wz

5.12. 2016     Pátého prosince 1492 objevil Kryštof Kolumbus karibský ostrov Hispaniola.


Známá televizní hlasatelka navrhla, aby lidé začali nosit muslimské šátky. Proč? Nebyla to muslimka a nebylo to v Saudské Arábii .....Známá hlasatelka CNN Alisyn Camerotová během vysílání navrhla, aby Američané začali nosit muslimský šátek hidžáb. „Možná by lidé měli začít nosit muslimské šátky, aby vyjádřili solidaritu. Dokonce i když nejsou muslimy. Jako si například lidé holí hlavy, když se s někým v něčem solidarizují,“ rozvinula svoji úvahu hlasatelka CNN v ranním programu „New Day“, kde se hovořilo o údajné islamofobii v USA po vítězství Donalda Trumpa. Jejího kolegu originální nápad evidentně příliš nenadchl. Aby zamluvil trapnou situaci a ještě trapnější představu, že by měl začít nosit hidžáb, začal mluvit o kurzech sebeobrany: „Myslím, že výcvik sebeobrany je dobrý pro všechny.“

Ironií osudu bylo, že několik hodin po výzvě pokrokové hlasatelky došlo k teroristickému útoku na kampusu v Ohiu. Útočníkem byl muslimský uprchlík ze Somálska, který pobodal jedenáct lidí, než ho policie zastřelila. Somálec si mj. stěžoval, že na univerzitě nejsou prostory vhodné pro muslimské modlitby.       (Zdroj: FreeGobe)


Geneticky zprzněné potraviny: Gen, který roztrhne žaludek. Pesticidy jsou už v mateřském mléce. V Americe již na 70 miliónů postižených. Cukr a pšenice v čele. Ubráníme se? Pomůže nám prezident Trump? ..... Erika Magdalena Peprná přináší text amerického lékaře dr. Josepha Mercoly, který varuje před konzumací potravin, u nichž si často mylně předpokládáme, že nám nemohou ublížit. Každý chronicky nemocný člověk a všichni, kdo se zabývají se nalezením a udržením lidského zdraví, si kladou v dnešní době otázku: co jíst? Tušíme totiž, že to, co jíme, zásadně ovlivňuje stav našeho těla, imunity a vůbec náš život.

Co nejíst? ... Tento problém ovšem bohužel pro nás začíná otázkou opačnou: co nejíst? V “moderní době” jsme si totiž zvykli za potraviny považovat “hmotu” ze supermarketu, která nejen, že nám nedává potřebné živiny, ale navíc nám zásadně ubližuje. I zde můžeme hledat kořeny “epidemie” autoimunitních nemocí, od různých alergií a poruch trávení až k nejtěžším onemocněním typu rakoviny či poruch nervové soustavy jako Parkinsonova či Alzheimerova nemoc. Při změně stravování pak často - ačkoli ne vždy - nemoci téměř “zázračně” mizí.

I zdravému člověku ovšem může určitá “základní” změna jídelníčku prospět: minimálně pro to, aby se cítil výkonnější, uvolněnější a silnější.

Epidemie a TTIP ... Jak to? Dobře to vysvětluje slavný výživový specialista dr. Joseph Mercola zabývající se “epidemií” střevních poruch. Ta zasahuje ve Spojených státech desítky miliónů lidí. IBS, neboli syndromem dráždivého tračníku, trpí podle některých statistik až 15 % populace. V Evropě pak “pouze” něco kolem 10 %. Že by to byl výsledek přece jen o něco menší “promořenosti” evropské populace různými chemikáliemi z jídla?

Zvolený americký prezident Donald Trump slíbil, že nepodepíše takzvanou Smlouvu TTIP. Pokud k tomu opravdu dojde, pro naše zdraví je to zásadní dobrá zpráva. Tato zničující dohoda totiž měla - kromě jiných šíleností - také zasažení populace “dobou jedovou” v USA a u nás vyrovnat. Uvidíme. Prozatím je třeba vědět, čemu se v každém případě vyhnout, protože “syntetických” potravin ze supermarketů je i u nás “dostatek”.       (Čtěte na stránkách Protiproud)


Návrat nechutné minulosti: Dnešní zákaz „proruských webů“ a tehndejší bolševické rušení „Svobodné Evropy“ je stejné totalitní svinstvo ..... Když se na to podívám z neutrální pozice, tak mezi těmito dvěma praktikami nevidím příliš rozdíl. Svobodný stát přece nemá právo zakazovat zahraniční média, která tlumočí postoje své země.

Z hlediska minulého režimu (socializmu) bylo bráno jako „propaganda“ všechno, co tento systém kritizovalo, a „nedej bože“ si dovolilo hájit třeba kapitalizmus. Režim se bál jakých koli „štvavých vysílaček“, které by u lidí mohly zhoršit jejich postoje k tehdejšímu politickému zřízení, proto je zakazoval, postihoval nepohodlné novináře a rušil zahraniční stanice typu Svobodná Evropa. Podobně jiné nedemokratické režimy mají strach, že nějaká média mohou sdělovat vrchnosti nepohodlné informace, které by mohli podněcovat nespokojenost s „režimem“.

Domníval jsem se, tehdy jsem byl ještě silně „prozápadně“ a „proevropsky“ orientovaný…, v podstatě takový umírněný „sluníčkář“…, že pro svobodné a demokratické země, zjm. Ty, mající zkušenost s vládou jedné strany…, tohle neplatí, naopak, že by se měl uplatňovat okřídlený princip z doby těsně po sametové revoluci – nejsme jako oni, tj. pokud vyčítám dejme tomu Číně a jejímu režimu, že cenzuruje internet, pokud vyčítám kterékoli jiné zemi, že jsou tam zakazována opoziční média a podobně, nemám morální právo žádat totéž, ve stylu – zakažme ty „štvavé kremloidní vysílačky“, které šíří informace nepohodlné současným mocným zjm. V západní Evropě a zatím stále ještě i v USA (do ledna 2017). Cožpak si neuvědomují, že dělají totéž co totalitní či autoritářské režimy? Že ze strachu ze zhoršení postojů veřejnosti k současnému politickému systému či současným vládnoucím…, ze strachu z nějakých radikálnějších politických změn, kterých se bojí všichni diktátoři, tito „ochránci svobody, demokracie a evropských hodnot“ používají (či spíše použít zamýšlejí) totožné diktátorsko-cenzurní metody – označit nepohodlná média za „šiřitele nepřátelské propagandy“ či „šiřitele lží, hoaxů a dezinformací“… a následně je pod touto záminkou zakázat?       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Mezi počtem infarktů a emotivností twítu existuje souvislost ..... Odborník na analýzu dat sociálních sítí a vysokoškolský profesor Josef Šlerka mluví v pořadu Leonardo Plus na téma významu oboru Digital humanities, financování kultury, nebo našeho obrazu na internetu. Jakou roli hraje v hádkách na sociálních sítích například naše paměť?

Šlerka k rozboru financování kultury používá pojem profesora ekonomie kultury na Milánské univerzitě Piera Luigi Sacca, Kultura 3.0. „Za poslední tisíce let jsme viděli celou škálu možností toho, jak může být kultura financována. Od donátorů, kteří dávají peníze, protože se jim to líbí a ty peníze mají, až po současnou kulturu, která často ve zrychleném režimu odpovídá na potřeby diváků v nejrůznějších podobách. Například pomocí nejrůznějších mikroplateb a crowdsurfingových projektů, nebo aktivního vtahování diváků k tomu, aby dílo spolutvořili,” vyjmenovává.

„Podle řady amerických výzkumů existují silné korelace mezi emotivností promluvy na Twitteru a počtem infarktů v dané oblasti.“

Josef Šlerka

Kultura 3.0 je ta současná, která má naprosto odlišný způsob produkce, než předchozí. „Příkladem může být vznik fenoménu Youtuberů. Čtrnáctileté dítě si před sebe postaví kameru a má větší počet zhlédnutí svého videa, než poslední epizoda nějakého televizního seriálu. To ukazuje, že se něco zásadního mění,” říká Šlerka.        (Čtěte ZDROJ)


Proč je ve většině případů dobré nedělat kompromis ..... „Kompromisy jsou nemorální a zbabělé,“ říká bývalý hlavní vyjednavač FBI Chris Voss. Někteří z nás jsou však představou kompromisů jako vyššího morálního dobra přímo posedlí. A přitom se v praxi prokazuje, že často je kompromis tou nejhorší variantou. Snaha o kompromis za každou cenu už zničila nejeden partnerský vztah. Kdybyste dokonce museli vyjednávat s únoscem a chtěli byste ochránit zdraví a život vašich blízkých, na kompromis raději úplně zapomeňte.

Neustále kolem sebe slyšíme, jak je potřeba dělat kompromisy. Někteří psychologové a politici si ve frázích typu „Musí se najít kompromis“ velmi libují. Chris Voss, autor fascinující knihy s příznačným názvem Nikdy nedělej kompromis absolvoval jako elitní vyjednavač FBI tisíce stovky vyjednávání a zachránil životy mnoha rukojmím. O kompromisech si myslí své (2016: 125): „Neděláme kompromisy proto, že je to správné. Děláme kompromisy, protože to je snadné a protože nám zachovávají tvář. Uděláme kompromis, abychom mohli říct – no aspoň jsem dostal polovinu. Když to vezmeme do důsledků, děláme kompromisy, abychom se chránili. Většina lidí je při vyjednávání vedena obavami nebo touhou vyhnout se nepříjemnostem. Jen málo lidí je vedeno svým skutečným cílem.“

Kompromis může vést k příšerným výsledkům ... Vosss ve své knize nabízí názorný příklad na pochopení principu kompromisů: „Manželka chce, aby si muž vzal k obleku černé boty, on ale nechce. Chce si vzít hnědé. Tak co udělají? Udělají kompromis, setkají se na půli cesty. Už tušíte. Muž si vezme jednu černou a jednu hnědou botu. Je to ten nejlepší výsledek? Ne! Ve skutečnosti je to ten nejhorší výsledek.“        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Vládnoucí politická elita nepotřebuje varovat prostý a slepý lid před tím, co se pod vedením evropské sociální demokracie a za tichého souhlasů evropských konzervativců realizuje. ..... Budoucí generální tajemník OSN deklaruje, že Evropané se mají smířit s tím, že budou postupně nahrazeni příchozími imigranty a měli by z toho mít ještě radost, protože je to přece tak přínosné!

I tak se dá zhodnotit projev budoucího generálního tajemníka OSN a protřelého sociálního demokrata Antónia Guterrese pronesený na Vision europe summit a opět se o něm v českých hlavních mediích nedočtete! Veřejnoprávní televize, která by tak zásadní projev měla minimálně mínit mlčí. jistě vládnoucí politická elita nepotřebuje varovat prostý a slepý lid před tím, co se pod vedením evropské sociální demokracie a za tichého souhlasů evropských konzervativců realizuje ...

V češtině jsme informaci o projevu našel pouze na webu Pravyprostor.czjenž cituje z projevu Antónia Guterrese: „Imigrace není problém, ale řešení!“ A „... evropské národy nemají právo kontrolovat svoje hranice. Místo toho musí vpustit do země houfy těch nejchudobnějších lidí na světě...“, dodal, s bolševickou rázností. Zkoprnělým politikům pak řekl natvrdo, že by se neměli ohlížet na volební cyklus a krátkodobé priority, ale měli by Evropu a svět směřovat k vyšším hodnotám. „Proto není třeba brát v úvahu odmítavé postoje obyvatel evropských zemí.“

„... musíme Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou to právě multietnické, multikulturní a multináboženské společnosti, které vytváří bohatství...“

Opět se tak ukazuje, že současné politické elity EU a hlavně ty sociálně demokratické nehledí na zájmy a potřeby Evropanů, ale dělají si svůj vlastní politický program v němž počítají s nahrazením původních evropských národů imigranty z mimoevropských zemí a ta ideologie se jmenuje - multikulturalismus ...

Abych byl spravedlivý podobný program s migrací mají i evropští konzervativci, například řecký europoslanec za konzervativce Dimitris Avramopulos prohlásil, že:

„Evropskou komisi následky nezajímají a politické dopady jsou jí jedno,“ řekl. „Komise je tady na pět let a prosazuje svou vizi. Nejde nám o opětovné zvolení. Chtěl bych to vzkázat celé Evropě – přestaňte konečně uvažovat o dopadech migrace na politické scény jednotlivých zemí,“Zdroj Novinky.cz

Takže je vlastně jedno, jestli volíte socialisty nebo konzervativce, protože ve výsledku je jejich politika stejná ... je pak možné se divit tomu, že ti jenž nesouhlasí se sebevražednou politikou současných politických elit nemají jinou možnost než se realizovat v rámci nacionálních a prokremelských stran?        (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


Chytré nápady do každé domácnosti ..... Jak si zjednodušit práci v domácnosti? Nechte se inspirovat některými radami a nápady. ... Zelený košťál je velmi bohatý na výživné látky. Proto ho nevyhazujte, ale jemně nastrouhejte do pokrájeného zelí.

Nemáte-li po ruce do moučníku mléko, můžete ho nahradit jogurtem nebo podmáslím.

Plechy na pečení méně mastných moučníků potřete rostlinným tukem, který se tak nepřepaluje jako máslo. Před dalším pečením musíte plech utřít hedvábným papírem, abyste odstranili všechny spáleniny a drobečky.

Aby se brambory nerozvařily, přidejte k nim do vody na vaření trochu másla.

Pokud do kuchyňské skříňky ukládáte několik teflonových pánví na sebe, prokládejte je papírovým ubrouskem, abyste nepoškodili ochrannou vrstvu.

Ztvrdlou hořčici nemusíte hned vyhazovat. Stačí do ní přidat pár kapek citronu, pomeranče nebo oleje.

Rozčiluje vás, že se při smažení obalovaný tvrdý sýr roztéká? Před tepelnou úpravou ho zkuste dát alespoň na půl hodiny do mrazáku.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


2017 – rok ohnivého Kohouta ..... Optimistický náhled do roku 2017 – podle čínského horoskopu bude vládnout pilný, precizní, přičinlivý a zvědavý Kohout (od 28. ledna 2017 do 15 února 2018). Rok Kohouta bude ve stylu „úklidu před vlastním prahem“, a ve stylu nejen politického hašteření a „harašení“. Půjde o soupeření na vlastních územích, leckde i na vlastních „smetištích“, neboť Kohout má rád spolehlivost, pořádek a řád. Čím větší „smetiště“, tím „divočejší jízda“ se dá předpokládat! Kohout má sice křídla, ale nelétá v oblacích, je více uzemněn, než bláhově povznesen. Mířit v tomto roce příliš vysoko se nemusí tak docela vyplatit. Nepromyšlené a unáhlené, případně sebestředné jednání může přinést zmatek, konflikty a zklamání. Kohout je především správce a hospodář, nejlépe na vlastním písečku, zda dobrý či špatný hospodář, to ukáže příští rok. Vyplatí se „nehrabat pouze pod sebe“, ale zaměřit se na dobré investice, nejen co se týče majetku a podnikání, vyplatí se investovat také do vztahů, a to na všech (mezilidských) úrovních. Kohout není volnomyšlenkář, je spíše konzervativní, někdy až staromódní. Pravidelně vstává za svítání, rozhlédne se, bystrým zrakem zjistí, co je potřeba udělat, a spát chodí za soumraku. Konzervativnost, obzvláště ta pedantská, ale nemusí být předností, nejedna konzerva může na povrchu vypadat dobře, ale uvnitř může být pěkně zkažená.        (Čtěte na stránkách Psychologie chaosu)


Co se skrývá v lidském mozku? ..... Náš svět je vskutku tajemný, ale myšlenky, co stvořily kupříkladu tento článek, jsou jednoznačně záhadnější. Co je to myšlenka? Na myšlenky lze nahlížet jako na určitý pohled vnitřních zkušeností, jinak řečeno: Jsme tím, co z nás vytvořily procesy uvnitř mozku.

Stále si neuvědomujeme, že jsme výjimečné bytosti, a to především kvůli tomu, že přemýšlíme a máme ony zmiňované myšlenky, kterým mimo jiné vděčíme za všechno možné, třeba za stvoření internetu nebo chladničky. My jsme totiž jako supersportovní automobil, který může dosáhnout vysoké rychlosti - 300 km/h, jenomže kvůli tomu, že nemáme o této skutečnosti absolutně žádné povědomí, jedeme maximálně 80 km/h. Ale jinak jsme výtvorem svých vlastních myšlenek, o jejichž síle nelze pochybovat, zejména když díky nim člověk vzlétl k nebesům a doletěl až k Měsíci! Když se zamyslíme nad tím, jak vypadají naše města a obydlí, ale i vzhled krajiny, není těžké pochopit, že za tímto vším stojí mozkové impulsy, kterým se odborně říká - MYŠLENKY. Ovšem, co je zdrojem těchto myšlenek, jež vyplouvají z hloubi mozku na povrch do všudypřítomné reality, to se pokusí nastínit tato nezvyklá úvaha.       (Čtěte na stránkách Odrazy-tajemna)


České a slovenské loutkářství na seznamu kulturního dědictví UNESCO ..... Na seznam světového nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) bylo zapsáno české a slovenské loutkářství. Přibylo tak k tradicím a zvykům, které na seznam nově zařadil speciální výbor

České loutkářství má letitou tradici. Podle Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v současné době v ČR působí devět profesionálních loutkových divadel, stovka nezávislých skupin a dalších 300 amatérských.

Na seznam světového dědictví UNESCO přibylo české a slovenské loutkářství. Česká republika již má na seznamu slovácký verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na jihovýchodě České republiky; spolu s dalšími zeměmi má Česko z minulosti na seznamu zapsané také sokolnictví. Zapisují se tradice, jimž hrozí úpadek či zánik, považované za součást kulturního dědictví. Kandidující státy se musí zavázat, že je budou zhodnocovat a podporovat jejich přenášení z generace na generaci.

Výbor letos posuzoval 37 žádostí o zapsání do reprezentativního seznamu a šest na seznam nemateriálního kulturního dědictví v ohrožení. Součástí nehmotného kulturního dědictví se tento týden staly také kubánská rumba, belgické pivo, novoroční oslavy společné 12 asijským zemím, čínský kalendář slunečních období nebo novodobá tradice oslav Nového roku v Bangladéši, kterou zavedli místní studenti v roce 1989.

České loutkářství má letitou tradici. Podle Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v současné době v ČR působí devět profesionálních loutkových divadel, stovka nezávislých skupin a dalších 300 amatérských. Ještě v polovině minulého století existovalo kolem 3 000 souborů.       (Čtěte na stránkách 100+1)


2.12. 2016     Druhého prosince 1805 francouzské vojsko vedené císařem Napoleonem drtivě porazilo rusko-rakouské vojsko v bitvě u Slavkova.Střetnutí u Slavkova je jednou z nejznámějších bitev, které proběhly na území Moravy


Kvůli zdraví by minimální vzdálenost k zeleni měla být do pěti minut chůze ..... Trápí nás obezita, diabetes, kardiovaskulární nemoci. 27 procent dospělých Evropanů trpí duševní poruchou. 93 milionů lidí. Podle architektky Cathariny Ward Thompsonové z Edinburgské univerzity na to má vliv nedostatek zeleně ve městech, ve kterých žijeme.

„Z výzkumu v Japonsku, Kanadě a Velké Británii vyplývá, že pokud máte ve svém okolí dostatek zeleně a vodních ploch, pak budete žít déle a budete mít menší riziko kardiovaskulárních chorob,“ říká Thompsonová.

Ne každý má ale možnost žít v blízkosti zeleně. A nijak překvapivě má nedostatek zeleně horší dopad na chudé lidi.

Zeleň je pro lidi důležitá v tom, že si v ní mohou odpočinout, polevit ve své pozornosti. „Když se pohybujete po rušné ulici, přecházíte silnici, vyžaduje to vaši pozornost – a to člověka vyčerpává. Pobyt v přírodě, v parku, pohled do zeleně či na hladinu rybníka uklidňuje, je možné svou pozornost uvolnit. A to má pozitivní vliv na náš imunitní systém,“ říká Catharina Ward Thompsonová.

Z výzkumů dále vyplývá, že pokud staří lidé žijí 10 minut chůze od přírody, pak jsou dvakrát více spokojeni se svým životem než ti, co bydlí dál. A platí, že pokud alespoň jednou týdně navštíví přírodu, snižují tím na polovinu riziko mentálních nemocí.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Médium voda a nebeský internet .... V právě probíhajícím věku informací má internet nesmírný vliv na rychlý vývoj ve společnosti, ať už se tento vliv dotýká čehokoliv. A není to pouhým působením a využíváním pozemského internetu pro praktické účely, pro studium, pro okamžitý přenos informací, pro vzájemnou komunikaci. Pozemský Internet, rozsáhlá komunikační síť, která nemá v lidské (nám známé) historii obdoby, mocně ovlivňuje nejen vývoj jedince a součtově poté celou civilizaci, ale obsahově ovlivňuje také vesmírná informační pole. Podobně funguje hypotetický „vesmírný internet“ (galaktická a planetární paměť). Možná by nás překvapilo, co vše bychom se dozvěděli, pokud bychom dokázali detailně načíst všechny „webové stránky“ informačního pole, které obklopuje planetu Zemi. A co vše je našemu vědomí skryté v atmosféře obklopující mnohé další planety ve vesmíru. Některé planety atmosféru nemají, jiné mají atmosféru velmi slabou, a o atmosféře miliónů planet dohromady nic nevíme. Atmosféra planety Země, její kvalita, umožňuje život na Zemi, zároveň je portálem do našeho nevědomí. Zemi s oblohou spojuje vzduch a voda, která padá z nebe a každý den nesena vzduchem, vrací se do přírody, vytváří řeky, které jsou pro Zemi životně důležitými tepnami. Internet funguje také jako řeka informací, řeka vlévající se do vesmírných morfických polí.

Voda je pro Zemi smyslovým orgánem, voda je krví Země, je dárkyní života. S tím vším souvisí, že vývojové procesy, změny v chování, vliv na kolektivní mysl a vliv na jedince má svým způsobem každodenní proměnlivá obloha, ke které tak rádi vzhlížíme

Obzvlášť silně nás přitahuje její léčivá, blankytně modrá barva. Své vědomí pozvedáme k nebi v radosti i v nesnázích, náš zrak se obrací k denní a noční obloze, a podvědomě tušíme proč. Nebesa jsou plná vody, a nikoliv jen okrajově souvisí nebeský internet (přírodní informační pole) s médiem schopným přijímat informace – s „inteligentní“ vodou. Voda má schopnost informace nejen přijímat, ale i mnoha různými způsoby předávat. Není kapka vody, která by nevzešla z oceánu, každá kapka vody, která se z oceánu vypaří, a v podobě deště vrátí se zpět na zem, pomáhá tvarovat pozemskou krajinu, na své cestě přijímá nespočet informací. Pozemské oceány fungují jako bezbřehá uložiště tvořivých i transformujících dat s vlivem na planetu Zemi. Oceán je dokonce velice inteligentně organizovanou zemskou matrikou, je uložištěm informací o původu a vzniku všech forem života.       (Čtěte na stránkách Psychologie chaosu)


Otužováním proti nemocem ..... Časy, kdy jsme mohli vidět po vesnici pobíhat jen skromně oděné a bosé děti, nejsou až tak dávné. Jako školáci jsme je sami ještě obdivovali, zato dnes bychom byli zřejmě považováni za místní blázny! Dříve se poměrně mnoho lidí řídilo zdravou intuicí a dnes jsme řízeni "průmyslovou revolucí". Tradiční prostředky a učení upadají v zapomnění a jsou nahrazovány novými, mnohdy nedostatečně odzkoušenými léky a návody pro zdraví.

A co říká statistika na náš krásný a moderní umělý svět? Dnes připadají téměř dvě vážné choroby doprovázené desítkami malých na jednotlivce!

Pojmenujme některé příčiny:

- Využíváme nové a tělu neznámé technologie při výrobě potravin a dovážíme spoustu plodů z jiných klimatických pásem, např. vodnaté kyselé ovoce, jako jsou citrusy, kiwi, ananas…, Ani brambory nebo rajčata nemají žádnou pevnost a pružnost, kterou naše orgány potřebují a postrádají. Srovnejte: Dříve se více využívaly suroviny, na které jsme byli po generace zvyklí, a hlavně odpovídaly našemu klimatu, ve kterém rostou silné, na minerály bohaté a odolné plodiny díky proměnnému chladnějšímu počasí.

- Používáme nejrůznější chemie pro ošetření a růst plodin, které tak slábnou, vodnatí a rychle se kazí. Nové GM technologie zvyšují hrozbu trvalého genetického poškození všech plodin s neodhadnutelnými následky. Srovnejte: Dříve naštěstí nebylo nic takového známé.

- Přejídáme se a život si "zpříjemňujeme" nejrůznějšími pamlsky, kávou, čokoládou, chemizovanými nápoji atd., které se často stávají hlavním jídlem. Srovnejte: Dříve převládala skromná strava z neextrémních potravin, jakými jsou obilí a zelenina.

- Mnoho z nás má sedavé zaměstnání, pobývá v přetopených a "přechemizovaných místnostech". Srovnejte: Dříve se více lidí živilo převážně fyzickou prací na čerstvém vzduchu.

Začínáme postupně ... Kromě již všeobecně známých změn v jídelníčku můžeme zkusit postupné otužování. Ani nemocní a všeobecně oslabení lidé nemusí před zimou prchat. Stačí jen více trpělivosti, opatrnosti, pozvolné přípravy a výsledky se jistě dostaví. Pamatujme hlavně na základní pravidlo, tj. chceme-li posílit naše orgány a celé tělo, musíme mu nabídnout zdravou a silnou stravu. Pak se nemusíme obávat každodenní studené sprchy, chození naboso ve sněhu nebo ranní rose (podle S. Kneippa) ani občasného plavání v jakémkoli počasí.       (Čtěte na stránkách Phoenix)


Co by bylo, kdyby nebylo ..... Má smysl zabývat se tím, co by se stalo, kdyby se potvrdilo, že Michel de Nostradame, zvaný Nostradamus - slavný francouzský věštec a prorok, byl ve svém vhledu o budoucnosti naprosto neomylný, především o konci světa, jenž byl tímto mystikem taktéž předpovězen? A také tím, kdyby redaktoři z Charlie Hebdo znali sled nastávajících událostí, jež se staly příčinou jejich násilné smrti? V historických souvislostech se můžeme zamyslet třeba nad tím, co by se stalo, kdyby hlavní iniciátoři první i druhé světové války dopředu věděli, jak jejich dobyvačné snažení ve skutečnosti dopadne; že skončí jejich osobním fiaskem a absolutním zavržením v takzvaném záznamu lidstva. Takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho, zlášť když existuje celá řada názorných ukázek toho, jak by se v tomto ohledu mohly dějinné události vyvíjet, kdybychom věřili v náhodu. Uvědomil jsem si, že příčinou toho či onoho rozhodnutí, nemusí být jen náhoda, štěstí nebo smůla, ale dost pravděpodobný zásah zvenčí, tedy z těch tajemných sfér, o kterých nemáme sebemenšího tušení. ...

... V těchto časech jsme konfrontováni s přemírou různorodé techniky, jež nás okrádá nejen o čas, ale také o vzájemnou komunikaci mezi lidmi. Přestáváme spolu mluvit, následkem toho je pak odcizení, které může vyústit až v terorismus. Jakou techniku mám na mysli? V tomto případě jsou to smartfony, tablety, veškerou mobilní a výpočetní elektroniku. Moderní zařízení současnosti jsou spravována „symbolickými tlačítky“, co ovládají jednotlivé aplikace u stávající elektroniky. Není snad nikoho, kdo by neznal třeba ovládací prvky ''+ -'' co zesilují či zeslabují zvuk u televizorů, DVD přehrávačů apod. U mobilních telefonů je výrazným tlačítkem tento znak ''#'', jde o takzvaný křížek, který se za tisíc let, klidně může změnit v uctívaný symbol nového věku, jestliže se lidstvu vytratí dostupné údaje o této dnešní době, asi tak jako nám o starobylé minulosti.

Jelikož jsem přesvědčen o tom, že současná civilizace nemá o své dávné historii dostatečné informace, neexistuje paměť lidstva potřebná k rozluštění mnohých záhad o samotném člověku, nejsme sto pochopit symboliku pradávných kultur a civilizací. Všechny tyhle znaky a symboly z dřívějška, co my dnes mylně považujeme za náboženské artefakty, mohly sloužit ke kontrole čehosi, o čem nemáme ponětí. Nilský kříž, neboli též Anch, byl ve starém Egyptě považován za jeden z nejdůležitějších amuletů. Představoval dvojí život, pozemský i nepozemský. Předně se však zastavme u toho nepozemského, ten je dodnes znalci na starověkou kulturu považován, za jakýsi život na onom světě, což je nesprávně interpretováno jak se za nedlouho níže dozvíte.       (Čtěte na stránkách Odrazy-tajemna)


Quinoe nálepka superpotraviny spíše škodí ..... Jednou z nejoblíbenějších takzvaných superpotravin poslední doby je jihoamerická pseudoobilovina quinoa. Španělská spotřebitelská organizace OCU se proto podívala, jak je na tom quinoa s obsahem živin. Jedná se podle ní o zdraví velmi prospěšnou potravinu, jíž může nálepka superpotraviny spíše uškodit.

Merlík chilský neboli quinoa je přirozeně bezlepkovou plodinou a obsahuje více vlákniny než běžné obiloviny. Proto je vhodnou potravinou pro celiaky. Množství bílkovin je sice nižší než u luštěnin, stále však obsahuje všechny potřebné esenciální aminokyseliny. Je také zdrojem vitamínů B a E, hořčíku a zinku.

Podle OCU by bylo škoda minout quinou jen kvůli skepticismu vůči superpotravinám. Na druhou stranu pak tato nálepka může dát jiným spotřebitelům nerealistická očekávání o zázračných účincích quinoy.

OCU také uvádí, že ačkoli je quinoa sama o sobě poměrně chutná, před použitím by se měla pečlivě propláchnout, aby se zbavila saponinu. Saponin je nepříjemně hořká pryskyřičná látka, která se vyskytuje na povrchu semen merlíku - quinoy.

Ačkoli je pak quinoa potravinou, která je sama o sobě prospěšná a zdravá, neznamená to, že její pěstování by bylo zcela ekologické a bez sociálního rozměru. Stoupající poptávka a následné intenzivní pěstování vyčerpává půdu. Quinoa také dříve bývala stravou chudých Bolivijců, dnes se z ní stala spíše vývozní plodina pro evropskou a americkou vyšší střední třídu.       (Čtěte na stránkách dTEST)


Hysterická síla. Kdy je člověk schopný zvednout auto nad hlavu? ..... Padesátikilová žena zvedla půltunové auto, když se snažila zachránit své dítě. Takových příběhů je plný internet. Jsou ale pravdivé? Když se člověk ocitne v situaci způsobující stres, reaguje na to tělo různě. V jednom se ale reakce organismu neliší: nadledvinky napumpují do krevního oběhu spoustu kortizolu a adrenalinu. Současně se zvedne tlak a srdeční tep, takže do svalů přichází mnohem více energie i kyslíku. Na okamžik tak opravdu získáme superschopnosti.

Jaké jsou hranice našich schopností? ... Dříve o tom lidé věděli a využívali toho – například severští válečníci berserkové se úmyslně uváděli do stavu šílenosti, kdy měli větší sílu, necítili zranění a bojovali až do smrti. Dnes, kdy se běžný člověk jen málokdy setká s opravdovým nebezpečím, tuto stránku svých schopností ani neznáme. O to víc nás pak překvapí, když se opravdu projeví.

Superschopnosti okem vědy ... Právě toto téma zkoumal Vladimir Zatsiorsky, profesor kineziologie na Penn State University. Tento expert na vzpírání rozdělil sílu na několik druhů. Teoreticky největší síla, jakou jsou naše svaly sto vyvinout, je podle něj „absolutní síla“. Naopak „maximální silou“ nazývá největší sílu, kterou jsme schopní vyvinout vědomě. U obyčejného člověka je maximální síla asi 65 procent absolutní síly, u trénovaného vzpěrače však až 80 procent. Ti nejlepší atleti na světě, tedy olympijští vítězové, dokážou jít až na 92 procent absolutní síly.       (Čtěte na stránkách ZOOM)


Pod sopkou objeven obrovský rezervoár vody ..... Vědci z anglické Univerzity v Bristolu objevili pod vulkánem Uturuncu v Andách velkou kapsli s vodou. Podle geologů je srovnatelná s největšími sladkovodními jezery na povrchu Země.

Experti na nečekanou zásobu vody narazili při studiu anomálie 15 kilometrů pod sopkou. Z neznámého důvodu zde docházelo ke zpomalení seizmických vln. Po sérii experimentů v laboratořích, kde byly simulovány podmínky výbuchu sopky, vědci zjistili, že anomálii s největší pravděpodobností způsobuje ohromný rezervoár podzemní vody. Tekutinu ale rozhodně není možné žádným způsobem čerpat. Je totiž smíchaná se žhavým magmatem. Teplota směsi se navíc pohybuje kolem 950 – 1000 ˚C.

I když vodu není možné použít, může objev podle geologů přinést lepší porozumění chování sopek a s tím i lepší možnost předpovídání ničivých erupcí.        (Zdroj: 21@století)


Hawking řekl, jaký je aktuální problém lidstva ..... Britský fyzik Stephen Hawking pojmenoval skutečně důležitý a akutní problém, na nějž narazilo lidstvo už dnes. Videonahrávka s vědcem, která je nahrána pro švédskou organizaci GEN-PEP, zabývající se zlepšováním zdraví mladých lidí, je přístupná na webových stránkách Daily Mail. „Jsem zde, abych uvedl jeden z největších zdravotních problémů XXI. století", říká Hawking. „Dnes příliš mnoho lidí umírá na komplikace, spojené s nadváhou a tloušťkou. Jíme příliš mnoho a příliš málo se hýbeme". Vědec vidí řešení problému ve zvýšené fyzické aktivitě a změně způsobu stravování. Podle názoru fyzika, který většinu života strávil v invalidním křesle, je způsob života s nedostatkem pohybu nad jeho chápání. S nedostatkem pohybu je spojena čtvrtina všech úmrtí na světě. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělí věnovali fyzické aktivitě minimálně půl hodiny denně, děti dvakrát více.        (Zdroj: Sputnik)


Mrkev si dopřávejme po celý rok ..... Většina zahrádkářů má mrkev na zahrádce, po celý rok ji ale také můžeme bez problémů zakoupit v obchodech. Je to pro nás docela obyčejná zelenina, kterou běžně používáme a možná jsme trochu pozapomněli jak skvělá vlastně je. Mrkev obsahuje velké množství provitaminu A, alfa a beta karotenů, vitaminů B1 a B2 a vitaminu C. Vitamin A spolu s beta karotenem zvyšují obranné schopnosti pokožky proti infekcím a pokud máme někde na těle drobné poranění kůže, mrkev usnadní hojení. Denní konzumace karotky podstatně snižuje riziko rakoviny slinivky břišní. Pektin, obsažený v mrkvi, na sebe váže těžké kovy v těle a vylučuje je ven.

V lidové medicíně se karotka používá při nervozitě, astmatu, kožním onemocněním, při jaterních chorobách, žloutenkách a střevních zánětech. Čerstvě nastrouhaná mrkvová kaše se přikládala jako obklad na drobné rány či zanícenou a spálenou pokožku. Vhodné je doplnit jídelníček pravidelným pitím čerstvě vylisované karotkové šťávy. Jaké množství a kdy ji pít, záleží na situaci, zdravotním stavu a ročním období. Musí být doplněná kapkou kvalitního oleje a případně trochu ředěná vodou. Mrkev ale můžeme využít i na pleť, karotka se běžně přidává do různých kosmetických přípravků. Mrkev lze připravit klasicky dušenou nebo jako polévku za syrova strouhanou či v podobě již zmiňované vylisované šťávy (denní dávka je asi 3 dcl), která je biologicky nejúčinnější. Z kořene mrkve lze dělat i zápar, který se využívá při urologických potížích.       (Zdroj: Doplněk)


Překvapení z Austrálie: Stane se ptakopysk záchranou pro diabetiky? ..... Ptakopyskové a také ježury mají zvláštní verzi hormonu, který podporuje produkci inzulínu slinivkou. Když vědci hledají nové nápady na léčbu závažných nemocí, tak se inspirují na nečekaných, často velmi exotických místech. Teď například uspěli se střevem a jedem podivuhodných australských savců.

Vejcorodí savci, tedy ptakopyskové a ježury, jsou sami o sobě dost zvláštní. Vědci ale zjistili, že jich střeva a také jed, kterým jsou vybaveni samci ptakopysků, mohou významně pomoci nemocným s cukrovkou 2. typu.

Hormon ptakopysků a ježur ... V lidském trávení hraje důležitou roli hormon GLP-1(anglicky glucagon-like peptide-1). Tvoří se ve střevech a zvyšuje produkci inzulínu slinivkou. Lidský hormon GLP-1 se rychle rozkládá, během několika minut, takže pro pacienty s cukrovkou není jako lék praktický.

Ptakopyskové a ježury ale mají verzi tohoto proteinu, která je neobvykle odolná vůči rozkladu v lidské těle. Rozkládá se totiž úplně jiným způsobem, než u lidí i ostatních druhů savců.

TIP: Mateřské mléko ďáblů medvědovitých se možná stane novým zdrojem antibiotik

Vědci doufají, že se jim z této varianty proteinu GLP-1 podaří vyrobit účinný lék pro diabetiky. Jestli uspějí, bude zvláštním savcům z Austrálie vděčných mnoho lidí.        (Zdroj: Žádná velká věda)


1.12. 2016     Dnešní Světový den boje proti AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací jako příležitost k osvětě o

pandemické smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV, k demonstraci podpory lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí.


Evropská sonda TGO poslala první snímky Marsu: Vědci jsou z nich nadšení ..... Evropská sonda Trace Gas Orbiter pořídila první úžasné snímky Marsu. Ostrá část její mise má začít příští rok Jako „úžasné“ a „fascinující“, tak komentují vědci první data pořízená a odeslaná orbitální sondou TGO (Trace Gas Orbiter). Začátek mise evropské sondy TGO byl zpočátku zastíněn neúspěchem paralelní experimentální mise přistávacího modulu Schiaparelli, který minulý měsíc nezvládl přistání a kvůli chybě ovládacího softwaru se roztříštil o povrch Marsu. Mise TGO ale k velké spokojenosti vědců pokračuje úspěšně.

Skvělý start mise ... Sonda se pohybuje po vysoce eliptické oběžné dráze. Během čtyř dnů se TGO zvládne přiblížit k povrchu Marsu na pouhých 250 kilometrů, aby se opět vzdálila na 100 tisíc kilometrů. Úspěšně zvládla i kalibrační testy svých vědeckých přístrojů a během svého prvního blízkého průletu pořídila 11 mimořádně vydařených snímků rudé planety.

Snímky zachycují osmikilometrové říční koryto Hebes Chasma a oblasti Arsia Mons a Noctis Labyrinthus. „Viděli jsme Hebes Chasma v rozlišení 2,8 metru na pixel. To je, jako kdybychom proletěli nad Bernem rychlostí 15 tisíc kilometrů za hodinu a současně pořídili ostré snímky aut v Curychu,“ komentoval úspěch Nicolas Thomas z univerzity v Bernu.

Výzkumníci také úspěšně vyzkoušeli senzory NOMAD a ACS, které budou měřit plyny v atmosféře Marsu a zjišťovat, zda se v něm nevyskytují stopy vodní páry, oxidů dusíku a síry a zejména metanu. Další senzorický nástroj FREND má zjišťovat přítomnost vodíku u povrchu planety.

Přestože hlavní část mise TGO má odstartovat až v příštím roce, první výstupy ukazují, že se rozhodně máme na co těšit. V příštích měsících sondu čeká úprava její trajektorie. Ta by ve finále měla být téměř kruhová, ve vzdálenosti okolo 400 kilometrů nad povrchem Marsu.       (Zdroj: 100+1)


Z České republiky se má stát totalitní stát, který bude špehovat soukromí svých občanů. ..... Vláda potají pracuje na drakonickém systému masivního sběru dat. Inspiraci hledala u americké NSA!

V Poslanecké sněmovně leží novela telekomunikačních zákonů, která by podle návrhu ministerstva obrany měla dát vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Bez souhlasu soudu bude moci vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a jejich komunikacích. Informaci přinesl iDnes [1]. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých emailů obyvatel ČR, které odešlou ze svých zařízení. Dále by docházelo ke kolekci všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení. Operátoři mobilních sítí a poskytovatelé internetu by byli povinni do svých sítí nainstalovat tzv. black boxy, resp. černé schránky, které by archivovaly veškerá protékající data a následně je třídily pomocí algoritmu na tzv. „Big Data“, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. Mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, který probíhá v USA v rámci programů XKeyScore a Prism, které odhalil Edward Snowden.

Redakce AE News získala k celé kauze výbušné interní informace z blízkosti bezpečnostních složek a je velice alarmující, že sběr dat a jejich analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost (NSA) na realizaci programů XKeyScore a Prism v USA. Vyvstává tady hned dvojí riziko. Kromě toho, že je naprosto skandální, že po 27 letech od revoluce se z České republiky stane totalitní stát špehující veškerou soukromou komunikaci svých občanů, tak zároveň zde vyvstávají obavy, že nashromážděná data budou zpracovávána algoritmem a programovým cloudově založeným řešením vyvinutým pro americké tajné služby. Zpracování velkých dat se v poslední době stává prioritou pro tajné služby, které v analýze těchto dat vidí obdobu „Minority Report“ efektu, předvídání teroristických útoků. Problémem je, že země, která vymění svojí svobodu za bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.       (Čtěte na stránkách AENews)


Egypt vydává další mumii ..... Španělští archeologové v Egyptě objevili velmi zachovalou mumii. Její sarkofág pokrývají barevné dekorace v podobě bohyně Eset, bohyně Nebthet a čtyř synů boha Hora. Schránka, stejně jako mumie pocházejí z přelomu 1. a 2. tisíciletí před naším letopočtem.

Unikátní nález se podařil na západním břehu Nilu, přibližně 700 kilometrů jižně od Káhiry. Mumie odpočívala poblíž chrámu z období vlády faraona Thutmose III., který v zemi panoval v letech 1479 až 1425 před Kristem.

Podle archeologů je v sarkofágu nejspíš uložen Amenrenef – jeden ze služebníků některého z pozdějších faraonů. Vykopávky na lokalitě budou dále pokračovat pod vedením Myriam Seco Alvarezové – šéfky archeologického týmu, kterému se jedinečný nález podařil. Na základě dalších artefaktů by se totiž mohlo podařit mumii přesněji datovat a potvrdit tak, zda vysušené tělo skutečně patří Amenrefovi, nebo jinému významnému Egypťanovi.        (Zdroj: 21@století)


Byl představen přístroj, který umí zneškodnit dron ..... Australská společnost DroneShield představila přístroj DroneGun, který je schopný bojovat s bezpilotními prostředky, informuje Wired. Celý nástroj váží šest kilogramů a sestává z kanónu a batohu.

Pro zneškodnění dronu se využívá generátor rušení, který je schopen na vzdálenost do dvou kilometrů bezpečně přistát s dronem, či ho vrátit zpět k pilotovi. Nástroj vytváří rušení pro operátora dronu a ruší videospojení s ním, a také blokuje GPS a GLONASS. Hlavní využití tohoto kanónu směřuje podle slov tvůrců k zabránění pašování a teroristickým útokům. Proto je možné DroneGun použít pro ochranu soukromého území.        (Zdroj (+video): AC24)


Náboženské zážitky aktivují stejné dráhy v mozku, jako sex a drogy ..... Věda a náboženství konečně nalezli něco společného – lidský mozek. Neurovědci nedávno zjistili, že intenzivní náboženské zážitky zpracovávají stejné oblasti mozku, jaké jsou spojené i se zamilovaností, sexem, posloucháním hudby nebo s užíváním drog.

Badatelé zkoumali mozky 19 zbožných mormonů, vesměs bývalých misionářů, s pomocí zobrazování funkční magnetickou rezonancí. Dobrovolníci si během výzkumu přivodili silné náboženské zážitky pomocí obvyklých technik, jako například čtením posvátných textů nebo sledováním videí s biblickými výjevy.

Funkční magnetická rezonance prozradila, že intenzivní náboženské stavy věřící prožívají v oblasti mozku zvané nucleus accumbens. O této oblasti je přitom známo, že hraje stěžejní roli v mechanismech odměny, potěšení, závislosti, strachu nebo třeba placebo efektu.        (Zdroj: Žádná velká věda)


Hrabání listí na zahradě? Někdy je lepší nedělat nic ..... Skutečně se má náplní vašeho života stát neuvěřitelně zbytečný boj se spadaným listím, nebo jste ochotni alespoň částečně odstoupit stranou od ideje, že váš trávník na zahradě musí nutně vypadat stejně jako ten z golfového hřiště ve Velké Británii? Pokud zvažujete, že hrabání listí z trávníku pro jednou vynecháte, čtěte chutě dál.

Jak se tedy zvednout proti zažitým konvencím estetického trávníkáření? Jak nejlépe oživit vybledlou plochu zatravněné pseudo-zahrady? Odpověď pravděpodobně přinese pravověrným trávníkářům třes v rukou. Zní: „Přestaňte na podzim s totálním hrabáním listí.“ Když se totiž povznesete nad realitu nezbytnosti listopadového hrabání, dojdete vy i vaše zahrada pokoje. Lidské snažení má vždy svůj cíl, a na pomyslné úsečce můžeme výsledky péče o trávník zachytit dvěma cílovými body. Tím prvním je úžasný zelený trávník, kterého za jednu lidskou generaci stejně nedosáhnete.

V jeho opozici, na protilehlé straně, stojí další zmíněný bod, stav, kdy se travnatý pokryv vaší zahrady blíží louce. Úsloví: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ tu platí jen z části. Když omezíte podzimní hrabání listí, vzdálíte se nedosažitelného ideálu trávníků, ale přiblížíte se více ke květnaté a životem tepající louce. Bohužel nelze na podzim vůbec nehrabat, a přitom zachovat dokonalý trávník. Svou cestu mezi cíly mezi dokonalým trávníkem a přírodnější variantou si musíte projít sami.

K čemu je vlastně dobré spadané listí? Na trávníku samozřejmě jen překáží, a když je tu ponecháte do jara, výsledkem budou jen podivné fleky a lysiny v jednovrstvém pokryvu. Ale jinak? Pestrobarevná deka opadu na zemi výtečně pomáhá chránit před mrazem všechny rostliny a také hezkou řádku živočichů. Současně slouží jako přírodní mulčovací vrstva, která zadržuje vlhkost, izoluje půdní povrch a chrání ho před vymrzáním, a ve finále ještě zvládne půdní substrát obohatit o živiny. Je to vlastně ideální hnojivo na přírodní bázi!        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Černobyl má nový kryt. Proti radioaktivitě ochrání až sto let ..... Nová kovová kopule v úterý v odstavené jaderné elektrárně v ukrajinském Černobylu zakryla havarovaný čtvrtý reaktor. Mimořádné dílo stálo 1,5 miliardy eur (přes 40 miliard korun) a má mít životnost sto let - po tuto dobu bude bránit úniku radioaktivity. Přesun obřího krytu nad havarovaný reaktor začal před dvěma týdny.

"Dnes jsme v Černobylu oslavili úspěšný závěr operace. Jde o klíčovou etapu před listopadem 2017, kdy bude završen mezinárodní program přeměny Černobylu v bezpečné místo neohrožující životní prostředí," uvedlo konsorcium francouzských firem. Právě ty postavily gigantickou konstrukci, vážící více než 36 tisíc tun, dlouhou 162 metrů a vysokou 108 metrů. Zakryla by i pařížský stadion Stade de France anebo newyorskou sochu Svobody.

Exploze čtvrtého bloku černobylské elektrárny v dubnu 1986 vyvolala největší katastrofu v dějinách jaderné energetiky. Podle některých odhadů radioaktivní prvky, které se při výbuchu dostaly do ovzduší, zasáhly až tři čtvrtiny Evropy, zejména však Ukrajinu, Bělorusko a Rusko. Havarovaný reaktor pak zakryl betonový sarkofág, jehož životnost a hermetičnost však nesplnily očekávání.

Stavba nové pohyblivé konstrukce, největší svého druhu na světě, začala v roce 2012. Vzhledem k obřím rozměrům byl kryt nejprve smontován do dvou částí, které se loni podařilo propojit.       (Čtěte na stránkách Týden)


„Ženský ženšen“: Proslulá čínská bylina na gynekologické problémy ..... Andělika čínská neboli tang kuej (psáno také dang gui nebo dong quai) je jedna z nejproslulejších bylin tradiční čínské medicíny. Často se jí přezdívá také „ženský ženšen“. Tlusté hnědé kořeny této rostliny jsou nejlépe známy pro své léčivé účinky při premenstruačním syndromu, bolestivých měsíčcích a dalších čistě ženských problémech. Ale i muži pro ni mohou najít využití u jiných zdravotních obtíží.

Bylina roste ve vysokých polohách dalekého východu. Květem připomíná divokou mrkev a opravdu se jedná o příbuznou rostlinu patřící do stejné čeledi jako mrkev, pastinák, celer nebo fenykl. V lékařství a v kuchyni se používá přinejmenším dva tisíce let.

Pověst o vzniku jména ... Tang kuej znamená buď „stav návratu“ nebo „návrat ke zdraví“. Bylina má totiž schopnost omlazovat organismus. Název pochází z čínské pověsti, podle které se jeden mladík zařekl, že až se ožení, odejde z domu. Ostatní muži ve vesnici pochybovali o jeho mužnosti, a on jim chtěl ukázat, že je tvrdý chlap, který si zaslouží respekt druhých. Chvíli po svatbě proto vyrazil žít do odlehlých hor. Novomanželce řekl, že jestli se do tří let nevrátí, má si vzít někoho jiného. Počítal totiž s tím, že v té době už bude mrtvý, neschopný přežít drsné podmínky v divočině.

Tři roky přešly a osamocená, zarmoucená manželka se rozhodla následovat radu svého manžela. Znovu se tedy provdala, jenže co se nestalo, krátce po svatbě se první manžel vrátil. Ženu přemohly silné pocity viny a výčitky, až z toho onemocněla. Měla ale štěstí. První manžel si z hor přinesl dosud neznámou rostlinu. Žena si z jejího kořene připravila lék, který ji navrátil zdraví.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Dutá Země na mapách Třetí Říše ..... Dokazují tyto mapy existenci Duté (jinak také Vnitřní) Země? Jednou z nejzajímavějších otázek, které si lidstvo klade už celá století, je ta, zda existuje možnost, že naše planeta je dutá? Mnoho let se tomu věřilo, a přestože mnozí přicházeli s teoriemi, do r. 1968 pro to neexistoval žádný důkaz. Toho roku přinesl satelit umístěný na orbitě kolem Země fotku, jasně ukazující zející otvor umístěný na severním pólu, podle mnohých dostatečný důkaz podporující tuto teorii.

Četli jsme legendární příběhy o tom, jak nacisté zkoumali jižní oblasti naší planety a v Antarktidě dokonce vybudovali tajnou základnu, kterou nazvali Nové Švábsko. Jiní také mluví o Operaci HighJump a další zase o expedici admirála Byrdse, kdy byly ve vzduchu viděny vysoce pokročilé létající stroje, zkoumající nová teritoria.

Před nedávnem jsme objevili mapu Třetí Říše, na které je zakresleno několik tajných průchodů, které použily německé ponorky U-Boat k přístupu do mystických podzemních oblastí. Stejně tajemné je to i s kompletní mapou obou zemských polokoulí tajemného království Agartha.

Také jsme narazili na dopis, o kterém se předpokládá, že ho napsal Karel Unger, člen posádky německé ponorky U-Boat 209, pod velením Heinricha Broddy. V dopisu tvrdí, že posádka dosáhla vnitřku Země a že nemá v úmyslu vrátit se zpět.

Na druhou stranu také víme, že během druhé světové války nejlépe vybavená německá ponorka se mohla potápět pouze do hloubky 850stop (260m), v dosahu 385mil (620km) a to pouze za těch nejlepších podmínek. Přitom nejkratší vzdálenost z otevřeného oceánu až pod zeměpisný jižní pól je přitom dvakrát tak delší a navíc vede pod 1,6 km silnou vrstvou ledu, takže šance, že německá ponorka mohla uskutečnit tuto cestu je velmi malá. Samozřejmě je zde možnost, že Němci mohli mít daleko pokročilejší ponorku, což my ale nevíme.

Také hloubka Severního ledového oceánu na severním pólu je 4x větší než možný ponor nejlepší německé ponorky těch dob.       (Čtěte na stránkách Sueneé)


Vikingové - udatní bojovníci a milovníci koček! ..... Hrdinky starých vikingských bájí i užitečné lovkyně hlodavců na lodích, na kterých seveřané objevovali svět. Kočky. Odkud Vikingové kočky přivezli a kde se nachází kočičí pravlast? Odpověď nabízejí nové genetické výzkumy.

Kočky jsou na severu Evropy doma už velmi dlouho. Odkazy na ně najdeme ve starobylých legendách – třeba o bohu Thórovi nebo bohyni plodnosti Freyi. Ta je často zpodobňována na božském kočáře taženém kočkami.

Legendy se zmiňovaly o velkých kočkách s huňatými ocasy a vysokýma nohama. Jednalo se s velkou pravděpodobností o plemeno dnes známé jako norská lesní kočka.

Norská kočka ze Skotska, Ruska, nebo odjinud?

Dlouho se nevědělo, odkud se kočky na sever Evropy dostaly. „Říkalo se, že jde o potomky koček, které Vikingové ukradli při svých nájezdech v severním Skotsku. Jiní zase tvrdili, že kočky přišly z východu, z dnešního Ruska,“ uvedl v Meteoru biolog profesor Jaroslav Petr.

Jenže se ukázalo, že původ severských koček je mnohem exotičtější. Kořen chovu koček Vikingy sahá do Egypta.

Egypt – ráj kočičích bohyní ... Staří Egypťané kočky uctívali jako bohyně. Není divu, vždyť jim pomáhaly chránit obilí v sýpkách napadaných hlodavci. Díky tomu, že byly egyptské kočky mumifikovány, mají dodnes badatelé dostatek materiálu pro analýzu kočičí DNA.

„Ukázalo se, že řada koček chovaných v Evropě, na Balkáně i ve vikingských osadách je geneticky totožná s kočkami, které žily ve starém Egyptě,“ řekl Jaroslav Petr.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


30.11. 2016     Posledního listopadu 1943 – 2. světová válka: Teheránská konference – americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský ministerský předseda Winston Churchill a sovětský vůdce Josef Stalin dosáhli dohody ohledně plánované invaze do Evropy v červnu 1944 pod krycím názvem Operace Overlord


Nová šance ..... "Je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila a den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty." ... Je noc, den se přibližuje. Každou minutou je blíž. Těšíme se na chvíli, kdy se objeví světlo, anebo bychom raději zůstali schovaní v peřinách a dělali, že ráno nikdy nepřijde?

Schováváme se ve stínech tohoto světa a temnota často prostupuje celé naše nitro. Byli bychom raději, kdyby ho nikdo neviděl, nikdo neznal. Zatahujeme žaluzie a skrýváme své srdce před paprsky světla, které k nám touží proniknout.

Máme odvahu změnit náš postoj? Vyjdeme z temnoty na světlo a necháme hřejivé paprsky slunce, aby ozářily i ty nejtemnější kouty naší duše? Připravme se na tu chvíli! Odložme to, co nás stahuje do stínů, nechme se pohltit světlem, vstaňme a začněme od začátku.

S každým ránem přichází nový den, nová šance rozhodnout se pro jiný život, lepší život – který vede ke světlu, které již nikdy neskončí a ve kterém se budeme radovat na věky.       (Zdroj: Víra)


Exoplaneta objevená sondou Kepler by možná mohla hostit život ..... Když v loňském roce objevila sonda Kepler planetární systém K2, jednalo se o první systém tří planet kroužících kolem jedné hvězdy. Nyní poutá tento zajímavý svět zájem vědců znovu – mohl by totiž hostit život.

Vědci z japonské Národní astronomické observatoře (NAOJ) prozkoumali pomocí teleskopů 150 světelných let vzdálenou exoplanetu, nesoucí označení K2-3d. Planeta o hmotnosti 1,5násobku Země, která svou mateřskou hvězdu oběhne jednou za 45 dnů, byl podle nich mohla mít příhodné podmínky pro vznik života. Výpočty vědců naznačují, že by na jejím povrchu mohlo panovat podnebí jaké známe ze Země včetně přítomnosti tekoucí vody.

Podle dřívějších výpočtů se K2-3d nachází na vnitřním okraji obyvatelné zóny. Pravděpodobně jde ale o svět, který je ke své mateřské hvězdě připoután stále stejnou stranou. Teploty na přivrácené straně by tak teoreticky mohly dosahovat 127 až 227 °C.

Nyní se na K2-3d zaměří další teleskopy – ve svém hledáčku ji má havajský TMT (Thirty Meter Telescope), který se pokusí rozluštit z čeho se skládá atmosféra planety.        (Zdroj: Tajemství vesmíru)


To snad není pravda! Ministerstvo školství spustilo na základní škole ve Zlíně pilotní projekt propagace islámu! Nástěnky v 8. třídě, ze kterých jde děs! To musíte vidět! ..... Ministerstvo školství ČR čelí opět jednomu z dalších skandálů. Jak nás do redakce AE News upozornil jeden z naších čtenářů, na základní škole ve Zlíně – Malenovicích je na základě podnětu ministerstva (pod vedením ČSSD) propagován mezi žáky pozitivní vztah k Islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace (Freud, Jung), jejímž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáváním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší (bagatelizace) anebo hrozby nulové (denial). Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v 8. třídě tamní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu kromě nás přinesl už i server EUrabia.

Jak sami můžete vidět níže na fotkách v článku, škola se snaží položit rovnítko mezi současné sekularizované křesťanství a teokratický islám, který dodnes neprošel procesem reformace. Kauza ve Zlíně je za poslední dobu už druhá v řadě, kdy škola propagovala mezi studenty islám. Nedávno totiž pro změnu učitelé na základce v Trutnově učili děti muslimské modlení k Alláhovi. Celou věcí se nyní zabývá školní inspekce.

Dotyčný otec si na chodbě školy odchytil jednu z učitelek, aby mu vysvětlila, proč tyto (podle jeho slov) „sračky“ visí uvnitř ve třídě, kam chodí jeho dítě. Učitelka odvětila, že to přišlo jako nařízení z ministerstva školství. Ministryní školství je v současné době Kateřina Valachová, která na tento resort byla nominována ČSSD. Pokud se podíváme na fotografie nástěnek, tak vidíme komparaci obou náboženství formou porovnávání symbolů a obyčejů. Z nástěnek je patrné, že žáci se úzkostlivě vyhýbají porovnání neporovnatelného.

Chybí např. zmínka o tom, že křesťanství je sekularizováno, na rozdíl od islámu. Chybí zmínka o tom, že žena v islámu má pouze 50% hodnotu a její svědectví u soudu má hodnotu pouze třetinovou. Chybí zmínka o tom, že dodnes v Saúdské Arábii lze ženu vyměnit za kozy nebo velbloudy. A zejména chybí zmínka o tom, že pravověrný muslim musí jít cestou Džihádu, protože Džihád je cesta koránu a vůle Alláha na zemi. Muslim, který nectí Džihád, je nedobrý muslim. Džihád smí muslim šířit všemi způsoby, slovem, textem, písní, činy, krví a válkou. Všechny způsoby jsou halal.       (Čtěte na stránkách AENews)


Tajemství téměř dvojnásobného zlepšení paměti a zvýšení výkonu mozku ..... Mozek potřebuje správné živiny, aby mohl fungovat efektivně a výkonně. To platí stejně pro paměť, tak vyšší kognitivní funguje jako jsou přemýšlení, řešení problémů a celkové logické myšlení. Kde tyto živiny získat? Dnes vám prozradíme 15 potravin, u nichž je prokázáno, že zvyšují mozkovou kapacitu, zlepšují paměť a zvyšují výkon mozku. A to nejen o nějaké zanedbatelné procenta. Pokud se o svůj mozek budete dobře starat a dodávat mu to, co potřebuje, jeho výkon se dá zlepšit až o úctyhodných 80%.

1. Rozmarýn ... Zřejmě nejznámější bylinkou na zlepšování mozkových funkcí je rozmarýn. Látky, které se v něm nacházejí, podstatnou měrou zvyšují výkon mozku. Nemusíte ho ani jen konzumovat. Dokonce stačí, že si k němu budete vonět. Jednoduše položte rozmarýn na okno v místnosti, kde trávíte čas, nebo použijte vonný olej na masáž . Obvykle se ředí s jiným nosným olejem jako například slunečnicovým, protože je velmi koncentrovaný.

2. Červená řepa ... Červená řepa obsahuje látky, které zlepšují průtok krve v těle a tím i v mozku. Lepší prokrven a okysličený mozek podává i lepší výsledky.

3. Vajíčka ... Na zlepšení paměti zařaďte do svých snídaně jedno vajíčko. Vaječné žloutek obsahuje cholin, který je velmi prospěšný pro zdraví mozku.

4. Ryby ... Sardinky, losos, makrela, treska, ančovičky ... Tyto ryby obsahují omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA, které jsou pro správnou funkci mozku nezbytné. Některé dravé ryby mohou však být znečištěny těžkými kovy, proto je lepší konzumovat ty menší jako sardinky nebo ančovičky.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Mohou na Marsu existovat oázy života? ..... „Oázy“ obsahující kapalnou vodu s primitivními formami života mohou existovat v oblastech v okolí polárních čepiček na planetě Mars. S takovouto informací vystoupil pro ruskou agenturu TASS vedoucí laboratoře kosmické gama spektroskopie Institutu kosmických výzkumů Ruské akademie věd (IKI RAN), doktor matematicko-fyzikálních věd Igor Mitrofanov.

Podle vyjádření tohoto odborníka je vodního ledu na Marsu velmi mnoho a v oblastech v blízkosti polárních regionů planety Mars (více než 60 stupňů na sever či na jih) působí jako základní činitel přetvářející místní půdu. Přítomnost vodního ledu v horninách na povrchu rudé planety dovoluje předpokládat, že se pod povrchovou vrstvou vyskytují „oázy“ s kapalnou vodou, ve které mohou existovat primitivní formy života, předpokládá Igor Mitrofanov.

Je docela možné, předpokládá dále doktor matematicko-fyzikálních věd, že je tento život příčinou občas registrovaných výronů metanu do atmosféry Marsu. (Připomeňme, že studiu přítomnosti metanu v atmosféře rudé planety se bude věnovat evropská sonda TGO – Trace Gas Orbiter – navedená nedávno na oběžnou dráhu kolem planety v rámci projektu ExoMars.)

V ledových krách v půdě planety se mohly dochovat rovněž pozůstatky starodávných mikroorganismů žijících v prvotním oceánu v období rané existence planety Mars před více než 3,5 miliardami roků. „V tomto období se rudá planeta, podle našich současných informací, mnohem více podobala naší Zemi. Panovala na ní mnohem hustější atmosféra než dnes, planeta rovněž vlastnila mnohem silnější magnetické pole,“ dodává doktor matematicko-fyzikálních věd Igor Mitrofanov.       (Čtěte na stránkách AENews)


Archimedovy nově objevené rukopisy: Matematika v hlavě génia ..... Archimedův kodex neboli palimpsest je rukopis několika Archimédových děl na pergamenu, přepsaném křesťanskou liturgií (palimpsest se říká právě tomu přepsání). V roce 2007 se však díky moderním technologiím podařilo víceméně přečíst i „podkladovou“ vrstvu.

Hned v roce 2008 pak vyšla kniha dvou vědců, kteří se velmi významným způsobem podíleli na dešifrování rukopisu. V on-line podobě dnes existují tedy aktuálnější informace a rovněž dílo si zřejmě zasluhovalo v českém překladu lepší péči (odbornější redakci), nicméně soustřeďme se na to, o čem kniha pojednává. Jak se totiž zdá, české vydání zapadlo a skoro nikdo titul nezná. Což mi přijde škoda.

Nově rekonstruovaný rukopis především obsahuje dvě Archimedova pojednání, která se nikde jinde nedochovala a až dosud nebyla známa: Metody (měření geometrických těles, tj. objemy a plochy vymezené křivkami) a Stomachion (doslova „bolest zubů“, tj. obtížné problémy, asi jako „úlohy, z nichž rozbolí hlava“).

V Metodách, spisu, jehož si údajně sám autor cenil ze svého díla nejvíce, se Archimedes přiblížil modernímu pojetí diferenciálního a integrálního počtu, i když pouze v geometrii. Nicméně tím velmi předběhl svou dobu, podle autorů knihy jeho matematika překonávala ještě Leonarda da Vinciho a Galilea, až Descartesova analytická geometrie a Newtonův a Leibnizův kalkulus dokázaly pokročit dál. Archimedes nicméně víceméně ovládal pojmy aktuálního nekonečna a limit („pro libovolně malé x lze sestrojit...“). V tomto případě ztráta díla zřejmě výrazně zpomalila další vývoj matematiky.

Archimedes samozřejmě podobně jako všichni antičtí matematici narážel na nevhodný způsob zápisu číslic v latině i řečtině, kdy soustava byla nepoziční a nepoužívala se nula; kvůli problémům v zápisu toho Archimedes musel zřejmě spoustu dokázat spočítat zpaměti (někteří antičtí matematici z tohoto důvodu dokonce při psaných výpočtech tu a tam přecházeli do babylonského pozičního zápisu, to u Archimeda není známo). Oproti jiným antickým matematikům bylo jeho chápání mnohem hlubší; z dopisů se zdá, že např. tolik uctívaným otcem geometrie Eukleidem dost pohrdal jako trivialistou.

Archimedes například vyřešil trisekci úhlu i kvadraturu kruhu, dva ze tří hlavních problémů řecké matematiky (třetí je zdvojení krychle), i když k tomu samozřejmě musel použít řadu triků, neboť pravítkem bez rysky a kružítkem tyto úlohy řešitelné nejsou. Navíc Archimedes podobně jako Newton a Galileo také vynikal ve fyzikální aplikaci svých objevů a myšlenek (práce o páce a těžišti), čímž se opět značně lišil od většiny současníků – zkrátka výrazně předběhl svou dobu, přičemž většina jeho myšlenek musela být objevena znovu a nezávisle. Alespoň dle autorů je však předchůdcem Galilea a Newtona rozhodně spíše Archimedes než Eukleides nebo Platon.       (Čtěte na stránkách OSEL)


P. C. Roberts: Válka Západu proti pravdě ..... Západní válka proti teroru byla vždy též válkou proti pravdě. Už po dobu 15 let, a to od 11. září 2001, ukazovala ta válka prstem na vymyšlené zbraně hromadného ničení, včetně zbraní chemických Saddáma Husajna, na jeho údajné napojení na al Kaidu, na vymyšlené iránské nukleární zbraně, na nekonečné lži o Kaddáfím, na vymyšlenou ruskou invazi na Ukrajinu atd. atd.

Vlády tzv. západních demokracií došly k názoru, že jim v zájmu dosažení svých cílů nezbývá zkrátka nic jiného, než se dát do holportu s lhaním. A nyní se tyto prolhané západní vlády pokoušejí zdiskreditovat ty obhájce pravdy, kteří našli odvahu se proti jejich lžím postavit.

A tak se pod soustředěným útokem EU a západních presstitutek ocitla v prvé řadě média ruská, coby prý dodavatelé „falešných zpráv“. A pochopitelně, poslušna rozkazu svého pána z Washingtonu, vydala EU okamžitě rezoluci, namířenou proti ruským médiím za to, že podle not Washingtonu nechtějí hrát. Což prezident Putin doprovodil slovy, že tato rezoluce je „ jasným i viditelným znakem degradace ideje demokracie v západní společnosti“.

Jak předpověděl George Orwell, je v západních demokraciích „v současné době pravda považovaná vládami za nepřátelský čin.“ A z gruntu nová webová stránka propornot.com, jako součást spuštěného orchestru, pohotově zveřejnila seznam dvou stovek internetových webových stránek, které poskytují informace a názory, jež jsou v rozporu s informacemi a názory presstitutek sloužících vládám (viz: www.propornot.com/p/the-list.html).

Je to CIA, či Národní nadace pro demokracii, či George Soros, které daly tento seznam dohromady? Jsem hrdý na to, že i paulcraigroberts org. na tomto seznamu figuruje.

To, co zde vidíme je, že Západ plně přijal sionistický způsob, jak jednat se svými kritiky. Kdokoli se postaví proti nehumánnímu jednání s Palestinci, je pohotově démonizován jako antisemita. A na Západě jsou pak všichni ti, kteří nesouhlasí s protiruskými lžemi či s bezohledným počínáním veřejných činitelů, démonizováni jako „ruští agenti“. Vždyť nakonec i samotného čerstvě zvoleného prezidenta USA tímto epitetem západní média vyznamenala.

Naznačené schéma, podle něhož jsou hlasatelé a šiřitelé pravdy označeni za propagandisty, lze ovšem lehce obrátit proti těm, kteří si to schéma vymysleli. Svým seznamem dvou stovek proskribovaných webových stránek dali totiž lidem možnost, aby při svém hledání pravdy začali právě tyto stránky masově vyhledávat. A navíc: současné křečovité západní úsílí vykladače skutečné pravdy zdiskreditovat, je důkazem, že západní vlády a jejich presstitutky se staly jak k pravdě, tak k odlišným názorům zcela netolerantní, a jsou pevně rozhodnuty přinutit lidi k tomu, aby jejich vládní lži přijímali coby pravdu.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Čtyři vinařství z Hnanic získala známku Sysli na vinici ..... Čtyři vinařství z Hnanic na Znojemsku získala známku Sysli na vinici za to, že na svých vinicích vytváří vhodné prostředí pro sysla obecného. Osud tohoto dnes kriticky ohroženého druhu závisí právě na způsobu hospodaření na vinicích, uvedlo ministerstvo zemědělství a obecně prospěšná společnost ALKA Wildlife.

Sysel obecný vymizel z většiny území ČR vlivem změn v hospodaření a v současnosti se nachází jen v několika málo lokalitách. Do Hnanic se sysli vrátili. "Sysli na vinici stojí na skvělé myšlence. Pomáhat s ochranou přírody a k tomu ochutnávat moravské víno, to je překvapivé spojení příjemného s užitečným," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Populace syslů se do Hnanic rozšířila z Rakouska. V rakouském pohraničí je výskyt syslů běžnější než na české straně hranice, nachází se zde řada syslích kolonií. "Tam, kde blízko sebe sousedí vinice na obou stranách hranice, mohou sysli přeběhnout a usadit se na české straně. Pokud tam tedy najdou vhodné prostředí. Takovými místy jsou v současnosti Valtice a Hnanice," uvedla Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife.

Známku Sysli na vinici čerstvě získala Vinařství Josef Kořínek, Vinařství Špetíci, Vinařství Schwarz a Vinný sklep U hafana. Kompletní seznam oceněných vinařství včetně dalších informací o projektu je možné najít na webových stránkách www.syslinavinici.cz. Vinařství mohou známku používat na etiketách.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Existuje dvojí pravda. Ta kladná, kterou máme my, a pak ta záporná, kterou mají nepřátelé ..... Američané byli za Studené války vychováváni k víře, že země Varšavské smlouvy jsou natolik křehké, že by se pod vlivem pravdy mohly zhroutit. Proto komunisté zakázali Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a mnoho západních knih.

Pořad České televize 168 hodin přinesl příběh důstojníka vojenské kontrarozvědky, který měl pátrat po vojácích, kteří četli zakázané tiskoviny, poslouchali americké rozhlasové stanice nebo si vyprávěli vtipy o politice. Milan Andres po roce 1989 změnil mimikry a stal se z něj kontroverzní „bojovník za svobodu“.

Udržování vnitřní bezpečnosti má teď na starosti ministr Milan Chovanec, který se rozhodl pro tento účel zřídit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Jedním z úkolů Centra je pátrání po dezinformačních kampaních cizích států. Uzavřel se v ČR kruh? Může se stát zhroutit kvůli zahraniční propagandě na několika webových stránkách, které skoro nikdo nečte? Chovanec by měl zvážit, zda nepovolá Andrese zpátky do služby. Mohl by mu svěřit aktuální prioritu národní bezpečnosti – hon na lidi, kteří sledují RT, čtou Aeronet a vyměňují si samizdatové kopie Dugina.

A na válku se začala připravovat i česká politická reprezentace, když ministr vnitra Chovanec oznámil vytvoření útvaru pro boj s ruskou propagandou. Na svém facebookovém profilu na to velmi případně reagoval bývalý politický vězeň Milan Daniel, který vzpomenul na výrok jednoho plzeňského prokurátora o tom, že „existuje dvojí pravda. Ta kladná, kterou máme my, a pak ta záporná, kterou mají nepřátelé.“

Zaznělo to v roce 1972 ve věznici na Borech v rámci školení organizovaného Socialistickou akademií pro odsouzené ve výkonu trestu. Povinnou účast na těchto školeních jsem tehdy bral jako zostření trestu, protože tehdejší lektory mám dodnes zafixovány jako etalony ideologické blbosti.

Ani v současnosti se neubráním tomu, abych si o některých lidech v duchu říkal: „ty bys taky mohl přednášet na Borech o dvojí pravdě.“ Samozřejmě jsem do této kategorie už dávno zařadil celý spolek Evropské hodnoty, ovšem po dnešním týdnu se dalšími čestnými přednášejícími stali páni generálové Pavel a Bečvář.       (Zdroj: Ucho24)


Google ovlivňuje volby ve světě a nejen to. Proč před ním Assange varuje? ..... Julian Assange nás všechny před Googlem varoval již před časem. Jeho slova se nesla v duchu odhalení "whistleblowera" Edwarda Snowdena. Bohužel jim nikdo v mainstreamu - a vlastně ani mimo něj - nevěnoval moc pozornosti.

Padouch nebo hrdina? ... I podle Assange hraje Google - jinak notoricky známý vyhledávací nástroj, který se v mainstreamu těší dobré pověsti společnosti pohánějící vpřed "pokrok" lidstva - temnou roli. Ta spočívá v podpoře ničivé americké zahraniční politiky.

Nedávno konečně (po letech bezdůvodného odmítání) na ekvádorskou ambasádu v Londýně, která Assange "přechodně" (již roky) hostí, dorazili švédští vyšetřovatelé se seznamem otázek. Výslech by měl pomoci případu "vězně-nevězně" Assange ze slepé uličky. A speciálně v době, kdy Assange sám čelí výslechu - a také po americké prezidentské volbě - je třeba si jeho slova o Googlu důkladně připomenout. Je totiž velmi důležité, ve světle nadějeplného vývoje po amerických prezidentských volbách, neztrácet takováto varování ze zřetele.

Impérium mysli ... Před časem byl Assange opětovně v hledáčku Obamova ministerstva zahraničí za několik dalších publikací dokumentů skrze WIkiLeaks. Právě v té době se "náhodou" sešel s výkonným ředitelem Googlu, tehdejším předsedou správní rady společnosti, Ericem Schmidtem. Schmidt politického "vězně" Assange kontaktoval pod záminkou práce na nové knize.

Zkušenější "konspirační teoretiky" asi nepřekvapí, že publikaci, nazvanou původně "Impérium mysli" (The Emire of the Mind) psal Schmidt, boháč, jehož jmění podle časopisu Forbes přesahuje 11 miliard dolarů, s podporou nechvalně proslulé Rady pro zahraniční vztahy (The Council on Foreign Relations, CFR) a veterána z ministerstva zahraničí Jareda Cohena.

Umíme vyvolat revoluci! ... Assange později přiznal, že scházet se s tak těžkými váhami z druhé strany barikády bylo od něj v té chvíli velmi lehkomyslné. Později však díky tomu poodhalil, do jak velké míry Schmidt s Cohenem "vrostli" do americké zahraniční politiky.

Mimo jiné na místě oba pánové otevřeně přiznali fascinaci tím, jak technologie dokáží vyvolávat revoluce - včetně takzvaného Arabského jara. A nejen jeho.

Schmidt svému "milci" Cohenovi vytvořil vedoucí místo v jednom svém projektu (původně, v roce 2009, se jmenoval Google Ideas, postupně se z něj stal Google Jigsaw). Oba pánové začali posilovat politickou roli společnosti skrze články v médiích, sponzoring politických stran a iniciativ a pomocí Cohenových kontaktů, z jeho bývalého angažmá na ministerstvu zahraničí.

Téhož roku Schmidt a Cohen zplodili článek do časopisu Foreign Affairs. Ten vydává právě Rada pro zahraniční vztahy. Po sedmi letech se text jeví jako pozoruhodně "jasnovidná" predikce vzrůstající role Googlu ve světové politice. Pod podtitulem "Koalice propojených" napsali:

"V éře, kdy sílí moc jednotlivců i různých skupin, budou mít výhodu vlády, které se povezou na technologické vlně. A ty, které to neudělají, brzy zjistí, že je jejich vlastní občané chtějí svrhnout.

       (Čtěte na stránkách FreeGlobe)


29.11. 2016     Dnes v 13:18 SEČ nastane poslední podzimní Novoluní.

Devětadvacátého listopadu 1877 Thomas Alva Edison poprvé představil na veřejnosti svůj fonograf.


Poslední mez překročena! Svatý Mikuláš odsoudil dětské sňatky, sluníčkáři ho vyhodili z práce ..... V bavorském Mühldorfu propustili muže, který přes třicet let pracoval pro město jako Mikuláš. Petera Mücka znala více než jedna generace místních dětí, jako toho, kdo jim na vánočních trzích rozdává sladkosti.

Důvodem jeho vyhazovu byla skutečnost, že podpořil akci Hnutí Identity proti narůstajícímu počtu dětských sňatků mezi imigranty v Německu. Jeho podpora spočívala v tom, že na sociální síti sdílel slogan „Dětský sňatek = zneužívání dětí“, k čemuž dodal „hlavní překaz je správný a podle mě správný“.

Socialistická starostka Mühldorfu Marianne Zollner k propuštění Svatého Mikuláše řekla: „Vysvětlila jsem mu, že toto hnutí podle mě nerespektuje rovnost a důstojnost všech lidí nebo naše demokratické hodnoty a že takové chování je neslučitelné s prací Mikuláše.“

Mück na svoji obranu uvedl, že nevěděl o pozadí skupiny, kterou německá levicová média obviňují z toho, že je „nedemokratická“ nebo dokonce „neonacistická“. Hnutí Identity tato nařčení nicméně odmítá s tím, že jejich pokojné protesty jsou součástí demokratického procesu.

Rakouský vedoucí Hnutí Identity Martin Sellner neskrýval své překvapení z toho, že socialistická starostka propustila Svatého Mikuláše za to, že sdílel názor, s nímž souhlasí drtivá většina Němců, včetně ministra spravedlnosti Heika Maase.

Ve svém vyjádření pro Breibart London pak Sellner řekl: „To jsou metody, jaké používali stalinisté v NDR. Multikulturní elity jsou nyní ve stavu paniky a ohánějí se kolem ve vzteku cenzurou. Ničemu se nenaučily. S každým občanem, kterému ublížily, získáváme nové sympatizanty.“

Prohlásil, že to skupina tak nenechá: „Už více než 700 lidí podepsalo ve městě petici proti starostce. Uspořádáme místní protest proti této nedemokratické nehoráznosti.“       (Čtěte FreeGlobe)


Zima klepe na dveře. Jak ochránit své domácí mazlíčky před chladem? ..... Venku sněží a Vy jste doma zachumlaní v dece. V ruce máte hrnek s horkým čajem, v televizi běží pohádky. To je klasická představa, kterou si většina z nás vybaví při slově „zima“. Když jdete ven, obléknete si péřovku, na hlavu nasadíte čepici a obujete sněhule. Ale co Vaši domácí mazlíčci? Ti mají sice kožíšek, ale zvířecí organismus také velmi ostře vnímá přechod z tepla do zimy.

Štěňatům a psům nemusí jejich kožich stačit ... Pokud si pořídíte malé štěně těsně před zimou, vyvstává otázka, jak na jeho venčení. V každém případě by mělo mít za sebou alespoň třetí očkování. To platí v každém ročním období. Poté je třeba se zaměřit na to, jaké plemeno jste si pořídili. Velká plemena rostou rychleji,bývají mohutnější a tak snadno neprochladnou. Štěně můžete vybavit také psím oblečkem na zimu, ze kterého sice v některých případech rychle vyroste, zato jej bude hřát. Procházky zkraťte, aby štěně neprochladlo. Určitě ale není třeba se obávat zdravého pohybu i v chladnějším počasí. Pro spoustu štěňat je sníh novinkou lákající ke hře a prozkoumání. Při koupání štěňat v zimním období buďte nanejvýš opatrní. Psa koupejte až když je to opravdu nutné a vždy zajistěte, aby v žádném případě neprochladl a nevycházel mokrý ven. Většina psů si dobře zvyká i na fénování.

Psi žijící na zahradě v boudě, nebo v kotci jsou také často opomíjeni. Pokud klesnou teploty v noci hodně hluboko, zajistěte psovi dobré zateplení jeho boudy, do které nebude sněžit a pršet. Nezapomínejte také na zdroj čerstvé vody, která velmi snadno zmrzne a pes se pak k vodě nedostane. Vhodné jsou do takového počasí především betonové misky.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Nový šéf OSN tvrdí, že migrace do Evropy je nezastavitelná, a politikům říká, aby ignorovali voliče ..... Nadcházející generální tajemník Spojených národů (OSN) ve středu v sále s tvůrci evropských politických rozhodnutí řekl, že „migrace není žádný problém, ale naopak, je to řešení,“ a politiky nabádal, že by měli ignorovat voliče.

António Guterres promlouvající k summitu Evropská vize v Lisabonu řekl, že evropské národy nemají žádné právo kontrolovat své hranice a že naopak musí převzít ty záplavy nejchudších lidí světa.

„Představa, že správa migrace je záležitostí národní suverenity, je extrémně omezená. Pravdou je, že mezitím se těmi, co mají skutečnou kontrolu nad mezinárodní mobilitou, stávají pašeráci a zločinné organizace. Musíme uznat, že migrace je nevyhnutelná a nezastaví se,“ řekl tento socialista davu politiků a výzkumníků.

Ohledně priorit pro OSN, až převezme funkci generálního tajemníka od Jihokorejce Bank Ki-moona, Guterres řek, že má připraveno „několik bodů k předložení na stůl do diskuse, aby se vývoj pohnul pozitivním směrem,“ co se týče cíle přimět Evropu, aby přijala více migrantů.

K tomu dojde formou „vypracování legálních migračních příležitostí jako jediného způsobu boje proti zločinným sítím,“ naznačoval. Guterres trval na tom, že každý národ Evropské unie musí být nucen „se podílet na břemeni“ masové migrace. Ač při popisu nutnosti poskytnout domov ohromnému počtu cizinců použil slovo „břemeno“, tak se tento 67 letý politik uchýlil k prohlášení: „Musíme Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou to právě multietnické společnosti, které jsou multikulturní a multi-náboženské, kdo tvoří bohatství.“

Příští šéf OSN také uznal, že „si nemyslí, že by to vzhledem k veřejnému mínění bylo snadné.“ Tento bývalý portugalský ministerský předseda vyzývající politiky, aby své rozhodování prodchnuli „tolerancí“ a „rozumem“, na zákonodárce naléhal, aby upřednostnili „hodnoty“ před respektem k přáním voličů.       (Čtěte na stránkách AC24)


Faktory ovlivňující pocit nasycení a pocit hladu ..... Odkud se bere uspokojivý pocit sytosti a odkud pak vtíravý pocit hladu, jež mnohé budí ze spaní? Jak dlouhé pauzy mezi jednotlivými pokrmy činit a jak uzpůsobit architekturu talíře, abychom z pokrmu ještě hodnou chvíli profitovali? Jak naskočit na svou energetickou vlnu, aby nám vydržela do samotného večera? Hledáte-li odpověď, čtěte dále.

Za pocitem hladu nestojí pouze prázdný žaludek vydávající kručivé signály, klesající hladina krevního cukru, ale také mozek, nervy a hormony. Přitom dva posledně jmenované jsou moudrými prostředníky, jež doručují zprávy do mozku, přesněji hypotalamu. Když opomenu inzulín, z hormonů zmiňme především ghrelin vylučovaný žaludeční sliznicí, zvyšující pocit hladu a jdoucí ruku v ruce s leptinem, který naopak pocit hladu tlumí. I leptin nacházíme v žaludku, primárně jej však najdeme v tukových buňkách. A zde pak platí přímá úměra, čím více tuku v těle, tím více leptinu. Čím pak tuku méně, tím také méně leptinu a větší pocit hladu.

To vše se zdá být logickou pojistkou těla, neboť tyto hormony zodpovídají taktéž za metabolismus a právě onen kontrolovaný příjem potravy. Ne vždy je to však takto ideální. Proč? Kromě inzulínové rezistence, kdy jsou buňky netečné vůči inzulínu, existuje také leptinová rezistence, kde, pro změnu, na leptin nereaguje mozek. A tak, ačkoli je v těle leptinu dostatek, mozek toto % velmi špatně vyhodnotí a spouští další a další pocity hladu. Obézní se pak dostává do začarovaného víru, ve kterém se točí a točí a neví, jak z něj vyskočit. Důvodů, proč se takto děje, přitom existuje několik, většinou je to nevhodně seskládaná strava, stres, nedostatek pohybu, mnohé studie pak dokládají nadbytek fruktózy ve stravě.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Skryté počátky dějin člověka: Tyto obří kostry mění lidské dějiny ..... Jedna z nejpopulárnějších knih na světě, Bible, nám říká, že když byli bohové na Zemi, byli obři. Když o tom hovoříte, obvykle to vyvolá smích a lidé si myslí, že si děláte legraci, a přesto, Bible je plná odkazů na exiatenci gigantů v naší historii.

Tellinger okazuje na Nephilim, jak je uvedeno v Bibli 13:33: „Viděli jsme tam Nephilim. Vypadali jsme v porovnání s nimi v našich očích jako kobylky, a v jejich očích jsme vypadali stejně.“

Tellinger je autor, vědec a badatel, který se stal Indiana Jones v reálném světě. Udělal několik převratných objevů o pokročilých starověkých civilizacích, které zřejmě zmizely z povrchu Země. Jeho výzkum se zaměřuje na Jižní Afriku, a jeho snahy přinesly několik velmi zajímavých důkazů, které vás mohou přinutit, přehodnotit váš původ a také a to, o čem je řeč v našich učebnicích dějepisu. Je pravda, že příběhy v Bibli o obrech nemohou samy o sobě sloužit jako důkaz, ale je zajímavé, že se tyto příběhy objevují ve spisech mnoha složitých kultur v průběhu lidských dějin. Dokonce i Abraham Lincoln v ně zřejmě věřil, pokud to jeho prohlášení učiněné v Niagara Falls v roce 1848 jakkoliv naznačuje: „Oči tohoto zaniklého druhu obrů, jejichž kosti vyplnily mohyly Ameriky, hleděly na Niagáru, tak jak na ni hledíme my.“

Četné příklady existujících fyzických důkazů podporují hypotézu, že se obři kdysi potulovali po Zemi. Jeden takový příklad je část horní kosti nohy s kyčelním kloubem z obra, která byla asi 3.5 metrů vysoká. Tato kost byla v trezorech lékařské fakulty na universitě WITS University, Johannesburgu, od počátku roku 1960 a byla nalezena v severní Namibii. Je to jeden z nejcennějších a vzácných exemplářů, které jsou dnes k dispozici, a jasně ukazují na existenci obrů v jižní Africe, před více než 40.000 lety.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Zapomenutá a opuštěná místa v Praze, která si příroda bere zpět. Jak vypadá nová divočina? ..... Praha je velmi zelené město. Spousta zeleně je ve vnitroblocích, je tu řada parků a vyloženě přírodních prvků. Petřín, Rokytka, Šárka, Stromovka. Kromě této zeleně má Praha i místa, která odborníci označují jako novou divočinu. Jde o místa, na která člověk zapomněl a příroda si je vzala zpátky.

Typickým příkladem je třeba bezprostřední okolí železničních tratí, například na trase Praha – Kolín, v oblasti pražské Libně, Vysočan a Žižkova. Čím se nová divočina vyznačuje a jak vznikla? „Je to vlastně člověkem vytvořená krajina, na kterou její tvůrci zapomněli, nevšimli si jí, a která vznikla spíš náhodou a shodou okolností,“ říká Luboš Bartoš, který pro spolek Usnea tento fenomén mapoval.

Jinými slovy, nová divočina je to, co se objeví na místě zarostlého pole, sadu, o který se člověka přestane starat, na okraji zahrádkářské kolonie. „Na jednu stranu souvisí s člověkem a jeho aktivitami, na druhou stranu ale vzniká samovolně. O novou divočinu se nikdo nestará, a když, tak se jí snaží spíše vyhubit,“ říká Bartoš.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Máte problém usnout? Může za to váš mobil ..... Pokud se chcete pořádně vyspat, budete muset odložit mobil, alespoň v posteli. Právě s ním jsou podle vědců spojené potíže s usínáním. Proč je to takový problém, osvětlila nová studie.

"Čím více času strávíte zíráním na displej, tím horší je kvalita spánku," upozornil Gregory Marcus, který se spolupodílel na výzkumu, jenž provedla Kalifornská univerzita v San Francisku. Tato studie je dalším kamínkem do mozaiky důkazů, které naznačují, že elektronická zařízení mohou stát v cestě našemu usínání.

"Myslím, že teď už existuje dost údajů, které dokazují, že používat tato elektronická zařízení v noci je problém," řekl britský odborník na spánkovou vědu Simon Archer, který se na výzkumu nepodílel.

"Spousta těchto zařízení vyzařuje dost modrého světla, které je obzvláště problematické, protože potlačuje hormon melatonin," citoval Archera britský list The Guardian. "Hladina melatoninu začíná stoupat několik hodin před příchodem spánku a je vlastně signálem vašemu tělu, aby se připravilo na spánek," dodal.

Modré světlo má na mozek takový účinek, který odpovídá varovnému signálu. Svou roli tudíž může sehrávat i přílišné zahlcení mozku obsahem sociálních sítí, internetových stránek či e-mailů.

Studie vycházela z dotazníků a průzkumů stovek dobrovolníků, kteří si zároveň stáhli aplikaci, jež neustále a automaticky shromažďovala data o počtu hodin, během nichž byl displej telefonu aktivní. Do analýzy byli zahrnuti účastníci, kteří aplikaci používali nejméně 30 dní.

Porovnáním získaných údajů studie zjistila, že delší doba užívání telefonu byla spojena s nižším počtem hodin strávených spánkem a kratší dobou strávenou v posteli spaním.

Samotná studie nemohla zjistit, zda delší doba strávená s mobilním telefonem je příčinou špatného spánku, anebo jestli ti, kdo mají horší spaní, v důsledku toho nepoužívají telefon častěji. Autoři se nicméně odvolávají na předchozí výzkumy rušivého dopadu modrého světla elektronických zařízení a doporučují další výzkum účinků, jaké mají na spánek internetové stránky a sociální sítě, případně mobilní aplikace.

"Sám jsem velkým fanouškem technologií a myslím si, že nám mohou pomoci vyřešit mnoho problémů," uvedl Marcus. "Jsem ale přesvědčen, že musíme pečlivě přemýšlet o tom, jak optimalizovat používání těchto technologií a pochopit následky jejich používání."       (Čtěte na stránkách Tiscali)


Měří v Klementinu teplotu správně? ..... V pražském Klementinu se měří teploty vzduchu už více než 240 let. Za tu dobu se shromáždila vzácná data o tom, jaké u nás kdy panovalo klima. Ve skutečnosti ale Klementinum vůbec není ideální meteorologickou stanicí. První záznamy o měření teplot v českých zemích máme už ze 17. století, systematičtější přístrojová sledování pak začínají v roce 1752, byť s nedostatky a mezerami. Za skutečný začátek klementinské řady považujeme rok 1775.

Pochlubit se tím, že klementinská řada souvislých měření teploty je nejdelší na světě, bohužel nemůžeme. Přestože i takové informace se lze na internetu dočíst.

„Dá se říct, že je nejdelší řadou ve střední Evropě, i když jde o to, jak definujete střední Evropu. V Evropě se používají různé stanice s dlouhou řadou a ta nejstarší z nich je řada z Berlína, která má svůj počátek v roce 1701,“ uvedl v Meteoru Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.

Barokní podmínky měření ... Aby se dala měření srovnávat, musejí splňovat určitá kritéria. Měřit by se například mělo 2 metry nad povrchem země, ideálně nad zastřiženou trávou.

„V Klementinu se začalo měřit v roce 1752 ve 4. patře astronomické věže, tedy 39 metrů nad nádvořím. Dnes se měří v 1. patře budovy za kostelem asi 6,5 metrů nad zemí. V areálu Klementina nenajdete standardní podmínky měření,“ popsal Martin Novák. V 18. století pochopitelně neexistovaly předpisy zaručující jednotnou metodiku měření na meteorologických stanicích. Měření byla organizovaná podle místních podmínek.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


Marsovské news ..... ESA zjistila, proč její Schiaparelli skončil několik sáhů pod zemí. Americký satelit MRO hlásí z orbity náznak velkého množství zmrzlého ledu pod povrchem v oblasti Utopia Planitia. A vysloužilé vozítko Curiosity potěšilo novým interaktivním panoramatem.

Přistávací modul EDM, známější pod označením Schiaparelli, se Evrospké vesmírné agentuře na povrchu Marsu rozplácl 19. října. Nyní se již podařilo zjistit proč. Při vstupu do atmosféry bylo ještě vše v pořádku a přístroje pracovaly, jak měly. Padák nálož odpálila a došlo k jeho otevření ve výšce dvanácti kilometrů při rychlosti sestupu 1730 km/h. To znamená, že ve správnou chvíli a podle plánu. V té době se již nepotřebného tepelného štítu modul také odhozením podle plánu zbavil. Ve výšce necelých osmi kilometrů nad povrchem byl EDM modul stále spojen s ochranným pouzdrem z něhož se oddělil padák. Aktivoval se Dopplerovský radar, který měřil výšku a i ten nejspíš pracoval jak měl. Řídící systém tak dostával potřebná data ke svému rozhodování. Vše šlo jako na drátku.

Pak ale jednotka IMU (Inertial Measurement Unit), vybavená gyroskopy mající v popisu práce měřit rotaci a polohu, krátce po vystřelení padáku se na dobu asi jedné sekundy dostala do oblasti pro ní neměřitelných hodnot a vyslala do ústředí nesmysl. Navigační systém nebyl dostatečně blbuvzdorný a nějak usoudil, že sonda už je „pod úrovní terénu“ a odpojil modul od pouzdra s padákem, což neměl dělat. Sonda nebyla „pod zemí“, ale necelé čtyři kilometry vysoko. Naprogramovaný mozek ještě nějakou dobu pracoval a po odpojení padáku spustil, tak jak měl, brzdící motory. Ty se ale zase hned vypnuly kvůli údajům o negativní výšce. Po odpojení padáku v takové výšce, by ale ani brzdící motory, i kdyby pracovaly po celou svou maximální možnou dobu, už nemohly nic zachránit. Jsou konstruovány na zbrzdění volného pádu z výšky patnácti až dvaceti metrů, ne kilometrů.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Existují průchody do paralelních světů ? ..... Na první pohled by se mohlo zdát, že naše planeta je již zcela zmapována a probádána až do těch nejmenších podrobností a nic už nás zde nemůže překvapit. Proto se také mnohé výzkumy soustřeďují do bližšího i vzdálenějšího vesmíru, aby tak přinesly další poznatky o planetách, cizích světech, ale nepřímo se hledají též souvislosti se vznikem a životem na naší Zemi. Dalekohledy, vesmírné teleskopy, sondy a družice tak dokáží doletět nebo alespoň dohlédnout do stále vzdálenějších míst vesmíru. Cesta za poznáním směřuje tedy stále dál od naší Země, přičemž jen málokoho napadne, že některé z klíčů za tajemným poznáním se nemusejí ukrývat zase tak daleko, ale třeba právě na naší modré planetě. Už jenom fakt, že zde existuje rozvinutý život, kterým se drtivé množství vesmírných planet pochlubit nemůže, ukazuje na možnost tajuplného a záhadného propojení s dalšími světy a civilizacemi, a to možná i jinými cestami, než nekonečně dlouhými lety vesmírem.

Prapodivné zóny ... Při podrobnějším pohledu na naši Zemi zjistíme, že se tady vyskytují různé prapodivné zóny, kde se skutečnosti za hranicemi vědeckého poznání dějí mnohem častěji, než aby se mohlo jednat o pouhou náhodu. V některých zónách se tak pozorování nezvyklých létajících objektů, propady v čase i prostoru či průniky neznámých bytostí a podivuhodných monster stávají poměrně často. Vždy se jedná jen o jakési místně omezené jevy, které jsou navíc aktivní pouze v určitém období a pak se zase na určitou dobu ponoří do zdánlivého klidu. Už odnepaměti se k takovým místům váže množství legend o létajících, lezoucích nebo plovoucích příšerách i démonických silách. Někteří badatelé takováto místa označují za jakási "okna" a domnívají se, že by se v epicentru jevů mohly po určitých časových odstupech objevovat průniky do zcela jiné reality, než je ta naše - tedy o průchody do paralelních světů.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


28.11. 2016     Na dnešní den připadá tzv. Buy Nothing Day, tedy Mezinárodní den nenakupování ničeho, který od roku 1992 vyhlašuje kanadská organizace Adbusters jako symbolické odmítnutí konzumního životního stylu. A není náhoda, že se připomíná několik týdnů před vánocemi, které jsou v mnoha rodinách především svátky konzumu.


Světový unikát. Vánoční ozdoby ze skleněných foukaných perliček z Poniklé chtějí zapsat na seznam UNESCO ..... Krkonošská vesnice Poniklá je jediným místem na světě, kde se vyrábí skleněné foukané perličky a vánoční ozdoby z nich. Proto chce ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakouběová zapsat výrobu na Seznam světového dědictví UNESCO.

„Ta perlařina má v Poniklých hrozně velkou a takovou zakořeněnou tradici. V průběhu doby my zjišťujeme, jak je to do té vesnice prorostlé. V každé rodině je babička, teta, sestra, někdy tatínek, který foukal perle, někdo uměl stříbřit, někdo uměl řezat, někdo doma navlékal,“ popisuje spolumajitelka firmy Rautis Poniklá Bára Kulhavá.

Před více než sto lety byly ve vesnici desítky malých dílen, kde lidé skleněné ozdoby vyráběli. Nyní už ve vesnici zbývá pouze jediná a to právě firma Rautis Poniklá.

Podoba vánočních ozdob a ostatních výrobků ze skleněných perliček se za posledních sto let hodně vyvíjela. Existuje už přes 20 tisíc druhů ozdob. Nejen klasické hvězdy a zvonečky, ale také autíčka, letadla a panenky.

A protože je Poniklá posledním místem na světě, kde se tyto ozdoby vyrábí, chce Jakouběová, aby byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. K tomu bude ale potřebovat pomoc ministerstva kultury.        (Čtěte na stránkách ČR Zprávy)


Základní dětská potřeba je pořádně se zamazat, říká odborník na volnou hru dětí ..... To, že dítě skočí do kaluže, není zlobení. Je to jeho životní potřeba. Stejně jako sebrat klacek nebo kámen. A je potřeba jim v tom nebránit, říká německý odborník na přírodní pedagogiku a volnou hru dětí Rudolf Hettich.

V posledních letech v našich městech vyrostlo velké množství dětských hřišť. Jsou krásná, certifikovaná, dobře udržovatelná. A děti je využívají, vylezou, sklouznou, vylezou, sklouznou. „To ale není prostředí pro spontánní hru,“ říká Rudolf Hettich. Většina takových hřišť je podle něho z pohledu dětí nudná a nabízí jen mechanickou činnost. „Děti přitom pro spontánní hru nepotřebují složité herní prvky nebo lesklá hřiště. Naopak, čím jednodušší hračka, čím prostší materiál, tím víc budou děti motivovány ke kreativitě,“ dodává Hettich.

Nejlepším hřištěm je podle něj příroda. Les. Svah. Nejlepší prolézačkou padlý strom. Přirozené prostředí vede děti k tomu, že se při pohybu v členitém terénu učí lepší koordinaci pohybu. A to má pozitivní vliv na rozvoj řečových schopností. V mnoha klasických školkách v Německu začala být řeč malých dětí problém. Podle Hetticha je to spojené s nedostatkem pohybu.

„Dnešním dětem přirozený pohyb chybí, mají pohybové manko. A je nutné je vzít do prostředí, které je bude inspirovat k pohybu. Do přírody,“ radí Hettich.

A jak tvrdí Rudolf Hettich, děti v přírodě není potřeba hře učit. Mají ji v sobě, jen ji musí objevit. Stejně, jako se kdysi naučily samy od sebe lézt a pak chodit. Stejně tak je v nich schovaná schopnost si hrát. Je to jakási prahra. Potřebují jen přírodu a ty nejlepší hračky – klacky a kameny. Hlínu a vodu. A prahra, tvůrčí a rozvíjející činnost, se rozjede sama.

Rudolf Hettich připomíná, že před 40 lety se v Německu o pedagogiku úplně malých dětí nikdo nezajímal. „Dnes je to nejdůležitější téma,“ říká. A stejně to bylo s pobytem dětí v přírodě. „Dnes je v lesních mateřských školkách v Německu přes 50 tisíc dětí,“ říká Hettich. Jde podle něho o přirozenou reakci na druhý extrém, kdy děti tráví celé dny zavřené v místnostech a hrají si unifikovanými hračkami. I v Česku je pozorovatelný boom lesních školek a klubů (aktuálně jich je asi 160) a o potřebě vzít děti do přírody v rámci školek a škol se hovoří čím dál víc.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Lidé stráví přepínáním televize klidně i rok života ..... Přepínáte programy a doufáte, že v televizi konečně narazíte na něco zajímavého? Možná se to nezdá, ale dohromady taková činnost sebere podstatnou část života.

Průměrný Američan stráví před televizní obrazovkou 129 minut denně. Jenže celých patnáct procent z toho, tedy 23 minut, mu zabere přepínání kanálů a hledání zajímavého obsahu. Při průměrném věku života v USA, osmdesát let, tak člověk stráví přepínáním programů 1,3 roku života.

„Dobrá, děti nelistují kanály hned, jak se narodí, ale stejně,“ uvádí stránky qz.com. I kdyby člověk začal sledovat televizi až od šestnácti let, což je nejspíš velmi optimistická představa, stráví přepínáním programů rovný rok života. Celkem se výzkumu společnosti Ericsson zúčastnilo 30 tisíc lidí ve věku od 16 do 69 let ve 24 zemích světa.

Podobně jako ve Spojených státech na tom byli i diváci v Brazílii, Číně, Německu, Mexiku nebo Jihoafrické republice. Téměř polovina respondentů přitom odpověděla, že je takové objevování obsahu příliš neuspokojuje. Naopak u služeb, jako je Netflix, kde si můžete najít a okamžitě pustit téměř jakýkoliv film a seriál, se sice hledalo ještě více, ale uživatelé byli také spokojenější s tím, co našli.       (Čtěte na stránkách Novinky)


Humor aneb jak se tvoří vtipy ..... V předchozím článku jsme si shrnuli základní přínosy smíchu pro náš organismus. Podstatné je, že smíchu můžeme jít naproti – nemusíme pasivně čekat, až se v našem okolí něco veselého stane. Smích či směšné situace můžeme sami tvořit. I když i zcela bezdůvodný smích má své velké kouzlo, většina lidí se nejpřirozeněji začne smát právě tehdy, kdy slyší nějaký vtip.

Ostatně výzkumy ukazují, že se třicetkrát pravděpodobněji budeme smát ve společnosti, než když budeme sami (Lancaster, 2016). Vypráví-li špičkový komik vtip, obvykle to bývá větší zážitek, než když bychom si tentýž vtip měli sami přečíst v nějaké knížce. Vyprávění vtipů se dá naučit. Prvním krokem k tomu je otevřená mysl a připravenost. O Miroslavu Donutilovi jsem slyšel vyprávět, že si kdysi do notýsku zapisoval každý vtip, který uslyšel. Často ukážeme na člověka a řekneme: „Má prostě talent od Boha.“ Už málokdo ale vidí, že za téměř veškerým rozvinutím jakýchkoliv schopností bývá tvrdá práce.

Moje osobní zkušenost je ta, že k tomu, abyste mohli vyprávět vtipné historky, velmi přispívá cestování. Nebo když se toho ve vašem životě hodně děje (Ne náhodou Donutil jeden ze svých pořadů nazval Pořád se něco děje). Tento týden jsem byl na přednášce jedné medičky o cestě do Ghany. Někdy stačí jen promítat fotky a popisovat, co jste na cestách prožili, a publikum se směje samo od sebe…

Takže vykládat historky je něco velmi přirozeného. Neříkám, že se každý může stát komikem formátu Donutila nebo Vladimíra Menšíka, ale když si budete své historky zapisovat, již brzy budete moci i vy bavit společnost. Ale jak je to se samotnými vtipy?

Anatomie směšnosti: Co musí každý vtip obsahovat ... „Vtip není nikdy logický. Kdyby byl vtip logický, ztratil by veškerý smysl, kvalitu smíchu, protože pak byste ho mohli předvídat,“ vysvětluje Osho (1992: 106). A o to jde. Klíčovým je faktor překvapení. Vyprávění sleduje určitou jednu linii a najednou se udělá nečekaný a mnohdy absurdní obrat, který nás rozesměje.

Poněkud vědečtějším jazykem: Základní struktura vtipu má dvě fáze: uvedení do situace (expozici) a pointu. Pointa přichází často až v úplném závěru. Příklad, který kdysi koloval internetem:

Žena řekla, že ji zlobí auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem tašku s nářadím a zeptal se, kde je auto. Odpověděla, že v rybníce.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Ze strachu z Ruska „mobilizuje“ Švédsko. Muselo dokonce stáhnout rakety z muzeí! ..... Podle deníku The Local, v zájmu posílení obrany obnovuje Švédsko na jednom ze svých ostrovů pobřežní protilodní systém, vytvořený ještě za studené války.

Švédsko, aby posílilo obranu na ostrově Gotland, obnoví pobřežní protilodní komplex studené války, uvedl Local. Pro tento účel bylo z muzeí dokonce staženo několik raket.

Komplex Kustrobotbatteri 90 byl jediným odpalovacím pozemním systémem, vyvinutým speciálně pro protilodní rakety RBS-15 firmy SAAB. Svého času švédské orgány plánovaly postavit čtyři takové pobřežní komplexy, ale jen jedna baterie byla uvedena do praktického provozu, a ta byla vyřazena v roce 2000.

Noviny připomínají, že střely RBS-15 se vypouštěly z nákladních automobilů Scania, z nichž některé se nyní vracejí do výzbroje přímo z muzeí.

„Analyzovali jsme, jestli můžeme vzít něco, z čeho by se dalo uskutečnit odpaly,“ řekl švédský kontraadmirál Thomas Engeval v rozhovoru pro místní noviny. „Stále jsme měli několik nákladních vozů. Vzali jsme komponenty z raketových člunů a válečných lodí, které byly vybaveny stejným raketovým systémem.

Přitom ještě v září švédský premiér Stefan Löfven popřel zprávy, že za rozhodnutím umístit armádu trvale na ostrově Gotland v Baltském moři je rostoucí vojenská hrozba z Ruska.        (Čtěte na stránkách AC24)


Deset stravovacích rad, jak snížit krevní tlak ..... Každý třetí člověk se potýká s vysokým tlakem. Pokud jste jedním z nich, měli byste vědět, že znepokojivé hodnoty můžete srazit také tím, že upravíte svůj jídelníček. Kromě obvyklých rad pro zdravé srdce, jako nekouřit, omezit příjem alkoholu, pravidelně cvičit, shodit kila navíc a jíst dostatek zeleniny a ovoce, zkuste tyto stravovací rady:

1. Dieta proti vysokému tlaku ... Tato dieta (DASH diet) se točí kolem zdravého středomořského způsobu stravování a zahrnuje olivový olej, česnek, ovoce, zeleninu, ořechy a nízkotučné mléčné výrobky. Bílkoviny nejsou získávány z červeného masa, ale z ryb a kuřecího masa. Omezit by se měl příjem soli, nasycených tuků, cholesterolu, cukru a rafinovaných sacharidů. Tato dieta může snížit krevní tlak až o 11.5/5.7 mmHg, a to už za 30 dnů. Více o DASH dietě zjistíte tady (anglicky).

2. Jezte lněné semínko ... Jeden šestiměsíční experiment zkoumal účinek lněného semínka na jedince s kornatěním tepen. Konzumace 30 gramů mletého lněného semínka denně (ve formě posypky na jídlo nebo přidaného do smoothie) snížilo krevní tlak o 10/7 mmHg. U kontrolní skupiny, která užívala neúčinné placebo, nedošlo k žádnému efektu. Výzkumníci došli k závěru, že lněné semínko je jednou z nejúčinnějších potravin co do boje s hypertenzí.

3. Pijte šťávu z červené řepy ... Červená řepa obsahuje dusičnany, které jsou přeměňovány na dusitany a vstřebávány do našeho oběhového systému, kde tvoří oxid dusnatý, jednu z nejúčinnějších látek na rozšíření krevních cév. Konzumace 250 ml šťávy z červené řepy denně nebo 100 gramů vařené řepy může snížit váš krevní tlak o 7.7/5.2mmHg, což se lepší než řada léků na vysoký krevní tlak.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Největší venkovní kluziště v Praze startuje bruslařskou sezónu ..... Ledové kluziště před nákupním centrem Arkády Pankrác každoročně láká veřejnost na venkovní bruslení v centru Prahy. Letos se otevře 1. prosince. Na prostranství před obchodním centrem bude pro veřejnost vystavěno zimní kluziště o velikosti 450 m². To bude otevřeno každý den od 9 do 21 hodin. Provoz potrvá až do konce února 2017.

Ledová plocha před obchodním centrem je každoročně vyhledávanou atrakcí pro děti i dospělé. V loňském roce ji vyzkoušely tisíce lidí z Prahy a okolí. Obchodní centrum Arkády Pankrác se rozhodlo poskytnout zájemcům prostor pro zimní bruslení už počtvrté.

U ledové plochy o velikosti 30 x 15 metrů bude pro návštěvníky připravena půjčovna bruslí a zázemí s možností jejich nabroušení. Ve venkovních prostorách bude k dispozici také občerstvení s bohatým sortimentem. Celodenní vstupné činí 50 Kč na osobu, děti do 5 let mají vstup zdarma. Ledová plocha bude otevřena nejen pro rodiny s dětmi i v průběhu vánočních svátků. V případě příznivého počasí bude kluziště otevřeno ještě na počátku března příštího roku.       (Zdroj: CZeCOT)


Šířilo se světlo a gravitace v raném vesmíru stejnou anebo různou rychlostí? ..... Podle nové hypotézy mohlo být světlo na počátku vesmíru rychlejší než gravitace. A nejlepší je, že to bude možné poměrně snadno ověřit.

Rychlost světla je svorníkem celé relativistické fyziky. Jak jistě každý ví, rychlost elektromagnetického záření ve vakuu je přesně 299 792 458 metrů za sekundu a je to zároveň nejvyšší možná rychlost šíření informace. Stejně tak se rychlostí světla šíří i gravitační vlny. Zdálo by se, že pozice rychlosti světla je naprosto neotřesitelná. Čas od času se ale objeví kontroverzní hypotéza, která počítá s tím, že rychlost světla nemusela být vždy v historii stejná.

Například v roce 1998 Joao Magueijo z Královské univerzity v Londýně navrhl, že by změna rychlosti světla mohla vysvětlit nepříjemný problém současného kosmologického modelu. Jde o takzvaný problém horizontu (horizon problem), který spočívá v tom, že vesmír, tak jak ho známe z mapy reliktního mikrovlnného záření, je navzdory své obrovitosti překvapivě homogenní. Kosmologové tento problém obvykle vysvětlují kosmologickou inflací, tedy extrémní nafouknutím velice mladého vesmíru. Sama kosmologická inflace je ale stále zahalena tajemství. Vůbec není jasné, proč by k ní vlastně mělo dojít a proč by měla zase skončit. Jiným řešením problému horizontu je právě zmíněná změna rychlosti světla. Tahle hypotéza je ale mezi fyziky považována za velmi výstřední a doopravdy kontroverzní.

Magueijo ale není z těch, co by se vzdávali. Dal se dohromady s Niayeshem Afshordim z kanadského Hraničního institutu a společně přišli s novým nápadem. Za pár dní by ho měl publikovat časopis Physical Review. Velkou výhodou této novinky je, že je vcelku rozumně testovatelná. Jinými slovy, je v našich možnostech věrohodně ověřit, jestli na tomhle nápadu něco je. Podle Magueija a Afshordiho se v raném vesmíru světlo a gravitace nepohybovali stejnou, ale naopak různou rychlostí. Pokud by to tak bylo, tak by fotony v raném vesmíru předstihly šíření gravitace a zařídily by homogenní podobu vesmíru, kterou dnes pozorujeme v mapě reliktního záření.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Režisér filmu Pearl Harbor se zaměřil na odhalení mystifikace, která se týká mise Apolla na Měsíci ..... Investigativní novinář Massimo Mazzucco, producent/režisér pětihodinového dokumentárního snímku 11. Září:Nový Pearl Harbor (September 11: The New Pearl Harbor), uplatňuje svůj velký talent v odhalování velkých podvodů spáchaných v současnosti. V novém filmu nazvaném Americký Měsíc (American Moon) přezkoumává veškeré podvodné důkazy misí Apollo.

„Když si uvědomíme význam skutečnosti, že byli schopni v 60. letech vypustit tak rozsáhlou mystifikaci do celého světa, porozumíme daleko více věcem, kterých byli schopni, a to včetně 11. září,“ tvrdí Mazzuco během rozhovoru ve svém domě v Itálii.

„Mystifikace týkající se Měsíce má tak dalekosáhlé rozměry jako nic jiného, čeho se kdo v historii dopustil. Tím, že toto veřejnosti dokážeme, se domnívám, že připravíme dobrou půdu pro ty, kdož potřebují trochu otevřít své oči, aby viděli, co se děje.“

V současné době se Mazzucco snaží získat finanční prostředky na dokončení projektu, i přes to, že na něm již více jak rok pracuje. Doufá, že by film mohl přijít do kin během roku 2016. Finanční prostředky získává prostřednictvím webové stránky gofundme. Předpokládaný rozpočet filmu je 75,000 dolarů. Marzzucco tvrdí, že je schopen natáčet i když získá jen 30,000 dolarů, které mu pokryjí jen základní výdaje. I vy můžete přispět na film finanční částkou. Zde se můžete podívat na úvod projektu.       (Čtěte ZDROJ)


Neuvěřitelné! Obrovské překvapení! ..... Existuje přímá souvislost mezi počtem přistěhovalců, kteří vstoupí do země a nárůstem kriminality, uvádí italský deník Il Giornale s odvoláním na vědeckou studii zveřejněnou ve středu.

Deník zveřejnil článek pod názvem "Více imigrantů = více kriminality", ve kterém cituje výsledky nedávné studie provedené skupinou Confcommercio o přímé statistické souvislosti mezi kriminalitou a přistěhovalectvím.

Ze studie vyplývá, že pokud se počet imigrantů zvýší o jedno procento, tak se v oblasti, kde žijí, zvýší kriminalita o 0,4 procenta.

Kromě toho studie odhalila, že mezitím co mezi Italy je 4,3 usvědčených kriminálníků na 1000 obyvatel, tak u legálních přistěhovalců je tento počet téměř dvojnásobný - 8,5 zločinců na 1000 obyvatel. Mnohem alarmující čísla ale vychází v případě, že se jedná o nelegální přistěhovalce - v tomto případě vystoupala kriminalita o více než 50 procent (148 zločinců z 247 osob).

„Do Milána pošleme 150 vojáků na podporu místní policie, která už v plné pohotovosti přestává zvládat zdejší migrační krizi,“ uvedl italský ministr vnitra Angelino Alfano. Ministr dodal, že hodlá zdvojnásobit počet zdejších vojáků a rozhodl o přesměrování armády z Říma do Milána. Vojáci budou mít na starosti „dozor nad citlivými místy,“ zatímco policie se bude starat o další klíčové oblasti, jakou je například hlavní vlakové nádraží, kde se shromažďují gangy migrantů. Zdroj: eurodenik.cz

Dalším znepokojivým zjištěním je to, že poprvé vzrostla kriminalita na severu Itálie, která má mnohem vyšší koncentraci přistěhovalců a žadatelů o azyl, než na jihu země. Studie současně uvádí finanční ztráty způsobené italským podnikům v souvislosti s uprchlickou krizí v roce 2016. Jedná se o ušlý zisk, náklady na zdravotní péči, pojištění, náklady na ochranu a bezpečnost, atd. ve výši astronomických 26,5 miliardy eur. Ztráty způsobují zejména ilegální prodejci (8,1 miliardy), nezaplacení útraty v restauracích (5,6 miliardy), padělání a krádeže (3,5 miliardy).        (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


25.11. 2016     Dnešní Mezinárodní den proti násilí na ženách, vyhlásila OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla. Je otázkou, jak dlouho ještě tento den budeme slavit; mohl by totiž urážet jemnocit vetřelců, pro které žena je rovna zvířeti.


Situace je velmi vážná. Muslimské gangy připravují násilné převzetí francouzských území a přeměny Německa na islámský stát. A to není zdaleka vše .....Konkrétně nebezpečnosti dlouhodobé politiky Evropské unie a v posledních osmi letech i politiky americké (která se ale teď zřejmě začne měbit), nebezpečnosti všeobecně na Západě vládnoucí politické korektnosti pěstující cenzuru a perzekuci nesprávně myslících, neomarxistického relativismu pokládajícího všechny kultury za rovnocenné a ustupujícího kulturám či antikulturám cizím na úkor kultury vlastní, a nebezpečnosti západního sebemrskačství činícího Západ vinným za všechna zla dějin a z něho vyrůstajícího kolaborantství se silami otevřeně se vyhlašujícími za jeho nepřátele.

Dnešní migrační krize je všech těchto nebezpečností vyvrcholením, které, jak už slyšet z mnoha komentářů, směřuje setrvačností k zániku západní civilizace a tím k zhroucení civilizace jako takové, neboť naše civilizace udržuje všechny ostatní civilizace při životě, přinejmenším technologicky. Je prakticky nemožné vytvářet bezpečnost, jestliže nevnímáme charakter, jakost a míru všech nebezpečností, před nimiž se máme zabezpečovat. Slovy současného francouzského filosofa Guillauma Faye „nic není tak explozivní jako potlačovaná pravda“. Pokusím se tedy popsat, v jaké se v těchto dnech nacházíme situaci nebezpečnostní a ponechám na bezpečnostních odbornících, jaké z toho vyvodit důsledky bezpečnostní.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)

Ten text končí větou, nad kterou bychom se měli všichni zamyslet ....Ale pro nás to nejakutnější nebezpečí spočívá v oněch v růžovobrýlích představách českých pseudoliberálů, záludnosti českých islamizátorů a pštrosí nátuře české většiny, která si pořád myslí, že nás se to netýká.


Nafukovací modul už přináší první poznatky ..... Celé dva roky má být k Mezinárodní vesmírné stanici připojený nafukovací modul BEAM (Bigelow Expendable Activity Module) od společnosti Bigelow. Jedná se o první nafukovací modul s certifikací pro lidskou posádku, který je připojený k obytné stanici. Už nyní ale senzory v něm umístěné přináší cenné informace. Hlavním cílem je ověřit, zda jsou nafukovací moduly bezpečné a využitelné pro budoucí průzkum vesmíru. Modul sice není příliš velký a posádka do něj vstupuje jen občas, přesto nejsme daleko od pravdy s tvrzením, že tenhle drobeček patří mezi nejzajímavější technologické projekty, které na ISS probíhají.

Modul BEAM se do vesmíru vypravil v trunku lodi Dragon (mimochodem tento start byl prvním, při kterém se SpaceX podařilo přistát s prvním stupněm na mořské plošině), která startovala 8. dubna 2016. BEAM byl s pomocí staniční robotické paže vyjmut z nákladového prostoru a připojen k volnému uzlu na modulu Tranquility. Na konci května začal astronaut Jeffrey Williams podle přesných pokynů ze Země opatrně manuálně napouštět stěny modulu. Používal k tomu sérii několikasekundových otevření ventilu, což umožnilo vzduchu ze stanice vstoupit do modulu a nafouknout jej.

Když byl modul plně nafouknutý s nízkým tlakem, otevřely se tlakové lahve uvnitř modulu a automaticky natlakovaly vnitřní prostor tak, aby tlak odpovídal zbytku stanice. Při nafukování modul téměř zdvojnásobil svou délku a na šířku nakynul o 40%. Právě tato schopnost navýšit po startu vnitřní objem znamená do budoucna ohromný příslib.

Už při nafukování, ale i po něm snímaly senzory v modulu celkové a tepelné chování celé konstrukce. Jakmile bylo potvrzeno, že modul drží tlak a během dalších dní nedošlo k žádným únikům, mohl Jeffrey Williams oznámit začátek dvouletého testovacího období tím, že 6. června poprvé vstoupil do útrob modulu.        (Čtěte na stránkách Astro)


Hlas, který z Německa už dlouho nezněl: Kancléř má být vůdcem světa! Dokončí Merkelová popravu Evropy? Dějiny psané mrtvolným potem ..... Německá kancléřka Angela Merkelová je po vítězství Donalda Trumpa vůdkyní svobodného světa, konstatoval německý tisk – a pečlivě se vyhnul slovu „führer“. Je to poprvé od pádu Adolfa Hitlera, kdy si německý kancléř(ka) opět přivlastňuje ambice spasitele světa.

Přítomnost není (zatím) psaná krví, ale mrtvolným potem. Zoufalou snahou současného, po desetiletí budovaného establishmentu, přežít. Propagandou zmasakrovat voliče, až bude lapat po dechu, a urvat co se ještě dá. Zítra už může být pozdě.

Kruh započatý na konci 2. světové války se tak uzavírá. Teprve dnes můžeme docenit „prorocké“ zoufalství bývalé britské premiérky M. Thatcherové, když po Gorbačovově souhlasu se sjednocením Německa za hubičku konstatovala, že vzniká „Čtvrtá říše“. Je více než symbolické, že ve stejné chvíli začal Brusel projednávat návrh na militarizaci unie (podporuje ho nadšeně premiér Sobotka) vytvořením „armády EU“.

Führer na zhroucení? ... Hlavní německá média přijala s nadšením oznámení Angely Merkelové, že bude usilovat o post kancléřky i po volbách v příštím roce a okamžitě ho přičinlivě doplnila zaručeným „průzkumem“, že jde koneckonců o vůli lidu. Merkelovou by si prý přálo za kancléřku 55 procent dotázaných Němců.

kup-zde

Průzkum pořádal největší německý deník Der Bild, o jehož průzkumech se říká, že je třeba „vítězům“ odečíst 20 procent – a těm, co tam vůbec nejsou, 20 procent přidat. Proto nepřekvapí, že se na předních příčkách umístil i nechvalně známý vyučený knihovník – předseda Evropského parlamentu Martin Schulz z SPD, která je hlavním soupeřem CDU/CSU v německých volbách v září příštího roku.

Není však třeba žádných průzkumů na to, co je vidět na první pohled: Merkelová je dlouhodobě za pokraji zhroucení a nepatří do Bundestagu, ale do sanatoria. V křeči se potácející „imigrantské“ Německo potřebuje zásadní změnu, novou krev, nový impuls. A co rozhodně nepotřebuje, je nevolený úředník z Bruselu, který dovedl Evropskou unii „zu grunt“.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Na Borneu byl objeven nejvyšší tropický strom světa ..... Odborníci pomocí technologie LiDAR mapovali lesy ve státě Sabah a šťastnou náhodou narazili na strom, který je vysoký neuvěřitelných 309 stop – tedy přibližně 94 metrů.

Titul „nejvyšší tropický strom světa“ ještě nedávno patřil jistému zástupci rodu Shorea o výšce 294 stop, který rovněž roste v Malajsii. To už ale nyní neplatí.

10. listopadu Gregory Asner z Carnegie Institution for Science at Stanford University na tiskové konferenci oznámil, že na Borneu byl objeven strom vysoký 309 stop. Impozantní je i průměr jeho koruny – 132 stop (cca 40 metrů).

A aby toho nebylo málo, v jeho bezprostřední blízkosti se nachází několik desítek dalších mimořádně vzrostlých jedinců (všechny mají přes již zmíněných 294 stop).

„Tento nejvyšší tropický strom a 49 stříbrných finalistů představují skutečně fenomenální projevy síly přírody,“ uvedl Asner v rozhovoru pro server Mongaba.com. „Konzervátorská činnost potřebuje inspiraci a tito strážci bornejské džungle nám ji poskytují.“ Pro úplnost dodejme, že i v tomto případě se jedná o strom známého rodu Shorea.        (Zdroj: Příroda)


Svět umírá a my s ním .... Spotřeba vody je rok od roku vyšší, přičemž její rezervy se dramaticky snižují. Pro představu zde uvedu, jak náročné je současné zemědělství, co se spotřeby vody týče. K vypěstování jednoho kilogramu brambor je zapotřebí 100 litrů vody, rýže potřebuje 4000 litrů vody, a pokud máte rádi hovězí, tak věřte, že se musí použít až 13000 litrů vody. Ještě větší a mnohem nehoráznější obchod, který se naskýtá v souvislosti s odlesňováním, je budoucí obchod s kyslíkem, respektive s dýchatelným vzduchem. V této chvíli je jakákoliv úvaha o prodeji vzduchu nemyslitelná, nepodložená a patřící do fantazijních představ. Nicméně v devatenáctém století, rovněž bylo nepředstavitelné, vést úvahu nad prodejem pitné vody, která patřila na rozdíl od těchto časů všem bez rozdílu.

„Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.“ Platón

V této době žije na Zemi 7, 260 miliard lidí, což znamená, že růst světové populace se od 17. století zvýšil do nežádoucích proporcí, které začínají ohrožovat nejen celé lidstvo, ale i tuto výjimečnou planetu. Jelikož člověk touží výhradně po dobrých zprávách, ty špatné se většinou přehlížejí, nevidíme pak to, co bychom jinak měli vidět! Například, proč by někoho mělo zajímat, že víc než 16 tisícům zvířat hrozí vyhubení? Měli bychom se v časech energetické a surovinové krize trápit také tím, že se ve volné přírodě téměř nesetkáme s tygrem bengálským, pandou velkou či modrou velrybou?

Co se stane, pokud tato a jiná zvířata nenávratně zmizí z povrchu zemského? Rozhodně nic, protože zvířena nemá vliv na životní úroveň, ani na HDP, které je pro národohospodáře stěžejním ukazatelem pozitivních výsledků. Zaslechneme-li v médiích informaci o vyhynutí toho či onoho zvířete, může kdokoliv z nás posmutnět, ale z racionálního pohledu ekonoma nepůjde o pohromu, neboť kola ekonomiky se budou točit dál, a to je pro zhýralou společnost rozhodujícím kritériem. Ačkoliv si to neuvědomujeme, tak právě tento postoj je příčinou všech našich současných těžkostí. Níže pochopíte, oč v této hře jde!

Pestrá nabídka dnešních léků, negarantuje dřívější kvalitu ani jejich účinnost ... Kromě zvířat jsou v ohrožení také rostliny (do této doby se na Zemi vyskytuje asi 350 000 druhů rostlin), to jsou přirozené regulátory dopadajícího slunečního záření, představují též primární zdroj planetární potravy. I v tomto případě platí, pokud vyhyne (zmizí!) nějaká rostlina, tak se z ekonomického hlediska nic závažného neděje. To je sice pravda, ale jen do té doby, než zjistíme v nejbližší lékárně, že třeba účinný lék na „Dnu či žlučníkovou koliku“ není k dostání z důvodu chybějících surovin, jež poskytují výhradně rostliny. Teprve až když něco ztratíme, zjistíme, jakou to pro nás mělo cenu, a o lécích to platí dvojnásobně! Pochopíme-li veledůležitý fakt, že jakákoliv rostlina může být potenciálním lékem na rakovinu či AIDS, potom musíme porozumět i tomu, jaká je skutečná hodnota všech pozemských rostlin. Z tohoto úhlu pohledu – nevyčíslitelná!

Fauna i flóra jsou v jistém slova smyslu, nenahraditelným zdrojem přírody, který nám má pomáhat překonat různé životní těžkosti – hlad a nemoci. Zejména proto bychom se měli k přírodním zdrojům chovat absolutně stejně, jako k vlastním rodičům, tedy s náležitým respektem a úctou. Činíme tak ale doopravdy? Mezinárodní rada na ochranu botanických zahrad (Botanic Gardens Conservation International, BGCI) tj. organizace sdružující botanické zahrady ve 120 zemích, došla k šokujícímu závěru.

Milióny nemocných lidí se prý ocitnout v ohrožení života, kvůli postupnému vymírání různorodých rostlin, ze kterých se vyrábějí nejúčinější léky na všechna možná onemocnění. Farmaceutické preparáty se dnes produkují ze 70 procent právě z rostlinných výtažků, tudíž jsou nenahraditelným biologickým materiálem, který se trestuhodně vytrácí z našeho dosahu, což je alarmující zjištění. I když se většina současných léčivých složek vytváří synteticky, unikátní sloučeniny v rostlinách, chemickou cestou nahradit nelze.       (Čtěte na stránkách Matrix 2001)


Patnáct tisíc signatářů petice může slavit: vzácný levhart sněžný je v bezpečí ..... Populace kriticky ohrožených sněžných levhartů (neboli irbisů) v Kazachstánu je prozatím v bezpečí před megalomanskými plány na stavbu skiareálu s kapacitou milion rekreantů ročně a 50 kilometry sjezdovek. Ten by zásadně narušil životní prostor těchto šelem. Arnika a všichni lidé, kteří od roku 2014 soustředili své úsilí do kampaně Zachraňme Irbise, tak mohou tento úspěch slavit. Projekt areálu v národním parku Ile-Alatau v minulých dvou letech postupně ztrácel pevnou půdu pod nohama. Svou nezastupitelnou roli sehrálo 15 tisíc podpisů petice, tlak veřejnosti na Mezinárodní olympijský výbor i spolupráce s kazachstánskými aktivisty, kteří proti projektu bojovali. Arnika ale Kazachstán neopouští a chystá se v nové kampani pomoci dalšímu ohroženému zvířeti.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Komická situace v multikulturním Berlíně. DHL odmítá doručovat zásilky do některých ulic. Sen našich sluníčkářů se naplňuje a nevinní lidé trpí ..... Společnost DHL, která se mj. věnuje zásilkové službě, odmítá doučovat zásilky do některých ulic v berlínské čtvrti Wedding. DHL sice nechce sdělit médiím, o jaké ulice se jedná, ale pravděpodobně jde hlavě o následující tři: Prinzenalle, Soldiner Strasse a Osloer Strasse. Shodou okolností ve všech třech bydlí větší než malé množství imigrantů.

Doučování zásilek a zboží bylo pozastaveno kvůli bezpečnosti řidičů. Ty při výstupu z auta obklopují skupiny lidí, kteří jim vytrhávají balíky z rukou, přičemž nejednou jim bylo vyhrožováno nožem, aby zboží odevzdali. V řadě případů byla také uváděna falešná jména odběratelů.

Z důvodu nastalé situace trpí normální zákazníci DHL, kteří jsou nuceni odebírat zásilky a objednané zboží na výdejních místech vzdálených několik kilometrů od svých domovů.       (Zdroj: FreeGlobe)


Šifra Ludvíka XIV. a záhada Muže se železnou maskou ..... Dějiny kryptografie v sobě ukrývají mnoho tajemství. Šifrování tajných textů procházelo nejrůznějším vývojem a zakódované texty vydaly mnohdy svůj obsah až s odstupem mnoha let. Lze v nich nalézt i odpověď na otázku, kdo byl legendární Muž se železnou maskou?

Je přirozené, že snaha o zašifrování důležitých dokumentů se zpravidla odvíjela od panovnického stolce. Již sám Caesar používal šifru založenou na posunu písmen v abecedě – tzv. homofonní šifru.

Poměrně jednoduchý šifrovací postup však přestával během staletí dostačovat, tudíž je přirozené, že se vladaři snažili nalézt takový způsob šifrování, aby jejich dokumentace byla pro nezasvěcené a neznalé šifrovacího klíče prakticky nerozluštitelná.

Za jednu z nejdokonalejších šifer v minulosti je bezesporu považována tzv. Velká šifra francouzského krále Ludvíka XIV. (1638–1715). Trvalo celá dvě staletí, než došlo k jejímu prolomení. A i to bylo částečně dílem náhody a také obrovského lidského důvtipu. Kdo tedy stál v pozadí této tajemné šifry francouzských dějin?       (Čtěte na stránkách VTM)


Záhada našich 145 cizích genů ..... Vědci objevili části lidské DNA, které nepochází od našich předků – tento objev by mohl změnit náš pohled na evoluci jako takovou Studie zpochybňuje názor, že evoluce může nastat pouze na základě děděných genů. Vyvstává názor, že jsme nezbytné cizí geny získali od mikroorganizmů.

Vědci v lidské DNA objevili zvláštní geny nezděděné od našich předků. Zastávají názor, že jsme tyto důležité cizí geny získali od mikroorganizmů, se kterými naši dávní předkové přišli do blízkého kontaktu. Studie zpochybňuje všeobecně rozšířený názor, že se evoluce zvířat a lidí spoléhá pouze na geny děděné z rodových linií. Podle vědců prý evoluce jako taková stále ještě probíhá.

Hlavním bodem výzkumu, který byl zveřejněn v Genome Biology, žurnálu s otevřeným přístupem, je horizontální genový transfer (HGT), přenos genů mezi organismy žijícími ve stejném prostředí. „Toto je první studie, která ukazuje, jak je horizontální genový transfer rozšířen u zvířat i u lidí, a že je u nich přímým zdrojem desítek až stovek aktivních cizích genů,“ konstatoval hlavní autor studie Alastair Crisp z Cambridge univerzity. „Překvapivě se nejedná o žádný ojedinělý úkaz, vypadá to, že horizontální genový transfer přispěl k evoluci mnoha, možná dokonce všech, zvířecích druhů, a že tento proces nadále pokračuje. Znamená to, že budeme muset přehodnotit náš pohled na evoluci jako takovou.“

HGT hraje důležitou roli u vývoje jednobuněčných organismů a je nejspíše důvodem jak je možné, že si jsou bakterie schopny tak rychle vytvořit rezistenci proti antibiotikům. HGT nejspíše hraje klíčovou roli i v evoluci některých zvířat, jako například hlístic, které části své genetické informace získaly z mikroorganismů a z rostlin. Dalšími tvory, o kterých je známo, že u nich HGT probíhá, jsou některé druhy brouků. Byly u nich objeveny geny bakterií, důležité k vytvoření enzymů, díky kterým mohou strávit například bobule kávy. Avšak názor, že HGT by mohl být součástí evoluce složitějších zvířat nebo i lidí, byl v minulosti často diskutován a napadán.       (Čtěte na stránkách Sueneé)


Román 1984 se každým měsícem stává realitou. Na trvalý dohled Big Brothera jsme si již zvykli. Pětimitutovky nenávisti vůči Rusku, Putinovi, Trumpovi, Le Pen a spol se staly standardem ..... Zbývá již jen zřízení Ministerstva pravdy. A zdá se, že již nebudeme čekat dlouho. V Čechách se úkolu ujal ministr vnitra Chovanec http://domaci.ihned.cz/c1-65485400-vnitro-spusti-novy-utvar-proti-dezinformacim-bude-sledovat-lzive-weby-a-bojovat-s-propagandou . Útvar pana ministra bude rozhodovat o tom co je pravda a co nikoliv a hlavně bude sledovat "odolnost" úředníků vůči propagandě. Takže jestli jste státní úředník, měl byste si dobře rozmyslet, jestli budete kritizovat nějaké z Bruselu importované dobro.

A my Češi v tom nejsme sami. Soudruzi z Německa se poučili z krizového vývoje během amerických voleb, kdy internetem pomýlení občané vybrali špatného prezidenta a rozhodli se, že všechny ty internety, které nehlásají (tu jejich) pravdu zakáží http://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-hass-und-luegen-im-internet-kauder-will-haertere-regulierung-fuer-facebook-und-co-/14867032.html . Protože jak správně konstatovali soudruzi z CDU i z německé SPD, boj za pravdu má přednost před svobodou a je nutné zavést nové zákony, které zajistí, že na internetu se bude zveřejňovat jen pravda.

Takže až příště bude nějaký importovaný primitiv zcela v souladu se svými kulturními zvyklostmi vláčet svou za krk uvázanou manželku za autem na laně, nebudou touto "lživou" informací občané zneklidňováni a nebude tak ohrožována jejich víra v jediného správného multikulturního boha.

A kupodivu, všichni ti bojovníci za "demokracii" zůstávají naprosto v klidu. Buď jsou tak zaneprázdněni bojem za demokracii v Rusku, v Sýrii a v Tibetu, že na takové nesmysly, jako je svoboda projevu i po projevu v Evropě nemají čas anebo čekají až pan Soros vypíše na boj za svobodu v Evropě nějakou dotaci. Takže jak to vypadá, opět přituhuje a málokomu to vadí.        (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


24.11. 2016     Čtyřiadvacátého listopadu 1859 Charles Darwin publikoval O původu druhů (The Origin of Species).


Opravdu sbírky PET víček pomáhají? ..... Někdo z vašeho okolí tomu trendu určitě propadl. Má doma igelitku plnou barevných víček, které střádá pro dobročinné účely. Podle ekologů se ale podobná charita míjí účinkem. Jak je to se sběrem PET víček? Opravdu pomáhají?

Vše je poměrně prozaické. Víčka z PET láhví se vykupují. Lidé, kteří je sbírají, je mohou buď sami do výkupu přinést a peníze poslat na charitu, nebo charitativní organizaci odnesou víčka a sami organizátoři sbírky se postarají o jejich zpeněžení. Myšlenka je to krásná, ale skutečnost je už méně poetická.

6 až 7 korun za 500 plastových víček ... Podle některých ekologických organizací není sběr víček příliš efektivní. Trpí životní prostředí a navíc mnohem účinnější by bylo prosté uspořádání peněžní sbírky. Podobné sbírky totiž podle ochranářů životního prostředí podporují spotřebu balených nápojů v PET lahvích. Plastové lahve přitom podléhají kritice ekologů dlouhodobě.

Někteří odborníci se domnívají, že jediný, kdo na sběru víček z plastových lahví ve skutečnosti vydělá, jsou prodejci balených vod. Víčka jsou vykupována za nějakých 6 nebo 7 korun za kilo. Do jednoho kila se vejde kolem 500 víček. To znamená 500 PET lahví. Cena balených vod nebo nápojů je různá. Nejlevnější balené vody se prodávají za cenu kolem 4 korun, dražší limonády stojí až 40 korun. Nepoměr je v tomto případě jasný.

Pro koho se víčka sbírají? ... Jenže někdy víčka můžou opravdu pomáhat. Jsou sbírky, do kterých se lidé horlivě zapojili a nasbírali tolik víček, že nakonec byl na daný účel vybrán dostatek peněz. Příkladem je třeba sbírka „Víčka pro Ondru“, kterou uspořádala Městská policie v Kolíně. Vybralo se 1 000 kilo plastových víček, takže chlapec mohl odjet na rehabilitační pobyt. Jenže celá akce má dovětek. V přepočtu lidé museli za balené nápoje zaplatit minimálně 2 miliony korun, aby Ondrovi přispěli částkou 7 000 korun.       (Čtěte na stránkách Siegl)

Tragédie ovšem je, že my na české děti musíme sbírat víčka, zatímco vetřelcům jejich pobyt bohatě hradí stát. Co to zkusit obráceně???


První snímek Země z oběžné dráhy byl pořízen už před 70 lety ..... Jestli jste si mysleli, že poprvé jsme mohli naši modrou planetu vidět z orbity díky snímkům, které pořídila ruská sonda Sputnik v roce 1957, nebo dokonce až kosmonaut Jurij Gagarin o čtyři roky později, jste vedle jak ta jedle. První fotografie vznikla už 24. října 1946 a pořídila ji raketa V-2, kterou vyvinula nacistická Třetí říše. Do výšky 104 km ji ale vypustili Američané ze základny White Sands v Novém Mexiku. Na její palubu umístili fotoaparát Devry a právě díky tomu pozemšťané poprvé v historii spatřili, jak naše Země vypadá z vesmíru.

Protože V-2 byla zbraní, kterou Spojenci nedisponovali, na konci války Rusové i Američané zabavili jako válečnou kořist dokumentaci k její výrobě a pozatýkali i příslušníky raketového týmu. S nimi nezacházeli jako s válečnými zajatci, ale umožnili jim pracovat dále na programu a na vývoji nových a silnějších raket v naprostém utajení. Američané tímto způsobem spolupracovali s hlavním německým vývojářem Wernherem von Braunem, jehož zásluhou mohli tuto misi uskutečnit. Koho ale napadlo umístit na palubu V-2 fotoaparát, se dnes už neví.

Zatímco snímky Země pořízené v roce 1946 jsou zcela autentické, v rovině spekulací zatím zůstává informace, že prvním člověkem, který se dostal do vesmíru, nebyl Gagarin, ale německý astronaut. Třetí říše totiž vyvinula už v roce 1941 obří 100tunový raketový systém pod názvem A9/A10, kterému se později začalo říkat V-3. A jeho prostřednictvím vyslali nacisté prvního člověka na oběžnou dráhu už v roce 1943. Ještě v roce 1990 média informovala, že dotyčný astronaut je stále naživu, jeho jméno ale zveřejněno nebylo. Údajně měl dožít v psychiatrické léčebně v NDR.

       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Trump na neveřejné schůzce káral vrcholné představitele mainstreamových médií a obvinil je z šíření falešných zpráv a lží ..... Donald Trump obnovil svůj útok na americká mainstreamová média, když káral New York Times za šíření falešných zpráv, a když zakazoval reportéry, o kterých tvrdil, že se projevili jako nevěrohodní.

Trump vyjel po New York Times za vytváření falešných zpravodajských událostí, které se pak mainstreamovými médií šíří jako stepní požár. Ty neověřené zprávy tvrdily, že zvolený prezident usiluje o vrcholnou bezpečnostní prověrku pro své děti.

Tato povídačka vycházela z citátů nejmenovaného zdroje a chytly se jí profláknuté mainstreamové kanály, které dále rozdmýchávaly děs establishmentu tvrzením, že Trump se nebezpečně blíží nastolení diktatury. Trump se uchýlil na Twitter, aby rozbil to, o čem tvrdil, že to je jen prostě vyfabrikovaný příběh od New York Times vykonstruovaný k tomu, aby u čtenářů vyvolal strach:

Trump během své volební kampaně proti mainstreamovým médiím vedl bezprecedentní válku jednoho muže, když na svých shromážděních určité organizace zakázal a povzbuzoval jejich příznivce, aby odsuzovali reportéry, o kterých úniky odhalovaly, že jsou spiknuti s kampaní Clintonové.

Místo aby ve vlastní kampani při „koncipování“ svého poselství spoléhal na kanály mainstreamových médií a zařadil do své kampaně propagandistické organizace – jako to dělal tábor Clintonové, u něhož bylo odhaleno, že to dělá se CNN, MSNBC, ABC a s dalšími – tak Trump spoléhal na Twitter a s lidmi mluvil přímo.

Trumpovo tvrzení, že New York Times si tu zprávu vymyslel, přišlo jen pár dnů poté, co tyto noviny přiznaly, že o volbách referovaly nepoctivě a kampaň Clintonové zvýhodňovaly.

Vydavatel Times Arthur Suzberger Jr. se v mimořádném dopise předplatitelům omluvil za nedávná pochybení a slíbil, že „se zase vrátí k oddanosti fundamentální misi žurnalismu Times. Tj. referovat Americe i světu poctivě beze strachu a bez něčího zvýhodňování.“ Jestlipak vydrží ten slib New York Times, „ že se polepší,“ alespoň jeden den?        (Zdroj: AC24)


I psi mají hormon lásky ..... V Japonsku dělali začátkem letošního roku experiment, který měl vysvětlit, proč mají lidé tak moc rádi psy. Několika desítkám páníčků a jejich psům odebrali na začátku a na konci experimentu vzorky moči a pak srovnávali jejich hodnoty. Pokus spočíval v tom, že pán měl na svého psa půl hodiny mluvit, mazlit se s ním, hladit ho a hrát si s ním.

Poté bylo zjištěno, že psům se zvedl v těle hormon lásky oxytocin o sto třicet procent a lidem dokonce o tři sta procent. A to bez ohledu na pohlaví psa. V experimentu se nacházeli i dva vlci vychovaní odmalička mezi lidmi. Ti ale žádnou změnu hodnot nevykázali.        (Zdroj: Doplněk)


Mýtický Vyšehrad: Historie legendárního pražského hradu ..... Existoval kdysi bájný Vyšehrad, alespoň v té době a podobě, jak nám jej líčí legendy?

Kněžna Libuše Horymír a Šemík ... Opevněné hradiště prý založil bájný kníže Krok buď kolem roku 453 nebo 650. Po Krokově smrti vládla jeho dcera Libuše, která si na Vyšehrad přivedla Přemysla Oráče.

Mýtický Vyšehrad ... Podle archeologických nálezů však první slovanské osídlení na Vyšehradě pochází až z první poloviny 10. století. Po hradišti vznikl královský palác, který vyplenili v roce 1420 husité. I když se toto místo měnilo a z jeho původní podoby mnoho nezůstalo, stejně při návštěvě dnešního Vyšehradu na vás dýchnou dějiny hned v několika rozmanitých podobách. Najdete zde nejstarší pražskou rotundu svatého Martina. Mohutný gotický chrám svatého Petra a Pavla, který se v 19. století dočkal novogotické přestavby. Můžete obdivovat rozsáhlé opevnění, jehož části se dochovaly už z poloviny 14. století. A případně si při pohledu z vyšehradský hradeb připomenout některou ze slavných legend. Třeba tu o Horymírovi a jeho statečném koni.

Šemíkův skok – jak to bylo? ... Horymír, vladyka z Neumětel, se znelíbil knížeti Křesomyslovi. Zničil totiž zlaté a stříbrné doly, ze kterých plynuly Křesomyslovy zisky. Co na nich Horymírovy vadilo? Místo toho, aby obyvatelé země orali svá pole, vrhli se na hledání cenných kovů. Horymírův počin byl tedy do jisté míry pochopitelný. Ne tak pro knížete Křesomysla. Ten na Vyšehradě odsoudil Horymíra k smrti! Povolil mu jen poslední přání. Naposledy se svézt na svém oblíbeném koni.

Ještě předtím ale kníže nechal zavřít všechny brány. Horymír vyskočil na Šemíka, ten poskočil k vyšehradským hradbám a ladně se přes ně přenesl. Doskočil až na protější vltavský břeh a uháněl i se svým pánem k Neumětelům. Tento obdivuhodný skok knížete přesvědčil, že Horymír a jeho kůň musí být pod ochranou bohů a vladyku omilostnil. Šemík svého pána sice domů donesl, ale zraněním po svém mimořádném skoku brzy podlehl. Před smrtí se ještě Horymírovi svěřil se svým posledním přáním. Chtěl být pohřben před vraty jeho sídla. Aby se svým pánem mohl být i po smrti. A Horymír jeho prosbu splnil.        (Zdroj: 100+1)


Genetici konečně odhalili podstatu tajemné sovětské biologické zbraně ..... Během takzvaného Sverdlovského incidentu v roce 1979 zahynulo 66 lidí. Co je vlastně zabilo?

Jako by nestačilo, že tam bolševici zavraždili carskou rodinu. V sovětském městě Sverdlovsku, které bývalo a dnes opět je známé jako Jekatěrinburg, se už od konce 2. světové války vyráběly biologické zbraně. Zařízení označované jako „Compound 19“ bylo součástí velké sítě závodů státního podniku Biopreparat, což bylo krytí pro výzkum, vývoj a výrobu sovětských biologických zbraní. Ve Sverdlovsku se ve velkém pěstovaly spory antraxu, tedy bakterie Bacillus anthracis, která je původcem sněti slezinné, a plnily se tam jimi bojové hlavice.

V dubnu 1979 ve Sverdlovsku vypukla záhadná epidemie. Asi stovka lidí se nakazila antraxem, většinou jeho závažnější plicní formou, a 66 pacientů na nákazu zemřelo. Sovětské úřady se jako obvykle snažily celou záležitost naprosto ututlat a rozšiřovaly lži o překupnících s nakaženým masem. V roce 1992 ale západní badatelé odhalili pravou příčinu epidemie, která spočívala v zanedbání bezpečnostních postupů při výrobě biologických zbraní a následném úniku smrtících spor antraxu z ventilace továrny do okolí. Obyvatelé Sverdlovsku měli tehdy z pekla štěstí, že vítr foukal směrem od města. Kdyby vál směrem k městu, mrtvých tehdy mohlo být mnoho tisíc.

Sverdlovský incident obestřela hustá pavučina dezinformací. Sovětský svaz v roce 1975 přistoupil k Úmluvě o zákazu biologických zbraní (Biological Weapons Convention). Podle této úmluvy v roce 1979 Sověti rozhodně nesměli mít zařízení jako „Compound 19“, a v žádném případě neměli vyrábět bojový antrax.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Osvětlení s LEDkami je nejen úsporné, ale také mnohem méně láká hmyz ..... LEDky v dnešní době dobývají svět jako velmi úsporné osvětlení, které významně přispívá k omezování emisí oxidu uhličitého. Jak se ale zdá, výhod mají LEDky ještě více.

Odborníci doposud přehlíželi, že LEDky svou září vlastně přitahují mnohem méně hmyzu, nežli klasická osvětlení se srovnatelným výkonem. Všiml si toho až Andy Wakefield z Bristolské univerzity, který provedl řadu pozorování v noční Anglii.

Zatím není úplně jasné, proč LEDky lákají mnohem méně hmyzu. Možná to souvisí s tím, že některé druhy hmyzu zřejmě přitahuje i tepelné záření klasických žárovek. Ať už jsou ale příčiny tohoto jevu jakékoliv, LEDky jsou přínosem jak pro noční hmyz, tak i pro lidi.       (Zdroj: Věda)


Přivážení migrantů do Česka? Zásadně promluvil Miloš Zeman ..... Prezident republiky Miloš Zeman zahájil svou návštěvu v Ústeckém kraji setkáním se členy Zastupitelstva Ústeckého kraje, starosty měst i obcí s rozšířenou působností a vedoucími odborů. Hovořil mimo jiné o dálnici D8. Řeč však přišla i na zdravotnictví či na migrační krizi.

Úvodem Zeman hovořil o dostavbě dálnice D8, která byla dle jeho slov „trvalým pomníkem“ kraje. „Doufám, že se podaří tento pomník odstranit a bude se po D8 jezdit až k Baltskému moři,“ řekl.

„Vítám, že v Ústeckém kraji poněkud klesla nezaměstnanost. Vítám, že vzrostla průměrná reálná mzda, což je do jisté míry pokrok. V rámci svých kompetencí se budu snažit alespoň trochu pomáhat, abych vám byl užitečný,“ pokračoval ve svém úvodním slově Zeman.

První dotaz ze strany přítomných pak směřoval ke zdravotnictví. „Je zajímavé, že série ministrů zdravotnictví je složena z ředitelů fakultních nemocnic. Pana Ludvíka budu jmenovat ministrem zdravotnictví 30. listopadu. Hovořil jsem s ním včera a dohodli jsme se, že prosadí zákon o hospicové péči. Tento úkol si vzal na svá bedra sám a dobrovolně po naší diskuzi,“ řekl k problematice zdravotnictví Zeman.

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) se následně obul do vlády, která údajně zvažuje zřízení azylového centra pro imigranty v Předlicích. S tím zásadně nesouhlasí. „Stačí dodržovat mezinárodní dohody. Jednou z těchto dohod je tzv. dublinská dohoda, která jasně stanovuje, že imigrant má požádat o azyl v první bezpečné zemi. Podle těchto dublinských dohod by legální imigrant u nás mohl požádat tehdy, přepravil-li by se k nám pouze letecky,“ řekl k tomu Zeman.

„Nechceme-li, aby se jakákoliv země vměšovala do našich záležitostí, neměli bychom ani my říkat, koho si mají zvolit. Na druhé straně je povinností českých politiků vyjadřovat názory, které odpovídají hájení českých zájmů. A když jsem se s paní kancléřkou naposledy setkal, řekl jsem jí: ‚Když si někoho pozvete domů, neposílejte jej na oběd k sousedům,‘“ sdělila hlava státu, že jde o vyhranění se proti relokačním mechanismům.       (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Pod povrchem Pluta je oceán, nasvědčují tomu údaje z New Horizons ..... Pod povrchem trpasličí planety Pluta se možná skrývá oceán. Nasvědčují tomu údaje získané americkou planetární sondou New Horizons. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s tím, že informace byla ve středu zveřejněna ve dvou vědeckých studiích.

Vědci věří, že pod ledovým povrchem planetky se skrývá oceán, ve kterém je stejné množství vody jako ve všech mořích na Zemi. „Oceán trpasličí planety se nachází 150 až 200 kilometrů pod jejím povrchem a je 100 kilometrů hluboký,“ řekl astronom z Kalifornské univerzity Francis Nimmo.

„Vzhledem k tomu, že má oceán na Plutu ledovou pokrývku, je nepravděpodobné, že se v něm nachází život. Není to však vyloučené,“ míní astronom z Massachusettského technologického institutu Richard Binzel.

Přítomnost vody v kapalné formě je pro život zásadní. Přestože je Pluto čtyřicetkrát vzdálenější Slunci než Země, zůstalo na něm dostatek tepla z radiace z doby vzniku (asi před 4,6 miliardy lety), aby tam mohla být tekoucí voda. Podle Nimma může v oceánu také být amoniak, který brání jeho zamrznutí. Zjištění je založeno na analýze snímků americké sondy New Horizons, které byly pořízeny v červnu 2015 během přeletu okolo Pluta a jeho měsíců.       (Čtěte na stránkách Zet)


Superúplněk 14.11.2016 ..... Listopadový úplněk byl tak silně medializovaný (tedy hlavně ať se nemyslí na závažnější věci), navíc se sdělením, kdy bylo a kdy zase bude šance Měsíc vidět tak „obrovský“, že mě to přimělo na toto nahlédnout astrologicky. Astrologie nám totiž umožňuje „nahlédnout“ do synchronicity událostí, tedy hermeticky „jak nahoře tak dole, jak na nebi tak na zemi“. Tedy jsem vyhledala i onen předchozí, a skoukla oba horoskopy. Sledujeme-li záležitosti Lunární, dají se očekávat odpovídající události do 1 měsíce, Slunce (které se též pochopitelně úplňku zúčastňuje) pak protáhne jejich důsledky až do dalšího opakujícího se postavení, tedy až do dalšího superúplňku. Podotýkám, že nejde o to, jak konkrétní planety ovlivňují události, ale o zobrazení vesmírných energií.

Listopadový úplněk byl tak silně medializovaný (tedy hlavně ať se nemyslí na závažnější věci), navíc se sdělením, kdy bylo a kdy zase bude šance Měsíc vidět tak „obrovský“, že mě to přimělo na toto nahlédnout astrologicky. Astrologie nám totiž umožňuje „nahlédnout“ do synchronicity událostí, tedy hermeticky „jak nahoře tak dole, jak na nebi tak na zemi“. Tedy jsem vyhledala i onen předchozí, a skoukla oba horoskopy. Sledujeme-li záležitosti Lunární, dají se očekávat odpovídající události do 1 měsíce, Slunce (které se též pochopitelně úplňku zúčastňuje) pak protáhne jejich důsledky až do dalšího opakujícího se postavení, tedy až do dalšího superúplňku. Podotýkám, že nejde o to, jak konkrétní planety ovlivňují události, ale o zobrazení vesmírných energií.

Oba horoskopy mají mnohé společné (což je z hlediska pravděpodobnosti poněkud neobvyklé):

Slunce v konjunkci s Lilitou – vše je v důsledku ničivé, výsměšné, s podrazy, temnotou, se syndromem ukradení dítěte (tedy i jinak stvořeného, např vybudované firmy); takto oba pohromadě to bude i o „temném světle“, konci individuálních sebevyjádření, vnuceném způsobu zcivilizování. S problémy partnerských vztahů na všech úrovních. Vnuceným pocitem méněcennosti, „nesvítím, nemám žádnou cenu“.

Jupiter – Saturn – Uran – vzájemně v obou horoskopech v trigonu a sextilu, tedy „jedou“ ve vzájemném souladu. V obou případech je Uran v retrográdním modu, tedy tzv ideály úžasné rovnoprávné společnosti a svobody naslibuje, ale nesplní. Uranistické otevřené informace se též nekonají – dříve ani do budoucna. Saturn je rerográdní jen v onom předchozím superúplňku, kdy se „hranice“ silně zúžily, nyní by se tedy měly silně rozšířit; svoboda se omezila drsně archaickým způsobem, nutí vrátit se do hóóódně dávné minulosti. „Štěstí“ končí dřív než vůbec pořádně začne. Tzv průlom (i v událostech) nastává „natvrdo“, drsně, necitelně, technicky, je problém vše niterně přijmout. Totálně se mění dosavadní pravidla nepsaná, psaná se pak kroutí jako paragrafy.

V průběhu času mezi superúplňky dojde klasicky k překlopení dosud uznávaných ideálů na ty opačné, což v onom předchozím znamenalo změnu od slibované rovnosti všech k velkým rozdílům na všech úrovních.

A teď konečně prozradím – kdy že to tehdy bylo? Předchozí Superúplněk nastal 26.ledna 1948 v 8:11SEČ. Co se u nás událo za měsíc poté snad nemusím připomínat.       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


23.11. 2016     Třiadvacátého listopadu 1620 Ferdinand II. po porážce českého stavovského povstání zrušil platnost Rudolfova Majestátu jeho přestřihnutím. Rudolfův majestát byla listina vydaná Rudolfem II. 9. července 1609. Tato listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království.


Můžeme svou DNA přeprogramovat? ..... Ezoterci jsou přesvědčeni, že lidské tělo je programovatelné - myšlenkami, slovy. A to už připouštějí i ruští vědci, kteří zkoumali DNA. Ti dokonce na základě výsledků své badatelské práce přirovnávají lidskou DNA k biologickému internetu a nepřímo vysvětlují jevy, jakými jsou aura kolem duchovních mistrů, jasnozřivost, intuice, léčení na dálku nebo spontánní vyléčení a podobně.

Vědce dosud zajímala jen malá část DNA, jež je využívaná na stavbu proteinů. Ta ale tvoří pouhých deset procent DNA a zbylých devadesát procent genetici považovali za nepotřebný odpad. A právě ten se rozhodli prozkoumat ruští experti.

Speciální tým lingvistů, genetiků a biofyziků dospěl k překvapivým závěrům

Podle zjištění ruských odborníků je naše DNA zodpovědná za konstrukci těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté odhalili, že se genetický kód, a zvláště ten ve zdánlivě odpadní části DNA, řídí stejnými pravidly jako všechny jazyky. Porovnali pravidla syntaxe (způsob spojování slov dohromady, tvorbu frází a vět), sémantiky (významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Ukázalo se, že principy stavby DNA dodržují gramatiku a pravidla stejně jako jazyky. Ty se tedy nevyvinuly náhodou, jsou odrazem DNA.

Ruští biofyzici a molekulární biologové také zaznamenali vibrační chování DNA. Podle jejich vyjádření chromozomy fungují pomocí endogenního laserového záření jako holografický počítač. Vědcům se skutečně podařilo pomocí laseru podobnému paprsku modelovat určité vzory frekvencí a ovlivnit frekvenci DNA, potažmo i samotnou genetickou informaci. Experimentálně již také prokázali, že díky konstrukční totožnosti základní struktury zásaditých DNA párů a jazyka lze k ovlivnění genetické informace použít obyčejná slova, věty. DNA reaguje na jazykem modulované laserové paprsky a také na radiové vlny, pokud jsou použity vhodné frekvence (zvuky). To vysvětluje mimo jiné skutečnost, že mají afirmace, hypnóza a další podobné techniky na lidské tělo poměrně silný vliv.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


Věda konečně potvrzuje, že lidé mohou absorbovat energii a léčit jiné lidi ..... Biologický výzkumný tým z Bielefed University učinil průlomový objev ukazující, že rostliny mohou čerpat jako z alternativního zdroje energii z jiných rostlin. Toto zjištění by mohlo rovněž nakonec mít významný dopad na budoucnost bioenergie, když poskytne důkaz předvádějící, že i lidé úplně stejně čerpají energii z jiných.

Členové biologického výzkumného týmu profesora Dr. Olafa Kruse poprvé potvrdili, že rostlina, sinice Chamydomonas reihardtii, nejenže provádí fotosyntézu, ale že má i alternativní zdroj energie: může ji čerpat z jiných rostlin.

Tato výzkumná zjištění byla zveřejněna nedávno v on-line žurnálu Nature Communications vydávaném renomovaným žurnálem Nature.

Květiny, aby rostly, potřebují vodu a světlo a lidé nejsou jiní. Naše fyzická těla jsou jako houby, nasáváme z životního prostředí. „Právě proto se určití lidé cítí v uspořádání určitých skupin nepříjemně, když je tam nějaký nešikovný mix energií a emocí,“ řekla psycholožka a energetická léčitelka Dr. Olivia Barder-Lee.

Rostliny provádí fotosyntézu pomocí oxidu uhličitého, vody a světla. Profesor Dr. Olaf Kruse se svým týmem v sériích experimentů kultivoval mikroskopicky malé sinice druhu Chamydomonas reinhardtii a pozoroval, že když se potýkaly s nedostatkem energie, tak tyto jednobuněčné rostliny místo toho energii čerpaly z celulózy sousedních rostlin. Tajné enzymy této sinice (tzv. celulózové enzymy) ‚tráví‘ celulózu jejím štěpením na krátké cukry. Ty jsou pak transportovány do buněk a přetvořeny na zdroj energie: sinice mohou tedy pokračovat v růstu. ‚To je poprvé, kdy bylo takovéto chování potvrzeno u rostlinného organismu,‘ říká profesor Kruse. ‚To, že sinice umí trávit celulózu, odporuje všem předchozím učebnicím. V určité míře vidíme to, že rostlina jí rostlinu. Teď vědci zkoumají, zda tento mechanismus lze nalézt i u jiných typů sinic. Předběžná zjištění naznačují, že tomu tak je.

„Až energetické studie v příštích letech pokročí, nakonec zjistíme, že se to promítá i do lidských bytostí,“ konstatuje Bader-Lee. „Lidský organismus je do velké míry jako rostlina, vytahuje potřebnou energii, aby ukojil emocionální potřeby, čímž může v podstatě energetizovat buňky nebo způsobit nárůst kortizolu a buňky podle toho, jaký je emocionální spouštěč, rozštěpit.“       (Zdroj: AC24)


Po zimě přichází jaro. I ve vztazích? ..... Někdy pokoj, někdy zmatek ... V našem životě se střídají období, kdy je v nás přítomna láska, s obdobími, kdy přítomna není, nebo když ji nevnímáme. Někdy v sobě cítíme lásku k nepřátelům, odumírání agresivity a vzrůstající pokoj, který sjednocuje všechny lidi. A jindy jsme zase zmatení a vše nám připadá příliš tvrdé. Tehdy nemáme daleko k pláči a nářkům, že na nás Bůh zapomněl. To my ale zapomínáme! Zapomínáme, že se v životě se střídají období jako v průběhu roku, že je tu jaro, stejně jako nevlídnost zimy. Zapomínáme, že i zima je důležitá, že si příroda potřebuje odpočinout a mráz je ke znovuzrození jara nezbytný. Přicházejí období dešťů a období sucha, a obě se navzájem doplňují.

I temnota je důležitá ... Musíme projít zimou utrpení a časy, kdy nám modlitba připadá obtížná a lidé nás už ani trochu nepřitahují, jaro však není daleko. Smrt v rodině, neúspěch v práci, nemoc, zrádný přítel, to vše zraňuje naše srdce a vrhá nás do období temnoty. Tato temnota je ovšem důležitá. Musíme se učit být v ní silní a pokojní, nebojovat s ní, ale vyčkávat. Musíme se naučit přijímat zimu jako Boží dar a pak zjistíme, že už roztává sníh a objevují se první květy.

V životě s Ježíšem to tak je – spojuje se zde čas a věčnost, chvíle společenství a chvíle věrnosti. Patří sem jaro, kdy nastává čas společenství, pokoje a radosti. Ale je tu i doba věrnosti a tehdy jsme nablízku Ježíši, který prožíval mnohem větší muka než kdokoli z nás, a spolu s ním prosíme: „Ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš“ (Mt 26,39).

Pozor na zimní sny ... V časech zimy si musíme dát veliký pozor, abychom se nenechali svést náhražkami. Možná trávíme příliš mnoho času neužitečnou činností nebo v nekonečných hovorech, a utíkáme tak před osamělostí a mučivou úzkostí. Žijeme-li ve vztahu, sníme o tom, že s někým jiným by všechno bylo lepší. Na všechny zimní sny si ale přesto musíme dávat veliký pozor. Musíme se učit, jak žít i v čase zimy, protože i ten je nutnou součástí každého vztahu.

Lidské společenství se skutečně rodí teprve ve chvíli, kdy překoná napětí a agresi. Až když zpracujeme i tato období a platí to pro život v manželství i vztahy v zaměstnání, můžeme novým způsobem objevit druhého.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Oklamali nás. Pravda o másle konečně odhalena: Babičky to celou dobu věděly ..... Všem nám bylo jednou tvrzeno, jak je máslo pro naše zdraví ta nejhorší věc na světě. Je tomu opravdu tak? Nebo nás oklamali, abychom si mysleli, že je správně konzumovat „lehčí“ verze tuků ve formě rostlinných pomazánek či margarínů?

Už v 60. letech minulého století existovaly vědecké důkazy o tom, že máslo je pro naše zdraví nesrovnatelně lepší. Nicméně falešný chemický průmysl se dal dohromady se zaprodanou vědou (junk science), aby přesvědčili miliony lidí ke kupování rostlinných tuků.

Faktem je, že krmení všežravců jakými jsou psi či myši, u nich nevedlo k arterioskleróze.Naopak, ukazuje se, že lidé, kteří mají ve své stravě nejvyšší podíl nasycených tuků, mají zároveň nejnižší riziko onemocnění srdce.

Máslo je taková malá nutriční bomba ...Máslo je jedno z nejzdravějších jídel na zemi, avšak v závislosti na druhu másla jaké konzumujete. Jedná se o velmi komplexní druh tuku obsahující přes 400 různých mastných kyselin a poměrně slušné množství v tuku rozpustných vitaminů (A, D, E a K).

Mastné kyseliny jsou více než jen zdroj energie. Některé z nich mají biologickou aktivitu.

Máslo nejen nesrovnatelně lépe chutná. Jde o přírodní produkt, který lidstvo konzumovalo nebo s jeho pomocí vařilo po celá staletí a to bez jakýchkoliv nepříznivých účinků na zdraví.

Mnohé mastné kyseliny v másle alespoň minimálním způsobem ovlivňují fyziologii a biochemii těla v pozitivním směru. Jde hlavně o kyselinu CLA (konjugovaná kyselina linoleová). Tato látka je velmi populární i v odvětví doplňků stravy pro hubnutí.

Studie také ukazují, že má poměrně silné účinky na zdraví. ... Máslo vyrobené z mléka krav krmených čerstvou trávou jich obsahuje až 5 krát více než máslo od krav odchovaných na krmných směsích.

Stručné srovnání másla a margarínu ... Oproti tomu, částečně hydrogenované mastné kyseliny v margarínu ničí artérie a cévy. Snižují totiž dobrý cholesterol v krvi a zvyšují hladiny triglyceridů a lipoproteinů. Margaríny takto poškozují kardiovaskulární systém.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Nacistická základna na Antarktidě – fakt nebo fikce? ..... Adolf Hitler si chtěl podmanit celý svět, a v jeho představách tedy bylo zabrat pro Třetí říši i nejjižnější část Země – Antarktidu. V prosinci roku 1938 proto k Antarktidě vyslal průzkumnou expedici, která měla jeho plány zrealizovat. První expedici vedl kapitán Alfred Richter, který se s lodí Schwabenland dostal až k břehům Antarktidy, kde zabral území o rozloze 9 kilometrů čtverečních, a nazval ho Neuschwabenland, tedy Nové Švábsko. Co tu vlastně nacisté v dalších letech vybudovali?

Nacisté na Antarktidě ... O první výpravě kapitána Alfreda Richtera se nedá pochybovat, protože existuje množství důvěryhodných záznamů, které o této expedici říkají. Zda tam však nacisté skutečně vybudovali nějakou základnu, není dodnes jasné. Jedna část historiků a vědců se přiklání k názoru, že nacisté na Antarktidě museli mít svou základnu, druhá část vědců to považuje jen za ničím nepodloženou fikci. Existuje však množství svědectví od kapitánů a námořníků z ponorek, kteří se na konci 2. světové války pohybovaly u břehů Jižní Ameriky, a tedy teorii o nacistech na Antarktidě jen potvrzují. Jedním z nich byl i kapitán ponorky U-530 Wilhelm Bernhard, jehož ponorka vyplula z přístavu v německém městě Kiel a 13. dubna 1945 se dostala až na Antarktidu. Podle jeho výpovědi tam jeho šestnáctičlenné posádka vyhloubila v ledovci jeskyni, do které uložili množství beden, které měly obsahovat různé předměty a důležité dokumenty Třetí říše. Celá operace nesla kódové označení Valkýra-2. Ponorka U-530 pak vplula do argentinského přístavu Mar-del-Plata, kde se celá posádka vzdala.

Podobně se o své cestě na Antarktidu zmínil i kapitán ponorky U-977 Heinz Schäffer, který při výslechu amerických a britských tajných služeb po skončení 2. světové války uvedl, že i jeho ponorka vezla na Antarktidu množství zapečetěných beden, které tam nechali, a pak se vzdal úřadům v Mar-del-Plata.

Základna 211 nebo Nový Berlín ... Jak tedy dokládají výpovědi těchto dvou kapitánů ponorek, nacisté museli Antarktidu pravidelně navštěvovat, a proto je podle části historiků více než pravděpodobné, že tam měli i svou základnu. Jedna z teorií, kterou však většina historiků považuje za nepravděpodobnou, hovoří o tom, že nacisté na Antarktidě objevili rozsáhlou síť podzemních řek s teplou vodou, velké jeskyně a dokonce geotermální jezero. A právě v této části Antarktidy, která se i dnes ještě volá Nové Švábsko, měla vzniknout obrovská základna 211, které se říkalo i Nový Berlín. Dokončena měla být podle některých dokumentů v roce 1943.

Potvrzením toho, že tato základna na Antarktidě existovala, má být podle zastánců této teorie i výrok německého nejvyššího velitele válečného námořnictva nacistického Německa Karla Dönitze, který řekl překvapivou větu: Německá podmořská flotila je hrdá, že vytvořila nepopiratelnou pevnost pro Führera na druhém konci světa.       (Čtěte na stránkách Paranormal)


Valentina Těreškovová věří, že ruští kosmonauti přistanou na Marsu jako první ..... Valentina Těreškovová, která se v roce 1963 stala první ženou ve vesmíru a o rovných 50 let později poslankyní ruské Státní dumy, kterou zůstává i dnes, věří, že ruští kosmonauti mají největší šanci přistát na Marsu jako první. Řekla to na besedě se školáky v Jaroslavli a zároveň vyjádřila lítost, že se kvůli vysokému věku na průzkumu Marsu nemůže osobně podílet.

Ruská tisková agentura RIA-Novosti píše, že v příštích pěti letech se plánuje provést v Rusku celá řada experimentů, která by měla pomoci připravit lidskou posádku pro let na Měsíc i na Mars. Adepti při nich stráví v izolaci od dvou týdnů až po jeden rok. Podobné jednodušší zařízení uvedli Rusové do provozu podle publicisty a experta na kosmonautiku Pavla Toufara už na sklonku 60. let.

„Od té doby se ale všechno změnilo. V institutu proběhla celá řada podobných experimentů zaměřených na soužití především mezinárodní posádky. Provádí se v trenažeru, který je na Zemi ojedinělý, takže ho využila i Evropská kosmická agentura (ESA) společně Rusy i čínským účastníkem ke známému experimentu Mars 500. Chtějí v tom pokračovat, jsou to postupné kroky na možné cesty k Marsu,“ vysvětluje Toufar.

Slova Valentiny Těreškovové ale považuje spíše za zbožné přání než realitu, protože takový program je nesmírně finančně náročný. Let člověka na Mars bude podle Pavla Toufara především politickým rozhodnutím, protože přednost zatím mají automatické sondy – jejich let je levnější a méně riskantní. Zatím největší překážkou pro let k Marsu je člověk.

„Technicky je to možné již v podstatě dnes, pokud se podaří zajistit systémy životních podmínek pracující spolehlivě po tak dlouhou dobu – to ještě nikdo neověřil bez dodávky náhradních součástek. Je to otázka 25, 30 let, ale známý Elon Musk chce letět s lidmi na Mars už během příštího desetiletí. Zda je to optimistické, uvidíme,“ uzavírá Pavel Toufar.        (Čtěte na stránkách ČR Plus)


Loď Cygnus opustila ISS, čeká ji experiment s "požárem" ..... Nákladní loď Cygnus soukromé společnosti Orbital ATK se v pondělí odpoledne středoevropského času plánovaně odpojila od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). V zemské atmosféře však zanikne až za šest dnů, protože ji ještě čeká práce, například experiment s ohněm. Tento pokus je naplánován pět hodin po odletu vesmírného kamionu od orbitálního komplexu. Spočívá v tom, že uvnitř speciálního modulu s devíti vzorky různých materiálů bude záměrně zažehnut oheň. Jde o druhý ze série tří experimentů, který má vědcům umožnit studovat skutečný oheň na palubě kosmické lodě.

Přístroje umístěné na Cygnusu budou zaznamenávat řadu informací jako růst plamenů nebo spotřebování kyslíku. Výsledky by měly pomoci zjistit limity hořlavosti některých materiálů kosmických lodí v podmínkách mikrogravitace, ověřit kritéria americké vesmírné agentury NASA pro výběr materiálů a také pomoci vědcům studovat, jak mikrogravitace a omezené množství kyslíku ovlivňují velikost plamenů.

Tento výzkum je velmi důležitý pro bezpečnost posádek při současných i budoucích vesmírných misích. Cygnus čeká ještě v pátek vypuštění čtyř minisatelitů LEMUR CubeSat, které se připojí k systému satelitů, jenž umožňuje globální sledování kosmických aparátů a monitorování počasí.       (Čtěte na stránkách Týden)


Žvýkačky plné disruptorů ..... Další test na přítomnost škodlivých látek v potravinách přináší nemilé zprávy pro milovníky žvýkání. Žvýkačky jsou totiž plné endokrinních disruptorů, dvě třetiny testovaných vzorků obsahovaly butylhydroxentoluen, butylhydorxyanisol či jejich kombinaci. Tyto látky se podle dánské spotřebitelské organizace Forbrugeradet Taenk (FT) vyskytují zvláště v oblíbených a celosvětově prodávaných značkách žvýkaček.

Škodlivé látky, považované za endokrinní disruptory a potenciální karcinogeny známé pod zkratkami BHA, BHT či pod označením E320 a E321, se našly ve 102 z celkových 157 testovaných balíčků žvýkaček. Škodlivé látky se objevily i ve výrobcích značek, jako jsou Wrigley’s, Mentos, Big Babol, Chupa Chups či Hubba Bubba, které jsou dobře známy i českému spotřebiteli. Naopak z výrobků, jež jsou prodávány i na českém trhu, by disruptory neměly obsahovat pouze Jet Gum vyráběné pro diskontní řetězec Lidl. Nejhůře pak v testu paradoxně dopadly žvýkačky označené jako „pro děti“, disruptory se nacházely v 81 % testovaných vzorků.

Jak BHT, tak BHA jsou v Evropské unii zařazeny na seznam endokrinních disruptorů, tedy látek, které mohou narušit hormonální soustavu. Nebezpečné jsou zvláště při dlouhodobém styku s pokožkou či žlázami. Těmto látkám by se měly vyhnout zejména děti a těhotné ženy. BHA je navíc v Japonsku a v americké Kalifornii veden na seznamu karcinogenů, podezření na karcinogennost panuje i u BHT. V EU je ovšem jejich použití stále přípustné.

Reakce výrobců zatím není známa. Co se příslibů nápravy týče, minulé testy, jež FT provedla, ukázaly, že úspěšnost je sotva třetinová. Někteří výrobci se totiž námitkami spotřebitelských či zdravotnických organizací odmítají zabývat.       (Čtěte na stránkách dTEST)


Věda se obrátila do temnot: korupce expertů nezná hranic. Z poloviny je všechno lež. Pečlivě připravená iluze. Miliardy na zakrytí podvodů a smrti. Mimosoudní vyrovnání jsou pro firmy za pakatel ..... Jak se to dělá v mainstreamu? Je to prosté. “Medicínští žurnalisté” přece píší jedině o tom, co publikují prestižní vědecké časopisy. To je Věda s velkým Vé. Jejich skála. Tytéž časopisy jsou také zdrojem arogantních rad lékařů pacientům: “Studie nám ukazují, že…” A to je celé. To je, prosím, konečný důkaz. Studie v prestižních magazínech jsou konečná pravda. Reportéři, kteří se zabývají medicínou, obvykle o ničem jiném nepíší. Ani je nenapadne. Co kdybychom jim ale řekli, že těmto studiím protiřečí jiné, důležitější autority? Co kdyby dotyční reportéři prozkoumali více studií, než kdy zvládl jakýkoli lékař, a došli k naprosto šokujícímu, zcela opačnému závěru, než byli vždycky zvyklí?

Některé z největších iluzí mediálního matrixu nám dřepí přímo před očima. Nevidíme je ze dvou hlavních důvodů. Prvním je, že lidé nevěří, že by mohlo jít o iluze (přestože tomu nasvědčuje mnohé). Druhým je fakt, že lékaři a další “odborníci” na poli zdravotnictví pracují dál, jako by se nechumelilo a nikdo nic nevěděl.

Jak se to dělá v medicínském mainstreamu

Jak se to dělá v mainstreamu? Je to prosté. “Medicínští žurnalisté” přece píší jedině o tom, co publikují prestižní vědecké časopisy. To je Věda s velkým Vé. Jejich skála. Tytéž časopisy jsou také zdrojem arogantních rad lékařů pacientům: “Studie nám ukazují, že…”

A to je celé. To je, prosím, konečný důkaz. Studie v prestižních magazínech jsou konečná pravda. Reportéři, kteří se zabývají medicínou, obvykle o ničem jiném nepíší. Ani je nenapadne.

Co kdybychom jim ale řekli, že těmto studiím protiřečí jiné, důležitější autority? Co kdyby dotyční reportéři prozkoumali více studií, než kdy zvládl jakýkoli lékař, a došli k naprosto šokujícímu, zcela opačnému závěru, než byli vždycky zvyklí?       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Tohle je opravdu drsné. 80letému majiteli penzionu vnutili i přes jeho nesouhlas africké imigranty. Snažil se bránit svůj majetek vlastním tělem, ale marně ..... Luigi Fogli, 80letý majitel penzionu v italském Ficarolu (Rovigo), se zoufale a marně snažil vlastním tělem zabránit tomu, aby v jeho zařízení byli ubytování imigranti. Jednalo se o mladé muže z Afriky.

Majitel penzionu s názvem Hotel Lory zjišťoval u místních úřadů podmínky případného ubytování „uprchlíků“, ale pak od svého úmyslu upustil, neboť zjistil, že by měl dostat jen 7 euro za jednoho „uprchlíka“ na noc.

Nicméně když úřady zjistily, že je u pana Fogliho volno, rozhodly se i přes jeho nesouhlas skupinu černých imigrantů v jeho penzionu ubytovat. Přestože se majitel penzionu snažil takovému jednání zabránit, proti většině, kterou doprovázela policie, neměl šanci.

Není to jediný případ, kdy v Itálii došlo k podobnému zabrání soukromého majetku kvůli imigrantům. Stejný osud potkal i hotel Castello ve Veroně, kde místní obyvatelé dokonce vystavěli před ubytovacím zařízením barikády.       (Čtěte na stránkách FreeGlobe)


22.11. 2016     Dvaadvacátého listopadu 1963 byl v Dallasu v Texasu zavražděn americký prezident John F. Kennedy.


Advent - základní informace ..... Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista.

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Datum adventních nedělí ... Datum 1. adventní neděle 2016 připadá na neděli 27.11.2016 ... Datum 1. adventní neděle 2017 připadá na neděli 3.12.2017

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.       (Čtěte na stránkách Víra)


Internet už pokryl 76 procent českých domácností. Nejvíc lidí bez počítače je v Olomouckém kraji ..... Počet domácností s internetem se od minulého roku zvýšil o tři procentní body na 76 procent. Více než dvě pětiny lidí jsou na internet připojeny přes mobil. V celém Česku bez počítače funguje 24 procent domácností. Nejčastěji se takové rodiny nachází v Olomouckém kraji.

K internetu je připojeno 76 procent českých domácností, což je o tři procentní body více než v minulém roce. Více než dvě pětiny lidí sledují internetové stránky přes mobil, což je čtyřikrát více než před pěti lety. Uvedli to zástupci Českého statistického úřadu.

Bez počítače je v Česku stále 24 procent domácností. Největší podíl takových rodin je v Olomouckém kraji, 32 procent, naopak v Praze to bylo 18 procent. Dvě třetiny lidí bez počítače patří do nejnižší příjmové skupiny. U rodin s počítačem převládají přenosná zařízení, která tvoří 60 procent, 40 procent má stolní počítač.

Stát chce více dohlížet na bezpečnost internetu a mobilních sítí. Firmy se bojí, že za nové zabezpečení dat zaplatí více než za EET - čtěte ZDE

Aspoň jednou týdně se k internetu připojuje 73 procent Čechů. Nejčastěji se na síti baví, čtou on-line zpravodajství, sledují videa, poslouchají hudbu nebo se věnují hraní her.

Celkem 54 procent uživatelů starších 16 let používá sociální sítě a 44 procent na internetu nakupuje. Letos poprvé bylo mezi zákazníky e-shopů více žen než mužů. Zatímco v roce 2010 lidé kupovali hlavně elektroniku a elektrospotřebiče, nyní roste zájem o spotřební zboží, jako jsou potraviny, drogerie, léky a vitaminy. Více než polovina nakupujících si nechává posílat zboží na dobírku, 41 procent využívá k platbám internetové bankovnictví. Při osobním odběru platí 29 procent lidí.       (Čtěte na stránkách iHNed)


Kiwi - univerzální ovoce pro zdraví ..... V nabídce supermarketů je čínský angrešt, jak se také kiwi nazývá, nepřehlédnutelné. Podle obsahu vitaminu C se tento exotický plod, který pochází z východní Asie, řadí hned na druhé místo po šípkách. Sáhnout by po něm měli často jedinci, kteří se potřebují zbavit nadváhy. Jeden plod má v průměru jen padesát kalorií. Jaký přínos pro zdraví od něj můžeme očekávat?

Velké množství vitaminu C se postará o to, že tělo zbaví psychické únavy, pomáhá zvyšovat vstřebávání železa. Pravidelná konzumace kiwi posiluje imunitní systém, prospívá zdraví zubů a kůže. Antioxidanty v kiwi chrání srdce, protizánětlivé látky, které obsahuje, působí jako prevence proti rakovině. Čerstvé ovoce nebo rozmixované v sorbetu či ovocném koktejlu je výborné proti stresu, nervozitě, zvyšuje soustředění.

Osvěžující zelená lahůdka pročišťuje střeva, zlepšuje trávení, stabilizuje hladinu vody v buňkách, čímž omezuje zadržování tekutin v těle. Méně se také ví, že udělá dobře lidem s kloubními potížemi, má schopnost rozrušovat močové kaménky, působí protirevmaticky.        (Zdroj: Doplněk)


Komplikací na dálnici D1 přibude. Příští rok se má opravovat až devět úseků současně ..... Dálnice D1 se stihne kompletně opravit do roku 2020. Kvůli udržení původního termínu ale bude nutné zvýšit tempo oprav, v jeden čas tak budou silničáři příští rok opravovat až devět úseků dálnice. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok. Letos by se na dálnici mělo pracovat do začátku prosince, úsek mezi Měřínem a Jihlavou je ale ve skluzu a pravděpodobně na něm budou práce trvat o něco déle.

Poslední zimy byly příznivé a bylo možné na stavbách pracovat déle než je obvyklé, uvedl Ťok. Byla by škoda přestat stavět v době, kdy je to stále možné, dodal. Na druhou stranu opravy přes zimu představují možnou komplikaci v případě, že bude kvůli sněžení potřeba, aby dálnici upravovala technika zimní údržby.

Jak se jezdí v Dubaji? Zácpy a troubení střídá výhled do exotické krajiny Jak se jezdí v Dubaji? Zácpy a troubení střídá výhled do exotické krajiny číst článek

K současným čtyřem opravovaným úsekům u Psářů, Jihlavy, Měřína a Velké Bíteše příští rok přibudou úseky Ostředek - Šternov, Hořice - Koberovice, Humpolec - Větrný Jeníkov a Velké Meziříčí - Lhotka, uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. ŘSD s ministerstvem dopravy jedná i o zahájení oprav na úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem, který ale sousedí s dalšími plánovanými opravami, což by představovalo komplikaci v podobě delší uzavírky.

Práce na D1 jsou plánovány tak, aby se všechny úseky začaly příští rok opravovat na přelomu března a dubna, pokud to dovolí klimatické podmínky. Doprava by měla být standardně vedena v režimu dvou zúžených pruhů v každém směru, krátkodobě by měl být provoz omezen do jediného pruhu v době, kdy bude třeba změnit dopravní značení. Doba tohoto opatření by měla být v desítkách hodin.

Celá oprava dálnice D1 mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru je rozdělena do 21 úseků, které se opravují postupně. Nyní silničáři pracují na čtyřech úsecích, dalších šest bylo uvedeno do provozu. Celkové náklady na opravy všech vybraných úseků ŘSD odhaduje na 20 až 21 miliard korun. Proti těmto projektovým cenám má ŘSD rezervu, v tendrech se dosahuje významného snížení ceny, doplnil Kroupa.       (Čtěte na stránkách Aktuálně)


Rozhovor s MUDr. Janem Hnízdilem: „Chcete se léčit, nebo uzdravit?“ ..... MUDr. Jan Hnízdil je přední osobností komplexní psychosomatické medicíny, léčebného přístupu, který zohledňuje celého člověka a jeho životní situaci. Knihy dr. Hnízdila Mým marodům a Zaříkávač nemocí se záhy po vydání staly bestsellery. Své pacienty v ordinaci vítá otázkou: „Chcete se léčit, nebo uzdravit?“

Pane doktore, ve svých přednáškách často zmiňujete, že při procesu uzdravování pacienta je – pro někoho možná překvapivě – nesmírně důležitá osobnost lékaře, jeho charisma, moudrost a životní zkušenost. Celostní lékař je podle vás vlastně „tlumočníkem“ mezi signály těla a myslí pacienta. Jak dlouho zabere, než se člověk stane opravdu dobrým tlumočníkem?

To je práce na celý život. Problém je, že na lékařské fakultě se to neučí. Vědecká medicína je objektivní věda. Vychází z předpokladu, že každá nemoc má objektivní příčinu, kterou dokážeme pomocí špičkové techniky – CT, NMR, ultrazvuku, odběrů – objektivně odhalit a pak působením zvenčí – léky, operacemi, zářením – člověka uzdravit. To je fatální omyl.

V čem je problém?

Studie provedená ve Velké Británii potvrdila, že nejméně u 45 % pacientů objektivní příčina potíží chybí. Objektivně jsou zdraví, ale je jim stále zle. Ze studie vyplynulo, že tyto potíže jsou somatizací, ztělesňováním složité životní situace člověka. Ten člověk má životní starosti, neví si rady, je ve stresu. A to, co není schopen vyřešit vědomě, začne postupem času tělo řešit na nevědomé úrovni za něj – nemocí. Nemoc tedy není voláním po užívání léků, nýbrž informací o tom, že člověk dělá ve svém životě nějakou chybu. Je nemocný proto, že si nerozumí. Nechápe tělesné signály nemoci. Já mu to v ordinaci přetlumočím. Většinou si pak od pacienta vyslechnu: „To jsem k vám ani nemusel chodit. Já to tušil. Jen jste mi to potvrdil.“        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Proč Švýcaři zrušili preventivní prohlídky na mamografu ..... Začátkem roku 2014 jedna z dosud největších a nejdelších studií o mamografii provedené na 90.000 ženách během 25 let zjistila, že mamografy nemají žádný vliv na úmrtnost v důsledku rakoviny prsu. Během trvání studie úmrtnost na tento druh rakoviny byla prakticky identická u žen, které absolvovaly preventivní prohlídky na mamografu a těmi, které jejich neabsolvovali.

Kromě toho, přibližně 22 procent zjištěných agresivních rakovin prsu bylo nesprávných, což následně vedlo ke zbytečné léčbě. Výzkumníci se shodli na tom, že přínos mamografického screeningu by měl být jednoznačně přehodnocen.

Přesto byly úřady veřejného zdravotnictví v jednotlivých státech příliš pomalé při aktualizaci svých doporučení. Například, Americká nadace pro rakovinu (obdoba české Ligy proti rakovině) stále doporučuje podstoupit mamografické vyšetření každý rok pro ženy po 40-tce.

Konfliktní informace vyvolaly u žen smíšené pocity o tom, zda je tento screening prospěšný nebo škodlivý. Lékařský panel ve Švýcarsku však neváhal a vydal jasné rozhodnutí: Už žádná plošná mamografie.

Proč dali Švýcaři mamografem sbohem? ... Po roce studování a přehodnocování dostupných důkazů a jejich následků na zdraví žen, prohlásil švýcarský lékařský panel, který je nezávislým hodnotícím subjektem, že jsou novými informacemi znepokojeni.

Důkazy byly prostě v příkrém rozporu s globálním konsensem těch expertů, kteří považovali mamografy za bezpečné a schopné zachraňovat životy.

Poukazovali totiž na to, že mamografická vyšetření dokáží zabránit pouze jednomu úmrtí z 1.000 žen, které ho podstoupily. Na straně druhé však způsobují poškození u mnohem více žen, než jen jedné.

Po zhodnocení všech informací jim prostě nezůstala jiná možnost, než nové plošné screeningové programy na mamografu již dále ženám nedoporučovat. Zároveň požadovali uvalit restrikce na již stávající programy.Ve své zprávě zveřejněné v únoru 2014 Švýcarský lékařky panel dále doporučil, že ženy musí být „jasně a zřetelně“ informovány nejen o nyní již sporných přínosech, ale i možných poškozeních způsobovaných mamografem.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Jak se v zimě prostřednictvím stravy zahřát ..... Chladné měsíce s sebou přinášejí první plískanice a rýmy a ti, kteří přes léto nenačerpali dostatek vitamínů a minerálů, se mohou zdáti v nevýhodě. Nicméně, i na sklonek podzimu nám příroda předchystala nemalý zástup darů, ze kterých smíme ještě dlouhou dobu profitovat. Ochlazující saláty vyměníme za teplé prohřívající polévky, mátový čaj za zázvor, zařadíme skořici, majoránku, kurkumu, ze zeleniny pak cibuli, česnek, mrkev, petržel a dýni, experimentovat můžeme také s červenou řepou. Citrusy, které mnohdy obepluly půlku světa, vyměníme za jablka, hrušky či sušené ovoce. Nezapomínáme ani na jáhly, jakožto zdroj tepla a síly, ukrývající se v každém zrnku broušeného prosa. Jak s tím vším však naložit, když vše, co jsem zmínila, může se zdát mdlé, bez chuti a neuvařitelné?

Dýně ... Nevyrostly-li nám na zahrádce, zkusme si pro ně zaběhnout na trh. V nabídce je stále dýně máslová, špagetová, hokkaido či muškátová. Dýni velkolepého názvu Goliáš příliš nedoporučuji, neboť je mnohdy stejně obsáhlá, jako její jméno a nutno pak vyšetřit alespoň jeden celý den, abychom ji zpracovali. Svým obsahovým složením výživných látek se dýně příliš neliší, všechny nabízejí pěkné množství vlákniny, karotenoidů, dále také draslík za přítomnosti minimálního množství sodíku, což ocení nejen kardiaci. Při pravidelné konzumaci upravují činnost střev, harmonizují žaludek, slezinu i slinivku břišní. Patří na seznam přírodních, snadno dostupných detoxikačních „léků.“

Pokud jsme ještě neochutnali, neváhejme a dopřejme si zapečenou špagetovou dýni, kterou naplníme vším, co vyhledáváme a máme rádi. Výbornou náplní může být směs sýru, strouhané mrkve, petržele, česneku, cibulky, majoránky a trošky himalájské soli. Kdo má rád i další bylinky, nechť si vyhraje, neboť dýně k jejich používání doslova vybízí. Touto směsí pak naplníme podélně rozkrojenou dýni, kdy z každé vzniknuvší misky vydlabeme semínka, namísto nichž pak umístíme náplň. A pečeme. Podáváme s čímkoliv. Výborný může být také pečený batát. Dýně je však díky vláknině sytá, a ačkoli má hlad mnohdy převelké oči, věřte, že samotná dýně postačí.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Jestřábi při vyhledávání kořisti používají podobnou strategii jako lidé ..... Ornitologové z Haverford College a The College of New Jersey natočili unikátní video, které zachycuje jeřába lesního při lovu. A jeho analýza (plus analýzy dalších tematicky souvisejících nahrávek) přinesla zajímavé zjištění.

Jestřábi, orli a další dravci jak známo disponují velice ostrým zrakem, který jim umožňuje vypátrat kořist. Pokud je budete delší dobu pozorovat, zjistíte, že se u nich střídají okamžiky, kdy rychle pohybují hlavou či očima (čemuž se říká „saccade“) a okamžiky, kdy je jejich pohled fixován na určitý bod.

Suzanne Amador Kaneovou z Haverford College a Michaela Ochse z The College of New Jersey zajímalo, jaké je matematické rozdělení intervalů mezi „saccades“. Aby to zjistili, mimo jiné připevnili na jestřába jménem Shinta miniaturní kameru, která po čas lovu zaznamenávala pohyby jeho hlavy.

Ukázalo se, že rozhodně nejde o pohyby pravidelné a předvídatelné – ptáci své chování průběžně mění na základě informací o okolním prostředí. Jednotlivé „saccades“ od sebe tedy dělí časové úseky, jejichž délku ovlivňuje to, zda jestřáb detekoval potenciální oběť.

Výše popsaná stochastická rozhodovací strategie se velmi podobá té, kterou používají během procesu vyhledávání lidé. S trochou nadsázky tak lze tvrdit, že jestřábi „uvažují podobně jako my“.        (Zdroj: Příroda)


DNA testy potvrdily, že lebky nejsou lidské ..... Kdo byli tyto záhadné bytosti? Vyvinuli se na Zemi odděleně? Co způsobilo, že jsou tak výrazně odlišné od „normálních lidí?

Na jižním pobřeží Peru, jedné z nejtajemnějších zemí Jižní Ameriky leží poloostrov Paracas, pokrytý písečnou pouští. Zde v této nehostinné krajině učinil peruánský archeolog Julio Tello jeden z nejzáhadnějších objevů roku 1928. Během vykopávek Tello odkryl pod suchou půdou Paracaské pouště sídliště a kultivované pohřebiště.

V tajemných hrobkách Tello objevil soubory kontroverzních lidských pozůstatků, které navždy změnily náš pohled na naše předky a předchůdce. Těla v hrobkách měla jedny z největších protáhlých lebek, které kdy byly na Zemi objeveny, podle místa nálezu byly nazvány Paracaské lebky. Peruánský archeolog objevil přes 300 těchto záhadných lebek, o kterých se domnívá, že jsou přibližně 3000 let staré.

A jako kdyby tvar lebek nebyl dostatečně záhadný, nedávné analýzy DNA provedené na několika lebkách představily jeden z nejzáhadnějších a nejneuvěřitelnějších výsledků, které zpochybňují vše, co dosud známe o lidském původu, a o lidském evolučním stromu.       (Čtěte na stránkách Sueneé)


Zázrak homeopatie - Homeopatika k nám živě promlouvají ..... Poslyšte malinkatou zkušenost amatéra bez medicínských znalostí. Nedávno mne postihla, asi po neukázněném stravování, hrůzostrašná zažívací "revoluce"... (cosi jako "Velký Říjen" v žaludku a okolí). Vzal jsem si několikrát homeopatikum Nux Vomica. Předtím jsem si ale dával horký obklad na břicho, až jsem si ho "slušně" spálil, a s obklady proto musel přestat (úsměvné, že?) a takto nově získaný problém jsem si léčil homeopatikem Belladonna.

LevanduleA najednou, asi poprvé v životě, jsem mohl při pár vhledových chviličkách živě a přímo pozorovat, jak to léčí. Úplně jinak, než jak jsem si matně představoval. Myslel jsem vždycky, že začne působit nějaká látka, či chemický proces, či co. To platí asi u alopatických léků. Nyní jsem ale najednou vnímal, jak se ve mně rozlévá specificky krásná nálada, dosud nikdy nepocítěná, povstávající z bylinky, ze které je homeopatický lék získán. Asi jako když se hezky soustředím na nějakou kytičku, její květ a vůni, tak takhle to mnou procházelo a šířilo se. Od té bolavé mizerie to mou pozornost odvedlo do zcela konkrétního prožitku povahy jisté květiny a nebylo ani důležité vědět, která to byla. Podobně jako když je člověku psychicky nedobře a pustí si muziku, která ho osloví a oblaží a tím vyléčí. Toto léčení spočívalo v tom, že určitá, velmi specifická či individuální nálada, která se ve mně po rozpuštění léku ochotně a směle rozlila a kterou jsem mohl vědomě pozorovat a sdílet, nějak působila i na disharmonii v zažívání a na spáleninu. Nebyla to žádná chemie, ale nálada, tedy stopa, informace té látky, ze které se její esence, její "osobní" vliv přenesl do oněch homeopatických cukrových kuliček, které se rozpustí v ústech.       (Čtěte na stránkách Phoenix)


18.11. 2016     Jednadvacátého listopadu 1344 položil Jan Lucemburský základní kámen ke gotické novostavbě katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.


Podzim a dýchací potíže ..... Pro podzimní období je typické onemocnění dýchacích cest. Jedná se o vlastně o zánět sliznice dýchacích cest horních, tedy sliznice v nose a nosohltanu. Jejich příčina je infekce, vyvolaná zejména viry (či ne tak často baktériemi).

Infekce dýchacích cest

Pokud dojde k infekci, objeví se typické příznaky, které trvají tři až sedm dní. Pak obvykle následuje další fáze, označovaná jako bakteriální. Charakteristickým příznakem onemocnění horních cest dýchacích je vodnatá až hlenovitá sekrece z nosu. K dalším příznakům patří pocit neprůchodnosti nosu, kýchání, zvýšená teplota, dráždivý kašel a bolesti v čele. Pokud nedojde k včasné léčbě, může se tato nemoc rozvinout v zánět vedlejších nosních dutin. Tu poznáme podle typických symptomů, ke kterým patří bolest v oblasti čela a okolo očí a také hnisavý výtok z nosu. Zánět dutin není jedinou komplikací, k dalším patří zánět středního ucha, průdušek nebo plic.

Vůbec nejčastějším příznakem je kašel. Kašel není jen příznak infekce, ale jedná se také o obranný reflex našeho těla, který slouží k zajištění průchodnosti dýchacích cest. Velmi často se tím organismus snaží odstranit hlen, který může být málo viskózní a špatně se vykašlává (což vede k opakovaným, vyčerpávajícím záchvatům kašle). Pokud kašel nevymizí do několika dní, je třeba navštívit lékaře, aby mohl vyloučit (nebo potvrdit), že se jedná o infekci způsobenou viry nebo baktériemi. Zdravotní situace se může zhoršit, pokud se nepodaří včas vykašlat viry, které mohou být infikované a způsobit další komplikace, jako je zánět dolních cest dýchacích (průdušnice, velkých průdušek nebo pohrudnice).

Přírodní léčba infekce dýchacích cest

Přírodní prostředky mají v tomto případě efekt jednak jako prevence i jako podpora a doplněk celkové léčby. Preventivně je dobré používat takové přípravky, které podporují náš imunitní systém - z nejčastěji užívaných je možné uvést vitamín C, ženšen, echinaceu (třapatku nachovou), rakytník řešetlákový, hlívu ústřičnou, beta-glukany, bakteriální lyzáty, šišák bajkalský, klanopraška čínská, reishi, laktobacily a celou řadu dalších.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


To, jak léčíme infarkt, bude nejspíš špatně .... Větší šance vylízat se z průšvihu nemají ti, kterým se přilepšuje kyslíkem, ale paradoxně ti, kterým ho odpírají. Nejlepší podmínky pro regeneraci myšího srdce panují na Mount Everestu. Pro to naše by mělo platit totéž.

Hesham Sádek a Wataru Kimura jsou výzkumníci zaměstnaní na University of Texas. V rámci náplně své práce zkoušeli ze svých laboratorních svěřenců udělat jakési následovníky Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norkeje. Potkanům snižovali obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu tak mocně, až ho ve finále měli jen 7 %. To odpovídá jeho koncentraci na Mount Everestu. Dokonce se dá říci, že čtyřnozí „horolezci“ své vzory dokonce překonali. Zatímco Novozélanďan s Nepálcem pobyli na vrcholu pouhých 15 minut, přeborníci říše hlodavčí setrvali v nedostatku kyslíku celé dva týdny. A právě díky tomu se nyní stávají také slavnými - začalo jim totiž regenerovat srdce.

Srdce je jen sval ... Jeho stavební jednotkou je srdeční buňka zvaná kardiomyocyt. A právě v něm je zakopaný pes. Za normální situace se nemnoží. Teď asi mnozí namítnou, že na novém poznatku vlastně nic nového není a že i každý trenér ví, jak vysokohorské prostředí jde sportovcům k duhu a jak to jim pomáhá k vyšším výkonům. Je to ale jen část pravdy. Všude se dočtete, že to je jen v důsledku zvyšování počtu červených krvinek. Jejich přebytek pak v níže položených oblastech vede k lepšímu okysličování svalů. A protože v honbě za medailemi i malé posunutí stavu, kdy ještě sportovec zvládá popadnout dech, je k nezaplacení, sportovní lékaři na to vymysleli „zkratku“. Stačí adeptovi odebrat krev, odseparovat z ní něco tekutin a před závodem mu masu červených krvinek vstříknout do žil. Soudí se, že bez takových autotransplantací (jak se přenosu buněk vlastního těla říká) by tolik rekordů nebývalo padlo.

Někdy se v souvislosti s dlouhodobými pobyty na horách, kromě „zahuštění krve“, uvádí i zbytnění srdce. I v tomto případě se ale usuzuje, že to je jen průvodní jev zvětšování diametru jednotlivých svalových buněk více namáhaného svalu. Nikoli tedy zvětšování počtu buněk v srdci. Roste jen rozměr průřezu jednotlivých buněk.

Podobně se na možnost regenerace srdečního svalu dívá i většina patologů. Ty k tomu zase vede pozorování, že po prodělaných infarktech na poškozených srdečních svalech nacházejí jen zhojenou vazivovou jizvu a nikoli novou tkáň tvořenou svalovými buňkami. Nefunkční jizva navíc špatně převádí elektrický impuls a tím znemožňuje synchronizaci kontrakce jizvou oddělených svalových okrsků. To je to, co naší pumpě nedovoluje po infarktech podávat plný výkon.

Ne všichni odborníci jsou k rekonstrukci tkáně kardiomyocytů skeptičtí. Zastáncům množení svalových buněk argumentační munici dodala studená válka hrátky s atomovými bombami. Ukázalo se, že srdeční tkáň těch, kteří byli vystaveni spadu, vykazovali přítomnost radionuklidů (těch, které se do buněk zabudovávají jen při jejich množení) i v buňkách srdce. Z toho plynulo, že se srdeční sval obnovuje.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Kurkuma jeví potenciál pro využití v medicíně, ostatní superpotraviny jsou spíše pochoutkami ..... Americká spotřebitelská organizace Consumer Reports (CR) se podívala na další potraviny se zázračnou pověstí. Tentokrát to konkrétně byla kurkuma, kokosový olej, jablečný ocet a vývar z kostí. Ačkoli skvělá pověst přírodního léku na všechno možné předchází všechny tyto čtyři potraviny, jistý potenciál má podle CR jen ta první.

Koření kurkuma, které je například hlavní složkou kari, má pověst zabijáka rakovinných buněk, pomáhat by měla i proti zánětům kloubů. CR uvádí, že některé studie potvrzují, že kurkumin, který je v koření obsažen, skutečně zabíjí rakovinné buňky, ovšem zatím pouze v laboratorních podmínkách. Podobných substancí, které se osvědčily v Petriho miskách, ale při skutečné léčbě nikdy nezabraly, již bylo v minulosti objeveno mnoho. Průkazněji podle CR vypadají studie, které ukazují, že kurkumin pomáhá při artróze podobně jako volně prodejné léky typu ibuprofenu. Spotřebitelé, kteří užívají léky na ředění krve, by se ovšem konzumaci kurkumy měli vyhnout, zvyšuje totiž riziko krvácení.       (Čtěte na stránkách dTEST


Panda na vzestupu: V čínské přírodě dnes žije už přes 2 000 pand ..... Na základě oficiálních odhadů Mezinárodního svazu ochrany přírody překročila čínská populace pandy velké hranici dvou tisíc jedinců, a již se tedy nejedná o ohrožený druh

Po důkladných průzkumech hornatého terénu v centrální části Číny zveřejnil Mezinárodní svaz ochrany přírody studii, podle níž v současnosti žije v tamní volné přírodě 2 060 pand velkých. Černobílí medvědi se tak posunuli z kategorie „ohrožení“ do „zranitelní“ a pozornost čínské vlády, která stráží jejich teritoria, zřejmě skutečně nese ovoce.

Na druhé straně zástupci svazu varují, že kvůli změnám podnebí přijdou pandy během následujících 80 let o 35 % svých domovských bambusových lesů – rozhodně proto nelze v péči o sympatická zvířata polevovat.         (Čtěte na stránkách 100+1)


Přírodní zabiják rakoviny, který je 10 000x silnější než chemoterapie ..... Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Jelikož některé velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji.

Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná.

Je to zcela přirozené a určitě to nemá žádné vedlejší účinky. Jestli máte místo, vypěstujte si jednu na své zahrádce. I ostatní části rostliny jsou užitečné. Až si příště dáte ovocný džus, řekněte si o anonu.

Kolik lidí zbytečně zemřelo, zatímco ten výrobce léčiv za miliardy dolarů toto tajemství zázračného stromu graviola skrýval? Jde o nízký strom zvaný graviola v brazilštině, guanaba ve španělštině a v angličtině má nevýrazné jménao „soursop“. (Graviola v češtině.) Plod hodně velký a nakysle sladká bílá dužina se buď rovnou jí anebo, co je běžnější, používá na výrobu ovocných nápojů, dření atd.

Hlavní zájem o tuto rostlinu budí její silný proti-rakovinný účinek. Ačkoliv je účinná proti mnoha zdravotním potížím, je to její proti-nádorový účinek, co budí největší zájem. Tato rostlina má prokázaný hojivý účinek při rakovině u všech typů onkologických onemocnění. Kromě své hojivosti proti rakovině, má graviola široké spektrum antimikrobiálních působků, jak proti bakteriálním, tak i plísňovým infekcím, a zabírá i proti vnitřním parazitním červům, snižuje vysoký krevní tlak a používá se i při depresích, stresu a nervových poruchách.

Existuje-li jediný příklad, který dramaticky objasňuje, proč je pro Američany jako vy a já existence Institutu zdravotní vědy tak životně důležitá, tak jím je neuvěřitelný příběh za stromem Graviola…       (Čtěte na stránkách AC24)


Čeští vědci zjistili, čím zvířata vnímají magnetické pole Země ..... Čeští vědci objevili, jakým způsobem se zvířata orientují podle magnetického pole Země. Doposud se vědělo, že někteří živočichové mají schopnost reagovat na geomagnetické pole, nebylo ale známo díky čemu. Vědci z Masarykovy univerzity v Brně přišli na to, že za orientaci podle magnetického pole může takzvaný protein kryptochrom v oku. Je to významný mezinárodní objev, který přesahuje do neurověd, ekologie, molekulárních věd i fyziologie, uvedla Grantová agentura ČR.

Výzkum, který agentura financovala, publikovali čeští vědci v prestižním americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA. "Přišli jsme na to, že když vypnete kryptochrom, živočichové ztratí schopnost vnímat směrovou složku magnetického pole. To je základní předpoklad pro kompas, abychom to mohli používat při orientaci v prostoru," řekl vedoucí výzkumného týmu, biolog Martin Vácha z Masarykovy univerzity. Zvířata tak změnou chování dají najevo, že vnímají změny geomagnetického pole.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Tisulská princezna: Dívka v sarkofágu je nejméně 800 miliónů let stará! ..... Zanedlouho sovětští vědci uveřejní své poznatky a vědecký svět bude zcela šokovaný. Dle profesora byla princezna pohřbena nejméně před 800 milióny lety! Toto tvrzení je v rozporu s Darwinovou teorií o původu člověka a jeho vývoje z opice. Žena byla pohřbena v karbonovém období prvohor, dávno před dinosaury, dlouho před tím než se na planetě vytvořilo uhlí, v době, kdy dle moderních představ bylo na zemi království rostlin.

Stalo se to začátkem září roku 1969 v obci Ržavčik v Tisulském okrese v regionu Kemerovo. Během hornických prací v dole, kde se těžilo uhlí, objevil horník Karmaukhov v samotném jádru dvacetimetrové sloje ležet v hloubce přes 70 metrů dva metry velký mramorový sarkofág, který byl neuvěřitelně precizně mechanicky opracovaný.

Velitel Alexander Alexandrovich Masalygina přikázal okamžitě zastavit veškeré práce a sarkofág nechal vynést na povrch. Následně ho začal otevírat, přičemž odlamoval okraje tmelu, který byl časem již zkamenělý. Samotný tmel se však pomocí slunečního tepla měnil v čirou tekutinu a začal se roztékat. Jeden nedočkavý člověk, si dokonce dal trochu této tekutiny na jazyk, aby ji ochutnal (během jednoho týdne zešílel, a v únoru umrznul u dveří svého domu).

Víko sarkofágu bylo dokonale opracované a přesně sedělo. Pro lepší těsnost měly vnitřní hrany okrajů tloušťku patnáct centimetrů. Objevení Tisulské Princezny bylo skutečně velkým šokem pro všechny přihlížející. Sarkofág byl naplněný až po okraj růžově modrou krystalicky čirou tekutinou. V ní spočívala svěží, zhruba 180cm vysoká, štíhlá a neobyčejně krásná žena. Bylo jí okolo třiceti let, měla jemné evropské rysy a velké, do široka otevřené modré oči. Měla husté, lehce vlnité tmavě hnědé vlasy s nádechem dočervena, které jí sahaly až do pasu. Podél jejího těla splývaly měkké, bílé ruce s krátkými, úhledně upravenými ostříhanými nehty.       (Čtěte na stránkách Sueneé)


Nová lumpárna schválená poslanci ..... Novela Občanského zákoníku upravuje – tzv.distanční smlouvu (po monitorování v telefonu). Díval jsem se do nového Občanského zákoníku a skutečně je tato smlouva uzákoněná a dokonce je více takových smluv. Je neuvěřitelné, co ti zákonodárci (hov*da) vymyslí. PŘEPOSÍLÁM A NECHCI VĚŘIT, že takovou pras*rnu mohli v parlamentě schválit lidé, které jsme si sami zvolili, aby hájili zájmy svých voličů. DOPORUČUJI SE INFORMOVAT A POTÉ VAROVAT SVÉ PŘÁTELE.

Rád bych vás upozornil na nový druh smlouvy, který se prý začíná rozmáhat. Do novely občanského zákoníku se dostal termín tzv. “distanční smlouva“. Tento druh smlouvy lze sjednat po telefonu. A teď k tomu podvodu. Někdo vám zavolá, řekne, že hovor je monitorován a jestli vám může něco bezplatně zaslat (soukromě i pracovně). Pokud souhlasíte, tak se může stát, že za pár dní přijde několikastránkový dopis, kde bude vyčíslena hodnota čehosi. Někde v textu – samozřejmě špatně čitelném a pokud možno na poslední stránce – bude napsáno, že máte x dní na odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, jinak je smlouva platná. Většina z nás takový dopis zahodí, protože si přece nic takového neobjednal a málokdo dočte dopis do konce. Pak se může stát, že přijde upomínka a už z toho není cesta ven. Protože tím, že jste souhlasili se zasláním bezplatné nabídky, jste uzavřeli distanční smlouvu. A to, že jste si nepřečetli obchodní podmínky, nikoho nezajímá….Takže, buďte obezřetní!       (Čtěte na stránkách iReporter)


Mainstreamová média tvoří již dlouhá léta virtuální realitu. Jenže tato virtuální realita se sráží s realitou, ve které lidé opravdu žijí. ..... PRO NECHÁPAVÉ JEŠTĚ JEDNOU: MÉDIA A ANALYTICI JSOU MIMO REALITU

Ráno po amerických volbách jsem dal na Facebook video. Jako hlavní poučení z Trumpa jsem doporučil lidem, aby nevěřili zkorumpovaným elitám, médiím, takzvaným analytikům a expertům. Snesla se na mě sprška kritiky, že podvádím, neboť v počtu hlasů nakonec vyhrála Hillary, protože průzkumy se mýlily pouze o statistickou odchylku, protože skrytý volič se nedá změřit a podobně. Mám k tomu jen tři poznámky:

Jak je možné, že New York Times ještě o třetí nad ránem SEČ dával Clintonové 82 procentní pravedodobnost, že bude americkou prezidentkou a za půl hodiny už dával více než 80 procent Trumpovi? Za tu půl hodinu se něco převratného stalo?

Jak je možné, že slavný New York Times dával ještě v den voleb Trumpovi v Pennsylvánii pouze 11 % šancí na vítězství?

Jak je možné, že dvě průzkumné agentury USC Trucking a TIPP uměly Trumpovo vítězství odhadnout a všechny ostatní, pracující pro různá proclintonovská média, to jaksi neuměly?

Je to proto, že novináři, analytici a experti více cítí jak myslí. Nezprostředkovávají lidem realitu. Oni se snaží podsouvat lidem takovou realitu, jaká by podle nich měla být. Snaží se ten nevzdělaný lid vychovávat v souladu s „dobrem“ a „moudrem“, kterému věří. Čest výjimkám, protože i takoví jsou.

Že lidé dnes věří konspiračním teoriím? I mě to trápí. Ale já za to nemůžu. Mohou za to ti, kteří se léta snaží v médiích vystupovat jako seriózní autority, a přitom jejich odhad reality a vývoje je nulový. Lidé se opakovaně přesvědčili, že ty seriózní hlavy z médií se již x krát zkompromitovaly. Jim tedy rozhodně věřit nebudou.

Mainstreamová média tvoří již dlouhá léta virtuální realitu. Jenže tato virtuální realita se sráží s realitou, ve které lidé opravdu žijí. A reálný svět stále vyhrává nad tím virtuálním. Zavření ocelárny, ve které pracoval člověk z Pennsylvánie, je pro něj důležitější problém, jak transgender záchody.

Filmová role, ve které vystupují média, se v posledních letech změnila. Namísto úctyhodných hlídacích psů demokracie tu dnes máme směšná zvířátka, zuřivě štěkající na karavanu, která prošla kolem nich.Těžko říct, co je víc děsí. Zda samotná karavana, nebo fakt, že je tato karavana začíná ignorovat.

Hlavní problém dnešního světa je v tom, že zkorumpované elity a média se k normálním pracujícím heterosexuálním lidem chovají v souladu se starým vtipem:

„Pane, vy jste na mě zapomněl?“ „Ne. Já jsem se na vás vykašlal. „        (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Do prodeje míří 750.000 hektolitrů tradičního nového beaujolais ..... Nové beaujolais je tady, zazní ve čtvrtek jako každý rok ve Francii a mnoha dalších zemích, kde se začnou prodávat mladá vína z oblastí Beaujolais a Beaujolais-villages. K zákazníkům se má dostat na 750.000 hektolitrů svěžího moku. Toto tradiční víno je každý rok tak očekáváno zejména díky tomu, že se těší velkému marketingu. Letos bylo podle odhadů francouzských médií na komunikační kampaň vynaloženo asi 500.000 eur (13,5 milionu Kč).

Nové beaujolais přichází každý třetí čtvrtek v listopadu již od roku 1985 a proslavilo se postupně po celém světě. Doslova ho zbožňují Japonci, kteří se v posledních letech stali hlavními zahraničními klienty producentů mladého vína z Beaujolais. Do země vycházejícího slunce vždy odchází na sedm milionů lahví. Daleko za Japonskem jsou na druhém místě Spojené státy s počtem 1,8 milionu lahví.

Víno z odrůdy Gamay je asi vůbec nejznámějším mladým vínem na světě s tradicí od začátku 50. let, v České republice se ale nijak zvlášť neprosadilo. Úspěšně mu zde totiž konkurují česká mladá svatomartinská vína, která se otvírají 11. listopadu a jejichž konzumace výrazně stoupla. Ještě v roce 2005, kdy se začala nabízet, činila roční produkce 125.000 lahví, od roku 2012 se udržuje nad dvěma miliony.

Letošních asi 750.000 hektolitrů nového beaujolais představuje zhruba 100 milionů lahví o obsahu 0,75 litru. Víno pochází z vinic o rozloze 16.000 hektarů v lyonském regionu mezi Lyonem a Mâconem. Na letošní zářijové vinobraní se mobilizovalo více než 20.000 sběračů a nosičů.       (Čtěte na stránkách Agris)


16.11. 2016     Dnes slavíme Mezinárodní den tolerance, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996 a dále také Den poezie. Ten se slavil poprvé v roce 1999; ve výroční den úmrtí K. H. Máchy v roce 1810.

Podle Lunárního kalendáře dneškem začíná pro náš organismus biologická zima.


Lék, co nic nestojí ..... Co bychom měli vědět o smíchu? ... Pokud máte slabší srdce a postihne vás záchvat smíchu, můžete být podle názoru neurologů ohroženi na životě. Extrémní okamžiky ve volné přírodě mnohdy rozhodují o tom, jestli utíkat nebo bojovat o záchranu vlastního života. Bylo zjištěno, že vypjaté situace uvolňují u velkých živočichů adrenalin, ten v nadměrném množství působí na některé orgány těla toxicky. Nekontrolovatelný nápor smíchu za jistých okolností může vyvolat obdobné symptomy. Nicméně, pokud vašemu tělu nic nechybí a cítíte se alespoň trochu zdravě, tak vám smích podle britských lékařů nemůže v žádném případě ublížit. Ve skutečnosti je tomu naopak, smích totiž prospívá organismu víc, než si kdo dokáže představit.

Rodí se v našich myšlenkách, proto je žádoucí tyto energetické kmity uvnitř sama sebe rozvíjet či mentálně zesilovat, neboť myšlenky působí komplexně na zdravost celého těla. Z určitého pohledu lze na smích nazírat, jako na způsob léčivé meditace, která spontánně odbourává v člověku nahromaděnou zlost, ta je tímto meditujícím projevem z mysli plné napětí vypuzena. Smích je uzdravující silou vibračního vlnění, jehož frekvence zahánějí chmury a poskytují chuť do života, zvlášť když se smějeme přiměřeně a s láskou.

Utajovaný lék z přírodního zdroje

V jednoduchosti je skrytá síla, to už věděli naši prapředci, bohužel současná civilizace na tuto moudrost vědomě či nevědomě stále zapomíná! Lidská bytost vypadá na první pohled nedokonale, zejména když se rozhlédneme kolem sebe, a to především ve smyslu civilizačního pokroku, který jménem evolučního vzestupu usmrcuje kolébku našeho zrodu, tedy přírodu. Ovšem všechno je jinak, jak se zanedlouho dozvíte.

Kdyby bylo lidské stvoření vyšší formou inteligentního života, nejspíš bychom neznali tato slova – VÁLKA, UTRPENÍ, BEZPRÁVÍ, HLAD, atd. Je očividné, že člověk z pohledu svého uceleného vývoje, vykazuje známky určité nevyzrálosti, která se projevuje nedokonalostí, proto v tomto lidském společenství převládá strach a bída, o beznaději raději ani mluvit nebudu.

Na druhou stranu, takový růst (dospívání) dokazuje, že jsme nepovstali z náhody ani chaosu, když za vším stojí evidentní promyšlenost. Z toho lze usoudit, že nejspíš nejsme primitivní rasou, nehledě na naše destruktivní chování, které v mysli člověka neustále přetrvává, neboť v tomto zdokonalování můžeme spatřit zahalenou inteligenci, jež má mnoho názvů a jmen, tj. ARCHITEKT, BŮH, STVOŘITEL apod.

Jestliže nás stvořila dokonalost, potom není jiné cesty, než ji následovat. Z takového závěru plyne jednoznačný rezultát o tom; kdo zpochybňuje sám sebe, jako by popíral samotného Stvořitele (!), z Jehož vůle jsme se ocitli na tomto světě v postavení nadřazených bytostí. Samozřejmě, že v tomto směru nejde ve skutečnosti o dominanci, ale spíše o odpovědnost, protože jsme zodpovědní za vše, co se na této životem kypící planetě odehrává.

Divím se tomu, proč si máme pořád myslet, že svět bez člověka a jeho vynálezů nemůže existovat, když je opak pravdou! Potřebují snad přírodní kmeny, tedy Křováci nebo Aboriginci ke svému životu dopravní prostředky, výpočetní techniku, anebo robotická zařízení?

Nesmyslně je nám podsouváno, že příroda si nedokáže pomoci sama, proto musíme například na Šumavě bojovat s kůrovcovou kalamitou, a to nešetrným kácením smrků, aby se z národního parku nestala náhodou nehostinná poušť.       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Ve Francii vzniká platforma proti plánovanému zastarávání ..... Francouzská spotřebitelská organizace UFC Que Choisir společně s šesti dalšími neziskovými organizacemi založila platformu, jejímž cílem je boj proti plánovanému zastarávání techniky. Cílem platformy Opé17 je přinutit výrobce, aby prodloužili životnost rychle zastarávajících přístrojů, zvláště pak výpočetní techniky.

Je mnoho způsobů, jakými nechávají výrobci své produkty zastarávat. Jedním z nich je například nekompatibilita nového příslušenství či aplikací se starším přístrojem. UFC k tomu uvádí i příklad, jak by to vypadat nemělo. Je jím nový iPhone a jeho bezdrátová sluchátka a absence jackového konektoru. U výpočetní techniky zastarávání často nahrávají i aktualizace, které sice nový přístroj optimalizují, starší však spíše zpomalí. Pro starší výrobky je také často obtížně sehnat náhradní díly.

Neustálý příval nových výrobků také znamená tlak na spotřebitele, jelikož nový model často znamená i nový vzhled. Přístroje, jež představují symbol společenského statutu, tudíž zastarávají i esteticky.

Současný trend neustálého zastarávání funkčních přístrojů však znamená velkou ekologickou zátěž a plýtvání zdroji. Na smetišti kvůli němu často končí funkční technika, která by s delším cyklem podpory klidně mohla sloužit ještě několik let.

Platforma Opé17 si klade za cíl v příštím roce vyvolat celospolečenskou debatu o plánovaném zastarávání, jeho ekonomických a ekologických dopadech. Apeluje též na politiky, aby se tohoto tématu chopili a nespoléhali jen na evropskou legislativu.       (Čtěte na stránkách dTEST)


Lidé dokážou snadněji zaznamenat přítomnost hada, než neškodného zvířete ..... Nová studie ukázala, že evoluce nás vybavila schopností všimnout si i velice dobře kamuflovaného hada. Být schopen v pravou chvíli zareagovat a vyhnout se ostrým zubům – a potenciálně smrtícímu jedu – rozzuřeného hada, představuje zřejmou evoluční výhodu. Odborníci z Nagoya University v Japonsku se nyní rozhodli prozkoumat, jak dobře na tom po této stránce jsme.

Za tímto účelem pomocí jistého softwarového nástroje pro práci s obrázky vytvořili různě rozmazané fotografie hadů i dalších zvířat (konkrétně ptáků, koček a ryb) a následně je předložili dobrovolníkům.

Ukázalo se, že naše mozky jsou schopné rozpoznat hady i na snímcích o takovém stupni rozmazanosti, který již znemožnil identifikaci neškodných živočichů.

„Na těch obrázcích byla zvířata 'maskovaná' jednotným způsobem, reprezentujícím typické podmínky, ve kterých se vyskytují ve volné přírodě,“ uvedl jeden z autorů studie Nobuyuki Kawai.

Toto zjištění potvrzuje tzv. Snake Detection Theory podle které se vizuální systém člověka a dalších primátů vyvinil způsobem usnadňujícím včasné zaznamenání nebezpečného zvířete.        (Zdroj: Příroda)


Open space kancelářím odzvonilo ..... Podle australské studie, do které se zapojilo kolem 1000 zaměstnanců, nesplňují kanceláře typu open space očekávané cíle. Původní myšlenka prostorů totiž byla, že otevřené kanceláře budou podporovat spolupráci zaměstnanců a usnadňovat komunikaci mezi nimi. Z výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření ale vyplývá opak.

Účastníci studie byli dotazováni, jaký druh vztahů mají se spolupracovníky, jakou podporu cítí ze strany nadřízených a jaké mají negativní pocity ze zaměstnání.

Po vyhodnocení dotazníků se ukázalo, že open space kanceláře byly často spojeny s nepříjemnými pocity. Zaměstnanci pracující v tomto typu prostředí uváděli, že cítí menší podporu vedení, než pracovníci z klasických kanceláří. Otevřené prostory také naproti očekávání snižovaly spolupráci zaměstnanců a komunikaci nijak neusnadňovaly.

Podle této studie je nejlepším typem pracovního prostředí uzavřená kancelář sdílená maximálně s jedním dalším člověkem. Další přijatelnou variantou je ještě práce z domova.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Do Česka přišel další vlk, zjistili ekologové. Osamocenou šelmu v Pošumaví zachytila fotopast ..... Fotopast v jižním Pošumaví zaznamenala v říjnu osamoceného vlka. Nepodařilo se prokázat, že by se v oblasti vyskytovala celá smečka. "Smečka se většinou pohybuje spolu. Na tom záběru je pouze tohle jediné zvíře," vysvětlila koordinátorka hnutí Duha Josefa Volfová. Na našem území se v současné době pohybuje jedna vlčí smečka na Kokořínsku a druhá na Broumovsku. Další trvalý výskyt vlků v ČR není prokázán.

Člověk se vlků bát nemusí, nejsou agresivní, říká biolog. Nebezpečnější jsou volně pobíhající psi Člověk se vlků bát nemusí, nejsou agresivní, říká biolog. Nebezpečnější jsou volně pobíhající psi

"My jsme z té oblasti měli hlášený výskyt vlka od veřejnosti. Smečka se většinou pohybuje spolu. Na tom záběru je pouze tohle jediné zvíře. Kromě fotografie máme také video a ani na něm se v záběru neukázala žádná další zvířata," popsala Volfová. Zvíře do Česka s největší pravděpodobností přišlo z Německa nebo z oblasti Alp.

V Německu se podle odhadů pohybuje 46 smeček a 16 párů vlků. "Vlkům se podařilo zaplnit tamní území, takže začínají hledat nové oblasti a expandují i dál – například do Česka," pokračuje Volfová.

První sporadický výskyt těchto zvířat u nás začali ekologové evidovat před pěti lety. Na našem území se v současné době pohybuje jedna vlčí smečka na Kokořínsku a druhá na Broumovsku. Další trvalý výskyt vlků v ČR není prokázán, byli však letos zaznamenáni i na Šluknovsku, v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech. Vlci byli v českých zemích vyhubeni koncem 19. století.       (Čtěte na stránkách Aktuálně)


Skladování energie v horkých kamenech ..... Akumulační zařízení nese název Future Energy Solution (FES) a Siemens jej vyvíjí ve spolupráci s technickou univerzitou v Hamburku a společností Hamburg Energie...

Německo si dalo za cíl nahradit 55 až 60 procent spotřebované energie energií z obnovitelných zdrojů. Do roku 2050 by to pak mělo být celých 80 procent. V roce 2015 se Německo dostalo na hodnotu 30 procent z celkové hrubé produkce elektřiny. Z toho celých 9 procent připadalo na větrné turbíny, jejichž počet nejen v Německu stále roste. Jeden díl v této energetické skládance ovšem stále chybí. Je jím komplexní systém pro bezpečné uchovávání přebytečné energie.

Vzestup obnovitelných zdrojů energie a současně útlum tradičních elektráren v sobě skrývá řadu úskalí. Jedním z nich je, že jakmile mraky na dlouhou dobu zastíní fotovoltaické panely a rotory větrných turbín se zastaví kvůli bezvětří, může nám hrozit velké nebezpečí, že zůstaneme bez energie. K tomu, abychom dokázali plynule a bezpečně přejít na energetický systém převážně využívající obnovitelné zdroje energie, potřebujeme řešení skladování energie, které by vyrovnávalo nadprodukci a naopak nedostatek ve výrobě elektřiny, když slunce nesvítí a vítr nefouká.

Vývojáři ze společnosti Siemens přišli s řešením, které je stejně tak jednoduché, jako chytré. Přebytečná energie se odvede ze sítě a přemění se na tepelnou energii. V případě vysoké hustoty tepelného toku lze takto přenést velké množství energie. A zde se dostávají ke slovu kameny. Celé řešení lze demonstrovat na příkladu fénu na vlasy. Elektrická energie ohřívá proud vzduchu, který se potrubím vhání do skladovací jednotky. Ta se skládá z pevného izolačního obalu a vnitřku, který je vyplněný malými kamínky. Horký vzduch kamínky zahřívá na teplotu vyšší než 600 °C. Podmínkou je, že se při této teplotě kameny nesmějí začít tavit ani praskat.

Jak se ale dá takto uskladněná energie přeměnit zpátky na elektřinu? Využívá se zde velmi spolehlivá a dlouhými léty prověřená technologie výroby elektřiny pomocí páry. Do skladovací jednotky se nyní začne vhánět naopak studený vzduch, který se zahřeje a získané teplo odevzdá v dalším stupni vodě v bojleru. Ta se změní na páru, která se pak pod tlakem vhání na turbínu. Turbína vyrábí známým procesem elektřinu, která se vrací zpět do sítě.        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Kavárna v panice: Proč musela "madame humanitární bombardování" tak narychlo do Prahy? ..... Uklízení stop se Shapirem. Sorosovy dolary budou téct jinudy. Česká televize spolu s Bakalovými lidmi v roli výrobců mlhy.

PETR HÁJEK se ptá, co přinutilo Clintonovic Madlenku prásknout do bot a přiřítit se do Prahy, a přináší úvahu Petra Štěpánka, která paniku Pražské kavárny po zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států přesně vykresluje.

Byla by to vlastně neobyčejně komická situace - kdyby ve skutečnosti neodhalovala krev a kosti obludy vládnoucího establishmentu - mediálního a politického mainstreamu: Zděšené a šokované reakce na zvolení Donalda Trumpa novým americkým prezidentem stále ještě duní spojenými Kavárnami celého západního světa, tou naší "pražskou" pochopitelně přímo ukázkově.

Soudruzi kavárníci se již několik dnů vzájemně střídají ve všech hlavních médiích. Zvláště ve "tvrdém jádru" - takzvaně veřejnoprávní České televizi (a rozhlase) - ve spojení s Bakalovým umírajícím impériem (Respekt, Hospodářské noviny a spol.) - to přímo vře: Nějak přece musíme vysvětlit, proč jsme tak intenzivně mystifikovali českou veřejnost - kterou její "trumpovské" volby teprve čekají.

Scházejí se proto a mudrují. Jen ONI mezi sebou, nikoho jiného do "médií veřejné služby" nepustí. Když třeba ČRo Plus uspořádá na dané téma včera nedělní podvečerní debatu, můžete si být jisti, že tam bude "pan americký radar" Klvaňa, zaměstnanec CIA Jefim Fištejn a další "Clintonovic děti" - ale určitě žádný z nás, kdo jsme během celé kampaně upozorňovali na její faleš a podvody. O České televizi raději vůbec nemluvě - respektive bude o ní řeč vzápětí.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Je možné, že dalších sto let neuvidíme žádné sluneční skvrny, tvrdí fyzik ..... Polární záře je světelný úkaz, který se objevuje především v polárních oblastech severní i jižní polokoule. Nejen o historii jeho zkoumání hovořil v Magazínu Leonardo Zbyšek Mošna z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.

„Polární záře se nachází v oblasti atmosféry, které se říká ionosféra, tedy zhruba ve výškách nad sto kilometrů,“ upřesňuje vědec.

Tento jev vzniká kolizí nabitých částic, které mají svůj původ zejména ve slunečním větru. Tyto částice pak narážejí do atmosféry, kde excitují přítomné molekuly a atomy plynu, podobně jako je tomu například v zářivce.

Polární záři můžeme vidět ale i ve středních zeměpisných šířkách. „Dne 17. března 2015 byla i v našich podmínkách všudypřítomného světelného smogu polární záře viditelná,“ tvrdí fyzik.

„Měl poměrně velké štěstí, protože žil v době, kdy bylo velké množství slunečních skvrn. Od roku 1620 do roku 1716 se prakticky sluneční skvrny nevyskytovaly, shodou okolností se tomuto období začalo říkat malá doba ledová, protože nastal pokles teploty v Evropě,“ vysvětluje Mošna.

Až v roce 1716 byla pozorována silná polární záře po celém tehdy známém světě a sluneční cyklus se opět nastartoval.

Polární záře tedy souvisí se sluneční aktivitou a počtem slunečních skvrn. Proto v období vyššího počtu skvrn máme vyšší pravděpodobnost sledovat polární záři.

„Vzhledem k poklesu aktivity slunce je možné, že dalších sto let nebudeme pozorovat vůbec žádné sluneční skvrny. A proč? To nikdo neví, to bych nechal na sluneční fyziky,“ radí Zbyšek Mošna.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Kolik lidí si buduje jen lepší image ..... Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (Lk 21,5-6)

Kolik lidí si buduje jen lepší pozici, lepší image, lepší ...

Vše toto ale mnohdy bývá krásná, ale bohužel jen vnější a efektní stavba. Co po tom všem ale jednou zůstane? Jen hniloba, rozpad a smutek.

Není lepší investovat jinam? Například do pokladu, který nerozežerou moli a rez, a který zloději neukradnou? Je to investice, která se nabízí každým dnem. A která se jednou mnohonásobně vrátí.

Proč bychom tedy nemohli například nyní, (po přečtení tohoto textu :-)

- někoho nezištně ocenit,

- někomu nezištně projevit náklonnost,

- někomu nezištně věnovat chvíli času a pozornosti,

- někomu nezištně věnovat něco ze svého (času, peněz, schopností...)

- ...

Proč? Protože i nám Bůh toto vše poskytuje, protože i nás Bůh přijímá takové jací jsme, a protože si každého z nás zamiloval. A protože slíbil, že cokoliv jsme učinili i pro toho nejposlednějšího (nejbližšího nevyjímaje!), pro něj jsme učinili.       (Zdroj: Víra)


Vchod do podzemní říše ..... Podzemní štoly, kaverny, jeskynní komplexy, umělé tunely a skalní obydlí můžeme najít na různých místech naší planety. To všechno nás přivádí k zamyšlení nad možností existence podzemní civilizace.

V roce 1970 pořídil americký satelit snímek čehosi neobvyklého v oblasti severního pólu. Pod mraky byl vidět zvláštní otvor. Fotografie prošla tisíci expertíz. Dodnes se ve vědeckých kruzích ohledně této „díry“ vedou spory, k jednoznačnému závěru ale ještě nikdo nedospěl. Nejpopulárnější se stala verze, že se jedná o otvor, vedoucí do vnitřního světa Země a ten je dokonce i v současnosti obýván.

Když se začneme zabývat podzemní civilizací, narazíme na mýty různých národů. Velmi často se v dávných bájeslovích setkáváme s příběhy, které vypráví o podzemní říši. Například v hindské mytologii je to království, kde žijí nadpřirozené bytosti – protějšky bohů na nebesích. Na rozdíl od našeho pekla je toto království popisováno jako nádherné místo pod zemí, plné zlata a drahokamů.

Stoupenců i odpůrců teorie o existenci života pod naším světem je mnoho. Ani jedna ze stran nebyla ale zatím schopná doložit svoji verzi.       (Čtěte na stránkách Sueneé)


15.11. 2016     Patnáctý listopad jako Den vězněných spisovatelů vyhlásil PEN - klub v roce 1993 .


Bioženy ohrožují zemi ..... Jejich chování je podezřelé. Zcela se vymykají normální většině. Požadují nesmysly, například zdravé jídlo. V českých médiích je často doprovází následující adjektiva: nevyrovnané, afektované, silně dominantní. Vyšinuté ženštiny s vytřeštěnýma očima. Nechtějí se podřizovat společnosti. Touží být jiné. Jsou extrém.

Zdá se, že biomatky jsou nejnebezpečnější sekta současnosti. Měli byste je poznat podle batikovaných sukní, kojení na veřejnosti a chroustání mrkví na svačinu. Jaké hříchy ještě dělají? Sobecky upřednostňují vlastní pohodlí před životem dítěte, myslí si, že svým dětem rozumí lépe než pediatr a nezavrhují přirozené terapie, které u nás všeobecně haní všemu rozumějící ochránce pravdy Sisyfos.

Při psaní diplomové práce před dvaceti pěti lety jsem v diskuzi uvedla: V České republice jsou jako podezřelé a nebezpečné vnímány matky, které děti krmí zeleninou, ne sladkostmi. Naopak maminka s platem analgetik v kabelce a s dítětem v kočárku, které okusuje párek v rohlíku, je normální. Bohužel se zdá, že se na uvedeném názoru nic moc nezměnilo.

Co tak děsivého bioženy dělají? ... Může se zdát, že bioženy odmítají léky, porodnice a naše konvenční výchovná a vzdělávací zařízení. Některé třeba odmítají cukr, mléko, lepek, maso anebo různé kombinace uvedeného. Ve skutečnosti však bioženy nejsou žádnou sektou sledující jakýkoliv tajný řád. Jsou to moderní vzdělané ženy, které zodpovědně rozhodují o svých životech. Ano, často mohou být jejich rozhodnutí jiná než ta většinová, která jsou u nás zakořeněná, běžná anebo jen pohodlná. To ale neznamená, že jsou špatná, nebo dokonce nebezpečná.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


V Česku ubývají ptáci, nejvíce na polích a loukách, varuje zpráva ..... Běžných druhů ptáků je na území České republiky čím dál méně, nejvíce ubývají v zemědělské krajině. Aktuální Zpráva o životním prostředí za rok 2015 upozorňuje, že od roku 1982 do současnosti se celkové počty ptáků snížily o téměř šest procent. Populace lesních druhů ptáků poklesla o 16,6 procent a v zemědělské krajině, tedy u polních a lučních ptáků, až o 31,2 procenta. Trend poukazuje na to, že se v ČR zhoršuje stav krajiny, snižuje biodiverzita a tím i pestrost druhů, píše se v dokumentu, který má ČTK k dispozici.

Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek řekl, že jen "pouhý" pokles o deset procent znamená v absolutních číslech velké množství ptáků. "Jde například o skřivana, strnada obecného nebo čejku, která bývala dříve na téměř každém poli a v současnosti patří k ohroženým druhům," konstatoval.

Nová zpráva o stavu životního prostředí byla zveřejněna v knihovně připravované legislativy, zpracovala ji česká informační agentura životního prostředí CENIA. Ministerstvo životního prostředí ji nechce blíže komentovat. Úřad podle mluvčí MŽP Petry Roubíčkové více než dvousetstránkovou zprávu v těchto dnech dokončuje a na vládu pošle koncem listopadu. Z jednání kabinetu, které bude příští středu, ji stáhl.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Co vyvolává mlsnotu a jak s ní bojovat? ..... Mlsnota je velmi intenzivní touha konzumovat konkrétní pokrm. Této touze odoláváme opravdu těžce. Chuť na jídlo není to stejné jako hlad, protože hlad lze uspokojit požitím prakticky jakékoliv potraviny.

Silné chutě na jídlo jsou velmi běžným jevem. Jedna studie s více než tisícovkou respondentů ukázala, že je zažívá 97 procent žen a 68 procent mužů. Většinou k nim dochází odpoledne a navečer a v průměru dvakrát až čtyřikrát za týden.

Nedostatečná výživa? ... Dlouho se mělo za to, že chutě na jídlo jsou způsobeny snahou těla napravit nutriční nedostatečnost nebo omezování některých potravin. Podle této teorie je chuť na šťavnatý steak znamením, že tělo potřebuje železo nebo bílkovinu. Chuť na čokoládu může zase znamenat, že lidem chybí fenyletylamin, chemická látka, které se dává do spojitosti s romantickou láskou. Fenyletylamin se ve velkých dávkách nachází v čokoládě.

Teoreticky je možné, že chutě na některá jídla vyvolává nedostatek vitamínů. Silný nedostatek vitamínu C vedl dřív u námořníků, kteří neměli zásoby čerstvého ovoce a zeleniny, ke kurdějím. Jistý britský kaplan psal o osudech lidí na moři, kteří trpěli kurdějemi, a zmiňoval, že tito jedinci měli velkou chuť na ovoce. Když se ho konečně dočkali, byli „z toho nejrozkošnějšího luxusu“ silně dojati.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Musíme spravit krajinu, ne betonovat přehrady ..... Není mnoho případů, kdy se vědci i politici napříč politickým spektrem na něčem shodnou. Jedním z nich je neutěšený vztah české krajiny, která není schopna zadržovat vodu. Tento stav je třeba napravit. I v tom je shoda. Až spravíme krajinu, můžeme uvažovat o přehradách. Politici však chtějí nejdříve betonovat. Místo komplexních nápravných opatření v celém povodí tahají ze šuplíků prastaré plány na nové přehrady, jako je ta v Pěčíně v Orlických horách.

Především zemědělská půda, ale i lesy prošly od padesátých let mnoha devastujícími zásahy a jejich kvalita a důležité funkce, hlavně schopnost zadržovat vodu, se oslabily. Náprava nepřišla ani se sametovou revolucí, naopak, mnohdy se problémy prohloubily. Shoda na příčinách je zřejmá: uniformovaná zemědělská krajina je zbavená přirozených mezí, polních teras, volné zeleně a přirozených mokřadů a půdy s minimálním obsahem organické hmoty jsou poškozené nadměrným stlačováním a nejsou schopné nadměrné srážky absorbovat a povrchový odtok omezit. Poškozená půda není ovšem ani schopna vázat vodu, která by byla k dispozici v období sucha. Krajinu jsme si prostě zničila a musíme ji „spravit“.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Muslimská studentka si vymyslela, že ji napadli Trumpovi rasističtí přívrženci kvůli šátku. To neměla dělat! Do hlubin sluníčkářské propagandy ..... Muslimská osmnáctiletá vysokoškolská studentka přišla s příběhem o tom, jak ji napadli Trumpovi stoupenci. Důvodem jejich podlého útoku mělo být to, že měla na hlavě hidžáb (tj. šátek). Později se ukázalo, že si celou věc vymyslela. Policie v Lafayettu (stát Louisiana) oznámila, že studentka bude čelit trestnímu stíhání.

Osmnáctiletá muslimská studentka ohlásila na policii, že ji fyzicky napadli dva běloši, z nichž měl jeden tričko s nápisem „Trump“. Útočníci ji údajně napadli kvůli jejímu hidžábu, přičemž měli křičet rasistické urážky. Prý jí také ukradli hidžáb a peněženku.

Lafayettská policie, která celou věc vyšetřovala vydala později následující prohlášení: „Při vyšetřování žena, která podala udání, přiznala, že si příběh o fyzickém útoku dvou bílých mužů a odcizení jejího hidžábu a peněženky vymyslela.“ Mluvčí policie Karl Ratcliff pak uvedl, že ženu čeká za její falešné udání trestní stíhání.       (Čtěte na stránkách FreeGlobe)


Ohrožených druhů je mnohem víc, než si většina lidí myslí ..... Odborníci z Duke University identifikovali přes 180 ptačích druhů, kterým v současné době hrozí vyhynutí. Navzdory tomu nejsou vedeny v Červeném seznamu IUCN. Vědci použili technologii dálkového snímání a zdokumentovali změny ve využívání půdy, které postupně redukují habitaty více než 600 druhů ptáků. Postižené oblasti se nacházejí v Atlantickém lese v Brazílii, Střední Americe, západních kolumbijských Andách, jihovýchodní Asii a na Sumatře a Madagaskaru.

Z těchto 600 druhů je pouze 108 vedeno v Červeném seznamu IUCN. Tým z Duke University nicméně tvrdí, že za ohrožené by mělo začít být považováno i dalších 189 druhů, neboť jejich přirozená stanoviště mizí alarmující rychlostí.

Podle profesora Stuarta Pimma z Duke's Nicholas School of the Environment Červený seznam používá zastaralé metody, v důsledku čehož hrozí, že bude celkový počet ohrožených druhů podhodnocovat.

„Nyní máme na dosah ruky nové výkonné nástroje včetně výrazně vylepšených digitálních map, pravidelná hodnocení globálních změn ve využívání půdy z družicových snímků a mapy ukazující jaké oblasti planety jsou chráněny národními parky,“ podotknul Pimm v rozhovoru pro server Phys.org.

Jeden konkrétní příklad za všechny: Některé druhy ptáků dávají přednost lesům ve střední nadmořské výšce, zatímco jiné obývají vlhké nížinné lesy. Pro přesné posouzení rizika jejich vyhynutí je tedy životně důležité vědět, kolik z jimi preferovaného habitatu zbývá (a kolik už bylo zničeno) – zvlášť pokud jde o druhy, které mají malý areál výskytu.

Jenže přesně toto (a řadu dalších věcí) IUCN v současné době ignoruje. Nezbývá tak než doufat, že svůj dosavadní přístup brzy přehodnotí.        (Zdroj: Příroda)


Autismus a očkování spolu patrně souvisí. Bude Trump nové eso pro odpůrce očkování, když si toto dokáže připustit? ..... Vítězství Donalda Trumpa vyneslo do čela Spojených států nejen muže s neslýchanými „politicky nekorektními“ názory – jako že ženy jsou ženy, ilegální migranti jsou ilegální migranti, a zdi na hranicích se proto na záchranu země občas hodí. Trump se (v době kampaně podle médií velmi negativně) „proslavil“ také výroky o souvislosti očkování a „epidemie“ dětského autismu v moderní době.

Na rozdíl od drtivé většiny dosavadních politiků zlobovaných farmaceutickými průmyslovými giganty se (zatím) zjevně nebojí poukázat na to, že existují důkazy souvislosti autismu a dětských očkování.

Stane se Trump trumfem? ... Mohou Trumpovy postoje a výroky po jeho „nástupu na trůn“ znamenat začátek obratu v americké – a v důsledku do jisté míry celosvětové či alespoň celoevropské – totalitní politice ohledně vakcín? Přinesou svým vyzařováním nakonec změnu i do – vůči Americe dosud vzorně loajálních – zemí českých?

To závisí na mnoha faktorech – především na tom, jak moc se Trumpova sympatická „nekorektnost“ promění tváří v tvář mocenské realitě Bílého domu, pokud se do něj tedy skutečně podívá. Farmaceutický průmysl je mocný. Faktem ale je, že v prezidentské kampani se Trump o miliardy, které by mu mohly přitéci od farmaceutických (ani žádných jiným mocných) firem, nijak nestaral. Jinak by neprohlásil:

Očkovací peklo v kampani ... „Nedávno se to stalo jednomu z mých zaměstnanců. Měl takové krásné miminko, úplně zdravé, a pak šel a nechal mu dát monstrózní dávku vakcíny… napumpovali mu ji do tělíčka a o měsíc později to dítě bylo prostě – jiné.“

Ihned se rozpoutalo mediální peklo na téma, jak „nebezpečné a nezodpovědné“ je to, co Trump právě vypustil z úst. „Hodně z jeho řečí je otravných, ale tohle je vážné,“nechal se tehdy slyšet profesor politologie (!), kterého v souvislosti s kauzou vyzpovídal britský deník The Guardian. „Vakcíny jsou asi tak jediná příčina autismu, kterou vědci právě vyloučili.“

Otázka ovšem samozřejmě zní, zda, proč a jak tuto příčinu vědci vyloučili.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Prožíváme přelomový rok ..... Čtenář Zdeněk H. se ptá: „Mezi alternativci jsem zaslechl v souvislosti s aktuálním rokem termín ‚přelomový‘. Můžete mi zjistit, jestli tomu tak je skutečně, a pokud ano, proč a v čem nebo čím je tak důležitý - jiný?“

Odpověď zpracoval a určité vysvětlení nám poskytl Ing. Milan Walek, který se numerologií zabývá od roku 1992.

Numerolog Milan Walek říká: Z hlediska alternativního náhledu a numerologie má rok 2016 opravdu zvláštní postavení. Lze jej chápat jako souhru několika významných časových etap. Jednak se nacházíme na počátku věku VODNÁŘE, jenž je často charakterizován také jako věk DUCHA, ale také na počátku tisíciletí, které začíná číslicí 2. Zvláštnost roku 2016 je tak možné posoudit z následujícího průniku čtyř významných časových období: - věk VODNÁŘE, - nové tisíciletí, - průchod planetky PLUTO znamením KOZOROHA, - obsažnost energii čísel numerologie 1 - 9 v daném roce

Věk VODNÁŘE ... Věk VODNÁŘE navazuje na předchozí věk RYB, který započal podle některých materiálů asi 150 let před Kristem a trval zhruba 2 100 let. Přechod mezi jednotlivými věky je často provázen nečekanými událostmi, jež ukazují na nové pojetí významných změn pro lidstvo. V počátku věku VODNÁŘE (asi od roku 1950) šlo o vzájemné působení DUCHA a HMOTY, kdy posupně DUCH získává převahu. V této době je pro lidstvo nesmírně důležité pochopení vesmírných zákonů na úkor zákonů hmoty, jež nám přinášejí učitelé tohoto věku. Ale pozná je pouze ten, u něhož převládne DUCH nad HMOTOU.

Nové tisíciletí ... V novém tisíciletí, které začalo rokem 2000, jsme se dostali na práh nového vnímání života. Předešlé tisíciletí (1000 - 1999) bylo charakterizováno silnou touhou po nezávislosti, samostatnosti, tvořivosti, ale také projevy ega. Vládl rozum. Bylo to tisíciletí rozvoje individualismu, vedlo k prosazení jednotlivců, ale i prosazování tzv. nejlepších či výjimečných společnosti či dokonce výjimečných států a národů, které vědí nejlépe, co potřebují ostatní. V novém tisíciletí (2000 – 2999) bude postupně docházet k zásadní změně přístupu mezi jednotlivci, společnostmi i národy. Půjde o prosazování vzájemné spolupráce, rovnoprávných vztahů, ohleduplnosti a skutečné lásky, a to ve všech oblastech. Národy a státy začnou spolupracovat na bázi rovnosti. V podstatě lze říci, že se v tomto tisíciletí bude silněji projevovat láska a vládnout bude srdce. Navíc je třeba si uvědomit, že nám srdce poskytuje až devadesát procent informací o našem životě, kdežto rozum pouze deset procent.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


Strava bohatá na cukr může vyvolat fyzické i psychické problémy, varuje odbornice ..... Jak ovlivňuje naše fyzické i psychické zdraví současná strava, často průmyslově zpracovaná a bohatá na cukr? Hostem Magazínu Leonardo byla Alex Richardsonová, vedoucí výzkumného týmu z Oxfordské univerzity a také zakladatelka organizace Food and Behavior Research.

Ta se zabývá především vlivem nenasycených mastných kyselin Omega-3 na hyperaktivitu, poruchy pozornosti u dětí, depresi, ale také autismus.

„Nízká hladina cukru v krvi ovlivňuje náladu každého z nás,“ uvádí vědkyně. „Můžeme potom být podráždění, hyperaktivní, můžeme se cítit unavení nebo mít smutné myšlenky. Zkrátka, všichni si všimneme, když naše hladina cukru klesne příliš nízko.“

Analýza výživové hodnoty u jídla, které většina lidí konzumuje, ukazuje, že tyto hodnoty nejsou rozhodně ideální, vysvětluje Richardsonová. „A přitom bychom změnou stravování mohli ovlivnit to, jak se cítíme, jak myslíme, a i to jak se chováme,“ dodává.

V případě deprese a úzkostí se v současné době dá mluvit o epidemii, soudí vědkyně. „Řada lidí totiž splňuje medicínská kriteria pro depresi a úzkost, a bojují s jejich projevy sami.“

„Jiní jsou vtaženi do systému lékařské péče v oblasti duševního zdraví, a dozví se: máte depresi, tady máte léky, ty by vám měly pomoc, můžete jít,“ popisuje současnou praxi Richardsonová.

Podle ní platí, že v případě většiny problémů týkajících se duševního zdraví jde o to, že jsou ovlivněny a spuštěny tím, že nemocný v nějakém ohledu překročil své hranice. „A oblast výživy je tady zcela zásadní, třeba jen proto, že všichni musíme jíst, abychom žili.“

„Naše strava bohatá na cukr narušuje schopnost lidského organismu regulovat a kontrolovat hladinu cukru v krvi. Může nejen způsobit cukrovku 2. typu, ale také vyvolat další zdravotní problémy. A zde je úzký vztah k depresi, demenci a dalším duševním nemocem. Spojnice mezi duševním a tělesným zdravím je zřejmá, a výživa, která je dobrá pro naše tělo, je dobrá i pro náš mozek,“ upozorňuje Alex Richardsonová.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Další obrovský podvod na lidstvo? Posádka raketoplánu Challenger údajně nezahynula, jsou stále naživu ..... Když v lednu 1986 krátce po startu havaroval raketoplán Challenger, byl to šok. Záběry exploze sledovaly v přímém přenosu milióny lidí po celém světě a jména sedmi členů posádky, kterými byli Francis R. Scobee (velitel), Gregory B. Jarvis, Ronald E. McNair, Ellison S. Onizuka, Judith A. Resnik, Michael J. Smith a učitelka Christa McAuliffe, se navždy zapsala do dějin kosmonautiky. Podle konspiračních teorií šlo ale jen o řízenou mystifikaci.

O tom, že k tragédii došlo, není přitom pochyb. Odehrála se v přímém přenosu a byla pečlivě vyšetřována. S jedinou výjimkou – sedmičlenná posádka nezahynula, protože nebyla vůbec na palubě. Tvrdí to zastánci konspiračních teorií s tím, že šest astronautů stále žije, vedou normální život a ani se neskrývají před kamerami.

Michael Smith a Francis Scobee figurují pod svými jmény, Ronald McNair a Ellison Onizuka vystupují jako svá dvojčata a obě ženy z posádky dnes působí jako profesorky na univerzitách Yale a Syracuse. O osudu sedmého astronauta není nic známo. V době letu bylo Gregorymu Jarvisovi 42 let, letos by mu bylo 71 a je docela dobře možné, že zemřel přirozenou smrtí.       (Zdroj: AC24)


11.11. 2016     Jedenáctý listopad jako Den válečných veteránů, je svátek věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově a od listopadu 2001 je tento připomínán i v České republice.


Detekovali jsem mimozemský život ano, či ne? ..... Pokud ano uplynulo od toho okamžiku již 40 let. V té době totiž sondy Viking hledaly jeho přítomnost na povrchu Marsu. Tehdejší závěry naději ve významný objev pohřbily a některé dílčí výsledky svědčící o aktivním metabolizmu, nakonec připsaly i přes určitou názorovou nejednotnost přítomnosti oxidantu. Ne všichni převzali stejné přesvědčení a místo toho prosazují interpretaci, podle které sondy přeci jenom život odhalily.

Přistávací část sondy Viking 1 dosedla na své tři nohy v červenci roku 1976. O necelé dva měsíce později 4000 mil opodál zaparkovalo na Marsu její dvojče Viking 2. K odhalení skrytých tajemství rudé planety každý z modulů nesl 91 kg vědeckých přístrojů. Zaznamenávaly meteorologické a seizmické údaje, složení atmosféry a také pořizovaly vysoce kvalitní 360° snímky krajiny. Hlavním cílem však bylo pátrat po stopách života, čemuž se podřídila i konstrukce sond. Inženýři například navýšili počet trysek k zajištění lepšího rozprostření výtokových plynů pro minimalizaci účinku na okolí a rovněž raketové palivo hydrazin prošlo chemickým čistícím procesem, aby se zabránilo kontaminaci prostředí.

Jakými nástroji sondy hledaly život?

Jak je na tom Mars s životem, měly rozhodnout tři biologické pokusy zaměřené na zachycení produktů metabolizmu a jeden chemický k průkazu přítomnosti organických látek. Při LR (labeled release) experimentu byl přidán ke vzorkům půdy živný roztok, podobný tomu který mikrobiologové lijí do Petriho misek za účelem kultivace bakterií. Navíc ale několik přidaných látkových substrátů obsahovalo radioaktivní značení v podobě 14C. V průběhu inkubace se měřilo uvolňování radioaktivního plynu, což bylo očekávaným důsledkem činnosti života. PR (pyrolytic release) experiment zkoušel odhalit CO2 fixující tedy hlavně fotosyntetizující organizmy. Proto během kultivace s radioaktivně značeným CO2 se do pokusné komůrky svítilo. Po kultivaci prošel vzorek s případnými asimiláty mineralizací na radioaktivní plynné produkty, které se měřily. GEX (gas exchange) experiment sledoval výměnu plynů během inkubace mezi vzorkem a počáteční atmosférou z CO2. V posledním experimentu byla půda přímo podrobena analýze pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí se snahou objevit organické sloučeniny.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Císař se musí následovat: Jak vypadalo stěhování Rudolfa II. do Prahy ..... Za vlády Rudofa II. se Praha stala důležitým evropským centrem. Spolu s císařem v ní našlo domov mnoho nových a významných osobností i obyčejných lidí

Příjezd císaře Rudolfa II. do Prahy v listopadu roku 1583 byl tak významnou událostí, že si ji do svých letopisných zápisků zaznamenal i Mikuláš Dačický z Heslova. Mnoho dvořanů ale zatím ještě zůstávalo na rozpacích, zda toto stěhování není přece jen dočasné. Do Prahy během několika týdnů přijeli skoro všichni a obratem se sháněli po přiměřeném ubytování pro sebe i své domácnosti, čímž ve městě vyvolali značný rozruch.

Úředník i trabant ... Kdo patřil k císařskému dvoru, musel chtě nechtě za císařem do Prahy. Nikdo se nikoho neptal, zda chce nebo ne, byla to prostě povinnost každého císařského „zaměstnance“. První skupinou byli úředníci dvorských ústředních úřadů, to znamená tajné rady, dvorské rady, dvorské komory a dvorské válečné rady. Na druhém místě pak byla početná skupina čestných hodnostářů a služebníků. Jejich služba císaři byla sice považována částečně za dobrovolnou reprezentační povinnost, ale i ona byla pravidelně odměňována platem a jinými požitky, například nárokem na stravu z komornické nebo jiné tabule u dvora. Třetí skupinu tvořila císařova osobní stráž. Zhruba stovka jízdních harcířů a stejný počet pěších trabantů (také drabant – byl členem osobní stráže panovníka či vojevůdce).

Od sklepníka po alchymistu ... Poslední skupina dvořanů byla ze všech nejpestřejší. Patřil do ní personál kuchyně a sklepa, dále řemeslníci nejrůznějších profesí, pracující výhradně pro císařský dvůr, jako například puškaři, zlatníci, kožišníci, ostruháři, výrobci stanů, platnéři, brníři, jakož i krejčí, kalhotáři, biretníci, šňůraři, ševci, kloboučníci, sedláři, a ještě mečíři, výrobci rapírů, kováři a jiní. Samozřejmě, že k této skupině patřili i lékaři, bradýři, apatykáři, destilátor a lázeňská omývačka a mnoho dalších, například poštmistr a kurýr, tlumočník a lovecký personál, jako vrchní myslivec a myslivci, sokolníci, psovodi, hlídači dravé zvěře nebo lodník a císařští hudebníci.        (Čtěte na stránkách 100+1)


Co by bylo, kdyby nebylo? ..... Talisman pochází z arabského slova - talásim, to lze přeložit do češtiny jako kouzelný, posvěcený. Nejpoužívanější talismany jsou dnes čtyřlístky, v českém prostředí se hojně využívají šupiny z kaprů, ve světě jsou to zas symboly Jin a Jang, taktéž uctívaná zvířata jako jsou např. supi, sloni, opice, atd. Symbolika jednotlivých talismanů o sobě prozrazuje, k jakým konkrétním účelům lze využít jejich magickou moc. Kupříkladu klíč otevírá cestu k úspěchu, kříž zas představuje prolínání času s prostorem, jde o zdroj duchovní vyváženosti. Amulety společně s talismany mají velkou účinnost, proto není divu, že tuhle mysteriózní pomůcku využívají s úspěchem herci, sportovci, vojáci i politici, očividně každý, kdo touží po přízni a ochraně z tzv. vyšších sfér.

Má smysl zabývat se tím, co by se stalo, kdyby se potvrdilo, že Michel de Nostradame, zvaný Nostradamus - slavný francouzský věštec a prorok, byl ve svém vhledu o budoucnosti naprosto neomylný, především o konci světa, jenž byl tímto mystikem taktéž předpovězen? A také tím, kdyby redaktoři z Charlie Hebdo znali sled nastávajících událostí, jež se staly příčinou jejich násilné smrti? V historických souvislostech se můžeme zamyslet třeba nad tím, co by se stalo, kdyby hlavní iniciátoři první i druhé světové války dopředu věděli, jak jejich dobyvačné snažení ve skutečnosti dopadne; že skončí jejich osobním fiaskem a absolutním zavržením v takzvaném záznamu lidstva.

Takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho, zlášť když existuje celá řada názorných ukázek toho, jak by se v tomto ohledu mohly dějinné události vyvíjet, kdybychom věřili v náhodu. Uvědomil jsem si, že příčinou toho či onoho rozhodnutí, nemusí být jen náhoda, štěstí nebo smůla, ale dost pravděpodobný zásah zvenčí, tedy z těch tajemných sfér, o kterých nemáme sebemenšího tušení.        (Čtěte na stránkách 100+1)


Je váš pes či kočka ve stresu? Pusťte jim film ..... Nejde o žádný vtip, ale o projekt britské pojišťovny More Than. Ve spolupráci s odborníky vytvořila speciální snímky určené domácím mazlíčkům. Cílem je uklidnit je v období střílení petard a ohňostrojů. Fungují filmy? Vyzkoušejte to.

Veterináři se často setkávají s domácími mazlíčky, kteří trpí úzkostí z hluku. Nejde jen o zvuky petard, ale i vysavače, sirén, stavebních strojů nebo projíždějících aut. „Problémy dřív trápily hlavně psy. Dneska ale už přibývají i vystresované kočky," říká veterinář Robert White-Adams. Pro majitele není snadné vystrašené zvíře uklidnit. „Pes i kočka se můžou ve snaze ukrýt zranit a někdy dochází i k dlouhodobým problémům chování," upozorňuje veterinář, který se rozhodl kývnout na spolupráci s britskou pojišťovnou.

Pojišťovna se rozhodla zjistit, jaká je možnost snížit stres u zvířat i bez využití léků. Oslovila zároveň psycholožku Karen Wild, která se dlouhodobě specializuje na výcvik a chování problémových psů. Výsledkem jsou dva filmy, které hlasem provází skotský herec David Tennant, známý ze seriálu Pán času. „Psi a kočky nevnímají svět stejným způsobem jako my. Reagují na jiné zvuky a podněty. Připravte se proto, že vás snímky moc nepobaví. Možná během nich dokonce usnete," upozorňuje s úsměvem Karen Wild.

Film pro psy „Woofering Heights" (přes 23 minut) byl vytvořen v souladu s barevným viděním psů. Pomalé záběry podbarvené meditační hudbou ukazují krajinu i různé rasy psů, kteří poklidně sedí či leží. Některé scény se opakují, aby se v psech zvýšil pocit klidu a povolil tak jejich stisk mezi špičáky.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Záplaty z kmenových buněk opraví poškozené srdce ..... Záplatování selhávající srdce není snadný úkol. Poškození srdce, které provází srdeční selhání, často provází ztráta svalové tkáně. Tato ztráta je v podstatě nevratná, protože srdeční svalová tkáň nemůže sama regenerovat.

Vědci uvažovali o použití lidských kmenových buněk k opravě poškození srdce, ale některé studie ukázaly, že tyto buňky po implantování do těla často nepřežijí. Nový výzkum německých vědců z univerzity v Hamburku kombinuje dva typy buněk, které byly vyrobeny z lidských kmenových buněk a to buněk srdečního svalu a endoteliálních buněk, které tvoří výstelku všech cév.

V nové studii vědci pomocí těchto štěpů opravili selhávající srdce u morčat a v současnosti testují stejný postup u větších zvířat – prasat. Než bude možné nový postup vyzkoušet i na lidech, bude potřeba další výzkum.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Čína cílevědomě šplhá na vrchol žebříčku kosmických supervelmocí ..... Nedávno vypuštěnou čínskou kosmickou stanici Tiangong 2 během října obsadí dvoučlenná posádka lodi Shenzhou-11 a svět opět upře pozornost na čínský kosmický program. Není to totiž jediný vesmírný triumf Říše středu v poslední době.

Čína také dokončuje svou nejsilnější raketu Dlouhý pochod 5, roku 2020 chce postavit stálou orbitální stanici a ve stejné době má přistát na Marsu její rover. Zájem čínského kosmického programu se ale - kromě všestranného využití oběžné dráhy Země - upírá především k Měsíci, kde její satelity zkoumají geologické složení (a tedy i potenciální nerostné bohatství). Už tam umí posílat rovery, které budou čínští kosmonauté následovat někdy po roce 2025.

Země tak zjevně právě střídá Rusko na pozici druhé kosmické supervelmoci. Časem se nemusí spokojit jen s tím - přinejmenším proto, že má program, zatímco americká astronautika se poněkud bezcílně potácí od prezidenta k prezidentovi, od jednoho schvalování rozpočtku k druhému.

Znepokojení některých komentátorů vzbuzuje skutečnost, že se Čína nemíní zapojovat do velkých mezinárodních projektů typu Mezinárodní kosmické stanice. Poradce NASA John Longsdon konstatoval, že čínská stanice obíhající kolem celého světa je v první řadě nepřehlédnutelný politický symbol.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Do Pivního speciálu roku se přihlásilo 37 značek, vyhrál Bernard ..... Do sedmého ročníku soutěže speciálních piv Cerevisia specialias - Pivní speciál roku pivovary přihlásily rekordní počet pivních značek. Loni jich bylo 35, letos jich soutěžilo 37. Počet zapojených výrobců ale o dva klesl na 12. V kategorii světlých speciálních piv zvítězil Kvasničák 13 ze svijanského pivovaru, v polotmavých a tmavých speciálech Něžný barbar 13 z Nymburku, mezi neobvyklými pivy vyhrál Bernard Bohemia Ale z Rodinného pivovaru Bernard. Toto pivo obdrželo i cenu předsedy degustační komise za nejvíce nominací. Na dnešní tiskové konferenci to ohlásili organizátoři soutěže.

O výsledcích rozhodovala dvacetičlenná hodnotitelská komise. V ní zasedli experti z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, ale i z České zemědělské univerzity v Praze nebo z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Pivní speciály tvoří pouze zlomek české pivní produkce. Zhruba 47 procent české spotřeby tvořila loni výčepní piva, přes 46,6 procenta pak ležáky. Všechna ostatní pak podle údajů pivovarnického svazu dohromady 6,2 procenta.

Pivovary loni v Česku vyrobily nejvíce piva v historii, výroba dosáhla skoro 20,1 milionu hektolitrů, meziročně o 2,2 procenta více. Vývoz vzrostl o 13,3 procenta na 4,14 milionu hektolitrů. Na domácí trh šlo o 0,2 procenta méně, výstav včetně nealkoholické piva tak činil 16,25 milionu hektolitrů. Domácí spotřeba na hlavu klesla o litr na 143 litrů.       (Čtěte na stránkách Agris)


Matoucí časová pásma ..... Lidé v dávných časech snili o tom, aby mohli cestovat v čase, a tak znovu zažít minulost nebo spatřit budoucnost. Přesto i na naší planetě už lidé v určitém smyslu cestují v čase každý den. Jako příklad si uveďme jistého obchodního z Tokia, který cestuje letadlem na pracovní schůzku do New Yorku. Jestliže s ním letadlo odcestuje v poledne a potom bez mezipřistání obletí téměř polovinu zeměkoule, obchodník přistane na místě určení v tentýž den ráno, tedy zdánlivě dříve, než odletěl.

Tento problém už do určité míry řešil v chytře vymyšlené zápletce i spisovatel Jules Verne ve svém románu Cesta kolem světa za osmdesát dní, aby tak jeho hrdina stihl vyhrát v daném termínu sázku a velký finanční obnos. Skutečné cestování v čase zatím sice zůstává jen v oblasti sci-fi, ovšem určitá časová mezera na naší planetě přece jen zůstává díky existenci zavedených časových pásem. Překročení mezinárodní datové hranice, což je neviditelné rozhraní na zeměkouli, ve skutečnosti znamená překročení smluvené hranice oddělující kalendářní dny. A to je dosti matoucí zážitek. Podle toho, kterým směrem cestujete - západním buď okamžitě ztratíte, nebo východním zase získáte jeden den.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Moringa olejodárná ..... Moringa olejodárná (moringa oleifera) je zajímavý příklad cizokrajné léčivé rostliny, ze které se místní obyvatelé naučili zužitkovat téměř vše - listy, plody, květy či kořen. Je to nejznámější druh rodu rostlin z čeledi moringovitých (Moringacea), ve které lze najít celou řadu různých kvetoucích rostlin a stromů. V zemích, kde se pěstuje, je také známá pod názvem křenový nebo paličkový strom. Tato vcelku nenápadná rostlina (vzhledem ke své řidší a nepravidelné koruně), dosahuje výšky až 12 metrů a šířky až 30 centimetrů. Květy jsou menší, bílé a příjemně voní. Má výrazně velké a střídavé listy. Plody jsou tobolky ve tvaru lusku, které obsahují semena ve velikosti až lískového oříšku. Tato semena jsou bohatá na olej a ozdobená třemi křídly, odtud označení trojkřídlatá semena.

Jejím původním domovem je jižní podhůří Himalájí, odkud se přes Indii a Arábii rozšířila až do Afriky včetně Madagaskaru. Je známá také pod lidovými názvy Horseradish tree (křenový strom), Benzolive, Kelor nebo Drumstick tree (paličkový strom). Označení “křenový strom” má proto, že se její kořeny někdy používají jako náhražka křenu (ale pozor ve větším množství mohou být jedovaté!).

Moringa olejodárná je často popisována jako "víceúčelová" plodina, u které se dá všechno zužitkovat a v mnoha oblastech je důležitou součásti základní stravy. Pěstuje se tak, aby se urychlila její plodnost a sklizeň byla co nejjednodušší. Seřezává se blízko nad zemí, a jak obrůstají větve, dostává tvar keře. Můžeme tedy postupně probrat všechny její části podle toho, jak je místní lidové léčitelství využívá.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Je nutné vyměnit voliče! Dělají si, co chtějí ..... Neuvěřitelné, jak ti voliči v poslední době zdivočeli. V Česku dávali hlasy Zemanovi, v Británii Brexitu a v USA Trumpovi. Jak je tohle možné? Vždyť média jim jasně naznačovala, co a koho mají volit!

Dnešek a několik příštích dnů bude zmítán divokými emocemi. Media a všichni, co mají aspoň trošku nějakého politického ducha, budou donekonečna propírat vítězství Donalda Trumpa. Jedni budou svatořečit, jiní naříkat. Pražská Kavárna, ČT a zbytek mainstreamových medií už naříkají o sto šest.

Jak to vidím a cítím já? ... S Donaldem Trumpem se osobně neznám, což je jeho velká škoda, nicméně jsem ráda, že tyto volby vyhrál.

Trampovi sliby naznačují, že hodlá opravit děravou střechu Ameriky. Lidé mu věří a mají proč. Trump je geniální pragmatik. Vyjadřuje se zcela jasně a srozumitelně. Nepoužívá prázdná slova a korektní politika je mu naprosto cizí. To je v dnešní době, kdy se nikdo nesmí na „nedotknutelné“ ani křivě podívat, nesmírně osvěžující.

Donald Trump si velice přeje urovnat vztahy USA s Ruskem. Proti Putinovi mám mnoho výhrad, ale to, co Amerika a její stoupenci doposud předváděli na jeho adresu, to už bylo vážně dost přes čáru. Hlavně to byla velice NEBEZPEČNÁ a bezohledná hra. Pokud se mu podaří normalizovat vztah s Ruskem a já cítím, že ano, zvýší se tím bezpečnost v Evropě i na celém světě.

Donald Tramp hodlá zavést ochranářská opatření amerického trhu, tím, že chce uvalit celkem vysokou daň na zboží amerických firem, které mají továrny mimo území USA a odtud své zboží dováží na americkou půdu. Ta daň by měla činit 35%. Mě osobně je také velmi sympatický jeho odpor k uzavření smlouvy TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), která je podezřelá již tím, že probíhá za zavřenými dveřmi a svým konceptem nahrává nadnárodním korporacím.

Donald Trump se chystá zakročit proti nelegální imigraci a rozhodně nehodlá přijímat žádné takzvané uprchlíky ze Sýrie. Hodlá zahájit spolupráci s Ruskem v boji proti ISIL. Chce zrušit sankce proti Rusku. Přeje si uznání samostatnosti Krymu a jeho připojení k Ruské federaci. Třikrát bravo!

Je však ale třeba si uvědomit, že Donald Trump bude čelit viceprezidentovi Mike Pence a lidem z Pentagonu, kteří stále budou razit svoji letitou doktrínu a vůbec nebudou odvázaní z jeho vzpírání se. Já však intuitivně cítím, že Trump bude silný jako lev a dá všechno pěkně do pořádku. Vážně to tak cítím. A to i přesto, že si myslím, že je Trump šeredný sebestředný chlap a k tomu ještě sexistický šovinista.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


10.11. 2016     Dnes je Světový den vědy pro mír a rozvoj. Byl vyhlášen v roce 2001 OSN kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom jak je věda prospěšná pro veřejnost. Každá vyspělá společnost by měla investovat do vědy a výzkumu, neboť právě v tomto odvětví vznikají inovace a nové objevy, které přispívají k rozvoji společnosti.


Dvanáct rad (nejen) pro rodiče, jak se zbavit stresu ..... Stres je každodenní součást našeho života. Pro většinu z nás je to něco, co se pohybuje ve vlnách, občas vyletí nahoru, a jindy si ho skoro nevšimneme. Každý by se stresu rád zbavit úplně, ale realističtější přístup může být ten, když se naučíme ho lépe zvládat ve chvílích, kdy přijde. Pro rodiče je zvládání stresu zdravým a pozitivním způsobem důležité, jak kvůli naší schopnosti vykonávat svoji roli rodičů, tak proto, abychom šli svým ratolestem příkladem a vštípili jim zdravé návyky. Tady je pár snadných triků, které si můžete vyzkoušet, až na vás opět vyskočí strašák stresu.

1. Zhluboka dýchejte ... Přestaňte dělat to, co právě děláte. Utište se. Několikrát se zhluboka a pomalu nadechněte a vydechněte. Nádech. Výdech. Zopakovat.

2. Buďte vděční ... Vezměte si starý dobrý papír a staré dobré pero a sepište si seznam věcí, za které jste v životě vděční.

3. Přehodnoťte svůj harmonogram ... Pokud jste ve stresu v důsledku zahlcení prací, přeložte některé z plánovaných schůzek. Byť i jen jedna odložená nebo zrušená schůzka může pomoct k uvolnění tlaku.

4. Snižte konzumaci zpráv ... Existují lidé, i když je jich málo, kteří potřebují být neustále informovaní o tom, co se ve světě děje. Na pár dnů se od tohoto nekonečného cyklu oprostěte a uvidíte, jestli dojde ke zmírnění úzkosti.

5. Jezte zdravě a pomalu ... Udělejte si na jídlo čas. Posaďte se a prožívejte víc svůj pokrm, kousejte a žvýkejte pomalu, vnímejte chutě, vůně a užívejte si každé sousto. Snižte příjem zpracovávaného jídla a naopak navyšte příjem přírodních a čerstvých potravin, které vašemu tělu dodají potřebné výživové látky.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Nová pravidla pro spotřebitelský úvěr – bič na lichváře ..... Už 1. prosince vstupuje v účinnost nový zákon, který sjednocuje pravidla pro všechny spotřebitelské úvěry. Očekává se, že zamete s lichváři, kteří využívají současného právního pološera, kdy úvěry mohl poskytovat prakticky každý.

Sjednocení pravidel pro všechny spotřebitelské úvěry a půjčky je bezpochyby jedním z největších přínosů nové právní úpravy. Zatímco dosavadní zákon o spotřebitelském úvěru se omezoval jen na rozmezí mezi 5 000 a 1 880 000 Kč, to už neplatit nebude. „Mikropůjčky, prodej na splátky i hypotéky pro spotřebitele konečně spadají pod jeden zákon, což spotřebitelům výrazně zlepší orientaci v jejich právech. Zejména hypotékám chyběla regulace, která by přesně řekla jaké a jak podané informace má spotřebitel dostat,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu a pokračuje: „Dobrým srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru je roční procentní sazba nákladů. Tu vám ale do teď u malých úvěrů či úvěrů na bydlení nikdo nemusel sdělovat. Paradoxně jste měli nárok na lepší informace při nákupu kuchyňského robota na splátky než v případě hypotéky, kterou se domácnosti zadlužují skoro na celý život.“ Spotřebitelským úvěrem tak je vlastně jakýkoliv úvěr, půjčka, odložená platba či podobná služba, kde na jedné straně stojí podnikatel – profesionál a na druhé obyčejný člověk – spotřebitel.

Významnou změnou je i omezení subjektů, které vůbec mohou spotřebitelské úvěry poskytovat. Nebankovní poskytovatelé totiž budou muset splnit velmi přísná kritéria na svůj majetek, právní formu, způsob řízení a především odborné znalosti. Zkoušky také čekají i zprostředkovatele úvěru. „Zatímco dnes se odhaduje, že spotřebitelské úvěry může poskytovat několik desítek tisíc subjektů, očekává se, že podmínky licence od České národní banky splní maximálně ke dvěma stům podnikatelů,“ říká Borovička a vysvětluje: „Zjednoduší se tím dozor, ale rozhodně to neznamená, že přežijí jen ‚ti slušní‘, těch je i dnes jen několik.“ Celý proces navíc potrvá téměř dva roky. Do března 2017 musí zájemci o licenci podat žádosti, které se mohou vyřizovat až 15 měsíců. Do té doby stačí stávající živnostenské oprávnění.       (Čtěte na stránkách dTest)


Pravděpodobně se našla ztracená atomová bomba! ..... Zní to neuvěřitelně, ale i atomové bomby se ztrácejí. Nevěříte? Během studené války poztrácely Spojené státy nejméně osm jaderných zbraní. Navždy. Tomuto průšvihu se v armádní terminologii říká „Zlomený šíp“. Dohromady měly tyto poztrácené atomovky sílu jako 2200 pum, které dopadly na Hirošimu… Přečtěte si o osudu těchto zbraní.

Vize nukleární apokalypsy je děsivá. Asi tedy nikoho nepotěší informace o bombách, které se ztratily. Američané přiznali celkem 11 ztrát těchto ničivých zbraní, mezi nimi jsou i bomby vodíkové. Rusové jsou na tom ještě hůř. Ti sice, jak je jejich zvykem, oficiálně nepřiznali nic, ale podle generála Alexandra Lebedě z ruského arsenálu zmizelo 100 kufříkových atomových bomb.

Další odhady hovoří o nejméně 40 jaderných hlavicích, které ruské vojsko ztratilo při nejrůznějších manévrech a haváriích.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Betlémské světlo rozzáří vánoční čas ..... Do našich domovů a ulic města přichází vánoční čas. Mnozí si první představí světýlka ve výlohách, fronty v obchodech, stres. Ale vánoční čas by měl být o něčem jiném – o pohodě, tradici, symbolech, radosti a společném setkání. Pro mnoho spoluobčanů má tento čas hlubší význam, křesťanskou myšlenku, ale ať už naše duchovní myšlenky směřují kamkoliv, tak právě společná setkání, radost a otevřená srdce jsou tím skutečným světlem Vánoc, které nás v tomto čase spojuje a je tím nejdůležitějším. Jedním ze symbolů vzájemného spojení je Betlémské světlo, které putuje mezi lidmi i národy, jeho plamínku neubývá, naopak sílí, překračuje hranice států, měst a našich domovů.

Pro skauty je Betlémské světlo symbolem přátelství a míru a stejně jako v minulých letech Vám chceme tento symbol předat. Světlo do Svitav přivezou vlakem skauti z Brna v sobotu 17. prosince (přesný čas na: www.betlemskesvetlo.cz). Od neděle 18. prosince bude k dispozici v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. Na Štědrý den ráno jej skauti donesou do Domu s pečovatelskou službou v Lánech a od 11 do 12 hodin si jej kdokoli může přijít odpálit pod vánoční strom na náměstí.

Každý z nás alespoň něčemu věří, ve spoustu věcí můžeme věřit společně. Sdílejme společný příběh, symbolické pouto Světla. Krásné prožití svátků vánočních a radostný nový rok přejí všem čtenářům svitavští skauti.       (Zdroj: CZeCOT)


Bambus k snídani, obědu i večeři ..... Jíst denně po celý život stejné jídlo? Strašná představa. Přesto jsou živočichové, kterým to vyhovuje. Třeba panda velká. Ke štěstí jí stačí pořádná dávka bambusu.

Živočichům, kteří se živí výhradně jedním druhem jídla, se říká „monofágové“. Vychází to z řeckých slov „mono“ - tedy „jedno“ a „fagein“ - tedy „jíst“. „Monofágní bývají některé druhy hmyzu. Zvláště ty, které se vyvíjely s konkrétním druhem rostliny a živí se jen její šťávou. Ale mezi vyššími živočichy to je výjimečné, není to pro ně výhodné. Jakmile o potravu přijdou, tak umírají,“ uvedla v Meteoru vedoucí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Magdaléna Chytrá.

Příkladem monofágního živočicha je panda velká. Na pohled roztomilý medvídek z horských oblastí Číny, který je dnes odkázaný na život v rezervacích. Podmínkou jejich přežití je zásoba bambusu.

Silná přerostlá tráva ... „Bambus je vlastně tráva, patří do čeledi lipnicovitých, stejně jako naše běžné trávy. Tvoří stébla, která dřevnatí. Některá dorůstají do půl metru, jiné druhy mohou ale přerůst i 5 metrů,“ popsala Magdaléna Chytrá.

Bambusová stébla mohou být velmi silná, některá dosahují průměru kolem 10 cm. „Ty se používají ke stavebním účelům. Bambusy tvoří obrovské porosty, rozmnožují se výhonky a velmi rychle rostou. Některé druhy povyrostou až půl metru za den,“ dodala botanička.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


Vědecká pracovnice tvrdí, že rozkryla tajemství textů pyramid ..... Susan Brind Morrowová vytvořila nový překlad nejstarších posvátných textů na světě. Mnoho let se odborníci domnívali, že texty v pyramidách byly jen řadou pohřebních modliteb a kouzelných zaříkání, která sloužila egyptské královské rodině k ochraně v posmrtném životě.

Nicméně proslulá klasická filoložka a lingvistka Susan Brind Morrowová má zcela jiný výklad této posvátné literatury. Říká, že věří, že se jedná o důkaz komplexní náboženské filosofie, která se netýká tolik mytologie, ale soustřeďuje se více na životodárné síly přírody. Zároveň věří, že tato dávná egyptská filosofie ovlivnila mnohé duchovní tradice, které se objevily v pozdější době.

Texty v pyramidách jsou nejstaršími náboženskými spisy, které mají moderní odborníci ze starověkého Egypta – a zároveň je docela možné, že se jedná o nejstarší posvátné texty na světě.

S.Morrowová vysvětluje svůj výzkum, a předkládá nové překlady celých textů ve své poslední knize The Dawning Moon of the Mind: Unlocking the Pyramid Texts.

„Nejedná se vůbec o kouzelná zaříkání,“ sdělila Morrowová The Hufflington Postu o textech v pyramidách. „Jedná se o poetické verše, které jsou poskládány stejně jako poezie dnešní doby, jsou sofistikované a plné slovních hříček.“       (Čtěte na stránkách Sueneé)


Není to nic jiného než MULTIKULTURNÍ akce, která má mít za následek instalaci ISLÁMU do našich škol. ..... Každý tento multikultirní hon na ředitelku střední zdravotnické školy jistě zaznamenal. Azylantka se zde domáhá nošení hidžábu na půdě školy, respektive žádá peníze za to, že jí to údajně nebylo umožněno.

První přezkum ŠKOLNÍ INSPEKCE dal za pravdu ředitelce školy. Následoval tlak OMBUDSMANKY ŠABATOVÉ, která se do případu vložila a donutila školní inspekci závěr přehodnotit a změnit v neprospěch paní ředitelky.

Není to nic jiného než MULTIKULTURNÍ akce, která má mít za následek instalaci ISLÁMU do našich škol.

Paradox však spočívá v tom, že se toho domáhá osoba, která není ČESKÉHO PŮVODU a NEMÁ ani ČESKÉ OBČANSTVÍ. Je to osoba, které naše země poskytla hloupě azyl a pomoc v "nouzi". A to je vděk. Cizinka nám zde rozhoduje o tom, co smíme a nesmíme v naší zemi dělat.        (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


92 zásaditých potravin, které vám navrátí ztracené zdraví ..... Správne hodnoty pH v tele sú nevyhnutné pre naše zdravie. Ak chceme, aby naše telo správne fungovalo, naše pH by malo mať hodnotu asi 7,4, čo sa považuje za zásadité prostredie. Zvýšená industrializácia viedla k zvýšenému ukladaniu CO2, čím došlo k zníženiu pH v oceáne z 8,2 na 8,1, čo má negatívny vplyv na morský život. Rovnako pH pôdy ovplyvňuje minerálny profil konzumovaného jedla.

... Základom zásaditej stravy sú živiny pochádzajúce z prírodných potravín a zeleniny. Tento druh stravy je veľmi prospešný. V nasledujúcej časti vám prinášame zoznam zásaditých potravín, ktoré môžete zaradiť do svojho jedálnička.

Ľanové semená ... Ľanové semienka majú protizápalové vlastnosti a sú vysoko zásadité. Okrem toho sú bohaté na vitamín E a vlákninu.

Extra panenský olivový olej ... Extra panenský olivový olej je plný vitamínu E a mononenasýtených tukov. Môžete ho pridať k akémukoľvek jedlu.

Bobuľovité ovocie: ... Bobuľovité ovocie obsahuje antioxidanty a vlákninu, čo z neho robí jedno z najzdravších druhov ovocia.

Melón ... Melóny majú schopnosť hydratovať telo a detoxikovať tráviace ústrojenstvo vzhľadom k svojmu obsahu vlákniny a vody. Sú veľmi zásadité.

Mangold ... Mangold má antibakteriálne, antivírusové a antioxidačné vlastnosti. Je tiež veľmi zásaditý.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


O Bílé Hoře trochu jinak než nás učili ve škole ..... Kromě snad malé množiny lidí, kteří trochu lépe znají české dějiny, sii nikdo nevzpomene ani při výročí dne vzniku republiky na to, že se jedná už o druhou Českou republiku, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Vladimír Čermák.

První republikou v našich dějinách byla stavovská republika trvající od července do listopadu 1619, kdy byla vystřídána konstituční monarchií v čele s Fridrichem Falckým, známého jako zimní král ukončená v listopadu 1620 zradou krále. České dějiny nebývají zrovna průhledné.

Měli bychom se nad tím už někdy trochu zapřemýšlet. Bez toho, že by nám u toho asistovali zkorumpovaní historici a už vůbec ne církevní preláti, kteří by to vše nejraději podle rady jednoho psychiatra zatloukli, zatloukli a ještě jednou zatloukli.

Máme však i 396. výročí toho, co se stalo na Bílé Hoře. Jak události na Bílé Hoře v r. 1620, tak při vzniku nové republiky v r. 1618 spolu velmi úzce souvisí. Je to dobrý důvod k tomu připomenout si, co se tehdy vlastně stalo.Brzy to budou čtyři století, kdy došlo k něčemu, o čem se sice již dobře přes dvě stě let mluví jako o národní katastrofě, ale mlčí se o tom..

Bylo to trochu jinak, než jak o Bílé Hoře zpíval Karel Kryl ve své stejnojmenné písni. Kryl se tentokrát výjimečně mýlil. Uvěřil výkladu od prohabsbursky a procírkevně nakloněných dějepisců o tom, co se tam tehdy stalo. O minulosti by se nemělo uvažovat podle víry v něco, ale podle toho, k čemu doopravdy došlo. Díky tomu, že se zkorumpovaní dějepisci snažili a stále se snaží, aby vyhověli svým donátorům, z mnoha se stali nikoliv badatelé, ale mýtotvorci šířící v české společnosti po generace Bělohorskou lež. Kryl, výjimečně nadaný a schopný bard, jim - podobně jako mnozí jiní - uvěřil.       (Čtěte na stránkách První zprávy)


„Trump, na rozdíl od některých předchůdců, alespoň ví, kde leží ČR,“ uvedl český premiér Sobotka .... „Občané v USA demokraticky zvolili změnu. Respektujme to a berme pragmaticky. Trump, na rozdíl od některých předchůdců, alespoň ví, kde leží ČR,” napsal Sobotka na svém Twitteru v reakci na zvolení Donalda Trumpa na post prezidenta USA.

„Gratuluji nově zvolenému prezidentovi Trumpovi a věřím, že pod jeho vedením budou USA nadále spolehlivým partnerem a spojencem. Trump vsadil na agres. populismus, shromáždil protestní hlasy zprava i zleva. Nejtěžší teď bude překonat vzniklé rozdělení amer. společnosti,” uvedl dále Sobotka.       (Zdroj: AC24)


9.11. 2016     Devátého listopadu 1989 padla Berlínská zeď. Západní a Východní Berlín se spojily a byl také otevřen zbytek hranice mezi NDR a NSR.


Švédská TV radí sexuálním násilníkům z řad uprchlíků, aby se vymluvili na náměsíčnost ..... Švédska televize SVT ve zprávách nepřímo radila sexuálním násilníkům z řad uprchlíku, jak se hájit, aby nebyli potrestání za znásilnění. Televize ve zprávách nejprve řekla, že vynutit si sex násilím je zločin, ale okamžitě dodala, že existuje nemoc tzv. Sexsomnia, která způsobuje, že se ve spánku dopustíte znásilnění...

Tedy podle švédských multikulturalistů ve spánku imigrant vztane, jde ven a tam násilní ženu a vrátí se zpět do postele a za nic nemůže. Prostě sluničkáří už neví jak by vymysleli obhajobu proč vlastně uprchlíci nemohou za to, že znásilňují Evropanky. Podle švédské televize se tato „obhajoba“ ve Švédsku akceptuje u 5 případů znásilnění z 18.

V souvislosti s kauzou afghánského uprchlíka, který se pokusil znásilnit zdravotní sestřičku v Praze si říkám, jestli podobnou obhajobu inspirovanou švédskými sluničkáři nezkusí obhájci afghánského uprchlíka?        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Potraviny se při zdražení „scvrkávají“ již sto let ..... Zákazníci se po celém světě setkávají s tím, že výrobci řeší zdražování surovin či zvyšování jiných nákladů scvrkáváním balení při zachování ceny. Jak ovšem ukazuje americký spotřebitelský server Consumerist, nejedná se zdaleka jen o moderní fenomén.

Consumerist se dlouhodobě věnuje problematice zmenšujících se balení, za něž podle jeho redaktorů s nadsázkou může „grocery shrink ray“, v překladu paprsek na zmenšování potravin. Pokud bychom přijali jejich vysvětlení, jedná se pravděpodobně o velmi starý vynález.

Jeden ze čtenářů Consumeristu totiž objevil vydání deníku The Seattle Star z roku 1916. Na jeho titulní straně se objevily informace o aféře, která nápadně připomíná zkušenosti dnešních čtenářů. Místní pekaři se rozhodli pro nárazové zdražení. Neprojevilo se to však zvýšením cen, ale zmenšením prodávaného chleba o třetinu. Chléb za deset centů se váhově zmenšil z 32 liber na 22, menší chléb za 5 centů se pak scvrkl z 16 liber na 11.

Podle stoletého vydání novin byly seattleské hospodyňky obzvlášť rozhořčeny. List připomínal, že pekaři měli na takové jednání právo, spotřebitelé by si ovšem měli všímat uvedené hmotnosti. Pekaři totiž nesměli podvádět s puncem. V tehdejší době musel chléb ve státě Washington povinně nést vyražené označení hmotnosti. Do ulic se tak tehdy vydali policejní strážníci vybavení vahami, kteří měli za úkol potrestat nepoctivce, kteří vydávali nový lehčí chléb za starší, hmotnější.       (Čtěte na stránkách dTest)


Ibuprofen putuje z Česka až do moře, a pak v rybách zpátky ..... Ibuprofen i některá antibiotika se z Česka přes odpadní vody a řeky dostávají až do moře. Odtud zase v tělech ryb putují na jídelní stůl Čechů, řekl v Berlíně Miroslav Brumovský z Masarykovy univerzity v Brně, který se měřením těchto látek zabývá. Jejich množství by sice nemělo pro lidi představovat nebezpečí, dlouhodobý dopad na další organizmy zatím ale není známý.

"Látka, kterou se nám podařilo naměřit v nejvyšších koncentracích v Severním moři, je ibuprofen," říká Brumovský o látce, která se používá proti bolesti. "A i my, i když nemáme moře, tak se podílíme na znečištění v mořských oblastech, protože tyto látky se dostávají z lidského těla do odpadních vod, pak do čistíren odpadních vod, kde nejsou úplně degradovány. Dále putují do řek, kterými jsou transportovány do moře," popisuje mladý vědec cestu léčiv.

Další látky, které Brumovský v Severním a Středozemním moři naměřil - i když jen ve velmi nízké koncentraci - jsou umělá sladidla nebo pozůstatky antibiotik. "Ty koncentrace jsou tak nízké, že nezpůsobují akutní toxicitu, to znamená, že se nestane, že by najednou umřely všechny organizmy, které jsou vystavené této koncentraci. Ale je otázka, jaký vliv to na ně může mít z hlediska celoživotní expozice," konstatuje muž, který byl za svůj výzkum v Německu oceněn jako jeden z talentů zelené vědy.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Až třetina školáků druhého stupně neumí pořádně číst ..... Některé základní školy selhávají s průpravou i pro tak základní dovednosti, jako je čtení. I na druhém stupni je dost dětí, které se potýkají s přečtením textu, natož pak s jeho porozuměním. To má neblahé dopady na další vzdělávání. Podle odborníků je pozdě vytvářet vztah ke čtení až ve škole, protože ten se vytváří v rodině. Jenže dětem jsou bližší počítače a televize.

„Střízlivý odhad je, že na druhém stupni třetina dětí nezvládá funkční gramotnost čtení. Některé z nich se to doučí později. Výzkumy potvrzují, že základní funkční gramotnost pak chybí asi dvaceti procentům dospělých,“ řekl Právu dětský psycholog z Karlovy univerzity Václav Mertin.

Podle něj školy v určitou chvíli přestávají dbát na to, jestli děti umí dobře číst, a učitel se pak žene za další látkou. Jenže pokud dítě či teenager věnuje příliš energie na samotné technické provedení čtení, pak mu zbývá málo sil na porozumění textu.

Čtou si dva z pěti ..... A to je handicap, který ho pak provází v mnoha oborech vzdělávání. Problém je pak už si jen číst v učebnici. Jenže schopnost číst je důležitým předpokladem pro rozvoj nejen učení, ale i myšlení, paměti, představivosti a soustředění.

Odborníci se shodují, že zásadní vliv na čtení dětí má rodina. „Pokud rodiče čtou a dětem předčítají, je vysoká pravděpodobnost, že děti pak budou také číst,“ uvedl Mertin.

To potvrzují i průzkumy společnosti STEM/MARK. Dotazníky například prokázaly, že polovina rodičů dětem pravidelně nečte, a to hlavně proto, že jsou zaneprázdnění. Ukázalo se rovněž, že dětem čtou rodiče, kteří na to také byli zvyklí z domova.       (Čtěte na stránkách Novinky)


Další tajemství velrybích písní odhaleno ..... Jak a proč velryby zpívají? Tato otázka už dlouhou dobu nedá spát mnoha biologům z celého světa. Odborníci z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) nyní odhalili dosud neznámý prvek velrybích písní. Jedná se o vibrace, které těmto fascinujícím tvorům pravděpodobně pomáhají vzájemně komunikovat.

Nejzajímavější je, že inkriminované vibrace jsou schopny urazit velmi dlouhou vzdálenost. Zatím byly zaznamenány ve vzdálenosti zhruba 200 metrů od sledovaného stáda, ale toto číslo prý rozhodně není konečné. „Je to úplně jiná třída zvuku, o které jsme dříve netušili, že ji velryby mohou používat,“ komentoval to Dr. Aran Mooney z WHOI.

Mooney a jeho tým poblíž havajského ostrova Maui měřil dvě složky písní keporkaků – tlakové vlny a pohyb částic (vibrace způsobené zvukem). Zatímco první zmíněné lze detekovat pomocí obyčejného vodotěsného mikrofonu, s druhými je to poněkud složitější – což je ostatně důvod, proč až dosud nebyly důkladně analyzovány.

Přestože zatím není možné s jistotou říct, zda jsou keporkakové schopni tyto vibrace vnímat, anatomická stavba jejich uší naznačuje, že ano. Podle vědců by dokonce mohlo jít o klíčový prvek jejich sluchu.

Tento názor podporuje i skutečnost, že vibrace hrají důležitou roli v komunikaci blízkých evolučních příbuzných velryb – hrochů.        (Zdroj: Příroda)


Svatomartinského vína bude stejně jako loni, asi 2,3 mil. lahví ..... Svatomartinského vína bude letos zhruba stejně jako loni. Vinařský fond odhaduje, že výrobci pošlou na trh kolem 2,3 milionu lahví. Množství mladého vína na trhu se tak nezmění ani přesto, že letošní úroda byla nižší než ta loňská. Vyplývá to z vyjádřeni vinařů pro ČTK. Obliba Svatomartinského vína v České republice mnohonásobně vzrostla, ještě v roce 2005 činila roční produkce 125.000 lahví, od roku 2012 se udržuje nad dvěma miliony. První mladá vína se otevřou 11. listopadu po celé republice. Hlavní část oslav se uskuteční v centru Brna.

Podle šéfa Vinařského fondu Jaroslava Machovce má Svatomartinské víno už takovou pozici mezi spotřebiteli i vinaři, že to bez něj zkrátka nejde, a to bez ohledu na celkové množství sklizených hroznů daného ročníku. "Tedy i v ročnících, kdy se kvůli nepřízni počasí urodí méně, vinaři vyrábí dostatek Svatomartinského vína, aby uspokojili poptávku. Z hlediska celkové produkce vína u nás ale Svatomartinské víno nikdy nezpůsobí nedostatek nebo výpadek vín, která přichází na trh zpravidla až v novém roce," uvedl Machovec.

Svatomartinské víno je podle něj velmi zajímavé nejen pro spotřebitele, kterým nabízí atraktivní, příjemně pitelná, svěží vína a možnost seznámit se s novým ročníkem, ale i pro vinaře.

Některá vinařství dokonce v produkci mladých vín přidávají další lahve. Příkladem je Chateau Valtice. "Máme vyrobeno téměř 190.000 lahví Svatomartinských vín, což je přibližně o pětinu více než v roce 2015. Zájem o Svatomartinská vína z tradičních špičkových moravských vinařství je stále větší, což nás moc těší," uvedl David Šťastný z Chateau Valtice.       (Čtěte na stránkách Agris)


Z dřevěné lávky v Srní na Šumavě můžete pozorovat celou smečku vlků ..... Zahlédnout vlka ve volné přírodě je téměř nemožné. Nedaleko šumavského Srní proto vybudovali oplocený výběh, kde lidé mohou pozorovat tyto šelmy v jejich přirozeném prostředí. „Máme tu smečku o devíti vlcích - alfa pár, čtyři vlčata z loňského roku a tři z letošního,“ vypočítává Jiří Kec, vedoucí informačního centra v Srní.

Vlčí pár ve výběhu pochází z chovů v zajetí. Samice přijela na Šumavu z Německa, samec z plzeňské zoo. Dát dohromady vhodnou dvojici, která by na Srní založila novou generaci, znamenalo pro pracovníky šumavského národního parku náročný úkol.

„S vlky je to složité, někdy si třeba nepasují, nedají se dohromady, protože tvoří páry na celý život,“ vysvětluje Jiří Kec a dodává, že u vlků je překvapivě velká podobnost s lidskou rodinou. „Nakonec jsme vybrali méně dominantní vlčici a hodně dominantního samce,“ říká.

Přímo nad oploceným areálem s vlky vede 300 metrů dlouhá dřevěná lávka, odkud mohou návštěvníci život smečky sledovat. Pozorovatelé se ale musí vybavit trpělivostí a kvalitní pozorovací technikou. „Běžný návštěvník by si měl vzít dalekohled. Chodí sem i profesionální fotografové, kteří na té lávce dokáží strávit celý den, aby měli kvalitní snímek,“ upozorňuje vedoucí informačního centra.

Filmy často vykreslují vlky jako krvelačné bestie, které útočí na lidi. Pravda je ale podle Jiřího Kece přesně opačná. Vlci se prý lidí bojí. „Euroasijský vlk má špatnou zkušenost s lidmi, hlavně ze středověku. Běžný turista tak v podstatě nemá šanci vidět vlka ve volné přírodě,“ říká.        (Čtěte na stránkách ČR České Budějovice)


Češi vyvinuli nejefektivnější zařízení na čištění vody ..... Brněnská firma navrhla přístroj, který umí z vody odstranit hormony, léčiva, pesticidy či chemikálie. Připomíná to komerční sekce zpravodajství protext.cz., s tím, že jde o inovativní řešení, které využívá procesů běžných v přírodě a vodu tak čistí nejen efektivně, ale i ekologicky.

Brněnská firma vyvinula inovativní zařízení na čištění vody v domácnostech pod technickým vedením fyzika Jiřího Dřímala. Přístroj byl navrhnut v letošním roce. Nevyžaduje žádnou instalaci, stačí pouze najít vhodné místo na kuchyňské lince a zapojit ho do zásuvky. AquaQube s pouhým zmáčknutím tlačítka vyčistí 750 ml vody za zhruba 30 sekund. Odstraní z ní nejen chlór, bakterie či viry, ale také hormony, antibiotika, pesticidy či další chemické látky, které se v kohoutkové vodě běžně vyskytují. Oproti běžným řešením má kromě vyšší efektivity v eliminaci zmiňovaných nežádoucích látek také další výhody.

AquaQube je jediné zařízení, které vodu pouze nefiltruje, ale opravdu odstraňuje zdroj problémů. Zařízení totiž pomocí procesů běžných v přírodě oxiduje nežádoucí látky a ty se rozpadají na látky neškodné. Uživatelé tedy nečistí vodu jenom sobě, ale pomáhají čistit i svoje okolí.

Na rozdíl od tzv. reverzní osmózy zachovává ve vodě zdravé minerály, což znamená, že je po čištění vody není nutno doplňovat zpět nebo pít nezdravou destilovanou vodu. Kromě toho reverzní osmóza zásadně zvyšuje spotřebu vody, 50-80 % vody reverzní osmóza použije pouze na proplachování samotného filtru. S AquaQube neplýtváte vůbec žádnou vodou. Přístroj má také nízkou spotřebu elektrické energie a moderní design.

AquaQube je nejvíce oceňovaný především těhotnými ženami, rodinami a lidmi, kteří se starají o své zdraví a o životní prostředí. Zakoupit ho bude možné na stránce Kickstarter.com od 17. listopadu.       (Čtěte na stránkách Naše voda)


Kauza afghánského násilníka už zasáhla i nejvyšší patra české politiky ..... Případ Afghánce, který se 30. října dvacet minut před půlnocí pokusil na infekčním oddělení nemocnice Bulovka v Praze znásilnit mladou zdravotní sestřičku, hrozí podle informací ParlamentníchListů.cz přerůst v další koaliční roztržku. Navíc nelze vyloučit, že násilník, který může být už za dva a půl roku za dobré chování propuštěn – pokud tedy bude vůbec odsouzen – nakonec v České republice zůstane žít natrvalo. Stačí k tomu málo.

Podle informací médií u nás přitom nemá asi 19letý Afghánec trvalé bydliště, jedná se tedy o žadatele o azyl, který je už několik týdnů zařazen do migračního programu. K tomu, zda se do země dostal ilegálně, popřípadě jakým způsobem, se ale kompetentní úřad – Ministerstvo vnitra, řízené Milanem Chovancem z ČSSD – odmítl jakkoliv vyjádřit. Také mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová ani její asistentka však nebyly přes opakované pokusy o zkontaktování dostupné.

Sdílnější byl naštěstí mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák, který násilníka z Afghánistánu poslal do vazby. „Podle mých informací ze spisu se vazebně stíhaný muž ocitl na našem území legálně a je zařazen do jistého migračního programu. Jeho vazba byla nařízena z důvodů obav, že by uprchl nebo se skrýval, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul,“ sdělil ParlamentnímListům.cz soudce Novák. Důvody při rozhodování, zda násilníka nechat na svobodě, či ne, byly podle Nováka jednak obavy před útěkem z důvodu hrozícího vysokého trestu, také pochybnosti o jeho pravé totožnosti a fakt, že nemá trvalé bydliště. „Zadržený měl u sebe doklady, podle kterých je mu 19 let, ale mně připadá fyzicky starší. O jeho pravém věku mám pochyby,“ řekl Novák.        (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Megality generují svá vlastní energetická pole ..... Údaje výzkumů svědčí o tom, že megality a jiné starověké stavby, jako např. kamenné kruhy a pyramidy, uchovávají a dokonce generují svá vlastní energetická pole, čímž vytvářejí prostředí, ve kterém je možné vstoupit do změněných stavů vědomí.

V roce 1983 Charles Brooker provedl výzkum, jehož cílem bylo prokázat přítomnost magnetismu na posvátných místech. Prozkoumal megalitický kamenný kruh Rollright v Anglii. Magnetometr ukázal, že magnetická síla je stahována do kamenného kruhu skrz úzkou štěrbinu mezi kameny u vstupu. Dva západní kameny kruhu pulzovaly a vyzařovaly soustředné kruhy střídavého proudu, které připomínaly vlnění na rybníce. Analýza provedená ukázala, že „průměrná intenzita [geometrického] pole uvnitř kruhu byla značně nižší, než zvenku, jako by kameny působily jako štít“.

V chrámu Edfu v Egyptě existuje stěna, kolem které se prostor energeticky liší od okolního prostředí. Podle starověkých nápisů bohové stvořitelé nejdříve vytvořili násep a „pustili skrze něj hada“, díky čemuž zvláštní síla přírody nasytila toto místo. Had byl v mnoha kulturách symbolem klikatých silových linií Země, které vědci nazývají telurickými proudy. Zdá se, že starověcí architekti mohli ovládat zákony přírody. Výzkum energetických polí uvnitř i okolo Avebury, největšího kamenného kruhu na světě, ukázal, že jeho megality byly předurčeny pro to, aby na sebe směrovaly telurické proudy.

V roce 2005 byl Johnem Burke proveden výzkum, jehož výsledky pak zveřejnil ve své knize Semeno poznání, kámen hojnosti. Elektrody umístěné v Avebury ukázaly, že prstencový příkop ruší předávání telurického proudu na zem, shromažďuje elektřinu a uvolňuje ji u vstupu do Avebury. Elektromagnetická aktivita se snižuje v noci a zvyšuje se při svítání. Zjistil také, že kameny jsou záměrně rozmístěny tak, aby nasměrovaly elektromagnetické proudy určitým směrem. To se podobá současným atomovým urychlovačům částic, ve kterých se ionty pohybují ve stejném směru.

       (Čtěte na stránkách Sueneé)


8.11. 2016     Osmého listopadu 1620  bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze české stavovské vojsko. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let ovlivnila osud českého státu.


Cyklobusy letos přepravily 12,5 tisíce kol a 70 tisíc cestujících  ..... Masarykova chata na Šerlichu, Pomezní boudy, Špindlerova bouda, Vrchlabí, Deštné v Orlických horách, to je výběr nejoblíbenějších cílů, kam letos nejčastěji mířili cestující cyklobusy, které každoročně na začátku turistické sezóny nasazuje Královéhradecký kraj. Cyklobusová sezona 2016, sice nepokořila rekordní rok 2015, ale byla úspěšná a skončila téměř stejnou statistikou jako ta loňská, kdy se čísla lišila o jednotky nebo desetiny procent.

Oblíbené cyklobusy zahajují sezónu poslední květnový víkend

Celkem přepravily cyklobusy 12,5 tisíce kol, což je oproti loňskému roku nárůst o 1,7 %. U přepravy cestujících je oproti loňskému roku zaznamenán mírný pokles o 0,74 %, kdy bylo letos přepraveno 69 740 lidí. Z větší části financuje provoz cyklobusů Královéhradecký kraj, který letos uhradí prokazatelnou ztrátu 3 miliony korun. Dobrovolné svazky obcí hradí dohromady příspěvek 300 tisíc korun. V meziročním porovnání nevykazuje žádná linka významné výkyvy, provoz cyklobusů je tedy stálý.

Cyklobusové linky jezdí v Královéhradeckém kraji ve čtyřech oblastech: Krkonoších, Euroregionu Glacensis (Orlické hory), Českém ráji a oblasti Branka. Nárůst počtu přepravených kol i cestujících byl zaznamenán v oblasti Euroregionu Glacensis, počet cestujících pak vzrostl i v oblasti Českého ráje.

„Z našich statistik vyplývá, že mezi nejoblíbenější linky patří cyklobus ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovku, ten je dlouhodobě velmi oblíbený. Mezi další takové patří ranní spoje na Šerlich, páteřní linka z Harrachova a z Hradce Králové na Pomezní Boudy a oblíbená je i linka mezi Hradcem Králové a Vrchlabí,“ uvedl Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu.

Od konce května do konce září najezdily cyklobusy celkem 147 148 kilometrů. Jízdní řády pro novou sezonu budou s největší pravděpodobností uzavřeny na konci února a případné změny budou vycházet z důkladného vyhodnocení jednotlivých linek.        (Zdroj: Ecomonitor)


USA se připravily na srážku asteroidu se Zemí, který má dopadnout na jižní část Kalifornie ..... V USA se konalo velitelsko-štábní cvičení pro případ srážky asteroidu se Zemí, informuje portál Space.com s odkazem na kosmickou agenturu NASA.

Trénink byl zorganizován z iniciativy NASA a Federální agentury USA pro mimořádné situace (FEMA), zúčastnily se ho také americké národní laboratoře, velké státní vědeckotechnické ústavy ze struktury ministerstva energetiky a rovněž Pentagon zastoupený válečným letectvem.

Vědci zanalyzovali v rámci cvičení připravenost různých struktur na společné akce v mimořádné situaci a rovněž nacvičili úkony na odvrácení paniky a ochranu lidí před následky katastrofy.

Scénář předpokládá, že asteroid o velikosti 100 x 250 metrů dopadne na Zem 20. září 2020, přitom na jižní část Kalifornie nebo její okolí.

Podle slov nového vědeckého ředitele NASA Thomase Zurbuchena je hrozba katastrofy celkem reálná, ale dnes, na rozdíl od jiného okamžiku v dějinách, se lidstvo může na to připravit a zmírnit následky.       (Zdroj: AC24)


Znovuobjevené doly krále Šalomouna ..... Biblický král získával obrovská množství mědi pro výstavbu jeruzalémského Prvního chrámu v izraelském údolí Timna. Pokud máme věřit Bibli, vládl král Šalomoun v 10. století př. n. l. a nechal zbudovat v Jeruzalémě První chrám. K jeho výzdobě použil zlato a stříbro. Na vlastní stavbu však padlo obrovské množství mědi. Kde král tenhle kov bral?

Egypťané nebo Šalomoun?

Už před 70 lety objevil americký archeolog Nelson Glueck v izraelském údolí Timna tisíce dolů a desítky míst, kde se tavila ruda a získávala se z ní měď. Glueck byl přesvědčen, že našel bájné doly krále Šalomouna. Pozdější výzkumy ale tuhle možnost vyloučily. Podle nich doly provozovali staří Egypťané ve 13. stol. př. n. l. To zbývala do vlády krále Šalomouna ještě plná tři staletí. Kde se tedy nacházely doly biblického krále?

Výzkumy izraelských archeologů vedených Erezem Ben-Yosefem z university v Tel Avivu ukázaly, že není nutné hledat doly krále Šalomouna jinde než v údolí Timna. Nové datování posunulo těžbu v údolí o tři staletí, tedy do 10. stol. př. n. l. V té době měl vládnout izraelskému království moudrostí proslulý král Šalomoun.

Nové datování ... Nové vykopávky proběhly v dosud neprozkoumané lokalitě Hory otroků. Tady se po dlouhou dobu tavila měděná ruda a odléval se čistý kov. Nacházejí se tu zbytky stovek tavících pecí a mohutné vrstvy strusky. Archeologové žasnou nad dokonalou organizací, která dovolila nejen hladký chod dolů a pecí, ale vytvořila podmínky pro život a práci tisíců lidí uprostřed nehostinné pouště.

Už jen zásobování lidí pracujících v dolech představovalo náročný úkol. V suchém klimatu pouště Aravah se ale dochovaly i textilie, provazy nebo zbytky potravin, jako jsou datle, vinné hrozny nebo pistácie. Právě tyto nálezy byly datovány radiouhlíkovou metodou ve Velké Británii na University of Oxford. Výsledky měření této špičkové laboratoře vrátily měděné doly z údolí Timna opět do hry o pověstné doly krále Šalomouna.       (Zdroj: VTM)


Existují portály do jiných světů? ..... Posedlost smrtí a posmrtným životem je něco, co naše lidstvo provází od nepaměti. Přemýšlení o smrti věnujeme po celý život mnoho času. Často se bojíme a někteří z nás se na ní dokonce i připravují.

Všechna náboženství jsou založena na myšlence, že existuje posmrtný život, tedy jakási existence za hranicí našeho vlastního já. S posmrtným životem je spojen i přechod do jiného světa, který probíhá přes tzv. portály do posmrtného života. Jedním z takových portálů by mohla být posvátná tibetská hora Kailas.

Účastníci poslední vědecké expedice v roce 1999 zjistili, že pokud povedete osu posvátnou tibetskou horou Kailas na opačnou stranu zeměkoule, dostanete se přímo na Velikonoční ostrovy, kde se nacházejí tajemné sochy neznámého původu. Pokud propojíte Velikonoční ostrovy pomyslnou čarou s mexickými pyramidami a pokračujete dál, dostanete se opět na horu Kailas v Tibetu.

A když propojíte stejným meridiánem horu Kailas s egyptskými pyramidami, dostanete se zpátky na Velikonoční ostrovy. Vzdálenost od tibetských pyramid do egyptských i od Velikonočních ostrovů do mexických pyramid je absolutně stejná. V současné době není pochyb o tom, že světový systém pyramid někdo kdysi dávno postavil tak, aby spojil naši planetu s vesmírem.

Tibet - místo Bohů ... Tibetská skupina pyramid je největší na světě. Představte si stovky pyramid, které jsou uspořádaný rovnoměrně v přísné matematickém vztahu vůči čtyřem světovým stranám, kolem hlavní pyramidy, posvátné hory Kailas, která měří úctyhodných 6714 metrů.

Zbytek tibetských pyramid je neuvěřitelně rozmanitý s výškami od 100 do 1800 metrů. Pro srovnání, výška egyptské Cheopsovy pyramidy je 146 metrů. Všechny pyramidy světa jsou si navzájem podobné, jen u těch v Tibetu stojí ve středu pyramid zajímavé kamenné konstrukce, které jsou kvůli plochému a konkávnímu povrchu nazývány "zrcadly".

Stará tibetská legenda praví, že na Zemi kdysi z nebes sestoupili synové Bohů, kteří vlastnili úžasnou sílu z pěti elementů, pomocí které postavili obří město. A pravě v něm, jak tvrdí východní náboženství, se nachází severní pól světové potopy. V mnoha východních zemích je hora Kailas považována za nejposvátnější místo na Zemi. Ona i okolní hory byly vytvořeny pomocí sil pěti elementů - vzduchu, vody, země, větru a ohně. V Tibetu je tato síla považována za duševní energii vesmíru a pro lidskou mysl je něčím nepřípustným a nedosažitelným.

A pak je tu ještě slavné "Údolí smrti", které se nachází v nadmořské výšce 5680 metrů, a přes které se dá projít pouze po Posvátné stezce. Pokud sejdete z cesty, dostanete se do zóny působení tantrických sil. Kamenná zrcadla mění chod času kvůli těm lidem, kteří sešli z cesty. Tito lidé se pak přemění ve starce.        (Čtěte na stránkách iFenomén)


Proč byste neměli vynechávat snídani ..... Stále více lidí si dnes uvědomuje, že snídaně je důležitým krokem nového dne a přispívá k lepší životosprávě. Ti, kdo pravidelně jedí snídani, jsou často považováni za zdravější a méně otylejší než lidé, kteří snídani vynechávají. Některé studie tvrdí, že u jedinců, kteří snídani do svého jídelníčku zařazují, je větší pravděpodobnost, že budou jíst méně kalorií, víc cvičit a budou štíhlejší.

Proč by ale vynechávání snídaně mělo vést k úbytku váhy? Lidé, kteří ranní jídlo přeskakují, mohou mít kolem oběda velký hlad, a to je často vede k výběru nezdravých pokrmů. Když máte hlad jako vlk, připadne vám jako skvělá volba cokoliv. Výsledkem je také, že jíte víc než za normálních okolností.

Takoví lidé si často k hlavnímu jídlu, které sestává z levného a rychlého občerstvení, přidávají věci, které ke štíhlejšímu pasu rozhodně nepřispívají, jako koblihy, řezy a nejrůznější kalorické dezertní bomby.

Posunutá snídaně ... Někteří lidé snídani vynechávají, protože nemají tak brzy po probuzení hlad, zatímco jiní to prostě nestíhají, jestli se mají dostat do práce nebo do školy na čas. Znamená to, že musíte skončit s nadváhou? Hlavním viníkem se zdá být přejídání a špatná volba jídla v důsledku vyhladovění. Tady jsou dvě rady pro ty, kdo snídani ráno nestíhají:

1. Nečekejte, až se vám bude žaludek zoufale svírat hlady. Velké prodlevy mezi jednotlivými pokrmy mohou vést k přejídání u dalšího jídla. Jestli jste někdy nakupovali s prázdným žaludkem, víte že do nákupního vozíku naházíte všechno možné, i takové nezdravé „dobrotky“, kterým běžně odoláte.

No a tuto teorii můžete aplikovat i u snídaně. Není třeba jíst za každou cenu ráno, když nemáte hlad. Počkejte prostě pár hodin a snídani si dejte, až hlad dostanete.

2. Naplánujte si zdravou snídani. Když začnete mít hlad, zvolte si něco zdravého a výživného, například jogurt s granolou a čerstvým ovocem místo koblih.

Tato doporučení budou fungovat samozřejmě jen v případě, že v práci máte čas na dopolední přestávku, při které si svou odloženou snídani můžete dopřát.

Snídaně vám může pomoct, abyste začali den ve zdravém módu. Tím, že si jako první jídlo dáte něco výživného, je větší pravděpodobnost, že i na oběd a na večeři sáhnete po zdravější volbě. Vyvážená strava je koneckonců klíčem k úspěšnému udržení správné váhy.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Celý seznam šokujících ingrediencí ve vakcíně proti chřipce – karcinogeny, neurotoxiny a další ..... Sezóna chřipky je už pěkně v rozběhu, což před nás staví rozhodnutí, zda je pro zdraví moudré nechat si dát tu chřipkovou injekci. Probíhá kampaň naléhající na lidi, zvláště děti a seniory, aby si tu injekci nechali dát, co v ní ale opravdu je?

Příbalový leták poskytnutý s tou dávkou neobsahuje úplný seznam ingrediencí nebo vedlejších účinků. Na listu poskytnutém pacientům se uvádí jako nejhorší vedlejší účinek ‚bolení hlavy‘, ale ve čtvrté záložce za letáčkem, je uvedených ještě několik dalších vedlejších účinků, které ohrožují život.

Co to přesně ty vakcíny proti chřipce jsou?

Formaldehyd: V laboratořích se ho používá jako konzervační látky, jeho dlouhodobé účinky však prostudovány nejsou. Studie na pracovnících z pohřebního průmyslu zjišťují vazby mezi formaldehydem a myeloidní leukémií.

Octylfenol etoxylát (Triton X-100): V průmyslu se využívá k „zvlhčování, jako detergent vynikající na tvrdé povrchy, k čištění kovů a úžasné emulzní činidlo“ v nátěrech a lacích, v pomocných chemikáliích při těžbě ropy, textiliích a v průmyslových čistidlech. Studie ukazují, že může poškozovat reprodukční systém.

Thimerosal. Obsahuje rtuť a je znám jako neurotoxin; může poškozovat nervy, hygienické službě jsou známy četné případy otravy rtutí způsobené právě thimerosalem.

K dalším ingrediencím ve Fluzone patří: fosforečnan sodný v roztoku podporujícím vysoký tlak spolu s chloridem sodným a želatinou.       (Čtěte na stránkách AC24)


Černobyl: UFO prvním zachráncem na místě havárie? ..... O této katastrofě byla napsána spousta knih, článků a zpráv. Necháme stranou prvotní publikace o události a zkusíme se podívat na veřejnosti neznámé skutečnosti, které byly utajovány.

Reaktor čtvrtého bloku vybuchnul 26. dubna 1986 v 1:26 hodin. Prakticky se jednalo o explozi jaderné bomby, což je v podstatě každý reaktor všech atomových elektráren. Obyvatelé Černobylu, probuzení výbuchem, uviděli ohnivou záři. Mezi tisíci svědky této tragédie si ale stovky z nich také povšimli, že nad hořícím čtvrtým energoblokem „visí“ na nebi UFO.

Vzhledem k tomu, že očitých svědků bylo příliš mnoho a nebylo by jednoduché je umlčet, začaly vládní orgány v sovětském prostoru šířit zvěsti, že UFO havárii zapříčinilo a dokonce se vyskytla i verze, že reaktor byl vyhozen do povětří právě neidentifikovatelným objektem.

Bylo UFO prvním zachráncem na místě havárie? ... V srpnu 1990 se podařilo najít člověka, který měl tu noc pohotovost, Michaila Andrejeviče Varického, pracovníka oddělení dohledu nad radiačním zářením. Existuje jeho písemná výpověď.

Ufo nad ČernobylemVyburcováni poplachem, se Varickij a jeho kolega, Michail Samojlenko, rozjeli k elektrárně. Když byli na dohled čtvrtého energobloku, uviděli šlehající plameny, na obličeji pocítili pálení a dozimetr se mohl „zbláznit“. Rozhodli se vrátit pro ochranné obleky a pomůcky. Jakmile začali otáčet auto, najednou – a tady ocitujeme Varického: „Spatřili jsme na nebi pomalu letící světelnou kouli mosazné barvy, v průměru 6 – 8 metrů. Přepnuli jsme radiometr na větší rozsah a znovu provedli měření, na stupnici se ukázala hodnota 3000 milirentgenů/h. Z koule vylétly náhle dva malinově zbarvené paprsky a zamířily na reaktor 4. energobloku. Objekt (UFO) byl od bloku ve vzdálenosti asi 300 metrů. Působení zářivých paprsků probíhalo zhruba 3 minuty, poté pohasly a koule pomalu odplula na severozápad, směrem na Bělorusko. V tu chvíli jsme se znovu podívali na dozimetr a ten ukazoval 800 mR/h. Nedokázali jsme si vysvětlit, co se to vlastně přihodilo, a usoudili jsme, že přístroj přestal fungovat. Když jsme se ale vrátili na základnu a znovu ho prověřili, zjistili jsme, že je v pořádku.“

Výpověď M.A.Varického je v podstatě kronikou událostí, časově i ohledně naměřených hodnot. Je pochopitelné, že odhady rozměrů a vzdálenosti jsou subjektivní, nicméně údaje radiometru, jak se ukázalo, byly objektivní.

Pokud by se tam UFO neobjevilo v pravý čas, byla by katastrofa zřejmě daleko většího rozsahu. Do havárie se vyskytovaly podobné objekty nad Ukrajinou velmi zřídka (což by mohlo vést k zamyšlení nad příčinami).       (Zdroj: Sueneé)


Archeologové po 500 letech otevřeli Ježíšův hrob v Jeruzalémě ..... V Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě byl po mnoha staletích poprvé odkryt kámen, na který byl položen Ježíš po snětí z kříže

Hrob Ježíše Krista. 

Archeologický průzkum v jeruzalémském Chrámu Božího hrobu, které je považováno za místo posledního spočinutí Ježíše Krista, probíhají již od letošního jara. Poprvé za posledních 500 let ale vědci mohli nyní nahlédnout i pod mramorovou desku ukrývající Ježíšův hrob.

Historikové byli dlouho přesvědčeni, že hrob v průběhu staletí zanikl. Původní kostel, který byl nad tradičním pohřebištěm Ježíše vybudován ve čtvrtém století za vlády Konstantina, dal v roce 1009 egyptský fátimovský chalífa zničit a zahladit po něm všechny stopy. Archeologové byli proto nesmírně překvapeni, že se zbytky pohřební jeskyně zachovaly. Pod první mramorovou deskou vědci objevili silnou vrstvu hlíny a další mramorový příkrov s vyrytým křížem, pocházející pravděpodobně z 12. století.

Ježíšův hrob dnes zakrývá malá stavba uprostřed kostela, které se říká edikula. Vědci z aténské univerzity teď mají unikátní příležitost nejen prostudovat původní podloží, ale také pochopit, proč se právě toto místo stalo předmětem uctívání od chvíle, kdy je za Ježíšův hrob v roce 326 označila matka římského císaře Konstantina Helena. Chrám Božího hrobu dnes spravují tři křesťanské církve – řecká pravoslavná, římsko-katolická a arménská apoštolská – a působí v něm ještě tři další: koptská, etiopská pravoslavná a syrská pravoslavná.

Vědci teď budou zevrubně zkoumat všechny shromážděné poznatky, které mají definitivně prokázat souvislost místa s Ježíšem. Kromě jiného budou také hledat stopy po nápisech. Restaurování, které má stát více než čtyři miliony dolarů, by mělo být dokončeno do jara příštího roku.        (Čtěte na stránkách 100+1)


Moravský kras mimořádně otevře Amatérskou jeskyni ..... Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras mimořádně zpřístupní o dvou listopadových víkendech malou část Amatérské jeskyně. Se svými 40 kilometry je nejdelším podzemním systémem střední Evropy. Akci správa připravila k 60. výročí vyhlášení Moravského krasu chráněnou krajinnou oblastí, řekl dnes ČTK Antonín Tůma z vedení správy.

Amatérskou jeskyni zpřístupňují ochranáři jen při mimořádných příležitostech. Naposledy tomu bylo před dvěma lety. Zpřístupněná část je dlouhá asi 500 metrů a říká se jí Ministerská trasa. Jde o úsek, který si v minulosti prohlédlo několik ministrů životního prostředí, netradiční název dostal podle nich. Prohlídka těchto podzemních prostor je zcela odlišná od prohlídky ostatních pěti podzemních prostor v Moravském krasu přístupných veřejnosti. V úseku nejsou žádné upravené chodníčky, zábradlí ani schodiště, na několika místech je třeba přebrodit potok. Návštěvníci se neobejdou bez helmy, svítilny a vhodného oděvu.

"Nabídnutá trasa je dostačující k tomu, aby si návštěvník udělal obrázek o Amatérské jeskyni. K vidění je bohatá krápníková výzdoba a rozměrný Absolonův dóm, což jsou prostory veliké asi jako koncertní sál," řekl Tůma. Prohlídky se uskuteční o víkendech 12. a 13. listopadu a 26. a 27. listopadu. V každém dni projde jeskyní 15 skupin, přičemž každá může mít nejvýše deset lidí.       (Čtěte na stránkách České noviny)


Proč věříme hoaxům a sdílíme je? ..... Žijeme ve světě, kde nás kromě jiných zpráv pravidelně bombardují i různé hoaxy, fámy, teorie spiknutí a další podvrhy – a my před tím vším nemáme dostatečně účinnou obranu.

Sugestivní dramatizace románu Válka světů H. G. Wellse vysílaná rozhlasovou stanicí CBS o Halloweenu v neděli 30. října 1938 krátce po 20. hodině vyvolala mezi posluchači nebývalé zděšení. Navzdory jejich limitovanému počtu se zpráva o napadení naší planety Marťany začala bleskově šířit po celých Spojených státech. Lidé ve zmatku opouštěli domovy a s nejbližšími ujížděli ukrýt se do okolitých hor. Jiní setrvávali zdrceni v modlitbách a netečně čekali na invazi hrozivých mimozemšťanů. Ranní noviny potom psaly o „přílivové vlně, jež se přehnala přes celou zemi“. Je možné, že hysterická reakce obyvatel USA, která dnes vyvolává spíš pobavené úsměvy, byla ovlivněna skleslou náladou ve společnosti z dlouhodobé ekonomické recese v předvečer druhé světové války. Je rovněž možné, že celá situace mohla být některými novináři zveličena. Noviny tenkrát v rozhlasovém vysílání spatřovali silnou konkurenci a chtěly ho okleštit.* Zvažovaný zákon na omezení rozhlasového vysílání ale nakonec nevznikl.

Může tato absurdní situace nastat i dnes? Některé odborné studie říkají, že ano. Navíc s tragičtějšími následky. To se nakonec potvrdilo o 11 let později po rozhlasovém odvysílání téže hry v ekvadorském Quitu roku 1949. Všeobecné panika zde však přinesla i oběti na životech. Podobné pocity nepokoje a strachu se v nás dnes a denně snaží vyvolat dedikované internetové servery a profily sociálních sítí, kdy jedním z hlavních cílů je masové šíření a rozpoutání paniky.

Ano, žijeme ve světě, kde nás kromě jiných zpráv pravidelně bombardují i různé hoaxy, fámy, teorie spiknutí a další podvrhy – a my před tím vším nemáme dostatečně účinnou obranu. Vyvracení nesmyslů znamená, že jsme už chyceni a ztrácíme čas a energii jejich potíráním. Navíc v těch, kteří již slepě uvěřili, jen upevňujeme jejich domněnky a pocity. Takže člověk dospěje k názoru, že jedinou účinnou obranou je ignorace. Ovšem pasivita může být stav, kam nás původci hoaxů mohou chtít dostat. Tak co s tím?       (Čtěte na stránkách K zamyšlení)


7.11. 2016     Sedmého listopadu 1917 začala Velká říjnová socialistická revoluce: Ruští bolševici svrhli prozatímní vládu Alexandra Kerenského a nastolili vládu sovětů.


Do soutěže Alej roku 2016 je přihlášeno 53 alejí. Vyhrát může jen jedna ..... Najdete je po celém Česku v lichotivých podzimních kulisách zbarveného a zpola opadaného listí. 53 alejí nominovaných v anketě Alej roku 2016. Rostou ve všech krajích, a i když se v některých sešlo i sedm nominací, zatímco v jiných jediná, může nyní zvítězit jen jediná. Záleží jen na hlasech, které mohou lidé poslat své favoritce na stránkách www.alejroku.cz. Hlasování začalo na začátku listopadu a končí se závěrem roku. Na začátku ledna pak bude vyhlášena Alej roku 2016.

„Aleje vnímáme jako výrazné prvky v naší krajině. Vyvolávají v člověku pocit bezpečí a domova, něčeho známého. Víme, že místní lidé si nejlépe ochrání to, s čím žijí, kudy chodí. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se anketa Alej roku každoročně snaží přitáhnout pozornost lidí k alejím,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová z Arniky.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Jak naletět státu snadno a rychle ..... Stát se v poslední době rád chlubí, že prý dokázal dostat své finance, tedy státní rozpočet, do nejlepšího stavu od vzniku ČR. Hezky pěkně. Srdce daňového poplatníka musí plesat. Až na to, že to jaksi není pravda.

Tedy – ona to technicky vzato je pravda potud, že státní rozpočet se skutečně vyvíjí nejlépe od devadesátých let. Dnes je už evidentní, že rozpočet neskončí deficitem 70 miliard korun, který byl naplánován, ale naopak s přebytkem. Což je asi takové jako vytahovat se, že umím masajsky líp než můj jezevčík. Jelikož pravdou už není ona druhá polovina tvrzení. Totiž že se to povedlo státu a zejména Ministerstvu financí. Nepřibarvená realita je spíš taková, že stát by musel být extra velké motovidlo, aby rozpočet letos nedopadl dobře.

Takže kdo za ten skvělý výsledek může doopravdy?

Zaprvé za něj může Česká národní banka (ČNB). Tedy samozřejmě ne přímo, ne že by zrovínka rozpočet spadal do její kompetence. Ale připletla se k celé té záležitosti trochu jak slepý k houslím. Česká národní banka totiž, jak známo, intervenuje proti české koruně a udržuje ji tím uměle slabou. Každému spekulantovi za našimi hranicemi musí být a taky je jasné, že tohle ČNB nemůže dělat donekonečna. Intervence totiž už stály skoro 600 mld. Kč a koruna je kvůli nim až o 10 procent slabší, než by byla bez nich. A účet každým dnem dál narůstá. Takže je navýsost logické čekat, že jakmile ČNB intervenování vzdá, koruna prudce posílí. Možná až o oněch 10 procent. Tomu říkám obstojné lákadlo a dost dobrý důvod pro spekulaci. Rozumějme, pro spekulaci na posílení české koruny skrze nákupy českých dluhopisů. A když je po něčem velká poptávka, cena toho něčeho logicky roste. Takže české státní dluhopisy jen díky intervencím neuvěřitelně zdražují. Zdražují tak moc, že dnes už jsou spekulanti ochotni českému státu dokonce platit za to, že si smějí jeho dluhopisy koupit. Neboli dluhopisy mají záporné výnosy. A stát na tom pochopitelně rejžuje. Pravda, rozpočet na záporných úrocích ze svých vlastních dluhopisů zatím vydělal asi miliardu korun, což jsou v celkových výsledcích „drobné“; ale pro svou kurióznost tenhle zdroj příjmů státní kasy stojí za zmínku. A co je na tom všem špatně? Zisk pro rozpočet z titulu záporných sazeb bude víc než kompenzován ztrátou ČNB z devizových rezerv v okamžiku, až koruna posílí. Takže výsledek pro celý stát bude horší, než lepší. Ale kdo si pak bude umět dát jedna a jedna dohromady? Hlavně, že ministerstvo financí tou dobou už bude za hrdinu.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Na Islandu vrtají nejžhavější díru na světě ..... Vrt s příznačným jménem Thor geotermálního výzkumného projektu Iceland Deep Drilling Project by měl před koncem letošního roku dosáhnout hloubky 5 kilometrů a teploty 1000 stupňů Celsia.

Když někdo vrtá hodně hluboko v zemi, tak tam prý může probudit balroga nebo podobné démony. Trpaslíci v Morii by mohli vyprávět. Islanďané jsou ale drsní lidé a nějakých balrogů se zjevně nebojí. Vrtají tam do hloubky 5 kilometrů a nehodlají narazit na naštvaného balroga, ale ohromný zdroj geotermální energie.

Island je už dneska jednou ze zemí, které vypouštějí nejméně oxidu uhličitého na světě. 70 procent spotřeby elektřiny pokryjí z vodních elektráren a geotermální energie se postará o ten zbytek. Islanďané si dokonce pohrávají s představou, že budou posílat svou obnovitelnou elektřinu podmořským kabelem do Velké Británie. Projekty dalších vodních elektráren, které by zatopily další kusy snové krajiny Islandu, se ale setkaly s urputným odporem místních obyvatel. Proto se teď islandští energetici soustředili na využití geotermální energie.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Tajemství toxických sáčkových čajů. Toto nebezpečí vás čeká při každém šálku čaje ..... Šálka čaju je pre mnohých synonymom relaxu a zdravia. Veď čaje majú aj rôzne liečivé účinky a dokážu pomôcť pri mnohých problémoch. No vedeli ste, že ak si zalievate čajové vrecúško naplnené voňavou a zdravou čajovou zmesou, nemusí to byť v skutočnosti až také zdravé?

Problémom by mohli byť totiž čajové vrecúška. Asi vás nikdy nenapadlo zaoberať sa touto drobnosťou, veď kto by už len premýšľal o potenciálnej škodlivosti čajového vrecka? Žiaľ, niektorí výrobcovia neváhali a neváhajú pridávať do čajových vrecúšok plast. A tak si nevedomky milióny ľudí na celom svete vlastne so šálkou chutného a zdravého čaju zalievajú aj nebezpečný plast, ktorý môže celé pozitíva čaju zmeniť na zdravotné riziko.

Asi netreba príliš veľa písať o škodlivosti plastových fliaš a nádob na jedlo. Z plastov sa môžu do jedla a nápojov uvoľňovať nebezpečné látky ako napríklad bisfenol A, ftaláty a mnoho ďalších. Veľa škodlivých látok z plastov sa uvoľňuje práve pri vyššej teplote, čo je pri zalievaní čaju samozrejmosťou.

Plasty a chemické látky v nich môžu u ľudí spôsobovať nebezpečné hormonálne zmeny, prispievať k neplodnosti, dokonca niektoré z nich majú i rakovinotvorné účinky. Často sú plasty obsiahnuté napríklad v dnes tak populárnych pyramídových vrecúškach, ktoré by mali paradoxne zaručiť lepšiu chuť čaju.

Keďže plasty, navyše zalievané vriacou alebo veľmi horúcou vodou, iste nepatria k zdraviu prospešným veciam, napadne nám, že lepšou voľbou budú vrecká na čaj z papiera. Avšak ani tu nemusí byť pravda až taká ružová. Papierové vrecúška bývajú často potiahnuté (kvôli lepšej pevnosti a ako prevencia roztrhnutia) látkou s názvom epichlórhydrín. Táto látka sa pri styku s vodou stáva karcinogénnou, takže jej použitie v čajových vrecúškach je dosť nešťastným riešením...

Ani plastové, ani papierové vrecká na čaj? Tak čo teda vlastne máme piť? Je určite lepšie vyhýbať sa vreckám s obsahom plastov, aby sme predišli možným zdravotným rizikám. Avšak pri papierových vreckách nemusia byť všetky naozaj zlé. Ideálne by bolo, ak by výrobcovia na obaloch čajov uvádzali informáciu aj o zložení čajových vrecúšok, čo však nebýva ani zďaleka pravidlom.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Navštívil jsem Paříž před několika měsíci a byl jsem znechucen z toho, jak toto město dnes po desetiletích neomarxistické a multikulturní politiky vypadá. ..... Paříž již dávno není evropské město, je to město spíše stále více patřící imigrantům z Afriky a islámských zemí. V těchto dnech dokonce v Paříži v turistických oblastech propukly násilné srážky mezi imigranty.

Navštívil jsem Paříž před několika měsíci a byl jsem znechucen z toho, jak toto město dnes po desetiletích neomarxistické a multikulturní politiky vypadá. Ulice plné po zuby ozbrojených vojáků, průvodce nás varoval, abychom i v turistických čtvrtích byli ostražití, protože agresivita organizovaných skupin afrických a arabských zlodějů roste a do přistěhovaleckých čtvrtí, abychom raději nechodili vůbec, protože riziko násilí ze strany přistěhovalců z Afriky a islámského světa je veliké.

Ovšem na první pohled to tak vypadat nemusí, pokud odmyslíte ty ozbrojené vojáky v ulicích a máte štěstí, že vás nepřepadnou nebo neokradou či neobtěžují desítky afrických prodavačů cetek, můžete mít pocit relativně klidného města, které je jen plné Afričanů a Arabů, bělocha zde potkáte většinou staršího věku a viditelně jsou Evropané co do počtu menšinou v „barevném“ městě. Své zážitky z návštěvy jsme popsal v článku Francie multikulturní ráj? Aneb takovou budoucnost multikulturní Moravy nechci!.

To co se dnes děje ve Francií a zbytku Evropy, ta invaze uprchlíků z Afriky a islámského světa, tak to bylo předpovězeno již před desetiletími. Již tehdy pár moudrých a hloubavých lidí varovalo, kam povede politika socialistických vlád ve spojenectví s evropskými lidovci, kdy nová neomarxistická levice ve spolupráci s evropskými lidovci a konzervativci otevřeli hranice Evropy.

Byl například britský premiér Churchill rasistou? Ne, nebyl. Chtěl bránit pouze anglickou kulturu, dnes by ovšem za rasistu označen byl. Měl totiž slogan „Udržte Anglii bílou“. Podrobnosti zde. Anglie, stejně jako další evropské země, ovšem bílé nezůstaly. Obyvatele dali ve volbách hlas socialistickým stranám, které budovaly a budují multikulturní ráj. Pokud se stalo, že tyto strany byly vystřídány tzv. konzervativními či lidoveckými stranami, tak se na této politice nic nezměnilo, protože i evropští lidovci a konzervativci mají sen o pestré, barevné Evropě, byť vycházejí z jiných teorií než socialisté a neomarxisté.

A tak dnes ve Francií můžeme vidět stupňující se násilí ze strany uprchlíků, jako se třeba teď děje v Paříži (viz. fotky níže). Ale osobně si kladu otázku: Maji vůbec ještě Francouzi šanci neomarxisty a evropské lidovce/konzervativce zastavit v jejich šíleném plánu na barevnou Evropu? Vždyť i policisté ve Francií již dávají najevo, že je to důsledek politiky vládnoucí elity, že není policie schopna bránit občany ped uprchlickými agresory ...        (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Kdo může za to, že Hitler neměl atomovou bombu? ..... Když Hitler zabral Norsko, jeho prioritním zájmem bylo prudce urychlit výrobu oxidu deuteria, tzv. těžké vody. V závodech v atomovém zbrojení mu mohla zajistit vítězství

Komplex vodní elektrárny a továrny Norsk Hydro v jižním Norsku naprosto radikálně zvýšil svou výrobu těžké vody, která slouží pro jaderné štěpení. Když se tuto informaci dozvěděla britská tajná služba, okamžitě měla jasno. Němci pracují na výrobě jaderné bomby a jeden ze zásadních způsobů jak jim to překazit, je zničit Norsk Hydro.

Přísně tajný projekt Manhattan skrývající americkou výrobu atomové bomby dostal maximální prioritu poté, co se ukázalo, jak moc Hitler stojí a výrobu těžké vody. Ta se dala použít jen k jednomu – k výrobě plutonia, které mělo zničit nepřítele. Hitler byl, zejména ke konci války, naprosto posedlý „zázračnými“ zbraněmi, jež podle něj mohly a měly obrátit tok dějin ve prospěch Třetí říše. Kdyby němečtí vědci dokázali sestavit atomovou zbraň, není vyloučeno, že by jimi zaplavil svět podobně, jako se pokusil zaplavit Londýn střelami V1 a V2.. Klíčové bylo městečko Rjukan pojmenováno podle vodopádu Rjukanfossen („Kouřící vodopád“) ležícího západně od města. Status samostatného města obdrželo Rjukan až v roce 1996 a současné době má přibližně 3500 obyvatel. Když na začátku 20. století u něj firma Norsk-Hydro Company zbudovala továrnu na výrobu umělých hnojiv (princip výroby spočíval v zachycování dusíku ze vzduchu), netušila, jak důležitým střípkem do válečné mozaiky se továrna stane.       (Čtěte na stránkách Zoom)


Jak se vyhnout úderu bleskem? Buďte co nejnižší a co nejméně vodiví, radí vědkyně .....Co vlastně víme o blesku kromě toho, že jde o elektrický výboj? A ovládneme někdy v budoucnu tuto ohromnou sílu? Hostem Magazínu Leonardo je Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky.

„Jak blesk vzniká, dodnes nevíme,“ potvrzuje vědkyně. „A i když se Prokop Diviš pokoušel energii blesku využít svým unikátním bleskosvodem, dodnes energii blesku využít neumíme.“

Hlavním důvodem je to, že jde o jev naprosto nepředvídatelný. „Nikdy nevíme přesně, kdy a kam blesk uhodí, protože jde o jev velmi krátký. Výboj, který vidíme a který je i doprovázen zvukem, trvá výrazně méně než jednu vteřinu.“

Proto se vědci snaží především pochopit, co se vůbec děje v bouřkovém oblaku, kde blesky vznikají. Jak ale vzniká bouřkový oblak?

„Kde je blesků nejvíce? Existuje jedno zvláštní místo, a tím je venezuelské jezero Maracaibo, kde je po 10 měsíců v roce 40 tisíc bleskových výbojů každou noc, a neví se proč. Co se týká České republiky, tak se říká, že nejvíce blesků je v Českém středohoří na hoře Milešovka, údajně díky jejímu tvaru, který jako bývalá sopka má.“

„Bouřkový oblak nemůže vzniknout kdekoli, musí být příznivé podmínky jako vlhko a teplo, a také je nezbytný velký rozdíl teplot,“ vysvětluje Kolmašová.

Bleskové výboje pak vědci rozlišují podle toho, kde se vyskytují. „Buď mohou proběhnout uvnitř bouřkového oblaku, nebo mezi bouřkovými oblaky a těch je většina. Další jsou bleskové výboje, které proběhnou mezi oblakem a zemí, a ty nás zajímají právě z hlediska své ničivé síly.“

A jak bychom se v přírodě měli před nebezpečím blesků chránit? „Blesk postupuje z bouřkového oblaku na zem v takových skocích, asi padesátimetrových, ionizuje vzduch a hledá si nejvodivější cestu, tedy tu, která je často nejkratší.“

„Takže si blesk často vybírá vyvýšený objekt, buď člověka nebo strom, pod který se člověk schová. Je tedy třeba snažit se být co nejnižší, nižší než všechny předměty v okolí a také co nejméně vodivý,“ doporučuje Ivana Kolmašová.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


První člověk, který byl na Měsíci potvrzuje, že tam viděl UFO a cizí bytosti ..... První dva astronauti, co běhali po měsíci, oba potvrdili, že během pobíhání po lunárním povrchu spatřili UFO a cizí bytosti. Astronauti Apolla 11 Neil Armstrong a Buzz Aldrin byli z měsíce vedením mise v Houstonu odvoláni poté, co spatřili neidentifikované létající objekty (UFO) a další abnormality.

Ancient Code hlásí:

Zajímavé podrobnosti o tom, s čím se mohli astronauti na Měsíci setkat, pochází z interview s nejmenovaným profesorem a Neilem Armstrongem na sympoziu NASA:

Profesor: Co se tam opravdu s Apollem 11 dělo?

Armstrong: Bylo to neuvěřitelné… samozřejmě, že jsme vždy věděli, že je tu ta možnost… skutečností je, že jsme byli varováni. Tehdy nebyly nikdy žádné otázky ohledně kosmické stanice nebo měsíčního města.

Profesor: Jak to myslíte „varováni“?

Armstrong: Nemohu zacházet do podrobností kromě toho, že řeknu, že jejich lodi byly daleko nadřazené těm našim jak v rozměrech, tak v technologii – sakra, byly tak veliké! … a děsivé … Ne, o kosmické stanici není žádných pochyb.

Profesor: Ala NASA měla po Apollu 11 další mise?

Armstrong: Samozřejmě – NASA byla v té době odhodlaná, nemohla ale riskovat paniku na zemi…. Bylo to ale ve skutečnosti rychlé nabrání a pak rychle zpátky. (Výše Přísně tajné, str. 186)

Je to možné, že by se astronauti Apollo opravdu střetli s nepozemskými bytostmi a s UFO během průzkumu lunárního povrchu?

Existuje spousta zpráv, interview a dokumentů, které naznačují, že to možné je.

Ve skutečnosti podle Dr. Vladimira Ažažy, fyzika a profesora matematiky na moskevské univerzitě:

„Neil Armstrong vyslal vedení mise zprávu, že je pozorovaly dva velké, záhadné objekty, které předtím přistály poblíž měsíčního modulu. Ale jeho zprávu nikdy veřejnost neslyšela – protože ji NASA zcenzurovala.“ (Výše Přísně tajné, str. 384)

Podle četných zdrojů tvrdil Armstrong, že na měsíci byli přítomni mimozemšťané a astronautům NAŘÍDILI, aby jej opustili.

Zprávy poukazují, že astronauti Apollo na měsíci zakopávali o četná ‚zařízení‘ a struktury, které byly zjevně umělé.

Mnozí UFO-logové tvrdí, že Buzz Aldrin dokonce ty divné struktury nafilmoval a o všech podrobnostech to hlásili zpět řízení mise, které však záměrně tyto informace ‚cenzurovalo‘, aby zabránilo chaosu a panice mezi běžným obyvatelstvem.       (Čtěte na stránkách AC24)


Spí ryby a zdají se jim sny? ..... Spánek je nezbytný pro většinu živočichů – jeho nedostatek či dlouhodobá absence se projevuje zhoršením všech funkcí organismu. Jak je tomu v případě ryb, o tom píše Tomáš Lotocki v časopise Český Rybář.

Spánek přitom probíhá v několika fázích. Nejdůležitější je tzv. REM fáze, která byla prokázána u všech druhů savců i některých ptáků (u nižších živočišných druhů, včetně ryb, zatím prokázána nebyla). V této fázi spánku se také zdají sny, které jsou projevem činnosti mozku, jenž i ve spánku intenzivně pracuje. Živočichové zaujímají při spánku různou polohu – člověk spí, jak víme, vleže se zavřenýma očima, někteří savci ovšem spí i s očima otevřenýma (např. dobytek), jiní dokonce vestoje (např. koně nebo sloni), nebo visící za nohy dolů (např. netopýr nebo někteří papoušci). Také nepohyblivost ve spánku je relativní, jak si záhy vysvětlíme i na příkladu ryb.

Podobně jako jiní živočichové musí i ryby dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Vědecké výzkumy a pozorování spolehlivě prokázaly, že i u ryb lze skutečně pozorovat útlum, který se dá nazvat „rybím spánkem“. Pokud se například projdete v noci s baterkou kolem vody a posvítíte na drobné rybky stojící u břehu, vyrušíte je z nočního spánku. Stejně tak, pokud například zničehonic rozsvítíte v místnosti s akváriem. Rybky v tomto stavu mají zpomalené dýchání i pohyby ploutví a některé dokonce leží na dně. V této chvíli se také dají snadněji ulovit, někdy i do ruky. Některé ryby během spánku mění i barvu – výrazné vybarvení je nahrazeno mdlými a vybledlými barvami. Určité druhy ryb se během spánku obalují silnou vrstvou slizu, čímž brání tomu, aby predátoři ucítili jejich pach. Například koráloví ploskozubci – tzv. papouščí ryby – se schovají doslova do „spacáku“ z vlastního slizu, ve kterém stráví nerušeně noc, chráněni před nepřáteli.

Ryby spí pochopitelně jako mnoho jiných živočichů s otevřenýma očima, neboť nemají víčka. Nehybnost ryb ve spánku je však relativní – ryby i v této klidové fázi plavou, i když většinou na místě. Paryby, jako jsou žraloci nebo rejnoci, se pohybují i ve spánku, neboť nemají plynový měchýř ani jiný pomocný dýchací orgán a dýchají pouze žábrami. Dlouhá nehybnost pak představuje pro tyto živočichy smrtelné nebezpečí. Některé ryby (jako jsou cichlidy) naopak leží při spánku na boku. U jiných akvarijních druhů (nejznámější jsou tlamovci) přečkávají mláďata noc v tlamách svých rodičů.

Ne všechny ryby však spí v noci. Některé z nich mají obrácený rytmus spánku – spí hlavně přes den a aktivní jsou převážně v noci. Takto obracený biorytmus má například úhoř, mník, sumec a také mnoho mořských dravců. Většinou jsou ryby do určité míry aktivní jak ve dne, tak i v noci. Je tomu tak i proto, že rybí spánek neprobíhá celistvě, jako například u člověka, ale v krátkých přerušovaných intervalech. Vodní svět je nelítostný a ryby se musejí mít neustále na pozoru před možným útokem predátorů. Snad i proto nedosahují nejhlubších fází spánku a z klidu je probere prakticky jakékoli drobné vyrušení.       (Čtěte na stránkách Naše voda)


Jak hluboko je oceán na Enceladu? ..... Do systému Saturnu vstoupila družice Cassini v roce 2004. Velmi brzy sonda na Zemi poslala první snímky, které potvrdily, že je povrch jednoho z měsíců, Enceladu, pokrytý vodním ledem. V některých částech tělesa navíc z trhlin tryskají gejzíry, díky nimž je zde velká naděje na průzkum podpovrchového oceánu. Výzkum mezinárodního týmu vědců, jehož se účastní i čeští odborníci, nyní přinesl zjištění, že by se ohromné plochy vody daly zkoumat i jinak. Slupka ledu je totiž zřejmě tenčí, než se astronomové dříve domnívali.

Na základě komplexního pozorování měsíce, informací ohledně gravitačního pole a výkyvech dráhy při oběhu odborníci zjistili, že ledová krusta je v průměru silná pouze 18 – 22 kilometrů, což je dvakrát méně, než se předpokládalo dříve. Ve všech místech navíc není led stejně tlustý. Nejsilnější je zřejmě na rovníku, kde dosahuje výšky až 40 kilometrů. Mocnost pak klesá směrem k pólům. V nejtenčí oblasti je zřejmě silný jen 1,5 – 5 kilometrů. V blízké budoucnosti je zde tedy možnost, že by lidmi vyslaný přístroj mohl skrze některou z trhlin na pólu prozkoumat podpovrchový oceán.        (Zdroj: 21@století)


4.11. 2016     Čtvrtého listopadu 1922 objevil v Egyptě britský archeolog Howard Carter vchod do hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů.


Pozor, afrodiziaka pro ženy způsobují ruměnec a lepší život ..... Toužíte po plnohodnotném životě, který nebude složen jen z povinností, běžně tráveného volného času, tu a tam pobavení s přáteli, ale chcete jej mít spokojený i co se týče sexuálního vyžití? V tom případě je důležité mít partnera, se kterým budete cítit souznění a v případě, že něco v této oblasti „skřípe“, řešili jste to co nejdříve. Pokud totiž nejsme spokojení v sexu, dříve či později se to na vztahu odrazí.

Zvýšení libida proti zimním a podzimním depresím ... Velkou míru, co se týče frekvence, jak často si dopřáváme sex a vše s ním spojené, má na svědomí libido. Zvláště teď v podzimních měsících, kdy je sychravo, brzy tma a chladno, pociťujeme únavu a nemáme odkud čerpat energii. Afrodiziaka, a to i ty přírodní, vám pomůžou zlepšit libido a tím navodit náladu, kdy budete mít chuť s partnerem prožít intimní chvíle.

Přírodní afrodiziaka ... Možná jste to netušily, ale přírodní afrodiziaka jsou všude kolem. Pokud je budete jíst nebo si z nich připravíte nápoj, zaručeně sklidíte úspěch. K nejznámějším patří např. ústřice. Méně známý je např. Rooibos. Běžně se s ním setkáváme v obchodech, kde jej najdeme mezi bylinkovými čaji.

Kromě toho, že je velmi zdravý a mimo jiné obsahuje žádané antioxidanty, umí i nabudit tělo a to jak pro fyzickou námahu, tak i po sexuální stránce. Stimuluje libido a zvyšuje chuť na sex. Člověku přináší pocit příjemné nálady a uvolnění.

K dalším přírodním afrodiziakům patří kakaovník i čokoláda. V roce 2006 byla provedena studie na více než 150 ženách a ty uvedly, že po požívání většího množství čokolády měly větší chuť na sex. Čokoláda také zlepšuje náladu a přináší pocit klidu.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Markéta Šichtařová: Zeman či antizeman, nebuďme jen užitečné loutky ..... Podivná je to kauza, která poslední týden hýbe českou politikou. Kdo měl ruce, nohy a občas i hlavu, už měl potřebu se k ní vyjádřit. Když už i moje švagrová, kterou z dost rozumných důvodů za normálních okolností z politiky zajímají maximálně tři věci (jaké zaplatí daně – do kdy má podat daňové přiznání – a jestli to první dámě slušelo) prohlásila, že „musí v nadcházející svátek 28. října vyrazit do pražských ulic na nějakou demonstraci, protože jí ta aféra hnula žlučí“, je to neklamná známka, že se tentokrát žluč pohnula i u jinak poměrně pasivní části veřejnosti.

Připomeňme jen letem světem pro ony nepravděpodobné návštěvníky z vesmíru, kteří snad kauzu ještě nezaznamenali, že jejím jádrem je spor o to, zda prezident údajně slíbil příbuznému ministra kultury udělit státní vyznamenání, aby vzápětí od svého slibu údajně vycouval poté, co se navzdory prezidentově nelibosti ministr sešel s dalajlamou. Slovo „údajně“ je zde patrně jediné, které je jisté – vše ostatní se totiž rozplývá v husté mlze nejasností.

Rozebírání, který ministr si s kterým prezidentem co řekli, zda si vůbec něco řekli, alternativně kdo co z rozhovoru slyšel, natož kdo měl či neměl dostat vyznamenání, s potěšením nechám na jiných, neb mi celá ta fraška poměrný výrazně leze na nervy (a čistě intuitivně bych si tipla, že nakonec patrně má svou porci másla na hlavě obstojná řádka lidí, kteří měli tu smůlu, že se do věci nějakým omylem přichomýtli). Na věci mě totiž fascinuje něco docela jiného.

Již několik let s nelibostí pozoruji stále rostoucí rozdělení české společnosti. Vyrojila se podivuhodná sbírka slov, kterými se Češi navzájem častují: sluníčkáři, xenofobové, havloidi, klausisti, pražská kavárna, náckové, vítači, populisti, dobros**ové, islamofobé. Nepamatuji, že by v novodobé historii někdy mezi lidmi byl tak hluboký příkop. Naposledy podobná atmosféra panovala na přelomu let 1989 a 1990, kdy se lidé vzájemně s nebývalou agresivitou dělili na komunisty a antikomunisty, přičemž ti první byli v menšině, a tak rozumně povětšinou schlípli uši a ocas a koukali, jak chvíli nebýt moc vidět, aby mohli začít vystrkovat růžky později, až se na ně trochu pozapomene.

A teď mi rozpoložení společnosti onen konec roku 1989 lecčíms připomíná. Ne snad onou euforií, která tehdy ovládala davy, ale podobným příkopem, který se mezi lidmi vytváří.        (Čtěte na stránkách AC24)


Byli rytíři násilničtí psychopati? ..... Dobové zprávy o krvavých středověkých válečných konfliktech nahrávají představám, že rytíři měli z masakrů potěšení. Výzkumy dokládají, že rytíři byli profesionálové, kteří zabíjeli z nutnosti, a často pro ně nebylo jednoduché se s vražděním psychicky vypořádat. Dánský historik Thomas Heebøll-Holm z university v Kodani studoval život středověkých rytířů a zaměřil se na to, jak tito profesionální bojovníci vnímali násilí a jak na ně reagovali.

Pomsta sestry ... Z jeho studie nevycházejí rytíři jako krvežízniví psychopati, kteří zabíjeli pro radost. Středověcí lidé si nelibovali v násilí o nic více než my. Tehdejší doba však nedávala člověku příliš na vybranou. V řadě případů mu nezbylo než zabíjet nebo být sám zabit.

Thomas Heebøll-Holm to dokumentuje na případu, který se odehrál ve 14. století v Paříži. Muž tam ubil svou manželku a její bratři žádali, aby jim zaplatil za urážku, kterou smrtí sestry utrpěli. Manžel odmítl. Bratři se několikrát marně pokoušeli o smytí urážky bez použití násilí. Nakonec však svého švagra zabili. Byli pohnání před soud, ale ten je omilostnil, protože soudce uznal, že nedostali příležitost k nenásilnému řešení konfliktu.

Rytíř s posttraumatickým stresovým syndromem ... Z knihy, kterou napsal o rytířství v první polovině 14. století jeden z nejslavnějších bojovníků své doby Geoffroi de Charny, vyvodil Thomas Heebøll-Holm, že mnozí rytíři měli těžké psychické problémy vyvěrající z otřesných zkušeností z bojů. Jejich přátelé byli často doslova rozsekáni na kusy a oni sami museli opakovaně vraždit, pokud chtěli přežít.

De Charny popisuje u rytířů stavy nespavosti, nechutenství nebo pocity zmaru a beznaděje. To jsou projevy, kterými trpí i dnešní vojáci a které jsou typické pro tzv. posttraumatický stresový syndrom. De Charny ve své knize nabízel řešení obtížných situací, kdy byli rytíři vystaveni velké psychické zátěži. Doporučoval, aby rytíři bojovali za správnou věc, protože to jim pomůže        (Čtěte na stránkách VTM)


Vědci v Milovicích objevili vzácného tříokého korýše, pomáhají mu zubři ..... Na pastvině v bývalém vojenském prostoru Milovice nalezli ochránci přírody kriticky ohroženého listonoha letního. Korýši se daří v kalužích na pastvinách, v České republice je ale jeho výskyt výjimečný, protože je citlivý na toxické látky ve veterinárních léčivech.

Tříoký listonoh letní byl nalezen ve vysychavých tůních spolu s dalším ohroženým korýšem, žábronožkou letní. Ta už ale pro vědce nepředstavovala takové překvapení, protože ji tam objevili už v létě. Oba druhy korýšů se nachází i v jiných částech bývalého vojenského prostoru, tam se ale používá těžká technika k obnově tůní.

„Unikátnost současného nálezu na pastvinách spočívá v tom, že se zde vykytují výhradně díky přítomnosti velkých kopytníků. Tedy že podmínky pro jejich existenci jsou zde udržovány naprosto přírodní cestou, bez nutnosti managementu s pomocí tanků či transportérů,“ vysvětlil ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

Oba druhy korýšů se objevily ve všech tůních, do kterých mají zubři a divocí koně přístup. Ochranáři proto přemýšlí nad vznikem dalších tůní, ve kterých by kopytníci mohli vytvořit další vhodné biotopy pro oba druhy ohrožených korýšů.        (Čtěte na stránkách iDNES)


Kontrola původu potravin je pouze zástěrka ..... Aby nebylo nutné prokousávat se tímto textem až do konce, prozradím rovnou, že ve mně neustálé diskuse o nutnosti lepší kontroly původu potravin, rozuměj zdůrazňování především jejich nečeského původu, a připomínání všemožných rizik z toho vyplývajících, vzbuzují pocit, že jsou pouze zástěrkou pro omezování obchodu a záminkou, jak ochránit obchodní zájmy zejména velkých producentů.

Když se oligarchickým českým velkovýrobcům potravin příliš nedaří v cizině, a je to tam pravda hodně obtížné, snaží se uplatnit hlavně na trhu domácím. Ostatně proč ne? Dělají to i v jiných zemích. Ale českým specifikem je snaha programově poukazovat na nedostatky u cizích a tím upoutávat pozornost na ty „správné české“ potraviny.

To sedlák, český malovýrobce, vůbec dělat nemusí. U něj je jasné, že jeho produkce je jeho vlastní. A i je adresná, zvláště u různých forem prodeje ze dvora, tj. přímo konečnému spotřebiteli, nebo prostřednictvím regionálních jatek, místních řezníků. Jde například o mléko, mléčné výrobky, maso, uzeniny, lisovanýolej, med, brambory, ovoce, zeleninu… A často zákazník ani nemusí přímo zajet do hospodářství. I když je to doporučeníhodné. Ale zákazníci si mohou nakoupit i v různých prodejnách, i pojízdných, nebo si v nich na konkrétní datum zboží objednat. A to všechno jsou ČESKÉ POTRAVINY!

Takže koho tak moc vzrušují na našem trhu potraviny dovezené z Německa, Polska nebo Slovenska, Belgie či jiných zemí? Ty, kdo prodají svou produkci bez problémů, ať už ze dvora, na trzích či ve smluvních prodejnách, nejspíš moc ne. Spíše ty ostatní, ty, kdo by chtěli celý trh jen pro sebe. Nebo se mýlím?       (Čtěte na stránkách Agris)


Aplikace zachránila stovky zvířat před jistou smrtí. Senoseč.cz si chválí i ministerstvo ..... Skoro 600 zvířat se povedlo letos zachránit dobrovolníkům, myslivcům a zemědělcům. A to díky webové a mobilní aplikaci Senoseč, která ukazuje aktuální místa sklizní. Na ně se vydají dobrovolníci, aby zvířata plašili. A vyhnali je tak z polí a luk před zemědělskými stroji. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) se aplikace osvědčila.

„Pozdě jsem se dozvěděl o sekání, respektive jsem se to od zemědělce nedozvěděl vůbec. Posekal mi tam několik srnčat, musel jsem je utratit. Bylo to dost emotivní," popsal už dříve myslivec Petr Slaba.

Přesné statistiky, kolik zvířat a hlavně mláďat ročně zemře při senosečích, nejsou. Jen u srn odhadují myslivci 50 zabitých mláďat na tisíc hektarů travnatých porostů.

„Ta srna dá mláděti nějaký povel, když vidí nebezpečí, třeba jedoucí traktor, a uteče pryč. Srnče se instinktivně přitiskne k zemi a ani se nehne. Nějaký rachot mu nevadí. I třeba zajíček nebo bažantí slepička, která chrání vajíčka do poslední chvíle, se přikrčí, zůstane a následky jsou opravdu hrozné,“ dodává Slaba.

Webová aplikace senosec.czu.cz se už dva roky snaží tuhle situaci měnit. Jednoduše se díky ní dá vyhledat místo, kde zemědělci plánují sklizeň. Tam pak zamíří dobrovolníci a ve spolupráci s myslivci zvířata plaší.        (Čtěte na stránkách ČR Zprávy)


Německo hlásí meziroční nárůst kriminality o 80 procent. Denně bylo vloni přistěhovalci spácháno 570 trestných činů. Letos vzrostl počet na 780 případů. Jedná se ale jen o vyřešené případy. Letošní rok by potom činil nárůst 120 procent ..... Z důvěrné policejní zprávy, kterou před několika měsíci publikoval deník Bild, vyplynulo, že v roce 2015 spáchali migranti 208 344 trestných činů. Toto číslo představuje nárůst v porovnání s rokem 2014 o neuvěřitelných 80 %. Denně tak měli na svědomí 570 trestných činů. Jak v této souvislosti připomíná Soeren Kern z Gatestone Institute, skutečný počet trestných činů je ještě mnohem vyšší, protože statistiky Spolkového kriminálního úřadu (BKA) zahrnují jen vyřešené případy. Na článek upozornil server parlamentnilisty.cz.

Skutečný počet případů tak loni mohl dosáhnout až 400 000 a za letošní rok by to mohlo být ještě horší. Během prvních šesti měsíců došlo podle BKA ze strany migrantů ke spáchání 142 500 trestných činů, což dělá za jediný den 780 jednotlivých případů porušení zákona. Jestliže nárůst v roce 2015 činil ve srovnání s rokem předchozím 80 %, tak za letošní rok by se tento ukazatel mohl zvýšit o dalších 40 %. „A opět platí, že se jedná jen o vyřešené případy,“ dodává Kern.

„Většina spáchaných trestných činů je německými úřady bagatelizována. Zřejmě aby se tak zabránilo šíření protiuprchlických nálad ve společnosti. Zpráva BKA například uvádí, že většinu trestných činů zahrnují přestupky v podobně jízdy na černo ve veřejné dopravě. Podle úřadů se tak jedná o izolované incidenty, které nejsou součástí celonárodního problému,“ píše Kern s tím, že v rámci své podrobné analýzy došel k závěru, že bezpečnostní situace se brzy může vymknout kontrole.        (Čtěte na stránkách Quintus-Sertorius)


Koně dokážou komunikovat pomocí symbolů ..... Výzkum norských vědců přinesl zajímavé poznatky ohledně schopnosti koňů rozumět symbolům a komunikovat skrze ně. Za nejinteligentnější zvířata jsou obecně považováni delfíni, psi a naši příbuzní lidoopi. Nyní se zdá, že se jejich řady rozšíří o koně.

Norští biologové experimentovali se třemi symboly. První znamenal nandat deku, druhý deku sundat a třetí symbolizoval požadavek „beze změny“. Koně byli nejdříve naučeni, co jaký symbol znamená. Ve druhém kroku pak byla zvířata ponechána v teplém počasí v dece. Ve výběhu si koně mohli vybrat ze dvou možností, a to sice pomocí symbolu sundat deku a nechat beze změny. Všichni z koní si vybrali možnost, že jim bude deka sundána. Stejné výsledky vědci zaznamenali i při opačném postupu, kdy byli koně v chladném počasí venku bez pokrývky.

Autoři studie se domnívají, že by výsledky mohly vést k novým chovatelským metodám. Možná se tak jednou milovníci koní se svými zvířecími přáteli domluví i na řadě jiných věcí.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Dolní Morava: Vzhůru do oblak! ..... Vzhůru do oblak, do míst, která běžně brázdí jen ptáci! ojedinělá stezka v oblacích je postavená v nadmořské výšce 1116 metrů a měří 55 metrů. Co je na ní tak úchvatného? Především nádherný výhled na celý masiv Králického Sněžníku! Kromě řady užitečných informací si tu můžete i trochu zvednout vlastní hladinu adrenalinu v síti zvané „kapka“, kterou najdete na vrcholku stezky.

Zpátky dolů se lze za příznivého počasí vydat 100 metrů dlouhým tobogánem s okénky! To bude, panečku, jízda! Relax & sport resort Dolní Morava toho ale nabízí mnohem víc! Může se pochlubit 9,5 kilometry zasněžovaných sjezdových tratí.

Velkým lákadlem je i zdejší bobová dráha, jízda rolbou nebo třeba večerní sáňkování. Nového dětského lyžařského hřiště pro nejmenší od 1 do 3 let se brzy dočká i oblíbený dětský skipark Amálka! Škoda slov, přijeďte na Dolní Moravu a uvidíte sami!       (Zdroj: CZeCOT)


Proč neznáme svoje životní poslání? ..... Informace o smyslu našeho života, o záležitostech, kvůli nimž jsme se narodili, existují. A je možné si k nim najít cestu. Jak? Zatím žijeme, jako kdybychom byli zasypáni balvany. Dva největší z nich jsou: "neznalost karmy" a "nezvládnutí rozporuplností (duality) světa". Až ze sebe zátěže sejmeme a narovnáme se, potom uvidíme nejenom úkoly své osobní, ale pochopíme i poslání celého národa.

Jsme součástí vesmírného vývoje ... Země není oddělená od ostatních obydlených planet. Hrubou hmotou, tou ano (planety jsou od sebe vzdálené, i lidská těla tvoří samostatné celky). Ale tím lidský svět nekončí. Vedle očima viditelné hmoty existuje i jemnohmotný svět našich myšlenek. A tím jsou všichni lidé vzájemně propojeni. Zatím si o tvůrčí síle myšlenek téměř nic neuvědomujeme. Nevíme, že existuje Řád – pravidla pro řádný, pravdou a láskou prodchnutý život. Nenarovnali jsme se, pod tíží balvanů ležíme na zemi – a bláto nám leze do očí i uší. A my? Nadáváme a naříkáme, je to přece tak hrozné, to musí každý pochopit! Ono je to totiž snazší nasunout se do pozice oběti, vinit lidi, dobu (vnější tlaky), nežli pohlédnout na sebe a říci si: "No co to žiji? Tak dost, v tomto pokračovat nebudu." Běžně jsme ze života celí pryč, každou chvíli nás něco tzv. dostane. Jenže vztekem ani sebelítostí se ještě nikdy nic nevylepšilo.Problémy páru

Nehledáme hlubší souvislosti života, protože to stále ještě nějak jde: máme plnou ledničku a kde bydlet. V obchodech je poměrně dost zboží, a když přijdeme o práci, stát se o nás docela slušně postará. Naučili jsme se v tlaku vnitřním (s neznalostí karmy) i v napětí vnějším (v nesrovnalostech světa) žít. Jenže tlak vnitřní a vnější napětí nás drží při zemi a nedovoluje nám vstát. A to se nelíbí "tomu nahoře", signalizuje: "Správná poloha člověka je vzpřímená, s výhledem dál nežli jen do prachu cesty." Když nápovědy slyšet nechceme, tlaky se přemění do viditelné podoby – a my onemocníme. Pokud na vás výše uvedené věty už tak úplně neplatí, tak hurá! Vůbec nemusíme zůstávat přimáčknuti k zemi! Doba je tak požehnaná, že informací o karmě i o překonávání tlaků vnějších je tolik, že si stačí vybrat, čím začneme. Mnoho lidí směrem k plnění svého životního poslání už vykročilo, touží po věcech lepších a jsou ochotni pro to i mnohé vykonat. Nečekejme, že někdo něco udělá za nás. Žádný "někdo, ten druhý, co to zvládne" neexistuje. Musíme sami.       (Čtěte na stránkách Phoenix)


3.11. 2016     Roku 1984 kdy v indickém městě Bhopálu došlo k nehodě v továrně s pesticidy. Z továrny uniklo přibližně 40 tun jedovatých plynů, během chvilky zemřelo skoro 8 tisíc tamních obyvatel a skoro pul miliónu dalších obyvatel mělo a stále má trvalé následky. Proto byl na 3. listopadu vyhlášen Den bez pesticidů, neboť pesticidy škodí zdraví člověka i celému životnímu prostředí.


Nákup na slevovém portálu z vás nedělá zákazníka druhé kategorie ..... Sleva, akce, druhý zdarma… Magická slova zbavující smyslů i jinak racionálního člověka, který ztrácí soudnost a plní košík jako o život. Slevové portály na internetu jsou jedním z projevů naší záliby ve slevách a svou popularitu si drží už řadu let. Jak je ale nákup právně ošetřen a jak postupovat, když s výsledkem nákupu nejste spokojeni?

Oproti běžným nákupům je na většině slevových portálů smluvní vztah třístranný, tedy jednou stranou je spotřebitel, druhou prodávající nebo poskytovatel služeb a třetí samozřejmě portál sám. „Záleží na konkrétní nabídce a jejích podmínkách, zda portál bude jen v pozici zprostředkovatele, který propojí nabízejícího s poptávajícím, zinkasuje platbu a vezme si provizi, nebo bude sám prodávajícím či poskytovatelem služeb,“ upozorňuje na specifika slevových portálů Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, a pokračuje: „Určit typ smluvního vztahu je důležité kvůli odpovědnosti slevového portálu. Zatímco my máme pocit, že zboží dostáváme od konkrétního provozovatele portálu, ten spíše funguje jako platforma pro ‚lepší inzerci‘ a odpovídá pouze za obsah webu, ne za věc či službu samotnou.“ Portál od portálu se ovšem ve svých podmínkách liší.

Velký pozor na typ smluvního vztahu je třeba dávat při koupi zlevněných zájezdů. Tady se totiž podnikatelé dostávají na půdu legislativy upravující podnikání v cestovním ruchu. „Pořádat zájezdy smí jen licencovaná cestovní kancelář, většina portálů tedy prodává zájezdy, které organizuje někdo jiný, a na to musí zákazníka upozornit,“ připomíná Zelený.

V ideálním případě přijde voucher na službu či samotné zboží, které bez problému užíváme nebo zkonzumujeme. Co když ale nastane problém? „Braňte se nejlépe přímo na místě a domáhejte se nápravy. Zejména ve službách se pozdější reklamace řeší těžko, protože se jako zákazníci dostáváme do důkazní nouze,“ radí Zelený.       (Čtěte na stránkách dTEST)


Imigrant dostal od státu odškodnění přes 380 000 korun za to, že při hromadném znásilnění nebyl tak aktivní ..... Ve švédském městě Ludvika byla loni v říjnu hromadně znásilněna mladá žena. Pachateli byli tři „žadatelé o azyl“ z africké Eritreje. Nyní byli propuštěni na svobodu...

Dotyčná mladá žena se 17. října 2015 v půl jedné v noci vracela domů. Přistoupilo k ní několik Afričanů a požádali ji o cigarety. Pak ji jeden z černých imigrantů sledoval a následně zatáhl do parku, kde jí řekl, aby ho políbila. Žena odmítla s tím, že má přítele, ale on jí začala do úst strkat jazyk.

Pak přišli další Afričané, ale ženě nepomohli. Místo toho ji obklopili, strhali z ní šaty a análně i vaginálně znásilnili. Vše trvalo alespoň dvacet minut, dokud se na místě neobjevil Švéd, kterého přivolal křik ženy. Pachatelé se pak sice rozprchli, ale policie je zadržela.

Okresní soud odsoudil tři Eritrejce ke čtyřem letům vězení za znásilnění s přitěžujícími okolnostmi. Odvolací soud ale útočníky osvobodil, neboť oběť označila „jednoho z mužů za pasivnějšího během znásilnění“, což podle soudu zlehčuje i případnou vinu ostatních. Všichni tři byli na základě rozhodnutí soudu propuštěni. Jeden z Afričanů (pasivnější, který jí strkal jenom jazyk do úst) dostane jako odškodné za dobu strávenou ve vězení 140 000 švédských korun (cca 380 000 Kč).       (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Podivné přízraky kapucínů ..... Vydejme se za podivnými přízraky mnichů, kteří děsili všechny svědky. Nepatřili k žádnému řádu, navíc někteří ani neměli tvář! V roce 1907 vartující četník uviděl poblíž Liberce podivného kapucína se škraboškou na tváři. Namířil na něj pušku, ale mnich zmizel! V roce 1932 vyděsila nadprůměrně vysoká postava v mnišském rouchu lesní dělnice na Rychnovsku. O osm let později se překvapený povozník za války setkal se zjevením osamělého řeholníka na Vimpersku. Muž byl tak vyděšený, že sjel z cesty a náklad převrhnul do příkopu.

Při pečlivém zkoumání jsme zjistili, že podobné přízraky se vyskytovaly i na jiných místech, obzvláště během 18. a 19. století. Odkud přicházely? A proč děsily lidi?

Hořící mnich ... V regionálních pověstech z oblasti západních a středních Čech se často zjevovali podivní františkáni. U Strašic na Rokycansku jeden takový překážel uhlířům a dřevařům v práci, rozhrabával jim násyp v milířích, kalil vodu, převracel hrnce s jídlem. Obyčejně muži nic nepodnikli, měli strach.

Poblíž Oseče na Příbramsku vídali hořícího františkána s kapucí, plál jako vatra. Nedaleko Přední a Zadní Záběhlé (dnes již neexistujících obcí) se zjevoval kapucín bez hlavy, dokázal se proměňovat v pařez či v poleno dřeva. Mnich bez obličeje vyděsil v 19. století hajného s mysliveckým adjunktem, stalo se to u Boru na Tachovsku.

Další přízrak lámal větve a rozhazoval dřevo v lese na Karlovarsku. U Skořic na Rokycansku zase řádil svéhlavý františkán. Jeden z uhlířů, znalec lidové magie, se mu postavil. Začal přízrak zaříkávat a mnich se prý okamžitě propadl do blízké studánky na pasece. Uhlíř ale nedopadl dobře, do tří dnů zemřel.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Reinkarnace provází lidstvo od počátku ..... Myšlenka reinkarnace (převtělování) vznikla, když lidé začali poprvé nezávisle a analyticky myslet. Jako součást oficiálního náboženství se zřejmě poprvé objevila u starých Egypťanů. V primitivní formě existovala už před 5 000 lety v předdynastickém období, což dokládají četné archeologické nálezy, například skalní umělecké výtvory ve východní části saharské pouště. Rozhodně tedy nejde o novou ideu, ale o představu, která byla součástí světové kultury po tisíce let. Můžeme ji najít v učení Kršny, Pýthagora, Platóna a mnohých dalších osobností. Je zmiňována i ve Starém zákoně.

Pyramidy starověkého Egypta ... Podle rosekruciánského učení, které má kořeny ve starověkém Egyptě, bychom měli na reinkarnaci pohlížet jako na proces růstu osobnosti duše, kde jeden život představuje pokračování života předchozího. Osobnost duše se přitom neustále rozvíjí díky přibývajícím životním zkušenostem a znalostem. Proto každý jednotlivec udělá v životě vždy nějaký pokrok, i kdyby to bylo jen o krůček dál než v předchozí inkarnaci. Člověk se tedy nemůže vrátit do nějakého dřívějšího stavu a znovu se narodit například jako zvíře.

V souladu se současnými poznatky o vesmíru, a také o paralelních vesmírech, je možné dokonce připustit, že duše inkarnované v současnosti na Zemi se mohou v některém příštím životě, až se dostatečně rozvine jejich vědomí, reinkarnovat do odlišné formy těla na jiné planetě. Omezení znovuzrození duše pouze na Zemi není v souladu s božskou podstatou duše, která je jí přisuzována.

Reinkarnace a s ní související zákon karmy je důležitou součástí učení Starého Mystického Řádu Růže a Kříže (A.M.O.R.C.), nazývaného také Rosekruciánský řád. Zákon karmy představuje ve skutečnosti zákon příčin a následků či zákon vyrovnání. Je připraven každého člověka odměnit za dobré věci, stejně jako ho přimět k vyrovnání za špatné věci, jichž se dopustil. V případech, kdy je poučení a vedení jednotlivce naplánované karmou, se výsledek jeho nevědomých špatných činů projeví v budoucnosti v podobě životních podmínek a zkušeností, které mu umožní vyvarovat se opakování podobných chyb. Jednoduše řečeno, mnohé zkušenosti, samozřejmě i ty spokojené a šťastné, jsou zde proto, aby lidi naučily, jak správně žít a myslet.       (Čtěte na stránkách Phoenix)


Graham Hancock: Staré mapy nás odkazují na prastaré civilizace ..... Vo svojich knihách píšete o mapách, hlavne o starých mapách z roku 1538, na ktorých je zobrazená aj zemepisná dĺžka. Aké je vaše stanovisko, ako máme k týmto podrobným mapám pristupovať? Vytvorila ich dávna zaniknutá civilizácia?

Graham Hancock: Áno, nejak tak. Na niektorých starých mapách zanechal ich autor svoj vlastný rukopis, v ktorom sa zmieňuje o tom, že jeho mapa je vytvorená podľa oveľa starších máp. Platí to napríklad aj v prípade mapy Piriho Reisa. Piri Reis bol turecký admirál a autor mapy z roku 1513, na ktorej sám píše, že bola zostavená zo 100 rôznych máp. Tieto mapy boli také staré, že sa rozpadali. Teoretizuje o tom, že pochádzali z Alexandrijskej knižnice v Egypte z obdobia pred jej požiarom. Takže jeho mapa je zostavená podľa starších máp, ktorých pôvod je neznámy. Ak sa pozrieme na detaily tejto mapy a mnohých ďalších z rovnakého obdobia, zistíme, že zobrazujú svet počas doby ľadovej, nie ako vyzerá teraz. Hladina morí je na nich oveľa nižšia ako dnes a súš je spojená napríklad na miestach dnešnej Indonézie. Malajský polostrov a ostrovy Indonézie ako ich poznáme dnes vyzerali úplne inak pred 12000 rokmi. Na ich mieste sa nachádzal obrovský kontinent, ktorý je zobrazený na mnohých mapách rovnako ako Antarktída. Naša civilizácia objavila Antarktídu až po roku 1818. Je záhadou, že sa nachádza na mapách z 15. storočia, ktoré vznikli podľa oveľa starších zdrojov. Musíme sa nad tým skutočne zamyslieť, pretože sú to dôkazy o mapovaní sveta s veľmi vysokou mierou presnosti. Dnes dokážeme merať zemepisnú šírku, hocikto to dokáže, ale merať presnú zemepisnú dĺžku, to už vyžaduje vyspelejšiu technológiu. Až do konca 17., začiatku 18. storočia sme to nedokázali. Musíte mať chronometer. Riadite sa podľa času v bode, z ktorého ste vyrazili. Je to otázka technologického pokroku. To, že nachádzame takú presne nameranú zemepisnú dĺžku na starých mapách, je pravdepodobne dôkazom existencie neznámej vyspelej civilizácie.       (Zdroj: Sueneé)


Nečekaná pravda o paralenu: vědci zjistili, co dělá s lidským mozkem ..... Paracetamol je pod různými názvy (v České republice Paralen, Panadol či Coldrex) nejprodávanějším lékem ve Francii. Ale například ve Spojených státech jej obsahuje více než 600 léků a odhaduje se, že každý týden si některý z nich Američané vezmou. Právě tolik rozšířené užívání tohoto přípravku vedlo vědce k tomu, aby blíže zkoumali, jak paracetamol působí, tedy kromě toho, že tiší bolest a snižuje horečku.

V roce 2013 dospěli kanadští psychologové k zajímavým výsledkům: osoby, které dostaly paracetamol, měly napsat několik vět o vlastní smrti. Ukázalo se, že byly méně zasaženy negativními pocity a úzkostí než kontrolní vzorek, který dostal placebo. Jako by lék kromě působení proti bolesti zároveň zmírňoval negativní emoce. Tým vědců z americké Ohijské univerzity tuto hypotézu dál rozvíjel a jejich výsledky nyní přinesl časopis Psychological Science.

Lék na mozek? ... Pro první pokus vědci použili 82 lidí: polovině podali jeden gram paracetamolu a druhé polovině bez jejich vědomí placebo. Vyčkali hodinu, aby lék postoupil do mozku. Pak všem testovaným předložili 40 fotografií z fotobanky IAPS (International Affective Picture System), počínaje těmi nejsmutnějšími, zobrazujícími například plačící či podvyživené děti, přes neutrální až po velmi příjemné. Kontrolní vzorek osob, který dostal placebo, a ti, kdo dostali paracetamol, měli oklasifikovat každou fotografii známkami od té nejhorší (-5) až po tu nejlepší (+5) a na stupnici od nuly do deseti měli označit, do jaké míry u nich fotografie vyvolala citové reakce.

Zároveň se však ukázalo, že radostné fotografie v nich budily méně radosti. Jako kdyby paracetamol zmírňoval všechny city, potlačoval nejen utrpení, ale také radost. Skupina s paracetamolem přiznávala, že pociťuje méně emocí vůbec.

Víme, co jíme? ... Jak uvádí francouzský list Le Monde, je to poprvé, co byl takto popsán vedlejší účinek paracetamolu, který může mít podle hlavního autora studie Geoffreye Dursoa širší škálu účinků, než se dosud myslelo. Kromě úlevy od bolesti se tak na paracetamol může pohlížet i jako na prostředek k "úlevě" od emocí. Zbývá zjistit, jakým mechanismem k tomu dochází, jak paracetamol ovlivňuje naše citové reakce. Takové osvětlení je tím spíše nezbytné, že tento lék je tolik rozšířen.

Vědci ve své studii nadnesli možnost, že působení paracetamolu souvisí s neurotransmiterem serotoninem, který se podílí na transmisi a kontrole bolesti a o němž je známo, že hraje roli v naší náladě. Vědci mají v úmyslu také pokračovat ve výzkumu dalších léků proti bolesti, které jsou chemicky odlišné, ale téměř stejně tak hojně užívané, jako je ibuprofen či aspirin.       (Čtěte ZDROJ)


Prokleté kameny z Havajských ostrovů: mohou způsobovat neštěstí? ..... Havajské ostrovy, které jsou součástí USA od roku 1959, a tedy i nejmladším z amerických států, jsou vyhledávanou dovolenkovou destinací nejen Američanů, ale i Evropanů protože jsou odjakživa spojovány s odpočinkem. Když se řekne Havaj, každému se už jaksi v mysli vytvoří krásné písečné pláže, slunce, surfaři, krásné domorodkyně, či exotická příroda, ke které však patří i sopky.

A právě na Havaji najdete nejen nejaktivnější sopku na světě Kilauea, ale i největší sopku na světě Mauna Loa. A právě odsud si turisté odnášejí lávové kameny, o kterých ani netuší nebo spíše nevěří historkám od místních domorodců, že jsou prokleté. Pozor na kameny z Mauna Loa Mauna Loa – v překladu Dlouhá hora, která je vysoká 4169 metrů je největší činnou sopkou na světě. Málokdo však ví, že ve skutečnosti je tato sopka vysoká více než 10 kilometrů, když se její výše počítá od základny na mořském dně, a ne od té části, která je viditelná nad mořem. Sopka se nachází v Národním parku Havajské sopky (Hawaii Volcanoes National Park), a je to jedno z mála míst na světě, kde se mohou turisté pohybovat mezi aktivními sopkami, a dokonce se z bezpečné vzdálenosti dívat i na chrlící vulkán. Někteří turisté si možná i proto odnášejí ze sopek lávové kameny, přesto, že jsou upozorněni nejen místními obyvateli, ale i průvodci, aby tak nečinili, protože kameny by jim mohly přinést neštěstí.

Mnozí toto upozornění ignorují, a možná i proto dostává každoročně správa parku stovky zásilek od lidí, kterým kameny přinesli pořádnou smůlu. Lidé většinou na takové bizarnosti nevěří, když se však o tom přesvědčí na vlastní kůži, uvěří.

Mnohé příběhy ukradených lávových kamenech z Mauna Loa se vyprávějí sice jen mezi místními obyvateli nebo v úzkém okruhu lidí, kterým se něco takového přihodilo, a možná i proto to není mezi turisty známé. Některé příběhy se však zveřejnili, a mezi ně patří i ty z konce 70. let minulého století. V létě roku 1977 vystoupil na sopku Mauna Loa spolu se ženou a svým čtyřmi dětmi Ralph Loffert – viceprezident aerolinií z Buffala. Přestože ho místní domorodci varovali před havajskou bohyní sopek a ohně Pele, Loffert si z místa vzal několik lávových kamenů. Jak zjistil později, neměl to dělat, protože jeho rodinu postihlo několik neštěstí, a ukázalo se, že to pravděpodobně způsobily právě lávové kameny, i když skeptici tomu nevěří. Nejprve dostal zánět slepého střeva jeho syn Todd, kterému bylo později potřeba operovat koleno, a také si zlomil zápěstí. Druhý Loffertov syn Mark si zlomil ruku a pohmoždil kotník, a třetí syn Dan dostal oční infekci, a od té doby musel nosit brýle. Dcera Rebecca nešťastně spadla a vyrazila si dva zuby. Mnozí možná řeknou, že u dětí jsou tato zranění a nemoci běžné, ale Ralph Loffert s manželkou tyto neštěstí připsali právě lávovým kamenem, které z Mauna Loa vzali. Rozhodli se proto tyto kameny vrátit zpět, a poslali je balíkem známému z Havaje, jehož poprosili, aby je zanesl zpět na sopku Mauna Loa. Neštěstí v Loffertovej rodině však i přesto pokračovali dál. Syn Mark si zranil koleno tak, že při chůzi musel používat berle, syn Dan si zase zlomil ruku, Todd si znovu zlomil zápěstí a dcera Rebecca přišla při pádu o další tři zuby.       (Čtěte na stránkách Paranormal)


Dívka ohlásila pokus o znásilnění uprchlíkem. Reakce policie ji dostala do kolen ..... Ve třicetitisícovém Rheinbergu, který leží ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko, došlo k dalšímu případu sexuálního napadení. Padesátiletý afghánský žadatel o azyl se pokusil znásilnit patnáctiletou dívku. Veřejnost je ovšem otřesena i z chování zasahujících policistů. Dívka ohlásila pokus o znásilnění uprchlíkem. Reakce policie ji dostala do kolen

Patnáctiletá dívka se procházela se svým psem v parku, když byla napadena opilým postarším mužem. „Najednou se tam zničeho nic objevil, chytil mě za rameno a snažil se mě odtáhnout do temného kouta. Začala jsem křičet o pomoc,“ líčila později dívka svoji nepříjemnou zkušenost v médiích a na policejní vyšetřovně. Naštěstí její volání uslyšel náhodný kolemjdoucí a zabránil nejhoršímu. Celý incident se odehrál o víkendu ve čtvrti Rheinbergu Orsoy.

Čtyřiačtyřicetiletý zachránce dívky se společně s ní vydal do blízké uprchlické ubytovny a informoval jeho vedení o incidentu. Dívka násilníka identifikovala, šlo o padesátiletého žadatele o azyl z Alžíru. Na místo také dorazila policie a zároveň se dostavil také otec dívky. „Od začátku jsem trvala na tom, že chci onoho násilníka identifikovat. A to samé jsem sdělila i zasahujícím policistům,“ cituje oběť sexuálního napadení deník Rheinische Post.

Na místo dorazili tři policisté, jejichž chování však dívku značně zaskočilo. „Odrazovali dceru od podání trestního oznámení a tvrdili, že by to stejně nic nepřineslo,“ říká otec dívky a jeho slova potvrzuje i její čtyřiačtyřicetiletý zachránce. Policisté si trvali na svém a svůj názor změnili až poté, co jim dívka se svým otcem pohrozili, že budou kontaktovat média a uvědomí je o jejich chování. Až poté se policisté společně poradili a souhlasili, že sepíšou trestní oznámení.

O případu vedle Rheinische Post informoval i rakouský deník Krone a další německá a rakouská média. Server Junge Freiheit navíc poukazuje, že obdobné chování policistů v případě vyšetřování zločinů uprchlíků není bohužel ojedinělé. Zpočátku se snažily úřady utajit i hromadné sexuální obtěžování při silvestrovských oslavách v Kolíně nad Rýnem. Poněkud liknavě a „tajnůstkářky“ se podle Junge Freiheit zachovala policie před několika dny v Drážďanech.

Přímo v centru města znásilnil dvacetiletý žadatel o azyl patnáctiletou dívku, která trestný čin nahlásila následující den. „Celý týden po nahlášení incidentu však policie mlčela a veřejně neavizovala hledání viníka, natož aby upozornila místní ženy na možné nebezpečí. Nakonec muže poznala několik dní poté samotná oběť, když šla po ulici. Policisté svůj postoj vysvětlovali tím, že nechtěli ohrozit vyšetřování,“ podivuje se Junge Freiheit situaci, kdy nakonec pachatele objevila samotná oběť.       (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


To tu ještě nebylo. Novou ústavu Itálie psala banka J. P. Morgan ..... 4. prosince proběhne v Itálii referendum o návrhu nové ústavy. Pokud nebude návrh schválen podá premiér Renzi demisi. V následných volbách by pravděpodobně zvítězilo Hnutí pěti hvězd H5*.

Nová ústava výrazně oklešťuje funkci senátu a mění volební zákon tak, aby vítězná strana dostala o mnoho více míst v parlamentu a mohla tak vytvořit silnou vládu. Pokud projde, Renzi bude moci přijímat proimigrační zákony o mnoho rychleji a efektivněji.

H5* tvrdí, že nová ústava jde na ruku velkému byznysu, investičním bankám. Že základem pro ústavní změnu je analýza banky J. P. Morgan považující ústavy jižních zemí za překážku: centrum je slabé vůči regionům,ústava chrání práva pracujících a dává jim právo protestovat proti nevítaným změnám a tak nelze efektivně prosazovat fiskální a ekonomické změny. (https://culturaliberta.files.wordpress.com/2013/06/jpm-the-euro-area-adjustment-about-halfway-there.pdf)

Podle H5* musí být politici demokraticky kontrolováni jak jen to jde a musí si být vědomi, že slouží občanům a ne pouze ekonomickým cílům.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás )


Na Ostravsku bobtná katastrofa ..... Severomoravskou metropoli čeká katastrofa! Kousek po kousku ji doslova likviduje bobtnající struska. Laciný stavební materiál z hutní suti už má na svědomí první velké oběti. Kromě diskutované dálnice D47 také Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, významná prodejní centra i celé budovy, které se daly do pohybu. Náhle se zvedá podlaha, praskají zdi a okna. Přesně tak vypadá nevyléčitelná choroba zvaná bobtnající struska. V Ostravě představuje novodobou hrozbu. Z důvodu nebezpečí už musely být některé objekty uzavřeny. A struska ve vlhkém prostředí nezná slitování, dere se na stále více místech z podloží a ničí další a další budovy. Podle odborníků je z odpadního materiálu za posledních patnáct let v Ostravě postavena až polovina staveb! „Podobné problémy má řada novostaveb na Ostravsku. Pokud se podlaha vybuluje ven, vypadá to na ocelárenskou strusku,“ potvrdil šéf katedry konstrukcí na stavební fakultě VŠB-TU Ostrava Radim Čajka. Výměna podloží je nejnákladnější, avšak nejspíš i jediná možnost, jak se problému s bobtnáním zbavit. Škody tak jdou do stovek milionů korun, za které nikdo nechce nést odpovědnost a úřady, majitelé a stavebníci si závažný problém přehazují jako horký brambor. Zavaleny budou kauzami brzy i soudy a zdaleka není jasné, zda vůbec rozhodnou o nějakém viníkovi. Arbitrážní řízení s firmou Skanska už vede spol. Inter IKEA Centre, která sídlí v obřím shopping parku Avion. Soudní proces probíhá až ve Stockholmu. Na soud se jako první obrátila spol. Eurovia, jež se podílela na stavbě ostravské dálnice, která dnes připomíná tankodrom. Hodlá vysoudit asi třicetmilionů korun po dodavateli strusky. V rámci reklamace už některé úseky spravuje, Ředitelství silnic a dálnic jí ale stavbu v únoru vrátilo zpět.       (Čtěte na stránkách iREPORTER)


2.11. 2016     Dnešní den je ve znamení Vzpomínky na všechny věrné zesnulé, Památky všech věrných zemřelých, Svátku zesnulých, Památky zesnulých či lidově Dušiček (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum). V římskokatolické církvi je tento svátek dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po první světové válce.


O projektu Bezobalu a konferenci Zero Waste s Petrem Hanzelem ..... Kvalitní potraviny bez zbytečného marketingu. V prodejně BezObalu si můžete svobodně nakoupit jen tolik, kolik skutečně potřebujete – bez drahých obalů. O unikátním projektu i české konferenci Zero Waste, které se zúčastnila přední světová specialistka na život bez odpadu Bea Johnson, vypráví v rozhovoru ředitel institutu pro podporu šetrné distribuce a uvědomělé spotřeby Petr Hanzel.        (Video najdete na stránkách CelostniMedicina)


Větrné elektrárny způsobují nespavost, stres a úzkost, zjišťuje vládní průzkum ..... Život poblíž větrných turbín může způsobovat stres, úzkost a nespavost, přiznává vládní zpráva. Tato zpráva zpracovaná loni bývalým ministerstvem energetiky a klimatické změny zjistila „jasné vazby“ mezi množstvím hluku vycházejícího z větrných farem a mezi zážitky podrážděnosti blízkých obyvatel.

Když turbíny překročí 40 decibelů (jde převážně o neslyšitelný leč škodlivý infrazvuk), tak dochází ke „zvýšenému riziku“ spánkové deprivace, což tudíž následně vede ke stresu a úzkosti.

Ta nespavost byla nicméně více způsobena frustrací vyvolanou z života u hlučných větrných turbín, než turbínami samotnými, dodává zpráva.

Doporučuje omezování toho „nadměrného“ hluku, přičemž zmiňuje možnost úpravy lopatek turbín tak, aby to rušení přestalo.

Avšak není to jen hluk, co způsobuje tu podrážděnost. Zpráva rovněž uvádí, že mihotající se stíny vyvolané otáčejícími se lopatkami turbín rovněž obecně přetváří „tvářnost krajiny“ tak, že i tímto mohou být větrné farmy stejně dráždivé. Konzervativní poslanec Glyn Davies řekl Sunday Telegraph: „Tam, kde jsou tyto hlučné větrné farmy, způsobují nesmírný rozvrat. Hlučné větrné farmy, pokud se to nezmění, by se měly zavřít. Bylo by je třeba zavřít trvale.“

V roce 2014 vedoucí činitel irského zdravotnictví varoval před tzv. „syndromem větrných turbín“, když řekl, že ty infrazvukové vibrace vyvolávané turbínami mohou potenciálně vést k „únavě, závratím, bolestem hlavy, neschopnosti soustředit se a k nespavosti.“

„Existují určité rizikové faktory pro tento syndrom a lidé s těmito rizikovými faktory pak ty syndromy zažívají,“ řekl zástupce ředitele zdravotní služby této země. „Takovéto lidi je třeba odpovídajícím způsobem léčit, a to velice citlivě, neboť tyto symptomy mohou být velice mrzačící.“       (Čtěte na stránkách AC24)


Otrávené léky i nenáviděná limonáda: Consumer Reports rekapituluje největší aféry se stahováním výrobků z trhu ..... Aféra chytrého telefonu Samsung Galaxy Note 7, jehož baterie vybuchovaly, je jedním z největších případů stahování výrobků z trhu. Zdaleka však není největší zaznamenanou aférou, spotřebitelská organizace Consumer Reports (CR) vzpomíná na další významné případy z minulosti. Většinou se jednalo o nebezpečné výrobky, CR ovšem připomíná i jeden případ, kdy za stažení nového vlajkového produktu mohl bojkot spotřebitelů.

CR připomíná stahované výrobky ze všech možných oblastí. Jedním z nich byly dětské miniaturní trouby či pícky Hasbro Easy-Bake Oven, které malým kuchařům a kuchařkám umožňovaly skutečně něco upéct. Jednalo se o velmi populární hračku prodávanou již od roku 1963, původně pod značkou Kenner, která se později stala součástí Hasbra. Problém však nastal v polovině nultých let nového tisíciletí, kdy se výrobce rozhodl pro redesign pečicího mechanismu. Zatímco dětská trouba dlouhodobě „pekla“ za pomoci běžné žárovky, v roce 2006 byl starý mechanismus vyměněn za elektricky vyhřívané pláty.

Problém nastal, pokud se dětem zasekly prsty v zapnuté pícce. V letech 2006 a 2007 bylo zaznamenáno kolem 300 případů, kdy se děti vážněji popálily, jedna dívka pak kvůli popáleninám třetího stupně přišla o několik článků prstu. Pikantní na tom bylo, že aféra kolidovala s uvedením pícky Easy-Bake do americké oficiální hračkářské síně slávy. Z trhu bylo staženo přes 30 milionů kusů hračky. CR ovšem uvádí, že aféra značku nezničila, bezpečnější verze dětské trouby je k dostání i v současnosti.

Horší dopad měla na svého výrobce aféra kočárků Maclaren z roku 2009. Panty totiž mohly při skládání či rozkládání kočárku snadno uštípnout malému dítěti prsty. Aféra navíc zastihla výrobce v nedbalkách. Prvotní nápor dotazů a stížností na několik dnů vyřadil jeho e-mailový server a telefonní ústřednu z provozu. Ačkoli výrobce přislíbil dodat kryty pantů, jež by dětské prsty ochránily, nezvládl jich dodat na trh dostatečné množství. Aféra skončila bankrotem americké větve výrobce Maclaren.       (Čtěte na stránkách dTEST)


Vetřelci se už poflakují po Praze. Vláda Vám lže, že tady nejsou ..... Je očividné, že nám v ČR začíná masivně přibývat „uprchlíků“. Tedy imigrantů, kteří do ČR dorazili nedávno z Afriky, či Asie. O tom svědčí nejenom masivní nárůst počtu různých etnických restaurací, ale i běžná cesta MHD. Autor textu nedávno absolvoval cestu po Praze tramvají č. 10 z Metra B Palmovka na Vinohrady na Praze 3 a nestačil se divit.

Byl říjnový slunečný den a teplota teplota se pohybovala kolem 15 stupňů. Hned při vystoupení z metra nás zaujal „uprchlík ze Sýrie“, který seděl na lavičce s mobilem v pantoflích bez ponožek a hovořil jakýmsi neznámým jazykem po telefonu… (pro ty, co nepostřehli uměleckou metaforu dodávám, že se jednalo o černocha černého jako bota a v Sýrii žádní černoší nežijí..) Zjevně přibyl do Prahy teprve nedávno a zatím se obléká a chová, tak jak byl zvyklý doma v Africe… (Pokud jezdíte v zimě pravidelně na delší dovolené za teplem tak mi asi potvrdíte, že prvních pár dnů po návratu je člověk ještě tak „nadopován“ sluneční energii, že si v i zimě stále připadá jako v tropech…..) Nasedáme do tramvaje a asi po třech zastávkách se na Žižkově hrne do tramvaje skupina černochů (pardon uprchlíků ze Sýrie), opět podle chování a oblečení zjevně v Evropě dlouho nejsou… to vše prosím pouze během 10 minutové jízdy tramvají…..

O víkendu se jdeme s rodinou projít do centra Prahy a nestačíme se divit. Centrum je de facto okupováno podivnými mladíky zjevně muslimského vyznání, kteří zevlují na rozích Václaváku, či Staroměstského náměstí. (tam nám jeden dokonce nabízí pouliční směnu peněz, se slovy „change money good“ asi soudí, že jsme turisté…)

Podobná hlášení pak od kolegů a přátel dostáváme z Prahy 2 Vinohrad, Prahy 4, Prahy 5, 6,, 7 , Ale i z Brna, Plzně, Ostravy atd… Všude se prý začínají vynořovat skupinky černochů a muslimů, o kterých nikdo neví, kde se vzaly….

Tohle před rokem evidentně v Praze takto nebylo. Proto si musíme začít klást otázku, kde se tu najednou tolik imigrantů vzalo, když se vláda chlubí, že u nás je pouze 8 tzv. „uprchlíků“.      (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)


Žijeme ve velké černé díře ..... Ještě před nemnoha lety většina lidí ani netušila, že prostor se může zhroutit sám do sebe a zcela se oddělit od vesmíru, v němž původně existoval. Dnes se pojem "černá díra" stal běžnou součástí slovníku většiny lidí.

Navzdory tomu nepatří tento podivný kosmický objekt mezi věci, o které by se běžní lidé příliš zajímali. Když někdo prohlásí, že má na pracovním stole (v prádelníku, ve spíži či kdekoliv jinde) černou díru, obvykle to neznamená, že v onom místě došlo ke zhroucení časoprostoru, ale spíše to, že dotyčný je poněkud nepořádný.

Jinak se ovšem soudí, že skutečné černé díry jsou kdesi daleko ve vesmíru, přitahují do svých gravitačních pastí tak nanejvýš hrdiny seriálu Star Trek a tudíž není třeba jim věnovat přehnanou pozornost.

To však nemusí být tak docela pravda. Někteří vědci totiž soudí, že černé díry jsou mnohem blíž, než se zatím myslelo. A nechybí ani názor, že celý náš vesmír je vlastně jedna velká černá díra. Když už tedy musíme v něčem takovém žít, může se hodit o tom něco vědět.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Dvacet potravin a jídel, které je doporučeno jíst a nejíst ráno, aby vás nebolel žaludek ..... I vy každé ráno přemýšlíte nad tím, co máte jíst a co raději ne? Přinášíme vám přehled 10 potravin, které byste ráno konzumovat neměli a 10 potravin, které pokud si ráno dáte, tak učiníte vašemu tělu opravdu dobře.

Jogurt, káva a všechno to ideální spláchnout sklenicí pomerančového džusu. Pro někoho ideální snídaně.

Nicméně, věděli jste, že těmto potravinám je lepší se ráno vyhnout a dopřát si je až po snídani či ideálně až odpoledne? Přinášíme vám přehled potravin, které není dobré konzumovat na prázdný žaludek. Aby to ale nebylo jen o tom, co nedělat či nejíst, poradíme vám, co byste si na prázdný žaludek naopak měli dopřát. Pokud si naše rady osvojíte, váš žaludek vám jistě poděkuje.

Co nejíst? Těmto potravinám byste se měli na prázdný žaludek raději vyhnout. Je jasné, že malý kousek vám určitě neublíží, ale vše raději s mírou. Pokud si ráno neumíte představit bez uplatňování některých z těchto potravin, dopřejte si je raději v závěru snídaně:

Křehké a nadýchané pečivo ... Potraviny, které obsahují kvasinky, mohou podráždit žaludek a způsobovat nadýmání.

Sladkosti ... Mlsání na prázdný žaludek způsobí zvýšení hladiny inzulínu, což významně zatíží slinivku. Pokud se toto děje hned po probuzení, může to v některých případech přispět ke vzniku cukrovky.

Jogurt ... Jogurty či jiné zakysané mléčné produkty obsahují prospěšné střevní bakterie, které jsou však v prázdném žaludku ihned utracena kyselinou chlorovodíkovou nacházející se v žaludku.

Hrušky ... Hrubé vlákna, které některé hrušky obsahují, mohou poškodit jemné membrány sliznice žaludku. Jedna či více hrušek po vydatných snídani je ale naprosto v pořádku.

Rajčata ... Rajčata obsahují velké množství taninu, který zvyšuje produkci žaludečních kyselin. To může v konečném důsledku vést až k žaludečním vředům.

Okurky ... Syrová zelenina je bohatým zdrojem aminokyselin. Avšak okurky při pojídání na prázdný žaludek mohou způsobit pálení žáhy, plynatost či bolesti břicha.

Banány ... Pokud jíte banány na prázdný žaludek, raději od tohoto zvyku upusťte. Banán tehdy významně zvýší hladinu hořčíku v krvi, což může mít z dlouhodobého hlediska nepříznivý vliv na vaše srdce.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


UFO těží Saturnovy prstence ..... Uznávaný strojní inženýr z Ames Research Center NASA tvrdí, že se v naší sluneční soustavě množí UFO rychleji, než kdy předtím. Podle Dr. Normana Bargruna existuje uvnitř sluneční soustavy naší Země život a ty kosmické lodi, které byly poprvé spatřeny v Saturnových prstencích, se množí i u dalších planet včetně Uranu a Jupitera, který má také prstence.

Sputnik News uvedl: Tito vědci tvrdí, že některé snímky z okolí prstenců ukazují výfuky vyvěrající z letounů mimozemšťanů a varoval, že v hlubokém vesmíru to začíná být kritické, jelikož se tyto kosmické lodi nadále v sluneční soustavě množí. Vysvětlil, že podle jeho názoru se ti mimozemšťané vyživují z těch prstenců, kde sbírají energii, kterou pak využijí, aby jim umožnila se množit a pohánět jejich lodě.

„Odsud ty nové berou svou energii,“ řekl Dr. Bargrun. Uchýlil se k vysvětlení, že si myslí, že mimozemské lodě spatřené u prstenců Saturnu, Jupiteru a Uranu jsou opravu živé. Jde tedy o přemítání konspiračního teoretika nebo vyšinutého jedince?

Dr. Bergun je jasně podle svého poctami ověnčeného resumé služby u NASA brilantní vědec a slouží pro Národní poradní komisi pro Aeronautiku (NACA) a je také inženýrem pro Lockheed Martin pracujícím na některých z národního hlediska kriticky důležitých přísně tajných projektech. Řekl, že na tato tvrzení se pohlíží jako na poněkud fantastická, pokud ne spekulativní, a také, že jsou i alternativní vysvětlení těchto jevů.        (Čtěte na stránkách Sueneé)


Proč někteří ptáci po zemi chodí, a jiní poskakují? ..... Poskakování je nejčastější u pěvců, kteří tráví hodně času na zemi. Hranice mezi chodícími a poskakujícími druhy nevede vždy mezi jednotlivými řády ptáků. Na otázku odpověděl RNDr. Radek Lučan, Ph.D., z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK.

Příslušnost k čeledi už je v tomto ohledu směrodatnější. Záleží ale spíš na tom, jak ptáci sbírají potravu. Poskakování jako převládající způsob pohybu po zemi se vyskytuje, pokud vím, jen u pěvců. Najdeme jej hlavně u těch jejich skupin či zástupců, kteří tráví delší dobu sběrem potravy na zemi. Díky tomu totiž mají relativně dlouhé a masivní nohy. Z naší fauny sem spadají zejména drozdovití, vrabci, většina pěnkavovitých a sýkory.

Podle pohybu můžete například na dálku poznat kosa od špačka, když jsou na zemi. Kos skáče, špaček cupitá. U dravců a papoušků není poskakování tak dominantní. Třeba lovící káně umí i chodit, ne jenom skákat.       (Čtěte na stránkách Lidovky)


Evropská mise na Mars končí fiaskem ..... Do modulu Schiparelli vkládala Evropská kosmická agentura (ESA) společně s ruským Roskosmosem, velké naděje. Mise ale bohužel neskončila očekávaným happy endem. Při přistání se totiž modulu neotevřel padák. Přístroj se tak zřítil z několikakilometrové výšky a roztříštil se o povrch rudé planety.

Modul k Marsu dorazil ve druhé polovině října 2016 s družicí Trace Gas Orbiter v rámci projektu ExoMars, který je zaměřený na hledání stop života na rudé planetě.

Podle plánu se modul od družice úspěšně oddělil. Při pokusu o přistání se ale přerušil signál a přístroj se odmlčel. Nešťastný osud modulu objasnily až snímky americké sondy obíhající kolem Marsu. Ta zachytila bílou skvrnu – pravděpodobně padák, a o dva kilometry dál černou skvrnu, což jsou zřejmě zbytky modulu. Přístroj ale zabírá větší plochu, než by měl, proto se experti domnívají, že nepřistál v celku, ale roztříštil se o povrch.

V blízké budoucnosti ESA plánuje vyslat na rudou planetu složitější přístroje, Schiparelli tak měl zaznamenat rychlost větru, teplotu a tlak při přistání. To se ale bohužel nepovedlo.       (Zdroj: 21@století)


Experti zkoumali kvalitu vody v horských tocích a pramenech Orlických hor ..... Po loňském extrémním suchu v letním období zkoumali vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno, třináct horských vodních toků a dva prameny v oblasti Orlických hor.

Cílem studie bylo zjistit, zda se ve vodě povrchových toků v režimu blízkém základnímu odtoku vyskytují výrazně zvýšené koncentrace dusitanů, dusičnanů a amonných iontů. Dlouhodobá zátěž dusíkem může totiž být příčinou destabilizace ekosystému provázené zvýšeným výstupem dusíku ve formě dusičnanů do podzemní či povrchové vody.

Hodnocení vlastností vody povrchových horských toků se uskutečnilo v souvislosti s hodnocením podmínek prostředí v lesích dlouhodobě ovlivněných antropogenními depozicemi dusíku. Vzorkování se vodní toky podrobily v období po třetím, srážkově chudém čtvrtletí loňského roku.

Například na povodí U Dvou louček, které je dlouhodobě sledováno, během celého třetího čtvrtletí předcházejícího odběrům vody (92 dní), bylo 61 dní zcela bez srážek, 10 dní se srážkami 0,2-1 mm, 12 dní se srážkami 1,1-4,7 mm, 4 dny se srážkami 5,9-9,6 mm, 3 dny se srážkami 10-11mm, jedna epizoda s 30 mm (24 dní před odběrem) a druhá epizoda s 55 mm (42 dní před odběrem). Poslední srážka (2 mm) byla zaznamenána 12 dní před odběrem.To znamená, že vodní toky byly v době odběru v režimu blízkému úrovni základníhoodtoku. Vzorky analyzovala laboratoř VÚLHM ve Strnadech.       (Čtěte na stránkách Envweb)


1.11. 2016     Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“.

Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami.


U Antarktidy vzniká největší přírodní rezervace světa ..... U Antarktidy vzniká největší mořská přírodní rezervace na světě. Po letech jednání se na tom na výročním zasedání v australském Hobartu shodli členové Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), kterou tvoří 24 států a Evropská unie. Dohody se podle agentury AFP podařilo dosáhnout poté, co s ní jako poslední z členů komise vyslovilo souhlas Rusko.

Nová zóna v oblasti Rossova moře a ve východní části Antarktidy bude zabírat rozlohu více než 1,55 milionu čtverečních kilometrů, upřesnil novozélandský ministr zahraničí Murray McCully. Je to 12 procent Jižního oceánu. Nový Zéland a Spojené státy projekt iniciovaly a mají za úkol přírodní rezervaci chránit.

"Náš původní návrh doznal určitých změn, abychom získali jednomyslnou podporu 25 členů CCAMLR. Konečná dohoda je kompromis mezi ochranou moře, stálým rybolovem a vědeckými zájmy," řekl šéf novozélandské diplomacie McCully.

V této souvislosti mimo jiné dodal, že podle dohody, uzavřené na 35 let, bude oblast zcela zakázaného rybolovu v Rossově moři velká 1,12 milionu kilometrů čtverečních. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že v oblastech označených jako výzkumné zóny bude možné lovit drobné korýše, kteří tvoří potravu velryb, a pilouny.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Zarážející požadavky chudých migrantů v Itálii: „Dejte nám oblečení Armani, Hugo Boss a Pirelli!“ ..... Každý si pod pojmom „utečenci“ zrejme predstaví chudobných ľudí, ktorí nemajú nič na jedenie, oblečenie a sú vďační i za malý kúsok, ktorý im je zo súcitu druhých darovaný. V Taliansku sa však presvedčili o opaku. Chudobní migranti z Afriky sa totiž dožadujú obrovského luxusu. 40 migrantov z Afriky, pochádzajúcich najmä zo Senegalu, Nigérie, Somálska, Mali a Ghany, protestovalo v uliciach Benátok a blokovalo premávku, pretože sa dožadovali luxusného oblečenia.

Lorenzo Chinellato, ktorého organizácia ubytovala migrantov v hoteli Byron v Benátkach, povedal, že keď im bolo darované oblečenie z katolíckej charitatívnej organizácie „Charitas“ a ďalších prispievateľov, ostali nespokojní, pretože oblečenie nepochádza od luxusných značiek.

„Keď prišli do Talianska, dali sme im bežné oblečenie. Ale oni chceli značkové ako Armani alebo Boss, žiadali si aj značkovú obuv Pirelli. Keď prišli k nám, nemali žiadne oblečenie, ale všetci mali smartfóny“, spomína Chinellato.

40 migrantov z Hotela Byron tiež protestovalo proti pobyte a strave v hoteli. “Cítime sa tu ako vo väzení”, sťažovali sa, pričom vyčítajú, že každý deň jedia cestoviny alebo ryžu – typické talianske jedlá. “Nič tu nemáme, žiadne jedlo, každý deň len cestoviny alebo ryža!” Ich sťažnosť je zaznamenaná aj vo videu, ktoré priniesol novinový portál Il Gazzettino.

Nie je to však prvýkrát, čo sa chudobní migranti dožadujú luxusu.

V máji skupina migrantov vyvolala protest, v ktorom žiadali premiestnenie z obce Fondachelli-Fantina, pretože sa v meste nachádza „málo možností ako sa zabaviť“. Po tom, čo kompletne zničili prijímacie centrum do stavu, kedy už nemohlo byť funkčné, ministerstvo vnútra ich premiestnilo do luxusného hotela.

V júni zasa migranti, ktorí boli ubytovaní v malom meste v Sardínii, niekoľko dní protestovali a dožadovali sa lepších jedál, televízie do každej izby a osobného šoféra, ktorý by ich vozil do hlavného mesta Cagliari.

„Je to neznesiteľné, aby sme akceptovali týchto ľudí, ktorým sa nepáči, čo im dávame. Jedlá a ubytovanie v hoteli zdarma. A ešte tí, ktorí sa dožadujú televízie a autobusu, ktorý ich má zadarmo odvážať do Cagliari,“ vyjadril sa Marcello Orrù, regionálny riaditeľ sardínskej politickej strany Partidu Sardu.        (Čtěte na stránkách AC24)


Jak jednou provždy zatočit s permanentní únavou ..... Když jsem zjišťovala téma pro další článek, překvapilo mne, kolik z vás projevilo zájem ohledně problematiky spojené s vyčerpaností a únavou. Začala jsem si tedy více všímat těch, kteří utvářejí svět kolem mne, aby mi došlo, že většina z nich energeticky živoří. Rozložit své síly tak, abychom večer ještě smysluplně tvořili a dýchali, pokládám za dar, jenž je podložen mistrnou zkouškou zkušenosti, jistým životním know how, zároveň však sebeláskou, která nedovolí, aby nás jako obilné zrnko semlely dva mlýnské kameny.

A těmi rozumějme práci, stres, nevyrovnané vztahy, nemoci, kterým jsme dovolili opustit své limity, neuváženou zodpovědnost, područí materialismu, neschopnost zastavit, v klidu se najíst. Samozřejmě, ženou-li nás kupředu sny, občas se z energie vydáváme víc, než by bylo zdrávo. To je však v pořádku, činí-li nám radost a z této radosti pak umí tělo profitovat. Opět, povede-li se přetáhnout strunu a tělo dennodenně vyčerpáváme ustavičnou prací, nemůžeme se divit, že ona únava přejde až do chronického stavu. Běžný den mnohých z nás je totiž řešen v poklusu, rychlá snídaně, káva, pak cesta autem, více než osmihodinová pracovní směna v klimatizované kanceláři. Odpoledne se pak snažíme užít si alespoň hrstku volného času, který je jen náš. A tak se honíme po fit centrech, po nákupech, po kuchyni, namísto toho, abychom se třeba jen posadili v parku a pozorovali běžný ruch světa. Občas totiž skutečně nemusíme nic. A nejlepší na tom je, že se nic, vůbec nic, nestane.

Protože jsem však nutriční terapeut, pokusím se onen věčný kolotoč únavy a vyčerpanosti popsat ještě z jiného úhlu pohledu. Výše zmíněné je zřejmé, každý z nás ví, kdy už jede přes limit. Kolik pozornosti však věnujeme stravě? Živinám, které jsou doslova motorem pro naše sny? Pokud tělu nedáme, co si skutečně žádá, nedá pro změnu ani ono nám. S mnohými pokrmy si navíc neví rady, spousta přídatných látek, které durdí játra a tak, namísto toho, abychom z pokrmů profitovali, jsme ještě více unavení a vyčerpaní, jako po dlouhém maratonském běhu. Tady však člověka alespoň podrží radost a endorfiny.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zíral jsem na tu zprávu, protíral jsem si oči a ptal se sám sebe, jestli bdím nebo sním... ..... V novinách jsem si přečetl oznámení ministra vnitra Chovance, že na jeho ministerstvu vznikl dvacetičlenný výbor, který se bude zabývat potíráním ruské propagandy u nás. Zíral jsem na tu zprávu, protíral jsem si oči a ptal se sám sebe, jestli bdím nebo sním? Výbor na potírání ruské propagandy?

Sakra jak to, že o ní nic nevím? A to ležím v novinách a brouzdám po internetu od rána do večera? A to se bude potírat jen „propaganda ruská“? A na potírání propagandy americké, o které naopak vím až setsakra dobře, protože mě z ní denodenně brní hlava, nebude na ministerstvu vnitra nic? I když je tahle pravda zaoceánská stokrát a možná i tisíckrát lživější a podlejší než propaganda ruská, kterou bych spíš než propagandou nazval usměrňováním lží propagandy americké na pravou míru ?

Ale proč tedy bude výbor jen proti tzv. „propagandě ruské“ a ne též proti propagandě americké? Vždyť dnes už přece každý ví, že pokud se někde lže skutečně v dávkách a salvách, činí tak média americká, samotnými Američany nazvaná presstitutes, čili tiskovými děvkami. Denně nás o tom zpoza oceánu přesvědčují desítky amerických vědců a filozofů (Noam Chomsky), filmových režizérů (Oliver Stone), či desítky žurnalistů a politiků, včetně jednoho z členů někdejší Reaganovy vlády P.C.Robertse, tvůrce tzv reaganomics, která vedla k sérií jednání Gorbačov – Reagan o skončení Studené války.

Pochopitelně, od všech těch vzácných lidí, kteří se v zájmu pravdy zřekli zlatem vystlaného života, dostáváme jejich svědectví o lžích americké propagandy jakoby trošku podloudně – to je po internetu - protože naše média by si nic podobného zveřejnit netroufla. Takže pravdě – a to jak v USA i u nás a na Západě vůbec – chtěla-li lidi o těch svědectvích informovat a nechtěla-li současně pod nánosem americké lži poklidně zesnout, nezbylo, než se přestěhovat do podzemí internetu. Je to tady pochopitelně bez pohodlí, všechno se dělá na koleně a pro všechny z nás zde samozřejmě i bez odměn a výsluh, ale teplo se nám dělá u srdička z pocitu, že tak jako Chomsky, Stone a Roberts rozfoukávají poslední plaménky pravdy za oceánem, snažíme se i my - ve spolupráci s nimi – zde v Evropě o totéž.

Ale jak dlouho s tím ještě vydržíme? Co když výbor na potírání tzv. „ruské propagandy“ je ve skutečnosti jen prvním krůčkem, po kterém místní i mezinárodní likvidátoři pravdy vtrhnou i do internetu a rozmetají zde všechno na padrť? A namísto pravdy zanechají nejen zde, ale všude po světě, jen puch budoucí tisícileté globální lži?       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Auta produkují 4,5x více škodlivin, než jim povolují normy EU ..... Vědci z Imperial College si posvítili na oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO) - plyny, které zákonné normy EU sledují jako emise NOx. Výsledky dosud největší studie, která měřila emise automobilů v reálném provozu, dopadla katastrofálně.

Začalo to nevině, když výzkumníci své přesné laboratorní přístroje připojili na auta v běžném provozu. Ukázalo se, že i ta nová, která už měla splňovat platnou normu, tak se do ní nevejdou. Testovali jich 39 a v provozu mezní limit překračovaly jednou až 22krát! V městském provozu, kde je to nejškodlivější, v průměru auta překračovala povolenou hranici 4,5krát. Jinak řečeno, nesplňovala Normu Euro 6, která stanoví podmínky provozu aut pro provoz v městském provozu a na dálnici.

Z testovaných nových aut by údajně (a jen v některém z režimů) prošla jen dvě. Zakopaný pes je v tom, že na výrobcích aut se požadovalo dodržovat emisní limity v laboratorním nastavení. Jenže v příštím roce se schvalování normy týká již jízdy v reálném provozu. A tak studie provalila, že naprostá většina nových dieselových aut produkuje mnohem více znečišťujících látek, než kolik jim povoluje norma EURO-6 - závazný pokyn, k jehož dodržování se EU zavázala a který měl být vyžadován již od září 2015! Ve zprávě Královské univerzitě v Londýně se uvádí, že nejen Velká Británie, ale i mnohé členské státy EU, kolektivně uzavřenou smlouvu ochrany kvality ovzduší ve skutečnosti porušují. Konkrétně v překračování limitních hodnot koncentrace NO2. Provozovatelé aut se tak stali předmětem soudní pře a proti nim stojí ochranářské organizace jakou je NGO ClientEarth, prosazující ochranu zdraví obyvatel. Ty mají v ruce platnou dohodou EU. Žalovanou stranou se stává státní instituce, která provoz aut překračující povolené hodnoty a ne o málo (v průměru 4,5 krát), povolila.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Když nemohou Zemana sesadit a hrozí jim i jeho znovuzvolení, rozhodli se najít cestu, jak funkci prezidenta v ČR zrušit! V pozadí Soros a londýnská schůzka! „Nulové řešení“ je na stole! ..... Kauza „Bradygate“, o které náš server jako první přinesl informace před 2 dny zde, dostává úplně hrozivé a neskutečné obrysy. Přitom náznaky bylo možné sledovat už dříve, ale teprve nyní dochází k odkrývání karet. Neuvěřitelná zdravice a patetické vystoupení několika desítek „umělců“ a „osobností“ v pořadu Show Jana Krause na TV Prima odhalila překvapivou souvislost, na jejíž detaily byla dnes redakce AE News od našeho zdroje upozorněna. Neziskový sektor v ČR selhal ve své práci proti prezidentu republiky. To je podle našeho zdroje stanovisko londýnské centrály Open Society Fund amerického miliardáře George Sorose. Tuto informaci ze zákulisí této mamutí neziskovky jsme získali dnes dopoledne. Už před dvěma dny v kauze Brady jsme upozornili, že máme indicie, že v útoku a zpravodajské hře proti prezidentovi se angažují zahraniční subjekty. Ovšem nová informace pro nás je opravdu znepokojivá. Neziskovky zjistily, že prezident Zeman je kandidátem globalistů a je pod jejich ochranou. Nemohou ho „sejmout“, pokud bych měl použít tento slovník.

Podle našich informací v Londýně došlo koncem srpna tohoto roku k přijetí rozhodnutí a plánu na zrušení funkce prezidenta v ČR. Na jednání v londýnském City bylo přítomno několik představitelů českých neziskovek, ale také zástůpcu české kulturní fronty a dokonce jeden politik parlamentní strany, která je nyní v parlamentu v opozici. Zjišťujeme podrobnosti a bez konkrétních důkazů nechceme zatím vynášet jména o těchto lidech. Kauza „Brady“ je podle názoru naší redakce přímo produktem této londýnské schůzky. A důkazy máme celou dobu před sebou, ale nevěnovali jsme jim pozornost. Na Primě v pořadu u Krause tento názor a tato výzva zazněla dokonce před miliony diváků. Tu samou výzvu na zrušení funkce prezidenta vypustil i senátor Kubera. Více zde. Nelíbí se mu nápad na zrušení Senátu, a proto vyzval, aby raději byla zrušena funkce prezidenta.

Poprvé v ČR tento nápad zazněl nahlas od Tomáše Klvani (profil zde) už v roce 2015, který pomáhal zakládat Aspen Institute Prague. To je česká a pražská pobočka think-tanku amerických neoconů se sídlem v Coloradu. Tato pobočka je přímou linkou mezi operačním centrem neoconů, americkou ambasádou, a neziskovkami v ČR. Klvaňa dnes mj. řídí neziskové aktivity Zdeňka Bakaly. Viceprezidentem pobočky je Michael Žantovský, který také u Krause měl hlavní slovo. Právě z okolí těchto lidí začala být do českých médií prosazována myšlenka zrušení funkce českého prezidenta, protože americké elity již nemohou ovlivňovat v ČR přes senátory a poslance budoucí volbu prezidenta.        (Čtěte na stránkách AENews)


Na spojení studia a praxe je kladený stále větší důraz ..... Není nic neobvyklého, že je v současné době kladený důraz na dostatečné vzdělání, kterého by měl dosáhnout každý, kdo na to má vlohy. Samozřejmě teorie není všechno a tak je stále více viditelná snaha o to, propojit teoretické vzdělání s tím praktickým. Je jasné, že s teorií mnoho lidí problémy obvykle nemá. A to už proto, že se jí stačí jenom naučit, tak i proto, že si často mohou nechat od odborníka vypracovat rigorózní práci, a tu už jenom obhájit. Tato cesta však může znamenat, že v rámci teoretických znalostí bude konkrétní absolvent dokonalý, ale z hlediska těch praktických nepoužitelný. I proto je při vzdělání kladen důraz na praxi stále více.

Školy se snaží modernizovat ... Už to není jenom důraz na kvalitní a moderní učebny, kde je žákům teorie vlévána do hlav. Nesmíme zapomínat také na to, že mnoho škol dnes neváhá investovat také do moderních prostorů pro výuku. Jsou to například četné laboratoře, kde si lze poznatky ověřit v praxi, stejně jako je zde možné vést praktické ověřování daných postupů, stejně jako navrhovat nové postupy. Příkladem mohou být obory, jako je: fyzika, chemie a biologie

Samozřejmě se nejedná o jediné směry, jelikož převézt teorii do praxi lze dnes i různými jinými způsoby. Žáci tak mohou využívat astronomické dalekohledy, stejně jako celou řadu jiných pomůcek, které jim samotné vzdělání usnadní. I to je směr, který dnes není na školách ničím výjimečný, jelikož řada z nich disponuje malou soukromou hvězdárnou.

Důraz na povinnou praxi ... Druhým směrem, který je dnes velmi propagovaný, je důraz na povinnou praxi. A to znamená nutnost kromě teoretické výuky absolvovat část školního roku v určité firmě. A to za účelem zjištění toho, jak to zde funguje a jak je možné danou teorii využít v praxi. Odborně se tento pojem nazývá stáž. Často musí studenti dokonce přijít i na různé inovace, které firmě pomohou k lepšímu vývoji. Ty mohou být podkladem i pro různé závěrečné práce, na které stačí kvalitní cartridge, tisk a odevzdání a následné obhájení. Samozřejmě zde se bavíme už o odbornějších pozicích. Na klasickém modelu praxe jde především o tom, že student u dané firmy pracuje.

Výchova samotnými firmami ... Jeden z nejvíce doporučovaných směrů poslední doby. Je velmi podobný, jako samotná povinná praxe. Pouze s tím rozdílem, že si studenty vychovává konkrétní firma, u které po ukončení studia nastoupí. Získávají tak praxi po celou dobu studia, a to s ohledem na to, na jaké pozici v budoucnu budou pracovat. Díky tomu mohou mít znalosti jak teoretické, tak samozřejmě i potřebné znalosti z praktické sféry. A to přímo aplikovatelné na pracovním místě, tedy na pracovní pozici, na které započnou svou kariéru. Tento směr výuky dnes rozhodně patří mezi ty nejlepší možné, jaké vůbec existují.       (Čtěte na stránkách 21@století)


Alláh Akbar povinně pro německé školáky, žádné vánoce pro školky a pokuta pro rodiče ..... Pobouření Němci sepsali petici. Brutální násilníci propuštěni na svobodu. Školáci jsou nuceni chodit do mešit, recitovat islámské modlitby a skandovat Alláh Akbar.

Rodiče pokutováni za to, že neposlali své dítě se školou do mešity ... V mnoha německých mateřských školách tvoří již děti původních Němců menšinu. V minimálně jedné školce ani raději nebudou slavit vánoce, aby se prý přizpůsobily odlišným kulturám. Rodiče, kteří odmítli poslat svého syna se školou do mešity, byli pokutováni školským úřadem částkou 150 euro každý. Brutální násilníci, kteří znásilnili mladou dívku a ponechali ji nahou mrazu a smrti napospas, byli propuštěni po pár měsících, protože prý projevili lítost. Také ji projevuji, ale všem Němcům a Německu.

Otec byl zděšen, když objevil učební podklady své dcery pro přednášku, které dostala ve škole. Jeho dcera navštěvuje základní dívčí školu v německém Garmisch-Partenkirchenu, který je i vyhlášeným lyžařským střediskem. Ještě více však byl zděšen, když zjistil, že jeho dcera byla nucena "učiteli", aby se učila z paměti islámské zpěvy. Žákyně této školy jsou prý nuceni skandovat Alláhu Akbar, a že Bůh není, kromě Alláha. Dceřiny školní podklady poskytl její otec rakouské mediální společnosti Unsertirol24.

V textu stojí..."Ó Alláhu, jak jen jsi dokonalý a velebím tě." "Požehnaný je tvé jméno a velebím tvou vznešenost." "Není Boha, kromě tebe." Tento text byl dívce dán v průběhu vyučovací hodiny etiky! A přitom je to tak neetické, nutit! někoho učit se zpaměti náboženské texty. Přední učitelka z této dívčí školy tuto událost nepotvrdila, když byla dotazována na tyto skutečnosti, ale řekla, že škola vydá v příštím týdnu písemné prohlášení. Ale věřím, že je to bohužel možné, protože tento případ se stal pouhý týden poté, co si jiní rodiče stěžovali do německých novin Hessian Niedersáchsische Allgemeine (HNA), že jejich mateřská školka odmítá slavit vánoce, aby se přizpůsobila odlišným kulturám ostatních žáků.

V mateřské škole The Sara Nussbaum House daycare centrum v Kasselu zakázali vánoční stromek, vyprávění vánočních příběhů a vůbec slavit vánoce, jako takové. Důvod mi přijde neuvěřitelný, stejně, jako téměř všechno, co se o Německu dočtu, nebo vidím na videích. Mluvčí Kasselu to "vysvětlil"...."Vánoce se v pravém smyslu slavit nebudou." "Protože většina z dětí v této mateřské školce nejsou křesťané, tak se vánoce slavit nebudou, a tímto směrem se vydávají i ostatní školky."       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Víly ze staré fotografie neřekly své poslední tajemství ..... Nemusí to být vždy dílo geniálního vynálezce či badatele, které zamotá hlavu nejrůznějším expertům. Někdy stačí třeba jen dětská hra.

Píše se rok 1977. Spisovatel Fred Gettings kompletuje práci zaměřenou na ilustrace elfů v 19. století. Do rukou se mu dostane také kniha Princess Mary‘s Gift Book s ilustracemi Clauda A. Sheppersona, rozšířená a oblíbená mezi mladými čtenáři zejména v období první světové války.

Při nalistování ilustrací k básni A Spell for a Fairy od Alfreda Noye ustrne Fredův pohled v momentu překvapení. Velmi dobře si v té chvíli uvědomuje, že kouzelné kresbičky víl budou znamenat otřes v základech příběhu starého plných 60 let. Vždyť o jeho pravdivosti byli přesvědčeni mnozí badatelé v oblasti nadpřirozených jevů, dokonce i sám autor příběhů Sherlocka Holmese Sir Arthur Conan Doyle!

Co se vlastně o 60 let dříve stalo tak závratného, že odhalení dávného tajemství bude znamenat tak trochu ostudu pro mnohé fotografické experty? Ač je to k nevíře, za celým tím podvodem stály dvě mladinké dívenky, které dokázaly přesvědčit takřka celý svět. Přenesme se nyní za jejich příběhem do roku 1917.       (Čtěte na stránkách VTM)


Tajemství znalosti jazyků ..... Někdo přechází z jednoho jazyka do druhého, jiný se cizí jazyk nikdy pořádně nenaučí. V čem tkví tajemství lidské schopnosti učit se jazyky? A jak na nové jazyky reaguje náš mozek? „Lidský jazyk má v mozku na starosti rozsáhlá síť neuronů, takzvaný konektom. Skládá se z několika částí: Jedna zpracovává řečové zvuky, druhé, syntaktické síti, vděčíme za schopnost tvořit gramaticky správné věty. Třetí složka je lexikální a sémantická, ta umožňuje tvořit slova v jednotlivých jazycích a chápat významy slov,“ uvedl v Meteoru neuropatolog František Koukolík.

Každá složka sítě má tedy na starosti něco trochu jiného. „Tím pádem malé děti vědí, co je kočka už v době, kdy ještě netuší, že se kočce dá říci kočka, cat nebo gató,“ dodal Koukolík.

Další jazyk – nová očka v síti ... Co se stane s naším mozkem, když se naučíme cizí jazyk? „Přibude lexikon a rozšíří se syntaktická a fonologická síť pro další jazyk. Jestliže cizí jazyk zvládáme výtečně, pracují tyto sítě automaticky. Myslíme na to, co chceme sdělit a naše automaticky pracující syntaktické a fonologické sítě to prostě udělají,“ řekl Koukolík.

Samozřejmě ale velmi záleží na tom, kdy se cizí jazyk učíme. Jestli si ho osvojíme už v raném dětství, nebo později, a v jaké hloubce a šířce to dokážeme. Pokud si cizí jazyk „nezaryjeme“ dostatečně do hloubky, stačí pár měsíců bez jeho využívání, a začneme schopnost jím mluvit ztrácet.

„Další jazyky znamenají v rámci jazykového konektomu další sítě. Jsou mladší a křehčí,“ vysvětil František Koukolík.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


 

 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz