wz

24.1. 2020     Dnes je Mezinárodní den komplimentů. Naučte se dávat a přijímat poklony. Oslavte dnešní den tak, že někomu uděláte radost a pochválíte ho. Víte, jak vyseknout poklonu a jak ji naopak přijmout?

Zítra začíná čínský Rok krysy. Tak jako je zvířat čínského zvěrokruhu přesně dvanáct, podobně připadá i celý jednotlivý čínský rok po každých dvanácti letech jednomu znamení. Tím aktuálním je Krysa, která se od roku 2008 opět dostává do středu pozornosti. Své působení podle čínského horoskopu Krysa začne 25. ledna 2020, svou vládu pak zakončí 11. února roku 2021. 


NĚCO MI TU NESEDÍ ..... Tak nám to experti ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a z Nadace Friedricha Eberta zase jednou pěkně spočítali. A bohužel si to nenechali jen sami pro sebe a tudíž se to mohl ze zpravodajství na internetu dozvědět každý.

Jak tito spočítali, měl v České republice důstojné životní podmínky v loňském roce ten, kdo vydělával přinejmenším 31.463 korun hrubého. S výjimkou Prahy, kde tato částka činila 36.850 korun.

Tato částka stačila jednomu člověku pracujícímu na plný úvazek a žijícímu s jednou vyživovanou osobou na to, aby se daly bez stresu pořídit takové věci jako strava, bydlení, ošacení, doprava, zdravotní péče, vzdělání a využití volného času. Tedy aby se pořídilo bez větších problémů to, co je v podstatě nezbytné k docela běžnému životu, co je důstojným minimem, a také aby se ušetřily nějaké peníze pro případ něčeho neočekávaného, třeba poruchy pračky nebo neplánované návštěvy zubaře.

Nebudeme-li brát v potaz Pražany, kteří mají vyšší nároky, potřebujeme prý měsíčně 5.550 Kč na jídlo, 8.216 Kč na bydlení, 1.144 Kč na ošacení a obuv, 1.711 Kč na dopravu, 1.353 Kč na telekomunikace, 2.818 Kč na vzdělávání a volný čas, 1.007 Kč na zdraví a hygienu. A 3.226 Kč bychom si měli měsíčně spořit.

Což jsou všechno jen nezbytnosti, do oné částky se nezahrnuje nic dražšího, třeba ani speciální strava nebo nadstandardní zdravotní péče.

Těch 31.463 korun hrubého jsme potřebovali na to, abychom obstojně žili. Na nic víc. A uvedená částka pochopitelně s inflací roste a roste.

Podle vládních politiků žijí Češi zrovna v dobrých časech.

A teď mi prosím vysvětlete…

Jak je možné považovat za dobré časy situaci, kdy průměrná mzda jen nepatrně přesahuje částku potřebnou pro naprosté životní nezbytnosti? Kdy polovina lidí nevydělává dost ani na tento „holý život“, lidé pracující za minimální mzdu se podle výše zmíněných čísel sotva nají, oblečou a zaplatí bydlení, a nejchudší sociální případy nemají vlastně ani na jídlo?

Mně z toho totiž – ať počítám, jak počítám – vychází, že politici o těch dobrých časech lžou.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)

Že politici lžou, stále a pořád, to přece není novina. Jen jejich voliči jsou před volbami zhypnotizováni volebním gulášem, že to nevnímají.


Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše! Právní analýza odhaluje, že ČR žádný zákon o zbraních na pokyn Bruselu přijímat nemusí, protože Smlouva o Evropské unii ponechává národní obranu a bezpečnost výhradně na jednotlivých státech! Totéž uvádí Smlouva o fungování Evropské unie! Co se to tady hraje za špinavou hru na voliče? ..... Hnutí Trikolora mělo včera v poslanecké sněmovně tiskovou konferenci [1] a naše redakce byla záhy upozorněna na překvapivé a velmi příjemné stanovisko Václava Klause ml. k drakonickému zákonu z dílny Jana Hamáčka na implementaci tzv. zbraňové směrnice z EU do českého práva a rovněž na zákaz činnosti ozbrojených milicí v české republice, známých hlavně pod označením “domobrany”. Naše redakce v nedávné době řešila bizarní situaci, kdy pod Hamáčkův návrh zákona se připojili nečekaně i aktivističtí poslanci za SPD a KSČM.

Neustále v redakci řešíme, co stálo za tímto krokem a proč se tyto dvě strany nechaly takovým způsobem vmanévrovat do nebezpečného zákona, jehož cílem je implementace směrnic z EU ohledně zbraní, a současně zákaz činnosti ozbrojených milicí na území ČR. Jenže, právníci Trikolory našli v klíčových smlouvách o Evropské unie paragrafy, které prostě odhalují, že celý slavný zbraňový zákon z dílny Jana Hamáčka je od začátku až do konce naprostý podvod na voliče mnoha stran, protože ten zákon je vylhaný. Není totiž potřeba ten zákona přijímat, protože národní bezpečnost po Smlouvy o Evropské unii je ve výlučném a výhradním rozhodování jednotlivých států, do kterých EU nesmí a nemůže zasahovat! Schované paragrafy našli ve smlouvách EU právníci Trikolory!

Evropské smlouvy odhalují, že česká vláda a parlament žádný zákon o domobranách a zbraních kvůli směrnicím EU přijímat nemusí

Smlouva o Evropské unii v konsolidovaném českém znění [2] v článku 4 v odstavci 2 totiž jasně říká, že… EU respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.

Smlouva o Evropské unii ... A aby bylo jasné, že je to myšleno vážně, tak v další evropské smlouvě, konkrétně Smlouva o fungování Evropské unie v konsolidovaném znění [3] uvádí v článku 72, že Hlava V o společné bezpečnosti v EU se jmenovitě a explicitně nevztahuje na národní bezpečnost a výkon bezpečnosti jednotlivých států. Doslova je uvedeno, že… Tato hlava se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.     (Čtěte na stránkách AENews)


EU nařizuje Evropanům, co si mají myslet ..... Výše uvedené iniciativy, samozřejmě, existují vedle všech ostatních opatření, které EU zavedla s cílem "naučit" Evropany správnému myšlení... které netransparentní a nekontrolovatelní internetoví obři - Facebook, Google, Twitter a Mozilla - podepsali v říjnu 2018, spolu s "Kodexem chování upravujícím boj proti on-line šíření nezákonných projevů nenávisti" z roku 2019.

Ve stejném duchu, jako v čínských “převýchovných táborech” nebo v “psychiatrických léčebnách” bývalého Sovětského svazu, které zneužívaly psychiatrii k politickým účelům, bylo Marine Le Pen v září 2018 nařízeno, aby podstoupila psychiatrické testy kvůli zveřejnění fotografií, údajně aby se zjistilo, zda je “schopná porozumět poznámkám a odpovídat na otázky.”

Můžeme s velkou pravděpodobností konstatovat, že první obětí politiky EU v oblasti mediální gramotnosti bude různorodost názorů a svoboda projevu.

Z iniciativy Evropské unie se 18. až 22. března 2019 v různých evropských městech konal první Evropský týden mediální gramotnosti. Tato akce je novou iniciativou Evropské komise, a “podtrhává společenský význam mediální gramotnosti a v celé EU podporuje iniciativy a projekty v oblasti mediální gramotnosti”. Evropská komise vysvětluje tuto politiku posilování “mediální gramotnosti” v rámci EU tím, že by se mohla stát ušlechtilou a užitečnou iniciativou, a to následujícím způsobem:

“Díky rychlému rozvoji digitálních technologií a jejich rostoucímu využití v podnikání, vzdělávání a kultuře je důležité zajistit, aby každý mohl porozumět digitálním médiím a zapojit se do nich.”

“Mediální gramotnost je nezbytná pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Digitální technologie jsou klíčovou hnací silou konkurenceschopnosti a inovací v sektorech médií, informací a komunikačních technologií.” Evropská komise v rámci strategie “Jednotného digitálního trhu” chabě doplňuje:

“Mediální gramotnost se týká různých médií (televize, rozhlasu, tisku), různých distribučních kanálů (tradičních, internetu, sociálních médií) a řeší potřeby všech věkových kategorií… Vysoká úroveň mediální gramotnosti je klíčovým faktorem, který občanům umožňuje v digitálním věku činit informovaná rozhodnutí. Mediální gramotnost je předpokladem živé a moderní demokracie.” Člověk však nemusí celý záměr studovat příliš do hloubky, aby si uvědomil, že přinejmenším některé aspekty politiky Evropské komise v oblasti mediální gramotnosti jsou spíše než o zvyšování povědomí občanů o tom, jak je nekompromisně vést k tomu, co si mají myslet. Podle Evropské komise je ve všech definicích mediální gramotnosti “klíčový rozvoj kritického myšlení uživatele”. Zdá se, že Komise si uložila obrovský úkol tuto rozhodující schopnost v občanech EU “rozvíjet”.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


„Již brzy nám řeknou, že jim musíme otevřít dveře!“ Poslanci reagují na zákaz OSN vracet uprchlíky do vlasti ..... Někteří čeští politici s pobouřením reagovali na rozhodnutí OSN o tom, že tzv. klimatičtí uprchlíci nesmí být deportováni, pokud jsou v ohrožení života. Proti tomuto rozhodnutí se ostře vyjádřili poslanci SPD, KSČM a Trikolóry ... Výbor pro lidská práva OSN rozhodl v případu Ioane Teitiota z tichomořského ostrovního státu Kiribati, že nelze upřít právo na azyl uprchlíkům, kteří opustili svou zemi kvůli změnám klimatu, a návrat do vlasti bude ohrožovat jejich život. Podle výboru by navíc ohrožení neměli čekat, až jejich životu bude hrozit bezprostřední nebezpečí a azyl by měli dostat ještě dříve.

Podle odborníků se jedná o přelomové rozhodnutí. „Ano, jde o zlomové a šílené rozhodnutí, které má podpořit masovou imigraci a masovou výměnu obyvatelstva,“ reagoval na svém Facebooku šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Slovenská ministryně vnitra varovala před migrací: Je zde potenciální riziko exodu uprchlíků z táborů a útoků na hranici Upozorňuje, že změnu klimatu nelze nijak přesně vymezit a není jasné, jak OSN chce stanovit hranici klimatického ohrožení, po jejímž překročení se lze domáhat práva na ochranu. Podle Okamury hrozí, že žádného migranta nebude možné odmítnout.

„Podle mě je jasné, že to je jen další záminka pro zničení národů masovou imigrací. Musíme se vzepřít diktátu globalistů a ubránit naši vlast!“ vyzval šéf SPD.

Podobného názoru je i 1. místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková. Poslankyně se domnívá, že rozhodnutí OSN dokazuje, že téma změny klimatu je zneužíváno pro ospravedlnění přijímání migrantů.

„Hysterické šílenství údajných zachránců klimatu od začátku směřovalo úplně jiným směrem, klasické ‚vrtěti psem‘. A konečně je to jasné! Opět to skončilo u migrace a nutnosti přijímat v neomezeném množství migranty z Blízkého východu a Afriky,“ napsala na Facebooku.

„Čistě hypoteticky, když vyhlásí Afghánistán na svém území po vzoru Prahy 7 klimatický stav nouze, měli bychom si snad nastěhovat všechny afghánské migranty k nám?“ položila si otázku poslankyně.

Předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný se rovněž pozastavuje nad tím, že podle rozhodnutí OSN lze jakéhokoli migranta z Afriky označit za „klimatického uprchlíka“.

„Psal jsem o tom již před 2 roky. KONSPIRAČNÍ TEORIE odpovídali mi tehdy ‚libdem‘ (liberální demokraté, pozn. red.). Co s tím uděláte dnes? Jak dokážete komukoliv z Afriky, že není ‚klimatický uprchlík‘, ale ekonomický (sociálně dávkový) migrant?“ napsal na Twitter.Psal jsem o tom již před 2 roky. KONSPIRAČNÍ TEORIE odpovídali mi tehdy “libdem”. Co s tím uděláte dnes? Jak dokážete komukoliv z Afriky, že není “klimatický uprchlík”, ale ekonomický(sociálně dávkový” migrant?     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Greta oklamána ekobyznysem na Trumpa nestačila ani se stupínkem ..... „Nepotřebujeme ‚nízkouhlíkovou ekonomiku‘. Nepotřebujeme ‚snižovat emise‘. Naše emise se musí zastavit. A dokud nebudeme mít technologie, které ve velkém rozsahu dokážou snížit naše emise, pak musíme zapomenout na čistou nulu. Potřebujeme skutečnou nulu,“ řekla ekobyznysem propagovaná aktivistka Greta Thunbergová v Davosu s tím, že nechce slyšet sliby o roce 2050, 2030 nebo o roce 2021, změny chce hned!

Emise vznikající vojenskými akcemi nejsou vůbec započítávány (státy je vůbec nesledují), tím pádem ani do dobrovolných závazků jejich snižování podle Pařížské dohody. Proti Gretě tak stojí největší znečišťovatel životního prostředí v naprostém utajení a to US Army. Trump se jí tak ihned vysmál, odmítl „ekologické proroky zkázy“ a vzkázal všem účastníkům Světového ekonomického fóra, že dnes není čas chmurných myšlenek, ale optimismu.     (Čtěte na stránkách Tadesco)

Já bych to řekl asi takhle ... i svatá Gréta prdí. A dokud se nebude ona prezentovat jako bezemisní tvor, ať nekáže bludy ...


Takže lidi, kteří mají jiný názor, jsou podle pana senátora Drahoše „šmejdi“? ..... Podle senátora Jiřího Drahoše je prý nutné „dezinformačním“ webům omezit příjem z reklam. „U šmejdů prodávajících hrnce se podařilo omezit jejich vliv. Teď je třeba zaměřit se na šmejdy, kteří cíleně rozesílají dezinformace,“ řekl Drahoš. Takže lidi, kteří mají jiný názor, jsou podle pana senátora „šmejdi“? Za „dezinformační“ jsou totiž označovány ty weby, které varují před masovou imigrací, islamizací, Evropskou unií či zahraničními agresemi USA. Nejsou spíše podvodní šmejdi ti, kteří pod maskou „liberální demokracie“, humanity a tolerance prosazují novou totalitu?

Sluníčkáři pořád mluví o toleranci, pravdě, lásce, svobodě a demokracii, ale když nesdílíte jejich názor, chtějí vám zavřít hubu a prosazují tvrdou cenzuru. Jsou to vlci v rouše beránčím. Pokud někdo šíří pomluvy a nepravdy, máme tady už přece dávno nástroje v občanském i trestním právu. Cenzura je nástrojem totalitářů. Nesnesou diskusi a jiný názor.

Nejsou spíše podvodní šmejdi ti, kteří pod maskou „liberální demokracie“, humanity a tolerance prosazují novou totalitu?     (Čtěte na stránkách EUportál)

Já myslel, že to ten Drahoš už vzdal a on je nezničitelnej jako Kalousek.


Zelený úděl, Velký skok, kulturní revoluce a Zelení gardisté ..... Obávám se, že jedním z osudových nedostatků současné politiky je neochota a neschopnost kriticky porovnat nastupující ideologii klimatického alarmismu s jeho historickými analogiemi, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Ta neochota možná pramení z vědomí, že historie nás učí o tom, že se něco podobného v dobách nedávných odehrálo, takže se dá logicky předpokládat, že dnešní pokus o ekonomickou modernizaci Evropské unie nazvanou Zelený úděl dopadne stejně jako jeho předobraz čínský Velký skok vpřed v roce 1960.    

Na konci padesátých let chtěl Mao Ce Tung prosadit svůj model nové komunistické společnosti. K tomu potřeboval zlikvidovat tři konzervativní instituce bránící cestě do ráje – rodinu, peníze a soukromé vlastnictví. Jako nástroj použil direktivně řízenou ekonomickou modernizaci země nazvanou Velký krok vpřed. Rodinu a peníze zrušil rozdělením obyvatel do komun se společným stravováním a často i bydlením, kde vše bylo na příděl. Soukromé vlastnictví odstranil sdílením všeho, co původně patřilo k vybavení domácností. Komuny měly být soběstačné úplně ve všem, včetně domácké výroby oceli na dvorcích.   

Po třech letech fungování Velkého skoku vpřed vypukla ekonomická krize a jeden z největších hladomorů 20. století, který zahubil několik desítek milionů obyvatel. Drží dějinný primát, protože ho nevyvolala ani přírodní katastrofa ani válka, ale byl „pouze“ nechtěným důsledkem špatně připravené a bezohledně vynucované modernizační politiky. Na počátku roku 1961 byl v tichosti Velký skok ukončen, náprava škod trvala několik let. Její součástí se stalo částečné odstavení Mao Ce Tunga od moci.    

On si to nenechal líbit a v roce 1966 vyhlásil Kulturní revoluci. Ta byla namířena proti čtyřem hlavním přežitkům – starému myšlení, kultuře, obyčejům a návykům. V praxi pak proti veškerým autoritám, tedy učitelům, inteligenci, úspěšným občanům a cizím diplomatům. Hnací silou revoluce se stala mládež organizovaná v Rudých gardách, symbolem Rudá knížka se 427 Maovými citáty. Během deseti let Kulturní revoluce zahynulo nepřirozenou smrtí přes 7 milionů lidí, většinou příslušníků inteligence, byla zlikvidována řada památek, zničena muzea, knihovny, galerie a školství – to si místo osnov vystačilo s knihou Maových citátů.    

Celou tuhle historii vyprávím proto, že i u nás začíná být nepříjemně aktuální v posledních letech. Jenom to pořadí událostí je trochu jiné. Kulturní revoluce na západních univerzitách předchází Velkému Zelenému skoku. Hlavní cíle maoistické ideologie však jsou postupně dosahovány. K likvidaci rodiny slouží celá řada nástrojů, které jsou již součástí studijních oborů. Feminismus, genderismus, teorie fluidních pohlaví, nahrazení slov otec a matka označením rodič 1 a rodič 2. Zánik peněz dostal podobu postupného omezování hotovostních plateb a záporných úrokových sazeb. Pokud jde o soukromé (či spíše osobní) vlastnictví, tak byla znovu oprášena Maova idea sdílení, vzniká sdílená ekonomika.     (Čtěte na stránkách EUserver)


Oficiální historie světa je lež? 15 tisíc let stará šachta na těžbu wolframové rudy ..... V jednom z článkov o rôznych podivných nálezoch týkajúcich sa starobylej ťažby kovov sa uvádza, že v roku 1940 objavila geologická výprava na čele s Nikolajom Porfirevičom Ermakovom horizontálnu šachtu s rozvetvenými chodbami dlhými asi 150 metrov v neprístupných častiach pohoria Pamíru.

V jednom z článkov o rôznych podivných nálezoch týkajúcich sa starobylej ťažby kovov sa uvádza, že v roku 1940 objavila geologická výprava na čele s Nikolajom Porfirevičom Ermakovom horizontálnu šachtu s rozvetvenými chodbami dlhými asi 150 metrov v neprístupných častiach pohoria Pamíru.

Geológov informovali o starodávnej šachte miestni obyvatelia. V dávnej ťažbe sa tu ťažil minerál scheelit – volfrámová ruda. Podľa dĺžky stalagmitov a stalaktitov, ktoré sa vytvorili v šachte, geológovia stanovili približný čas ťažby na 12 – 15 000 rokov pred naším letopočtom. Nie je známe, kto potreboval tento žiaruvzdorný kov s teplotou topenia 3380 °C v dobe kamennej.

Scheelit je minerál wolframanu vápenatého CaWO4. Nie je to len zdroj volfrámu. Používa sa tiež v šperkoch a kryštály scheelitu majú radi zberatelia. A samozrejme, tento minerál mohol upútať pozornosť primitívneho človeka, ktorý si ho použil napríklad na šperky. Ale iba kvôli materiálu pre šperky by však ťažko kopal šachtu dlhú 150 metrov, a to v ťažko prístupnej horskej oblasti. To presahuje všetku rozumnú logiku, preto myšlienka ťažby scheelitu je najpravdepodobnejšia práve ako zdroj volfrámu.

Súčasný proces získavania volfrámu zo scheelitu je oveľa komplikovanejší ako jednoduché tavenie rúd a pozostáva z niekoľkých stupňov.

V prvom stupni je schelitová ruda obohatená flotáciou v mastných kyselinách. Flotácia je jednou z hlavných metód spracovania nerastných surovín, ktorá je založená na rozdiele stupňa zmáčateľnosti horninových častíc v rôznych tekutinách. Zároveň sa scheelit považuje za ťažko upraviteľný minerál.

Takto získaný koncentrát sa rozloží v autoklávoch roztokom sódy pri 180 až 200 °C (získa sa technický roztok wolfrámu sodného) alebo kyselinou chlorovodíkovou (získa sa technická kyselina wolfrámu). Potom sa roztok vysuší (niekedy sa predbežne uskutoční ďalšie rozpúšťanie v amoniaku) a výsledné soli sa kalcinujú. Výsledkom všetkých týchto postupov je oxid wolfrámový W03.

Aby sa získal čistý volfrám, jeho oxid WO3 sa redukuje na kovový prášok vo vodíkovej atmosfére pri teplote asi 700 °C. Ďalej prichádzajú na rad metódy práškovej metalurgie.

Získaný volfrámový prášok sa lisuje za vysokého tlaku a potom sa speká vo vodíkovej atmosfére pri teplote 1200 až 1300 °C. Potom sa v špeciálnych zariadeniach cez stlačený prášok vedie elektrický prúd. Kov sa zahreje na 3 000 °C, pričom sa speká na monolitický materiál. Na následné čistenie a získanie monokryštalickej formy sa používa zónna tavba.

Je ťažké si predstaviť, že človek z doby kamennej alebo bronzovej mohol celý tento postup nejakým spôsobom urobiť. A čo by potom urobil s kovovým volfrámom?     (Čtěte na stránkách AC24)

Skeptikové na to řeknou, že to je všechno velmi jasná planeta Venuše nízko nad obzorem.


Fackování z kavárny: V české politice přibývá násilí. Holubičí povaha je minulostí. Hranice se dále posouvají. Aktivisté a neziskovky formují SA. Budou se lámat žebra "hloupým" starým lidem? Pravidla pro samet ..... PETR HAMPL pozoruje vývoj politické kultury v České republice, je mu celkem zřejmé, kam se bude situace nadále vyvíjet a přináší k tomu pár poučení

Ještě před dvěma lety to bylo pokládáno na nemyslitelné, přesto se to děje. Sociální a politický konflikt v České republice se postupně stává konfliktem násilným. A to navzdory tomu, že jsme byli ještě nedávno přesvědčeni, že česká povaha to neumožňuje. Jenže jsme byli také přesvědčeni třeba o tom, že se v české debatě neuchytí radikální feminismus. Nebo jsme nevěřili, že by se útoky na hospodské, kteří pronajmou sál k veřejné debatě, mohly stát běžnou součástí politického života. 

Přímá cesta

Na konci listopadu proběhl útok na redaktora Sputniku. Samotný incident, kdy útočnice nezvládla své emoce a napadla mladého muže, nebyl nijak vážný. Mnohem vážnější je, že vůdcové samozvané intelektuální elity (např. pánové Šídlo a Šafr) to vyhlásili za správné chování, které má být obdivováno a napodobováno. Pochopitelně to otevírá otázku, jak daleko je možné zajít. Co vyražený zub? Co zlomené žebro? Je to ještě přijatelné? Kde je hranice?

Jen o pár dnů dříve došlo k napadení VK mladšího na Národní třídě. Sice „jen“ verbálnímu , ale přesto z té nenávistnosti a bezohlednosti mrazí. A před tím surové přepadení Ladislava Jakla, pozoruhodné mimo jiné tím, že média nakladatelství Economia poskytla útočníkovi ochranu před stíháním. Zkrátka, fyzické útoky na lidi s jiným názorem se stávají součástí hlavního proudu liberální demokracie i v českých zemích. 

Prozíravější lidé už dříve upozorňovali, že existuje přímá cesta od blokování na sociálních sítích přes obtěžování pořadatelů akcí k fyzickému přepadání, a že nemusí skončit u toho. Konec konců, stejnou dynamiku vidíme v posunu od požadavku na registrované partnerství k právům pedofilů, a v řadě dalších oblastí. 

Konzervativci byli po celou dobu kritizováni, že používají argument „šikmé plochy“. S tím, že to je údajně neférové a že se jedná o logickou chybu. Skutečně, argument „šikmé plochy“ znamená, že v rámci diskuze je odkazováno na jiné téma, než jaké je předmětem debaty. Proto bylo například kritizováno, že v debatě o dalších výhodách pro homosexuály je zmiňována pedofilie. Na druhou stranu, u těch stejných progresivistů se setkáváme s představou, že svobodná diskuze o migraci musí nutně vést k vyhlazovacím táborům. 

Otevírá to zajímavou otázku. Kdy je legitimní využívat argument šikmé plochy a kdy nikoliv?     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Benzín, nafta, uhlí. Všechno pryč. HNED! Greta si dupla v Davosu ..... Kromě významných představitelů ekonomiky a politiky z celého světa se do švýcarského Davosu, kde tento týden začalo 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), vypravila na tuto významnou konferenci i švédská aktivistka za klima Greta Thunbergová. A jala se zúčastněné čelné světové představitele kárat. Prý nic nedělají a není už „žádný čas“. Opět po vzoru svého loňského projevu připomenula, že chce, aby se „ocitli v panice“. Řekla, že je nutné ukončit těžbu fosilních paliv, a to „hned teď“. Jinak prý budou umírat lidé. „Už po zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia lidé umírají v důsledku klimatických změn,“ varovala. A pustila se i do americké hlavy státu Donalda Trumpa.

Foto: Repro World Economic Forum Popisek: Aktivistka Greta Thunbergová

Na probíhajícím čtyřdenním zasedání, jehož se účastní až tři tisícovky významných osob, se kromě ekonomických témat řešilo napětí na Blízkém východě a taktéž i ekologická témata.

V úterý během ranní panelové diskuze Thunbergová vyčítala světovým lídrům, že pro ochranu klimatu i přes své sliby nic neudělali. Naslouchat by dle ní měli mladým lidem. „Prázdná slova a sliby by měly vyvolat dojem, že se pro klima něco dělá, ale proti klimatické krizi se nekoná nic,“ řekla. A vyzvala politiky a média, aby věnovali pozornost vědeckým závěrům: „Pokud bude lidstvo pokračovat ve vypouštění uhlíkových emisí dosavadním tempem, nebude možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně oproti období před průmyslovou revolucí.“

Podle dalších slov mladé aktivistky nemá „nikdo z politických a hospodářských špiček absolutně žádný zájem na ochraně klimatu“. „Náš dům stále hoří. Vaše nečinnost rozdmýchává plameny každou hodinu,“ zuřila. V boji s klimatickými změnami nám prý nepomohou už ani technologie. Dle ní totiž „nemá smysl spoléhat se na technologie, které dosud neexistují“, jelikož „není žádný čas“. „S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda. Vím, že o tom nechcete psát ani mluvit, ale já ta čísla budu opakovat, dokud nezačnete,“ soptila.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)

Připomíná mi to bilboard, kdysi zhusta u silnic viditelný. Byl na něm pan Paroubek s tvrzením "zakážu plže, mlže a hlavonožce". Tak asi působí ta chudinka duševně vyšinutá holka, která skoro nic neví o tom, jak svět funguje.


23.1. 2020     Dnes je Den psaní rukou. V době počítačů a elektroniky je důležité nezapomenout na význam umění psát rukou. Protože je to dobré umět, když ani nevíme, nakolik se můžeme spolehnout na elektronickou formu komunikace - i sebelepší technologie mohou přestat fungovat.


Česká republika po rozhodnutí soudu EU neotevře dveře migrantům ..... Rozhodnutí soudu, kterým se zamítají námitky Slovenska a Maďarska proti povinným kvótám migrantů EU, nebude mít vliv na postoj Prahy k této otázce. Česká republika je s Polskem, Maďarskem a Slovenskem jednou ze zemí, která odmítá režim nuceného přemisťování migrantů v EU.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek o tom řekl: „Naše námitky proti tomuto mechanismu jsou založeny na argumentu, že v praxi nefunguje a chceme, aby byl revidován. Nesouhlasíme se skutečností, že tento mechanismus máme v EU, kde jsou země povinny projít návrhy na poskytování údajů a čísel, když ve skutečnosti je jasné, že požadavky nelze splnit. “

V rámci relokačního systému migrantů Evropské unie přijala Česká republika pouze 12 migrantů z 2700, které měla v rámci programu přijmout píše portál Voice.

Český prezident Miloš Zeman již dříve řekl, že země by neměla ustoupit tlaku EU:

“Pokud se nejhorší dostane k nejhoršímu, pak by bylo lepší vzdát se dotací EU, než otevřít dveře migrantům.”

Tahle zprávy je z roku 2017. Teď se řeší něco podobného opět.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Německé dívky se veřejně vyznávají, že touží po multikulturním obohacení ..... Na německých sociálních sítích koluje pozoruhodné video. Mladý německý redaktor se ptá dvou dívek, jak by hodnotily jeho vzhled na stupnici 1 až 10, kdy 10 je absolutně největší fešák.

První dívka mu dává 7, s tím je mladík spokojen. Druhá mu ale dává pouze 4. Mladík se ptá proč. Dívka odpovídá, že preferuje uprchlíky! Lehce šokovaný mladík se pouze zmůže na poznámku, že je to “velmi neobvyklý vkus”.

Německé dívky zblblé globalistickou propagandou v mediích, školách a firmách si dnes sami přejí multikulturní obohacení ze strany sexu chtivých uprchlíků. To ale obvykle končí neslavně, například znásilněním, zbitím a často i vraždou naivních německých dívek a žen. Nechají se stejně poblbnou globalistickou propagandou mladé dívky u nás a na Slovensku?     (Čtěte na stránkách Česká věc)

Kdo chce kam, pomožme mu tam ...


HUMANITARNÍ “DOBRODĚJOVÉ” NAPROSTO ZEŠÍLELI ..... Humanitarní “dobrodějové” naprosto zešíleli a z ekologických aktivistů se stávají regulérní ekoteroristé, kteří tak jako poslušné loutky umožní globalistům přemisťovat celé národy. Punc tomu všemu dala nejzadluženější organizace planety, tedy OSN. Členské státy Organizace Spojených národů nesmí nyní deportovat “uprchlíky,” kteří domovskou zemi opustili kvůli hrozící klimatické krizi. Rozhodnutí, které “experti” označují za milník v právní problematice globálního oteplování, vydal Výbor pro lidská práva OSN.

Takže místo toho, aby se obyvatelé rozvojových zemí podíleli na zvelebování svých domovin, vzali do rukou nářadí a začali už konečně pracovat, se jim umožní přemístění do moderní Evropy, kterou po staletí zvelebovali naši předkové. Místo budování například odsolovacích zařízení, které by vyráběly vhodnou vodu k zavlažování plodin v nehostinných krajinách, jim ještě budeme muset nabídnout sociální dávky vytvořené z naší vlastní práce. To je skutečně neuvěřitelné a naprosto na hlavu postavené.

Mimo jiné také včera také proběhlo zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, kde vysoký komisař OSN pro “uprchlíky” Filippo Grandi přímo vzkázal světu: “Svět se bude muset vypořádat s náporem “uprchlíků,” které z domovů vyženou klimatické změny. Týkat se to může milionů lidí….”

No co dodat, snad jen, že svět zešílel a je třeba přijmout proti tomu svá efektivní opatření, včetně ochrany našich vlastních hranic. Pokud tedy doposud nikdo nechopil o jakou šílenou hru jde skutečně globalistům, tak by se měl nechat vyšetřit patřičnými odborníky z oboru psychiatrie.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Co EU poslanec, to zrádce a lhář, Rusko spustilo druhou světovou válku a Hitler se bránil ..... Nechce se mi psát pořád dokola, kdo spustil druhou světovou válku a pak se dočíst jak nějaké Šimečka napíše, že to byl Sovětský svaz a jediný důkaz je podpis paktu Ribbentrop – Molotov. Ano, je to pravda, Rusové nebyli připraveni na válku a všichni to věděli. Košile bližší kabátu a i když to nebylo zrovna čestné, tak se to prostě stalo. Viníků za druhou světovou válku jsou celé řady, jak pochopíte, když si přečtete článek pod čarou.

Pan Šimečka by se měl omluvit za Slovensko a jeho zradu. Měl by napsal, že Slováci napadli Polsko a pak bojovali po boku Hitlera proti Česku. To už ovšem nenapsal. Mělo by napsat, kdo financoval Hitlera. Byl to západ. Kdo zradil Československo, byl to západ. Měl by napsat, že Poláci napadli Československo. Pokud nenapíše i tohle, tak je nedůvěryhodný lhář.

Všechny velké státy měly prsty ve všem a všichni mohou za všechno. Fakt je, že válku spustil Hitler a že se západ velmi spletl ve svých investicích. Doufal, že Hitler porazí Rusko a spokojí se s tou obrovskou zemí. Podcenili je, jako vždy. Rus se prostě nevzdává. Když zjistili, že Rusové Německo porazí, najednou se začala otevírat další fronta. kalkul jako hrom. Už věděli, že Hitler prohraje a tak se museli dostat k Rusům. Jak prosté.

Další dějiny znáte všichni a já se nehodlám opakovat. jen jsem chtěla poukázat na člověka, co chce přepsat dějiny a naše ději a vnoučata tomu budou věřit. Tohle musí přestat. Nedovolte těmto hyenám, aby mohli za vás mluvit a jednat.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)

Protože jak známo, tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, bylo by nejrozumější ucpat lháře ...


Budoucnost našich dětí: Ze všech žáků vyrobit polodebily? Inkluze stále pokračuje. Řízená likvidace ..... GUSTÁV MURÍN vidí v konceptu inkluze ve školství, jenž zaručuje, že se nic nenaučí ani zaostalé, ani nadané děti, dokonalou charakteristiku úpadku a dekadence Západu

Když jsem se pokoušel tento článek publikovat na serveru pravda.sk, administrátor ho zablokoval s tím, že jej nejdříve musím důkladně promazat. Uvažte sami, zda tato fakta musí být zamlčena. To jako dlouholetý předseda PEN International (mezinárodní organizace spisovatelů) na Slovensku s povinností hájit základní lidské právo na svobodu projevu nemohu akceptovat.

Dlouhodobě jsem upozorňoval, že globalizační klika se bojí toho, že bychom svobodně vyjadřovali svůj názor. A udělají vše proto, aby umlčeli pravdu. Samozřejmě, nemohl jsem tušit, kdy to dorazí i sem, ale stalo se. Ale tak jako komunistům se nepodařilo umlčet nás, nepodaří se to ani jim.

Jen slepý dnes nevidí, že nám sem ze Západu kromě základních pravidel demokracie výsadkáři neo-liberalismu pašují i nezodpovědné experimenty. Uvědomme si také, že celý náš státní aparát není dostatečně sebevědomý - a tedy imunní - aby takovým experimentům odolával. A když se na Slovensku objevil někdo, kdo dokázal takovýmto "darům" neoliberalismu oponovat, například Robert Fico, nestačili jsme se divit, jaké štvanici byl vystaven od kavárenského tisku typu .týždeň, SME-tí, projektu N-ádor a Trend-u. A na neštěstí je zaděláno.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Lidé mají dost rozumu, ale neumí ho dostat do politiky ..... Čtyři dny jsem byla na veletrhu a měla jsem možnost bavit se s různými lidmi. Se zákazníky, se spoluvystavovateli. Mám to ráda, protože se seznámíte s novými lidmi a je to nejlepší způsob, jak se dostat do jiných sociálních bublin.

Tentokrát jsme měli za sousedy mladé lidi, kteří se věnují sportu. Je osvěžující se bavit s někým, kdo miluje přírodu a rád v ní tráví čas. Byli to také lidé, kteří jsou aktivní a pohybují se v komerčním světě. Nejsou tedy závislí ani na dávkách, ani na grantech a dotacích. Lidé, co si na svůj život vydělávají vlastní aktivitou.

A byla jsem ohromena a překvapena. Mají jasno – nechtějí migraci, nechtějí islám, nechtějí pozitivní diskriminaci nikoho a ničeho. Prostě normální rozumné názory. Takových lidí je nakonec většina, ani na vteřinu o tom nepochybuju. Jakmile si musíte na sebe vydělávat sám, poznáte cenu peněz a práce a pak najednou svět vidíte realističtěji. Většina lidí se stále musí živit sama a tím pádem ani nemají čas na sledování propagandistických pořadů v televizi a ani nečtou noviny typu Deník N nebo Respekt. Můžeme být v klidu – rozumných je většina.

Co nás ale nemůže nechat v klidu je fakt, že i když mají lidé rozumné názory, neumí podle nich volit. Neví, kdo bude umět jejich rozumné názory zastávat a hájit jejich zájmy. Vše je příliš složité a zamotané a lidé nemají čas prokousávat se legislativou a přemýšlet o nezamýšlených účincích všelijakých opatření. Na druhé straně rovnice stojí i politici, kteří neumí rozumným lidem vysvětlit, co mají dělat, jak se zorientovat ve složitém světě promořeném propagandou.

Je evidentní, že existuje velká skupina rozumných lidí, která ví, co nechce, ale neví, jak toho dosáhnout. Plácají se na hranici aktivního nevoličství nebo aktivního špatného volení. Tyhle lidi v devadesátých letech volili ODS. Vzpomínáte – to byla ta velká volební vítězství. Jenže ODS přestala přijímat zpětnou vazbu od voličů – z různých důvodů – tak o ně postupně přišla.

Dnes žádná politická síla neumí normální lidi oslovit. Někteří se o to pokoušejí, ale nejde jim to. Je to zoufalost nad zoufalost. Samozřejmě že je to složité a komplikované. Je nepochybné, že malá skupina lidí, která obsadila úřady, neziskovky, média a vedení politických stran, dělá vše proto, aby rozum byl dehonestován a potlačován. Ale nelze se na to donekonečna vymlouvat. A donekonečna to dělat stejně blbě jako ti, kteří už pohořeli. Rozumní lidé tu jsou a čekají na to, až je někdo osloví a ukáže jim, co mají dělat. Stane se jejich lídrem. Dnes tu žádný takový politický lídr pro normální lidi není.

A ještě poznámka – když se bavím s takovými normálními lidmi, jsou šokováni probíhající cenzurou. Nechápou, jak je možné, že se musím potýkat s takovou šikanou. Žijí v iluzi, že je u nás svoboda. Mé názory jim přijdou úplně normální a jsou překvapeni, že mi jsou rušeny profily a stránky. A to prosím šokuje i lidi, kteří se mnou v ledasčem nesouhlasí. Pokud by někdo otevřel celonárodní debatu na téma cenzura na sociálních sítích, lidé by ho podpořili. Je to téma, které leží na chodníku a nikdo ho nezvedá…

Proč? To je vlastně i odpověď na to, proč tu nemáme opravdového politického lídra pro rozumné lidi. Protože by se takový lídr musel otevřeně zastat lidí jako jsem já, Martin Konvička a Petr Hampl. Ještě na to nenazrála doba, ještě se budeme chvilku trápit. Masa rozumných lidí ještě nemá koho volit. Bohužel.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)

Jo, to je moje řeč. Když se člověk baví s jednotlivci, jsou to rozumní, normálně uvažující lidé. Ale výsledky voleb pak vypadají, jako by volilo stádo polointeligentních dementů.


Pozoruhodné informace o Vatikánské knihovně. Proč k ní veřejnost nemá přístup?  ..... Vatikánska knižnica je jednou z najväčších známych knižníc, ktorá má veľa podzemných mnohokilometrových podlaží. Veľa starovekých artefaktov a pravých písomných prameňov starovekých civilizácií je tu utajených pred celým ľudstvom a iba veľmi úzky okruh sluhov Vatikánu má prístup k širším archívom knižnice. (Foto:  

Ako sa všetky tieto artefakty zhromaždené v priebehu mnohých storočí ocitli v tejto knižnici? O tom hovorí ruský cestovateľ, biológ, antropológ Georgij Sidorov vo svojej knihe „Tajný projekt vodcu“:

„Ako hovorí ezoterická literatúra, najvyššia slobodomurárska elita je zasvätená do poznania predchádzajúcich civilizácii. Ale iba ich najužší kruh. Stredná a nižšia slobodomurárska úroveň vie o predpotopnom čase iba to, čo je napísané v Biblii.

Odkiaľ sa slobodomurárska elita dozvedela o dobách zlatého veku? Táto otázka by sa tiež mala osvetliť. Aby sme pochopili, ako sa ich najvyšší kruh dostal k informáciám, musíme si pripomenúť starý zlodejský zákon: Ak chcete niečo ukradnúť tak, aby to nikto nehľadal, musíte na tom mieste, kde bolo niečo ukradnuté založiť požiar. Nech si všetci myslia, že nič nebolo ukradnuté, ale tieto hodnoty jednoducho zhoreli.

Teraz si spomeňme, koľkokrát horela najväčšia staroveká knižnica – Alexandrijská knižnica. Až trikrát. Prvýkrát bola zapálená v roku 47 pred našim letopočtom legionármi Cézara. Spolu s egyptskými loďami v prístave. Zaujímavé je, že lode na vode a knižnica v meste… Aký by to mohlo mať súvis? Iba jeden, ak predpokladáme, že knižnica bola najprv vykradnutá a následne zapálená tak, aby Egypťania neuskutočnili prenasledovanie, zapálili ich lode.

Faktom je, že Cézar v Alexandrii nemal dosť síl, inak by dobyl Egypt, ako to urobil jeho nástupca Oktavian. Otázka znie, prečo Rimania potrebovali Alexandrijskú knižnicu? Presnejšie povedané, jej tajné archívy.

Knihy, papyrusy a zvitky neboli potrebné pre nich, títo sa málo zaujímali o znalosti. Všetko toto intelektuálne bohatstvo sa rozhodli skryť pred ľudstvom tí, ktorí používali Rím ako údernú silu v Stredomorí a Európe, tí neľudia, ktorí aj spôsobili vznik Ríma… Zdá sa, že v rámci realizácie svojho globalizačného projektu, pretože pre fenomén Ríma neexistuje iné vysvetlenie. Vtedy títo neľudia začali so začisťovaním znalostí o starovekých civilizáciách.

Druhý úder po Alexandrijskej knižnici bol spôsobený počas vojny s Palmýrou pod cisárom Aurelianusom v roku 273. Skutočne Rimania pochopili, že neexistuje nič vyššie ako intelektuálne bohatstvo? Tento podivný incident sa vysvetľuje jednoducho: znamená to, že Cézar nezobral všetko. V Alexandrijskej knižnici sa nachádzali knihy, ktoré sa nemali dostať do rúk budúcich generácií.     (Čtěte na stránkách AC24)


Francouzský intelektuál Renaud Camus dostal 2 měsíce vězení s podmínkou za to, že řekl, že masová imigrace do Evropy představuje „invazi“. ..... Proslulý francouzský intelektuál Renaud Camus dostal 2 měsíce vězení s podmínkou za to, že řekl, že masová imigrace do Evropy představuje "invazi".

Camus se vyhnul vězení jen tím, že zaplatil 1800 euro dvěma "anti-rasistickým" organizacím, SOS Racisme a LICRA (Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu).

Tento spisovatel, který je autorem knihy Le Grand Replacement (Velká výměna obyvatelstva), byl obviněn z "veřejného podněcování k nenávisti či násilí na základě původu, etnika, národnosti, rasy nebo náboženství."

Tento rozsudek vychází z jeho projevu v listopadu 2017 na Colombey-les-deux Eglises k Národní radě evropského odporu, v němž Camus prohlásil: "Imigrace se stala invazí."

"Tato nezvratná kolonizace je demografickou kolonizací pomocí výměny populace," řekl tento spisovatel s dodatkem: "Etnická záměna, ta velká výměna je tou nejdůležitější událostí v historii našeho národa od té doby, kdy existuje; neboť s jinými lidmi, pokud bude tento příběh pokračovat, to už nebude Francie."

Camus rovněž vyzýval ke "konsensu odporu národů," aby se tak odporovalo islamizaci v "boji za záchranu naší společné civilizace, nás Keltů, Slovanů, Germánů, Řeko-Latinů, Judeo-křesťanů."

Tou částí Camusova projevu, která si vysloužila obzvláštní pozornost pokrokových soudců, byla ta, v níž mluvil o tom, že Evropský lid je vyměňován.

Camus řekl, že masová imigrace "je náhradou směřující k nahrazování všeho jeho nehodnotnou náhražkou, nějakým normalizovaným, standardizovaným snadno zaměnitelným klumpem: Originál se nahradí podvrženou kopií, autentické se nahradí imitací, pravé se nahradí falešným, matka se nahradí náhradní donašečkou plodu, kultura se nahradí volnočasovou aktivitou a zábavou."

Francie trpí útoky islámských teroristů už tak běžně, že už se to ani nebere jako důležitá zpráva. Mnoho z těch teroristů zradikalizovali v mešitách, které se vymykají policejnímu dohledu, ale za svůj ideozločin musí být potrestán Camus.

A tak to tu máme jasně. Svoboda slova je teď už ve Francii zločinem.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Skutečný obsah Putinových reforem: Změna ústavy v etapě bezpečí a suverenity Ruska. Zvýšení porodnosti a obrana tradiční rodiny. Co to vše dá občanům? Rusko se ubrání komukoli. Média nám zase malují ďábla na zeď ..... PETR AKOPOV analyzuje hlavní části přelomového Putinova poselství ruskému lidu, jež se u nás jako obvykle stalo okamžitě soustem protiruské propagandy, aniž bychom se z něho dověděli cokoli podstatného

Letošní prezidentovo poselství bylo obzvláště významné. Vladimír Putin označil rok 2020 v mnoha ohledech za mezník. Vstupu do třetího desetiletí 21. století znamená přechod Ruska na nový poltický model. Reforma je předurčena prezidentovými dvacetiletými zkušenostmi z vedení země s hlavním cílemi: vnitřní harmonie silné velmoci a zajištění vysoké životní úrovně.

Vladimír Putin nezklamal – dohady o obsahu poselství se znovu ukázaly být lichými. Prezidentovo vystoupení obsahovalo dvě části – sociálně ekonomickou a ústavně politickou. A pokud se přece splnily některé dohady ohledně první, v případě druhé přišlo překvapení. Nicméně šlo o překvapení, které šlo  předvídat jak ze strany Putina, tak i z logiky vývoje Ruska.

Rodina ... V popředí se objevil klíčový demografický problém – protože „osud Ruska a jeho historická perspektiva závisejí na tom, kolik nás bude“. A nejde jen o počet obyvatel, ale také o důstojnost, bohatství a hodnoty ruských občanů – přítomných i budoucích. Proto Putin hovořil o konkrétních opatřeních k podpoře porodnosti a také rodinných hodnot – o tom, jak je důležité, aby nové generace „vzaly v úvahu skutečné hodnoty rodiny s více dětmi“:

„Skutečnost, že rodina znamená lásku, štěstí, radost z mateřství a otcovství, že rodina představuje silná mezigenerační pouta, kde úcta ke starším a péče o děti vždy tvořily jednotu, dávala pocit jistoty, bezpečí a spolehlivosti.“

Nová opatření na podporu rodin s nízkými příjmy budou stimulovat narození nejen druhého, ale už prvního dítěte prostřednictvím jednorázového mateřského příspěvku. A rovněž zavedením měsíčních dávek pro děti od tří do sedmi let. Zachovává se rovněž „prémie“ za narození třetího dítěte – odepsáním části hypotečního úvěru.

Spolehlivý štít a vnitřní přizpůsobivost ... Putin opět označil zachování a rozmnožení ruského lidu za nejvyšší národní prioritu – především z tohoto hlediska vyzval pečlivě vážit každý krok, každý nový zákon a program.

A to se týká jak specifických oblastí života, tak ustrojení ruského státu a společnosti jako takové. Proto prezident podrobně hovořil o vzdělávání a zdravotnictví, proto navrhl konkrétní opatření a inovace. Druhá část projevu, která se týkala ústavní reformy, byla ve skutečnosti zcela podmíněna hlavním cílem – udržením a zvyšováním ruské populace. Poblémy řízení státu se Putin zabývá již dvacet let. Nyní se rozhodl zahájit novou etapu reformy politického systému Ruska s využitím všech zkušeností z celého postsovětského období.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Šéf švédské policie řekl svým krajanům, aby si zvykli na smrtelné střelby ..... Navzdory příslibu předsedy vlády Stefana Löfvena, že bude „tvrdě bojovat“ proti nekontrolovatelnému gangovému násilí v v okresech osídlených především přistěhovalci, v posledních letech vzrostla křivka incidentů souvisejících se zbraněmi.

V loňském roce bylo ve Stockholmu zastřeleno 11 lidí. To je tolik jako za celý rok 2018. V celé zemi bylo v první polovině roku 2019 zastřeleno 23 lidí, což je více než loňský rekord.

Podle šéfa policie Anderse Thornberga je toto nyní nová normalita.

Navzdory ujištění svých občanů, že se policisté budou moci v nadcházejících letech zlepšit díky posilám v oblasti policejní práce s kriminálními gangy, nevěří, že bude policie schopna s těmito gangy zatočit, jak sliboval premiér Stefan Löfven.

Místo toho Thornberg vyzval Švédy, aby si v příštích letech na násilí zvykli.

„To může v těchto zvláště zranitelných oblastech trvat pět až deset let,“ řekl Anders Thornberg novinářům deníku Aftonbladet s použitím populárního eufemismu, který nahradil termín „ghetto“ v politickém a mediálním jazyce.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


22.1. 2020     Dnes je Den porozumění kočkám. Představte si, že vaše kočka každý rok v tento den vám umožní s ní mluvit a rozumět jejímu jazyku. Co by vám asi chtěla říci, kdy to šlo? Kočky jsou povahově velice složité bytosti a mnohdy i velice rozporuplné. S kočkami neumíme sice mluvit, ale můžeme se pokusit se do nich vžít a vidět svět jejich očima. A nejen očima, všímat si i jejich postojů, gest a pohybů.


NEJVĚTŠÍ ZLODĚJ JE STÁT ..... Už jsem o tom v minulosti psal jednou, ale vzhledem k tomu jak se věci vyvíjejí mám za to, že je potřeba si to opět připomenout. Největším zlodějem, který nás okrádá na každém kroku je stát. Stát prezentovaný neobolševickými politiky, jejichž vláda spočívá v socialistickém ekonomickém systému přerozdělování, keynesiánského marasmu a cestě do záhuby ve smyslu po nás potopa.

Není tedy ani divu, že ministerské posty zastávají zkorumpovaní šíbři, hlupáci bez základního ekonomického rozhledu či socialistické husičky, které si myslí, že čím víc stát zvedne platy erárních úředníků, tím víc budeme bohatí nebo, že stát je nejlevnější správce financí.

JAK NÁS STÁT OKRÁDÁ? ... Nejdříve to běžný člověk pozná při výplatě. Při ceně jeho práce za kalendářní měsíc (pokrytecky nazvané jako spurehrubá mzda) ve výši 46 830,- Kč vás současný stát okrade hned z první následovně ...      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Už to tady jednou bylo. Ne bylo ale je to tu třikrát. Ničení českých knih a jazyka ..... Poprvé za bělohorského Temna. Jesuité chodí po domech nekatolíků, dupou okovanými botami s biřici, a hledají a hledají. Spisy a knihy české, Melantrišky, Bibli Kralickou. Z tajných úkrytů a přístěnků, ze starých půd, snášejí ukryté svazky a drtí je svou "katolickou" botou. Knihy, které šířili čeští bratří, luteráni, kališníci, po celá desetiletí, otcové víry pravé káží trhat, rozdupat a spálit. Nekatolíky pak pod trestem smrti vyhánějí ze země. Mají na to hejtmanské a císařské patenty.

Podruhé za hitlerovských nacistů. Knihy o Sokolech, knihy o TGM a Benešovi, knihy Čapkovy, knihy o legionářích. Přišli gestapáčtí netvoři a sudetští udavači, a opět rabují, vylamují podlahy, smýčí po půdách a snášejí nové svazky a nové knihy obrození a republiky. Vlastence pak odvlékají do vězení a koncentráků. Na popraviště pod flinty, oprátky, nebo gilotinu. Mají na to Hitlerovy příkazy.

Potřetí nastává rabování českých knih a jazyka dnes. Po převratu,kterému se z neznámých důvodů říká revoluce. 

K rabování příkazy oficiálně nejsou - jen instrukce chobotnice, která chce zardousit národ i stát. Vykonavateli jsou média a politologové.

Všechno, co národ vytvořil od obrození, jeho nápravné tradice - jak to krásně prohlásil profesor Mahler, - a jeho jazyk, ten náš unikátní jazyk, - který jazykovědec Eisner označil za chrám i tvrz, - náhle "přátelé Evropy a Německa" označují za špatné, zapšklé, nízké a nevhodné. 

Básně i romány, Jiráska i Máchu, spisy Palackého i Husa, Havlíčka i Masaryka, a nakonec nenáviděného zloducha Beneše, to vše je nežádoucí, otřesné, vylhané.

I ten Čelakovský, protože psal Ohlasy písní ruských! Týká se to i slovanské překladové literatury. 

I Sienkiewicz je prý špatný nacionalista...pryč s jeho Křižáky. 

Jako prý celá existence, národa, jazyka a dějin je omylem...a nejlépe bylo za otlemeného mocnáře. 

Vše slovanské je primitivní,zaostalé, hrubé a nízké. Protože obraz nepřítele Ruska musí být vykreslen do nejhorších podob.

To nám hlásají dokonce i profesoři jako Herr Putna, nebo nám to kreslí na výstavách hanobících Otce vlasti páni docenti Fajtové.

Toto za nacismu postihlo i mou rodinu. 

Když nacisté vyslýchali dědečka a zatýkali strýce, všechny knihy a spisy v domě zničili, zachoval se jen jeden díl legionářské epopeje Za svobodu. 

Byl ukryt za komínem na půdě - zapomněli na něj. 

Na dědečka a strýce nezapomněli. Dědeček zahynul pod výslechy, strýc v Osvětimi.

Dnes zatím probíhá jen elektronické, novinářské a televizní rabování naší kultury, dějin a jazyka. 

Zatím nás ještě nezavírají a nepopravují. Nás, kteří jako Lenka Procházková, naše nová Božena Němcová, držíme noční hlídky u počítačů a píšeme o dějinách, národu a republice. Nás, kteří vyhrabáváme spisy TGM a Beneše z popelnic zrušených veřejných knihoven, kteří schováváme básně Hory, Hrubína a Máchy, Wolkera a Neumanna, hry Wericha Voskovce, kteří vybíráme Čapka z antikvárních výloh za pětikorunu, kteří chráníme Fučíkovu reportáž před novou oprátkou... 

Ty knihy pak pomalu putují po rodinách, výpisky kolují po internetu,dokud nejsou smazány.

Ale roste tu i nová generace. ne jen ta,co se zajímá o trávu, alkohol a cesty na Západ. 

Je tu i jiná generace, která studuje naše dějiny, odkrývá v klubech vojenské historie naši minulost, vidí, že slovanské svazky nás chránily a neničily. 

A třeba toto vše předá dál svým potomkům. 

Věřím tomu v těchto hodinách mezi psem a vlkem. V hodinách trvajících už třicet let...  Věřím tomu s Komenským, Husem, Havlíčkem i Masarykem, Věřím tomu s Edvardem Benešem. 

Tak si opakuji - Opustíš-li mne, nezahynu! Opustíš-li mne - zahyneš!     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Byly objeveny nejstarší jeskynní malby v České republice ..... Katerinská Jeskyně leží jen pár kilometrů od moravského hlavního města Brna. Je oblíbeným místem k návštěvě po tisíce let a jeho stěny jsou poseté mnoha kreslenými obrázky a zprávami z různých století.

Z tohoto důvodu mohla být jeho nejstarší zpráva přehlédnuta, říká speleolog Petr Zajíček, který objevil se svým kolegou Martinem Golcem, archeologem z Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechno začalo, když se dr. Golec okouzlil, že Katerinská jeskyně možná skrývá něco velmi starého, říká Zajíček.

“Dr. Golec měl pocit, že tam může něco být. Je také členem skupiny zkoumající nedalekou jeskyni Býčí Skála, kde již byl nalezen jeden předhistorický obraz. Myslel si, že jelikož tato jeskyně byla osídlena také v předhistorické době, bylo zde něco, co by tu bylo možné najít. Tak jsem ho pustil dovnitř, prostudovali jsme zdi a našli je. Ve skutečnosti jsou docela viditelné, ale nikdo jim dříve nepřisoudil velký význam. “

Výzkumný tým věří, že kresby byly spíše abstraktní, než obrazmi, kresby byly vyrobeny z kusů uhlí z krbu obyvatel jeskyní.

Zbytky a artefakty prokázaly, že jeskyně Katerina byla osídlena lidmi během neolitické éry před asi 6 200 lety. Výsledky testu datování uhlíku podporují hypotézu, že malby pocházejí z tohoto období.

Pan Zajíček a výzkumný tým věří, že kresby byly vytvořeny podla toho, jak lidé zkoumali hloubku jeskyně.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


5G přichází: Skutečná rizika nové sítě. Je kam se schovat? Barevné revoluce přes chytré hračky? Orwell se zpožděním 40 let? ..... Ivan Poledník obrací pozornost na bezpečnostní rizika nového typu datové sítě, do níž se vlády téměř všech zemí s takovým nadšením hrnou

Opěvované, tajemné, mýtické i zatracované sítě 5G stojí před branami. Mediální mainstream, politická reprezentace a napojený byznys neochvějně vychvaluje světlé zítřky, které nás s touto technologií čekají. Jako úlitbu občas opatrně vypustí zmínku, že by celá věc mohla mít také jistá rizika, aby nám tím vsugerovali jistotu, že myslí na naši bezpečnost a soukromí.

Světem alternativních médií se na základě toho hrne vlna článků a komentářů upozorňujících na potenciální rizika, často však založená na záměrně vypouštěných hoaxech či nevážně myšlených textech. To proto, aby mohli být následně autoři usvědčeni z neodbornosti a diskreditován celý jejich zbývající obsah. Prostě stejné triky jako vždycky, když nám jdou po krku s líbezným ujišťováním o blížícím se ráji na zemi.

Faktem je, že mnohé články o 5G leckdy zabíhají do extrémů a nemají s reálnou technologickou stránkou věci nic společného. A co především, soustředí se hlavně na sporné a krajně spekulativní zdravotní dopady této technologie na lidský organismus a již méně studují jeden daleko podstatnější a dokazatelný aspekt: zneužitelnost těchto technologií.

Hlavou bezhlavě do oprátky ... Internet příští generace by měl běžet stokrát rychleji než nyní a především – v dohledné době na něj bude napojeno ještě daleko více věcí, než dnes. Pokud před ním neutečeme na nějaké velmi dobře izolované místo, budou na něm záviset naše životy a veškerá naše existence s ním bude neoddělitelně spojena. Již tento fakt je hoden zamyšlení nad souvislostmi s předpověďmi či proroctvími dávných dob a jistými pasážemi Písma. Ani tento veledůležitý pohled však není ústředním tématem tohoto textu.

Kromě toho, že bude nová síť vyžadovat ještě daleko větší hustotu vysílačů než dnes – a bude tedy ještě více hyzdit domy a krajinu – tak především umožní obrovské přesuny dat v minimálním čase. Všem je jasné, že nároky na zabezpečení těchto dat dramaticky narostou. To bude problematické s ohledem na to, jak po hlavě se svět do této technologické revoluce hrne.

Co víc, i ti nejopatrnější odborníci nahlas hovoří pouze o bezpečnosti z hlediska vnějších útoků (hackeři, teroristé, Putin, Čína…) na jednotlivce či konkrétní celky. Pak je tu ovšem ještě obrovský potenciál pro sledování a zotročení celých populací ze strany vlád, k čemuž je tendence již neoddiskutovatelná. Jakmile budou brány otevřeny nikoli útokem, nýbrž direktivou, nepomůže nikomu ani sebelepší bezpečnostní záplata.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Na akci Den Rebelů v Řeporyjích zasahovala policie. Pomsta místního nácka? Víme, kde bude deska Hitlerovým vojákům. Mimořádně vtipní vlastenci. Na náměstí U Lva vyhasla svíčka ..... Na ostře sledované akci Den Rebelů v řeporyjské sokolovně zasahovala policie formou kontroly. Policisté chtěli záruky, že večírek skončí ve 23 hodin. Tento postup není příliš běžný, vzhledem k tomu, že šlo jen o raut a sérii víceméně žertovných přednášek. Postup policie a úřadů tak mohl posílit dojem, že akci Den rebelů pořádá novodobý disent. Během rautu kolem sokolovny neustále kroužilo policejní auto.

Video je sestříháno ze záznamu TV Raptor. Celé video ZDE Organizátor Dne rebelů Petr Hampl

Na otázku, zda je poslal extremistický starosta Pavel Novotný (ODS), který se v Řeporyjích postavit pomník nacistům, odmítli policisté odpovědět. Vedoucí provozovny v sokolovně, kamarád Petra Hampla, následně hospodu zavřel opravdu ve 23 hodin.

Vlastenecký raut se sem přesunul na poslední chvíli. Původně měla být veselice v hostinci na Slamníku v Dejvicích, ale po bouři nenávisti a výhrůžek od extrémně levicové strany Pirátů zvolil organizátor Petr Hampl hostinec v Řeporyjích.

Na “Dni rebelů” vystoupili se skvělými projevy spisovatelka Lenka Procházková (signatářka Charty 77), filosof Jiří Hejlek, Jaroslav Foldyna (ČSSD), majitelka zámečku v Příčovech Alice Tomková, sociolog Petr Hampl, bývalý poradce prezidenta Klause pan Ladislav Jakl, bývalý ministr Igor Němec, ze záznamu německý politik českého původu Petr Bystroň (AfD), muž s lasem a další zábavní lidé. Hudba byla ZZ Top.

Drtivá většina příspěvků byla velmi povedených a sál se otřásal smíchem a bouřlivým potleskem.

Pomník nacistům ... Akce se konala je pár kroků od řeporyjského náměstí U Lva. Právě na tomto pomníku má být podle všeho umístěna deska nacistům z iniciativy místního starosty Pavla Novotného (ODS).

Deska na pomníku ještě se jmény padlých občanů obce Řeporyje. Nyní je odstraněna. Místo má být vsazena nová deska, na kterou budou připsána i jména nacistů. Před pomníkem stojí vyhaslá svíčka.

Zepředu pomníku se lvem je na podstavci je nápis “Padlým vojákům ve světové válce věnují občané řeporyjští”. Na levé straně býval seznam obětí místních občanů, tato deska ale chybí.

Redakce ARFA se od místní občanky dozvěděla, že právě tato deska prý má být doplněna o jména nacistů, kteří padli v bojích o Prahu. “Pan starosta se zřejmě zbláznil, volit už ho nebudu a nebude ho volit ani nikdo, koho znám,” svěřila se místní občanka, která ze strachu z pomsty psychotropního starosty žádala zůstat v anonymitě.

Řeporyjský pomník se lvem je původně určen obětem I. světové války, ale to zřejmě nevadí. V rámci přepisování historie je zřejmě všechno dovoleno.     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Nová bruselská etika chování se ke státním symbolům: Jde o otevřený akt nepřátelství, na který doplatí jen oni sami? ..... Na portálu hlavnespravy.sk byl zveřejněn článek, jehož autorem je Ivan Lehotský a který pojednává o tom, že v Evropském parlamentu prohlásili národní vlajky za „bannery“, tedy v podstatě za něco jako jsou reklamní letáky. Autor textu si ale myslí, že si tím podepsali ortel i pro svou vlastní vlajku s hvězdičkami.

Podle Lehotského totiž vlastenci v celé Evropě od nynějška budou vlajku EU považovat za reklamu, a budou s ní i tak zacházet.

„Kradou jim je v noci ze stolů a házejí je do koše. A pokud vlastenečtí poslanci chtějí mít státní vlaječky mermomocí v jednacím sále europarlamentu, tak si je mohou klást na zem, společně s lahví s vodou, jak jim poradila jedna liberální kolegyně,“ stojí v článku.

 Dle autora bychom si mohli říct, že jde o novou bruselskou etiku chování se ke státním symbolům, jelikož je potřeba se přizpůsobit nové době. „Od nynějška je i modrá reklama na žluté hvězdy, případně duhová reklama na exhibicionismus transparentem, reklamním bannerem, který je možné jen tak hodit do koše nebo ‚vystavovat‘ někde, kde se do toho může i kopat,“ podotýká.

Navíc podle jeho názoru arogantní úředníci z Bruselu zjevně trpí „chorobou slonovinové věže“ a nemají adekvátní představu o reálném světě kolem. A právě proto se prý, stejně jako všichni nadutí papaláši v historii, dopouštějí stupidních chyb.

„Jednou z nich je i nechutný a skandální precedens se zákazem státních vlaječek europoslanců, které si odjakživa ti národně cítící kladli před sebe na stůl. V konečném důsledku touto hloupou provokací udělali medvědí službu sami sobě: vždyť na cirkus, který se kolem této věci rozpoutal, mohou doplatit jedině oni sami se svou mediální kampaní na eurohujerství,“ stojí v textu.

Dále se na portálu uvádí, že reklama na Evropskou unii je všudypřítomná a že už ji ani nevnímáme. „Přes různé informační tabule a reklamní spoty se nás úředníci za naše daně snaží přesvědčit, že bez Bruselu a eurofondů bychom zřejmě zemřeli hlady. Nyní dostávají všichni, kteří mají této protivné, nemorální a vtíravé propagandy plné zuby, do ruky platný argument, jak s těmito reklamami naložit: třeba je dát pod stůl nebo je v noci hodit do koše,“ míní autor článku.

Píše také, že cynicky a drze degradovat symbolický akt státní reprezentace jen na jakýsi „nepořádek“ na stole europoslanců, za který jsou káráni jako malé děti, je více než jen drobným nedorozuměním ve výkladu jednacího řádu. Podle něj jde o otevřený akt nepřátelství vůči lidem, kteří byli legitimně zvoleni svými voliči, vůči jejich národům a státům. „Je to výraz pohrdání demokracií, platným statutem EU, diplomatickými zvyklostmi i elementární lidskou slušností,“ dodává.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Amazon tajně odstraňuje z Kindle „1984“ ..... Tisíce lidí minulý týden zjistily, že Amazon tiše odstranil elektronické kopie knihy George Orwella 1984 z elektronických knih Kindle svých čtenářů. Tímto procesem Amazon odhalil, jak snadná bude ve věku Kindle cenzura.

Vtomto případě prý bylo hromadné odstranění elektronických knih motivováno autorskými právy. Společnost s názvem MobileReference, která nevlastnila autorská práva ke knihám 1984 a Farma zvířat, nahrála obě knihy do obchodu Kindle a začala je prodávat. Když se majitel práv o tom dozvěděl, kontaktoval Amazon a požádal o odstranění elektronických knih. A Amazon se rozhodl je vymazat nejen z obchodu, ale ze všech Kindles, kde již byly staženy. Operátoři Amazonu použili bezdrátovou síť Kindle nazvanou WhisperNet, aby tiše odstranili knihy ze zařízení lidí a vrátili jim peníze, které zaplatili.

Následovalo ale pobouření, když rozhořčení zákazníci poukazovali na ironii, že Amazon maže kopie románu o fašistické dystopii, která neustále mění historii změnou mediálních záznamů toho, co se stalo. Akce Amazonu je v ostrém rozporu s tím, co lidé očekávají, když si koupí knihu. Podle „práva na první prodej“ mohou v USA lidé po zakoupení knihy s ní dělat, co se jim zlíbí, včetně toho, že ji dají kamarádovi nebo ji dále prodají. Není možné, aby si knihkupec tuto knihu vzal zpět, jakmile je už jednou prodána.

Podle zprávy Brada Stone v New York Times' se zdá, že až do minulého týdne Amazon prohlašoval, že nebude brát zpět již zakoupené knihy:

„Nezdá se, že by zveřejněné podmínky smlouvy o poskytování služeb společností Amazon pro Kindle bylo společnosti poskytnuto právo zrušit nákupy poté, co už byly jednou provedeny. Amazon poskytuje zákazníkům právo ponechat si „trvalou kopii příslušného digitálního obsahu“.“

Ale není to poprvé, kdy došlo k potížím s tajným vymazáním. Stone dodává:

„Zdá se, že Amazon nedávno odstranil z Kindles další zakoupené elektronické knihy. Zákazníci, kteří to na webových fórech komentovali, informovali o zmizení digitálních vydání knih Harryho Pottera a románů Ayn Randové kvůli podobným problémům.“

Nyní, když je veřejnost rozjitřena nad vymazáním Kindle, Amazon opět slibuje dobré chování. Mluvčí Amazonu Drew Herdener novinářům řekl:

„Měníme naše systémy tak, aby v budoucnu za těchto okolností knihy ze zařízení zákazníků neodstraňovaly.“

Formulace „za těchto okolností“ však nebudí moc důvěry. Zní to jako: knihy budou odstraněny znovu, jen za jiných (nedefinovaných) okolností.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


„Patříme na Západ? Spíše patříme Západu.“ Vojenský analytik se pozastavil nad návrhem Vondry vybudovat základnu v ČR ..... Bezpečnostní expert a zbrojní analytik Jaroslav Štefec se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, že nový místopředseda ODS Alexandr Vondra chce v Česku zřídit „společnou“ leteckou základnu s USA. Co si o tom myslí?

Hned v úvodu svého příspěvku bezpečnostní expert píše, že musí uznat jednu věc, a to, že Vondra umí pořádně rozjet diskusi na sociálních sítích. A to skoro lépe než jeho „soukmenovec v modré“ Pavel Novotný, který je starostou pražských Řeporyjí.

„Jeho úžasný nápad zřídit v ČR co nejrychleji ‚společnou‘ leteckou základnu s USA navíc přesně zapadá do osvědčeného schématu ‚kupte vrtulníky – postavte pro ně za vaše peníze letiště – vybudujte za vaše peníze logistickou základnu – požádejte nás, abychom se na ní nastěhovali – kongres to schválí – vy budete platit provoz a další náklady – nebudete mít žádnou možnost do provozu základny kecat a nad jejím územím a posádkou nebudete mít jakoukoliv jurisdikci‘. A to vše ‚dobrovolně a rádi‘,“ varuje Štefec.

Analytik poukazuje také na diskuze, které se kolem tohoto návrhu strhly. Nejčastěji prý zní, že je tento krok logický proto, že „patříme na Západ“. To sice Štefec nevyvrací, ale vysvětluje to po svém.

„Ano, to je pravda. I když nejspíš jinak, než si nemyslící uživatelé této floskule představují. Spíše než na Západ patříme jako stát ekonomicky a tím i sociálně Západu. Hlavně Německu, Francii a Holandsku. Politicky patříme USA, jestli se v případě ČR dá o nějaké politice vůbec mluvit,“ dodává.

© AP Photo / Daniel Karmann Jsme odjakživa součástí Západu, prohlásil exministr Herman a spustil vášnivou diskusi na sociální síti V příspěvku také bohužel zdůrazňuje, že naší republice jako státu, „a tudíž i nám, občanům, na jejím území už neříká „pane“ téměř nic, včetně pitné vody“. A nejhorší je, že i ten zbytek podle Štefce rovněž směřuje urychleně k „odnárodnění“. „Kromě silnic, umožňujících lepší propojení superskladů, supermarketů a výroben nadnárodních společností český stát už 30 let neinvestuje prakticky do ničeho nového, co by zlepšilo jeho (a tím i naši) ekonomickou bilanci,“ dodal.

Sám však přiznal, že ani on sám už pořádně neví, co si pod pojmy „patřit na Západ“ a „patřit na Východ“ vlastně představit. „Podle zeměpisných souřadnic jsme tak nějak uprostřed, takže bychom měli patřit v první řadě sami sobě. A teprve pak hledat, co pro nás je výhodné hledat na západě, a co na východě,“ myslí si.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Milion chvilek chce „řídit“ Českou televizi. Organizuje akci, jak tam prosadit „ty správné“ ..... Chystá se spolek Milion chvilek pro demokracii „ochránit“ Českou televizi? Poslance zanedlouho čeká lítý boj o to, kdo obsadí šest míst v důležité Radě ČT, která se na konci února uvolní. Jak se zdá, své nominanty by do kontrolního orgánu veřejnoprávní instituce rádi vyslali i „chvilkaři“. Organizují se kvůli tomu v „koalici neziskovek“.

Foto: Hans Štembera Popisek: Mikuláš Minář

Radu České televize, o které se v posledních měsících stále více mluví kvůli pochybnostem, které panují nad hospodařením ČT, brzy čeká výrazná obměna. Koncem února totiž vyprší šestiletý mandát téměř polovině radních. Poslanecká sněmovna tak bude mít v nejbližší době za úkol najít na šest uvolněných míst náhradu. 

Do procesu nominace kandidátů, z jejichž užšího výběru nakonec budou na plénu volit všichni poslanci, se mohou zapojit nejen politici, ale i občanská společnost. Nárok na podávání nominantů mají i spolky a sdružení.

Této příležitosti se chytili aktivisté Milionu chvilek pro demokracii, který v posledním roce v naší zemi uspořádal nejpočetnější protivládní demonstrace od roku 1989. „Chvilkaři“ nedávno vyzvali své příznivce, aby pomohli s hledáním vhodných kandidátů. Výzva se týká i hledání dvou nových členů Rady Českého rozhlasu.

Může se tak stát, že částí veřejnosti vychvalovaná a druhou částí nenáviděná organizace reálně zasáhne do budoucí podoby České televize, jejíž provoz prostřednictvím koncesionářských poplatků hradí všichni občané.

„Dámy a pánové, sdílím výzvu kolegů z Milionu chvilek v Praze,“ píší „chvilkaři“ z Opavy na svém facebookovém profilu a dále přikládají výzvu. „Důležitá prosba, spěchá! Milí přátelé, prosím, můžete doporučit důvěryhodné osobnosti ze svého okolí jako kandidáty/kandidátky do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu? Hledáme lidi, kteří budou zastupovat pestrou občanskou společnost a budou buď sami výraznými regionálními osobnostmi, nebo budou zastupovat výrazné instituce,“ uvádí se v textu.

Zdůrazňují, že o místa nových radních proběhne politický zápas a výběr vhodných kandidátů nechtějí nechat jen na politických stranách. Nominanti politiků by podle nich mohli ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií.

„Pražský tým Milionu chvilek se stal součástí pracovní skupiny/‚koalice‘ nevládek, kterou inicioval a koordinuje Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku. Společně se snažíme získat kandidáty/kandidátky, kteří vytvoří pozitivní protiváhu pro kandidáty/kandidátky navržené stranami (mohou představovat velké ohrožení pro nezávislost veřejnoprávních médií). Tuto iniciativu Nadačního fondu velice vítáme, obrana veřejnoprávních médií patří k prioritám Milionu chvilek. K získání kandidátů z regionů má ze všech zástupců v této ‚koalici‘ zdaleka nejlepší podmínky právě Milion chvilek. Vaše pomoc je tedy důležitá!“ píší „chvilkaři“ a zdůrazňují, že to nesmírně spěchá. Výzvu zveřejnili zhruba před týdnem. Uzávěrka návrhů skončila o půlnoci z pondělka na dnešek.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Anti LGBT++ spiknutí v české policii. Naštěstí se již situace mění k lepšímu. Jak se chovat při namátkové silniční kontrole budoucí “LGBT friendly” policie? ..... Jako mnoholetý policista, který oddaně slouží liberálně demokratické společnosti, nepolevuji ani okamžik při odhalování nepřátel výdobytků nové doby. Ostřížím zrakem sleduji u oběda kolegy, zda nehaní uprchlíky, protože to by byl rasismus! Na chodbách poslouchám za dveřmi, zda se neuctivě nevyjadřují o vyvolených menšinách, to by byla zase homofobie, nebo transfobie a rasová nenávist a antisemitismus. Dlouho se mi nedařilo, až teď jsem zaznamenal úspěch.

Odhalil jsem anti pedofilní propagandu a to dokonce na veřejně přístupné nástěnce. Policie na ní oficiálně varuje děti, aby si dávaly pozor na neznámé lidi! Dokonce pražská policie vyzývá děti, aby si od cizích lidí nic nebraly, nikam s nimi nechodily a (Bože chraň) ani s nimi nemluvily! To je přece jasný důkaz diskriminace proti nebohým pedofilům a tedy celé LGBT++ komunitě! Vždyť i pedofilové mají právo na plnohodnotný sexuální život. Stejně tak nemůže nikdo dětem zakazovat, aby zahájily svůj intimní život s cizím strýčkem již v raném věku někde v parku za sáček bonbonů! Jistě, zatím je oficiálně pedofilie zakázaná a i mnozí rodiče ještě mají předsudky a dokonce si myslí, že děti jsou jejich. To ale současná politická reprezentace jistě brzy napraví!

Naštěstí se již blízká na lepší časy. Ředitelem dopravní policie byl jmenován otevřený homosexuál a u policie ve vedoucí funkci pracuje i jeho přítel. Snad i další vedoucí místa u policie brzy obsadí rozličné sexuální menšiny a ty již podobnou propagandu a předsuděčnou nenávist proti LGBT++ nedopustí. Nábor nových policistů bude probíhat v gay klubech a na Prague pride pochodu.

Na závěr snad praktická rada do budoucna pro řidiče muže. Při rutinní silniční kontrole se nikdy neohýbejte do kufru pro lékárničku, či náhradní sadu žárovek. Ať nedojde k nějakému nedorozumění s našimi budoucími “pokrokovými multigenderovými kolegy”.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

Člověk se také musí něčemu zasmát, ne?


21.1. 2020     Dnes je Mezinárodní den veverek. Tato sympatická zvířátka jsou jsou jedním z nejčastějších živých tvorů, se kterými se lidé setkávají ve volné přírodě. Lze se s nimi setkat nejen v lesích, ale i ve městech a parcích. Jejich svátek má povzbudit lidi, aby se o těchto tvorech naučili co nejvíce informací, zejména jejich odolnost a schopnost vydržet i nejdrsnější zimy bez větších potíží. Tím, jak si uchovávají semena oříšky na zimu a ne vždy si vzpomenou kam, mohou napomáhat rozšiřování stromů a keřů. Veverky ale mají rády i houby. Jak vylučují jejich nestrávené výtrusy, na pomáhají i k jejich šíření.


Výbušné materiály z přísně tajných svazků StB odhalují bizarní příběh Jaroslava Hutky, který dosud nikdo neznal! Komunisté mu prý znemožňovali zpívat, ale záznamy StB odhalují, že sám požádal soudruhy o odklad, protože ještě není dostatečně připraven na rekvalifikační přehrávku před komisí! ÚV SSM dokonce nabízel, že jim bude vydávat mládežnický časopis a pohrozil, že když mu to nedovolí, půjde si stěžovat na komunistické vydavatelství Orbis! Jaká byla role 13. Správy FMV a proč materiály StB nevykreslují Jaroslava Hutku jako trýzněného disidenta, ale jako někoho s úplně jiným úkolem? ..... Když zemřel 1. října 2019 zpěvák, Mistr a klíč k lidským srdcím Karel Gott, celý národ truchlil. Zpráva se rozletěla do celého světa a truchlilo se nejen v ČR, ale i na Slovensku, v Německu, v Rusku a v dalších zemích, kde Karel Gott zanechal odkaz svého hlasu a nesmrtelných písní. Lidé zaplavili ulici Na Bertramce v Praze před vilou Karla Gotta celou ulici svícemi, věnci, kytičkami a psanými vzkazy. Národ přišel o svého syna, který rozdával radost a uchvacoval davy po celém světě. Jenže, ne všichni truchlili. Někteří využili smrt Karla Gotta k útoku na něj posmrtně. Jedním z těchto útočníků byl i folkař a zpěvák Jaroslav Hutka. Po jeho smrti totiž na svůj Facebook napsal [1] své stanovisko k jeho tvorbě, že prý jeho písně nebyly dobré, ale lidé je mají rádi, protože jim evokují mládí, a tím se jim zdá, že ten komunismus nebyl tak špatný. Podle Hutky jde o tzv. Pavlovův podmíněný reflex. Doslova napsal toto:

Oni mu to víceméně umožnili nebo to od něj žádali. To, že byl 20 let nevyhnutelně pořád v médiích a byl prostě pro všechny, řekl bych, ten hlavní a jediný, pro mě bylo, že způsobil takový ten Pavlovův reflex. Ti lidé si to spojili se svým mládím. Dneska, když slyší jeho hlas, tak se jim objeví ta radost toho mládí, to je normální Pavlovův reflex, ale tím pádem se jim také zdá, že ten režim tehdy nebyl hnusný, ale byl dobrý. Protože si to spojí pozitivně a v tom je ten komentář, že vlastně i v té rakvi slouží tomu režimu. Není to žádný macabre…

Výbušné svodky StB o disidentovi, který nebyl? ... Jaroslav Hutka jaksi zapomněl, že Karel Gott byl 50 let pěvecká celebrita nejen v Československu, ale i v Německu, a to zejména v tom západním, tedy v NSR. Gott měl uzavřenou smlouvu s nahrávací společností Polydor a od roku 1967 do roku 2010 prodal v Německu neuvěřitelných 23 milionů desek, více v článku zde. Zařadil se tak mezi 5 nejúspěšnějších interpretů německy zpívané hudby všech dob. Nevšiml jsem si, že by v NSR v dobách Karla Gotta panoval komunismus, že by miliony jeho německých fanoušků kupovaly jeho desky ve vzpomínce na mládí, kdy žili v komunismu. Nevím, kolik desek v Německu, jmenovitě v tom západním, prodal Jaroslav Hutka, ale tvrdit o zesnulém mistrovi, že slouží i v rakvi komunistickému režimu i po své smrti, je opravdu vrchol nenávisti, nebo snad závisti kvůli tomu, jakých úspěchů Mistr dosáhl za svého života. Jenže, když tzv. disident začne plivat na Karla Gotta a tvrdí, že byl hlásnou troubou okupačního režimu [2], je pouze otázkou času, kdy se vrátí bumerang.

Redakce Aeronetu obdržela neuvěřitelný materiál. Je to operativní složka Státní bezpečnosti, oddělení 10. a 13. Správy Federálního ministerstva vnitra a jde o materiály ze složky “Zpěvák”, což bylo krycí označení Jaroslava Hutky v archivech StB. Část archivů vypadá, že pochází z ABS (Archiv Bezpečnostních Složek). Materiály jsme obdrželi z anonymního zdroje spolu s dalšími informacemi a není přesně jasné, jaký je zdroj těchto materiálů, ovšem jednotlivé fotokopie se zdají být pořízeny z mikrofilmu a nikoliv z běžného skenovacího zařízení, což ukazuje na to, že by se mohlo jednat o stále živý svazek, neodtajněný, přísně střežený.     (Čtěte na stránkách AENews)


Místo národa jen tupé stádo? ..... Sebevražedná mediální propagace záškoláctví v podobě zbožšťování nevzdělaných, nemocných a veskrze sobeckých "individualit" v podobě klimatické alarmistky ze Švédska či třeba českého politického alarmisty z kněžského semináře, je dalším z neklamných projevů choré, k zániku odsouzené civilizace.

Vždy jsme přece měli potřebu vědět, přesvědčit se, sáhnout si...

Touha po opravdovém vzdělání však i dle rozhodných nepřátel Českého národa byla vždy naším charakteristickým rysem. Sahá po staletí vzad, je dobře dokladována i vznikem první středoevropské univerzity na našem území. O necelé století později ji pak dokumentoval i parafrázovaný výrok kardinála Giuliana Cesariniho, jenž organizoval poslední (čtvrtou) křížovou výpravu proti husitským Čechům. "Jediné, co dobrého je nutno přiznat tomuto zlořečenému plemeni, je jeho baživost po vědění." Takto děl papežský nuncius a velitel stotisícového vojska dokonce ještě i před mohutným výpraskem v bitvě u Domažlic, kde při kvapném úprku stoupenců římskogermánské civilizace zanechal též kardinálský klobouk, zlatý krucifix i bulu. Totiž dokument, jimž papež vyhlašoval už čtvrtý pokus o podmanění středověkého ohniska šíření nebezpečné pravdy.

A skutečné vzdělávání, učební proces organizovaný ať už obcí velikosti vesnice nebo třeba státu, to je jediná pravda. Pravda, kterou nelze ošálit při výuce matematiky, fyziky, chemie a dalších přírodních věd, zato s ní lze manipulovat u různých humanitních nauk, jimiž se to v dnešním výukovém (ne)systému jen hemží. A protože ze seznamu povinných maturitních předmětů má dle novodobého paskvilu na školskou koncepci vymizet například ta matematika, jsme už na tom bídněji než před deseti lety, kdy už jsme na tom dost bídně byli.

Generace X, Y, Z. Konec abecedy. A taky konec naší země? Dovolíme to? ... Naše momentálně ekonomicky činná populace je v té nejvýznamnější části členěná některými sociology na generace X, Y a Z.

Generaci X se u nás říká tzv. Husákovy děti. Jsou to občané, co absolvovali vzdělání ještě za předchozího režimu, jejich vzdělávací proces je ukončen, mají zkušenost s realitou bez virtuálních vlivů. Jsou oborově zdatní, velká část pracuje i ve službách současného politického nastavení. Budou předávat moc.

Dalším subtypem tohoto dělení je generace Y. Narozeni kolem počátku devadesátých let, společenské změny přelomu tisíciletí mají spíše jen v podvědomí, zastoupení těch, kdo absolvují přírodovědná studia, již klesá ve prospěch absolventů humanitárních oborů. Nastává boom sociálně preferovaných povolání, jako jsou právníci, finančníci, sociologové, žurnalisté, ale i umělecké směry všech typů, které sice hospodářskému prospěchu nedávají nic, ale jsou společensky na výsluní. Tito budou moc přebírat, aby ji uchovali pro generaci Z.

Generace Z je prakticky bez výchovy, protože nepřátelsky uměle naladěná proti rodičům, proti autoritám a proti vlastnímu národu infikovaná ze školských institucí vzhlížením ke konzumu a "právům" na cokoli. Hlavně k právu ve jménu kterékoli momentálně se hodící marginálii nebo menšinově cinknuté "filozofii" stávkovat za tato "práva". Správně ovšem za "právo" flákat se, "právo" chodit beztrestně za školu, "právo" "užívat si...". Povinnost má tato generace určenu již jen jednu. Poslušně, s hlavami skolněnými ke smarphonu a s jointem v pusinkách chrlících jednu liberální, internetovou frázičku za druhou, v rytmu hip-hopu či rapu vkráčet do "tlamy pekla" (jak zpívá Jožo Ráž ve skladbě "Bulvárne krysy". pozn. aut.)     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


PŘÍZNIVÁ CHVÍLE PRO CZEXIT NASTÁVÁ ..... Příznivá chvíle pro czexit nastává. Vnější okolnosti takové orientaci stále viditelněji nahrávají. Brání jí jen nemístná ustrašenost, plynoucí z občanské, tedy politické nedospělosti. Vedení Evropské unie je po závěrečné naprosté prohře sveřepého tříletého úsilí za každou cenu zabránit brexitu politicky v koncích. Ze své podstaty není vůbec schopno vyvodit ze svého zásadního politického selhání odpovídající důsledky. Muselo by totiž zcela principiálně přehodnotit svá prokazatelně mylná politická východiska: Muselo by přiznat neudržitelnost základních tvrzení o správnosti postupného odstraňování evropských demokratických států ve prospěch evropského superstátu. Tím by se Evropská unie vzdala své podstaty, sebe sama ve prospěch jiného stavu evropských věcí. Proto její vedení takový evropsky jedině rozumný krok nemůže dobrovolně nikdy učinit. Přiznat si dlouhodobé principiální selhání a podle toho jednat, jak se již mnohokrát ukázalo, zásadně a tradičně přesahuje jeho morální, politické a rozumové schopnosti.

Je proto na čase, aby jednali ti, kdo takovou zásadní nekompetentností nejsou postiženi, a proto se také do vedení Evropské unie nemohli nikdy dostat. Jsou to představitelé směřování těch členských států, jež ideologicko-politické vedení Evropské unie považuje za obtížné potížisty. Za ty, kdo nedrží ústa a krok. Že je to kromě většiny jiných států středovýchodní Evropy i Česká republika, je vcelku zřejmá skutečnost.

Za okolností, kdy se vedení Evropské unie očividně není schopno adekvátně vyrovnat s politickým a mravním smyslem brexitu a místo toho se zarputile uchyluje ke stupňování nedemokratické centralizace, jež likviduje nejen naši demokratickou samostatnost, logicky nezbývá než začít usilovat o vystoupení z jejího svazku.

Velká Británie ukázala, jak nelehká byla cesta k obnově státní samostatnosti pro toho, kdo se k ní statečně odhodlal jako první, a jak je důležité, aby takové odhodlání bylo pevné a vytrvalé. Její úspěšné završení a souběžně významná stálá podpora od administrativy amerického prezidenta Trumpa ale znamenají podstatnou naději i pro naši zemi. K 31. lednu Velká Británie definitivně vystupuje z Evropské unie, a může tedy po dlouhé době více než čtyř desetiletí znovu svobodně uzavírat obchodní a další dohody s jinými státy světa. Jako první přichází v úvahu velkorysá dohoda o volném obchodu s USA, rovněž Kanadou a dalšími státy. Pokud by se do konce roku neuzavřela dohoda o vztazích s Evropskou unií, budou se obchodní vztahy mezi oběma subjekty, jak potvrdil britský premiér Boris Johnson, řídit pravidly Světové obchodní organizace. To např. znamená, že EU již nebude moci vůči Británii uplatňovat četné požadavky své standardizace.

Jestliže by se britskou cestou vydala i Česká republika a další členské státy EU, mohly by takové kroky donutit Evropskou unii k opuštění jejích evropsky neúnosných základních principů. V opačném případě by EU vcelku přirozeně ztratila dohlednou existenční perspektivu.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


EU by nejraději všude strkala ten svůj rypák ..... Za třicet let života pod kuratelou EU kterou ovládá Německo jsem si zvykla číst a potkávat darebáky všeho druhu. Ovšem Jourová se směle vyrovná nejhorším mrchám, může si potřepat pravicí s Langšádlovou která by nejraději použila na Rusko atomovku. Obě asi líbají prdel Merkelové. To přece stojí za ty bezva prachy co berou. Za ně se dá zradit a stát se navěky Jidášem Iškariotským.

„Evropa musí zasáhnout proti Polsku a Maďarsku, je tam ohrožena vláda práva a nezávislost justice,“ tvrdí Jourová.

„Evropská komise musí plnit svou roli hlídače smluv, musí konat,“ odmítla Jourová kritiku z Varšavy a Budapešti, že se komise vměšuje do polských a maďarských domácích záležitostí.

Zajímá mne, co tím myslí. Jak chce zasáhnout. Že by další rok 1968? Chtějí nasadit do V4 zrádné krysy? To nemusí, jsou všude. Rozlezlí jak svrab a neštovice dohromady. Naše jediné štěstí je, že jsou jen tam, kde cítí prachy. Politika a šoubyznys. Tam je hledejte. Mezi obyčejnými lidmi nenajdete nikoho, kdo nemá rád svou rodnou hroudu.

Bodou nám chtít znásilnit naše myšlení, dostat do nás pokoru a vyhnat slovanskou pýchu. Budou nám chtít vnutit jejich druh demokracie, ale zapomínají na jedno. Pokud budou hrozit V4, bude to jejich konec. Pak už lid nic nezadrží. Vynutí si referendum a odejdou jak Britové. Celá EU se sesype jak domeček z karet.

Někdy si myslím, že EU utahuje naši svobodu a demokracii skoro na nulu ze strachu, že je vymeteme jak pavučiny a mají pocit, že si zákazy a příkazy udrží moc v Evropě. Jenže utáhnou moc a šroub praskne. Vypadá to, že lidem, kteří dříve byly součástí Sovětského bloku nejde nakecat vše, co se jim zamane. Máme zkušenosti a podraz cítíme na míle daleko.

Spousta lidí to cítila i při převratu v roce 1989, ale doufali, že se mýlí. Také euforii je posedla a běda těm, kteří nepodlehli a říkali, bude zle. Západ je vyčpělá struktura s takovými problémy o kterých se nám ani nezdá a stáhnou nás sebou, vykradou a vysají i naše na srdce. Chtějí nás předělat k obrazu svému a do mozku nasadili jediné myšlenky. Prachy a moc. To má být páka lidstva. Musíš je mít, jinak jsi pro ostatní nula. Tím se řídí západ a proto je většina z nich zdenegenerovaných a neschopných bránit vlastní zemi před invazí a následnému vyhlazení.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


Primátor Hřib (Piráti) – horší než povodně. Předběžná škoda: 23 miliard kvůli nenávistné ideologii. Prezident Zeman: “Já bych ho vyškolil!” Zákulisní zdroj: Chystá se odvolání Hřiba ..... Po podepsání partnerské smlouvy mezi Prahou a tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí se objevují první odhady škod, způsobené primátorem Hřibem, z jehož iniciativy k podpisu došlo. Smlouva je provokací vůči Číně, která je světovou ekonomickou velmocí.

Čínská finanční metropole Šanghaj v reakci na podpis smlouvy mezi Prahou a Tchaj – pejí oznámila, že pozastavuje veškeré oficiální styky.

“Je to politický amatér,” uvedl prezident Miloš Zeman na adresu primátora Hřiba v pořadu Týden s prezidentem

Podle ekonoma Lukáše Kovandy připraví protičínské aktivity primátora Zdeňka Hřiba Českou republiku o zhruba 23 miliard korun za dva roky.

Nejčtenější český deník Blesk spočítal škody způsobené primátorem Hřibem na 60 miliard korun v podobě neuskutečněných investic, problémů českých firem, usilujících o vstup na čínský trh, nebo těch, které už na něm působí, omezením kulturní výměny a podobně.

Horší, než povodně ... Ničivé povodně, které se v roce 2002 prohnaly Českem, způsobily škody za 73 miliard korun.

Pokud by platil odhad ekonoma Kovandy, překonají škody, způsobené primátorem Hřibem, úroveň povodní přibližně za šest let. Podle deníku Blesk jsou na stejné úrovni jako povodně už nyní.

“Pan primátor nezná základní ekonomická data. Přínos čínských turistů je ekonomicky vyšší než turistů ruských. Jejich útraty se značně promítnou na kondici pražských podniků a placení daní, které jdou částečně do pražského rozpočtu,” uvedl prezident Miloš Zeman k problému Hřib v pořadu Prezidentský Pressklub v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Frekvence 1.

„Hřibovi by prospěl krátký kurz o ekonomice,“ povzdechl si Zeman, který by byl podle svých slov ochoten dát mu osobně. Primátor Hřib považuje prezidenta za svého politického soupeře. Přístup pana Hřiba k vysokým státním činitelům z jiných stran hraničí s arogancí.

Povodně v Praze 2002

„Aktivity primátora Hřiba vedou k omezování leteckého spojení. I když počet čínských turistů je teď 630 tisíc a za poslední rok měl růst 17 procent, tak to z řady důvodů tento růst zabrzdí,“ uvedl prezident Miloš Zeman.

Protičínská hysterie po záminkou údajného porušování lidských práv v Číně (1,5 miliardy obyvatel) u primátora Hřiba hraničí s posedlostí. Tuto vlastnost mají tzv. liberální strany společnou.     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Společná EUropská armáda: Jourová zatroubila a pomoc bratrských vojsk se blíží. Stav demokracie posuzují jiní soudruzi. LGBT prapor trestá vzpouru nelítostně. Fendrych, Šafr, Tabery a obsah jejich šuplíku ..... JOSEF PROVAZNÍK rozkrývá motivy zřízení budoucí společné evropské armády a zajímalo by jej, zda mají současní uvědomělí svazáci již připravený zvací dopis

Od „pomoci“ bratrských vojsk v bývalém Československu uplynulo více než půlstoletí. Vše však nasvědčuje tomu, že podobné akce nejsou v našich zeměpisných šířkách vyloučeny ani v 21. věku. Můžeme si každý den blahořečit, že ještě nebyl realizován vlhký sen eurofederalistů, tedy společná evropská armáda. Přesněji řečeno, společná EUropská armáda. Protože Evropa nemá ve skutečnosti s EU nic společného - kromě toho, že její významnou část mocensky ovládá.

Až jednou na nátlak Německa a Francie společná armáda vznikne, budeme žít jako členský stát stále v nejistotě z další „bratrské“ pomoci. To je víc než jisté. 

Poslušní povstali ... Jedním z projevů každé více či méně totalitární říše je hledání vnitřního a vnějšího nepřítele. V první letech po vstupu východoevropských zemí do Evropské unie se zdálo, že najít vnitřního nepřítele nebude jednoduché. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenska se snažily postupovat do puntíku dle přání Bruselu. Občas dostaly nějaký ten pamlsek a v nejhorším případě stačilo zvýšit hlas, aby věděly, kde je jejich místo. Řecká, ukrajinská a migrační krize však přinesly nové časy, kdy si i doposud poslušní a vzorní dovolili odporovat. 

Odpor je však třeba za každou cenu potlačit hned v zárodku, to bylo Bruselu jasné. Kdo si dovolí odporovat jednou či dvakrát, může se časem postavit do skutečné opozice. Něco takového současní vládci Evropské unie opravdu nepotřebují. To by totiž až příliš zavánělo demokracií. A tak se začaly hledat důvody, jak delegitimizovat vlády Maďarska a Polska. Když se chce, ten správný důvod se vždycky najde. A není pochyb o tom, že Brusel chtěl opravdu moc.

Rudá fenka z Nizozemska ... Vše začalo před asi 3 lety, kdy byla europoslankyně Judith Sargentiniová z nizozemské GroenLinks (Zelená strana) pověřena Evropským parlamentem vypracováním zprávy o „stavu demokracie v Maďarsku“. Volba na výše zmíněnou soudružku jistě nepadla náhodou. Její mateřská partaj vznikla před čtyřiceti lety spojením mj. Komunistické strany a Pacifistické socialistické strany. Lze si bez většího úsilí dovodit, jaké jsou asi názory paní Sargentiniové na migraci, genderismus, ideologii multikulturalismu a politické korektnosti. 

Je to podobné, jako kdyby byl před rokem 1989 pověřen vysoký komunistický potentát sepsáním zprávy o demokracii ve Spojených státech. 

Dobrá věc se tedy podařila a zpráva samozřejmě vyzněla pro Maďarsko naprosto tragicky a hororově. Dnes již naštěstí bývalá europoslankyně Sargentinová vylíčila Orbánovu vládu v těch nejhorších barvách. Už jenom scházelo srovnání maďarského premiéra s Hitlerem a Pol Potem. Ono to tam ale nakonec mezi řádky přirozeně bylo. Ne, že ne. Není proto divu, že v září 2018 uvědomělí europoslanci odhlasovali zahájení řízení proti Maďarsku. Jako zamínka...pardon...tedy....důvod bylo uvedeno porušování evropských hodnot. Pokud by bylo řízení dovedeno až do konce, Budapešť by přišla o svá hlasovací práva v evropských strukturách.      (Čtěte na stránkách Protiproud)


Radim Uzel: Člověk je od přírody muž, nebo žena. Nenechte si to vymluvit, ani Facebookem! ..... Vidíme, že sociální sítě rozšiřují tradiční představu o pohlaví občanů. Šílenství nebere konce. Milenci si možná začnou posílat formální elektronické souhlasy k legálnímu pohlavnímu aktu. Rodiče, aby se pomalu báli pohladit své vlastní děti. Zpovídáme sexuologa a gynekologa MUDr. Radima Uzla, CSc., proč se lidem vnucuje (digitální) samota, unisex…

Chtěli bychom se zeptat, pane doktore, jak je to v dnešní uspěchané době, která se vymkla z kloubů a šílí: Muži nejsou pomalu muži, chvílemi snad ani nevíme, zda ženy jsou stále ještě ženami… Například, když sportovkyně podává extrémně dobré výkony, svádí to k myšlence, že by se mohlo jednat o přestrojeného muže.

Radim Uzel: Tato myšlenka mě napadla už před několika desítiletími. Ty intersexy někdy mají více mužských hormonů, takže je logické, že pak ony výkony jsou lepší. V podstatě si myslím, že dnešní společnosti si vymyslela nesmírné nesmyly, že kromě mužského a ženského pohlaví ještě existuje řada ještě dalších pohlaví, což je ale hrubý nesmysl. Příroda to zařídila tak, že člověk je buď muž, nebo žena. Muž může mít eventuálně sklony k aktivování stejného pohlaví, nebo se eventuálně jiným pohlavím také cítí. To jsou ale velké rozdíly a je to dnes vše házeno do jednoho pytle — že prý jde o člověka s neurčeným pohlavím. To je dle mě nesmysl. Největší škodu tady napáchají internet a sociální sítě. Lidé, kteří mohou být eventuálně i vyšinutí, se najednou začnou sdružovat a začnou se upevňovat ve své víře, která je velmi často zcela mylná. Ono to potom dle toho vypadá. Je to totéž jako epidemie mentální anorexie. Anorektičky si vzájemně posílají všelijaké jídelníčky, kdy mají ráno nic, v poledne nic a večer potom pokud možno také nic. Takový jídelníček je jistě inspirativní. Pak hubnou, až téměř umřou a vzájemně se v tom podporují. Stejně se lidé podporují navzájem ve svém různém cítění pohlavní identity či i politických názorech. Zde by měl mít hlavní slovo odborník, který poví, jak to ve skutečnosti je. Já se za něj zcela 100procentně nepasuju, ale dovedu říci, že chromozomálně jsem s to muže a ženu diagnostikovat.

Chromozomy jsou jasným důkazem. Nicméně dříve se ve sportu provádělo jen vnější posouzení, zda je sportovec mužem, nebo ženou. To, co komise vídala, bylo prý v některých případech nedostatečně průkazné, viz případ běžkyně Caster Semenyaové. Jak je to s hermafroditizmem?

Určující je zárodečná žláza — máte buď varlata, nebo vaječníky. Zde jsou karty zcela jednoznačně rozdány. Ale mohou být různé přírodní omyly, které mohou působit jako intersex, ale to pohlaví zůstává jakožto takové. Marná sláva, poněvadž neexistuje žádný 100% hermafrodit. Že by jedinec byl i muž, i žena? Je to buď to, nebo ono.

Jedno pohlaví zkrátka vždy převažuje.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Zbývá prý pouhých pět let do úplného ovládnutí Evropy muslimy. Umlčet. Nic nevidět. Zcenzurovat ..... Moji čtenáři asi většinou znají aféru posledních týdnů celkem podrobně. V lednovém čísle Učitelských novin mi vyšel delší rozhovor. Byl zpracován jako každý jiný časopisový rozhovor. Tedy záznam volné konverzace, založený na předpokladu, že nejen poznatky, ale i názory a postoje zpovídaného jsou pro čtenáře nějak zajímavé. To znamená, že jsou přípustná i čistě subjektivní vyjádření. Někoho to možná překvapí, ale takto jsou koncipovány i rozhovory v recenzovaných (vědeckých) časopisech – proto se za ně nepřidělují body do systému RIV.

Jsou v zásadě dvě možnosti, jak může čtenář k takovému rozhovoru přistupovat. Buď může akceptovat pohled, který zpovídaná osoba sdílí. Nebo může takového člověka pozorovat s odstupem. Když čtu rozhovory s Tomášem Halíkem nebo knihu Erika Taberyho, činím tak proto, že chci znát jejich postoje, i když s nimi nesouhlasím. Pokládám to povinnost každého vzdělaného člověka. A mají–li být učitelé pokládáni za vzdělané lidi, nemohou neznat názory nejčtenějšího českého sociologa.  Dokonce i tehdy, když je pokládají za chybné. Ten, kdo nadšeně vyhlašuje, že je odpůrcem textu, který nezná, ten nemůže být pokládán za vzdělaného člověka. Ani, když se mu podařilo vyšplhat až na místo ředitele školy.

Teze, které jsem v rozhovoru vyjádřil, lze shrnout takto:

Počet muslimů v evropských zemích, včetně České republiky roste. Neexistuje žádná hranice, u které bychom mohli předpokládat, že se tento růst zastaví. Muslimové v Evropě vytvářejí oddělené komunity. Nesplývají s domácím obyvatelstvem. Zároveň se muslimové radikalizují. Úřady v evropských zemích ztrácí schopnost prosazovat vůči muslimské komunitě vlastní zákony. Stejná tendence se projevuje i v českém školství.

Na těchto tezích není nic radikálního ani neobvyklého. Shodou okolností se stalo, že pár dnů po vydání rozhovoru vystoupil s velmi podobným prohlášením Gérard Collomb, donedávna francouzský ministr vnitra. Podle něj dokonce zbývá pouhých pět let do úplného ovládnutí Evropy muslimy.  V Brně zase proběhl další konflikt, kdy agresivní muslimský žák napadal své spolužáky, a když se jej učitelka pokusila káznit, stala se sama obětí šikany. Jak je už v podobných případech pravidlem, školní inspekce se postavila na stranu agresivní muslimské matky.

Gérard Collomb, donedávna francouzský ministr vnitra. Podle něj dokonce zbývá pouhých pět let do úplného ovládnutí Evropy muslimy. 

Dalo by se tedy očekávat, že vznikne diskuze. Opravdu jsou takové trendy? Co je způsobuje? Co z nich vyplývá? Dají se zastavit? Na co se mají školy připravovat? Proč dosud všechny pokusy o integraci muslimů skončily neúspěchem? A dalo by se očekávat, že právě ti, kdo jsou placeni za „integraci“, budou o takovou diskuzi stát nejvíc.

Ale opak je pravdou. Následovala reakce opačná. Umlčet. Nic nevidět. Zcenzurovat. Zabránit mluvit. Slečna Schreiberová, dnes již neblaze proslulá ředitelka Multikulturního centra Praha, tak v první fázi iniciovala nátlak na redakci. Když tento fašizující postup vzbudil jednoznačně negativní reakci veřejnosti, sepsala konečně odpověď.

Ve své odpovědi se ovšem slečna Schreiberová uvedenými tezemi vůbec nezabývá. Snaží se vlastně jen rozbít diskuzi. Rozmělnit ji na sérii osobních útoků a na spory o okrajové marginálie.

Nemíním na tuto hru přistoupit. Nebudu se proto zabývat konfliktem zájmů, ve kterém je. Nebudu se vysmívat jejímu vzdělání. Nebudu vrtat do vazeb na Nadaci otevřené společnosti, která je dnes v některých zemích vyšetřována za útoky proti demokracii. A nebudu ani připomínat podvody z minulosti, třeba video, ve kterém se slečna Schreiberová snažila doložit, že islamistická non–go zóna Molenbeek je příjemným  bezpečným místem (což pochopitelně skončilo ostudou).  Nebudu ani reagovat na osobní urážky, kterými slečna Schreiberová svůj text prošpikovala.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Evropská unie opět prokázala, že pošlapává národní identitu a nenávidí národy a národní státy ..... Evropská unie opět prokázala, že pošlapává národní identitu a nenávidí národy a národní státy. Vedení Evropského parlamentu zakázalo, aby europoslanci mohli mít na svém stole vlaječky států, které reprezentují! Informoval nás o tom europoslanec SPD Ivan David. Proti takovému postupu se tvrdě ohrazujeme a vlaječky budou mít naši europoslanci SPD i naší frakce Identita demokracie i nadále! Čím dříve vystoupíme z EU či čím dříve se EU rozpadne, tím lépe!

V Evropském parlamentu je zakázáno, aby europoslanci drželi během jednání transparenty. Předseda europarlamentu David Sassoli označil tyto malé vlaječky za transparenty, které mají být zakázány! Jednací řád Evropského parlamentu říká: „Poslanci nesmí narušovat řádný průběh jednání v plenárním sále a zdržují se veškerého nevhodného jednání. Nesmějí vystavovat transparenty.“ Co však je a není transparent, v jednacím řádu zakotveno není. Pojem „banner“ znamená transparent nebo prapor. Malá národní vlaječka ale přece očividně praporem není.

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský řekl, že kauzu považuje za malichernost. U eurohujerských lidovců mě takové vyjádření nepřekvapuje. Ti by si tam možná dali nejradši vlaječky sudeťácké či euro-unijní.

„Je naprosto neuvěřitelné, co se v tomto EP děje. Předsedu bych přirovnal k význačnému komunistickému vůdci, který si může dovolit vše a nenese za to žádnou odpovědnost. Nechal nám odstranit národní vlajky ze stolů, řka, že bannery, plakáty a jiné transparenty do sálu nepatří. Symbol svrchovaného státu je pro něj banner. Hnus, co si ta socialistická soldateska dovoluje,“ řekl k tomu náš europoslanec Hynek Blaško.

Tuto snahu o odnárodnění vidíme bohužel i v naší republice. Vidíme, jak byl zprzněn hokejový znak i znak fotbalistů. Zahajovací koncert na znovuotevření Státní opery nazvaný Státní opera v proměnách času začal předehrou opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Takže v české Státní opeře se začíná německým autorem, nikoli českým Bedřichem Smetanou!     (Čtěte na stránkách EUportál)


Jak by mohlo fungovat řízení státu občany místo politiků? ..... Nikde na světě není stát, který by byl řízen přímo občany, nikde nemají přímou demokracii. Všude mají nějaké volby a tedy i politiky, pokud se nejedná o diktaturu. Takový systém je třeba vymyslet a vytvořit. Jsem si jistý, že to možné je.

Text videa ... Vážení spoluobčané, milí přátelé.   V minulém videu jsem vám oznámil svůj úmysl zúčastnit se parlamentních voleb v roce 2021. Mluvil jsem o tom, že za nejdůležitější cíl považuji to, aby o řízení našeho státu rozhodovali všichni občané a ne pouze politikové. Obecně se něčemu takovému říká přímá demokracie.

V současné době některé myšlenky přímé demokracie prosazuje strana SPD. Já bych však chtěl představit něco, co jde mnohem dál, až k samé podstatě smyslu existence státu. Diskuze o přímé demokracii je z našeho veřejného prostoru cíleně vytlačována těmi, kteří na ní nemají zájem a to z pochopitelných důvodů: Přišli by tak o možnost snadných zisků na úkor nás občanů. Jsem přesvědčen o tom, že změna politického systému tak, aby měli svrchovanou kontrolu nad státem občané a nikoliv politici, je jedinou cestou, jak zabránit nekonečné korupci a manipulaci našeho státu způsobem, který pro nás není prospěšný. Chci vám stručně popsat, jak by v ideálním případě takový systém mohl vypadat a fungovat.

V současné době to funguje tak, že jako občané můžeme ovlivnit řízení státu pouze tak, že jednou za 4 roky volíme do parlamentu, jedno za 6 let do senátu a jednou za 5 let prezidenta. Zvolení lidé pak nejsou vůbec nijak vázáni svými předvolebními sliby a mohou schválit prakticky jakékoliv zákony či nařízení a dosadit do státních orgánů jakékoliv osoby. My to všichni platíme, aniž bychom to mohli jakkoliv ovlivnit. Pokud máme na řízení státu jiný názor, můžeme si teoreticky založit vlastní stranu a jít do voleb, ale pokud za sebou nemáme desítky či stovky miliónů korun a přízeň masmédií, tak prakticky nemáme šanci, i kdybychom měli sebelepší nápady, jak udělat pro občany této země něco prospěšného.

Jsem naprosto přesvědčen o tom, že systém parlamentní zastupitelské demokracie je zcela cíleně vytvořen tak, aby občané měli iluzi toho že nějak vládnou ve vlastní zemi, i když tomu tak prakticky vůbec není a reálná vláda stále zůstává v rukou mocných a bohatých tak, jak tomu bylo po celá tisíciletí. Místo diktatury jedné strany či aristokracie tu máme diktaturu politických stran.

Jsem rád, že už je u nás i jinde ve světě velmi mnoho lidí, kteří tento podvod pochopili a chtějí skutečnou systémovou změnu, která převede vládu nad státy od politiků a jejich loutkovodičů k občanům.     (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


20.1. 2020     Dnešní Den milovníků sýrů je oslavou nejrůznějších druhů sýrů na světě. Ale není to svátek určený pouze pro znalce a milovníky exotických sýrů. Můžete  oslavovat vaše oblíbené sýry a zároveň se poučit o nových druzích sýrů. Existuje totiž jen málo potravin, které mají tak bohatou historii jako právě sýr.


Nová armádní výbava: Zelený tank na baterky ..... Jistě jste už některou z variant toho provařeného rádoby-vtipu slyšeli. Toho, jak se sejde ruský, německý a americký dirigent.

A ten ruský se vytahuje: „Ve svém orchestru mám dokonce jednoho Žida!“ Německý na to machruje: „Já jich tam mám pět!“ A americký jen zmateně a omluvně krčí rameny: „No - já vlastně nevím, kolik jich tam je...“ Libovolně lze zaměnit za gaye, černochy, ženy... a tak dál.

Pointa je zřejmá a hned dvojí. Zaprvé ten, kdo skutečně, vnitřně, nemá žádné předsudky, příslušníky různých skupin nevnímá; prostě mu jaksi splývají s ostatními. A zadruhé je to svým způsobem i výsměch všelijakým kvótám a umělým pokusům o „vyváženost“: Do jakékoliv funkce, ať už ve státní správě nebo v soukromé firmě, by měl být dosazován ten, kdo k tomu má nejlepší předpoklady, kdo je pro danou funkci nejužitečnější. Poměr „cena / výkon“ by měl být jediný klíč. Další kecy o genderu, minoritách, o tom a onom, jsou v téhle situaci právě jen – kecy.

A právě proto je tak pozoruhodná zpráva, která se objevila tento týden: Podle ní míří do nejvyššího vojenského orgánu NATO pětapadesátiletá viceadmirálka Louise Dedichenová z Norska. A stává se tak historicky první ženou, která jako stálá národní zástupkyně v tomto orgánu zasedá.

Potud vše dobré. Připomeňme: Každá funkce by měla být obsazována podle klíče nejlepších předpokladů a schopností. Pokud je paní Dedichenová tak dobrá, bylo by velmi podivné se nad tím podivovat. Jako co na tom, že je to žena??? Jenomže ono to podivné je. Podivné to je, jakmile si poslechneme její názory. Tahle dáma totiž spáchala při příležitosti svého jmenování následující výrok:

„Situace ve světě není pro každého identická. Vzrůstající počet žen v NATO proto dělá Alianci silnější a lépe připravenou na bezpečnostní hrozby, jimž čelí.“

Vskutku pozoruhodné. Dosud jsem si myslela, že čím víc odborníků, stratégů a vojáků, tím lépe připravená a silnější armáda. Že by armádu lépe pro boj připravila feminizace, se dozvídám prvně. Protože jsem vojensky nevzdělaná osoba, pokouší se o mě podezření, že jsou to zase jen kecy – ale to jistě není možné, protože tak slovutná organizace by měla vědět líp než Šichtařka, co ji dobře připraví pro boj. Já jen, že jsem si nevšimla, že války by se vyhrávaly ideologií. Naivně bych řekla, že války se vyhrávají správným použitím strategie a zbraní.     (Čtěte na stránkách blogu Markéty Šichtařové)


Hrozí mu vězení. Byl na ulici zadržen s ukrutně smrtonosnou zbraní ..... Britská policie zadržela na ulici muže, který měl u sebe, jak se ukázalo, „nebezpečný útočný nástroj“.

Sedmatřicetiletý Scott Walker byl na ulici v Dunfermline kontrolován policií. Následně se přiznal, že má u sebe nástroj s „ostrým koncem“... škrabku na brambory.

Za tento zločin skončil ve vazbě. 16. května ho čeká soudní řízení, kde se dozví konečný rozsudek.      (Čtěte na stránkách Lajkit)

No jasně, co kdyby třeba ohrozil některého mírumilovného muslima, který neuznává zákony té země, a proto raději u sebe nosí lehký kulomet?


Průzkum: Většina mileniálů se domnívá, že v příštím desetiletí dojde k jadernému útoku ..... Nedávný průzkum, který uspořádal Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC), ukázal, že většina mileniálů byla dosti chmurná ohledně možnosti velkého konfliktu v blízké budoucnosti, stejně jako hrozby plnohodnotné jaderné války.

Kdo jsou vlastně ti mileniálové? Jde o generaci lidí, kteří se narodili před přelomem tisíciletí. Toto období se většinou datuje zhruba od roku 1983 do poloviny 90. let, někdy se uvádí až do roku 2000. Jinak jsou nazýváni také jako generace Y.

Většina dospělých v letech 20 až 35, kteří se zúčastnili průzkumu Červeného kříže, se domnívá, že je „pravděpodobnější“, že by v příštích deseti letech mohlo dojít k jadernému útoku, informuje zpravodajská služba ICRC.

Ačkoli 84 % z 16 tisíc mileniálů z 16 zemí uvedlo, že použití jaderných zbraní je nepřijatelné, 54 % uvedlo, že v příštích deseti letech by mohly být zbraně hromadného ničení ještě využity.

Asi 47 % dospělých osob, které se účastnily průzkumu, také uvedlo, že je „pravděpodobnější než ne“, že se během jejich života objeví světová válka, přičemž více než dvě třetiny také naznačují, že války jsou nevyhnutelné.

Pouze dva z pěti mileniálů ze zemí, které jsou v současnosti v míru, jsou přesvědčeni, že v blízké budoucnosti budou pravděpodobně zasaženi válkou nebo ozbrojeným konfliktem, přičemž respondenti z Velké Británie a Švýcarska jsou nejoptimističtější v tomto ohledu.

Průzkum ukázal, že dospělí v zemích postižených válkou mají větší naději na to, že se válce v budoucnu vyhnou, a zároveň jsou opatrní v používání zbraní hromadného ničení – včetně jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Nejvyšší negativní reakce na tyto zbraně byly pozorovány mezi Syřany.

Průzkum byl prováděn od 1. června do 7. října mezi rezidenty ze 16 zemí, a to včetně Afghánistánu, Izraele, Ruska, Sýrie, Švýcarska, Velké Británie, Ukrajiny a USA.     (Čtěte na stránkách AC24)

Já bych o těchto věcech nežertoval. Ono je tak trochu zvykem vidět války, včetně jaderných, s příchutí akčního filmu, bezpečného dobrodružství v televizi. Ale co by to znamenalo doopravdy, proha uvědomují si to ti lidé vůbec?


Britská policie nedokázala zastavit muslimský gang kvůli obavám z „komunitního napětí“ ..... Britská policie v Manchesteru nedokázala zastavit sexuální zneužívání desítek dívek sítí pákistánských mužů, přestože věděla, že k tomu dochází kvůli obavám z vytváření „komunitního napětí“.

17.1.2020 384

Další zpráva, která se týká dalšího skandálu, který se týká převážně pákistánských mužů sexuálně zneužívajících převážně bílé dívky, ukazuje, že policie Greater Manchester „před více než 15 lety nepodnikla vhodná opatření, přestože získala podrobnosti o téměř 100„ zájemcích “, kteří využívali vykládku restaurace jako základnu pro znásilnění a zneužívání dětí v péči ve věku mezi 11 a 17 lety “a navzdory skutečnosti, že viníci fungovali„ na dohled “.

Podle zprávy byly všechny oběti „mladé bílé ženy“ ve věku 11–17 let, zatímco všichni pachatelé byli „téměř výhradně asijskými dospělými muži, z nichž mnozí jsou sdruženi prostřednictvím asijského restaurování restaurací“.

Policejní operace identifikovala 57 vykořisťovaných dívek, včetně jedné, která zemřela poté, co jí násilník dal heroin, ale případ byl v roce 2005 uzavřen a „jen velmi málo“ pachatelů bylo postaveno před soud. Píše Infowars.

“Zpráva obsahuje šokující příběhy o tom, jak děti vyprávěly svým pečovatelům o zneužívání, a prosila, aby byla odstraněna z poškození,” uvádí Fox News. „Říká se, že jedno dítě prosilo své pečovatele, aby ji odvezli z Manchestru, protože byla příliš zapletená s asijskými muži, a že jeden„ ji přiměl dělat věci, které nechtěla. “ Od přátel dostala vodku a kokain a byla nucena „dělat, co od nás chtěli.“ Zpráva zjistila, že děti nebyly chráněny příslušnými agenturami.

Jedním z důvodů, proč policie nepřijala adekvátní opatření, byly obavy z „citlivých komunitních záležitostí“, protože se jednalo o „převážně dospělé asijské muže z místních menšinových etnických komunit v této oblasti“.

Samostatný nesouvisející případ, který se týkal kurdských lidí, také „vytvořil komunitní napětí“ a tyto faktory „jasně musela zvažovat skupina“.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)

No a ještě zapomínáme vzít v potaz, že britská policie je plně zaneprázdněna kontrolami lidí, zda u sebe nenosí škrabky na brambory.


5G stojí před branami. Mediální mainstream, politická reprezentace a napojený byznys neochvějně vychvaluje světlé zítřky, které nás s touto technologií čekají ..... Opěvované, tajemné, mýtické i zatracované sítě 5G stojí před branami. Mediální mainstream, politická reprezentace a napojený byznys neochvějně vychvaluje světlé zítřky, které nás s touto technologií čekají. Jako úlitbu občas opatrně vypustí zmínku, že by celá věc mohla mít také jistá rizika, aby nám tím vsugerovali jistotu, že myslí na naši bezpečnost a soukromí.

Světem alternativních médií se na základě toho hrne vlna článků a komentářů upozorňujících na potenciální rizika, často však založená na záměrně vypouštěných hoaxech či nevážně myšlených textech. To proto, aby mohli být následně autoři usvědčeni z neodbornosti a diskreditován celý jejich zbývající obsah. Prostě stejné triky jako vždycky, když nám jdou po krku s líbezným ujišťováním o blížícím se ráji na zemi.

Faktem je, že mnohé články o 5G leckdy zabíhají do extrémů a nemají s reálnou technologickou stránkou věci nic společného. A co především, soustředí se hlavně na sporné a krajně spekulativní zdravotní dopady této technologie na lidský organismus a již méně studují jeden daleko podstatnější a dokazatelný aspekt: zneužitelnost těchto technologií.

Hlavou bezhlavě do oprátky

Internet příští generace by měl běžet stokrát rychleji než nyní a především - v dohledné době na něj bude napojeno ještě daleko více věcí, než dnes. Pokud před ním neutečeme na nějaké velmi dobře izolované místo, budou na něm záviset naše životy a veškerá naše existence s ním bude neoddělitelně spojena. Již tento fakt je hoden zamyšlení nad souvislostmi s předpověďmi či proroctvími dávných dob a jistými pasážemi Písma. Ani tento veledůležitý pohled však není ústředním tématem tohoto textu.

Kromě toho, že bude nová síť vyžadovat ještě daleko větší hustotu vysílačů než dnes - a bude tedy ještě více hyzdit domy a krajinu - tak především umožní obrovské přesuny dat v minimálním čase. Všem je jasné, že nároky na zabezpečení těchto dat dramaticky narostou. To bude problematické s ohledem na to, jak po hlavě se svět do této technologické revoluce hrne.

Co víc, i ti nejopatrnější odborníci nahlas hovoří pouze o bezpečnosti z hlediska vnějších útoků (hackeři, teroristé, Putin, Čína...) na jednotlivce či konkrétní celky. Pak je tu ovšem ještě obrovský potenciál pro sledování a zotročení celých populací ze strany vlád, k čemuž je tendence již neoddiskutovatelná. Jakmile budou brány otevřeny nikoli útokem, nýbrž direktivou, nepomůže nikomu ani sebelepší bezpečnostní záplata.

Nekonečný potenciál

Na 5G sítě bude napojena veškerá kritická infrastruktura. Rozvodné sítě, vojenská zařízení, finanční instituce, dopravní infrastruktura, zdravotnická zařízení a mnoho dalšího. Veškerá tato zařízení budou díky potenciálu 5G sítí snáze, rychleji a do větší hloubky napadnutelná či přímo manipulovatelná. Bezpilotní dopravní prostředky, doručovací a sledovací drony, chirurgické roboty, nouzové zdravotnické zásahy, stovky a tisíce dalších věcí. Čelíme prostě hrozbě kybernetického otroctví, války či sabotáže s rychlým a zdrcujícím dopadem.

Pomocí 5G půjde podnikat rozsáhlou špionáž - ať už na úrovní státní či vojenské, tak v rovině komerční a průmyslové. Zcela se tím změní možnosti konkurenčního prostředí. Nikdo si nebude moci být jist před ničím a před nikým.

Prostřednictvím 5G sítí bude možné páchat teroristické útoky (představme si například hackterý ovládnutý hromadný dopravní prostředek bez řidiče), podněcovat nepokoje v "zájmové" zemi či lokalitě - například tím, že někdo zasáhne do prvků bezpečnostní infrastruktury, aby rozhořčením obyvatel a kýženým rebeliím umetl cestu.

Prostřednictvím 5G sítí bude možné pronikat hluboko do soukromí. O soukromí jako takové občané již přišli, to je prohraný boj - jen si to mnozí ještě naplno neuvědomují. 

Jenže nyní bude možné do soukromí kohokoli navíc aktivně vstupovat.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


NĚKTERÉ INFORMACE DIVÁCI NEZBYTNĚ POTŘEBUJÍ A NĚKTERÉ ZASE NE. VÍTEJTE V ČESKÉ TELEVIZI! ..... Když Washington Post v dubnu napíše, že ve městě vládne jarní počasí, Česká televize to dá jako otvírák do hlavních zpráv a na ČT24 k tomu vyrobí dvouhodinový speciál. Když Rusko zcela logicky odmítá x-té zjevně absurdní a ničím hmatatelným nepodložené obvinění z nějakého mezinárodního zločinu – například ze sestřelení civilního letadla – celá ČT nás čtrnáct dní čtyřiadvacet hodin denně neinformuje o ničem jiném, než o tom, jak Rusko už zase lže, lže, lže a jenom lže.

A protože je to masmédium neobyčejně vyvážené a maximálně objektivní, tak když Washington Post v půlce prosince 2019 zveřejní mimořádně senzačního, naprosto ojedinělého a naprosto neprůstřelně podloženého sólokapra o tom, jak USA po celou dobu války v Afghánistánu lhaly svým občanům i světu o tom, jak tato válka probíhá a jaké jsou její cíle, přičemž se objeví i dosud tabuizované slovo „okupace“ , Česká televize dělá dokonale mrtvého brouka.

Asi jim největší novinářská senzace od doby vietnamských Pentagon Papers, které byly pro změnu o tom, jak USA programově lhaly o válce ve Vietnamu, nestála za námahu nebo nás s takovou nezajímavou banalitou jen nechtěli obtěžovat. Taky by kvůli tomu museli zřejmě vyřadit z hlavních zpráv třeba jeden díl senzačního seriálu o tom, jak na horách není sníh, protože zatím nesněžilo a spřátelení majitelé lyžařských středisek si zoufají, že i přes pravidelné bezplatné veřejnoprávní píár půjdou letos i tak o žebrácké holi.

Přitom tuto po mém soudu celkem třeskutou informaci, která by za normálních okolností (lhát takto Rusko) neslezla z veřejnoprávní obrazovky od prosince až do teď, od Washington Postu v prosinci převzala většina českých mainstreamových médií, což jim slouží ke cti. Všichni tedy jen jeden článek, aby se neřeklo, a pak zpátky k prolhanému Rusku, ale zaplaťpámbu i za to.

Dokonce i Hospodářské noviny se jednou zmínily, fíha. Aktuálně.cz si ovšem zachovalo tvář i ideologickou lajničku a v souladu s bratrskou ČT hlavu z amerického zadku nevytáhlo ani na tu malou chvilku. Nepíšeme a nemluvíme o tom, tak se to nestalo, vivat White House, vivat US Army, vivat Afghanistan war, vivat Afghanistan democracy! Jako poslední z pokrokových médií zatím objevil, a to doslova, Ameriku dnešního dne Seznam. Dobré ráno! Nicméně gratuluji, sice pozdě, ale přece.

To někteří významnější hlasatelé pravdy, profesionality a objektivity mají doposud půlnoc.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Požáry v Austrálií následek globálního oteplování? Ne! Zakládají je muslimové ..... Austrálie přijala muslimské imigranty a ti se ji odvděčili velice zajímavým způsobem. Například jistý muslimský imigrant Fadi Zraika zakládá požáry, které v poslední obě devastují Austrálií.

Dalším muslimským žhářem je jistý Abraham Zreika. Oba založili požáry pomoci zábavní pyrotechniky. Kdoví kolik požáru v Austrálií mají celkově na svědomí muslimští aktivisté.

Teroristická organizace Islámský stát vyzvala již kdysi své věrné, aby škodili nevěřícím zakládáním požáru a tuto taktiku používají proti židům i muslimští Palestinci.

Jeden ze dvou osmnáctiletých muslimských mužů, kteří byli obviněni ze zapálení trávy v Austrálii, se dnes u soudu smál.

  Fadi a Abraham Zreika zažehli 22. prosince v Bright Parku v Guildfordu travní požár.   V listopadu ISIS vyzvala stoupence, aby „vznítili požáry“ jako prostředek „vedení džihádu“, uvádí Institut výzkumu médií na Středním východě.   Policie tvrdí, že oba muži utekli, když jejich ohňostroj zažehl několik malých travních požárů, které se rychle rozšířily v náhlý vítr.   Venkovská hasičská služba dokázala ohně zadržet dříve, než se vymkla kontrole. Policie zatkla oba muže v restauraci rychlého občerstvení v Merrylands.   Muži dnes čelili soudu za několik obvinění, jako je nedbalostní manipulace s výbušninami, odmítnutí zveřejnění identity a úschova nože na veřejném místě.   Byly vneseny žaloby pro řadu

trestných činů.   Jeden z obviněných se na pojednávání místního soudu ve městě Parramatta smál.   Věc bude soudem projednávána opět 21. ledna 2020.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)

Třeba to je pravda, třeba ne ... ale divil by se tomu někdo?


„Neuvěřitelný výrok. EU skončí!“ Advokátka Hamplová byla šokována slovy Jourové o zákroku proti Maďarsku ..... Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová se vyjádřila ke slovům české eurokomisařky Věry Jourové o tom, že je nutné podniknout kroky proti Polsku a Maďarsku, kde je údajně ohrožena vláda práva.

Hospodářské noviny publikovaly článek s názvem: „Evropa musí zasáhnout proti Polsku a Maďarsku, je tam ohrožena vláda práva a nezávislost justice, tvrdí Jourová.“

V něm se píše, že Evropská komise musí „zakročit“ proti Polsku a Maďarsku, neboť se bojí, že v Polsku a Maďarsku je v ohrožení vláda práva a nezávislost soudů.

 „Evropská komise musí zakročit proti Polsku a Maďarsku, protože se obává, že je v těchto zemích vážně ohrožena nezávislost soudnictví a vláda práva, prohlásila ve čtvrtek v Praze na setkání s českými novináři místopředsedkyně komise Věra Jourová. "Evropská komise musí plnit svou roli hlídače smluv, musí konat," odmítla Jourová kritiku z Varšavy a Budapešti, že se komise vměšuje do polských a maďarských domácích záležitostí. Připomněla, že k dodržování vlády práva se každá členská země Evropské unie výslovně zavázala při svém vstupu do tohoto uskupení,“ píší Hospodářské noviny.

Na výše zmíněná slova české eurokomisařky Věry Jourové na svých sociálních sítích reagovala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Podle jejího názoru hrozí nový rok 1968 a násilná „demokratizace“ unii nepohodlných států. Pokud se Evropská unie odhodlá v této věci k činům, skončí, říká.

„Pro mne neuvěřitelný výrok. Takže tu bude nový “osmašedesátý”... povinná “demokratizace” - jen s tím rozdílem, že EU nepošle tanky. Pokud dojde k realizaci, EU definitivně skončí,“ napsala na svém Facebooku advokátka.

Tažení EU proti Maďarsku a Polsku

Místopředseda Svobody a přímé demokracie Radim Fiala se na svém účtu na sociální síti před několika dny vyjádřil k tomu, že se Maďarsko postavilo proti politickým neziskovým organizacím, které jsou mnohdy financovány americkým finančníkem Georgem Sorosem. Svým jednáním ovšem naštvalo Evropskou unii.

„Na Maďarsku ji (EU – red.) vadí, že chce omezit vliv politických neziskovek, které podporují imigraci, na Polsku soudní reforma, kterou prosazuje vlastenecká polská vláda. Podobný zákon jako Maďarsko navrhlo i hnutí SPD. Je vidět, že Brusel podporuje a chrání sluníčkářské neziskovky (mnohdy financované George Sorosem), které chtějí naše země zničit masovou imigrací,“ napsal Fiala. Fiala rovněž vyzval ke společné vzpouře proti diktátu Bruselu.       (Čtěte na stránkách Sputnik News)

Vzpoura proti Bruselu a jeho diktatuře ... krásná myšlenka, ale kdo ji podpoří, když jsou lidé kolem nás tak zoufale laxní ...


Vzpoura v europarlamentu. Šokující VIDEO. Poslanci se vzepřeli zákazu vlajek. “To nejsou reklamní předměty!” Bučení a volání “Hanba!”. Předsedkyně ztratila zábrany a přešla do němčiny. Čtvrtá říše už trestá své odpůrce ..... V otevřenou vzpouru přechází situace v Evropském parlamentu, jehož předseda zakázal poslancům mít na stolcích vlaječky státu, který zastupují. V čele vzpoury jsou poslanci Velké Británie, Itálie a Francie. Basu drží i někteří čeští. Německému vedení Nové Evropy se situace vymyká z ruky.

“Dodržuje předpisy a nařízení! Prezident zakázal vlajky, tak je odstraňte!” vyzývala přítomné Němka Katarina Barleyová (levicová SPD), která byla pověřena vedení schůze. Britští poslanci hlasitě protestovali proti zákazu vystoupení svého kolegy.

Italský poslanec neuposlechl zákazu, dostal vynadáno od německé předsedkyně. Tomu bylo zakázano promluvit, protože neodstranil vlajku Británie ze stolu. “Dám vám slovo, jen když poslechnete pana prezidenta a odstraníte vlajku ze stolu,” vyzvala ho předsedající Němka. Což britský poslanec odmítl, tak nedostal slovo. Britští poslanci začali hlasitě bučet, dupat a volat: “Nechte ho mluvit! Nechte ho mluvit!”

Fraška pod diktátem Německa ... Jednání Evropského parlamentu začíná v posledních dnech připomínat absurdní divadelní hru. Poslední schůze začala se zpožděním, když více než 700 přítomných muselo čekat na předsedu Sassoliho, který se někde zdržel (měl jiné, důležitější jednání) a nechává se oslovovat “pan prezident”. Prvním bodem jednání bylo hlasování o svobodě slova na Burundi.

Předsedající opakovala, že je třeba odstranit vlajky, protože jsou to podle nového nařízení “reklamní předměty” a protože to nařídil “pan prezident”. To někteří poslanci odmítli, předsedající Barleyová ztratila zábrany a přešla do němčiny.

Mnozí si tak mohli připadat jako v Bundestagu. Slova se chopili někteří levicoví němečtí poslanci, kteří lámanou angličtinou upozornili své “neukázněné kolegy”, aby si dali vlajky pod stůl. “Na stole nesmíte mít ani vodu, natož bannery,” upozornila poslance aktivisticky německá europoslankyně.

Její kolega četl z mobilu wikipedii, podle které je státní vlajka reklamní předmět. Na to někteří poslanci reagovaly smíchem, ale byl to hořký smích. Wikipedie, která je v mnoha zemí pod kontrolou extremistů, se stává stále organičtěji nástrojem propagandy.

Vypjatá situace skočila dílčím vítězstvím poslanců vlasteneckých stran, kteří měli na stolech vlaječky. Předsedající jim sice nedala slovo, ale nechala pokračovat v jednání. A tak se mohlo hlasovat o svobodě slova na Burundi.

Skřípot ve stroji

Stále jasněji se ukazuje, že Evropská unie je německým projektem. Ten ovšem dostal odchodem Velké Británie těžkou ránu. Proto budou jakékoli projevy vlastenectví trestány. Pokud se veřejnost, tedy voliči, jednotlivých členských států nevzepřou, stanou se během několik let součástá Čtvrté říše, jak bývá kritiky označován německý projekt Evropské unie.

Prvním trestem na úrovni “neposlušných” poslanců je zákaz projevu. Na úrovni států je to hrozba snížení nebo zastavení dotací. Ty si však Německo (EU) stejně brzy vezme záhy zpátky formou ekologické daně.     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Začiatok konca. Rakúsko má 1. ministerku MigrantkuMoslimku. PrídeŠaria? ..... Čo sa to len deje u našich susedov? Odrazu sú „merkelovskejší“ ako Nemecko. Lebo Berlín ešte nie je tak ďaleko ako Viedeň. Minulý týždeň bola v novej Kurzovej vláde za ministerku justície, ku ktorej sú priradené aj rezorty Ústava Rakúska, reformy a deregulácia, vymenovaná politička Zelených, 35 ročná migrantka z Bosny, moslimka Alma Zadič. Je to jedno z najdôležitejších ministerstiev krajiny, ktoré bude pod moslimskou kontrolou, lebo sa dá očakávať, že nová ministerka si tam dosadí niekoľkých a či viacerých jej „blízkych“ ľudí.

Niečo podobné by v predošlej koalícii ÖVP a FPÖ, aby sa moslimská migrantka stala ministerkou, bolo absolútne nemysliteľné. Sebastian Kurz teraz prekvapuje mnohých Rakúšanov  veľmi nepríjemne. A zrejme všetkých tých určite, ktorí volia FPÖ. Pre túto stranu je to absolútny škandál, že Kurz urobil ministerkou justície moslimskú migrantku. Existujú obavy, že bude môcť robiť FPÖ učité problémy.

Početní politici FPÖ atakovali Kurza a jeho moslimskú ministerku predovšetkým v sociálnych médiách aj veľmi nevyberanými slovami.

Jeden z komentárov posiela Zadič naspäť odkiaľ prišla. Iný komentár hovorí, že kriminálna moslimka sa v Rakúsku stala ministerkou justície a že Rakúsko môže očakávať zavedenie šarie.

Tento komentár naráža na to, že v nedávnej minulosti Zelená Zadič, ktorá je právničkou, bola súdom odsúdená na finančný trest, lebo neprávom označila na twitteri istého mladého muža za neonacistu a rasistu. Ten podal na ňu trestné oznámenie.

Z obrovského množstva komentárov na sociálnych sieťach, ktoré útočili na Zadič či na Kurza ešte jeden, ktorý je názvom môjho článku:

„Začiatok konca Rakúska, máme prvú migrantskú ministerku, moslimku. Príde teraz šaria?“

Sebastian Kurz sa so svojou moslimskou ministerkou solidarizuje a sľubuje jej všemožnú podporu. Na twitteri o.i. napísal:

„Budeme postupovať konzekventne voči nenávistným výpovediam v sociálnych sieťach, celkom jedno či prídu sprava alebo zľava.“

V podstate  ale možno očakávať, že to do rúk, ktoré sú teraz pre také prípady najpovolanejšie, vezme sama pani justičná ministerka Zadič a že najviac zatočí s tými prípadmi, za ktorými budú stať ľudia z FPÖ.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


17.1. 2020     Sedmnáctého ledna 1921 vznikla Československá obec legionářská, která sdružovala bývalé příslušníky zahraničního odboje v tehdejším Československu.


Čtvrtá říše je tu? Evropská unie vyhazuje poslancům ze stolů státní vlajky. Prý teď spadají do kategorie “letáky a bannery”. “Ráno jsme je našli v koši!” Poslanci se bouří, ale jiní mlčí… Přitvrdili kvůli Brexitu? ..... “Právě jsme museli odstranit naší vlajku ze stolu v Evropském parlamentu. Národní symboly jsou nyní zakázány. Díky bohu, že odcházíme,” napsal na svůj twitter britský europoslanec Nigel Farage, který byl jedním z architektů Brexitu.

Národní symboly jsou teď zakázány, píše Farage. Británie odejde z EU 31. ledna.

Slova poslance Farage potvrzuje slovenský europoslanec Milan Uhrík (Lidová strana Naše Slovensko): “Vedení Evropského parlamentu zakázalo používání vlajek národních států při vystupování v plénu. Podle nového nařízení totiž vlajky spadají do kategorie bannerů a letáků, které je v plénu zakázáno používat.”

Slovenská vlajka na stole europoslance Odstraněná vlajka

Tato přelomová zpráva je sice tímto potvrzena ze dvou zdrojů, nicméně ji dále ověřujeme a budeme čtenáře informovat. Takový postup by znamenal přímý útok na suverenitu členských států. Ještě pořád je tu však šance, že šlo o náhodu, nebo přílišnou horlivost parlamentní uklízečky.

Redakce ARFA se již obrátila na svůj zdroj přímo v Evropském parlamentu. Své stoly si vlajkami zdobili jen někteří poslanci, bylo to pouze jejich rozhodnutí, zda si tam vlajku umístí.

Již v listopadu si poslanec Uhrík stěžoval, že mu slovenskou vlajku vzali ze stolu a hodili do koše. Tutéž zkušenost má i jeho kolega v europarlamentu Miroslav Radačovský. “Několikrát se mi stalo, že když jsem si tam vlajku nechali přes noc, ráno jsme ji našli v koši,” stěžoval si tehdy Uhrík.

Podle mnohých pozorovatelů se Evropská unie do pěti let prohlásí za suverénní stát. Jednotlivé státy budou jen něco jako její provincie.

Dopis poslance vedení EU ... Europoslanec Milan Uhrík zveřejnil dopis, ve kterém se obrací na předsedu Evropského parlamentu Davia Mariu Sassoliho:

“Státní vlajky nejsou bannery ani plakáty. Jsou to symboly států, které tvoří Evropskou unii, Jejich používání poslanci představuje symbol hrdosti a úcty k občanům států, jejichž zájmy v europarlamentu zastupují,” píše Uhrík předsedovi europarlamentu.

“Co bude následovat? Zakážou nám v plénu mluvit naším rodným jazykem?” stěžoval Milan Uhrík na sociální síti Twitter.

Evropské unie je očekává rostoucí trend odporu národních států v Evropě, zejména v důsledku Brexitu. Také opakovaně vyjádřila svou připravenost ho potlačit. Britský politik Nigel Farage uvedl, že se po Evropě se šíří nespokojenost s Evropskou unií, která se stále jasněji ukazuje být výhradně německým projektem.

“Lidé nechtějí být řízeni a ovládáni anonymními byrokraty. Brexit je začátkem konce tohoto projektu. Spolupracujeme,” vyzval Farage lídry jednotlivých států.     (Čtěte na stránkách Argumenty a Fakta)


Zákon proti domobraně: Nenávist čučkařů a zákeřnost politiků. Budeme trestáni i za kritiku bezpečnostních složek? Žalobce, soudce i kat. Ohřívané žáby se zatím radují. Prohlášení Zemské domobrany ..... RADEK POKORNÝ přináší analytické shrnutí obsahu návrhu nového zákona, který nás má zase o něco více zbavit schopnosti bránit svá města, vesnice, domovy a rodiny

Významným tématem se v prvních dnech nového roku stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, sněmovní tisk č. 669. Návrh předložila skupina poslanců napříč politickými stranami a podle předkladatelů je cílem zákona „upravit nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky“.

Ovšem v důvodové zprávě se hned na začátku uvádí cíl jiný: „znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky“.

Běžný čtenář těchto vět by se jistě nad významem těchto slov ani nezamýšlel, vždyť nikdo z nás nechce, aby se nám tady nelegálně vyzbrojovaly různé teroristické skupiny, které se následně budou snažit o zavedení jiného zřízení, například dle práva šáría. Jenže – pravá podstata části návrhu zákona jednoznačně směřuje k zákazu stávajících domobraneckých skupin.  

Nebezpečnější než Al-Kajda ... V České republice vzniklo v minulých letech několik větších i menších domobraneckých uskupení. O historii i současnosti domobrany v ČR jsme informovali jak na stránkách Protiproudu, tak v měsíčníku MY. Domobrany od počátku své činnosti deklarovaly jako hlavní smysl své existence snahu chránit svoje rodiny, své přátele i svoji vlast, Českou republiku. Hlavní náplní činnosti domobran se stal výcvik pro zvládání mimořádných situací, které mohou v naší zemi nastat. Domobrany se přitom mnohokrát snažily nabídnout svoji pomoc orgánům státní správy i samosprávy. Paradoxně čím více se snažily státu pomoc svých vycvičených a dobře vybavených členů nabízet, tím více je za to stát prostřednictvím ministerstva vnitra odsuzoval.

Podstatu snahy režimu zakázat domobrany v celé nahotě ukázal článek, kde se psalo: „Cílem představitelů domobraneckých uskupení je legalizace domobran jejich zakotvením v právním řádu ČR. To jde ale zcela proti aktuálním snahám státu. Ministerstvo vnitra se proto chystá domobrany zakázat“. 

Kampaně proti domobranám v mainstreamu však na diskreditaci domobrany nestačily. Naopak se ukázalo, že za domobranami stojí velká část veřejnosti, která si uvědomuje jejich důležitost v dnešním nebezpečném světě. V září loňského roku proběhly tiskem informace, že ministerstvo vnitra v rámci balíčku nové zbraňové legislativy připravilo tzv. Nadstavbový zákon, který měl mimo jiné řešit zákaz „vytváření ozbrojených skupin, které mají povahu domobrany, milice nebo politické strany a chtějí zbraněmi prosazovat náboženské, politické či obdobné společenské cíle“.

V závěru důvodová zpráva uváděla: „za ozbrojenou skupinou jsou považovány organizace, ať již existující formálně nebo i toliko neformálně (fakticky), pokud mají povahu domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky. Pojmy domobrany, milice a jiné ozbrojené složky nejsou v návrhu nadstavbového zákona definovány, neboť zde nepředstavují pojmy nesoucí samotný obsah (hypotézu) zakotvované právní normy, ale jedná se o pojmy vysvětlující, které upřesňují koncept ozbrojené skupiny“.   

To však nestačilo hlavnímu čučkaři, věčnému plukovníku Koudelkovi, který navrhoval rovnou domobrance zavírat do vězení. Bezpečnostní informační služba navrhovala, aby členství v domobranách bylo v nejvážnějších případech (konkrétně „když dojde k vytvoření reálně ozbrojené skupiny s velkým množstvím členů“) rovnou trestným činem. BIS tak chtěla ještě zpřísnit nový zákon, který připravoval ministr vnitra Jan Hamáček.     (Čtěte na stránkách Protiproud)

Je tohle všechno vlastizrada? A pokud ano, tak na koho nebo kam se máme obrátit, aby otevřel průchod spravedlnosti? Snad jedině Bůh, ale obávám se, že ten už si nad námi umyl ruce ...


OPRAVDU JE TOTO JEŠTĚ NORMÁLNÍ? ..... Absurdita současného dění nabírá na obrátkách a vždy, když si myslíme, že nic nového a blbějšího přijít nemůže, ukáže se nám, že jsme omylní. Poté je čas na to se zeptat, kam to vše spěje. Kudy se ubírá lidské uvažování a co ještě může přinést? Nejde pouze o klasická témata, jakými je genderové bláznění, klimatohysterie a migrace. Ty šoky nám přináší každodenní vnímání událostí z našeho okolí, z médií, také z komunikace na sociálních sítích.

Extrémní záležitostí se stává až nenávist mladé generace vůči té starší. S příchodem Pirátské strany, která sebou přinesla nejen nové tváře prezentující se mimojiné účesy ne příliš rozdílnými od těch, které nám připomínají dobu volnomyšlenkářských hippies, ostatně jejich touha po možnosti zapálit si ionta kdykoliv a kdekoliv o něčem svědčí, ale také určitá agresivita v jednání, jejíž tváří je pirátský rebel Michálek. Není však sám. Sociální sítě jsou plné statusů psaných mládeží, která si uzurpuje právo rozhodovat o budoucnosti planety bez možnosti nechat se k tomu vyjadřovat ty, kteří již mnohé zažili a stáli za změnami, které započala tzv. Sametová revoluce. Přestože my hloubavější víme, že šlo o historickou událost, která se prezentuje jinak, než skutečně proběhla a navenek se tvářila, byli jsme to my starší, kdo do sebe nechali mlátit na Národní třídě a postavili se zvůli tehdejší moci. Přiznejme si však otevřeně, že ta již lapala po dechu a nevyhnutelně se řítila do záhuby. Šlo tedy spíše o to, kdy a s jakými ztrátami dojde ke změně vedení země, nicméně k tomu musela dospět. Že se to zvrhnulo v mohutné rozkradení státu, to už je jiná věc.

V euforii z nové doby vzešla nynější generace kritiků těch, kteří jsou nazýváni Husákovými dětmi. Extrémně silná generace stojící za odchodem svého pomyslného otce do krajiny zapomnění ukázala svou vnitřní sílu tenkrát, a musí ji disponovat i nyní, kdy liberální směřování vzešlé ze snahy Západu zlikvidovat sebe sama přináší novinky, o kterých nelze jen pochybovat. Levicové síly představované například silným kapitálem Georga Söröse uvrhávají kdysi tak progresivní kapitalistické státy do doby, kterou má Východní Evropa za sebou. Doufali jsme, že něco podobného už se vrátit nemůže, ale politika Zelených a jim příbuzných stran nám ukazuje, že naše prognóza nebyla dobrá. Mládež, která nic nezažila, ničeho ještě nedosáhla a k ničemu dobrému nepřispěla, chce vládnout.

Obrovský rozmach sociálních sítí jí umožňuje uveřejňovat myšlenky, za které by se kdysi rozdávalo pár facek. Navíc tzv ,,aktivisté“ dostávají mnohem více prostoru v médiích. Patnáctiletá dívka vede kampaň hnutí Milionu chvilek v okresním městě, její stejně staří soukmenovci v televizi vysvětlují, jak naše ekonomika potřebuje migranty a jak je třeba planetu zachránit před zkázou z přehřátí, nedostudovaný vysokoškolák chce svrhávat vládu a přitom předstírá nekonečnou transparentnost, přičemž nechápe, že jeho investoři hrou s druhým tajným účtem jej drží de facto pod krkem a při první chybě jej na tom uvaří. Tváří světového ekoalarmismu je dnes již sedmnáctiletá Švédka, za níž píše statusy a proslovy její táta a další lidé. Naivita čišící z těchto mladých lidí je neskutečná. Opravdu si ti mladí myslí, jak jsou inteligentní? Možná si to namlouvají jen proto, že jim starší přikyvují. Jedni z hlouposti, jiní z pragmatičnosti.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)

Když se podíváte na to logo, tak zalapáte po dechu. Tak to je ještě větší debilita než lavičky Václava Havla nebo přístup na 4. nástupiště nádraží ve Vršovicích ... a to je co říci. Tak se vyhazují peníze, zatímco my sbíráme víčka od PET lahví na pomoce nemocným českým dětem.


Berou nám armádu. Hrozí střílení do lidí, udeřil analytik Štefec. Protože si přečetl... ..... K nákupu vojenských vrtulníků ze Spojených států se na svém facebookovém profilu vyjádřil analytik Jaroslav Štefec. Vláda totiž začátkem tohoto roku vyčlenila peníze na jejich pořízení. Změnila tak vládní usnesení z května 2017 a výdaje na program rozvoje vzdušných sil do roku 2026 zvýšila z 24,6 miliardy na 36 miliard korun. Návrh kabinetu předložil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení Ministerstva obrany.

„Primárním důvodem požadavku je zabezpečení pořízení plánovaných investičních akcí v rámci tohoto programu a současně realizovat nákup víceúčelových vrtulníků firmy Bell dojednaný v prosinci 2019,“ uvedl Fajnor. Ministerstvo financí s návrhem souhlasilo v říjnu. „Navýšení zdrojů na realizaci programu je zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany,“ dodal Fajnor.

Pořízení osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper vláda odsouhlasila už dříve. Metnar nákup v prosinci stvrdil po jednání s ministrem obrany USA Markem Esperem v Pentagonu. Česká republika za ně zaplatí 14,6 miliardy korun bez DPH. Ve výzbroji české armády nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35. Součástí dohody je i výcvik pilotů a personálu, údržba, vybavení zbraňovými systémy či munice.

„Co k tomu dodat? Snad jen to, že i lhát se musí umět. Pominu fakt, že Česká republika už dávno přišla o schopnost bránit své území. Nyní ztrácí definitivně i ten zbytek ozbrojených sil, kterému se zřejmě ze setrvačnosti stále říká AČR. V přímém přenosu vidíme jeho transformaci v poslušného kývala nařízení a pokynů ze zahraničí,“ uvedl k tomu Štefec.

„Je jen otázkou času, kdy se tato ozbrojená složka změní v až natolik poslušný nástroj politiky států, u nichž lze o sympatiích k naší zemi a k nám, Čechům, jen těžko mluvit, že budou jeho v zahraničních válkách k zabíjení vycvičení a skvěle placení příslušníci ochotní bez skrupulí na povel střílet do vlastních občanů. Nakročeno k tomu máme. Navíc to perfektně zapadá do mozaiky snah o odzbrojení obyvatel ČR a likvidaci domobraneckého hnutí,“ dodal.

„Jak nedávno trefně poznamenal kamarád zoolog: ‚NATO a EU dneška jsou jako predátoři s dovnitř obrácenými zuby. Jakmile jednou uchvátí kořist, už jim nemá šanci vyklouznout. To je prostě příroda. Chytit, sežrat a vy***t to, co zbyde. Přežijí jen silní, a my to nejsme‘,“ uzavřel.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Je všechno jinak? Stovka hvězd zanesených v katalogu prostě zmizela z oblohy. Vědci nechápou ..... Mezinárodní tým výzkumných pracovníků pod vedením Beatriz Villarroel ze švédského Nordic Institute for Theoretical Physics a Institut astrofyziky na Kanárských ostrovech přišli s podivným objevem publikovaným v nejnovějším vydání časopisu The Astronomical Journal.

Vědci porovnali hvězdné mapy z padesátých let 20.století se současnou databází a zjistili, stovka hvězd zanesených v katalogu již na obloze není.

Projekt týmu, který nese název ‘Mizející a objevující se zdroje během století pozorování’ – Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations (VASCO), porovnával evidované hvězdy ze seznamu U.S. Naval Observatory Catalogue (USNO) B 1.0 z 50.let minulého století s těmi, které se nachází v katalogu hvězd Pan-STARRS Data Release (DR1). Bylo identifikováno celkem 150.000 objektů ze staršího katalogu (který obsahuje cca 600 miliónů hvězd), jež nemají v novější databázi odpovídající zařazení, přestože Pan-Starrs katalog zahrnuje i hvězdy které jsou 5x méně jasné než ty nejméně zářící objekty z USNO. Z těchto 150.000 anomálií ověřili členové týmu vizuálně 24.000 kandidátů a zjistili, že 100 z těchto světelných zdrojů lze najít pouze ve starším katalogu. Od té doby zkoumané objekty nejspíš zmizely.

Zajisté, nejjednodušší vysvětlení chybějících hvězd může být, že se jedná o přirozený jev, jako například mimořádně jasně blikající trpasličí planetu, neuskutečněný výbuch supernovy nebo hvězdu, která se přímo zhroutila do podoby černé díry. Ale těch anomálií je příliš velké množství, než aby byly všechny vysvětleny některým z přírodních jevů, které z vesmíru známe. Autoři se ve své vědecké práci zabývají možností, že se jedná o pozorování neznámého jevu nebo že by se u mizejících objektů mohlo jednat o pozůstatky technologicky vyspělých civilizací, zejména o ohromné hypotetické inženýrské projekty typu Dysonovy sféry.     (Čtěte na stránkách AC24)


Levice a neziskovky na MVČR? Zpráva o extremismu je ze 79% o pravici a patriotech ..... Poslední uveřejněná zpráva MVČR o extremismu – tedy za 2. kvartál 2019 je doslova surrealistické čtení pro kohokoliv s názory napravo od současné ČSSD. Plných 79% textu popisuje a dehonestuje pravicové a patriotické aktivisty a publicisty, které míchá dohromady s hajlujícími exoty. V tomto článku nekomentujeme bizarní klasifikaci DSSS mezi pravici, kam ji vnitro ve své zprávě zařadilo. Ministerstvo vnitra chce zřejmě systematicky podkopat důvěru občanů v demokraticky zvolené instituce, neboť ZCELA MARGINÁLNÍ SPOLEČENSKÉ NÁZOROVÉ PROUDY, NEPŘÍLIŠ ÚSPĚSNÉ VE VOLBÁCH (TEDY VÍTACÍ LEVICE), ZCELA OVLÁDLY HODNOCENÍ “EXTREMISTICKÉ” SCÉNY VNITREM ZA 2Q 2019. Jak mají občané věřit této silové instituci, když je schopna vyplodit takový paskvil? Není tohle náhodou přesně to, co v lidech probouzí pocit bezmoci a zoufalství? A zoufalí lidé – jak známo – jsou schopni zoufalých činů. Tak silnou politizaci Zpráv o extremismu za posledních X let totiž nepamatujeme.

Zapomeňte na Extinction rebellion, zpochybňování bytového vlastnictví, autoritářskou levici reprezentovanou různými Elfy a spol. Největším veřejným nepřítelem dle MVČR jsou nyní zřejmě konzervativci a pravice obecně. Zprávu MVČR o Extremismu a “předsudečné nenávisti” (sic) za 2. kvartál 2019 si můžete přečíst níže:     (Čtěte na stránkách Islám v ČR nechceme)


Evropa je znovu obětí únosu, unijnímu centralismu se nesmíme vzdát bez boje ..... Právník a odborník na Evropskou unii Tomáš Břicháček varuje před prohlubujícím se centralismem v EU. Podle něj „bezhlavě“ se zrychlující integrace přinesla více problémů než užitků včetně hospodářské stagnace a migrační krize. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Břicháček se ve svém zamyšlení o současném stavu Evropy vrací k antické báji, kdy půvabnou Európu unesl bůh Zeus proměněný do podoby býka. Podle něj i tentokrát se Evropa stala obětí únosu, a to těch, kteří si přejí vidět evropské země spojené do centralizovaného útvaru řízeného společnými institucemi.

„Evropa je znovu obětí únosu. Její jméno si bez ustání nárokují ti, kteří ho ztotožňují se spojením evropských zemí do jednoho nadstátního útvaru, s vládou z jednoho centra, s mocí společných institucí, s expanzí jednotné regulace,“ napsal na Facebooku Břicháček.

Zastánci tohoto projektu, který se označuje jako prointegrační či prounijní, si říkají „Evropané“, kteří si přejí „více Evrop“, což znamená větší integraci a více moci pro unijní orgány.

„‚Protievropský‘, ‚euroskeptik‘, nebo ‚eurofob‘ je v tomto manipulativním jazyce potom ten, kdo s takovým politickým programem nesouhlasí,“ poukazuje právník.

Podle něj ale Evropu v první řadě tvoří národní státy, a nikoliv nadnárodní byrokratický aparát. V tomto ohledu připomíná slova bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové pronesená v roce 1991 v dolní komoře britského parlamentu:

„Neměli bychom nechat ty, kteří podporují myšlenku federativní Evropy, předstírat, že jsou jaksi více evropští než my ostatní. To nejsou; jsou jen více federalističtí. Na federativní struktuře není nic specificky evropského – je tomu ve skutečnosti naopak: jestli je něco evropské, pak je to národní stát.“

Břicháček se domnívá, že přemrštěný centralismus „přivedl celý integrační projekt do havárie“. Mezi hlavní projevy patří dluhová a migrační krize nebo tzv. evropský zelený úděl, který podle něj hrozí nebezpečnými dopady na hospodářství členských zemí. Evropská unie se tak stala prostorem nikoliv hospodářského růstu, ale „stagnace, nezaměstnanosti, sdílených dluhů, snížené úrovně bezpečnosti, těžkopádné regulace, byrokracie, klimatického třeštění, sociálního inženýrství a řady dalších neduhů“.

„Pojem ‚Evropy‘ nesmíme zuřivému býku unijního centralismu bez boje vydat, stejně jako Evropu samu a svébytnost jejích zemí,“ přichází k závěru právník. „Chraňme vznešené jméno Evropy před těmi, kdo si je svévolně usurpují, a budují pod touto osvědčenou značkou něco, co se starou Evropou nemá nic společného,“ uzavírá Břicháček.     (Čtěte na stránkách Vlastenecké noviny)


Evropa hostí nejméně 3,9 miliónů nelegálních přistěhovalců ..... Podle nového průzkumu Pew Research Center je Evropa v současné době domovem mezi 3,9 až 4,8 milióny nelegálních přistěhovalců.

„Evropa zažila v posledních letech vysokou míru přistěhovalectví a vedla debatu o tom, jak by se země měly vypořádat s přistěhovalci, pokud jde o sociální služby, bezpečnostní otázky, deportační politiku a integrační úsilí,“ poznamenává Pew ve své nejnovější studii.

„Mezi těmito nedávno příchozími přistěhovalci je mnoho lidí, kteří žijí v Evropě bez povolení,“ dodává článek. „Spolu s neautorizovanými přistěhovalci, kteří již byli v Evropě, jejich počet dosahuje miliónů, i když dohromady tvoří malý podíl celkové evropské populace.“

Ačkoli počet nelegálních migrantů v Evropě dosáhl svého vrcholu v roce 2016, od té doby klesl jen mírně, protože Evropa dosud nebyla schopna navrhnout účinný systém repatriace těch migrantů, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta.

Důvod, proč toto číslo vůbec nějak kleslo, není ten, že se počet migrantů snížil, ale proto, že mnohým „byl schválen pobyt v Evropě“.

Pew Research Center odhaduje, že od roku 2014 do roku 2017 populace nelegálních migrantů v Evropě stoupla z 3,0–3,7 milionu na 3,9–4,8 miliónů, což je v každém případě výrazný nárůst.

Nelegální přistěhovalci nyní tvoří necelých 20 procent z přibližně 24 milionů občanů cizí státní příslušnosti, což znamená, že téměř každý pátý cizinec žijící v Evropě tak činí bez povolení.

Podle Pew Research Center je téměř čtvrtina neautorizovaných přistěhovalců v Evropě žadateli o azyl, kteří stále čekají na rozhodnutí o jejich nevyřízené žádosti.

Většina z nich „vstoupila do země pobytu bez povolení“, uvádí Pew, „a většina žadatelů nyní vidí, že jejich žádosti byly zamítnuty.“

Ve své současné studii Pew definuje neoprávněné přistěhovalce jako „osoby žijící bez povolení k pobytu ve své zemi pobytu, kde nejsou občany žádné země Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)“.

„Většina neoprávněných přistěhovalců bez povolení vstoupila do země EU-EFTA, překročila vízum, neodešla poté, co jim bylo nařízeno, nebo byla jejich deportace dočasně pozastavena,“ uvádí článek     (Čtěte na stránkách Tadesco)

Prý "Evropa hostí" ... musí je hostit, neb opačný postup je dnes trestný. Heslo doby je - hýčkej si svého vraha.


Historickou pravdou proti lžím současnosti ..... Winston Churchill, ministerský předseda VB, píše 19.září 1944 , tedy již v době probíhající invaze spojeneckých vojsk ve Francii J.V. Stalinovi: „Využiji zítřejší příležitosti, abych opakoval v Dolní sněmovně to, co jsem již řekl dříve, totiž, že to byla ruská armáda, která ochromila německou válečnou mašinerií a nyní drží v šachu zdaleka největší část nepřítele na své frontě“.

Po úspěšném postupu spojenců se německé velení soustředilo na zesílení odporu proti Rudé armádě a na západě se velké skupiny vojsk vzdávaly téměř bez odporu. Nacisté dokonce počítali s tím, že dosáhnou se západními mocnostmi dohodu o separátní kapitulaci a po Rooseveltově smrti dokonce o možnosti pokračovat v boji proti SSSR společně se západními armádami.

Potvrdil to po válce ve svých pamětech i vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě generál Dwight D. Eisenhower, který o situaci v dubnu 1945 napsal: „ … naše divize postupovaly rychle na východ a tu a tam zajaly osamocené oddíly demoralizované nepřátelské armády. Většinou neexistovala pevná fronta obrany, nikdo se ani nepokoušel náš postup koordinovaně zadržovat“.

V blahopřání k 27. výročí vzniku Rudé armády v únoru 1945 Churchill napsal: „Rudá armáda oslavuje 27. výročí svého vzniku uprostřed triumfů, které jí získaly nehynoucí uznání jejich spojenců a zpečetily zkázu německého militarismu. Budoucí generace uznají bez výhrad svůj dluh Rudé armádě, stejně jako jej uznáváme my, kteří jsme byli svědky těchto velkolepých úspěchů“.

K úloze ruského spojence generál Eisenhower v červnu 1945 před kongresem USA prohlásil: „Tažení Rudé armády sehrála nejdůležitější roli při porážce Německa. Schopnosti sovětského velení, statečnost a houževnatost jejich bojovníků – mužů i žen – musí nadchnout každého, kdo se rád obdivuje bojovým kvalitám vojáka. Sovětský lid přinesl obrovské oběti na své vlastní půdě, zpustošené zvěrstvy Němců. Jeho pevné rozhodnutí nepřipustit jiný výsledek války než vítězství, a to ve chvíli, kdy byl zatlačen až ke Stalingradu, se bude uctívat v dějinách navždy“.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Protivládní protesty v Íránu jsou dílem Washingtonu ..... Poslední události v Teheránu provokují otázku: Kdo je hloupější? Íránští studenti nebo íránská vláda? Ta totiž, stejně tak jako vláda Ruska a Číny, povoluje ve své zemi volné působení neziskových organizací, finančně dotovaných Washingtonem a Británii. A hloupí a neinformovaní studenti pak od těchto organizací přijímají peníze i náležité instrukce, jak nejlépe a nejúčiněji mají proti vládám svých zemí protestovat.

Abych prokázal, jak skutečně stupidní jsou např. íránští studenti, uvedu, že na svých protestních shromážděních vykřikují, že nepřítelem Iránu není Amerika, která mu hrozí vybombardováním, ale íránská vláda. Cožpak nevidí, do jakého chaosu a trosek uvedly už USA Irák, Libyi či Sýrii? A proč íránská vláda financuje univerzitu, produkující takto hloupé studenty?

Ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by mi vysvětlil, proč země, které se nacházejí na americkém seznamu zemí, kde má být proveden politický převrat, financují páté kolony na svých územích, které mají tento převrat uskutečnit? To se Rusko, Čína a Írán snaží prokázat že jsou demokratické až tak, že tolerují i zradu?

Pokud vím, neexistují žádné Íránem, Čínou či Ruskem financované neziskovky, které by podněcovaly změnu režimu v USA, Británii, Německu, Francii nebo v jakékoli jiné washingtonské vazalské zemi. V USA se např. americký prezident nemůže setkat s prezidentem Ruska, aniž by nebyl obviněn z toho, že prodává Ameriku Rusům. A vyhlídka na to, že by Washington na americkém území toleroval Ruskem financované neziskovky, které by zde organizovaly protesty a podněcovaly ke změně režimu, je naprosto nemyslitelná.

Ale Rusko, Čína i Írán vůči sobě toto dovolují. Čímž vyvolávají otázku, jsou-li dostatečně kompetentní.     (Čtěte na stránkách Outsider Media)


16.1. 2020     Dne 16. ledna 1969 se na Václavském náměstí na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy zapálil student Jan Palach. V roce 1990 byl pak den 16. leden stanoven památným dnem Československa zaniklým s rozpadem federace. Dne 9. ledna 2013 dala česká vláda souhlas s poslaneckým návrhem zákona, jenž 16. leden, den Palachova sebeobětování, ustanovil významným dnem České republiky jako Den památky Jana Palacha, s účinností od 11. 8. 2013.


To snad ne! Naštvaný Babiš ukazuje v TV fotku vrchní kontrolorky EU s plackou Milionu chvilek. VIDEO. “Tahle paní se chce rozvrátit Českou republiku”. Moderátorka v šoku ..... Premiér Andrej Babiš ukázal v TV Prima fotografii vrchní kontrolorky Evropské unie Moniky Hohlmeierové s plackou Milionu chvilek. Kontrolorka vyšetřuje Babišův údajný střet zájmů. Na tuto kauzu upozornil jako první portál Argumenty & Fakta (ARFA.cz).

Premiér Babiš si nebral servítky. Pořad Partie TV Prima.

“Znáte tuhle pani?” říká premiér Babiš moderátorce Terezii Kašparovské v pořadu Nedělní partie a vytahuje fotografii ženy s v zeleném kostýmku s plackou na klopě.

“Toto je šéfka rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Víte, co má tady? Odznak Milion chvilek. Tahle paní chce rozvrátit politickou situaci v České republice. Přijede koncem února a na pomoc si už vzala Piráty a antibabišovské novináře,” uvedl premiér Babiš.

Moderátorka Kašparovská zalapala po dechu: “Pardon, promiňte, já se omluvám, ale já ten obrázek vidím od vás poprvé.”

“Ano, na té placce je Milion chvilek,” vysvětlil Babiš.

Portál ARFA.cz informoval jako první, že paní Hohlmeierová vystupuje v Evropském parlamentu Milion chvilek, ačkoli je by měla být její funkce vrchní kontrolorky politicky nezávislá. Crowdfundingová skupina Milion chvilek pořádá proti premiérovi a prezidentovi demonstrace, které svolává na sociálních sítích.

Monika Hohlmeierová je dcerou bývalého bavorského premiéra Franze Josef Strausse, který usiloval o zrušení Benešových dekretů.

Proti informaci ARFA.cz se ozvala řada dezinformačních webů, které se dokonce obrátily přímo na paní Hohlmeirovou. Ta písemně popřela, že agitku Milion chvilek zná. Deziformační weby (například Manipulatori.cz) osočily portál ARFA.cz, že si to vymyslel. Když jsem uvedli i fotku, zmlkly, ale pokračují v šíření dezinformací. Nyní snímek ukázal i premiér Babiš v televizi Prima.

Portál ARFA.cz se obrátil na paní kontrolorku Hohlmeierovou, zda může pravost fotografie potvrdit. Zatím jsme neobdrželi zádnou odpověď. Až se tak stane, budeme své čtenáře informovat.     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)

Jak je to doopravdy se snad uvidí. Ale člověk by se už nedivil ničemu.


Která z "celebritek" mne naposledy pobavila ..... Která z „celebritek“ mne naposledy pobavila? Tak je to jednoznačně Tamara Klusová.

Zvykneme si, každý den umírají malé děti se svými rodiči uprostřed válek nebo širých oceánů na uprchlických člunech,“ filozofuje a dodává, že nás víc dojímají popálené koaly než děti, kterým bomba urvala nohy. Volíme populisty, kteří zpívají tu nejkrásnější písničku, protože jsme si zvykli moc nepřemýšlet,“ doplnila Tamara Klusová.

Prý si nesmíme na nic zvykat. Musíme zesilovat soudržnost a pospolitost mezi námi lidmi z celé planety.

Ano, patřím k těm, kterou víc dojímají popálené koaly než děti ve válce. Může mi jich bych líto, ale to je také všechno. Daleko víc lituji děti u nás doma, kde se musíme skládat na jejich léčbu, sbírat víčka jak debilové zatímco naši pohlaváři žerou za pár kaček ve své kantýně, posílají naše vojáky na debilní mise, zrušili armádu a místo toho vytvořili něco, co bude bránit akorát tak je, až to všechno spadne nám všem na hlavu.

Ano, daleko víc mne dojímá osud našich lidí. Vím, co je trápí a jsem s nimi na jedné lodi. Jestli mne někdo v fakt sere, tak jsou to hvězdičky vašeho typu paní Klusová. Dále jsou to všichni co podporují zrzavého Chvilkaře a bláznivou Grétu, která má pocit, že sežrala Šalamounovo hovno. Nehodlám poslouchat takové lidi a doufám, že většina národa ví, kde je pravda a co se pro ni musí udělat.

Nikdo mne nedonutí litovat migranty co se topí na moři. Je to jejich věc a věc Neziskovek, které nám je sem tahají a na následky nedbají. Proč každé hlupák má pocit, že celé zeměkoule je jejich, že si mohou běhat kde chtějí a brát co chtějí. Proč bílý hlupák jen drží facku od migrantů z jedné strany a pak nastaví tu druhou, tak to fakt nevím.

Jedno řešení by bylo. Když tak moc chtějí zazobaní politici a umělci migranty všeho věku a pomáhat jim co to dá, tak ať se konečně vzdají svého majetku a mohou je podporovat až do alelujá, ale ať to nechtějí po nás, co máme na srdci raději ty koaly.  Ani ty zvířata za nic nemůžou a nemá na ně kdo sbírat víčka a taky posílat prachy, protože my už nic nemáme. Všechno jste nám vzali.

Takže ano, je mi do pláče když vidím spálená tělíčka zvířat kterých je už skoro miliarda. Kdo pláče nad třiceti mrtvými lidmi je jeho věc, já prostě nehodlám nad žádných člověk ronit falešné slzy a navíc to nevěřím ani těm, co se snaží nám namluvit, jak je dojímá každý migrant a každý mrtvý člověk.

Prachy oželíme, ale vy jste nám vzali iluze, lidskost a víru, že člověk je opravdu člověk.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


PLATÍME A PLATÍME ..... Jestliže už víme, jakým způsobem odchází ze státního rozpočtu peníze ven, respektive můžeme si myslet, že to víme, pak nás musí vyloženě štvát, z čeho ten rozpočet vzniká. Příjmy státu pochází především z výběru daní. Státní firmy většinou nepatří k těm nejvýdělečnějším, protože být dobrým hospodářem a zároveň nepracovat se svým kapitálem je pro většinu manažerů nepříliš inspirativním. O čemž svědčí kšeftování se státními zakázkami a pobírání odměn a bonusů i tehdy, když se příliš ekonomicky nedaří. Příkladem může být například fungování vedení České televize. Pronájmy státních majetků nevydělají ani na správu těch ostatních využívaných. Plno peněz stojí podpora solárních baronů, církevní restituce či státem garantované dotační programy ohýbající podnikatelské prostředí.

Státní rozpočet má mnoho dalších položek, které lze považovat za nezbytné. Je vcelku logické, že na předních místech stojí péče o seniory, dopravní infrastrukturu, školství, zdravotnictví, soudnictví, policie a armáda. Přestože lze úspěšně polemizovat o tom, zda li se i v těchto sektorech dodržují určitá pravidla a neuniká li v nich příliš mnoho peněz různými postranními uličkami, nejsou li vytvářeny nesmyslné fámy o nedostatku zaměstnanců, případně není li jejich nedostatek uměle vytvářen, jde o prioritní služby státu poskytované svým obyvatelům. Bohužel můžeme konstatovat, že diskuze o vysoké spotřebě v jednotlivých sektorech jsou oprávněné.

Například zdravotnictví. Velká část nemocnic nakupuje léky a vybavení způsobem, u kterého by nestátní firma zkrachovala rychleji, než by začala vydělávat. Samotní lékaři často provozují soukromé ordinice a přelévají si pacienty dle potřeby a výnosnosti. Také si pronajímají operační sály a provádí na nich operace dle určité finanční atraktivity, vzápětí následnou ekonomicky zajímavou rehabilitaci již směřují do svých soukromých ordinací. Problém je i s dalším zapojováním ostatního zdravotnického personálu. Více než nedostatek zdravotních sester je patrná absence pomocných sil v podobě ošetřovatelů. Jejich práci sestřičky dělat nechtějí a přepracování tak postihuje především méně odbornou složku pečovatelů. Máme movité doktory a chudé zdravotnictví.

Podobně lze nahlížet na školství. Inkluze ukázala zvýšenou potřebu různých asistentů, kteří něco stojí. Platy pedagogů možná nepatří k nejvyšším, ale zároveň neodpovídají často tomu, kolik jsou tito odborníci schopni a ochotni žáky i studenty naučit. Konstatování, že jsou nynější ročníky hloupější, se nezakládá na pravdě. Možná má mládež více lákadel, menší drezůru doma a technologický progres jí nabízí atraktivnější možnosti než číst knihy, ale s tím se musí učitelé naučit držet krok. Pokrok jde dopředu ve všech sférách a zdá se, že plno vyučujících jaksi zatvrdnulo v určité době minulé. Existují skutečně progresivní pedagogové schopní zaujmout, ale i ti, pro které je prioritní represe, a u jiných jde často o jistou odevzdanost. Ne všichni si tak vyšší plat zaslouží. Chybu hledejme v systému oceňování jejich práce a úspěšnosti studentů.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Mezinárodní den protestů proti instalaci sítí 5G ..... Vážení čtenáři, zde najdete základní informace k mezinárodnímu dni protestů proti instalaci sítí 5G, oficiálně organizované stránkami 5GSpaceAppeal.org v sobotu 25. ledna 2020.

Sdílejte prosím přiloženou pozvánku (kliknutím na ni se Vám zobrazí v plném rozlišení, vhodném pro stažení a sdílení) na Vašich stánkách a sociálních profilech (Facebook, Twitter, Pinterest, atp.). Leták (ve formátu A4 či ideálně A5 oboustranně) pak prosím vytiskněte v počtu dle Vašich možností a distribuujte:

... mezi svými známými v rámci  komunity (poštovní schránky Vašeho bytového domu či ve Vašem nejbližším okolí), v práci po souhlasu pak i v prostorách „právnických osob“,  jako například prodejnách zdravé výživy, jóga studiích, rehabilitačních centrech, fitness klubech, kadeřnictvích, kosmetických salónech, ordinacích (osvícených) lékařů, atp. (představivosti se meze nekladou – jde o to zachytit větší počet osob, kteří vnímají svět jinak, než jen místo pro získání maxima materiálních výhod)

Avizovaná přednáška o EMF se zaměřením na plánované uvedení 5G proběhne 25. ledna 2020 od 17:00 SEČ. Přesný link zveřejníme nejpozději 15.1. 2020 do 17:00. Zvolíme platformu, která bude umožňovat pokládání případných dotazů a okamžitých odpovědí od renomovaných odborníků – elektro-inženýrů, biologů a lékařů (jména zveřejníme ve stejném termínu jako link pro sledování přednášky).

Pozvánku a leták je možné stáhnout ZDE.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Padlo trestní oznámení na Pavla Novotného a dalších 10 zastupitelů Řeporyjí a bude mazec! Advokát Jiří Vyvadil žaluje starostu Řeporyjí z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, schvalování trestného činu, z podpory a propagace hnutí a dalších činů! V trestním oznámení je i popis Zákřovské tragédie, při které v dubnu roku 1945 Vlasovci společně s Gestapem ještě zaživa upálili domlácené místní obyvatele v dřevěné boudě kvůli podezření, že jsou partyzáni! Šokující trestní oznámení přinášíme v plném znění, to si počtete! ..... Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný a dalších 10 radních má problém. Známý advokát Jiří Vyvadil nám totiž dnes do redakce zaslal kopii podaného trestního oznámení na zmíněné osoby z Řeporyjí kvůli podezření ze spáchání několika trestných činů, jako jsou výtržnictví, nebezpečné vyhrožování, schvalování trestného činu, podpora a propagace hnutí, hanobení národa a rasy a z výčtu jmenovaných skutků lze odvodit i možné další paragrafy.

Samotné trestní oznámení obsahuje nejen výčet toho, co Pavel Novotný v poslední době předvedl, ale obsahuje i brutální historický popis tragédie z dubna roku 1945, která se odehrála v obci Zákřov a na které se podílelo Gestapo společně s oddílem Vlasovců. Naše redakce se proto rozhodla přinést plné znění trestního oznámení, protože obsahuje nejenom výčet žalovaných skutků, ale i historický popis děsivé události, na které se podíleli Vlasovci, kterým dnes chce Pavel Novotný a zastupitelstvo tamní radnice stavět pomník.     (Čtěte na stránkách AENews)


Dva účty, jeden tajný. Kdo platí profesionální aktivisty ..... Přituhuje! Agitka Milion chvilek pod tlakem portálu ARFA.cz přiznává, že má dva dva účty: Jeden veřejný a druhý tajný. Dosud se spolek tvářil, že ho platí jen dárci, kteří posílají peníze na účet spolku.

Portál ARFA.cz jak jako první upozornil, že na veřejném účty chybí řádné výplaty členů spolku. Jsou tam jen náklady na provoz demonstrací. 

Nyní tuto informaci dál rozvíjí portál Parlamentní listy a Expres.

Pokud Minář a spol nezveřejní své platy a informaci, pro koho on a jeho tým pracuje, bude trvat vážné podezření, že je spolek Milion chvilek ve střetu zájmů, a to zájmu deklarovaného a zájmu skutečného.

Trasparentní účet Milionu chvilek: Oblíbená četba čtenářů ARFA.cz

Tedy: 

Že nejde o skupinku fajn kluků a holek, "kteří už se na to nemohli dívat, tak si vyhrnuli rukávy", ale že je spolek Milion Chvilek vyškolený tým, dobře placený a řízený nadnárodními organizacemi, které mají politický zájem - nyní na odstranění premiéra Babiše.

Proč Minář lhal?

Předseda spolku Mikuláš Minář lhal, když pro Českou televizi uvedl: 

"Nás platí lidé, kteří chodí na naše akce. Veškerý provoz je hrazen drobnými soukromými dárci." 

Dárci však podle transparentního účtu platí jen provoz, nikoli Mináře a spol. 

Peníze na výplaty jsou odjinud. Dobrá, ale odkud?

Na veřejném účtu Milionu chvilek je přitom zjevně velký finanční přetlak, chodí jim průměrně tam 30 tisíc denně, tedy skoro milion měsíčně. 

To je víc, než spolek dokáže utratit. 

Svou činností navíc vytváří zakázky pro okruh dalších firem, od kterých má údajně slevy. 

Tím se dostáváme do velmi podivné účetní smyčky.

Crowdfundingový projekt, dávající lidem jako zábavu "demošky" je tedy zjevně úspěšný, dokonce víc, než se čekalo a síla sociálních sítí se zde ukazuje naplno. 

Ale co s přebytkem? 

Zatím není jediná informace, že byl spolek Milion chvilek daroval nějakou částku na charitu.

Facebook za dvě mega?

Některé známé výdaje Milionu chvilek jsou navíc tak horentní, že to vzbuzuje otázky, kam tedy vlastně ty peníze tečou. 

Za facebookovou reklamu spolek údajně utratil 1,7 milionů korun za rok, což je neuvěřitelná částka. 

Tolik za reklamu na facebooku neplatí ani Babiš, například ODS zaplatila za rok za tento druh reklamy jen 200 tisíc Kč.

Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře se museli aktivisté profesionalizovat. 

"V tuto chvíli máme kolem osmi pracovních úvazků," uvedl Minář pro deník Právo.

Kdo tedy vlastně Mináře a spol platí, pokud to nejsou drobní dárci - a nejsou, protože ti přispívají na transparentní účet a z něj výplaty nejdou.

Kdo dotuje tajný účet?

Zaměstnavatel Milionu chvilek je tedy třeba hledat mezi subjekty, jejichž zájmem je vytváření politického tlaku na premiéra Babiše.

Mezi ně patří zcela jistě: 

Sudetoněmecký landsmanšaft a na něj napojené německé a rakouské neziskovky, fondy a nadace (zájem na zrušení Benešových dekretů) a různé fondy, které se podílejí na pádech vlád v různých zemích světa (tzv. barevné revoluce).

Podle informací ARFA.cz došlo k tajným schůzkám zástupců Milionu chvilek s organizacemi, které působí po celém světě: National Endowment for Democracy (NED) v Praze 2016 během návštěvy jejího předsedy Carla Gershmana, Open Society fond (kontrolované miliardářem Sorosem), i s těmi méně významnými, jako Refugees Welcome (Uprchlíci vítejte), Witikobund (sudetoněmecký spolek) a další, které bude ARFA.cz postupně zveřejňovat.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Tajemství, o kterém se nikdy nesmíme dozvědět. Co ještě urputně tají vedení spolku Milion chvilek? ..... Spolek, který dva roky pořádá antivládní demonstrace, už prý dávno nefunguje jako výhradně dobrovolnická organizace. Svou činnost totiž berou jako práci a pořadatelé veškerých akcí řádně dostávají plat jako zaměstnanci. Advokátka Jana Hamplová prozradila, jak ve skutečnosti funguje spolek a co si jeho vedení nepřeje zveřejňovat.

Před dvěma lety se nynější předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář ujal své pozice a od té doby se postupně proměnil z dobrovolníka do placeného zaměstnance. To, že už není pouhým dobrovolným aktivistou, Minář ani nepopírá. 

„V tuto chvíli máme kolem osmi úvazků, protože na jaře jsme zjistili, že jen s dobrovolníky to nejde,” prozradil předseda spolku. Následně dodává, že vedení spolku se rozhodlo profesionalizovat, aby mohlo pořádně hrát roli hlídacího psa a zahradníka. Hlavní otázkou ovšem je, kolik činí platy jednotlivých představitelů spolku. Kdybychom předpokládali, že to je jednoduché zjistit prostřednictvím nahlédnutí do transparentního účtu organizace, tak bychom měli smůlu.

Jana Zwyrtek Hamplová, česká advokátka a politička, při detailním zkoumání transparentního účtu spolku nedokázala najít žádné záznamy o mzdách, které se vyplácejí osmi lidem v organizaci Milion chvilek. Přišla totiž se zjištěním, že tyhle platy se provádějí přes jiný účet, jenž transparentní není. To v podstatě znamená, že nemáme žádnou možnost zjistit, kolik berou lidé, kteří se snaží mít bezprostřední vliv na politické dění republiky a usilují o odstoupení předsedy české vlády ze své funkce. Dalším smutným faktem je, že ani není známo, z jakých zdrojů se ty mzdy vyplácejí, jelikož tento další účet není veřejný a spadá pod institut bankovního tajemství.

„Ta špatná zpráva je, že dnes nevíme, kdo tedy těch osm lidí vlastně platí, tedy kdo je jejich zaměstnavatel, kterému skládají účty a vykazují práci,“ upozorňuje bývalá česká poslankyně Jana Hamplová.

Bankovní tajemství a tajní smluvní partneři

 Samozřejmě není známo, kolik bere sám Mikuláš Minář. Z jeho slov vyplývá, že si vedení nepřeje zveřejňovat pracovní smlouvy a mzdy, poněvadž nechce jednotlivé osoby vystavovat hrozbě manipulace. Advokátka Hamplová uvedla, že mzdy členů vedení spolku nejsou jediným, co se hradí přes netransparentní účet. Z tohoto účtu se totiž financuje veškerý provoz spolku a dlouhodobá činnost organizace. Hamplová dospívá k závěru, že v podstatě jediné, co je možné vidět na transparentním účtu, jsou příspěvky na jednorázové akce. 

Jako důvod takové diskrétnosti vedení spolku uvádí nutnost chránit své smluvní partnery. Hamplová rázně oponuje takovému přístupu a zdůrazňuje, že pokud chvilkaři nechtějí zveřejnit informace ohledně svých tajných přispěvatelů a výše svých plateb, tak tím pádem nemají morální právo působit jako politický subjekt a pořadatel masových akcí.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Horší než droga? Teenageři mají problémy se závislostí na internetu ..... Španělský průzkum provedený v rámci národního programu proti drogám přinesl alarmující výsledky. Jeden z pěti španělských teenagerů má vytvořenou závislost na internetu.

U konzumovatelných drog spočívá nebezpečí závislosti v látce a jejím účinku. Závislost na internetu je v tomto ohledu poněkud jiná, hrozba vychází ze způsobu, jakým mladí lidé používají zařízení s připojením na internet jednají.

Španělské ministerstvo zdravotnictví provádí každé dva roky studii, která má za cíl odhalit trendy závislostního chování u dospívajících ve věku 14–18 let. O znepokojivých výsledcích nás informovala tamní spotřebitelská organizace OCU.

Od roku 2014 se mimo návykových látek věnuje také patologickému hraní a problematickému používání internetu. Dotazování je založeno na mezinárodní čtrnáctipoložkové škále kompulzivního používání internetu (CUIS), zahrnující například ztrátu kontroly, konflikty, zaujetí, zvládání (coping), změny nálady nebo abstinenční příznaky.

Nejnovější výsledky varují, že 20 % dospívajících vykazuje známky závislosti na internetu. Většinou se jedná o dívky (23,4 % respondentů), méně o chlapce (16,4 %). Problém se zvyšuje s věkem – v 18 letech činí průměr závislých 22,3 %. Shrnutí výsledků průzkumu najdete zde.

Závislost na používání internetu může vést k nespavosti nebo problémům se spaním, může vyvolat zdravotní potíže způsobené sedavým životním stylem nebo být příčinou problémového chování či špatných studijních výsledků. Řešením není omezit přístup na internet, nýbrž vytvořit kritický, obohacující a rozumný přístup k využívání nových technologií, a to již od prvního seznamování dětí s internetem.     (Čtěte na stránkách dtest)


Češi prostě nechápou, co je to islám ..... Smutné je, že má pan Shehadeh pravdu. Vidím to i teď při soudním jednání. Obžalovaný Shehadeh prohlásí, že český soud je pro něj jen divadlo a neuznává jej, všechny televize to odvysílají a nikdo k tomu nic neřekne. Jakože „hihi, nojo“ a dost.

Samer Shehadeh: Češi prostě nechápou, co je to islám

Každé Shehadehovo slovo u soudu má váhu zlata, protože on ukazuje islám takový, jaký je, ne takový, jaký by si ho pražská kavárna přála mít. A nejen ta pražská. Islám má vlastní právo a tím právem je šaría. Británie má obrovský problém s tím, že muslimové si vytvořili paralelní právní svět, který jde zcela mimo státní právo.

Všimněte si sdělení, že Shehadeh svého bratra se slečnou Houdkovou „oddal podle islámského práva“ a dokonce to byl její druhý (?!) sňatek. Protože islám neuznává světské právo, tyto sňatky a rozvody jsou zcela mimo státní kontrolu. Islám je stejný, jako kdyby třeba do Budějic přiletělo ufo.

Můžeme samozřejmě vymyslet speciální zákony, které budou namířeny směrem k ufonům, ale jim to bude jedno, protože uvnitř své společnosti se budou samozřejmě řídit ufonskými zákony. To ovšem nijak ufony neodradí od toho, aby čerpali naše zdroje a benefity, které jim náš právní řád poskytuje. Ufon Shehadeh sice vůbec neuznává české právo, ale s laskavostí civilizačnímu okruhu a jeho věrouce vlastní, pobírá dávky resp. důchod od České správy sociálního zabezpečení, která jej uznala invalidou.

No, to je islám. Nevěřícím není přece zakázáno poskytovat věřícím dobrodiní, ba je to jejich povinností. Ale je nejvyšší povinností ufona šířit svoji civilizaci a její učení bez ohledu na cokoliv než islám samotný — jak říká Shehadeh „po dobrém nebo po zlém“.

Naprosto explicitní osůbkou je pak Kristýna/Fátima Hudková, z které udělal před Alláhem svoji švagrovou. Její dětská radost nad tím, že je mudžahedínem v rámci džihádu — no, kdo jste křesťani, uznejte, kdo byste nechtěli být blahoslaveným jako bojovník Boží už za života?! Stejně jsou přesná i její slova k matce: „Pokud se mi podaří v Čechách někoho zabít, tak je pro Tebe jednodušší říct, že se mnou nejsi v kontaktu... Nikoho neplánuju zabít teď v Čechách, ale v budoucnu to není tak jisté. Tak si na to vždycky vzpomeň a podívej se na moji fotku“. (cituji podle pořadu Reportéři ČT), viz ceskatelevize.cz/…/obsah/742426-rodinny-dzihad).

To není vtip. Islám je náboženství, které v první řadě blahoslaví všechny, kdo islám prosazují všemi prostředky. Je psáno (Korán, súra 4:95 a násl.): „Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma — kromě těch, kdož jsou neschopní, s těmi, kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými. Bůh povýšil ty, kdož usilovně bojují majetkem svým i osobami svými, o stupeň výše než ty, kdož zůstali sedět doma. Všem Bůh přislíbil odměnu překrásnou, avšak vyznamenal ty, kdož usilovně bojují, nad těmi, kdož sedí doma, udělením Své odměny nesmírné a ve stupních u Sebe, v odpuštění i v milosrdenství. A Bůh je odpouštějící, slitovný. Těch, kdož sami sobě ukřivdili a kteří povoláni budou anděly, se zeptají: „V jakém stavu jste byli?“ I odvětí: „Byli jsme poníženými na zemi.“ I řeknou jim andělé: „Což nebyla země Boží dosti rozlehlá, že jste se nemohli vystěhovat?“ A obydlím těchto bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný! Jen utištěným mužům, ženám a dětem, kteří nemohli použít žádné lsti k vystěhování a nemohli nalézt správnou cestu, Bůh možná vymaže viny jejich, neboť Bůh je odpouštějící, milostivý."

Ano, to je islám. A Češi ho nechápou. Na tom se s panem Shehadehem, který byl ještě nedávno čestným hostem Českého rozhlasu, plně shodneme.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


Kde policie nestíhá, zasáhnou občané? Lupiči musí přijít o pocit beztrestnosti, míní senátor ..... Práva občanů bránících se při útoku lupičů by mohla být nově posílena. Zatímco nyní hrozí lidem při obraně domu, že budou sami trestně stíháni, nově by mohlo dojít k legislativním úpravám, které by tomu zamezily. Tématem se začal senátor Zdeněk Hraba (STAN) zabývat poté, co se vesnice na jih od hlavního staly poslední týdny cílem organizovaného gangu vykrádajícího domy. Ten má v současnosti na svědomí přes sto loupeží.

Podle senátora se lidé často bojí proti lupičům zasáhnout, neboť se obávají právě případného trestního stíhání. Případné rozvolnění zákona by tedy mělo působit zároveň preventivně, neboť pocit beztrestnosti mají dnes mít naopak pachatelé, jelikož procento dopadených lupičů zůstává stále velmi nízko. „Lidské životy a bezpečný domov jsou zcela zásadní hodnoty. Nastal proto čas na nepopulistickou a seriózní diskusi o podrobnější úpravě nutné obrany včetně promítnutí zásady Můj dům, můj hrad do našeho právního řádu,“ říká Hraba.

nského vzoru by mohla nová úprava obsahovat výslovné ustanovení, které by vylučovalo protiprávnost použití zbraně v případě, že dotyčný jednal v rámci ochrany života, zdraví nebo majetku. Mezi základní podmínky by patřilo neoprávněné vniknutí a setrvání v obydlí s tím, že je na místně nutná obrana. Senátor zároveň upozorňuje, že musí být příslušná legislativa napsána tak, aby nedocházelo k jejímu zneužívání v případech úmyslného zabití.

A novelu trestního zákoníka by zřejmě uvítal i Pavel Smutný, starosta Jesenice, kde došlo v posledních týdnech k několika vyloupením domů: „Pokud někdo vstupuje do cizího domu páchat trestnou činnost, měl by vědět, že jeho majitel může svůj majetek po právu bránit a pachatel tak může přijít k újmě na zdraví. Možná by si to řada zlodějů dvakrát rozmyslela,“ uvádí.

Na druhou stranu mohou být pachatelé sami ozbrojení a zběhlejší v práci se zbraněmi, a tak by k největší újmě v případě „zasáhnutí“ mohli přijít právě samotní obyvatelé.     (Čtěte na stránkách Forum24)

Posílit práva slušných lidí? Tomu by člověk snad už ani nevěřil ...


15.1. 2020     Patnáctého ledna 1945 se pět dělostřeleckých pluků 1. čs. armádního sboru v prostoru Jasla úspěšně podílelo na zahájení útočné operace proti německým vojskům. Výročí bylo slaveno jako Den československého dělostřelectva. Teď je tento den bůhví proč označovan s despektem jako svátek uváděný v socialistickém kalendáři a jako takový ignorován. Všem těm dementům by bylo záhodno připomenout, že nebýt právě těchto československých pluků, nemuseli dneska vůbec existovat.
Stejný den roku 1989 v Praze na Václavském náměstí začala série mohutných protikomunistických demonstrací, později nazvaná Palachův týden.


Za situace, kdy se žádní teroristé u nás nebudou ptát ani Hamáčka ani Babiše na to, zda se smí organizovat a vyvíjet svoji činnost na našem území či nikoliv, dostáváme snadnou odpověď na to, proti komu je tento zákon zaměřen ..... Za situace, kdy se žádní teroristé u nás nebudou ptát ani Hamáčka ani Babiše na to, zda se smí organizovat a vyvíjet svoji činnost na našem území či nikoliv, dostáváme snadnou odpověď na to, proti komu je tento zákon zaměřen, ač v něm není označení domobrana.

Je v něm "jenom" popsána její podoba a náplň činnosti. 

A pokud tento zákon není zaměřen proti domobraně, nechť je v něm výslovně napsáno, že se netýká domobrany. 

Budeme tak mít o jeden zcela zbytečný zákon navíc, ale zamezí se tak největším škodám.

A domobrany nechť nechají fungovat. 

Zanedlouho je budeme potřebovat k naší ochraně všichni, v některých případech jsou zapotřebí již dnes (viz desítky vykradených domů na jižním okraji Prahy bez účinného zásahu policie). 

Jen autoři a předkladatelé tohoto zákona si to ještě neuvědomili, ač půjde i o ně a jejich rodiny.

Navozuje to přitom jednu otázku, jak špatné svědomí musí mít vláda a poslanci, když se bojí více vlastních občanů než teroristů. 

Současně to jasně dává za pravdu těm, kteří říkají, že ve sněmovně není žádná alternativní strana, všechny jsou prosystémové, byť některé se tváří občas jinak. 

Je to ale především vizitka našich voličů. 

Blíží se doba, kdy začneme všichni sklízet "ovoce" takové volby, a to napříč politickou scénou.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Kdo s kým, kde a proč. Výlet do zákulisí Milionů Chvilek: Všude samý Pirát, soudruh katolík, hulič, nebo dezinformátor. Klinika se vyvalila ven. Investigativní VIDEO dvojice badatelů. Jsou Minář a Bartoš bratři? ..... Na tenkém ledě, ale s odvahou! Dvojice badatelů, vstupující pod jménem Michal a Petr, zmapovala zákulisí fenoménu Milionu chvilek a výsledky jejich pátrání jsou šokující.

Michal a Petr, jejichž investigativní videa na youtube sledují statisíce diváků, rozkryli síť vazeb, propojující dva jevy, které dosud předstíraly, že spolu nesouvisí: Úzké propojení Milionu chvilek a Pirátů.

Výchozím bodem pátrání Michala a Petra je demonstrace levicových radikálů vítajících uprchlíky – Refugees wellcome 17. listopadu roku 2015. Projekt (neziskovka) vznikl v návaznosti na levicovou berlínskou pobočku a zvrtl se v extremistickou protistátní demonstraci, namířenou proti prezidentovi Miloši Zemanovi.

Na této demonstraci byl v převleku za novináře Benjamin Roll, nyní “víc než přítel” předsedy agitky Milion Chvilek Mikuláše Mináře. Oba “milionoví kluci s názorem” se zřejmě znali už tehdy, Minář se také protestů také zúčastnil, ale jen jako řadový radikál.

Halucinace na “demošce” ... Roll o této akci napsal literárně chabou reportáž à la Milý deníčku do dotovaného časopisu Nota Bene, ale prodchnutou revolučním odhodláním, a s naivně – psychadelickým názvem Barevný listopad na zemi, která patří všem.

Cituje v ní svého kamaráda piráta Mikuláše Ferjenčíka, který říká, že “čím víc uprchlíků v České republice, tím líp” a také uvádí rozhovor s jeho sestrou, pirátkou Olgou Richterovou, která horlivě potvrzuje slova svého bratra.

Demonstraci “Refugees Welcome” organizoval radikál vedený na seznamu extremistů ministerstva vnitra Jan Cemper, “víc než přítel” Rolla, Mináře, Ferjenčíka i jeho někdy hezčí sestry Olgy. Demonstrace levicových radikálů u příležitosti 17. listopadu snad měla být původně pokojná, ale nebyla, protože ji narušila “banda z Kliniky”, zhulení a agresivní soudruzi výše jmenovaných, kteří si na “demošku” odskočili ze žižkovské Kliniky, jíž okupovali ve jménu Karla Marxe na protest proti nečinnosti Českých drah.

Jak zjistili badatelé Michal a Petr, Klinika je napojená na ideologa Martina C. Putnu, který se proslavil transparentem “Katolická buzna zdraví Bátoru”. Dnes už nikdo neví, kdo je Bátora, ale všichni si pamatují “katolickou buznu”.

Vyléčený extremista ... Teplý teolog Putna je mentor a “víc než přítel” extremisty Cempera, který prý již není anarchistou, už nehodlá vyhazovat banky do povětří a brát rukojmí, ale prozřel a stal se šiřitelem – vyvracečem údajných dezinformací za peníze z nadnárodních fondů pro web Manipulátoři.cz.

Pirát Ferjenčík se mezitím z huliče vypracoval až na poslance, což je v podstatě majstrštyk, a jako takový navrhl na státní vyznamenání předsedu webu Manipulátoři.cz aktivistu Petra Nutila, jehož “koníkem” je “vyléčený” extremista Cemper – jak odhalilo pátrání dvojice badatelů Michal a Petr. “Je to nehorázná drzost a absurdita, protože právě oni jsou hlavní dezinformátoři,” míní dvojice badatelů.

Od ideologa Putny vedou z této skupiny další chapadélka: například k údajnému páterovi Halíkovi, nebo k jáhnovi ze Sudet Elva Frouzovi, který vystupuje na demonstracích Milion chvilek. Přes Cempera zas vedou lana na ultralevicovou neomarxistickou skupinu, deformující objektivitu internetové Wikipedie, a na skupiny “trollů” škodících na facebooku. Německá haluz zas vede k projektu Praha sobě…     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Konec dohadům! Ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že nový zákon o zbraních má zamezit činnostem a provozu domobran na území České republiky od roku 2022! Podle ministra vnitra není možné, aby se lidé se zbraněmi oblékali do maskáčů a chodili hlídat státní hranice! Lidé se zbraněmi si nebudou moci formovat polovojenské jednotky, domobrany a nebudou smět za žádných okolností nahrazovat policii! Podle našich informací s těmito postoji souhlasili spolupředkladatelé zákona napříč politickým spektrem, včetně SPD a KSČM! ..... Redakce Aeronetu je doslova zavalena tisíci emailů z celé České republiky v souvislosti s kauzou nového zbraňového zákona. Vůbec jsme netušili, že kauza vzedme tak obrovský společenský zájem, přičemž projednávání nového zákona probíhalo až donedávna bez zájmu médií. Všechno se to změnilo poté, co česká vláda dne 6. ledna 2019 vyjádřila souhlas s návrhem textu zákona o zbraních a postoupila jej k projednávání do poslanecké sněmovny. Tento zákon připravilo ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka a zákon byl připravován již od poloviny loňského roku. Tento zákon ve svém paragrafu 3 v Hlavě II staví mimo zákon provoz a činnost domobran, tedy polovojenských spolků, které chtěly a dosud chtějí nahrazovat činnost policie a rovněž i armády, např. v souvislosti s ochranou státních hranic, městských čtvrtí, rezidenčních oblastí atd.

Skandál vypukl poté, co byla naše redakce upozorněna ze strany několika našich spolupracovníků, že pod návrhem zákona jsou jako spolupředkladatelé podepsání i poslanci z SPD a KSČM. Bylo to nepochopitelné a zvláštní, protože nikdo z nás nedokázal pochopit, jak je možné, že se pod takový zákon podepíší poslanci dvou stran, které z principu věci by měly podporovat iniciativy domobran na obranu hranic, na vytvoření domobran, obdoby milicí, protože tyto složky mají svoji regulérní roli a úlohu např v USA, nebo také v Maďarsku. Nicméně, hysterie a řev který se strhl po publikování našich článků o této kauze, opravdu nemá obdoby.

Ministr vnitra Jan Hamáček oznámil konec domobran počínaje rokem 2022

Ze strany obou partají se spustila kanonáda urážek, nadávek na moji osobu, výzev k dekonspiraci, plivání na Aeronet, že mi začalo připadat, že jsme odhalili něco, co zřejmě mělo zůstat pod pokličkou.  Naše redakce se proto obrátila na náš zdroj z Ministerstva vnitra a požádali jsme o jasné stanovisko někoho kompetentního. V odpovědi jsme dostali odkaz na oficiální vystoupení ministra vnitra ze dne 25. září 2019 v pořadu Rozstřel na iDnes TV. Ministr vnitra v tomto vystoupení vysvětlil [1], co je účelem nového chystaného zbraňového zákona. Informaci o konci domobran přinesly rovněž Parlamentní listy [2]. Zákaz domobran by měl začít platit od roku 2022, ale je možné, že to bude již od poloviny tohoto roku. Video tak vyvrací dosavadní tvrzení SPD a KSČM o tom, že zákon není namířen proti domobranám.

Jan Hamáček vysvětluje, co je účelem chystaného zákona o zbraních.

Naše redakce proto přináší video s vyjádřením ministra vnitra výše v plném znění a doufám, že už konečně bude každému jasné, jestli tento zákon je nebo není proti domobranám. Ministr vnitra Jan Hamáček zdůraznil, že ministerstvo vnitra v chystaném zákoně chce postavit ozbrojené spolky a domobrany mimo zákon, protože podle ministra není možné, aby lidé se zbrojními průkazy si oblékali maskáče, zakládali polovojenské spolky a chodili chránit třeba hranice.     (Čtěte na stránkách AENews)

Chce se říci, společně s kriminalisty - "Komu ku prospěchu"  - en váše zmíněný tvor páchá zradu na vlastním národu?


POLITICI POTŘEBUJÍ LIDI, NE LIDÉ POLITIKY ..... Politikům a mnoha lidem nedochází jedna podstatná věc. Lidé, národ, politiky nepotřebují. Dokáží žít a přežít i bez nich. Avšak politici lidi potřebují, aby je mohli manipulovat a oškubávat. Protože jsou to právě lidé, kteří jim dávají moc nimi manipulovat a prostor oškubávat je.

To je pravý důvod proč se podvodníci a všichni ostatní potřebují dostat k moci a k ​​penězům.

To je pravý důvod proč jsou lidé důležití před volbami, po volbách už jsou chyceni ve vlastních sítích, které jim hází politici uchopující moc.

To majorita dává minoritě moc.

Avšak právě majorita ji umí i vzít. Na to se také zapomíná.

Víte proč se všude zvyšují uměle daně, potraviny, energie a podobně? Přitom vůbec není k tomu důvod z ekonomického hlediska, ale jen z hlediska politického a mocenského.

Protože už je připravena nová vláda dalších, kteří se potřebují nabalit. A protože už není z čeho, tak je znovu třeba naplnit státní kasy, aby bylo pro další, kteří mají málo.

Ještě jednou tedy … to majorita dává moc minoritě, to politici potřebují lidi, ne lidé politiky.

Stačí uvědomění a pak se rozhodnout … i když v současné době není moc z čeho na politické scéně a právě to se dá krásně využít.

Obdobná situace nastala v letech 1936-1939 v Německu, kdy lidé byli frustrovaní a poznamenáni celosvětovou krizí a díky tomu se k moci dostal bezvýznamný člověk Adolf Hitler k moci. Bez podpory majority, by se to nestalo.

Také se děla velká kampaň, manipulace lidu, sice v jiné ne mainstremové podobě jako dnes.

Dnes na to stačí manipulace předvolebních průzkumů různými agenturami, které jsou pro stát nepotřebné, neziskové, neefektivní, protože ničím nepřispívají do jeho rozpočtu.

Vzorovým příkladem byly slovenské prezidentské volby. Uměle zvednuté preference kandidátů, kteří již byli předem vyselektovaní. Jelikož ti, co měli zájem o to, aby se kandidát dostal na prezidentský post museli tyto preference zaplatit, protože si byli vědomi toho, že národ tohoto kandidáta nepodpoří a tím mohli se odvolávat na předvolební průzkumy jako na písmo svaté. Ty se stávají něčím jako věrohodným důkazem, potvrzením v případě, že někdo napadne zmanipulovaný výsledek.

Právě k tomu slouží předvolební průzkumy. Mocní sázejí na mentalitu a nízký intelekt majority, která se dá snadno manipulovat právě těmito průzkumy. Z toho důvodu jsou tak velmi důležité pro jejich zájmy.

Silná, uvědomělá a neovladatelná majorita je velkým nebezpečí pro minoritu bažící po moci.

Je to majorita, která dokáže i těch nejvyšších svrhnout z piedestalu a také ho obsadit. Tedy je důležité majoritu krmit nepodstatnými věcmi, hlavně informacemi které ji rozeštvávají, rozdrobují a rozhněvaná majorita se tím stává velmi snadno ovladatelná.

Co tedy majoritě zbývá? Spojit se, skloubit se napříč všem těm politickým hrám a divadlům. V konečném důsledku všichni chceme jeden cíl, změnu k lepšímu, aby nám dobře bylo. Co znamená odstranit všechny ty, co kradou, podvádějí, ubližují. Kdo to už jednou udělal, udělá to znovu.

Jde o nás o lidi, národ. Hlavu vzhůru majorito česká i slovenská!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)

Já bych šel v tomto ještě dál - "Lid vůbec nepotřebuje politiky!" - ruku na srdce, potřebovali jste někdy někkdo k něčemu některého z těch tlučhubů? Kromě toho, že je na koho nadávat, to je fakt.


Trik mesiášských bláznů ohledně Íránu se jim vymstí. Odplata začíná ..... Nedávné události organizované americkou vládou v Íránu budou mít vážné následky a obrátí se proti ní, souhlasí více zdrojů. Nejhorším výsledkem bylo donucení Britů a zbytku anglosaského světa k přerušení spojenectví s USA pod vedením současné administrativy, tvrdí zdroje MI6. „To, co se stalo, se nikdy nemělo stát a západní mocnosti musí opustit muslimský svět a udržet na uzdě Izrael,“ říkají zdroje.

Dokonce i Izraelci se probouzejí vzhledem k nebezpečím z dílny evangelických křesťanských šílenců, souhlasí zdroje Mossadu.

Svět už samozřejmě vnímá Spojené státy jako vyvrhela, takže nyní je americký prezident Donald Trump na světové scéně zcela izolován.

Shrňme přesně, co se stalo. V podstatě to byl další pokus rozpoutat třetí světovou válku mesiášskými židovskými šílenci, kteří pro jednoduchost budeme nazývat sionisty. Tentokrát zorganizovali eskalující sérii událostí v marné snaze získat jejich dlouho očekávaný Armageddon:

1) Vražda amerického dodavatele v Iráku a obvinění Íránců. 2) Přesvědčený nebo vydíraný Trump se vrhl do nepřiměřené reakce. 3) U amerického velvyslanectví v Bagdádu zorchestrovali pomocí svých íránských agentů a vymytých mozků vzpouru. 4) Přinutit Trumpa, aby spáchal válečný zločin zavražděním íránského generála Kasema Solejmáního. 5) Vzdálené unesení ukrajinského dopravního letadla a jeho nasměrování s vypnutými transpondéry směrem k íránské vojenské základně, aby oklamali Íránce a oni ho tak sestřelili. (Pro ty čtenáře, kteří to náhodou nevědí, na konci 90. let minulého století byla na všech civilních dopravních linkách v USA nainstalována zařízení pro vzdálenou kontrolu, údajně jako opatření proti únosům. Tuto schopnost opakovaně zneužívá chazarská mafie pro politické účely).

Nyní se pokoušejí bezúspěšně zorganizovat změnu režimu v Íránu. Namísto toho se však podařilo probudit kritické množství lidí uvnitř západní zpravodajské a vojenské komunity, kteří si uvědomují, že vláda USA je ovládána fanatickým kultem snažícím se zahájit třetí světovou válku.

To je důvod, proč britský ministr obrany Ben Wallace veřejně oznámil, že jeho země se odtrhla od vojenské aliance s USA.

V americkém vojensko průmyslovém komplexu došlo také k velkému tlaku rozumě myslících lidí proti fanatikům konce časů, kteří se soustředí kolem prezidentského zetě Jareda Kushnera a jeho kultu Chabad. Například americký ministr obrany Mark Esper veřejně popřel tvrzení Trumpa, že Írán plánuje zaútočit na americké ambasády.

Zdroje Pentagonu říkají: „Navzdory rétorice nemá Trump jinou možnost, než odvolat americké armádní jednotky ze Sýrie a Iráku a případně z Blízkého východu.“

Důvod, proč Trump nemá na výběr, je mimo jiné finanční. USA utratily kvůli nekonečné válce v regionu přes 7 bilionů dolarů a nyní docházejí peníze. To je mimochodem těch 7 bilionů dolarů, o kterých Japonci doufali, že utratí za ukončení chudoby a zastavení ničení životního prostředí, než jim je americký režim ukradl.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Neskutečné divadlo podle Holywoodu: Jak zabít jedním úderem sto generálů. Naletěli na to všichni. Dvě teorie o sestřelu. Jsme v pohádce? Změna žánru. Je Trump americký Gorbačov? Co je za celou tou šílenou hrou? ..... PETR HÁJEK komentuje šokující vývoj Trumpovy íránské operace a upozorňuje na zjevné skutečnosti, které kupodivu i mnohá alternativní média „nevidí“

Bylo to vpravdě parádní divadlo, které na začátku roku se dvěma dvacítkami Američané předvedli: skočili na to všichni, kteří nebyli dopředu informovaní – a takových bylo pochopitelně málo asi i v Bílém domě. Po vraždě íránského generála Solejmáního a řady významných iráckých vojenských osobností proto především Západ strnul v obavě: Jak odpoví napadený Írán? Jsme nečekaným hazardérským činem prezidenta Trumpa opět na hraně vypuknutí posledního světového konfliktu?

Nebylo by to nic divného. Spektakulární poprava „druhého muže“ mocné Persie, milióny rozhořčených lidí v ulicích íránských měst a dramatická slova o nelítostné odvetě muslimského (šíitského) světa dávala tušit, že jsme se opět přiblížili ke krizi s nedohlédnutelnými následky. Regionální velmoc, vybavená skvěle vyzbrojenou a odhodlanou armádou, spojená neformálními svazky s Čínou i Ruskem, mohla udělat cokoli. Například zablokovat Hormuzský průliv, a vyvolat tak téměř okamžitě ropnou, respektive následně hospodářskou krizi, na niž by Američané „nutně“ museli odpovědět silou. A pak…

Jako v pohádce Soudili tak v podstatě všichni, kteří vědí něco o mezinárodní politice a skutečných důvodech napětí, v němž žijeme. Demokraté v americkém Kongresu zaburáceli explozí nenávisti k Trumpovi smíšenou se strachem. Objevily se prosby antitrumpovských celebrit, aby Írán nechal Američany žít. Zesměšnili se všichni. Také u nás to došlo tak daleko, že se neudržel dokonce ani bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, jinak vášnivý obhájce Spojených států (a Německa). Vraždu nazval vraždou – a Donalda Trumpa v podstatě obvinil z kroků vedoucích k vyvolání Třetí světové války. Ostatně myslel si to s ním i autor těchto řádků. A tak nezbývalo, než čekat, co se stane.

Nejprve vše vypadalo vcelku očekávatelně: Sotva Íránci pohřbili svého superhrdinu, zaútočili raketami na americké základny v Iráku. Oznámili na osmdesát zabitých vojáků. O několik hodin později ještě dopadly další dvě nebo tři menší „symbolické“ rakety nedaleko ambasády Spojených států v iráckém Bagdádu. A současně u teheránského letiště havaroval ukrajinský civilní boeing, v němž zahynulo všech sto sedmdesát šest pasažérů a členů posádky.

Potom se ale začalo dít cosi neuvěřitelného. Prezident Trump si s reakcí počkal několik dlouhých hodin. Když konečně v Bílém domě promluvil (vstoupil před kamery z ostře přesvíceného pozadí jako skutečný „deus ex machina“), byl nejen zcela klidný, ale rovněž nečekaně smířlivý. Žádné volání po krvavé odpovědi Íránu. Oznámil, že při raketovém útoku nikdo nezahynul, ani nebyl zraněn a že škody na základnách v Iráku jsou jen symbolické. O raketách dopadlých na Bagdád nemluvil vůbec. A v podstatě nabídl Íránu jednání o jeho budoucím „velkolepém“ rozvoji.

Pokud šlo o havarované letadlo, mluvil i později velmi mírně – právě tak jako kanadský premiér Trudeau, z jehož země byla většina obětí: tvrdili sice, že ukrajinský boeing byl sestřelen protivzdušnou obranou, ale současně ihned nabízeli Íránu přívětivé východisko: šlo o nedopatření ve vypjaté situaci. Každý, kdo si vzpomněl na hysterii při sestřelení malajsijského boeingu nad Ukrajinou (provokace Kyjeva v Obamově režii jako záminka pro konflikt s Ruskem), nemohl uvěřit svým uším: žádné emoce, rozvážní mírotvůrci vyzývají ke klidu. Zbláznili jsme se snad všichni?     (Čtěte na stránkách Protiproud)

A co na to politikové? Co by, šlo "jen" o životy necelých dvou stovek lidé. Ale přál bych jim zažét ty hrůzné desítky vteřin na palubě letounu odsouzeného k záhubě.


Americké rakety se maskují jako dopravní letadla aneb proč umřeli civilisté v Iranu ..... Všechny "experty", ušklíbající se nad tragickým "omylem" íránské protivzdušné obrany, bych rád upozornil, že Spojené státy už od devedesátých vyvíjely prostředky pro vyvolání iluzí a generování falešného cíle. Programy potlačení nepřátelské protivzdušné obrany (SEAD) používají jak skutečné prostředky, jako miniaturní proudové klamné cíle (MALD), vyvolávající odraz velkého letounu, či elektronické zarušení nepřátelské PVO a vytvoření virtuálního klamného cíle v systému. Ve vypjaté atmosféře očekávání útoku je pak jenom otázkou času, kdy udělá obsluha protiletadlových baterií chybu.   Video ukazuje, jaks e ameriké útočné rakety maskují jako dopravní letadla  

Vzpomínáte na ruský letoun Il-20, sestřelený "omylem" u Lattákie syrskou provzdušnou obranou v průběhu izraelského náletu v r. 2018? A nyní se ptejme, proč Rusko nakonec nesmělo prodat moderní systém protivzdušné obrany S-400, odolný proti takovému zarušení právě Íránu.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


ŠÍŘENÍ KLIMATICKÉ HYSTERIE JE ZLOČIN ..... Doposud jsem se snažil být vůči tzv. klima-alarmistům maximálně korektní a zdrženlivý, jistě mnohem více než si sami zaslouží. Bohužel mi už došla trpělivost a tak bude dnešní text, s omluvou, poněkud příkřejší.

Nejprve si však lehce definujme, kdo je to ten zmiňovaný klima-alarmista. Je to člověk, který, ať už z vlastního poblouzněného přesvědčení či z prospěchu, každopádně vědomě, živí nebo jen šíří paniku a pocit ohrožení u ostatních. Používá k tomu účelové argumenty, polopravdy, záměrně neúplné statistiky nebo manipulované „vědecké“ studie. Jiné vědecké názory přitom zarputile ignoruje. Je to člověk, který složitý komplex faktorů klimatické vědy zaslepeně zúžil na jediný činitel: oxid uhličitý vypouštěný člověkem do ovzduší. Ať už přímo či nepřímo přispívá k tomu, že zmanipulovaní lidé snáze – často i dobrovolně – přistupují na omezování svých práv a svobod.

Myslím si, že lidé, kteří živí tuto paniku a manipulují masy, jsou obyčejní zločinci a jejich působení má nedozírné, až katastrofální, následky na ekonomickou prosperitu, svobodu a západní civilizaci obecně. Často bohužel i na životní prostředí samotné, přinejmenším zprostředkovaně skrze zaostávající ekonomický vývoj (neboť ekologie prostě něco stojí). Každá civilizace vždy stála a padala s ekonomickou prosperitou. Pád té západní již započal, ač si to mnozí stále ještě neuvědomují nebo nechtějí připustit. A na vině je opětovně se rozmáhající socialismus a dirigismus, včetně toho environmentálního, který tentokrát již zasáhl celou Evropu.

Novodobí environmentální komunisté si opět myslí, že prosperita se rodí ze státního nařizování, daní a přerozdělování a že je věčná. Vůbec nechápou, že na realizaci jejich „pokrokových“, např. tedy environmentálních, myšlenek je prosperita potřeba. Nedochází jim, že si nejen sami pod sebou podřezávají větev. Každopádně katastrofa západní civilizace je, pod vlivem socialismu a nesmlouvavé environmentální totality, již jednoznačně na obzoru.

A pokud tyto lidi označuji za novodobé komunisty, myslím to naprosto vážně. Stačí se podívat na Konferenci v Krakově v minulém roce, kde Greta Thunberg a zejména její otec zcela bez obalu popisují své komunistické rovnostářské pohnutky (omezit, zdanit, nařídit či zakázat ve prospěch společnosti, klimatu, planety apod.). Stačí se také podívat, na kolika environmentálních demonstracích jsou vidět transparenty typu „pryč s kapitalismem“ (jako by v Evropě opravdový kapitalismus kdy byl).     (Čtěte na stránkách Antimeloun)


Vědělo o útoku na Sulejmáního celé NATO? Slovenský politik odhalil fungování aliance ..... Bývalý vedoucí sekce obrany ve Stále delegaci Slovenska při NATO a ve Stálém zastoupení Slovenska při Evropské unii Jaroslav Naď přišel s nečekaným názorem. Podle něho totiž všichni zástupci členských států NATO museli být informováni o připravovaném atentátu na generála Sulejmáního. Naď názor vyjádřil v nedělní relaci RTVS.

„Jsem přesvědčený o tom, na základě mých zkušeností z práce v NATO, že NATO o tom bylo informováno a věděli, že se něco chystá. Dokonce to bylo koordinované, dovolím si říct,“ uvedl v nedělní relaci RTVS Za 5 minut dvanáct stínový ministr obrany za hnutí OĽaNO Jaroslav Naď, který v minulosti působil jako vedoucí sekce obrany ve Stálé delegaci Slovenska při NATO.

Uvedl dále, že na základě jeho pracovních závazků v NATO velmi dobře ví, jak to tam funguje. „O jakékoliv informaci, která přijde do NATO, jsou informovány všechny členské státy,“ říká Naď.

Závažné důsledky ... Pokud jsou však jeho tvrzení pravdivá, vyplývá z nich celá řada závažných důsledků. O některých z nich se v přenosu zmínil poslanec Národní rady Jaroslav Paška, místopředseda SNS, který upozornil na skutečnost, že smluvní strany NATO jsou zavázány řešit spory mírovou cestou a bez použití síly.

„Tohle všechno Spojené státy tímto krokem porušily i ve vztahu k nám, samozřejmě ve vztahu k Iráku i ve vztahu k mezinárodnímu společenství. Takže když mluvíme o tom, že byli informováni v centrále NATO, jestliže byli informováni, měli pozastavit tuto akci z operačního střediska. A neměli to nechat běžet dále,“ uvedl slovenský politik.

Podle Ivana Lehotského z Hlavních zpráv z toho však vyplývají další věci. Až jednoho dne budou souzeni pachatelé tohoto zločinu vůči mezinárodnímu právu, potom budou spolupachateli všichni, kteří o tom věděli a nic neudělali, aby zločinu zabránili.

Kdo o tom věděl? ... Podle něj je tu ještě jedna věc. Protože občané se oprávněně mohou ptát, jestli zástupci státu dostali informace, že USA na území Iráku chystají útok na vysokého představitele Íránu, a jestli udělali potřebné kroky pro bezpečnost slovenských instruktorů, kteří tam působí. Podle novináře byli povinní okamžitě konat, pokud měli informace o akci, která sama o sobě – nezávisle na tom, že šlo o sprostý teroristický atentát ve stylu Islámského státu – jednoznačně zvýšila nebezpečí vypuknutí vojenského konfliktu v regionu.

Otázka také spočívá v tom, kdo všechno o akci dopředu věděl. Naď uvádí, že musel být informován slovenský velvyslanec při NATO Radovan Javorčík, ale je otázkou, jestli ten tyto informace „poslal“ dále k nejvyšším zástupcům státu: prezidentce a nejvyšší velitelce Ozbrojených sil SR Zuzaně Čaputové, předsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu, předsedovi Národní rady Andreji Dankovi, ministrovi zahraničních věcí Miroslavovi Lajčákovi, či ministru obrany Petru Gajdošovi.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Sugesce k ovládání společnosti ..... Sugesce je vědomá činnost, která má za cíl spustit u dotyčné osoby chování u kterého si není vědoma jeho skutečné příčiny. Od nepaměti tento mechanismus využívaly kulty a církve všeho druhu. A proč to dělají? Inu, myslí to s námi dobře. Dokonce tak dobře, že nás ochrání před tím, abychom se namáhali myslet sami. To by nedělalo dobrotu..

Kulty a církve nevymizely, pouze některé z nich přišly sekularizací o část svojí moci. Nové druhy, které nám zde vyrostly, mají též ve svém katalogu obrázky ráje, pouze celou věc postavily na tzv. vědeckém základě. Jejich řady naplnili mediální a marketingoví experti i psychologové, které už přestalo bavit dělat z lidí cvoky jednotlivě a snaží se tak činit v rámci širší společnosti, za což jim kyne větší profit, než z navyšování počtu klinických pacientů.

Za cvoka, či blba je pak přímo i nepřímo označen každý, kdo nevyhoví požadavkům zadavatele reklamy. Jinými slovy – nesplní svojí občanskou povinnost v podobě koupě příslušného produktu, ať už jde o jakékoli zboží, či službu a to bez ohledu na jeho užitečnost pro cílovou skupinu. Tímto způsobem se vytvoří atmosféra, ve které je velice těžké odmítnout produkty, které nám nevyhovují. Neboť bychom se rázem ocitli vyvrženi z cílové skupiny, se kterou nás pojí i jiné vazby. S čímž zadavatel pochopitelně od začátku počítá.

Tento mechanismus se dá ovšem použít nejen na jogurty, auta, nebo hračky pro děti. Proto nebude od věci podívat se na světové dění z hlediska globálního a politického marketingu.

Jelikož zadavatel není idiot a má na paměti snižování nákladů, bude v minimální míře využívat placený kompars a příslušnými úkoly pověří i části civilního obyvatelstva, která se dané role rádo a zdarma chopí. Ovšem jen do chvíle, kdy si někdo pohyby svého domněle spontánního tance uvědomí jako výsledek posthypnotické sugesce, které byl vystaven.

Většinu populace však ani není nutno nějak zvlášť instruovat, neboť stačí jejich vrozené a nevědomé sklony jednoduše zapřáhnout do plachet, a změnou jejich náklonu hnát plavidlo úplně jinam, než ve směru větru.

Sofistikovanější metody – kumulace, ukládání a opětovné vyvolání takto získané energie už vyžaduje spolehlivou infrastrukturu, i vhodné uživatelské rozhraní s mistrně vyvedenou grafikou. Sugesce je pak nejen bez odporu přijímána, ale navíc i vyžadována. Svět chce být klamán a v klamu udržován. Proto bývá procitnutí tolik bolestivé a odmítané.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


14.1. 2020     Čtrnáctého ledna 993 byl vysvěcen Břevnovský klášter založený svatým Vojtěchem. Břevnovský klášter (plným názvem Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově) je nejstarší český mužský klášter, nacházející se v pražské čtvrti Břevnov. Založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Od počátku v něm sídlí mnišská komunita benediktinů, která sem přišla z dolnobavorského kláštera Niederaltaich. U příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství


Český byznys s uprchlíky. Tajná spolupráce Milionu chvilek s Piráty na příjmu uprchlíků! ..... Článek: Migrace je pro byznys jednoznačně prospěšná Petra Skočdopole, kterou na svých www stránkách zveřejnila česká neziskovka OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) jednoznačně dokládá, o co při „Migraci uprchlíků do Evropy“ ve skutečnosti strůjcům migrace do Evropy jde - o příliv levné pracovní síly, která by elitám přinášela zisky! Neziskovka OPU je přitom placená dotacemi z Vašich daní. A to se prosím neziskovka OPU zúčastnila 25.11.2019 Berlínské konference , která skončila usnesením na uzákonění povinnosti všech zemí EU přijímat uprchlíky bez omezení!. Navíc by plná aplikace usnesení této konference do Evropského práva znamenala zrušení Benešových dekretů! Čelnou pracovnicí této neziskovky OPU je přitom místopředsedkyně Pirátů, poslankyně Parlamentu ČR, sestra Piráta-poslance Ferjenčíka,kamarádka a spolupracovnice zakladatele Milionu chvilek Benjamina Rolla - Olga Richterová(foto). A ta samozřejmě podporuje přijímání uprchlíků do ČR !

Tento článek o Olze Richterové časopisu Nota Bene je důležitým důkazem o propojení Milionu chvilek s Piráty a jejich vzájemnou letitou podporou při prosazování volného přístupu všech uprchlíků na území EU a ČR. V časopisu Nota Bene vyšel i článek o bratru Richterové pirátovi, poslancovi Mikuláši Ferjenčíkovi (foto2) Redaktorem časopisu Nota Bene je přitom Benjamin Roll, místopředseda Milionu chvilek! A ten ve své reportáži popsal svoji účast p na demonstracích na podporu přijímání uprchlíků v roce 2015, tedy při velké imigrační krizi v roce 2015!. Těchto demonstrací se společně účastnili, jak zakladatelé Milion chvilek - Roll a Minář, tak Piráti Ivan Bartoš (předseda), Richterová a Ferjenčík, tak Manipulátoři.cz Cemper a Nutil! Až úsměvně potom působí skutečnosti, že Ferjenčík navrhuje Nutila (kámoš bývalého šéfa EU komise Junkera) na státní vyznamenání! Cemper popírá účast dua Minář a Roll na demonstracích za uprchlíky a jejich spojitost s uprchlíky, a přitom tu demonstraci Sám organizoval!!

Ovšem začne Vás mrazit, když zjistíte (díl 196) že Hříbova (pražský primátor, Pirát) komanda napadají hospodské, protože ti chtěli pronajímat své sály, konkurenčním „rebelsky“ pravicově orientovaným myslitelům,a že Pirát Peksa (díly 177, 193, 194) najímá sudetoněmeckou odpůrkyni Benešových dokumentů, předsedkyni kontrolního výboru Evropského parlamentu, aby přijela 27. února do Prahy zúčtovat s Babišem, a zakazuje na její jednání přístup „nežádoucím“ novinářům, tedy, těm, co nepíši proti Babišovi, a naopak zve „nezávislého“ nejvyššího státního „vyšetřovatele“ Zemana! To už je zřejmé spiknutí proti republice! A hlavně pohrdání svobodou slova a demokracií! Tyto „Pirátsko-Chvilkařské“ společné manévry proti politické konkurenci se vymykají „západní-euroatlantické-demokratické kultuře“ a spíše připomínají „řádění hitlerovských SA ve třicátých letech“. Společným jmenovatelem obou typů operací, je šíření nenávisti a hlavně strachu mezi „mlčíci většinou populace“ a zastrašování politických oponentů! Přesně tak, jak učil „Jáhen ze Sudet“ Milion chvilek v Holostřevech!      (Čtěte na stránkách michalapetr.cz)


Předehra v přepólování? ..... Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů. ... Dne 6. ledna se na zemském povrchu v severním Norsku stalo něco neočekávaného – byla zaznamenána náhlá změna zemských proudů a magnetického pole a 15 minut před tím se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než 5 krát.

„Elektrické proudy začaly proudit,“ říká Rob Stams, který sleduje zemské proudy na geofyzikální observatoři Polarlightcenter v Lofotenu.

„Bylo to jako nějaký druh rázové vlny,“ říká Stams. – Naše nástroje detekovaly náhlou silnou změnu proudů Země a našeho lokálního magnetického pole. Bylo to opravdu neočekávané. “

Kosmická loď NASA ACE také objevila něco neobvyklého. Asi 15 minut před anomálií v Norsku se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než 5krát.

Země mohla překročit záhyb v proudové vrstvě heliosféry – obrovskou vlnovou membránu elektrického proudu pulzujícího přes sluneční soustavu. Takové křižovatky mohou způsobit takové účinky.

Polární záře vyplňovaly oblohu. Ryan Elsine fotografoval výboj světel z finského Utsjoki:

„To je překvapení!“ Říká Elzeyn. „Polární záře byly náhlé a dynamické, s rychle se pohybujícími zelenými jehlami a několika fialovými pruhy!“

Tento  jev může mít vliv na seismickou aktivitu Země, která se může projevit díky setrvačnosti rotace jádra Země až třeba za více dní. Dnes však 7.1. již byly zaznamenány nejméně dva otřesy s amplitudou nad stupeň 6.

Rovněž by jsme to mohli interpretovat i jako předehru pro přepolování pólů Země s následky zastavení rotace po několik dní, než by se znovu spustila rotace Země, ovšem s opačným směrem, tedy Slunce by vycházelo na západě a zapadalo na východě, samozřejmě i další následky, třeba v počasí atd.     (Čtěte na stránkách Tadesco)

Seismické stanice zaznamenaly v neděli půl hodiny před polednem slabé zemětřesení u Nové Hůrky na Šumavě mezi Prášily, Hartmanicemi a Železnou Rudou. Otřes s magnitudem 1,8 z desetibodové stupnice je na hranici mikrozemětřesení. Zdroj: https://globe24.cz/domov/v-cesku-uderilo-zemetreseni-na-dosti-nezvyklem-miste-expert-se-divi.a11a7692


Herci, a nejen oni, kontra národ ..... Už neříkáme naši umělci, už vám říkáme šmíra a komedianti, mnozí z nás nechtějí ani poslouchat jejich písně a nechtějí chodit na jejich divadelní představení. Kdysi jsem měla ráda pohádku Jak se budí princezny. Tak na ni se nedokážu dívat, protože je mi z Jana Hrušínského zle. Ráda jsem poslouchala Kluse, už to nejde a jeho cédéčka jsem hodila do koše na odpadky.  Chtěla bych znovu to souznění mezi národem a jeho umělci, ale to chci moc a cesta k nápravě už prostě není.

Tohle byl pan Písničkář. Poslouchám jeho písně a je mi smutno. Lituji toho co mu provedli a zase jsem ráda že nevidí, co s touto zemí stalo.

Tento článek jsem napsala a ocitovala z různých zdrojů, protože patřím k těm, co znali pouto mezi herci, zpěváky a lidem, kterým oni kdysi věřili, a pro které hráli a zpívali. Patřím do doby, kde nám neříkali že jsem debilové co ničemu nerozumí. Patřím do doby, kdy z pódia létali narážky na tehdejší režim. Všichni jsme byli na jedné lodi,všichni jsme věděli o čem je řeč  a měli jsme pocit, že o nás někdo stojí. Tohle všechno jste v nás zabili. Už neříkáme naši umělci, už vám říkáme šmíra a komedianti, mnozí z nás nechtějí ani poslouchat jejich písně a nechtějí chodit na jejich divadelní představení. Kdysi jsem měla ráda pohádku Jak se budí princezny. Tak na ni se nedokážu dívat, protože je mi z Jana Hrušínského zle. Ráda jsem poslouchala Kluse, už to nejde a jeho cédéčka jsem hodila do koše na odpadky.  Chtěla bych znovu to souznění mezi národem a jeho umělci, ale to chci moc a cesta k nápravě už prostě není.

Neustále na mne útočí z novin, z televize, z internetu záplava slov od komediantů všeho druhu:

o lásce a pravdě, o tom jak se máme chovat, o tom, jak jsme hloupí, o tom, jací jsme hajzlové o tom, jací jsme rasisté, o tom, že jsme rusofilové, o tom, že důchodci by měli držet hubu a krok, o tom, že bychom měli vychcípat i se Zemanem, o tom, že je lepší muslim než český nevěřící, o tom, jak ničemu nerozumíme

A hlavně o tom, že bychom měli vzít za své kecy komediantů, protože oni jsou „elita“ národa, všemu rozumí, všude byli třikrát – jen mezi námi asi nebyli nikdy.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


Greta není Greta? Chyba systému Facebook odhalila, kdo za ní píše. Kdo za ní ale skutečně stojí? Kdo ji řídí? Zde je odpověď ..... “Je to špatný nápad, aby byla Greta v první linii v boji proti změně klimatu,” řekl nedávno o své dceři její otec Svatne Thunberg. Teď se ukázalo, že pod jménem Greta publikoval burcující příspěvky na Facebooku. Dočasné zveřejnění skutečných autorů záznamů na stránkách je výsledkem již odstraněné chyby v softwaru Facebook.

Chvilková chyba na facebooku odhalila identitu autorů ... Druhou odhalenou osobou, která na facebooku a zřejmě i dalších sociálních sítích ovládá miliony Gretiných příznivců, je indický ekologický aktivista, mentor a spolupracovník Organizace spojených národů Adarsh ​​Prathap – a nebo někdo, kdo se za něj vydává.

O tomto mladém Indovi toho není příliš známo, kromě toho, že hraje na kytaru, má rád mír a nenávidí CO2 a zřejmě je dosazen OSN, aby na Gretu dohlížel.

Greta není Greta? Dva lidé, vystupující za sedmnáctiletou celebritu na sociálních sítích, jsou jen malým vzorkem mohutného aparátu, který ji vyrobil a využívá ji pro své zájmy.

Greta je jen role

Následující text je vytvořen za pomocí webu Vigilant Citizen ... Zdaleka to však nejsou to jen Gretin otec Svante a mentor Adarsh, kdo řídí a financuje její zářnou kariéry ekologické světice.

Ačkoli se média snaží předstírat, že k raketovému vzestupu fenoménu Greta došlo přirozeně, není to prostě pravda. Greta je jen role, kterou mladá Švédka hraje nevědomě.

Aparát za Gretou je řízen významnými mezinárodními aktéry a je podporován významnými fondy. Tento PR stroj umožnil Gretě být na obálkách časopisů, stát se objektem tisíců zpravodajských článků a fotografovat se světovými vůdci a přednášet v elitních organizacích, jako je Organizace spojených národů.

Gretino poselství je pečlivě vytvořeno těmi, kteří ji ovládají, aby vyvolali konkrétní reakci mládeže. Greta je tváří velkého marketingového schématu – úzce koordinované mezinárodní snahy o prodej tématu globálního oteplování prostřednictvím emocí: Strachu, paniky a naléhavosti.

Mediální soustředění na Grétino téma vede veřejnost k tomu, aby vnímala tyto problémy jako důležitější než jiné problémy.

Většina médií je vlastněna hrstkou nadnárodních korporací, což velmi usnadňuje zasáhnout svět jednou konkrétní zprávou. Fenomén Greta je ve skutečnosti nepopíratelným důkazem extrémního dosahu a síly masmédií v dnešním světě, který je schopen vytvářet masivní pohyby z ničeho.

Programování hromadných sdělovacích prostředků je zvláště účinné u těch, u kterých ještě není vyvinuta akutní potřeba kritického myšlení – zejména mladých lidí. Fenomén Greta byl vytvořen na míru.

Úzkost jako marketingový nástroj ... Ačkoli mnozí jsou připraveni tuto skutečnost popírat s velkou rázností (protože to jde proti jejich agendě) – Greta je jen pěšák. Je ovládána mocnými lidmi a velkými penězi na propagaci konkrétní agendy. Agenda není jen o změně klimatu, ale o změně klimatu ve velmi specifickém úhlu.

Svou roli dokonale definovala sama Greta během projevu na (velmi elitním) Světovém ekonomickém fóru: “Dospělí stále říkají, že dlužíme mladým lidem, abychom jim dali naději. Já ale nechci vaši naději. Nechci, abych byla nadějná. Chci, abyste panikařil. Chci, abyste cítili strach, který cítím každý den. “     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Zdrcující tiskové prohlášení Zemské domobrany o dopadech a důsledcích návrhu zákona o zbraních, který nevyhnutelně a nezpochybnitelně povede k zákazu domobran v České republice! Šokující odhalení, že Koudelkova BIS se dokonce snažila do návrhu zákona protlačit i kriminalizaci a trest odnětí svobody za členství v domobraně, ale to bylo zamítnuto, že by to zvedlo ve sněmovně příliš velké vlny a odpor! Likvidace členů domobran bude probíhat formou exekuce, protože většina členů nemá 200,000 Kč na zaplacení pokuty! ..... Redakce Aeronetu dnes obdržela žádost od velení Zemské domobrany, zda-li bychom mohli publikovat čerstvé tiskové prohlášení organizace, která ke konci loňského roku pozastavila svoji činnost. Toto tiskové prohlášení tak přinášíme v plném znění, aby si naši čtenáři mohli udělat představu, jak se na chystaný zákon o zbraních dívají samotní členové a velení Zemské domobrany, a co je vedlo k tomu, že pozastavili svoji činnost.

Stanovisko Zemské domobrany vychází z právní analýzy a jak si sami přečtete, tato analýza právníků je de facto úplně stejná a totožná s právní analýzou, kterou před několika dny poskytl naší redakci náš spolupracovník a ústavní právník, který se podílel na přelomu tisíciletí na přípravě desítek českých zákonů. Jeho analýza dopadů chystaného zákona je de facto v souladu s tím, k jakému závěru dospěli právníci v případě Zemské domobrany. Výsledek je zdrcující. K této kauze jsem již včera měl na Svobodném vysílači CS komentář a zhodnocení, přičemž se ukazuje že skutečnost a realita je ještě mnohem horší.

Zákaz domobran schovaný pod paragrafem 3 v Hlavě II.

Velení Zemské domobrany v tiskovém prohlášení odhaluje mj. i to, že v připomínkovém řízení byla ze strany BIS pod vedením Michala Koudelky vyvíjena velká snaha o kriminalizaci členství domobran v rovině trestní, kdy by členům domobran hrozil dokonce i trest odnětí svobody za to, že byli členy domobran. Toto se nakonec do návrhu nedostalo, protože byly obavy, že by to vyvolalo velký odpor v poslanecké sněmovně. Právě proto se v textu zákona nikde nenachází slovo “domobrana”, což by působilo jako rudý hadr na býka ve sněmovně a místo toho byly domobrany v zákoně popsány definičním výčtem charakteristik domobran v paragrafu 3 pod písmeny a, b, a c. Naše redakce tedy níže přináší tiskové prohlášení Zemské domobrany, ať vidíte a znáte, jak se věci mají doopravdy ...      (Čtěte na stránkách AENews)


CO TÝDEN DAL A HAMPL NAPSAL: SEZÓNA DONÁŠENÍ A ZAKAZOVÁNÍ ..... V zastoupení politbyra Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek potvrzuji, že Den rebelů 20. ledna v Praze opravdu proběhne. I když nám aktivisté seskupení kolem šéfa poradců primátora Hřiba dosáhli toho, že nám hospoda zrušila rezervaci, nic nerušíme. A bude to větší, než to původně mělo být. Rezervujte si čas. Pondělí 20. ledna od 17 hodin v Praze.

Místo oznámíme až ten den ráno. Pokud nesledujete můj Facebook či Twitter, můžete nechat e-mail, kam tu informaci poslat. Doufám, že budou připraveny i nemocnice. Po oznámení toho místa můžeme čekat vlnu infarktů v Pražské kavárně. Větší než po zvolení Miloše Zemana prezidentem. Nahým demonstrantkám můžeme poskytnout pohodlnou šatnu. Kdo ví, třeba Piráti předvedu to jediné, v čem jsou dobří.

A teď vážně. Někteří přátelé mi radili, abych stáhnul z pozvánky konfederační vlajku nebo z ní odstranil některá jména. Ani náhodou! Tady proti sobě nemáme rozumné partnery, s nimiž bychom se mohli dohodnout. Narážíme na profesionální zakazovače, z nichž většina nemá vlastní životy, koníčky, myšlenky a ideály. Žijí jen tím, koho udat, co komu zakázat, co překazit. Opájejí se vlastní mocí, navzájem se hlídají (aby snad někdo neprojevil záblesk zdravého rozumu), a taky je to pro ně slušné živobytí. Jakmile v něčem ustoupíme, okamžitě začnou zakazovat něco dalšího.

Je důležité tyhle konflikty vybojovávat, abychom udrželi prostor pro základní svobodu projevu. Nejen pro nás, ale pro všechny, kdo chtějí svobodně mluvit, přemýšlet a diskutovat. Za ně všechny v tomhle konkrétním případě bojujeme.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


To bude veselo. Češi nejvíc důvěřují Putinovi, ukázal americký průzkum Pew Research Center ..... Průzkum americké společnosti vyvolal u liberálů a nevládek zděšení. Nehledě na mediální masáž a antiruské akce si Češi váží více Vladimira Putina než Angely Merkelové nebo Donalda Trumpa. Proč? (Foto: Flickr)  

Zase ten Putin. Z této zprávy musí všem rusofobům prasknout cévka. Ukázalo se, že Češi nemají rádi ani Macrona, ani Merkelovou a už vůbec ne Trumpa.

Největší úctě se v naší republice těší ruský prezident. A to prosím není náš výmysl. Zjistila to vážená americká organizace.

Co to je za věc? Tak si to pozorně přečtěte, protože to je pro Českou republiku nevídaná zpráva. Češi ze světových lídrů důvěřují nejvíce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, nejméně pak čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Ukázal to průzkum společnosti Pew Research Center, v němž se jeho autoři ptali lidí ve 33 zemích světa.

Lidé v průzkumu odpovídali v jedné z otázek na to, kterému světovému státníkovi důvěřují nejvíce. Vyjádřit se měli k pěti lídrům - kromě Trumpa, Siho, Putina a Merkelové hodnotili ještě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Nejméně českých respondentů (17 procent) důvěřuje čínskému prezidentovi, pro Merkelovou se vyslovilo 25 procent dotázaných, pro Trumpa 28 procent, pro Macrona 30 procent a pro Putina 33 procent.

Podobné výsledky měly i další země visegrádské čtyřky, přičemž na Slovensku má důvěru v Putina 49 procent oslovených, ale v Polsku jen 15 procent.     (Čtěte na stránkách AC24)


Multikulturní pražská neziskovka zaútočila na sociologa Petra Hampla. Jde i o islamizaci českých škol ..... Ředitelka Multikulturního centra Prahy Zuzana Schreiberová se pokoušela cenzurovat sociologa Petra Hampla poté, co se v Učitelských novinách objevil jeho rozhovor s titulkem: „Evropa se bezpochyby islamizuje.“ Jak se sám sebe zastal odborník a co na to říkají ostatní?

V lednovém čísle Učitelských novin je čtyřstránkový rozhovor sociologa Petra Hampla s titulkem: „Evropa se bezpochyby islamizuje“ a dovětkem: „Sociální vědy odmítají zkoumat tento největší současný civilizační proces. A jejich úroveň je vůbec tristní.“ Na článek upozornil samotný odborník 9. ledna na svém Twitteru.

V článku sociolog například mluví o tom, zda považuje za možné zabránit islamizaci školství v Evropě, kterou sám pokládá za danou.

„Minimálně je možné tento proces výrazně zpomalit,“ myslí si Hampl.

„Dnes se u nás ve vztahu k islámu už řeší, jestli by muslimské dívky měly být osvobozovány od tělesné výchovy. Anebo se objevily i případy s výtvarnou výchovou, protože islám zapovídá figurální zobrazování. Za nějakou dobu se jistě začne řešit i výuka dějepisu. A buď učitelé a ředitelé budou ustupovat (což se v některých případech stalo), anebo budou striktně trvat na dodržování vzdělávacího programu, a to i za cenu, že budou muset jít do konfliktu s muslimskými rodiči nebo s politickými neziskovkami,” dodal.

„Pokud si nebudou pedagogové stát na svém, naše školy se začnou islamizovat rychle, protože skutečnost ze západních států nám jasně ukazuje, že za každým ústupkem následuje další požadavek. Rozhodně ale ještě stále máme nezanedbatelný počet učitelů, kteří sice své vlastenectví nevystavují na odiv, ale děti k němu kultivovaně vedou,“ uvedl Hampl v rozhovoru.

Hned následující den 10. ledna na rozhovor v Učitelských novinách upozornila ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová. Ve facebookové skupině Učitelé + sdílela fotku zmíněného článku spolu s touto výzvou:

„Já jako ředitelka Multikulturního centra Praha budu psát nějakou reakci a prosím vás, komu to hnulo žlučí stejně jako mně, o sdílení, dopis do redakce atd.“

Pod příspěvkem se rozpoutala velká diskuze. Jeden s diskutujících tak uvedl: „Snaha o vaporizaci názorového proudu, se kterým nesouhlasím, mi hnula žlučí. Společnost nerozdělují lidé jako Hampl, ale lidé, kteří svou energii vkládají do snahy umlčet druhé,” na což ředitelka centra odpověděla „pán píše na dezinformační servery označené za hrozbu i Ministerstvem vnitra… to mi asi stačí“.

Dále byl Hampl některými uživateli označen, že je „sprostý dezinformátor“ a manipulátor a že porušuje Listinu základních práv a svobod.

„Pan Hampl je mezi sociology postrach. Ostatně to, že píše do Parlamentních listů a do Sputniku, že byl místopředsedou Bloku proti Islámu, by mohlo stačit,“ odsoudila Hampla jedna z diskutujících.

Někteří poukázali na to, že podobná témata by se neměla objevovat v Učitelských novinách: „Je smutné, že Učitelské noviny dávají prostor takovémuto typu extremismu.“

Petra Hampla se zastal entomolog Martin Konvička, který dle svých slov uváděl věci na pravou míru. „Petr H. nenapsal jen pár knih a nebyl aktivní v BPI a poté ApČR. Je taky poměrně čerstvým (2016 nebo 17?) nositelem velkého doktorátu z Filosofické fakulty UK, jeho výzkum se týkal vztahu inteligence, pracovního uplatnění a politických postojů vysokoškoláků. Pokud se v tématice trochu pletu, tak mě někdo opraví. Spolupracovaly s ním (nebo mu práci oponovaly) naše akademické špičky v sociologii,“ napsal Konvička na Facebooku.

A dodal: „Už z toho, čím se badatelsky zabývá, je zjevné, že kde jinde než v Učitelských novinách by s ním měl být rozhovor? Slečnu Schreibrovou neznám, nebudu lustrovat, ale vsadím láhev čehokoli, že akademicky není ničím.“     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Neskutečné divadlo podle Holywoodu: Jak zabít jedním úderem sto generálů. Naletěli na to všichni. Dvě teorie o sestřelu. Jsme v pohádce? Změna žánru. Je Trump americký Gorbačov? Co je za celou tou šílenou hrou? .....PETR HÁJEK komentuje šokující vývoj Trumpovy íránské operace a upozorňuje na zjevné skutečnosti, které kupodivu i mnohá alternativní média „nevidí“

Bylo to vpravdě parádní divadlo, které na začátku roku se dvěma dvacítkami Američané předvedli: skočili na to všichni, kteří nebyli dopředu informovaní – a takových bylo pochopitelně málo asi i v Bílém domě. Po vraždě íránského generála Solejmáního a řady významných iráckých vojenských osobností proto především Západ strnul v obavě: Jak odpoví napadený Írán? Jsme nečekaným hazardérským činem prezidenta Trumpa opět na hraně vypuknutí posledního světového konfliktu?

Nebylo by to nic divného. Spektakulární poprava „druhého muže“ mocné Persie, milióny rozhořčených lidí v ulicích íránských měst a dramatická slova o nelítostné odvetě muslimského (šíitského) světa dávala tušit, že jsme se opět přiblížili ke krizi s nedohlédnutelnými následky. Regionální velmoc, vybavená skvěle vyzbrojenou a odhodlanou armádou, spojená neformálními svazky s Čínou i Ruskem, mohla udělat cokoli. Například zablokovat Hormuzský průliv, a vyvolat tak téměř okamžitě ropnou, respektive následně hospodářskou krizi, na niž by Američané „nutně“ museli odpovědět silou. A pak…

Jako v pohádce ... Soudili tak v podstatě všichni, kteří vědí něco o mezinárodní politice a skutečných důvodech napětí, v němž žijeme. Demokraté v americkém Kongresu zaburáceli explozí nenávisti k Trumpovi smíšenou se strachem. Objevily se prosby antitrumpovských celebrit, aby Írán nechal Američany žít. Zesměšnili se všichni. Také u nás to došlo tak daleko, že se neudržel dokonce ani bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, jinak vášnivý obhájce Spojených států (a Německa). Vraždu nazval vraždou – a Donalda Trumpa v podstatě obvinil z kroků vedoucích k vyvolání Třetí světové války. Ostatně myslel si to s ním i autor těchto řádků. A tak nezbývalo, než čekat, co se stane.

Nejprve vše vypadalo vcelku očekávatelně: Sotva Íránci pohřbili svého superhrdinu, zaútočili raketami na americké základny v Iráku. Oznámili na osmdesát zabitých vojáků. O několik hodin později ještě dopadly další dvě nebo tři menší „symbolické“ rakety nedaleko ambasády Spojených států v iráckém Bagdádu. A současně u teheránského letiště havaroval ukrajinský civilní boeing, v němž zahynulo všech sto sedmdesát šest pasažérů a členů posádky. 

Potom se ale začalo dít cosi neuvěřitelného. Prezident Trump si s reakcí počkal několik dlouhých hodin. Když konečně v Bílém domě promluvil (vstoupil před kamery z ostře přesvíceného pozadí jako skutečný „deus ex machina“), byl nejen zcela klidný, ale rovněž nečekaně smířlivý. Žádné volání po krvavé odpovědi Íránu. Oznámil, že při raketovém útoku nikdo nezahynul, ani nebyl zraněn a že škody na základnách v Iráku jsou jen symbolické. O raketách dopadlých na Bagdád nemluvil vůbec. A v podstatě nabídl Íránu jednání o jeho budoucím „velkolepém“ rozvoji.  

Pokud šlo o havarované letadlo, mluvil i později velmi mírně – právě tak jako kanadský premiér Trudeau, z jehož země byla většina obětí: tvrdili sice, že ukrajinský boeing byl sestřelen protivzdušnou obranou, ale současně ihned nabízeli Íránu přívětivé východisko: šlo o nedopatření ve vypjaté situaci. Každý, kdo si vzpomněl na hysterii při sestřelení malajsijského boeingu nad Ukrajinou (provokace Kyjeva v Obamově režii jako záminka pro konflikt s Ruskem), nemohl uvěřit svým uším: žádné emoce, rozvážní mírotvůrci vyzývají ke klidu. Zbláznili jsme se snad všichni?     (Čtěte na stránkách Protiproud)


V Sakkáře byla nalezena pod pískem skrytá pyramida ..... Dr. Vasko Dobrev je archeolog, který se svému oboru věnuje už 30 let. A teď slaví úspěch – v Sakkáře, archeologické lokalitě v Egyptě, nalezl dlouho ukrytou pyramidu. Jeho nejnovější objev by mohl být předzvěstí dalších skrytých pyramid, které ještě nebyly nalezeny. Dobrev do Sakkáry cestoval s britským novinářem Tonym Robinsonem, který se k němu přidal kvůli televiznímu dokumentu “Otevření Velké hrobky Egypta”.

Královské pohřebiště ... Dobrev má více důvodů domnívat se, že se v Sakkáře nachází více pyramid. Sakkára je totiž pohřebiště staroegyptské královské krve, které leží nedaleko města Memphis. Bylo tam vystavěno mnoho pyramid za časů Staré říše. Dobrev k hledání v písku použil moderní technologii – rentgenovou analýzu – aby pomocí ní mohl se svým britským hostem lokalizovat místo konkrétní pyramidy, kterou hledal.

Je pravděpodobné, že se v oblasti nachází mnohem více pyramid a starobylých struktur, protože šlo o hlavní královské pohřebiště. Jen je ještě potřeba je odhalit a najít. Mohlo by to pomoci v pochopení starodávného Egypta a víry v posmrtný život jeho dávných obyvatel.

Tajemství pod pískem ... Dobrev říká, že ještě nikdy nebylo nalezeno pohřebiště faraona Userkara (žil ve 23. století před naším letopočtem). Myslí si, že v Sakkáře ho může najít. Pyramidu, kterou objevil, popisuje jako neidentifikovatelnou strukturu (z naskenovaného snímku), která má ostré pravé úhly. Zcela jistě je to struktura vytvořená lidmi. Jde o pohřební komoru či pyramidu, která byla skryta pod pískem po tisíce let.

Tato čtvercová struktura značí, že jde s pravděpodobností o pyramidu. Objev ale nestačí k odstartování výkopových prací. Místo toho musejí přijít další výzkumy, a přesně tohle Dobrev plánuje udělat. Bude hledat další pyramidy a zkoumat získané snímky z rentgenové analýzy. Třeba objeví něco mnohem většího, než jak sám vůbec čekal.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


13.1. 2020     Třináctého ledna 845 přijalo na dvoře Ludvíka Němce, krále Východofranské říše, čtrnáct českých knížat křesťanství.


Nejšílenější věci v Evropě skoro vždy vznikaly v Německu. Tyhle hrozné věci se tam doopravdy dějí ..... Když jsem byl letos po mnoha letech opět v Číně, za nepříjemnou novinku jsem považoval zcela nepřijatelný systém tzv. social scoring (sociálního či společenského hodnocení), který je založen na sledování chování každého člověka (patří do něho např. i systém pouličních kamer, které Vám snižují hodnocení, když přecházíte ulici na červenou či mimo přechod pro pěší).

Viděl jsem v tom další stupeň sociálně-inženýrského systému regulace lidského chování, který nebyl ani za komunismu a o kterém jsme si pouze četli v antiutopické literatuře typu Huxleyho „Brave New World“. Číňani jsou podle tohoto scoringu přijímáni do školy nebo do zaměstnání, a bere se to v úvahu při povolování cesty do ciziny.

Naši bojovníci s Čínou by však neměli jásat, že na jejich slova o Číně dochází. Něco velmi podobného se totiž rodí daleko blíž k nám, v sousedním Německu. Zatím jen „dobrovolně“, ještě na to není zákon, ale už nyní je vytvářena masivní nátlaková společenská atmosféra, aby se lidé dobrovolně - zatím - „podvolovali“ (což jen potvrzuje genialitu názvu nedávného Houellebecqova románu).

V Německu se to organizuje v režii německé strany Zelených, která je nejsilnější opoziční stranou (a druhou největší politickou silou v zemi – daleko před sociální demokracií). Její dnešní preference dosahují historického vrcholu 22 %. Díky tomu je velmi pravděpodobné, že tato strana bude součástí příští německé vládní koalice.

V místech, kde mají zelení silnou pozici, se stalo novinkou zavádění tzv. zelených domovních čísel, která jsou přidělována podle „trvale udržitelného chování“ vlastníků či obyvatel domu. Chování je hodnoceno podle 84 kritérií!!! Dosavadní systém je zatím založen na základě „sebehodnocení“. Je k tomu velký dotazník (84 bodů) s různou velikostí hodnot kladných bodů – kdo dosáhne 150 bodů, dostane zelené domovní číslo. Není to žert. A nepřichází to z postkomunistické NDR, ale ze „starého“ západního Německa. Mám v ruce kopii dotazníku z Hesenska.     (Čtěte na stránkách ePortál)


Spodina má sraz: Piráti se sejdou a sjedou v Ostravě. Extremisté bořící starý svět. O 163 % více přepadení. Tam, kde se zbytek kavárny ještě stydí. Bude mít URNA pohotovost? Trockisté, zloději, vrazi a následovníci ..... VÁCLAV DANDA upozorňuje na chystaný sraz globální mládežnické avantgardy v severomoravské metropoli a z tím související nebezpečí pro naši zem

O tomto víkendu budou mít v Ostravě dostaveníčko Piráti. Za normálních okolností by měla mít policie pohotovost a URNA by měla obklíčit prostory, kde by se setkání dědiců odkazu námořních lupičů a vrahů mělo uskutečnit. Piráti byli ve všech dobách bez ohledu na právě vládnoucí režimy považováni za spodinu, za nejhorší vyvrhele, kteří se neštítili těch nejhorších zločinů včetně masových vražd, znásilňování a vypalování celých měst a vesnic. Ne náhodou byla příslušnost k pirátství trestána jediným možným trestem - oprátkou.

Doba se ovšem změnila, dnes se o této kastě zvlášť zvrhlých vrahů, točí dokonce romantické filmy - jako Piráti z Karibiku - a především mladým jsou představovány tyto lidské zrůdy jako romantičtí hrdinové. Proč by potom nemohli jejich pokračovatelé vstoupit i do politiky? Koneckonců úzké sepjetí mezi nadnárodním organizovaným zločinem a politickými globálními strukturami, tvoří jednu z hlavních os současných mocenských struktur ve světě.

Bez masky ... Dnešní piráti, jejichž česká divize se bude v Ostravě radit, jak uchopit moc v naší zemi, jsou součástí nadnárodní pirátské korporace placené a zřizované jako „mládežnický předvoj“ fanatických neomarxistů. Piráti nemají žádné morální zábrany a působí jako urychlovač globálních změn. Tradiční strany a na ně navázaná média nejsou schopny se dostatečně vymanit ze hry na demokracii a politických kořenů, ze kterých vyrostly, které jim často neumožňují takový tah na branku při boření starého světa, jako mají právěm Piráti. Ti se nějakým „morálním haraburdím“ nemusejí vůbec zabývat.

Předmětem jejich destrukce je starý svět, jehož základním ochranným valem bylo křesťanství: to je prý třeba vytrhat i s kořeny. Piráti jsou ve skutečnosti jen přebarvenými pokračovateli radikálních trockistických bojůvek. Snoubí se u nich neomarxistický zápal s dědictvím anarchistů a asociálů všeho druhu. Také oni jsou ponořeni do bludných okultních sfér, jež ospravedlní jakékoliv postupy proti „nepřátelům pokroku“. Tedy každému, kdo nesdílí jejich pohled na svět. 

Proti „reakci“ dovoloval Trockij použít jakékoliv metody včetně fyzické likvidace. Mnoho obětí této šílené ideologie upálených v osobních automobilech, ukopaných k smrti současnými teroristickými eskadrami na čele s tzv. Antifou, jak jsme toho byli svědky v posledních letech na Západě, dostatečně ukazují, že jeho metody jsou tu zpět.

Není náhodou, že Ivan Bartoš předseda divize pirátské Internacionály dislokované na našem území (Piráti vznikli jako euro-strana a v jejich čele stojí muslim) producíruje pod prapory těchto teroristických organizací, které jsou jeho trockistickému srdci blízké. Tam, kde se fialová ODS, KDU, TOP a STAN ještě trošku stydí před svými voliči přiznat, jakou politiku chtějí ve skutečnosti prosazovat, Piráti se k likvidaci tradičních hodnot hrdě hlásí. Mají to v genech od svých ideových předchůdců. Stejně jako oni nenávidí tradiční řád a milují anarchii. Proto se multikulturalismus a podpora migrace, staly jedním z hlavních programových pilířů, všech „odvelených jednotek“ pirátů v zemích EU. 

Zničit Evropu ... Byli to právě Piráti včetně těch „našich“, kteří v říjnu minulého roku navrhovali v tzv. Evropském parlamentu spolu se svými zelenými a liberálními spojenci rezoluci, která měla umožnit otevření evropských přístavů lodím pirátských neziskovek importujících migranty. Piráti a jejich spojenci požadovali evakuovat všechny migranty z Libye, zrušit libyjskou pobřežní stráž a vytvořit migrantské invazi všemožné legální cesty a humanitární koridory do Evropy. 

Požadovali také zavést povinné kvóty k přerozdělování migrantů do zemí EU. Pro tuto metodu k urychlení afrikanizace a islamizace Evropy nakonec hlasovalo 288 poslanců. Tentokrát ještě naštěstí bylo o dva poslance proti více. Bruselský pirátský výsadek za ČR tvořený Mikulášem Peksou, Markem Kolajou a Markétou Gregorovou, který pro tuto rezoluci samozřejmě hlasoval, je vskutku exemplární ukázkou zrádců zájmů své vlastní země.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Německá liberální politička, “z uprchlíků uděláme učitele”. Je tu ale vážný problém ..... Místopředsedkyně německých Svobodných demokratů (FDP) Katja Suding vyhlásila plán, podle kterého se mají z uprchlíků s pedagogickým vzděláním stát učitelé na německých školách. Prý by se tak mohlo získat až 5000 nových učitelů,

Má to ale háček, jednak je úrovně vzdělání ve všech zemích, odkud uprchlíci do Německa přišli nevalná a nevalná je tedy i úroveň tamějšího pedagogického sboru. Dále většina uprchlíků neumí německy a velká část z nich dokonce je negramotná! Budou tedy žáci učit učitele číst a psát a německý jazyk?

Je cílem německého establishmentu pozvednout německé školství na úroveň Afganistanu, nebo Somálska? Již dnes úroveň německých škol prudce poklesla. Jednak díky návalu dětí uprchlíků a pak kvůli zavádění perverzní globalistické homo, eko, etno atd. agendy.

Budoucí německá škola pod afgánským pedagogickým vedením?

Braňme se podobným novotám zuby nehty. Vzdělání našich dětí je budoucnost našeho národa a naší vlasti!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Nová vlna migrantů míří do Evropy. Jedině domobrana ochrání občany ČR! Hosté Michala byli pplk. Obrtel a chartista Wolf ..... Po Hamáčkově zradě s uprchlíky je tu jeho další zrada – zákaz domobrany! Beseda: Svatoš – Wolf – Obrtel. Když to jde s uprchlíky a domobranou v USA, proč to nejde zařídit taky v Čechách! Čí rozkazy vlastně plní Hamáček? Podle maďarského ministerstva obrany míří nyní do Evropy dalších 100 000 migrantů a další 1 až 2 miliony se přesunují z oblasti Turecka směrem k Řecku. Můžeme se spoléhat jen na armádu a policii?     (Videozáznam najdete na stránkách Tadesco)


Diplom – cár papíru ..... Fascinuje mě, jak u nás řešíme jakýsi národní investiční plán či „uhlíkově neutrální ekonomiku“, pofiderní vize, o kterých nevíme, kde na ně vezmeme, ba ani to, zda jsou užitečné.

A současně úplně ignorujeme věci, které vzdušnými zámky nejsou, které se dějí, které mají zásadní globální i regionální dopady – a my je pro jakési selektivní vnímání nevidíme.

Podle studie McKinsey údajně vzroste HDP zemí střední a východní Evropy díky umělé inteligenci do roku 2025 o 200 miliard eur. To by bylo dobře. Musíme nahradit výpadek, který nám způsobí úbytek montoven a automobilek. Tyto firmy zaměřené na levnou pracovní sílu se budou stěhovat za ještě levnější pracovní silou do třetího světa. A ty, co ve střední Evropě zůstanou, budou zaměstnance nahrazovat technologií. Jenomže...

Jenomže k úspěšnému přechodu na digitalizovanou ekonomiku potřebujeme mnoho změnit. Pokud některé věci nezměníme, zavřeme tím před technologií dveře. Technologie se bude rozvíjet jinde, my budeme zaostávat. A technologické zaostávání automaticky znamená zaostávání v životní úrovni.

Všichni víme, jak lidé těžce nesou, když soused má větší kozu než oni. Když Němci mají vyšší platy než my. Někdo to může označit za závist, někdo za smutek, že se pořád ne a nemůžeme vzchopit ve srovnání s městečkem jen pár kilometrů za hranicemi. Ale přesně k takovému typu zaostávání by vedlo, pokud bychom technologiím nedovolili, aby se u nás rozvíjely. Jen bychom si tím pojistili nespokojenost na „věčné“ časy.

A co potřebujeme změnit? Potřebujeme kupříkladu úplně jiné školství. Potřebujeme větší důraz na přírodní vědy. Potřebujeme lepší schopnost porozumět velkému množství psaného textu v krátké době či základy algoritmizace. Garantuju vám, že módní obory jako „genderová studia“ nebo „financování neziskových organizací“ nám větší rozvoj vskutku nezajistí.

Vůbec není potřeba, aby víc lidí mělo vysokou školu. Naopak. Všechny tyhle rozplizle měkké obory umožnily, aby vysokou školu vystudoval každý druhý jouda. To vedlo k tomu, že vysoké vzdělání se devalvovalo. Přitom právě vysokoškolský diplom je vstupenkou do mnoha funkcí.

A tak se mohlo přihodit, že nejmenovanou paní ministryní práce a sociálních věcí se v Česku stala dáma, která se pyšní zahraničními vysokoškolskými ekonomickými studii, ale přitom je schopna říct takovou nebetyčnou pitomost, jako že když přidáme na platu státním úředníkům, tito úředníci odvedou víc na daních, tudíž státní rozpočet bude stále bohatší. Což je asi na takové úrovni jako tvrdit, že čím víc budu chlastat, tím víc zálohovaných lahví budu vracet, takže tím budu bohatší a budu si moct kupovat víc špiritusu...     (Čtěte na stránkách blogu Markéty Šichtařové)


Další utahování šroubů: Čistka proti lidem s legální zbraní pokračuje, městským strážníkům bude hrozit vyhazov, pokud sympatizují s tzv. extrémistickými hnutími a chodí třeba na demonstrace proti migraci! Bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny schválil návrh novely zákona o obecní a městské policii! Pod návrhem novely je opět podepsán Jan Hamáček z ČSSD a znovu třeba Zdeněk Ondráček z KSČM, Radek Koten z SPD a další! Vágní a gumová formulace v novele označuje strážníka za nespolehlivého, pokud skutečnosti “nasvědčují” o jeho sympatiích třeba k vlasteneckým stranám! ..... Naše redakce byla před několika hodinami upozorněna na další systémový útok proti osobám s legálně drženými zbraněmi v ČR s vlasteneckým smýšlením. Tentokrát se jedná o novelu [1] zákona o obecní a městské policii, kterou dnes projednával [2] a nakonec i schválil poslanecký výbor pro bezpečnost, kterému předsedá Radek Koten z SPD, který je pod návrhem novely podepsán jako spolupředkladatel. Česká televize v rámci Studia 24 přinesla živý vstup [3] ze sněmovny spolu s detaily, co novela vlastně nového přináší.

Věřte nebo ne, ale novela o obecní a městské polici [4] je úzce spjata s novým projednávaným zákonem o zbraních, který zakazuje formování domobran na území České republiky a návrh míří do sněmovny. A spolu s ním do sněmovny teď poputuje i dnes na výboru projednání návrh novely o obecní a městské policii. A proč o tom přinášíme článek? Protože tu máme další systémový útok proti vlastencům. Věřte nebo ne, ale Jan Hamáček slaví další úspěch. Bezpečnostní výbor totiž bez námitek odsouhlasil novelu zákona, pod kterou je podepsaný jako spoluautor a spolupředkladatel spolu s Radkem Kotenem z SPD.

Pod novelu gumového zákona, který jde po krku vlastencům u městské policie, se znovu podepsali i poslanci za SPD a KSČM

Dalšími spolupředkladateli jsou Jiří Mašek (Hnutí ANO), Ivana Nevludová (nez.), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Robert Králíček (Hnutí ANO), Radovan Vích (SPD), Marek Novák, (Hnutí ANO), Květa Matušovská (KSČM), Zdeněk Ondráček (KSČM), Petr Sadovský (Hnutí ANO), Milan Brázdil (Hnutí ANO), Lukáš Kolářík (Piráti) a Tomáš Vymazal (Piráti). Jedná se tak o další zákon, resp. novelu zákona, pod kterou jsou spolu s Janem Hamáčkem, členem Aspen Institute Prague, ministrem vnitra a předsedou ČSSD, podepsání politici z SPD a KSČM, od kterých by voliči přece očekávali rozum, podporu národním a vlasteneckým tezím, které jsou v souladu s národním ukotvením a ochranou a obranou vlasti.

Jenže ne, toto už je druhý zákon, která se motá okolo zbraní a bezpečnosti, kde naprosto jasně vidíme neuvěřitelný proces, kdy SPD a potažmo i KSČM, která balancuje na hraně vyřazení ze sněmovny kvůli padajícím preferencím, společně podepisují a předkládají protivlastenecké novely a zákony, které mají v tichosti a bez povyku úplně odstranit od zbraní a ze silových složek lidi, kteří chtějí bránit vlast proti migrantům, proti islamizaci, proti pašování migrantů přes české území do Německa atd.

Pokud se městský policista v osobním volnu zúčastní demonstrace proti třeba neziskovkám a jejich vlivu na školství, čeká ho vyhazov z práce

Takže si řekněme, co je vlastně v té novele o obecní a městské policii tak děsivého. Je to § 4b o spolehlivosti obecního policisty, resp. městského strážníka. V tomto paragrafu je totiž úplně nový odstavec č. 3 s následujícím zněním: “(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.”

Takovéto demonstrace se stanou zapovězené pro městské a obecní strážníky, pokud sympatizují s vlasteneckými postoji.

Toto neuvěřitelně vágní, neurčité a gumové ustanovení tak umožní ukončovat pracovní poměr s každým strážníkem nebo obecním policistou, který se někomu znelíbí. V roce 2020 je v ČR tak možné, že na základě domněnek, které “nasvědčují” tomu, že policista je extrémista, bude možné s ním rozvázat pracovní poměr a v návaznosti na to mu bude moci být odebrán i zbrojní průkaz, pakliže důvodem pro jeho pořízení byl právě pracovní poměr u obecní nebo městské policie. Osoba bude označena za nespolehlivou, která podporuje extrémismus a policie zruší zbrojní oprávnění a vyzve osobu k odevzdání zbraně.     (Čtěte na stránkách AENews)


PODVODNÉ E-SHOPY ZAPLAVILY ČR. NENECHALI JSTE SE TAKY NACHYTAT? ..... Nechali jste se nachytat na skvěle padnoucí oblek za 2 tisíce a místo něj vám přišel zmetek, se kterým můžete leda na maškarní bál? Pak nejste sami. Se svými zkušenostmi na eshopech jako Beacenter, Aliastop, Polykeep nebo Godior Ininvers.com se s redakcí SM podělilo několik obětí, kterým přišlo kvalitativně naprosto odlišné zboží, než si objednali, pokud tedy dorazilo vůbec.

Scénář je stále stejný. Eshopy jako Beacenter, Polykeep, Godior nebo Ininvers byly podle dostupných údajů založeny v USA v Arizoně, ale dovážejí zboží z Číny, resp. z Hong Kongu. K tomu používají placenou klamavou reklamu na facebooku, v níž lákají na dobře padnoucí oblečení za nízké ceny. Realita je však zcela odlišná. „ I já jsem se nechal zlákat, na obrázku to sako vypadalo perfektně. Podívejte se ale, co mi místo toho dorazilo. Nejvíc mě mrzí, že jsem eshop beacenter.com doporučil i kamarádovi a ten teď už týden po limitu čeká zásilku, “ postěžoval si redakci Pavel.

Pavel udělal tu chybu, že zboží nejdřív objednal a až pak začal zjišťovat okolnosti. „ Samozřejmě, že musíte zaplatit předem, jiná možnost neexistuje. Jejich facebookový profil pohotově maže nepohodlné komentáře, má skryté, pravděpodobně fejkové fanoušky a v diskusích, pokud je ještě nestihnou smazat, najdete řadu stížností na kvalitu nebo na čas dodání. Také fotky jsou ukradené z jiných reálných eshopů,“ vysvětluje Pavel.

I když obchodník slibuje dodání do ČR do 15 pracovních dnů, včetně tzv. shippingu, realita je naprosto jiná. Po sérii dotazů a opakovaného ujišťování stran data doručení, nakonec sako dorazilo až 27. pracovní den. Na časovou prodlevu si postěžoval i Honza, který na dodávku už dnes čeká 2 měsíce. “ Zpoždění bych jim nakonec i odpustil, byly svátky. Ale sako má jiný materiál, barvu, střih, kapsy i podšívku. Je to zkrátka děs, který bych si nevzal ani na maškarní, “ konstatuje podvedený zákazník. Od 2. prosince je facebookový profil beacenter neaktivní, resp. nepřidává žádné příspěvky a jen maže stížnosti v komentářích více zde.

Nabízí držhubné

Jak se redakce sama přesvědčila, pokud napíšete na oficiální email service@beacenter.com, zpráva se vrátí jako nedoručená. „Komunikují pouze přes fcb. Nabídli mi, že mi vrátí 12 dolarů z mých 45, ať si sako nechám, ale když jsem nesouhlasil a pohrozil medializací, napsali mi šílené podmínky, kam a jak sako vrátit. Bojím se, že nakonec nebudu mít ani peníze ani zboží a budu muset znovu zaplatit poplatky za shipping, “ vyjádřil obavy Pavel.

Účet, na který Pavel peníze zaslal, patří společnosti Ininvers.com, která sama provozuje stejnojmenný e-shop. Zde naleznete naprosto shodné fotografie zboží, totožné podmínky prodeje i grafiku, které používají eshopy beacenter nebo polykeep.com. Evidentně taktika rozděl a rejžuj funguje.

Redakce SM nahlásila výše zmíněné eshopy České obchodní inspekci. Ta pravidelně zveřejňuje seznam rizikových eshopů  na stránce  //www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)

Pokud mohu doporučit, nikdy si nic neobjednávejte na e-shopu vevio.cz. Není to podle Obchodní inspekce sice přímo podvodný obchod, ale pěkně se nachytáte na jejich sladká slova ... Zboží deklarují jako že je skladem, zaplatit si nechají ihned, ale potom čekáte desítky dnů na to, než vám cosi pošlou. A vyřízení reklamace, darmo mluvit ...


Silou nám naše pohraničí bylo v roce 1938 odňato. Hitlerovská vojska jej obsadila, když dostala předtím požehnání v Mnichově. Tam se jednalo o nás, bez nás a proti nám ..... Mapka, která ukazuje části našeho státního území, které dříve henlajnovci a nyní ladsmani považují za svou vlast, je produktem "sudetoněmeckého landsmanšaftu". Na jednom ze svých sjezdů ji rozšiřovali jeho funkcionáři mezi zájemce.

Tato mapa zčásti správně ukazuje, kde landsmani v pohraničí žili. 

Bohužel z mapy nemůžeme nijak vyčíst, kde a kolik Čechů žilo také na tomto československém státním území, ač jich bylo asi kolem milionu. 

Landsmani jejich existenci zcela pominuli, a to bez ohledu na to, že původní obyvatelé pohraničí českého státu byli Češi, kdežto oni pouze přistěhovalci, kolonisté, kteří k nám přicházeli v několika vlnách. I když některé německé rody na našem území sídlily i několik set let, vždy žily na území, které byla součástí českého království.

Co o "našich" Němcích řekl T. G. Masaryk? 

Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš program znám dávno; území, obývané Němci, je území naše a zůstane naším. My jsme vybudovali svůj stát, my jsme jej udrželi, my jsme jej budovali znova; přál bych si, aby naši Němci při tom pracovali s námi - to by byla lepší politika než jejich pochybené úsilí nynější. Pochybuji ovšem, a počítám s tím, že jsou v těžké situaci; přiznávali, bohužel, pangermánský výbojný program protičeský příliš ochotně, nepochopili světovou situaci, byli zpiti prvotními zdánlivými úspěchy; naši Němci stali se obětí falešného prolhaného rakušáctví a krátkozrakých Habsburků. Je psychologicky pochopitelné, že teď nemile nesou, že se tak osudně zklamali a že jsme měli a máme pravdu my.

Opakuji: my jsme vytvořili náš stát; tím se určuje státoprávní postavení našich Němců, kteří původně do země přišli jako emigranti a kolonisté. Máme plné právo na bohatství našeho území, nezbytného pro průmysl náš i Němců mezi námi. My nechceme a nemůžeme obětovat naše značné menšiny české v takzvaném německém území. My jsme také přesvědčeni, že hospodářský prospěch odkazuje naše německé krajany k nám. Závisí na nich, aby se k nám postavili správně. Ať si vzpomenou, že roku 1861 spolu s námi žádali císaře, aby se dal korunovat na českého krále. Přeji si upřímně, abychom se co nejdříve dohodli. Přiznávám se, nám je těžko zapomenout, že naši Němci a Němci v Rakousku vůbec přijímali nelidské krutosti rakouské a maďarské soldatesky bez protestu, nám je těžko zapomenout, že naši Němci dávali nejzuřivější kontingent pangermanismu. Ale přesto je přijmeme rádi, jestliže se rozhodnou ke spolupráci. Nikdo nám nemůže zazlívat, budeme-li po tolika trpkých zkušenostech opatrní, ale ujišťuji, že minority v našem státě budou požívat úplných národních práva občanské rovnoprávnosti. Americká republika podjala se raději občanské války, než by byla připustila secesi svého Jihu. My nikdy nepřipustíme secesi našeho smíšeného severu. Vybudováním opravdu demokratické samosprávy máme vhodný prostředek pro rozřešení národnostní otázky. Přímočaré rozdělení pro velikou a zvláštní smíšenost není možné, a problém není pouze národnostní, nýbrž také a do značné míry sociální." (Z poselství T.G. Masaryka revolučnímu Národnímu shromáždění z 22. prosince 1918)

Silou nám naše pohraničí bylo v roce 1938 odňato. Hitlerovská vojska jej obsadila, když dostala předtím požehnání v Mnichově. Tam se jednalo o nás, bez nás a proti nám. Češi, kteří v době okupace v pohraničí žili, byli téměř bezprávní. Přežívali bez českých škol, bez českých knihoven, kultury, někde dokonce měli těžkosti mluvit česky na veřejnosti. 

Český živel měl rychle zaniknout. Germanizace byla tvrdá. Landsmani byli ještě pro její rychlejší průběh.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Feministky proti rodinám aneb Zvrácený důsledek blahobytu ..... Pozoruji, jak ve společnosti roste nenávist. Podobně jako dřív panovala v některých zemích neurčitá nenávist vůči Židům či černochům, dnes panuje nenávist vůči mužům. Už tuto agendu netlačí jen feministky, ale mnohdy i mužští progresivisté.

Přesvědčil mě o tom minulý týden bývalý americký prezident Barack Obama. Podle BBC v Singapuru prohlásil, že ženy nejsou dokonalé, ale jsou nesporně lepší než muži. Nechápu. Tohle snad není sexismus naruby? V čem mají být lepší? To se dá zevšeobecnit?

Obama dál pronesl, že kdyby ženy vládly ve všech zemích světa, zlepšily by se životní standardy. Proč to říká? Dláždí tím své manželce cestu do Bílého domu?

Pokud by kdokoliv řekl, že kdyby vládli jen muži, bylo by na světě lépe, jistě by to feministky považovaly za sexismus. Když se ale mluví špatně jen o mužích, je to prý korektní. Není.

Pro mě u politiků nezáleží na pohlaví, ale na výsledku jejich práce. Příkladem by mohla být bývalá britská premiérka Theresa Mayová. Ačkoli byla ženou, politický pat vyřešit nedokázala. Pravým opakem byla Margaret Thatcherová.

V politice je tolik žen, kolik jich v ní chce být ... O nedostatečném zastoupení žen v politice se ale mluví velmi často. Nedávno vyšla srovnávací studie Women, Peace and Security Index. Ta analyzovala postavení žen ve 167 zemích a vyšlo v ní, že nejlepší zemí pro ženy je Norsko. ČR skončila až třicátá.

Musím říct, že indexu nevěřím. Když vezmu v úvahu dnes už široce známý fakt, jak Norsko krade rodičům děti, nezdá se mi postavení žen v Norsku zase až tak suverénní a bezpečné. Ostatně tuhle věc už opakovaně potvrdil i Evropský soud ve Štrasburku a paní Michaláková by mohla vyprávět.

Jenže index nehledí na to, zda ve které zemi úřady kradou děti (jako by to bylo pro kvalitu života nepodstatné), ale hledí na takové věci, jako kolik žen je v parlamentu (jako by to bylo pro kvalitu života podstatné). Tady prý ČR velmi zaostává a měla by se polepšit. Ano, měli bychom se učit od lepších. Takže kde mají nejvíc žen v parlamentu? Statistika říká, že největší zastoupení žen v parlamentu má Rwanda s 61 %, následuje Kuba s 53 % a Bolívie rovněž s 53 %. Tak hodně štěstí!

Feministky mají ale „lék“. Navrhují kvóty. Pro mě naprostý nesmysl. V rozvinutých zemích našeho střihu nikdo ženám ve vstupu do politiky nebrání. A pokud v ní nejsou, tak prostě proto, že o to nestojí. Mají asi důležitější věci na práci. Příkladem může být má žena Markéta Šichtařová. Politické strany jí opakovaně nabízejí místa na kandidátkách. Někteří novináři, stejně jako lidé na sociálních sítích jí kladou otázky, zda nechce kandidovat na prezidentku. A ačkoli opakovaně tvrdí, že o volitelnou funkci v politice nestojí a že by do politiky vstoupila jen za nějakých krajních okolností, přesto jí některé feministky a progresivisté podsouvají, že chce být prezidentkou. Nedokáží zjevně pochopit, že pro někoho jsou děti na základě svobodné volby důležitější než kariéra.

Některé feministky jsou ale velmi neracionální. Sice velmi stojí o kvóty a ženy v politice, ale když slyší, že by mohla být prezidentkou Šichtařová, vyletí jak čertík z krabičky — patrně proto, že se tak docela nehodí do krámu, že má žena feministka není, a naopak politické neziskovky tlačící gender agendu kritizuje.

A tak se ptám: Chtějí aktivistky ženu-prezidentku, nebo jen feministku-prezidentku? A pokud je tak žádaná pouze žena-feministka, je to jen názor feministek, nebo majority? Skoro bych řekl, že za A je správně. Shodou okolností totiž moje manželka zrovna letos vyhrála anketu Žena roku — sympatie pořádanou časopisem Žena a život. Z tohoto hlasování se mi zdá, že většina si na ženách navzdory přesvědčení feministek necení toho, že jsou aktivistkami, ale spíš toho, že jsou ženami se vším všudy včetně mateřství.

Feministky podle mě podceňují roli ženy v domácnosti. Být v domácnosti neznamená být zbytečná. Sdružení Rodinný svaz ČR zjistilo, že pokud by rodič dostával za přípravu jídla, úklid nebo péči o dítě stejné peníze jako najatá vychovatelka nebo kuchařka, přišel by si za dvacet pracovních dní na 51 tisíc korun. To vzhledem k průměrné mzdě v zemi není málo. Podle této statistiky chápáno, pokud muž pracuje za průměrnou mzdu a žena se doma stará o rodinu, má žena pro rodinu větší finanční přínos než muž!

Gender pay gap ... A tím se dostáváme k dalšímu oblíbenému tématu feministek. Ty neustále poukazují na rozdíly v příjmech mužů a žen. Ombudsmanka Anna Šabatová dokonce chce, aby firmy měly povinnost uvést průměrnou odměnu mužů a žen, kteří vykonávají stejnou pozici. Pro mě opět něco nepřijatelného. V době, kdy kvůli GDPR nesmíme dát pomalu jména na zvonky, budeme zveřejňovat příjmy na pracovišti? To není extra důvěrná informace hodná ochrany?

Všechen ten boj za gender je pro mě zvráceným důsledkem blahobytu. Aktivistky se snaží udělat vědu z něčeho, co vědou není. Světové ekonomické fórum nedávno přišlo s tvrzením, že rozdíl v platech mezi pohlavími se vyrovná až za 257 let. V loňském roce přitom odhadovali jen 202 let. To je sakra rozdíl.

„Aby došlo k vyrovnání rozdílu v příštích deseti letech, ne dvou stoletích, budeme muset mobilizovat zdroje, získat si pozornost světových vůdců a zavázat se k nápravě,“ řekla pro Independent Saadia Zahidiová, vedoucí Centra pro novou ekonomii a společnost WEF.

Můj názor je, že aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi pohlavími, nesměly by být ženy ženami, ale muži. Jakmile slyším u ekonomie nějaké zbytečné přívlastky, jako třeba „nová“, ježí se mi dosud zbývající vlasy na hlavě. Protože v ekonomii bez přívlastků platí, že kdyby žena podávala vždy stejný výkon jako muž a byla placená méně než muž, muže by zaměstnal jen úplný idiot. Ale vzhledem k tomu, že se někomu vyplatí (dražší) muže zaměstnat, asi k tomu má nějaký důvod. Třeba přesčasy.

Snaha vytvořit „novou ekonomii“ mi připomíná Karla Marxe. Ten také vytvářel svým způsobem „novou ekonomii“. A bohužel ekonomii i její dopad na společnost ovlivnil výrazně. Vytvořil marxismus, který mnozí vědecky zkoumali, asi jako dnes zkoumají gender a údajné neférové odměňování. Tehdy výzkum tlačil režim. Dnes ho tlačí některé neziskovky.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


“V Evropském parlamentu není demokracie, je to vtip!” – Bývalý český prezident + VIDEO ..... Václav Klaus se obává demokracie, že v Evropě „už je pryč“ a útočí na Evropskou unii a na propast mezi elitářskými vládami a jejich občany.

Přibližně 6 minut po rozhovoru se Klaus zeptal: Myslíte si, že existuje možnost upřímně mluvit o velmi závažných otázkách, které určují budoucnost Evropy, které byly také předmětem konference? Píše Voice.

„Masová migrace společně organizovaná evropskou politickou elitou založenou na multikulturalismu je podle mého názoru hlavní hrozbou pro Evropu, evropské společnosti a evropskou kulturu“ a říká po další otázce:

“Hlavním problémem je, že názory mužů na ulici jsou zcela odlišné od názorů politické elity. Mezi nimi je velká propast a nedostatek demokracie v Evropě a Evropské unii je pozoruhodný.”

“Vím, že lidé často mluví o demokratickém deficitu v Evropě. Nesouhlasím. Podle mého názoru nejde o demokratický deficit, ale o nedostatek demokracie. Deficit znamená, že existuje určitá demokracie, ale jsou s ní jen problémy.”

“Obávám se, že žijeme ve světě, kde není demokracie. Evropský parlament je toho dobrým příkladem, protože vůbec není parlamentem. Neexistuje skutečný dialog mezi vládou a opozicí. Není svoboda projevu. Evropský parlament je tedy jen vtip. Nesouhlasím s tím, že se jedná o demokratický deficit. “     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


10.1. 2020     Dnes je Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb. Tento mezinárodní den byl stanoven na den 10. ledna, čímž nám každoročně připomíná, že by nám nemělo být lhostejné, zda z naší planety do budoucna trvale vymizí některé druhy zvířat, které jsou ve velké míře ohroženy komerčním lovem. Již v roce 1946 celkem 17 tehdejších velrybářských států podepsalo ve Washingtonu Mezinárodní úmluvu o regulaci velrybářství a tuto úmluvu tehdy odsouhlasila i Česká republika. Účelem této smlouvy bylo ochránit stávající velrybí populace před nadměrným rybolovem a zachovat tak možnost jejich lovu i pro další budoucnost. I přes tuto úmluvu například Norsko a Island loví dosud ve velkém mnoho druhů velryb a o Japonsku se naopak zase ví, že loví velryby pro "vědecké" účely.


Německo je postupně eliminováno záměrně politiky. Korunu tomu ovšem nasadil HEIKO MAAS. Dojde k totální likvidaci Němců? ..... Podívejme se na člověka, který nejenže nemá mozek, ale v mozkovně má vyloženě nastolicováno (promiňte, ale jinak se to nedá vyjádřit hned uvidíte sami) a to jsem se držel ještě moc slušných slov….

Člověk, který moc inteligence nepobral, dělal v Německu „ministra spravedlnosti- justice“. Jeho nejpovedenějším kouskem bylo zavedení zákonů o TOLERANTNOSTI, jinými slovy řečeno všichni němci musejí držet jazyk za zuby, česky bychom řekli držet hubu. Jinak těm, kteří se vyjádří nepovoleně, i když pravdivě k lidem, kteří v Německu zabíjejí, hází lidi  pod kola vlaku, a mnohé jiné, mohou za takovéto komenty dostat až několik let za mřížemi. Oproti tomu je justice velice tolerantní k lidem, kteří znásilňují, vraždí, vjíždí s auty do lidí, kradou a podobně. Pro zločince zavírá Justice všechny oči. Mají přece psychycké problémy…..

Ale vážení, to není to nejhorší co Němce mohlo potkat. Nebudete tomu věřit, že se dá uplést na německý národ, potažmo možná na celou Evropu, ještě horší bič.

Protože se doposud nepodařila rozpoutat WWIII a ani občanské války na našem kontinentě, vymyslel přímo ĎÁBELSKOU léčku na poklidné obyvatelstvo. Ptáte se jakou? Jednoduchou. Přímo geniální.

Nepodařilo se zavléct žádnou ptačí chřipku a ani jinou velkou epidemii mezi evropany, tudíž vytáhli náhradní plán. Plán B

Musíme pomoci všem, kteří mají tu nejhorší ebolu, která existuje. Je to skutečně šlechetný výmysl, ale nechápu, proč musí všechny lidi s EBOLOU transportovat do EVROPY????? Proč je neléčí právě tam, kde vznikla a to v Kongu?????

Vše začíná transportem lidí do Německa. Bude se konat letecky. Do velkých kontejnérů budou umístěni na lůžka se speciálními průhlednými vaky lidé mající EBOLU. Dle nařízení musejí být vaky schopné udržet tlak při dekompresi kabiny letadla ve velké výšce. tm dodává: dle mého názoru takový vak není ani možné vyvinout natož zkonstruovat. No možná nám je pan MAAS vyvine. Výsměch.

Virus Ebola v Kongu roste od léta 2018. V současné době se předpokládá, že více než 3000 lidí je nemocných. Od posledního ohniska na ni zemřelo asi 2 000 lidí. V letech 2013 až 2016 bylo v západní Africe zaznamenáno přibližně 11 000 úmrtí na ebola.

Virus Ebola je jedním z nejnebezpečnějších patogenů na světě. V závislosti na typu kmene patogenů je úmrtnost až 90 procent. Současné vypuknutí eboly v Kongu je způsobeno virem Zairova zaire (ZEBOV). Tento kmen je považován za nejsmrtelnější.

Virus se přenáší z člověka na člověka. K infekci dochází při kontaktu s tělními tekutinami, jako je pot, slina, krev, moč, výkaly nebo zvracení.

Lidé, kteří jsou nyní evakuováni, patří do kmene „dobrých lidí“. Dobrovolně se ocitli v nebezpečí a nyní se dostávají do Německa, aby distribuovali nemocné plody jejich nevědomostí, lepší lidskosti a také aby zatěžovali naše zdravotní pojišťovny. Pacient s ebolou stojí německý zdravotní systém kolem dvou milionů eur. Platíme to my z našich daní….

A nyní nechci ani domylset kdyby se „OMYLEM“ rozšířila smrtelná choroba nekontrolovatelně mezi lidi v EU. Nemají něco podobného právě v úmyslu?????

A nyní se podívejme na jeho vizáž. Po krátkém pohledu na jeho obličej, víme vše okamžitě: Šprt, podrazák, nízká inteligence, mnoho nesouměrností v obličeji. Hovoří za vše. Viděli jsme podobné kreatury za druhé světové války ve filmech. Víte koho hráli????? Zbytečné cokoliv dodávat. A právě takové kreatury potřebují na prosazení plánů NWO a hlavně musejí být málo myslící….     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Uvažte sami, zda tato fakta musí být zamlčena ..... Když jsem se pokoušel tento článek publikovat na serveru pravda.sk, administrátor ho zablokoval s tím, že jej nejdříve musím důkladně promazat. Uvažte sami, zda tato fakta musí být zamlčena. To jako dlouholetý předseda PEN International (mezinárodní organizace spisovatelů) na Slovensku s povinností hájit základní lidské právo na svobodu projevu nemohu akceptovat.

Dlouhodobě jsem upozorňoval, že globalizační klika se bojí toho, že bychom svobodně vyjadřovali svůj názor. A udělají vše proto, aby umlčeli pravdu. Samozřejmě, nemohl jsem tušit, kdy to dorazí i sem, ale stalo se. Ale tak jako komunistům se nepodařilo umlčet nás, nepodaří se to ani jim.

Jen slepý dnes nevidí, že nám sem ze Západu kromě základních pravidel demokracie výsadkáři neo-liberalismu pašují i nezodpovědné experimenty. 

Uvědomme si také, že celý náš státní aparát není dostatečně sebevědomý - a tedy imunní - aby takovým experimentům odolával. A když se na Slovensku objevil někdo, kdo dokázal takovýmto "darům" neoliberalismu oponovat, například Robert Fico, nestačili jsme se divit, jaké štvanici byl vystaven od kavárenského tisku typu .týždeň, SME-tí, projektu N-ádor a Trend-u. A na neštěstí je zaděláno.

Pravidlo dopravní kolony ... Experimentátoři ve školství v Česku i na Slovensku jsou v posledních letech přímo posedlí slovem "inkluze". Mermomocí chtějí nacpat zaostávající či přímo debilní žáky do normálních tříd. Normální rodiče se bouří, protože jsou normální a chtějí mít své normální děti co nejlépe vzdělané.

A tady se porušují elementární pravidla. Jedno z nich říká, že rychlost kolony aut je úměrná rychlosti nejpomalejšího vozidla. Takže je iluzorní představa, že dobří žáci "potáhnou" ty zaostávající. Naopak, ti zaostávající stáhnou na svou úroveň ty perspektivních (praxe to ukázala nade vší pochybnost - ale jen málokterý učitel učitel si to dovolí říci nahlas - pozn. PP).

Vždyť, co si asi může myslet žáček čtvrtého ročníku základní školy, když jeho romská spolužačka o přestávce vyskočí na lavici, vyhrne si sukni a začne ječet "kdo mě bude (dosaďte si raději sami)"? Nebo když ho polodebilní spolužáci budou bít, povyšovat se nad něho, vysmívat se mu, že trčí z průměru? Vždyť primitiv kašle na ornamentální slniečkářské inkluzivní teorie. Jedná jako primitiv - a když se takových sejde "partička", je ze školy a učení peklo.

A zvlášť pro administrátora pravda.sk (či jeho instruktora politické korektnosti) přidejme ukázku toho, s kým se mají české a slovenské děti "zinkluzivniť":

(Topky.sk): Malou Vanesku (10) znásilnil romský gang. Hromadné znásilnění se odehrálo na nechvalně známém košickém sídlišti Luník IX. Na Vanesku se vrhl celý gang výrostků, z nichž nejstaršímu bylo 16 a nejmladšímu Kevinovi jen 10. Holčičku měli znásilnit všichni na trávě mezi paneláky. Zachránila ji až náhodná kolemjdoucí, která si bestiálního činu všimla a zavolala policii. Známý košický gang skončil na policii, ale jejich osud zůstal nejasný. Na vězení jsou totiž moc mladí a do polepšovny se prý nevejdou. Policie proto v tomto případě zpracovala podněty pro zahájení stíhání rodičů malých grázlů."

Pane administrátore, až se toto stane Vaší nezletilé dceři, jsem zvědav, co budete ještě na toto téma zatajovat.

Degenerace školství ... Výsledek? Celá staletí se společnost starala o své vynikající žáky a studenty. Stipendia dostávali od obcí, měst, mecenášů, církve, státu, podpůrných spolků. My máme jakýsi systém výuky mimořádně nadaných žáků. Ten je ale stále v ohrožení díky neoliberálním experimentátorům, kteří údajně nenávidí "elitářství", ačkoli sami elitářsky manipulují se společností.

Tito inženýři lidských duší nakládají bezohledně na učitele úkoly, které nelze zvládnout. Vždyť pokud má ve třídě několik zaostávajících žáků (a nemusí být nutně agresivní, jen jsou mdlého rozumu), tak zákonitě nemůže postoupit s látkou, dokud nepochopí alespoň základní minimum. Takže se zákonitě nemůže věnovat těm bystrým a talentovaným, kteří se stejně zákonitě ve škole nudí a přestává je učení bavit. To je "inkluze". Před lety mi kamarád říkal, jak neúspěšně učil skupinu Romů vyjmenovat tehdejší tři kraje Slovenska.

Uvědomme si, že zatímco díky experimentátorům naše kdysi světově kvalitní školství degeneruje, zároveň nám sem titíž pokrokáři cpou masu muslimských migrantů, jejichž školství je průzračně jednoduché - indoktrinace Koránem a žádná inkluze. Který koncept převáží?

1 + 1 nejsou dvě? ... Nedávno mě někdo upozornil, že se sem k nám vnutil nějaký americký novátor, který tvrdí, že pokud žák prohlásí, že "1 + 1 nejsou dvě", nemá mu to učitel vymlouvat. Co má tedy s takovou debilitou dělat? Podle "inovátora" má prý počkat až na správný výsledek přijde žák sám.

A když nepřijde?

Je to smutné, ale ze Západu jsme si jak v Česku, tak na Slovensku po roce 1989 adoptovali celou hromadu evidentních zhovadilostí. Jeden ministr dokonce chtěl na Slovensku zavést model amerického zdravotnictví, které je asi nejhorší ve světě. Vzít si příklad z amerického školství je stejná cesta do záhuby klasického vzdělání.

Můj dlouholetý přítel (a oponent v debatách) Dr. Ota Ulč už desítky let působí na college v Binghamptone ve státě New York. Opakovaně ve svých článcích upozorňuje na absurdity "inkluzivity". Řadu let se tam zavádí absurdita jménem pozitivní diskriminace, kdy jsou na střední a vysoké školy přijímáni přednostně příslušníci menšin (a to i pohlavních). Vede to k takovým bizarnostem, že se blondýna prohlásí za mentální černošku.

Thomas Sowell z kalifornského Hooverova institutu, Williams, a profesor na George Mason z univerzity ve Virginii, to nazvali "rakovinou multikulturalismu" (Townhall.com,25.2.2015) a ty, kdo to prosazují (ani netřeba překládat) "college campus idiots".

A zde jsou výsledky jejich dobročinnosti (Ulč): "žactvo ve dvanáctém školním roce úspěšně obstálo: ve čtení 38%, matematice 26%, v zeměpisu 24%, v dějepisu 12%. Pokrok není ve znalostech, ale pouze ve stále blahovolnějším známkování, Což zejména postihuje studenty na college level. Williams v textu příhodně nazvaném "Educational Disaster" píše: "Zatímco dosažené výsledky ve vzdělání mezi bělochy nejsou přílišným důvodem ke spokojenost, mezi černochy to je na úrovní katastrofy. Žactvo v osmé třídě obstojí ve čtení pouze na 16%, v matematice na 13%."     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Většina lidí už ví, co jsou Piráti zač ..... Většina lidí už ví, co jsou zač Piráti. Ale stejně to stojí za to šířit. Za akcí o virtuálním střetu zájmů premiéra Babiše stojí Piráti. Premiér to dnes ohlásil při projevu v parlamentu. Připomněl, že stejná osoba, která ho udala Evropské komisi, způsobila České republice škodu za miliardu korun. Babiš nikoho nejmenoval, ale podle všech indícií je oním udavačem Pirát Lukáš Wagenknecht.

Andrej Babiš v parlamentu ČR 4. 12. 2019: “Piráti připravili Českou republiku o skoro miliardu korun.”

„Člověk, který stojí za zosnováním auditu o mém údajném střetu zájmů, je bývalý náměstek na Ministerstvu financí, toho času je Pirát, který způsobil České republice na dotacích skoro miliardu,” uvedl v parlamentu Babiš.

Pirát za miliardu: Lukáš Wagenknecht

Wagenknecht z pozice náměstka udal Českou republiku, že v souvislostí se zavedením elektronického systému na získávání dotací EU došlo k podplácení a ke kartelovému spiknutí.

Podle Babiše byl Wagenknecht dosazen na ministerstvo financí, aby za Evropskou unii (Německo) hájil její zájmy proti České republice. Z tohoto pohledu by bylo možné považovat Piráta Wagenknechta za agenta Evropské unie. Wagenknechtovo udání prověřovala policie s výsledkem, že se mu to popletlo a k žádnému spiknutí nedošlo. Na první pohled: Je to hujerovský popleta. OK, sranda, ale za miliardu?

Kdy vrátí Piráti zmarněnou miliardu?

Česká republika kvůli udání eurohujerovského Piráta Wagenknechta přišla na Evropských dotacích o 820 milionů korun.

Tento fakt otvírá otázku, kdy Pirátská strana zmarněnou sumu 820 milionů korunvrátído státního rozpočtu. Již nyní Piráti požadují po bývalých firmách Andreje Babiše, aby vrátili ČR dotace, aniž by bylo potvrzeno, že byly skutečně čerpány v rámci premiérova střetu zájmů. Škoda, způsobená Piráty je však doložená a není o ní pochyb.

Piráti: Chyba není u nás, ale v českých zákonech

Pirát Wagenkhnecht pochybení odmítá: “Není to moje chyba, ale chyba českého právního řádu. Je třeba zřídit funkci evropského prokurátora, aby se tyto kauzy šetřily na evropské úrovni,” uvedl.

Piráti jsou krajně levicová strana úzce napojená na německé Zelené. Jsou horlivými zastánci Evropské unie a uprchlických kvót. Jejich vazby na orgány Evropské unie jsou na mimořádné úrovni, podle mnoha expertů zastupují Piráti v ČR spíše zájmy EU, ne zájmy českých občanů. Jejich preference v ČR v posledních měsících klesají.

Dokument je ponechán v originálním znění     (Čtěte na stránkách iREPORTÉR)


Polský Nejvyšší soud tvrdí, že země bude možná muset opustit EU ..... Polský nejvyšší soud varoval, že země bude možná muset opustit Evropskou unii kvůli jejím návrhům na reformu soudnictví.

Nové návrhy, které předložila vládnoucí polsko-konzervativní strana Právo a spravedlnost zpřísňuje disciplinární odpovědnost soudců a mění pravidla pro volbu prvního předsedy Nejvyššího soudu, píše deník Do Rzeczy.

„Vládnoucí strana tvrdí, že v boji proti korupci a reformě soudního systému, který, jak říká, stále pronásleduje éra komunismu, jsou nutné změny zákona. EU však obviňuje PiS z politizace soudnictví od doby, kdy se v roce 2015 dostala k moci, “píše BBC.

Návrh zákona, který byl předložen polskému parlamentu, byl Evropskou unií kritizován jako pokus strany Právo a spravedlnost o „politizaci soudnictví pro vlastní zisk“.

Přesto je podpora Evropské unie v Polsku vysoká. Začátkem tohoto roku byl proveden průzkum veřejného mínění, který provedla společnost CBOS, a ten ukázal, že 91% Poláků, kteří byli dotázáni, podporovalo, že jsou v EU, přičemž 85% věří, že členství v bloku pomohlo podpořit ekonomiku.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Co jste neměli nikdy slyšet ..... Proč zemřel Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí ... Jedním z důvodů podle byl pokus libyjského vůdce vytvořit jednotnou africkou měnu a sjednotit kontinent, změnit ho na jakési „Spojené státy Afriky“. Tím by zabránil ostatním národům ve vysávání Afriky a to je přesně to, co nemohli Američané, Britové, Francouzi a další potřebovat. Tak co, podřežeme ho a jeho zemi i s obyvateli zotročíme a ožebračíme.

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí zemřel 20. října 2011 rukou povstalců, které podporovalo NATO. Tehdy vypuknutý občanský konflikt se v Libyi fakticky dodnes neuklidnil, země čelí vážné politické a hospodářské krizi.

Ano, západ je plně odpovědný za vše, co se na tomto malém vesmírném tělese děje. Slované jsou mírumilovné národy. Nejsou útočníci a bojují jen tehdy, když je na ně zaútočeno. Pak jsou z nich bojovníci co se nevzdávají a já doufám, že tuhle bojovnost starých Slovanů v sobě pořád máme a že ji probudíme a to hodně rychle, jinak zajdeme po meči i po přeslici.

Národe Slovanský pamatujte co Američané provedli Jugoslávii a věřte, že budeme na řadě, když se konečně nepostavíme čelem k pravdě.     (Čtěte na stránkách ZDROJ)


Čeští politici chtějí islám úplně zakázat, protože „kolonizuje společnost“ ...... Političtí vůdci v České republice již dříve silně odsoudili islám. Nyní politici v českém parlamentu diskutují o úplném zákazu náboženství.

Pokud někdo požaduje zabití nevěřících a Židů, pak to není náboženství míru, říká poslanec Jiří Kobza.

On a jeho strana Svoboda a přímá demokracie, která je jedním z největších v parlamentu, věří, že islám není jen náboženství, ale také násilná ideologie, která by měla být zakázána.

Navrhujeme, aby byly zakázány všechny ideologie propagující nenávist a násilí. Jednou z ideologií je islám. A pak máme fašismus a nacismus, říká.

Poukazuje na to, že muslimové nechtějí ani se nebudou integrovat do nemuslimských společností. Není to migrace – je to kolonizace.

Silná nedůvěra k islámu existuje v celém politickém spektru v České republice, kde pouze 0,5 procenta populace jsou muslimové.

Nechceme, aby v České republice bylo více muslimů, sociálně demokratický tehdejší premiér Bohuslav Sobotka.

Dokonce i český prezident Miloš Zeman, který je také sociálním demokratem, důrazně odsoudil náboženství na Středním východě.

Mimo jiné řekl, že islám prostě do Evropy nepatří píše portál Voice.

V souvislosti s azylovým chaosem v roce 2015 Zeman během islámské kritické demonstrace poznamenal, že muslimští migranti, kteří se poté dostali do Evropy, pocházeli z „kultury vrahů a náboženské nenávisti“.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Málo policistů, bezmoc a zákaz domobran? Vítejte v Absurdistánu ..... Emil Kalabus Možná, že se pletu, ale jak si vyložit novelu nového poslaneckého zákona o nakládání se zbraněmi? Jde o zákaz domobran jak to vykládají jedni nebo se o zákaz domobran nejedná jak tvrdí druzí? Mám dojem, že jasno v tom nemají ani sami předkladatelé poslanecké novely zákona o nakládání se zbraněmi. Jedni vám říkají hod, druzí čehý... Mainstreamová a alternativní média tvrdí, že od příštího roku by měl v Česku platit zákaz domobran. Je to pravda nebo fake news?

Poslaneckou novelu zákona o nakládání se zbraněmi, která zakazuje vznik různých paramilitantních skupin, na pondělním zasedání podpořila vláda. Ačkoliv v novele neuslyšíte nic o domobraně, lze pod pojem paramilitantní, zařadit prakticky cokoli. Možná i sousedské hlídky vznikající na jih od Prahy, které zakládají zoufalí lidé, coby reakci na vykrádání svých domovů.

Nikoho z nich už nezajímají výmluvy, že je málo policistů. Prostě občané zakládají sousedské hlídky, jiným slovem domobrany.

Domnívám se a to právem, že podle poslanecké novely o nakládání se zbraněmi, by sousedské hlídky, tedy domobrany, bylo možno za určitých podmínek definovat jako paramilitantní skupiny, zvláště, pokud by se vyzbrojily ze strachu ze zlodějů třeba obušky či slzným plynem.

Někteří starostové se kvůli zlodějskému gangu, který řádí na jih od Prahy, plánují obrátit přímo na ministra vnitra. Lidem se po sérii vyloupených domů v posledních měsících obrátil život naruby.

Zloději mají mít na svědomí přes 60 vykradených domů. Podle informací TV Nova by mohlo jít o zahraniční skupinu, která se na střední Čechy zaměřila už v minulosti.

Čtyři měsíce od prvního incidentu, několik desítek vykradených domů a žádný zadržený. Taková je bilance řádění gangu v obcích na jihu od Prahy. Starostům dochází trpělivost. "My jsme už napsali dopis policejnímu prezidentovi. Budeme psát dopis i ministrovi vnitra," uvedl starosta Jesenice Pavel Smutný (za STAN).

Lidé mají strach.

Někde to proto vzali do vlastních rukou - platí si security služby, zakládají domobrany. Mění se i denní režim rodin. "Svítí se víc než normálně. Kdo nemusí, ten nevychází. Vždycky někdo určitě zůstává doma," popsal obyvatel Průhonic.

Podle poznatků dobře organizované gangy zaměřující se na podobnou trestnou činnost často pocházejí z Balkánu. Křižují Evropu, vždy po čase zmizí a přesunou se jinam. Dopadnout se je daří jen výjimečně.

Je paradoxem, že občané, kteří se snaží zabránit této trestné činnosti a zakládají domobrany, aby ochránili své domovy před nenechavci se dle připravované poslanecké novely zákona o nakládání se zbraněmi mohou stát za jistých podmínek sami zločinci. Stačí opravdu málo, aby jste naplnili literu novelizovaného zákona o nakládání se zbraněmi a dostali se do maléru. Jak na to? Zde je návod.

Dejte dohromady pár sousedů, ozbrojte se třeba slzným plynem či obuškem a hlídkujte. Pokud někoho chytíte a nastříkáte mu slzný plyn do očí, jste v tom až po uši. A čekat na policisty, kterých je málo? Nevím, ale rozhodně si na sebe neberte maskáče. To pak máte povahu oné poslaneckou sněmovnou novelizované zákonem zmíněné paramilitantní složky.

Pozor! Podle poslanecké novely o nakládání se zbraněmi a souběhu nešťastných událostí je vás možno považovat za zakladatele paramilitantní skupiny. Dle zákona za založení takové skupiny můžete vyfasovat pokutu 200 000 Kč. Vítejte v Absurdistánu.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Oficiálně se technologie 5G teprve testuje, ve skutečnosti je bez vědomí lidí již zaváděna. Jaká jsou rizika nové digitální revoluce? Proč proti ní protestují vědci z celého světa? ..... Když se spouští nová technologie, většinou je kolem toho pořádný humbuk. Superlativy, billboardy a nekonečná masírka. Výrobci nevynechají jedinou příležitost, jak vám svůj nový produkt nabídnout, či dokonce vnutit. Nedají zkrátka pokoj, dokud si to nekoupíte. A to i v případě, že to nechcete. Vzpomínám si, jak jsem jednou nechal přes noc puštěný notebook, a přesto, že jsem několik měsíců důsledně odmítal instalaci desítkových Windows „zdarma“, drze mi je tam nainstalovali i bez mého souhlasu. A ještě špatně, takže jsem musel do servisu.

Obvykle se až s několikaměsíčním či -letým zpožděním ukáže, že má vychvalovaná novinka nějakou tu vadu a není zase tak skvělá a bezpečná, jak se tvrdilo, a kdyby se nezaváděla, nic by se nestalo. Takhle ale technologický pokrok nefunguje – vlak se valí neustále dopředu, a kdyby se jednou zastavil, už se nerozjede. Proto je třeba stále zkoušet, inovovat a posouvat věci dopředu.

Občas se ale stane, že je nutné zvolit zcela opačný postup než celoplošnou reklamu – celoplošné tutlání. To když se o nové technologii vedou spory ještě dřív, než je schválena a zavedena, a výrobci tuší, že by se jejich kroky nemusely setkat s pochopením veřejnosti. A tak se snaží technologii zavést pokoutně, potichu a bez fanfár, a spoléhají na to, že když už ji lidi budou mít, zakazovat něco zpětně je mnohem složitější. Tuto salámovou metodu zvolili například biotechnologičtí a agrochemičtí giganti jako Monsanto, kteří intoxikovali svět geneticky modifikovanými potravinami, aniž by se o jejich bezpečnosti či nebezpečnosti vedla veřejná debata. Když už promícháte třeba běžnou kukuřici s geneticky modifikovanou, návrat k tradiční plodině je téměř nemožný.

Podobně od lesa na to jdou zdá se i technologičtí giganti s kontroverzní technologií 5G neboli technologií bezdrátového připojení páté generace. Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti, což má umožnit provoz nejmodernějších komunikačních technologií, robotů a například i autonomních vozidel, tedy aut bez řidičů.

Když se ale řekne a, mělo by se říct také b – násobně se sice zvýší rychlost, ale také intenzita elektromagnetického záření a s ním souvisejícího fenoménu moderní doby – elektrosmogu. Zjednodušeně řečeno jde o elektromagnetické znečištění, záření z elektronických přístrojů, které poškozuje lidské zdraví. Pro míru elektromagnetického znečištění existují sice hygienické limity, ty se ale zvyšují úměrně s tím, kolik přibývá elektrosmogu. S tím, jak přibývá přístrojů a technologií generujících elektromagnetické záření, se upravují i limity, a tak se navenek můžeme tvářit, že jsou normy splněny a všechno je v pořádku.

O škodlivosti především bezdrátového záření však informovalo již několik významných studií a úměrně se zářením přibývá i zdravotních potíží lidí v jeho dosahu. Vždyť bezdrátové jsou dnes i lavičky, lampičky, ledničky či nabíječky telefonů a lidi jsou vystaveni obrovským dávkám elektromagnetického záření. Existují i citlivější jedinci, kteří jsou na toto záření doslova alergičtí.

Médii proběhl například příběh inženýrky chemie a učitelky na gymnáziu Renaty Šiškové z Pardubic, která trpí takzvanou elektromagnetickou hypersenzitivitou. Když jí začaly vypadávat vlasy, přisuzovala to blížícímu se přechodu. Pak se ale přidaly bolesti hlavy a zubů. Ani tehdy doktor nic nenašel. A pak sousedi odjeli na dovolenou a vypnuli wi-fi. „To byl ráj! Mohla jsem spát, zlepšilo se vidění, přestala mě bolet hlava a zuby, prostě znovu radost ze života. Jenže prázdniny skončily a vše se vrátilo do starých kolejí.“

Takových lidí je podle odhadů kolem tří procent. A úměrně s elektrosmogem jich přibývá, stejně jako těch, které třeba jen bolí hlava nebo nemohou spát. Právě proto neprobíhá přechod na bezdrátovou technologii 5G tak hladce, jak by si výrobci, kteří do ní investovali stovky miliard dolarů, přáli. V Evropě i ve světě se proti nim zvedá stále větší vlna odporu. Protestuje se v Belgii, Německu, Švýcarsku a Rakousku a již v roce 2017 podepsali vědci a lékaři ze 36 zemí světa výzvu, aby bylo budování 5G zastaveno, dokud „vědci nezávislí na průmyslu neprozkoumají potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí, protože 5G podstatně zvýší vystavení radiofrekvenčním elektromagnetickým polím a bylo prokázáno, že tato pole jsou škodlivá pro člověka a životní prostředí“. 5G vyžaduje mnohem hustší síť výkonnějších vysílačů, neboť funguje jen na krátkou vzdálenost. Planeta tak bude doslova prošpikována bezdrátovými vysílači.

Jen růžová to může být

Výsledek? Dopadlo to jako vždycky. Ivan Rybjanský, ředitel lovosické společnosti Somavedic Technologies, je velký technologický fanda. Používá nejmodernější přístroje, zkouší všechny novinky a pokroku se nebrání. Protože při své práci potřebuje rychlý internet a bydlí na okraji města, kde není zrovna nejsilnější signál, navíc má dospívající děti, které mu „užírají“ data ve velkém, nechal si zrychlit internetové připojení. Technik, který dorazil, mu nainstaloval novou anténu. Rychlost se skutečně výrazně zvýšila. Jaké ale bylo překvapení pana Rybjanského, když si všiml, že mu poskytovatel na střechu nainstaloval anténu 5G. Oficiálně se přitom tato technologie teprve testuje v Kolíně či Karlových Varech. Realita je úplně jiná – instalace vysílačů a 5G připojení „naostro“ již dávno běží. Dům Ivana Rybjanského budiž důkazem. Ostatně stačí se podívat třeba na stránky operátora O2, který 5G již oficiálně nabízí, ačkoli se mělo teprve testovat. Je tedy rozhodnuto. O nás bez nás.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Euro v ČR? Jen důvod k nadávání! ..... Dá Česko sbohem své koruně? Naše ekonomika na to má, politikům ale zatím chybí kuráž. A možná to není špatně. Co by příchod eura do ČR přinesl, o tom v našem článku.

Proč jsou Češi proti euru? ... Zatím se držíme. Společně s Polskem a Maďarskem. Jen naši bratři Slováci to vzdali. O co jde? Přeci o národní měnu. Česko si stále drží svou korunu a pozice vrcholných politiků a bankéřů ukazují na to, že penízky Evropské unie nebudeme v příštích letech tahat z peněženky při nákupu rohlíků. Začátkem nového roku unijní měna euro oslavila své dvacáté první narozeniny. Okolo každého výročí, a také tohle je ten případ, se objevují různé debaty. Mělo by se nebo nemělo přijmout euro? Češi mají jasno. Šedesát procent obyvatel země si nepřeje jednotnou měnu Evropské unie. Méně než čtyřicet procent Čechů to vidí tak, že by euro mohlo být přijato až za deset let.

Na okraj je zajímavé upozornit, že Maďaři to mají jinak. Sedmdesát procent maďarské společnosti si přeje přijetí eura. Místní vláda v čele s premiérem Viktorem Orbánem unijní měnu nechce ani vidět. Unijní platidlo nazývá strategickou chybou.

U nás v republice je situace jiná. Výše bylo uvedeno, že se odmítavě k euru staví česká společnost. Ale ani politici nehoří touhou vyměnit koruny za eura. Česko k tomu má pádný důvod. Euro už není symbolem ekonomické vyspělosti, nebo snad blahobytu země. Jen to politický nástroj.

Stále platí, že součástí členství v Evropské unii byl i závazek přijmout společnou evropskou měnu. Jenže vláda souhlasila s doporučením ČNB a ministerstva financí prozatím nestanovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura. Ministryně financí Alena Schillerová vysvětlila proč.

„Přestože Česká republika plní formální maastrichtská kritéria, není dokončena konvergence reálná a cenová. Zatímco ekonomická úroveň ČR dosahuje 86 % průměru eurozóny, cenová jen 67 % a nominální mzdová úroveň pouze 46 %. Abychom měli jistotu, že společná měnová politika eurozóny bude vhodná i pro ČR, je třeba omezit rizika ztráty vlastní měnové a kurzové politiky na minimum. Zavázali jsme se, že zatím nebudeme konečné datum přijetí eura stanovovat. Učiníme tak až v momentě, kdy budeme občanům a firmám v ČR moci zabezpečit, že pro ně bude vstup do eurozóny opravdu ekonomicky výhodný," napsala šéfka české státní kasy na sociální síti Twitter.

​Jak slova paní Schillerové rozklíčovat? Lehce. Euro nesbližuje ekonomické úrovně jednotlivých zemí EU, naopak prohlubuje vzájemné hospodářské rozdíly. A proč bychom měli my, Češi, na to doplácet? Jen abychom byli členy užšího jádra Evropské unie? Děkujeme, netřeba.

O nás bez nás? ... O přijetí eura a souvisejících s ním problémech a výhodách Sputnik hovořil s bývalým šéfredaktorem týdeníku Ekonom Zbyňkem Fialou.

„Ve hře je spousta prvků, ale s tím rozhodujícím nikdo nehne. Máme příliš slabou korunu, abychom ji mohli zafixovat do trvalého kurzu eura. To ovšem není vlastnost koruny, ale České národní banky, která před lety z hnutí mysli zainvestovala dva biliony korun do oslabení české měny, a teď neví, jak z toho ven. Někdo by dokonce mohl vyslovit podezření, že je to hlavně ČNB, komu se do eura nechce, protože by přišla o své výjimečné mocenské postavení," říká známý ekonomický expert.

A co ta politika? Podle pana Fialy má přijetí eura také politický podtext. „Evropská unie směřuje k vícerychlostnímu modelu, kdy jádrem bude eurozóna, nejspíš i s vlastním rozpočtem. Ale chystá se také spousta dalších kroků, které se týkají evropské bezpečnosti a hájení unijních zájmů vůči dalším velkým světovým hráčům, a to předpokládá posilování federalistických prvků. Shoda na tom není, ale vlastní vyjednávání se může odehrávat v užším kruhu eurozóny, ze kterého se dozvíme jen to, co sami dobrovolně vynesou," říká publicista.

Takže co? Měla by Česká republika přejít na euro? Nediskvalifikuje nás to v rámci EU? „Musíme tvrdit, že euro chceme, ale zrovna teď to nejde. Zavázali jsme se k tomu. Euro má i spoustu nevýhod, ale ty míří na ty slabší. A slabost diskvalifikuje bez ohledu na euro. Nedávno premiér Babiš publikoval vizi, že slabšími, lacinými a podřízenými už být nechceme. Pokud to nejsou jenom slova, jedna překážka pro euro by padla," říká expert. A teď zásadní otázka. Získali by prostí občané něco přechodem na euro? Nebo je tento krok výhodný pouze pro exportně orientované firmy?     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Evropská realita: Jako před nástupem nacismu. Hypnotizovaný pohled do chřtánu obludy. Jedno zelené šílenství umete cestu druhému. Jaký bude vývoj v Německu? Děsíme se příliš potichu. Osm kroků k propasti ..... MARTIN KONVIČKA nachází mnoho paralel mezi třicátými léty v Německu a dneškem, hledí na další hrozby a prorokuje budoucnost současné společnosti krok za krokem

Německý Silvestr se tradičně nesl ve znamení ochmatávaných domorodek, novinkou bylo pár přizabitých policistů. Kdo by to ale řešil. Mladá generace je nadšená, protože Říše slavně vstoupila do Klimatické dekády. Začaly se zavírat elektrárny (pro začátek jaderné, klimaticky neškodné, ale hledejte v šílenství logiku), plánuje se vytlačení automobilů z měst a takové zdanění prakticky všeho, že země upadne do bídy. Metafyzickým nepřítelem je oxid uhličitý (který v atmosféře vždy byl a bude - lze proti němu tudíž bojovat do nekonečna), konkrétním škůdcem pak ekosvině - to jest Němci starších generací. Čeká je osud německých Židů minulého století, to ale předbíhám, pár let je ještě vydechovat CO2 nechají.

Zatím se, potichu, připravuje nová migrační vlna. Bosenskéřecké a jistě i další lágry i improvizovaná tábořiště praskají ve švech a Turecko vojensky vlítlo do Libye - chalífa Erdogan potřebuje zintenzívnit přísun "Syřanů" ze subsaharské Afriky, k čemuž potřeboval, vedle egejsko-balkánské, uvolnit i libyjsko-italskou trasu.

Chřtán obludy

Klima-šílenství je gigantickým zastíracím manévrem pro další islamizační vlnu. Na komplotu se podílejí špičky EU (Timmermans a spol.), byznys hladový po netušeném bonanze "ekologických" státních zakázek (kdo vlastní akcie firem vyrábějících větrníky?) a lacino prodejní akademici (na vlně hysterie se vezou donedávna prestižní globální časopisy typu Lancet nebo Nature, ale i regionální příštipkáři, viz například zde).

Lze si též představit, že se celá věc svým strůjcům už v zárodku vymkla z rukou. Klima-byznys a akademická sféra se už teď děsí, jaké šílenství rozpoutali. Podobně se jistě děsili němečtí průmyslníci a "rasoví vědci", kteří umetli cestu nacistům. Jenže tehdy i dnes se děsili potichu, a to je k ničemu.

U nás mluví prezident o úspěšné zemi, což je asi krycí název pro to, že jsme nezešíleli. Premiér slibuje novou, státními zakázkami poháněnou prosperitu. Předseda senátu přiznal, že v zemi zmizela svoboda slova - jest tedy porušována Ústava, což ústavní činitel číslo dvě hodnotí povzdechnutím.

Můžeme sice doufat, že to vše je jen nátěr, pod níž se pracuje na přebudování energetických sítí, bezpečnostních dohodách s Maďarskem a Polskem či novém úkolování tajných služeb - nejspíš však doufáme marně. Tuzemská demokracie hypnotizovaně hledí do chřtánu Obludy, která se ji chystá pozřít.

Proroctví ... Možná ti chlapi tajně doufají, že to nebude tak horké a že nový nástup Zla nějak jako národ nějak ošvejkujeme. Hrubý omyl. Ani islám, který chce dobýt svět, ani zelený maoismus, který chce zničit svět, nejsou ti vymódění salónní kašpaři, kteří v Německu vládli v letech 1933 až 1945. Ti dnešní mají vyšší cíle.

Ve střetu zeleného šílenství a islámu samozřejmě zvítězí islám - kterému zelené šílenství umete cestu. Jak se to stane?

1. Ekošílenstvím zbídačená země nenaplní očekávání všech těch přišelců, kteří touží o vyhřívaných bazénech, rychlých autech a dostupném zboží - nikoli po ekologických programech a nevytápěných ubytovnách. Poroste agrese.

2. Novoněmci budou dál živeni dávkami, vydaněnými od Staroněmců. Poroste zášť na straně vydaněných a pocit nadřazenosti na straně živených.

3. Obecná paranoia, rozklad posledních ostrůvků stability typu rodiny či sousedského kolektivu, rezignace bezpečnostních složek na udržení pořádku (ti chlapi jsou již dnes lovnou zvěří!), to vše uvrhne společnost do totálního chaosu.

4. Jedinými ostrůvky bezpečí a stability se stanou společenství okolo mešit. Ty jsou již dnes prakticky všude; pro jejich členy neplatí a nebudou platit omezení klimatická, genderová či jiná; ti lidé jsou jako jediní v Německu ozbrojení a navzájem si zajišťují solidní sociální, ale i ekonomickou a informační síť.

5. Imámové mešit jsou rovněž jediní, kdo je schopen jakž-takž mírnit rozbroje mezi zdivočelými mladíky, a kdo aspoň trochu vidí do neprůhledných mezietnických vztahů (Arab - Turek - Kurd, atd. atp.).

6. Přijde den, kdy budou ochranu u mohamedánů hledat konzervativnější či "spořádanější" zbytky německé společnosti. Ochranu před "ekologickou" buzerací, dalšími genderovými nesmysly, zfanatizovanou mládeží, výtržnictvím, stále bizarnější legislativou. "Raději burku, než povinné vegetariánství a zákaz rodit děti", budou si říkat tatíci a mámy od rodin. Přijetí islámu (ať formou konverze, nebo formou spolupráce "za ochranu") se pro masy Němců stane východiskem.

Potom dá Erdogan pokyn svým lidem - už nyní kontroluje jednak na 2000 německých mešit, jednak "kádrové složení" migračních vln. Možná do Německa vstoupí nějaké jeho "mírové síly", možná se vytvoří milice z mohamedánů německých, možná si Německo s Tureckem vymyslí nějakou integraci … to je jedno.

Postupně bude přijata šária, začnou přípravy tažení na Východ.

A soudruh Timmermans, řádně odměněný, si konečně zlegalizuje svůj nezletilý harém.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


9.1. 2020     Devátého ledna 1839 oznámila Francouzská akademie věd objev daguerrotypie, fotografického procesu vynalezeného Louisem Daguerrem. Technika daguerrotypie se skládá ze tří relativně samostatných principů. První z nich - přípravu média citlivého na světlo díky jodidu stříbrnému - objevil Daguerre už někdy po roce 1816. Druhý (vyvolání latentního obrazu parami rtuti) roku 1837 a třetí (ustálení obrazu – nejprve pomocí chloridu sodného, později zdokonalené užitím thiosíranu sodného) roku 1838.


Praha je totálně mimo ..... Tak teď už víte, že jste bílý odpad, které má být vymeten, zneuctěn, vybit a nahrazen. Komu ještě záleží na našich potomcích vezměte rozum do hrsti a podívejte se kdo nás vede a kam nás vede.

Spratka jsem si vybrala jako vzor lemplů a zmetků, co se tlačí do vedení země a mně se z nich dělá špatně od žaludku. Koho to ti Pražáci volí? Bývalou prostitutku, bývalého pornoherce a mnoho dalším velmi významných osobností, co z postele hupsli přímo mezi politiky a popravdě řečeno moc jim to tam sluší, protože je to jedna verbež.

Nebudu zde vypisovat jména, protože nejsem stavěná na seznamy, ale popíšu Prahu, které už nepatří slušných Čechům, Moravákům a Slezanům. Pamatuji si, jak jeden novinář stál v frontě k hlasování za dvěma babičkama o holi a vyslechl si, jak je venkov debilní a k ničemu. Ony jsou moudré a volí Kalouska. Tak nevím co tím babky chtěly říct.

Původně jsem doufala že takové hovadiny nám říkají jen komedianti a politici, ale bohužel se stalo to, co jsem nechtěla. Praha se odtrhla od naší země a je někde úplně jinde a všechno co není pražské je děsné a oni vůbec nechápou, že si můžeme dovolit mít vlastní názor.

Dokonce jsem se dozvěděla od jednoho „super“ novináře, jak se za nás stydí, když se nám nelíbil pompézní pohřeb pana Kočky. Ano, nelíbí, ale ne pro jejich prachy, ale protože zabil nevinného člověka. To se prostě nedělá. Smutek nosíme v srdci a ne v pompéznosti kolik za to dají. Je to směšné a ubohé.

Praho a Pražané, co byste byli bez nás, bez půdy a naší práce? Nic. Vy byste měli denně děkovat Bohu, že máme s Vámi Boží trpělivost a nevypráskat vás jak malé, otravné fakany. Jediné, co mne s vámi ještě smiřuje je to, že je mezi vámi spousta slušných lidí a tím se za tento článek omlouvám.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)

Pokud se některý obyvatel Prahy teď na mě naštve, pak odkazuji na poslední větu této ukázky ...


Holandský soud: uprchlíci mají právo sexuálně obtěžovat bílé ženy na ulici! ..... Když po tzv. “uprchlické krizi” zaplavily západoevropská města masy mladých muslimů a černochů, tak se okamžitě prudce zhoršila bezpečnostní situace ve většině západoevropských měst. Jedním z projevů bylo i každodenní sexuální obtěžování místních bílých žen a dívek. Sprosté pokřikování, ošahávání a občas i sexuální útoky a znásilnění.

V holandském Rotterdamu proto zavedli místní zákon, který zakazoval i verbální sexuální obtěžování žen jako pokřikování, sexuální nabídky ze strany uprchlíků a podobně (starostou tam je muslim!). Nyní ale soud rozhodl, že by to bylo porušení práva na svobodu slova a zákon proto bude muset být zrušen. Právní oporu soud nalezl v Evropské konvenci lidských práv.

Je zajímavé, že podobné zdůvodnění soudy na Západě a u nás bohužel nenacházejí, pokud se jedná o kritiku menšin ze strany původních obyvatel například: LGBT, uprchlíků. muslimů, či Židů. To je pak vždy rasismus, antisemitismus, xenofobie, či nenávist a soud vždy vynese odsuzující rozsudek. Stačí si vzpomenout na řadu případů u nás (A. B. Bartoš), nebo na Slovensku (T. Rostas). Platí snad svoboda slova pouze pro vyvolené menšiny? Skoro to tak vypadá.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Vzpoura proti EU se šíří po celé Evropě ..... Vůdce Strany pro Brexit Nigel Farage oslavil výsledky voleb ve Velké Británii v Evropském parlamentu a prohlásil, že jsou důkazem, že byrokraté EU bez tváře jsou odmítáni a že se vzpoura šíří.

Tím, že Farage odstavil stranou kandidáty Strany pro brexit v těsném boji mezi Konzervativní a Labouristickou stranou, přispěl k tomu, že konzervativci získali velkou většinu, což umožní Borisi Johnsonovi konečně do konce 31. ledna dokončit Brexit.

Farage se vrátil do Evropského parlamentu, aby oslavil „začátek konce“ EU. „Po třech a půl letech podvodů, opustíme na konci ledna toto vězení národů,“ řekl Farage.

„Staneme se nezávislým, samosprávným národem a v této katedrále se můžete oklamávat, že je vše v pořádku, ale není,“ dodal.

„Lidé nechtějí být řízeni a ovládáni anonymními byrokraty … jste odmítáni,“ řekl Farage v komentářích zaměřených na vedoucí představitele EU.

Vůdce Strany pro brexit poté zdůraznil, jak se šíří vzpoura proti EU po celém kontinentu, zatímco průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Poláků věří, že bude lepší odchod z Evropské unie. 

„Brexit je začátkem konce tohoto projektu,“uzavřel Farage.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Maďarská vláda plánuje zdvojnásobit počet jednotek střežící hranice, očekává další vlnu ilegálních uprchlíků. Česká vláda nechá hranice dál nechráněné ..... Maďarská vláda plánuje zdvojnásobit počet jednotek, které střeží madarské hranice. 

Podle náměstka ministra vnitra Szilarda Nemetha jde o opatření, které má čelit rostoucímu tlaku ze strany ilegální migrace. 

Maďarská vláda očekává další vlnu plánovaného dovozu muslimských a afrických imigrantů do Evropy a znovu otevření tzv. balkánské cesty pro uprchlíky.

To ostře kontrastuje s opatřeními "české" vlády. 

Ta naopak nechává naše hranice nehlídané, připravuje zákaz občanských organizací, které chtěly hranice dobrovolně střežit a dokonce připravuje zákony, které budou trestat jakoukoliv kritiku vyvolených menšin a uprchlíků (tzv. předsudečná nenávist).     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


BÝVALÝ FRANCOUZSKÝ MINISTR VNITRA VARUJE: MUSLIMOVÉ PŘEVEZMOU EVROPU V PŘÍŠTÍCH PĚTI LETECH ..... Bývalý francouzský ministr vnitra Gérard Collomb varuje před postupující islamizací Evropy. Může se to stát rychleji, než se původně počítalo. Obzvláště pikantní: Collomb není “pravičák”, ale socialista a také zkušený politik.

Ještě za vlády Macrona byl Gérard Collomb ministrem vnitra. Je primátorem třetího největšího francouzského města Lyon a tuto funkci zastával i předtím než se stal ministrem vnitra. Nyní důrazně varuje.

“Islám převezme v příštích pěti letech Evropu. S tímto tvrzením vyvolal Gérard Collomb bývalý francouzský ministr vnitra rozruch “, informovala už v prosinci zpravodajská platforma kath.net odkazem na anglický magazín LifeSiteNews, který vedl s bývalým ministrem vnitra rozhovor.

V něm Collomb varoval, že situace islamizace se může stát ireverzibilní. Je to znát už podle rostoucího násilí muslimských migrantů v každodenním životě. Tento trend lze stále více pozorovat i v jiných evropských zemích. Collomb hovořil o postupujícím procesu. 

Jako příklad zvýšeného násilí bývalý ministr vnitra uvedl 235 000 trestních oznámení za znásilnění nebo z pokusu o znásilnění ve Francii v roce 2018. Bylo to o 62 000 více než v roce 2016 ao 225 000 více než v roce 2005. Také vzrostly v alarmujícím rozsahu útoky muslimů na nemuslimy. “V roce 2018 se vyskytlo více než tisíc útoků na křesťany (většinou znesvěcení kostelů) a 541 antisemitských činů, což je o 64 procent více než v roce 2017″, píše se v článku magazínu. 

V článku od lifesitenews  se lze hodně dozvědět i o slepotě a dvojité morálce levicově-intelektuálních elit Francie, které mlčí o těchto útocích, nekritizují islamisty, ale místo toho vedou kampaň proti údajné islamofobii – francouzské levici se podařilo vytvořit dojem, že národ je ohrožen vlnou islamofobie. Jako příklad uvedl Collomb velkou demonstraci 10. listopadu 2019. V ten den uspořádala koalice levicových skupin v Paříži protestní pochod 13 000 demonstrantů proti islamofobii.

Co však nejvíce překvapuje: Věty a slova bývalého socialistického ministra vnitra naplňují nejen ve Francii ale i v Německu v částech téměř rozsáhlou skutkovou podstatu za “štvaní lidu”. Že se o tom nikde nic nedočtete v mainstreamovém režimním tisku není proto překvapující.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Íránská krize: Evropa bude platit za svou slabost, píší Bavoři ..... V Blízkovýchodní krizi se Evropa vzmohla jen na bezradné a groteskní diplomatické výkřiky ke „kouska zdrženlivosti“ - ústy německého ministra zahraničí Heiko Maase. Není to málo? Spíše až až na to, co Evropa ve světě dnes znamená a co si může dovolit.

Na Blízkém východě může Evropa – ústy jistého českého politického diletanta – tak akorát držet hubu. A v Íránském konfliktu to tak schytá jak od USA, od kterých se distancovala, tak od Íránu obchodní válkou a terorizmem za svou proamerickost. Evropa tak bude podle bavorských Süddeutsche Zeitung platit cenu za svou slabost.

Velmocenská prestiž Evropy, kterou chce francouzský prezident Macron resetovat vazbami na Rusko a Čínu, je malým protirusky zapšklým východním zemím cizí pojem. Nezbude asi tedy než platit za svou obzorovou malost a z toho pramenící otlounkánskou slabost.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


USA versus Írán: Je zle? Český plukovník řekl, na co se prý máme připravit ..... „Byla to vražda diplomatického posla lstí vylákaného na místo vraždy. Je to podle mě skutečný ‚sarajevský atentát‘ na mír ve světě,“ říká k americkému raketovému útoku v Bagdádu místopředseda sněmovního výboru pro obranu, plukovník v záloze Radovan Vích (SPD). „USA ohrozily geopolitickou stabilitu světa a eskalovaly konflikt s Íránem do otevřené ozbrojené konfrontace. Jde o fatální strategickou politickou chybu. Došlo k rozpoutání konfliktu, který se dotkne dříve nebo později i zájmů České republiky. Můžeme tak očekávat po celém světě nejen útoky ‚osamělých vlků‘, dosud spících teroristických buněk, ale i radikalizovaných skupin,“ obává se.

Foto: Archív Petra Pelikána Popisek: Momentka z Iránu

„Trvám na tom, že se jedná o vraždu, nikoliv cílené zabití a likvidaci teroristy. Je to mimosoudní vražda, naprosto chladná, sprostá vražda,“ říká k americkému raketovému útoku v Bagdádu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz váš kolega, poslanec za hnutí SPD a místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza. Smrt velitele elitních jednotek Íránu generála Kásima Sulejmáního označil nejen za vraždu, ale také za porušení mezinárodního práva. Co si myslíte vy?     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Chamtivost mocných ničí planetu a ne obyčejní lidé ..... Nůžky mezi těmi nejbohatšími, jejichž majetky vznikly z lichvy a dalších neprůhledných aktivit v devadesátých letech a střední třídou, se rozevírají stále rychleji. Ne dost na tom. Faktem se stává zelené šílenství Evropské unie.  

Evropská unie si vytýčila jako svůj cíl tak zvanou uhlíkovou neutralitu i když znečišťuje ovzduší celosvětově pouze 9%. Na rozdíl od USA, Číny, Austrálie, Indie a dalších států všech ostatních kontinentů (kromě Antarktidy), které budou znečišťovat planetu v nezmenšené míře i nadále. A tak lidé v EU a tudíž i u nás, kromě těch nejbohatších, budou propadat do stále větší chudoby i vzhledem k tomu, že vlivem postupně nařízené elektromobility, budou zřejmě restrikce na starší dieselové a benzinové automobily, které bývají nezbytným dopravním prostředkem pro mnohé na venkově. Lidé se tak stanou závislými na hromadné dopravě, která není dostupná v dostatečné míře všude.

Provoz aut bude asi obtěžkán ekologickými daněmi a to v tom lepším případě. Mohl by být fakticky znemožněn i prostřednictvím zákazů vjezdů starších automobilů do měst.

Zajímavé je, že ekologičtí aktivisté neprotestují proti soukromým tryskáčům miliardářů, proti jejich soukromým helikoptérám, proti luxusním jachtám, proti enormnímu plýtvání potravin na různých recepcích těch nejmocnějších.

Napadá mě myšlenka, zda to všechno není určitou cestou k ujařmení většiny obyvatel.

Zda právě ti nejmocnější podporují ekologické aktivisty právě z tohoto důvodu. Zdá se mi, že cílem celosvětově vládnoucích vrstev je návrat k době, kdy si cestování a všech dalších příjemných požitků užívali pouze páni a kmáni byli nevolníky na panských latifundiích.

Ekologická hnutí brojí proti masovému turismu. Gréta spektakulárně cestuje jachtou místo letadlem na světovou klimatickou konferenci, na kterou se přece samozřejmě museli její mnozí účastníci dopravit letadly (a to určitě ne v economy třídě).

Dalším faktem je to, že tankery křižují světové oceány s kontejnery se zbožím pro bohatší země, které se vyrobilo v chudších zemích. Kamióny přepravují nesmyslně zboží či potraviny z jednoho konce světadílu na druhý. To všechno produkuje daleko více emisí než osobní auta. Ovšem tyto dopravní prostředky slouží k zhodnocování finančních prostředků právě těch, kteří už jich mají daleko nejvíce. Kdežto osobní auta slouží jako nezbytný dopravní prostředek pro ty, co se potřebují dostat do zaměstnání, k lékaři do svých chat, či na své chalupy. Ti nejmocnější přece nemají zájem na ulehčení života prostých obyvatel. V jejich pohledu pánů z luxusních rezidencí v Beverly Hills, či na Floridě, je auto, chata, chalupa nebo cesta letadlem k moři pro kmány zbytečný luxus.

A navíc, nejvíc ničí planetu války. A tu se ti, kteří profitují ze zbrojařského průmyslu, chtějí asi za každou cenu rozpoutat nyní.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Sedmileté martýrium: Aliance zla donutila papeže "slézt z kříže". Dozvíme se někdy proč? Temné síly vládnou kultuře i politice. Očarované děti proti svým rodičům. Ještě však není konec .....PAVEL KOPECKÝ se zamýšlí v širších světových souvislostech nad blížícím se sedmiletým výročím podivné abdikace papeže Benedikta XVI., která odstartovala "reprízu" posledních dnů Říma"

Za pár týdnů to bude již sedm let, co svět užasl nad zprávou, že papež Benedikt XVI. hodlá rezignovat. Abdikaci oznámil 11. února, odstoupil o několik dní později - 28. února 2013.

Důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly, jsou dodnes obestřeny tajemstvím a sotva se někdy s jistotou dozvíme, co bylo tou rozhodující pohnutkou. Oficiální vysvětlení zhoršujícího se zdravotního stavu je podle mnoha dobře informovaných lidí z Vatikánu pouze malou částí pravdy. Nikdo nepochybuje, že papež čelil extrémně silnému tlaku na své odstoupení z mnoha stran. 

Pokračovatelé ... Když byl prezident Hácha v březnu 1939 v Berlíně, hrozili mu Hitler s Göringem rozbombardováním Prahy, pokud nepodepíše souhlas s protektorátem. Hácha nakonec z obavy o životy svých bližních a stověžatou matku měst podepsal. Můžeme se jen dohadovat čím asi současní globální pokračovatelé světovládných plánů Třetí říše hrozili Benediktovi. Bylo to snad mediálním či finančním rozbombardováním jeho milované Církve?

Pokud ano, tak stejně jako většina vyděračů slovo nedodrželi. Kobercové mediální bombardování probíhající den co den, kdy se dozvídáme o dalších a dalších, ať už pravdivých či smyšlených pedofilních skandálech církevních hodnostářů či prostých kněží, nebere konce. To má v kombinaci s vládou "modernistických liberálů" ve Vatikánu na církev vskutku devastující účinky.

Homosexuální lobby ve Vatikánu, která za pontifikátu současného papeže ještě posílila svoje pozice, se zřejmě dopouštěla těchto zločinů masově, ostatně stejně jako jejich homosexuální a pedofilní bratři ovládající vysoké pozice ve světě financí, byznysu a politice. Stačí tuto spoušť ještě nafouknout a doplnit zcela vylhanými svědectvími proti pravověrným biskupům, aby se zametly stopy, a současnou zničující situaci máme na světě.

Pokud byl před podobnou volbu postaven Benedikt, není divu že podlehl a abdikoval. Učinil tak - stejně jako Hácha - ne z obav o život svůj, ale zřejmě v přesvědčení, že předejde mnohem horším škodám. Mnozí mu jeho rozhodnutí odejít dodnes vyčítají. Tak jako krakovský arcibiskup a pravá ruka papeže Jana Pavla II. Stanisław Dziwisz, který v reakci na oznámení Benediktovy abdikace prohlásil, že z kříže se neslézá. 

Krvavý kolotoč ... Pokud ale neznáme všechny souvislosti, těžko můžeme soudit. Co naopak již dnes známe, jsou změny, ke kterým ve světě za těch posledních sedm let došlo. Podle mnoha indicií i názorů byl právě papež Benedikt XVI. poslední překážkou bránící tomu, aby se naplno rozjely dalekosáhlé změny v celém světě - jak na geopolitické tak i na kulturní úrovni. Právě kultura je totiž základním opěrným bodem, ohniskem, kde se odehrává skutečný boj o charakter světa.

„Aliance zla“ se od té doby rozhodla hrát s otevřenými kartami. Zatímco ještě před nedávnem musela své úmysly skrývat a postupovat obezřetně, aby lidi se svými plány na přestavbu světa příliš nevyděsila, dnes již přešla do otevřeného střetu. Síly, které jsme si zvykli nazývat globalistické, neboť usilují o hegemonii nad celým světem, se skládají z různých někdy až protichůdně působících struktur.

Nadnárodní organizace, viditelné i skryté, ovládající Evropskou unii stejně jako washingtonský Deep State, rozjely ihned po Benediktově abdikaci a dosazení svého člověka na Petrův stolec, další machinace podporující kulturní proměnu Evropy a světa. Série barevných revolucí prováděná za pomoci neziskových organizací a západních tajných služeb přinesla své ovoce.

Arabské jaro, které připravilo půdu ke svržení libyjského vůdce Muammara Kaddáfího a zdevastování značné části Sýrie uměle vyvolanou občanskou válkou s islamisty podporovanými Západem, bylo pouhou předehrou k dalekosáhlým změnám, ke kterým mělo postupně dojít. Puč proti řádně zvolenému prezidentovi a vládě na kyjevském Majdanu financovaný Západem vedl k občanské válce a odtržení východu Ukrajiny. Snaha ovládnout Krym a obsadit ho americkým námořnictvem, což bylo hlavním cílem majdanské operace, ale narazila na odpor. Rusko se tomuto vývoji vzepřelo a zatlačilo globalisty zpět na všech frontách od Sevastopolu až po Damašek.

Válka, která od té chvíle osciluje mezi fázemi krvavých střetů a propagandistických kampaní, zasáhla už desítky zemí. Bagdádský atentát, kterým jsme na začátku letošního roku vstoupili do sedmiletky po Benediktově abdikaci, a chystaná invaze Turecka do Libye hrozí, že brzy přejdeme znovu z propagandistické podoby války do fáze horké. Desítky provokací a akcí pod falešnými vlajkami, jichž jsme byly za posledních sedm let svědky, mají ale u lidí napříč kontinenty stále menší odezvu. V mnoha případech dokonce mají tyto  akce opačný účinek.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


„Může se Brusel divit, že je nechceme?“ Volný sdílel video o migrantech, které šokovalo uživatele. ČT tohle neukáže ..... Poslanec a předseda hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný sdílel na svém facebookovém profilu video, které natočil tým australských novinářů v Rinkeby na předměstí Stockholmu, jež je většinou obýván migranty. Výsledek videa ale překvapil a šokoval nejen diváky, ale také samotné reportéry.

Reportáž o migrační krizi ve Švédsku připravovali počátkem roku 2016 novináři australského televizního pořadu 60 Minut, který je vysílán v neděli večer na televizní stanici Nine Network. Pojednává o eskalujícím počtu uprchlíků na území této severoevropské zemi.

„Tato země se s tím nezvládá vyrovnat. Ještě před půl rokem Švédsko hrdě prohlašovalo, že je humanitární supervelmoc světa. Teď zavírá hranice před uprchlíky bez dokladů totožnosti a jeho sousedé jsou ještě razantnější,“ uvedla v pořadu reportérka Liz Hayes.

Dále se novináři obrátili na učitele a politického aktivistu Jana Sjunnessona, který řekl, že je Švédsko na pokraji ekonomické a kulturní pohromy. Spolu s Sjunnessonem reportérský tým dorazil na předměstí Rinkeby, který je domovem převážně somálských imigrantů. Právě tam došlo poprvé k útoku na člena filmového štábu: řidič, který odmítl s novináři mluvit, začal po chvíli úmyslně najíždět autem přímo do nohy kameramana.

„Během několika minut přijede skupina mladých mužů. Dávají nám najevo, že nejsme vítáni a úmyslně najíždějí do našeho kameramana,“ pronesla ve videu reportérka.

Novináři po incidentu zavolali polici, ale ta je odmítla doprovázet, protože by to migranty jen vyprovokovalo. Slíbila ale, že na ně bude dohlížet. Jakmile policie odešla, situace eskalovala. Skupina maskovaných mužů se přiblížila k týmu reportérů a začala na ně zaútočit – napadala je fyzicky, házela po nich předměty a skleněné láhve. Tým se nakonec rozhodl, že Rinkeby opustí.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)

Jo, natahat si je tam a tvářit se při tom jako lidumil, to šlo snadno. Ale když konečně začínají chápat, co si nadrobili, bude nemožné se jich zbavit. A tohle ti naši sluníčkáři a chvilkaři a podobní šílenci u nás pořád nechtějí pochopit a vyžadují pro nás stejný osud.


8.1. 2020     Osmého ledna 1973 odstartovala sovětská sonda Luna 21, která na Měsíci vysadila vozítko Lunochod 2. Ten byl vysazen 15. ledna 1973 v měsíčním kráteru Le Monnier (u jeho jižního okrajového valu) na západním okraji pohoří Montes Taurus. Pracoval 4,5 měsíce, pořídil kolem 80 000 snímků a ujel 37 km.


Letos tedy slavíme desáté výročí a řada našich občanů pozapomněla, o co vlastně šlo a jaké to má a ještě bude mít pro nás pro všechny důsledky ..... Událostí, které na dlouho dobu změní osud státu a jeho obyvatel, není zase tak mnoho. Je pozoruhodné, že v případě našeho státu jsou obvykle spojeny s letopočtem končícím na číslo "8". Jednu takovou, i když končí na "9" ale řešena byla především v roce 2008 bych rád připomenul těm, kteří na to již zapomněli nebo zapomenout chtějí.

Dne 3.11. 2009 podepsal president České republiky Václav Klaus jako poslední v Evropě Lisabonskou smlouvu, pod tlakem politických stran a nakonec i Ústavního soudu. 

Je velice zajímavé si poslechnout argumenty těch, co podpis LS podporovali (S. Vondra u Ústavního soudu, M. Topolánek v senátu ), i těch co byli proti - V. Klaus u Ústavního soudu a argumenty skupiny senátorů tamtéž.

Letos tedy vlastně slavíme desáté výročí a řada našich občanů pozapomněla, o co vlastně šlo a jaké to má a ještě bude mít pro nás pro všechny důsledky.

Takže velice stručně o čem ta smlouva je. 

 V řadě diskusí, které jejímu podpisu předcházely, definoval její "základní parametry", Parlamentní institut takto:

"Nový systém hlasování kvalifikovanou většinou definovaný v Lisabonské smlouvě znamená oslabení vlivu České republiky v Radě, a to jak absolutně, tak i ve vztahu k velkým členským státům."

"Výrazné omezení práva veta a rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na větší počet oblastí. Lisabonská smlouva rozšiřuje možnosti použití tohoto způsobu rozhodování celkem o 68 oblastí, z toho u 19 oblastí se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování a 49 oblastí je zcela nových. V historii Unie představuje toto rozšíření dosud největší posun. Z "citlivých" oblastí jde například o vízovou, azylovou a přistěhovaleckou politiku, energetiku, dopravu a mnoho dalších".

Je důležité si uvědomit, že tento posun fakticky likviduje možnost nekonat dle výsledků hlasování a tak likviduje v těchto oblastech suverenitu naší země a činí z ní závislé území pod správou vyšší moci.

A o tom, že se tak děje, není sporu - až příliš často totiž slýchám od zákonodárců "napříč politickým spektrem" u příležitosti nějaké té implementace větu "je to pitomost, ale schválit to musíme".

Asi exemplárním příkladem toho, jak a v jakém rozsahu se výše uvedené obavy naplnily, je migrační krize a s ní související snaha o zavedení kvót.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Pravda, fámy a lži o 17. listopadu ..... Státní převrat (či slovy Petra Pitharta „předání moci“) započatý studentským pochodem je po třiceti letech zahalen spoustou protichůdných svědectví, jak to tenkrát vlastně bylo doopravdy. Vyrostli vůdci, kteří nikoho nevedli, organizátoři, kteří nic neorganizovali. Nakladatelství Česká citadela v těchto dnech uvádí na trh knihu s příznačným mottem „slavného“ poručíka StB Ludvíka Zifčáka – Milana Růžičky alias „zabitého“ Martina Šmída na Národní třídě: „Jen naiva si může myslet, že cinkání klíčů zbořilo režim“.

Jako ochutnávku přinášíme pozoruhodné pátrání Olina Jurmana v případu generála Mojmíra Zachariáše (podle Michaela Kocába jednoho z největších hrdinů), jemuž čerstvý prezident Václav Havel vzápětí udělil milost a zastavil proti němu trestní stíhání. Proč?

V nedávném pořadu televize Prima si Michael Kocáb s bývalým velitelem Západního vojenského okruhu Mojmírem Zachariášem vzájemně přizvukovali, jak to tenkrát s generálním štábem v Praze skouleli, aby naše armáda lidové povstání nepotlačila. Škoda, že televize nepožádala o svědectví také druhou stranu. Takto mohl generál Zachariáš opět bez uzardění prohlašovat, jak zabránil, aby velení armády sametovku nezardousilo tanky.

V knize, kterou zpracoval Olin Jurman, jsou využity i dosud nezveřejněné unikátní materiály. Přispěla do ní řada historiků a osobností, zejména pak Zdeněk Doležal, Jiří Glos, Rudolf Hegenbart, Miloš Jakeš, Milan Linhart, Oskar Marek, Stanislav Pohořal, Karel Srp, Stanislav Suja, Jan Šolta, Lubomír Štrougal, Zdeněk Zbořil, Zdeněk Zbytek, Ludvík Zifčák, Ladislav Žák a řada dalších. Knihu si objednávejte na: info@ceskacitadela.cz  nebo redakce@mesicnikmy.cz      (Čtěte na stránkách měsíčníku MY)


V4 musí být zničena za každou cenu - prohlásil spasitel Kocáb ..... „Co přichází z Putinova Ruska, je velmi nebezpečné, situace začíná být až kritická a to se nám prezident Zeman dobrovolně vrhá Putinovi do náruče,“ lká Kocáb tak nahlas, že ho možná vyslyší i Brusel a zakročí.

Podle Kocába totiž vzdoroakce Višehradu jsou naprosto nepřístupné a Evropská unie dá jasně najevo, že to takto nepůjde a vykopne nás ze svého „úžasného středu“. No tak to bude bude naprosto pohroma a my bez ní pochcípáme jako ovádi, co nenajdou svůj kus hovna k sežrání.

Další perličkou nám popisuje, že tak jak bylo zničeno Kartágo, tak i Visegrád musí být zničen. Už odbíjí na Zikmundovi konec, ale koho a čeho? To se neví, neví, neví.

Třetí punská válka (149-146 př. n. l.) je název pro poslední ze série válek mezi Římem a Kartágem. Řím uplatňoval vůči Kartágu po skončení druhé punské války takovou politiku, že výsledkem mohl být buď ozbrojený střet nebo mírové odsunutí Kartága na úroveň bezvýznamného periferního sídla. Kartágo zvolilo první možnost. Výsledkem tohoto střetu bylo úplné a definitivní zničení Kartága a završení snahy Říma o ovládnutí západního Středomoří.

Správně stav přirovnal ke Kartágu, které bylo zničeno Římem. Ovšem nevím, proč by zbytek EU měl vyhladil V4, nebo předpokládá, že třetí světovou válku začne EU proti V4? Docela zajímavý nápad. Takovou teorii jsem si ještě nevyzkoušela, protože mne ani ve snu nenapadla. No vidíte jak mám proti Kocábovi málo fantazie.

Jsem docela bez fantazie a tak z koukám na blízký východ a mírumilovné Amíky, co nechtějí žádné přírodní zdroje, ale bojují za všechny sluníčka. Za všechny lidi, pro které jsou peníze na obtíž – možná proto, že nikdy nepocítili co to je nedostatek a hlad.

Pro člověka jako je Kocáb mám jen jednu radu. Odstěhujte se do Bruselu ať máte blízko ke zdroji a neotravujte se s domorodci z Česka, Moravy a Slezska, ale kruci, že bych si fakt jednu pleskla. Jsem ráda, že  existuje a doufám, že se semkne daleko víc a rozšíří své řady a všechny Slovany. pak budu šťastná.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


KONEC KAPITALISMU (NEJEN) V ČECHÁCH .....Evropská plánovací komise. Tak by se asi měl do budoucna jmenovat, podle vyzkoušených marxistických receptů, úřad, který bude muset vzniknout v Bruselu. Pokud mladší čtenáři nevědí, co byla „Státní plánovací komise“, tak to byl byrokratický aparát, který zaváděl do praxe „závěry zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu“, předtím přežvýkané v RVHP – tedy v „Radě vzájemné hospodářské pomoci“.

To pak bylo rozpracováno na takzvané „pětileté plány“, což byly ekonomické plány, u nichž bylo jasno, že se je nikdy nepodaří naplnit. A jejich výsledky znamenaly neustálé, vlastně „plánované“, zaostávání komunistických států. Ač se tvrdilo, že jde o to „dohnat a předehnat“ západní, kapitalistické státy. Výsledkem byla trvalá chudoba obyvatel a trvalý nedostatek zboží v krámech. Od toaletního papíru po automobily. Banány nepočítaje.

Nějak lidem obecným nepovšimnuto proběhlo nedávno v Bruselu „konečné zrušení kapitalismu“. Schválené hlavami všech států EU a odhlasované na návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. To zrušení kapitalismu a demokracie se jmenuje jistěže jinak. Říká se mu plán na to, aby byla Evropská unie do roku 2050 klimaticky neutrální. Pokud by někdo nechápal, co to znamená, veřejně nám to na stránkách Lidových novin sdělila jistá blogerka a poslední dobou hlavně aktivistka Michaela Pixová.Za organizaci zvanou „Klimatická koalice. Kdo je aktivistka Pixová, naleznete zde.

Co je to Klimatická koalice, lze dohledat na Googlu, sama ta organizace se prohlašuje za: „platformu českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí“. Mezi její členy patří Greenpeace ČR, Hnutí Duha, Frank Bold (krycí název bývalého Ekologického právního servisu proslaveného blokací stavby dálnic, nových továren a budov obecně ap.), celkem 13 levicových a ekologicko-marxistických organizací. Přidružených organizací je navíc dalších šest, z nichž vyjímám dříve humanitární, dnes progresivně levicovou organizaci – či spíše firmu – s miliardovým rozpočtem, vyhnanou již z několika států pro zasahování do jejich vnitřních záležitostí, zvanou „Člověk v tísni“.

Dále existují další čtyři „přidružené sítě“, a to i tak pitoreskní jako třeba „Koalice proti palmovému oleji“. Anebo tvrdě marxisticko-trockisticko ekologický Zelený kruh, který je sám, jak tvrdí, složen z celkem 86 dalších ekologických organizací. To jen předesílám, aby bylo jasné, že se nejedná o nějakou nevýznamnou organizaci, ale o silnou politickou sílu s obrovskými organizačními a finančními možnostmi. Dovedete si představit těch ředitelů tolika neziskovek, náklady na jejich kanceláře, mobily, počítače, dopravu na různé „konference“ a platy všech těchhle aktivistů? Miliarda sem, miliarda tam. Ovšem také díky těmto penězům mají takovou sílu, že Babišovi rychle zatrhli představu, že by jim miliardovou státní apanáž trochu snížil. To je síla, že i Babiš sklopil uši a hned z toho nápadu vycouval.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Zoufalý krok sionistů k rozpoutání 3. světové války selhal ..... Americká vražda nejvyššího íránského generála Qasema Solejmáního byla buď „brilantním šachovým tahem,“ nebo velmi hloupou chybou, ale v každém případě vážně poškodila sionisty.

„Mučednictví Solejmáního mohlo být skvělým šachovým tahem prezidenta USA Donalda Trumpa, aby spustil globální antisemitismus a skončil to s Izraelem, Saúdskou Arábií, sionismem, společností Exxon a s Deep state, a to pomocí Íránu, Ruska, Číny, Turecka, EU a jejich spojenců,“ shrnul situaci jeden zdroj z Pentagonu.

Britská zpravodajská služba však získala dosti odlišné zhodnocení situace od svých amerických protějšků, kteří jim řekli, že Solejmáního zabili, protože „se chystal vypustit jaderné zbraně ve snaze zahájit třetí světovou válku a přivolat Mahdiho nebo Mesiáše.“ Britové nevěří této výmluvě a říkají, že „to bylo velmi neobvyklé, že Pentagon předem nevaroval Velkou Británii,“ podle zdrojů MI6.

Navzdory neuvěřitelnému bití sionistických válečných bubnů se Pentagon, Rusko a čínské zdroje shodly, že tento incident nebude moci eskalovat do třetí světové války.

„Jak řekl Einstein:“ Nevím, s jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté světové válce se bude bojovat s holemi a kameny.“ Musíme se ujistit, že situace v Íránu neohrožuje moderní civilizaci,“ Zdroj z Asijské tajné společnosti popsal čínský pohled na tuto zorchestrovanou krizi.

„… Odstranění představitelé jiného členského státu OSN … hrubě porušují zásady mezinárodního práva a mělo by to být odsouzeno,“ reagoval na incident ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Světová komunita bude podporovat obvinění Trumpa z válečných zločinů a nakonec skončí ve vězení za tento zločin, slibují ruské zdroje FSB.

Magazín Veteran’s Today hlásí, že americká vláda se dopustila válečného zločinu tím, že oficiálně pozvala Solejmáního pod příslibem diplomatické imunity a zrušení sankcí vůči Íránu, jen aby ho přepadla a zabila.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Hydra posvátného homosexualismu chce vidět krev. 15 roků vězení za spálení barevného hadru ..... Když prezident Václav Klaus vystoupil v létě před osmi lety se svým projevem v Melbourne a zmínil slovo „homosexualismus“, sklidil z řad liberálních novinářů, aktivistů a politiků bouři nevole. Shodou okolností to bylo jen pár dní před tím, než se v Praze poprvé uskutečnil tzv. Pochod hrdosti či špíše pýchy (Pride v angličtině znamená obojí). Fakticky však spíš pochod zvrhlosti a špatně skrývaných mindráků, od kterého se drží většina homosexuálů daleko.

Není vlajka jako vlajka ... A právě Prague Pride je společně s bizarními požadavky LGBT aktivistů na manželství a adopci dětí nejviditelnějším projevem homosexualismu. Důsledky této ideologie jsou a ještě budou stejně děsivé, jako v případě jiných „ismů“. Nejenom komunismu, ale v současnosti především multikulturalismu a genderismu. 

Jedním z hmatatelných důsledků zhoubnosti ideologie homosexualismu je nepochybně aktuální rozsudek v Iowě, kde byl třicetiletý Adolfo Martinez odsouzen na 16 let do vězení, z toho na 15 let za spálení duhové vlajky, které byla pověšena na protestantském kostele. Byl to prý zločin z nenávisti, protože ji navíc ukradl. 

Kdo by si nevzpomněl na ukradenou standartu prezidenta republiky (a její zničení rozstříháním) jedním „pokrokovým“ spolkem. Svůj akt nenávisti vůči prezidentu vydával dokonce za umění – a naše rovněž pokrokové soudy to v podstatě jen vzaly na vědomí. A to šlo o útok na jeden z nejznámějších státních symbolů a vloupání se do prezidentského sídla.      (Čtěte na stránkách EUportál)


Okamura chce zakročit proti Sorosovi v Česku. Hlídací pes, Člověk v tísni a Piráti budou mít smůlu ..... Hnutí SPD nedávno navrhlo zákon, který by měl omezit financování Sorosových politických neziskovek v České republice. V pondělí 6. ledna to uvedl předseda hnutí Tomio Okamura na svém Facebooku. Rovněž poukázal na to, jak velký vliv mají v ČR tyto organizace zmíněného „globalisty, miliardáře a spekulanta“.

V úvodu svého příspěvku předseda českého hnutí připomíná, že britská Konzervativní strana v čele s premiérem Borisem Johnsonem vyzvala k vyšetřování miliardáře George Sorose kvůli jeho zasahování do britské politiky a jeho financování boje proti brexitu a proti Borisi Johnsonovi, na kterém se měla podílet jeho nadace Open Society (mělo jít o tři miliony liber). Informace o tom pojednávající se objevily již v listopadu loňského roku, a to na portálu Daily Mail.

Podle Tomia Okamury zahraniční politické neziskovky zasahují i do české politiky. „Mezi lety 2014–2016 bylo z veřejných peněz z českého ministerstva financí zasláno Sorosově Nadaci Open Society Fund 176 701 398 korun!“ uvedl.

Politik následně píše o tom, že v České republice Sorosův Open Society Fund financuje projekt Hlídací pes či organizaci Člověk v tísni nebo Transparency International. Poukazuje i na to, že Piráti mají zase vazby na Sorosův Open Society Fund přes svého poslance Mikuláše Ferjenčíka, který díky zmíněné nadaci, kterou založil právě George Soros, studoval dva roky ve Velké Británii. „Ferjenčík pracoval i pro Rekonstrukci státu rovněž financovanou Open Society Fund George Sorose,“ dodal.

Okamura dále vyjmenovává projekty, které podporuje Nadace OSF v ČR. Mezi zmíněnými jsou - S tebou ne aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu, Gender v inovacích – inovace v klastrech, Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob, Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě, Technika a ICT – Cherchez la femme!, Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji, Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách a další.

Tomio Okamura si rovněž myslí, že Soros je člověk, který svůj majetek získal finančními spekulacemi, podporuje masovou imigraci, homosexualismus, eutanázii, neomarxistické teorie genderu. Právě proto poslanci SPD navrhli zákon, aby neziskové organizace směly dostávat peníze ze zahraničí výhradně bezhotovostně.

„Částky převyšující 5000 eur (zhruba 127 500 korun) by musely vést na zvláštním účtu, který umožňuje veřejnou kontrolu (toto opatření se netýká členských příspěvků.). Byl by tak zřejmý dárce peněz. Cílem tohoto návrhu je, aby všechny příjmy nad tuto částku musely být vedeny na transparentních účtech,“ vysvětlil politik.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Muslim koupil Slezskou pekárnu a okamžitě přestal lidem prodávat produkty s vepřovým masem ..... Jednu z významných pekařských firem na severní Moravě koupili muslimové. Jde o firmu Slezská pekárna JK s. r. o. V ČR přibývá firem jenž jsou skoupeny muslimy a muslimové investuji ve velkém peníze do české ekonomiky. Jaké to má pro české občany důsledky?

Například ty, že v těchto firmách se postupně prosazují islámské pravidla a zákazy. Jako příklad slouží právě ona Slezská pekárna, kde si dle informací občanů již nekoupíte produkty s vepřovým masem.

Již několikrát byla naše redakce informována od obyvatel Frýdku-Místku, že se dověděli o ukončení prodejů pekařských výrobků s vepřovým masem v Slezské pekárně, protože tuto firmu koupili muslimové. A tak si v prodejných této firmy prý lid již nekoupí například své oblíbené rohlíky se slaninou …

Pokoušíme se si sami tuto informaci ověřit přímo na místě, ale budeme čtenářům vděční i za jakékoliv další informace k tomuto případu, které posílejte na náš email info@eurabia.cz

Podle výpisu z registru firem a lidé ze severní Moravy zakoupil firmu Slezská pekárna muslim balkánského původu Arslan Kreci, který má trvalý pobyt v Bludovicích u Havířova. Pan Kreci stal i za dalšími firmami, například CZECH – OV TRADE spol. s r.o.

Žijeme v demokratické zemi, kde si majitel firmy může relativně prodávat co chce, pokud neporušuje zákon a ukončení prodeje výrobku z vepřového masa je tedy legálním právem nového majitel Slezské pekárny ale také to ilustruje kam naše země směřuje, když se postupně islamizuje – burkiny, halal, ukončeni prodeje vepřového a pod. A to zde ještě vlastně žádnou velkou muslimskou komunitu nemáme, co se bude dít, až nám zde muslimská komunita naroste do velkých rozměrů, jako na Západě?     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)

Když si to necháme líbit, budeme mít, co jsme chtěli. Já to vidím kolem sebe - z několika desítek lidí kolem mě reagují na zprávy o takových nebezpečí zhruba dvě třetiny nevraživě (neobtěžuj), někteří jsou dokonce na opačné straně barikády a jen několik lidí si nebezpečí uvědomuje opravdu do důsledku. Je to smutné, velice smutné.


Konec důvěryhodnosti ..... USA způsobily svými kroky na Blízkém východě hlubokou krizi, ale tvrdí, že se díky nim stal svět bezpečnější. Drzost, píše komentátor německé ARD natvrdo.

Torsten Teichmann, zpravodaj německé ARD ve Washingtonu, ve svém komentáři tvrdí, že USA svým vojenským úderem zavedly celý region Blízkého východu do hluboké krize. A mají navíc drzost tvrdit, že svět se stal bezpečnějším. To s politikou nemá co do činění.

Irácký parlament požaduje odchod všech 5200 amerických vojáků. Na Bagdád padají rakety. USA do regionu pošlou tisíce další vojáků, aby chránily vojenské základy v této oblasti, například v Kuvajtu. A to prý je podle ministra zahraničí USA Mika Pompea, znak toho, že svět je bezpečnější. Díky zabití Kásima Sulejmáního (jinde také Solejmáního).

Trumpova administrativa se do krize propadá každým okamžikem. Donald Trump ovšem ovládá spíš boj o titulky a hrozí útoky na 52 cílů v Íránu. Je opravdu těžké v tomto případě vůbec mluvit o politice.

Krize USA na Blízkém východě ale není spojena výlučně s Trumpem. Ztráta důvěry spadá už do doby, kdy do Iráku vpochodoval prezident George Bush. Odůvodnění pro invazi, že tehdejší prezident Saddám Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení, byla lež. A když se to provalilo, tak se začalo říkat: svět bez Husajna je bezpečnější. Přijde nám to povědomé, že?

Byly to přitom USA, které roky Saddámovu diktaturu podporovaly.

Bezohledně postupuje nyní také prezident Trump. Zcela odejít od íránské bezpečnostní dohody (JCPOA) bylo chybou. S Íránem se mělo dále vyjednávat. I ti nejostřejší kritici dohody tvrdili, že dohoduje potřeba  doplnit. Jenže v USA se prosadili jestřábi a ideologové. Což následně v Íránu posílilo vojsko a stratégy jako byl generál Sulejmání.     (Čtěte na stránkách časopisu !Argument)


Cestopis Mandevilla: Odkryl děsivou pravdu? ..... Nestvůry lidské i zvířecí, neskutečné rostliny, podivné společnosti a jejich rituály – to je pouze zlomek jevů, které jsou popsány v jednom z nejfantastičtějších spisů všech dob – cestopisu zvaném Mandevilla! Ve 14. století šlo o nejoblíbenější knihu hned po Písmu svatém. Nenechte se však odradit jeho stářím, četba je to vskutku strhující!

Autor cestopisu dle svých slov procestoval pořádný kus světa.

O Johnu Mandevillovi můžeme říct pouze jedno – byl zatraceně dobrý spisovatel. On sám by jistě dodal, že i věhlasný rytíř, ovšem to už tak jisté není. Jeho jméno je známé ze spojení se skutečným středověkým bestsellerem, cestopisem „tak řečeného Mandevilla“. Jinak o něm nevíme zhola nic. Je snad možné, že by nikdo takový vůbec neexistoval? Badatelé dodnes spekulují nad pravým autorem slavného díla, ale nemohou se shodnout.Pokud to nebyl Angličan John Mandevilla, padá „Černý Petr“ na další dvě osoby, a to z Lutychu v Belgii: lékaře Jeana de Bourgoignea a spisovatele Jeana d´Outremeusea (asi 1338–1399). Kdokoliv však za tímto dílem stál, měl buďto příliš bujnou fantazii, anebo se mu podařilo nemožné – spatřit divy světa, které zůstaly ostatním ukryty.Dodnes není vyjasněno, co z knihy je pravda a co fikce. Jisté však je, že není zcela pravdivá, ale ani zcela smyšlená! Ve středověku se ocitá téměř na vrcholu „knižní hitparády“. Co tajemný cestopis obsahuje?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


7.1. 2020     Dnes je Mezinárodní den švihlé chůze, tedy den, kdy se konají pochody švihlé chůze na připomínku kultovního britského seriálu Monty Python, ve kterém se objevil skeč pojednávající o Ministerstvu švihlé chůze. Svátek se slaví každoročně 7. ledna. V České republice se pochod pořádá například v Brně a Ostravě. Pochody se pořádají nepravidelně i ve světových městech.


150. výročí Mendělejevovy periodické tabulky prvků ..... Letos jsme slavili 150 let periodické tabulky tak, jak ji nastínil Dmitrij Ivanovič Mendělejev v roce 1869, a 100 let od založení Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie.

Potřeba objevovat souvislosti a příčiny v našem okolí se jeví jako základní lidská vlastnost. Před tisíci lety naši vzdálení předkové stavěli mohutné kamenné památky, které byly přesně vyrovnány s významnými body ročního slunečního cyklu. V 19. století si pozorní chemici všimli podobností mezi prvky a pokusili se je vložit do vysvětlujícího paradigmatu. Tak vznikla periodická tabulka, která se stala nejjasnějším vědeckým symbolem, mapou našich znalostí zejména v chemii a symbolickým znázorněním procesu vědeckého výzkumu. Je to také referenční nástroj, který je ve vědecké komunikaci velmi potřebný. Letos jsme slavili 150 let periodické tabulky tak, jak ji nastínil Dmitrij Ivanovič Mendělejev v roce 1869, a 100 let od založení Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie.

D. I. Mendělejev učinil zásadní krok v hledání pořádku mezi elementy tím, že vydal jako první návrh své periodické tabulky. Stejně jako Stonehenge i tabulka odráží zákonitosti v přírodě, které byly v době vzniku záhadou. Dmitrij vyrostl na Sibiři, na vnějším okraji západní civilizace. Jeho domov, Tobolsk, je o 1000 km blíže k Pekingu než k Paříži a jeho cesta odtud k vědecké dráze byla obtížná. Byl nejmladší z více než tuctu sourozenců a brzy po jeho narození v roce 1834 nemoc donutila jeho otce odejít do důchodu z pozice středoškolského učitele. To přimělo jeho matku převzít vedení polozbořené sklárny, dříve vedené jejím bratrem. Tento podnik podporoval rodinu až do roku 1848, kdy vyhořela a otec zemřel. Rodina se přestěhovala do Petrohradu a v roce 1850 byl Mendělejev přijat na universitu (poněkud neochotně), kde kdysi studoval jeho otec. Alexandr Abramovič Voskresenskij, který studoval na stejné univesitě, povzbudil jeho zájem o chemii. Absolvoval v roce 1855 a svoji dizertační práci nazval: “O izomorfismu a dalších vztazích mezi fyzikální formou a chemickým složením“. Ale ani další články pro vědecká a technická periodika, která následovala, nezajistila bezpečný příjem./p>

Na podzim roku 1856 Mendělejev úspěšně obhájil magisterskou práci o vztazích mezi specifickými objemy látek a jejich krystalografickými a chemickými vlastnostmi a univerzita v Petrohradě mu udělila licenci učitele chemie. V roce 1859 získal státní příspěvek na dva roky postgraduálního studia v zahraničí. Na univerzitě v Heidelbergu Mendělejev vedl výzkum povrchového napětí, kapilár a odpařování. Učastnil se konference v Karlsruhe, kde italský chemik Stanislau Cannizzaro vydal průlomový papír o atomových hmotnostech.

MMendělejev byl přesvědčen, že chemické prvky je třeba chápat jako kolektivní entitu. Vyzbrojen tímto přesvědčením vytvářel, tak jako karty při solitéru, schémata do té doby známých prvků a měl odvahu nechat mezi nimi mezery pro dosud nenalezené. Z nich první bylo gallium. Spektroskopicky bylo identifikováno francouzským chemikem Paulem-Émilem Lecoq de Boisbaudranem v roce 1875. Bylo zjištěno, že specifická váha je 5,9 - prakticky totožná s jeho předpovězenou hodnotou. Ačkoli některé Mendělejevovy předpovědi byly nesprávné, položil základ pro naše pochopení prvků a potvrdil svůj status jednoho ze zakladatelů moderní chemie.

Celosvětová komunita chemiků letos slavila, my podobné z pochybných ideologických důvodů vyškrtáváme z našich učebnic.x     (Čtěte na stránkách e-Republika)


Státnický projev Vladimira Putina k Novému roku 2020 byl jako zjevení z jiného světa v podobě přednášky o Vnitřním kruhu rodiny a o řízení státu na 1. prioritě! Od začátku až do konce pouze o rodině, o dětech, o rodičích, o životním prostoru a o národu! Vladimir Putin mohl mluvit o rostoucí ekonomice, o nových zbraních ruské armády, ze kterých Američané blednou závistí, mohl mluvit o porážce USA v Sýrii, mohl mluvit o otevření mostu na Krym a o dalších věcech! Jenže ruský prezident místo toho mluvil o rodině, o dětech a o jejich výchově! Kádr rozumí pravidlům války, sionisté ji vedou proti rodině a dětem slovanských národů, takže proto projev nebyl o konceptuálních výsledcích, ale o ochraně rodiny! ..... Ruský prezident Vladimir Putin odvysílal na ruské televizi pár minut před půlnocí na Nový rok tradiční novoroční projev, který ovšem tentokrát byl značně jiný. Vladimir Putin ve svém krátkém a zhruba 4 minuty dlouhém projevu mluvil de facto pouze o jedné jediné věci, o ochraně Vnitřního kruhu rodiny a potažmo tím o ochraně 3. kruhu národa. Na rozdíl od všech ostatních prezidentů na světě úplně vypustil jakékoliv bilanční zmínky o úspěších, o ekonomice a průmyslu, nezaznělo ani slovo o HDP, ani zmínka o armádě a o úspěších v oblasti reforem ruské armády, o nových hypersonických zbraních, o novém mostu na Krym, o rekordně vysokém domácím ekonomickém růstu, prostě ani slovo o těchto věcech. Namísto novoročního projevu totiž zazněla přednáška de facto jako z Aeronetu a z mého pátečního pořadu na SVCS. Vladimir Putin totiž hovořil o potřebě ochrany rodiny.

Vladimir Putin v projevu nejprve připomněl, že Rusko si letos připomene 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce nad nacistickým Německem. Poděkoval ruským veteránům, tedy starému ruskému pokolení, za veškeré oběti, které přinesli na ochranu vlasti a doplnil to slovy, že se před nimi hluboce sklání. A potom začal mluvit o rodině. Podle Vladimira Putina je hlavní sjednotit všechny Rusy dohromady na bázi rodiny. To je prostě klasická přednáška o 3 kruzích národního řízení, o kterých pořád dokola mluvím na rádiu a píšu v článcích. A podívejte se ne ruského prezidenta. Přijde Nový rok a on namísto povídání o ekonomice, obraně, politice, o úspěších a dalších věcech hovoří namísto toho o rodině.

Projev Vladimira Putina byl jako z jiného světa, byla to přednáška o procesech národního řízení na bázi 3 kruhů národa

Zásadní důraz v projevu byl kladen na děti, aby každé dítě vědělo od rodičů, že je to nejoblíbenější. Ruský prezident rovněž ocenil, že tento novoroční čas přináší v lidech to lepší z nás. Pokud člověk poslouchá projev prezidenta světové a navíc jaderné velmoci, očekává silácký a politický projev. Vladimir Putin místo toho začne mluvit ruských předcích, kteří pokládali životy ve válce, potom mluví o rodině, tedy o současnosti, a nakonec zakončuje projev zmínkami o důležitosti dětí. Jinými slovy, Vladimir Putin neměl novoroční projev, ale přednášku o národních procesech řízení 3 kruhů na 1. prioritě. A tomu prostě říkám, že tohle je vizitka kádra! Takto pracuje kádr!

Projev Vladimira Putina se vymyká naprosto všem novoročním projevům ostatních státníků. Nikdo z nich neopřel své projevy o ochranu rodiny, protože to buď nepovažují za důležité, anebo nesmí o těchto věcech mluvit. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se spletla novoroční projev s volební kampaní, když vyzvala k další občanské aktivitě ve volbách tento rok, český prezident Miloš Zeman ve Vánočním poselství hodnotil a kritizoval výsledky z uplynulého roku a německá kancléřka Angela Merkel si spletla novoroční projev s klimatickou konferencí a využila prostor k agitaci za ochranu klimatu. Nikdo z ostatních prezidentů světa nevěnoval svůj novoroční projev tématu ochrany Vnitřního kruhu rodiny v rámci procesů řízení na 1. prioritě. A to je strašná zpráva pro obyvatele světa, snad právě s výjimkou Ruska. Jednotlivé země světe jsou totiž ve svých politických čelech řízeny diletanty a marionetami globalizace, tedy rozumějte světového sionismu.     (Čtěte na stránkách AENews)


Proslov politika nezakryje faktický stav společnosti .....To je, jako když hnůj na podlaze zakryjete kobercem a budete si myslet, že to nebude smrdět. Před pár dny jsme vstoupili do nového roku 2020. Veřejnoprávní televize těsně před časoměrem oddělujícím starý rok od nového, vysílala reklamu. Asi jsem ze staré školy a očekávala jsem například melodie Bedřicha Smetany z cyklu "Má vlast". Po odbití půlnoci se objevila na obrazovce "rosnička" s možná pro někoho vtipnou předpovědí počasí ukončenou něčím kolem piktogramu. 

Další vysílání veřejnoprávní televize jsem nemohla již zvládnout a vrátila jsem se k sledování jiných - neveřejnoprávních televizních programů, které nás provázely celý silvestrovský večer. Neprobouzela jsem se do nového roku z kocoviny, protože jsem, kromě půlnočního zážitku z veřejnoprávní televize, žádnou neměla. Nový rok začal a probíhal skvěle, kdyby nebyla sváteční atmosféra narušena inflací politických projevů, ve kterých se mnohá sdělení navzájem vylučovala, celá řada skutečností zůstala občanům nesdělena, zamlčena.

Třicetiletý investiční plán, Harry Potter a budeme se mít, jako ve Švýcarsku: Domnívám se, že někteří občané si již, jako ve Švýcarsku žijí. Jako například pan Bakala, nebo i pan premiér Babiš. Na počet obyvatel máme totiž nejvíce miliardářů. A když to zprůměrujeme, tak vlastně již ve Švýcarsku jsme, ba mnohem dále.

Svoboda slova - jeden z výdobytků demokracie: Svoboda slova neexistuje, neplatí pro všechny stejně. Politik a funkcionář ODS pan Novotný, klidně může hlásat cokoliv a státní zástupci mlčí. Na druhé straně zažalují osobu, která údajně zvedla ruku na nějakém shromáždění a bylo to hodnoceno jako hajlování. Myslím, že ten člověk stanul před soudem. Svoboda slova jen pro někoho, elitářství rozděluje společnost a rozdělování společnosti je vizitkou špatných politiků.

Prý podáváme Ústavní stížnosti a žaloby do Bruselu: Jako výtku nejen občanům, ale i ústavním činitelům nelze přijmout. Pokud představitele státu, tím je myšlena vláda, justice a zodpovědné instituce nereflektují na porušování zákonů, tak je naopak důležité nezůstat lhostejní k tomu, co se děje. Je pozoruhodné, že politici, přestože věděli, že regulované ceny energií jsou vyšší, než mohly pro občany (spotřebitelé) být, vůbec nic neudělali a ponechali tuto zátěž na občanech. Problematikou bezdůvodných vysokých cen energií se zabývala pouze SPD. Pokud se nepravosti Brusel nemá dovědět, tak nelze pochopit, proč jsme součástí EU. Pak je nejlepší z tohoto svazku vystoupit.

Politici nás ve svých projevech ujišťovali, že se máme dobře: Jestli se máme dobře, průměrně, špatně, to můžeme posoudit jen my sami, jako svébytní občané této země. Politik má vytvářet podmínky pro to, abychom to mohli bez nadsázky a uzardění sami sdělit. Politik se občanům nemá plést do jejich životů a sdělovat jim, jak se mají. To již pak zavání ztrátou demokracie a směřováním k diktatuře.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Bezpečnost žen nejvíce ohrožuje migrace a politická korektnost ..... Pamatujete si, jak Martina Konvičku grilovala v přímém přenosu redaktorka Kroužková za jeho tvrzení, že ve Švédsku s rostoucí migrací roste i počet znásilnění? Ona redaktorka se stavěla do role jediné spravedlivé a v přímém přenosu ze sebe dělala blbku. Co myslíte, dostala vyhazov? Asi ne, protože fakt, že znásilnění souvisí s migrací se stále zamlčuje.

A nejen zamlčuje, cokoliv, co připouští spojitost mezi migrací a znásilňováním žen, je tvrdě cenzurováno. Když jsem na stránce Naštvaných matek sdílela obrázek s textem, že ženy nebudou lovnou zvěří, a proto chceme migraci zastavit, byl smazán a já blokována. Podobné příspěvky ostatně vedly ke zrušení celé stránky.

Podle mého soudu by veškeré feministické a obecně ženské organizace měly zintenzivnit své úsilí, pořádat semináře a diskutovat o tom, jak ve světě, kde se přesouvají celé kultury, zajistit bezpečí žen. Neděje se ale nic. Sice nám už mainstream ukazuje i zprávy tohoto typu a informuje nás nejen o znásilněních, která se dějí. Cudně ale mlčí o tom, co je jejich příčinou.

Dokud nezačneme seriózně diskutovat o islámu a o tom, jak přistupuje k ženám, bude se bezpečnost žen stále oslabovat. Nejde jen o bezpečí žen na ulicích, ale také bezpečí mladých holek, které se nechají okouzlit cizincem, o bezpečí zralých žen, které jdou po hlavě do vztahů s mladými cizinci.

Mlčení o islámu a jeho lakování narůžovo nás ohrožuje. Dělá především z žen laciné trofeje. V mnohém si za svůj osud mohou ženy samy, ale vliv na jejich nešťastné osudy má i to velké mlčení o islámu. Od rána do večera jsou atakovány propagandou neziskovek ve školách, které jim vypráví pohádky o bezproblémovém soužití kultur a islám ukazují jako jedno z laskavých náboženství. Takhle fakt nevypadá varování. Naopak, muslimky v šátcích se jim ukazují jako milé ženy, které si zaslouží náš respekt. K bezpečí žen ani nepřispívá propagovaná představa, že migranti jsou trpící uprchlíci před válkou, kterým přece každý musí pomoci, jinak je prašivý xenofobní pes.

Faktem ale je, že soužití tak odlišných kultur, jako je kultura islámská a křesťanská, prakticky není možné. Když si dáte do souvislostí všechny dílčí zprávy, které se už v médiích objevují, docvakne vám to. Islám ženu nerespektuje a toleruje ji jen jako zahalenou a mlčící bytost, která rodí děti jako na běžícím páse. Tento obraz je pro muslima závazný a pokud z něho někdo vybočí, nezaslouží si respekt.

Žena, která jde po ulici sama, a ještě k tomu poloodhalená (sukně, tílka), není nic jiného než děvka, která si zaslouží jen znásilnění, pokud možno hromadné. To není žádný xenofobní hoax, to je realita, kterou si na svou kůži zažily statisíce žen v Evropě. S tím neudělá nic žádná neziskovka, která rozdává letáčky s návodem, jak v Evropě přistupovat k ženám.

Migranti jsou navíc radikalizováni armádou imámů, která si nerušeně dělá, co chce. Tedy štve muslimy proti západní civilizaci. V našich zemích, bez zájmu odpovědných a bez zájmu médií, které nebijí na poplach ani náhodou. Novináři se taktně vyhýbají pojmenovat příčinu zla – islám – a když to někdo udělá za ně, hystericky ho začnou okopávat.

To by tak bylo, aby někdo pojmenováním pravdy bořil iluzi tolerantní a multikulturní Evropy! Co na tom, že kvůli tomu mlčení si ještě hodně žen a dívek zničí život frustrujícím partnerstvím s muslimem. A hodně žen ještě zemře nebo bude znásilněno. A bude se tak dít do té doby, než konečně společnost přijme tu krutou pravdu – s islámem se spolužít nedá!     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Rok 2020 s 53 minutami na zmar a klidnou cestou ke studánce ..... Pro portál Celostní medicíny píši dobrých 7 let, za tu dobu jsem sepsala již na 400 článků. Svou práci miluji, přiznám se však, nejtěžší bývá připravit články na začátku roku. Aby byly čerstvé, neokoukané, zajímavé, vlévaly motivaci a odhodlání do žil. Jelikož jsem se poslední roky věnovala bylinkám, které jsou mou bezbřehou láskou, zábavou, inspirací, lékárnou, ale i nádherně stráveným časem, první letošní článek bych velmi ráda věnovala taktéž jim. Ačkoli možná máte k bylinkám daleko, nový rok je právě tím obdobím, kdy před sebe pokládáme čistý bílý list a v mnohých směrech tak začínáme nanovo. Čerpáme z kořenů, z předešlých zkušeností, stejně jako mnohé, léčivé byliny, jejichž jednoduchý či naopak rozvětvený kořenový systém odpočíval v prokřehlé zemi, aby pak na jaře dal vzejít stonku, lístkům a později květům. Vše, co pro svůj vývoj potřebujeme, je právě pevná kotva v podobě kořenů, kvalitní půda, dostatek slunce, výživy a lásky. Ruce, které nás přikryjí, když se blíží bouřka. Rozhled, abychom neskomírali ve vyprahlém rumišti, vybrali si místo, které nám je příjemné. Dovedli se utišit, čerpali ze sebe, neboť, tam uvnitř, nachází se zajímavý niterný svět, nekonečný vesmír, ve kterém leží odpověď na každou z našich životních otázek. Jak je to snadné, přesto, jen malá hrstka nahlédne.

ZKUSME SE UTIŠIT

Krok číslo jedna. Každý den setrvejme na moment v tichu. Robert Fulghum kdysi napsal:

Ticho je součástí krásné hudby.

Ticho je součástí krásného umění.

Ticho je součástí krásného života.

Ticho lze najít i uprostřed hlučného města, stačí se posadit, splynout a být. Být tichým, nestranným pozorovatelem, který vnímá, že v každém okolním chodci, běžci, přísedícím či člověku, který jen nepatrně kráčí s dubovou hůlkou, se skrývá příběh, jeho vlastní tíha, stinné i světlé momenty. Můžeme se zahloubat, prozpěvovat, broukat, soustředit se na svůj dech. V takových chvílích nás pak mohou napadat ty nejúžasnější věci, mnohdy najdeme odpověď na bezvýchodnou otázku, třeba jen v ústřižku z novin, který se zastaví o roh naší lavičky. Sama občas zachytím poselství v podobě krátkého útržku slov, obrazu, to když se přede mnou na jezeře objeví loďky.

Pokud je pro vás město hlučné, snažte se trávit určitý čas v přírodě. Trhejte lípu, léčivý popenec, všestranný černý bez, vylezte na kopec, zavřete oči a jen tak, splyňte s tímto jedinečným okamžikem. Sama si často představuji, zda někdo druhý na světě činí přesně to stejné, co mu asi koluje myslí, zda vnímá vítr, rozkvetlé stráně, případně, stráně utápějící se ve zlatavé záplavě padajícího listí, sněhu, kterýžto ticho mnohonásobně mocní.

JSME-LI VYPRAHLÍ, NAPIJME SE

Krok číslo 2, učme se od dětí, jejichž svět je kouzelný, spravedlivý a čistý. Děti, které se nadchnou, objevují, žijí tady a teď. Fantazírují a sní, neboť, co jsou sny, když ne hnacím motorem, díky němuž dnešní den nabude významu. Sny, těšení se. Pracuji-li s klienty, často mi dochází, jak právě tato oblast nesmyslně pokulhává. Často jsou dny naplněny povinnostmi, není prostor na přání, sednout si na zídku a jen tak houpat nohami. Prostor na malé, zdánlivě bezvýznamné věci, bez kterých však život zdá se být plytkým. Možná, stejně jako já, máte i vy rádi Malého prince. Mluvím-li o žízni, skutečné žízni po životě, ve které tvořil i nebesky nadaný Van Gogh, na mysl vytane pasáž od Exupéryho, ve které Malý princ kráčí ke studánce.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Záhadný mezihvězdný objekt by mohl být mimozemskou sondou ..... Vedoucí oddělení astronomie Harvardské univerzity Avi Loeb se nebojí kontroverze. Jeho tvrzení, že podivný objekt, který vstoupil do sluneční soustavy z hlubokého vesmíru by mohl být mimozemskou sondou, je toho nejnovějším důkazem. Nyní ale přilil olej do ohně. V rozhovoru pro izraelský deník Haaretz izraelský profesor zarputile obhajoval svou hypotézu.

„Jakmile opustíme sluneční soustavu, věřím, že tam zaznamenáme poměrně hustý provoz,‟ řekl. „Dost možná obdržíme zprávu, ve které stojí: ‚Vítejte v mezihvězdném klubu.‘ Nebo objevíme řadu zaniklých civilizací – tedy to, co po nich zbylo.‟

Jádrem této debaty je „Oumuamua.‟ To, přeloženo z havajštiny, znamená „posel, který k nám byl vyslán z dávné minulosti.‟ Přiletěla z prostoru mimo ekliptiku – plochý vír planet, asteroidů a objektů, které byly vrženy na své místo během formování sluneční soustavy. Měl podivnou načervenalou barvu naznačující extrémní vystavení silnému kosmickému záření. Byl relativně jasný, přinejmenším v porovnání s průměrnou uhlově černou barvou většiny známých komet a asteroidů. Pohyboval se velmi, velmi rychle. A během své cesty od Slunce bylo pozorováno jak „zrychloval‟ podobně jako komety. Neměl však ocas jako kometa. Rovněž bylo pozorováno jak rychle „bliká,‟ jako by to byl podlouhlý – nebo plochý – rychle rotující objekt. „Oumuamua‟ je rozhodně podivná. Ale byli to mimozemšťané?

Být či nebýt ... Profesor Loeb (56) se spojil s Shmuelem Bialym a společně vydali článek ve kterém uvažují nad možností, že „Oumuamua nebyla ani kometa. Nebyl to ani asteroid.‟ Místo toho, podle jeho tvrzení, by se jeho neobvyklá dráha dala vysvětlit tím, že by to byla umělá sluneční plachetnice. Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) to již zkoušelo: zaměřili své radioteleskopy na tento objekt a pozorně poslouchali. Ani pípnutí. Žádné radiové zprávy nebo signály. Žádné emise radaru na určení polohy. Nic. Ale profesor Loeb se nenechá odradit. „Je mi jedno co lidé říkají,‟ uvedl pro Haaretz. „Říkám, co si myslím a pokud se veřejnost zajímá o to, co říkám, je to pro mně vítaný, ale nepřímý důsledek. Věda není jako politika: není založena na volebních preferencích a popularitě.‟ Ale zdá se, že nemá problém pustit se do větších spekulací. „Nemůžeme nijak zjistit, jestli to je aktivní technologie nebo vesmírná loď, která už nefunguje a pokračuje na své cestě vesmírem,‟ cituje Haaretz. „Ale pokud byla Oumuamua vytvořena spolu s celou řadou podobných objektů, které byly náhodně vypuštěny, tak fakt, že jsme ho objevili znamená, že jeho tvůrci vypustili kvadrilion podobných sond směrem ke každé hvězdě Mléčné dráhy.‟

Profesor Loeb uvedl, že věří, že je vesmír posetý mimozemskými troskami. A mezi nimi žijícími společenskými strukturami. Najít je by mělo být naší nejvyšší prioritou, zdůrazňuje. „Náš přístup by měl být archeologický,‟ řekl. „Podobně jako kopeme v zemi abychom objevili kultury, které již zanikly, musíme kopat ve vesmíru abychom objevili civilizace, které existovaly mimo naši planetu.‟     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Analýza nápisu na brněnské mešitě - potvrzeno, že barvu stříkal muslim vydávající se za antiislamistu?! ..... Na základě bedlivé analýzy nápisu na zdi mešity byly zjištěny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že nápis nenastříkla žádný Čech, ale osoba hovořící arabštinou, tedy nejspíše muslim. Potvrzuje se tak podezření, že celá věc může být záměrnou akci pod falešnou vlajkou spáchanou muslimy, aby se mohli vydávat za oběť české nenávisti? 

Podíváte-li se na celý nápis, tak si můžete všimnout, že tečky, které ukazují kde se začalo psát, jsou vespod a psalo se tedy zespoda na horu. Kdo tak píše? Ano, píše se tak arabština a tou hovoří muslimové a Arabové, že? Podívejte se také například na to, jak je napsáno písmeno E, takhle běžný Čech nepíše ...

pak tu máme fakt, že celý nápis je napsaný zprava doleva, je to vidět nejlépe na písmenech N-K-B, kdopak tak píše? Ano, správně - muslimové ve svém náboženském jazyku a Arabové.   Muslimové opakovaně tvrdili, že na mešitě mají kamery, tak by mne zajímalo, jestli policie ČR dostala kamerové záznamy a je tam vidět kdo a jak stříká celý nápis?   Policie by měla začít vyšetřovat i možnost, že si celou věc způsobili muslimové sami, aby se mohli tvářit jako oběti, nebylo by to poprvé, co se něco takového stálo, že?     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Syndrom vyhoření aneb V útrobách masomlejnku: Jak se přestat cítit jako vycucnutá baterka v Matrixu? ..... Od dob komunismu patří Češi podle srovnávacích žebříčků mezi nejrovnostářštější společnosti na světě, kde nejsou sociální nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími rozevřeny tak doširoka jako třeba ve Spojených státech amerických nebo v Rusku. Tam jsou občané buď hodně bohatí, anebo příšerně chudí. I u nás je ale mantrou doby úspěch.

Na jedné straně nemáme rádi, když někdo nezapadá a příliš vyčnívá z řady, na straně druhé se ovšem až obsesivně porovnáváme s ostatními a snažíme se v očích druhých vypadat co nejlépe. Tu se pochlubit novou ledničkou, tu opravenou fasádou, aby druzí viděli, že nejsme žádné „socky“.

Jak by také ne, když na nás z billboardů či stránek lifestylových magazínů permanentně shlížejí vyretušované culící se obličeje a v televizních reklamách na vysmátý hypotékový svět se to jen hemží šťastnými lidmi. Problémy řeší jen postavy v nekonečných seriálech typu Ulice, a když divák poté dostane do těla dávku politiky a špetku vražd ve zprávách, blok se zakončí veselým videem se zvířátky. Jen ten, kdo udrží tempo a americký úsměv, časem víc a víc připomínající smutného klauna Jokera, může být považován za úspěšného. Otázka ovšem zní, jak dlouho a za jakou cenu. Tlak doby ale působí nejen na ambiciózní „dravce“, ale i na citlivější jedince, neboť se neustále posouvají hranice toho, co by měl člověk zvládnout, aby přežil a obstál. 

Herečka a improvizátorka Simona Babčáková, s níž vyšly v předchozích dvou vydáních Šifry rozhovory o lidské psýché a povaze naší doby, které vzbudily velký ohlas, říká systému, ve kterém se jedinec snaží dostát se vším všudy nárokům doby i okolí, být úspěšný a pokud možno perfektní – a ještě se u toho usmívat – „masomlejnek“. Sama několikrát prošla „vyhořením“ a nebojí se o tom mluvit. 

Hranice toho, nač si lidé dokážou zvyknout, se posouvají. Vzpomínám si, jak po krizi v roce 2008 nenápadně ubývalo v redakcích novin, kde jsem se pohyboval, zaměstnanců. Co dělalo dříve šest lidí, náhle museli zvládnout tři. A na co byli tři, zbyl jeden… Už to tak zůstalo. Taková salámová metoda. „Nesalámizuje“ se takhle náhodou celý svět?

Tím, na co přistupujeme, jako masa lidí ve společnosti vytváříme normu. Když všichni přistupujeme na to, že je možné požadovat víc než osm hodin práce denně a že je v pořádku, že se ten člověk po několika letech takového tempa zhroutí, je potom normální takovou práci přijmout a vykonávat. Takže všichni souhlasíme s tím, že je legitimní vykonávat práci, která nás vycucne zaživa. Ostatně všichni souhlasíme i s tím, že 80 % světového bohatství vlastní dvě procenta lidí!     (Čtěte na stránkách Šifra)


„ČR přijme 3 % všech uprchlíků a dá jim ‚západní‘ sociální dávky.“ Volný varuje před bruselskou promigrační dohodou ..... Loni na začátku prosince proběhla osudová schůzka ministrů vnitra členských států EU, kde byl podepsán plán na nová pravidla pro přijímání migrantů. Poslanec Volný tvrdí, že se jedná o zradu vlastní vlády.

Český poslanec Lubomír Volný na své stránce na sociální síti Facebook opublikoval příspěvek, v němž popsal dosud málo známou politickou událost. Politik a předseda politického hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty ujistil, že informace jsou převzaté a ověřené z mnoha zdrojů.

„Bruselská promigrační dohoda 2. 12. 2019. ČR podle ní přijme 2 – 3 % všech uprchlíků a dá jim ‚západní‘ sociální dávky!“ zní titulek příspěvku.

Lubomír Volný, jenž loni opustil stranu Svoboda a přímá demokracie a později se stal předsedou nového politického hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty, předem zmiňuje, že by chtěl, aby se tyto zdroje mýlily, v opačném případě by to podle něj znamenalo zradu vlastní vlády. Rovněž dodává, že důsledkem této promigrační dohody bude afrikanizace a islamizace České republiky podle vzoru států západní Evropy.

„2. 12. 2019 se podle Die Welt odehrála v Bruselu schůzka ministrů vnitra zemí EU, a ta jednomyslně schválila (v textu: všichni souhlasili, nikdo nebyl proti) německý ‚Seehofer‘ plán na nová pravidla pro přijímání uprchlíků!”  uvedl Volný. „27. 11. 2019 podle Politico byl tento ‚Seehofer‘ plán (4 strany textu) rozeslán všem evropským vládám. Takže jej na jednání měli všichni k dispozici! Nikdo se tedy nemůže vymlouvat, že by o plánu dopředu nevěděl! (Babiš, Hamáček),” dodal politik.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


MLÁDEŽ SE MĚNÍ? ..... Poslední dobou se stále více ukazuje, že přílišná liberálnost ve výchově dětí a mládeže nevede pouze k jejich samostatnosti a kreativitě, ale také že se absolutně vytrácí slušnost, úcta a pokora. Projevuje se to mnoha způsoby, z nichž některé se mohou velmi brzy dotknout starší generace.

Vrátíme li se o pár desítek let zpět, ležela v té době výchova dětí na dvou subjektech. Jedním byla rodina a druhým byla škola. Rodiče doma měli vždy větší slovo a starali se nejen o podporu školy při zvyšování vzdělání, ale především určovali svým potomkům určité mantinely a hranice, ve kterých se pohybovali. Zároveň existovala mnohem větší soudržnost uvnitř rodin, kdy děti byly vychovávané nejen k poslušnosti, ale zároveň tím, že byly ve větším kontaktu s prarodiči, i k úctě ke starším. Je třeba si uvědomit, že se daleko méně migrovalo a vztah k rodné ,,hroudě“ byl mnohem těsnější, než je tomu nyní. Nebylo ničím zvláštním, když syn dědil povolání otce a celé rodiny spolu trávily více času.

Jedním z aspektů byla možnost volnočasových aktivit, které se častěji u mládeže v době minulé odehrávaly venku kolem domu. Jistý rozdíl byl mezi městy a venkovem, přesto především o víkendech i městské děti směřovaly s rodiči na chalupy a chaty. Doba se změnila a vše je jinak. Venkov se pomalu vylidňuje a mladí vidí perspektivu v životu ve městech. Fyzická práce spojená se zemědělstvím či průmyslem v některých oblastech mládeži nevoní. Ovlivňuje to jak posun školství k humanitním oborům a intelektuálnímu zaměření, tak i absence učňovských oborů a nedostatek starých mistrů. O negativním dopadu na celé národní hospodářství nemůže být ani pochyb. Prostě nejsou lidé.

Jak to vypadá v době studentů stávkujících za čistotu planety? Rodina pozbývá mnoho z toho, co znamenala kdysi. Hon za vyšší životní úrovní má své oběti. Pracující generace se usilovně věnují své práci a není nijak výjimečným, když se u především větších dětí schází všichni doma večer kolem 19.hodiny. Do té doby je každý jinde a večer už není tolik času navzájem komunikovat. Výchova tak přechází na školy a mimoškolní aktivity, přičemž většinou se jedná o sportovní kroužky. To v lepším případu, protože existuje vysoké procento dětí věnujících se doma svému počítači. Právě kybernetika za velmi krátkou dobu změnila prostředí, v němž děti vyrůstají. Různé mobily, tablety a notebooky nahradily kdysi tak oblíbené lítání kolem domu, kdy jedinou sociální sítí bylo setkávání na klepadle koberců. Absolutně se vytrácí schopnost komunikovat v reálu s jinými lidmi, místo toho funguje mládež na sociálních sítích, to i v oblasti seznamování se. Mimo ně to prostě drhne.

Dá se vcelku s jistotou konstatovat, že to jsou opět počítače, co přivádí mládež k domněnce, že pracovat je možné především mentálně, zatím co manuální činnost se stala výsadou těch starších a nemoderních generací. Klávesnici totiž ovládá každý, ale dejte pubescentovi do ruky pilník či kleště a většinou si u toho zláme ruce stejně, jako mladá slečna vypadne z okna, když ji matka požádá o pomoc s předvánočním úklidem, případně hrozí jiné zranění, když se pokusí ji posadit třeba za šicí stroj. Zcela logicky pak další kroky k dospělosti vedou na školu, která má sice honosný název, ale k manuální zručnosti nikdy nikoho nedovedla. Zato produkuje diplomy ověšené absolventy bez jakékoliv možnosti využití. Navíc mladí ekologové sedávající před školou s transparentem o stávce žijí naprosto konzumním životem, kdy už se téměř nic neopravuje, vše vyhazuje a přírodu tak zatěžují podstatně více, než tomu bylo v době mládí jejich předků.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


6.1. 2020     Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.


Absurdní poměry na českých základních školách aneb Nástup Idiokracie ..... Jaká výuka dnes, taková konkurenceschopnost a blahobyt zítra. Proto sem dávám tento trefný (anonymní) text. Učitelé potvrzují, že většina textu bohužel není nadsázkou. Kdo dokáže žáky v tomto prostředí něco užitečného naučit, zaslouží si hluboký obdiv.

Lákají vás adrenalinové sporty? Už máte za sebou bungee jumping, let stíhačkou, potápění mezi žraloky či střemhlavý skok do propasti?

Tak zkuste něco opravdu nebezpečného - učit na základní škole!

Pokud si myslíte, že učitelem může být každý, kdo 45 minut udrží křídu a moč, jste na omylu. Dnes verbují do školství důstojníky s výcvikem pro přežití v extrémních podmínkách. Současné učitelství je služba v permanentně nepřátelském prostředí bez možnosti obrany. Krizové situace tu jedou na běžícím pásu – a napětí, stres a adrenalin stříkají jak Niagarské vodopády. Jedna hodina učitele rovná se tři hodiny v jiné práci. Zkuste si to jediný den! Vsaďte se, že o velké přestávce se budete cítit vyčerpaní, jako byste holýma rukama povalili stoletý dub, a po odpoledce radši strčíte hlavu lvovi do tlamy, než byste si znovu stoupli před tabuli.

Vítejte v klubu odvážlivců! Cestou za adrenalinovým nářezem si nevšímejte dopravního značení – všechny otočené a zasprejované značky jsou jen dílem žáků krátících si cestu z domova. Zásadně neparkujte před školou, pokud nechcete mít urvané stěrače, ucpaný výfuk, poplivané sklo… Jo, ještě před otevřením školy si dojděte na záchod. Až tu budou žáci, mohli by vás na WC zabarikádovat. Pokud budete nuceni se jít vymočit během dne, stoupněte si zády ke dveřím. Jinak vás vyfotí mobilem a fotku pověsí na web školy.

Po pravdě řečeno, dnešní základka druhého stupně je tak trochu odpadkový koš školství. Lepší žáci odešli na gymnázia a zůstalo to, co zůstalo. Abyste si užili, vybral jsem vám 9. třídu v čase, kdy jsou všichni přijati na střední školy. Člověk by řekl, proč sem vlastně ty vousaté a prsaté děti ještě chodí a nezůstanou radši doma, když se stejně odmítají učit? No, protože je pro ně škola druh zábavy, estráda, show.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Babiše nemám rád, Zemana taky zrovna nemiluju, ale současná situace velí: STÁT ZA NIMI A ODDĚLIT ZRNO OD PLEV ..... Občané se zajímají o zprávy z bulváru, kdo šu** koho, či kterou, kdo fetuje, kdo se kde pochcal atp. Prakticky vzato, lidi nezajímá to, co se jich přímo nedotýká. Hlavně, že mají plné košíky jedovatého žrádla z Kauflandu, a že jim někdo nesahá na jejich nachrmolené majetečky. Záležitosti, o kterých nyní budu psát se zdánlivě mohou zdát nedůležité, či nemožné, ale skutečně jen zdánlivě. Nyní jde o všechny Čechy, Moravany a Slezany, naši vlast a naše majetky, o budoucnost naši a našich potomků. To není prosím strašení, to je holý fakt.

Jak všichni víte, tak Babiše je všude plno. Kritika stíhá kritiku, střet zájmů je permanentní a Babiš by měl odstoupit. Je to zloděj, stbák, komunista a Slovák. Taková je prvosledová rétorika jeho odpůrců, ale také zmanipulovaných, či zaplacených lidí na náměstích. Těch, kteří skutečně vědí oč jde, a co se za maskami skrývá, není moc. Mentálně jednodušší lidé na tuto vějičku naskočí ani nevíte jak. Ve hře je však něco, co si sami velmi těžko dovedete představit a víceméně současný stav považujete za samozřejmost. Ono však samozřejmé dnes už není nic a v kuloárech zuří zpravodajská bitka širších rozměrů. Ve hře je budoucnost České republiky a Polska, v návaznosti na Benešovy dekrety a Bierutovy dekrety, jenž jsou si značně podobné. O dekretech Bieruta jste asi nevěděli, protože o nich se v ČR vůbec nemluví. Tyto dekrety mají pro ČR a Polsko zásadní význam a jsou de facto posledním obranným valem a překážkou v pohlcení národní suverenity a identity našich zemí Němci.

Jste nasraní viďte – zase politika. Ano, je to politika a je to ta politika, o které moc nevíte, a když budete mlčet, tak spláčete nad výdělkem. Je to skutečně za dveřmi a vše je s německou precizností naplánováno. Že s tím můžu dát alespoň na svátky pokoj??? Nemohu. Víte – poskládání informací a dat, či jejich získání, stojí čas. Ten neustále ubíhá a pro Čechy a Poláky je nyní nepřítelem, pokud nepochopí rychle. Snažím se Vás informovat co nejrychleji, ale než takovýto dokument vypracujete, to není ze dne na den. Je už jen na Vás, jak se k problému postavíte, ale neříkejte pak, že Vám nikdo nic neřekl, neb to právě dělám.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Česká republika v roce 2019 pokračovala v úpadku a ztrátě suverenity ..... Náhodou jsem se dnes nachomýtl k tzv. Velkým zprávám TV Prima. Vyslechl jsem informace o tom, že Češi de facto vymírají, o Romovi zázračně postřeleném z kolemjedoucího auta skrz cihlovou zeď, i o slavném zmrtvýchvstání benešovské nemocnice už měsíc (!) po hackerském útoku na její počítačový systém. Nezajímavý způsob podání, nesmyslná „mixáž“ naprostých banalit a velmi závažných informací. Český mainstreamový standard. Přesto jsem narazil na blok, který mě opravdu zaujal a utvrdil mě v přesvědčení, že „politolog“ je slovo, které slušný člověk na veřejnosti běžně neužívá. On vlastně nikdo ani pořádně neví, co znamená. Není divu. Zkuste si přečíst definici politologie.

  Podle Primou oslovených „politologů“ byl rok 2019 pro ČR rokem turbulentním. Dejme tomu. Pokud ovšem pánové označí za jeho určující události aféry politiků, samozřejmě hlavně Andreje Babiše (Čapí hnízdo nebo dotace pro Agrofert), něco jako „občanský aktivismus“, hromadná veřejná show v podání Milionu chvilek pro demokracii, totální rozpad opozice nebo spor o ministra kultury a ministryni spravedlnosti …. No, potěš pán Bůh. Hlavně nikoho neurazit a nenaštvat, že?  

V celém pořadu ani zmínka o tom, že se v uplynulém roce Česká republika díky svým europoslancům postavila v EP na stranu sil tvrdě pracujících na revizi výsledků druhé světové války a rehabilitaci německého nacismu. Předznamenanou beztrestnou propagací nacistických symbolů tzv. praporu Azov senátorem Štětinou a „vhodně“ doplněnou připravovanou výstavbou pomníku Vlasovcům řeporyjským starostou Novotným. Ten je údajně židovského původu, takže Vlasovci, prokazatelně se podílející spolu s jednotkami SS na vyvražďování Rusů, Čechů, Poláků a Židů se významně podíleli i na genocidě jeho vlastního národa.  

Ani zmínka o tom, že určujícím trendem zahraničních vztahů naší země s mnoha státy světa se v roce 2019 definitivně stalo jejich zhoršování. A nemyslím tím jen RF nebo Čínu. Tento trend je nevyhnutelným důsledkem faktické rezignace politického vedení českého státu na samostatnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Pokračující proces degenerace a amatérizace tradiční diplomacie, její transfer do ulic samosprávných městských čtvrtí a neschopnost vedení státu reagovat na skutečnost, že zásadní mezinárodně-politické kroky provádějí sebestřední političtí neumětelové a nedovzdělaní šašci ve stylu pouťových atrakcí je už jen folklórním projevem celkového úpadku české státnosti.  

A ani zmínka o tom, že ruku v ruce s klesající mezinárodní prestiží ČR klesá i mezinárodní prestiž a politická váha prezidenta Miloše Zemana. O tu ostatně pomalu přichází i mezi skalními příznivci. Jeho opakované výroky z poslední doby naznačují výrazný názorový obrat ve vztahu k problémům imigrace, k úloze Ruska a USA v Evropě, nebo k budoucnosti ČR v NATO a EU. Vypadá to možná překvapivě, ale spíše jen pro lidi, neznalé jeho politického vývoje a osobnostních vlastností.  

Samozřejmě, měli jsme i přelomové události. Zemřel Karel Gott. ČR definitivně potvrdila svůj status věrné kolonie vyznamenáním šéfa BIS Koudelky medailí CIA a rozhodnutím o nákupu amerických vrtulníků během návštěvy Andreje Babiše v USA. Jím (a možná i dalšími ústupky, o nichž se teprve step by step dozvíme) si premiér zřejmě mimo jiné vykoupil i konec podpory akcí Miliónu chvilek ze strany US Embassy, a možná i odvrácení něčeho jako „malý český Majdan“. Našlápnuto jsme k němu do jisté míry už měli.    (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Vláda sahá na peníze klientů ..... Rok 2020 přinese z pohledu daní a poplatků mnoho změn. Jenže myslím, že většina médií se věnuje relativním „banalitám“. Tak třeba hojně mediálně propírané je zdražení vkladu do registru nemovitostí. (markéta šichtařová)

Ne že by to nebylo nepříjemné. Ale jsou tu mnohem podstatnější věci, které ovšem nejsou viditelné tak prvoplánově. Média opomíjí něco, co se na první pohled může zdát nepodstatné, a přitom je to naprosto zásadní. Totiž nový způsob ždímání pojišťoven. Ždímání, které má velký dopad na klienty, aniž by si toho většina z nich byla vědoma. Tedy na skoro všechny z nás.

O co jde? Řečeno „složitěji“: Nově mají být takzvané technické rezervy daňově uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Rozdíl mezi dosavadní a novou výší má být předmětem zdanění. Pojišťovny mají doplatit během dvou let asi 10,5 miliardy korun.

Člověk si řekne: „No dobře, a co já s tím? Banky, pojišťovny, fondy – to všechno jsou stejně všichni lumpové a škoda každé daně, která padne vedle.“ Jenomže to velké nepochopení. Proč?

Protože totéž řečeno jednoduše: Je to celé vskutku neslýchané a dalece přes čáru. Zpočátku to ještě vypadalo, že vláda „jen“ nepochopila, co to „technické rezervy“ jsou. Lidé z oboru totiž nedokázali pobrat, co jiného než nepochopení by vládu mohlo vést k tomu, aby sáhla právě na technické rezervy. Postupně se ale ukazovalo, že o věcné argumenty vůbec nejde, že vláda prostě jen chce stůj co stůj získat víc peněz bez ohledu na to, že jde o vysoce nemorální způsob. Na pojišťovny padla patrně volba proto, že finanční instituce nemají u veřejnosti mnohdy moc dobré jméno, a vláda spekulovala na to, že lidé nepochopí, že se v tomto případě nesahá na peníze pojišťoven, ale na peníze lidí – pojištěnců!

Technické rezervy jsou totiž vytvářeny na základě demografických tabulek jako matematicky vypočtený zdroj peněz potřebný pro budoucí výplaty v životním pojištění i pro vyplácení náhodných jevů u neživotních pojištění. Mají tedy zcela konkrétně stanovený účel: je to zdroj výplat pojistných plnění! Jsou to v podstatě peníze nikoliv pojišťoven, ale jsou to peníze pojištěnců!!!

Je to analogické, jako kdyby se sáhlo na bankovní vklady u bank a tvrdilo by se, že bankovní vklady spravují banky, proto jde o peníze bank, které můžeme beztrestně zdanit. Tak to není - jsou to peníze klientů! Akorát v případě bank by šlo o současné peníze klientů, v případě pojišťoven jde o budoucí peníze klientů, které teprve budou vyplaceny. Bohužel klientům pojišťoven ani novinářům to moc nedochází, a na to politici hřeší.

A pozor, tím nebezpečí pro klienty nekončí. Zdanění technických rezerv navíc přichází v době, kdy mají evropské finanční instituce novou starost, a to záporné úrokové sazby Evropské centrální banky. U nás sice záporné úrokové sazby zatím nemáme, ale i tak je máme velmi nízké. A navíc zahraniční pojišťovny jsou matkami těch českých, takže celá struktura je stejně propojená. A záporné úroky jsou pro pojišťovny – a tím i pro jejich klienty - opravdu problém.     (Čtěte na stránkách blogu Markéty Šichtařové)


Andělské ucho ..... Takhle bych mohla pokračovat hodně moc dlouho, ale všichni o tom vědí, ale docela rádi strkají hlavu do písku a vidí jen to, co chtějí vidět. Já chodím po svět s otevřenýma očima a hodně se mi toho nelíbí. Pro mne neznamená, že když mám střechu nad hlavou a co do hrnce, že je vše v pořádku. Chtěla bych, aby to měli všichni, co pracují a snaží se.

Převalovala jsem v posteli a nemohla jsem najít pořádnou polohu. Vrtěla jsem se sem a tam, ale spánek nepřicházel. No bodejť by přišel. Naštvaná jsem jak dělník týden před výplatou a říkám si:

„Bože, za co zase tohle. Za co mě pořád trestáš a nenecháš mě v klidu spát.“

Zahřmělo mi u ucha, rozsvítilo se jako při atomovce a na posteli mi seděl anděl.

„Ty si nedáš holka pokoj. Víš, že má náš Otec všemohoucí pro tebe evidentní slabost a tak pořád jen otravuješ a pořád něco chceš. Ty se tady otočíš na posteli, zamrmleš a já dostanu povel leť, pomoz jí a nebo ji přines. Tak co chceš Mili? Mám tě rovnou odnést?

„Kam bys mne nosil. S tím mi nepomůže ani samotinký Bůh všemohoucí,“ odpověděla jsem nakvašeně.

„Nerouhej se potvoro jedna,“ pokřižoval se anděl a říká:

„Že ty se chceš jenom vykecat. Tak se do toho dej, protože jsem jedno velký ucho,“ usadil se pohodlně anděl a zavřel oči v očekávání mého monologu.

„Jen chci někomu říct, jak vidím já, těch 25 let. Prý máme demokracii a svobodu a já to tak nějak necítím a nevidím. Víš co anděli? Já ti něco přečtu.“

Slova Václava Havla v roce 1989:

Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podnik. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto mám naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jedna Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.    (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


Snad žádná doba v dějinách lidstva nezná situaci jako v západní Evropě. Ilegálně příchozí z celého světa jsou prohlašováni za domácí občany a je jim hrazeno veškeré živobytí ..... Ilegálně příchozí z celého světa jsou prohlašováni za domácí občany a je jim hrazeno veškeré živobytí, sociální a zdravotní péče, vzdělání bydlení, právní pomoc atd., atd. 

Takovýto standard skýtala v dějinách jen válečná kořist a vykořisťované zotročené obyvatelstvo. 

Anebo, když se nějaký král pomátl nebo opil. 

Jak dlouhého trvání takováto politika bude mít, prosvítá již nyní. 

Každopádně tomu máme povinně rozumět jako tzv. azylové politice, a že to je to nejlepší, co může současný režim konat, a nijak jinak.

Jen v Belgii, která je srovnatelná s ČR činí náklady na veškeré zaopatření imigrantů již 800 miliónů eur ročně, tj. cca horentních 21 miliard Kč každý rok - tendence stoupající. 

V roce 2018 stoupl příliv imigrantů prakticky o třetinu na 20 tisíc azylantů a v loňském roce již 27 tisíc!

Takovéto manýry jsou nám vnucovány za příklad té nejlepší politiky. 

Od východních zemí se předsudečně a diskriminačně jakýkoli příklad jiné politiky zamítá. 

Tedy do dotud, dokud si to jejich politici a hlavně občané nechají líbit... 

Samozřejmě, že drtivá většina ostatního světa má i imigraci odlišný či diferencovaný přístup, a blbci to nejsou.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Další krok k podvolení: Španělsko odstraňuje protimigrantské zábrany. Černá kronika Středomoří. Dobývání Evropy lidským právem? Zhoubná politika socialistů. Migrant cennější než policista? Jde tu i o nás ..... SOEREN KERN komentuje trestuhodný plán španělské socialistické vlády na odstranění žiletkového drátu okolo enkláv, vstupných bran do EU, jež jsou pod drtivým náporem afrických migrantů

Španělské úřady začaly odstraňovat žiletkový drát z hraničních plotů podél španělské hranice s Marokem. Socialistická vláda nařídila jeho odstranění poté, co se na něm zranili migranti, kteří se pokusili tyto hraniční ploty zdolat, aby se ilegálně dostali do Evropy.

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska odůvodnil odstranění žiletkového drátu tím, že Maroko nedávno nainstalovalo žiletkový drát na plotech na své straně hranice, a proto již není na španělské straně nutný.

Permanentně pod útokem

Kritici tohoto rozhodnutí říkají, že žiletkový drát je významným odrazujícím prostředkem proti ilegální imigraci a že jeho odstraněním, španělská vláda riskuje nejen nové vlny masové migrace z Afriky, ale také odevzdání účinné kontroly španělské hranice Maroku, se kterým má Španělsko napjaté vztahy. Maroko často pouští masy ilegálních migrantů ke španělské hranici jen proto, aby získalo od španělské vlády ústupky v jiných záležitostech.

Týká se to hlavně hraničních plotů na hranici se španělskými severoafrickými exklávami Ceutou a Melillou, které přitahují Afričany hledající lepší život v Evropě.

U Ceuty je hranice s Marokem dlouhá osm kilometrů a tvoří ji dva paralelní ploty vysoké šest metrů, které jsou nahoře zakončeny žiletkovým drátem. U Melilly je hranice s Marokem dlouhá dvanáct kilometrů a je chráněna dvěma čtyři metry vysokými ploty. Bariéry u Ceuty a Melilly jsou dále opatřeny skluzovými plotem ztěžujícím lezení, videokamerami, senzory hluku a pohybu, reflektory a strážními stanovišti.

Každý rok se ploty u Ceuty a Melilly pokouší přelézt tisíce migrantů – někdy i stovky najednou - a často jsou úspěšní. Jakmile se ilegální migranti dostanou na španělské území, jsou v Evropské unii, kde velkodušné zákony o lidských právech prakticky zaručují, že nebudou nikdy deportováni zpět do svých zemí původu.

Migranti, kteří úspěšně zdolají ploty u Ceuty nebo u Melilly, jsou obvykle převezeni do odbavovacích zařízení ve Španělsku. Mnoho migrantů odtud potom pokračuje na své cestě do bohatších zemí severní Evropy, kde jsou dávky sociálního zabezpečení velkorysejší než ve Španělsku. Podle Clemense Núneze, ředitele Červeného kříže v Ceutě, zůstává ve Španělsku pouze 30 % migrantů, kteří se dostali do Ceuty. Zbytek se obvykle přesune do Británie, Francie a Německa. Otázka zabezpečení hranic u Ceuty a Melilly má tedy dopad na celou Evropu.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Náklady na imigranty jsou horentní: v Belgii 800 mil € ! ..... Snad žádná doba v dějinách lidstva nezná situaci jako v západní Evropě. Ilegálně příchozí z celého světa jsou prohlašováni za domácí občany a je jim hrazeno veškeré živobytí, sociální a zdravotní péče, vzdělání bydlení, právní pomoc atd., atd. Takovýto standard skýtala v dějinách jen válečná kořist a vykořisťované zotročené obyvatelstvo. Anebo, když se nějaký král pomátl nabo ožral. Jak dlouhého trvání takováto politika bude mít, prosvítá již nyní. Každopádně tomu máme povinně rozumět jako tzv. azylové politice, a že to je to nejlepší, co může současný režim konat, a nijak jinak.

Jen v Belgii, která je srovnatelná s ČR činí náklady na veškeré zaopatření imigrantů již 800 miliónů eur ročně, tj. cca horentních 21 miliard Kč každý rok – tendence stoupající. V roce 2018 stoupl příliv imigrantů prakticky o třetinu na 20 tisíc azylantů a v loňském roce již 27 tisíc!

Takovéto manýry jsou nám vnucovány za příklad té nejlepší politiky. Od východních zemí se předsudečně a diskriminačně jakýkoli příklad jiné politiky zamítá. Tedy do dotud, dokud si to jejich politici a hlavně občané nechají líbit… Samozřejmě, že drtivá většina ostatního světa má i imigraci odlišný či diferencovaný přístup, a blbci to nejsou.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Zakázané koledy? Nic s ničím, o ničem ani o nikom. Stejně jako papežem ukřižovaná záchranná vesta ..... Nedá mi to a s odstupem několika dní se ještě musím vrátit k jednomu vánočnímu tématu. Nejsem jistě jediný, kdo si všiml, že v posledních letech se předvánoční a vánoční období zejména v nákupních střediscích „očistilo“ od dříve naopak často od listopadu iritujícího přehrávání vánočních koled.

Jsem si vědom, že se mi jen tak někdo nezavděčí, ale myslím, že je důležité registrovat i takovéto nenápadné detaily. Ty nápadnější jako záchranná vesta utopeného migranta, kterou papež nahradil Ježíše, pak už do očí bijí samy jak lvové o mříže.  

Kazatel Tomáš Halík, jezuitský papež Bergoglio, známý také jako František, nebo dosluhující ombudsmanka do posledního dechu bojující za svobodu šátků v nesvobodném islámu si jistě mnou ruce. Ostatně právě onen boj za svobodu nošení šátků v rámci školní výuky ve jménu „tolerance“ a bezmezné nárokovosti navzdory školnímu řádu má možná k útlumu hraní vánočních koled v určitém ohledu blíž než si myslíme.

JE TŘEBA BRÁT OHLEDY, AUTOCENZURUJME KOLEDY ... Nejedná se o první Vánoce, kdy se tento trend projevil. Já osobně nicméně letos nepamatuju jedinou svou prosincovou návštěvu obchodního centra nejen v Praze, při níž bych české koledy zaslechl. Nižší frekvenci mi potvrdilo několik lidí, kterým jsem se s postřehem zmínil. Někteří zmínili, že koledy při nákupech zaslechli.

PAPEŽ FRANTIŠEK VE VATIKÁNU NECHAL UKŘIŽOVAT ZÁCHRANNOU VESTOU MRTVÉHO MIGRANTA ... en předávám svůj postřeh. Je mi naprosto jasné, že se jedná pouze o shodu náhod a čistě náhodný byznys model a konsensus velké části nadnárodních obchodních řetězců. Jak všichni dobře víme, nemá to společného nic s ničím a s nikým.

Ostatně obdobně to „nesouvisí“ stejně jako záchranná vesta ve Středozemním moři utopeného migranta, kterou papež František před pár dny ve Vatikánu umístil na kříž místo Ježíše Krista. Ukřižovaný Ježíš, nebo vesta?

Netřeba si s takovým pro křesťany zanedbatelným symbolem dělat těžkou hlavu. Jsme progresivní. Kdo je víc? No ne?     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Spencerová o vraždě Sulejmáního: Washington hraje vabank ..... K vraždě iránského generála Kásima Sulejmáního se vyjádřila analytička Tereza Spencerová. Na portálu televize Prima prohlásila, že Washington hraje vabank a s velkou pravděpodobností ztratí na iniciativu na Blízkém východě.

„Žádných zbytečných spekulací netřeba: Bílý dům potvrdil, že byl generál zabit na osobní příkaz Donalda Trumpa, neboť to byl „terorista“, Pentagon znovu postavil USA do role „oběti“, neboť Solejmání prý plánoval vraždění amerických diplomatů, a tak bylo jeho zabití vlastně „preventivní“, ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že Iráčané v ulicích už „nadšením tančí radostí“… Ve smyšlenkách šéfa americké diplomacie se Iráčané už nemohou dočkat, až se jejich země znovu stane jedním velkým bojištěm. V reálu ale jen zesilují hlasy po vyhnání Američanů z Iráku a americké ministerstvo zahraničí už evakuuje ze země své občany…“ shrnula v úvodu analytička události posledních několika hodin.

Obratem ale dodává, že smysl útoku, který zabil nejen vlivného íránského generála Sulejmáního, ale i několik dalších velitelů iráckých šíitských Lidových mobilizačních jednotek, zůstává nejasný.

„Smysl atentátu, který zcela otevřeně dovádí USA na hranu války s Íránem, již sám Trump až dosud opakovaně vylučoval, zůstává nejasný. Velké a nebezpečné gesto, ale proč? Jisté je jen to, že Washington hraje vabank,” dodala Tereza Spencerová.

Kásima Sulejmáního, podle slov analytičky, Západ úmyslně změnil na zosobnění všeho špatného, aby na něho mohl svalovat vinu za „vše myslitelné i nemyslitelné zlo“, podobně jako to Západ udělal se Saddámem Husajnem či syrským prezidentem Bašárem Asadem.

„(To – red.) umožňuje Západu vytvořit „živoucí“ obraz nepřítele, který má být nositelem nesprávných až zločinných hodnot, a proti němuž se proto snáze mobilizuje,“ myslí si. Zavražděného generála označuje za „geniálního vojenského velitele“ s tím, že jeho zabití nezůstane bez odezvy.

„Je logické, že zabití generála Sulejmáního nezůstane bez odezvy. O tom, že Spojené státy čeká krvavá odveta, mluví jak v Rusku, tak i americká Demokratická strana, lídr libanonského Hizballáhu už konstatoval, že pomsta Američanům je povinností každého bojovníka,“ prohlásila Spencerová a dodala: „Ze samotného Teheránu, kde už mimořádně zasedá tamní rada národní bezpečnosti, zní, že generálova vražda je „dalším důkazem americké frustrace a slabosti v regionu“.“

Reakce Íránu, podle jejích slov, nebude uspěchaná, což bude pro USA nepříjemné, nicméně údajně dojde na celou řadu protiamerických odvet.

„Pokud nebudou chtít USA proměnit Írán a Irák v další obří krvavou lázeň, s konečnou platností po dnešku ztrácejí na Blízkém východě iniciativu…“ uzavřela Tereza Spencerová svůj analytický text.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


3.1. 2020     Věnujme tichou vzpomínku 142 obětem výbuchu na dole Nelson III v severočeském Oseku u Duchcova, k němuž došlo třetího ledna v roku 1934.


Bože, to jsi ale zmrvil ..... Tak jsem si po dlouhé době době pustila dokument o té naší planetě a všechno se mění, ale pořád jen k horšímu. Koukám na tuny odpadu všude, dokonce i v žaludcích mrtvých velryb. Planeta je zabordelaná, napůl mrtvá, voda a vzduch jsou jedovaté, ale lidi se dál množí jak jedovatý hmyz. Indie dávno předčila v porodnosti Čínu, které si v porodnosti konečně poradila, ale s co s Afrikou? Příští rok se zdvojnásobí a bude pokračovat.

Takhle to bude pokračovat dál a dál a čísla jsou velmi nepřátelská pro bílou rasu. Vlastně jsou nepřátelská pro celou planetu a proto tu máme pár rodin co vládnou světu a jejich priorita je radikálně zmenšit populaci a ponechat si nevzdělanou část lidstva které pro ně bude pracovat, aby si tyhle prapodivné rody mohli dál žít, kupovat děti na orgány a uměle se držet života zuby nehty a slovo morálka už dávno neznají, pokud vůbec někdy něco takové znali. Já o tom pochybuji, protože současný stav naší planety nasvědčuje, že tohle se děje celá staletí. Pořád jsme v područí a vlastně jsme to začali vnímat intenzivně až teď.

Víte o tom, že nejbohatší rodina na světě by mohla postavit a domy pro všechny obyvatele planety? To je o které se ví. Nejbohatší rodinou je ale podle odborníků někdo jiný a vlastně nikdo neví, jak vysoký je jejich majetek.

Jsou to Rothschildové ... Jejich historie sahá do roku 1744, kdy se v židovském ghettu na okraji Frankfurtu narodil první Mayer Rothschild. Později se stal učněm v bance, a když se pak vrátil do Frankfurtu, nabízel své zkušenosti s investicemi a obchodováním bohaté klientele ze šlechtických kruhů. Se svou ženou měli 5 dcer a 5 synů, a protože v Rothschildově rodině byli do obchodu vždy zapojeni pouze rodinní příslušníci, Mayerovými společníky se přirozeně stali jeho synové. Každého z nich vyslal do některé z evropských metropolí, aby rozšířili rodinný podnik za hranice Německa. To, že majetek zůstane v rámci rodiny, mělo být do budoucna zajištěno sňatky mezi bratranci a sestřenicemi. Kontrolují bankovní skupinu Rothschild Group, holding Concordia BV, největší těžařskou společnost světa Rio Tinto nebo společnost De Beers a působí ve více než 40 zemích světa. Vzhledem k jejich uzavřenosti je téměř nemožné zmapovat veškerý majetek. I v odhadech jejich současného jmění se zdroje tedy různí. Některé uvádějí 350 miliard dolarů, jiné zacházejí i do stovek bilionů dolarů.

Tak a tady jsem se zarazila ve psaní a vůbec se mi nechce pokračovat. K čemu popisovat jednotlivé nenažrané rodiny které žijí v incestech a jejich vášeň je ovládat tuhle planetu a její obyvatele. Řekla bych, že jsme všichni na jedné velké šachovnici a tihle vládci s námi táhnou kam chtějí, kdy chtějí a baví se tím vlivem, protože to je jejich zábava. Ta velká moc nad životy.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


Proč neskončilo první milénium apokalypsou? ..... Výrazné letopočty jsou vždy některými lidmi chápány jako zlomové okamžiky dějin – ať už v dobrém nebo špatném smyslu. Stejně je tomu i před koncem prvního tisíciletí. Tehdy mnozí křesťané očekávají konec světa. Naplní se jejich temná očekávání jindy?

Mihotavé paprsky světla pronikají malými okny na ramena statného muže, modlícího se v nevelké románské rotundě. V jeho tváři se zračí strach a očekávání brzké záhuby. Do konce prvního tisíciletí zbývá pouhých několik dní a tento Čech se stejně jako další tisíce evropských křesťanů obává konce světa. Proč? Důvodem jsou pochmurná slova v Bibli – přesněji v prorocky zaměřeném Zjevení svatého Jana, známého i jako Janova apokalypsa. V textu plném metafor a popisů neobvyklých vidění, se píše i o nastávajícím příchodu Syna Božího, který má soudit hřešící lidstvo.

Po údajném objevení se tohoto božského zástupce – podle nejčastějšího výkladu znovuzrozeného JEŽÍŠE KRISTA (kolem 3 př. n. l. – kolem 29 n. l.), mají nastat hrozivé pohromy a zánik všech hříšníků. Byla tato pochmurná vize jen špatně pochopena, a odehraje se snad v jiném termínu?

DEN, KDY MĚL NASTAT KONEC SVĚTA! ... Na konci prvního milénia si Evropané příliš nelámou hlavu s dodržováním křesťanského desatera, které je pro ně zároveň i jakýmsi morálním kodexem. Mnozí z nich se obohacují na úkor druhých, nebo bezostyšně zabíjejí. Ani střed starého kontinentu není výjimkou – jedna válka střídá druhou, vraždění nevinných lidí je oblíbenou zábavou šlechty. České země sice tehdy pod vládou knížete BOLESLAVA II. POBOŽNÉHO (asi 932 – 999) dosahují svého mocenského rozmachu, avšak tento Přemyslovec si svou přezdívku příliš nezaslouží.Z jakého důvodu? Je to právě on, kdo se v září roku 995 podílí na vyvraždění svých rivalů z českého rodu Slavníkovců. Jenže již o tři roky později začnou mnozí křesťanští duchovní ve větší míře upozorňovat na fakt, že se blíží důležité datum – 31.prosinec 999. Tento den je mnohými považován za poslední před údajným božím soudem a nastávající apokalypsou. Jak jejich kázání ovlivnila tehdejší společnost?

ZACHVÁTILO EVROPU ŠÍLENSTVÍ? ... Chování mnohých lidí se tehdy zcela změní. Začnou přemýšlet o svém předchozím životě a chtějí na poslední chvíli pokáním a dobrými činy napravit, co mohou. Někteří lichváři začnou rozdávat své nakradené peníze druhým, zatímco část zločinců se samo přihlásí o potrestání. Jenže ve většině případů jim jsou jejich prohřešky odpuštěny. Podle české záhadoložky JITKY LENKOVÉ (*1963) boháči doslova pronásledují žebráky, aby jim mohli věnovat nemalou finanční almužnu.V této absurdní atmosféře strachu a dobrých skutků dokonce údajně někteří zemědělci opustí svá pole, která již neosejí. O tom, zda se toto hysterické očekávání zkázy tehdy týká pouze malých skupin obyvatel, nebo zda má masový charakter, se mezi historiky stále vedou spory.Nakolik se dobové písemné prameny drží skutečnosti?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Holandsko oficiálně přestalo existovat  ..... Název Holandsko oficiálně přestalo existovat jako označení Nizozemska. Informuje o tom místní rozhlasová stanice NOS. Od 1. ledna 2020 se země rozhodla přestat používat název Holandsko.

Veřejné struktury a soukromé společnosti budou používat pouze oficiální název Nizozemsko.

Země má 12 provincií, ale slovo Holandsko se týká pouze dvou z nich – Severní Holandsko, které zahrnuje hlavní město Amsterdam a Haarlem, a Jižní Holandsko, kde se nachází Haag a Rotterdam.

Holandsko již neexistuje, protože se rozhodlo vynechat zástupný název, aby změnil image země. Od ledna budou ministerstva, univerzity, velvyslanectví a firmy používat pouze oficiální název země – Nizozemsko.

Změna názvu je motivována touhou transformovat obraz Nizozemska v zahraničí, což podle vlády může přilákat turisty do jiných částí země, zatímco populární destinace, jako je hlavní město Amsterdam, Haarlem a Haag nejsou schopny zvládnout masový příliv návštěvníků.

„Je trochu divné propagovat jen malou část Nizozemska v zahraničí, tedy pouze Holandsko,“ uvedl mluvčí nizozemského ministerstva zahraničí.

Sigrid Kaag, ministryně zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce, uvedla, že změna názvu, která zemi bude stát 319 tisíc dolarů, pomůže turistům ukázat, co jiného může Nizozemsko nabídnout, pokud se rozhodnou v něm pracovat, žít nebo tam jen vyrazit na dovolenou.

„Název Holandsko je spojen s obrázky sýra, dřeváků, tulipánů, Frau Antje a Cruijffem. Dokážu si představit, že se Nizozemsko chce více profilovat jako země, která vede v technologiích – například v zemědělském odvětví a oblastech sportu a kultury.

Chtějí poskytnout více aktuální zátěže pro nizozemskou značku," řekla maloobchodní odbornice Kitty Koelemeije.

Nizozemské orgány se už dlouho snaží zaktualizovat image země a zahájily zátah na populární turistické lokality, jako je Amsterdam.

Počátkem letošního roku úřady navrhly zákaz exkurzí do čtvrti červených luceren, což ale vyvolalo odpor pracovníků v této sféře, kteří uvedli, že toto opatření ovlivní jejich výdělky.     (Čtěte na stránkách ZDROJ)


Z BLOGU VOX POPULI: DALŠÍ NÁHLED DO MYSLI SLUNÍČKÁŘE ..... Vzhledem k tomu, že můj původní článek o tzv. “sluníčkářích” vyvolal nečekaný ohlas, rozhodla jsem se věnovat této sortě lidí znovu a částečně i reagovat na kritiku.

Nejprve bych se chtěla vyhradit k obvinění, že někoho nálepkuji. Ne, nikoho nenálepkuji, jen se snažím nahlížet do poněkud rozporné mysli lidí, kterým se dnes říká “sluníčkáři”.  Pokud si navíc uvědomíte, že právě  sluníčkáři nálepkují své názorové oponenty za xenofoby, islamofoby, rasisty, fašisty či extremisty, tak si myslím, že je ta “nálepka” sluníčkář ještě velmi mírná, není tak dehonestující jako nálepky, které používají oni sami.

Přitom hlavním znakem sluníčkáře je jeho nadšení pro multikulturalismus, tedy vítání migrantů z pro nás zcela nekompatibilních kultur. Jak jsem uvedla už původním článku, nemusí jít výhradně o ideologické nadšence,  velmi často se jedná o prospěcháře, kteří “vítají” jen proto, že to prostě “sype”.

Ať už se však jedná o ty nadšence nebo prospěcháře, v obou případech jde především o jedince, kteří zcela nepokrytě podporují muslimskou invazi. Invazi, která má Evropu takovou, jakou ji známe zničit a islamizovat. Je mi jasné, že mnozí z nich to nechápou stejně, jako nechápou politickou podstatu islámu, který je v podstatě založen na vlastní expanzi, netoleranci jiných názorů, totalitě a ponižování žen a bezvěrců. Tedy sluníčkáři jsou právě svými tendencemi zaplavovat Evropu islámem v podstatě velmi nebezpeční, to oni jsou extremisté, to oni jsou fašisté, nedopouštějící jiný názor. Na jejich vrub jdou i všechny teroristické útoky, vraždy, znásilnění, loupeže a krádeže, ke kterým v Evropě došlo právě ze strany migrantů, které tak nadšeně vítají. To sluníčkáři se zasazují o dovoz pro nás velmi nebezpečných migrantů, invazních islámských jednotek, často velmi pravděpodobně dobře cvičených bojovníků z některé z islamistických bojůvek, působících v oblasti Blízkého východu, či v afrických zemích.

Tristní je, že sami sluníčkáři si toto v podstatě neuvědomují. Tím mám na mysli ty přesvědčené, ne prospěcháře, kteří moc dobře ví, co dělají a kam jejich podpora invaze v budoucnu povede.

Už dvanáct let nazpět se objevilo toto varování před islamizací Evropy a myslím, že je nyní ještě naléhavější, než tehdy. Bylo to sedm let před invazí a od té doby se situace značně přiostřila. A kvůli komu? Je mi jasné, že sluníčkáři toto neorganizují, nicméně jsou v hierarchii těmi nejníže postavenými slouhy těch, kdo mají na zničení Evropy zájem. Bez jejich podvratné činnosti v neziskovkách, jejich volby poplatných politiků a bez ideologické indoktrinace mládeže by nebylo tak jednoduché Evropu muslimskou invazní armádou zaplavit.

Názory, které sluníčkáři prezentují, jsou ideologicky totožné s tzv. Frankfurtskou školou, také proto se jim jinak říká i neomarxisté. Neomarxismus – na rozdíl od marxismu, prosazujícího diktaturu proletariátu – prosazuje diktaturu menšin. Tedy sluníčkář zpravidla podporuje nejen migraci, menšiny (sexuální i rasové) a islám, ale je také vyznavačem LGBT ideologie. Tedy, jak jsem se zmínila už dříve, najdete je jak na demonstracích na podporu přijímání muslimských migrantů, tak i na průvodech typu Prague Pride. Proto jsou sluníčkáři  velmi často i ti, kdo se sami hlásí právě k té LGBT.. komunitě a to i přesto, že jimi muslimové nejen hluboce pohrdají, ale na základě toho, co káže šaría, jsou právě příslušníci těchto menšin v islamizované zemi mezi prvními, na kom je vykonán rozsudek smrti. Stejně tak se k sluníčkářům velmi často řadí militantní feministky. Je otázka, co může feministky přitahovat na islámu, snad jen to, že v jejich případě jde často o ženy, které nejsou schopny o partnera byť jen zavadit, tudíž možná doufají, že si ho přivezou. Jak známo, Afričané rádi tělnaté ženy, které jsou v Africe známkou bohatství muže.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Následující text není návodem pro politiky. Obávám se však, že realita roku 2021 bude ještě o mnoho bizarnější ..... Televizní zpravodajství ... Hezký večer, je 1. ledna 2021 a my vás vítáme u sledování hlavní zpravodajské relace.

Z domova ... Začínáme skvělou zprávou - Česká republika získala další prestižní post v Evropské komisi. Na post eurokomisařky pro potírání genderových stereotypů byla jednomyslně zvolena bývalá předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggles Kavková. Předseda vlády Andrej Babiš vyzdvihl, že Kavková je skvělou expertkou v této oblasti a že na ni může být Česká republika hrdá.

Skupina senátorů z klubu Starostů a nezávislých v čele s Jiřím Drahošem a ve spolupráci s předsedou Evropských hodnot Jakubem Jandou připravují změnu trestního zákona, kde by měly přibýt nové paragrafy - sdílení odkazů na články dezinformačních webů a sdílení obsahu, který je způsobilý vyvolávat sympatie extremistických stran. V senátním návrhu je jako trestný čin považováno také popírání klimatické změny. Za oba tyto trestné činy by mělo být odnětí svobody až na 2 léta a propadnutí majetku. Po vzoru účtenkové loterie senátoři navrhují zřízení loterie s názvem "Nahlašovačka", ve které budou nahlašovatelé závadného obsahu na internetu zařazeni do slosování o ceny, které stát získal konfiskací majetku šiřitelů závadných textů.

Děkan Fakulty genderových studií Univerzity Karlovy předal výsledky analýzy genderové vyváženosti soch na Karlově mostě, kterou si u něho vloni nechal zadat pražský primátor Hřib. Podle analýzy bude třeba v zájmu vyváženosti strhnout hned několik mužských soch, např. Cyrila a Metoděje nebo Jana Nepomuckého a nahradit je ženskými sochami.

Ministr kultury Jan Rejžek nechal zřídit novou instituci s názvem Státní knižní intervenční fond. Ten bude do centrálního skladu nakupovat knihy od kvalitních autorů, jejichž seznam vytvoří ministerstvo ve spolupráci s Českým svazem spisovatelů. Intervenční nákupy knih by měly narovnat ceny kvalitních knižních děl. Díky tomu by už nemělo stávat, že se díla Václava Havla budou nedůstojně válet ve výprodejích za 39 Kč.

Česká armáda se postupně připravuje na splnění povinnosti používat systém start-stop v obrněných transportérech a dalších armádních vozidlech poháněných spalovacím motorem. Nařízení vejde v platnost od roku 2025 a bude vztahovat na všechny armády zemí EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala členské armády, aby pokud možno používaly výhradně vozy poháněné elektřinou.

Česká Pošta po letech mění své logo. Grafický návrh zhotovilo Studio Najbrt a stálo 2 miliony korun. Dalších 6 milionů si Studio Najbrt naúčtovalo za použití speciálního fontu vyhotoveného České poště přímo na míru. Podle generálního ředitele České pošty je změna loga nezbytná pro vybudování image moderní pošty 21. století.

Na podnět Dagmar Havlové zahájila RRTV řízení s televizí Prima. Podle ní měla televize ve svém zpravodajství několikrát za sebou použít starý název ruzyňského letiště, čímž tak zneuctila památku Václava Havla.

Nedaleko hraničního přechodu Lanžhot se Celní správě podařilo zadržet kamion převážející nelegální plastové uchošťoury. Řidič byl vzat do vazby a zadržený náklad poslali celníci do spalovny.

Ekonomika ... ČNB na základě doporučení Asociace vydavatelů platebních karet připravuje zákaz hotovostních plateb nad 10.000 Kč. Šéf asociace tvrdí, že se Česká republika po vzoru západních zemí musí připravovat na zánik hotovosti.

Vláda připravuje ve spolupráci se Sdružením nájemníků změnu právní úpravy ve vlastnictví nemovitostí. Do budoucna již nebude možné kupovat nemovitosti za účelem spekulace. Pokud majitel nebude držet svou nemovitost déle jak 5 let, zaplatí při prodeji dodatečnou 20% daň z hodnoty nemovitosti za každý rok, který chyběl do zákonem požadovaných 5 let. Tvůrci zákona si od něj slibují zlepšení dostupnosti bydlení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyšetřuje nekalé praktiky firmy Škoda Auto. Firma totiž do svých vozů montuje vlastní autorádia, čímž zneužívá svého dominantního postavení. ÚOHS proto automobilku vyzval, aby v přístrojové desce nechávala prázdnou díru a zákazník si pak mohl dokoupit rádio i od jiných výrobců.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)

Zatím j to pěkná legrace ... zatím ...


Soudní dvůr Evropské unie omezuje svobodu projevu ..... Však nemějte obavu  „EVROPSKÁ UNIE“ jestli jste to nepochopili, váš čas už dávno vypršel. Jsou to poslední pokusy o zotročení lidí, totální zotročení. Začíná to být horší než před rokem 1989.  To se vám už ale nepovede. Tak to konečně vzdejte….

Překlad původního textu: The Court of Justice of the European Union Limits Free Speech Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

„Tento rozsudek má pro svobodu projevu online po celém světě závažné důsledky… Tento rozsudek také znamená, že soud v jednom členském státě EU bude moci nařídit odstranění příspěvků na sociálních sítích v jiných zemích, i když tam nebudou považovány za nezákonné. To, že by soudy jedné země mohly kontrolovat, k čemu mají přístup uživatelé internetu v jiné zemi, by vytvořilo nebezpečný precedens. Mohlo by to být zneužito, zejména režimy nedodržujícími lidská práva.“ – Thomas Hughes, výkonný ředitel neziskové organizace ARTICLE 19 (ČLÁNEK 19), „hájící právo na svobodu projevu po celém světě.“ Zdá se, že nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie dává členským státům EU bezprecedentní pravomoc ovlivňovat veřejný diskurz online – určovat, co občané mohou a nemohou číst… budoucnost svobody projevu v Evropě je zase o něco pochmurnější.

Nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie dává členským státům EU bezprecedentní pravomoc ovlivňovat veřejný diskurz online – určovat, co občané mohou a nemohou číst. Na snímku: Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. (Foto: Transparency International / Flickr)

3. října 2019 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (CJEU), že soudy členských států EU mohou požadovat po Facebooku odstranění pomlouvačného materiálu kdekoliv na světě:

„Unijní právo nebrání tomu, aby byla takovému poskytovateli hostingu, jako je Facebook, uložena povinnost odstranit komentáře, které jsou stejné jako komentář, který byl dříve prohlášen za protiprávní, a za určitých podmínek i komentáře jemu rovnocenné. Unijní právo nebrání ani tomu, aby takový soudní příkaz vyvolával podle relevantního mezinárodního práva, které musí členské státy zohledňovat, účinky na celosvětové úrovni.“

K rozhodnutí došlo poté, co rakouská politička Eva Glawischnig-Piesczek, předsedkyně strany Die Grünen (Zelení), podala u rakouského soudu žalobu na společnost Facebook Ireland Limited. Podle Soudního dvora Evropské unie:

„Eva Glawischnig-Piesczek, která byla poslankyní Nationalrat (Národní rada, Rakousko), předsedkyní poslaneckého klubu „die Grünen“ (Zelení) a spolkovou mluvčí této politické strany, vede u rakouských soudů při se společností Facebook Ireland. Navrhuje, aby bylo společnosti Facebook soudem nařízeno smazat komentář, který jistý uživatel zveřejnil na této sociální síti a který jí ubližuje na cti, jakož i totožná tvrzení nebo tvrzení rovnocenného obsahu.“

„Dotyčný uživatel Facebooku sdílel na svém soukromém profilu článek z rakouského informačního internetového portálu oe24.at nazvaný „Zelení: jsme pro zachování minimálního příjmu pro uprchlíky“. V důsledku toho se na tomto profilu objevil „náhled“ původní stránky s názvem tohoto článku, jeho stručným shrnutím a fotografií E. Glawischnig-Piesczek. Tento uživatel dále k uvedenému článku zveřejnil komentář, jehož znění podle rakouských soudů mohlo Evě Glawischnig-Piesczek ublížit na cti, urazit ji a pomluvit. Tento příspěvek si mohl prohlédnout každý uživatel Facebooku.“

Rozsudek vyvolal obavy mezi organizacemi hájícími svobodu projevu. Thomas Hughes, výkonný ředitel neziskové organizace ARTICLE 19 (ČLÁNEK 19), která „hájí právo na svobodu projevu po celém světě,“ řekl:

„Tento rozsudek má pro svobodu projevu online po celém světě závažné důsledky.“     (Čtěte na stránkách Tadesco)

Je otázka, nokolik máme brát rozhodnutí nějakých samozvanců vážně !!!


Výchova dětí: Babička je ekosvině! Podoba veřejnoprávní mezigenerační pravdolásky. Kázat vodu a pít víno? Německo tradiční inspirací zla. Půjdou mládežníci příkladem? Cesta k nepřátelství a totalitě ..... REDAKCE PROTIPROUD informuje o skandálním počinu německé veřejnoprávní televize a přidává komentář Oto Jurnečky k pokryteckému rozměru těchto iniciativ

Indoktrinace dětí postoupila do další dimenze. Německý veřejnoprávní kanál Westdeutscher Rundfunk přinesl "píseň na ekologické téma" v podání dětského sboru. Text líčí babičku jako neekologickou svini, která jezdí v SUV, na motorce a velkou výletní lodí.

Video vyvolalo velkou bouři na sociálních sítích. Komentáře napadající propůjčování veřejnoprávního média této štvavé, neuctivé a neetické propagandě byly ihned napadány pokryteckými aktivisty z ultralevičáckých pozic (např. Manipulátoři.cz), které se, jak je jejich dobrým zvykem, začali selektivně ohánět svobodou slova, kterou se jindy snaží ze všech sil a všemi prostředky potlačovat. Celá záležitost tak dokonale svědčí o povaze současného západního progresivismu s jeho nutným vyústěním v orwellovské totalitě. Co třeba dobrovolná eutanazie pro neekologickou babičku? Jen otázka pokroku...

Text je napsaný na melodii starší žertovné písně německých dětí „Moje babička řídí motocykl v kurníku“. Babičce vyčítá neekologické chování, kromě způsobů přepravy (na motorce jezdí v pečovatelském domě místo invalidního vozíku) třeba to, že často smaží kotlety, které levně kupuje ve výprodeji.

Na konci videa dívky ze sboru s vážným pohledem pohybují rty a místo jejich hlasu je slyšet hlas klimatické aktivistky Grety Thunbergové, jak říká: „We will not let you get away with this.“ - Nedovolíme, aby vám tohle prošlo. Což je věta z jejího projevu proneseného na klimatickém summitu OSN.

Moje babička je ekosvině ... Moje babička jezdí v kurníku na motorce, motorce, motorce. Každý měsíc projezdí tisíc litrů benzinu super, má babička je ekosvině. Moje babička říká: Motorka je hodně cool, fakt je hodně cool, fakt je hodně cool. Jezdí na ní v domově důchodců jako na invalidním vozíku, moje babička je stará ekosvině. Moje babička jede v SUV k lékaři, k lékaři, k lékaři. Přejede dva dědy s chodítkem, má babička je stará ekosvině. Má babička každý den smaží kotletu, kotletu kotletu. Maso z diskontu je tak dobré, protože je skoro zadarmo, moje babička je stará ekosvině. Moje babička už nelétá, je rafinovaná, rafinovaná, rafinovaná. Místo toho se desetkrát do roka plaví na výletní lodi, moje babička přece není žádná ekosvině. Moje babička přece není žádná ekosvině. Greta Thunbergová z audiozáznamu: „We will not let you get away with this.“ (Nedovolíme, aby vám tohle prošlo.)

O jaké jde současně pokrytectví, vypovídá životní styl mileniálů a mladších, kteří zcela automaticky požívají hojnosti výdobytků jejich rodičů a prarodičů. Budou ochotni se kromě plastových brček vzdát věcí, jež mají dle "všeobecně uznávaných poznatků" daleko závažnější dopad na životní prostředí? V tomto duchu záležitost komentuje Oto Jurnečka.

Oto Jurnečka: Staří ekočuníci by měli kindery poslechnout

Prarodiče přivedli svět na pokraj zániku a zničili klima. Ekosvině, jak je jejich vnoučci nazvali. však díky náhlému prozření mladé generace, mají nyní jedinečnou příležitost k sebereflexi a změně. Nikdy není pozdě pro rozumného člověka přístupného kritice!

Děcka správně vytýkají babkám a dědkům, že jezdí v SUV, létají letadly, často smaží maso a podobně. Mají pravdu! Podle mě by se měla stará generace chytit za nos a zjednat nápravu.     (Čtěte na stránkách Protiproud)

Tak by mě zajímalo, co je cílem těchto "hrátek". Jednak to může být zničení lidstva jako takového v důledku ekofašimu. Druhak to může být vzbuzení nenávisti všeho, co souvisí i vzdáleně s ekologií.


Čím je zajímavé novoroční poselství Putina pro obyvatele českých zemí? ..... Známý český sociolog Petr Hampl okomentoval novoroční poselství ruského prezidenta Vladimira Putina. Jsou tam body, na které lze obrátit pozornost i českého občana, myslí si.

Na své facebookové stránce Hampl zveřejnil post, ve kterém píše o tom, čím je pro Čechy zajímavý novoroční projev ruského prezidenta. 

„Třeba připomenutím, že osobní úspěch každého z nás je závislý na tom, že bude úspěšná naše země a náš národ. Jestli bude Česká republika nezávislá, hrdá, bezpečná a svobodná země, bude se žít lépe každé rodině. Když se tedy na chvíli vzdáváme svých osobních cílů kvůli cílům vlasteneckým, stejně to děláme pro sebe,“ píše sociolog.

„Ti, kdo mají pocit, že svou zemi mohou rozprodat, vyrabovat nebo se podílet na jejím zotročení v dresech korporací, nadnárodních neziskovek nebo třeba EU a kdo doufají, že jim to přinese lepší život v globálním světě, ti budou nakonec odkopnuti. Zaslouženě. Ale je kriticky důležité, aby nepřevládli. I to bude jedno z klíčových témat letošního roku,“ dodal.

Putinovo novoroční poselství ... Tradičně před začátkem Nového roku se prezident Ruské federace obrátil na ruské občany s projevem. K roku 2020 Putin popřál vše nejlepší a zvláštní pozornost věnoval důležitosti jednoty ruského národa. Ta podle něj umožní Rusku dosáhnout nejvyšších cílů.

Putin také připomenul, že současná doba je bouřlivá a plná rozporu, ale popřál, aby se v životě ruských občanů vše měnilo pouze k lepšímu. Prezident také dodal, že se skutečná kouzla novoročních oslav projevují v pomoci lidem, jejich podpoře a „obětavé štědrosti“.

„Ať se štěstí vzájemného porozumění navždy usídlí ve vašem domě, pomůže překonat všechny problémy a sjednotí generace. Ať jsou rodiče zdraví a vždy cítí vaši pozornost, a ať každé dítě ví, že je nejmilovanější,“ řekl ruský prezident a popřál mír, úspěch a rozkvět.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


Máme tady výsledky klima-hysterické politiky EU. Rodinné domy budou od ledna dražší o 13 až 30 procent kvůli přísnějším normám Evropské unie ..... Máme tady výsledky klima-hysterické politiky EU. Rodinné domy budou od ledna dražší o 13 až 30 procent kvůli přísnějším normám Evropské unie. Říká to průzkum firmy Stiebel Eltron. V Bruselu spolu s „klimatickou nouzí“ vládne nouze a nedostatek zdravého rozumu. Hnutí SPD diktát Bruselu odmítá a ukazuje se, že je EU nereformovatelná. Podpořte nás a dostaneme se unijního žaláře národů zpět na svobodu. ;-)

„Přísnější normy se dotknou především rodinných domů, které se nově musí stavět s téměř nulovou spotřebou energie,“ uvedla marketingová manažerka firmy Stiebel Eltron Dana Stloukalová. Nová pravidla, která se týkají zejména vytápění, zdraží prý novostavby v průměru o 13 procent. Šestina dotázaných odborníků se domnívá, že to bude o 20 procent, desetina dokonce míní, že se nové projekty zdraží o 30 procent.

Boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy. V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy „s nulovou spotřebou energie“, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina.

Ano, je nutné bojovat proti suchu. Ale finanční prostředky je nesmyslné dávat do omezování emisí CO2, ale je potřeba zamezit dalšímu zabírání půdy pro stavbu skladů i továren – je nutné, aby se pro výstavbu využily již zabetonované či asfaltované brownfieldy, nikoli zemědělská půda či půda, kde je zeleň. Je potřeba podpořit sázení stromků a zeleně, která by v krajině zadržovala vodu a vlhkost, a podpořit tvorbu rybníčků a jezírek. Stejně tak je třeba podpořit pěstování plodin, které zamezují erozi – čili je nutné zastavit dotování řepky.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Proč tolik poměrně chytrých lidí stále věří v EU, Merkelovou a spol.? ..... Možná ze strachu, že by se jim zhroutily jejich dosavadní jistoty, a najednou by byli postaveni před fakt, že vlády většiny zemí EU se chovají proti národním zájmům svých zemí…,

že právní stát, jenž tu sice nedokonale a s chybami, ale přesto fungoval, přestává existovat, že už si zase velmi viditelně nejsme před zákonem rovni, už nad zákonem nestojí jen pár mafiánů, ale příslušníci různých privilegovaných menšin, kteří vás mohou na ulici zmlátit a okrást, ale když se začnete bránit, zločince a rasistu udělají z vás, zatímco pravděpodobnost, že vás odbouchne nějaká mafie, je asi tisíckrát menší a dá se s tím žít.

Že generace, jež postupně přebírá politickou moc, má méně morálních zábran oproti generacím předešlým, i když ta vnitřně nemorální část starších se s chutí přidává, neb už se tolik nemusí bát všeobecného odsudku…, že to, co by si dříve dovolili někde v hospodě nebo na soukromém večírku pod vlivem alkoholu, dneska lidi jako Pavel Novotný předvádějí nepokrytě a veřejně, nic se jim za to politicky nestane, takže jsou na to ještě hrdí…, ale z toho má spousta „jakože vzdělanců“ obrovský strach.

Ti dole si většinou myslí svoje vždycky, takže si ponadávají, často se nechtějí angažovat, protože pro ně politika byla a bude svinstvo….

Kdežto taková ta jakože „inteligentnější“ střední třída si zakládá na tom, že tu platí jakési hodnoty, které "za bolševika neplatily", hřeje je pocit, že žijí v "civilizované, demokratické a svobodné" EU, a kdyby připustili, že se to fakt těžce hroutí, že cenzura již není tabu, že lidská práva platí jen pro někoho, že ten proces neustále běží, takže jsou v ohrožení i ty naše jistoty, které zatím ještě jakš takš platí…, třeba důchodový systém…, řečeno s nadsázkou, zhroutil by se jim jejich mentální svět, proto svou starou víru čím dál agresivněji brání před krutou realitou, která jim ji čím dál víc kazí, asi jako když ráno zvoní budík, ale nejradši byste ho roztřískali, protože komu by se chtělo vstávat a jít ven do mrazu?

Na ty nahoře nemůžou, tak si svůj hněv vybíjejí na "poslech špatných zpráv", kteří jsou už tak režimu nepohodlní, takže trefovat se do nich je bráno jako "společensko-politická zásluha". A ještě jim to utvrdí jejich možná již podvědomě nahlodanou víru v „západní liberální svět“, asi jako když se při nějaké středověké pohromě upalovaly různé čarodejnice, na něž se naházela veškerá vina za všechno zlo světa, lidé pak na čas získali novou naději, že když se zbavili „viníků“, bude zase dobře.

Co proti tomu dělat? Zatím můžeme jen jedno – postupně jim tu falešnou víru rozbíjet a tlačit naivní liberální „lepšolidi“ ke konfrontaci s pravdou a realitou, že žijeme v jiném světě, než jsme žili dejme tomu před patnácti či dvaceti lety. Až potom bude šance, že se probuzená menšina změní ve většinu a že se něco začne dít, do té doby stále budou tito mentální slepci věřit, že jsme nějací „nenávistní extremisté“, ačkoli se jen snažíme bránit jistoty a hodnoty, které ještě před těmi dvaceti lety tak nějak platily, byť s různými těmi „ale“, jenže dnes fungovat přestávají úplně.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


2.1. 2020     Vítejte v Říši snů v roce 2020. Přeji nám všem, abzchom se tu setkávali zdraví, veselí a plni optimismu a ve zdravé a svobodné zemi. Ovšem z toho vzplývá i to, že nesmíme strkat hlavy do písku před žádnými informacemi, které odhalují v plné nahotě spiknutí proti svobodnému světu. A nenechat se zastrašit tezemi, že šířením informací, které nejsou v souladu s oficiální ideologií šíříme negativní myšlenky a tím nahráváme silám temna ...


Pražská kavárna dementní: Betlém ukázal úpadek rozumu. Znát vlastní kulturu je neřešitelný problém. Kompetence místo vědomostí. Proč jsou manuálně pracující moudřejší? Svědkové degenerace. ČT v čele ..... PETR HAMPL na jedné příhodě ze sociálních sítích ukazuje, jakým způsobem současní intelektuálové přicházejí o zbytky rozumu. Na závěr Prolomení hradeb tvrdím, že další vývoj evropských společností bude určovat to, že úpadek elit (nazývám je novou aristokracií) bude probíhat mnohem rychleji než úpadek ostatních společenských vrstev. Postupně tak dojdeme k situaci, kdy degenerované elity nebudou schopny zabránit radikální změně. Ztráta schopností bude tak hluboká, že nepomůže ani finanční a mediální superpřevaha.

Až poté bude možné zastavit momentálně probíhající výměnu obyvatelstva a islamizaci evropských zemí. 

Ztráta maskulinity i úpadek vzdělání ... Jedním z příznaků tohoto úpadku je ztráta maskulinity, kde rozdíly mezi společenskými třídami rostou až neuvěřitelně rychle. Dnešní dělnický učeň se příliš neliší od svého otce, zatímco mezi studenty víceletých gymnázií přibývá holkokluků (výstižný výraz Lucie Groene Odkolek) a vzorů chování typických historicky pro kastráty (skvělý postřeh Martina Konvičky).

Jenže ony se nemění jen povahové rysy. Dramaticky také klesá vzdělanostní úroveň. Nadále existují lidé, kteří mají na vizitkách funkce jako vysokoškolský učitel, analytik či redaktor, jenže vědomosti těch lidí jsou tak nedostatečné, že by jen obtížně mohli soupeřit s dřívějšími maturanty. Oproti tomu ale platí, že pokud se řemeslník nebo technik zajímá o společenské záležitosti, neví toho méně než jeho rodiče či prarodiče. 

Logicky to vede k tomu, čeho si v posledním roce často všímám na besedách. Běžní posluchači z řad pracujících toho vědí víc než profesionální politologové. Jeden takový profesionální politolog se nedávno pohádal, protože nevěděl, že mezinárodní smlouvy mají přednost před českými zákony. Před pár týdny jsem se zase setkal s docentkou genderu, která nevěděla, co je Istanbulská úmluva. Pozoruhodné je, že nedostatek vědomostí těm lidem nedělá problémy a nekomplikuje vykonávání intelektuálně náročných povolání. Nebrání jim ani cítit se výkvětem tvorstva a nositeli světa pravého poznání. 

Když televizní redaktoři neznají ani biblické příběhy pro děti... A přesně to se projevilo o letošních Vánocích. Stalo se to redaktorům České televize. Právě těm, kteří dokáží celé hodiny mluvit o své intelektuální nadřazenosti a kteří navrhují, že inteligence těch druhých by měla být prověřována, než budou připuštěni k volbám. A zatím…

Když někdo chodí celé roky kolem jesliček s Ježíškem, Marií a Josefem, dalo by se předpokládat, že běžná zvědavost ho dovede aspoň k tomu, aby si přečetl knížku typu Biblické příběhy pro děti. Jenže pro dnešní vzdělanostní elitu je příliš náročné i to. Stalo se tedy, že redaktorům někdo podstrčil kreslený vtip založený na následujících předpokladech:

Když se to odehrává v polních podmínkách, tak to Marie s Josefem musí být uprchlíci. Když Josef není Ježíšův otec, tak Marie musí být svobodná matka.  Když tam jsou nějaké tmavší figurky, tak tam musí být Arabové a Černoši. 

Dřívější gymnazista by takový vtip za pár vteřin zahodil. Dnešní intelektuál zvyklý mechanicky opakovat poučky nic nepozná, a vtip zveřejní na svém facebookovém profilu.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Otec Grety Thunbergové promluvil o depresích své dcery .....  V rozhovoru pro stanici BBC promluvil otec Grety Thunbergové o tom, jak jeho dcera sváděla boj s depresemi. Ekologického aktivismu se jeho dcera chytila právě po dlouhé depresi. (Foto: Wikipedia)  

Svante Thunberg, otec mladé švédské aktivistky, se nechal v rozhovoru slyšet, že od té doby, co se jeho dcera stala aktivistkou, je mnohem šťastnější.

Přiznal, že asi tři nebo čtyři roky předtím, než začala se stávkami, trpěla jeho dcera depresemi. Podle jeho slov přestala mluvit a chodit do školy. Nejhorší bylo pro něj, jako pro rodiče, když dcera odmítala jíst.

Zároveň však přiznal, že byl špatný nápad postavit se na frontovou linii v boji proti klimatickým změnám.

Dodal, že se bojí nenávisti, které čelí. V době, kdy lékaři Gretě diagnostikovali Aspergerův syndrom, hovořili rodiče s dcerou o klimatických změnách.

Téma o klimatu Gretu zaujalo. Rodiče pak následně Greta obvinila z toho, že jsou „velcí pokrytci“, sdělil otec.

Rodiče poté začali s Gretou i druhou dcerou trávit více času. Svante Thunberg dodal, že Greta získala energii, když on a jeho žena (matka Grety) změnili své chování a začali brát větší ohled na životní prostředí. Uvedl, že matka přestala létat letadlem a otec přešel na veganství.

Rovněž doprovázel svou dceru na summity OSN o klimatu v New Yorku a Madridu. Právě na ty Greta odmítla letět, a tak oba pluli lodí.

„Všechny ty věci jsem dělal, věděl jsem, že to bylo správné je dělat… ale nedělal jsem to, abych zachránil klima, ale svou dceru. Mám dvě dcery, a pokud mám být upřímný, jsou pro mě všechno. Jen chci, aby moje dcery byly šťastné,“ sdělil.

Co se týče kritiky na její osobu, dle jeho slov ji snáší Greta dobře. Jak totiž uvedl dále, většinu času se směje. Na druhou stranu však zmínil i jisté obavy z „nenávisti“, které jeho dcera čelí.

Uvedl, že od té doby, kdy jeho dcera začala se stávkami, vyslechla si Greta nadávky od lidí, kteří, jak sám tvrdí, nechtějí změnit styl života, aby zachránili životní prostředí.

V neposlední řadě vyjádřil naději, že věci pro jeho rodinu již nebudou tak hektické.

Zmínil, že Gretě bude brzy sedmnáct, tím pádem již nebude potřebovat jeho doprovod a bude moci cestovat sama.

Zdůraznil, že pokud by jej potřebovala, udělal by to, nicméně si myslí, že bude věci dělat stále více sama.     (Čtěte na stránkách AC24)


ZNIČÍ EVROPŠTÍ “OUŘADOVÉ” VÝROBU AUT V EU? ...... Počátkem roku 2020 začne v EU platit nové nařízení, které stanovuje, že 95 % všech nově prodaných aut bude muset splnit limit CO2 95 g/km, neboli naftové vozy spotřebu do 3,54 l/100 km a benzinové 4,06 l/100 km. Za každý gram emisí navíc by pak měl výrobce platit pokutu cca 2500 korun. Je to správná cesta, jak podpořit životní prostředí?

Jestli tato opatření přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, vskutku nevím. Zdali přispějí ke zničení evropského automobilového průmyslu, to je dosti pravděpodobné. Číňané si o nás musejí myslet, že jsme sebevrazi.

Nové podmínky trochu paradoxně nejtvrději dopadají na malé automobily, protože při jejich nízkých cenách by pokuta za překročení emisního limitu znamenala přirážku k ceně ve výši cca 10-30 %. Co to znamená, přestanou se vyrábět malá a cenově dostupná auta? Co si budou normální lidé s průměrnými příjmy kupovat?

Řekl bych, že lidé s nižšími příjmy si budou kupovat více ojetin.

Emisní pokuta za malou Fabii může být díky nastavení pravidel třeba 60 tisíc korun, kdežto za luxusní a prostorný Superb jen 5 tisíc. Je to sociálně spravedlivé?

Odpověď asi tušíme všichni: je to postavené na hlavu.

Analytická společnost JATO vyčíslila, na kolik by automobilky ročně přišly pokuty při zachování dnešního výrobního programu. Skupina Volkswagen by musela zaplatit astronomických 237 miliard eur. Automobilový průmysl je tahounem evropské ekonomiky, co takovéto omezení na unijním trhu udělá s jeho dlouhodobou konkurenceschopností?

Zahraji si na věštce. Během dvaceti let se z Evropy stane velký skanzen nebo Disneyland. Evropský průmysl zůstane omezen na specializované strojírenství, chemii a farmacii, stavební materiály, potravinářství a výrobu luxusního zboží: oděvů, bot, kabelek, možná hodinek. Pilířem evropské ekonomiky budou služby poskytované bohatým čínským, americkým a možná ještě indickým turistům.

Evropa ztratí schopnost vyrábět konkurenceschopné zboží s výjimkou několika málo výše zmíněných odvětví. Automobilový průmysl zničí regulace, energetiku do značné míry rovněž, v průmyslu informačních technologií nám v Evropě už dávno ujel vlak. V Evropě nesídlí žádné světově důležité technologické firmy, možná s výjimkou britského ARM. Vše zajímavé se odehrává téměř výlučně v USA nebo v Číně. Evropa nemá žádný Google, Amazon, Facebook, ani Microsoft, Intel nebo IBM. Pokud už v EU vzniknou zajímavé a konkurenceschopné projekty (jako například Linux nebo Python), jde ovšem převážně o neziskové záležitosti. Evropané mají technické vzdělání i nápady, ovšem zdejší podnikatelské prostředí je stavěné pro zasloužilé korporace a dotační barony.

Evropské banky jsou po krizi způsobené zavedením eura v otřesném stavu, takže Evropa jako světové centrum finančních služeb už také nebude, co bývala. Co tedy zbývá? Turistika, hotely, zpeněžení evropských kulturních památek a vyhlášené kuchyně, kterou na jiných světadílech nemají.

Není to žádná apokalyptická vize bídy a války, ale i tak je to smutné. Z Evropy, která bývala nejvyspělejším a nejsilnějším kontinentem, se stane dovolenková destinace pro ty, kteří nás na špičce vystřídají. Mimochodem, všimli jste si, jak v Praze přibylo indických turistů během posledních několika málo let?

Je cestou ven z problému elektromobilita? Nebo jde o slepou uličku? A budeme, podle vás, do ní tak trochu nuceni?

Jde o slepou uličku a musí to být jasné každému, kdo má aspoň hrubou představu o fungování energetické sítě, o nabíjení baterií, stručně řečeno o elektrotechnice. Bateriová auta nemohou plně nahradit spalovací motory, ledaže bychom v krátké době objevili nový zdroj elektřiny, například komerčně použitelný fúzní reaktor. Kromě toho bychom museli přebudovat rozvodnou síť, ale v první řadě, nemáme ten reaktor ani nic podobného.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Kampaň o změně klimatu: Globální zločinné spiknutí k ovládnutí světa, osnované Mezinárodním bankovním kartelem. Know how globální vlády ..... Nejprve nám cpali globální oteplování, teď změnu klimatu. PROČ?

Řekněte, prosím, jak je možné, že prosazovaná idea globálního oteplování byla tak rychle nahrazena ideou změny klimatu? 

Jak bylo možné tak velké přejmenování tak velké ideje prakticky přes noc? Jak to udělali? Důvodem jsou VELKÉ PENÍZE!

Teď, když jsme pochopili podstatu, bude docela snadné analyzovat "Globální zločinné spiknutí zosnované Mezinárodním bankovním kartelem", stojící mimo jakoukoli kontrolu v pozadí kolosální KLIMATICKÉ ZMĚNY.

Nanejvýš důležité je vědět, že globální marketingová kampaň, prosazující lež o globálním oteplování a změně klimatu již po mnoho let, je dalece nejdražší kampaní v historii světa. 

Nic se ani přibližně nevyrovná těm stovkám miliard dolarů, které byly cynicky utraceny za tento podvodný mezinárodní projekt.

Na marketing a propagaci všech těch lživých programů (například Green New Deal) či falešných teorií (například Globální oteplování) či klamných varování (například před klimatickou změnou) nebo falešné konference (například COP25) či zastírání defektního produktu (například chemtrails) se vydávají takové sumy, že podle toho poznáte, že jde o velmi závažnou misi globalistické kabaly Nového světového řádu. 

A to vskutku je!

ZPRÁVA Z IRON MOUNTAIN Nejlepším způsobem, jak zahájit tento výklad, je ZPRÁVA Z IRON MOUNTAIN. I když samotné pročtení této zprávy neumožní hloubku pochopení, které vám umožní následující analýza. Viz Report from Iron Mountain: How War Will Be Replaced By Environmental Destruction To Traumatize Humanity (Zpráva z Iron Mountain: Za účelem traumatizace lidstva budou války nahrazeny destrukcí životního prostředí.) Ústředním bodem je to, že před několika desítkami let učinily elity mající zájem o ovládnutí světa VELMI VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ, že vytvoří nové strašidlo, kterého se bude bát celé lidstvo. 

Tím strašidlem se stalo nezvládnutelné a nepředvídatelné globální životní prostředí, a to zejména katastrofické meteorologické události a devastující trendy počasí. 

Ze své podvodné historky vynechali globalisté a jejich geoinženýrští přisluhovači to, že mají obrovské technologické prostředky k využití počasí jako zbraně, k manipulaci klimatu, k vyvolávání zemětřesení a vulkanických erupcí a k zažíhání "divokých požárů", z kterých se rychle stávají zuřící ohňové bouře. 

Viz například New World Order Globalist Cabal Throws More Fuel On The California Wildfires (Nový světový řád přilévá další palivo do přírodních požárů v Kalifornii.)     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Moje opovržení našimi europoslanci se nebe dotýká ..... Evropský parlament schválil dne 18. 9. 2019 Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které naprosto přepisuje dějiny. Dává stejnou vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení 2. světové války. Význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa mizí a dělá z něj hlavního viníka.

Začíná se mluvit o tom, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na SSSR proto, aby Evropu zbavil bolševismu. Za hlavního útočníka 2. světové války začínají označovat Sovětský svaz a o Německu začínají mluvit jako o ochráncích před bolševismem z Ruska. V dokumentu je vynechána Mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1. 9. 1939, kdy skutečně vypukla 2. světová válka napadením Polska nacistickým Německem.

EU žádá podporu této nové historické paměti v členských státech a přikládá pod kotel penězi, jak jinak. Bude finančně podporovat vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. Jinak EU bude sypat prachy na přeměnu dějin přepisování dějin.

Dokument staví na stejnou úroveň že nacistické a komunistické režimy. Oba prováděly masové vraždění, genocidu, deportace a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii. EU konstatuje, že po 2. světové válce žila střední a východní Evropa ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus a EU spolu s Nato nás osvobodili a vrátily do svobodných demokratických zemí. S pomocí EU jsme dosáhli pokroku v sociálně-ekonomické oblasti.

EU je dokonce hluboce znepokojena snahami ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem. EU dokonce vadí, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích pomníky a památníky oslavující totalitní režimy. Tady je vidět jejich ruka při odstraňování soch našich osvoboditelů – jako sochy maršála Koněva a podpora postavení sochy Vlasovovi.

Martina Dlabajová (za ANO), Martin Hlaváček (za ANO), Dita Charanzová (za ANO), Ondřej Knotek (ANO), Ondřej Kovařík (za ANO), Radka Maxová (ANO), Evžen Tošenovský (ODS), Alexandr Vondra (ODS), Veronika Vrecionová (ODS), Jan Zahradil (ODS), Markéta Gregorová (Piráti), Marcel Kolaja (Piráti), Mikuláš Peksa (Piráti), Luděk Niedermayer (TOP 09), Jiří Pospíšil (TOP 09), Stanislav Polčák (STAN), Hynek Blaško (SPD), Ivan David (SPD), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Proti přepisování historie hlasovala jen europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

Dokument vytvořila a Evropskému parlamentu předložila eurokomisařka za ČR Věra Jourová.     (Čtěte na stránkách Na Šeptandě)


Tajný projekt Sfinga: Ukrývá pod tlapami Síň záznamů? ..... Kolos lva s lidskou hlavou, známý jako Velká Sfinga, je nejznámějším symbolem Egypta. A také jedním z nejtajemnějších. Koncem minulého století jsou pod ním objeveny podzemní komory, v nichž se prý může skrývat legendární Síň záznamů – starých spisů z doby před biblickou potopou. Výzkum však provázejí podivné události. Je možné, že jsou komory už dávno prozkoumány a objev je před veřejností záměrně utajován?

Velká sfinga patří k nejznámějším symbolům Egypta.

Slunce sálá vlny vedra a pouštní vítr vrhá skupině Američanů do tváře bodavá zrnka písku. Úkryt před paprsky poskytuje stín Velké Sfingy v sousedství pyramid u egyptské metropole Káhira. Pár lidí chystá přístroje a opodál přihlíží geolog Dr. Robert Schoch z univerzity v Bostonu po boku se známým seismologem Dr. Thomasem Dobeckim a nezávislým egyptologem Johnem Antonym Westem. Chystají se v okolí Sfingy provést geologický průzkum a pomocí nejmodernějších metod zjistit, co se skrývá v podzemí. Když později prohlížejí výsledky podrobných seismických měření, doslova je praští do očí pozoruhodné anomálie ve skalním podloží přímo pod Velkou Sfingou.Zdá se, že pod kolosem je několik tunelů a dutin včetně velké obdélníkové komory v hloubce 7 metrů pod levou přední tlapou! Píše se rok 1991 a na Gízské plošině právě dochází k jednomu z nejkontroverznějších archeologických objevů 20. století.Mohou být prastaré legendy, že Sfinga hlídá vstup do skrytých prostor, skutečně pravdivé?

Senzibil Edgar Cayce

CO STŘEŽÍ LVÍ KOLOS? ... O podzemních prostorách pod Velkou Sfingou se tehdy nemluví poprvé. Už staří Římané v čele se slavným literátem Gaiem Pliniem Starším (23–79) se domnívají, že přímo pod monumentem jsou tajné chodby a komory. Soudobí arabští učenci jsou přesvědčeni o tom, že pod tlapami Sfingy se nachází vchod do podzemí, kde je ukryta moudrost starých civilizací. Tajná esoterická společnost Rosenkruciánů pod Sfingou hledá tři tunely vedoucí k pyramidám a podzemní pyramidu, kde má být umístěna knihovna svitků z doby před potopou.A nejslavnější novodobý senzibil, americký „spící prorok“ Edgar Cayce (1877–1945), při jedné seanci prohlašuje, že je právě tady ukryta proslulá Síň záznamů – tajných spisů z bájné Atlantidy, jež mají popisovat pravou historii lidstva.Cayce prorokuje, že bude objevena v letech 1996 až 1998 a její otevření prý posune lidstvo do nové éry prosperity a předznamená druhý příchod Krista!Může být fantastický objev amerického týmu prvním krokem k největší senzaci v dějinách archeologie?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Další buzerace z Bruselu. Tomu snad ani nebudete věřit ...... Od roku 2020 budou muset mít nová vozidla kvůli EU speciální zařízení ke sledování reálné spotřeby paliva. Evropská unie pak bude zkoumat rozdíly mezi katalogovou a skutečnou spotřebou. Již se hovoří o tom, že to je kvůli možným trestům či uhlíkové dani pro řidiče na základě jeho reálné spotřeby. Odmítáme tuto novou zelenou totalitu, Velkého bratra a diktát Bruselu. Je to jen další důvod, proč odejít z EU, nemyslíte? :-)

Když to tak půjde dál, za chvíli budou sledovat, kolik masa spotřebuje člověk a budou měřit „emise“ skleníkových plynů i u lidí...

Jak informovaly Novinky.cz, podle nového nařízení EU budou auta muset ukládat data o reálné spotřebě paliva, tedy údaj, který vám ukáže palubní počítač, a nějakým způsobem ho hlásit. Budou to dělat pomocí jednotky nazvané OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter, česky Palubní měřič spotřeby paliva), a to už velmi brzy. Sice ještě neví proč, ale Brusel už Vás bude moci špehovat… Data z provozu tedy budou muset být ukládána v paměti a později budou zatím blíže neupřesněným způsobem vyhodnocována.

Od 1. ledna 2020 platí tato povinnost pro nově homologovaná auta, od 1. ledna 2021 bude povinnost platit pro všechna nově registrovaná auta. To znamená, že např. nová Škoda Octavia, která již homologaci má, bude data o reálné spotřebě sbírat právě od 1. ledna 2021.

Náklady klima-hysterie jsou šílené. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš…

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin.

Odmítáme tuto novou zelenou totalitu, Velkého bratra a diktát Bruselu. Je to jen další důvod, proč odejít z EU, nemyslíte? :-)     (Čtěte na stránkách EUportál)


EU přepsala evropské dějiny. Co nesou nám Čechům? ..... A přepsala je zgruntu. Čili tak, že z dějin předešlých nezůstal kámen na kameni. A víte, co ten výbuch, který staré dějiny rozmetal a vystavěl dějiny nové, moderní a pro současnou EU jedině upotřebitelné, způsobil? Pouhých 85 řádků tzv. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU (a možná ještě kohosi ještě vyššího), sepsala česká komisařka Věra Jourová, a Evropský parlament toto Usnesení dne 18. 9. t.r. schválil.  

Čímž se Usnesení stalo právně závazným pro všechny země EU od Španělska až po Estonsko, podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v Usnesení uvedenými budou pozuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské. Přičemž pozor! Závazné pro výklad nových dějin nebude pouze to, co je v Usnesení výslovně uvedeno, ale i to, co z uvedeného logicky vyplývá.   Příklad: Usnesení ruší starý názor, že Druhá světová válka vznikla jako důsledek rozpínavosti a dobyvačných choutek nacistického Německa a konkrétně tedy napadením Polska německým wehrmachtem, a stanoví názor zcela nový, podle něhož byl příčinou války a vůbec původcem všeho pozdějšího zla pakt Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939.   Viníkem všech pozdějších hrůz války nebyl podle tohoto nového výkladu dějin tedy jen jeden stát (Německo), ale viníci byli dva (Německo a SSSR). Viník první, tedy Německo, už bylo potrestáno porážkou ve válce, ale viník druhý, to je Rusko jako nástupnický stát bývalého SSSR, za svou vinu dosud ještě nezaplatilo, takže (třebaže to není v Usnesení výslovně uvedeno, ale logicky to z něj vyplývá), musí svoji vinu za vznik Druhé světové války ještě dodatečně zaplatit.   A to tím, že bude od dalších evropských států přísně izolováno, budou na něj uvalovány sankce a pak další a ještě tvrdší sankce, bude vyřazeno z účasti na nejrůznějších mezinárodních akcích včetně olypijských her i mistrovstvích světa, a povšechně bude označováno za skvrnu i kazomíra lidstva, s kterým další evropští kluci prostě nemluví.    Kterýžto trest v současnosti probíhá a podle všeho se zdá, že půjde o trest věčný. Dotýkající se ovšem i nás Čechů.   Jestliže totiž příčinou poslední války a počátkem všeho zla byl podle Usnesení až pakt Molototov-Ribbentrop ze srpna 1939, pak vše co tomuto paktu předcházelo, to je Anschluss Rakouska hitlerovským Německem v březnu 1938, Mnichovská dohoda na úkor Československa ze září téhož roku a hitlerovská okupace zbytku Československa 15. března 1939 bylo (třebaže to není v Usnesení výslovně uvedeno, ale z mlčení o těchto událostech to vyplývá), v naprostém pořádku.   A co to znamená pro nás Čechy? Nic jiného než to, že současná EU zcela zřejmě považuje Mnichovskou dohodu (termín Mnichovský diktát se už napříště nebude smět ve státech EU používat), kterou jsme ztratili téměř třetinu území a pět milionu lidí, za řešení spravedlivé - a nic povážlivého se podle EU zřejmě nestalo (jinak by přece, propánakrále, o tom musela být v Usnesení řeč), ani když za sněhové chumelenice vpochodoval do Prahy wehrmacht a jedno křídlo Pražského hradu okupoval Hitler.   Jaké naděje se s takovýmto novým výkladem dějin otevírají sudetským Němcům a jaké problémy se otevírají nám Čechům, není asi třeba ani hloupému dvakrát vysvětlovat.   Ale Jourová je v klidu. Stejně jako Kalousek, Schwarzenberg a vůbec celý náš slavný a normálním Čechům nepochopitelný demoblok.    Ale Češi se svědomím jsou zděšeni. A právem. A ptají se: Co a jak za této situace dělat dál?   Jsou tohle i naše dějiny?     (Čtěte na stránkách ZDROJ)


Osvobození lidstva od satanské západní vládnoucí třídy v roce 2020 je možné. Antigravitační technologie je nyní k dispozici veřejnosti ..... S vyvinutím většího tlaku by mohlo být lidstvo osvobozeno v roce 2020. Klíčem bude vynucení zhroucení dluhového otroctví chazarské mafie ve vlastnictví soukromých centrálních bank, jak uvedly zdroje Pentagonu, svobodo zednářské lóže P3 a další. Rostoucí rozpor mezi ekonomikou reálného světa a bublinou na finančním trhu je záměrně připravován tak, aby způsobil systémové selhání pro osvobozující lidstva během roku 2020, sdělily zdroje z Asijské tajné společnosti a lóže P3. (Ne, P3 není překlep; podrobnosti viz níže).

Netřeba dodávat, že reálná ekonomika stále klesá, a to i přes „rekordy“ na akciový trzích a korporátní média to podporují. Nejnovějším znamením je Index Baltic Dry, který klesá na minima, jež nebyla vidět od krize americké banky Lehman. Baltic Dry Index totiž nelze manipulovat s fiat penězi (v angličtině: „funny money“ = „legrační peníze,“ pozn. př.), jak se to děje u jiných indexů, protože jde o cenu fyzicky (reálně) existujících věcí zasílaných na lodích.

Skrytá část této finanční / ekonomické války, která nyní zuří, představuje přetahování historických dluhopisů mezi Východem a Západem.

Ministerstvo financí USA začalo nakupovat čínské historické dluhopisy v naději, že je použije k získání zlata, aby splnilo termín úhrady plateb k 31. lednu 2020, tvrdí japonské pravicové zdroje a zdroje Lóže P3.

Mezitím Číňané v rámci protiútoku kupují staré americké firemní dluhopisy. „Temné digitální americké dolary,“ které se takto vytvářejí, se použijí ke „zvýšení měnové inflace amerického dolaru.“

Dluhopisy končí za pomoci americké tajné služby buď v Citibank, nebo za pomoci čínské tajné služby v hongkongské pobočce HSBC Bank. „Historické dluhopisy jsou jednou z taktik nepřítele,“ vysvětlují dále zdroje.

Tato tajná válka také vede k obrovskému nárůstu aktivity související se zlatem a je jedním z důvodů, proč se diskuse o finančním resetu stala velkým tématem na trzích.

Aktivita ohledně zlata se zvyšuje, protože experiment s využitím záporných úrokových sazeb k záchraně fiat finančního systému selhává. Je to neúspěch, protože stále více investorů přesouvá své peníze a chce fyzickou hotovost (která je imunní vůči záporným hodnotám), zlato a další věci, které skutečně existují. Pointou je, že realita vždy nakonec vyhraje.

Skutečnost, že OSN ve vlastnictví Rothschildů nyní otevřeně volá po použití kryptoměny k financování svých operací, je známkou toho, že docházejí fyzické zdroje, jako je zlato, a hledají digitální únikové okno. Asiaté, kteří drží zlato, by raději vytvořili novou OSN v Asii.

Zednáři z lóže P2, Asijské tajné společnosti, Britské Commonwealth, Pentagon a další, se snaží tuto válku ukončit tím, že dosáhnou nové dohody o tom, jak provozovat planetu.

Za tímto účelem byla italská svobodo zednářská Lóže P2 nyní nahrazena svobodo zednářskou Lóží P3, tvrdí zdroje právě z Lóže P3. Dne 30. prosince vyšlo v italském tisku dokonce oznámení této události. ODKAZ     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy SSSR s ukořistěnými dokumenty, které Rudá armáda získala ve Varšavě a v Berlíně! Šokující důkazy potvrzují, že za Mnichovskou zradou ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko! Dokumenty odhalují, jak Varšava koordinovala Mnichovský diktát společně s Berlínem na základě polské doktríny tehdy již zesnulého maršála Pilsudského! Polský velvyslanec chtěl Hitlerovi ve Varšavě postavit monument za to, že deportuje Židy z celé Evropy do Afriky! Druhá světová válka začala v Československu a také v něm skončila! ..... Vladimir Putin minulý pátek v Petrohradu uspořádal summit Sdružení nezávislých států (SNS) a v rámci setkání předložil svým partnerům výbušné dokumenty z dosud utajovaných sovětských archivů. Po dlouhých 75 letech se tak na veřejnost dostaly dokumenty, rukopisy a záznamy originálních německých a polských archivů, které Rudá armáda ukořistila jako trofejní dokumenty ve Varšavě a v Berlíně. Ty pochází nejen z polských a německých zdrojů, ale i z ambasád dalších zemí a vojenských misí, které v dobách války na území III. Říše měla na starost Abwehrstelle, tedy německá tajná služba. Vladimir Putin slíbil před časem, že připraví podklady a informace o tom, kdo ve skutečnosti může za vypuknutí II. sv. války v Evropě. A důkazy, které minulý pátek předložil, jsou natolik výbušné, že doslova přepisují historii, ovšem v tomto případě v dobrém slova smyslu, protože informace pouze vysvětlují záhady, které dosud byly nevyjasněné.

Připravil jsem pro vás titulkované video z této tiskovky a doporučuji, abyste video a tento článek šířili, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, především k mládeži, která musí tyto informace získat a musí znát pravou nezfalšovanou podobu dějin. Na 2. sv. válku bylo zaděláno krátce poté, co skončila ta první. Mírová smlouva z Versailles z roku 1919 uvalila na Německo absurdně nesmyslné reparace ve výši 269 miliard zlatých marek, což odpovídalo tehdy 100 tisícům tun zlata. Věděli jste, že poslední reparační splátku Německo zaplatilo až v říjnu v roce 2010?

Německo dosud splácelo reparace z 1. sv. války, ale reparace pro Československo po II. sv. válce žádné!

Tato informace ukazuje skandální skutečnost, že Německo bez problémů splácí skoro 100 let reparace z dob 1. sv. války ve prospěch Francie, Velké Británie a USA, ale pokud jde o reparace, které by náležely Československu, o těch se mlčí a čeští politici v rolích zrádců tvrdí českému lidu, že to není možné. Je to způsobené tím, že polistopadové vlády v ČR nehájí zájmy českého národa, ale chrání naopak zájmy sionistů před českým lidem a jeho požadavky. Skutečnost, že Německo dosud splácelo reparace za 1. sv. válku, ve které umírali i čeští a slovenští muži, ale jejich potomci nic nedostávají, ukazuje na falešnou hru, kterou s námi hrají naši politici.

Meziválečná Evropa vznikla způsobem, že do Evropy přijel vysokostupňový zednář a prezident USA Woodrow Wilson, který přivezl knihu s mapami a informacemi amerických rozvědek, kde bylo nakresleno a popsáno, jaké země mají vzniknout v Evropě, jaké mají zaniknout, které mají mít větší hranice, jaké země se mají posunout atd. Ta kniha stále existuje a před 10 lety se podařilo ruské televizi tuto knihu najít v knihovně amerického Kongresu. Video ukazuje tehdejší záběry na mapu v knize, kde Krym je jasně zakreslen jako oddělené území od Ukrajiny, které patří Rusku.

Když dnes ruská televize chtěla knihu znovu nafotit a natočit detailněji, americká administrativa odpověděla, že žádná taková kniha neexistuje. Vznik států v poválečné Evropě byl dílem zednářů. Není o tom naprosto žádných pochyb, tyto dokumenty totiž jasně ukazují, že výkonné sionistické procesy řízení, tehdy ještě zastřešené mladou organizací B’nai B’rith, jenž zastřešuje všechny sionistické Velké lóže, měly na starosti procesy vzniků států v Evropě po 1. sv. válce.     (Čtěte na stránkách AENews)


 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček