wz

Začalo léto 2017     Jednadvacátého června v 6:24 začalo astronomické léto. Zároveň Říše snů vyhlašuje první letní prázdniny - sejdeme se opět 4. července 2017.


Konec pohádek: Chemtrails už nejsou žádná „konspirační teorie“ ..... Když jsem byl malé dítě, obvykle jsem se divil, co jsou to ta čárovitá oblaka na obloze zač. Proč se některé z nich hned rozplynou, zatímco jiné se na obloze drží celý den?

Wikipedia specifikuje contrails, jako „kondenzační stopy čili stopy par, které jsou v podobě oblak ve tvaru čar, které občas způsobují výfuky z leteckých motorů… sestávající převážně z vody, kdy ta oblaka jsou formovaná z ledových krystalů.“

Tyto výpar zjevně obsahují i určité nečistoty vznášející se ve vzduchu, v důsledku čehož některé ty stopy zůstávají jako daleko trvanlivější, avšak to nestačí k výstižnému popisu občas se vyskytujících kouřových sloupců jak z dvojice vulkánů chrlených i a nízkoletícími letouny.

Jak uvádí Wikipedie: „Chemtrails jsou podle neprokázaných chemických konspiračních teorií stopy s dlouhou trvanlivostí, které na obloze zanechávají vysoko létající letadla, sestávající i z chemických a biologických působků záměrně rozprašovaných za nekalými účely… ač se jejich zastánci pokoušeli dokázat, že to údajné sprejování chemikáliemi probíhá, tak jejich analýzy byly buď vyvráceny, nebo založeny na mylných předpokladech.“

Takže by snad nebyl vůbec žádný důkaz, že letadla záměrně rozprašovala chemikálie kromě toho, když přirozeně práškují pole?

Pokud se tomu věnujete trochu do hloubky, zjistíte, že existují třeba i určité typy úpravy počasí známé jako ‚očkování mraků‘.

Wikipedie očkování mraků specifikuje: „Očkování mraků je formou modifikace počasí, je to pokus změnit množství nebo typ srážek, které z mraků padají, rozprašováním látek do vzduchu, které pak v těchto mracích slouží jako kondenzační nebo ledová jádra, která mění mikrofyzikální procesy v mracích.“ Rovněž to lze nazývat i jako ‚geo-inženýring‘.

V tom ‚očkování‘ se popisuje, jak se formují mraky a nakonec třeba i bouře. Částice rozptýlené ve vzduchu i z obyčejného prachu vyneseného větrem mají přirozený elektrický náboj, který ve vodních parách podněcuje utváření vodních kapének. To s sebou následně táhne i další částice, aby i ty vytvořily kondenzační kapénky, čili dohromady mraky. Je to prostě snadná elektrostatika.

Chemikálie a kovy používané pro syntetické očkování jsou na bázi jodidu stříbrného, jodidu draselného, oxidu hlinitého, barya, stroncia, síry, oxidu uhličitého ve formě suchého ledu, kapalných polymerů a nejspíš i chemikálií, o nichž jsme ještě neslyšeli, které by bezpochyby mohly mít vliv i na naše fyzické zdraví stejně jako na naše emoce. A to ani nemluvě o důsledcích pro všechny další rostliny a živočichy. Když si sami uděláte malý výzkum o každé z těchto chemikálií, tak vás to bezpochyby ohromí.       (Čtěte na stránkách AC24)


Neskutečná drzost Němců! Chtějí nás trestat, ale sami kvóty na tzv. uprchlíky neplní. Německý politik odhaluje pozadí ..... Evropská komise rozhodla o zahájení řízení proti České republice, Polsku a Maďarsku kvůli nepřijímání uprchlíků. Ale např. Německo a Francie své povinnosti také nesplnily.

Zástupkyně mluvčího německé vlády Ulrike Demmerová prohlásila, že kroky Evropské komise vyplývají z toho, že země střední Evropy odmítají plnit své závazky vyplývající z rozhodnutí o rozmístění uprchlíků z Řecka a Itálie.

Údaje samé Evropské komise ale ukazují, že Německo a řada dalších zemí toto rozhodnutí rovněž neplní.

Německo má přijmout v rámci programu rozmístění přijmout více než 27 tisíc lidí, ale dosud přijalo jenom 5668, tedy 20 % z celkového množství. Ještě hůře je na tom Francie, která přijala jen 17 % ze svého dílu (3478 lidí z 19 714), nebo Belgie (623 z 3 812).

Tento seznam je ale delší: Finsko přijalo 1 640 z 2 078 lidí a Bulharsko 47 z 1 302.

Rozhodnutí o přerozdělení neplní také Rakousko, které oznámilo přijetí pouze 50 lidí z Itálie. Slovensko přijalo 16 z 902.

Celkově se ze 160 tisíc imigrantů podařilo za dva roky přerozdělit jenom 20 tisíc.

Německý europoslanec Hans-Olaf Henkel prozradil, že zahájení řízení vůči státům střední Evropy je výsledkem nátlaku Německa na Evropskou komisi.

„Berlín je natolik v Evropě osamocen se svojí uprchlickou politikou, že chce vynutit na svých partnerech přijetí řešení, která jsou pro něj výhodná. Ví totiž, že jinak to nejde. A proč právě Polsko, Maďarsko a Česko? Protože to jsou země, které otevřeně a rozhodně odmítly přijetí tzv. uprchlíků v rámci kvótového systému. Ve skutečnosti se ale jiné země chovají zrovna tak,“ uvedl v rozhovoru pro portál wpolityce.pl Hans-Olaf Henkel.

Henkel dodal: „Není ani jeden stát EU, který by podporoval politiku otevřených hranic Berlína. [...] Pro Merkelovou je řízení Evropské komise proti Polsku, Maďarsku a Česku možností, jak odvrátit pozornost od izolace Berlína v této věci.“       (Zdroj: FreeGlobe)


Další astronaut vyjádřil přesvědčení, že mimozemšťané existují ..... Existuje několik astronautů, kteří se vyjádřili ve smyslu, že věří na existenci mimozemské civilizace. Nově se mezi tyto lidi zařadil i americký astronaut Leroy Chiao.

Chiao se setkal se studenty na univerzitě v Jižním Walesu v Austrálii a řekl jim mimo jiné toto: "Myslím, že tam venku jsou všechny druhy života, včetně toho inteligentního. Důvod, proč jsme se s ním zatím nesetkali, je příliš velká vzdálenost. Neznám žádného astronauta, který by věřil, že jsme ve vesmíru sami." Jednoznačně se tak přihlásil k těm, kteří na mimozemské civilizace věří.

Chiao strávil ve vesmíru celkem 230 dní na čtyřech různých misích. Vyjádřil se i k celkovému dojmu, který z pobytu ve vesmíru měl. "Nemyslím si, že by někdo letěl do vesmíru, aniž by hluboce přemýšlel o tom, jaká je podstata života. Pro mě osobně bylo překvapením, jak moc krásný byl pohled na Zemi oproti tomu, jak ji známe z obrázků. Vypadala tak krásná a mírumilovná. Věděl jsem, že dole zuří války a konflikty a bylo těžké se s touto dichotomií vyrovnat. Donutí vás to se zastavit a přemýšlet, dalo mi to novou perspektivu, jak přemýšlet o tom, co je v životě vlastně důležité." 

Závěr jeho vyprávění však nevyzněl pro lidstvo příliš povzbudivě: "Věřím, že v určitém momentu život na Zemi zmizí, buď přírodní cestou, nebo lidským přičiněním." Doufejme alespoň, že to nenastane příliš brzy.        (Zdroj: extraStory)


Pražské koleje VŠCHT blokují studentům přístup k AE News, demokracii si prý rozvracet nenechají! ..... Jak nás před chvílí upozornil do redakce jeden z našich čtenářů, jeho syn, který studuje v Praze na Vysoké škole chemicko-technologické Českého vysokého učení technického, mu nahlásil znepokojivou informaci, že se mu už nedaří připojit z pražských kolejí Volha (jak provokativní název pro koleje v dnešní době, že?) na náš server, protože administrátor kolejní sítě přístup na náš server studentům zablokoval. Ano, takto funguje na některých vysokých školách v ČR akademická svoboda vyjadřování. Ještě bychom mohli některé studenty naočkovat tou ošklivou ruskou propagandou, takže administrátor kolejí rovnou přístup na AE News zablokuje. Na jedné straně je to dobrá vizitka toho, že asi opravdu děláme naší práci dobře, na straně druhé je to pouze důkaz toho, že o nějaké demokracii si studenti vysokých škol v ČR mohou nechat jenom zdát.

Studentům kolejí Volha se zobrazuje tato hláška, pokud se zkouší připojit na Aeronet.cz

Hlášení firewallu je přitom opravdu humorné, protože student na koleji Volha v Praze, který se pokusí na Aeronet přistoupit, se dozví zajímavou informaci, že stránka byla v databázi webů na firewallu zablokována, protože je zařazena ve skupině webů, které obsahují potenciální kriminální činnost, humor a komiksy. Dámy a pánové, kdo z vás to má? Těch komiksů od Marvelu, kolik tu máme a toho humoru (o globálním chudnutí, nebo o neziskovkách), to prostě nemá nikdo. A píšeme tu pravdu, no to je dnes zločin a kriminální aktivita. Takže, šup, šup, zablokovat stránky, aby se nikdo od nás nemohl nakazit. Demokracii si podpindosníčci z neziskovek a pražské kavárny rozvracet nenechají. Zajisté se nechali inspirovat seznamem proruských závadných webů. Studenti to potom řeší tak, že se musí ilegálně z VŠ kolejí připojovat na náš server přes kryptovaný tunel VPN. Jako disidenti z Číny, když si chtějí vlézt na necenzurovaný Google. Česko snese fšecko, ale Aeronet nesnese.       (Čtěte na stránkách AENews)


Pět kast občanů Evropské Unie aneb až to Merkelovou napadne...... Je všeobecně známo, že Česko není zaslíbenou zemí pro imigranty a je taky známo, proč. Nejen, že je jako jinde nevítáme, ale hlavně se jim nelíbí jejích zabezpečení. Obávám se že Merklovou napadne nejjednodušší řešení.  

Určitě by se migrantům i u nás líbilo, kdyby měli zabezpečení srovnatelné s tím, které mají v Německu a na severu Evropy. Podle různých pramenů kapesné vyšší, než naše minimální mzda, žádné zdravotní pojištění, bydlení podle jejich představ zdarma stejně jako základní potraviny. V budoucnu možná i právo šária v jejich obcích. V Německu mají možnost zakládat místní islámské obce Německo nabízí něco, co jiné země nemají: Finanční podporu náboženským obcím etnických menšin. (http://pravyprostor.cz/proc-take-chteji-muslimove-do-nemecka-nejen-pro-socialni-davky/). 

Varianta, že by v Německu snížili uprchlíkům dávky přichází v úvahu, jen pokud nespolupracují s úřady. Evropská komise spouští proti Česku řízení za to, že odmítá uprchlické kvóty. Toto řízení je potom vlastně za to, že na úkor vlastních občanů nezajistíme migrantům podmínky jako v některých jiných státech. Mám obavy, že nám EU rozkáže srovnat zabezpečení migrantů na úroveň Německa, aby nedocházelo k diskriminaci migrantů v rámci EU.

Eurokomisař pro vnitro a přistěhovalectví Dimitris Avramopulos k tomu uvedl: „Naše unie je založena na solidaritě a společné odpovědnosti. Tyto základní hodnoty platí pro všechny politiky EU a migrace není výjimkou. Nemůžeme ponechat a neponecháme členské státy, které mají vnější hranice, bez pomoci. A pokud jde o relokaci, musí být jasno: provádění rozhodnutí Rady o relokaci je zákonnou povinností, nikoli nezávaznou možností.“

Podle eurokomisaře jsme odpovědni za to že se obyvatelé některých zemí, zejména muslimských, nekontrolovatelně množí a proto se musíme o ně postarat. Až bude eurokomisař žít z průměrného platu a zbytek dávat potřebným, možná uvěřím, že to se solidaritou a společnou odpovědnosti myslí vážně. Pokud si některé státy loví migranty u břehů Afriky je problém migrace jejich problém.       (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Karel Schwarzenberg vyslovil radost nad zánikem Čechů a vznikem euronároda ..... O tom co je cílem podporovatelů imigrace a islamizace nejlépe vypovídá věta, pronesená bývalým českým ministrem zahraničí a předsedou TOP 09 Karelem Schwarzenbergem „pomalu vzniká evropský lid“. Ano, tím, že se zničí současný český národ.

Karel Schwarzenberg doslovně řekl, že „Češi a Němci tu spolubojují za demokracii a pomalu vzniká to, co různí politici u nás popírali. Pomalu vzniká evropský lid, kde není tak zajímavé, kdo je Čech a kdo Němec, ale jaká máme stanoviska“. Tento projev pronesl na demonstraci podporovatelů masové imigrace a přílivu muslimských uprchlíku/imigrantů do Evropy u německo-české hranice v německém městečku Schirnding (více o akci zde)./a> Tito podporovatelé masové imigrace a islamizace se sešli na demonstraci namířené proti odpůrcům islamizace a masové imigrace, kteří pokojně demonstrovali nedaleko. Byť mohou samozřejmě čeští obhájci Karla Schwarzenberga tvrdit cokoliv, aby ho obhájili, tak jeho vize likvidace našeho národa je děsivá. Pokud někdo organizuje demonstraci proti odpůrcům islamizace a masové imigrace, tak tím dává najevo jediné, že tuto islamizaci a masovou imigraci podporuje. A tak lze jednoznačně chápat, že i Karel Schwarzenberg podporuje tento postoj.

To, že Karel Schwarzenberg nepovažuje odpor k islamizaci a masové imigraci lidí z jiných hodnotových kultur za demokratické a označuje to za projev fašismu, na to už jsem zvyklý. Co jiného čekat od knížete, který má pověst marxistického aristokrata? Není ani první, ani poslední, aristokrat a údajně konzervativní politik, co zastává marxistické postoje.

Mnohem podstatnější je to, že Karel Schwarzenberg jasně vyjádřil to, na co upozorňuji ve své knize Eurábia – mýtus nebo realita budoucnosti? A tím je fakt, že jak neomarxisté, tak někteří konzervativci , podporují masovou imigraci, jako nástroj destrukce národních státu a prostředek, jak skrze zničení evropských národu vybudovat jeden evropský lid, tzv. führernation. (Více zde a zde.)

Karel Schwarzenberg má možná pravdu, že někteří z odpůrců islamizace a masové imigrace, se chovají jako fašisté. Ale on sám se chová jako nacista, jen místo vyvoleného německého národa pracuje na vybudování vyvoleného führernation. Náš národ chtěli nacisté poněmčit a tak ho vyhladit, a Karel Schwarzenberg ho chce poevropštit a vlastně ho také tak vyhladit ….       (Zdroj: Bez politické korektnosti)


Nové semafory ..... Také někdy za chůze po ulici vyřizujete sms zprávy, chatujete, nebo hledáte nějaké informace na internetu? Co si budeme povídat, bezpečné to dvakrát není...

Holandsko už v souvislosti s tímto „nešvarem“, který se rozmáhá zvláště mezi mládeží, začalo s instalací přechodů pro chodce ve formě světelných pásů. Ve své podstatě se jedná o semafory pro uživatele chytrých telefonů, aby mohli bezpečně přejít silnici. Světelné linie mají upoutat pozornost lidí, kteří se neustále dívají na své přístroje.

Zářivá barva pásů se přitom mění podle aktuálního stavu semaforu u přechodu. Zatím se novinka testuje u tří škol v holandském Bodegravenu, a pokud se osvědčí, rozšíří se i do dalších měst.       (Zdroj: Doplněk)

Nebylo by rozumnější jim ty telefony omlátit o hlavu - třeba by se jim v ní rozsvítilo a koukali se tam, kam mají ...


Útočí na poctivé OSVČ. Štěch musí z čela Senátu,‘ žádají živnostníci ..... Odvolání předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) požaduje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Asociaci vadí Štěchův čtvrteční výrok, že by se měly zvýšit odvody pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a že mnoho z nich jsou „pseudopodnikatelé“. Senátor Štěch to řekl ve čtvrtek na sjezdu odborového svazu Kovo.

Milan Štěch na sjezdu porovnával výši odvodů na sociálním a zdravotním pojištění u živnostníků a běžných zaměstnanců. „Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho pseudo-, kteří tam jsou jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům,“ podotkl Štěch v projevu. Zároveň navrhl, aby se odvody pro OSVČ zvýšily na úroveň nyní platnou pro zaměstnance.

Živnostenská asociace se proti tvrzením Štěcha ohradila. Uznává, že živnostníci platí na odvodech méně, v případě sociálního pojištění o 53 % méně a na zdravotním pojištění o 41 % méně. Asociace však upozorňuje, že malí podnikatelé nemají nárok na ošetřovné, placenou dovolenou, nemocenské pojištění dostávají teprve po 14 dnech nemoci a za způsobné škody ručí celým svým majetkem.

„Zdvojnásobit desetině populace České republiky odvody jenom proto, že se někdo domnívá, že mezi nimi jsou i tací, kteří podnikáním skrývají běžný pracovní poměr, je neuvěřitelný návrh. Nejde jen o to, že polovina ze všech živnostníků má živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou, tedy tím rozhodně nic neskrývají, ale dalších půl milionu OSVČ jsou především drobní obchodníci, majitelé malých koloniálů nebo například ženy, které si vytvořily živnost s ohledem na zvládnutí pracovních i rodinných povinností. Tento návrh je tak přímým útokem proti většině poctivých živnostníků,“ uvádí předseda asociace Karel Havlíček.       (Čtěte na stránkách Echo24)


Novinky, které nepotěší ..... 14. června vláda schválila s konečnou platností těžbu lithia. Všechna povolení k těžbě má protikorupční miliardář - zlojed Janeček, jehož firma sídlí v budově amerického velvyslanectví. Vláda dovolila největší zločin století za bílého dne! Kdo z nich byl podplacen? Který politik dlouhodobě prosazuje odpovědnost a odvolatelnost politiků? Údajně už měla být v Praze kvůli tomu demonstrace, ale zřejmě přišlo málo demonstrantů. Proboha, co si ještě necháme líbit? Můžeme být jeden z nejbohatších států na světě, a nakonec budeme žebrákem. Vláda se dopustila vlastizrady a je nepotrestatelná! Nebylo by na čase podat žalobu na všechny politiky ve vládě pro vlastizradu? Nemáme peníze na pokutu Diag Humen, na splacení půl druhého bilionu dluhu a stamiliony jako pokutu od EU za to, že odmítáme cizáky. To všechno by se vyřešilo levou zadní!

Před časem si vzal život řezník, kterého záměrně zbankrotoval Bureš. Skupina Sto hoven měla něco společného s nahrávkami odposlechů Bureše. Smrtelná nehoda jednoho člena před měsícem - šlo skutečně jen o náhodu? Přibil má strach z novinářů. Proč asi? Kdopak ho asi ohrožuje na životě?

Údajně dostal komediant Stropnický a novinář Komárek milionové úplatky za vstup do ANO. Tak proto Martin otočil o stoosmdesát! Koho chleba jíš... Co by člověk za takové prachy neudělal. I Jourová otočila, za půl melounu měsíčně je najednou pro kvoty.

V celé historii ČR existuje jediný politik, který odmítá odpovídat novinářům, což je jeho základní povinnost.  Každý politik žije z našich daní a odpovídá se deseti milionům lidí. Schvaluje či dokonce píše zákony, které řídí osudy celého národa. V poslední době dokonce tyto zákony ohrožují celý národ.

Kdysi, před dávnými a dávnými časy byla ČSSD složena výhradně z dělníků. Mělo to výhodu. Když nějaký poslanec této strany schválil špatný zákon a přišel druhý den do práce, jeho kolegové mu to spočítali. Dnešní ČSSD je dlouhodobě asociální a populistická. Samozřejmě to platí i pro jiné strany.

Průzkum SANEP v procentech- Okamura /SPD/ 41, Babiš /ANO/ 38, Fiala /ODS/ 26, Filip /KSČM/ 24, Robejšek /Realisté/ 23, Sobotka /ČSSD/ 21, Bělobrádek /KDU/ 22, Mach /Svobodní/ 18, Kalousek /TOP/ 17, Bartoš /Piráti/ 16, Stropnický /Zelení/ 12, Veleba /SPZ/ 10, Lidinský /Úsvit/ 8, Gazdík /STAN/ 8, Bajer /Soukromníci/ 5.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Jak loví vlčí smečka? ..... Štvanice nebere konce. Alfa samec cítí, že mu docházejí síly a zvolní. Místo v čele okamžitě zaujímá samec beta. Tempo zůstává neúprosné. Kořist je vysílená, nedokáže dobře organizované smečce už déle unikat. Kus stranou od stáda, který si vybrali, se jevil jako slabší a nemýlili se. Po chvíli se tesáky zakusují do slabin…

Vlci by svou kořist dokázali uštvat i samostatně, ale ve smečce je to mnohem jednodušší. Zdolají i kořist mnohem větší, než jsou sami. Například bizona. Mohou svou oběť nahánět, či se střídat v čele „honitby“ a tím šetřit síly. Navíc vlk sám, by celé ulovené zvíře nebyl schopen stejně zkonzumovat a tolik úsilí by připadlo vniveč. Tedy mrchožroutům.

Vlčí smečka mívá kolem 7 členů, v zimě může být velikost smečky větší. Sedm je optimální počet nejen kvůli sociálním vazbám uvnitř skupiny, ale i pro lov či následnou konzumaci úlovku, kdy se ještě každý jedinec nasytí.

Mezi další techniky lovu patří pronásledování kořisti po vyšlapené stezce či v jejích stopách. Výhodné pro vlky je též lov po zamrzlém sněhu, do kterého se štvaná zvěř boří.

Vlci regulují v přírodě počty přemnožené zvěře, například divokých prasat, jelenů či srnců. Zaměřují se na slabší (například zraněné nebo nemocné) jedince. Dobře vědí, že je to snazší kořist. Při lovu se musí střežit jakémukoliv zranění, které by je vyřadilo ze hry.

Původně byli vlci rozšířeni téměř po celé severní polokouli, v současnosti je však jejich výskyt značně omezen. U nás byl podle historických záznamů poslední vlk zastřelen v roce 1914. Konkrétně v Beskydech. Nyní se tyto psovité šelmy do české krajiny postupně vracejí, zejména ze sousedního Polska, Slovenska či Německa. Znovu pozorováni u nás jsou od roku 1994.       (Zdroj: 21@století)


16.6. 2017     Šestnáctého června 1426 se odehrála na vyvýšenině Na Běhání poblíž vsí Hrbovice a Předlice, zhruba 5 km západně od Ústí nad Labem, bitva u Ústí nad Labem (též bitva na Běhání). Ozbrojené síly většiny husitských svazů zde porazily početně silnější armádu římskoněmeckých žoldnéřů, kteří se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř dva měsíce trvajícího obležení. Vítězství nejenže umožnilo husitům ovládnout obléhané město, ale současně si otevřeli cestu ke vpádům do Saska, Durynska a Horní Lužice


Uprchlické kvóty EU jsou totální nesmysl, ale Česko by migranty přijímat mělo ..... Zjistit někdy, čím uvažuje Evropská komise, je těžké. Navíc, že to v některých případech nebude hlavou, je jisté. Příkladem je snaha Bruselu pokutovat Česko, Polsko a Maďarsko za to, že neplní přijímání migrantů podle stanovených kvót. Jak ale dokazují čísla, kvóty jsou nesmyslné a neplní svůj účel. Jiná, neméně vážná věc, je akt, že Česká republika by si měla ujasnit, jak v otázkách migrace dál postupovat. Předpokládat, že nás se to netýká a nemá týkat, je podobná hloupost, jako kvóty.

O nesmyslnosti přerozdělovacích kvót, o kterých bylo rozhodnuto na summitu EU na podzim 2015 a jejichž termín vyprší v září, svědčí čísla. Původním záměrem bylo, přerozdělit za dva roky po zemích EU 160 tisíc uprchlíků. Do dnešních dnů se to stalo ale pouze v případě zhruba 21 tisíc lidí.

Často to účel nesplnilo žádný, protože mnoho z těch, kteří například skončili v Pobaltí, se mezitím přesunulo do Německa, Rakouska či Švédska. Záměr, na který tlačila především německá kancléřka Angela Merkelová, která masový příjezd uprchlíků původně vítala, zkrachoval. Místo toho, aby Evropská komise řešila a pokutovala sama sebe, otravuje s tím některé středoevropské země.       (Čtěte na stránkách INFO)


Prohlášení Václava Klause a IVK k nepřijatelnému zacházení Evropské unie s Českou republikou .....

1. Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí EU zahájit s Českou republikou řízení kvůli tzv. nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti.

2. I těm, kteří to ještě nevěděli, ukázala tímto svým krokem Evropská komise, jaké je postavení České republiky v Evropské unii a jaké s námi její vrcholní představitelé mají úmysly.

3. Odmítáme pokračující bagatelizaci toho, co se právě teď, v úterý 13. června 2017, stalo. Jde o novou, dosud nevídanou věc. Odmítáme záměr povinně dosídlovat území našeho státu cizinci. Odmítáme dopustit přeměnu naší země v multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, jaké vidíme v současnosti ve Francii či Velké Británii. A to ještě nezmiňujeme s masovou migrací spojený dnes už téměř každodenní terorismus.

4. Odmítáme argument, že musíme „být u toho“, že musíme „být přítomni“ rozhodování, že musíme být v tak zvaném „tvrdém jádru“ Unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme. Naše přítomnost nemá fakticky žádný význam. Náš hlas je ignorován. Nerozhoduje se podle nás. Rozhoduje se o nás.

5. Nenechme se vydírat hrozbami ukončení evropských dotací. Dotace nepotřebujeme a nechceme je. Odmítáme jak naše platby do Bruselu, tak dotace z Bruselu. Odmítáme zhoubnou, silou prosazovanou, politiku EU jako celek.

6. Z toho všeho plyne jediný možný a současně jediný nutný závěr: nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit.       (Čtěte na stránkách Literární noviny)


Nové důkazy: Jupiter je nejstarší planetou Sluneční soustavy ..... Analýza železných meteoritů odhalila podrobnosti o vzniku a nejstarším období Sluneční soustavy. Jupiter vznikl velmi brzy a ovlivnil další vývoj soustavy. Když z rotujícího mračna kosmického plynu a prachu před čtyřmi a půl miliardami let vznikalo naše Slunce, tak se spolu s ním v protoplanetárním disku utvářely i planety. Jak se ale zdá, zřejmě nevznikly všechny ve stejnou dobu.

Mezinárodní tým vědců, tvrdí, že plynný obr Jupiter je nejen největší a nejtěžší, ale také nejstarší planetou Sluneční soustavy. Dřívější vědecké studie naznačovaly, že Jupiter vznikl hodně brzy. Až doposud ale nikdo přesněji neurčil, kdy k tomu mohlo dojít.

Badatelé z amerických laboratoří Lawrence Livermore National Laboratory v Kalifornii a institutu Institut für Planetologie v německém Münsteru to vyčetli z obsahu izotopů wolframu a molybdenu v železných meteoritech. Zjistili totiž, že tyto meteority pocházejí ze dvou různých kosmických mračen, která se lišila svým složením. Tato mračna zůstávala navzájem oddělená mezi 1 milionem let a 3-4 miliony let po vzniku Sluneční soustavy.

Podle vedoucího výzkumu planetologa Thomase Kruijera je pro existenci takových dvou mračen kosmického materiálu nejvíce pravděpodobným vysvětlením vznik planety Jupiter, v jehož důsledku se v protoplanetárním disku rané Sluneční soustavy vytvořila velká mezera, která bránila promíchávání materiálu mezi dvěma částmi původního disku. Z toho vyplývá, že Jupiter je nejstarší planetou Sluneční soustavy.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Kancelářská práce zdraví neprospívá ..... Kancelářské profese zcela jistě nepatří mezi ta nejrizikovější povolání, ale i ony mohou způsobit řadu zdravotních potíží. Lidem, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače, hrozí srdeční a cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka, či problémy s pohybovým systémem. Jednou z nejčastějších nemocí z povolání je syndrom karpálního tunelu. V České republice jím trpí přibližně 30 000 lidí a jejich počet každoročně mírně narůstá.

Syndrom karpálního tunelu je způsoben útlakem nervu a jeho následným nedokrvením pod příčným zápěstním vazem – v tzv. karpálním tunelu. Vzniká na základě genetické predispozice, po úrazu zápěstí, po zánětech, při hormonálních změnách v organismu během těhotenství či menopauze, nebo dlouhodobým přetěžováním ruky, například při práci s počítačem. Syndrom postihuje 3-6 % populace. U žen se vyskytuje až 3x častěji než u mužů, a to nejčastěji mezi 40. – 50. rokem, u mužů pak po 60. roce života.

„Příčinou syndromu karpálního tunelu při kancelářské práci je především práce s myší a klávesnicí. Dochází při ní k jednostrannému přetěžování jedné ruky a mnohdy i jednoho nebo dvou prstů. Potíže může zapříčinit nevhodná pracovní poloha horních končetin v zápěstí a špatný způsob psaní na klávesnici,“ říká MUDr. Michal Lazák, praktický lékař z Prahy. Nejvíce problémů způsobují klasické rovné klávesnice. Jejich uživatelé píší často ve fyziologicky nevhodné poloze zápěstního kloubu, což přispívá k většímu namáhání šlach i nervů procházejících zápěstím. Vhodnější jsou proto klávesnice lomené či zaoblené. Syndrom karpálního tunelu může mít pro zaměstnance neblahé důsledky. Onemocnění může vést k pracovní neschopnosti a riziku ztráty zaměstnání.

Akutní příznaky nastupují obvykle postupně a jsou převážně senzitivní povahy. Pacienti si stěžují na mravenčení, brnění či pálení prstů, které zesiluje po předchozím zatížení ruky, ale často se objevuje i v klidovém režimu. V noci mohou tyto obtíže postiženého budit ze spánku, a to i několikrát za noc.   Následným příznakem jsou bolesti v zápěstí a bolesti prstů ruky. Ruka působí nešikovně a postupně ztrácí svalovou sílu. Svaly ochabují a začínají se projevovat poruchy jemné motoriky ruky – např. při zapínání knoflíků, sbírání drobných předmětů ze stolu, otevírání kulatých uzávěrů lahví apod. V chronickém stádiu ubývá bolesti a trnutí, ale naopak dochází ke ztrátě citlivosti a síly v prstech. Charakteristický je i úbytek svalů v dlani.       (Čtěte na stránkách 21@století)


Bývalý policejní prezident: Migranti tu jsou, spousty, politici se jenom tváří, že ne. Vše se falšuje, já už nevěřím ani volbám ..... Nevolená Evropská komise si dovoluje mentorovat Českou republiku, to je urážlivé. Pro TV ParlamentníListy.cz to řekl bývalý policejní prezident a šéf Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Ten míní, že jediným východiskem ze stále horší situace je vystoupení z EU a zadrátování českých hranic. Evropská komise kvůli porušování mechanismu přerozdělovacích kvót na migranty v EU zahajuje s Českou republikou, Polskem a Maďarskem řízení pro porušení unijní legislativy.

„Lidé, kteří nejsou demokraticky zvoleni, si nás dovolují takovým způsobem mentorovat. To je pro mě urážlivé. Pro mě je vlastně celá Evropská unie nesmysl, my se z ní musíme nějakým způsobem dostat, vyvléct se z toho, protože je to pro nás jen závaží,“ komentuje Stanislav Novotný naštvaně.

Za postupem české vlády, která chování evropských institucí odporuje, vidí jen snahu zalíbit se voličům. „Jde samozřejmě jen o volby, doposud nedělali vůbec nic! Víme, že se tady pohybuje mnoho nelegálních migrantů, a všichni mlčí, všichni se tváří, že tady nikdo není. Takže velmi potichu souhlasí a speciálně pan Sobotka se může uvrtět ocasem, když se dostane do Bruselu,“ pokračuje někdejší šéf české policie.

Evropa je podle Novotného obrovsky ohrožena. „Vzniká tady nějaká armáda v našem zápolí a my ji nejsme schopni kontrolovat. Lidé z tajných služeb a policejních sborů jsou naštvaní a bojí se cokoli říct proti politikům, kteří jsou drženi nadnárodními monopoly,“ má jasno.

„Ti politici vědí, že mají ještě šanci přežít další léta ve svých funkcích, ale naštvanost je obrovská i u lidí, kteří vědí, o čem mluví. Evropa je prostě v obrovském ohrožení a my bychom měli dělat všechno pro to, aby na sever od Alp bylo aspoň trošku bezpečně,“ navrhuje.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Bezlepkové potraviny mají méně bílkovin a vlákniny, více éček a vyšší cenu ..... V obchodech přibývá potravin s označením „bez lepku“. Pro lidi s celiakií, nesnášenlivostí lepku, je taková dieta nutností. V poslední době se ale stala módním hitem také mezi zdravými lidmi. Otestovali jsme proto deset dvojic potravin s lepkem a bez něj a porovnali jejich složení, výživové hodnoty a ceny.

Konzumentů, kteří dobrovolně vytěsnili z jídelníčku obilí s lepkem, je mnohem víc než těch, kteří bezlepkovou dietu skutečně potřebují. Přesná čísla nejsou k dispozici, ale odhaduje se, že na vlně „gluten free“ potravin jede zhruba deset procent populace. Kupují si bezlepkové potraviny z přesvědčení, že jsou zdravější než ty klasické s lepkem, které jedli dosud.

Jsou takové skutečně? Rozhodli jsme se společně s nezávislou iniciativou Vím, co jím a piju bezlepkové potraviny otestovat.

Bez lepku, ale s větším množstvím aditiv

VVýsledek je překvapivý. Dal by se shrnout takto: bezlepkové potraviny jsou dražší, obsahují menší množství bílkovin a vlákniny a naopak větší porci přídatných látek, tedy „éček“. „Zdravý“ obraz potravin bez lepku tak trochu vybledne už při četbě složení: hydroxypropylmethylcelulóza, sorbitan monostearát, polyglycerylpolyricinoleát, guma guar, xanthan...

Nejdou moc dohromady s reputací zdravé stravy. Jsou to emulgátory, stabilizátory a­ zahušťovadla, většinou syntetická, která jsou u bezlepkových potravin nutností právě kvůli absenci lepku. Ten má totiž jedinečnou vlastnost – dává těstu pružnost a hotovým výrobkům příjemnou texturu.

„Lepek plní dvě funkce – má propojit složky při hnětení těsta a zároveň vytvořit objem těsta a pečiva,“ vysvětluje Marcela Sluková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. „Tam, kde lepek není, musí ho výrobce nahradit buď emulgátory, nebo látkami, kterým se říká hydrokoloidy, což jsou látky upravující texturu potravin. Je to například modifikovaný škrob nebo xanthan, maltodextriny, guarová guma...“

Všechny tyto látky jsou nutné k ­tomu, aby bezlepkové výrobky vypadaly a chutnaly tak, jak jsme zvyklí. Výčet složení se tím pěkně prodlužuje. Zatímco běžný chléb obsahuje šest složek (žitná a pšeničná mouka, voda, kvas nebo droždí, sůl a ­kmín), složení toho bezlepkového je třikrát delší. A často v něm bývají chemické látky, které bychom ve zdravém jídle mít nechtěli. Třeba konzervanty, které se přidávají do bezlepkového pečiva, aby déle vydrželo.

Bez lepku, ale s horší výživovou hodnotou

Australská studie z roku 2015, která porovnávala výživové hodnoty 3 200 výrobků s lepkem a bez lepku, ukázala, že bezlepkové potraviny nejsou lepší. Naopak, někdy mohou být z nutričního hlediska horší.        (Čtěte na stránkách iDnes)


V nové vládě po volbách by neměly sedět strany, které hlasovaly pro Lisabonskou smlouvu ..... Evropská komise zahájila s Českou republikou, Polskem a Maďarskem řízení kvůli nerespektování přijímání migrantů na základě bruselských kvót. Opakovat nyní, že my všichni, kteří jsme protestovali proti přijetí Lisabonské smlouvy, jsme měli pravdu, je asi v tuto chvíli zbytečné. Nemá cenu bojovat minulé bitvy.

Máme zde jasný výsledek přehlasování menších států těmi většími. Navíc tisková konference příslušného komisaře zcela zřetelně ukázala, že Evropská komise přistupuje k jednotlivým státům jako k podřízeným regionům. Jsme tedy opět v podobné situaci, jako když o našem osudu rozhodovala Moskva.

Letos na podzim nás čekají parlamentní volby a v lednu 2018 i volby prezidentské. Oboje hlasování si zaslouží naši pozornost a hlavně naši účast. Když se podíváme na programy jednotlivých stran a hnutí, zjistíme, že jsou prakticky totožné. Všichni chtějí vyšší platy a důchody, více investic do infrastruktury apod. Co zůstává stranou, je náš postoj k Evropské unii. Přitom Brusel řídí naše životy více než Strakova akademie v Praze. A je velmi reálné, že po podzimních volbách v Německu bude tlak na přesun dalších pravomocí do Bruselu ještě větší. Ostatně Angela Merkelová nalezla v novém francouzském prezidentovi silného a spolehlivého spojence. Následující čtyři roky, tak budou pro vývoj v Evropské unii zcela zásadní.

Současná česká politická reprezentace nemá absolutně žádnou koncepci pro náš vztah k Evropské unii.

Většina stran se omezí na konstatování, že chtějí být v hlavním proudu. Zbytek zmateně blekotá o reformě EU. A volič tápe, nechápe a podle toho volí. Pak jsme v situaci, kdy drtivá většina občanů nechce euro, ale v parlamentu mají drtivou většinu strany, které si vstup do eurozóny přejí. Kde je asi chyba?

Před říjnovými volbami musíme zcela jasně ukázat na ty, kteří chtějí přijmout euro.

ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Jestliže je volič proti zavedení eura, není možné, aby vyjmenované strany podpořil. ODS je nutno přidat k dobru, že na téma euro chce vypsat referendum. Hnutí ANO se k přijetí eura staví odmítavě.

A obdobné je to i s prezidentskými kandidáty.

Mediálně tolik protěžovaný Jiří Drahoš je odpůrcem referenda s odůvodněním, že pro tak závažné rozhodnutí nemá volič dostatek informací. Volič je tedy hlupák a rozhodnout musí tzv. elity, které jsou jasně probruselské. Jasnější vzkaz nám pan Drahoš nemohl dát. I zde tak platí, že pokud chce volič prezidenta, který bude hájit české zájmy, neměl by volit Jiřího Drahoše.

A obdobná situace je i s přijímáním migrantů.

Je nutné si připomenout, že Sobotkova vláda sice odmítla kvóty, ale přislíbila dobrovolné přijímání migrantů. Mediálně tedy hrdě odmítla diktát Bruselu, ale ve skutečnosti ho tiše akceptovala. Rostoucí počet teroristických útoku v Evropě a jasně odmítavý postoj veřejnosti donutil vládu upustit i od dobrovolného přijímání, tedy do říjnových voleb. Pokud tedy volič nechce přijímat uprchlíky, neměl by dát hlas ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Na často opakovanou lež těchto stran, že do Česka přijdou pouze prověření migranti, nemůže skočit snad už ani Pepek Vyskoč z Haškova Švejka.       (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Tajemství jantaru ..... Když na Baltu ustane prudká bouře a poleví ostrý vítr, popadne nejen domorodce, ale i turisty sběratelská horečka. „Profesionálové“ prohledávají kalné mořské mělčiny, zatímco výletníci se přebírají v naplavených chaluhách. Všichni doufají, že ukořistí alespoň kousíček zlata Baltiku nebo slunečního kamene, jak se jantaru dříve poeticky říkalo.

Některé nálezy, tzv. inkluze mají obzvlášť vysokou cenu. Jsou to kousky jantaru, v nichž je zalit hmyz nebo části rostlin. Tyto nálezy mají velkou hodnotu právě pro vědce, neboť vypovídají o flóře a fauně před mnoha miliony lety. Jantar, zářící ve všech odstínech od rudé do zlaté, je průsvitný, vzácněji může být mramorovaný nebo mléčně bělavý. Byl znám už před mnoha tisíci lety a odedávna velmi ceněn.

Dlouho se však nevědělo, jak vůbec vzniká. Mělo se za to, že jej vylučují neznámá mořská zvířata, popřípadě, že je to ztvrdlý med divokých včel nebo ztuhlý skalní olej. Staří Řekové se domnívali, že jantar jsou ztuhlé slzy dcery boha slunce Hélia. Až teprve ruský učenec Lomonosov odhalil tajemství tohoto přírodního šperku. V roce 1757 dokázal, že se jedná o pryskyřici, kterou vyloučily před miliony let pravěké jehličnaté stromy. Tehdy rostly na pobřeží dnešního Baltského a Severního moře rozsáhlé jehličnaté stromy.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


"Vyhoďme do povětří třeba pražské Hlavní nádraží!" Toto skutečně zaznělo k tématu uprchlické kvóty ..... Předseda Evropských lidových komisařů Juncker žaluje na Českou republiku, že ta nechce přijímat nelegální přistěhovalce. To bychom neměli brát na lehkou váhu.  

Juncker správě upozorňuje, že jde především o vzájemnou solidaritu členských zemí EU. A ruku na srdce, jsme dostatečně solidární s Němci, Francouzi, Belgičany, Brity či Španěly v jejich nelehkém údělu snášet na svém území působení různých nepřizpůsobivých náboženských a etnických skupin? Nejsme.

S takovým pocitem viny bychom dále již žít neměli. Jen tak si bezstarostně užívat bezpečí své země, zatímco jiné země trpí. Nabízím dvě varianty, jak tuto svou vinu můžeme odčinit.

Buď si solidárně sami vyhodíme do povětří třeba pražské Hlavní nádraží, aby Juncker viděl, že jsme připraveni trpět s nimi. Něco nějaký rockový klub. Nebo metro? Prostě něco, čím bychom hlasitě dokázali, že nestojíme stranou.

Anebo pojďme solidárně otevřít dveře uprchlíkům. Tedy těm rodilým Němcům, Belgičanům, Angličanům či Španělům, kteří již nechtějí žít doma v atmosféře strachu z dalších atentátů. Podělit se s nimi o bezpečí své země a nabídnout jim nový domov, pryč od teroru.

To by pana Junckera mohlo uklidnit, co říkáte?       (Zdroj: ePortál)


Maďarsko schválilo bič na Sorosovy neziskovky ..... „Mezinárodní termín pro ně je nevládní organizace, ale já bych je ‚občanskou společností‘ nenazýval. Jsou to placení aktivisté, kteří plní politické cíle dané Georgem Sorosem,“ řekl ve svém pravidelném pátečním rozhlasovém vystoupení premiér Orbán. 

Maďarský parlament v úterý schválil zákon o důkladnější kontrole nevládních organizací financovaných z ciziny. Hlavním cílem je omezit před volbami v roce 2018 vliv organizací, které financuje miliardář George Soros. Zákon byl přijat 130 ku 44 hlasům.

Organizace, které dostávají ze zahraničí více než 7,2 milionu forintů (asi 615.000 Kč) ročně, se budou muset zaregistrovat u úřadů a informovat je o svém financování. Pokud tak neučiní, hrozí jim vysoké pokuty a zákaz působení. Podobný zákon funguje také v Rusku.

Na nátlak EU byl návrh zmírněn: organizace nemusejí uvádět na svých dokumentech, že jsou „organizací placenou ze zahraničí“ a nemusejí zveřejnit ani identitu dárce ze zahraničí, pokud jeho finanční podpora nepřesáhne 500 tisíc forintů (45 tisíc Kč) ročně.

Zákon je druhou ranou pro Sorosovy organizace. Tou první bylo zpřísnění podmínek pro zahraniční univerzity působící na území Maďarska na úroveň, která je už léta běžná v České republice. Zákon se tak dotkne Sorosovy Středoevropské univerzity, která se specializuje hlavně na výchovu humanitních a lidskoprávních kádrů.       (Čtěte na stránkách Samizdat)


15.6. 2017     Dnešní Mezinárodní den odpůrců vojenské služby sahá zřejmě do daleké historie. V dnešní době je v České republice tento den spíše připomínkou dob, kdy jsme neměli profesionální armádu a muži museli nastupovat do vojenské služby povinně. Samozřejmě existovalo určité procento mužů, kteří odmítali nastoupit a řešili to různými způsoby. Důvody k nenastoupení do vojenské služby byly různé, ať už náboženské či morální nebo prostě z vnitřního přesvědčení. Vyhnutí se vojenské službě - nebo lidově dostání "modré knížky" se řešilo úplatky u lékařů, aby potvrdili neschopnost vojenské služby, důvody pro tyto činy byly jasné - nenastoupení základní vojenské služby byl za dob ČSSR trestný čin.

Patnáctý červen si rovněž připomínáme jako Světový den proti násilí na seniorech. Násilím však nemusí být zdaleka jen fyzický atak nebo psychické týrání. Také diskriminační postoj společnosti a veřejného mínění k seniorům lze považovat za násilí. Navíc má tento druh „násilností“ dopad na obrovský počet lidí. Podle výsledků domácích průzkumů zažil téměř každý třetí občan starší 60 let a více než každý druhý starší 70 let v nedávné době situace, kdy se k němu chovali rozdílně jen z důvodu jeho vyššího věku. 


Mladá generace se vznáší na růžovém obláčku. Jestli se rychle neprobudí, čeká je ošklivý pád na hubu! ..... Proč nikdo nechce slyšet pravdu? Není to tak dávno, co nově jmenovaný ministr financí Ivan Pilný vyslovil sice objektivní, ale nechtěnou pravdu o budoucích důchodcích, respektive o jejich důchodech. A schytal to takříkajíc zprava i z leva. Pravdu nikdo nechce slyšet.

Podle Pilného prostě důchodový systém, tak jak ho dnes známe, dříve či později zkolabuje z nedostatku peněz. Současné důchodce to pravděpodobně ještě trápit nemusí, ale co dnešní mladí mezi 20 a 30 lety? Ti mohou očekávat možná jakési životní minimum, ale rozhodně ne penzi, za kterou by se dalo žít. Možná tak přežít. Možná!

Pilný prostě řekl nahlas to, co všichni soudní politici a ekonomové vědí, ale nikdo si to netroufá říkat moc často a moc nahlas. Nakonec volby jsou každé čtyři roky.

Po dlouhých letech diskusí a bezradnosti jak zreformovat důchodový systém zavedla nakonec Nečasova vláda druhý pilíř a rozumní lidé si do něj začali střádat na stáří. Pak ovšem přišel Sobotka a druhý pilíř zrušil. Bohuš totiž propaguje oblíbený slogan ČSSD, zavedený bývalým premiérem Špidlou, totiž, že „zdroje jsou“. Lidé to rádi slyší a o nic jiného většině dnešních politiků nejde. Jenom pokud možno přežít ty příští volby.

A najednou přichází jakýsi Pilný a nahlas všem říká, že důchodové zdroje nejsou už dnes, stát musí na důchody doplácet z jiných daní a donekonečna to takto nepůjde.

Ale právě ta zmiňovaná mladá generace, jak vyplývá z posledních sociálních průzkumů, začíná měnit své postoje a nemíní pracovat nepřetržitě až do smrti. Do penze by chtěli odejít  dosažením šedesátky či nejpozději v 65 letech. A je to dokonce ještě horší. Dnešní mladí podle zmíněných průzkumů pevně věří, že budou moci odejít do důchodu dokonce ještě před dosažením šedesátého roku věku, nejpozději však v 65 letech. Pouhá jedna desetina z nich očekává, že bude pracovat i po šedesátém pátém roce věku. Pouze jeden z deseti je jakž takž v reálu!

Ovlivněni jsou pochopitelně socdemáckou rétorikou, jak se sociální stát o všechno a všechny postará a nedávným, naprosto nesmyslným vládním „zastropováním“ důchodového věku na 65 letech.

Pokud těch devět desetin dnešní mladé generace nesestoupí, a to velice urychleně, ze svého růžového obláčku a nezačnou si na své stáří šetřit, čeká je s velkou pravděpodobností na stará kolena hodně ošklivé překvapení. Velice snadno se totiž mohou na dveřích „penziňáku“ dočkat oznámení: Zavřeno! Státní prachy došly!       (Zdroj: InStory)


Nová Evropa ..... Do Evropy si vozíme tisíce migrantů denně, na univerzitách učíme nenávist k vlastní kultuře (1), v médiích, učebnicích a příručkách pro imigranty propagujeme sex. A teď sledujte: Přichází k nám jen mladí muži. Zkombinujte si to s tím, že ženy mají v islámu zakázáno vzít si nemuslima a dojde vám, že jsme doslova geneticky vykřižováni. Plány Euromed počítají se s desítkami milionů imigrantů ze subsaharské Afriky a Blízkého východu (2), Cílek dokonce hovoří v delším horizontu o stovkách milionů až miliardě lidí v pohybu směrem na Evropu. (3)

V sobotu došlo k incidentu mezi libyjskou pobřežní stráží a jednou z humanitárních lodí. Libyjské námořnictvo, které obviňuje neziskovky ze spolupráce s pašeráky,nařídilo kapitánovi, aby se jeho loď vzdálila od libyjských teritoriálních vod a nečekala na čluny s migranty. Na pokyn libyjské pobřežní stráže se pak asi 570 běženců muselo vrátit na pevninu.

Stačilo nedělat jim taxi do Evropy. Jenže neziskovky migranty potřebují, protože by jinak ztratily smysl. Některá berlínská náměstí a ulice možná už brzy ponesou africká jména. (4) Navrhují to berlínští Zelení, kteří chtějí vyjít vstříc Afričanům žijícím v hlavním městě Německa. Tyto Afričany prý totiž podle Zelených může pohoršovat, když na názvech ulic vidí jména svých bývalých utlačovatelů – kolonizátorů. Napříště by se ulice měly jmenovat po Afričanech, kteří se kolonistům vzepřeli. Nakonec je to logické, nový evropský člověk má své požadavky.

Dále jen letmo : Po třech útocích islámských fanatiků během dvou měsíců je britská policie vrcholně ostražitá. Od minulé soboty zatkli 58 lidí za protiislámské výroky na internetu. Tím se chlubila policejní šéfová ve zprávách BBC

V Cambridgi byly posílené hlídky, protože pravicoví teroristé zasunuli plátky slaniny za stěrače čtyř automobilů před mešitou. Na otázku, jestli nepovažuje za selhání to, že na pachatele vražedných útoků občané z muslimské komunity opakovaně upozorňovali a že jeden z vrahů z London Bridge byl kromě vystupování v televizním dokumentu o džihádistech také stíhaný za útok na policistu, řekla že rozhodně ne. Prý mají tolik práce, že prostě nemůžou stihnout všechno.

EU je zkorumpovaná byrokratická věž ze slonoviny, v jejímž vedení sedí loutky a egomaniaci, kteří se snaží vytvořit novou říši a nového (poslušného) evropského člověka. Evropská unie je blízko tomu, aby si poslušnost kromě sankcí začala vynucovat silou, snahy o společnou armádu EU mohou znít v nebezpečné době slibně, jsou ale naopak hrozbou pro zbytky naší svobody. Na obranu nám poslouží NATO a největší bezpečnost si zajistíme těsnou spoluprací V4. Bruselským figurkám jde o moc, korporacím a bankám za nimi jde zas o peníze. Naštěstí jsou tak neschopní, že se ekonomika a aparát EU zhroutí dřív než kromě západní Evropy bude natrvalo zničena i Evropa střední. Nám tak snad jen bude stačit neposlouchat nařízení a regulace a prostě pád EU ustát. K tomu ovšem potřebujeme silné osobnosti, ne Sobotky, vidící se v Bruselu, ne Babiše, závislé na dotacích ze stejné Brusele.   Moudrý člověk si drží nebezpečí od těla, nechce řetězy totality omotat každý kousek lidského života. Chrání svůj dům, svou zem a své potomky.       (Čtěte na stránkách Islám v ČR nechceme)


Německá vláda spustila nový Lebensborn. Místo Árijců ted mají německé holky rodit míšence. Stejná propaganda jede i u nás ..... Víte, že německá vláda spustila nový projekt Lebensborn na středních školách, kde se německé holky starají o figuríny smíšených miminek? Jen pár miminek je bílých a ty mají horší vlastnosti jako příslušníci Untermensch. Nakonec vláda rasově diskriminuje bělochy i v jiných oblastech, zabírá jejich byty pro imigranty (Stejně jako nacisti zabírali majetek Židů), dále migranti mají přednost v lékařské péči, mají dávky, na které bílí nedosáhnou apod. http://aeronet.cz/news/pfui-teufel-nemeckem-otrasa-skandal-skolacky-ve-veku-14-a-15-let-se-uci-na-figurinach-snedych-miminek-jak-se-starat-o-deti-az-jednou-budou-mit-s-migranty-skutecne-potomky-fotografie-jen-pro-silne/

 Řekl bych, že u nás je to podobné ve vztahu k Romům. Také vláda oficiálně schválila, že pouze romové budou dostávat příspěvky za chození do školy, dále schválila dotace za zaměstnání romů, sociální bydlení je pro ně - nebo už jste někdy viděl romského bezdomovce? apod. Nebo snad myslíte, že stát a policie nemá dvojí metr?        (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Prý bráníme evropské hodnoty!...Lež jako věž! ..... Každý den nám „evropské elity“ říkají: „Braňme evropské hodnoty, semkněme se, nedáme se zastrašit, otevřenost vůči islámu je správná cesta“. Zločinci v čele většiny evropských vlád a z Bruselu se za elity sami pasovali, a hlavně myslí asi jiné hodnoty než běžný Evropan.

CO TEDY JSOU TY EVROPSKÉ HODNOTY, které máme ubránit? Multikulturismus, povinnost přijmout do Evropy kohokoli a poskytnout mu cokoli, tolerovat islámské právo, podřizovat se mu, tolerovat porušování všech zákonů evropských zemí i EU, akceptovat obřízky žen, sňatky mladistvých žen s dospělými muži, nerovnoprávnost žen a mužů, netolerantnost až nenávist ke všemu, co není muslimské, trest smrti za odpadlictví od víry, domácí násilí na ženách, jak prosazuje právo šaría???...atd…Tohle máme tolerovat ve jménu čeho? Tohle jsou přece hodnoty, které příchozí muslimští migranti upřednostňují, a zločinná evropská elita toleruje.

Odkdy a kdo je takto zformuloval? Nikdy dříve jsme nic takového neslyšeli!

Takže nebráníme evropské hodnoty. Je to lež jako věž! ONI brání, obhajují a vnucují NÁM nenávist a středověk.

Při vstupech do Evropské unie jsme slyšeli o jiných hodnotách… Podle mě jsou TRADIČNÍ EVROPSKÉ HODNOTY, na kterých stojí tato společnost, tyto: křesťanské kořeny! římské právo! antická demokracie! rovnost všech před zákonem! rovnost žen a mužů! volební právo pro všechny! svoboda vyznání! svoboda projevu! ochrana dětí! a další…desítky jiných hodnot, které tvoří evropskou civilizaci.    

JJen se musíme zbavit těch zločinců a národních zrádců, kteří tradiční evropské hodnoty svým chováním chtějí zničit! A dějiny znají spousty případů, jak s těmito zrádci lid nakonec naloží.

Každý den jim připomínejme, že se ten čas se blíží…       (Zdroj: Literární noviny)


Utíkej, schovej se, bojuj! radí policie v novém spotu za 400 tisíc ..... Nejlepší obranou je útok. Známou skutečnost připomněl ve středu ředitel pražské policie Miloš Trojánek při prezentaci nového "preventivního videa", na jehož výrobu přispěl pražský magistrát 400 tisíci korun. 

Jiné známé pořekadlo ovšem připomíná, že kdo uteče, vyhraje. I to připomíná nový videospot, který ve středu pustili do světa preventisté pražské policie. Spot má přinášet poučení, jak se zachovat v případě útoku střelce se zbraní – ať už by šlo o teroristu, nebo o řádění pomatence – a základní pravidla přináší už jeho název: Utíkej, schovej se, bojuj!

Podle hesla, že štěstí přeje připraveným, připravila pražská policie preventivní nahrávku, která předvádí, jak si počínat, pokud se poblíž ozve střelba. Doba se změnila, připomíná koordinátor prevence pražské policie Ondřej Penc. A bezpečnostní situace v Evropě i ve světě nefandí tomu, co se považuje za typicky český přístup: zvědavě se jít podívat, co se děje. Správný je opačný přístup: snažit se zmizet. Nemyslet na záchranu svých věcí, jen na pomoc ostatním lidem. A teprve pokud se ocitneme z dosahu nebezpečí, je čas volat na policejní linku 158!

Pokud uniknout nejde, je třeba snažit se útočníkovi zmizet z očí. Schovat se, zamknout, zabarikádovat dveře (a ustoupit od nich!) – a ani nedudat, což znamená i přepnout svůj mobil do tichého režimu. Přímý střet je až tím nejkrajnějším řešením. Pak je ovšem jasné, že tady jde o to, kdo s koho. Právě pro tuhle situaci platí slova ředitele Trojánka, že je třeba využít jakékoli předměty použitelné jako zbraně – a jednat maximálně efektivně.       (Čtěte na stránkách Dotyk)

Jo ... a když se budu bránit, místo abych se nechal pokojně podříznout, tak způsobím nebohému teroristivi bebičko a následně mě zavřou až zčernám ...


Mráz přichází z Bruselu ..... Evropská komise oznámila, že zahájí „trestnou operaci“ proti zemím, které odmítají akceptovat diktát takzvaných povinných kvót na přijímání imigrantů. Ministři vnitra V4 (Polsko, Maďarsko, Slovensko a ČR) tomu v ústrety znovu vzkázali, že jejich země bez ohledu na „trestní následky“ žádné migranty brát nebudou.

Jedním z důvodů vzdoru jsou bezprecedentní rizika terorismu, která Merkelové „Vítejte!“ v Evropě způsobila a jimž se státy V4 zatím ubránily. Krásou nechtěného přišla téhož dne ráno ilustrativní zpráva – která pro občany zemí, jež své brány migrantům doširoka otevřely, se už také stala „normou“:

Několik lidí bylo dnes zraněno při střelbě na zastávce příměstské linky S8 v Mnichově. Těžce zraněna je také jedna policistka ze zhruba stovky zasahujících. Terorista ji odzbrojil a střelil do hlavy. Prý se ho podařilo dopadnout – a policie si rychle přispěchala s tradičním „předpokladem“, že nic neukazuje na teroristický čin. Pochopitelně. Jako skoro vždycky – vrah bude buď blázen, nebo „osamělý vlk“. Normál. Na muslimský terorismus – i podle mnohých našich „euro-politiků“ – si přece musíme zvykat.

Solidární dělení vrahů ... Současně jsme se však navíc oficiálně dozvěděli veřejné tajemství: Německá policie neví nic nejméně o 351 islamistech, na které dokonce už vydala zatykač. Jsou z těch několika tisíc, které německé tajné služby a policisté vyhodnotili jako teroristy – ale ještě na ně (kdo ví proč) zatykač nevydali. Přibližně stovka z nich čelí podezření z teroristických aktivit včetně formování teroristického uskupení či přímo přípravy zabijáckého útoku.

Část z nich se dostala mezi hledané kvůli trestným činům jako ublížení na zdraví, obchod s drogami nebo loupeže. Na otázku, proč policie islamisty už dávno nezadržela, ministerstvo vnitra sdělilo, že se často zdržují v zahraničí nebo místo jejich pobytu není známo. Bezduší „disciplinovaní“ Němci tohle možná spolknou. Nám se to ale zadrhává v hrdle.

A nikoli náhodou právě v této situaci Brusel pod vedením předsedy „evropské vlády“ opilce Junckera – a za chápavého přikyvování „české“ soudružky komisařky Věry Jourové (ANO) – se právě zabývá „vyhlášením sankcí“ proti těm zemím EU – včetně České republiky – které tyto vraždící dobráky nechtějí podle diktátu povinných kvót do své země „solidárně“ přijímat.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Jak poznáte, že se hádáte s psychopatem ..... Psychopati tvoří až 1% celkové populace. Navzdory obecnému přesvědčení není většina z nich sériovými vrahy – naopak se mnoho z nich (bohužel) vyšvihlo na ty nejvyšší posty.

Jedná se o manipulativní jedince, kteří cíleně ubližují druhým lidem bez jakéhokoli pocitu lítosti či zodpovědnosti. Psychopati jsou sociální chameleoni, kteří dokonale zapadnou do každé sociální situace. Dokážou měnit tvář tak, aby vždy dostali, co chtějí: peníze, sex – a především pozornost. Ostatní lidi dokážou opravdu okouzlit a těm, kdo je ještě pořádně neznají, připadají velmi sympatičtí až šarmantní, nevinní a zábavní.

Zakrátko ale každý, kdo se k psychopatovi dostane blíž, pozná jeho odvrácenou stranu.

Když se psychopat cítí ohrožen nebo se prostě jen nudí, začne přiznávat barvu. Vtáhne vás do hádky, která nepřipomíná nic, co jste do té doby zažili. Hádka se často původně týká něčeho nevhodného, čeho se dopustil psychopat, ale zanedlouho se začnete bránit sami. Psychopat si nehraje jen na hodného a zlého policajta –  má v arzenálu i další „poldy“: pitomého, šmírujícího, hrozivého i třeba dětinského.

Tady je 6 varovných znaků, že člověk, s nímž se hádáte, je psychopat, a proto je čas skončit.

1. Lže a vymlouvá se.... Každý se tu a tam vymlouvá, ale psychopatův výkon je v tomto směru nepřekonatelný. Vlastně se od něj mnohem častěji dočkáte výmluv než splnění slibu. Činy psychopatů nikdy neodpovídají jejich slovům. Ten člověk vás svým lhaním zklamal už tolikrát, že se vám uleví, když se jednou za čas zachová skoro slušně. Vycvičil vás tak, že jste se naučili být vděční za podprůměrné chování.

2. Jeho tón je blahosklonný a bohorovný.... Psychopat vás dohání k nepříčetnosti i tím, že vám všechny ty své lži, přetvářku a překrucování pravdy servíruje klidným, blahosklonným tónem, téměř jako by se vám vysmíval. Soustředěně sleduje, jak daleko vás dokáže zatlačit. Když konečně zareagujete emocionálně, přijde jeho (či její…) čas. Pozvedne obočí, předstírá zklamání nad vaší nevyzrálostí a s velkou chutí vám doporučí, ať se uklidníte. Možná vás ještě označí za duševně nevyrovnaného jedince, hysterku či hulváta.

3. Je pokrytecký, až nevěříte svým uším. ... Když se hádka pořádně rozjede, psychopat se nestydí připsat vám své vlastní nejhorší vlastnosti. Překonává to obyčejnou projekci, protože většina lidí si takhle do svého okolí promítá své vlastní věci nevědomky. Psychopat vám vyčítá své vlastní chyby, jelikož chce vidět reakci. Jeho cílem je nalákat vás, abyste reagovali emocionálně a připadali okolí jako blázni.      (Čtěte na stránkách Věk Světla)


Je zdravé nenosit podprsenku? ..... Správně vybraná, skvěle padnoucí podprsenka dokáže krásně dotvarovat siluetu, pomáhá pohodlí při sportu, ale často je její nošení i nepohodlné a svazující a spousta z nás by jí často velice ráda odložila. Jak je to ale se zdravím, je prospěšné podprsenku nosit anebo nenosit?

Ukazuje se, že až 80 procent žen si kupuje nevhodnou velikost podprsenky, ať už malý objem a velké košíčky anebo naopak. Takový špatný výběr může mít skutečně vážné dopady na zdraví. Špatná velikost může kvůli nevhodnému působení - především na trapézové svaly - způsobovat špatné držení těla, bolesti zad, krku a hlavy, kvůli přílišnému stahování může zapříčinit problémy s dýcháním (neschopnost nadechnout se plnou kapacitou plic) a také oděrky.

Lékařský antropolog Sydney Ross Singer společně se Somai Grismaijer ve své knize ukazují, jak může nošení těsné podprsenky přispívat ke vzniku rakoviny prsu. Pokud je hrudník příliš sevřený, je omezen volný průtok lymfy a tím je snížena či úplně zastavena její pomoc při samoočistě těla a v prsou se tak mohou hromadit karcinogenní látky, které se usazují v tukových tkáních a za normálních okolností by byly z těla vyplaveny.

Další vědci, například Robin Murény, tvrdí, že nošení podprsenky také zvyšuje teplotu prsní tkáně, čímž snižuje tvorbu melatoninu, který mj. pomáhá správné funkci imunitního systému, v důsledku čeho zůstávají v těle nebezpečné látky. Každodenní nošení podprsenky také brání tvorbě přirozené elastické tkáně, omezuje se přirozený pohyb a zpevňování prsou. Prsní tkáň nemá důvod mít schopnost se sama udržet a být pevná, jelikož jí neustále drží spodní prádlo.       (Čtěte na stránkách Aluška)


Kouzelná moc květin je pohlazením pro každý den ..... Je až neuvěřitelné, jak velký vliv mají na lidskou duši květiny. Vezmeme-li to pěkně od podlahy, tak už jen léčivé účinky bylinek nebo stará známá květomluva, jež dnes již používáme spíše pro pobavení, až po spojení andělů a víl s jednotlivými květinami, ale… zastavme se někde mezi. Kouzelná moc květin je sada karet s knihou, kterou vnímá jako jakýsi nadherbář obyčejného herbáře či knihy o praktickém využití květin. Tohle je něžný pohled do duše květin.

  Autorka doporučuje vykládat si tyto karty častěji, pravidelně a opravdu jim věnovat čas na to, že se s nimi sžijete. Udělala jsem to tak, a musím říci, že účinek byl přesně ten, který Tess Whitehurst uvádí – najednou tu začnou až plasticky vystupovat jiné významy, hlubší nebo výrazně vystoupí jen jeden z mnoha významů a ten se promění do zcela jasné informace, kterou hledáte.

Nakonec mi přišlo, že Kouzelná moc květin je jednou z nejvíce inspirujících karet ze všech těch netarotových sad a určitě si je nechám pěkně po ruce, minimálně nějakou dobu. Ostatně, o duchovním významu rostlin je dobré se něco dozvědět hned z několika důvodů, které mne postupně zcela fascinovaly…

Vlastnosti květin a rostlin odpovídají míře a místu účinku na lidské tělo a duši známé z bylinkářství Často odrážejí symbolicky i jejich vzhled Význam má i jejich styl květu nebo doba, kdy kvetou. Například s podzimem kvetoucí květiny musí být houževnatější než letní poupátka.

Najednou se zamyslíte v jiných směrech a nad jinými nevšedními věcmi a… třeba přijdete na svá vlastní řešení svých problémů. Jemné, něžné.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Bez šroubků a hřebíků, nepostavíš nábytku: Jak to ale naši předci dělali? ..... Jak se spojovaly dohromady dva kousky dřeva, když lidé neměli lepidlo v tubě a železné hřebíky byly moc drahé?

Nábytek potřebovali lidé vždy a všude, proto nepřekvapí, že truhlářství patří k vůbec nejstarším řemeslům v dějinách. Dláto, hoblík nebo třeba pilku bychom našli v každé stolařské dílně už ve starověku. Obtížnější to však bylo s pojivovými komponenty. I s tím si ale naši předci dokázali poradit.

Jak nahradit vruty ... Místo vrutů se ve starých dobách používaly takzvané dřevěné hřebíky nebo čepy. Nejčastěji sloužily k přidělávání lišt a hran k plochám nábytku, stloukání prken dohromady nebo k takzvaným přitloukaným svlakům v lidové stavbě. Ještě dnes můžete připevnění lišty dřevěnými hřebíky vidět na barokních kostelních lavicích. Dřevěné hřebíky měly tvar dlouhého komolého jehlanu s podstavou ve tvaru kosočtverce nebo čtverce.

Hřebíky se tvořily nejčastěji z tvrdého dřeva (buk, akát, jasan) nebo ze stejného dřeva jako byly spojované díly. Spojované díly se nejprve slepily a potom se provrtaly nebozezem – použít nebozez je důležité, protože na rozdíl od běžného vrtáku vyvrtá kónickou díru. Do díry se potom natloukl dřevěný hřebík a přebytečné dřevo se odřízlo pilkou nebo odseklo dlátem a zahladilo hoblíkem. Někdy se také mohly z přebývajícího dřeva hřebíku vyřezat ozdobné hlavičky.  

Čím slepit dva kusy dřeva... Místo lepidla se používal klíh. V nábytkářství nečastěji kostěný, ale šel využít i klíh z kůže. Základem klihu jsou bílkoviny schopné vytvářet koloidní roztoky. Klíh se nanášel za tepla a i dnes ho lze koupit v potřebách pro výtvarníky. Pro lepení je třeba klihové granulky nechat 24 hodin bobtnat v určeném množství vody (nejlépe podle návodu uvedeného na klihu) a zahřát jej na teplotu mezi 60 a 70 °C. K tomu se dá nejlépe využít vodní lázeň. Po zahřátí se klíh nanese na lepenou plochu a ještě zatepla, dokud neztratí lepivé vlastnosti, se plochy spojí a zatíží. Klíh se nedá použít opakovaně, při každém dalším zahřátí totiž ztrácí lepivé vlastnosti.        (Zdroj: 100+1)


14.6. 2017     Čtrnáctý červen je Světovým dnem dárců krve. Připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní Každý dárce krve je hrdina.


„Brusel se staví na stranu teroristů!“: Orbán ..... „Brusel se staví na stranu teroristů!“, prohlásil v pondělí maďarský premiér Orbán. Evropský parlament totiž kritizoval rozsudek svrchovaného maďarského soudu v případu násilnického syrského imigranta Ahmeda H., který byl odsouzen k 10 letům odnětí svobody za vedení teroristického hromadného imigrantského nájezdu na maďarský hraniční plot.

„Dokud budu premiérem, bude plot na jižní maďarské hranici stát, a maďarská vláda se nepoddá „vydírání“ Bruselu s jeho imigrantskými kvótami“, dal jasně nasrozumněnou Viktor Orbán.

Ve svém parlamentním projevu se předseda maďarské vlády dále rovněž podivil nad tím, že vedoucí činovníci EU mají zapotřebí nasloucht takovému „finančnímu spekulantovi“ jako Soros.       (Zdroj: eurabia)


První trest smrti za zveřejnění obsahu na Facebooku ..... Soud na východě Pákistánu v sobotu vynesl rozsudek smrti za rouhání proti islámu. O život má přijít třicetiletý Tajmúr Razá, který patří k menšinovým šíitským muslimům. S odvoláním na žalobce o tom informovala agentura AP. Razá měl údajně psát urážlivé zprávy o sunnitských muslimech na sociální síti Facebook. Poprvé tak padl trest smrti za zveřejnění obsahu na sociální síti. Americká společnost byla Pákistánem požádána, aby uživatele, kteří rouhačský obsah zveřejňují, identifikovala, a podle BBC do Pákistánu vyslala tým lidí. Facebook tvrdí, že nadále chce chránit soukromí uživatelů.

Verdikt padl ve městě Bahávalpur na jihu provincie Paňdžáb. Razá byl zatčen už loni, protože údajně poslal na Facebook hanlivé zprávy o sunnitských duchovních vůdcích a manželkách proroka Mohameda. 

Pákistánská vláda v březnu požádala firmy Facebook a Twitter, aby pomohly identifikovat Pákistánce ve vlasti i v zahraničí, kteří sdílejí na těchto sociálních sítích rouhačské komentáře. Společnost Facebook poté oznámila, že do Pákistánu vyslala tým svých lidí. Prý aby si vyslechli obavy vládních činitelů ohledně údajného rouhačského obsahu na sociální síti. Společnost zároveň dodala, že i nadále chce chránit soukromí a práva svých uživatelů. Blíže o výsledku jednání mezi pákistánskou vládou a Facebookem BBC neinformuje.       (Zdroj: Echo24)


Pfui Teufel! Německem otřásá skandál! Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách snědých miminek, jak se starat o děti, až jednou budou mít s migranty skutečné potomky! Fotografie jen pro silné žaludky! ..... Jeden ze čtenářů AE News nás upozornil na kauzu na jedné z německých středních škol ve městě Syke v Dolním Sasku. Podle informací serveru Kreiszeitung.de se jedná již o čtvrtý ročník vzdělávacího programu Babypraktikum pro dospívající dívky, ale i chlapce a gay páry, jak se starat o miminko [1], který probíhá na Syker Ganztagsschule. Z hlediska německé preciznosti jde o simulaci na figurínách miminek, které mají uvnitř integrovaný čip, který simuluje potřeby dítěte 24 hodin denně. Dívky se musí o dítě starat ve dne i v noci.  Z hlediska rodičovské přípravy by to nebylo nic špatného, jenže celý program zajišťuje školský úřad Dolního Saska s naprosto jiným úmyslem. Jak totiž ukázaly uniklé fotografie na veřejnost, blonďatá německá děvčata dostala na starosti „míšence“.

14 a 15-leté dívky ze střední školy ve městě Syke v Dolním Sasku se učí chovat děti migrantů, zatím jen jako figuríny ... Figuríny jsou totiž karamelové a tmavé barvy a jde tudíž o figuríny miminek mulatů, míšenců. Děsivá fotografie začala o víkendu kolovat na německé alternativě, celou věcí se bude počátkem týdne zabývat i německá strana AfD, která chce do Dolního Saska podle posledních informací poslat školní inspekci, jestli v rámci programu není dětem podsouvána pro-migrační politika Angely Merkel. Celý program má za úkol naučit dívky již od věku 15 let, jak se starat o mimina. Mimochodem, v Německu je 15 let nejnižší zákonná hranice pro přiznání rodičovství, takže je možné, že toto je prvoplánová příprava na okupaci Německa formou invaze „in Utero“, tedy skrze dělohy Němek, které budou rodit Arabům mulaty.

Bílá rasa je podřadná, Pfui Teufel! ... Na fotografii nahoře při analýze vidíme, že z 8 dívek jich celkem 6 chová snědá mimina, resp. leží v kočárku. Pouze dvě dívky mají k dispozici bílé děti. A zde je další skandál. Bílé děti nemají žádné vlasy, zatímco mimina míšenců mají jako černé kučeravé vlásky. To samo o sobě evokuje diskriminaci a podřadnost bílé rasy a je to zjevné programování a indoktrinace dívek na úrovni podvědomí, stejně jako když minulý rok Miroslav Donutil na ČT předčítal pohádku o Multikulti Sněhurce, která dětem na konci podprahově sugerovala myšlenku, že mít čokoládovou barvu kůže je fajn, protože se člověk od sluníčka nespálí a bílá kůže je tudíž horší a ne tak dobrá. O kauze se Sněhurkou jsme přinesli článek a video zde. Pokud jste ho neviděli, napravte to.       (Čtěte na stránkách AENews)


Tajemný důkaz by mohl říci pravdu o mimozemské lodi v Roswellu ..... Mezi jednu z nejznámějších konspiračních teorií na světě rozhodně patří ta, která hovoří o pádu mimozemské lodi v Roswellu, v americkém státě Nové Mexiko, v roce 1947. Lovci UFO tvrdí, že k rozluštění záhady, která trvá již sedm dekád, by mohl přispět text, který se nachází na jedné z fotografií.

Snímek ukazuje generála Rogera Rameyho ve své kanceláři ve Fort Worth Army Air Field, později známé jako vojenská základna Carswell Air Force Base.

V ruce drží kousek papíru s textem a klečí nad pozůstatky toho, co mělo pocházet z havárie, uvedl portál Express Online. Ti, co bojují za pravdu, nyní doufají, že právě tato zpráva by mohla být klíčem k rozlousknutí hádanky.

Jen několik hodin předtím, než byly snímky pořízené, mediální pracovník Roswell Army Airfield zveřejnil tiskové prohlášení, ve kterém se tvrdilo, že se našly trosky havarovaného létajícího talíře. Následující den bylo prohlášení odvoláno a úředníci uvedli, že šlo jen o balón amerických leteckých sil.

Incident v Roswellu je jednou z nejdiskutovanějších a nejkontroverznějších UFO událostí v historii. Výzkumník UFO David Rudiak použil moderní technologie na zvětšení textu a tvrdí, že dokáže přečíst slova. Říká, že je tam jasný odkaz na "disk" a část věty, kde se píše "oběti vraku".

Podle Rudiaka to dokazuje, že objevili plavidlo ve tvaru disku, ale zároveň se domnívá, že to potvrzuje i získání mimozemských těl z vraku.

Zajímavostí je, že teorii o mimozemšťanech věří i mnoho bývalých astronautů NASA. Někteří známí kosmonauti se zviditelnily otevřenou zpovědí o svém přesvědčení v existenci mimozemských bytostí.        (Zdroj: AC24)


Teror muslimů v Evropě překračuje všechny meze. Podívejte se, jakého odporného činu se dopustili ve francouzském supermarketu (+ video) ..... Francouzi se už delší dobu nemohou cítit bezpečně, a platí to o to víc v době ramadánu... Jedna z kamer v pařížském supermarketu zachytila útok muslima na muže, který si koupil karton piv.

Video ukazuje muže, který vychází z obchodu, načež na něj zaútočí muslim s nožem. K útoku došlo kvůli tomu, že si francouzský mladík dovolil koupit piva v době ramadánu. Kdyby nezasáhl další člověk a útočníka nedostrčil, mohl by Francouz přijít o život.       (Zdroj: FreeGlobe)


Zaměstnanci fastfoodu řekli, které jídlo si u nich radši nedat ..... Zaměstnanci v restauracích s rychlým občerstvením prozradili, co byste si za žádnou cenu neměli u nich objednat. Po otázce, kterou na webu Reddit položil anonymní uživatel, následovala řada zákulisních příběhů, z nichž se slabým povahám může udělat nevolno.

Kuřata z KFC znají všichni, plus rozmanitou škálu jejich omáček. Tak právě těm by se měli lidé obloukem vyhnout. "Vyrábějí se ze starého a nechutného oleje, který zbude po celodenním vaření a servíruje se až druhý den," prozradil bývalý kuchař Joey Bosa.

Jeden z největších řetězců se zářivě žlutým "M" se zase může "chlubit" hygienickými návyky některých svých zaměstnanců. "Kolegové si zapomínali mýt ruce po použití toalety. A bez rukavic pak připravují jídlo," napsal uživatel Pastry Dragon. Zapomenout by lidé měli i na rybí koláčky či sendviče. Podle několika pracovníků nejsou čerstvé a dlouhé hodiny jsou položené na špinavých poličkách, napsal web topky.sk.

Milovníci fastfoodu by se přinejmenším měli řídit jednoduchým pravidlem, a to neobjednávat si jídlo po jedenácté večer. V tuto dobu bývají zaměstnanci unavení a začnou jim padat věci z rukou. "Když se tak stane, tak potravinu jednoduše zvednou ze země a servírují zákazníkům." "Tato obvinění se týkají amerického trhu," řekl pro deník Birmingham Mail mluvčí britského řetězce McDonald's. KFC se k informacím zatím nevyjádřila.       (Zdroj: Týden)


Dopis eurokomisařce Jourové: Evropská komise začne jednat o postihu ČR kvůli kvótám. Na čí straně stojíte?  ..... Vĕra Jourová Evropská komise v úterý zahájí řízení s Českem, Polskem a Maďarskem za ignorování vnucených migračních kvót. Eurokomisařka Věra Jourová bude zítra spolurozhodovat o návrhu na uvalení sankcí na Českou republiku. Tohle jí napsal pan Michal Kutzendörfer: Vážená paní komisařko Jourová,   Podle slov předsedy Evropské komise Jeana Claude Junckera bude tento týden Evropská komise jednat o návrhu na zahájení řízení s Českou republikou pro neplnění rozhodnutí EU o přerozdělování migrantů.   Řízení má vyústit v sankce uvalené na Českou republiku Evropským soudním dvorem.   Vážená paní komisařko, hlasujte prosím proti návrhu na uvalení sankcí na Českou republiku a nepodílejte se svým hlasem na arogantním pošlapávání suverenity a ohrožování bezpečnosti České republiky, která Vás do Evropské komise vyslala!   Toto je názor nejen můj, mojí rodiny a mnoha dalších spoluobčanů v rámci města kde žiji, myslí si to i naše vláda, český parlament a široká česká veřejnost.   Děkuji za Vám za správné rozhodnutí ve prospěch našich občanů! S nápadem přišel europoslanec Petr Mach. Ten Jourové napsal:

Vážená paní komisařko Jourová,

Podle slov předsedy Evropské komise Jeana Claude Junckera bude tento týden Evropská komise jednat o návrhu na zahájení řízení s Českou republikou pro neplnění rozhodnutí EU o přerozdělování migrantů. Řízení má vyústit v sankce uvalené na Českou republiku Evropským soudním dvorem.

Paní komisařko, hlasujte prosím proti návrhu na uvalení sankcí na Českou republiku.

Migranty bez nejasného původu považuji s ohledem na četné teroristické atentáty páchané migranty v Západní Evropě za obrovské bezpečnostní riziko pro naši zemi.

Není to jen názor euroskeptiků, myslí si to také česká vláda, český parlament a široká česká veřejnost.

Rozhodnutí EU považuji za arogantní diktát a mám za to, že šlo nad rámec pravomocí, které Evropské unii dává smlouva o fungování EU.

PPaní komisařko, nepodílejte se svým hlasem na arogantním pošlapávání suverenity a ohrožování bezpečnosti České republiky, která vás do Evropské komise vyslala.

S pozdravem, Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu“ ... Adresa: VERA-JOUROVA-CONTACT@ec.europa.eu       (Zdroj: Islám v ČR nechceme)

Je to na pozvracení ... papalášové z EU nás chtějí soudit za to, že nechceme dobrovolně přijmout vlastní vrahy ... místo toho aby oni sami byli souzeni za vlastizradu. Dává tohle smysl? A lidi snad spí a nevnímají to ...


Přátelé jízdních kol připomněli 200 let od jeho vynálezu ..... Výročí 200 let od vynálezu jízdního kola Karlem Draisem si připomněli členové Spolku přátel jízdních kol přejezdem Karlova mostu na historické drezíně, předchůdci dnešního jízdního kola. Jezdec byl oblečen v dobovém kostýmu, v něm byla i rozhaněčka se zvonem, která mu po mostě dělala cestu mezi turisty. První jízdu Karl Drais uskutečnil 12. června 1817 v Mannheimu.

Člen spolku Boleslav Pára v roli vynálezce vyjel od Malostranské mostecké věže na celodřevěném stroji. Na dřevěné kostře bylo přidělané kožené sedátko a kola byla pobita železným plátem, stejně jako to mívaly kočáry. "Konstrukce kola vychází z principu kočáru a žebřiňáku. Novinkou ale tehdy bylo, že do té doby nikoho nenapadlo jet na jednostopém vozidle a držet rovnováhu," řekl Pára.

Na původním stroji se jezdec odrážel nohama o zem, šlapky byly ke kolu přidělány o několik desítek let později. Cyklista nohama o zem i brzdil. "Pro každého proto bylo vyráběno tehdy kolo přímo na míru. Ale v době vynálezu to byla pouze kratochvílí bohaté šlechty," řekl Pavel Eliáš ze Spolku přátel jízdních kol.

Stroj, na kterém Pára přes Karlův most jel, je původní a patří libereckému technickému muzeu. Nejde ale přímo o stroj Karla Draise. "Konkrétní rok výroby není znám, drezíny se vyráběly asi dvacet let a tento stroj pochází z té doby," řekl Pára.       (Zdroj: České noviny)


Odmítání uprchlíků je jediný zaručený způsob boje proti terorismu ..... Jediným spôsobom, ako ochrániť Poľsko pred islamskými teroristickými útokmi, je nedovoliť moslimom hromadne migrovať, povedal v pondelok poľský poslanec za vládnu stranu Ryszard Czarnecki.

“Pokiaľ ide o zníženie pravdepodobnosti, že Poľsko bude zasiahnuté islamistickými teroristickými útokmi, jedinou osvedčenou metódou je zabrániť moslimom migrovať,” povedal Ryszard Czarnecki pre miestny rozhlas po útoku v Londýne v sobotu, pri ktorom prišlo o život sedem ľudí a zranených ďalších 48.

Poznamenajúc, že ​​deti islamských prisťahovalcov sú zodpovedné za veľké množstvo útokov inšpirovaných ISIS na európskej pôde, poslanec Európskeho parlamentu zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) povedal, že Poľsko sa “učilo z chýb” iných krajín na Západe a tak odmieta “otvoriť svoje dvere islamským migrantom.”

Na otázku, či si myslí, že politici, ktorí vedú Poľsko, majú radu pre Britániu a ďalšie krajiny v západnej Európe, ako sa vyhnúť terorizmu, Czarnecki povedal, že krajina má “veľmi špecifický koncept prisťahovalcov“.

“Pokiaľ ide o Britániu, už sme im pri viacerých príležitostiach povedali, že musia deportovať radikálnych migrantov, nie tolerovať. Ak radikálny moslimský klerik v mešite vyzýva svojich bratov, aby bojovali proti neveriacim, myslím, že existujú dôvody na vyhostenie takéhoto imáma. Našťastie, Poľsko neopakuje tieto chyby, ktoré urobili iné krajiny, pokiaľ ide o našu prisťahovaleckú politiku, a preto nemáme tieto problémy,” uviedol europoslanec, ktorý sedí vo výbore Európskeho parlamentu pre zahraničné veci.

Keď hovoril v poľskom parlamente koncom minulého mesiaca po teroristickom útoku v Manchestri, ktorý si vyžiadal život 23 dospelých a detí vrátane poľského páru, premiérka Beata Szydłová odsúdila “európske politické elity” a varovala, že kontinent musia viesť “silní politici”, ktorí sú ochotní bojovať proti terorizmu.

VVláda premiérky zo strany PiS v súčasnosti bojuje proti plánom Európskej komisie. Tá od každého členského štátu, ktorý podpísal spoločný európsky azylový systém, požaduje, aby prijal kvótu migrantov, ktorí v súčasnosti žijú v Grécku a Taliansku.

V reakcii na to, že Európska únia stanovila júnovú lehotu, podľa ktorej musí Poľsko a Maďarsko uvítať priatie prisťahovalcov alebo čeliť sankciám, uviedol minister vnútra Mariusz Błaszczak, že žiadatelia o azyl z tretieho sveta by stredoeurópskej krajine spôsobili “oveľa väčšie” škody, ako akýkoľvek trest z Bruselu.        (Zdroj: Svět kolem nás)


Popenec břečťanovitý, plevel, který léčí ..... Možná vám také roste na zahrádce v širokých kobercích záplavy fialových kvítků. Rostlinka stěží přerůstá výšku 20 centimetrů. Její šlahouny se však plazí a mohou dosahovat vzdálenosti několika metrů. Řadíme ji do čeledi hluchavkovitých. Typická je stoupavá lodyha s řapíkatými, ledvinovitými až srdčitými listy. Kvete modrofialově, z úžlabí listů.

Popenec břečťanolistý

Popenec řadíme mezi první kvetoucí bylinky, které se tak postarají o brzký med. Sbíráme olistěnou nať, a to od dubna až do přelomu prázdnin. Roste hojně, většinu na sušších stanovištích, okrajích luk a záhonků, v zahrádkách, u plotů. Mnozí zahrádkáři by mohli vyprávět, neboť jejich úsměvný boj s bylinkou je často marný. V jedné milé diskuzi věnované popenci jsem se dočetla:

„Dobrý den, rád bych okrasný trávník, nicméně, neustále se mi zde vtírá popenec. Co dělat, jak jej zlikvidovat, co na něj nalít…“

„Mám pro Vás jednu jedinou radu, zlikvidujte okrasný trávník a nechte jej prorůst popencem, který splní mnohem větší službu, nežli nabubřelá okrasná umělost. S úctou bylinkářka Markéta.“

Pokud popenci propadnete, na internetu lze koupit také semínka, pozor však, bylina se skutečně vehementně rozrůstá. Aby pak nezasahovala tam, kam si to nebudete přát.

Naše zahrádka je popence plná, všude to bzučí, jemně voní, kvete a my velmi rádi popenec sbíráme, sušíme, případně čerstvě nakrájený pak vmícháváme do nejrůznějších zeleninových pokrmů či pomazánek. Obsahuje silice, hořčiny a třísloviny, cholin, saponiny, vitamín C a draslík. Popenec sbíráme v rozpuku, následně rozložíme a sušíme ve stínu, snažíme se, aby teplota nepřesáhla 40 °C. Bylinku uchováváme v dobře uzavřené nádobě, chráníme před vzdušnou a světelnou oxidací.       (Čtěte ¨na stránkách CelostniMedicina)


13.6. 2017     Třináctého června 1612 byl Matyýš Habsburský korunován králem českým po té, co mu jeho bratr Rudolf II. ředal korunu českou.

Naděje, že bude Matyáš lepším panovníkem než jeho bratr, se ukázaly jako liché. Matyášovi se podařilo zachránit soustátí v rukou Habsburků, ale za cenu velkých ústupků v oblasti konfese. Současně se po nástupu na trůn projevil jako váhavý a slabý panovník. Obojí dalo příčinu dalšímu vývoji v Čechách. Nový panovník podpořil katolickou stranu, přenesl své sídlo z Prahy do Vídně, čímž Praha řestala být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu.


V Praze se rozhodli, že Rusko je horší než jaderná válka .....Na konferenci pro evropskou bezpečnost v Praze (DESCOP) bylo Rusko označeno za jednu z hlavních hrozeb pro EU, společně s terorizmem a zbraněmi hromadného ničení. Co se dnes děje s evropským myšlením? „Zcela úmyslně ho překrucují tím, že stále opakují mytickou vojenskou hrozbu ze strany Ruska,“ řekl Sputniku vojenský analytik Martin Koler.

Martin Koler: Celkově pražská konference o obraně DESCOP připomínala ideologické konference totalitních režimů, nebo schůzku fanatických islamistů kdesi v severní Africe. Ve stejný den, kdy byla zahájena konference, jsme si připomínali vyhlazení české obce Lidice německými nacisty. Na něco takového si bojovníci za evropské hodnoty na DESCOPu ani nevzpomněli. Přitom takových vesnic bylo v naší zemi více a v dalších slovanských zemích, především v Polsku, Bělorusku, Rusku, Jugoslávii a na Ukrajině, tisíce. Je historicky nespravedlivé, že právě v tento den v Praze mluvili o ruské hrozbě. Ideologové EU se snaží dlouhodobou mediální kampaní vyvolat u obyvatel představu, že Rusko není evropskou zemí, případně, že se jedná o stalinský Sovětský svaz. Rusko, jako Sovětsky svaz, je považováno za „říši zla". Je vysoce pravděpodobné, že tažení proti Rusku, které má odvést myšlení obyvatel Evropy od narůstající hospodářské katastrofy, se může zvrhnout v jaderný konflikt.

Rusko je ve srovnání s NATO výrazně slabší. Jen americký vojenský rozpočet je téměř devětkrát vyšší. V počtech vojáků a techniky má NATO při různých pohledech téměř trojnásobnou převahu. V loďstvu je to dvaadvacetinásobek. Pokud se chce Rusko efektivně bránit, nezbývá mu, než… použít jaderné zbraně? Není jasné, proč propaganda NATO a EU označuje podstatně slabší Rusko za ohrožení evropské a světové bezpečnosti. Rusko od roku 1990 nikoho nenapadlo. Naopak vyklidilo bez boje pozice v řadě evropských zemí, prodalo do USA vzorky nejmodernější výzbroje, několik set tun plutonia jako strategického vojenského materiálu, umožnilo rozpad SSSR, čímž ztratilo obranný perimetr a provedlo největší redukci armády ze všech evropských zemí. Hospodářské škody z období perestrojky a následného období vlády Borise Jelcina jsou vyšší než ty, které způsobila bývalému SSSR druhá světová válka. Konflikt v Gruzii vyvolala genocida národů Osetie a Abcházie. Rusko bylo do války zataženo napadením ze strany Gruzie, což potvrdila i oficiální zpráva EU. Odtržení Krymu bylo jen napravením nespravedlnosti a totality Chruščova a jeho kumpánů na obyvatelích poloostrova, kteří proti tomu léta marně protestovali.        (Čtěte na stránkách AC24)


Za křiku „Alláhu Akbar“ útočí francouzští muslimové na policisty, ti ze strachu o život utíkají pryč. Vláda jim sebrala zbraně a dokonce i obušky, mají jenom vrhače slzného plynu, který ale neúčinkuje! Kam míří globalizace? Do budoucnosti civilizace nebo jenom nahoru k obloze? Na bedrech otroků dotkne se člověk hvězd? ..... Nastal čas pro pokračování článku Syndikát, který jsme uvedli před rokem zde. Toto je jeho druhá část.

Počátkem tohoto měsíce byla na internetu zahájena informační kampaň projektu „Refugee crisis in Europe“, která se snaží světovou veřejnost informovat o důsledcích migrační vlny v Evropě [1]. Na YouTube byla v rámci tohoto občanského programu umístěna kompilace videí z Evropy, z nichž největší zděšení vyvolávají nahrávky z pouličních nepokojů ve francouzských městech. Do úvodu článku jsem vybral hned jedno z prvních videí, které ukazuje realitu života v dnešní Francii. Hned na začátku vidíte záběry na policistu ve hlídkovém voze, který je napaden davem muslimské mládeže.

Nejprve mu rozbijí okna a potom mu do auta vhodí molotov koktejl a auto začne hořet. To, co následuje potom, to je obrázek, který vypovídá úplně za vše. Policista vystoupí z auta a muslimský mladík ho začne mlátit kusem plastové tyče. Policista nemá zbraň, nemá ani obušek. Pouze zkříží ruce, chrání si hlavu a obličej a nechá se mlátit. Potom odchází pěšky a auto zůstává v plamenech.

Hořící auto na pařížském předměstí během muslimských nepokojů.

O chvíli dál ve videu je záběr, kdy bílé policejní auto se zapnutou houkačkou velmi rychle couvá dozadu vysokou rychlostí, jako by ze strachu před něčím couvalo. A opravdu. Vzápětí záběr odhaluje, že na policejní auto se řítí dav muslimských mladíků, kteří chtějí policisty v autě dohonit, vytáhnout je z auta a zmlátit. Nikde nevidíte žádné policejní kordony, které by se snažily demonstranty zpacifikovat. Kordony stojí pouze nehnutě na jednom místě, jejich úkolem není proti demonstrantům zasahovat, ale pouze jim nedovolit rozšířit nepokoje do dalších ulic a městských bloků. Tato politika byla ve Francii zavedena už před mnoha lety, protože zásahy policistů proti demonstrantům vedly pouze k tomu, že muslimská komunita se více radikalizovala. Francouzské úřady už velmi dlouhá léta mají velké obavy z vypuknutí muslimské intifády ve Francii.

VVe Francii policisté utíkají před muslimskými mladíky ve strachu o život

Z tohoto důvodu byly policistům odebrány v roce 2001 služební zbraně. V roce 2011 k tomu přibylo i odebrání obušků. Francouzská policie je dnes vybavena pouze odznakem a vrhači kanystrů se slzným plynem. Ten ovšem nefunguje, má totiž nízkou účinnost a i špatný rozptyl. Francouzští policisté tak používají pouze jedinou taktiku, že zůstávají v autech, přijedou na místo ohlášeného nepokoje, nechají si úmyslně lehce poškodit aut, rozbít okna, všechno zaznamená kamera a když je poškození auta dostatečné, auto obrátí a ujedou pryč. Na policejní stanici předvedou zničené auto, předají video záznam a tím jejich povinnost je splněna, štáb předá informaci o situaci na vrchní velitelství, kde zhodnotí, kam už nelze policisty posílat a kde je třeba poslat pořádkové síly a provést tzv. uzávěru oblasti.       (Čtěte na stránkách AENews)


Británie proti terorismu? Od útoků byly zatčeny desítky kritiků islámu ..... Po třech útocích islámských fanatiků během dvou měsíců je britská policie přísnější nejen na islámské fanatiky. Ještě mnohem více totiž lidí pozavírala za protiislámské výroky. 

Od minulé soboty zatkli 58 lidí za protiislámské výroky na internetu. Tím se chlubila policejní šéfová ve zprávách BBC. Také řekla, že taková zatýkání za kritiku islámu probíhají po každém útoku. 

Například Cambridgi byly posílené hlídky, protože “pravicoví teroristé” zasunuli plátky slaniny za stěrače čtyř automobilů před mešitou. Muslimové se těmito zákroky údajně cítí ohroženi, na muslimy však nikdy teroristické útoky nepáchá. 

Na otázku, jestli nepovažuje za selhání to, že na pachatele vražedných útoků občané z muslimské komunity opakovaně upozorňovali a že jeden z vrahů z London Bridge byl kromě vystupování v televizním dokumentu o džihádistech také stíhaný za útok na policistu, řekla šéfka, že rozhodně ne. 

Prý mají tolik práce, že prostě nemůžou stihnout všechno. Ironicky řečeno, posbírat všechny kritiky islámu a zavřít je, dá asi hodně práce a již nezbývá čas na chytání vrahů a teroristů.        (Čtěte Proti multikulturnímu fanatismu)


Jste připraveni? Aneb možnosti sebeobrany ..... Ačkoliv je Česko 6. nejbezpečnější zemí, události ve světě dávají naznat, že tomu tak nebude stále. Nejde jen o nedávné atentáty (Londýn, Nice, Paříž, Manchester atd.), migrace z Afriky stále dosahuje hrozivých čísel (1), a ani vývoj na Balkáně nenabírá pozitivní směr. Řada lidí si rozumně pokládá otázku, zda dovede ochránit sebe, své blízké či majetek a je jasné, že s prázdnýma rukama to půjde stěží. Jistě, je řada bojových umění a spousta volně dostupných sebeobranných prostředků (slzný sprej, paralyzéry), ale nejsou bez intenzivního tréningu či proti více útočníkům příliš účinné. Výrok připisovaný Samuelu Coltovi praví: „ Bůh stvořil muže silné a muže slabé, a já jsem ten rozdíl vyrovnal.“

Jenže a správně, je držení zbraní v ČR omezeno zákonem č. 119/2002 Sb., Zákonem o střelných zbraních a střelivu (2). Zákon je vyvážený, napsaný čitelně a umožnuje za dodržení podmínek (věk 21 let, bezúhonnost, zdraví, zkoušky z teorie i praxe) držet střelnou zbraň pro sebeobranu. Tedy, každý kdo uvažuje o pořízení zbraně, má možnost navštívit nejbližší střelnici pro veřejnost a domluvit se správci na zaškolení a posléze ke zkouškám s inspektory PČR. Náklady na pořízení zbrojního průkazu se pohybují kolem 3.000-5.000 Kč. Náklady na samotnou zbraň orientačně 5.000-30.000 Kč. Ti, co nechtějí jít cestou zbrojního průkazu a chtějí legální střelnou zbraň, mohou uvažovat o zbrani perkusní či historické, tedy takové co byla vyrobena před rokem 1890. Tyto zbraně jsou prodejné od věku 18 let, ačkoliv jsou také účinné. Jejich používání je také podřízeno zákonu č. 119/2002 Sb, a navíc je komplikováno přeci jen složitějším zacházením. Zájemce neznalé problematiky bych zcela odrazoval od historických zbraní (např. Gewehr 88 od firmy Mauser), technický stav, správné a dostupné střelivo jsou a budou problém. Zbraně perkusní jedno a dvouranné (nikoliv však perkusní revolvery), jsou z pohledu zákona zbraně kategorie D. Může z nich být stříleno pouze na schválené střelnici a ke střelbě se používá černý střelný prach, olověná střela nebo broky a perkusní zápalka. Ke střelbě v rámci Nutné obrany nebo Krajní nouze (NO, KO – definice v zákoně, bezpodmínečně nutné znát) jistě vyhoví. Energie střely a přesnost těchto zbraní je překvapivě vysoká. Jen je třeba naučit se správný postup při nabíjení a čištění. Výběr těchto zbraní je dnes velmi široký, jde jak o repliky původních zbraní, tak o moderní konstrukce (in-line), někdy i z korozivzdornějších ocelí. Jmenovitě lze uvést výrobky firem Great Gun (3), Pedersoli či Ardesa. Výrobky firmy Great Gun v kategorii perkusních zbraní jsou dvou rané pistole (derringery) či dvou raná puška. Výrobky jsou precizně zhotoveny, nabízeny za přijatelnou cenu s doživotní zárukou. Patrioty jistě potěší, že se jedná o českou firmu.       (Zdroj: Islám v ČR nechceme)


Příčinou sucha a povodní je, že jsme podřezali žíly malému vodnímu cyklu ..... Michal Kravčík byl jedním z řečníků na konferenci Počítáme s vodou. Hovořil o tom, že příčinou našich současných problémů se suchem a povodněmi je vcelku prostá věc. Narušený malý vodní cyklus. Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Michal Kravčík byl jedním z řečníků na konferenci Počítáme s vodou. Hovořil o tom, že příčinou našich současných problémů se suchem a povodněmi je vcelku prostá věc. Narušený malý vodní cyklus. Pochopením tohoto degenerativního principu bychom podle něho mohli zkusit pravý opak. Vrátit vodu ne jenom do krajiny a měst, ale i zpět do malých vodních cyklů a znormalizovat tak počasí. Michal Kravčík je spoluautorem knihy o novém vodním paradigmatu.  

Co to vlastně je malý vodní cyklus? ... Část vody, která naprší, se vsákne do půdy. Z této vody se pak sytí prameny potoků a řek a voda teče pryč. Ale velká většina dešťové vody neodteče, ale buď přímo či prostřednictvím rostlin se vypaří zpět do atmosféry, kde se vysráží do mraků a vyprší se. A tak pořád dokola. To je malý vodní cyklus. Velký vodní cyklus je voda, co odteče do oceánů, tam se vypaří, aby se jinde vypršela a znovu stekla do oceánu.

A v čem je problém? ... V tom, že nenecháme dešťovou vodu zasáknout, ale posíláme ji kanalizací z měst do řek a do oceánů. Tím, že jsme snížili odpar, jsme podřezali žíly malým vodním cyklům, vyprazdňujeme je.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Chce Soros změnit u nás vládu, tak jako na Ukrajině? ..... Ekonomové často mluví o potřebě pohlížet na věci z makroekonomické perspektivy, politici se teď zase na věci musejí dívat z perspektivy macronovské. Píše v glose Erik Best.

Slovo integrace je v kurzu, což pro Čechy znamená zejména tlak na přijetí eura a uprchlických kvót. Premiér Bohuslav Sobotka kvóty odmítá a jeho ministr vnitra je ještě militantnější, český předseda vlády jde ale Emmanuelu Macronovi a Angele Merkelové na ruku alespoň co se eura týče.

Přijetí společné měny podporují i KDU-ČSL a TOP 09, zatímco Andrej Babiš a ODS jsou proti.

Když Macronův příznivec George Soros píše, že Česká republika dala jasně najevo, že nemá v úmyslu se k euru připojit, problematiky znalý čtenář se musí ptát, koho přesně si Soros pod Českou republikou představuje.

Koaliční smlouva mluví o přípravě země pro vstup do eurozóny a čtyři nejvyšší ústavní činitelé přijetí eura, minimálně veřejně, podporují.        (Zdroj: Svět kolem nás)


Spis o Metropolitním plánu zůstává pro občany utajen. Arnika se to pokusí změnit u soudu ..... Ministerstvo pro místní rozvoj Mister No Spolek Arnika podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí pražského magistrátu a Ministerstva pro místní rozvoj, které občanům upírá právo nahlédnout do spisu k Metropolitnímu plánu (MPP). Nový územní plán ovlivní podobu hlavního města na řadu desetiletí dopředu – pokud se jej tedy podaří přes řadu komplikací a průtahů dokončit a prosadit. Komplikace při jeho přípravě mohou být stěží argumentem proto, aby byl proces projednávání MPP utajený před veřejností, které se tak úzce dotýká. Občané Prahy, o jejichž čtvrtích a sousedství se rozhoduje, mají právo vědět, z jakých podkladů se při pracích na MPP vychází a jaké připomínky mají k návrhu plánu pražští úředníci.  To ale Magistrát setrvale odmítá. Arnika proto musela přistoupit k žalobě a současně se spolu s dalšími pražskými spolky ptát, co je obsahem tak ostražitě střeženého tajemství?

„Ve spisu se zřejmě musí nacházet tajné informace zcela zásadního charakteru, protože Magistrát je ochoten udělat cokoli, aby se nikdo nemohl podívat, co Metropolitnímu plánu vytýkají jiní úředníci,“ komentuje situaci Vendula Zahumenská, právnička Arniky. „Teoreticky je to snadné – přijdete na úřad a požádáte, jestli byste nemohli vidět, o čem si úřady dopisují a jaké požadavky má kupř. odbor životního prostředí. Tak jednoduché to ale není. Magistrát vám totiž nic neukáže a ještě tvrdí, že žádný spis neexistuje,“ objasňuje dále situaci Zahumenská.

Ze zákonů přitom jasně vyplývá, že se spis vede vždy a měl by obsahovat vše, co se dotýká daného řízení. Zákony také říkají, že by prakticky každý Pražan nebo spolek, který se zabývá územním plánováním, měl mít možnost do spisu nahlédnout. To potvrzují i názory odborníků na správní právo. Magistrát se však urputně brání a přizvukuje mu i Ministerstvo pro místní rozvoj. To dokonce přišlo s vlastní teorií „otevřeného a zavřeného spisu“. Občané se prý mají podívat až do toho „zavřeného“, tedy spisu uloženého v archivu poté, co bude územní plán schválen a na jakékoli připomínky bude pozdě.

„Tento přístup utvrzuje občany v tom, že se úředníci chovají jako vrchnost a nechápu, že jejich úkolem je především služba veřejnosti. Nikdo se přeci nechce dozvědět citlivá osobní data. Nikdo také nepopírá, že MPP je jistě velmi rozsáhlým a komplikovaným dokumentem, není ale třeba veřejnost před jeho obsahem „chránit“. Mnoho občanů je schopných a ochotných se v dokumentech zorientovat a vznášet hodnotné připomínky,“ pokračuje Zahumenská.

„Myslíme si, že by občané měli vědět, co se odehrává teď, předtím, než je územní plán schválen. Především s jakými požadavky přišli jiní významní hráči územního plánování. Jenom tak mohou formulovat relevantní připomínky a mohou se plnohodnotně zapojit do rozhodování o městě, kde žijí,“ shrnuje na závěr Zahumenská.       (Čtěte na stránkách Arnika)


100 000 uprchlíků snadno a rychle. Bez kvót a bez ptaní ..... Společnost Airbnb, která provozuje systém na zprostředkování pronájmu bydlení, oznámila, že hodlá v příštích pěti letech najít bydlení až 100 000 uprchlíkům. Do projektu se ihned zapojilo několik neziskových organizací i poskytovatelů ubytování.

Princip fungování služby Airbnb je jednoduchý. Společnost sdružuje několik desítek tisíc dobrovolníků po celém světě, kteří nabízejí pronájem ubytování. Primátorka Krnáčová v dubnu projevila obavy z fungování systému pronajímání bydlení společnosti Airbnb z obav před terorismem. Lidé, kteří toto ubytování využijí, totiž na rozdíl od hotelů nepodléhají nahlašovací povinnosti. Podle primátorky by se tak do Prahy mohli dostat potenciální teroristé.

Ačkoli byla primátorka za svá slova kritizována a později svůj pohled na věc poněkud korigovala, aktuální prohlášení spoluzakladatele společnosti Joea Gebbia jí však dává za pravdu. Gebbia před několika dny prohlásil, že úmysl společnosti pomáhat uprchlíkům podporuje i mnoho majitelů nemovitostí zapojených do projektu. Údajně více než šestnáct tisíc z nich podepsalo „závazek“, že u sebe uprchlíky ubytuje. A to navíc zcela zdarma.

„Ve snaze pomáhat lidem z celého světa budeme spolupracovat s komunitou našich členů, abychom pro potřebné lidi našli nejenom ubytování, ale také místo, kde budou respektováni a stanou se součástí místní komunity,“ napsala společnost Airbnb na svém twitteru s aktivistickým hashtagem „#WeAccept“ (My přijímáme uprchlíky, pozn. redakce). K ohlášenému cíli se okamžitě přihlásilo i několik vlivných neziskových organizací.

Mezi jinými se do projektu „Open Homes“ připojily organizace International Rescue Committee, Singa Quebec, Inland Refugee Society of British Columbia a SolidarityNow. Projekt Airbnb je přímou reakcí na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně zakázat vstup do Spojených států lidem ze sedmi muslimských zemí, jejichž občané mohou představovat riziko pro bezpečnost Američanů.

Ovšem snaha pomáhat lidem bez domova v menším měřítku funguje již pět let a započala v důsledku ničivého hurikánu Sandy. Celkem se zatím podařilo společnosti Airbnb přes pronájem bydlení umístit 1900 uprchlíků. Od začátku letošního roku to bylo téměř 300 lidí. Možnosti Airbnb jsou téměř nevyčerpatelné, protože v jejím systému funguje 3,5 milionu potenciálních hostitelů. Jak již bylo zmíněno, úmysl podpořit přímo uprchlíky zatím oznámilo asi 16 000 z nich.       (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


Nostradamus již před staletími varoval Evropu před islamizaci v 21. století! ..... Tohle by asi dnešní cenzurou neprošlo: Ve filmu o Nostradamovi zhruba v 36 minutě říkají Nostradamův citát:  Já Nostradamus, věštec a doktor medicíny, ... Před přelomem století islám válku proti světu povede. Na rtech mír bude mít, v žilách smrt mu však koluje.

Zástupy věřících nebudou schopny brániti se a hlupáci ti po kultu jejich spravedlivém toužiti budou. Svatou válku Arabové povedou všude ve jménu Alláha. Vyčkávat budou,, co na jihu díti se bude, neboť jejich víra a čest ve velkém ohrožení jest.

A od 38 minuty se říká: "Století staré ještě nekončí, roků jak prstů jedné ruky chybí, v tu dobu šířiti se bude islám, přijde s cílem potupiti si křesťany, za urážky jejich a nenávist. Jen hlupáci budou toužiti po jejich svaté říši. Nic však dobrého se z toho neurodí, pro žádné strany. Svět bude sycen krví, ničením a násilím."       (Zdroj: eurabia)


Biotechnologové už letos oživí mrtvé ..... Odborníci z biotechnologické společnosti Bioquark ve Filadelfii chtějí už letos provést experiment, který přivede zpátky na svět mrtvého. Svůj pokus, který uvede mozkovou činnost opět do chodu, udělají poprvé v některé ze zemí Latinské Ameriky. Šéf firmy Ira Pastor tvrdí, že přišli na proces, který zemřelého zaručeně oživí.

Mozková smrt je dnes zásadní diagnózou, kdy je člověk považován za mrtvého a je odpojen od přístrojů. Lidé z Bioquarku ale tvrdí, že diagnózu lze zvrátit. Zemřelému vpraví do krve jeho vlastní mezenchymální kmenové buňky a do míchy pak speciální peptidové výtažky, které vyvinuli. Po dobu 15 dnů budou také stimulovat jeho nervové buňky pomocí laseru a elektrických impulsů. Všechny změny v pacientově mozku budou sledovat v reálném čase pomocí tomografu. Zemřelý začne postupně procitat a po 15 dnech přijde k životu.

Podle Iry Pastora nejsou totiž smrtelné změny v mozku nezvratné. Své experimenty bude jeho firma provádět rovnou na lidech, nikoli na zvířatech. Podmínkou je, že pokusným osobám musí být mezi 15 až 65 lety.

»Filadelfský« experiment zavání tak trochu šarlatánstvím. Firma má sice webové stránky, ale žádné bližší podrobnosti o své činnosti na nich neuvádí. Obchoduje s akciemi, aby měla na své aktivity, mezi kterými zmiňuje mj. vývoj regeneračních preparátů a metod, díky kterým bude možné obnovit růst ztracených končetin. Vypadá to, že svým prohlášením chce na sebe upoutat pozornost, aby získala další finance na svůj výzkum. Ale možná, že její odborníci opravdu vědí, jak přelstít zatím neodvratnou smrt.       (Zdroj: ProcProto)


12.6. 2017     Stále po celém světě je přibližně čtvrt miliardy dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie, právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém, děti v něterých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav, a i proto OSN vyhlásilo 12.6. den jako Světový den proti dětské práci.


Kdo to vlastně je, ten George Soros? ..... V Bruselu se minulý měsíc, 15. a 16. května,  konal další z nesčetné řady festivalů Eurounijní marnosti. Tentokrát pod názvem Bruselské ekonomické fórum. Špičky Unijní politiky a ekonomiky se tu sešly, aby probraly následující otázky: Jak bojovat proti nerovnosti v souvislosti s mírným růstem? Jaká bude budoucnost ekonomiky EU s 27 zeměmi? Je migrace výzvou, nebo příležitost?

Odhlédněme pro tuto chvíli od absurdního zadání konference, kdy se lidé, kteří krizi způsobili a nadále ji svým jednáním velice usilovně prohlubují, sejdou aby hledali cestu, jak a kudy ze současné situace ven. Podívejme se na hlavní diskutující. Nebo spíše řečníky. Protože o pravdách, zjevených vedením Unie se nediskutuje, že.

Podle očekávání, promluvil například prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet, francouzská ministryně financí Christine Lagarde nebo španělský místopředseda vlády a ministr financí Pedro Solbes. Své si řekl i  evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquin Almuni a prezident Mezinárodního měnového fondu Dominik Strausse-Kahn. Potud nic překvapujícího.

Ale pak vystoupil další řečník. A jeho projev měl sílu.  Jistý George Soros. Ten se do toho opřel velice zhurta. Unii a celé její vedení sjel za současnou krizi, která (i podle něj) ohrožuje samotnou existenci EU. Hlavní příčinu vidí v tom, že vedení Unie nedokázalo prosadit jednotnou, celoevropskou politiku vůči migraci. George Soros proto tvrdě a nekompromisně požadoval větší spolupráci v Evropě s ohledem na potřebu nakrmit, ubytovat a přerozdělit přistěhovalce, kteří po tisících denně přicházejí do Evropy. V Euro – newspeaku to řekl, mimo jiné, slovy: „Evropa stále nemá komplexní migrační politiku. Pokud má Evropa učinit významný pokrok v oblasti zmírňování imigrace, musí se rychle změnit pozitivním směrem.“ ...

... Kdo to vlastně je ten George Soros? Nebo přesněji, jakou funkci ten pán zaujímá ve strukturách EU? Že žádnou? No to jsou věci! Vždyť tohle bruselské jednání bylo přece deklarováno (alespoň oficiálně) jako setkání eurounijních politiků a finančníků. Tradiční. Už sedmnáctý ročník. Tak co tam dělá ten přespolní, v USA žijící mudrlant?

A další otázky logicky následují. Z jaké pozice ten podivný člověk mistruje oficiální představitele cizích států?? Kým se cítí být, že si osobuje právo veřejně napadat politiku řádně, demokraticky zvolených vlád dvou suverénních zemí? Jakou mocí disponuje, že požaduje potrestat Polsko a Maďarsko krácením Unijních fondů? On má na rozhodování o těchto záležitostech nějaký vliv? Zvláštní. Z jakého titulu? A vůbec, kdo to je, že si jako soukromá osoba troufá požadovat změnu Eurounijní politiky?       (Čtěte na stránkách Rukojmí)


A je to venku? Šokující video odhaluje, jak se londýnští policisté během útoku na London Bridge převlékají do civilu a do rolí krizových herců, útočníků a obětí útoku! ..... Norská novinářka uveřejnila na YouTube možná dosud nejvýbušnější video z Londýna, které asi zastíní i video zmanipulované muslimské demonstrace. Novinářka totiž v den teroristického útoku na London Bridge v Londýně natočila video, jak skupina policistů a civilistů se v úkrytu schovaní za dodávkami a sanitkami narychlo převlékají do jiného a hlavně civilního oblečení. Policisté sundavali uniformy, natahovali na sebe civil a maskáčové kalhoty. Právě jeden z policistů s maskáči byl následně identifikován lidmi na Redditu jako jeden z údajně zastřelených útočníků, jak leží na ulici. Zatímco muslimští teroristé v té chvíli jezdili Londýnem v dodávce a potom bodali do lidí, policisté se tady převlékali do civilu a následně později je jeden z nich v roli útočníka vyfocený na zemi.

Již před několika dny zmanipulovala CNN muslimskou demonstraci v Londýně, psali jsme o tom zde, ale i tehdy byla manipulace provedena zjevně ve spolupráci s londýnskou policií. Toto nové video ukazuje, že londýnská policie se účastnila i inscenace v rolích tzv. krizových herců. Jak správně zaznívá ve videu, tohle nelze nazvat naprosto nijak jinak, než výrobou teroristické události na objednávku. Pamatujte si, co zaznělo ihned po útoku na London Bridge. Theresa May okamžitě vyzvala k utažení bezpečnosti, ke sledování internetu, ke špiclování lidí a k omezení lidských práv v Británii ve snaze předejít teroru. Ano, jde o opakování modelu z 11. září v USA, kde G. W. Bush omezil lidská práva zákonem Patriot Act. A obyvatelé USA hýkali blahem. Theresa May před pouhými 2 dny vyzvala po útoku na London Bridge k tomu samému, k omezení lidských práv a vyšším pravomocem policie a tajných služeb. Huffington Post o tom přinesl zprávu zde...

Theresa May po útoku vyzvala k omezení lidských práv ve prospěch bezpečnosti! ... Takže všechno to do sebe zapadá. Tajné služby v Británii zinscenují útok, aby byla vytvořena veřejná objednávka pro utažení šroubů, aby lidé neměli problém vyměnit svoji svobodu za bezpečnost, policisté pomohou zahrát krizové herce a Theresa May dva dny před volbami do parlamentu vyzve k udělení větších pravomocí policii a tajným službám. Už v polovině května zaznělo, že Theresa May chce mohutně regulovat i internet [1]. Každý teroristický útok v Evropě může mít vnitrosystémový podtext. Vina za útoky se hodí na Araby. Ti přitom opravdu nemají problém teror provádět, takže tím vznikne výborná kouřová clona.       (Čtěte na stránkách AENews)


Na Mars s novým roverem? ..... NASA představila prototyp roveru, který by mohl sloužit astronautům při pobytu na Marsu. Ano, je předčasné o čemkoliv, co se Marsu týká mluvit. Vše je prozatím v zárodku a není dokonce stanoven ani datum cesty na Mars. Přesto NASA nespí a denně se chystá na tuto cestu. Nejnovějším přírůstkem tak je koncept stroje, který by mohl být odrazovým můstkem pro skutečné vozítko, se kterým by kosmonauti jezdili po povrchu Marsu.

Kennedyho vesmírné středisko výrobu zadalo společnosti Parker Brothers Concepts, která se specializuje na výrobu zakázkových automobilů a motocyklů. A ti se evidentně nechali inspirovat sci-fi filmy a postavili koncept, za který by se nemusel stydět žádný akční hrdina. Vozítko má sloužit nejen jako předloha pro skutečný stroj pro účely využití na Marsu, ale také jako inspirace pro příznivce výpravy na Mars a výzkumu vesmíru.

Šestikolový vůz je složen ze dvou částí a obě mohou fungovat nezávisle na sobě. Přední část slouží jako řídící kokpit, obsahuje komunikační rádio a GPS navigaci. V zadní části se nachází mobilní laboratoř, kterou lze upravit zcela dle aktuálních potřeb. Rover je navíc poháněn elektrickou energií za pomocí 700voltového akumulátoru a dobíjet jej lze ze solárních panelů, která má vozidlo připevněné na povrchu.

Podle dostupných informací je rover dlouhý 8,5 metrů a váží kolem 2,27 tuny. Elektrický terénní vůz dokáže vyvinout maximální rychlost až 112 km/h, i když tento parametr je pro cestování na Marsu s největší pravděpodobností nepodstatný.       (Zdroj: 21@století)


Chtějí nás zabít. Všichni muslimové jsou náchylní k tomu, aby se stali teroristy. Zde je pět bodů, jak porazit islámský terorismus. Světoznámý znalec islámu promlouvá ..... Jeden z nejznámějších světových exmuslimů, odpůrců a znalců islámu, Ali Sina, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz říká, že islám je náboženství, které vyzývá muslimy k terorismu. Ali Sina navrhuje pět bodů, jak porazit islámský terorismus. „Multikulturalismus je pohroma. V mixu s islámem je to katastrofa. Pokud teď nezastavíme islám, tato multikulturní utopie pouze přinese více smrti, případně povede k občanské válce,“ varuje. 

Jaký je váš komentář k teroristickému útoku v Manchesteru? Pak zase v Londýně ... Není to nic, z čeho by byl člověk překvapený. Terorismus je integrální a neoddělitelnou součástí islámu a povinností pro všechny muslimy. Oni tomu říkají džihád a ten je považován za vstupenku do ráje.

Mohamed popsal peklo velmi živým jazykem jako místo věčných muk. Řekl, že nikdo si nemůže být jist, zda bude poslán do pekla, nebo do ráje. Dokonce on sám si nebyl jist svým vlastním osudem. Výjimkou jsou ti, kdo bojují cestou Alláha, zabíjí „nevěřící“ a jsou během toho zabiti. Takoví muslimové, řekl, jsou mučedníky a jako dědictví získají ráj bez ohledu na to, jaký zločin mohli provést.

Dokud muslimové věří v tento podvod, budou přitahováni k terorismu a budou pokračovat ve vraždění ostatních. Islám je tím problémem. Manchester, Londýn, 11. září, Bali, Islámský stát, Al-Káida, Shabab, Hizballáh a všechen ostatní islámský terorismus jsou symptomy. Tyto masakry budou pokračovat tak dlouho, dokud bude islám akceptován jako náboženství a muslimové budou žít mezi námi.       (Čtěte na stránkách EUPortál)


Artróza a Tradiční čínská medicína ..... Je bolestivé onemocnění kloubů, které v pokročilejším stadiu vede k jejich deformaci. Dříve tyto potíže postihovaly osoby spíše staršího věku, ale v současné době jimi často trpí již mladí lidé.   Z pohledu Tradiční čínské medicíny je příčinou určitá dysfunkce na úrovni orgánové sítě ledvin a jater. Ledviny dle čínské medicíny spravují tvrdé části, tedy kosti a játra měkké části, tedy chrupavky, vazy, úpony atd. Řeší se jako vždy příčina problému nikoliv jen důsledek.   Nejčastěji je bylinná léčba cílena na odstranění větru a vlhkosti (terminologie TČM), vyživení krve, doplnění yin ledvin a jater, vyživení esence ledvin, odstranění blokád a zprůchodnění drah. Tento postup vede k odstranění bolestí a „opravě“ postižených oblastí.   Z vlastní praxe mohu říci, že artróza je Tradiční čínskou medicínou dobře léčitelná.   autor: Petr Khür, www.khur.cz       (Čtěte na stránkách Esoterika)


V ideologii EU jsme zažili „nahrazení svobodného pohybu pracovních sil svobodným pohybem ilegálních migrantů“  ..... Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil evropské vůdce z podněcování ilegální imigrace a z vnucování Evropanům, že mají upřednostňovat migranty před svými vlastními rodinami. 

„Mnozí věří, že Evropa je v Bruselu, a že odsud mohou říkat členským státům, co a jak,“ řekl na kongresu Slovinské demokratické strany v Mariboru.

„Vidíme také, kam nás taková mentalita v roce 2015 dovedla, když na nás vypustili migranty. V důsledku této mentality byl svobodný pohyb pracovních sil nahrazen svobodným pohybem ilegální migrantů.“

Tento jako vždy na rovinu se vyjadřující premiér popsal spor mezi globalistickými politiky, kteří se teď těší nadvládě nad EU, a těmi zaměřenými více na národní stát s konzervatismus zastávajícími vládami ve střední a východní Evropě drsnými slovy:

„Nemůžeme opomenout zmínit, že my všichni – vy i my – jsme strženi do hlavní evropské debaty,“ vysvětloval.

„Podstatu této debaty můžeme zjednodušeně vystihnout tak, že v ní jde o následující: migranti nebo naše vlastní rodiny?“

Tento vůdce Fidesz tvrdil, že kořeny migrantské krize spočívají v rozdílech přístupu mezi tradičními konzervativci a globalistickými progresivisty k údajným demografickým problémům Západu.

„Mnozí v dnešní Evropě věří, že problém stárnoucí Evropy – v níž se rodí méně a méně dětí – by se měl vyřešit pomocí imigrantů,“ uvedl.

„My na druhé straně přijímáme odlišný přístup… měli bychom místo toho mobilizovat své vlastní vnitřní, fyzické, psychologické a biologické rezervy tak, abychom přežili jako národy.“

Orbán popisoval, jak zastánci masové imigrace často na podporu svých názorů vyvolávají „Evropské hodnoty.“ Řekl, že „o těch se často mluví, ale často jako o nějakém pokladu ukrytém v trezorových sklepeních někde v Bruselu.“

Ve skutečnosti, řekl Orbán, „nejsou evropské hodnoty vytesány do mrtvého kamene, nýbrž do bijících srdcí: do vlastního jazyka každého z národů, do souladu s jeho vlastní kulturou.“

Tento ministerský předseda rovněž v komentáři chválícím svého Slovinského hostitele Janeze Janšu provedl pár náznaků o ideologii, ze které podle jeho názoru vychází myšlení elit v EU.

Janšu popsal jako „nekompromisního demokrata“ a „bojovníka za svobodu“, který „poznal kus světa, aby se obeznámil s tím, jak daleko sahají stíny jistého systému podobného komunismu.“

„My Maďaři jsme si také dobře vědomi, že post-komunistický svět má dvojí zákony,“ dodal. „Komunistické soudruhy nelze zničit, ti se jen transformují; a když je vyhodíme dveřmi, vrátí se oknem.“       (Zdroj: AC24)


Počítače mají devastující vliv na mozek a inteligenci dětí, varuje neurolog ..... Jestli něco nepatří do ruky malým dětem, tak to jsou sirky. A počítač. Rodiče, odhánějte děti a adolescenty od počítačů a tabletů! Zhoršují jim školní výsledky a snižují IQ. Významný neurolog Martin Stránský tvrdí, že moderní technologie a sociální sítě mění lidem mozek k horšímu.

Americká Akademie Pediatrie vydala dokonce oficiální stanovisko, že žádné dítě do 8 let by nemělo mít obrazovku v rukou. „A ve škole by se na ni mělo dívat maximálně dvě hodiny.“ Vzpomeňte si na kampaň bývalého ministra školství Marcela Chládka, aby každé dítě dostalo ve škole tablet! 

Počítač = horší školní výsledky 

Dřív se o počítačích mluvilo jako o požehnání a zaváděly se do škol. Dnes už vědci zastávají opačný názor. „Mozek se učí převážně přes porovnání a učí se líp prostřednictvím diskuse. Obrazovka nic takového nenabízí.“ 

Mechanický způsob čtení je prostě jiný. „Studenti, kteří píšou a učí se z knih, mají o třetinu lepší výsledky, než ti, kteří se učí přes obrazovku.“ Klesá jim dokonce IQ. „Průzkumy to dokazují a je to tím, že se dostanou do úzkého koryta,“ vysvětluje neurolog Martin Stránský. 

Sociální sítě  ...

Nemůžou se vaše -náctileté děti odtrhnout od počítače? Pozor! Sociální sítě jsou neurochemicky stejně návykové, jako třeba kasino, varuje rodiče Martin Stránský. Podobné je to podle něj se sociálními sítěmi. Jejich funkce je založená na adrenalinu, stejně jako kasino, kde se chvíli se nic neděje a pak někdo vyhraje. 

„Na sociálních sítích si každý režíruje své umělé divadlo, do kterého pouští jen ty, kteří s nimi souhlasí. A to je nebezpečné, protože tam žádný dialog není. Tam buď něco lajkujete nebo ne. To mění celý princip pravdy. Protože pravda záleží na verifikaci ostatních a ne na skutečných faktech.“         (Čtěte na stránkách ČR Dvojka)


Zloba a odsuzování druhých zkracují život ..... „Nikdy nikoho z ničeho neviňte,“ říká ruský léčitel S. N. Lazarev. Zloba nás ničí fyzicky i duchovně. Zabíjíme sami sebe, aniž bychom to věděli. Navenek se můžeme chovat, jak chceme, ale uvnitř je jakákoliv nevraživost programem zkázy.

Křivda je nebezpečná, zdraví lidé si nedovolí zlobit se příliš dlouho

Z psychologického hlediska je velmi zdravé přijmout postoj, že navenek mohu být na člověka přísný, a třeba ho za nepravost i potrestat, ale uvnitř (v duši) je třeba uchovávat za všech okolností lásku. Protože každá zášť vůči člověku je záští nejen proti tomu člověku, ale záští proti celému Univerzu/Kvantovému poli/Bohu. Nejsme izolovanou buňkou, naopak všichni jsme navzájem propojeni, a tak každá vypuštěná zloba nebo odsudek na někoho, se nám dvojnásobně vrátí zpět. 

S. N. Lazarev (2011: 77) vysvětluje: „Jakýkoliv pocit křivdy, který se ponoří příliš hluboko nebo se kterým se člověk dlouho nemůže vyrovnat, znamená velké nebezpečí.“ Proto se lidé odjakživa snažili křivdu intuitivně ze sebe dostat – ať už pláčem, rozbíjením nádobí, klením… Jak říká Lazarev, „zdraví lidé si nedovolí zlobit se příliš dlouho.“ Ostatně ve známé české pohádce Princové jsou na draka Vladimír Menšík v roli krále kázal svým poddaným, že „rozčíliti se je zdravé“ a dělal si srandu ze zahradníka, který zlobu jenom „polkl“, ale navenek nedal nic najevo.

Aby bylo jasno: Nejde o to, vypouštět zlobu ze sebe ven, nýbrž o to, být čistý a láskyplný v srdci. A tak je někdy lepší krátkodobě se „rozčílit“ a uvnitř zůstat dobrosrdečným, než nasadit navenek pozitivní pózu a veškerý vztek dusit uvnitř.

Co se dlouhověkosti týče, už jsme si kdysi na Celostní medicíně v jednom článku připomínali, že výzkum velmi dlouho žijících lidí ukázal, že se tito lidé lišili ve svých zvycích i způsobu stravování, ale co dlouho žijící lidi spojovalo, byla právě dobrosrdečnost.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Kolumbus prý viděl mořské panny ..... Příběhy o mořských pannách se poprvé objevily ve starověké Asýrii (kolem roku 1000 př. n. l.) v souvislosti s bohyni Atargatis, která s zamilovala do pozemského člověka, jehož nešťastnou náhodou zabila. Ze studu se přeměnila napůl v člověka a napůl v rybu. Její uctívání se rozšířilo do Řecka a do Říma.V jiné verzi je Atargatis bohyní plodnosti, která je spojena s rybím tělem bohyně Ascalony (Ascalon pochází z Aškalónu, pobřežního města v Izraeli). Mužský ekvivalent mořské panny je merman (mořan), ale ten se prý vyskytoval méně. Předpokládá se, že uctívání Atargatis a Ascalon splynulo v jeden celek, což vedlo k popisu jedné „mořské panny bohyně“. V historii byly mořské panny v evropské, africké i asijské kultuře spojovány s nebezpečnými událostmi, povodněmi, bouřemi či ztroskotáním lodí. V roce 1483 Kryštof Kolumbus tvrdil, že viděl mořské panny na cestě do Karibiku

Zlý a ohyzdný mořan ... Popisy mořských panen se různí, ale mají společnou blízkost k pramenům, řekám a mořím. Mořské panny prý byly půvabné a nádherné, svou krásou lákaly námořníky do moře, kde je utopily nebo snědly, aby získaly duši, kterou samy neměly. Ale všechny mořské panny nebyly zlé, vystupovaly spíše jako mocné kouzelnice schopné ovládat mořské živly. Námořníci se prý často snažili mořské panny chytat a nutili je, aby jim splnily nějaká přání. Oproti tomu mořan byl prý na rozdíl od svých ženských protějšků ohyzdný a zlý. Mořské panny bývají často mylně nazývány Sirény, což jsou jiné bytosti. Podle křesťanské tradice jde o potomky lidí, kteří během potopy světa nevstoupili na Noemovu archu, tedy potomci nesmiřitelných hříšníků, od kterých se Bůh rozhodl svět očistit. V babylonské, filištinské a asyrské mytologii byla bytostí podobné mořské panně vodní bohyně Derketó.

Podvodní říše ... Už antický historik Hérodotos i filozof Platón se domnívali, že lidé žili původně v podvodních říších jako obojživelníci. I staroindické texty se zmiňují o mutantech (Danavech), kteří měli žít po vodou.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Eckhart Tolle-Skoncujte s falešnou představou času ..... Zbavte se falešné představy času. Čas a mysl jsou neoddělitelné. Odstraňte ze své mysli čas a čas se zastaví, pokud jej nebudete chtít použít. Ztotožňovat se s myslí znamená být uvězněn v čase, žít téměř neustále ve vzpomínkách nebo očekávání. To vede k neustálému přemýšlení o minulosti nebo budoucnosti a k neochotě přijímat přítomný okamžik.

Toto nutkání vzniká, protože minulost vám dává totožnost a budoucnost vám slibuje spásu.Obojí je klamné. Čím víc jste soustředěni na čas, minulost a budoucnost, tím méně si uvědomujete přítomný okamžik, který je tím nejcennějším, co existuje.

Proč je přítomný okamžik to nejcennější? ... Především proto, že nic jiného neexistuje. Věčná přítomnost je prostor, v němž se odehrává celý váš život. Je to jediný neměnný faktor. Život je tady a teď. Ještě nikdy jste nežili jinde než v přítomném okamžiku. A nikdy jinde žít nebudete.

Přítomný okamžik je to jediné, co vás může dostat za hranice mysli.

Je to vaše jediná vstupní brána do věčné a beztvaré sféry Bytí. Už jste někdy něco dělali nebo cítili mimo přítomný okamžik? A myslíte, že to je možné? Myslíte, že je možné, aby se něco stalo mimo přítomný okamžik? Odpověď je jasná. Nebo snad ne? 

Nikdy se nic nestalo v minulosti, všechno se stalo v přítomném okamžiku. Nikdy se nic nestane v budoucnosti, všechno se stane v přítomném okamžiku.

Tuto podstatu nelze pochopit myslí. Jakmile to pochopíte, dojde k zásadní změně vědomí. Dojde k posunu od mysli k Bytí, od času k přítomnosti.

Všechno je najednou živé, všechno vyzařuje energii, všechno vyzařuje Bytí.       (Čtěte na stránkách Prvopodstata)


9.6. 2017     Dnešní Mezinárodní den archivů (International Archives Day) je svátek, při jehož příležitosti archívy připravují společenské a kulturní akce pro veřejnost. Návrh na ustanovení Mezinárodního dne archivů se poprvé objevil na mezinárodním archivním kongresu ve Vídni v roce 2004, kde účastníci kongresu schválili žádost adresovanou OSN na prohlášení tohoto dne. V listopadu 2007 na výročním zasedání Mezinárodní archivní rady (ICA) v bylo schváleno, že se Mezinárodní den archivů bude slavit 9. června. Stalo se tak u příležitosti 60. výročí vzniku Mezinárodní archivní rady, která byla 9. června 1948 v Paříži založena. Poprvé byl 9. červen jako Mezinárodní den archivů slaven v roce 2008.


Nenechme se zlomit. Strkáním hlavy do písku se vyřeší agresivita mu-slimáků v Evropě nevyřeší ..... Když někdo najede autem do lidí, prostě strčme hlavičky do písku, dál se usmívejme na svět a nenechme se zlomit. Když vám zjistí zhoubný nádor, přece toho chudáčka nedáte vyříznout, jen se nenechte zlomit!

Když má nějaká lokalita problém s častými záplavami, neberte, pro všechno nasvětě, vodě právo na svobodu pohybu a nestavte „hydrofobní“ protipovodňové hráze, prostě normálně pracujte, studujte, bavte se, jako by se nic nestalo, a hlavně, nenechte se zlomit, to přece ta mrška rozvodněná řeka chce, vzít vám váš způsob života a dostat vás nakolena!

Když dostanete teplotu, nebuďte nehumánní, nevražděte chudáčky bacily „xenofobními“ antibiotiky, choďte normálně do práce, do školy…, buďte s bakteriemi solidární, a nenechte se zlomit! Ukažte jim, že vás do té postele nedostanou, že si nenecháte vzít svůj způsob života, naopak, o to více se hýbejte a zajděte třeba do fitka, ať vidí, že vás nezdolají! A marné není ani nějaké to přeplněné kino či koncertní sál, přece musíte jako „správní humanisté“ zajistit pro chudáčky bacily dostatek životního prostoru a „propašovat“ je i do nosů a hrdel těch „zlých xenofobů“, kteří je zarytě odmítají!

Tak strkejme hlavy do písku a buďme solidární jako Buddha v jednom ze svých údajných minulých životů, kdy ho soucit ovládl natolik, že nasytil hladového tygra masem z vlastní nohy! Myslete na to, že život toho největšího masového vraha, dokonce i toho nejmenšího viru, je důležitější než život váš. Ať žijí (ne jen) lidská práva, ale i práva zhoubných nádorů na důstojné zacházení a práva bakterií na „životní minimum“! Jsme přeci všichni součástí jedné planety!

A pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, máte to marný!       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Katolická církev doporučuje biskupům, že nemusí pedofilii ohlašovat policii ..... Nová politická směrnice pro katolické biskupy zveřejněná tento měsíc uvádí, že není „nezbytnou“ povinností biskupů hlásit obvinění ze zneužití dětí duchovními policii.

Tato politická směrnice dávající jasně na srozuměnou, že církev považuje za přijatelné, aby biskupové nad pedofilií ve svých řadách zavírali oči, uvádí, že pouze dětské oběti nebo jejich rodiny by měly činit rozhodnutí ohlašovat zneužití policii.

Ty desítky let nemravností a skandálů, do nichž byly zataženy katolické diecéze kryjící podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých duchovenstvem, zjevně na papeže Františka a Vatikán moc dojem neudělaly.

Guardian hlásí: Dokument, který vytyčuje, jak by měla vyšší hierarchie duchovenstva vyřizovat podezření ze zneužívání, kterou nedávno Vatikán vydal, zdůrazňuje, že ač musí biskupové dbát místních zákonů, je jejich jedinou povinností řešit takováto podezření vnitřně.

„Podle stavu občanského práva v každé zemi, kde je ohlašování povinné, není nezbytnou povinností biskupů ohlašovat podezřelé úřadům, policii nebo státním žalobcům v okamžiku, kdy se doví o zločinech nebo hříšných skutcích,“ uvádí se ve školícím dokumentu.

Tuto školící směrnici napsal kontroverzní francouzský monsignor a psychoterapeut Tony Anatrella, který slouží jako konzultant Pontifikální rady pro rodinu. Vatikán vydal tyto směrnice – které jsou součástí širšího školícího programu pro nově jmenované biskupy – na tiskové konferenci proběhnuvší tento měsíc a teď čeká na zpětnou vazbu.       (Čtěte na stránkách AC24)


Jaké přírodní látky pomáhají zmírňovat příznaky pylové alergie? .....S jarem přichází, bohužel pro alergiky, pylová sezóna. Užívání některých přírodních látek může pomoci zmírňovat negativní příznaky alergie a ulehčovat celkový průběh nemoci. Pylová alergie je řazena mezi respirační onemocnění. Imunitní systém alergiků reaguje nepřiměřeně na různé podněty z přírody, v tomto případě na větrem šířená pylová zrna různých druhů rostlin (stromů, trav a plevelů). Jedná se o sezónní onemocnění, protože je omezeno obdobím, kdy jsou rostliny v reprodukční fázi.

Pylová sezóna se dělí na jarní období (zejména pyl dřevin), letní období (hlavně pyly trav) a podzimní období, v němž hlavními alergeny jsou pyly plevelů (pelyněk, ambrózie).

Pyl se u alergiků usazuje v nose, v očích, kůži a v průduškách. Reakce imunitního systému se u nemocného může projevit výraznou vodnatou rýmou, svěděním a kýcháním, zduřením nosní sliznice (ucpaný nos), zarudnutím očí (projevuje se slzením) i dýchacími obtížemi. Pylová alergie může být, v některých případech, rovněž doprovázena dalšími zdravotními komplikacemi, jako jsou zánět dutin, spánková apnoe, ušní infekce a další zdravotní problémy.

Příčinou mohou být pylová zrna trav, bylin nebo dřevin. Dobu jejich květu najdou alergici v tzv. pylových kalendářích. V poslední době je také pylové zpravodajství součástí zpráv o počasí.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Kladivář od Notre Dame dostal novinářskou cenu evropské unie za článek proti rasismu na imigrantech .....Útočník Farid Ikken pracoval jako novinář ve Švédsku,tam byl lokální novinářskou cenou EU oceněn za článek o rasismu proti imigrantům, kterým se prý často nedostává lékařská péče. Ve Švédsku, kde s muslimskou migrací raketově vzrostl počet znásilnění, ho zřejmě vyslyšeli a kliniku určenou právě obětem znásilnění změnili na kliniku pro migranty, čtěte zde: http://www.ivcrn.cz/svedsko-klinika-pro-pomoc-znasilnenym-nyni-slouzi-imigrantum-i-kdyz-epidemii-znasilneni-zpusobili-muslimove/ Alžírský džihádista v Paříži křičel „To je za Sýrii“, když mlátil policistu kladivem do hlavy. Později u něj našli ještě několik nožů, kterými chtěl zřejmě dokázat, že ostražitost vůči imigrantům je předsudek. Sobotkovo multikulti křídlo ČSSD, Zelení, Piráti, Topka a další členové levicového salónu mu jistě rozumí a antifa – levicová úderka spolu se zhruba 30 procenty muslimů s terorem souhlasí, nebo by se k násilí rovnou připojili. Muslimové a nová levice se totiž shodnou (mimojiné) na tom, že mlátit lidi / omezovat jejich svobodu je nejlepším vyjádřením morální „nadřazenosti“ a výjimečnosti.

Nová levice a naivní postpubertální hipsteři omlouvají násilnosti muslimů jejich sociální vyloučeností a ekonomickou situací, výzkumy ve Švédsku a realita na celém světě ukazují, že tomu tak není, útočí a vraždí a svým ženám uřezávají hlavy integrovaní a oceňování doktoři, inženýři, spisovatelé.

Integrace? Ikken ve Švédsku získal magisterský titul.       (Čtěte na stránkách Islám v %CR nechceme)


Objeveny fosilie člověka staré 300 000 let ..... Unikátního objevu se podařilo vědcům pod vedením Jeana-Jacquesa Hublina (Institut Maxe Placka) v Maroku, kde našli fosilie člověka (Homo sapiens), které jsou staré 300 000 let. Jedná se tak o dosud nejstarší kosti člověka, které jsou dokonce o 100 000 let starší, než ty dosud známé a dochované.

V lokalitě Džabál Irhúd, který leží necelých sto kilometrů severozápadně od Marrákeše, našel tým dohromady 22 zkamenělých pozůstatků kostí, lebek, čelistí a zubů, které patřily nejméně pěti lidem. Počítačové tomografii a statistickým analýzám byly podrobeny především fragmenty lebek. Podle nich byl obličej raného Homo sapiens již plně vyvinutý. Naopak týl byl ještě výrazně protáhlejší a podobal se spíše starším zástupcům rodu Homo. Z toho vyplývá, že tvar obličejových kostí se vyvinul od začátku evoluce našeho druhu, zatímco tvar mozku a jeho funkce se proměnily v průběhu dalšího vývoje.

Během průzkumných prací vědci našli také řadu kostí zvířat a nástrojů. „V Džabál Irhúdu jsme měli velké štěstí, že tolik kamenných nástrojů bylo vystaveno žáru. Díky tomu jsme mohli použít termoluminiscenční metodu k přesné dataci vrstev nálezu,” řekl k objevu vědec Daniel Richter.

Doposud byly nejstarším důkazem 195 tisíc let staré nálezy z lokality Kibish v Etiopii. Vědci byli dříve názoru, že kolébka lidstva ležela před 200 000 lety v oblasti východní Afriky. Nový objev ale ukázal, že Homo sapiens se rozšířil po celém kontinentě s největší pravděpodobností již před 300 000 lety.       (Zdroj: 21@století)


Jedno z nejstarších měst světa se probouzí k životu. Skrývá klíč k poznání pravěké civilizace ..... Tipněte si, kde se nachází jedna z největších archeologických perel na světě, která ukrývá klíč k poznání prastaré civilizace existující tisíce let před zrozením křesťanství. Kdybyste chtěli toto místo navštívit, museli byste si vydat na jih Pákistánu.  

Město mělo vodovody, velké bazény, používaly se splachovací záchody, byla zde dokonalá kanalizace - to vše odkrývají již po desetiletí archeologové v jihopákistánském Mohendžodáru, jednom nejstarších měst světa. Vše se snaží uchovat, ochránit a zejména ukázat světu tuto fascinující starověkou civilizaci.

Kolem řeky Indus vzkvétala před 4500 lety (zhruba v letech 2600 až 1900 před naším letopočtem) civilizace, která zastínila Egypt či Mezopotámii nejen rozlohou a počtem obyvatel, ale i technologickými vymoženostmi.

Například zdi Mohendžodára z pálených cihel stojí dodnes, což je neuvěřitelné - zbytek světa čekal na vymoženosti srovnatelné s ulicemi a domy této harappské kultury v povodí řeky Indus až do dob antického Říma. Pro svou mimořádnou historickou hodnotu byla celá oblast v roce 1980 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.

Podle odborníků je právě zde v Mohedžodáru ukryt klíč k poznání této staroindické civilizace doby bronzové, která byla plná života 3000 let před začátkem křesťanství. A která ale nevysvětlitelně kolem roku 1900 před naším letopočtem zanikla.

Jedním dechem ale upozorňují, že pokud selžou snahy o záchranu této již časem a lidským konáním nahlodané památky, může se toto město opět stát městem zapomenutým. "Všichni znají starověkou egyptskou civilizaci, nikdo ale nic neví o Mohendžodáru. To by se mělo změnit," říká německý expert Michael Jansen, který působí na tomto vyprahlém místě v provincii Sindh již desetiletí.        (Čtěte na stránkách Nedd)


Tak tohle je drsné! V Německu zavraždili uprchlíka kvůli tomu, že jedl zmrzlinu ..... Dva Syřané zabili svého krajana za to, že kouřil cigarety a jedl zmrzlinu během ramadánu. Ke krvavému útoku došlo v německém Oldenburgu.

Německý Oldenburg šokovala vražda ve středu města. Za krásného počasí byla pěší zóna plná lidí. Najednou se ozvaly výkřiky. Dva mladí muži, kteří se procházeli po pěší zóně, potkali třiatřicetiletého Syřana a po krátké hádce na něho zaútočili noži. Oběť na následky ran zemřela.

Policii se podařilo do hodiny pachatele chytit. Ukázalo se, že se jedná o dvaadvacetileté uprchlíky ze Sýrie.

V policejním hlášení se hovořilo o náboženském sporu, což bylo později upřesněno ve smyslu, že zavražděný jedl zmrzlinu a kouřil cigarety během ramadánu.       (Zdroj: FreeGlobe)


Natáčení falešné demonstrace muslimů v Londýně se zúčastnila i ČT. Na místě demonstrace se rozdávaly bannery, transparenty, květiny ..... Natáčení s muslimskou skupinou v Londýně měla na starosti Becky Anderson, která vedla rozhovor a štáb CNN rozdával komparzistům z řad místní muslimské obce anglicky psané bannery a transparenty, které štábu CNN předal muž, který přijel v bílé dodávce Ford Transit s logem londýnské radnice. Celá akce má silný nádech neblaze proslulé demonstrace z listopadu 2014 v Praze a v Brně, kde lidé napojení na americké velvyslanectví, ať už v bývalém zaměstnaneckém nebo donátorském vztahu, zajišťovali logistiku, rozvoz a rozdávání červených karet do demonstrací proti Miloši Zemanovi. V Londýně proběhl úplně stejný scénář. Co je ovšem zajímavé, to je účast i dalších pozvaných televizních štábů, které dostaly pozvánku k této demonstraci s předstihem.

Nešlo tedy o žádnou spontánní demonstraci muslimů, když ČT dostala pozvánku podle našich zdrojů předem. Česká televize předpokládá, že lidé nemají vlastní mozek, když v živém přenosu CNN říká Becky Anderson větu o tom, že v Londýně se spontánně sešli odpůrci islámského terorismu, kteří demonstrují odpor proti zrůdnosti Islámského státu. Přitom v uniklém videu je možné slyšet, jak co-producent natáčení říká: „Zůstaňte stát na značce, tam stůjte…“

Česká televize přijede do Londýna, akceptuje pozvánku na natáčecí reality show s muslimskou rodinkou a večer divák ČT v Událostech vidí a slyší, jak uvědomělá muslimská rodina demonstrovala s bannery proti ISILu a proti násilí.       (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


Toho hlásá blízký spolupracovník francouzského přítele Macrona, který mu zařídil pozvání na Bilderberg. Bude vám z toho vážně zle .....  Tento kmotr, Jacques Attali, pochází ze severoafrické židovské rodiny. Jako třináctiletý se s touto rodinou přistěhoval do Francie. Absolvoval vysokou školu ENA. Jeho hlavním mentorem byl Mitterand. Převážnou část své dospělosti byl členem Parti Socialiste, kde nejdříve usiloval o kariéru.  

 Pro Macrona byl klíčovým rok 2007, kdy se oženil a poznal muže, hlavního garanta své kariéry: Jacquese Attaliho.   V červnu 2014 zařídil Attali Macronovi pozvání na exkluzivní setkání Bilderberg. (Zde se setkávají demokraticky zvolení zástupci států a vlád s vyloučením veřejnosti. Oligarchie stále převažuje nad demokracií.) Do dvou měsíců se Macron stal francouzským ministrem hospodářství.  

Attali představoval budoucího prezidenta lidem, kteří něco znamenají. V červnu 2016 to bylo pozvání do Velké lóže Francie. Macron zde mohl referovat o tom, jaké požehnání znamená globalizace, a tak se představil bratřím v zástěrách, kteří dbají o to, aby prezidentským kandidátem byla vhodná osobnost. Pro nejvlivnější ezoterický klub přicházeli v úvahu jen levicově radikální Jean Luc Melenchon a Emmanuele Macron. Pro oba je společné, že pocházejí ze socialistické strany a Marcon je stále ještě jejím členem. Ale nyní blíže k jeho kmotru.  

Umělé porodní stroje a polyamorie ...  Attali sám prohlásil: „Představil jsem ho Hollandovi, aby ho vynesl do Elysejského paláce“. Doporučení a kliky patří k všední práci. Na tom není nic neobvyklého. Je dobré vědět, kdo koho doporučuje. Ulehčuje to přehled a často ujasňuje to, co se týká jejich smýšlení a blízkosti. Kliky však žijí z utajovaných vztahů.  

Za čím však stojí tak velice vlivný pan Attali, který se umí tak dobře pohybovat v těsném mocenském kruhu, že dokázal změnit svůj statut z prezidentova chráněnce na prezidentova kmotra?Attali, ačkoliv sám má 73 let, nemíní to s poněkud méně majetnými současníky, pokud jde o dlouhověkost, příliš dobře. V 65 letech by měli vlastně z tváře země ustoupit. A vůbec spoléhá na zcela nové formy produkce potomstva a na budoucnost polyamorie.  

 Již ve své knize Budoucnost života (1981) zastává (tehdy jako 38letý) na počátku Mitterandovy éry názor, že není žádoucí, aby lidé žili příliš dlouho. »Když někdo překročí věk 60/65 let, žije déle než produkuje, a tudíž přijde společnost draho. Ze zřetele společnosti je třeba konstatovat, že lidský stroj se brutálně blokuje, místo aby se krok za krokem rozvíjel. Je to zcela jasné, když pomyslíme na to, že dvě třetiny výdajů na zdravotnictví se soustřeďují na poslední měsíce života.«  

Politický kmotr srovnává život člověka se strojem. Lidská důstojnost platí, jen pokud tento stroj produkuje. Když neprodukuje, je pro lidský život jen zátěží. Bylo by zajímavé zjistit, co si o tom myslí nový domácí pán Elysejského paláce. Attali vyučoval Macrona již před deseti lety, když tento muž po skončení ENA začal budovat svou vlastní kariéru. Když má Attali i po deseti letech Macrona pod svým křídlem, nemůže být smýšlení těchto dvou daleko od sebe.  

Rodiny bez dědečků ... Ve své knize Amours (Lásky) dává Attali světu na vědomí, že jednoho dne může být pocit lásky tak intenzivní, že obsáhne v sobě i více osob. (…) Polyamorie je stav, ve kterém může mít každý více různých sexuálních partnerů, kdy může každý náležet do více rodin a nastane polyvěrnost, kdy je každý věrný všem příslušníkům skupiny jedné mnohanásobné sexuality (…). Buď se v klíně rodiny donosí dítě dřívější generace téže rodiny, nebo se najde nějaký dárce, děti dvou lesbických párů, které pocházejí od téhož semenodárce, ty se mohu sezdávat a zakládat rodiny, které budou znát pouze babičky, ale žádné dědečky (…) děti budou přicházet na svět skrze externí rodičky, ať už zvířecího nebo umělého původu, s velkou výhodou pro všechny: pro muže, protože nemusejí svěřovat porod svých potomků zástupcům jiného pohlaví; pro ženy, protože budou zbaveny břemene těhotenství a porodu.  

Tím ovšem krásné vyhlídky Macronova kmotra zdaleka nekončí.       (Čtěte na stránkách EuPortal)


Záhada „Wow!“ signálu rozluštěna: Žádní mimozemšťané, ale komety ..... 15. srpna 1977 Jerry Ehrmann, který pracoval na projektu SETI, zaznamenal natolik silný radiový signál, že ve svých poznámkách patřičnou sekvenci zakroužkoval a připsal k ní slovíčko „Wow!“ Tento signál pocházel ze souhvězdí Střelce a neodpovídal žádnému tehdy známému nebeskému objektu.

Floridě však po roce intenzivního bádání dospěl k závěru, že za vznik tohoto signálu byly zodpovědné dvě komety.

Výše jmenovaný astronom s touto hypotézou přišel už loni. Musel ale počkat, až se dotyčné vlasatice – které byly objeveny teprve v roce 2006 – opět dostanou dostatečně blízko k naší planetě.

Když se tak letos stalo, měření ukázala, že „vyslaly“ úplně stejný signál jako před čtyřiceti lety. Antonia však toto zjištění nejspíš příliš nepotěšilo. Dříve se totiž nechal slyšet, že jeho malá část stále doufá, že to byli mimozemšťané.

Frekvence signálu nicméně odpovídá emisím produkovaným atomy vodíku – tedy plynu, jehož oblaka komety obklopují. Takže ufologové mají prozatím smůlu.

„Od 27. července 1977 do 15. srpna 1977 v sousedství hvězdné skupiny Chi Sagittarii. Tranzitovaly komety 266P/Christensen a P/2008 Y2 (Gibbs). Efemeridy obou komet se během této orbitální periody nacházely v blízkosti Wow! singálu,“ shrnul Paris.        (Zdroj: VTM)


8.6. 2017     Dnešní Světový den oceánů navrhla Kanada na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992, aby lidem připomněl význam a životadárnou roli oceánů. Jeho první oslava však proběhla až v roce 2009 po ustanovení rezolucí OSN k oceánům a mořskému právu z roku 2008.


Německá důchodkyně dostala pokutu 1350 EUR za vtip o imigrantech ..... Dvaašedesátiletá obyvatelka Berlína Jutta B. ze čtvrti Lichtenberg byla zatčena a její byt byl prohledán poté, co na Facebook sdílela obrázek s titulkem „Máte něco proti uprchlíkům?“ Za sdílení obrázku, který obsahoval komentáře proti migrantům dostala pokutu 1350 EUR.

Po jejím zatčení Facebook její účet zablokoval. Paní Jutta se u soudu bránila, že ji obrázek přišel vtipný, a že ráda sdílí vtipné věci. Obžaloba její čin označila za „projev schopný vyvolat nenávist a hanobení lidské důstojnosti.“ Obrázek, který se ptal „Máte něco proti uprchlíkům,“ obsahoval několik odpovědí jako „Ano, samopaly a granáty.“ Jeden z lidí, který obrázek u paní Jutty viděl, jej nahlásil. V reakci paní Juttě hrozili levicoví extremisté. Antifa ji dokonce vyhrožovala smrtí.

Kontrolu tzv. nenávistných projevů na síti má v Německu na starosti bývalá agentka komunistické tajné policie Stasi, Anette Kahane, jejíž jmenování vzbudilo silnou vlnu nevole.

Paní Jutta tak není první a jediná, kdo za své příspěvky na internetu byla soudně popotahovaná. Muž ve věku 55 let dostal pokutu 3000 EUR za kritiku měkkého přístupu policie vůči kriminálním imigrantským gangům. Muž ve věku 66 dostal podmíněný trest za letáky „Uprchlíci, vy paraziti, jděte domů.“ Mladý pár byl podmíněně odsouzen za vytvoření Facebooké skupiny „Hnutí proti uprchlíkům.“        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)

Učívali jsme se, že jedna ze základních funkcí státu je chránit své obyvatele. Ale že se má zastávat vrahů svých obyvatel, to jsme se opravdu neučili ...


Mayová je ochotna zmírnit ochranu lidských práv kvůli boji proti terorismu ..... Podle britské premiérky Theresy Mayové by mělo v souvislosti s bojem proti terorismu dojít ke změně lidskoprávní legislativy, informuje BBC World Service. Pokud současné zákony v oblasti lidských práv stojí v cestě odhalování osob podezřelých z terorismu, pak budou muset být podle premiérky změněny. A to například tak, aby bylo snadnější provést deportace osob podezřelých z terorismu, či omezit svobodu a pohyb osob, které představují hrozbu. 

Už v úterý Mayová volala po delších trestech vězení pro lidi odsouzené za teroristické činy a po jednodušších pravidlech pro deportaci cizinců podezřelých z radikalismu. Proti takovému plánu se však ohradila opoziční Labouristická strana. Podle ní by politici v současné době neměli podobná sdělení občanům zprostředkovávat. Uvedla také, že tento postoj Mayové je jen další náhlou otočkou o 180° na poslední chvíli.

Bezpečnostní téma po teroristických útocích v Londýně a Manchesteru dominovalo v posledních dnech předvolební kampaně. Soupeřící strany kritizují konzevativce kvůli plánovaným škrtům v policii. Předvolební kampaň končí dnes, volby proběhnou ve čtvrtek 8. června.       (Zdroj: Zet)

A to je to, oč jim jde - kdokoliv nepohodlný režimu bude nařčen z terorismu a prostě zmizí ... tohle chceme?


Kdy nám zakážou zpívat? ..... V kuřáckých hospodách se nesmí kouřit. Na ulici se zase nesmí pít. A co zpívat? Zpívat ještě můžeme? Zatím ano, ve dne a potichu. Jinak na vás udělá „bububu“ svalnatec z „antikonfliktního“ týmu. Přituhuje!

Vymyslel se zákon, který nazvali zcela nelogicky „protikuřácky“, i když se měl jmenovat Zákon proti svobodě, part 1. (protože další díly jistě brzy přijdou, je ještě spousta odvětví, kde má občan svobodu volby, tak ať se nám to neplete). Jeho jediným efektem je hromada naštvaných hospodských, hromada naštvaných lidí před hospodami, hromada naštvaných obyvatel domů v okolí hospod. Naštvání lidí se ještě umocní, když si k cigaretě chtějí vzít ven to svoje točené. To se ve většině měst už taky nesmí, na ulici je konzumace alkoholu zakázána. A to je chvíle, alespoň v Praze, pro „antikonfliktní tým“. Draze zaplacení ostří hoši z bezpečnostní agentury „domlouvají“ kuřákům, aby nepili pivo venku, nezahazovali nedopalky a bavili se potichu. Název „antikonfliktní tým“ je název stejně zavádějící, jako je „protikuřácký zákon“ zákonem proti kouření. Zastrašovací tým by bylo přesnější. Ne, že by nebyl pořádek v ulicích potřeba, ale prosazovat ho pomocí tuctu svalovců, kteří už svými postoji dávají najevo, jak by asi případný rozhořívající se konflikt řešili? Trochu divná země. A to jsme teprve na začátku.

Roztržky, mezi občany před hospodami kouřícími a obyvateli u hospod bydlícími, jistě na sebe nadají dlouho čekat. Hluk a nedopalky (hospodský nepostavil na chodník popelník, proklet buď, nezodpovědný podnikateli) jim budou vadit, pochopitelně. Výjezdy policie a další zákazy přicházejí. Třeba zákaz kouření v okolí hospody, zákaz shromažďování se na ulici (když budete páni kuřáci hezky po jednom, nebudete se nahlas bavit a bude klid). Výrobci zákazových tabulek se radují, to je kšeft, tenhle zákon. A represivní složky jsou také spokojené. Nenajde se člověk, který by něco neporušil, vyjít na ulici se bude rovnat pohybu v minovém poli. Tam zákaz toho, o tom vím, vyhnu se, tam zákaz toho, uff to bylo těsně, ale co je to tady?!… tenhle zákaz neznám!…“bum!“.

No nic, žít ve městě je náročné, vyjedeme si ven, vyběhneme do polí, zahulákáme si, zpíváme, lahvičku piva otevřeme, cigaretku k tomu dáme… dokud nás neobstoupí drsní hoši v maskáčích: „Jsme polní antikonfliktní tým, právě jste porušili paragraf, zákon, vyhlášku. Pokuta, vězení a nebo (když tady ještě kamery nejsou) to můžeme vyřídit ručně, hoši potřebují potrénovat“. A když nám tak hezky domluvili, vlídně k nám pravili: „ A zpívat, pánové, to se taky už nesmí, včera byl schválen zákon zakazující tuto kratochvíli. Jedinou výjimku má jakýsi muezín. Zatím jich tu prý příliš není, ale už se k nám hromadně chystají. Jo, a protestovat proti tomu, tak to se taky nesmí“.

Že si dělám legraci? Samozřejmě, dělám. A směju se přitom. Ale je to takový křečovitý smích. Když vám berou po kouscích svobodu, z toho do smíchu moc není (a navíc, co když se to už taky nesmí!).       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)

Já vám řeknu, že jsem ortodoxní nekuřák - celý život. Ale teď mám skoro chuť se na stará kolena naučit kouřit ... ze vzdoru lidské blbosti.


Česko už nepřijme ani jediného uprchlíka. Přišla okamžitá reakce z Bruselu ..... Sdílení odpovědnosti a solidarity projevené přijímáním migrantů je povinností členských států EU, uvedl dnes na margo České republiky eurokomisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopulos. Česká vláda v pondělí prohlásila, že v rámci systému kvót na přerozdělování migrantů nepřijme už ani jednoho azylanta.

„Opakování jsem řekl, že sdílení odpovědnosti a solidarity je morální, politickou a právní povinností. Nemůžeme a nesmíme nechat státy na vnější hranici Unie osamocené,“ odpověděl na otázku českého novináře Avramopulos.

Český ministr vnitra Milan Chovanec v pondělí po zasedání vlády řekl, že vzhledem k zhoršenou bezpečnostní situaci a nefunkčnost kvótového systému už v rámci něho nepřijme žádné další migranty.

ČR chce o kvótách s Unií mluvit. Připravuje se ale na případné kroky Evropské komise, která má právo vynucovat evropskou legislativu a společně přijatá rozhodnutí. Od schválení kvót na přerozdělování migrantů ministry vnitra členských států Unie přijala ČR pouze 12 z celkového počtu 2600 osob.       (Čtěte na stránkách AC24)

Sliby před volbami ... dělat se v očích potenciálních voličů hezkými, to politikům jde. Ale co budou říkat po volbách? Odváží se ještě vzdorovat Unii, až budou mít koryta jistá? To si řekneme pak ...


Na Králicko se v červnu vrátí pára: Historické vlaky vyrazí každou sobotu z České Třebové ..... Na železniční trať Česká Třebová – Hanušovice se přes léto vrátí historické vlakové soupravy, jejichž jízdy nalákaly v minulých dvou letech tisíce cestujících. Ti se stejně jako v minulosti mohou svézt třemi typy lokomotiv, z nichž dvě jsou parní a jedna motorová. Pravidelný sobotní provoz začíná 17. června a potrvá do 30. září.

„V minulém roce jsme vzhledem k omezení provozu na trati do Hanušovic zvolili mírně upravenou variantu začínající v České Třebové a končící v Červeném Potoce v blízkosti pěchotního srubu K-S 8. Pro letošní rok budeme znovu zajíždět až do Hanušovic v sousedním Olomouckém kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že cestující mají díky projektu Pardubického kraje a Českých drah možnost zavzpomínat na časy minulé a svézt se parním vlakem nebo historickou motorovou soupravou.

V oblasti pod Králickým Sněžníkem se zároveň nachází mnoho historických, ale také přírodních památek. „Cílem již třetího ročníku této akce je především další zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, dominanta našeho kraje, ale také tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky, středisko na Dolní Moravě nebo pěchotní srub K-S 14,,“ vyjmenoval hejtman některé ze zajímavostí. „Zájem cestujících dokazuje, že podobná turistická atrakce má v našem kraji své uplatnění, jelikož láká nejen milovníky železnice, kterých je v regionu s bohatou dopravní tradicí celá řada. Na své si přijdou při výletech na Králicko také rodiny s dětmi,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Historické vlaky pojedou každou sobotu od 17. června až do 30. září. V provozu budou celkem tři lokomotivy. „Hned třikrát se cestující budou moci svézt parní lokomotivou 464.008 Bulík, která byla vyrobena v roce 1935. V běžné soboty se pak budou objevovat dvě lokomotivy, jedna parní a druhá motorová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Velký Bejček z roku 1922, ve druhém o motorovou soupravu M286.0 Krokodýl vyrobenou v 60. letech,“ vysvětlil hejtman.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Terorismus je jen symptom, podhoubím je fundamentalistický islám ..... Muslimové a jejich obhájci nebyli 1400 let schopni maligní kult jménem „původní islám“ zreformovat. Nezavrhli tradici násilného a mstivého zakladatele islámu Mohameda ani pořádně vypečených prvních muslimů jako byl Abů Bakr (otec mohamedem zneužité holčičky Aishi) nebo Umar.

Přišel čas, aby muslimové zaplatili účty. Požadavek, aby byly veřejné projevy islámu zakázány, dokud si muslimové svůj kult zásadně nezreformují, je zcela legitimní. 1400 let muslimská umma žije a komunikuje s Civilizací. Měla staletí na to, aby se inspirovala pokrokem, který kousek od nich začal již Renesancí. A to je 700 let.

Nemohou tvrdit, že neměli srovnání. Místo společenské progrese používají moderní technologie spíše na lepší šíření nereformovaného, původního islámu z Arabského poloostrova 7. století v jeho nezměněné formě. Trest, tedy zákaz jakékoliv veřejné menifestace mohamedánství, si zasluhují v plném rozsahu.       (Čtěte na stránkách Islám v ČR nechceme)


Nejbohatší lidé světa se připravují na katastrofu. Je to jen móda nebo vědí něco víc? .....  Stále více miliardářů z Křemíkového údolí v Kalifornii se stává fanoušky „survivalu“. Projevuje se to různými způsoby, ale nejčastěji výstavbou bezpečných krytů vybavených zásobami jídla, dopravními prostředky, pohonnými hmotami, zbraněmi a municí.

Seznam miliardářských prepperů obsahuje takový jména, jako jsou Steve Huffman, zakladatel a předseda Redditu, Marvin Liao, bývalý ředitel Yahoo a partner v 500 Startups, nebo Robert A. Johnson, ředitel spravující hedgingový fond Soros Fund Management.

Reid Hoffman, spoluzakladatel LinkedIn a významný investor, v rozhovoru pro New Yorker uvedl, že si podle něj více než polovina miliardářů z Křemíkového údolí koupila určitou míru „pojistky před apokalypsou“. Pojistkou může být např. vybavený podzemní bunkr. V USA už dokonce existují firmy, které se právě na výstavbu a zabezpečení takovýchto krytů specializují.       (Čtěte na stránkách FreeGlobe)


Sedm milionů migrantů je na cestě do Evropy. A Brusel stále říká, že má všechno pod kontrolou ..... Sedm milionů migrantů čeká na převoz do Evropy. Zprávy varují před novou vlnou uprchlíků. Téměř sedm milionů migrantů je na cestě do Evropy. Již nyní, je 2,5 milionu z nich připraveno na převoz v severní Africe. A Brusel stále říká, že má všechno pod kontrolou. Media se nevěnují rostoucí kriminalitě

Německá a jiná evropská media se takovýmto a podobným zprávám širokým obloukem vyhýbají. Konec konců, Angela Merkelová hlásí, že počet uprchlíků poklesl a její vláda svou práci zvládla. Rostoucí kriminalita v některých částech Německa prý nemá souvislost s přílivem migrantů. Zprávy a varování publikovaná v internetových mediích a v malé části hlavně zahraničního, často britského tisku, mimo jiné v „Daily Mail“, jsou německými mainstreamovými medii ignoroaná.

Zpráva „Daily Mail“ uvádí, že téměř sedm milionů migrantů je na cestě do Evropy. Dva a půl milionu z nich jsou již v severní Africe a čekají na blížící se převoz do Evropy. Jeden milion dalších čeká v Libyi. V Turecku stále zůstává více než tři miliony migrantů, které Erdogan používá jako páku k vydírání Evropské unie. Pohrozil, že pokud neutichne kritika politiky jeho vlády, vypustí je na pochod do Evropy.

Podle zpráv, se další milion migrantů shromažďuje v Egyptě; mnozí odborníci očekávají, že odtud bude zahájena další velká migrační vlna směrem do Evropy. Počet migrantů na středomořských trasách je již dvanáct procent vyšší, než ve stejném období loňského roku.

Q.S. ... Byli přece pozváni panem Sorosem a paní Merkelovou a po celé trase mají zajištěný servis. V Evropě je čekají blondýny, auta a baráky plus celoživotní péče. Proč by seděli doma, když soused posílal zprávu z iPhonu, že je to tu super... Cestovky NGO a Frontex mají dopravu v akci zdarma celý rok.

A proč by to Brusel neměl pod kontrolou, když v roce 1995 slíbil, že jich doveze do roku 2050 80 miliónů. Prostě plní plán.       (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)

Začíná být docela aktuální otázka, zda se co nejrychleji s Bruselem rozloučit ...


A může být hůř ..... CNN „vyrábí“ muslimské odpůrce terorismu. Tendence vzít nám možnost se bránit (vlastnit zbraň) jsou zde stále. A svoboda je omezována (testy proběhly na takzvaném „protikuřáckém zákonu“). Nezdá se vám, že něco není v pořádku?

Objevilo se podezření, že zpravodajský kanál CNN zrežíroval protesty muslimů proti násilí v Londýně. Sehnal pár muslimů, které umně naaranžoval, aby vypadali jako dav, vybavil je cedulemi proti násilí a toto celé představení nám neservíroval. Pokud se ukáže toto nařčení pravdivým, je to hodně na pováženou. Že je občas někde pravda médii překroucena, jsme si tak nějak zvykli. Ale aby nám sestavoval celé mystifikační divadelní kusy takto významný zpravodajský kanál, je už opravdu silná káva. Doufejme, že se tato informace ukáže jako nepravdivá, nebo alespoň jako silně zkreslená. Pokud totiž ne, je to znamení, že prohráváme na všech frontách, že naše hradby ještě stojí, ale jsou již důkladně podkopány a podminovány.

Je zde obava, že se Evropa stane bojištěm. Ona už jím je, teroristické útoky jsou na denním pořádku. Nás se to zatím nikterak výrazně nedotýká, ale to se může změnit. Až se naplní kvóty, která k nám spolu s normálními a ekonomickými uprchlíky, mohou přinést i ty, co to s námi nemyslí tak úplně dobře. (Proč nějak nevěřím, že budeme mít někdy vládu, která se takovému přílivu, povinným kvótám, dokáže vzepřít? Rána vždy přišla shora, zezadu, povídat by o tom mohli chlapi připraveni bránit svoji vlast v pohraničním opevnění v roce 1938).

Brusel se nám snaží stále vnutit zákony, které by nám sebraly možnost se bránit sami. Zpřísňování držení zbraní má být pro naše dobro. Ale oni ti teroristé se nějak zapomínají ptát vedení Evropské unie, jestli se mohou ozbrojit. Dokonce používají jako zbraň věci tak běžně, jako jsou třeba automobily. Takto „ozbrojený“ terorista se dá zastavit jen střelnou zbraní. Pokud ji někdo má!

Právo chránit vlastní život, životy svých blízkých a dalších nevinných lidí, je základním právem každého člověka. Pokud nám je někdo chce vzít, měli bychom je bránit. Nedat je stejně snadno, jako jsme si nechali vzít právo vybrat si kuřácký či nekuřácký podnik (kuřáci i nekuřáci, nečertěte se, jste všichni v jednom pytli, všem nám byla sebrána možnost svobodné volby, jen jedni si libujete, jak je to prima, protože jste do těch druhých, teď už zakázaných, stejně nechodili). Teď už nejde jen o to nepohodlí, že pivo máte uvnitř a na cigaretu musíte ven, teď už jde o mnohem víc.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)

Když se to tak shrne - EU chce vlastním lidem vzít možnost legálně se bránit vrahům. Ale probůh, dává tohle smysl ???


Studie odhalují, jak moc nám telefony ničí soukromý život ..... Průměrný uživatel chytrého telefonu zkontroluje svůj mobil stopadesátkrát denně. Závislost zvaná nomofobie, se kterou se potýkají nejen mladí lidé, začíná ovlivňovat i kvalitu partnerských vztahů.

V časopisu Psychology of Popular Media Culture byly zveřejněny výsledky studie, do které se zapojilo 143 žen. 70 % z nich přiznalo, že jim chytré telefony negativně ovlivňují vztah s partnerem. Přiznaly se, že jim vadí, když se muž během rozhovoru s nimi dívá do telefonu, čte si textové zprávy nebo brouzdá po sociálních sítích. Cítí se ignorovány a vnitřně je situace štve.

Ze studie zároveň vyšlo najevo, že čím více elektronických zařízení mají lidé k dispozici, tím větší frustraci zažívají v partnerství. Naštěstí nám už začíná docházet, že je zle. Profesorka z MIT a autorka knihy Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age Sherry Turkle říká: „Uvědomujeme, že jestli chceme zachránit své vztahy, budou muset omezit používání telefonů."

A nejde jen o kvalitu partnerských vztahů. Další studie provedená online společností AVG zjistila, že 54 % dětí si myslí, že jejich rodiče příliš často kontrolují svůj telefon a 32 % dětí nechápe, že je dokáže jejich telefon tak jednoduše rozčílit.

Delší dobu se už mluví o závislosti na mobilním telefonu, kterou odborníci nazvali nomofobie. Jedním z příznaků je, že uživatel telefon neustále kontrolujeme, zda mu náhodou nepřišla nová zpráva anebo je nervózní, když se najednou ocitne někde, kde u sebe mobil nemůže mít.

Ale telefon nemusí být ani zapnutý, aby na nás měl rušivý dopad. Studie provedená vědci na univerzitě v Essexu zjistila, že dva lidé, kteří se neznali, navázali mnohem důvěrnější rozhovor, když mobil neměli u sebe, než páry, u nichž ležel na stole jejich vypnutý telefon.

„Zdá se, že se jedná o psychologickou vazbu na mobilní zařízení, které skutečně nahrává k problémům v mezilidských vztazích," uvedl Matthew Lapierre, profesor komunikace na univerzitě v Arizoně, který se tímto tématem zabývá.

Chcete-li se závislosti zbavit, odborníci doporučují začít pomalu. Například se s partnerem domluvit a vytvořit si doma zóny, kam bude mít chytrý telefon tzv. vstup zakázán. Přirozeně se tak vytvoří prostor pro společně strávený čas a také ničím nerušenou pozornost při (nejen) partnerském rozhovoru.       (Zdroj: National Geographic)


7.6. 2017     Sedmého června 1424 husitská vojska porazila vojenskou koalici složenou z umírněných husitských šlechticů, Pražanů a českých katolických feudálů v bitvě u Malešova.


Na islámu není nejhorší terorismus ale pomalá genocida všeho neislámského ..... Po každém útoku se setkáváme s odsouzením terorismu ze strany muslimských autorit, (zatímco jinde zas muslimové slaví.) Někteří ho odsuzují samozřejmě upřímně, muslimští politici v evropských zemích však prostě většinou čekají, až dosáhnou islamizace prostou většinou. Na islámu není nejhorší terorismus, ale podřízení, útlak žen, zabíjení gayů, pomalá genocida všeho neislámského. Tak jako se to stalo v Afghánistánu (kdysi křesťanský a buddhistický) Egyptě, Libanonu a brzy v Británii. Na islámu není nejhorší terorismus, ale genocida Židů, křesťanů, budhistů, umění, mrzačení žen.       (Zdroj: Islám v ČR nechceme)


Leaknuté video ukazuje, jak CNN v Londýně falšuje muslimskou demonstraci proti teroru na London Bridge! Skandál, který nemá v historii zpravodajství obdoby, otřásá vedením americké televize, Trump je na koni! Na zfalšování spolupracovala i londýnská policie, a to už ve čtvrtek jsou v Británii volby! .....

Na veřejnost v posledních hodinách unikla skandální video nahrávka z Londýna, která unikla americkému štábu televize CNN. Děkujeme našemu čtenáři za upozornění. Video zachycuje štáb televize, jak ve spolupráci s britskou policií chystá scénku s demonstranty. Podle informací ovšem nejprve nechala policie vyklidit celou ulici. Policisté odklonili dopravu, vyhnali obyvatele z ulice, uzavřeli kavárny. Poté dali signál štábu televize, který si začal před nachystané kamery rovnat muslimskou rozvětvenou skupinu i s dítětem, do ruky dostávají transparenty, od asistentky štábu CNN přebírají instrukce a po několika minutách to přijde.

Štáb CNN se přes satelit spojí do živého vysílání v USA a reportáž na CNN jede jako živý přenos ze spontánní demonstrace muslimů v Londýně, kteří odsuzují teror na London Bridge. Někdo z realizačního štábu CNN ale video vynesl ven. Na internetu vypukl obrovský řev, alternativní média v USA převzala video prakticky okamžitě a podle našich informací už má video k dispozici i Donald Trump. Ten se ke kauze vyjádří zřejmě večer.

Reportérka CNN z Londýna informuje o demonstraci muslimů odsuzujících útok teoristů na London Bridge.

Podle zdrojů Breitbart News už provalení videa stálo místo šéfa zahraniční evropské redakce CNN. Tento filmový materiál má ale neskutečnou bojovou mediální hodnotu pro alternativu. Video představuje mediální munici proti mainstreamu, protože odhaluje, jak pracuje mainstream a mainstreamové zdroje.        (Čtěte na stránkách AENews)


Giovanni Sartori – princ v sociálních vědách ..... 92letý Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů přítomnosti zemřel. Profesor nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. Byl Kissingerovým přítelem, Obama byl jeho žákem, respektoval ho i Ronald Reagan o němž řekl: "Neměl vysoké vzdělání, ale úžasný politický talent a výjimečný praktický rozum". V nedávném hovoru s il Giornale o islámu. Profesore, čelíme islámské invazi?    Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit, islám nelze integrovat do evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí. Jste pravičák..    Levice, pravice, nezajímá mě to. Důležitý je smysl pro realitu. Studuji ty věci celý život. Snažím se pochopit politické, ekonomické a etické mechanismy, které řídí vztahy islámu a Evropy, abych mohl navrhnout řešení té katastrofy, které čelíme. Jaká katastrofa?    Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů, věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci – katastrofální iluze. Tato nesmyslná fantazie povede k válkám čím dál tím otevřenějším a současnějším. Proč?      Islám po třicetileté přítomnosti v západní Evropě odhalil pravou tvář. Jeho adepti jsou ochotni se vyhodit do povětří, a to pomocí nejmodernějších technologií. Islám se nevyvíjí, jde o teokratický monoteismus formovaný v 7. století, zcela nekompatibilní se západním monoteismem. Po vítězství Vídně v roce 1683 se tato realita ignorovala a čelíme jí s novou silou dnes. Nelze kohabitovat?     Ne, západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, islám na suverenitě Alláha. Integrace muslimů do naší společnosti není možná?     Od roku 630 nezná historie jeden případ muslimské integrace do nemuslimské společnosti. Podívejte se na Indii nebo Indonézii.       (Čtěte na stránkách Rok a jeho dny)


Zázračné třešně plné antioxidantů ..... Kdo by je neměl rád, sladké šťavnaté třešně, jakožto jedno z prvních, ještě jarních ovocí. Ale ani to není tak docela pravdou, neboť dozrávají v tzv. osmi třešňových týdnech, které vyplňují období června až července. První třešňová odrůda bývá označována jako srdcovky a polochrupky, ty jsou šťavnaté a měkké. Oproti tomu, chrupky se vyznačují tuhou dužninou a pevnou slupkou. Dozrávají pak v létě, kdy z nich chystáme kompoty, marmelády, džemy, sirupy, léčivé šťávy, lze je však také velmi dobře zamrazit, nasušit či naložit.

Proč jíst třešně? ...

Pokud jste milovníky třešní, případně vás trápí dna,, zcela jistě doporučuji některý z konzervačních postupů, díky němuž si dopřejete tuto přirozeně sladkou svačinku v průběhu dlouhé zimy. Dnové onemocnění však není jediným neduhem, který třešně dovedou mírnit. Zmiňme především:

revmatické problémy zánětlivé procesy, jako je paradontóza, autoimunitní poruchy chronický zánět močového měchýře zácpu choroby jater zanesené cévy, ať už cholesterolem či vápníkem ledvinové a žlučníkové kameny výrazný deficit minerálních látek artritidu chelatační účinek, zbavují jedů snižují horečku chrání srdce i cévy před ukládáním LDL cholesterolu, především díky vitamínu C.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Theresa May po útoku na londýnském mostě může zakázat „alternativní“ média ..... Theresa May zopakovala po nedělním londýnském teroristickém útoku na mostě svůj vlastní slib zakázat v Británii webové stránky alternativních médií.Podle ministerské předsedkyně by se měly rozjet nové tvrdé internetové regulace po celé Evropě, které zabrání přístupnosti ‚extremistických názorů‘ na internetu.

Independent hlásí: „Nemůžeme těmto ideologiím ponechat bezpečný prostor, který potřebují, aby si vyrůstaly – ale přesně to internet dělá spolu s těmi velkými společnostmi poskytujícími internetové služby,“ řekla paní May.

„Potřebujeme spolupráci se spojeneckými demokratickými vládami, abychom dosáhli mezinárodní dohody, která kyberprostor zreguluje tak, aby se zabránilo extremismu i plánování terorismu.“

Tato výzva byla jedním z nosných témat projevu paní May po tomto útoku. Ministerská předsedkyně rovněž řekla, že Británie byla k extremismu příliš tolerantní a že „pluralistické“ britské hodnoty musí být postaveny jako nadřazené.

Varovala, že v „hrozbách, kterým čelíme,“ je nový trend a že ač poslední tři teroristické útoky v Británii nebyly spojeny „společnou sítí“, tak „byly vzájemně provázané jednotnou ideologií zla islamistického extremismu.“

Konzervativní manifest se zaříkává, že zreguluje internet včetně toho, že poskytovatele internetu donutí, aby se účastnili honiček na extremisty a ztížili přístup k pornografii.

Projev paní May je však první, kdy přitom veřejně vyzývala k mezinárodní spolupráci, aby se v kyberprostoru natáhlo více červených pásek.

Tato intervence přichází po zavedení Zákona o vyšetřovacích pravomocech 2016 – přezdívaném „Charta špehování“ – který rozšiřuje pravomoci špionážních agentur a vlády nad internetem.

Tento zákon, který byl pro paní May prioritou, vyžaduje od poskytovatelů internetových služeb, aby udržovali seznamy návštěv webových stránek všech uživatelů internetu po dobu jednoho roku a poskytli zpravodajským agenturám větší možností odchytávat internetovou komunikaci. Policie si může prohlížet uloženou historii prohlížení internetu, aniž by potřebovala soudní příkaz.

Tyto komentáře premiérky přichází po třetím teroristickém útoku v Británii během tří měsíců. Nejdříve útok vozem a nožem v březnu, po němž zůstalo pět lidí mrtvých, zatímco po bombovém útoku na koncert v Manchesteru před dvěma týdny bylo zabito 22 lidí.       (Čtěte AC24)

Nejhorší je, že lidi si nechají nabulíkovat i takovouto pitomost ...


V Peru nalezeny stopy záhadné civilizace ..... Archeologové našli na archeologickém nalezišti Huaca Garagay v Limě minerálními barvami zdobené vlysy s postavami. To by nebylo zas tak záhadné, postavy byly stylizovány do podoby dravců, šelem a hadů. Nový objev tak může přinést zcela nové informace o dosud neznámých kulturách. Nalezené vlysy jsou totiž podle odborníků více než 3500 let staré.

Podle nalezených vlysů se mohlo jednat o architekturu podobnou řeckým nebo římským antickým památkám. Na vrcholu centrální pyramidy Garagay se nachází chrám ve tvaru písmene U. Je složen z hlavní pyramidy a dále dvou postranních ramen, která obklopují náměstí. Centrální budova je 400 metrů dlouhá a 30 metrů vysoká. Zajímavé je zejména náměstí, které zdobí reliéfy nadpřirozených bytostí, které s největší pravděpodobností původní obyvatelé uctívali a považovali za božstvo. Archeologické naleziště by v každém případě mělo pomoci lépe poznat starodávnou civilizaci Cupisnique a Chavín, která ovládala oblast v okolí dnešní Limy.

Tyto kultury zde sídlily kolem roku 900 před naším letopočtem. K dnešnímu dni se o těchto obyvatelích příliš neví. Nové naleziště se tak zařadilo například po bok Chavín de Huántar, které se nachází cca. 460 kilometrů severovýchodně od Limy a nachází se v nadmořské výšce 3 177 metrů nad mořem.  Vzhledem ke své poloze s největší pravděpodobností fungovalo jako obchodní centrum na spojnici mezi mořským pobřežím a pralesem.       (Zdroj: 21@století)


Upracujeme se k smrti? ..... Výroky nového ministra financí Pilného ukazují, že vstupujeme do doby, kdy se důchodu dožijí jen ti nejbohatší. Tohle opravdu chceme?

Nový ministr financí za hnutí ANO Ivan Pilný opět perlí. V rozhovoru pro Blesk pronesl další moudra o tom, že časem nebude na důchody. Staří lidé budou prý muset makat až do smrti, anebo se o ně mají postarat děti jako v Koreji. Stojí za to se nad tím zamyslet, protože asociální a psychopatické výroky podobného typu rozhodně nejsou ojedinělé.

Empatie táborového kápa ... Mysleli jste si, že po letech dřiny máte nárok na důchod? Jste na omylu. Ivan Pilný v novém rozhovoru říká: „My potřebujeme, aby ti lidé, kteří chtějí pracovat – a není to jen o fyzické práci, protože to je v tomhle věku už obtížné – mohli by třeba dostat zadarmo internet a pracovat z domova nebo se dovzdělávat, protože my je budeme potřebovat. (…) Není to přece o tom, že jim jednou za rok přispějeme několika stovkami na penzi. To je prostě nevytrhne. A já prostě nevěřím na důchodové reformy.“

Volnotržní ideologové jako Ivan Pilný se pustili do díla zkázy. Kladou nám záludné otázky: Cožpak staří lidé neradi pracují? Není vlastně celá představa o důchodu jen diskriminace seniorů?

Důchod vás tedy nevytrhne. Jenže co s tím? Pilný se netají s názorem, že důchody jsou zbytečné, penzisté zoufale neproduktivní a jejich udržování při životě je příliš drahé: „Podívejte se, s těmi důchody je to tak, že lidem, kteří se spoléhají jen na ten důchod, se žije opravdu špatně. (…) A populace stárne, což má dva důsledky. Ten první je, že lidi dokáže medicína déle udržet při životě. A to něco stojí, platí to stát, je to příspěvek za státní pojištěnce. Tam ty náklady rostou extrémně tak jako tak. Druhý je ten, že klesá populace v produktivním věku. Dneska už chybí 120 tisíc lidí na pracovním trhu,“ konstatuje s empatií táborového kápa.

Pilný má v jednom pravdu – průměrný český důchod činí 11 440 korun měsíčně, což je nehorázně málo a nutí to spoustu důchodců a důchodkyň k tomu, aby si ke své almužně přivydělávali. Jenže místo toho, aby naši politici nelidské postavení starých lidí zlepšili a důchody jim výrazně zvedli, nový ministr financí z nich chce udělat rezervoár levné pracovní síly.        (Čtěte na stránkách Alarm)

Co jsme si zvolili, to máme ... naštěstí je tu jedinečná možnost to na podzim změnit. Ale opravdu se to povede? Proč je český volič hypnotizován politikem-šmejdem jako králíček očima kobry?


Probuďte se! Evropané budou nahrazeni muslimy, pokud nezačneme ihned jednat! tvrdí Greert Wilders ..... Geert Wilders, líder holandskej strany „Partij voor de Vrijheid“ (Strana pre slobodu) a člen holandského parlamentu sa vyjadril k momentálnej kríze, ktorej Európa momentálne čelí: masovej migrácii a nárastu islamu. Inrormáciu priniesol portál breitbart...

„Pre elity ovládajúce Západ sa ochrana práv tzv. žiadateľov o azyl stala dôležitejšia, než ochrana ich vlastných obyvateľov.

Nedávno Nemecko poskytlo otrasný príklad. Imigrant z Ugandy znásilnil ženu, ale nemecké úrady ho odmietli vyhostiť, pretože násilník tvrdil, že je homosexuál, čo by ho po navrátení do jeho krajiny stálo život.

Elity taktiež odmietajú ochraňovať svoju vlastnú identitu, čo vidíme priamo v Holandsku, kedy protestantská cirkev navrhla, aby oficiálne prázdniny, počas ktorých Holanďania slávia kresťanský sviatok Turíc, boli nahradené moslimským sviatkom „porušenia pôstu“ (Eid-al-Fitr).

Protestantská cirkev týmto návrhom chce „spravodlivosť v rôznorodosti náboženstiev“. Avšak, ak je na svete nejaká kultúra, ktorá nedovoľuje žiadnu rôznorodosť, je to práve islam. Len sa pozrite do Saudskej Arábie, kde nedovolia postaviť ani jeden jediný kostol.

Vybral som tieto dva príklady, pretože odkazujú na dva najdôležitejšie problémy, ktorým dnes čelí Európa: masová imigrácia a nárast islamu. Ak nechceme byť vymazaní, aby naša populácia nebola nahradená a naša kultúra zničená, je absolútne dôležité, aby sme začali konať dôrazne a odvážne, aby sme ochránili našich obyvateľov a našu civilizáciu.

Pre Európu nateraz zvoní zvonec. Ak Západná Európa bude pokračovať so súčasnou politikou otvorených dverí, populácia na kontinente bude jednoducho nahradená. Potenciálny príchod možných 1 bilión Afričanov jednoducho prevýši 700,000 milión domorodých Európanov. Navyše, mnoho z nich budú moslimovia, čo do Európy prináša druhý obrovský problém.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Zahltí naši civilizaci PET lahve? ..... Když se Afričan, který za vodou putuje i několik kilometrů, dozví, že Evropané si kupují vodu balenou, zaťuká si na čelo. Na starém kontinentě totiž přežívá představa, že balená voda je zdravější a neobsahuje škodliviny, které údajně tečou z kohoutku. A výrobci vod neprodyšně zabalených v PET lahvích tento názor s chutí podporují.

Televizní reklamy v tomto ohledu udělaly své. Přitom, běžná voda z kohoutku je mnohem levnější než voda v PET lahvi. Vždyť 1000 litrů vody z kohoutku stojí stejně jako 8 litrů vody v plastu! Ta často přitom při distribuci cestuje stovky kilometrů, ve skladištích stojí na Slunci či v mrazu po dlouhý čas. Zatímco do kohoutku jde maximálně 2 dny.

Náklady na kohoutkovou vodu jsou výrazně nižší než na balenou vodu ... Výroba balené vody přitom životní prostředí příliš nešetří. Každoročně se na světě nezrecykluje více než 340 000 000 000 lahví a plechovek. Výroba a distribuce balené vody – od těžby a zpracování ropy, její dopravu až po recyklaci, spalování či skládkování PET lahví – má celou řadu negativních environmentálních dopadů.

„Stovky miliard nápojových PET lahví po světě končí ve spalovnách, na skládkách, v příkopech, v přírodě či dokonce doma v kamnech,“ popisuje odborník na ekologickou politiku Daniel Vondrouš. ...

Kohoutková voda je stejně čistá a zdravá jako voda balená, ne-li zdravější. Veškeré reklamní výkřiky o pramenité vodě z hlubokých vrtů zabalené v PET lahvi jsou obvykle jen triky a nesmysly. Výrobna balených vod je zpravidla napojena na obyčejný vodovod. Pokud spotřebitel touží po sycené vodě, může si ji připravit za pomoci sifonu. Nebo díky biolahvím, které se rozkládají mnohem rychleji než klasické PETky.      (Čtěte na stránkách EpochaPlus)


Odmietanie moslimských migrantov je jediný zaručený spôsob boja proti terorizmu ..... Jediným spôsobom, ako ochrániť Poľsko pred islamskými teroristickými útokmi, je nedovoliť moslimom hromadne migrovať, povedal v pondelok poľský poslanec za vládnu stranu Ryszard Czarnecki

“Pokiaľ ide o zníženie pravdepodobnosti, že Poľsko bude zasiahnuté islamistickými teroristickými útokmi, jedinou osvedčenou metódou je zabrániť moslimom migrovať,” povedal Ryszard Czarnecki pre miestny rozhlas po útoku v Londýne v sobotu, pri ktorom prišlo o život sedem ľudí a zranených ďalších 48.

Poznamenajúc, že deti islamských prisťahovalcov sú zodpovedné za veľké množstvo útokov inšpirovaných ISIS na európskej pôde, poslanec Európskeho parlamentu zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) povedal, že Poľsko sa “učilo z chýb” iných krajín na Západe a tak odmieta “otvoriť svoje dvere islamským migrantom.”

Na otázku, či si myslí, že politici, ktorí vedú Poľsko, majú radu pre Britániu a ďalšie krajiny v západnej Európe, ako sa vyhnúť terorizmu, Czarnecki povedal, že krajina má “veľmi špecifický koncept prisťahovalcov“.

“Pokiaľ ide o Britániu, už sme im pri viacerých príležitostiach povedali, že musia deportovať radikálnych migrantov, nie tolerovať. Ak radikálny moslimský klerik v mešite vyzýva svojich bratov, aby bojovali proti neveriacim, myslím, že existujú dôvody na vyhostenie takéhoto imáma. Našťastie, Poľsko neopakuje tieto chyby, ktoré urobili iné krajiny, pokiaľ ide o našu prisťahovaleckú politiku, a preto nemáme tieto problémy,” uviedol europoslanec, ktorý sedí vo výbore Európskeho parlamentu pre zahraničné veci.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


6.6. 2017     Šestého června 1944 začala vyloděním spojenců v Normandii Bitva o Normandii.  Při vylodění spojenecké síly prolomily Hitlerův Atlantický val a znovu otevřely v severní Francii západní frontu. Na průběhu bitvy se projevilo několik faktorů — výhoda naprostého překvapení na straně Spojenců, jejich zdrcující převaha v počtu mužů, výborná příprava (vyvinuli velké množství zbrusu nových vyloďovacích technik), dobře organizovaná činnost francouzského odboje, v neposlední řadě i vážné nedostatky Atlantického valu a absolutní nepřítomnost Luftwaffe nad vyloďovacími plážemi a La Manche v první fázi vyloďovací operace.


Londýnský muslimský starosta po teroristických útocích: Jsme nejbezpečnějším velkoměstem na světě. Buďme v klidu ..... Starosta Sadiq Khan je toho názoru, že Londýn je nejbezpečnějším velkoměstem na světě.

„Je třeba zachovat klid, ostražitost. Dnes bude možné pozorovat zvýšenou přítomnost policejních příslušníků. Není důvod být tímto znepokojen. Jsme nejbezpečnějším velkoměstem na světě,“ přesvědčoval muslimský starosta Londýna.

Odsoudil poslední teroristické útoky jako „barbarské“ a dodal: „Nedáme se zastrašit teroristy. V posledním desetiletí jsme zachovávali klid, a tak tomu bude i v nejbližších dnech.“       (Zdroj: FreeGlobe)


Tyto vynálezy se zaměřují na přesnou potřebu a umožňují řešit složitou problematiku jednoduchými prostředky. Nové technologie již zachránily mnohé životy a mohou zachránit i celý svět, píše francouzský deník Le Monde. Zde jsou některé z nich ..... 1. The Ocean Cleanup. Jednadvacetiletý Nizozemec Boyan Slat možná našel řešení pro miliony tun plastového odpadu v oceánech. Zdokonalil systém, který dokáže sbírat plasty pomocí mořských proudů. První prototyp filtrující bariéry byl rozmístěn loni. Skládá se z plováků a sítí a jeden rok bude analyzován pomocí snímačů.

2. Pračka Xeros. Stephen Burkinshaw ve spolupráci s firmou Xeros zdokonalil pračku, které stačí miska vody, aby vyprala běžný koš špinavého prádla. Přístroj umožňuje snížit spotřebu vody a elektřiny. Při praní pomáhají plastové perličky, které jsou recyklovatelné a mohou být použity stokrát po sobě.

3. Aquarius Spectrum je začínající firma, která se specializuje na dohled nad vodovodní sítí, přesněji řečeno na úniky vody. Ztráty v této síti činí 20 až 40 procent. Společnost vytvořila systém inteligentních měřičů, které v reálném čase úniky zjišťují a umožňují zasáhnout.

4. Oriental White Goat. Skupina japonských vědců ze společnosti Oriental Co. Ltd vymyslela metodu, jak recyklovat hory kancelářského papíru a vyrobit z něho toaletní papír. Přístroj se nazývá White Goat a je vysoký téměř dva metry. Zatím se prodává za cenu 100.000 dolarů (2,5 milionu Kč).

5. Glowing Plant Project zkoumá, jak ovládnout energii z přírody. Vědci se rozhodli vypěstovat rostliny schopné svítit ve tmě za pomoci technik syntetické biologie. Je to způsob, jak nahradit tradiční zdroje světla a v blízké budoucnosti možná každou pouliční svítilnu fluoreskujícím stromem.       (Čtěte na stránkách České noviny)


Děti do hidžábů! Na základní škole se v rámci multikulturalismu propaguje islám ..... Jedenáctileté děti byly na základní škole Kneslova podrobeny politické propagandě. Učily se o neziskových organizacích, migraci a při hře Lidé na Zemi si oblékaly hidžáb.

Podrobně celou akci popisuje škola na svém webu. Tam se dozvíme že se děti setkali s umělým Židem, křesťanem a buddhistou. Děti si však v rámci návštěvy oddělení s náboženstvím oblékaly i takzvaný hidžáb, který je pro desítky milionů žen symbolem otrokářství. podřízení a diskriminace.

Celá hra se konala pod záštitou akce Jsme lidé jedné Země, kterou pořádá i Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ta je známá svojí multikulturní propagandou. Je nepřijatelné, aby děti byly na základní škole pod tlakem politické propagandy jakéhokoliv typu, včetně té multikulturní.       (Čtěte Proti multikulturnímu fanatismu)


Nový výzkum říká, že nejbezpečnější drogou jsou lysohlávky ..... Halucinogenní houby známé jako lysohlávky jsou podle nejnovějšího průzkumu nejbezpečnější drogou. Je ovšem potřeba zdůraznit, že nejde o žádnou vědeckou studii. Data byla čerpána z Globálního drogového dotazníků pro rok 2017.

Dotazník je poněkud sporný, protože ho realizuje londýnská výzkumná společnost GDS, která si klade za cíl udělat drogy bezpečnější. Z jejich dat vyplývá, že z více než 12 000 lidí, kteří užili psychedelické houby s obsahem psylocibinu, pouhé 0,2 procenta musela vyhledat lékařskou pomoc. To je pětkrát méně, než kolik bylo případů u LSD nebo kokainu. U LSD mohly být problémy způsobeny zejména tím, že málo zkušení uživatelé nevěděli, kolik drogy si vlastně mají vzít. A pochopitelně to v některých případech přehnali. "Kouzelné houby jsou jednou z nejbezpečnějších drog světa. Případy úmrtí jsou téměř neznámé. Mnohem větší riziko hrozí z konzumace běžných hub," píše se v závěrečné zprávě. Zkrátka spíše se otrávíte ze špatně identifikované "jedlé" houby než z lysohlávky. 

Ovšem i s lysohlávkami se člověk musí mít na pozoru. Zejména by je neměl kombinovat s alkoholem nebo jinými drogami. Pak už hrozí riziko neblahých následků, zlých psychických stavů a dalších problémů. Zkrátka jak se říká, všeho moc škodí. Rozhodně nechceme, aby tento článek vyzněl jako nějaké doporučení, navíc jde skutečně jen o data z dotazníku. Pokud budete sbírat a konzumovat jakékoliv houby, dávejte si vždy pozor.        (Zdroj: extraStory)


Proč by islámští aktivisté nevraždili Brity, když byl zakladatel islámu ještě krutější? ..... Nemorální a krutý Mohamed nechal osobně zavraždit, jak precizně dokladuje stránka wikiislam.net, minimálně 43 lidí a to včetně žen – básnířek, které ho kritizovaly.

Když přijmete za večný a neměnný morální vzor ambiciózního zločince, který tisíc let po Aristotelovi ani neuměl psát, lze od vás očekávat podobné skutky, jako od Mohameda.

Česká republika odsunula Sudetské němce, kteří byli řádově kompatibilnější s našimi hodnotami, než mnoho místních bigotních muslimů. Proč byli Sudeťáci odsunuti a islámové ne?       (Čtěte Islám v ČR nechceme)


Proč mainstream tají argumenty, které vedly Trumpa k odstoupení od Pařížské klimatické dohody? Protože smlouva je hoax! Nemá s ochranou klimatu nic společného, je to nástroj na likvidaci USA! ..... Již v pátek jsem na Svobodném rádiu sliboval, že připravím video s českými titulky z projevu Donalda Trumpa, ve kterém oznámil odstoupení USA od Pařížské klimatické smlouvy. V pořadu jsem vyjmenovával důvody, které k tomu Trumpa dovedly, ale ty argumenty musíte slyšet přímo do něho a z jeho projevu, proto jsem k videu udělal titulky a k zásadnímu bloku v jeho projevu. Video je naprosto klíčové, protože ukazuje Trumpa v roli a v pozici exemplárního příkladu, jak má vypadat pro-národní politik, který na prvním místě hájí zájmy vlastního národa. Donald Trump se v projevu ukázal v roli „gosudara“ a převzal roli Vladimira Putina z roku 2000 po jeho nástupu do funkce. V západním evropském mainstreamu je informační pole zahlceno jednostranným štvavým pohledem médií, které střílí do Trumpa jako do terče za to, že si dovolil odstoupit od smlouvy, kterou slavnostně bez okolků podepsal jeho předchůdce Barack Obama.

Takhle málo, o dvě desetiny stupně Celsia podle analýzy poklesne globální teplota do roku 2100, a to jen za předpokladu, že téměř 200 zemí světa splní Pařížskou dohodu a Slunce nezvýší výkyvově svoji aktivitu.

Jenže celá klimatická dohoda z Paříže je jeden obrovský a nebetyčný podvod, o kterém je třeba hovořit nejen nyní na alternativě, ale je třeba celou věc předat i mimoparlamentním opozičním stranám v ČR, aby tuto věc zahrnuly do svých volebních kampaní. Klimatická dohoda z Paříže totiž namísto omezování emisí skleníkových plynů je nástrojem na tichou subsidiaritu do rozvojových zemí, do kterých budou rozvinuté průmyslové země a hlavně státy EU posílat mohutnou finanční pomoc, a to včetně České republiky a Slovenska.

Nikdo v ČR a ani na Slovensku neví, že Pařížská dohoda nařizuje zemím EU a skupině dalších zemí světa, že musí finančně dotovat nerozvinuté země pro dosažení cílů uvedených v Pařížské smlouvě! Tato subsidiarita má následně podle dohody vést k tomu, že ekonomická úroveň rozvojových zemí vzroste a spolu s ní vzroste i spotřeba v rozvojových zemí. Ovšem tento růst má být kompenzován naopak drastickým snižováním rozvoje a růstu dnes již vyspělých zemí, které naopak mají upadat, snižovat výrobu a také spotřebu.       (Čtěte na stránkách AENews)

Ukázka je samozřejmě - jako vše na těchto stránkách - bez záruky, ale i tak je to silný kafe, ne?


Chtějí peníze na sbírku pro neslyšící, pak vás okradou. Pozor na podvodníky ..... Před podvodníky, kteří vás zastaví na ulici, aby vybrali peníze pro neslyšící, ale následně vás okradou, varují i někteří uživatelé sociálních sítí. Případy takovýchto lidí, již se neštítí ničeho, se odehrávají napříč Českem.

Na poslední z nich upozornil pražský nezávislý novinář Janek Rubeš na sociální síti Twitter.

Před měsícem pak před podvodníkem varovali v Berouně a Králově Dvoře. „Poslední případ se odehrál na parkovišti před obchodním centrem OBI v obci Králův Dvůr, naproti prodejně bot Deichmann. Neznámý muž přistoupil beze slova k jednomu z přítomných a v otevřených deskách mu ukázal papír a vysvětlil mu, že se jedná o sbírku pro neslyšící. Na papíru byla napsaná jména a podpisy," vysvětlila mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

V okamžiku, kdy mu oslovený muž předal ze své peněženky bankovku v nominální hodnotě dvě stě korun, pachatel sáhl muži do peněženky a proti jeho vůli mu z ní odcizil tisícikorunu. Potom utekl směrem k místní obchodní zóně. Zde se okradenému muži ztratil z dohledu.

Policisté jsou přesvědčeni, že sbírka pro neslyšící je v tomto případě pouze fiktivní a že se jedná o podvodné jednání. V tomto případě navíc o krádež. „Podobných případů, kdy jsou oslovováni lidé, aby přispěli na sbírku pro neslyšící, jsme na našem okrese zaznamenali více. Varujeme proto občany, aby v žádném případě na sbírku tohoto charakteru nepřispívali a o výskytu takových osob informovali policisty," nabádá občany Marcela Pučelíková.

Policisté po neznámém pachateli intenzivně pátrají. Mají dokonce jeho věrohodný popis. Z tohoto důvodu žádají veřejnost o pomoc při odhalení jeho totožnosti. V případě, že mají podobnou zkušenost s mužem, který vybíral peníze pravděpodobně na falešnou sbírku pro neslyšící, ještě jiní lidé, ať se se svojí zkušeností obrátí na policii. „Je to nehoráznost. Takové jednání poškozuje pořadatele jiných sbírek pro potřebné. Lidé po takové zkušenosti už nikdy na nějakou veřejně prospěšnou sbírku nepřispějí," myslí si Jitka Mlčochová z Berouna.       (Čtěte na stránkách Dotyk)


Co reálně znamená propad části tunelu v Hanfordu?   ..... Začátkem května došlo ke zhroucení části starého technického tunelu v jaderném komplexu Hanford. Ten sloužil k produkci plutonia pro jaderné zbraně a ve zmíněném tunelu jsou uloženy části kontaminovaného zařízení z počátku jaderného věku. Podívejme se, jaké reálné ohrožení znamená. Už i na český internet totiž pronikly z ruských serverů katastrofické vize o této události. Jednalo se o kolaps části stropu jednoho ze dvou tunelů dne 9. května 2017. Tunely byly vybudovány v padesátých a šedesátých letech v jaderném areálu Hanford, který leží ve státě Washington u řeky Columbia. Pozůstatky z výroby jaderných zbraní během konce druhé světové válku a studené války jistě představují rizika. Jejich snížení a odstranění je však možné pouze na základě znalosti reálných faktů a jejich posouzení.

JJaderný areál Hanford... Než se budeme podrobněji na současný incident, je třeba připomenout základní fakta okolo jaderného areálu Hanford. Jeho historie začala v roce 1943 v rámci projektu Manhattan. V areálu byl vybudován Reaktor B, který byl prvním pro masivní produkci zbraňového plutonia. Vyrobil plutonium pro bombu využitou pro první test Trinity a také pro jadernou bombu svrženou na japonské město Nagasaki. Místo bylo vybráno v blízkosti řeky Columbia hlavně kvůli zajištění chlazení reaktorů.

Postupně se během studené války v areálu vybudovalo devět reaktorů a pět provozů pro separaci plutonia pro velký počet jaderných zbraní. Spolu s více než 900 dalšími budovami tak vznikl největší komplex jaderných zařízení na světě, jehož areál má nyní po vyčištění a otevření části okrajových území rozlohu 1518 km2. Během celého svého provozu dodal 57 tun plutonia pro 60 000 jaderných bomb v americkém arsenálu. Výroba v Hanfordu reprezentuje zhruba 2/3 celkového objemu plutonia vyrobeného v USA.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Na Evropu se valí ještě horší uprchlická krize – přijdou miliony uprchlíků ..... Evropu čekají velké problémy, nejsou „jen“ konfesního charakteru, otázkou náboženského vyznání. S obavami hledí odborníci jižním směrem – do Afriky, která populačně roste.

„Do roku 2050 se Afrika co do počtu obyvatel dvakrát zvětší a bude mít dvě miliardy obyvatel. Dramatický nárůst obyvatel při ekonomické nerozvinutosti řady zemí bude mít závažné sociální a bezpečnostní dopady, které mohou vést k masové migraci, která bude mnohem větší, než jakou Evropa zažila před dvěma lety v roce 2015,“ upozornil Balabán.

„Přijdou miliony uprchlíků, budou problémy v severní Africe, které potrvají nejméně tak dlouho, jako naše evropská třicetiletá válka,“ přitakával německý profesor Harald Müller.

Situace lidí v Africe se navíc bude zhoršovat, varoval. „Je a dále to bude doprovázené obrovskými problémy v oblasti sociální, zdravotní, hygieny, výživy a vzdělávání. Problémy jsou živnou půdou pro činnost celé řady islamistických teroristických uskupení, které intenzivně prorůstají do života tamních společností,“ uvedl český odborník.

V západní Africe se již nyní projevuje vysoká natalita – nárůst o necelá tři procenta ročně. „50 procent obyvatel do 15 let vytváří výbušnou směs v podobě zvýšené kriminality. Je snadné radikalizovat a do teroristických organizací rekrutovat mladé lidi, kterým chybí jakákoliv životní perspektiva,“ dodal.

I tito lidé se stávají hrozbou pro Evropu. Do Evropy míří mj. z Libye. „Nyní je Libye země nikoho. Není tam vláda, není tam řízení a migrantský problém narůstá,“ uvedl italský admirál Luigi Binelli Mantelli, bývalý náčelník Generálního štábu italské armády.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Na unikátní krkonošské stezce korunami stromů zbývá natáhnout sítě a dosadit poslední prkna ..... Provedeme vás korunami stromů. V Janských Lázních nedaleko Hofmanových bud totiž stavbaři dolaďují poslední detaily stezky v oblacíh.. Turisté se po ní poprvé projdou na začátku letních prázdnin. Krkonošská stezka je unikátní v tom, že návštěvníky zavede i pod zem, kde bude mít expozici Krkonošský národní park. Podrobnosti zjistil reportér Ondřej Vaňura.

Stezka v korunách stromů je na první pohled hotová. Stavbaři musí ale ještě dosadit poslední prkna a také ochranné sítě.  „V podstatě kromě těch sítí jsou to nějaké prvky jak na těch edukativních zastaveních a na těch hracích stanicích," vyjmenovává poslední věci před dokončením jednatel společnosti, která stezku staví, Filip Pekárek. 

Krkonoše se tak dočkají své Stezky korunami stromů, která bude přibližně 1 300 metrů dlouhá. Postupně člověk dojde až k rozhledně. 

„Projekt je unikátní v několika bodech,“ říká Filip Pekárek, jednatel společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše, která stavbu realizuje. „Nová stezka vzniká v úzké spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, která je garantem přírodně-edukativního konceptu. Návštěvníci se dostanou nejprve na vodorovnou část stezky, vedoucí až 23 metrů nad terénem. Po 410 metrech se stezka zanoří do podzemí, kde návštěvníci budou mít možnost studovat mikrosvět půdy - od kořenů po nejmenší živočichy. Poté budou postupovat po stezce vzhůru a obdivovat nádherný krkonošský smíšený les,“ vysvětluje specifika projektu Pekárek.  „Určitě se naskytne mimořádný pohled, úplně zase originální, na masiv Černé Hory, který je velmi zajímavý z té výšky. Koukat vlastně do toho hřebene," doplňuje Filip Pekárek.         (Čtěte na stránkách ČR Hradec Králové)


5.6. 2017     Dnes je Světový den životního prostředí; slaví se u příležitosti Konfernce OSN o problémech životního prostřed konaně v roce 1972 ve Stockholmu. Dále se dnes slaví Den rozvoje a vzdělávání dospělých.


Kdo nám nutí multikulturalismus? ..... Západní Evropa se pomalu, ale jistě dostává do područí svých muslimských menšin, které požadují islamizaci veřejného života v jednotlivých zemích. Dokazují to průzkumy veřejného mínění provedené v západoevropských muslimských ghetech, kde šedesát procent dotázaných si přeje, aby právo šaria bylo nadřazeno právu v zemích jejich pobytu!!!

Muslimové se ve své většině nehodlají integrovat do většinové společnosti, ale naopak chtějí Evropu přeměnit na "islámský kalifát". Jak to dopadá, když se dostanou k moci, můžeme vidět v Sýrii i v Iráku a nakonec i v Kosovu. A jak to dopadá, když se jim podá "pomocná ruka", lze vidět ve Francii, Španělsku, Německu, Dánsku, Švédsku a také ve Velké Británii.

Poslední dobou vyplývá na povrch skutečnost, že Evropská unie byla vytvořena na popud některých kruhů z USA, aby se Evropa dala snadněji ovládat. Globalizace je nový název pro neokolonialismus, aby nadnárodní korporace a banky mohly snadněji realizovat své zisky.

Multikulturalismus, jeho propagace a zavádění do praxe má sloužit k potlačení národních tradic a historie jednotlivých zemí, aby se postupně zotročovaní Evropané neměli o co opřít, až pochopí, že byli obětováni ve prospěch muslimských běženců, kteří jsou do Evropy dopravováni za přispění neziskovek placených, např. miliardářem Sörösem a Saudskou Arábií.

Že je to organizovaný způsob jak okupovat Evropu je dnes již nabíledni. Jeho účelem je změnit etnickou a náboženskou skladbu Evropy ve prospěch muslimů, kteří díky své fertilitě potřebují k svému rozvoji nová území a "daňové otroky", kteří budou vydělávat na úhradu jejich pobytu v evropských zemích.

Evropský parlament má vyvolávat dojem, že prostřednictvím námi zvolených zástupců můžeme něco ovlivnit. Opak je pravdou. Nikým nevolená Evropská komise vydává jednu nesmyslnou směrnici za druhou (o pomazánkovém máslu, o škodlivosti tradičních žárovek, což, jak se ukázalo nebyla pravda a za zákazem stál lobbing firem, vyrábějících nové druhy žárovek, které naopak škodlivé jsou, atd.), až předseda Evropské komise Jean-Claude Junckner na konferenci o stavu Unie v italské Florencii přiznal, že "k výsledku britského referenda částečně přispěla i slabost EU, která je přehnaně sešněrována předpisy a příliš se plete do života občanů"!!!

A přitom stejný Jean-Cloude Junckner na adresu zemí V4 adresuje své výzvy, aby se podílely na přijetí muslimských uprchlíků do svých zemí a dobrovolně se nechaly islamizovat, což ovšem již nahlas neříká.

Když muslimové své požadavky nemohou prosadit hned, tak volí "salámovou metodu". Jednou jim vadí vánoční stromeček, podruhé svatoondřejský kříž na vlajkách některých evropských zemí. Potřetí prosazují "halal" stravu pro své děti v místních školách a za další jim vadí, když muslimské studentky (např. ve Francii) bude zkoušet muž – profesor, atd.

V Saudské Arábii a ve většině muslimských zemí není možné, aby tam mohl být postaven křesťanský chrám či svatyně.

Ale naopak muslimští přistěhovalci a imigranti v Evropě požadují výstavbu islámských center, mešit a modliteben, a když jim to není povoleno, tak hned křičí o rasismu a diskriminaci jejich náboženství. Do Německa se většina z nich snaží dostat proto, že německá vláda vyplácí vélké finanční dávky na provoz muslimských náboženských obcí, které potom získané finance rozdělují svým bratrům a sestrám ve víře, a tak si je zavazují vděkem, protože peníze rozdělují immáni, a ti jim neříkají, že finanční pomoc obdrželi od německé vlády.

V práci požadují muslimové přestávky a vyhrazené místnosti, aby se mohli denně pět krát pomodlit směrem k Mekkce a nebo se shromáždí na ulici, rozestřou své koberečky a svými těly zastaví dopravu, aby svému okolí dali najevo, "kdo je zde pánem"!

Místo aby se snažili integrovat do většinové evropské společnosti, tak požadují zavedení práva šaria a přetvvoření Evropy k obrazu svému.       (Čtěte na stránkách VašeVěc)


Ahoj kolegové řidiči! ..... Nedávno jsem se zúčastnil setkání veteránů Jihomoravského kraje a mimo jiné nám bylo sděleno, jak se Rakousko připravilo na porušování předpisů v silničním provozu, zejména  rychlosti jízdy.  Pokud jedete rychleji než je dovoleno, tak Vás vyfotí stacionární radar a tyto informace elektronicky přenesou i s vaší registrační značkou (RZ) na Úřad, který si zjistí vaši adresu (v rámci dohod  zemí EU) a pošlou vám obálku se složenku na pokutu, jak se to stalo jednomu našemu kolegovi ze Znojma. Měl zaplatit  pokutu ve výši 60 euro. Součástí je poučení, že pokud pokutu neuhradíte do 15ti dnů, přeposílají tento přestupek do správního řízení a vy uhradíte náklady řízení ve výši 5000 euro + pokutu 60 euro. A jelikož ČR je zemí EU a vy stejně nezaplatíte a vyjedete do některé země EU a na státních hranicích vám nasnímají vaši RZ, která proběhne evidencí neplatičů a zastaví vás policie. Ta vám na místě zabaví auto s věcmi, když jedete např. na dovolenou, auto v aukci prodají a zaplatí tím oněch 5000 euro + 60 euro  a vy jedete vlakem nebo po svých do místa svého bydliště.

Od 1.6.2017 zavádí tyto radary i na Slovensku se stejnou sankcí,  v ČR jsou na některých místech tyto radary také, ale pokuty nejsou v euro a nikdo po vás nechce cca 140.000 Kč za správní řízení. Na setkání jsme byli upozorněni na to, ať si dáváme velký pozor, ať nepřijdeme o auto a peníze. Kdo jezdí do Chorvatska, tak ví, jak vypadá silniční provoz přes Rakousko v kteroukoliv dobu, zejména v době prázdnin.        (Čtěte na stránkách iReporter)


Imigrant z Eritreje a dvojnásobný vrah se cítí dotčen příspěvky na Facebooku. Žádá odškodnění ..... Eritrejec, který zabil dva lidi v obchodě IKEA za to, že mu nebyl ve Švédsku udělen azyl, se dožaduje odškodnění za „pomlouvačné“ příspěvky na Facebooku na jeho adresu.

V srpnu 2015 Abraham Ukbagabir zavraždil 58letou ženu a jejího 28letého syna. Vražda měla být pomstou vůči švédskému státu za odmítnutí žádosti o azyl. Pachatel byl odsouzen k doživotnímu trestu vězení.

Deník Expressen nyní představil důkazy o tom, že Afričan požaduje odškodnění za komentáře na sociálních sítích, které podle jeho mínění ohrožují jeho život. Vrah z IKEA zažaloval jednoho z uživatelů Facebooku a žádá od něj odškodnění ve výši 5 000 švédských korun za údajně nebezpečné příspěvky.

Na internetu se objevily komentáře zklamaných Švédů, že vrah ještě žije.        (Čtěte na stránkách FreeGlobe)

A lze věřit tomu, že místo aby dotyčnej dostal přes hubu a pak provaz, tak mu to odškodnění ještě přiřknou ...


Politici a oligarchové z Bilderbergu se scházejí a většina médií poslušně mlčí ..... Jde o neformální skupinu finančních oligarchů a vlivných světových politiků, opředenou mnohými pravdivými i nepravdivými pověstmi, zejména právě vinou mediálního ticha. První z médií hlavního proudu, které toto podezřelé ticho prolomilo, byla ústecká sekce Idnesu, když se loni Bilderberg sešel v Drážďanech. http://usti.idnes.cz/utajovane-setkani-organizace-bilderberg-v-drazdanech-pd0-/usti-zpravy.aspx?c=A160610_133241_usti-zpravy_vac2. Alternativní média samozřejmě o této „partě hochů, kteří spolu mluví“, čas od času informují, ovšem např. pokud důvěřujete jen médiím poplatným „evropskému úhlu pohledu“, jako je Česká televize, Český rozhlas, Respekt, Aktuálně, a spol., tak možná ani nevíte, že skupinky typu Bilderberg či Trilaterální komise existují, někteří o nich možná četli na nějakém tzv. „konspiračním webu“, takže si mohou myslet, že si existenci podobných mocenských kroužků vymysleli třeba kremelští propagandisté. A letos se situace opakuje, Bilderberg se opět po roce schází, za posun dobrým směrem považuji skutečnost, že se tato informace tentokrát již dostala i do celostátních zpráv na Idnesu, za což z celého srdce děkuji všem těm, kteří umožnili prolomit ledy záměrného mlčení mediálních pseudoelit, jež si patrně přejí existenci těchto skupin s velkým korupčním potenciálem před prostými „ovčánky“ utajit, čímž paradoxně přiživují vytváření různých dohadů a teorií, co v tom Bilderbergu na nás zase chystají za levoty.       (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Celý systém sběru migrantů na moři a jejich dovoz do EU je součástí drakonického plánu na islamizaci celé Evropy...... Ukažte politikům toto video! Začíná léto a evropská neziskovka ve Středozemním moři zahájila sběr migrantů z lodiček a jejich dovoz do EU! Kolínský Ford nařídil přestávky kvůli Ramadánu, oběd pro muslimy v továrně v noci! A co Škoda Auto? Už brzy? Zastavte to, apelujte na vládu a spočítejte to politikům na podzim ve volbách!

Začíná léto a spolu s ním nejen čas dovolených, ale především hlavní sběrná sezóna ve Středozemním moři. Neziskové organizace z Evropy, které provozují záchranné lodě ve Středozemním moři, začínají připlouvat k libyjským břehům a pomocí vysílaček a organizátorů v Libyi tak zahajují každoroční sezónu masivních jednosměrných zájezdů do EU pro arabské a africké migranty. Minulý rok v prosinci jsme tady na AE News měli článek [1] o tom, jak vybrané evropské neziskovky provozují lodě ve Středozemním moři a ve spolupráci s evropskou pohraniční službou Frontex pašují migranty do EU. Součástí článku bylo i děsivé video námořního lokačního systému Maritime, který ukazuje transpondéry, resp. pohyby lodí neziskovek mezi Libyí a Sicílií, jižní Itálií a Maltou, tam a zpátky.

Loď neziskovky připluje k libyjskému pobřeží, nabere z lodiček migranty a odveze je do Itálie. Vzápětí se loď obrátí, pluje zpátky, opět nabere migranty a zase pluje do Itálie. Video sklidilo mohutné ohlasy na alternativě, ale do mainstreamu se nedostalo. Proč? Hádejte, nehodí se do krámu informačního pole mainstreamu o migraci do EU, jak probíhá a kdo ji skutečně řídí. Ne pašeráci s vousy, ale přímo Brusel! Pokud jste článek nečetli, určitě to napravte, protože tento článek na něj plynule navazuje.       (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


Na ktorom boku je lepšie spať ..... Celý problém je, že na ľavej strane je sústredená väčšina lymfatických uzlín a pokiaľ spíte na tejto strane, tak váš organizmus neefektívne filtruje toxíny a odpadové látky cez lymfatické uzliny.

Spánok na ľavej strane spomaľuje prácu lymfatického systému. To vedie k tomu, že systém čistenia organizmu pracuje neefektívne, čoho výsledkom je zvýšené riziko vzniku smrteľných chorôb spôsobených nahromadením toxínov.

Okrem toho bolo výskumom zistené, že počas spánku na ľavom boku efektívnejšie pracuje tráviaci systém. Takže ak máte vo zvyku dobre sa najesť na noc, je prínosom spať na ľavom boku.       (Zdroj: OZ Biosféra)


Enoch Powell: Nejvyšší povinností státníka je zajistit obranu před zlem, kterému lze předejít ..... Mešita, do které chodil atentátník z Manchesteru, bývala kdysi metodistickým kostelem. I o tom mluvil Enoch Powell, když už v 60. letech varoval před nárůstem imigrace a vytlačováním západních hodnot. V řeči o imigraci ocitoval Vergilia: „Když hledím do budoucnosti, jsem obtěžkán předtuchou a jako Říman vidím vody Tibery zpěněné spoustou krve.“ Řekli, že je krvelačný rasista a vytlačili ho z veřejného života. Ta řeč ale začíná výrokem, který by možná měli slyšet politici dnešní doby: „Nejvyšší povinností státníka je zajistit obranu před zlem, kterému lze předejít.“

V sobotu 20. dubna 1968 měl Powell v Birminghamu svůj nejznámější kontroverzní proslov, ve kterém varoval před pokračující imigrací do Británie.

Už tehdy si dokázal spočítat, že při současném přístupu budou komunitu migrantů od roku 1985 z většiny tvořit lidé již narození v Británii, že kolem roku 2000 bude v zemi zhruba sedm milionů imigrantů, to jest více než desetina celkové populace. Trefil se docela přesně.. „Toho, koho bohové chtějí zničit, nejprve zbaví rozumu. Jako národ musíme být šílení, doslova šílení, když dovolujeme každoroční příjezd 50,000 imigrantů,“ řekl. Dnes se tentýž údaj pohybuje mezi 150-200 tisíci lidí ročně. V projevu varoval před pozitivní diskriminací a před odmítnutím tlaku na integraci imigrantů. Klasicky vzdělaný Powell svůj projev korunoval nepřímou citací z Vergilia: „Zdá se mi že jako onen Říman vidím řeku Tiberu zpěněnou krví.“

Powell se mýlil v tom, že jako mnoho lidí v té době, viděl základ problémů v rasové odlišnosti. Jak píše Roman Joch, naše civilizace není definována rasou, ale kulturou. Pro integraci do společnosti je zásadní „kultura, včetně té politické, hodnoty a přesvědčení – politické i náboženské.“ A právě problémy s integrací, které budou následkem imigrace a multikulturní politiky, Powell vizionářsky předpověděl ...        (Čtěte na stránkách Samizdat)


Těšíte se na svoloč? Imigranti nám brzy „poděkují“ stejně, jako děkují Italům ..... Imigranti nám brzy „poděkují“ stejně, jako děkují Italům…že je nenechali utopit, vylovili je z moře a dali jim najíst. Roky zažívá Francie protesty přistěhovalců, rabování a vypalování obchodů a celých čtvrtí. To samé začínají poznávat v Itálii.

Kdysi stupidní nápad, kdy v roce 2004 Velká Británie otevřela imigrantům svou náruč, protože jí chyběly pracovní síly, se Angličanům šeredně vymstil. Stejně tak se vymstil Francouzům, ale i Holanďanům, Švédům či Norům. Například v pařížské aglomeraci žije 1,7 milionu muslimů, Francie má stovky muslimských ghet, do kterých se policisté neodváží ani za bílého dne. Díky mnohaletému „soužití“ jasná většina Francouzů stále pohlíží negativně na Romy (82 procent) a muslimy (74 procent). Opakuji, díky tomu, co roky či generace zažívají na vlastní kůži. A v Čechách sluníčkáři, kteří bydlí desítky kilometrů on nejbližšího romského a stovky kilometrů od muslimského gheta píší blogy o údajných hoaxech, strašících před muslimy.

Jako by neviděli stoupající kriminalitu v zemích EU s největším přílivem muslimských a romských imigrantů. Jako by neviděli vypalování čtvrtí ve Francii, řádění afrických imigrantů poté, co je Italové zachránili před utonutím. V Anglii se za 13 let vlády labouristů počet přistěhovalců na Britské ostrovy ztrojnásobil. Čistá migrace (tedy rozdíl mezi počtem přistěhovalců a vystěhovalců) byla v roce 1997 48.000 lidí za rok a v roce 2008 163.000. Vrcholem byl rok 2007 s imigrací 237.000 lidí. Většinu tvoří Poláci, Indové a Pákistánci, za nimi následují Jihoafričané a Američané. Vedle legálních imigrantů je v zemi také odhadem 750 000 nezákonných přistěhovalců.

Výzkumníci z University College v Londýně spočítali, že mimoevropští přistěhovalci stáli britskou státní pokladu v letech 1994–2011 plných 120 miliard liber. Zároveň však uznali, že nedávná migrace z východní Evropy přinesla ekonomice za stejnou dobu 4,4 miliardy liber. Opravdu výmluvná čísla – evropští přistěhovalci přijeli do Británie pracovat, mimoevropští s nataženou rukou zneužívat podporu a demonstrovat. A tak je to v celé EU. Počet muslimů se bude v Evropě zvyšovat. Lze předpokládat, že v Evropě do roku 2050 vzroste muslimská populace, která v roce 2010 činila 5,9 procenta, na 10,2 procenta. Muslimové nás prostě „přerodí“. Sluníčkáři z kavárny píší o mírumilovnosti muslimů, tak si dovolím malou ukázku:

Kdo řídí tu sluníčkářskou proimigrační propagandu neonormalizační „veřejnoprávní“ ČT? Kdo financuje ty stupidní články v mediích, líčící ty zdravé černošské hochy v produktivním věku jako zubožené Afričany, prchající před válkou? Zubožené hladové oběti války, prchající se smarthpony, ve značkových džínách a třemi tisíci dolarů v kapse na lodní lístek, bez rodin, bez žen a dětí? Kdo a proč financuje ty dojemné příběhy o tom, jak uprchlík s českými kořeny našel rodinu? Srdcervoucí články o tom, kolik uprchlíků se utopilo. Nutil je na ty lodě někdo? Nebo opravdu podle mého velmi hloupé a tendenční rozhovory (viz včera na idnes.cz psychoterapeut Dalibor Špok) tvrdící, že za náš strach z imigrantů může i 40 let komunismu a tedy naší izolace. Pan psychoterapeut nezaregistroval, že již 25 let můžeme volně cestovat, sledovat jakákoli zahraniční media, poznávat a vytvářet si tak svobodně vlastní názor na základě vlastních zkušeností. Nezaregistroval, že skutečný strach z přistěhovalců mají tam, kde komunismus nikdy nezažili, ale zažili imigranty, tedy v Anglii, Itálii, Německu (vyjma NDR) a dalších zemích. Kdo a proč tuhle masírku českých medií financuje? Proč nám lže naše Vláda, kdy premiér Sobotka hurvínkovsky kývá, že jsme zásadně proti kvótám a jeho poslanci za ČSSD v EU pro ně zvedli ruku? Naši lidé mají z imigrantů oprávněný strach stejně, jako jej mají Italové, protože Italové toto zažívají na vlastní kůži:

Muslimský svět je nám plánovaně idealizován a jsou nám zatajována fakta. Sluníčkáři kritizují prezidenta Zemana, volajícího právem po koordinovaném boji proti „islámskému státu“, jako by nechápali, že Syrie je jen cca 2 400 km od nás a že to, co se tam děje dnes, se k nám blíží ...        (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Dienstbier nadzvedl ze židle daňové poplatníky, jsou prý málo solidární ..... Bývalý ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD) se včera na Facebooku opřel do tzv. Dne daňové svobody. Rozzlobil tak ne jednoho daňového poplatníka. Den daňové svobody je prvním dnem v roce, kdy začne pracující vydělávat čistě sám na sebe, nikoliv státu.

Bývalý ministr a neúspěšný kandidát na prezidenta z roku 2013 Jiří Dienstbier (ČSSD) včera na svém facebookovém účtu zkritizoval tzv. Den daňové svobody. "Dnes je "svátek" těch, co omezeně měří svou svobodu mírou zdanění. Oslava nedostatku společenské solidarity," vyjádřil se k svátku Dienstbier.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, Dienstbier pomyslně píchl do vosího hnízda. "A co je dostatek solidarity? Není odevzdání téměř poloviny příjmu dostatečné?" vyjádřila se jedna komentující.

"Tak teď jsem fakt v hajzlu a mám zkažený den...jsem evidentně málo společenský solidární, když moje měsíční zálohy na daně a pojištění jsou skoro 20.000,- ...kolik platíte vy pane Dienstbiere?" tázal se jiný. Objevovaly se i slova o soudruzích a krysách.

Den daňové svobody je jakási hranice v roce, od které už daňový poplatník vydělává jen sám na sebe, nikoliv na stát, letos připadl na 29. květen.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)

Solidarita okrádaných se zloději, dalo by se říci?


Vědci se v tichosti připravují na sluneční superbouři. Může změnit svět ..... Ačkoliv je nevidíme, jsou všude kolem nás. Elektrické výboje proudí takřka v každém zařízení a staly se našimi nedílnými pomocníky. Život si dnes bez elektřiny zkrátka už neumíme představit, přesto by ale mohl v následujících letech nastat zvrat. Stačí, aby se vyplnila předpověď vědců o sluneční geomagnetické superbouři, která může vážně ohrozit život na Zemi. Nikdo zatím neví, kdy k ní dojde a jestli vůbec, odborníci ale nechtějí nic ponechat náhodě. Připravují se proto v tichosti na možnou katastrofu.

Vědci rizikový elektromagnetický impuls popisují jako silný výtrysk elektromagnetické energie. Pokud je velmi silný, představuje prý pro Zemi vážnou hrozbu. I v minulosti zažilo lidstvo podobné slunečních superbouře, avšak ještě nikdy nebylo tolik závislé na elektrických technologiích.

Tato sluneční aktivita by totiž mohla narušit elektromagnetické pole Země a to by znamenalo odpojení satelitů, elektřiny, komunikačních služeb či internetu. Situace by podle podle vědců mohla trvat měsíce i roky. Práce na obnově infrastruktury by navíc mohly stát miliardy dolarů.

Solární bouře je erupce magneticky nabitého plazmatu ze Slunce do vesmíru. Objevují se relativně pravidelně a nebývají zpravidla nebezpečné.

V menším množství totiž nijak neublíží, vedou však například k nádherným polárním zářím i v místech, kde je jinak nikdy neuvidíte. Jedna z největších dokumentovaných slunečních bouří přišla v roce 1859. A další v roce 2012 jen těsně minula naši planetu.

Obrovské množství této magnetické energie by podle vědců mělo vážné důsledky. A ačkoliv udávají jen 12 % šanci, že v následujících letech podobná bouře zasáhne zemi, nechtějí nic ponechat náhodě.

Podle magazínu Week se v rámci příprav například mění stárnoucí satelity či transformátory. Vědci také plánují vytvořit stupnici, která by měřila sílu těchto bouří. Varují ale, že se na ochranu nedělá dost. Vlády totiž toto riziko podceňují a zanedbávají.

Jedna z největších slunečních bouří zasáhla Zemi v roce 1859. Do dějin vstoupila jako Carringtonova událost a odehrála se během 10. slunečního cyklu. Bouře byla ve fotosféře pozorována a zaznamenána anglickými astronomy Richardem Christopherem Carringtonem a Richardem Hodgsonem.

Bouře byla místy tak silná, že například ve Skalistých horách probudila zlatokopy, kteří si mysleli, že je ráno. Lidé na severu USA mohli dokonce číst ve světle záře noviny.

Telegrafní systémy po celé Evropě a Severní Americe selhaly. V některých případech byli dokonce operátoři zasaženi elektrickým proudem, na sloupech přeskakovaly výboje a někteří operátoři mohli odesílat a přijímat zprávy, přestože odpojili zdroj energie.       (Zdroj: Globe24)


2.6. 2017     Podle Lunárního kalendáře od zítřka začíná pro náš organismus biologické léto.


Jediný parní vůz znovu ožívá. Komarek vyjíždí, aby oslavil Ringhofferovo jubileum ..... Komarek je znovu na kolejích. Z dnešního pohledu je to naprostý unikát, žádný jiný provozní parní motorový vůz v Česku není a i v celoevropském kontextu jich je dochovaná jen hrstka. Národní technické muzeum Komarek opravilo a znovu zprovoznilo u příležitosti dvoustého výročí narození Františka Ringhoffera II., zakladatele podniku, který parní vůz M124.001 vyrobil.

Ringhoffer dodával do celé Evropy železniční vozy, česká města měla díky němu ulice plné tramvají. Kromě toho vyrobil také dva parní vozy Komarek. Tento název dostaly podle konstrukce kotle od firmy F. X. Komarek.

Na koleje vyjely oba vozy v době, kdy dopravě vládla pára a alternativa prakticky neexistovala. Benzinové a naftové spalovací motory byly ještě v naprostých plenkách. Existovaly však místní dráhy a na některých z nich bylo již na počátku 20. století tak málo cestujících, že se jejich provozovatelé začali poohlížet po levnější alternativě k parní lokomotivě s vagony. Jednou z odpovědí na snahu o co nejefektivnější provoz byl parní motorový vůz. „Spojuje v jednom vozidle lokomotivu a osobní vagon,“ shrnul ředitel Železničního muzea NTM Michal Novotný. 

Pochopitelně měly i parní vozy své mouchy, například byly poměrně těžké, nápravový tlak byl ve srovnání s poválečnými dieselovými „Hurvínky“ čtyřnásobný a výrazně vyšší byl i proti menším parním lokomotivám (např. řady 310.0). Kapacita parního vozu byla také velmi nízká.

Dvojice Komarků měla původně jezdit na trati do Kamenického Šenova, ale sklonově náročná trať motorovým vozům nevyhovovala. I když brzy dostaly výkonnější kotle, do Kamenického Šenova již nejezdily a nakonec oba vozily cestující na lokálce z Opočna do Dobrušky, kde jejich provoz skončil až po druhé světové válce. Vůz M124.001 se potom stal exponátem Národního technického muzea a na několik desetiletí skončil v dopravní hale muzejní budovy na pražské Letné. Kupodivu to nebylo navždy. Pro jeho znovuzprovoznění vznikla nadace Okřídlené kolo.

V roce 2006 byl parní motorový vůz skutečně po rekonstrukci v Českých Velenicích opět provozuschopný. Michal Novotný z Železničního muzea zdůraznil, že je to jediný dochovaný parní motorový vůz z českých tratí. „Jeho význam překračuje hranice České republiky,“ zdůraznil.       (Čtěte na stránkách ČT24)


Jak se zbavit reklamy ve Windows 10 ..... Rakouská spotřebitelská organizace Verein für Konsumenteninformation (VKI) radí uživatelům operačního systému Windomws 10, jak se zbavit obtěžující reklamy, která se může objevovat v nabídce Start či na zamykací obrazovce.

I když se uživatelé s operačním systémem Windows 10 již vcelku sžili, stále jim vadí, že na ně občas vyskakuje reklama i z míst, kde by ji před tím nečekali. VKI proto radí, jak se obtěžující reklamy v nabídce Start a na zamykací obrazovce jednoduše oprostit.

Zbavit se jí přitom není těžké. Nejprve je třeba otevřít „Průzkumník souborů“, zde kliknout na menu „Soubor“ v levém horním rohu a vybrat možnost „Změnit možnosti složky a hledání“. Poté je třeba vybrat záložku „Zobrazení“ a odškrtnout položku „Zobrazit oznámení poskytovatele synchronizace“.

Dalším krokem je otevření nabídky Start. V něm je potřeba vybrat „Nastavení“ a dále možnost „Přizpůsobení“. Zde je nejprve třeba v podmenu pro „Start“ vypnout položku „Občas zobrazovat v nabídce Start návrhy“. To samé je pak třeba udělat v menu pro „Zamykací obrazovku“. Tady se reklama skrývá pod položkou „Získejte na svou zamykací obrazovku zábavná fakta, tipy, triky a další věci“. I tuto položku je třeba vypnout.

Reklama ve Windows 10 je oblíbeným tématem spotřebitelských a organizací i samotných uživatelů. Například britský server Bitterwallet radil, jak jednoduchou úpravou registrů odstranit neoblíbené „špehovací“ trackingové služby.       (Zdroj: dTest)


Naštvaná učitelka píše Merkelové: „Opakovaně se ukázalo, že vaše migrační politka je trojským koněm a my jsme kvůli vám obětmi bezpráví“ ..... Po útoku v Manchestri si povedala učiteľka a matka troch detí “dosť”. Rozhodla sa napísať otvorený list nemeckej kancelárke Angele Merkelovej.

Petra Paulsen poslala kancelárke list, v ktorom jej adresuje viacero hlbokých politických otázok k súčasnej situácií a budúcnosti Nemecka. Petra taktiež požiadala Merkelovú, aby jej na list odpovedala. Otvorený list publikoval portál Epoch Times.

“Vážená spolková kancelárka, Dr. Angela Merkelová,

opäť ďalší teroristický útok v Európe, tentoraz v Manchestri na popovom koncerte. Opäť platí množstvo mŕtvych a zranených, vrátane detí a mladistvých. Tento list píšem Vám ako vodcovi CDU a nemeckej kancelárke, pretože mám veľa otázok, na ktoré by som od vás chcela odpoveď,” píše Petra v úvode svojho listu. V nasledujúcich riadkoch podotkla, že pred dvanástimi roky ju taktiež volila, no počas jej vládnutia sa Nemecko veľmi zmenilo, a nie k dobrému.

Petra Paulsen spomína napríklad nemecký štátny dlh, ktorý neustále rastie:

”Vládny dlh je vyšší ako kedykoľvek predtým. Dochádza k obrovskému zníženiu počtu zamestnancov v oboroch, ako napríklad vzdelanie, zdravotníctvo, bezpečnosť a doprava. Taktiež rapídne rastie aj počet ľudí bez domova, ich počet dosiahol 335 000, z čoho je 29 000 detí. To je v takej bohatej krajine, akou Nemecko, škandalózne,” píše učiteľka, ktorá zdôraznila, že Merkelová bude radšej zachraňovať zbytok sveta.

Učiteľka z Hamburgu taktiež spomenula aj Merkelovej politiku tzv. ”otvorených dverí”. Petra si myslí, že jej migračná politika je “trójskym koňom”:

“Vaša migračná politika sa úplne vymkla kontrole, ukázalo sa, že je v podstate trójskym koňom. Pripomínam hromadné ohmatávanie či znásilňovanie počas silvestrovských osláv v Kolíne nad Rýnom, teroristu Anise Mariho, znásilnenie a následne zavraždenie študentky vo Freiburgu alebo krvavý kúpeľ vo vlaku v blízkosti Würzburgu.”

Paulsenová pripomenula aj štatistiky spáchaných trestných činov počas minulého roka, tie ukazujú, že počty znásilnení či vrážd rapídne rastie.

“Veľa ľudí sa bojí Vašu migračnú politiku kritizovať, pretože ich okamžite označíte za priaznivcov krajnej pravice, konšpiračných teoretikov či fašistov. Vaša migračná politika spravila z veľa ľudí v Nemecku a Európe obete bezprávia a násilia,” píše Petra.

Svoj otvorený list uzatvára otázkou:

“Dovolte mi, vážená pani kancelárka, na záver môjho listu poslednú otázku: Komu to prospeje, ak bude naša krajina destabilizovaná aj zvnútra aj zvonku?,” končí učiteľka Petra Paulsen svoj list.        (Zdroj: AC24)


Bojíte se být sami se sebou? Hrůza z vlastní společnosti a role moderních technologií ..... Lidé se mě často ptají, jak se podle mě lidstvo mění jako výsledek své závislosti na technologiích. Pravdou je, že se měníme pořád, ale nejmarkantnější je to u našeho vztahu se sebou samými, to jest jak prožíváme svou vlastní společnost. Je to paradox. Na jednu stranu si myslíme, že každé skořicové latté, které vypijeme, má pro druhé význam a sdílíme každou myšlenku a pocit. Svět si představujeme jako slepě milující matku, která jásá pokaždé, když si poškrábeme svědivou bolístku. A přesto, navzdory našemu dočasnému pocitu vlastní důležitosti, jsme ztratili kontakt se svým niterním pocitem vlastní hodnoty a smyslu své existence.

Svou hodnotu odvozujeme od počtu likeů, které dostáváme na sociálních médiích. Máme pocit, že dokud nám přátelé veřejně nepotvrdí naši hodnotu, nejsme důležití a nikdo nás nemá rád. A když si nikdo neotevře naše fotky v Snapchatu, naše sebeúcta se propadá k bodu mrazu. Jsme na permanentní horské dráze, pohybujeme se mezi pocitem, že lidem na nás záleží a jsme pro ně cenní, a mezi přesvědčením, že jsme budižkničemové a tvorové, kteří si lásku nezaslouží. To všechno je poháněno externím, často neznámým obecenstvem.

Ve věku technologie se hrozíme, že budeme sami. Čas ve své vlastní společnosti považujeme za promarněný, za něco, čemu je se za každou cenu třeba vyhnout. Těch pár okamžiků na konci dne, kdy všechna zařízení konečně vypneme a rozptýlení zmizí, jsou často považována za přinejmenším nudná a přinejhorším za děsivá. Když dnes narazíme na nějaký užitečný moment, například když pomůžeme někomu cizímu na ulici, místo abychom si tu událost soukromě zpracovali a zamysleli se nad ní, okamžitě to rozhlásíme na sociálních sítích: „#vděk“ nebo „dobrák od kosti“. A potom čekáme, až virtuální svět zareaguje, až rozhodne, co ta zkušenost bude značit a (a to je nejdůležitější) až nám řekne, co ta událost prozradí o tom, kdo jsme, o naší identitě.

       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Nenechávejte zvíře v zaparkovaném autě, můžete ho zabít, říká veterinář ..... Přehřátí může mít pro zvířecí organismus fatální důsledky. Odborníci proto doporučují, aby v probíhajících horkých dnech lidé dávali zvýšený pozor na své čtyřnohé kamarády.

„Z naší zkušenosti víme, že lidé si poměrně často myslí, že zvíře se v zaparkovaném autěnemůže přehřát, jelikož ho v něm nenechávají příliš dlouho, “komentuje možnost přehřátí zvířete v autě veterinář Marek Galbinec z veterinární kliniky Vethope a dodává: „Je to velmi alarmující zjištění, a to především ve vztahu k pokračujícímu tropickému počasí u nás“. Ve slunném počasí může teplota v uzavřeném prostoru auta vzrůst dramaticky rychle. Při venkovní teplotě 25°C je teplota v autě 2-3x vyšší.

Lidé nevědí, co dělat s přehřátým zvířetem ... Zvířata se neumějí potit jako lidé, a tak se nadbytečného tepla zbavují zrychleným zkráceným dýcháním. Při něm ztrácejí vodu a dochází k jejich dehydrataci. Jak teplota v autě stoupá, zvířata přestávají mít fyziologickou schopnost udržet stálou tělesnou teplotu a dochází k jejich přehřátí. Ochlazování přehřátého zvířete a rychlá návštěva veterináře může pomoci.

Přehřátá zvířata mohou být otupělá, zmatená a neschopná koordinace pohybu. Přehřátí může vést ke křečím, kómě a v nejhorším případě až k úmrtí zvířete. Přehřáté zvíře je třeba okamžitě přemístit pryč z přímého slunce do stínu nebo do chladné místnosti. Dále se zvíře sprejuje chladnou, ale ne ledovou vodou. Do podpaží a slabin zvířete se doporučuje vložit plastové sáčky s chlazenou vodou. Zvíře, které je ošetřeno veterinárním lékařem do 90 minut od přehřátí má větší šanci na přežití. „V žádném případě nedoporučujeme ponoření zvířete do ledové lázně nebo chladné vody. To způsobuje zúžení povrchových cév a další zvýšení vnitřní teploty zvířete“, popisuje veterinář ošetření přehřátého zvířete.

Nenechávejte zvíře v zaparkovaném autě ... Lidé často nechávají své zvířecí kamarády v zaparkovaném autě během nákupu se slovy,, že je to jen na chvíli. Bohužel pro zvíře může být podobná chvíle kritická. Z průzkumu Vethope vyplynulo, že 43 procent obyvatel si myslí, že zvíře se sice může v zaparkovaném autě přehřát, ale údajně ho tam nikdo nenechává tak dlouho. Nejen, že zvířeti v zaparkovaném autě mohou lidé nenávratně zdravotně ublížit, ale zároveň se tím mohou dopustit trestného činu týrání zvířete.

Pamatujte, že zvířata mohou být z přehřátí vyčerpaná a mohou uhynout. Dokonce i tehdy, když je necháte v autě jen na pár minut. Pokud už musíte na chvíli nechat zvíře v autě, zaparkujte ho do stínu a nechte pootevřené okno alespoň do poloviny. Nejlepší variantou je nechat zvíře doma. 

       (Čtěte na stránkách Lidovky)


Praha se v dubnu stala na čtyři dny světovým hlavním městem imunoterapie, ale mediálně utajeným...?! ..... Od 24. do 27. dubna 2017 proběhl v Praze v hotelu Ambasador na Václavském náměstí Kongres imunoterapie a imunomonitoringu (CITIM), na kterém se sešli nejvýznamnější světoví vědci v těchto oborech. Kongres pořádal dr. Luca Vannucci, ředitel Laboratoře Imunoterapie Akademie věd České republiky.

Kupodivu bez zájmu médií, což vzhledem k aktuálnosti léčby rakoviny dost překvapuje. Stihl jsem se dostavit na kongres až v poslední den. Zarazil mne neskutečný „nepořádek“, mám-li být slušným, na stolech pro registraci účastníků a v jejich okolí s poházenými seznamy účastníků – viz přiložené fotografie. To má být standardem pro světový kongres? Poté jsem se vydal do prvního patra, kde nemilá překvapení pokračovala…

Sedl jsem si do poslední řady a informoval se u dvou děvčat na další průběh (hostesky). Samozřejmě jsem je informoval o MUDr. Karlu Fortýnovi a jeho úspěšné a levné metodě léčby rakoviny. Jedna z hostesek nato odešla. Po chvilce se vrátila a vyzvala mne k odchodu - nejsem zaregistrován. Odpověděl jsem: “Není kde?“ Následovala odpověď, že účastníci se registrovali už dříve. Zeptal jsem se jich, proč ten nepořádek na registračních stolech přímo u vchodu z pasáže, který nejde nepřehlédnout spolu s plakátem o konání kongresu, někdo neuklidí a zabrání tak ostudě? Mlčeli. Jen mi sdělily, že další přestávka bude až za cca 3 hod. Tak dlouho jsem nemohl čekat na možnost pohovořit si s účastníky ze zahraničí a zejména s dr. Vannuccim. Poté přišel pán, který se odmítl představit a odmítl mluvit česky (Čech, Čecha pozná). Sdělil mi, že nejsem pozván, zakázal mi fotografovat a vyzval k odchodu. Odešel jsem do šatny a bavil se s šatnářkou, která měla v rodině také nemocného rakovinou. Díky tomu jsem se zdržel a obě hostesky mne ještě zastihly s tím, že bude za chvíli přestávka a budu moci položit dotazy. Byl jsem příjemně překvapen. Nicméně, přestože jsem se hlásil, mikrofon ke mně nedoputoval…

Už jsem chtěl podruhé odejít, když se naskytla možnost promluvit s dr. Vannuccim. Po krátké výměně mi požádal, abychom pokračovali v rozhovoru v přízemí, v klidu, u registračních stolů. Byly už vzorně uklizeny, včetně odnesených seznamů účastníků. Ptal se mne zneklidněn: „Kde jsou seznamy?“ Uklidnil jsem ho, že je mají jistě obě hostesky, které na mé doporučení uklidily nepořádek a jistě mají seznamy u sebe. Potom následoval asi půlhodinový, velmi zajímavý rozhovor. Metodu dr. Fortýna znal, ale prý funguje jen na prasatech a že prý bohužel nezanechal přesný návod jak se to dělá a tedy není nikdo, kdo by jeho metodou revitalizace mohl dnes operovat…

Samozřejmě, že dr. Fortýn svoji metodu nemohl nepopsat a zrovna tak nemohl neseznámit se svoji úspěšnou metodou své kolegy. Někteří údajně doplatili na to, že v dobré víře  oznamovali své výsledky a byli nařčeni, že „experimentují jako Mengele“? Údajná „Inkvizitorská komise“ profesorů Kouteckého (onkolog), Pafka (chirurg) a Hájka (předseda chirurgické společnosti),  je potom prý měla „řešit“? Na každý pád pod hrozbou zákazu činnosti přestali devitalizovat, nebo přešli do privátu, nepomlouvali… Byli i takoví, kteří odolali tlaku! Dokázat to nelze, lze jen doufat, že takovým „lékařům“ svědomí nedá spát…       (Čtěte v blogu Jana Šinágla)


Jogurt, sex a transfúze, aneb jak prodloužit život diktátorům  .....Moc je velkým lákadlem. I ten, kdo je o sobě přesvědčen, že odolá jejím svodům, se nakonec může chovat jako namyšlený diktátor. I demokraticky zvoleným politikům častokrát stoupá moc do hlavy, což teprve psychopatickým diktátorům, kterých historie zná nespočet. Takový tyran touží nejen po neomezené moci, ale i po bohatství a nakonec třeba i po nesmrtelnosti…

Nesmrtelnost nebo elixír mládí, to byly touhy mnohých despotů, ale i volených vládců a politiků. V současnosti je celkem běžné, že politici podstupují plastické operace, čímž získávají punc mladosti a pro mnohé voliče jsou přitažlivější. Nejen dávní alchymisté, ale i současní vědci pracují v některých státech na tom, aby její vůdce pozemský svět jen tak neopustil…

V roce 1939 byl Josif Stalin na jednom z vrcholů své politické kariéry. Jeho moc uvnitř SSSR byla upevněna terorem a strachem, zároveň pomocí propagandy a kultu osobnosti si získal místo v mnoha srdcích obyčejných Rusů. Zejména mladá generace byla Stalinem okouzlena, zvláště když nic netušila o tom, co se děje v sovětských pracovních lágrech nebo nevěděla o Stalinově paktování s Hitlerem. Sám Stalin byl však plný obav a strachu. Strachu ze spiknutí, z nemoci i ze smrti.

Doktor Steven N. Austad ve své knize Proč stárneme analyzuje případy řady lidí, kteří se údajně dožili extrémně vysokého věku a všechny je odhaluje jako podvody. Zmiňuje případy právě ze Stalinovy éry, kdy se lidé na Kavkazu měli dožívat 200 let. Gruzínec Stalin podobné zkazky podporoval, chtěl věřit, že právě Kavkazané se dožívají vysokého věku. Ve zmíněném roce 1939 upoutala Stalinovu pozornost mladá radioložka Lydia Timašuková. Navrhla totiž soutěž, jejímž cílem mělo být nalezení prostředků, které by „velkému vožďovi“ prodloužily život. „Soudruh Stalin je tak drahý SSSR i celému lidstvu,” psala Timašuková ve svém návrhu. Později ji zverbovala tajná policie a v padesátých letech udávala lékaře, kteří měli podle Stalinova spikleneckého scénáře usilovat o jeho život.

Soutěž byla neúspěšná, což ovšem neznamenalo, že by si Stalin nechtěl prodloužit život. Ve stáří se však v jeho případě jednalo spíše o náznaky paranoidních představ, že ho okolí chce zabít. Při jeho cestách museli podél silnice stát strážní v rozestupech 100 metrů a závěsy u oken se nesměly dotýkat podlahy, aby se za nimi případný atentátník nemohl schovat. Stalin nakonec zemřel v roce 1953 a nedočkal se ani nesmrtelnosti v podobě nabalzamovaného těla jako jeho předchůdce Lenin. Zatímco ten trůní v moskevském mauzoleu dodnes, Stalin z něj byl ve vší tichosti v roce 1961 odstraněn a pohřben u kremelské zdi.

Umělé prodlužování života vládců sovětského impéria však Stalinovou smrtí nekončilo. Pro sovětské vedení nastala krizová situace zvláště na začátku 80. let, kdy během krátké doby zemřeli tři generální tajemníci komunistické strany SSSR Brežněv, Andropov a Černěnko. Ruský kardiolog Čazov později vzpomínal, kterak tajná policie KGB na lékaře tlačila, aby potentátům zajistili nesmrtelnost.

Všichni tři čelní představitelé byli na sklonku svého života velmi nemocní. Například Konstantin Černěnko měl chronicky nemocné plíce a často mu selhávalo srdce. I kdyby se sovětští lékaři rozkrájeli, úmrtím zabránit nemohli. KGB a konzervativní část komunistů chystala obvinění vůči nim, hon na čarodějnice zastavil až Michail Gorbačov.       (Čtěte na stránkách 21@století)


Další krok k orwellovské diktatuře EU ..... Vrcholí doslova fanatická propagandistická kampaň médií a politiků za protikuřácký zákon. Mnozí lidé se jen shovívavě usmívají, když láteří kuřák Jaroslav Kubera, ale málokdo poslouchá, o čem vlastně mluví. O svobodě a demokracii. Prosím vás, kdo by takové kraviny, jako je zákaz kouření, považoval za kroky k diktatuře? Vždyť diktatura, to jsou komunisté. Stačí si dát pozor na ně a máme se jak na zámku. Tvrdí to skoro všichni naši volení zástupci, jak báječnou zde máme demokracii, svobodu snad všeho, na co si vzpomeneme. Až na jednu maličkost; v minulosti platila základní poučka, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda člověka druhého. To je dnes věta, kterou bychom mohli úspěšně použít nanejvýš v science - fiction.

Samozřejmě, že protikuřáckého zákona se chytili i takoví pokrytci jako Michael Kocáb. Samozvaný bijec za svobodu a demokracii prohlásil snad nejpokrytečtější výplod své mysli za poslední léta. On, podle svého vyjádření, takový nepřítel všech omezení, jako pamětník socialistických časů, si myslí, že zrovna zde bychom mohli v omezování udělat výjimku. Tímto Kocáb potvrdil, že se od tolik kritizovaného období socialismu moc neliší.

Začneme regulováním práv podnikatelů pod rouškou omezování skupiny občanů. Ale omezíme tím druhou skupinu. Svoboda a demokracie v tomto konkrétním případě hovoří jednoduchou řečí: nechť jsou zcela odděleny stravovací prostory, tedy žádné lítačky, shrnovačky, ale zvláštní obslužný vchod. A v soukromých hospodách nechť se majitel rozhodne sám, zda a jaké služby bude poskytovat. Důležité upozornění – autor blogu je nekuřák!

Jak dlouho bude občanům nejen České republiky, ale dnes celé Evropské únie trvat, než řeknou rázně dost? Nadějí byl brexit, ale místo toho, aby bruselští neokomunisti, diktátoři kryjící se za žvásty o svobodě a demokracii, začali být naopak ještě horší. Například ta úžasná demokracie, a zrovna ta francouzská, pyšnící se republikou založenou na řekách krve vlastních povražděných občanů, měla připravený plán, jak znemožnit vládnutí v případě demokraticky zvolené Marine Le Pen!

Kolikrát v historii diktátoři, stejně jako dnes, drželi lid na uzdě stále platícím – chléb a hry – a dnes ještě neustále dokola omílanou svobodou cestování? Ale ono už ani to cestování není svobodné.

Jste sledováni. Před nasednutím do letadla o vás ví Velký bratr všechno, pokud se mu zachce kliknout na vaše jméno. Dokonce už ani televize, která vás sleduje, není Orwellovou autorskou vizí, ale skutečností. Sleduje vás internet a váš internet je sledován stále více. Teroristé se stali nejlepšími přáteli novodobých diktátorů, poněvadž veškerá omezení a regulace hodí na jejich hřbety a sami politici pořád vypadají jako úžasní bojovníci za naše svobody a bezpečnost. Zatímco pomalu přidávají další a další mříže na klec, v níž žijeme. Možná mnohým připadá zlatá, ale není zlato všechno, co se třpytí.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Nejneuvěřitelnější teorie o naší planetě ... Udělali jsme vše pro to, abychom odhalili mnohé z tajemství naší planety. Například jsme zjistili, že země je kulatá, a že kontinenty jsou schopny se pohybovat, vytvářet hory a údolí. Samozřejmě, než jsme se konečně dostali k pravdě, máme za sebou dlouhou cestu a udělali na ní spoustu chyb. Některé staré teorie o vzniku naší planety, jejím tvaru a velikosti se dnes zdají neuvěřitelné, dokonce směšné, ale přesto se najdou lidé, kteří jim stále věří.

 Existovala Lemurie?... Existence ztracených kontinentů v dávné minulosti je dnes jen teorií, ale my stále věříme, že tyto kontinenty, jako Atlantis a Lemurie skutečně existovaly, ačkoli pro to není žádný vědecký důkaz. Podle jedné teorie se Atlantida nacházela v Indickém a Lemurie v Tichém oceánu, jako obrovské ostrovy. Vědci se to domnívají proto, že tyto pevniny skutečně existovaly, protože nevědí, jak jinak vysvětlit přítomnost velmi podobných druhů zvířat, která žijí tak daleko od sebe.

Teorie o existenci Lemurie se stala zvláště diskutabilní, když britský zoolog Philip Sclater našel identické fosilie lemurů na ostrově Madagaskar a v Indii, ale tyto zkameněliny se nikdy nevyskytovaly v Africe a na Středním východě. Vědci se sice kloní k názoru, že Lemurie nikdy neexistovala, ale mýtus je dodnes živý, částečně i díky několika spisovatelům.

Země na třech pilířích ... Dnes každý ví, že Země není nesena třemi velrybami nebo slony stojícími na zádech obří želvy, ale překvapivě v to stále věří někteří domorodci. Mýtus o obří želvě nejdříve přilákal pozornost veřejnosti již v 17. století, když ji kolonizátor Jasper Dankaerts slyšel od jednoho indiánského kmene. Mimochodem, indiáni nebyli jediní, kteří věřili, že svět spočívá na krunýři obří želvy. Tento mýtus pochází již ze starověké Číny a Indie.

 Jsou UFO jen halucinace? ... Na rozdíl od jiných teorií v tomto článku, které vysvětlují různé události, které se dějí na Zemi, nebo nám říkají něco o původu naší samotné planety, teorie tektonických deformací kontinentálních desek se snaží vysvětlit něco z úplně jiného světa. Přesněji řečeno, výskyt UFO, duchů a jiných nadpřirozených jevů v celé historii Země, které věda zatím nedokáže vysvětlit.

Avšak teorie tektonické deformace zemských desek, která byla předložena profesorem Michaelem Persingerem v roce 1975 naznačuje, že tyto neobvyklé jevy jako je UFO, se kterými se lidé setkávají, jsou spojeny s elektromagnetickými poli. Tato pole se vytvářejí, když se kůra planety začíná deformovat v blízkosti seismické poruchy. Podle Persingera jsou tato elektromagnetická pole schopna způsobovat halucinace, které jsou masovým jevem.       (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


V České republice se schyluje k největší celonárodní loupeži v novodobých dějinách ..... Největší tunel v historii: Česká republika má možnost splatit svůj státní dluh naráz z těžby lithia, ale místo toho vláda jen přihlíží plánům na vytunelování zásob! Ze 3 bilionů korun zisku nemá profitovat národ, ale jen lidé jako Karel Janeček, Madla Albright nebo člověk napojený na multikulti hnutí na severu Čech!

V České republice se schyluje k největší celonárodní loupeži v novodobých dějinách. Je třeba spustit varovný občanský alarm a medializovat kauzu, která se v tichosti realizuje v souvislosti s plánovanou těžbou lithia na Cínovci. Jak už posledních několik měsíců probublávají informace na veřejnost, Česká republika je podle posledních geologických průzkumu z ničeho nic najednou kandidátem na těžařskou velmoc v oblasti vzácných kovů. Geologické průzkumy na Cínovci totiž odhalily, že v oblasti se nachází cca. 6,5 milionů tun vytěžitelného lithia. To je nerost, který má dnes cenu zlata, protože lithium je nezbytné pro výrobu li-on baterií, a to nejen do mobilních zařízení jako jsou telefony, tablety a notebooky, ale v poslední době především pro výrobu článků do elektromobilů. Plánem globalistů je odřezání světové ekonomiky od vlivu amerického petrodolaru, a toho lze dosáhnout jen snížením závislosti světa na arabské ropě. Všechny dosavadní alternativní plány na snížení nákupů ropy od Arabů selhaly.

Elon Musk, miliardář a majitel firem na výrobu raket (SpaceX), elektromobilů (TESLA) a fotovoltaických sítí (Solar City). V Česku má zájem o dosud zatím největší zásoby lithia na světě, v severočeském Cínovci.

Přidávání biosložek, ethanolu do paliv, se ukázalo jednak jako nedostatečné a zároveň přivodilo obrovský kolaps v zemědělství v celé Evropě, ale i v USA. Pěstování řepky drasticky vyčerpává živiny z orné půdy. Správně se má řepka na konkrétním poli pěstovat jen 1x za 5 let a mezitím se mají na poli pěstovat jiné potravinové plodiny. Jenže v tržním ekonomickém boji o přežití toto zemědělci nedělají, protože by zkrachovali. Řepka má garantované a dotované výkupní ceny, řepka je plevelnatá rostlina, nevadí jí špatné klimatické podmínky. Takže farmáři pěstují na polích řepku nepřetržitě, dokud to jde a z pole se nestane neplodný úhor.       (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


1.6. 2017     Prvního června se každým rokem slaví Mezinárodní den dětí. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.


Vůdčí muslimská skupina vyzývá k ramadánovému „džihádu“ pod snímky hlav Trumpa, Farage a May ..... Sama sebe označující za „vůdčí“ muslimskou skupinu vybírá tato organizace peníze na podporu „džihádu“ během svatého islámského měsíce ramadánu za použití obrázků prezidenta Donalda Trumpa, vůdce Brexitu Nigela Farage, britské ministerské předsedkyně Theresy May a britského ministra zahraničí Borise Johnsona.

Muslimská rada veřejných záležitostí Spojeného království (MPACUK) vydala tento tweet v pondělí 1:30 odpoledne EST spolu s údajnou citací hadíthy od islámského proroka Mohammeda. Ta zní: „Nejlepším Džihádem jsou slova spravedlnosti před utlačitelským vládcem.“

Tento tweet doprovázený „Pomoz nám tento ramadán bojovat v dobrém boji!“ stejně jako „Peníze = Lidská síla = AKCE,“ přichází je pár dnů poté, co násilný islamistický terorista ve Velké Británii u Manchesterské arény zabil 22 lidí a další tucty zranil.

O této citaci – stejně jako o většině Koránu a hadith – probíhají mezi učenci spory, co přesně znamenají, avšak někteří souhlasí s tím, že to znamená „promlouvej pravdu k mocným.“  Také panuje přesvědčení, že tvůrce hadith měl vyfabrikované informace. Je rovněž nejasné, jak by mohl pan Farage, vyobrazený výše, být považován za „tyrana“, když nezastává žádný výkonný úřad, a ve skutečnosti ani, jak by do toho zapadla britská ministerská předsedkyně Theresa May vzhledem k jejím opakovaným deklaracím ve prospěch islámu.

Některým by to mohlo připomenout intenzitu prosazování tohoto slova nebo systému víry, používanou jen pár dnů před povražděním nevinných lidí na Západě.

Islamistické skupiny po celé Velké Británii rovněž také uvedly, co je to „útlak“ nebo „utlačitelská vláda“, že to prostě znamená jakýkoliv právní systém kromě zákona šaría zavedeného pod islamistickým kalifátem.       (Čtěte na stránkách AC24)


Konspirace: Existuje již několik desetiletí lék na AIDS? .....Jen od objevu nemoci roku 1981 do konce 20. století zemřelo na AIDS přes 20 000 000 lidí. Další oběti strmě přibývají. Jak se tahle nemoc pozná a je možné, že jde o biologickou zbraň? 

V současné době je na světě přes 40 000 000 lidí nakažených virem HIV, z toho tři čtvrtiny žijí v subsaharské Africe. V některých afrických zemích je nakažena dokonce čtvrtina populace. I z tohoto důvodu žije v Africe 12 000 000 takzvaných sirotků AIDS – dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nejchudší země světa jsou však proti pandemii AIDS v podstatě bezmocné. Léky jsou pro černý kontinent drahé. Léčba jednoho nemocného přijde minimálně na 200 dolarů ročně, což je v přepočtu 3800 korun.

Zajímavým jevem, jak se AIDS navenek rozpozná, může být takzvaný Kaposiho sarkom. Lidský imunitní systém si za normálních okolností dokáže s Kaposiho sarkomem poradit. Toto nádorové onemocnění propuká až při vážně narušené imunitě. Kaposiho sarkom se tak nechvalně proslavil právě v souvislosti s AIDS. Stal se jedním ze základních složek popisu AIDS.

Jeho výskyt u lidí je podle Světové zdravotnické organizace diagnostickým znakem selhávání imunity. Kaposiho sarkom se může objevit na kůži, v ústní dutině i na jiných sliznicích. Nádor vypadá jako zarudlá nebo až nafialovělá skvrna. Někdy se objevují i otoky. Většinou je nebolestivý.

Kde přišel člověk k HIV? Od primá ..... Virus HIV byl na člověka přenesen z primátů. Symbolem solidarity s nakaženými se stala červená stužka. Zřejmě za to může rychlost šíření HIV, že se kolem něj hned vyrojilo tolik konspirančních teorií. Například? Někteří lidé věří, že AIDS, respektive virus HIV, byl uměle vyvinut v laboratoři jako biologická zbraň.

Konspirátoři mluví o tajném vládním dokumentu, ze kterého má vyplývat, že výzkumní pracovníci v USA zažádali na přelomu 60. a 70. let minulého století o grant v objemu několika milionů amerických dolarů. Peníze měly prý pokrýt vývoj zbrusu nového mikroorganizmu, který měl za úkol jediné – nakazit většinu lidské populace.        (Čtěte na stránkách EpochaPlus)


Odpadky v Praze by mohly svážet nákladní tramvaje ..... Tramvaje svážely v Praze odpad již za první světové války a po vzniku samostatného Československa. V současnosti vedle tramvají pro přepravu osob jezdí jen oblíbená mazací tramvaj. / ilustrační foto Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | pryzmat / Shutterstock Technologická firma Huawei a pražský dopravní podnik chystají projekt na svoz komunálního odpadu prostřednictvím tramvají. Vyplývá to z memoranda, které včera v Praze podepsali zástupci Huawei, Dopravního podniku hlavního města Prahy, Pražských služeb a ČVUT. Nákladní tramvaje by s odpadem mohly začít jezdit zhruba v roce 2020.  

V rámci projektu Prague City Cargo firmy vyvinou technické prvky, které umožní transport směsného komunálního odpadu prostřednictvím městské kolejové dopravy. Dalším cílem je vývoj speciálního kontejneru pro dočasné uchovávání odpadu určeného pro svoz nákladními auty, tramvajemi i vlaky.

Účastníci projektu budou řešit možnost přestavby tramvaje T3, která má potřebnou nosnost pro převoz kontejnerů, dále vývoj, návrh a design plnicích stanic kontejnerů, možnosti automatizovaných skladišť odpadu, systém pro překládání kontejnerů z automobilů na kolejová vozidla a dobudování drážní infrastruktury.

Prague City Cargo má ulehčit předimenzované dopravě v metropoli, která je zatížená exhalacemi při konvenčním transportu popelářskými vozy a zároveň využít kvalitní tramvajovou síť.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Zamlčovaná a potíraná pravda probublává na povrch. V největších francouzských městech jsou islámské no-go zóny. Ze sladké Paříže se stává muslimský chlív ..... Televizní stanice Fox News vyvolala v lednu 2015 po útocích na redakci časopisu Charlie Hebdo skandál, když uvedla, že v Paříži vznikly islámské no-go zóny. Starostku Paříže Anne Hidalgovou tato informace rozčílila do té míry, že oznámila podání žaloby na Fox News za šíření falešných zpráv, aby bránila čest francouzského hlavního města.

Ale po dvou letech se o tématu islámských no-go zón začalo mluvit ve zcela jiném tónu. Deník La Parisien zveřejnil, že ve čtvrti Chapelle-Pajol ve východní části Paříže stovky muslimských „uprchlíků“ a obchodníci s drogami pronásledují ženy kvůli jejich „nevhodnému“ oblečení.

„Je tam několik stovek čtverečních metrů chodníků vymezených jenom pro muže. Ženy tam už nemohou pobývat. Kavárny, bary a restaurace jsou pro ženy zakázané, stejně tak i chodníky, stanice metra a veřejná prostranství. Za rok se čtvrť Chapelle-Pajol zcela změnila: skupiny několika desítek mužů, pouličních prodavačů, cizinců, imigrantů a pašeráků pronásledují ženy a ovládají ulice.“

Ženy bydlící v této čtvrti říkají, že musejí své oblečení přizpůsobovat muslimům, pokud nechtějí být ponižovány. Některé z nich se bojí do té míry, že nechtějí vycházet ze svých bytů. Mezi nimi je i osmdesátiletá obyvatelka, která se stala obětí sexuálního obtěžování.

No-go zóny v Paříži byly dosud tabu. Média a politici vyvolávali atmosféru, ve které samotné mluvení o tomto problému bylo považováno za projev rasismu.

No-go zóny, které vznikají spolu s nárůstem muslimských imigrantů, se však nevyskytují pouze na okrajích velkých francouzských měst jako Paříž, Bordeaux, Marseille, Grenoble nebo Avignon, ale blíží se k jejich centrům.       (Zdroj: FreeGlobe)


Babylonská věž opravdu existovala. Vědci mají přesvědčivý důkaz ..... Část lidstva označuje Bibli za čirý výplod fantazie, zatímco jiní ji považují za slovo boží. Nyní však přichází vědec, a nikoliv religionista, jenž tvrdí, že našel destičku z pálené hlíny, která dosvědčuje, že Babylonská věž skutečně existovala. A jeho důkaz zdá se opravdu přesvědčivý.

Destička je vůbec prvním zobrazením Babylonské věže z období starověku. Pochází ze 6. století před naším letopočtem, je tedy stará více než 2600 let. Objevena byla v místech starověkého Babylonu na území dnešního Iráku před více než sto lety, ale protože byla v osobním vlastnictví jednoho norského sběratele, jazykovědci neměli možnost ji až do nedávné doby studovat. 

K destičce se dostal asyrolog a profesor z Londýnské univerzity Andrew George, který byl schopen interpretovat její text. Takto zjistil, že se týká stavby věže a velmi se podobá biblickému příběhu o Babylonské věži. Podle vědce nepatrné  rytiny na destičce představují zikkurat – stupňovitou pyramidu se sedmi terasami. Tyto stavby byly rozšířeny v Mezopotámii a Elamu v době od třetího tisíciletí př. n. l. do šestého století př. n. l. Vědec rovněž upozornil na obrys postavy, který je zobrazením krále Nebukadnesara II., jenž Babylonii vládl kolem let 605 až 562 před naším letopočtem. 

Obraz věže a postava krále Nebukadnesara II./p>

GGeorge je přesvědčený, že věž postavil právě Nebukadnesar II. S tím ovšem někteří vědci polemizují. “Babylonská věž byla ve skutečnosti postavena ještě před Nebukadnesarem, tedy asi o 900 let dřív,” tvrdí badatel Bodie Hodge. 

Babylonská věž byla podle biblické knihy Genesis ohromná budova, která měla sahat až do nebe. Měla být postavena na místě nazvaném posléze Bábel, což je hebrejské jméno pro Babylon. Podle Bible byli všichni lidé v době po potopě světa jednotní a mluvili společným jazykem. Lidé se rozhodli postavit město a věž až do nebe, aby sebe oslavili a nebyli rozptýleni po celé zemi. Věž tedy byla vystavěna k slávě člověka, nikoliv Boha. V reakci na to Bůh rozdělil dosud jediný lidský jazyk ve více jazyků a rozehnal lidi po celé zemi, protože se mu nelíbilo, že by chrám měl patřit někomu jinému než jemu samotnému. 

V rozhovoru pro deník Breaking Israel News Andrew George teoretizuje, že příběh o zmatení jazyků v Bibli možná odkazuje ke skutečnosti, že stavba takové velikosti si vyžádala nemalé množství dělníků z mnoha zemí. Při stavbě věže se tak mluvilo různými jazyky. To mohlo vést k nedorozumění a zapříčinit konstrukční problémy, což způsobilo, že projekt trval 43 let. Také to mohlo být příčinou toho, proč věž neobstála v testu času a nyní z ní zbyly jen trosky. Jedna z hypotéz ztotožňuje babylonskou věž s chrámem boha Marduka v Babylóně – Etemenanki, který dosahoval výšky 91 metrů, jiné teorie ji spojují se zikkuratem v Eridu.        (Zdroj: extraStory)


Je vůbec koho volit? ..... Nejenom štvavé kampaně, ale i mnohem větší nebezpečí hrozí od politiků. Snůška nesmyslů a nebezpečných rozhodnutí nebyla zdaleka vyčerpána. Určitě je méně nebezpečná běžná korupce, než rozhodnutí jako je třeba solární tunel.

Bezvýchodnost starých politických stran ... Současné velké politické strany obvykle postrádají komplexní pohled na státní a národní zájem. Nadčasová varianta, tedy zájem o zachování národa a státu do budoucnosti, obvykle není vůbec uváděna, často absentuje. To vše je následkem převažujícího individualistického a kosmopolititního myšlení. Obecně se dá říci, že se v kampaních především používá populismus a ideologie.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Nevyspalý mozek požírá sám sebe! ..... Nedostatek spánku zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby a dalších podobných onemocnění mozku V pozadí této hrozby se skrývá přebuzený imunitní systém Při nevyspání likvidují obranné buňky v mozku neurony a jejich vzájemné spoje

Moderní civilizace vidí ve spánku ztracený čas, který je lepší využít k práci či zábavě. Zároveň však lidé v ekonomicky vyspělých zemích čelí stále vyššímu riziku Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby a dalších tzv. neurodegenerativních onemocnění.

Italští vědci pod vedením neurobiologa Michela Bellesiho z Universitá Politecnica delle Marche v Anconě nyní předkládají důkazy o tom, že obě věci spolu úzce souvisí. Nevyspalému mozku hrozí vážná poškození.

Při pokusu na myších nechávali Bellesi a spol. část zvířat normálně spát a jiným nedovolili po pět dní zamhouřit oko. Navodili tak u části pokusných myší stav, jaký u člověka odpovídá těžkému chronickému nevyspání. Následně sledovali v mozku myší aktivitu tzv. gliových buněk.

Ty byly dříve považovány jen za jakési „lepidlo“, které spojuje v mozku neurony. Dnes je zřejmé, že gliové buňky plní v mozku celou řadu nezastupitelných funkcí. Kromě toho, že se podílejí se na zpracování informací, působí v mozku jako hlídači a uklízečky. Brání mozek proti infekcím a zbavují jej odumřelých buněk.

Jeden z typů gliových buněk označovaný jako astrocyty například odstraňuje nepotřebné spoje mezi neurony, tzv. synapse. Díky tomu se může mozek přizpůsobovat novým nárokům, protože zruší staré synapse a vytvoří si tak prostor pro vznik nových spojů mezi neurony. Jiný typ gliových buněk, tzv. mikroglie, likviduje poškozené buňky a buněčnou „drť“, která po nich v mozku zbyde.

U spánkově deprivovaných myší vědci pozorovali výrazné nabuzení jak astrocytů, tak i mikroglií. Jejich aktivita roste ve srovnání s mozkem vyspalých myší více než dvojnásobně. Určitá míra aktivity gliových buněk kolem synapsí je pro mozek nezbytná. Tyto buňky se činí především v blízkosti starých synapsí, které zřejmě potřebují intenzivnější údržbu podobně, jako si vyžaduje častější péči mechaniků automobil - veterán. Nadměrná činnost gliových buněk však nevěští nic dobrého.

„Poprvé se ukázalo, že u spánkově deprivovaných buněk astrocyty doslova sežerou část synapsí,“ vysvětluje Michele Bellesi.       (Čtěte na stránkách VTM)


Zelená je v pořádku, to jen naše myšlení z ní dělá rizikovou  ..... Stačí, abychom se začali cítit za volantem trošku jistější a když se blížíme křižovatce, na níž svítí zelená, podvědomě šlapeme na plyn. To abychom to „ještě stihli“. Marné je veškeré nabádání zkušenějších. Z logiky pravděpodobnosti nám to většinou vyjde, a tak si to mozek vyhodnotí jako strategii správnou. Šlapeme tak víc a častěji. Až jednoho dne někomu naskočí žlutá a i když by to "ten blb ještě projel, zahamuje". Těm za ním se desetinky reakčních dob nasčítají a vykonají své. V tom lepším případě nám pak jen lezou oči z důlků, zda to naše ABS či jiní asistenti zvládnou ubrzdit. Psycholog Dr. Kyle Wilson: „Rizikovost našeho přirozeného chování by mohl omezit mobil.“ (Kredit: University of Huddersfield

Ti, co byli na vojně, dobře ví, že nejvíce zmuchlaných plechů a aut v příkopu je při přesunech v koloně. Chová se totiž jako natahovaná guma. S plynulostí provozu to je hodně na štíru a i slušného člověka takové stavy v koloně přivedou občas do varu, kdy tomu před námi dáváme blikáním a manévrem, který nám v tu chvíli připadá adekvátní, najevo, jak to měl udělat...

Nejde ale jen o průjezd „zelené vlny“ v koloně. Podobně nám brnká na nervy i to, když spěcháme a před námi na křižovatce se sejde pár takových, kteří teprve až naskočí zelená, začnou řadit. Psycholog Dr. Kyle Wilson z University of Huddersfield přichází s nápadem, který by řadě takových situací udělal přítrž. A to i nám, kteří se nechceme odevzdat do rukou aut bez volantu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Bez šestého smyslu. Ztrácejí lidé vlivem GPS orientaci? ..... Většina živočichů má v těle gen, který jim umožňuje vnímat magnetické pole a orientovat se v prostoru. Na rozdíl od zvířat ho člověk moc využívat neumí. A čím jsou technologie vyspělejší, tím méně se o to musíme snažit. Bez navigace GPS si už leckdo netroufne ani projet svým městem. Co taková pohodlnost provádí s naším mozkem? A co se stane, když se najednou musíme spolehnout jen na "vnitřní kompas"?

Pokud lidé používají pravidelně GPS navigaci, vůbec netrénují strategie, jak se vyznat v cizím prostředí. Když se o to ovšem snaží sami, část jejich mozku - hipokampus - se tréninkem zvětšuje a zde přítomné místové buňky se aktivují," popisuje zákonitosti probíhající v mozku člověka Kamil Vlček, experimentální neurobiolog z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR.

Tento fakt ve studii definovala Eleanor Maguirová z Londýnské univerzity - šlo o taxikáře. "Čím déle vykonávali svou profesi, tím větší hipokampus měli. U běžných lidí tomu tak nebylo," popisuje vědec výzkum irské neuroložky. Zmíněný princip funguje i opačně. "Používáme-li orientační smysl málo, schopnost vyznat se v terénu pomalu ztrácíme. A to i tím, že se na ni přestáváme spoléhat," míní psycholog Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl. Není to však pouze kvůli bezbřehé důvěře v moderní technologie. Svou roli hraje komplexní způsob života a prostředí, v němž trvale fungujeme. "Je hodně strukturované: všude máme různé návěsti, cedule, šipky, popisy... Protože jsou nejen ve městě, ale i v přírodě, už ani tam nepotřebujeme zapojovat instinktivní schopnost," uvádí Kulhánek. Tudíž i při cestování za pomoci navigačních systémů má mozek de facto volno.       (Čtěte na stránkách Týden)


Jak se vzbouřili migranti z Nigérie v České republice, kteří u nás nejsou ..... Že nadpis je fantasmagorie z Haškova románu? Chyba lávky. Ti migranti, co u nás nejsou, se u nás skutečně často bouří, nebo dělají problémy, zatímco vládní statistici tvrdí pro Evropskou unii, že zde žádné nepřijímáme. Prapodivná multikulturní diskuze "elit". O Syřanech, co nechtěli žít v chlívu, jak nazvali byty, protože nedostali vily, bylo napsáno hodně. V zařízení pro zadržování cizinců v Balkové na Plzeňsku došlo v pondělí k nepokojům. Zasahující policie si se vzbouřenci poměrně rychle poradila a vřavu ukončila. V objektu se původně zabarikádovalo zhruba 15 cizinců.

„Začalo to tím, že dva lidé asijského původu se zabarikádovali, přestali komunikovat, následně se k tomu přidalo dalších 13 lidí. V současné době je tam pohotovostní jednotka a také zásahová jednotka. Požádal jsem policejního prezidenta, aby to celé vyřešili,“ řekl České televizi ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

„Zabarikádovali se nábytkem, částmi nábytku útočí na policii. Zhruba do hodiny by se měla ta věc vyřešit. Ty požadavky, které mají, nevím přesně, s čím souvisejí, ale je možné, že se dozvěděli, že by měli být vyhoštěni z České republiky. Ale to je nepotvrzená informace,“ podotkl s tím, že se s těmi, co se zabarikádovali, hovoří.

„Je potřeba to vyřešit velmi rychle a nekompromisně. Každý, kdo přichází do České republiky, si musí uvědomit, že takto komunikovat nemůže,“ zmínil Chovanec s tím, že tito lidé musí komunikovat normálním, civilizovaným způsobem. Jak podotkl, mají k dispozici překladatele i neziskové organizace, s nimiž mohou své potíže s úřady případně řešit.

Takže by nám měli vysvětlit, jak se vyhošťují běženci, co u nás nejsou a proč nám tvrdí Merkelová, že máme přijímat běžence, protože u nás statisticky nejsou. Jsou Nigerijci neviditelní? Nebo že by si znás dělal Chovanec z ČSSD legraci? A půl miliónu až milión ilegálů z Ukrajiny a dalších států neexistuje také?       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


 

 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz