wz

18.6. 2021     EU chce popotahovat Maďarsko za protipedofilní zákon ..... Po schválení protipedofilního zákona tento týden v Maďarsku, který rovněž zapovídá propagaci homosexuality mezi dětmi a mladistvými, vyhrožuje EU soudním popotahováním a sankcemi. EK chce přezkoumat, zda maďarský zákon nepoškozuje práva sexuálních menšin. Než se některé západní země postavily proti kvótám a imigraci, EK na Maďarsko žehrala podobně.      (Eurabia)

Tak místo aby ta slavná EK sama bojovala proti zvrhlostem, tak je bude obhajovat .... A lidem to přijde normální a skvělé ...


Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti Covid-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, ani očkující lékaři! Ale když se nechcete nechat naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Robert Fico a Jaromír Jágr oznámili, že se nenechají očkovat! A už se na ně řve, že nejsou zodpovědní! Mezi vakcínami jsou placeba, zbytek jsou experimentální látky! Placebo poznáte zapalovačem, známe návod! V zednářské vile La Grange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti USA a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších zednářských lóží! Žádné roušky, žádné lokty! ..... Možná jste se v poslední době dostali do konfliktu se svými příbuznými, s kamarády, s přáteli, se spolupracovníky, s dětmi, s vnoučaty, s rodiči či se sourozenci, když jste začali hovořit o hrozbách očkování. Velká část populace má tendenci přejímat stádové řízení. Jakmile se začne očkovat, mnoho lidí má tendenci stoupnout si do fronty na jehlu, protože tam stojí všichni ostatní. Funkce stáda je v lidském genomu umístěna na 3. chromozomu a pochází z hlodavců, se kterými lidský genom sdílí část své DNA.

Pokud jste někdy viděli stádo krys, potkanů, myší, obvykle ve filmech, kde se potápí loď a myši a krysy utíkají jedním směrem instinktivně na palubu, tak přesně to je stádové řízení. Obvykle dochází k aktivaci řízení davu v kritické či chaotické situaci, kdy lidský mozek přepne do nouzového režimu a začne používat elementární protokoly pro přežití, mezi kterými je i funkce stáda, resp. davového řízení. A v okamžiku tohoto řízení dojde k zajímavému jevu, vypnutí logického uvažování a vyšších rozlišovacích a kognitivních funkcí.

S lidmi v režimu davového jevu není rozumná řeč, odmítají diskutovat nebo akceptovat logiku či argumenty, se stoickým výrazem ve tváři s pocitem nepřítomnosti hledí skrze vás a nevnímají, co říkáte. Jejich jediným cílem je program davu, který má jediný cíl, dostat do sebe jehlu s tekutinou. S těmito lidmi je naprosto zbytečné diskutovat, protože jsou součástí davového stimulu, který je plně kontroluje. K indukci davového řízení stačí přitom málo, obvykle vyvolání mediální paniky a hysterie v médiích. My se však budeme zabývat jinou věcí, která je přitom klíčová a zásadní, ale dosud o ní nikdo nechce hovořit.

Otázka stojí takto: Kdo nese zodpovědnost za vakcíny a za škody, které způsobí? Tato zásadní otázka se přitom může stát dokonalým argumentem všech odmítačů vakcín jako neprolomitelný argument, kterým můžete v argumentační rovině odporovat vakcinaci, bez jakéhokoli subjektivního motivu. Když řeknete, že se nechcete nechat očkovat, protože nevíte, kdo nese zodpovědnost za škody, tak nikdo vám takový argument nedokáže uspokojivě vyvrátit. Celé očkování je totiž vedeno v režimu Fiat Vax, tedy Budiž vakcína! Jediné, o co se vakcíny opírají, je důvěra, nikoliv zodpovědnost.

Výrobci se vzdali zodpovědnosti a nechali si na to podepsat papír, indemnitu!

Kdo tedy zodpovídá za bezpečnost a případné škody způsobené vakcínami? Výrobci vakcín to nejsou, ti totiž mají v USA i v Evropské unii podepsané výjimky z právní zodpovědnosti za škody způsobené jejich vakcínami, jedná se o tzv. indemnity, tedy dokumenty o nežalovatelnosti. Indemnita znamená, že když vám vakcína způsobí zdravotní újmu, nemůžete výrobce vakcíny žalovat, ani po něm požadovat náhradu. Výrobci jsou si vědomi toho, že vakcíny jsou experimentální látky, které nebylo možné testovat po dobu obvyklých 10 let, aby se zjistila možná rizika, takže výrobci si nechali od vlád podepsat indemnity, tedy dokumenty zaručující nežalovatelnost.

Donald Trump a Vladimir Putin v Helsinkách. Atmosféra zdaleka nebyla tak přátelská jako dnes v Ženevě.

Takže by se mohlo zdát, že za vakcíny nesou zodpovědnost vlády jednotlivých států, že? Bohužel, ani vlády zodpovědnost nenesou. Jediné, co vlády nesou, je finanční odškodnění těm osobám, kterým vakcíny způsobí újmu, ale pouze v případě, že očkovaný jedinec nepodepsal tzv. informovaný souhlas. Pokud člověk podepíše informovaný souhlas, bere na vědomí, že podstupuje rizika, takže v případě škody mu budou uhrazeny pouze léčebné náklady, ale nikoliv odškodné. Jenže odškodné není zodpovědnost. Ani vláda nenese zodpovědnost za vakcíny a jimi způsobené škody.

Vakcíny obsahují i placebo šarže, lze to ověřit zapalovačem

Takže vás napadne, že zodpovědnost nese očkující lékař. Jenže ten rovněž nenese zodpovědnost, protože mu podepisujete informovaný souhlas. Berete na vědomí, že látka, kterou vám lékař vpíchne, může způsobovat vedlejší účinky a může vás i zabít. Lékař tudíž rovněž nenese zodpovědnost za vakcínu. Takže, kdo nese zodpovědnost? Odpověď je prostá, zodpovědnost nenese nikdo! Je to dáno už samotným počátkem celého problému.

Vakcíny byly uvolněny široké veřejnosti pouze pod podmínkou indemnity pro farmaceutické firmy, tedy pod podmínkou, že farma společnosti neponesou zodpovědnost za vedlejší následky či smrti. A všechno ostatní je už pouze o tom, kdo je zodpovědný za rozhodnutí plošně očkovat obyvatelstvo i přesto, že nikdo za vakcíny a škody nenese zodpovědnost. A když se člověk odmítne na základě tohoto zjištění očkovat, tak co se stane? Začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Bože, takové chucpe!

Všechny vakcíny v EU mají pouze podmínečné schválení do prosince 2023, do kdy musí farmaceutické společnosti dodat výsledky plošných studií. A představte si, že tyto plošné studie jsou prováděny v ostrém provozu. Část očkovaných lidí v populaci opravdu dostává pouze placebo, protože fungují jako porovnávací referenční skupina. Na americké alternativě se už v minulých dnech objevil návod, jak poznat lahvičku Pfizeru s placebem od lahvičky se skutečnou mRNA vakcínou. Nemám přístup k vakcínám, nezkoušel jsem to.

Placebo obsahuje pouze biologický roztok, nic víc, ale ostrá vakcína obsahuje kromě mRNA i další látky a stabilizátory, které obsahují hliník a další pomocné látky. Pokud lahvičku zahřejete zapalovačem na bod varu, v lahvičce s vakcínou se na dně objeví lehce zčernalé krystaly, to je reakce hliníku s biologickými látkami v roztoku. Pokud se na dně neobjeví nic, jedná se o biologický čistý roztok, placebo. Podle informací z americké alternativy představují placebo vakcíny asi 10% všech očkovacích lahviček na trhu. Probíhá tak na celé planetě mamutí klinický test, kterého se logicky každý účastní s vědomím, že nikdo za tento klinický trial nenese zodpovědnost.     (Čtěte na stránkách AENews)


Občanská válka v Berlíně – Friedrichshainu – 60 zraněných policistů ..... Bojůvky jako Antifa jsou už nějakou dobu zejména v Německu dlažebními kostkami, ale stále častěji i výbušninami vyzbrojenou pěstí stávajícího režimu. Antifa podporuje vše, co stávající vládnoucí ideologie v EU, ale i dalších západních zemích. Prosazuje protibělošský rasismus, nekončící invazi a s ní spojenou islamizaci a v neposlední řadě i koronafašismus.

Antifa a na ni napojené bojůvky také útočí proti názorovým oponentům, kteří jsou nálepkováni za xenofoby, islamofoby a rasisty. Útoky těchto ultralevicových uskupení tak zažívá při svých demonstracích například Pegida, ovšem známe je i od nás, kde v minulosti útočili na protiislámské, protimigrační či protiunijní demonstrace.

Německá vláda v poslední době soustavně tvrdí, že největším problémem je ultrapravicový extremismus, ani slovo o islámu nebo opačném extremistickém spektru. Přitom v poslední době je to právě vládou podporovaná Antifa a na ni napojené bojůvky, kdo dělá v zemi největší nepokoje.

Příznivci levicové scény postavili ve středu barikády na Rigaer Straße v Berlíně-Friedrichshainu a zapálili je. Pokusy policie uhasit oheň vodním dělem selhaly, při prvním pokusu zpacifikovat asi 200 násilníků, kteří házeli kameny na záchrannou službu z domů. Zpočátku byli konfrontováni přibližně stejným počtem policistů, kteří se stáhli poté, co bylo 60 z nich zraněno kameny a dlažebními kostkami.

Hasičská operace uspěla až poté, co policie přivolala posily. Veřejný prostor kolem sporné oblasti je nyní zcela obsazen policejními silami.

Nepokoje zřejmě souvisejí s požární kontrolou plánovanou na čtvrtek v okupovaném domě na Rigaer Straße 94. V rámci přípravy na tuto významnou policejní akci měla být ve středu kolem cílové oblasti zřízena “červená zóna”, která je pro veřejnost uzavřena.

V pondělí již ultralevicová scéna zapálila sedm vozidel strojírenské společnosti, aby odvrátila plánovanou protipožární kontrolu. Na čtvrtek jim však nezbývá mnoho možností poté, co byli obklíčeni policejními silami.

Jen si představte, kdyby někde v Německu 200 pravicových extremistů obsadilo dům, pověsili vlajky z okna, kamenovali policisty a postavili kolem budovy hořící barikády. Jak by na to reagovali politici, policie a masmédia? A jak dlouho by trvalo skoncovat s nimi?     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Co nám to s tím světem provedli? ..... Už jsem docela dlouho nepsala protože jsem docela unavená touto dobou a chtěla bych, aby na světě bylo lépe a lidé obdivovali jiné hodnoty než majetek.

Doba je tak blbá, jak si lidé nechají udělat a dokonce vnutit. Tlak na očkování je nenormální a každému člověku co používá vlastní hlavu musí být za ty ostatní stydno a trapně. Jen hlupák může ještě teď, v tomto okamžiku věřit, že mocipáni dělají vše pro dobro lidstva. Oni lidstvem pohrdají a potřebují je jen jako pracovní sílu pro jejich nenasytnou touhu po penězích, vládnutí a životu v přepychu. O tom ale život není.

Dívám se na zprávy z USA a první titulek co mě praští přes oči je, že aerolinky v některých částech světa radí očkovaných lidem aby nelétali. No není to pecka? Španělé a Rusové jsou varováni před lety. To se musí těžko poslouchat těm co se nechali vakcinovat právě kvůli dovoleným. A pročpak to dělají? No přece se velmi zvedá riziko krevních sraženin a ty se teď očkovaným dělají docela často. Třeba začnou jezdit po světě na koloběžce.

Vám není divné, že očkovaný důchodce se nakazil od neočkované osoby a zemřel? Tak proč ho sakra očkovali? Neměl by zemřít ten neočkovaný? Vám není divná ta mediální masáž a tlak na očkování? Tolik prostoru nedostala v médiích nikdy žádná jiná nemoc, jen ten zatracený covid. Vám není divné, že otvírají očkovací centra i v noci jen aby se dalo více lidí očkovat? Vám nevadí, že už chtějí očkovat vaše děti a vy vlastně ani nemůžete vědět co to s nimi udělá, protože tu zkušenost nemáme.

Možná si řeknete, tak to proč to dělají? Proč nám dávají něco co by nás mohlo zabít? Protože je to prolhaná banda která chce výrazně zmenšit lidskou populaci hlavně pro ušetření přírodních zdrojů. Neštítí se ničeho. Přepisují historii, lžou, kradou a vraždí. Copak těmto lidem je něco svaté? Víte co dělají s myslí vašich dětí? Vtloukají jim do hlavy rasovou problematiku a problematiku identity vlastního pohlaví. Vaše dítě až dospěje nebude vědět co je, čím chce být a co to je normální radost ze života.

Nutí nás podrobovat světovému experimentu a jen pár zasvěcených bude vědět, co to s lidstvem v průběhu let vlastně udělá a tak se pořád ptám, proč to dělají. Jsou to lidé s totalitním myšlením a touhou po absolutní moci za každou cenu. Desetiletí tohle plánovali a teď jsou díky naivitě lidstva skoro v cíli. Máme poslední šance je zastavit a sami říct, dost, to je náš život a naše odpovědnost.

To je však přesně to, co oni nepotřebují. Oni opravdu nechtějí lidi co pořád ještě používají mozek, co umí koukat kus před sebe a v náznaku najít to, co dnešní mladí už neumí. My to zažili a my cítíme na dálku co smrdí totalitou. My se nechceme stát dílečkem v nějaké EU jen proto, že velikášské Německo zase sní svůj sen o vládě nad světem a zatím aspoň ovládli Evropu a vy jim to opět žerete a naši předci co za nás zemřeli se v hrobě obracejí.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Němečtí fanoušci vzkazují klubu, “vaší podporu LGBT máme u prdele” ..... Německý fotbalový klub Rot-Weiß Erfurt (FC RWE – červeno bílý Erfurt) se aktivně připojil k měsíci podpory LGBT++P hnutí na svém webu, kde dokonce změnil tradiční barvy klubu na duhové.

To rozlítilo fanoušky klubu, kteří vyvěsili protestní banner s nápisem “Euer #Pridemonth interessiert uns einen Scheiß. Unsere Farben bleiben für immer Rot und Weiß!” (vaší podporu měsíce pýchy máme u prdele. Naše barvy zůstávají navždy červená a bílá!). To přirozeně vyvolalo vlnu rozhořčení o nedostatku “tolerence” a bujení homofobie mezi fanoušky klubu na sociálních sítích.

V Německu se červnu připojují k podpoře LGBT propagandy mnohé sportovní kluby a kapitán německého národního fotbalové mužstva M. Neuer dokonce měl při mezinárodním zápase kapitánskou pásku v duhových barvách.

Ničení tradiční rodiny a podpora perverzního životního stylu LGBT++P komunity je dnes v Německu jedno z hlavních témat. Vedle masové imigrace a očkování. Dokáží se tomu ještě normální Němci vzepřít? Nebo potupně skončí v duhové totalitě, která se později přemění na muslimský chalífát?!

¨Co myslíte, kdy se k podobné pride aktivitě připojí nějaký český klub? Který bude první? Já to odhaduji na Slávii Praha, kvůli jejímu tradičnímu původu a orientaci.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


SNĚMOVNÍ TISK 1242/0 – SCÉNÁŘ JE JASNÝ – APARTHEID! ..... Takže tady čerstvě máme vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů. Je to tady. Kytarista, který rád vesele slaví své narozeniny ve sněmovně na řečnickém pultíčku, právě vyhlásil stav legislativní nouze. Nyní, kdy v ČR covid prakticky není. Nyní, kdy tento národ buď covid prodělal, nebo je vakcinován “zázračnou látkou”. Nyní, kdy jsou prázdné špitály a kdy počet nakažených odpovídá tak maximálně falešné pozitivitě. Tento člověk se plně a definitivně odhalil, tečka.

Tzn., dosud směřovala rétorika vládních představitelů i většiny opozice a jejich odborníků (i médií) směrem k totální vakcinaci národa. Nyní, kdy 9.6.2021 na zcela zaplněném malostranském náměstí (demonstrace Volného bloku) dostali políček od tohoto národa, utrpěli tito představitelé doslova šok. Náhle pochopili, že se zřejmě příliš nad 50% očkovaných nedostanou, pochopili, že jim na to druhá polovina národa hází bobek. Také pochopili, že se něco děje ve společnosti. Pár se jich na demonstraci přišlo nenápadně i podívat, třeba pan poslanec Blažek z ODS se kolem mě pěkně protáhnul a čučel s otevřenou hubou.

Společnost už jim tak zarytě nevěří. Důchodcům dochází, že peněžní předvolební dárečky pouze zadlužují jejich děti a vnoučata. Ostatním už leze krkem nemožnost chodit do práce. Neb také lidem dochází, že zázračný vakcinační kokteil neznamená, že budou neinfekční. Také jim dochází, že ten supr covid pas bude platit jen do další dávky. Kdo jí naordinuje ? Lékař nebo farmalobby?? A kdo jí zaplatí? V každém případě covid pas jim bude na prd, pokud do sebe nenaperou další a další dávky. Hmmm, to je trošku jinak, než jsme si mysleli….. Také děcka ve školách stále nosí na čumáčku masky, ač tedy jen na chodbách. Ostatní lidi je ale ve vnitřních prostorách musí nosit všude a všichni. Sakra… Sakra… Něco tady nesedí. Venku 30 stupňů, covid nikde a bonďák i superdvojíministerskej stále velí roušky budou i v létě!

První pokus, t.j. zákon o ochraně veřejného zdraví, zablokovali stoupenci Volného bloku 9.6.2021 na zmíněné skvělé demonstraci. Pitomci, kteří tady píšou negativní pasáže o této demonstraci, tam evidentně nebyli. Zde video: https://www.youtube.com/watch?v=QVB83Hlohl8.

K zablokování došlo mimo jiné i tím, že sněmovna 9.6.2021 neodsouhlasila projednání tohoto zákona v legislativní nouzi.

Nyní, týden poté, zde tedy máme legislativní nouzi zpět. Ti stejní, kteří 9.6.20221 hlasovali proti, nyní hlasují pro. Je to jasné, zradili sebe i národ, tečka. Neuvěřitelné!!!

Samozřejmě Volný blok a Trikolóra drží pozice a tento hnus nepodpořili. Ale to je samozřejmě minimum hlasů.

Média tyto souvislosti nikdy nesdělí a tak průměrný občan ani nic nezaznamená a řekne si “no jasně, to je přece jasné, že lidi PCR pozitivní a lidi v karanténě musej volit a tak se jim to umožní v bedýnkách či autíčkách. Vždyť to je správný nééé??” O nějakém možném zneužití voleb po vzoru amerického Deep state a Black Rock v médiích ani zmínka. Jistě, ani se to nedalo čekat. Však co, teď tam mají prezidenta, co čtyřikrát spadne ze schodů, než nastoupí do letadla a to, že porazil chlapa v plné síle s jasnou a proobčanskou pozicí, vůbec není podvod, že.

Občanovi ani nedojde, že snad není důvod, aby tady někdo řešil něco, co bude v říjnu. No jo, ale děje se to. V klidu, s úsměvem na rtech na všech poslaneckých klubech. 9.6.2021 jim to neprošlo, tak teď to projde a “no stress”. KSČ i SPD jsou pro mě osobně už zcela na vlně Babiše, Pirátů i SPOLU. Ostatně ten volební luxusní kamion SPD asi není z peněz japonsko-české cestovní kanceláře….. Tečka.

Snad zde ta kolektivní imunita již je a celý rok nám všichni mediálně známí mudrlanti tvrdí, že bude vyhráno. A co vy prezidente? Vy jsi tvrdil, že v září bude po epidemii!!! Vy tento zákon schválíte??? Snad ne! Proč??? Čekám vaše vysvětlení. Proč okamžitě nezasáhnete? Jaképak karantény v říjnu? Proč? Jsme snad z toho venku ne ?

Myslím, že je zaděláno na pořádný lockdown, který začne před volbama. Je zaděláno na nějakou super karanténu od září. Začne to testováním PCR všech děcek, pak to samé v práci. Z toho vznikne obrovská obava z nějaké mutace. Vystoupí zase Prymulák a Mesesesesák a vyplaší celý národ. Blonďák se zaprodanou hygieničkou to zavřou a bude !!! Uvidíme. Pokud se tohle má naplnit, je potřeba se na to připravit. Proto blokují, pardon zrušili, Volného facebook a proto v médiích ani prd o Volném bloku. Nechat tohle jen tak, znamená konec svobodných voleb a konec národa. Národ zabíjí lhostejnost občanů. Vy všichni, kteří se teď válíte v Chorvatsku po očkování, dopadnete úplně stejně blbě jako my, kteří si zachováváme zdravý rozum. Když Krajnová posílala fotky z Karibiku v době totálního lockdownu se slovy, “jsem s vámi”, bylo to očekávatelně úsměvné. Ovšem, když se někdo navakcínuje a tím i pochopitelně rezignuje na všechno politické dění u nás, jen kvůli Chorvatsku 2021, je to přinejmenším trapné, ubohé a smutné, ale hlavně krátkozraké, velmi velmi krátkozraké a vrátí se mu to už v říjnu 2021.

Občanská válka, popř. revoluce, prokazatelně v průměru probíhá jednou za 40 let. Zbývalo by tedy 8 let do doby, kdy tato společnost přestane být laxní. Je to moc nebo málo?     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Výzkum provedený skupinou vědců ukazuje, že spike protein vakcíny COVID může cestovat z místa vpichu a hromadit se v orgánech a tkáních, včetně sleziny, kostní dřeně, jater, nadledvin a v „poměrně vysokých koncentracích“ také ve vaječnících .....  Výzkumníci vakcín COVID dříve předpokládali, že vakcíny mRNA COVID se budou chovat jako tradiční vakcíny. Tzv. Spike protein vakcíny - zodpovědný za infekci a její nejzávažnější příznaky -měl podle předpokladů zůstat většinou jen v místě vpichu v ramenním svalu nebo v lokálních lymfatických uzlinách. Ale nový výzkum získaný skupinou vědců popírá tuto teorii, oznámil kanadský výzkumný tým Vakcína proti rakovině minulý týden.

"Udělali jsme velkou chybu. Neuvědomovali jsme si to až dosud,"řekl Byram Bridle, virální imunolog a docent na University of Guelph v Ontariu. 

"Mysleli jsme si, že Spike protein je skvělým cílovým antigenem, ale nevěděli jsme, že samotný Spike protein je toxin a je to patogenní protein. 

Očkováním tedy lidi neúmyslně naočkováváme toxinem." 

Bridle , kterému loni kanadská vláda udělila grant ve výši 230 000 USD na výzkum vývoje vakcín COVID , uvedl, že on a skupina mezinárodních vědců podali žádost o informace od japonské regulační agentury, aby získali přístup k "studii biodistribuce" společnosti Pfizer . 

Biodistribuční studie se používají k určení, jak se injikovaná sloučenina pohybuje v těle a ve kterých tkáních nebo orgánech se hromadí.

"Je to vůbec poprvé, kdy vědci viděli, kam tyto vakcinační RNA [mRNA] vakcíny po očkování jdou," řekl Bridle v rozhovoru s Alexem Piersonem, kde údaje poprvé zveřejnil. 

"Je to bezpečný předpoklad, že zůstane v ramenním svalu?" 

Krátká odpověď zní: "Rozhodně ne. Je to velmi znepokojivé."

Sars-CoV-2 má na svém povrchu také spike protein. 

Tento spike protein je tím, co mu umožňuje infikovat naše těla, vysvětlil Bridle. 

"Proto ve svých vakcínách používáme spike protein," řekl Bridle. 

"Vakcíny, které používáme, přimějí buňky v našem těle k výrobě tohoto proteinu. 

Pokud dokážeme vyvolat imunitní reakci proti tomuto proteinu, teoreticky bychom mohli zabránit tomu, aby tento virus infikoval tělo. 

To je teorie, která stojí za vakcínou." 

"Při studiu těžkých průběhů COVID-19 zejména srdečních problémů a dalších problémů s kardiovaskulárním systémem jako je krvácení a srážení krve, jsem zjistili, že jsou tyto problémy s COVID-19," dodal. 

"Při provádění tohoto výzkumu, což bylo objeveno vědeckou komunitou, je samotný spike protein téměř plně zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému, pokud se dostane do oběhu.

Když je purifikovaný spike protein vstřikován do krve výzkumných zvířat, dochází k poškození kardiovaskulárního systému a protein může procházet hematoencefalickou bariérou a způsobit těžké poškození mozku, vysvětlil Bridle .

Studie biodistribuce získaná pomocí Bridle ukazuje, že protein COVID spike se dostává do krve, kde cirkuluje několik dní po vakcinaci, a poté se hromadí v orgánech a tkáních, včetně sleziny, kostní dřeně, jater, nadledvin a ve "velmi vysokých koncentracích" ve vaječnících.

"Již dlouho víme, že protein špice je patogenní protein," řekl Bridle. 

"Je to toxin." 

Pokud se dostane do oběhu, může to způsobit poškození našeho těla." 

Velké množství studií prokázalo, že nejzávažnější účinky SARS-CoV-2, viru, který způsobuje COVID, jako je srážení krve a krvácení, jsou způsobeny účinky samotného proteinu viru.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


“Nezastavíme migraci? Tak se dobře dívejte!” Orbán svým plánem vytřel Merkelové zrak ..... Po dlouhé době poskytl Viktor Orbán rozhovor slovenským médiím, konkrétně Deníku Postoj. Mluvil hned o několika tématech, která rezonují i v Česku, například o vztahu k EU, k V4, veřejnoprávním médiím, migraci a Německu a Rusku. Podle Orbána bude muset střední Evropa spolupracovat, jinak špatně dopadne.

Orbán mimo jiné komentoval svůj mediální obraz, evropská média ho prý vykreslují, jako kdyby „řídil říši čertů“. A přitakal, že s tím hodně souvisí jeho postoj k migrační krizi, kdy šel proti evropskému mainstreamu. „Mí evropští kolegové stále mluvili o evropském řešení, já jsem říkal, že to podporuji, ale pokud do nějaké doby nebude, tak na národní bázi vybuduji plot a zastavíme migraci. Čas plynul, evropské řešení nepřicházelo a já jsem udělal to, co jsem řekl,“ prozradil premiér s tím, že tento postoj způsobil, že Maďarsko i on jsou stále v hledáčku.

Také se svěřil, jak probíhaly rozhovory s německou kancléřkou Merkelovou, která migrantům otevřela hranice. Prý se ji snažil přesvědčit, že cesta, kterou zvolilo Maďarsko, je použitelná i pro jiné státy. „Nikdy jsem se ji nesnažil přesvědčit, aby o migraci přemýšlela jinak,“ pravil Orbán.

„Když chtějí Němci k sobě vpustit několik milionů muslimů a budovat multikulturní společnost, je to jejich rozhodnutí, jejich osud. Já od ní chtěl jen, aby uznala naše právo na svobodné rozhodnutí. To je jiné než to německé. My nechceme takovou společnost. Žádal jsem ji, aby neusilovala o hegemonii, ale o pluralismus. Reagovala, že se migrace nedá zastavit. Moje odpověď byla, že Maďarsko dokáže, že to možné je, a ať se na nás dívá, že budeme pokusná laboratoř,“ řekl.

Podle Orbána Němci věří, že když spolu budou žít křesťanské hodnoty opouštějící Němci a muslimští migranti, tak se nakonec smísí a vznikne nová společnost, tzv. otevřená společnost. Dle Orbána nakonec vzniknou paralelně žijící společnosti, a to bude působit další problémy. Říká také, že záleží na tom, zda chtějí Němci německou Evropu nebo evropské Německo. Pokud to první, tak dle maďarského premiéra to znamená, že chtějí menším národům určovat, co mají dělat a jak mají žít. V tomto směru vzpomenul na kancléře Helmuta Kohla, který naopak usiloval o pluralismus a uznával právo menších národů si o svém osudu rozhodovat.

Znovu objasnil, jak myslel svůj výrok o iliberální demokracii. „Dnes neexistuje liberální demokracie, ale liberální nedemokracie,“ pravil s tím, že liberálové usilují o názorovou nadvládu a skrz politickou korektnost se snaží diskvalifikovat konzervativce a křesťanské demokraty. „Já s liberály vedu zápas o svobodu,“ tvrdil. Ale doplnil, že není antiliberální, vzhledem k tomu, že liberálové byli s konzervativci křesťanskými demokraty spojenci proti komunistům a nacionálním socialistům.

Posteskl si, že tyto nuance se dnes ztrácí a že současná evropská politika je o sloganech, heslech a mobilizaci, ne o přesvědčení. „Proto je o dost prostodušší než před třiceti lety,“ poznamenal. Také vysvětlil, že si uvědomuje a přijímá, že se svět mění. Ale otázka zní, co přinést z minulosti do budoucnosti.     (Čtěte na stránkách Zastavme zloděje)


Konec právního státu v přímém přenosu. Budeme jen přihlížet? ..... Právo je brutálně znásilňováno. Jedno nezákonné opatření vlády střídá druhé. Právníci se křižují, lidé zmateni (a unaveni) přihlížejí.

Ex post se dozvídají, že byli nuceni respektovat protizákonné příkazy a zákazy. Soud totiž ruší opatření jedno za druhým, až se v tom nestíháme nikdo orientovat. Hned však "naskakují" nová. Evropští politikové nařizují rozestupy, aby se nám mimo teatrální pózy před fotoaparáty v následných vzájemných objetích smáli do očí. Slovník vydávaných opatření ministerstvem zdravotnictví je tak tragikomický, že musí dát hodně práce ty šílené texty plné nesmyslů vůbec vymýšlet. Neřkuli je dodržovat. Ze zdravotního stavu každého člověka se zcela protiústavně stala věc veřejná. GDPR náhle neplatí. Lidé jsou dotazováni na věci, na které nikdo nemá právo se ptát, a v zaměstnání a jinde jsou jim kladeny nezákonné podmínky.

Jinde nepřípustná segregace lidí podle zdravotního stavu se stává běžnou normou - zde dokonce jen na základě hypotéz, tedy předpokladu potencionální nemoci. Vládne tvrdá informační cenzura, a patent na údajnou pravdu si vláda pojišťuje placenou a lživou reklamou. Očkování není totiž žádnou tečkou za covidem.

Tvrzené „dobrovolné“ se formou neuvěřitelného vydírání až vyhrožování stává plíživě povinným, jinak prý nebude člověk považován za rovnocenného, a bude mu tak různě zakazován vstup. Jakkoli je zdráv. Padají věkové hranice rodičovské zodpovědnosti a odepírá se vzdělávání zdravým dětem, jejichž rodiče je chrání před omezováním dýchání a nesmyslnými mnohačetnými testy. Stát nepřihlédl dokonce ani k varování odborníků, že odpírat dětem dýchat a podrobovat je mnohačetným testům škodí jejich zdraví. Legalita testování ve školách prošla jen proto, že si ho děti dělají údajně „dobrovolně“ samy, protože učitelé jim ho skutečně nemohou přikazovat, jak od počátku tvrdí právníci, a už vůbec jim je nesmí provádět. Stát ovšem hodil černého Petra právě na školy, a učitelé ho na sebe překvapivě vzali. Řadu měsíců se protiústavně omezovala a odkládala všeobecná zdravotní péče, jakoby tu existovala jediná diagnóza.

Léky proti covidu byly neobhajitelně pod zámkem ve skladech nebo nikde, a podezření na covid se neléčilo – až tak, že to často končilo zanedbanými zápaly plic a těžkými stavy. Lékaři s jinými názory než těmi podporujícími plošný zdravotnický byznys s testy a vakcínami byli umlčováni nebo označování za dezinformátory. Běžný život nás všech byl a je nadále podmiňován v právním státě neobhajitelnými podmínkami, dělícími lidi na různé kasty, a to až tak, že například na veřejných akcích musí nosit na rukou pásky s informacemi o svém zdravotním stavu (!!!). To vše za situace, kdy čísla týkající se covidu nikdy nedosahovala zdaleka ani hodnot epidemie, a dnes jsou dokonce daleko za hranicí rozlišitelnosti. Ovšem mají takové PR, o jakém se jiným nemocem nikdy ani nesnilo.

Nadále se na nás aplikuje pandemický zákon, přestože podmínky jeho aplikace už dávno zcela objektivně neexistují, tedy dávno mělo dojít ke zrušení pandemické pohotovosti. Nedošlo, a udržuje se tedy uměle stav "pandemické pohotovosti bez pandemie", protože politikům se zalíbilo vodit nás jak loutky všemi těmi protizákonnými opatřeními. A vychází jim to.

A co je na tom vedle toho, že se nám pod rukama bortí právní stát, nejvíce brutální?

Že se v této hře na všemocnou vrchnost politikové viditelně našli a užívají si ji plnými doušky, a lidé že to všechno poslušně a mlčky respektují, zatímco by už dávno měli být v ulicích a autory těchto nezákonných příkazů a zákazů a zneužívání zákona smést z jejich křesel občanskou neposlušností. Protože tady už dávno nejde o naše zdraví, ale o privatizaci právního státu skupinou moci a peněz chtivých, a o cílenou segregaci lidí, která novodobé vrchnosti velmi vyhovuje, protože občanskou společnost rozděluje a tím oslabuje. Nic není pro politiky horší, než jednotný lid v ulicích. Tak proč bychom lidi nerozdělili...

Zkrátka stručně a jasně řečeno - zacházení s našimi právy je skandální. Namísto, aby v nás vláda budovala spojence v těžké době, dělá z nás své poddané, a vyvolává situace, aby se lidé nesmyslně stavěli jeden proti druhému. Vím přesně, co by se přihodilo vedením obcí a měst, kdyby po x-té za sebou vydali obecně závazné vyhlášky, které by jako nezákonné opakovaně zrušily soudy.

Vím přesně, jak by dopadli starostové, kdyby svým občanům zakazovali ohňostroje, a sami si je na vlastních zahradách vesele pouštěli. Vím přesně, co by se přihodilo zastupitelům, kdyby svým občanům lhali do očí o epidemii a rušili jim veřejný život jen proto, že deset lidí z tisíce by mělo úplavici. Zkrátka svým radnicím bychom neodpustili desetinu z toho všeho. Tak proč to odpouštíme vládě a poslancům?

Vidím po důkladné úvaze jediné řešení. Za situace, kdy se ruší nezákonná opatření ex post, aby vláda vydala okamžitě jiná, rovněž nezákonná, protože názory soudu nerespektuje (což je mimochodem také vysoce nebezpečná totalitní manýra), je třeba zažalovat všechna aktuálně platná opatření i ta plánovaná od 1.7., a to z jediného důvodu – není zde naplněna situace předpokládaná pandemickým zákonem, jeho aplikace je tedy jasným zneužitím zákona, který má velmi specifickou roli, a protože pandemickou pohotovost nezrušila ani vláda, ani sněmovna, je na soudu, aby zrušil všechna opatření, která se na neexistující pandemickou situaci odvolávají, stejně jako na znění pandemického zákona, jehož předpoklady nejsou dávno naplněny. Je to podobné, jako by dále platila povodňová opatření poté, kdy opadne voda.

Osobně jsem připravena tyto návrhy sepsat a podat Nejvyššímu správnímu soudu ČR, pokud některý z mecenášů uhradí soudní poplatky, kterých by bylo v tomto případě docela dost.

Ale rovnice úvahy, že nelze aplikovat opatření odpovídající pandemické pohotovosti podle pandemického zákona, když tu žádná pandemická ani epidemiologická situace dávno není, je tak průzračná, že nahrazení nečinnosti politiků zrušením všech aktuálních opatření soudem je patrně jediným možným řešením. A že se Nejvyšší správní soud nebojí jasných rozhodnutí, to už víme, a děkujme za to. Je to poslední pojistka onoho právního státu, který momentálně hyne v přímém přenosu, a my jsme toho bezmocnými diváky. Opatření jsou na místě, je-li k tomu důvod. Pokud důvod odpadl, opatření nemohou být v takovém rozsahu zneužívána. A pokud politikové neví, že bez pandemie nelze aplikovat pandemický zákon, měl by jim to někdo důrazně říct.

A to, že my ve vlastním zájmu budeme i tak opatrní a dbát preventivně všeho, čeho dbát lze, protože prostě nemocni být sami nechceme, a to žádnou chorobou, to snad není třeba připomínat. Proto nemusíme být náhle nesvéprávnými nevolníky novodobé vrchnosti.

Prostě navrhuji zrušit jim ta opatření také plošně, z jasného a objektivního důvodu, který oni zatím zcela ignorují. Čísla.     (Čtěte na stránkách Jany Zwyrtek Hamplové)


Putin: Na lidská práva si jen hrajete, co Guantánamo a vězení CIA? ..... Prezidenti Putin a Biden označili toto setkání v Ženevě za „konstruktivní“, ruský a americký velvyslanec se vrátí na svá místa. (Foto: Youtube)

Docela krátké prohlášení je následující:

„My, prezident Spojených států amerických Joseph R. Biden a prezident Ruské federace Vladimir Putin, připomínáme, že USA a Rusko prokázaly, že i v obdobích napětí jsou schopny dosáhnout pokroku v našich společných cílech: zajištění předvídatelnosti ve strategické sféře, snížení rizika ozbrojených konfliktů a hrozby jaderné války. Nedávné rozšíření Nové smlouvy START je příkladem našeho závazku ke kontrole jaderných zbraní. Dnes znovu potvrzujeme zásadu, že jadernou válku nelze vyhrát a nikdy k ní nesmí dojít.

„V souladu s těmito cíli se USA a Rusko v blízké budoucnosti společně pustí do integrovaného dvoustranného dialogu o strategické stabilitě, který bude záměrný a robustní. Prostřednictvím tohoto dialogu se snažíme položit základy pro budoucí kontrolu zbraní a opatření ke snížení rizik.“

Po schůzce uspořádal ruský prezident Vladimir Putin tiskovou konferenci a zodpověděl otázky.      (Čtěte na stránkách Důležité24)


PODEZŘELÁ ÚMRTÍ SE MNOŽÍ ..... Nastalo období, kdy je možno se zabývat skutečnostmi vedoucími ke zvýšení počtu úmrtí českých obyvatel. Stoupající křivky takových, u kterých příčina je, řekněme to kulantně, neznámá, jsou alarmující. Zároveň se nynější doba stala ukázkou bezvýznamnosti lidského života podobně, jako jsou například války. Jestliže se spekuluje o tom, odkud vir přišel, dokonce jsou jmenovány dosud živé osobnosti, které mu mohli napomoci na svět, pak je s podivem, že se ještě nikdo nepokusil je dostat před spravedlnost. Stejně tak i ty, kteří byli použiti k dalšímu šíření strachu, případně se zasloužili o ekonomické dopady a v neposlední řadě i o prosazování vakcinace lidí v experimentálním režimu, a dokonce i dětí.

Dle uváděných čísel, o kterých lze po posledních zkušenostech sice pochybovat, nicméně tu prostě jsou, doba covidová zasáhla nejvíce lidi ve věku nad 70 let. Není to nic nelogického, když si uvědomíme, že právě tato část obyvatelstva trpí díky odžitým létům nejvíce chorobami spojenými se stářím a nižší odolností organismu. Je to stejné, jako byste se podivovali tomu, že auto staré 40 let prostě přestane jezdit, protože motor s najetým milionem kilometrů bez dostatečné péče prostě klekne. A podobné je to se seniory. V uplynulých měsících došlo k jejich sociální izolaci, strádali psychicky, v domovech důchodců byly omezováni na pohybu a kontaktech s nejbližšími, a ještě se dusili v rouškách. Ano, tato skupina lidí skutečně začala ve velkém umírat na covid, a to dokonce i tehdy, když ho nedostali. Nicméně příčina úmrtí mohla být jako covid zapsána. Absolutní lhostejnost ke starším lidem hraničila snad i s hromadnou vraždou a vytvářením místa na planetě. Ostatně nejeden známý ,,lidumil“ a filantrop s tučným kontem se nám svěřil s tím, že je třeba řešit otázku seniorů, kteří údajně přetěžují ekonomiky států jevem zvaným stárnutí populace. Soros to řeší dovozem testosteronem nabitých mladých muslimů do Evropy. Ovšem covid to dokázal urychlit a stavy starších lidi pěkně pročistit. Humanita šla stranou, úcta ke stáří ještě víc a naši dědové a babičky umírali izolováni od světa. Jejich vůle žít se vytrácela.

Neumírali však jen sedmdesátníci a výše, vlna nevysvětlitelných úmrtí zasáhla řadu podnikatelů. Ta nevysvětlitelnost je obsažena v zvýšeném počtu sebevražd, o nichž se moc nemluví. Ekonomický propad byl brutální a srazil na kolena mnoho živnostníků a firem, jejichž majitelé neunesli snížení životní úrovně, zadlužování, případně ztrátu pracně nabytého majetku. Vláda se neustále ohání poskytovanou podporou soukromého sektoru, ve skutečnosti dělá vše proto, aby ho vysála, zúžila, případně aby mohl Babiš opanovat s Agrofertem stojícím na dotacích širší území. Když se rozhlédnete kolem sebe, objevíte mnoho uzavřených obchodů, řada restaurací skončila nebo jsou k pronájmu, do jejich prostor se život vrací pomalu a vystresovaní lidé se prostě bojí. Nelze se tedy divit tomu, že se někteří podnikatelé nesmířili s hloubkou propadu a rozhodli se odejít, jiným k tomu napomohla i psychika, a aniž by vzali do ruky jakýkoliv smrtící nástroj, prostě zemřeli vyčerpáním.

Neméně smutnou skupinou jsou spoluobčané, kteří podlehli klamavé propagandě a stali se součástí experimentu na lidstvu používáním nově vyvinutých vakcín. Zde je třeba říct, že na mRNA produktech se nepracuje pouze poslední rok, ale trvá to déle. Pouze se nevědělo, na co se budou tyto látky používat a covid umožnil hromadné nasazení. Berme to tak, že vakcíny s mRNA efektem byly vyvíjeny třeba 5 let a na covid byly pouze ,,naroubovány“ přidáním dalších ingrediencí. Proto to bylo tak rychlé a propaganda se rozeběhla těsně po ,,objevení se“ nového viru. Ten byl patentován už dávno, takže pokud měly farmaceutické koncerny informace dopředu, mohly se na jeho vypuštění připravovat také dříve. Proto ta rychlost. Jen nebylo z etických důvodů moc času na testování, protože jak by se vysvětlovalo, že proběhly testy na něco, co teprve přijde? A tak momentálně umírají ti, kteří nahradili bílé myšky a další laboratorní zvířata. 10 let testování na nich prostě chybí.

O skutečných následcích vakcinace se možná dozvíme za pár let. Nebo až tehdy, nebude li již koho za současnou situaci trestat. Nebylo by to v historii poprvé, kdy se farmaceutické společnosti podílely na podezřelých úmrtích či nevratných následcích používání vlastních produktů. Řada náhlých úmrtí z posledních měsíců, která se objevují na celém světě a covidoskeptiky jsou připisovány vakcinaci, je skutečně podezřelá. Oběťmi jsou často dosud zdraví lidé různého věku, tedy včetně i těch nejmladších. Covidová mafie však nadále tlačí na pilu a chce dostat své mixy i do všech generací. Dokonce i přes těhotenství a mateřské mléko. Hyenismus v podobě obrovských zisků plynoucích z produkce vakcín je strašidelnou ukázkou zkaženosti doby i bez rizika, že obsahují další komponenty, které mají v budoucnosti možnost měnit lidské chování. Teprve další roky nám řeknou, co vše měly tyto preparáty změnit. Zatím dokážou především způsobovat problémy a zabíjet. Ochrání li své nositele, tak to je zatím ve hvězdách. Ale dle opatření, která platí i pro očkované, se o tom dá s úspěchem pochybovat.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


17.6. 2021     Švýcaři v referendu odmítli zákon o “uhlíkové dani” ..... Švýcarští občané odmítli v referendu 13.6.2021 návrh zákona o zavedení klimatické uhlíkové daně, která je plánována pro celou EU. Přestože media, vláda, nadnárodní organizace, univerzity a neziskovky tento CO2 zákon podporovaly. Je to těžká rána klimatické lobby, která má přispět k deindustrializaci Evropy, která bude odpovídat technologické úrovni nově přiváženého obyvatelstva z Afriky a Asie, které má podle nosatých plánů nahradit původní bílé obyvatelstvo.

Je to rovněž další z mnoha debaklů podvodných “výzkumných” agentur, které předpovídaly vítězství klima lobby a přijetí zákona.

Jaké z toho plyne poučení. Pokud lidé nerezignují na zdravý rozum, tak se mohou účinně bránit. Je jedno zda jde o klima hysterii, plandemii koronaviru, nebo imigrantskou krizi.      (Česká věc)


Žebrácké Česko ..... Plán Friců je jasný jako facka. Seberou nám rozhodování o zákonech, zruší Benešovi dekrety. Pak se přihlásí o náhrady za majetek Sudeťáků.

PL  – Ožebračí vás Petr Bystroň aneb co přichází z Německa

Zelení jsou naštěstí tak hloupí, že před volbami říkají, co za zvěrstva plánují po volbách. Momentálně je v diskusi zdražení benzínu a zrušení letů na krátké vzdálenosti,“ říká poslanec německého Bundestagu za Alternativu pro Německo Petr Bystroň. V souvislosti s možným vítězstvím Zelených v Německu mluví o vyvlastnění střední třídy, zhoršení vztahů s Ruskem nebo o poučování Čechů a Slováků. Vyvlastnit střední třídu a ze všech lidí udělat pouze nic nevlastnící, a tudíž na měsíčním příjmu ze své práce závislou masu pracovní síly pro nadnárodní koncerny.

Zelení v Německu jsou stejní jako naši Piráti. Chtějí omezit stavbu rodinných domů a všechny sestěhovat protože takhle zabíráme moc místa. Možná že nám začnou stavět domy jako mají indiáni v Jižní Americe. Jeden velký pro muže, jeden velký pro ženy a je hotovo. Jaképak rozmazlování a každému člověku vlastní místo k života. Takový nehorázný přepych. Bude následovat likvidace střední třídy a nejlépe aby nikdo neměl nic a byl naprosto závislý na tom jakou výplatu mu vyvolení dají. To je báječná perspektiva. Pak nám seberou hotovost, vypálí nám na čelo znamení a je vymalováno.

Evropská komise dnes podala žalobu na Českou republiku a Polsko

Tak chudáci cizinci u nás mají moc malá práva. Prý je nutno jim povolit kandidaturu do veřejných funkcí tak jako můžeme my,  čeští občané. My jsme ty mrchy co diskriminují občany EU. Takže na nás řítí žaloba za neuposlechnutí a následek bude pokuta a sankce. Já opravdu nevím, proč by u nás měl kandidovat kde kdo a to bez českého občanství. To už by se mohl za chvilku hlásit i křovák  nebo pygmejec z Afriky jako kandidát do poslanecké sněmovny. Fakt nepotřebujeme křováky z Afriky, my totiž máme docela dost svých vlastních křováků a docela rádi bychom jim umožnili se realizovat jako šamani v těchto afrických kmenech. Nepochybuji o to, že by se jim podařilo zblbnout domorodce až do samovyhlazení. Jsme samostatná země a a když nás nechá všelijaká pakáž na pokoji, tak si dokáže vládnout sami. Zbytečné politiky pošleme do pralesa zachraňovat chvilku někoho jiného.

EU – Kdo chce zničit Slovany a Maďary.

Všem uprchlíkům v celé EU vyplácet německé sociální dávky a hlavně už nechtějí aby se stěhovali do Německa, Belgie, Holandska, Lucemburska a Švýcarska, ale do Česka. Navíc budeme muset vyplácet dávky, ale ne v poměru k našim mzdám, ale ke mzdách zápaďáků.  Slovany a Maďary čeká odebrání práva veta a následovat bude konečné splnění plánu a zrušení Benešových dekretů. Plán Friců je jasný jako facka. Seberou nám rozhodování o zákonech, zruší Benešovi dekrety. Pak se přihlásí o náhrady za majetek Sudeťáků a zaplní naši zemi  imigranty typu PRYMA INŽENÍR. Dostanou hlasovací právo a je vymalováno.

Tady bych dodala jen pár vět. Víte kdo měl za druhé světové války nejvíce obětí? Ne, nebyli to židé, ani lidé ze západu. Bylo to Slované – Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, Poláci, Čechoslováci. Zachránilo nás tehdy Rusko. Teď se jedná zase o Slovany a pořád jsou tu lidé, co věří Německu které tyhle hrůzy má na svědomí a nenávidí Rusko, které nás zachránilo od německého otroctví. Ne není to na palici?      (Čtěte na stránkách Politikařina)


Uznávaná toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu ...... Uznávaná toxikologička Dr. Janci Chunn Lindsayová, PhD., vyzvala vládu USA na zastavenie distribúcie vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Koncom apríla 2021 povedala Lindsayová na stretnutí Poradného výboru CDC pre očkovacie postupy (ACIP) v Atlante, že „kvôli bezpečnostným obavám na niekoľkých frontoch treba vakcíny okamžite zastaviť“.

ACIP sa zišiel kvôli tomu, aby prediskutoval krvné poruchy súvisiace s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson.

Dr. Lindsayová, ktorá má doktorát z Texaskej univerzity a viac než tridsaťročné vedecké skúsenosti, uviedla v súvislosti s očkovaním potenciálne problémy s krvnými zrazeninami, plodnosťou a imunitou. Celé jej svedectvo sa dá nájsť na YouTube, s prepisom tu.

„To nie je náhoda“

„V polovici deväťdesiatych rokov som pomáhala pri vývoji dočasnej ľudskej vakcíny proti počatiu, ktorá u pokusných zvierat skončila vyvolaním nezamýšľanej deštrukcie vaječníkov a sterility, napriek snahám tomu zabrániť a sekvenčným analýzam, ktoré to nepredpovedali,“ povedala pre ACIP Lindsayová.

„Mám silný pocit, že všetky tieto vakcíny génovej terapie [COVID-19] musia byť kvôli obavám o bezpečnosť na niekoľkých frontoch okamžite zastavené,“ dodala.

Dr. Lindsayová varovala, že vakcíny by mohli brániť produkcii syncytínu, dôležitého proteínu pre plodnosť a tehotenstvo a v dôsledku toho negatívne ovplyvňovať výsledky tehotenstva.

„V prvom rade je tu dôveryhodný dôvod veriť, že vakcíny proti ochoreniu COVID budú krížovo reagovať zo syncytínom a s reprodukčnými proteínmi v spermiách, vajíčkach a placente, vedúc tak k zhoršenej plodnosti a zhoršeným reprodukčným a tehotenským výsledkom ,“ tvrdila.

„Uznávaný virológ Dr. Bill Gallaher, PhD., uviedol skvelé argumenty ohľadom toho, prečo by ste mali očakávať krížovú reakciu z dôvodu podobností štruktúry beta skladaného listu medzi hrotovými proteínmi a syncytínom-1 a syncytínom-2,“ povedala Lindsayová.

Ďalej uvádza:

„Nevidela som zatiaľ jedinú imunologickú štúdiu, ktorá toto vyvracia. Napriek faktu, že urobiť tieto štúdie na syncytín, aby to zistili, by výrobcom trvalo doslova jediný deň. Od vyslovenia prvých tvrdení, že by k tomuo mohlo dôjsť, už ubehol viac než rok.“

V systéme VAERS (sledovacom systéme vlády USA pre poškodenia vakcínami) máme k 9. aprílu nahlásených 100 tehotenských strát (samovoľných potratov).

A objavili sa správy o zhoršenej spermatogenéze a placentálnych nálezoch tak u prirodzene infikovaných, ako aj zaočkovaných a syncytínom knockoutovaných pokusných zvierat, ktoré majú podobnú placentálnu patológiu, čo naznačuje syncytínom sprostredkovanú rolu v týchto výsledkoch.“

Očkovanie detí je šialenstvo

Lindsayová tiež poukázala na správy o nepravidelných menštruačných cykloch po očkovaní proti COVID-19 a nezmyselnosť očkovania detí.

„Jednoducho ich [vakcíny proti koronavírusu] nemôžeme pichnúť našim deťom, ktoré majú po nakazení riziko úmrtia na COVID 0,002% (pozn.: riziko úmrtia na vakcínu je vyššie), ani ďalšej populácii vo fertilnom veku, bez dôkladného preskúmania tejto záležitosti,“ povedala.

„Inak by sme mohli potenciálne sterilizovať celú generáciu“.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Německo věnuje 100 milionů eur na školu pro výcvik imámů ..... “Německý” islám v režii Turků, navíc ve spolkové zemi, kde bylo odhaleno nejen několik buněk ISIS, ale dokonce přímo v Osnabrücku byl i jakýsi výcvikový tábor. Školení imámové tak nakonec budou nejspíš kázat  přesně v duchu ostatních imámů, ostatně, islám nelze jakkoli reformovat, pak by se již nejednalo o islám. Pokus otevřít jakousi “liberální mešitu” v Berlíně se pak setkal u místních muslimů se značnou nevolí, neboť podobnou mešitu považují za rouhání…

“Milník”, “historický den”, “odvážný krok” – při slavnostním otevření Islamkolleg Deutschland (IKD) bylo slyšet mnoho superlativů. Ve skutečnosti zde bude probíhat výcvik imámů.

V Osnabrücku začíná 55 studentů, včetně 19 žen. Dvouleté školení imámů nebo členů islámské pastorační péče probíhá v němčině a má probíhat nezávisle na vlivu ze zahraničí.

“Islám v Německu, z Německa a pro něj,” říká Markus Kerber, státní tajemník spolkového ministerstva vnitra. Ředitel IKD prof. Bülent Ucar si je jistý: “Za pár let budeme mluvit o německých muslimech.”

Stát bude financovat nové vzdělávání 100 miliony eur během pěti let. Teologický obsah spočívá v pěti členských sdruženích, včetně Ústřední rady muslimů. Jiné muslimské komunity však za projektem nejsou.

Bývalý spolkový prezident Christian Wulff (61), předseda správní rady IKD, má jasno: “Tam, kde jsou muslimové a mešity integrováni do společnosti, se islamofobie snižuje.” Imámové vycvičení v Osnabrücku by tak měli přispět právě k této integraci….

K tomu už jen podotýkám, že integrovaný muslim není podle šaríi  žádný muslim, ale odpadlík. Škola tak dopadne buď podobně jako “liberální mešita” v Berlíně, která je pod neustálými nenávistnými útoky místních muslimů nebo se jednoduše přizpůsobí ostatním podobným školám ve světě…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Brusel řeší plasty i klima stejně špatně ..... Při řešení plastového znečištění oceánů se Evropská unie bohužel zaměřuje na nepodstatné věci. Stejně jako v boji proti změně klimatu Bruselu chybí skutečně komplexní pohled.

Víte, co mají společného plastová brčka a obnovitelné zdroje? Lidskou chybu. A chybu EU. Vysvětlení je jednoduché. Vzpomenete si ještě na to, když EU s velkou parádou oznámila rozhodný zásah proti znečištění světových moří? Spočíval v zákazu plastových brček, plastových tyčinek na čištění uší, tyček k balónkům, míchátek a plastových příborů. Zákaz zahrnuje i jednorázové plastové obaly z rychlého občerstvení, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu a produkty z oxo-rozložitelných plastů. Zákaz v EU platí od letošního roku. Sám cíl snížit znečištění oceánů je mimořádně důležitý a chvályhodný, o tom není sporu. Méně chvályhodné už je, že se symbolem toho zákazu stala plastová brčka a tyčinky na čištění uší.

Stejně jako v případě oxidu uhličitého, ani u plastového odpadu země EU nepatří k největším znečišťovatelům oceánů. Leč tento závazek dává smysl podstatně víc, než u CO2. Opatření je to relativně snadno proveditelné, míra komfortu s ním sice o něco poklesne, ale v parametrech, jež nejsou nijak zásadní. Kolik se toho v souvislosti se zákazem napsalo o ušních tyčinkách je až úsměvné, když si uvědomíte, že představují jen 0,16 procenta odpadu v mořích.

Celkově 88 procent odpadu totiž představují plasty spojené s konzumací jídla „s sebou“. Plastové sáčky a tašky dělají 14 procent, dalších 12 procent plastové lahve. Mezi pěti nejfrekventovanějšími typy plastového znečištění oceánů figurují také zbytky rybářských sítí. Unijní legislativa také stanovila členským státům do roku 2029 zvýšit sběr plastových lahví na 90 procent. A tady už to začíná drhnout. A začíná paralela s oxidem uhličitým.

Protože stanovení cíle, nebo zákaz, jsou jen jednou stranou mince. Tou druhou je nalezení způsobu JAK. Brusel ví, že chce mít elektřinu z větru a ze slunce, ale naprosto netuší jak skutečně ekologicky likvidovat, nebo recyklovat použité fotovoltaické panely, či listy větrných elektráren. De facto tenhle problém přehazuje na Čínu. Stejně tak Brusel netuší, jak si opravdu ekologicky poradit s likvidací jednorázových plastových obalů. Ne jen plastových láhví. Protože zaklínadlo recyklace zdaleka nefunguje univerzálně. A funguje o to méně, že leckterá asijská země už zakázala dovoz evropského odpadu. Jednak proto, že mají dost vlastního, za druhé proto, že zdaleka ne všechno plastové se dá úspěšně recyklovat.

Nahradit plastové krabičky papírovými není nic složitého. Složitým se však může ukázat růst spotřeby energie a vody, bez které se neobejde růst papírenské výroby. (Papírová taška je „eko“ kvůli rozložitelnosti, nikoli energeticky. Tam to naopak vyhrává ta plastová.) Půjde ale nahradit plastové lahve skleněnými? Technicky to samozřejmě jde, ale jak to třeba zasáhne do ekonomiky prodeje? Otázek okolo náhrady plastů je hodně.

Ze studie o plastech v oceánech vyplývá jasně, že nad řešením problémů je vždy potřeba uvažovat skutečně komplexně. Což platí i pro energetiku a cestu EU k bezuhlíkové budoucnosti. Protože dokud se budou řešit jen jednotlivosti, budou vyvstávat další a další potíže i náklady. Ze studie o plastech vyplývá pro EU ještě jedna skutečnost. Bez skutečného a současného zapojení všech zemí se „planetární úkoly“ splnit nedají. Ať už jde plasty, nebo oxid uhličitý.     (Čtěte na stránkách Alexandry Dítětové)


MYSLELI STE, ŽE DRUHOU DÁVKOU EXPERIMENTÁLNEJ SMRTEĽNE NEBEZPEČNEJ „VAKCÍNY“ SA TO KONČÍ? TO STE TEDA NA PORIADNOM OMYLE! ..... Firma Pfizer zastáva názor, že kým sa pandemická situácia nezlepší, je potrebná aj tretia dávka vakcíny. No hodnotiť kedy a kto tretiu dávku dostane, je vraj zatiaľ priskoro.

Vírus mutuje ... Podstatou je to, že koronavírus SARS-CoV-2 patrí medzi RNA vírusy, pre ktoré sú typické častejšie mutácie. A tak sú nové varianty vírusu do istej miery odolné proti protilátkam z prekonania ochorenia či očkovania a spravidla sa šíria rýchlejšie, čo zhoršuje pandemickú situáciu.

„Vo februári začali spoločnosti Pfizer a BioNTech testovať tretiu dávku očkovacej látky. Upravili ju tak, aby špecificky chránila proti vysoko infekčnému juhoafrickému variantu s názvom B.1.351. Cestou „posilňovacej dávky“ sa vybrala aj spoločnosť Moderna,“ vysvetľuje pre denník Štandard Miroslav Lednár, manažér pre styk s verejnosťou spoločnosti Pfizer na Slovensku.

Farmafirmy verzus odborníci ... Generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla v apríli uviedol, že ľudia budú pravdepodobne potrebovať tretiu dávku vakcíny v rozmedzí šesť až 12 mesiacov po podaní druhej dávky. To je podľa niektorých odborníkov nepravdepodobné.

Pol roka po očkovaní dosahuje totiž Pfizer účinnosť 91,3 percenta. Dostatočne tak podľa nich chráni pred symptomatickým priebehom ochorenia COVID-19 aj pred variantami. Jej účinnosť je podľa výsledkov štúdie rovnaká bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie či národnostnú príslušnosť.

„Robíme to proaktívne, aby sme boli pripravení pre prípad, že by došlo k oslabeniu imunity alebo k vzniku variantu, ktorý unikne ochrane od súčasnej vakcíny. Ako vývoj postupuje a testujeme potenciál aktualizovanej vakcíny, plánujeme do nej zapojiť aj účastníkov štúdie fázy 2/3,“ uviedla európska centrála firmy Pfizer.

Budú aj výnimky? ... Kedy a či vôbec bude takéto posilňovacie očkovanie skutočne potrebné, je neznáme. Zrejme však nebude nevyhnutné pre všetkých. Z dvoch nezávislých štúdií vyplýva, že ľudia, ktorí prekonali covid a sú zaočkovaní, by mohli mať imunitu najmenej rok, ale možno aj celý život.

Z oboch vedeckých prác vyplýva, že ľudia, ktorí prekonali covid a sú aj zaočkovaní niektorou z mRNA vakcín (napríklad Pfizer/BioNTech alebo Moderna), zrejme nebudú potrebovať ďalšiu „posilňujúcu dávku“ vakcíny.

Naopak tí, ktorí sú len zaočkovaní a ochorenie nikdy neprekonali, sa budú musieť zrejme dať preočkovať, inak nebudú mať dostatočnú hladinu protilátok. Rovnako by to malo platiť aj pre tých, ktorí síce ochorenie prekonali, ale nemali proti nemu dostatočne silnú imunitnú reakciu.

Pfizer chce preočkovať všetkých ... Firma Pfizer si naopak myslí, že kým sa pandemická situácia nezlepší by mali tretiu dávku dostať všetci.

„Na základe toho, čo sme sa doposiaľ naučili, si myslíme, že kým sa cirkulácia SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 nezníži, je pravdepodobné, že tretia posilňovacia dávka našej vakcíny bude zrejme potrebná, aby pomohla poskytnúť ochranu pred COVID-19 na základe schválenia regulačnými orgánmi,“ skonštatovala spoločnosť.

Kedy by ľudia dostali posilňovaciu dávku, zatiaľ Pfizer nevie. Štúdia pokračuje, takže je vraj príliš skoro špekulovať o výsledkoch.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Putin po jednání s Bidenem promluvil, jak probíhala schůzka ..... Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že věří, že jeho americký protějšek Joe Biden souhlasí s tím, že minské dohody jsou cestou pro řešení konfliktu na východě Ukrajiny.

„Pokud správně chápu, tak prezident Biden souhlasí, že základem pro řešení (konfliktu, pozn. red.) na Ukrajině mají být minské dohody,“ uvedl ruský prezident po jednání s šéfem Bílého domu.

Ruský prezident také uvedl, že se velvyslanci obou zemí vrací k práci. Jak uvedl ruský lídr, oba prezidenti se domluvili, že začnou konzultace o strategické stabilitě na mezirezortní úrovni.

Ruský prezident Vladimir Putin poukázal na to, že Rusko i USA provádějí vojenská cvičení. Nicméně Rusko tak činí na svém území a svou vojenskou techniku „netahá“ k americkým hranicím.

Putin okomentoval zadržení ruského opozičního aktivisty Alexeje Navlaného po skončení jednání s americkým prezidentem Bidenem.

Podle Putina Navalnyj opustil území Ruska, ignoroval ruské zákony a nenahlásil se v příslušných orgánech kvůli dvěma podmíněným trestům. Tímto vědomě porušoval zákon.

„Co se týče naší nesystémové opozice a občana, kterého jste zmínili…“ začal odpovídat Putin na dotaz novináře o Navalném.

„Zaprvé tento člověk věděl, že porušuje zákony platné v Rusku. Musel se hlásit coby osoba, která je podmíněna odsouzení. Chci zdůraznit, že to dělal vědomě a ignoroval požadavky zákona. Tento pan odjel do zahraničí na léčbu, v té době příslušné orgány od něj nepožadovaly registraci. Jakmile opustil nemocnici a publikoval svá videa na internetu, tento požadavek vznikl,“ uvedl Putin.

Putin dále obvinil USA z toho, že podporují organizace v Rusku, jejichž cílem je zadržování Ruské federace a podporují americkou politiku.

„Spojené státy označily Rusko svým nepřítelem a protivníkem. Kongres tak učinil v roce 2017 a do legislativy Spojených států byly zahrnuty stanovy, podle kterých USA mají podporovat demokratický řád v naší zemi a podporovat politické organizace v naší zemi. To je v americkém zákonu. Teď si položme otázku: pokud je Rusko nepřítel, jaké organizace bude podporovat Amerika v Rusku? Myslím si, že nikoliv ty, které upevňují Rusko, ale ty, které ho zadržují. To je cíl Spojených států, který je veřejně deklarován,“ oznámil Putin novinářům.

Putin také oznámil, že mu stačilo telefonické vysvětlení Bidena ohledně ostrých vyjádření na jeho adresu. K samotnému termínu „vrah“ Putin uvedl, že v USA každý den někoho zabíjí. „Zabíjeli po stovkám jedním útokem i v Afghánistánu,“ dodal Putin.

Ruský prezident na tiskové konferenci také uvedl, že Rusko odpovídá na všechny žádosti USA ohledně kybernetických útoků, naopak Rusko žádné odpovědi nedostává.

Rusko a USA potvrzují náklonnost k principu, že jaderná válka nemůže mít vítěze.

Ruský prezident na otázku, jestli se po schůzce s Bidenem objevily nové iluze, odpověděl, že neměl ani staré, nejsou a být nemůžou.

Putin také uvedl, že ho Biden nepozval na návštěvu. Zároveň dodal, že on jeho také nepozval, protože na takové návštěvy musí dozrát podmínky.

Ruský prezident Putin po jednání s Bidenem uvedl, že v takové situace nemůže existovat rodinná důvěra, ale záblesky se podle něj objevily.

Zároveň Putin uvedl, že při jednání ruská strana necítila žádný tlak. Vyjádřil se také k údajné nepředvídatelnosti politiky Ruska.

„Pokud si na Západě myslí, že politika RF je nepředvídatelná, neznamená to, že to tak ve skutečnosti je,“ uvedl.     (Čtěte na stránkách AC24)


KONÁ EVROPSKÁ I ČESKÁ JUSTICE V ZÁJMU ISLAMIZACE? ..... Tak, jako jsem komentovala prvoinstanční rozsudek nad odsouzeným asistentem poslance Foldyny a údajným “nenávistníkem” Michaelem Walterem Kraftem, nedá mi to, abych se nevěnovala i konečnému verdiktu, který jen původní rozsudek potvrdil. Připomínám, že prvoinstanční soud ho uznal vinným z podněcování k nenávisti vůči skupině osob a z omezování jejich práv a svobod a uložil mu zaplatit pokutu 30 000 korun.

Státnímu zástupci například vadilo, že kdokoli uvažuje o tom, že by se měly hlídat hranice s vojenskými zbraněmi. Co lze ovšem dělat v situaci, když vám na váš kontinent, případně do vaší země, bude proudit nepřátelská armáda, která vás chce prvoplánově zničit, případně donutit k podvolení se životu podle jejich vlastních pravidel? Umí státní zástupce, který to prohlásil, navrhnout řešení, které by ochránilo životy co nejvíce nevinných lidí? Řešení, při němž by se proti džihádistům nemusela použít síla? A co když budou džihádisté ozbrojeni, když se všeobecně ví, že “mešity jsou jejich kasárna”?

Rozsudek byl potvrzen i proto, že byl výrok seznán nenávistným. Posuzování nenávisti je velmi subjektivní. Například z podstaty věci by museli být podobně souzeni sami muslimové, kteří se v každé své modlitbě modlí za zničení bezvěrců. Nápisy v mešitách pak hovoří v podobném duchu a to dokonce i v těch, které byly nedávno postaveny v Evropě.

Ovšem už dávno jsme si mohli všimnout, že zde existuje nenávist povolená a nenávist zakázaná. Právě nenávist k ideologii, která je už z podstaty, kdy chce ovládnout skutečně celou planetu, nenávistná, je zakázána. Přitom jsem si jista, že mohu bez problémů prohlásit, že nenávidím nacismus a nic se mi nestane. Ten – což je přirozené a logické – nenávidět mohu. Jinou ideologii, která hlásá nenávist, jsme pak povinni mít rádi.

V žádném případě nesmíte nenávidět islámskou ideologii, která hlásá likvidaci bezvěrců a nastolení všesvětové nadvlády práva šaría. Islám zcela jasně prosazuje i nadřazenost mužů nad ženami a nemá problém s pedofilií. Pro homosexuály pak má jediné řešení: smrt. Přesto je tato ideologie po celé EU nadmíru protěžována a její kritici jsou perzekuováni, aniž by měli sebemenší šanci se obhájit.

Všimněte si, že u soudů zatím stanuli jen kritici nenávistné islámské ideologie, u nichž se začíná uplatňovat tzv. “předsudečná nenávist”, kterou právě současná vláda uvedla do praxe a to po vzoru Německa. Nikdo jiný se za jakoukoli nenávist na pranýř nedostává a už vůbec ne muslimové, kteří ji po celé Evropě hlásají dnes a denně. Můžete třeba hovořit o podřezání a vykrvení prezidenta a vše je v pořádku, jak se ukázalo v nedávné kauze. .

Předsudečná nenávist tak jistě začne brzy všem kritikům islamizace Evropy a nezřízené invaze vkládat do hlavy myšlenky, které možná ani sami nemají. Nyní už totiž můžete být trestáni i za to, co si myslíte. A “oni” – tedy nositelé té jediné pravdy – ví co si myslíte lépe, než vy sami. Tedy alespoň podle tohoto zákona.

Západní Evropa přechází do  stavu občanské války, což již potvrzují jak francouzští, tak švédští policisté či armáda. Tedy ti, kdo se nebojí to potvrdit. Když o něčem podobném hovořili členové německé elitní policejní jednotky, byla rozpuštěna. Jakékoli upozornění na fakt, že zejména západní Evropa se velmi rychle islamizuje, je považováno za projev “ultrapravicovosti” či “xenofobie a nenávisti”.

. Nenávistná kázání v mešitách jsou považována za projev kulturní svébytnosti a útoky džihádistů, k nimž dochází v západní Evropě prakticky každý den, jsou považovány za ojedinělé činy psychicky nemocných. S islámem se nesmí tyto útoky spojovat i přesto, že je většinou doprovází i ono obligátní: “Allahu akbar”.

Rozsudek nad panem Kraftem není prvním rozsudkem v tomto duchu, za poslední ani ne dva roky je jich mnohem víc, většina islamofobů skončila s podmínkou. Je nasnadě, že jde jen o začátek, o rozsudky jako podle práva šaría, kde je rouhání proti islámu často i zločinem hrdelním. Jak rouhání trestá islám v praxi nám ukázal například případ francouzského učitele Samuela Patyho, kterému uřízl hlavu islámský fanatik. I tento učitel věděl, co je islám zač a na vlastní kůži to také pocítil.

Evropské soudy se tak začínají stavět po bok šaría soudů a zároveň se vzdalují původnímu evropskému právu. A samozřejmě nectí ani ústavy jednotlivých zemí, podle nichž je svoboda slova zaručena…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Vládní i opoziční populismus nezná mezí ..... Už koncem července 2020 premiér Andrej Babiš navrhl zvýšení valorizace důchodů o 60 korun. Spoluvládní ČSSD v tom viděla příležitost.

Příležitost, jak voličům ukázat, že dokáže brát peníze z cizího a rozdávat je tam, kde nebyly vytvořeny, ještě víc než koaliční ANO. A tak navrhla zvýšení důchodů hned o 400 korun nad valorizaci. Jenže to by mohlo vyfouknout premiérovi v blížících se volbách hlasy důchodců, a tak dorovnal a jak v pokeru navýšil rovnou na 500 korun nad valorizaci.

Ministryně financí následně sázky na volební výhru umocnila dalším přihozením, když prohlásila, že by důchodci mohli na Vánoce 2020 dostat ještě navíc něco přes 1000 korun. Ministryně Maláčová se zřejmě lekla, že by ji mohlo ANO v robinhoodovském tažení trumfnout, a tak přichází s tím, že ONA, nikoli ANO, předloží návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6000 korun, které familiárně označila za rouškovné.

Namísto rouškovné by se víc hodil název úplatek - ČSSD se těsně před volbami v roce 2021 jen potřebovala udržet ve voličských preferencích nad 5 % a uplácela své potenciální voliče za jejich vlastní peníze. Nic nového v politické praxi.

Připomíná to boj římského císaře Commoda se senátem o to, kdo lidu platí chléb a hry a koho má lid milovat. Asi není překvapivé, že podle mnoha historiků právě za vlády císaře Commoda začal dlouhodobý úpadek Římské říše. Dějiny se zkrátka stále opakují. Bohužel z makroekonomického pohledu je to velmi nezodpovědné. A z pohledu pokroucení politické filozofie je to mimořádně neetické.

Premiér v roce 2020 prohlásil, že důchodci během koronavirové krize prožívali stres, takže si „zaslouží“ jednorázový příspěvek podobně jako OSVČ. Ministr Havlíček zase ve stejné době prohlásil, že je nutné uvědomit si, že každý segment ekonomiky byl nějakou formou podpořen, proto „je férové podpořit i důchodce“.

Ano, důchodci byli jistě ve stresu, když měli svou vlastní otvírací dobu v obchodech. Byli jistě ve stresu, když se jim otevírací doba v obchodech ještě navíc posouvala, aby držela vystrašené stařečky ve střehu. Ano, asi každý by důchodcům přál, aby mohli mít důchody větší.

A je stres důchodců srovnatelný se situací, kdy celé segmenty podnikatelů byly ve stejné době zrušeny vědecky nepodloženým rozhodnutím vlády? Má být stres jedné skupiny klíčem, podle kterého mají být sebrány peníze těm, kdo je produkují, a rozdány těm, kdo je neprodukují, ale bojí se? Nemá. Ale pro vládu je. Vláda ovšem taktéž hodnoty neprodukuje; taktéž je placena těmi, kdo pracují, a které likviduje.

Odhlédnuto od spravedlnosti a etiky a postaveno čistě účetně: Důchodový systém je už teď v deficitu a důchodcům na rozdíl od jiných lidí nepřestaly v době covidového vypnutí ekonomiky v roce 2020 chodit důchody. Naproti tomu třeba OSVČ přestaly chodit tržby. Nebo slyšel někdo o tom, že by důchodový systém během vypnutí ekonomiky totálně zkolaboval jako kupříkladu turistický ruch?

Opozice v době, o které se bavíme, promeškala příležitost dát o sobě vědět a těmto nespravedlnostem se postavit. Maximálně se tak zmohla na to, aby ve svých prohlášeních proti sobě stavěla údajně hloupou starší generaci volící vládu a údajně chytřejší mladou generaci, která bude důchody starší generaci platit.

Už se ani neřeší tak zásadní věci jako kde na vyšší důchody vzít. A vyšší důchody přitom nebudou stát „jen pár“ miliard. Ministr Havlíček na to konto do televize koncem roku 2020 jen řekl: „Ve výši schodku rozpočtu je tato částka ustojitelná.“ Jinými slovy, schodek státního rozpočtu je tak astronomický, že si může vláda z peněz, které jí nepatří, koupit cokoli a kohokoli. Komu konkrétně se peníze vezmou, nevíme, prostě se zadlužíme.

Bohužel výhled není dobrý. Národní rozpočtová rada vlády v závěru roku 2020 konstatovala, že nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení konceptu takzvané superhrubé mzdy ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Ale koho to zajímá? Průměrný volič o existenci nějaké Rady ani neví a vláda ji ignoruje. Místo toho vláda v roce 2020 s velkým mediálním humbukem zřídila jiné rady, které taky neposlouchá. Posloužily jako marketing stejně jako při velké krizi v roce 2008.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Od zahájení očkování zemřelo v České republice nejvíce lidí za celou dobu její samostatnosti ..... Od zahájení očkování zemřelo v České republice nejvíce lidí za celou dobu její samostatnosti. TEČKA. A samozřejmě nejvíce ve věkových skupinách, které jsou nejvíce proočkované. To jsou fakta.

Můžete si říkat, co chcete, smát se a bagatelizovat to, ale čísla jsou čísla. Spousta lidí odmítá souvislost s očkováním. Chápu to, nechtějí si sami sobě přiznat, že naletěli. Takže se asi nedočkáme seriózní analýzy, kterou požaduje třeba poslanec Volný.

Jestliže vás čeká druhá dávka, fakt to zvažte. Jestliže se chcete rychle naočkovat kvůli cestování, zvažte to. Informace z leteckých společností nevypadají pro očkované vůbec dobře...

Je smutné, že jediný politik, kterého mainstream bere vážně a který zároveň mluví jasnou řečí, je slovenský Robert Fico. Očkování pro sebe odmítl a jasně upozornil na nemravné zisky farmafirem. Proč nemravné?

Protože jsou vytvářeny za pomoci cenzury kritických názorů, za pomoci vydírání, za pomoci manipulativních kampaní, které platí ne ty firmy, ale státy z peněz daňových poplatníků. To vše by vám mělo otevřít oči!

Ficovo vyjádření zde: https://www.facebook.com/wake.up.96995/posts/5711934398877604     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Poradkyně vlády Spojeného království tvrdí, že povinné nošení roušek by mělo být navždy ..... Poradkyně britské vlády a bývalá členka komunistické strany Susan Michieová říká, že mandáty v podobě roušek a společenské distancování by měly pokračovat „navěky“ a že by si lidé měli osvojit podobné chování, jako tomu bylo u bezpečnostních pásů.

Michieová, kteáý je profesorkou zdravotnické psychologie na UCL a přední členkou SAGE, řekla, že taková kontrolní opatření by se měla stát součástí „běžného“ rutinního chování lidí.

Vakcíny jsou skutečně důležitou součástí kontroly pandemie, ale je to jen jedna část. [A] testovací, sledovací a izolační systém, [jakož i] hraniční kontroly, jsou opravdu zásadní. A třetí věcí je chování lidí. Tedy chování společenského distancování se, ujišťování se, že je dobře větráno [když jste uvnitř], nebo když není, nošení obličejových roušek a [udržování] hygieny rukou a povrchu.

Tyto budeme muset udržovat dlouhodobě, a to bude dobré nejen pro Covid, ale i pro omezení dalších [nemocí] v době, kdy NHS [bojuje]… myslím, že do jisté míry navždy…

Myslím, že je spousta různých způsobů chování, které jsme v životě změnili. Dnes běžně používáme bezpečnostní pásy – dříve jsme je nepoužívali. V parcích teď běžně sbíráme psí hovínka – to jsme dřív nedělali. Když lidé vidí, že existuje hrozba a že je něco, co mohou udělat, aby snížili tuto ochranu sebe, svých blízkých a svých komunit, to, co jsme viděli za poslední rok, je, že to lidé dělají.

Její komentáře znovu zdůrazňují, kolik vědeckých poradců se opilo mocí v důsledku COVID-19 a nikdy se jí nechce vzdát.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


16.6. 2021     Pražská radnice a EU vnucují agresivní multikulturní propagandu již dětem v mateřské školce. Místo pexeso hrají děti mixeso s černochem a běloškou ..... Moje vnouče přineslo ze školky podivnou brožurku zvanou Mixeso, která je vydaná radnicí Prahy 3 a placená EU.

Je to knížečka vskutku pozoruhodná. Na titulní stránce je obrázek dredatého černocha a bělošky. Tedy klasický multikulturní stereotyp: muž černoch a žena bílá a k tomu název Mixeso od slova míchat (mix). Tím se již nejmladším dětem vnucuje multikuturní přeměna Evropy, kdy páření (mixováním) mezi černochem a běloškou vznikne “nový přičmoudlý Evropan. Pro bílého muže pak není místo v tomto krásném novém světě. Podle webových stránek na radnici v Praze 3 vládne koalice TOP09, Piráti a Zelení. Tedy mix otevřeně neomarxistických stran.      (Česká věc)


Experti upozorňují na zpožděný vedlejší účinek vakcíny Pfizer ..... Vakcíny Moderna a Pfizer / BioNTech se vyznačují zhruba stejnou účinností a mají i podobné vedlejší účinky.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) však nedávno vyspecifikovat další nežádoucí účinky, které se objevily u očkovaných osob.

Narůstající počet očkovaných přináší i další informace týkající se zejména zdravotních komplikací, kterými trpí lidé po podání vakcíny.

CDC a FDA upozorňují v této souvislosti na další možné diagnózy, o nichž se předpokládá, že souvisejí s očkováním RNA / mRNA vakcínami Moderna a Pfizer / BioNTech.

Podle odborníků došlo v poslední době k nárůstu počtu pacientů, kterým bylo diagnostikováno zánětlivé onemocnění srdečního svalu (myokarditida) a obalu srdečního svalu (perikarditida).

Obě diagnózy jsou vyvolány reakcí imunitního systému na infekci, poranění či na podanou vakcínu. Podle Ústavu pro srdce, plíce a krev mohou tyto stavy časem způsobit poškození srdce, vést k nepravidelnému srdečnímu rytmu nebo dokonce k jeho selhání.

CDC uvádí, že případy se vyskytly většinou u dospívajících a mladých dospělých ve věku 16 let nebo starších, s mediánem věku 30 po jedné dávce a mediánem 24 po druhé dávce.

Zánět se obvykle objevil během dvou až tří dnů po očkování vakcínou Pfizer.

I příjemci vakcíny Moderny uváděli tyto problémy, ale v nižší míře. Podle údajů shromážděných přes systém hlášení nežádoucích účinků

vakcín VAERS se na tyto důsledky očkování stěžovalo 488 osob očkovaných vakcínou Pfizer, zatímco u Moderny to bylo 301 případů.

Tato hlášení jsou konzistentní v obou typech očkování, přičemž příznaky se častěji projevily po druhé dávce.     (Čtěte na stránkách AC24)


Americký BlackRock a JP Morgan začaly po celých USA vykupovat celé čtvrti s rodinnými domy a hromadně je předělávají na nájemní bydlení, ve kterém není v podmínkách nájmů dovoleno držet nebo vlastnit zbraně! Absurdní ceny bytů předznamenávají blížící se Brave New World, Total Control a konec osobního vlastnictví spolu s koncem občanských práv a svobod! V Praze už chtějí za 9 metrů nebytového prostoru bez oken bezmála rovný 1 milion korun, všechno to směřuje k mohutnému zdanění nemovitostí! Z výběrů daní z nemovitostí chtějí globalisté sanovat starobní důchody a stejně tak univerzální příjmy! ..... Zatímco světová média se zajímají o kryptoměnovou bublinu a investoři radí nemajetným občanům, že si mají investovat na důchod, protože státní důchody brzy nebudou, tak mezitím dochází v celé Evropě a především v USA k něčemu, čeho si všimli zatím pouze lidé, kteří se zajímají o nové investiční trendy. Velké světové investiční domy začaly pomalu opouštět těžbu lithia jako neperspektivní obor, vzhledem k tomu, že se očekává jen těžké a problematické nasunování elektrických aut v masovém měřítku, protože veškeré dnešní prodeje a tržby jsou v západních zemích saturovány státními dotacemi na nákupy těchto aut.

A to pokřivuje volný trh do takové míry, že nelze hovořit o fungujícím trhu, ale o uměle udržované mrtvole na hadičkách, kterými proudí dávky a dotace do každého prodaného elektrického auta. Namísto investic do autobaterií, do výstavby nabíječek, a hlavně do výstavby nových stovek elektráren, se investiční firmy vrhly do něčeho úplně odlišného. Světové kapitálové firmy začaly v době koronáčové krize hromadně skupovat byty a rodinné domy, přičemž obratem ruky z nich dělají nájemní byty a činžovní domy.

VIDEO: Korporace v USA skupují nemovitosti a z nájemních bytů jsou rázem smluvně ukotvené Gun Free zóny

A tou největší rybou, která se v USA vrhla do tohoto businessu, je právě BlackRock Investments, jeden z největších investičních fondů na světě, napojený před 4 roky i na cínovecké lithium. Kdeže loňské sněhy jsou. BlackRock začal masivně skupovat rovnou celé čtvrti s domy a byty v USA. A nejen tam. Nekupuje jen pár domů tady a támhle, ale skupuje celé rezidenční čtvrtě, celé městské bloky a celá satelitní městečka, přičemž okamžitě poté je transformuje na pronájmy, kde ale zavádí velice podivná pravidla.

BlackRock totiž podepisuje s nájemníky smlouvy, ve kterých je stanoveno, že nikdo z nájemníků nesmí v domě či v bytě vlastnit, přechovávat, nebo skladovat střelnou zbraň. BlackRock totiž minulý rok sponzoroval několik iniciativ na zákaz prodeje zbraní a jelikož 2. dodatek americké Ústavy se demokratům nedaří zrušit, tak se podle všeho zdá, že BlackRock přišel s nápadem, jak odzbrojit Američany dobrovolně, ale na sílu! Pokud zchudlí Američané, kteří nemají peníze na vlastní nemovitost, chtějí bydlet v nájmu, musí se vzdát vlastnictví zbraní. Panečku, a máme to tady znovu, dobrovolně, ale na sílu!

Nechají vám svobodu být nezaměstnaným bezdomovcem bez lidských práv… svobodně se budete moci rozhodnout, a na sílu si to většina lidí rozmyslí

Jakmile nebudete vlastnit nemovitost, nebudete mít svobodu. A nebudete ji mít nikoliv proto, že by vám ji vzali násilím, ale protože se jí dobrovolně vzdáte, dobrovolně, i když na sílu. Budete totiž chtít bydlet, a to je větší priorita, než ústavní právo na nošení zbraně. A budete chtít si zachovat zaměstnání, práci, a to je větší priorita než lidská svoboda a ochrana osobní integrity, takže si raději necháte vnutit špejlovačku, anebo vakcínu. Nikdo vám tyto svobody nevezme násilím, to jenom vy sami a dobrovolně, i když na sílu, pod nátlakem, se svobod vzdáte, abyste měli kde bydlet, a abyste měli zaměstnání. Dobrovolné nevolnictví na sílu! Igor Matovič ani netuší, jaký je génius, když vymyslel toto označení.

Igor Matovič se špejlí antigenního testu

Dobrovolnost na sílu je totiž základním donucovacím mechanismem globalistů na goyim. Zdánlivě nikdo nikoho do ničeho nenutí, ale kdo neposlechne, nebude moci chodit nikam, kam budou moci chodit jen poslušní, tedy očkovaní, anebo odzbrojení. Naočkovaný a odzbrojený občan za odměnu dostane něco, na co měli kdysi právo všichni, ale nově na to mají právo jen poslušní, očkovaní a odzbrojení. Globalisty tak vaše převýchova nic nestojí, ani cent. Nic nového očkovaným odzbrojencům nedají, pouze jim za poslušnost vrátí pár svobod, ale ne všechny. Budou se muset trvale očkovat, trvale prokazovat vakcinačními pasy, resp. mobilními aplikacemi, později čipy.

Nebytových 9 metrů bez oken za 1 milion jako vhodné bydlení pro mladé… v Praze

Američané postupně přijdou o vlastnictví nemovitostí, všechno dostanou pod kontrolu korporace a investiční společnosti, které budou nájemníky považovat za nevolníky, kteří nebudou smět držet zbraně, nebudou smět protestovat proti BLM, proti LGBT, proti inkluzi, budou muset navštěvovat převýchovné kurzy, reedukační programy, převýchovné tábory, a to všechno dobrovolně, samozřejmě, i když na sílu. Kdo se vzepře, bude vystěhován a skončí na ulici pod mostem. A stejně jako v Evropě, i v USA budou nemovitosti postupně zdaňovány vyššími a vyššími daněmi z tržních cen nemovitostí, aby si průměrná rodina střední třídy nemohla dovolit vlastnictví nemovitosti. A stejně totéž se už děje v Evropě a dokonce v ČR v Praze.     (Čtěte na stránkách AENews)


VRTĚTI COVIDEM-19 v trojúhelníku: politici–média–odborníci ..... Mráz přichází tentokrát z médií! Je mi ctí poskytnout prostor blogu profesoru Michalu Klímovi z Metropolitní univerzity Praha. Jan Hnízdil "Strach a panika z pandemie obepnuly planetu i jednotlivé země. Tuto krustu tvořenou v první řadě vlivnými médii – a s nimi spjatými politiky a odborníky – je třeba zmapovat a propíchnout jako bublinu. Alarmistická média se stala nekritizovatelná. Jako Bůh se vznášela nad vodami lidského konání v době covidové. Pasovala se do role, že jen ona ví, co je veřejný zájem. V Česku přispěla k prosazení sociálního inženýrství s ničivými účinky na životy a zdraví lidí, na ekonomiku, vzdělání a kulturu. Zavedla neformální cenzuru a vyvolala autocenzuru. Šlo o největší polistopadové selhání seriózních médií. Zneužila přirozený strach z covidu stejně jako někteří politici a experti. Vrána k vráně sedá. Populismus nezná hranic. Kdo by odolal světlům ramp, skvělému byznysu, vševědoucímu kazatelství, morální nadřazenosti a emoční manipulaci? Úzká skupina kazatelů pojala pandemii jako boj dobra se zlem. V zájmu vyššího poslání neváhala rozdělit společnost na dva nepřátelské tábory. Odmítla vnímat pandemii a život kolem sebe jako dynamický proces, který vyžaduje expertní dialog k nalézání optimálních řešení. Z podílu na debatě vyřadila velkou část odborné elity.

1. Manipulace se smrtí Průvodním jevem alarmismu byl kýčovitý morbidní rituál uspořádaný na Pražském hradě u příležitosti 30 tisíc zemřelých s covidem. Namísto důstojné piety se 10. května zapalovalo 30 tisíc svíček za zemřelé v kelímcích od piva. Ano, čtete správně: „V kelímcích od piva!“ Aby toho nebylo málo, prezident ani nevyčkal na datum 21. května, kdy počet oficiálních úmrtí dosáhl 30 tisíc osob. Měl naspěch. Potřeboval si napravit poničenou image v důsledku nehájení národních zájmů v kauze Vrbětice. Říká se tomu vrtěti ocasem! Pokud jde o vlivná média, věnovala se výhradně „VIP smrti“, spojené s covidem. Že ale ročně umírá v průměru 100 tisíc lidí a že během pandemie zemřelo mnohem více lidí na rakovinu, infarkt a jiné nemoci, to nikoho nezajímalo. S tím scénář svatosvaté války proti covidu nepočítal. Navíc se zamlčovalo, že sebevražednost z důvodu šíření strachu a lockdownů stoupla až třikrát. Například 11. 3. 2021 se zastřelil před ministerstvem zdravotnictví muž. Čtyři dny poté se upálil Václav D. kvůli ztrátě zaměstnání…

2. Kdo kým více vrtěl? Kdo kým více vrtěl v trojúhelníku politici–média–odborníci? Většinová média ve svých pořadech grilovala politiky a odborníky. Vyčítala jim nejednotu, tepala jejich chyby a vyzývala k větší horlivosti při zavádění totální uzávěry společnosti i každého člověka zvlášť. Udělovala exkluzivně slovo několika desítkám radikálních odborníků z iniciativy Sníh či mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). Přitom jejich strašidelné matematické modely, počítající s 30 až 50 tisíci nakažených denně, nikdy nevyšly. Hlavní kvalifikací těchto odborníků bylo strašení a volání po maximální uzávěře všeho a všech dle hesla „včera bylo pozdě“. Jen o vlas jsme unikli fantasticky ničivému nápadu skupiny MeSES totálně zavřít ekonomiku na 7 dnů po Velikonocích, a to ve chvíli, kdy započal trvalý ústup pandemie. Na druhé straně vlivná média očerňovala kritiky. Označovala je za sobce, popírače, extremisty i za dezinformátory, jako v případě epidemiologa profesora Berana. Tisíce předních odborníků a osobností – například z občanské iniciativy Zdravé fórum – se nemohly vyjádřit, případně jen okrajově. V Česku se tak prosadil radikální a destruktivní přístup sociálních konstruktérů.

3. Mráz přichází z médií Část médií se vyžívala v napravování politiků, expertů i celé společnosti. Kdo však vyvažoval a griloval média? Ostatně ona sama v rámci své profesní komunity – až na výjimky – nevykazovala sebereflexi a sebeomezení, ani vzájemné vyvažování, ať již v rámci svých redakcí, či mezi sebou. Nedodržovala kodexy nestranného informování a přiměřené zdrženlivosti.     (Čtěte na stránkách Jana Hnízdila)


K čemu je dobré pohlaví ..... Sněmovna před necelými čtrnácti dny sice schválila novou podobu občanských průkazů, ve kterých zůstane označení jste-li muž nebo žena, tím ale pohlavní debata v parlamentu zdaleka neskončila.

Neprošel pozměňovací návrh Pirátů, kteří dlouhodobě prosazují občanky bez uvedení pohlaví. Pohlaví prý není důležité, neslouží k identifikaci a některým lidem, kteří se necítí být to či ono, či jsou nevyhranění, způsobuje potíže.

Na všech těchto nápadech mne zaráží úzký pruh vidění světa, který přes obšírné vysvětlování zbytečnosti pohlaví v důvodových zprávách a podobně, je zcela lhostejný ke komplikacím, které přivodí, nebo by přivodit mohl, naprosté většině obyvatel, která je se svým pohlavím spokojena.

A tak je potřeba neustále argumentovat fakty, že i právní řád s genderem pracuje. Ženy mají například v případě těhotenství právo na lepší zacházení a pracovní podmínky. Stejně tak to platí v případě mobilizace. Kdyby byla vyhlášena, nastoupí muži.

Se znalostí pohlaví je spojena i řada dalších úkonů - uzavření sňatku, možnost adopce dítěte, provedení osobní prohlídky a podobně....

Nikdo nikomu nebrání, aby se považoval z cokoliv, on, ona, to, neto, ...., ale vymáhat další a další administrativní speciality, které něco stojí a budou způsobovat problémy tam, kde je vymahači úprav nevidí nebo nechtějí vidět, se mi zdá, eufemisticky řečeno, nepřiměřené užitku.

Tato perlička tedy neprošla, ovšem Piráti se jen tak nedají. V poslanecké sněmovně se ve výborech projednává novela zákona o matrikách, jménu a příjmení. Ve hře je pozměňovací návrh o zrušení povinných sterilizací při úřední změně pohlaví.

V praxi to znamená, že opačné pohlaví bude uznáno tomu, kdo se tak cítí, ačkoliv nepodstoupil chirurgickou změnu.

V našem právu dosud platí, že to co má člověk mezi nohama, má úředně stanoveno v dokladech. Aktivisté pomocí Pirátů usilují, aby to tak nebylo.

Na fantazii čtenářů ponechám, co vše by to přineslo, přes zaklínání se psychologickými posudky posudků ...

Ačkoliv se považuji za velkého liberála, domnívám se, že někde strop být musí, i když existují jedinci, kteří pohlaví nepotřebují vůbec a snad by ho nejraději ani neměli.

Bez pohlaví by neexistoval život na planetě. Ovšem krásná a krutá příroda si často sama poradí tak, že civilizaci bezpohlavních jedinců nakonec pobijou barbaři s koulema a utnou tak všeobjímající láskyplnou filozofickou debatou o potřebě mezidruhové diskuze bobra a stromu.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


The UK National Health Service: SMRTNOSŤ NA COVID V UK PO VAKCINÁCII 9X VYŠŠIA AKO U NEVAKCÍNOVANÝCH!!! ..... Vo Veľkej Británii sa začína objavovať nami už skôr predvídaný vzorec smrtnosti. Čím to je, keď to vyzerá, že kolektívna imunita je deklarovaná minimálne na úrovni 80 percent (nerátajúc prirodzené prekonanie ochorenia)?

Aktuálne oficiálne dáta (aj keď zatiaľ na pomerne malej vzorke, preto sa pomer určite ešte upraví smerom nahor alebo nadol) ukazujú na 9.09 násobok smrtnosti na kovid po vakcinácii oproti prirodzenej smrtnosti neočkovaných.

Možno sa už hlási avizované ADE. A možno to bude každou booster dávkou iba horšie. Uvidíme.

Tabuľku zverejnil Public Health England, the UK National Health Service.

Výpočet:

19,573 nevakcínovaní, 23 mŕtvi 23/19573=0.00117 smrtnosť

1,785 vakcinovaní 1 dávkou, 7 mŕtvych alebo 2 dávky, 12 mŕtvych = 19 úmrtí 19/1785=0.01064 smrtnosť

Vývoj dát budeme priebežne sledovať. Celá správa NHS TU.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


REKORDNÍ POČTY NEMOCNÝCH A MRTVÝCH – CO NÁS ČEKÁ DÁLE? ..... EudraVigilance, což je databáze Evropské Unie, která shromažďuje informace o lécích a očkováních a sleduje jejich následky, zaznamenala pouze v Evropě k 5. červnu 2021

13 867 mrtvých a 1 354 336 ublížení a nemocí

a to všecko následkem čtyř používaných vakcín proti Covidu-19. Takže máme 1,3 milionů nemocných a skoro 14 tisích mrtvých – to není nic jiného než genocida! A nikdo na to nic neříká, nikdo proti tomu nic nedělá, očkování pokračuje stále dál a je mohutně propagováno. Vlády mlčí, anebo nabádají k očkování – zjevně jim na občanech nezáleží.

V Americe je 700 hlášených úmrtí pouze za minulý týden. A jelikož jejich VAERS systém uvádí pouhé 1% až 10% skutečného stavu, tak se dá čítat, že těch, kteří za jeden jediný týden zemřeli na očkování může být až desetkrát tolik.

Už to by nás mělo upozornit, že je něco v nepořádku.

Vedoucí globální náborové firmy, která se specializuje na hledání a najímání zaměstnanců pro olejářský průmysl a pro dolování a obchod s plynem informuje, že právě dostali požadavek na stovky, možná tisíce nových pracovníků do všech oddělení. Vedoucí těchto firem totiž hodnotili situaci s očkováním a rozhodli, že všechny očkované bude nutno do 3 let nahradit …

A na druhé straně Bloombergova univerzita americké zdravotní instituce Johns Hopkins požaduje, aby byli použiti roboti a dróny na nanucení očkování na populaci. Každého chtějí očkovat! Není to podivné? Myslíte že takové instituce mají opravdu zájem o naše zdraví a prosperitu?

Tato universita navrhla a vyrobila samovolně se rozšiřující očkování, v zoufalé snaze rozšířit tento jed tak jako každou jinou nakažlivou nemoc, mezi všecky lidi. Navrhují přidávat vakcíny do potravy, do léků a nejspíš za chvíli jimi bude prosycen i toaletní papír. Tyto choré mozky dále požadují, aby satelity sledovaly, kde je na zahrádce pěstována nějaká potrava a tuto postříkaly Roundupem. Jejich molekulární 3D tisk dokáže vychrlit obrovské množství hrotových bílkovin (spike proteins) a naočkovat všecky, jak tady jsme, takže to chtějí za každou cenu uplatnit. Obzvlášť kdy v tom jsou tak velké peníze.

Z toho je vidět pouze jedno, že jsou zoufalí a že jim někde teče řádně voda do bot. Po pravdě, ta voda jim už sahá až po sedací část těla. Musí být něčím neuvěřitelně strašlivým ohroženi a toto ohrožení je časově vázáno, jinak by se neuchýlili jen tak k otevřenému boji. Ještě nikdy, co naše historie pamatuje, nebylo takové zlo pácháno beztrestně na lidech a s podporou všech světových vlád. Ještě nikdy nevládlo zlo v takovém rozsahu jako dnes. Než kromě válek, samozřejmě. Ovšem toto je také válka a v té válce jsme my všichni ten nepřítel.

Covid chřipka není to, čeho bychom se měli obávat. Tady se vůbec o chřipku nejedná, to byla pouhá záminka. Ve hře je něco zcela jiného, něco daleko horšího. Už to, že u každého člověka se tato „chřipka“ projevuje jinak a všecky příznaky nasvědčují na celkovou otravu krve něčím velmi nebezpečným a škodlivým.

Mnozí podezřívají, že skutečný Covid je zezbraněný parazit, který napadne každého jiným způsobem, podle toho, kde je jeho citlivé místo nebo nějaká menší indispozice. Nasvědčuje na to to skutečnost, že Ivermectin a Plaquenil, což jsou anti-parazitní léky, proti této nemoci zabírají. Jenže Ivermectin ke účinný i proti umělým hrotovým bílkovinám a snad i proti jiným věcem.

4G a 5G Technologie ... Další podezřívají 4G a 5G technologie, které nám vyrostly přímo před okny, zatímco jsme doma poctivě dodržovali nucené domácí vězení, neboli karanténu. Tyto technologie totiž produkují ty stejné příznaky, jak jsou u jednotlivých případů zasažení „koronavirem“ hlášeny. Oxidativní stres, těmito frekvencemi vyvolaný ničí buněčné tkáně, ničí DNA, dělá imunitní systém neúčinný, způsobuje krvácení z nosu, z dásní a odjinud. Možná to je důvod, proč je Covid o tolik víc ničivý v bohatých zemích, které mají 4G a 5G antény všude kam se člověk podívá. A zatím státy jako je Slovinsko koronu prakticky nemají, protože ani nemají 5G.

Toto by stálo za vyšetřování, jenže jakákoliv zmínka o 5G v souvislosti s koronou je okamžitě vycensurována z internetu, z institucí, z debat a z výzkumu – prostě odevšud. Je to zřejmě ten kámen úrazu, o který všichni škobrtáme, protože jinak by to nebylo tak přísně hlídáno.

Čína byla první země, která se plně zaměřila na zavedení vše pokrývající 5G sítě a zvolila si za první pokusné město právě Wuhan. Již v r. 2019 tam měli vztyčených 10 000 antén 5G a když pak ke konci roku je všecky uvedli do provozu, lidé padali na ulicích jako mouchy, třásli se jako v křeči, jak jsme mohli vidět na video záznamech. Ten skutečný důvod jejich kolapsů a možná i úmrtí byla 5G technologie a ne nějaká pochybná chřipka. Uvědomte si, později jsme nikdy takovou reakci u koronavirových pacientů neviděli.

Ta chřipka, to byla jen výmluva, aby se nepřišlo na 5G instalace, které byly zaváděny všude kolem během naší karantény, kdy jsme nic nemohli sledovat, protože jsme seděli zavřeni doma. Seznam 5G instalací v ČR je ZDE.

A jak můžeme číst v jednom z mých minulých článků, každý krok ve vývoji elektřiny přinesl sebou příznaky, které dnes připisujeme chřipce. Viz článek „Že by bylo ještě něco jiného, co způsobuje tolik onemocnění a tolik úmrtí?

Proč jsou touto „chřipkou“ zasaženi převážně staří lidé je rovněž zřejmé: všimněte si, na všech domovech pro staré občany jsou vztyčeny bezdrátové 5G antény. Většina 4G byla totiž v poslední době přeměněna na 5G, zatím co jsme seděli doma a nesledovali. Tyto antény jsou rovněž na všech nemocnicích, na školách, na veřejných budovách a i jinde. Začněte si toho všímat, uvidíte sami, jak moc se ten škodlivý vliv rozšířil. A jestli nemůžete v noci spát, což bývá jeden z prvních příznaků, pak nehledejte tabletky na spaní, ale 5G anténu ve vaší blízkosti.

5G syndrom je mnohem nebezpečnější než nějaká chřipka. Je to dlouhodobá, chronická nemoc, ze které není vyléčení, pokud je nemocný nadále těmto frekvencím vystaven. Ti, kteří už nějak nemocní jsou, mají daleko větší možnost onemocnět a mnohdy i zemřít s přídavným vlivem 5G. Lidé oslabení současným „očkováním“ mají velmi malé vyhlídky na uzdravení, pokud se v jejich blízkosti nachází zdroj 5G, 60GHz technologie. A takoví, kteří často používají iPhone mohou též snadněji dostat buď nějakou chřipku, nebo jinou nemoc, často nádory v hlavě z toho, jak drží mobil u ucha.

A to ještě je tato technologie využívána v malém měřítku. Kdyby všecky ty antény někdo zapnul naplno, tak budou usmažena celá města během pár minut. Je to dobře naplánováno a vypočítáno, protože budovám se nic nestane, nebude nutno nic po takové hromadné vraždě dávat do pořádku, čistit, nebo opravovat a noví majitelé se mohou ihned nastěhovat, pokud jací budou.

Samozřejmě, že vlády dobře věděly o škodlivosti 5G technologie a ti, co tyto stožáry vlastní a vztyčují, zrovna tak. Ale mlčeli, lidem nic neřekli, protože peníze jim byly milejší než lidské životy. Dokonce jsem kdesi četla, že bez rozjetí 5G technologie by celosvětová ekonomie úplně zkrachovala. Prý na tomto šmejdu závisí naše ekonomické přežití. Jestli to je pravda, tak pak máme velmi špatné vedení většiny států, které dovede jen utrácet a nemyslí na to, co bude zítra a už vůbec neplánuje do budoucnosti.

Asi bychom měli sami pátrat odkud přicházejí všichni ti nemocní, ze kterého místa a jestli někde v jejich okolí se nenachází 5G anténa.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Notebook Huntera Bidena ..... Závěry knihy Secret Empires (Tajná impéria) byly založeny na rekonstrukcích časových linií a záznamů získaných detailním vyšetřováním v zahraničí. Někteří novináři nás ale přesto stále obviňují z toho, že jsme se zapojili do "honu na čarodějnice", jehož cílem bylo zdiskreditovat rodinu současného prezidenta USA Joea Bidena.

Bezpečnostní orgány potvrdily vyšetřování ministerstva spravedlnosti USA týkající se daní Huntera Bidena, což ve skutečnosti znamená, že nezkoumají jen jeho daně, ale i peníze, které vydělal a které třeba nemusel přiznat. Toto vyšetřování pokračuje.

Celkový postupně se vynořující obrázek jasně ukazuje to, čemu já říkám "Bidenův obchodní model", ve kterém všichni rodinní příslušníci klanu Bidenů, zdá se, prodávají jméno Joea Bidena, jeho kontakty a přístup k němu.

V poslední době Hunter Biden poskytl médiím několik rozhovorů, v nichž hovořil o své nadcházející knize, která popisuje jeho boj s drogovou závislostí. Investigativní reportér ve mně musí upozornit na to, že tyto rozhovory provedla společnost CBS News, vlastněná společností ViacomCBS, která také vlastní nakladatelství Simon & Schuster vydávající novou knihu Huntera Bidena. Otázkám týkajícím se jeho notebooku se Hunter Biden většinou vyhnul.

Odvádí naši pozornost od hlubších otázek, které by nás měly všechny zajímat – a jednou z těchto otázek je otázka, zda Hunter Biden kryje svého otce. E-maily přezkoumané výborem senátora Rona Johnsona během vyšetřování odkazovaly na konzultanta, který psal Hunterovi Bidenovi o navrhovaném partnerství s čínskými podnikateli. E-mail uvádí, že Hunter Biden bude vlastnit v tomto obchodním partnerství 20 % akcií a dalších 10 % akcií bude "držet pro Šéfa".

Identita "Šéfa" ("Big Guy") nebyla prokázána... Moderní model korupce v politice funguje jen zřídka přímo. Zahraniční vlády a ostatní hráči se naučili, že cesta k srdci politika vede přes jeho rozvětvenou rodinu. V materiálech, které nyní vlastní FBI a novináři, existují nepřímé důkazy o tom, že aktivity Huntera Bidena sloužily jako clona pro obchodní transakce, z nichž měl prospěch jeho otec, nebo přinejmenším byznys rodiny Bidenů, což samozřejmě zahrnuje i jeho otce.

Na snímku: "Mac Shop" ve Wilmingtonu ve státě Delaware. Hunter Biden tam dal údajně v dubnu 2019 do opravy svůj notebook poškozený nějakou kapalinou, ale nikdo si ho nevyzvedl. Podle deníku New York Post předal majitel opravny tento notebook FBI, předtím však zkopíroval jeho harddisk a kopii dal k dispozici bývalému starostovi New Yorku Rudymu Giulianimu. (Foto: Angela Weiss / AFP prostřednictvím Getty Images)

Investigativní žurnalistika většinou rekonstruuje události a vztahy ze skrytých útržků rozhovorů, obskurních záznamů a dokumentů třetích stran. Často je nejlepším dosažitelným výsledkem naší práce to, že můžeme na základě náhodných údajů, které v těchto záznamech najdeme, ukázat, že se muselo stát něco špatného. Investigativní reportéři nejsou státní zástupci, nemohou předvolávat svědky a vynutit si jejich svědectví, a proto se nám jen velmi zřídka poštěstí najít tu příslovečnou "kouřící pistoli".

Proto je případ "ztraceného" notebooku Huntera Bidena v kombinaci s původními textovými zprávami a e-maily získanými přímo z Gmailu příjemce tak pozoruhodný. Je to primární zdroj. To musel nakonec uznat i samotný Hunter Biden.     (Čtěte na stránkách Gatestone Institute)


Zákony jsou pro plebs? ..... Summit G7 nám opět naznačil, že někdo je více než jiný. Přední politici zastupující údajně 7 nejvýkonnějších ekonomik Západu se sešli na svém setkání ve Velké Británii. Přestože v řadě zemí existuje ještě mnoho otravných proticovidových opatření, ti, kteří je vydávali, porušovali vše. Ne, že by to nějak zásadně vadilo, pouze se opět ukázalo, že tu někdo káže vodu a pije víno. Navíc je třeba si uvědomit, že absolutní většina politiků z vyšších sfér moci žádnou vakcinaci nikdy neprodělala a ani se k tomu nechystá. Těch pár zachycených na kamerách využila příležitosti zpopularizovat se a nechali se napíchnout vitamíny, placebem či využili jiných triků. V zásobě jich je hodně. Slyšeli jste snad někdy o tom, že by přední politik onemocněl či snad zemřel? Jak je možné, že s výjimkou Donalda Trumpa se to nikomu jinému nestalo? I Trump z toho byl za týden venku. Proč plebs umíral? 

  I přes prokazatelné problémy velké skupiny odvážlivců, kteří uvěřili mohutné kampani s tečkou na konci covidu, jede propagace dál. A opět je využíván strach z dalších vln ,,umírání“, obnovení plošných nařízení, která přijdou na podzim. To i přes rozhodnutí soudu, že všechna byla nezákonná. Jde o jednoznačný signál toho, že pro politiky zákony neplatí. Každý, kdo v uplynulém roce držel vládu u moci, se přidal ke skupině privilegovaných. Takže se stačí nyní podívat zpět, kdo schvaloval nouzové stavy, stav legislativní nouze a jak hlasoval pro schodky rozpočtu a mimořádná opatření, rázem budeme mít více jasno. A také tím získáme kandidáty předurčené k podílení se na úhradě škod. Samozřejmě ze svého.

  Alena Schillerová, která by měla chránit státní pokladnu celým svým rozložitějším tělem, se na zvyšování státního dluhu podílí vcelku výrazně. Nový plánovaný schodek je opět obrovský, a to zahrnuje i zmrazení platů státních zaměstnanců, politiků a soudců. O pochybnostech spojených s výplatami politiků není třeba hovořit. Jak prohlásila bývalá hlavní hygienička, která byla odejita, její podřízení nikdy nevyhlásili stav epidemie, protože počet onemocněných covidem-19 nikdy nepřekročil, dokonce se ani nedotknul čísla opravňujících kohokoliv k tomu, aby tuto situaci vyvolal. Toto rozhodnutí vydali politici a platí to pro celý svět. Navíc i přesto, že bylo s údaji manipulováno v maximální možné míře, nikdy se nedosáhlo parametrů pandemie. A tito politici mají dostat v příštím roce navýšené platy?

  Podobné je to státními úředníky. Po celou dobu covidovou pobírali své výplaty, přestože se život na většině úřadů buď zastavil nebo výrazně zpomalil. Na některých místech zůstaly po celou dobu otevřené případy a nikdo nic nedělal, spíše se část z těchto státních zaměstnanců podílela na represích obyvatelstva. I jim by se měl přidávat. Jak na to mohou pohlížet všichni podnikatelé a zaměstnanci ze soukromé sféry, kteří byli hozeni do vody a nikdo jim nepomáhal. Naopak právě ti úředníci brzdili všechny schválené ,,záchranné“ programy, například Finanční správa a úřady nadále pokračovaly v provádění kontrol a vystavování zajišťovacích příkazů. I oni se dočkají dalšího navýšení příjmů?     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Kritika transhumanismu ..... Transhumanismus (TH) je ideologie, která tvrdí, že člověk (v jeho biologickém smyslu) už prý dosáhl vrcholu svého vývoje, a přesto je špatný. Je prý proto třeba zlepšit jeho „mentální a fyzické schopnosti, eliminovat utrpení, nemoci, stárnutí, a dokonce i smrt“, a to pomocí nano-, bio-, informačních a kognitivních technologií (technologie NBIK).

Komentář: Ideologie TH prozrazuje, že je nejen evolucionistická, ale i utopistická. V oblasti techniky vývoj postupoval, ale sám člověk zůstává stále stejně hříšným a smrtelným. Může se stát podobný andělu, anebo ďáblu, podle toho, jaké má myšlení a jak v závislosti na něm jedná – buď koná dobro, nebo zlo. Člověk má svobodnou vůli. Pokud se stane závislým na alkoholu, sexuálních zvrhlostech, narkotikách, destruktivních sektách, není už svobodný, ale stal se z něj otrok. Pokud přijme čip, zbaví ho už plně svobodné vůle, přestává být člověkem a stává se biorobotem, transčlověkem, a pak tzv. nadčlověkem – vtěleným běsem, démonem.

TH: Transhumanisté nazývají tuto tzv. vylepšenou verzi člověka postčlověkem nebo nadčlověkem.

Komentář: S tím už jsme se setkali u Nietzscheho v jeho fašistické ideologii o nadčlověku. Dnes víme, jaké přinesla ovoce. Ideologii TH proto můžeme nazvat neofašistickou ideologií.

TH: Tento postčlověk prý bude chytřejší než kterýkoliv lidský génius a bude mít mnohem lepší paměť.

Komentář: TH ignoruje skutečnou podstatu člověka. Člověk nemá jen rozum či paměť, ale má také svědomí. Chytrost sama o sobě, navíc pod vládou zlého člověka bez svědomí, je velmi nebezpečná. Máme velmi inteligentní zločince, kterým právě inteligence posloužila k tomu, že se stali masovými vrahy. A nakonec, co se týče nehmotných bytostí s vyšším stupněm inteligence, ty nazýváme démony.

TH: Tělo postčlověka prý nebude náchylné k nemocem a nebude se zhoršovat stárnutím. Podle tohoto názoru se postlidé dokonce budou moci vzdát svého vlastního těla a žít (pouze jejich mozek) v obřích superrychlých počítačových sítích.

Komentář: Co se týče otázky utrpení, nemocí a smrti i otázky věčného života, křesťanství má jasné učení, které dává adekvátní a vyčerpávající odpověď. Rozum zde nachází pravdu a lidské srdce naplnění hluboké touhy po pravém a věčném štěstí. Křesťan zná smysl lidského života i jeho cíl. Usiluje proto o přemáhání zla v sobě a slouží Bohu plněním Jeho přikázání. Tím naplňuje i druhé přikázání lásky vůči svému bližnímu. Základní morální pravidlo je: „Všechno, co chceš, aby ti jiní dělali, dělej i ty jim.“ (srov. Mt 7,12).

TH: Trashumanisté věří, že takový posthuman (postčlověk) bude mít tak změněný organismus, že už nebude nazýván ani člověkem, ale lidským zařízením.

Komentář: Jak zkažený a nízký ideál! Přeměnit člověka na jakési zařízení! Je těžké přesně identifikovat, jestli takový postčlověk bude biorobotem, či vtěleným démonem, či obojím.

TH: Kromě umělé inteligence (zavedením čipu s externí regulací) je plánováno provést změny v lidském těle také zavedením cizích nanotechnologií nebo biotechnologií (geneticky upravené produkty nebo transgeny), psychofarmakologických produktů – léky založené na počítačových technologiích. 

Komentář: Tyto plánované, nezvratné změny, které mají být dosaženy zásahem do lidského organismu, jsou masovými zločiny proti lidskosti! Dnes k nim slouží hlavně mRNA vakcinace.     (Čtěte na stránkách Byzantský Katolický Patriarchát)


Švýcaři v referendu odmítli jeden z hlavních bodů Agendy 2030, který je hlavní součástí Velkého resetu ..... Agenda 2030 má celkem 17 bodů, z nichž mnohé spolu velmi úzce souvisí. Těmi, které například právě v Evropě způsobí do roku 2030 velmi razantní změny nejen stylu života, ale také celkové demografie, jsou plány na zavedení uhlíkové neutrality a výměna obyvatel, která již 6 let probíhá  a v posledním roce nabírá na obrátkách.

Ve Švýcarsku se hlasovalo k prvnímu zmíněnému – uhlíkové neutralitě, která velmi úzce souvisí s tzv. “zeleným údělem”.  K této nejdůležitější části Agendy 2030 se zavázala EU a potažmo i všechny vlády EU, které jsou jen poslušnými lokaji globalistů. Tuto zelenou agendu pak přijal ihned po svém nástupu i Biden, takže USA nyní směřuje stejnou cestou jako EU.

Švýcaři tedy odmítli agendu, která se prolíná hned několika body samotné Agendy 2030, která je osnovou tzv. “Velkého resetu”. Co vlastně OSN, potažmo WEF v rámci této Švýcarskem odmítnuté agendy plánuje  a k čemu se zavázaly i všechny země EU?

Pod rouškou ochrany klimatu by měla být přijata tvrdá opatření k dosažení nerealistických “pařížských klimatických cílů” do roku 2030. To by ve srovnání s rokem 1990 snížilo skleníkové plyny na polovinu. Za tímto účelem chtěl švýcarský Parlament zavést tvrdá pravidla, která by znamenala dodatečné náklady pro majitele nemovitostí a aut na fosilní paliva. Kromě toho by měly být k dispozici finanční pobídky pro občany, kteří se budou chovat “šetrně ke klimatu”. V návrhu byl systém, který připomíná různé čínské sociální úvěry (státní odměna za požadované chování a trest za nežádoucí chování), zaměřený pouze na tzv. “udržitelnost”.

Vše výše uvedené už “odklepla” EU a jednotlivé státy EU postupně zavádějí různé poplatky i omezení přesně v daném duchu. Časem se počítá i s klimatickými lockdowny, přechodem na elektromobilitu a samozřejmě i různými poplatky v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí.. Plány zřejmě začne záhy po volbách velmi rychle realizovat Německo,  neboť jsou přesně v souladu s plány kandidátky na zelenou kancléřku Annaleny Baerbockové, která pochází přímo z “kádrových rezerv” architekta Velkého resetu Klause Schwaba.¨Ovšem soukmenovci Zelených nejen v EP jsou i naši Piráti, pak lze zcela jasně odvodit, že tyto šílenosti budou i jejich programem.

Od krajní levice až po politický střed všechny švýcarské strany lobbovaly za tento na balíček ve jménu “dobré věci”. Pouze konzervativní Švýcarská lidová strana (SVP) se postavila na stranu občanů. Tvrdila, že Švýcaři by sami nesli veškeré dodatečné náklady. Zejména Švýcaři ve venkovských oblastech, především pak v hornatém vnitrozemí země, by tím utrpěli zdaleka nejvíc. Jsou závislí na autě a nechtějí žádné zvýšení daní za své domy.

Kritika zahrnovala také propojení podpory ze strany hospodářství s klimatickou vstřícností společností a záměr dotovat pouze klimaticky neutrální zemědělce. Nakonec se zničujícímu balíčku Švýcarsko jen těsně vyhnulo, díky 51 procentům Švýcarů, kteří proti těmto šílenostem hlasovali.

K uvedenému jen podotýkám, že právě odmítnutí tak důležité a nebezpečné agendy je zářný příklad toho, jak je pro Švýcarsko výhodné, že  není v EU a  občané si mohou rozhodovat v referendech. I když je pravda, že ne vždy vyjdou referenda tak, aby šla proti politice EU, jako v tomto případě…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


15.6. 2021     Nedoporučujeme plošné očkování dětí a mládeže proti covidu, zní z Německa ..... Německá Stálá očkovací komise (Stiko) kvůli nedostatku vědeckých dat nedoporučuje plošnou vakcinaci dětí a mládeže proti nemoci covid, podpořila ale očkování dětí se zdravotními problémy, uvedla Prima News. (Foto: Flickr)

Stiko je součástí RKI jako nezávislý poradní orgán. Stanoviska komise nejsou závazná, vláda se jimi ale v řadě případů řídí.

V Evropské unii je prozatím jako jediná vakcína pro děti od 12 let schválena látka společností Pfizer/BioNTech, o povolení usiluje i společnost Moderna.      (AC24)


Reiner Fuellmich vysvetľuje – Ako globalisti plánovali pandémiu koronavírusu 10 rokov ..... Vyzýva na zavedenie medzinárodného Korona súdu, podobne, ako bol Norimberský tribunál

Plány na koronavírusovú pandémiu zostavili asi pred 10 rokmi veľmi bohatí a mocní ľudia, ktorí sú spojení s Rockefeller Foundation, uviedol v utorok v Bannons War Room právnik Reiner Fuellmich. Reiner Fuellmich je slávny právnik, ktorý vyhral súdy proti Volkswagenu a Deutsche Bank. Generálnou skúškou bol podľa neho Event 201 v októbri 2019, dodal v rozhovore so Stevom Bannonom, ktorý sa podieľal na kampani Donalda Trumpa, po ktorej sa Trump stal prezidentom USA a bol istý čas aj jeho poradcom

Krátko nato došlo vo wuhanskom laboratóriu skutočne k nehode, ale čínska vláda si rýchlo uvedomila, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Ak chcete vytvoriť veľmi nebezpečný vírus, nemal by zabiť hostiteľa.“ Bez hostiteľa sa nemôže rozšíriť“, vysvetlil právnik. Incident v laboratóriu podľa neho nemá nič spoločné s tým, čo sa deje práve teraz.

Globalisti sa po tomto incidente rozhodli zaviesť svoju agendu. Nemeckého virológa Christiana Drostena nechali vyvinúť PCR test. Zdravotnícke orgány v tom čase tvrdili, že sa ľudia nemajú čoho báť a že vírus nie je veľmi nákazlivý.

Podľa právnika to nie je skutočná pandémia, ale plánovaná pandémia

Medzitým farmaceutické koncerny vyvíjali tlak na WHO, aby vyhlásila medzinárodnú zdravotnú krízu. Toto umožnilo vakcínam proti koronavírusu získať núdzové schválenie.

Fuellmich zdôrazňuje, že to nie je jeho osobný názor, ale vychádza z rozhovorov, ktoré viedol s viac ako 100 vedcami, ekonómami, psychiatrami, psychológmi, právnikmi a epidemiológmi.

„Nie je to skutočná pandémia, ale plánovaná pandémia“, uviedol Fuellmich.

Bohatí a mocní, ktorí plánovali „pandémiu“ už roky, môžu byť tiež spájaní s BlackRock, najväčším správcom aktív na svete, uviedol právnik. „Plánovali to minimálne 10 rokov“, myslí si Fuellmich.

Cieľ? Peniaze a kontrola

Fuellmich ďalej povedal, že on a asi 100 právnikov podalo žalobu. Zároveň dodal, že mnohé právne systémy sú skorumpované a že oni – globalisti – umiestnili správnych ľudí na správne miesta. „Potrebujeme medzinárodný korona súd, niečo ako Norimberg 2.0.“     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Automobilka BMW podporuje LGBT agendu. Ale ne všude. Je LGBT propaganda určená jen pro bílé lidi? ..... Německá automobilka vyrábějící luxusní vozy BMW aktivně v posledních letech velmi aktivně podporuje LGBT++P agendu. Vozy BMW jsou viděny na nejrůznějších pride pochodech LGBT pýchy, automobilka připívá LGBt hnutí finančně, barví loga firmy a”bavoráky” do duhových barev a vynucuje si podřízení LGBT agendě i u svých zaměstnanců.

Automobilka sice působí celosvětově, ale ne všude LGBT agendu tlačí. Zdá se, že její primární tlak na LGBT agendu je soustředěn pouze na trhy bílého člověka v Evropě, Severní Americe a Austrálii.

V Saudské Arábii BMW duhové logo nikdy neprezentuje. Proč asi?

Třeba v Saudské Arábii BMW nikdo logo na duhové nemění! Podobně konzervativní je i v Číně a na dalších trzích. Takže je to vlastně takový rasismus na ruby.

Stejně se chovají i další nadnárodní korporace, které podporují LGBT propagandu pouze v zemích bílého muže. To asi nebude náhoda, že?! Kdo má zájem na likvidaci bílého člověka a bílých národů v Evropě a Americe? Vše ukazuje na to, že ten zájem na likvidaci bílého člověka je dlouhodobý. Kdo za tím je? Odvážíme se to konečně zase říkat nahlas, nebo půjdeme na porážku jako ovce?! Času na záchranu nám moc nezůstalo. Jsme ve válce, kterou nám nepřítel vyhlásil již před mnoha lety.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


ROZJÍŽDĚJÍ SE SOUDY ..... V Evropské únii se s létem naplno rozjíždí také soudní sezóna. Na pořad jednání se právě dostaly dvě zásadní causy, které mají potenciál změnit naše země, jakož i celé fungování EU na dlouho dopředu. Ne-li napořád a definitivně.

Je to trend současné doby. Politici Evropské únie si zvykli převádět rozhodování o sporných a kontroverzních otázkách na soudy. I když se jedná o záležitosti bytostně politické. Nebo spíš právě proto. Paradoxní je, že tak činí za tichého souhlasu svých přirozených oponentů, politiků národních. Pro obě strany je to výhodné. Ti Bruselští prosadí, co chtějí, pěkně potichu, bez nežádoucího humbuku, protestů a mimo pozornost veřejnosti. Ti domácí se vyhnou taktéž rozruchu, protestům a osobně velmi nepříjemnému tlaku ulice, na odmítnutí další bruselské zhovadilosti. Stačí jim, až už je pozdě, jen farizejsky pokrčit rameny a říci něco o respektování soudu, právním státě a podobně.

O první, z oněch dvou zásadních, unijních caus, už asi víte. Evropská komise před pár dny zažalovala Česko a Polsko u Soudního dvora Evropské unie. Za to, že obě země nedovolují cizincům z EU vstupovat do politických stran. Podle názoru Komise tím tyto země omezují právo „občanů EU” kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané.

Pomiňme, že žádné „občanství EU” neexistuje. O co ve sporu skutečně jde, je nabíledni. Stačí si představit třeba nějakého stánkaře – kebabníka z Prahy, který si vyřídil občanství a splňuje všechny náležitosti potřebné k tomu, aby si založil politickou stranu. Nazve ji třeba „Islámská strana společné prosperity – Erdoganovi přátelé”. No a vzápětí se mu do ní přihlásí pár, řekněme třeba takových 100 tisíc, známých, příbuzných a souvěrců, poflakujících se porůznu po EU, od Madridu k Berlínu… Jak by to změnilo politickou mapu, vnitrostátní situaci a vůbec směřování ČR je zřejmé. Zvláště, když si můžeme být jisti, že podobná partaj by nedostatkem peněz a podporovatelů, našich i zahraničních, rozhodně netrpěla.

O to důležitější je soud druhý, o kterém asi naopak nic moc nevíte. Protože evropský, mediální mainstream dělá, co může, aby vám ho zamlčel. A dobře ví proč. Probíhá v sousedním Polsku. Už od jara. Evropská komise totiž Polsko letos v březnu zažalovala. Kvůli reformě soudnictví, se kterou Brusel ostře nesouhlasil. Ovšem tady padla kosa na kámen a hrdé Posko necuklo. Naopak. Jeho premier, Mateusz Morawiecki, bouchl do stolu a podal žalobu vlastní. K polskému ústavnímu soudu. Pověřil jej přešetřením nedávného rozhodnutí Soudního dvora EU, podle kterého má právo EU přednost před polskou ústavou.

V Bruselu vypuklo zděšení. Sice tutlané, ale o to hlubší. Protože kdyby polský soud potvrdil svrchovanost polské ústavy nad nikým nevoleným orgánem, ustaveným jakousi mezinárodní smlouvou… To by byl faktický konec Evropské únie v její současné podobě. Neboť celá ta Bruselská diktatura je v podstatě jen jistou formou mezistátní smlouvy. Jakých má takové Polsko, nebo jiný členský stát, uzavřených celé tucty. To by nadutost Eurokomise splaskla mnohem rychleji, než propíchnutý míč. A z polského Ústavního soudu už různé ty Rychetské a spol. v předstihu, předvídavě vyštípali. Takže…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Kam jsme se dostali za poslední rok a co jsme všemi těmi násilnými opatřením docílili? ..... Je to trochu déle než rok, co nás začali strašit s jakýmsi nesmírně škodlivým virem, který se postupem času ukázal být obyčejná chřipka. Úměrně nesmyslná opatření proti této zákeřnosti byla okamžitě navržena po celém světě zaráz, jako by to všechno bylo centrálně řízeno. Kromě oficiálně pečetěných opodstatnění měla všecka tato opatření pouze škodlivý vliv a ještě ke všemu byl za tím vším zjevný esoterický, či okultistický význam. Byli jsme tím srovnáni na úroveň poslušných pejsků s náhubkem na tlamičce, kteří vždycky poslechnou, co jim páníček přikáže a náš tajný vztek na to všecko nám ani trochu neprospíval.

Na příklad karanténa ... Už dávno je víc než zřejmé, že karanténa víc ublížila než pomohla. Ovšem její skrytý význam byl zabránit lidem, aby se spolu stýkali, což představuje psychologický nátlak. Ještě v tom byl další, okultistický význam, kdy jsme byli dáni na úroveň vězňů, zločinců a také snaha o to, aby nebyly mezi lidmi rozšiřovány nežádoucí informace.

V současné době byla neúčinnost karantény potvrzena německou studií na Mnichovské univerzitě, kde statistikové zjistili, že: „není žádná souvislost mezi německou karanténou a klesajícím počtem nemocných.“ Bodejť, aby byla, když je infikovanost měřena nefunkčním testem, který vyhodnotí přesně to, co si v laboratoři nastaví. Prostě dostali příkaz, že má být míň nemocných, nastavit PCR testy na nižší počet cyklů a bylo to.

I jiné studie potvrdily to stejné a profesor Dr. Jay Bhattacharya z významné Stanfordské univerzity řekl, že karantény jsou „jeden z nejhorších veřejných omylů za posledních sto let.“

Další studie, která pronikla přímo z německého Ministerstva vnitra, určitě proti jejich vůli potvrzovala, že karanténa může zabít mnohem více lidí než koronavirus už jen proto, že vážně nemocní nedostávají potřebnou zdravotní péči. A opravdu, německé nemocnice (jako všecky ostatní) byly poloprázdné, u vchodu byli vojáci, kteří rozhodovali, kdo do budovy smí, či nesmí vstoupit. Jednotlivé pokoje byly poloprázdné, pacienti vesměs žádní – vím to od pozorovatele přímo z Německa.

Městem jezdila sanitka sem a tam, křížem krážem a neustále houkala na poplach. Ale ke vchodu do nemocnice nikdy nedojela! Můj pozorovatel bydlel hned naproti vchodu do jediné nemocnice ve městě. Sanitka prostě jen vytvářela planý poplach na ještě větší zastrašení těch, kteří nesledují televizi!

Tak na příklad v jihoamerickém Peru měli tu nejpřísnější karanténu ze všech a taky měli nejvyšší počet úmrtí. Začali s karanténou ještě dříve než ostatní a dokonce používali armádu na její udržování. Vojáci se samopaly hlídali ulice a útočili na každého, kdo se objevil venku. A přece si nepomohli, obrovské množství lidí zemřelo. Nejspíš zemřeli hlavně na osamělost, protože Jihoameričané, tak jak je znám, jsou velmi společenští, žijí napůl na ulici, v těsném kontaktu se svými sousedy, neustále brebentí dohromady a když už nejsou venku, tak aspoň vyloženi v oknech sledují, co se děje.

Vykládal mi známý, který je původem z Puerto Rico, v noci byl venku nějaký kravál a záblesky. Jeho babička honem honem spěchala do okna, aby jí nic neuniklo. A zatím tam dole byla drsná přestřelka.

Ovšem pozor, podle globalistů v době naší karantény poklesl obsah CO2 a jiných splodin ve vzduchu, což považují za důvod pro snížení počtu obyvatelstva na zemi. Jinými slovy, mají za to, že jim to dává právo většinu z nás vyhubit.     (Čtěte na stránkách NWOO)


PO TOMTO SA DÁ ZAOČKOVAŤ NA COVID UŽ IBA BLÁZON! ..... Virálna RNA sa u očkovaného nachádzala takmer v KAŽDOM ORGÁNE!

Poštárovi Janovi, ktorý netuší, ako sa rozklikávajú odkazy, dnes venujeme najnovší článok v ScienceDirect – Elsevier (nie Resetheus, ktorý sa na nich mimochodom odkazuje veľmi často tiež). Mimochodom, Jano, treba mať vždy na pamäti, že ten, kto chce byť vtipný, riskuje, že bude iba smiešny…

Takže dnešná pošta pre Teba znie:

Pacient podrobený štúdii po jednej dávke vakcíny zomrel 4 týždne po dosiahnutí relevantného titra v sére (po dosiahnutí predpokladanej úrovne protilátok). Molekulárnym mapovaním sa zistilo, že „vírusovou RNA“ bol zasiahnutý takmer každý skúmaný orgán.

Očkovaný pacient Pfizerom pred smrťou NEJAVIL SYMPTÓMY OCHORENIA covid-19. A to znie ako veľký problém. Veľmi veľký. Hotová časovaná bomba.

Štúdia TU.

(Jano, Ty klikaj najskôr TU, je to ľavé tlačidlo myši, ľavá strana je tá, kde nedávajú prednosť, keď Ťa vezú).

Štúdiu si treba prečítať podľa možnosti celú. Zistíte napríklad aj to, že táto vakcína mala ostať v mieste vpichu, lenže tomu tak reálne nie je a spike proteín sa našiel takmer v každom skúmanom orgáne. Je to práve spike proteín, ktorý spôsobuje všetky problémy aj s následkom smrti.

Tým, ako sa spike proteín veľmi dobre viaže na ACE-2 receptory je pravdepodobné, že skôr či neskôr budú pozorovateľné vedľajšie účinky u väčšiny očkovaných.

Najhoršie je to, že sa v skúmaných orgánoch našla „vírusová RNA“ (to neznamená, že sa tam našiel vírus, ale testované časti RNA, prítomnosť ktorých hovorí podľa oficiálneho naratívu o ochorení covid-19).

Nie som virológ, ale s istou rezervou sa domnievam, že:

1. Vakcína nefunguje a naopak, evidentne škodí alebo

2. vidíme v istom predstihu následok syndrómu ADE, o ktorom sme už neraz písali, a na ktorý dlhodobo upozorňuje napr. MUDr. Ján Lakota, CSc., resp. laureát Nobelovej ceny v obore Luc Montagnier.

Na záver si dovolíme odpublikovať obrázok zo spomínanej štúdie.

Podľa RT-PCR vyšla pozitivita pre SARS-Cov-2 takmer vo všetkých tkanivách. Všimnite si, že iba v pečeni a v čuchovom orgáne nebol detegovaný SARS-Cov-2. ADE ako z učebnice. Pacient s hnačkou s okamžitým exitom po rozvrate vnútorného prostredia. Pravdepodobná roznáška patogénu neefektívnymi protilátkami po tele…

Mimochodom, za zmienku stojí, že práve tam, kde sa pchajú tie dlhé antigénové tyčinky, by sa v tomto prípade pozitívny test nedal dosiahnuť. Takže takáto vzorka nám zrejme lieta počas Eura vo futbale v lietadlách. Ešte stále idete púšťať vakcínovaných do zahraničia? Ste si istí? Čo tak nechať ich doma a všetkých dať vyšetriť, už keď ste ich napichali ktovie čím. Za záchranu stojí každý život, aj ten vakcinovaný.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Univerzita J. Hopkinsa potvrdila, že samošíriace sa vakcíny nie sú mýtus, ale ťažká veda ..... Na internete sa poslednú dobu objavujú správy, že ľudia očkovaní na COVID-19 šíria na neočkovaných takzvanné hrotové proteíny. Existujú však aj vakcíny, pri ktorých sa z očkovaných na neočkovaných šíria priamo mikroorganizmy z vakcín?

Americká Univerzita Johna Hopkinsa nedávno potvrdila existenciu takýchto vakcín. Tento článok má formu listu, v ktorom sa táto téma podrobne preberá.

List o samošíriacich sa vakcínach

Jeff,

Samošíriace sa vakcíny nie sú mýtus. Potvrdzuje to Univerzita Johnsa Hopkinsa. Pozri dolu priloženú stránku. Mám ich pôvodný dokument.

Tú vakcínu dostaneš, či sa ti to páči, alebo nie.

Vakcíny, ktoré sa šíria samé, vymyslel austrálsky nositeľ Nobelovej ceny Sir Macfarlane Burnet. Toho poznáš. Ako vieš, môj záujem vzrástol, keď som v roku 2013 kúpil jeho niekdajší dom a udiali sa zvláštne veci.

Nazrel som do jeho života. Bol som taký šokovaný, že som chcel zavolať kňaza, aby z domu vyhnal zlého ducha. Nežartujem.

Burnet so svojím chránencom Sirom Gustavom Nossalom a CSIRO vyvinuli vírus myxomatózy. Prvýkrát bol použitý v Austrálii pri premnožení králikov. Išlo o prvý samomnožiaci sa vírus na svete, ktorý rozpoznával sám seba a fungoval ako vakcína, spôsobujúca imunitnú supresiu. AIDS pre králiky!

Austrália je počiatočným bodom počínajúcej covidovej genocídy.

Burnet sa priatelil s Williamom Gatesom (otec Billa Gatesa).

William Gates založil Nadáciu Williama Gatesa, neskôr premenovanú na Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov. Po Burnetovej smrti v roku 1985 potom pokračoval v práci pre nadáciu a WHO Burnetov chránenec Gustav Nossal. Vystavil na obdiv plán genocídy od Burneta a Gatesa staršieho.

Gates starší s Burnetom vymysleli genocídne posolstvo a financovali jeho zverejnenie na Georgijských poradných kameňoch. Zamysli sa nad tým.

Obaja sa priatelili s eugenikom Williamom Shockleym, ktorý na utajené vykonanie prác angažoval Dr. Hermana Kermeta. Verím, že si videl dokumentárny film Tmavé mraky nad Elbertonom.

Laboratórium biologických zbraní USA vo Fort Detricku zadalo zákazku Burnetovi, ktorý v roku 1947 navrhol vypustiť na Čínu chrípkový vírus. Dobová technológia nevedela zaručiť, že nedôjde k nezamýšľaným účinkom vírusu, preto sa to odložilo. Pracoval aj s britským ekvivalentom. Burnet bol do toho značne zapojený.

Koncom sedemdesiatych rokov vyvinula austrálska vládna vedecko-výskumná organizácia CSIRO pre pestovateľov tabaku z Mytlefordu vo Victorii génovú editáciu CRISPR. Pôvodne ju nazvali Génové nožnice.

Vtedajší minister vedy Barry Jones vyhlásil, že tá technológia zmení svet. A aj zmenila. Zatiaľ sme nevideli naplno žiadnu z hrôz chimérových ľudí a etických, na DNA zacielených biologických zbraní, ktoré boli Burnetovým snom.

Biotechnológia CRISPR sa využíva na biologickú zbraň samošíriacej sa covidmyxómovej „vakcíny“.

Ausrálske mesto Melbourne je počiatočným bodom covidovej technológie a plánu rodiny Gatesovcov. Bolo tiež počiatočným bodom pre zákazy vychádzania, lockdowny, odopierania slobody pohybu a nosenia rúšok. Tieto techniky sa šíria po celom svete.

Burnet aj Gates boli eugenici, ktorí boli v spojení s Londýnskou spoločnosťou eugeniky (premenovanou na Gaultonov inštitút, aby vypadol pojem „eugenika“). Bill Gates sa v tejto téme marinoval už od svojho detstva. Realizuje plány svojho otca a šialeného Sira Macfarlanea Burneta.

V roku 1967 napísal Burnet knihu ´Vytrvalosť života´ (vyšla v roku 1978). Pre jeho eugenické a sociobiologické názory sa jej dostalo kritického prijatia. Vyvolala veľkú polemiku. Boli to názory ako trest smrti pre zbavenie spoločnosti nežiaducich a duševne chorých, potraty na selekciu populácie a eutanázia pre bezcenných.

Konkrétne eutanázia znamenala zabíjanie hendikepovaných a starých, keď už neboli produktívni. A to aj napriek tomu, že v čase napísania tej knihy mal sám 79 rokov. Ďalších 13 kníh, ktoré Burnet napísal, obsahujú takmer slovo za slovom to, čo čítame na Georgijských poradných kameňoch.

6 princípov poradných kameňov spísal so svojím právnickým kamošom Williamom Gatesom, ktorý bol blízkym priateľom Davida Rockefellera.

Už chápeš, Jeff? Sme svedkami realizácie genocidálneho transgeneračného plánu. Realizuje ho Bill Gates v mene mŕtvych mužov a ďalších, ktorí mali rovnaké ciele.

Toto je diabolské. Satanské. Civilizácia čelí ohromne zrejmému a prítomnému nebezpečenstvu. ...      (Čtěte na stránkách Badatel)


Texas bere migrační krizi do vlastních rukou – dostavbu zdi zafinancuje ze svých zdrojů a také začne zatýkat ..... Po nástupu nové americké administrativy do úřadu nechal prezident Biden zrušit dostavbu pohraniční zdi na jižní hranici a několik výkonných nařízení z Trumpovy éry, které byly zamýšleny na omezení přílivu migrantů do USA.

Za poslední tři měsíce počet zadržených ilegálních imigrantů na hranicích dosahuje rekordně vysokých čísel. V květnu to bylo přes 180 000 migrantů, což je nejvyšší měsíční hodnota za posledních 21 let.

Guvernér Texasu Greg Abbott tento čtvrtek (10. června 2021) oznámil plán na zabezpečení hranic, jehož součástí je dostavba vlastních bariér na mexicko-americké hranici a zatýkání ilegálních imigrantů, kteří vstoupí na půdu státu.

Nový robustní plán k potlačení nelegálního překračování hranic byl oznámen na summitu pro zabezpečení hranic v Del Rio a zúčastnili se jej zástupci policejních složek Texasu, okresní soudci, starostové, žalobci a vlastníci půdy.

Republikánský guvernér řekl, že podepíše státní rozpočet, ve kterém se bude pro zlepšení pohraniční bezpečnosti počítat s více než miliardou dolarů. Plán pro rozšíření pohraniční zdi oznámí v následujících týdnech.

Také sdělil, že státní složky začnou ilegální migranty zatýkat. Momentálně totiž federální složky uplatňují pravidlo Bidenovy administrativy, kdy imigranty často pouze zadrží a poté je pustí.

„A začneme zatýkat – tím vyšleme vzkaz každému, kdo přemýšlí o tom, že by sem přišel – nedostanete volný vstup. Dostanete se přímo do vězení,“ napsal Abbott na svém Twitteru.

Nová nařízení guvernéra přicházejí krátce poté, co ve státě vyhlásil stav katastrofy, který umožňuje texaské veřejné bezpečnosti vynucování všech federálních a státních zákonů týkajících se trestních činů převaděčství, nelegálního vstupu a kupčení s lidmi.

Vážení čtenáři, nenechte si ujít to nejlepší z Epoch Times! Přihlašte se k odběru Newsletteru. Jednou týdně vám tak budeme moci zasílat výběr těch NEJ zpráv.

Skupina Venezuelanů čeká na vyzvednutí Pohraniční stráží po nelegálním překročení hranic přes řeku Rio Grande z Mexika do texaského Del Rio. 3. červen 2021. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

Součástí plánu je i vytvoření pracovní skupiny, která bude pružněji reagovat na situace. Navíc, Texas navazuje s Arizonou spolupráci, ve které si oba státy navzájem, či s pomocí dalších států, budou moci mezi sebou posílat policisty či techniku pro výpomoc se zatýkáním migrantů.

Ve svém stanovisku Abbott uvedl, že politika Bidenovy vlády vedla k humanitární krizi na jižní hranici s rekordními počty ilegálních migrantů, drog a kontrabandu proudících do Texasu.

„I když je zabezpečení hranice zodpovědností federální vlády, Texas nebude nečinně sedět opodál, zatímco tato krize roste,“ sdělil Abbott. „Náš stát spolupracuje s komunitami dotčenými krizí a začne zatýkat jednotlivce přicházející do Texasu nelegálně.“

„Naše snahy budou efektivní, jen když budeme na zabezpečení hranic spolupracovat, zatýkat kriminálníky, ochraňovat vlastníky půdy, vytlačíme nebezpečné drogy z našich komunit a poskytneme Texasanům podporu, kterou potřebují a kterou si zasluhují. Tahle krize nemá obdoby a Texas na ni odpovídá robustním pohraničním plánem, který ještě tento národ neviděl.“     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


Manipulace národa aneb jak donutit lidi se nechat dobrovolně naočkovat ..... Vedení státu a firmy zainteresované na očkování, které většinou patří nejbohatším Čechům a marketinkové agentury vymýšlejí, jak proočkovat co nejvíce lidí.

Podle jejich názoru, který však nikde není potvrzen, je v současnosti jediným východiskem proočkovat alespoň 70% populace. A to doslova, za každou cenu. Z výzkumu agentury PAQ Research sociologa Daniela Prokopa z konce května vychází, že 36 procent lidí je rozhodnutých se buď určitě neočkovat, nebo se k této možnosti kloní. Zhruba 11 procent zatím neví. 

Přemluvit je k očkování by mohla vidina peněžní odměny. „A nemusí jít o velké částky,“ popsal marketingový stratég Eduard Piňos z iniciativy Cesta ven. Ta se skládá z předních tuzemských agentur, jež pro stát vytvořily kampaň na podporu vakcinace. Tvůrci masivní komunikační kampaně mají jasno v tom, že strašení už nepomůže. Místo něj je třeba motivovat občany pozitivně. Podle Piňose totiž existuje fenomén únavy z pandemie. Na výhružky pak společnost přestane reagovat a stává se apatickou.

„To je něco, co si asi spousta zdravotnických expertů při svých vystoupeních v televizi neuvědomuje,“ dodává stratég. Ministerstvo zdravotnictví se do rozdávání bonusů za očkování nehrne. Muselo by totiž zahrnout i ty, kteří už k vakcinaci dorazili, to by však zase bylo extrémně nákladné. Nehledě na to, že lákání ještě neočkovaných lidí by mohlo naštvat všechny ty, kteří už obdrželi alespoň jednu z necelých šesti milionů vyočkovaných dávek. Nezáleží však jen na tom, co se kampaň snaží lidem vysvětlit, podobně důležité je, kdo vysvětluje. „Kdyby to říkal ministr zdravotnictví, nemělo by to v podstatě žádný vliv,“ vysvětlil Piňos s tím, že právě politici vycházejí v průzkumech dlouhodobě jako nejméně důvěryhodní. Dle něj se potvrzuje, že klíčovým momentem kampaně je najít sjednocující prvek, který by překročil názorové rozbroje, jež ve společnosti panují.  A co je oním spojujícím prvkem v Česku? Především fakt, že skrze vakcinaci se lze jakžtakž vrátit do starých kolejí před nástupem viru. „Vyhýbáme se té floskuli o návratu k normálu, jelikož víme, že svět po této epidemii bude vypadat jinak než před ní,“ řekl expert.

Tady je jasně vidět, jak a kým je manipulován národ. Stojíme zde proti odborníkům na hlásání pravdy a manipulátorům s veřejným míněním. Do tohoto obrazu nám velmi dobře zapadají všichni „strašiči“, jako např. Smejkal, Tachezy, Kubek, Levínský a další. Také si je dobré všimnout role České televize, Českého rozhlasu a hlavních tiskovin, které patří především našim oligarchům.

Nyní tedy již vidíme změnu přístupu. Již se objevuje mnoho článků a reportáží o tom, jak je očkování skvělé, jak lidé mohou do hospody, do bazénu, jak mohou bez obav cestovat. O vedlejších účincích a rizicích vakcinace, o buzeraci národa – ani slovo. Vše je nyní křišťálově čisté. Vytváří se obrovskou mediální manipulací dojem, že je očkování všespasitelné, očkovaní lidé nemohou onemocnět, nemohou nikoho nakazit, nemusí se bát. Lidé jsou potom velmi překvapeni, že i po očkování si musí platit covidové testy při cestování letadlem, musí nosit roušky a již jsou postupně připravováni na další dávku vakcíny.

Vakcinolog Chlíbek a další covidisté z České gynekologické a porodnické společnosti vypouštějí první balónky o nutnosti očkování dětí a těhotných žen i když neexistují žádná věrohodná data o bezpečnosti vakcinace této skupiny obyvatel. Mediální agentury okamžitě sbírají informace o tom, jaká je rezistence národa k těmto experimentům. Že jde zde o totální vymývání mozků, že jde o totální selhání lékařských elit a jejich kolaboraci s vládnoucím režimem, je již jasné čím dál více jasnější.  

Oponentní nezávislé iniciativy, jako např. Zdravé fórum, jehož členy jsou odborníci na vakcíny, imunitu a další zdravotnické otázky, nemají prakticky žádný prostor v médiích, která ovládli mediální manipulátoři a covidisté z MeSES a Sněhu. 

Nedejme se manipulovat, neboť každý sníh jednou roztaje!

MUDr. Miroslav Havrda, místopředseda strany, garant pro oblast zdravotnictví     (Čtěte na stránkách Svobodní)


JAK NA VOLIČE? ..... Pokud by někoho napadlo, že slovo volič by mohlo mít něco maličko (nebo snad i hodně) společného s volem, tak to ne! Volič nikoliv vůl, ale vůle, aby bylo jasno. Volič, půjde-li v říjnu volit, může mít některý již nově jasno, jasno jako vždy, nebo ještě neví. Ty co neví je třeba ulovit a lovci na to mají ještě necelé čtyři měsíce. Všichni se činí o udržení stávajících i o získání hlasů od voličů nových, jen co je pravda! Pravda, hmhm pravda, s tou není nutné si lámat hlavu. Voliči, nehledej pravdu a dej nám hlas. Asi tak nějak.

Jeden z lídrů jednoho spolku (pak součástí trojspolku – utvořeného za účelem odstranění Babiše), který měl hezky našlápnuto, je mimo hru. Tak to máte, vy trojspolkaři, jde vám to k tíži teď všem a vy to víte. No, stalo se. Předvolební průzkumy ukazují, že by nyní nejvíce voličů bral současný dvojspolek Piráti – STAN. A opět – jakoby manželství z rozumu – proti Babišovi.

Ti, kteří zůstávají v samostatnosti, nespojili se nebo se možná s nimi nikdo spojit nechtěl, dělají „bábovičky jen na svém písečku“. Komu se daří a komu ne? Kdo se s urputností snaží? Samozřejmě Tomio Okamura. To, že zpívá své písničky stále v nějaké podivné tónině někoho odrazuje, odradí, jiný (stálý jeho volič, či potenciální) svoje ucho nastavuje, svoji mysl ať nechá nepracovat. Tomio ví jak na ně, jak si udržet ty své stálé ovečky a získat do svého stáda nové. O prázdninách se z něj dokonce stane „trhovec“. Bude prodávat vejce (koko) hovězí maso (bů) máslo (při tom jistě bude agitovat jak když máslem maže). Nebude na těchto trzích prodávat kapry z Třeboně. Ryby totiž mlčí. To by s jeho „kafemlejnkem“ nešlo dohromady.

ČSSD už nezachrání ani oranžové šnůrky do bot. Nějak se sami vyautovali, (s pomocí boží???) do jen tak tak a možná že v říjnu už ani to ne. Komunistům se to trochu dusí pod pokličkou uvnitř jich samých. Nová Přísaha by nejraději vystřelila do politické výše stejně bleskurychle jako prezidentka Slovenska. To se, ve smyslu obrovského politického skoku vzhůru, i když pan Šlachta prý trajdá po ČR hodně, nahání voliče, nebude opakovat.

Ovšem ANO, což je v podstatě a hlavně Andrej Babiš, umí na sebe upoutat. To je jedno jak, jakým způsobem, jakým zase slibem. Vsuvka – ale k věci. Pokud si vybavíte reklamy, která vás upoutá? Ta hodně dobrá, že? No a samozřejmě i ta hodně blbá, nesmyslná. Obě upoutají, sice každá jinak, ale o to jde – hlavně upoutat!

Doporučuji přečíst krátký článek na FORUM 24 (13.6.2021 autor Štěpán Malát) s titulkem: Andreji kňučíš. Premiér zaměřil svoji kampaň na trvalé kňučení a strašení. Udělá cokoliv, aby na sebe upoutal.

P. S. Do začátku října času dost. I na naší politické scéně se do té doby může ještě přihodit ledacos.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Už se to konečně provalilo ..... Zatímco v České republice vrcholí propaganda vedoucí k vakcinaci mládeže a dětí, přičemž se pokračuje v přesvědčování všech věkových kategorií k podstupování sebevražedné mise do očkovacích center, v americkém Senátu i německém tisku se k světové pandemii vyjadřují politici a novináři, přičemž se odhaluje obrovský podvod. Konečně vylézá pravda na povrch, bohužel zatím ne v plné své obsažnosti. Navíc naše mainstreamová média mlčí.

  Co se zatím ukazuje? Jak americký Senát, tak i německý tisk se nezabývají dosud tím, je li covid-19 skutečné onemocnění způsobované virem. Stále operují s eventualitou, že jde o smrtící vir, kterému je přisuzován vznik v laboratořích ve Wu-chanu. Už se veřejně přiznává tedy jeho nepřirozený příchod na svět, aniž by se zabývali tím, je li vůbec tento vir reálný. Stále dosud nebyl nijak izolován, nikdo ho neviděl, nevyfotil, neprozkoumal. Vše kolem něj je snůška fabulací. Takže v této části covidohysterie zatím není úplně jasno, ovšem v dalších etapách už ano.

  O největším investičním, fondu světa nazvaném Black Rock jste možná slyšeli, protože je to právě on, kdo stojí za světovou pandemií. Jeho hlavními členy jsou Gates se svým Microsoftem, farmaceutické společnosti, Facebook a plno dalších momentálně již nechvalných mediálních společností a extrémně bohatých podnikatelů. Black Rock tak měl možnost vytvořit prostředí, ve kterém se nacházíme. Jeho nepředstavitelné bohatství dokázalo natolik ovlivnit dění na planetě, že zastavilo život, převedlo státní peníze z mnoha zemí na své účty, nechalo zkrachovat miliony lidí a připravilo je o jejich úspory. Lidé stojící za fondem spustili největší globální divadlo, jehož úkolem se stalo nashromáždit většinu světového majetku a moci a předat je do rukou nevelké skupiny již tak nechutně majetných a mocných.

  Naštěstí existují tací, kteří riskují své životy a snaží se objevit zárodky velkých podvodů. Tito jednotlivci jsou pod dozorem policie, tajných služeb, jejich život je často omezován. Julian Assagne (Wiki Leaks), Tommy Robinson, italský politik Matteo Salvini jsou známá jména osobností, které ,,hází vidle“ do zájmů a plánů globálních elit. Existuje jich mnohem více a většinou riskují svůj život proto, aby odhalovali obrovské podvody a systematické okrádání lidí na celé planetě. A právě se podařilo prolomit zábrany a na svět se dostala emailová pošta jednoho z největších zločinců historie a předpokládaného spolutvůrce pandemie dr.Fauciho. Jde jen o další střípek (spíše pořádný střep) do mozaiky lží nazvané covid-19. Dle uniklých mailů je naprosto evidentní, že vznik a průběh pandemie, od které se sbíhaly nitky v rukách Fauciho byly koordinovány právě lidmi z Black Rocku a podporovány mainstreamovými médii a politiky na celém světě. Obří rozpočet celé akce však počítal s ještě větším ziskem, než byly investice, takže nepředstavitelně rozsáhlá korupce byla jen nevelkou částkou z pohledu konečných čísel. Ostatně o ,,solidní“ nabídce prohovořil i běloruský prezident Lukašenko. Když jí odmítnul, nastal na něj hon, který dosud pokračuje.

  U nás je ticho po pěšině a jediný poslanec Volný se svým blokem jde tvrdě a nekompromisně proti celé covidohysterii. S politováním lze konstatovat, že ani SPD a Trikolóra se nepřidaly k jeho snaze a jejich poslanci poslušně nasadili náhubky a splynuli s davem. To i přesto, že při hlasováních proti opatřením drželi vcelku spolu. Vláda a většina parlamentních stran však nadále pokračují ve vytváření prostoru pro vysátí zbytků peněz a k šíření vakcín mezi občany. Dosud se tímto směrem ubírá většina světa, protože vystoupení amerických senátorů, které bylo způsobeno již neudržitelným stavem množství informací jasně poukazujících na lži a fabulace kolem covidu a přidání se německého tisku usvědčujícího okrádající zdravotnický systém ve spolčení se špičkovými politiky v celé zemi a Evropské unii zároveň, jsou velmi čerstvé.

  Takže tu máme jednoznačné důkazy a Fauciho podvodech financovaných Gatesem, Zuckerbergem a penězi od jiných hvězd podnikatelského nebe. Politici se postarali o stažení účinných léků a uzavření společnosti, otevření pokladen, z nichž si jako úlitbu odlévali sami pro sebe, média vytvořila hysterii, zkorumpovaní lékaři cítící snadné zisky zapomněli na Hyppokratovu přísahu, a prostí občané ve své naivní důvěřivosti nechali páchat zlo sami na sobě. Všimněte si, že vlna odporu šířící se po světě u nás prozatím nikde vidět není a média mlčí, Babiš & spol (tedy včetně většiny opozice) jedou stále to své. Zodpovědnost politiků a majitelů včetně vedení mediálních domů je natolik velká, že zákonitě musí dojít k jejich bezprecedentnímu potrestání. Je otázkou času, kdy bude ukončeno očkování, zrušeny nedávno schválené covidpassy a začnou se sčítat škody. Soudní proces Norimberk 2 má momentálně ještě větší šanci na úspěch. Je jisté, že odpovědní začnou kopat kolem sebe a dojde ještě k zajímavým věcem a událostem. Nicméně přichází doba, která ukáže, kolik hlouposti kolem nás za uplynulý rok bylo, jak snadno lze s lidem manipulovat a dovést ho na kraj propasti. Okamžitě je třeba zastavit i další podvody, jakými jsou Green Deal a Great Reset. Obojí je postaveno na podobném principu, kako je covid-19. Tedy na lži a chamtivosti.

  Na závěr perlička. Viděli už jste nedávno představenou novou jachtu filantropa Gatese? Stála 6 mld dolarů a přidal na ni každý z vás, kdo nosil roušky, respirátory, podlehl baladě o vakcínách. Gates děkuje. Není však sám, kdo si poslední dobou něco takového pořídil. Ani takový Bezos nezahálel.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


14.6. 2021     Orbán předložil zákon zakazující LGBT a homosexuální reklamu mezi mladými lidmi. Západ z toho šílí ...... Minulý čtvrtek předložil maďarský předseda vlády V. Orbán návrh zákona zakazující LGBT a homosexuální propagandu mezi nezletilými. To bude mimo jiné znamenat i zákaz reklam velkých korporací, které v červnu (který je označen za “pride month” – měsíc LGBt++P) zbarvují svá loga a stránky do barev LGBt++P hnutí. Některé firmy jdou dokonce tak daleko, že v té době mění design svých výrobků na LGBT++P design například Pepsi, Coca Cola, Mondelez (výrobce sušenek Opavia) , BMW, Hilton atd.

To všechno bude podle nového zákona zakázáno. Jelikož Orbán a jeho Fidez mají v parlamentu jasnou většinu, tak zákon bude nepochybně přijat. V Maďarsku je již definováno ústavou manželství jako svazek muže a žena a stejno pohlavní páry mají zakázané adopce.

Západ (kam prý chceme patřit) z toho pochopitelně šílí. Prý je třeba Orbánovi ukázat co je “diverzita” , Maďarsko musí prý být potrestáno za homofobii atd. Jenže Maďaři je mají “na salámu” a dál si chrání rodinu a národ.

Orbánova iniciativa hořce kontrastuje s “českou” vládou a parlamentní opozicí (výjimka SPD a Trikolora a Volný). Vláda i opozice (ODS, TOP09, KDU, Piráti, STAN) LGBT++P agendu otevřeně podporují včetně adopcí dětí pro homosexuály.      (Čeká  věc)

Západ ať si políbí ...


Německo má ve svém zákoně o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí už léta paragraf, který legalizuje aerobní očkování pomocí mikroorganismů vydechovaných z očkovaných lidí na neočkované, přičemž těm se odebírá právo na ochranu osobní integrity před tímto způsobem vektorové vakcinace! Německo má tento paragraf v zákoně již od roku 2001, kdy ale mRNA vakcíny ještě neexistovaly! Takže vůbec nezáleží, jestli půjdete na očkování, protože vás svým dechem naočkuje kolega, kamarád, spolupracovník, nebo člen rodiny! Vymalováno bez našeho vědomí a poslední ani nestihne zhasnout? ..... Naprostý šok: Německo má ve svém zákoně o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí už léta paragraf, který legalizuje aerobní očkování pomocí mikroorganismů vydechovaných z očkovaných lidí na neočkované, přičemž těm se odebírá právo na ochranu osobní integrity před tímto způsobem vektorové vakcinace! Německo má tento paragraf v zákoně již od roku 2001, kdy ale mRNA vakcíny ještě neexistovaly! Takže vůbec nezáleží, jestli půjdete na očkování, protože vás svým dechem naočkuje kolega, kamarád, spolupracovník, nebo člen rodiny! Vymalováno bez našeho vědomí a poslední ani nestihne zhasnout?

Dámy a pánové, situace s autogenocidou gójských národů tzv. západní civilizace opravdu dramaticky eskaluje a každý den přichází nové a horší šokující informace. Je to kvůli tomu, že procesy řízení se neuvěřitelným způsobem urychlují. Co dříve globalistům, tedy Domu Sion jako nejvyššímu stolci světového sionismu, trvalo 20 let, je dnes otázkou dvou měsíců. Na serveru Infowars Alexe Jonese byla před několika dny zmínka o tom, že v německém zákoně o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí je jistý paragraf, který se tam dostal nedávno, a který legalizuje aerobní očkování přenosem očkovacích organismů vzduchem z respiračního systému očkované osoby na osobu neočkovanou.

Očkovací centrum v Hamburku

Informace vyzněly poněkud vágně a v tom smyslu, že se jedná o jakousi novelu tohoto zákona ve stádiu návrhu. Jenže, jak jsme zjistili v naší redakci, celé je to úplně jinak. Nejde o žádnou novelu, ale o letitý a starý paragraf, který tam je v platnosti už od roku 2001. A přestože to zní jako neuvěřitelný hoax, jako ta největší konspirace, na kterou se sesypou hned všichni cemperizační vyvraceči, tak ve skutečnosti budete v šoku, ten paragraf jsme našli a opravdu tam je.

Německý zdravotní zákon legalizuje nevyžádané a nechtěné vakcinace provedené přenosem mikroorganismů z očkované osoby na neočkovanou

Jedná se o nechvalně známý Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen [1], tedy v překladu Zákon o prevenci a kontrole infekčních nemocí u lidí a jedná se o § 21 Impfstoffe, tedy v překladu paragraf 21 o vakcínách [2]. V německém originále tento paragraf zní takto: Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17a Absatz 2 des Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.

V českém překladu zní paragraf takto:

“V případě ochranného očkování nařízeného na základě tohoto zákona, nebo očkování veřejně doporučeného nejvyšším zemským zdravotním úřadem, nebo očkování podle § 17a odst. 2 zákona o vojácích z povolání, lze použít očkovací látky, které obsahují mikroorganismy, jež mohou být očkovanou osobou vylučovány a jinými osobami požívány. Základní právo na tělesnou integritu (čl. 2 odst. 2 první věta Ústavního zákona) je v tomto ohledu omezeno.“

Paragraf je v zákoně již od roku 2001 a legalizuje de facto vektorovou vakcinaci z jedné osoby na druhou pomocí šíření virů z očkované osoby

Pokud nevěříte vlastním očím, co jste si právě přečetli, tak si to přečtěte ještě jednou. Ani my v redakci jsme nebyli schopni se z tohoto vzpamatovat, protože došlo na potvrzení další konspirace, která byla neustále vyvracena tolika cemperizátory v tolika zemích, že to ani nejde spočítat. A tady najednou je toto uvedeno přímo v německém zdravotním zákoně. Jenže, to není ten největší šok.

Kdy se tam proboha tento paragraf dostal? V redakci jsme ihned začali pátrat na známém německém serveru Buzer.de, který se zabývá archivováním a sledováním změn a novel úplně všech německých zákonů. A na tomto serveru jsme zjistili, že tento paragraf platí v zákoně již od ledna 2001, kdy tento zákon jako celek poprvé vstoupil v platnost. Paragraf byl pouze lehce novelizován v roce 2019 [3], kdy došlo ke změně odkazu na jiné písmeno v paragrafu na očkování ozbrojených sil, jinak nic jiného se nezměnilo. A to je šok.

Paragraf 21 o vakcínách

Musíme si vysvětlit, co tento šokující paragraf ve skutečnosti znamená. Paragraf legalizuje tzv. vektorové očkování aerobní cestou. Pokud vám tento výraz moc neříká, tak to vysvětlím, že paragraf legalizuje situaci, kdy očkovaná osoba v sobě vyrábí mikroorganismy, které mají očkovací funkci. Tyto mikroorganismy poté osoba vylučuje, nejčastěji svým dechem, a mikroorganismy se poté aerobní cestou dostávají do plic ostatních neočkovaných lidí v okolí očkované osoby. Vektorové očkování se to nazývá proto, že očkování nezajišťuje přímo vakcína, ale prostředník, tedy vektor, čili jedinec, který už očkovací mikroorganismy sám ve svém organismu vyrábí po svém očkování a vypouštějí je následně okolo sebe. Proboha, to je šílený, napadne vás myšlenka!

Důkazy máme okolo sebe, že už se to děje po celém světě! Neočkované osoby v blízkosti očkovaných onemocní, prodělají nemoc, ale mají i těžké vedlejší průběhy

Jenže, proč jste překvapení? Vždyť důkazy a znamení máte okolo sebe pořád. Přinášíme články o tom, jak těhotné ženy v blízkosti očkovaných osob potrácí plody, jak ženám po menopauze se v blízkosti očkovaných po pár dnech spustí znovu bolestivý menses, lidem v blízkosti očkované osoby naskakují vyrážky a pásové opary, a hlavně, lidé v blízkosti očkovaných osob ve velkém počtu případů onemocní, čímž prodělají nemoc, obvykle mírnější fázi, ale prodělají, a tím se stanou naočkovanými, tedy skrze vektor, skrze prostředníka. Anebo také zemřou, to je druhá možnost, protože s virem pocházejícím z amerického výzkumu bojových virů není žádná legrace. Jenže, jak je možné, že se takový paragraf dostal do německého zákona již v roce 2001?     (Čtěte na stránkách AENews)


Čeští fotbalisté nebudou poklekat na podporu Black Lives Matter ..... Před zápasy na fotbalovém mistrovství Evropy nebudou čeští hráči poklekávat na podporu hnutí Black Lives Matter. (Foto: ilustrační, Pxhere)

Namísto toho budou ve stoje poukazovat na nášivku na dresu s nápisem: EUFA Respect.

„Chceme se soustředit ryze na fotbal a na sportovní stránku naší účasti na mistrovství Evropy. Rozumím tomu, že společnost vnímá podobná témata jako důležitá, a i reprezentace odsuzuje jakékoliv formy rasismu, ale my už jsme celou věc s týmem probrali během březnového srazu, zvolili naše vlastní řešení a na tomto postoji nic měnit nebudeme,” uvedl trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Včera bylo informováno, že k týmům, které nebudou během šampionátu poklekat, se připojili Nizozemci a Chorvati.    (Čtěte na stránkách AC24)


Je to oficiálne: 1. júla sa EÚ stáva obrovským koncentračným táborom ...... Od 1. júla by mal byť pre opätovné umožnenie kontaktov medzi rôznymi krajinami Únie oficiálne zavedený zdravotný pas.

Vlastne sa práve dosiahla dohoda medzi hraničnými kontrolami a členskými štátmi o zdravotnom pase, ktorý s pomocou QR kódu umožní dokázať, že jeho držiteľ bol zaočkovaný, že má negatívny test, alebo je po nakazení sa ochorením Covid-19 imúnny.

Neklamme sami seba: tento európsky „ausweis“ (občiansky preukaz) nie je nič iné ako povolenie opustiť európske väzenie pod holým nebom, kvôli možnosti opäť sa pohybovať medzi rôznymi európskymi krajinami.

A tým ratifikuje vytvorenie ľudí Alfa+ a ľudí Beta+, inými slovami, obrovský európsky apartheid, v ktorom záleží na tom, či niekto alebo nebol zaočkovaný.

Toto opatrenie završuje celý represívny a slobodu ničiaci arzenál ako sú sledovanie, dohľadávanie kontaktov, geolokácia, totálna policajná kontrola, rozličné a pozmeňované lockdowny, nosenie náhubkov, zákazy vychádzania a, v neposlednom rade, mediálna propaganda a cenzúra sociálnych sietí.

Akákoľvek podobnosť s touto novou nacisickou krajinou a jej modelom bude čisto náhodná. Kto teda dokáže stále veriť, že dnešná Európa je o mieri? Nebola by radšej vo vojne?

Európa je vo vojne s vlastnými obyvateľmi

Európa vo vojne so svojimi vlastnými národmi, pre vytvorenie svojho dominantného postavenia pred svojím ekonomickým kolapsom, ku ktorému má dôjsť pravdepodobne už tento rok.

Je to predohra k Veľkému resetu davoských šialencov na zavedenie digitálnej meny a univerzálneho príjmu, lákadla na totálne podrobenie si celej strednej triedy, budúcej triedy európskych zombie.

Tento scenár ako z nočnej mory však, naopak, nebráni eurokomisárovi Didierovi Reyndersovi porovnávať túto dohodu s voľbou pápeža, keď nadšene twítol:

„Biely dym: máme dohodu Európskej komisie o návrhu covidového certifikátu.“

„K tomuto novému nástroju sme dospeli  v rekordne krátkom čase, aby sme zaistili voľný pohyb všetkým občanom,“ pogratuloval si.

Je pravda, že je čo povedať k tomuto „pasu“, ktorý nie je ničím viac než obyčajným povolením opustiť európske väzenie, predohrou k zrejme ďalšiemu, sofistikovanejšíemu kľúču, ako je podkožný digitálny čip, švábska transhumanistická verzia súčasného elektronického náramku pre väzňov.

Hlavná komisárka Ursula von der Leyen zdôraznila, že certifikát bude „kľúčovým prvkom na ceste k bezpečnému a jednoduchému obnoveniu cestovania v celej EÚ.“

Povedané inak, malá sladkosť medzi dvoma údermi kyjakom po rypáku.

Prenechajme však záverečné slovo pologramotnému nosičovi uterákov pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi, v jeho veľkom lyrickom výleve:

„Európa sa pohýňa vpred, zjednotená digitálnym covidovým certifikátom… Silný signál pre turizmus a zotavenie!“

Karantény však zrušené neboli

Je isté, že pri všetkých tých majiteľoch reštaurácií na pokraji bankrotu, z ktorých podľa predpovede Klausa Schwaba 75% zanikne, sa turizmus opäť pozviecha…

Tento krásny obraz má však iba jeden tieň: napriek zdravotnému pasu by každý občan mohol podliehať karanténe. Pretože 27 krajín, zdôrazňujúc, že ide o národné privilégium, si chce túto možnosť ponechať pre prípad objavenia sa nejakého variantu.

Je však dobre známe, že tieto varianty ignorujú hranice, takže je stále pravdepodobné, že aj napriek tomuto takzvanému pasu k slobode sú karantény stále na európskom menu. Diabol sa ukrýva v detailoch…

Tento zdravotný pas, ktorý, pripomeňme si, nie je ničím viac, než skrytým donucovacím aktom k zaočkovaniu sa, bol na programe samitu európskych lídrov v dňoch 24. a 25. mája v Bruseli. Dohodu schválil aj európsky parlament na plenárnom zasadnutí v dňoch 7. až 10. júna v Štrasburgu.

„To dohode umožní vstúpiť 1. júla do platnosti,“ potvrdil na tlačovej konferencii španielsky člen Európskeho parlamentu a parlamentný vyjednávač Juan Fernando Lopez Aguilar.

Niet pochýb o tom, že všetci kápovia tejto teraz Únie zavretých budú s nadšením a jednohlasne, so zdvinutými rukami hlasovať za schválenie tohto ausweisu.

Nepochybne si myslia, že všetci Európania buudú súhlasiť s tým, že prestanú žiť, aby sa vyhli umieraniu.

Záver

Šengen je mŕtvy. Väčšina ľudí u nás súhlasila so vstupom do EÚ práve pre možnosť slobodného pohybu medzi európskymi krajinami.

Tento hlavný benefit členstva v EÚ práve padol. Oplatí sa nám teda naďalej zotrvávať v tomto novodobom žalári národov? Nenadišiel čas z tohto fašistického spolku vystúpiť a ísť si vlastnou cestou?     (Čtěte na stránkách Badatel)


Premiér: Naše země nemůže být řízena z Evropského parlamentu..... Parlamentní volby budou za 125 dní  // Opoziční strany a účelová uskupení v parlamentu a jejich jejich příznivci by jistě rádi viděli, aby předseda vlády skončil v želízkách spravedlnosti. Přestože jsou si opozičníci vědomi toho, že nemají v parlamentu hlasovací většinu, uspořádají trapné exhibiční divadlo za peníze daňových poplatníků a pro televizní diváky a ještě jsou schopni to medálně vyhlašovat za svoje vítězství. O to více platí první věta tohoto odstavce

Stenoprotokolový záznam vystoupení předsedy vlády ČR Andreje Babiše v parlamentu dne 3.června 2021: Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, už potřetí se tu scházíme, abychom hlasovali o nedůvěře vládě, tentokrát čtyři měsíce před volbami. Prý chcete vyslovit nedůvěru například proto, že nemáme většinu. KSČM, pane předsedo, nebyla nikdy náš koaliční partner. Umožnila vznik této úspěšné vlády. A my jsme menšinová vláda už od prosince 2017. A těch argumentů pro vyslovení nedůvěry jsme slyšeli a já se budu snažit vyjádřit k jednotlivým argumentům. Jeden z argumentů je pochybná, účelová zpráva auditorů Evropské komise o mém údajném střetu zájmů. A jak to bylo s tím střetem zájmů? Vy jste mi nevěřili, že chci jít do politiky něco změnit, ne dělat kšefty s tradičními stranami, a když jste to zjistili, tak nejdřív byla vyfabrikována aféra dluhopisy, které navrhl pan Kalousek. Hlasoval pro to i bývalý premiér a na základě této vymyšlené kauzy mě vyhodil z vlády. A to nestačilo, tak se vymyslel střet zájmů, lex Babiš. Absurdní záležitost. Já jsem to opakoval x-krát: žádný střet zájmů nemám. Vy jste tady prosadili lex Babiš proti Babišovi na míru. Na tom jste se shodli, všichni jste hlasovali pro, proti Babišovi, protože vy toho Babiše musíte dát pryč z té politiky, on vám vadí, protože se nepřizpůsobil těm vašim zvyklostem. Vždy jsem dodržoval veškeré právní předpisy. Agrofert neřídím a neovládám! A Evropská komise nemá co vykládat české zákony! Tahle země nemůže být řízena z Evropského parlamentu. My jsme svrchovaná země! A Česká republika žádné peníze vracet nebude. Já nevím, proč o tom mluví pan předseda. Za vás se vracelo 38 miliard! (Zvýšeným hlasem.) 38 miliard jsme vraceli za ty různé podvody. Takže je to celé nesmysl. A já se divím, že jste nemluvil o Čapím hnízdě. To je to nejdůležitější pro vás. Tak já vám ho zopakuju. A předpokládám, že vaši partneři o tom budou mluvit. Čtrnáct let stará věc! Kdo přiklepl tu dotaci? No tady pan poslanec Bendl toho času, tehdy byl hejtman. Seděla tam paní Langšádlová. I ten senátor – a řekli mi, že mám mluvit slušně – byl u toho. Kdo to kontroloval, tu dotaci? No dvakrát nejlepší ministr financí, pan Kalousek ji kontroloval. Pět let účelové stíhání. Firma měla nárok na tu dotaci a vrátila ji. A stále se to vyšetřuje. Státní zástupce to již jednou zastavil, ale nejvyšší státní zástupce to prodloužil. Je potřeba stíhat toho Babiše. A jeho rodinu! Za nic. Dotace se vrátila. Kde jsou ty miliardy, co jste rozkradli? Choďte se na to Čapí hnízdo podívat. Je to pro veřejnost! Pro děti! Choďte se tam podívat. Ale toho Babiše je potřeba zlikvidovat. Absurdní záležitost na objednávku. A můžou řvát všichni, mně je to úplně jedno. Na objednávku. Kauza Bereta. Zkuste si to načíst. Takže to jsou dvě věci proti Babišovi. Je třeba ho zlikvidovat, protože přišel a nekradl. Dělá zdarma. Všechny peníze, které dostává, posílá samoživitelkám.

Takže já vám teď v osmi bodech připomenu, jaké to vládě chcete vyslovit nedůvěru

Chcete svrhnout vládu, která konečně prosadila důstojné důchody. V roce 2009 byla průměrná penze 10 045 korun měsíčně. Nastoupila ODS a TOP 09 a výsledek byl, že na konci roku 2013, vážení důchodci, byl průměrný důchod 10 962 korun. Za čtyři roky jste dokázali našim seniorům přidat tisícovku. I těch 40 korun tam bylo. A 2010 jste jim nedali vůbec nic. Takže si to porovnejte s mojí vládou. V prosinci 2017, kdy jsem se stal premiérem, průměrná penze byla 11 745 korun. V letošním březnu 15 351 korun. To byl jeden ze slibů naší vlády. Lidem nad 85 let jsme přidali tisícovku navíc. A v prosinci každý senior dostal ještě 5 tisíc korun. Ne kvůli pandemii. Kvůli životním nákladům. Protože naši důchodci si to zaslouží. A my jsme tedy valorizovali důchody téměř o tisíc korun každý rok. Vy jste byli tak štědří, že jste jim dali tisícovku za čtyři roky. A na rok 2022 senioři dostanou v průměru měsíčně 758 korun navíc. To pro případ, že byste nedej bože sestavovali vládu, aby na ten náraz byli lépe připraveni. Protože jim určitě jako první věc seberete slevu 75 % na jízdné ve vlacích a autobusech, kterou jsem já osobně prosadil. To bude první, co jim vezmete. Vy chcete svrhnout vládu, která radikálně zvedla lidem platy. V roce 2017 jsme slíbili učitelům, že budou brát v průměru přes 45 tisíc měsíčně. A slib jsme splnili. My totiž programové prohlášení vlády vyhodnocujeme, skládáme průběžně účty a sliby plníme. A my jsme tenhle slib splnili. Letos budou kantoři brát přes 46 tisíc korun měsíčně. Za vás, v roce 2013, průměrný plat kantora byl 26 111 korun. My jsme jim přidali skoro jednou tolik. Programové prohlášení pro nás není cár papíru. Nejsme ODS, která se před volbami dušuje, že nebude zvedat daně, a pak udělá přesný opak a s TOP 09 prosadí megapodvod nazvaný superhrubá mzda. Tu jsme mimochodem také zrušili. ODS našla odvahu se přidat až po 12 letech, co o tom mluvila. Samozřejmě až teď, když je v opozici. Zrušením superhrubé mzdy jsme všem 4,5 milionu zaměstnanců ve veřejném, státním a soukromém sektoru zvedli čistou mzdu o 7 %. Pak jsme vyrovnali letité dluhy, které tu po vás zbyly u klíčových profesí. Policisté díky naší vládě budou letos brát v průměru 50 530 korun. Hasiči 51 100 korun. Vojáci 51 700 korun měsíčně. Průměrný plat u pracovníků sociálních služeb bude letos 35 097 korun a u sestřiček dosáhne 58 200 korun. Významně jsme navýšili mzdy lékařům. Díky těmto příjmům se razantně omezil odchod našich zdravotníků a pečovatelů do zahraničí za lepším. Po vaší vládě v roce 2013 sestřičky braly v průměru 28 388 korun. Pracovníci sociálních služeb 16 827 korun. My jsme jim platy zvedli o víc než dvojnásobek.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Jak udělat očkování proti covidu povinným? ..... O úmrtí naočkovaných občanů na Covid se toho z mainstreamových médií příliš nedozvíte. Až na jednu vyjímku. Tou je nedávný případ smrti naočkovaného důchodce na Covid v domově seniorů ve Velkých Hamrech. Důvod publicity případu je na první pohled zřejmý. Důchodce se nakazil od neočkované zaměstnankyně domova seniorů. Myslíte si, že kdyby se důchodce nakazil od někoho naočkovaného, že by jsme se o případu z médií dozvěděli?

Očkování proti covidu je v ČR dobrovolné. Udělat jej povinným by bylo vnímáno širokou veřejností jako další omezení svobody. Aby toto omezení bylo většinou společnosti akceptováno, je třeba spustit kampaň, která vykreslí neočkované jedince jako nezodpovědné sobce, které svým jednáním ohrožují celou společnost.

K tomu nyní dochází. Poté co jsme viděli v televizním zpravodajství několik faktů o případu, dostali slovo někteří epidemiologové a politici. Viděli jsme povzdech nad tím, že očkování je dobrovolné, nelze k němu podle zákona nikoho nutit a že bude nutno stávající dobrovolnost v budoucnu právním opatřením změnit na povinnost.

Osobně považuji způsob jak je případ úmrtí důchodce medializován za účelovou demagogii. Proč? Šiřitelem viru mohl být klidně i naočkovaný. I kdyby byla naočkovaná celá populace, virus úplně nezmizí. Pravděpodobně i v dalších letech by tu byl určitý počet covidových úmrtí.

Nyní jsme svědky dále pokračující kampaně proti neočkovaným, kdy se jednou zdůrazní, že podle statistik převažují mezi neočkovanými lidé nevzdělaní a hloupí, jindy že neočkovaní jsou prostě jen egoistickými sobci.

Jaké pak musí zažít člověk překvapení, když se z rozhovoru reportéra Prima News s ředitelem jednoho ze zdravotních zařízení dozví, že sedmice zdravotních sester, které se odmítli naočkovat nejsou nezodpovědné flákačky, ale naopak se jedná o velmi obětavé ženy, které patří k nejlepším pracovnicím ústavu, o které by ředitel velmi nerad přišel.

Jak naivní a hloupá je představa těch, kteří se domnívají, že by k očkování motivovala tyto lidi vidina vyššího platu a finančního zisku. Ti co se nechají snadno koupit, ti všichni jsou již naočkování. U nich žádný větší nátlak potřeba není, stačí jen vidina několika výhod a zisku covidpasu.

Stejně hloupá je představa dalšího "vysvětlování a přemlouvání". Zkrátka a dobře pro část lidí je prostě nepřijatelné, aby jím do těla byla vstříknuta experimentální vakcína, u které vůbec není jasné, co udělá v těle za jeden, tři či pět let. Na tom mediální masáž, restrikce a omezení, stejně jako hrozba vyhození z práce nic nezmění, pokud se jedná o jejich hluboké vnitřní přesvědčení.

Zavedení povinného očkování pro jisté skupiny obyvatel by jistě bylo technicky možné. V konečném důsledku, by to však bylo prohrou pro nás všechny. Zdravotnické služby by přišly o mnohé obětavé a vynikající zaměstnance. A společnost by to rozdělilo ještě více na skupinu očkovaných a neočkovaných, než je tomu dosud.

Ps. Jako dodatek ještě komentář lékaře Lukáše Pollerta k případu zveřejněném na facebooku :

Včera odpoledne jsem slyšel v rádiu imunologa Hořejšího komentovat úmrtí v domově seniorů.

Zemřel starší člověk na covid, který byl po očkování (obě dávky). Nákaza se našla u několika lidí, včetně pečovatelky, která nebyla očkovaná. A profesor už jí má za viníka!

To, že i očkovaní jsou sami přenašeči, neboť nemají slizniční imunitu, vůbec nesdělil, stejně tak, že i očkovaní mohou na covid zemřít. Pečovatelka měla respirátor a negativní testy. A stejně tak se mohla nakazit od očkovaného. Nevadí, profesor má jasno. Bohužel pokud už takto veřejně komunikuje odborník, není možné čekat nějaký posun v racionálním vnímání celé situace.

Dnes se to komentuje jako neúmyslné zabití, zítra to bude vražda a co bude pozítří už z dějin známe dobře.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Proč se snaží globalisté vyměnit Evropany za Afričany?...... Protože jsem se s touto otázkou setkala už mnohokrát, rozhodla jsem se, že se v tomto článku pokusím vše poněkud detailněji vysvětlit. Upozorňuji, že se jedná o poměrně podrobnou analýzu, kde si na nesporných důkazech ukážeme reálnou snahu světových (j)elit o eliminaci nejen Evropana, ale bílé rasy vůbec. Dále bych chtěla upozornit na to, že se jedná čistě o moje osobní analýzy, založené na doložitelných faktech, tedy berte je z rezervou.

13.6.2021 912 Podělte se na Facebooku   Tweet na Twitteru   Uložit

Abychom pochopili celou stávající situaci, je třeba se vrátit o nějakých 100 let nazpět. V té době se objevily vize hraběte Kalergiho, zakladatele Panevropské unie, který například v Panevropském manifestu píše:

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“

Nutno podotknout, že jeho vize “Panevropy” odpovídá tomu, čemu nyní říkáme Evropská unie. Tedy EU je projekt přesně dle představ Kalergiho, který mimo jiné prohlásil například i to,  že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace.

Už tedy chápete, proč se musely rozpadat větší státní útvary? Mimo jiné i Československo, ale třeba i Jugoslávie? Čím menší státní útvar, tím snáze se obsazuje a posléze přebírá nepřátelskými silami. Ve Španělsku dokonce sami muslimové podporují odtržení Katalánska (katalánská vláda islamizaci podporuje), neboť, jak prohlásili, lépe se jim bude přebírat Katalánsko, než celé Španělsko. Nicméně, v případě Španělska globalisté odtržené Katalánsko nepotřebují, Španělé si vždy sami spolehlivě zvolí takové strany, které jim islamizují zemi plošně, přičemž jeden z hlavních přívalů invaze je nejen přes Kanárské ostrovy, ale i přes  Katalánsko, které tak potřebují zachovat přístupné.

Mimo separatismu zmiňuje Kalergi především míchání ras, pak je zcela jasné, že invaze ze zemí Afriky a Blízkého a Středního východu je přesně tím, co měl na mysli. Je třeba si uvědomit, že cizokrajné národy sem přichází také proto, aby přečíslily národy původní, které pak v menšině nebudou mít takovou možnost ubránit svůj národní stát, tradice a zvyky, ale časem třeba i jazyk. Islám navíc nezná hranic a nacionalismus je mu cizí. I proto je globalisty tak adorován. Nutno podotknout, že islamizaci doslovně Kalergi neplánoval, ta je nápadem současných světovládných (j)elit.

Moji výše uvedenou teorii, která považuje Kalergiho za hlavní ideologický vzor EU, potvrzuje i fakt, že je právě busta Kalergiho vystavena v jedné z budov EU ve Štrasburku. Kalergiho cenu Panevropské unie pak dostávají spolehlivě vždy ti evropští kolaboranti, kteří nejvíce plní jeho vize. Na obrázku můžete vidět Angelu Merkelovou, která za likvidaci původních Evropanů cestou muslimské invaze patří k jedněm z takto oceněných. Cenu dostala již v roce 2010, Kalergiho ideály začala plnit v roce 2015.

Ale posuňme se od Kalergiho, který jako první uvažoval o míchání ras a jednom velkém evropském superstátu, do období před více než padesáti lety. Tehdy byl založen Římský klub, jakási vůdčí síla NWO, nebo – chcete-li – dnes již Velkého resetu (jde o jedno a totéž, stejně tak lze použít výraz “průmyslová revoluce IV”). Právě tehdy se začalo hovořit o jisté – a to značné – redukci obyvatel.

Římský klub oficiálně zorganizovali velký italský průmyslník, vědec a veřejný činitel Aurelio Peccei (1908-1984) a generální ředitel OECD pro vědu Alexander King. Nicméně pravým zakladatelem této struktury byl samozřejmě David Rockefeller, který zemřel v roce 2017 ve stáří 102 let.  Ve dnech 6. až 7. dubna 1968 se v Římě uskutečnilo reprezentativní setkání za účasti 75 osob, kde  o založení Římského klubu rozhodli.

Byl to pak právě Římský klub, kdo si pohrával s myšlenkou nutné redukce obyvatel, nemožné udržitelnosti dalšího růstu populace. Plány na redukci – či stagnaci – počtu obyvatel byly jedním ze zásadních témat Římského klubu.  S konkrétním a velmi radikálním nápadem přišel člen Římského klubu Ted Turner v roce 1996: “Ideální by bylo snížení populace planety o 95 procent na výsledných 225-300 milionů “. V roce 2008 „humanisticky“ zkorigoval cílovou metu. Prý stačí snížit světovou populaci na 2 miliardy lidí. „V každém případě,“ doplnil, „tu máme příliš mnoho lidí.“

Takže asi tolik hrubý nástin plánů globalistů, které jsou nyní zcela zřejmě prakticky realizovány.

O tom, že je v těchto plánech i výrazná redukce bílé rasy snad netřeba hovořit. Kdo sleduje globální politiku, tak nemůže nevidět, že je dnes velmi silně prosazován protibělošský rasismus. Depopulace bílých je vedena hned na několika frontách:

Genderová výchova, zaváděná už od školek (jeslí) má vyvolat v hlavách dětí zmatek a vnutit jim nejistotu co se týká jejich vlastního, biologického pohlaví. Cílem má být značný počet mladých, kteří si nechají nezvratně změnit pohlaví a budou tak vyřazeni z reprodukce. Tyto snahy jsou namířeny výhradně vůči většinově bílým společnostem. Na příkaz EU se genderová výchova zavádí už od jeslí v celé EU, vyjma Maďarska a Polska, kde tyto zvrhlé nápady zamítli. BLM, GNWP a podobné rasistické protibělošské organizace jsou adorovány, jejich představitelé jsou vyzdvihováni. BLM byla vyzdvihována u všech globálních organizací, přes OSN, EU až po WEF. Získává jednu cenu za druhou a to i přes všeobecně známé finanční skandály a nepokrytě protibělošskou propagandu. GNWP je jakousi odnoží adorované Antify, u nás se k této protibělošské organizaci hlásí například šéf Pirátů Ivan Bartoš. Hnutí BLM se svým protibělošským rasismem nijak netají, přesto se stále spousta sportovců ponižuje svým pokorným poklekáváním. Propagace černochů coby ideálních partnerů pro bělošky – vyhledávač Google vám po zadání hesla Happy white woman zobrazí převážně černobílé páry, stejné páry nám neustále ukazují reklamy, filmy a seriály… Kvóty na černochy a jejich zvláštní práva, jak je prosazuje např. EU ve svých již 2 tzv. “Afrických deklaracích”. V západních zemích, ale i u nás,  běží dlouhodobě protirodinná politika. Důsledkem jsou rekordně malé přírůstky v populaci bílých Evropanů. V loňském roce byla v Evropě rekordně malá porodnost, s čímž se počítá i letos. Tristní ekonomická situace příštích let bude pro zakládání rodiny extrémně nepříznivá. Ovšem lze očekávat benefity pro “smíšené” rodiny (to pouze předpokládám, uvidíme, jak dalece to bude pravda). Vše výše uvedené nás má připravit na nové obyvatelstvo Evropy. A nyní ona hlavní otázka. Proč by někdo chtěl, aby byla v Evropě jen tupá, nemyslící, avšak lehce ovladatelná masa? To je jednoduché. Globalistům stačí inteligence v podobě Asiatů, jejichž průměrné IQ je ještě o něco vyšší, než u bělochů, nicméně žlutá rasa se mimo vysokého IQ vyznačuje i ohromnou pracovitostí a poslušností. A poslušnost je to, co bílé rase většinově chybí.

Jaké tedy jsou nejspíš plány s Evropou, kam se nyní přiváží zejména velmi násilný islám? Samozřejmě se nyní počítá s tím, že miliony Afričanů (do roku 2030 by jich mohlo být údajně 60-100 milionů) budou přestěhovány do Evropy. Část Evropanek si skutečně tak, jak je jim to podsouváno, najde partnery mezi invazisty, nicméně stěhovat se budou celé rodiny a muslimové se budou množit za jakýchkoli podmínek. Základním posláním muslimky je totiž rodit děti, žena je tedy v islámu považována jen za jakýsi inkubátor.

Evropa se tak velmi rychle islamizuje, navíc se postupně vytlačí bílá rasa. S postupem islamizace bude docházet k lokálním ozbrojeným konfliktům, teroristické útoky budou s rostoucím počtem muslimské populace stále častější. Už nyní vyšlo najevo, že ISIS plánuje během příštích let velké chemické a biologické útoky v Evropě.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


UŽ SE TO KONEČNĚ PROVALILO ...... atímco v České republice vrcholí propaganda vedoucí k vakcinaci mládeže a dětí, přičemž se pokračuje v přesvědčování všech věkových kategorií k podstupování sebevražedné mise do očkovacích center, v americkém Senátu i německém tisku se k světové pandemii vyjadřují politici a novináři, přičemž se odhaluje obrovský podvod. Konečně vylézá pravda na povrch, bohužel zatím ne v plné své obsažnosti. Navíc naše mainstreamová média mlčí.

Co se zatím ukazuje? Jak americký Senát, tak i německý tisk se nezabývají dosud tím, je li covid-19 skutečné onemocnění způsobované virem. Stále operují s eventualitou, že jde o smrtící vir, kterému je přisuzován vznik v laboratořích ve Wu-chanu. Už se veřejně přiznává tedy jeho nepřirozený příchod na svět, aniž by se zabývali tím, je li vůbec tento vir reálný. Stále dosud nebyl nijak izolován, nikdo ho neviděl, nevyfotil, neprozkoumal. Vše kolem něj je snůška fabulací. Takže v této části covidohysterie zatím není úplně jasno, ovšem v dalších etapách už ano.

O největším investičním, fondu světa nazvaném Black Rock jste možná slyšeli, protože je to právě on, kdo stojí za světovou pandemií. Jeho hlavními členy jsou Gates se svým Microsoftem, farmaceutické společnosti, Facebook a plno dalších momentálně již nechvalných mediálních společností a extrémně bohatých podnikatelů. Black Rock tak měl možnost vytvořit prostředí, ve kterém se nacházíme. Jeho nepředstavitelné bohatství dokázalo natolik ovlivnit dění na planetě, že zastavilo život, převedlo státní peníze z mnoha zemí na své účty, nechalo zkrachovat miliony lidí a připravilo je o jejich úspory. Lidé stojící za fondem spustili největší globální divadlo, jehož úkolem se stalo nashromáždit většinu světového majetku a moci a předat je do rukou nevelké skupiny již tak nechutně majetných a mocných.

Naštěstí existují tací, kteří riskují své životy a snaží se objevit zárodky velkých podvodů. Tito jednotlivci jsou pod dozorem policie, tajných služeb, jejich život je často omezován. Julian Assagne (Wiki Leaks), Tommy Robinson, italský politik Matteo Salvini jsou známá jména osobností, které ,,hází vidle“ do zájmů a plánů globálních elit. Existuje jich mnohem více a většinou riskují svůj život proto, aby odhalovali obrovské podvody a systematické okrádání lidí na celé planetě. A právě se podařilo prolomit zábrany a na svět se dostala emailová pošta jednoho z největších zločinců historie a předpokládaného spolutvůrce pandemie dr.Fauciho. Jde jen o další střípek (spíše pořádný střep) do mozaiky lží nazvané covid-19. Dle uniklých mailů je naprosto evidentní, že vznik a průběh pandemie, od které se sbíhaly nitky v rukách Fauciho byly koordinovány právě lidmi z Black Rocku a podporovány mainstreamovými médii a politiky na celém světě. Obří rozpočet celé akce však počítal s ještě větším ziskem, než byly investice, takže nepředstavitelně rozsáhlá korupce byla jen nevelkou částkou z pohledu konečných čísel. Ostatně o ,,solidní“ nabídce prohovořil i běloruský prezident Lukašenko. Když jí odmítnul, nastal na něj hon, který dosud pokračuje.

U nás je ticho po pěšině. Vláda a většina parlamentních stran však nadále pokračují ve vytváření prostoru pro vysátí zbytků peněz a k šíření vakcín mezi občany. Dosud se tímto směrem ubírá většina světa, protože vystoupení amerických senátorů, které bylo způsobeno již neudržitelným stavem množství informací jasně poukazujících na lži a fabulace kolem covidu a přidání se německého tisku usvědčujícího okrádající zdravotnický systém ve spolčení se špičkovými politiky v celé zemi a Evropské unii zároveň, jsou velmi čerstvé.

Takže tu máme jednoznačné důkazy a Fauciho podvodech financovaných Gatesem, Zuckerbergem a penězi od jiných hvězd podnikatelského nebe. Politici se postarali o stažení účinných léků a uzavření společnosti, otevření pokladen, z nichž si jako úlitbu odlévali sami pro sebe, média vytvořila hysterii, zkorumpovaní lékaři cítící snadné zisky zapomněli na Hyppokratovu přísahu, a prostí občané ve své naivní důvěřivosti nechali páchat zlo sami na sobě. Všimněte si, že vlna odporu šířící se po světě u nás prozatím nikde vidět není a média mlčí, Babiš & spol (tedy včetně většiny opozice) jedou stále to své. Zodpovědnost politiků a majitelů včetně vedení mediálních domů je natolik velká, že zákonitě musí dojít k jejich bezprecedentnímu potrestání. Je otázkou času, kdy bude ukončeno očkování, zrušeny nedávno schválené covidpassy a začnou se sčítat škody. Soudní proces Norimberk 2 má momentálně ještě větší šanci na úspěch. Je jisté, že odpovědní začnou kopat kolem sebe a dojde ještě k zajímavým věcem a událostem. Nicméně přichází doba, která ukáže, kolik hlouposti kolem nás za uplynulý rok bylo, jak snadno lze s lidem manipulovat a dovést ho na kraj propasti. Okamžitě je třeba zastavit i další podvody, jakými jsou Green Deal a Great Reset. Obojí je postaveno na podobném principu, kako je covid-19. Tedy na lži a chamtivosti.

Na závěr perlička. Viděli už jste nedávno představenou novou jachtu filantropa Gatese? Stála 6 mld dolarů a přidal na ni každý z vás, kdo nosil roušky, respirátory, podlehl baladě o vakcínách. Gates děkuje. Není však sám, kdo si poslední dobou něco takového pořídil. Ani takový Bezos nezahálel.     (Čtěte na stránkách ZDROJ)


Aktivisté zastavili třetí pokus vlády o zavedení covid pasů ...... 9. června 2021 pořádal Volný blok demonstraci v Praze na Malostranském náměstí proti přijetí novely zákona O ochraně veřejného zdraví, pod níž se Ministerstvo zdravotnictví již potřetí pokusilo zavést covidové pasy. Akce se zúčastnilo několik stovek lidí a poslancům, kteří ráno přicházeli do sněmovny, dávali najevo, co si o covidových pasech myslí.

Během dne vystoupila řada mluvčích a několik hudebníků. Zajímavý projev měla například historička umění Andrea Dobrodinská. Přítomným připomněla, v čem spočívá duchovní síla českého národa. Malostranské náměstí, plné lidí znepokojených obavou, že se naše země řítí do totality, historička povzbudila slovy:

„A jestli máte pocit, že jsme v tom teď sami, že to takto nikdy hrozné nebylo, tak jako historik vám chci říct, že tomuto víceméně čelili naši předkové celých těch minimálně 1400 let v této zemi. I když jsme mnohokrát podlehli ekonomicky, politicky, mocensky, protože prostě takto malý národ v srdci Evropy je neustále atakován, tak bych chtěla připomenout, že vždy bylo šest základních, morálních pilířů, které tomuto národu nenechaly zahynout, a které vyznával jako prioritní.”

Demonstrace na Malostranském nám. v Praze, 9. června. (V. Sunová / ET ČR)

A dodala, že na morální pilíře, na kterých stojí český národ, je cíleně útočeno, a že národ přežije jen tehdy, pokud si je uchová:

„Dokud ten národ má svoji identitu, dokud má svoji duchovní sílu, tak ani žádné vojsko, ani žádná ekonomická převaha, ani žádná zrada ty duchovní síly nepřemůže, a národ to překoná.” Dobrodinská připomněla, že šesti základními pilíři lásky a úcty jsou úcta a láska k naší zemi, k našim předkům, k ženám, k dětem, k nám samým a k našemu jazyku. Celou její řeč najdete zde.

Emotivní projev měl také páter Mgr. Timotej Miroslav TUTOKY O.Praem. Hovořil o tom, že za několik týdnů bude zahájen tzv. Norimberský proces II. Vychází ze žaloby, za kterou stojí na 1 000 právníků a 10 000 lékařů z celého světa v čele s německým advokátem Reinerem Fuellmichem.

Žaloba za zločiny proti lidskosti v souvislosti s covidovými restrikcemi, vyvoláváním paniky a vakcinačním experimentem na lidech je podána na WHO a světové lídry. Páter prohlásil, že „je třeba se vzepřít covidovému fašismu“ a „povstat v boji proti novodobé tyranii“. Také řekl, že církve, které podporují „rouškovou, testovací a vakcinačí tyranii“ jsou služebníkem ďábla a že si nemáme brát příklad z toho, co dělá Vatikán. Dodal, že se dnes děje to, co lidstvo zaselo v posledních desetiletích, a že každý by si měl sáhnout do svého svědomí a říct „ne“ jakékoliv formě zla.

Lékařka Monika Waksmundská řekla, že mezi lékaři je mnoho lidí, kteří kolaborují s vládou kvůli finančnímu zisku, a vakcinace není cesta ke svobodě, ale do pekel.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


COVIDOVÁ AGENDA JE TAKÁ DIABOLSKÁ, ŽE JE AŽ NEUVERITEĽNÁ! ..... Rok 2020 bol rokom prudkej zmeny. Vyvolaný strach bol obrovský a realita ľudstva sa v zlomku sekundy zmenila.

Ulice boli prázdne, obchody nasilu zatvorené, ľudia dostali náhubky a boli odlúčení jeden od druhého. Umierajúci boli ponechaní bez útechy svojich blízkych a nebolo už žiadne „schádzanie sa“, spev, tancovanie a smiech na verejnosti.

Dotýkanie sa, bozkávanie a objímanie sa stali tabu. Obyvateľstvo sveta bolo zahalené do rúšok, spútané okovami a v niektorých prípadoch aj väznené. Vydesené k podvoleniu sa; uväznené strašidlom – údajným hromadným zabijakom.

Ukazuje sa však, že tento „supersmrtiaci úkladný vrah“ má vyše 99%-nú mieru prežitia. Tu sa na chvíľu zastavme, nech nám tá absurdnosť dôjde…

„Nič nie je desivejšie ako nevedomosť v akcii“ – Goethe

Deň 8. apríl 2021. Začiatkom tohto týždňa predstavitelia štátneho zdravotníctva pre The Detroit New spovedali, že 246 obyvateľom štátu Michigan, považovaným za plne zaočkovaných proti ochoreniou COVID-19, neskôr diagnostikovali koronavírus a traja zomreli.

Toto je len jedna z mnohých správ po očkovaní.

Vyzerá to, že zázračná rýchlená vakcína má nedostatočný výkon – a že dokonca zabíja ľudí. A napriek tomu sa masy stavajú do radu na experimentálnu vakcínu, vydávajú sa očkovacie pasy a kým tu my rozprávame, prispievajú k ďalšiemu deleniu medzi ľuďmi.

A zatiaľ v tom hlbokom štáte propagandistický stroj jezuitu Fauciho (pozn. redakcie: aj slovenský Krčméry je jezuit) vyhlasuje, že zaočkovaní musia ďalej nosiť rúška a že kvôli mutácii vírusu budú možno na rade následné očkovania.

Je toto začiatok totalitného nástupu Agendy 21, Veľkého resetu všetkého… kde nebudete nič vlastniť a budete šťastní?

Konečné riešenie

Predpokladajme hypotézu, že pandémia korony a jej následné vakcíny boli vytvorené elitou ako nástroj depopulácie.

Démonkracia, ako ich nazývam, vymýšľa príbeh, potláča akékoľvek námietky a využíva svoje lokajské hlavy štátov a spoluvinníckych médií na roztáčanie obrovského strachu, založeného na podvode, mätúceho masy k podriadeniu sa ich agende… diabolskému plánu, fungujúcemu posledných dvesto rokov.

A hoci je súčasťou Agendy 21 zníženie počtu obyvateľov, je tu ešte ďalšia, desivejšia možnosť.

Agenda, ktorá je taká diabolská, že je až neuveriteľná.

Zabitie dvoch múch jednou ranou

Plandémia je pokračujúci diabolský rituál, načasovaný tak, aby sa presne zhodoval s Posunom vekov – časom vzostupu – Nanebovstúpením a evolúciou životných vĺn.

Táto starostlivo vytvorená udalosť slúži dvom temných agendám, jednej spirituálnej a jednej fyzickej.

„Cítim v kostiach, že sa blíži niečo zlé.“

Podľa duchovnej vedy sa na konci každých dvadsaťšesťtisíc rokov človek vyvíja k vyššej frekvencii existencie. Nazýva sa to „evolúcia životných vĺn“.

Ubieha však Vek za Vekom a my sa ako druh nevyvíjame – v skutočnosti upadáme, stále uviaznutí v matrixe zmyselnosti a nestriedmosti.

Živí len napoly

Dôvod, prečo sme spomalení v našom evolučnom vývoji, je ten, že nám bola pred celými vekmi ukradnutá naša spiritualita, takže žijeme len napoly…

V dôsledku toho boli oslabené naša pineálna žľaza (šišinka) a temená čakra. Toto zablokovanie duchovného spojenia so Zdrojom nás spravilo bezbrannými voči neviditeľným temným entitám, ktoré si uzurpovali našu energetickú realitu a v zastúpení vládnu tejto rovine.

A mne sa zdá, že akékoľvek zvyšky duchovnej reality a psychických schopností, ktoré nám zostali, sú pod totálnym útokom – zavŕšením hry je zabiť v ľudstve ľudskosť, pretrhnutím nášho elektromagnetického spojenia s tvorcom Zdroja a s nekonečným vedomím.

Proroci, médiá a šamani všetkých kultúr sa nás snažili varovať pred bezduchými „ľuďmi“, ktorí nám vládnu a pred ich diabolskou agendou pre ľudstvo. Spomeňme aspoň Gurdžijeva, Mourieffeho, Goetheho, Rudolfa Steinera a Georgea Trevelyana.

Jasnozrivosť

Rudolf Steiner bol filozof a mystik 19. a 20. storočia, nazývaný niektorými „najlepšie stráženým duchovným tajomstvom 20. storočia“.

Vo svojej sérii prednášok „Pád duchov temnoty“, ktoré predniesol v roku 1917 v Dornachu, varoval pred tým, že v budúcnosti bude povinne zavedená antispirituálna vakcína, ktorú budú podávať ľudským bytostiam.

Látka, ktorá bude konkrétne kódovaná na pretrhnutie nášho energetického spojenia s Tvorcom Zdroja a vytvorenie odlúčenia našich fyzických a duchovných tiel.

Priškrtené miesto medzi fyzickou a duchovnou realitou bude stále niesť energetický odtlačok pôvodných kódov našich duší, čo diabolským entitám umožní vniknúť do nášho priestoru a zmocniť sa myslí a zmyslových chutí miliárd ľudí.

Zem sa stane superpeklom.

Tých z nás, ktorí si uvedomujú, že nás ako druh vlastní a vykorisťuje veľmi negatívna sila, nijako neprekvapí, že sa naši majitelia pokúšajú blokovať čas nášho vzostupu, ničiť našu duchovnú realitu a brániť nám v úniku z „ľudskej farmy“.

A potom nás geneticky modifikovať novou sústavou inštrukcií.

Mediátorová RNA (mRNA)

Vakcíny proti korone sú prvé svojho druhu, ktoré budú verejnosti podávané hromadne.

Sú experimentálne a obsahujú molekuly rekombinantnej RNA. Mediátorová RNA (mRNA) je súbor pokynov prikazujúcich bunkám tela vytvárať bielkoviny, ktoré môžu ochoreniu zabraňovať… alebo ho vyvolávať.

Kto môže povedať, že sa „kreatúry“, ktoré tomuto výtvoru velia, nebudú angažovať v biznise utajeného triedenia obyvateľstva programovaním mRNA tak, aby bujnela v našich telách?

Alebo že nezablokujú čas vzostupu a nezbavia človeka ľudskosti prerušením elektromagnetického spojenia medzi telom a dušou?     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


V Číně byly objeveny nové koronaviry u netopýrů ..... Vědci z Čínské akademie věd a Shandong university provedli studii o evolučním původu SARS-CoV-2 a podobných virů. Výsledky jsou publikovány v časopise Cell. (Foto: Flickr)

Odborníci zkoumali vzorky slin a životní produkty od 342 netopýrů odebraných mezi květnem 2019 a listopadem 2020 a zjistili 24 genomů koronaviru. Mezi nimi byly identifikovány čtyři koronaviry podobné SARS-CoV-2, které způsobily pandemii COVID-19.

Současně jeden vzorek (nazývaný RpYN06), který se nachází u vrápenců, měl rozdíl pouze v proteinu spike: virus ho potřebuje k připojení ke stěně hostitelské buňky a tvoří jeho „korunu“.

V důsledku toho vědci dospěli k závěru, že viry úzce spojené se SARS-CoV-2 nadále cirkulují v populacích netopýrů a v některých oblastech se to může stávat velmi často.

„Netopýři jsou známí jako vynikající přírodní rezervoáry pro různé patogeny, které způsobují závažná onemocnění u lidí a jsou spojeny s šířením viru Hendra, viru Marburg, viru Ebola a především koronavirů. Kromě netopýrů a lidí mohou koronaviry infikovat řadu domácích a divokých zvířat, včetně prasat, skotu, myší, koček, psů, kuřat, jelenů a ježků,“ uvedli autoři studie.     (Čtěte na stránkách DT24)


11.6. 2021     Pirátka bez kouska citu a bez politické obratnosti ..... Jejich volební program se mi nelíbí a jejich chuť zvyšovat daně a přijímat uprchlíky a dělá v mých očích nevolitelné.

Ano, hloupá Pirátka a to teda hodně. Nedávno se ve sněmovně smála poslanci Volnému, že potřebuje obejmout. Hloupost, arogance a hlavně nevědomost toho, co člověk chce slyšet se dotýká až nebes.  Pirátka narážela na zvyk poslance Volného v objímání lidí. Jak může takový člověk chtít ovlivnit voliče, když ani nepozná jak moc lidé potřebují v této blbé době obejmout. Ví vůbec, co to pro lidi znamená obejmutí? Blízkost člověka na stejné vlně? V době, kdy skoro každý má na ústech náhubek, tak poslanec Volný potřásá chlapům rukou a ženy obejme a políbí na tváře. No není to krásné? Je to krásné a lidské.

Lidé nejsou osamělí střelci a žijí ve společenství. Mají rádi blízkost dalších lidí a těší je laskavé obejmutí. Oni ani nechápou, že jim Volný vzal tu nejlepší zbraň. Nebojí se jít mezi lidi, povídat si s nimi a nechat na sebe sahat. Zdá se vám to málo? Kdepak. To je opravdu hodně. Je to něco, co vy neumíte a nenabízíte. Sedíte si ve sněmovně na zadku a vymýšlíte jak uškodit a čím nás dorazit.

Nevím, jestli preference o Pirátech a Stanu jsou pravdivé, ale pokud jsou všichni stejní jako Pirátka Richterová, tak potěš nás Bůh. Tohle uskupení je naprosto šílené a já nechápu, kdo je vlastně chce volit. Jejich volební program se mi nelíbí a jejich chuť zvyšovat daně a přijímat uprchlíky a dělá v mých očích nevolitelné. Dny ubíhají a máme posledních pár měsíců na rozhodnutí které ovlivní náš další život.      (Politikařina)


“Vražda bělocha je službou veřejnosti”, prohlásila psychiatrička, která sní o tom, jak střílí bělochy do hlavy ..... Umíte si představit, že by něco podobného prohlásil jakýkoli běloch směrem k barevným? Jistě už by byl obviněn z rasismu a dočkal by se nejen vězení, ale i celosvětového odsouzení mainstreamových médií. Jisté je, že pokud by se jednalo – jako v tomto případě – o psychiatra, pak by přišel o práci i licenci. Tato rasistka, která rozdmýchává nenávist proti bílým, se jistě nedočká byť jen sebemenšího odsouzení a o práci se také bát nemusí.

Newyorská psychiatrička v dubnu řekla publiku na Lékařské fakultě v Yale, že sní o tom, že střelí revolverem do hlavy každého bělocha, který se jí přimíchá do cesty.

Dr. Aruna Khilanani chrlila nenávistné poznámky, ve kterých také řekla,  že jí bílí lidé vaří krev. Audio z rozhovoru bylo zveřejněno v pátek spolu s rozhovorem Khilanani vedeným spisovatelkou a Katie Herzogovou.

Leták propagující přednášku uváděl i její název: “Psychopatický problém bílé mysli” a zahrnoval vzdělávací cíle, jako je “Nastavit nepřítomnost empatie bílých lidí k černému vzteku jako problém” a “Pochopit, jak jsou bílí lidé psychologicky závislí na černém vzteku”.

Khilanani zahájila své poznámky tím, že řekla publiku: “Řeknu spoustu věcí a pravděpodobně to vyvolá spoustu reakcí.”

“Nic mě nezlobí víc než běloch, který mi říká, abych se nezlobila, protože ještě neviděli skutečný hněv,” řekla, než začala mluvit o tom, jak systematicky odřízla většinu svých bývalých bílých přátel už asi před pěti lety.

“Zabít bělocha je také veřejná služba,” řekla. “Snila jsem o tom, že přiložím revolver k hlavě každého bělocha, který se mi přimotá do cesty, pohřbím jeho tělo a otřu si zakrvácené ruce a budu odcházet relativně bez viny. Jako bych udělala světu královskou laskavost.”

Později V rozhovoru Khilanani tvrdila, že rozhovory s bílými lidmi o rasových otázkách jsou zbytečné, protože jsou na špatné úrovni konverzace. “Bílí lidé se mýlí a už dlouho… Běloši mají pocit, že je šikanujeme, když vychováváme rasu,” řekla. “Mají pocit, že bychom jim měli poděkovat za všechno, co pro nás udělali. Jsou zmatení a my taky. Stále zapomínáme, že přímé mluvení o rase je plýtváním našeho dechu,” pokračovala Khilanani.

“Žádáme dementního, násilného predátora, který si myslí, že je svatý nebo superhrdina, aby přijal zodpovědnost. To se nestane. Mají v mozku pět děr. Je to jako bouchnout hlavou o cihlovou zeď.”

Khilanani řekla, že řešení rasismu předpokládá, že běloši mohou vidět a zpracovat to, o čem mluvíme.

“Nemůžou,” řekla. “Protože jsou dementní. Ani neví, že mají masku. Běloši si myslí, že je to jejich skutečná tvář. Musíme tu masku poznat.”

Psychiatrička , která ve svém profilu na webových stránkách Independent Doctors of New York uvádí, že má “odborné znalosti v léčbě pacientů, kteří mohou být zvědaví na otázky týkající se jejich identity”, tvrdila, že fakulta v Yale slíbila, že výňatky z jejího rozhovoru budou zveřejněny příští pondělí.

Místo toho byla po sérii zpoždění vydána interně, k dispozici pouze každému, kdo má školní průkaz. V posledních týdnech Khilanani na 2000 TikTok prosadila, aby bylo zveřejněno video jejího rozhovoru.

“Bílá amnézie je úžasná věc,” řekla ve svém posledním příspěvku začátkem tohoto týdne.     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Napište o Flegrovi třeba, že je k*k*t, dle státní zástupkyně můžete cokoli ..... V našem novém krásném světě si může každý dělat, co je libo, je-li zastánce toho, že:

a) je zde strašlivá pandemie,

b) 30. 000 zemřelých za rok a čtvrt bůhví z jakého důvodu z více než 10 500 000 lidí je naprosto, ale naprosto děsivé číslo,

c) očkování je jediné spásné řešení a hlavně, že

d) umírat budou přednostně ti hloupí – ti co sednou na lep ruské dezinformační kampani a nenechají se naočkovat.

To poslední je výrok Jaroslava Flegra, který si ze všeho nejradši povídá s tím svým kocourem a děti považuje za obludné zrůdy – toxický odpad. Protože v naší slavné republice jsou dnes takoví lidé zákonem chráněni, nemělo žádný význam trestní oznámení, které na tohoto „člověka“ podala řada lidí za jeho neuvěřitelně odporné výroky. Státní zástupkyně, jakási Táňa Dočekalová, to všechno shodila ze stolu     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Co se bude dít až do roku 2023? Další alarmující skutečnosti vyplouvají na povrch ..... Tento článek je pokračováním série článků k tzv. “Velkému resetu”. Postupně s tím, jak se mi daří zjišťovat další a další okolnosti toho, co se nyní pro nás, ale i pro zbytek zejména západního světa chystá, zveřejňuji stále další a další poznatky.

Pro lepší pochopení je třeba si uvědomit, že to, co se dnes děje je důsledkem faktu, že svět ovládají psychopaté, jimž k realizaci jejich plánů slouží záměrně dosazené loutky. O tom, že v mnoha zemích došlo už kolem let 2010 – 2015 k instalaci nových politiků a stran, jejichž úkoly byly zcela jistě předem dané, jsem psala už v roce 2019, tehdy jsem však netušila, jaké konkrétní záměry se světem mají. Nyní už víme o něco víc.

Než půjdu k věci, je třeba si uvědomit, že mimo politiků na všem, co se děje, spolupracují i další “zasvěcení”, především pak velmi dobře placená korporátní média. Vše je tedy přímo závislé na lehké manipulovatelnosti davů, která je zcela nesporná. Lidé si už dávno odvykli přemýšlet, myslí za ně marketingové firmy, reklamní agentury, politici a média. Těm všem masy věří, ať už vědomě nebo podprahově.

V říjnu 2020 časopis Time zveřejnil shrnutí událostí, které ještě přijdou. Autoři striktně dodržují prezentaci Světového ekonomického fóra (WEF), které v současné době pracuje na přizpůsobení naší globální ekonomiky jejich přáním, aby byla “udržitelnější”.

Plandemie bude pokračovat až do roku 2023, dokud ani poslední nad vodou se zatím držící malé podniky nezbankrotují a střední třída nebude zničena. Autoři uvádí, že globální ekonomika bude v roce 2023 na cestě k zotavení. Myslí tím ovšem velké společnosti, které na plandemii vydělávají.

Jak eliminovat malé a střední podniky? Ekonomika a společnost jsou nejprve zničeny, pak znovu vytvořeny, aby překonaly to, co má být největší krizí všech dob.

V létě 2020 zahájila PR agentura Hill & Knowlton celosvětovou kampaň Covid19. Hill+Knowlton Strategies je agentura pro styk s veřejností se sídlem v New Yorku. Byla založena v roce 1927 v Clevelandu v Ohiu Johnem W. Hillem. Společnost má 88 poboček ve 49 zemích. Společnost je součástí skupiny WPP. Byla to právě tato PR agentura, která ovlivnila mediální scénu před 30 lety, protože právě ona vypustila ven hoax o inkubátorech, který později vedl k válce v Zálivu.

Jejich záměrně vypuštěná lež o inkubátorech se dlouho šířila jako fakt, podle něhož iráčtí vojáci údajně zabili kuvajtské předčasně narozené děti během invaze do Kuvajtu v srpnu 1990, na počátku druhé války v Zálivu, tím, že je vytáhli z inkubátorů a nechali je zemřít na zemi. Toto tvrzení bylo učiněno a šířeno Nayirah al-Sabah v Kongresu Spojených států v roce 1990.

Tato lež měla dopad na veřejnou debatu o potřebě vojenské intervence ve prospěch Kuvajtu a byla široce citována mimo jiné tehdejším americkým prezidentem Georgem H. W. Bushem a organizacemi na ochranu lidských práv. Teprve v roce 1992 se ukázalo, že tuto lež záměrně vypustila americká PR agentura Hill & Knowlton.

Přesně tato agentura je v současné době zodpovědná za prezentace Covid 19 v médiích po celém světě ...      (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Bělošství je zhoubný parazitizmus, nedá se léčit, tvrdí nová studie v prestižním lékařském časopise ..... Co přijde dál, konečné řešení? Tuto otázku si kladou uživatelé sociálních sítí, když zjistili, že prestižní americký lékařský časopis otiskl článek, ve kterém se tvrdí, že „bělošství je zhoubný, stav podobný parazitismu, ke kterému mají zvláštní náklonost běloši“. (Foto: Pxhere)

Článek s názvem „Mít bělošství“ vyšel minulý měsíc v Journal of the American Psychoanalytic Association.

Zajímavé je, že jeho autorem je bílý obyvatel New Yorku Donald Moss, který má více než dvacet let zkušenosti s psychoanalýzou.

V článku se mimo jiné píše, že „parazitické bělošství dává svým hostitelům neukojitelné, nestabilní a perverzní chutě“.

Podle psychologa „tyto deformované chutě zejména míří na nebílé lidi“.

Podle kontroverzní studie, zatímco „je téměř nemožné“ vymýtit tyto chutě, mohou být léčeny prostřednictvím „psychologických a sociálně-historických intervencí“.

Nicméně podle Mosse odborníci mohou přinejlepším pouze „ovlivnit“ tyto chutě k lepšímu, jako například potlačení intenzity, změnit jejich cíle a v některých případech „změnit tyto cíle pro práci na reparacích“.

Některá tato tvrzení byla natolik neuvěřitelná, že někteří uživatelé sociálních sítí si mysleli, že se jedná o žert či satiru na poslední progresivistické tendence ve společnosti, které pronikly jak do sportu, tak i do vědy.     (Čtěte na stránkách AC24)


ÚŘADY PŘIZNÁVAJÍ – OBYVATELSTVO BYLO POMOCÍ STRACHU VYSTAVENO KONTROLE MYSLI! ..... Každý, kdo nemůže pochopit, proč se tolik lidí dobrovolně a bezdůvodně účastní nebezpečného genového experimentu, najde odpověď v otřesném přiznání, které bylo mlčky zveřejněno v londýnském deníku Telegraph. Poradci britské vlády chladnokrevně přiznali, že populace byla během koronavirové krize zpracována pomocí „Mind-Control“ (kontroly mysli)!

„Použití strachu bylo rozhodně eticky sporné. Bylo to jako podivný experiment. Nakonec to selhalo, protože lidé se příliš báli.“

Další člen SPI-B řekl: „Psychologii by se dalo označit ovládáním mysli. To je to, co děláme …“

Jiný varoval, „lidé využívají pandemii k získávání moci a prosazování věcí, které by jinak neprošly … S plíživým autoritářstvím musíme být velmi opatrní.“

Další řekl: „Bez vakcíny je psychologie naší hlavní zbraní … Ve skutečnosti měla psychologie opravdu dobrou epidemii.“

Poznámka: Zatímco je toto extrémně skandální doznání plošně ignorováno, mediální a státní panikaření pokračuje vesele dál. Je zajímavé, že tito extrémně pochybní a pravděpodobně i kriminální vládní poradci v zásadě připouštějí, že alespoň do zavedení tzv. vakcíny museli udržovat vysokou úroveň strachu. Pokud věříme poslední citaci a pomyslíme především na tu spoustu lidí, kteří se již účastnili tohoto genového experimentu, musíme bohužel připustit, že tato zrádná strategie byla úspěšná.

Jak úspěšná byla tato zrada vlastního národa, závisí podle mého názoru na tom, zda a do jaké míry se „pokusní králíci“ stanou po samotném genetickém zásahu „nakažlivým virem“. Četné zprávy o tomto novém typu rizika infekce přiměly různé obchody v USA k tomu, aby stanovily zvláštní pravidla na ochranu neočkovaných zákazníků. I školy se nyní obejdou bez učitelů, kteří se účastnili mRNA experimentu! (viz Zprávy NBC )

Renomovaní špičkoví lékaři vyšetřovali znepokojující jev v rámci výbušné videokonference. (viz Brighteon )

Není to tak dávno, co byla Dr. Christiane Northrup absolutní lékařskou hvězdou. Původně se dostala do popředí pozornosti poté, co vydala bestsellery New York Times, jako jsou knihy Ženská těla / Ženská moudrost, které byly nota bene přeloženy do 16 jazyků. Pravidelně se účastnila show Oprah Winfrey a Dr. Oz Show, kde vystupovala jako odbornice na zdraví žen.

Objevila se také jako host v Today, Rachel Ray Show, The View a 20/20. V letech 2011 až 2014 napsala přes dvacet článků pro Huffington Post a v roce 2013 byla podle Reader’s Digest jmenována jednou ze 100 nejdůvěryhodnějších lidí v USA. (viz Wikipedia ) Avšak od té doby, co kriticky informuje o mRNA experimentu a koronavirovém podvodu, stigmatizují ji ty stejné kruhy, které ji ještě nedávno opěvovaly, jako nebezpečného dezinformátora:

Jsem docela zděšena tím, co se právě děje. (…) Existuje zpráva z LifeSite News … Byly hlášeny tisíce případů poruch menstruačního cyklu a reprodukčních poruch v důsledku očkování proti Covid-19. Média se zaměřila na krevní sraženiny, ale pak přišly všechny tyto ženy a jedna má kamarádka mi dnes poslala obrázek toho, co vycházelo z jejího těla.

Menstruační cyklus je indikátorem zdraví. Víme, že pravidelný cyklus 25 až 30 dní je indikátorem pro určení zdravotního stavu ženy. Ale když se náhle hlásí tisíce žen po celém světě – včetně těch, které nebyly očkovány, ale byly v kontaktu s očkovanými, začne si člověk klást otázky. (…)     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


DĚTI MÍSTO UČENÍ TRÁVÍ ŠKOLNÍ ČAS BESEDAMI O GENDERU. PŘESTAT FINANCOVAT TY NEZISKOVKY ..... Zážitek pandemie a vládních restrikcí by podle Zuzany Majerové Zahradníkové mohl mnohé voliče přivést k myšlence volby pravice, která proti všemocnému státu nabízí alternativu malý stát – bohatí občané. Její hnutí Trikolóra se proto podílí na projektu sjednocené pravicové kandidátky se Soukromníky a Svobodnými. Na sněmu Soukromníků v Praze, kde vystupovala jako host, jsme hovořili o vyhlídkách a plánech české pravice.

Několikrát během sněmu zaznělo, že kandidátka Trikolóra Svobodní Soukromníci má ambici na dvojciferný volební výsledek. Myslíte si, že poptávka po pravicové politice je po roce pandemie větší, nebo naopak menší?

Osobně se domnívám, že je větší. Právě proto, že důsledky pandemie postihly právě malé aktivní podnikatele a živnostníky. Tito lidé stát ničím neobtěžují a chtějí jen stabilní prostředí pro své podnikání. Stát se k nim zachoval tak, jak se zachoval, a mnozí z nich své živnosti ztratili.

Pravicová politika měla své místo ve společnosti vždy, i když víme, že ne majoritní, ale vzhledem k tomu, co se stalo, tak myslím, poroste poptávka po tom, aby stát byl štíhlý a díky tomu občan bohatý.

V projevu ke sněmu jste mluvila o tom, že my tady v Česku jsme vždycky papežštější než papež. Zmiňovala jste to v souvislosti s důslednou likvidací živnostníků za komunismu, která jinde neměla obdoby. Nemáte stejný pocit i letos v souvislosti s opatřeními proti pandemii? Ta byla také striktnější než kdekoliv jinde, aniž to vedlo k lepším výsledkům v boji s epidemií…

Samozřejmě. Měli jsme třeba nejdéle zavřené školy na světě. Opět jsme opatření, která jiní dělali v krajní nouzi na dobu dočasnou, dělali na mnohem déle. A navíc tedy bez jakýchkoliv pozitivních efektů.

Co by vaše spojenectví chtělo nabídnout jako alternativu současné vládě?

Je to svoboda ze všech úhlů pohledu. Ať už je to právo svobodně psát, svobodně mluvit, zbavit se cenzury, která tu na sociálních sítích začíná velmi „úspěšně“ fungovat a pomalu se prosazuje i v médiích.

Pak je to důraz na zachování naší české koruny a možnosti platit v hotovosti. Už se také někde spekuluje, že by se platilo jenom on-line, to je pro nás nepřijatelné.

Musíme něco udělat s vymahatelností práva. V tom jsme neskutečně pomalí a myslím, že to občany opravdu trápí. Když řeší jakýkoliv spor, na výsledek čekají roky.

V oblasti školství je to zrušení inkluze a návrat ke skutečnému vzdělávání dětí.

Je to antibyrokratická revoluce. To je složitější téma, ale plány na to máme. V mandatorních výdajích státu se prostě musí začít škrtat a mělo se škrtat už před pandemií. Chtěli bychom počet státních úředníků snížit na polovinu.

A jsou to samozřejmě i nízké daně.

Zmínila jste téma zachování české koruny. O něm se doposud moc nemluvilo, ale v posledních dnech se objevily ze strany Pirátů výzvy, že bychom se měli posunout v přistupování k euru. Myslíte, že to bude tématem letošních voleb?

No, uvidíme, co nám ta předvolební doba ještě přinese. Možné je samozřejmě všechno. Myslím si, že hlavním volebním tématem bude stav republiky po covidu, neskutečné zadlužení, pak témata jako zdravotnictví, školství. Česká koruna je podle mě silné téma, ale nemyslím si, že to bude stěžejní téma těchto voleb.

Lidi dneska trápí, z čeho zaplatí nájem a jak budou jejich děti chodit do školy.

Když jste zmínila školství, tak na tiskové konferenci jste jako hlavní heslo v tomto oboru vytkla, že děti se mají „učit myslet, ne učit, co si myslet“. Myslíte, že v tom je šance na změnu? Dovolím si namítnout, že duch současné doby samostatnému myšlení příliš nepřeje…

A já si myslím, že na to je velice jednoduchý manuál. Když přestaneme z veřejných peněz financovat neziskovky, které do té výuky zasahují, třeba takové, jako je EduIn. A ve chvíli, kdy nebudou mít zdroje, se jejich aktivity alespoň omezí. Byť já si myslím, že takové organizace ve školách vůbec nemají co dělat.

Druhá věc je, že se musí do školství vrátit systém ověřování kvality vzdělávání. Musí být dáno, co má žák umět na konci první třídy, třetí nebo deváté, a musí to být taky důsledně vyžadováno.

Důraz musí být kladen na vzdělání a na práci učitele, který za něj nese odpovědnost. Dnes je to tak, že děti čím dál více času tráví nejrůznějšími besedami o genderu nebo o náboženství. A takové aktivity na půdu školy vůbec nepatří.

Bavili jsme se tu o pravicovém programu, který chce vaše spojenectví nabízet voličům. Jste tři strany s trochu rozdílnými zájmy a akcenty. Jak snadno, nebo naopak jak „krvavě“ se hledal programový kompromis?

Musím říct, že to žádný „krvavý střet“ nebyl. Celkem jsme se shodli, spory byly spíše o formulaci na úrovni, že někdo chtěl zjemnit nějaký výraz. Ale nenapadá mě jediný případ v programu, kde bychom se „pobili“.

Snažili jsme se učinit program srozumitelným pro každého a brát ohled na to, o čem letošní volby budou a co lidi skutečně trápí.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Kam zmizí majetek většiny z nás? ..... www.inadhled.cz  Nebudete nic vlastnit a budete za to šťastní. Tento často opakovaný výrok propagátora Velkého resetu Klause Schwaba musí zvonit v uších každému člověku, který ve svém životu něco kdy budoval. Přirozeností člověka je pracovat, být za to odměňován podle schopností, znalostí a umění. Bohužel už ani toto nemá platit.

  V některých státech se začíná experimentovat s jistým příjmem, který by měl dostávat každý, tedy i ten, jehož pracovní morálka je nulová. Bylo by velmi zajímavé pátrat po tom, kde by státy chtěly brát prostředky na nesmyslné výdaje s takovými příjmy, kdyby se nechtělo pracovat nikomu. Vzhledem k tomu, že většina peněz, se kterými zdravý stát hospodaří, pochází z daní pracujících, kdo by je tedy odváděl? Nesmíme opomenout, že nemocná ekonomika stojí také na půjčkách a úvěrech, což vidíme v České republice už déle. Navíc víme, že právě ti, kteří mají nejvyšší zisky, žádné daně neplatí. Nedávné zjištění amerických investigativních novinářů, kteří provedli sondu do finančních úřadů, je alarmující. Multimiliardáři v řadě let odvedli méně než nejprostší dělník v detroitské automobilce. Bezos, Musk, Soros a plno dalších mají propracovaný systém nadací, neziskových organizací a únikových cest. Ze svých pro normální smrtelníky těžko představitelných zisků poté financují zločinecké organizace typu OSN, WHO, Black Lives Matter, Antifu, a zároveň korumpují politiky sloužící jejich zájmům.

  Proslulým se stalo předání majetku manželů Gatesových vlastním nadacím. Tento na první pohled bohulibý a obdivuhodný čin byl opět pouze mediálním divadlem pro lidi a únikem před berním úřadem. Je známo, že právě přes nadace je prohnáno obrovské množství peněz, které se vrací v mnohonásobném navýšení zpět. Pokud Vás fascinují částky vložené Billem Gatesem do zdravotnictví, pak právě covid ukázal, jak dobře investoval. Vynechme to, že celá ta ,,pandemie“ je jeho dalším podvodem na lidstvo, ostatně použil stejnou fintu, jako u Windows. Ty je třeba stále aktualizovat, starší verze jsou jednou za čas vypnuty a díky nekompaktibilnímu hardwaru a software jste nuceni nakoupit nové počítače, tiskárny a další příslušenství, také programy. A za vše krvavě platíte právě Gatesovi, potažmo Microsoftu.  U vakcín je to podobné. Ty inovativní mRNA se budou vyvíjet a bude třeba je aplikovat v novém módu pravidelně a po určité době. Gates si tak zajišťuje solidní příjmy na další roky, a to k nim dodá jistě další příslušenství. Třeba skenery, které budou zjišťovat, jak jste poslušní. A časem přibudou další zařízení, pomocí nichž budete pod totální kontrolou. Vše bude označeno nápisem Made in Gates, případně jiným se stejným významem. U počítačů to tak funguje, jedinou komplikací bylo narození Steva Jobse, to Gatesu trochu naštvalo.

  Teď jsme na řadě s předáváním majetku my, ovšem nikoliv svým nadacím, ale státu a dále těm nejmajetnějším. Za posledních 12 měsíců absolutní většina nejbohatších navýšila svá konta. Došlo k většímu přesunu peněz než za 2.světové války. Opět k těm nejmocnějším. Likvidace střední třídy nabrala na obrátkách a s nekončící pandemií pokračuje. Státní pokladny jsou doplňovány úvěry, které bude třeba nějak splácet Majitelé bank patří do skupiny mnohonásobných miliardářů, je tedy jasné, kam plynou všechny úroky. Státy musí peníze někde sehnat, takže se budou hledat zdroje. Šetření se dotkne všech mimo politiků a horních deseti tisíc. Zvednou se už tak vysoké daně, jenže pokud dosáhnou únosného stropu, k němuž už se dávno nebezpečně přiblížily, nebude to stačit. Lidé totiž šetřit umí, takže omezí výdaje za věci, které dosud považovali za běžné a budou počítat každou vydanou korunu. Jestli dojde k tomu, že budeme díky drahé elektřině svítit svíčkami, čerpadla nahradíme vědrem na kladce a sekačky kosou a srpem, to nevíme, ale plno lidí už místo rododendronů sází na zahrádkách brambory a jinou zeleninu. Takže kam povedou další kroky nenasytných státních úředníků?     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Rockefellerova nadace v roce 2010 předpověděla globální pandemii ..... Dokumentu Rockefellerovy nadace z roku 2010 mluví o budoucích scénářích, mezi kterými je i vypuknutí globální pandemie.

Rockefellerova nadace pomohla vytvořit šokující unikátní studii týkající se budoucích možných scénářů, které se mohou odehrát během následujících 10 – 15 let. Jeden z nich zahrnoval globální pandemii, to je pozoruhodně to samé, co se odehrálo minulý rok. Během této pandemie, cituji:

„…mezinárodní mobilita jak lidí a zboží se zastavila. běžně rušné obchody a kancelářské budovy zůstaly měsíce prázdné, postrádající jak zaměstnance a zákazníky… národní vlády po celém světě zavádějí striktní pravidla a restrikce… od povinného nošení roušek po kontroly tělesné teploty.”

Páni… To zní povědomě. Deset – jedenáct let zpátky… Studie detailně popisuje, jak mocní tuto imaginární pandemii nikdy neukončí.

„I po té, co pandemie odezní, tato autoritativnější kontrola a dohled nad občany a jejich činnostmi se zasekla a dokonce zesílila… Občané se dobrovolně vzdají některých svobod a svého soukromí více pečujícímu státu výměnou za větší bezpečnost a stabilitu… tento zvýšený dohled vzal mnoho podob: biometrické ID pro všechny občany… užší regulace klíčových průmyslových odvětví, u kterých stabilita byla považována za zásadní pro národní zájmy.”

Navzdory tomu, že Rockefellerova studie předpovídá některé události mnoho let dopředu, to, co bylo obsahem této studie, by nemělo překvapit diváky pořadu Ingraham Angle.

Reportáže z minulosti: Oni chtějí nikdy nekončící lockdown a nařízení na cokoli. Elity chtějí uvěznit USA do této nekonečné pandemie… Jak to mají Američané vnímat jako něco jiného, než prosté uchopení moci? Pandemické porno nikdy neskončí, a oni toho budou využívat, aby si udrželi totální kontrolu nad vámi.

Současná reportáž: Nyní jsme někde uprostřed dalšího kroku nikdy nekončící a vždy se měnící pandemie. Tam, kde se předpokládané hrozby neustále mění, navzdory všem důkazům, a experti budou neustále znevažovat sami sebe a své profese, aby uspokojili své demokratické vládce.

A nakonec – skončíme s dalšími omezeními našich nezcizitelných práv, ať již vlády budou vyžadovat lockdown nebo ne. Opět, výsledek bude stejný, vyšší ceny energie, vyšší daně, vyšší rasová polarizace, více kriminality a nižší životní úroveň.     (Čtěte na stránkách Otevři svou mysl)


Jak se bránit: Léky a léčebné metody proti koronaviru, chřipkám a očkování ..... Je mnoho léčiv, které mohou pomoci při koronavirové a jiné chřipce a při jakémkoliv dalším onemocnění dýchacích cest. V tomto článku je pro začátek uvedeno několik z nich. Je usuzováno, že některé z těchto léčiv, nebo léčebných metod dokážou odstranit i zhoubné následky nových vakcín. Tento seznam je pouze informativní a nic z toho, v článku obsaženo není doporučováno jako skutečná léčba. Každý sám se musí poradit s lékařem co do bezpečnosti použití toho či onoho přípravku. Pokud se někdo rozhodne použít kterýkoliv prostředek sám na svých, autorka článku se vzdává vší zodpovědnosti za následky takového rozhodnutí.     (Podrobný přehled najdete na stránkách NWOO)


Olympijský výbor zakázal sportovcům na hrách sex ..... Na letošních letních olympijských hrách v Tokiu budou platit kvůli pandemii covidu-19 přísná pravidla, co se týče osobního styku. Mimo jiné tak pořadatelé prakticky zakazují v olympijské vesnici sex. Navzdory tomuto omezení ale každý sportovec stále dostane 14 kusů prezervativů, jak je na olympijských hrách tradicí. Informuje o tom server Fox Sports.

Mezinárodní olympijský výbor rozhodnutí přidělit atletům kondomy hájí. „Naším záměrem není, aby atleti kondomy využili v olympijské vesnici, ale aby podpořili povědomí tím, že si je odvezou s sebou zpátky do svých zemí,“ uvedl výbor v prohlášení.

Tradice přidělovat sportovcům ochranné sexuální pomůcky má původ už z roku 1988, kdy měly zabránit šíření viru HIV. Na letošní olympijské hry jich tak organizátoři objednali na 160 000 kusů. Spolu ke kondomům ale také každý obdrží třiatřicetistránkový manuál obsahující pravidla pro sociální distancování, včetně doporučení si nepodávat ruce a navzájem se neobjímat.

Stanovený počet ochranných pomůcek oproti posledním letním olympijským hrám přitom výrazně klesl. V roce 2016 organizátoři olympiády v brazilském Rio de Janeiru sportovcům poskytli rekordních 450 000 kondomů, tedy asi 42 kusů na jednoho.

Olympijské hry v Tokiu, které už byly kvůli pandemii o rok odloženy, mají konečně propuknout 23. července, jejich konec je plánován na 8. srpna.     (Čtěte na stránkách Echo24)


10.6. 2021     Zákon o zavádění covid pasů dnes neprošel, protestující slaví ..... Poslanci odmítli zrychleně projednat zákon, který je podle vlády nutný kvůli takzvaným covid pasům, jež mají od července usnadnit cestování po Evropské unii.

„Jsme v nenormální době,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a covid pas je podle něj cesta zpět do normálního stavu, uvedl iDnes.

Evropský parlament zavedení covidových pasů jasnou většinou schválil.

Po hlasování, že poslanci odmítají zrychleně projednávat zákon, protestující nadšeně děkovali.      (AC24)

Pro budoucí volby bude zajímavé vědět, jak hlasovali zástupci těch kterých stran.


Německo úpělo v korona lockdownu, hranice byly údajně zavřené a přesto počet ilegálních uprchlíků vzrost v květnu o 120%. Jak se tam ti Syřané a Afgánci dostali?! Kolik jich přichází k nám? ..... Německo bylo celé jaro (a předtím zimu) zavřené v korona lockdownu. Lidé nemohli pomalu vycházet z domu natož někam cestovat. Je proto s podivem, že počet žadatelů o asyl vzrostl v květnu podle oficiálních údajů Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF ) o hezkých 120% na 8.278 osob v porovnání s dubnem 2021. Z toho Syřané tvoří 3.659, Afgánci 1.524 osob a Iráčané 602 osob. Pochopitelně skoro výlučně se jedná o mladé muže. Jedná se o oficiální čísla, protože řada uprchlíků po příjezdu do Německa se hned zapojí do kriminálních aktivit zločineckých klanů a nikde se neregistruje, protože se vesměs jedná o těžké kriminálníky bez nároku na azyl. Ve skutečnosti je tedy počet imigrantů jistě vyšší.

Podobný trend nepochybně probíhá i u nás doma v ČR. I tam je pod v době korona hysterie přiváženo množství mladých muslimských a černošských imigrantů, které neziskovky financované státem a EU potichu rozmisťují po českých městech. Jejich počet lze pouze jen odhadovat, ale ten trend je patrný na první pohled. Stačí se projít po ulicích rezidenčních čtvrtí českých a moravských měst.

Za povšimnutí rovněž stojí fakt, že uprchlíky proti koronaviru nikdo očkovat nechce ani tady v Německu, ani v ČR. Divné, že?!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Erdogan financuje tureckou mafii v Německu ..... Nevím, zda si svoji situaci uvědomují i Němci, ale Erdogan již dávno považuje Německo za své vlastní území. Pak je logické, že podporuje všechny, kdo pomáhají islamizaci země urychlit, včetně těch, kdo otevřeně prahnou po krvi bezvěrců…

Prezident Recep Erdogan je v Turecku považován za garanta práva a pořádku. Netoleruje zločinecké struktury – alespoň ne na turecké půdě. Svou moc zakládá na tureckém státním aparátu a na své straně AKP, která je mu věrná. Po celá léta vyzýval Turky žijící v zahraničí, aby si zachovali svou jazykovou, náboženskou a kulturní identitu, ale jinak se chovali v souladu se zákonem.

Je však možné, že Erdoganova prohlášení o loajalitě k právním systémům jiných zemí jsou jen fasádou a že ve skutečnosti hraje dvojí hru? Samozřejmě, v případě Erdogana i jeho kumpánů jde o příkladnou takíju, tedy přetvářku v rámci džihádu…

V každém případě známý turecký mafián Sedat Peker toto podezření vzbuzuje současným veřejným prohlášením. Peker odhaluje nelegální peněžní toky z Turecka do zločinecké organizace “Osmanská Germania”, která je nyní v Německu zakázána.

Za tyto mafiánské peněžní toky nemůže jen tak někdo, ale Metin Külünk, člen výkonného výboru Erdoganovy strany AKP. O přesných částkách se stále spekuluje, ale mělo by jít přinejmenším o statisíce ročně, ale možná i miliony eur.

Sedat Peker je v Turecku považován za drsného muže, protože veřejně oznámil, že se chce “vykoupat v krvi Erdoganových nepřátel”. Odpovídající potenciál občanské války by mohl být užitečný i pro Erdogana a jeho pátou kolonu na německé půdě. A tento potenciál zde samozřejmě stále existuje: “Osmanská Germania” je zakázána jako organizace, ale její stoupenci nebyli v žádném případě vyhnáni z Německa, ale stále tam žijí, mnozí mají jak turecké, tak německé občanství…     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


Laboratoře Lawrence Livermore a jejich elitní “Z Division” hlásily již v květnu 2020, že SARS-Cov-2 je s pravděpodobností vyšší než 96% produktem původně amerického výzkumu rekombinantních netopýřích virů a financovaný ve Wuhanu z amerických federálních grantů! Američané tam v roce 2014 přesunuli z USA jejich výzkum na příkaz Anthony Fauciho skrze grantový neziskový tunel! Prezident Barack Obama výzkum rekombinantních virových zabijáků v USA pozastavil, ale Fauci jako šéf NIH výzkum přesunul do Wuhanu do laboratoří s certifikací BSL-4! Kdy přijdou mezinárodní sankce na USA za financování vývoje SARS-Cov-2 ve spojení s Číňany? ..... Situace okolo zjišťování původu virus SARS-Cov-2 dramaticky eskaluje a připomíná články Aeronetu, které minulý rok na jaře byly hojně českými korporátními médii označovány za konspirace. Americký list The Wall Street Journal v úterý publikoval odhalení, že Laboratoře Lawrence Livermore a jejich elitní “Z Division” hlásily již v květnu 2020 americkému prezidentu Trumpovi v přísně utajované zprávě, že SARS-Cov-2 je shodný s netopýřími viry z Wuhanu, které americké laboratoře do roku 2014 vyvíjely v rámci výzkumu rekombinantních virů v USA, ale po zásahu Baracka Obamy a po ukončení financování byl výzkum přesunut z USA do čínského Wuhanu, a to s veškerou americkou technologií a know-how.

Podle tajné zprávy Lawrence Livermore laboratoří je shoda SARS-Cov-2 s původním americkým výzkumem rekombinantních bojových virů z netopýrů na úrovni 96,2% shody. Tento tajný přesun nařídil Anthony Fauci, šéf Národního zdravotního institutu. Toto odhalení znamená, že s pravděpodobností více jak 96% je koronavirus produktem amerického výzkumu rekombinantních virů a Anthony Fauci nese přímou zodpovědnost za přesun do Číny a nepřímou za únik viru odtamtud, protože americké orgány už v roce 2018 prý zjistily, že wuhanské laboratoře jsou nezabezpečené a doslova životu nebezpečné.

Podle serveru Daily Caller [1] obnovila v roce 2017 NIH, v jejímž čele stojí Dr. Anthony Fauci, financování kontroverzního grantu na genetickou modifikaci netopýřích koronavirů v čínském Wuhanu bez souhlasu vládního kontrolního orgánu. V roce 2014 Obamova administrativa dočasně pozastavila federální financování výzkumu zaměřeného na manipulaci s netopýřími koronaviry, aby byly lépe přenosné na člověka. Čtyři měsíce před tímto rozhodnutím NIH fakticky přesunul tento výzkum na Wuhanský institut virologie (WIV) prostřednictvím grantu [2] neziskové skupině EcoHealth Alliance, v jejímž čele stojí Peter Daszak.

První splátka [3] ve výši 666 442 dolarů z grantu NIH ve výši 3,7 milionu dolarů byla organizaci EcoHealth vyplacena v červnu 2014, přičemž podobné roční platby [4] budou probíhat až do května 2019 v rámci projektu “Understanding The Risk Of Bat Coronavirus Emergence“. Pozoruhodné je, že WIV se “otevřeně podílel na výzkumu tzv. Gain of Function u těchto netopýřích virů ve spolupráci s americkými univerzitami a institucemi” po celá léta pod vedením Dr. Shi ‘Batwoman’ Zhengli, ” jak uvádí [5] Josh Rogin z Washington Post.

Fauci v podstatě zafinancoval vznik a výrobu SARS-Cov-2 ve Wuhanu

V roce 2017 však byl v rámci Ministerstva zdravotnictví a lidských služeb (HHS) vytvořen [6] “rámec pro kontrolu a dohled nad potenciálními pandemickými patogeny (P3CO)“, který měl za úkol vyhodnotit rizika spojená s posilováním nebezpečných patogenů a také to, zda jsou zavedena náležitá bezpečnostní opatření, než může být vydán grant na projekty modifikace virů s cílem získání nových smrtících či replikačních funkcí, tedy “gain-of-function” projektů nebo podobně orientované projekty rizikového výzkumu. Fauciho Národní institut pro alergie a infekční nemoci (NIAID) – dílčí agentura, která financovala EcoHealth – si nemyslel, že grant potřebuje přezkoumání, a obnovil své vztahy s Daszakem, aniž by je označil pro výbor P3CO, uvedl mluvčí NIH pro Caller.

“Jedná se o systémový problém,” říká profesor chemické biologie na Rutgersově univerzitě Richard H. Ebright a dodává, že NIAID a NIH systematicky mařily – vlastně systematicky znehodnocovaly – rámec HHS P3CO tím, že odmítaly označovat a předávat návrhy k přezkoumání. NIH však tvrdí, že grant nebyl označen k přezkoumání, protože “NIAID určil, že výzkum v rámci grantu není výzkumem zaměřeným na zvýšení funkčnosti netopýřích virů, protože nezahrnuje zvýšení patogenity nebo přenosnosti studovaných virů,” řekl mluvčí a dodal: “Nepředkládali jsme návrhy na výzkum, které by nesplňovaly definici, protože jinak bychom museli předložit všechno.”

Výzkum rekombinantních bojových virů byl tajně obnoven a přesunut z USA do Wuhanu

Budeme jim v tomto muset věřit, protože rámec P3CO nevyžadoval, aby se přezkumný výbor HHS znovu zabýval tvrzením NIAID, že grant EcoHealth nezahrnuje výzkum získání funkce. Wuhanský virologický institut (WIV) je v centru rozšířených spekulací, že COVID-19 mohl náhodně uniknout z laboratoře do lidské populace.

Grant společnosti EcoHealth na studium koronavirů na bázi netopýrů v Číně zahrnoval převod 600 000 USD do WIV. Kdyby byl grant společnosti EcoHealth podroben přezkumu P3CO, komise HHS by grant nezávisle posoudila a v případě potřeby by doporučila další opatření pro biologickou ochranu, aby se zabránilo možnému úniku z laboratoře – nebo by dokonce doporučila grant zcela zamítnout.

Fauci poskytl Wuhanu peníze na výzkum bojových rekombinantů skrze krycí tunel, americkou zdravotní neziskovku...      (Čtěte na stránkách AENews)

V USA mají stále trest smrti, že? Tak pokud se tohle potvrdí, bylo by velice vhodné jej použít.


Stát selhal ..... Krize roku 2008 hodně souvisela s tlakem na enormně nízké úrokové sazby, které vedly k nafouknutí cen cenných papírů a k nezdravé situaci na trhu zejména amerických hypoték.

Hloubka krize 2008-2009 vyvolala společenskou poptávku po levicových řešeních a objevily se názory, že krize byla známkou selhávání kapitalismu. V realitě ovšem byla důsledkem státních zásahů do ekonomiky, které nesmyslně a kontraproduktivně snížily úrokové sazby a umožnily tak naakumulování paralelních nerovnováh v ekonomice.

V rámci této společenské poptávky po levicových řešeních se výrazně změnilo ekonomické paradigma mnoha lidí. Zjednodušeně lze tvrdit, že došlo k výraznému odklonu od individualismu směrem ke kolektivismu. A to je v ekonomické teorii reprezentováno výrazným rozšířením takzvané moderní monetární teorie.

Moderní monetární teorie má některé shodné rysy s marxistickou teorií nadhodnoty (nelze mezi ně rozhodně klást rovnítko, ale některé myšlenkové konstrukce skutečně jsou srovnatelné). Tato teorie ovládla zejména centrální banky, což zase bylo umožněno tím, že do bankovních rad centrálních bank přestali být dosazování zkušení bankéři a teoretici monetární hospodářské politiky a začali sem být jmenováni právníci či vysloužilí politici. To umožnilo, že tato moderní monetární teorie začala být aplikována v reálném životě.

V důsledku toho po roce 2008 dochází ve zvýšené míře k uplatňování politických teorií v hospodářské praxi. Praktickým důsledkem toho je pak kvantitativní uvolňování, případně uplatňování zelených (a jiných politických) teorií centrálními bankami.

Důsledkem těchto hospodářských politik centrálních bank je historicky bezprecedentní nafouknutí cenové bubliny u cenných papírů, vznik zombie firem, zdražení realit a zestátňování (dané výkupem soukromých aktiv centrálními bankami). Neboli řečeno obecně: Do roku 2021 došlo k naakumulování ještě řádově mnohem větších paralelních nerovnováh a cenových bublin než v roce 2008.

Takzvaná „koronakrize“ nastartovaná v roce 2020 začínala již v roce 2019, kdy ještě o covidu téměř nikdo nic nevěděl. Pandemie pak jen tuto krizi akcelerovala a prohloubila. Stala se dokonalou záminkou, jak ještě vystupňovat státní zásahy do ekonomiky. Došlo tedy k ještě většímu zvýraznění nerovnováh, které již byly naakumulovány před rokem 2020.

Už před rokem 2020 jsme tu měli tyto nerovnováhy způsobené kvantitativním uvolňováním motivovaným moderní monetární teorií:

Prudké zvýšení takzvané peněžní zásoby, Vytvoření bubliny cen akcií, Vytvoření bubliny cen dluhopisů, Vytvoření bubliny cen realit, Vytvoření kvanta takzvaných zombie firem, tedy neefektivních skořápek žijících z dotací a neprodukujících reálné hodnoty, Prudké zvýšení zadlužení států, firem i domácností, Nastartování vědomé monetizace státních dluhů v eurozóně.

Klasická hospodářská krize vede k odstranění nerovnováh v ekonomice. Takzvaná „koronakrize“ ovšem žádnou z výše uvedených nerovnováh neodstranila, naopak každou z nich ještě víc natlakovala. Koronakrize se tedy sice projevila statisticky poklesem HDP, neprojevila se však ekonomicky katarzí ekonomického prostředí. Podhoubí pro prasknutí výše uvedených nerovnováh se ještě víc rozrostlo.

A jakou podobu má prasknutí jednotlivých výše uvedených nerovnováh?

Zvýšení peněžní zásoby: snížení reálné hodnoty peněžní zásoby skrze inflaci, Bublina cen akcií: propad cen akcií, Bublina cen dluhopisů: Propad cen dluhopisů, alias růst výnosů dluhopisů, Bublina cen realit: Reality jsou málo cenově pružné směrem dolů, zde spíš mluvme o podržení jejich hodnoty, Existence zombie firem: bankrot části těchto firem, snížení konkurenceschopnosti celé ekonomické zóny, Zadlužení států, firem i domácností: nárůst inflace, bankroty některých subjektů, škrtání dluhů, které zničí majetek věřitelů (například důchodců v penzijních fondech). Monetizaci státních dluhů v eurozóně: inflace.

A už jsme doma. Kdyby si tedy někdo kladl řečnickou otázku, co že ty ceny tak blázní a rostou, mohu mu dát velmi neřečnickou a konkrétní odpověď: To jenom představitelé státu, ať už na židlích ve vládě nebo v centrální bance, okleštili kapitalismus a předvedli, proč jeho regulace fungovat nemůže.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Dva mesiace po vyhlásení Bidena, že rušenie lockdownov je neandertálske myslenie, Texas hlási nula úmrtí na Covid ..... Keď sa v marci guvernér Texasu Greg Abbott rozhodol zrušiť v štáte Osamelej hviezdy všetky obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19, vyslúžil si za to kritiku od Dr. Fauciho a celého radu politikov z Demokraticej strany.

Teraz, keď sa všetky štáty v krajine riadia agresívnou novou smernicou prezidenta Bidena o nosení rúšok (ktorej očividným zámerom je nabádať k ďalšiemu naťahovaniu, aby akceptovali vakcínu), ohlasuje Texas dosiahnutie míľnika, ktorý mnohí títo kritici považovali predtým za nemysliteľný.

Štátne Ministerstvo zdravotníckych služieb ohlásilo pred pár týždňami svoj prvý deň bez jediného úmrtia na COVID-19 od 21. marca 2020.

Keď sa na to minulý mesiac v interview spýtali Dr. Fauciho, priznal, že úspech Texasu nevie vysvetliť. A prezident Biden republikánom v Texase (a v ďalších južných štátoch, ktoré nasledovali príklad Texasu) pamätne vynadal do republikánov s „neandertálskym myslením“.

Tie dobré správy však boli rýchlo zatienené, keď predstavitelia štátu ohlásili v pondelok 23 nových úmrtí (pri populácii 29 miliónov), čo je najväčší denný počet za dva mesiace.

Napriek tomu, ako pripúšťa denník The Houston Chronicle, je jasné, že Texas „prekonal kritický bod“ a poučením dňa s nulovým počtom úmrtí je, že si štát v boji s ochorením COVID počínal pozoruhodne dobre.     (Čtěte na stránkách Badatel)


“Hlásí to předem, ožebračí vás!” Petr Bystroň o tom, co přijde z Německa! ..... „Zelení jsou naštěstí tak hloupí, že před volbami říkají, co za zvěrstva plánují po volbách. Momentálně je v diskusi zdražení benzínu a zrušení letů na krátké vzdálenosti,“ říká poslanec německého Bundestagu za Alternativu pro Německo (AFD) Petr Bystroň. V souvislosti s možným vítězstvím Zelených v Německu mluví o vyvlastnění střední třídy, zhoršení vztahů s Ruskem nebo o poučování Čechů a Slováků.

Už v září se v Německu konají volby do Spolkového sněmu. Zelení zatím podle průzkumů vyhrávají. Jejich skutečné šance ve volbách však můžou být jiné. “Strana Zelených je ve většině evropských zemí marginálním hráčem na politické scéně. I v současném Bundestagu jsou nejmenší frakcí. Nárůst jejich preferencí je výsledkem neuvěřitelně masivní podpory ze strany médií za poslední rok a půl. Šéf Zelených Habeck byl nejčastěji zvaným hostem, a Co-šéfka Baerbocková druhá ve velkých politických diskusních formátech za minulý rok. Není se čemu divit. Zatímco většina obyvatelstva volí konzervativně, novináři jsou levičáci. V nejnovějším průzkumu Německého svazu novinářů DJV vyšlo najevo, že 92 procent mladých novinářů ve veřejnoprávní televizi by volilo Zelené, socialisty nebo komunisty. Konzervativní CDU u nich nedostala ani 3 procenta, takže kdyby bylo podle novinářů, tak vládnoucí strana kancléřky Merkelové by nebyla ani v parlamentu.”

“Zelení jsou koupení mezinárodními koncerny. Budou prosazovat Great Reset a další globalizaci. Zničí a úplně vyvlastní střední třídu. A to je jenom jeden aspekt jejich agendy – vyvlastnit střední třídu a ze všech lidí udělat pouze nic nevlastnící, a tudíž na měsíčním příjmu ze své práce závislou masu pracovní síly pro nadnárodní koncerny. Když si k tomu přičtete zrušení hotovosti a totální kontrolu sociálních sítí, tak výsledkem je 1984.”

Kdyby Zelení byli vládní stranou, ovlivnilo by to spolupráci a postoj k Bruselu a vztahy EU i samotného Německa nejen s Ruskem, ale třeba i s ČR, Maďarskem, Slovenskem. “EU je organizací, která umožňuje nadnárodním koncernům obcházet dosavadní národní regulace. Ona jim válcuje cestu na evropské trhy. Ten trend posílí. Vztahy s Ruskem se naopak dramaticky zhorší, je to vidět na agresivní rétorice Zelených už teď. Lidé z jejich špičky jako Özdemir, Fischer nebo Sarrazin jsou napojení na transatlantické struktury a Sorošovy NGO, často mají za sebou dlouhodobé pobyty v USA. Čechy, Maďary, Slováky a Poláky budou seshora poučovat o tom, jak mají dělat správně tu demokracii. Oni na tu arogantní buzeraci mají snad zvláštní geny.”     (Čtěte na stránkách Zastavme zloděje)


Nezapomněli jste? Podle Billa Gatese má úspěšně složit zkoušku z eutanazie asi 1,25 mld obyvatel ..... Když chce někdo ze zabíjení civilistů udělat dobrý skutek, musí ho nazvat jako „šířením demokracie“ nebo „humanitární bombardování“. To je snadné, jenže ne moc účinné. Lidi zalezou do děr a potom nasraní jak psi z nich zase vylezou, takže je to v podstatě k ničemu. O něco těžší je vymyslet, aby se lidé zabíjeli sami. To stačí jen trochu konspirace. Na to, aby jeden uniformovaný mamlas zabíjel druhého uniformovaného mamlase se osvědčily akce falešné vlajky. Lidi je s oblibou žerou i s navijákem, ale bohužel - zpropadené atomovky dnes tento postup hatí.

Aby se lidi likvidovali i v dobách mírových, tak by ještě šlo jim zatemnit cestu, aby nevěděli jak dál žít. Stres, dluhy, špatné rodinné vztahy, ztráty majetku nebo bližních, beznaděj, státem posvěcené zcizení dětí, drogy, náboženské sekty - to všechno bezvadně pomáhá. Problém je, že to jde pomalu. Po jednotlivcích nebo malých skupinkách, takže výsledek na zásadní redukci populace stojí za prd.

Úplně nejlepší model hromadné likvidace lidstva je takový, že lidi sami na vlastní smrt stáli frontu, zabili se v podstatě taky sami, za své vlastní peníze a pokud možno, tak ještě s úsměvem na tváři. Prostě další díl „Mission impossible“.

Když vloni Si Ťin-pching u slavnostního oběda 25.ledna 2020, při zahájení roku krysy, vylizoval z talíře zbytky palácového pudla v netopýří omáčce, ještě se tady nevědělo, že každý člověk, který se nakazil virem z projektu Corona, nakazí v průměru dalších dvacet osob. Ale dozvěděli jsme se to díky mediím celkem rychle. Skoro hned potom, co si čínští filmaři sbalili fidlátka a nechali si záběr, k zemi kácejícího se Číňánka, z pětisté natáčecí klapky schválit předsedou Globálního výboru virových projektů. (pozn.: Ono taky spadnout jak špalek čumákem na beton není jen tak, ale Číňani naštěstí spotřebu na hlavu padlých Číňanů řešit nemusí.) Další osud tohoto zcela náhodně natočeného videa není přesně znám. Mohlo to být ale tak, že nějaký náhodný čínský youtuber ho omylem umístil na web a ihned potom omylem poslal odkaz světovým mainstreamově-dezinformačním agenturám. Tak chybky se stávají, no.

Kdo by si teď myslel, že čínské filmové štáby potom budou mít klid a vrátí se k tradičnímu natáčení sochy velkého, zlatého, moudrého a skvělého Mao Ce-tunga, je na omylu. Ani nedojedli svačinu a už je posílali do jakéhosi místního špitálu. Tam už kulisáci od října naváželi postele z celého Wuchanu, v nich teď leželi nějací Číňani a ty měli z různých úhlů až do června natáčet. Teda, asi to byli Číňani, protože tahat šikmooké herce z Ameriky by se Melindě a Billovi značně prodražilo.

K nám informace o šílené nakažlivosti viru z projektu Corona dorazila zhruba ve chvíli, kdy se wuchanským nemocničním statistům vyplácelo první angažmá. Číslo, které si informátoři projektu nazvali „Reprodukční“ bylo v té době zvoleno na těch zmíněných dvacet. Dost to přehnali a pokud si to představíte, tak je to číslo více než šílené. Když si to jeden žák druhého stupně moravské základní školy hodil ze zvědavosti na papír, tak zjistil, že za dva měsíce zemře přes 25 miliard obyvatel planety. To byly doby, kdy ještě děti chodili do těch nebezpečných škol, takže si dokážete představit ten šok! Učitelka naštěstí stála poblíž, tak mu za takový nesmysl ihned jednu vlepila, pak od ní ještě nafasoval nedostatečnou, přičemž přes roušku spíchnutou z kuchyňské utěrky, mumlala cosi o necelých osmi miliardách všech lidí Zemi.

Hloubavý žák byl umravněn, ale i tak se stalo, že Číňani nakonec světu předhodili hotový nový model chování. Samozřejmě to nemohlo být nic jiného, než model chování ala chovanec komunistického lágru, protože nic jiného tam neumí. Obsahem čínského exportního balíčku byl strach, roušky, respirátory, skafandry, izolace, cenzura, sledování, zákazy vycházení, stres, škrcení, policejní brutalita, uzávěry hranic a dezinfikování každého paneláků, patníků, stromů, trávy i obyvatel a tak se stalo, že během roku 2020 si svět ochutnal předmluvu do Maovy kulturní revoluce.

Ale nebylo to hned. U nás musely holky nejdříve oprášit své dávno zapomenuté šicí stroje a naučit se zase navlékat nit do jehly, aby ze svého oblečení ušili krytku úst. To bylo slávy! Doma šité roušky se rozdávaly všem potřebným a dokonce do televizních zpráv se šičky-hrdinky dostaly! Vláda jim za příkladnou ochotu děkovala a už už je chtěla navrhnout na Řády Bílého lva. Ale nějak na to nedošlo. To proto, že pak tyto jejich příšerné roušky zakázala. Prý nic nechrání a jsou k ničemu. Prý je třeba nosit něco zakoupeného za peníze a tak ministři lidu vzkázali, že s kutilstvím je prostě šmytec.

Co se dá dělat. Vláda je teď složená ze samých čestných a pravdomluvných lidí a co řeknou, jako by řekl sám Bůh. Našinec si teda pořídil roušku za peníze.

Za nějakou dobu, tato vláda čestných a pravdomluvných ministrů, za dozoru čestných poslanců na to kouká svým odborným okem a říká si, že když jedna prodaná rouška chrání na 100% svých možností, tak dvě prodané roušky přece musí chránit na 200%. A tak díky naší čestné a pravdomluvné vládě byli lidé chráněni dvojnásobně. Těžko poznat před čím, ale dvojnásobek to jistě byl.

Hned den na to naši čestní a pravdomluvní ministři přišli na to, že tenhle virus z projektu Corona vůbec neútočí v Tescu, v Kauflandu, v Globusu a ani v Albertech či Lídlech, proto je nechala otevřené bez omezení. Naopak ale, dle zjištění korporacemi ochočených vědců, virus vytvářel extrémně nakažlivé mutace ve všech malých provozovnách, kam moc lidí nechodí. Je tedy lehce pochopitelné, že musely být bez milosti uzavřeny a vlastníci odsouzeni k sebevraždě upálením se u dveří nějakého ministerstva.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


PRICHÁDZA NAJPODLEJŠIA CHVÍĽA EURÓPSKYCH DEJÍN 21. STOROČIA? ..... EU: Pomaličky priťahovali opraty. Kúsok po kúsku obmedzovali suverenitu členských krajín. A bolo len otázkou času, kedy otvoria kampaň v mene európskej „jednoty“ (rozumej, totality) zakázať členským štátom právo veta, čiže definitívne odstrániť ich štátnu zvrchovanosť

Všetky tie reči o demokracii a spolupráci v EÚ sú pekné, ale rátajú sa činy. A tie hovoria, že Európska únia smeruje čoraz viac k superštátu s centrálnym riadením.

Vytvorenie akejsi európskej federácie z doposiaľ stále formálne zvrchovaných členských štátov EÚ je dlhodobým zámerom západných plutokratických gangov „elít“, ktoré by chceli vládnuť celému svetu. Táto agenda nie je nová, s tou západné panstvo už dávnejšie koketuje, ale tentoraz to dostalo nový rozmer.

Už nie ako diskusia, ale ako rozkaz ... Doposiaľ to bolo formulované ako „mala by“, „mohla by“ existovať jednotná európska politika. Tentoraz však popredný predstaviteľ Veľkonemeckej štvrtej ríše, v duchu najlepších hitlerovských tradícií otvorene povedal, že právo veta „musí byť“ členským štátom odňaté. Teda už to neznie ako téma na diskusiu, ale ide už o príkaz.

V preklade do zrozumiteľného jazyka to neznamená nič viac a nič menej, než že európske štáty sa „musia“ podriadiť jednotnému riadeniu.  Skrátka, už tu zase máme to klasické „Ordnung muss sein“ (prosím, nezamieňať s heslom „Arbeit macht frei“, hoci ktovie, či aj to nebude jedného dňa opäť aktuálne).

Na rozdiel od niektorých slovenských amatérskych politikov, keď niečo vyslovia predstavitelia veľmocí, nie je to iba náhodná rétorika, ale vždy za tým je konkrétne posolstvo. Pozrime sa, čo presne povedal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok na stretnutí nemeckých veľvyslancov v Berlíne.

„Nemôžeme sa nechať držať v pozícii rukojemníkov ľuďmi, ktorí svojimi vetami maria európsku zahraničnú politiku,“ uviedol. A ďalej povedal: „Ak to urobíte, potom skôr alebo neskôr riskujete rozpad súdržnosti Európy.“ A ešte dodal: „Veto musí zmiznúť, aj keď to znamená, že môžeme byť prehlasovaní.“

Čo bolo povedané medzi riadkami? ... Pozrime sa bližšie, čo presne môžu znamenať niektoré zvraty z vyjadrenia pána ministra. Tak napríklad: „…ľudia, ktorí maria európsku zahraničnú politiku…“ Hm, a ktorá je tá európska zahraničná politika? Napríklad také Maďarsko nie je v Európe? Jeho politika nie je európska? Alebo európska je iba tá centrálna bruselská? A čo ak práve Brusel marí skutočnú európsku politiku? Čo ak európska politika je práve tá ktorú presadzujú krajiny, ktoré vetujú návrh väčšiny?

Tu vidíme jasne totalitný spôsob uvažovania, lebo jeho podstatou nie je nič iné, iba snaha nanútiť jednotnú vôľu aj iným krajinám.

Alebo toto: „…môžeme byť prehlasovaní…“ pripúšťa pán minister. Ale koho tým myslí? Každému je jasné, že menšina je prehlasovaná väčšinou. A kto pozná rozloženie síl, vie, že blok, ktorý vytvára Nemecko a niekoľko ďalších štátov, má silu prehlasovať ostatných. Tak kto len môže byť prehlasovaný, a kto určite bude prehlasovaný? Ak sa zruší právo veta, bude stačiť skorumpovať pár politikov, podobne ako to funguje v OSN a rôznych ďalších štruktúrach, a plutokratické skupiny budú môcť európskym krajinám nanútiť ľubovoľné rozhodnutie, pričom tie krajiny nebudú mať žiadnu možnosť sa tomu brániť.

A ďalej: „…riskujete rozpad súdržnosti Európy.“ O akej súdržnosti pán minister hovorí? Odlomí sa azda kus Európy a odpadne do oceánu? Nie, nič také hrozné sa nestane. Len budú mať jednotlivé európske štáty na veci rôzny názor a väčšina nebude môcť nanútiť svoj názor menšine. Presne to a nič iné nie je rozpad súdržnosti Európy – a to nie je žiadna hrozba, ale naopak, prejav demokracie a slobody európskych národov.

Klaus: nadnárodný útvar nemôže byť demokratický

V novembri 2019 navštívil Bratislavu bývalý český prezident Václav Klaus. Na novinársku otázku, aké najväčšie hrozby plynú z európskej integrácie, Klaus odpovedal: „Ja si nedokážem predstaviť, že by mohla existovať demokracia v entite presahujúcej národný štát.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Magnetismus záměrně přidán do covid „vakcín”, aby se mRNA rozšířila do celého těla ..... Dr. Jane Ruby sdílí otřesné odhalení týkající se virálních videí z celého světa, kde lidé ukazují, jak jim kovové objekty drží na paži po místě vpichu. CDC uvádí, že „vakcína” vás neudělá magnetickými, ani na místě vpichu, což je obvykle vaše paže. Dr. Ruby říká: „Oni lžou,” a poskytuje důkazy k podpoření svého tvrzení, a také varuje před ingrediencemi v injekcích, přímo ze zdroje.

Stew: Minulý týden v pátek jsme se bavili s Brittany Galvin, obětí poškození z očkování, která byla hospitalizována na Floridě, a jejíž neurolog potvrdil, že její závažná diagnóza má přímou souvislost s očkováním od Moderny, které je označováno za vakcínu proti Covid-19. Mimochodem zcela chybně. Spojili jsme se s tímto neurologem a doufáme, že bude mít dostatečnou odvahu na to, aby vystoupil v našem pořadu. Její diagnóza se nazývá Guillain-Barré syndrom, který je běžně označován za zcela vzácnou poruchu.

Onemocnění nutí imunitní systém vašeho těla zaútočit na vaše nervy, což vede ke slabosti a brnění v končetinách, ale ve výsledku to může vést k ochrnutí celého těla a úmrtí. Od doby, kdy jsem v tomto pořadu mluvil s Brittany, jsem obdržel stovky emailů od lidí ohledně zdravotních problémů po očkování, kteří mě informovali, že obdrželi stejný typ diagnózy, a když se to snaží říci veřejnosti, jsou cenzurováni, blokováni, zakázáni a zrušeni. Jsou vyděšeni k smrti z obavy o své životy, ale zároveň mají sílu a odvahu, stejně tak jako Brittany, aby měli obavu o nás ostatní, zejména o naše děti. Tragické.

Sociální média byla zaplavena bezpočtem videí lidí, kteří na sobě připevňovali různé kovové předměty. Nevysvětlitelný fenomén, který se na první pohled zdá nesmyslný pro mnoho lékařských profesionálů a vědců, kteří se zdráhají spojovat tento zřejmý magnetismus s očkováním proti Covid-19. Instagram Brittany Galvin explodoval poté, co veřejně sdílela několik vlastních natočených videí, a potom jedno, kde tým jejích lékařů byl šokován, když se přesvědčili sami o její teorii magnetismu a viděli, že to bylo opravdu skutečné. Od doby toho rozhovoru jsem dostal tolik emailů ohledně tohoto magnetismu, že to vůbec nestíhám číst.

Ale nikdo s lékařskou odborností o tom nechce mluvit, a komentáře na Twitteru, Tick-Tocku, Instagramu, Facebooku a na ostatních platformách byly převážně skeptické, až velmi nedůvěřivé v tom smyslu, zda jsou tito lidé důvěryhodní. Už o tom nemůžeme pochybovat. Je to reálné. Je to děsivé a je to nepopíratelné pro kohokoli, kdo by vás chtěl přesvědčit o tom, že je to hoax. Jane Ruby je mezinárodní zdravotní ekonomka, s více než dvacetiletou praxí ve farmaceutickém výzkumu. Je to lékařský expert přispívající do našeho pořadu a spojí se s námi právě teď. Dr. Ruby, tohle je otřesné.

Dr. Ruby: Stew, uhodil jsi hřebíček na hlavičku, je to reálné, víme, že je to reálné, existuje celá řada vědecké literatury na toto téma. A také víme něco dalšího, co je vážně tragické a otřesné. Bylo to do těchto injekcí záměrně přidáno.

Proč? Protože takto se to agresivněji dostane do každé buňky tvého těla. Je to proces s názvem „magnetofekce”. Všechny tyto informace jsou dostupné… můžete si je vyhledat. Můžete se podívat na vládní web pubmed, kde uvidíte recenzované studie týkající se tohoto konkrétního tématu. Stew, oni používají magnetická pole skrze různé chemikálie, aby ve skutečnosti koncentrovali mRNA do buněk lidí. Tohle odpovídá všemu, o čem už týdny mluvíme, a teď víme, co stojí za těmito magnetickými jevy, a jak se to děje, a proč na lidech drží magnety. Je to součástí lipidové nanočástice. Jde o systém super-dodání.

Ve tvém těle jsou místa, kde by se neměla dostat syntetická DNA nebo RNA. Tento přístup ale nutí ten materiál, tu zakódovanou mRNA, aby se dostal do tvých buněk a ty začaly neustále tvořit ty nebezpečné spike proteiny v celém tvém těle. Ve skutečnosti jde o systém nuceného dodání genů. Chci s publikem sdílet… uslyšíte více o tzv. SPIONs – je to zkratka. SPIONs. Znamená to supramagnetické nanočástice oxidu železitého. Tuto magnetickou technologii vkládají dovnitř a kolem obálky lipidové nanočástice, o které jsme také mluvili, aby tuto mRNA dostali do vašich buněk. Proč to musí udělat? Protože mRNA je tak jemná, velmi snadno se degraduje, což je další důvod, proč se např. Pfizer injekce musí uchovávat alespoň 56 stupňů Celsia pod nulou.

Podělím se s tvým publikem o něco dalšího. Na internetu existuje společnost… a je mimochodem jedna z mnoha. Vážně jsem je hledala. Nazývá se Chemicell. Nachází se v Berlíně v Německu. Oni prodávají různé produkty… existují stovky složek, které můžeš použít k vytvoření těchto magnetických polí kolem svých molekul. Můžeš si je koupit v lahvičkách po 200 mikrogramech. Říká se tomu Polymeg.

A s tvým publikem bych ráda sdílela jejich „disclaimer” (zřeknutí se zodpovědnosti), pokud byste si chtěli koupit nějaká tato magnetická pole a napojit je na mRNA, než ji píchnete všem lidem. A cituji je: „Magnetofekční činidla ve všech svých složkách jsou vyvinuta, navržena a prodávána pouze k výzkumným účelům.” A zde je ta děsivá část, Stew. „Nemají se používat k diagnostikování lidí nebo výrobě jakéhokoliv léku pro lidi.”

Stew: A tohle je v těchto tzv. vakcínách?

Dr. Ruby: Tyto složky používá přinejmenším Pfizer a Moderna ve svých injekcích, v těchto lahvičkách. Proto musíte získat informovaný souhlas, musí vám říct ingredience čehokoliv, co jde do vašeho těla. A v neposlední řadě… prostě počkejte. Každým dnem se toho dozvídáme více.     (Čtěte na stránkách Otevři svou mysl)


„Nikdo vás sem nezval. Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Když se vám to nelíbí, běžte pryč…“ ..... Tato slova pronesl prezident Miloš Zeman a mířil jimi zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky… Doslova řekl: „První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč.“

Okamžitě byl v jedovatých slinách pražské kavárny rasista, xenofob a hulvát, co nazývá islám anticivilizací. Jaké přízvisko nyní dostane ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy (UK) Aleš Gerloch, který šokoval ústavní soudce v podstatě stejným významem svých vět, když si dovolil v reprezentativních prostorách Vlasteneckého sálu pražského Karolina prohlásil, že do ústavy by se měl vrátit “národ” jako základní pojem státnosti.

Ta drzost, když chce občan Česka měl Ústavu, v níž by mělo být jasně definováno, že národ je státotvorný prvek; bez českého národa by nebyla suverénní Česká republika. Dnes ústava začíná slovy, že Česká republika je svrchovaný stát. Mohl by zde být vložen článek: ČR je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních menšin a entit, které jsou s ním spjaty… Aleš Gerloch tím měl na mysli, že toto sepětí je podle něho institut státního občanství….

A jaký tedy bude mít vliv příchod odlišné islámské kultury na naše základní práva a svobody? Právník Gerloch k tomu uvedl příklad; věhlasný lékař Paracelsus (narodil se ve Švýcarsku v roce 1493 pod vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim; byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství), tvrdil, že jen množství rozhodne, zda je látka lékem, nebo jedem…

A to platí i nyní; Evropa si nemůže dovolit miliony imigrantů, které by každý rok přicházely, čímž by zničily to, co celá  Evropa od 18. století vytvářela, resp.  rovnost občanskou, rovnost před zákonem, sekulární stát, jenž by oddělil právo od náboženství, jelikož jde o dva rozdílné systémy. A kdo chce žít trvalé v Evropě, musí to respektovat a ne naopak…

Tak nám to na starém kontinentu, potažmo v Německu houstne a černá se od běženců, jichž je na západ od Česka přes dva miliony, z nichž cca polovina politický azyl dostala, nicméně přes 600 tisíc ho nedostalo a má být deportováno zpět. Jak a kam? Navíc, pokud  budou deportace neúspěšných žadatelů ze severní Afriky probíhat stejným tempem jako nyní, tak jen Severnímu Porýní-Vestfálsku to prý bude trvat nejméně dvacet let, než se jí podaří vrátit tisíce uprchlíků, ale za jakou cenu…? .http://pravyprostor.cz/bestialni-vrazda-marie-ladenburger-nesmi-pry-byt-zneuzita-k-demagogii-a-konspiracni-propagande-proti-uprchlikum/

Jejich návrat pouze letecky totiž ze všech sil blokují především severoafrické země jako Alžírsko, Maroko, Tunisko a další. Že by to nebyli kvalitní pracovníci, jež by zvedli ekonomiku oněch zemí? Jak je možné, že stát odmítne vzít zpět své občany, resp. běžence? Budou tentokrát sankce směrovány ne na Rusko, ale využije německá vláda hospodářského nátlaku pro změnu na tyto africké země, které se obrátily zády ke svým občanům, kteří tak zůstanou jako zátěž v Německu…? Jak to, že nelegálně je Německo přijmout muselo, ale legálně je jejich africkým zemím vrátit nemohou, nebo jen velmi komplikovaně…? Prostě pozdě bycha honit…

„Odmítnuté azylanty můžeme do Maroka a Alžírska posílat výhradně linkovými lety jejich národních leteckých přepravců, nikoli chartery. Ty aerolinie však berou do jednoho letadla jen jednoho až dva navrátilce,“ řekla Hannelore Kraftová, premiérka Severního Porýní-Vestfálska. Pozdě… Západní Evropa je zdá se ztracená a s lidmi jako Hollande, Merkel či Obama nemá šanci se invazi běženců ubránit, zvláště když byli do EU v podstatě pozvaní, aby jejich zásluhou nejbohatší země sedmadvacítky vyřešili nejen představy o zvýšení porodnosti, ale také aby nahradili třeba na nepopulárních pracovních místech popeláře, kopáčů kanálů atd… http://www.rukojmi.cz/clanky/2285-proc-afrika-nechce-zpatky-sve-bezence-jimz-jsme-meli-otevirat-sva-srdce-a-podekovat-za-ne-ze-by-mel-serge-bokwango-z-osn-pravdu-ze-jde-o-vyvrhele-a-odpad-ktereho-se-jejich-zeme-chtely-zbavit

Nebudu mluvit o neexistujícím Schengenském prostoru, ani o stovkách kilometrů nových plotů z ostnatých drátů a bezpečnostních zdech, pomlčím rovněž o lidských hnojištích, říkejme jim ghetta uprchlíků; je tady další a mnohem závažnější problém, o němž Aleš Gerloch hovořil jen obecně, když se zmínil o hrozících kulturních odlišnostech; je-li řeč o sňatcích dospělých mužů s dětmi, v tom má třeba již zmíněné Německo jasno: Nepovoluje je. Ovšem pozor; padla kosa na kámen; co rozhodne imám, to je svaté, jako islámské právo šaría. Co není zakázáno, to se smí, resp. protože takové sňatky Německo neuznává, nemůže je ani trestat.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


9.6. 2021     Lubomír Volný (Volný blok): Zabraňte schválení apartheidního Covidpasu! ..... Poslanec Lubomír Volný (Volný blok) vyzývá všechny, kteří odmítají schválení novely, kterou se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, k účasti na protestu dne 9. června 2021, od 9. hodin, na Malostranské náměstí v Praze, poblíž budovy Poslanecké sněmovny. Chystaná novela, kterou má téhož dne projednávat poslanecká sněmovna, zásadním způsobem zasahuje do ústavou garantovaných práv občanů České republiky. Mimo jiné zavádí tzv. Covidpasy.      (Čzech Free Press)


Američtí vědci prohlásili, že existují důkazy o umělém původu koronaviru ..... SARS-CoV-2 má genetickou stopu, kterou přirozený koronavirus nemá, uvádí se v článku doktora Stephena Quaye a profesora fyziky Kalifornské univerzity v Berkeley Richarda Muellera, který byl uveřejněn v novinách The Wall Street Journal. (Foto: Wikimedia)

Odborníci objevili v novém koronaviru sekvenci genomu v kombinaci CGG-CGG. Vědci ji často používají ke zvýšení infekčnosti a smrtelnosti virů: je to určitý signál, že vsuvka byla vyrobena v laboratoři.

CGG-CGG je v přírodě extrémně vzácný. Podle Quaye a Muellera nemají přirozené koronaviry SARS nebo MERS tuto sekvenci. Podle jejich slov ji v tomto případě nový koronavirus prostě nemohl sám získat.

„Ve skutečnosti v celé třídě koronavirů, do níž patří i CoV-2, nikdy neexistovala kombinace CGG-CGG, která by vznikla přirozenou cestou. To znamená, že v tomto případě nefunguje obvyklý způsob, jakým viry získávají nové dovednosti,“ domnívají se vědci.

Stoupenci zoonotického původu (že patogen přešel na člověka ze zvířete) by tedy měli vysvětlit, proč si SARS-CoV-2 během mutace a rekombinace vybral nejméně preferovanou sekvenci – dvojitou CGG, uvádí se v článku.

„Proč virus zopakoval kombinaci, kterou by vytvořili vědci v laboratoři? Ano, mohlo se to stát náhodou. Ale věříte tomu?“ ptají se Quay a Mueller.

Jako další důkaz umělého původu koronaviru američtí vědci uvedli výrazný rozdíl v jeho genetické rozmanitosti ve srovnání s viry, které způsobují syndromy SARS a MERS. Poslední dva uvedené byly přírodního původu. Jak se šířily mezi lidmi, rychle se vyvinuly do nejinfekčnějších forem.

SARS-CoV-2 se choval odlišně: objevil se u lidí již adaptovaný, v extrémně agresivní verzi. Několik měsíců neměl žádné podstatné mutace. První taková změna byla objevena v Anglii.

Případ je podle Quaye a Muellera bezprecedentní, neboť ukazuje, že nový koronavirus prošel dlouhým obdobím adaptace, dříve, než se rozšířil mezi obyvatelstvem. Existuje jediný způsob, jak virus vyrobit tímto způsobem – simulovat jeho přirozený vývoj a pěstovat jej na lidských buňkách, aby se dosáhlo maximální účinnosti. To je to, co dělají laboratoře studující mutace virů se získáváním funkcí, dodali autoři.

„Přítomnost sekvence CGG v CoV-2 je přesvědčivým důkazem sestřihu genů. Vědecké důkazy ukazují, že koronavirus byl vyvinut v laboratoři,“ docházejí k závěru vědci.

Britský profesor Angus Dalglish a norský virolog Birger Sorensen již dříve tvrdili, že čínští specialisté úmyslně vyvinuli SARS-CoV-2 a poté se pokusili „zamést stopy“. Podle nich chtěli vědci z Wu-chanu učinit přirozeně se vyskytující virus infekčnějším, aby se rychle množil v lidských buňkách. Za tímto účelem byl do koronaviru přidán nový „hrot“. Charakteristickým znakem této manipulace je řada čtyř aminokyselin, které Dalglish a Sorensen našli v hrotu SARS-CoV-2. Podle britských a norských vědců je taková sekvence u přírodních virů velmi nepravděpodobná.     (Čtěte na stránkách AC24)


Evropská komise oznámila plán na zavedení Evropské digitální identity (eID) v podobě elektronické identifikační peněženky v chytrých mobilech! Telefon nahradí národní papírové a plastové doklady totožnosti, řidičáky a rovněž bude možné eID propojit s národními očkovacími databázemi, takže žádné extra covidové pasy již nebudou ani potřeba! Sociální kredit z Číny je tady, jak varoval už několik let dopředu Aeronet! Ve středu se bude protestovat proti zavádění apartheidu v novele zákona o ochraně veřejného zdraví, ale v EU v podobě eID směrnice je již vlastně hotovo! Známe detaily! ..... Vlastenecké hnutí Volný blok v čele s Lubomírem Volným a Marianem Bojkem chystají spolu s dalšími vlasteneckými platformami ve středu 9. června 2021 v Praze před Poslaneckou sněmovnou protestní happening na odpor proti drakonické novele Zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou bude projednávat poslanecká sněmovna na návrh vlády Andreje Babiše.

O této šílené novele, která je de facto kopií říšského zmocňovacího zákona z roku 1933 v Německu, jsme psali už v článku zde a jistě jste s kauzou obeznámeni. Jenom ve zkratce připomenu, že novela umožní státním orgánům vydávat nařízení, která zakáží nebo omezí vstup neočkovaným či netestovaným osobám do veřejných, nebo dokonce i soukromých míst, prostorů, objektů či budov, přičemž budou hrozit drakonické sankce těm, kteří tyto vstupy nebudou z nedbalosti či úmyslně kontrolovat. A to není všechno.

Zákon upravuje i nové předpisy pro nakládání s osobními údaji online, takže stát uvidí de facto v přímém přenosu v databázích pohyb všech obyvatel v téměř reálném čase. Provozovatelé objektů totiž budou kontrolovat covidové či jiné pasy online, přičemž data budou čerpána ze státní databáze očkovaných a soukromých databází testovaných osob. Správce databáze potom pomocí API rozhraní uvidí, který klient kontrolující status osoby se právě dotazuje na platnost jejího očkování či testu pomocí SQL dotazu na relační státní databázi.

Stát tak uvidí, že osoba X jako majitel restaurace právě v čase 14:26 kontrolovala osobu Y u vstupových dveří, což potvrzuje GPS potvrzenka z kontrolní skenovací pistole osoby X. Tím je zaručeno, že kontrola neprobíhá někde v pustém lese, ale na konkrétním a známém místě provozovny. Stát tak získá dokonalou mapu o pohybech obyvatelstva a dokáže pod rouškou epidemické ochrany trasovat, resp. špehovat a šmírovat naprosto celou českou populaci, více jak 10 milionů lidí a zlepšit i výběr daní, protože provozovatelé zařízení už se nebudou moci vymlouvat, že mají málo zákazníků a tím pádem odvádí malé daně. Stát uvidí skutečnou návštěvnost obchodů, hospod, kin, kasín atd.

V případě schválení novely získá český stát totální kontrolu nad pohybem 10 milionů svých obyvatel, a to v podstatě v reálném čase odezvy databázového dotazu na kontrolovaný subjekt

Stát dokáže kdykoliv zpětně pomocí exportu logu a přenesení do Time Lapse aplikace rekonstruovat pohyb osoby minutu po minutě zpětně po dobu několika let. Stát se tudíž dozví, kam chodíte, s kým se stýkáte, s kým jste sdíleli společnou místnost restaurace před 5 lety tam a tam, kdo tam zrovna s vámi byl, jací hosté, přičemž půjde tyto informace extrapolovat i pro účely zcela odvislé od epidemické ochrany, např. jaké závadové osoby se setkali toho a toho dne v té a té restauraci při sjezdu vlasteneckých stran. Stát uvidí, kdo tam přišel, přímo adresně, už nikdy se nesejdete v hospodě bez vědomí a dohledu státu, který o tom povede evidenci z přístupové kontrolní databáze skenerů. Tento naprostý pohybový Total Control neměl ani George Orwell ve svém díle 1984, ani tam nebylo domyšleno, že někdo bude kontrolovat bratra nebo sestru, případně strýce, který přijede na návštěvu.

Aplikace eID pro opuštění území EU při cestě mimo Schengen, kontrola dokladu pomocí aplikace

Novela totiž umožní nařídit vynucování kontrol návštěv i v soukromých prostorách, tedy v bytech a v rodinných domech. Majitel nemovitosti tak bude povinen kontrolovat příbuzné či rodiče, kteří přijedou na návštěvu. To samé bude platit o veřejné dopravě. Bez covidového pasu nevstoupíte do MHD, do metra, do vlaku, do autobusu, protože tam všude před nástupem budete muset ukázat chytrý telefon s QR kódem, který pistole načte a dekóduje z něj URL link ve tvaru dotazu na státní očkovací a soukromou testovací databázi, přičemž servery vrátí ve zlomku sekundy odpověď.

Stát tak uvidí, že osoba Y právě nastoupila do autobusu tam a tam a někam jede. To samé při vstupu do úřadů, do obchodů, do divadel, do kin, do škol, do bank atd. Tento systém totální kontroly obyvatelstva Total Control by tak v ČR rozdělil populaci na dvě skupiny lidí, na privilegované s testem či vakcínou, a na ty ostatní, kteří nikam vstoupit nesmějí. Demonstrace před poslaneckou sněmovnou tak má zalarmovat poslance SPD a KSČM, aby zablokovali jednání o tomto návrhu zákona a aby se o něm vůbec nejednalo.

Chystá se demonstrace proti drakonické novele, čekají se však i provokatéři

Lubomír Volný včera ve videocastu varoval [1] všechny vlastence, aby se na demonstraci vyhnuli násilí, protože se chystá provokace státních orgánů na rozbití shromáždění. Je to součást stále pokračující vnitrácké operace “Kladivo”, která běží už někdy od roku 2015 a má pokaždé stejný průběh. Krátce po zahájení projevů obvykle několik důstojníků z bezpečnostních složek v civilním oblečení začne dělat bordel, házet odpadkové koše, petardy a začnou útočit na policisty. Policie tím dostane záminku a demonstraci ihned rozpustí, takže hosté na pódiu obvykle ani nestihnou vystoupit. Je to strašně starý trik, ale pořád funguje.     (Čtěte na stránkách AENews)


Maratón očkovací hlouposti ..... Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly ... „Pořadatelé akce budou usilovat o zápis do knihy rekordů prostřednictvím Agentury Dobrý Den jako nejdelší nonstop očkování. „Budeme moc rádi, když se k nám přidají i další středočeská očkovací místa,“ říkají závěrem koordinátoři celé akce, Lucie Drobík Kolářová a Jiří Geissler, a dodávají: „Nejde nám jen o rekord, naším cílem je spojit síly a přispět k rychlejšímu proočkování co největší skupiny obyvatel.“ (kr-stredocesky.cz, 1. 6. 2021) 

I kdyby bylo očkování proti COVID ověřené, bezpečné a účinné (o čemž nejsem přesvědčený), způsob, kterým je propagováno a praktikováno mne děsí. Očkování není podávání iontového nápoje běžcům na občerstvovacích stanicích. Je závažným zásahem do lidského organizmu. Jeho výhody a rizika musí být důkladně zvažovány. Je proto nutné trvat na tom, že:

- za současného právního stavu (který je třeba bránit) je očkování proti COVID výlučně dobrovolné

- nikdo nesmí být k očkování nucen, očkovaný nesmí být zvýhodněn, neočkovaný znevýhodněn

- nikdo nemá právo zjišťovat, zda člověk je či není očkovaný

- očkování musí být podmíněno informovaným souhlasem

- očkování musí provádět zkušený lékař, který pacienta zná, dokáže posoudit jeho zdravotní stav, indikace a kontraindikace, hladinu protilátek získaných přirozeným způsobem apod.

- očkování musí probíhat za standardních podmínek zdravotnického zařízení a musí být pečlivě zdokumentováno

- musí být jasně deklarováno, kdo nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky očkování

- vzhledem k tomu, že je očkování dobrovolné, nemělo by být hrazeno z prostředků zdravotního pojištění

Masové očkování formou McCovid center, maratónů nebo drive in je popřením etiky a odbornosti lékařské profese. Považuji za svoji povinnost před ním důrazně varovat.     (Čtěte na stránkách doktora Jana Hnízdila)


Není rada jako rada ..... Pokud ještě pořád nevíte, tak stejní dědci co se hrozí přemnožení lidí na planetě, ti stejní dědci vám nutí vakcínu aby zachránili všechny stařečky a stařenky světa. 

Rada imunologa Šinkory ... Ti z vás, kteří z dobrých důvodů nechcete nechat očkovat svoje děti proti rýmě, počkejte, až ti, co o vás rozhodují, pochopí, že je po všem. Díky neschopnosti vlády a jejích přisluhovačů jsme za cenu řekněme 15 000 mrtvých seniorů získali stádní (nebo kolektivní) imunitu a koronavirus SARS Cov-2 už se svým COVIDem skončil. Myslím, že je rád. O to mu nikdy nešlo. Teď je z něj obyčejná rýma. Kdo ovšem chce své dětí proti rýmě očkovat, je to jeho právo. Jen bych chtěl upozornit, že uměle vyvolané protilátky budou bránit vytvoření imunity přirozené a důsledky nikdo nezná. Už vůbec ne dlouhodobé důsledky, proti rýmě se ještě nikdy neočkovalo. O tom nikdo nemluví, že? A nedej Bože, aby nějaké imunní dítě mělo v důsledku očkování komplikace. Pokud takových dětí bude víc než deset, bude to už neomluvitelný experiment.

Po prostudování velkého množství informací jsem přesvědčena o pravdě pana Šikory.

K tomu není co dodat, protože očkovat děti něčím tak nebezpečným je hazard s jejich životem.

Rada epidemiologa Berana

Myslím si, že není třeba v tuto chvíli očkovat celou populaci, ale je nutné očkovat osoby starší 60 let. Oni přispívají ke všem úmrtím na covid-19 v 95 % a po zavedeném očkování se téměř nic nemění – průměrný věk zemřelých je vysoko nad 60 let. Očkujeme vesele mladé lidi, protože jim za to dáme úřední papír, aby mohli cestovat a vůbec nás nezajímá, že mezi osobami staršími 60 let je stále okolo 700 000 jedinců, jež nejsou očkováni. To je úkol pro léto – zacílit na tuto skupinu, proočkovat ji, protože pokud nebudou očkováni do podzimního výskytu a na podzim a v zimě onemocní, zaplní znovu lůžka v nemocnicích. I kdyby smrtnost byla jen 2 %, pak jich 14 000 zemře, a protože většina umírá v nemocnicích, bude to znamenat také 14 000 hospitalizací. A to je velká zátěž.

Po prostudování velkého množství informací jsem přesvědčena o nepravdě pana Berana. 

Nemyslím si, že pro seniory je nejlepší je naočkovat. Jejich imunitní systém se často neumí vyrovnat s tou to nebezpečnou vakcínou.

Není rada jako rada ... Nechat si poradit u odborníků byla vždy velmi dobrá zkušenost, která se nám vyplácela. Ovšem doba se mění a není odborník jako odborník a ne každý to s námi myslí dobře. Pokud se budete ptát na radu ohledně svého zdraví, tak tady je opravdu každá rada drahá. Když zjistíte, že lékaři jsou odměňováni za každého naočkovaného člověka, tak co to s vámi udělá? Nic? Tak to nemáte vlastní mozek, protože člověka by mělo začít v hlavě šrotovat pročpak to asi dělá? Pro peníze nebo pro vaše dobro? To je sakra těžká otázka.

Já mám na ni velmi snadnou odpověď. Hodně lékařů teď raději ordinuje po mejlu a esemeskách a pacienta ani nepotřebuje vidět a hned má jasno. Hlavně ať mu neleze do ordinace. Jak je možné, že potom stejnou esemeskou začne svoje pacienty vyzývat k očkování? To už se nebojí? Nebo už se mu chce pracovat? Ne, prachy nesmrdí i kdyby spadly do sraček. Nevěřím systému který protěžuje covidová lůžka a finančně je velmi zvýhodňuje. Víte, že všechny nemocnice se za rok dostaly z mínusových čísel do plusových? Covídek jim dal sakra vydělat a proto moje důvěra v jejich ušlechtilost prostě neexistuje.

Staří umírají a mladí mají žít volně. To je koloběh života a já nevím proč se mám hroutit, že lidé kolem 80 let umírají. Ano, umírají i 70letí, 60letí, 50letí, 40letí atd. a dokonce i děti. Jde jen o to, na co zemřeli. Je to jen covid, nebo byl přidružený k dalším nemocem. Nemocí je hodně a nikoho nezajímá že neumíme vyléčit AIDS, rakovinu a další choroby. U některých se prý nevyplatí hledat lék jak moc jsou vzácné a u dalších raději neodpovídají, protože je znají celá desetiletí a nic. Za to na covid je najednou x vakcín a všechny vás zachrání.

Pokud ještě pořád nevíte, tak stejní dědci co se hrozí přemnožení lidí na planetě, ti stejní dědci vám nutí vakcínu aby zachránili všechny stařečky a stařenky světa.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Další úžasný článek Vladany Vališové: tentokrát i k očkování nezletilých ..... Dovoluji si jen odkazem upozornit na další článek z pera neúnavné advokátky Vladany Vališové (díky které jsem: a) hrdá na ženy – advokátky a b) ráda, že i mezi právníky jsou lidé, kterým není lhostejné, co se děje a bude dít, a kteří věnují svůj čas důležitým věcem; není jich moc, ale jsou, a to je podstatné).

Článek k dispozici zde.

Dovolím si zase citovat na malou ochutnávku: „Od 4. června 2021 se mohou k očkování hlásit nezletilí starší 16 let.  Dle informace uveřejněné na stránkách MZd[28] nemusí k aplikaci očkování „dorazit“ v doprovodu zákonného zástupce. Dle této informace může sám nezletilý zájemce udělit informovaný souhlas s očkováním, přičemž souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si ovšem písemnou formu souhlasu může vyžádat. Nejsem si jistá, jestli máme s MZd stejné „noty“. Ano, v § 35 odst. 1 zák. o z. s. stojí, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (nejedná se o paušálně uvedený věk), ale současně se v tom samém ustanovení říká, že pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob (o. z.). I příslušný § 95 o. z. pracuje s pojmem rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku daného pacienta, čímž je učiněno za dost čl. 6 odst. 2 Úmluvy o biomedicíně,[29] když uvádí, že nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.  Za obvyklou záležitost je možné považovat, pokud se třeba čtrnáctiletý vypraví k lékaři s akutní bolestí v krku či drobným poraněním. My ale v případě vakcín, které jsou schváleny pouze dočasně/podmínečně, nemůžeme vědět, zda se nejedná o zákrok zanechávající trvalé nebo závažné následky. Podle mého názoru se tedy MZd dopouští hrubého protiprávního jednání, pokud se pokouší odebrat rodičům jejich rodičovská práva, protože jsou to právě oni, kdo mají právo a povinnost své nezletilé dítě zastupovat.      (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Životné poistenie a COVID-19: Niečo tu podozrivo nesedí ..... Pomysleli by ste si, že podobne ako počas najhoršej pandémie španielskej chrípky v roku 1918, tak aj dnes sa budú životné poisťovne snažiť predchádzať vysokým stratám v dôsledku smrteľného ochorenia COVID-19.

Nakoľko som si životné poistenie nedojednával už celé roky, chcel som vedieť, čo sa v tejto oblasti deje v súčasnosti.

Preto som nedávno zodvihol telefón a zavolal jednej svojej známej poistnej agentke, ktorá je v kontakte so stovkami veľkých životných poisťovní.

Poprosil som ju, aby mi poskytla bližší pohľad na to, ako súčasná covidová kríza zmenila ich podnikanie.

Obrovské prekvapenie ...Predstavte si to prekvapenie, keď som sa dozvedel, že ich biznis dnes beží úplne normálne!

Začiatkom minulého roka (2020), keď sa práve rozbiehala hystéria okolo novej pandémie, tak sa dočasne sprísnilo vydávanie nových poistných zmlúv a znížila sa dojednávaná suma pre prípady úmrtia.

Avšak, ako čas pomaly plynul a začali prichádzať tvrdé štatistické dáta, životné poisťovne sa vrátili späť do normálu.

Mojej známej som sa konkrétne opýtal, či životné poisťovne pred podpisom zmluvy vyžadujú test na covid ako súčasť zmluvnej dokumentácie. Povedala mi, že nič také nechcú.

Hm, to je celkom zaujímavé, však?

Na celý svet zosadla „najstrašnejšia pandémia“ za posledné dekády, nové smrteľnejšie varianty berú životy miliónom ľudí a životným poisťovniam je to absolútne jedno?

Tiež som sa známej spýtal, či sa zvýšili náklady na poistné krytie kvôli covidu, no ona opäť odpovedala, že nie.

Sadzby poistného zostali viac-menej rovnaké ako predtým, než našu planétu začala pľundrovať táto „vražedná pandémia“.

Záver ... Životné poisťovne majú vysokú averziu k riziku. Nerady totiž strácajú peniaze na zbytočné poistné udalosti (smrť poistencov).

Fakt, že tieto spoločnosti pristupujú k pandémii COVID-19 akoby tu žiadna ani nebola, by mal slúžiť ako varovný indikátor toho, že je niečo veľmi zlé s celým covidovým naratívom.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Velké změny migračního zákona v Řecku: Pákistánci, Somálci a další nebudou mít možnost žádat o azyl ..... Po zavedení perfektní ochrany řeckých hranic nejen formou plotů, ale například i zvukových děl, se Řecko rozhodlo omezit invazi z muslimských zemí také legislativní cestou…

Rozhodnutí Řecka označit Turecko za bezpečnou třetí zemi pro žadatele o azyl ze Sýrie, Afghánistánu, Pákistánu, Bangladéše a Somálska znamená radikální změny v řízení migračních toků. S ohledem na nedávnou zprávu azylové služby se řecké orgány domnívaly, že Turecko splňuje všechny podmínky pro to, aby bylo považováno za bezpečnou zemi.

Jedná se o možná nejdůležitější právní změnu migračních zákonů za mnoho let v Řecku, protože to prakticky znamená, že Turecko by mělo provést azylový proces žadatelů pocházejících ze Sýrie, Afghánistánu, Pákistánu, Bangladéše a Somálska.

Je tomu tak proto, že Řecko považuje tyto lidi, za cizince, kteří nejsou v Turecku ohroženi pro svou rasu, náboženství, občanství nebo politické přesvědčení.       (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)

Tak z toho se v Bruselu po**** ...


Výzkumník vakcín po studii Pfizeru připouští “velkou chybu”, říká, že spike protein je nebezpečný “jed”. “Nejvíce ohroženy jsou kojené děti, děti a dospívající. Ohrožena je plodnost žen i mužů, otázkou začíná být dárcovství krve “. Výrobci vakcín zatím mlčí ..... „Desivý“ nový výskum neočakávane objavil proteín v krvnom obehu. Tento proteín súvisí s krvnými zrazeninami, poškodením srdca a mozgu a potenciálnymi rizikami pre dojčené deti a plodnosť

Nový výskum ukazuje, že spike proteín koronavírusu z očkovania COVID-19 sa dostáva do krvného obehu, čo vedci najskôr nepredpokladali, a čo zrejme vyvetľuje tisíce hlásených vedľajších účinkov krvných zrazenín a srdcových chorôb až po poškodenie mozgu a reprodukčné problémy, uviedol minulý týždeň kanadský výskumník vakcín Byram Bridle, ktorý sa dostal k japonskej štúdii spred pár dní, ktorú si dal vypracovať samotný Pfizer. Písali sme o tom TU. Výsledky štúdie sú zarážajúce.

„Urobili sme veľkú chybu. Doteraz sme si to neuvedomovali“, uviedol Byram Bridle, vírusový imunológ amimoriadny profesor na University of Guelph v Ontariu, v rozhovore s Alex Piersonovou minulý štvrtok, v ktorom poslucháčov varoval, že jeho posolstvo je „strašidelné “.

„Mysleli sme si, že spike proteín je skvelým cieľovým antigénom, nevedeli sme, že samotný spike proteín je toxín a je to patogénny proteín. Takže očkovaním ľudí ich chtiac-nechtiac zaočkujeme toxínom“, uviedol Bridle v relácii, ktorú nenájdete ľahko pomocou vyhľadávania Google, ale tento víkend sa stala virálnou na internete. Bridle, výskumník vakcín, ktorý minulý rok získal vládny grant vo výške 230 000 dolárov na výskum vývoja vakcíny na COVID, povedal, že on a skupina medzinárodných vedcov podali japonskému regulačnému orgánu žiadosť o informácie, aby tak získali prístup k takzvanej „biodistribučnej štúdii“.

„Je to prvýkrát, čo vedci videli, kam tieto messenger RNA [mRNA] vakcíny idú po očkovaní“, hovorí Bridle. „Je to bezpečný predpoklad, že zostáva v ramennom svale? Krátka odpoveď znie: absolútne nie. A to je veľmi znepokojujúce.“

Výskumníci v oblasti vakcín predpokladali, že nové mRNA vakcíny proti COVID sa budú správať ako „tradičné“ vakcíny a že spike proteín vakcíny – zodpovedný za infekciu a jej najzávažnejšie príznaky – zostane hlavne v mieste vpichu očkovania v ramennom svale. Namiesto toho japonské údaje ukázali, že neslávne známy spike proteín koronavírusu sa dostáva do krvi, kde cirkuluje niekoľko dní po očkovaní a potom sa hromadí v orgánoch a tkanivách, ako je slezina, kostná dreň, pečeň, nadobličky, a čoBridlehoobzvlášť znepokojuje,hromadí sa v „pomerne vysokých koncentráciách“ vo vaječníkoch.

„Už dlho vieme, že spike proteín je patogénny proteín. Je to toxín. Ak sa dostane do obehu, môže spôsobiť poškodenie nášho tela“, povedal Bridle. Spike proteín SARS-CoV-2 umožňuje infikovať ľudské bunky. Výrobcovia vakcíny sa rozhodli cielene použiť jedinečný proteín tak, že bunky očkovanej osoby prinútili, aby produkovali proteín, čo potom teoreticky spôsobuje imunitnú reakciu na proteín a zabraňuje infikovať ľudské bunky.

Veľké množstvo štúdií preukázalo, že najvážnejšie účinky SARS-CoV-2, vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19, ako je zrážanie krvi a krvácanie sú dôsledkom účinkov spike proteínu samotného vírusu.

„Vedecká komunita zistila, že samotný spike proteín je takmer úplne zodpovedný za poškodenie kardiovaskulárneho systému, ak sa dostane do obehu“, povedal Bridle poslucháčom. U laboratórnych zvierat, ktorým bol do krvi injikovaný purifikovaný spike proteín, sa vyvinuli kardiovaskulárne problémy a bolo tiež preukázané, že spike proteín prešiel cez hematoencefalickú bariéru a poškodil mozog.

Závažnou chybou bolo podľa Bridleho presvedčenie, že spike proteín sa nedostane do krvného obehu.

„Teraz máme jasný dôkaz o tom, že vakcíny, ktoré vytvárajú bunky v našich deltových svaloch, produkujú tento proteín – že samotná vakcína plus proteín – sa dostanú do krvného obehu“, uviedol. Bridle citoval nedávnu publikáciu recenzovanej štúdie, ktorá odhalila spike proteín v krvnej plazme troch z 13 mladých zdravotníckych pracovníkov, ktorí dostali vakcínu COVID-19 od spoločnosti Moderna. U jedného z pracovníkov cirkuloval spike proteín 29 dní.

Účinky na srdce a mozog Akonáhle je spike proteín v obehu, môže sa naviazať na špecifické receptory ACE2, ktoré sú na krvných doštičkách a bunkách, ktoré lemujú krvné cievy.

„Keď sa to stane, môže urobiť jednu z dvoch vecí: Môže to spôsobiť zhlukovanie krvných doštičiek a to môže viesť k poruchám zrážanlivosti krvi. To je presne dôvod, prečo sme boli svedkami porúch zrážanlivosti krvi spojených s týmito vakcínami. Môže to tiež viesť ku krvácaniu.“ Bridle tiež uviedol, že spike proteín v obehu by vysvetľoval nedávno hlásené problémy so srdcom u dospievajúcich, ktoríboli zaočkovaní.

„Výsledky tejto uniknutej štúdie spoločnosti Pfizer, ktorá sleduje biodistribúciu mRNA vakcíny, nie sú prekvapujúce, ale dôsledky sú desivé“, povedala pre LifeSiteNews Stephanie Seneffová, hlavná výskumníčka z Massachusetts Institute of Technology.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


NEJVĚTŠÍ ZLOČINCI POSLEDNÍHO ROKU ..... Pandemie šířená napříč polovinou světa se stala možností vedoucí k poznání charakterů mnoha lidí, ukázala nám zároveň odcizení se elit žijících mimo realitu, poukázala na hamižnost a nulové sociální vnímání politiků. To vše není až tak nic nového, snad nejděsivější se stala ochota porušovat Hippokratovu přísahu a nechat se zkorumpovat u lékařů. Co je však naprosto strašidelné je to, že se neztratili ani pediatři, tedy dětští lékaři, kteří se k vakcinační hysterii přidávají také.

Hra se strachem pokračuje i nadále. Přestože jsme na ročních minimech, pokud jde o oficiálně vydávaná čísla znamenající stav nově nakažených a hospitalizovaných, strůjci epidemie májí v záloze pořád něco, co mohou kdykoliv vytáhnout. Ani v nejvyšší špičce tzv. pandemie nedosahovaly údaje hodnot potřebných k vyhlášení epidemie. Jenže světový byznys je mocný, takže se k hysterii postupně přidávaly různé státy bez ohledu na zaměření politické reprezentace. Pár výjimek bylo, i proto byla snaha srazit z pomyslného trůnu běloruského prezidenta Lukašenka, který se odmítl přidat ke covidové lobby. Pandemii nevyhlásil, vakcíny od Pfizeru či Moderny nenakoupil a Bělorusko by žilo dál svým životem, kdyby se do jeho vnitropolitických záležitostí nevměšovaly Spojené státy a Evropská unie včetně našeho neziskového sektoru.

Po svém do této doby vstoupilo Rusko, které proti covidu vyvinulo svou vakcínu, nabídlo ji světu a v Evropě tím způsobilo rozkol, protože Němci logicky prosazovali svůj Pfizer, od kterého mimochodem Leyenová nakoupila zásobu takovou, že na každého Evropana vyjdou minimálně 3 dávky, Američané prosazují Modernu a Britové Astru-Zenecu. To vše bez ohledu na to, že jde o rozdílné produkty včetně způsobu prevence a neznámé účinnosti. Většina těchto vakcín vznikala horkou jehlou, je nevyzkoušena a zároveň je aplikována v tzv. experimentálním režimu. U mRNA vakcín jde navíc o úplně nový způsob genové terapie, jejíž důsledky mohou být díky vlivu na lidskou DNA doslova katastrofální. Navíc se ukazuje, že vir neměl naprosto nic společného s živočišnou říší, skutečně je produktem laboratoří a ven byl vypuštěn záměrně. Jeho vznik byl totiž předpovězen už před více roky.

Jaký je tedy seznam zločinců dle důležitosti v covidové době?

  1. Největšími grázly patřícími na šibenici jsou investoři do vzniku virů a hledající cesty k ještě větší náloži moci a bohatství. Sem patří mocné rodiny Wallenbergerů, Rothschildů, Rockefellerů, Winsdorů. Tyto rody řídí chod světa a jsou koncentrací zla. Jsou také jediné, které mají dost majetku na to, aby z něj mohly proběhnout sanace škod jimi způsobenými. Jenže žijí na svém pomyslném Olympu a nelze se k nim ani dostat.
  2. Exekutivu jejich představ o přetvoření světa tvoří lidé, jako je Gates, Fauci, Schwab, tedy multimiliardáři, kteří ovládají světové organizace, například WHO, farmaceutické a technologické koncerny. Jestliže rodiny v prvním odstavci seznamu viníků především inspirují a financují genocidu, pak exekutivci naplňují jejich plány. Jsou také velmi bohatí, ovšem jejich rodová historie není zdaleka tak impozantní a v hierarchii nejsou na úplné špičce. O to více se snaží na ni dostat, navíc mají za sebou určité úspěchy, kterými se mohou honosit. Gates zdigitalizoval život na planetě, Fauci udělal z vakcinace zbraň hromadného ničení, Schwab dokázal nejmocnější hlavy pomazané spojit s ostatními ekonomicky výkonnými subjekty a populárními tvářemi a pořádá sedánky v Davosu. A režíruje Velký reset, jehož start covid uspíšil o deset let.
  3. Mediální magnáti a provozovatelé sociálních sítí. Tady byl odveden obrovský kus špinavé práce a cenzura pomohla odstavit kritiky covidomanie, odborníky přes medicínu, psychologii a ekonomiku. Naopak podpora obchodu se strachem umožnila dalším zločincům překročit dosud myslitelné hranice porušování lidských práv a svobod. Stále mluvíme o uměle vytvořené pandemii rok běžící na všech obrazovkách a sociálních sítích.
  4. Až na místě jsou lékaři, kteří se nechali uplatit a vir ,,zpopularizovali“. Širokospektrální korupce způsobila ztrátu morálních zábran a nárůst ega mnohých nově objevených osobností ze světa odborníků. Obrovské střety v názorech byly v zárodku umlčeny a nepohodlní dehonestováni, vyhozeni, ignorováni. To na všech úrovních. Facebook, Google, Youtube, je ztišily, mazaly, nechávaly na ně zapomenout. Vzpomeňme si na plejádu našich ,,virologů a epidemiologů“, o nichž nikdo nikdy neslyšel, aby se z nich staly celebrity. Co je však alarmující, je neochota léčit ostatní nemocné, nechávat umírat pacienty postižené rakovinou a jinými závažnými onemocněními. A úplně nejhorší je, že se nezdráhají přidat pediatři a riskovat zdraví dětí.
  5. Politici jsou lidský odpad, který až na pár výjimek na celé této situaci vydělali nejen obrovské peníze (avšak směšné proto tomu, kolik jich získali zástupci z odstavců 1,2 a 3), ale zároveň se podepsali na ekonomickém propadu společnosti, degradaci hodnot a též se stali skutečnými provádějícími destruktory společnosti. Společný postup napříč politickým spektrem poukazuje na to, že rozdělení na různé strany je pouze matením občanům a řada oponentů na nadnárodních i národních úrovních má de facto společné cíle i praktiky. Politikům nelze věřit ani pozdrav.
  6. V posledním stupni dle pravidla padajícího lejna jsou ti, kteří s klapkami na očích plnili příkazy. Tedy policisté, učitelé, zaměstnanci odboru hygieny, zdravotnický personál ve vakcinačních centrech a někdy i přímo v nemocnicích, kde byli na ventilátory připojováni i pacienti, kteří by bez nich přežili. Tato skupina prostě podlehla psychóze, kterou navíc dokázala dále šířit. Pracuje však pod tlakem a je ekonomicky závislá na politicích. Těm by bylo možno odpustit, pokud jednou pochopí, na čem se podíleli.

Přestože se připravuje právní bitva nazvaná Norimberk 2, nepočítejme, že by se dotknula prvních tří skupin z našeho seznamu. Jsou příliš mocní a bohatí. Oba tyto atributy určující rozvrstvení společnosti jim zaručují klid, protože navíc postrádají svědomí. Největší zločinci bývají nepotrestáni. Pokud nezasáhne osud a karma, budou škodit nadále. A s těmi ostatními musíme doufat, že si právníci poradí. I když naděje není nijak veliká.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Většina občanů ČR leze poslušně do oprátky ..... Je zajímavé sledovat změnu rétoriky vládnoucí klanové skupiny, která dosud všechny restrikce zdůvodňovala falešnými čísly covidove loterie, nyní však opatření vůbec nezdůvodňuje, nebo jejich ponechání či zpřísnění "měří" už jen ochotou občanů poslouchat tyto nesmysly. Nebudete ukáznění, pak nařízení nadále budou trvat nebo se zpřísní. Proč bychom měli být ukáznění v situaci, kdy počty pozitivně testovaných na nesmyslný PCR test vykazuji denně sotva 20 lidí? Ale nad tím už nikdo nepřemýšlí, prostě si zvykli, že vláda nařídila a tak se to proste delá. Epidemii (1600 nakažených na 100 tisíc obyvatel) už nelze obhájit žádnými čísly, přesto všichni chodí v respirátorech, jakoby se nechumelilo, prostě jim za ten rok přirostly ke ksichtu. Stejně tak se začne přetvářet "vládní pomoc" v nepodmíněný příjem. Tisíce malých živnosti, malé a střední podniky přestaly za rok plandemie existovat, zaměstnancům se vesměs nic nestalo, jen seděli za peníze doma na prdeli a OSVČ, pokud měli štěstí, dostali nějakou almužnu, aby nemuseli pod most. Ale kolem a kolem, všichni se stali za tento rok zaměstnanci státu. A pomalu si na to zvykli.

Vše jde, tak jak má. Dokonce i ten odpor hřbetů se čekal větší, ani skoro nedošlo na ty vodní děla. Biorobot chce klid, pivo, kadeřníka a Chorvatsko.

Vakcíny už jsou plně společensky akceptované jako pozdrav, stačí sedět někde v hospodě a tu někdo hlásí, že má termín tehdy a tehdy. Dokazuje tím, že s ním klanově-korporativní mafie může nadále počítat jako s poslušným a loajálním nevolníkem, který plní pokyny, jen aby neměl problémy - o zdravotní důvod tu nejde ani v nejmenším, tečka.

Úplně to připomíná členství v KSČ za totáče, prostě rodina se bude mít líp a nebude mít problémy. Na rudou knížku ale nikdo nikdy nezakukal. Vazal byl ještě potřeba, dnes už je vazal přítěž. Zbytečně moc žere, sere, dýchá a je ho všude moc plno. Kult individualismu a práva na osobní štěstí tuhle myšlenku ale vůbec nepřipouští. Kdo by chtěl ublížit mému výjimečnému, nádhernému a božskému já? Proč by to dělal? A to stejné falešné já našeptává: podřiď se a budeš se mít líp. Vždyť je to jen rouska, vždyť je to jen test, vždyť je to jen vakcína. Zdravotní aspekt, který začal celou tuto šarádu, už úplně ztratil význam, teď už se jede hra o vstupenky do globalistického gulagu, kdy ti poslušnější pejsánci budou mít trochu větší výběh a větší porci na oběd v cele. Svoboda však naštěstí neznamená jet s Mařenou do Egypta nebo sedět na zahrádce s Europivem. Svoboda je stav mysli, jen se nesnažte to vysvětlovat těm, kteří svou mysl už dávno vyměnili za 30 stříbrných. To raději v zobáku ze stavby dostanou infarkt ve 40 stupních, jen aby si namluvili, že jsou konečné v normálu. Tito lidé ale nikdy normální nebyli.     (Čtěte na stránkách NWOO)


8.6. 2021     Kanadské vládě už nestačí jeden měsíc podpory LGBT++P “pride” agendy. Vyhlásila za “pride” celé léto! .....Kanadské vládě není cizí žádné neomarxistické šílenství: masová imigrace, islamizace, korona hysterie a LGBT++P agenda. Červen je “národními” vládami v mnohých západní zemích “slaven” jako “pride month” (měsíc LGBT++P hrdosti). Konají se různé pride pochody, velké korporace mají pride sušenky (Oreo), pride auta (mercedes atd.), či pride bankomaty (Citi, ANZAC bank atd.)

To všechno pro údajné 2% populace, která trpí sexuální deviací a je nyní považována za vyvolenou menšinu a její podivný životní styl je glorifikován.

Kanadské vládě ale je jeden měsíc málo a proto vyhlásila na podporu LGBT++P celé léto! Tedy nejméně další 2 měsíce! Pak jistě přijde pride podzim, po něm pride zima a pride jaro a pak už bude být za pride vyhlášen celý rok. To bude nádhera, jen normální heterosexuální muž se bude kdekoliv bát ohnout pro spadlou propisku.

Za tohle LGBT++P ale nemůže primárně LGBT++P menšina, ta jen realizuje plán menšiny, která se považuje za nejvyvolenější ze všech.      (Česká věc)


Vakcíny AstraZeneca jsou kontaminovány lidskými Heat Shock proteiny (HSP) zodpovědnými za způsobování autoimunitních reakcí a těžkých zánětů, protože prudce zesilují imunitní odezvu organismu! Němečtí výzkumníci z univerzity v Ulmu zjistili vysokou kontaminaci lidskými proteiny HSP hned u několika šarží vakcíny AstraZeneca! A to se dozvídáme teprve teď, když už zemřeli tisíce seniorů po aplikaci této vakcíny! Takže už nejenom špejle na antigenní testování jsou kontaminovány přímo z výroby černými vlákny, dokonce i vakcíny obsahují biologický kontaminant a dokonce lidského původu! ..... Německá regionální stanice Südwestrundfunk (SWR) přinesla [1] minulý týden šokující, ale pro nás na alternativě ne příliš překvapivou zprávu. Skupina německých výzkumníků z univerzity v Ulmu zahájila na vlastní pěst laboratorní rozbor a zkoumání několika šarží vakcíny proti Covid-19 od britské farmaceutické společnosti AstraZeneca, jejíž očkovací látky jsou v poslední době spojovány s vysokým počtem úmrtí německých seniorů v domovech důchodců a v pečovatelských zařízeních. Ve většině případů úmrtí seniorů byl objeven společný vzorec průběhu.

Senior po obdržení očkování obvykle do 72 hodin začne vykazovat zhoršení zdravotního stavu a dojde u něho k propuknutí jeho dlouhodobé diagnóze odpovídající chronické nemoci s těžkým průběhem. Pokud se např. senior dlouhá léta léčí s bércovými vředy, potom po aplikaci vakcíny do několika dnů dojde u seniora k prudké a rozsáhlé infekci bércových vředů, přičemž se spustí i zánět podbřišnice a v takto kritickém stavu tělo přejde do stavu autoimunitní reakce a senior do několika dnů umírá.

Očkování seniorů experimentálními vakcínami

Tento průběh nemá přitom nic společného s virem Covid-19, nemá nic společného s koronavirovou infekcí. Jedná se pouze o prudkou autoimunitní reakci organismu na chronicky nemocný orgán v těle. Tyto případy úmrtí seniorů v Německu již nejde bagatelizovat, a proto se objevila první studie německých vědců, kteří podle všeho právě objevili příčinu a důvod těchto projevů. Vakcíny AstraZeneca jsou totiž podle laboratorních testů neuvěřitelným způsobem kontaminovány lidskými proteiny teplotního šoku, tzv. Heat Shock Proteins (HSP), které vznikají v lidském organismu v důsledku vystavení organismu vysoké teplotě.

Proteiny vznikají v místech popálené kůže, kdy HSP proteiny mají za úkol napadat a likvidovat cizorodé organismy, mrtvé tkáně a rekultivovat tkáň tzv. načisto, kdy během kódování proteinů dochází k likvidaci konkurenčních proteinů, poškozených proteinů atd. Tento proces vzniku HSP proteinů je tak dáván do úzké souvislosti s projevem vypuknutí autoimunitní reakce v těle, kdy imunitní systém začne napadat vlastní a relativně zdravé orgány.

Ve vakcíně AstraZeneca jsou lidské proteiny HSP vznikající zejména při popáleninách. Kontaminace anebo úmysl, jak zvýšit odezvu imunitního systému na vakcínu?

Autoimunitní reakce je dávána do souvislosti právě s proteiny HSP, které startují v organismu rekonstrukci tkání metodou spálené země, kdy všechno, co stojí v cestě obnovy tkáně, je napadeno a zničeno. Každý biolog zná onu známou poučku, že žádný člověk ve skutečnosti není úplně zdravý, žádný orgán v lidském těle není stoprocentně bez chyb. Jenže v případě autoimunitní reakce v souvislosti s proteiny HSP se zdá, že imunitní systém v případě autoimunitní reakce nebere ohledy na drobné nedostatky a nemoci orgánů, které jsou zanedbatelné, a snaží se je napadnout jako poškozené.

A tady přichází odpověď na otázku, co proboha tyto lidské proteiny dělají ve vakcínách AstraZeneca. Tyto proteiny HSP totiž velmi výrazným způsobem posilují imunitní odezvu organismu na vakcínu, povzbuzují imunitní systém, aby si všiml oslabeného viru podaného ve vakcíně, na který si má organismus vytvořit imunitní obranu, takže teoreticky to funguje tak, že farma společnost do vakcíny přidá lidské proteiny HSP, aby se posílala účinnost vakcíny.

Vakcíny AstraZeneca

Jenže zatímco u některých lidí to může fungovat, u seniorů to podle všeho funguje jinak. Jakmile senior dostane vakcínu obsahující lidské HSP proteiny, imunitní systém si vůbec oslabeného koronaviru ve vakcíně nevšimne, vykašle se na vytváření imunity proti oslabenému viru, protože imunitní systém vyhodnotí, že větší hrozbou pro organismus seniora je přítomnost HSP proteinů v organismu než nějaký oslabený koronavirus.

Takže imunitní systém spustí alarm, že zřejmě někde v těle seniora došlo k popálení kůže a dojde ke spuštění autoimunitní reakce. A je vymalováno. Imunitní systém neví, jestli došlo nebo nedošlo k popálení doopravdy, rozhoduje se výhradně podle přítomnosti poplašných proteinů HSP, které vznikají při tepelném šoku. Panečku, a je to venku. A to se dozvídáme teprve až teď. Podívejme se, co objevili němečtí výzkumníci a co sdělili německé stanici.     (Čtěte na stránkách AENews)


Cirkus v přímém přenosu ..... Pak se teprve ukáže, že Slované nevymřeli, že jsou schopni samostatného života života. Jen se jim to musí dovolit. Zatím jim jen podrážíte nohy politiky myslící si o národu že jsou tupci a volit by měli jen někteří.

Poslední dny mám o zábavu postaráno. Štve mě moje alergie na pyl a neustálá chuť se poškrábat. Když je nejhůř pustím se nějakého debilního politika a zapomenu, že mě svědí záda vždycky na místě kam si nedosáhnu, protože začíná sranda v přímém přenosu. Tolik lží, zlodějen, podvodů a to vše na jednom místě se jen tak nevidí.

Do voleb je to coby dup a tak jede kampaň v celé síle. No kampaň, jak se to vezme. Oni si totiž pořád myslí, že naše politická paměť trvá tři měsíce. Prý je to výsledek psychologických šetření. Nevím jak vy, ale já mám paměť jako slon a pamatuji si i to, co bych nejraději zapomněla. Nejde to páni politici. Moje paměť je dobrá a věřím, že i paměť většina národa není jen tři měsíce. To by vám to hodilo, že? Je pravda, že někteří nemají ani ty tři měsíce, ale to se týká politiků, prodejných celebritek a psychopatů. My blbě normální si pamatujeme co všechno jste provedli za své volební volební období a věřte nebo ne, je to fakt cirkus jako sviňa.

Všimli jste si jak si navzájem nadávají pro vykrádání programů a jejich vzácných myšlenek? Je docela sranda když vám Pirát oznámí, že je docela rád že ten či onen zákon prošel, ale nezapomene říct, že to byl jejich nápad a byl jim sprostě zcizen třeba někým z ANO. Komunisté nám zase řeknou že je okradla ODS a ODS  se cítí okradena a zesměšněna asi všemi. Klauni jak vyšití. V závěru to vypadá tak, že všichni mají stejné myšlenky, stejné programy a právě proto se tak nesnášení, uražení a obviňují z různých lumpáren a sviňáren.

Páni politici nehádejte se, protože vy jste všichni stejní, všichni jedna banda. Nebo se hádejte a dělejte naivkám divadlo, protože nahrazujete všechnoschopné umělce, co se pro Jidášův měšec snadno zaprodají. Ono se stačí začíst se do těch vašich programů a člověk zjistí, že jsou prostě na hovno, protože je stejně neplníte. Jasně. Můžou za to ti, co vás nenechají vládnout a uzurpují si moc a vy nemáte šanci svoje boží programy prosadit a to je pro náš lid fakt škoda. Ti co jsou ve vládě nám zase řeknou že tam opravdu nedřepí sami a proto musí dělat ústupky. No není to k posrání? Je, ani nepotřebujete projímadlo.

K čemu tolik stran a hnutí když se mezi sebou okrádají o nápady a pak nás bombardují nářky. Je čas udělat nový volební systém, protože jinak nemá cenu vůbec nějaké politiky volit. Vždycky to budou ubohé slepence bez síly a bez moci. Tohle není demokracie, ale úchylárna. Jak snadno se nic neplní, když se mohou ukrýt za ostatní. To ne my, to oni. Jediná pomoc je aby některá strana dostala tolik hlasů, že by konečně mohla vládnout a všechno to co naslibovala by musela taky udělat. Pak by museli čtyři roky pracovat jak mourovaní a snad by se naše země dostala konečně z té EU prdele ven na světlo Boží a nebyla by jen směšným přívěškem, který prý bez Německa nepřežije.

Dejte lidem důvod pracovat a mít rádi vlast. Pak se teprve ukáže, že Slované nevymřeli, že jsou schopni samostatného života života. Jen se jim to musí dovolit. Zatím jim jen podrážíte nohy politiky myslící si o národu že jsou tupci a volit by měli jen někteří.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Astronaut přiznal, že ve vesmíru viděl hodně nevysvětlitelných fenoménů včetně UFO ..... Christopher Hadfield, první kanadský velitel Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), uvedl, že na obloze viděl nespočet věcí, kterým zcela nerozumí.

Jeden z posluchačů se Chrise zeptal, jestli sleduje rostoucí diskusi na sociálních a mainstreamových médiích o pozorování neidentifikovaných létajících objektů.

Na margo toho poznamenal, že na obloze viděl nespočet věcí, kterým nerozumí, ale vidět něco a okamžitě dospět k závěru, že je to mimozemský život z jiné sluneční soustavy, je vrcholem hlouposti a nedostatku logiky.

Dodal však, že existence mimozemského života stojí za zamyšlení, protože diskuse o pozorování UFO je zajímavá a pohybuje se na hranici mezi realitou a sci-fi či fantasy.     (Čtěte na stránkách AC24)


LIDÉ SCHOVÁVAJÍ MAJETEK PŘED STÁTEM. ČEHO SE TAK MOC BOJÍ? MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ MÁ INFORMACE A VARUJE ..... Lidé převádějí své majetky do zahraničí, nakupují bezpečná aktiva a dělají všechno, aby tento majetek schovali před státem. Obávají se inflace, zvyšování daní a plíživého zestátňování, protože dobře vidí, co se v Evropě děje. Podle Markéty Šichtařové jde o důsledek rostoucího zadlužení eurozóny, které slouží k tomu, aby se nemuselo přiznat, že eurozóna jako projekt se nepovedla. Přitom Pakt stability a růstu, který byl zaveden proto, aby nebyla ohrožena prosperita eurozóny, teď neplatí, aby nebyla ohrožena prosperita eurozóny. To je vymývání mozků.

Za prvních pět měsíců letošního roku dosáhl deficit státního rozpočtu 255 miliard korun, přičemž na celý rok byl schválen schodek 500 miliard korun. Na příští rok navrhlo Ministerstvo financí státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun. Jak byste ta tři čísla, z nichž dvě jsou nová, okomentovala?

Schodek státního rozpočtu ke konci května na těchto 255 miliard korun vyskočil z dubnových 192 miliard korun. To samo o sobě je ohromný meziměsíční růst. Jde o nejhorší květnový výsledek od vzniku České republiky. Když se podíváme na statistiku detailněji, tak příjmy meziročně poklesly o ještě přijatelných 3,3 procenta. Jenže tempo růstu celkových výdajů je vysoké a dosahuje 10,8 procenta. Zatímco běžné výdaje kvůli nejrůznějším podpůrným balíčkům rostly o 12,4 procenta, kapitálové výdaje meziročně klesly o 9,6 procenta. Loni hospodaření státu ovlivněné dopady pandemie vykázalo deficit 367,4 miliardy korun, na letošní rok je i díky předvolebním dárečkům schválen schodek 500 miliard korun. Ještě horší je, že se vládě nechce šetřit ani v příštím roce – Ministerstvo financí ČR navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun.

Hospodářské noviny, server Aktuálně.cz a týdeník Respekt přinesly před pár dny článek s titulkem „Klaus po revoluci tajně poslal miliardy Sovětům“. Bývalý prezident Václav Klaus považuje text za snůšku lží, a když mu moderátor Radiožurnálu Vladimír Kroc kladl na toto téma stále stejné otázky, z rozhlasového studia odešel. Z toho, co víme, lze spíše věřit těmto seriózním médiím, nebo dát tentokrát na Miroslava Kalouska, který na Twitteru napsal: „Nemám žádný důvod bránit V. Klause, ale neměli bychom se uchylovat k nepravdám. Klausovo ministerstvo financí žádnou miliardu dolarů do SSSR neposlalo“?

Já na to samozřejmě názor mám, a to dost silný, ostatně asi každý má nějaký vlastní názor, ale zcela technicky vzato – jak bych asi mohla o poměrech na ministerstvu financí v devadesátých letech něco vědět, když jsem na něm nebyla? Pokud někdo provede trestný čin či snad dokonce velezradu, pak to může vyšetřit policie, a pokud policie není koupená politiky či neslouží nějaké propagandě, pak policie takový přečin vyšetřuje, posune k soudu, soud rozhodne, a pak teprve někdo může mít nějaké informace či znalosti o tom, co se stalo. Ale když vyslovuje kategorický soud někdo, kdo může mít tak maximálně nějaký dojem či názor, ale nemůže mít informace, je to trestuhodné. Čehož se dopustili novináři, kteří tuhle „kauzu“ vytáhli.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Proslov právníka Reinera Fuellmicha na demonstraci o podvodné pandemii – jak to vše začalo ..... Reiner Fuellmich: Já myslím, že máme štěstí, že takoví lidé jako je Wolfgang Wodarg, profesor Bhakti, profesor Reiss, Viviane, profesor Martin Schwab a další řada takových dobrých lidí jsou na estě k tomu, co jsme vždycky nesnášeli, vždycky jsme si mysleli, že se na politiku vykašleme a pojedeme si to svoje. Teď vidíme, že politika byla ukradena pár super bohatými, kteří přes lobbisty a podvádějící koncerny zkoušejí dostat pod kontrolu celý svět. U nás si myslím, že nám nemůže nikdo vyčítat, že vstupujeme do politiky, protože se chceme obohatit, ale děláme to proto, že zaprvé: chceme to celé zastavit, a zadruhé: postaráme se o to, aby konečně proběhla veřejná vědecká diskuze a ne jen ta jednostranná názorová moc, kterou vidíme v mainstreamových médiích.

A za třetí chceme, aby se stalo to, co se mělo a muselo stát už při finanční krizi, která byla způsobena stejnými lidmi jako teď tohle, a sice že ti všichni, kteří v tom jedou, budou hnáni k zodpovědnosti. A aby oni i vy jste viděli, že se s tím nespokojíme, napadnout jen nějakou instituci, tak jsme se na Corona výboru vždy snažili sdělovat i konkrétní jména. To nejdůležitější jméno se týká sice jen jedné postavy, a u této loutky tahá za nitky někdo jiný, ale ten někdo je z našeho pohledu rozhodující, ten někdo od pana Drostena.

Pan Drosten je ten, který se svým PCR testem, a to vám teď chci vysvětlit, abyste si nemysleli, že to jsou planá slova, to byl ten, který se svým PCR testem tohle všechno způsobil. Stalo se tohle: na začátku roku 2020 oznámila WHO, což je soukromé shromáždění lidí, kteří se chopili moci, a samozvaní politici a nikým nevolené koncernové elity, v pozadí stojí ale úplně jiní lidé, kteří to řídí.

WHO se ale nechala dostat farmaceutickým průmyslem pod tlak a ti chtěli spuštění tzv. stavu ohrožujícího mezinárodní veřejné zdraví, to nemá s pandemií nic společného. Všichni si pořád myslíme: pandemie, pandemie! O to vůbec nešlo, to nehraje žádnou roli.

Tenhle mezinárodní stav veřejného ohrožení bylo to, o co jim šlo. Proč? Protože to je jediný podklad, na kterém je následně možné použití těch tzv. vakcín. Jediný podklad. A jak se to událo? 22., 23. ledna byla první nouzová konference a v rámci této konference měla WHO vyhlásit veřejný nouzový stav, ale nestalo se to, protože nebyli žádní nemocní. Za další dva týdny se dohodli na tom, že udělají druhou, další nouzovou konferenci. a tady se skutečně tento nouzový stav vyhlásil, který byl později podkladem pro očkování. Všechno, co se stalo mezitím – roušky, sociální distancování, lockdown – mělo jen jeden jediný význam = vás všechny udělat povolnými, aby si obyvatelstvo zvyklo na to, že se bude řídit povely.

O nic jiného nešlo, všochno to směřovalo k očkování, a na to se potřeboval ten nouzový stav. protože proč byl v rámci té nouzové konference podruhé vyhlášen? Protože najednou byli nemocní… proč byli najednou nemocní? Protože pan Drosten toho času ještě v Německu říkal, jak souhlasili s loutkovodiči, že to nebude tak divoké, a že to nestojí za povšimnutí, ale v mezičase už vynalezl svůj PCR test. o kterém tvrdil, že se jím dá zjistit infekce. Ale nejen, že ho vytvořil, ale také ho hned poskytnul WHO, a v čase mezi prvním nouzovým setkáním a tím o 14 dní později, použil tento test a vyprodukoval tím tisíce „případů”.

A jak už mezitím víme, tento test neumí zjistit infekci, za žádných okolností. A tak, jak byl nastaven na 34 cyklů, vyšly samé falešné pozitivní výsledky. To znamená, že bylo nula nemocných. On je vytvořil, aby WHO mohla vyhlásit nouzový stav, na jehož základě mohou teď být provedena ta očkování, která očkováním nejsou.

A my víme a můžeme dokázat, že on, nejen to, co jsem říkal před chvílí… to víme od těch, kteří dříve pracovali pro WHO a u nás vypovídali, ale my můžeme také dokázat, že ví, že nemluvil pravdu, že vědomě lhal, protože v roce 2014 zanechal stopy, a v jednom rozhovoru tenkrát řekl: PCR test vychází pozitivně, i když jsou lidé naprosto zdraví, A na tomto podkladě ho doženeme právně a civilně k odpovědnosti. A na tomto podkladě doženeme trestně právě pana Wiehlera. 2. část – Co se týká samotného očkování, myslím, že to už je každému jasné, že se nejedná o očkování, ale o genově terapeutické experimenty, a je každému jasné, že tato tzv. očkování nejsou ani nutná, ani vhodná, ani účinná, a navíc velice nebezpečná.

Na minulém Corona výboru to bylo naprosto zřetelně řečeno. Z jakého důvodu nemáme nutnost, to je otázka, kterou nyní krátce osvětlím. Proč to vůbec není nutnost? No protože už jsme dávno imunní. Kdo kdy přišel do kontaktu s tímto virem, je imunní. A imunní – říká se tomu imunita T-buněk, a ta trvá celý život, jak říkají nejnovější poznatky. No a tady nás s Wolfangem napadlo, a to už jsme stručně zmínili… postaráme se o to, aby konkrétní laboratoře, které to umí, pro vás všechny, pro nás všechny potvrdí, že jsme imunní. S tímto potvrzením budeme jako výbor s pomocí 2020news vystavovat PAS IMUNITY.

A tento pas imunity, který s pomocí soudů prosadíme, protože oficiální státní instituce nefungují, a nebo fungují velice omezeně, tento pas imunity pak bude muset být námi uznán a každý, kdo bude takový průkaz mít, už nebude moci být objektem jakýchkoliv opatření, protože kdo je imunní, nemůže nakazit sebe ani druhé. To znamená žádné roušky, žádné rozestupy a už vůbec ne očkování.

Ano a kdo je imunní v důsledku kolektivní imunity, tak pro toho je dokonce nebezpečné být očkovaný kvůli vedlejším účinkům, které se mohou vyskytnout. Takže si myslím, že potřebujeme doklad, který prokáže, že jsem řekněme číslo 300 z celkem 80 milionů, který je už imunní.     (Čtěte na stránkách Otevři svou mysl)


Co dnes nejvíc chybí patriotům? ..... Co dnes nejvíc chybí vlasteneckým hnutím?, zeptal se mě nedávno redaktor amerického serveru counter-currents.

Pochopení toho, co se vlastně děje. To se dá ukázat na rozdílu mezi Viktorem Orbánem a Donaldem Trumpem. Orbán byl zvolen a okamžitě zaútočil na globalistické mocenské struktury na území Maďarska. I za cenu tvrdých konfliktů a za cenu obrovského rizika. Věděl, že není jiné cesty. Že když se nepodaří moc protistrany rozbít, vše se obrátí proti němu. Že ani v malém Maďarsku vystaveném všem mezinárodním vlivům nemá jinou možnost. Že velké peníze, média, mezinárodní finanční skupiny, nadnárodní neziskovky prostě musí zkrotit za každou cenu.

Pár investorů z Maďarska odešlo, ale většina zůstala a podřídila se novým pravidlům. Mnozí usilovali o pád jeho vlády, ale neuspěli.

Donald Trump si často stěžoval na nespravedlnost a neférovost (oprávněně). Kritizoval mravní selhání jednotlivých novinářů a neustále prosazovaný dvojí metr. Nedošlo mu ale, že jádro problému je v existenci globálního volného trhu a ve volném pohybu kapitálu. Dokonce těm nejbohatším snížil daně. Nejspíš si vůbec neuvědomoval, že tím jen přikrmuje nestvůru. Horoval proti mýtickému „socialismu“, místo, aby rozbil nebo znárodnil velké technologické firmy.

Strach ze sociálního inženýrství (nebo dokonce ze zásahů do společnosti obecně) jim brání prosadit mocenskou změnu.

Tyto dva postoje dobře ilustrují stanoviska patriotických hnutí v různých zemích, která většinou mají blíže k Trumpovi. Strach ze sociálního inženýrství (nebo dokonce ze zásahů do společnosti obecně) jim brání prosadit mocenskou změnu.

Samozřejmě, nikdo jiný nemá takové možnosti, jako měl Orbán v Maďarsku, ale ten rozdíl se neodehrává až po volbách. Pamatujete ještě, že v roce 2016 dostal Donald Trump i část hlasů extrémního křídla Demokratické strany? I tihle lidé mají zájem na systémové změně.

Jednotlivé spory jsou vlastně k ničemu, dokud nejsou vlastenci připraveni zaútočit na jádro systému. Dokud za sebou vláčí liberální přístup k ekonomice jako odsouzenec železnou kouli, nemohou být úspěšní. A stejně neproduktivní je rozvíjení představ o údajné tajné celosvětové řídící skupině, protože z těch představ nevyplývá žádný konkrétní krok, který by měl být proveden.

Dokonce těm nejbohatším snížil daně. Nejspíš si vůbec neuvědomoval, že tím jen přikrmuje nestvůru.

K čemu je zastavit jednu vlnu migrace, když za další rok budou plně otevřeny hranice? K čemu je zakazovat chemické kastrace dětí, když všichni víme, že je jen otázkou času, kdy začnou být prováděny? K čemu je odmítnout zrušení elektráren, když na ten zákaz dojde o něco později? K čemu podpora hospod, když jim McDonald za čas prosadí takovou změnu podmínek, že stejně skončí. Vedení každého sporu je vlastně zbytečné, pokud nedojde k celkové změně směřování společnosti. A ke změně nevedou pokusy o návraty do minulosti.

Každé takový úspěch tedy umožní získat trochu času, ale nic víc. Je to zbytečné, pokud se nejedná o přípravu na něco radikálnějšího.

Jenže konzervativní a patriotická hnutí bojují právě takové zbytečné boje. V mnoha případech se bijí opravdu statečně. Ale zároveň hájí svobodu pro banky, nadnárodní korporace a zahraniční investory. Pak nemohou pochopit, proč pořád jen prohrávají. A prohrávat budou, dokud to nepochopí.     (Čtěte na stránkách Petra Hampla)


Plyn je symbolem klimatického pokrytectví ..... Blíží se katastrofa. Okamžitě zastavme globální změnu klimatu. Tyhle věty křičí kde kdo. Většině křiklounů jde ale o peníze, odstranění kapitalismu nebo ulití se ze školy. O klima jde ve skutečnosti málokomu.

Když studenti přestali stávkovat za klima okamžitě, když začaly prázdniny, byl to spíš úsměvný moment. Rozhodně nebudu nikomu vyčítat, že využil příležitosti ulít se ze školy, a bylo mu úplně jedno pod jakou záminkou. Nebyla jsem jiná.

Žádným překvapením není ani to, že existují lidé, kterým vadí kapitalismus a boháči. Pod záminkou boje proti změně klimatu to mohou zavařit třeba neoblíbeným ropným firmám, uhlobaronům, jaderným elektráránám či automobilkám a vyhřívat se u toho ve světle kamer. Radikální levičáci byli, jsou a budou. Dřív bojovali třeba proti zbrojařům a válkám. Příští generace budou demonstrovat třeba proti kryptoměnám, čipům nebo nevím kolik G sítím.

Ani stávkující studenti, ani radikální levičáci vlastně nemají na naše životy vesměs nijak negativní dopad. Mnohem horší to je v případě těch klimakřiklounů, jejichž motivací jsou peníze. Pochopili totiž, že se jich v rámci klimatické paniky dají vydělat spousty. Bohužel jim je platíme my všichni.

Pokud přispíváme na obnovitelné zdroje, bezemisní dopravní prostředky či zateplení budov a další opatření, můžeme se alespoň chlácholit tím, že snad pomáháme životnímu prostředí a možná i aspoň malinko brzdíme změnu klimatu, i když vzhledem k tomu, že zejména Asie nebrzdí vůbec, je to asi bohužel jedno.

Přijde mi ale neuvěřitelné, že se některým lidem daří pod klimatický fíkový list schovat i něco, co ve skutečnosti změnu klimatu ještě urychlí. Řeč je o zemním plynu. Zaujala mě totiž informace, že Německá ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe požádala o zrušení stavebního a provozního povolení pro plynovod Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Ekologové upozornili, že v předchozím schvalovacím řízení nebyly posouzeny dopady projektu na ochranu klimatu.

Neznám detaily, ale ze dvou důvodů věřím, že mají ekologové pravdu. Zaprvé by asi nepodávali tuto žádost, kdyby věděli, že bude rovnou zamítnuta s tím, že dopady posouzeny byly. Zadruhé, kdyby tyto dopady posouzeny byly, nejspíš by plynovod povolení nikdy nedostal. Dopad těžby, přepravy a spalování zemního plynu na klima je totiž prakticky stejný, jako v případě těžby a spalování uhlí, od kterého se Evropská unie za vynakládání obrovských částek snaží překotně odejít. Mimo emisí, které běžně vznikají při těžbě jakékoliv suroviny, totiž při těžbě zemního plynu často dochází k malým, ale nezanedbatelným únikům v řádu jednotek procent vytěženého plynu. Hlavní složkou zemního plynu je ale metan, což je plyn s mnohokrát silnějším skleníkovým efektem než CO2. I malé úniky nespáleného zemního plynu do atmosféry tak zcela mažou veškeré úspory získané nahrazením uhlí zemním plynem.

Problém ale je, že o tomhle se začalo mluvit relativně nedávno, když už je plynový vlak pořádně rozjetý, o což se postarali hlavně Rusové a Němci. Bohužel jim pomáhali třeba i někteří ekologičtí aktivisté, kteří uváděli plyn jako vhodné přechodné palivo.

Podle všeho už nyní prozřeli. Snad není ještě pozdě. Fakt by mi totiž vadilo kupovat si dražší elektřinu a teplo, když bych navíc věděla, že jsou vyrobené z plynu.     (Čtěte na stránkách Alexandry Dítětové)


LÉKAŘI NESMÍ ŘÍKAT PRAVDU O TOM, CO SE DĚJE – PŘESNĚ PODLE ROCKEFELLERA ..... Kanadským lékařům je neskrytě vyhrožováno samotnou kanadskou vládou, která je zkouší umlčet, aby náhodou nemluvili proti současné politické zdravotní teorii. Je jim přikazováno, že musí v každém případě respektovat „veřejné zdravotní příkazy a doporučení.“ Jinými slovy, nesmí říkat pravdu, nebo své vlastní názory.

Začátek této snahy se datuje do časů starého Johna D. Rockefellera (na obrázku) před více než sto lety, který použil svoji moc a hlavně peníze na to, aby postupně označil léčbu bylinami, přírodními přípravky, homeopatií a jinými holistickými způsoby za šarlatánství a nahradil ji léčbou chemickými farmaceutickými drogami.

Proč to udělal? Jeden z důvodů je ten, že velká většina farmaceutických přípravků je vyráběna z ropy a Rockefeller tou dobou vlastnil skoro všecku ropu v Americe. Ten druhý důvod byl, že nás už tehdy chtěl všecky vyhubit. Asi si myslel, že on sám, jediný a jeho skupina mají právo žít na této planetě.

Nebylo snadné přesvědčit tehdejší americké lékaře, aby zavrhli tradiční, holistickou medicínu a začali předepisovat chemické přípravky. A tak začal tím, že počátkem minulého století koupil část německé farmaceutické firmy I.G. Farben, která se později neslavně vyznamenala ve 2. světové válce.

Jako další, s pomocí najatého agitátora Rockefeller zaútočil na americký Kongres, aby je přesvědčil, že v Americe je příliš mnoho lékařů a způsoby jejich léčby nejsou vždycky „vědecké.“ Navrhoval pověřit dozorčí organizaci AMA (American Medical Association, další monopol), aby udělovala oprávnění k činnosti pouze těm školám a těm lékařům, kteří by používali správné léčebné metody. Když toto prosadil, pak začal těmto oprávněným školám dodávat peníze, za což oplátkou požadoval změnu učebního materiálu, odstranění přírodních léčebných prostředků a jejich nahrazení chemickými přípravky.

Rockefeller se spojil s Carnegiem, což byl další zbohatlík a tak zvaný loupeživý baron stejně jako Rockefeller sám (robber baron, tak se jim říkalo) a společně začali kampaň v mediích proti přírodním prostředkům a proti přírodním léčebným metodám. Zařídili, aby i jednotliví lékaři, kteří nechtěli přijmout nové způsoby léčby, byli napadáni a někteří z nich i vězněni. I v současné době, když lékař nevykazuje dostatečně vysoké množství předepsaných farmaceutických léků, anebo nedoručí dostatečné množství pacientů do nemocnic, dostane se snadno do konfliktu s farmaceutickými firmami a může přijít o licenci – to platí celosvětově.

Rockefeller se nespokojil s agitací v Americe, ale zahájil stejnou akci i v Německu, kde rovněž uspěl, i když nutno říct že ne úplně. Dokonce i v Číně zkoušel to stejné, ale tam se údajně nikam nedostal. Snad tam byla tradice příliš silná, anebo nebyly finance na drahé chemické léky.

Postupem let uvěřili lékaři tomu, že farmaceutické drogy opravdu účinkují. Není čemu se divit, výuka ve školách byla ve skutečnosti drsná reklamní kampaň na tyto výrobky a když otevřete „Merck Manual,“ což je obrovská sbírka popisu všech nemocí, jejich příznaků a léčby, které se nadneseně říká Lékařská bible (na internetu též dostupná), tak nenajdete žádné stopy po léčbě bylinami, homeopatií, masážemi, nebo jinými přirozenými metodami.

Peníze jsou důležitější

Tím byla ovšem převedena snaha pomoci lidem ke zdraví na snahu o co největší finanční zisk. Když si uvědomíte proč při všem tom výzkumu ještě nebyla objevena léčba rakoviny, tak odpověď je jednoduchá: léčba rakoviny současnými povolenými oficiálními metodami dnes stojí v Americe 150 000 – 300 000 dolarů. Léčba bylinami, jak je radí na příklad Dr. Hulda Clark stojí možná stovku. Další rozdíl je, že léčba současnými povolenými oficiálními metodami nemusí pacienta vyléčit a často ho dokáže i usmrtit, kdežto léčba bylinami ho dokáže uzdravit a to bez vedlejších účinků.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


WHO se zaměřila na naše děti ..... WHO vydala prohlášení, které vyrazí dech všem rodičům majícím strach o své děti a týkající se implikovaného souhlasu s očkováním dětí bez souhlasu rodičů. Citujeme: ,,Rodiče, kteří pustí svoje děti do školy, dávají implicitní souhlas k tomu, že jejich děti mohou být očkovány“. V Kanadě už se tím řídí a rodiče jsou doslova odděleni od svých dětí, aby jim v tom nemohli zabránit

  WHO v dokumentu ,,Zřetel týkající se souhlasu s očkováním dětí a dospívajících ve věku od 6ti do 17ti let ( Consideration regarding consent in vaccinating childern and adolescentsbetween 6 and 17 years old) na 3.straně3.odstavce stanovila, že pokud jsou děti ve škole, rodiče tím dávají tzv. implikovaný souhlas s očkováním svých dětí. To znamená bez dalšího souhlasu rodičů, bez jejich přítomnosti a bez povinnosti informovat je. Toto vyloučení rodičů je de facto odejmutím funkce zákonného zástupce a dává to moc státu dělat si se školáky vše, co se mu zalíbí. Jestliže je v zákonech zakotveno právo na vzdělání, pak tímto je povinná školní docházka součástí aparheidu prováděného na občanech a jejich dětech.

  Co to tedy znamená? Chodí li Vaše dítě do školy, může tam kdykoliv dorazit vakcinační komando a plošně celou školu naočkovat. Vaše dítě odejde ráno do školy zdravé a vrátí se s nevratně poškozeným zdravím. To i přesto, že Vy bojujete za to, aby se Vaše rodina nestala součástí genetického pokusu na lidech. Pfizer již usilovně pracuje na vakcíně schválené i pro děti. V čem se bude lišit od stávajícího produktu? Možná bude mít jinou nálepku a bude lehce naředěná fyziologickým roztokem. Jinak to je mix stejně smrtící, jako ten vpravovaný do těl dospělých.

 O tom, že se navyšuje počet úmrtí následujících záhy po vakcinaci, jsme již psali. Všimněte si, že při mimořádné smrti někoho relativně známého, o němž se ví, že prodělal v uplynulých dnech před exitusem očkování proto covidu, první informace je ihned doplněna prohlášením, že za to nenese vinu prodělaný akt vpichu. Je to vcelku logické, protože pozůstalí by okamžitě mohli požadovat velkou finanční náhradu přímo od státu, který poskytl právní ochranu jak výrobci preparátu, tak i distributorovi. Navíc by se relevantní informací odrazovali další občané stojící frontu před vakcinačními centry.

  Rizika vakcinace jsou naprosto rozdílná u každého jednotlivce. Někomu se neděje vůbec nic, další mají nepatrné komplikace trvající jeden den, u jiných je reakce bouřlivá a u části fatální. Samozřejmě netušíme, jsou li naprosto všechny šarže a mixy od různých výrobců stejné, existují li nějaké testy, které dokážou rozeznat rozdíl v koncentraci a kvalitě, nicméně realitou zůstává to, že lidé skutečně na následky očkování také umírají. Celosvětově se udává i přes tvrdou cenzuru číslo v řádu desítek tisíc a když si vzpomeneme na opačnou manipulaci s mortalitou v uplynulém roce, pak je jasné, že může být mnohem vyšší. Stále je třeba si uvědomit, že v řadě zemí údajně nebyla zaznamenána chřipka, neléčily se rakoviny a ani další zásadní onemocnění. Přitom počty nebožtíků zůstaly na dlouhodobém průměru. Jak je toto možné?

  Mezi propagátory očkování dětí patří ti největší šmejdi uplynulých měsíců. Jména jako Prymula, Chlíbek, Vojtěch, Arenberger, Kubek, Smejkal, Maďar, Svrčinová ale i blázen Flégr či odpovědných politiků je třeba si pečlivě zapamatovat a otevřou li se jednou spravedlnosti dveře, tito lidé musí dostat doživotí. Tedy pokud se toho dožijí, protože pokud skutečně dojde k něčemu takovému, jako by byla povinná vakcinace dětí ve školách, už nebudou stačit demonstrace před budovou Parlamentu, ale bude třeba použít všech dostupných prostředků k potrestání každého, kdo se podílí na tomto zvěrstvu, tedy i z řad politiků. Strach, který musí lidé rozhodující o nás a našich dětech bez nás mít, je třeba udržet. Právě toto je důvod, proč se politici v Evropské unii tak snaží nás odzbrojit. Vědí, že děti už jsou dostatečný důvod k tomu, aby lidé vyšli do ulic. Ne s píšťalkami či zvonící svazky klíčů. Ne se sekyrou a mačetou, ale se zbraněmi, které umí ublížit.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Podlidé, nadlidé a mRNA vakcíny ..... Ve středu 9.6.2021 je opět zařazena na pořad jednání schůze Parlamentu ČR novelizace zákona o veřejném zdraví. Právě zde hodlá vláda schválit zákon o apartheidu, tedy oddělování poslušných od neposlušných, povolných od vzpurných, očkovaných od neočkovaných. Bude zde projednáván zákon o covid pasech, tedy obrazně řečeno zákon o podlidech a nadlidech. A zase se budou rozdávat knížky, takové ty výjezdní doložky, opravňující jet bez problémů do ciziny. Ovšem pod jednou podmínkou. Necháte se očkovat!!!  

Ze svého pohledu vnímám své tělo, jako dočasný chrám pro duši a proto se o své tělo patřičně starám. Pravidelné cvičení, pobyt na čerstvém vzduchu, pravidelný přísun vitamínů. V tomto dočasném  tělesném chrámu se má mysl setkává s duší a Logem. Již z tohoto důvodu odmítám očkování experimentální vakcínou s neprověřeným koktejlem prapodivných syntetických chemikálií a uměle obalených spike proteinů... Od různých "ověřovatelů faktů " nebo "bojovníků proti dezinformacím“ budete často poslouchat dvě věci. První z nich je, že mRNA vakcína nemění genetiku člověka, protože se nezapisuje do lidského DNA. Nejnovější výzkumy však ukázaly, že pomocí enzymů "reverzní transkriptázy" to možné je. Pokud k tomu dojde, stane se očkovací látka  mRNA trvalou součástí vašeho genomu a tělo pak může produkovat hrotové proteiny teoreticky i celý zbytek vašeho života. Dokonce se tyto geny mohou přenést i na vaše potomstvo.

Druhou věcí, se kterou tito propagandisticky "ověřovatelé faktů" často manipulují, je tvrzení, že mRNA v těle vydrží jen pár dní, a pak ji tělo rozloží, takže nelze hovořit o jejím dlouhodobém nebo trvalém působení. To by však platilo pro klasickou mRNA, která je poměrně nestabilní a tělo ji relativně rychle rozkládá. Avšak mRNA nacházející se ve vakcínách je syntetická a (jak potvrdil i bývalý hlavní vědec Pfizeru Dr. Yeadon) byla speciálně upravována tak, aby byla trvanlivější. Jak moc trvanlivější? To se bohužel dosud přesně neví.

Víme již o nové studii a informacích z Japonska prokazující, že spike protein, který tělo produkuje po covid injekcích, je jako takový toxický, dostává se do krevního oběhu a akumuluje se v některých orgánech, a nejvíce ve vaječnících u žen. Dr. Tenpenny podrobně a srozumitelně vysvětluje fungování mRNA vakcín proti covidu a poukazuje na zásadní rizika a nebezpečí s jejich užíváním. Poslechněte si tohle zásadní video, které sdílejte i s těmi, kteří toho o vakcíně proti covidu moc neví. Video jsem měl možnost vidět již v březnu, ale nové výzkumy doložily oprávněnost prezentovaných skutečností. Ukazuje se, že Dr. Tenpenny měla pravdu a stojí zato vidět video znovu.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


7.6. 2021     “Česká” vláda nadělila dětem dárek. Mohou se očkovat nevyzkoušenou vakcínou proti koronaviru ..... Červen je měsíc, který začíná Mezinárodním dnem dětí a končí začátkem toužebně očekávaných prázdnin. Je to měsíc dětí. Pozadu se tentokrát rozhodly nezůstat ani “české” elity. Daly českým dětem pozoruhodný dárek. Od neděle se mohou začít na očkování nevyzkoušenou vakcínou proti koronaviru registrovat i děti od 12. let (oficiálně od 16, ale plánuje se další snížení hranice na 12 let) ! Podle “odborníků” jako Prymula a Chlíbek (oba na výplatních páskách západních farmaceutických firem, proto které zpracovávají “studie”) to je jen začátek a od podzimu by se měly očkovat všechny české děti, včetně těch nejmenších.

Koronavirus přitom děti nijak neohrožuje, jejich přirozená imunita je tak silná, že si dokáže poradit i virem sama a nemoc u nich v naprosté většině vůbec nepropukne (“odborníci” tomu dnes říkají nepříznakový průběh), nebo mají trochu kašel a tím to končí, Opakovaná masivní testování rovněž ukázala, že mezi dětmi virus není a tak ho nemohou ani šířit.      (Česká věc)


V uveřejněných Fauciho emailech se nachází laboratorní popis a návod na výrobu první generace SARS-Cov-1 v podobě produkční metody výroby biologické zbraně s použitím sekvencí HIV a ptačího sarkom-viru způsobujícího rakovinu v kuřatech! Výzkum proběhl už v roce 2005 na univerzitě v Pensylvánii! V dalším emailu špičkový vědec a jeho kolegové upozorňují, že změny ve viru neodpovídají teorii o evolučním vzniku! Američané tak disponují již od roku 2005 programem pro syntetickou výrobu virů rodiny SARS-Coronavirus! ..... V pátek jsme přinesli na Aeronetu první informaci o uveřejněných emailech šéfa amerického Národního zdravotního institutu Dr. Anthony Fauciho, ve kterých bylo zjištěno [1], že Fauci lhal na jaře 2020 při slyšení v americkém Kongresu když tvrdil, že mu není znám původ a vznik virus SARS Coronavirus Variant 2. Uveřejněné emaily prokazují, že na podezření o možném laboratorním původu byl upozorněn již koncem ledna loňského roku. Jenže ve více jak 3 000 emailech bylo o víkendu objeveno i něco naprosto neuvěřitelného, z čeho se doslova tají dech.

Anthony Fauci totiž již 11. března 2020 dostal do své poštovní schránky přeposlaný email s názvem Coronavirus bioweapon production method, tedy v překladu Metoda výroby biologické zbraně koronaviru. V emailu je citován postup na laboratorní weaponizaci v přírodě běžně dostupného koronaviru získaného z netopýrů, a to právě za účelem zvýšení replikačního faktoru. Text uvedený v emailu pochází z více než 800-stránkové vědecké studie [2] výzkumného týmu na University of Pennsylvania v roce 2005, kde tým vědců úspěšně syntetizoval SARS Coronavirus Variant 1.

Zvolený postup zahrnoval v prvním kroku weaponizaci netopýřího koronaviru, která spočívala v genetické úpravě programového RNA kódu zajišťující replikační faktor viru, tedy rychlost množení, a poté byl ponechán čas na inkubaci, rozmnožení. Následně se výzkumníci pokusili provést blokaci Spike proteinů namnoženého koronaviru, aby se zabránilo jeho množení. Studie skončila ne příliš přesvědčivě, ve studii se zjistilo, že rychlost replikací probíhá s vysokým procentem chyb, které způsobují zahynutí viru, resp. neúčinnost a neschopnost dalšího množení.

Zpomalení replikace, snížení replikačního faktoru ve studii významně zvýšilo kvalitu replikace a zachování funkčnosti nových replikantů.  Co je však důležité, to je zjištění z tohoto emailu, že Dr. Fauci již od 11. března 2020 věděl, že americké laboratoře disponují syntetizací SARS Coronavirus Variant 1 a vzhledem k malým odlišnostem SARS-Cov-1 od SARS-Cov-2 lze s vysokým procentem pravděpodobnosti hraničícím s jistotou předpokládat, že když už v roce 2005 se podařilo syntetizovat v Pensylvánii Variant 1, tak že i Variant 2 je podle všeho syntetizovaný.

Mezi Fauciho emaily je skandální návod na výrobu SARS-Cov první generace citovaný z vědeckého výzkumu z roku 2005

Informaci s návodem na výrobu koronaviru přeposlali Faucimu do emailu od Adama Gaertnera, soukromého výzkumníka, který sleduje projekty amerických výzkumných biologických laboratoří. Email má číslo 2286 v databázi [3] Fauciho emailů. Americká mainstream média začala [4] již v pátek mohutně vyvracet tento email, že prý neobsahuje popis výroby současného Variant 2 koronaviru, ale pouze popis experimentu univerzity v Pensylvánii na první generaci SARS koronaviru. Média začala panikařit a obracet se na odborníky, aby vyvrátili Gaertnerův email, jenže to vyvracení je obtížné a moc se nedaří.

Biohazard laboratoře BSL-3 a BSL-4 ve vojenském zařízení Fort Detrick v Marylandu

Adam Gaertner neposlal Faucimu žádný dezinformační email o SARS-Cov-2, ale pouze citaci ze studie výzkumníků v roce 2005, kteří plně a úspěšně syntetizovali a vyrobili Variant 1 z netopýřího koronaviru, tedy plně syntetizovaný SARS Coronavirus Variant 1. A jestliže už v roce 2005 uměli Američané v laboratoři syntetizovat SARS-Cov-1, potom je logické, že dodnes se nepodařilo ve volné přírodě ve Wuhanu a ani nikde jinde zajistit přírodní izolát tohoto viru, tedy prokazatelný důkaz viru odebraného ze živého zvířete. Dodnes totiž nebyl SARS-Cov-2 izolován z přírody.

To samo o sobě nasvědčuje tomu, že tento virus pochází od samého počátku z laboratoří, a proto nikde není možné v přírodě najít zvíře, které by bylo nosičem č. 0, tedy zdrojem tohoto Variantu 2. Podezření, že virus pochází z laboratoře, zaznívá ve Fauciho emailech od mnoha vědců. Všichni upozorňují na jistý problém, aby uvěřili teorii o přírodním vzniku tohoto viru, protože SARS-Cov-2 se od běžného a neškodného netopýřího koronaviru liší méně než v 0,1% a to navíc jen v těch vybraných místech, kde to má účinek na změnu replikačních charakteristik viru, ale jinak nikde jinde.

A toto ukazuje s vysokou jistotou na laboratorní původ, protože v přírodě by mutace zasáhla v každé generaci replikovaných virů náhodně tisíce sekvencí RNA, zcela náhodně v celé délce RNA. V případě tohoto viru jsou ale změny přítomné jen v malé části genů, a to provedené s chirurgickou přesností. Poďme si ocitovat Gaertnerův email s návodem na výrobu weaponizovaného viru SARS první generace.     (Čtěte na stránkách AENews)


Minulosť výrobcov covidových vakcín je plná zločinov, podvodov a pokút ..... Ako uviedol v nedávnom videokomentári Russel Brand, niektoré z tých istých farmaceutických spoločností, ktoré majú dnes na starosti vývoj a výrobu zrýchlených vakcín proti ochoreniu COVID-19, sú zodpovedné aj za vznik opiátovej krízy, ktorá zabila toľko ľudí, koľko ich zomrelo na ochorenie COVID-19.

Väčšina z týchto firiem bola tiež v priebehu rokov usvedčená z ďalších neetických a zločinných činností, čo všetko spochybňuje ich etickú spôsobilosť.

Nie je pritom žiadnym prekvapením, že počas lockdownov v roku 2020 prudko stúpla závislosť na opiátoch a úmrtia z predávkovania. A teraz si vyberajú svoju daň aj vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Spoločnosť Johnson & Johnson uznaná za čiastočne zodpovednú za opiátovú krízu

V roku 2019 bola spoločnosť Johnson & Johnson uznaná za čiastočne zodpovednú za „ľudské a finančné náklady“ opiátovej epidémie a súd jej prikázal zaplatiť štátu Oklahoma 572 miliónov dolárov.

Hoci spoločnosť akékoľvek pochybenia odmietla, „dáta odhalené počas procesu dokázali kultúru zľahčovania rizík opiátov pred zákazníkmi a lekármi“, uviedlo Stredisko liečby závislostí Cassiobury Court, dodajúc, že:

„Predajcovia sú školení k tomu, aby lekárom hovorili, že riziko závislosti je maximálne 2,6%, keď lieky predpíše lekár. A najšokujúcejšie je, že ako na ´kľúčových zákazníkov´ sa obzvlášť zameriavala na lekárov, známych predpisovaním vysokých dávok opiátov.“

V článku „Kapitalizmus sa pokazil: Ako Big Pharma stvorila americký opiátový masaker“, uverejnenom 24. júla 2019 v novinách The Guardian, autor diela „Americké predávkovanie, opiátová tragédia v troch dejstvách“ Chris McGreal napísal:

„Generálny prokurátor štátu Oklahoma obvinil spoločnosť z rafinovanej, cynickej a podvodnej machinácie pre zvýšenie predaja narkotických liekov proti bolesti, ako jednej zo siete firiem, ktoré vytvorili najväčšiu drogovú epidémiu v dejinách Ameriky, pričom im plynuli zisky.

Spoločnosti konali vo vzájomnej zhode, aby zmenili medicínsku kultúru a prax ovplyvňovaním lekárov, výskumníkov, federálnych regulátorov a politikov.“

Kuriózne bolo, uviedol Brand, že ihneď po tomto verdikte stúpla cena akcií spoločnosti Johnson & Johnson o 5% (zrejme očakávaná pokuta bola vyššia, takže keď bola udelená nižšia suma, zdvihlo to cenu akcií).

To znamená, naznačuje, že sme vytvorili systémy, ktoré nabádajú k nedbalosti a zneužívaniu úradnej moci. Nad všetkými ostatnými obavami, vrátane smrteľných následkov, prevládajú motívy ziskov.

Dôležité je, že spoločnosť Johnson & Johnson produkovala lživé tvrdenia o bezpečnosti svojich opiátov, zájduc až tak ďaleko, že pre podporu svojho tvrdenia, že riziko vzniku závislosti je menšie než 2,6%, manipulovala vedeckými štúdiami.

Ako poukazuje Brand, keď sa spoločnosti angažujú v neetickom správaní, najmä vo falšovaní a manipulácii vedy, vytvárajú nedôveru a cynizmus.

Toto by malo byť zrejmé a je to jedine ich vina. Vieme na tieto veľmi konkrétne príklady poukázať a povedať: „Pozrite. Manipulovali a falšovali vedu, len aby zarobili peniaze. Keď ich chytili, stačilo im iba zaplatiť zvládnuteľnú pokutu, ktorú si nahradili zvýšením ceny akcií.“

Ak sa to stalo raz (a verte mi, stalo sa to viac ako raz), môže sa to stať znova. A ak sa to vôbec môže stať, prečo by k tomuto neetickému správaniu nemohlo dôjsť pri vytváraní niečoho, čo by malo byť fenomenálne ziskovou vakcínou proti pandémii?

Hovoria nám, že nemáme spochybňovať bezpečnosť ani účinnosť vakcín proti ochoreniu COVID-19, no história ich výrobcov je taká, že nezamýšľať sa nad všetkým, čo robia, by bolo extrémne naivné.

Spoločnosť Johnson & Johnson je tiež súčasťou dlhého zoznamu problémov s bezpečnosťou a kontamináciou, porušovaním zásad marketingu a bezpečnosti, vládnych kontraktov a korupčných praktík v zahraničí, čo malo za následok pokuty vo výške stoviek miliónov dolárov.

Ich trestný záznam si môžete vyhľadať na webovej stránke korporátnych výskumných projektov.     (Čtěte na stránkách Badatel)


CDC dostala 1 miliardu dolarů na propagandu vakcín proti Covid-19 ..... Republikán Thomas Massie varuje Ameriku, že Kongres právě přidělil 1 miliardu dolarů americkému Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na prosazování další pro-koronavirové „vakcinační“ propagandy v sociálních médiích a v zábavním průmyslu. (Foto: Flickr)

Massie ve svém tweetu položil otázku: Komu tyto peníze jdou? Odpověď zní, že jdou přímo k „influencerům“ na sociálních sítích, hollywoodským scenáristům, celebritám a dalším rozvracečům společnosti, aby chrlili nekonečnou indoktrinaci o „bezpečnosti“ a „účinnosti“ injekcí proti koronaviru.

Neexistuje samozřejmě žádný důkaz, že by tyto injekce způsobovaly něco jiného než krevní sraženiny, neplodnost a u některých lidí i okamžitou smrt.

Biden a jeho kohorta však chtějí, abyste věřili, že tyto injekce od Big Pharma jsou „život zachraňující lék“.

Víte, „pandemie“ je tak vážná a smrtelně nebezpečná, že vláda musí utrácet hromady peněz daňových poplatníků, aby uvedla na trh „lék“, o němž desítky milionů chytrých Američanů vědí, že je falešný, a proto ho odmítají dostat.

CDC je mimochodem soukromá korporace, což znamená, že vaše daně amerických občanů opět putují ke korporátním miliardářům, kteří budou vymýšlet nové způsoby, jak se vás pokusit obelstít a nabídnout vám injekce.

Ukazuje se, že po celou dobu „pandemie“ pracovaly CDC, FDA a mnoho dalších agentur a byrokracie proti nejlepším zájmům Američanů tím, že prosazovaly pouze masky a vakcíny, jako by to byly jediné účinné prostředky proti virům.

„Po celou dobu údajné ‚koronavirové pandemie‘ regulační agentury, zdravotnická byrokracie, lékařské asociace, guvernéři států, média a Big Pharma jednaly tak, aby zabránily jakékoli alternativě k vakcíně,“ dodává Roberts.     (Čtěte na stránkách AC24)


O pirátské dani a mizení nekonkurenceschopných ..... Jsou společnosti a organizace, ve kterých se signál ztrácí. V představenstvu třeba schválí program „firma vlídnější k zákazníkům.“ Ředitel marketingu je vyloženě nadšený. Ředitelé poboček projevují o něco méně nadšení, jednotliví vedoucí oddělení ještě méně… a když zákazník přijde na přepážku, nevšimne si žádného rozdílu.

V jiných prostředích je tomu ale přesně naopak. Ve vedení organizace zazní nějaké heslo, horliví podřízení to pojmou velmi radikálně, jejich podřízení zajdou ještě dál… zkrátka, vztahy fungují spíš jako zesilovač.

Záleží na tom, jaké povahové rysy převládají, jaké je celkové nastavení vztahů, jaké chování je odměňováno, a možná i na mnoha dalších aspektech.

Když nezbývá nic jiného než rodinné domky

Proto je dobré pečlivě poslouchat Piráty. Ne kvůli jejich názorům. Beztak žádné nemají, nejedná-li se o kvalitu látek ovlivňujících vědomí (a možná ani tam ne). Ale proto, že dokážou velmi pečlivě zachytit nálady, záměry a chutě kohokoliv mocného v Bruselu, Washingtonu a Berlíně, a zesílit je tak, abychom lépe rozuměli. Jemný mikrofon a výkonný reproduktor.

Když se tedy nedávno mluvilo o radikálním zvyšování daně z nemovitosti, nebylo to jen plácnutí do vody. Nebylo to ani vyjádření v opilosti nebo zoufalý výkřik někoho, kdo nutně potřebuje zvýšit daňové výnosy za každou cenu. Můžeme to číst spíše jako vyjádření názoru převládajícího mezi držiteli finanční a politické moci. Všimněte si, že STAN ani Demoblok nijak neprotestovaly.

To nemusí znamenat, že jsou již vypracovány konkrétní plány. Stačí, že logika situace k takovému opatření směřuje. Česká republika je vydrancovaná. Podniky jsou téměř výhradně v zahraničních rukou nebo jsou v roli subdodavatelé zahraničních korporací. I surovinové zdroje už fakticky byly vyvlastněny do ciziny. Domácím už nepatří ani značka Škoda nebo hora Říp. Ani zadlužení nelze zvyšovat donekonečna. Zbývá vlastně jedno jediná obrovská hodnota – miliony rodinných domků, vil a bytů. Bylo jen otázkou času, kdy dojde i na ně. Ano, dá se čekat lidový odpor. Ale po čem jiném sáhnout, když nic jiného nezbývá?

Do čeho jiného investovat?

Lze si snadno představit, že daň z nemovitosti bude dělat nějakých 3 – 20 tisíc korun měsíčně. Občas se stane, že někdo nebude schopen daň platit, dluh se bude vršit a nakonec dojde na exekuci. Ideálně bez žádných velkých vln, které by vzbudily pozornost a byly náročné na administrativní zpracování.

Kdo by nabízené nemovitosti kupoval? I to se rýsuje celkem jasně. Centrální banky pumpují do ekonomik obrovské množství peněz, které jejich vlastníci nemají za co utrácet. Jak napsala Ilona Švihlíková v knize Přelom, rostou vlastně už jenom bubliny, o kterých všichni vědí, že jednou prasknou. Akcie, bitcoiny, starožitnosti… A tady je možné nakupovat něco, co má skutečnou hodnotu. Pozemky, domy, byty.

Když se to šikovně nastaví, nemusí to žádný velký rozruch vzbudit. Daň bude zvyšována postupně, takže s každým nárůstem se lidé smíří. Všichni budou tak nějak tušit, k čemu to směřuje. Ale ztratí se to mezi tisícovkou jiných věcí, se kterými jsou lidé oprávněně nespokojeni. Případně v mraku fantazijních vyprávění o tom, jak se rodina Rockefellerů koupe v podzemních jeskyních v krvi unesených dětí. Kdo ještě dokáže rozlišit, co je pravda a co ne? A kdo má energii každou jednotlivost prověřovat? I velké ničemnosti mohou zůstat nepovšimnuty.

Neúspěšní musí zmizet     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Učitelé, co se to s vámi stalo? ..... Pamatujete se na film Vyšší princip? I když byl natočen v komunistickém režimu, jeho poselství je silné stále. Byl natočen podle skutečné události, kdy starý profesor jako jediný projevil veřejný nesouhlas s odsouzením svého studenta k smrti. Ve filmu hraje staré dobré udavačství, msta, závist, ale také čest, odvaha a morálka.  6. 6. 2021 09:55 | Link: http://www.evahrindova.cz/node/654

Starý profesor je symbol učitele, kterého by každý rodič chtěl pro své dítě. Vzdělaný, klidný a morálně pevný. Celou svou osobností dává vzor dětem a jeho autorita je přirozená, nevynucená. Vzpomeňme také na učitele v českých školách, kteří často museli v Sudetách čelit těžkým podmínkám, když se snažili zachovat český jazyk. Nebo vzpomeňme na učitele dějin a literatury, kteří i v době komunistického režimu dovedli dětem předávat silné hodnoty a inspirovali je ke kritickému myšlení.

Učitel byl v dřívějších dobách možná chudý, ale naprosto respektovaný jako vzdělanec a v místních komunitách se těšil úctě.

Jak se dnes společnost dívá na učitele? Zacpala jim hubu bankovkami a odsunula je ne druhořadou kolej. Učitele nerespektují děti ani rodiče. Vzala jim jakoukoliv možnost působení na děti, spoutala je předpisy a nesmyslnými učebními plány. Zavalila je nutností stát se nositeli propagandy a prakticky jim zakázala pěstovat v dětech kritické myšlení. Společnost dělá z učitelů poslušné vykonavatele vyšší moci, kterou nelze zpochybňovat. A tak stejně jako doktoři, kteří neléčí, tu máme učitele, kteří neučí.

Vše dospělo do až tak absurdních situací, že už vládní nařízení nemohou brát vážně ani ti nejhloupější učitelé, kteří nepochybují nikdy o ničem a jen vykonávají příkazy. Protože co jiného, než absurdnost jak vystřižená z Havlovy hry, je současné koronašílení ve školách?

Děti přijdou ráno do školy a na místě se otestují. Náznak pozitivity pošle dítě okamžitě domů. Ve třídách tedy sedí poslušné a otestované děti, které jsou negativní. Přesto musí mít v hodinách nasazené roušky. O přestávce si je ale smí sundat a vesele se druží. Za této situace pořád existují učitelé, kteří v hodinách děti buzerují za roušku pod nosem. Co si o nich ty děti asi myslí? Co si děti asi myslí o státní moci? Co si asi myslí o dospělých obecně? Je to úplně stejné jako když jsme se my ve škole smáli povinným akcím typu průvodů na prvního máje nebo propagandistickým povinným nástěnkám a heslům o budování socialistické společnosti.

Existuje ale jeden děsivý rozdíl. Přestože žádnému učiteli nehrozí vězení, nehrozí jim ani fyzická likvidace a při ztrátě zaměstnání nejsou odsouzení k živoření, přesto tito učitelé mlčí. A kdyby jen mlčeli! Často jsou sami nositeli fanatismu a nutí děti poslouchat nelogická a zdraví ohrožující nařízení. Jaký vzor to dávají našim dětem? Nepopírám, že děti mají často mozky vypláchnuté i od svých rodičů. A tak když odvážný učitel v hodině povolí dětem sundat roušky, mnohé děti jak bezduché loutky, se dál dobrovolně dusí.

Naprosto chápu to malé procento rodičů, kteří seberou odvahu a v takové situaci děti odmítají do školy posílat. Je jich ale zoufale málo. Někdy to skoro vypadá, že odvážní bojovníci za svobodu nemají pro koho bojovat. Útrpně a bez odporu přijímáme zlo ve všech podobách, protože kdo by si komplikoval život nějakým přemýšlením a nedej bože nějakou konfrontací se systémem. Dá se to pochopit u lidí, kteří mají dost svých pracovních a životních starostí. Ale u učitelů a doktorů takový postoj zamrzí. Společnost tak definitivně přišla o pilíř vzdělanosti, morálky a cti. O pilíř, o který se v minulosti mohla v těžkých dobách opírat, o čemž máme dost důkazů v literatuře a ve vlastní historii.

Je to pryč a je to škoda. A ještě nás to bude hodně bolet…     (Čtěte na stránkách Evy Hrindové)


Máš zaplaceno občane? Nemáš? Tak půjdeš do želez! ..... EU je před krachem, prachy došly protože je prodrbali na uprchlících a svých super platech. Tento spolek pitomců se blíží ke svému konci, ale nepřestává kopat kolem sebe jak kobyla v posledním tažení. 

Když ptáčka lapali pěkně mu zpívali   

Ve dnech 24-25. 2021 května se zas E3U předvedla v celé své kráse. Jejich prázdná kasa volá po pořádném naplnění a jak jinak, než to vytáhnou z kapes daňových poplatníků. Uhlíkovou daň bude paušální a bude se vybírat ve stejné sazbě po celém území EU. Bude se schovávat cv poplatkách, ale to nic nemění na věci, že nás chtějí oškubat jak vykrmenou husu. Jenže ČR ani SR nejsou vykrmené husy, ale chudí příbuzní. To co nebude bolet Frice nebo Frantíky bude sakra bolet české Pepíky a slovenské Jožky. Proč bude ukrytá? Protože nervy lidí jsou napjaté k prasknutí a mohlo by se stát, že si k vyházení těch darebáků s plnými kapsami  pomohou vidlemi. Jedna průměrná rodina bude platit kolem 900 EUR ať žije v jakémkoli státě EU a nastrkáme ji přímo do Bruselu.

Znáte to slavné Babišovské:

To my jsme snížili daně. To my jsme přidali důchodcům. To my, to my, to my. Měl by dodat. To my jsme dovolili Bruselu a by na každou rodinu včetně těch nejchudších v Česku vybírat i od nepracujících důchodců, a to prosím měsíčně. To jsou hodně jednoduché počty. Pokud žije nějaký osamělý důchodce za 10 000 a ještě mu z toho Brusel sebere 2000,- Kč tak mu nezbude nic jiného než nejíst. Když to seberou německému důchodci ani to nepocítí. To je ta spravedlnost a rovnoprávnost mezi všemi občany EU.

Neustálé šílenství s oteplováním a strašením hrozbou vyhynutí lidstva nám cpou do hlavy, že je prý jedinou záchranou je přestat vypouštět CO2 do ovzduší. Zakázat uhelné elektrárny a spalovací motory. Krávy musí přestat prdět, prasata smrdět a lidé nesmí už vůbec nic. Mohou jen držet hubu a krok. To bude ještě docela sranda. Uhlí nám zatrhnou a plyn nám nedají. Pokud budeme chtít elektřinu, tak asi budeme muset třít ebonitovou tyč liščím ocasem. Pokud budeme potřebovat plyn, tak budeme baštit luštěniny a prdět si teplo do postele a pokud možno z pod peřiny nevylézat. Smrádeček, ale teploučko.

EU je před krachem, prachy došly protože je prodrbali na uprchlících a svých super platech. Tento spolek pitomců se blíží ke svému konci, ale nepřestává kopat kolem sebe jak kobyla v posledním tažení. Moje poslední přání je, abych se dožila toho, že je požene před sebou, sebereme jim co nakradli a vysadíme na pustém ostrově a tam si mohou zakládat další Unii. No není to báječné přání?     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Připojte se k žalobě na diskriminaci neočkovaných! ..... Pokud vás doopravdy štve, kam se ubírá naše společnost, pokud vás děsí, že neočkovaným hrozí úplné vyloučení ze společnosti a pokud nechcete jen nečinně přihlížet, připojte se k „žalobě“ (ve skutečnosti jde o návrh na zrušení opatření obecné povahy) proti diskriminaci neočkovaných.

Výzva Nejvyššího správního soudu zde.

Nejvyšší správní soud zveřejnil výzvu včera. Dal vám čas 5 dnů, to znamená, že se připojit můžete do středy.

Vytvořila jsem velmi jednoduchý vzor podání, ke stažení zde.

Svoji žádost můžete poslat soudu poštou (vytištěnou a podepsanou), případně prostřednictvím Vaší datové schránky nebo e-mailem s použitím zaručeného elektronického podpisu. Můžete to na NSS i donést (na podatelnu). Nic prosím neposílejte mně. Pokud potřebujete konzultaci k tomu, jak svá práva v řízení jako osoba zúčastněná na řízení uplatnit, zkontaktujte prosím svého advokáta

O tom, kdo je osoba zúčastněná, si přečtěte víc třeba zde.

Na individuální dotazy bohužel opravdu nemám čas odpovídat, nezlobte se prosím. Píšu tento blog, žaloby, učím doma dvě děti, funguju jako školní jídelna i družina, uklízečka a školník, vedu dva kroužky, snažím se potkávat s dospělými a k tomu všemu se musím nějak uživit, zaplatiti hypotéku a nezbláznit se.     (Čtěte na stránkách Stav bez nouze)


Deep state má obrovský problém ..... Došlo k obrovskému posunu. Více než 3000 e-mailů Fauciho bylo zveřejněno na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto e-maily jsou jasně usvědčující, pokud jde o původ viru a účinnost nošení roušek. V nadcházejících týdnech míříme do velmi bouřlivých vod. Je třeba to udělat. Musíme lidstvo provést touto bouří, aby našlo bezpečný přístav na druhé straně. Deep state má obrovský problém.

Vše, co udělali nebo se snažili udělat, bylo odhaleno. Také už byly zveřejněny e-maily, které ukazují, že Fauci věděl, že covid byl vyroben a financován, že šíření viru není bezpříznakové, že existují léky, které by ho vyléčily („nesměly být použity“). Ve svých e-mailech vysvětloval, že masky nefungují. Pro omezení lidí nebyl naprosto žádný důvod.

Bizarní je, že letecké společnosti začínají uvažovat o tom, že očkovaným cestujícím zakážou cestovat kvůli vysokému riziku vzniku krevních sraženin. Tak hlasitě mluví všemocný dolar. Letecké společnosti vědí, že společnosti vyrábějící vakcíny nenesou žádnou odpovědnost za zranění nebo úmrtí – a letecké společnosti si nemohou dovolit riziko, že tisíce cestujících zemřou na palubě letadel. Tak možná těm, kteří se nechali vakcinovat, bude upřeno to, proč toto dopustili (aby mohli letět na dovolenou a cestovat) „Mám vakcínu, tedy žádný let.“

DS panikaří, Fauciho e-maily na něj upoutaly celosvětovou pozornost, o kterou nikdy nestál. Ze zlatého dítěte se během několika vteřin stal vrah. Z lovců se nyní stali lovení a nyní nastává čas vysušit hlavní část bažiny a odhalit lidem děsivou skutečnost a všechny ty, kteří ji způsobili a podíleli se na ní. Trump poslal vzkaz Číně, Exekutivní příkaz (EO) je připraven. Ti, kdo vědomě spolupracovali s cizí vládou na zničení USA, se budou zřejmě zodpovídat a tvrdě na ně dopadne trest.

Když padne DS jeden klíčový hráč, padnou všichni. Padl výstřel, který je slyšet po celém světě…     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


LÉKAŘI SE SHODUJÍ NA TOM, ŽE OČKOVÁNÍ JE BIOLOGICKÁ VÁLEČNÁ ZBRAŇ, POUŽITÁ PROTI NÁM ..... Pět lékařů se sešlo, aby společně vytvořili video, ve kterém volně hovoří o svých názorech na současná nová očkováni. Tito jsou: Dr. Larry Palevsky, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Carrie Madej, Dr. Lee Merritt, Dr. Christiane Northrup.

Všichni z nich souhlasí s tím, že něco je rozšiřováno mezi lidmi, co ještě nebylo zjištěno co to je a ovlivňuje to hlavně ženy, které začnou krvácet, kojícím matkám to zarazí mléko, těhotné potratí. Někteří zasažení mají krvácení z nosu, modřiny po těle, krevní sraženiny. U mužů toto způsobuje otoky pohlavního ústrojí a jeho bolestivost.

Dr. Northrup považuje očkování za druh biologické zbraně. „Toto není běžná imunizace,“ říká. „Je to cosi, co nutí naše tělo vyrábět umělou bílkovinu. Naše tělo ji začne vyrábět a neumí přestat. Pak tato škodlivá umělá bílkovina může být obsažena ve slinách, v krvi a v jiných vyměšovaných látkách a snad tímto způsobem dokážou očkovaní infikovat i ty neočkované.“

Dr. Merritt má za to, že hrotová bílkovina může být přenesena i vzduchem. Samozřejmě, že existuje také přenos blízkým stykem. A co priony? Priony jsou špatně poskládané bílkoviny, které jsou schopny přenést jejich špatně skládaný tvar na běžné bílkoviny stejného druhu. Způsobují několik smrtelných a nakažlivých neuro-degenerativních nemocí v jak lidech, tak i ve zvířatech. Jedna z nich je nemoc šílených krav. Způsob přenosu není zatím znám.

Očkování dále obsahuje nanočástice tuků, ve kterých je uzavřena látka zvaná Matrix-M, která sama o sobě může ošálit imunitní systém i bez patogenu. Je to látka, vyrobená z kůry stromu v Jižní Americe, která způsobuje krvácení, zničení lymfocytů a mnoho jiných potíží. Proč je přidávána do některých očkování není známo. Ale je zjevné, že příliš mnoho lidí krvácí, mozek jim krvácí, žaludek nebo střeva, některým teče krev i z nohou, což všecko může být způsobeno jak tímto výtažkem, tak i hrotovou bílkovinou.

Dr. Palevsky říká hned na začátku, že tak zvané „očkování“ není vůbec žádné očkování. Očkování má chránit proti infekci, ale to není to, co tyhle injekce dělají, protože doopravdy k tomu ani nebyly navrženy. Každý, kdo kdy pracoval na návrhu a výrobě těchto injekcí dosvědčuje, že nebyly nikdy vyrobeny za účelem ochrany proti nemoci. Tím pádem ani nemohou zabránit přenosu Covidu.

Když sledujeme literaturu z r. 2020, tak zjistíme, že lidé měli nejrůznější potíže, jako jsou plicní onemocnění včetně zápalu plic, trpěli nedostatkem kyslíku, měli vysoký krevní tlak, nebo příliš nízký krevní tlak, velkou srážlivost krve, mrtvice, srdeční problémy, ztrátu chuti a čichu, neurologické potíže – nic z toho nemůže být způsobeno virovým onemocněním. To všecko je klinické vyjádření otravy krve. A přitom všechna literatura tvrdí, že jakási hrotová bílkovina jakéhosi viru tyto příznaky způsobuje. Pak tato hrotová bílkovina není přirozená látka. Je to uměle vyrobená biologická zbraň a žádný virus. Je to cosi, co je k viru přidáno, anebo je to přidáno ke kdovíčemu jinému.

Takže jak může někdo souhlasit s tím, že je do něho injekčně vpraveno něco, co způsobí, že začnem sám vyrábět podstatnou část této biologické zbraně, která způsobuje všecky tyto nemoci, což je hrotová bílkovina?

Nedávno zjistila Dr. Tenpenny, že v některých nových očkováních jsou ještě další, přídavné druhy mRNA. Takže jak říkají, že lidé něco roznášejí – všecko je možné, vždyť my vůbec nevíme co je v těch věcech obsaženo. Myslíme si, že je to hrotová bílkovina, ale ve skutečnosti nemáme zdání co je to. Ani nevíme, jestli produkce této bílkoviny někdy skončí a stejně tak nevíme, jestli ji vylučujeme slinami, potem, vydechujeme skrze plíce, nebo ji vydáváme ven nějakým jiným způsobem.

Tukové nanočástice nebyly nikdy předtím použity v injekcích. Ty jsou schopny doručit jakýkoliv materiál, který je k nim přidán, přímo do mozku, do srdce, do plic, do ledvin, do jater, do spermií a do ženských reprodukčních orgánů. To všecko je nesmírně riskantní a nebezpečné! Vůbec nevíme, co je v současné době přenášeno, jakým způsobem je to přenášeno a správně bychom měli všichni proti tomu protestovat.

„Ženy jsou ty jediné co v tom mohou něco udělat,“ říká Dr. Palevsky. „Jako dětský lékař jsem většinu života spolupracoval s matkami a mohu říct, že ženy lépe cítí, co se děje s jejich těly než kdokoliv jiný. A toto je genocida. To je zbraň hromadného ničení a proto se musíme ozvat. Všichni ti očkovaní jsou pro ty ostatní nebezpeční a správně by měli být odstraněni z lidské společnosti; měli by být karanténováni, dokud neztratí tuto schopnost infikovat druhé.“     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Za odmítnutí konverze vraždili děti před očima rodičů – zrůdné praktiky IS ..... Občas je třeba zabrousit i do zemí, které ovládal ISIS, neboť tytéž praktiky, které byly běžné na území Iráku či Sýrie, nastupují i jinde, aktuálně v islamizovaných afrických zemích. Nucené konverze však podstupují nemuslimové třeba i v Pákistánu, Bangladéši a poslední zbytky i v Afghánistánu.

Co myslíte, že bude v Evropě, kam se už 6 let postupně stahují vycvičení džihádisté nejen z ISIS či Al Kajdy, ale i z velmi krutých afrických islámských bojůvek? Tento článek je o tom, jaká zvěrstva prováděl ISIS na území Jezídů, kteří byli nuceni  konvertovat nebo byli vyvražďováni. Ovšem absolutně totéž se nyní děje v severních oblastech Nigérie, v Mali, Nigeru či Burkině Faso. Tam všude je již muslimská většina, ovšem k vyvražďování vesnic dochází třeba i tam, kde je muslimů minimum, avšak jsou obklopeny chalífáty.

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů je pod tlakem, aby po nové velké zprávě vyšetřovatelů OSN ustanovila mezinárodní trestní tribunál ve věci  obvinění z genocidy ze strany militantů Islámského státu proti sužované jezídské komunitě v severním Iráku.

Tým OSN, který našel jasné a přesvědčivé důkazy o genocidě, zločinech proti lidskosti a válečných zločinech, vedl britský právník Karim Khan, který tento týden informoval Radu bezpečnosti, a který příští měsíc převezme místo prokurátora ICC – jednoho z nejvlivnějších pracovních míst v mezinárodním právu.

Islámský stát obsadil jezídské území v srpnu 2014, nutil mladé ženy k nevolnictví jako “manželky” pro své bojovníky, vyvraždil tisíce rodin a vysídlil většinu z 550 000 lidí – s cílem zničit Jezídy, a to jak fyzicky, tak biologicky.

Bojovníci ISIS dali řadě jezídských vesnic ve sporné čtvrti Sindžár stejné jasné ultimátum: “konverze nebo smrt”. Brutální zabíjení, které následovalo po odmítnutí konverze, zejména vraždy dětí, vyšetřovatele šokovalo.

Neutěšená situace jezídů se dostala do globální pozornosti, když více než 40 000 lidí hledalo útočiště na svazích hory Sindžár, kde čelili téměř jisté smrti, ačkoli většinu z nich nakonec zachránili kurdští bojovníci pod záštitou cílených leteckých úderů.

Khan řekl, že jeho vyšetřovatelé Unitad také zkoumali masové zabíjení neozbrojených kadetů a vojenského personálu v červnu 2014 na letecké akademii, kde došlo ke zločinu přímého a veřejného podněcování ke spáchání genocidy.

Celkově tým identifikoval 1444 možných pachatelů útoků proti Jezídům. Identifikovali ostatky 875 obětí nalezených v masových hrobech v Tikrítu a také 20 dalších lidí v souvislosti s tímto útokem.

Unitad byla založena v roce 2017 poté, co Nadia Muradová (viz titul. obr.), irácká jezídská žena, která byla znásilněna, mučena a zotročena Islámským státem, spojila své síly s právničkou Amal Clooneyovou, aby kritizovala OSN za její trvalou nečinnost.

V pondělí paní Muradová hovořila o své frustraci z toho, jak její obžaloba zanechala její únosce nepotrestány a vydala další výzvu k trestnímu stíhání. Požádala Radu bezpečnosti, aby zprávu posoudil ICC  nebo – pokud tak neučiní – aby vytvořili zvláštní hybridní soud se souhlasem irácké vlády, což je také cesta se spoustou politických a právních precedentů.

“Byly nalezeny důkazy,” řekla, “ale nyní hledáme politickou vůli stíhat.”

K uvedenému jen dodávám, že většina džihádistů, kteří se v roce 2014 pohybovali na území Islámského státu je nyní buď v Africe, kde probíhá již násilný džihád nebo – což je dokonce pravděpodobnější – v Evropě, kam se vydali pod zcela smyšlenými identitami, většinou coby nezletilci bez doprovodu.

Takže předpokládám, že k soudu nedojde, neboť nebudou obžalovaní, ale nepotrvá to dlouho a praktiky, které okusili Jezídi, okusí i obyvatelé islamizovaných evropských zemí….     (Čtěte na stránkách Necenzurovaná pravda)


4.6. 2021     To není kmenová válka v Africe, to je Londýn ...... Před pár dny došlo k bitce s mačetami a noži v londýnském Hyde Parku, k další potyčce, v níž byly nutnou rekvizitou opět mačety a hlavními aktéry Afričané, došlo v londýnských ulicích. Podobné manýry si invazisté samozřejmě přivážejí do Evropy s sebou. Zřejmě nějak takto si představují sluníčkáři ono multikulturní obohacení. Zatím se bijí hlavně mezi sebou, ale je jen otázkou času, než ve velkém vytáhnou i proti “domácím”…      (Necenzurovaná pravda)


Daniel Landa po 6 měsících prozřel a pochopil zrůdnost systému Total Control maskovaného pod rouškou ochrany zdraví společnosti! Původní projekt Cesta ze tmy, ve kterém s Jankem Ledeckým propagovali antigenní testy, označil za chybné rozhodnutí! Landa přirovnal dnešní dobu k fašismu a nechce dělit své fanoušky na testované či vakcinované, a na ty ostatní, takže nebude naživo koncertovat. Moderátorka CNN Prima News mu ale řekla, že mohou přijít další vlny, další mutace a tento systém testování a očkování jen tak neskončí! V Texasu lidé žijí normálně, proč v Česku a v Evropě se žije nenormálně? ..... Před půl rokem jsem ve svém článku [1] o Danielu Landovi a jeho účasti na propagačním projektu antigenního testování pod názvem Cesta ze tmy napsal toto: “Toto není cesta ze tmy a návrat k normálnímu životu, toto je něco úplně jiného. Je to skrytá podpora povinnému očkování v konečném důsledku v celé populaci. Nevím, jestli to Danu Landovi došlo, ale je velmi pravděpodobné, že mu to dojde velmi brzy, už za pár týdnů, nejpozději měsíců.“ S potěšením mohu konstatovat, že Daniel Landa po 6 měsících právě prozřel, i když v prosinci minulého roku se snažil svůj postoj vysvětlovat [2], že to bylo myšleno jinak, ale vláda Andreje Babiše projekt Cesta ze tmy odmítla a celý projekt tím okamžikem skončil.

Ve středu vystoupil v pořadu na CNN Prima News a poskytl rozhovor a vysvětlení, proč současnou dobu považuje za fašismus, a proč změnil tak radikálně svůj názor a postoj k testování a potažmo očkování, když ještě před půl rokem spolu s Jankem Ledeckým propagovali rychlé antigenní testy pana Dr. Žďárského, kterými se měli testovat nejen účastníci jeho koncertů, ale obecně všichni návštěvníci velkých akcí. Po půl roce ale přichází obrat o 180 stupňů a Daniel Landa odmítá své fanoušky na koncertech testovat, protože je nechce dělit na testované či očkované, a na ty ostatní, tedy podle zdravotnického apartheidového klíče.

Rozhovor na CNN Prima News byl veden argumentačním stylem, na který Daniel Landa neuměl reagovat. Moderátorka Martina Kuzdasová položila zpěvákovi přesně tu děsivou globalistickou otázku, proti které zdánlivě neexistuje obrana, že prý jak může Daniel Landa vědět, že neroznáší virus, když se nenechá testovat, potažmo ani očkovat? Není to ohrožování ostatních lidí?

A Daniel Landa na tuto otázku nedokázal zareagovat a logicky ji vyvrátit, pouze zopakoval, že se cítí být zdravý, a tudíž nemá důvod se testovat. Jenže moderátorka mu opět položila globalistickou otázku, jak může vědět, že není bezpříznakový vironosič? Ani na tuto otázku Daniel Landa nedokázal odpovědět a zjevně byl otázkami překvapen. Ano, Daniel Landy právě na vlastní kůži zažil argumentaci, kterou ve své knize COVID-19: The Great Reset uvádí šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab.

Lidé globalistům ten Velký Reset dovolí a tolerují, protože mají strach ze sankcí režimu, nebo o své zdraví

Přímo v ní zmiňuje, že lidé se budou na Velkém Resetu ve společnosti díky virové hrozbě podílet dobrovolně nebo bez velkého odporu, protože nikdo nebude tak neuctivý, aby obhajoval šíření viru tím, že nebude prověřený, tedy testovaný, nebo ověřeně očkovaný, spolu s příslušným dokladem, který umožní člověku přístup do veřejných míst. Ostatní lidé budou izolování doma, budou pracovat z domovů, budou nakupovat z domovů, nebudou již potřebovat auta, proto po skončení aut se spalovacími motory si už nebudou kupovat náhradou elektrická auta, protože nikam jezdit nebudou.

Proto není potřeba stavět nové elektrárny, protože auta na baterky se nebudou vyměňovat za spalovací auta v poměru 1:1, elektromobily si pořídí jen hrstka lidí, a pro jejich potřeby stačí současná energetická síť. Kdo bude chtít cestovat, bude muset použít hromadnou dopravu, anebo sdílený automobil, tzv. car sharing.

Daniel Landa na CNN Prima News

Systém Total Control je hlavním pilířem nasunování Brave New World, přičemž nejde o systém budovaný diktátorem, okupantem, nebo obecně nepřítelem, ale je to systém, na jehož budování se podílí dobrovolně a bez známek většího odporu naprosto celé obyvatelstvo. A proč? Znovu si to zopakujeme, i pro Dana Landu: Protože lidé mají strach a nedovolí si odporovat logickému argumentu, že jak můžeš vědět, že nejsi nakažlivý, když nejsi testovaný či očkovaný?

Tahle třeskutá logika jako argument nemá de facto protiargument, a v tom je ta obrovská síla, která spoutává celé populace a davy, které dobrovolně stojí jako ovce ve frontách na test, poslušně se testují každý týden, aby lidé mohli do práce, děti do školy, štamgasti do hospody atd. Nikdo si totiž, až na výjimky, netroufne tomuto procesu odporovat, protože ten argument z hlediska epidemiologie zní logicky, jak můžeš vědět, že nejsi nakažlivý, když ses nenechal testovat či očkovat? A strach lidí potom pramení ze dvou obav.

Dva strachy obyvatelstva využívané v konceptu Total Control na “zposlušnění” obyvatelstva a jak argumentovat proti testům a vakcínám?

Prvním strachem je obava ze sankcí od státu či zaměstnavatele, že když se člověk nenechá testovat či očkovat, přijde sankce a odveta, ztráta zaměstnání, nemožnost vstoupit do obchodu, dítě nebude moci do školy, prostě tím vzniká strach ze sankční odvety. Druhým strachem je potom strach o své vlastní zdraví, případně uvěření tomu, že když nebudu testovaný, někoho můžu zabít, protože je možné, že jsem nakažený. A když tomuto uvěřím, potom očekávám to samé od ostatních lidí v mém okolí, že i oni mohou být nakažliví, takže po nich po všech budu vyžadovat testy nebo průkaz o vakcinaci.     (Čtěte na stránkách AENews)


Zaměstnanci města New York musí absolvovat školení genderové identity. Dozví se, že se nikdo nenarodil jako chlapec, nebo děvče a další důležité věci ...... Zaměstnanci města New York musí absolvovat povinné školení genderové identity a sexuálního obtěžování. Školení nyní probíhá prostřednictvím on-line lekcí. Cílem je osvojit si nejnovější poznatky z oblasti genderové identity a řeči a oblasti sexuálního obtěžování.

Školení je prováděno formou názorných příkladů. Na začátku jistý muž vysvětluje, že “když se narodíme, tak nás společnost definuje podle naších reprodukčních orgánů jako muže, nebo ženu a pak již následují ony příklady:

Těhotná žena u gynekologa drží v ruce obrázek svého budoucího dítěte ze sono vyšetřeni a nadšeně se raduje, “je to holčička”. Vedle stojící osoba, ale poučně konstatuje, “ve skutečnosti je to mnohem komplikovanější a nepředpokládejte sexualitu na základě pohlaví”.

V další části zase dvě nebinární osoby vysvětlují, že se necítí být ani muži ani ženy.

Jindy zase ukazují otce, který při pohledu na miminko zabalené v modré peřince vykřikne, “je to kluk”. Matka ale odhalí přikrývku a ukáže ženské pohlaví.

Je nepochybné, že díky podobným příkladům se život v New Yorku zásadně zlepší. Bez podobného školení by nebyl život zde v NYC myslitelný.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


MAINSTREAMOVÉ FAKE NEWS MÉDIA NA CELOM SVETE ZÚRIVO PREPISUJÚ SVOJE HOAXY O PÔVODE COVID VÍRUSU, TENTOKRÁT UŽ JE Z LABORATÓRIA. O PÁR MESIACOV BUDÚ ROVNAKO PREPISOVAŤ VŠETKY LŽI O MRNA COVIDOVÝCH VAKCÍNACH ..... Čo všetko sa môže zmeniť v priebehu roka. Médiá vo svetle nového záujmu o teóriu laboratórneho úniku koronavírusu spätne prepisujú svoje staršie texty. Niekedy sa tvária, že túto možnosť vlastne tak jednoznačne nevylučovali.

Z dezinformácie a konšpiračnej teórie sa stala prijateľná možnosť. Za posledné týždne nabralo šírenie teórie o nechcenom laboratórnom úniku koronavírusu SARS-CoV-2 na obrátkach. Za serióznu možnosť ju považujú americké spravodajské služby, prezident Joe Biden, sociálne siete i mienkotvorné médiá.

Necelý rok dozadu však najväčšie americké médiá jednoznačne tvrdili, že teória úniku z laboratória bola vyvrátená a že ide len o okrajové či dokonca konšpiračné teórie. Hovoríme v tomto ohľade o neúmyselnom úniku vírusu, nie o predstavách o vedomom vypustení biologickej zbrane.

Niektorí to priznajú, niektorí nie

Niektoré médiá začali dokonca spätne meniť svoje staršie články – niekedy len nadpisy, inokedy samotný obsah. Napríklad taký denník Washington Post upravil svoj text z februára 2020.

Nadpis článku najskôr konštatoval, že senátor Tom Cotton zastáva „konšpiračnú teóriu“ laboratórneho úniku koronavírusu, ktorá bola vedcami „vyvrátená“. V novom titulku už stojí, že teória je len „spochybňovaná”. V tele textu bol taktiež vymenený výraz „konšpiračná teória“ za „okrajová teória“. Washington Post tieto zmeny avizoval na začiatku článku.

Naopak, neoznámené úpravy vykonal portál Vox, na ktorý sa pri cenzurovaní obsahu odvoláva i Facebook. Upozornil na to programátor a spisovateľ Paul Graham a v príspevku na sociálnej sieti Twitter poukázal na zmeny v texte. Vox v článku písal, prečo vedci odmietajú teóriu úniku vírusu z laboratória vo Wu-chane a upravil ho tak, aby zjemnil svoje odmietanie tézy úniku.

Článok z marca 2021 zmenil aj denník New York Times. Informoval vtedy o vyjadreniach bývalého riaditeľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Roberta Redfielda, ktorý vyjadril presvedčenie, že koronavírus unikol z laboratória vo Wu-chane. Zároveň odmietol vedomé vypustenie vírusu zo strany Pekingu.

V titulke svojho článku New York Times napísal, že bývalý riaditeľ CDC podporuje „vyvrátenú teóriu o pôvode covidu“. Nový nadpis hovorí, že Redfield neposkytol dôkazy pre svoju podporu „špekulácie, že koronavírus pochádzal z laboratória“.

Prehodnotenie vo Facebooku ... Problém s touto novou akceptáciou teórie úniku je očividný. Po roku zosmiešňovania či bagatelizovania varovaní, že nákaza mohla uniknúť z Wuchanského inštitútu virológie (WIV), sa mnohé prestížne organizácie či osobnosti zrazu tvária, že oni to vlastne nikdy úplne nevylučovali.

Podobne blahosklonne k tomu pristúpil i Facebook, ktorý odnedávna prestal zmazávať príspevky presadzujúce teóriu úniku. Druhým dychom však spoločnosť ohlásila sprísnenie prístupu voči užívateľom, ktorí opakovanie šíria dezinformácie. Donedávna však bol dezinformáciou i možný pôvod koronavírusu z WIV.

Odpor k Trumpovi ... Podľa amerického magazínu Time bol za odmietaním teórie o laboratórnom úniku (často opodstatnený) odpor voči prezidentovi Trumpovi.

„Keď Trumpov vedúci Centra pre kontrolu chorôb v marci špekuloval, že vírus mohol uniknúť z čínskeho laboratória, takmer univerzálne bol ignorovaný ako Trumpov splašenec. V skutočnosti však jeho podozrenia stoja za zváženie,“ napísal magazín.

Pred touto možnosťou koniec koncov varoval okrem bývalého prezidenta i bývalý minister zahraničia Mike Pompeo. Zmena však nastala až vtedy, keď túto možnosť pripustil súčasný demokratický prezident Joe Biden, ktorý od amerických spravodajských služieb žiada prešetrenie pôvodu koronavírusu.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Feri, ovšem tak nějak jinak...... Nikdo, kdo čte mé články, si rozhodně nemůže myslet, že bych byl nějak nakloněn proevropské, nebo-li, jak mnozí říkají, eurohujerské strany TOP 09.

Dominik Feri byl ztělesněním všeho toho “správného“ a jedině dobrého, moderního, co by měla naše mládež následovat. Včetně toho svého vzezření, připomínajícího, že je správné přijímat migranty. I když to byl vlastně dojem mylný, neboť byl dle místa narození, Kadaň, Čechem, jak se říká, jako poleno.

V jeho případě se potvrdilo krásné české přísloví, kdo s čím zachází, tím také schází.

Byl propagátorem hnutí Mee too, to jest podle wikipedie společenské hnutí, které bojuje proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání, a kde ženy, které byly v minulosti obtěžovány, sdílí své příběhy.

Až potud budou se mnou moji většinou konzervativní příznivci a příznivci strany Rozumní souhlasit. Já jsem však znám tím, že nastoluji témata, která pro danou chvíli a místo jsou poněkud jiné, než je všeobecný názor.

Jak jsem si přečetl různé články, tak v minulosti by nic z toho, co bylo v oněch článcích uvedeno na kvalifikaci trestného činu znásilnění nedosáhlo. I když komunistický režim jako jeden z prvních na světě v padesátých letech přijal zákon, že se znásilnění může dít i mezi manželi. Vidíte, levice, v padesátých letech ultralevá KSČ a dnešní progresivisté jedno jsou. Už tehdy v padesátých letech byl veden velký útok na tradiční rodinu. Manželství je přece definováno tak, že manželé spolu sdílejí nejenom stůl ale i lože. Dokážu si představit, jak asi muselo být manželům, kteří se starali o výživu dětí a museli se dívat, jak žena má milence a oni zůstávali na ocet.

Tento zákon způsobil, že u nás byla největší rozvodovost na světě. Já si ještě pamatuji, když jsem v roce 1973 hrával skoro celý rok ve Francii, tak se ženy bály, aby nevyšla najevo jejich nevěra, protože by při rozvodu přišly o děti.

Takže západ se mezitím přiblížil komunistickému československému zákonodárství padesátých let, které tak jako dnešní preferované nahlížení na rodinu, mělo za úkor zpřetrhat všechny rodinné svazky.

Teď se však vraťme k případu Feri. Četl jsem vyjádření jakési aktivistky, která ve shodě s neziskovkami Českou ženskou lobby a Amnesty International chce změnit definic v trestní zákoníku, aby byl sexuální styk bez souhlasu druhého klasifikován jako znásilnění.

Mně osobně už v mém věku do toho nic není, ale co ti dnešní sexuálně aktivní muži, to si mají před eventuálním sexem nechat písemně potvrdit, že partnerka včetně manželky se sexem souhlasí?

Novinář se oné aktivistky ptal na formu souhlasu. Že prý to nemusí být formální nebo písemný. Ovšem, pokud se něco takového do právního řádu u nás dostane, tak kdo zaručí, že bez písemného vyjádření souhlasu ženy, se někdy v budoucnosti, když žena začne chodit s někým jiným a ten bude zpětně na minulého soka žárlit, že si ten nový partner nevymůže, aby ona žena nahlásila minulý, slovně odsouhlasená sex s bývalým partnerem za znásilnění.

A navíc dokážete si představit, když už konečně dnešní mladá žena odtrhne svého sexuálně pohodlného partnera od fotbalu, hokeje, chytrého mobilu, netflixu a tak podobně, že bude muset proběhnout jakýsi akt souhlasu.

Celý ten současný svět je tak nějak postavený na hlavu. Nejenom my dříve narození muži, ale i ženy si pamatujeme, že bylo tak nějak nepatřičné aby dívka, když si naplánovala, že ten večer bude mít už konečně styk s novým chlapcem, či žena s novým partnerem, že by předtím nějak dělaly jakousi smlouvu o provedení sexuálního styku. Slušelo se, aby dívky či ženy ( a to nejenom mladé) stále říkaly ne, ne, ne. I to patřilo k pozitivní sexuální předehře a dojmu pro oba zúčastněné kvalitního sexu.

Takový ten předběžný souhlas se sexuálním stykem mi připomíná vtip, který koloval za normalizace. Byl vyprávěn v ruštině. Ivan se ptá Nataši: „Nataša davaj zaj.bať“ Ona okamžitě odpoví: „Ty meňa ugovoril“.

Ne skutečně, ta dnešní hyperblbost ve všech oborech (předjíždění cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru i na úzké silnici, nikdo nebude dodržovat nic, protože každý pozná, že to, jak je zákon napsán, je absolutní blbost), a ten předběžný souhlas s domácím sexem způsobí, že se muži začnou bát mít cokoliv se ženami a náš národ vyhyne.

Pane JUDr. Dominiku Feri, vyzývám Vás. Teď když Vás dohnalo to, co jste si myslel, že je správné propagovat, staňte se aktivistou pravého opaku. Každé dítě neuvěří rodičům, že se nemá sahat na kamna, dokud se samo nespálí. Vy jste se teď spálil a víte tedy zač je toho loket. Všichni se od Vás samozřejmě odvrátili. Nevěřím, že jste dle našich rozumných měřítek někoho znásilnil. Tím, že jinak vypadáte a přesto jste rodák z naší země, vystudoval jste práva, dokazujete, že naši občané nejsou rasisti, že každý občan bez rozdílu barvy pleti má u nás rovné šance, pokud je chce využít. Jste velice populární, a i negativní popularita je popularitou. Váš nový účes z Vás dělá seriózního člověka. Staňte se aktivistou normálního života, kdy za znásilnění je považováno jenom to, za co jsme to považovali my, dříve narození. To jest, když někdo přepadl osamělou ženu v parku, atd. Jste výraznou osobností. Ženy z Vás cítí to mužství, které se bohužel z našich mladých IT specialistů naprosto vytratilo. Pomozte nám, kteří jsou nešťastni z toho, že se svět řítí do propasti. Přejděte na naši stranu. Stranu normálního života s normálními radostmi, normálním podnikáním, normálními vztahy mezi muži a ženami. V normálním životě v normální zemi je budoucnost. Ne v hlavách aktivistů kterým jste byl i Vy a snění o novém lepším světě. Žádný nový lepší svět nikdy nebyl a nebude. Zachovejme zbytky toho dobrého, co je ještě teď. Volím normální život.     (Čtěte na stránkách Petra Hanniga)


Očkovali ste sa kvôli cestovaniu? Tak na lietanie môžete zabudnúť .....  Posledné mesiace letecké spoločnosti tvrdo pracovali spolu s vládami a pandemickými tímami mnohých krajín na propagácii očkovania proti Covid-19. Často pri tom používali slogan „Žiadna vakcína, žiadne lietanie“.

Ono to zjavne zafungovalo, pretože mnohí ustráchaní a ľahkoverní ľudia sa rýchlo podrobili a nechali tak zo seba urobiť pokusných očkovacích králikov. To všetko len preto, aby mohli „slobodne vycestovať na dovolenku“. Táto osvedčená donucovacia technika má však jeden háčik.

Letecké spoločnosti očkovaných do lietadla napokon možno nevpustia

Práve v tejto chvíli sa odohrávajú konzultácie leteckých spoločností, nakoľko sa ukazuje, že po očkovaní proti Covid-19 sa u zaočkovaných ľudí vyskytuje vyššie riziko krvných zrazenín.

Po celé desaťročia platia v leteckej doprave pravidlá, že pasažier so zvýšeným rizikom krvných zrazenín mohol cestovať len pod prísnym dohľadom.

Dokonca sa odporúčalo, že títo ľudia by radšej nemali lietať vôbec, prípadne len vtedy, ak ide o život ohrozujúcu situáciu (napríklad prevoz pacienta v kritickom stave do nemocnice).

V istej nadmorskej výške má totiž človek s nábehom na krvné zrazeniny vyššie riziko komplikácií, mozgovej mŕtvice, trombóz a srdcových infarktov.

No a v súčasnosti je už potvrdené, že každý zaočkovaný proti covidu (bez ohľadu na značku vakcíny, ktorú dostal) má zvýšené riziko krvácania a tvorby krvných zrazenín.

Ide o presne rovnakú kontraindikáciu pre lietanie, ako platila doteraz pre riziko krvných zrazenín z iných než očkovacích dôvodov.

V týchto dňoch letecké spoločnosti húževnato analyzujú vlastnú hmotnú zodpovednosť a diskutujú, čo robiť so zaočkovanými, nakoľko ľudia so zvýšeným rizikom krvných zrazenín by lietať nemali.

Tieto diskusie sa síce ešte len začali, no už teraz je vysoko pravdepodobné, že každému, kto je zaočkovaný, nebude umožnené lietať. A naopak, neočkovaným môže byť umožnené nastúpiť do lietadla.

Letecké spoločnosti so sebou riadne vybabrali ... Takže ako sa zdá, letecké spoločnosti propagovaním očkovania proti Covid-19 so sebou riadne vybabrali. Ich potenciálny trh zákazníkov sa ich vlastným pričinením scvrkol na nulu.

Neočkovaní nebudú môcť lietať, pretože predstavujú „riziko šírenia vírusu“ (čo síce nie je dokázané, ale to teraz nechajme bokom). No a zaočkovaní zasa nebudú môcť lietať, pretože majú zvýšené riziko krvných zrazenín.

Čiže zosumarizované a podčiarknuté – lietať nebude môcť nikto…

Hlavným vinníkom celej tejto situácie je však niekto iný. Ten niekto je taktiež zodpovedný za porušovanie ľudských práv, porušenie Norimberského kódexu a zničenie ekonomiky.

Ak letecké spoločnosti chcú prežiť, budú musieť zažalovať tých, ktorí na nich tieto požiadavky kladú. To znamená konkrétne menovanie jedincov a organizácií a branie ich na zodpovednosť za tie enormné škody, ktoré svojím konaním zapríčinili.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Brusel chce, aby zemědělci měřili, jak jim prdí krávy ..... Bohužel to není vtip. Zemědělskému výboru Evropského parlamentu byla přidělena k projednání Strategie EU ke snížení emisí metanu. Dánský zpravodaj Asger Christensen z frakce Renew, v níž působí i europoslanci za vládní ANO premiéra Andreje Babiše, pro výbor připravil návrh stanoviska, v němž navrhuje měřit emise metanu na úrovni zemědělských podniků. Spojena by s tím měla být také jakási certifikace zemědělských firem z hlediska jejich „klimatické efektivity“. Co je „klimatická efektivita“, to zpravodaj z nejprofederalističtější frakce ve svém návrhu nevysvětlil.

I přesto je jasné, co by schválení jeho návrhu znamenalo. Do každého kravína, vepřína, či ovčína by musely být namontovány přístroje, které budou měřit a zaznamenávat, jak prdí zvířata v prostoru ustájená. Samostatné přístroje by zjevně musely být upevněny i na těla zvířat, která se volně pasou. To všechno samozřejmě stojí peníze. Hodně peněz. Stejně jako certifikace, na nichž se budou přiživovat parazitní firmy, které za spoustu peněz produkují pouze osvědčení.

Takto nesmyslně vyhozené peníze by v zemědělství mohly být použity na mnohem užitečnější věci. Proto jsem k návrhu strategie předložil řadu pozměňovacích návrhů. V jenom z nich navrhuji tento nesmysl vyškrtnout. Pro případ, pokud by vyškrtnutí neprošlo, jsem navrhl, aby finanční zátěž nemuseli nést zemědělci, protože by to zhoršilo konkurenční postavení našich chovatelů na světových trzích. Tento nesmysl by měl kompletně zaplatit Brusel, ale nikoli z peněz na Společnou zemědělskou politiku, ale z miliard, které mají být prošustrovány na Zelený úděl.

Cestou pozměňovacích návrhů jsem kolegům připomněl, že v Evropě bylo před zavedením mechanizace poháněné parou a později spalovacími motory chováno mnohem více býložravců než dnes. Tažní i jezdečtí koně, stejně jako volové zapřahaní do pluhů, po staletí samozřejmě prděli také. A kupodivu to nemělo na planetu žádný vědecky prokázaný škodlivý dopad.

Někteří kolegové ve výboru bohužel v poslední době podlehli jakési fóbii ze Zeleného údělu. Místo aby bránili zemědělce a snažili se jim vytvořit legislativní podmínky, které umožní dobré hospodaření, což je podle mého názoru povinnost každého člena zemědělského výboru, mají pocit, že se musí za každou cenu přidat k zelenému šílenství a navrhnout něco, co se týká zemědělství. I kdyby to mělo zemědělce poškodit.

Což je právě případ kolegy Christensena, který navrhuje měřit a následně omezit prdění hospodářských zvířat. V této souvislosti si nelze nevzpomenout na Stalinův recept k řešení problémů. Sovětský diktátor tvrdil, že „lidé dělají problémy“. Nejlepší způsob jejich řešení podle něj byla likvidace. Takto Stalin zlikvidoval několik milionů problémů. V zájmu pochybného klima-projektu bychom podle europoslance Christensena měli kvůli snižování emisí metanu snižovat počet chovaných hospodářských zvířat.

A tím nám naprosto jasně leze na povrch, co je skutečným cílem Zeleného údělu. V zemědělství má jít o omezení výroby potravin v Unii. Zemědělci mají být transformováni na jakési „údržbáře krajiny“. Vyvolaný pokles výroby evropských potravin má otevřít „nutnost“ jejich dovozu ze třetích zemí. Komise už má k tomu podepsanou obchodní dohodu EU-MERCOSUR, která má umožnit zvýšení dovozů potravin z jižní Ameriky. Potravin, které jsou vyráběny za cenu vypalování milionů hektarů tropického pralesa. Potravin, k jejichž výrobě jsou používány násobně větší množství postřiků a stimulačních látek, jako anabolických steroidů nebo růstového hormonu, jejichž používání je v EU zakázáno.

V sadě svých protinávrhů jsem kolegům doporučil zaměřit pozornost na plynovod vedoucí z Ruska a Kazachstánu přes Ukrajinu na Slovensko. Právě ukrajinská část plynovodu není od rozpadu SSSR vůbec udržována a opravována. Ukrajinští oligarchové z podniku Ukrtransgaz, který jej provozuje, pouze berou peníze za tranzitní poplatky, ale nic nevrací do údržby. Pokud europarlament považuje úniky metanu za problém pro životní prostředí měl by se zaměřit především na řešení havarijního stavu potrubí na Ukrajině.

Srovnáním každoročně publikovaných údajů o množství plynu, které bylo do systému na východní hranici Ukrajiny natlačeno a kolik z něj bylo odebráno do ukrajinské rozvodné sítě a množstvím, které je na hranici předáváno na Slovensko, vychází, že z plynovodu uniká mnohem více plynu, než vyprdí všechna unijní hospodářská zvířata. Manažeři Ukrtransgazu se neprováděním údržby ani netají.

Navrhl jsem, aby EU dala Ukrajině jako podmínku čerpání peněz z rozpočtu EU uvedení plynovodu do řádného technického stavu do roku 2024. S tím, že pokud tak Ukrajina neučiní, mají jí být zastaveny veškeré platby dotací z EU.     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


JAK JSEM SE STAL OBČANEM II.KATEGORIE? ..... Bez mučení se přiznám, mohu si za to sám. Prakticky po celý svůj život jsem se choval jako vůl. A nyní jsem na to tvrdě doplatil.

Již od raného dětství až po důchodcovský věk jsem se soustavně věnoval různým sportovním aktivitám, většinou na závodní i vrcholové úrovni. V ligovém volejbale jsem měl přezdívku Nítěnka, neb jsem byl značně šlachovitý hubeňour.

Za celý svůj dosud čtyřiasedmdesátiletý život jsem ještě nikdy nepodstoupil žádnou operaci. Nemocen jsem však několikrát byl. Za posledních 30 let jsem dokonce čtyřikrát krutě trpěl tou pro muže nejšílenější chorobou – rýmou. Vím, co píši. Stačí se zeptat jakékoli ženy, která se nějaký čas starala o „orýmovaného“ a v některých případech i o „onudlovaného“ partnera mužského pohlaví, který se téměř vždy chová tak, jako by byl v posledním tažení.

Chřipku jsem měl za toto období pouze jednou, a to když jsem se před řadou let dobrovolně a vzhledem k mému věku i zdarma, nechal oočkovat proti chřipce. Akce se „vydařila“ a já jsem ve dnech následujících po očkování skutečně chřipku prodělal.

Vzal jsem si z toho ponaučení, že se již nikdy nepodrobím žádnému preventivnímu očkování. A na to jsem nyní „dojel“. Stal jsem se narušitelem a nepřítelem dobrovolně-povinné očkovací mašinerie. Nemohu k holiči (poprvé v životě jsem v tomto věku vlasatá „mánička“,) na pedikůru, na oběd do restaurace, na výlet do zahraničí … a mnoho dalších běžných aktivit. Stal jsem se pro náš stát občanem II.kategorie.

A čímže jsem se tak strašně provinil? Tím, že jsem „infekčně“ zdráv!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Vážně se covidem nenakazil ani jeden Rom? Není to divné? ..... Ve statistikách nic. V mainstreamu nic. Ve veřejnoprávní České televizi nic. Takže buď se Romové odstěhovali a tudíž není co "statistikovat", nebo si nadále žijí po svém a přenos dle Smejkalů a Sněhu, či jak se ta komanda jmenují, je kolosální podvod na miliardové zisky  farmaceutických korporací na výrobu  vakcín!

Vážně byli celou dobu Romové v separaci a ve sklepích jako majoritní společnost?

Snad je to legální otázka, když platíme zdravotní odvody, když stát udělal "dluhový maskr" na náš účet, aniž se smíme bránit, senát se stará o udávání prezidenta, Babiše, ale zájem o občany je jim u zadku...

Pokud se mýlíme a někde něco u policie či na ministertsvu zdravotnictví je, za neznalost se omlouváme. Nedokázali jsme nic dohledat. Pokud však dohledávání bylo zbytečné a tato komunita se svým chováním je bezpříznaková, tak celý covidový humbuk staví na hlavu a znamenalo by to kolosální podvod.

Pokud mají Romové zvláštní imunitu a tak imunologové by nám měli jasně oznámit, v čem jejich skvělá kondice vězí. Že našinci údajně kapou jako mouchy, údajně bylo mnoho mrtvých s covidem, rozvrátily se totálně finance a proč nám imunologové odmítli romskou imunitu prozradit

Nebo dostávali Romové speciální léky, které my nesmíme?

Zabraňte spekulacím a předložte data!

Covid udělal z desítek lékařů a vědců miliardáře

Noví covidoví miliardáři. Patří k nim mimo jiné i tvůrci vakcín proti covidu-19 z firem BioNTech a Moderna. 

Časopis Forbes uvedl, že v sektoru zdravotnictví se letos objevilo 50 nových miliardářů, když se investoři letos zaměřili na firmy zapojené do vývoj vakcín a léků na koronavirus i na poskytovatele zdravotnických potřeb. Miliardářem se stal ředitel německé firmy BioNTech, která stála za vznikem vůbec první schválené vakcíny proti koronaviru, Ugur Sahin. Jeho majetek se odhaduje na 4,2 miliardy dolarů. BioNTech založil se svou ženou Özlem Türeciovou, která je ředitelkou medicínského odboru firmy, ovšem nevlastní žádné akcie.

Jen o málo méně má ředitel bostonské firmy Moderna, Francouz Stéphane Bancel. Moderna vyvinula druhou schválenou vakcínu proti nemoci, která nevyžaduje při skladování tak nízkou teplotu jako ta od BioNTechu, postačí ji -20 stupňů místo minus 75 potřebných pro vakcínu od BioNTechu. Bancelův majetek se odhaduje na 4,4 miliardy dolarů.

Moderna a její vakcína však udělala miliardáře i z harvardského profesora imunologie Timothyho Springera a vědce z Massachusettského technologického institutu Roberta Langera, který spoluzakládal Modernu, vede laboratoř a drží na 1400 patentů v oblasti biotechnologií a farmaceutického průmyslu. První má majetek asi dvě miliardy, přičemž do Moderny před lety vložil pět milionů, Langerův majetek se odhaduje na 1,5 miliardy dolarů.

A tak bychom mohli pokračovat.

I proto na náš trh nesměla ruská vakcína Sputnik V. Už chápete? Zisky...     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Stávka lidstva proti rozumu ..... Celý svět přichází o svobodu. Prý se přežila. A pokud se někdo ohání svobodou, v mnoha případech nechápe, co to svoboda je. Mluví o svobodě – a má na mysli své nárokování, své požadavky, svou údajnou potřebnost.

Takže nenechme se mýlit: Svoboda je možnost žít svůj život tak, jak ho žít chceme. Možnost. Tedy možnost hledat si práci, možnost koupit si bydlení, možnost vydělávat, možnost cestovat, možnost spotřebovávat. Nikoliv nárok na práci, nikoliv nárok na byt, nikoliv nezasloužené peníze přerozdělené od těch, kdo je vydělali, nikoliv hranice zavřené v rámci údajné ochrany lidí před virem, nikoliv nárok na spotřebu a teplý oběd.

Opěvovaná je čínská nesvoboda. Její systém sociálních kreditů se plíživě šíří světem. Mnozí ztratili víru ve svobodu. Důvěra v ni je mezi mladými lidmi údajně nejnižší v historii1.

Planeta je předlužená. Globální dluh dlouhodobě roste. Po Druhé světové válce byly vlády ovládnuty keynesiánskou myšlenkou, podle níž budou vyhlazovat hospodářský cyklus tím, že se ve zlých dobách víc zadluží, aby v lepších dobách dluh splácely. Už tato myšlenka sociálního inženýringu byla sama o sobě filozoficky chybná, ale pořád to byla perla proti dnešní hromadné vzpouře lidstva proti použití rozumu. Postupně po válce v rámci keynesiánství přebytkových rozpočtů ubývalo, až v některých zemích zmizely nadobro. Ačkoli dluh dlouhodobě rostl, bylo to jako nic proti tomu, co přinesl rok 2020 a záminka koronaviru.

Podle Institutu pro mezinárodní finance (IIF) vzrostl globální dluh koncem roku 2020 na 277 bilionů dolarů2. Vyspělé země už ve třetím kvartále 2020 dlužily 432 % svého hrubého domácího produktu. Koncem roku 2019 to přitom bylo jen 380 %. Za pouhých devět měsíců tak vyskočil dluh vyspělých zemí o 52 procentních bodů. Pokud by to mělo pokračovat, musí se současná ekonomika založená na dluhu zhroutit.

A pokud toto zadlužování pokračovat nebude – ekonomika se „zhroutí“ taky, jen později a ne tak spektakulárně, ne v podobě klasického poklesu. Totiž „jen“ ztratí konkurenceschopnost, drajv, prudce poklesne kvalita výrobků a služeb, nikdo nebude ochoten hlásit se k odpovědnosti za cokoliv. V každém polosocialistickém podniku se budou zaměstnanci hádat ne o to, jak vyřešit problém, ale o to, na koho svalit vinu za problém. Namísto kvalitních výrobků budou podniky produkovat nedostatkové zmetky. Že vám ta vize připomíná socialismus před rokem 1989? A kam jinam také severoatlantický svět spadává?

Tohle všechno bylo před pár lety považováno za nemožné. Před deseti lety by všichni ekonomové na podobnou výši dluhu reagovali slovy, že bankrot tak zadlužených zemí je nevyhnutelný. Dnes se noví „jakoby-ekonomové“ vzešlí z univerzit, kde jim profesoři teoretici vtloukají do hlavy, že vlastní myšlení je přežitek a vědecký konsenzus je základ, tváří, že vše vyřeší takzvaná moderní měnová teorie a jí vzývaný tisk peněz. To je naprostá změna paradigmatu. Jsme ve staronovém světě. Klasická liberální ekonomie tvrdí, že takový stav nemá dobré řešení. Opatrně totéž už připouští dokonce i IIF. Kolektivistická ekonomie, ať už marxistická, maoistická, castrovská či jihoamerická, vzývá ještě víc státu a ještě víc přerozdělování.

Najednou zde máme dva na první pohled odborné ekonomické názory, dvě školy, dva proudy. Tvářit se ovšem, že jsou rovnocenné, že je mezi nimi možná diskuse či snad dokonce nedejbože kompromis, by bylo jako hledání kompromisu mezi vrahem a jeho obětí. Nelze tolerovat názor, který je tak amorální, že v dějinách vždy vedl k zotročování svých obětí.

Jenomže namísto toho, aby byla mysliteli a elitou země nemorální (nejen) ekonomická kolektivistická doktrína striktně odmítnuta, je to naopak starý svobodomyslný proud, který je mediálně a politicky upozaděn jako přežitý. Pokrokáři nediskutují. Jsou si jisti svou pravdou. Nikoliv však na základě argumentů, protože argumenty jsou výplodem rozumu. Jsou si jisti svou pravdou na základě své víry a na základě toho, že jí věřit chtějí.

K tomu všemu vyspělý svět vymírá a demografické prognózy ukazují, jak velkou roli bude hrát Afrika, která se ovšem neukazuje jako dobré místo k životu pro tolik dalších milionů lidí. Tito lidé se budou chtě nechtě muset vydat na pochod jinam. V Africe pro ně nebude nejen dost místa, ale ani vody. Je jen těžko představitelné, že se nedostaví další migrační vlna.

To zase zapadá do vize mnohých, že svět čeká nový, velký válečný konflikt. Slova britského premiéra, že je dnes mezinárodní situace nejnebezpečnější a nejvyhrocenější od konce Studené války, jsou alarmující. Z pohledu ekonoma je ovšem ještě víc alarmující to, že Británie má obří dluh, rating jí klesl na úroveň ČR a chce další výdaje, u kterých premiér neumí říct, kde na ně vezme. Ekonom tuší: porostou daně.

A uvědomme si – celý severoatlantický svět se vyvíjí víceméně stejně. Takže pokud v několika zemích rostou daně – ve všech rozvinutých zemích porostou daně!

Proto ta velká snaha mnohých lidí utéct někam, kde jsou na ně státy krátké – tedy do virtuálního světa kryptoměn. A proto ta velká nenávist států ke kryptoměnám – špatně se Velkému Bráchovi kontrolují.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Někdy se stává, že vám dostupná fakta začnou dávat smysl, až když si je napíšete hezky pod sebe ...... 1) Novela zákona o veřejném zdraví: Bez očkovacího pasu a bez testu nikam. 

Ani do práce, ani do obchodu, ani do školy, ani k příbuzným na návštěvu. 

Dokonce bude možné zakázat i vyjít na ulici, to je totiž také veřejný prostor!

A to bez kontroly parlamentem. 

Pouhým rozhodnutím úředníka.

Nejde už o nějaké dovolené nebo hospody, jde o elektronický koncentrák.

2) Od června mají lidé nárok zdarma na 4 antigenní a 2 PCR testy bez žádanky.

Přechodné období. 

Brzy bude zrušeno. 

Testy si bude každý platit ze soukromých prostředků.

3) Do volební místnosti nebudete vpuštěni bez elektronického průkazu o bezinfekčnosti. 

Občanům druhé kategorie (to jest neočkovaným a netestovaným) nebude umožněno volit přímo.

4) Zavedení korespondenčních voleb se tudíž znovu ocitne na pořadu jednání, tentokrát jako "nezbytnost k zachování demokracie" 

Pokud tedy nebudou volby rovnou zrušeny - rozumějte: 

Odsunuty na neurčito.

Protipandemický zákon k tomu vládu opravňuje.

Věci jsou promyšlené dopředu, krok po kroku.

Nebude už třeba dalších lžipandemií. 

Bude stačit jednoduše "...na základě vyhodnocení zpráv..." vyhlásit zákaz vycházení a vstupu kamkoliv.

Jednou provždy a na furt.

Vidět tohle George Orwell, asi by si se svým románem 1984 připadal jako ubohý břídil.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


3.6. 2021     Senátoři se pokusí sesadit Zemana z funkce prezidenta. Ovčáček varuje před státním převratem ..... Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost odhlasoval, že Miloš Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta republiky.

Předseda výboru Pavel Fischer prohlásil, že Zeman nekoordinuje své kroky s vládou a porušuje svůj prezidentský slib.

Návrh ze strany řady senátorů o zbavení Zemana jeho funkce může být projednán již příští týden.      (AC24)

Chtějí ti nešťastníci dohnat zemi k občanské válce?


Vakcíny AstraZeneca jsou kontaminovány lidskými Heat Shock proteiny (HSP) zodpovědnými za způsobování autoimunitních reakcí a těžkých zánětů, protože prudce zesilují imunitní odezvu organismu! Němečtí výzkumníci z univerzity v Ulmu zjistili vysokou kontaminaci lidskými proteiny HSP hned u několika šarží vakcíny AstraZeneca! A to se dozvídáme teprve teď, když už zemřeli tisíce seniorů po aplikaci této vakcíny! Takže už nejenom špejle na antigenní testování jsou kontaminovány přímo z výroby černými vlákny, dokonce i vakcíny obsahují biologický kontaminant a dokonce lidského původu! ..... Německá regionální stanice Südwestrundfunk (SWR) přinesla [1] minulý týden šokující, ale pro nás na alternativě ne příliš překvapivou zprávu. Skupina německých výzkumníků z univerzity v Ulmu zahájila na vlastní pěst laboratorní rozbor a zkoumání několika šarží vakcíny proti Covid-19 od britské farmaceutické společnosti AstraZeneca, jejíž očkovací látky jsou v poslední době spojovány s vysokým počtem úmrtí německých seniorů v domovech důchodců a v pečovatelských zařízeních. Ve většině případů úmrtí seniorů byl objeven společný vzorec průběhu.

Senior po obdržení očkování obvykle do 72 hodin začne vykazovat zhoršení zdravotního stavu a dojde u něho k propuknutí jeho dlouhodobé diagnóze odpovídající chronické nemoci s těžkým průběhem. Pokud se např. senior dlouhá léta léčí s bércovými vředy, potom po aplikaci vakcíny do několika dnů dojde u seniora k prudké a rozsáhlé infekci bércových vředů, přičemž se spustí i zánět podbřišnice a v takto kritickém stavu tělo přejde do stavu autoimunitní reakce a senior do několika dnů umírá.

Očkování seniorů experimentálními vakcínami

Tento průběh nemá přitom nic společného s virem Covid-19, nemá nic společného s koronavirovou infekcí. Jedná se pouze o prudkou autoimunitní reakci organismu na chronicky nemocný orgán v těle. Tyto případy úmrtí seniorů v Německu již nejde bagatelizovat, a proto se objevila první studie německých vědců, kteří podle všeho právě objevili příčinu a důvod těchto projevů. Vakcíny AstraZeneca jsou totiž podle laboratorních testů neuvěřitelným způsobem kontaminovány lidskými proteiny teplotního šoku, tzv. Heat Shock Proteins (HSP), které vznikají v lidském organismu v důsledku vystavení organismu vysoké teplotě.

Proteiny vznikají v místech popálené kůže, kdy HSP proteiny mají za úkol napadat a likvidovat cizorodé organismy, mrtvé tkáně a rekultivovat tkáň tzv. načisto, kdy během kódování proteinů dochází k likvidaci konkurenčních proteinů, poškozených proteinů atd. Tento proces vzniku HSP proteinů je tak dáván do úzké souvislosti s projevem vypuknutí autoimunitní reakce v těle, kdy imunitní systém začne napadat vlastní a relativně zdravé orgány.

Ve vakcíně AstraZeneca jsou lidské proteiny HSP vznikající zejména při popáleninách. Kontaminace anebo úmysl, jak zvýšit odezvu imunitního systému na vakcínu?

Autoimunitní reakce je dávána do souvislosti právě s proteiny HSP, které startují v organismu rekonstrukci tkání metodou spálené země, kdy všechno, co stojí v cestě obnovy tkáně, je napadeno a zničeno. Každý biolog zná onu známou poučku, že žádný člověk ve skutečnosti není úplně zdravý, žádný orgán v lidském těle není stoprocentně bez chyb. Jenže v případě autoimunitní reakce v souvislosti s proteiny HSP se zdá, že imunitní systém v případě autoimunitní reakce nebere ohledy na drobné nedostatky a nemoci orgánů, které jsou zanedbatelné, a snaží se je napadnout jako poškozené.

A tady přichází odpověď na otázku, co proboha tyto lidské proteiny dělají ve vakcínách AstraZeneca. Tyto proteiny HSP totiž velmi výrazným způsobem posilují imunitní odezvu organismu na vakcínu, povzbuzují imunitní systém, aby si všiml oslabeného viru podaného ve vakcíně, na který si má organismus vytvořit imunitní obranu, takže teoreticky to funguje tak, že farma společnost do vakcíny přidá lidské proteiny HSP, aby se posílala účinnost vakcíny.

Vakcíny AstraZeneca

Jenže zatímco u některých lidí to může fungovat, u seniorů to podle všeho funguje jinak. Jakmile senior dostane vakcínu obsahující lidské HSP proteiny, imunitní systém si vůbec oslabeného koronaviru ve vakcíně nevšimne, vykašle se na vytváření imunity proti oslabenému viru, protože imunitní systém vyhodnotí, že větší hrozbou pro organismus seniora je přítomnost HSP proteinů v organismu než nějaký oslabený koronavirus.

Takže imunitní systém spustí alarm, že zřejmě někde v těle seniora došlo k popálení kůže a dojde ke spuštění autoimunitní reakce. A je vymalováno. Imunitní systém neví, jestli došlo nebo nedošlo k popálení doopravdy, rozhoduje se výhradně podle přítomnosti poplašných proteinů HSP, které vznikají při tepelném šoku. Panečku, a je to venku. A to se dozvídáme teprve až teď. Podívejme se, co objevili němečtí výzkumníci a co sdělili německé stanici.

Kontaminace vakcín AstraZeneca proteiny lidského původu

Vědci pod vedením profesora Stefana Kochaneka, vedoucího oddělení genové terapie v Univerzitní nemocnici v Ulmu, zkoumali tři šarže vakcíny AstraZeneca pomocí biochemických metod. Vědci zjistili, že vakcína obsahovala bílkoviny, které nebyly podle dokumentace výrobce její součástí. Více než polovina z nich byla lidského původu. Kochanek v rozhovoru pro SWR vysvětlil, že se jedná o zbytky z výroby vakcíny společnosti AstraZeneca. Tyto bílkoviny by měly být po výrobě odstraněny. Kochanek předpokládá, že nečistoty lze určitě snížit při výrobě a doufá, že společnost AstraZeneca na tom určitě pracuje, ale s jistotou to říct nemůže.

Mezi těmito proteiny byla zvláště patrná akumulace tzv. proteinů tepelného šoku (Heat Shock Proteins – HSP). Podle profesora Kochaneka je o nich známo, že modulují vrozené a získané imunitní reakce, a že jsou schopny zesílit stávající či chronické zánětlivé reakce. Jsou také spojovány s autoimunitními reakcemi. Podle něj zatím není jasné, do jaké míry tyto bílkovinné kontaminanty snižují nebo zvyšují účinnost vakcíny společnosti AstraZeneca. Kochanek se také v současné době nedomnívá, že by nečistoty souvisely s trombózou sinusových žil, tedy s krevními sraženinami. Nemůže to však vyloučit. Je pravděpodobnější, že objevená proteinová rezidua jsou zodpovědná za další silné reakce na očkování, které se objevují u mnoha lidí krátce po očkování. Výzkumník však nepovažuje zastavení očkování za rozumné, protože přínosy společnosti AstraZeneca jsou prý stále větší než rizika.     (Čtěte na stránkách AENews)


Izrael s velkou slávou zavedl očkovací korona pas a včera ho potichu zase zrušil ..... Izraelská vláda s velkou slávou před 3 měsíci zavedla korona pas pro očkované Izraelce. Ten jim měl umožnit návštěvu restaurací, divadel a posiloven. Legálně tak vznikla vrstva druhořadých občanů, kteří z nějakého důvodu očkování neprověřenou vakcínou odmítali, kterým bylo výše uvedené zakázáno.

Jenže od 1. června je tento korona pas zrušen a do restaurací, divadel, posiloven mohou zase všichni. Přitom naočkovaná je pouze polovina populace (56%) a k dosažení stádní imunity podle současné “vědy” je potřeba 70-80% proočkované populace. Očkování ale odmítá jednak ortodoxní židovská komunita a také arabská menšina, obě nemají k vakcínám důvěru, byť každá z jiného důvodu. Vše proběhlo pochopitelně bez fanfár a pěkně v tichosti, aby si nikdo nevšimnul. Neb snad o té události informují česká (slovenská, německá atd.) mainstreamová media?!

Co přesně vedlo izraelské úřady k zrušení korona pasu není úplně známo a bude proto zajímavé sledovat, jak dopadne “česká” vláda. Pokud velká část veřejnosti odmítne tuhle novou totalitu, tak se jim nosatá korona diktatura zhroutí jako dům z karet! Je to o každém z nás.     (Čtěte na stránkách Česká věc)     


Kanadský lekár napriek zákazu zverejnil následky vakcín od Moderny ..... Dr. Charles Hoffe už 28 rokov pracuje ako lekár v malom vidieckom meste Lytton, v kanadskej provincii Britská Kolumbia.

Keď Dr. Hoffe dostal 900 dávok experimentálnych injekcií od spoločnosti Moderna, prostredníctvom Lyttonského zdravotného centra ich podal tým, ktorí ich chceli. Sám sa však rozhodol nezaočkovať.

Výsledok očkovania 900 ľudí vakcínou od Moderny ... Dr. Hoffe udáva, že výsledkom zaočkovania 900 ľudí v komunite domorodých príslušníkov takzvaných First Nations bolo, že dvaja ľudia dostali anafylaktický šok, jedna osoba zomrela a niekoľko ďalších utrpelo zrejme trvalé poškodenie.

Líči, že jedna jeho pacientka má teraz také bolesti, že chce radšej zomrieť.

Naproti tomu, nikto z komunity za minulý rok nezomrel ani nebol trvale poškodený z dôvodu ochorenia COVID-19.

Tieto nežiaduce reakcie Dr. Hoffe nahlásil e-mailom zdravotníckemu personálu vo svojej komunite, ktorý má na starosti očkovanie Modernou a tvoria ho lekárnici, zdravotné sestry a lekári v jeho oblasti, celkovo asi 18 ľudí.

Vo svojom e-maile vyjadril vážne obavy z vedľajších účinkov, ktorých bol svedkom a pýtal sa, či by snáď očkovania nemali načas prerušiť.

Uvádza, že do 48 hodín dostal od svojich nadriadených zo zdravotného úradu veľmi prísne pokarhanie, pričom ho obvinili z vyvolávania „očkovacej váhavosti“ a že ho nahlásia Kolégiu lekárov a chirurgov Britskej Kolumbie.

Vydaním výslovného zákazu mu zakázali hovoriť o očkovaní Modernou čokoľvek negatívne.

Úrady zastrašujú lekárov, aby o následkoch očkovania mlčali

Dr. Hoffe vysvetľuje, že ide o metódu zastrašovania, používanú proti ostatným lekárom, ktorí sa začali priveľmi báť ozvať sa, lebo Kolégium lekárov a chirurgov má veľkú moc ukončiť lekárom kariéry alebo im dať vysoké pokuty.

Keďže aj nasledujúci týždeň bol svedkom ďalších poškodení, vydaný zákaz ho veľmi nahneval.

Oznámli mu, že keby mal ohľadom očkovaní akékoľvek obavy, má kontaktovať zdravotníckeho pracovníka, ktorý má na starosti očkovania Modernou.

Urobil to, no keď nedostal žiadnu odpoveď, rozhodol sa napísať otvorený list priamo Dr. Bonnie Henryovej, hlavnej hygieničke provincie Bristská Kolumbia, čím priamo porušil zákaz zverejňovania informácií.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Očkování dětí proti covidu nedává absolutně žádný smysl ..... Mají podmíněné schválení a nebyly schváleny ministerstvem zdravotnictví v Kanadě nebo úřadem FDA. Ani jedna z očkovacích látek neprokazuje, že by zamezila přenosu onemocnění COVID. Nezabrání tomu, abyste onemocněli na COVID, to, co by mělo očkování zajistit, je snížení projevů symptomů onemocnění. V mé lékařské praxi mám teď 6 pacientů s probíhajícími neurologickými symptomy, od doby, kdy dostali první dávku vakcíny. Trpí konstantní bolestí, bolestmi hlavy, svalovou slabostí a závratěmi.

A tři z nich jsou díky vakcíně doslova invalidní. To byli původně zcela zdraví lidé, jejichž životy jsou nyní zruinovány tímto experimentem. Nemáme absolutně žádné tušení, jaký proces onemocnění byl tímto zahájen. To znamená, že my jako lékaři nemáme žádné tušení, jak to léčit. Neexistuje žádná cesta, jak zvrátit to, jaký to má na člověka účinek. Neexistuje žádný protijed, jakmile se ten proces nastartuje, jsme bezmocní to jakkoliv zastavit. Od prosince 2020 zemřelo pouze v USA přes 26 000 lidí poté, co byli očkováni.

Studie z Harvardu ukazuje, že pouze 1 % vedlejších účinků očkování je do systémů vůbec hlášeno. Takže skutečná celosvětová čísla mohou být pravděpodobně daleko vyšší. Pokud jste vy nebo někdo z okolí vašich přátel byli usmrceni, nebo poškozeni tímto očkováním, nemůžete za to žalovat výrobce očkování. Protože kanadská vláda garantovala všem těmto farmaceutickým výrobcům naprostou beztrestnost a zprostila je odpovědnosti za jakékoli škody či úmrtí způsobené tímto očkováním.

Riziko úmrtí vašeho dítěte nebo závažných komplikací z onemocnění Covidem je v podstatě nulové. A děti nejsou hlavním přenašečem tohoto onemocnění. Takže proč byste riskovali zničení jejich života touto experimentální vakcínou, abyste je ochránili před onemocněním, které pro ně nepředstavuje žádné riziko. Takže pokud vám kdokoli bude povídat, že vaše dítě potřebuje být očkováno proti Covidu, aby vás ochránilo, nebo učitele, nebo babičku s dědečkem, nebo kohokoli jiného, nedává to absolutně žádný smysl.     (Čtěte na stránkách Otevři svou mysl)


Je nutné si pamatovat všechny ty, kteří vědomě přisluhovali zlu ..... Dnešní doba je naprosto jedinečná v tom, že se den co den odkrývají masky. Odhalují se pravé tváře lidí a vzniká důkladná selekce jejich charakteru. Mě osobně překvapilo nespočet osob, ať už tou pozitivní či negativní stranou mince.

Část druhá spočívá v tom, že po tomto celosvětovém podvodu dojde k masivnímu „převlékání kabátů". Všichni ti, kteří neoficiálně podepsali smlouvu s ďáblem, a za tučné výpalné šířili chaos a strach ve všech možných zónách, budou rázem otáčet a hledat únikové cesty.   Teď jsme občané druhé kategorie, nebo jak to nazývají, teď se nám vysmívají. Ale věřte, že se vše naprosto obrátí.   Na nás pak je mít dobrou paměť a pamatovat si všechny ty, kteří vědomě přisluhovali zlu. Již zmiňované „převlíkání kabátů", totiž propukne na plné obrátky.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Je ivermectin novým penicilínem? ..... Spolu s tím, jak veleúspěšné jsou dnes ty indické státy, které proti Covidu-19 používají lék ivermectin, a jak naopak neúspěšné jsou ty indické státy, v nichž byl ivermectin zakázán, roste přesvědčení o léčebné účinnosti ivermectinu až tak, že se jeho sláva už dnes nedá prakticky zvrátit. V indické metropoli Dillí se ivermectinem začalo léčit 20.dubna a počet nakažených zde klesl z 28 395 případů na pouhých 2 260 případů zaznamenaných 22. května, což představuje pokles za 30 dní o 84 procent.

Spolu s tím, jak veleúspěšné jsou dnes ty indické státy, které proti Covidu-19 používají lék ivermectin, a jak naopak neúspěšné jsou ty indické státy, v nichž byl ivermectin zakázán, roste přesvědčení o léčebné účinnosti ivermectinu až tak, že se jeho sláva už dnes nedá prakticky zvrátit. V indické metropoli Dillí se ivermectinem začalo léčit 20.dubna a počet nakažených zde klesl z 28 395 případů na pouhých 2 260 případů zaznamenaných 22. května, což představuje pokles za 30 dní o 84 procent.

Dillí a Uttar Pradéš se řídily a řídí radou Všeindického institutu lékařských věd (AIMS), zveřejněnou 20. dubna 2021, která předepisuje použití dvou miligramů ivermectinu na kilogram váhy nemocného po dobu tří dnů.

Podobně nadějné výsledky jako město Dillí a stát Uttar Pradéš zaznamenaly i další tři indické státy. Ve státě Goa poklesl ve stejné době počet nemocných Covidem-19 z 4 195 případů na 1 647 případů a ve státě Karnataka z 50 112  případů na 31 183 případů. Stát Goa navíc zavedl opatření, kdy se všem občanům nad 18 let jako prevence proti nemoci podávalo 12 miligramů ivermectinu denně a to po pět za sebou následujících dnů.

Mezitím stát Tamil Nadu oznámil 14. května, že z klinické praxe vylučuje ivermectin ve prospěch politicky správného amerického remdesiviru: Výsledek? Počet nemocných zde od 20.dubna do 22. května vyletěl z 10 986 na 35 873 případů, čili více než trojnásobně.

Příběh ivermectinu je podobný příběhu penicilínu. Penicilín zachránil témě 200 milionů životů a za jeho objevení obdrželi tři vědci v roce 1945 Nobelovu cenu.

Objevitelé ivermectinu získali Nobelovu cenu v roce 2015 a ivermectin se prokázal být životy zachraňujícím lékem parazitických onemocnění zvláště v Africe. Za poslední čtyři desetiletí uchránil miliony lidí od parazitických onemocnění, způsobujících tzv. říční slepotu. A v Indii vyléčil v těch oblastech, kde byl použit, desítky tisíců lidí z Covidu-19 a pomohl nemocným též v Mexiku, Slovensku a Zimbabwe.

Jsem stále a víc přesvědčen o tom, že to bude právě tento lék – ivermectin – který přivodí pandémií Covidu konec.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Respektujte moderní vědu! ..... Jakmile zapochybujete o průzračnosti „vakcín“ proti současné hlavní nemoci, okamžitě z vás udělají nevzdělance, tmáře a šiřitele hoaxů. Vysloužíte si označení „absolvent vysoké školy života“ a celkově z vás udělají nemoderního tmáře. Jsou takové odsudky na místě?

Obávám se že ne. Hlasatelé jediných pravd totiž zaměňují vědu za marketing farmaceutických firem. Všechny ty důležité celebrity, které se ohánějí vědou, jsou jen součástí globálního marketingu. A ještě jsou tak pitomé, že si za to nenechají zaplatit.

Ostatně sledujte tedy ta vědecká vyjádření. Z vládních kampaní a diskusí podporovaných „odborníků“ se nedozvíte prakticky nic. Žádné informace o principu vakcíny, žádné informace o průběhu testování, žádné analýzy statistických údajů. Jen reklamní řeči, které vychvalují výrobek bez jakýchkoliv informací.

Ale co je věda? Věd a jsou otázky, podrobné popisy funkcí, sledování souvislostí, analýzy dat, pokusy a zkoušky, testování a vyhodnocování. Po těchto informacích se pídí všichni ti vysmívaní „absolventi školy života“. V tomto duchu vedou diskusi také skuteční vědci.

Leč nás stále média, některé celebrity a většina hloupých politiků přesvědčují, že věda znamená neptat se a používat výrobky bez důkladného prověření a záruky. Zarážející je, že jim to docela prochází. Vytváří se nám tady skupinka lidí, která nepoužívá vlastní mozek a jen naskakuje na marketingové vlny. Zvláště výrazné je to v politice. Kauza Feri je toho otřesným důkazem. O jeho sexuálních eskapádách si cvrlikali vrabci na střeše, přesto ho Topka a spříznění novináři využívali a vystavovali jako vzor všech ctností. Když se všechno provalilo, odvrhli ho jako špinavého psa.

Už nerozhoduje podstata věci, rozhoduje marketingový potenciál, který ovšem ve velké míře vytváří média. Občas se tomu lidi vzepřou, ale jejich odpor slábne. Naposledy se proti marketingu, který bůh ví, kdo řídí, postavili v prezidentské volbě.

Moderní věda není nic jiného než obyčejný selský rozum, který umí vyhodnocovat reálná rizika a umí počítat přínosy. Úplatná věda, jejíž nezávislost je drcena granty, se nás snaží přesvědčit o opaku. Tedy že vědecké je věřit těm, kteří si dokázali získat nejvíc grantů a vyhmátli nejlepší marketingové téma. Že vědecké je věřit těm, kteří se dokázali napojit na nejlepší penězovody. Přiznejme si, že proud peněz z farmaceutického a chemického průmyslu je dnes nejsilnější.

A tak sama věda popírá to, co vědě bylo vždy vlastní. Hledat pravdu i přes nepochopení společnosti a přes nepřízeň mocných. Takovou vědu já odmítám respektovat. A i nadále budu věřit vědcům, kteří se tomu diktátu marketingu vzepřeli. Vědcům, kteří skutečně zkoumají, hledají souvislosti, nebojí se mít pochybnosti a pravda je jim milejší než snobský obdiv zmanipulovaných médií.  Odborník, který se nechal najmout do reklamní kampaně farmaceutické firmy, ztratil status nezávislého vědce a už nikdy mu nikdo nemůže věřit!

Myslete na to, než si půjdete píchnout do těla chemický koktejl, o jehož účincích se nesmí otevřeně mluvit.

Obávám se že ne. Hlasatelé jediných pravd totiž zaměňují vědu za marketing farmaceutických firem. Všechny ty důležité celebrity, které se ohánějí vědou, jsou jen součástí globálního marketingu. A ještě jsou tak pitomé, že si za to nenechají zaplatit.

Ostatně sledujte tedy ta vědecká vyjádření. Z vládních kampaní a diskusí podporovaných „odborníků“ se nedozvíte prakticky nic. Žádné informace o principu vakcíny, žádné informace o průběhu testování, žádné analýzy statistických údajů. Jen reklamní řeči, které vychvalují výrobek bez jakýchkoliv informací.

Ale co je věda? Věd a jsou otázky, podrobné popisy funkcí, sledování souvislostí, analýzy dat, pokusy a zkoušky, testování a vyhodnocování. Po těchto informacích se pídí všichni ti vysmívaní „absolventi školy života“. V tomto duchu vedou diskusi také skuteční vědci.

Leč nás stále média, některé celebrity a většina hloupých politiků přesvědčují, že věda znamená neptat se a používat výrobky bez důkladného prověření a záruky. Zarážející je, že jim to docela prochází. Vytváří se nám tady skupinka lidí, která nepoužívá vlastní mozek a jen naskakuje na marketingové vlny. Zvláště výrazné je to v politice. Kauza Feri je toho otřesným důkazem. O jeho sexuálních eskapádách si cvrlikali vrabci na střeše, přesto ho Topka a spříznění novináři využívali a vystavovali jako vzor všech ctností. Když se všechno provalilo, odvrhli ho jako špinavého psa.

Už nerozhoduje podstata věci, rozhoduje marketingový potenciál, který ovšem ve velké míře vytváří média. Občas se tomu lidi vzepřou, ale jejich odpor slábne. Naposledy se proti marketingu, který bůh ví, kdo řídí, postavili v prezidentské volbě.

Moderní věda není nic jiného než obyčejný selský rozum, který umí vyhodnocovat reálná rizika a umí počítat přínosy. Úplatná věda, jejíž nezávislost je drcena granty, se nás snaží přesvědčit o opaku. Tedy že vědecké je věřit těm, kteří si dokázali získat nejvíc grantů a vyhmátli nejlepší marketingové téma. Že vědecké je věřit těm, kteří se dokázali napojit na nejlepší penězovody. Přiznejme si, že proud peněz z farmaceutického a chemického průmyslu je dnes nejsilnější.

A tak sama věda popírá to, co vědě bylo vždy vlastní. Hledat pravdu i přes nepochopení společnosti a přes nepřízeň mocných. Takovou vědu já odmítám respektovat. A i nadále budu věřit vědcům, kteří se tomu diktátu marketingu vzepřeli. Vědcům, kteří skutečně zkoumají, hledají souvislosti, nebojí se mít pochybnosti a pravda je jim milejší než snobský obdiv zmanipulovaných médií.  Odborník, který se nechal najmout do reklamní kampaně farmaceutické firmy, ztratil status nezávislého vědce a už nikdy mu nikdo nemůže věřit!

Myslete na to, než si půjdete píchnout do těla chemický koktejl, o jehož účincích se nesmí otevřeně mluvit.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Evropa není Evropská unie, není to euro, to jsou miliony Evropanů ..... Lídr italské strany Liga Matteo Salvini by chtěl v Evropském parlamentu vytvořit novou politickou sílu „z toho nejlepšího“, co je v nynějších frakcích Identita a demokracie, ve které je jeho strana, Evropští konzervativci a reformisté, Evropská lidová strana. Uvedl to v neděli v portugalském Cascais na konferenci své mateřské frakce v EP pod heslem „Projekt pro jinou Evropu“.

Salvini navrhl  další setkání v červnu, buď v Itálii, nebo v Polsku. „Doufám, že nikdo nebude žárlit ani blokovat, protože jde o Evropu,“ řekl.  Tisková agentura  Ansa informovala o vyjádřeních Salviniho, že v EU „je třeba vyřešit otázky imigrace a rodiny“.   „U některých otázek potřebujeme, aby někdo v Bruselu řekl „ne“ třeba  pronájmům dělohy a  adopci dětí homosexuály,“ měl říct  předseda italské Ligy. „Evropa není Evropská unie, není to euro, to jsou miliony Evropanů,“ argumentoval Salvini.

Již v dubnu v Budapešti M. Salvini jednal o tomto projektu s polským premiérem   Mateuszem Morawieckim (Právo s spravedlnost) a  maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem (Fidesz). Před několika  se potom ve Varšavě předseda strany Právo a spravedlnost  Jarosław Kaczyński setkal s vedením stran, které tvoří skupinu evropských konzervativců a reformistů - italské Přátelé Itálie   a španělské Vox. Den předtím se šéf Vox setkal také  s Viktorem Orbanem.     (Čtěte na stránkách Vaše věc)


AstraZeneca varuje: Až každý desátý očkovaný na COVID může mít autoimunitní onemocnění ..... Pravděpodobnost trombotického onemocnění po očkování proti onemocnění COVID-19 byla v dubnu 2021 prohlášena společností AstraZeneca za „častou“. To znamená, že se po očkování touto vakcínou může vyvinout autoimunitní onemocnění. Kritici poukazují na to, že databáze je neúplná a že mohou být ovlivněny všechny očkované osoby. Očkovaní budou mít pravděpodobně problémy s cestováním leteckou dopravou.

Rote-Hand-Brief z AstraZeneca varuje, že očkování proti COVID-19 může vést k autoimunitnímu onemocnění. To je podobné tomu, co je známé jako atypická heparinem indukovaná trombocytopenie (aHit). To znamená, že riziko trombózy je zvýšené a je snížena srážlivost krve. Problémy s koagulací krve se projevují například u nevysvětlitelných krvácení z nosu, podlitin nebo křečových žil, ale také u plicních embolií nebo žilních trombóz. Trombocytopenie je stav, kdy je v krvi příliš málo trombocytů (krevních destiček). Občas se vyskytnou zprávy o úmrtí po očkování proti COVID-19 (příklad 1příklad 2). Institut Paula Ehrlicha již zaregistroval 31 případů trombózy po očkování na COVID-19 v Německu.

Jsou trombocyty zničeny protilátkami proti COVID-19? ... AstraZeneca pozorovala vysoké titry protilátek anti-PF4 u všech pacientů, kteří vykazovali příznaky trombocytopenie a jejichž sérum bylo analyzováno. Tyto protilátky jsou obvykle přítomny v krvi při imunitní trombocytopenii (ITP). ITP se vyznačuje nedostatkem krevních destiček, což může vést k tendenci krvácení. Farmaceutická společnost odhaduje, že je postiženo jedno až deset procent očkovaných. AstraZeneca uvádí pravděpodobnost rozvoje trombocytopenie jako „častou“. AstraZeneca píše: „Podle informací odborníků lze předpokládat, že porucha podobná atypické heparinem indukované trombocytopenii (aHIT) je nejpravděpodobnější hypotézou vzhledem k podobnostem v sérologickém profilu i v klinických příznacích a průběhu postižených pacientů. “ Lékařsky to vyjasníme v následujících dvou větách: „Považuje se za pravděpodobné, že syndrom, který je podobný aHIT, je vyvolán autoprotilátkou s vysokou vazebnou afinitou k PF4. Předpokládá se, že protilátka by mohla změnit strukturu PF4 podobnou té, která byla ukázána pro aHIT.“

Kritika: Databáze chybí – mohou být postiženy také všechny očkované osoby ... Doposud však lidé očkovaní proti COVID-19, kteří v tomto ohledu nevykazovali žádné akutní příznaky, nebyli testováni na to, zda mají toto onemocnění v raných stádiích. Biochemik dr. Christian Steidl na konci dubna 2021 poukazoval na to, že autoimunitní onemocnění se časem zhoršují, proto může být postiženo mnohem více lidí, kteří byli očkováni.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


KRVAVÝ ÚČET VLÁDĚ ZA COVID? „TREST SMRTI!“ ŽÁDÁ DLOUHOLETÝ POLICISTA ..... Zdevastovaná země, rozdělený národ, zničená ekonomika a moc nad lidmi. Tak shrnul bývalý policista, aktivista Štefan Bartók následky české vlády v době koronaviru, které považuje za zločiny proti lidskosti odpovídající nejvyššímu trestu. Peníze, které měly pomáhat matkám s dětmi, řemeslníkům a těm, kdo se ocitli v tíživé finanční situaci, stát dle jeho slov rozmrhal. Varoval před rozevíráním sociálních nůžek mezi chudými a bohatými, i před rostoucí mocí, do které Češi odevzdávají své životy.

Dopad pandemických opatření je podle Bartóka katastrofální téměř všude a jeho rozsah se teprve ukáže: „Stát přišel o miliardy, dokonce o bilion korun a spousta podnikatelů to zabalila. Následky budou ohromné,“ řekl. Za neuvěřitelné pak označil skutečnost, že vláda plánuje na příští rok schodek dalších 390 miliard korun, což je více, než za minulý rok 2020, kdy koronavirus ochromil běžný život. „Hlavně tahle vláda by už dávno neměla vládou být. Tihle lidé z StB by určitě neměli rozhodovat a Alena Schillerová už vůbec ne. Už včera tam byli přesčas,“ uvedl a přidal příklady finančních dopadů ze svého okolí.

Podnikatelé se bojí mluvit, přišli by o peníze ... „Když se bavím s kamarádem, co vlastní restauraci, tak dělal a dělá všechno, co může, aby se udržel. Jezdil, rozvážel obědy, na kterých měl minimální výdělek. Nemusím být odborník, abych poznal, že se miliardy vyhodily zbytečně. To snad už vědí všichni a je nezpochybnitelné, že to bude mít dopady na desítky let dopředu.“ Téměř každý má prý finanční problémy, ale ne každý má odvahu promluvit. Důvodem jsou různé příspěvky a dotace od státu kvůli pandemii, i když je stejně považují za nedostatečné. Bojí se, aby o přidělené finance nepřišli, přestože se nemají dobře. Dobu, po kterou stát podnikatelům znemožnil podnikat, považuje Bartók za nesmyslně dlouhou, vláda navíc žádná opatření z jeho pohledu odborně nepodložila, což potvrdil několikrát soud. Zavíralo se podle toho, jak se politici probudili s nápadem dalších restrikcí.

Bartók rovněž vnímá jako velmi varovné zdražování potravin a dalších základních potřeb, hlavně pro seniory a samoživitelky: „Nevidím to moc růžově, protože kde brát ty peníze? Peníze nejsou a není z čeho brát. Já skutečně nevím, kam to ještě půjde. Zase se rozdělujeme na chudé a bohaté. Pro matky samoživitelky to bude zničující. Budeme jíst rohlíky a nebude na máslo, protože máslo bude stát stovku,“ obává se bývalý policista s tím, že se všichni budou muset naučit šetřit. Všechno zlé je prý pro něco dobré, takže nyní vyplouvají na povrch charaktery.

Lidé prodávají své životy za pohodlnost ... Důrazně proto varoval před tím, aby lidé vyměnili svůj svobodný život za větší pohodlí. „Charaktery vyplouvají na povrch, takže člověk prodá svůj život za pohodlnost, odevzdá život do rukou státu, aby mohl jít někam bez podmínek,“ sdělil redakci Štefan Bartók a připomněl, že současné očkovací vakcíny nejsou stále oficiálně schválené a jsou v podstatě ve fázi testování: „K čemu mi bude, že budu moci jet na dovolenou, když se jí ani nedožiju? Je to velká vakcinační propaganda a devastace zdraví, životů, ekonomik. Stát je tak zadlužený, jako nikdy nebyl. Tahle vláda s tímhle premiérem totálně zdevastovali zemi, což se nikdy předtím nestalo.“

Politici byli podle něj hluší k odlišným názorům odborníků. Například k dopadům respirátorů na děti kvůli omezenému přísunu vzduchu a podobně. Zmíněnou devastaci země tedy přičítá na vrub politikům: „Je to nejzločinnější vláda, která kdy v této zemi byla. Dopouští se zločinu proti lidskosti a zasloužila by nejtvrdší trest smrti, který byl bohužel zrušen. Zabili třicet tisíc lidí, zničili ekonomiku, zlomili obyvatele a zdevastovali zemi,“ shrnul bývalý policista.

Pakliže nic jiného nezbude, přijde převrat ... Na dotaz redakce, zda se Češi vzepřou tak, jako to v pondělí udělali Britové, kteří protestovali na demonstraci proti očkování a omezování práv, odvětil, že česká mainstreamová média o ní ani neinformovala. „Spíše to vědí lidé, kteří si sdílejí odkazy mezi sebou. Věřím, že mainstreamová média tohle nepustí. Hrají v tom všem roli, lžou a všechno převrací a straší lidi. Tak proč by Češi měli vědět o demonstracích v zahraničí? Samozřejmě, že se politici bojí, aby se nezvedla vlna odporu, pravda vystupuje na povrch a věřím, že demonstrace budou platné, pakliže nám nic jiného nezbude. Zase se bude cinkat klíči a bude převrat,“ zauvažoval Bartók s tím, že Češi si to líbit nenechají.

Národ je podle něj hodně zlomený, mnoho Čechů prodalo a prodává svoji duši, nechávají se fascinovat něčím, o čem absolutně nic nevědí, což považuje za obrovské riziko. „Nechávají se očkovat jen proto, aby mohli do sauny nebo do fitka. Aby se nemuseli prokazovat testem, tak si do sebe nechají píchnout něco, co je experimentální? Lidé prodávají svoji duši, přirovnávám to k pohádkám. Čert přijde s dlužním úpisem, podepiš mi to tady vlastní krví a rok si můžeš žít jako pán. Covid vlastně už jen urychlil vývoj, jak jde svět do háje,“ shrnul události.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


2.6. 2021     V Belgii byla jmenována na post vládní komisařky pro rovnost žen a mužů muslimka ..... Možná si říkáte, že na tom nic není. Že jde třeba o muslimku, která vyznává rovnost pohlaví. Jenže muslimka vyznávající rovnost pohlaví je takový oxymóron. Žádný pravověrný muslim totiž nemůže vyznávat rovnost pohlaví, pak už by totiž nešlo o muslima. Pokud je tedy na tomto postu muslimka v hidžábu, která tak pravděpodobně navštěvuje i mešitu a praktikuje všechny běžné islámské zvyklosti, pak v žádném případě nevyznává jakoukoli rovnost mezi ženami a muži.

Už sám hidžáb má vyjadřovat onu nerovnost – je symbolem “za hidžábem skrytého majetku muže” – ať už se jedná o nejprve otce nebo později manžela, žena je v islámu majetkem nejbližšího příbuzného. Pokud tedy tato marocká muslimka získá podobný post, pak by tím popřela, že je muslimka. Nebo – což je pravděpodobnější – patří k těm muslimům, jejichž hlavním úkolem je obsazení politických postů a infiltrací politiky postupně převzít zemi.     (Necenzurovaná pravda)


Andrej Babiš napsal Lubomíru Volnému dopis a odpověděl mu na interpelační otázky položené na základě podnětu z článku Aeronetu, kde jsme se ptali na certifikáty a registrace špejlí pro české školáky! Český premiér v interpelační odpovědi šokoval, když úplně natvrdo potvrdil, že česká vláda nikdy nechtěla vidět od čínského výrobce žádné certifikáty nebo atesty! Školáci si tak mohou do nosů strkat i větve ze stromů, žádný rozdíl v tom nebude! A nikdo z vlády ani nekontroloval čínský obchodní registr, jestli firma na špejle vůbec existuje! Státní zakázky uzavírané bez ověření subjektu? Tohle nevymyslíš, až si to přečteš! ...... Dostali jsme do redakce neuvěřitelný email. Náš čtenář, který podle svých slov spolupracuje s poslancem Lubomírem Volným z Volného Bloku, nám zaslal do redakce dopis od Andreje Babiše. Jedná se o jeho odpověď na interpelační otázky Lubomíra Volného, které podle slov našeho čtenáře byly čerpány z našeho investigativního článku zde. Český premiér v dopise odpověděl způsobem, že v redakci to do této chvíle rozdýcháváme, protože nevíme, jestli jde o vtip, humor, legraci, nebo o tvrdou a třeskutou českou politickou realitu.

To, co se v dokumentu nachází, pro to nenacházím slov. My jsme se v našem nedávném článku [1] zajímali o to, proč testovací sady a špejle pro české školáky nemají atesty, certifikáty, a jestli vůbec někdo kontroloval, co je ta čínská firma vůbec zač, jestli je napadlo pátrat třeba v čínském národním obchodním registru. Premiér Andrej Babiš odpověděl, že nic z toho se neprovádělo a nekontrolovalo, protože to nevyžaduje žádný předpis.

V našem článku v dubnu jsme se pozastavovali nad tím, jak mohou být špejle z Číny používány českými školáky, když pod mikroskopy je jasně patrné, že se na tyčinkách objevují kontaminanty, černá vlákna, z nichž některá se kroutí a pohybují v blízkosti tepla, když na ně člověk dýchne apod. Ve sterilních obalech přece nemůžou být na špejlích žádné kontaminanty, to je vyloučené, to se prostě nesmí stát. Jenže, kontaminanty na špejlích prokazatelně jsou, lidé po špejlování nám hlásí už mnoho měsíců do redakce strašné věci.

Andrej Babiš potvrdil, že antigenní testy pro školáky nikdo a nikdy nekontroloval, ani nikdo nezjišťoval nic o čínském výrobci

Mají špatné spaní, že slyší hlasy, projevují se u nich halucinace a stavy podobné schizofrenii, mají pocit, že jim pod kůží lezou brouci, mravenci a velká část lidí po špejlování hlásí opuchlé nosohltany, škrábání v krku, bolesti hlavy, migrény, zvýšené teploty, průjmy, zvracení, závratě a neustupující ekzémy a vyrážky na různých částech těla. A to nemluvíme o projevech po vakcinaci, to jsou popisy lidí, kteří se jenom pravidelně testují špejlemi. Proto jsme v dubnu sepsali článek a obrátili jsme se na několik poslanců a jejich asistentů, aby náš podnět interpelovali. Jak se ukázalo, odezvu jsme našli jen u pana Volného, kterému jménem českých občanů a vlastenců moc děkujeme. Odpověď premiéra Babiše však stojí za to. ...      (Čtěte na stránkách AENews)


Docházka? Nula! Analýza ukázala, kdo z českých ministrů zcela ignoruje jednání Rady EU ..... Z 97 zasedání Rady EU, která se uskutečnila za poslední rok, se čeští ministři zúčastnili 40, tedy méně než poloviny.

Což je nejméně ze čtyř zemí, které se v dohledné době chystají na předsednictví v Evropské unii. Vyplývá to z analýzy, kterou pro projekt České zájmy v EU vypracovala výzkumná organizace Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

I když je ministryně Alena Schillerová kritizována kvůli své neznalosti angličtiny, nijak jí to nebrání, aby se účastnila všech zasedání ministrů hospodářství a financí.

Naopak ministryně Marie Benešová se zasedání ministrů spravedlnosti neúčastnila ani jednou.

Stejnou bilanci má i ministr školství Robert Plaga, i když se v minulém roce konalo hned několik jednání zaměřených na školství, výzkum, sport nebo mládež.

Ministři na nich řešili například sdílení praxí při zvládání dopadu pandemie na vzdělávání.     (Čtěte na stránkách AC24)


Po Koněvovi už vadí pražským Pirátům i Alois Jirásek ..... Vedení hlavního města Prahy, které je v rukou Pirátů, ve vší tajnosti chystá bezprecedentní přesun pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí: – současné umístění, které je v souladu s původním záměrem tvůrců, je na náměstí dominantní, což bylo záměrem tvůrců – vyjádřili tím úctu k Jiráskovu odkazu – plánovaný přesun pomníku k domu, ve kterém Alois Jirásek žil a zemřel, by pomník výrazně upozadil, a to do té míry, že by již pomník nebyl dominantou náměstí, ale stál by na nevýrazném, snadno přehlédnutelném místě – Národní památkový ústav přemístění jednoznačně odmítl! – s přesunem nesouhlasí ani pan Benjamin Fragner (syn jednoho z autorů pomníku), neboť je v rozporu se záměrem tvůrců!

Alois Jirásek, i přes brutální zneužití komunistickým režimem, kterému se již nemohl bránit, stále patří mezi natolik všeobecně známé osobnosti českého umění a historie (nezapomeňme na jeho odvážný a zásadní postoj v době první světové války, který vybudil domácí veřejnost z letargie způsobené vyčerpávajícími lety války a významně přispěl ke vzniku Československa), že si zaslouží, abychom o jeho odkaz a památky na něj řádně pečovali. Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je kulturní památka ČR.

Aby se Jiráskovo náměstí, které je v neutěšeném stavu, dalo do pořádku (což má být důvodem přesunu), tak by naprosto stačilo, kdyby byl pomník a jeho okolí na současném umístění lépe chráněn a udržován – řešení, jak místu pomoci, by se mělo hledat na současném půdorysu. To by měla být ona výzva, jak prostor zlepšit – neopravená fontána, chybně vyřešené a neudržované parkové plochy apod. Současní architekti by jistě byli schopni náměstí odpovídajícím způsobem upravit a zabezpečit, aniž by vznikla nutnost odsouvat Jiráskovu sochu do pozadí. To je přece primární úkol při správě města – ochránit jej, udržovat jej, rozvíjet jej, ale se zachováním jeho historické tváře!

Podivná americká společnost, které nemůžeme rozumět, prožívá období strhávání soch svých předků a světových velkánů. Z podstavů se poroučeli Francis Drake i Williaem Gladstonem, George Washington, Kryštof Kolumbus, Charles Darwin a celá řada dalších. Absurditou je, že padla socha generála Granta …

Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je kulturní památka ČR. Aby se Jiráskovo náměstí, které je v neutěšeném stavu, dalo do pořádku (což má být důvodem přesunu), tak by naprosto stačilo, kdyby byl pomník a jeho okolí na současném umístění lépe chráněn a udržován – řešení, jak místu pomoci, by se mělo hledat na současném půdorysu. To by měla být ona výzva, jak prostor zlepšit – neopravená fontána, chybně vyřešené a neudržované parkové plochy apod. Současní architekti by jistě byli schopni náměstí odpovídajícím způsobem upravit a zabezpečit, aniž by vznikla nutnost odsouvat Jiráskovu sochu do pozadí. To je přece primární úkol při správě města – ochránit jej, udržovat jej, rozvíjet jej, ale se zachováním jeho historické tváře!     (Čtěte na stránkách iReportér)


Zelenou propagandu asi vyučoval Viktor Kožený ..... Různí zelení lobbisti i aktivisti neustále všude tvrdí, že elektřinu můžeme a musíme vyrábět jen z obnovitelných zdrojů. Ono to nejde, ale tahle stokrát opakovaná lež už nese své shnilé ovoce. Lidé jí totiž začínají věřit.

Pamatujete si, jak před lety Viktor Kožený sliboval jistotu desetinásobku? A jak to celé dopadlo? Mám pocit, že historie se opakuje. Před pár dny jsem si přečetla, že Jihočeská univerzita udělala průzkum veřejného mínění, který ukázal, že Češi absolutně netuší, z čeho se u nás vyrábí elektřina. Myslí si, že se jí skoro 40 procent vyrobí z tzv. obnovitelných zdrojů energie, tedy například solárních či větrných elektráren. To je přitom absolutní nesmysl. Podíl obnovitelných zdrojů je v Česku jen lehce nad 10 procenty.

Jak je taková nevědomost lidí možná? V první řadě jde nejspíš o to, že se zkrátka o energetiku většina lidí nezajímá. Když doma zmáčknou vypínač, tak světlo svítí, když zapnou topení, tak topí. Proč by tedy nějak zvlášť řešili, odkud jim elektřina a teplo proudí.

Na druhou stranu, odpovědi v průzkumu nezněly „nevím“, ale šlo o odhady, přičemž výroba z obnovitelných zdrojů byla asi trojnásobně nadhodnocena. To samozřejmě není náhoda. Je to jednoznačně odraz toho, co se píše v médiích. O obnovitelných zdrojích se v nich totiž píše velmi často a nezřídka s titulky typu: Je třeba urychleně vypnout uhelné elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji.

Lidé, kteří se o energetiku nezajímají, a takových je podle výsledků průzkumu evidentně většina, očima přeletí zmíněný titulek, ale otevřou si úplně jiné články. O celebritách, politice, sportu, nebo třeba o sexuálním skandálu. V hlavě jim tak zůstane jen útržkovitá informace ve smyslu, že když je třeba ty uhelné elektrárny vypnout urychleně, už jsou asi zbytečné. Vždyť elektřina už se přece vyrábí ze solárů, větrníků a podobných moderních technologií.

Jenže ona se nevyrábí, lépe řečeno vyrábí se jí pořád málo. A v zimě obnovitelné zdroje nefungují prakticky vůbec. Přitom právě v zimě potřebujeme elektřinu a teplo nejvíc.

Můžete si říct, že je úplně jedno, jestli lidé vědí, z čeho se vyrábí elektřina. Jenže ono to tak úplně není. Různí lobbisté a propagandisté totiž tzv. názory veřejnosti velmi rádi využívají v tlaku na politiky. A řada politiků jim bohužel podléhá. Jsou to totiž populisté, kteří neřeší, že lidé třeba vůbec neznají pravdu.

Politik, který rozhoduje, by ji ale znát měl. Měl by se rozhodovat na základě faktů, a to zejména ve věcech, které jsou životně důležité. Což je třeba energetika. Existuje takový zlý vtip, že snad slovenská šéfka Greenpeace měla říct, že na televizi se může koukat i při svíčkách. Ve skutečnosti to prý nikdy neřekla. Ale když to budu všude neustále opakovat, určitě tomu část lidí uvěří.

Taková lež by poškodila onu paní a celé hnutí Greenpeace. Ovšem pokud si budeme lhát do kapsy v tom, že se ta elektřina nějak vyrobí, tak by důsledky mohly být mnohem horší. A nešlo by „jen“ o peníze, o které přišli ti, kteří uvěřili Viktoru Koženému.     (Čtěte na stránkách Alexandry Dítětové)


Nepříčetná Němcová napráskala BIS, že manipulují a obvinění proti Rusům jsou nevysvětlená! ..... Nenávistné babičky by asi neměly zastupovat stát a jak Sommerová, tak nyní Němcová prozradily to, co se úzkostlivě tají: veřejnoprávní Českou televizi kontroluje pražská kavárna a extremisté kolem Moravce a hned nato napráskala Němcová BIS a policii, že vyhoštění Rusů je podvod. Neuvěřitelné!

„Ty volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, všechny ty souvislosti,“ zaznělo od Sommerové v roce 2019. A jsou to perly.

„Ti lidé, kteří se nemají příliš dobře, ti chudí, ať už vlastní, nebo nevlastní vinou, tak skáčou na špek. Čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší. Ta většinová společnost skutečně není vzdělaná…

Proto nám říkají, co si máme myslet, zatímco my si toho nevážíme

A nenávistná extremistka Němcová si nyní jako knihovnice pustila u Moravce hubu „na špacír“ ještě víc. „Jsou nevysvětlené Vrbětice, a teď tady budou, co tady páchali dle všech informací, kterým JÁ DŮVĚŘUJI, tak tady páchali závažný teroristický státem páchaný terorismus a teď chtějí, aby tady měli otevřenou školu?“ běsnila šílená senátorka Němcová.

Není snad staletími ověřeno: důvěřuj, ale prověřuj?

Ten dámský gambit snad prozrazuje vše, co přitom popírají: že jejich demokracie je založena na nenávisti, podlosti, nekompromisu a zvrácennosti.

Pod slovem gambit (ze starého výrazu v italštině dare il gambetto pro „nastavit nohu„) se rozumí šachové zahájení, ve kterém hráč obětuje materiál, aby dosáhl nějaké poziční výhody, zostření hry nebo znepřehlednění pozice.

Kolářové, Řeporyjci, Drahošové, k nim dámské duo Němcová, nyní Sommerová, neboli počtem kolem sto lidí celkem, kteří za peníze manipulují s národem a když je dostanete do úzkých, nenávist na sebe prozradí, a i to, že demokracie pro ně znamená: jsme Bohem vyvoleni a vy jste, občané,  jenom naši podřízení, pouze naši lokajové. A kdo nejde s námi, jde proti nám, oprašují staré známé heslo.

Takže rozjetá Němcová nenávistí také oznámila ve 30 minutě druhé části Václava Moravce, že Vrbětice JSOU NEVYSVĚTLENÉ, tudíž říká to, co my všichni, ale DŮVĚŘUJE  všem, co tvrdí, že tady vozí Rusové kufry ricinu, rozhazují novičoky a bouchají Vrbětice jako Robocopové.

A proto škola pro ruské děti je šílená, protože msta musí být sladká: hlavně na dětech! Je to normální? Demokratka…

A jejich vůdce je Babišem dosazená Jourová, za kterou by měl Babiš nést tvrdé následky a za její nenávist k Čechům by měl premiér ze Slovenska nést zodpovědnost!

P.S. Mimochodem, co točí Sommerová a na co dostává obrovské peníze? Protože točí o židovských ženách, feminismu a podobných tématech, je úžasná, i kdyby vše bylo sebeblbější. Prostě pochopila, co nese dnes body a peníze…     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Jak jsme milovali svoje herce před rokem 1989, tak jimi začínáme opovrhovat po roce 1990 ..... Kdysi dávno jsme byli jedna duše a vaše narážky z pódia létaly k nám a všichni jsme věděli co znamenají. Tichá revolta proti režimu se odrážela ve slovech, gestech a očích. Měli jsme vás rádi a vy jste tím darem svých diváků opovrhli, zostudili a zahodili ho. To se neodpouští a já doufám, že je v lidech dost morálních hodnot a dají vám znát jak moc jste se oddálili lidem a jak moc vás nechceme slyšet.

Kdysi se cinkalo a doufalo, ale nečekala nás žádná sametka, ale převrat a otáčení kabátů. Byla to jen výměna a odstranění těch, co byli nejvíce vidět. Jinak tam zůstaly ty stejné kreatury a praly se o koryta a kdo si víc urve. Revoluce nebyla zásluhou vás herců, potažmo Havla a OF. To za nám vybojovali jiní. Poláci a Rusové. My jen čekali, co bude. Pak se nám sešli studenti a herci horlivě začali stávkovat, protože to bylo třeba, aby se spustil převrat konečně i u nás. Už jsme byli směšní jak dlouho jsme čekali kdo to za nás udělá. Jak úsměvné, ale také hodně trpké sousto. Komunisté potřebovali revoluci a tak ji dostali, zformovali se a společně dosadili figurku kývací, Václava Havla. Tehdy vám lidé věřili, ale to je pryč.

Vy jste nás prodali jako Jidáš Krista, jen za větší peníze. Zalíbilo se vám být „hrdiny“ z roku 1989 a neuvědomili si, že není ten rok, co jste si to užili. Teď je doba uvědomění a vědění. Chcete hrát ve společnosti prim a to za každou cenu. Jdete proti lidu a to herci nikdy nedělali. Vždy byli s lidem proti pánům. Co to znamená? Přidali jste se k pánům proti nám pro peníze a slávu? Já jen tiše doufám, že náš lid se konečně probudí, zavře televizi a nekoupí si lístky do kina a divadla. Je třeba aby věděli, že bez nás nejsou nic.

Neustále přibývá lidí z umělecké sféry, co mají pocit, že jen oni mají patent na rozum a jejich je právo na kritiku hlavy státu a jeho volitelů. Umělci, říkají si celebrity a chovají se jako tupé ovce jdoucí za svých guru co za života rozdělil celou republiku a po smrti celý národ.

Co znamená slovo celebrita?

Jako celebrita nebo osobnost je označován člověk, který ve společnosti dosáhl vysokého uznání, ohlasu nebo povědomí. Obecně vzato je celebritou ten, kdo strhává pozornost médií. Měřítkem přitom nemusejí být jeho zásluhy, ale toliko zájem veřejnosti se o těchto lidech více dozvědět.

Nejlepší na tom je, že většina z nich je známá svými skandály, nebo tím, do které menšiny se zařadí. Mě je naprosto jedno, kdo z nich má koho v posteli, ale docela mi vadí, že se nestydí nazývat prezidenta hovadem. Prý chlastá a mluví sprostě. Ano, jeho slovní vyjadřování je občas za hranou. Ano, má rád alkohol. Proč to umělcům vadí? To teda nevím, protože Havel chlastal první ligu, spal se vším co se mu naskytlo. Byl však jeden z nich a to jim lichotí a mají pocit, že jeho prapodivná svatozář padne i na jejich hlavy. Když slyším Menzla, Navrátila, Novotného, Pazderkovou a další a další, tak si říkám, kde berou tu drzost opovrhovat všemi, co podporují hlavu státu.

Když se jednoho takové zeptala, co je lepšího na Schwarzenbergovi, nedokázal mi odpovědět, ale hezky rychle usoudil, že jsem komunistka, rusofilka a další jejich oblíbené výrazy pro všechny, co s nimi nesouhlasí. Člověk spící v lavici pomočený, druhý den vyfocený s lascívní ženskou a přiznávající úplatky mi nemá čím imponovat. Neumím si představit Zemana jak chrápe v lavici, slintá nad nahou ženskou a pak se pomočí. To je prostě fakt. Raději snesu pár vulgarit, než to, co vyznávají celebrity.

Závěrem pár slov

Páni umělci a paní umělkyně. Neměli byste zapomínat, že jste tu pro nás. Když nebude mít svoje diváky, skončíte s holou zadnicí. To my platíme koncerty, kina, divadla a televizi. To my vás živíme. Docela ráda bych se dožila toho, že si začnete vážit svého diváka a živitele. Jinak by bylo docela na místě bojkotovat vaše aktivity a mohou se vás chodit dívat ti, kterým vaše chování nevadí.

P.S. Omlouvám se všem slušným umělcům, kteří se nesnižují k tak odporným výpadům a věnují se svojí práci, to je potěšit svého diváka a on se jim odvděčí svých zájmem a obdivem.     (Výňatek ze stránek Politikařina)


Jeden svět na školách. A ani o jediný názor navíc ..... Zastavme zločiny na dětech! (Trikolóra, Svobodní, Soukromníci) ... Naše děti by se měly ve škole učit, jak mají myslet, ne co si mají myslet. Ředitelé škol, kteří si přizvali Jeden svět na školách od Člověka v tísni, na tuto větu rezignovali.

Víc inkluze, multikultury a pravdy

Projekt Jeden svět na školách pustí sem tam do světa něco zajímavého, jde ale hlavně a především o ideologický projekt, který nám do škol tlačí víc plošné inkluze, víc multikultury a teď i víc „pravdy“. Takové projekty přímo způsobují úpadek českého vzdělání, postrádají smysl pro objektivitu, podílejí se na zavádění cenzury a tlačí dětem do hlav ideologii levicového progresivismu (všichni jsou si rovni, až na menšiny, ty jsou vždy o něco rovnější).

Projekty jako Jeden svět na školách přímo způsobují úpadek českého vzdělání, postrádají smysl pro objektivitu, podílejí se na zavádění cenzury a tlačí dětem do hlav ideologii levicového progresivismu (všichni jsou si rovni, až na menšiny, ty jsou vždy o něco rovnější).

Co je fér, určují oni sami, a co je pravda taky ... Řeknou vám, že je potřeba plošně začleňovat, a už nedodají, že se tím často naruší celá třída a ve výsledku není spokojen nikdo. Jedni fatálně nestíhají, druzí se nudí, a trpí nakonec všichni. Odnáší to nenávratně naše budoucnost. Řeknou vám, ať jste ohleduplní, chápaví a tolerantní, ale jen k jedněm. U těch druhých na to nemáte právo, jinak jste rasista, xenofob a nácek. Tvrdí vám, že pravda je jen jedna, jiná není a že fér spíč je víc než frí spíč. Přeloženo do češtiny: můžete být tolerantní, ale nikoliv vůči těm, kteří tvrdí, že děti vznikají spojením muže a ženy, můžete kritizovat Zemana, ale ne Bidena, můžete nadávat na Rusko, opovažte se ale zpochybnit cokoli, co dělá USA, můžete svobodně vykřikovat, jak jsou Češi nenávistní vůči nelegálním migrantům, ale opovažte se napsat, že 450 z 452 sebevražedných teroristických útoků v roce 2015 bylo spácháno muslimskými extrémisty. To je ta jejich fér spíč. Zkrátka, co je fér, určují oni sami, a co je pravda taky. Nic z toho nepatří do normálního světa, natož do škol.

Kde nic není, ani neziskovka nebere, proto se jiný názor nedozvědí ... Děti se po jejich videích a přednáškách jiný pohled na věc nedozví. Žádné granty ani dotace na to, aby někdo bránil konzervativní pohled na svět, vypisovány nejsou. A kde nic není, tam ani neziskovka nebere. Proto se děti nedozví, že zdroje, o nichž se často opírají, mají samy mnoho vad na kráse a těžko by obstály v objektivní argumentaci. Jako například zde nebo třeba tady

Jeden svět na školách, @HateFreeCulture, @nelez_spolek a podobní. Tvrdí vám, že pravda je jen jedna, jiná není a že fér spíč je víc než frí spíč. Akorát zapomenou dodat, že co je fér, určují oni sami, a co je pravda taky. Nic z toho nemá patřit do normálního světa, natož do škol.

Rasismus versus zkušenost ... Tak tedy, milé děti, prozradím vám, jak to vidím já. V části Rasismus pro 1. stupeň základní školy například najdete video, v němž bílá a podle všeho majetná žena, odmítá v letadle sedět vedle člověka tmavé pleti. Pozor, spoiler: Dopadne to dobře. Oběť rasismu dostane místo v 1. třídě.

Rasismus nám nepřináší nic dobrého, to je pravda, milé děti. Co vám ale určitě Člověk v tísni, Eduin, Bob Kartous ani Martin Rozumek neřeknou, je, že dnes se tento termín víc než kdy jindy zneužívá k očernění těch, co kritizují multikulturalismus a informují o negativní zkušenosti ze soužití různých kultur a etnik. To, co se děje ve Francii, Švédsku a v Belgii není rasismus. To je zkrátka zkušenost, milé děti!

Co se děje ve Francii, Švédsku a v Belgii, není rasismus. To je zkušenost, milé děti! Pravda, kterou děti ve škole nikdy neuslyší od Jeden svět na školách z dílny @CLOVEKVTISNI a podobných neziskovek. Politické neziskovky do škol nepatří, neučte naše děti, co si mají myslet!     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Británie ruší vakcinační pasy? Nebo spíše psychologická manipulace? ..... Mainstreamovými médii proletěla zpráva, že v Británii budou rušit vakcinační pasy. Je tomu ale skutečně tak? Co se zatím skrývá?:

Zdravím, posloucháte Hugo Talks. Pokud jste si nevšimli, pár videí jsem nahrál na HugoTalks.com, tak se na ně podívejte… nejsou na YouTube a odebírejte HugoTalks.com pro novinky o všech videích, jelikož mnoho z nich už není na YouTube kvůli cenzuře. Dnes vidím spoustu článků o tom, že vakcinační pasy se ruší. A také spoustu článků o tom, jak chtějí posílit proočkovanost u skupiny nad 50 let před 21. červnem – tzv. dnem svobody. Den, o kterém poslední týden říkají veřejnosti, že bude odložen.

Což samozřejmě naprosto odporuje tomu, co říkají dnes. To vše je naprostý nesmysl. Tady v Telegraphu vidíme: „Britské vakcinační pasy se ruší.” A různé variace stejné zprávy vidíme v ostatních médiiích. Tady v The Guardian. „Plány udělat covidové dokumenty jako požadavek vstupu na velké události se nejspíše zruší, jak vláda řeší, jak může bezpečně uvolnit poslední řadu restrikcí v Anglii během pár týdnů.” Ministři už měsíce zkoumají, jak udělat certifikáty o imunizačním statusu povinné v některých oblastech, podle vzoru Izraele, který zavedl zelený pas, aby lidé prokázali nízké riziko přenosu nemoci.”

V podstatě… tohle je jedno z těch věštění z koule, kdy předstírají, že možná tohle se stane, nebo tohle se možná stane. Říkají, že pasy se mají rušit… to je nesmysl. Nebudou se rušit… to není pravda. Říkají, že se zruší pro velké události… ale stále je budou používat pro mezinárodní cestování. Hádám, že tyto titulky… když se na ně podíváte, myslíte si, že je to pozitivní. Jsem ale přesvědčen, že mají několik think-tanků, zpravodajských pracovníků, kteří každým den prochází sociálními sítěmi.

Tvoří průzkumy a zkoumají výsledky. Spolupracují s mainstreamovými médii a nařizují jim, aby vydaly články, falešné příběhy, příběhy typu věštění z koule jako je tento, a pak analyzují výsledky na sociálních sítích. Jak na to lidé reagují… a pak zjišťují, jaký udělat další krok s ohledem na to, jak ovládat, jak veřejnost na tohle pohlíží, a jak dosáhnout svého konečného cíle – zavedení těchto pasů – jak to implementovat. Myslím si, že oni vidí, že lidé se proti těmto pasům nyní hodně bouří a jsou proti nim. Ne jen lidé jako vy a já, ale také lidé, kteří se nechali očkovat. Mnozí z nich s tím také nesouhlasí.

Tak si říkají, že je příliš brzy… musí být záludnější. Teď k tomu přistoupí z pohledu: „Budete ho potřebovat jen pro mezinárodní cestování, ale pomalu v průběhu času ho zavedeme do každé oblasti denodenního života.” Nevěřte jim ani slovo… říkají, že je to jen dočasné. Hovadina… říkají, že se budou používat jen pro mezinárodní cestování. To je hovadina. K zavedení těchto pasů přistupují tzv. „salámovou metodou”… pěkně pomalu. Přistupují k tomu opatrně, ale nenechte se oklamat, že konečný cíl je pro ně stále stejný.

Podvolíte se tomu? Jen tomu řekněte NE hned od začátku. To může znamenat, že krátkodobě něco ztratíte. Můžete mít problém se svou prací, což je velký problém. Není to správné, pokud vám váš zaměstnavatel kvůli tomuto doslova vyhrožuje vyhazovem. Doslova se vás snaží přinutit… podvolíte se nebo se proti tomu postavíte? Přišel mi email od někoho, kdo se nemůže vrátit na své lekce jógy, protože nechtějí přijmout lidi, kteří neměli obě dávky injekce, atd.

Je to vaše volba… v případě těchto pasů se budete možná muset obejít bez určitých věcí, a to v nějakou dobu přijde. Ale jaká je alternativa? Umožníte těmto lidem, aby vás svými ultimáty vydírali, abyste si nechali udělat pas? Z takové situaci nikdy nepřijde nic dobrého.      (Čtěte na stránkách Otevři svou mysl)


„Takže epidemii nikdo nevyhlásil?!“ Advokát griloval ministerstvo. Je v šoku z odpovědí. Chystá odhalení kolem Smejkala ..... Představitelé Zdravého fóra se zeptali na pár věcí Ministerstva zdravotnictví a podle svých slov se nestačili divit, jaké odpovědi dostali. „Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje,“ a „epidemie je přírodní proces, který nikdo neukončuje,“ zněly odpovědi na dotaz, kdo epidemii vyhlašuje a kdo ji ukončuje. Na přetřes ovšem přišla i nedávno ukončená poradní skupina MeSES.

Představitel Zdravého fóra Jan Tománek zveřejnil na svém blogu na serveru Aktuálně zkušenosti se státní správou. Právník Zdravého fóra Tomáš Nielsen se zeptal Ministerstva zdravotnictví na několik dotazů, například na to, kdo epidemii vyhlašuje a kdo ji ukončuje.

Z ministerstva ovšem dostal tuto odpověď. „Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje.“ Co se týče ukončení epidemie, zde mluvčí ministerstva víceméně zopakovala předchozí odpověď. „Epidemie je přírodní proces, který nikdo neukončuje,“ zněla zaslaná odpověď.

Advokát se ovšem ptal na více otázek. „Na základě jaké informace došlo Vaše ministerstvo poprvé k závěru, že v České republice probíhá zcela nová a bezprecedentní epidemie mimořádně nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2,“ zněl první dotaz. Zde bylo odpovědí to, že k tomu došli na základě dynamiky nárůstu nových případů včetně těch, které skončily úmrtím, a dále na základě narůstající zátěže zdravotnického systému, především pak jeho části specializované na poskytování intenzivní péče.

„Na základě jakých konkrétních údajů určí Vaše ministerstvo, že stav epidemie v České republice skončil?“ zněl další dotaz. „Konec epidemie je signalizován výskytem pouze sporadických případů na stabilní, neměnící se úrovni,“ zněla odpověď ministerstva.

Zdravé fórum se ovšem zajímalo i o epidemii chřipky. „Na základě jakých konkrétních údajů došlo Vaše ministerstvo k závěru, že v České republice vypukla epidemie chřipky v roce 2019,“ chtěl vědět Nielsen. Odpovědí mu bylo, že každá epidemie chřipky je charakterizována komunitním šířením nákazy a postižením všech věkových skupin populace s maximem ve skupinách seniorů. Jak došlo ministerstvo k tomu, že v České republice skončil stav epidemie chřipky v roce 2019/2020? „Konec epidemie je signalizován výskytem pouze sporadických případů na stabilní, neměnící se úrovni.“

„Takže když si to shrneme, už rok žijeme v epidemii (pandemii), na kterou se odvolává většina mimořádných opatření a zákazů, ale kterou nikdo oficiálně nevyhlásil, protože se nevyhlašuje, protože jde o přírodní proces. A ze stejného důvodu ji ani nikdo nemůže ukončit – jednak jde samozřejmě o přírodní proces a pak, když se něco nevyhlásilo, nelze to přece ukončit. To dá rozum...     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


NAKAŽLIVOST VAKCÍN A ÚTOKY NA NAŠE DNA, PLUS NORIMBERK, 1947 ..... Samovolně se rozšiřující vakcíny byly v minulosti používány pro očkování zvířat, kdy pouze několik zvířat bylo očkováno a ten zbytek od nich očkování „chytil.“ Je to výhodné, protože nemusí být očkováno každé zvíře zvlášť. Tento způsob je rovněž využíván na kontrolu populace na příklad myší, které se dokážou přemnožit a napadat domácí zvířata a dokonce i lidi, jak se dnes děje v Austrálii, viz krátká videa ZDE.

Se samovolně se rozšiřujícími vakcínami přišel již někdy ve 1940. letech australský virolog a držitel Nobelovy ceny Frank Macfarlane Burnet. Jeho vakcíny byly úspěšně použity proti králíkům, kteří v té době doslova zamořili zemi. Očkování zastavilo funkci jejich imunitního systému, neboli vyvolalo v nich AIDS, čemuž postupně podlehli.

Macfarlane Burnet byl přítel Williama Gatese. Tento Gates byl otec současného Billa Gatese, který kráčí v otcových stopách ve snaze vyhubit většinu lidské populace. Gates starší, spolu s Burnetem navrhli a zaplatili vztyčení obrovských kamenů v Georgii (Georgia Guiding Stones), na kterých je zaznamenán zednářský plán na vyhubení lidstva.

Americká laboratoř na vývoj biologických zbraní ve Fort Detrick zaplatila Burneta za vývoj vakcíny, kterou chtěli v r. 1947 rozšířit v Číně. (Vždycky pracovali na něčem nekalém.) Jenže nebyla jistota, jestli by se tato vakcína nerozšířila do celého světa a proto celý projekt zrušili.

V r. 1967 napsal Burnet knihu „Snesitelnost života“ (Endurance of Life), kde propagoval ortel smrti za účelem okleštění lidské společnosti od nežádoucích osob, včetně mentálně nemocných. Obhajoval potraty za účelem výběrového řízení příbytků do lidské společnosti a eutanázii (usmrcení) pro ty nežádoucí, což zahrnovalo vraždění starších osob a invalidů, kteří již nemohou být produktivní. Jak se dalo očekávat, jeho kniha nebyla přijata s nadšením.

Hippokratova přísaha a Norimberský kodex

Má vůbec někdo nárok plánovat takové zásahy proti lidem jako je povinné očkování, které se přímo příčí Hippokratově přísaze, kterou lékaři skládají při ukončení studia? Samozřejmě, že lékaři, kteří by se něčeho takového dopustili, by jednali proti své vlastní přísaze. Ale tato nařízení na nás neuvalují lékaři (kromě Fauciho a jeho poskoků), ale politikové a ti si možná naivně myslí, že jsou zproštěni zodpovědnosti, když tuto přísahu nikdy neskládali.

To ale není pravda. Ještě pořád platí Norimberský kodex z r. 1947, který kromě Ameriky, Anglie, Francie a Sovětského svazu odsouhlasilo 19 dalších národů a dnes je prakticky platný po celém světě. I když to není přímo zákon, je to etický příkaz pro správné chování při jakýchkoliv pokusech, které používají lidské jedince.

Jenže – kolik těhotných žen bylo uvědoměno o tom, že po očkování mohou potratit a pak že zůstanou neplodné jen kvůli injekci proti jakési chřipce? 97 ze 106 očkovaných při jednom testu potratilo. Kolik mladých lidí bylo upozorněno, že skončí se srdečními nemocemi, nebo dokonce mrtví? Kolik starších příjemců bylo varováno, že mohou zemřít? Ani jeden z nich. Ani jedné oběti tohoto pokusu nevyjevili nebezpečí, které s sebou tyto injekce přinášejí.

Dokonce ani lékaři sami nebyli zpraveni o tom, co mohou tyto injekce způsobit. Přílohový leták byl často čistý, nepotištěný kus papíru. A mnohé z následků nevědí ani výrobci sami, protože tyto injekce jsou pokusné, jsou součástí obrovského experimentu na lidstvu a nikdo na světě nemůže předvídat co způsobí a to, co mohou způsobiž po čase už vůbec nikdo neví.

Samozřejmě, na takový pokus se vztahují podmínky již zmiňovaného Norimberského kodexu, který zdůrazňuje důležitost informování pokusné osoby o tom, co se s ní bude dít, okamžité přerušení pokusu při sebemenším ublížení na těle, srovnání podstoupeného nebezpečí s humánní důležitostí řešeného problému a jiné body, které mnozí lékaři zamítli coby pokyny pro barbary, protože je považují za samozřejmé. Celý text deseti zásad v češtině je ZDE.

Tím pádem jak roušky, tak povinné distancování, karanténa, uzavírání obchodů a všecky ostatní nesmyslné příkazy na obranu proti jakési pochybné koroně jsou v přímém rozporu s tímto kodexem – kromě toho, že jsou v rozporu s Ústavou mnoha států. A ti, kteří je vydali a nás donutili je přijmout, jsou právě ti barbaři, pro které byl tento kodex napsán.

Měli bychom se postarat, aby byli podle těchto deseti zásad souzeni a taky potrestáni.

A co když se očkování opravdu rozšíří nežádoucím způsobem?

Nejen že rozšiřování očkování mezi lidmi takovým zákeřným způsobem, že je přenášeno z očkovaných na neočkované bez jejich souhlasu není vůbec etické, ale mělo by být považováno za přímý ozbrojený útok, stejně jako ve válce. Jestli se opravdu něco takového děje, pak by měli být jak výrobci, tak i propagátoři těchto vakcín postaveni před vojenský soud.

Je zde ovšem ještě další nebezpečí – co když se očkování rozšíří mezi domácí zvířata a ta vyhynou? Pak nebude žádné maso a my se budeme živit chlebem a bramborami.

A co když se očkování rozšíří i na hmyz a ten vyhyne? Pak nebudou včely a tím pádem nebude opylování a pak nebude ani chléb, ani brambory.

A pak budeme všichni hladem.

Nemyslete si, že jsme od toho daleko a že se to nemůže stát. Už dnes zřídkakdy vidíte včelu a některé státy začaly ochraňovat vosy, v naději že aspoň část toho opylování zastanou. Ovšem jak vidím všude kolem nás na jaře stromy plné květů a létě ani jeden plod, tak mám za to, že je to marná naděje.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


1.6. 2021     “Přestaňte posílat peníze evropských daňových poplatníků na výměnu obyvatel Evropy”, prohlásil španělský europoslanec v EP ..... Je potěšitelné, když se čas od času ozve i nějaký politik a bruselským papalášům to pořádně “natře”. Jak sami víte, tak EK, stejně jako drtivá většina europoslanců, podporuje politiku, která mimo jiné zahrnuje i podporu muslimské invaze a výměnu Evropanů za Afričany.

Jen člověk s hlavou vymytou multikulturní propagandou zatím nepochopil, jak dalece genocidní je EU právě pro samotné Evropany. I když podle výsledků každých dalších voleb se zdá, že si to naopak uvědomuje jen velmi malá hrstka obyvatel zemí EU.

Španělský politik tak nyní zcela nepokrytě reagoval na vehementní snahy EU o legalizaci takřka všech Afričanů na evropské půdě cestou Migračního paktu EU.      (Nezenzurovaná pravda)


Šokující studie z Francie. Po očkování proti koronaviru zemře víc lidí než “s koronavirem”. Kdo tají české oběti očkování proti koronaviru? ..... Oficiální korona kampaň, že vakcíny “vyřeší” koronavirou pandemii, dostala další velkou ránu. Francouzská toxikoložka Véronique Malard a inženýr Philippe Pradat analyzovali oficiální data francouzské zdravotnické agentury (ANSM) zemřelých “s koronavirem” a zemřelých po očkování v období mezi 1. březnem a 5. květnem.

Jejich analýza ukázala šokující závěr. Počet úmrtí na koronavirus koreluje s počtem očkovaných. Konkrétně na 700 očkovaných připadá jeden zemřelý. Počet zemřelých po očkování je o 16,4% vyšší než počet zemřelých s koronavirem.

Ona i roční statistika tuhle hypotézu potvrzuje.

Od 1.1 2020 do 1. 1. 2021 zemřelo ve Francii s koronavirem 82.226 osob, což je 0,12222 % celkové francouzské populace. Počet úmrtí vakcinovaných osob při poměru na 700 očkovaných připadá jeden mrtví, je ale na úrovni 0,1428%!

Není divu, současná vakcinační kampaň je masový laboratorní test na živých lidech. Vedlejší účinky nových experimentálních vakcín (Pfizer, Moderna) a rychlokvašek (Astra/Zeneca atd.) nikdo nezkoumal a tak nemůžeme být umírajícími očkovanými překvapeni.

Jako perlička na konec. V průběhu strašlivé pandemie, která kosila údajně celou populaci, oficiální počet obyvatel Francie VZROSTL! Na konci roku 2020 žilo ve Francii o 0,3 % víc obyvatel!

Podobná data jsou bohužel hlášena i z dalších zemí, kde se masivně očkuje. Lze proto předpokládat, že podobně je to i v ČR. Jenže úřady se snaží úmrtí a vedlejší účinky korona vakcín bagatelizovat.

Rozumným postupem by bylo okamžité zastavení očkování a podrobná a poctivá analýza dat úmrtí po očkování a vedlejších účinků očkování. Na základě nich, pak zahájit veřejnou rozpravu o smyslu očkování. Nic takového se ale neděje. V ČR “česká” vláda a “odborníci” jako Prymula, Maďar, Arengerber, Chlíbek, kteří jsou přímo napojeni na farmaceutickou lobby (psali jsme zde) naopak požadují očkování už i nejmenších dětí od podzimu letošního roku. Přitom sami se očkovat nenechali, stejně jako generální ředitel výrobce vakcín Pfizer A. Bourla.

Dovolí jim Češi sáhnout i na jejich děti? Děti jsou budoucností národa, bez nich národ zahyne.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Právník o Norimberku 2.0: „Za 2 až 3 týdny začnou velké soudní procesy“ ..... Mnohí ľudia vkladajú nádej do nemecko-amerického právnika Reinera Fuellmicha, že nás zachráni z pazúrov veľkých korporácií a Svetového hospodárskeho fóra.

Nachádzame sa v akejsi tretej svetovej vojne, v ktorej sa ničí stredná trieda a malé a stredné podniky preberajú giganti ako Amazon.

Pracujú na tom už viac ako 10 rokov, povedal Fuellmich pred niekoľkými dňami v rozhovore s anglickým spisovateľom a novinárom Jamesom Delingpolem.

Za dva až tri týždne sa stanú veľké veci

„O niekoľko týždňov sa začnú veľmi veľké súdne procesy,“ povedal Fuellmich, ktorý má na muške nemeckého virológa Christiana Drostena, ktorý navrhol PCR test na covid, Lothara Wielera, riaditeľa nemeckej RIVM, a ďalších.

„Dajú sa ľahko chytiť.“ Od amerických priateľov navyše počul, že „idú po Faucim“. „Možno ho vyhodia,“ hovorí.

„Za dva až tri týždne sa stanú veľké veci na troch rôznych kontinentoch,“ zdôraznil Fuellmich, ktorý pracuje s ďalšími približne 200 až 300 právnikmi.

„Potom uvidíme, či právny systém ešte existuje, alebo ho už úplne ovládla druhá strana, čo si nemyslím.“

V médiách sa o tom nič nedočítate

Dvaja bývalí zamestnanci WHO vypovedali pred Fuellmichom, že farmaceutické spoločnosti v januári 2020 naliehali na WHO, aby vyhlásila medzinárodnú zdravotnú krízu. Bolo to potrebné, aby ich experimentálna génová terapia – „vakcína na covid“ – mohla byť schválená na núdzové použitie.

Táto injekcia je súčasťou plánov Svetového ekonomického fóra – Veľkého resetu – a Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov na preriedenie svetovej populácie, uviedol právnik. „V médiách sa o tom nič nedočítate, pretože Klaus Schwab a Bill Gates investovali veľa peňazí do mediálnych spoločností,“ povedal.

„Všetci ľudia, ktorí boli očkovaní, mali byť vopred informovaní, že nejde o vakcínu, ale o experimentálnu génovú terapiu – to sa ešte nikdy nerobilo – a že neexistuje žiadny podporný lekársky výskum. Ide o experiment. Ľudia, ktorí sa na ňom zúčastňujú, neboli informovaní. Sú to pokusné králiky.“

My ich dostaneme!

„Každý, kto sa na tom podieľa – vrátane lekárov, ktorí robia vpichy, ľudí, ktorí to riadia, ľudí, ktorí z toho profitujú, a vlád, ktoré nabádajú ľudí, aby sa dali očkovať – sú zodpovední. Sú to naozaj zločiny proti ľudskosti. Myslím si, že potrebujeme medzinárodný covidový súd, aby tento neporiadok vyčistil.“ O dva až tri týždne bude môcť Fuellmich o tom povedať viac.

„Je to horšie ako to, čo sa dialo v Tretej ríši. Musíme niečo urobiť, pretože ľudia, ktorí sú za to zodpovední, nepoznajú empatiu a sú mimoriadne nebezpeční. Záleží im len na peniazoch a moci.“

Fuellmich je plný nádeje: „Dostaneme ich!“     (Čtěte na stránkách AC24)


Šokovaný strýc zjistil, že jeho neteři drží na rameni magnetový obrázek z lednice přesně v místě vpichu po tetravakcíně Boostrix od firmy GlaxoSmithKline, nikde jinde na rukách neteře obrázek nedržel! Obsahují vakcíny technologii SPION, která využívá zapouzdřené magnetické nanočástice oxidů železa pro zlepšení funkčnosti DNA a RNA vakcín, jak uvádí vědecká studie v případě vakcíny proti malárii? Jenže, tetra a hexa vakcíny pro děti přece nemají mít technologii mRNA pro rekombinace proteinů! Proč BBC lže a tvrdí, že magnetky drží lidem na rameni díky mastnotě a potu, když videa to jasně vyvrací? ..... Náš páteční článek o dvou mužích z Česka, kteří natočili video [1] se školní magnetkou na rameni, vyvolal ohromnou odezvu a lidé zaplavili naši redakci potvrzeními o tom, že i jim drží na ramenech po očkování magnety, přičemž nikdo z lékařů jim nedokáže tento fenomén vysvětlit. Naše čtenářka z Brna se kvůli tomuto jevu dokonce objednala u své obvodní lékařky na přezkum tohoto jevu.

Ani její lékařce není nic známo o tom, že by ve vakcínách proti Covid-19 měly být ferromagnetické látky, nebo že by vakcíny v místě vpichu měly kumulovat a shlukovat vysoké objemy železa z krevního řečiště. Před týdnem britská televize BBC odvysílala dezinformační reportáž [2], která si vzala za úkol tento fenomén vyvrátit a zesměšnit. Podle pozvaného odborníka prý magnetky drží na rameni díky mastnotě lidské kůže, že prý to je úplně normální, když přitlačíte na tělo minci, zůstane tam viset, protože mastný pot ji přilepí.

Magneto pohlednice z ledničky drží na rameni 5-leté dívky

Tohle nehorázné a lživé tvrzení BBC pouze potvrzuje úpadek kdysi slavné vysílací stanice, která byla etalonem kvalitního zpravodajství, protože dnes už je to pouze islamizační a dezinformační vysílačka na úrovni CNN. Videa svědků totiž jasně ukazují, že nikdo nic nelepí na mastný a zpocený hrudník nebo na zpocená záda, kde se přilepí úplně lecos, ale na rameno, kde žádný pot a mastnota není. A jak je možné na videích odpozorovat, nedochází k žádnému přitlačování, ale pouze k lehkému přiložení dvěma prsty. Přitom je potřeba zdůraznit, že nikde jinde magnetky nedrží na ruce, pouze na rameni v místě vpichu po vakcíně. Na druhé ruce a na druhém rameni prostě magnetky nedrží.

VIDEO: Pětileté dívce visela na rameni pohlednice v místě po vpichu tetravakcíny a strýc jen nevěřícně kroutil hlavou

Tento fenomén zaujal celou řadu našich čtenářů a jeden z nich se rozhodl, že experiment vyzkouší na své nezletilé neteři, která byla v dubnu očkována tetravakcínou Boostrix proti 4 nemocem, proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně. Celá rodina si totiž přečetla náš páteční článek a strýc dívky tedy sebral z lednice magnetkovou pohlednici a zkusil obrázek přiložit na rameno neteře v místě vpichu tetravakcíny Boostrix. A jediné, co v úžasu zaznělo, bylo: “To není možné!” Obrázek se po lehkém přiložení a přiblížení k rameni přisál a přichytil!

Natočené video je dosud nejlepším důkazem, který jsme do redakce dostali. Náš čtenář přikládal magnetový obrázek na rameno neteře prokazatelně bez tlačení na ruku, aby se něco někde přilepilo, pouze jemně a dvěma prsty přibližoval pohlednici k rameni neteře. Následně i z boku natočil záběr, jak obrázek na rameni visí. Dokonce je možné ve videu spatřit okamžik, kdy se obrázek jakoby sám přitáhne k rameni a zůstane viset. Náš čtenář během těchto pokusů na neteři jenom nevěřícně opakuje, že to není možné, co právě vidí. Ale ano, je to možné a je to naprostá a tvrdá realita. Pojďme si nejprve ocitovat email našeho čtenáře.     (Čtěte na stránkách AENews)


Z OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU JE POLITICKÁ FRAŠKA ..... Pandemie covidu-19 sice ustupuje a pomáhá zcela jistě i očkování. Začíná se však prosazovat diskriminace neočkovaných, a to v měříkách dosud nevídaných.

Evropský covidpas je příkladem tvrdé diskriminace neočkovaných vůči očkovaným. Nyní se o očkovaných hovoří jako o „bezinfekčních“, když ještě nedávno naší epidemiologičtí odborníci ze skupiny MeSES vykládali s vážnou tváří o tom, že i očkovaní by měli dodržovat nošení roušek a když vláda rozhodla, že člověk tři týdny po prvním očkování nemusí podstupovat testy, byl z toho v této „poradní skupině“ další poprask.

V USA jdou na to skutečně vědecky a výsledek? Nemocnice v texaském Houstonu chce od června ze svých řad vyhodit každého, který odmítne očkování. Přes sto zaměstnanců podalo žalobu, ve kterém se odkazuje na Norimberský kodex, který zakazuje vědecké experimentování na lidech bez jejich souhlasu. Informovala o tom agentura Bloomberg…Z povinnosti jsou vyjmuti ti zaměstnanci, kteří mají dlouhodobé zdravotní problémy, těhotné ženy, nebo kterým jejich silné náboženské přesvědčení brání v tom nechat se naočkovat. „Metodistická nemocnice nutí své zaměstnance, aby se pro pokračování v zaměstnání stali ‘lidskými morčaty’,” stěžuje si právník Jared Woodfill, který žalující stranu zastupuje.

Že v USA se mění vše k vědeckému světovému názoru právě za Joea Bidena , je samozřejmě v pořádku. Biden se tím jednak chlubil – tím, že na rozdíl od Donalda Trumpa „věří vědě“ – během předvolební kampaně, k této politice se přihlásil i po nástupu do funkce amerického prezidenta.

V EU zatím nejsme tak daleko, aby nám za to, že se nechceme nechat očkovat, hrozila výpověď z práce. Nicméně, EU politikou covidpasu má k politice nadřazenosti očkovaných nad neočkovanými velmi slušně našlápnuto.

Sledoval jsem na ČT zprávy, v nichž reportéři ČT absolvovali cestu na Jadran. Český ministr zahraničí právě dokončil návštěvu Chorvatska, kde zajistil pro české turisty možnost cestovat k moři už tří týdny po prvním očkování “naprosto svobodně”. Co se tedy dělo na hranicích? V rámci Schengenu byly hraniční přechody neobsazené a nikoho doklady o „bezinfekčnosti“ nezajímaly. Kontrola přišla až na slovinsko-chorvatských hranicích, kdy se chorvatští pohraničníci zajímali o nějaký doklad, který je nutné před vjezdem do Chorvatska vyplnit. Tím údajně na hranicích mohou vznikat fronty. Připomeňme si, že Chorvatsko je v Schengenu a kontroly na vnitřních hranicích Schengenu mezi jednotlivými státy se staly „hitem“ právě během pandemie. V praxi, jakmile začnou proudit do Chorvatska tisíce až desetitisíce aut z dalších států EU denně, sotva bude čas na nějaké detailní studium potvrzení či covidpasů. Nicméně, propaganda vytvářející spojitost očkování a volného pohybu po EU, jede na plné obrátky.

A ještě jeden konkrétní případ. Z „důvěryhodného zdroje“ vím o tom, že se jistý cestující vydal ze Švýcarska na Slovensko vlakem z rodinných důvodů. Podmínkou ke vstupu na Slovensko byl negativní PCR test. Onen cestující vyrazil ze Švýcarska a projel hranice s Rakouskem, celé Rakousko a hranice se Slovenskem, aniž by se někdo o jeho platný PCR test zajímal. Z toho plyne poučení, že průvodčí vlaků mají na rozdíl od vlád rozum.

K požadavku na 100 % očkovanost svých zaměstnanců americké nemocnice lze dodat názor, dosud propagovaný médii, že již 50-70 % očkovaných osob ve společnosti znamená výraznou redukci infekce. Pokud je toto “vědecký názor“, pak se tímto vědeckým názorem americká nemocnice neřídí a platí tam něco jiného – diktát, chcete-li totalita, v tomto případě „vědecky potvrzená“. To jsem ale jako mladý člověk až do listopadu 1989 zažíval v socialismu v naší ČSSR. Vždyť existovala dokonce speciální disciplína, nesoucí název „vědecký komunismus“, podle níž je vývoj společnosti od prvobytně pospolné společnosti přes otrokářský řád, feudalismus a kapitalismus ke komunismu jasným a vědecky zdůvodněným vývojem světových dějin. Socialismus také dosáhl téměř stoprocentní proočkovanosti dětí proti řadě infekčních chorob. Zdá se, že v USA směřují k socialismu ve zrychleném tempu.

Ještě osobní zkušenost. Proti chřipce se již nechávám očkovat několik let poté, co jsem prošel chřipkou sice bez nutnosti hospitalizace, ale moc dobře mi nebylo. Od té doby, co jsem přistoupil na očkování proti chřipce, jsem chřipku nedostal. Vůbec jsem proto neváhal a nechal se očkovat, jakmile to situace pro mou věkovou skupinu 70+ umožnila a čeká mě ještě druhá dávka Astra Zenecy. Nechal jsem se očkovat proto, že očkování považuji pro sebe a můj věk za lepší než spoléhat na to, že to dobře dopadne. Nikdy jsem ale neuvažoval o tom, že se nechám očkovat proto, abych mohl zajet tam anebo tam po Evropě či ve světě. Nutit zvláště mladé lidi k očkování formou „cestovního nátlaku“, ale považuji za hloupou diktaturu. I mladí by k možnosti očkování měli dojít na základě ochrany svého zdraví před možným těžkým průběhem nemoci i v jejich mladém věku. Covidpas je totiž taková „výjezdní doložka“ z éry socialismu. Každý mohl dostat pas, ale bez výjezdní doložky se podíval maximálně do NDR na nákup bot. A i tam musel vyplňovat celní prohlášení, že koupil jen jedny boty a ne troje. A trnul, jestli soudruzi celníci z NDR neodhalí, že švindluje. Tehdy ale celní kontroly probíhaly „na tvrdo“ a byl kontrolován každý autobus a každé auto. To si v případě covidpasu nedokážu v podmínkách EU představit. Už i jen překračovat hranice se zastávkou u nějakého automatu, který si přečte kód covidpasu , je zdržení, které by se na vytížených přechodech projevilo dlouhými kolonami. Věřím tedy spíše tomu, že se tu hraje „hra na bezpečnost“ a s postupem času se covidpas rozplyne v mlhách bruselské byrokracie. Tam už toho “vymysleli”, že ano!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Gates a Soros nám chcú zaviesť orwellowskú nočnú moru. No zlyhávajú ..... Komisia pre informácie Aspenského inštitútu (AICI) bola poverená úlohou zahájiť úsilie eliminovať z internetu „nesprávne informácie“ a „dezinformácie“ a túto operáciu nefinancuje nikto iný ako miliardárski eugenici Bill Gates a George Soros.

Podľa správ sa na projekte, ktorého cieľom je zastaviť všetko spochybňovanie „vakcín“ proti novému koronavírusu (ochoreniu Covidu-19), „podvodných volieb v USA“ a ďalších potenciálnych prekážok globalistickej agendy, podieľajú aj početné kľúčové osobnosti médií, korporácií a vlád.

Spolupredsedníčkou AICI je ikona falošných správ Katie Couricová, ako aj Rashad Robinson, generálny riaditeľ radikálnej ľavicovej skupiny Color of Change.

Couricová nedávno počas inteview s hostiteľom HBO Billom Maherom navrhla, že by „sme“ mali „deprogramovať“ ľudí spojených s „kultom“ prezidenta Donalda Trumpa, zatiaľ čo Robinson sa silne vyslovoval za snahy odobrať polícii financovanie.

Spolupredsedom AICI je aj riaditeľ Agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a pre bezpečnosť infraštruktúry Chris Krebs. Voľby roku 2020 vyhlásil Krebs za „najzabezpečenejšie v dejinách“, čo sa rýchlo stretlo s kritikou vysokých predstaviteľov amerického Ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS).

V rozmedzí rokov 2003 až 2020 nasypala Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov do AICI 105 miliónov dolárov.

Podľa Online adresára nadácií prispeli AICI spoločne sumou viac než 53 miliónov dolárov aj Nadácia pre podporu otvorenej spoločnosti a Inštitút otvorenej spoločnosti, obe vedené Sorosom,

Nespochybňujte experimentálne „vakcíny“ a nepodporujte Donalda Trumpa, hovoria globalisti

Ďalších pochybných členov AICI, ktorí si tiež zaslúžia zmienku, identifikoval Joseph Vasquez z NewsBusters.

Sú tam uvedení vojvoda zo Sussexu princ Harry, ako aj spoluzakladateľka a prezidentka Nadácie Quadrivium Kathryn Murdochová, klimatická aktivistka a manželka bývalého dediča Fox News a ekoaktivistu Jamesa Murdocha.

 „Nadácia Quadrivium bola uvádzaná ako zakladateľka ľavicovej organizácie zvanej Democracy Works,“ vysvetľuje ďalej Vasquez. „Túto organizáciu využili na formuláciu volebnej stratégie Facebooku a Googlu pre voľby v roku 2020.“

Ďalším členom AICI je bývalý republikánsky kongresman Will Hurd z Texasu, horlivý protitrumpovský politik.

Očividným cieľom plánov AICI na úpravu prejavov je zamedziť objaveniu sa ďalšieho populistického kandidáta ako je Trump, ktorý by mohol zviesť ovečky od globalistickej agendy hlbokého či tieňového štátu (Deep State).

AICI chce tiež utíšiť všetky reči o vakcínach proti COVID-19, vrátanie akýkoľvek zmienok o úmrtiach ľudí alebo, že samotná pandémia je podvod.     (Čtěte na stránkách Badatel)


Zkrácenou verzi projednávání zákona o covid pasech jsme odmítli! ..... I díky hlasům poslanců za hnutí SPD odmítla Sněmovna zkrácené projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.

Na úterním jednání Poslanecké sněmovny chtěli poslanci vládních stran ANO a ČSSD odhlasovat trvání stavu legislativní nouze, v němž měli poslanci zrychleně projednat vládní novelu o vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělané nákaze. Novela též stanovovala osobám vyplnit požadované údaje pro potřeby certifikátů, aby byla zajištěna provázanost s digitálním zeleným certifikátem v rámci zavedení covidových pasů, jak požaduje Evropská komise.

Hnutí SPD zastává jednoznačný názor na zpracovaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19, a považuje ho za protiústavní a diskriminační vůči těm, kteří se nechtějí očkovat. Vládní návrh zákona vyžadoval, aby se občané na veřejných i soukromých akcích nebo při vstupu do různých provozoven prokazovali organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám certifikátem o očkování proti covidu-19, negativním testem nebo dokladem o prodělané nákaze. Přijetím této novely bychom umožnili nahlížet na osoby, které se z různých, např. ze zdravotních nebo osobních důvodů, nemohou nebo nechtějí nechat očkovat proti onemocnění covid-19, jako na osoby druhé kategorie. Takovouto diskriminaci a dělení našich občanů na dvě kategorie razantně odmítáme.

Máme velké výhrady k výše uvedenému vládnímu návrhu zákona a jsme přesvědčeni, že byl „ušit horkou jehlou“ a to pouze k zajištění opatření, které chce uplatňovat Evropská unie. Jedná se o návrh Evropské komise „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“. To Evropská komise podmiňuje pro zajištění svobody volně se pohybovat a pobývat na území členských států a pro vytvoření společného rámce pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání covid-19, nazvaného “Digitální zelený certifikát” (Digital Green Certificate). Evropská unie bude covid pas EU požadovat jako vstupenku k využívání různých služeb v unijních zemích a k cestování.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 ..... 29. dubna 2021 prošel návrh doplnění naší Ústavy o definici manželství jako svazek muže a ženy do druhého kola, stejně tak poslanci posunuli do druhého čtení návrh uzákonění stejnopohlavních manželství veřejně známého jako Manželství pro všechny.

Poslanci se oběma zmíněnými návrhy chtějí nadále zabývat, skóre je tedy zatím nerozhodné. Zajímavé je, že proti návrhu doplnění Ústavy o definici manželství jako svazek muže a ženy hlasovalo méně poslanců než proti manželství pro všechny.

Více informací ZDE

V rámci naší kampaně "Výzva k zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“" bylo navrhovatelům zákona Manželství pro všechny zasláno 171 120 nesouhlasných výzev s touto novelou.

Kampaně se lze zúčastnit ZDE

V několika městech a obcích bylo setkání rodin, na podporu Prahy. Pro časovou vytíženost jsme tuto výzvu dali pouze na FB a zaslali jen na několik e-mailů, rozeslat všem jsme nestihli. Někteří občané nám zaslali foto z těchto setkání, za které moc děkujeme, máme obrovskou radost.

Protože příště budeme připraveni a setkání se může uskutečnit na podporu Prahy v každém městě, v každé obci. Toto opravdu „Jsme fér“ nezvládne. To zvládnou pouze rodiny!     (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


ČÍM VĚTŠÍ ŠÍLENEC, TÍM VĚTŠÍ MOC? ..... Přestože by se mohlo zdát, že se aktuální doba vyznačuje tím, že se k moci dostali blázni, je třeba vše uvést na pravou míru. I v minulosti se vládnutím zabývalo plno šílenců. Někteří se k moci dostali proto, že byli následníky z pozice rodové posloupnosti, jindy jim právě schopnost strhnout davy a přinutit je věřit vlastním vizím, byť sebezvrácenějším, pomohla k cestě vzhůru.

Jmen, která by bylo možno uvést, je nekonečná řada, takže pro připomínku jen ta, která jistě znáte. Herodes, Caligula, Nero jsou historické postavy, u nichž hledat normálnost by byl asi nesplnitelný úkol. Přeneseme li se přes plno století do doby nám bližší, stejnými šílenci byli Lenin, Hitler, jistě i Stalin. V pozadí, přesto velmi podstatní pro vývoj dění, jsou zástupci mocných klanů Rothschildů a Rockefellerů, postupně se přidávají další. Občas jsou genialita a vizionářství jistou formou bláznovství, jindy vede ke skutečným objevům a posunům lidstva. Leonardo da Vinci, Nicola Tesla také nebyli ,,normální“, ale jejich nesporný talent nebyl zneužit k získání nadvlády nad lidstvem, případně pokusem o podobnou záležitost. O to byli vzácnější a zůstali i po své smrti vzorem pro mnohé další.

Sebestřednost tyranů, je li navíc doplněna solidním IQ, je zásadním problémem pro společnost. Podobné je to s mocnými vizionáři. Až čas ukáže, bude li převažovat pozitivní náhled na Gatesovo existenci při uvědomění si jeho významu při digitalizaci života, nebo si lidstvo bude pamatovat jím spuštěnou a podporovanou genocidu lidstva? I bez něj by Steve Jobs dokázal pravděpodobně přivést lidstvo k počítačům, mobilním telefonům, mailům a dalším vymoženostem, aniž by se začal zabývat naprosto jinými obory. Podívejme se na miliardáře Sorose, který přišel ke svým penězům ne zrovna přehlídkou morálních kvalit, aby se později stal jedním ze strůjců obrovského lidského neštěstí. Všude, kde se objeví, často vítán jako filantrop, po jeho odchodu zůstane spoušť. Momentálním místem, kde se tento typ lidí schází, je Světové ekonomické fórum v Davosu. Někteří tam jsou kvůli svému majetku, jiní popularitě, nominovaných je plno výkonných důstojníků. Politici, bankéři, mediální byznysmeni, klauni. Ti všichni se schází pod ochranou ostrostřelců a sniperů, daleko od lidí a bohužel od reality. Snaží se vytvářet tu svou podle představ, které jsou daleko za hranicemi normálnosti a zdravého lidského rozumu.

Klaus Schwab patří mezi další ,,osobnosti“, které se snaží naplnit vize mocných toužících po ještě větší nadvládě rovnající se téměř samotným bohům. Ani on není normální, viz přiložená fotografie. Na ní se dle mnoha médií skutečně prochází tento strůjce Velkého resetu. Můžeme spekulovat o pravdivosti tohoto nařčení, nicméně tuto fotku uveřejnilo už několik mediálních domů. Úchylnost se stala normou dnešních dní. Mezi elitami bychom našli mnoho ,,hvězd“ politického, podnikatelského, uměleckého a sportovního prostředí, které se podílejí na světovém obchodu s dětmi. Nejsou to jen pedofilové, řada z nich jsou vyznavači satanismu, okultismu, jsou závislí na adrenochromu. Jejich peníze jim dávají pocit výjimečnosti, na ostatní se dívají jako na podlidi potřebné pouze jako zdroje vlastního pohodlí.

Je s podivem, že lidem nevadí, kam se celá společnost posouvá. Výrok úchyla Schwabeho o v podstatě odebírání majetku lidem a přechod na model, kdy lidé nebudou nic vlastnit, je jen jednou ze zvláštních událostí, které se na nás řítí. Šílenství kolem ekologie a loutka Gréta, elektrifikace osobní dopravy, která má ve skutečnosti způsobit totální omezení volného pohybu a snížení životní úrovně, vakcinace celého světa mixy zajišťujícími snížení populace a možnost další manipulace s ní, snaha vyhladovět nás přechodem na syntetickou stravu. To vše vzniklo v hlavách šílenců, kterým není nic svatého mimo vlastního majetku a mamonu. Jsme pro ně plebs, odpad, zdroj. Nic více.

7.5 miliardy lidí se podvoluje rozhodnutí několika tisícům mocných bláznů. Je nejvyšší čas se tomuto systému vzepřít. Neuděláme li to, může to způsobit apokalypsu. Tou bude jakákoliv započatá válka. A k té už se blížíme. Musíme si uvědomit, kdo všechno se řadí k sluhům NWO a těchto lidí, stran, podniků a firem se zbavit, přestat je podporovat, přinutit je změnit myšlení. Pokud to neuděláme, změní oni nás.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Milé děti, pokud si nenecháte píchnout covid vakcínu, upadne vám pravé ucho a vypadne vám jazyk! ..... Bude to hrozné a je to tím, že jedině vakcína značky Pfizer vám zajistí, že budete mluvit pravdu a poslouchat nic než pravdu zajištěnou vůdci z Bruselu. Jinak budou následky hrozné. Tak tyto šílenosti nám vykládají stomatologové, influenceři a youtubeři. A obdobné ječí Kubkové a Flégrové v čele se zářnou hvězdou Smejkalem, prý odborníkem.

Ten, kdo si je jistý, že nadpis je kravina a hovadina, hluboce se mýlí. Tímto stylem dělá propagandu vedoucí koordinačního týmu iniciativy Lékaři pomáhají Česku Radek Mounajjed v pořadu 360° CNN Prima News, Mišík, Háma, prostě každý, kdo dostane nějaké odbytné za plácání kravin v médiích. Helejte, když za naše peníze Brusel nakoupil miliardy vakcín, tak to do nás napíchá, i kdybychom měli zhebnout!

Samozřejmě nadpis je nadnesený, aby ukázal vakcinační zrůdnosti, ale moc se od skutečnosti neliší.

Pan odborník na vakcíny zubař Mounajjed se velice těší, až napíchá svého 12 letého syna, protože když ho nenapíchá vakcínou Pfizer, možná ani neotěhotní. Proto nepitvejte se v ministrech, ale opíchejte své děti, aby otěhotněly, hlásá z televize CNN Prima News tento propagační génius!

„Velmi se těším, až budu moci nechat očkovat svého dvanáctiletého syna,“ řekl. A prý i četl nějakou vědeckou práci. Ne tu, která byla předtím a popírá tu další. Tu předposlední. Nebo příští? Ale to je vlastně jedno. Prostě tu SPRÁVNOU! Proočkovanost mladé a dětské populace je podle Mounajjeda důležitá zejména proto, že nikdo zatím neví, jaké následky do budoucna může mít onemocnění covid-19 na lidské zdraví, třeba i na plodnost. „Nikdo z nás neví, co covid v budoucnu udělá,“ řekl v pořadu 360° CNN Prima News.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-deti-stomatolog-radek-mounajjed-roman-smucler-covid-19.A210527_114936_domaci_ajez#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

 Všimněte si prosím, co nám nechtěně prozrazují, co nechtějí říct, ale to, co skutečně zaznělo: nikdo z nás neví, co to s námi udělá. A protože to nevíme, napícháme i své děti a vnoučata něčím, o čem nevíme, co to také s nimi udělá. Prostě jde miliardy dolarů... A vážně o to chudinky z Pfizeru chcete připravit? Tak alou a nažeňte děti na opíchání. Jinak vám vypadne jazyk a pravé ucho! A chápete, že ty miliardy dolarů za to stojí, aby nám zavřela Jourová a odborníci - stratégové na dezinformace ústa?

Vsuvka: včera mi volala sestřička, že už jsem měl být opíchaný. Dávno. Že můj věk, nikoliv imunita a zdraví, ale můj věk dle odborníků, kteří sice neví nic, ale odborně nám to vysvětlí, mi to prý nařizuje. A že to prý říkají i herci, zpěváci a stomatologové - zubaři, což jsou stejní odborníci jako influenceři a youtubeři. Tak jsem s díky a úsměvem poděkoval. Pochopila. Ona je totiž normální. Ať si dá druhou a třetí dávku Mišík a Háma. Nebo odborník Smejkal. Ten ví vše, co bude za deset let, pouze jako klimatologové neví, co bude zítra. Prostě je to odborník a rádce.

 Co dodat? A opět předem upozorňuji prolhané Manipulátory a lháře, dnes módně nazývané honiče hoaxů: základní vakcíny v mojí rodině máme všichni. Děti, vnučka... Nikoliv tyto rychlokvašené, na mutující něco, co občas odnese ten, co by stejně o pár hodin či týdnů díky svým nemocem zemřel. Nebo tloušťce. Těm to doporučuji, ale od mého prahu Smejkalové táhněte do pryč. Mimochodem, stejně jednou umřu a vy také!     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Csáková ztratila poslední zábrany! “Každý se tím pádem stává vrahem!” ..... Svět pomalu popouští otěže svobody, restrikce padají, ale zpěvačka Ilona Csáková (50) si stále jede svou. Očkování považuje za málem hrdelní zločin. Podle webu Expres.cz prý dokonce mluví o diktatuře, fašismu a nadvládě mocných, kteří se dali do holportu s farmaceutickými koncerny. Jejich cíl je prý jediný: Finančně i mentálně zotročit planetu. Bojíte se?

„Vakcíny na současnou pandemii svět nespasí. Spoustě lidem už došlo, o co tady kráčí. Je to byznys století!“ tvrdí zpěvačka, která je přesvědčená, že se jedná o komplot a spiknutí. „Obchody se dělají přece tak, že nabídnete produkt. Buď ho chcete koupit, nebo ne. Když o něj není zájem, zařídíme nařízení. A pak už je to jednoduché. Namotivovat potenciálního zákazníka tak, aby vstoupil do hry a nesl za svoji účast zodpovědnost,“ naráží na nutnost testování a vakcinace, bez nichž se aktuálně nedá hnout z místa.

„A takhle to jde od nejvyšších míst níž a níž. A když selžeš, nevadí, on tě jiný nahradí. Další se rádi přidají. Za peníze a moc bez svědomí jsou někteří jedinci schopní zničit lidské životy,“ obává se nejhoršího Ilona Csáková, která zřejmě propadá strachu, že nám zákonodárci usilují o život.

„K té novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví. Každý, kdo v hlasování zvedne ruku pro tuto novelu, se dotkne každodenního života nás občanů, a tím pádem se stává vrahem!“ vyřkla zpěvačka bez skrupulí svůj názor. Podle ní  je něco takového jednoznačně neomluvitelné!     (Čtěte na stránkách Zastavme zloděje)


 

 

Přehled starších zpráviček