhů savců. Nejsilnější větvení se podle nich konalo před 91 miliony let, tedy o 26 milionů let dříve, než vyhynuli dinosauři. Další evoluční orgie se konaly před 50 miliony let a souvisely s vyhynutím starších typů savců.       (Zdroj: 21@století)


Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí (AŽP) a obyvatelé libeňské čtvrti Rokoska podali trestní oznámení kvůli připravované realizaci další části pražského městského okruhu, v úseku mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou. Podle nich výstavba další velkokapacitní "dálnice", byť vedené v tunelu, jen zatáhne obrovský počet vozidel do navazujících ulic v obytných čtvrtích na severu Prahy, což bude mít dopad na životní prostředí a během výstavby se zhorší i průjezdnost celé oblasti.

Další část vnitřního okruhu Prahy by měla dostat stavební povolení letos, začátek výstavby se předpokládá na příští rok, uvádí server České dálnice. Kromě vnitřního okruhu, zvaného Městský, se buduje také okruh vnější (R1). Vnitřní a vnější okruh mají být spojeny sedmi radiálami. Vnitřní okruh má odvést dopravu ze starého města a ze severojižní magistrály a zajistit dopravní obslužnost města, nikoli tranzit. Výstavba úseku mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou (podle zvolené varianty zvaného také Blanka) měla původně začít až po dokončení severozápadní části vnějšího okruhu, který by odvedl tranzitní dopravu. Tranzitu by měl sloužit právě vnější okruh. Avšak výstavba severozápadní části vnějšího okruhu je takřka v nedohlednu, část městského okruhu Blanka se začne stavět dřív, a tak vnitřní okruh chtě nechtě tranzitu sloužit bude, obávají se občanská sdružení. Jiří Wolf, mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy, však EkoListu sdělil: "Nejedná se o termín zahájení, ale zprovoznění stavby. Vzhledem k tomu, že stavba Městského okruhu je vedena převážně v ražených tunelech, je její doba výstavby podstatně delší, než předpokládaná doba výstavby Pražského okruhu. Podmínka minimálně současného zprovoznění je i nadále v platnosti."        (Zdroj: Econnect.cz)

Celé to stejně připomíná vizi tropického šílence na polárním kruhu ... tahat do města další desetitiíce aut a vyplácat peníze, které by byly potřeba jinde ... jeden se fakt diví ...


Med je starodávnou surovinou, kterou si lidstvo oblíbilo již před tisíci lety. Snad právě to je důvod, proč byl opředen mnohými mýty a legendami, které mu přisuzují léčivé či přímo čarovné účinky. Odjakživa byl opěvován jako afrodiziakum a elixír mládí. To bylo ovšem ještě v dobách, kdy se med nenakupoval ve velkých obchodních řetězcích. ...

... Český svaz včelařů není spokojen s kvalitou dováženého medu v obchodní síti, podle jejich informací splňuje kvalitativní normy jen každý šestý med dovážený ze světa. Podle sdělení předsedy včelařů Luďka Sojky medy dovážené ze zemí mimo EU často obsahují také zbytky antibiotik proti včelímu moru, což je v ČR zakázáno. V tomto případě by si člověk mohl říci, že jde pouze o konkurenční boj a že českým včelařům jsou zahraniční dovozci medu prostě trnem v oku. Bohužel tento trend potvrzuje i Výzkumný ústav včelařský, který zkoumal med jak od malých českých výrobců, tak med v běžné obchodní síti. Podle jejich průzkumu ze 75 vzorků medů zakoupených v obchodě splnilo normu kvality pouze 16 procent.      (Zdroj: Sdružení obrany spotčebitelů)


Ekologická havárie značných rozměrů hrozí moři a pobřeží sopečného ostrova Santorini v Řecku. Ve čtvrtek zde po najetí na nezmapovanou mělčinu havarovala velká turistická loď SEA DIAMOND, která se včera po naplnění vodou potopila do zhruba 200 m hloubky kaldery vzniklé po výbuchu starověké sopky. Loď, jež byla na okružní cestě po Egejském moři a z jejíhož osazenstva se pohřešují 2 Francouzi měla nádrže plné paliva, které zřejmě unikne. Řecké ministerstvo obchodního námořnictví poslalo do oblasti několik specializovaných dekontaminačních lodí, vojenská plavidla, oblast ohraničilo plovoucími bariérami a celou oblast sledují vrtulníky řeckého válečného námořnictva.       (Zdroj: EnviWeb)


10. 04. 2007    Zdražení pocítí hlavně zadlužené a chudší domácnosti. Rodiny, které musejí splácet různé půjčky, a domácnosti, kde příjem na hlavu nedosahuje osm tisíc korun měsíčně na člena, by měly začít přemýšlet, jak rychle změnit svoje rodinné rozpočty. Jinak mohou mít od Nového roku problémy, jak vyjít se svými příjmy. Změny sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), se kterými od ledna příštího roku počítá vládní reforma veřejných financí, jim totiž zdraží potraviny i teplo a vodu. Ekologické daně zdraží i vytápění uhlím. Současně je třeba počítat s tím, že od příštího roku opět stoupne nájemné. Sazby DPH zvýší cenu i některých služeb, lístky na kulturu a sport, zdraží také dopravu. Zdraží tedy ty položky, které již dnes představují největší podíl výdajů domácností.    (Zdroj: Novinky.cz)

V duchu doznívajících Velikonoc by se člověku chtělo napsat - trochu pokory by vám nestačilo, Vy Tam Nahoře.... Měli byste začít nejprve sami u sebe, zamyslet se nad svými sliby a trochu slevit v požadavcích na své hmotné požitky. Je-li cosi shnilého ve státě ... zřejmě není vše v pořádku v jeho vedení a ti lidičky, co tomu trpně přihlížejí, za to nemohou.


Dostal jsem mailem následující řádky, které vám dávám pro inforamaci k uvážení ...

Jen přeposilám .... ... od kamaráda policajta:....Ahojte všici, jelikož jsem byl v pátek informován na školení, tak se chci s Váma podělit o tu radostnou novinu a to že od 23 - 28.4. bude největší Kryštof všech dob. Protože už má pravomoce i městská policie, tak co má ruky a nohy a udrží plácačku v ruce vyráží na cesty.


Na Šumavě skončil zákaz vstupu do lesů v národním parku vyhlášený po lednovém orkánu Kyrill. ČTK o tom informoval mluvčí správy parku Radovan Holub. Do všech míst se ale turisté nedostanou. Většinu stezek v II. zónách lesníci sice zpřístupnili, některé trasy hlavně u státních hranic ale budou dál zavřené. Lidé se nepodívají například do oblasti Trojmezné na Stožecku nebo Kalamitní svážnice. Lesníci i tak nabádají turisty k opatrnosti. Hrozí, že další stromy spadnou nebo že se lidé zraní o ležící kmeny.

Místa, kde bude turistům hrozit největší nebezpečí, správci parku označí cedulemi se zákazem vstupu. Stejně tak zakážou přístup do oblastí, kde těžaři likvidují polomy nebo kde je bude těžká technika vytahovat z lesů. Kalamitu budou lesníci zpracovávat nejspíš až do podzimu. Už nyní je vytěžena více než čtvrtina ze zhruba 700.000 metrů krychlových. Práce postupují třikrát rychleji, než se čekalo.      (Zdroj: Ekolist)


Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) v Bruselu zveřejnil druhou část své v pořadí již čtvrté hodnotící zprávy o klimatických změnách. Tentokrát se zaměřil na dopady klimatických změn na ekosystémy, biodiverzitu i lidskou společnost.

Zpráva zmiňuje již prokazatelné dopady klimatických změn na prakticky všechny typy přírodních i lidských prostředí. IPCC konstatoval, že s vysokou mírou jistoty právě člověkem zaviněná část globálních změn klimatu měla již v posledních třech desetiletích zřetelný vliv na tyto systémy. „Dnes zveřejněný dokument IPCC je určen především politikům. Já proto v co nejkratší době zajistím, aby český překlad dnes zveřejněné zprávy dostali všichni čeští ministři, poslanci i senátoři,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


ž desetitisícová pokuta hrozí motorkářům, kteří si vybudovali dráhu v chráněné lokalitě Dolinky nedaleko Hamrů nad Sázavou. "Obešli jsme šest majoritních vlastníků pozemků na daném území a pět z nich s dráhou souhlasilo. Netušili jsme, že musíme mít povolení ještě od ochranářů," krčil rameny jeden z jezdců Hubert Křesťan z Hamrů nad Sázavou. Neznalost zákonů potvrdil pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy Lubomír Dajč. "Lidé vůbec nevědí, že existuje nějaký zákon o ochraně přírody. Podle něj se v CHKO Žďárské vrchy nesmí vjíždět s motorovými vozidly mimo komunikace," sdělil. Motorkáři si lokalitu Dolinek pro provozování svého koníčka nevybrali náhodou. "Za minulého režimu se tam jezdily motocyklové soutěže. Ta trať byla vždycky využívaná. Bohužel se po revoluci od tohoto sportu upustilo a přišel do zapomnění. A dnes, když se konečně obnovuje, s ním jsou problémy," povzdechl si Hubert Křesťan. Ochranáři o situaci s motorkáři již jednali. "Území Dolinek patří do druhé ochranné zóny, kde je veškerý sport tohoto druhu zakázán. Motorkáři si proto musí najít náhradní lokalitu, která bude námi schválená," uvedl vedoucí správy CHKO Pavel Vaněk.       (Zdroj: EnviWeb)

A co takhle jako náhradní lokalitu václavské náměstí v Praze? Nebo někde uprostřed sídliště? Ať si ten bugr a smrad hezky všichni vychutnají.


Prahu navštívil jeden z duchovních otců internetu Vinton Cerf. Ten předpovídá, že v krátké budoucnosti budou kosmické stanice mezi sebou sdílet informace, což umožní rozvoj meziplanetární sítě. Internet je v kosmu již nyní, ale naráží na problém nízké rychlosti. Cerf dále upozornil, že současný 32bitový standard internetu již brzy nebude stačit, protože je koncipován pro "pouhých" 4,3 miliardy adres. Jenže už nyní po celém světě serfuje po internetu více než miliarda lidí. Proto by měl být přijat nový internetový základ o 128 bitech, který by možnosti nejdynamičtěji se rozvíjejícího média značně rozšířil.      (Zdroj: 21@století)


Ve 20 oblastech Británie budou nainstalovány "mluvící" centrální kamerové systémy, které nadávají lidem pohazujícím odpadky nebo chovajícím se protispolečensky.

kamery_CCTV_Britanie_180x120.jpgProzatím byl tento typ kamer nainstalován v Middlesbrough, kde může být každý nevhodně se chovající člověk "seřván" kontrolním personálem skrze speciální tlampač a vyzván k zastavení nekalé činnosti. Podle kritiků jsou kamery absurdní a jsou jen dalším příkladem nadměrného se vměšování vlády do každodenního života lidí.      (Zdroj: Brány vnímání)

Hmmmm .... to už psali kdysi v městských novinách u nás v Brandýse, že tohle zavede městská policie ... zatím nic; ale je otázka, jestli by si z toho český hulvát - výtržník něco dělal


Tak jako lidé vracejí prázdné lahve od piva do obchodů, budou možná na nákupy chodit i s prázdnými PET lahvemi. Ministerstvo životního prostředí uvažuje o tom, že by podobně jako v některých evropských zemích zavedlo povinné zálohy na plastové lahve. "Ministr Bursík už v tomto duchu zadal vypracování právní analýzy," potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová. Další informace odmítla sdělit a ministr celý den nezvedal mobilní telefon. Nápad se zamlouvá ekologům, proti jsou výrobci nápojů. Mají obavy, že se to obrátí proti spotřebitelům.

Po vzoru Západu?

Zálohy za PET lahve platí lidé už v řadě zemí, například ve Skandinávii nebo v Německu. V severských zemích systém funguje dobře a díky tomu se až čtyři pětiny lahví znovu recyklují nebo použijí. V Německu tento systém narazil a v obchodech je chaos. Za lahve na určité nápoje se v některých řetězcích platí, za jiné ne. "Máme s tím velmi špatné zkušenosti právě z Německa. Je to velmi neefektivní a spotřebitelům to ztěžuje život," uvedl Zdeněk Vilímek z české pobočky firmy Coca-Cola.       (Zdroj: Agris)


Může rodič odmítnout povinné očkování svého dítěte? Často se stává, že rodiče, ať už z náboženských či jiných důvodů, chtějí odmítnout povinné očkování dítěte. V rámci Úmluvy o biomedicíně, kterou je Česká republika vázána, je v 5. článku souhlas pacienta definován takto: „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“ V českém právním řádu je pak souhlas se zákrokem upraven v § 23 Zákona o péči o zdraví lidu.

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který na základě aplikace čl. 31 Listiny základních práv a svobod („Každý má právo na ochranu zdraví ...“) dospěl k závěru, že: povinné očkování dětí ani stanovená odpovědnost rodičů za to, že jejich děti tuto povinnost splní, neporušuje ústavní práva Čechů.

Nenechá-li rodič své dítě očkovat, ať už z důvodů čistě subjektivních, nebo nechce-li způsobit své ratolesti „zbytečné útrapy“, musí si být vědom, že se vystavuje možnosti postihu – uložení správní pokuty, a jeho dítě nebude proti daným chorobám imunní .

Na druhou stranu je nutno podotknout, že s očkováním mohou být spjaty různé komplikace a samo očkování proti všem nemocem na ráz bývá někdy zpochybňováno.       (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


Před 21 lety prošla perihelem snad nejznámější kometa nesoucí označení 1P/Halley. Její návrat byl dlouhou dobu očekáván a poprvé byla spatřena asi tři a půl roku před průchodem perihelem. "Na počest" jejího návratu napsal Vladimír Železný zajímavou knížku s názvem Návraty první dámy. A jestliže se Halleyova kometa může honosit označením první dáma, tak druhá dáma mezi kometami by byla jistě kometa Encekova, která projde letos perihelem.      (Zdroj: Instantní stronomické noviny)


06. 04. 2007    Velký pátek ... tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb - v Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích. - Tento den se tato část evangelií čte v tzv. pašiích. (Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry, při nichž se tyto události nečetly ale hrály) - Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání - Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě - není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, ...) - na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí - v mnohých kostelech se koná tento den ještě pobožnost křížové cesty - Bible vypráví, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu - k samotnému Bohu. Lidová tradice toto poněkud opravila a vypráví o otevírání pokladů ve skalách

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření.

Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci.

Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku - tzv. vigilie.

Boží hod velikonoční ... Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy “oslavou Velikonoc” - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně". Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje. (podle sv. Atanáše)      (Zdroj: Víra.cz)


Jakou má minimální trvanlivost vařené (i obarvené) velikonoční vejce? Vzhledem k tomu, že vařená a barvená vejce jsou považována za vaječný výrobek nebo výrobek z vajec, stanovuje jejich minimální dobu trvanlivosti a podmínky skladování v souladu s § 6 zákona o potravinách (č. 110/1997 Sb.) sám výrobce, který garantuje i jejich jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu minimální trvanlivosti.

Zhruba lze říci, že je-li vejce dostatečně provařeno a je skladováno při 5 až 10 °C, je bez problémů použitelné deset dní. Je třeba si uvědomit, že vařená vejce jsou potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, které mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu minimální trvanlivosti. Pozor tedy například na pokojovou teplotu! Pak lze doporučit sníst vejce opravdu, co nejdříve! Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku!      (Zdroj: stránky Veterinární správy MZ ČR)


Na vlnách rádia Beat mě zaujaly tuhle ráno informace ... o kozách. Že by v podstatě měla být koza považována za národní české zvíře... Protože díky kozímu mléku a masu v podstatě vyrostla celá jedna válečná generace. A ke kozám se chováme teď velmi macešsky. Zatímco v době druhé světové války žilo u nás půl druhého miliónu těchto sympatických zvířat, v současnosti se jejich počet odhaduje na pouhých 18 000 ... Procentuálně vyjádřeno, jde prý o ještě větší pokles populace než v případě ohrožených velryb ...

S ohledem na celkový povyk kolem systému zdravotní péče vám připomínáme, že zdraví je dostupné všem! Ta správná cena kterou máte za zdraví zaplatit je několik okamžiků vašeho času věnovaného k tomu, abyste našli přístup ke svému tělu. Vy sami vytváříte své zdraví nebo svou nemoc a nepotřebujete aby vám někdo říkal, jestli jste zdraví. Ze všeho nejdříve, když se dotýkáte svého těla - při sprchování nebo při mytí, můžete cítit nebo i znáte hladinu toho, jak na tom jste - vy víte, jestli jste zdraví nebo nemocní. Můžete si vybrat, mít strach - nebo důvěru ke svému tělu. Když se obáváte o své zdraví, pak si sami vše vytváříte. Vaše tělo vždy následuje představu, kterou ji krmíte. Jestliže investujete do strachu, že můžete něco chytit nebo, že ve vás "hlodá" to či ono, nebo cokoliv čeho se chcete bát, je pravděpodobné, že i když to dosud ve vás "nehlodá", začnete to velice brzy vytvářet. Jestliže jste přesvědčeni, že jste zdraví, pak také jste!! Je to docela jednoduché. Připomínáme vám, že vaše síla končí tam, kde začíná váš strach! Když se bojíte, je to jako když si na krk pověsíte tabuli a říkáte - "Vítej, jsi očekáván."

Účelem strachu je chránit váš život, aby vám připomněl vaše teď, proto abyste mohli jednat. Často vám slouží, aby vás vyvedl z nebezpečí. Avšak když v sobě udržujete strach jako svůj životní styl a když vyzařujete strach ze života, ničíte své tělo a zabíjíte svou vitální sílu. Vytváří to stres, nemocné zdraví a mrzutost. Vaše myšlenky tvoří vaší skutečnost, vaší realitu! Součástí iniciace-posunu vědomí, je abyste prošli toxicitou. Vaše fyzické tělo potřebuje projít mnoha přípravami a čištěním toho, co by se dalo nazvat zájmem, nebo odvahou. (Bobříkem odvahy). Jestliže dlíte ve strachu, všechno zaháníte. Zaháníte svoji vlastní sílu. Takže abyste mohli potkat něco, co je velmi cizí vaší logické mysli, musíte udržovat čistou svých zájmů a mít ohromný smysl pro odvahu, ochranu a bezstarostnost. Cokoliv vám brání v dosažení něčeho, je prostě jen myšlenka!!      (Úryvek z článku na stránkách Trefy.cz)


Srážka s asteroidem .... námět mnoha katastrofických filmů. Ale co kdyby k ohrožení došlo doopravdy - dokázali bychom již dnes asteroid z kolizního kursu odvrátit nebo zničit? Jednou ze zřejmě reálných možností je "ostřelování" asteroidu laserem.

Jak takový kosmický laser pracuje? Pokud se objeví skutečná hrozba, může na velkou vzdálenost zasáhnout povrch dotyčného asteroidu krátkými pulsy energie na malinké ploše centimetrových rozměrů. V tomto místě dojde k narušení povrchu asteroidu a výtrysku kosmického prachu a úlomků asteroidu rychlostí 10 kilometrů za sekundu. Tryskající hmota začne fungovat jako raketový motor, změní dráhu asteroidu a ten v případě úspěšného zásahu mine Zemi.

Stejné laserové technologie bude možné s úspěchem využít i pro sledování asteroidů v systému předběžné výstrahy.     (Podrobný popis viz stránky OSEL.cz)


Ve vesmíru ještě zůstaneme ... Profesor Michael Lipschutz z Purdue University říká, že doposud bylo na Zemi nalezeno na 31 000 meteoritů s hmotností od méně než gramu až po 60 tun. Některé z nich obsahují materiál, ze kterého vznikala Sluneční soustava a mohou tak dobře ilustrovat procesy, které probíhaly před 4,56 miliardami let. V té době zde bylo mračno plynu s malou ale velmi důležitou příměsí prachu. Z tohoto mračna se během poměrně krátké doby zformovalo Slunce, planety a celá Sluneční soustava.      (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Svícení za bílého dne otravuje mnohé rakouské řidiče, mezi nimi také politiky. Teď se k nim přidali ekologové a oční lékaři. Reflektory aut škodí očím a ničí planetu, hlásají. V zemi pod Alpami přemýšlejí, jak zrušit povinné celodenní svícení po celý rok, které teprve před rokem a půl zavedli. "Řidič je oslňován zepředu i ze zpětného zrcátka, očím to škodí," upozorňuje optik Walter Schuster. Nikdo navíc neprokázal, že zapnuté reflektory aut i přes den zachrání na silnicích životy. "Tři čtvrtiny řidičů si stěžují, že chodce, děti, cyklisty nebo jiné neosvětlené objekty, v osvětlené koloně mnohem snadněji přehlédnou," uvádí studie autoklubu Arbö. Rozsvícené auto vysaje z peněženek řidičů stovku eur ročně navíc, v přepočtu 2800 korun. Zapnuté žárovky spolykají ročně o 25 litrů benzinu víc. To je za 34 eur. A jen v Rakousku to obnáší 338 tisíc tun oxidu uhličitého. "Rozsvícená světla znamenají také zvýšenou zátěž pro motor, tedy více výfukových plynů," tvrdí technik autoklubu. Právě kysličník uhličitý z výfuků přispívá k oteplování planety.       (Zdroj: EnviWeb)

Ach jo ... otravuje mnohé rakouské řidiče, mezi nimi také politiky ...  tím je řečeno leccos ... politikové = nadřazená rasa ... blééé !!! Jinak tedy, při vší úctě k vědcům a jiným pomazaným hlavám ... nikdy mě nenapadlo, že by mi reflektory zepředu nebo v zrcátkách vadily. Spíš mi vadí, když na temně šedé silnici jede černé auto bez světel ... A co se týče přepočtu žárovek automobilových reflektorů na emise ... to už je opravdu zvrhlost. Co světel úplně zbytečně osvětluje ty debilní reklamy celou noc ... atd, atd ... A co se toho odebírání výkonu motoru (potažmo navýšení emisí) ... když musí mít každé druhé auto klimatizaci odebírající pár kilowattů ... ach jo...

A k tomu výpočtu ... řekněme, že osvětlení spotřebuje 200 W ... Průměrné auto rodinného typu má výkon ... řekněme 50 kW ... ale nejezdí samozřejmě stále s využitím toho plného výkonu ... takže řekněme, že průměrný požadovaný výkon je 30 kW ... Počítejme, že tankuji 2x měsíčně za 1 000 Kč ... tedy utratím 24 000 Kč za benzín ročně. No a 200 W na osvětlení je z 30 000 W výkonu motoru 0,007 ... takže zaokrouhleně jedno procento. No a jedno procento z 24 000 Kč je 240 Kč ... Asi by se s tím závěrem dalo polemizovat, ale dovolím si tvrdit, že průměrný uživatel automobilu utratí za rozsvícená světla zhruba 250 Kč za rok. A to jsem zaokrouhloval "na bezpečnou stranu". No a i kdyby byl výkon motoru dvojnásobný nebo se jezdilo dvakrát tolik ...


V ruském Kurčatovově institutu prošlo tlakovými a teplotními zkouškami thoriové palivo. Zkoušky vzbudily velký zájem výrobců jaderného paliva a společností, které se rozhodly stavět nové jaderné elektrárny.

Thorium přináší jadernému průmyslu zajímavé možnosti. Je mnohem více rozšířeno než uran a jeho použití vede k produkci jen velmi malého množství plutonia. A navíc je jeho toxický profil zcela odlišný od uranového paliva. Protože toto palivo může zůstat v reaktoru déle (tři až devět let), více vysoce radioaktivních aktinidů vzniklých štěpením „shoří“. To znamená, že thoriové palivo se rozpadne na úroveň radioaktivity pozadí zhruba za 100 let.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Kde byl dům s místností, v níž Ježíš slavil s Dvanácti velikonoční večeři Nové smlouvy? Je pochopitelné, že budoucí pokolení jevila o toto místo velký zájem. Ježíš však chtěl místo, kde bylo večeřadlo, utajit záměrně. To se mu podařilo. Dům, kde Ježíš slavil se svými učedníky velikonoční večeři, zůstává v tajuplné temnotě. U evangelistů marně hledáme nějakou narážku na to, kde vlastně dům byl. Ježíšův příkaz: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody" (L 22,10) nás přivádí do okolí rybníka Šíloach, z něhož se musela čerpat voda pro velikonoční večeři.

Staré schody, objevené před několika lety vedly z okolí rybníka Šíloach do jihozápadní části starého Horního Města, tam, kde se nachází dnešní večeřadlo (na obrázku). Podle kupního listu z roku 1335 získala Markéta ze Sicílie malý pozemek na Sijónu a darovala jej františkánům. Ti na něm postavili večeřadlo v jeho dnešní podobě. Je to nevyzdobená místnost dlouhá 14 m, široká 9 m a vysoká 6 m. /…/ O to bezpečněji nás tradice přivádí na "svatý Sijón" a lokalizuje tam centrum povelikonoční křesťanské obce. Svatý Sijón je neustále potvrzován tradicí jako "kostel apoštolů" a jako místo sestoupení Ducha svatého, a tato linie tradice není nikde přerušena.

Pahorek označený jako hora Sijón ležel za hranicemi vojenské kolonie Aelia Capitolina, kterou založil Hadrianus (117-138 po Kr.). Teprve císařovna Eudokia dala v 5. století postavit hradbu, která začlenila do města i tuto čtvrť. V tomto prostoru v jihozápadní části Horního Města stál dům, v němž učedníci očekávali Ducha svatého.      (Zdroj: Čtenářský koutek Karmelitánského nakladatelství)


Paškál je slovo používané především v zajímavém slovním spojením "vzít si někoho na paškál", a je to slovo velikonoční ...  Abychom si všechno vysvětlili správně, musíme začít u hebrejského slova pesah. To znamená přechod a podle jedněch autorů se jím označuje velmi významný přechod, překročení, tedy pesah, Rudého moře židovského národa při návratu z egyptského zajetí do Palestiny. ...

... Ve středověké latině, která řecký název Velikonoc přejala v podobě paschalis, se toto slovo přeneslo i na pojmenování tlusté svíce, která se někdy od 5. století zvláštním způsobem světí právě o Velikonocích, na Bílou sobotu, jako symbol Kristova utrpení. ...

... staří Čechové si její řeckolatinské pojmenování pascha změnili na paškál. A už jsme u paškálu, jak ho známe v běžné mluvené češtině. K těmto posvěceným velikonočním svícím totiž bývali voděni lidé, od nichž se chtělo, aby něco dosvědčili, aby přiznali pravdu, aby pravdivost svých slov odpřísáhli před důležitou, ve významném období posvěcenou svící. Od té doby úsloví "vzít někoho na paškál" znamená někoho důkladně vyslechnout, přimět ho, aby řekl, jak se věci opravdu staly.      (Zdroj: Řev přírody)


Britské piloty bojových stíhaček požádal jejich armádní velitel, aby uvažovali také nad tím, že jejich poslední možností k zastavení teroristů bude sebevražedná mise. Pravdivost této informace potvrdilo britské ministerstvo obrany.

raf_stihacka_120x180.jpgVicemaršál vzdušných sil David Walker požádal svou posádku na poradě v průběhu výcviku, aby uvažovali i nad touto krajní možností. Informuje o tom britský bulvární deník The Sun.      (Zdroj: Brány vnímání)

Zdrojem je sice bulvár, ale i tak to zní hodně znepokojivě ...


05. 04. 2007    Pátého dubna roku 1355 byl Karel IV. v Římě korunován římským císařem.

Dnes je Zelený čtvrtek, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Název zelený je podle starší tradice spojen s užitím zelených liturgických rouch. Nejstarším zvykem ale bylo pojídání zeleniny v tento den, zvláště špenátu a zelí, což zřejmě souvisí i se starobylou tradicí židovské pesachové hostiny, s níž je spojena i Ježíšova poslední večeře. Naposledy před Velikonocemi při Gloria večerní mše zazní zvony („odlétají do Říma“). Zvuk zvonů až do Gloria Veliké noci nahrazují různé klapačky a řehtačky.


Předvelikonoční zamyšlení nad bohatstvím a chudobou

Podle jedné staré pověsti vládl kdysi v Irsku král, který neměl dědice. Nařídil tedy poslům, aby po celé jeho říši rozhlásili, že kterýkoli mladý muž se smí ucházet o rozhovor s králem, jako jeho budoucí následník. Tito uchazeči však mají splňovat dvě podmínky: zaprvé musí milovat Boha a zadruhé všechny ostatní lidské bytosti.

Dozvěděl se o tom mladík, který si pomyslel, že tyto podmínky splňuje, neboť chová lásku k Bohu i bližním. Byl ale tak chudý, že neměl vhodný šat, ve kterém by se mohl objevit před samotným králem. A chyběly mu i prostředky na dlouhou cestu ke dvoru. Ale něco se mu podařilo vyžebrat, něco si vypůjčil, a tak nakonec dal jakž takž dohromady alespoň tolik peněz, aby si mohl obstarat řádný oděv i nezbytné zásoby na cestu.

Ve slušných šatech se tedy vypravil na královský hrad; už byl téměř na místě, když tu narazil na žebráka, který seděl na zemi u cesty. Byl v hadrech a třásl se zimou. Napřahoval ruce a žadonil o almužnu. Naříkal třaslavým hlasem: „Mám hlad a je mi zima! Prosím, pomoz mi... prosím!"

Mladíka jeho bída tak dojala, že okamžitě svlékl své nové šaty a navlékl si hadry ubožáka. Bez váhání mu dal i všechny své zásoby. Pak se - pravda, poněkud váhavě - vydal v žebráckých cárech a bez prostředků na další cestu ke dvoru mocného panovníka. Když dorazil na hrad, králův pobočník ho uvedl do veliké síně. Po krátkém odpočinku, během něhož mohl setřást prach daleké poutě, ho uvedli před královský trůn.

Mladík se Jeho Veličenstvu hluboce uklonil, ale když konečně pozvedl zrak, strnul úžasem. „Ty... to jsi ty? Vždyť ty jsi ten žebrák, co jsem ho potkal na cestě!"

„Ano," odtušil král se šibalským mrknutím, „to já jsem byl ten žebrák."

„Ale ... ty ... to přece ... ty přece nejsi žádný žebrák. Ty jsi doopravdický král! Proč ... proč jsi to udělal?" koktal mladík, když se jakž takž vzpamatoval z úžasu.

„Abych zjistil, jestli doopravdy miluješ Boha a všechny své bližní," odpověděl král. „Věděl jsem, že kdybych se ti rovnou ukázal jako král, ohromil bych tě svým skvostným oděvem i drahokamy vykládanou korunou. Udělal bys všechno, oč bych tě požádal, protože by tě k tomu přiměla má vladařská moc. Jenomže tímhle způsobem bych se o tvých skutečných citech nic nedozvěděl. Proto jsem se uchýlil ke lsti. Zjevil jsem se ti v podobě žebráka, jenž se nemohl dovolávat ničeho jiného než lásky, kterou nosíš v srdci. Tak jsem zjistil, že doopravdy miluješ Boha i své bližní. Proto se staneš mým nástupcem," rozhodl král. „Ty zdědíš mé království."       (Ze stránek Stará Boleslav.com, kde najdete i deset dalších pěkných úvah k zamyšlení před Velikonoci)


Ministerstvo průmyslu a obchodu našlo chybu ve výpočtu přídělu emisních povolenek pro Českou republiku na roky 2008 až 2012, který operoval s nižším odhadem růstu hrubého domácího produktu ČR. ČTK to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, podle kterého na chybu upozornili odborníci při analýze rozhodnutí Evropské komise přidělit Česku o 15 procent emisních povolenek méně, než kolik tuzemské úřady požadovaly. MPO proto nevyloučilo žalobu na EK, o jejím případném podání ale vláda rozhodne až po ukončení analýzy.

"My jsme již teď v první fázi analýzy přišli na to, že jedno z těch čísel (pro výpočet přídělu emisních povolenek), tedy předpokládaný růst HDP (v letech 2006 až 2010), není v souladu s posledními údaji, které publikuje ať již Česká národní banka, anebo ministerstvo financí," řekl dnes ČTK Říman po jednání s prezidentem Václavem Klausem, s nímž hovořil právě na téma dopadu nového alokačního plánu emisí CO2 na tuzemskou ekonomiku.

EK tak podle Římana při výpočtu přídělu emisních povolenek na roky 2008 až 2012 používala zastaralá a nižší čísla o předpokládaném růstu českého HDP. "Kdyby EK vzala v úvahu předpokládaný růst HDP, a to ať již podle ČNB nebo ministerstva financí, tak by vyšlo, že bychom měli dostat o tři miliony tun povolenek více," uvedl Říman.      (Zdroj: Ekolist)

Lidičky, radujme se ... budeme smět více smrdět ...


Léto se blíží ... Pokud se vydáte do míst, kde se vyskytují klíšťata, je dobré obléci si dlouhý oděv a plné boty, které zamezí průniku klíštěte na pokožku. Dobrou ochranou jsou i repelenty. Ne všichni je však snášíme. Pokud víte, že si z každé procházky přinesete klíště, určitě byste neměli zapomenout na očkování proti klíšťové encefalitidě. Právě teď na jaře je k tomu ta nejvhodnější doba. Očkovat lze i vače čtyřnohé miláčky. Stačí s ním zajít k veterinárnímu lékaři.    Podrobný článek o klíšťatech najdete na stránkách Příroda.cz

Ovšem pozor - U lymeské borreliózy mohou být přenašeči kromě klíšťat i blechy, komáři, ovádi -  klíšťata jsou však nakažena nejčastěji.


Naštvané obličeje podporují činnost mozku ... Je to tak přinejmenším u lidí s vyšší hladinou testosteronu. Michelle Wirth a Oliver Schultheiss z University of Michigan v Ann Arbor sledovali 70 dobrovolníků, jimž měřili hladinu testosteronu a kteří měli za úkol se naučit vyťukat sekvenci počítačových kláves. Po každém zopakování sekvence kláves se na monitoru na několik milisekund mihla lidská tvář, buď naštvaná nebo s neutrálním výrazem. Byla to příliš krátká doba na to, aby tvář postřehlo vědomí, nevědomé okruhy lidského mozku ale takový obrázek zpracovat dokáží. Dobrovolníci s vyšší hladinou testosteronu překvapivě požadovaný úkol zvládali rychleji, když po sekvenci kláves následoval naštvaný obličej. Rozhněvaná tvář na lidi s vyšším testosteronem fungovala jako mozkový stimulátor. Autoři svůj objev interpretují tak, že lidé s vyšší hladinou testosteronu jsou sociálně dominantní a že naštvané obličeje vnímají jako výzvu k boji. Když se někdo tváří kysele, je potřeba ho rychle zlikvidovat.       (Zdroj: OSEL.cz)

Většina zaměstnavatelů by po přečtení neměla nosit v den výplaty zbraň ... museli by své kysele se tvářící zaměstnance zlikvidovat ...


Opět k již známému tématu - ale s pozoruhodnou sázkou ... Více než třicet let putují vesmírem sondy Pioneer 10 a Pioneer 11. Ze Země odstartovaly v roce 1972 resp. 1973. V současnosti se nacházejí již za hranicemi sluneční soustavy. Vědci již několik let pozorují záhadný jev, který sondy brzdí a odkloňuje je z jejich původní dráhy. Ten může být způsoben samotnými sondami, ale také dosud neznámými fyzikálními jevy. Koneckonců, nikdo neví, zda mimo naši sluneční soustavu nenabírá fyzika zcela nových rozměrů. Většina expertů je však přesvědčena, že "Pioneer anomálii" lze vysvětlit nám známou fyzikou. Astrofyzik z Harvardovy univerzity Irwin Shapiro tvrdí: "Vsadil bych bednu brusinkového džusu na to, že Pioneer anomálie bude mít vysvětlení v dimenzích dosud známé fyziky." Vědci očekávají, že rozluštění záhady bude známo nejpozději za rok.      (Zdroj: 21@století)

Kdyby tu byli nějací UFOni - žertéři, mohli by vyhrát bednu brusinkového džusu ... To by v NASA koukali, kdyby jim tam na kameru dělali ufáci špumprnákle ...


Jako stigmata se v křesťanství označují rány na těle v místech, kde byl podle bible zraněn Kristus během ukřižování. Tento jev byl poprvé zaznamenán roku 1222 v Anglii a přetrvává dodnes. Často se objevuje u lidí hluboké víry ( zbožných křesťanů ) na rukou, na nohou v místech stop po hřebech, jimiž byl Kristus přibit na kříž. Jsou bolestivé, někdy krvácejí, v některých případech se objevují i na čele v místech, kde spočívala trnová koruna, případně na boku, kde Římané probodli jeho tělo. Tyto rány odolávají jakémukoliv léčení.     (Zdroj: Záhady a mystéria)


Přerovští archeologové objevili tento týden nedaleko jednoho z nejznámějších evropských archeologických nalezišť starší doby kamenné v Předmostí další soubor kostí mamuta. Objev z doby mladého paleolitu odborníci považují za velmi cenný.      (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Se znepokojením sledujeme, jak se na našich televizních okruzích neustále zvyšuje počet pořadů založených na zločinu a hlavně na násilí. Přitom ubývá pořadů pro ty, kterým se násilí nelíbí, nebo jim z nějakého důvodu vadí. Zvláště privátní televize se chovají tak, jako by 8 z 10 diváků toužilo každý den vidět fyzickou likvidaci člověka.

Poukazují přitom na vysokou sledovanost právě pořadů tohoto typu. Bohužel při tom srovnávají věci nesrovnatelné: Rodinný pořad je uveden jednou, v lepším případě dvakrát týdně. Pořad zabývající se násilím 3 i vícekrát denně. Vyšší sledovanost násilných pořadů je zčásti způsobeno nedostatkem kvalitních pořadů jiného druhu. Diváci prostě nemají šanci zvolit si pořad jiného charakteru, tak se dívají na to, co je jim předkládáno.

Podobné tendence není poslední dobou ušetřena ani Česká televize. Ještě před 3 lety vysílala každou středu a sobotu odpoledne seriál rodinného charakteru. Ať už z vlastního archívu, nebo z dovozu. Dnes už tak bohužel nečiní.

Chování člověka a zvláště dítěte je v první řadě ovlivněno prostředím, v kterém žije. Genetické předpoklady, například sklony k násilí, jsou až na druhém místě. Takže si sami vychováváme své šílené střelce a dětské vrahy. Důkaz o pravdivosti tohoto tvrzení nechť si každý najde ve své paměti. V dobách, kdy se u nás nezobrazovalo tolik násilí, mohli jsme šílené střelce a vraždící děti vidět jen ve zpravodajství z USA. Pokud v USA chtějí vychovávat vrahy školou povinné a vymýšlet pro ně stále rafinovanější filmové zločiny, ať tak činí pokud uznají za vhodné, ale ať tak nečiní u nás. Ze všech vražd spáchaných dětmi za posledních 5 let, jen jediná byla spáchána z důvodů vrozené úchylky - známý případ z Kmetiněvsi. V ostatních případech se jednalo o vliv prostředí. Děti se prostě chovají tak, jak to vidí každý den v televizi.

Naše země bývala uznávanou velmocí ve výrobě filmů a seriálů s rodinnou a dětskou tématikou. O filmy natočené v průběhu 70. a 80. letech je v zahraničí stále velký zájem. Proč se tedy nevrátit k zavedené tradici?        (Zdroj: Britské listy)


EU varuje Sýrii, aby se připravila na válku, Izrael nařizuje zrušení dovolených v nemocnicích. Zprávy od francouzských vojenských expertů na bezpečnost (DGSE) uvádějí, že Spojené státy schválily masivní expanzi své Globální Války tím, že udělily Izraeli povolení k útoku na Sýrii jako součást plánované invaze Íránu po uplynutí 60 denní lhůty nově schválených sankcí vůči jaderným aktivitám Teheránu Radou bezpečnosti OSN. Zdroje syrské vlády také přinášejí zprávu o tom, že evropští lídři je varovali ohledně tohoto plánovaného útoku na ně a můžeme si přečíst informaci ze syrské zpravodajské služby Champress, kde vyšel článek nazvaný „Evropa tvrdí, že se Izrael připravuje na válku, vedoucí činitelé oznamují Damašku, že vypuknutí konfliktu se očekává letos v létě“:      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


04. 04. 2007    Svatý neboli Pašijový předvelikonoční týden pokračuje dnes Škaredou středou. Synonyma názvu tohoto dne jsou též středa Sazometná, Černá či Smutná).


A je to tu zas. Další duchovní svátek, který s chutí slaví a zneužívá tolik nevěřících, jak žalostné.
Den, který všichni dobře známe už od dětství stejně jako vánoce. Netroufám si říci, kolik asi lidí ví o skutečném dění velikonoc. Co vlastně znamenají a přinášejí. Co vzbuzují v každém z nás při vyslovení tohoto slova, při pohledu do kalendáře? Ti šťastnější si tento čas spojují s příchodem jara, nového života, naděje a lásky.
Někdo v tom vidí jen o pár dnů volna navíc. Někdo další příležitost se opít a pořádně přejíst. Pro někoho jsou velikonoce a i další svátky jedním z posledních důvodů navštívit své blízké a známé. Prohodit pár klišé, zdvořilostních vět a jít zas o dům dál.
Samozřejmě, že tak jako o vánocích i v tento posvátný čas chce mnoho obchodníků nechutně vydělávat. Markety nabízí "příchutě velikonoc" pod rouškou zajíčků, pomlásek s velikonočními vajíčky tisíckrát jinak. Kolik jen jídla, pití, sladkostí a dalších laskominek i pochutin projde nenasytnými žaludky a zbytky popelnicemi. To vše s další velkou dávkou všech těch plastických obalů, papírů, skla i plechu. Nesmím zapomenout na cigarety - nejenom pro dospělé, ale i pro děti. Popeláři budou muset přijet dříve a možná vícekrát než obvykle.
A také asi přibude i vratných lahví, ale lásky a víry v Boha jen stěží.
Ani zmínka o Synu Božím a jeho poselství lidstvu. O bolesti, kterou prožíval a prožil, když viděl odvrácení lidstva od pravé cesty k Bohu a ke Světlu. Ne, nezemřel za naše hříchy, tak jak se na to mnozí spoléhají. Kolik jich křičelo "Hosana" a později "ukřižuj"!      (Zdroj: Gnosis9.net)


Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku ?

Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma svátky, které souvisejí s obnovou přírody. Prvním z nich byl svátek pastevecký - na jaře se rodí nová zvířata. Druhým byl svátek zemědělský, který je spojen s nekvašenými chleby a pálením prvního snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce byl první jarní úplněk začátkem nového roku, a tedy i nového života.

Židé pak před cca 3500 lety dali svátku jara nový význam svátkem Paschy: oslavou vyvedení židovského národa z egyptského otroctví.

Současný význam pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci lety: láska a život jsou silnější než smrt. Hrob není konečnou stanicí života. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový život.       (Zdroj: Víra.cz)


Američanky, které jedí během těhotenství hodně hovězího, rodí chlapce, kteří mají v dospělosti problém s plodností. Vyplynulo to z dosud první studie na toto téma. Podle amerických vědců je to patrně vinou pesticidů, hormonů a různých nečistot v krmení pro dobytek. Informovala o tom agentura Reuters. "Potomci těchto žen měli o 24,3 procenta nižší koncentraci spermatu (počet spermií na jeden mililitr)," uvedli vědci v odborném časopise Human Reproduction. Tým badatelů z Rochesterské univerzity v New Yorku studoval údaje o partnerech 387 těhotných žen v pěti amerických městech mezi lety 2000 až 2005 a o matkách těchto budoucích otců. Z 51 mužů, jejichž matky jedly hodně hovězího, mělo 18 procent sperma označované podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) jako "podplodné".      (Zdroj: Zdravcentra.cz)

A až to masu bude z GM zvířat krmených GM pícninami, budou se rodit již jen samí volové ....


Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. To, co se právě odehrává na planetě, je doslova mutace vašeho fyzického těla, protože vy je necháváte vyvinout do té míry, že bude počítačem schopným uchovávat informace. Stane se to díky biogenetickému inženýrství, které s vámi ve skutečnosti nemá nic společného. Vy ovšem můžete tento proces usnadnit vědomou spoluprací. Jste biogeneticky měněni jako biologický druh bytostmi, které vás stvořily a jež přetvářejí vaši DNA v uzlových bodech vaší historie. Přítomné časové období bylo zvoleno původními bohy stvořiteli neboli návrháři projektu, aby se mohli vrátit, převzít tuto planetu a navrátit ji původnímu plánu. Milióny byly povolány, aby se projektu účastnily. Milióny pravily: „ Ano, jsme odpadlíci. Pojďme a vezměme si projekt nazpět a uvidíme, jestli se ještě dá napravit. Znovu jej vybudujeme z trosek a dáme ho dohromady.“ A tak dotyční spředli plány vyhotovili projekty a genetikové studovali, kdo nese recesivní geny a světelný provazec v nich. Vybrali jste si s velkou jasnozřivostí rodičovstvo, které vás genealogicky vybavilo nejširším přístupem ke kombinacím světelně zakódovaných vláken, jež se potenciálně mohou vyvíjet.       (Zajímavé myšlenky - zdroj Matix-2001.cz)


Když vás vezou na operační sál je lepší, když pan chirurg ví, jakou máte krevní skupinu. To pro případ nutné transfuze krve. Do budoucna to ale bude jedno. Vědcům se totiž podařilo z červených krvinek antigeny “vygumovat”. Z jakékoli lidské krve umí nyní s pomocí enzymů udělat skupinu, která je bezpečná pro každého příjemce. Jde o skupinu 0.     (Dále viz OSEL.cz)


Metr krychlový vody v Ústeckém a Libereckém kraji může za několik let stát až 100 korun. ČTK to řekl ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Miroslav Harciník. Společnost, která v Ústeckém a Libereckém kraji vlastní vodovodní a kanalizační sítě, bude muset zdražovat kvůli vysokým investicím do čistíren odpadních vod a kvůli údržbě. Ceny se tak podle Harciníka postupně vyrovnají těm evropským, které jsou dnes tři až 3,5 eura (až 100 Kč) za metr krychlový vody.

V současné době lidé napojení na vodovodní řad a kanalizaci na vodném a stočném platí 55,13 koruny za krychlový metr vody. Cena stoupá každý rok. Loni o 4,9 procenta, předloni o 8,5 procenta. Akcionáři společnosti, kterými jsou města a obce v regionu, v roce 2004 schválili, že cenu je možné zvednout až o 10,2 procenta za rok.      (Zdroj: Agris)

Copak akcionářům, těm se to schvaluje - zajímavé je, že se vždycky ječí o srovnávání s Evropou jen co se týče placení ... o příjmech jaksi ... ticho po pěšině...


Docela zajímavá věc - Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2006, která obsahuje komplexní a ověřená data o stavu a vývoji životního prostředí, je zdarma k dispozici ve formě česko-anglické publikace. Odkaz pro online přístup najdete na stránkách CENIA.


... Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky — technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit? Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit! Je to tedy opravdové dilema. ...

... Co se nehodí do stávajícího konceptu, je zapotřebí odmítnout a rychle označit za nevědecké. A pak existují celé speciální oblasti, které jsou tak jako tak obskurní, ale projekty tajných služeb a armádních složek v nich postoupily natolik, že civilní výzkum je v porovnání s nimi dosud v plenkách. Zdá se, že jednu možnost prostě nemůžeme vyloučit: i hieroglyfy v Abydu mohou být výsledkem supertajného projektu 20. století. Opět budu chvíli uvažovat pod vaším dozorem: ony anachronické obrázky by mohly být čímsi jako zkamenělými reminiscencemi na věštecký sen jakéhosi egyptského zasvěcence, jenž podnikl mentální cestu do naší doby. Ale jaký důvod by měl k tomu, aby cestoval zrovna do našeho století? Mohl by si přece vybrat z mnoha epoch a mohl by spatřit mnohé působivější události a artefakty než válečné prostředky, ačkoli by nejspíš vůbec nerozuměl jejich smyslu a účelu. Kromě jiného právě proto si myslím, že se musíme v čase orientovat úplně jinak, abychom se dostali k nějakému vysvětlení. A přitom znovu narazíme na tvrdošíjné fámy, jež však pokaždé potvrzuje celá řada na sobě nezávislých svědků. Stavu absolutní průkaznosti se s ohledem na extrémní utajení samozřejmě nedá nikdy dosáhnout. ...      (Zdroj: Brány vnímání)


Po jednom kojenci zůstane tuna použitých jednorázových plen. Na skládce se rozkládají stovky let. Vraťme se k látkovým, vyzývají ekologové.

Ekologické sdružení Rosa chce rodiče přimět, aby na jednorázové plenky zapomněli. Pro každého novorozence připravilo v jihočeském Písku, Ledenicích a Nových Hradech balíček s moderními látkovými plenami za patnáct set korun.

Stejná organizace zorganizovala poprvé v Česku mezinárodní kampaň Týden opravdových plen, jejíž součástí byla například v Olomouci výstava látkových plenek.

Ekoporadna Rosa se snaží přesvědčit veřejnost, že látkové plínky jsou lepší - pro životní prostředí, pro děti i pro jejich rodiče, kteří mohou s látkovými plenkami ušetřit.     (Zdroj: EnviWeb)


03. 04. 2007    Týden před Velikonocemi pokračuje Šedivým úterým.


Zajímavé ... Modré pondělí je posledním masopustním pondělím, kdy se nepracovalo. Kostel se zdobil modrým, respektive fialovým suknem, název tohoto dne však pochází odjinud. Jedná se o doslovný překlad německého "blauer Montag", kde slovo "blau" má význam "podnapilý, neschopný práce (po nedělní pitce)".      (Zdroj: napsala mi Falka)


Nová politika Evropské unie, která počítá se snížením emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, přijde podle studie konzultační firmy McKinsey v příštích čtrnácti letech až na 1,1 bilionů euro, píše deník Guradian.

Podle studie, zveřejněné v německém tisku, je jak ekonomicky, tak technicky možné splnit časový plán snížení emisí skleníkových plynů, ale politická vůle musí maximálně tlačit na všechny páky. "Na základě vyvážených předpokladů a při použití nejdostupnějších technologií se budou podle našich výpočtů roční náklady celé Evropy pohybovat mezi 60 až 80 miliardami euro až do roku 2020," řekl deníku Guardian Thomas Vahlenkamp, energetický odborník společnosti McKinsey.

Na začátku března schválila Rada Evropské unie balík ekologických návrhů, nicméně diskuze o nákladech na snížení příspěvku ke klimatickým změnám v rámci setkání neproběhla. Německo například slíbilo snížení vlastních emisí o 40 %.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)

... a teď si představte přijít s jinou teorií změn klimatu - která nezapadá do nastíněného schématu ... asi by to člověk nemusel přežít.


Hmyzí štípance nejsou nic příjemného, jak se ale zdá, tak postiženého chrání před parazity k krvi hmyzu a možná pomohou vyvinout novou generaci vakcín proti přenášeným nemocem. ...

Minimálně v některých případech totiž kontakt se slinami nasávajícího hmyzu prokazatelně zvyšuje ochranu dotyčné osoby před infekcí, kterou tentýž hmyz přenáší. Kdyby se podařilo identifikovat a izolovat látky odpovědné za tyto změny imunity, mohl by se dramaticky rozjet výzkum nových, účinnějších vakcín proti mnohdy smrtícím nemocem.      (Zdroj: OSEL.cz)


Nejenže rostou obavy mezinárodní komunity nad velkým počtem dětí s tzv. psychickými poruchami (kterým jsou následně předepisovány medikamenty ovlivňující mentální zdraví), ale už i jeden z tvůrců moderních skript psychiatrie a kmotr ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dr. Robert Spitzer nyní připouští, že touto diagnózou jsou označkovány i normálně zdravé děti.

Dr. Spitzer, psychiatr Columbia Univeristy, v rozhovoru pro BBC2 připustil, že děti, u kterých se projevují zcela normální známky pocitu radosti nebo smutku, jsou označovány jako psychicky nemocné. Ačkoliv dr. Spitzer toto přiznal, dále s kritikou nešel a nesdělil posluchačům BBC, že u žádného z milionů dětí diagnostikovaných s touto poruchou neexistují vědecké důkazy toho, že by měly nějakou fyzickou abnormalitu, která by ospravedlnila diagnózu. Navzdory této omylné „vědě“ celosvětový prodej psychofarmak předepisovaných na léčbu „duševních poruch“ včetně stimulátorů antipsychotických stavů a antidepresiv nyní překračují ročně 80 miliard dolarů.      (Zdroj: Zvědavec.org)


Přestože se planeta Jupiter nachází doslova za našimi vesmírnými humny, existuje stále celá plejáda jevů, kterým rozumíme jen velmi málo. A to dokonce tehdy, pokud si k výzkumu obří planety sestrojíme ty nejmodernější měřící aparatury a pošleme je na pouť dlouhou miliony kilometrů.

Fialově znázorněna polární záře v rentgenovém oboru (Chandra) <i>napasovaná</i> na snímek ve viditelném světle (HST).

Jednou ze záhad obestírající tuto planetu, jsou gigantické polární záře, které objevila už v roce 1979 sonda Voyager. Ve srovnání s pozemskými ,,severními světly“ se jedná o nesrovnatelně monstróznější podívanou. Astronomové zkoumající tento jev hovoří o ,,polární záři na steroidech“, protože energetická bilance se pohybuje v řádově jiných číslech, než známe na Zemi. Ono se není co divit, obří planeta, obří energie. Ale je to tak jednoduché?      (Zdroj + fotografie: Instantní astronomické noviny)


Ekologické nevládní organizace přivítaly zamítnutí žádosti, která připouštěla stopy geneticky modifikovaných organismů v organických potravinách. Výsledek hlasování Evropského parlamentu hodnotí Greenpeace, Friends of the Earth a European Environmental Bureau jako jasnou známku toho, že evropští zástupci nehodlají vyjednávat o právu na potraviny bez GMO.

Předložený návrh zákona by připouštěl 0,9% kontaminaci organických potravin GM plodinami. Sektor organického zemědělství je schopen detekovat mnohem nižší úroveň kontaminace a Evropská unie musí stávající standard zachovat. V současnosti pěstování GM plodin evropské organické zemědělce existenčně ohrožuje - nejen proto, že jim znečištění jejich úrody geneticky modifikovanými produkty (například přenosem pylu) neumožňuje dodržovat přísné předpisy, ale také kvůli ohrožení důvěry spotřebitelů.

V oficiálním stanovisku EP se uvádí, že "EP v rámci konzultačního postupu hlasoval o nařízení, které má zpřísnit výrobu organických potravin. Poslanci schválili snížení maximálního povoleného prahu pro náhodnou kontaminaci organických produktů geneticky modifikovanými organismy (z 0,9% na 0,1%) a jiné pozměňující návrhy. K celkovému hlasování ale nepřistoupili a zprávu vrátili zpět do Výboru. Šlo o protest proti tomu, že EK odmítá udělit Parlamentu v této otázce právo spolurozhodování a konečné rozhodnutí ponechává na Radě.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


Stavba vodního stupně Přelouč není opodstatněná a měla by zásadní dopady na více než dvě desítky kriticky a silně ohrožených živočichů a rostlin [1]. To jsou hlavní důvody, proč ministr životního prostředí Martin Bursík potvrdil rozhodnutí svého úřadu z května roku 2003, kterým se pro tuto stavbu neudělila výjimka z ochranných podmínek kriticky a silně ohrožených druhů [2]. Tento postup mu doporučila i nezávislá rozkladová komise.

„Slavíkovy ostrovy u Přelouče patří mezi nejcennější lokality v této oblasti a proto je potřeba každý zásah pečlivě zvažovat. Odborné analýzy jednoznačně dokládají, že stavba kanálu by pro zdejší přírodu znamenala velký zásah a navíc by rozvoj vodní dopravy nezaručila. Namísto drahých plavebních stupňů, které navíc přírodu poškozují, je prostě nutné hledat cesty, jak rozvíjet plavbu na Labi jiným způsobem. V mnoha evropských státech už začali přizpůsobovat lodě řekám, nikoli naopak. Éra velkých vodních děl už skončila. Jednoduše řečeno – namísto otázky, jak zvýšit plavební ponor na Labi, je třeba se ptát, jak zvýšit přepravní objemy na labské vodní cestě. A právě takovou debatu chci otevřít, “ vysvětluje ministr Bursík.      (Zdroj: EnviWeb)


Zpráva mezinárodního týmu klimatologů vypracovaná na zakázku OSN uvádí, že důsledky oteplování pocítí každý druhý člověk. Vědci uvádějí, že v následujících desetiletích postupně vymře až 30 % živočišných druhů, obyvatelstvo chudších oblastí se bude potýkat a hladomorem (postihne na 600 milionů lidí), téměř polovina lidstva pocítí nedostatek pitné vody. Zvýši se frekvence výskytu ničivých záplav a vln veder. Oteplování se nejvíce dotkne afrického kontinentu, kde vlivem sucha a záplav vyvolaných zvýšenou hladinou moře mohou zemědělci přijít až 8 % orné půdy. Změny ale postihnou i další kontinenty – část amazonských deštných lesů se změní v savanu, Austrálie bude sužována suchem a požáry. V Evropě zvýšená hladina moře ohrozí pobřežní města, v Alpách roztají ledovce. Pozitivní dopad možná bude mít oteplování na severu Evropy, kde se může rozšířit plocha orné půdy a posunout hranice zalesněných oblastí.     (Zdroj: 21@století)

Katastrofické scénáře nabývají na intenzitě .... na druhou stranu, co můžeme čekat?


Své povolání dokážeme naplnit láskou pouze tehdy, když se v něm sami beze zbytku nevydáme. Když nacházíme životní náplň i v soukromé sféře. Práce totiž není všechno. Je pěkné, že se angažujeme ve svém podniku. Ale nejsme s ním oddáni. Pokud bychom se tak chovali, nemohli bychom být trvale šťastni. Máme přece ještě další potřeby. A především dokážeme zvládat pracovní zátěž mnohem lépe, pěstujeme-li doma slušnou životní kulturu.

Mnozí vedoucí pracovníci zůstávají v podniku déle, než by museli. Sklízejí tam totiž uznání, zatímco se svým pubertálním synem si nedovedou poradit. Dostává-li se člověku na pracovišti uznání, doma sklízí často jen kritiku a výčitky. Mnozí se vracejí z práce tak vyčerpaní, že už nechtějí o dalších domácích záležitostech slyšet. Prostě už jim nezbývá energie pouštět se ještě doma do složitých vztahových problémů. Uzavírá se tak bludný kruh pracovního přetížení a rodinných krizí.

Někdo zase touží po ideálním zaměstnání. Jenže takové ideální místo pravděpodobně vůbec neexistuje. Všude se najde rutina a struktury. Když se nad tím člověk rozčiluje, ztrácí velké množství energie. Může se však pokusit tato omezení relativizovat. Podaří se to, dokáže-li doma vypnout a rád se tam vrací.

Je třeba stanovit si jasná pravidla. Jinak práce začne pohlcovat stále více našeho času a nakonec nám zcela znemožní dobrý soukromý život. Určit si čas, který bude pro firmu, podnik, zaměstnání tabu. O ten se nesmíme dát připravit. Rozčleňme si jasně celý týden a vyhraďme si v něm čas na soukromí i na pracovní záležitosti.      (Zdroj: Víra.cz)


02. 04. 2007    Druhého dubna je slaven Mezinárodní den dětské knihy - vyhlásilo ho IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) na paměť narozenin dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, slaví se od roku 1967.

V galerii předvelikonočních dnů je Modré pondělí - a v 19:15 LČ nastává první jarní Úplněk!


Lukrativní lež .... Náš pan prezident konstatoval, že cirkus okolo globálního oteplení je uměle rozdmýchávaná záležitost postrádající exaktně potvrzené opodstatnění. „Zničení planety “ člověkem je blbost. Planeta je kosmické těleso ohromných rozměrů a člověk i se svými stavbami na ní i přes své gigantické ego nepředstavuje více než poprašek prachu na jablku. Ego může zmizet v okamžiku pochopení, že tento poprašek se dá snadno opláchnout...  Anotace k jednomu z článků v novém WM magazínu č.63


A ještě jednou k témuž ... Prezident Václav Klaus odpověděl na pět otázek amerických kongresmanů ke globálním změnám podnebí.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „S prezidentovým dopisem je potíž. Argumentace není pravdivá ani nepravdivá, ona prostě s předmětem debaty vůbec nesouvisí. Nepře se s propočty klimatologů a ekonomů, ani jim nepřitakává, ale jednoduše se jimi nezabývá. Symptomaticky v celém čtyřstránkovém textu není jediné číslo, jediný konkrétní údaj, jediný příklad, jediná statistika.“

“Předmětem odborné diskuse jsou konkrétní kvantifikace – kolik stupňů činí velikost takzvané klimatické senzitivity, jak se vyšší teplota povrchu oceánu promítne do frekvence jednotlivých kategorií hurikánů, kterou diskontní sazbu používat pro výpočty nákladů a přínosů, kolik milionů lidí navíc se ocitne v malarických územích při zvýšení průměrné globální teploty o jeden stupeň. Americký Kongres i politici a odborníci jinde ve světě řeší takové problémy. Nikoli vágní ideologické slogany.“

“Vědci se shodují, že rostoucí koncentrace skleníkových plynů vyvolá vážné výkyvy podnebí. Velké firmy argumentují, že zvyšování energetické efektivnosti a nové, čisté technologie znamenají velkou ekonomickou příležitost - viz pondělní apel velkých investičních bank v USA. Fajn, pokud pan prezident nesouhlasí, nechť polemizuje. Ale on se k téhle debatě vůbec nevyjadřuje.“ .... (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Globální oteplování možná do konce století přestaví podnebná pásma. Některé polární nebo horské klimatické oblasti zmizí a naopak se objeví nové v tropech. S odkazem na novou vědeckou studii o tom informuje agentura Reuters.

Když klimatická oblast zmizí, zvýší se riziko, že tamní rostliny a zvířata vyhynou, řekl podle Reuters Jack Williams, geograf z univerzity ve Wisconsinu, vedoucí autor studie. Podle něj to nebude pouze regionální záležitost, ale globální, protože některé druhy prostě nebudou mít kam jít. Obavy o přežití některých druhů vzrostly již po zveřejnění předchozích studií, týkajících se například mlžných lesů v Kostarice nebo v Kapské oblasti v jižní Africe.       (Zdroj: EcoMonitor.cz)


První světová elektrárna kombinující plyn se solárním zařízením nalezne konečně praktické uplatnění. Italové nazvali projekt Archimédes - podle antického učence.

Zařízení, o které se léta silně zasazoval nositel Nobelovy ceny za fyziku Carlo Rubbia, bude postaveno společně italskou elektrárenskou společností ENEL a italským úřadem pro alternativní energii ENEA nedaleko tepelné elektrárny ENEL v Priolo Gargallo u "Archimédových" Syrakus na Sicílii.

...  Jak přesně vypadá? Jedná se o 360 zrcadel, neboli parabolických kolektorů, které soustředí sluneční paprsky do potrubí naplněného novou solnou tekutinou, se silnou schopností akumulovat teplo. To umožní kumulovat vysokou teplotu během celých čtyřiadvaceti hodin. A navíc za jakýchkoliv meteorologických podmínek.

Tímto způsobem byly překonány klasické problémy spojené s obnovitelnými zdroji energie. Nashromážděná tepelná energie produkuje páru, která je pod silným tlakem naháněna do elektrárenských turbin a zvyšuje výrobu elektřiny. Sníží se tak spotřeby fosilních paliv.      (Zdroj: EnviWeb)


Vzestup do páté dimenze ... je proces dosahování stavu kristovského vědomí. Kristovské vědomí je stav bezpodmínečné lásky, neboli hlas našeho svědomí, Vyššího Já, hlas Boží apod. Kristovské vědomí je stav vědomí nanebevzatých mistrů, kteří jsou sdruženi v duchovní organizaci Velké bílé bratrstvo.

Bytost ve stavu kristovského vědomí neposuzuje (neboť ví, že každé souzení je vlastně souzení sebe sama), nepokouší se nikoho k sobě připoutat (ani pohrůžkami, ani vzbuzování pocitů viny), dává druhým svobodu volby, uctívá Božské ve všech jeho projevech, žehná své cestě i cestě druhých. Miluje bez podmínek, na rozdíl od lásky na základě emocí, která si klade podmínky, aby mohla milovat.

Neprojevuje násilí, a to ani verbální v podobě nelaskavých slov, zbytečné a nekonstruktivní kritiky, pomluv, shazování a ponižování druhého. Násilí je všechno, co v egu aktivizuje přirozenou schopnost bránit se, co chce dosáhnout svého cíle prostřednictvím manipulace či kontroly.

Co jsou dimenze?

První dimenze: život rostlinné a nerostné říše Druhá dimenze: život říše živočišné Třetí dimenze: vše, co vnímáme svými pěti smysly Čtvrtá dimenze: astrální svět (např. sny) Pátá: odráží vědomí lásky a otevřeného srdce, překonání duality      (Zdroj: Gnosis9.net)


Téměř polovina Němců považuje USA za větší hrozbu pro mír než režim v Íránu. Průzkum agentury Forsa dále ukázal, že Němci nesouhlasí s plány na protiraketový systém v Česku a v Polsku.

Čtyřicet osm procent dotázaných Němců usoudilo, že USA pro ně představují "větší ohrožení světového míru" než Írán. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který provedla německá agentura Forsa.      (Zdroj: Brány vnímání)


Častou příčinou předávkování drogou s tragickým koncem není jen „reálné“ předávkování nebo otrava nežádoucími příměsemi. Paradoxně může stačit vzít si obvyklou dávku, ale v neznámém prostředí...

Experimentální psycholožka Denise D. Cumminsová vysvětluje fungování tohoto jevu následujícím způsobem. Lidský mozek se ve známém prostředí snaží s očekávaným chemickým nájezdem vypořádat a dopředu spustit v organismu změny, které budou kompenzovat zátěž. Droga tedy funguje méně, než by bylo „normální“ (což spolu s jinými faktory vede také k potřebě zvyšovat dávku). Jakmile si však dotyčný vezme drogu v prostředí, kde to obvykle nedělá, žádná kompenzace nenastane a i normální dávka může snadno znamenat předávkování.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Asi o tom nevíte, ale obrovská vlna tsunami zasahuje Somálsko po silném zemětřesení 7,9 v Indickém oceánu. Pobočka Ruské akademie věd na Kamčatce se zaměřením na geofyzikální průzkum hlásí, že oblast Indického oceánu byla zasažena masivním zemětřesením se silou 7,9 stupně, což způsobilo obří tsunami v mnoha oblastech východního pobřeží afrického kontinentu. Jednu takovou zprávu si můžeme přečíst tak, jak ji přinesla malajsijská národní zpravodajská služba. Další informace naleznete již v následující reportáži.

„Vlna tsunami zasáhla pobřeží autonomní oblasti Puntland v severovýchodním Somálsku, jak potvrdil místní vedoucí činitel v pondělí, když sdělil, že tři lidé jsou nezvěstní a pravděpodobně mrtví. Saed Waberi, regionální komisař v Quandale řekl, že většina rybářských lodí patřících místnímu obyvatelstvu, které spoléhá na rybolov jako na hlavní zdroj živobytí, byla smetena obrovskými vlnami, které o sobotní noci pronikly půl kilometru do vnitrozemí.

„Lidé se přes noc ocitli bez prostředků a my pro ně nemůžeme nic udělat“, oznámil Waberi čínské zpravodajské agentuře Xinhua telefonicky ze své kanceláře v Quandale. Waberi řekl, že úřední budovy, hotel a další domy v blízkosti pobřeží byly zničeny přívalovou vlnou tsunami, o které se domnívají, že je výsledkem zemětřesení, jehož síla není jasná.

Toto je podruhé, co byl tento region zasažen tsunami. V roce 2004 bylo při neštěstí způsobeném tsunami z Indického oceánu zabito téměř 300 lidí v pobřežním regionu Puntlandu zvaném Hafun, v severním výběžku Somálska.“

Toto masivní zemětřesení přichází pár dní po zemětřesení 7,1 stupně, které zasáhlo Japonsko a zemětřesení 7,3 stupně, které zasáhlo jižní oblasti Tichého oceánu poblíž Vanuatu.

Avšak k většímu znepokojení mezi ruskými výzkumníky přispívá nestabilita formující se ve Velkém Jižním oceánu, která se podle nich podílí na zvyšující se pravděpodobnosti výskytu mnoha dalších katastrofálních zemětřeseních v oblasti Tichého oceánu.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


V rámci kampaně Místo pro přírodu již Český svaz ochránců přírody získal téměř pět milionů korun, které použil na výkup pozemků v přírodně cenných místech. Za uplynulé čtyři roky to bylo již devět lokalit, které jsou uspůsobeny jako veřejnosti otevřené přírodní rezervace. Nyní k nim přibudou další dvě v Kamenci na Rokycansku a v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku. Je zde možné spatřit vzácné druhy motýlů nebo si prohlédnout obnovené původní venkovské krajiny.      (Zdroj: Econnect.cz)


30. 03. 2007    Třicátého března roku 1894 se narodil Sergej Vladimirovič Iljušin, ruský letecký konstruktér. Stroje z jeho konstrukční kanceláře netřeba u nás představovat - vždyť letadla jako IL-14 (v licenci vyráběná u nás v Avii), IL-18 či IL-62 tvořila páteř leteckého parku bývalé ČSSR / ČSFR. Méně se ví o spekulacích, že Iljušinův syn byl snad doopravdy prvním sovětským kosmonautem. Měl však tu smůlu, že přistál natolik tvrdě, že jeho triumfální pochod po Rudém náměstí nepřicházel v úvahu (a ukazovat potlučeného kosmonauta jaksi nepřicházelo v úvahu ...). Jiné prameny uvádějí, že ani oblast přistání nevyšla podle plánu a Iljušin se dostal na nějaký čas do "fešáckého" čínského zajetí. Jak to ale bylo doopravdy ... kdo ví.

Prvního dubna, na APRÍLA, je Mezinárodní den ptactva; slaví se od roku 1906 ve výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v témže roce.

Období předvelikonočního půstu vrcholí Květnou nedělí - Palmarum.


Růst důchodů nepřekročí v příštím roce čtyři procenta, sníží se úhrady nemocenské a první tři dny se nebude vyplácet vůbec   ....

Co vás asi napadne, když čtete takto podanou informaci na Finance.Centrum.cz?

Tahej, dokud můžeš ... a pak táhni !


Podivný, pravidelný šestiúhelník (hexagon) vyfotografovala sonda Cassini na severním pólu obří planety Saturn. Z útvarů podobného tvaru jsou složeny i včelí plástve nebo zrcadla velkých dalekohledů. Tento atmosférický útvar zachytily již sondy Voyager 1 a 2 více než před 20 lety. Skutečnost, že byl astronomy objeven i na snímcích ze sondy Cassini dokazuje, že je to jev trvalý. Na současných obrázcích je šestiúhelník výrazně tmavší než na historických snímcích z Voyagerů. Jediný kompletní obraz je výsledkem vizuálního a infračerveného sledování Saturnu spektrometrem VIMS, který je umístěn na palubě sondy Casssini. „Ještě nikdy jsme neviděli něco takového na žádné planetě. Ve skutečnosti byste těžko očekávali, že cirkulující Saturnova hustá atmosféra vytvoří pravidelný šestiúhelník, přesto se tak stalo!“ řekl Kevin Baines, odborník na atmosféru a člen týmu VIMS ....

No fáááákt !!!! Podívejte se na stránky AstroVM, jsou tam i fotky !


Ekologická organizace Greenpeace se spolu s více než sedmdesáti dalšími zájmovými skupinami obrátila na bývalého viceprezidenta Al Gorea. Koalice ho žádá, aby přesvědčil firmu Apple k převzetí role zeleného lídra v elektronickém průmyslu. Představenstvo firmy Apple, jehož je Al Gore členem, se chystá rozeslat prohlášení, ve kterém radí akcionářům hlasovat proti dvěma návrhům, které by posílily environmentální politiku firmy. Návrh dokumentů představenstva říká, že představenstvo je jednohlasně proti oběma návrhům. Greenpeace a 73 dalších organizací však Gorea vyzývá, aby využil svého postavení a přesvědčil Apple k podpoře návrhů.

Gore jako člen představenstva společnosti Apple a vlastník akcií v hodnotě 5 milionů dolarů má sílu přesvědčit společnost, aby přijala přísnější environmentální opatření. „Bylo by šokující, kdyby Gore oponoval jakýmkoliv environmentálním progresivním návrhům,“ řekl Rick Hind, vedoucí právního oddělení toxické kampaně Greenpeace USA.

Aktivisté Greenpeace opakovaně nabádají Apple při různých příležitostech, aby „zezelenal“ a upustil od užívání toxických látek ve svých výrobcích. Chtějí také, aby přijal přísnější recyklační program - zpětný odběr svých výrobků. Apple se v hodnocení Greenpeace s názvem Průvodce zelenější elektronikou umístil na poslední pozici. Průvodce, respektive hodnocení společností, je aktualizováno každé tři měsíce a zdá se, že i v dalším vydání chystaném na začátek dubna uhájí Apple „skvělé“ poslední místo.        (Zdroj: Greenpeace.cz)


Fantastické spojení molekulární biologie a umělecké kreativity plní umělecké galerie a zároveň propaguje vědecké koncepty.

Zvětšit obrázek Adam Zaretsky, bio umělec.Intenzivní rozvoj kouzelných technologií genetických manipulací a stále hlubší ponor do tajů biologických organizmů včetně nás samotných postupně láme ledy mezi konzervativně smýšlejícími intelektuály. Dnes se dokonce najdou umělci, kteří nejen, že nepořádají laciné happeningy brojící proti GMO,ale naopak svoji tvorbu zakládají na genetickém inženýrství a dalších technologiích moderní doby.

Významná část Bio Artu zahrnuje genetické manipulace, kdy umělci vytvářejí nové organismy jako umělecká díla. Eduardo Kac, přední bio umělec z Art Institute of Chicago, známý mimo jiné tím, že si do těla implantoval mikročip, aby podnítil úvahy o vztahu lidí a technologií, v roce 2000 vytvořil jeden ze zatím nejvýraznějších symbolů Bio Artu, králíka Albu.

Zvětšit obrázek Bio Art na buněčné úrovni. Světélkující hlenka Dictyostelium.Kac vnesl do oplozeného králičího vajíčka gen pro fluoreskující protein z medůzy a Alba v modrém osvětlení krásně zeleně světélkoval.       (Zdroj: OSEL.cz)

Tak tomu neříkám umění, ale sviňárna nejhrubšího kalibru .... Doufejme jen, že se autoři takových "uměleckých děl" v příštím životě narodí sami jako pokusný objekt podobného šílence ...


Klimatické změny změní chuť piva A jde do tuhého. Jakmile se nám sáhne na pivo, vždy jde do tuhého. Tentokrát hrozí, že se kvůli globálnímu oteplování změní chuť piva, protože jej čeští pivaři budou muset vařit z jiných obilovin než z klasického ječmene. .... Protože je počasí u nás v posledních letech sušší a teplejší, a musíme se pravidelně vypořádávat s přívalovými dešti, pěstitelům ječmene se přestává dařit. Už nyní jsou velké problémy s jeho kvantitou (jednoduše je ho kvůli zasychání málo) i s jeho kvalitou (problém s plísněmi a vysokým obsahem bílkovin). A podle klimatologů bude hůř …

Možné řešení nabízí pěstování a skladování počasí odolnějších obilovin, které se pěstují ve střední Asii. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Brně už rok zkoumá využití např. cizrny, vigny nebo hrachoru. .... Takže otázka zní: pokud stojí za globálním oteplováním člověk, je český milovník piva ochoten proti němu bojovat, aby zachránil chuť svého českého piva?     (Zdroj: Novinky.cz)

No tak teda .... pivo z hrachoru ... to bude asi konec světa ....


Domácnosti s plynovým vytápěním by podle připravovaného návrhu ministerstev financí a životního prostředí měly být osvobozeny od ekologických spotřebních daní, které Česko zavede od ledna příštího roku.

Náklady za topení zemním plynem se tím o něco přiblíží k nyní výrazně levnějšímu uhlí, které by ekologická daň naopak měla zdražit o zhruba 14 procent. Novinářům to dnes řekli zástupci České plynárenské unie. MF tento návrh, který má být hotov asi v půlce roku, ČTK potvrdilo. Vytápění domku plynem nyní vyjde na zhruba 28.000 až 29.000 korun, koksem na asi 33.000 korun, dálkovým teplem na přibližně 35.000 korun a elektřinou nejméně na 40.000 korun ročně, vyplývá z údajů Středočeské plynárenské. Platby odpovídají průměrné roční spotřebě tepla 25 megawatthodin. Pro byt 3 1 by částky i spotřeba byly zhruba poloviční. Majitelé domků, kteří ročně zaplatí za hnědé uhlí kolem 15.000 korun, musí kvůli ekologické dani počítat s tím, že se jejich výdaje zvýší až o tři tisíce korun ročně. Podle unie to může podpořit spotřebu zemního plynu, která v posledních třech letech v tuzemsku pozvolna klesá.      (Zdroj: EnviWeb)

.... no a potom se pěkně zase zdraží plyn ....


Klimatické změny nebezpečně ohrožují řadu přímořských měst. Mezinárodní institut pro životní prostředí a rozvoj zveřejnil studii, ve které se praví, že dvě třetiny pobřežních měst jsou ohroženy stoupající hladinou moří. Mezi těmito městy je mimo jiné zmiňován New York, Tokio, Bombaj nebo Šanghaj. Jen v těchto čtyřech městech žije dohromady 42 milionů obyvatel, tedy tolik, jako třeba v celém Španělsku. Záplavová zóna, která se počítá až do deseti metrů nad mořem, poskytuje po celém světě obydlí 634 milionům lidí. Už minulý měsíc Mezivládní panel pro změny klimatu varoval, že během 21. století stopne hladina oceánů až o 58 centimetrů.      (Zdroj: 21@století)

.... a pokud bude někdo tvrdit něco jiného, bude za úsvitu oběšen na náměstí, protože tady se skrývají bááááječné kšefty ...


Jakým způsobem se pohybují ty nejjednodušší organismy? Kloužou po gradientech, nechávají se volně unášet prostředím. Ale co když si směr pohybu musí volit sami? Jsou chytřejší, než by se na první pohled zdálo.

Jednobuněčné organismy musejí nějak pátrat po potravě. Proto by i jejich cesta prostředím měla být pokud možno efektivní. Liang Li a Edward Cox z Princeton University zkoumali améby Dictyostelium a jejich pohyb na Petriho misce. Ukázalo se, že pohyb améb není náhodný. Po pohybu doprava následoval s pravděpodobností 2/3 pohyb opět doprava, pouze v 1/3 se améba posouvala zpět vlevo (pokud se omezíme na analýzu pohybu v jednom rozměru). Buňka tedy musí disponovat něčím na způsob paměti. Směr pohybu je pravděpodobně zaznamenán ve vrstvě proteinů, která se vytvoří během přecházejícího kroku na „zadní“ straně buňky.

Popsaný způsob pohybu je logický. Při pátrání po potravě musí organismus prozkoumat co největší oblast a vyhnout se pohybu sem a tam, tj. návštěvám oblastí, které už prozkoumal, eventuálně vyžral.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Čelní britští odborníci na narkotika požadují, aby britská vláda zavedla nový systém klasifikace nebezpečných látek, který by realisticky odrážel škody na zdraví, které působí alkohol a tabák. Argumentují, že dosavadní systém klasifikace narkotik je zcela náhodný a neodráží vědecké důkazy.

Vědci, mezi nimiž jsou i vysocí poradci britské vlády, vypracovali autoritativní zhodnocení sociální a individuálních škod, které působí 20 substancí, a jsou přesvědčeni, že by se tato analýza měla stát zdrojem nové klasifikace nebezpečných látek.

Podle jejich analýzy jsou alkohol a tabák nebezpečnější než konopí, LSD a ecstasy.       (Zdroj: Britské listy)


29. 03. 2007    Na dnešek jsem nenašel žádné zvláštní výročí, tak mě napadla jedna věc ... Nad naší zahradou o víkendu obtěžoval aviatik, vlekoucí za sebou na špagátě transparent jako kráva, že kolo štěstí u Mounfielda končí 1.dubna.... Vzpomněl jsem si, jak vždycky takhle nalapali koupěchtivé davy .... a pak se ozvalo "dobromyslné" .... a tak si ještě chvíli točte ... Copak asi nám chystají ti vykukové na 1.dubna ... APRÍL ???


Podezření, že firma poškozuje životní prostředí, se lze vyhnout různě. Je zvykem si zelenou image vykřičet z billboardů, případně k názvu firmy připojit předponu eko-, a z betonáře je rázem ekobetonář. Nedávno se ale objevil geniální zlepšovák. Pokud hospodaříte v biologicky cenném území, a nechcete, aby vám pod ruku koukal kdejaký ochranář, přinášíme recept, jak na to. Založte si biosférickou rezervaci UNESCO!        (Zíráte ... no já také .... dále viz EnviWeb)


Oblast v našem genomu, která rozhoduje o naší náchylnosti k svalovému třesu spojenému s parkinsonovou chorobou, hloupnutím následkem alzheimerovy choroby, rozhoduje také o neukojitelné touze se povznést alkoholem.

V našem mozku máme protein, kterému se říká alfa synuklein. Tento synuklein, nebo také SNCA, hraje důležitou roli v regulaci dopaminu. Málo dopaminu vede k parkinsonově chorobě. Mutace v tomto genu ale může svému majiteli způsobit velké problémy i jinak. Varianty tohoto genu totiž mají pod palcem i to, zda naše touha k alkoholu bude neukojitelná.     (Zdroj: OSEL.cz)

Chlast - slast .... to už věděl i veliký Jára Cimrman ... a když to říkal on, tak to asi je pravda ...


V roce 2010 bude představen nový typ skafandru, ve kterém se Američané vrátí na Měsíc. V současnosti používané skafandry již potřebám astronautů nevyhovují. Za vše hovoří jejich váha, s kyslíkovým zásobníkem na zádech váží 125 kilogramů. Ostatně, byly navrženy již v šedesátých letech minulého století pro projekt Apollo. Skafandry nové generace by měly být o polovinu lehčí. Ulehčí astronautův pohyb a zásobník kyslíku by se měl zmenšit. Nový kosmický oblek veřejnost spatří za tři roky, v roce 2014 se dočká prvního ostrého testu a v roce 2020 v něm americký astronaut vstopí na Měsíc. O tom, jak bude přesně vypadat, však NASA ještě nerozhodla.     (Zdroj: 21@století)


V některých hračkách prodávaných na českém trhu byly zjištěny nadlimitní hodnoty toxických ftalátů, jejichž použití ve výrobcích pro děti je zakázané. Potvrdily to chemické rozbory hraček a jejich obalů, které na žádost sdružení Arnika, Ekologického právního servisu (EPS) a Sdružení obrany spotřebitelů, provedl Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně (ITC). U třech z pěti testovaných výrobků bylo zjištěno vysoké množství ftalátů neboli esterů kyseliny ftalové (1).

“Z pěti testovaných vzorků (2) byla zaznamenána přítomnost esterů kyseliny ftalové ve třech (vzorky č. 1, 3 a 5) případech a to v rozmezí od 26,12% do 43,54% hmotnosti výrobku. V jednom případě šlo o směs DEHP a DINP – látek prokazatelně reprotoxických, které je od ledna zakázáno používat v hračkách pro děti. U dalších dvou výrobků byl zjištěn vysoký obsah vyšších esterů kyseliny ftalové, které se však nepodařilo blíže určit. U všech výrobků však existuje potenciální riziko, že děti, které s nimi přijdou do kontaktu, budou vystaveny zvýšené expozici nebezpečných látek,“ vysvětlila výsledky testů Ing. Mirka Jopková ze sdružení Arnika.     (podrobné informace s odkazy najdete na stránkách sdružení Arnika)


Někdo se na někoho usměje, ten mu odpoví pokývnutím .... Jak ale taková neverbální komunikace může vypadat očima vědy, to si přečtěte na stránkách časopisu Vesmír:

V rámci fenomenologicky orientované kognitivní vědy se vztahem k druhému zabývá dánský filosof Dan Zahavi, který mimo jiné zdůrazňuje, že přímé setkání s druhým je provázeno specifickým naladěním vědomí, zvaným empatie, přitom však naše schopnost se takto setkávat s druhým (včetně empatie) je podmíněna rozuměním své vlastní tělesnosti, viděné jakoby „zvenku“


Původ a vznik gízských pyramid je dodnes zahalen tajemstvím. Přestože nejsou k dispozici žádná fakta o jejich účelu, egyptologové nadále tvrdí, že pyramidy jsou hroby. Pyramidy „kdosi“ vybudoval na gízské plošině, která je dnes na předměstí Káhiry. Ve vnějších ani vnitřních komorách žádné z tří pyramid nebyly nikdy objeveny žádné nápisy nebo výjevy, které by opravňovaly nazývat je hrobkami faraónů. Ale archeologové nás přesto dále přesvědčují o svých „pravdách“, včetně domnělé doby jejich vzniku. Podle nich je vybudovali egyptští faraóni v 26. století př.n.l. Mám své důvody tomu nevěřit. Později si ukážeme, že pyramidy skutečně nejsou žádné hroby - je to pouze fantaskní či spíše toužebná představa egyptologů, kteří se starověké stavitele pyramid nesnaží pochopit a nemají k tomu ani potřebné znalosti. Nikde se ani nedozvíte čím jsou tři pyramidy v Gíze unikátní, jedinečné a doslova neopakovatelné. Ze všech doposud v Egyptě objevených, a je jich něco kolem 80, pouze gízské mají sklon stěn něco málo přes 50 stupňů! U všech ostatních staveb byl použit výhodnější sklon 43 – 45 stupňů. Je to sice malý rozdíl ve stupních, a přesto pro identifikaci jejich stavitelů naprosto zásadní.

Budete-li sypat volně na hromadu například písek nebo kamení, bude se postupně vytvářet homole ve tvaru pyramidy se sklonem stran asi 45 stupňů. Výška takového umělého kopce v podstatě není ničím omezena, nebortí se a poroste stále výš a výš.

Stejné pravidlo vymezené gravitačním zákonem platí i pro stavbu pyramid. Pokud se vám to vůbec podaří, pokuste se na sebe skládat opracované velké kameny bez malty. Budete-li úspěšní, můžete vybudovat kopii některé z pyramid, stupeň po stupni, metr po metru, výš a výš. Zvolíte-li úhel vnějších stěn 43 stupňů, stavba vám hezky poroste pod rukama. Pokud však zvolíte úhel přes 50 stupňů, tak jako u tří pyramid v Gíze, stavba se vám asi v polovině zhroutí. Sama od sebe. Pyramidu s tak nevýhodným stavebním úhlem nikdy nepostavíte! Věřte tomu.

A přesto takové pyramidy existují. Jsou jen tři, jsou středem pozornosti lidí z celého světa a stojí v Gíze.

Poznejme další unikátní fakt, nebo chcete-li, znovu objevme Gízu jako zeměpisný střed Země.       (Díle čtěte na Matrix-2001.cz)


Tohle se krátit také moc nedá ... tak si to raději přečteme ze stránek Greenpeace.cz celé:

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg řekl dnes rakouskému listu Der Standard, že Rakušané by měli být Čechům vděční za americký protiraketový radar. Podle ministra totiž zařízení ochrání Rakousko před případným útokem balistické rakety. Pan Schwarzenberg se však krutě mýlí: Žádná země na světě nemá a ani v budoucnu nebude mít důvod odpálit raketu na neutrální Rakousko. A v případě, že by to někdo přece jen udělal, protiraketový systém v Polsku a ČR by Rakušany neochránil, protože je k tomu technicky nezpůsobilý.

V argumentaci příznivců protiraketové základny se opakovaně objevuje Írán jako původce možné raketové hrozby. Tato země však nemá žádný zájem a ještě dlouhá léta jí budou chybět i technické prostředky k tomu, aby útočila na Evropu. Jisté naopak je - informoval o tom americký a izraelský tisk - že Spojené státy chytají na Írán vlastní útok. Několik ambasád v Teheránu již zpracovává evakuační plány, protože země, které zastupují, čekají americké nálety ještě před koncem roku 2007.

Američané chtějí údajně nálety zastavit kontroverzní íránský jaderný program a očekávají, že útok povede ke změně režimu. Většina analytiků však předpokládá, že útok by naopak posílil zastánce tvrdé linie v íránském vedení a ve svých důsledcích způsobil katastrofální nestabilitu na Středním Východě. Válka v oblasti, kde se nachází podstatná část světových zásob ropy a zemního plynu, by však každopádně vedla k extrémnímu růstu cen těchto surovin na světovém trhu a ohrozila by jejich dodávky do celého světa.

V takovém případě by celá Evropa - včetně Rakouska i České republiky - byla mnohem závislejší na ruských dodávkách energetických surovin než kdykoliv v minulosti. Taková situace by významně ohrozila schopnost Evropské unie vést samostatnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Evropa, která plánuje postupně reformovat svou energetiku a dopravu tak, aby zvýšila podíl obnovitelných zdrojů, teď ze všeho nejméně potřebuje uměle vyvolanou ropnou a plynovou krizi, která by prohloubila její závislost na Rusku.

České Greenpeace, které podporuje plány EU na snižování emisí skleníkových plynů a naopak zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetice a dopravě, se rozhodně nedomnívá, že by Rakousko mělo ČR děkovat za základnu. Ačkoliv aktivity, jako jsou opakované blokády hraničních přechodů kvůli Temelínu, nepokládáme za šťastné ani užitečné, považujeme Rakušany za dobré sousedy a chápeme jejich obavy z problémů, které by mohla způsobit příliš úzká vazba České republiky na velmi problematickou politiku Bushových Spojených států. Stejně tak chápeme obdobné obavy Německa a dalších členských států NATO a EU. Vlastní pochybnosti ohledně případného souhlasu s výstavbou radaru jsme ministru Schwarzenbergovi sdělili v odpovědi na jeho dopis, ve kterém nám zaslal neoficiální překlad americké žádosti o umístění protiraketového radaru.


Jedním z nejděsivějších poučení, jakého se mi dostalo, je to, že celkem vzato dospělí nevědí, co vlastně dělají. Jako dítě ve škole jsem si mylně myslel, že moji učitelé jsou neomylní, znají všechno, chrání je neviditelné silové pole dospělosti. I jako student jsem se mylně domníval, že lidé, kteří mají významné postavení, jsou "dospělejší" než já - že mají v hlavě nějaký duševní počítač, který je vede k správným rozhodnutím, i když s nimi vždycky nesouhlasím.

K pozdnímu prozření u mě došlo kolem pětadvaceti, na mejdanu, kde jsem mluvil s dívkou asi tak mého věku, která byla učitelkou, a přiznala se mi, že většinou učí žáky to, co se sama naučila z jejich učebnice pouze o týden dříve. Pokud se jí daří být před žáky o jednu kapitolu napřed, je to v pořádku, píše v deníku Guardian Charlie Booker a pokračuje:

Pak jsem potkal lékaře, ne o mnoho staršího, než jsem sám, který byl opilec a hlupák. Uvědomil jsem si, že jsem věkem dohnal "dospělé" a že jsou stejně neohrabaní jako já sám. Ale starší generace určitě věcem rozumí líp, myslel jsem si. Musejí, protože jinak by svět skončil v chaosu. Pak mi bylo třicet a uvědomil jsem si, že pořád ještě netuším, co se děje. Teď je mi třicet šest a vím, že pořád toho mnoho nevím. Nikdo toho mnoho neví. Všichni improvizují.  .... (Dále viz: Britské listy)


V mnoha válečných zónách, kde byly zabity stovky lidí v krátkém časovém rozpětí, zůstávají některé duše uvězněny v prostorové dimenzi, čekající až do doby, kdy budou vysvobozeny. Mnohé z nich zde uvízly, protože si jednoduše neuvědomují, že zemřeli – možná zde nebyl dostatek průvodců, kteří by je převedli na druhou stranu, nebo jejich skon byl tak náhlý, že nebyli připraveni pro přechod a tím se stali zajatci meziprostoru.

Tyto duše mnohdy pokračují v boji na astrální úrovni ( čtvrté dimenze ), je to dokonalý duplikát bitvy pozemské, přestože válka již dávno pominula. Nejspíš si neuvědomují, že zemřeli a pokračují v boji proti ostatním, stejně uvězněným duším. Tohle by mohlo částečně vysvětlit některé podivné události na Zemi, jako pohyby keřů, nevysvětlitelné hlasy apod. Zvuky podobné řinčení mečů jsou častým popsaným fenoménem na daných místech.       (Zdroj: Záhady a mystéria)


28. 03. 2007    Osmadvacátého března 1592 se narodil Jan Amos Komenský, známý český pedagog a filozof; na jeho počest je tento den slaven jako Den učitelů.

Tohoto dne se také narodili - Jaromír Vejvoda, hudební skladatel a kapelník, autor polky Škoda lásky (1902), Bohumil Hrabal, český prozaik (1916) a  Zdeněk Svěrák, český dramatik a jeden z duchovních otců Járy Cimrmana (1936).

Osmadvacátý březen je spjat s letopočtem 1979, kdy došlo k havárii v jaderné elektrárně Three Mile Island, při které se částečně roztavil reaktor jaderné elektrárny TMI-2. Naštěstí  jediným zdravotním následkem byl psychický šok umocněný nezodpovědnou prací hromadných sdělovacích prostředků. Předpokládá se, že do atmosféry uniklo prostřednictvím radioaktivního plynu zhruba 2,5 miliónu curie.

Zřejmě málokdo ví, že k téměř tak vážné nehodě došlo i u nás, v experimentální elektrárně A-1 v Jaslovských Bohunicích, kdy při výměně paliva došlo 22.února 1977 k úniku radiace do prostoru elektrárny. V důsledku této nehody byla A-1 odstavena a v současnosti je v likvidaci. Většina obyvatel v bývalém Československu se o nehodě nikdy nedozvěděla a skutečný rozsah nehody byl utajován. Ani v současné době prakticky neexistují veřejně dostupné detailní informace o příčinách, průběhu a důsledcích této havárie.


Do počátku třicátých let minulého století bylo složení vesmíru velmi jednoduché: plyn, prach, sem tam nějaká hvězda a když jich bylo trochu víc, tak z toho vznikaly galaxie. Pak ale přišel Fritz Zwicky s objevem, že v kupách galaxií musí být hmoty mnohem více, aby se udržely pohromadě. Jednotlivé galaxie se v nich pohybovaly mnohem rychleji, než by měly, kdyby zde byla jen hmota, kterou můžeme vidět. Skoro třicet let ho nikdo nebral moc vážně, zejména také díky nedostatečným pozorovacím metodám, ale od šedesátých let, kdy bylo totéž zjištěno v naší Galaxii, se kousky mozaiky začaly skládat k sobě. Dnes víme, že vesmír, ve kterém žijeme, tvoří z velké většiny látka, kterou se zatím daří pozorovat jen nepřímo, díky vlivům na viditelnou svítící složku tvořenou zejména hvězdnými soustavami. Viditelná hmota tvoří jen 4 % gravitačního působení vesmíru a z toho jen asi čtvrtina přímo svítí. Dalších 23 % tvoří již zmíněná "temná hmota". A nakonec téměř celé tři čtvrtiny veškerého gravitačního vlivu, který je odpovědný za rozpínání vesmíru, je vlastností vesmíru jako celku a je označováno jako "temná energie".

Jde vám z toho hlava kolem...? Dále čtěte na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze


Ze stránek Zvědavce:

Čtenář Zvědavce Jan Bartoň poslal fotku, jak se na domu na Loretánském náměstí č. 3/109 na Hradčanech, přímo naproti Černínskému paláci, kde sídlí české ministerstvo zahraničí, vypíná kýčovitý transparent podporující americké rakety v ČR. Česká média o této provokaci neinformují. Proč?

„Všiml jsem si toho a poslal to do několika médii“, píše Jan Bartoň, „ale žádná odpověď. Jsem podnikatel a vím, jak přísně se památkáři stavějí k jakékoli reklamě umístěné na fasádě památkově chráněných baráků. Tady si někdo dá na půl fasády u Pražského hradu ceduli a nikomu to nevadí.“

Tato skutečnost mne zaujala. Nejde tu o svobodu projevit politický názor. Pan Kudláček z Annonce, který nemovitost vlastní a svůj obdiv a podporu USA projevuje již dlouhou dobu, má určitě právo projevit svou podporu komukoliv. Vlastní navíc celostátní deník, kde své názory propaguje dlouhodobě.

Jenže problémem je, že někteří jsou si tak nějak rovnější. Zatímco iniciativě Ne základnám Magistrát před časem zcela zakázal pochod Prahou na zcela legitimní demonstraci (organizátoři se svého základního práva demonstrovat a vyjádřit svůj názor domohli až před soudem), pan Kudláček může zcela klidně vyvěšovat na památkově chráněné budově na Hradčanech transparenty propagující americké rakety a své webové stránky. Orgány památkové péče Prahy 1 to ponechává klidným, stejně tak Magistrát.


České domácnosti budou platit za vodu stále víc. Podle předsedy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oty Melchera vzrostou ceny vodného a stočného v příštích letech zhruba o dvě až tři procenta nad míru inflace. Ta za celý rok 2006 stouplana 2,5 procenta. Letos voda z vodovodů v průměru podražila o šest až sedm procent na 50 až 51 korun za metr krychlový.

PRAHA - Zdražování Melcher vysvětlil nutnými investicemi do čištění odpadních vod podle požadavků EU, výdaji na obnovu a údržbu mnohdy zastaralé infrastruktury a vzestupem nákladů vodárenských firem.

Melcher tvrdí, že Češi za vodu platí stále výrazně méně než lidé v západní Evropě. Tamní, zhruba dvojnásobné úrovni se cena v tuzemsku bude postupně přibližovat, soudí Melcher. Asi 80 procent nákladů tuzemských vodáren se již pohybuje na hladině západní Evropy, dodal.     (Zdroj: EnviWeb)

Ta tohle jednoho dokáže vytočit .... argumenty "dojit lidi stejně jako to dělají v západní Evropě" .... když lidi za výdělkem od nás utíkají na západ ... ach jo ... A dopadne to tak, jako s plynem a elektřinou ... lidičkové budou šetřit a o to více nám to "tam nahoře" osolí, aby si nahrabávali pořád víc a víc ...


Co je to kletba - prokletí? Je to výron nenávistného přání. Má za cíl ublížit jinému člověku. Jeho nábojovou silou je nejenom myšlenka, ale i emotivní efekt, vysílající do prostoru destruktivní impuls. Ten přes podvědomí a vědomí zasáhnutého začne postupně plnit svou rozleptávající funkci. Jsou známé případy, že nejednou k dosáhnutí vytčeného výsledku stačí „střela“ do vědomí. U slabých jedinců stačí ohrožení vědomí ke zhoršení celkového psychického i zdravotního stavu. U mentálně a mravně silnějších jedinců musí magický útok projít přes astrální pole a až potom začne působit. Vždy však narazí na obranné mechanismy organizované vůlí a rozumem. Až po jejich překonání se může projevit působení zlé energie.

Hodně lidí si mi stěžovalo na zlý osud, pracovní a společenské neúspěchy a komplikované partnerské vztahy či citové vazby. Skoro všechny události okolo sebe viděli v černých barvách, nevěřili si a litovali se. Nejeden z nich podlehl závisti, či nenávisti. Považoval druhé lidi za šťastnější, i když byl přesvědčen, že v ničem nad ním nevynikají. Když jsem pátral po příčinách jejich pesimismu, bolestnických pocitech, zjistil jsem, že se nacházejí pod dlouho trvajícím negativním mentálním vlivem. Jeho zdroje byly dva. Ten menší a méně důležitý pramenil z nějaké formy „uřknutí“, které vždy oslabovalo vitalitu postiženého tím, že mu odebíralo sílu, optimismus i tvořivou vůli. Jednalo se nejvíce o záměrné působení cizího člověka, který chtěl vědomě škodit. Nejednou přicházel pod maskou přítele, ale těm, které navštěvoval, kradl energii a odčerpával životní sílu. Zároveň je infikoval pesimizmem a odevzdaností se vůli osudu.      (Zdroj: Záhady.cz)


Soutěž pro všechny příznivce druidského umění .... DRUIDSKÁ MANDALA. Autor mandaly, která zvítězí dostane cenu - roční předplatné občasníku TVÁŘ DRUIDA (8 čísel). Tento občasník je součástí kurzů OBOD a nestudent k němu za normálních okolností nemá přístup. Pokud však v soutěži zvítězí nestudent, udělám výjimku a umožním mu nahlédnout do kuchyně budoucích druidů.

Kruhový obrázek - mandala - vyjadřuje tvořivost duše a symbolizuje vnitřní cestu, která má podle druidského učení tvar kruhu nebo spirály. Mandala je oslavou kruhu a poučuje nás o pomíjivosti hmotného světa. Její kreslení, nebo práce s mandalou na vnitřní úrovni působí léčivě na duši a následně i na tělo. Možná namítnete, že staří Keltové nekreslili mandaly - ale co staré kruhové a uzlovité obrazy vytesané do kamene, nebo vyřezané do dřeva? Máme štěstí, že naše umění nemusí být tak pracné…

DRUIDSKÁ MANDALA je soutěží o nejlepší mandalu v černobílém provedení. Jak jste si možná všimli, nedala jsem naší kreslířské soutěži název "obrázky s přírodní nebo keltskou tématikou", ale Druidská mandala. Tím soutěž získala duchovní záměr a pro ty, kteří jsou na duchovní cestě se může stát součástí jejich cesty a odrazem její vnitřní tvořivosti.

Pokud se soutěž setká s úspěchem, můžeme v ní v dalších letech pokračovat a zařadit i mandaly barevné.

Bližší informace najdete na stránkách korespondenčního kursu OBOD


Představte si, že se tajně domluvím s některým členem vaší rodiny, že si zadarmo nebo za příslib jakýchsi vágních drobných výhod (například že vás ve dveřích svého bytu v případě vaší návštěvy u mě MOŽNÁ neprošacuji) pronajmu na neurčitou dobu část pokoje ve vašem domě. Nebo třeba skříň v bytě. Současně s požadavkem na pronájem doručím dotyčnému i návrh kladné odpovědi, aby to bylo právně legální. Tu skříň / část pokoje budu používat k aktivitě, která může vážně ohrozit vaši rodinu. Například v ní budu skladovat drogy nebo výbušniny. Dotyčný člen souhlasí, aniž by to prodiskutoval se zbytkem rodiny. Kouzelné je na tom to, že dotyčný vůbec nemá k takovému rozhodnutí mandát. Prostě o tom nemůže rozhodnout sám. Když se věc prolákne a vyjde najevo, dotyčný člen nejen, že se neomluví, nejen že odmítne se s ostatními o problému bavit, nejen, že pokračuje v jednání se mnou, jakoby se nechumelilo, ale kupodivu někteří další členové rodiny, kteří by měli dbát o bezpečí a dobro rodiny (=tisk), se tváří, jakoby se nic vážného nestalo, dokonce to jednání dále podporují. Jak by se vám to líbilo?

Přesně v podobné situaci je naše země. Americká strana už několik roků tajně jedná s českými politiky o umístění vojenského radaru na našem území. Jde o zásadní věc vážně ohrožující v lehčím případě bezpečnost, v horším případě bytí a nebytí celé naší země.

Věc je natolik zásadní, že hrstka sebestředných mameluků zvaných zvoleni zástupci nemá právo rozhodnout sama (v systému, který nám maže pojem demokracie na každém rohu kolem huby). Nebo přesněji, právo má, ale nedostala k tomu mandát. Nebyla za tím účelem zvolena. Když se volilo, programy jejich politických stran neobsahovaly ani zmínku o tom, jak se k americkému požadavku jejich mateřská strana postaví. Navzdory tomu, že v době, kdy se tyto programy připravovaly, už byla jednání s americkou stranou v plném proudu a všichni zainteresováni o tom pochopitelně věděli.

Politikové se dlouho snažili celou věc tutlat. Když už to dále tutlat nešlo, pokoušeli se věc bagatelizovat, později lhát.       (Jak? - Čtěte na Matrix-2001.cz)


Pro milovníky toho, co bohužel zaniklo ač to mohlo existovat dodnes a zvláště pak mašinek, jsem našel zajímavý článek o jedné dnes již neexistující železnici.

V okolí Plzně lidé často procházejí kolem pozůstatků památek, jejichž slávu dávno odvál čas. Jednou z nich je bývalá pionýrská železnice. V letech 1959 až 1976 spojovala zastávku trolejbusu - dnes tramvaje - Pod Záhorskem se zoologickou zahradou a areálem plzeňského výstaviště. Pro malé plzeňany patřila jízda "pionýrkou" do zoo k oblíbené součásti rodinného výletu. Stejně tak na své dopravácké počátky s pionýrkou vzpomíná dodnes s láskou nejeden železničář. Někteří dnes namítají, že pionýrka byla ideologickou propagandou komunistického režimu. Ve světle tehdejší doby tomu tak nějaký čas skutečně bylo, ovšem tento prvek rychle vyprchal a "pionýrka" byla především originálním dopravním prostředkem. Z dnešního pohledu vlastně také dobrým preventivním programem předcházení kriminality mládeže.       (Zdroj: Společnost pro veřejnou dopravu)

Zvláště tu poslední větu by bylo dobré podtrhnout ... když vidím tu bezmoc státních orgánů - například u nás v Brandýse na trati od Neratovic byl u vjezdového návěstidla již třikrát vztyčen plastový stojan s telefonem pro případ poruchy signalizace ... za pár dnů ho feťáci, co tam na násep chodí hulit marjánku, vždycky rozkopou na kusy. Dříve ty stojany byly ze železa (znáte to - s tím černým písmenem "T") - a vydržely léta.


Plánuje se ambiciózní projekt na stavbu nového Stonehenge tak, jak mohlo vypadat před 4 tisíci lety

Na místě původní megalitické stavby dnes nacházíme jen zbytky tří kamenných kruhů, ale těžařská firma Preseli Bluestone chce vztyčit znovu od začátku všech někdejších sedm. Kruhy by mohly být hotovy do r. 2009. Jejich nová lokalita bude přístupná návštěvníkům. O přesném místě ještě není rozhodnuto, ale v úvahu přichází mimo jiné Cotswold Water Park, spojující anglická hrabství Wiltshire and Gloucestershire.       (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Platíme zrovna ty nešťastné daně ... a jak fungují organizace z nich státem dotované? Psala mi kamarádka z Českých Budějovic ....

...úplně mě to odrovnalo.....ucpala se nám tady na dvoře podniku část kanalizace ....takže od včerejšího odpoledne sháním firmu (tedy před chvilkou naštěstí přijeli), která by to vyčistila....to víš, je nás tu 30 lidiček.....Připadala jsem si jak u ,,blbečků na kopečku". Velká firma pro Č.B.- VAK mi řekli,že mají jen jednoho člověka a tuhle práci musejí dělat ve dvou - když jsem jim nabídla našeho údržbáře, tak se opět vymluvili,že ten jeden je někde na Hluboké.... No a druhá firma; 1.vodárenská mi milostivě sdělila, že nespadáme do jejich rajonu, že patříme na VAK.To, že nám to teče po dvoře, nikoho nezajímá... Alespoň mi dali číslo na soukromou firmu tady u Č.B. - ti se divili, v čem je problém, proč jsem jim nezavolala hned - a přijeli do půl hodiny.... Kdyby o nich jeden věděl hned od začátku,nemusela bych být psychicky zdeptaná jako teď...


27. 03. 2007    Mezinárodní den divadla byl zaveden z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) v roce 1961 u příležitosti výročí otevření pařížského Divadla národů v roce 1957; slaví se od roku 1962 v roce 1961. Každoročně se v divadlech po celém světě čte mezinárodní poselství, jehož autory jsou významní dramatici a spisovatelé; v roce 1994 to byl i náš Václav Havel.

Sedmadvacátého března 1863 se narodil Sir Frederick Henry Royce, britský průkopník automobilismu. Jistě je vám jeho jméno povědomé - a skutečně, spolu s Charlesem Rollsem se jedná o zakladatele automobilky Rolls-Royce. Společnost Rolls-Royce Ltd vznikla v roce 1906; první vůz pod jménem Rolls-Royce byl však vyroben již v prosinci 1904.


Na českých stránkách Greenpeace se píše:

Znova jsme napsali Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Před časem jsme je vyzvali ke zveřejnění plného textu americké nóty požadující poskytnutí území pro radiolokační základnu Národního protiraketového systému USA. Odpověď však zatím nepřišla. Podle zpráv z Poslanecké sněmovny ČR může být česká odpověď na americkou nótu odeslána již koncem března. Přijetí základny by znamenalo stejně významné rozhodnutí jako vstup do EU a NATO - avšak učiněné bez naší účasti i bez dohody s oběma organizacemi.

Pokud u nás základna bude stát, rozhodne to také o naší zahraničněpolitické orientaci na dlouhá léta dopředu. Staneme se výhradním spojencem ve světě nepopulární administrativy George Bushe a vzdálíme se evropským zemím, které leží v našem bezprostředním sousedství a řeší otázky ochrany přírody podstatně racionálněji než USA. Bezpečnostní otázka, kterou Evropa považuje za přednostní - ochrana klimatu - bude do značné míry potlačena nutností chránit radar a naléhavě řešit spory s Ruskem. Názor občanů, našich partnerů v EU a NATO (a v přiměřené míře také Ruska - tím se však nenecháme vydírat) na tak důležitou otázku by tedy neměl být jednoduše obětován exkluzívním vztahům s USA, které prosazují někteří zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí.


Oficiální zákaz podávání léku Tamiflu platí pro mladistvé. Zákaz byl vydán poté, co se u teenagerů léčených na chřipku začaly vyskytovat pokusy o sebevraždu.

Zvětšit obrázek John Treanor, Rochester Univ. Med. Cener: „Záznamy z ověřování léku Tamiflu ovlivnění psychiky u pacientů nenaznačují“.

Tamiflu patří do skupiny léků, které se nazývají "inhibitory neuraminidázy". Tyto léky brání viru chřipky v jeho rozšíření uvnitř těla a tak pomáhají zmírnit symptomy, které jsou přímým následkem virové infekce nebo jim předejít.

První vážnější upozornění na problémy s Tamiflu se na veřejnost dostaly letos v lednu. Tehdy Americký úřad pro kontrolu léčiv Food and Drug Administration (FDA) upozornil na neobvyklé psychické problémy u osob, které dostávaly Tamiflu. Zdá se, že Tamiflu má dopad na lidskou psychiku a že ovlivňuje lidské chování.    (Zdroj: OSEL.cz)


Skutečnost, že za výkyvy nálad v pubertě můžou hormony, je všeobecně známa. Vědci z Newyorské státní univerzity však nyní přišli na to, jaký konkrétní hormon je za nevyrovnanost pubescentů zodpovědný. Jde překvapivě o látku zvanou THP, která za normálních okolností uklidňuje, jenže v pubertě působí přesně opačně. Američtí vědci uvedli v odborném časopise Nature Neuroscience, že díky jejich zjištění by bylo možné tomuto jevu například za pomoci genetiky zabránit. Hormon THP se obvykle objevuje v reakci na stres. Působí v těch částech mozku, které uklidňují mozkovou aktivitu, a u dospělých a dětí před pubertou pomáhá vyrovnat se s úzkostlivými stavy. U dospívajících ale stres naopak zvyšuje. To je údajně dáno tím, že tento hormon působí na specifický receptor, jenž je nejvíce přítomen v té části mozku, která během puberty reguluje emoce. Vedoucí studie Sheryl Smithová řekla, že její tým dokáže zmiňovaný receptor geneticky pozměnit a zabránit tak této poněkud nepříjemné stránce dospívání. Bylo by podle ní možné také zablokovat účinky hormonu THP.     (Zdroj: Zdravcentra.cz)

No ... už mám sice děti odrostlé ... ale raději budu znovu snášet pubertální výlevy než mít doma přiblble se usmívajícícho GM-debila


Prezident Václav Klaus odpověděl americkému Kongresu na několik otázek týkajících se řešení problému globálních klimatických změn. Václav Klaus v první řadě zpochybnil myšlenku, že lidská činnost výrazným způsobem ovlivňuje planetární klima. Je "přesvědčen o tom, že vědecká debata na toto téma dosud nebyla dostatečně hluboká a seriózní, a že proto neposkytla zákonodárcům nesporný základ pro jejich rozhodování".

Všechny zastánce teorie klimatických změn označil za nebezpečné "environmentalisty", jakési náboženské fanatiky. Environmentalisté prý naprosto "opomíjejí skutečnost, že příroda a společnost jsou v procesu neustálých změn... Popírají skutečnost, že se klima výrazně měnilo po celou dobu existence naší planety... i v historii, která je známá a zdokumentovaná. Jejich úvahy jsou založené na historicky krátkých a neúplných pozorováních a na datech, která nemohou ospravedlnit katastrofické závěry. Opomíjejí komplexitu faktorů, které určují vývoj klimatu, a obviňují současné lidstvo a celou industriální civilizaci, že jsou těmi rozhodujícími faktory, které mohou za klimatické změny".

Václav Klaus dále odmítá jakékoli pokusy o regulaci produkce skleníkových plynů. Prý je beznadějné bojovat proti globálnímu oteplování a měli bychom se raději připravit na jeho důsledky. Jakékoli pokusy o regulaci budou drahé a samozřejmě způsobí potíže ekonomice. Václav Klaus varuje před zeleným náboženstvím a veškeré regulační snahy přirovnává ke snahám komunistických plánovačů. Pro životní prostředí je nejlepší tržní samoregulace.     (Zdroj: EnviWeb)

Při vší úctě ... právě kvůli té poslední větě jsem tohle sem dal .... Souhlasit s fanatizmem globálního oteplování za každou cenu se mi zdá přehnané ... ale tržní samoregulace a její vliv na podnebí ... no o tom by se asi dalo diskutovat ...


... Atmosféra Pluta je čtvrtou známou planetární atmosférou ve Sluneční soustavě, ve které dominuje molekulární dusík. K dalším patří atmosféra Titanu – největšího měsíce planety Saturn, atmosféra Tritonu – největšího měsíce planety Neptun a atmosféra Země. Podobně jako u „dvojčete“ Pluta – u měsíce Triton – je atmosféra Pluta tak řídká, že atmosférický tlak na povrchu tělesa dosahuje pouze 3 až 100 mikrobarů, tj. přibližně 3 až 100 milióntin atmosférického tlaku při povrchu Země. Teplota na Plutu je extrémně nízká a pohybuje se v rozmezí -220 až -240 °C. Stav atmosféry je ovlivňován její interakcí s ledem na povrchu Pluta, především se zmrzlým dusíkem.      (Zdroj: AstroVM)


Jazykový koutek ze stránek Řev přírody ... slovo ČAU ....

Jistě si říkáte, co je na slovu čau tak zajímavého? Každý přece ví, že tento pozdrav pochází z italštiny, přesněji z italského ciao (vyslov čáo). Ano, ale přece jenom... Ono ciao totiž vzniklo z benátského ciau, které v místním dialektu odpovídá italskému schiavo otrok, služebník. K nám přišlo přes Vídeň, kam tento pozdrav v první polovině 19. století přinesli vojáci sloužící v severoitalské části monarchie. Odpovídá našemu "(uctivý) služebník". Podobný význam má i další dosud používaný pozdrav servus (z latinského servus sluha, otrok). Jiný pozdrav čus, který se u nás používá jak na rozloučenou tak i na přivítanou vznikl ze slova Tschüss, což je pozdrav na rozloučenou severoněmeckého původu, kde se také vyskytuje starší forma Atschüss, podobná s holandským Atjüs, což pak pochází ze španělského adios sbohem. Španělský původ slova vychází nejspíš z krátké ale kulturně i politicky významné vlády Španělů v Nizozemí*.


O významu Slunce v životě Keltů se můžete dočíst na stránkách Boiohaemum.cz:

... Se sluncem je spojována eponymní irská bohyně Éria (zlatý pohár používaný při inauguraci pohanských králů ztotožňují někteří badatelé právě se sluncem). A jiný z irských bohů - Lug je spojován s zářivým světlem, což může na uctívání slunce také poukazovat. K našemu zkoumání mají co říct i keltské svátky. Beltain, Lugnasad i Samain byly spojeny se slunečními cykly. Je také všeobecně známo, že křesťanská tradice čerpala z pohanských zvyků a obyčejů. Zajímavý je třeba svatojánský svátek, jehož součástí bylo kutálení hořícího kola. Pokud cestou do řeky nezhaslo, nadcházela dobrá úroda (hlavně vína). Keltové vnímali oheň jako pozemskou obdobu slunce. Dokázal léčit, očišťovat i ničit, stejně jako jeho nebeská předloha. Možná že i zde narážíme na pozůstatek nějakého „slunečního svátku“. ...


Magické zákony, které by měl dodržovat každý, ať už magii provádí, či nikoli. Vše se Ti 3x vrátí, dobré i zlé ( 3x neznamená počet, ale síla vracejícího se projevu ). Každý má svou...

O magických zákonech se dočtete na stránkách Záhady a mystéria ... podívejte se tam. Ale jeden ze zákonů bych snad uvést mohl rovnou:

Nečaruj za peníze - magická moc je dar a proto ho můžeš zase jen darovat.


Indigové děti (ID) - pro mnohé z nás dosud nejméně jedno záhadné slovo. Náhodná sonda do vědomí malé skupiny lidí odhaluje, že mystérium Indigových dětí je dosud mystériem v pravém smyslu slova...

"Indigové děti??? Jooo, to jsou nějací mimozemšťané, néé???"... "Ano, ano, taková ta neposlušná, problematická děcka, rodiče s nimi mají kříž..."... "Indigo - co? Co je to indigo???"...

Neúplná je zejména představa o ID v tom, že se jedná pouze o lidi v dětském věku, kteří pak údajně vyspějí v "normálního" člověka a neví se, že i na ty již dospělé se vztahuje shodná klasifikace. I z toho důvodu mnozí (například v reakcích na článek na http://rodina-deti.doktorka.cz/indigove-deti/) klasifikují ID jako nevychovatelné, drzé a vzpurné spratky. Ani zmínka v těchto negativních hodnoceních o opačných kvalitách - jejich samostatnosti v rozhodování, myšlení, ale i nezávislosti na názorech a konání okolí.      (Dále viz Gnosis9.net)


26. 03. 2007    Šestadvacátého března roku 1698 se narodil Prokop Diviš, český přírodovědec a vynálezce bleskosvodu. Svůj vědecký život zasvětil především elektřině. Známý je hlavně jeho vynález bleskosvodu. Diviš studoval vliv elektřiny na rostliny. Elektřina mu posloužila i při léčení nemocných. V roce 1753 Prokop Diviš sestrojil elektrický strunný nástroj “Denis d'or” (Zlatý Diviš), který byl napájen proudem z leidenských lahví. Nástroj měl 14 klaviatur. Přístroj dokázal napodobit mnoho nástrojů a prý také lidský hlas; bohužel se ztratil neznámo kam.


Vědcům, kteří zpochybňují, že globální oteplování způsobuje člověk, bylo vyhrožováno smrtí a jsou ostrakizováni vědeckou komunitou, napsal britský konzervativní týdeník Sunday Telegraph.

Argumentují, že debaty o globálním oteplování se zmocnila mocná aliance politiků, vědců a ekologů, kteří potlačili veškeré zpochybňování skutečného dopadu emisí uhlíku na životní prostředí.

Timothy Ball, bývalý profesor klimatologie na univerzitě ve Winnipegu v Kanadě už obdržel pět výhrůžek, že bude zavražděn, protože vyjádřil názor, že člověk neovlivňuje podnebné změny.

Západní instituce napumpovaly miliardy dolarů do kariér a ústavů a cítí se nyní ohroženy," stěžoval si profesor.

"Mohu snést, když mě nazývají skeptikem, protože všichni vědci by měli být skeptiky, ale oni nám začali říkat popírači, se všemi konotacemi popíračů holocaustu. To je obscénní. Je to opravdu hnusné a osobní."

Minulý týden vystoupil profesor Ball v pořadu Velký švindl globálního oteplování v britské televizi Channel Four, v němž několik vědců tvrdilo, že se teorie globálního oteplování, způsobovaného člověkem, stala "náboženstvím" a že jsou alternativní vysvětlení ignorována.        (Zdroj: Britské listy)


V Neurathu, na dohled od katedrály v Kolíně nad Rýnem, nyní uskutečňuje největší investiční projekt v Německu a zároveň jednu z největších energetických staveb v Evropě.

Jsou to dokonce dvojčata, dva hnědouhelné elektrárenské bloky za 2,2 miliardy eur. Monumentální tu je téměř všechno. Například 170 metrů vysoká chladicí věž o průměru základny 120 metrů (jedna už stojí). Každý ze dvou bloků bude mít instalovaný výkon 1100 MW, což je víc, než má český jaderný Temelín. Účinnost elektrárny přesáhne 43 procent. Pro srovnání: současné elektrárny se dostanou na 30-35 %. Zvýšit ji je možné mj. tím, že lopatky turbín roztočí tzv. přehřátá pára o vysoké teplotě a tlaku (tomu je třeba přizpůsobit všechny materiály).

RWE SE NECHCE VZDÁT hnědého uhlí, zejména pokud musí počítat s trvalým útlumem jaderných elektráren, ale zároveň trvale snižovat emise skleníkových plynů. Celkové investice do výstavby a obnovy elektráren a do jejich nových technologií přijdou společnost do roku 2020 na 25 miliard eur.

Čisté uhlí je sice skoro protimluv, přesto se již cesta k němu zcela konkrétně rýsuje. První etapou je přeměna dosavadních uhelných elektráren na rekonstruované či nové, s vyšší účinností a se sníženými emisemi skleníkových plynů. Nejvyšší současně dosahovaná účinnost se pohybuje kolem zmíněných 43 procent (zdaleka to však není v elektroenergetice pravidlem), v další etapě mají výsledky výzkumu a vývoje dovést projektanty a investory až ke zvýšení nad 50 %.

Již v současné době jsou v provozu a dále se technologicky zdokonalují zařízení, založená na zplynování uhlí. Vzniklý energetický plyn se pak používá jako zdroj při výrobě elektřiny, případně tepla. Z plynu je možno CO2 eliminovat a posléze uskladnit a odložit tak vliv těchto emisí na zemské klima do daleké budoucnosti.      (Zdroj: EnviWeb)

Jde mi o tu poslední větu ... není to svinstvo, odkazovat naše svinstvo pravnoučatům? A pokud bude někdo kouřit v posteli a foukat kouř pod peřinu, zřejmě nakonec jednou vyhoří celý dům ...


Emise oxidu uhličitého v České republice spadající pod regulaci Evropské unie se loni proti předešlému roku příliš nezměnily. Řekl to dnes agentuře Reuters Jaroslav Suchý z ministerstva životního prostředí. Evropská komise v pondělí rozhodne o českém přídělu emisních povolenek na léta 2008 až 2012.

České firmy dostaly na léta 2005-2007 povolenky na emise 97,6 milionu tun CO2 ročně. V roce 2005 vypustily 82 milionů tun, což přispělo k celkovému přebytku na evropském trhu povolenek a vedlo k totálnímu kolapsu cen.

Loni byly emise českých podniků podobné, řekl Suchý, "Nebyly zde žádné dramatické změny, nedošlo k významnému růstu ani poklesu emisí," uvedl. Přesné údaje však odmítl poskytnout s tím, že je zveřejní až Evropská komise.

Emisní povolenky se týkají především průmyslových podniků a elektráren, nikoli například dopravy. Elektrárenský podnik ČEZ, který je největším českým emitentem CO2, loni vyprodukoval o 1,3 procenta tohoto plynu více než v roce 2995. To bylo menší zvýšení než růst celkové produkce elektřiny.       (Zdroj: EkoList.cz)

Wáááuuu ... v roce 2995 .... dooost dobrá extrapolace .... A což ty emisní odpustky doplnit modltbičkou ... Andělíčku emisníčku, opatruj mi mou kasičku ...


Vodík považují odborníci za jeden z energetických zdrojů budoucnosti. K jeho uchovávání a transportu se v současnosti používají různé typy zásobníků. Ty však dokážou pojmout jen takové množství vodíku, které odpovídá 5 až 6 % hmotnosti zásobníku, což je pro komerční aplikace zcela nedostatečné. S rozvojem nanotechnologií se objevily různé nanostruktury, které dokážou absorbovat různé druhy plynů. ... Ukázalo se, že pro uchovávání vodíku jsou uhlíkové struktury podobné fulerenům vhodnější než samotné fulereny. Rozdíl je dán otevřeným vnitřním povrchem uhlíkových struktur, který zvyšuje možnosti absorpce. Při teplotě 60 kelvinů (-213,15 stupňů Celsia) a tlaku 10 MPa dosahovalo množství vodíku absorbovaného na tyto struktury 13,6 %. Podle autorů experimentu se proto jedná o slibnou technologii uchovávání plynů.      (Zdroj: Čeký rozhlas - Věda a technika)

Problém je také ve "velikosti" molekul vodíku ... jsou tak malé, že doslova prokličkují mezi molekulami stěny nádrže a ... frnk ! Vzpomínáte si na balónky, když se ještě dáááávno plnily vodíkem? Do rána byly poloviční ... hélium je lepší a když ho nafouknete "per huba", vydrží vám hodně dlouho.


Je vyhlášena soutěž o Strom roku ... viz včera - náhodně jsem na stránkách Památné stromy v okrese Jeseník narazil na specifikaci památného stromu; víte co to vlastně je?

Stromy, jejich skupiny a stromořadí, které jsou mimořádné svým stářím, vzrůstem, druhem nebo historickou událostí, lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Postup při vyhlašování a vymezování jejich ochranného pásma se řídí ustanovením § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ...

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je možné provádět jen se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

Nedodržení těchto ustanovení je posuzováno u fyzických osob jako přestupek podle § 87 odst. 1 písm. f) a nebo odst. 3 písm. a) zákona, u právnických osob jako protiprávní jednání podle § 88 odst. 1 písm. b) nebo f) zákona s možností uložení příslušného finančního postihu.

Výjimku z ochrany nebo zákazů může povolit orgán ochrany přírody pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody (§ 56 zákona).


Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě.Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě. Co znamená výraz "indigové děti"? Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.

Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.     (Tyto řádky jsou ze stránek Doktorka.cz, ale pokud by vás problematika zaujala, hledejte heslo indigové děti na Internetu)


Kouření škodí zdraví – tento slogan hlásá každá krabička cigaret. Málokdo z kuřáků však toto tvrzení bere vážně. Vědci nedávno podali další důkaz, přišli na to, že kouření zvyšuje riziko onemocnění tuberkulózou.

Analýza 24 vědeckých studií prokázala, že kuřáci mají o 73 % větší šanci onemocnět touto infekční chorobou, a ti z nich, kteří se TBC již nakazili, mají o 50 % vyšší pravděpodobnost, že u nich propukne aktivní forma nemoci. Z toho všeho vyplývá, že kuřáci mají 2,5krát větší pravděpodobnost získání aktivní podoby tuberkulózy.      (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)

Proč se to na krabičky cigaret vlastně nepíše celé .... Kouření škodí zdraví, ale prospívá státnímu rozpočtu?


Ministři životního prostředí a dopravy požádali Ředitelství silnic a dálnic, hejtmany a ředitele krajských úřadů, aby zastavili případné kácení silničních stromořadí na silnicích prvních tříd a v krajích. Navrhli také vytvoření společné pracovní skupiny, která se pokusí o dohodu o postupu při správě silniční vegetace. Ministerstva připraví analýzu problému a jeho jednoznačné a srozumitelné právní řešení. Podle expertů ministerstva životního prostředí totiž někteří správci komunikací překračují rozsah zvláštního oprávnění daného zákony.

Lidé, kteří se o kácení stromů podél silnic dozvědí, by měli kontaktovat Českou inspekci životního prostředí. Ta má kompetenci jednotlivé případy posoudit. Kontaktní telefonní číslo pro tyto případy je 731 405 072. ČIŽP zaznamenala v posledních měsících už několik desítek podobných případů.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Největší světová papírenská společnost Stora Enso a jeden z největších výrobců celulózy Botnia byli dnes obviněni, že ničí rozsáhlé části posledního evropského pralesa. Vyrábějí z něj papír, na němž vycházejí některé známé časopisy, kopírovací papír a obaly pro spotřební zboží. Aktivisté Greenpeace z celé Evropy zahájili ráno protest u papírenského provozu v severofinském městě Kemi.

V Kemi se nachází celulózka firmy Botnia a papírna firmy Stora Enso. Čtyřicet protestujících rozvinulo transparent s nápisem "Zastavte ničení pralesa" a zablokovalo hlavní vchody obou průmyslových provozů. Přerušili tak dodávku dřeva, které pochází z posledního evropského pralesa v Laponsku. Greenpeace prošetřilo celý řetězec souvislostí mezi odlesňováním Laponska a výrobou celulózového nebo papírového zboží. Dřevěná kaše firmy Botnia je využívána firmou M-Real při výrobě obalů, včetně kartonů pro domácí tiskárny Hewlett Packard. Stora Enso dodává papír vyráběný z ničeného pralesa všem hlavním evropským vydavatelstvím a zásobuje takřka všechny hlavní výrobce obálek. Hlavní výrobci xeroxového papíru - OCE, Canon a Xerox - prodávají papír firmy Stora Enso pod svými vlastními značkami. "Čtenáři časopisů z celé Evropy, lidé používající obálky a nakupující běžné spotřební zboží si neuvědomují, že to co drží v ruce je ve skutečnosti výsledkem zničení tisíciletého pralesa.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


23. 03. 2007    Letní čas poprvé žertem navrhl roku 1784 Benjamin Franklin v dopise vydavatelům časopisu Journal of Paris. Návrh nesměřoval přímo k zavedení posunu ručiček hodin, ale jen k tomu, aby lidé chodili spát dříve a o to dříve vstávali, čímž by lépe využili denní světlo. ...  Letní čas v pravém slova smyslu byl poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě evropských zemí najednou. U nás je letní čas pravidelně zaváděn od roku 1979. Tentokrát se tak stane dvě hodiny po půlnoci v neděli 25. března, kdy se ručičky hodin posunou o jednu hodinu dopředu a víkend tak bude o hodinu kratší.

V pátek 23. března je Mezinárodní den invalidů a také Světový meteorologický den - vyhlásila ho Světová meteorologická organizace (založená rovněž 23.3. - ale již roku 1950 při OSN),  slaví se od roku 1961. Od roku 1897 je povoleno studium žen na Filozofické fakultě UK.

V sobotu 24. března je u nás Den Horské služby; byl vyhlášen na památku tragické smrti Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913. Zároveň je i Světový den boje proti tuberkulóze - toho dne Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy.

Půst před Velikonocemi pokračuje Smrtnou nedělí - judica.


Neuvěřitelná událost se koná za jarní rovnodennosti roku 2007.  Stařešinové domorodých národů Severní a Jižní Ameriky se shromáždí u jezera Titicaca, aby se radili a naslouchali naši Matce Zemi, Pachamama, a vykonali obřad a rituál, který přivábí prorokovaný Věk Míru, 500 let jednoty a sdílené vize mezi lidmi, kteří byli během posledních 500 let rozehnáni a utlačováni.

Až se národy Severní a Jižní Ameriky opět sjednotí, říká proroctví, vytvoří to celosvětovou transformaci, která dovolí všemu lidstvu pohnout se z hlubin Války do světla Míru.

Už delší dobu zaznívá a prosakuje ze všech stran to, že je třeba tvořit mosty – mezi kulturami, mezi náboženstvími, mezi lidmi navzájem… mezi lidmi a Matkou Zemí. Nyní přichází neopakovatelná možnost a příležitost podílet se (duchovně nebo fyzicky) na něčem tak Velkém, jako je Shromáždění Rady Starších kmenů Severní a Jižní Ameriky na jezeře Titicaca v Peru, 19. – 23. března 2007.

Celý článek si určitě nezapomeňte přečíst na nevšedních stránkách Wahlgrenis !!!


Slovinsko, domov největšího počtu volně žijících medvědů v Evropě, odmítlo tento týden obvinění, že jeho zákony umožňují zabíjet příliš mnoho medvědů. Kritika Světového fondu ochrany přírody (WWF), kterému se nelíbí roční kvóta sta odstřelených medvědů, však nepadla na úrodnou půdu, píše agentura Reuters.

Slovinsko oznámilo, že i nadále počítá s odstřelem stovky medvědů z celkového počtu 500 – 700 kusů. Důvodem jsou škody, které šelmy každoročně napáchají. Podle WWF je však toto číslo nadsazené zejména proto, že skutečný počet medvědů žijících ve slovinských horách nikdo nezná. Místní ochránci přírody jsou také pobouřeni.       (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Slovinsko žije z cestovního ruchu ... kdyby se turisté všech zemí světa spojili ... a bojkotovali tuto zemi, dokud nedají medvídkům pokoj ... ale to je příliš velká utopie ...


Globální stmívání je jev, o kterém se začalo diskutovat teprve nedávno, přestože jeho dopad na klimatický systém je dlouhodobý. Příčina jevu spočívá v blokování slunečního záření drobnými částicemi aerosolů a dalších znečišťujících látek. Díky této protiváze k oteplujícímu účinku skleníkových plynů mělo globální oteplování v minulém století mírnější průběh. Po roce 1960 se množství slunečního světla prostupujícího atmosférou snížilo v průměru o 10 až 20 procent. Počátkem 90. let došlo ke zlomu a efekt zatemňování začal pozvolna slábnout. Vědci z Goddardova institutu vesmírných studií (Goddard Institute for Space Studies, GISS) nyní oznámili, že množství aerosolů v ovzduší pokleslo za posledních 15 let o 20 procent. Předpokládá se, že omezení znečištění ovzduší popílkem a oxidem siřičitým urychlilo tempo klimatických změn. Prozatím však nelze vyloučit ani možnost, že k úbytku aerosolů dochází z přirozených příčin.     (Zdroj: Gnosis9.net)

Světlo nebo tma, to je jedno .... hlavně, že máme globálního strašáka, co vynáší prašule !


Od prvního jarního dne mohou lidé nominovat své kandidáty do ankety Strom roku 2007, kterou již šestým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství. Anketa má upozornit na význam stromů pro životní prostředí a vzbudit v lidech zájem o krajinu, ve které žijí.

„Strom jako jednoduchý a srozumitelný symbol má přivést veřejnost k většímu zájmu o prostředí, v němž žijeme. Ten svůj může do ankety navrhnout každý – jednotlivci, rodiny, obce, školy, firmy nebo jakékoli další organizace či instituce,“ uvedla Klára Slámová z Nadace Partnerství. Návrh na Strom roku 2007 by měl obsahovat příběh stromu (pověst, osobní výpověď či historická fakta), lokalitu, kde strom roste (ulici, obec, okres, kraj), druh, výšku, stáří a obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí a jeho fotografii.

Své návrhy mohou lidé zasílat nejpozději do 31. května na adresu Nadace Partnerství, nebo na elektronickou adresu strom.zivota@ecn.cz.

Z doručených návrhů porota vybere dvanáct finalistů, jejichž další postup už určují lidé sami – hlasy „svému“ stromu mohou posílat pomocí dárcovských SMS zpráv nebo hlasovacích archů. Výtěžek z hlasování je použit na výsadbu nových stromů po celé ČR. Odměnou pro vítězný strom je jeho odborné ošetření, které provede zahradnická firma Eden na jaře příštího roku. Pokud bude strom zdravý, budou za ušetřené peníze vysazeny nové stromky v jeho okolí.

„Stromem roku 2006 se nakonec stala Lípa na hradu Sádek u Třebíče, která získala téměř 12 tisíc hlasů.      (Zdroj: Econnect)


Raketoplán se skládá ze tří hlavních částí. Orbiteru (družicový systém), startovacích motorů na tuhé pohonné látky SRB a obrovské nádrže ET pro kapalný kyslík a kapalný vodík. Celková hmotnost komplexu na startu je cca. 2050 tun a nosnost zhruba 24,4 tun (tedy 1,19% z celkové startovací hmotnosti).

Orbiter

Jedná se vlastně o letoun uzpůsobený k letu na oběžné dráze a je celkově znovupoužitelný. Na palubu se vejde celkem 7 osob, v případě nutnosti až 10 osob. Prostor v kabině činí 71,5 m3 a v ní tráví astronauté celou dobu cesty na ISS nebo dané mise (kupříkladu servisní mise k HST) . Nákladový prostor má rozměry 18,3 * 5,2 * 4,0 metrů a při startu je samozřejmě uzavřen, ale ihned na oběžné dráze se otevře, aby mohla správě fungovat tepelná regulace. K pohonu tvoří trojice hlavních motorů SSME, ale během letu se používají slabší, nýbrž dostačující motory OMS a další malé trysky k menším korekcím a stabilizaci orbiteru na oběžné dráze. Celková startovací hmotnost je zhruba 120 tun a ta přistávací se pohybuje okolo 100 tun (podle STS-121).      (Dále viz: Instantní astronomické noviny)


Světový fond na ochranu přírody (WWF) uveřejnil studii, ve které hodnotí stav světových toků. Polovina z deseti nejohroženějších řek se nachází v Asii. Jedná se o Jang-c'-ťiang, Gangu, Indus, Mekong a Salwin. Další dva toky, u kterých je třeba bít na poplach, lze nalézt na jihoamerickém kontinentě. Zde je na tom špatně La Plata a Rio Grande. Poslední tři řeky, které studie zmiňuje, jsou Nil, Dunaj a australská Murray. Řeky jsou naprosto nejdůležitější zásobárnou pitné vody a řada odborníků varuje, že v některých lokalitách hrozí její akutní nedostatek. Špatný stav řek k tomu může jen přispět. Vodní toky nejvíce trpí stavbou přehrad, znečištěním, lodní dopravou, narušením místních ekosystémů i klimatickými změnami. Je otázkou, zda politické a ekonomické špičky vezmou toto varování alespoň na vědomí, zejména když se z jejich řad ozývají vágní hlasy plné zaslepené ideologie, které srovnávají ochránce přírody s extrémisty.      (Zdroj: 21@století)


Průzkumy Marsu poměrně přesvědčivě ukázaly, že řada tamějších usazenin se formovala v prostředí kapalné vody. Oproti Zemi ovšem na Rudé planetě zřejmě hrálo větší roli proudění vody po povrchem.

Problém usazenin na Rudé planetě je v tom, že se občas nenacházejí na dnech prohlubní, ale uprostřed svahů. V níže umístěných místech přitom po sedimentech není ani stopy. Samozřejmě, za miliardy let (nejvíce vody bylo na Marsu někdy před 4 miliardami let) se mohl povrch všelijak přerovnat, vědci ale nyní navrhli i jiný mechanismus. Zaměřili se konkrétně na oblast marsovského Středozemního moře, kde rover Opportunity objevil v roce 2004 sedimenty (sírany) o tloušťce 200 až 800 metrů. Přitom se nenacházejí na „dně“, ale uprostřed svahu. Jeffrey Andrews-Hanna a Maria Zuber z MITu a Roger Phillips z Washington University v St Louis přišli se simulací, podle které se marsovské deště vsakovaly pod povrch a „tekly“ zemí. Konkrétní vlastnosti podloží měnily rychlost proudění vody. Usazeniny vznikaly tam, kde se tok zpomaloval a voda se dostávala na povrch, kde se vypařovala. Takovýhle proces, tedy déšť-vsáknutí-proniknutí vody na povrch-vypaření, podle všeho na Marsu probíhal dlouhodobě.       (Zdroj: ScienceWORLD)

(Na stránkách New Scientist najdete obrázky a simulace, jak měly marsovské usazeniny přesně vznikat)


Vědci z americké servisní organizace agrárního výzkumu (ARS) identifikovali genetický marker, s jehož pomocí bude možné vyšlechtit prasnice s větší kapacitou dělohy a většími vrhy. Díky tomuto genetickému objevu bude možné významně zvýšit efektivitu plemenářské práce v chovu prasat. ....      (Zdroj: Agronavigátor)

Chudinky rocháčové ... budou vrhat prasátka krátkými dávkami ... Pro české konzumenty by se snad dala vyšlechtit paní prasátková, co by na jedno prase porodila tak tři šišky knedlíků ... a tu a tam ještě vypšoukla hromádku zelí ... co vy nato, američtí vědci ??? A k tomu krávu, co by dojila pivko ....


Britský ministr financí Gordon Brown vyzval veřejnost i Organizaci spojených národů k boji proti globálnímu oteplování. Tak se má, dle jeho slov, nejlépe dít v rámci nového světového pořádku. Jistě, Nový světový řád, nejlépe prosazovaný OSN, je lékem na všechny dnešní neduhy světa. Právě on zavede nové tradice, nové ideje, nové náboženství a nové pojetí civilizace i lidské morálky. Vše staré a překonané bude odhozeno na smetiště dějin. A až nastoupí páně Brownem propagovaný Nový světový pořádek, pak bude vše lepší a i ta ozónová díra bude menší. Ale je dnes vůbec velká a je její zvětšování opravdu takový problém? A nebo jsme i v tomto případě pouhými oběťmi mediální masáže, která také tímto způsobem zjišťuje, co jsme už připraveni spolknout, a připravuje půdu onomu úžasnému osvícenému Novému světovému řádu?       (Zdroj: Altermedia.info)

Jen tak mezi námi .... zkuste si na Internetu najít co nejvíc informací na heslo ilumináti ....


22. 03. 2007    V průběhu 20. století se neuváženými zásahy do přírody zničilo dohromady více přírodních zdrojů vody než předtím za tisíciletí vývoje lidstva. Ve druhé polovině minulého století přerostl nepříznivý vývoj v nakládání s vodními zdroji v krizi. Negativnímu ovlivnění procesů hydrosféry se věnovala Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí, konaná v Dublinu počátkem roku 1992. Ta připravila alarmující podklady pro následující Konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Riu de Janeiru, konanou v červnu téhož roku. Valné shromáždění OSN pak na podkladě návrhů UNCED vyhlásilo počínaje rokem 1993 každoroční 22. březen za Světový den vody.


Družstevní prodejny Jednota a Konzum se rozhodly zahájit tvrdý boj s velkými obchodními řetězci. Chtějí je předběhnout v menších městech. Spojí přes tři tisíce svých prodejen v jeden silný řetězec. Jednoty připravují výstavbu supermarketů i v místech, kde dosud žádné větší obchody nejsou a chtějí stavět i malé čerpací stanice.

Zástupci tuzemských spotřebních družstev, kteří provozují v Čechách a na Moravě přes tři tisíce obchodů, se také definitivně dohodli na tom, že budou vystupovat pod jednou značkou Coop. Vytvoří tak další velmi silný řetězec na tuzemském trhu. Ten bude mezi desítkou největších obchodníků jediný s českými majiteli.    (Zdroj: Agris.cz)

Tak tomu by se dalo fandit, ne? Pokud ovšem nevznikne zase obludný "supermarket Jednota"


Tématem zítřejšího Světového meteorologického dne je Polární meteorologie: pochopení globálních vlivů. Výzkum je zaměřen na polární oblasti Země a jejich celosvětový vliv, na oceánografii, glaciologii a hydrologii. Dalším zásadním příspěvkem je Kosmický průzkum, který bude umožňovat další rozvoj předpovědních systémů životního prostředí, včetně předpovědí nepříznivých povětrnostních podmínek a samozřejmě vyhodnocení klimatických změn.

Toto téma bylo letos zvoleno díky posledním výzkumům, ze kterých vyplívá, že za 20. století se průměrná celosvětová teplota zvýšila o 0,6 °C, což má za následek úbytek věčného mořského ledu, odtávání některých ledovců a permafrostu a úbytek ledu v řekách a jezerech v polárních oblastech. Ubývání mořského ledu by mohlo způsobit závažné změny mořských ekosystémů. Citlivý na dlouhodobé oteplování atmosféry je také permafrost a tím k rozšiřování mokřin. Permafrost obsahuje methan, který by při svém uvolnění poměrně ovlivnil uhlíkový cyklus.       (Zdroj: Příroda.cz)


Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman opustil 20. března budovu ministerstva průmyslu a obchodu zadním vchodem. Vyhnul se tak aktivistům Greenpeace, kteří s ním přišli diskutovat o jeho plánu přehodnotit programové prohlášení vlády a zrušit územní limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách.

Aktivisté pověsili na balkón ministerstva transparent s nápisem "Limity těžby chrání také klima" a karikaturu s titulkem "Říman uhličitý". Před hlavní vchod však přišel pouze tiskový mluvčí MPO Tomáš Bartovský, který převzal informační balíček se slibem, že jej osobně předá ministrovi.

Říman minulý týden v médiích vyzval k diskusi o limitech těžby hnědého uhlí, jejichž z rušení na dole Bílina před nedávnem navrhnul. Když byl však konfrontován s požadavkem, aby kromě uhlí bral v úvahu též závazky České republiky snižovat emise oxidu uhličitého, jehož hlavním zdrojem je v současnosti právě hnědé uhlí, ukázalo se, že ve skutečnosti o diskusi nestojí. Klimatické změny způsobované skleníkovým plynem CO2 mohou vážně zasáhnout také Českou republiku.      (Zdroj: Greenpece.cz)


Anders Fogh Rasmussen, ministerský předseda Dánska 20. března 2007 oznámil, že od 15. srpna tohoto roku budou Dánové nejen pouze myslet na zaměstnance a ostatní spoluobčany, ale budou pro ně aktivně něco dělat, přesně řečeno, něčeho nechají, co jim škodí na zdraví. V Dánsku bude od 15. srpna zakázáno kouření nejen v kancelářích, ve veřejných budovách, ale také ve restauracích, v hospůdkach a na veřejných místech.

Ví se už delší dobu to, na co Spiegel online zase jednou upozorňoval. Z průzkumu u irských zaměstnanců v restauracích a v hospůdkách před zavedením zákazu kouření a po jeho zavedení vyplynulo, že se jejich zdraví zlepšilo, a to nejen u nekuřáků, ale také i u kuřáků mezi nimi. Dánská vláda teď také reagovala, a to tak, jak předtím už její kolegové nejen v Irsku a ve Skotsku, ale také ve Itálii, ve Francii, ve Španělsku a v Norsku. V Anglii bude zakázáno kouřit ve veřejných místnostech od 1. července 2007. Předtím, a to od 2. dubna, bude zakázáno kouřit ve veřejných místnostech ve Walesu. Někdy možná také v Německu, ale to asi ze známé nepříčetnosti zase jednou v každé spolkové zemi trochu jinak.      (Zdroj: Britské listy)


Není tomu zase až tak dávno, co Internetu vládly zprávy o fenoménu s názvem phishing. Původ tohoto označení má kořeny v anglickém slově fishing, značícím rybaření, což je více než výstižné, protože jeho podstatou je nachytávání počítačových uživatelů na falešné e-maily, podobně jako se chytají ryby na lákavou návnadu.

Pharming je takovým bratříčkem phishingu, mladším, sofistikovanějším a především nebezpečnějším. Ke své činnosti využívá překladu jména serveru na odpovídající IP adresu, útočí tedy na DNS (Domain Name System). Pokud pak uživatel ve svém internetovém prohlížeči zadá adresu například www.lupa.cz, nedojde k překladu na odpovídající IP adresu 81.31.5.18, nýbrž nějakou jinou, podvrženou - a zde je kámen úrazu. Pokud by se totiž útočníkovi podařilo změnit DNS záznam výše zmiňované imaginární banky www.inetbanka.com, přesměruje se komunikace na jiný stroj, jiné stránky, které však na první pohled nelze rozpoznat od originálu. Nic netušící uživatel tedy zadá požadované přihlašovací údaje a bez větších překážek jimi obdaruje útočníka.    (Blíže viz Lupa.cz)


Americká administrativa nedávno vybrala nový model jaderných hlavic, který postupně nahradí ty stávající, toho času nasazené na atomových ponorkách. Dnešní jaderné hlavice pocházejí ještě z dob studené války a obvykle jsou staré přes 20 let. Jsou to složitá zařízení, která musí pravidelně procházet pečlivou kontrolou a údržbou. Americký úřad National Nuclear Security Agency (NNSA) se ale obává, že staré jaderné hlavice během údržby postupně stále více vzdalují původnímu designu ověřenému podzemními jadernými testy a že to může být závažný problém. Jaderná hlavice přeci jenom není opékač topinek. Nová jaderná hlavice nese jméno „Reliable Replacement Warhead“, čili „Spolehlivě vyměnitelná hlavice“ a je cíleně navržena pro co nejsnazší dlouhodobou údržbu. Oproti dnešním hlavicím se jejich spolehlivá životnost prodlouží až na 60 let, tedy třikrát. USA uskutečnily svůj zatím poslední jaderný test v roce 1992, proto je zmíněná hlavice navržena bez testovacích jaderných explozí. To je jistě přednost, podle některých odborníků ale zase naopak docela hazard. Kritici nových hlavic tvrdí, že ty staré jsou dostačující a že USA vysílají negativní signál v době, kdy je rozehrána složitá partie mezinárodní politiky kolem Iránu. Na to lze snadno namítnout, že staré hlavice zjevně dosluhují a že Irán by asi popukal smíchy, kdyby se Američanům po závadě na bojové hlavici vypařila nějaká ponorka.      (Zdroj: OSEL.cz)

Což je v podstatě velice smutná zpráva ...


Policie České republiky získá ve veřejné soutěži sledovací systém pro internet, který má posílit kapacity české policie v boji proti korupci a hospodářské kriminalitě včetně sledování ilegálního obsahu na českém internetu. Zadavatelem tendru pro výběr dodavatele není Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo informatiky, ale Ministerstvo financí.

Součástí nabídky musí být předložení metodiky a tato metodika musí obsahovat minimálně požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. V rámci posouzení a hodnocení nabídek si zadavatel vyhradil také právo požádat kteréhokoli uchazeče o předvedení zařízení.

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, testování, školení a návrh pozáručního servisu systému pro monitoring internetu. Systém se má skládat ze dvou fyzicky oddělitelných částí – části zachytávající data (sběrná jednotka) a části zpracovávající zachycená data (monitorovací centrum).

Takže kdo se v podezřele šibeničním termínu mezi 23. únorem 2007 a 6. březnem 2007 přihlásil a podmínky zadání splnil? Kde je seznam účastníků řízení, když se obálky rozlepovaly 7. března? Kdo opravdu nabídl nejnižší cenu? A vůbec, kdo tenhle tendr vymyslel?       (Zdroj: Brány vnímání)


Na Slovensku zaznamenali 19.3. 2007 prílet prvého bociana bieleho; niektoré jedince preletia aj 10 tisíc kilometrov, aby sa mohli vrátiť zo zimovísk do svojich pôvodných hniezd. Cestu medzi Slovenskom a Južnou Afrikou prekonajú za 20 až 40 dní letu so 7 až 14 dňami odpočinku.

V minulosti si ľudia mysleli, že bociany biele počas zimy hibernujú, ukladajú sa na zimný spánok ako medvede. Neskôr, po objavení fenoménu migrovania vtáctva, predpokladali, že bociany na zimu odlietajú do Ázie. Skutočnosť, že bocian biely zimné obdobie strávi v Afrike, bola objavená vďaka zapichnutému šípu v tele vtáka. Šíp na veľký údiv vedcov patril africkým domorodým kmeňom. Po tomto zistení vedci objavili skutočné zimovisko európskych bocianov.       (Zdroj: Econnect.cz)


Váda USA povoluje potraviny z klonovaných zvířat. Food and Drug Administration (FDA) v USA rozhodla, že mléko a maso z klonovaných zvířat jsou pro lidskou spotřebu bezpečné. Na konci roku 2006 proběhlo 90denní konzultační období o schválení produktů z klonovaných zvířat a jejich zařazení do potravního řetězce. Má být rozhodnuto o požadavcích na označování těchto produktů. FDA hodnotila riziko těchto potravin na základě několik stovek studií, které ukázaly, že maso a mléko z klonovaných krav, prasat a koz jsou pro konzumaci stejně bezpečné jako srovnatelné produkty z běžně rozmnožovaných zvířat. Vzhledem k tomu, že maso a mléko klonovaných zvířat bylo skutečně nerozeznatelné od produktů z běžných zvířat, neukázal se zdravotní důvod pro jejich speciální označování. Klonování ve srovnání s běžným rozmnožováním není pro zvířata žádným zdravotním rizikem.       (Zdroj: Agronavigátor.cz)

Věřme jim to ... FDA má na to patent přímo od Pánaboha... ach jo .... Maso a mléko nerozeznatelné ... no a co čekali? Že bude to maso mít modrou barvu nebo GM-biftek při zapíchnutí vidličky začne zpívat americkou hymnu ?


21. 03. 2007    Rovnodennosti jsou okamžiky, kdy Slunce přechází přes rovník nebo také tehdy, když den trvá stejně dlouho jako noc, tedy právě dvanáct hodin. A to je dnes. Tak schválně: dnes Slunce vychází v 6:04 a zapadá v 18:16 ... hmmm ... tak lepší to bylo v neděli 18.3, kdy vycházelo v 6:11 a zapadalo v 18:11 ... Ale, k čemu definice ... hlavně, že dnes v 1:07 SEČ Slunce vstoupilo do znamení Berana, čímž začalo astronomické jaro ... A podle Keltů je tento den znám jako Sabat Ostara.

o a jinak, aby toho jednadvacátý březen asi neměl tak málo ... ještě dnes máme: Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace byl vyhlášen na 21.Valném shromáždění OSN 26.10.1966. Tento den je výročním dnem brutálního zásahu jihoafrické policie proti pokojné demonstraci Afričanů v městečku Sharpeville 21. 3. 1960. V tento den bylo zavražděno 70 demonstrantů, kteří protestovali proti bělošské nadvládě a kolonialismu v Jižní Africe. Vyhlášení 21. března bylo velkým povzbuzením pro obyvatele Azanie a celé jejich liberalizační hnutí. 21.3. - Ale to není všechno - ještě je dnes: Světový den poezie, Mezinárodní den zdravého spánku a Mezinárodní den loutkového divadla.


Zajímají vás Keltové, druidové a vše, co s tím souvisí ... ? Pak právě dnes, v den Sabatu Ostara, čtěte pozorně následující řádky:

Studium OBOD je určeno dospělým lidem - vážným zájemcům o spiritualitu na přírodním základě, která navazuje na starou keltskou a druidskou tradici a kulturu, jejíž prvky využívá pro další a hlubší zkoumání.

Studium první skupiny přihlášených zájemců bude zahájeno v dubnu 2007. Přihlášky zasílejte co nejdříve, počet studentů bude omezen.

Cena kursu za stupeň bardů je pro pracujícího 8 tisíc Kč, pro studenta a důchodce 6 tisíc Kč za 2 roky (slovy dva roky) studia. Platba je možná ve dvou splátkách. První splátka začátkem dubna, druhá v září tohoto roku.

Předběžné přihlášky s uvedením věku a další dotazy adresujte na: jkarpiskova@volny.cz, nebo na: jarkakarp@volny.cz

Pár slov o lektorce Jmenuji se Jaroslava Karpíšková a jsem lesní druidka. Absolvovala jsem všechny tři stupně studijního programu přímo u OBOD v angličtině a dosáhla hodnosti druid na vlastních nohou. Jako jediná v ČR jsem od OBOD obdržela povolení tyto kursy šířit a lektorovat.      (Další informace najdete na stránkách Korespondenční kursy OBOD v českém jazyce ...)


Dva měsíce po ničivém orkánu Kyrill již z lesů v šumavském národním parku zmizela více než pětina polomů. Těžařské firmy podle posledních údajů z konce minulého týdne odstranily přes 140.000 metrů krychlových popadaných a polámaných stromů a práce dál pokračují.

ětrná smršť v parku skácela na 698.000 m3 dřeva. Vedení parku předpokládá, že se tímto tempem podaří následky kalamity odstranit do července.

Zatímco ještě v únoru těžaři s pomocí speciálních strojů stihli každý týden zpracovat zhruba 15.000 m3 dřeva, nyní je to i díky příznivému počasí místy více než dvakrát tolik. Nejrychleji práce postupují v oblasti Českých Žlebů na Prachaticku, kde orkán napáchal jedny z největších škod. Dřevařským společnostem se v této lokalitě podařilo odtěžit už třetinu polomů, konkrétně přes 35.000 m3 dřeva.       (Zdroj: Ekolist.cz)


Páteční rozhodnutí Evropské rady zvýšit podíl tzv. obnovitelných zdrojů na primárních zdrojích na dvacet procent do roku 2020 je pro evropské ekonomiky potenciální katastrofa. Jejím důsledkem budou stále častější výpadky elektřiny, rostoucí závislost na dovozu energií a hlavně dále se zvětšující propast mezi výkonností Evropy vůči Americe a východoasijským tygrům.

S ochranou životního prostředí nemá toto rozhodnutí nic společného. Sečteme-li nároky na zdroje vynaložené na výrobu zařízení využívajících tzv. obnovitelné zdroje, jejich účinnost a u některých také nespolehlivost výroby, protože vítr fouká i nefouká, slunce svítí i..., pak zjistíme, že k úsporám nedochází. Politické rozhodnutí pak vyvolává další nezamýšlené důsledky. Například tlak na razantní zvýšení používání biopaliv na obou stranách Atlantiku povede podle názorů mnoha expertů k zásadním změnám struktury zemědělství v Jižní Americe včetně další likvidace deštných pralesů a dramatického růstu cen potravin.      (Zdroj: EnviWeb)


V americkém státě Nové Mexiko je Pluto stále ještě považováno za planetu. Zákonodárci dokonce předložili rezoluci, která by obnovila dřívější postavení Pluta a vrátila ho z trpasličích planet zpět mezi planety. V návrhu zákona je i zavedení zvláštního dne k uctění Pluta: 13. březen – výročí oznámení objevu Pluta (13. března 1930). „Bude to rozhodnutí legislativy státu Nové Mexiko, jestli umožní, aby bylo Pluto, nacházející se na excelentní noční obloze Nového Mexika, opět uznáno planetou,“ řekla Joni Marie Gutierrez, předkladatelka návrhu zákona. Kalifornští zákonodárci se pustili do podobného legislativního návrhu vloni. Zašli až tak daleko, že tvrdili, že „degradace Pluta, snižující počet planet, které budou dostupné lídrům pro legislativu, povede až k dalším nevhodným politickým reformám.“ Také tvrdili, že „méněcenné“ zařazení Pluta způsobí „psychickou újmu některým obyvatelům Kalifornie, kteří se ptají na své místo ve vesmíru a dělají si starosti s nestálostí konstant“.      (Zdroj: AstroVM)


Je to tak, historie se může opakovat, a je na nás, jak se zachováme. Právě tento rok, a ten následující, co přijde, je a bude velmi, velmi důležitý, pro celé budoucí dění českého a moravského národa. Je zde třeba připomenout letopočty 1938, 1968 a přicházející rok 2008, který je za dveřmi.

Letošní rok 2007 se zachvívá v čísle 9, což je poslední číslo v číselné řadě. Pak už se všechna čísla jen opakují v různých obměnách. Číslo devět je číslem VÍRY, VÍRY v Boha, v jediného Stvořitele, v naději, v pravou lásku, v jeho Vůli a zákonitosti vetkané do celého stvoření. Je proto důležité, jak toto číslo využijeme a naplníme v tomto roce, aby sklizeň za naše konání, která přichází stále rychleji, byla v tom dalším roce ku prospěchu a radosti nás všech.

Rok 2008 se bude zachvívat v čísle 1, což je SÍLA. SÍLA, která oživuje a podporuje vše krásné a souznějící s celým vesmírem a stvořením v harmonii a lásce. Ale také to může být SÍLA temna, diktatury, zloby a nenávisti. Je na nás, jaká síla zde bude smět proudit a působit na celé této zemi.

V celém stvoření se právě odehrávají veliké a obrovské děje, že je až s podivem, že jim nepřikládáme potřebnou důležitost, kterou v sobě mají. Jsou to děje, které nevidíme, ale můžeme je vnímat. Pracují v závislosti na našich hrubohmotných činech, které činíme každý den, a to i v myšlenkách a slovech!       (Zdroj: Gnosis9.net)


Hnědou Paní z Raynhamského sídla viděli očití svědkové mnohokrát do roka. Nazývali ji takto proto, že nosila hnědé, brokátové šaty, v kterých ji vždy vídávali návštěvníci na schodech haly. ...

...Hnědá Paní je slavná převážně jako jedna z nejprůkaznějších fotografií duchů v historii. Ačkoliv ji už nikdo neviděl od roku 1936, říká se o ní, že nosí dlouhé, hnědé šaty, nebo kápi. Nikdo neví, kdo tajemná Paní je, nebo jaký má vztah ke zmíněnému domu...       (Další informace a fotografii najdete na stránkách Záhady a mystéria)


No tak to vidíte ... píšu o kraji poustevníka Vintíře a okolní krajině ... a ani jsem nezaregistroval, že v obci Prášily roste keltská vesnička... To je ale ostuda. No tak se poučte a podívejte na obrázky - najdete je na stránkách Keltoi ...


Ze štoly k nám přicházel podivný zvuk. Netrvalo to dlouho, naše baterky prořízly temnotu a proti nám vyjel nějaký cyklista. Šlapal tunelem bez jediného zdroje světla. „To je dobrodrůžo, jezdit potmě štolou, co?“ Na mou otázku se mi dostalo jen krátké zamručení a cyklista zmizel v temnotě. A my jsme se mohli dále věnovat hledání netopýrů. ..... Takhle zajímavě začíná článek Za pražskými netopýry, který si můžete přečíst na stránkách Moskyt.net


Astronomové, kteří studují snímky povrchu Marsu, pořízené sondou Mars Odyssey, se domnívají, že na povrchu rudé planety objevili 7 jeskyní. Tyto pravděpodobné jeskyně se nacházejí na svahu sopky Arsia Mons a jsou dostatečně hluboké, takže jejich dno nemůže být vidět vstupním otvorem. Informace o teplotách těchto oblastí, změřených aparaturou THEMIS na palubě sondy, tyto předpoklady potvrzují.

Pokud by se existence jeskyní potvrdila, jednalo by se o velmi důležitý objev. Jeskyně mohou být jediné přírodní struktury (kromě vrstvy ledu), schopné ochránit jednoduché formy života před mikrometeority, ultrafialovým zářením, slunečním zářením a vysokoenergetickými částicemi, které dlouhodobě bombardují povrch Marsu. Hloubka jeskyní se odhaduje na 80 až 130 m, možná i více. Vstupní otvory jeskyní mají šířku mezi 100 až 252 m.      (Zdroj: Astro.cz)


20. 03. 2007    Dnes máme v kalendáři Světový den divadla pro děti a mládež - slaví se od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež.

Roku 1916 Albert Einstein publikoval svou slavnou Teorii relativity.


Podle čeho se posuzují chemické látky se špatným vlivem na náš organismus?

Toxicita látky se stanovuje podle experimentálních testů. Poté se rozděluje na toxicitu akutní, chronickou a s pozdními účinky. Pojďme se zabývat hlavně akutní toxicitou.

Testovaná látka se podá testovaným pokusným zvířatům (myši, potkani, křečci, králíci, prasata, kuřata, psi, opice). Početně se zjistí DL50. DL50 je střední smrtelná dávka (Dosis Letalis), někdy též nazývaná letální dávka. Je to množství látky, které zabije polovinu laboratorních zvířat. Jednotky této veličiny jsou jeden miligram na jeden kilogram hmotnosti těla (mg/kg). Při podávání dýchacími cestami se stanovuje CL50, tj. střední smrtelná koncentrace. Tedy kolik miligramů na litr (mg/l) usmrtí polovinu zvířat.       (Zdroj: Příroda.cz)

Takže to za nás odnášejí zvířata ...


Když se řekne, že někdo žije jako na hnoji, nezní to rozhodně jako pochvala. V budoucnosti ale možná majitelé bytů a domů zjistí, že polovina jejich domácího vybavení, včetně podlahy, je vyrobena z chlévské mrvy. Podle vědců z Michiganské státní univerzity a úředníků z amerického ministerstva zemědělství se nejedná o žádný vzdálený sen, píše zpravodajství MSNBC.

Vlákna pocházející z usušeného a sterilizovaného hnoje mohou podle nich nahradit slisované piliny a další dřevěný odpad v dřevovláknitých deskách, které se dají využít jako materiál na nábytek i podlahu. Výsledný výrobek nevydává žádný zápach. Vědci doufají, že by tak mohli vyřešit, co s milióny tun chlévské mrvy, které každoročně vyprodukují zemědělské usedlosti v USA. Nicméně projekt má i své odpůrce. „Vy byste si něco takového dali do svého domu?“ ptá se za všechny Steve Fowler, ekonom jedné z firem zabývající se výrobou dřevotřísky.      (Zdroj: EkoList.cz)


Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete?

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární strávu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR.

Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Pokud si nevíte v konkrétním případě rady, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme, jak postupovat a na koho se obrátit. Současná legislativa nám však bohužel neumožňuje, abychom přímo zasáhli - při řešení týrání zvířete máme stejné pravomoci jako kterýkoli občan.       (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Mělo se zato, že v tropech probíhá vznik nových druhů snadno a rychle a proto že je zde také tak rozmanitá fauna. Byl to omyl, tvrdí zoologové Weir a Schluter, který se z učebnic bude odstraňovat. V teplých krajích totiž probíhá tvorba nových druhů mnohem pomaleji než například v místech mírného pásma.

Vědci z Univerzity v Britské Kolumbii zjistili, že navzdory obecnému mínění, se druhy vyvíjejí v chladných místech rychleji, než v místech teplých. Zoologové Jason Weir a Dolph Schluter to zjistili, když mapovali rodokmen 618 druhů savců a ptáků v Jižní a Severní Americe. Z úzce příbuzných druhů vytvořili dvojice a na těch provedli testy mitochondriální DNA. Zkoumali tedy tu DNA, která se dědí po mateřské linii a která mutuje v ustáleném poměru. To jim umožnilo pohled na strom rodokmenů nazpátek až o několik milionů let. Vyšlo tak najevo, že proces při němž se jeden druh rozdělí ve dva (speciace), je rychlejší v mírném pásmu, než v tropech.       (Zdroj: OSEL.cz)


Čokoládou proti civilizačním chorobám .... příjemná zpráva !

Harvardský profesor tvrdí, že jedna z látek obsažených v kakau snižuje riziko cukrovky, zhoubného bujení i nemocí oběhového systému. Profesor Norman Hollenberg se zabýval zdravotním stavem populace indiánského panamského kmene Kuna a došel k závěru, že je konzumace kakaových bobů, jež obsahují látku epikatechin, chrání před rozvojem některých civilizačních chorob. Podle jeho výzkumu tu nemocemi, které jsou ve vyspělých částech světa zodpovědné za většinu úmrtí, trpí pouze 10 % domorodců. Ti mají kakao hojně zastoupené v každodenní stravě. Epikatechin je znám jako antioxidant (látka, která zabraňuje negativnímu působení volných radikálů na lidské buňky) a kromě kakaa se vyskytuje i v několika druzích ovoce.      (Zdroj: 21@století)


Rozloha mořského ledu v Arktidě kolísá podle ročního období. Největší bývá v březnu, nejmenší v září. Od roku 1979, kdy celou oblast začaly monitorovat družice, se plocha pokrytá ledem soustavně zmenšovala. Skutečný zlom však přišel až v roce 2002, kdy se rozsah zalednění skokově snížil. Další rekord následoval v roce 2005, kdy ledový pokryv ustoupil o 725 tisíc kilometrů čtverečních. "V minulosti jsme zaznamenávali úbytek ledu mezi 6,4 až 7,8 procenta za desetiletí. Nyní zde máme 14 procent v jediném roce - tedy osmnáctkrát více," řekl v září 2006 Dr. Son Nghiem z kalifornské Laboratoře tryskového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL). Američtí vědci se domnívají, že tání už přesáhlo kritickou hranici a odlednění severního pólu je nevyhnutelné. Po zmizení sezónního ledu bude následovat celá série podnebných změn regionálního i globálního významu. Opominout nelze ani hrozbu narušení nebo úplného zastavení termohalinního výměníku.Myslím si, že existují důkazy o tom, že jsme zřejmě dosáhli kritického bodu a důsledky se neomezí pouze na arktický region," prohlásil Mark Serreze z amerického národního centra, které shromažďuje a zpracovává údaje o sněhu a ledu - National Snow and Ice Data Center (NSIDC).        (Zdroj: Gnosis9.net)


Špička americké tajné služby - expert na Rusko zavražděn v Marylandu. Podle zpráv FSB došlo na mezinárodní scéně k události, která zaručeně podnítí již tak vzrůstající nepřátelství mezi Ruskem a Spojenými státy – k zavraždění jedné z amerických špiček tajné zpravodajské služby a odborníka na Rusko. Stalo se tak v blízkosti jeho domova v Marylandu poté, co obvinil Kreml ze zodpovědnosti za smrt bývalého agenta KGB Alexandra Litvinenka, který byl údajně otráven radioaktivní látkou. Paul Joyal, bývalý ředitel pro bezpečnost v senátním výboru pro tajnou zpravodajskou službu a šéfredaktor Daily Report zaměřující se na Rusko a bývalé republiky Sovětského svazu, byl podle zpráv FSB také jedním z ředitelů společnosti National Strategies, Inc. (NSI), která je, jak se mnozí domnívají, zodpovědná za to, že v americkém Kongresu došlo k protlačení mnoha drakonických zákonů policejního státu, jež hrají svou velkou roli právě nyní, v době, kdy je Amerika ve válečném stavu.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Vztek je nepříjemná, silná a složitá emoce. Když zaplaví tvou bytost, nejraději bys ho asi co nejdříve někam zatlačil a zasunul. Nebo se možná pokoušíš ho ignorovat a zapomenout.

Jindy třeba hledáš rychlou a snadnou úlevu, bez ohledu na to, že tvé pocity jsou zkreslené a nepřiměřené situaci a bez ohledu na nevinný terč tvého vzteku – jen když si můžeš ulehčit od hrozného pocitu ve svém nitru. Tímto způsobem však nezacházíš se svým vztekem efektivně, ale zvyšuješ jeho destruktivní potenciál.

Jak reagovat na vztek, jak rozpoznávat jeho příčiny a určit, co můžeš udělat, jak vyjádřit své pocity a podniknout nutné kroky?       (Čtěte na Víra.cz)


Vždycky jsem si myslel, že není slova češtějšího než knedlík. Leč ouha. Slovo knedlík prý pochází z německého Knödel. Ve Vídni se však kdysi užíval i tvar Knedlik. Panovalo totiž přesvědčení, že slovo je českého původu, snad prý také proto, že dobré knedlíky byly jen české. Jenže. Po celý starověk i středověk se názvem knedlíky označovalo něco úplně jiného než dnes! Jednalo se o malé kuličky či šištičky z masa nebo z máčené housky a jiných přísad, často osmažené. Cosi podobného našim klasickým knedlíkům se objevuje až v 17. století pod názvem buchty. .... (Jak je to s knedlíky dále? Čtěte Řev přírody)


19. 03. 2007    Dnes je poslední zimní Novoluní ... ale jen o fous. Měsíček se schová v 3:42 SEČ ... také jen tak tak - letní čas začne platit již v neděli !


Dva zvací dopisy ... nebudu nic komentovat - ale podívejte se na Britské listy ...


Zdá se, že s čelisťovými pastmi se budeme moci setkat už jen v románech o lovcích kožešin. U nás je totiž podle zákona na ochranu zvířat proti týrání zakázána výroba, dovoz i prodej čelisťových a lepicích pastí (§ 5, odst. 8). Obdobně, i když nikoli jednotně, tomu je i v členských zemích EU. Přesto je možné se čas od času setkat s nabídkou těchto nehumánních „hubicích“ pomůcek.

Od roku 2004, kdy je zákaz čelisťových a lepicích pastí zakotven v uvedené podobě v zákoně na ochranu zvířat proti týrání neřešily orgány státního veterinárního dozoru případ konkrétního použití čelisťových pastí,které by bylo možné posoudit jako týrání zvířat. Je třeba poznamenat, že mechanické pastičky pro hubení myší a potkanů se nepovažují za čelisťové a jsou požadovány jako prostředek na mechanickou deratizaci v provozech, kde existují toxikologická rizika pro ostatní živočichy i pro člověka.

V loňském roce se Státní veterinární správě a Ústřední komisi pro ochranu zvířat podařilo zamezit prodej „lepových pastí na myši“. Šlo o výrobek zřejmě asijské provenience, který byl nabízen na poštách. (Zdroj: stránky Státní veterinární správy ČR)


Věda někdy bývá docela krutá. Na vlastní kůži to teď poznaly ženy důvěřující nízkotučným produktům, které mají zároveň problém s otěhotněním. Příčin ženské neplodnosti je jistě celá řada, jak však nyní přesvědčivě dokládají američtí badatelé v oboru lidské výživy vedení Jorgem Chavarrem z Harvard School of Public Health v Bostonu, je to kupodivu ironicky právě zmíněná nízkotučná strava, která může oddalovat úspěšné otěhotnění.

Ženy, které si hlídají velikost oblečení, platí, zdá se, vyšší cenu, než si myslí. Autoři zaměřili pozornost konkrétně na mléčné výrobky. Podařilo se jim prokázat, že nízkotučné produkty u žen zvyšují neplodnost a to tak, že mají problémy s ovulací, čili s uvolněním zralého vajíčka z jednoho ze dvou vaječníků. Ženy, které si dopřávají dvě a více porcí nízkotučných mléčných výrobků, mají oproti ženám pojídajícím méně, než jednu celou porci mléčných nízkotučných dobrot, více než 85% vyšší riziko, že budou trpět poruchami ovulace a související neplodností.    (Zdroj: OSEL.cz)


Dosud zveřejněné pasáže americké nóty požadující území pro radarovou základnu vyvolávají obavy, že jsme se možná již k něčemu zavázali. A to bez vědomí Parlamentu České republiky. Vyzvali jsme tedy otevřeným dopisem ministra zahraničí Schwarzenberga, aby celou nótu zveřejnil a seznámil veřejnost také s podmínkami české odpovědi.

Zveřejnění nóty včetně příloh před odesláním odpovědi je základním předpokladem transparentnosti rozhodovacího procesu. Jsme toho názoru, že žádný státní úřad není oprávněn bez účasti veřejnosti podnikat kroky, které by znamenaly převzetí mezinárodních závazků a omezení suverenity Česé republiky.

Médiím a veřejnosti jsou dosud předkládána vysvětlení plánu na vybudování základny, která odporují dokonce i oficiálním dokumentům americké administrativy (například Agentury pro protiraketovou obranu, MDA) a strašení imaginárními bezpečnostními hrozbami silně připomíná manipulační kampaň před invazí do Iráku.

Je skutečně nejvyšší čas na to, aby konečně začala otevřená a věcná diskuse o všech dokumentech a faktech týkajících se případné výstavby radiolokační základny v České republice.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Před hlasováním o důvěře vládě v Parlamentu ČR projednávala současná koaliční vláda zprávu "Zajištění energetické bezpečnosti ČR, stav a riziko realizace hrozeb". Na nátlak Martina Bursíka však zpráva nebyla zveřejněna, neboť místopředseda vlády, ministr životního prostředí a současně předseda Strany zelených svým koaličním partnerům sdělil, že nemůže v případě jejího zveřejnění garantovat podporu všech poslanců své strany při hlasování o důvěře vládě.

Proč nebyla zpráva zveřejněna? Není snad dostatečně odborná a objektivní, jak tvrdí Martin Bursík? Přečtěte si ji a udělejte si vlastní názor.     (Zdroj: Česká nukleární společnost)


Oblast kolem jižního pólu planety Mars pokrývá takové množství ledu, které by v podobě vody vytvořilo na celém povrchu Marsu moře hluboké 11 m. Tyto nové předpoklady vycházejí ze zjištěné tloušťky zaprášeného ledu pomocí radaru MARSIS, který je instalován na palubě evropské sondy Mars Express. Tento přístroj provedl více než 300 fiktivních „řezů“ vrstvami depozitů, pokrývajících oblast kolem pólu. Radar pronikl vrstvami ledu k jeho spodní hranici, která se nachází více než 3,7 km pod povrchem. „Oblast kolem jižního pólu je pokryta vrstvami depozitů na ploše srovnatelné s velkou částí Evropy. Množství vody, které je v ní obsaženo, bylo zjišťováno již dříve, avšak nikdy to nebylo s takovou přesností, jakou nám nyní umožnil radar na palubě sondy,“ říká Jeffrey Plaut (NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornie). Přístroj pojmenovaný MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding) také mapuje tloušťku podobných vrstev depozitů v okolí severního pólu planety.      (Zdroj: AstroVM)


Výzvu starostů a zastupitelů krajů, měst a obcí ČR nazvanou "Neomezujte dostupnost informací o únicích a přenosech škodlivých látek - zachovejte současný integrovaný registr znečišťování" do dnešního dne podepsalo 130 starostů a zastupitelů. Signatáři pocházejí z různých politických stran napříč spektrem. Je mezi nimi například i primátor Děčína Vladislav Raška či 23 krajských zastupitelů. Zákon o integrovaném registru znečišťování dnes bude projednávat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení      (Arnika)

....

Ministr životního prostředí Martin Bursík stáhl jednání poslanecké sněmovny návrh zákona o integorvaném registru znečištění (IRZ), který by omezil přístup veřejnosti k informacím o únicích znečišťujících látek z průmyslových podniků.

Přepis vystoupení ministra Bursíka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ....


Kdo dostane neodolatelnou chuť na pivo, může vyzkoušet nový typ ve světě ojedinělého prodejního automatu. Pivo lze nyní v ČR koupit ve speciálních prodejních automatech. Autorizace před provedením platby za pomoci OP nebo cestovního pasu garantuje prodej pouze osobám starším 18 let. Stejný způsob ověřování dokladů používá při identifikaci osob i policie. Systém je možné použít i v jiných oblastech, kde je potřeba ověřit věk osob. Prodejní automat vyvinula česká společnost Future Art. Mechanismus ověření věku automatem je chráněn v České republice patentem a v současné chvíli běží i mezinárodní patentové řízení. Podle dostupných informací zatím nikdo ve světě nic podobného pro komerční využití nesestrojil. Prodej alkoholu není jediná zákonem či vyhláškou regulovaná oblast, v níž je věkově omezený prodej či vstup. Výše popsaný ověřovací systém lze stejně dobře použít v automatech s cigaretami, výherních automatech, video-automatech s do určitého věku nevhodnými hrami. Jednoduchý princip lze ale použít i k regulaci vstupu do kinosálů podle konkrétní projekce, omezení podle věku může být vstup do částí videopůjčoven s erotickými filmy a prodejen s erotickým zbožím vůbec.       (Zdroj: 21@století)


Pan Lajmon krásnou slovenštinou přednáší o zdraví člověka, o nemocech a o jejich příčinách, o léčení přírodními prostředky a o přírodních bytostech, které přírodu a léčivé byliny oživují. Dále o tom, jak láska člověka dokáže oživit přírodu a její plody. O kontaktu s přírodními bytostmi a o přinášení darů určených k požehnání míst přírody na Slovensku. O pohromách na celém světě, o klimatu, o zatížení Země a o dalších zajímavých tématech...
O působení bytostných sil přírody vzhledem k našemu zdraví, 26.2.2007 (mp3, délka 1:34 hod, 75 MB)      (Zdroj: Gnosis9.net)


16. 03. 2007    V roce 1968 způsobili američtí vojáci masakr ve vietnamské vesnici My-lai, ve které zahynulo 507 jejích obyvatel. Název této obce se stal synonymem hrůz vietnamské války.

A také nesmyslnosti násilí - a´t už je páchá kdokoliv, kdekoliv a pod jakoukoliv záminkou, řekl bych ...

Dnes začíná Veletrh ESOTERIKA 2007 ... Datum konání: od 16. 3. do 18. 3. 2007 Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice Průmyslový palác. Otevírací doba: veletržní sekce 9:00 - 19:00; sekce doprovodného programu 9:30 - 22:00. Vstupné jednodenní (vstup do všech částí veletrhů) 250,- Kč, jednodenní zlevněné (studenti a důchodci) 120,- Kč, třídenní (vstup do všech částí veletrhů) 600,- Kč. Bližší informace najdete na webových stránkách veletrhu.

Postní období předvelikonoční pokračuje Družebnou nedělí - laetare.


Představitelé britského Southamptonu mají v plánu nasvítit v noci okolní krajinu pomocí laserových paprsků. Chtějí tak posílit "image" města a "obohatit" jeho přírodní scenérie. Lze očekávat, že příklad Southamptonu budou zanedlouho následovat i další města, píše deník Independent.

Ochránce životního prostředí tento záměr zděsil. Laserové paprsky o délce 15 mil budou podle nich desetkrát jasnější než noční obloha. Satelitní snímky však ukazují, že pouze desetina Británie má v noci úplně tmavou oblohu. A výhled na hvězdy se od devadesátých let na čtvrtině rozlohy země ještě zmenšuje. Bob Mizon, koordinátor Kampaně za tmavou oblohu, podle deníku řekl: "Přijít o hvězdy i ledovou krásu polárních září je stejně hrozné jako přijít o bublající potůčky a divoce rostoucí květiny."       (Zdroj: EkoList.cz)

Šílená představa ... doufejme, že se u nás hned tak nenajde nějaký magor, co by se chtěl opičit ... No - ale naštěstí by se na to (snad) nenašly peníze, jak znám našince ...


Sním či bdím ... to jsem si říkal, když jsem takhle dost brzo ráno otevřel stránky Šelmy.cz. Rozvíjí se tu polemika o tom, jestli Večerníček urazil myslivce nebo ne ... Pokud jste z toho vykuleni jako já ... jde o tohle: Dne 7. 3. byla ve Večerníčku Madla a Ťap odvysílána část, ve které člověk oděn v zeleném dvakrát vystřelil po rysovi a loveckém psu. Komentář vzkazoval, že ten kdo střílí po rysech je špatný myslivec. Obdobně se v minulosti distancovala od pytláctví i Českomoravská myslivecká jednota, přesto nyní žádá od ČT omluvu.

To se mi snad zdá ... Kdo po kom střílí - to ať si vyřeší se svým svědomím ... Ale říká se, že potrefená husa nejvíc křičí .... ach jo.


Každého jara je možné se setkat kromě topení Morany i s pálením stařiny, tedy vypalováním staré suché trávy, mezí a křovisek. Jak ale dnes upozornil mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben, kromě rizika, že při této riskantní a zapovězené činnosti hrozí požáry a již byly zaznamenány případy, kdy ten, kdo oheň založil, v něm nalezl i smrt, přijdou při pálení staré trávy o život tisíce příslušníků všech možných čeledí hmyzu, ale i drobných obratlovců.

„Proto je vhodné připomenout i letos, že zakládání ohňů v otevřené krajině je zakázané a trestné, ale i zcela hloupé. Kromě skutečných škod na životech a potenciálních škod na majetku, je třeba si uvědomit, že nový porost po vypálení nebude lepší. Místo žádoucích druhů trav totiž porostou mnohem odolnější a nežádoucí plevele,“ uvedl Duben.     (Zdroj: Agris.cz)


Zajímavé ... kočky sice naznají pojem sladko, ale zato zase vnímají něco, co my nedokážeme. Rozpoznávají přítomnost adenosin trifosfátu (ATP), což je látka, ve které si schraňuje energii každá živá buňka. A to je pro kočky něco jako visačka – toto je maso. Není to nic překvapivého, protože celá řada živočichů vnímá něco jiného a jinak. Tak třeba mnohé z ryb dokáží vnímat přítomnost aminokyselin v koncentracích nanomolů. Jejich receptory jsou citlivější na změny v koncentracích, které jsou menší, než je obsah těchto látek v jejich běžném prostředí kde se vyskytují (pozadí). Je to logické, že příroda tímto směrem prováděla tvrdou selekci - kdo ve ztížených podmínkách najde potravu dříve, přežívá. Zatím se zdá, že kočky jsou jedinými savci, kterým chybí gen pro sladké. I jejich blízcí příbuzní, jakými jsou hyeny nebo promyky, tento gen mají. Kočkám zřejmě také chybí klíčový enzym pro trávení glukózy v játrech (glukokináza), který konvertuje glukózu na glukózo-6-fosfát.

Všichni hlavní výrobci krmení pro kočky ale do svých výrobků používají kukuřici nebo jiné obilniny. Koupená kočičí potrava má dnes okolo 20% sacharidů. Právě tato skutečnost může stát za tím, proč tolik koček má diabetes.      (Zdroj: OSEL.cz)


Kde jinde než v Rakousku by mohla začít diskuse nad tím, zda nezrušit povinné celodenní svícení z ekologických důvodů. To totiž, dle tamních ekologů a ministra životního prostředí, má na svědomí až 338 000 tun emisí CO2 ročně. K tomuto číslu dospěla studie, která se zabývala zvýšenou spotřebou v závislosti na celodenním svícení.

Jako další argument slouží studie, které se zabývaly přínosem celodenního svícení. Tedy to, zda toto opatření má přínos pro bezpečnost silničního provozu. Poslední dánská studie říká, že celodenní svícení nepřineslo v této zemi žádný pozitivní efekt a naopak, svícení prý přineslo více dopravních nehod.

Asi jen stěží se jakákoli studie dobere nějakého relevantního závěru, protože vývoj v počtu dopravních nehod je velmi specifický. Současné zavádění několika opatření má za následek velmi obtížné posuzování reálného efektu každého z nich.     (Zdroj: EnviWeb)

Tak tedy ... při vší úctě ke studiím všeho druhu ... selským rozumem vzato - svítícího auta si všimnu spíš než nesvítícího - a to jako pěšák, jako cyklista i jako motorista. A tem módní přepočet na emise ... no ruku na srdce - vepředu 2 x 60 W a vzadu tak 20 W, k tomu budíky ... zaokrouhleme to na 200 wattů. Co je to proti klimatizaci, kterou má dneska kdejaké autíčko - a odebere si hezkých pár kilowattů ... A co je 0,2 kW proti motoru o výkonu takových 70 - 100 kW ... lidi, mějte rozum a nepo...e se už z těch emisí .... Když už tedy ta auta vůbec jezdí ... Hmmm ... a co řidiči - kuřáci ...


Vědci stále tápou nad anomálií, která provází let dvou kosmických sond Pioneer. O co se jedná? Kosmická plavidla se z neznámých důvodů odkloňují ze svého kurzu a to řádově o stovky tisíc kilometrů. Očekává se, že do jednoho roku se definitivně ukáže, zda není problém u samotných sond Pioneer.

Pioneer 10 byla první kosmická sonda, která dosáhla vnější hranice planetárního systému, na své cestě pořídila historické snímky Jupiteru. Následována byla 5. dubna 1973 kolegou sondou Pioneer 11, ta navštívila navíc ještě Saturn. Po průletech kolem vnějších planet se obě sondy vydaly ven ze Sluneční soustavy, každá jiným směrem.

Později se objevil fenomén, známý pod názvem Pioneer anomaly. Projevil se nepatrným snížením rychlosti obou kosmických sond. Jakoby sluneční gravitace působila jinak, než předpokládají Newtonovy zákony. Dlouho se vědci domnívali, že za vším může být teplo, unikající z malých nukleárních generátorů na palubě, známých jako RTGS (Radioisotope Thermal Generators).

Nyní se mají znovu zpracovat veškerá data o telemetrii sond a .... do roka a do dne bychom mohli znát odpověď na otázku, zda jsou poruchy v trajektorii sond Pioneer jen technickou závadou a nebo je problém mnohem vážnější a tkví v nedokonalosti nebeské mechaniky, nebo snad...? Uvidíme!      (Zdrpj: Instantní astronomické noviny)


Anticenu Bludný balvan, kterou každý rok uděluje Český klub skeptiků Sisyfos, letos získal švýcarský spisovatel Erich von Däniken. Bludný balvan je určen pro organizace i jednotlivce, kteří pomáhají rozvoji iracionality. Podle spolku Sisyfos si Däniken anticenu vysloužil za neustálé matení veřejnosti v oblasti historie, archeologie, kosmonautiky nebo medicíny. Bludný balvan obdržel i časopis Vesmír, který otiskl reklamu společnosti, která nabízí přístroj na vysoušení zdiva na bázi magnetokineze. V minulosti Bludný balvan obdrželi mimo jiné i zpěvák Karel Gott nebo bývalý politik Antonín Baudyš       (Zdroj: 21@století)


Čtvrtý Mezinárodní polární rok 2007-2008 má hlavní téma ZMĚNY KLIMATU a stejně jako před 50 lety to bude výzkumná akce ohromného rozsahu. Zúčastní se jí přes 5000 vědců ze 63 zemí. Společným cílem jejich 225 projektů je posunout dál znalostí ve stále nejméně probádaných oblastech Země - v Arktidě a Antarktidě. Hlubší poznání a pochopení zákonitostí a propojení tak složitých systémů je nad síly kteréhokoliv jednotlivého státu.

Největší rozdíl proti předchozím ročníkům bude v technice a ve využití nových prostředků - družicových systémů, výkonných počítačů, automatických pozorovacích stanic.

Mezi nejzajímavější projekty patří další studium pohybu a složení pevninských ledovců v Antarktidě a Grónsku. Tedy prozkoumání obrovských "archívů", v jejichž vrstvách jsou skryty "záznamy" o teplotách a složení zemské atmosféry minulosti, vzdálené až milion let.      (Zdroj: National Geographic)


Jsem tedy pěkně nepozorný ... Bylo mi divné, že nic nového není uveřejňováno na stránkách Brány vnímání (adresa http://gorg.php5.cz/). teprve dneska jsem si šiml malého bleděmodrého nápisu na bílém podkladu ... Nové Brány vnímání - pokračujeme na http://www.deepend.cz/brany. "Záhada" je vyřešena ....


15. 03. 2007    Velmi smutné výročí ... 15.3. 1939 začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa.

A dávno již tomu - roku 44 před naším letopočtem byl zavražděn Gaius Julius Caesar, římský politik a vojevůdce.

No a dnes máme v kalendáři Světový den práv spotřebitele; poprvé byl slaven v roce 1982.


Vláda Velké Británie oznámila, že má připravený návrh zákona o boji proti změnám klimatu, který by měl v zemi snížit emise skleníkových plynů o 60 procent. Ministr životního prostředí se nechal slyšet, že Británie jako první země na světě skutečně vytvoří podmínky pro ekologicky šetrnou ekonomiku, píše internetové zpravodajství BBC.

Ministr životního prostředí David Miliband již dříve odmítl opoziční návrh, který chtěl zavést roční cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. „Měnit politiku na základě toho, jaký je ten který rok počasí, není rozumnou cestou,“ řekl BBC David Miliband. Podle nového zákona se bude „uhlíkový rozpočet“ sestavovat na pět let podle rady nezávislého arbitra. Jednou za rok pak vláda předloží parlamentu zprávu o tom, jak je úspěšná ve snižování emisí oxidu uhličitého a dalších plynů. O víkendu oznámili svoje ekologické návrhy také opoziční konzervativci , kteří počítají s daní na leteckou dopravu. V jejím rámci chtějí ročně povolit jeden levnější let na krátkou vzdálenost, poté budou cestující v letadle platit zvýšenou daň za každou další míli.

Nicméně labouristický ministr životního prostředí je přesvědčen, že bezprostředně je potřeba snížit emise u obytných domů. Vládní plán počítá s tím, že do roku 2016 by všechny domy měly být energeticky neutrální a k osvětlení by se měly používat výhradně úsporné zářivky. „V tuto chvíli produkují obytné budovy čtvrtinu všech skleníkových plynů v Británii,“ řekl Miliband ve vysílání stanice BBC Radio 4. „Letecká doprava představuje zhruba pět procent, je to tedy také velký problém, ale ve srovnání s budovami jen pětinový,“ prohlásil Miliband. „Jestli ale chceme více létat, musíme se někde jinde uskrovnit. Planeta se totiž nebude ptát, odkud emise pocházejí, zda z letecké dopravy či odjinud.“ Podle něj „Zemi nepomůže zachránit ani kriminalizace letectví“.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)


Výcvik dobrého vodícího psa pro nevidomé či zrakově postižené je dlouhý a náročný. V Japonsku se náklady s tím spojené vyšplhají až na 2,7 milionu jenů (tj. asi půl milionu korun). To vše bez záruky výsledku. I ze zlatých retriverů, kteří mají pro výcvik na vodící psy mimořádný talent, dokončí výcvik úspěšně jen každý třetí. Není divu, že vodících psů není dost. S řešením přichází japonský genetik Hiroshi Suzuki z Veterinární a zemědělské university v Obihiru na ostrově Hokkaido.

Pokud mají psi všech pět příhodných genetických variant, dosahuje jejich úspěšnost při výcviku na vodícího psa 80%. Ale i jeden z pěti dědičných znaků je zárukou šedesátiprocentní šance na získání dokonale vycvičeného psího pomocníka. Suzuki se snaží zjistit, zda jeho poznatky platí i pro psy z jiných populací. Navázal spolupráci s cvičiteli psů ve Finsku a Jižní Koreji a s jejich pomocí hodlá nashromáždit kolekci DNA nejméně tisícovky vodících psů. Japonský genetik doufá, že v budoucnu odhalí i varianty genů, které pomohou při výběru ideálních policejních psů či psů používaných při záchranářských pracích.      (Zdroj: OSEL.cz)


Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo letos poprvé sjednotit nejrůznější akce pro odbornou i širokou veřejnost, které se konají v jarních měsících, pod jednu hlavičku. Počínaje prvním jarním dnem (21. 3.), přes Den Země (22. 4.), Evropský den parků (24. 5.) až po Světový den životního prostředí (5. 6.), patří jarní měsíce svátkům, které se týkají životního prostředí a přírody. „Proto letos přicházíme s kampaní Jaro pro Zemi, kam chceme zahrnout nejenom akce, které pořádáme či spolupořádáme,“ říká ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar. „Chceme také nabídnout logo a účast na kampani Jaro pro Zemi školám, nevládním organizacím a všem dalším, kteří na jaře něco pro planetu organizují,“ dodává Kašpar.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)

Kalendář akcí si můžete stáhnout ve formátu PDF.


Ze stránek Agronavigátor: Jsou k dispozici dva články z časopisu BIOPROSPECT 16, 2006, č. 3–4, který vydává Biotechnologická společnost. Jde o příspěvky pod názvem: * J. Zlámalíková: Geneticky modifikované plodiny * J. Najmanová: Geneticky modifikovaná jablka

V prvním z příspěvků se uvádí, že se v roce 2006 v ČR poprvé pěstovala pro komerční účely Bt-kukuřice (především na jižní Moravě a ve středních Čechách) a popisují se polní pokusy s GM bramborami v ČR. Jsou uvedeny další plodiny, u kterých mohou genové manipulace výrazně zvýšit nutriční hodnotu nebo zlepšit zpracovatelské vlastnosti (rajčata, rýže, káva). Ve druhém příspěvku se popisuje výzkum v oblasti využití genových manipulací k produkci jablek (odolných vůči patogenům, se sníženým obsahem alergenů).

... Barva je jeden z nejdůležitějších parametrů pro obchod s jablky, neboť zákazník upřednostňuje červenou barvu před žlutou a zelenou. .... Dále se pak popisuje, jak by se daly vlastnosti jablek geneticky ovlivnit a změnit.

Tak se tu čachruje s genetickými modifikacemi plodin za našimi zády ... Odmítáme dovoz GM kukuřice a zatím již máme v obchodech bůhvíjaké zrůdnosti ... děs!

Čerstvá zpráva (Novinky.cz) :   V Číně se narodilo prasátko, které má dva rypáky a tři oči. Je 30 centimetrů dlouhé a hlavu má jen jednu.

Chcete vypadat také tak ? Jezte ta krásně červená GM-jablíčka ... co se tak líbí spotřebitelům ...


Harvardský profesor tvrdí, že jedna z látek obsažených v kakau snižuje riziko cukrovky, zhoubného bujení i nemocí oběhového systému. Profesor Norman Hollenberg se zabýval zdravotním stavem populace indiánského panamského kmene Kuna a došel k závěru, že je konzumace kakaových bobů, jež obsahují látku epikatechin, chrání před rozvojem některých civilizačních chorob. Podle jeho výzkumu tu nemocemi, které jsou ve vyspělých částech světa zodpovědné za většinu úmrtí, trpí pouze 10 % domorodců. Ti mají kakao hojně zastoupené v každodenní stravě. Epikatechin je znám jako antioxidant (látka, která zabraňuje negativnímu působení volných radikálů na lidské buňky) a kromě kakaa se vyskytuje i v několika druzích ovoce.     (Zdroj: 21@století)


Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní.

V naší sféře - tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementárové, nebo elementární duchové, přírodní duchové či duchové živlů. Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je narozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly. Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmeové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Najít na obloze kotouč našeho kosmického souseda není pochopitelně žádný problém. Nejnápadnější je okolo úplňku, kdy se na obloze nachází od Slunce nejdál. Čím víc se však Měsíc přibližuje ke Slunci, tím je to s jeho viditelností horší. Jakmile se obě tělesa na pozemské obloze setkají, nastává nov a Měsíc se na několik desítek hodin stává pro většinu obyvatel Země nepozorovatelný. Právě tehdy nastává ta správná doba pro lovce tenkého srpku.

K pozorování Měsíce co nejblíže u Slunce jsou příhodná dvě období: krátce před novem (starý Měsíc) nebo po novu (mladý Měsíc). Starý Měsíc lovci rekordů vyhlížejí ráno, před východem Slunce, mladý naopak večer, krátce po západu naší denní hvězdy. Nejcennější metou lovců úzkého Měsíce je doba, která uběhla od novu. Světový rekord v této disciplíně drží Mohsen G. Mirsaeed z Teheránu, který 7. září 2002 pomocí obřího binaru (2x150) spatřil Měsíc jen 11 h 40 min po novu. Český rekord v pozorování úzkého srpku nadále drží Pavel Pithrat. Ten v poslední lednový den roku 1995 spatřil z Prahy Měsíc jen 17 hodin 23 minut po novu. Letos v březnu ovšem máme příležitost tento dvanáct let starý rekord překonat! V pondělí 19. března nastane nov ve 3 h 42 min SEČ, takže večer (Slunce zapadá v 18 h 10 min SEČ) budeme mít šanci spatřit zhruba patnáctihodinový srpek Měsíce, který zapadne za obzor asi hodinu po Slunci. Při pozorování z Brna zapadne Měsíc v 18:53 SEČ na azimutu 272° a při pozorování z Prahy v 19:03 SEČ na azimutu 271°.       (zdroj: Astro.cz)


Uvádění cen bez daně z přidané hodnoty je nešvarem, který je podle názoru SOS v rozporu se zákonem, nicméně zůstává zatím bez sankcí. Pro spotřebitele je zavádějící, když někteří prodejci uvádějí své ceny bez daně, jiní s daní, mohlo by se jednat i o nekalosoutěžní jednání.

Spotřebitel musí dostat konečnou informaci o ceně a není povinen si k ní dopočítávat podle údajů prodejce DPH. To vyplývá ze zákonů, ale také z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Přestože to řada subjektů stále nedodržuje, objevují se bílé vrány, které volí ke spotřebitelům vstřícný přístup jako podle nedávného prohlášení společnost Vodafone. „Přestože uvádění cen bez DPH je v některých sektorech obvyklé, rozhodně není akceptovatelné. Spotřebitelé nemají v hlavě kalkulačku, a proto si na tento přístup u nás stěžují,“ uvádí mluvčí SOS Ivana Picková. „Týká se to především mobilních operátorů. Trváme na tom, že spotřebitel musí dostávat konečnou informaci o ceně nejen přímo v prodejně v okamžiku nabídky, ale i v reklamě,“ zdůrazňuje Picková.      (Zdroj: Sdružení ochrany spotřebitelů)


Vědecká studie publikovaná v prestižním časopise Archives of Environmental Contamination and Toxicology potvrzuje, že GM kukuřice MON 863 firmy Monsanto toxicky působí na játra a ledviny pokusných zvířat. Tento druh kukuřice je přitom v EU povolen jako potravina i krmivo. Potvrdilo se tak podezření, že systém kontroly GMO v Evropské unii nefunguje.

Studii zadalo Greenpeace a byla založena na původních datech firmy Monsanto. Stejná data sloužila jako podklad bezpečnostních testů, které firma předložila Evropské komisi spolu s žádostí o povolení plodiny pro trh v EU. Laboratorní testy ukázaly, že potkani krmení MON 863 byli zasaženi toxickými účinky kukuřice v oblasti jater a ledvin. Přesto Evropská komise na základě těchto dat kukuřici MON 863 vpustila na trh Uvropské unie.

Zmíněná plodina byla kromě EU povolena rovněž v Austrálii, Kanadě, Číně, Japonsku, Mexiku, na Filipínách a v USA.

Greenpeace požaduje okamžité a úplné stažení GM kukuřice MON 863 ze světového trhu a vyzývá státy, aby provedly důkladnou rizikovou analýzu všech ostatních schválených GM plodin. Požadujeme novou evropskou schvalovací proceduru při povolování GM potravin.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


14. 03. 2007     Na dnešek připadají dvě zajímavá úmrtí .... roku 1664 zemřel Jan Mydlář, známý kat Starého Města pražského .... a roku 1953 Klement Gottwald, československý politik a prezident. Shoda pouze náhodná? Kolik měl který z nich asi na svědomí životů ... i když "na svědomí" asi ne kat - ten jen vykonával své řemeslo ... kdežto K.G.   .... darmo mluvit.

Užitečnější než politik Gottwald byl bezesporu Albert Einstein, který se narodil čtrnáctého března - bylo to v roce 1879 v německém městě Ulm. Einstein byl především teoretický fyzik, bývá označován za největšího vědce 20. století a spolu s Isaacem Newtonem řazen mezi nejvýznamnější fyziky světa. Mezi jeho příspěvky fyzice patří formulace speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu (1905) ; snad nejvýznamnější ovšem je formulace obecné teorie relativity z roku 1915.

Na čtrnáctého března připadá také Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky, vodu a život.


V mediích a ve zprávách tiskových agentur se minulý týden objevila zpráva o tom, že němečtí klimatologové prokázali, že o víkendech je horší počasí než ve všední dny, více prší a je větší oblačnost. O denním a ročním chodu oblačnosti, teplot nebo srážek už bylo napsáno opravdu mnoho. Ale o jejich týdenním chodu?

Mraky Mraky Zprávy bohužel poněkud zkreslovaly skutečnost, hovořily o celoevropském výzkumu. Ten byl ale ve skutečnosti proveden pouze pro 12 vybraných stanic v Německu. Podobné studie se objevily již dříve pro některá americká velkoměsta. Čím studie výsledky zdůvodňují? Obecně lze říci, že se předpokládá, že emise uvolněné během pracovních dnů se koncentrují v atmosféře a právě o víkendu jich je již tolik, že ovlivňují tvorbu oblačnosti a deště.     (Zdroj: Příroda.cz)


Největší sluneční elektrárna v Česku a podle provozovatelů, firmy Korowatt, i ve východní Evropě je umístěna na pozemku o rozloze 2,1 ha v předhůří Šumavy v Bušanovicích u Prachatic. Spuštěna do provozu byla 1. února. Elektrárna dodává elektřinu do sítě, potencíálně by svojí produkcí dokázala zásobovat 172 průměrných českých domácností. 5320 kusů fotovoltaických panelů o celkové ploše 6 170 m2 je upevněno na dřevěných konstrukcích, které zlevňují vlastní investici. Instalovaný výkon celé sestavy je 693 kWp, plánovaná roční výroba pak 628 000 kWh. Ještě v letošním roce plánuje provozovatel rozšíření elektrárny na dvojnásobek na výkon 1,2 MWh za rok. Celá elektrárna stála 85 milionů korun, přičemž 29,2 milionovou dotací přispěl Operační program Průmysl a podnikání.Zbývající investice se při pro fotovoltaiku stanovené výkupní ceně 13,46 Kč/kWh vrátí za cca 10 let.     (Zdroj: Ďáblík č.45, zpravodaj sdružení Calla)


Vědci zjistili, že lyžařské areály mají dopad na přírodu, napsal deník Guardian. Podle nové studie v Alpách ubývá ptáků, protože je ruší lyžaři a snowboardisté. Ti mají pravděpodobně vliv i na další živočichy, například zajíce a jeleny.

Aby vědci opravdu prokázali, že rušení lidmi ptáky stresuje, zkusili je záměrně vyhánět z jejich stanovišť. Další den pak měli ptáci v trusu zvýšené množství stresových hormonů. Raphael Arlettaz se domnívá, že ptáků ubývá právě kvůli zvýšenému množství stresu v lidmi navštěvovaných oblastech, protože ztrácí energii tím, jak prudce vyletí do chladného vzduchu. Podobný vliv mohou lidé mít i na jiné zvířecí druhy, jako jeleny, kozorožce, kamzíky, orebice, sněžné zajíce a tetřevy, píše Guardian. Přímo jim se však zatím žádný výzkum stresu nevěnoval.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

No hurá ... vědci objevili další Ameriku ... :-))) Asi bych byl také ve stresu, kdyby mi kolem postele jezdil houf vřeštících vyznavačů zimních radovánek ....


Modré lóže zednářů, zahrnující první tři stupně zednářství, jsou učeny, že hledají Ztracené Slovo či Ztracené Jméno Boha... Jakmile dosáhnou úrovně Royal Arch Masonry (sedmý stupeň dle Ritu York) objeví skutečnost, že Ztracené Jméno Boha nebylo vlastně vůbec ztraceno. Je to tedy na této úrovni, kdy se dozví posvátné jméno zednářského Boha. Zjistí, že posvátné jméno zednářského Boha je složeno ze tří jmen reprezentujících tři identity Boha. Je tak posvátné, že je zapotřebí tří zednářů stupně Royal Arch, aby mohlo být vysloveno... Jahbuhlun. Tito tři zednáři zhoupnou ruce nahoru a dolů a zpívají: "Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah." Jméno Jahbuhlun má tři slabiky reprezentující kompozici Boha tvořenou třemi podřízenými božstvy. Zednářské prameny rozeznávají tyto tři jako Yah (Yahweh, Jehova), Baal, and Osiris. Logicky by se tedy jméno mělo správně psát Yah-Baal-On, ale materiál “Duncan's Masonic Ritual and Monitor” připouští, že během let docházelo k “znehodnocování“ zednářstvím, které bylo završeno současnou formou.     (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) obdržel od Evropské komise požadavek na vypracování stanoviska k možným důsledkům klonování zvířat pro bezpečnost potravin, zdravotní stav zvířat, welfare zvířat a životní prostředí v EU. Problematika klonování zvířat spadá do působnosti různých panelů EFSA. Proto vědecký výbor EFSA, který je tvořen z předsedů všech panelů EFSA, bude řídit tuto práci. Ke klonování zvířat se bude vyjadřovat také Evropská skupina pro etiku (European Group on Ethics, EGE). V současné době není v Evropě klonování komerční praktikou, a proto neexistuje v EU žádné specifické nařízení, které by se týkalo autorizace potravin z klonovaných zvířat pro humánní účely. Stanovisko EFSA proto napomůže formovat příští opatření EU pro klonovaná zvířata a jejich produkty.     (Zdroj: Agronavigátor)

Ještě, že jsme se narodili v této době ... představte si, jak jednou bude vypadat české klasické jídlo - vepřo z klonovaného prasete, knedlo z mouky z GM pšenice a to zelo ... to by bylo, aby nebylo zmutované i to zelí ... Bléééé !!!!!


Brazílie a Spojené státy se v pátek dohodly na podpoře výroby biopaliv v Severní a Jižní Americe i v dalších regionech. Paliva na bázi etanolu mají pomoci s ochranou životního prostředí a hlavně v Brazílii podpořit chudší vrstvy obyvatel. O dohodě informoval brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho americký protějšek George Bush, když si prohlíželi závod na výrobu biopaliv u Sao Paula.

Podle Luly je podpora alternativních energií důležitá a měly by se pro ni rozhodnout i další země.

Brazílie aUSA se na celosvětové výrobě etanolu podílejí asi ze 70 procent. Brazílie byla donedávna největším producentem, ale na její místo už se dostaly právě USA. Spojené státy i Brazílie se nyní budou snažit navázat spolupráci v této oblasti i s dalšími zeměmi ve střední Americe, Karibiku, Asii a v Africe. Iniciativa zahrnuje i financování nových technologií.      (Zdroj: EnviWeb)


Jako v pohádce o veliké řepě to může vypadat na polích a sadech, pokud se naplní vize inspirované nedávným objevem týmu vědců vedených Joanne Choryovou ze Salkova ústavu v kalifornském La Jolla.

Po více než deseti letech usilovné práce odhalili biologové vedení Joanne Choryovou buněčný signál, kterým rostlina rozhoduje o tom, jak moc vyroste. Výsledky jejich práce představil na svých stránkách prestižní vědecký týdeník Nature.

Rostliny jsou kořeny pevně připoutány na jedno místo a musí se tvarem i velikostí přizpůsobit místním podmínkám. Je to pro ně otázka přežití,“ říká Joanne Choryová. Vědci ze Salkova ústavu zjistili, že o růstu rostliny rozhoduje hormon označovaný jako brassinolid.       (Zdroj: OSEL.cz)


Miliony Číňanů, stěhujících se z venkova za prací, vytvořily ve městech sociální spodinu. Navzdory reformám, kterými se čínská vláda snaží zlepšit jejich životní situaci, jsou tito dělníci kvůli svému sociálnímu postavení diskriminováni. Není jim poskytnuta zdravotnická péče a nemají přístup k bezplatnému základnímu vzdělání. Žijí v děsivých podmínkách v provizorních bytech a zaměstnavatelé je beztrestně vykořisťují.

Za prací se z venkova přestěhovalo podle odhadů 150 až 200 milionů lidí, jejich počet se rapidně zvedl od roku 1980 z pouhých 2 milionů a předpokládá se stálý nárůst. V některých městech již tvoří většinu populace. Pouze nízkému procentu z nich se podaří získat ve městě stálé bydliště.

Každý občan Číny je povinen registrovat se do tzv. systému hukou (systém registrace domácností), kde mimo jiné uvádí stálé bydliště. Vnitrostátní migranti musí ve městech žádat o přechodné povolení k pobytu, které je platné 6 až 12 měsíců podle lokality, a následně si jej prodlužovat. Bez tohoto povolení nelze prakticky získat zaměstnání a zdržovat se legálně mimo domov. Stálé povolení k pobytu nezískají bez ohledu na to, jak dlouho ve městech žijí. Ti, kteří zdlouhavým procesem registrování projdou, zpravidla i nadále čelí nerovnoprávnému zacházení kvůli svému přechodnému statusu. Pro mnoho migrantů je však registrace nemožná, ať už z finančních důvodů nebo pro neochotu místních úředníků, kteří navíc často vyžadují úplatky. Neregistrovaní přistěhovalci se ocitnou ve městech bez právního postavení, vydáni napospas svévoli policie, majitelů domů, zaměstnavatelů i místních obyvatel.       (Zdroj: Amnesty International)


Temné podzemí přitahuje podivnou silou zvídavého a po dobrodružství toužícího člověka již od pradávna. Objevovat neprozkoumané, trochu se při tom bát a zároveň cítit radost z vlastní schopnosti překonávat překážky. To jsou zdá se i dnes velmi žádané prožitky, které mohou různá sklepení, podzemní chodby, jeskyně nebo štoly starých dolů lidem nabídnout. I v naší zemi je stále ještě několik takových tajemných míst a jedno z nich mezi nimi zaujímá zvláštní postavení.

Odemykáme bytelný zámek na závoře oddělující prostory temnot, neznáma a naplno pracující fantazie od reálného všedního světa. Opouštíme denní světlo a vydáváme se na výpravu do nitra dávno opuštěných, ztichlých podzemních chodeb východní části starého dolu, v lokalitě známé jako Česká Amerika. Do volně nepřístupných a dobře zabezpečených částí labyrintu štol nás vede zkušený znalec zdejšího rozlehlého podzemí Karel Fous. Již od prvních kroků kamenným podsvětím je jasné, že pokud nečekaně nezhasnou naše svítilny, bude se na co dívat.

(Velmi zajímavá a původní reportáž z České Ameriky je na stránkách Moskyt.net)


13. 03. 2007     Třináctého března 1781 objevil William Herschel planetu Uran. Zajímavé je, že jeho rodiče zřejmě pocházeli z Moravy. Kromě Uranu Herschel objevil i jeho dvě družice, dvě družice Saturnu, sestavil katalog mlhovin a dvojhvězd, popsal rotaci Saturnu a jeho prstenců, prokázal změny Marsových polárních čepiček. Také prokázal existenci infračerveného záření.


Snížení emisí o 30 % je v souladu s dlouhodobým cílem EU omezit nárůst globální teploty pod 2 ° C ve srovnání se stavem před začátkem průmyslové revoluce. Dosud teplota stoupla o 0,6 stupně. V případě, že teplota poroste rychleji, hrozí vážné a nevratné změny klimatu, které ovlivní lidskou civilizaci od změn v zemědělství a lesnictví přes rozšíření tropických chorob do současného mírného pásma až po vynucenou migraci miliónů lidí.

Účastníci summitu zároveň schválili závazný cíl, podle kterého se má podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v Unii zvýšit do roku 2020 o 20 %. Tento cíl je stanoven pro celé společenství, o jeho rozdělení mezi jednotlivé členské zem se bude teprve jednat. EU tak vydala jasný signál, že svoji budoucnost spojuje s čistými, bezpečnými a nevyčerpatelnými zdroji, jako je energie biomasy, slunce, větru a vody.

Český premiér Topolánek bohužel na summitu patřil mezi menšinu politiků, která se snažila závazný cíl pro obnovitelné zdroje torpédovat. Místo toho usiloval o přijetí prohlášení, že jaderná energetika patří mezi obnovitelné zdroje energie. Ani s jedním neuspěl.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


V přírodě nebývá nic zadarmo. Primáti vlastní energeticky nenasytné a relativně velké mozky, které jim umožňují vytvářet složité předivo sociálních vztahů. Souhrou okolností jsou díky nim primáti i vcelku inteligentní, což jim v důsledku přináší mnohé výhody. Podle neurologa Roberta Sapolskyho ze Stanford University má ale složitá inteligence i odvrácenou stranu a primátům v jistém ohledu škodí. Máme totiž příliš volného času. Díky své chytrosti a schopnosti zorganizovat si život mohou na sebe být primáti v takto získaném volném čase nepříjemní a úspěšně stresovat jeden druhého. Nepřetržitý psychologický stres ale nebývá bez následků, snadno může stresovaným jedincům pocuchat zdraví. Pak se není čemu divit, že primáti včetně nás jsou více náchylní k onemocněním stresového původu. Podle Sapolskyho nás evoluce udělala tak úspěšně, že se můžeme sami psychicky likvidovat.      (Zdroj: OSEL.cz)


Rostoucí počet aut v zastavěných oblastech zvyšuje riziko bleskových povodní, napsal deník Independent. Souvislost mezi přibývajícími auty a přibývajícími povodněmi nemusí být každému na první pohled zřejmá, avšak jasně vyplývá z diagramů zprávy nazvané Životní prostředí ve městě, kterou tento týden zveřejnila britská Královská komise pro znečištění životního prostředí.

Rostoucí počet automobilů vede ke zvýšené poptávce po silnicích a parkovacích místech, ukazuje diagram. Kvůli tomu přibývá zpevněných, nepropustných povrchů, které nedokážou vsakovat dešťovou vodu. Ta pak odtéká do kanalizace a při přívalových deštích zvyšuje riziko bleskových povodní, píše Independent. Avšak úřady se podobnými komplexními interakcemi ve svých plánováních nezabývají.       (Zdroj: EcoMonitor)


Hubblův kosmický dalekohled (HST) pořídil několik stovek snímků, později složených do jedné obří fotografie. Tímto experimentem se podařilo odhalit minimálně 50 000 nových rodících se galaxií.

Galaxie na snímku nejsou ani zdaleka rozmístěny rovnoměrně. Některé se společně shlukují, jiné jsou pro změnu rozesety v prostoru. Takovéto nerovnoměrné rozložení galaxií mapuje distribuci temné hmoty, která proplétá vesmír jako neviditelná obří pavučina. Při prohlídce oblohy pomocí HST nalezli astronomové obří červenou galaxii se dvěma černými děrami v jejím centru. Detekovány byly také nové gravitační čočky a několik dosti záhadných galaxií, jejichž povaha zaměstnává astrofyziky již dosti dlouhou dobu.      (Zdroj:Instantní astronomické noviny)


Archeologické výzkumy jsou zvláštní - jezdíme si ve 21. století po silnici z Prahy do Roztok, někdo možná denně, a nezdá se nám na plochém území mezi silnicí a řekou nic zvláštního. Nyní díky archeologům můžeme nahlédnout do těch samých míst o stovky let nazpátek a podívat se, co vše skryla zem.

Reportáž a fotografie najdete na stránkách National Geographic


Ano! Je opravdu stále větší množství lidí, kteří se zaobírají myšlenkami na potřebnou změnu života na Zemi. Z těchto lidí však převážná většina podmiňuje tuto změnu nejprve příchodem fatálního úderu. Na změnu lidské společnosti na Zemi tak myslí největší část lidí jako na něco, co má být vyvoláno nejdříve zdrcujícím zničením všeho stávajícího. Tak také očekávají tito lidé s tichým mrazením každou novou zprávu, ohlašující náznaky blížícího se nebezpečí, ať již přírodního, vesmírného, nebo společenského druhu.

Tyto všechny lidi je však možné nazvat právě velkými škůdci budoucnosti Země, z hlediska jejich působení na úrovni myšlenkového světa. Tito navenek hodní a slušní lidé posilují ve svých myšlenkách jen očekávání katastrof toho nejhrůznějšího druhu. Věřící lidé většiny všech náboženství takto prazvláštně smýšlejí o budoucnosti tohoto světa. Ve svém milostiplném, pokorném šeptání toho, že takto učiní Bůh konec všemu zlu na Zemi, myslí na katastrofy a zničení druhých lidí.

Myslí na katastrofy a neštěstí, ba dokonce živí myšlenky na válku, jako na východisko pro budoucnost! Čekají, že světu pomůže zdrcující úder. Avšak čtěme pozorně! Tito lidé čekají úder, který má zasáhnout ty druhé, zlovolné a špatné lidi, jež, z jejich pohledu viděno, mohou za to, jaký je dnešní život! Těmito zlými a špatnými lidmi jsou pak tedy za všech okolností ti druzí. V žádném případě ne však nikdy oni sami. Takto to mají v sobě vykreslené!       (Dále viz Gnosis9.net)


Jak spolu souvisí rychlé čtení, rychlé myšlení a nálada člověka? Zajímavě. V časopisu Psychological Science vyšel výzkum E. Pronina a D. M. Wegnera o manickém myšlení.

Poměrně známá manio-depresivní (či bipolární) porucha se mimo depresivní fáze vyznačuje (jak název napovídá) i manickými obdobími, které jsou spojeny s výtečnou náladou, přebytkem energie, kreativními nápady, rychlou řečí, ovšem i nadměrným zájmem v potěšení přinášejících aktivitách etc. Není proto překvapující, že postižení si své manické fáze „užívají“, přestože je mohou dovést k vyčerpání jak fyzickému, tak duševnímu. (poznámka: a mj. také ke smutným ekonomickým koncům)

Rychlé přemýšlení proto produkuje stejný vliv na náladu jako manická fáze bipolární poruchy (či samotná manická porucha); lidé vědomi si svého rychlého přemýšlení se cítí lépe a kreativněji, než když přemýšlejí pomalu. Při čtení výsledků však nesmíme zapomínat, že se jedná o subjektivně referované výsledky, zda jsou lidé skutečně kreativnější, se z nich vyvodit nedá; lze spekulovat, jak zapůsobí dobrá nálada a optimismus na přesnost a kvalitu myšlení.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Toho, že se v České republice chystáme redukovat informace o únicích toxických látek do životního prostředí z konkrétních provozů v integrovaném registru znečišťování už si všimli i v zahraničí. Zahraniční ekologické organizace sestavily výzvu adresovanou poslancům Parlamentu České republiky. Vyvolaly ji mezinárodní síť nevládních organizací GAIA a Pracovní skupina pro dioxiny, PCB a odpady sítě IPEN (Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek), která sídlí v Praze. Výzvu podepisují další organizace. Žádají české poslance, aby zachovali dostupnými informace o toxických látkách v odpadech i o množství vypouštěných nebezpečných látek ze všech typů průmyslových výrob. „Pomůžete tím zachovat také dobré jméno České republiky ve světě,“ konstatují zahraniční ekologické organizace v závěru své výzvy.      (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)


Vědcům se podařilo rozlišit několik velrybích nářečí. Několikaleté sledování plejtváků a nahrávání jejich „písní“ začíná přinášet první výsledky. Plejtváci zvukovou komunikaci využívají například pro upozornění na nové místo bohaté na plankton nebo při hledání partnera. Studie odhalila devět různých „nářečí“, které velryby používají podle toho, ze kterých částí oceánů pocházejí. Severopacifický plejtvák „mluví“ jinak než velryba, která je doma poblíž jižnější části severoamerického pobřeží. Zoologové díky těmto poznatkům mohou o zvířatech získat víc informací, a zlepšit tak snahy o záchranu druhu, jehož stavy jsou na severní polokouli v současnosti odhadovány na pouhých 1000 kusů.      (Zdroj: 21@století)


12. 03. 2007     Evropský den mozku byl původně vyhlášen Evropskou aliancí DANA v roce 1998 na 11. března - ale od roku 1999 se slaví již celý Týden mozku - letos tedy začíná v pondělí 12. března. Nic pro vás, vážení politikové ...


Myšlenka k postní době před velikonocemi:

Postní doba je nám předložena proto, abychom se zastavili. Ale vzápětí máme vykročit na výzkumnou expedici do vnitřních komnat našeho srdce. Abychom to nevhodné, co najdeme, vystrnadili, zašlé obnovili, bázlivému dodali odvahu. Některé prostory necháme jednoduše vyvětrat, odpočinout si. Říká se: „Když bude včela jenom stále létat od květu na květ a nesedne si, nikdy se nedočkáme medu.“      (Zdroj: Víra.cz)


Isaac Asimov formuloval tři základní zákony robotiky v povídce Runaround už v roce 1942. Jeho vize robotů jako inteligentních společníků člověka ještě stále předbíhají skutečnost. Přesto jsou mnozí odborníci přesvědčeni, že nástup robotů je jen otázkou času. Jižní Korea se na něj připravuje nejen po technické stránce. Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky zadalo pěti expertům vypracování Charty robotické etiky, která by měla jasně definovat zásady, jimiž se budou řídit jak výrobci, tak i uživatelé robotů.

V první fázi jde o stanovení zásad, které by měly chránit člověka před roboty a jejich zneužitím. V zásadě bude tato část charty vycházet z Asimovových tří základních zákonů. Kromě specialistů pracujících v oboru vývoje robotů je členem komise i odborník na otázky etiky a morálky a spisovatel science fiction.

Základním problémem je udržení robotů pod kontrolou, což jako národ, který dal světu Čapkovo R.U.R., asi dobře chápeme. Přední robotik Max Lungarella působící na universitě v Tokiu ale pochybuje, zda se kdy podaří tři základní zákony robotiky spolehlivě robotům naprogramovat.

(Zajímavé... ne? Dále čtěte na stránkách OSEL.cz)


„Debata o podobě šumavského národního parku se vede už dlouho a to, co vidíme po vichřici, potvrzuje, že je potřeba unikátní lesy na hřebenech hor nechat přirozenému vývoji. Naopak je třeba přednostně důsledně asanovat polomy v nižších polohách a na okrajích národního parku, aby kůrovec neohrozil okolní hospodářské lesy. Jedině tak zajistíme, aby Šumava byla i v budoucnu zelená,“ shrnuje společný přístup ministerstva životního prostředí a správy národního parku ministr životního prostředí Martin Bursík. „Na rovinu: nebýt obrovských holin, které na hřebenech vznikly v minulosti při kácení kůrovcem napadených stromů, v lednu by na Šumavě padlo daleko méně stromů. Tahle chyba se už nesmí opakovat.“

Ministerstvo životního prostředí společně se správou šumavského národního parku rozhodlo o dalším postupu při likvidaci následků orkánu Kyrill. Ten je v souladu s principy diferencovaného přístupu k lesům v národním parku podle toho, o jak cenné území se jedná. Vláda na návrh MŽP uvolnila na šetrnou likvidaci následků orkánu 95,5 milionu korun s tím, že padlé stromy v těch nejcennějších oblastech zůstanou na místě.

Na 80 % plochy parku se budou důsledně asanovat polomy a vývraty po orkánu Kyrill. Zbylých 20 % se ponechá přirozenému vývoji, jaký zde probíhal po tisíciletí. Tento postup odpovídá mezinárodním pravidlům pro management národních parků, je v souladu s doporučením odborníků a postupem uplatňovaným v Národním parku Bavorský les. Speciální management bude uplatňován v horských smrčinách, které byly postiženy rozsáhlými plošnými polomy. Cílem je vyvarovat se chyb z minulosti - zabránit vzniku holin a postupovat tak, aby nedocházelo k erozi půdy.

      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Beskydy, Javorníky - Ludvík Kunc, jeden z nejuznávanějších českých zoologů, sleduje zprávy o pohybu šelem s nadhledem. Výstražná varování, aby si lidé dávali v lesích pozor a raději tam ani nechodili, považuje za absolutně zbytečná. „Medvědi i vlci nejsou zabijáci, naopak. Před člověkem zásadně utíkají,“ tvrdí. ...

... Žádná z velkých šelem nás v lese neohrožuje a jsou to právě šelmy, které před člověkem prchají. Daleko větší nebezpečí představuje pes, který není ovládán člověkem. ...

... Celkově můžeme uvést, že v celé republice žijí nejméně dva, ale možná až pět medvědů, zhruba sto rysů a pět až deset vlků. ....

(Zdroj: Šelmy.cz)


Pár myšlenek k energiím v Evropě:

Petr Holub z Hnutí DUHA řekl: „Vysoká energetická náročnost patří mezi největší problémy evropských ekonomik. Táhnou ji za sebou jako drahé a špinavé závaží, které snižuje konkurenceschopnost. Navíc je hlavní příčinou vysokých exhalací skleníkových plynů i velkého dovozu ropy a plynu. Česká i evropská ekonomika potřebují silný impuls, který rozhýbe inovace a investice do efektivních, čistých technologií. Pokud na summitu zůstane u pěkných vizí, Evropa se nepohneme nikam – potřebuje konkrétní, účinnou legislativu a další opatření.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Po mnohaleté masivní podpoře uhelných a jaderných technologií je nutné rychle a účinně pomoci čistým obnovitelným zdrojů a snižování spotřeby. Jen tak se staneme energeticky méně závislí a tedy bezpečnější.“

Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Ačkoli věda a cíl Unie zabránit oteplení planety o více než dva stupně Celsia hovoří jasně, EU táhne šach: snížíme, až vy snížíte. Navržené dvacetiprocentní snížení emisí v Evropě, zatímco ostatní průmyslové země by měly exhalace omezit o 30 %, není seriózní řešení pro odvrácení nejvážnějšího ekologického problému.“

(Zdroj: tisková zpráva hnutí DUHA)


Obrovské vítězství novozélandského Greenpeace – zastavili jsme stěžejní uhelnou elektrárnu Marsden B! Poslední boj proti elektrárně Marsden B si zapsal na konto devět dní protestujících demonstrantů u elektrárny, rekordní počet veřejných debat a dokonce i vznik pirátského rádia.

Všechny možné prostředky, podpora okolních obyvatel a vytrvalost Greenpeace překazily plány vedení bývalé elektrárny na mazut Marsden B, aby byla přestavěna na elektrárnu uhelnou.

Je to vítězství, nejen pro tisíce novozélandských obyvatel, kteří vystupovali proti zprovoznění uhelného monstra ale i vítězství pro okolní životní prostředí a klima. Místní obyvatelé, starousedlící, Greenpeace a spousta dalších místních i národních ekologických skupin se po dvou letech dočkali konečného verdiktu – Marsden B, definitivně končí.

Novozélandská vláda vydá během nejbližších měsíců zásadní rozhodnutí, jak efektivněji postupovat proti klimatickým změnám.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Ještě v tomto roce se na orbitě Měsíce objeví družice s nápisem MADE IN CHINA. Sondu, která nese název Čchang E-1, vynese k Měsíci raketa Dlouhý pochod 3A (CZ-3A). Jejím úkolem bude snímkování jediné přirozené družice Země, zkoumání jejího povrchu a mikrovlnného zařízení, které z Měsíce vychází. Smělý cíl vyhlásil vedoucí představitel Čínského národního kosmického úřadu Chuang Čchun-pching. Přesné datum startu rakety však nesdělil. Na zasedání čínského Všelidového shromáždění zároveň prohlásil, že stopy čínského astronauta by se v měsíčním prachu měly objevit do patnácti let.     (Zdroj: 21.století)


Jednou z překvapivých linií odboje proti alarmistické oteplovací klice je výzkum vlivu kosmického záření na pozemské klima a život na Zemi vůbec. Alarmisté se snaží budit dojem, že kromě lidmi vypouštěného oxidu uhličitého neexistuje jiné vysvětlení pozorovaných změn klimatu. Alarmističtí vědci snaživě hledají jednoznačné spojení mezi oxidem uhličitým a klimatem i v minulosti Země. V některých studiích se dokonce praví, že oxid uhličitým se zdá být jediným významným hybatelem pozemského klimatu vůbec. Nic takového pochopitelně není pravda. S klidem můžeme nechat stranou jinak zajímavá data a stanoviska naznačující, že je sporné, zda k celoplanetárnímu oteplování v současnosti vůbec dochází, neboť klima se každopádně v historii Země mění neustále a rozhodně by bylo fajn tomu přijít na kloub. V takovém případě je k dispozici celá řada jiných vědeckých vysvětlení změn klimatu. Mezi pozoruhodné novinky v tomto ohledu náležejí nové výstupy bádání Henrika Svensmarka z Danish National Space Center. Svensmark se zabývá vlivem kosmického záření na pozemské klima. Jako každý, kdo se opováží studovat něco, co zpochybňuje lidskou zodpovědnost za změny klimatu, je i on vnímán jako kacíř a jeho výzkum jako kontroverzní. Přesto nyní přišel se sérií přesvědčivých publikací, ze kterých globálním oteplovačům stoupá tělesná teplota.      (Proč? Čtěte na stránkách Řev přírody)


Na stránkách Tajomstvá našej planéty si můžete přečíst článek pojednávající o Viktoru Schaubergerovi, velmi sečtělém, ale formálně nevzdělaném muži, který většinu svého života strávil pozorováním a učením se od přírody. Jeho hluboké pohledy a aplikace jsou ve své jednoduchosti tak nádherné, tak harmonické s přírodou, že jeho práce a myšlenky si zaslouží větší uznání. Naše planeta opravdu volá po vynálezech založených na biotechnologii, jako například Schaubergerově, aby se staly normou pro naši průmyslovou ekonomiku.


09. 03. 2007     Desátého března 1978 na Zemi úspěšně přistál první (a poslední) československý kosmonaut Vladimír Remek. Ten byl v hodnosti kapitána členem posádky kosmické lodi Sojuz 28 ve funkci kosmonaut-výzkumník. Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos. Velitelem letu byl sovětský kosmonaut plukovník Alexej Gubarev. Let se uskutečnil od 2. do 10. března 1978. Posádka pracovala na palubě orbitálního komplexu Saljut 6 spolu s jeho základní posádkou. Celková délka Remkova letu činila 190 hodin a 18 minut.

Období předvelikonočního půstu pokračuje Kýchavou nedělí (Oculi).


Na stránkách Tibinfo.cz najdete průběžně aktualizovaný seznam měst, které v roce 2007 v rámci kampaně Vlajka pro Tibet vyvěsí 10. března tibetskou vlajku.

Na stejném serveru najdete také přehled akcí pořádaných u příležitosti Dnů Tibetu.

Amnesty International (AI) připomene 48. povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Aktivisté v Praze, Brně a Olomouci nenechají v klidu veřejnost, ani zástupce Čínské republiky v ČR. Stejně jako každý rok bude prostranství před Velvyslanectvím ČLR plné lidí – jejich hlasy apelující za dodržování lidských práv v Tibetu musí být slyšet až za vysoký plot budovy Velvyslanectví.

Přehled akcí v jednotlivých městech najdete na stránkách AI


Registr kontaminací geneticky modifikovanými organismy prezentovaný na stránkách Greenpeace je první svého druhu na světě. Ačkoli se GM plodiny vloni pěstovaly na rozloze větší než 80 miliónů hektarů, doposud nebyl vytvořen globální monitorovací systém. Vzhledem k tomuto vážnému selhání odpovědných mezinárodních i národních úřadů vydalo Greenpeace spolu s GeneWatch z Velké Británie seznam všech zaznamenaných případů náhodného či záměrného znečištění uvolněním GMO do životního prostředí či do oběhu. Zahrnuje též případy ilegálního pěstování GM plodin jakož i zdokumentované vedlejší dopady na zemědělství.

Registr obsahuje pouze veřejně dobře zdokumentované případy, jistě se ale vyskytuje celá řada dosud nepodchycených.

Stránky registru by měly sloužit jak jednotlivcům, zájmovým skupinám i odpovědným státním orgánům. V registru lze nalézt odpovědi na to kde, kdy a jak došlo ke kontaminaci. Zahrnuje i odkazy na stránky GeneWatch, Greenpeace a řadu dalších zajímavých informací.

Jak registr používat

Původní Registr GM kontaminace (v angličtině) je průběžně aktualizován a skládá se z údajů o:

- případech kontaminace, kdy se u potravin, krmiva či planě rostoucích příbuzných druhů našel genetický materiál z GM plodiny či jiného organismu,

- ilegálním pěstování či uvolnění GM organismů do životního prostředí, případně do potravního řetězce,

- negativním dopadu na zemědělství, kdy byly nahlášeny problémy v zemědělství jako důsledek vlivu GM organismů a jejich použití.

(Zdroj: Greenpeace.cz)


Křesťanské církve v USA rozděluje vážný spor. Do konfliktu se dostali věřící, kteří přijali kolektivní odpovědnost za ekologické problémy současného světa a ultrakonzervativní skupiny, jejichž pohled je veskrze odlišný. Situaci ovlivnil i loňský skandál šéfa Národní asociace evangelikálů (National Association of Evangelicals, NAE) Teda Haggarda, který vedl nekompromisní boj proti právům homosexuálů a přitom sám tajně udržoval po tři roky poměr s homosexuálním prostitutem. Blamáž to byla o to horší, že Haggard si od prostituta kupoval drogy, obvinění zpočátku odmítal a snažil se ze všeho vylhat. Přiznal se teprve pod tíhou důkazů. Hodně to připomíná kauzu pražského biskupa Církve československé husitské Karla Bicana, který ovšem, na rozdíl od svého amerického bratra ve víře, ve své funkci setrval. Po odchodu Haggarda do ústraní se do vedení NAE dostal Leith Anderson. Ten v únoru 2006 podpořil prohlášení více než stovky evangelikálních pastorů a učitelů o tom, že klimatické změny jsou problémem, který je třeba řešit.      (Zdroj: Gnosis9.net)

No chápeš to, Šebestová ???


Lékaři dlouhodobě varují před nedostatkem jodu. Nyní ale zjišťují, že někteří lidé jsou naopak ohroženi jeho přebytkem. Hrozí zejména těm, kteří si libují v uzeninách, jedí hodně mléčných výrobků a užívají potravní doplňky. Přebytek jodu ohrožuje zejména děti. ČTK to řekla předsedkyně meziresortní komise pro řešení jodového deficitu Lydie Ryšavá. "Víme, že spousta rodičů v dobré víře dává dětem potravní doplňky a nekontroluje si, co obsahují. I v multivitaminových přípravcích ale je tento stopový prvek," upozornila. Děti si potravními doplňky navyšují už tak vysoký příjem jodu, který mají z mléka a mléčných výrobků, uzenin či oblíbeného kečupu. V průmyslově vyráběné stravě je sůl obohacená jodem. Potravní doplňky s obsahem jodu dostávají i zvířata, a tak se dostává do mléka a mléčných výrobků. Při srovnání mlék z různých evropských zemí je nejvíce jodu v českém mléce.     (Zdroj: ZdravCentra.cz)


Z právě probíhajícího ženevského autosalonu se všichni velcí výrobci snaží učinit ten "nejzelenější" veletrh, jaký kdy automobilový svět viděl. Pro manažery a organizátory to znamená balancovat na hraně, což není vždy snadné dosáhnout. Ne vše je totiž tak "zelené", jak se na první pohled může zdát.

Stejně tak nevyspělé, jako se mohou zdát argumenty některých ochránců přírody, se občas jeví i reakce automobilek. Všechny se sice hlásí ke své zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, na druhou stranu se ale ve svých expozicích snaží přitáhnout pozornost především auty se silnými motory a příslušnou spotřebou. Ekologičtější verze s dieselovým motorem či úspornou spotřebou a auta na hybridní či elektropohon stojí zpravidla až někde vzadu.

Přesně tak to ale chce i publikum. Houfy se nekupí kolem modelu BMW s vodíkovým motorem, ale kolem nejnovějších modelů Porsche či Aston Martin, velkých limuzín německých koncernů či obrovských terénních vozů.       (Zdroj: EnviWeb)


Starý zákon je plný hororových příběhů. Jeden z nich vypráví o muži z kmene Efraim, který se vydal s konkubínou do země kmene Benjaminů. Když párek dlel na návštěvě u jednoho z benjaminských mužů, shromáždil se před domem dav, který vyrazil dveře, vtrhl dovnitř a konkubínu znásilnil. Žena řádění davu nepřežila.

Odveta byla krvavá. Izraelské kmeny vytáhly v odvetu, dobyly několik benjaminských měst a vyvraždili všechny obyvatele – muže, ženy i pacholátka.

Americkým psychologům vedeným Bradem Bushmanem z University of Michigan posloužil biblický příběh z Epilogu ke knize Soudců k zajímavému experimentu. Přečetli tento příběh 500 studentům. Polovina jej ale měla doplněna o pasáž, kde se muž vrátí s tělem mrtvé konkubíny domů a jeho kmen se v modlitbách ptá boha, co si má počít. Bůh vyzve Efraimy, aby vzali spravedlnost do vlastních rukou a ztrestali Benjaminy dříve, než by to učinil on sám. Pak se všichni studenti podrobili testu agresivity.

... Vcelku bylo jedno, kdo kde studuje a jestli věří v boha nebo ne. Ti, co slyšeli dodatek s božím doporučením krvavé revanše se chovali obecně agresivněji, než ti, co byli o tento boží verdikt ochuzeni.       (Zdroj: OSEL.cz)


Již druhým rokem vyhlašuje evangelická a katolická církev v Rakousku netradiční půst. V období od popeleční středy až po velikonoční neděli jsou motoristé vyzýváni, aby přestoupili na jízdní kola, veřejnou dopravu a více používali své nohy. Církve tak reagují na aktuální ekologické problémy, které sebou přináší současný životní styl v oblasti lidské mobility. Rakousko, tak jako i jiné země zažívá trvalý nárůst automobilismu. Důsledkem toho je mj. koncentrace škodlivin v ovzduší, zvýšený hluk a enormní zábor prostoru pro dopravní infrastrukturu. Ostře sledovaná je nyní i produkce skleníkových plynů z automobilových motorů. Přitom každá druhá jízda za volantem je kratší 3,5 km. A pro polovinu z těchto krátkých jízd neexistuje žádný objektivní důvod.      (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelná život)


Přibližně polovina Čechů (48 procent) nevěří v Boha. Opak prohlásilo 28 procent občanů, 24 procent uvedlo, že neví. Vyplývá to z únorového průzkumu veřejného mínění agentury STEM. 8.3. 2007

Během posledních šestnácti let se podle agentury postoj veřejnosti v otázce víry příliš nezměnil. Od května roku 1993 poklesl jak počet věřících (o jedno procento), tak nevěřích (o dvě procenta) lidí. Naopak přibylo lidí, kteří si svojí vírou nejsou jistí (o tři procent).     (Zdroj: Novinky.cz)

Otázka je, v co tedy lidé vlastně věří. Nevím, kde a jak berou respondenty k pořadu Nikdo není dokonalý - ale podle toho je úroveň všeobecné vzdělanosti u nás zoufalá. Není divu, když většina informací pochází z televize (veš kole se žíci většino věnují svým SMSkám...)  - takže kde kdo ví první poslední o tom kterém seriálu a reality show; a také to, že by kočky kupovaly Whiskas. Ale otázky víry všeho druhu ? Snad jen to, co se papouškovalo dříve ... církev je tmářská, Jezuité pálili knihy a čarodějnice, církevní tatíci nám upálili Husa ... a to je tak všechno. Snad ještě jisté povědomí, že existuje nějaký buddhisnus, díky návštěvě sympaťáka Dalajlamy. Ale v CO pak věří ti nevěřící? V zázrak, že se naplní velkohubé předvolební sliby? V co vlastně ... v něco člověk přece snad věřit musí, aby byl sám sebou .... nebo ne?


Na stránkách Agronavigátor najdete srovnávací tabulky o spotřebě alkoholu v nových členských státech EU z východní a střední Evropy z let 1995-2002. Je uvedena spotřeba piva, vína a lihovin. Jedná se o naši republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Podle očekávání jsme přes všechno zdražování borci ve spotřebě piva - 160 litrů na osobu a rok ... i když ... to je zhruba necelý půllitr na osobu a den .... Ve vínu jsou nejlepší Slovinci - pak jsme Slováci a my ... No a v kategorii lihovin vede ... hádejte kdo ... no zase my ...

Akorát se mi nějak nezdá to slovo "lihoviny" ... Pivo, víno a lihoviny - jako kdyby pivo a víno lihoviny nebyly? S tím bych asi u dopravní policie neuspěl, ne ne ....


08. 03. 2007     Mezinárodní den žen ... kontroverzní svátek, který místo svému pravému jménu slouží v poslední době spíše ke kydání politických pomejí ... Copak ženy mohou za to, že tu kdy vládla nějaká komunistická diktatura? Pravda, je slaven Den matek ... ale každá matka je přece žena a jako taková napřed vyvolává krásné city, lásku - a pak teprve se stává matkou ... tedy pokud se lidé chovají tak, jak by měli. K čertu s politikou a v jejím jménu živenými nenávistmi ... milé ženy, užívejte si jara, lásky, života a vykašlete se na ty bubáky a blbouny nejapné, co vám to chtějí kazit ...

Přitom tento svátek nemá s komunistickou totalitou nic společného - osmého března roku 1910 vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby protestovaly proti špatným životním podmínkám. Tento den se proto slaví od roku 1911 jako Mezinárodní den žen.


Desátého března opět proběhne akce Vlajka pro Tibet  Co se vlastně v Tibetu stalo? Po vpádu čínské armády na území Tibetu v roce 1950 a postupném obsazení celého území začali Číňané budovat strategické silnice vedoucí do Tibetu a posilovat tam své vojenské a policejní jednotky. S rostoucí vojenskou pře-vahou se začal stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na obyčejné Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická politika Číňanů po vpádu do Tibetu v roce 1950 nakonec vedla k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959. Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl donucen opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance „úspěchů“ čínské invaze, nejrůznějších kampaní, pracovních a ideologických programů a kulturní revoluce je dostatečně známá: 80 000 mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zásahu proti povstání v roce 1959. Přes milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo při hladomoru. Neustávající exodus Tibeťanů do exilu dosahuje již 120 000 uprchlíků. Z více než 6000 klášterů, chrámů a svatyní, v nichž žilo téměř 600 000 mnichů a mnišek, zůstalo pouhých třináct. Mniši a mnišky byli z klášterů vyhnáni, cenná umělecká díla vypleněna a rozprodána. Komunistická totalitní moc krutě omezila základní práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování, užívání mateřského jazyka, pohybu, náboženství. Státní populační politika nutí tibetské ženy k násilným potratům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, represe, zastrašování, mučení a věznění se staly součástí každodenního života Tibeťanů v jejich vlastní zemi. První stádium okupace mělo převážně vojenský, strategický a represivní charakter. Tibet byl přeměněn v gigantickou vojenskou základnu a čínskou přítomnost v zemi ztělesňovali zejména vojáci a administrativní kádry státní správy. Pohyb obyvatelstva byl přísně střežen a regulován a do Tibetu se nedostal nikdo bez úředního povolení.      (Zdroj: Tibinfo)


Na prvním bloku jaderné elektrárny Temelín, který je mimo provoz kvůli výměně čtvrtiny paliva v reaktoru, uniklo v úterý odpoledne při tlakové zkoušce asi 1100 litrů mírně radioaktivní chladící vody obsahující kyselinu boritou. Podobná událost se stala už před týdnem. Únik mírně radioaktivní vody oznámilo rakouské ministerstvo životního prostředí. ...

... "Zkouška splnila svůj úkol, neboť odhalila netěsnost na zařízení před jeho uvedením do provozu. Rakouská strana byla o události informována přesně podle dohody," dodal mluvčí.

První blok je mimo provoz od konce ledna. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se odstávka kvůli poslední události protáhne nejméně o deset dní až dva týdny. "Z pohledu bezpečnosti se nestalo nic. Ale svým způsobem je to neakceptovatelné. Co náběh bloku, to únik. Budu o tom velmi vážně hovořit s ředitelem elektrárny," řekla Drábová.      (Zdroj: Novinky.cz, Econnect.cz)

Připadám si jako v Jiříkově vidění .... kdo koho teda vlastně informoval ?

Paní Drábové bych již po několikáté doporučil jako mimočítankovou četbu knihu ....T.N.Scortia a F.M.Robinson: Prométheus v plamenech. Ono je těch poruch fakticky už nějak moc .... tedy těch, co se prošvihly .... pokud je budeme brát jako varování, mohla by "tomu varujícímu" už pěkně brzy dojít trpělivost.

A co se stalo pouhý týden předtím?

Na odstaveném prvním bloku jaderné elektrárny Temelín došlo v úterý k úniku 2000 litrů radioaktivní vody z primárního okruhu. Příčinou byla neuzavřená armatura.

Nevládní organizace dnes (pozn. 1.3. 2007) odeslaly balení smirkového papíru řediteli JE Temelín Hlavinkovi. "Protože z minulosti je známo, jak působí kyselina boritá na kovové díly reaktoru, rozhodli jsme se přispět k odrezování aktuálně postižených míst. Posíláme tedy potřebnou materiální pomoc pro zvýšení bezpečnosti," vysvětlil Edvard Sequens ze sdružení Calla K úniku radioaktivní vody z primárního okruhu došlo v minulosti již několikrát. Od roku 2001 je to již sedmý podobný případ.      (Zdroj: tiskové zprávy sdružení Calla)


Jazykový koutek ... :-)) ... Tak jsme měli problém; plánovali jsme jistou oslavu a na pozvánce padl termín ... příští sobota. A někteří tím mysleli sobotu tuto, tedy nejbližší následující - a jiní sobotu až v příštím týdnu. Nedalo mi to a díval jsem se do Slovníku jazyka českého, jak to je vlastně správně. Tak abyste neměli podobný problém - slovem příští se myslí bezprostředně následující - den, týden, konkrétní den v týdnu, rok. Takže - pokud dávám 6.března 2007 (což bylo úterý) pozvánku na příští sobotu, správně by se tím měla myslet sobota 10. března, tedy v tom týdnu, kdy byla pozvánka zveřejněna. Ovšem ... určitě bude jistější uvést i konkrétní datum.


Banky, politici, média, prodejci i zaměstnavatelé nás dnes a denně přesvědčují o tom, že všichni jsme až nechutně bohatí. Že jsme tak nehorázně bohatí, že si můžeme dovolit všecičko, na co jen pomyslíme. A když pro naše bohatství právě nemáme peníze, ach, jaká banalita, tak si půjčíme! Půjčíme si tisíc, dva tisíce, deset tisíc, sto, milion, čtyři miliony, tady a hned na ruku! Nic snazšího.

Půjčíme si na auto, na nábytek, na byt, na vzdělání, na Vánoce, na dovolenou, půjčíme si na žití. Půjčka? Půjčka! Nic není nemožné. Je to přece módní, je to trendy! Je prima být zadlužený a zapřažený novodobý otrok bank! Nevěříte?!

Ještě za našich prababiček půjčování rozhodně trendy nebylo. Ba naopak. Tehdá, když jste na něco neměli, tak jste si to jednoduše nekoupili. Logiku to má. Půjčování byla pokoutná záležitost a celý tento akt byl velkou ostudou. Dával okolí najevo, že nejste dobrý hospodář. Dříve se tomu říkalo lichva a lichvář byl prostě zmetek, co žil z tíživé finanční situace druhých lidí. Nutno vyzdvihnout, že i tohle dává smysl. A i dnes je situace naprosto stejná a neměnná. Takže stále mluvíme o velkém svinstvu, nebo že by ne?!      (Jak je to dál? Čtěte na stránkách Academica)


Ve čtvrtek 1. března 2007 odvysílala ČT2 film Tomáše Škrdlanta "HLEDÁNÍ DOBRÉ SMRTI". Jde o seriózní film, ve kterém zaznívají různé názory. Závěr zůstává otevřený. Poukazuje ale i na to, že díky paliativní medicíně a hospicové péči už nelze ve prospěch eutanázie argumentovat pouze bolestí, spíše jde o problém mezilidských vztahů.

Film je on-line dostupný na Internetu; jsou k dispozici i stránky filmu, kde se k němu můžete i vyjádřit.        (Zdroj: Víra.cz)


Britští vědci zahájili oceánografickou misi ze španělských Kanárských ostrovů. Jejím cílem je prozkoumat podivnou "černou díru" objevenou uprostřed Atlantského oceánu. Ta by podle nich mohla poskytnout důležité informace o složení nitra Země. Tým britských vědců z Durhamovy univerzity bude prohlubeň zkoumat šest týdnů za pomoci robota, jenž získá materiál z vrtů, které vyhloubí. Bude vybaven digitální kamerou. "Je to jedinečná příležitost zjistit, jak vypadá vnitřní vrstva Země," řekl španělskému deníku El País šéf skupiny Roger Searle krátce před startem expedice. Díru oceánografové popsali jak "otevřenou ránu v zemském povrchu". Dosavadní průzkumy byl zjistily obrovský kráter v zemské kůře o průměru tří až čtyř kilometrů, který vznikl pohybem dvou tektonických desek. Propast vědce překvapila, protože takové krátery bývají obvykle naplněny tektonickým magmatem. Searle zdůraznil, že absence vulkanického magmatu na úrovni kráteru umožní, aby se robot dostal k materiálu nalézajícímu se blíže zemskému nitru.      (Zdroj: Řev přírody)


Slovíčko zázrak, jak nadějné a povzbuzující. Jistě by se našlo mnoho dalších přívlastků, které nás napadnou při pomyšlení na zázrak.

Co si mnozí představují za tímto slovíčkem? Jsou skutečné? Mohou se stát?

Dějí se i dnes?

Nebo toto slůvko máme spojené už pouze s pohádkami a dětskou fantazií?

Vím, že mnozí by už teď dokázali na toto téma odpovědět, že mají svůj prožitek, který byl a je pro ně zázrakem. Někteří při svém hledání odpovědi, co se skrývá za slůvkem zázrak šli dál a spojují ho s nadpřirozenými silami země, vesmíru, nebo zásahem vyšší moci. Kdybych měl teď odpověď všem, tak bych musel říci, že od každého kousek, ale pojďme dál, ať poodhalíme společně jemný závoj zázraků.

Pomalu začněte vyslovovat slovíčko zázrak nahlas.

Zázrak, z á z r a k, z á z r a k, z á – z r a k, z a – z r a k, za – zrak.

A teď slůvko zázraky.

Zázraky, z á z r a k y, z á z r a k y, z á – z r a k y, z a – z r a k y, za – zraky.

Vidíte a slyšíte to také, tak ještě jednou a hezky pomalu a s citem. Nestyďte se, pěkně nahlas, i vy tam vzadu.

(Dále čtěte na vynikajících stránkách Stromy a život)


Vědci zkoumají, jak vyrábět energii podobně jako rostliny. Díky tomu by lidstvo získalo takřka neomezený zdroj obnovitelné energie, napsal National Geographic.

Rostliny díky fotosyntéze získávají energii přímo ze Slunce. Toho se lidstvo už roky snaží dosáhnout pomocí solárních článků. Prostřednictvím slunečních paprsků dopadne za hodinu na Zemi tolik energie, že by to v průměru stačilo pokrýt roční spotřebu energie celého lidstva.

Avšak solární články nejsou zatím příliš účinné. Ten dosud nejefektivnější na trhu dovede převést ve využitelnou energii pouze šest procent slunečního záření, píše National Geographic. „Jinou možností je napodobit fotosyntézu, zejména štěpení vody“, říká James Barber, biochemik z Imperial College London . Štěpení vody je komplexní chemická reakce, která probíhá v listech, řasách, fytoplanktonu a dalších zelených organismech.

Rostliny využívají sluneční energii k tomu, aby rozštěpily molekulu vody na kyslík a vodík. Vzniklý kyslík pak vypouštějí do atmosféry. Vodík používají k přeměně oxidu uhličitého z atmosféry na organické molekuly, základ pro stavbu rostlinných tkání. Nejnovější výzkum odhalil strukturu fotosystému II štěpícího vodu. Porozumění této struktuře by mohlo vědcům pomoci vyrobit fotosyntézu uměle, napsal National Geographic.     (Zdroj: Econnect.cz)


Dr. Arnold Toynbee, jeden z nejproslulejších odborníků světové historie, nedávno popsal následky vyplývající z toho, že ,,lidé odmítají učení, která zavedli největší proroci, Buddhou počínaje a Františkem z Assisi konče. Tato učení jsou naprosto shodná," říká dr. Toynbee. ,,Proroci prohlásili, že je nesprávné zvyšovat hmotný blahobyt, a proto to není ani pro člověka uspokojivý cíl."

O potížích moderního světa píše, že politické či ekonomické změny ,,pouze dočasně zmírní utrpení ve světě. Řešení problémů leží v oblasti duchovní. Trpíme, protože jsme zaprodali svou duši honbě za cílem, který je duchovně pochybený a prakticky nedosažitelný. Musíme svůj cíl znovu zvážit a vyvodit z toho praktické důsledky. Pokud tak neučiníme, nebude klid ani mezi lidmi, ani v našem vlastním nitru."      (Zdroj: Zvíře v tísni)


Dne 1. 10. 2003 poprvé zveřejnily odborné noviny PNAS – online („Proceeding of the National Academy of Science“), jedny z nejrespektovanějších a nejvíce citovaných vědeckých odborných novin na světě, závěr jedné zajímavé studie – lidský organismus reaguje na maso jako na cizorodou látku a brání se. Američtí výzkumníci objevili, že lidský metabolismus po požití masa přijímá určité tělu cizí molekuly a ukládá je do různých tkání. U těchto molekul se jedná o vazbu s glukózou s označením N-Glycolyneuraminacid (Neu5Gc), která se nachází na povrchu membrán buněk. Tato substance se tvoří jen u zvířecích savců; lidský metabolismus nemůže tuto vazbu s glukózou vyrobit.

Zvláště velká množství se nacházejí v mase hovězím, vepřovém a skopovém.

Dva výzkumníci podílející se na této studii objevili v krvi testovaných osob antitělíska, která reagovala s novou molekulou Neu5Gc. Z toho se dalo usoudit, že v těle proběhla obranná reakce proti této molekule. Sama molekula Neu5Gc byla prokázána nejprve v různých tkáních postižených rakovinou, později v cévách a sliznicích.      (Zdroj: Hare Krišna)

Podotýkám, že se jedná o upoutávku na článek se zajímavým obsahem - zastánci toho, že je člověk svým původním zaměřením vegetarián - všežravec - masožravec jistě najdou řadu teorií, proč právě jejich názor je správný. Důležité je se seznámit s fakty a ty pak vyhodnotit svým vlastním rozumem, řekl bych.


07. 03. 2007     Sedmého března 1850 se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk (zemřel 14. září 1937 v Lánech). Byl prvním československým prezidentem, českým filozofem, pedagogem, politikem, vědcem, spisovatelem a žurnalistou.


Na přelomu února a března letošního roku uveřejnila společnost, obchodující se zahradní technikou a vybavením, Mountfield v celé řadě deníků s celostátní působností sérii reklamních článků. nabádajících spotřebitele k co nejrychlejší koupi motorové zahradní techniky, bazénů a zahradního nábytku s argumentem, že tyto výrobky čeká od května 2007 “skokové” zdražení v souvislosti s jakýmisi “nejnovějšími ‘ekologickými’ nápady bruselského komisaře pro životní prostředí“.

Ministerstvo životního prostředí je přesvědčeno, že se společnost Mountfield v této části své reklamní kampaně dopustila klamání spotřebitelů ve snaze přimět je k nákupu zmíněných výrobků v předjarním období. MŽP se proto obrátilo se stížností na Radu pro reklamu. „Domníváme se, že společnost Mountfield touto kampaní porušila minimálně tři, možná však až šest ustanovení platného Kodexu reklamy. Proto jsme požádali Radu, aby případ prošetřila,“ říká ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar.      (Z tiskové zprávy MŽP)


Soudobá věda je přesvědčena o tom, že disponujeme v našem těle mnohými orgány, které nás stále spojují s plazími předky. Jedním z těchto orgánů je jistá část našeho mozku, která souvisí s pravou mozkovou hemisférou. Mnozí neuroanatomové jako Paul Maclean jsou přesvědčeni, že se v našem mozku nachází jakási tajuplná starověká sekvence, která je evolučním pozůstatkem po našich plazích předcích. Tato část mozku se nazývá „R – complex“. Maclean je přesvědčen o tom, že právě tato část mozku hraje důležitou roli v „agresivním chování, teritoriální způsobu myšlení, ritualismu a v hierarchickém způsobu společenského kastování“. Tyto prvky jsou totiž velmi přesnou kopií chování reptiloidních entit a celé řady hybridních forem inteligence vycházející ze vzájemného křížení. Jiným vědcem, který na toto téma věděl velmi mnoho je známý Carl Sagan. Bohužel ve svých, systémem kontrolovaných vědeckých pojednáních nemohl s pravdou vyjít zdaleka plně ven, a tak zůstalo pouze u náznaků a skrytých indicií. V rámci výše uvedeného tématu je doporučující jeho ojedinělá práce, která se nazývá „Draci Edenu“. Zde se vnímavý čtenář může dozvědět některé velmi zásadní indicie a fakta. Mimochodem asi určitě nebude náhodné retrográdní mysterium jeho jména – „SAGAN – NAGAS“. Nagas je starobylé indické označení pro pravěké reptiloidní formy inteligence.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Obchod s vesmírnými realitami se vesele rozvíjí také u nás, pozemek na Měsíci, Marsu, nebo Venuši už vlastní několik stovek Čechů. Pobočka Lunární Ambasády sídlí v Praze. Na internetových stránkách se dozvíte, jak nemovitosti nakoupit, kolik stojí, kde se volné pozemky na Měsíci nacházejí, případně si můžete prostudovat Lunární Ústavu a měsíční zákony ještě před tím, než se stanete obyvatelem vámi vybraného pozemku. Nechybí ani upozornění o podvodnících, kteří by vám chtěli prodat pozemek ve vesmíru bez platného certifikátu.      (Zdroj: iDNES.cz)

No hurá .... už se nebude říkat .... milostivá, my jsme v létě DĚLALI Kanáry .... a co vy ??? Teď už bude mít smetánka chalupu na Marsu .... golfové hřiště na Venuši ... Teplota, tlak? Nezájem ... MY na to máme, vědí ?  Měsic? Asi spíš jen pro "socky", řekl bych ...


Badatelé našli unikátní pohřebiště z pozdní doby bronzové na místě, kde právě vyrůstají rodinné domy. Petici za záchranu archeologického naleziště v Příšovicích u Turnova už podepsaly stovky lidí. Archeologové, kteří odkrývají 3 tisíce let staré žárové hroby, se nyní snaží rychle zachránit, co se dá.

Počet hrobek je odhadován na minimálně jeden tisíc. Každý hrob navíc skrývá několik pohřebních nádob. „Ty nádoby jsou dokonce už v 25 až 30 centimetrech pod povrchem naprosto kompletní. Nic takového v celé republice nemáme,“ dokazuje hodnotu nálezu archeolog Petr Brestovanský. Radost archeologů se ale mísí s bezmocí. Přímo nad neodkrytými hroby vyrůstají rodinné domy. Kraji se podařilo vykoupit pouze jednu nezastavěnou parcelu, ostatních sedm majitelů nemělo o náhradní pozemky zájem nebo nesouhlasili s cenou. „Nároky majitelů byly až pětinásobkem toho, co ty pozemky stály, a my už jsme nebyli schopni to zaplatit,“ sdělil Brestovanský. Poslední šancí pro archeology je získat pozemky, které jsou přes silnici, kde podle všeho pohřebiště pokračuje. Tyto parcely už obec před časem prodala, ale zatím se na nich nezačalo stavět.      (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou (Bohem, chcete-li), aby pomáhaly lidem.

Nejčastěji se s nimi setkáváme v křesťanství, ale jsou mnohem starší, protože okřídlené bytosti se vyskytují v mytologiích mnoha kultur. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled.

Jsou to bezpohlavní bytosti, neboť u nich je ženský i mužský princip v naprosté rovnováze. A protože mají vyšší vibrace než člověk, jemuž bylo dáno hmotné tělo, aby se mohl snáze vyvíjet a zřetelněji si všímat následků svého tvoření, nejsou našimi fyzickými smysly většinou postřehnutelní.

V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí (podobně jako existuje několik lidských ras), mezi nimiž jsou jednak malí andělíčci, starající se o drobné každodenní záležitosti, andělé neboli elementární bytosti živlů, udržující všechno stvořené, a také obrovští andělé, mající za úkol spravovat horstva, lesy, hvězdy a planety a také se starat o velké vesmírné projekty.     (Dále na Gnosis9.net)


Od 1. března začala v Německu platit směrnice, podle níž lze regulovat automobilový provoz z hlediska jemného prachu v ovzduší. V létě začnou první města na jihozápadě země vytvářet ekologické zóny, kam nebudou smět převážně stará auta s vysokým obsahem vypouštěných škodlivin.

Opatření vyvolává bouřlivé debaty. Postihuje hlavně starší dieselové vozy bez výfukových filtrů a benzinové buď bez katalyzátoru nebo jen s řízenými katalyzátory první generace. Jejich majitelé budou muset počítat se zákazem vjezdu do centrálních částí měst.

První ekologické zóny vzniknou od 1. července ve spolkové zemi Bádensku-Württembersku, mimo jiné ve Stuttgartu, Ludwigsburgu, Leonbergu, Schwäbisch Gmündu a Ilsfeldu. Většina německých měst ale zavedení plánuje až příští rok.       (Zdroj: EnviWeb)


Programy "pohlcování" emisí oxidu uhličitého pěstováním stromů přírodě spíše škodí, zaznělo ve výboru britské Dolní sněmovny pro environmentální audit. Veřejnost byla společnostmi obchodujícími s programy pohlcování uhlíku "vážně mystifikována", řekla Jutta Killová ze Sítě pro lesy a zdroje Evropské unie (The Forests and the European Union Resource Network, FERN).

Tyto programy emise nijak nesnižují a pouze poskytují průmyslu "povolení znečišťovat", řekla Killová. Například pasažéři leteckých linek ve zmíněných programech přispívají na pěstování stromů a další projekty ochrany přírody v rozvojových zemích. Politikové se pak navzájem předhánějí v chlubení uvedenými "zelenými" opatřeními. Lidé by však měli raději přispívat přímo dobročinným organizacím prosazujícím účinnou prevenci klimatických změn - to znamená skutečné snižování znečištění.

Killová před výborem prohlásila, že pohlcování oxidu uhličitého je "neuvěřitelně neúčinným způsobem redukce emisí". Více než polovina prostředků vynaložených na podporu této technologie je totiž utracena za výzkum a administraci, takže z nich nakonec neprofituje klima, ale "rostoucí poradenský sektor".     (Zdroj: Greenpeace.cz)

Ale úplně nejškodlivější asi je papouškování účelově vytvářených blábolů ... šířených masmédii ve jménu manipulace davů tam, kam je třeba ... Změny klimatu jsou záležitostí desetiletí ... to se NÁS přece netýká ....


Mýdlové ořechy se podle informací našich i zahraničních prodejců dají skvěle použít na praní prádla. Můžete je mít i jako tělový či vlasový šampon, jako čistič rodinného stříbra nebo auta. Dokonce je lze využít jako přírodní pesticid na zahrádku. Mýdlové ořechy jsou zcela přírodní a proto stoprocentně biologicky odbouratelné. Pro člověka, který vyznává ekologicky šetrný životní styl, se to může jevit jako dokonalá volba. Je tomu skutečně tak?

Mýdlové ořechy pocházejí z několika druhů stromů a keřů, podle encyklopedie Wikipedia je nejznámější Sapindus mukorossi. Stromy rostou v teplém až tropickém pásu Ameriky a Asie a jsou pozoruhodné tím, že si vytvářejí vlastní pesticid, látku zvanou saponin. Druhou a v našem případě důležitější vlastností saponinu je, že účinkuje jako přírodní detergent. Pro praní prádla se zpravidla používají slupky z ořechů, které se v látkovém pytlíku vloží přímo do bubnu pračky.

Věra Soukupová z Rosy, jihočeské společnosti pro ekologické informace a aktivity, mýdlové ořechy osobně vyzkoušela. Kromě toho, že jsou ořechy zcela přírodní, je podle ní potřeba vzít v úvahu i jiné aspekty. „Je na zvážení, zda je lepší prát v přírodních mýdlových slupkách, které se dovezou přes půl světa nebo prát v tom, co nabízí naše země, ať už v mýdle či "chemii", ale se všemi zásadami ekologicky šetrného praní,“ říká Věra Soukupová.      (Zdroj: EkoList)


Nelze sice říci, že by se v letošním roce nějak měnily podmínky pro turistické cesty se psem či kočkou, přesto považujeme za vhodné některá základní fakta zopakovat, popřípadě doplnit.

Kdo hodlá cestovat se svými zvířecími miláčky, tedy psy, kočkami nebo fretkami do zemí EU, musí mít pro tento účel pas pro malá zvířata, kde je rubrika pro vyplnění údajů o povinné vakcinaci proti vzteklině. Pas vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. Pakliže cestovatelé zamíří do zemí mimo EU, musejí počítat s tím, že i zde vyžadují potvrzení o vakcinaci, popřípadě musejí splnit některé další požadavky konkrétních zemí. Proto je vhodné se včas o těchto podmínkách informovat na zastupitelských úřadech dotyčných zemí.

Podmínkou vydání pasu je označení zvířete - musí být tetováno (čitelně), nejlépe však je, je-li opatřeno elektronickým čipem, což všechno provede soukromý veterinární lékař. Čitelně tetované zvíře může cestovat po EU (kromě velké Británie, Irska, Malty a Švédska) až do poloviny roku 2011, vyplývá to z nařízení (ES) č. 998/2003. Dále zvíře musí být vakcinováno proti vzteklině v souladu s legislativou EU, to znamená, že první očkování pro účely cestování musí mít zvíře jakmile dosáhne stáří tří měsíců. Fotografie zvířete v pase není povinná.

(Dále viz tisková zpráva Státní veterinární správy ČR)

No tak než abych nechal Benýska čipovat, tak bude raději muset tu dovolenou u moře oželet ....


06. 03. 2007     Víte, že dnes prý je Světový den mražené potravy?

Šestého března roku 1869 předvedl Dmitrij Ivanovič Mendělejev u ruské chemické společnosti poprvé periodickou tabulku prvků. Mendělejev se narodil 27. ledna (podle současného kalendáře 8. února) 1834 v Tobolsku a zemřel 20. ledna (2. února) 1907 v Petrohradu. Mendělejev publikoval svou první tabulku prvků v časopise Ruské chemické společnosti v roce 1869, o rok později pak předložil tabulku přesnější, doplněnou o další prvky. Práce z roku 1870 měla název Přirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností prvků dosud neobjevených. Geniálnost Mendělejevova uspořádání prvků, které je projevem pochopení přirozeného vztahu mezi prvky, potvrdilo studium rentgenových spekter a kvantová mechanika. Jen v původní formulaci periodického zákona došlo ke změně: výraz „atomová váha“ byl nahrazen výrazem atomové (nyní protonové) číslo.


Greenpeace požaduje objektivní debatu o základně ...

Rozhodli jsme se nezúčastnit debaty k radarové základně v České televizi. Toto médium totiž v současnosti argumenty příznivců a odpůrců základny předkládá velmi nevyváženým způsobem, což je podle našeho názoru v rozporu s §2 zákona č. 483/1991 Sb. o ČT, který jejímu vedení ukládá zajistit "objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů".

Jednostranný "prozákladnový" přístup se odráží i ve složení hostů pozvaných do panelu dnešních Otázek Václava Moravce. Zcela chybí zástupce iniciativy Ne základnám!, ačkoliv některá místa původně pozvaných hostů se uprázdnila. Greenpeace není součástí Ne základnám!, ale považuje tuto organizaci za legitimního účastníka veřejné debaty s výraznou podporou mezi občany, kteří ve své většině budování základny odmítají. Ignorování či dokonce zesměšňování iniciativy ze strany některých redaktorů ČT, stejně jako zavádějící zpravodajství o jejích aktivitách, pokládáme za naprosto nepřijatelné.

Parlamentní strany, které se jednání s USA o základně účastnily nebo účastní, toto téma nepředložily veřejnosti během loňské předvolební kampaně a podvedly tím své voliče. Česká televize, která po několik let jednání o základně ignorovala, nyní svým koncesionářům odpírá právo, aby se názor převážné většiny z nich na obrazovce objevil za důstojných podmínek.

V panelu dnešní televizní debaty výrazně převažují příznivci základny. Argumenty odpůrců tedy jsou prezentovány v měřítku a souvislostech, které neodpovídají principu všestrannosti a vyváženosti informací.

Pokud současné vedení ČT není z jakýchkoliv důvodů schopno zajistit vyváženost vysílání, mělo by neprodleně odstoupit a uvolnit tak cestu k normálnímu fungování veřejnoprávní televize.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Po zakončení instalace UV-lamp na několika úpravnách vody v majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s.byl 15. února 2007 zahájen jejich zkušební provoz.

Severočeská vodárenská společnost přistoupila již v roce 2004 na úpravnách vody Souš a Jirkov k instalaci zařízení pro desinfekci vody pomocí ultrafialového záření. Zařízení produkují světelné paprsky (část spektra slunečního záření), které jsou schopné deaktivovat buňky mikroorganismů, vyskytujících se zejména v povrchových vodách. Použitím tohoto moderního způsobu desinfekce je možné omezit sloučeniny chlóru na minimální úroveň.      (Zdroj: EnviWeb.cz)

To zní hezky ... jenže selským rozumem vzato ... UV záření pročistí vodu u zdroje - ve vodárně. Jenže pak ji čeká dlouhá cesta ke spotřebiteli; a ta potrubí, jak víme, jsou často všechno jiná, jen ne vyhovující - no a chemická úprava, ať to zní sebeneekologičtěji, chrání vodu po celé trase ?


Doktor Max Whisson je penzionovaný specialista na zdravotnickou techniku. Tvrdí, že vymyslel vysoce účinnou turbínu, která je schopná pohánět chladící zařízení, které zkondenzuje vzdušnou vlhkost. Dobře se to poslouchá, protože atmosféra obsahuje velké množství vody a její zásoba je znova nahrazena každých několik hodin. To znamená, že kdyby zařízení bylo funkční, tak případné získávání vody ze vzduchu by nenarušovalo životní prostředí. Šlo by tak vodu získávat i v místech, kde je jí málo a vzdušná vlhkost je nízká.

Whisson tvrdí, že jeho přístroj, který by zabíral plochu o rozměrech 4 čtvereční metry, bude schopen „vytáhnout“ ze vzduchu až 7 500 litrů vody za den. V jeho návrhu má vlhký vzduch vstupovat do systému, kde je zchlazen poklesem tlaku za lopatkami turbíny. Chladný vzduch má vstupovat do komory opatřené kovovými deskami pokrytými vodu odpuzujícím nátěrem. Po něm by kapičky vody měly neustále stékat do kolektoru. Podrobnou technickou dokumentaci Whisson nezveřejnil. Inženýři, kteří se k této možnosti získávání vody byli ochotni vyjádřit, jsou skeptičtí.

Tak například profesor John Reizes z University of New South Wales to komentoval slovy, že vynálezce enormně přeceňuje kapacitu svého přístroje a že se dívá na problém růžovými brýlemi. Dokud prý ale nepostaví alespoň jeden exemplář, nelze hovořit o tom, že se mu podařilo vyřešit všechny problémy s tím spojené.       (Zdroj: OSEL.cz)

V různých návodech pro přežití (při ztroskotání v divočině apod.) se doporučuje vykopat menší jámu, na dno dát nádobu a přes jámu třeba pláštěnku s kamínkem uprostřed. Kondenzující vlhkost pak pod kamínkem pod kamínkem odkapává do nádoby.

Cenný postřeh od čtenáře Pavla: naléhavě vás prosím abyste uveřejnili že plastická fólie zakrývající jámu MUSÍ být průhledná, maximálně poloprůhledná. Jinak žádná voda nebude. Tato metoda je využívána od nepaměti. Info naleznete ve vyhledávači pod heslem Air Well(s).

A k té zmínce o UV lampách ve vodárenství - v rozvodech vody bez to bez mírného chlórování opravdu nejde. Tvrdě na to narazili v USA po zavedení této metody.


V současné době je nešetrnost a rozhazování takřka pravidlem. Přece se nebudeme omezovat, předvedeme ostatním, že na to máme, když můžou oni tak my taky. Ano, typické názory mnohých lidí moderního věku, kteří se narodili do vyspělejší a bohatší části světa. Je opravdu taková potíž pochopit, že těmito postoji škodíme okolí i sami sobě?

Společným jmenovatelem pro celou řadu patálií Prahy je rozbujelá doprava. Hlavní původce škodlivin otravujících život. Průmysl v Praze takřka vymřel, tuhým palivům už rovněž odzvonilo, ale autem by chtěl jezdit každý. Ale tady nejsme ve Spojených státech a nechtějme být, alespoň ne v dopravní sféře. Nemáme vnější ani vnitřní okruhy, dostatek parkovacích míst, zato magistrála ústí div ne do Národního muzea, v Legerově, Ječné, Vrchlického a dalších ulicích je vzduch stokrát horší něž v kuřáckém salonu, naše životní prostředí je zdaleka nejhorší v republice.

xistuje nějaké řešení? Věříme, že ano. A prostřednictvím webu Odpovědná doprava se různé návrhy pokoušíme předložit veřejnosti. Odpovědná doprava je studentskou iniciativou, jejímž úkolem je přesvědčit vybrané cílové skupiny o nevýhodách automobilové dopravy po městě a zároveň upozorňujeme na vhodné alternativy. K dosažení těchto cílů jsme spustili kampaň propagující tento informační web. přečíst si o ní můžete v odpovídající sekci.


Americká kosmická sonda New Horizons (start 19. 1. 2006), jejímž hlavním cílem je výzkum trpasličí planety Pluto a prostředí Kuiperova pásu, v těchto dnech prolétá v blízkosti planety Jupiter. Cílem je gravitační urychlení sondy, tj. zvýšení její rychlosti a změna dráhy tak, aby 14. 7. 2015 prolétla kolem dvojice těles Pluto-Charon. Samozřejmě budou přístroje sondy v rámci prověrky využity k podrobnému výzkumu planety Jupiter, jeho měsíců prstence, magnetosféry planety apod. Fotografie Jupitera pořizuje sonda již několik týdnů. S přibližováním se k planetě vzrůstá počet detailů, které lze na snímcích rozlišit. Dnes, tj. ve středu 28. února 2007 sonda prolétla kolem největší planety Sluneční soustavy – Jupitera – ve vzdálenosti 2,3 miliónů km nad jeho povrchem rychlostí 21 km/s vzhledem k Jupiteru. K největšímu přiblížení k planetě došlo v 05:43:40 UT.       (Zdroj: AstroVM.cz)


Poplatky za návštěvu lékaře, recept či pobyt v nemocnici by dohromady s doplatky za léky nejspíš neměly ročně překročit 5 000 korun. Řekl to v diskusním pořadu televize Prima ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Podle něj se nyní strop, přes který by se roční spoluúčast pacientů neměla přehoupnout, přesně propočítává. Ministr již dříve řekl, že za doplatky na léky by lidé neměli vydat víc než 3 000 korun ročně.     (Zdroj: Novinky.cz)

Kecy, kecy, nic než kecy - tak proč z nás ždímají to zdravotní pojištění, do háje zelenýho???


Postní nabídka je nám předložena proto, abychom se zastavili. Ale vzápětí máme vykročit na výzkumnou expedici do vnitřních komnat našeho srdce. Abychom to nevhodné, co najdeme, vystrnadili, zašlé obnovili, bázlivému dodali odvahu. Některé prostory necháme jednoduše vyvětrat, odpočinout si. Říká se: "Když bude včela jenom stále létat od květu na květ a nesedne si, nikdy se nedočkáme medu." Omšelému příbytku mnohdy postačí jediné - notně vyvětrat, a opět oživne.      (Zdroj: Víra.cz)


Jak bude vypadat mapa světa po zvýšení hladiny o 6 metrů   .... sledujte mapky na stránkách Gnosis9.net.


Jaká přírodní síla pohybuje virgulí je pouze jedna z otázek, na které stále hledáme odpověď. Nejsme ale sami, stejný případ lze nalézt i ve fyzice. Cituji z odborné literatury – „Nevíme proč k tomu dochází, známe jen experimentální skutečnost, že dvě kladně nabitá tělesa se navzájem odpuzují“. Není tedy logické v souvislosti s touto informací zpochybňovat pohyb virgule, stejná záhadnost se nachází i ve fyzice. Nelze vyloučit, že identická přírodní síla pohybuje také virgulí. Z empirického výzkumu mimo jiné také vyplynulo, že známý fyzikální poznatek „Sání hrotem“ nefunguje jen v laboratoři, ale také všude v přírodě. Není snadné tomu uvěřit, ale „sání hrotem“ znali a využívali již naši prapředkové při budování menhirů, babylonských věží, pyramid, obelisků a všech druhů sakrálních staveb.

Již řadu let používám virguli, kterou v české republice nazýváme „motýlek“. Zpočátku jsem se nemohl v jejích reakcích orientovat, vše se ale rázem změnilo když jsem souhrou náhod nalezl vzor nahrazující měrovou jednotku, něco jako etalon. Stal se jím elektrický rozvod vysokého napětí, jehož energetické složky (aura, zóny a interzóny) se nepohybují a vždy je nalezneme na stejném místě. Počáteční série experimentů jsem prováděl v tomto prostředí, kde jsem získal zkušenosti, které jsem následně ověřoval u jiných zdrojů. Mohu doporučit každému kdo se zabývá výzkumem dowsingu, aby učinil totéž. Je to jednoduché a velice poučné.     (Jak na to .... postup najdete na stránkách Záhady a mystéria)


05. 03. 2007     Vyšel nový WM magazín - č. 62. Zajímavé informace přináší článek Zemní pyramidy na Ukrajině ... No, uvidíme, jak to dopadne - pyramidy v Bosně také vypadaly jako objev století ... no a zdá se, že to byl spíš bluf ...


Smích uvolňuje endorfiny, které působí jako morfin - tlumí bolesti, bolest přestává! Ale jak to udělat - smát se, když do smíchu není? Hodně se studuje, proč jsou lidé nemocní, málo se studuje, proč jsou zdraví! Přesto již takové studie existují a shodují se na některých zajímavých poznatcích, že HUMOR je důležitý při léčbě. Dívejte se s humorem na sebe, nerozpadněte se hned po prvním neúspěchu, nestresujte se vědomím vašeho okolí.

Řekněte si - smíchem se uzdravím - vytvořte si v hlavě svůj vlastní počítačový program a stiskněte - ENTER - a tak se stane! Smíchem posilte imunitní systém a tím snížíte hladinu svého zánětu. Tři hodiny denně sledujte grotesky a filmy se smíchem. Po l0 minutách smíchu dosáhnete dvou hodin bez bolesti! (Je známé přirovnání, že l0 minut smíchu = půl hodině aerobiku! Berte si velké dávky vitaminu C a hodně pijte tekutiny. V některých nemocnicích toto pravidlo znají a na odděleních jsou zaměstnáváni klauni, baviči, vypravěči anekdot. V ustrašeném stavu se nic nehojí! Co si má pacient počít - je v nemocnici - má svůj problém - nemá co dělat, jeho činnost spočívá v tom, že čeká na vizitu, na diagnózu, na svou dávku léků, na svačinu a pak zase nic, možná přijde návštěva je sám, v hlavě má jen nemocné myšlenky. Převeďte se do aktivity, dělejte věci, které zdánlivě nemají smysl, dělejte věci, které jste v životě nedělali, ke kterým nemáte talent. Hrajte na housle, hrajte falešně a smějte se tomu, unikněte myšlenkám na nemoc. Protřepejte smíchem bránici, proveďte si smíchovou vibrací masáž strachem zablokovaných vegetativních center kolem žaludku, srdce, krku. Nadechněte se a se smíchem nahlas řekněte: "Ach jooooo"- nastane chvilkové uvolnění. A to stačí pro začátek. Takto například působí homeopatická Ignatia, na chvíli uvolní strach a napětí.        (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Většina z nás si vzpomene na poslední scénu v oblíbeném archeologicko-dobrodružném filmu Indiana Jones a hledání ztracené archy, v níž je významný historický artefakt, archa Úmluvy z Jeruzalémského chrámu, uzamčena do dřevěné bedny a uložena do obrovského skladiště, aby ji už nikdy nikdo nespatřil. Tím bylo zajištěno, že nebude třeba přepisovat učebnice dějin a žádný profesor historie nebude muset revidovat obsah přednášky, s níž v poklidu vystačil posledních čtyřicet let. Zatímco film byl fikce, scéna v níž je do skladiště pohřbívána důležitá starověká památka je pro mnoho výzkumníků nepohodlně blízká realitě. Pro ty, kteří vyšetřují tvrzení o potlačování archeologických důkazů, existují velmi znepokojivé signály, že nejdůležitější archeologická instituce Spojených států, Smithsonian institut, nezávislá federální agentura, aktivně potlačuje některé nejzajímavější a významné archeologické nálezy v obou Amerikách. Ze zadržování artefaktů a prastarých textů ve svých rozlehlých sklepeních, aniž by k nim umožnili přístup komukoli z vnějšího světa byl dlouho obviňován Vatikán. Tyto utajované poklady, nezřídka kontroverzní historické nebo náboženské povahy, jsou katolickou církví údajně potlačovány, protože by mohly poškodit důvěryhodnost církve, nebo dokonce zpochybnit její oficiální texty.        (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Už jsme si zvykli, že naši nejbližší příbuzní šimpanzi, krom toho že lžou, podvádějí, politikaří, praktikují náboženské rituály a vedou vražedné války, také běžně vyrábějí a používají různé nástroje. Není důvod se tomu nějak zvlášť podivovat Společná krev se přeci jenom nezapře. Na druhou stranu, stále se stává, že nás bratranci šimpanzi velkolepě překvapí.

Jill Pruetzová a její student Paco Bertolani z Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies, University of Cambridge u senegalských šimpanzů zdokumentovali 22 případů, kdy si tamnější šimpanzi vyrobili oštěpy a používali je při lovu komb ukrytých v dutinách stromů. Komby i jiné opice jsou pro šimpanze božskou delikatesou a velice rádi jim labužnicky vylizují mozky z lebky.      (Zdroj: OSEL.cz)


Představte si turistický pochod přes celou Antarktidu, přes led, chladný vítr. Najednou je před vámi jižní pól a vy jdete na jih a na sever, jak hlásá badatel ve hře Járy Cimrmana. Všude je štiplavý mráz. Ale najednou... z ničeho nic se ocitnete na rozpálené Sahaře. Tak nějak se dá popsat to, co se stalo sondě Ulysses na konci prosince.

Ulysses je kosmická sonda provozována NASA a ESA a určena k výzkumu Slunce. V prosinci si to sonda již celkem rutině mířila k jižnímu pólu Slunce, když v tom jí z ničeho nic zasáhla sprška vysoce-energetických částic – protonů, elektronů a těžkých iontů. Tento mrak částic byl odlišný od běžného slunečního větru asi jako zmíněná Antarktida od Sahary. Vraťme se ale na začátek. Podivný příběh začíná 5. prosince 2006. Astronomové jsou tou dobou u vytržení z velké sluneční skvrny 930. Pátého prosince byla zaznamenána jedna z nejsilnějších slunečních erupcí za poslední čtvrtstoletí. Na „Richterově stupnici“ slunečních erupcí je X1 považována za celkem silnou. Erupce z 5. prosince byla X9! Záblesk v rentgenovém oboru oznámil explozi, která byla následovaná protony, elektrony a těžkými ionty. Ano to byl mrak, který zasáhl Ulysses.       (Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Američtí vědci objevili, jak u pulců žab spustit regeneraci useknutého ocasu. Skutečnost, že elektrický proud nějakým způsobem spouští a za určitých podmínek i urychluje regeneraci useknutého ocasu u pulců, už je známa několik let. Teď biologové objevili, na jaké principu funguje jedna z látek, jež regeneraci tlumí. Zastavuje protonovou pumpu, která přenáší vodíkové ionty přes membrány buněk. Změna elektrochemického potenciálu je pak impulzem pro aktivitu neuronů, které celý proces regenerace řídí. Vědci se domnívají, že elektrický proud může podporovat práci pump, prípadně je rovnou zastupovat. Podle nich by objev mohl napomoci odhalit, jak spouštět a urychlovat regeneraci některých tkání i u člověka.       (Zdroj: 21@století)


Děti Země Brno vyhlašují 15. ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a 12. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Kandidáty může do 23. března 2007 na jejich adresu či e-mail dz.brno@ecn.cz posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, resp. citaci výroku. Formuláře pro vyplnění jsou i na www.detizeme.cz/ropak. Ropákem za rok 2005 se stal poslanec z ČSSD a bývalý zmocněnec vlády ČR pro SZ Čechy Vlastimil Aubrecht. Výsledky budou zveřejněny 27. 4. v Brně.

„Horkými kauzami budou za jižní Moravu zřejmě vydání dvou souhlasných stanovisek MŽP, a to za vedení silnice R55 přes ptačí oblast u Bzence bez posouzení varianty mimo ni a za podporu územního plánu Břeclavska bez porovnání spojení Brna s Vídní čyřpruhovou silnicí kolem Břeclavi,” domnívá se Miroslav Patrik z Dětí Země.

Kandidáta na ropáka může navrhnout kdokoliv, když uvede jeho jméno, zaměstnání a ověřitelný důvod navržení, tzn. prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké „antiekologické“ stavby. To vše se musí vztahovat k roku 2006. Důležité je také zaslat písemné podklady jako důkazy pro kandidaturu. Loni o ropáka „usilovalo“ 31 osob.

Kandidáta na perlu může opět navrhnout kdokoliv, když napíše jméno autora výroku, jeho zaměstnání, citaci výroku, název zdroje a datum jeho zveřejnění. Mezi kandidáty nelze zařadit zástupce sdělovacích prostředků - publicisty a novináře. Cílem ankety je upozornit na výroky, které bagatelizují ochranu životního prostředí a přírody. Loni bylo zasláno 56 výroků.      (Zdroj: Děti Země)


Poslanci v nejbližších týdnech rozhodnou o tom, zda pro veřejnost sníží dostupnost informací o toxických látkách vypouštěných konkrétními průmyslovými podniky. Tu má omezit vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ), který byl již projednán ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrhy na zachování práva na informace předložené poslanci Liborem Ambrozkem, Přemyslem Rabasem a Věrou Jakubkovou neprošly ani ve Výboru pro životní prostředí ani v Hospodářském výboru.

„Informace o únicích a přenosech nebezpečných látek jsou informacemi o stavu životního prostředí podle Aarhuské úmluvy, které by měly být v co nejširší míře a co nejsnadněji přístupné veřejnosti. Současný IRZ tento požadavek naplňuje, zatímco vládní návrh zákona a postoj části poslanců je krokem zpět směrem ke stavu před rokem 1989, kdy se informace o životním prostředí záměrně zatajovaly,“ řekla koordinátorka Legislativního centra Zeleného kruhu Mgr. Alena Dodoková.

Část poslanců se v diskusi postavila na stranu průmyslové lobby a tvrdila, že registr v současné podobě představuje pro průmysl nadměrnou zátěž. Přitom je po dvou letech fungování IRZ jasné, že průmysl s jeho naplňováním nemá potíže. Mluvčí Spolchemie před časem na přímý dotaz televize Prima řekl, že budou i nadále sledovat obsah nebezpečných látek v odpadech, které sporný návrh zákona vypouští z povinného zveřejňování.       (Zdroj: EnviWeb)


Ceremonií v pařížském Paláci objevů byl 1.3.2007 oficiálně zahájen Mezinárodní polární rok (IPY), zasvěcený především výzkumu vlivu klimatických změn na Arktidu a Antarktidu a jejich následných dopadů na celou planetu. Na akci, označované za největší mezinárodní vědecký projekt posledních padesáti let, se bude podílet přes 50.000 vědců z více než 60 zemí včetně České republiky.

Mezinárodní polární rok bude mít zároveň sociální a vědecký rozměr, řekl při zahájení Thomas Rosswall, náměstek ředitele Mezinárodní rady pro vědu (ICSU), která má spolu se Světovou meteorologickou organizací (WMO) nad celou akcí záštitu. Oblast sociálních věd jakožto významnou součást chystaných výzkumů zdůraznil rovněž generální tajemník WMO Michel Jarraud.

"Rok" potrvá ve skutečnosti dva roky - až do března 2009. Mezi hlavní témata bádání patří zjištění současného stavu, vzájemné ovlivňování polárních oblastí a zbytku světa, využití pólů jako pozorovacích center a dopady nynějšího vývoje na obyvatelstvo subpolárních oblastí. Jde asi o čtyři miliony lidí.     (Zdroj: ČeskéNoviny.cz)


Až pět procent afrických slonů je každoročně zabito kvůli slonovině, a to navzdory celosvětovému zákazu prodeje této suroviny. Kvůli pytláctví jsou zvířata na pokraji vyhubení, píše internetové vydání deníku The Times.

Od srpna 2005 do srpna 2006 bylo objeveno třiadvacet tun nelegální slonoviny, většina navíc pocházela z nedávno zabitých zvířat. Podle odborníků bude ale reálný objem pašované slonoviny nejméně desetkrát větší.

To by znamenalo 234 tun slonoviny vyvezené z Afriky jen za jeden rok. Kvůli takovému objemu by muselo zahynout 23 tisíc slonů, zabíjení v takovém rozsahu by však vedlo velmi rychle k jejich vyhubení, píše deník. Podle vedoucího nové vědecké studie Samuela Wassera z University of Washington v Seattlu se pytláctví v posledních letech rozrostlo nebývalou měrou, a to nejvíce od roku 1989, kdy mezinárodní dohoda zakázala obchod se slonovinou.        (Zdroj: EcoMonitor.cz)


02. 03. 2007     Pár minut po půlnoci v neděli 4.3. 2007 (v 0:17 SEČ) nastane poslední zimní Úplněk ... pokud bude jen trochu lepší viditelnost, budeme moci pozorovat jediné letošní úplné zatmění Měsíce. Úkaz začíná ve 22:30 v sobotu 3.3, střed je ve 0:21 v neděli 4.4 a zatmění končí v 0:58.

První pátek v březnu je označen jako Světový den modliteb (Světový den modliteb žen), liturgii připravuje laické modlitební hnutí křesťanských žen vždy v jiné zemi.

Druhý březen (jinde 3.3.) je také Dnem boje spisovatelů za mír - byl vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubů v červenci 1984.

Pražná neděle - reminiscere - označuje další neděli předvelikonočního postního období.


Říkává se - petržel, aby dlouho vydržel - je na tom něco pravdy? Na stránkách CelostniMedicina.cz najdete souhrn vlastností petržele prospěšných při zdravotních problémech:

- diuretikum - močopudné působení
- spazmolytikum - uvolňující křečovité stažení hladkého svalstva
- karminativum - prostředek proti nadýmání
- stomachikum - prostředek upravující činnost žaludku a podporující trávení
- afrodisiakum - prostředek podporující pohlavní pud.

Takže ... přece jen.


Studii s neobvyklým zaměřením zveřejnila čtveřice vědců z univerzity v Torontu. Tým pod vedením Petera Austina analyzoval zdravotní záznamy o více než 10 miliónech Kanaďanů. Po rozdělení lidí podle znamení, ve kterém se narodili, vyšlo najevo, že u každého z dvanácti znamení zvěrokruhu je patrná náchylnost k určitým typům onemocnění. Například pro Býky jsou typické zlomeniny kostí, Raci inklinují k střevním problémům, u Střelců se často vyskytuje bolest hlavy, Vodnáři zase mívají problémy se srdcem. Zajímavé výsledky mají ještě zajímavější pointu. Nic totiž není takové, jak se na první pohled zdá. O svém výzkumu Austin přednášel letos v únoru na konferenci Americké asociace pro vědecký pokrok (American Association for the Advancement of Science, AAAS) v San Franciscu.

Peter Austin, Muhammad Mamdani, David Juurlink a Janet Huxová využili datábazi čítající 10.674.945 osob ve věku 18 až 100 let, kteří měli v roce 2000 bydliště v kanadské provincii Ontario. Analyzované osoby byly nejdříve náhodně rozděleny do dvou stejně velkých skupin. Podle data narození pak byli lidé v obou skupinách rozčleněni do dvanácti slunečních znamení.

Nejdříve byla pozornost věnována první experimentální skupině. U každé z dvanácti podskupin vědci sledovali četnost výskytu 223 nejběžnějších diagnóz vedoucích k hospitalizaci nemocných pacientů. K jednotlivým znamením vědci přiřadili dvě nejčastěji se opakující diagnózy. Například u lidí narozených ve znamení Lva byla zjištěna významně vyšší pravděpodobnost gastrointestinální hemoragie (krvácení do zažívacího traktu) než u lidí narozených v ostatních znameních. K tomu viz tabuka, kterou najdete na stránkách Gnosis7.net


Po jemných nitkách, neviditelném stříbřitém tkanivu byla po naší zemi rozeslána předzvěst o Zákonech Života pro nastávající dobu změn.

V této jemné síti nad naší zemí, proudí záchranná síla pro všechny živé bytosti včetně nás. Též v jemném světě, který okem nespatříme proběhlo mnoho velkých příprav a dějů pro tento čas a tyto dny. Jsou zde zástupy bojovníků, pomocníků, služebníků, žen i mužů, kteří čekají, čekají na naše rozhodnutí, na naše činny, aby nám mohli pomáhat při zakotvování těchto Zákonů do hmoty, a to v různých podobách. Vzpomeňme na děj myšlenka-slovo-čin, ano i zde je nutné, aby se vše naplnilo dle Zákonů Života.

Častokrát mnozí z nás ve svých myšlenkách i slovech prosili a snad ještě prosí, o to být více nápomocni Pravdě a Světlu. Smět ve svých darech i touze přirozeně působit a vědomě cítit tu nádhernou sounáležitost s ozdravujícím děním, které přichází. Pokud se včas a bez váhání rozhodneme, tak v každém našem činu pro Pravdu a Světlo bude nám dopřáno prožít to, po čem naše duše i země touží.

Nelze teď domyslet ani dohlédnout, jaké zaslíbení tím dostáváme.      (Dále čtěte na stránkách Stromy a život)


Ne každé setkání s podivnými jevy v Bermudském trojúhelníku má fatální následky. Několik lidí, kteří z nebezpečné situace vyvázli, o svém zážitku podávají svědectví. Jedním z nich je i kapitán Don Henry, člověk s letitými zkušenostmi coby námořní kapitán, který vypráví o události, kterou zažil v roce 1966. "Vraceli jsme se na zpáteční cestě mezi Portorikem a Fort Lauderdale. Byli jsme pryč tři dny a v závěsu jsme měli prázdnou cisternovou loď, která předtím vezla ropný nitrát. Byl jsem na palubě Good News, 53 metrů dlouhé vlečné lodě se dvěma tisíci koňskými silami. Přívěs, který jsme táhli, vážil 2 500 tun a byl na laně 333 metrů za námi. Dorazili jsme do oblasti Tongue of the Ocean, když jsme projeli Exumas. Hloubka byla asi 1100 metrů. Bylo odpoledne, počasí bylo dobré, obloha jasná. Zašel jsem na několik minut do kajuty na zádi můstku, když jsem náhle zaslechl ten křik. Vyšel jsem z kajuty na můstek a zavolal jsem: "Co se to tam k čertu děje?" Automaticky jsem se podíval na kompas, který se protáčel ve směru hodinových ručiček. Nebyl důvod, aby se něco takového mělo někdy stát - jediné místo kromě zdejší oblasti, o kterém jsem se doslechl, že v něm k něčemu podobnému dochází, bylo na řece sv. Vavřince v Kingstonu, kde je snad velké ložisko železa nebo kde možná meteorit na dně způsobuje takové bláznivé chování kompasu. Nevěděl jsem, co se stalo, ale dělo se něco velkého. Zdálo se, že voda přichází ze všech směrů. Horizont zmizel - vůbec jsme ho neviděli - voda, obloha a horizont splynuly v jedno. Neviděli jsme, kde se nacházíme. Ať už šlo o cokoli, obralo nás to o veškerou energii z našich generátorů. Všechny elektrické spotřebiče a zásuvky náhle přestaly být pod proudem. Generátory stále pracovaly, ale nedodávaly žádnou energii. Lodní inženýr se pokoušel nahodit přídavný generátor, ale nemohl ho nastartovat. Dělal jsem si starost o vlek. Lano bylo napnuté, ale já jsem ho neviděl. Zdálo se, že ho zahalil mrak, a vlny kolem něj se zdály mnohem větší než v ostatních oblastech. Nařídil jsem plný plyn. Neviděl jsem, kam jedeme, ale chtěl jsem se z toho propadeného místa dostat co nejrychleji. Zdálo se, že nás chce něco přitáhnout nazpátek, ale úplně se mu to nedaří. .... (Dále čtěte na stránkách Řev přírody)


Další názor na rizika vyplývající z používání mobilních telefonů:

Pravidelné používanie mobilného telefónu – dokonca aj moderného – zvyšuje riziko nádoru mozgu, vraví nová fínska štúdia, uverejnená pre medzinárodný Journal of Cancer. Štúdia, ktorú vykonali vedci viacerých univerzít a ktorú viedla Anna Lakhola z fínskej Radiation and Nuclear Safety Authority , našla dôkaz, že používanie mobilného telefónu zvyšuje riziko získania mozgového nádoru, ktorý sa nazýva glióm od 40 do 270% na strane hlavy, kde mobil zvyčajne používate.

- štúdia porovnala 1521 užívateľov mobilných telefónov , ktorý dostali glióm s 3301 účastníkmi, ktorí nádor nemajú

- pre ľudí, ktorí použili moderný mobil viac ako 2000 hodín počas svojho života je riziko získania mozgového nádoru vyššie ako 270%

(Zdroj: Prop.sk)


Ivan Solnař je živoucím důkazem toho, že příležitost k úspěšnému podnikání se doslova válí na ulici. Do psího výkalu už šlápl snad každý, ale jen Ivana Solnaře tato zkušenost přivedla k nápadu, který mu zajistil slušné živobytí. Jeho vynález - papírový pytlíček s lopatičkou na psí exkrementy, zná už dneska snad každý český pejskař. Firma Fedog, kterou vede se svým synem Ivem, dnes vyváží papírové pytlíky například i na Kanárské ostrovy.

Ivan S.: Jsem vyučený provozní chemik, a když po roce 1989 skončily některé státní tiskařské podniky, v nichž jsem pracoval, začal jsem podnikat. Nejprve jsem si založil obchod s vodáckými potřebami, později pomohl rozjet reklamní agenturu. Pak jsem ale jednoho dne šel po Žižkově a šlápl do psího hovínka. Pochopitelně mě to naštvalo. Hned mě ale napadlo, co by se tak s exkrementy na chodníku dalo dělat. Vymýšlel jsem různé varianty a nakonec se ukázalo, že nejlepší je papírový sáček, který má uvnitř skládací lopatku. Pak už šlo jen o to, přesvědčit lidi, že by náš výrobek měli používat.       (Zdroj: EnviWeb)


Kosmická sonda BepiColombo, projekt Evropské kosmické agentury ESA, který je určen k výzkumu planety Merkur, byl minulý pátek, tj. 23. 2. 2007 definitivně schválen k realizaci. Nyní bude zahájena realizační fáze, která by měla vyvrcholit startem sondy k Merkuru v srpnu 2013. BepiColombo je dalším evropským výzkumným planetárním projektem, který bude tentokráte realizován ve spolupráci s Japonskem. Tato dvojitá sonda – skládající se ze dvou orbiterů pro výzkum planety a pro výzkum jejího magnetického pole – dolétne k planetě Merkur po šestiletém putování vnitřními oblastmi Sluneční soustavy a následně vykoná velmi komplexní a detailní výzkum planety, jaký kdy byly vykonán.      (Zdroj: AstroVM)


Dvě smečky vlků se pohybují v německé Horní Lužici, oblasti nedaleko hranic s Libereckým krajem. Vyšlo to nedávno najevo poté, co německé ministerstvo životního prostředí zahájilo výzkum chování hornolužické vlčí populace. Výzkumem pověřili Němci vědecký tým Státního přírodovědného muzea v Görlitzu. Zdejší vědci teď sledují vlčí skupiny, které se do Horní Lužice dostaly v polovině devadesátých let minulého století, když překročily řeku Nisu ze západního Polska
(Rozhovor je veden s ředitelem görlitzkeho muzea, Willi Xylanderem - pozn. redakce Šelmy.cz).

Je možné, že by se vlci po migraci z Polska vydali do Libereckého kraje?

„To neví nikdo. Osobně to považuji za málo pravděpodobné, ale na druhou stranu vlk je schopný dostat se k vám za dva dny,“ říká Willi Xylander, šéf „vlčí“ vědecké skupiny a současně ředitel görlitzkého muzea. O vlcích vyprávěl během své návštěvy České Lípy, kam přijel osobně zahájit výstavu Pod našima nohama, kterou do České Lípy přivezlo i postavilo jeho muzeum. Němci při výzkumu vlků využívají moderní techniku.

Jak dlouho už se o vlcích v Horní Lužici ví?

Zhruba od roku 1997. My jsme teď převzali management vědeckého úkolu sledování vlků, kontrolujeme jejich chování, jejich výskyt i rozmnožování. Také radíme lesníkům, jak by mohli zabránit škodám, nebo jak minimalizovat škody, které vlci páchají.      (Zdroj: Šelmy.cz)


Lastovičky a bociany, ktoré opustili svoje zimoviská, boli už pozorované v Taliansku, Portugalsku, Španielsku a Grécku; poslovia jari, dlietajúci z Južnej Afriky v týchto dňoch, priletia do strednej Európy v asi polovici marca.

Ako povedala Ivana Hukeľová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, pozorovania poslov jari ako je lastovička, dažďovník, bocian a kukučka, tvoria súčasť unikátneho európskeho projektu Jar ožíva (Spring Alive): "Ide o jednoduchý, zábavný, ale najmä poučný projekt, do ktorého sa môžu zapojiť deti i dospelí. Podstatu projektu tvorí odosielanie správ o prvých pozorovaniach štyroch vtáčích druhov, prostredníctvom internetovej stránky Springalive.net. Táto stránka je dnes dostupná už aj v slovenskom jazyku."       (Zdroj: Econnect.cz)


01. 03. 2007     Prvního března 1456 se narodil Vladislav II. Jagellonský, český a uherský král z dynastie Jagellonců (zemřel 13. března 1516).

Za minulého režimu začínal prvním březnem oficiální Měsíc knihy ...ale proč nevdat knihám čest bez ohledu na "místo, čas a způsob děje" ???


Zdroje z Kremlu dnes informují, že prezident Putin nařídil ruským ozbrojeným silám připravit se k válce proti Spojeným státům během zjevné demonstrace síly, aby podpořil svá slova z Mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově, kde se vyjádřil proti Američanům: „Je to svět, ve kterém je pouze jeden pán, jeden vládce. A to je nakonec zhoubné nejen pro všechny, kteří jsou součástí systému, ale také pro vládce samotného, neboť zničí sebe sama zevnitř. Putinova narážka na to, že Spojené státy ničí sebe sama zevnitř, se také zřejmě stane skutečností, protože nejvyšší američtí vojenští představitelé odstranili poslední překážky, které by jejich prezidentovi bránili vyhlásit stanné právo proti svým vlástním občanům, jak se můžeme dočíst v International Herald Tribune News Service, který říká:

„Znepokojujícím fenoménem poslední doby ve Washingtonu je skutečnost, že zákony, jež tnou do srdce americké demokracie jsou schvalovány za hluboké noci. Stejně tak tomu bylo s opatřením, jež bylo nenápadně vsunuto do obrovského balíku schvalování rozpočtu Ministerstva obrany, a to na příkaz Bushovy administrativy. Ustanovení usnadňuje prezidentovi přebít místní kontrolu prosazování práva a vyhlásit stanné právo.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Analýza kamenných schránek na kosterní pozůstatky, které pochází z 2000 let staré hrobky v Jeruzalému z lokality Talpiot, vydává souvislosti, které naznačují, že by mohlo jít o ostatky Ježíše z Nazaretu a jeho rodiny.

Dokument společnosti Discovery Chanel nazvaný „Ztracený hrob Ježíše“ od Jamese Camerona a Simcha Jacobovice odhaluje něco, co je možná největší archeologický nález všech dob. Snímek ukazuje nový pohled odborníků na aramejské písmo, výsledky DNA analýzy a statistické posouzení nálezu.

Zvětšit obrázek Izraelský archeolog profesor Amos Kloner si ale nemyslí, že by šlo ohrob Ježíšovy rodiny.

Premiera snímku bude v neděli 4. března a bude jakýmsi investigativním pátráním po identitě a souvislostech deseti schránek na ostatky, které byly objeveny již před 25 lety, ale které nikdy nebyly posuzovány v tak přesvědčivých souvislostech. Vydavatelství Harper SanFrancisco uvádí na trh knihu „Hrobka Ježíšovy rodiny“. Prvním autorem je Izraelec žijící v Kanadě Simcha Jacobovici,druhým je Charles Pellegrino.

Hrobka z Talpiotu původně obsahovala 10 uren. Devět z nich je v izraelských sbírkách. Šest z těchto pískovcových schránek je označeno jako díla pocházející z prvního století, z oblasti Jeruzaléma. Tyto schránky nesou jména, která jsou zmiňována v evangeliích. Jde o pasáže se jmény: „Ježíš, syn Josefa,“ „Marie,“ "Matouš," "Josef" "Juda syn Ježíše."       (Zdroj: OSEL.cz)


Rada vlády pro udržitelný rozvoj schválila na počátku února návrh, aby se společným meziresortním tématem udržitelného rozvoje na místní úrovni v České republice pro rok 2007 stala udržitelná a bezpečná doprava. Na tom, že právě doprava, její bezpečnost, ale také dopady na zdraví či životní prostředí, je klíčovým a palčivým tématem, se shodli zástupci nejrůznějších resortů, vědeckých institucí, ale také obcí a krajů. Právě obce, které se snaží řídit principy udržitelného rozvoje v praxi – uplatňují místní Agendu 21 a realizují mezinárodní projekt Zdravé město  – s touto iniciativou přišly jako první. Rada a jednotlivé resorty – především ministerstva životního prostředí a dopravy ale také zdravotnictví, vnitra, pro místní rozvoj, školství, zemědělství či průmyslu a obchodu se je rozhodly v jejich iniciativě podpořit.

Cílem celé akce je zejména upozornit na problémy, které s sebou doprava především ve městech přináší, ale také ukázat cesty k jejich řešení a příklady dobré praxe z ČR i jiných zemí. K tomu bude sloužit mimo jiné internetová stránka – jakýsi rozcestník k informacím o nejrůznějších akcích, které se tématu týkají a současně rychlá cesta k dokumentům, které mohou pomoci především starostům, úředníkům i občanům obcí, měst i regionů nalézt inspiraci.      (Zdroj: tiskové zprávy MŽP)


Snímek „ Nepříjemná pravda“ získal Oskara za nejlepší dokument.Tento film o globálním oteplování si odnesl hned sošky dvě, a nadobro se tak postaral o ekologickou atmosféru hollywoodského galavečera. Bývalý viceprezident Al Gore, který je ústřední postavou dokumentu, ke svým díkům přidal i mnohdy zmiňovanou výzvu "Lidé celého světa, musíme vyřešit klimatický problém Země! To není politický problém, ale morální výzva“. Není tajemstvím, že už před počátkem udílení cen požádal Al Gore organizátory o ekologičtější chování. Řada herců se tak dopravila v limuzínách na alternativní palivo nebo v autech s hybridními či elektrickými motory.

Smutnou skutečností zůstává, že „ Nepříjemná pravda“, je pro Českou republiku distribuována jen v jedné kopii. Vylučuje tak možnost shlédnout tento film v multikinech, kde by oslovil širší veřejnost. Jak už se zmínil Al Gore ve svém dokumentu: „ Některé pravdy se špatně poslouchají, protože ve chvíli, kdy si je připustíte a uznáte, že na nich něco je, víte, že se budete muset změnit. A změna může být nepříjemná“.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


NASA v noci na středu 28. února odložil na neurčito březnový start raketoplánu Atlantis. Důvodem je vážné poškození vnější palivové nádrže (ET).

Vše začalo již v pondělí 26. února, kdy se nad Floridou v 17 hodin místního času přehnala bouře, doprovázená kroupami. Ty poškodily vnější palivovou nádrž raketoplánu Atlantis, který se na rampě připravoval na start mise STS-117, naplánovaný na 15. března. Vedení NASA později rozhodlo, že poškození nelze opravit na startovací rampě a raketoplán je nutno přepravit zpět do montážní haly VAB. Poškozených míst jsou na nádrži stovky, možná dokonce tisíce. Přesun má proběhnout tento víkend, nebo počátkem příštího týdne. Atlantis tak již nestihne březnové startovací okno. Další startovací okna jsou koncem dubna a v květnu. Nelze ovšem ani vyloučit demontáž celé soustavy raketoplán – SRB – ET. To by odsunulo start asi až na léto!      (Zdroj: Instantní Astronomické Noviny)


Výstavbu větrných farem, které by mohly dodávat energii až šestině domácností v Británii, brzdí kontroverzní systém plánování, napsal deník Guardian. Podle údajů britského ministerstva životního prostředí čekají na schválení projekty větrníků, které by byly schopné vyrobit celkem 11 gigawattů elektřiny. Místní obyvatelé tvrdí, že větrníky jsou nevzhledné a hlučné.

Pozdržené projekty větrných elektráren by pokryly osm procent celkové spotřeby elektřiny v Británii a také by převýšily výkon největší britské uhelné elektrárny. Dalším problémem je i to, že větrní developeři musí poměrně dlouho čekat, než budou napojeni do národní sítě. Jedné firmě bylo dokonce nabídnuto zapojení do sítě až po roce 2015, napsal deník.

Skotsko minulý týden podpořilo výstavbu největší větrné farmy na světě u Orknejí a také jeden středně velký projekt v Yorkshire. Tento měsíc byla také povolena jedna další velká větrná farma na pobřeží. Podle Britské asociace pro větrnou energii však narůstají spíše zpoždění. Některé projekty stojí šest let a mnohé další čtyři nebo pět let, píše Guardian.       (Zdroj: EkoList)


Evropská unie je prvním regionem světa, který přijal pravidla regulující obchod s tzv. "mučicími nástroji". Nové nařízení EU z roku 2006 má však nedostatky a nedokáže zcela zastavit obchod s nástroji, které mohou být užity k mučení a popravování. Amnesty International (AI) v nové zprávě uvádí, jak toto nařízení není schopno společnostem zabránit v profitování na tomto nebezpečném obchodu.

Některé legislativní nedostatky umožňující prodej "mučicích nástrojů":

- Nařízení EU nezahrnuje veškeré typy nástrojů. Na seznamu zakázaných položek chybí např. obušky opatřené kovovými ostny nebo lana, která byla užívána jako oprátka v Indii, na Srí Lance a v Trinidadu a Tobagu.

- Doposud pouze 11 evropských států přijalo zákony implementující nařízení EU nebo postihy za jeho nedodržení. Dalších 10 zemí, včetně České republiky, zákony připravuje. ČR byla jedinou ze zemí, která výzkumníkům AI poskytla návrh tohoto zákona.       (Zdroj: Amnesty International)


Středověká epidemie černé smrti se téměř vždy dává do souvislosti s dýmějovým morem. Americký historik medicíny Norman F. Cantor ale ukazuje, že se nemuselo jednat výhradně o „morovou“ epidemii, alespoň ne v Británii.

Cantor nezpochybňuje, že Evropu tehdy zasáhl mor, nicméně se domnívá, že alespoň na Britských ostrovech mohla za hlavní úmrtnost jiná choroba, konkrétně sněť slezinná. Jaké má Cantor pro své tvrzení důvody?

Uvádí, že branou, odkud by se infikovaní hlodavci šířili do Británie, by byl zřejmě přístav Bristol. Nicméně se mu nezdá, že by k tomu docházelo tak rychle, jak epidemie skutečně postupovala. Historické údaje ukazují, že nákaza se šířila stejně tak málo zalidněnými venkovskými oblastmi jako městy. Taktéž řádila stejně v zimních jako letních měsících, což příliš neodpovídá tomu, co víme o aktivitě blech. K úmrtím také často docházelo už 3-4 dny po propuknutí nemoci, zatímco dýmějový mor zabíjí svou oběť nejčastěji během 2 týdnů. U řady obětí také nebyly zaznamenány charakteristické příznaky moru – horečka, zduřeniny v tříslech a podpaždí atd.      (Zdroj: ScienceWORLD)


28. 02. 2007     Poslední únorový den - přestupný rok bude až napřesrok ... Ovšem ... zrovna 29.února 1920 byla schválena československá ústava. A že zrovna přestupného února? No - každopádně nám to Československo vydrželo jen 70 let ... mocipáni pak rozhodli jinak ...


POZOR !!! V noci ze 3. na 4. března 2007 budeme moci na obloze pozorovat úplné zatmění Měsíce. Jediné zatmění pozorovatelné z našeho území v tomto roce.

Měsíc u nás 3. března vychází v 17 hodin 20 minut. Do zemského stínu se začne schovávat ve 22 hodiny a 30 minut a od této chvíle bude probíhat částečné zatmění. Z levého okraje začne po Měsíci postupovat zemský stín, až jej pokryje celý. To nastane ve 23 hodiny 44 minut, kdy začíná úplné zatmění, které potrvá do 0 hodin 58 minut. V tu chvíli se Měsíc začne vynořovat ze zemského stínu a my uvidíme poslední pozorovatelnou fázi měsíčního zatmění - částečné zatmění, které skončí krátce po druhé hodině ranní. Před a po fázi částečného zatmění je ještě tzv. polostínová fáze, ve které se Měsíc pohybuje v polostínu Země. Ta je ale okem a běžnými prostředky nepozorovatelná, pokles jasu Měsíce je nepatrný.     (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Areál v Libčanech na Hradecku, ze kterého byl ve čtvrtek odvezen poslední nebezpečný odpad, koupil přímo z vazby Václav Etlík, jenž tam původně všechny chemikálie navezl. Uvedla to dnes televize Nova. Obyvatele obce tato zpráva pobouřila.

Starosta Libčan Jiří Polák řekl, že budou monitorována všechna auta, která budou do areálu jezdit. Lidé mají totiž strach, že by se v areálu časem mohly objevit další chemické látky, uvedla televize.

Posledních přibližně 15 tun nebezpečných chemikálií specialisté odvezli do spaloven ve čtvrtek. Po zásahu policie loni v dubnu bylo z areálu odvezeno 600 tun toxických látek, nyní ve skladu zůstávají již jen odpady neškodné pro okolí.      (Zdroj: Enviweb)

Prokristapána .... no chápeš to, Šebestová? Dovede to pochopit vůbec někdo ?????


S myšlenkou splavnění Labe si lidé pohrávají již pěknou řádku let. Po první světové válce se přímořské státy zaručily, že na řekách Labe, Odra a Dunaj umožní volný pohyb lodí. Za tímto účelem se již přes 80 let Labe splavňuje. Výsledkem je složitá kaskáda jezů vytvořená od Hamburku do Chvaletic. Poslední místo, které vzdoruje snahám o splavnění, je Labe v Děčíně, kde se proti stavbě dvou (dnes již jen jednoho) jezů staví ekologové. Problémem je ale i Labe na opačné straně česko-německých hranic, kde se hloubka snižuje.

Prodloužení splavnosti z Chvaletic do Pardubic s sebou nese spoustu nákladů, které dohromady činí přes 2,5 miliardy korun. Investice by pravděpodobně byla částečně kryta z prostředků Evropské unie.

V Přeloučí však začínají patálie. Tam se totiž nachází jediný úsek Labe s bystřinným prouděním, nazývaný "Hrčáky". Tuto unikátní lokalitu není možné zničit. Proto je zde jako kompromis mezi zájmy ekologů a plavby připravována na pravém břehu Labe stavba kanálu, který tuto lokalitu obejde a na koryto Labe se napojí až nad jezem Přelouč. Celkově by kanál dosáhl délky 3150 m. ... ... Nový plavební kanál by bohužel protínal biocentrum Slavíkovy ostrovy, kde se vyskytují vzácné, celoevropsky chráněné druhy živočichů a hmyzu.

Ředitelství vodních cest ČR udává, že by po splavnění Labe bude možné po Labi přepravovat zejména hromadné substráty - tedy stavební materiály, zemědělské produkty a hnojiva. Předpokládá se také přeprava hutního zboží, kontejnerů a nadrozměrných nákladů. Svedení části nákladu ze silnic na vodu by zlepšilo dopravní situaci v kraji.

Celá stavba by údajně snížila cenu dopravních služeb, vytvořením konkurenčního prostředí pro nákladní přepravu.      (Zdroj: Příroda.cz)

No a co železnice? Řeka vede tam, kam vede - a pro doručení zboží na místo spotřeby se stejně bude muset překládat na nákladní auta ... Železniční vlečky se dnes bezhlavě likvidují, ale přitom by to bylo řešení velmi ekologické ... no tak by vagón hnojiva dorazil na místo o den později než kamiónem - NO A CO?


Jednou z nejzajímavějších studií týkající se tajných společenství je skrytá symbolika Illuminátů. Vnitřní božstvo Illuminátů je definováno mnoha jmény pod různými „převleky“. Jedním z mnoha jmenných převleků zní „Jahbuhlun“. Ve svaze uctívání tohoto fslešného „Boha“ vymyslel systém Illuminátů mnoho rituálů, ve kterých používají skryté prstokladné praktiky. Ve všech 33. stupních svěcení v enklávě „Skotských obřadních zednářů“ i v rituálech „Skull and Bones“, Ordo Templis Orientis a mnohých dalších tajných společenství se ukazují jako velmi prominentní různé způsoby podání rukou. Proč tomu tak je? Protože ruka je extrémně důležitým okultním i archetypálním prvkem. Je reprezentantem velmi důležitého vědění týkající potenciálu lidského tvoření a kreativity vůbec. Gestikulace pomocí prstů, dlaně, zápěstí a nebo celé ruky v sobě obsahuje stovky a stovky speciálních pozic a v každé z nich je ukrytý jistý specifický druh informace.       (Zdroj: Kodex Magika (9)  na Matrix-2001.cz)


Umělému jezeru u obce Čečelice ve Středočeském kraji se říká "české moře". Žijí v něm totiž vzácné sladkovodní medúzky, o desítkách dalších měkkýšů a obojživelníků nemluvě. Unikátní lokalitě však už dlouhý čas hrozí, že se z ní stane skládka odpadního materiálu.

Společnost H.Z.C. J., která se jezero už léta snaží zasypat svým odpadem, nyní dostala pokutu za to, že vodní plochu bez povolení oplotila a znemožnila k ní tak jakýkoli přístup. Ochránci se ale bojí, aby nebylo příliš pozdě. "Rozježděnou lesní cestou navážejí na břehy Čečelického jezera denně materiál nákladní auta," píše se na webových stránkách občanského sdružení Arnika, které se o případ zajímá.

Bývalá těžební jáma byla zatopena v roce 1993, kdy zde po třicetiletém provozu ukončily těžbu Vojenské stavby Praha. Vzniklo tak místo s nejčistší vodou v širokém okolí, v němž se začalo dařit mnoha ohroženým druhům. Když se ale objevil projekt společnosti H.Z.C.J., zdálo se, že medúzkám, velevrubům a jiným kuriózním "obyvatelům" pískovny odzvonilo.

.... Předseda Obvodního báňského úřadu Kladno František Hrubant v létě 2006 popírá, že by šlo o biologicky cennou oblast. Zaštiťuje se rozhodnutím Okresního národního výboru v Mělníku z roku 1978, podle kterého "nejde o jezero, tedy o přírodní útvar, obsahující jezerní vody, o biotop určený pro význačné druhy rostlin a živočichů, ale o důlní dílo, umělý útvar, zřízený za účelem exploatace ložiska nerostu.".      (Zdroj: Hospodářské noviny)

Co by asi ten "předseda", co tvrdí takovouhle pitomost řekl, kdyby mu náklaďáky přes noc zavezly zahrádku ....


Nejen naše Brdy ... Tony Blair za zády parlamentu prosazuje výstavbu protiraketové základny ...

Nezávislý think tank Britskoamerická rada pro bezpečnostní informace (British American Security Information Council, BASIC) v tiskové zprávě zveřejněné 23. února požaduje po britské vládě "veřejné prohlášení objasňující její stanovisko, závazek ke konzultacím, deklasifikaci hodnocení možných hrozeb (threat assesments) a příslušných průmyslových studií".

Vlády Velké Británie a USA vedly jednání o umístění amerického protiraketového systému na půdě Spojeného království - a britský premiér údajně osobně lobboval pro tento systém. Výkonný ředitel BASIC pro Británii Dr. Ian Davis k tomu řekl: "Spojené státy utrácejí za systém protiraketové obrany obrovské sumy. Maginotova linie na nebi má velmi malou pravděpodobnost účinného fungování, ještě nižší význam z hlediska současných bezpečnostních hrozeb a nese sebou nebezpečí vyprovokování dlouhodobé raketové eskalace s Ruskem a Čínou. Mezitím jednotky NATO v Afgánistánu trpí přetížením a odpovědi na jiné bezpečnostní výzvy, jako je klimatická změna, zůstávají podfinancovány."      (Zdroj: Greenpece.cz)


Rakytník řešetlákový / Hippophae rhamnoides / je nazýván citroníkem severu a své pojmenování si skutečně zaslouží. Světle oranžovým kulatým plodům se také říká "sibiřský ananas", nejen pro chuť podobnou tomuto exotickému ovoci, ale rovněž pro jeho podobné léčivé vlastnosti. Využívali je v tradiční východní medicíně. Džem z rakytníkových plodů považovali za prostředek proti chudokrevnosti a celkové ochablosti organizmu. Ve starověku lidé znali jeho povzbuzující účinky.

Léčivé účinky rakytníku řešetlákového jsou známy již z doby Alexandra Makedonského. Jeho vojáci užívali různéch části rakytníku proti únavě. Použití rakytníkového oleje k léčebným účelům má velmi dlouhou historii. Používal se všeobecně již ve starověké medicíně při léčení chronických chorob žaludku, jater, dýchacích cest, revmatizmu a hnisavých ran na kůži. Název Hippophae pochází ze staré řečtiny a v překladu znamená třpytící se kůň - hippos = kůň a phaes = lesk. Staří Řekové pozorovali, že zvířatům pasoucím se v oblastech, kde rostla tato dřevina, se více leskne koňská srst. A sami ho používali jako regenerační prostředek na vlasy, který jim dodával lesk a zdravý vzhled. V indické a tibetské medicíně byly plody, kůra a listí rakytníku používány při přípravě 10 složitých léčivých směsí, které se doporučovaly při léčení chorob trávicího traktu, zánětlivých a hnisavých plicních chorob a krvácivosti. Ve východním lidovém léčitelství se již celá staletí používaly zralé plody této rostliny a z nich vytlačená šťáva při nechutenství, zevně pak na rány a popáleniny od slunce. Lidoví léčitelé doporučují používat rakytník vnitřně i zevně proti vypadávání vlasů, kurdějím (avitaminóze) a anémii.       (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Podle nejnovější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která byla 26. února 2007 zveřejněna v Kodani, jsou hlavní překážkou na cestě EU ke splnění cílů Kjótského protokolu emise skleníkových plynů způsobené dopravou. Zpráva EEA “Doprava a životní prostředí: na cestě k nové společné dopravní politice” konstatuje, že evropská dopravní politika musí řešit spirálu nárůstu poptávky po dopravě.       (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj)

No hurá .... "odborníci" konečně obešli náklaďák a zjistili, že kromě nablejskanýho chladiče má taky z druhý strany výfuk .... Amerika objevena, lidi jásejme !


Ještě k přírodním bytostem žijícím kolem nás - tedy například i v poslední době v nemilosrdně likvidovaných stromech ....

Lidé věděli téměř od počátků své existence o tom, že vedle nich tu jsou bytosti, které nemohou dost dobře svými smysly vnímat. Jen velmi zřídka, když ony chtěly a mohly, braly na sebe viditelnou formu. Pokud ji člověk spatřil, nedokázal ji popsat nebo přirovnat k ničemu, co znal. K ničemu, kromě sebe. A tak vznikly postupně personifikace přírodních neboli elementárních bytostí, víceméně podle míst a prostředí, kde je lidé zastihli. Protože však ostatní lidé v jejich bytí neuvěřili, odsunuli je do pověstí a pohádek. Z nich pak známe vodníky, víly a skřítky všichni, kdo jsme je v dětství četli. I když se to může zdát podivné, ne každé dítě čte aktivně a pokud je mu čteno, ponechává vše, co slyší, ale nechce přijmout, kdesi v neskutečnu. Mentální prožívání pohádek je tak ukazatelem i budoucího vztahu dětí k astrálním bytostem. S elementárními bytostmi je možné se v přírodě i jinde setkat a rozpoznat jejich přítomnost způsoby, které jsou většinou psychotronické; k psychotronice počítáme i intuici, mentální komunikaci a mimosmyslové vidění. Jsou jako my lidé, lepší i horší, rozdíly mezi nimi jsou však kontrastnější. Ty dobré nás mají rády a mrzí je, když si jich neumíme všimnout. Přírodní astrálové se většinou zdržují stále v určitém okrsku, takže je tam lze zastihnout, víme-li již jednou o nich. Jsou dokonce místa pro jejich výskyt typická, jako například vrch Vladař v západních Čechách.       (Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka)


27. 02. 2007     Sedmadvacátého února 1902 se narodil americký spisovatel John Steinbeck, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1962.


Irsko oznámilo, že zvyšuje daň na plastové nákupní tašky. Tato daň funguje již pět let a používání jednorázových tašek se za tu dobu snížilo o devadesát procent. Teď Irové ještě přitvrdí, píše agentura Reuters.

Před zavedením daně „zdobily“ plastové tašky celé Irsko, téměř na každém stromě nebo křoví vlála jedna z nich, takže někteří místní obyvatelé tvrdili, že by tašky měly nahradit národní vlajku země, píše agentura Reuters.

Daň, která se ze současných 15 eurocentů zvyšuje od 1. června na 22 eurocentů, by měla snížit používání umělohmotných tašek až o 95 % a lidé by se měli vrátit k tradičním nákupním taškám, slibuje ministr životního prostředí Dick Roche.

Počet jednorázových tašek z obchodů a supermarketů klesl až na 21 kusů na jednoho obyvatele za rok. Před zavedením daně jich přitom každý Ir spotřeboval 328 ročně. V loňském roce však počet tašek na obyvatele začal opět růst, dosáhl počtu třiceti kusů. To bylo také příčinou zvýšení daně, potvrdil irský ministr životního prostředí. „Za pět let, co daň platí, se její hodnota nezvýšila a já se obávám, že to snižuje její účinnost,“ prohlásil Roche.      (Zdroj: Ekolist)

Dobrý nápad ... když teď, když jsou keře a stromy holé, člověk vidí všude záplavy třepotajících se cárů igelitu ...


Revoluční opatření chce v Evropské unii prosadit německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel. Ten požaduje zákaz prodeje klasických žárovek, což by podle něj mělo vést ke značnému snížení emisí skleníkových plynů.

Od roku 2010 se tradiční žárovky rozhodla zakázat Austrálie.

"Pokud by Evropané dali sbohem klasickým žárovkám, uvolnilo by se na Starém kontinentu ročně do ovzduší o 25 miliónů tun oxidu uhličitého méně," stojí mimo jiné v dopise, který Sigmar Gabriel adresoval unijnímu komisaři Stavrosi Dimasovi. Podle německého ministra by se měla přijmout závazná pravidla pro elektrická svítidla, která by znamenala stop neefektivním tradičním žárovkám.      (Zdroj: EcoMonitor)

A co chodit spát se slepicemi? Nebylo by to jednodušší?


Statečné meteorologické stanice v Antarktidě přinášejí překvapivá data, v nichž neslušně schází globální oteplování.

Začátek února přinesl kromě další várky úžasného jarního počasí i rozmařilý cirkus kolem prvního dílu čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN ke změně klimatu (IPCC). Ihned po oficiálním uveřejnění se rozběhly organizované prvomájové oslavy. Mediální orgie nakonec nebyly tak hlučné, jak asi leckdo očekával. Přes apokalyptickou rétoriku těch, „co to s planetou myslí dobře“ totiž zjednodušený klimatický výcuc pro politiky nevyzněl nijak brutálně. Komentátoři neovlivnění oteplovací panikou se škodolibě pošklebují, že je oproti předešlé zprávě vlastně docela umírněná a že se vrací ke starším odhadům možného oteplování, přičemž roky vývoje hardware, software, klimatických modelů i záplava nových dat nepřinesly v odhadu teplé budoucnosti žádné ohromující zpřesnění.

... Report IPCC halasně vytrubuje, že většina nárůstu globální teploty je vyvolána pozorovanou zvýšenou koncentrací skleníkových plynů s pravděpodobností vyšší než 90%. To je pravda víc, než 67% procent v předešlé zprávě, nicméně jisto stále rozhodně není . K tomuto je velmi poučné celkově příjemně vyvážené stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu, v němž se doslova a poněkud šalamounsky praví „Zvýšené koncentrace antropogenní části skleníkových plynů přímo souvisí s vlivem člověka, nelze však ani z upřesněné spolehlivosti výsledků dovozovat žádné kvantitativní stanovení podílu člověka na globálním oteplování a následně na klimatické změně.“ ...

Ať už to je jak chce, příštích pár let ukáže, jestli náhodou nemá pravdu ruský příklad podle části médií „neexistujících“ vědeckých klimatických skeptiků Abdusamatov. Vedoucí laboratoří kosmických výzkumů Hlavní (Pulkovské) observatoře Ruské akademie věd totiž tvrdí, že naše klima řídí především Slunce a že se brzo budeme vzhledem k očekávanému poklesu sluneční aktivity divit. V tom případě by ochlazování světového oceánu a stav v Antarktidě byly jen první změny z velké taškařice s úplně opačným koncem, než předpovídá IPCC.      (Zdroj: OSEL.cz)

No ... každopádně si takovéto zprávy pozorně přečtěte a zapamatujte. Není totiž vyloučeno, že jejich autoři začnou být veřejně upalováni ... z důvodů celekem podobných, jako v dobách Jana Husa ... Kšeftování s odpustky nebo ekologickými odpustky ... vyjde to na stejno ...


Greenpeace 22.února 2007 na tiskové konferenci na mosteckém hradě Hněvín zveřejnilo seznam vybraných polopravd a lží šířených Mosteckou uhelnou společností. MUS například počátkem roku 2006 českou veřejnost přesvědčovala, že nechvalně prosluslý miliardář Pavel Tykač vlastnicky nevstoupil do tohoto důlního gigantu. Tykač sám přitom veřejně potvrdil opak. S jeho příchodem tým akcionářů MUS posílil o čelného představitele "pionýrské podnikatelské kultury" z počátku 90. let.

Nepravdy MUS sahají od popírání platnosti vládního usnesení o územních limitech těžby hnědého uhlí až k výroku, že Greenpeace špatně spočítalo množství oxidu uhličitého, který by vznikl spálením hnědého uhlí vytěženého za platnými územními limity. Jdou od neudržitelného popření překračování hygienických norem pro hluk v Horním Jiřetíně - Černicích, o jehož lživosti svědčí vlastní dokumenty MUS, až k nesmyslnému výkladu Státní energetické koncepce. Na základě "tajné" právní analýzy MUS také prohlašuje, že horní zákon je nadřazen zákonu stavebnímu. A zcela bez jakéhokoliv podkladu šíří poplašnou zprávu, podle níž by zachování limitů znamenalo ohrožení dodávek tepla pro statisíce lidí.

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský na konferenci vyzval MUS, ať se pokusí svá tvrzení dokázat před soudem. Pokud tak totiž neučiní, bude každému jasné, o jak "důvěryhodný" podnikatelský subjekt se jedná. Na loňský vstup trestně stíhaného Tykače mezi akcionáře MUS pak nejspíše bude nahlíženo jako na pouhý vrcholek ledovce.       (zdroj: Greenpeace.cz)


Už jen několik měsíců zbývá do rozhodnutí, zda se seznam českých památek zapsaných do seznamu specializované organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu (UNESCO) rozšíří o další položku.

Na verdikt jednadvacetičlenného Výboru pro světové dědictví čeká nyní papírna ve Velkých Losinách a po ní Lázně Luhačovice. V delší časové perspektivě se uvažuje o nominaci soustavy rybníků a města Třeboň-pod označením Třeboňské rybníkářské dědictví. Mezi dalšími uvažovanými jsou televizní vysílač na Ještědu, velkomoravské hradiště v Mikulčicích, pevnost Terezín či unikátní industriální památky v Ostravě a památky související se zpracováním chmele v Žatci.

Mezi nejčerstvější kandidáty se zařadily dva pražské objekty: funkcionalistická Müllerova vila a kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ten je dílem slovinského architekta Josipa Plečnika. Vážným kandidátem je také hrad Karlštejn, který usiluje o zapsání do seznamu UNESCO již 16 let. Zatím neuspěl, nyní se šance na úspěch zvýšily, neboť díky historickým průzkumům dospěli památkáři k závěru, že hrad se dochoval v daleko větší autenticitě, než se předpokládalo.      (Zdroj: National Geographic.cz)


Stále více lidí si stěžuje na nezvyklé fyzické příznaky, aniž by lékaři nalezli příčinu jejich problémů.

Když tito lidé s klinickou diagnózou psychosomatického onemocnění podstoupí nějakou formu psychoterapie, vyjde často na povrch, že mívají problémy s přijímáním bez pocitu viny, že nedokáží bez omluv požádat o pomoc, neumějí nikomu říci ne, trpí neoprávněnými pocity odlišnosti a vydělenosti, prožívají frustrující vztahy, dělají stále stejné chyby (jako by se z nich nedokázali poučit), bezdůvodně podceňují svoje schopnosti a možnosti, nemohou se nikde usadit a najít domov.

Jedno jim je společné: většina tradičních terapií, a to jak oficiálních, tak i alternativních, jim nedokáží účinně pomoci.

Je to způsobeno tím, že vibrace na naší planetě se stále zvyšují, čímž dochází k vyplavování hluboko uložených dlouho neřešených problémů. A protože žádná energie v tomto vesmíru nemizí, tak pokud se něco místo zpracování a vyřešení potlačí, později se to znovu vynoří, často s naléhavější intenzitou.       (Dále čtěna na Gnosis7.net)


Sopečný výbuch může znít jako hrom. Nově se ukázalo, že při výbuchu mohou vznikat i speciální blesky, poněkud odlišné od těch bouřkových.

Vědci z Institute of Mining and Technology v Novém Mexiku podrobně monitorovali erupci aljašské sopky St. Augustine, k niž došlo v loňském roce. Přitom na pozadí zaznamenali neustálé záření. Domnívají se, že jde o produkt „miniaturních“ blesků (nebo spíše obřích jisker?) v rozměrech řádu desítek metrů. Elektrický potenciál vzniká při výbuchu sopky následkem chaotických nárazů částic mezi sebou. Popel může být chrlen rychlostí až 100 metrů za sekundu. Přitom dochází k ionizaci a vzniklé elektrické nerovnováhy se pak vyrovnávají výbojem v podobě menšího blesku (klasické bouřkové blesky vznikají kvůli rozdílu elektrického potenciálu mezi celými vrstvami atmosféry, mezi atmosférou a zemským povrchem apod.). Objev by mohl pomáhat v detekci právě aktivních vulkánů. I krátké výbuchy v neosídlených oblastech už údajně několikrát ohrozily bezpečnost leteckého provozu.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Každá koruna je hlas, kterým volíme šetrnější nebo podporujeme přírodu ničící praktiky a produkty. Pokud se pokusíme si uvědomovat alespoň základní souvislosti mezi naší každodenní spotřebou a dopady na životní prostředí nebo na obyvatele vzdálených zemí, můžeme pomocí malých každodenních rozhodnutí učinit mnoho. A ještě mnohem více podobných návodů a rad obsahuje nový pracovní list pro učitele na téma „Odpovědná spotřeba”, který právě vydal Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací. Pracovní list má oslovit zejména učitele a žáky druhého stupně základních a středních škol, rozhodně však má co říci i široké veřejnosti. Při navržených aktivitách jako je například virtuální obchod či reklamy, si čtenář uvědomí, jak snadné či naopak těžké je v různých případech zachovat čistou hlavu, jak důležité jsou informace, co to znamená nechat se ovlivnit reklamou a jaké jsou alternativy bezhlavého konzumu.      (Zdroj: Zelený kruh)


Angkor Wat - město, které je chrámem. Město Angkor je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť jihovýchodní Asie. Rozkládá se na více než 400 čtverečních kilometrech, včetně dnes již zalesněné plochy. V této oblasti se nacházejí velkolepé pozůstatky starobylé khmérské říše, jako je proslulý Angor Wat nebo známý chrám Bayon se svými nesčetnými sochařskými dekoracemi. Najdeme tu rovněž spousty menších chrámů, jejichž prozkoumání je fascinující, i když vyčerpávající zážitek. Prakticky v každém ze stovek chrámů se nachází Šiva lingam a prohlubeň pro obětní oheň, což jasně ukazuje, jak čelní postavení musela védská kultura před tisíci lety v jihovýchodní Asii mít.

Samotný chrám Angkor Wat je obrovským komplexem vystavěným podle dávné védské vědy Vastu, jenž je vyzdoben detailními basreliéfy zobrazujícími výjevy ze Šrímad-Bhágavatamu a Rámajány. Tento chrám byl původně postaven na počest Pána Višnua, ale hinduistická Božstva byla během staletí většinou vypleněna nebo nahrazena buddhistickými symboly a svatyněmi. V chrámu je přesto stále uctíváno 2,5 metrové Božstvo Pána Višnua.      (Zdroj: Hare Krišna)


26. 02. 2007     Dnešní datum by mělo být v kalendářích vypisováno zlatým písmem - šestadvacátého února 1966 byla v Liptákově objevena truhla s pozůstalostí Járy Cimrmana !!!


Rád bych vás upozornil na stránky Koňský domov důchodců. Došlo k neštěstí - při požáru stáje v Křižanech na Liberecku zahynulo v sobotu 17.2. 2007 ráno šest koní. Zvířata ustájená v boxech nemohla před plameny utéci, další více než tři desítky koní měly větší štěstí a před ohněm uprchly. Stáje fungovala jako útulek pro zvířata, které už původní majitelé nechtěli.

Chcete-li pomoci ... kontaktní údaje a čísla kont jsou na internetových stránkách  ...


Uplynul týden, co jsem se pokoušel v co největším množství webů upozornit na podivné a nesmyslné kácení krásných japonských třešní v Brandýse nad Labem. Nezklamala a okamžitě zareagovala vynikající Wahlgrenis ... pan Karel Kříž ze stránek Stromy a život nejen že uveřejnil mé informace, ale sám se dokonce nabídl a předal mé poselství na stránky Gnosis9.net. S právní radou se mi ozvali také ze stránek Děti Země. No ... a to je všechno. Informaci jsem dále posílal na stránky Arniky, EnviWeb, Příroda.cz, hnutí DUHA a na server iBrandýs. Z žádných ze jmenovaných stránek mi neodpověděli vůbec. Pokládal bych za slušnost tedy zareagovat alespoň nějak - byť třeba "neotravuj", ale prostě zareagovat. Zvláště mě zklamali na Příroda.cz, kde je na téma stromů rozsáhlá diskuse a také server iBrandýs, kterého by se to mohlo týkat nejvíc - tepou se zde nešvary ve městě ... zřejmě ale jen cíleně... No nic, člověk si názory formuje za pochodu ... a třeba není všem dnům konec.


Vlády členských zemí EU včera již potřetí odmítly návrh Evropské komise vnutit státu EU pěstování geneticky modifikovaných potravin na jeho území. Greenpeace vítá rozhodnutí ministrů životního prostředí, kteří podpořili právo Maďarska na ochranu přírody i obyvatel před GM plodinami. V tomto případě jde o kukuřici MON 810 firmy Monsanto, která si vytváří vlastní toxin hubící škůdce zavíječe kukuřičného.

Ministři se tak rozhodli plně v souladu s veřejným míněním. "Snad bude jednou i Komise upřednostňovat ochranu veřejných zájmů před zájmy agrochemických společností z USA a lobbyistů v Bruselu nebo u Světové obchodní organizace (WTO)," řekla konzultantka genetické kampaně Greenpeace Magdalena Klimovičová.

Vědecké důkazy publikované rakouskými a maďarskými úřady ukázaly, že MON 810 má zřejmě škodlivé dopady na přírodu. Evropští ekologičtí i konvenční pěstitelé již nyní čelí hrozbě kontaminace své úrody GM plodinami, jak jasně ukazuje zpráva vydaná společně Greenpeace a GeneWatch UK.

Greenpeace brání právo členských zemí EU na přijetí opatření na národní úrovni všude tam, kde existují pochybnosti o bezpečnosti GM plodin.       (Zdroj: Greenpeace.cz)

Lidi, chápete to? Už potřetí se jim to odmítnulo a oni se nám sem s tím neřádem budou cpát dál a dál ...


Pár příkladů populárních nesmyslů i s vysvětlením:

Zvyk říkat - Jak se máš? Myslí se tím - Jak se (ti) daří (v životě)?, jak se ti žije?, jsi spokojený nebo ne? Vysvětlení - Jak se mám? Nijak se nemám. Nemám se. Jak může mít (vlastnit) člověk sám sebe? Můžu mít věc, názor, chuť, pocit... atd., ale sebe? Jde o naučený nesmysl, jehož nesmyslnost ale není schopen každý hned pochopit.

Zvyk říkat - Mám tě rád. Myslí se tím - Mám rád tvoji přítomnost, je pro mne příjemné být s tebou, jsem rád, že jsi, že jsi mi nablízku, že jsme spolu. Vysvětlení - Mít někoho rád? Opravdu někoho máte? Mít = vlastnit. Opět je možné napsat, že mít = vlastnit můžu věc, názor, chuť, pocit... atd., ale ne sebe ani jiného člověka. "Mám tě rád" můžeme říct nějaké věci, kterou máme při sobě, třeba v kapse. Nosíme ji s sebou, vytáhneme ji, podíváme se ni a řekneme, jak jsme rádi že ji máme = jsem rád, že tě mám, prostě vlastním tě rád, mám tě rád.

(Zdroj: Gnosis9.net)


Cena ropy ukončila strmý růst a směřuje dolů. Všeobecné panikaření politiků, rozumbradů i spotřebitelů kvůli závislosti Spojených států na zahraniční ropě vystřídal ostražitý pocit úlevy. Obojí - panika i úleva - jsou ovšem pomýlené. Jen málokterá představa je všeobecněji uznávaná a zároveň méně podložená fakty než ta, že americká závislost na zahraniční ropě je bezpečnostní hrozbou. Taková obava odráží pohled trhů, jež se v důsledku globalizace staly zpozdilými. Proberme si proč. Producenti ropy nemají rádi, když jsou její ceny "příliš vysoko". Adel Džubejr, zahraničněpolitický poradce saúdskoarabského korunního prince Abdalláha, vyslovil v deníku Wall Street Journal v roce 2004 toto upřímné hodnocení: "Disponujeme téměř třiceti procenty světové ropy. Naším cílem je zajistit, aby ropa zůstala hospodářsky konkurenceschopným zdrojem energie. Když jsou ceny ropy příliš vysoké, snižuje to růst poptávky a stimuluje rozvoj alternativních zdrojů energie." V reakci na to zvýšila Saúdská Arábie produkci ropy z 8,5 milionu barelů denně v roce 2002 na 11, 1 milionu v roce 2005. Saúdové jsou totiž na ropných příjmech daleko závislejší než Západ na ropě, a pokud vysoká cena podnítí jejich zákazníky k vývoji náhradních zdrojů, tratit na tom budou oni.      (Zdroj: EnviWeb)

Prostě spálíme, na co přijdeme ... a pak se divíme, že se tu ... jaksi ... oteplilo ....


Chci předeslat, že následující obavy nevycházejí z našeho přesvědčení, nýbrž jsou převzaty ze starých tradic - starých jako Anglie sama. Je to velmi stará, z nejdávnější minulosti převzatá představa, že „bílá“ barva, která - vzato v mystickém a okultním smyslu, je co do svého původu ženská - je občas co do svých účinků neblahá, a že tato barva, abychom podali určitý příklad jejího zlověstného charakteru, nepřináší anglickému královskému rodu štěstí - každopádně pro anglického krále nebo královnu osobně, nakolik se toto tvrzení může jevit jako zvláštní. Nevíme, zda tento neblahý účinek zlověstné bílé barvy se má také obecně vztahovat na celý národ. Domníváme se, že se soustřeďuje na prince nebo panovníka Anglie a na bezprostřední příslušníky jeho rodiny. Rovněž jméno John, které pochází ze starého ženského kořene Iona, se považuje za nešťastné pro krále jak v Anglii, tak i ve Francii. Zdá se, že důvod toho všeho není nikde udán. Také původ proroctví o strašlivém charakteru bílé barvy pro Anglii je neznámý. Ale má se za to, že pochází přinejmenším z časů Merlina.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Od začátku února 2007 je na Internetu dostupný portál Zdraví-EU v češtině. Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise nejprve zprovoznilo tento portál v květnu 2006 v angličtině. Jedná se o „jedno správní místo“, v němž se mohou Evropané dozvědět, co se děje v celé řadě oblastí týkajících se zdraví v jejich domovských zemích i po celé Evropě. Je určen pro všechny, kteří se zajímají o zdraví, také pro odborníky ve zdravotnictví, vědce a politiky.

Sběr informací

Tento portál shromažďuje všechny odkazy na přední mezinárodní a nevládní (NGO) organizace, veškeré zprávy, akce, rady a odborné znalosti z celé Evropy a ukazuje, že eZdraví v dnešní společnosti může Evropany sjednocovat. Portál poskytuje snadný přístup ke spolehlivým informacím od odborníků ve zdravotnictví a tvůrců politiky, ať už se uživatel zajímá o rizika kouření, znečištění vzduchu, bioterorismus či kvalitu přísad používaných ve školním jídle svých dětí. Tím, že využívá internet k vytváření novátorského a dynamického prostředí eZdraví, prokazuje závazek EU využívat vícejazyčné zdroje ICT a ochotu zavádět a podporovat používání nových technologií.

„Zdravá strava“, „fyzická činnost“, „HIV/AIDS“, „bezpečnost na silnicích“, „rakovina“: množství zdravotnické terminologie, která nás každodenně zahlcuje, je enormní. Pokud do vyhledávacího programu napíšete několik klíčových slov, výsledek je často matoucí, neuspořádaný a nespolehlivý. Loni téměř polovina lidí v EU používala internet pravidelně. V prvním čtvrtletí roku 2006 používalo internet jednou týdně doma, v práci, při cestování za použití technologie WIFI či v internetové kavárně 47% osob. V České republice je nyní 19% domácností napojeno na internet, ohromující množství firem 92% v zemi obchoduje on-line. S ohledem na to, že miliony občanů EU používají internet jako svůj hlavní denní zdroj informací, není překvapující, že si proto na internetu vyhledávají informace, když mají zdravotní problém, přičemž často využívají fór či chatů, aby s právě připojenými lidmi diskutovali o svých problémech.        (Zdroj: stránky EU)


Mnoho ľudí si pod pojmom „hermetizmus“ predstavuje alchymistov, astrológov alebo kabalistov Prahy Rudolfa II. Z toho vyvodzujú, že hermetizmus je s týmito náukami totožný. To je však veľký omyl. I keď alchymisti, astrológovia a kabalisti všetkých dôb boli skutočne hermetikmi, bolo tomu tak preto, že boli vyznavačmi hermetickej filozofie. Predmety ako alchýmia alebo astronómia je možné zjednodušene považovať za technické aplikácie. Kabala je vo svojej kozmologickej časti s hermetizmom totožná. Nepochybne práve za túto časť egyptských náuk Židia ďakujú Mojžišovi, ktorý ju dlhé roky študoval v Heliopoli (biblickom One).

Pojem a význam hermetizmu Hermetizmus sa od všetkých filozofií odlišuje už na prvý pohľad tým, že zatiaľ čo každá filozofická sústava má svojho ľudského tvorcu, po ktorom sa nazýva, hermetizmus má byť záznamom božej múdrosti, tak ako ju Hermés zaznamenal a odovzdal ľuďom. Už to naznačuje nesmierne vysoký vek tejto filozofie a zároveň i to, že ide skôr o filozofiu prebratú od iného národa, než z ktorého máme doložený jej výskyt.       (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


V sobotu v poledne, 28.4.2006, bude ve Staré Boleslavi, v místech, kde byla svedena bitva o labské mosty vztyčen smírčí kříž s daty 1757 - 2007, měl by připomínat vojáky padlé v této bitvě, kteří jsou pohřbeni v hromadných hrobech rozesetých po okolí.

Slavnosti zahájí v pátek 27. dubna audienční Mše sv. v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem a večer bude pokračovat koncertem v zámecké kapli.

Na programu sobotní slavnosti 28. dubna je nástup a přehlídka historických vojenských pluků v zámecké zahradě a průvod historických jednotek, jízdy a kočárů do Staré Boleslavi. Na paměť padlých vojáků i ke smíření a porozumění v Evropě bude na těchto místech v rámci slavné Mše sv. postaven kamenný smírčí kříž s daty 1757 – 2007.      (Zdroj: Světlo a barvy)


23. 02. 2007     Třiadvacátého února 1455 zahájil  Johannes Gutenberg hromadný tisk tzv. Gutenbergovy Bible, první Bible, která se na světě objevila ve větší sérii (ukázka). Guttenberg nevynalezl knihtisk jako tkový, jak se často tvrdívá, ale jako první v praxi realizoval myšlenku sestavit stranu z jednotlivých znaků (písmen), která se dala přeskupit a použít znovu na jinou stranu, což celý tisk podstatně zekonomičtilo a urychlilo. Gutenbergův vynález umožnil tisknout obrovské množství celých knih ve značných sériích (dříve byly tištěny pouze části knih) a způsobil tak v Evropě informační explozi. Dosud na světě existuje šedesát exemplářů Gutenbergovy Bible.

Roku 1893 získal Rudolf Diesel patent na dieselový motor ... kdyby chudák Ruda věděl, jak s ním zasmrdí svět ... kdo ví, jestli by s tím šel na patenťák ... ale asi jo, vidina penízků nikdy nezklamala.... I když ... nedopadl zrovna nejlépe - 30.9. 1913 utonul v Lamanšském průlivu, přičemž o jeho smrti existuje řada spekulací (uvažuje se například o zavraždění tajnou službou).

Čtyřiadvacátého února 1848 zveřejnili Karel Marx a Bedřich Engels Komunistický manifest ...

O sto let a jeden den později - pětadvacátého února 1948 - proběhl u nás podle tohoto scénáře komunistický převrat.


Kněží Osirisových svatyní vštěpovali adeptům základní výklad kosmogonie a dějin civilizace Země. Podle tohoto učení probíhá evoluce pozemské civilizace v cyklech, přerušovaných hlubokými depresemi, kdy lidé klesají téměř na úroveň zvířat. Mayský rukopis Chilam Balam z Chumayelu hovoří zcela jednoznačně o tom, že dochází k opakovaným vývojovým érám lidstva (tzv."soles") a konec každé této éry bezprostředně souvisí s přívaly vod, ohnivou smrští a obrovskými uragány. Podobná sdělení se nacházejí i v mytologiích Aztéků a dalších indiánských národů, přičemž je zdůrazňováno, že konec vývojového cyklu a zánik lidské civilizace je spojen s působením ohně, ledu, záplav a větrů. Ságy Hopiů hovoří o tom, že v dávné minulosti vznikly, rozvinuly se a opět zanikly po sobe tri lidské civilizace, dosahující v období rozkvětu vysoké intelektuální úrovně. První civilizaci zničil oheň, druhou led třetí obrovské záplavy.       (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)

Co zničí nás? Jak se tak dívám kolem, nebude se Matička Příroda muset v našem případě namáhat ... Zničíme sami sebe svou blbostí ....


Archeologové našli v Bratislavě keltskou pec z dob Caesara. Slovenští archeologové objevili při obnově Aponiho paláce v centru Bratislavy keltskou hrnčířskou pec z prvního století před naším letopočtem.

Tato památka by spolu s ostatními nalezenými cennostmi měla obohatit sbírky městského muzea, které bude sídlit právě v obnovených prostorách paláce.

Pec z časů Caesara, kdy na území Bratislavy žilo několik tisíc Keltů, objevili archeologové pod úrovní palácového nádvoří. Vedle keltské pece nalezli v prostorách pod palácem také hrob z období stěhování národů z přelomu pátého a šestého století.      (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Vláda ČR dnes rozhodla o poskytnutí zbraní formou daru Afghánistánu. Podle informací se má jednat o zbraně v hodnotě 30 milionů korun.

Amnesty International (AI) nesouhlasí s dodávkami zbraní, u nichž hrozí, že mohou být použity k porušování lidských práv. V případě Afghánistánu existuje riziko zneužití zbraní.

Afghánské vládě a jejím zahraničním partnerům se nedaří řešit alarmující bezpečnostní situaci. Rozsáhlé zabíjení civilistů páchají nejen ozbrojené povstalecké skupiny včetně Talibanu. Porušování lidských práv se dopouštějí rovněž příslušníci policie a armády, kteří často jednají mimo kontrolu vlády. K zabíjení dochází také při vojenských operacích prováděných silami mezinárodní aliance.      (Zdroj: Amnesty International)

Já jsem sice jen prosťáček uvažující selským rozumem ... ale nebyli by ti lidé raději, kdybychom jim místo flintiček darovali to obilí, co se tu spaluje v kotlích místo uhlí ... ???? To dá přece rozum, že se tam s tím pomlátí ... ten svět už je tam prostě takovej - a to Ti Nahoře moc dobře vědí ...


V mimořádné akci se téměř stovka koncernů, úřadů a organizací na celém světě rozhodla bojovat proti oteplování země. V prohlášení, které včera večer v New Yorku tato iniciativa předložila, vyžadují "společné a okamžité činy", které pomohou drasticky snížit emise CO2. Mezi signatáře "Global Roundtable on Climate Change" (kulatého stolu o změně klimatu), který koordinuje Columbia University, přitom patří velké světové koncerny jako například General Electric, Alcoa, Citigroup, Air France, BASF či Allianz. Jejich cílem je, aby emise CO2 výrazně podražily, a naopak by se odměňovalo to, když někdo emise bude snižovat. Mezinárodní společenství států by tak podle nich mělo vytvořit jakýsi globální výměnný systém povolenek na emise, jako je tomu v Evropě. I samotné firmy, které iniciativu podepsaly, se přitom v prohlášení zavázaly své emise redukovat, i když konkrétní míru neurčily.      (Zdroj: EnviWeb)

Já si připadám jako u Blbejch na dvorečku ... Zdražováním emisí se přece nic nevyřeší ... Prostě se patřičně našponujou ceny pro nás, obyčejný koncový spotřebitele a bude se vesele čoudit dál s odpustkama v kapse. Co třeba zkusit vyvíjet alternativní technologie bez čmoudíků? Nebo kdyby lidi přestali na chvíli vymejšlet zbraně proti sobě a konečně vzali na vědomí, že "skutečný nepřítel" je teď to globální oteplování, když nám to novináři tak svorně tvrdí - a soustředili síly, jak z toho ven? Ale to jsem teda hooodně naivní a blbej, když jen na něco takovýho pomyslím.....


Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo seznam projektů nestátních neziskových organizací (NNO), které podpoří v letošním roce. Rozdělí tak celkovou částku 20 milionů Kč mezi 94 nejúspěšnějších projektů. O výsledcích rozhodly v závěru loňského roku odborné komise v rámci výběrového řízení.

Výběrové řízení na projekty NNO zabývající se problematikou ochrany životního prostředí vyhlašuje MŽP pravidelně každým rokem. Grantový program MŽP je zaměřen na následující tematické skupiny projektů:       (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Na webu je k dispozici Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k externímu připomínkovému řízení - Pracovní verze k projednání se spolupořizovateli v rámci Komise pro plánování v oblasti vod. Dokument je ke stažení ve formátu PDF a má asi 80 stran.

Nejde mi o ty stránky napsané takovou tou příšernou úředničtinou, ze které dostává běžný smrtelník vyrážku ... na začátku dokumentu jsou zajímavé statistické údaje o jednotlivých povodích našich řek - tak pokud by vás to zajímalo, koukněte se - víte třeba, že povodí Labe zaujímá z plochy naší republiky 63,3 %, povodí Odry 9,2 % a povodí Moravy 27,5 % ?


Japonští vědci oznámili, že se jim podařilo vypěstovat zub a úspěšně jej transplantovat. Příjemcem zubu je myš, která na něj údajně kouše.

Zvětšit obrázek Takashi Tsuji

Tak už nám inženýři našich těl pěstují kde co. Silikonové prsní implantáty jsou nahrazovány polykarbonátovými klíckami, které jsou zformovány do tvarů, které jsou zrovna v kurzu. Lidem, kteří přišli o čelist jako pan Gilbert, se zase nechá na zádech narůst celá nová čelist. Stačí k tomu titanová forma, která se vyplní drtí z kostí a hydroxyapatitu. Pak už jen stačí přidat proteiny, buňky kostní dřeně a čekat. Japonci k tomuto typu tělních rekonstrukcí přidávají pěstování zubů. ...

... na vypěstování celého zubu stačily dva druhy buněk (mesenchymální a epitheliální), Jsou to buňky, které tvoří základní strukturu našich přirozených zubů. Nejprve vědci pěstovali oba dva zmíněné typy buněk samostatně. Teprve až si jich namnožili dostatečnémnožství, přenesli je do vlhké kolagenové klícky, kde zub narostl do velikosti zhruba 1,3 mm. Jakmile vědci měli zub vypěstovaný, vytrhli osmitýdenní myši jeden z jejích řezáků a nový zub na uvolněné místo implantovali. Po dvou týdnech transplantovaný zub rostl, tvořil dřeň a vedly k němu i cévy.

(Zdroj: OSEL.cz)

No tak jménem všech lidí, co už si vytrpěli u zubaře své .... tomuhle by se snad dalo i fandit ... :-))


Jen aby nebyla válka, říkávaly naše babičky, a kradmo se křižovaly, kdy přišla řeč na to, že jsme už dost chudí vinou závodů ve zbrojení. Dnes už to není aktuální, protože babičky už nejsou a svět se změnil. Ano, ale nemusíme se proto už obávat války? Za prvé, dnes se nás ještě nikdo neopováží dotknout ani prstem, jelikož stále ještě můžeme v několika hodinách proměnit libovolný kontinent ve vyprahlou poušť. Ale zítra? Za druhé, výsledek takové války, pokud by k ní přece jen došlo, se v zásadě nebude lišit od výsledku, dosažitelného Američany jinými metodami – důsledkem bude tatáž chudoba a živoření, závislost a zoufalství. A za třetí, války těchto nezodpovědných pánů budou zřejmě mnohem intenzivnější a kratší než jugoslávská kampaň, kde se bylo třeba podřídit zkouškám nových zbraňových systémů a piloti teprve získávali nutné zkušenosti, i méně krvavé. Pravda, bude zničen celý průmysl, nebude světlo a teplo, ale těmto drobnostem snadno přivykneme, a válka neskončí v náš prospěch. No promiňte, co všechno byste ještě nechtěli?!      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Občanské sdružení NaKole, provozovatel již téměř deset let fungujícího serveru www.NaKole.cz spouští novou službu – mapu České republiky s plánovačem tras. Novinkou je také zahrnutí sítě zařízení se značkou Cyklisté vítáni.

Internetový portál www.NaKole.cz přináší ve spolupráci s Nadací Partnerství Nadací Partnerství a společností PlanStudio novou službu – ucelený soubor informací pro cykloturistiku v ČR. Na jednom místě je zde soustředěna mapa České republiky se zakreslenými objekty Cyklisté vítáni, cyklotrasami a doporučenými tipy na výlety. Každý návštěvník tak má možnost naplánovat si trasu se zastávkami v hotelech, restauracích či u místních zajímavostí, kde jsou díky certifikaci Cyklisté vítáni na kola připraveni. Všechny objekty také obsahují informace, jak zde byli s nabídkou služeb pro cyklisty spokojeni ostatní návštěvníci.

Samozřejmostí je podrobný itinerář cesty, který zahrnuje kromě délky a nadmořské výšky i vyznačení křižovatek, cyklotras a typů komunikací. Do mapy mohou uživatelé také zadat vlastní trasu pomocí GPS souřadnic a uložit si ji do svého profilu.

Součástí informační služby jsou i odkazy na místní turistické zajímavosti a oficiální stránky mikroregionů či turistických oblastí.       (Zdroj: Econnect.cz)


22. 02. 2007     Dvaadvacátý únor je Evropským dnem obětí (Evropským dnem zločinu) - na počestvýročí podpisu Charty práv obětí roku 1990 britským ministrem vnitra

22.únor je také  Mezinárodní den skautek (Den sesterství, Den díků, Den přemýšlení, Den skutků), slaví se od roku 1927, v den narození manželů Baden Powellových, zakladatelů skautingu.

Tento den se také označuje jako začátek převratu a uchopení totalitní moci komunistickou stranou v roce 1948.


Rusko oznámilo, že zvažuje odstoupení od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu z roku 1987. Velitel ruských raketových vojsk Solovcov 19. února prohlásil, že pokud Polsko a Česká republika poskytnou území pro americký protiraketový systém, nebude pro Rusko těžké obnovit výrobu raket středního doletu.

Toto vyjádření směřuje k likvidaci dalšího mezinárodněprávního dokumentu. Znamená první krok na cestě k vytažení všech stavidel bránících nekontrolovanému jadernému zbrojení. Je hrozbou uplatňovanou zejména vůči Evropské unii - americké území totiž nemůže být napadeno raketami středního doletu umístěnými v Eurasii.

Greenpeace důsledně odmítá všechny jednostranné kroky ohrožující platné mezinárodní právo. Za jedinou cestu k lepší budoucnosti považuje naplnění smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) – tedy všeobecné jaderné odzbrojení. Jako vždy a všude v neblahé minulosti, také nyní však sledujeme, že se příznivci silových řešení na všech stranách svými kroky navzájem posilují a spolupracují tak na zvyšování mezinárodního napětí.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


No tak se na to podívejme ..... Plch velký je mnohem větší než jeho příbuzný plšík lískový. Celé noci tráví tím, že si shání potravu v korunách stromů a může se stát, že lidé toto zvířátko zahlédnou, ale většinou si ho spletou s veverkou. Neslyšně pobíhá ve větvích stromů a keřů jako nějaký noční skřítek. Na zimu upadá do tvrdého a dlouhého spánku. Jeho spánek trvá sedm měsíců a v chladných oblastech dokonce téměř osm.     (Zdroj: Příroda.cz)

Příroda je moudrá a lidi blbí ... místo, aby si v zimě hezky schrupnuli a odpočinuli si, tak lítají jak zběsilí a budují ... Pak jsou utahaní, vzteklí a vůbec....


Je tragické, že lidé, kteří stojí na vrcholu pyramidy světové moci jsou skrze svou vlastní pošetilost a jednoduchost nebezpeční nám všem. Hloupý člověk, který ovládá a kontroluje na globální úrovni našeho světa, hloupý člověk který má přístup k bankovním sejfům těch největší světových bankovních ústavů, hloupý člověk, který má svou ruku nataženou ke spínačům nukleárních raket – je skutečně nebezpečný člověk. Jsou to lidé jejichž bankovní či jakékoliv jiné korporační rozhodnutí mohou ponořit celé národy do zoufalých obtíží, mnohdy hraničící s bankrotem. Těžko může takový stát nepodléhat nadnárodnímu vlivu takových mocenských struktur a nehrát podle jejich egoistických mocenských pravidel. Součástí tradice Illuminátů jsou přísné dědičné kooptující se regule na jedné straně a práva na straně druhé. Hovoříme-li o mentálních a psychických kvalitách pak vězme, že specifické povahové rysy jsou již od útlého dětství v nových pokoleních těchto jistých rodin upevňovány v souladu s vyššími zájmy.      (Zdroj: Matrix-2001.cz - Kodex Magica 8.)


Vesnic a obcí zakrytých příkrovem smogu a zápachu, který vychází z komínů, se Česko zřejmě hned tak nezbaví. A to navzdory tomu, že od ledna příštího roku ekologická daň zatíží paliva nešetrná k životnímu prostředí. Nejvíc, a to zhruba o čtrnáct procent, totiž podraží hnědé uhlí. A tím i dálkově dodávané teplo - uhlím topí nejen domácnosti, ale využívají ho i lokální teplárny. Například majitelé domků, kteří nyní zaplatí ročně za uhlí asi patnáct tisíc korun, tak musí počítat s tím, že jejich výdaj se zvedne až o tři tisíce korun ročně. Domácnosti, které vlastní kamna nebo kotel na uhlí, je v Česku víc než půl milionu.      (Zdroj: EnviWeb)

Mohou ale za to ti lidé, co musí topit uhlím, že nemají ekologičtější alternativu? Tedy většinou ...


Každý rok probíhá od dubna do června strážení hnízd ohrožených sokolů stěhovavých ve volné přírodě. Vykrádání hnízd, bezohlední turisté nebo horolezci nerespektující zákazy představují pro kriticky ohrožené dravce velké nebezpečí. Skupiny dobrovolníků střídající se pod hnízdem v týdenních turnusech se snaží tomuto bezohlednému chování zabránit. Každý rok se tak daří přispět k vyvedení několika mláďat, která by jinak byla rodiči opuštěna nebo skončila v rukách překupníků. Hledáme zodpovědné dobrovolníky, aby i letos byla Akce Falco úspěšná a ohrožení sokoli mohli nerušeně vyvést svá mláďata.

Cílem Akce Falco, která je organizovaná Klubem ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země, je chránit hnízda vzácných dravců před vykradením překupníky. Díky úsilí mnoha dobrovolníků se za sedmnáct let trvání této akce podařilo zachránit více jak sto vzácných dravců, kteří by jinak zahynuli nebo přišli o svou svobodu.

Hlásit se můžete stále na adrese: Josef Vrána 549 21 Česká Čermná 172 e-mail: akcefalco@email.cz mobil: 602 138 787

Akci Falco můžete podpořit také finančně převodem na účet: 170 244 366 / 0300 u Poštovní spořitelny.       (Zdroj: Děti Země)


Biozemědělství nemusí být pro životní prostředí lepší než konvenční produkce. V některých případech dokonce přispívá ke globálnímu oteplování více než intenzivní zemědělství, píše deník Independent s odkazem na novou zprávu britské vlády.

První komplexní studie dopadů produkce potravin na životní prostředí, kterou provedli vědci z Manchester Business School, konstatovala, že není dostatek důkazů o tom, zda je biozemědělství ekologičtější než jiné zemědělské metody. Produkce některých potravin je v případě biozemědělství podstatně méně energeticky efektivní a také může produkovat více znečišťujících látek. Studie však nezapočítávala takové faktory, jako je zvýšení biodiverzity nebo pozitivní dopad na krajinu.

Na základě dat z předchozích výzkumů vybrali vědci jako příklad mléko, píše Independent. Na výrobu biomléka je potřeba o 80 procent více půdy a při této produkci také vzniká skoro dvojnásobné množství látek, které způsobují okyselení půdy a eutrofizaci vody. Studie zjistila, že při produkci biomléka, které má vyšší obsah živin a nižší obsah pesticidů, také vzniká více oxidu uhličitého než při konvenčních metodách - 1,23 kg na litr oproti 1,06 kg na litr. Zpráva shrnuje: "Produkce biomléka má nižší spotřebu energie, ale potřebuje více půdy než konvenční výroba. Vyhýbá se používání pesticidů, ale zároveň způsobuje vyšší emise skleníkových plynů a eutrofizujících látek."       (Zdroj: Ekolist)

S tím globálním oteplováním už je to hysterie ... za chvíli budou platit lidi s horečkou daň za to, že ohřívají nepřiměřeně vzduch ... a co teprve sportovci ... kdo se potí, je nepřítel životního prostředí ... ach jo ...


Jelikož se před dovolenými objevují dotazy na možnosti soukromého dovozu různých exotických zvířat či výrobků z nich, považujeme za vhodné zmínit některá fakta a případná rizika.

V případě, že jde o zvíře uvedené na rozsáhlém seznamu CITES anebo o „pouhé“ turistické suvenýry vyrobené z takovýchto zvířat, vystavuje se turista nebezpečí, že mu bude všechno zabaveno, zaplatí pokutu a ještě může být pravomocně odsouzen.

CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a patří k ní právě zmíněný podrobný seznam živočichů a rostlin (www.cites.org).

Takže, vyjíždí-li někdo do ciziny s úmyslem nějaké zvíře dovézt, i nebo se s ním stěhuje do ČR, musí se předem informovat o veterinárních podmínkách dovozu do EU, tj. i ČR, na Státní veterinární správě ČR. Tyto veterinární podmínky dovozu (veterinární osvědčení) se totiž v některých případech týkají i dovozu zvířat pro zájmový chov, a musejí být potvrzeny úřední veterinární autoritou země původu. Jde-li o „citesové“ zvíře, musí mít člověk i povolení pro vývoz z příslušné země a také doklad o legálním nabytí zvířete nebo výrobku z něj. A od nás ještě dovozní povolení z našeho ministerstva životního prostředí, které se vydává na základě vývozního povolení země vývozu. A až zvíře přiveze do Čech, musí zvíře podléhající registraci také zaregistrovat u příslušného krajského úřadu.

Je zřejmé, že postup při dovozu není příliš jednoduchý, proto lze doporučit zakoupit si cizokrajné zvíře v obchodě u nás, a to je navíc i s určitou zárukou. Ovšem i zde je nutné u zvířete, které je na seznamu CITES, požadovat doklad o jeho nabytí. Navíc odborný prodejce může kvalifikovaně poradit s chovem.

Pro představu uvádíme některá fakta, se kterými je třeba počítat. Více informací lze zjistit na stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).      (Dále viz stránky Státní veterinární inspekce ČR)


Obdoí od 19.2. do 29.2. je ve znamení BOROVICE (sosna) " matka moudrosti" Skromný strom. Lidé narozeni v tomto dni jsou často opatrní, předvídaví, pečliví a pilní. Štěstí přeje připraveným zde nezní nadarmo. Přináší světlo rozumu a světlo naděje. Borovice moudře zhodnocuje prastaré zkušenosti. Má ráda harmonický odstup od ostatních "stromů". Borovicový lidé těžko snášejí chaos pudů a pocitů. Jsou příliš inteligentní na to, aby jednali sobecky.

Nejsou teoretikové, ale více praktikové života. Bytost Borovice vzkazuje lidem "Jsem božské smíření". Přináší štěstí, povzbuzuje pozitivní přijímání sebe sama, posiluje duševní rovnováhu, napomáhá k opatrnosti, pečlivosti i pilnosti. Pomáhá při kašli i rýmě při dýchacích obtížích  všeho druhu.      (Zdroj: Stromy a život)


.... výzkumníci nechali lidi čelit morálnímu dilematu – subjekty viděly fotku s 8 dětmi a bylo jim řečeno, že 300 000 dolarů na lékařskou péči by jim mohlo zachránit život, na druhé fotografii bylo jediné dítě a k záchraně svého života potřebovalo taktéž 300 000 dolarů. Překvapivě se většina lidí rozhodla zachránit jediné dítě. V novém Slovicově experimentu subjekty vyjadřovaly soucit, byly-li jim předkládány fotky – jednotlivého afrického chlapce, jediné africké dívky a posléze fotky obou. Byly-li děti na fotce spolu, subjekty vykázaly menší míru soucitu, než když byly na fotkách děti jednotlivě. Slovic uzavírá:

„Studie naznačují … zneklidňující psychologický sklon. Naše schopnost citu je omezená, dokonce již u dvou lidí ho začínáme ztrácet. ...      (Zdroj: ScienceWORLD)


Austrálie oznámila, že do roku 2010 plánuje nahradit veškeré tradiční žárovky s wolframovým vláknem energeticky daleko efektivnějšími fluorescentními žárovkami. Australský ministr pro životní prostředí Malcom Turnbull zdůraznil, že to bude znamenat, že do roku 2012 sníží Austrálie své emise CO2 o 4 miliony tun.

Austrálie se tak stane prvním státem na světě, kde bude zakázáno používání tradičních žárovek, i když Kalifornie uvažuje o stejném opatření.

Fluorescentní žárovky používají jen asi 20 procent energie tradičních wolframových žárovek, které plýtvají energií, protože vyzařují teplo.      (Zdroj: Britské listy)


21. 02. 2007     Dnes je Popeleční středa - končí období masopustu a začíná postní období, předcházející Velikonocům.

Jednadvacátý únor je také organizací UNESCO vyhlášen jako Mezinárodní den mateřského jazyka.


Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby.

Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.- 7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.

Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.      (Zdroj: Víra.cz)


Populární cimrmanologové a uctívači věhlasného českého světoběžníka, vlastence, vynálezce, učitele, pedagoga a všeuměla Járy Cimrmana už vyšetřovali vraždu v salonním kupé i ztrátu třídní knihy, dobyli severní pól, potulovali se po Blaníku a vydali se vzducholodí mezi lidožravce až do Afriky, ale ještě nikdy nepokořili opravdovou velehoru. Snad i proto na ni chystají výpravu.

V pohoří Altaj je totiž 3610 metrů vysoká hora, která ještě nemá jméno. A jak je bezpečně zjištěno, Jára Cimrman se tam přesně před 100 lety chystal. Jejich horolezecká expedice, jíž se prý mají účastnit i někteří členové divadelního souboru, nesoucího Cimrmanovo jméno, bude spojena s celonárodní sbírkou nazvanou Národ tobě, Járo Cimrmane. Vyhlášena bude 1. března a výsledkem expedice bude pojmenování vrcholku Cimrmanovým jménem.      (Zdroj: Novinky.cz)

Tak konečně jednou jedna rozumná zpráva !!!

Připomeňme, že Jára Cimrman má již svou planetku Járacimrman - základní označení 1996 BG - kterou objevil 16. ledna 1996 na hvězdárně Kleť Z. Moravec.


Nejvyšší soud: Pěstování konopí není zločin!

Téměř bez zájmu českých medií vydal před třemi týdny Nejvyšší soud průlomové rozhodnutí,které zásadně změní život všem pěstitelům konopí. Podle rozhodnutí soudu totiž "samotné pěstování rostliny konopí (rod Cannabiss), které zvláštní zákon považuje za omamnou látku ve smyslu ustanovení §195 odst.1 trestního zákona, nelze zároveň ztotožňovat s pojmem výroby omamné nebo psychotropní látky podle §187 trestního zákona". K naplnění podstaty trestného činu by totiž došlo pouze v tom případě, kdy by rostliny konopí byly používány jako vstupní komponenty, které by byly následně přeměněny na psychotropní látky HTC.

Realita versus zákon V praxi to v podstatě znamená, že všichni malí pěstitelé konopí si mohou oddechnout od soudů, neboť dokud rostlinu neutrhnou a nedají sušit, žádného trestného činu ani přestupku se nedopouštějí. Bohužel, usnesení Nejvyššího soudu není závazné pro policii, díky čemuž je možné - a v České republice spíše jisté - že policie drobného pěstitele obviní, zatímco soudy ho zprostí obvinění v plném rozsahu. Tedy pokud konopí nedal sušit.

Zdroj: 20. února 2007, deník METRO, redaktor Petr Prokopec


Přátelé stromů, je to vážně děs co se děje na naší zemi vůči těmto nádherným nádobám života a dávající síly nám všem. S pohledem na takovéto fotografie a činy bych chtěl slyšet prezidentovu reakci, že prý se nikdy nezacházelo s přírodou lépe než teď. Tak s tímto nemohu souhlasit a jistě i mnozí z Vás. Mnozí teď využívají situaci po té slavné vichřici či orkánu ke kácení mnoha dalších stromů, prý z obavy před nebezpečím spadlých stromů. Když se podíváte na tu krásnou alej třešní, která v Brandýse padla za nás všechny, je to vážně smutné. Jak krásné bytosti oděné v barvách květů těchto stromů museli odejít z naší země. Neslyšíme jejich pláč, ani bolest, nevidíme smutné pohledy očí, které pozorovali tento svět v tichosti a ve smíru s námi i přírodními zákony. Splňovali vůli Nejvyššího ve své službě pro celé stvoření. Lidé se opět postavili proti přírodě a Stvořiteli. Za tyto činy jsme odpovědní, a ti co vykonávali - konají vůli úředníků a svou vlastní bez citu a odpovědnosti, budou stejnou měrou sklízet ze své setby.

Reakce čtenáře k článku o kácení japonských třešní v Brandýse nad Labem, na nějž byl zveřejněn odkaz na stránkách Gnosis9.net

A ještě jedno "slovo do pranice" - zdroj stejný: ja bych si tipnul, ze ty tresne pokaceli na zakazku (za naky ten uplatek) pro nejake stolare, tresnovy obklad je celkem drahy. kde skoncily?


Evropská turistická mapa Marsu (!!!)
Vědci využili data z přístroje HRSC sondy Mars Express a sestavili unikátní mapy, které mohou být neocenitelným pomocníkem pro budoucí výzkum Marsu.

Topografické mapy využívají vrstevnice, které znázorňují vzhled krajiny. Zveřejněné mapy byly sestaveny na základě pozorování kamery s vysokým rozlišením HRSC, která je umístěná na evropské sondě Mars Express. Mapy jsou principiálně velmi podobné mapám, které využívají především turisté. Zveřejněné mapy mají různé měřítka od 1:200 000 po 1:50 000.       (Zdroj: Instantní astromomické noviny)


Hlavní horský ledovec tropického pásma se v důsledku globálního oteplování může během let zcela rozpustit. Předpověď byla zveřejněna 15. února. Ledovec Qori Kalis, hlavní část vrcholového ledovce Quelccaya v Peruánských Andách (44 kilometrů čtverečních), je dosud nejzřetelnějším důkazem klimatické změny. Tvrdí to profesor Lonnie Thompson z Ohio State University.

Při letošní návštěvě profesor zjistil, že ledovec se zmenšil o polovinu. "Všeobecný ústup horských ledovců může být jedním nejjasnějších důkazů globálního oteplování, protože tyto ledovce jsou zasaženy mnoha klimatickými proměnnými," vysvětluje Thompson. "A co je nejdůležitější: Tyto ledovce neprosazují žádnou politickou agendu."      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Žena, která objevila osm komet ... Karolína Herschelová (Caroline Lucretia Herschel) je první známá objevitelka komety a je též první ženou, jež byla za svou práci placena (a to dokonce anglickým králem). Může tedy být směle považována za vůbec první profesionální astronomku.

To vše přesto, (nebo právě proto), že byla vychována jako dívka, která má za úkol pečovat o pohodlí a blaho mužských členů rodiny, neboť není dost hezká ani bohatá na to, aby se mohla vdát.

Svou první kometu objevila Karolína Herschelová 1.srpna 1786 s pomocí malého dalekohledu. Druhou její kometou je periodická kometa, známá nyní jako 35P/Herschel-Rigolett. Karolína Herschelová ji nalezla v roce 1788. Další komety objevila v letech 1790, 1791 a v roce 1793.      (Zdroj: Komety.cz)


No nazdar ... Zatímco většina digitálních fotoaparátů se chlubí rozlišením kolem 10 Mpx, chystaná novinka švýcarské firmy Seitz útočí na zcela jiné hodnoty. Co byste řekli rozlišení 160 Mpx a vysoce kvalitním snímkům, jež mají v RAW formátu až 922 MB? Ano, čtete správně! S požíváním omamných látek jsme přestali již v mateřské škole.

Seitz 6x17 Digital pořizuje snímky s poměrem stran 6 x 6, 6 x 9, 6 x 15 nebo 6 x 17, kdy jde o maximální rozlišení 7500 x 21250 pixelů. Neméně šokující čísla se týkají závěrky, jejíž nejrychlejší hodnota je 1/20 000 sekundy, a citlivosti pohybující se od 500 do 10 000 ISO. Díky tomu pořídíte 160Mpx snímek za jednu sekundu, a můžete tak fotografovat jako o závod.      (Zdroj: VTM Science)

Hmmm ... cena přístroje ovšem lidová ... bez optiky 30 000 € ... Tak já jsem před dávnými lety začínal s báječnou Flexaretou za necelých 1 500 Kčs a tehdy stál film Fomapan 21 jednoho Bůra Československého ... ale tak skvělý fotky jako z té Flexarety hned tak něco neudělá - zvláště pak, když se začaly dovážet celkem solidní filmy ORWO NP 15-20-27 a dokonce i z daleké kapitalistické ciziny filmy ILFORD ...


Lze odvrátit srážku Země s asteroidem? Odklonit asteroid z dráhy údajně lze i malou kosmickou lodí. Vědci, kteří se sešli na výroční konferenci amerického vědeckého sdružení AAAS v San Franciscu, varují lidstvo, aby se lépe připravilo na možnost srážky Země s jiným vesmírným tělesem. Podle odborníka z NASA Edwarda Lu by k odvrácení katastrofy bohatě stačila i malá kosmická loď. Ta by jen díky své gravitační síle dokázala odklonit asteroid z původní dráhy. Lu zárověň odmítl možnost zničení cizího kosmického tělesa jadernou zbraní. Výbuch by totiž rozlomil asteroid na několik menších těles a jejich dráha by byla těžko odhadnutelná. V nejbližších letech naší planetě žádná taková srážka nehrozí, ale ve vzdálenější budoucnosti by se tento problém mohl stát aktuálním. Asteroid Apophis o průměru 300 metrů, který byl objevený v roce 2004, by při mírné změně své trasy mohl Zemi zasáhnout. Podle propočtů by se tak mohlo stát 13. dubna 2036.      (Zdroj: 21@století)


Plzeňští lékaři znají i smrtelné případy otravy olovem. Nebezpečné je hlavně staré vodovodní potrubí. Deset případů otravy olovem zaznamenala v posledních dvou letech klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Plzni, která se otravami zabývá. Důvodem bývá nekvalitní keramika, olověné vodovodní rozvody nebo kontakt s jedovatou látkou v zaměstnání.

Otravy olovem jsou spíše nárazové a často postihnou větší množství osob najednou, například celou rodinu nebo skupinu pracovníků,“ uvádí přednostka kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Plzni Vendulka Machartová.

Mezi akutní příznaky patří zažívací potíže, dlouhodobé vystavení vlivům olova může způsobit bolesti svalů nebo zvýšenou únavu. „V krajních případech může dojít k poškození ledvin a k smrti,“ varuje přednostka kliniky.

Jednou z příčin otrav bývá nekvalitní keramika. „Někteří výrobci stále používají glazuru, která obsahuje olovo,“ upozorňuje Vendulka Machartová. Po nekvalitním vypálení nebo vlivem opotřebení se glazura může poškodit a olovo se začne uvolňovat. „Obzvlášť nebezpečné jsou kyselé roztoky, jež mohou glazuru nebo jinou hmotu obsahující olovo poškodit,“ dodává lékařka.      (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


20. 02. 2007     Roku 1948 začíná pro naši zemi druhá doba temna ... nekomunističtí ministři československé vlády podali demisi ...

A co tomu předcházelo? Třeba 20. února 1725 byl zaznamenán v kolonii New Hampshire první případ skalpování bělochů původními obyvateli Ameriky. Srpy a kladiva nebo tomahawky ... ono to vyjde nastejno.


České děti rozhodně nepatří k těm, kteří si neumí život představit bez knih. Dvě třetiny z nich stěží přečtou jednu knihu měsíčně. Vyplývá to z průzkumu, který zorganizovala firma Henkel ČR a jehož se zúčastnilo téměř dva tisíce dětí. Třiašedesát procent z nich přečte měsíčně maximálně jednu knihu (nejedná se o učebnice).     (Zdroj: Novinky.cz)

... a pak to vypadá s námi tak, jak třeba dokazoval nedělní pořad Nikdo není dokonalý - z deseti dotázaných věděli jen tři, proč jsou listy zelené a na otázku, kdo řekl "v šest večer po vlálce u Kalicha" byly odpovědi jako Jan Hus, Hitler nebo Stalin ...


Britský Nejvyšší soud zastavil z podnětu Greenpeace program vlády na výstavbu nových jaderných elektráren. Soud dal za pravdu Greenpeace ve Velké Británii a konstatoval, že analýza energetické situace, na jejímž základě britská vláda rozhodla o výstavbě dalších jaderných reaktorů, „trpí jasnými a vážnými nedostatky a procedurálními nesrovnalostmi.“

Pokud bude chtít britská vláda začít s podporou jaderné energetiky, musí vypracovat novou a doplněnou analýzu energetické situace, která by spravedlivě zohledňovala všechny podstatné argumenty.

.... analýza, kterou vláda minulý rok provedla a na jejímž základě se rozhodla pomoc výstavbě obnovit, byla naprosto vadná. Nejsou v ní prezentovány závažné připomínky a informace týkající se nové generace jaderných elektráren. Není zde například uvedeno, jak se bude nakládat s radioaktivním odpadem a jaké finanční náklady z toho plynou pro stát.

Situace ve Velké Británii v lecčems připomíná situaci u nás. V roce 2004 schválila česká vláda novou energetickou koncepci, při jejíž tvorbě veřejnou diskusi dokonce ani nepředstírala. V koncepci se počítá například s těžbou hnědého uhlí za dříve schválenou hranici limitů těžby, což dnes slouží těžařům z Mostecké uhelné jako argument pro zbourání dalších severočeských obcí a plundrování krajiny i v dalších desetiletích. Stejně jako ve Velké Británii neřeší česká koncepce dlouhodobé nakládání s vyhořelým jaderným palivem a zamlčuje všechny finanční náklady státu související s jadernou energetikou.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Poprvé vědci pozorovali k čemu dochází, je-li DNA vystavena ultrafialovému záření.

Ultrafialové záření (UV) má kratší vlnovou délku, než viditelné spektrum a zaujímá oblast vlnových délek od 400 - 10 nm. Fotony tohoto záření mají vysokou energii a mohou proto ničit chemické vazby. Nezřídka nás jeho účinky překvapí, pokud se oddáme nerozumnému slunění.

Chemikové z Ohio State University si se svými německými kolegy posvítili UV světlem na DNA. Podařilo se jim v reálném čase pozorovat, jak ultrafialové světlo tuto molekulu poškozuje. Byli zaskočeni ohromující rychlostí, jakou se to děje. Jde o okamžiky kratší než pikosekunda. Tyto děje tedy probíhají v miliontině miliontiny sekundy!       (Zdroj: OSEL.cz)


Každý den je možné v tisku zaznamenat politické a ekonomické komentáře k možnému umístění amerického radaru v ČR. Každý den čteme neodborné, mnohdy přihlouplé texty, které mají na 99% jedno společné – tupá manipulace typu předreferendové kampaně o vstupu do EU. Žádná fakta, žádné diskuse. Na našem webu jsme publikovali řadu textů k tomuto tématu, kde jsme vyvraceli do nebe volající lži o „výhodách“ a „bezpečí“. Dnes přidáváme ryze vojensky odborný text, jemuž je možné vyčíst jen jedno, neobsahuje informaci o tom, že radar NENÍ v žádném případě určený k obraně České republiky, ale USA! Lépe řečeno, radar brání jiné radarové základny USA v Grónsku a na Aljašce! Tolik moje poznámka a nyní Vás zvu k zajímavému a odbornému textu. Michal Kubík     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


O prospěšnosti česneku ví asi každý .... takže na stránkách CelostniMedicina.cz spíše pro zopakování:

Extrakt z česneku je určený k podpoře životních funkcí, zbavuje tělo tuků a vápenatých usazenin, rychle zlepšuje látkovou výměnu, snižuje krevní tlak, předchází kornatění tepen, stenokardii, infarktu, skleróze, zpomaluje stárnutí organizmu. Působí též antibakteriálně a antimykoticky ve střevech. Příznivý účinek na trávicí ústrojí doplňuje podporováním sekrece trávicích enzymů, detoxikační činností a napomáháním tvorby a vylučování žluče. Vhodný proti hlístům, proti vzniku různých otoků, osvěžuje zrak a ještě mnoho dalších účinků při (zánětu průdušek, astmatické bronchitidě, bolesti hlavy, šumění v hlavě..). Ve farmacii jsou účinné látky z česneku využívány zejména proti vysokému krevnímu tlaku a proti kornatění tepen (antisklerotikum). Arterioskleróza se projevuje degenerativními změnami, které postihují cévní soustavu, zejména ve vyšším věku. Dochází při ní ke snížení průsvitu cév vlivem stresu, nesprávné životosprávy, kouření apod., ukládá se cholesterol z živočišných tuků do narušených tepenných stěn. Též se využívá jakožto hypotenzívum - prostředek snižující krevní tlak.


Technologické a vědecké souboje druhé světové války máme spojené hlavně s populárním lámáním šifer a závodem o výrobu atomové zbraně. Ale existovala i celá řada jiných front, například radarové systémy. Kniha „Nástroje temnot – historie elektronické války“ se zaměřuje právě na tuto oblast (elektronickou válkou se v tomto kontextu nemyslí vývoj počítačů). Děj knihy začíná před leteckou bitvou o Británii, kdy Britové setrvávali relativně v klidu. Domnívali se totiž, že minimálně v noci jsou jejich města (po zatemnění) bezpečná, protože na tuto vzdálenost nejsou Němci svá letadla dostatečně přesně navádět na cíl. Vývoj navigačních systémů ale postupoval dopředu. V roce 1940 se objevila německá letadla naváděná paprskem tak, že jeho šířka nad Londýnem nepřesahovala cca 2 km - což Britové zjistili de facto náhodou, na základě informací od zajatého německého letce.

Knihu Alfred Price: Nástroje temnot – historie elektronické války, vydává Mladá fronta, Praha 2006      (Zdroj: ScienceWORLD)


Zdroje, které při výrobě energie neprodukují skleníkové plyny, se označují jako bezemisní. Studie zaměřené na celý životní cyklus těchto zdrojů, tj. od výroby po likvidaci, však odhalují i "skryté emise". Některé tzv. obnovitelné zdroje pak nevycházejí ze srovnání dobře ...

... Z hlediska LCA je zajímavé porovnat tzv. bezemisní zdroje mezi sebou. Pokud totiž započítáme emise z celého životního cyklu, vyvstanou mezi jednotlivými zdroji nezanedbatelné rozdíly. Zatímco energie z vodních či geotermálních zdrojů je objemem emisí srovnatelná s jádrem, fotovoltaické články či biomasa jsou na tom dvakrát až dvaapůlkrát hůře. U solárních zdrojů je to dáno hlavně energeticky velmi náročnou výrobou panelů a baterií. Hodnoty biomasy zase negativně ovlivňuje výroba potřebných hnojiv a také svoz úrody do kotelen.     (Zdroj: EnviWeb)


Čeští ekologičtí farmáři dostanou v letech 2007-2013 rekordní dotace. Lidé u nás tak mají naději, že se dočkají větší nabídky bio produktů.

Brusel zvednul speciální dotace na hektar pastvin z 1100 korun na více než dvojnásobek a u biozeleniny se ekologická dotace zvyšuje z jedenácti tisíc na více než patnáct a půl tisíce. Ročně by tak na ekologické zemědělství mělo jít během sedmiletého období kolem půl miliardy korun. Peníze budou vypláceny z Programu rozvoje venkova.

„Poptávka po biopotravinách převyšuje nabídku českých dodavatelů,“ tvrdí Pavel Klaška, marketingový vedoucí sítě Interspar. Na omezenou nabídku českých ekologických potravin si stěžují také řetězce Tesco a Billa nebo i olomoucká mlékárna Olma, která letos pro velký zájem ztrojnásobí výrobu biomléka a biojogurtů. Domácí trh s biopotravinami sice vzrostl v minulých pěti letech trojnásobně, více než polovina zboží je však z dovozu.

Spotřeba biopotravin v Česku se rok od roku zvyšuje, ale oproti západní Evropě je stále v plenkách.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Ostrov Ithaka neodpovídá Homérovu popisu domoviny slavného Odyssea. Ta by podle britských vědců mohla ležet na poloostrově Paliki vybíhajícího z ostrova Kefalonia Thinijskou šíjí.

Před 2500 lety mohl být poloostrov samostatným ostrovem odděleným od Kefalonie mořskou úžinou. Existenci průlivu by měly potvrdit vrty na Thinijské šíji.

(Zdroj: VTM Science)


Ať už se mediální strašidlo jmenuje oteplení, nebo ochlazení, rétorika i předkládané důkazy jsou stále stejné... Jak by asi dnes vypadal svět, kdyby tehdy došlo k vědci požadovaným politickým zásahům a regulacím? Globální klimatická změna není novým strašákem posledních let. Stačí prolistovat starší tisk. Peter Boettke zveřejnil na svém blogu The Austrian Economists jednu stránku z časopisu Newsweek z 28. dubna 1975: Existují neklamné známky toho, že se ustálený řád zemského počasí začal dramaticky měnit a že tyto změny mohou být předzvěstí drastického poklesu produkce potravin - s vážnými politickými dopady pro každý národ na zemi. Pokles produkce by mohl začít již velmi brzy, možná již za pouhých deset let. Důkazy, které podporují tuto předpověď se nyní začaly hromadit takovým tempem, že meteorologové mají co dělat, aby je stačili zaznamenávat. V Anglii zemědělci vysledovali zkrácení vegetační doby o přibližně dva týdny ve srovnání s rokem 1950 s výsledným poklesem produkce, jenž je odhadován na 100 000 tun ročně. Během té samé doby průměrná teplota v rovníkové oblasti vzrostla o zlomek stupně - zlomek, jež může v některých oblastech znamenat sucho a zánik všeho živého. Minulý duben, při nejničivějším výskytu tornád v historii, zabilo 148 tornád 300 lidí a způsobilo škodu za půl miliardy dolarů ve 13 amerických státech.      (Zdroj: Řev přírody)


19.02. 2007     Dnes ve 2:08 SEČ vstupuje Slunce do znamení Ryb.

Devatenáctého února se narodili dva vědci světového věhlasu. Roku 1473 to byl Mikuláš Koperník, polský astronom a matematik (zemřel 21. května 1543) a roku 1859 Svante Arrhenius, švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie a nositel Nobelovy ceny za teorii elektrolytické disociace (zemřel 2. října 1927).


Komplexní analýza výsledků seismického sondování Země umožnila skupině vědců, jejichž vedoucím je Michael E. Wysession, seismolog a profesor Washington University in St. Louis, publikovat závěr o tom, že pod východní částí euroasijského kontinentu, přesněji řečeno v jeho plášti, v hloubce kolem 1000 km, se nachází obrovský vodní rezervoár.

Zdá se, že v průběhu geologické historie Země voda v této oblasti pronikla do spodního pláště v důsledku subdukce (podsouvání tektonických ker) oceánské litosféry pod kontinentální desku. Voda ze spodního pláště stoupala vzhůru a nasycovala horniny v litosféře, které tak mohou obsahovat až 0,1 % vody. Vezmeme-li v úvahu tloušťku litosféry a její rozlohu, můžeme tak vypočítat množství vody v této oblasti, které je srovnatelné s objemem vody v Severním ledovém oceánu.      (Zdroj:Asreo.cz)


Každý z nás si v duchu plánuje, co v budoucnosti udělá, od času odchodu na oběd, po chystané uvolnění opěradla křesla našeho kolegy, až odejde na oběd on. Jak a kam ukládá tyto úmysly náš mozek nyní přiblížil John-Dylan Haynes s kolegy. Jejich předpokladem bylo, že úmysl bývá skryt, dokud ho nějakou akcí neprovedeme. Subjekty měly v experimentu libovůli, zda-li se rozhodnou sečítat či odečítat - určitá čísla, jenž jim budou v budoucnu ukázána.

Rozhodnutí bylo tajné, věděly o něm pouze oni a byly instruováni, aby si ho udržely v pozornosti. Posléze jim byla určitá čísla ukázána na obrazovce. Výzkumníci byli se 70% přesností schopni předpovědět úmysl sčítat či odčítat ještě před tím, než subjekty čísla viděly a začaly matematickou operaci provádět.      (Zdroj: OSEL.cz)

Další hrůzná myšlenková extrapolace, jak toto zneužít...)


Kolektivní systém Elektrowin za rok 2006 zpětně odebral 245 833 chladniček a mrazniček. K recyklaci lidé odevzdali celkem 11 141 tun elektrozařízení, což představuje celkem 350 991 kusů domácích spotřebičů, z nichž podstatnou část (12 671 kusů) tvořily velké spotřebiče (například pračky, myčky, elektrické sporáky). Malých spotřebičů, jako jsou kulmy, toustovače, rychlovarné konvice, nebo kuchyňské roboty, a domácích nástrojů a nářadí se v roce 2006 sebralo celých 92 487 kusů. Česká republika se vůči Evropské unii zavázala do konce roku 2008 dosáhnout sběru čtyř kilogramů elektrozařízení na osobu a rok. Pro výrobce velkých a malých spotřebičů a domácího nářadí to znamená ročně zpětně odebrat v průměru 2,8 kg na hlavu.     (Zdroj: EnviWeb)


Třicet aktivistů Greenpeace z pěti zemí dnes spolu s místními obyvateli přišla na okraj velkolomu ČSA nedaleko zámku Jezeří. Přinesli s sebou písmena tvořící nápis "Klimatická změna začíná zde/Climate change starts here". Upozornili tak na druhé výročí Kjótského protokolu o omezení emisí skleníkových plynů. Rekordní české emise ve výši 12,5 tuny oxidu uhličitého na obyvatele padají na vrub především těžbě a spalování hnědého uhlí. V této "disciplíně" jsme totiž druzí na světě, hned za Řeckem. Plány Mostecké uhelné společnosti na zrušení vládou garantovaných limitů pro těžbu hnědého uhlí jsou s ohledem na globální klimatické změny maximálně nezodpovědné.

Pokud by došlo k prolomení limitů, české emise oxidu uhličitého by se téměř zdvojnásobily. Greenpeace tedy jednoznačně požaduje zachování těchto limitů. Jen tak je totiž možno zabránit zachování neudržitelné struktury české energetiky na další půlstoletí.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


Více štěstí v roce Prasete – tak zní přání, které brněnská skupina Amnesty International při příležitosti nadcházejícího čínského lunárního nového roku směřuje do čínských věznic těm, kteří jsou vězněni za mírumilovné využívání svých práv na svobodu projevu a shromažďování či za výkon novinářského povolání. A toto přání není jen symbolické.

Hosté programu, který se uskuteční v pátek 16. února 2007 od 16:00 hodin v brněnské Chajovně na Dominikánském náměstí, budou nejen poslouchat recitaci sinoložky Lucie Olivové z jejích překladů básní Beie Daa (Bei Dao), ale budou také moci poslat pohlednice některým vězňům či podepsat dopisy na jejich podporu.

„Jedním z vězňů, kterého chceme podpořit, je nevidomý aktivista za lidská práva Čen Guangčeng. Pro něho jsme sehnali speciální slepecké pohlednice,“ říká jeden z pořadatelů večera Jan Klement.       (Zdroj: Amnesty International)


Pokud bude globální oteplování nekontrolovaně pokračovat, mohly by koncem tohoto století být v Madridu v létě až padesátistupňová vedra. S odvoláním na novou zprávu španělského ministerstva životního prostředí o tom informuje agentura Reuters.

Na jihu Španělska, kde jsou již teď rozsáhlé plochy ohrožené desertifikací, by mohlo ubýt až 40 procent vodních srážek. Ministerstvo chce přesvědčit vlády 17 autonomních španělských regionů, aby se na globální oteplování připravily a pomáhaly jej zastavit.

Španělsko je jednou ze zemí, které změna klimatu zasáhne nejvíce a jejichž emise přitom rychle rostou. Zpráva španělského ministerstva životního prostředí obsahuje návrhy opatření, jak růst emisí zastavit, píše Reuters. Například odrazovat lidi od používání automobilů ve městech zvýšením poplatků za parkování, vyššími poplatky za auta s velkými emisemi a lepší veřejnou dopravu.      (Zdroj: Ekolist)

Další krásný bu-bu-bu .... budeme muset kupovat více ekologických odpustků. Jen mimochodem - ona je teď v módě ta odborná mluva, aby se tomu moc nerozumělo a lidi se báli - ta desertifikace .... to není výroba dortíčků, ale slovo desert znamená anglicky poušť ...


Přerovská hůra se v ploché Polabské nížině zvedá do výšky 237 m n. m. Rozhodně není pouze významným rozhledovým bodem středního Polabí. V okolní intenzivně zemědělsky využívané krajině se stala v posledních desítkách let důležitým útočištěm pro řadu vzácných i běžných druhů živočichů a rostlin.

Přerovská hůra je příkladem tzv. svědeckého vrchu. Ve středním Polabí najdeme takových míst víc – vedle sosední Semické hůry také vrchy Chotuc, Oškobrh aj. Svědecké se nazývají proto, že „svědčí“ o dřívějším povrchu polabské krajiny. Původní povrch byl totiž mnohem výše než dnes a v okolí svědeckých vrchů ho odnesla voda. V opukách starých 80 –90 milionů let, které tvoří tělesa svědeckých vrchů, nacházíme řadu zkamenělin mořských živočichů. Jsou dokladem toho, že ve druhohorách v období zvaném křída bylo dnešní Polabí součástí mělkého moře.

Nejzajímavější na celé hůře je určitě její jižní svah, kde najdeme mozaiku teplomilných trávníků a křovin. Protože se jedná o poměrně prudký svah obrácený k jihu, vytvořilo se zde teplejší mikroklima než v okolí. Vedle řady rostlin typických pro jižní výslunné stráně zde rostou také dva druhy, které jsou zařazeny do červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. Jedná se o pcháč bezlodyžný a slézovec durynský. Jižní stráň Přerovské hůry obývá také bohaté společenstvo hmyzu včetně známého a zákonem chráněného motýla otakárka fenyklového. Z chráněných obratlovců se můžeme setkat např. s ťuhýkem obecným nebo ještěrkou obecnou.     (Zdroj: stránky hnutí DUHA)


Do roku 2030 může zmizet pod mořskou hladinou přibližně 2 tisíce z celkem 18 tisíc ostrovů náležejících Indonésii. Oznámil to tamní ministr životního prostředí Rachmat Witoelar. Odvolal se přitom na experty OSN, kteří předpověděli, že v následujících dvou dekádách stoupne hladina oceánů o 8 až 29 centimetrů (některé zpravodajské agentury uváděly 89 cm). Vláda chce podle jeho slov zabránit naplnění nepříznivého scénáře a proto se zasadí o snížení spotřeby fosilních paliv. V posledních letech na Indonésii často doléhaly extrémní výkyvy počasí. Období podprůměrných srážek vystřídaly počátkem února ničivé záplavy. Oba extrémy jsou připisovány na vrub globálnímu oteplování.

Je to velmi, velmi vážné, ale naše pozice je ještě dobrá. Ostrovní státy jako Svatá Lucie, Fidži nebo Bahamy pravděpodobně přestanou exitovat," řekl Witoelar na tiskové konferenci 29. ledna 2007. Před novináři se objevil společně s Yvem de Boerem, výkonným tajemníkem Rámcové úmuvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).      (Zdroj: Gnosis9.net)


Nizozemští výzkumníci z Wageningen University odhadují, že potraviny vyrobené s pomocí nanotechnologií se mohou objevit na trhu během dvou let. Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaným technologiím současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1–100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy. Možnosti využití nanotechnologie pro inovace v potravinářském průmyslu jsou ohromné. Nizozemští výzkumníci se zabývali problémem nízkotučné majonézy, vyrobené převážně na bázi vody. Jednotlivé kapičky mají na povrchu olejovou vrstvičku, uvnitř je pouze voda, takže výrobek má chuť normální majonézy, která ovšem obsahuje mnohem méně tuku, a tím pádem je zdravější.       (Zdroj: Agronavigátor)

Pámbíčku na nebíčku, rač nás od takovejch blivajzů chrániti ...


16.02. 2007     Sedmnáctého února v 17:14 SEČ nastává Novoluní.

Čínský kalendář je pravděpodobně nejstarší na světě; jeho základy jsou staré asi pět tisíc let. První čínský kalendář byl sestaven v roce 2637 před n.l. Stále používá v Číně, Taiwanu, Japonsku a v Koreji. Kalendář je čistě lunární. Lunární den trvající 24 hodin, 50 minut a 28 sekund odpovídá době mezi dvěma kulminacemi měsíce (v praxi je to perioda přílivu a odlivu). Tento den. Lunární rok se skládá z 12 měsíců - dvanácti plných lunárních cyklů. Měsíce mají 29 nebo 30 dní, takže lunární rok má 354 nebo 355 dní. Čínský rok začíná obvykle na přelomu ledna a února. Každý tento rok v kalendáři má k sobě přiřazeno podle čínského zvěrokruhu jméno zvířete.Zvířata se opakují periodiky v podaří: myš, buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, opice, slepice, pes, prase. Tyto zvířata určují dvanáctiletou periodu, která se kombinuje s další periodou - pětiletou, kde se střídají základní elementy: dřevo,oheň, země, kov a voda. Potom se v kalendáři střídá náboj Yang a Yin.

Osmnáctého. února začíná rok Vepře - končí  7. února 2008, kdy nastupuje rok Krysy. Lidé narození v letech příslušejících Vepři mají tyto kladné vlastnosti - jsou velkorysí, tolerantní, galantní, čestní, humorní, veselí, starostlivý a inteligentní. Samozřejmě mají i vlastnosti záporné - naivní, egoističtí, náladoví, tvrdohlaví, mající rádi lichocení. Ideální partnerství:Tygry, Kozy, Psy Dobré přátelství:Krysy, Králíci, Draci, Opice


Je velký rozdíl mezi tím, pozorujete-li skupinu letadlových lodí, která pluje směrem k vám nebo díváte-li se na ně, jak odplouvají do jiné části světa.

Jsem Američanka zvyklá žít v New Yorku. Po celý můj život, kdykoli jsem slyšela o válečných lodích, byly to vždy americké válečné lodě USA směřující někam daleko. Nikdy jsem si nepředstavovala válečné lodě plující směrem na New York. Teď jsem v Teheránu a míří sem letadlová loď americké armády John C. Stennis. Zatímco pluje, lidé debatují o tom, zda to bude Izrael a/nebo USA, kdo bude bombardovat Írán, jakoby tu moje rodina a dalších 69 milionů lidí vůbec nebylo. Mám strach. ....     (Zdroj: Zvědavec)


Ať chceme nebo nechceme složitost života a odlišnost lidí vede k tomu, že ve vzájemném jednání dochází ke konfliktním situacím. Ty si vyžadují řešení. Jaké? Nabízí se zde celá paleta možností. Do popředí se však těsně po zrodu konfliktu dere nejjednodušší řešení. Přesněji řešení geneticky -vývojově primitivní. Psychologové zde hovoří o vrozené reakci. Filozofové tuto reakci nazývají obrazně - řešením typu oko za oko a zub za zub. Protože mne vyražení mého zubu bolí více, nežli když vidím, že jsem já tobě vyrazil zub, tak se tato reakce přetváří ve svou vylepšenou formu raději ti vyrazím dva zuby za jeden, který jsi mi vyrazil ty, abych měl pokoj, že jsme si vyrovnáni. Pomsta je sladká. Protože takovéto setkání není obvykle jediné a poslední, máme po té možnost pozorovat eskalaci nenávisti, nevraživosti a zlosti.

Zážitek křivdy mnohé lidi trápí a ničí. Avšak nemohou se s tím mnohdy vyrovnat. Nenávist k tomu, kdo je urazil, okradl, svedl, znásilnil, opustil či zradil atp. je tak velká, že jim ničí život. S těmito negativními pocity žijí. Jejich život je čím dále, tím více peklem. Ukazuje se - a není to nic nového - že nenávist a touha po pomstě nejsou jedinou cestou řešení mezilidských konfliktů. Existuje i jiná cesta. Označujeme ji - od nepaměti - termínem odpuštění.     .... Jak  na to .... čtěte na stránkách Víra.cz


Evropská strana zelených, jejíž členem jsou i čeští zelení, požaduje, aby Evropská unie odsoudila záměr Spojených států vybudovat v Česku a Polsku části svého protiraketového systému. Českou a polskou vládu navíc vyzývá, aby o základně uspořádaly referendum. Požadují i zpracování analýzy dopadů radarových a raketových základen na životní prostředí a zdraví člověka.

Zelení chtějí záruky "Je to systém, nad kterým vlády Česka a Polska nebudou mít pravděpodobně ani nejmenší kontrolu. A ve vybraných lokalitách bude mít ničivý dopad na životní prostředí," varuje mluvčí evropských zelených Ulrika Lunaceková. "Ignorování veřejného mínění není nic, co bychom měli očekávat od demokraticky zvolených evropských vlád," dodává její kolega Philippe Lamberts. A čeští zelení s nimi prý nejsou v rozporu. "Proti referendu jako takovému nejsme. Ale ohánět se jím ve chvíli, kdy je jasné, že vzhledem k rozložení sil ve sněmovně nemá šanci projít, je nesmyslné. Postoj ČSSD je spíše snahou zbavit se zodpovědnosti," říká poslanec Strany zelených (SZ) Ondřej Liška. "My chceme od USA záruku, že základna bude podřízena velení NATO. Vše musíme také průběžně konzultovat s EU a NATO," podotýká Liška.      (Zdroj: EnviWeb)


I tradiční paleontologie naznačuje, že v jisté části evolučního běhu plazů se začíná profilovat „ptačí vývojová enkláva“, která později nabrala vlastní velmi osobitý rys. Tato záležitost se ve velmi podstatné míře dotýká i předchůdců lidské bytosti. Je možné, že po jistou dobu obýval planetu zemi obýval člověk velmi vysokého vzrůstu (kolem 2, 5 metru výšky) s kostěnými výběžky na hlavě a jemným chmýřím místo vlasů s doznívajícími plazími znaky a velkými křídly na zádech? I když se tato vize bude jevit jako prostě směšná, přesto především ve světové mytologické rovině existují realné narážky na tuto možnost.

Mnozí psychologové se vážně domnívají, že informační pozůstatky týkající se existence „andělů“ tedy lidských bytostí s křídli mají své kořeny v té nejhlubší kořenově kolektivní paměti lidstva právě na toto období. Konečně i u mnoha národů dodnes převládá povědomost o prastaré existenci tzv. „ptačích lidí“. Tyto předvěké civilizace prý vynikali extrémně břitkým intelektem a ohromnou společenskou organizovaností. Někteří badatelé se navíc domnívají, že onen vysoký stupeň disciplíny se u těchto bytostí realizoval i na individuální úrovni.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Čtyři aktivisté Greenpeace se připoutali ke vstupu do kanceláří výrobce značky Kleenex, americké společnosti Kimberly-Clark. Požadují, aby společnost přestala ničit kanadský boreální prales. Další aktivisté pouštějí nahrávky zvuků motorových pil a sypou třísky po chodbách budovy ve snaze narušit chod kanadského sídla americké firmy.

"Vedení firmy Kimberly-Clark si přeje pokračovat v obvyklém provozu. Bohužel obvyklý provoz znamená ničení jednoho z posledních velkých lesů na Zemi, jedné z našich nejlepších ochran před globálním oteplováním - a přeměnu tohoto lesa v kapesníky Kleenex a toaletní papír," řekla Christy Ferguson, vedoucí pralesní kampaně Greenpeace, uvnitř budovy, kam se připoutala. "Takhle to nemůže jít dál. Jednoduše to nedovolíme. Pokud firmy a vlády brzy nerozhodnou o změně, dočkají se masivnějších akcí a sporů v kanadských lesech."     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Drž se raději křenu než mladé ženy. To se říkalo tradičně, když lidé viděli staršího muže usilovat o mladou ženu. Posmívali se mu . V dávnějších dobách se křen spojoval vždy s mužstvím, avšak měl léčit také všechny " manželské nemoci". V Čechách je tradice, že miska se strouhaným křenem byla určena především ženichovi. Tomu měl dodávat odvahu a sílu při plnění manželských povinností. V některých evropských oblastech se dodržoval další zvyk - příprava křenu pro ženicha na svatební hostinu. Nevěsta musela nastrouhat kořen křenu vlastnoručně a pokud tak učinila bez jediné slzičky, bylo to znamením, že své panenství už ztratila.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Asiaté přestávají mít zájem o mléčné výrobky, a tak ze stále se zvyšujících přebytků připravují alkohol. Japoncům každým rokem zůstane 900 tun mléka, pro něžnedokáží najít žádné potravinářské využití. Proto se jej rozhodli nechat vykvasit a svařit na pivo, kterému říkají bilk (z anglického beer=pivo a milk=mléko). A výsledek je údajně velmi chutný se slabě ovocnou příchutí. Sládci proto sázejí na to, že si jejich novinku budou kupovat hlavně ženy.     (Zdroj: 21@století)


Početní operace se zlomky, které se dnes učíme na základní škole, vznikaly poměrně dlouho a klopotně. Podívejme se do středověké Evropy...

V římské době se počítalo se zlomky o základu 12, přičemž ostatní se na ně převáděly. Používaly se také zlomky, u nichž byl ve jmenovateli násobek 12. Tento způsob vznikl z římského peněžního systému, kdy vyšší mince odpovídala 12 drobným. Je asi jasné, že tímhle způsobem se počítalo dost obtížně. Do Evropy pronikl také způsob odvozený původně až ze starého Egypta – počítání pomocí zlomků kmenných, které měly v čitateli jedničku. Jiné zlomky se pak převáděly/zapisovaly jakou součet zlomků kmenných. Někdy se používalo i hybridního systému, tedy zápisu jako kombinace zlomků s jedničkou v čitateli a dvanáctkou ve jmenovateli.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Evropská komise přijala počátkem února tohoto roku dlouho očekávanou „Zelenou knihu o revizi spotřebitelského acquis“. Zelená kniha je důležitým mezníkem v procesu revize spotřebitelského práva. Na základě výsledků konzultací, které tímto dokumentem zahájila, se Komise rozhodne, zda přikročí k určitým legislativním krokům. Jejich cílem by mělo být zjednodušení a modernizace stávající spotřebitelské legislativy. Zelenou knihu o revizi spotřebitelského práva v českém překladu si můžete stáhnout ve formátu PDF.


15.02. 2007     Patnáctého února začíná podle Lunárního kalendáře pro náš organismus biologické jaro ....


Pro ty nešťastníky, co musí cestovat po naší dálnici D1, je nyní na Internetu online přehled o dopravních omezeních spolu s údaji z kamer pracujících (zhruba) v reálném čase. Stránka Jednotný systém dopravních informací obsahuje schéma dálnice, odkazy na kamery a informační tabule a také údaje o aktuálních dopravních omezeních.


V Británii se objevily důkazy, že Monsanto zaplatilo smluvním partnerům za uložení tisíců tun vysoce toxického odpadu na britských skládkách. Učinilo tak s plným vědomím možných důsledků: Kontaminace ohrožuje jak přírodu, tak zdraví lidí. Veřejnoprávní agentura ochrany životního prostředí 11. února potvrdila, že zahájila vyšetřování proti Monsantu. Firmou vyrobené chemikálie totiž znečišťují vodu a vzduch ještě 30 let po svém uskladnění. Tato skutečnost vrhá na ujišťování firmy, že všechny její výrobky jsou zdravotně nezávadné a dokonce prospěšnější než standardní potraviny, poněkud neobvyklé světlo.

Podle agentury budou náklady na vyčištění lokality v jižním Walesu činit kolem 100 miliónů liber. Původně neveřejná vládní zpráva říká, že celkem 67 chemikálií vyrobených Monsantem, včetně derivátů "vietnamského" defoliantu Agent Orange, dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB), uniká z neizolovaného porézního kamenolomu, který neměl povolení k ukládání toxického odpadu. Lom Brofiscin na okraji vesnice Groesfaen nedaleko Cardiffu v roce 2003 vybuchl a vychrlil do okolí toxické plyny. Obyvatelé se však o složení skladovaného odpadu až donedávna nic bližšího nedozvěděli.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Španělští vědci vyvinuli nový postup pro konzervaci hroznů. Popsali jej ve stati zveřejněné ve vědeckém časopise Chemistry & Industry. Stolní hrozny jsou po sklizni skladovány i celé měsíce. Před zkažením jsou obvykle chráněny oxidem siřičitým. Ten je pro konzervaci hroznů velmi účinný, ale zároveň má i některé nectnosti. Pod jeho účinkem korodují mnohé materiály a navíc jsou vznikající siřičitany s to u některých citlivých osob vyvolat alergické reakce a astmatické záchvaty. Podobné problémy pronásledují i vinaře. Siřičitany sice prodlouží vínu „životnost“ a dovolí mu stárnout, často však mají nepříznivý vliv na chuť vína.

Zvětšit obrázek Vznikající siřičitany vyvolávají u citlivých lidí alergické reakce a astmatické záchvaty. Mohl by je nahradit ozon.

Tým vědců z techniky ve španělské Cartageně vedený Franciscem Artes-Hernandezem testoval různé metody konzervace hroznů. Velmi dobré výsledky dosáhli, když hrozny balené v porézních obalech skladovali při 0°C a opakovaně je vystavovali ozonu v koncentraci 0,1 mikrolitru na litr vzduchu. Při tomto postupu dosahovali asi 90% účinnosti tradiční konzervace oxidem siřičitým. Velmi zajímavé je, že se u hroznů ošetřených ozonem čtyřnásobně zvýšil obsah látek s antioxidačními účinky. Ty jsou považovány z dietetického hlediska za velmi prospěšné, protože pomáhají v lidském organismu likvidovat volné radikály.       (Zdroj: OSEL.cz)


Od chvíle, kdy byl počátkem 70. let minulého století zrušen program Apollo, lidé uvažují o návratu na Měsíc. Zatímco program Apollo byl hnán kosmickými závody o dobytí našeho vesmírného souseda, dnes musíme hledat důvody jiné. NASA se spojila s více než 1 000 lidmi z obchodní sféry, akademického světa a z 13 kosmických agentur a sestavila seznam 181 hlavních důvodů návratu na Měsíc. Sám NASA chce vyslat pilotovanou misi do roku 2020 a na povrchu našeho souputníka vybudovat stálou základnu.

Jedním z pádných argumentů může být vybudování lunárního radioteleskopu na odvrácené straně Měsíce, kde nebude rušen „rádiovým znečištěním“, které produkuje člověk.... Je  více než zřejmé, že náš nejbližší kosmický soused je zlatý důl pro vědu. Věda tvoří ale jen asi třetinu ze 181 důvodů pro návrat na Měsíc. Nastal čas na to, aby se člověk naučil žít ve vesmíru. Na jiných kosmických tělesech. To ovšem bude cesta nelehká, která začala prvním krokem — trvalým osídlením oběžné dráhy kolem Země. Osídlení Měsíce je krok s pořadovým číslem dva. „Chceme se naučit žít mimo Zemi a nebýt tolik závislí na dodávkách ze Země,“ říká Tony Lavoie z NASA. Podrobný seznam 181 věcí, které můžete dělat na Měsíci, je ke stažení na 48 stranách v angličtině.

(Zdroj: Instantní astronomické noviny)


Američtí farmáři se poslední dobou potýkají s tím, že mají příliš málo zemědělské půdy, pro kterou by mohli mrvu využít jako organické hnojení. Podle odhadů amerických ekonomů může majitele specializované dobytčí farmy přijít likvidace mrvy od jedné krávy ročně až na 200 dolarů. Desky ze slisovaných vláken z dezinfikované chlévské mrvy mají údajně velmi podobné vlastnosti jako dřevovláknité desky a mohou se využívat jako materiál pro výrobu nábytku či podlahových krytin. Navíc prý i pěkně voní.      (Zdroj: 21@století)


Američtí vědci pod vedením Diany Lauderdaleové z Chicagské univerzity nedávno v rámci své studie zjistili, že lidé s vyšším příjmem si užívají kvalitnějšího a delšího spánku. Své závěry uveřejnili v odborném časopise American Journal of Epidemiology. Výzkumu se zúčastnily skupiny dobrovolníků ve středním věku. Vyšlo najevo, že nejdéle spí ženy bílé barvy pleti, v průměru 6,7 hodin, muži pak 6,1 hodin. Oproti tomu příslušnice tmavé pleti stráví v posteli denně v průměru 5,9 a jejich protějšky dokonce jen 5,1 hodin. Badatelé z Chicagské univerzity se domnívají, že lépe zajištění lidé mají méně starostí a tudíž také kvalitněji a déle spí. Studie podle nich také prokázala, že spánek tvoří v USA jeden z prvků zjištěné přímé úměrnosti mezi socioekonomickým postavením i etnickou příslušností a chorobností.      (Zdroj: Magazín 2000)


Návštěvník, který se rozhodne projít zpřístupněnou trasu táborského podzemí, ani neví, co se nejspíše skrývá pod jeho nohama. A to se mu pokusím teď osvětlit.

Podle pověsti má být ostroh, na kterém se staré město rozkládá, úplně provrtán tunely, chodbami a chodbičkami. A někde v nejméně přístupném místě má být ukryta tzv. táborská archa. Podle některých badatelů jde o monstranci, kterou husité za dob vojevůdce Jana Žižky z Trocnova nosili před vojskem. Má být nabita nesmírnou energií, díky níž nebylo nikdy toto vojsko poraženo. Když se zamyslíme nad tímto popisem, napadá nás, nemohla by být táborská archa biblickou Archou úmluvy?! Podle některých badatelů ano. Vždyť templáři (podle jedné verze) ji prý přinesli z Francie do Čech. A proč by se zrovna po mnoha útrapách nemohla nějakým způsobem dostat do Tábora? Ale to už je moc fantastická teorie.      (Zdroj: Záhady.cz)


Europoslanci na svém hlasování z 13.2. 2007 o podobě nové evropské směrnice o odpadech ve své většině podpořili opatření směřující k systematické prevenci vzniku odpadů a k jejich lepší recyklaci. Pro Českou republiku je velice významné, že většina europoslanců také odmítla nebezpečný pokus Evropské komise udělit spalovnám odpadů výhody, které by uvolnily cestu ke snadnějšímu vývozu obrovského kvanta odpadů z bohatších částí EU do chudších regionů, např. z Německa a Rakouska do Česka, Polska, Maďarska nebo na Slovensko.      (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Tak jsem už dlouho přemýšlel o tom, zda a jak lze pomocí římských číslic napsat nulu nebo velká čísla. Teď jsem "objevil", že nulu sice Římané znali, ale používali pro ni zápis nullae, nikolv speciální symbol. Pro velká čísla byly později zavedeny symboly s pruhem nad písmenem - X s pruhem pro 10 000, C s pruhem pro 100 000 a M s pruhem pro milión. Proč se číslice 4 někdy zapisuje jako IV a jindy, zvláště na hodinových cifernících, jako IIII ? Vysvětlení jsou dvě. Jednak, že čtyřznakové IIII vytváří matoucí vizuální symetrii s VIII na druhé straně ciferníku a jednak, že IV jsou první dvě písmena jména boha Jupitera (IVPITER), proto je nevhodné je používat


14.02. 2007     Čtrnáctý únor asi bezkonkurenčně vede svátkem, který jsme ještě nedávno téměř neznali - dnem sv. Valentina - Svátkem zamilovaných.

Valentin byl křesťanským biskupem v italské provincii Terni. Římané se ve 3. století našeho letopočtu nacházeli v neustálém válečném stavu a nechuť mužů se válek účastnit byla velká. Ženatí Římané nechtěli opustit své rodiny a ti mladší své milované. Císař Claudius nadto ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky a proto vydal dekret, kterým sňatky zakázal. Valentin zákazu ale nedbal a milenecké dvojice tajně ve jménu křesťanské lásky oddával. Císař ho nechal uvěznit a nutil jej, aby se svého přesvědčení zřekl. To ale Valentin odmítal, a tak jej dal Claudius popravit. Legenda praví, že Valentýn před popravou napsal milostný dopis jisté ženě. Tak vzniklo první Valentýnské přání. Jiná informace praví, že ... ve vězení, kde očekával rozsudek, jej navštívila slepá dcera žalářníka Asteria. Valentýn jí navrátil zrak a oba se spřátelili. V den popravy poslal vězeň dceře žalářníka děkovný dopis a připsal "Od tvého Valentýna".

V tomto pohledu má poselství sv. Valentina velmi nadčasovou platnost. Lidé, kteří poznali lásku k jiným lidem, nechtějí jít zabíjet další, jim podobné lidičky. Nechtějí ztratit svou vlastní lásku a nechtějí o jejich lásku připravit ani ty druhé, kteří milují jako oni - ve jménu těch, co slovem líska rozumí jen vztah ke své moci, majetku a podrobeným lidem a územím. Tohle přece platí i dodnes - a i dnes jsou statisíce a milióny lidí hnány tvory bez lásky a svědomí za jejich megalomanskými cíly vstříc smrti, zatímco by chtěli v klidu žít a prožívat své malé i velké lásky ... a i o tom je ten dnešní svátek.

Ono je to také podobné jako o Vánocích a jiných podobných příležitostech - nákladné dárky, obchodníci si mnou ruce, že Češi utratili za Valentine 1,5 miliardy korun nebo kolik ... ale ony tyhle svátky mají i duchovní poselství, které se bohužel čím dál tím více vytrácí.

No a když se tak ohlédneme do minulosti - roku 1876 si Graham Alexander Bell nechal patentovat telefon; v roce 1924 byla založena společnost IBM. V roce 1939 byla na vodu spuštěna slavná německá bitevní loď Bismarck; příliš dlouho však neškodila - po mohutné akci britského válečného loďstva byla 27. května 1941 potopena - když o čtyři dny dříve sama potopila chloubu britského loďstva, bitevní křižník HMS Hood.


MDA hodlá v příštím roce utratit až 10,85 miliardy dolarů za vývoj a výstavbu protiraketových systémů. Nutnost výstavby základny v Evropě odůvodňuje agentura potřebou bránit již fungující protiraketové radary v britském Fylingdales a grónské Thule před možným raketovým útokem. "Je to poprvé, co bylo použito vysvětlení, podle nějž obrana radarů včasného varování před balistickými raketami vyžaduje základnu v Evropě," upozorňuje analytička Centra pro obranné informace (Center for Defense Information, CDI) Victoria Samson.

Pro občana České republiky je důležité, že zmíněné vyjádření MDA staví doslova na hlavu dosavadní vyjádření místních politiků prosazujících výstavbu základny. Ti ve své většině tvrdí, že umístění radaru nepředstavuje pro ČR žádné riziko, ale naopak zvýší její bezpečnost. Kdyby to však byla pravda, argumentace MDA by nedávala smysl. Jestliže na radary nikdo neútočí, není přece třeba je bránit výstavbou další základny...

Základna má podle čerstvě zveřejněného dokumentu sloužit čtyřem cílům: "chránit radary umístěné v zahraničí, zlepšit ochranu Spojených států poskytnutím dodatečných možností protiraketové obrany; rozšířit tuto ochranu na naše spojence a přátele; demonstrovat mezinárodní podporu pro obranu proti balistickým raketám." Upřesněme, že základna ve Střední Evropě bude bránit radary umístěné na západ od ní, takže by na svou obranu opět potřebovala další základnu ležící východněji nebo jižněji...      (Zdroj: Greenpeace.cz)


V současné době svět čelí globálnímu oteplování, ale před 34 miliony lety to bylo naopak. Podle nové vědecké studie průměrné teploty klesly během několika set nebo tisíců let o 8 stupňů, napsal National Geographic.

Ochlazení bylo tak velké, že kvůli němu pravděpodobně vyhynulo v Severní Americe mnoho plazů a obojživelníků. Důvodem poklesu teploty byla změna koncentrace skleníkových plynů - hlavně oxidu uhličitého v atmosféře, zjistili vědci. Před 34 miliony lety se "pravděpodobně děla změna opačným směrem než dnes, píše National Geographic. Pokles koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře mohl způsobit globální ochlazování," řekl Alessandro Zanazzi, geolog a doktorand na univerzitě v Jižní Karolíně.

Před tím, než se klima začalo ochlazovat, bylo na Zemi relativně teplo. V severní Americe rostly tropické lesy a zemské póly byly úplně bez ledu. Změnu teplot, ke které došlo v severní Americe, vědci určili pomocí izotopů ve fosilních kostech a zubech nalezených ve Wyomingu, Jižní Dakotě a Nebrasce. Zjistili, že průměrné roční teploty klesly o 8,2 °C, napsal National Geographic.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Prostě globální blázinec ... nevíte, kde se dají koupit ty emisní odpustky? Měl jsem včera k večeři čočku ...


Tak si představte, že viry cestují z nakažené buňky do zdravé přes dlouhé tenké výběžky zvané filopodia. Tyto výběžky „vyztužené“ bílkovinou aktinem obvykle slouží buňkám k pohybu nebo k „šátrání a průzkumu“ v okolí. Z jedné buňky do druhé přejde virus přes filopodium za dvacet minut.

Virus donutí nakaženou buňku, aby nasávala z okolí volná filopodia tak dlouho, dokud nevytvoří dostatečně stabilní „můstek“ dlouhý i 30 mikrometrů. Nakažená buňka zachytí volný konec filopodia v místě, kde je na jejím povrchu na vazebné bílkovině „zakotven“ obalový protein viru. Virus se tedy sám podílí na vytvoření můstku. Virus pronikne do mezibuněčného můstku a vydá se „proti proudu“, přičemž používá aktiniová vlákna podobně jako používají horolezci „fixní lana“ pro stoupání strmým svahem.      (Zdroj: OSEL.cz)

Brrrr ... to aby se člověk pomalu sám sebe štítil, když v něm běhají takovýhle brebery ...


Sněhu je tuto zimu opravdu nedostatek, což jistě mrzí nejvíce lyžaře, ale objevily se již i obavy o možných následcích nedostatku sněhových zásob na režim podzemních vod a možný vznik sucha v letošním roce. Jak to prozatím vypadá? Máme se bát sucha v létě?

Pokud se půjdete projít někde podél řeky, či potoka, který znáte, uvidíte, že vody v nich je více, než je běžné, a to nejen v této roční době. I když srážky, které vypadávají nejsou nijak intenzivní, vody v řekách je stále dost a hladiny neklesají. Proč je tomu tak? V zimě je oproti jarním a letním měsícům téměř zanedbatelná evapotranspirace, tedy výpar, a to v důsledku relativně nízkých teplot, spolu s transpirací, tedy výdejem vody při dýchání rostlin z důvodu mimovegetačního období. Veškerá voda, která ve formě deště spadne, tedy odtéká do vodních toků, nebo se vsakuje do půdy a doplňuje zásoby podzemní vody.       (Zdroj: Příroda.cz)


Cena za škody, které lidstvo působí přírodě, dopadne od příštího roku i na bedra českých občanů. Od 1. ledna budou platit novou, ekologickou daň z elektřiny a uhlí. Například proud tak může lidem podražit zhruba o další procento. To by pro trojčlennou domácnost znamenalo zvýšení ročních výdajů zhruba o 120 korun. Cena uhlí by se po zavedení daně mohla zvednout zhruba o 0,2 procenta. Nová ekologická daň však podle záměrů vlády v žádném případě nemá zvýšit celkové daňové zatížení. Kabinet proto chce takto získané peníze využít v sociálním systému, například na některé dávky státní sociální podpory. V takovém případě by se tedy snížily odvody na sociální a zdravotní pojištění.      (Zdroj: EnviWeb)

Ale prdlačka ... pod rouškou ekologie a lásky k přírodě se na lidičky zase vymyslelo další daňové zatížení ... a už jste někdy viděli, že by se nějaké poplatky snížily?


Dvě americké zájmové skupiny předložily 30. ledna 2007 ve výboru Sněmovny reprezentantů důkazy o tom, že Bílý dům vyvíjí politický nátlak na vědce a snaží se je přimět k tomu, aby nepravdivě informovali o problematice klimatických změn. Svědci vypověděli, že Bushem dosazení lidé v Národním úřadu pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) a v dalších šesti státních institucích manipulují s fakty a nejrůznějšími způsoby brání vědcům v kontaktu s novináři. Výzkum globálního oteplování je těmito politickými pracovníky systematicky bagatelizován, cenzurován a zatajován. Z vědeckých studií jsou odstraňovány zmínky o klimatických změnách a materiály o výzkumu podnebí mizejí z webových stránek.

Unie angažovaných vědců (Union of Concerned Scientists, UCS) předložila výsledky svého šetření, podle něhož se s nepřípustným politickým nátlakem v posledních 5 letech setkalo nejméně 150 expertů. Z 279 vědců, kteří na dotazník UCS reagovali, 40 procent odpovědělo, že část jejich vědeckých statí byla upravená způsobem, který změnil jejich význam. U jiného dotazu si skoro 50 procent postěžovalo na jednání jiných osob pokoušejících se přimět je k tomu, aby ze svých záznamů vypustili zmínky o globálním oteplování.        (Zdroj: Gnosis9.net)

Lidi zlatý ... tak on to ten Orwell opravdu předvídal dobře ....

Uplynulo několik desítek minut a je tu další perlička ...

Člověk se musí ptát, jestli na Hradě nestraší alchymistický duch Rudolfa II. Nejdřív prezident Václav Klaus v HN prohlásil, že jen blázen může říct, že lidé ničí planetu. Krátce po něm jeho mluvčí Petr Hájek v MfD napsal, že jelikož zatím nikdo neprokázal míru škodlivosti kouření, je boj proti němu bojem proti svobodě. Kde jsou údaje? zeptal by se fiktivní mluvčí tabákové lobby Nick Naylor z knihy Děkujeme, že kouříte. ...

... Ale boj proti svobodě? Myslel jsem, že mu to v jejich společné knize Václav Klaus dostatečně osvětlil na příkladu džín a džínové bundy. Bojem proti svobodě by byl boj za právo kuřáků kouřit nekuřákům pod nos, protože normální je nekouřit. A protože škodlivé je i pasivní koření. Navíc kromě území Pražského hradu má většina světa údaje, že kouření opravdu zabíjí. Hájkův argument je jako vyvést digestoř z vlastní kuchyně do sousedovy ložnice a u soudu se ptát, kde jsou údaje, že většina smradu nejde z ulice? Zvlášť když jen blázen řekne, že si lidé ničí planetu.      (Zdroj: Reflex.cz)


.... Při jednorázové úhradě kurzovného obdržíte první čtyři lekce najednou. Budete tak mít ihned k dispozici první autorsky chráněnou metodu na snížení karmického zatížení a navíc získáte BONUS - zodpovězení Vašich otázek, týkající se Vaší osobní či firemní budoucnosti zdarma (osobně či e-mailem). Kurz v tomto případě absolvujete již za 5 měsíců.     (Zdroj Záhady a mystéria)

Tak nad tím mi opravdu poklesla čelist .... autorsky chráněná metoda na snížení karmického zatížení ... no to je hodně silný kafe.... ale přeberte si to, jak umíte....třeba je to jen reklama na opravy plynových ohřívačů vody.


Českomoravská myslivecká jednota a Hnutí DUHA dnes oznámily, že budou spolupracovat při ochraně velkých šelem. Tato aliance má pomoci péči o rysy, vlky a medvědy v horských lesích [1].

Obě organizace – které mají na některé otázky ochrany přírody odlišný názor – odsuzují ilegální lov, jenž odporuje mysliveckým tradicím a etice i platným právním normám. Proto se dohodly na společném postupu proti pytlákům, kteří šelmy ilegálně loví.

Českomoravská myslivecká jednota se přidala k vypsané odměně za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil rysa, vlka nebo medvěda. Vstoupí do správní rady, která řídí konto, odkud má být odměna vyplacena. Sama na něj přispěje 10 000 korun a vyzývá své členy, aby rovněž poukázali menší částky.

Vypsaná odměna teď činí 50 000 korun. Přispět na ní může každý na transparentní účet u e-banky č. 1694749001/2400.      (Zdroj: stránky hnutí Duha)


13.02. 2007     Co zajímavého se stalo třináctého února ? V roce 1633 přijel Galileo Galilei do Říma před inkviziční soud, aby obhajoval svou teorii o kulatosti a otáčení Země. Roku 1866 se dopustil Jesse James a jeho gang první ozbrojené bankovní loupeže ve Spojených státech v historii během míru v Liberty, Missouri. V roce 1894 Louis Lumiere patentoval kinematograf – kombinaci filmové kamery a projektoru.


Těžba surové ropy dosáhne svého vrcholu během pěti až deseti let. Řekl to dnes evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs ve Vídni, kde spolu se svou kolegyní z Evropské komise Benitou Ferrerovou-Waldnerovou představoval evropskou energetickou politiku, jejíž cíle EK zveřejnila v lednu.

Podle Evropské komise nic nenasvědčuje tomu, že by intenzita těžby ropy už narazila na svůj limit, dodal komisař.

Piebalgs reagoval na tvrzení amerického investičního bankéře Matthewa Simmonse, jenž minulý týden v rozhovoru pro agenturu Bloomberg prohlásil, že těžba ropy už dosáhla hranice svých možností a nové projekty těžby vyzní do ztracena vzhledem k očekávaným poklesům produkce ropy v oblastech Mexického zálivu a Severního moře. Simmons rovněž nevyloučil, že cena barelu ropy by se mohla vyšplhat až na 300 dolarů.

Piebalgs označil výroky za přehnané; ovšem poukázal na to, že i přes teplé počasí dnes cena černého zlata opět pokořila hranici 60 dolarů za barel.      (Zdroj: Ekolist.cz)


Na Valentýna dejte pusu svému miláčkovi... ale jen pokud je očkovaný a odčervený. Samozřejmě, pokud hovoříme o tom čtyřnohém! Právě v tomto období je vhodné zkontrolovat očkovací průkaz psa či kočky, zda není potřeba některé očkování opakovat. Na prvním místě je vakcinace proti vzteklině, kterou je nutné, jak stanoví veterinární zákon, každoročně obnovovat. První očkování musí zvíře absolvovat v období od stáří tří do šesti měsíců.

Kromě toho je také vhodné nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze. A u koček lze doporučit vakcinovat zejména proti panleukopenii koček.

A určitě je také dobře domácí zvířata pravidelně odčervovat. Nepříjemní jsou ploší červi, jako například tasemnice (asi nejčastěji se hovoří o echinokokóze), ale i červi oblí, jako různí hlísti a zejména škrkavky (trpí jimi nejčastěji mláďata). A po teplé zimě je určitě vhodné použít také přípravek proti klíšťatům.

A nejlépe je všechny zmíněné kroky podniknout po poradě s veterinárním lékařem.      (Zdroj: tisková zpráva Státní veterinární správy ČR)


V USA získal tabákový průmysl v roce 2006 více než 606 000 nových dětských kuřáků. V České republice denně tabákový průmysl získá do nemoci kouření více než sto dětí! V roce 2006 to bylo nejméně 37 000 dětí. Podle oficiálních, státních informací třetina, (někdy je uváděna polovina) dětí svému návyku po předchozí nemoci a často dlouholetém utrpení podlehne.

Pokud tedy budeme věřit oficiálním informacím, že tabák (zřejmě jakýmsi zázrakem (?) působí smrt selektivně. Tedy likviduje jen jednoho ze tří lidí. Podle této logiky jsou tedy dva ze tří lidí duchové (?), kteří nemají fyzické tělo, neboť to podléhá škodlivým a smrtícím účinkům kouření bez výjimky!

Tabákové výrobky jsou výrazně halucinogenní drogou, která drží své oběti ve stavu změněného vnímání a posuzování skutečnosti, kdy neumí rozpoznávat mezi skutečností a iluzí, plně podřízeni účinkům této drogy.

Zkuste se podívat na ilustrační film. Pokud vás zaujme, pošlete odkaz dalším.      (Zdroj: Řetěz lásky.cz)


Světlo můžeme zpomalit, můžeme ho nechat zcela „zmizet“, aby se vzápětí objevilo úplně jinde než kde zmizelo. Ztracené světlo můžeme znovu vyvolat v jeho původní formě i rychlosti. Ne, to není sci-fi, to nám jen nový objev otevírá cestu k technologiím, jejichž dopad si jen těžko dovedeme představit.

V roce 1998 se doktorce Lene Vestergaard Hau podařilo světlo zpomalit. Lene Hau znovu otřásla vědeckým přesvědčením o povaze věcí v přírodě. Mnozí fyzikové nás utvrzovali v tom, že světlo se ve volném prostoru šíří rychlostí 299 792 458 metrů za sekundu (1 079 252 848,8 km/h) a že to nemůže být rychleji, nebo pomaleji. Fyzička z Harvardu to ale již v roce 1998 vyvrátila.

Ve shlucích atomů ve vakuu zpomalila světlo na rychlost, kterou se dopravujeme do práce v době dopravní špičky. Dva roky poté zase přišla s tím, že už světlo zastavila zcela. To už jí vyneslo jednak udělení profesury na Harvardu a také půl milionu dolarů z MacArthurovy nadace k libovolnému užití.

Jak to udělala? Lene Hau zbrzdí světlo v uskupení zvláště studených atomů. Fígl je v tom, že takto zastavené světlo umí zase probudit k životu. Při tomto procesu se mu dokonce nezkřiví ani „vlas na hlavě“. Přesto, že světlo zastaví, převede jej na hmotu a s odstupem času znovu vyvolá, světlu se po všech těch procedurách nezmění žádná z jeho bývalých charakteristik.
Hau tím šokuje nejen kolegy ale vlastně celý svět. Při tom, jak nechává mizet světelný puls v jednom studeném mračnu atomů a zařídí aby se objevil v jeho těsném sousedství, vlastně nejde o nic menšího, než o to, že se jí daří měnit světlo v hmotu a hmotu zase zpět ve světlo. Je to poprvé v historii lidstva co věda dostává do ruky nástroj, který něco takového dokáže. To je věc, o níž většina vědců myslela, že se nemůže nikdy podařit a proč jí kolegové říkali „Proč to děláte? To je přece nemožné!“       (Zdroj: OSEL.cz)


Možná jedna z nejkontroverznějších postav v astronomii, nabízející důkaz, že těleso o velikosti planety se může přiblížit k Zemi (písané v máji 2003, pozn. red.), James McCanney, M.S., bývalý teoretický fyzik na Cornellově univerzitě, hovořila s EDGE o svých objevech, o nichž podrobně píše ve své nedávno publikované knize Planet-X: Comets & Earth Changes s podnázvem “Vědecké pojednání o účincích nové velké planety nebo komety blížící se k naší sluneční soustavě a očekávaných změnách počasí a Země.” Tato kniha u některých lidí vyvolává značnou úzkost a vysocí vládní úředníci údajně plánují vlastní ochranu pro případ kataklyzmatu.

[Orbity z pohľadu desiatej planéty] Jaká je povaha a původ planety X, která je také známá jako desátá planeta naší sluneční soustavy? James McCanney: Nejdříve bych chtěl dát do perspektivy sluneční soustavu obecně, abych objasnil své domněnky, které jsou v rozporu s tím, co se můžete dočíst ve standardních učebnicích astronomie.

V první řadě musím říci, že sluneční soustava nebyla vytvořena ve stejnou dobu, jak se vám snaží namluvit NASA. Všechny planety, s výjimkou Jupiteru, byly přijmuty sluneční soustavou v průběhu její historie. Původní hvězdný systém se skládal pouze z Jupiteru a Slunce. A tak během historie se vyskytly události, při nichž se pomocí jistých elektrických procesů vytvořily planety. Staly se velmi velkými kometami a potom se zde uhnízdily jako planety a moje teoretická práce ukazuje, jak se to všechno děje. Nazvěme nějakou novou planetu přicházející do sluneční soustavy “Planeta X”, protože to je termín, který se používá pro objekty, které ještě nebyly pojmenovány.     (Dále čtěte na stránkách Tajomstvá našej planéty)


„Jakmile internetoví zloději, black-hat hackeři, postoupí v organizovanosti a budou uvažovat jako technologická firma, situace se zdramatizuje,“ varuje kryptolog Tomáš Rosa. „Klíčem ke zvýšení účinnosti jejich útoků je to, čemu se v normálním světě říká aplikovaný výzkum.

Někdo z podsvětí zváží možné zisky a nutné investice, sestaví tým odborníků a zadá jim cíl výzkumu,“ přibližuje možný vývoj. Pak můžeme očekávat, že útočníci nejdříve začnou kombinovat již známé způsoby, jak se dostat k cizím penězům. Nynější phishing, kdy klienti dostávají e-maily od „svých bank“, jež je vyzývají k zadání údajů potřebných pro manipulaci s kontem, pak může být účinnější. Jeho původci totiž budou mít více informací a jejich akce bude věrohodnější.

„Nejslabším článkem každého systému jsou lidé. To platí i pro zaměstnance bank, nejen pro samotné uživatele internetového bankovnictví,“ zdůrazňuje Tomáš Rosa. Pokud „výzkumný tým“ hackerů získá v bance někoho, kdo je upozorní na slabé místo systému nebo jim rovnou předá důležité údaje, nemusí již běžná opatrnost stačit.      (Zdroj: VTM Science)


Úžasné, dvojí zelená síla! Konečně si můžeme koupit Zelenou energii ze zaručeně obnovitelných zdrojů za pouhých desetník navíc. A u dodavatele, společnosti ČEZ ještě můžeme požádat o podporu našeho projektu pomáhajícího čisté energii. Poptávka po financování projektů zaměřených na ochranu životního prostředí trvale převyšuje nabídku. Proto inzeráty nabízející peníze na energetické projekty z účtu Zelené energie mohly u neznalých vzbudit zájem. Zdánlivě vše vypadá opravdu skvěle, ale při bližším ohledání se nám svěží jarní orosená zeleň s beruškami a rosničkami na reklamách začne měnit ve svinibrodskou až hnědou. ČEZ sám přiznává, že drtivá většina nabízené tzv. zelené energie nepochází z nových obnovitelných zdrojů, nýbrž z desítky let starých velkých vodních elektráren, které zničily kilometry říčních údolí. Další část pak z přídavku biomasy k uhlí v kotlích vyžilých hnědouhelných elektráren a jen mizivé procento z opravdu čistých malých zdrojů. Tomu se říká etiketní podvod. Jde o jiný produkt, než jaký je dostupný na otevřeném trhu s elektřinou v zahraničí a nikdy by nemohl dostat evropský standard čisté elektřiny EUGENE. Pravý účel dnešní Zelené energie je ozelenění image našeho dominantního výrobce a dodavatele proudu. Většina elektřiny ČEZ přitom nadále pochází z uhelných elektráren či atomových reaktorů, které za sebou zanechávají krajinu převrácenou naruby povrchovými doly, vysoké exhalace oxidu uhličitého a desítky tun vysoce radioaktivních odpadů. Proto ani podpora projektů od takové firmy není v pořádku. Rozhodně ji nechtějí čerpat organizace dodržující psaná či nepsaná etická pravidla, která tento způsob sponzorství od velkých znečišťovatelů (ale též peněz vydělaných na zbrojení, porušování lidských práv apod.) vylučují.      (Zdroj: Ďáblík č.44, zpravodaj sdružení Calla)


Máte kámen, o kterém si myslíte, že by mohl být meteoritem? Myslíte si, že zrovna ten váš černý kus horniny nepochází ze Země? Rozeznat skutečného posla z nebes není zrovna jednoduché a mnohdy je to i dost nákladné, takže k vašemu podezření byste měli mít také pádný důvod – například, že vám takový kámen spadl na zahradu rovnou z nebe. Dobrým důvodem k podezření z mimozemského původu mohu být znaky popisované na stránkách Měsíčního deníku. ...


12.02. 2007     Dvanáctého února 1784 vzniklo spojením čtyř samostatných královských měst (Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany) Královské hlavní město Praha.


Někdy s námi život pořádně zatočí. Ať už je to třeba smrt někoho blízkého, vážná nemoc nebo zranění, ztráta domova nebo zaměstnání nebo vážného vztahu. Prohry a ztráty přicházejí ke každému z nás.

V takovém období možná začínáme pochybovat o svých vlastních schopnostech nebo úsudku. Naše sebedůvěra a sebeúcta hluboko klesá. Cítíme se ztraceni, zmateni, úplně prázdní.

Všechno, co potřebuješ, aby ses mohl uzdravit, už máš. Musíš se jen znovu propracovat k tomu dobrému, co je v tobě a okolo tebe. Přijmi znovu život a radost. Důvěřuj sám sobě a všechno ostatní bude následovat!      (Zdroj: Víra.cz)


Středočeský kraj chce zjistit, nakolik je ovzduší v regionu znečištěno nebezpečnými chemickými látkami. Nechá si proto od odborníků vypracovat studii, která zmapuje zatížení životního prostředí dioxiny a dalšími škodlivinami unikajícími do ovzduší při spalování. ČTK to sdělil hejtmanův náměstek pro životní prostředí Vilém Žák.

Měření bude prováděno na území celého kraje, odborníci rozmístí zhruba 20 odběrných zařízení. "Budou jak na velmi exponovaných místech, tak i tam, kde žádnou kontaminaci nepředpokládáme, abychom získali objektivní obraz," řekl Žák. Upozornil na to, že znečišťovateli nemusí být vždy jen továrny, spalovny nebo auta, ale že velké riziko představují například lokální topeniště, kde se spaluje nevhodného palivo. "Lokální topeniště jako rodinný domek dokáže vyprodukovat více látek než například velká spalovna odpadu," upřesnil Žák.     (Zdroj: EkoList)


Slyšeli jste již pojmenování Maxwellův démon? Skotský fyzik James Clerk Maxwell v roce 1867 vytvořil lišácký myšlenkový experiment. Vymyslel zlobivého démona, který zlomyslně porušuje druhý termodynamický zákon. Tento zákon stručně řečeno praví, že se tepelná energie samovolně nemůže přeměňovat na energii mechanickou. Maxwellův démon využívá toho, že se molekuly čas od času samy od sebe urychlují a takové rychlejší, čili teplejší molekuly loví a shromažďuje, aniž ho to stojí nějakou energii. Je to vlastně démonické perpetuum mobile druhého druhu, Takový démon by mohl malá a náhodná porušování druhého termodynamického zákona sčítat a nakonec třeba převádět na mechanickou práci. Zvětšit obrázek Schéma rotaxanu.

Sám Maxwell to celé myslel jako úmyslnou hloupost dokládající, že druhý termodynamický zákon nejde obejít a slovo démon vlastně nepoužil. Takto tuto bytost nazval nejspíš až lord Kelvin v roce 1874. Maxwellův démon se každopádně skvěle uchytil v popkultuře a popularizátoři fyziky jsou za něj Mawellovi a Kelvinovi dodnes neskonale vděční. Vystupuje v mnohých příbězích, knihách, pronikl na prkna divadel i na televizní obrazovku.      (Zdroj: OSEL.cz)


Amnesty International (AI) požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění Karíma Ámera. Tento mladý muž je prvním egyptským bloggerem, jenž stojí před soudem pro kritiku náboženských úřadů a islámu, kterou publikoval na internetu.

Karím Ámer původně studoval na univerzitě al-Azhár v Egyptě, z které byl v roce 2006 vyloučen. Disciplinární komise jej totiž shledala vinným z urážky islámu. Té se měl dopustit publikováním textů o islámu a sektářských vzpourách, ke kterým v té době došlo v alexandrijské čtvrti Maharram Bek. Tyto texty uveřejnil na svém blogu (karam903.blogspot.com).

Nyní mu hrozí 10 let vězení. Obvinění, která byla proti němu vznesena, zahrnují „šíření informací, které narušují veřejný pořádek a poškozují pověst Egypta“, „podněcování k nenávisti vůči islámu“ a „pomluvu prezidenta republiky“.

„Soud s Karímem Ámerem má odradit další uživatele internetu od kritiky vlády a od šíření informací, které jsou považovány za nepřátelské vůči Egyptu,“ tvrdí Malcolm Smart, ředitel programu AI pro Blízký východ a severní Afriku.      (Zdroj: Amnesty International)


Ekologická výchova se na základních a středních školách začíná prolínat do všech předmětů. Učitelé ve výuce propojují environmentální problémy hlavně s ekonomickou a sociální sférou. Do pilotních projektů Klubu ekologické výchovy se zatím zapojilo 26 škol, své metody představily na dnešní tiskové konferenci.

Učitelé na začátku prošli školením, aby získali odborné i metodické znalosti. Zapojené školy se snaží vybírat ekologická témata vycházející z jejich regionů. V karvinském gymnáziu se například studenti v dějepise učí o vysídlování vesnic kvůli těžbě uhlí, venkovská Základní škola v Kostelci u Holešova na Kroměřížsku zase často využívá blízký les.       (Zdroj: EnviWeb)

Jen je mi líto těch dětí, až přijdou se zelenými ideály do reálného života a zjistí, že pravdu má ten, kdo může víc zaplatit.


Vždy, když astronomové získají kvalitnější pohled do hlubin vzdáleného vesmíru, tím snáze pak skládají dohromady poznatky o prostoru kolem nás. James Webb Space Telescope (JWST), což je nově připravovaný velký kosmický dalekohled, by měl umožnit díky svému velkému objektivu získávání zcela unikátních poznatků. Až bude vyleštěn a smontován v jeden celek, vznikne tak objektiv, jehož plocha bude 7krát větší než u Hubblova kosmického dalekohledu HST.

Objektiv kosmického dalekohledu JWST bude složen z 18 hexagonálních segmentů. Rozlišovací schopnost dalekohledu, tj. jaké nejmenší objekty bude schopen rozlišit, je přímo závislá na průměru objektivu, který soustřeďuje světlo přicházející z vesmíru. Větší sběrná plocha soustředí více světla, což umožní nahlédnout hlouběji do kosmického prostoru a pozorovat slabší objekty (podobně jako vědro o velkém průměru soustředí více vody za deště než vědro o malém průměru). Velké zrcadlo dalekohledu JWST umožní získat snímky s mimořádnou rozlišovací schopností. Je to proto, že optická plocha objektivu JWST bude 25 m2 (u HST je to pouze 4,5 m2). Porovnání průměrů objektivů HST a JWST.

Tak velký průměr objektivu není možné zhotovit z jednoho kusu a instalovat na astronomickou družici vzhledem k omezenému prostoru na nosné raketě. Proto se musí všech 18 segmentů zrcadla dalekohledu JWST rozložit do požadované polohy až ve vesmíru. Technici tento problém vyřešili, obvodové segmenty se budou postupně rozevírat a vytvoří v kosmu doposud největší astronomickou observatoř.      (Zdroj: Astro.cz)


Konzumací naklíčených semen můžete podstatně zlepšit kvalitu své stravy, protože klíčící organismus je plný výživných látek. Lidé nechávali semena nakličovat už před tisíciletími, tato metoda byla známá Číňanům před 3000 lety před Kristem. Znali ji také Aztékové, Navajové a Hunzové používali takto připravená zrna k přežití těžkých zim.

Při klíčení přijímá zrno vodu, čímž se aktivují enzymy a dochází ke štěpení organických látek. Škrob se štěpí na jednoduché cukry, bílkoviny na aminokyseliny a tuky na volné mastné kyseliny. Až několikanásobně roste obsah vitaminů, zejména skupiny B, C, E, A. Zjednodušeně lze říci, že při klíčení se probouzejí dřímající životní síly semen, zrno se jakoby oživuje a produkuje celou řadu hodnotných látek, které náš organismus potřebuje zvláště v zimě, kdy obecně přijímá méně čerstvých potravin. Část škrobu se mění na maltózu a dextrein, z těla se tím rychleji uvolňuje energie a organismus lépe přijímá výživné látky. Naše tělo je totiž schopno organické minerály vstřebávat jen v omezené míře. Klíčky zbavují tělo jedů, nezahleňují a nezanechávají nečistoty. Podle výzkumů chlorofyl a nitrolsidy v klíčcích mají protirakovinné účinky. Nakličovat můžeme tak, že na misku položíme savý nebo filtrační papír a na ten pak semena. Jednou až dvakrát denně navlhčíme v takovém množství, aby semena ani nezaschla, ale ani v množství vody nebyla napadena mikroby. Ke klíčení lze také použít sklenici se širokým hrdlem, do které vložíme propraná semena a zalijeme vodou. Po několika hodinách vodu slijeme a semena opět propláchneme. Délka namáčení závisí na tom, jak velká jsou semena, čím větší, tím déle (obiloviny přibližně 12 hodin, luštěniny 15 hodin). Po vylití vody sklenici nahoře přikryjeme plátnem, postavíme ji dnem vzhůru a dáme na tmavé místo. Dvakrát za den propláchneme vodou a ke konci klíčení postavíme na světlo tak, aby klíčky mohly zezelenat. Když jsou klíčky hotové, můžeme je konzumovat buď samostatně, nebo je lze přidávat do celé řady pokrmů jako součást salátů, na namazaný chléb, do kaší, na posypání brambor či polévek. Přidáváme je však vždy až do hotových jídel, protože vařením by se mohly zničit cenné látky.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Neratovická Spolana souhlasila se zpřístupněním informací označených jako obchodní tajemství v žádosti o integrované povolení pro „Výrobu chloru a louhu amalgámovou (rtuťovou) elektrolýzou“. Občanská sdružení a veřejnost se tak mohou seznámit i s pasážemi žádosti, které jim tak byly napoprvé znepřístupněny. Neratovická Spolana kompletní žádost, včetně pasáží označovaných jako obchodní tajemství, zpřístupnila až poté, co Arnika zaslala Krajskému úřadu Středočeského kraje své připomínky k první veřejně dostupné žádosti, že nesouhlasí s takovýmto utajováním informací a z jakého důvodu.     (Zdroj: Budoucnost bez jedů)


09.02. 2007     Na 11. února připadá Světový den nemocných, vyhlásil ho papež Jan Pavel II. v roce 1993 (na svátek Panny Marie Lurdské)

Devátého února 1759 se narodil Václav Matěj Kramerius, významná osobnost české kultury, spisovatel a nakladatel (zemřel 22. března 1808). V jeho nakladatelství nazvaném Česká expedice vyšla většina českých knih své doby. Založení tohoto nakladatelství bylo jedním z podstatných kroků pro úspěšné oživení  češtiny, která z literatury a publikací  během uplynulých 100 až 150 let téměř vymizela.


Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila v listopadu minulého roku celosvětovou kampaň, jejímž cílem je především ochrana klimatu. Jednání a diskuse na toto téma probíhají na nejrůznějších úrovních. Zapojit se může každý z nás - úsporami energie, volbou hromadné dopravy nebo jízdního kola před automobilem, výběrem českých výrobků a biopotravin, ale také právě osobní účastí na kampani OSN, nazvané „Miliarda stromů pro planetu Zemi“ - jejím cílem je během roku 2007 vysadit na celém světě nejméně miliardu stromů. Stromy pohlcují skleníkový plyn oxid uhličitý, ale také pomohou zvládat následky klimatických změn - zvládat zvýšené srážky či naopak čelit delším obdobím sucha. K akci se dnes oficiálně přihlásili také ministr životního prostředí Martin Bursík a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová. „Oslovíme základní a střední školy, aby se k akci připojily a například ke Dni Země ve svých obcích společně stromky vysazovaly,“ říká ministryně Kuchtová.

Do kampaně se může zapojit opravdu naprosto každý - jednotlivci i organizace, děti i dospělí. Přihlaste se, ať už budete sázet jeden nebo stovky stromů. Rozhodnete-li se ke kampani přidat, nezapomeňte připojit informace o sobě/své organizaci či škole a o počtu stromů, které chcete vysadit, na internetovou stránku (http://www.unep.org/billiontreecampaign), která proto vznikla. Tam můžete také sledovat, jak se celá kampaň vyvíjí, kolik stromů bude v průběhu roku v rámci kampaně vysazováno. Po registraci dostanete speciální certifikát. Výsadbou stromů ale projekt nekončí, každý účastník musí zajistit, že jím vysazené stromy přežijí a zdravě porostou. Informujte také Informační centrum OSN v Praze (viz http://www.osn.cz) - bude o vašich aktivitách informovat nejen českou, ale také mezinárodní veřejnost.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Jak rychle probíhá cirkulace prvků prostředím pozemských systémů? Aneb: představme si, že Caesar s výkřikem „I ty, Brute?“ naposledy vydechl – otázka nyní zní, s jakou pravděpodobností vdechujeme my sami nějaký atom kyslíku z Caesarova posledního výdechu.

Americký profesor fyziky a autor populárně-vědeckých knih Lawrence M. Krauss provádí výpočet následujícím způsobem. Nejprve je třeba odhadnout, kolik toho Caesar vydechl – vychází řádově 2 na 22 atomů. Pak spočítáme řádový počet atomů kyslíku v celé atmosféře – 10 na 43. Atomy z Caesarova posledního nádechu jsou pak v atmosféře rozptýleny s frekvencí 1/10 na 22. Tolik atomů ovšem zhruba také vdechneme. Tudíž nám vychází, že pravděpodobně vdechneme řádově jednotky atomů z Caesarova posledního výdechu. (Krauss provádí výpočty ne jen řádově, ale i s konkrétními čísly.) Ještě je třeba ověřit, zda se prvek za tu dobu stačil v biosféře dostatečně promíchat. Trochu složitějším výpočtem dojdeme k tomu, že průměrnému atomu kyslíku stačí k recyklaci atmosférou určitě několik staletí. Takže ano, vdechujeme Caesarův výdech. (V případě osob z 20. století to tak jisté není, to bychom museli přesněji odhadnout, jak rychle trvá recyklace kyslíku.)      (Zdroj: ScienceWORLD)


Křižovatka ulic nábřeží Kapitána Jaroše – Dukelských hrdinů se v poslední době stala symbolem, který ukazuje na vztah města Prahy k cyklistům. Prochází tudy páteřní cyklotrasa směrem na Letnou. Před křižovatkou je ale ukončena a cyklista musí kolo převést pěšky. Přitom je nucen třikrát zmáčknout semafor a pokaždé čeká plný cyklus. Ve výsledku tedy cyklista stráví jako chodec 4-5 minut v hustém automobilovém provozu, než se dostane na druhou stranu. Mnohem nebezpečnější je ale situace, kdy se cyklista rozhodne projet křižovatku společně s automobily. ...

... Na nátlak veřejnosti a médií je otázka bezpečnosti křižovatky po roce znovu otevřena. „Pro zajištění objektivity dopravní situace na této křižovatce bude provedena bezpečnostní inspekce,“ píše ve svém dopise Jan Heroudek, ředitel magistrátního odboru dopravy. Podle vyjádření jeho kolegy Libora Šímy by nový audit měl už zohlednit také cyklistickou, pěší a tramvajovou dopravu. Provede ho externí auditor, v současnosti probíhá výběrové řízení. Do konce února by tak mělo být jasné, zda křižovatka vůbec dozná nějaké změny.     (Zdroj: Econnect)


Vrby nenabízejí jen aspirin. Nejnověji se ukázaly jako zdroj látek s protinádorovým účinkem. Významný vědecký časopis PLoS ONE přináší zajímavou studii japonských a egyptských vědců, při které byl testován protinádorový účinek molekul salicinu a saligininu získaných z extraktu mladých listů egyptské vrby Salix safsaf.

Látky přítomné v extraktu měly razantní účinek jak na nádorové buňky kultivované in vitro tak i na nádory v podmínkách in vivo.

V podmínkách in vitro zabíjel salicin a saliginin z extraktu 75 až 80% abnormálních buněk odebraných z těla sedmi pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií i buňky třinácti pacientů s akutní myeloidní leukémií. In vivo potlačovaly látky vrbového extraktu růst nádorů u laboratorních myší.       (Zdroj: OSEL.cz)


Je-li pro globalizovanou společnost 21. století příznačná povrchnost, kde jinde by se měla projevit, než na čím dál zářivějších obalech čím dál zbytečnějšího zboží? Přestože obaly představují zvýšenou zátěž pro obchodníky, zákazníky i přírodu, jejich množství plíživě roste. Jsou řešením ekologičtější alternativy? Lze odolat nabízenému igeliťáku zdarma? Vítejte ve světě obalizace...

Za problémem s obaly nestojí nějaká baličská posedlost producentů zboží, ale tvrdé ekonomické tlaky. Že to nemají návrháři ani výrobci vůbec jednoduché, dosvědčuje studie Vývoj a výzvy obalového designu v novém kontextu distribuce, která vznikla u příležitosti loňského mezinárodního obalového veletrhu EMBALLAGE. Autoři pro svoji analýzu oslovili dvacet odborníků: designérů, výrobců, sociologů, distributorů a vědců ze západní Evropy, USA, Japonska a Jižní Koreje. Jen v roce 2004 se na světový trh dostalo přes 80 tisíc nových výrobků, především potravin, nápojů a kosmetiky. A marketing hovoří jasně: zákazník je zahlcen a znuděn, výrobek proto musí prodat především obal. Reklama v médiích či na billboardech má totiž mnohem menší vliv, nakupující se rozhoduje až v obchodě. A proto musí obal zákazníka svádět, přinutit ho, aby začal snít o kvalitách produktu, který má před sebou. Nové trendy však začínají zohledňovat i to, jakým způsobem se obaly odeberou na poslední odpo­činek.      (Dále viz stránky Sedmá generace)


Tak tedy ... článek Rozhovor s výzkumníkem Alexem Collierem - "Stáváme se součástí absolutně převratných událostí....", část druhá (Matrix-2001.cz) ... bude na spoustu lidí asi působit jako červený šátek na samce kravího ... ale právě proto - proč si ho nepřečíst?

Skupina Valerian: V současné době existují velmi zřetelné podklady, které nasvědčují, že kdysi v historii byli do modelu lidské evoluce zapojeni jisté skupiny mimozemských inteligencí. V současné době se tato oblast stává opět velmi diskutovanou především v souvislosti s lidskou DNA. Jaký je tvůj názor Alexi na tuto problematiku? Máš k tomu nějaké konkrétní myšlenky?

Alex Collier: Ve hře je celkem 22 mimozemských skupin vysoce vyspělé inteligence. Ale pozor. Rád bych tu uvedl na pravou míru některé skutečnosti. Entity Vissaeus a Morenae zdůrazňují nedotknutelnost přirozené evoluční báze. Znamená to, že nelze vstupovat do tohoto unikátního vývojového projektu Vesmíru. Ba naopak je třeba ho chránit a mít ve velké úctě ať se jedná o jakýkoliv živočišný druh včetně člověka. Drtivá většina vyspělých civilizací toto pochopila a do evolučního programu prostě nezasahují. Současné „genetické hrátky“ naší vědy včetně klonování a dalších pokusů jsou velmi nebezpečnými aktivitami. Jsou prý ale zároveň velmi charakteristickým rysem jistého vývojového stádia společnosti, kterým je nutné projít. Otázkou samozřejmě zůstává s jakými důsledky. Těch zmíněných 22 druhů inteligencí jsou v podstatě součástí vyššího kreativního společenství civilizací, kteří se podíleli na cíleném rozvoji některých nástrojů lidské DNA aniž by do DNA vůbec kdy zasahovali. Tyto nástroje souvisí na jedné straně s tzv. „kodifikací hyperkomunikačních vlastností“ lidské bytosti. Na straně druhé pak pomocí těchto nástrojů efektivizovali činnost endokrinního systému a metabolického aparátu vůbec.


Jak ukázala měření vědců z americké Národní agentury pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA), grónské pobřežní regiony přišly v období let 2003 až 2005 ročně v průměru o 171 kilometrů krychlových ledu (155 miliard tun). Zvýšený úhrn sněhových srážek ve vnitrozemí dokázal tuto ztrátu nahradit jen z části - o 58 kilometrů krychlových (54 miliard tun). Úbytek je nižší, než uváděla v srpnu zveřejněná studie vědců z Texaské univerzity. (Více v tomto článku.) Nic to však nemění na faktu, že ledový pokryv největšího ostrova světa taje mnohem rychleji, než se předpokládalo. "V 90. letech 20. století byla bilance ledu velmi blízká rovnovážnému stavu, přírůstky byly zhruba na stejné úrovni jako úbytky. Situace se však zásadně změnila. Nyní je roční ztráta ledu rovna objemu vody, který za 6 let proteče Colorado River," oznámil Scott Luthcke z Goddardova vesmírného leteckého centra (Goddard Space Flight Center, GSFC) v Marylandu.

Družice ICESat pomáhá vědcům z NASA monitorovat změny výšky ledových štítů v Grónsku a Antarktidě. Tento obrázek znázorňuje rychlé ztenčování ledové vrstvy pokrývající největší ostrov světa. Úbytek na okrajích dosahuje až 60 centimetrů ročně, kdežto ve středu ostrova bylo zaznamenáno zvýšení pouze o 10 centimetrů za rok. "Jsme svědky dramatického úbytku ledové masy v nízko položených pobřežních regionech, téměř polovina z této ztráty pochází z jihovýchodního Grónska," shrnul základní poznatky geofyzik Scott Luthcke. Na okrajích se ledová masa ztenčuje za rok až o 60 centimetrů. Ve středu ostrova je proces opačný a ledu tam o 10 centimetrů přibývá. Tyto údaje je třeba brát velmi vážně. Změny jsou rychlé a trend posledních let dává za pravdu pesimistům, kteří se obávají kolapsu příkrovu.       (Zdroj: Gnosis9.net)


Plasty, které se rozloží během několika týdnů, jsou jistě snem nejednoho ekologa. Díky syrovátce je proměnil v realitu šestadvacetiletý Vladimír Sedlařík ze zlínské Univerzity Tomáše Bati. Právě jeho doktorská práce na téma Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu získala prestižní Cenu Siemens, která je udílena mladým vědcům v zemích celého světa. "Ve své práci jsem se zaměřil na plasty, které se po použití rychle rozkládají a mohly by přitom nahradit současné, jež zůstávají na skládkách i stovky let," vysvětlil Sedlařík. Pro jejich výrobu se přitom použijí mléčné odpady v podobě syrovátky, jejíž likvidace není jednoduchá. Podle Sedlaříka se tak zřejmě podaří vyřešit dva problémy najednou. "Využití syrovátky při výrobě lépe rozložitelných plastů je totiž velmi ekonomické a zároveň ekologické," zmínil Sedlařík. Vyrábět lze z takových plastů například obaly, které se po použití rozloží v přírodě do několika týdnů. Pro zemědělce je zase možné vyrobit secí pásky, které se v půdě rychle vstřebají. Může jít také o voděrozpustné plasty. "Například v nemocnicích mohou pytle s prádlem putovat do pračky, aniž by se prádla museli dotýkat další lidé. V pračce se pytel rozpustí a zbytek dokoná čistírna odpadních vod."       (Zdroj: EnviWeb)


08.02. 2007     Osmého února roku 1348 císař Karel IV. založil Nové Město pražské.

V těchto dnech roku 1692 onemocněla dcera a neteř reverenda Samuela Parise ve vesnici Salem, puritánské kolonii v dnešním státu Massachusetts, podivnou nemocí. Místní lékař  William Griggs prohlásil, že dívky jsou posedlé Satanem. Tím rozpoutal vlnu čarodějnických procesů, kdy bylo obviněno čtyřicet lidí, většinou žen. Padly i rozsudky smrti, jak bývalo při obvinění tohoto druhu běžné a bylo oběšeno devatenáct lidí. ... Bližší podrobnosti můžete získat na stránkách Salem Witch Museum

V roce 1902 toho dne na malém francouzském antilském ostrově Martinik došlo k silnému výbuchu sopky Montagne Pelée. Z úbočí vulkánu se hnal do údolí mohutný žhavý mrak rychlostí více než 150 metrů za sekundu (!!!). Rozžhavené plyny o teplotě 800 °C ve spojení s masami lávy a žhnoucím sopečným prachem zničily v několika okamžicích celé město Saint Pierre. Katastrofa si vyžádala 26 000 životů.


Zbrusu novou službu řidičům nabízí Hlavní město Praha ve spolupráci s městskou policií. Na webových stránkách města je od 7.2. 2007 zprovozněna Mapa radarů. Pražští řidiči i návštěvníci metropole si tak od nynějška mohou po připojení k internetu sami najít úseky, na kterých strážníci kontrolují nejvyšší povolenou rychlost projíždějících automobilů.

Více informací o jednotlivých úsecích měření rychlosti a kontrolovaných křižovatkách se dozvíte v nově založené sekci Sledování přestupků.

No, bylo by zajímavé udělat takovou obdobnou mapu silničních blbostí. Třeba ono často vzpomínané zaústění R10 od Mladé Boleslavi k Černému Mostu ... Z plné "dálniční" rychlosti najednou málem v křoví ušmudlaná osmdesátka ... další osmdesátky mnohdy až hodný kus za křižovatkami, takže by člověk mohl vlastně pořád cukat 130-80-130-80 ... až do zblbnutí. Cedule Praha je totiž až za mostem u té benzínky ... Ve směru ven z města je v úseku mezi mostem a odbočkou na D11 konec osmdesátky a pak najednou zase hned 80 - samozřejmě bez snižování. Nad tím vším kamera hledící zasněně někam do dálky ... V opačném směru ovšem nic takového nedali - i když je tam stejná silnice a situace ... asi je málo cedulí. Spotřeboval se všechen materiál na předvolební bilboardy ... bléééé .... !!!

Co mi ale připadá fakt blbý je, že ty radarem měřený úseky dali na místa, kde se poslední nehoda stala asi tak v roce 1358, kdy se tam srazil žebřiňák s trakařem ... jo, přeháním to, ale chtělo by to fakticky jedno - vzít pár auťáků, opatřit je kontinuálně běžícími kamerami a všímavou posádkou - a jezdit 24 hodin denně v reálným provozu. A hezky si vytipovat ty grázly, co sice jedou na sledovaným úseku průměrně 79,9 km/h, ale už pět milimetrů za ním vás málem srazí ze silnice. Dokud tohle bude, nepomohou ani radary posvěcené od papeže ... Že na to nejsou peníze? A proč mají páni poslanci nárok na auto zadarmo + jízdenku MHD za tutéž cenu? Co pro nás dělají tak zase tak moc užitečného? Není tady skrytá pěkně velká rezerva?


Klimatické změny mají na svědomí i silnější hurikány, včetně bouří vznikajících v Atlantiku jako byl hurikán Katrina, vyplývá ze zprávy Mezivládního panelu OSN pro klimatické změny (IPCC). Vědci se na tomto tvrzení shodli poprvé, dosud nebyl pro spojení mezi silnějšími bouřemi a změnami klimatu dostatek důkazů ...

... Kerry Emanuel z Technologického institutu v Massachusetts, který se zabývá studiem vztahu mezi klimatickými změnami a zvýšenou aktivitou hurikánů, označil návrh zprávy IPCC za „velmi závažné tvrzení“. Podle něj je to jasné sdělení pro celý Atlantický region. „Nárůst síly u hurikánů tak přesně odpovídá změnám v Atlantickém oceánu, že tady nemohou být žádné velké pochyby o vztahu mezi růstem teploty moře a hurikány,“ říká Kerry Emanuel.      (Zdroj: Ecomonitor.cz)

Velmi roztomilý článek k tématu ... Jak se stát českým klimaskeptikem od Ladislava Metelky v Britských listech ... Chcete se stát klimaskeptikem a nevíte, jak na to? Pak jsou následující rady určeny právě vám ... Viz ukázka:

Naučte se geniální klimaskeptické myšlenkové schéma:

* Globální oteplování neexistuje
* Pokud existuje, není ovlivněno člověkem
* Pokud existuje a je ovlivněno člověkem, je dobré
* Pokud existuje, je ovlivněno člověkem, ale není dobré, pak stejně nemá smysl s tím něco dělat.

Toto schéma opakujte, kde to jen půjde.

Jééé, tohle je taky pěkný ... lidé se dělí na odborníky (mají stejný názor jako já) a podvodníky (mají jakýkoli jiný názor).


Okultní symbolismus jedné z nejslavnějších středověkých katedrál – katedrály v Chartres je velmi dobře ba doslova fantasticky projednán v knize: „Rosslyn: Strážce tajemství Svatého Grálu“. Podle autorů Tima Wallace Murphyho a Marilyn Hopkinsové bylo v prostředí Evropy vědomě a s jasným účelem založeno celkem sedm mystických katedrál a to na starobylých posvátných druidských místech, kterén byly charakterizována silným tokem tellurické energie v napojení na jisté planetární síly. Existuje jedno velmi staré proroctví, které praví, že když se jisté druhy planet naší Sluneční soustavy ztotožní s konfigurací těchto katedrál nastává čas příchodu Nového věku. Posvátné místo na kterém stojí katedrála Chartres je údajně napojené na vzácné druhy energie našeho Slunce.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Sněhové vánice pravidelně zaskočí překvapené silničáře, letos však silničáři zaskočili nás - sníh není, nemají co na práci, tak se vrhli na kácení alejí. Jelikož prostřednictvím našich projektů vysázíme ročně tisíce stromů do stromořadí, alejí i obcí, vůbec se nám nelíbí představa, že to, co jsme na jaře a na podzim vysadili, nám v zimě nudící se silničáři pokácejí.

Podnětem pro kácení stromů kolem silnic na Vysočině, v jižních Čechách nebo na Děčínsku se stal zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle kterého je: „na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním, vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích“. Pod záminkou ohrožení účastníků silničního provozu jsou káceny zcela zdravé vzrostlé stromy i celé aleje.      (Zdroj: Econnect)

Shodou okolností se v dnešním Metru píše:
Stromy podél silnic odjakživa pomáhaly řidičům při navigaci, omezovaly přehřívání silnic a usměrňovaly i pohyb lezní zvěře. O to více překvapující bylo rozhodnutí silničářů tyto přírodní "patníky" pokácet. Včera ovšem na rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic zareagovala inspekce životního prostředí, která chce, aby kácení napřed předcházelo posouzení o stavu, funkčnosti a estetickém významu stromů. Postup silničářů kromě inspekce již podrobili přísné kritice i pracovníci ekologické Nadace Partnerství, která výsadbu stromů v České republice podporuje.


Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) zaznamenalo řadu ohlasů na svou tiskovou zprávu věnovanou reklamě na vánoční nabídky operátorů O2 a T-Mobile, která byla pro řadu spotřebitelů matoucí. Mezi nimi se vyjádřili i oba operátoři. Určitě stojí za to se k problému vrátit a doplnit ještě další informace a modelové příklady. Každopádně spotřebitelé by se měli mít na pozoru i nadále.

Takže ... pokud patříte mezi mobilní fanatiky, co jim ten tentononc už přirůstá k uchu ... jukněte na stránky Sdružení Obrany Spotřebitelů ...


Berete si vodu z potoka, řeky či rybníka, máte-li to štěstí a bydlíte poblíž? Není to až tak jednoduché, jak mě upozornil čtenář S. Svoboda ... O tom, jak nepřijít do konfliktu se zákonem při práci s vodami, existují celé speciální stránky v péči Ministerstva životního prostředí ...

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona  nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 50 000 Kč právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč.

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Hmmmm ... existuje zařízení pro odběr vody, kterému není potřeba dodávat energii? Pokud budu běhat k řece s kbelíkem, potřebuji přece také energii - najíst a napít ... a v pivu je energie určitě hezkejch pár joulů ... viz povinný údaj na vinětě. Občan = dojná kráva ... Však pan Svoboda také podtrhuje: Perličkou je tvrzení,že za povolení není vyžadován správní poplatek,to je sice pěkné,ale stačí nakouknout,co všechno je třeba přiložit k žádosti o povolení.Jsem opravdu rád,že úřad pečuje o moje blaho.....

No a já jsem zvědav, kdy si stát vzpomene, že zdaní dýchaný vzduch ... Když musíme platit tu debilní daň z prázdných zvukových nosičů, disků a tiskáren, abychom nějakou chudičkou celebritu nepřipravili o zisk, tak by to mohlo být precedentem ... dýcháme přece zcela oprskle tentýž vzduch jako dotyčné celebrity ...

A jestli se chcete naštvat ještě víc, koukněte se na jeden článek na iDNES ... Kocourkov vás vítá ...


Už od raného dětství slýcháváme pověsti o příchodu praotce Čecha na naše území, které si se svými následovníky vybral za svůj nový domov. Pojďme ale na chvíli opustit mlhavou krajinu mytologie a podívejme se na toto období ve světle archeologických a historických pramenů.

První zmínky o Slovanech se objevují mezi 5. a 6. stoletím, avšak podle archeologických nálezů Slované jako etnikum existovali už dlouho předtím. Mezi tzv. praslovanské kmeny jsou dnes řazeny kmeny Venétů, Sclavínů a Antů, o kterých se ve svém díle zmiňuje gótský historik Jordanes. Ze spisu ovšem není úplně jasné, zda se jedná o 3 různé kmeny, nebo jsou Venéti souhrnný název dvou zbývajících. Vůbec nejčasnější doklad úvah o slovanském původu můžeme najít v Nestorově Kyjevském letopisu, který je datován do roku 1112. Ten klade jejich původní domovinu někam do okolí Dunaje, na území Uherska a Bulharska. Z Nestora postupem času čerpá mnoho dalších děl, mezi nimi například Dalimilova kronika po roce 1314. Prvním, kdo označil postavu praotce Čecha za historickou fikci byl Job Felix Dobner (1719-1790). Ten na prohlásil na svou dobu něco neslýchaného, a to, že Čechy dostaly své jméno podle Sarmatského národa Zechů či Zichů, který se měl v době stěhování národů dostat od Černého moře až k nám. Autochtoní názory se objevují někdy v romantismu 19. století, mezi jejich zastánce uveďme například Josefa Šafaříka (1795-1861). Na východě pak hledal pravlast František Palacký (1798-1876). Luboš Niederle (1865-1944) se ohlížel k Labi a střednímu Podněpří.      (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., zveřejnil na konci ledna 2007 Vokabulář webový. Jde o internetovou aplikaci, která zájemcům o historii českého jazyka zpřístupňuje především slovní zásobu staré češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Pokud tedy máte zájem, navštivte stránky Vokabulář webový - Webové hnízdo historických slovníků.


07.02. 2007     Sedmého února roku 1311 byl Jan Lucemburský (1296 - 1346) korunován desátým českým králem.


Čínsko-sovětský pohraniční konflikt z roku 1969 patří k těm místům historie, o nichž se ve většině učebníc a encyklopedií mnoho nedozvíte. Většinou můžete být rádi, když se o nich daná kniha vůbec zmiňuje. Jen málo lidí si je vědomo toho, že tato událost je plně srovnatelná s kubánskou raketovou krizí - svět se v obou případech ocitl na pokraji jaderné války. Navíc existují tvrzení o tom, že sovětská armáda tehdy použila zbraně, které patří spíše do oblasti sci-fi. Ačkoli to tak nevypadá, Čína a Rusko se nikdy neměly příliš v lásce. Asi proto, že v 12. století jakýsi Čingischán dobyl nezanedbatelnou část Ruska. V roce 1949 skončila čínská občanská válka, nacionalisté uprchli na Tchaj-wan, kde založili Čínskou republiku, zatímco komunisté pod vedením Mao Ce-tunga vytvořili Čínskou lidovou republiku. Čína byla tehdy se SSSR zdánlivě jedna ruka, ale brzy se začaly objevovat známky neshod. Ve skutečnosti šlo o sporná území při hranicích obou zemí, o které se bojovalo zhruba od roku 1600 do roku 1860; v roce 1951 pak byla podepsána smlouva stanovující jako hraniční čáru tok řek Amur a Ussuri (čínsky Chej-lung-ťiang a Wu-su-li-ťiang). Zdálo se, že konečně bude klid.     (Sále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Docela dobrá myšlenka řidičského průkazu na zkoušku, třeba na dva roky, která je ve světě obvyklá, zřejmě u nás neuspěje. Asi jsou důležitější věci na práci, jako třeba vymýšlet daně z nenahraných DVD nebo vybírat mýtné z náklaďáků umožňujících tažení přívěsu s hmotností ... atd..., ale jedoucích bez přívěsu. V souvislosti s řidičáky na zkoušku padl výrok, který by stál za zaznamenání pro aspiranturu na nějakou ptákovinu roku.

... Také podle šéfa Asociace autoškol Ondřeje Horázného by novinka vyžadovala složitou změnu více zákonů.

Navíc by podle něj nic neřešila. "Mohlo by se stávat, že neukázněný řidič si čerstvý řidičák strčí na dva roky do šuplíku, aby přečkal dobu, kdy je více ohrožen, a pak vyjede,“ namítá Horázný. ...

No tak nevím, ale ještě si pamatuju, když mi bylo těch 18, jak jsem se doslova třásl na chvíli, až budu moci legálně zasednout za volant rodinného Trabanta. Že bych si dal řidičák do šuplíku a čekal ještě dva roky, až se budu moci vyřítit do ulic a rozbít auto a sobě nos ... to je nehorázná pitomost. A jaké složité změny zákonů? Stačilo by třeba poopravit vyhlášku, že řidič s praxí menší než dva roky nesmí jet na silnici rychleji než 80 a na dálnici 100 ... a jaké s tím fraky? Ptákovin a nedomyšleností v zákonech je dost a dost ...


Evropané požadují značení všech geneticky modifikovaných potravin

Mléko, sýry, vejce, maso – všechny tyto potraviny mohou souviset s GM technologií, aniž bychom se o tom dozvěděli. Jak je to možné? Jednoduše: Platné evropské zákony umožňují, aby GM plodiny byly používány jako krmivo pro hospodářská zvířata a výrobky, které z takto krmených chovů pocházejí, nenesly žádné označení.

Od května 2005 sbíralo Greenpeace milion podpisů pod petici požadující povinné značení i pro potraviny ze zvířat krmených GMO. 5. února byla petice předána evropskému komisaři pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele Markosi Kyprianou. Aktivisté před sídlem Komise rozvinuli 500 metrů dlouhého hada sestaveného z podepsaných petičních archů.

Jednou ze zásad prosazovaných v návrhu nyní oživované evropské ústavy je zákonodárná iniciativa občanů. Pokud by ústava platila, milión podpisů by znamenal závazek zákonodárců k vypracování příslušné legislativy.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Závěr loňského roku nám připravil nepříjemné zjištění v podobě konce bláhového oddalování nedotknutelnosti pravého břehu Lipna. Dvě oznámení záměru úzce spolu souvisejí a předpokládám, že nekončí tímto strohým oznámením, ale že vyžadují celý proces EIA. Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku Želnava - Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková je první stavbou navazující na loňské diskuse okolo otevření hraničního přechodu Zvonková, včetně komunikace, ovšem bez náležitého posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.     (Zdroj: Ďáblík č. 43, zpravodaj sdružení Calla)


Duševní nemoci není vidět -v stále častějším terčem postižení je mozek. Jeho poruchami v zemích EU nyní trpí 27 % obyvatel. Přitom účinnost nejmodernějších léků, antidepresiv, je pouze kolem 50 %. Odborník MUDr. František Koukolník, DrSc., 21: STOLETÍ upozornil, že některých nemocí rychle přibývá. „ Nové jsou některé druhy intoxikací látkami, které dříve nebyly známy. pravděpodobně jde i o některé druhy geneticky podmíněných poruch. Velký problémy s tím mají hlavně USA.“ A tak se s moderní dobou objevují závažné zásahy do duševního zdraví. Problémy přináší pracovní stres (např. v Japonsku), objevuje se „syndrom vyhoření“, jako doprovod dlouhodobého pracovního stresu. Duševní stres obecně může být viníkem úzkosti, depresí (končící třeba až pokusem o sebevraždu) a negativně ovlivňuje i tělesné funkce. Je pak vcelku běžné, že lékař při vyšetření nenalezne žádnou patologickou příčinu ve složení a funkcích orgánů nebo tkání, ale pacient přesto trpí nemocí – např. v podobě syndromu dráždivého tračníku (poruchy hybnosti tlustého střeva), tlaku na prsou, bolestí svalů…     (Zdroj: 21@století)


Na osadníky Měsíce čeká jedno donedávna netušené nebezpečí. Elektrická rána! Povrch tohoto tělesa je občas v některých místech nabit statickou elektřinou na několik tisíc voltů. Vybití tohoto náboje může způsobit lidem vážné problémy. Mohutný výboj statické elektřiny ohrožuje elektroniku, například monitory, a je s to zvednout mračno prachu, který hrozí ucpat životně důležitá zařízení.

Náboj vzniká na povrchu Měsíce pod vlivem elektricky nabitých částic pocházejících ze slunečních erupcí. Elektrostatický náboj se vytváří i při průchodu Měsíce magnetickou „brázdou“, kterou po sobě zanechá Země zasažená proudem slunečního větru. Vědci toto riziko donedávna přehlíželi. Teprve dodatečná analýza dat získaných sondou Lunar Prospector z let 1998 a 1999 odhalila, že se v některých místech vytváří na povrchu Měsíce elektrostatický náboj až 4 500 voltů.

„To bohatě stačí na napáchání vážných škod,“ říká vedoucí výzkumného týmu Jasper Halekas z University of California v Berkeley.      (Zdroj: OSEL.cz)


Talentovaný student designu z anglické Royal College of Art Peter Brewin navrhl sprchu, která sama recykluje použitou vodu. V Británii by tak mohla typická rodina ušetřit za vodné a stočné ročně až sedm a půl tisíce korun. Zařízení pracuje na principu Dysonova vakuového čističe, který využívá filtry a vodní cyklony. Tento systém je nainstalován přímo za sprchovací jednotku, kde použitou vodu ihned čistí a znovu ohřívá na požadovanou teplotu.

Recyklační sprcha získala první místo ve výroční prestižní soutěži British Standards Institution 2005 Environmental Design Award.      (Zdroj: EnviWeb)


Společnost Marks & Spencer se chce stát nejekologičtějším obchodním řetězcem. Jako první si objednala největší kamion bez emisí na světě, napsal deník Guardian.

Řetězec plánuje nasadit svůj první sedmiapůltunový kamion poháněný baterií již letos v létě na dodávky potravin, napsal Guardian. Plánuje časem nakoupit vozidel bez emisí více a postupně vyřazovat z provozu dieselové kamiony. Výrobce kamionů bez emisí, Smith Electric Vehicles, doufá, že brzy budou následovat další objednávky, až se ukážou výhody při provozu vozidla ve městě.       (Zdroj: Ekolist.cz)


06.02. 2007     Víte, že před sto a šesti lety byly 6.února v Paříži na nádražích instalovány první veřejné telefony?

Toho dne se roku 1905 také narodil Jan Werich, český herec (zemřel 31. října 1980).


Dokument o změně klimatu, který v únoru 2007 vydal Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC), je v českém překladu uveden na českých stránkách OSN:

Závěr prvního globálního vědeckého zhodnocení světového klimatu za posledních šest let zní, že oceány a ledovce vykazují nezpochybnitelné známky celkového oteplování klimatu na Zemi.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dále konstatuje, že pokrok, jehož bylo dosaženo na poli modelování chování klimatu a analýzy měřených dat, poskytuje vědcům velmi vysokou míru jistoty (pravděpodobnost 9 z 10, že jejich závěry jsou správné) v chápání toho, jak činnost člověka ovlivňuje oteplování světa. Míra přesvědčení je tudíž mnohem vyšší než tomu bylo v roce 2001, kdy IPCC vydal svou první významnou zprávu o globálním oteplování.

Zpráva, kterou IPCC zveřejnil v Paříži, potvrzuje, že výrazně vyšší koncentrace tzv. skleníkových plynů (kysličník uhličitý – CO2, metan – CH4 a kysličník dusný – N2O) od roku 1750 jsou výsledkem činnosti člověka.

Míra oteplení by pravděpodobně byla ještě vyšší, pokud by vliv skleníkových plynů nebyl vyvažován emisemi jiných znečištění (např. aerosoly). Zde hraje roli především jejich schopnost odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru.

Zpráva IPCC je výsledkem tříletého zkoumání nejnovějších vědeckých poznatků z celého světa. Podle toho je svět na cestě k teplejšímu podnebí a extrémnějším výkyvům teplot. To bude mít za následek vlny veder, změnu charakteru proudění vzduchu, ještě více sucha v suchých oblastech, a naopak podstatně více srážek v jiných regionech. Bude docházet k úbytku ledovců a následkem toho i ke zvyšování hladiny moří a oceánů. Zpráva poprvé přináší i důkazy o tom, že ledový příkrov v Antarktidě a Grónsku ztrácí na své síle a již přispívá ke zvyšování hladiny moří.

...


Vlády by měly okamžitě reagovat na zveřejnění zprávy Mezinárodního panelu pro klimatické změny (IPCC) a začít neprodleně jednat. Pokud nedojde k dramatickému snížení emisí oxidu uhličitého, změny klimatu naberou na síle. Pokračování ve stávajícím směru by patrně do roku 2095 způsobilo růst celosvětové průměrné teploty o 1,1 - 6,4 stupně oproti úrovni z let 1980-1999. A to znamená: Častější sucha, vlny veder, povodně a silnější hurikány, rychlé tání ledovců a rychlé stoupání mořské hladiny.

Zpráva IPCC by měla přesvědčit dosavadní skeptiky, že lidský vliv na globální klima skutečně existuje a je velmi významný. Přinejmenším v tom případě, že jsou připraveni naslouchat vědeckým argumentům.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Neustále se objevují názory, že je zbytečné stavět nové jaderné elektrárny, protože uranu máme na pár let. Navíc se zdražuje a jaderná energie tedy bude nedostupná. Jak to tedy je ve skutečnosti? Vezmu pouze naši republiku, a přistupuji na myšlenku, že všude kolem je uran tak drahý, že si ho nemůžeme dovolit.

V současné době je jedinou těžební společností Diamo (tajná zkratka z doby socialismu znamenala, že tam vyrábí diuranan amonný - pověstný žlutý koláč), která vyrábí kilogram uranu za necelých jedenapůtisíce korun. Těžitelné zásoby ve svých nalezištích odhaduje na 120 tisíc tun uranu. Pro informaci: toto množství uranu se vejde do dvou plaveckých bazénů 50 x 30 x 2 m. Pokud bychom měli elektrárny na přírodní uran, jako byla A 1 v Jaslovských Bohunicích, jeden kilogram uranu v palivových článcích by nás přišel asi na 2000 Kč. V takovém reaktoru bychom z něj dostali asi 5 MWdní. To znamená, že na naši spotřebu 10 GW (i s uhelnými elektrárnami) ho potřebujeme při 30%ní účinnosti JE denně šest tun za předpokladu, že v elektrárnách nespálíme ani lopatku uhlí. Materiálové náklady na jednu kWh nám vycházejí v jednotkách halířů, a to i při akceptování současné světové ceny kolem 4000 Kč za kilogram. Tento vytěžený uran by nám stačil asi na šedesát let.

Při využití stávajících jaderných elektráren potřebujeme štěpitelný izotop 235 obohatit z 0,72% na přibližně 3,5%. Vzhledem k tomu, že proces obohacování je technologicky náročný, je nutno poslat náš uran k přepracování. Tím sice naroste výrazně cena, ale můžeme využít technologicky méně náročné a výrazně bezpečnější tlakovodní reaktory jako jsou v Temelíně nebo v Dukovanech. Při přepracování sice ztratíme nějaký štěpitelný uran 235 do ochuzeného uranu, ale ten co nám zbude můžeme lépe využít, takže z původního kilogramu přírodního uranu získáme prakticky stejné množství energie, i když nám materiálové náklady stoupnou v dnešních cenách až ke třiceti - čtyřiceti halířům na kW. Výhodou ale je i skoro desetkrát menší množství vyhořelého paliva, ze kterého navíc nelze získat plutonium pro vojenské účely.

Co ale budeme dělat po těch šedesáti letech? Pominu-li předpoklad, že současné ekonomicky těžitelné zásoby jsou u nás proti udávané hodnotě asi pětinásobné (300 let), můžeme vyhořelé palivo nechat přepracovat (+ 50%), tedy 90 let (450 let). Potom nám nezbyde než od současných reaktorů ustoupit a začít stavět reaktory množivé, které jsou technologicky i ekonomicky náročnější (například pro chlazení je nutno používat kapalný sodík), ale dokáží energeticky využít uran asi 200 krát lépe, takže nám náš uran bude stačit na 10 - 50 tisíc let.       (Zdroj: Příroda.cz)


Vědci s úžasem pozorují, jak seismická činnost trhá Afriku. Na severu Etiopie, kde se stýkají africká a arabská zemská deska, se v září předloňského roku po sérii zemětřesení otevřely stovky hlubokých puklin, napsal server MSNBC.

Nejnovější studie prokázaly, že důležitou roli v tomto jevu hraje i Rudé moře. "Většina toho, co se odehrává mezi zemskými deskami, se děje hluboko pod vodou v oceánských hřbetech," řekl podle MSNBC Tim Wright, geofyzik z britské univerzity v Leedsu. "Etiopie je jediným místem na světě, kde můžeme něco takového vidět na pevnině."

Wright a jeho tým plánuje monitorovat pohyb těchto desek - jeden ze základních procesů odehrávajících se na Zemi - a stanovit vlastnosti hornin a magmatu pod povrchem. Pomocí těchto dat pak vytvoří počítačový model, který bude simulovat, jak magma proudí pod zemskou kůrou a buduje i trhá kontinenty. "Je to jediné místo na světě, kde můžeme být svědky posledních stádií rozpadu kontinentu a počátek rozšiřování oceánského dna," podle MSNBC řekl Wright. Jak se desky od sebe vzdalují, do puklin vtéká rozžhavená hornina. Ta se ochlazuje, tuhne a vzniká tak nová krajina. "Je to velmi zajímavé, protože jsme svědky zrodu nového oceánu," řekl Wright. "Nový oceán bude propojen s Rudým mořem a Adenským zálivem."      (Zdroj: EcoMonitor.cz)


Ta písnička už je dost obehraná: vichřice - polom - kůrovec - mimořádná opatření. Teď zní snad jen o něco hlasitěji než jindy, protože i vichřice byla trochu silnější. Ale opatření už jsou mimořádnější o dost. Jenže kdo by protestoval proti těžbě v šumavských pralesech či zvláštnímu režimu při zadávání lukrativních zakázek na zpracování levného dřeva, když ve vzduchu visí hrozba kůrovcové kalamity, bude nejspíš sám označen za škůdce. Ale opravdu je kůrovec tak strašné zvíře? A skutečně jsou lesy v takovém ohrožení? K odpovědi na tuto otázku je nejdřív nutné ujasnit si sám pojem "les". To, co za něj lidé z Lesů ČR a ministerstva vydávají, má totiž se skutečným lesem asi tak málo společného, jako bramborové pole s rozkvetlou loukou. Původní porosty české kotliny byly smíšené a - ač to dnes zní neuvěřitelně - o kůrovce se v nich nikdo nemusel starat. Smrkové monokultury začali vysazovat majitelé pozemků až v 18. a 19. století z jediného důvodu: dřeva v nich rychle přibývá. Tuto praxi pak ruku v ruce s vyvlastněním radostně převzal socialismus. Nejde tedy o les v pravém slova smyslu, ale o pouhou plantáž na výrobu dřeva.     (Zdroj: EnviWeb.cz)


V USA nemají tabákové firmy povinnost sdělovat obsah chemických látek v tabáku, přestože ročně v důsledku užívání tabákových výrobků zemře jen v USA nejméně 600 000 aktivních a pasivních kuřáků. Ani v EU, ani v Asii nikdo vlastně neví, jaké chemické látky v tabáku jsou a proč? Jak ovlivňují naše emoce, chování, vidění, skladbu hodnot, o zdravotních poškozeních nemluvě?

Shodou okolností v dnešní době, kdy už si mnohé země žádají vysvětlení tabákové vlády nad společnostmi, přichází kalifornští vědci s opravdu šílenou informací. Sdělení připomíná Cimrmanův výrok, že: "uprostřed zeměkoule je ještě jedna, mnohem větší, než tato."

Podle kalifornských vědců tedy máme jistý asi dva centimetry velký "ostrůvek" (Že by Kuba?), který leží hluboko uprostřed mozku?!

Kolik utrápených, mrtvých, pokusných lidí potřebovali vědci na to, aby zveřejnili další zvrácenou teorii o tom, že není potřeba zastavit šílené tažení této drogy světem, ale naopak, vědci budou kuřáky dále "upravovat.“ Dokonce prý zvládnou i regulaci naší chutě k jídlu a zřejmě i jiných potřeb a emocí. Jak?

Skalpelem do hlavy! Nebo možná dnes už laserem. Kdyby tuto absurdní větu sdělil nacistický „lékař“ Josef Mengele, budiž, další výplod zrůdné mysli.

Jenže oni to myslí vážně! Nezastaví produkci tabákových výrobků dětem, ale budou nás léčit úpravami v mozku.       (Zdroj: Gnoris9.net)


Druidy jako historicky doložené postavy máme v Irsku, Anglii a Galii. Jinde jsou druidové dozajista také. O druidech se můžeme dočíst např. ve spisech Plinia, Tacita nebo Caesara.

Druidové měli tehdy 2 podstupně – Bardy a Ovaty (Vates).

Bardové pečovali o mluvené slovo, učili se vyprávění básní a příběhů. Ovatové měli jak znalosti bardů, tak i pro ně typické – věštění, léčitelství, porodnictví, atd.

Druidové byli nejvyšší vrstvou , funkce druidů byly samozřejmě velmi rozmanité, od obřadních a náboženských funkcí přes soudnictví, vzdělávání až po funkce rádců králů.

Učení bylo tajné – přístupné jen úzkému okruhu lidí, šířilo se výhradně ústní cestou, druidové se báli zneužití svých znalostí v nepovolaných rukou, proto nesmělo být zaznamenáno písmem.

Caesar v r. 52 př. nl. o druidech napsal:

„.. druidové vedou školy, kde se mnoho mladých lidí učí nazpaměť velké množství veršů, které si nikdy nezapisují …“

Víme, že druidové uměli řecky a formálně ji používali, pokud bylo třeba. Původem v Irsku je známa také tajná abeceda Ogham.

(Ukázka z 2.části povídání Historie druidské tradice na Boiohaemum.cz)


Tým složený z vědců dvou amerických univerzit a německé Ruhr-Universität Bochum připravil látku s velmi zajímavými vlastnostmi. Experimentátoři nasypali do roztaveného cínu zahřátého na asi 300 C (tento kov taje kolem 230 C) jemně namleté částice titačinitanu barnatého. BaTiO3 je běžný, křemenu podobný keramický materiál s rozsáhlým využitím (především pro své feroelektrické a piezoelektrické vlastnosti, v kondenzátorech apod.). Průměr částic titaničitanu barnatého byl asi 0,1 milimetru. Po ztuhnutí se výsledná slitina v podobě vlákna dlouhého 3 cm a průměru 2 mm, ukázala být tvrdší/pevnější než diamant (alespoň v určitém teplotním rozmezí).      (Zdroj: ScienceWORLD)

Ledaže by to byla nějaká srandička ... třeba jako že medicína vznikne smícháním medu a cínu ....


05.02. 2007     Čtvrtého února je Světový den boje proti rakovině; toho dne více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů, slaví se od roku 2002
Pátého února roku 62 zničilo zemětřesení asi 60 % města Pompejí. To ale nebylo ono fatální zemětřesení, které město později zničilo zcela. Město bylo v krátkém čase znovu vystavěno, pravděpodobně ještě zdobněji a bohatěji než předtím. Na začátku srpna roku 79 vyschly všechny studny ve městě, ale ani toto varování nebylo bráno vážně. Následně došlo 24. srpna  ke katastrofální vulkanické erupci, která město pohřbila vrstvou popela o výšce asi 6 metrů. Shodou okolností to bylo datum Vulkanálie, svátku římského boha ohně Vulkána. Obyvatele města usmrtily jedovaté plyny uvolněné při erupci - podle současných výzkumů se jednalo asi o 10 000 osob.


Totožnost temné hmoty – tajemné látky, která tvoří čtvrtinu vesmíru – stále vědcům uniká, dokonce několik desetiletí poté, co byla poprvé její existence odhalena. Hlavními kandidáty na složení temné hmoty jsou hypotetické částice (slabě interagující těžké částice), nazvané WIMP (Weakly Interacting Massive Particle). ...

... Už na srpen 2007 je naplánován start družice GLAST (Gamma-Ray Large Area Telescope), která má vědcům pomoci najít jasné důkazy, že temnou hmotu tvoří částice WIMP....

... Přestože temná hmota vykazuje mnohem slabší interakci než běžná látka, není rozložena ve vesmíru rovnoměrně. Měla by v galaxiích vytvářet jakési shluky. Pokud se temná hmota ve skutečnosti skládá z částic WIMP, pak by tyto shluky zvyšovaly šanci, že se částice WIMP setkávají a anihilují a při tom produkují trvalé proudy (streams) gama záření, zjistitelné družicí GLAST.     (Zdroj: OSEL.cz)


Martin Bursík vítá globální energetický scénář Greenpeace ... „Je to zajímavá vize, která by mohla být realizovatelná, bude-li dostatek politické vůle,“ komentoval místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík globální energetický scénář, který představila organizace Greenpeace pod názvem „Energetická (r)evoluce: trvale udržitelná budoucnost světové energetiky“. „V českém kontextu to odpovídá politice, kterou se budu snažit ve vládě v oblasti energetiky prosazovat,“ dodal vicepremiér Bursík. Připomněl, že návrhy v oblasti úspor a obnovitelných zdrojů korespondují také s návrhem nové energetické politiky EU, který předložila před třemi týdny Evropská komise. Návrh Komise počítá se závazkem EU-27 snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti roku 1990 s dlouhodobým cílem snížení celosvětových emisí o 50 % do roku 2050.     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Otázka: Nevíte, jaký je patron cyklistů? Rád bych využil jeho služeb ve své modlitbě. Často je terén nepěkný a přímluva se hodí.

Odpověď: Zajímavá otázka! Všeobecně vzato jsou patrony cestujících sv. Kryštof a sv. Kolumban. Ovšem italští cyklisté vzývají jako svou patronku také Pannu Marii z Ghisalla: Podle středověké legendy byl hrabě Ghisallo na cestách u vesnice jménem Magreglio napaden lupiči. U cesty spatřil obraz Panny Marie a utekl se k němu. Požádal Pannu Marii o pomoc a byl zázračně zachráněn. Jak se legenda šířila, byla Madonna z Ghisalla vzývána jako ochránkyně cestujících. U její kapličky se často k modlitbě zastavovali cyklisté. Po 2. světové válce navrhl zdejší duchovní správce P. Ermelindo Vigano, aby se tato kaple stala poutním místem italských cyklistů, což 13. října 1949 potvrdil papež Pius XII. V současnosti je u kaple také muzeum cyklismu a památník zesnulých cyklistů, které připomíná „věčný plamen“ a bohoslužby 2. listopadu a 24. prosince. Místem také vede trať cyklistického závodu Giro di Lombardia; Ghisallo leží v Lombardii blízko jezera Como.      (Zdroj: Katolík.cz)


Výsledky výzkumu prováděného ve Wageningen University, Wageningen Centre for Food Sciences, a University Hospital Maastricht a publikovaného v časopisu Annals of Internal Medicine naznačují, že suplementy kyseliny listové mohou zabraňovat ztrátě sluchu u starších mužů a žen. Experimenty prokázaly, skupina účastníků ovlivněná suplementem kyseliny listové vykazovala nižší ztráty sluchu spojené se stářím v nízkofrekvenční oblasti.       (Zdroj: Agronavigátor)


Spolana tají veřejnosti informace v žádosti o integrované povolení pro amalgámovou elektrolýzu. Neratovická Spolana zažádala u Krajského úřadu Středočeského kraje o integrované povolení pro „Výrobu chloru a louhu amalgámovou (rtuťovou) elektrolýzou“. V žádosti, která je dostupná občanským sdružením a veřejnosti jsou mnohé pasáže žádosti označovány za obchodní tajemství a tak znepřístupněny veřejnosti. Přitom některé z takto utajovaných informací mají popisovat vliv Spolany na životní prostředí či jak Spolana hodlá omezovat emise a odpady z tohoto provozu.

„Klíčovou připomínkou Arniky ke zveřejněné žádosti proto je, aby veškeré informace, které v ní byly označeny za obchodní tajemství, a tudíž i znepřístupněny veřejnosti, byly veřejně dostupné. Považujeme za nepřípustné, aby provozovatel velkého zdroje znečišťování tajil informace o tom, jaké jsou emise z jeho provozu do životního prostředí, jak je hodlá omezovat či jim předcházet,“ okomentovala situaci Mgr. Hana Kuncová z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.


Koloidní stříbro působí jako stříbrná střela, protože po proniknutí do organismu začne okamžitě vyhledávat bacily, které přitahuje a následně ničí. Anaerobní bakterie a viry likviduje pomocí dříve navázené částice kyslíku, u aerobních plísní a bakterií ničí enzymy, které jsou pro tyto organismy životně důležité. Takto poškozené bacily velmi rychle hynou a nejsou schopny si proti rychlému a výjimečně účinnému působení stříbra vytvořit patřičnou odolnost. Stříbro navíc chrání imunitní systém a podporuje jeho regeneraci, zároveň také v lidském těle vytváří další ochrannou soustavu, která účinně bojuje proti choroboplodným organismům. Koloidní stříbro navíc podporuje vylučování mrtvých mikrobů a jimi produkovaných toxinů z těla. Upravuje také trávení, zmírňuje kožní infekce a hojí infikované rány. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze říci, že koloidní stříbro působí efektivněji než běžná antibiotika.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


... u nás už tradičně, jakoby se vůbec nedalo předvídat, že počátkem roku může mrznout a dokonce i sněžit, přišla kalamita v podobě neprohrnutých silnic, zasypaných nádraží a nachlazených intimních partií slečen v bokovkách. ... Ještě stále se někde traduje, že na tělo je do zimy dobré tričko + co nejtlustší svetr a bunda. Naopak - zvláště pokud pořádně fouká je důležité na sobě mít hned několik vrstev tenkého oblečení, protože více vrstev před chladem lépe izoluje. Vrstvy nemusí být nutně z moderních funkčních materiálů, ale takové outdoorové tílko úplně naspod pod bavlněným trikem je výhodné v tom, že odvádí přebytečný pot dál od těla, což opět slouží k pocitu většího komfortu.

Důležitá je i čepice - různé studie udávají, že právě v oblasti hlavy dochází k největším tepelným ztrátám, a to z cca 25-30%. A pokud je mráz opravdu velký, jsou samozřejmé i rukavice.

Přesto čas od času dochází k omrzlinám a není pravda, že je to jen tehdy, když je pod nulou. Nejcitlivějšími oblastmi jsou tváře, nos, uši, prsty rukou a nohou - čili tzv. periferní místa těla, která jsou nedostatečně chráněná před vnějším prostředím nebo v nich vázne prokrvení. Při velmi silném a studeném větru nebo nedostatku pohybu můžou omrzliny vzniknout i při pár stupních nad nulou. Jejich předstupeň, podchlazení, je častý třeba při sezení na lanovce, saních, nebo u malých dětí sedících v kočárku a vzniká v relativně krátké době, asi během 15 minut.       (Zdroj: Outdooring.cz)


Regionální pobočka STUŽ dnes vyzvala vedení firmy TESCOMA, aby respektovala české i evropské právo a přestala vyrábět a prodávat termosky obsahující nebezpečný azbest. Zákaz prodeje několika typů termosek TESCOMA vydaly koncem roku 2006 italské úřady poté, co v nich laboratorní testy prokázaly rakovinotvorný azbest (1). Následně byly tyto výrobky staženy z prodeje také v České republice, na Slovensku a v Řecku. Ačkoli i laboratorní analýzy vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí potvrdily obsah nebezpečného azbestu, ČOI koncem ledna v rozporu se zákonem umožnila návrat výrobků s azbestem na pulty českých obchodů.     (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)

Tak TOHLE snad ani nemá cenu komentovat ...


02.02. 2007     Úplněk nastane dnes v 6:45 SEČ ... a bude to v den označený v kalendáři jako Den zasvěcený Bohu (neboli Den zasvěceného života, byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. - slaví celá církev od roku 1997) a kolem sabatu Imbolc ...asi to bude Úplněk velice silný.

Hromnice je tradiční lidové označení katolického svátku Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie. Připomíná se tak událost popisovaná v evangeliích (Lk 2,22-38), kdy Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkala s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Přirovnání Ježíše ke světlu se stalo předobrazem zvyku, který se začal šířit zhruba od 11. století - v tento den světily svíčky zvané  hromničky, které měly spolu s modlitbou chránit stavení před bouřkami.

Na Hromnice, o krok více ... tak jakpak to máme letos druhého února s tím Sluníčkem? Ráno si přivstalo v 7:36 (oproti 8:01 na začátku roku). Večer půjde spát v 16:57 (oproti 16:00 kolem Slunovratu). Takže to máme ... 25 + 57 ... to je hodina a dvaadvacet minut dne navíc ... a to už není tak málo, ne?

Druhého února roku 1709 byl zachráněn trosečník Alexander Selkirk, který se stal předlohou pro postavu Robinsona Crusoe ve stejnojmenném románu, který napsal spisovatel Daniel Defoe.


Na Zemi postupně přicházejí první fotografie Jupiteru ze sondy New Horizons. Snímky si můžete prohlížet na stránkách New Horizons Science Operations Center.


V těsné blízkosti Stonehenge existovala v mladší době kamenná vesnice kypící životem. Neolitickou vesnici vědci datují do doby 2600 let před Kristem. Tito vesničané nejenže postavili památník známý dnes jako Stonehenge, pár kilometrů opodál měli i jakousi jeho dřevěnou obdobu. Ta bývala svědkem hostin a bujarého veselí.

Mike Parker Pearson, profesor archaeologie na University of Sheffield, který vedl v okolí Stonehenge vykopávky potvrdil, že v těsném sousedství tohoto starověkého monumentu objevili již osm domů. Podle něj to ale je jen část celého komplexu a odhaduje, že zde bude asi tak 25 míst, které by se daly označit za neolitické domy.

O Stonehenge se obecně myslí, že to bylo poutní místo, pohřebiště a dávná astronomická observatoř. Zbudováno mělo být někdy mezi 3000 až 1600 lety před naším letopočtem.

...  Stonehenge, tak jak jej známe dnes, bylo ve skutečnosti jen součástí širšího celku. A nejen to. Objev vesnice, trvající na jednom místě celá staletí, je rovněž důkazem toho, že lidé v době kamenné, na kterou nemáme žádné jiné památky, již farmařili a že žili dlouhodobě usedlým životem. Je to doklad o tom, že před 4 500 lety v Evropě byla místa, kde pospolu žily stovky lidí.     (Zdroj: OSEL.cz)


Doslova katastrofu představuje vládní návrh zákona pro Integrovaný registr znečišťování (IRZ), zatím nejlepší databázi informací o únicích a přenosech nebezpečných látek z konkrétních průmyslových podniků v České republice dostupnou volně na internetu.

Například v registru sestaveném podle nového zákona by za rok 2005 nebylo možné dohledat informace nejméně o 113 firmách (1). "Pokud k tomu připočteme i informace o látkách v odpadech, zmizela by podle posledního hlášení do IRZ data od 281 podniků. Ve Zlínském kraji by zmizely dvě třetiny hlášení. Přitom jde o kraj s nejvyšším množstvím ohlašovaných emisí prokázaných i potenciálních karcinogenních látek," shrnul smutný důsledek navrženého zákona Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika, který analyzoval jeho dopad na registr. Ze současného IRZ tak zůstane jen troska a registr přestane plnit svoji funkci.     (Zdroj: Příroda.cz)


Když slézal opatrně po provazovém žebříku k nejbližšímu skalisku pokryté lišejníkem a mořskými řasami netušil, že toto je teprve začátek. Konečně se jeho nohy dotkly pevné půdy. Jeho tělo se prohnulo pod tíhu přístrojů, které začal pečlivě sundávat na zem. Leonardo se rozhlíží kolem sebe. Situace je naprosto absurdní a prostý rozum se tomu prostě brání uvěřit. V hlavě se mu honí otázka: „Tak co bude nyní následovat? Vše je tak jak bylo dohodnuto.“ Helikoptéra odlétá a mizí nad horizontem.

A najednou v jedné chvíli z poza stínu velké skály vystupuje velký člověk. Je velmi velký měří bezmála 2 metry. Jeho štíhlé tělo zahalené do zvláštní kombinézy s neméně zvláštními insigniemi hbitě poskakuje z kamene na kámen. V ruce drží kovových schránku. Leonardo stojí a překvapeně se dívá na bytost, která je absolutně k nerozeznání od člověka. Příchozí se směje zelenýma očima i velkým úsměvem. A pak perfektní angličtinou pozdraví a představí se: „Dobrý den pane Leonardo. Jsem zástupcem civilizace „Yohira“, která pochází ze systému hvězdy Aldebaran. Plánovaný rozhovor může začít“.       (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Jedlový olej ze sibiřské bělokoré jedle má mezi preparáty rostlinného původu, které zvyšují imunitu, zvláštní postavení. Získává se již dlouhá staletí z mladých výhonků tohoto jehličnanu. Zjistilo se, že zásadně zlepšuje kvalitu krve, neboť chlorofyl obsažený v pichtovém oleji aktivizuje organismus k vyšší produkci hemoglobinu a červených krvinek, a díky tomu léčí anémii. Při užívání pichtového oleje se značně zvyšuje počet lymfocytů a leukocytů- hlavních obránců organismu a v souvislosti s tím dochází také ke zvýšení imunity. Jedlový olej také výborně doplňuje nedostatek vitamínů a minerálů, kterých obsahuje velké množství, navíc ve snadno vstřebatelné formě (téměř 100%). Proto byl mnoho let používán k léčbě avitaminozy. Jedlový olej má rovněž čistící účinky, protože podporuje vyplavování toxinů a jiných zbytkových škodlivých látek z organismu. Při užívání pichtového oleje u mnoha osob zmizely dlouholeté otoky končetin, neboť jejich dříve nadměrně zatížený organismus dostal šanci k regeneraci a posílení vlastní obranyschopnosti. Olej ze sibiřské bělokoré jedle může lidem pomoci i v případě všudypřítomného stresu, protože podporuje zklidnění těla i mysli. Koupel s přídavkem pichtového olej přináší uvolnění, vitalizuje a energetizuje.      (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Venis (v anglickém přepisu „Unas“), poslední faraon páté dynastie (Stará říše), po smrti skončil tak, jak to v jeho době bylo u egyptských králů zvykem – tedy v pyramidě. Na poměry Staré říše není jeho pyramida nijak velká, proslulost si však získala „výzdobou“ svých vnitřních prostor - nejstarší verzí tzv. Textů pyramid. Jde o jakási zaklínání, v nichž je panovník srovnáván s hvězdou na obloze, popisuje se, jak předstupuje před boha mrtvých Usíra, jak se stává součástí průvodu v bárce slunečního boha Rea atd.

Určité úseky textů ve Venisově pyramidě nedávaly egyptologům dosud smysl. Profesor semitských jazyků Richard Steiner (Yeshiva University, New York) přišel s novým způsobem čtení těchto problematických úseků. Zdá se, že ačkoliv jsou psány hieroglyfy, jazyk, který zachycují, není tehdejší egyptština, ale nějaký dialekt semitský, zřejmě raná verze kánaánštiny. Podle Steinera jde o zaklínání vztahující se k „hadí matce“; téhož tématu se týkají i části textu ve staroegyptštině.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Epocha procesorů s větším počtem jader je tu. Světlo světa spatřily první prototypy procesorů s novými 45nanometrovými tranzistory. Tyto tranzistory jsou tak malé, že na jedinou buňku lidské červené krvinky se jich vejde 400. Vyvinula je společnost Intel, která už má k dispozici pět verzí funkčních prototypů těchto produktů – první třetinu z patnáctky nových procesorů, které Intel pro 45nm výrobní technologii připravuje. Další desetiletí by tak měl být platný Mooreův zákon, axiom technologického průmyslu, který počítá se zdvojnásobením počtu tranzistorů každé dva roky. Co to znamená v praxi? Především snížení velikosti, spotřeby, hluku a ceny počítačů a jejich komponentů. Nezanedbatelné není ani to, že díky novým procesorům se podstatně zvýší výkon počítačů, notebooků i serverů.      (Zdroj: 21@století)

¨Hezké ... akorát mám hrůzu z toho, že díky takovým miniaturám není daleko okamžik, kdy nám do těla při nějakém rádoby povinném očkování vpraví šmírovací aparátek, o kterém nebudeme mít ani tušení ... nebo se z živých tvorů udělá programovatelný kyborg ... na zabíjení, na cokoliv ... brrrr


O částku 640 000 Kč se prodražil provoz jednoho z nejvýše položených golfových hřišť v Česku na Cínovci v Krušných horách. Provozovatel hřiště, Golf Club z Teplic, totiž dostal pokutu ve výši právě 640 tisíc korun od České inspekce životního prostředí za poškození přírody. Je to nejvyšší pokuta, která v souvislosti s provozem golfového hřiště kdy v Česku padla a nejvyšší, kterou za uplynulých dvanáct měsíců inspekce za porušení zákona ohledně ochrany přírody udělila. Rašeliniště, rostliny, zvířata Pokuta je složena z celkem pěti sankcí v rozmezí od padesáti do tří set tisíc korun za několikanásobné porušení zákona při provozu na devítijamkovém pětadvacetihektarovém hřišti v nadmořské výšce 850 metrů.

Podle inspekce totiž Golf Club Teplice dělal nepovolené terénní úpravy v ochranném pásmu rezervace Cínovecké rašeliniště, zasáhl do přirozeného vývoje vzácného tetřívka obecného, jinak než mu povolily úřady využíval pozemky v Ptačí oblasti Východní Krušné hory a poškodil vzácnou rostlinu koprník štětinolistý.      (Zdroj: EnviWeb)

I tak je to pokuta naprosto směšně nízká za zdevastovanou přírodu ... kvůli zábavě "smetánky" ...


01.02. 2007     Na první únor připadá keltský svátek, sabat Imbolc. Imbolc bývá označován jako „svátek světel“ a pojí se k živlu ohně. Podle novopohanského kultu Wicca mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní se vrací z podsvětí, kde zůstává jen starý bůh, jehož moc (projevená jako zima) už mizí. Někteří proto Imbolc slaví jako nový rok. K jeho tradicím patří rozžínání všech světel, tradičním pokrmem jsou mléčné výrobky a kořeněná jídla.

Prvního února 1893 dokončil Thomas Alva Edison stavbu prvního filmového studia.

Dne 1. února 2003 byl při návratu ze své 28. mise zničen raketoplán Columbia. Všech sedm astronautů na palubě zahynulo. Podle záběrů z povrchu se Columbia rozpadla nad Texasem ve výšce asi 63 km při rychlosti 5,6 km/s. Důvodem katastrofy byl kousek hmoty, který se při startu odtrhl od externí palivové nádrže, narazil do křídla raketoplánu a udělal do něj díru. Při sestupu do atmosféry se do poškozeného křídla dostal horký vzduch, který narušil jeho strukturu a způsobil rozpad raketoplánu.


Zdá se, jakoby Bůh ke všemu zlu a bídě světa mlčel. Zdánlivě nepřichází žádné řešení a pomoc trpícímu a hledajícímu lidstvu.

Boží podstatou je však láska. Láska nesnese nechat hledajícího, trpícího, bez pomoci, láska jedná, vychází vstříc na pomoc. A tak Bůh – Tvůrce – vstoupil do svého stvoření, do lidských dějin jako historická osoba Ježíš z Nazareta, nazývaný Kristus.

Stal se člověkem, aby tak lidem přiblížil ztracené poznání Boha a obnovil narušené spojení mezi stvořením a Tvůrcem. Světu podal svou záchranou ruku – spásu, když svou lidskou smrtí na kříži odčinil hříchy lidí všech dob. Svou bolestí se tak solidarizoval se všemi trpícími a dal utrpení smysl. Pak projevil své božství, když vstal z mrtvých a smrt tím učinil branou do vyšší nadčasové dimenze života. Ježíš Kristus je víc než jeden z řady velkých duchovních myslitelů, neboť v něm je božství obsaženo v plnosti. On sám je ta Cesta, Pravda a Život – Boží odpověď na nejvnitřnější otázky každého člověka a všech náboženství světa.     (Zdroj: Křesťanství.cz)


Častý omyl je myslet si, že megalitické stavby postavili druidové. Ne, nepostavili je, ale pouze z toho klasického hlediska. Nebyli to druidové, které známe z Klasického období, ale byli to jejich předchůdci. Znalosti, které měli, pocházely ze Zásvětí a Božské úrovně bytí. Tihle lidé byli jen „dělníky“ velkého systému a andělé byli božskými architekty, kteří vše pozorovali „z výše.“ Je až zarážející přesnost vystavění menhirů třeba po obvodu kružnice, jejíž poloměr je několik desítek kilometrů (takovéhle menhiry jsou i u nás). Šamani těchto kultur tohle všechno věděli, veškeré znalosti, které měli, si předávali pouze mezi sebou – vznikalo učení určené jen „vyvoleným.“        (Zdroj: Druidství.cz)


Nezávislý internetový magazín Matrix-2001 pro vás připravil sérii unikátních rozhovorů, která začíná dialogem s Alexem Collierem. Toho by měli pozorní čtenáři těchto stránek již znát ze seriálu „Pravda přichází z galaxie Andromedy“ (tento seriál nyní na jistou dobu vystřídá stávající seriál „Učení Svrchovaného Řádu Draka“. Druhý rozhovor je absolutní bomba. Jde o necenzurovaný dialog mezi delegovaným novinářem Leonardem Richmondem z „River Times“ a zástupcem civilizace „Yohira“ ze systému hvězdy Aldeberan (o této civilizaci byla zmínka v poslední části seriálu „Pád Fénixe“. Tento rozhovor probíhal odděleně v podstatě na pokračování na několika místech naší planety a stal se přísně cenzurovaným materiálem. Třetí rozhovor je v podstatě záležitostí redakce, která se rozhodla zveřejnit můj nedávný rozhovor pro časopis „Spirit Star“ v Anglii na téma Techniky Lorean, nových forem využití mentální energie za účelem vědomé a cílené tvorby individuální reality svého života. Takže začneme Alexem Collierem, kterého se ptá „Skupina Valerián“ – kolektiv vynikajících výzkumníků, kteří v osobním setkání svými aktivitami oslovili bratry Vachovski takovým způsobem, že nakonec vznikla známá trilogie filmu „Matrix“.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Stovky psů a koček umírají v krutých bolestech! Jen proto, aby měli naši domácí mazlíčci plná bříška! Než se granule, konzervy nebo žvýkací kosti dostanou do obchodů, musí se jejich nezávadnost otestovat. Zkouší je zvířátka, kterým v laboratořích třeba odoperují ledvinu, nebo je pár dní mučí hlady!

Tisíce zvířat se denně používají po celém světě i k testování kosmetiky, léků, chemických látek nebo ve vojenském výzkumu. Testy na zvířatech se provádějí i u nás. Český zákon dovoluje provádět pokusy při vývoji a testování léčiv, diagnostice nemocí, při testování chemických látek z hlediska jejich nezávadnosti pro zdraví člověka a pro životní prostředí a pro výuku např. budoucích lékařů, veterinářů.

Tady laboranti zkouší novou látku do čistících prostředků.„V České republice platí zákaz provádět testy kosmetiky a jejích složek na zvířatech,“ dodává Tomáš Popp z organizace Svoboda zvířat. Ingredience používané pro výrobu kosmetiky se často však používají i v medicíně a tam zákaz neplatí. Znamená to, že i výrobci, kteří netestují svoji kosmetiku na zvířatech, mohou používat látky, při jejichž testování si králíci, opičky, kočky nebo psi prožili strašná muka…       (Zdroj: Svoboda zvířat)


Jednou za Buddhou přišel bráhman, aby mu položil několik otázek:

„Tak tedy, řekni mi, který meč je nejostřejší, který jed je nejprudší, který oheň nejpalčivější a která noc je nejtemnější?“

Buddha odpověděl: „ Slovo je nejostřejší meč, závist nejprudší jed, chlípnost nejpalčivější oheň a nevědomost nejtmavší noc.“

„Kdo získává nejvíce a kdo nejvíce ztrácí, který krunýř je nejpevnější a která zbraň je nejsilnější?“

„Nejvíce získává ten, kdo dává bez touhy po odměně.“ odvětil Buddha,

„ten, kdo však bere, aniž by dával, ztrácí nejvíce. Trpělivost je nejpevnějším krunýřem a moudrost nejsilnější zbraní.“

Také jeho žáci chodili za Buddhou s otázkami. Jednou za ním přišel jeden z jeho žáků a ptal se: „Mistře, tolik otázek v našem učení zůstalo bez odpovědi, a jsou to otázky nejzávažnější.

Například: Je svět konečný, nebo nekonečný, je omezený v čase, nebo má věčné trvání?“

Buddha mu odpověděl: „Ve válce byl jeden voják zraněn otráveným šípem. Jeho přátelé ho rychle odnesli k ranhojiči, aby mu zachránili život. Co by se však stalo, kdyby voják řekl: nechci být ošetřen, dokud se nedozvím, kdo mne takto zranil. Neovazujte mou ránu, pokud mi neřeknete, z jaké rodiny střelec pochází a z jaké zbraně střílel. Kdyby takto voják mluvil, nezůstal by dlouho mezi živými.“

„O tom není pochyb,“ odvětil žák.

„A tak jsem tě ani já nezklamal, když jsem ti nevykládal o nekonečnosti světa či posmrtném životě. Tyto poznatky s tebe neudělají ušlechtilejší bytost. Snaž se o dokonalost; až ji dosáhneš, všechno se dozvíš.“      (Zdroj: Stromy a život)


Den 1. února byl v celém keltském světě znám jako důležitý svátek roku - Imbolc, v Irsku nazývaný Oimealg, později přešel i do křesťanské tradice jako Hromnice. Imbolc byl především slavností keltské bohyně Brighid, dcery Dagdovy. Venkovský lid oslavoval konec zimy spojený s počínající laktací ovcí, zažíhaly se ochranné ohně.

Brighid byla jednou ze tří podob trojjediné bohyně. V zimě vystupovala v podobě "stařeny" (cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí. O Imbolcu přichází proměněna v pannu a čistou bohyni, symbolizující příchod jara a znovuzrození. Brighid je bohyní inspirace a učení, patronkou kovářů, léčitelkou a zastánkyní opuštěných. Jako taková byla všude bohyní velmi oblíbenou na řadě míst po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare. Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě (jako sv.Brighid) neboť mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice. Proto někteří slaví Imbolc také jako svátek Bohyně keltského ohně. Jejím znakem je ochranný uzel vázaný ze slámy a připevněný nad vchod domu jako ochranné znamení. Ze stébel obilí se také vyráběly malé panenky, které pak dívky oblékly do šatů a nosily je od domu k domu. Každá domácnost dávala této symbolické nevěstě malý dárek. Součástí oslav tohoto svátku bylo také zapalování malých ohníčků před vchodem do domu. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku. V tento den se také zhášely všechny ohně v kovárnách. Po vyčištění ohniště je znovu směly zapálit jen mladé dívky-panny, symbolizující bohyni Brighid. V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina na níž nechybělo pečivo ozdobené symboly. Nesmělo se také zapomenout nechat něco z jídla jako oběť bohům. V období tohoto svátku bývalo také zvykem slavnostně vykonat první jarní orbu. Pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily) se pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům - kousky chleba a sýra. Různých tradic a krajových zvyklostí je mnohem více, než bylo možno uvést v tomto stručném výčtu. I tak lze však vystopovat starobylý původ mnoha tradic, na které tak často bohužel rádi zapomínáme, a mnozí je možná řadí k "hloupým pověrám".      (Zdroj: Boiohaemum.cz)


Zařízení, které odolává prostředkům nejmodernější techniky už plných dvě stě let! Nevelký Dubový ostrov (Oak Island) o rozloze necelých sto dvacet osm akrů je jedním z třiapadesáti ostrovů v zálivu Mahone Bay, vzdálen asi hodinu cesty od města Halifax na jihu provincie. Když na něm v roce 1795 došlo k objevu něčeho, co vypadá jako skrýš pokladu, byl ostrov prakticky neobydlený. Postupem času byla odkryta sedmdesát metrů hluboká šachta, zpevněná masivními dubovými přepážkami i zděnými a kovovými výztuhami. Důmyslný systém kanálů, ústících do ní šikmo z boku, umožňuje zaplavit ji v krátké době tisíci litry mořské vody. Očividně byl zbudován s úmyslem zabránit případnému vetřelci proniknout k samému úložišti pokladu. Zavodňovací kanály se dají vystopovat na stovky metrů daleko až k mořskému pobřeží, které bylo uměle upraveno. Dokonce se našly zbytky filtrů ze spletených rostlinných a kokosových vláken - materiálů, které se na ostrově nevyskytují - jež měly zabránit jejich zanesení. K zaplavení hlavní šachty dochází automaticky vždy po dosažení určité hloubky, což brání dalšímu postupu. Kdosi kdysi - už před staletími - dokázal vymyslet a sestrojit veledůmyslnou ochranu toho, co mělo zůstat ukryto. Dílo bylo objeveno koncem osmnáctého století, ale radioizotopová analýza výdřevy ukazuje na stáří mnohem vyšší. Dubový ostrov zřejmě skrývá něco vzácného ...      (Zdroj: Panna.cz)


Karlův most, jedna z nejvýznamnějších národních památek, vždy byl a je předmětem zájmu historiků, kunsthistoriků a stavitelů. Také však esoteriků, kteří jej považují nejen za přemostění řeky, ale i za vědomý mystický počin Karla IV., zaměřený na vyvážení energií harmonizujících části města Prahy po obou březích řeky. Odtud vycházely dosavadní snahy o nalezení míst energie a jejich spojnic na mostě samém a v mosteckých věžích. Byly marné, včetně mých vlastních, které souvisely s prací na knize Tajemná místa Prahy. V úrovni mostní komunikace nebyly přítomny žádné alternativní síly, které by zakládaly umístění nebo silové funkce mostu. Ty byly naopak stále v profilu již neexistujícího mostu Juditina.

Podivnou situaci, kdy v povědomí národa byl pocit naprosté výjimečnosti stavby jež neměla oporu v energiích místa (ani jiných), se snažili někteří badatelé řešit spojením se slunečními rituály, to jest obřady vázanými na východ či západ Slunce v rovnodennostech a slunovratech. Nejvýznamnější místo v těchto úvahách měl slunovrat letní, kdy se zapadající Slunce ocitá mezi věžemi Pražského hradu.

Obrat v badatelském úsilí znamenala technická zjištění, učiněná při rekonstrukci základů pilířů č. 8 a 9, provedené v roce 2005. Je zásluhou Ing. Jana Zemánka, že tato technická data zaznamenal a povšiml si významu způsobu založení okrajů pilířů při stavbě mostu v době Karlově. Právě ten vedl k úvaze o cíleném silovém řešení konstrukce na základě energie aktilitů. (Jde o sílu kamenů a z nich složených megalitických staveb.) Svou roli zde jistě hrála i energie vodního proudu. Mám za to, že úmysl Karlových esoteriků se podařil a most fungoval až do povodně roku 1432. Tehdy bylo spojení pilířů energetickou linií přerušeno a dílo zkázy dokončila oprava pilířů č. 5, 6 a 8 po povodni v roce 1784. Veškerá silová účinnost konstrukce se ztratila a až do dnešní doby nebyla obnovena.

Ve čtvrtek 22. února 2007 se koná opakování přednášky Obnovená mystická tvář Karlova mostu

Přednášejí:

Ing. Jan Zemánek – Objevy učiněné při rekonstrukci založení pilířů č.8 a 9, jejich esoterní důsledky.

Ing. Pavel Kozák – Původní souběžný účel gotického mostu. Průběh aktivace energetické funkce mostu v březnu 2006 a její výsledky.        (Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka)


 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček